То пам’ять стоїть при свічі

Рік видання: 2018

Місце зберігання: Відділ краєзнавсвта

Управління культури і мистецтв

Вінницької обласної державної адміністрації

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва  

  

То пам’ять стоїть при свічі

(до 85-х роковин Голодомору 1932–1933 рр.) 

 

Бібліографічний покажчик

 

 

Вінниця, 2018


УДК 016:94(477.44)

Т-50

 

 Відповідальна за випуск Л. Б. Сеник,

директор Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва

 

То пам’ять стоїть при свічі : до 85-х роковин Голодомору 1932–1933 рр. : бібліогр. покажч. / Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. С. Ф. Коваль ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Л. Б. Сеник. – Вінниця, 2018. – ? с.

 

У бібліографічному покажчику представлені документи й матеріали, що розкривають трагічні сторінки історії Вінниччини, пов’язані з Голодомором 1932–1933 рр.

Видання рекомендовано науковцям, історикам, викладачам, учителям, краєзнавцям, студентам, учням та всім, хто вивчає проблематику Голодомору.

 

 

© Вінницька ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, 2018


Від укладача 

Голодомор став найбільшою трагедією за всю історію українського народу. За масштабом, жорстокістю, цинізмом і організованістю з боку влади та наслідками для майбутніх поколінь він не має аналогів в історії людства.

Коли дослідники говорять про Голодомор 1932–1933 рр., мається на увазі період з квітня 1932 по листопад 1933 рр. Свого апогею на Поділлі голод досяг взимку і навесні 1933 р., коли вимирали цілі села. За приблизними підрахунками, Голодомор забрав життя 14 мільйонів людей.

Проблема Голодомору знайшла широке висвітлення в дослідженнях українських і зарубіжних науковців, зокрема вінницьких дослідників, краєзнавців: І. Г. Шульги, П. С. Григорчука, Р. Ю. Подкура, В. Ю. Васильєва, С. Д. Гальчака, В. І. Петренка, Ф. А. Винокурової, Л. Р. Кароєвої, В. П. Новосада, В. П. Вовкодава, І. А. Ланового, О. М. Воронцова та інших.

Велику цінність для істориків, краєзнавців, усіх, хто цікавиться історією України 30-х рр. минулого століття, становлять неопубліковані матеріали – спогади очевидців Голодомору. Бібліотечні працівники Вінниччини протягом 2000–2007 рр. провели значну пошукову роботу з виявлення мешканців своїх населених пунктів, які були свідками голоду 1932–1933 рр. Ці важливі свідчення є у фонді відділу краєзнавства ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва.

До вшанування пам’яті жертв вчиненого комуністичним тоталітарним режимом геноциду Українського народу – Голодомору 1932–1933 років в Україні Вінницька ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва підготувала бібліографічний покажчик «То пам’ять стоїть при свічі» (до 85-х роковин Голодомору 1932–1933 рр.).

При підготовці видання використовувалися державні літописи газетних та журнальних статей, літописи книг, довідково-бібліографічний апарат та фонди Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, а також бібліографічні джерела та Інтернет.

У ньому представлено окремі книги, публікації в наукових збірниках, альманахах, всеукраїнських та регіональних ЗМІ, матеріали конференцій, спогади очевидців, вшанування пам’яті жертв. Більшість з них переглянуто de vizu.

Зібрана література (з 2003 р. по вересень 2018 р.) систематизована в п’яти розділах покажчика. В окремих випадках включена література до 2003 р., яка не увійшла в попередній покажчик «Трагедія Голодомору на Вінниччині 1932–1933 рр.» (2003) через відсутність її у фонді Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва на той час.

Видання складається з текстової та бібліографічної частин. Відкриває покажчик стаття доктора історичних наук, професора кафедри історії та культури України факультету історії, етнології і права ВДПУ імені Михайла Коцюбинського І. М. Романюка «Голодомор – геноцид 1932–1933 років на Вінниччині».

Бібліографічна частина видання складається з таких розділів: «Голодомор 1932–1933 рр. на Вінниччині», «Наукова, дослідницька робота з вивчення та збору матеріалів про Голодомор 1932–1933 рр.», «Вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр.», «Вінницькі письменники про Голодомор 1932–1933 рр.», «Довідково-бібліографічні матеріали», «Відображення теми Голодомору в інтернет-ресурсах», що поділяються на тематичні підрозділи. У межах кожного розділу та підрозділу література розміщена в алфавітній послідовності. У розділі «Голодомор 1932–1933 рр. на Вінниччині» – за алфавітом районів, а в їхніх межах – авторів публікацій.

Покажчик містить додаток «Спогади свідків Голодомору (перелік письмових свідчень з архіву відділу краєзнавства Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва)».

 Видання супроводжують допоміжні «Географічний покажчик», що містить топоніми (географічні назви), розташовані за адміністративно-територіальним поділом, та «Іменний покажчик», де в алфавітному порядку подані прізвища авторів публікацій, передмов, укладачів, редакторів та осіб, які згадуються в пронумерованих бібліографічних записах. Номерами, взятими в круглі дужки, позначені матеріали, присвячені тій чи іншій особистості.

Бібліографічний покажчик рекомендовано науковцям, історикам, викладачам, учителям, краєзнавцям, студентам, учням та всім, хто вивчає проблематику Голодомору.

Покажчик не претендує на вичерпність.

 

Відгуки та побажання надсилайте на адресу: 

21050, м. Вінниця, вул. Соборна, 73

Вінницька ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва,

відділ краєзнавства

Тел. (0432) 56-28-24,

e-mail: kraev@library.vn.ua

Поділитися:

Жахливим злочином проти власного народу став штучний голодомор 1932–1933 років, спричинений насильницькою колективізацією, горезвісними хлібозаготівельними кампаніями, депортаціями селянства, відвертим масовим терором тоталітарного режиму проти українського селянства загалом і подільського зокрема.

У ці дні весь світ віддає належну шану тим, хто був позбавлений життя під час неоголошеної війни проти української нації – жахливого за своїми розмірами та людиноненависницькою суттю Голодомору 1932–1933 років. В Україні та на Вінниччині тривають жалобні заходи, пов’язані з 85-річчям однієї з найтяжчих, найстрашніших сторінок у новітній історії Геноциду 1932–1933 років.

Цей голодомор був штучним і насамперед спрямованим проти селянства та споконвічного українського етносу. Голод косив людей там, де вирощували хліб, отже, в сільській місцевості. А хто тоді жив у селі і взяв на себе весь тягар? За даними професора П. Панченка щодо національного складу України початку 1930-х років, то в селах на той час проживало 87,5% українців, 5,6% росіян та 1,5% євреїв. Тож проти кого було направлено цей жорстокий нищівний акт? Відповідь на це запитання більш ніж очевидна.

У пам’яті українців та інших націй Голодомор-геноцид 1932–1933 років назавжди залишиться однією з найстрашніших сторінок минулого. Коли дослідники говорять про Голодомор 1932–1933 років, мається на увазі період з березня – квітня 1932 р. по листопад 1933 р. Саме за ці 17 місяців, тобто приблизно за 500 днів, в Україні загинули мільйони людей. Кількість прямих та непрямих жертв Голодомору точно підрахувати дуже важко. Між істориками, демографами досі точаться дискусії, скільки саме людей загинуло: 5, 7, 9 чи 10 млн? Утім, усе одно мова йде про мільйони безневинних жертв [7, с. 8].

Більшість учених, науковців-істориків стверджують про фальсифікацію перепису населення 1939 р. і називають кількість жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні від 7 до 10 млн чол. До речі, саме такі цифри прозвучали в ООН у 2003 р. [14, с. 288].

За даними ДПУ (Державного політичного управління), лише з грудня 1932 року по 15 квітня 1933 року померло від голоду 2 млн 420 тис., тобто 583 тис. щомісячно. Однак пік голоду припадає на літо 1933 року. У середньому понад 20 тис. чоловік помирало щодня, 17 осіб кожної хвилини. Для порівняння: населення Данії становить 5,2 млн осіб; Австрії – 8 млн; Бельгії – 10 млн; Угорщини – 10,3 млн. Тобто під час Голодомору зникла ціла європейська країна. Наша країна.

Найбільше постраждали від голоду тодішні Харківська, Київська (теперішні Полтавська, Сумська, Харківська, Черкаська, Київська, Житомирська області), Вінницька (теперішні Вінницька, Хмельницька області, частина Житомирської та Одеської областей). Смертність населення тут перевищувала середній рівень у 8–9 і більше разів. Фактично голод охопив весь Центр, Південь, Північ та Схід України [7, с. 9].

Тривожні симптоми голоду на Вінниччині виявилися вже на початку 1932 р. У лютому – березні 1932 року з різних районів Поділля почала надходити тривожна інформація про голод. У селах Калинівського району налічувалося по 15–25 опухлих чоловіків, жінок та дітей [5, арк. 12]. Смертність навесні і влітку 1932 року досягла катастрофічних розмірів. Народжуваність була в декілька разів нижчою за смертність. Районні лікарні Вінниччини були переповнені. Багато пацієнтів помирало. Літо не зупинило біди. У червні потік повідомлень про смерть значно збільшився. Оперуповноважений Вінницького обласного управління ДПУ 13 червня інформував обком партії про те, що в селах Липовецького і Калинівського районів виявлено велику кількість голодного населення. У с. Зозові, доповідав він, лежать опухлі 17 сімей, у с. Войтівцях голодує 60 родин, серед них 30 опухлих [6, с. 44].

Приречені хлібороби з надією чекали врожаю. Але партійно-державне керівництво позбавило їх цієї надії. Зокрема, для всієї Вінницької області план хлібоздачі цього року був у півтора раза більший за можливості [6, с. 51].

Ще на початку жнив 1932 року розпочалися масові реквізиції зерна, пограбування як колгоспників, так і одноосібників. Усе збіжжя – як одержане, так і вирощене на присадибній ділянці підлягало хлібозаготівлям.

Архівні документи засвідчують, що наприкінці 1932 року – на початку лютого 1933 року голодом була охоплена вся територія Вінниччини. Не було села, в якому б щоденно не з’являлися все нові випадки опухання і смерті людей. У с. Заливанщина Калинівського району за день помирало 9–11 осіб. Як свідчить Г. Михальчук, узимку 1932–33 років у сусіда Василя Красночолого померло два сини і дві дочки, у Павла Красноголового – уся сім’я. Прийшли з сільради виконавці, склали їх на підводу, вивезли, викопали яму і всіх поховали в одній могилі.

Трагічну хронологію знищення, загибелі своєї сім’ї наводить у спогадах П. Соловищук із с. Луки Дашівського району: «Батько кладе на візок моїх двох братів і сестру, везе на цвинтар. Розгріб лопатою мамину могилу, розгорнув рядно, поклав їх трьох туди ж, до мами. А тоді помер і батько. І так від моєї родини ніякого сліду – ні могили, ні хреста» [4].

У деяких селах Брацлавського району смертність від голодування набрала поголовного характеру, особливо в Скрицькому, Семенках, Зенківцях, Самчинцях, Грабівцях, Вовчинцях, Остапківцях, Юрковіцях та ін. [12].

Особливо сильно постраждало від голоду населення в Калинівському, Немирівському Брацлавському, Літинському, Вороновицькому, Махнівському, Іллінецькому, Липовецькому, Шаргородському та інших районах Вінниччини. Катастрофічним виявилося становище в Шаргородському районі, особливо в селах Писарівка, Дерев’янки, Політанки, Плебанівка, Пасинки, Гибалівка, Довжок, Рожнятівка. Велика кількість жебраків бродила в Шаргороді і по селах. Так, у с. Довжок протягом травня 1933 року померло 50, а з січня – понад 100 осіб [12]. У цей же час, у 1933 році, із зерносховищ Вінницької області кожний день вивозили залізницею 150 тис. пудів зерна. Про це секретареві ЦК ВКП(б), завідуючому сільськогосподарським відділом Л. Кагановичу, повідомляв секретар Вінницького обкому КП(б)У В. Чернявський, який просив надати понад 600 вагонів для вивозу, бо зерно на запасних пунктах та складах перегрівалось і гинуло [10, арк. 252, 253].

А уряд тим часом вимагав нових поставок хліба, м’яса, молока та іншого продовольства.

Масове вимирання людей в області тривало аж до жнив. У перші дні жнив смертність була більшою, ніж навесні. Люди наїдалися досхочу, у багатьох ставався заворот кишок, і у великих муках вони помирали. Чорне крило смерті торкнулося тоді 250 осіб у с. Молочках, 412 – Краснопільцях, 238 – Степанівці, 247 – Буряків, 125 – Жеребків Янушпільського району. До середини травня на кладовище, як худобу, вивезли із Станіславчицького району 2 тис. осіб, Липовецького – 65, Махнівського – 1280, Іллінецького – 1238, Немирівського – 1080 селян.

Проте ці дані далеко не повні, бо, як пояснювали керівники Калинівського району, із 124 смертних випадків у с. Сальнику в лютому зареєстровано було всього лише 48, у березні – 28, а 48 осіб узагалі не було обліковано [15]. Причина цього полягала в тому, що селяни не тільки збайдужіли до свого горя, але й не було кому повідомляти сільраду про небіжчиків, бо в багатьох дворах вимерли всі жителі.

Як згадує Василь Гаврилюк із с. Озаринці Могилів-Подільського району, щодня в селі вмирало 20–33 особи [2]. А всього в селі за час людомору померло понад 2 тис. осіб. У с. Чеснівці Хмільницького району від голоду померло понад 500 осіб [13]. «Набачився, як люди вмирають з голоду: одразу пухне живіт, потім ноги, вся шкіра блищить. У селі померло з голоду 1015 душ, залишилося 97 безлюдних хат», – розповідав В. Заворотний із с. Чуків Немирівського району.

«Приїхали до Максима Лендака, а він ще не вмер, живий. Кажуть: «Дядьку, завтра однаково вмрете, а нам немає коли ще раз сюди їхати». Завезли на цвинтар і жбурнули разом з мерцями у яму. А він вночі виліз і якось вижив, помер тільки на 84 році життя», – свідчить О. Литвин із с. Кармелюкове Жмеринського району на Вінниччині [1]. Голод затьмарив світ дитинства. Батьки вмирали, а діти залишилися без догляду й уваги. Особливо багато безпритульних дітей з’явилось у подільських селах. Із усіх районів надходили відомості про те, що немає куди поміщати дітей, круглих сиріт. Голодомор зруйнував сотні тисяч людських доль.

Прагнучи до максимальної документальності Голодомору, зосередимося на долі дітей – найчисленніших жертв сталінського свавілля. Саме вони без жалоби й молитви йшли з життя неоплакані матерями, ставали жертвами канібалізму і людської жорстокості, напівживі і мертві наповнювали в мирний час братські могили. Документи засвідчують, що голодна смерть не перебирала ні віком, ні національністю, ні статтю. Усіх косила підряд.

Узимку 1933 року голод з кожним днем охоплював усе більше і більше подільських дітей. За січень – лютий тільки в с. Крушлинцях Вороновицького району померло восьмеро дітей. На початку лютого прийшло сумне повідомлення із с. Вонячино Вінницького району. У ньому стверджувалося, що селянин-бідняк Коцюба Конон не зміг витримати тяжких випробувань і, щоб не бачити, як страждають його п’яти- і восьмирічна дочки, вирішив їх умертвити. Він напалив грубу, закрив димохід, а сам покінчив життя самогубством.

На кінець квітня тільки в 33 районах Вінницької області (загалом їх було 72) нараховувалося 106698 виснажених і опухлих людей. Насправді їх було набагато більше [16].

Голод в Україні спричинив появу маси жебраків. Бездоглядні сироти бродили поодинці, табунами селами, одні помирали на дорозі, інші добиралися до міст, залізничних станцій, просили милостиню. У Вінниці, Жмеринці, Козятині, Вапнярці, Могилеві-Подільському щоденно підбирали десятки мерців. Багатьох бездоглядних дітей затримувала міліція. Одних відправляли за місцем проживання, інших – у дитячі розподільники. На станції Козятин були затримані тільки в кінці червня 1933 р. 307, а в липні – 1340 обірваних, брудних і голодних безпритульних дітей. Більшість із них ледве трималася на ногах. Таке становище спостерігалось у Жмеринці, Вапнярці та інших великих і малих станціях. Найбільше дітей потрапляло в Козятин із сусідніх Погребищенського, Плисківського, Жашківського, Ставищенського та інших районів [15, с. 40].

Безліч дітей, іноді сотнями, збиралися на сільських та містечкових ярмарках і базарах. Вони здіймали такий напівбожевільний крик, що людям ставало моторошно – одні зупинялись, плакали, інші закривали вуха й тікали.

У січні тільки в Літинському, Іллінецькому, Немирівському, Вороновицькому та інших районах налічувалося 109, у березні – 217, квітні – 542, червні – 1196 круглих сиріт. У 28 районах області на обліку відділів охорони здоров’я перебувало на 1 червня 3939 бездоглядних дітей дошкільного віку. Їх розподіляли між дитячими будинками, тим-часовими притулками. Однак і там через нестачу харчів смертність була неймовірно високою. Так, у Немирівській дитячій колонії за 2,5 місяці померло 162 дітей, що становило 25% від загальної кількості. 10 червня там поховали разом з мертвими живу дитину [15, с. 143].

Навесні і влітку 1933 року селами і містами Поділля блукали десятки тисяч бездоглядних дітей. Лише малюків у віці до 5 років було передано в інтернати 2570 осіб [16]. Того страхітливого року легше було перерахувати тих, хто лишився в селі, ніж кого не було. Голодомор, як чума, пронісся над Поділлям, похоронив багато людей, затьмарив світ дитинства. Чоловіки втратили почуття любові до дітей, жінки – почуття материнства.

Наведемо ще один документ, який, упевнені, не залишить нікого байдужим. Учень 7-ї групи Сальницької школи (Калинівський район), син одноосібника-бідняка, написав голові сільради листа такого змісту:

«Кузьма Петрович! Тиждень як помер від голоду батько. Мати лежить хвора і вся спухла. Окрім мене, залишилось ще троє дітей. Вони попухли також. На мою долю випало бути головою двору. Допоможіть чим можете. У нас сьогодні на вечерю не залишилось навіть буряків. Врятуйте маму, дітей, ми вступимо в колгосп, і буду я там з мамою працювати, щоб забезпечити цих малих дітей хлібом. Не відмовте, Кузьма Петрович. Невже я сім класів вчився, щоб померти голодною смертю. Свіргун» [12].

На жаль, ні автор листа, ні його мати, брати і сестри допомоги не дочекалися, вся сім’я Свіргуна вимерла.

Найтяжчим вантажем голод упав на дитячі душі. Тільки Поділля втратило в 1933 році понад 200 тис. дітей [16].

Селами Вінниччини в 1932–1933 роках прокотився і такий страшний прояв голодомору, як канібалізм. Жертвами людоїдів насамперед ставали діти. Колгоспник Дем’янишин Матвій із дружиною «...забили дітей своїх, одній дівчинці 7 років, другій – 9. М’ясо дітей з’їли, частково реалізували на базарі у Ситківцях. Під час слідства в них виявлено 15 фунтів м’яса, кістки та 2 дитячі черепи» [16].

Мусимо знати той факт, що страшні не тільки ті люди, які їли собі подібних, а й ті, що зробили їх такими. У березні 1933 року було зареєстровано 6 випадків людоїдства і 3 випадки трупоїдства в Немирівському, Літинському, Гайсинському, Брацлавському, Теплицькому, Іллінецькому районах, а також кілька випадків самогубства на ґрунті голоду [9, арк. 27–28].

В області 1933 року офіційно було зареєстровано 71 випадок людоїдства, 9 випадків трупоїдства [14, с. 97]. Канібалів судили, притягували до відповідальності, піддавали загальному суду. Звичайно, ми не можемо заперечити звірячої суті цього явища, але й мусимо визнати – це страшне лихо штовхало людей на такий жорстокий крок.

Цифри переконливо свідчать, що в 17 районах Вінниччини в 1932 році померло людей у 2,2 раза більше, ніж у 1934-му, а в 1933 році – у 7,5 раза більше. В усій області відповідно – в 1,5 і 4,6 раза. Ще більш вражаючу картину спостерігаємо в окремих районах. Так, у Янушпільському районі смертність 1933 року була вищою, ніж у 1934-му, в 19, у Козятинському – в 10, у Липовецькому – в 8,4, у Немирівському – майже в 10, у Тростянецькому – у 8 разів. Зрозуміло, що причиною загибелі сили-силенної людей у 1932–1933 роках був саме голод [11, арк. 42,71].

Попередні спроби визначити чи бодай окреслити абсолютну кількість поглинутих нещадним виром голоду на Поділлі зробив проф. І. Шульга. Його підрахунки допомагають нам дізнатися про хоча б приблизну кількість жертв геноциду на Вінниччині. У 1932 році, пише вчений, відбулися зміни в адміністративно-територіальному поділі України. За даними облвиконкому, у новоствореній Вінницькій області у 1932 р. налічувалося 2610 сільських, селищних, міських Рад, на їхній території мешкало 5232,429 осіб. За даними обкому партії, на 25 травня 1932 р. на тій же території проживало 5267,9 тис. населення. Цифри майже однакові. На 1 липня 1934 р. у Вінницькій області функціонувала 2261 сільрада. У 1932 р. їх було 2551. У 1932–1933 роках на Поділлі померло 1669564 особи [15, с. 123].

Є і інші дані на Поділлі (Вінницька область в 1932–1933 рр. об’єднувала 71 район Вінниччини, Хмельниччини, Житомирщини, Київщини) від Голодомору загинуло від 781 тис. 574 чол. до 1 млн 127 тис. 761 чол. Архівні джерела містять суперечливу інформацію [14, с. 288].

Відомий дослідник Голодомору-геноциду на Вінниччині В. І. Петренко зазначає, що стосовно тільки районів сучасної Вінницької області документами Державного архіву Вінницької області підтверджується, що кількість населення Вінниччини зменшилася під час Голодомору 1932–1933 рр. на 531 025 чол.

Якщо в лютому 1932 р. (на час утворення області) в районах сучасної Вінницької області проживали 2 млн 580 тис. 732 чол., то після Голодомору, в 1934 р. – 2 млн 49 тис. 707 чол. У зв’язку з тим, що наприкінці 1932 р. більшовицькою владою в Україні був введений паспортний режим, який забороняв селянам залишати вимираючі села, зазначені 531 тис. 25 чол. майже стовідсотково можна вважати жертвами Голодомору 1932–1933 рр. (у відсотковому відношенні це 20,5%, кожен п'ятий житель Вінниччини).

Не менш болючими були й моральні втрати. Через голод було загублено історичну пам’ять нації. Голодомор продовжував забирати людські життя на Поділлі і впродовж 1934–1935 рр. У 1934 р., за неповними даними «особливого» сектору Вінницького обкому КП(б)У, жертвами голодомору стали 58 тис. 885 подолян. Значна кількість архівних джерел підтверджують голод на Поділлі і в 1935 р. [14, с. 304].

Промовиста деталь: під час Голодомору 1932–1933 років вінничан  загинуло більше, ніж у роки віроломної гітлерівської навали [5, с. 3].

Близько шести десятиліть заборонялося говорити правду, заборонялося поминати замучених, доглядати могили померлих, згадувати невинних. Шість десятиліть в історії України білою плямою були 1932–1933 роки. Прийшла пора віддати належне безвинно вбитим – розповісти нащадкам правду. Щоб застерегти їх від повторення подібного лиха назавжди.

І. М. Романюк,

 доктор історичних наук,

професор кафедри історії та культури України

факультету історії, етнології і права ВДПУ імені Михайла Коцюбинського

 

Література

 1. Білик, Л. А хліб був... / Л. Білик // Панорама. – – 11 серп.
 2. Бредун, В. Йшов запланований геноцид / В. Бредун // Панорама. – 1993. – 30 черв.
 3. Виморення голодом. Документи свідчать // Березіль. – 1993. – № 9–12. – С. 18–79.
 4. Винокурова, Ф. Листи у вічність / Ф. Винокурова // Камертон-ікс. – 1993. – 10 верес. – С. 3–4.
 5. Гальчак, С. «Білі плями» скорботи (Причини голодомору 1932–1933 та голоду 1946–1947 років на Поділлі) / С. Гальчак. – Вінниця : Логос, 1999. – 51 с.
 6. Головко, О. Голодомор 1932–33 рр. у селі Джулинка Бершадського району Вінницької області (за свідченнями очевидців) / О. Головко // Збереження національної ідеї та національної самосвідомості українського народу в контексті трагічних подій XX століття : зб. наук. пр. – Хмельницький, 2012. – Вип. 5. – С. 184–189.
 7. Голодомор 1932–1933 рр. / упоряд. Н. Я. Дзюбенко-Мейс. – Київ : Міжнар. фонд «Україна 3000», 2003. – 48 с.
 8. Голод та голодомор на Поділлі 1920–1940 рр. Збірник документів та матеріалів / Обл. редкол. наук.-док. серії кн. «Реабілітовані історією». – Вінниця : ДКФ, 2007. – 704 с.
 9. Державний архів Вінницької області (далі – ДАВО). Ф. 136. Оп. 3. Спр. 69.
 10. ДАВО. Ф. 136. Оп. 3. Спр. 70.
 11. ДАВО. Ф. 136. Оп. 3. Спр. 75.
 12. Жугін, Ю. Злочин / Ю. Жугін, К. Синиця, Й. Тельман // Вінниц. правда. – – 10 берез.
 13. Новосад, В. Голод: свідки трагедії / В. Новосад // Вінниц. правда. – 1990. – 11 лют.
 14. Петренко, В. І. Більшовицька влада та українське селянство у 20–30 рр. ХХ ст.: причини, технології, наслідки Голодомору-геноциду (за матеріалами Поділля) / В. І. Петренко. – Вінниця : Держ. картогр. ф-ка, 2008. – 320 с.
 15. Шульга, І. Голод на Поділлі : до 60-річчя голодомору 1933 р. / І. Шульга. – Вінниця, 1993. – 223 с.
 16. Шульга, І. Діти голодного 1933 р. На матеріалах Поділля / І. Шульга // Панорама. – 1993. – 14 лип.

Голодомори, голодомори...

Все до зернини взяли з комори,

Взяли з комори все до зернини,

Все до зернини в неньки й дитини.

В неньки й дитини із України.

Володимир Забаштанський 

Чорною хмарою насувалося на Україну страхітливе лихо. Трактами, широкими і вузькими шляхами, стежками та межами, не минаючи селянських осель, на Поділля пробирався голод. У порожніх селянських засіках не було навіть мишей, «червона мітла» повимітала все до зернини. Спорожнялися льохи, люди доїдали картоплю та буряки, гарбузи і квасину. Це були останні місяці 1932 р., названі народом «гарбузень». Грудень і січень – «пухкутень» – піднесли українському селянинові тяжку чашу мук. Весняні місяці 1933 р. залишилися в пам’яті подолян під назвою «капутень».

Ілля Гаврилович Шульга,

доктор історичних наук, професор. 

 1. Антонюк, О. Вінницька обласна книга пам’яті Голодомору 1932–1933 рр. : [про кн.] / О. Антонюк // Без минулого немає майбутнього : із історії м. Жмеринка / О. Антонюк. – Вінниця, 2013. – С. 116–117 : фот.
 2. Антонюк, О. М. Голодомор як засіб політичного терору [в Жмерин. р-ні] / О. Антонюк // Через віхи історії : нариси, есе / М. П. Антонюк, С. І. Гордієць, О. М. Антонюк. – Вінниця, 2006. – Ч. 2. – С. 288–291.
 3. Барнасюк, О. Профспілки Вінниччини в роки Голодомору 1932–1933 рр. / О. Барнасюк, І. Романюк // Наук. зап. Серія: Історія / ВДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2007. – Вип. 12. – С. 174–176.
 4. Безпалько, П. Злочину проти народу немає прощення: Голодомор – геноцид 1932–1933 рр. на Вінниччині / П. Безпалько // Персонал Плюс. – 2007. – 6–12 черв. (№ 21). – С. 7.
 5. Безпалько, П. Оля підслухала розмову батьків, що її мають з’їсти, і втікла... Голодомор на Поділлі забрав життя понад мільйон людей / П. Безпалько // Поділ. порадниця. – 2007. – 21 листоп. – С. 2.
 6. Барабанцев, В. О. Голод і репресії / В. О. Барабанцев, В. М. Вітковський // Тисячолітні П’ятничани. Історичний нарис : ювіл. кн. / В. О. Барабанцев, В. М. Вітковський. – Вінниця, 2016. – С. 95.
 7. Білик, С. Голодомор 1932–1933 рр. на Вінниччині. Документи і матеріали, спогади зібрані студентами Вінницького технічного коледжу / С. Білик // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали XXI Вінниц. історико-краєзнав. конф. 25 – 26 жовт. 2007 р. – Вінниця, 2007. – С. 281–287.
 8. Васильєв, В. Порівняльний аналіз голоду та голодомору: Вінницька область (1920–1940-і рр.) / В. Васильєв // Історія України: маловідомі імена, події, факти. – 2011. – Вип. 37. – С. 111–135. – Бібліогр.: 63 назви.
 9. Веселова, О. М. Висвітлення голоду 1932–1933 у збірниках документів і матеріалів : [є матеріали по Вінниц. обл.] / О. М. Веселова // Укр. іст. журн. – 2003. – № 5. – С. 101–125.
 10. Винокурова, Ф. Документи та свідчення викривають... (Голод 1932–1933 рр. на Вінниччині за матеріалами державного архіву Вінницької області) / Ф. Винокурова // Поділ. старовина : наук. зб. – Вінниця, 2003. – С. 129–138.
 11. Вільчинська, О. Терор голодом : [Голодомор 1932–1933 рр. в Україні, зокрема на Вінниччині] / О. Вільчинська // Сіл. вісті Вінниччини. – 2005. – 12 берез.
 12. Власенко, А. Ми повинні знати правду про голодомор [на Вінниччині] / А. Власенко // 33-й канал. – 2007. – 28 листоп. – С. 4.
 13. Войтович, В. В. Злочин проти українського селянства : [сталін. тоталітар. система проти жителів Вінниччини] / В. В. Войтович, І. П. Безмещук // Тоталітарне суспільство та особистість : матеріали обл. наук.-практ. конф. / ред.: М. П. Панасюк, О. І. Вітюк. – Вінниця, 2012. – С. 66–68 : фот.
 14. Гальчак, С. У добу національно-демократичної революції, громадянської війни, становлення та утвердження більшовицької влади : [Вінниччина в довоєн. період, зокрема в період 30-х рр. ХХ ст.] / С. Д. Гальчак // Ратна слава Вінниччини: час, події, особистості / С. Гальчак. – Вінниця, 2015. – С. 95–128.
 15. Геноцид в Україні 1932–1933 рр. за матеріалами кримінальної справи № 475 : [є дані про Вінниц. обл.] / Ін-т Укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Ін-т нац. пам'яті, Служба безпеки України ; упоряд.: М. Герасименко, В. Удовиченко. – Київ : Бізнесполіграф, 2014. – 560 с. : фот.
 16. Голод на Поділлі : книга свідчень / ред. В. П. Мацько. – Кам’янець-Подільський : [б. в.], 1993. – 104 с.
 17. Голод та голодомор на Поділлі 1920–1940 рр. Збірник документів та матеріалів / авт.-упоряд.: Р. Ю. Подкур, В. Ю. Васильєв. – Вінниця : Держ. картогр. ф-ка , 2007. – 704 с.
 18. Голодомор 30-х рр. ХХ століття // Голод та голодомор на Поділлі 1920–1940 рр. Збірник документів та матеріалів матеріалів / авт.-упоряд.: Р. Ю. Подкур, В. Ю. Васильєв. – Вінниця, 2007. – С. 159–474.
 19. Голодомор 1932–1933 років в Україні : [зокрема на Вінниччині] // Прибуз. новини. – 2010. – 2 берез. – С. 2.
 20. Голодомор 1932–1933 років в Україні: документи і матеріали : до 75-річчя Голодомору в Україні : [є дані про Вінниц. обл.] / НАН України, Ін-т історії України ; упоряд. Р. Пиріг. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2007. – 1128 с. : фот.
 21. Голодомор 1932–1933 років в Україні за документами ГДА СБУ: анот. довід. : [є дані про Вінниц. обл.] / НАН України, Ін-т історії України [та ін.] ; упоряд.: В. М. Даниленко, Л. Л. Аулова, В. В. Лавренюк. – Львів : Добрий друк, 2010. – 472 с.
 22. Горбанский, П. Голодомор – причина раздора : [між Україною та Росією, згадується Вінниц. обл.] / П. Горбанский // 20 хвилин. – 2008. – 15 листоп. – С. 5.
 23. Господарсько-фінансова діяльність кооперативних організацій Вінниччини у період Голодомору 1931–1933 років // Особливості діяльності споживчої кооперації Вінниччини в умовах Голодомору 30-х років ХХ століття. – Вінниця, 2008. – С. 97–166.
 24. Григорчук, П. С. Голод 1932–33, 1946–47. Вінницька область: документи і матеріали : зб. наук. пр. / П. С Григорчук, Ю. А Зінько // Наук. зап. Серія: Історія / ВДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 1999. – Вип. 1. – С. 177–179. – Рец. на кн.: Винокурова, Ф. А., Збірник документів і матеріалів з історії краю початку 30-х років / Ф. А. Винокурова, Р. Ю. Подкур. – Вінниця: Антекс – УЛТД, 1998. – 224 с.
 25. Григорчук, П. С. Подільське село в умовах голоду 1932–1933 рр.: трагічна статистика жертв сталінізму / П. С. Григорчук, І. М. Романюк // Політичні репресії та голодомори на Вінниччині в ХХ столітті у контексті національної пам’яті : матеріали обл. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 24 листоп. 2005 р. – Вінниця, 2006. – С. 149–156.
 26. Гриневич, Л. В. Сталінська «революція згори» та голод 1933 р. як фактори політизації української спільноти : [є матеріали по Вінниц. обл.] / Л. В. Гриневич // Укр. іст. журн. – 2003. – № 5. – С. 50–64.
 27. Дані інформаційного сектору Вінницького обкому КП(б)У про випадки людоїдства та трупоїдства по районах області станом на 15 травня 1933 року // Голод та голодомор на Поділлі 1920–1940 рр. Збірник документів та матеріалів / авт.-упоряд.: Р. Ю. Подкур, В. Ю. Васильєв. – Вінниця, 2007. – С. 428.
 28. Демографічні наслідки Голодомору 1932–1933 рр. на Поділлі (Вінниччині) // Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні. Вінницька область / ред. В. П. Лациба. – Вінниця, 2008. – С. 58–59 : фот.
 29. Деякі особливості утворення Вінницької обласної спілки споживчих товариств // Особливості діяльності споживчої кооперації Вінниччини в умовах Голодомору 30-х років ХХ століття. – Вінниця, 2008. – С. 28–44.
 30. Дмитрук, О. Не всі архіви мовчать : [про презентацію у Києві другого вид. кн. СБУ «Розсекречена пам’ять. Голодомор 1932–1933 років в Україні в документах ГПУ–НКВД», в якій є дані про Вінниц. обл.] / О. Дмитрук // Вінниц. газ. – 2008. – 2 лип. – С. 7.
 31. Добринська, Л. Семирічний хлопчик вижив під час голоду 1933 року. Тому і я живу – бо це був мій батько : [письменник А. Мацевич про Голодомор 1932–1933 рр.] / Л. Добринська // Місто. – 2007. – 23 листоп. – С. 6.
 32. Документи : Голодомор 1932–1933 рр. у документах та матеріалах // Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні. Вінницька область / ред. В. П. Лациба. – Вінниця, 2008. – С. 1047–1266 : фот.
 33. Доповідна записка відповідального секретаря Вінницької обласної оздоровчої комісії Гуревича у Вінницький обком партії про голодування населення області. 17 травня 1933 р. // Голод та голодомор на Поділлі 1920–1940 рр. Збірник документів та матеріалів / авт.-упоряд.: Р. Ю. Подкур, В. Ю. Васильєв. – Вінниця, 2007. – С. 430–431.
 34. Дорош, М. Вічна рана душі : [про Голодомор на Вінниччині] / М. Дорош // Пульсуючі джерела. – 2008. – 27 жовт. – С. 7.
 35. Експропріація більшовиками селянської власності у 1927–1933 рр.: фінансові визискування, колективізація, розкуркулення : фінансова політика в українському селі у 1927–1933 рр. Єдиний сільськогосподарський податок. «Самообкладання» селянства. «Експертне» індивідуальне оподаткування. Державні позики. Державне «окладне» страхування селянства. Одноразовий збір на культурне будівництво. Колективізація та розкуркулення в Україні (на Поділлі) 1929–1933 рр. // Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні. Вінницька область / ред. В. П. Лациба. – Вінниця, 2008. – С. 15–35 : фот.
 36. Жук, І. Вінницькі «підкидиші» 1933 р. : [під час Голодомору 1933 р. селяни залишали немовлят під дит. будинком у Вінниці] / І. Жук // Місто. – 2009. – 27 листоп. – С. 2.
 37. Жук, І. До бунтів голодного походу готувались селяни Вінниччини на весну 1932-го : [про селян. бунти в обл. проти зернозаготівлі] / І. Жук // Місто. – 2010. – 5 берез. – С. 16.
 38. Загородній, І. М. Голодомори як засіб боротьби з контрреволюцією / І. М. Загородній // Втрачені покоління / І. М. Загородній. – Вінниця, 2012. – С. 366–400.
 39. Заходи більшовиків щодо вилучення матеріальних і продовольчих ресурсів з Поділля у 1930–1935 роках // Особливості діяльності споживчої кооперації Вінниччини в умовах Голодомору 30-х років ХХ століття. – Вінниця, 2008. – С. 180–275.
 40. Зведення інформаційного сектору Вінницького обкому КП(б)У про голодування населення області. 21 лютого 1933 р. // Голод та голодомор на Поділлі 1920–1940 рр. Збірник документів та матеріалів / авт.-упоряд.: Р. Ю. Подкур, В. Ю. Васильєв. – Вінниця, 2007. – С. 362–365.
 41. Злочин : монографія : [згадується Голодомор на Вінниччині] / упоряд. П. Кардаш. – Мельбурн ; Київ : Фортуна, 2003. – 555 с. : іл.
 42. Зонова, І. Від голоду померло 1 млн. подолян / І. Зонова // 33-й канал. – 2003. – 26 листоп. – С. 6.
 43. Зонова, І. Вінниця. Голод. Як це було... / І. Зонова // 33-й канал. – 2006. – 18 жовт. – С. 6.
 44. Зонова, І. У 32–33-х роках було знищено більше 10 млн українців. Якби не Голодомор, Україна прийшла б у ХХІ століття із 100-мільйонним населенням / І. Зонова // 33-й канал. – 2014. – 26 листоп. – С. 12.
 45. Із спецповідомлення заступника голови ГПУ УСРР З. Канценльсона генеральному секретарю ЦК КП(Б)У С. Косіору про голодування населення Вінницької області. 4 січня 1934 р. // Голод та голодомор на Поділлі 1920–1940 рр. Збірник документів та матеріалів / авт.-упоряд.: Р. Ю. Подкур, В. Ю. Васильєв. – Вінниця, 2007. – С. 445–447.
 46. Із спецповідомлення заступника начальника Вінницького обласного відділу ГПУ П. Рахліса секретарю Вінницького обкому КП(б)У М.Алексєєву про подання колгоспниками заяв щодо виходу з колгоспу за період з 1 січня по 25 червня 1932 року. 28 червня 1932 р. // Голод та голодомор на Поділлі 1920–1940 рр. Збірник документів та матеріалів / авт.-упоряд.: Р. Ю. Подкур, В. Ю. Васильєв. – Вінниця, 2007. – С. 307–310.
 47. Каленська, А. Прикордонні загони ОДПУ–НКВС у подіях Голодомору 1932–1933 рр. на Поділлі та Південно-Східній Волині / А. Каленська // Історія України. – 2013. – Листоп. (№ 21) – С. 4–7.
 48. Калитко, С. Л. Петренко В.І. Більшовицька влада та українське селянство у 20-х – 30-х рр. ХХ ст.: причини, технології, наслідки Голодомору – геноциду (за матеріалами Поділля). – Вінниця: Держ. картогр. ф-ка, 2008. – 320 с. / С. Л. Калитко // Наук. зап. Серія: Історія / ВДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2010. – Вип. 18. – С. 406–408. – Рец. на кн.: Петренко, В.І. Більшовицька влада та українське селянство у 20-х – 30-х рр. ХХ ст.: причини, технології, наслідки Голодомору – геноциду (за матеріалами Поділля) / В. І. Петренко. – Вінниця: Держ. картогр. ф-ка, 2008. – 320 с.
 49. Котик, О. Рік 33-й. Клятий, голодний, холодний... / О. Котик // Нове місто. – 2012. – 29 листоп. – С. 2 : фот.
 50. Кочубейник, С. Чому ми вижили : [про Голодомор 1932–1933 рр.] / С. Кочубейник // Вінниччина. – 2008. – 7 серп. – С. 4.
 51. Кошевіцька, І. Становище селян Вінниччини у роки Голодомору / І. Кошевіцька ; ВДПУ ім. М. Коцюбинського // Вісн. студент. наук. т-ва ін-ту історії, етнології і права. – Вінниця, 2008. – Вип. 9. – С. 40–42.
 52. Кравченко, М. М. Партійно-радянське районне керівництво в роки Голодомору 1932–1935 років : [про забезп. район. керівництва продуктами харчування в умовах Голодомору 30-х рр.] / М. М. Кравченко // Політичні репресії та голодомори на Вінниччині в ХХ столітті у контексті національної пам’яті : матеріали обл. наук.-практ. конф., м.Вінниця, 24 листоп. 2005 р. – Вінниця, 2006. – С. 161–164.
 53. Кравченко, П. Робітничі їдальні Вінниці (червень-вересень 1932 р.) : [харчування вінниц. робітників в умовах Голодомору] / П. Кравченко // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : Матеріали XXIX Всеукр. наук. історико-краєзнав. конф. 6–7 верес. 2018 р. – Вінниця, 2018. – С. 170–179.
 54. Кравченко, П. М. Кадрова політика сталінського режиму в роки Голодомору 1932–1933 рр. на Поділлі / П. М. Кравченко // Наук. зап. Серія: Історія / ВДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2017. – Вип. 25. – С. 203–209.
 55. Куделя, В. Доля подільських дітей під час Голодомору 1932–1933 рр. / В. Куделя // Народна культура Поділля в контексті національного виховання : зб. наук. пр. / Міжнар. наук.-практ. конф. – Вінниця, 2004. – С. 85–90.
 56. Кульчицький, С. В. Голод 1932 р. в затінку Голодомору – 33 : [є дані по Вінниц. обл.] / С. В. Кульчицький // Укр. іст. журн. – 2006. – № 6. – С. 77–97.
 57. Лактіонов-Стезенко, М. Смак трави : [про Голодомор 1932–1933 рр. у Вінниці і Бершаді] / М. Лактіонов-Стезенко // Дніпро. – 2003. – № 1/2. – С. 117–140.
 58. Лациба, В. «Вінниччина, по суті, була в епіцентрі Голодомору» : Валерій Лациба, дослідник подій 1932–1933 років, певен – той страшний голод був геноцидом українців. «А геноцид – це злочин, і він має бути покараний», – каже історик / В. Лациба ; записала Г. Беловольченко // Місто. – 2015. – 2 груд. – С. 6.
 59. Лист секретаря Вінницького обкому КП(б)У В.Чернявського секретарю ЦК КП(б)У С. Косіору з проханням про надання продовольчої допомоги населенню області. 16 квітня 1933 р. // Голод та голодомор на Поділлі 1920–1940 рр. Збірник документів та матеріалів / авт.-упоряд.: Р. Ю. Подкур, В. Ю. Васильєв. – Вінниця, 2007. – С. 415–418.
 60. Лист секретаря ЦК КП(б)У П. Постишева секретарю Вінницького обкому КП(б)У В. Чернявському про неможливість допомоги голодуючому населенню області. 2 січня 1934 р. // Голод та голодомор на Поділлі 1920–1940 рр. Збірник документів та матеріалів / авт.-упоряд.: Р. Ю. Подкур, В. Ю. Васильєв. – Вінниця, 2007. – С. 444–445.
 61. Литвинюк, О. Голодомор чи геноцид : [про Голодомор 1932–1933 рр. на Вінниччині] / О. Литвинюк // 20 хвилин. – 2007. – 13 листоп. – С. 6.
 62. Лісова, В. Столітня гітаристка пережила дві війни, революцію і голодомори : [про вінничанку С. Фесюк і голодомор на Вінниччині] / В. Лісова // Поділ. порадниця. – 2016. – 28 верес. – С. 2 : фот.
 63. Малюта, І. Пролилися на Вкраїні великії сльози : [про Голодомор 1932–1933 рр. на Вінниччині] / І. Малюта // Укр. культура. – 2003. – № 3/4. – С. 6–8.
 64. Маркова, С. В. Голодомор 1932–1933 років на Поділлі : монографія / С. В. Маркова. – Київ : МАУП, 2003. – 116 с.
 65. Марочко, В. І. «Торгсин»: золота ціна життя українських селян у роки голоду (1932–1933) : [є матеріали по Вінниці] / В. І. Марочко // Укр. іст. журн. – 2003. – № 3. – С. 90–103.
 66. Мартиролог Голодомору [Вінниц. обл.] // Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні. Вінницька область / ред. В. П. Лациба. – Вінниця, 2008. – С. 66–1046 : фот.
 67. Мизак, Н. С. «І засурмив сьомий ангел...» : [про три голодомори на Поділлі] // За тебе, свята Україно. Кам’янець-Подільська область у визвольній боротьбі ОУН, УПА / Н. С. Мизак, В. І. Горбатюк. – Чернівці, 2006. – Кн. 5. – С. 38–42.
 68. Міщук, Я. В. Роль і діяльність системи «Торгзінів» Вінниччини на початку 1930-х рр. / Я. В. Міщук // Наук. зап. Серія: Історія / ВДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2011. – Вип. 19. – С. 70–74.
 69. Міщук, Я. В. Територія Голодомору 1932–1933 рр. на Вінниччині / Я. В. Міщук // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали ХХІІ Всеукр. наук. іст.-краєзнав. конф. 22 жовт. 2009 р.: до 360-річчя утворення української козацької держави. – Вінниця, 2009. – С. 429–433.
 70. Мовою радянських документів : [про Голодомор 1932–1933 рр. у Вінниц. обл., зокрема в Липовец. та Гайсин. р-нах і в селах Соболівка та Петрашівка Теплиц. р-ну] // Мить істини. – 2009. – 27 листоп. – С. 10.
 71. Наростання голодного мору на Поділлі (1928–1933 рр.) // Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні. Вінницька область / ред. В. П. Лациба. – Вінниця, 2008. – С. 52–58 : фот.
 72. Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні. Вінницька область / Укр. ін-т нац. пам’яті ; авт.-упоряд.: В. П. Лациба [та ін.]. – Вінниця : Держ. картогр. ф-ка, 2008. – 1360 с. : карта, кольор. фот. – Бібліогр.: с. 1299–1303.
 73. Петренко, В. Апокаліпсис поглядом очевидців, мовою документів : [про Голодомор 1932–1933 рр. на Поділлі] // Петренко, В. Більшовицька влада та українське селянство у 20–30 рр. XX ст.: причини,технології, наслідки Голодомору-геноциду (за матеріалами Поділля). – Вінниця, 2008. – С. 294–307.
 74. Петренко, В. Геноцид голодом на Вінниччині у 1932–1933 роках / В. Петренко // Пульсуючі джерела. – 2008. – 21 серп. – С. 6 ; 12 верес. – С. 6 ; 13 жовт. – С. 6 ; 27 жовт. – С. 6 ; 24 листоп. – С. 6 ; 12 листоп. – С. 6 ; 24 груд. – С. 6 ; 12 груд. – С. 6 ; 2009. – 24 січ. – С. 7 ; 12 лют. – С. 7 ; 24 лют. – С. 7 ; 24 берез. – С. 7 ; 23 квіт. – С. 7 ; 14 квіт. – С. 7.
 75. Петренко, В. Масове розкуркулення селянства в 1930–1933 рр. – механізм терору Голодомору : [про реалізацію більшовиками акції – «ліквідація куркуля» в Україні, зокрема в обл.] / В. Петренко // Подолія. – 2007. – 21 листоп. – С. 6 ; 5 груд. – С. 6 ; Погляд. – 2007. – 17 листоп. – С. 6 ; 24 листоп. – С. 1, 2, 3 ; 1 груд. – С. 6.
 76. Петренко, В. Масове розкуркулення та депортації селянства під час проведення примусової суцільної колективізації в Україні (на Поділлі) у 1929–1933 рр. / В. Петренко // Більшовицька влада та українське селянство у 20–30 рр. XX ст.: причини, технології, наслідки голодомору (за матеріалами Поділля) / В. Петренко. – Вінниця, 2008. – С. 141–171.
 77. Петренко, В. Неспростовний геноцид : [про голод 1921–1922, 1932–1934 рр. в Україні та на Вінниччині] / В. Петренко // Сіл. вісті Вінниччини. – 2003. – 22 листоп.
 78. Петренко, В. Передумови великого голоду: протистояння більшовицької влади та українського селянства : [на Поділлі у 20-х роках XX століття] / В. Петренко // Вінниц. газ. – 2008. – 19 лют., 21 лют., 26 лют., 28 лют.
 79. Петренко, В. Початок великого голоду : [в Україні і зокрема на Вінниччині] / В. Петренко // Вінниц. газ. – 2008. – 27 трав. – С. 5.
 80. Петренко, В. Примусова колективізація – як механізм творення Голодомору [на Поділлі] / В. Петренко // Вінниц. газ. – 2008. – 6 берез. – С. 4.
 81. Петренко, В. Технології злочину: продовольчі реквізиції в українських селах впродовж 1928–1933 рр. Повернення більшовицького режиму в 1928 році до політики «воєнного комунізму» – продрозкладки / В. Петренко // Петренко, В. Більшовицька влада та українське селянство у 20–30 рр. XX ст.: причини, технології, наслідки Голодомору (за матеріалами Поділля) / В. Петренко. – Вінниця, 2008. – С. 191–211.
 82. Петренко, В. Тотальні реквізиції продовольства в українських селах впродовж 1928–1933 рр. / В. Петренко // Третя Могилів-Подільська науково-краєзнавча конференція. – Кам’янець-Подільський, 2009. – С. 273–289.
 83. Петренко, В. Характеристика археографічних джерел : [Голодомор 1932–1933 рр.] / В. Петренко // Більшовицька влада та українське селянство у 20–30 рр. XX ст.: причини, технології, наслідки Голодомору-геноциду (за матеріалами Поділля) / В. Петренко. – Вінниця, 2008. – С. 37–57.
 84. Петренко, В. Хлібозаготівельна політика більшовиків за «новими методами» 1929 р. Тотальне вилучення продуктів харчування (1929–1933 рр.) / В. Петренко // Більшовицька влада та українське селянство у 20–30 рр. XX ст.: причини, технології, наслідки голодомору (за матеріалами Поділля) / В. Петренко. – Вінниця, 2008. – С. 211–233.
 85. Петренко, В. І. Більшовицька влада та українське селянство у 20–30 рр. ХХ ст.: причини, технології, наслідки голодомору-геноциду (за матеріалами Поділля) / В. І. Петренко ; Вінниц. філ. Центру дослідж. Поділля Ін-ту історії України НАН України при Кам’янець-Поділ. нац. ун-ті, Держ. арх. Вінниц. обл. – Вінниця : Держ. картогр. ф-ка , 2008. – 316 с. : табл., портр.
 86. Петренко, В. І. Поділля у 1930 –1931 рр.: початок великого голоду / В. І. Петренко // Наук. зап. Серія: Історія / ВДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2005. – Вип. 9. – С. 259 –266.
 87. Петренко, В. І. Роль «буксирних бригад» у трагедії Голодомору 1932–1933 рр. в Україні [згадується Бар, Жмеринка, Тульчин, Брицьке Липовец. р-ну та Байківка Калинів. р-ну] / В. І. Петренко // Краєзнавство: історичний досвід та перспективи розвитку: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 13–15 жовт. 2010 р. / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; редкол.: О. І. Кізян [та ін.] ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця, 2011. – С. 27–31.
 88. Петренко, В. І. Трагедія українського селянства (1932–1934 рр.) [на прикладі Вінниччини] / В. І. Петренко // Наук. зап. Серія: Історія / ВДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2003. – Вип. 5. – С. 117–126.
 89. Подкур, Р. Злочин тоталітарного режиму : [Голодомор 1932–1933 рр. на Вінниччині] / Р. Подкур // Укр. культура. – 2008. – № 11. – С. 32–33.
 90. Подолян, В. В. Особливості діяльності споживчої кооперації Вінниччини в умовах голодомору 30-х років ХХ століття / В. В. Подолян, В. П. Рекрут. – Вінниця : Балюк І. Б., 2008. – 420 с. : фот.
 91. Подолян, В. В. Особливості кадрової політики більшовиків та підготовка спеціалістів масових професій для споживчої кооперації Вінниччини у 1928–1934 роках / В. В. Подолян, В. П. Рекрут // Особливості діяльності споживчої кооперації Вінниччини в умовах голодомору 30-х років ХХ століття / В. В. Подолян, В. П. Рекрут. – Вінниця, 2008. – С. 78–96.
 92. Подолян, В. В. Споживча кооперація області в умовах посилення політичного тиску у 1933–1935 роках / В. В. Подолян, В. П. Рекрут. // Особливості діяльності споживчої кооперації Вінниччини в умовах голодомору 30-х років ХХ століття / В. В. Подолян, В. П. Рекрут. – Вінниця, 2008. – С. 276–312.
 93. Подолян, В. В. Участь кооперативних організацій Вінниччини у хлібозаготівельних кампаніях 1928–1933 рр. / В. В. Подолян, В. П. Рекрут // Особливості діяльності споживчої кооперації Вінниччини в умовах голодомору 30-х років ХХ століття / В. В. Подолян, В. П. Рекрут. – Вінниця, 2008. – С. 45–77.
 94. Порівняльна таблиця смертності населення 17 районів Вінницької області у 1932, 1933 та 1934 роках // Голод та голодомор на Поділлі 1920–1940 рр. Збірник документів та матеріалів / авт.-упоряд.: Р. Ю. Подкур, В. Ю. Васильєв. – Вінниця, 2007. – С. 460–461.
 95. Продовольчі реквізиції в українських селах у 1928–1933 рр.: повернення більшовицької влади в 1928 р. до політики «продрозкладки». «Нові методи» хлібозаготівель 1929 р. Посилення продовольчих репресій до селянства впродовж 1929–1933 рр. // Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні. Вінницька область / ред. В. П. Лациба. – Вінниця, 2008. – С. 35–52 : фот.
 96. Пустовіт, О. Заспокоєні совістю історії : [перших осіб обл. після голодомору репресували за... націоналізм] / О. Пустовіт // Місто. – 2007. – 9 берез. – С. 4 –5.
 97. Пустовіт, О. Люди їли людей, окупанти відкопували «ворогів народу» : [про Голодомор 1932–1933 рр. та репресії 1937 р. на Вінниччині] / О. Пустовіт // Місто. – 2005. – 2 груд. – С. 10,19.
 98. Раковський, Ч. Голодомор [на Поділлі] та його творці : [іст. аспект] / Ч. Раковський // День. – 2003. – 13 лют. – С. 4.
 99. Рекрут, В. Діяльність московських та ленінградських заготівельних організацій на Поділлі під час Голодомору 1932–1933 років / В. Рекрут // Краєзнавство. – 2013. – № 4. – С. 59–64.
 100. Розіп’яте Голодомором Поділля : зб. док. і матеріалів про Голодомор 1932 –1933 років на Хмельниччині / Держ. архів Хмельниц. обл. ; упоряд.: М. П. Вавринчук, Г. Г. Осадча, П. Я. Слободянюк. – Хмельницький : [б. в.], 2008. – 717 с.
 101. Розсекречена пам'ять. Голодомор 1932–1933 років в Україні в документах ҐПУ–НКВД : [є дані про Вінниц. обл.] / упоряд. В. Борисенко. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2008. –604 с. : фот.
 102. Романюк, І. М. «Злочин проти українського народу» : [про голод 1932–1933 рр. в Україні та на Поділлі] / І. М. Романюк // Вісн. Козятинщини. – 2007. – 22 листоп.
 103. Сегеда, Ю. Дзвони пам’яті та правди про голодомор / Ю. Сегеда // Вінниччина. – 2006. – 17 жовт.
 104. Слободянюк, П. Я. Голодомори в Україні як засіб винищення українства : [є дані по Вінниц. обл.] / П. Я. Слободянюк // Україна – моя доля : [зб. наук. пр. і публ.] / П. Я. Слободянюк. – Хмельницький ; Вінниця, 2018. – С. 123–129.
 105. Слотюк, П. В. Фабрикування звинувачень як засіб викорінення вільнодумства на прикладі боротьби з «Польською організацією військовою» та «українськими націоналістами» в окремих районах Вінниччини в 1933–1938 рр. : [про політ. репресії на Вінниччині після Голодомору 1932–1933 рр.] / П. В. Слотюк // Наук. зап. Серія: Історія / ВДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – Вип. 24. – С. 188–195.
 106. Сокол, О. «Голодний рік, мов чорна птиця, над краєм змореним літав...» : [Голодомор 1932–1933 рр. на Вінниччині] / О. Сокол // Жмерин. меридіан. – 2008. – 15 листоп. – С. 3.
 107. Спротив геноциду: книга-каталог виставки : [використано матеріали Держ. архіву Вінниц. обл.] / кер. проекту В. Тиліщак ; Укр. ін-т нац. пам'яті, Галузевий держ. архів СБУ, Центр досліджень визвольного руху, Громадський комітет із вшанування пам'яті жертв Голодомору – геноциду 1932–1933 років в Україні. – Київ ; Львів : Часопис, 2015. – 80 с. : іл.
 108. Студенюк, Н. С. 33-й – розпроклятий рік : [у с. Івашків (колись Ободів., потім Чечельниц.), нині Кодим. р-ну Одес. обл.] / Н. С. Студенюк // Село моє – краплиночка на карті / Н. С. Студенюк. – Вінниця, 2009. – С. 24–32.
 109. Сугак, В. Це не повинно повторитись : [про Голодомор 1932–1933 рр.] / В. Сугак // Вінниччина – 2007. – 17 лют. – С. 5. – (Спец. вип. газ. «Хочу все знати»).
 110. Татарин, М. Голгофа України : [про голод 1932–1933, 1946–1947 рр. в Україні, зокрема на Вінниччині] / М. Татарин // Сіл. вісті Вінниччини. – 2003. – 22 листоп.
 111. Татарин, М. «То причастя твоє, Україно, українцю, то твій талісман...» : [про Голодомор 1933 та 1947 рр. в Україні, зокрема на Вінниччині] / М. Татарин // Подолія. – 2004. – 12 берез. – (Спец. вип. газ. «П’ятниця»).
 112. Тимчук, В. Державне політичне управління про голод : [про Голодомор 1932–1933 рр. на Вінниччині] / В. Тимчук // Вінниц. відом. – 2007. – 11 січ. – С. 5.
 113. Ткачук, П. І. Суд совісті : [до 75-річчя Голодомору-33] / П. Ткачук. – Вінниця : Данилюк В. Г., 2008. – 224 с.
 114. Толстой, А. Визнання чи помилка : [Укр. православ. церква визнала Голодомор геноцидом, а потім забрала свої слова назад] / А. Толстой, О. Цуркань // 20 хвилин. – 2008. – 18 листоп. – С. 5.
 115. Тупчій, Л. Л. Голодомор – 33 [на Поділлі] / Л. Л. Тупчій // Ініціатива. – 2006. – 30 листоп. – С. 2.
 116. Тучинський, В. А. Місто Вінниця в період Голодомору 1932–1933 рр. / В. А. Тучинський // Політичні репресії та голодомори на Вінниччині в ХХ столітті у контексті національної пам’яті : матеріали обл. наук.-практ. конф., м.Вінниця, 24 листоп. 2005 р. – Вінниця, 2006. – С. 157–160. – Бібліогр. в кінці ст.
 117. Федоров, І. Голодомор в Україні : [зокрема на Вінниччині] / І. Федоров // Независимый курьер. – 2004. – 22 дек. – С. 19.
 118. Хавлюк, О. Голодомор на Вінниччині / О. Хавлюк ; ВДПУ ім. М. Коцюбинського // Вісн. студент. наук. т-ва ін-ту історії, етнології і права. – Вінниця, 2008. – Вип. 9. – С. 33–40.
 119. Хлібна гільйотина : [факти про голодомор на Вінниччині] // Мить істини. – 2009. – 27 листоп. – С. 10.
 120. Хмельковський, Л. 136 призвідців голодомору / Л. Хмельковський. – Львів : Свічадо, 2009. – 136 с. – Зі змісту: Хмельковський, Л. Хто є хто в списках СБУ : [списки організаторів Голодомору 1932–1933 рр. ] / Л. Хмельковський. – С. 13–31 ; Хмельковський, Л. Документи з Галузевого державного архіву СБУ. Вінницька область / Л. Хмельковський. – С. 42–61.
 121. Хоптяр, Ю. Політика голодомору та опір селянства на Поділлі у кінці 20-х – початку 30-х рр. XX ст. (на матеріалах Могилів-Подільського району] / Ю. Хоптяр // Третя Могилів-Подільська науково-краєзнавча конференція. – Кам’янець-Подільський, 2009. – С. 33– 36.
 122. Царенко, М. Друге розкуркулення Поділля: маловідома трагедія селянства Вінниччини : [до роковин голодомору] / М. Царенко // Вінниччина. – 2008. – 5 листоп. – С. 2.
 123. Чорногуз, О. Великий Голодомор в... Росії або «Правда» по-кремлівські : [автор ст. дає відповідь на публ. в моск. газ. «Известия» про те, що Голодомор в 1932–1933 рр. – це геноцид укр. народу] / О. Чорногуз // Березіль. – 2007. – № 1/2. – С. 6–16.
 124. Шатайло, А. Національна трагедія : [про Голодомор 1932–1933 рр.] / А. Шатайло // Сіл. вісті Вінниччини. – 2004. – 3 квіт.
 125. Шульга, І. Чорні крила Голодомору над Поділлям / І. Шульга // Смертю смерть подолали: Голодомор в Україні 1932–1933 рр. / П. П. Панченко, М. М. Вівчарик, А. І. Голуб. – Київ, 2003. – С. 77–125.
 126. Шуткевич, О. Непроста доля Тараса Короля : Тарас Король у період Голодомору 1932–1933 років писав про катастрофічну ситуацію в Україні німецькому послу та відомому письменнику Максиму Горькому. За це він відсидів 20 років у в’язниці / О. Шуткевич // Вінниц. газ. – 2016. – 25 берез. – С. 7 : фот.
 127. Шуткевич, О. «І мертвим, і живим, і ненародженим землякам...»: до річниці Голодомору в Україні 1932–1933 років : [згадується Вінниця, Сосонка Вінниц. р-ну, Лука Немирів. р-ну] / О. Шуткевич // Вінниц. газ. – 2015. – 27 листоп.С. 1–2 : кольор. фот.
 128. Шуткевич, О. Рейдери часів Голодомору : [про Голодомор на Вінниччині] / О. Шуткевич // День. – 2017. – 8–9 груд. – С. 21.
 129. Шуткевич, О. Тривожний голос пам’яті : [про Голодомор 1932 –1933 рр. на Вінниччині] / О. Шуткевич // Вінниц. газ . – 2006. – 28 листоп. – С. 1.

Стихла пісня солов’їна,

Стали дні, як ночі,

Заплакала Україна

В тридцять третім році

Корови, воли і коні –

Все в людей забрали,

А їх, бідних і голодних,

В колгоспи зігнали,

Люди тяжко працювали,

З голоду вмирали,

Їх грабарки підбирали,

В кагати скидали,

На цвинтарі, мов худобу,

Без попа ховали,

Отаке-то наробили

Сталінські бандити,

Що матері порізали

Своїх рідних дітей. 

В. Тарасюк, 

житель м. Погребище, який за цю пісню був заарештований і засланий на Соловки, де і загинув. 

Барський район

 1. Дубина, І. Є й така думка про голод : [про Голодомор 1932–1933 рр. у с. Іванівці Бар. р-ну] / І. Дубина // Поділ. край. – 2012. – 20 січ. – С. 5.
 2. Дубина, І. Рятувались, як могли, від голодної смерті : [про Голодомор 1932–1933 рр. у с. Іванівці Бар. р-ну] / І. Дубина // Поділ. край. – 2008. – 25 лип.
 3. Єрофєєва, С. Уроки Голодомору [1932–1933 рр. у селах Бар. р-ну] / С. Єрофєєва // Подолія. – 2005. – 29 листоп.
 4. Злочин проти українського народу (до 75-річчя Голодомору в Україні) : [Голодомор 1932–1933 рр. на Поділлі, зокрема в Бар. р-ні] // Поділ. край. – 2007. – 24 листоп.
 5. Йолтуховський, М. Геноцид чи політична кон’юктура? : [Голодомор 1932–1933 рр. у Бар. р-ні] / М. Йолтуховський // Поділ. край. – 2008. – 21 листоп.
 6. Йолтуховський, М. Голодомор як засіб політичного терору : [про Голодомор у Бар. р-ні] / М. Йолтуховський // Поділ. край. – 2013. – 15 листоп. – С. 4 : іл ; 22 листоп. – С. 4 : іл ; 29 листоп. – С. 4 : іл.
 7. Йолтуховський, М. Прокляті роки геноциду : [про життя селян Бар. р-ну під час Голодомору 1932–1933 рр.] / М. Йолтуховський // Поділ. край. – 2007. – 10, 13, 17, 20, 24 листоп.
 8. Куліш, М. Чорні крила Голодомору : [Голодомор 1932–1933 рр. у Бар. р-ні] / М. Куліш // Барчани. – 2008. – 17 жовт. – С. 13.
 9. Луцькова, Г. Зі спогадів бабусі-очевидиці : [про Голодомор 1932–1933 рр. у Бар. р-ні] / Г. Луцькова // Поділ. край. – 2008. – 21 листоп.
 10. Медведєв, Я. Не звільняється пам’ять, відлунює знову роками: 1932–1933. Дзвони пам’яті : [голод у с. Попівці Бар. р-ну] / Я. Медведєв // Поділ. край. – 2008. – 11 лип.
 11. Мельник, М. Про що шепочуть ясени : [Голодомор 1932–1933 рр. у с. Українське Бар. р-ну] / М. Мельник // Поділ. край. – 2008. – 21 листоп.
 12. Мельничук, І. Події голоду 20–30–40-х років XX ст. в Барському краї (на матеріалах державного архіву Вінницької області) / І. Мельничук // Бар. Барська земля – крізь призму століть. I Міжнар. наук.-практ. конф. – Бар, 2008. – С. 316–321 ; Барчани. – 2013. – 29 листоп. – С. 5 : іл.
 13. Мислінський, О. Правда про голод 1932–1933 років [у м. Бар] / О. Мислінський // Вінниц. правда. – 2005. – 11–20 лют. – С. 2.
 14. Павлюк, М. Гірчить твоя доля, Вкраїно : [Голодомор 1932–1933 рр. у с. Копайгород Бар. р-ну] / М. Павлюк // Поділ. край. – 2008. – 21 листоп.
 15. Пазюк, В. В ті роки не кували зозулі... : [про Голодомор 1932–1933 рр. у Бар. р-ні] / В. Пазюк // Поділ. край. – 2008. – 19 квіт.
 16. «Перед живими і мертвими, перед всім світом маємо сказати – Голодомор був геноцидом українського народу» : [про Голодомор 1932–1933 рр. в Бар. р-ні] // Барчани. – 2006. – 21 січ. – С. 14.
 17. Рахунок жертв безкровної війни : [про жертви Голодомору 1932–1933 рр. у селах Бар. р-ну] // Поділ. край. – 2008. – 21 листоп.
 18. Ричко, Н. Голодомор, голодовка і «післяплата» : [Голодомор 1932–1933 рр. у Бар. р-ні] / Н. Ричко // Барчани. – 2013. – 29 листоп. – С. 4–5 : іл.
 19. Сторожук, А. І. Подільський Бар та його околиці: історія і сучасність (події, особистості, факти) : навч. посіб. / А. І. Сторожук. – Київ : [б. в.], 2010. – 282 с. : кол. іл. – Зі змісту: [про Голодомор 1932–1933 рр.]. – С. 52–53.
 20. 1932–1933. Дзвони пам’яті : [список громадян, померлих під час Голодомору 1932–1933 рр. у с. Лісове Бар. р-ну] // Поділ. край. – 2008. – 7 листоп.
 21. 1932–1933. Дзвони пам’яті : [списки громадян, померлих під час Голодомору 1932–1933 рр. у с. Польове Бар. р-ну] // Поділ. край. – 2008. – 4 листоп.
 22. 1932–1933. Дзвони пам’яті : [списки громадян, померлих під час Голодомору 1932–1933 рр. у селах Антонівка, Біличин, Верхівка, Попівка Бар. р-ну] // Поділ. край. – 2008. – 21 жовт.
 23. 1932–1933. Дзвони пам’яті : [списки громадян, померлих під час Голодомору 1932–1933 рр. у селах Митки, Примощаниця, Сеферівка, Слобода Гулівська, Підлісний Ялтушків Бар. р-ну] // Поділ. край. – 2008. – 11 листоп.
 24. 1932–1933. Дзвони пам’яті : [списки громадян, померлих під час Голодомору 1932–1933 рр. у селах Слобода Матейківська, Шевченкове Бар. р-ну] // Поділ.край. – 2008. – 28 жовт.
 25. 1932–1933. Дзвони пам’яті : [списки громадян, померлих під час Голодомору 1932–1933 рр. у селах Степанки, Шипинки Бар. р-ну] // Поділ.край. – 2008. – 31 жовт.
 26. 1932–1933. Дзвони пам’яті : [список громадян, померлих під час Голодомору 1932–1933 рр. у селах Гармаки, Глинянка, Кошаринці, Маньківці, Копайгород Бар. р-ну] // Поділ. край. – 2008. – 14 жовт.
 27. 1932–1933. Дзвони пам’яті: [список громадян с. Попівці Бар. р-ну, померлих під час Голодомору 1932–1933 рр.] // Поділ. край. – 2008. – 7 жовт.
 28. 1932–1933. Дзвони пам’яті : [список громадян с. Українське Бар. р-ну, які померли від Голодомору 1932–1933 рр.] // Поділ. край. – 2008. – 23 верес.
 29. 1932–1933. Дзвони пам’яті : [список громадян сіл Мар’янівка, Іванівці Бар. р-ну, які померли від Голодомору 1932–1933 рр.] // Поділ. край. – 2008. – 26 верес.
 30. 1932–1933. Дзвони пам’яті : [список громадян, які померли під час Голодомору в с. Мальчівці Бар. р-ну] // Поділ. край. – 2008. – 22 лип.
 31. 1932–1933. Дзвони пам’яті : [список громадян, які померли під час Голодомору 1932–1933 рр. у с. Супівка Бар. р-ну] // Поділ. край. – 2008. – 3 черв.
 32. 1932–1933. Дзвони пам’яті : [список громадян, які померли під час Голодомору 1932–1933 рр. у с. Терешки Бар. р-ну] // Поділ. край. – 2008. – 23 трав.
 33. 1932–1933. Дзвони пам’яті : [список жителів с. Гулі Бар. р-ну, померлих під час Голодомору 1932–1933 рр.] // Поділ. край. – 2008. – 10 жовт.
 34. 1932–1933. Дзвони пам’яті : [список померлих від Голодомору 1932–1933 рр. у с. Комарівці Бар. р-ну] // Поділ. край. – 2008. – 19 верес.
 35. 1932–1933. Дзвони пам’яті : [список померлих під час Голодомору 1932–1933 рр. у с. Копайгород Бар. р-ну] // Поділ. край. – 2008. – 9 верес.
 36. Якимлюк, Ю. Що я думаю про Голодомор 1932–1933 [у Бар. р-ні] / Ю. Якимлюк // Поділ. край. – 2009. – 20 січ.

 

Бершадський район

 1. Вербецький, В. Бершадці про голокост [голодомор] – в американському журналі / В. Вербецький // Бершад. край. – 2007. – 11 квіт. – С. 2.
 2. Вербецький, В. Гірка сповідь очевидців : [про вид. шостого т. кн. «Український голокост 1932–1933: свідчення тих, хто вижив», у якій є розділ «Голодомор у с. Пилипонівка Бершадського району Вінницької області»] / В. Вербецький // Вінниччина. – 2008. – 19 листоп. – С. 2.
 3. Вербецький, В. Чорна сторінка в історії Пилипонівки : [про голод 1932–1933 рр.] / В. Вербецький // Бершад. край. – 2008. – 19 листоп.
 4. Закревський, І. Потрібно знати і пам’ятати : [с. Джулинка в період Голодомору 1932–1933 рр.] / І. Закревський // Бершад. край. – 2008. – 19 листоп.
 5. Когут, Г. Це була помста : [про Голодомор 1932–1933 рр. у с. Баланівка на Бершадщині] / Г. Когут // Бершад. край. – 2003. – 22 листоп.
 6. Кравчук, О. Правда про трагедію – застереження на майбутнє : [про бершадчанку Т. С. Глухівську-Максимчук, яка пережила Голодомор 1932–1933 рр.] / О. Кравчук // Бершад. край. – 2008. – 28 трав.
 7. Лева, Н. Підбита парость : [про дітей-жертв Голодомору 1932–1933 рр. на Бершадщині] / Н. Лева // Бершад. край. – 2005. – 26 листоп.
 8. Маніленко, П. Голодомор [в селах Джулинка та Берізки-Бершадські Бершад. р-ну] / П. Маніленко // Джулинка. – Вінниця, 2009. – С. 170–186.
 9. Маніленко, П. Пам’яті невигойний собор [Голодомор 1932–1933 рр. у с. Березівка Бершад. р-ну] / П. Маніленко // Добридень, Березівко! – Вінниця, 2012. – С. 113–118.
 10. Невеличко, Г. Голодомор 1932–1933 рр. [у селі Баланівка Бершад. р-ну] / Г. Невеличко // Любов душі моєї – Баланівка : монографія / Г. Невеличко. – Вінниця, 2010. – С. 79–111.
 11. Павличук, О. А. Голодомор 1932–1933 рр. / О. А. Павличук // Тирлівка – рідне село на Поділлі / О. А. Павличук. – Вінниця, 2006. – С. 27–28.
 12. Погончик, Г. О. Голод 1932–1933 рр. на Бершадщині / Г. О. Погончик // Бершадщина: з минулого – у майбутнє / Г. О. Погончик. – Вінниця, 2013. – С. 117–141.
 13. Погончик, Г. О. Голодомор 1932–1933 рр. на Бершадщині (спогади очевидців) / Г. О. Погончик ; Вінниц. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2013. – 424 с. : іл. – Бібліогр.: с. 45–47.
 14. Полотнянко, О. Україна пам’ятає! Світ визнає! : [про Голодомор 1932–1933 рр. на Бершадщині] / О. Полотнянко // Бершад. край. – 2008. – 31 жовт.
 15. Похила, М. А дехто не вірить : [про Голодомор 1932–1933 рр. у с. П’ятківка] / М. Похила // Бершад. край. – 2008. – 19 листоп.
 16. Похила, М. Історія судить сьогодні : [про трагедію голодоморів 1932–1933, 1947 рр. у с. П’ятківка Бершад. р-ну] / М. Похила // Бершад. край. – 2005. – 26 листоп.
 17. Похила, М. Непрощений злочин : [про Голодомор 1932–1933 рр. у с. П’ятківка] / М. Похила // Бершад. край. – 2007. – 14 листоп.
 18. Похила, М. Пам’ятаймо, щоб не повторилося: [про Голодомор 1932–1933 рр. у с. П’ятківка Бершад. р-ну] / М. Похила // Бершад. край. – 2006. – 25 листоп.
 19. Притула, О. Село було приречене... : [про Голодомор 1932–1933 рр. на Бершадщині] / О. Притула // Бершад. край. – 2008. – 15 жовт.
 20. Руденко, І. Живий свідок : [про Голодомор 1932–1933 рр. у с. Джулинка Бершад. р-ну] / І. Руденко // Бершад. край. – 2006. – 25 листоп.
 21. Салганік, Л. Закон «Про п’ять колосків» : [про Голодомор 1932–1933 рр. у Бершад. р-ні] / Л. Салганік // Бершад. край. – 2008. – 29 серп.
 22. Самійленко, Л. Трагічна сторінка історії : [про Голодомор 1932–1933 рр. на Бершадщині] / Л. Самійленко // Бершад. край. – 2007. – 21 листоп.
 23. Ця трагедія болю і плачу : [про Голодомор 1932–1933 рр. у с. Джулинка Бершад. р-ну] // Бершад. край. – 2007. – 24 листоп.
 24. Щербина, М. Майбутнє належить тому, хто оволодів минулим : [про жертви Голодомору 1932–1933 рр. на Бершадщині] / М. Щербина // Бершад. край. – 2005. – 26 листоп.
 25. Ющенко, Л. Трагедія на Бершадщині : [про Голодомор 1932–1933 рр.] / Л. Ющенко // Бершад. край. – 2007. – 21 листоп.

 

Вінницький район 

 1. Галунко, Г. Про що мовчить жорновий камінь : [про голодомор у с. Михайлівка Вінниц. р-ну] / Г. Галунко // Поділ. зоря. – 2006. – 30 листоп. – С. 4.
 2. Люди про голодомор [у с. Малі Крушлинці Вінниц. р-ну] // Поділ. зоря. – 2007. – 29 листоп. – С. 3.
 3. Мартинець, С. Навіть згадати страшно : [про Голодомор 1932–1933 рр. у селі Сосонка Вінниц. р-ну] / С. Мартинець // Сіл. вісті. – 2007. – 9 листоп. – С. 2.
 4. Петренко, О. С. Колективізація. Розкуркулення, Голод / О. С. Петренко // Лука-Мелешківська: нариси історії села / О. С. Петренко. – Вінниця, 1999. – С. 258– 287.
 5. Сергієнко, В. Таке не можна нам забути : [про голод у с. Степанівка Вінниц. р-ну] / В. Сергієнко // Поділ. зоря. – 2007. – 29 листоп. – С. 3.
 6. Скрипник, В. Пляшку з просом, сховану під час голодомору, відкопали на Вінниччині [у с. Великі Крушлинці Вінниц. р-ну] / В. Скрипник // Голос України. – 2012. – 29 листоп. – С. 22 : іл.
 7. Славна, О. Сотвори, Господи, вічну пам’ять : [с. Сосонка Вінниц. р-ну і Голодомор] / О. Славна // Поділ. зоря. – 2007. – 29 листоп. – С. 3.
 8. Списки жертв Голодомору 1932–1933 рр. у Вінницькому районі : [у с. Великі Крушлинці] // Поділ. зоря. – 2008. – 31 лип. – С. 3 ; 2008. – 7 серп. – С. 3 ; 14 серп. – С. 3.
 9. Списки жертв Голодомору 1932–1933 рр. у Вінницькому районі : [с. Мізяківські Хутори] // Поділ. зоря. – 2008. – 4 верес. – С. 4.
 10. Списки жертв Голодомору 1932–1933 рр. у Вінницькому районі : [у селах Жабелівка, Іванівка, Ільківка, Комарів] // Поділ. зоря. – 2008. – 28 серп. – С. 4.
 11. Списки жертв Голодомору 1932–1933 рр. у Вінницькому районі : [у селах Некрасово, Кордишівка, Лаврівка, Михайлівка, Медвідка] // Поділ. зоря. – 2008. – 11 верес. – С. 4.
 12. Списки жертв Голодомору 1932–1933 рр. у Вінницькому районі : [у селах Оленівка, Побережне, Рівець] // Поділ. зоря. – 2008. – 18 верес. – С. 4.
 13. Списки жертв Голодомору 1932–1933 рр. у Вінницькому районі : [у селах Переорки, Слобода Дашковецька] // Поділ. зоря. – 2008. – 25 верес. – С. 4.
 14. Списки жертв Голодомору 1932–1933 рр. у Вінницькому районі : [у селах Степанівка, Хижинці] // Поділ. зоря. – 2008. – 9 жовт. – С. 4.
 15. Хай не згасає свіча жалоби та пам’яті : [про Голодомор 1932–33 рр. у селах Гуменне та Михайлівка Вінниц. р-ну] // Поділ. зоря. – 2009. – 26 листоп. – С. 4.
 16. Царук, Ю. Ціною власного життя він врятував від голоду сотні життів односельчан та їхніх дітей : [про голову колгоспу села Майдан Г. Козловського] / Ю. Царук // Поділ. зоря. – 2008. – 28 серп. – С. 4.

 

Гайсинський район 

 1. «Винесімо його у світлицю до весни» : [про голод у с. Губник Гайсин. р-ну] // Трибуна праці. – 2015. – 27 листоп. – С. 2.
 2. Возний, С. Житниця Європи – кладовище нації : [Голодомор 1932–1933 рр. у с. Куна Гайсин. р-ну] / С. Возний // Гайсин. вісн. – 2008. – 19 черв.
 3. Вороніна, Н. Хлібця так і не діждався : [про Голодомор 1932–1933 рр. у селі Шура-Мітлинецька Гайсин. р-ну] / Н. Вороніна // Трибуна праці. – 2009. – 27 січ. – С. 2.
 4. Гончарук, І. Ціна окрайця хліба / І. Гончарук // Михайлівка. Відоме – невідоме село / І. Гончарук. – Вінниця, 2017. – С. 21–25. – (Моя Вінниччина ; вип. 17).
 5. Гончарук, І. М. Голодна смерть / І. М. Гончарук // Село моє світанкове... Спогади. Кн. 2 / І. М. Гончарук. – Київ, 2008. – С. 31–44.
 6. Доповідна записка секретаря Гайсинського райкому КП(б)У Коломійцева секретарю Вінницького областкому КП(б)У М. Алексєєву про голодування населення району. 22 червня 1932 р. // Голод та голодомор на Поділлі 1920–1940 рр. Збірник документів та матеріалів / авт.-упоряд.: Р. Ю. Подкур, В. Ю. Васильєв. – Вінниця, 2007. – С. 304–307.
 7. Миколаєнко, С. Не погода, не куркулі винні були... : [про Голодомор 1932–1933 рр. у Гайсин. р-ні] / С. Миколаєнко // Трибуна праці. – 2009. – 27 листоп.
 8. Рябокінь, О. А ми вчили «Партія веде» : [про 30-ті рр. на Гайсинщині] / О. Рябокінь // Трибуна праці. – 2014. – 21 листоп. – С. 2.
 9. Рябокінь, О. Технологія геноциду : [Голодомор на Гайсинщині] / О. Рябокінь // Трибуна праці. – 2008. – 10 черв.
 10. Рябоконь, О. То був жах : [голод 1933-го року в с. Чечелівка Гайсин. р-ну] / О. Рябоконь // Вінниччина – 2004. – 3 квіт. – (Спец. вип. газ. «Хочу все знати»).
 11. Сіньковська, Г. Ти кажеш, не було Голодомору : [Голодомор 1932–1933 рр. на Гайсинщині] / Г. Сіньковська // Трибуна праці. – 2008. – 12 серп.
 12. Танцюра, Г. Т. Тривожні 30-ті / Г. Т. Танцюра // Зятківці : історико-соціолог. нариси / Г. Т. Танцюра. – Київ, 2007. – . С. 478–479.
 13. Ткаченко, І. А дзвони мовчання проводжали : [про голод у с. Губник Гайсин. р-ну] / І. Ткаченко // Ткаченко І. Сокілець... Губник. Історичні нариси краю і села. – К., 2006. – С. 145–148.
 14. Ткаченко, І. «Червоні» валки хліба – «чорні» валки смертей : [про голод у Гайсин. р-ні] / І. Ткаченко // Трибуна праці. – 2015. – 27 листоп. – С. 2.
 15. У ями скидали не лише мертвих : [про Голодомор 1932–1933 рр. у с. Шура-Мітлинецька Гайсин. р-ну] // Трибуна праці. – 2008. – 29 січ.
 16. Уроки історії забувати не маємо права : [Голодомор 1932–1933 рр. у Гайсин. р-ні] // Трибуна праці. – 2006. – 25 листоп.
 17. Яроцький, Л. Ще раз про Голодомор [1932–1933 рр. на Гайсинщині] / Л. Яроцький // Гайсин. вісн. – 2007. – 18 січ.

 

Жмеринський район 

 1. Антонюк, О. Події Голодомору на Жмеринщині / О. Антонюк // Жмерин. газ. – 2016. – 21 листоп. – С. 11.
 2. Антонюк, О. М. Голодомор як засіб політичного терору [в Жмерин. р-ні] / О. М. Антонюк // Через віхи історії : нариси, ессе / М. П. Антонюк, С. І. Гордієць, О. М. Антонюк. – Вінниця, 2006. – Ч. 2. – С. 288–291.
 3. Біньківський, М. Гірка правда про 33-й : [Голодомор 1932–33 рр. у Жмерин. р-ні] / М. Біньківський // Колорит. – 2005. – 12 листоп.
 4. Жахливий 33-й [в Жмерин. р-ні] // Колорит. – 2005. – 22 жовт.
 5. Райчук, М. Голгофа України: 75 років трагедії Голодомору / М. Райчук // Жмерин. меридіан. – 2007. – 27 жовт. – С. 2.
 6. Римар, О. Голодомор 1932–1933 рр. [у с. Слобода-Межирівська] / О. Римар // Жмерин. меридіан. – 2013. – 23 листоп. – С. 4 : фот.
 7. Римар, О. Голодомор 1932–1933 рр. у пам’яті Слободи-Межирівської / О. Римар // Жмерин. меридіан. – 2016. – 26 листоп. – С. 3 : фот.
 8. Рябчук, В. Картопляники голодного року : [про Голодомор 1933 р. у с. Почапинці Жмерин. р-ну] / В. Рябчук // Вінниц. газ. – 2006. – 20 квіт. – С. 5.
 9. Синюк, П. В. Розкуркулення, колективізація, голодомор / П. В. Синюк // Станіславчик: погляд у минуле / П. В. Синюк. – 2-ге вид, доп. – Вінниця, 2010. – С. 198–247.
 10. Слободенюк, Н. П. Голодомор / Н. П. Слободенюк, В. О. Логвінов // Браїлів – стежками історії : краєзнав. нариси / Н. П. Слободенюк, В. О. Логвінов. – Вінниця, 2000. – С. 38–42.
 11. Слотюк, П. В. Колективізація і голод / П. В. Слотюк // Дзялів: з історії Подільського порубіжжя (від найдавніших часів до 1946 року) / П. В. Слотюк. – Вінниця, 2012. – С. 103–120.
 12. Смірнов, М. А. Становище місцевого населення в період експропріації приватної власності, депортації та голодомору / М. А. Смірнов // Браїлів: погляд крізь століття / М. А. Смірнов. – Вінниця, 2016. – С. 125–132.
 13. Сокол, О. «Голодний рік, мов чорна птиця, над краєм змореним літав…» : [Голодомор 1932–1933 рр. на Жмеринщині] / О. Сокол // Жмерин. меридіан. – 2008. – 15 листоп. – С. 3.
 14. Сокол, О. Ти кажеш, не було Голодомору? (Свідчать документи) : [Голодомор 1932–1933 рр. на Жмеринщині] / О. Сокол // Жмерин. меридіан. – 2008. – 22 листоп. – С. 1.
 15. «Уроки історії забувати не маємо права», або Голодомор як національна трагедія : [про Голодомор в Жмерин. р-ні] // Колорит. – 2006. – 2 груд. – С. 2.
 16. Щуришена, С. Ті дні у пам’яті народній : [с. Носківці під час Голодомору 1932–33 рр.] / С. Щуришена // Жмерин. меридіан. – 2014. – 29 листоп. – С. 4 : фот.
 17. Яковишена, Л. Архівні документи та спогади свідчать : [про Голодомор 1932–1933 рр. у Жмерин. р-ні] / Л. Яковишена // Жмерин. меридіан. – 2005. – 5 берез.,12 берез., 19 берез., 26 берез., 16 квіт., 23 квіт.

 

Іллінецький район 

 1. Боднюк, П. Людяність в нелюдяний час : [про Голодомор 1932–1933 рр. в с. Паріївка Іллінец. р-ну] / П. Боднюк // Труд. слава. – 2009. – 27 листоп. – С. 2.
 2. Бойко, П. Той страшний час пам’ятаю з дитинства : [про Голодомор 1932–1933 рр. у с. Жорнище Іллінец. р-ну] / П. Бойко // Труд. слава. – 2013. – 21 листоп. – С. 3.
 3. Бондар, М. Доля однієї родини : [Голодомор 33-го р. у с. Павлівка Іллінец. р-ну] / М. Бондар // Труд. слава. – 2008. – 21 жовт. – С. 3.
 4. «В молитві щирій всіх згадаймо, хто вмер на цій святій землі» : [про Голодомор 1932–1933 рр. в Іллінец. р-ні] // Труд. слава. – 2009. – 27 листоп. – С. 2.
 5. Виконання завдання партії, означало голодну смерть села : [передрук ст. з газ. «Життя колгоспника» від 15 лют. 1933 р. доводить, що в Голодоморі 1932–1933 рр. у с. Паріївка Іллінец. р-ну винна партія] // Труд. слава. – 2009. – 27 листоп. – С. 2.
 6. Долгова, О. Не згасне свічка пам’яті : [с. Шабельня Іллінец. р-ну під час Голодомору 1932–1933 рр.] / О. Долгова // Труд. слава. – 2007. – 24 листоп. – С. 2.
 7. Дубина, Н. Трагічні сторінки історії : [с. Слободище Іллінец. р-ну під час Голодомору 1932–33 рр.] / Н. Дубина // Труд. слава. – 2008. – 8 лип. – С. 3.
 8. Жураківський, Ю. Трагедія, яку важко збагнути : [про Голодомор 1932–33 рр. на Іллінеччині] / Ю. Жураківський // Труд. слава. – 2006. – 29 листоп. – С. 1.
 9. Зі спогадів очевидців Голодомору 1932–33 рр. : [уривок з кн. «Трагічні сторінки історії Іллінеччини» про Голодомор в р-ні] // Труд. слава. – 2014. – 20 листоп.
 10. Лист дітей дитячого будинку села Красненького Немирівського [нині Іллінецького] району секретарю Вінницького обкому КП(б)У з проханням надати продовольчу допомогу. 27 вересня 1934 р. // Голод та голодомор на Поділлі 1920–1940 рр. Збірник документів та матеріалів / авт.-упоряд.: Р. Ю. Подкур, В. Ю. Васильєв. – Вінниця, 2007. – С. 460.
 11. Мацько, В. Кальницький мартиролог / В. Мацько // Трагічні сторінки історії Іллінеччини. Голодомор. Репресії. 20–50-ті роки ХХ ст. / В. Мацько. – Вінниця, 2007. – С. 10–13.
 12. Мацько, В. Немов прокляття, ожива рік 33-й / В. Мацько // Трагічні сторінки історії Іллінеччини. Голодомор. Репресії. 20–50-ті роки ХХ ст. / В. Мацько. – Вінниця, 2007. – С. 31–49.
 13. Мельник, В. Голодомор – національна трагедія [в Україні, зокрема в Іллінец. р-ні] / В. Мельник // Труд. слава. – 2006. – 22 листоп. – С. 2.
 14. Михайленко, І. «Ми у молитві всіх згадали, хто вмер на цій святій землі» : [про Голодомор 1932–1933 рр. в Іллінец. р-ні] / І. Михайленко, І. Радзіх // Труд. слава. – 2008. – 25 листоп. – С. 1.
 15. Наймолодші свідки голодоморів: за матеріалами книги «Трагічні сторінки історії Іллінеччини» : [про дітей, які вижили у голодовку] // Труд. слава. – 2016. – 24 листоп.
 16. Никитюк, Л. Страшні то були роки : [про Голодомор 1932–1933 рр. у с. Якубівка Іллінец. р-ну] / Л. Никитюк // Труд. слава. – 2010. – 26 листоп. – С. 2.
 17. Пащенко, М. Голодомор очима свідків [у с. Білки Іллінец. р-ну] / М. Пащенко // Іллінеччина. Минуле та сьогодення / М. Пащенко. – Вінниця, 2015. – С. 193–199.
 18. Пащенко, М. Колективізація та Голодомор [у с. Дашів Іллінец. р-ну] / М. Пащенко // Іллінеччина. Минуле та сьогодення / М. Пащенко. – Вінниця, 2015. – С. 182–183.
 19. Пащенко, М. Творці Голодомору [в Іллінец. р-ні] / М. Пащенко // Іллінеччина. Минуле та сьогодення / М. Пащенко. – Вінниця, 2015. – С. 95–102 : фот.
 20. Подолян, С. І. Китайгород – село Подільське. Нариси з історії села / С. І. Подолян. – Вінниця : Консоль, 2010. – 96 с. : іл.
 21. Покрищук, О. Поспішаймо записати голос правди історії : [с. Білки Іллінец. р-ну під час Голодомору 1932–33 рр.] / О. Покрищук // Труд. слава. – 2007. – 24 листоп. – С. 2.
 22. Радзіх, І. «Ми голодні – дайте хліба» : [про голод 1933-го року в Іллінец. р-ні] / І. Радзіх // Труд. слава. – 2008. – 10 черв. – С. 2.
 23. Роговий, О. Брицьке [Іллінец. р-ну]: герб із Голодомору. Коротка історична довідка / О. Роговий // Пульсуючі джерела. – 2008. – 21 серп. – С. 7.
 24. Рудник, О. Люди від голоду стали людей їсти... : [Голодомор 1932–1933 рр. в Іллінец. р-ні] / О. Рудник // Труд. слава. – 2012. – 23 листоп : фот.
 25. Рудник, О. «Немов прокляття ожива рік 33-й. Голод. Голод...» : [про Голодомор 1932–1933 рр. в Іллін. р-ні] / О. Рудник // Труд. слава. – 2006. – 25 листоп. – С. 2.
 26. Рудник, О. Г. Радянська модернізація села : [зокрема про колективізацію і Голодомор 1932–1933 рр.] / О. Г. Рудник // Село Тягун Іллінецького району Вінницької області : іст. нариси / О. Г. Рудник. – Вінниця, 2014. – С. 32–45.
 27. Слово істини між газетних рядків : [про чорні дошки в селах Іллінец. р-ну на стор. преси в 30-х рр.]// Труд. слава. – 2007. – 24 листоп. – С. 2.
 28. Сокіл, В. Ф. Жертви геноциду / В. Ф. Сокіл // Кальник – село подільське : історико-краєзнав. нарис / В. Ф. Сокіл. – Вінниця, 2011. – С. 83–93.
 29. Таранюк, Є. «Червона мітла» – розплата за непокору : [Голодомор 1933 року в с. Паріївка Іллінец. р-ну] / Є. Таранюк // Вінниччина. – 2010. – 12 трав. – С. 5 : фот.
 30. Таранюк, Н. «Трагічні сторінки історії Іллінеччини» : [про Голодомор 1932–1933 рр. та репресії в р-ні] / Н. Таранюк // Труд. слава. – 2008. – 21 листоп. – С. 1.
 31. Трагічні сторінки історії Іллінеччини. Голодомор. Репресії. 20–50 рр. ХХ ст. / упоряд. Н. Ф. Таранюк. – Вінниця : Книга-Вега, 2007. – 64 с. : іл.
 32. Трагічні сторінки історії Іллінеччини. Книга пам’яті / упоряд. Н. Ф. Таранюк. – Вінниця : Книга-Вега, 2008. – 240 с. : кол. іл.
 33. Фарисей, Д. І. Гинуть наші вороженьки : [про Голодомор 1932–1933 рр. і репресії] / Д. І. Фарисей // Село моє Красненьке : історико-краєзнав. нариси / Д. І. Фарисей. – Вінниця, 2004. – С. 51–70.
 34. Що не забрав голодомор, довершив холокост // Трагічні сторінки історії Іллінеччини. Голодомор. Репресії. 20–50-і роки ХХ ст. / упоряд. Н. Ф. Таранюк. – Вінниця, 2007. – С. 56–59.

 

Калинівський район 

 1. Голодомор [у Калинів. р-ні] мовою документів // Прапор перемоги.– 2009. – 27 листоп. – С. 2.
 2. Доповідна записка секретаря Калинівського райкому КП(б)У Сазонова секретарю Вінницького обкому КП(б)У В. Чернявському про голодування населення району. 29 березня 1935 р. // Голод та голодомор на Поділлі 1920–1940 рр. Збірник документів та матеріалів / авт.-упоряд.: Р. Ю. Подкур, В. Ю. Васильєв. – Вінниця, 2007. – С. 469–471.
 3. Історики склали список людей, які рятували від Голодомору [у Калинів. р-ні] // Прапор перемоги. – 2012. – 23 листоп. – С. 1.
 4. Історія села Іванів (Янів). Голодомор / ред. Д. В. Гончарук // Історія України (на прикладі села Іванів (Янів) Калинівського району Вінницької області) : зб. / ред. Д. В. Гончарук. – Київ, 2002. – С. 117–121.
 5. Мовою документів: до 80-річчя Голодомору : [про Голодомор 1932–1933 рр. у Калинів. р-ні] // Прапор перемоги. – 2013. – 22 листоп. – С. 2.
 6. Осаволюк, С. Голод не перебирав : [про голод у с. Глинськ Калинів. р-ну] / С. Осаволюк // Прапор перемоги. – 2007. – 10 листоп. – С. 2.
 7. Притуляк, І. «Доки я вас звозитиму на цвинтар?» : [про Голодомор 1932–1933 рр. у с. Дружелюбівка Калинів. р-ну] / І. Притуляк // Прапор перемоги. – 2007. – 21 листоп. – С. 2.
 8. «Протягом одного дня вимирає кілька членів сім’ї» : [про Голодомор 1932–1933 рр. у Калинів. р-ні] // Прапор перемоги.– 2015. – 27 листоп. – С. 4.
 9. Трагедія мого краю: 75-й річниці подій Голодомору в селах Калинівського району, що на Вінниччині, присвячується. – Калинівка : [б. в.], [2008]. – буклет.
 10. Чорні крила Голодомору: трагічна доля подільських хліборобів [зокрема з Калинів. р-ну] // Прапор перемоги. – 2007. – 21 листоп. – С. 2.

 

Козятинський район 

 1. Береза, Ю. М. Штетл під час Голодомору 1932–1933 років / Ю. М. Береза // Історія штетлу Самгородок.(Історія єврейської громади села Самгородка): Козятинський район, Вінницька область / Ю. М. Береза. – Вінниця, 2017. – С. 70–73.
 2. Вельгус, С. Невгамовний біль : [м. Козятин під час Голодомору 1932–1933 рр.] / С. Вельгус // Вісн. Козятинщини. – 2007. – 22 листоп.
 3. Вільчинська, З. Безкровна війна: [про наслідки Голодомору 1932–1933-х рр. у Козятин. р-ні] / З. Вільчинська // Вінниччина. – 2007. – 23 листоп. – С. 3.
 4. Вільчинська, З. Географія Голодомору 1932–1933 рр. на Козятинщині / З. Вільчинська // Наша історія. Адміністративно-територіальний устрій, суспільно-політична історія Козятинщини в контексті історії України з найдавніших часів до сьогодення / З. Вільчинська. – Вінниця, 2013. – С. 529–533.
 5. Вільчинська, З. Козятинські залізничники під час Голодомору: через перебої з постачанням продуктами харчування, залізничники, щоб вижити, були змушені продавати своє майно / З. Вільчинська // RIA-Козятин. – 2011. – 8 груд. – С. 14 : фот.
 6. Вільчинська, З. Про це умовчували на протязі десятиріч : [голод 1932–1933 рр. у Козятин. р-ні] / З. Вільчинська // RIA-Козятин. – 2001. – 29 листоп. – С. 5.
 7. Вільчинська, З. Фабрично-заводське училище. Історія, що відгукується болем : [про Козятин. залізн. училище в роки Голодомору] / З. Вільчинська // Вісн. Козятинщини. – 2013. – 28 листоп. – С. 4.
 8. Вільчинська, З. В. Крали та їли людей, щоб не вмерти : [факти Голодомору на Козятинщині] / З. В. Вільчинська // РІА-Козятин. – 2010. – 25 листоп. – С. 12.
 9. Вільчинська, З. В. Наша історія (20-ті – 30-ті роки ХХ ст.). Трагічні сторінки історії українського села. Голодомор 1932–1933 років [у Козятин. р-ні] мовою документів та свідчень очевидців / З. В. Вільчинська. – Київ : Центр ДЗК ; Вінниця : Вінниц. картогр. ф-ка , 2014. – 848 с. : іл.
 10. Газета «Факти» про голодні роки у Поличинцях : спогадами поділився 92-річний Іван Никифорович Швед, який народився у селі Поличинцях Козятинського району // Вісн. Козятинщини. – 2015. – 3 груд. – С. 3 : фот.
 11. Гуменюк, І. П. Розвиток історичних подій другої половини 1920-х – першої половини 1930-х років у селі Вівсяники (Козятинський район Вінницької області) : [зокрема, згадується Голодомор 1932–1933 рр.] / І. П. Гуменюк // Роль краєзнавства у соціально-економічному і культурному розвитку регіону : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 10–12 жовт. 2012 р. – Вінниця, 2013. – С. 93–96.
 12. З доповідної записки начальника Козятинського райвідділу ГПУ Суркіна секретарю Вінницького обкому КП(б)У Р. Бегайлу про голодування населення району. 28 квіт. 1933 р. // Голод та голодомор на Поділлі 1920–1940 рр. Збірник документів та матеріалів / авт.-упоряд.: Р. Ю. Подкур, В. Ю. Васильєв. – Вінниця, 2007. – С. 420–425.
 13. Зарицький, П. А. Берегиня сільських діток : [про жительку села Журбинці Козятин. р-ну Н. К. Ходюк, яка пережила Голодомор 1932–1933 рр.] / П. А. Зарицький // Вісн. Козятинщини. – 2016. – 11 лют. – С. 5 : фот.
 14. Зарицький, П. А. Довгожитель – завжди життєлюб : [про П. І. Янчука з с. Журбинці Козятин. р-ну, який пережив Голодомор 1932–1933 рр.] / П. А. Зарицький // Вісн. Козятинщини. – 2014. – 13 берез. – С. 7.
 15. Лихоліття Голодомору. Хроніка Козятинського району : спогади та свідчення очевидців, мартиролог Голодомору / ред. Ю. Касаткіна. – Козятин : [б. в.] ; Вінниця : Консоль, 2009. – 226 с. : кольор. іл.
 16. Макаревич, Л. Трагедія у розповідях очевидців : [про голод на Козятинщині] / Л. Макаревич // RІА Козятин. – 2009. – 26 листоп. – С. 12.
 17. Найбільше голодували у далеких від Козятина селах : жителів ближніх сіл рятувала від смерті залізниця // Вісн. Козятинщини. – 2009. – 10 груд. – С. 5.
 18. Павленко, О. Сільське ремесло під час Голодомору [1932–1933 рр. в селах Самгородок, Красне, Софіївка і Лозівка Козятин. р-ну] / О. Павленко // Народна культура Поділля в контексті національного виховання : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. – Вінниця, 2004. – С. 221–224.
 19. Про голодомор на Козятинщині : [передруков. матеріали з газ. «Колективна праця» 1932–1933 рр.] // РІА-Козятин. – 2010. – 25 листоп. – С. 12.
 20. Романюк, І. М. «Злочин проти українського народу» : [про голод 1932–1933 рр. в Україні та на Поділлі] / І. М. Романюк // Вісник Козятинщини. – 2007. – 22 листоп.
 21. Сиваківський, Б. Історія, якої немає у підручниках : [про голод у с. Пиківець Козятин. р
 22. -ну] / Б. Сиваківський, О. Іванцова // Вінниччина. – 2010. – 3 лют. – С. 5.
 23. Чудновець, Т. Запали свічку пам’яті : [про голод 1932–1933 рр., стат. дані по р-ну] / Т. Чудновець // RIA-Козятин. – 2007. – 22 листоп.
 24. Чудновець, Т. Сімнадцять жертв – щохвилини : [про голод 1932–1933 рр. на Козятинщині] / Т. Чудновець // RIA-Козятин. – 2007. – 29 листоп.
 25. Щербатюк, І. Чорна пляма історії : [передрук із газ. «Жовтневі зорі» про колективізацію та Голодомор 1932–1933 рр. у с. Білопілля Козятин. р-ну] / І. Щербатюк // Вісн. Козятинщини. – 2010. – 25 листоп. – С. 7.

 

Крижопільський район 

 1. Байда, С. І жах і біль, і каяття : [про Голодомор 1932–1933 рр. у Крижопіл. р-ні] / С. Байда // Сіл. новини. – 2006. – 28 листоп. – С. 1.
 2. Байда, С. Різні думки… І єдино гірка пам’ять : [про Голодомор 1932–1933 рр. у Крижопіл. р-ні] / С. Байда // Сіл. новини. – 2012. – 23 листоп. – С. 1.
 3. Бдікіна, О. В. Замучені голодом [жителі Крижопіл. р-ну в 30-х рр. ХХ ст.] / О. В. Бдікіна // Сіл. новини. – 2008. – 25 листоп. – С. 2.
 4. Геноцид : [про Голодомор 1932–1933 рр. в Крижопіл. р-ні] // Сіл. новини. – 2007. – 24 листоп. – С. 1.
 5. Голодомор: Україна пам’ятає, світ визнає : [про Голодомор 1932–1933 рр. в Крижопіл. р-ні] // Сіл. новини. – 2007. – 24 листоп. – С. 2.
 6. Гончарук, К. Окрайчик хліба, смачніший за торт : [про Голодомор 1932–1933 рр. у Крижопіл. р-ні] / К. Гончарук // Сіл. новини. – 2009. – 27 листоп. – С. 2.
 7. Гончарук, К. Свідчать крижопільські архіви [про Голодомор 1932–1933 рр.] / К. Гончарук // Сіл. новини. – 2007. – 21 листоп. – С. 3.
 8. Пилипчак, І. Голгофа України : [про Голодомор 1932–1933 рр. в Україні, зокрема в Крижопіл. р-ні] / І. Пилипчак // Сіл. новини. – 2007. – 21 листоп. – С. 2.
 9. Пилипчак, І. «Людомор» : [про Голодомор 1932–1933 рр. в Крижопіл. р-ні] / І. Пилипчак // Сіл. новини. – 2009. – 23 січ. – С. 2.
 10. Повальна колективізація – одна із причин голодомору на Поділлі (свідчення архівних документів) // Сіл. новини. – 2009. – 27 листоп. – С. 2.
 11. Хмеляр, С. Це наша національна трагедія : [про Голодомор 1932–1933 рр. в Україні, зокрема в Крижопіл. р-ні] / С. Хмеляр // Сіл. новини. – 2007. – 24 листоп. – С. 1.

 

Липовецький район 

 1. Гурин, В. Вмирали люди в селі : [про Голодомор 1932–1933 рр. в Липовец. р-ні] / В. Гурин, В. Рудий, О. Роговий // Липовец. вісті. – 2007. – 21 листоп.
 2. Демедюк, А. Липовеччина пам’ятає : [Голодомор 1932–1933 рр. на Липовеччині] / А. Демедюк // Липовец. вісті. – 2008. – 27 листоп.
 3. Деревіцька, П. Страшні тридцяті / П. Деревіцька, Ф. Польський // Роговий, О. І. Зозів. Енциклопедія села / О. І. Роговий. – Липовець, 2002. – С. 20–24.
 4. Дячок, М. Геноцид був : [про Голодомор 1932 – 1933 рр. на Липовеччині] / М. Дячок // Липовец. вісті. – 2007. – 20 черв.
 5. Липовецька голгофа : [Голодомор 1932–1933 рр.] // Липовец. вісті. – 2006. – 2 груд.
 6. Міщук, Я. Липовеччина у голодні 30-ті рр. ХХ ст. / Я. Міщук ; ВДПУ ім. М. Коцюбинського // Вісн. студент. наук. т-ва ін-ту історії, етнології і права : до 100-річчя заснування ВДПУ ім. М. Коцюбинського / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2011. – Вип. 10. – С. 395–398. – Бібліогр. в кінці ст.
 7. Парипса, О. «Чи варто ворушити кістки» : [ про роки Голодомору 1932–1933 рр. у с. Росоша Липовец. р-ну] / О. Парипса // Липовец. вісті. – 2010. – 21 січ.
 8. Роговий, О. Голодомор в Україні занесений на «чорну дошку», або скорботні жнива на Липовеччині в 1932–1933 рр. : [про Голодомор1932–1933 рр. у Липовец. р-ні] / О. Роговий // Подолія. – 2005. – 27 верес. – С. 3.
 9. Роговий, О. Голоси із 33–року : [про страшні масштаби Голодомору 1932–1933 рр. на Липовеччині] / О. Роговий // Липовец. вісті. – 2008. – 20 листоп.
 10. Роговий, О. Запалимо свічки скорботи : [про Голодомор 33–го року в Липовец. р-ні] / О. Роговий // Липовец. вісті. – 2005. – 26 листоп.
 11. Роговий, О. Опухла МТС : [про голод серед працівників Липовец. МТС в 1932–1933 рр.] / О. Роговий // Липовец. вісті. – 2004. – 1 груд.
 12. Роговий, О. Район особливої біди : [про Голодомор 1932–1933 рр. на Липовеччині] / О. Роговий // Липовец. вісті. – 2003. – 26 груд.
 13. Роговий, О. Чорна весна 33-го [на Липовеччині] / О. Роговий // Липовец. вісті. – 2005. – 12 берез.
 14. Роговий, О. І. Страшні тридцяті / О. І. Роговий // Про що шумлять верби. Історичні нариси про Корчинці – Ротмистрівку – Вербівку (ХVІІІ–ХХІ століття) / О. І. Роговий. – Вінниця, 2010. – С. 115–119.
 15. Сегеда, Ю. Померти не дала корова: «Під час голоду вона своїм молоком піввулиці на світі втримала» : [про свідка Голодомору 1932–1933 рр. з Липівця М. Шевчук] / Ю. Сегеда // Вінниччина. – 2010. – 13 січ. – С. 12 : фот.
 16. 1932–1933. Ніч над Брицьким.– Липовець : ред. газ. «Липовецькі вісті», 2007. – 14 с.
 17. Турбовець, В. Попіл невинно замучених стукає в наші серця : [про голод 33-го в селі Брицьке Липовец. р-ну ] / В. Турбовець // Липовец. вісті. – 2007. – 20 черв.

 

Літинський район 

 1. Гальчак, С. Д. У період посилення сталінсько-більшовицької диктатури : [про Голодомор 1932–1933 рр. і репресії] / С. Д. Гальчак // Сосни у плині часу: від давнини до початку ХХІ ст. / С. Д. Гальчак ; Центр дослідж. історії Поділля Ін-ту історії України НАН України при Кам'янець-Поділ. нац. ун-ті ім. І. Огієнка, Вінниц. філія, Вінниц. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України. – Вінниця, 2014. – С. 99–128.
 2. Гончар, А. Сокира голоду страшна в руках катів : [про Голодомор 1932–1933 рр. в Літин. р-ні] / А. Гончар // Вінниц. край. – 2008. – № 1. – С. 129–130.
 3. Гончар, А. 32–33 роки – трагічні роки Голодомору / А. Гончар // Витоки, або Селище та селищани / А. Гончар. – Вінниця, 2016. – С. 68–83.
 4. Грабар, А. Гіркі сльози України : [трагічні сторінки 1932–1933 рр. в Україні та Літині] / А. Грабар // Літин. вісн. – 2017. – 7 груд. – С. 2.
 5. Долгих, В. О. Голод / В. О. Долгих // Історія Кам'янки : краєзнав. нариси / В. О. Долгих. – Літин, 2007. – С. 26–29.
 6. Долгих, В. О. Голодомор / В. О. Долгих // Історія Осолинки : краєзнав. нариси / В. О. Долгих. – Літин, 2006. – С. 18–20.
 7. Дубенчук, А. Репресоване село : [про с. Микулинці Літин. р-ну до 1950 року, зокрема про Голодомор 1932–1933 рр.] / А. Дубенчук // Вінниччина – 2005. – 17 груд. – С. 5. – (Спец. вип. газ. «Хочу все знати»).
 8. Жертви Голодомору: [списки жителів сіл Горбівці та Городище Літин. р-ну померлих від голоду в 1932–1933 рр.] // Літин. вісн. – 2009. – 26 лют. – С. 5.
 9. Каменюк, М. «Сільський голова знайшов у грубі… дві дитячі голівки. В роки Голодомору в Пеньківці Літинського району померло 937 чоловік» / М. Каменюк // Поділ. порадниця. – 2007. – 14 лют. – С. 3.
 10. Каменюк, М. Чорна примара голоду і червоного терору : [про Голодомор 1932–1933 рр. у с. Івча Літин. р-ну] / М. Каменюк // Івча: доля, історія, люди / М. Каменюк. – Вінниця, 2018. – С. 64–71 : фот. – (Моя Вінниччина ; вип. 18).
 11. Літинщина пам’ятає. Спогади мешканців району про Голодомор 1932–1933 рр. : до 75-х роковин Голодомору / упоряд.: Н. Римаренко, П. Слободянюк ; ред. Л. Ємельянова. – Літин : Літин. район. друк., 2008. – 105 с. : іл.
 12. Мазуркевич, Н. «Дай мені, Бозю, хоч соломинку…» : [про колективізацію та Голодомор 1932–1933 рр. у с. Микулинці Літин. р-ну] / Н. Мазуркевич // Літин. новини. – 2008. – 28 черв. – С. 3.
 13. Рєзнік, В. Трагедія, що надломала хребет народу : [про голод 30-х рр. на Літинщині] / В. Рєзнік // Літин. новини. – 2008. – 22 листоп. – С. 3.
 14. Слободянюк, П. Спокута : [нарис за спогадами жительки с. Літинка Літин. р-ну Н. Х. Рароги, свідка Голодомору 1932–1933 рр.] / П. Слободянюк // Літин. новини. – 2008. – 23 лют. – С. 4–5.
 15. Ткач, В. Народовбивство в Україні! : [про голод в Літин. р-ні] / В. Ткач // Літин. вісн. – 2011. – 24 листоп. – С. 4.
 16. Ткачук, О. І. Лихо 20–30 років / О. І. Ткачук // Кожухів. Події і долі / О. І. Ткачук. – Вінниця, 2016. – С. 120–125.
 17. Ткачук, П. І. Голодомор 1932–1933 / П. І. Ткачук // Уладівко, доле моя! / П. І. Ткачук. – Вінниця, 2015. – С. 274–280.

 

Могилів-Подільський район 

 1. Голод [1932–1933 рр. у Могилів-Поділ. р-ні] // Слово Придністров’я. – 2007. – 11 серп. – С. 5.
 2. Голод вустами очевидців : [Голодомор 1932–1933 рр. у Могилів-Поділ. р-ні] // Слово Придністров’я. – 2007. – 28 лип. – С. 6.
 3. Голод нищив село : [про Голодомор 1932–1933 рр. у Могилів-Поділ. р-ні] // Слово Придністров’я. – 2005. – 25 листоп. – С. 5.
 4. Голодомор на Могилівщині // Слово Придністров’я. – 2007. – 24 листоп. – С. 1.
 5. Доповідна записка члена бюро Вінницького обкому ЛКСМУ І. Глущенка секретарю Вінницького обкому КП(б)У В. Чернявському про голодування жителів села Сугаки Могилів-Подільського району. 6 квітня 1935 р. // Голод та голодомор на Поділлі 1920–1940 рр. Збірник документів та матеріалів / авт.-упоряд.: Р. Ю. Подкур, В. Ю. Васильєв. – Вінниця, 2007. – С. 471.
 6. Зелінський, Р. М. Голодомор на Могилів-Подільщині в контексті відновлення історичної пам’яті українського народу / Зелінський, Р. М. // Четверта Могилів-Подільська науково-краєзнавча конференція (28–29 верес. 2012 року) / відп. ред. Л. В. Баженов. – Кам’янець-Подільський, 2012. – С. 97–101. – Бібліогр. в кінці ст.
 7. Знак, Л. Жива історія : [про очевидця Голодомору 1932–1933 рр. К. Ф. Костенюка з с. Серебринці Могилів-Поділ. р-ну] / Л. Знак // Слово Придністров’я. – 2005. – 25 листоп. – С. 5.
 8. Колесник, В. Колективізація, голод, репресії [в селі Бронниці Могилів-Поділ. р-ну] / В. Колесник // Бронниці 620 років / В. Колесник. – Вінниця, 2008. – С. 18–20.
 9. Кушнір, А. Г. Від поселення Іржавенці до Козлова на Дністрі. Історія села Козлова Могилів-Подільського району Вінницької області / А. Г. Кушнір ; Вінниц. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України. – Вінниця : Балюк І. Б., 2017. – 172 с. : фот. – Зі змісту: [Голодомор 1932–1933 рр.] – С. 77–81.
 10. Малютяк, М. Т. «Без гриви, без хвосту...» : [про колективізацію та Голодомор 1932–1933 рр. у с. Сугаки Могилів-Поділ. р-ну] / М.Т. Малютяк // Вінниччина. – 2007. – 14 груд. – С. 5.
 11. Спогади про Голодомор 1932–33 років [ в селах Хоньківці, Яришів, Тропове Могилів-Поділ. р-ну] // Слово Придністров’я. – 2008. – 7 листоп. – С. 5.
 12. Стариков, О. Документи свідчать : [Голодомор 1932–1933 рр. і політ. репресії на Могилівщині] / О. Стариков // Слово Придністров’я. – 2007. – 24 листоп. – С. 2.
 13. Стариков, О. Документи та спогади викривають [Голодомор 1932–1933 рр. на Вінниччині та Могилів-Подільщині] / О. Стариков // Слово Придністров’я. – 2005. – 3 груд. – С. 2.
 14. Страшний голод 33-го [на Могилів-Подільщині] // Слово Придністров’я. – 2007. – 1 груд. – С. 5.

 

Мурованокуриловецький район 

 1. Гончар, Н. Трагічні сторінки історії села : [про Голодомор 1932–1933 рр. в селі Рівне Мурованокуриловец. р-ну] / Н. Гончар // Наше Придністров’я. – 2006. – 2 груд.
 2. Іжевська, Є. Б. Голодомор 1932–1933 років : [про Голодомор 1932–1933 рр. у селі Морозівка Мурованокуриловец. р-ну] / Родинне джерело / Є. Б. Іжевська, М. М. Пащенко. – Вінниця, 2014. – С. 39–42.
 3. Кагляк, О. Ми пам’ятаємо... : [Голодомор 1932–1933 рр. у с. Вищеольчедаїв Мурованокуриловец. р-ну] / О. Кагляк // Наше Придністров’я. – 2006. – 25 листоп.
 4. Кухар, О. Пам’ятаємо вічно... : [про Голодомор 32–33-х рр. у с. Немерче Мурованокуриловец. р-ну] / О. Кухар // Наше Придністров’я. – 2009. – 27 листоп.
 5. Мальований, С. П. Голод в селі [Вищеольчедаїв Мурованокуриловец. р-ну] / С. П. Мальований // Наша хата не з краю... / С. П. Мальований. – Вінниця, 2004. – С. 52–61.
 6. Мельник, М. Велике лихо маленького села : [про Голодомор 30-х рр. у с. Перекоринці Мурованокуриловец. р-ну] / М. Мельник // Наше Придністров’я. – 2014. – 21 листоп. – С. 3.
 7. Мельник, М. З дідової криниці : [про Голодомор 1932–1933 рр. у с. Жван Мурованокуриловец. р-ну] / М. Мельник // Наше Придністров’я. – 2009. – 20 листоп.
 8. Мельник, М. Небачена трагедія нашого народу : [про Голодомор 30-х рр. у с. Виноградне Мурованокуриловец. р-ну] / М. Мельник // Наше Придністров’я. – 2013. – 21 листоп. – С. 3.
 9. Мельник, М. Невинна кров стукає в наші серця : [Голодомор 1932–1933 рр. у с. Перекоринці Мурованокуриловец. р-ну] / М. Мельник // Слово Просвіти. – 2012. – 21–27 листоп. – С. 6.
 10. Мельник, М. Скорботний дзвін будить : [Голодомор 1932–1933 рр. у Мурованих Курилівцях] / М. Мельник // Наше Придністров’я. – 2007. – 24 листоп.
 11. Мельник, М. Ф. Пам’ятаймо про страшний злочин : [про Голодомор 32–33 рр. у Мурованокуриловец. р-ні] / М. Ф. Мельник // Полиновий рай / М. Ф. Мельник. – Вінниця, 2011. – С. 80–83.
 12. Нешик, С. Колективізація, розкуркулення : [відом. Укр. Центр. Ком. Незамож. Селян] // Зелений рай. Про села Плоске і Млинівку [Мурованокуриловец. р-ну] – з архівних документів, спогадів земляків, з газет і переказів... / С. Нешик, В. Вітковський. – Вінниця, 2013. – С. 107–109 : фот.
 13. Нешик, С. 1933-й, 1947-й. Голод. Скорботні жнива [в с. Плоске Мурованокуриловец. р-ну] / С. Нешик, В. Вітковський // Зелений рай. Про села Плоске і Млинівку – з архівних документів, спогадів земляків, з газет і переказів... / С. Нешик, В. Вітковський. – Вінниця, 2013. – С. 128–134 : фот.
 14. Ревуцький, В. А. Колгоспи. Опір. Великий голод. Спогади тих, хто пережив голод. Геноцид. Кати. Злочин без кари / В. А. Ревуцький // Снітків. Історія без акцентів : іст. нарис / В. А. Ревуцький. – Київ, 2011. – С. 166–191 ; Київ, 2018. – С. 175–199.
 15. Ревуцький, В. А. Снітків. Історія без акцентів : [Голодомор 1932–1933 рр. в с. Снітків] / В. А. Ревуцький // Наше Придністров’я. – 2007. – 24 листоп.
 16. Червінчук, І. Кривохижинці від голоду врятував [голова колгоспу П. П. Барабан із Мурованокуриловец. р-ну] / І. Червінчук // Поділ. порадниця. – 2007. – 11 квіт. – С. 2.
 17. Яворівський, В. На майдані : [роздуми автора про передумови, голод 1932–1933 рр. та його наслідки в Мурованокуриловец. р-ні, про жителя с. Котюжани Я. Менакера] / В. Яворівський // Літ. Україна. – 2007. – 1 лют. – С. 3 ; 8 лют. – С. 3.

 

Немирівський район 

 1. Василишина, Н. Голод вкрав дитинство : [про жительку с. Воробіївка Немирів. р-ну Н. Л. Руденко, яка пережила Голодомор 1932–1933 рр.] / Н. Василишина // Прибуз. новини. – 2009. – 17 листоп. – С. 4.
 2. Дем’яненко, В. «Отаке-то було лихо по всій Україні» (Т. Шевченко): [про Голодомор 1932–1933 рр. на Немирівщині] / В. Дем’яненко // Прибуз. новини. – 2014. – 2 січ. – С. 7.
 3. Доповідна записка голови Брацлавського райвиконкому Н. Єремчука голові Вінницького облвиконкому О. Триліському про голодування населення району. 23 травня. 1934 р. // Голод та голодомор на Поділлі 1920–1940 рр. Збірник документів та матеріалів / авт.-упоряд.: Р. Ю. Подкур, В. Ю. Васильєв. – Вінниця, 2007. – С. 451–452.
 4. Ємець, І. Голодомор був великою трагедією двадцятого століття : [про Голодомор 1932–1933 рр. на Немирівщині] / І. Ємець // Прибуз. новини. – 2011. – 25 листоп. – С. 1 : фот.
 5. Завальнюк, К. Справа про людоїдство в селі Лука-Немирівська : [Голодомор 1932–1933 рр. в с. Лука Вороновицька, нині с. Лука Немирів. р-ну] / К. Завальнюк // Панорама. – 2003. – 26 листоп.
 6. Завальнюк, К. В. Людоїдство 1932-го. Лука-Немирівська [с. Лука Немирів. р-ну] / К. В. Завальнюк, Т. В. Стецюк // Червоний смерч над Поділлям / К. В. Завальнюк, Т. В. Стецюк. – Вінниця, 2008. – С. 198–201.
 7. Котик, А. Голод повис над всіма, як примара, стогнала, волала уся Україна : [про Голодомор 1932–1933 рр. в с. Семенки Немирів. р-ну] / А. Котик // Прибуз. новини. – 2007. – 24 листоп. – С. 1–3.
 8. Мороз, В. Д. Голодомор 1932–1933 рр. Списки жителів с. Червоне, які загинули від Голодомору 1932–1933 років / В. Д. Мороз // Червоне – гордість моя / В. Д. Мороз ; Центр дослідж. історії Поділля Ін-ту історії України НАН України при Кам'янець-Поділ. нац. ун-ті ім. І. Огієнка, Вінниц. філія, Вінниц. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України. –Вінниця, 2010. – С. 34–36.
 9. Павлунько, В. Бог дарував їй довге життя : [про свідка Голодомору 1932–1933 рр. з села Гута Немирів. р-ну М. Є. Олексієнко-Дубовську] / В. Павлунько // Прибуз. новини. – 2017. – 20 січ. – С. 10 : фот.
 10. Петришин, М. Той рік у нашу долю ліг : [про жительку Немирова А. З. Кущ, яка пережила Голодомор 1933 р.] / М. Петришин // Прибуз. новини. – 2013. – 10 жовт. – С. 2 : фот.
 11. Село Райгород : [про історію села, зокрема про його трагіч. період 30-х рр.] // Немирівщина від витоків до сьогодення : краєзнав. нариси / О. І. Лесько [та ін.]. – Вінниця, 2013. – С. 175–180 : іл.
 12. Усач, Т. Голодомор 1932–33 років на Вінниччині : (за матеріалами Немирівського району) / Т. Усач // Берегиня. – 2008. – № 1. – С. 4–10.
 13. Хоменко, Б. Щоб не було голоду і війни : [про довгожительку села Кірова Немирів. р-ну М. Д. Косенко, яка пережила Голодомор] / Б. Хоменко // Прибуз. новини. – 2015. – 28 трав. – С. 8 : фот.
 14. Черниш, А. Без права на забуття : [про Голодомор 1932–1933 рр. на Немирівщині] / А. Черниш // Прибуз. новини. – 2007. – 28 лют.
 15. Яремко, М. Село моє частинка України : [історія с. Воробіївка Немирів. р-ну, зокрема в Голодомор 1932–1933 рр.] / М. Яремко // Прибуз. новини. – 2007. – 4 лип. – С. 2.

 

Оратівський район 

 1. Кавун, М. Не скрізь тоді начальство озвіріло... : [про наслідки Голодомору 1932–1933 рр. на Оратівщині] / М. Кавун // Вінниччина – 2007. – 24 листоп. – С. 1. – (Спец. вип. газ. «Хочу все знати»).
 2. Ковальчук, Н. Імен голод не назве : [про Голодомор 1932–1933 рр. в селі Сологубівка] / Н. Ковальчук // Обрії Оратівщини. – 2008. – 26 черв.
 3. Свідчать документи [про Голодомор 1932–1933 рр.] // Обрії Оратівщини. – 2007. – 25 жовт.
 4. Свідчать документи 1932–1933 років : [про Голодомор в Оратів. та Іллінец. р-нах] // Пульсуючі джерела. – 2008. – 12 груд. – С. 7.
 5. Скорботні віхи нашої пам’яті : [про Голодомор 1932–1933 рр. та про події Другої Світової війни в Оратів. р-ні] // Оратівський край. – Вінниця, 2009. – С. 16–19.
 6. Страдницькі роки і долі : док. і матеріали про Голодомор 1932–1933 рр., голод 1946–1947 рр. в селах Оратів. р-ну Вінниц. обл. / авт.-упоряд. В. Синицький. – Монастирище : Мрія, 2007. – 101 с. : іл., табл., портр.
 7. Цифри людських жертв [Голодомору 1932–1933 рр. в Оратів. р-ні] // Обрії Оратівщини. – 2006. – 21 листоп.

 

Піщанський район 

 1. Голодомор устами очевидців [з Піщан. р-ну] // Піщан. вісті. – 2007. – 28 листоп. – С. 2.
 2. Єдакіна, В. Запалімо свічку людської пам’яті : [про Голодомор 1932–1933 рр. у Піщан. р-ні] / В. Єдакіна, Т. Ковтюк // Піщан. вісті. – 2012. – 24 листоп. – С. 8.
 3. Ковтюк, Т. Пам’ятаймо про голод… / Т. Ковтюк // Піщан. вісті. – 2017. – 24 листоп.
 4. Ковтюк, Т. Трагедія українців – Голодомор : [приводяться дані по Піщан. р-ну] / Т. Ковтюк // Піщан. вісті. – 2015. – 27 листоп. – С. 4.
 5. Ковтюк, Т. Трагічні сторінки історії : [про Голодомор 1932–1933 рр. у Піщан. р-ні] // Т. Ковтюк // Піщан. вісті. – 2007. – 28 листоп. – С. 2.
 6. Лищук, Г. Голокост: питання пам’яті та сумління : [до 70-річчя Голодомору 1932–1933 рр.] / Г. Лищук // Піщан. вісті. – 2011. – 1 жовт.
 7. Побережна, Є. «Діти, Ваня їсти вже не хоче, він помер!» : [про вчительку-пенсіонерку Є. В. Брайлян із с. Чорномин Піщан. р-ну, яка пережила Голодомор 1932–33 рр.] / Є. Побережна // Вінниц. відом. – 2008. – 27 лют. – С. 8.
 8. Снігур, О. Голодомором – по генофонду. Нові висліди вчених: демографічні втрати від Голодомору – 6 млн. осіб / О. Снігур // Піщан. вісті. – 2008. – 21 листоп. – С. 3.
 9. Стременюк, М. Непрощенний злочин : [про Голодомор 1932–1933 рр.] / М. Стременюк // Федорович, М. Сяючі зорі рідного краю. Збірник нарисів, статтей, інформаційних матеріалів про село Студена Піщанського району Вінницької області / М. Федорович. – Вінниця, 2018. – С. 133–134 : фот. – (Моя Вінниччина ; вип. 25).
 10. «Український голокост, 1932–1933». Свідчення тих, хто вижив : [кн. під такою назвою вийшла друком у Києві і містить інформацію про Голодомор 1932–1933 рр. в Україні, зокрема у Піщан. р-ні] // Піщан. вісті. – 2008. – 21листоп. – С. 3.
 11. Шаповал, Ю. Покарати за волелюбство : [про Голодомор 1932–1933 рр. в Україні, зокрема у Піщан. р-ні] / Ю. Шаповал // Піщан. вісті. – 2008. – 21 листоп. – С. 3.

 

Погребищенський район 

 1. Голодомор… Пам’ятаємо! : [про голод в Погребищ. р-ні] // Колос. – 2015. – 27 листоп. – С. 2.
 2. Лозинська, А. П. Очевидці свідчать : [про Голодомор 1932–1933 рр. у с. Травневе Погребищ. р-ну] / А. П. Лозинська // Колос. – 2008. – 15 жовт. – С. 4.
 3. Мадей, І. Чорна тінь Голодомору [у Погребищ. р-ні] / І. Мадей // Колос. – 2008. – 26 листоп. – С. 1.
 4. Маценко, М. Пам’ятаймо про Голодомор : [голод 30-х рр. в Погребищ. р-ні] / М. Маценко // Колос. – 2011. – 30 листоп. – С. 1.
 5. Нововиявлені актові книги реєстрації смертей за 1932–1933 роки як джерело для вивчення Голодомору у Погребищенському районі // Колос. – 2007. – 24 листоп. – С. 2.

 

Теплицький район 

 1. Архіви заговорили : [про Голодомор 1932–33 рр. в Теплиц. р-ні] // Вісті Тепличчини. – 2007. – 24 листоп.
 2. Головкіна, В. Вона знає ціну життя : [про жительку с. Розкошівка Ї. Ю. Бондар, яка пережила Голодомор 1932–1933 рр.] / В. Головкіна // Вісті Тепличчини. – 2012. – 22 листоп. – С. 3 : фот.
 3. Головкіна, В. Роки пройшли, а біль зостався : [про жительку с. Степанівка М. Я. Дякун, яка пережила Голодомор 1932–1933 рр.] / В. Головкіна // Вісті Тепличчини. – 2013. – 21 листоп. – С. 1–2 : фот.
 4. Доповідна записка секретаря Теплицького райкому КП(б)У В. Ніконенка секретарю Вінницького обкому УП(б)У М. Алексєєву про голодування населення району. 13 червня 1932 р. // Голод та голодомор на Поділлі 1920–1940 рр. Збірник документів та матеріалів матеріалів / авт.-упоряд.: Р. Ю. Подкур, В. Ю. Васильєв. – Вінниця, 2007. – С. 300–301.
 5. Кондратюк, П. Н. Голодомор / П. Н. Кондратюк // Моє кучеряве Поділля : про село Побірка Теплицького району / П. Н. Кондратюк. – Вінниця, 2018. – С. 187–197 – (Моя Вінниччина; вип. 28).
 6. Малюта, А. Тривожні дзвони пам’яті : [про Голодомор 1932–1933 рр. у селі Важне Теплиц. р-ну] / А. Малюта // Вісті Тепличчини. – 2007. – 24 листоп.
 7. Матущак, К. Спланована акція сталінізму : [про Голодомор 1932–1933 рр. у с. Соболівка Теплиц. р-ну] / К. Матущак // Вісті Тепличчини. – 2017. – 17 серп. – С. 8.
 8. Мельник, В. Закарбувалось св’яткування Великодня : [про Голодомор 1932–1933 рр. на Тепличчині] / В. Мельник // Вісті Тепличчини. – 2007. – 18 лип.
 9. Панчук, Н. Трагічна сторінка історії села [Велика Мочулка в 1932–1933 рр.] / Н. Панчук // Вісті Тепличчини. – 2008. – 18 черв. – С. 2.
 10. Щербань, Я. Голодомор крізь призму політграмоти : [ про голод 1932–1933 рр. в Теплиц. р-ні] / Я. Щербань // Вісті Тепличчини. – 2008. – 25 листоп. – С. 2 ; 2 груд. – С. 2.

 

Тиврівський район 

 1. Антонов, Є. Голодомор – це міф, це переказ, це легенда! : [про Голодомор 1932–1933 рр. у Тиврів. р-ні] / Є. Антонов // Маяк. – 2008. – 25 листоп.
 2. Безкоровайний, І. Голод, чи Голодомор? : [про Голодомор 1932–1933 рр. у Тиврів. р-ні] / І. Безкоровайний // В оточенні подій / І. Безкоровайний. – Вінниця, 2008. – С. 18–22.
 3. Бондар, Д. Виживали, хто як міг… : [страшний 1933-й р. у с. Селище Тиврів. р-ну] / Д. Бондар // Маяк. – 2008. – 21 листоп.
 4. Виконавське старання та ініціатива знизу (З фондів Тиврівського райкому КПУ) : [про Голодомор 1932–1933 рр.] // Тричі розп’ята Тиврівщина. – Вінниця, 2005. – С. 35–60.
 5. Вітковський, В. М. Голод / В. М. Вітковський, С. В. Шибалова // Гнівань / В. М. Вітковський, С. В. Шибалова. – Вінниця, 2018. – С. 90–98 : фот. – (Моя Вінниччина ; вип. 24).
 6. Втрати від голодомору [на Тиврівщині] // Маяк. – 2013. – 22 листоп. – С. 1.
 7. Голодомор в Сутисках [Тиврів. р-ну] // Маяк. – 2008. – 26 серп.
 8. Голубаха, М. Біль і трагедія : [про Голодомор 1932–1933 рр. у Тиврів. р-ні] / М. Голубаха // Маяк. – 2007. – 24 листоп.
 9. Голубаха, М. Люди захищатися не мали права... : [про Голодомор 1932–1933 рр. у с. Гриженці Тиврів. р-ну] / М. Голубаха // Маяк. – 2008. – 22 серп.
 10. Горицвіт, Г. Виболіла душа на десятках бід... : [Голодомор 1932–1933 рр. на Тиврівщині] / Г. Горицвіт // Маяк. – 2007. – 24 листоп.
 11. Красовська, Г. Біда не обминула й нашого села : [про Голодомор 1932–1933 рр. у с. Пилява Тиврів. р-ну] / Г. Красовська // Маяк. – 2007. – 24 листоп.
 12. Красовська, Г. Допоки сонце світить на землі… : [с. Пилява у Тиврів. р-ні – одне з найбільш потерпілих в Голодомор] / Г. Красовська // Маяк. – 2008. – 21 листоп.
 13. Лісниченко, Л. Гірке різдво 1931-го : [про жительку села Тростянець Тиврів. р-ну О. Т. Остапчук, яка пережила Голодомор 1932–1933 рр.] / Л. Лісниченко // Маяк. – 2007. – 1–9 січ.
 14. Отава, Є. Закопаних, але ще живих, добивали... лопатами : [про Голодомор 1932–1933 рр. у с. Пилява Тиврів. р-ну] / Є. Отава // Подолія. – 2003. – 24 груд.
 15. Рудий, В. Розіп’ята Тиврівщина (Голодомор 1932–1933 років у Тиврівському районі Вінниччини) / В. Рудий // Голодомори в підрадянській Україні : праці членів Асоціації дослідників голодоморів в Україні / ред. та відпов. за вип. О. М. Веселова. – Київ ; Нью-Йорк, 2003. – С. 627–673.
 16. Рудий, В. 1932–1933 рр. Найбільший злочин віку : [про Голодомор 1932–1933 рр. у Тиврів. р-ні] / В. Рудий // Тричі розп’ята Тиврівщина / В. Рудий. – Вінниця, 2005. – С. 19–34.
 17. Рудий, В. Тричі розп’ята Тиврівщина / В. Рудий. – Вінниця : Нова Книга, 2005. – 168 с. – (Чорні сторінки нашої історії).
 18. Стебелєв, А. В. Доля села Канава [Тиврів. р-ну] у контексті історії Поділля / А. В. Стебелєв // Роль краєзнавства у соціально-економічному і культурному розвитку регіону : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 10–12 жовт. 2012 р. – Вінниця, 2013. – С. 84–86.
 19. Сугак, В. Це не повинно повторитись : [Голодомор 1932–1933 рр. у с. Сутиски Тиврів. р-ну] / В. Сугак // Вінниччина – 2007. – 17 лют. – С. 5. – (Спец. вип. газ. «Хочу все знати»).
 20. Тамтура, А. Голодомор в Сутисках / А. Тамтура // Маяк. – 2007. – 10 лют.
 21. Тамтура, А. Майже 4500 жертв Голодомору на Тиврівщині за попередніми даними, хоча історики прогнозують кількість втричі більшу!.. / А. Тамтура // Маяк. – 2013. – 22 листоп. – С. 1, 3 ; 29 листоп. – С. 6.
 22. Тамтура, А. В. Голодомор 1932–1933 рр. / А. В. Тамтура // Історія Сутисок. Історико-краєзнавчий нарис: від найдавніших часів до сьогодення / А. В. Тамтура. – 2-ге вид, випр. та доп. – Вінниця, 2006. – С. 38–42.
 23. Тамтура, А. В. Історія Тиврівщини / А. Тамтура, О. Коваль. – Вінниця : Барановська Т. П., 2012. – 444 с. : іл. – Бібліогр.: с. 434–439. – Зі змісту: Тамтура, А. В. Район в роки колективізації (1928–1932 рр.) / А. В. Тамтура. – С. 138–157 : іл. ; Тамтура, А. В. «Чорні покоси» голоду на Тиврівській землі (1932–1933 рр.) / А. В. Тамтура. – С. 157–169 : іл.
 24. Томчук, В. Пом’янімо всіх поіменно! : [про Голодомор 1932–1933 рр. у Тиврів. р-ні] / В. Томчук // Маяк. – 2008. – 21 листоп.
 25. Худа, Л. Ніхто не міг зрозуміти, чому так діє «совецька власть» : [Голодомор 1932–1933 рр. у Тиврів. р-ні] / Л. Худа // Маяк. – 2008. – 21 листоп.
 26. Усатюк, В. Книга болю і скорботи : [про Голодомор 1932–1933 рр. на Тиврівщині] / В. Усатюк // Маяк. – 2007. – 13 листоп.
 27. Яремчук, О. Спогади про Голодомор – у книзі / О. Яремчук // Вінниччина. – 2008. – 23 жовт. – С. 1. – (Спец. вип. газ. «Хочу все знати»). – Рец. на кн: Рудий, В. Тричі розп’ята Тиврівщина / В. Рудий. – Вінниця : Нова Книга, 2005. – 168 с. – (Чорні сторінки нашої історії).

 

Томашпільський район 

 1. Бабій, І. В ті далекі роки : [Голодомор 1932–1933 рр. в Томашпіл. р-ні] / І. Бабій // Томашпіл. вісн. – 2007. – 14 лют.
 2. Бабій, І. П. Голод 1932–1933 р. на Томашпільщині / І. П. Бабій // Томашпільський край: з давніх часів до наших днів. З історії Поділля та Придністров'я / І. П. Бабій. – Вінниця, 2015. – С. 136–153.
 3. Белінська, Ю. В. Голод / Ю. В. Белінська, Н. Д. Подкопаєва // Вила. Про село Вила і його людей / Ю. В. Белінська, Н. Д. Подкопаєва. – Вінниця, 2018. – С. 85–95 : фот. – (Моя Вінниччина ; вип. 23).
 4. Геноцид голодом : [про Голодомор 1932–1933 рр. на Вінниччині, зокрема на Томашпільщині] // Томашпіл. вісн. – 2005. – 26 листоп.
 5. Голодомор 1932–1933 років устами очевидців : [Голодомор 1932–1933 рр. у Томашпіл. р-ні] // Томашпіл. вісн. – 2008. – 23 квіт.
 6. Дробіт, Л. Попиха : [Голодомор 1932–33 рр. у селі Марківка] / Л. Дробіт // Томашпіл. вісн. – 2007. – 24 листоп.
 7. Жертви стають свідками : [Голодомор 1932–1933 рр. в долях томашпільчан] // Томашпіл. вісн. – 2007. – 24 листоп.
 8. Залюбівська, В. Поверніть правду собі і світові : [Голодомор 1932–33 рр. в селах Гнатків і Пеньківка Томашпіл. р-ну] / В. Залюбівська // Томашпіл. вісн. – 2011. – 25 листоп.
 9. Матрук, М. Бабця Онися : [про Голодомор 1932–1933 рр. в с. Високе] / М. Матрук // Томашпіл. вісн. – 2008. – 10 жовт.
 10. Моргун, М. Спогади про Голодомор 1933 р. в Паланці : (історія району газетним рядком) / М. Моргун // Томашпіл. вісн. – 2008. – 18 черв.
 11. Огороднік, О. Голодом отьмарене дитинство [в Томашпіл. р-ні] / О. Огороднік // Томашпіл. вісн. – 2007. – 24 листоп.
 12. Петровська, Т. Донести до людей трагічну правду [про Голодомор 1932–1933 рр.] / Т. Петровська // Томашпіл. вісн. – 2007. – 28 листоп.
 13. Юзвак, Т. Свідки небувалого жаху : [про Голодомор 1932–1933 рр. в Томашпіл. р-ні] / Т. Юзвак // Подолія. – 2003. – 29 жовт.

 

Тростянецький район 

 1. Голодне лихоліття 33-го не просто історична минувщина, а незагойна фізична і духовна рана українського народу : [про Голодомор 30-х рр. в Україні, зокрема у Тростянец. р-ні] // Тростянец. вісті. – 2014. – 20 листоп. – С. 1, 2.
 2. Голодомор і Великий терор в Україні // Рідні села Глибочок і Скибинці : нариси з історії сіл та життя окремих громадян / упоряд. І. Ямковий. – Київ, 2016. – С. 112–152.
 3. Діденко, О. Документи та спогади викривають [Голодомор 1932–1933 рр. на Тростянеччині] / О. Діденко // Тростянец. вісті. – 2008. – 21 листоп.
 4. Діденко, О. «У 33-му на земному прузі розіп’яно мільйони без вини» : [про Голодомор 1932–1933 рр. в Україні, зокрема в Тростянец. р-ні] / О. Діденко // Тростянец. вісті. – 2011. – 25 листоп.
 5. Книга пам’яті жертв Голодомору на Тростянеччині / упоряд. С. К. Шур. – Вінниця : Книга-Вега, 2008. – 152 с. : іл., кольор. фот.
 6. Левицька, С. Чорна ріка голоду : [Голодомор 1932–33 рр. в Ладижині та Лукашівці Тростянец. р-ну] / С. Левицька // Нове місто. – 2010. – 25 листоп. – С. 4.
 7. Ліневич, Т. А в артілі – смерть і голод : [про Голодомор 1932–1933 рр. в Ладижині] / Т. Ліневич // Нове місто. – 2007. – 15 листоп. – С. 15.
 8. Макаревич, Т. На базарі ковбасу міряли на метри, а поруч – з голоду пухли люди : [про Голодомор 1932–1933 рр. в Тростянец. р-ні] / Т. Макаревич // Нове місто. – 2015. – 26 листоп. – С. 9.
 9. Мікоян, С. Своїм дітям хліб з маслом і молоко, а сирітці – сироватку : [про жительку села Буди Н. П. Цвелих, яка пережила Голодомор 1932–1933 рр.] / С. Мікоян // Тростянец. вісті. – 2007. – 8 серп.
 10. Павлюк, І. Донька вигнала матір помирати голодною смертю : світлій пам’яті жертв Голодомору присвячується… : [про Голодомор 1932–1933 рр. на Тростянеччині]/ І. Павлюк // Нове місто. – 2014. – 4 груд. – С. 11 : фот.
 11. Соловей, Г. Сушень, пухень, голодень, здихань 33-го… : [про Голодомор 1932–1933 рр. на Тростянеччині] / Г. Соловей // Нове місто. – 2015. – 26 листоп. – С. 9 : іл.
 12. Шиянюк, І. Влада всіляко замовчувала і приховувала злочини сталінщини [в Україні, зокрема в Ободівці Тростянец. р-ну] / І. Шиянюк // Тростянец. вісті. – 2014. – 20 листоп. – С. 2.

 

Тульчинський район 

 1. Вона пережила 1933 і 1947 : [про Г. Г. Леванничук із с. Зарічного] // Тульчин. край. – 2008. – 21 листоп.
 2. Книга пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні. Тульчинський район / Тульчин. район. держ. адмін. ; гол. ред. М. І. Колібабчук. – Тульчин : Арго, 2008. – 164 с. : іл. – Бібліогр.: с. 157–160.
 3. Кошолап, О. Голодомор [1932–1933 рр. у селі Печера Тульчин. р-ну] / О. Кошолап // Історія Печери / О. Кошолап. – Вінниця, 2011. – С. 259–276.
 4. Левченко, Т. Голодомор 30-х років XX ст. в Тульчинському районі / Т. Левченко // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження: Матеріали XXI Вінниц. історико-краєзнав. конф. 25–26 жовт. 2007 р. – Вінниця, 2007. – С. 274–281.
 5. Луценко, Г. Сторінки історії зі сльозами на очах : [про Голодомор 1932–1933 рр. у Тульчин. р-ні] / Г. Луценко // Тульчин. край. – 2015. – 20 листоп. – С. 5 : фот.
 6. Поплавський, С. М. Село під час Голодомору 1932–1933 років / С. М. Поплавський // Історія села Богданівка : іст. нарис / С. М. Поплавський. – Богданівка ; Вінниця, 2013. – С. 19–28.
 7. Святелик, В. Голод [1932–1933 рр.] у Тульчині / В. Святелик // Тульчин. край. – 2007. – 21 листоп. – С. 1.

 

Хмільницький район 

 1. 1932–1933 років Геноцид : міф чи реальність? : [про Голодомор 1932–1933 рр. в Хмільниц. р-ні] // Життєві обрії. – 2006. – 18 листоп.
 2. Гнатюк, Н. Чорні покоси : [про М. Дороша як дослідника Голодомору 1932–1933 рр.] / Н. Гнатюк // Слово Просвіти. – 2007. – 22–28 листоп.
 3. Дорош, М. «Без могил, без хрестів – прямо в ями, не десятки – мільйони лягли» : [Голодомор 1932–1933 рр. в селах Хмільниц. р-ну] / М. Дорош // Вінниччина. – 2003. – 21 листоп.
 4. Дорош, М. Вічна рана душі : [Голодомор 1932–1933 рр. у Хмільниц. р-ні] / М. Дорош // Пульсуючі джерела. – 2008. – 27 жовт.
 5. Дорош, М. Геноцид в Уланові : [про Голодомор 1932–1933 рр.] / М. Дорош // Древній Уланів – на перехресті віків і шляхів : нариси до історії селища / Микола Дорош ; Він. обл. орг. нац. спілки краєзнавців України. – Вінниця, 2012. – С. 96–102.
 6. Дорош, М. Геноцид у Воронівцях : [про Голодомор 1932–1933 рр. у с. Воронівці Хмільниц. р-ну] / М. Дорош // Воронівці – моє рідне село: історія і сьогодення / М. Дорош. – Вінниця, 2008. – С. 61–71.
 7. Дорош, М. Дзвони пам’яті нашої : [списки загиблих від Голодомору 1932–1933 рр. у с. Воронівці Хмільниц. р-ну] / М. Дорош // Воронівці – моє рідне село: історія і сьогодення / М. Дорош. – Вінниця, 2008. – С. 173–180.
 8. Дорош, М. Лише пам'ять підніме з могил… : [Голодомор 1932–1933 рр. у Хмільниц. р-ні] / М. Дорош // Життєві обрії. – 2011. – 25 лист. − С. 5.
 9. Дорош, М. Найбільший голокост століття : [Голодомор 1932–1933 рр. у селах Хмільниц. р-ну] / М. Дорош // Подолія. – 2004. – 9 лип. – С. 3. – (Спец. вип. газ. «П’ятниця»).
 10. Дорош, М. Незгасний біль сердець : [про Голодомор 1932–1933 рр. у с. Воронівці Хмільниц. р-ну] / М. Дорош // Життєві обрії. – 2008. – 26 квіт.
 11. Дорош, М. Непрощений гріх : [Голодомор 1932–1933 рр. у селах Хмільниц. р-ну] / М. Дорош // Життєві обрії. – 2015. – 27 листоп.
 12. Дорош, М. Пам'ять про людське горе – вічна : [Голодомор 1932-1933 рр. у Хмільниц. р-ні] / М. Дорош // Життєві обрії. – 2010. – 29 січ. – с.4.
 13. Дорош, М. Факти сумніву не підлягають : [архів. дані розповідають про Голодомор 1932–1933 рр. у Хмільниц. р-ні] / М. Дорош // Життєві обрії. – 2003. – 2 листоп.
 14. Дорош, М. Хай вічно горить свіча пам’яті : [про Голодомор 1932-1933 рр. у селах р-ну та стат. дані про померлих] / М. Дорош // Життєві обрії. – 2012. – 23 листоп. – С. 2.
 15. Дорош, М. Н. Запланований мор. Публіцистика. Документи [про Голодомор 1932–1933 рр. у Хмільниц. р-ні] / М. Н. Дорош. – Вінниця : Власюк О., 2008. – 316 с. – Бібліогр.: С. 311–313.
 16. Дорош, М. Н. Зламані колоски : Публіцистика. Документи : [про Голодомор 1932–1933 рр. у Хмільниц. р-ні] / М. Н. Дорош. – Вінниця : ВЕЛЕС, 2003. – 128 с.
 17. Дорош, М. Н. Чорні покоси. Публіцистика. Документи [про Голодомор 1932–1933 рр. у Хмільниц. р-ні] / М. Н. Дорош. – Вінниця : Власюк О., 2007. – 176 с. – Бібліогр.: С. 172–174.
 18. Дорош, М. Н. Чорні покоси голоду на Хмільницький землі / М. Н. Дорош // Хмільницький край – прабатьківська земля / М. Н. Дорош. – Вінниця, 2008. – С. 114–124.
 19. Козюк, Є. Вже вмерли сестри, тато, ненька…: [історія Голодомору 1932–1933 рр. у с.Чеснівка] / Є. Козюк // Життєві обрії. – 2007. – 3 лют.
 20. Козюк, Є. Допишемо книгу народного болю : [про дослідника Голодомору 1932–1933 рр. М. Дороша] / Є. Козюк // Життєві обрії. – 2008. – 2 лют. – С.7.
 21. Козюк, Є. І. Чеснівка: історія та сьогодення / Є. І. Козюк. – Вінниця : Вінниц. газ., 2013. – 168 с. – Зі змісту: [про Голодомор 1932–1933 рр.]. – С. 18–29.
 22. Комар, П. Від Осични до Праги : [про Голодомор 1932–1933 рр. у Хмільниц. р-ні] / П. Комар // Життєві обрії. – 2008. – 19 січ. – С. 3.
 23. Кравчук-Овчарук, Н. К. Голодомор – геноцид українського народу : [про Голодомор 1932–1933 рр. у с. Куманівці Хмільниц. р-ну] / Н. К. Кравчук-Овчарук // Батьківськими стежками, Куманівці / Н. К. Кравчук-Овчарук ; ред. Н. Овчарук. – Вінниця, 2017. – С. 46–49 : фот.
 24. Літинська, Л. Нарешті прийняли… : [про Голодомор 1932–1933 рр. у м. Хмільник] / Л. Літинська // Життєві обрії. – 2006. – 9 груд.
 25. Маринич, В. М. Великий Острожок. Сторінки історії / В. М. Маринич. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2017. – 228 с. : фот.Зі змісту: [про Голодомор 1932–1933 рр.]. – С. 77–80.
 26. Матущак, К. Голод [1932–1933 рр.] забирав цілі родини / К. Матущак, М. Репешко, Л. Луцков // На витоках Сниводи : історико-краєзнав. публіцистика / К. Матущак, М. Репешко, Л. Луцков. – Вінниця, 2015. – С. 39–46.
 27. Околодько, О. Важкі роки Анастасії Романюк : [про жительку села Думенки Хмільниц. р-ну А. А. Романюк, яка пережила Голодомор 1932–1933 рр.] / О. Околодько // Життєві обрії. – 2011. – 1 квіт. – С. 4.
 28. Паламарчук, В. Чорні покоси / В. Паламарчук, В. Федоришин, М. Дорош // Летять лелеки в рідні Маркуші / В. Паламарчук, В. Федоришин, М. Дорош. – Вінниця, 2015. – С. 105–117.
 29. Сашко, Т. Жнива голодного мору : [Голодомор 1932–1933 рр. у Хмільниц. р-ні] / Т. Сашко // Пульсуючі джерела. – 2008. – 27 жовт. – С. 7.
 30. Сиченко, Т. Очевидці свідчать: [про Голодомор 1933 р.] / Т. Сиченко // Життєві обрії. – 2007. – 10 лист.
 31. Ткачук, П. І. Суд совісти : [про Голодомор 1932–1933 рр. у Хмільниц. р-ні] / П. І. Ткачук. – Вінниця : Данилюк В. Г., 2008. – 228 с.
 32. Ходили з хати в хату…: [Голодомор 1932–1933 рр. у с.Воронівці] // Життєві обрії. – 2008. – 20 черв. − С. 2.
 33. Чорнобров, А. С. Революція «зверху». Голодомор 1932–33 рр. / А. С. Чорнобров // Лип’ятин : історія села / А. С. Чорнобров, М. Є. Поліщук, Т. А. Чорнобров. Б. м., 2018. – С. 41–53.
 34. Шакула, В. Незгасний біль сердець : [про Голодомор 1932–1933 рр. у селі Рибчинці Хмільниц. р-ну] / В. Шакула // Життєві обрії. – 2008. – 26 квіт. – С. 4.
 35. Шлапак, В. В моїм краю… Голодомор 1932–1933 рр. [у с. Рибчинці] / В. Шлапак // В моїм краю. Публіцистика. Документи. Поезія. Проза / В. Шлапак. – Хмільник, 2008. – С. 15–29.

 

Чернівецький район 

 1. Бабій, О. 90-та осінь Антоніни Мартинюк : [жителька с. Мазурівка Чернівец. р-ну А. В. Мартинюк пережила голод 1933 р.] / О. Бабій // Чернівец. зоря. – 2012. – 14 верес.
 2. Бабій, О. Живі свідки про трагічне минуле Голодомору : [про Голодомор 1932–1933 рр. в Чернівец. р-ні] / О. Бабій // Чернівец. зоря. – 2010. – 3 груд.
 3. Баранська, В. Віра в Бога та оптимізм допомагали їй в будь-якій ситуації : [спогади. М. М Промінської, яка народилася у Павлівці та пережила голод 1933 р.] / В. Баранська // Чернівец. зоря. – 2012. – 30 листоп.
 4. Вітковський, В. М. Голод / В. М. Вітковський // Любов на всі часи : про село Борівку і його людей/ В. М. Вітковський. – Вінниця, 2018. – Кн. 4. – С. 73–79 : фот. – (Моя Вінниччина ; вип. 22).
 5. Вітковський, В. М. Невинні жертви голодомору [у с. Борівка Чернівец. р-ну] / В. М. Вітковський // Повій, вітре... або Тіні незабутих предків / В. М. Вітковський ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, Центр дослідж. історії Поділля Ін-ту історії України НАН України. – Вінниця, 2013. – С. 80–83.
 6. Кротіна, О. С. Трагедія Голодомору [1932–1933 рр. в Чернівцях] / О. С. Кротіна // Чернівец. зоря. – 2014. – 21 листоп. – С. 3.
 7. Мельник, С. Забуттю не підлягає : [правда про Голодомор 1932–1933 рр. у Чернівец. р-ні] / С. Мельник // Чернівец. зоря. – 2009. – 4 груд.
 8. Тыновский, Н. Воспоминания о Бабчинцах : [про Голодомор 1932–1933 рр. у с. Бабчинці Чернівец. р-ну] / Н. Тыновский // Перша Чернівецька наукова історико-краєзнавча конференція, присвячена 100-річчю Української революції, 1917–1921 рр. : 6 жовт. 2017 р. / редкол. Ю. А. Зінько [та ін.]. – Вінниця, 2017. – С. 142–148.
 9. Черняк, В. Мовою документів, голосом очевидців : [про Голодомор 30-х рр. у Чернівец. р-ні] / В. Черняк // Чернівец. зоря. – 2013. – 22 листоп. – С. 3.
 10. Черняк, В. Пам’яті жертв Голодомору [1932–1933 рр.] та політичних репресій присвячується / В. Черняк // Чернівец. зоря. – 2006. – 1 груд.

 

Чечельницький район 

 1. Бурлака, Л. Лихоліття очима тих, хто пережив : [про жительку с. Ольгопіль О. Кобилянську, яка пережила Голодомор 1932–1933 рр.] / Л. Бурлака // Чечельниц. вісн. – 2006. – 25 листоп. – С. 2.
 2. Драганенко, Л. Не звільняється пам’ять, відлунює знову з роками : [про Голодомор 1932–1933 рр. у Чечельниц. р-ні] / Л. Драганенко // Чечельниц. вісн. – 2008. – 3 лип. – С. 1.
 3. Лист-звернення секретаря Чечельницького райкому КП(б)У Островерхова та голови Чечельницького райвиконкому Корнієнка у Вінницький обком КП(б)У з проханням про надання продовольчої допомоги. 20 червня 1932 р. // Голод та голодомор на Поділлі 1920–1940 рр. Збірник документів та матеріалів / авт.-упоряд.: Р. Ю. Подкур, В. Ю. Васильєв. – Вінниця, 2007. – С. 301–302.
 4. Нич, О. Тепло рідної оселі : [про жительку с. Луги В. К. Грубу, яка пережила Голодомор 1932–1933 рр.] / О. Нич // Чечельниц. вісн. – 2007. – 12 трав. – С. 2.
 5. Таранець, С. Причини Голодомору на Чечельнниччині у 32 –33р. ХХ ст. : [про примусове вилучення життево необхідних припасів у селян] / С. Таранець // Чечельниц. вісник. – 2007. – 8 лип. – С. 1 ; 11 серп. – С. 1.
 6. Таранець, С. В. Куренівка у 20–30-х роках ХХ століття / С. В. Таранець // Історія села Куренівка (кінець ХVІІ – початок ХХІ століття) / С. В. Таранець ; Ін-т Укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Ін-т історії України НАН України, Музей історії та культури старообрядства України. – Київ, 2014. – С. 84–114.
 7. Чечельниччина пам’ятає: Книга пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр. / упоряд. С. П. Снігур. – Вінниця : Данилюк В. Г., 2008. – 194 с. : іл.

 

Шаргородський район 

 1. Безпалько, П. Голодомор – геноцид 1932–1933 років на Шаргородщині, злочину проти народу немає прощення / П. Безпалько // Шаргородщина. – 2007. – 30 черв. – С. 3.
 2. Горобець, О. Із Сталіним у серці : [про Голодомор 1932–1933 рр. в с. Джурин Шаргород. р-ну] / О. Горобець // Родинна колиска – Джурин / О. Горобець, І. Нечіпайло. – Харків, 2008. – С. 58–66.
 3. Горобець, О. Чорна хмара Голодомору : [с. Джурин у роки Голодомору 1932–1933 рр.] / О. Горобець // Родинна колиска – Джурин / О. Горобець, І. Нечіпайло. – Харків, 2008. – С. 51–57.
 4. Деркач, О. О. Велика Вітчизняна війна та голодомор у с. Пасинки Шаргородського району / О. О. Деркач // Вінниччина: минуле та сьогодення : Матеріали XXII Всеукр. наук. історико-краєзнав. конф. 22 жовт. 2009 р. – Вінниця, 2009. – С. 459–461.
 5. Катеринич, А. Про Голодомор розповідали свідки : [Голодомор 1932–1933 рр. в Шаргород. р-ні] / А. Катеринич // Вінниччина. – 2008. – 9 лип. – С. 4.
 6. Катеринич, А. Свідчать очевидці / А. Катеринич // Вінниччина. – 2008. – 11 листоп. – С. 4.– Рец. на кн.: Нагребецький, А. Н. Трагедія мого краю : Етапи «великого» шляху на Шаргородщині: розкуркулення, колективізація, Голодомор / Вінниц. філ. Центру дослідж. історії Поділля Ін-ту історії України НАН України при Кам’янець-Поділ. держ. ун-ті. – Вінниця : Балюк І. Б., 2008. – 473. : іл., табл., портр.
 7. Кислиця, І. Жорнівка – Довгівці – Руданське. (Літопис села в історіях та долях людей) / І. Кислиця. – Вінниця : Консоль, 2016. – 264 с. : іл. – Бібліогр.: С. 261. – Зі змісту: [Голодомор 1932–1933 рр.]. – С. 30–32.
 8. Костишин, М. Спомин : [про свідка Голодомору 1932–1933 рр. П. О. Кондратюка з с. Джурин Щаргород. р-ну] / М. Костишин // Вінниччина. – 2003. – 16 груд.
 9. Купчишин, М. Шаргородщина: сторінки історії / М. Купчишин, А. Мичак. – Київ : Техніка, 2002. – 320 с. : портр. – Зі змісту: [Голодомор 1932–1933 рр. у Шаргород. р-ні]. – С. 125–131.
 10. Кучинська, Г. О. Радянський період в історії села (1917–1941) : [історія с. Гибалівка Шаргород. р-ну] // Над Гибалівкою вічність проплива...: історико-краєзнав. дослідж. / Г. О. Кучинська. – Вінниця, 2017. – С. 75–128 : фот. – Зі змісту: Колективізація. – С. 91–93 ; Розкуркулення. – С. 93–110 ; Список жителів с. Гибалівка, померлих під час голодомору 1932–1933 рр. – С. 110–122.
 11. Мельник, В. Голодомор 1932 – 1933 років: Кому вірити? / В. Мельник // Шаргородщина. – 2007. – 14 квіт. – С. 3.
 12. Мельник, В. Ф. Про голод 1923–1933 рр. ХХ століття [у с. Слобода-Шаргородська Шаргород. р-ну] / В. Ф. Мельник // Історія села Слободи при Шаргороді / В. Ф. Мельник. – Вінниця, 2008. – С. 60–88 : фот.
 13. Нагребецький, А. Н. Голод у Політанках / А. Н. Нагребецький // Політанки – життєві обрії / А. Н. Нагребецький ; Центр дослідж. історії Поділля Ін-ту історії України НАН України при Кам'янець-Поділ. нац. ун-ті ім. І. Огієнка, Вінниц. філія, Вінниц. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України. – Вінниця, 2015. – С. 102–118.
 14. Нагребецький, А. Н. Голодом заморені / А. Н. Нагребецький // Ярове – село на Кучманськім шляху / А. Н. Нагребецький. – Вінниця, 2013. – С. 141–155.
 15. Нагребецький, А. Н. Голодомор / А. Н. Нагребецький // Конатківці – єдине село на планеті / А. Н. Нагребецький ; керівник проекту В. О. Берещук ; Центр дослідж. історії Поділля Ін-ту історії України НАН України при Кам'янець-Поділ. нац. ун-ті ім. І. Огієнка, Вінниц. філія, Вінниц. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України. – Вінниця, 2016. – С. 160–178.
 16. Нагребецький, А. Н. Голодомор / А. Н. Нагребецький // Моя Плебанівка : історико-етнограф. нарис / А. Н. Нагребецький. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Вінниця, 2004. – С. 53–70.
 17. Нагребецький, А. Н. Голодомор ; Село перетворилось на пустку ; Братські могили в мирний час / А. Н. Нагребецький // Мальовничі мої Перепільчинці / А. Н. Нагребецький ; керівник проекту Р. В. Богацька ; Він. обл. орг. нац. спілки краєзнавців України. – Вінниця, 2012. – С. 107–117.
 18. Нагребецький, А. Н. Голодомор – трагедія нашого краю / А. Н. Нагребецький, Н. М. Юніцька // Наш Деребчин / А. Н. Нагребецький, Н. М. Юніцька ; авт. ідеї Л. В. Рудик. –Вінниця, 2011. – С. 84–102.
 19. Нагребецький, А. Н. Знищення рахнян голодом / А. Н. Нагребецький // Рахни-Лісові – яблунева перлина Поділля / А. Н. Нагребецький ; Центр дослідж. історії Поділля Ін-ту історії України НАН України при Кам'янець-Поділ. нац. ун-ті ім. І. Огієнка, Вінниц. філія, Вінниц. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України. – Вінниця, 2014. – С. 140–146.
 20. Нагребецький, А. Н. Коли дуже хочеться їсти… / А. Н. Нагребецький // Зведенівка – село на пагорбах Поділля / А. Нагребецький, С. Свирида ; Центр дослідж. історії Поділля Ін-ту історії України НАН України при Кам'янець-Поділ. нац. ун-ті ім. І. Огієнка, Вінниц. філія ; Вінниц. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України. – Вінниця, 2018. – С. 210–228.
 21. Нагребецький, А. Н. Трагедія мого краю : Етапи «великого» шляху на Шаргородщині: розкуркулення, колективізація, Голодомор / Вінниц. філ. Центру дослідж. історії Поділля Ін-ту історії України НАН України при Кам’янець-Поділ. держ. ун-ті. – Вінниця : Балюк І. Б., 2008. – 473. : іл., табл., портр.
 22. Нагребецький, А. Н. Хлібозаготівля по-більшовицьки: 2008 рік – рік пам’яті жертв Голодомору : [уривок з кн. «Трагедія мого краю»] / А. Н. Нагребецький // Шаргородщина. – 2008. – 1 серп. – С. 3.
 23. Очеретяний, В. Ускладнення становища селян Шаргородщини у 1932–1933 рр. : [про Голодомор 1932–1933 рр.] / В. Очеретяний, І. Ніколіна // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : Матеріали XXIX Всеукр. наук. історико-краєзнав. конф. 6–7 верес. 2018 р. – Вінниця, 2018. – С. 179–182.
 24. Пасічник, І. Повернути народові історію : [стат. дані про Голодомор 1932–1933 рр. у Шаргород. р-ні] / І. Пасічник // Шаргородщина. – 2007. – 10 листоп. – С. 4.
 25. Перепільчинці : [про село Шаргород. р-ну, зокрема про Голодомор 1932–1933 рр.] // Шаргородщина. – 2007. – 24 листоп. – С. 4.
 26. Прилуцький, І. Лютої мачухи лютіший: пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 р. на Шаргородщині / І. Прилуцький // Шаргородщина. – 2009. – 7 серп. – С. 3.
 27. Романчук, М. «Витягніть мене, я ще живий…» : [уривки з кн. А. Нагребецького про Голодомор «Трагедія мого краю»] / М. Романчук // Шаргородщина. – 2007. – 9 черв. – С. 3.
 28. Садовнік, І. Смерть мала ім’я – голод : [Голодомор 1932–1933 рр. на Шаргородщині] / І. Садовнік // Шаргородщина. – 2008. – 15 берез. – С. 4.
 29. Свідчать очевидці : [про Голодомор 1932–1933 р. на Шаргородщині] // Шаргородщина. – 2007. – 26 трав. – С. 3.
 30. Тимофійшина, В. Забути не маємо права : [наслідки Голодомору 1932–1933 рр. у Шаргород. р-ні] / В. Тимофійшина // Шаргородщина. – 2004. – 27 листоп. – С. 3.
 31. Тимофійшина, В. Страшна правда про трагедію : [Голодомор 1932–1933 рр. у Шаргород. р-ні] / В. Тимофійшина // Шаргородщина. – 2005. – 26 листоп. – С. 4.
 32. Хоменки: голод і репресії // Шаргородщина. – 2005. – 26 листоп. – С. 8.
 33. Чернега, М. Чорне сонце Теклівки. Спогади про Голодомор / М. Чернега // Шаргородщина. – 2006. – 25 листоп. – С. 4.

 

Ямпільський район 

 1. Бойко, В. Історія знає все : [геноцид 1933 року в с. Безводне Ямпіл. р-ну] / В. Бойко // Подолія. – 2004. – 25 лют.
 2. Бойко, В. Трагедія не обминула нікого : [про Голодомор 1932–1933 рр. в Ямпіл. р-ні] / В. Бойко // Ямпіл. вісті. – 2007. – 7 листоп.
 3. «Люди правди. Щоб світ знав!» : [про Голодомор 1932–1933 рр. в Ямпіл. р-ні] // Ямпіл. вісті. – 2017. – 24 листоп.
 4. Миронінко, М. І в сні таке приснитися не може : [про Голодомор 1932–1933 рр. у селі Северинівка Ямпіл. р-ну] / М. Миронінко // Погляд. – 2007. – 31 січ. – С. 4.
 5. Паростки правди проти забуття : [про Голодомор 1932–1933 рр.] // Ямпіл. вісті. – 2008. – 19 листоп.
 6. Руда, М. Голодних років ніколи не забути : [про очевидців Голодомору 1933 р.] / М. Руда // Ямпіл. вісті. – 2011. – 25 листоп.
 7. Спогади живі і нетлінні : [про Голодомор 1932–1933 рр. на Ямпільщині] // Ямпіл вісті. – 2008. – 21 листоп.
 8. Спогади очевидців [про Голодомор 1932–1933 рр. у с. Дзигівка] // Ямпіл. вісті. – 2013. – 20 листоп.
 9. Стрєлкова, Н. Чому Григорій Калетнік, у Клембівці якого від голоду померло близько двох тисяч односельчан, не хотів визнати Голодомор геноцидом? / Н. Стрєлкова // 33-й канал. – 2006. – 13 груд. – С. 2.

До кінця днів своїх не забуду своїх учнів – голодних,виснажених, з потухлими оченятами, впалими щічками,з простягнутими ручками, якіблагали кусочка хліба.Атут же, на площі, де міститься автобусна станція,димів своїми трубами спиртзавод, де спирт виготовлявся з доброго зерна. До заводу з'їжджалися люди з навколишніх сіл, розташовувались цілими родинами, брали брагу з спиртзаводу, проціджували і пекли так звані млинці на багаттях, які горіли вдень і вночі, і від цього вмирали... Це треба було отій владі так знущатись над власним народом.

Олена Гінголь,

свідок Голодомору, м. Бершадь 

Помню і ніколи не забуду 32-33 роки, бо в 46 році чуть було вже легше нам. Забирали урожай представники влади, іздівалися, як хотіли, виганяли з хат, лазили по горищах, забирали всьо і кудись вивозили. Зброї в них не було, а були нагайки і такі «шпігалки», якими вони шукали людей і їжу під солом’яними стріхами хат. Нікуди від них не можна було сховати. Знайдуть всюди, навіть на горі в лежаках знаходили зерно, хустки, одяг. Забирали геть і столи, і лавки і ліжка.

Варвара Романівна Ванжула,

 свідок Голодомору, с. Мізяківські Хутори 

 1. Бадзюх, М. М. Геноцид це чи ні? : [спогади жительки села Скаржинці Хмільниц. р-ну М. М. Бадзюх про Голодомор 1932–1933 рр.] / М. М. Бадзюх // Життєві обрії. – 2008. – 12 січ. – С. 9.
 2. Балан, Л. Ой у полі житечко, солодке, миле... : [спогади про Голодомор 1932–1933 рр. жительки Гайсина Н. І.Читанової] / Л. Балан // Гайсин. вісн. – 2008. – 17 січ.
 3. Безносюк, Т. Свідчення жертв Голодомору 1932–1933 на Вінниччині [Т. Ф. Грабовляк (с. Мальчівці Бар. р-ну), Л. О. Даценко (с. Стражгород Теплиц. р-ну) ] / Т. Безносюк ; ВДПУ ім. М. Коцюбинського // Вісн. студент. наук. т-ва ін-ту історії, етнології і права. – Вінниця, 2008. – Вип. 9. – С. 54–56.
 4. Білоус, Т. Це нашої історії рядки... (свідчення очевидців про Голодомор на Шаргородщині) [Я. Й. Затолоцької, Г. В. Свидницької, М. Х. Копистиринської, Є. О. Панчишина, Д. Твердохліб, П. П. Нагребецького, О. Цимбалюк, П. Жмудя, Д. А. Крупляка, В. С. Куцолабського] / Т. Білоус ; ВДПУ ім. М. Коцюбинського // Вісн. студент. наук. т-ва ін-ту історії, етнології і права. – Вінниця, 2008. – Вип.9. – С. 112–116.
 5. Блажко, І. Голодомор 1932–1933 очима очевидців ( зі свідчень жителів Погребищенського району) : [згадують В. Волочай, П. Гавриш, В. Михальчук, В. Бондаренко, С. Кравченко, В Ковганич, П. Денисюк, В. Причишин] / І. Блажко ; ВДПУ ім. М. Коцюбинського // Вісн. студент. наук. т-ва ін-ту історії, етнології і права. – Вінниця, 2008. – Вип.9. – С. 66–70.
 6. Богушинський, В. Як ми вижили : [спогади очевидця Голодомору в смт Мурованих Курилівцях] / В. Богушинський // Наше Придністров’я. – 2006. – 25 листоп.
 7. Бондарчук, О. Автобіографічні свідчення й уроки Голодомору 1932–1933 рр. : [згадує О. К. Островська (Вінниця)] / О. Бондарчук ; ВДПУ ім. М. Коцюбинського // Вісн. студент. наук. т-ва ін-ту історії, етнології і права. – Вінниця, 2008. – Вип.9. – С. 70–72.
 8. Борисенко, В. К. Свіча пам'яті: усна історія про геноцид українців у 1932–1933 роках / В. К. Борисенко. – Київ : Стилос, 2007. – 288 с. : фот. – Зі змісту: Свідчить: Гавриш Марія Терентіївна (с. Дяківці Літинського району). – С. 78–83 ; Розповідає: Луцишина Надія Дмитрівна (с. Крищинці Тульчинського району). – С. 86–89 ; Свідчить: Миколюк Олександра (с. Селище Літинського району). – С. 89–90 ; Згадує: Мазурик Ганна Федорівна (с. Селище Літинського району). – С. 90-91 ; Розповідає: Маслянчук Ганна Олександрівна (с. Селище Літинського району). – С. 91–92 ; Оповідає: Овчарук Надія Захарівна (с. Селище Літинського району). – С. 93–94 ; Згадує: Верхівський Володимир Семенович (с. Наказне [нині с. Розкопане Погребищ. р-ну]). – С. 94–95 ; Згадує: Колєснік Олександра Ніколовна (с. Рів Жмеринського району). – С. 95 ; Свідчить: Войтюк Петро Сергійович (с. Рів Жмеринського району). – С. 96.
 9. Бродій, З. «Дівчинку з’їли, дідуся з’їли...». Про колективізацію, голод і війну береже спогади Зінаїда Бродій, яка народилася 1926 року в Жигалівці Калинівського району. Кажуть, таких людей Господь довго тримає на світі, щоб вони розказували нащадкам про минуле : [спогади З. Бродій] / З. Бродій // Вінниччина. – 2014. – 21 листоп. – С. 7 : фот.
 10. Вітковський, В. М. Зі спогадів борівчанина Миколи Кириловича Дабіжі / В. М. Вітковський // Дорога додому : [про с. Борівка Чернівец. р-ну Вінниц. обл.] / В. М. Вітковський. – Вінниця, 2017. – Кн. 3. – С. 133–136.
 11. Вітковський, В. М. Свідчення очевидців Голодомору [жительки с. Борівка Чернівец. р-ну – Х. Ф. Лесь, Г. П. Кокуца, Є. В. Звірик, Є. М. Килівник, М. С. Бабій, Г. Ю. Квочко, Г. М. Коханко]/ В. М. Вітковський // Повій, вітре... або Тіні незабутих предків / В. М. Вітковський ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, Центр дослідж. історії Поділля Ін-ту історії України НАН України. – Вінниця, 2013. – С. 84–85.
 12. Вітович, М. Ф. Ситий голодного не розуміє... : [спогади про Голодомор 1932–1933 рр М. Ф. Вітович, уродженки с. Ометинці Немирів. р-ну] / М. Ф. Вітович ; записала Г. Волошенюк // Поділ. зоря. – 2008. – 7 серп. – С. 3.
 13. Войціцький, О. «Забрали корову – заберіть дітей» : [спогади хмільничанина про 1933 р.] // Життєві обрії. – 2005. – 19 лист.
 14. Воля, О. Мор: Книга буття України / О. Воля // Київ. – 2003. – № 2/3. – С. 135–149. – Зі змісту: Мій брат жити хотів : [свідчить І. В. Войтюк з с. Степанки Муровано-Куриловец. р-ну]. – С. 139 ; Діти матір свою ховали : [згадує І. Д. Доценко з Розкошівки Теплиц. р-ну Вінниц. обл.]. – С. 147.
 15. Гапій, М. Голодна весна в Балабанівці : [свідчення про Голодомор 1932–1933 рр. уродженця с. Балабанівки Оратів. р-ну М. Гапія] / М. Гапій ; записав М. Мудраченко // Вінниччина. – 2008. – 5 листоп. – С. 3.
 16. Герасимів, О. М. Страшно згадати ті роки : [жителька с. Рівне Мурованокуриловец. р-ну розповідає про Голодомор 30-х рр.] / О. М. Герасимів // Наше Придністров’я. – 2013. – 21листоп. – С. 3.
 17. Гордійчук, Ю. За життя треба боротися : [авторка описує голод 1933-го року зі слів своєї прабабці О. Щебивок з с. Літинка Літин. р-ну] / Ю Гордійчук // Літин. вісн. – 2012. – 22 листоп. – С. 3.
 18. Гуменюк, І. Голодомор 1932–1933 років за спогадами очевидців : свідчення Гуменюк Надії Сергіївни, 1925 р. н., жительки села Вівсяники Козятинського району / І. Гуменюк // Пульсуючі джерела. – 2008. – 24 груд. – С. 7.
 19. Гурзан, Т. Голодували всі, бо не було де й хліба купити : [про Голодомор 1933-го р. – спогад Д. Ф. Чечельницької із с. Китайгород Іллінец. р-ну] / Т. Гурзан // Труд. слава. – 2008. – 18 листоп. – С. 2.
 20. Даценко, Л. О. «Комнезамівці забрали все, що знаходили» : [розповідь свідка Голодомору 1932–1933 рр Л. О. Даценко] /Л. О. Даценко ; записала Т. Колісник // Вінниччина. – 2008. – 8 серп. – С. 4.
 21. Дендерук, С. Душа ніколи не старіє : [спогади про Голодомор Н. К. Білик із с. Жежелів Козятин. р-ну] / С. Дендерук // Вісн. Козятинщини. – 2013. – 21 листоп. – С. 6.
 22. Дерибало, Ф. За п’ять рублів – четвертина хліба : [свідок Голодомору 1932–1933 рр. про голод в с. Жабокрич Крижопіл. р-ну] / Ф. Дерибало // Сіл. новини. – 2007. – 21 листоп. – С. 3.
 23. Драганенко, Л. Не звільняється пам’ять, відлунює знову з роками : [спогади про Голодомор жительки с. Каташина Ф. Т. Сопінської] / Л Драганенко // Чечельниц. вісн. – 2008. – 24 лип. – С. 2.
 24. Забуттю не підлягає : [спогади жителів П’ятківки Бершад. р-ну С. Р. Дворчук, П. П. Кушніра, Г. Т. Довгопол про Голодомор 1932–1933 рр.] / записав М. Похила // Вінниччина. – 2008. – 8 квіт. – С. 3.
 25. Захарчук, Л. Урок для непокірних «хохлів» : [спогади жительки села Завадівка М. Осипенко про Голодомор 1932–1933 рр.] / Л. Захарчук // Вісті Тепличчини. – 2007. – 18 квіт.
 26. Зозуля, Ю. Батьківська доля : [спогади К. Я. Васильківської з с. Довжок про те, як її сім’я пережила Голодомор 1932–1933 рр.] / Ю. Зозуля // Ямпіл. вісті. – 2008. – 28 трав.
 27. Івчук, А. Свідчення про Голодомор 1932–33 рр. жителів Липовецького району : [розповідають Г. Д. Криворука (Нагорна) з с. Троша, А. Ф. Кавун (Близнюк) із с. Струтинка, В. У. Щур (Ситник) з Липовця, М. Д. Паламарчук (Конопко) з с. Попівка, К. А. Гемба з с. Нападівка, Ю. М. Іванченко з с. Богданівка, З. В. Завальнюк (Притолюк) із Липовця] / А. Івчук ; ВДПУ ім. М. Коцюбинського // Вісн. студент. наук. т-ва ін-ту історії, етнології і права. – Вінниця, 2008. – Вип.9. – С. 84–91.
 28. Із спогадів очевидців Голодомору 1932–1933 рр. [сіл Криштопівка, Іванівка, Яструбинці Іллінец. р-ну] // Труд. слава. – 2014. – 20 листоп. – С. 1.
 29. Кирякова, М. М. Спогади про голод [в с. Паріївка Іллінец. р-ну] / М. М. Кирякова ; записала О. Г. Рудник // Труд. слава. – 2008. – 8 серп. – С. 4.
 30. Ковальчук, М. І. Про тяжкі роки життя під час Голодомору : [спогади М. І. Ковальчук з с. Малі Кутища Калинів. р-ну] // Жіночі долі : автобіогр. нариси / уклад. : Л. М. Балаканова, Т. С. Ковальчук. – Вінниця, 2008. – С. 70–71 : портр.
 31. Козюк, Є. Вже вмерли сестри, тато, ненька... : [спогад про Голодомор 1933-го жителя с. Чеснівка Хмільниц. р-ну Ф. А. Юрківського] / Є. Козюк // Життєві обрії. – 2007. – 3 лют.
 32. Корінь, Ю. Через роки та відстані : [спогади жительки с. Порик Хмільниц. р-ну Ю. Корінь про Голодомор 1932–1933 рр., записані дир. музею В. Порика] / Ю. Корінь ; записала Т. Маценко // Життєві обрії. – 2014. – 7 лют. – С. 8.
 33. Костенюк, В. Ціна хліба : [розповідь Н. Кузнєцової про голод на Літинщині, записаний зі слів її матірі А. І. Кузнєцової] / В. Костенюк // Літин. вісн. – 2015. – 3 груд. – С. 3.
 34. Кострубей, О. Колективізація та голод 1932–1933 рр. очима очевидців в с. Стрільники [Шаргород. р-ну] на Вінниччині : [про Голодомор 1932–1933 рр. розповідають О. Кострубей та П. Кострубей] / О. Кострубей ; ВДПУ ім. М. Коцюбинського // Вісн. студент. наук. т-ва ін-ту історії, етнології і права. – Вінниця, 2008. – Вип.9. – С. 297–301.
 35. Котик, Д. П. Жнива скорботи України... : [спогади ладижанина про Голодомор 1932–1933 рр.] / Д. П. Котик ; записала Т. Макаревич // Нове місто. – 2013. – 21 листоп. – С. 9 : фот.
 36. Кравчук, І. Т. Хліб вродив, але їсти його людям не дали : [спогади свідка Голодомору 1932–1933 рр. з Іллінеччини] / І. Т. Кравчук ; записала О. Рудник // Труд. слава. – 2012. – 23 листоп. – С. 2.
 37. Криворучко, Г. Порося смалили в сінях : [свідок Голодомору 1932–1933 рр. про голод у с. Заболотне Крижопіл. р-ну] / Г. Криворучко // Сіл. новини. – 2007. – 21 листоп. – С. 2.
 38. Кримська, Н. А в місті ж був хліб і до хліба : [спогади про голод С. І. Голосій з с. Копіївка Іллінец. р-ну] / Н. Кримська // Труд. слава. – 2008. – 21 листоп. – С. 2.
 39. Кулик, Л. Разом із хлібом забирали й життя : [свідчення про Голодомор 1932–1933 рр. М. Ф. Кокошко з с. В. Мочулки Теплиц. р-ну] / Л. Кулик // Вісті Тепличчини. – 2007. – 1 груд; 15 груд; 19 груд.
 40. Кучер, В. Струмить у пам’яті одвічне джерело : [голод 1932–1933 рр. у с. Молодіжне зі спогадів Т. М. Яковець – мешканки с. Молотківці] / В. Кучер // Вісн. Козятинщини. – 2007. – 22 листоп.
 41. Лисенко, О. Голод – це біда... : [спогади про Голодомор 1932–1933 рр. жительки с. Писарівка А. Я. Поліщук] / О. Лисенко // Шаргородщина. – 2016. – 25 листоп. – С. 4.
 42. Луць, В. І все таки вистояли! : [свідчення очевидця В. Луця з м. Гнівань Тиврів. р-ну про Голодомор] / В. Луць // Маяк. – 2008. – 21 листоп.
 43. «Люди падали і падали. Все більше і більше їх звозили в кагати і кидали не по сім’ях, не по роду, а усіх-усіх в один кагат. Страшна голодовка, страшна» : [зі спогадів свідків Голодомору 1932–1933 рр. в Іллінец. р-ні П. І. Король (Савчук), М. К. Поступайло, Ф. І. Потапенка] // Труд. слава. – 2008. – 21 листоп. – С. 2.
 44. Мазур, В. Д. Під час голоду 1933 р. у нашій родині пропав дядько Степан Коцюра : [спогади свідка Голодомору 1932–1933 рр.] / В. Д. Мазур // Труд. слава. – 2013. – 21 листоп. – С. 3.
 45. Мальований, С. П. Голод в селі : гортаючи трагічні сторінки Голодомору... (свідчать односельчани) [Ф. Ф. Васюкович, Є. С. Близнюк, К. І. Кагляк, П. І. Буледза, О. М. Покотило, М. О. Близнюк, М. Г. Покотило, О. Я. Микитюк із с. Вищеольчедаїв Мурованокуриловец. р-ну] / С. П. Мальований // Наша хата не з краю... / С. П. Мальований. – Вінниця, 2004. – С. 52–61.
 46. Медведєва, І. Ви бачили, як плачуть коні?. : [спогади жителя Комарівки Теплиц. р-ну М. З. Жука про голодомори] / І. Медведєва // Вінниччина. – 2007. – 8 груд. – С. 5. – (Спец. вип. газ. «Хочу все знати»).
 47. Мельник, Г. А. Спогади солдатської вдови Ганни Арсенівни Мельник [жительки с. Ковалівка Немирів. р-ну про колективізацію і Голодомор 1932–1933 рр.] / Г. А. Мельник ; записав А. Й. Черниш // Прибуз. новини. – 2014. – 11 груд. – С. 3 : фот ; 2015. – 1 січ. – С. 3.
 48. Мельник, І. Сни про хліб : [спогад Є. О. Лісевич з села Серебрія Могилів-Поділ. р-ну про голод 1932–33 рр.] / І. Мельник // Слово Придністров’я. – 2008. – 4 лип. – С. 6.
 49. Мельник, М. Ф. Згадують очевидці тих подій : [О. Г. Герасимчук, Ф. С. Олесюк, Є. П. Довганюк, Н. Г. Горбешко, М. І. Козак, Р. А. Городнічева з Мурованокуриловец. р-ну про Голодомор 1932–1933 рр.] / М. Ф. Мельник // Полиновий рай / М. Ф. Мельник. – Вінниця, 2011. – С. 83–90.
 50. Мотрук, С. Пригадались роки лихоліття : [спогади про голод 1932–1933 рр. жительки села Високе Ф. Недбалюк] / С. Мотрук // Томашпіл. вісн. – 2009. – 27 листоп.
 51. Нижник, Ф. В. «Діагноз усім був один – дистрофія» : демографія 1933-го: [про Голодомор 1932–1933 рр. в с. Устя Бершад. р-ну] / Ф. В. Нижник ; записав Ф. Шевчук // Вінниччина. – 2008. – 3 черв. – С. 3.
 52. Новаленко, Г. Замучені голодом : [спогади жителів села Соколівки Крижопіл. р-ну Г. І. Прияцелюк та А. О. Христенко про Голодомор 1932–1933 рр.] / Г. Новаленко // Сіл. новини. – 2008. – 9 груд. – С. 2.
 53. Оліянчук, Г. Як приходила голокоста з косою : [спогади очевидця Голодомору 1932–1933 рр. в Бар. р-ні Г. Оліянчука] / Г. Оліянчук, М. Петрина // Барчани. – 2007. – 3 листоп. – С. 6, 12.
 54. Осадчук, О. І. Свідчення Бабенко Ганни Семенівни про часи Голодомору та про період радянсько-німецької війни в селі Сосонка Вінницького району / О. І. Осадчук // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження. Вінниччина в роки Другої світової війни. 1939–1945 : матеріали Всеукр. наук. історико-краєзнав. конф., 10–11жовт. – Вінниця, 2014. – С. 61–64.
 55. Петренко, В. Загинули голодною смертю : [спогади М. Скоропад, М. Любчик, І.Чуби] / В. Петренко // Вінниччина. – 2014. – 12 груд. – С. 13 : фот.
 56. Петренко, В. Загинули голодною смертю... : [спогади М. Франка та А. Юревича] / В. Петренко // Вінниччина. – 2014. – 21 листоп. – С. 7.
 57. Петренко, Т. Не довго раділи гарному урожаю : [спогади автора про Голодомор 1933 р. у Хмільниц. р-ні] / Т. Петренко // Життєві обрії. – 2014. – 18 лип. – С. 4.
 58. Петрина, М. Голод у Барі був! : [спогади свідка Голодомору 1932–1933 рр. жительки м. Бар О. В. Новікової (Муляр)] / М. Петрина // Барчани. – 2008. – 21 листоп. – С. 5.
 59. Пірус, К. Л. Спогади про Голодомор 1932–1933 у с. Рахни Лісові Шаргородського району Вінницької області [О. В. Ясько, О. М. Пустовіт, М. М. Манзюк (Пірус), М. В. Манзюк (Джулинської), О. В. Лук’янової (Джулинської), О. С. Майстренко, Г. П. Костинюк (Петровинюк), О. С. Неприсяжної] / К. Л. Пірус, Т. П. Пірус // Вісник інституту історії, етнології і права : [зб. наук. пр.] / ВДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2011. – Вип. 9. – С. 108–112. – Бібліогр. в кінці ст.
 60. Погончик, Г. О. Голодомор 1932–1933 рр. на Бершадщині (спогади очевидців) / Г. Погончик ; Вінниц. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2013. – 424 с. : іл. – Бібліогр.: С. 45–47.
 61. Руденко, І. Живий свідок : [автор згадує про Голодомор 1932–1933 рр. в с. Джулинка] / І. Руденко // Бершад. край. – 2006. – 25 листоп.
 62. Свідчення очевидців [Голодомору 1932–1933 рр.] // Голод та голодомор на Поділлі 1920–1940 рр. – Вінниця, 2007. – С. 593–635. – Зі змісту: М. М. Франко, с. Каришків, Барський район. – С. 594–596 ; А. Д. Юревич, м. Бершадь. – С. 596–598 ; С. С. Ваховська, м. Вінниця. – С. 599–600 ; В. М. Заселян, с. Лука-Мелешківська Вінницького району. – С. 600–601 ; Ю. Р. П’ятак, с. Степанівка Вінницького району. – С. 601 ; Н. Т. Громовий, с. Краснопілка Гайсинського району. – С. 602–603 ; М. З. Скоропад, м. Іллінці. – С. 603–604 ; А. Калюжна, с. Антонопіль Калинівського району. – С. 604 ; М. М. Любчик, с. Корделівка Калинівського району. – С. 605 ; Н. Я. Коваль, с. Пиків Калинівського району. – С. 605–606 ; І. К. Чуба, с. Вівсяники Козятинського району. – С. 606–607 ; М. Ф. Херсун, смт. Крижопіль. – С. 607–609 ; Г. М. Федорцова, с. Івча Літинського району. – С. 609–611 ; П. Х. Деревіцька, с. Зозів Липовецького району. – С. 611–612 ; І. П. Будяк, с. Серебрія Могилів-Подільського району. – С. 612–613 ; Є. С. Сагач, с. Тропове Могилів-Подільського району. – С. 613–614 ; В. П. Новосад, с. Попелюхи Мурованокуриловецького району. – С. 614–615 ; М. Г. Олександров, м. Немирів. – С. 615 ; М. К. Ковтонюк, с. Джуринець Немирівського району. – С. 616 ; В. Р. Бабенко, с. Животівка Оратівського району. – С. 617–620 ; О. Г. Лисий, с. Городище Піщанського району. – С. 620–621 ; Г. Г. Лісовап, с. Педоси Погребищенського району. – С. 621–622 ; Я. В. Тарасюк, м. Погребище. – С. 622–623 ; Г. М. Костюк, м. Погребище. – С. 623–625 ; М. С. Жарій, с. Бджільна Тепликського району. – С. 625–626 ; З. А. Сідак, смт. Томашпіль. – С. 627 ; С. Д. Паламарчук, смт. Тростянець. – С. 628–629 ; Г. І. Ковальчук, с. Зарічне Тульчинського району. – С. 629–630 ; Т. Д. Гальчинський, с. Бритавка Чечельницького району. – С. 632–633 ; О. А. Прокопов, с. Політанка Шаргородського району. – С. 633–634.
 63. Свідчення очевидців : [про Голодомор 1932–1933 рр. у Вінниц. обл.] // Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні. Вінницька область / ред. В. П. Лациба . – Вінниця, 2008. – С. 1267–1296. – Зі змісту: [Спогади О. Г. Шевчука про Голодомор у с. Примощаниця Бар. р-ну] / записала В. С. Царук. – С. 1269. ; [Спогади Р. Х. Шинкарука про Голодомор у с. Степанівка Вінниц. р-ну] / записала В. С. Царук. – С. 1269–1270 ; [Спогади Г. С. Верзун про Голодомор у с. Степанівка Вінниц. р-ну] / записала В. С. Царук. – С. 1270 ; [Спогади О. І. Лисого про Голодомор у с. Степанівка Вінниц. р-ну] / записала К. С. Схабик. – С. 1270 ; [Спогади А. Я. Юзвенко про Голодомор у с. Гавришівка Вінниц. р-ну]. – С. 1271 ; [Спогади Ю. Ф. Вигонюк про Голодомор]. – С. 1271 ; [Спогади О. С. Юсик про Голодомор у с. Степашки Гайсин. р-ну] / записала О. В. Олійник. – С. 1271–1272 ; [Спогади М. С. Поляруш про Голодомор у с. Нараївка Гайсин. р-ну] / записала К. М. Романенко. – С. 1272 ; [Спогади А. Х. Сологуба про Голодомор у с. Краснопілка Гайсин. р-ну] / записала М. А. Дерманська. – С. 1272–1273 ; [Спогади В. А. Смілянець про Голодомор у с. Кібліч Гайсин. р-ну] / записала Н. М. Дідур. – С. 1273 ; [Спогади М. К. Кармалюк-Слюсар про Голодомор у с. Кармалюкове Жмерин. р-ну]. – С. 1274 ; [Спогади О. К. Рабчук про Голодомор у с. Почапинці Жмерин. р-ну]. – С. 1274–1275 ; [Спогади Ф. А. Дякової про Голодомор у с. Токарівка Жмерин. р-ну]. – С. 1275 ; [Спогади І. Т. Кравчука про Голодомор у с. Барбарівка (Варварівка), нині – Іллінці] / записала О. Г. Рудник. – С. 1276 ; [Спогади Г. Д. Чорнолуцької (Коцюруби)про Голодомор у с. Голики (нині – Іллінці)] / записала О. Г. Рудник. – С. 1277 ; [Спогади Г. М. Маслянко про Голодомор у с. Білки Іллінец. р-ну] / записала Л. М. Назарик. – С. 1278 ; [Спогади П. П. Допіри (Гнатюк) про Голодомор у с. Паріївка Іллінец. р-ну] / записала О. Г. Рудник. – С. 1278–1279 ; [Спогади А. Ф. Мельника про Голодомор у с. Вівсяники Козятин. р-ну]. – С. 1279 ; [Спогади Д. Х. Пастушенко про Голодомор у с. Вівсяники Козятин. р-ну]. – С. 1279–1280 ; [Спогади М. Я. Байдачного про Голодомор у с. Вівсяники Козятин. р-ну]. – С. 1280 ; [Спогади В. А. Сторожука про Голодомор у с. Приборівка Липовец. р-ну] / записала О. М. Березюк. – С. 1280-1281 ; [Спогади Ю. Л. Марценюк про Голодомор у с. Соболівка Липовец. р-ну] / записала С. П. Мельник. – С. 1281 ; [Спогади К. Я. Ворончука про Голодомор у с. Турбів Липовец. р-ну] / записала Л. Присяжнюк. – С. 1281 ; [Свідчення М. А. Сигиди про Голодомор у с. Хоньківці Могилів-Поділ. р-ну]. – С. 1282 ; [Спогад О. О. Онисько про Голодомор у с. Яришів Могилів-Поділ. р-ну]. – С. 1282–1283 ; [Свідчення А. А. Казимирової про Голодомор у с. Гриненки Немирів. р-ну] / записали Ю. М. Чефтєлов, В. В. Семенюк. – С. 1283–1284 ; [Спогади сім’ї М. К. і М. С. Криворучко про Голодомор у с. Кудлаї Немирів. р-ну] / записали Л. В. Сич, К. Щеглова, Л. Романова. – С. 1285–1287 ; [Спогади О. В. Стріченко про Голодомор у с. Мала Ростівка Оратів. р-ну]. – С. 1287–1288 ; [Спогади А. І. Холода про Голодомор у с. Юшківці Оратів. р-ну]. – С. 1288 ; [Спогади Г. Н. Ґедзя про Голодомор у с. Балабанівка Оратів. р-ну]. – С. 1288–1289 ; [Спогади Г. Д. Волинець про Голодомор у с. Новоживотів Оратів. р-ну]. – С. 1289 ; [Спогади О. К. Сухань про Голодомор у с. Гонорівка Піщан. р-ну]. – С. 1290 ; [Спогади Г. А. Ризун про Голодомор у с. Велика Стратіївка Тростянец. р-ну]. – С. 1290 ; [Спогади В. Т. Кондель про Голодомор у с. Сальниці Хмільниц. р-ну]. – С. 1290–1291 ; [Спогади О. Т. Кисіль про Голодомор у с. Качанівка Хмільниц. р-ну] / записала М. Я. Косань. – С. 1291–1292 ; [Спогади А. Г. Яременка про Голодомор у с. Порик Хмільниц. р-ну] / записала М. М. Шикула. – С. 1293–1294 ; [Спогади М. А. Нечай про Голодомор у с. Куманівці Хмільниц. р-ну] / записала Т. І. Кухар. – С. 1294 ; [Спогади Г. Г. Хамутинської про Голодомор у с. Біляни Чернівец. р-ну] / записав Д. І. Гедзюк. – С. 1294–1295 ; [Спогади Ф. К. Циби про Голодомор у с. Біляни Чернівец. р-ну] / записав І. Шведа. – С. 1295 ; [Спогади П. Т. Трачука про Голодомор у с. Красногірка Тростянец. р-ну]. – С. 1295–1296.
 64. Свідчення очевидців страшного голоду : [спогади В. В. Пахальчук, М. Я. Грабівської, В. І Войцехівського, М. І. Супереон, Г. В. Марценюк] // Чернівец. зоря. – 2012. – 23 листоп.
 65. Святвечір чорного 33-го року. : [зі спогадів жительки с. Юрківці Могилів-Поділ. р-ну О. Р. Попової] // Слово Придністров’я. – 2007. – 24 листоп. – С. 2.
 66. Сегеда, Ю. «Дівчинку з’їли, дідуся з’їли...»: про колективізацію, голод і війну береже спогади Зінаїда [Петрівна] Бородій, яка народилася 1926 року в Жигалівці Калинівського району / Ю. Сегеда // Вінниччина. – 2014. – 21 листоп. – С. 7.
 67. Синиця, Л. Мученицькі роки Голодомору : [про події 1932–1933 рр. розповідають жительки сіл Ракова та Липівка Томашпіл. р-ну Г. С. Колісник, М. Ю. Кузик, М. Ю. Слободянюк, Г. Д. Вараниця] / Л. Синиця // Вінниччина. – 2008. – 3 черв. – С. 3.
 68. Синчук (Білаш), М. І. Паріївка дуже постраждала від того людомору : [свідчення свідка Голодомору 1932-1933 рр. з Іллінеччини] / М. І. Синчук (Білаш) // Труд. слава. – 2008. – 21 листоп. – С. 2.
 69. Скрипник, В. Два села поруч, а лихо пережили по-різному : [про Голодомор 1933-го року розповідає Л. Юрченко з с. Малі Крушлинці Вінниц. р-ну] / В. Скрипник // Голос України. – 2013. – 23 листоп. – С. 17.
 70. Слободянюк, П. Не цінують... : [спогади Г. М. Антонюка з с. Літинка Літин. р-ну про Голодомор 1932–1933 рр.] / П. Слободянюк // Літин. новини. – 2007. – 1 груд. – С. 3.
 71. Слюсар, І. «Мені той кусень хліба, на все життя запам’ятався» : [свідчення жительки села Соболівки М. К. Шевченко про голод 1932–33рр.] / І. Слюсар // Вісті Тепличчини. – 2011. – 25 листоп.
 72. Сокольвяк, С. Гірка правда народу : [спогади свідка Голодомору 1932–1933 рр. жительки смт Теплик М. Є. Мотузенко] / С. Сокольвяк // Вісті Тепличчини. – 2005. – 26 листоп.
 73. Спогади жителів села Високе [зокрема про Голодомор 1932–1933 рр. згадує Л. П. Непийвода] / записала К. Бегарчук // Томашпіл. вісн. – 2009. – 21 жовт.
 74. Спогади про Голодомор 1932–33 рр. [Л. М. Марунчак із с. Кукавка та Г. С. Адамовської з с. Яришів Могилів-Поділ. р-ну] // Слово Придністров’я. – 2008. – 10 жовт. – С. 6.
 75. Спогади свідків Голодомору 1932–1933 рр. : Вінниччина [Електронний ресурс] / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. О. В. Стояльникова ; відпов. Н. І. Морозова. – Електрон. текст. і граф. дані (21 файл : 492 Мб). – Вінниця : ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, 2008. – 1 ел. опт. диск. (СD-R) : кол. ; в контейнері 14х12,5. – Систем. вимоги : HTML ; Windows ХР. – Назва з контейнера.
 76. Спогади свідків Голодомору 1932–1933 рр. : [жительки с. Комарівці С. Холява та жителя с. Ялтушків С. Дзюри] // Барчани. – 2007. – 24 листоп. – С. 13.
 77. Стаєна, В. Спогади жителів м. Козятин про Голодомор 1932–1933 [М. О. Грабовької, І. Ю. Ковальової (Поліщук), Г. С. Шкільнюк, В. П. Славути] / В. Стаєна ; ВДПУ ім. М. Коцюбинського // Вісн. студент. наук. т-ва ін-ту історії, етнології і права. – Вінниця, 2008. – Вип.9. – С. 96–98.
 78. Степанюк, О. Федір Миколайчук: «Ви повірите, я уже вмирав…» : [розповідь свідка з Турбова на Липовеччині про Голодомор 1933-го р.] / О. Степанюк // Липовец. вісті. – 2006. – 12 груд.
 79. Страдницькі роки і долі : [спогади вчителя-пенсіонера В. М. Ратушного про Голодомор 1932–1933 рр.] // Обрії Оратівщини. – 2008. – 13 листоп.
 80. Страдницькі роки і долі : [спогади жителів с. Каленівка Г. Р. Баштанної та с. Мала Ростівка П. М. Зелінської про Голодомор 1932–1933 рр.] // Обрії Оратівщини. – 2008. – 28 серп.
 81. Страдницькі роки і долі : [спогади жительки с. Кожанка Г. П. Цимбал про Голодомор] // Обрії Оратівщини. – 2008. – 3 лип.
 82. Страдницькі роки і долі : [спогади жительки с. Кожанка Н. П. Пасічник про Голодомор 1932–1933 рр.] // Обрії Оратівщини. – 2008. – 10 лип.
 83. Страдницькі роки і долі : [спогади жительки с. Бартошівка Н. А. Тисячної та жительки с. Бугаївка А. Г. Гецко про Голодомор 1932–33 рр.] // Обрії Оратівщини. – 2008. – 2 жовт.
 84. Страдницькі роки і долі : [спогади жителя с. Мервин П. В. Гулеватого про Голодомор 1932–1933 рр.] // Обрії Оратівщини. – 2008. – 3 лип.
 85. Страдницькі роки і долі : [спогади про Голодомор 1932–1933 рр. жительки с. Кожанка М. Ю. Пантопель та жительки с. Мала Ростівка Є. Л. Палажченко] // Обрії Оратівщини. – 2008. – 7 серп.
 86. Тиманюк, М. С. За жменю проса засудили жінок на п’ять років : [спогади свідка Голодомору 1932–1933 рр. з Іллінеччини] / М. С. Тиманюк ; записала О. Колос // Труд. слава. – 2012. – 23 листоп. – С. 2.
 87. Тищенко, І. Ті страшні роки : [про Голодомор 1932–1933 рр. розповідає Х. Ф. Фартушняк із с. Маньківка Бершад. р-ну] / І. Тищенко // Бершад. край. – 2008. – 21 трав.
 88. Ткачук, О. І. Спогади жителів села про роки лихоліття : [про Голодомор 1932–1933 рр. свідчать М. Станкевич, О. Д. Карнаух, Ф. І. Зозуля, Г. М. Ковальчук, А. Й. Димнич, М. Й. Гурова, А. В. Матвіюк, Ф. Г. Самолюк, Ф. Патинський, І. І. Корнійко, С. Д. Шеремета, Г. І. Іщук, І. Д. Поліщук, В. Л. Заграй, Л. Ю. Коломацький] / О. І. Ткачук // Кожухів. Події і долі / О. І. Ткачук. – Вінниця, 2016. – С. 126–144.
 89. То було жахливо : [спогади свідка Голодомору 1932–1933 рр., жительки Літина М. Т. Мазуренко] // Літин. новини. – 2007. – 24 листоп. – С. 8.
 90. Трушина, Г. Ганна Трушина вижила під час голоду : [спогади про Голодомор 1932–1933 рр. жительки с. Оратівка Оратів. р-ну] / Г. Трушина ; записала І. Мартонікова // Місто. – 2013. – 27 листоп. – С. 7 : фот.
 91. Український голокост : [свідчення про Голодомор 1932–1933 рр Г. Д. Орлової, яка проживала в с. Лісничому Бершад. р-ну] // Берегиня. – 2008. – № 1. – С. 11–12.
 92. Федорець, Н. Пам'ять стукає в наші серця : [спогади про Голодомор 1932–1933 рр. у Хмільнику] / Н. Федорець ; записала Т. Сиченко // Життєві обрії. – 2006.- 18 листоп.
 93. Федорцова, Г. Криваві сторінки нашої історії : [спогад жительки с. Івча Літин. р-ну Г. Федорцової про 1933 р.] / Г. Федорцова // Літин. новини. – 2011. – 25 листоп. – С. 2.
 94. Філіпенко, Г. Виживали як могли : [спогади про Голодомор 1932–33 років жителів Вапнярки О. Т. Личковахи та І. В. Ключара] / Г. Філіпенко // Томашпіл. вісн. – 2009. – 6 листоп.
 95. Франко, М. М. Мученики голодної смерті : [спогади очевидця Голодомору 1932–1933 рр. із с. Каришків Бар. р-ну] / М. М. Франко // Поділ. край. – 2008. – 21 листоп.
 96. Хай світлий спомин звільнить від мороку : [спогади жителів Томашпіл. р-ну К. Д. Гречка, В. Д. Дудника про Голодомор 1932–1933 рр.] / записала Л. Синиця // Вінниччина. – 2008. – 18 листоп. – С. 2.
 97. Ходаківська, Л. Зі спогадів очевидців Голодомору 1932–1933 рр. на Вінниччині Вінниччині : [свідчать І. К. Чуба (с. Вівсяники Козятин. р-ну), М. З. Скоропад (смт Іллінці), Р. Н. Гороль (с. Олексіївка Жмерин. р-ну), Н. Т. Громовий (с. Краснопілка Гайсин. р-ну), А. Д. Юревич (м. Бершадь), С. С. Ваховська (м. Вінниця)] / Л. Ходаківська ; ВДПУ ім. М. Коцюбинського // Вісн. студент. наук. т-ва ін-ту історії, етнології і права. – Вінниця, 2008. – Вип.9. – С. 56–66.
 98. Ходзіцька, С. Все було їстивне : [спогади про Голодомор жительки с. Новоживотів Оратів. р-ну Г. Д. Волинець] / С. Ходзіцька // Пульсуючі джерела. – 2008. – 12 груд. – С. 7.
 99. Ці свідчення не можуть не жахати : [розповідь жительки с. Цекинівка Г. М. Домбровської про страшні роки голодоморів] // Ямпіл. вісті. – 2010. – 26 листоп.
 100. Цінський, Й. Голодомор в Мар’янівці : [спогади жителя с. Мар’янівка Хмільниц. р-ну Й. Цінського] Й. Цінський // Життєві обрії. – 2008. – 12 квіт. – С. 3.
 101. Чернега, М. Чорне сонце Теклівки. Спогади про голодомор / М. Чернега // Шаргородщина. – 2006. – 25 листоп. – С. 4.
 102. Чернега, Н. У свої вісімдесят п’ять Віра Демидівна має унікальну пам’ять, якій можуть позаздрити навіть молоді люди : [спогади про Голодомор 1932–1933 рр. колишньої жительки с. Іванківці Козятин. р-ну, тепер м. Козятина В. Д. Бережнюк] / Н. Чернега // Вісн. Козятинщини. – 2009. – 13 серп. – С. 11.
 103. Шамраєнко, Л. І залишається – доброта : [спогади жительки Тростянця Г. Г. Шашкіної про Голодомор 1932–1933 рр.] / Л. Шамраєнко // Тростянец. вісті. – 2008. – 9 квіт.
 104. Шаргородська, О. Залишилися рубці на серці : [спогади жительки с. Сокиряни про Голодомор 1932–33 рр.] / О. Шаргородська // Вісті Тепличчини. – 2007. – 24 листоп.
 105. Шевчук-Князева, І. Про страшні голодні роки згадує козятинчанка Станіслава Діденко / І. Шевчук–Князева // RIA-Козятин. – 2013. – 21 листоп. – С. 1.
 106. Шульган, О. «...Вимирали цілі сім’ї» : [спогади жительки с. Слобода-Межирівська В. І. Войтишеної про Голодомор 1932–1933 рр.] / О. Шульган // Жмерин. меридіан. – 2013. – 30 листоп. – С. 3 : фот.
 107. Ялина-Дреліховська, С. Свідчення очевидців Голодомору 1932–1933 рр. у Піщанському районі Вінницької області : [свідчать О. К. Безносюк (с. Гонорівка), Г. Л. Михальчук (с. Трибусівка), К. І. Кирищук (с. Болган) ] / С. Ялина-Дреліховська ; ВДПУ ім. М. Коцюбинського // Вісн. студент. наук. т-ва ін-ту історії, етнології і права. – Вінниця, 2008. – Вип.9. – С. 108–112.
 1. Антонюк, О. М. Вінницька обласна книга пам’яті Голодомору 1932–1933 рр. : [про кн.] // Без минулого немає майбутнього : із історії м. Жмеринка / О. М. Антонюк. – Вінниця, 2013. – С. 116–117 : фот.
 2. Бакар, О. Історію трагедії досліджують діти : [учні вінниц. шк. № 4 досліджують Голодомор] / О. Бакар // 20 хвилин. – 2007. – 26 листоп. – С. 2.
 3. Безуглий, Ю. Нагорода за пошук : [поділ. дослідники Голодомору 1932–1933 рр. отримали Почес. грамоти за актив. пошук. роботу] / Ю. Безуглий // Вінниц. газ. – 2009. – 1 груд. – С. 3.
 4. Василько, І. На Вінниччині школярі будуть писати Книгу пам’яті жертв геноциду : [книгу пам’яті жертв Голодомору планують підготувати до 75-ї річниці голоду 1932–1933 рр. в Україні] / І. Василько // Молодіж. газ. Вінниччини. – 2006. – 13 груд. – С. 7.
 5. Вербецький, В. Гірка сповідь очевидців : [про кн. «Український голокост 1932–1933: свідчення тих, хто вижив», що досліджує Голодомор 1932–1933 рр., зокрема на Вінниччині] / В. Вербецький // Вінниччина. – 2008. – 19 листоп. – С. 2.
 6. Вербецький, В. Дослідник Голодомору і Голокосту : [про дир. Бершад. ЗОШ № 1 Г. О. Погончика] / В. Вербецький // Бершад. край. – 2008. – 8 жовт.
 7. Вербецький, В. Одинадцятикласник Максим Джужук – дослідник Голодомору : [про Всеукр. конкурс «Голодомор 1932–1933 рр. Україна пам’ятає», серед переможців якого – учень 11 кл. Бершад. ЗОШ № 1 М. Джужук з наук.-пошук. роботою «Голодомор 1932–1933 рр. на Бершадщині»] / В. Вербецький // Молодь України. – 2008. – 28 лют.–3 берез. – С. 23.
 8. Веремій, А. Голодомор 1932–1933 рр. очима хмільницьких краєзнавців / А. Веремій // Перша Хмільниц. наук. історико-краєзнав. конф. : матеріали конф., 23 верес. 2015 р. / Хмільниц. райдержадмін. [та ін.]. – Вінниця, 2015. – С. 195–198.
 9. Відбулася Всеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція «Вінниччина: минуле та сьогодення» : [на базі ВДПУ ім. М. Коцюбинського відбулася ХХVІІІ Всеукр. наук. історико-краєзнав. конф. «Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження», присвяч. 85-й річниці Голодомору 1932–1933 рр. і політ. репресій сталін. тоталітар. режиму] // Освіта Вінниччини. – 2017. – 1 груд. – С. 2 : фот.
 10. Вісник студентського наукового товариства інституту історії, етнології і права. Вип. 9 : до 75 роковин Голодомору в Україні / відп. за вип. Ю. С. Степанчук. – Вінниця : ВДПУ, 2008. – 612 с. – Бібліогр. в кінці ст.
 11. Гаврилюк, В. Вшановуючи пам’ять жертв геноциду українського народу : [про дослідж. теми Голодомору в Калинів. р-ні істориками, краєзнавцями] / В. Гаврилюк // Прапор перемоги. – 2009. – 27 листоп. – С. 1.
 12. Гальчак, С. Вірменський геноцид, Голодомор – геноцид 1932–1933 рр. в Україні – паралелі трагедій / С. Гальчак // Актуальні питання вірменознавства : [матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Вірмени України на зламі століть» (Київ, 11 груд. 2015 р.)] / Спілка вірмен України, Ком. з питань історико-культур. спадщини. – 2016. – Вип. 3–4. – С. 161–172.
 13. Гідне визнання заслуг краєзнавця : [призове місце у Всеукр. конкурсі наук. пошук. робіт «Голодомор 1932-1933 р.» посіла праця М. Дороша із с. Воронівці] // Життєві обрії. – 2008. – 1 січ.
 14. Голод 1932–33 рр. – найстрахітливіший злочин проти людства : [про учнів Богданів. шк., які займаються пошук. роботою по вивченню наслідків Голодомору] // Тульчин. край. – 2015. – 27 листоп. – С. 2.
 15. Голодомор: Україна пам’ятає, світ визнає. Говорять документи. Дослідження членів гуртка «Патріоти України» Крижопільської школи № 1 // Сіл. новини. – 2008. – 21 листоп. – С. 2.
 16. Голодомор як засіб політичного терору : матеріали наук.-практ. конф. (Вінниця, 29 лист. 2002 р., 26 лист. 2003 р.) / ред. кол. С. Д. Гальчак [та ін.]. – Вінниця : Книга-Вега, 2004. – 156 с.
 17. Гребельський, С. Знайти, дослідити, зберегти : [створення роб. групи з дослідж. Голодомору 1932–1933 рр. у Хмільнику] / С. Гребельський // Життєві обрії. – 2008. – 16 трав. – С. 4.
 18. Гумен, Є. Світ досліджує Голодомор на Тиврівщині / Є. Гумен // Маяк. – 2008. – 26 верес.
 19. Дмитрук, О. Влада ненаситних жирних котів : [вийшла в світ кн. «Голод та голодомор на Поділлі 1920–1940 рр.», як результат пошук., дослідниц. та наук. роботи краєзнавців Вінниччини] / О. Дмитрук // Вінниц. газ. – 2007. – 22 листоп. – С. 3.
 20. Дорош, М. «Мене покликали ваші мертві, щоб я сказав про них слова правди» : [ про американця Д. Мейса, який досліжує голод в Україні. Є дані по обл.] / М. Дорош // Україна молода. – 2007. – 1 лют. – С. 10.
 21. Жук, І. «Розсекречена пам’ять»: Голодомор на Вінниччині : [про друге вид. кн. СБУ «Розсекречена пам’ять. Голодомор 1932–1933 рр. в Україні в документах ГПУ–НКВД». В кн. є дані про Вінниц. обл.] / І. Жук // Місто. – 2008. – 27 черв. – С. 5.
 22. Завальнюк, К. 20 років в’язниці. За два листи : під час Голодомору 1932–1933 рр. вінничанин Т. Король писав до української інтелегенції та посла Німеччини з детальним описом трагічної ситуації в Україні : [листи знайшов відомий вінниц. історик і краєзнавець К. Завальнюк. Слідча справа на Т. Короля зберігається у Держ. архіві Вінниц. обл.] / записала О. Шуткевич // День. – 2016. – 26–27 лют. – С. 7 : фот.
 23. Іванченко, Г. Створюється регіональна книга пам’яті [жертв Голодомору 1932–1933 рр.] / Г. Іванченко // Бершад. край. – 2008. – 4 лип.
 24. Казначеєва, С. Українська нація: тернистий шлях до свободи : [про Жмерин. міську конф. «Тернистий шлях до свободи української націїї» ] / С. Казначеєва // Ініціатива. – 2007. – 30 листоп. – С. 2.
 25. Калитко, С. Л. Відображення Голодомору 1932–1933 рр. на Вінниччині в сучасних публікаціях / С. Л. Калитко // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : [зб. наук. пр.] / ВДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2003. – Вип. 1. – С. 48–50.
 26. Катеринич, А. Свідчать очевидці : [про дослідника Голодомору 1932–1933 рр. на Шаргородщині А. Н. Нагребецького та його кн. «Трагедія мого краю»] / А. Катеринич // Вінниччина. – 2008. – 11 листоп. – С. 4.
 27. Козюк, Є. Як ламали хребет українській нації : [про краєзнавця із села Воронівці Хмільниц. р-ну М. Н. Дороша, який досліджує Голодомор 1932–1933 рр. в Україні, зокрема на Вінниччині] / Є. Козюк // Вінниччина. – 2008. – 19 листоп. – С. 2.
 28. Кордонська, А. Студентська конференція «Геноцид України в ХХ столітті» : [краєзнав. гурток «Поділля» Могилів-Поділ. технолого-економ. коледжу ВНАУ, район. б-ка, краєзнав. музей провели студент. конф. «Геноцид України в ХХ столітті»] / А. Кордонська // Вінниччина. – 2014. – 10 груд. – С. 9 : кольор. фот.
 29. Кушнір, Т. Пам’ятати, щоб жити : [учні НВК ЗОШ І–ІІІ ст.–гімназії м. Бар провели збір і дослідж. матеріалів по Голодомору 1932–1933 рр. у Бар. р-ні] / Т. Кушнір // Поділ. край. – 2008. – 11 листоп.
 30. Мадей, І. С. Голодомор 1932–33 років. Україна пам'ятає : [про наук.-практ. конф. освітян на тему Голодомору, що відбулась на базі Будинку дит. та юнац. творчості у м. Погребище] / І. С. Мадей // Колос. – 2007. – 12 груд. – С. 4.
 31. Мазур, В. М. Голодомор 1932–1933 рр. в Україні: мовою документів : [арх. док. про Голодомор – в Держ. архіві Вінниц. обл.] / В. М. Мазур // Політичні репресії та голодомори на Вінниччині в ХХ столітті у контексті національної пам’яті : матеріали обл. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 24 листоп. 2005 р. – Вінниця, 2006. – С. 143–148.
 32. Максименко, Т. В. Допоки пам’ять в серці не згасає : [учні шк. с. Суворовське проводять пошук. роботу про Голодомор 1932–1933 рр.] / Т. В. Максименко // Тульчин. край. – 2015. – 27 листоп. – С. 2.
 33. Малюта, О. Голодомор на Поділлі як форма репресій щодо українського народу в науковому доробку І. Шульги : [до 80-річчя від дня народж. вченого – одного з перших дослідників трагедії Голодомору 1932–1933 рр. на Поділлі] / О. Малюта // Політичні репресії на Поділлі в ХХ столітті : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Вінниця, 23–24 листоп. 2001 р.) / редкол.: А. Т. Давидюк, П. М. Кравченко, В. П. Лациба. – Вінниця, 2002. – С. 159–162. – Бібліогр. в кінці ст.
 34. Мельничук, І. П. І. Г. Шульга – дослідник Голодомору на Поділлі / І. П. Мельничук // Політичні репресії та голодомори на Вінниччині в ХХ столітті у контексті національної пам’яті : матеріали обл. наук.-практ. конф., м.Вінниця, 24 листоп. 2005 р. – Вінниця, 2006. – С. 116–119. – Бібліогр. в кінці ст.
 35. Мікоян, С. Голгофа голодної смерті : [про наук.-практ. конф., приуроч. вшануванню пам’яті жертв Голодомору] / С. Мікоян // Тростянец. вісті. – 2008. – 28 жовт.
 36. Околодько, П. Україна пам’ятає, світ визнає : [наук.-практ. конф. до 75-річчя Голодомору 1932–1933 рр. у Хмільниц. р-ні] / П. Околодько // Життєві обрії. − 2008. – 28 лист. – С. 2.
 37. Олянчук, О. Тернистий шлях до свободи... або Нотатки конференції [«Тернистий шлях до свободи української нації. Про історичну правду наслідків політичних репресій та голодоморів 20 ст. на події та розвиток суспільства» у Жмеринці] / О. Олянчук // Колорит. – 2006. – 2 груд. – С. 6.
 38. Петренко, В. Документи Державного архіву Вінницької області про колективізацію та голод на Поділлі в 1928-1934 рр. / В. Петренко // Тези доповідей п’ятнадцятої Вінницької обласної історико-краєзнавчої конференції. 14 травня 1996 р. – Вінниця, 1996. – С. 67–68.
 39. Петренко, В. І. Документи державного архіву Вінницької області як важливе джерело дослідження голоду 1928–1931 рр. в Україні / В. І. Петренко, В. А. Яцюк // Студії Кам’янець-Поділ. Центру дослідж. історії Поділля. – Кам’янець-Подільський, 2005. – Т. 1: Десятиріччю утворення і діяльності Центру дослідження історії Поділля присвячується. – С. 408–419.
 40. Петренко, В. І. Дослідження голоду 1928–1931 рр. за документами Державного архіву Вінницької області / В. І. Петренко // Політичні репресії та голодомори на Вінниччині в ХХ столітті у контексті національної пам’яті : матеріали обл. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 24 листоп. 2005 р. – Вінниця, 2006. – С. 128–142. – Бібліогр. в кінці ст.
 41. Подолинний, А. М. Про те, як український хлібороб перетворився на хлібораба : [роздуми над кн. І. Шульги «Гірка правда : нариси з історії подільського селянства 1920-1932 років», що вийшла у Вінниці] / А. М. Подолинний // Жити Україною: статті, рецензії, есе / А. М. Подолинний. – Вінниця, 2007. – С. 108–113.
 42. Політичні репресії та голодомори на Вінниччині в ХХ столітті у контексті національної пам’яті : матеріали обл. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 24 листоп. 2005 р. Вінниця : Книга-Вега, 2006. 200 с.
 43. Пом’янімо і знайдемо в собі силу пройти за ними дорогою хресної путі : [наук.-практ. конф. на тему «Голодомор у Хмільницькому районі в контексті національної пам’яті»] // Життєві обрії. – 2007. − 24 листоп. – С. 2.
 44. Пугач, Л. Пам’ятатимуть все життя : [учні шк. с. Тернівка Бершад. р-ну проводять пошук. роботу по встановленню прізвищ односельчан – жертв Голодомору 1932–1933 рр.] / Л. Пугач // Бершад. край. – 2007. – 12 груд.
 45. Сарахан, Т. Найкраще про Голодомор написав Леонід Кононович : [у Вінниці київ. письменник М. Бриних презентував свої вид., а також порадив кожному прочитати кн. Л. Кононовича «Тема для медитації» про Голодомор 1932–1933 рр.] / Т. Сарахан // Газ. по-українськи. – 2013. – 20 груд. – С. 13.
 46. Сегеда, Ю. Україна пише Книгу Пам’яті : [регіонал. кн. Вінниччини в рамках Національної Книги Пам’яті планується завершити до 1 жовт. 2008 р.] / Ю. Сегеда // Вінниччина. – 2008. – 29 берез. – С. 1. – (Спец. вип. газ. «Хочу все знати»).
 47. Скрипник, В. Відзначили дослідників Голодомору : [почес. грамоти Вінниц. обл. влади та грош. винагороди отримали дослідники Голодомору 1932–33 рр.] / В. Скрипник // Голос України. – 2012. – 27 листоп. – С. 7.
 48. Сокол, О. Сказати правду : [про наук.-практ. конф. «Голодомор 1932–1933 рр. Трагедія українського народу», що відбулася в Жмеринці] / О. Сокол // Жмерин. меридіан. – 2007. – 1 груд. – С. 3.
 49. Стадник, О. Архівні документи та свідчення очевидців як джерело для вивчення причин, механізмів та наслідків Голодомору 1932–1933 рр. на Чернівеччині / О. Стадник, Н. П. Кузьмінець // Перша Чернівецька наукова історико-краєзнавча конференція, присвячена 100-річчю Української революції, 1917–1921 рр. : 6 жовт. 2017 р. / ред. Ю. А. Зінько [та ін.]. – Вінниця, 2017. – С. 86–94.
 50. Степанчук, Ю. До 75-х роковин Голодомору в Україні : [в ВДПУ відбулася студент. наук. конф. «Голодомор 1932–1933 рр. на Вінниччині: причини та наслідки»] / Ю. Степанчук // Педагог. – 2008. – № 3. – С. 1.
 51. Степанюк, В. А. Треба боротись і вперед іти : [про творчість, дослід. та пошук. роботу М. Н. Дороша, розробки уроків за його кн., сценарій до дня пам’яті жертв Голодомору 1932–33 рр., літ.-муз. композиції] / В. А. Степанюк // З мукою – любов’ю до землі / В. А. Степанюк. – Вінниця, 2011. – С. 38–97 : портр. – Бібліогр. в кінці ст.
 52. Тамтура, А. «Щасливі» сутищани… : [про наук.-теорет. конф. для учнів 10–11 кл. на тему «Голодомор в Сутисках»] / А. Тамтура // Подолія. – 2007. – 24 квіт.
 53. 19321933. Дзвони пам’яті : [створено район. дослідн. групу з дослідж. подій Голодомору у Бар. р-ні та представлено список громадян від Терешк. сільради, які померли під час Голодомору 1932–1933 рр.] // Поділ. край. – 2008. – 23 трав.
 54. Трагічні сторінки історії : [в Іллінцях відбулася наук.-практ. конф. про Голодомор] // Труд. слава. – 2006. – 25 листоп. – С. 1.
 55. Форкалюк, О. «Чорна сповідь твоя, Україно» : [учні шк. смт Шпиків досліджували Голодомор 1932–33 рр. на території регіону] / О. Форкалюк // Тульчин. край. – 2015. – 4 груд. – С. 5.
 56. Черній, О. «А ще прабабуся наказала берегти хліб...» : [учні вінниц. шк. № 2 розпочали створення фонотеки спогадів очевидців Голодомору] / О. Черній // 20 хвилин. – 2007. – 26 листоп. – С. 2.
 57. Щоб пам’ять не згасла: [щодо діяльності громад. групи з дослідж. Голодомору в Хмільниц. р-ні] // Вінниччина. – 2008. – 4 черв. – С. 4.
 58. Яременко, Л. Болючі сторінки пам’яті : [про важливість пошукової роботи з теми Голодомору 1932–1933 рр.] / Л. Яременко // Тростянец. вісті. – 2013. – 21 листоп. – С. 3.

Запалим свічку. Пам’ять струмує.

Складемо долоні – молимось, брати.

За убієнних голодом сумуєм…

Земля їм пухом… Господи, прости…

Микола Дорош

 

 

 

День жалю... День скорботи, печалі

Запалив нашу пам’ять. Свічки –

Це ті душі, листочки опалі,

Хто став тінню в голодні роки.

Наталія Погребняк

 

 1. Акція без політики : [17 листоп. у Ладижині пройшла акція, присвяч. 80-річчю Голодомору 1932–1933 рр. в Україні] // Нове місто. – 2013. – 21 листоп. – С. 9 : фот.
 2. Акція «33 хвилини» : [у м. Ямпіль відбулася акція «33 хвилини», присвяч. 75-м роковинам Голодомору 1932–1933 рр.] // Ямпіл. вісті. – 2008. – 19 верес.
 3. Анікеєнко, В. Хилімо низько голови в скорботну хвилину! : [про відзначення Дня пам’яті жертв голодоморів та політ. репресій у м. Іллінці] / В. Анікеєнко, О. Дмитрик // Труд. слава. – 2009. – 27 листоп. – С. 1.
 4. Бабій, Б. (отець) Молитовною сльозою покроплені дні : [про відзначення Дня пам’яті жертв голодоморів та політ. репресій у м. Погребище] / Б. Бабій (отець) // Колос. – 2013. – 22 листоп. – С. 5.
 5. Багрій, О. До Дня пам’яті жертв Голодомору посадка парку в Замостянському районі [у Вінниці] / О. Багрій // Независимый курьер. – 2008. – 26 листоп. – С. 3.
 6. Байда, С. Запалімо пам’яті свічу : [про вшанування пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій в Крижопіл. р-ні] / С. Байда // Сіл. новини. – 2008. – 21 листоп. – С. 1.
 7. Байда, С. Перехрестя болючої пам’яті : [про вшанування пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій в с. Вільшанка Крижопіл. р-ну] / С. Байда // Сіл. новини. – 2008. – 25 листоп. – С. 1.
 8. Байда, С. Хоч радість легше пам’ятають, та треба пам’ятать і горе: [про День пам’яті жертв голодоморів та політ. репресій у смт Крижопіль] / С. Байда // Сіл. новини. – 2010. – 30 листоп. – С. 1.
 9. Бакар, О. Рани Голодомору не загоїлись: [вист. «Розгойдані дзвони пам’яті» відкрилась у Вінниц. краєзнав. музеї] / О. Бакар // 20 хвилин. – 2006. – 13 жовт. – С. 2.
 10. Баранов, Ю. «Свіча поминальна…» : [у Бершад. будинку дит. творчості відбувся захід пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр.] / Ю. Баранов // Бершад. край. – 2015. – 4 груд.
 11. Баранська, В. Акція «Запали свічку пам’яті» – як згадка про страшні роки Голодомору : [в Чернівцях пройшов мітинг по вшануванню жертв Голодомору 1932–1933 рр.] / В. Баранська // Чернівец. зоря. – 2011. – 2 груд.
 12. Барський, М. Вінничани вшанували пам’ять жертв голодоморів / М. Барський // Вінниц. газ. – 2011. – 29 листоп. – С. 1.
 13. Без права на забуття : [про вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр. у Калинів. р-ні] // Прапор перемоги. – 2008. – 18 листоп. – С. 1.
 14. Безуглий, Ю. Пам’яті жертв голодомору : [23 листоп. 2013 року Вінниця вшанувала пам’ять мільйонів співвітчизників, які загинули від трьох голодоморів] / Ю. Безуглий // Вінниц. газ. – 2013. – 26 листоп. – С. 2 : фот.
 15. Білоіван, В. Найбільша трагедія нашого народу: [про відзначення Дня пам’яті жертв голодоморів та політ. репресій на Тиврівщині] / В. Білоіван, М. Бузін // Маяк. – 2014. – 21 листоп. – С. 1, 3.
 16. Білоус, Б. «Чорний птах гіркої пам’яті» : [під такою назвою пройшов «круглий стіл» у від. освіти Тростянец. райдержадмін., присвяч. Голодомору 1932–1933 рр.] / Б. Білоус // Вінниччина. – 2007. – 25 груд. – С. 3.
 17. Біль душі не вщухає : [у Гущинец. шк. Калинів. р-ну пройшов тиждень «Вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр.»] // Прапор перемоги. – 2012. – 26 листоп. – С. 2.
 18. Бойко, Д. Україна донесе правду про Голодомор 1932–1933 рр. до громадян світу : [про міжнар. акцію м-ва культури і туризму України «Україна пам’ятає, світ визнає», присвяч. Голодомору 1932–1933 рр. та її проведення на Вінниччині] / Д. Бойко // Культура і життя. – 2008. – 7 трав. – С. 5.
 19. Бондар, Н. «Голодний 33-й не забути» : [про урок іст. пам’яті в ЗОШ № 1 м. Іллінці] / Н. Бондар // Труд. слава. – 2010. – 26 листоп. – С. 2.
 20. Бондаренко, І. Нас єднає пам’ять : [у шк. с. Щітки Вінниц. р-ну підтримали акцію «Запали свічку» та провели вихов. захід «Такого ще земля не знала», присвяч. вшануванню пам’яті жертв голодоморів] / І. Бондаренко // Поділ. зоря. – 2015. – 3 груд. – С. 7 : фот.
 21. Браніцький, Ю. 23 листопада – День пам’яті жертв голодомору / Ю. Браніцький, В. Поліщук // Прапор перемоги. – 2013. – 22 листоп. – С. 1.
 22. Браніцький, Ю. 24 листопада – День пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій / Ю. Браніцький, В. Поліщук // Прапор перемоги. – 2012. – 23 листоп. – С. 1.
 23. Браніцький, Ю. 26 листопада – День пам’яті жертв голодоморів / Ю. Браніцький, В. Поліщук // Прапор перемоги. – 2011. – 25 листоп. – С. 1.
 24. Браславець, І. «33 хвилини» у Могилівці [Жмерин. р-ну] / І. Браславець // Жмерин. меридіан. – 2008. – 22 листоп. – С. 2.
 25. В пам'ять про мільйон убієнних : [вшанування жертв Голодомору 1932–1933 рр. у м. Хмільник] // Життєві обрії. – 2017. – 1 груд. – С. 4.
 26. В райдержадміністрації [відбулася нарада з приводу проведення заходів, присвяч. Голодомору 1932–1933 рр.] // Томашпіл. вісн. – 2008. – 12 квіт.
 27. Вараниця, М. Чому ми такі гріховні? : [про вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр. та політ. репресій в Літині] / М. Вараниця // Літин. вісн. – 2006. – 1 груд.
 28. Великий голод – вічний гріх : [вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр. у Бершаді] // Бершад. край. – 2005. – 30 листоп.
 29. Вербецький, В. Бершадський учень – дослідник Голодомору : [у конкурсі «Голодомор 1932–1933 рр. Україна пам’ятає» 2-ге місце здобув учень 11 кл. Бершад. ЗОШ № 1 М. Джужук] / В. Вербецький // Бершад. край. – 2007. – 8 груд.
 30. Вербецький, В. Одинадцятикласник з Бершаді – переможець Всеукраїнського конкурсу : [наук.-пошук. робота М. Джужука називається «Голодомор 1932–1933 рр. на Бершадщині»] / В. Вербецький // Вінниц. газ. – 2007. – 7 груд. – С. 1.
 31. Вербецький, В. Урок для нащадків : [про мітинг-реквієм з нагоди вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр. в Бершаді] / В. Вербецький // Бершад. край. – 2007. – 26 листоп.
 32. Вільчинська, О. Від голодної смерті померло більше половини жителів села : отець Михаїл, настоятель церкви Успіння Пресвятої Богородиці, що в селі Коханівці Липовецького району – єдиний священик на Вінниччині, а то й в Україні, котрий поіменно поминає померлих у голодовку 1933 року односельчан. Таких у списку – 239, з них – багато немовлят / О. Вільчинська // 33-й канал. – 2017. – 6 груд. – С. 7 : фот.
 33. Вінничани провели ходу в пам’ять жертв Голодомору : громадські активісти та жителі Вінниці пройшли маршем в пам’ять загиблих під час Голодомору 1932–33 років // Новини Вінниччини. – 2015. – С. 2 груд. : фот.
 34. Вінниччина у 1920–1930-их рр. : [про Голодомор 1932–1933 рр. розповідає експозиція 12-ї зали] // Вінницький обласний краєзнавчий музей : путівник по експозиції музею = Vinnytsia Region Museum of Local History, Heritage and Nature : Museum guidebook / відп. за вип. К. Висоцька. – Вінниця, 2017. – С. 56–58 : кольор. фот.
 35. Вічна пам’ять жертвам Голодомору 1932–1933 років : [у приміщенні облдержадмін. відбулося вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр.] // Новини Вінниччини. – 2012. – 28 листоп. – С. 1 : фот.
 36. Вічна пам’ять невинно убієнним : [мітинг-реквієм, приурочен. жертвам Голодомору 1932–1933 рр. відбувся у с.Уланів Хмільниц. р-ну] // Життєві обрії. – 2013. – 29 лист.
 37. Вічна пам’ять убієнним : [вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр. у м. Хмільник біля пам’ятн. знаку] // Життєві обрії. – 2010. − 3 груд.
 38. Вічна свіча пам’яті жервам Голодомору : [Вінниц. райдержадмін. проводить заходи, присвяч. 70-річчю Голодомору 1932–1933 рр.] // Независимый курьер. – 2007. – 31 жовт. – С. 26.
 39. Войтенко, Н. 23 листопада – День пам’яті жертв голодомору : [про відзначення Дня пам’яті жертв голодоморів в Оратові] / Н. Войтенко // Обрії Оратівщини. – 2013. – 21 листоп. – С. 3.
 40. Войтенко, Н. Скорботний день пам’яті людської : [День пам’яті жертв голодоморів в Оратові] / Н. Войтенко // Обрії Оратівщини. – 2017. – 30 листоп.
 41. Войцещук, І. Прости нас, пам’яте, прости… : [про захід з вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр. у Мар’янів. шк.] / І. Войцещук // Життєві обрії. – 2007. – 22 груд. – С. 7.
 42. Волос, В. Згадуючи одного – пам’ятаймо мільйони : [акція «33 хвилини пам’яті», присвяч. Голодомору 1932–1933 рр., відбулася в обл. краєзнав. музеї] / В. Волос // Вінниччина. – 2008. – 10 верес. – С. 3.
 43. Вороніна, Н. П. Вшанували хвилиною мовчання : [в СЗШ І–ІІ ст. с. Переорки Вінниц. р-ну відбулися заходи, присвяч. вшануванню пам’яті жертв голодоморів] / Н. П. Вороніна // Поділ. зоря. – 2015. – 3 груд. – С. 7 : фот.
 44. 80-ті роковини Голодомору – схилені голови й запалені свічки : [про вшанування пам’яті жертв голодоморів та політ. репресій в Чернівец. р-ні] // Чернівец. зоря. – 2013. – 29 листоп. – С. 1.
 45. Вшановуючи пам’ять : [про заходи з вшанування пам’яті жертв голодоморів у м. Калинівка] // Прапор перемоги. – 2008. – 18 листоп. – С. 1.
 46. Вшанували пам’ять жертв голодоморів та політичних репресій [в Чернівцях] // Чернівец. зоря. – 2014. – 28 листоп. – С. 3.
 47. Вшанували пам’ять про гіркі втрати : [про мітинг-реквієм у Крижополі] // Сіл. новини. – 2011. – 29 листоп. – С. 1.
 48. Вшанування жертв голодоморів [у Немиров. р-ні] // Прибуз. новини. – 2009. – 1 груд. – С. 2.
 49. Вшануймо пам’ять жертв невинних : [про відзначення Дня пам’яті жертв голодоморів та політ. репресій в Крижопіл. р-ні] // Сіл. новини. – 2015. – 27 листоп. – С. 1.
 50. Вшануймо пам’ять про мільйони людей, які так хотіли їсти, що божеволіли з голоду і вмирали : [Голов. упр. з питань внутріш. політики у справах засобів мас. інформації та зв’язків з громадськістю облдержадмін. оприлюднило заходи по вшануванню жертв Голодомору 1932–1933 рр.] // Погляд. – 2007. – 24 листоп. – С. 1.
 51. Вшануємо пам’ять жертв голодоморів : [22 листоп. 2014 року вінничани відзначатимуть День пам’яті жертв голодоморів] // Новини Вінниччини. – 2014. – 19 листоп. – С. 11.
 52. Гасюк, В. Без права забуття: загальнонаціональна акція з нагоди вшанування роковин Голодомору в Україні [зокрема на Вінниччині] / В. Гасюк // Вінниччина. – 2012. – 23 листоп. – С. 2 : фот.
 53. Гідне краєзнавця : [приз. місце у Всеукр. конкурсі «Голодомор 1932–1933 рр.», високі нагороди від Президента України В. Ющенка, голови Вінниц. облдержадмін. О. Домбровського та голови Хмільниц. райдержадмін. В. Ланового отримав дир. шк. с. Воронівці М. Дорош] // Життєві обрії. – 2008. – 1 січ. – С. 2.
 54. «Голод та голодомор на Поділлі» : [про презентацію кн. про голод на Поділлі, є дані по Тростянец. р-ну] // Тростянец. вісті. – 2007. – 24 листоп.
 55. Голодомор : [у краєзнав. музеї Гайсина відкрито вист., присвяч. Голодомору 1932–1933 рр.] // Трибуна праці. – 2011. – 25 листоп.
 56. Голодомор очима дітей : [у Калинів. р-ні відбувся конкурс на кращий твір і малюнок]// Прапор перемоги. – 2006. – 29 листоп. – С. 1.
 57. Голодомор, як геноцид проти українського народу: [про засідання «круглого столу» на тему «Жертвам голодомору – вічна пам’ять поколінь», що відбувся за підтримки Тростянец. райдержадмін.] // Тростянец. вісті. – 2012. – 23 листоп.
 58. Голодомор 1932–1933: забуттю не підлягає : [про вшанування пам’яті жертв голодоморів в Калинів. р-ні] // Прапор перемоги. – 2010. – 26 листоп. – С. 1.
 59. Горбанський, П. Вінничани вклонилися землякам – жертвам Голодомору [1932–1933 рр.] / П. Горбанський // 20 хвилин. – 2009. – 30 листоп. – 1 груд. – С. 2.
 60. Гордійчук, Т. А. І доки свічка пам’яті горить... : [у Стрижав. шк. пройшов вечір-реквієм, присвяч. пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр. в Україні] / Т. А. Гордійчук // Поділ. зоря. – 2015. – 3 груд. – С. 7 : фот.
 61. Горобець, О. Чорна сповідь українського народу : [робота Бершад. краєзнав. музею з вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр.] / О. Горобець // Бершад. край. – 2007. – 5 листоп.
 62. Городяни вшанували пам’ять жертв Голодомору : [25 листоп. у Вінниці відбувся мітинг-реквієм з нагоди річниці Голодомору 1932–1933 рр.] // Новини Вінниччини. – 2016. – 30 листоп. – С. 1 : фот.
 63. Гуменюк, О. 85 років скорботного болю в серці України : [у с. Стрижавка відзначили День пам’яті жертв голодоморів] / О. Гуменюк // Поділ. зоря. – 2017. – 30 листоп. – С. 4.
 64. Гуральнік, Т. Ушануймо жертв Голодомору!!! : [вшанування пам’яті жертв голодоморів] / Т. Гуральнік // Освіта Вінниччини. – 2014. – 28 листоп. – С. 1–2.
 65. Дата: гірка пам’ять і застереження : [про вшанування в Крижополі пам’яті жертв голодоморів і політ. репресій] // Сіл. новини. – 2010. – 18 трав. – С. 1.
 66. 28 листопада – День пам’яті жертв голодомору та політичних репресій // Піщан. вісті. – 2010. – 27 листоп. – С. 1.
 67. 27 листопада – День пам’яті жертв голодомору // Труд. слава. – 2010. – 26 листоп. – С. 1.
 68. 200-кілограмову свічку запалили на знак пам’яті жертв голодомору : [у Вінниці] // Новини Вінниччини. – 2008. – 12 листоп. – С. 1.
 69. День вшанування пам’яті жертв голодомору [відбувся у с. Телелинці] // Жмерин. меридіан. – 2013. – 30 листоп. – С. 2 : фот.
 70. День скорботи в серці навіки : [про заходи до Дня пам’яті жертв голодоморів в Оратів. р-ні] // Обрії Оратівщини. – 2014. – 20 листоп. – С. 1.
 71. День скорботи і пам’яті : [про відзначення Дня пам’яті жертв голодоморів та політ. репресій у м. Іллінці] // Труд. слава. – 2007. – 28 листоп. – С. 1, 2.
 72. Десятник, Л. Ці трагічні тридцять... чорні : [свідок трагіч. 30-х рр., ветеран Другої світ. війни І. Ю. Мазуренко зустрівся з учнями і вчителями Яланец. ЗОШ] / Л. Десятник // Бершад. край. – 2007. – 30 трав.
 73. Дмитрук, О. Кати, на повірку шикуйся : [про увіковічнення пам’яті жертв Голодомору на Вінниччині] / О. Дмитрук // Вінниц. газ. – 2003. – 7 жовт. – С. 2.
 74. До дати пам’яті гіркої : [про мітинг з відзначення Дня пам’яті жертв голодоморів та політ. репресій в Крижополі] // Сіл. новини. – 2013. – 26 листоп. – С. 1.
 75. Документи про Голодомор, утаємничені на 70 років, тепер побачать вінничани : [про вист. архів. док. рад. органів держ. безпеки «Розсекречена пам’ять» в обл. краєзнав. музеї] // Місто. – 2007. – 29 черв. – С. 23.
 76. Документи свідчать : [за підтримки райдержадмін. в Оратові відбулася презентація кн. «Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні. Вінницька область»] // Обрії Оратівщини. – 2008. – 20 листоп.
 77. Драчевська, О. Історію пишуть школярі : [про вшанування пам’яті жертв Голодомору 32–33-х рр. учнями Вахнів. школи Липовец. р-ну] / О. Драчевська // Липовец. вісті. – 2008. – 15 трав.
 78. Дудко, С. Україна, вишита хрестами, вбита, закатована... : [про вшанування пам’яті жертв Голодомору в смт Чернівці] / С. Дудко // Чернівец. зоря. – 2009. – 4 груд.
 79. ЕДПЕС, С. Не забыты жертвы большевизма : [благод. Правозахисн. фонд «1937 рік», що діє при банку «Аваль», бере участь у вшануванні пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр.] / С. ЕДПЕС // Независимый курьер. – 2005. – 30 листоп. – С. 5.
 80. Євгенів, Г. Відлуння сльози : [заходи в Тиврів. р-ні з вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр.] / Г. Євгенів // Маяк. – 2008. – 19 січ.
 81. Єрофєєва, С. Жертвам Голодомору – вічна пам’ять! : [голова облдержадмін. О. Домбровський провів селектор. нараду з представниками влади обл. та р-нів з приводу відзначення Дня пам’яті жертв голодомору] / С. Єрофеєва // Подолія. – 2007. – 14 листоп. – С. 1.
 82. Єрофєєва, С. За допомогу голодуючим вісьмох вінничан засудили до розстрілу : [про вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр. у Вінниці] / С. Єрофєєва // 33-й канал. – 2012. – 28 листоп. – С. 4 : фот.
 83. Єрофєєва, С. Історична правда : [про вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр. у Бар. гуманітар.-педагог. коледжі] / С. Єрофєєва // Подолія. – 2007. – 20 берез.
 84. Єрофєєва, С. Нехай у кожній домівці запалає свічка пам’яті : [таке рішення прийняла Координац. рада з підготовки та проведення на Вінниччині 75-х роковин Голодомору 1932–1933 рр.] / С. Єрофеєва // Подолія. – 2007. – 7 листоп. – С. 1.
 85. Жалобна хода від «Свободи» : «Свобода» організувала у Вінниці жалобну ходу та мітинг-реквієм за замордованими голодомором українцями // 33-й канал. – 2012. – 28 листоп. – С. 18.
 86. Жителі району вшанували пам’ять жертв голодоморів : [про загальнорайон. захід до Дня вшанування жертв голодоморів, що відбувся у с. Кам’яногірка] // Жмерин. меридіан. – 2014. – 6 груд. – С. 3 : фот.
 87. Жовнір, Ю. 28 листопада в Україні вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932–1933 років : [зокрема на Вінниччині] / Ю. Жовнір // Поділ. мед. газ. – 2009. – 10 груд. – С. 5 : фот.
 88. Жовтун, В. Голодомор. Горить свіча – ми пам’ятаємо : [про мітинг-реквієм у Гайсині з нагоди Дня пам’яті жертв голодомору] / В. Жовтун // Гайсин. вісн. – 2014. – 27 листоп. – С. 1.
 89. За убієнних голодом сумуєм... : [репортаж з мітингу пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр. у Чечельнику] // Чечельниц. вісн. – 2007. – 1 груд. – с. 1.
 90. За християнською традицією : [панахида за убієнних голодом у с. Держанівка Хмільниц. р-ну] // Життєві обрії. – 2008. – 16 трав.
 91. Забути не маємо права : [про вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр. у Калинів. р-ні] // Прапор перемоги. – 2006. – 25 листоп. – С. 2.
 92. Завадська, А. Забуттю не підлягає : [про вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–33 рр. у м. Бар] / А. Завадська // Барчани. – 2013. – 29 листоп. – С. 1–2 : іл.
 93. Задвірний, І. Пам’ять живе в наших серцях: [вшанування пам’яті жертв Голодомору в Томашполі] / І. Задвірний // Томашпіл. вісн. – 2009. – 2 груд.
 94. Запали вогник пам’яті у своєму вікні : [про відзначення Дня пам’яті жертв голодоморів та політ. репресій в Крижопіл. р-ні] // Сіл. новини. – 2014. – 21 листоп. – С. 1.
 95. Запали свічку : [вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр. у м. Могилів-Подільський] // Слово Придністров’я. – 2008. – 21 листоп.
 96. Запали свічку пам’яті : [про відзначення Дня пам’яті жертв голодоморів та політ. репресій в Іллінец. р-ні] // Труд. слава. – 2015. – 26 листоп. – С. 1.
 97. Запали свічку пам’яті : [про відзначення Дня пам’яті жертв голодоморів та політ. репресій у м. Калинівка] // Прапор перемоги. – 2006. – 25 листоп. – С. 1.
 98. Запали свічку пам’яті – вшануй жертв голодомору! [Калинів.р-ну] // Прапор перемоги. – 2015. – 27 листоп. – С. 1.
 99. Запали свічку у вікні! : [про вшанування пам’яті жертв голодоморів в Іллінец. р-ні] // Труд. слава. – 2013. – 21 листоп. – С. 1.
 100. Зарванчани долучилися до акції «Запали свічку пам’яті» : [у БК с. Зарванці відбувся усний журн. «Апокаліпсис 1932–1933», присвяч. пам’яті жертв Голодомору] // Поділ. зоря. – 2017. – 30 листоп. – С. 4.
 101. Зарічна, К. Ні труни, ні хрестів, ані тризни... : [загальнорайон. мітинг-реквієм з вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр. відбувся у с. Олександрівка] / К. Зарічна // Жмерин. меридіан. – 2015. – 5 груд. – С. 2 : фот.
 102. Засвіти свічку! : [про відзначення Дня пам’яті жертв голодоморів та політ. репресій у м. Бар] // Барчани. – 2006. – 2 груд. – С. 5.
 103. Засвіти свічку пам’яті : [про відзначення Дня пам’яті жертв голодоморів та політ. репресій у м. Іллінці] // Труд. слава. – 2009. – 27 листоп. – С. 1 ; 2014. – 20 листоп. – С. 1.
 104. «Засвіти свічку пам’яті» : [у м. Хмільник відбулася акція «Засвіти свічку пам’яті» до 75–річчя Голодомору 1932–1933 рр.] // Життєві обрії. – 2008. − 28 листоп. – С. 2.
 105. Засвіти свічку у вікні! : [про відзначення Дня пам’яті жертв голодоморів та політ. репресій у м. Іллінці] // Труд. слава. – 2007. – 21 листоп. – С. 1.
 106. Заходи у районі : [про відзначення в Тиврів. р-ні 75-річчя Голодомору 1932–33 рр.] // Маяк. – 2008. – 21 листоп.
 107. Збережемо пам’ять про національну трагедію : [єдиний день інформування в Крижопіл. р-ні про Голодомор 1932–1933 рр.] // Сіл. новини. – 2008. – 18 листоп. – С. 1.
 108. Згадай загиблих, засвіти свічку! : [про відзначення Дня пам’яті жертв голодоморів та політ. репресій на Гайсинщині] // Трибуна праці. – 2014. – 22 листоп. – С. 2.
 109. Зелененька, І. Голод в одежі слова : [у Бар. автомоб.-дорожн. технікумі відбувся захід, присвяч. Голодомору 1932–1933 рр.] / І. Зелененька // Барчани. – 2010. – 19 берез. – С. 3.
 110. «Злочин проти українського народу» (до 75-річчя Голодомору 1932–1933 рр. в Україні) : [про вшанування пам’яті жертв голодоморів та політ. репресій у м. Іллінці] // Труд. слава. – 2007. – 24 листоп. – С. 1.
 111. Знати і пам’ятати : [про низку заходів по відзначенню Дня пам’яті жертв голодоморів та політ. репресій в Калинів. р-ні] // Прапор перемоги. – 2007. – 28 листоп. – С. 1.
 112. Зонова, І. Публічне заперечення голодомору в Україні буде каратись: [про Голодомор 1932–1933 рр. на Вінниччині] / І. Зонова // Поділ. порадниця. – 2007. – 19 груд. – С. 2.
 113. Зотов, М. Спомин про голодомори болить і досі : [у Вінниці 25 листоп. відбувся мітинг-реквієм і церемонія покладання квітів до пам’ят. знаку «Жертвам Голодомору 1932–1933 років»] / М. Зотов // Місто. – 2016. – 30 листоп. – С. 5.
 114. Йолтухівський, М. Відгомін червоної смути : [до Дня пам’яті жертв голодоморів та політ. репресій, про вихідця з с. Слобода Ялтушківська Бар. р-ну Т. А. Короля] / М. Йолтухівський // Поділ. край. – 2014. – 21 листоп. – С. 5 : іл.
 115. Іванович, Ю. Запали свічку! : [вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр. у м. Вінниця] / Ю. Іванович // Вінниц. газ. – 2013. – 22 листоп. – С. 1. – (Спец. вип. газ. «П’ятниця»).
 116. Івасюк, Л. «Якби не голод... Україна мала б 100 мільйонів людей. Якби не війна – 150» : [до вшанування загиблих під час Голодомору 1932–1933 рр. в обл. краєзнав. музеї розпочалася Всеукр. акція «33 хвилини», ініційована Президентом України] / Л. Івасюк // 33-й канал. – 2008. – 17 верес. – С. 20.
 117. Ісаюк, О. Стіну мовчання про винищення українців змогла пробити одна жінка – Мілена Рудницька : [про голодні 1932–1933 рр. в Ладижині Тростянец. р-ну] / О. Ісаюк // Нове місто. – 2015. – 3 груд. – С. 11 : кольор. фот.
 118. Історія вчить, історія застерігає : [про заходи у Вінниці, приуроч. 75-й річниці Голодомору 1932–1933 рр.] // Вінниц. газ. – 2008. – 11 листоп. – С. 5.
 119. Кавун, Т. А. Схилімо голови в скорботі : [у Сокиринцях Вінниц. р-ну пройшов захід з вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр.] / Т. А. Кавун // Поділ. зоря. – 2016. – 1 груд. – С. 8 : фот.
 120. Казначеєва, С. В пам’ять жертв Голодомору : [вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр. у м. Жмеринка] / С. Казначеєва // Колорит. – 2005. – 1 груд. – С. 2.
 121. Карасюк, І. Пам’ятай. Прийди. Запали свічку! : [про заходи в Гайсин. р-ні з вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр.] / І. Карасюк, В. Грабовський // Гайсин. вісн. – 2013. – 21 листоп. – С. 1.
 122. Керівники області та м. Вінниця взяли участь у мітингу-реквіємі біля пам’ятн. знаку жертвам голодоморів // Освіта Вінниччини. – 2017. – 24 листоп. – С. 1 : кольор. фот.
 123. Кириленко, Г. Звернення до жителів Оратівського району з нагоди 80-х роковин Голодомору 1932–1933 рр. в Україні : [звернення представників влади] / Г. Кириленко, В. Токарчук // Обрії Оратівщини. – 2013. – 21 листоп. – С. 1.
 124. Кирилюк, О. Робимо так, як підказує серце : [про вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр. у с. Вишенька Хмільниц. р-ну] / О. Кирилюк // Життєві обрії. – 2007. – 6 січ.
 125. Кісілюк, Т. Наша пам’ять не дозволить трагедії повторитись : [про акцію «33 хвилини» пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр. в ЗОШ І–ІІ ступенів–інтернаті та ЗОШ І–ІІІ ступенів № 6] / Т. Кісілюк // Інфо Жмеринка. – 2008. – 31 жовт. – С. 4.
 126. Книш, К. Не згасне свічка пам’яті : [тема Голодомору 1932–33 рр. в роботі Вахнів. краєзнав. музею] / К. Книш // Липовец. вісті. – 2012. – 12 груд.
 127. Княжич, О. След скорби оставил Голодомор в душах винницких творцов : [в рамках історико-худож. проекту «Україна скорботна: 1933 рік», проведеного обл. краєзнав. музеєм та обл. орг. Нац. спілки худож. України, у Вінниці відкрилась вист., присвяч. 75-й річниці Голодомору 1932–1933 рр.] / О. Княжич // 20 хвилин. – 2008. – 25 листоп. – С. 2.
 128. Княжук, Л. Голодомор... пам’ятаємо! : [про годину пам’яті «Голодомор 1932–1933 рр.», проведену в Погребищ. район. краєзнав. музеї ім. Насті Присяжнюк] / Л. Княжук // Колос. – 2015. – 27 листоп. – С. 2.
 129. Кобильченко, О. Вінничани запалять свічки пам’яті [в рамках загальноукр. акції «Запалим свічку»] / О. Кобильченко // Вінниччина. – 2007. – 13 листоп. – С. 3.
 130. Кобильченко, О. Розсекречена пам’ять : у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї проходить виставка архівних документів радянських органів держбезпеки про Голодомор 1932–1933 років / О. Кобильченко // Вінниччина. – 2007. – 17 лип. – С. 4.
 131. Ковальська, С. Голодомор. Таке не забувається: учні Городоцької середньої школи [Іллінец. р-ну] приєдналися до Всеукраїнської акції «П’ять колосків» / С. Ковальська // Труд. слава. – 2007. – 24 листоп. – С. 2.
 132. Ковальчук, Н. В. Над білим янголом скорботи незгасний духу смолоскип : [під такою назвою у Вищ. худож. профес.-техн. училищі № 5 м. Вінниця відбувся вечір-реквієм, присвяч. пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр.] / Н. В. Ковальчук, Н. І. Бугус // Освіта Вінниччини. – 2014. – 28 листоп. – С. 4–5.
 133. Козак, І. Лиха коса Голодомору : [у Держ. архіві Вінниц. обл. розгорнуто вист., приуроч. до Дня пам’яті жертв голодомору і політ. репресій 1932–1933 рр.] / І. Козак // Независимый курьер. – 2009. – 3 груд. – С. 2.
 134. Козак, І. Свічка Пам’яті : [про свічку Пам’яті, яку привезли до Вінниц. обл. краєзнав. музею, де розгорнуто експозицію док. і матеріалів із фондів музею, ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, малюнків і творів на тему Голодомору 1932–1933 рр. учнів шк. Калинів. р-ну] / І. Козак // Поділ. зоря. – 2008. – 13 листоп. – С. 4.
 135. Козятин вшанував пам’ять невинних жертв Голодомору та політичних репресій : [24 листоп. біля пам’ят. знаку «Жертвам голодомору» відбувся загальнорайон. захід] // RIA-Козятин. – 2012. – 29 листоп. – С. 7 : фот.
 136. Комар, П. Мільйонів (Боже мій!) недорахувалась Україна : [вшанування померлих у 1932–1933 рр. у м. Хмільник] / П. Комар // Життєві обрії. – 2005. – 3 груд. – С. 21.
 137. Корчмарюк, Н. Реквієм : [про вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр. у с. Токарівка] / Н. Корчмарюк // Жмерин. меридіан. – 2012. – 8 груд. – С. 2.
 138. Корчмарюк, Н. Токарівка пам’ятає... : [про заходи з вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр.] / Н. Корчмарюк // Жмерин. меридіан. – 2016. – 17 груд. – С. 3.
 139. Котик, О. Засвітим свічку, хай зігріє душі усіх, кого забрав голодомор : [вшанування пам’яті жертв голодоморів у м. Ладижин] / О. Котик // Нове місто. – 2014. – 27 листоп. – С. 11 : кольор. фот.
 140. Котик, О. Рік 33-й… Голод… Голод… У Ладижині вшанували жертв Голодомору / О. Котик // Нове місто. – 2015. – 3 груд. – С. 11 : кольор. фот.
 141. Кравченко, В. «Голгофа народної пам’яті» : [у шк. с. Писарівка Вінниц. р-ну відзначили День пам’яті жертв голодомору] / В. Кравченко // Поділ. зоря. – 2017. – 30 листоп. – С. 5.
 142. Кравчук, О. Правда про трагедію – застереження на майбутнє : [вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр. на Бершадщині] / О. Кравчук // Бершад. край. – 2008. – 28 трав.
 143. Крайнік, К. Свічки скорботи в пам’ять невинно загиблих : [про мітинг-реквієм у с. Біликівці з вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр.] / К. Крайнік // Жмерин. меридіан. – 2014. – 6 груд. – С. 3 : фот.
 144. Кривий, В. Вшанували пам’ять [жертв Голодомору 1932–1933 рр. у Літині] / В. Кривий // Літин. новини. – 2007. – 10 листоп. – С. 4.
 145. Кривоніс, О. «Аби пам’ятали...» : у Вінниці на річницю Голодомору діти роздавали перехожим хліб / О. Кривоніс // Вінниччина. – 2011. – 30 листоп. – С. 16 : кольор. фот.
 146. Кривоніс, О. «Вбивство голодом...» : [у фойє приміщення облдержадмін та облради працівники обл. краєзнав. музею відкрили вист., присвяч. Голодомору 1932–1933 рр.] / О. Кривоніс // Вінниччина. – 2015. – 27 листоп. – С. 3 : фот.
 147. Кривоніс, О. Пом’янімо невинно убієнних : [у Віниці відбулись заходи з вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр.] / О. Кривоніс // Вінниччина. – 2006. – 28 листоп. – С. 1.
 148. Кривоніс, О. Хто відповість? : [про вшанування пам’яті жертв голодоморів та політ. репресій у Вінниці] / О. Кривоніс // Вінниччина. – 2005. – 29 листоп.
 149. Криворучко, О. Неопалима купина : [вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр. на Оратівщині] / О. Криворучко // Обрії Оратівщини. – 2008. – 29 трав.
 150. Кузьмін, В. Запаліть свічку пам’яті : [вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр. у Жмерин. р-ні] / В. Кузьмін // Колорит. – 2006. – 25 листоп. – С. 1.
 151. Кульбіда, З. Гопчицькі школярі вшанували пам’ять жертв голодоморів : [про скорботну ходу, що відбулася у с. Гопчиця Погребищ. р-ну на честь загиблих під час Голодомору 1932–1933 рр.] / З. Кульбіда // Колос. – 2015. – 2 груд. – С. 3.
 152. Кутовий, О. Україна пам’ятає – світ визнає : [у приміщенні облдержадмін. заст. голови, керівник апарату облдержадмін. О. Прокопчук та заст. голови облради С. Нешик відзначили Почес. грамотами і грош. винагородами людей, які пережили Голодомор 1932–1933 рр.] / О. Кутовий // Мить істини. – 2010. – 3 груд. – С. 9 : фот.
 153. Куц, І. У Вінниці говорили про те, як людей убивали голодом : [у місті відбулися заходи, присвяч. вшануванню пам’яті жертв голодоморів] / І. Куц // 20 хвилин. – 2012. – 26–27 листоп. – С. 11 : кольор. фот.
 154. Ланецький, А. Невгамовний біль людських сердець : [про вшанування пам’яті жертв Голодомору та політ. репресій в Чечельниц. р-ні] / А. Ланецький // Чечельниц. вісн. – 2007. – 24 листоп. – с. 1.
 155. Литвенюк, О. У Вінниці скоро з’явиться меморіальний парк : [про вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр.] / О. Литвенюк // 20 хвилин. – 2008. – 14 трав. – С. 4.
 156. Мадей, І. Пам’ять про трагедію – спокута перед загиблими : [про вшанування пам’яті жертв голодоморів та політ. репресій в Погребищ. р-ні] / І. Мадей // Колос. – 2009. – 2 груд. – С. 1.
 157. Мадей, І. С. Чорна тінь голодомору : [вшанування пам’яті жертв голоду в Погребищен. р-ні] / І. С. Мадей // Колос. – 2008. – 26 листоп. – С. 1.
 158. Макаревич, Л. Голгофа голодної смерті : [заходи з вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр. відбулися в Козятині] / Л. Макаревич // RIA-Козятин. – 2007. – 29 листоп.
 159. Макух, Н. Маємо пам’ятати замучених голодом, щоб не повторилося це ніколи : [про наук.-практ. конф., що відбулася в Тростянец. райдержадмін.] / Н. Макух // Тростянец. вісті. – 2007. – 10 листоп.
 160. Мартишева, Л. Це – геноцид, – сказав Господь із неба... : [відзначення у м. Бар Дня пам’яті жертв голодоморів] / Л. Мартишева // Поділ. край. – 2015. – 4 груд. – С. 4.
 161. Мартонікова, І. Вінничани вшанували пам’ять загиблих від голодомору / І. Мартонікова // Місто. – 2012. – 28 листоп. – С. 3 : фот.
 162. Мартонікова, І. «На нашій вулиці з кожної хати вмерли по дві-три людини» : вінничани вшанували пам’ять загиблих під час Голодомору 1932–33 рр. / І. Мартонікова // Місто. – 2014. – 26 листоп. – С. 5.
 163. Маценко, М. Пам’ятаймо про трагедію народу! : [жителі Погребищ. р-ну вшановують пам’ять жертв голодоморів] / М. Маценко // Колос. – 2010. – 1 груд. – С. 1.
 164. Мачай, Л. Звернення з нагоди Дня пам’яті жертв голодоморів : [звернення представників влади до жителів Тиврівщини] / Л. Мачай, Я. Красовський // Маяк. – 2015. – 27 листоп. – С. 1.
 165. Мельник, В. Голодомор – національна трагедія : [про вшанування в Іллінец. р-ні пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр.] / В. Мельник // Труд. слава. – 2006. – 22 листоп. – С. 2.
 166. Мельник, Н. Акція «33 хвилини» в Мовчанах: до 75-річчя голодомору / Н. Мельник // Жмерин. меридіан. – 2008. – 15 листоп. – С. 7.
 167. Ми пам’ятаємо [про Голодомор 1932–1933 рр.] // Подолія. – 2007. – 5 груд. – С. 6.
 168. «Ми у молитві всіх згадали, хто вмер на цій святій землі» : [про презентацію кн. «Трагічні сторінки історії Іллінеччини» в Іллінец. аграр. коледжі] // Труд. слава. – 2008. – 25 листоп. – С. 1.
 169. Мирончак, Н. Вклонімося пам’яті безневинно убієнних : [про відзначення Дня пам’яті жертв голодоморів та політ. репресій у с. Оленівка Вінниц. р-ну] / Н. Мирончак // Поділ. зоря. – 2005. – 24 листоп. – С. 3.
 170. Мідяний, О. Ми не забудем тих страхітливих днів : [про вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр. у Калинів. р-ні] / О. Мідяний // Прапор перемоги. – 2007. – 24 листоп. – С. 1.
 171. Мікоян, С. Голгофа голодної смерті : [у райдержадмін. відбулася наук.-практ. конф. «Жертвам Голодомору вічна пам’ять поколінь», у якій взяли участь представники закл. культури та освіти р-ну] / С. Мікоян // Тростянец. вісті. – 2008. –28 жовт.
 172. Мітинг-реквієм у Погребищі : [про жалоб. заходи з нагоди 85-х роковин Голодомору 1932–1933 рр. за участю керівництва р-ну] // Колос. – 2017. – 29 листоп.
 173. Мітинг-спомин [пройшов у Крижополі з нагоди річниці Голодомору 1932–1933 рр.] // Сіл. новини. – 2006. – 5 груд.
 174. Монастирук, Ю. Ми чуємо стогін тих років... : [вечір-спогад про Голодомор 1932–1933 рр. пройшов у Журавлів. шк.] / Ю. Монастирук // Тульчин. край. – 2007. – 28 листоп. – С. 2.
 175. Мороз, О. Надія наша в Бозі!: під такою назвою до Дня пам’яті жертв голодомору у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї відкрилася науково-публіцистична виставка. Вона присвячена 150-літтю від дня народження митрополита Української греко-католицької церкви Андрея Шептицького / О. Мороз // Вінниц. газ. – 2015. – 1 груд. – С. 7 : фот.
 176. Мороз, О. Хоч радість легше пам’ятати, та треба пам’ятати й горе : [про заходи у Вінниці (виставки, концерти), присвяч. 75-м роковинам Голодомору 1932–1933 рр.] / О. Мороз // Вінниц. газ. – 2008. – 25 листоп. – С. 3.
 177. Мусієнко, Л. Завтра – День пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій в Україні / Л. Мусієнко // Колос. – 2012. – 23 листоп. – С. 1.
 178. На Вінниччині вшанували пам’ять жертв голодоморів в Україні // Освіта Вінниччини. – 2015. – 27 листоп. – С. 1 : кольор. фот.
 179. На Вінниччині вшанували пам’ять жертв голодомору та політичних репресій в Україні // Освіта Вінниччини. – 2014. – 28 листоп. – С. 1 : кольор. фот.
 180. Нагачевський, А. «Хай свічка пам’яті палає вічно» : [до Дня пам’яті жертв Голодомору в Тиврів. р-ні] / А. Нагачевський // Маяк. – 2011. – 29 листоп.
 181. Нагребецький, А. 27 листопада – День пам’яті жертв голодомору/ А. Нагребецький, Р. Слюсаренко // Прапор перемоги. – 2010. – 26 листоп. – С. 1.
 182. Названо реальні цифри жертв Голодомору : [22 листоп. на Вінниччині відбудуться масові акції вшанування жертв Голодомору 1932–1933 рр.] // Вінниччина. – 2008. – 21 листоп. – С. 1. – (Спец. вип. газ. «П’ятниця»).
 183. Народна пам’ять не зникне. Пам’ятаймо! : [про мітинг у Ладижині, присвяч. пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр.] // Ладижин. газ. – 2013. – 28 листоп.–4 груд. – С. 3.
 184. Не забуваймо те, що забуттю не підлягає : [про відзначення Дня пам’яті жертв голодоморів та політ. репресій у м. Іллінці] // Труд. слава. – 2012. – 23 листоп. – С. 1.
 185. Не згасне свіча пам’яті : [про вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр. в Томашполі] // Томашпіл. вісн. – 2011. – 30 листоп.
 186. Незагойна рана України : [про вшанування пам’яті жертв голодоморів в Калинів. р-ні] // Прапор перемоги.– 2010. – 30 листоп. – С. 1.
 187. Нечай, М. Ми просимо прощення, бо і самі прощаємо : [всеукр. акція «33 хвилини», присвяч. Голодомору 1932–1933 рр., відбулася в Теплиц. р-ні] / М. Нечай, В. Мотузенко // Вісті Тепличчини. – 2008. – 25 листоп. – С. 1.
 188. Никитюк, Л. Страшні то були роки : [до Дня пам’яті жертв голодомору в Іллінец. р-ні] / Л. Никитюк // Труд. слава. – 2010. – 26 листоп.
 189. Новосад, К. Запалімо свічку пам’яті : [Вінниця вшановує пам’ять жертв Голодомору 1932–1933 рр.] / К. Новосад // Вінниц. газ. – 2012. – 23 листоп. – С. 1. – (Спец. вип. газ. «П’ятниця»).
 190. Новосад, К. Людська пам’ять не піддається засекреченню : [у Вінниц. обл. архіві відбулася презентація колекції спогадів жертв Голодомору «Усна історія 1932–1933 рр.: енциклопедія горя і смутку»] / К. Новосад // Вінниц. газ. – 2009. – 1 груд. – С. 3.
 191. Новосад, К. «Незгасима свічка» на спомин про загиблих : [у Вінниці відбулася всеукр. акція «Незгасима свічка», присвяч. пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр.] / К. Новосад // 20 хвилин. – 2008. – 7 листоп. – С. 3.
 192. Новосад, К. Правда про Голодомор на художніх полотнах в музеї : [про вист. «Ми звинувачуємо! Голодомор 1932–1933 – геноцид українського народу» у Вінниц. краєзнав. музеї] / К. Новосад // 20 хвилин. – 2008. – 24 листоп. – С. 2.
 193. Новосад, К. У кіно, а потім – у сльози : [у вінниц. кінотеатрі «Родина» безкоштовно демонструється фільм «Голод–33»] / К. Новосад // 20 хвилин. – 2008. – 18 листоп. – С. 1.
 194. Область згадує жертв Голодомору : [про заходи на Вінниччині з вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр.] // Новини Вінниччини. – 2007. – 28 листоп. – С. 1.
 195. Осаволюк, С. Їм потрібна наша пам’ять! : [про вшанування пам’яті жертв голодоморів в Калинів. р-ні] / С. Осаволюк // Прапор перемоги. – 2014. – 25 листоп. – С. 1.
 196. Осаволюк, С. Пам’ять жива і нетлінна : [про мітинг-реквієм у м. Калинівка] / С. Осаволюк // Прапор перемоги. – 2008. – 25 листоп. – С. 1.
 197. Осадчук, В. Завтра – День пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій : [звернення представників влади до жителів Погребищ. р-ну] / В. Осадчук, В. Олексієнко // Колос. – 2009. – 27 листоп. – С. 1.
 198. Осадчук, В. Звернення з нагоди Дня пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій : [звернення представників влади до жителів Погребищ. р-ну] / В. Осадчук, В. Олексієнко // Колос. – 2008. – 21 листоп. – С. 1.
 199. Остапенко, Т. У людей відбирали хліб до останньої зернини : [захід, присвяч. жертвам Голодомору 1932–1933 рр. , відбувся у Немирів. РБК] / Т. Остапенко // Прибуз. новини. – 2015. – 3 груд. – С. 4 : фот.
 200. Пам’ятаємо про Голодомор. Як вінничани вшановували пам’ять жертв трагедії 1932–33 років // RIA. – 2007. – 28 листоп. – С. 9.
 201. Пам’ятаємо. Сумуємо. Поминаємо : [у с. Потоки відбулося вшанування пам’яті загиблих під час Голодомору 1932–1933 рр.] // Жмерин. меридіан. – 2012. – 1 груд. – С. 2.
 202. Пам’яті знищених Голодомором : [у с. Жуківці відбувся загальнорайон. захід з вшанування пам’яті загиблих під час голодоморів] // Жмерин. меридіан. – 2016. – 3 груд. – С. 2 : фот.
 203. Пам’ять про загиблих від Голодомору жива! : [у Стрижав. ЗОШ І–ІІІ ст. відбувся вечір–реквієм «Сторінками української Голгофи», присвяч. пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр.] // Поділ. зоря. – 2016. – 8 груд. – С. 11.
 204. Памятаймо, що ми – українці : [у Тульчині відбувся «круглий стіл» «Голодомор 1932–1933 рр. на Україні»] // Тульчин. край. – 2008. – 2 жовт.
 205. Пантелеймонова, Є. Результати конкурсу : [упр. освіти і науки облдержадмін., обл. будинок культури учителя, ред. газ. «Вінниччина» організували Конкурс на кращу кореспонденцію, присвяч. Голодомору 1932–1933 рр. під гаслом «Не звільняється пам’ять, відлунює знову роками»] / Є. Пантелеймонова // Вінниччина. – 2008. – 17 груд. – С. 1.
 206. Паустовська, М. Зміни мають відбутися в духовному плані : [у Вінниці пройшли заходи приуроч. роковинам Голодомору 1932–1933-х рр.] / М. Паустовська // Независимый курьер. – 2006. – 29 листоп. – С. 4.
 207. Пащелопа, В. Пам’ять людська : [про вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр. у Калинів. шк. № 4»] / В. Пащелопа // Прапор перемоги. – 2012. – 26 листоп. – С. 2.
 208. Петренко, В. Творення голодного мору на Поділлі у 1928–1933 роках. У ці листопадові дні вся Україна поминає своїх братів і сестер – жертв Голодомору, серед яких – мільйони дітей, ненароджених поколінь. Запалимо й ми свічку пам’яті, допоки живемо – ПАМ’ЯТАЙМО... / В. Петренко // Вінниччина. – 2013. – 22 листоп. – С. 13 : фот.
 209. Піхачек, М. Аби не повернулось лихо : [у Піщанці відбувся мітинг-реквієм з нагоди 82-ї річниці пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр. в Україні] / М. Піхачек // Піщан. вісті. – 2015. – 4 груд. – С. 3 : фот.
 210. План заходів в [Тиврів.] районі на 2008 р. У зв’язку з 75-ми роковинами Голодомору 1932–1933 років в Україні // Маяк. – 2008. – 19 січ.
 211. План заходів в [Шаргород.] районі на листопад 2008 року у зв’язку з 75-ми роковинами Голодомору 1932–1933 років в Україні // Шаргородщина. – 2008. – 14 листоп. – С. 2.
 212. Погребищани вшанували пам’ять жертв голодоморів // Колос. – 2014. – 26 листоп. – С. 1.
 213. Подолян, А. Попіл загиблих стукає в наші серця : [відзначення Дня пам’яті жертв голодоморів та політ. репресій в Жмерин. р-ні] / А. Подолян // Колорит. – 2005. – 19 жовт.
 214. Поки не згасло світло, поки горить свіча... : [вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр.] // Вінниц. газ. – 2008. – 21 листоп. – С. 1–2.
 215. Пом’янімо : [про вшанування пам’яті жертв голодоморів та політ. репресій в Крижопіл. р-ні] // Сіл. новини. – 2011. – 25 листоп. – С. 1.
 216. Пом’янули жертв голодоморів [у Немирові] // Прибуз. новини. – 2011. – 2 груд. – С. 1.
 217. Пом’янули кожну душу, кожну жертву, кожного мученика : [про відзначення Дня пам’яті жертв голодоморів та політ. репресій у м. Погребище] // Колос. – 2015. – 2 груд. – С. 1.
 218. Поплавська, Т. Місто було в скорботі : [у Вінниці пройшли заходи, присвяч. пам’яті жертв голоду 1933 р.] / Т. Поплавська // 20 хвилин. – 2008. – 24 листоп. – С. 8.
 219. «Прах мільйонів стукає в наші серця» : [у БК с. Гуменне Вінниц. р-ну відбувся вечір пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр.] // Поділ. зоря. – 2017. – 30 листоп. – С. 5.
 220. Прес-конференція в облдержадміністрації [щодо виборів 2006 р. та вшанування жертв голодомору та політ. репресій] // Вінниччина. – 2005. – 18 листоп.
 221. Прилуцький, І. Лютої мачухи лютіший : пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 р. на Шаргородщині / І. Прилуцький // Шаргородщина. – 2009. – 7 серп. – С. 3.
 222. Про хід виконання указів Президента України щодо 75-х роковин Голодомору 1932–1933 років в Україні: розпорядження № 200 від 4 квіт. 2008 р. : [про вшанування пам’яті жертв Голодомору на Оратівщині] // Обрії Оратівщини. – 2008. – 1 трав.
 223. Прости нас, пам’яте, прости : [про мітинг пам’яті жертв голодоморів у Крижополі] // Сіл. новини. – 2009. – 1 груд. – С. 1.
 224. Протасевич, А. Акція «запалимо свічку» у Гнівані / А. Протасевич // Маяк. – 2008. – 21 листоп.
 225. «Прошу, у серці запаліть скорботи полум’я священне...» : [мітинг-реквієм, присвяч. пам’яті жертв голодоморів та політ. репресій, відбувся у м. Бар] // Поділ. край. – 2016. – 2 груд. – С. 1 : іл.
 226. Рабчун, М. Запали свічку пам’яті : [про вшанування пам’яті жертв голодоморів та політич. репресій в Погребищ. р-ні] / М. Рабчун // Колос. – 2013. – 27 листоп. – С. 1.
 227. Райчук, М. Горить поминальна свіча : [про мітинг пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр. у с. Почапинці Жмерин. р-ну] / М. Райчук // Жмерин. меридіан. – 2007. – 1 груд. – С. 3.
 228. Реквієм по загиблих під час геноциду [в селі Ольгопіль Чечельниц. р-ну] // Чечельниц. вісн.– 2005. – 3 груд. – С. 1, 2.
 229. Ременяк, О. 28 листопада – День пам’яті жертв голодомору та політичних репресій / О. Ременяк // Піщан. вісті. – 2009. – 27 листоп. – С. 2.
 230. Рік пам’яті жертв голодомору : [«2008 рік в Україні – Рік пам’яті жертв голодомору», – заява Президента України В. Ющенка, в якій він дав доручення центр. і місцев. органам виконав. влади забезпечити відзначення в 2007 році Дня пам’яті жертв голодоморів та політ. репресій на держ. рівні] // Культура і життя. – 2007. – 14 листоп. – С. 5.
 231. Рудик, І. Нащадкам невинно убієнних : [мітинг-реквієм, присвяч. 75-й річниці пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр., відбувся у м. Бар] / І. Рудик // Барчани. – 2008. – 28 листоп. – С. 4.
 232. Рудник, О. Говорять жертви Голодомору : (в Іллінец. р-ні відзначили День пам’яті жертв голодомору) / О. Рудник // Труд. слава. – 2011. – 25 листоп : фот.
 233. Рябокінь, О. 80-річчя жахливого злочину : [про вшанування пам’яті жертв голодоморів та політ. репресій на Гайсинщині] / О. Рябокінь, О. Кобець // Трибуна праці. – 2013. – 26 листоп. – С. 1.
 234. Савченко, А. З українців виймали душу, ламали хребет нації : [пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр. в Тростянец. р-ні] / А. Савченко // Тростянец. вісті. – 2010. – 30 листоп.
 235. Савченко, А. Погода сумувала за померлими : [про мітинг-реквієм з нагоди вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр. в Тростянці] / А. Савченко // Тростянец. вісті. – 2013. – 28 листоп. – С. 1.
 236. Савченко, А. Трагедія, що не має аналогів у світі : [в ред. районн. газ. відбувся «круглий стіл», присвяч. голоду 1932–33 рр.] / А. Савченко // Тростянец. вісті. – 2006. – 26 листоп.
 237. Савченко, А. К. Квилить, плаче Україна : [у Тростянці відзначили День пам’яті жертв голодомору] / А. К. Савченко // Тростян. вісті. – 2008. – 25 листоп.
 238. Савчук, С. Правда про страшний голод : [у Вороновиці, на базі музею історії авіації та космонавтики, відкрилася спільна експозиція Укр. ін.-ту нац. пам’яті та фондів обл. краєзнав. музею – «Ми звинувачуємо! Голодомор 1932–1933 рр. – геноцид українського народу»] / С. Савчук // Поділ. зоря. – 2008. – 31 лип. – С. 3.
 239. Садовська, А. Вінниччина вшанувала пам’ять жертв Голодомору / А. Садовська // Слово педагога. – 2008. – Листоп. (№ 11). – С. 3.
 240. Салганік, Л. Непрощенний злочин : [заходи, присвяч. Голодомору 1932–1933 рр. відбудуться у Бершад. р-ні] // Бершад. край. – 2008. – 21 листоп.
 241. Самошевська, К. Малесенька свічко, сльозиться теплом і молися за плач убієнних : [у Ладижині Тростянец. р-ну вшанували жертви Голодомору 1932–1933 рр.] / К. Самошевська // Нове місто. – 2013. – 28 листоп. – С. 10.
 242. Самошевська, К. Плоти з їжею для селян знищували радянські прикордонники : [у м. Ладижин відбувся мітинг пам’яті, приуроч. річниці Голодомору 1932–1933 рр.] / К. Самошевська // Нове місто. – 2016. – 1 груд. – С. 9 : фот.
 243. Сауляк, В. 80-ті роковини Голодомору – в порядку денному Громадської Ради [Мурованокуриловец. р-ну] / В. Сауляк // Наше Придністров’я. – 2013. – 21листоп. – С. 3.
 244. Свічки пам’яті Голодомору запалюють діти [Вінниц. р-ну] // Независимый курьер. – 2008. – 26 листоп. – С. 30.
 245. «Свобода» у Вінниці вшанувала жертви Голодомору : [22 листоп. 2014 року] // 33-й канал. – 2014. – 26 листоп. – С. 11.
 246. Сегеда, Ю. «Ти все згадаєш, Україно...» : [у Вінниці відбувся мітинг з вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр.] / Ю. Сегеда // Вінниччина. – 2009. – 1 груд. – С. 1 : фот.
 247. Сегеда, Ю. У Вінниці відбулись офіційні заходи на вшанування пам’яті загиблих від влаштованих радянською владою штучних голодоморів у 1927-му, 1932–1933 та 1947 роках. Вклонились жертвам голодоморів / Ю. Сегеда // Вінниччина. – 2014. – 26 листоп. – С. 3 : фот.
 248. Сидоренко, З. Не згасне пам’яті свіча : [про вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр.] / З. Сидоренко // Обрії Оратівщини. – 2013. – 28 листоп. – С. 2.
 249. Сидоренко, З. Пам’ять людська жива : [вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр.] / З. Сидоренко // Обрії Оратівщини. – 2016. – 1 груд. : фот.
 250. Скорботні віхи нашої пам’яті : [про Голодомор 1932–1933 рр. в Оратів. р-ні] // Оратівський край: ювіл. зб. – Вінниця, 2009. – С. 16–19.
 251. Скульська, О. «Нескорені у 33-му – непереможні сьогодні!» : [вінничани вшановували пам’ять жертв голодоморів і політ. репресій під час мітингу-реквієму] / О. Скульська // Вінниц. газ. – 2014. – 25 листоп. – С. 1–2.
 252. Славин, О. Сотвори, Господи, вічну пам’ять : [про відзначення Дня пам’яті жертв голодомору в с. Сосонка Вінниц. р-ну] / О. Славин // Поділ. зоря. – 2007. – 29 листоп. – С. 1, 3.
 253. Слюсарчук, С. Ні, рід наш в горі не осліп – ти все згадаеш, Україно: : [у Немирів. будівел. технікумі відбувся захід «Скорботні сторінки народної трагедії», присвяч. пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр.] / С. Слюсарчук // Прибуз. новини. – 2006. – 29 листоп.
 254. Сосонських переможців вітатиме Президент України В. Ющенко : [учні шк. с. Сосонка Вінниц. р-ну перемогли у ІV етапі Всеукр. конкурсу наук.-пошук. робіт «Голодомор1932–1933 рр. Україна пам’ятає»] // Поділ. зоря. – 2007. – 22 листоп. – С. 1.
 255. Сташевська, О. Запалили свічку по невинно загублених : [лінійку-реквієм, присвяч. жертвам Голодомору 1932–1933 рр. проведено в Ободів. ЗОШ Тростянец. р-ну] / О. Сташевська // Тростянец. вісті. – 2006. – 16 груд.
 256. Степанюк, А. Хай не погасне пам’яті свіча... : [у Стрижав. ЗОШ відбувся вечір-реквієм з нагоди вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр.] / А. Степанюк // Поділ. зоря. – 2017. – 14 груд. – С. 8.
 257. Степанюк, В. А. Чорні покоси радянської влади : урок-реквієм пам’яті загиблих краян (за матеріалами книг історика-краєзнавця М. Н. Дороша «Зламані колоски», «Чорні покоси», «Запланований мор») / В. А. Степанюк // З мукою-любов’ю до землі / В. А. Степанюк. – Вінниця, 2011. – С. 48–56.
 258. Супрун, О. Жнива скорботи : [23 листоп. у Вінниц. ЗОШ № 27 вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932–1933 рр.] / О. Супрун // Вінниц. газ. – 2013. – 29 листоп. – С. 8 : кольор. фот.
 259. Схилімо голови в скорботі : [про мітинг-реквієм у Крижополі] // Сіл. новини. – 2012. – 27 листоп. – С. 1.
 260. Таранюк, Є. Ще не покрилась пам’ять іржею : [протягом тижня не гасла свіча пам’яті у фойє Іллінец. БК, де було розгорнуто вист., приуроч. Голодомору 1932–1933 рр.] / Є. Таранюк // Вінниччина. – 2008. – 27 листоп. – С. 1. – (Спец. вип. газ. «Хочу все знати»).
 261. Тарасова, К. Підводяться, ідуть чинити суд... : [«Розсекречена пам’ять» – вист. маловідомих арх. док. про Голодомор в Україні 1932–33 рр. в обл. краєзнав. музеї] / К. Тарасова // Погляд. – 2007. – 12–18 лип. – С. 4.
 262. Татарин, М. Не гасне полум’я свічі : [про вшанування загиблих під час Голодомору 1932–1933 рр. у с. Жуківці] / М. Татарин // Жмерин. меридіан. – 2010. – 4 груд. – С. 2.
 263. Татарин, М. Поминальна свіча по убієнних голодом : [про мітинг, присвяч. 75-м роковинам Голодомору 1932–1933 рр. в с. Кам’яногірка Жмерин. р-ну] / М. Татарин // Жмерин. меридіан. – 2008. – 29 листоп. – С. 2.
 264. Тимофійшина, В. Відродження пам’яті нації : [Шаргородщина вшановує загиблих під час Голодомору 1932–1933 рр.] / В. Тимофійшина // Шаргородщина. – 2007. – 24 листоп. – С. 3.
 265. Титаренко, К. Пам’яті жертв Голодомору : [у Клембівці Ямпіл. р-ну пам’ятають тих, хто помер від голоду в 1932–1933 рр.] / К. Титаренко // Ямпіл. вісті. – 2005. – 3 груд.
 266. Тінь Голодомору тягнеться за нами крізь століття : [про вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр. у Калинів. р-ні] // Прапор перемоги. – 2009. – 1 груд. – С. 1.
 267. Ткачук, І. Барчани вшанували жертв геноциду українського народу : [про мітинг-реквієм пам’яті жертв голодоморів у м. Бар] / І. Ткачук // Барчани. – 2015. – 4 груд. – С. 8 : іл.
 268. Тоді їх міг порятувати хліб, тепер їх врятує пам’ять : [жителі Погребищ. р-ну вшановують пам’ять жертв голодоморів] // Колос. – 2012. – 28 листоп. – С. 1.
 269. Толстой, А. Калиновий цвіт пам’яті : [у Вінниці з’явилася «Калинова алея» на згадку про Голодомор 1932–1933 рр. в Україні] / А. Толстой // 20 хвилин. – 2008. – 24 жовт. – С. 3.
 270. Трошкова, А. «Чорна дошка» смертей і «чиста сорочка» для України : [делегація з Вінниччини брала участь у вшануванні пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр. у Києві] / А. Трошкова // Вінниччина. – 2007. – 27 листоп. – С. 1.
 271. Трошкова, А. Всеукраїнський Хресний хід [у пам’ять про жертви Голодомору відбудеться в Шаргороді] / А. Трошкова // Вінниччина. – 2008. – 21 листоп. – С. 1. – (Спец. вип. газ. «П’ятниця»).
 272. Трошкова, А. Хресна Дорога, присвячена Голодомору [будується у м. Шаргород] / А. Трошкова // Вінниччина. – 2008. – 4 груд. – С. 1. – (Спец. вип. газ. «Хочу все знати»).
 273. У Барі вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні та жертв голодоморів // Барчани. – 2014. – 28 листоп. – С. 3 : іл.
 274. [У Калинівському технологічному технікумі відбувся захід «Дзвони скорботи» з вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр.] // Прапор перемоги. – 2014. – 25 листоп. – С. 1.
 275. У Крижополі вшанували пам’ять жертв голодомору // Сіл. новини. – 2017. – 28 листоп. – С. 1.
 276. У місті посаджено «Калинову алею?.» : [до 75-ої річниці Голодомору 1932–1933 рр. вінничани біля «книжки» посадили «Калинову алею»] // Новини Вінниччини. – 2008. – 29 жовт. – С. 1.
 277. У районній раді утворено комісію по увічненню пам’яті жертв Голодомору 1932–33 років у Шаргородському районі // Шаргородщина. – 2007. – 20 січ. – С. 1.
 278. У суботу вінничани запалять свічки [на вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр.] // Місто. – 2013. – 20 листоп. – С. 1 : кольор. фот.
 279. «Україна пам’ятає, світ визнає» : [про вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр. у Калинів. р-ні] // Прапор перемоги. – 2008. –21 листоп. – С. 1.
 280. Урок-реквієм : [про захід «Спинися, голову схили, в пам’ять жертв безкровної війни», що відбувся у Бершад. РБК до Дня пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр.] // Бершад. край. – 2012. – 23 листоп.
 281. «Уроки історії забувати не маємо права», або Голодомор як національна трагедія : [жмеринчани вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932–1933 рр.] // Колорит. – 2006. – 2 груд. – С. 2.
 282. Урсуляк, Г. Час пекла людського: у пам’ять жертв голодомору та політичних репресій [на Вінниччині] / Г. Урсуляк // Колорит. – 2005. – 30 листоп. ; 3 груд. ; 7 груд.
 283. Усатюк, В. Вічна пам’ять безневинно загиблим : [заходи в смт. Тиврів з вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр.] / В. Усатюк // Маяк. – 2012. – 27 листоп.
 284. Учасники поминальної ходи пам’яті жертв голодомору ховали обличчя // 20 хвилин. – 2011. – 28–29 листоп. – С. 6 : кольор. фот.
 285. Федорович, М. Жертвам голодомору – вічна пам’ять / М. Федорович // Сяючі зорі рідного краю. Збірник нарисів, статтей, інформаційних матеріалів про село Студена Піщанського району Вінницької області / М. Федорович. – Вінниця, Твори, 2018. – С. 132–133 : фот. – (Моя Вінниччина ; вип. 25).
 286. Федюк, Т. Зберегти у пам’яті народній : [жителі с. Збаржівка Погребищ. р-ну вшановують пам’ять жертв голодоморів] / Т. Федюк // Колос. – 2014. – 26 листоп. – С. 3.
 287. Філатов, В. Вінничани згадували про голодомор мовчки і зі свічками : [під час ходи від скверу Козицького до пам’ятн. знаку жертвам Голодомору 1932–1933 рр.] / В. Філатов // RIA. – 2013. – 27 листоп. – С. 12 : кольор. фот.
 288. Фунтовка, І. Коли жити було заборонено : [про вист. «Розгойдані дзвони пам’яті» в обл. краєзнав. музеї] / І. Фунтовка // Подолія. – 2006. – 24 жовт.
 289. Хай душі їх знайдуть спочинок... : [про участь жмеринчан у Всеукр. акції «Засвіти свічку»] // Колорит. Жмеринка сіті. Об’єднана. – 2007. – 30 листоп. – С. 1.
 290. Царенко, М. 9 тисяч людей загинуло від голоду у Калинівському районі : [вшанування пам’яті жертв геноциду 1932–1933 рр. у м. Калинівка] / М. Царенко // Подолія. – 2006. – 28 листоп.
 291. Царенко, М. День Всенародної скорботи [по жертвах Голодомору 1932–1933 рр. та політ. репресій на Вінниччині] / М. Царенко // Подолія. – 2006. – 28 листоп.
 292. Царенко, М. Пам’ять про жертви Голодомору – нетлінна : [про загальнонац. акції «Незгасима свічка» та «33 хвилини», що відбулись у Вінниці] / М. Царенко // Вінниччина. – 2008. – 12 листоп. – С. 1.
 293. Царенко, М. Правда про Голодомор: гриф таємності знято : [у приміщенні Держ. архіву Вінниц. обл. відкрито вист., на якій представлено унікал. колекцію док., що розкривають механізм Голодомору 1932–1933 рр. на Вінниччині] / М. Царенко // Вінниччина. – 2008. – 21 листоп. – С. 2. – (Спец. вип. газ. «П’ятниця»).
 294. «Цей біль не проходить із часом...» : [заходи у День пам’яті жертв голодоморів у м. Тульчин] // Тульчин. край. – 2015. – 4 груд. – С. 2 : фот.
 295. Цимбал, В. Вшанування пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій [відбулося у с. Сосонка] / В. Цимбал // Поділ. зоря. – 2015. – 10 груд. – С. 3 : фот.
 296. Цуркань, О. Пам’ять розсекретили вдруге : [про презентацію другого вид. кн. СБУ «Розсекречена пам’ять. Голодомор 1932–1933 років в Україні в документах ГПУ–НКВД»] / О. Цуркань // 20 хвилин. – 2008. – 23 черв. – С. 2.
 297. Чебан, О. Пам’яті жертв Голодомору : [в рамках міжнар. акції, присвяч. вшануванню 75-х роковин Голодомору 1932–1933 рр., Вінниц. обл. прийняла від Хмельниц. обл. Всеукр. естафету «Засвіти свічку», а також відбулося відкриття пам’ятника жертвам Голодомору у с. Гущенці Калинів. р-ну] / О. Чебан // Уряд. кур’єр. – 2008. – 13 листоп. – С. 9.
 298. Червінська, С. «33 хвилини» : [учні Хмільниц. шк. № 3 провели мітинг з вшанування жертв Голодомору 1932–1933 рр.] / С. Червінська // Життєві обрії. – 2008. – 24 жовт.
 299. Червінчук, І. «З’їв батько», – написано про причину смерті 2-річного Сергійка Микитенка : [у Вінниц. обл. краєзнав. музеї відкрилася вист. «Розсекречена пам’ять», де представлені док. із архівів спецслужб] / І. Червінчук // Поділ. порадниця. – 2007. – 1 серп.
 300. Чернега, М. Мітинг-реквієм на пагорбі печалі : [про вшанування жертв Голодомору 1932–1933 рр. у с. Дерев’янки] / М. Чернега // Шаргородщина. – 2007. – 6 жовт. – С. 3.
 301. Чернега, М. Пам’ять про невинно убієнних стукає в наші серця : [про мітинг-реквієм з вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр.] / М. Чернега // Шаргородщина. – 2007. – 1 груд. – С. 4.
 302. Чудновець, Т. Сімнадцять жертв – щохвилини : [про вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр. на Козятинщині] / Т. Чудновець // RIA-Козятин. – 2007. – 29 листоп.
 303. Шабельник, Л. «І кожна та хвилина спричиняла смертельний подих тисячі смертей» : [відзначення Дня пам’яті голодоморів в Чечельнику] / Л. Шабельник // Чечельниц. вісн. – 2008. – 4 груд. – С. 4.
 304. Шабельник, Л. Пам’яті не згасне свіча…: мітинг-реквієм з відзначення 81-ї річниці Голодомору1932–1933 рр. / Л. Шабельник // Чечельниц. вісн. – 2014. – 27 листоп. – С. 1, 4.
 305. Шаворська, Т. Схилімося в доземному поклоні... : [у м. Бар відбувся мітинг-реквієм, присвяч. пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр.] / Т. Шаворська // Поділ. край. – 2008. – 25 листоп.
 306. Швець, Е. У шкільному Музеї голодомору є мініатюра столичного пам’ятника : [у Жмерин. ЗОШ № 3 відкрили Музей голодомору] / Е. Швець // Правди сила. – 2017. – 22 листоп. – С. 7 : кольор. фот.
 307. Шевченко, В. Скорбота по невинно убієнних: : [мітинг-реквієм, присвяч. жертвам Голодомору 1932–1933 рр., відбувся на цвинтарі «Підлісний» у Вінниці] / В. Шевченко // Вінниччина. – 2003. – 25 листоп.
 308. Шквира, А. Пом’янули кожну душу, кожну жертву, кожного мученика... : [про вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр. в м. Погребище] / А. Шквира // Колос. – 2015. – 2 груд. – С. 1.
 309. Шуткевич, О. Жити... заборонено? : [в обл. краєзнав. музеї діє вист. арх. док. «Розсекречена пам’ять» про Голодомор 1932–1933 рр.] / О. Шуткевич // Вінниц. газ. – 2007. – 13 лип. – С. 1.
 310. Шуткевич, О. Ні тата, ні мами, ані труни, ані ями : [про худож.-док. вист. «Розгойдані дзвони пам’яті», присвяч. жертвам голодоморів в Україні] / О. Шуткевич // Вінниц. газ. – 2006. – 17 жовт. – С. 4.
 311. Шуткевич, О. Свічка нашої пам’яті : [у Вінниці відзначили День пам’яті жертв голодоморів] / О. Шуткевич, Ю. Безуглий // Вінниц. газ. – 2015. – 1 груд. – С. 2 : фот.
 312. Шуткевич, О. Свічка пам’яті у серцях вінничан : [про вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр. у Вінниці] / О. Шуткевич // Вінниц. газ. – 2012. – 27 листоп. – С. 1,2.
 313. Щербань, В. Голодомори – це геноцид проти українського народу : [вшанування жертв Голодомору 1932–1933 рр. у Вінниці] / В. Щербань // Поділ. порадниця. – 2005. – 7 груд. – С. 4.
 314. Щербацька, М. Вінниця згадувала голодомор : [у Вінниці відбувся ряд заходів з вшанування пам’яті жертв голодоморів] / М. Щербацька // 20 хвилин. – 2007. – 26 листоп. – С. 1–2.
 315. Щербацька, М. Мерія свічок не роздаватиме : [про підгот. м. Вінниця до всеукр. акції «Запали свічку» з вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр.] / М. Щербацька // 20 хвилин. – 2007. – 21 листоп. – С. 2.
 316. Щербацька, М. Сьогодні згадуємо Голодомор : [про День пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр. на Вінниччині] / М. Щербацька // 20 хвилин. – 2008. – 22 листоп. – С. 1, 3.
 317. Юзвак, Т. Пам’ять – жива : [вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр. у Томашполі] / Т. Юзвак // Томашпіл. вісн. – 2010. – 1 груд.
 318. Яремчук, О. Лікують співчуттям і милосердям : [презентація кн. В. В. Подоляна та В. П. Рекрута «Особливості діяльності споживчої кооперації Вінниччини в умовах голодомору 30-х років ХХ століття» відбулася у Тульчин. територ. центрі меценатів] / О Яремчук // Вінниччина. – 2008. – 16 груд. – С. 3.
 1. Баранов, Ю. «Допоки пам’ять в серці не згасає...» : [у Бершад. ЦРБ відбулася іст. година, приуроч. вшануванню пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр.] / Ю. Баранов // Бершад. край. – 2013. – 22 листоп.
 2. Верстова, Т. Вечір пам’яті жертв Голодомору 1932–33 рр. у Широкій Греблі [відбувся в б-ці] / Т. Верстова // RIA-Козятин. – 2015. – 3 груд. – С. 7 : фот.
 3. Галкіна, І. Рік тридцять третій... : [у Бар. ЦРБ відбувся захід до Дня пам’яті жертв голодоморів] / І. Галкіна // Поділ. край. – 2015. – 4 груд. – С. 4 : іл.
 4. Глушак, Т. У графі «причина смерті» – помер від голоду... : [у б-ці с. Сосонка Вінниц. р-ну зберігаються унікальні матеріали про Голодомор 1932–1933 рр.] / Т. Глушак // Вінниччина. – 2016. – 3 лют. – С. 6 : кольор. фот.
 5. «Голод та голодомор на Поділлі 1920–1940 рр.» : [презентація кн. відбулася в Тульчин. ЦРБ] // Тульчин. край. – 2007. – 28 листоп. – С. 2.
 6. Горбачова, Д. Трагічні уроки історії : [урок-реквієм пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр. проведено у б-ці с. Рів] / Д. Горбачова // Жмерин. меридіан. – 2015. – 12 груд. – С. 4 : фот.
 7. Грицишина, В. Чорні крила голодомору : [іст. година пам’яті «Голодомор: чорна сповідь моєї Вітчизни» відбулася у Хмільниц. район. б-ці для дітей] / В. Грицишина // 13 округ. – 2015. – 28 листоп.
 8. Думен, В. Молодим – про минуле : [у б-ці сімейн. читання м. Жмеринка відбувся захід «Три голодомори в Україні: як це було»] / В. Думен // Інфо Жмеринка. – 2014. – 28 листоп. – С. 5 : кольор. фот.
 9. Ковпак, Г. Схилімо голови в скорботі (вечір-реквієм, присвячений жертвам голодомору) [відбувся в Піщан. район. б-ці] / Г. Ковпак // Піщан. вісті. – 2013. – 29 листоп. – С. 2.
 10. Коляда, Л. Переступити через правду не можна : [урок пам’яті «Прах мільйонів жертв Голодомору стукає у наші серця» відбувся у Хмільниц. район. біб-ці для дітей] / Л. Коляда // Життєві обрії. – 2013. – 22 лист. – с.4.
 11. Кордонська, А. Гіркий досвід минулого: пам’яті жертв голодомору та політичних репресій в Україні : [в Могилів-Поділ. ЦРБ проведено усний журн. «Голод 1932–1933 рр. мовою документів, очима істориків та письменників»] / А. Кордонська // Вінниччина. – 2015. – 2 груд. – С. 7 : кольор. фот.
 12. Кривоніс, О. Книги про Голодомор передано у «Тімірязєвку» : [держ. архів СБУ підготовив і передав б-кам та провід. вищим навч. закл. України добірка вид. про Голодомор 1932–1933 рр.] / О. Кривоніс // Вінниччина. – 2010. – 17 лют. – С. 4.
 13. Куцак, В. «Повинні пам’ятати, щоб не допустити» : [на Бершадщині пройшов семінар шк. бібліотекарів, присвяч. пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр.] // Бершад. край. – 2005. – 30 листоп.
 14. Левшун, Н. Померли від голоду... : [за участю б-ки с. Тартак Жмерин. р-ну відбулися заходи з вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр.] / Н. Левшун // Жмерин. меридіан. – 2014. – 29 листоп. – С. 4.
 15. Лищук, Г. Згадайте нас – бо ми ж колись жили : [в Піщан. ЦРБ відбувся захід до Дня пам’яті жертв голодомору] / Г. Лищук // Піщан. вісті. – 2015. – 11 груд. – С. 4 : фот.
 16. Людей, що не дожили вік, не забувай! : [про вечір пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр., що відбувся в б-ці с. Печера] // Тульчин. край. – 2015. – 4 груд. – С. 2 : фот.
 17. Макаревич, Л. Голгофа голодної смерті : [у Козятин. ЦРБ відбулися заходи з вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр.] / Л. Макаревич // RIA-Козятин. – 2007. – 29 листоп.
 18. Мартинов, А. Над білим янголом скорботи : [у Тиврів. ЦРБ відбулися заходи з вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр.] / А. Мартинов // Маяк. – 2012. – 23 листоп.
 19. Медведєв, В. Трагедія, масштаби якої неможливо збагнути... : [в Бар. ЦРБ відбувся захід з вшанування пам’яті жертв голодоморів та політ. репресій] / В. Медведєв // Барчани. – 2016. – 2 груд. – С. 5 : іл.
 20. Медведєв, В. У бібліотеці запалили свічу пам’яті жертвам Голодомору : [в Бар. ЦРБ відбувся урок-реквієм «Голодомор: факти, проблеми, люди»] / В. Медведєв // Барчани. – 2015. – 4 груд. – С. 3 : іл.
 21. Мельник, А. Від Голодомору 1932–1933-х років загинув кожний п’ятий вінничанин, серед яких більшість діти... : [упр. СБУ передало до обл. б-ки ім. К. А. Тімірязєва, ЦРБ Могилів-Поділ. р-ну та ВНТУ понад 80 кн. про Голодомор та політ. репресії] / А. Мельник // 33-й канал. – 2010. – 17 лют. – С. 7.
 22. Мельник, Г. Година пам’яті : [у ЦРБ смт Муровані Курилівці відбулася година пам’яті, присвяч. подіям 30-х рр. ХХ ст.] / Г. Мельник // Наше Придністров’я. – 2008. – 28 листоп.
 23. Мельник, Г. Дзвони пам’яті : [у Мурованокуриловец. ЦРБ відбувся семінар бібл. працівників на тему: «Україна пам’ятає – світ визнає», присвяч. 75-м роковинам Голодомору 1932–1933 рр.] / Г. Мельник // Наше Придністров’я. – 2008. – 21 листоп.
 24. Меснянкін, Є. Палає свіча пам’яті : [у Бар. ЦРБ для дітей відбувся захід, присвяч. пам’яті жертв Голодомору] / Є. Меснянкін // Барчани. – 2008. – 28 листоп. – С. 3.
 25. Місінкевич, Л. Голодомор – забуттю не підлягає : [у Бар. ЦРБ відбувся урок пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр.] / Л. Місінкевич // Поділ. край. – 2011. – 9 груд. – С. 7.
 26. Місінкевич, Л. Урок пам’яті : [у Бар. ЦРБ проведено урок пам’яті «Україна пам’ятає, світ визнає», присвяч. Голодомору 1932–1933 рр.] / Л. Місінкевич // Поділ. край. – 2008. – 28 листоп.
 27. Міхалаш, Ю. Голодомор: назвати всіх жертв поіменно: [про наявність в Крижопіл. ЦРБ літ., присвяч. Голодомору 1932–1933 рр.] / Ю. Міхалаш // Сіл. новини. – 2008. – 28 листоп. – С. 2.
 28. Назвати всіх жертв поіменно : [в Ямпіл. ЦРБ відбулася презентація «Книги пам’яті жертв Голодомору»] // Ямпіл. вісті. – 2008. – 26 листоп.
 29. Не згасне пам’яті свіча : [в Ямпіл. ЦРБ відбулася година-реквієм «Розіп’ята душа на хресті всевишньої печалі», приурочен. 80-й річниці Голодомору 1932–33 рр.] // Ямпіл. вісті. – 2013. – 4 груд.
 30. Овчарук, Л. «Запали свічу» : [про захід в Петрашів. б-ці, присвяч. роковинам Голодомору 1932–1933 рр.] / Л. Овчарук // Тульчин. край. – 2014. – 3 груд. – С. 4 : фот.
 31. Пеліховська, Я. Ця пам’ять – наша совість : [у Бар. район. б-ці для дітей проведено урок-реквієм «Пам’яті жертв Голодомору»] / Я. Пеліховська // Поділ. край. – 2007. – 24 листоп.
 32. Петрина, М. Правда про Голодомор : [за підтримки від. освіти райдержадмін. у Бар. ЦРБ відбувся «круглий стіл», присвяч. Голодомору 1932–1933 рр.] / М. Петрина // Барчани. – 2006. – 2 груд. – С. 5.
 33. Петрина, М. Україна пам’ятає – світ визнає : [у Бар. ЦРБ відбувся урок пам’яті, присвячен. Голодомору 1932–1933 рр.] / М. Петрина // Барчани. – 2008. – 21 листоп. – С. 5.
 34. Покрищук, Н. Пам’ятати, щоб ніколи не повторити : [в Іллінец. ЦРБ провели заходи по відзначенню 75-річчя Голодомору 1932–1933 рр.] / Н. Покрищук // Труд. слава. – 2008. – 16 січ. – С. 2.
 35. Презентація книги : [у приміщенні Бершад. РДА відбулася презентація кн. « Голод та голодомор на Поділлі 1920–1940 рр.», яку провели працівники район. б-ки] // Бершад. край. – 2007. – 24 листоп.
 36. Реквієм по замучених голодом : [у Ямпіл. ЦРБ провели годину пам’яті за жертвами Голодомору 1932–1933 рр.] // Ямпіл. вісті. – 2016. – 7 груд.
 37. Рипко, Г. Запаливши пам’яті свічу... : [про вечір пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр. у б-ці с. Демидівка] / Г. Рипко // Жмерин. меридіан. – 2013. – 7 груд. – С. 3 : фот.
 38. «Розп’ята душа на Хресті всевишньої печалі» : [під такою назвою в район. б-ці для дорослих відбувся урок-реквієм, приуроч. пам’яті жертв Голодомору 1932–33 рр.] // Ямпіл. вісті. – 2008. – 26 листоп.
 39. Рудик, І. Зрони сльозу, щоб залишилася вона живою іскрою... : [у Бар. район. б-ці відбулася презентація кн. «Голод і голодомор на Поділлі 1920–1940 рр.»] / І. Рудик // Барчани. – 2007. – 24 листоп. – С. 4.
 40. Рудик, І. Люди гинули з думкою про кусень хліба : [у Бар. ЦРБ відбувся урок пам’яті про Голодомор 1932–1933 рр.] / І. Рудик // Барчани. – 2010. – 26 листоп. – С. 3.
 41. Рудик, І. Не згасни, свічко пам’яті! : [у Бар. ЦРБ відбувся захід з вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр.] / І. Рудик // Барчани. – 2009. – 4 груд. – С. 3.
 42. Рудукан, Н. «Голодомор – чорна сповідь моєї Вітчизни» : [вечір-реквієм з вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр. відбувся в Ямпіл. ЦРБ] / Н. Рудукан // Ямпіл. вісті. – 2017. – 6 груд.
 43. Сауляк, В. Не згасне пам’яті свіча : [в ЦРБ смт Муровані Курилівці відбувся захід із нагоди 80-х роковин Голодомору] / В. Сауляк // Наше Придністоров’я. – 2013. – 28 листоп.
 44. Сокіл, Л. «Схилімо голови в скорботі» : [в Піщан. ЦРБ відбувся вечір-реквієм, присвяч. жертвам Голодомору 1932–1933 рр.] / Л. Сокіл // Піщан. вісті. – 2014. – 5 груд. – С. 4 : фот.
 45. Соляр, Н. Лихоліття Голодомору: 25 червня в читальній залі Центральної районної бібліотеки працівникам сільських книгозбірень було презентовано книгу «Лихоліття Голодомору: хроніка Козятинського району» / Н. Соляр // Вісн. Козятинщини. – 2009. – 6 лип. – С. 6.
 46. Третяк, К. Голод. Лихоліття. Геноцид : [у б-ці с. Чечелівка Гайсин. р-ну відбулася зустріч з очевидцями Голодомору 1932–1933 рр.] / К. Третяк // Гайсин. вісник. – 2012. – 13 груд.
 47. [У Калинівській ЦРБ експонується книжкова виставка «Український Голодомор 1932–1933 рр. в історії й літературі] // Прапор перемоги. – 2007. – 21 листоп. – С. 2.
 48. Шуткевич, О. Погляд американця на криваву історію України: директор видавництва «Дуліби», М. Гримич привезла до Вінниці світовий бестселер «Криваві землі. Європа між Гітлером та Сталіним», який у 2010 році видав американський історик, професор Т. Снайдер. Презентація видання відбулася у Вінницькій ОУНБ імені К. А. Тімірязєва / О. Шуткевич // Вінниц. газ. – 2016. – 12 квіт. – С. 7 : фот.
 49. Шуть, О. Жнива скорботи : [вечір-реквієм в Чечельниц. район. б-ці для дорослих по невинно загиблим під час Голодомору 1932–1933 рр.] / О. Шуть // Чечельниц. вісн. – 2005. – 10 груд. – С. 3.
 50. Шуть, О. В. «Над білим ангелом скорботи – незгасний духу смолоскип» : [вечір, присвяч. пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр. проведено в Чечельниц. ЦРБ] / О. В. Шуть // Чечельниц. вісн. – 2007. – 24 листоп. – с. 2.
 1. Заєць, В. Обіцяли «світле майбутнє», а настала страшна темрява... : [про фільм С. М. Дудки «Час темряви», присвяч. Голодомору 1932–1933 рр. в Україні, в якій згадується Вінниц. обл.] / В. Заєць // Культура і життя. – 2004. – 12 трав. – С. 3.
 2. Кобильченко, О. Увічнили пам’ять фільмом : [прем’єра док. стрічки «Голодомор у Губнику. Свідчення очевидців» відбулась у сіл. БК с. Губник Гайсин. р-ну] / О. Кобильченко // Вінниччина. – 2007. – 4 груд. – С. 3.
 3. Новосад, К. По кому звучить реквієм?: [у муз.-драм. театрі ім. М. Садовського прозвучав «Реквієм» Й. Брамса, який музиканти присвятили жертвам Голодомору1932–1933 рр.] / К. Новосад // Вінниц. газ. – 2009. – 24 листоп. – С. 2.
 4. Редакція «Власно» презентувала вінничанам фільм : [у День соборності вінничанам презентували демоверсію фільма «Таємнича Вінниччина. Репресії 30-х рр..», під час проведення заходу присутні згадували Голодомор 1932–1933 рр.] // Правди сила. – 2018. – 24 січ. – С. 12.
 5. Руда, М. Згадуючи Голодомор на Ямпільщині : [відбулася презентація фільму «Згадуючи Голодомор 1932–1933 рр.» (авт. О. Домбровський)] / М. Руда // Ямпіл. вісті. – 2017. – 15 берез.
 6. Степанюк, В. А. Прости, народе Божий... : сценарій до Дня пам’яті жертв Голодомору 1932–33 років / В. А. Степанюк // З мукою-любов'ю до землі / В. А. Степанюк. – Вінниця, 2011. – С. 56–63.
 7. Степанюк, В. А. Трагічні сторінки історії. Голодомор 1932–33 рр. : літ.-муз. композиція за творами М. Дороша «Зламані колоски», «Чорні покоси» та Р. Конквеста «Жнива скорботи» / В. А. Степанюк // З мукою-любов'ю до землі / В. А. Степанюк. – Вінниця, 2011. – С. 84–97. – Бібліогр. в кінці ст.
 8. Стихла пісня солов’їна : [пісня про 30-ті рр.] / слова Я. Тарасюка ; музика Я. Тарасюка Колос. – 2013. – 22 листоп. – С. 5.
 1. Багнюк, Л. Схиляємось в доземному уклоні : [у с. П’ятківка відкрито пам’ятник жертвам Голодомору 1932–1933 рр.] / Л. Багнюк // Бершад. край. – 2007. – 23 листоп.
 2. Байда, С. І плакали свічі скорботою : [про відкриття у Крижополі пам’ятника жертвам Голодомору 1932–1933 рр.] / С. Байда // Сіл. новини. – 2007. – 28 листоп. – С. 1.
 3. Байда, С. Перехрестя болючої пам’яті : [до 75-х роковин Голодомору 1932–1933 рр. у с. Вільшанка Крижопіл. р-ну було встановлено символіч. хрест] / С. Байда // Сіл. новини. – 2008. – 25 листоп. – С. 1.
 4. Бєлова, А. Пам’ятник жертвам Голодомору спорудив у с. Вовчинці земляк із Києва : [ректор Київ. ун-ту ім. Б. Грінченка В. Огнев’юк за власні кошти спорудив пам’ятник жертвам Голодомору 1932–1933 рр.] / А. Бєлова // RIA-Козятин. – 2013. – 5 груд. – С. 2.
 5. Бондар, С. Пам’ятний знак жертвам Голодомору 1932–1933 рр. [у с. Курилівка Хмільниц. р-ну] : [образотвор. матеріал] / С. Бондар // Сповідь перед земляками : до 400-річчя с. Курилівки Хмільницького району / С. Бондар. – Вінниця, 2016. – С. 103 : фот.
 6. В пам’ять про загиблих земляків: уродженець Хомутинець Андрій Бондар профінансував виготовлення пам’ятника жертвам голодоморів // Прапор перемоги. – 2009. – 1 груд. – С. 1.
 7. Вісті з територіальних громад : [про відкриття пам’ят. знака жертвам Голодомору 1932–1933 рр. у с. Лаврівка Вінниц. р-ну] // Поділ. зоря. – 2007. – 29 листоп. – С. 1.
 8. Володимир Оврах (Вінниця). Пам’ятник жертвам Голодомору в 1932–1933 рр. у м. Вінниці, 2008. Вапняк : [образотвор. матеріал] // Образотвор. мистецтво. – 2008. – № 4. – С. 39 : фот.
 9. Гадасюк, С. У Сербинівцях відкрито пам’ятник жертвам Голодомору / С. Гадасюк // Жмерин. меридіан. – 2016. – 2 лип. – С. 3.
 10. Голодомор – наша вічна пам'ять : [Хмільниц. міськрада звертається до хмільничан щодо збору коштів для облаштування меморіал. Скверу жертвам голодомору і політ. репресій] // Життєві обрії. – 2017. – 13 квіт.
 11. Горбанский, П. Голодомор – причина раздора : [між Україною та Росією. Є фото пам’ятника жертвам Голодомору у Вінниці] / П. Горбанский // 20 хвилин. – 2008. – 15 листоп. – С. 5.
 12. Гребельський, С. Безкровна війна : [про відкриття монументу жертвам Голодомору 1932–33 рр. у с. Порик Хмільниц. р-ну] / С. Гребельський // Погляд. – 2007. – 24 листоп. – С. 2.
 13. Демедюк, І. Пам’ятник жертвам Голодомору побудовано за кошти сім’ї [С. С. Шевченка, жителя с. Сажки Немирів. р-ну] / І. Демедюк // Прибуз. новини. – 2008. – 1 серп. – С. 1–2.
 14. Дзвін пам’яті : [пам’ят. знак репресованому селу та жертвам Голодомору 1932–33 рр. у с. Микулинці] // Літин. вісн. – 2006. – 8 груд.
 15. Драганенко, Л. Скорботний біль – пам’ятка живим : [до 75-річчя Голодомору 1932–1933 рр. встановлено пам’ятник у с. Стратіївка] / Л. Драганенко // Чечельниц. вісн. – 2008. – 19 квіт. – С. 4.
 16. Дубовий, М. Не можна забути свій рід-родовід : [відкриття пам’ят. знаку жертвам Голодомору 1932–1933 рр. у с. Вишенька Хмільниц. р-ну] / М. Дубовий // Життєві обрії. – 2007. – 15 груд.– С. 3.
 17. Заиковатый, И. Ангел с колосками – в память винничанам, погибшим от голодомора : [на площі ім. В. Стуса планується встановлення монумента] / И. Заиковатый // Здоров’я. Події. Час. – 2008. – 10 верес. – С. 28.
 18. Залюбівська, В. Відкрито ще один символ пам’яті : [про відкриття пам’ятника жертвам Голодомору 1932–1933 рр. у Томашполі] / В. Залюбівська // Томашпіл. вісн. – 2008. – 19 листоп.
 19. Запалили свічі пам’яті : [про мітинг та відкриття в Липовці пам’ят. знака жертвам Голодомору 1932–1933 рр.] // Липовец. вісті. – 2008. – 25 листоп.
 20. Зеленюк, В. «Дерево життя» – біля школи : [знак «дерево життя» в пам’ять жертв Голодомору 1932–1933 рр. встановлено в с. Васютинці Бар. р-ну] / В. Зеленюк // Вінниччина. – 2008. – 25 листоп. – С. 2.
 21. Зозів вшановує жертв Голодомору : [про встановлення пам’ятника жертвам Голодомору 1932–1933 рр. у с. Зозів Липовец. р-ну] // Липовец. вісті. – 2007. – 21 листоп.
 22. І плакали свічі скорботою : [про відкриття пам’ятника жертвам голодоморів у Крижополі] // Сіл. новини. – 2007. – 28 листоп. – С. 1.
 23. «І стоїть ще й тепер Україна, як скорботна й німа, край могил» : [у с. Петрашівка відбулось відкриття пам’ят. знаку жертвам Голодомору 1932–1933 рр.] // Вісті Тепличчини. – 2008. – 16 трав. – С. 1.
 24. Імена на граніті: 288 жертв голодомору увічнено у Дружелюбівці [Калинів.р-ну] // Прапор перемоги. – 2013. – 26 листоп. – С. 2.
 25. Катеринич, А. Вимерло ціле село : [про відкриття скорбот. стели в пам’ять жертв Голодомору 1932–1933 рр. у с. Сугаків Могилів-Поділ. р-ну] / А. Катеринич // 20 хвилин. – 2008. – 15 лип. – С. 4.
 26. Катеринич, А. Заклали березовий сквер : [учні ЗОСШ № 1 м. Могилів-Подільський заклали сквер біля пам’ят. знака жертвам Голодомору 1932–1933 рр.] / А. Катеринич // Вінниччина. – 2008. – 23 квіт. – С. 4.
 27. Катеринич, А. «Прости нас, роде, що мовчали!» : [у Конатківцях Шаргород. р-ну відкрито пам’ятник жертвам Голодомору 1932–1933 рр., автор якого – худож. В. Очеретюк] / А. Катеринич // Вінниччина. – 2008. – 9 груд. – С. 3.
 28. Кізка, В. Глумління під дахом місцевої влади : [в Ямпіл. міськ. парку знищені скульптури, присвяч. жертвам Голодомору 1932–1933 рр.] / В. Кізка // 33-й канал. – 2009. – 24 черв. – С. 14.
 29. Клівіцька, Г. Незгасні свічки болю та скорботи... : [про встановлення пам’ятника односельцям, які померли від голоду в 1932–33 рр. у с. Почапинці] / Г. Клівіцька // Жмерин. меридіан. – 2014. – 13 груд. – С. 4.
 30. Кобильченко, О. Наш спільний біль : [про відкриття пам’ятника жертвам Голодомору 1932–1933 рр. в селі Пикові Калинів. р-ну] / О. Кобильченко // Вінниччина. – 2008. – 25 листоп. – С. 2.
 31. Кобильченко, О. Пам’ятник жертвам Голодомору : [про пам’ятник жертвам Голодомору 1932–1933 рр. у Крижополі] / О. Кобильченко // Вінниччина. – 2007. – 20 листоп. – С. 1.
 32. Ковч, Ю. Незабутнє : [у с. Кисляк Гайсин. р-ну за підтримки ФГ «Чиста криниця» відкрито пам’ят. знак жертвам Голодомору 1932–1933 рр.] / Ю. Ковч // Трибуна праці. – 2011. – 2 груд.
 33. Ковч, Ю. Пам’ятний знак біля церкви : [у с. Кисляк Гайсин. р-ну звели пам’ят. знак померлим від голоду] / Ю. Ковч // Сіл. вісті. – 2012. – 9 лют. – С. 2.
 34. Ковч, Ю. Політика конкретних справ : [у с. Степашки Гайсин. р-ну відкрито пам’ятник жертвам Голодомору 1932–1933 рр.] / Ю. Ковч // Трибуна праці. – 2005. – 6 груд.
 35. Коляструк, О. А. Пам’ятник жертвам Голодомору 1932–33 рр. Хмельницьке шосе / О. А. Коляструк // Пам’ятки історії та культури Вінницької області. Вінниця / Обл. робоча група тому Зводу пам’яток історії та культури Вінниц. обл. – Вінниця, 2016. – С. 158.
 36. Комар, П. На вічний спокій, на вічну пам’ять : [відкриття пам’ят. знаку жертвам Голодомору 1932–1933 рр. у с. Лозна Хмільниц. р-ну] / П. Комар // Життєві обрії. – 2008. – 28 листоп. – С. 4.
 37. Корчмарюк, Н. Хліб у пам’ять про жертви Голодомору : [про пам’ятн. знак жертвам Голодомору 1932–1933 рр. у с. Токарівка] / Н. Корчмарюк // Жмерин. меридіан. – 2010. – 7 серп. – С. 4.
 38. Крижанівський, М. Освятили слізьми : [пам’ятник жертвам Голодомору 1932–1933 рр. встановлено в с. Сугаки Могилів-Поділ. р-ну] / М. Крижанівський // Слово Придністров’я. – 2008. – 6 черв. – С. 1.
 39. Кузик, М. Голодна смерть – велике горе : [про пам’ятник жертвам Голодомору 1932–1933 рр. у с. Тернівка Бершад. р-ну] / М Кузик // Бершад. край. – 2007. – 23 трав.
 40. Максимець, О. Балада про 33-й : [для пам’ят. знаку жертвам Голодомору 1932–1933 рр. у с. Степанівка Вінниц. р-ну збирали кошти всією громадою] / О. Максимець ; фото І. Карлицького // Независимый курьер. – 2007. – 28 листоп. – С. 23.
 41. Мартинов, А. Пам’ятник жертвам Голодомору [відкрито в с. Шершні Тиврів. р-ну] / А. Мартинов // Маяк. – 2009. – 6 жовт.
 42. Мельник, А. Невинно убієнним – від живих – Реквієм : [про відкриття пам’ятника жертвам Голодомору 1932–1933 рр. в м. Шаргород] / А. Мельник // Шаргородщина. – 2008. – 29 листоп. – С. 3.
 43. Мозгова, Т. У Лозівці встановлено пам’ятник жертвам Голодомору : його виготовлення та облаштування пам’ятного місця профінансував фермер с. Лозівка Козятинського району Василь Демидюк / Т. Мозгова // Вісн. Козятинщини. – 2015. – 23 квіт. – С. 4.
 44. На Винничине установили памятник жертвам Голодомора : [у с.Уланів Хмільниц. р-ну відкрили пам’ятник жертвам Голодомору 1932–33 рр.] // Вінниц. реалії. – 2011. – 30 листоп. – С. 2.
 45. Нагачевський, А. Відкрито пам’ятник жертвам Голодомору [в с. Василівка Тиврів. р-ну] / А. Нагачевський // Маяк. – 2009. – 4 груд.
 46. Нагребецький, А. Н. Пам’ятник заморених голодом людей у Конатківцях : [образотвор. матеріал] / А. Н. Нагребецький // Конатківці – єдине село на планеті / А. Н. Нагребецький ; керівник проекту В. О. Берещук ; Центр дослідж. історії Поділля Ін-ту історії України НАН України при Кам'янець-Поділ. нац. ун-ті ім. І. Огієнка, Вінниц. філія, Вінниц. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України. – Вінниця, 2016. – С. 177 : фот.
 47. Околодько, О. Не забуваймо минулого в ім’я майбутнього : [відкриття пам’ят. знака загиблим від Голодомору в 1932–1933 рр. у с. Соломирка Хмільниц. р-ну] / О. Околодько // Життєві обрії. – 2004. – 21 квіт.
 48. Осаволюк, С. У пам’яті народній назавжди залишаться трагічні події 1932–33 років : [про відкриття монумента жертвам Голодомору 1932–1933 рр. у с. Гущинці Калинів. р-ну] / С. Осаволюк // Прапор перемоги. – 2008. – 4 листоп. – С. 1.
 49. Остапенко, Т. Це... потрібно живим : [у с. Забужжя Немирів. р-ну відкрито пам’ятник жертвам Голодомору 1932–1933 рр.] / Т. Остапенко // Громада. – 2005. – 24 груд. – С. 4.
 50. Очистити криницю історії : [про відкриття пам’ят. знаків жертвам Голодомору 1932–1933 рр. у Літині та в с. Селище Літин. р-ну] // Літин. вісн. – 2007. – 30 листоп.
 51. Пам’ятний знак жертвам Голодомору : [образотвор. матеріал] // Могилів-Подільський / редкол. В. Колесник [та ін.]. – Могилів-Поділ., 2014. – С. 9 : фот.
 52. Пам’ятник жертвам голодоморів у Шершнях : [фот.] // Тиврівщина [образотвор. матеріал] : альбом / авт.-уклад.: А. Стебелєв, Є. Очеретяний. – Вінниця, 2015. – С. 38.
 53. Пам’ять вічна і незнищенна : [про пам’ятник жертвам Голодомору 1932–1933 рр. у Бершаді] / фото Р. Храновського // Вінниччина. – 2008. – 2 груд. – С. 3.
 54. Петрина, М. Засідання виконкому міськради : [питання встановлення пам’ятника жертвам голодоморів у м. Бар вирішували на засіданні виконкому міськради] / М. Петрина // Барчани. – 2009. – 12 черв. – С. 4.
 55. Петрина, М. Спеціальна комісія міськради визначилася [щодо пам’ят. знаків та пам’ятників жертвам голодоморів та політ. репресій у м. Бар] / М. Петрина // Барчани. – 2009. – 7 серп. – С. 2.
 56. Плотніков, М. Фото з конверта : [про відкриття в с. Стражгород Теплиц. р-ну пам’ят. знаку жертвам Голодомору 1932–1933 рр.] / М. Плотніков // Вісті Тепличчини. – 2006. – 7 жовт.
 57. Поплавська, Т. Траурна хода під дощем : [про відкриття пам’ятника жертвам Голодомору 1932–1933 рр. у Вінниці] / Т. Поплавська // RIA. – 2008. – 26 листоп. – С. 16.
 58. Правда завжди об’єднує народ : [про відкриття пам’ятника жертвам Голодомору 1932–1933 рр. у м. Могилів-Подільський] // Краяни. – 2007. – 27 листоп. – С. 1.
 59. Резник, В. «Я хотів ср...ти на ваш голодомор!» : [події у Літині при відкритті пам’ят. знаку] / В. Резник, І. Василько // 33-й канал. – 2003. – 26 листоп. – С. 3.
 60. Сауляк, В. У Конищеві відкрили пам’ятну стелу жертвам голодомору / В. Сауляк // Наше Придністров’я. – 2014. – 28 листоп.
 61. Синицький, В. В моєму рідному селі : [про меморіал. стелу жертвам Голодомору 1932–1933 рр. у с. Юшківці] / В. Синицький // Обрії Оратівщини. – 2007. – 8 лют.
 62. Скорочан, Н. Голод – це страшна річ : [3 черв. 2012 р. відбулося відкриття монументу пам’яті жертвам Голодомору 1932–1933 рр. у с. Букатинка Чернівец. р-ну] / Н. Скорочан // Чернівец. зоря. – 2012. – 15 черв.
 63. Смілянець, А. Їх було 168 : [про відкриття в с. Сосонка Вінниц. р-ну пам’ятника жертвам Голодомору 1932–33 рр.] / А. Смілянець // Сіл. вісті. – 2008. – 10 жовт. – С. 2.
 64. Стороженко, Г. Воронівці відсвяткували 500-річчя : [у селі відбулося відкриття пам’ятника жертвам Голодомору 1932–1933 рр., автори – Василь і Микола Шакула] / Г. Стороженко // 33-й канал. – 2008. – 9 лип. – С. 7.
 65. Томусяк, С. Є дати, які страшно навіть і згадати. Але не згадувати – ще страшніше : [про відкриття пам’ятника жертвам Голодомору 1932–1933 рр. у с. Сосонка] / С. Томусяк // Поділ. зоря. – 2008. – 2 жовт. – С. 1.
 66. Томусяк, С. У Сосонці відкрито меморіал : [про відкриття пам’ятника жертвам Голодомору 1932–1933 рр.] / С. Томусяк // Вінниччина. – 2008. – 3 жовт. – С. 1. – (Спец. вип. газ. «П’ятниця»).
 67. Трошкова, А. День скорботи у Біленах [Чернівец. р-ну, де відкрито монумент жертвам голодоморів 1932–1933 та 1947 рр.] / А. Трошкова // Вінниччина. – 2006. – 24 жовт. – С. 4.
 68. У Конищеві [Мурованокуриловец. р-ну] відкрили пам’ятну стелу жертвам Голодомору // Наше Придністров’я. – 2014. – 28 листоп. – С. 1, 2.
 69. «У 33 розіп’яли Христа, а в 33-ім Україну» : [про пам’ят. зна жертвам Голодомору 1932–1933 рр.у с. Степанівка Вінниц. р-ну] // Поділ. радниця. – 2007. – 5 груд. – С. 1, 8.
 70. Увічнення пам’яті жертв голодоморів : [відкриття пам’ятників жертвам Голодомору 1932–1933 рр. у с. Жданівка та с.Уланів Хмільниц. р-ну] // Життєві обрії. – 2011.– 11 груд.
 71. Уретій, О. Громадський подвиг лейтенанта запасу : [В. Т. Трибухівський за власний кошт спорудив пам’ятник жертвам Голодомору 1932–33 рр. у с. Забужжя Немирів. р-ну] / О. Уретій // Крила України. – 2007. – 27 серп.–1 верес. – С. 9.
 72. Хмелівський, В. Сам собі режисер : [про спорудження пенсіонером С. Б. Гржибовецьким із с. Велика Клітенка Хмільниц. р-ну пам’ятника жертвам Голодомору 1932–1933 рр.і сталін. репресій] / В. Хмелівський // Вінниц. відом. – 2007. – 12 квіт. – С. 9.
 73. Хто не пам’ятає трагічного минулого, той приречений пережити його вдруге : [встановлення Пам’ятного Хреста пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр. у Хмільнику] // Життєві обрії. – 2006. – 2 груд.
 74. Царенко, М. Пам’ятники Вінниці: кого і як ми увічнюємо? : [зокрема про пам’ятник жертвам Голодомору 1932–1933 рр.] / М. Царенко // Вінниччина. – 2009. – 4 берез. – С. 3.
 75. Царенко, М. У Хмільнику збудують пам’ятник жертвам голодомору та репресій / М. Царенко // Подолія. – 2006. – 28 листоп.
 76. Це потрібно живим : [у Клембівці встановлено пам’ятник жертвам Голодомору 1932–1933 рр.] // Ямпіл. вісті. – 2013. – 4 груд.
 77. Цимбал, В. Вшанування пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій : [у с. Сосонка біля Хреста жителям–жертвам Голодомору 1932–1933 рр. відбулася панахида за померлими] / В. Цимбал // Поділ. зоря. – 2015. – 10 груд. – С. 3.
 78. Чернега, Н. У с. Вовчинці відкрито пам’ятник жертвам Голодомору : [ректор Київ. ун-ту ім. Б. Грінченка В. Огнев’юк за власні кошти спорудив пам’ятник жертвам Голодомору 1932–1933 рр.] / Н. Чернега // Вісн. Козятинщини. – 2013. – 28 листоп. – С. 1, 3.
 79. Чернійчук, Л. Не забуває минулого в ім’я майбутнього : [про скульптора І. Гунченка, який створив пам’ят. знаки жертвам Голодомору 1932–1933 рр. у селах Соломирка, Томашпіль, Кривошиї, Курилівка] / Л. Чернійчук // Життєві обрії. – 2014. – 13 черв. – с.4.
 80. Чорна, Г. Голгофа голодної смерті : [про поминал. тиждень за жертвами Голодомору 1932–1933 рр, що завершився відкриттям у Томашполі пам’ятника жертвам Голодомору] / Г. Чорна // Вінниччина. – 2008. – 25 листоп. – С. 1.
 81. Шакула, М. П. Пам’ятник жертвам Голодомору в с. Воронівцях [образотв. матеріал] / М. П. Шакула // З мукою-любов’ю до землі / В. А. Степанюк. – Вінниця, 2011. – С. 149 : фот.
 82. Швець, В. Час запалити свічу : [у с. Мала Мочулка відкрито пам’ят. знак жертвам Голодомору 1932–1933 рр.] / В. Швець // Вісті Тепличчини. – 2008. – 25 листоп. – С. 2.
 83. Шевченко, Т. Свіча пам’яті : [про увіковічення пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр. на Голодному кладовищі в с. Вахнівка Липовец. р-ну] / Т. Шевченко // Липовец. вісті. – 2008. – 23 квіт.
 84. Шевчук, Ф. Чорний граніт пам’яті : [у Тернівці Бершад. р-ну встановлено пам’ятник жервам Голодомору 1932–1933 рр.] / Ф. Шевчук // Вінниччина. – 2007. – 12 черв. – С. 3.
 85. Штупун, Н. У Степашках відкрили пам’ятник жертвам Голодомору : [у с. Степашки Гайсин. р-ну на кошти громади відкрито пам’ятник жертвам Голодомору 1932–1933 рр.] / Н. Штупун // 20 хвилин. – 2005. – 6 груд. – С. 6.
 86. Щербацька, М. У Вінниці з’явиться новий пам’ятник [жертвам Голодомору 1932–1933 рр. за проектом В. Овраха] / М. Щербацька // 20 хвилин. – 2008. – 22 серп. – С. 2.
 87. Ярославець, А. У Сосонці відкрито пам’ятник жертвам Голодомору 1932–1933 рр. : [меморіал пам’яті в с. Сосонка Вінниц. р-ну допомогли відкрити депутати райради] / А. Ярославець // Независимый курьер. – 2008. – 1 жовт. – С. 27.

Кращі прозові твори 80–90-х рр. ХХ ст. на тему штучного голодомору є здобутками художньо-історичної і художньо-документальної прози, зорієнтованої на архівні джерела, історичну та характерологічну вірогідність. Використання архівних матеріалів, листів, свідчень очевидців, повідомлень преси тощо – не лише формальна прикмета романів і повістей, а й одна з умов повновартісної реалізації письменницького наміру. 

Наталія Миколаївна Тимощук,

доцент кафедри української та іноземних мов ВНАУ

 1. Антонюк, О. М. Голодомор в приказках одного села (Кармалюкове) [Жмерин. р-ну] // Без минулого немає майбутнього : із історії м. Жмеринка / О. Антонюк. – Вінниця , 2013. – С. 114–116.
 2. Багрій, В. «33 – чорна зболена дата…» : [вірш] / В. Багрій // Подільська пектораль : літ.-мистец. альм. / упоряд. В. Д. Кобець. – Вінниця, 2002. – С. 6.
 3. Барбак, О. П. У 33-му: з бабусиних спогадів / О. П. Барбак // П'ятиповерхівка : поезії / О. П. Барбак. – Вінниця, 2014. – С. 55.
 4. Бегас, Н. С. Весна 33-го року / Н. С. Бегас // Соняшник цвіте : поезії / Н. С. Бегас. – Вінниця, 2008. – С. 20–21.
 5. Білоус, В. І. Недолю співаю козацького краю : автобіогр. роман-спогади (колективізація, розкуркулення, Голодомор) / В. Білоус. – 2-ге вид., доповн. – Вінниця : Книга–Вега, 2008. – 295 с. : іл., портр.
 6. Білоус, Д. Ти кажеш не було Голодомору? : [вірш] / Д. Білоус // Труд. слава. – 2008. – 21 листоп. – С. 1.
 7. Вакуловська, Т. В. Тридцять третє літо : [вірш про Голодомор] / Т. В. Вакуловська // Україна молода. – 2012. – 22 листоп. – С. 10.
 8. Вітенко, О. А. Голос 33-го : [вірш] / О. А. Вітенко // Стожари : літ.-мист. зб. № 9 / гол. ред. В. Лисенко. – Вінниця, 2007. – С. 28–30 ; Каліграфія життя : поезія та проза / О. А. Вітенко. – Вінниця, 2010. – С. 63–65.
 9. Войткова, В. П. Хлібина в дарунок: 75-м роковинам Голодомору в Україні : [вірш] / В. П. Войткова // Оберіг : літ.-мист. альм. / упоряд. А. Г. Гавришко-Бабічева. – Вінниця, 2013. – № 4. – С. 38.
 10. Волошенюк, І. С. Кунсткамера професора Нечипорука : [нарис про хірурга, д-ра мед. наук, проф. В. М. Нечипорука, зокрема про те як він пережив голод 33-го року] / І. С. Волошенюк // Мій письменницький гербарій / І. С. Волошенюк. – Вінниця, 2016. – С. 186–192.
 11. Воскобійник, О. Г. Повість моїх літ : публіцист. спогади / О. Г. Воскобійник; авт. літ. запису О. Чорногуз. – К. : Вус, 2005. – 342 с. : фот.
 12. Гальчевський, В. Запаліте, нащадки, свічу ; Отак ховали, сину мій… : [вірші] / В. Гальчевський // Життєві обрії. – 2007. – 24 листоп.
 13. Герасименко, О. Голодомор і інтелігенція: етюди з життя і з серця / О. Герасименко. – Вінниця : Едельвейс і К, 2008. – 72 с.
 14. Головатюк, П. Й. Мертвий гай. Вінок сонетів : односельчанам, які загинули від голоду у 1933 році і під час колективізації, присвячую / П. Й. Головатюк // Я купив би Вам, панно, півсвіту... : поезії / П. Й. Головатюк. – Вінниця, 2008. – С. 111–113.
 15. Головатюк, П. Й. Судні колоски / П. Й. Головатюк // Сніг на калині : поезії / П. Й. Головатюк. – Вінниця, 1993. – С. 17–18.
 16. Головатюк, П. Й. Хоч би раз… / П. Й. Головатюк // Я купив би Вам, панно, півсвіту... : поезії / П. Й. Головатюк. – Вінниця, 2008. – С. 78.
 17. Гордєєва, Є. І. Весна тридцять три / Є. І. Гордєєва // Зелені яблука: мого надвечір'я вірші / Є. І. Гордєєва. – Вінниця, 2012. – С. 96.
 18. Граб, А. П. Мученики : роман / А. П. Граб. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. міська друк., 1994. – 269 с.
 19. Гринчук, М. М. Молитва : [вірш] / М. М. Гринчук // Голод на Поділлі : книга свідчень / ред. В. П. Мацько. – Кам’янець-Подільський, 1993. – С. 55–56.
 20. Гуменюк, В. Голод : [вірш] / В. Гуменюк // Вінницький альбом. 1998 : літ.-худ. та історико-краєзнав. альм. / упоряд. В. Б. Петров. – Вінниця, 1999. – С. 96.
 21. Гуцало, Є. Голодомор : [повість] / В. Гуцало // Сльози божої матері / Є. Гуцало. – К., 1990. — C. 3–84.
 22. Десяк, І. У цім селі нема собак (жертвам 32–33 років присвячується) : [вірш] / І. Десяк // Чарівна криниченька : зб. літ. творів авт.-сучасників / упоряд. В. С. Горлей. – Вінниця, 2013. – С. 109–110.
 23. Джига, М. І. Голодний мор – червоний терор / М. І. Джига // Жити так просто! : вірші / М. І. Джига. – Вінниця, 2007. – С. 15–18.
 24. Добринська, Л. А. Плач – 33 / Л. А. Добринська // Спокуса : [поезія] / Л. А. Добринська. – Вінниця, 2007. – С. 86.
 25. Доляк, Н. Чорна дошка : роман / Наталка Доляк. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2015. – 368 с.
 26. Дорош, М. Голодомор : [вірш] / М. Дорош // Світлиця. – 2008. – № 1. – с.25.
 27. Дорош, М. Земляки! Пригадаймо убієнних :[вірш] // Життєві обрії. – 2007. – 17 лист. – с.3.
 28. Дорош, М. Ідуть активісти : [вірш] / М. Дорош // Життєві обрії. – 2007. – 2 груд.
 29. Дорош, М. Н. Бути з хлібом : у Воронівцях від голоду у 1932–1933 рр. загинуло більше 850 жителів. Мрія людини, що ледве врятувалася від обіймів голодної смерті / М. Н. Дорош // Свічадо рідної землі : вірші / М. Н. Дорош. – Вінниця, 2007. – С. 9–10.
 30. Дорош, М. Н. Розповідь про голод [вірш] / М. Н. Дорош // Перевесло : поезія / М. Н. Дорош. – Могилів-Подільський, 2001. – С. 20–22.
 31. Дорош, М. Н. Хліб / М. Н. Дорош // В полоні сонця і води : поезія / М. Н. Дорош. – Вінниця, 2015. – С. 50–52.
 32. Дмитренко, Ж. Голодомор : [вірш] / Ж. Дмитренко // Маяк. – 2008. – 21 листоп.
 33. Журба, О. «Налетіли птахи чорні та й на Україну» : [вірш] / О. Журба // Стожари : літ.-мист. альм. / упоряд. А. В. Скакодуб. – Вінниця, 2005. – С. 76.
 34. Загрійчук, А. Л. Пасха 1933 року / А. Л. Загрійчук // І я, о господи, чернець... : до двохвікового ювілею Подільської єпархії та 150-річчя Браїлівського Святотроїцького монастиря; зб. поезії; драм. етюд / А. Л. Загрійчук. – Вінниця, 1996. – С. 32.
 35. Заєць, І. І. Юнацькі роки: кінець 20-х – грозові 30-ті / І. І. Заєць // Далеке і близьке: світлини пам'яті : [повість-спогад] / І. І. Заєць. – Вінниця, 2004. – С. 5–34.
 36. Заміхора, Л. Мамо! Їсти… : [вірш] / Л. Заміхора // Пульсуючі джерела. – 2008. – 12 груд. – С. 7.
 37. Захарук, С. І. Дівчинка Христинка (зі спогадів очевидців Голодомору 1933 р.) / С. І. Захарук // Дорогою прозріння : вірші, гуморески, поеми, казки / С. І. Захарук. – Київ, 1999. – С. 40–41.
 38. Захарук, С. І. «Червона мітла» Голодомору і «Чорний ворон» репресій / С. І. Захарук // У нашім раї, на землі. Хроніка селянського роду : трилогія. Кн. 1: Обмануті надії / С. І. Захарук. – Вінниця, 2005. – С. 115–140.
 39. Звірик, А. П. Зося : [вірш про голодомор] / А. П. Звірик // Промінь : поезії / А. П. Звірик. – Вінниця, 1999. – С. 64–66.
 40. Звірик, А. П. Після голодного року / А. П. Звірик // Сопілкар : поезії / А. П. Звірик. – Вінниця, 2006. – С. 86–87.
 41. Звірик, А. П. Сонечко голодних літ / А. П. Звірик // Непрошені думи : поезії / А. П. Звірик. – Вінниця, 2013. – С. 36–37.
 42. Звірик, А. П. 1933–1993: Ситуація схожа / А. П. Звірик // Памфлетовник : памфлето-новели / А. П. Звірик. – Вінниця, 2014. – С. 180–183.
 43. Клен, Ю. З поеми «Прокляті роки» / Ю. Клен // Сто поетів Вінниччини за сто років. Антологія ХХ століття / уклад., вступ. слово, біограф. довід. А. М. Подолинний. – Київ, 2003. – С. 30– 32.
 44. Кобець, В. Д. Голод. 1933-ій рік / В. Д. Кобець // Сторожові вогні : вибр. твори / В. Д. Кобець. – Вінниця, 2016. – С. 112.
 45. Коваль, В. М. Ранок 33-го : [вірш] / В. М. Коваль // Оберіг : літ.-мист. альм. № 4 / упоряд. А. Г. Гавришко-Бабічева. – Вінниця, 2013. – С. 91.
 46. Коваль, Г. Голодомор / Г. Коваль // Серця струна голосна : поезії / Г. Коваль. – Липовець, 2007. – С. 20–21.
 47. Коваль, Н. Крушилівка тридцятого року : [уривок з повісті] / Н. Коваль ; пер. з рос. А. Подолинний // Вінниц. край. – 2017. – № 3. – С. 73–81.
 48. Козюк, Є. І. Косив голодний 33-й / Є. І. Козюк // Дорога життя : публіцистика, нариси, оповідання і вітання / Є. І. Козюк. – Вінниця, 2012. – С. 22–24.
 49. Козюк, Є. І. Людомор / Є. І. Козюк // Над Сниводою : вірші / Є. І. Козюк. – Київ, 2008. – С. 11.
 50. Козюк, Є. І. Сирітка тридцять третього / Є. І. Козюк // Сузір'я ліри : поезії / Є. І. Козюк, П. І. Ткачук, Г. П. Мовчанюк. – Хмільник, 1996. – С. 22.
 51. Кокот-Ледянський, С. Тисяча дев’ятсот тридцять третій рік / С. Кокот-Ледянський // Голодомор : дві п’єси / упоряд. і авт. передм. Л. З. Онишкевич. – Київ, 2008. – С. 19–65.
 52. Колесник, Л. Ф. Млинці : [оповідання] / Л. Ф. Колесник // Привиди пустельного кварталу : проза / Л. Ф. Колесник. – Вінниця, 2011. – С. 15–19.
 53. Колісник, А. Жахливий 33-ій : [вірш] / А. Колісник // Федорович, М. Сяючі зорі рідного краю. Збірник нарисів, статтей, інформаційних матеріалів про село Студена Піщанського району Вінницької області / М. Федорович. – Вінниця, Твори, 2018. – С. 135 : фот. – (Моя Вінниччина ; вип. 25).
 54. Коляса, І. На полі врожайному мама вмирала : [вірш] / І. Коляса // Пульсуючі джерела. – 2008. – 12 груд. – С. 7.
 55. Коляса, І. І. Хрести голодомору / І. І. Коляса // На хресній дорозі Ісуса : поезії / І. І. Коляса. – Вінниця, 2009. – С. 58–74.
 56. Косенко, І. Чорний листопад 33-го: [вірш] / І. Косенко // Трибуна праці. – 2015. – 27 листоп. – С. 1.
 57. Кравець, В. Голодомор : [вірш] / В. Кравець // Слово дністрове. Соняхи і зернята: поети Могилева-Подільського / уклад. П. М. Скорук. – Вінниця, 2017. – С. 120–121.
 58. Крайник, Г. Дідова груша: замордованим голодом 32–33-х років присвячую ; Марення Маланки : [оповідання] / Г. Крайник // Чарівна криниченька : зб. літ. творів авторів-сучасників / упоряд. В. С. Горлей. – Вінниця, 2013. – С. 180–190.
 59. Купшане, О. Дітям України, що померли в роки Голодомору (за мотивами одного сценарію): [вірш] / О. Купшане // Колорит. – 2005. – 26 листоп. – С. 1.
 60. Лисенко, О. Є. Жнива людомору / О. Є. Лисенко // На нашій – не своїй землі : короткі розповіді / О. Є. Лисенко ; упоряд. А. М. Подолинний. – Вінниця, 2005. – С. 20–28.
 61. Ломако, В. С. Доля така… / В. С. Ломако // Стежини сивих мрій : поезії / В. С. Ломако. – Вінниця, 2003. – С. 10.
 62. Мадей, А. Перша сторінка сповіді грішника : новела [про голодомор] / А. Мадей // Стожари: літ.-мист. зб. № 6 / гол. ред. В. Лисенко. – Вінниця, 2005. – С. 116–118.
 63. Маремпольський, В. Голодомор : [вірш] / В. Маремпольський // Сто поетів Вінниччини за сто років. Антологія ХХ століття / уклад., вступ. слово, біограф. довід. А. М. Подолинний. – Київ, 2003. – С. 119.
 64. Мартишева, Л. Пригадаю твій погляд на мить : [вірші про голодомор] / Л. Мартишева // Вінниц. край. – 2016. – № 2. – С. 12–13.
 65. Марценюк, П. І. Голод тридцять третього року / П. І. Марценюк // Над Бугом-рікою : біограф. повість / П. І. Марценюк ; ред. В. П. Марценюк. – Вінниця, 2004. – С. 23–25.
 66. Матвійчук, В. Жертвам Голодомору присвячується : [вірш] / В. Матвійчук // Поділ. край. – 2009. – 20 січ.
 67. Мацевич, А. Переднівок.1933 : [повість] / А. Мацевич. – Городок-на-Смотричі : Мошак М. І., 2010. – 120 с.
 68. Мельник, В. Мор ; Чорна весна тридцять третього / В. Мельник // В пам'яті авторучки : вибрана публіцистика / В. Мельник. – Вінниця, 2007. – С. 50–68.
 69. Мельник, В. Травень : [вірш] / В. Мельник // Стоголосся. Поетична антологія Вінниччини ХХ ст. / уклад. А. М. Подолинний. – Вінниця, 2002. – С. 376–377.
 70. Наніїв, П. І. Лозинова труна : докум.-біограф. повісті та оповідання / П. І. Наніїв. – Київ : Укр. письменник, 2001. – 274 с.
 71. Огороднік, В. Т. Голодомор 1932–1933 років : [вірш] / В. Т. Огороднік // Крізь дзвін тисячоліть / В. Т. Огороднік. – Вінниця, 2008. – С. 57.
 72. Олійник, С. Т. Голодомор, заклякни у тім часі / С. Т. Олійник // Сміється лірика моя... й тихесенько ридає : поезії / С. Т. Олійник. – Вінниця, 2012. – С. 19–20.
 73. Павлюк, М. Не можна убити в людині людину : [вірш про Голодомор] / М. Павлюк // Поділ. край. – 2008. – 21 листоп.
 74. «Палає пам’яті свіча. Вогонь – не згас». Хрестоматія діалектних текстів очевидців голодоморів / упоряд. І. В. Гороф’янюк. – Вінниця : Едельвейс і К, 2014. – 148 с.
 75. Паньків, С. Соціалізм: [вірш про голодомор] / С. Паньків // Прибуз. новини. – 2011. – 25 листоп. – С. 1.
 76. Плач білого янгола. Твори про голодомор 1932–1933 років у Хмільницькому районі на Вінниччині : посіб. для вчителів та учнів / упоряд. В. Степанюк ; ред. та авт. вступ. слова А. Подолинний. –Вінниця : Власюк О., 2008. – 80 с.
 77. Погребняк, Н. В. Уроки історії (Пам’яті жертв голодомору) / Н. В. Погребняк // Не шукайте папороті квіти : поезії / Н. В. Погребняк. – Вінниця, 2001. – С. 11.
 78. Подолинний, А. Нечувана правда про людомор: до 100-річчя жовтн. перевороту і 80-річчя Голодомору / А. Подолинний // Вінниц. край. – 2017. – № 3. – С. 72–73. .– Рец. на кн.: Коваль, Н. Крушилівка тридцятого року : [уривок з повісті] / Н. Коваль ; пер. з рос. А. Подолинний // Вінниц. край. – 2017. – № 3. – С. 73–81.
 79. Подолинний, А. М. Кісточки : з газет про тридцять третій / А. М. Подолинний // В нас дорога довга... : вибр. вірші / А. М. Подолинний. – Вінниця, 2005. – С. 20–21.
 80. Потупейко, М. М. У лабетах смерті : роман-трагедія [про Голодомор 1932–1933 рр.] / М. М. Потупейко. – Вінниця : ДП ДКФ, 2003. – 560 с. : портр.
 81. Приймасюк, Т. Є. Голод / Т. Є. Приймасюк // Я тепло збираю по краплині : поезія / Т. Є. Приймасюк. – Вінниця, 2001. – С. 19.
 82. Продажня, О. П. Смачний був суп… : [нарис про Голодомор 1932–1933 рр.] / О. П. Продажня // Пульсуючі джерела. – 2008. – 12 груд. – С. 7.
 83. Прушковська, В. Д. Жахлива дійсність 33-го / В. Д. Прушковська // Світогляд : [поезії] / В. Д. Прушковська. – Вінниця, 2011. – С. 66–67.
 84. Рабенчук, В. С. Сніп’я обмолоту : Голодоморцям і голодомерцям 1932–33 рр. / В. С. Рабенчук // Свята Тетяна мирроточить : поезії / В. С. Рабенчук. – Вінниця, 2008. – С. 93–102.
 85. Рекрут, Я. М. Могили без хрестів / Я. М. Рекрут // Двічі воскреслі : док.-худож. повісті та оповідання / Я. М. Рекрут. – Вінниця, 2009. – С. 177–187.
 86. Рибак, М. Святому хлібу поклонись! : [вірш] / М. Рибак // Колос. – 2013. – 22 листоп. – С. 5.
 87. Рибаченко, В. Пильнуй, народе! : [вірш про голод] / В. Рибаченко // Прапор перемоги. – 2015. – 27 листоп. – С. 1.
 88. Романенко, Н. М. «ГОЛОДОМОР»: поэма (на основе подлинных событий) / Н. М. Романенко // Помаранчевый сон–2 : стихи / Н. М. Романенко. – Винница, 2009. – С. 20–47.
 89. Руда, М. Він кинув виклик тоталітарному режиму / М. Руда // Ямпіл. вісті. – 2016. – 4 трав.Рец. на кн.: Наніїв, П. І. Лозинова труна : докум.-біограф. повісті та оповідання / П. І. Наніїв. – Київ : Укр. письменник, 2001. – 274 с.
 90. Рудий, В. М. Родина : [поема про голодомор] / В. М. Рудий. – Вінниця : Нова Книга, 2005. – 124 с.
 91. Рябий, М. Умерти в мертвому селі: повість про голодомор / М. Рябий // Київ. – 1993. – № 11. – С. 25–50.
 92. Сидорчук, З. Чорний прапор ; Урок ; Танок ; Поминальний дзвін : [вірші про Голодомор] / З. Сидорчук // Літин. новини. – 2006. – 25 листоп. – С. 3.
 93. Синицький, В. Прожити життя… : [вірш про Голодомор] / В. Синицький // Пульсуючі джерела. – 2008. – 12 груд. – С. 7.
 94. Сичко, Л. Паростки : [вірш про Голодомор] / Л. Сичко // Вінниц. край. – 2016. – № 4. – С. 36.
 95. Скорботна Літиніада : літ.-мист. зб. / упоряд. В. Крилюк. – Літин : Літин. друк., 2006. – Вип. 1. – 116 с. : іл.
 96. Соловей, Г. Марійка ; Синій гриб : [оповідання про голодомор] / Г. Соловей // Стожари : літ.-мист. альм. / упоряд. А. В. Скакодуб. – Вінниця, 2005. – С. 183–185.
 97. Стасюк, О. В. Молитва з Голодомору / О. В. Стасюк // Вклонюся небу : [поезія] / О. В. Стасюк. – Вінниця, 2013. – С. 58–59.
 98. Стасюк, О. В. Свічка Голодомору / О. В. Стасюк // Я надиктовую пальцями тишу : [поезії] / О. В. Стасюк. – Львів, 2015. – С. 138.
 99. Сторожук, В. П. Архівна справа : [вірш про голодомор] / В. П. Сторожук // Третя Пречиста : лірика / В. П. Сторожук. – Вінниця, 2005. – С. 59–60.
 100. Сторожук, В. П. Бабина Балка: казка про Великий голод / В. П. Сторожук // Переклад із ластовиної : проза / В. П. Сторожук. – Вінниця, 2015. – С. 141–170.
 101. Таранюк, Н. Колись мій дід хазяїн був : [вірш] / Н. Таранюк // Труд. слава. – 2008. – 21 листоп. – С. 2.
 102. Тимощук, А. Голодний 33-й : [вірш] / А. Тимощук // Вісн. Козятинщини. – 2011. – 15 груд. – С. 7.
 103. Тимчук, В. М. Мисливець за жорнами / В. М. Тимчук // Чортові пальці : вибр. твори / В. М. Тимчук. – Вінниця, 2011. – С. 452–459.
 104. Ткачук, Н. Голод : пам’яті бабуні Палажки : [вірш про Голодомор] / Н. Ткачук // Вінниц. край. – 2014. – № 4. – С. 27–28.
 105. Ткачук, П. Маленькі оповідання про великий голод / П. Ткачук // Суд совісти / П. Ткачук. – 2008. – С. 210–213.
 106. Ткачук, П. І. Горе давнє і сьогочасне: до Дня пам’яті жертв ГОЛОДОМОРУ–33 : [вірш] / П. І.Ткачук // Друге народження Сниводи / П. І.Ткачук. – Літин, 2012. – С. 49.
 107. Ткачук, П. І. Жертвам комуністичних голодоморів / П. І. Ткачук // Сузір'я ліри : поезії / Є. І. Козюк, П. І. Ткачук, Г. П. Мовчанюк. – Хмільник, 1996. – С. 39.
 108. Ткачук, П. І. Мир сьому дому: страдникам ГОЛОДОМОРУ–33 – на вічну пам’ять / П. І. Ткачук // Дажбожі заповіти : поезії / П. І. Ткачук. – Вінниця, 2009. – С. 63.
 109. Тростогон, М. А. На станцію Гнівань женуть «куркулів» / М. А. Тростогон // В небуття ідуть від нас роки : вірші / М. А. Тростогон ; авт. передм. А. М. Подолинний. – Вінниця, 2000. – С. 16.
 110. Федунець, М. 1933-й : вірш / М. Федунець // Голод на Поділлі: книга свідчень / ред. В. П. Мацько. – Кам’янець-Подільський, 1993.– С.
 111. Хоменко, Б. В. Слово правди й застороги / Б. Хоменко // У храмі рідного слова : ст., нариси та рец. / Б. В. Хоменко. – Вінниця, 2008. – С. 216–219. – Рец. на кн.: Потупейко, М. М. У лабетах смерті : роман-трагедія [про Голодомор 1932–1933 рр.] / М. М. Потупейко. – Вінниця : ДП ДКФ, 2003. – 560 с. : портр.
 112. Цаль, І. Д. Хліб : [вірш про голодомор] / І. Д. Цаль // Калинівщина літературна. Антологія ХІХ–ХХ ст. / упоряд., біограф. довідка М. С. Гедз. – Вінниця, 2005. – С. 90 ; Обличчя часу : альм. / упоряд. М. С. Гедз. – Вінниця, 2015. – С. 12–13.
 113. Цвєтков, В. Пам’ять голоду сильніша, ніж пам’ять серця : [іст. нарис] / В. Цвєтков // Стожари: літ.-мист. зб. № 6/ гол. ред. В. Лисенко. – Вінниця, 2005. – С. 31–40.
 114. Чорногуз, О. Ф. Як українці собі голодомор влаштували / О. Ф. Чорногуз // Діти колонії : публіцистика, спогади / О. Ф. Чорногуз. – Київ, 2011. – С. 135–141.
 115. Шерник, М. Дарована смерть: присвячую тим, хто жив у вимушених муках і стражданнях страшного Голодомору 1932–1933 років в Україні : оповідання / М. Шерник // Стожари : літ.-мист. альм. / упоряд. А. В. Скакодуб. – Вінниця, 2005. – С. 230–247.
 116. Шерник, М. Червоне гуляння : [оповідання про голод 1932–1933 рр.] / М. Шерник // Вісті Тепличчини. – 2008. – 30 верес. – С. 2 ; 7 жовт. – С. 3 ; 14 жовт. – С. 3 ; 28 жовт. – С. 3 ; 4 листоп. – С. 2 ; 21 листоп. – С. 2 ; 25 листоп. – С. 4.

 

***

 

 1. Кавун, М. Що повикреслювали у Василя Земляка? : [за рад. часів цензурою вилучалися рядки про голодомор у Липовец. р-ні з творів В. Земляка] / М. Кавун // Вінниччина. – 2007. – 4 груд. – С. 3.
 2. Конончук, Т. І. Відображення голодоморів в українській літературі : [зокрема в творах вінниц. письменників] / Т. І. Конончук // Голодомор 1932–1933 років як величезна трагедія українського народу : матеріали Всеукр. наук. конф. Кив, 15 лист. 2002 р. – Київ, 2003. – С. 120–129.
 3. Мачківський, М. Прірва голодного мору : [тема голодомору у дилогії А. Гудими «Під знаком біди»] / М. Мачківський // Поділ. криниці : хрестоматія з літ. рід. краю. – Вінниця, 2006. – Вип. 3. – С. 351–354.
 4. Мельник, З. Голодомор 1932–1933 рр. у творчості українських письменників : [сценарій на матеріалах Вінниччини] / З. Мельник // 20 хвилин. – 2005. – 11 листоп. – С. 6.
 5. Мельник, Т. Голодомор у житті і творчості Григора Тютюнника / Т. Мельник // Літературознавчі студії : зб. наук. ст. / ВДПУ ім. М. Коцюбинського, Ін-т філології й
 6. журналістики. – Вінниця, 2010. – Вип. 5. – С. 275–280.
 7. Погребенник, В. Ф. Антитоталітарний дискурс української прози ХХ століття: трагедія голодомору : [монографія] / В. Ф. Погребенник, Н. М. Тимощук. – Вінниця : Аст-конт, 2007. – 206 с.
 1. Вінницька область // Голодомор в Україні 1932–1933 рр. Вип. 2 : бібліогр. покажч. = The Genocide by famine in Ukraine 1932–1933. 2nd issue : a bibliography / Ін-т історії НАН України ; упоряд.: Л. М. Бур’ян, І. Е. Рікун ; наук. ред. С. В. Кульчицький. – Одеса, 2008. – С. 283–292.
 2. Гіркі сторінки історії (Голод 1932–1933 рр.) : бібліогр. огляд / уклад. Л. П. Мельник. – Тиврів : [б. в.], 2013. – буклет.
 3. Голодомор 1932–1933 рр. на Липовеччині (бібліографічна довідка до 75-річниці подій Голодомору) / уклад. С. М. Синявська. – Липовець, 2008. – 6 с.
 4. Голодомор 1932–1933 років на Немирівщині: свідчення очевидців : зб. біогр. інформації / уклад. Т. Суркова. – Немирів : [б. в.], 2005. – 25 с.
 5. Злочин без кари : бібліогр. список (про голодомор на Шаргородщині) / уклад. Г. Ковтун. – Шаргород : [б. в.], 2007. – 11 с.
 6. Історії торкнутися рукою (мовою книг і документів про голодомор) : бібліограф. покажч. / уклад. : Н. П. Ахевич, А. Г. Грималюк. – Тульчин, 2007. – 13 с.
 7. Павлюк, Д. Характеристика наукової літератури на тему: «Голодомор на Поділлі 1932–1933 рр.» / Д. Павлюк ; ВДПУ ім. М. Коцюбинського // Вісн. студент. наук. т-ва ін-ту історії, етнології і права : до 100-річчя заснування ВДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2011. – Вип. 10. – С. 392–395. – Бібліогр. в кінці ст.
 8. Петренко, В. Історіографія Голодомору 1932–1933 рр. / В. Петренко // Більшовицька влада та українське селянство у 20–30 рр. XX ст. (за матеріалами Поділля) / В. Петренко. – Вінниця, 2008. – С. 7–37.
 9. Петренко, В. Характеристика археографічних джерел : [Голодомору 1932–1933 рр.] / В. Петренко // Більшовицька влада та українське селянство у 20–30 рр. XX ст.: причини, технології, наслідки Голодомору-геноциду (за матеріалами Поділля) / В. Петренко. – Вінниця, 2008. – С. 37–57.
 10. «Скорботний 33-й на Бершадщині» : бібліограф. список літ. / уклад. Ю. М. Маршук. – Бершадь : [б.в.], 2008. – 17 с.
 11. Смерть мала ім’я – голод : рек. покажч. літ. / уклад. Г. Ковтун. – Шаргород : [б.в.], 2008. – 14 с.
 12. Трагедія Голодомору на Вінниччині 1932–1933 рр. : бібліограф. покажч. / уклад. О. Ніколаєць. – Вінниця : Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, 2003. – 84 с. ; Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва : [офіц. веб-сайт]. – Електрон. текст. дані. – Вінниця. – Режим доступу: http://www.library.vn.ua/publication / (дата звернення: 3.10.2018). – Назва з екрана.
 1. Барцьось, В. Голодомор-Геноцид 1932–1933 рр. на Вінниччині. Марія Білик : «Рятуючись від голодної смерті, люди збували за пару кілограмів тухлої муки чи картоплі свої сімейні коштовності» [Електронний ресурс] / В. Барцьось // Gazeta.ua : офіц. сайт укр. інтернет-вид. – 2013. – 20 лист. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://totalquartz.com.ua/uk/index.html?utm_campaign=Total_Quartz_Sept_Nov_18&utm_source=gazeta&utm_medium=branding_cold (дата звернення: 16.08.2018), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 20.11.2013.
 2. Барцьось, В. Факти про Голодомор-геноцид на Вінниччині : інтерв'ю із дослідником Голодомору 1932–1933 рр. в Іллінецькому районі на Вінниччині і свідком Голодомору 1946–1947 рр. Покрищуком Олександром Олександровичем публікується вперше, в рамках оголошеної у 2012 році у Вінниці меморіальної акції : «Збережемо пам'ять про Голодомор» [Електронний ресурс] / В. Барцьось // Кореспондент : офіц. сайт укр. журн. – 2013. – 1 нояб. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://blogs.korrespondent.net/blog/users/3211923-fakty-pro-holodomor-henotsyd-na-vinnychchyni (дата звернення: 3.10.2018), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 1.11.2013.
 3. Бучацька, О. Свідки Голодомору 1932-33 рр. – Вінниччина [Електронний ресурс] / О. Бучацька, О. Семенов // YouTube. – Вінниця, 2013. – Електрон. відео дані (1 файл: 2: 42 хв.). – Режим доступу: https://www.5.ua/golodomor/svidky-holodomoru-1932-33-rr-vinnychchyna-video-54401.html (дата звернення: 3.10.2018), вільний. – Назва з екрана. – Відео заснов. на версії, датов.: 22.11.2013. – Канал користувача на YouTube: 5 канал.
 4. Вінниччина вшановує пам’ять загиблих українців в часи голодоморів і політичних репресій [Електронний ресурс] // Вінницька облдержадміністрація : офіц. інтернет-представництво. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://vinrada.gov.ua/vinnichchina-vshanovue-pamyat-zagiblih-ukrainciv-v-chasi-golodomoriv-i-politichnih-represij.htm / (дата звернення: 3.10.2018). – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 22.11.2014.
 5. Геноцид українського народу: Голодомор 1932-1933 рр. Електронний архів Голодомору: зведений реєстр архівних документів [Електронний ресурс] : [згадується Вінниц. обл.] : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://www.archives.gov.ua/Sections/Famine/Publicat / (дата звернення: 16.08.2018), вільний. – Назва з титул.екрана.
 6. Голодомор на Вінниччині [Електронний ресурс] // YouTube. – Вінниця, 2016. – Електрон. відео дані (1 файл: 21: 07 хв.). – Режим доступу: https://vintera.com.ua/golodomor-na-vinnychchyni/ (дата звернення: 3.10.2018), вільний. – Назва з екрана. – Відео заснов. на версії, датов.: 16.11.2017 р. – Канал користувача на YouTube: ТРК «ВІНТЕРА».
 7. Голодомор на Вінниччині забрав життя півтори мільйонів селян [Електронний ресурс] // Vlasno. info : офіц. сайт вінниц. громад. газ. – 2017. – 24 листоп. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://vlasno.info/politika/vlada/mistseva/item/20968-holodomor-na-vinnychchyni-zabrav-zhyttia-pivtory-milioniv-selian (дата звернення: 16.08.2018), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 24.11.2017.
 8. Голодомор 1932-1933 рр. (Барський район, Вінницька обл.) [Електронний ресурс] // YouTube. – Вінниця, 2016. – Електрон. відео дані (1 файл: 17: 10 хв.). – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=lz5CMkUfVrM (дата звернення: 3.10.2018), вільний. – Назва з екрана. – Відео заснов. на версії, датов.: 19.04.2016 р. – Канал користувача на YouTube: БГПК TV.
 9. Гоц, Д. Вінничанам вперше покажуть розсекречені СБУ документи про Голодомор [Електронний ресурс] : [про вист. «Голодомор 1932-1933 років на Вінниччині. Трагедія українського народу» у Держ. архіві Вінниц. обл.] / Г. Гоц // Veжа : вінниц. інформ. портал. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://vezha.vn.ua/vinnychanam-vpershe-pokazhut-rozsekrecheni-sbu-dokumenty-pro-golodomor/ (дата звернення: 3.10.2018), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 23.11.2017.
 10. Дубчак, А. «Ой було... було...» – спогади про Голодомор : 93-річна Катерина Дубчак з села Шпиківка на Вінниччині про Голодомор 1933 року [Електронний ресурс] / А. Дубчак // YouTube. – Вінниця, 2013. – Електрон. відео дані (1 файл: 8: 48 хв.). – Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/24779856.html (дата звернення: 3.10.2018), вільний. – Назва з екрана. – Відео заснов. на версії, датов.: 1.09.2013.
 11. Зал № 12. Вінниччина у 1920–1930-х рр. : (експозиція відтворює трагічні сторінки нашої історії 30-х років XX ст.: більшовицька політика розкуркулення селян, Голодомор і великий терор) [Електронний ресурс] // Вінницький обласний краєзнавчий музей : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Вінниця. – Режим доступу: http://vinnytsia-museum.in.ua/ (дата звернення: 03.10.2018). – Назва з екрана.
 12. Інститут історії України НАН України [Електронний ресурс]: сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: history.org.ua / (дата звернення: 16.08.2018), вільний. – Назва з титул.екрана.
 13. Ми пам’ятаємо! Вшановуємо загиблих у роки сталінських репресій та голодоморів : [22 листоп. у Вінниц. кооперативному ін-ті вшановували пам'ять загиблих у часи Голодомору] [Електронний ресурс] // Вінницький кооперативний інститут : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://vki.vin.ua/zvorotnyi-zviazok/2-uncategorised/196-my-pam-yatayemo-vshanovuyemo-zahyblykh-u-roky-stalinskykh-represiy-ta-holodomoriv/ (дата звернення: 3.10.2018). – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 22.11.201?.
 14. [Мітинг до 85-ої річниці Голодомору1932-33 рр. відбувся у с. Махнівка Козятин. р-ну] [Електронний ресурс] // YouTube. – Махнівка, 2011. – Електрон. відео дані (1 файл: 15:19 хв.). – Режим доступу: https://2tubenow.com/video/3HxP10POo5c/85-26112017.html (дата звернення: 03.04.2018), вільний. – Назва з екрана. – Відео заснов. на версії, датов.: 26.11.2017.
 15. На Вінниччині знайшли сховок зерна часів Голодомору. Фото : у селі Великі Крушлинці, неподалік від Вінниці, під коренем дерева знайшли пляшку з просом, закопану 80 років тому під час Голодомору. Селяни згадали, як їхній дід закопав зерно, а потім не зміг знайти [Електронний ресурс] // Українська правда, Історична правда: офіц. сайт укр. інтернет-вид. – 2012. – 30 лист. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://www.istpravda.com.ua/short/2012/11/30/102025/ (дата звернення: 3.10.2018), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 30.11.2012.
 16. Накорнеєва, О. Голодомор на Вінниччині [Електронний ресурс] / О. Накорнеєва // YouTube. – Вінниця, 2017. – Електрон. відео дані (1 файл: 21: 07 хв.). – Режим доступу: https://2tubenow.com/video/3HxP10POo5c/85-26112017.html (дата звернення: 3.10.2018), вільний. – Назва з екрана. – Відео заснов. на версії, датов.: 29.08.2017. – Канал користувача на YouTube: ТРК «ВІНТЕРА».
 17. Національний музей «Меморіал жертв Голодомору» [Електронний ресурс]: сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: www.memorialholodomor.org.ua / (дата звернення: 16.08.2018), вільний. – Назва з титул.екрана.
 18. Орленко, А. НЕП. Голодомор на Вінниччині [Електронний ресурс] / А. Орленко // YouTube. – Вінниця, 2012. – Електрон. відео дані (1 файл: 5: 08 хв.). – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=iGPWWTjepfU (дата звернення: 3.10.2018), вільний. – Назва з екрана. – Відео заснов. на версії, датов.: 19.03.2012.
 19. Пам’ятники жертвам Голодомору в Україні [Електронний ресурс] : [згадується Вінниц. обл.] : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http: // holodomor-monuments.org (дата звернення: 16.08.2018), вільний. – Назва з титул.екрана.
 20. Петрушкевич, А. [Вірш, присвячений пам'яті загиблих , під час Голодомору 1932-33 рр.] [Електронний ресурс] : [запис і музичне оформлення В. Гуменчука] / А. Петрушкевич // Немировська, Н. Мовознавча світлиця : персон. блог вчителя укр. мови та літ. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://natalianemirovska.blogspot.com/2016/11/1932-33.html (дата звернення: 10.03.2018). – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 26.11.2016.
 21. Плахтій, Ю. Вони пережили Голодомор : свідків геноциду 30-х років сьогодні нагородили у Вінниці [Електронний ресурс] / Ю. Плахтій // Vежа : Вінниц. інформ. портал. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://vezha.vn.ua/vony-perezhyly-golodomor-svidkiv-genotsydu-30-h-rokiv-sogodni-nagorodyly-u-vinnytsi / (дата звернення: 3.10.2018). – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 25.11.2016.
 22. Погребняк, Н. Вірші пам'яті жертв Голодомору [Електронний ресурс] / Н. Погребняк // ОГО : офіц. сайт рівнен. газ. – 2018. – 27 верес.. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://ogo.ua/articles/view/2017-11-24/90507.html (дата звернення: 16.08.2018), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 27.09.2018.
 23. Свідки Голодомору. Вінниччина // YouTube. – Вінниця, 2013. – Електрон. відео дані (1 файл: 2: 41 хв.). – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=pqEA9M_32V4 (дата звернення: 3.10.2018), вільний. – Назва з екрана. – Відео заснов. на версії, датов.: 22.11.2013. – Канал користувача на YouTube: 5 канал.

Вінницький район 

Бабенко Килина Тодорівна, 1907 р.н., с. Сосонка

Багінська Наталя Василівна,1921 р.н., с. Стадниця

Білаш Євгенія Явдокіївна, 1910 р.н., с. Великі Крушлинці

Бойко Фросина Олександрівна, 1925 р.н., с. Великі Крушлинці

Борячук Ганна Федотівна, 1920 р.н., с. Парпурівці

Булаенко Харитина Миколаївна, 1913 р.н., с. Комарів

Вернигора Ганна Яківна, 1922 р.н., с. Побережне

Гой Надія Йосипівна, 1923 р.н., с. Комарів

Гуменюк Ганна Іванівна, 1912 р.н., с. Лисогора

Данілевич Розалія Петрівна, 1923 р.н., с. Гавришівка

Кізь Петро Іванович, 1913 р.н., с. Вороновиця

Ковальська Марія Тимохтеївна, 1919 р.н., с. Великі Крушлинці

Лірник Ганна Семенівна, 1915 р.н., с. Хижинці

Маковська Надія Іванівна, 1924 р.н., с. Вороновиця

Мельник Фросина Михайлівна, 1919 р.н., с. Лисогора

Минько Тетяна Михайлівна, 1922 р.н., с. Степанівка

Панасюк Надія Андріївна, 1922 р.н., с. Стрижавка / записала Г. М. Чиж

Панасюк Тетяна Арсентіївна, 1908 р.н., с. Вороновиця

Подорожна Ганна Василівна, 1928 р.н., с. Вороновиця

Поліщук Ксенія Омельянівна, 1917 р.н., с. Медвідка

Правдюк Андрій Панасович, 1922 р.н., с. Гуменне

Самойлюк Володимир Самойлович, 1926 р.н., с. Стадниця

Ситник Надія Володимирівна, 1924 р.н., с. Вороновиця

Станіславчук Олександра Левківна, 1924 р.н., с. Гавришівка

Сухань Горпина Сафронівн, 1919 р.н., с. Вороновиця

Тітоходь Мотря Тимофіївна, 1913 р.н., с. Вороновиця

Трохимчук Ольга Петрівна, 1905 р.н., с. Сосонка

Турчик Євдокія Михайлівна, 1923 р.н., с. Сосонка

Шиманська Ганна Іванівна, 1916 р.н., с. Гавришівка

Щупан Тетяна Нестерівна, 1922 р.н., с. Побережне

Яременко Павло Никифорович, 1917 р.н., с. Вороновиця

Яроменко Федора Григорівна, с. Побережне

 

Калинівський район

Благодир Петро Григорович, 1921 р.н., с. Іванів (Янів)

Івчук Ніна Матвіївна, 1912 р.н., с. Глинськ

Клімишина Ніна Селефонівна, 1924 р.н., с. Іванів (Янів)

Коваль Югина Іванівна, 1923 р.н., с. Глинськ

Кондрацький Федір Сидорович, 1924 р.н., с. Іванів (Янів)

Крижова Килина Федорівна, 1925 р.н., с. Іванів (Янів)

Ланова Наталія Іванівна, 1929 р.н., с. Іванів (Янів)

Левченко Ганна Павлівна, 1916 р.н., с. Іванів (Янів)

Лісова Наталка Андріївна, 1903 р.н., с. Іванів (Янів)

Лубчинський Казимір Ілович, 1907 р.н., с. Іванів (Янів)

Підлуцька Параска Іванівна, 1924 р.н., с. Іванів (Янів)

Тимощук Онисія Вікторівна, 1918 р.н., с. М. Кутищі

Філімончук Тетяна Левківна, 1912 р.н., с. Люлинці

 

Крижопільський район

 

Амбрусевич Наталія В’ячеславівна, 1913 р.н., с. Вербки

Бак Іван Олександрович, 1919 р.н., с. Гарячківка

Брижук Ілля Михайлович, 1914 р.н., с. Левків

Волощук Палагна Лук’янівна, 1908 р.н., с. Красносілка / записала Л. М. Дацюк

Гичак Корнило Томович, 1916 р.н., с. Крикливець

Гудзь Василь Онисійович, с. Гарячківка

Гуцал Матрона Мартинівна, 1915 р.н., с. Шевченкове

Делікатний Іван Прокопович, с. Гарячківка

Дерибало Фросина Порфиріївна, 1924 р.н., с. Жабокрич / записала Т. К. Чепіль

Діхтяр Ольга Панасівна, 1921 р.н., с. Жабокрич / записала Т. К. Чепіль

Добровольська Антоніна Іванівна, 1921 р.н., с. Вигода / записала Л. М. Дацюк

Дудник Марія Гнатівна, 1924 р.н., с. Жабокрич / записала Т. К. Чепіль

Жигалюк Ольга Марківна, 1916 р.н., с. Красносілка / записала Л. М. Дацюк

Заведея Віра Давидівна, 1921 р.н., с. Жабокрич / записала Т. К. Чепіль

Задвірна Євдокія Фадеївна, 1909 р.н., с. Заболотне

Іванюк Онисія Никифорівна, 1922 р.н., с. Крикливець

Іванюк Онисія Никифорівна, 1922 р.н., с. Савчине

Ковбасюк Палагна Петрівна, 1907 р.н., с. Кісниця

Кондратюк Маланка Михайлівна, 1919 р.н., с. Комарівка

Красножон Ольга Макарівна, 1926 р.н., с. Левків

Криворучко Ганна Порфирівна, 1916 р.н., с. Заболотне

Кучковська Марія Григорівна, 1921 р.н., с. Голубече

Кучмаренко Ольга Сергіївна, 1918 р.н., с. Куниче

Лаєвська Надія Микитівна, 1932 р.н., с. Жабокрич / записала Т. К. Чепіль

Лейміч (Волошина) Анастасія Федорівна, 1924 р.н., с. Городківка

Липівська Меланія Миколаївна, 1915 р.н., с. Дахталія

Лиса Тетяна Хомівна, 1916 р.н., с. Жабокрич / записала Т. К. Чепіль

Лисак Параска Фотіївна, 1918 р.н., с. Кісниця

Лозовська Фіврона Трофанівна, 1915 р.н., с. Зеленянка / записала Н. Е. Малютяк

Максимчук Явдокія Костянтинівна, 1925 р.н., с. Шевченкове

Малішевська Горпина Іванівна, 1914 р.н., с. Крикливець

Мартинюк Іван Петрович, 1911 р.н., с. Крикливець

Машталярчук Ніна Федорівна, 1925 р.н., с. Савчине

Недопитальський Андрій Дем’янович, 1922 р.н., с. Жабокрич / записала Т. К. Чепіль

Ничи Одарка Іванівна, 1913 р.н., с. Кісниця

Ногаль Порфирій, 1915 р.н., с. Жабокрич / записала Т. К. Чепіль

Очеретна Наталія Леонтіївна, 1921 р.н., с. Городківка

Пастух Марфа Петрівна, 1927 р.н., с. Жабокрич / записала Т. К. Чепіль

Раба М. В., с. Шарапанівка

Скрипник Марфа Феодосіївна, [1916] р.н., с. Джугастра

Сміщук Григорій, с. Крикливець

Степанчук Настасія Іванівна, 1915 р.н., с. М. Тернівка

Столяр Тетяна Захарівна, 1912 р.н., с. Жабокрич / записала Т. К. Чепіль

Струк Марія Ахатівна, 1912 р.н., с. Голубече

Ткач Анастасія Дмитрівна, 1920 р.н., с. Павлівка

Ткачук Марія Мефодіївна, с. Жабокрич / записала Т. К. Чепіль

Тодорова Параска Ігнатівна, 1905 р.н., с. Вербки

Трачук Марія Миколаївна, 1925 р.н., с. Жабокрич / записала Т. К. Чепіль

Флора Олександра Павлівна, 1919 р.н., с. Вільшанка

Швець Марія Іванівна, 1925 р.н., с. Жабокрич / записала Т. К. Чепіль

Шевчук Марія Амбросіївна, 1921 р.н., с. Жабокрич / записала Т. К. Чепіль

Шестопалова Настасія Сафонівна, 1921 р.н., с. Янів

 

Липовецький район

Андрейко Ликера Данилівна, 1921 р.н., с. Нападівка

Безсмільна Текля Семенівна, 1903 р.н., с. Зозів

Довга Віра Захарівна, 1924 р.н., с. Вербівка

Кислощук Павліна Мусіївна, 1920 р.н., с. Вербівка

Кривошея Параска Іванівна, 1924 р.н., смт Липовець

Оніщук Ярина Назарівна, 1919 р.н., с. Попівка

Шевчук Феодосія Фоківна, 1908 р.н., с. Зозів

Шпак Ганна Денисівна, 1918 р.н., с. Зозів

 

Мурованокуриловецький район 

Близнюк Євгенія Саверівна, с. Вищеольчедаїв/ записала О. Й. Кагляк

Близнюк Марія Омелянівна, с. Вищеольчедаїв/ записала О. Й. Кагляк

Боднар Григорій Іванович, 1909 р.н., с. Роздолівка

Буледза Палагна Іванівна, с. Вищеольчедаїв/ записала О. Й. Кагляк

Васюкович Феодосія Федорівна, с. Вищеольчедаїв / записала О. Й. Кагляк

Гоша Парасков’я Іванівна, 1918 р.н., с. Роздолівка

Кагляк Ксенія Іванівна, с. Вищеольчедаїв/ записала О. Й. Кагляк

Покотило Олександр Микитович, с. Вищеольчедаїв/ записала О. Й. Кагляк

Яцюк Дарина Василівна, 1920 р.н., с. Роздолівка

 

Оратівський район

Бикова Анастасія Петрівна, 1919 р.н., смт Оратів

Богачук Марія Тимофіївна, 1923 р.н., с. Новоживотів

Бондаренко Марфа Самійлівна, 1912 р.н., с. Якимівка / записала Я. П. Катрага

Босюк Зінаїда Харитонівна, 1913 р.н., смт Оратів

Бурлаченко Іван Федорович, 1915 р.н., с. Заруддя / записала Н. С. Калашник

Вашківська Катерина Гнатівна, с. Каленівка

Вітранчук Палажка Митрофанівна, 1923 р.н., с. Якимівка / записала Я. П. Катрага

Волощук Агафія Пилипівна, 1918 р.н., с. Якимівка / записала Я. П. Катрага

Галанюк Фросина Микитівна, с. Гонората

Глуха Анна Леонтіївна, 1924 р.н., Оратів. р-н

Голубенко Катерина Семенівна, Оратів. р-н

Дашевська Ірина Степанівна, 1901 р.н., смт Оратів

Дерепащук Ніна Семенівна, 1913 р.н., с. Медівка / записала А. В. Сосновська

Іщук Ялина Ісаківна, 1923 р.н., Оратів. р-н

Козачок Югина Борисівна, с. Гонората

Кучерява Мотря Євменівна, 1918 р.н., с. Сабарівка

Лінчук Ялина Левківна, с. Рожична

Лобода Марія Сидорівна, 1920 р.н., смт Оратів

Лобода Олександр Сидорович, 1923 р.н., смт Оратів

Мовчан Іван Оксентієвич, 1922 р.н., Оратів. р-н

Поліщук Ольга Олексіївна, 1918 р.н., с. Скала

Скочко Марія Юсипівна, 1918 р.н., с. Гонората

Соловіцька Марія Митрофанівна, 1913 р.н., с. Стрижаків

Сплодитель Олександра Митрофанівна, с. Медівка / записала А. В. Сосновська

Шарандак Єва Іванівна, 1930 р.н., Оратів. р-н

Яворська Афанасія Тимофіївна, 1923 р.н., с. Новоживотів

Ярмолюк Катерина Андріївна, 1913 р.н., с. Скала

 

Погребищенський район 

Бурлака Катерина Стратонівна, 1922 р.н., с. Ширмівка / записала Г. І. Саєнко

Гуменюк Клавдія Кіндратівна, 1913 р.н., с. Ширмівка / записала Г. І. Саєнко

Зареванська Оксана Кирилівна, 1917 р.н., с. Ширмівка / записала Г. І. Саєнко

Кравчук Явдокія Микитівна, 1917 р.н., с. Ширмівка / записала Г. І. Саєнко

Ясенчук Тетяна Юхимівна, 1912 р.н., с. Ширмівка / записала Г. І. Саєнко

 

Теплицький район 

Балацько Марія Володимирівна, 1918 р.н., с. М. Мочулка

Барвінчук Олександра Архипівна, 1928 р.н., смт Теплик / записав Б. О. Чечельницький

Бойко Анна Митрофанівна, 1923 р.н., с. Брідок / записала А. А. Костянюк        

Вовк Варвара Овсіївна, 1924 р.н., с. Марківка / записала М. М. Кизлюк

Гарматюк Петро Іванович, 1922 р.н., с. Кивачівка

Гедзюк Онися Митрофанівна, 1921 р.н., с. Брідок / записала А. А. Костянюк

Гончар Лукія Захарівна, 1918 р.н., с. В. Мочулка

Гончарук Софія Ільківна, 1910 р.н., с. Росоша / записала Т. Й. Волошина

Гуменюк Дарка Дмитрівна, 1914 р.н., с. Бджільна

Гуцол Іллина Андріївна, 1919 р.н., с. Погоріла

Дишлюк Неоніла Мартинівна, 1922 р.н., с. Кивачівка

Дощук Фросина Олександрівна, 1918 р.н., с. Брідок / записала А. А. Костянюк

Драч Надія Сафронівна, 1924 р.н., смт Теплик / записав Б. О. Чечельницький

Заболотна Марія Пилипівна, 1922 р.н., с. Марківка

Задайчук Василь Васильович, 1916 р.н., с. Марківка                     

Задніпренко Анастасія Явдокимівна, 1924 р.н., смт Теплик / записав Б. О. Чечельницький

Запорожець Ганна Філімонівна, 1926 р.н., смт Теплик / записав Б. О. Чечельницький

Іващенко Олексій Іванович, 1921 р.н., с. Метанівка

Калюженко Палажка Андріївна, 1927 р.н., с. Костюківка / записала М. М. Кизлюк

Кизлюк Ольга Григорівна, 1919 р.н., с. Веселівка

Клапань Настя Савівна, 1914 р.н., с. Брідок / записала А. А. Костянюк

Козачинська Палагія Кирилівна, 1919 р.н., смт Теплик / записав Б. О. Чечельницький

Коломієць Лідія Василівна, 1924 р.н., с. Костюківка / записала М. М. Кизлюк

Костенко Ганна Федорівна, 1917 р.н., с. Погоріла

Кравчук Максим Васильович, 1923 р.н., с. Костюківка / записала М. М. Кизлюк

Кривошия Наталка Гаврилівна, 1912 р.н., с. Мишарівка / записала Г. Г. Бридун

Кулик Лідія Т., 1918 р.н., с. Пологи

Курій Катерина Кузьмівна, 1916 р.н., с. Марківка / записала М. М. Кизлюк

Кутузова Явдокія Макарівна, 1926 р.н., с. Брідок / записала А. А. Костянюк

Кучерява Варвара Данилівна, 1914 р.н., смт Теплик / записав Б. О. Чечельницький

Лапайко Макар Олександрович, 1922 р.н., с. Метанівка

Максимчук Юстина Павлівна, 1915 р.н., с. Росоша / записала Т. Й. Волошина

Матвійчук Горпина Парфенівна, 1921 р.н., с. Лозовата / записала Т. М. Караїм

Машкевич Олександр Дмитрович, 1924 р.н., с. Погоріла

Михальченко Варвара М., 1908 р.н., с. Мишарівка / записала Г. Г. Бридун

Мовчан Наталка Григорівна, 1916 р.н., с. Лозовата / записала Т. М. Караїм

Олійниченко Горпина Антонівна, 1920 р.н., с. Погоріла

Орлик Ксеня Давидівна, 1917 р.н., с. Брідок / записала А. А. Костянюк

Паєвська Фросина Мефодіївна, 1909 р.н., с. Карабелівка

Пастушенко Христя Миколаївна, 1905 р.н., смт Теплик / записав Б. О. Чечельницький

Пламадій Данило Якович, 1922 р.н., с. Сокиряни

Пламадій Марія Михайлівна, 1918 р.н., с. Сокиряни

Погребняк Текля Юхремівна, 1914 р.н., с. Степанівка / записала Г. І. Пронь

Подолян Арсень Семенович, 1919 р.н., с. Стражгород

Поліковська Марія Тимофіївна, 1922 р.н., смт Теплик / записав Б. О. Чечельницький

Поліщенко Ганна Федорівна, 1909 р.н., с. Орлівка / записала Н. Т. Решетник

Попик Гордій Васильович, 1917 р.н., с. Брідок / записала А. А. Костянюк

Приймасюк Михайло Семенович, 1925 р.н., с. Брідок / записала А. А. Костянюк

Пустовіт Явдокія Петрівна, 1920 р.н., с. Орлівка / записала Н. Т. Решетник

Рижій Ольга Олександрівна, 1908 р.н., смт Теплик / записав Б. О. Чечельницький

Рогач Ликера Омелянівна, 1913 р.н., с. Метанівка

Романовська Меланія Іванівна, 1913 р.н., с. Важне

Ружило Параска Ісаківна, 1917 р.н., с. Мишарівка / записала Г. Г. Бридун

Семенюк Надія Архипівна, 1925 р.н., смт Теплик / записав Б. О. Чечельницький

Сенчик (Мазур) Ксенія Максимівна, 1921 р.н., смт Теплик / записав Б. О. Чечельницький

Сенчик Іван Явдокимович, 1919 р.н., смт Теплик / записав Б. О. Чечельницький

Середюк Степан Іванович, 1929 р.н., с. Лозовата / записала Т. М. Караїм

Сич Ганна Федорівна, 1912 р.н., с. Костюківка / записала М. М. Кизлюк

Сторожук Яков Михайлович, 1924 р.н., с. Залужжя

Тарнавська Ганна Степанівна, 1906 р.н., с. Костюківка / записала М. М. Кизлюк

Токар Ганна Гордіівна, 1922 р.н., с. Важне

Трокаль Федора Терентіївна, 1920 р.н., с. Брідок / записала А. А. Костянюк

Черемха Зінаїда Петрівна, с. Пологи

Швець Ірина Гнатівна, 1920 р.н., с. Пологи

Штогрин Явдокія Пантелеївна, 1920 р.н., с. Орлівка / записала Н. Т. Решетник

 

Тиврівський район 

Бродзінська Франя Іванівна, 1921 р.н., смт Тиврів

Горбатюк Меланія Захарівна, смт Тиврів

Дем’янчук Василь Купріянович, смт Тиврів

Діденко Ганна Онуфріївна, смт Тиврів

Мельник Ганна Іванівна, 1928 р.н., с. Гриженці

Пасічник Настя Микитівна, смт Тиврів

Франко Володимир Іванович, смт Тиврів

Франко Зінаїда Петрівна, 1928 р.н., смт Тиврів

Холопова Ксенія Григорівна, смт Тиврів

Штельмах Олександр Данилович, 1928 р.н., с. Гриженці

 

Томашпільський район 

Август Іван Степанович, 1924 р.н., с. Марківка / записала В. М. Косюк

Бабчинська Акуліна Порфирівна, 1920 р.н., с. Високе

Байдак Параска Федорівна, 1921 р.н., с. В. Русава

Барабан Марія Іванівна, 1910 р.н., с. Кислицьке / записала Н. А. Пшенична

Басараба Ганна Лук’янівна, 1923 р.н., с. Гнатків / записала Г. Кальмуцька

Боровик Ганна Іванівна, с. Вила

Вигодянський Антон Кирилович, 1919 р.н., смт Вапнярка

Вознюк Марта Яківна, 1920 р.н., с. Пеньківка

Герусяк ВасилинаАндріївна, 1914 р.н., с. Марківка / записала В. М. Косюк

Горобець Софія Захарівна, 1914 р.н., с. Кислицьке / записала Н. А. Пшенична

Гудзій Ольга Микитівна, 1910 р.н., смт Вапнярка

Гуйван Валентина Андріївна, 1915 р.н., смт Вапнярка

Джуринський Степан Прокопович, 1908 р.н., с. Гнатків / записала Г. Кальмуцька

Дребенюк Ксенія Григорівна, 1912 р.н., смт Вапнярка

Загороднюк Катерина Федорівна, 1921 р.н., с. Комаргород

Кавка Софія Фомівна, 1909 р.н., с. Рожнятівка

Каплун Фіврона Кирилівна, 1924 р.н., с. Липівка / записала В. І. Скрипник

Кащук Віра Степанівна, 1919 р.н., с. Яришівка / записав В. І. Скрипник

Кернична Надія Гаврилівна, 1913 р.н., с. Олександрівка

Ключевська Віра Григорівна, 1922 р.н., с. Пеньківка

Коваль Петро Каленьович, 1920 р.н., с. Високе

Колісник Тимофій Федорович, 1923 р.н., с. Калинка / записала В. П. Випаріна

Кузик Олена Микитівна, 1919 р.н., с. Високе

Купчак Фросина Степанівна, 1908 р.н., с. Рожнятівка

Кухаренко Микола Антонович, 1921 р.н., смт Вапнярка

Куцька Варвара Йосипівна, 1907 р.н., с. Гнатків / записала Г. Кальмуцька

Кушнір Мотрона Олексіївна, 1916 р.н., смт Вапнярка

Мазур Ганна Терентіївна, 1921 р.н., с. Пилипи-Борівські

Макаренко Зінаїда Михайлівна, 1913 р.н., с. Пилипи-Борівські

Марищева Віра Степанівна, 1926 р.н., с. Марківка / записала В. М. Косюк

Мельничук Ірина Андріївна, 1923 р.н., с. Горишківка / записав М. К. Маленков

П’яст Палагна Захарівна, 1920 р.н., с. Липівка / записала В. І. Скрипник

Павлига Мефодій Іренейович, 1910 р.н., с. Кислицьке / записала Н. А. Пшенична

Павлов Григорій Якович, с. Антонівка

Павлюк Ганна Прокопівна, 1915 р.н., с. Гнатків / записала Г. Кальмуцька

Подкопаєва Ганна Савівна, 1920 р.н., с. Антопіль

Поцелуєв Єфим Дмитрович, 1923 р.н., с. Пилипи-Борівські

Припиновська Юхима Яківна, 1906 р.н., с. Олександрівка

Просянюк Тетяна Пантелеймонівна, 1918 р.н., с. Калинка / записала В. П. Випаріна

Пшеничнюк Петро Мойсейович, 1913 р.н., с. Олександрівка

Резуник Христина Гнатівна, 1908 р.н., смт Вапнярка

Ременяк Анастасія Артемівна, 1922 р.н., с. Високе

Сідак Клавдія Гнатівна, 1905 р.н., с. Стіна

Соловей Ганна Дем’янівна, 1925 р.н., с. Олександрівка

Страшнюк Ганна Королівна, 1922 р.н., с. Яришівка / записав В. І.Скрипник

Терлецька Ганна Василівна, с. Вила

Урсол Параска Іванівна, 1917 р.н., смт Вапнярка

Фальщук Василь Микитович, 1921 р.н., с. В. Русава

Федорова Зіна Євсеївна, 1925 р.н., с. Стіна

Хабло Танисія Юхтимівна, 1917 р.н., с. Олександрівка

Чорна Килина Терентіївна, 1912 р.н., с. Кислицьке / записала Н. А. Пшенична

Чорний Іван Олександрович, 1926 р.н., с. Калинка / записала В. П. Випаріна

Чубатюк Ганна Блажківна, 1918 р.н., с. Липівка / записала В. І. Скрипник

 

Чечельницький район 

Багрій Ніна Кастанівна, 1922 р.н., с. Тартак / записала Г. Г. Журавель

Бачинська Ірина Артемівна, 1914 р.н., с. Луги

Голікова Дарка Якимовна, 1918 р.н., с. Бондурівка / записала Т. Л. Саврей

Гуртова Галина Полікарпівна, 1927 р.н., с. Тартак / записала Г. Г. Журавель

Задверняк Григорій Олексійович, 1921 р.н., с. Бондурівка / записала Т. Л. Саврей

Козинський Василь Сидорович, 1922 р.н., с. Вербка

Могила Марія, с. Стратіївка / записала Н. М. Безпалько

Ситник Броніслава Карлівна, 1918 р.н., с. Білий Камінь / записала С. Химич

Ситник Станіслав Вікторович, 1908 р.н., с. Білий Камінь / записала С. Химич

Цекман Ганна Андріївна, с. Ольгопіль / записала Кифоренко

 

Шаргородський район 

Вертепна Ганна М., 1924 р.н., с. Носиківка

Лучко Марія Федорівна, 1927 р.н., с. Носиківка / записала С. Трошкова

Марчук Віра І., 1922 р.н., с. Носиківка

Мосьпан Ніна Іванівна, с. Носиківка / записала С. Трошкова

Набока Олена Авксентіївна, 1923 р.н., с. Лозова

Нагребецький А. Н., с. Плебанівка

Прилуцька Ганна Степанівна, с. Носиківка / записала С. Трошкова

Свитко Марія Іванівна, с. Носиківка / записала С. Трошкова

Шевчук Григорій Гнатович, с. Носиківка / записала С. Трошкова

Ямчук Петро, 1923 р.н., с. Носиківка

Від укладача

Романюк І. М. Голодомор – геноцид 1932–1933 років на Вінниччині

1. Голодомор 1932–1933 рр. на Вінниччині

1.1. Голодомор 1932–1933 рр. в окремих районах

1.2. Спогади свідків Голодомору

2. Наукова, дослідницька робота з вивчення та збору матеріалів про Голодомор 1932–1933 рр.

3. Вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр.

3.1. Увічнення пам’яті жертв Голодомору в бібліотеках області

3.2. Відображення теми Голодомору в мистецтві

3.3. Пам’ятники та пам’ятні знаки жертвам Голодомору

4. Вінницькі письменники про Голодомор 1932–1933 рр.

5. Довідково-бібліографічні матеріали

6. Відображення теми Голодомору в інтернет-ресурсах

Додаток. Спогади свідків Голодомору (перелік письмових свідчень з архіву відділу краєзнавства Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва)

Іменний покажчик

Географічний покажчик


 Бібліографічне видання 

 

То пам’ять стоїть при свічі

(до 85-х роковин Голодомору 1932–1933 рр.)

 

Бібліографічний покажчик

 

Відповідальна за випуск Л. Б. Сеник, директор Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва

 

Укладач, комп’ютерний набір С. Ф. Коваль

Редагування С. В. Лавренюк

Комп’ютерна верстка, дизайн, оригінал-макет, коректура 

Н. В. Спиця

То пам’ять стоїть при свічі


Управління культури і мистецтв

Вінницької обласної державної адміністрації

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва  

  

То пам’ять стоїть при свічі

(до 85-х роковин Голодомору 1932–1933 рр.) 

 

Бібліографічний покажчик

 

 

Вінниця, 2018


УДК 016:94(477.44)

Т-50

 

 Відповідальна за випуск Л. Б. Сеник,

директор Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва

 

То пам’ять стоїть при свічі : до 85-х роковин Голодомору 1932–1933 рр. : бібліогр. покажч. / Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. С. Ф. Коваль ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Л. Б. Сеник. – Вінниця, 2018. – ? с.

 

У бібліографічному покажчику представлені документи й матеріали, що розкривають трагічні сторінки історії Вінниччини, пов’язані з Голодомором 1932–1933 рр.

Видання рекомендовано науковцям, історикам, викладачам, учителям, краєзнавцям, студентам, учням та всім, хто вивчає проблематику Голодомору.

 

 

© Вінницька ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, 2018


Від укладача 

Голодомор став найбільшою трагедією за всю історію українського народу. За масштабом, жорстокістю, цинізмом і організованістю з боку влади та наслідками для майбутніх поколінь він не має аналогів в історії людства.

Коли дослідники говорять про Голодомор 1932–1933 рр., мається на увазі період з квітня 1932 по листопад 1933 рр. Свого апогею на Поділлі голод досяг взимку і навесні 1933 р., коли вимирали цілі села. За приблизними підрахунками, Голодомор забрав життя 14 мільйонів людей.

Проблема Голодомору знайшла широке висвітлення в дослідженнях українських і зарубіжних науковців, зокрема вінницьких дослідників, краєзнавців: І. Г. Шульги, П. С. Григорчука, Р. Ю. Подкура, В. Ю. Васильєва, С. Д. Гальчака, В. І. Петренка, Ф. А. Винокурової, Л. Р. Кароєвої, В. П. Новосада, В. П. Вовкодава, І. А. Ланового, О. М. Воронцова та інших.

Велику цінність для істориків, краєзнавців, усіх, хто цікавиться історією України 30-х рр. минулого століття, становлять неопубліковані матеріали – спогади очевидців Голодомору. Бібліотечні працівники Вінниччини протягом 2000–2007 рр. провели значну пошукову роботу з виявлення мешканців своїх населених пунктів, які були свідками голоду 1932–1933 рр. Ці важливі свідчення є у фонді відділу краєзнавства ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва.

До вшанування пам’яті жертв вчиненого комуністичним тоталітарним режимом геноциду Українського народу – Голодомору 1932–1933 років в Україні Вінницька ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва підготувала бібліографічний покажчик «То пам’ять стоїть при свічі» (до 85-х роковин Голодомору 1932–1933 рр.).

При підготовці видання використовувалися державні літописи газетних та журнальних статей, літописи книг, довідково-бібліографічний апарат та фонди Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, а також бібліографічні джерела та Інтернет.

У ньому представлено окремі книги, публікації в наукових збірниках, альманахах, всеукраїнських та регіональних ЗМІ, матеріали конференцій, спогади очевидців, вшанування пам’яті жертв. Більшість з них переглянуто de vizu.

Зібрана література (з 2003 р. по вересень 2018 р.) систематизована в п’яти розділах покажчика. В окремих випадках включена література до 2003 р., яка не увійшла в попередній покажчик «Трагедія Голодомору на Вінниччині 1932–1933 рр.» (2003) через відсутність її у фонді Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва на той час.

Видання складається з текстової та бібліографічної частин. Відкриває покажчик стаття доктора історичних наук, професора кафедри історії та культури України факультету історії, етнології і права ВДПУ імені Михайла Коцюбинського І. М. Романюка «Голодомор – геноцид 1932–1933 років на Вінниччині».

Бібліографічна частина видання складається з таких розділів: «Голодомор 1932–1933 рр. на Вінниччині», «Наукова, дослідницька робота з вивчення та збору матеріалів про Голодомор 1932–1933 рр.», «Вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр.», «Вінницькі письменники про Голодомор 1932–1933 рр.», «Довідково-бібліографічні матеріали», «Відображення теми Голодомору в інтернет-ресурсах», що поділяються на тематичні підрозділи. У межах кожного розділу та підрозділу література розміщена в алфавітній послідовності. У розділі «Голодомор 1932–1933 рр. на Вінниччині» – за алфавітом районів, а в їхніх межах – авторів публікацій.

Покажчик містить додаток «Спогади свідків Голодомору (перелік письмових свідчень з архіву відділу краєзнавства Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва)».

 Видання супроводжують допоміжні «Географічний покажчик», що містить топоніми (географічні назви), розташовані за адміністративно-територіальним поділом, та «Іменний покажчик», де в алфавітному порядку подані прізвища авторів публікацій, передмов, укладачів, редакторів та осіб, які згадуються в пронумерованих бібліографічних записах. Номерами, взятими в круглі дужки, позначені матеріали, присвячені тій чи іншій особистості.

Бібліографічний покажчик рекомендовано науковцям, історикам, викладачам, учителям, краєзнавцям, студентам, учням та всім, хто вивчає проблематику Голодомору.

Покажчик не претендує на вичерпність.

 

Відгуки та побажання надсилайте на адресу: 

21050, м. Вінниця, вул. Соборна, 73

Вінницька ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва,

відділ краєзнавства

Тел. (0432) 56-28-24,

e-mail: kraev@library.vn.ua