Тема ґендера у бібліотечній діяльності

Рік видання: 2007

Місце зберігання: Сайт (електронне видання)

 

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва

Відділ науково-методичної роботи та інновацій у бібліотечній справі

 

 

До робочого блокнота бібліотекаря-практика 

Розділ

ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ

 

Частина ІІ

Тема ґендера у бібліотечній діяльності

 

 

 

Вінниця 2007 


 

 ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Пропонуємо Вашій увазі чергове видання із серії “До робочого блокнота бібліотекаря-практика”.

Сподіваємось, що даний випуск, який присвячений популяризації літератури та інформації з ґендерних питань, допоможе Вам в процесі організації діяльності бібліотеки з даного напрямку.

Чекаємо від Вас пропозицій щодо теми наступного видання! 

 

 


 

 Коротко про ґендер

Концепція ґендера вперше з’явилась в американській соціології у 70-х роках минулого століття, а з початку 90-х вона почала привертати увагу і вітчизняних дослідників. Це, в першу чергу, було пов’язано з філософською критикою сучасного суспільства, критикою дискримінаційного положення жінок.

За визначенням  ґендер – це соціокультурна категорія та колективні уявлення, завдяки яким біологічні відмінності статей переводяться на мову соціальної та культурної відмінності.

Згідно із Законом України “Про забезпечення рівних  прав та можливостей жінок і чоловіків” ґендерна рівність – це правовий статус жінок і чоловіків та рівні можливості для його реалізації, що дозволяє особам обох статей брати рівну участь у всіх сферах життєдіяльності суспільства.

Ґендерна  рівність посідає важливе місце у забезпечені розвитку здорового суспільства та знаходиться в центрі економічного та соціального прогресу. Прикладом можуть слугувати такі держави з високими показниками рівня життя як Канада та країни Скандинавії, у державній політиці яких питання ґендерної рівності оголошені пріоритетними. Адже ґендерна дискримінація та демократія, розвиток громадянського суспільства – речі несумісні.  

Але, на жаль, в багатьох країнах, особливо в країнах з економікою, що розвивається, все ще існує факт ґендерної дискримінації, яка, в першу чергу стосується жінок. Так, наприклад, співвідношення жінок і чоловіків у парламенті нашої країни складає 1:19 відповідно; частка жінок в Україні, які займають керівні посади всіх рівнів – менше 20%; за статистикою, жінки становлять понад дві третини всього неписьменного населення на планеті  - цей перелік можна продовжувати і продовжувати.

Але якщо жінки та дівчата на собі відчувають прояви ґендерної нерівності,  чоловікам також доводиться розплачуватися за існуючі норми та стереотипи. У перехідних економіках Східноєвропейських   країн  протягом   останнього    часу   очікувана тривалість  життя  чоловіків  зменшилась  в абсолютному вираженні. Зростання рівня смертності чоловіків – найзначніше серед зареєстрованих у мирний час – пов’язується із збільшенням кількості стресових ситуацій, відчуттям тривоги через обвальне загострення проблеми безробіття серед чоловіків.

Досягнення рівності між жінками та чоловіками є основою людських прав та умовою для досягнення соціальної справедливості. Це є єдиний спосіб побудови стабільного, справедливого суспільства.  Повноваження  жінок  та  ґендерна рівність є реквізитами   для   досягнення  політичної,  соціальної,  економічної,  культурної та екологічної безпеки серед усіх людей.

І хоча за останні роки було досягнуто значного прогресу у сфері становлення  ґендерної рівноваги, проте все ще дуже багато залишається зробити.

 * * * * * *

Здавалося б, “ґендерні бурі” пройшли повз бібліотечну професію, але чи так це? На роздуми наштовхують слова нашої колеги з Росії, учасниці Інтернет-конференції “Ґендерні стереотипи у сучасній Росії” Шабліної М.В., яка у своїй доповіді на тему “Ґендерні стереотипи бібліотечної професії” пише з цього приводу:

“Бібліотечна   справа  не  є  сферою   ґендерної  конкуренції, але,ймовірно стереотип про те, що бібліотечна професія - жіноча професія, здійснює негативний вплив на розвиток цієї галузі  у  наш  час.  Зменшення    бюджетного   фінансування та   самої   кількості бібліотек,  здавалось  би,   вказують   на   соціальну незатребуваність інституту бібліотечної справи. Але, у зв’язку з початком формування інформаційного суспільства, збільшенням аудиторії користувачів глобальних інформаційних мереж, бібліотечна справа повинна засвоювати нові види інформаційних послуг, використовуючи накопичений в рамках галузі позитивний досвід формування, збереження та розповсюдження культурних цінностей. Збереження інституту бібліотечної справи могло б стати ще однією ґендерною перемогою”.

 

 На шляху до рівноправ’я: роль бібліотеки

Сьогодні ґендер - це одне з ключових понять суспільства, яке напряму торкається економічних, соціальних, політичних, правових процесів, що відбуваються в ньому. Успішне подолання ґендерних проблем, як зазначалось вище,  є передумовою для побудови стабільної, успішної держави. Саме тому  бібліотеки,  місією яких є сприяння  демократичному, правовому, національно свідомому,  культурному розвитку суспільства за допомогою притаманних їм форм та методів роботи, не можуть залишатись осторонь від їх розв’язання.

Необхідними умовами ефективної діяльності публічних бібліотек щодо ґендерного просвітництва є, в першу чергу, її чітке планування, ціленаправленість, різнобічність. В однаковій мірі важливо достатньо уваги приділяти поповненню фондів літературою  ґендерної тематики, соціокультурній діяльності з даного напрямку, соціальному партнерству (див. дод. 1).

Важливість партнерства з жіночими громадськими організаціями регіону, органами місцевого самоврядування, місцевої влади очевидна, адже, така співпраця стане корисною для обох сторін – відбуватиметься взаємна інформаційна, а інколи й матеріальна підтримка,  крім  того, це дасть можливість  бібліотекам залучати своїх партнерів до проведення заходів,  присвячених темі рівності статей (див. дод. 2).

Для проведення творчих акцій по ґендеру, підходять усі форми соціокультурної діяльності починаючи з книжкових  переглядів і закінчуючи літературно-музичними вечорами. Але, все ж-таки, у даному напрямку більш прийнятними є активні форми роботи з користувачами, які передбачають не просто споглядання чи прослухування матеріалу,  а активну участь в обговоренні тієї чи іншої теми,  живу дискусію, висловлення своїх думок. Наприклад: читацькі конференції, круглі столи, вечори запитань та відповідей,  диспути  та інше (див дод. 3).

Особливу нішу в  ґендерному просвітництві бібліотек займають клуби за інтересами, любительські об’єднання. Оскільки, практика роботи бібліотечних закладів свідчить, що найчастіше членами клубів стають жінки, це,  безперечно, є вирішальним фактором для висвітлення ґендерної тематики в роботі того чи іншого жіночого клубу. Зазвичай клуб створюється з ініціативи читачів або ж самих працівників бібліотеки. Членами можуть бути жінки різного віку, різних професій, але об’єднані спільними інтересами.

Процес створення клубу розпочинається із складання його паспорту, розробки статуту, де вказуються основні положення роботи, мета, завдання і т.д. (див. дод. 4, 5). Можна створити емблему клубу, написати гімн, які відображатимуть основні ідеї його роботи.

Визначається зручний для всіх членів час та періодичність зустрічей, їх тематика,  на основі якої складається щорічна програма заходів.

Далі розпочинається етап підготовки засідання клубу, яке бібліотека    може   готувати   самостійно,   або   спільно   зі   своїми партнерами.

Досить часто, засідання клубу починається з оглядів свіжих періодичних видань, нових надходжень до бібліотеки, з ознайомлення з тематичною книжковою виставкою. Проводяться літературно-музичні вечори, круглі столи, коментовані перегляди літератури, інформаційні години, години поезії, конференції, екскурсії. На зустрічі запрошуються спеціалісти різних галузей, талановиті постаті регіону тощо.

Спілкування проходить в спокійній, невимушеній атмосфері за чашкою кави чи чаю. Жінки обговорюють найактуальніші для них теми щодо місця жінки  в  суспільстві, сім’ї,  материнства,   краси   та здоров’я;  вдосконалюють свої творчі та інтелектуальні здібності;  отримують інформацію про свої права та можливості, поради психологів, лікарів, юристів, соціологів, політологів - а це,  безперечно,  вагомий вклад у становлення ґендерної рівноваги в нашій державі.

 * * * * *

Цікавим прикладом слугує досвід Миколаївської міської бібліотеки ім. М.Л. Кропивницького, на базі якої діє Міський Ґендерний центр. Ініціатором створення Центру став Миколаївський міський фонд ЛАСКА “Сприяння економічним та соціальним реформам”.

Свою головну мету Центр бачить у представленні в Миколаївському регіоні рівних можливостей чоловікам та жінкам у всіх галузях життя, і, перш за все, у сім’ї, політиці, суспільному житті.

Всі відвідувачі Центру мають змогу скористатися тематичною бібліотечкою, Інтернет-ресурсами, отримати консультації у юриста та психолога по проблемам, які їх хвилюють.

В  рамках  діяльності  Центру  періодично проводяться тренінги, учасниками яких стають жінки різного соціального статусу, віку, професій – мешканки міста Миколаєва. Так, нещодавно, відбувся тренінг на тему “Мистецтво ділового спілкування”, в якому взяли участь жінки, зайняті пошуком роботи або бажаючі змінити вид діяльності. Вони прослухали рекомендації спеціалістів, як подолати психологічні бар’єри в спілкуванні, вияснили свої потенціальні підприємницькі можливості, дізнались, як краще вести себе під час співбесіди, вчились складати резюме. Ще один тренінг, що відбувся у Центрі, був присвячений питанням подолання жінками різноманітних кризових ситуацій. Під час тренінгу учасниці визначали свої сильні та слабкі сторони, навчались впевненої поведінки, техніці постановки та досягнення цілей.

Діяльність Ґендерного  центра підтримується волонтерами громадських об’єднань регіону. Фінансову підтримку надає Управління у справах дітей, сім’ї та молоді Миколаївського  Міськвиконкому та Європейська комісія.

 Додаток 1

Примірний річний план роботи бібліотеки в напрямку ґендерної просвіти

п/п

Дата

Форма заходу

Назва

1.

 

2.

Січень

Засідання жіночого клубу за інтересами

Виставка-відповідь (в рамках засідання)

“Жіночі проблеми в призмі ринку праці”

 

“Ви шукаєте роботу?”

3.

Лютий

Літературний вечір (з нагоди Дня захисника Вітчизни)

“Солдат, громадянин, коханий, трудівник”

4.

5.

Березень

протягом місяця

Засідання круглого столу (з нагоди Міжнародного жіночого дня)

Книжково-ілюстративна виставка

“Статус української жінки: сучасний стан та регіональні проблеми”

“Ти жінка, королева, берегиня”

6.

7.

Квітень

Літературно-музична гостинна

Виставка-екскурс (в рамках заходу)

“Ґендерні питання в творах українських класиків”

«Жіночий рух на Україні – погляд у минуле»

8.

9.

 

10.

Травень

 

протягом місяця

Засідання жіночого клубу за інтересами

Інформаційна година для молодих татусів

Виставка-перегляд (з нагоди Міжнародного дня сім’ї)

“Соціальний портрет жінки і молода сім’я”

 

“Ви батько. Це почесно та відповідально”

“Сім’я та ґендерна нерівність”

11.

Липень

Засідання жіночого клубу за інтересами

“Сучасна жінка – соціальні стратегії”

13.

Вересень

Виставка однієї книги

Ґендер і державна політика/Пер. з англ.; Упоряд. П. Ренін.–К.:Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2004.–394с.

14.

15.

Листопад

 

Вечір запитань та відповідей (з участю юриста)

Виставка-дискусія

“Права для всіх рівні”

“Становище жінок в українському суспільстві: проблеми гендерної дискримінації”

16.

17.

18.

 

19.

Протягом року

Поповнення фонду бібліотеки літературою з ґендерної тематики

Ведення та поповнення тематичних папок “Робота для жінок”, “Жінки мають право ...”, “Ви готуєтесь стати матір’ю” та ін.

Випуск інформаційних, бібліографічних списків з даного питання

Співпраця з політичними та громадськими організаціями регіону, ЗМІ, навчальними закладами, психологами, юристами та ін.

Додаток 2

Чоловічі та жіночі громадські організації у Вінницькій області

(Дані з офіційного сайту Вінницької обласної державної адміністрації -  http://www.vin.gov.ua)

№ п/п

Назва

Юридична адреса

Керівник організації

Телефон

(8-0432)

 

1

2

3

4

5

1.

Асоціація мужніх татусів  Вінниччини

м.Вінниця, вул.Соборна 72/104

Пасічник Д.М.

32-79-23

2.

Вінницька обласна організація “Чоловіки проти насильства”

м.Вінниця, вул.Збишка,9,

кв 138

Козлов В.В.

35-85-60

3.

Вінницька обласна Рада жінок України

м.Вінниця, вул. Соборна, 72

Балаканова Л.М.

32-16-40,
32-10-07

4.

Вінницька обласна організація Союзу жінок-трудівниць “За майбутнє дітей України”

м.Вінниця, вул. Соборна, 8,

а/с 303

Ґуральник А.М.

32-19-68, 32-40-56

5.

Вінницьке обласне жіноче народно-демократичне об‘єднання “Дія”

м.Вінниця, вул. Соборна, 85

Мельник Е.В.

32-08-48, 32-49-47,

6.

Вінницька обласна організація “Рада жінок-фермерів Вінниччини”

м.Вінниця, вул.
Соборна, 15-а, к. 606

 

 

7.

Вінницька обласна організація Всеукраїнської асоціації жінок “Славія”

м.Вінниця, вул. Келецька, 84,
кв. 72

Кіпоренко  Р.С.

43-91-39

8.

Вінницька обласна жіноча громадська організація “Жінки Батьківщини”

м.Вінниця, вул.
Арх.Артинова, 5, к. 4

 

 

9.

Вінницька обласна громадська жіноча організація “Дар життя”

м.Гнівань, вул. Ковпака, 10

 

 

10.

Вінницька обласна  спілка “Жіноча перспектива”

м.Вінниця, вул.
Юності 10, кв.1

Поддубська  О.Б.

46-89-30

11.

Вінницька обласна  організація Всеукраїнського союзу жінок-трудівниць “За майбутнє дітей України”

м.Вінниця, вул. Червоних партизан, 2. кв.25

Мазепа В.М.

32-41-35

12.

Вінницька обласна громадська організація “Пані Всесвіт”

м.Вінниця, вул. 50-річчя Перемоги, 27, к.41

Міхновець Т.В.

26-06-33, 067-30-911-35

13.

Вінницька обласна громадська організація жінок “Жінка ХХІ сторіччя”

м.Вінниця, вул.
Соборна, 29

Харитончук В.Н.

 

14.

Вінницький обласний осередок Всеукраїнської спілки “Громадський Парламент Жінок України”

м.Вінниця, вул.
Театральна, 15

Пашиніна    Т.С.

32-29-12
32-48-73

15.

Вінницька обласна асоціація жінок-депутатів

м.Вінниця, вул.
Хмельницьке шосе, 108

Антонець Т.І.

51-12-70, 51-15-64,

16.

Вінницька обласна молодіжна громадська організація “Школа Рівних Можливостей”

м.Вінниця, вул.
Соборна, 59,

к. 711

Сулімова А.В.

35-60-64

17.

Вінницька обласна організація Всеукраїнської спілки “Берегиня України”

м.Вінниця, вул.
Некрасова. 26,

кв. 60

Шаманська Г.А.

8-097-333-03-57,

32-77-31

18.

Вінницька обласна громадська організація “Ресурсний гендерний центр”

м.Вінниця, вул.
Пирогова,
51

Степаненко  Т.Ю.

8-050-

903-16-23

19.

Вінницька обласна жіноча спілка “Берегиня Роду на Поділлі”

Вінниця
Чехова, 35-а

Шаманська  Г.А.

 

 

Додаток  3

Використайте в роботі!

При  підготовці заходів з ґендерних питань в нагоді Вам  стануть наступні назви, цитати та афоризми:

Назви

 • «Віддзеркалля ґендерних відносин у ЗМІ»
 • «Ґендер і стать: про розвиток мужності та жіночності»
 • «Ґендер та навколишнє середовище»
 • «Ґендер та політичне лідерство»
 • «Ґендер: політика, мистецтво, література»
 • «Ґендер: реалії та перспективи в українському суспільстві»
 • «Ґендерна психологія та творчість»
 • «Ґендерна рівність в контексті прав людини»
 • «Ґендерні аспекти ринку праці»
 • «Ґендерні відносини крізь призму громадської думки»
 • «Ґендерні питання в творах українських класиків»
 • «Ґендерні стереотипи, або мовчи, жінко, твій день 8-е березня!»
 • «Жінки мають право…»
 • «За рівні права та можливості»
 • «Ми – рівні»
 • «Повага до людини не повинна залежати від статі»
 • «Права жінок – не другорядні!»
 • «Сім’я та ґендерна рівність»
 • «Чоловіки за рівні права»
 • «Чоловіки та жінки: реалії соціалізації».

 

Цитати та афоризми

Не може бути привілеїв та обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. Рівність прав чоловіка і жінки забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї...”.

Конституція України. Ст. 24.

 

Успіхи жінок та досягнення рівності між чоловіками та жінками є питаннями прав людини та умовою соціальної справедливості; тому їх не можна розглядати як окреме жіноче питання. Це єдиний спосіб побудувати стабільне, справедливе та розвинене суспільство. Повноваження жінок та ґендерна рівність – це передумови для досягнення політичної, соціальної, економічної, культурної, екологічної безпеки всіх народів.

Пекінська Платформа дій,

Четверта Всесвітня Конференція ООН з прав жінок,

Пекін, 1995 р., параграф 41

 

Ґендерна  рівність є не лише метою самою по собі. Вона є передумовою  подолання бідності, сприяння сталому розвитку та впро- вадженню ефектив- ного  управління.

Генеральний секретар ООН Кофі Аннан, 2003

 

 Жінки ─ більшість, яка існує на правах меншості.

Лайза Кремер, США

 

  Був час коли чоловіки правили світом, але потім з’явилася Єва.

Річард Армур, США

 

 Жінки змінювали історію, але історія не змінила жінок.

Юзеф Булатович, Польща

 

 Едва станут они (женщины) вровень с вами, как тотчас окажутся выше вас.

Катон Старший, римский сенатор,

234 – 149 г. до н. э.

 

 Чоловік та жінка – ось соціальний індивід.

А. де Сен-Сімон

 ...Поэты и певцы нередко славят женщину, но государства не могут признать простого равноправия. На позорной ступени истории будет записано, что и теперь равноправие не установлено. Женское воспитание и образование не уравнены с мужским, и само материнство не охранено.

Н.К.Рерих

 

 Яким сильним був би чоловік, якби Господь створив його з ребра Єви!

Айві Комптон-Барнетт

 

 Всередині статей більше відмінностей, ніж між статями.

Айві Комптон-Барнетт 


 

                                                                                      Додаток 4

Паспорт жіночого клубу

Дата утворення   _____________________________

Адреса                  _____________________________

Голова клубу         _____________________________

Заступник голови _____________________________

Казначей              _____________________________

 

Рада клубу (ПІБ):

1.___________________________

2.___________________________

3.___________________________

4.___________________________

5.___________________________

 

 Актив клубу (ПІБ):

1.___________________________

2.___________________________

3.___________________________

4.___________________________

5.___________________________

6.___________________________

7.___________________________

8.___________________________

9.___________________________

 


 

Додаток 5

Статут жіночого клубу

Загальні положення

Жіночий клуб "Вікторія" – добровільне любительське об’єднання, яке створене відділом в справах жінок при районній Раді народних депутатів на базі районної бібліотеки для дорослих, і об’єднує жінок населеного пункту.

Головна мета - об’єднання жінок з активною життєвою позицією з метою підвищення ідейного і морального стану, поліпшення становища жінок, сприяння досягненню ґендерної рівності у суспільстві; сприяння самопізнанню, самовдосконаленню, творчому, психологічному та інформаційному розвитку жінок.

Завдання клубу – пропаганда здорового, активного, морально стійкого способу життя серед жінок, розвиток та підтримка творчих здібностей жінок, популяризація книги та української мови.

 Форми роботи – читацькі конференції, огляди, обмін думками, диспути, екскурсії, зустрічі з цікавими людьми та ін.

 Найвищим органом клубу є загальні збори членів клубу.

Клуб має свою емблему.

 

Права і обов’язки членів клубу

1.Членом клубу може бути кожна жінка району віком від 16 років.

2.Член клубу має право:

Вибирати і бути обраним;

Приймати участь у всіх міроприємствах клубу.

3.Член клубу зобов’язаний:

Активно допомагати роботі клубу;

Підвищувати рівень знань;

Виконувати громадські доручення Правління клубу;

Член клубу при вступі заповнює анкету.

 

Для здійснення поставлених вимог бібліотека виконує наступне:

При проведенні літературних і тематичних вечорів оформляє книжкові виставки, проводе бібліографічні огляди.

Здійснює обмін інформацією.

Проводить вечори-зустрічі з цікавими людьми і другими клубами за інтересами.

Проводить екскурсії.

 

Керівництво роботою клубу

1. Правління клубу вибирається загальними зборами членів   

клубу терміном на 5 років.

2.  Засідання клубу проводиться один раз на квартал.

3. Правління клубу щорічно складає календарний план роботи клубу, розділяє обов’язки між членами клубу.

 Ліквідація клубу

Жіночий клубу припиняє свою діяльність:

По рішенню загальних зборів членів клубу.

По рішенню ради бібліотеки.

 

ЗАПАМ’ЯТАЙ !

Цей клуб твій. Чи стане його робота цікавою – залежить від тебе. Тому твори і дерзай!  


 

Радимо ознайомитись!

     Дізнатись більше про ґендер та ґендерний рух в Україні Ви можете з наступних Інтернет-ресурсів:

1.http://pushkareva.narod.ru

Статті, проекти, дослідження по ґендеру

 2. http://women.library.kr.ua

Сайт Кіровоградської інформаційної служби з актуальних питань жіноцтва

 3. http://www.owl.ru

Про ґендерні дослідження

 4. http://www.ced.org.ua/ukr/genderna_rivnist.htm

Про ґендерну рівність

 5. http://gender.net.ua

Новини, досягнення в сфері ґендера

 6.http://library.gender-ehu.org

Електронна ґендерна бібліотека

 7. http://www.mi-rivni.ammu.org.ua

Сайт асоціації молодих медиків України, присвячений ґендерним проблемам

 8.http://gender.kiev.ua

Електронна газета «Сім’я та ґендерна нерівність»

 9. http://www.kcws.kharkov.ua

Сайт Харківського центру жіночих досліджень

 10.http://www.natm.ru

Жінки у владі

 11.http://asi.org.ru

Про жіночий рух 


 

 Використані джерела

1.Україна. Конституція. Конституція України (прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р.): Із. Змін, внесеними Законом України від 8 груд. 2004 р. № 2222-IV. Станом на 1 січ. 2006 р. - Офіц. вид. – К.: Укр. центр прав. студій, 2006.–124 с.

2.Україна. Закон. Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Від 8 серп. 2005 р. № 2866-IV.–ВВРУ. - 2005.-№52.-С.561.

3.Ґендер і державна політика / Пер. з англ.; Упоряд. П. Ренін. – К.: Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2004.–394 с.

4.К. Б. Шевченко. До проблеми конкретно-історичного характеру категорії «ґендерна рівність»//Український соціум.-2005. - № 1 (6). - C.26-30.

5.Н. Околітенко. Ґендерні проблеми: легенди і генетика// Українська культура.–2006.-№ 9. – С.27-28.

6.О. Кремльова. Врахування ґендерних аспектів у формуванні законодавства України.–2006.-№ 7. – С.96-99.

7.О.І. Семиколєнова, А.Г. Шиліна. Ґендерний аспект сучасної мовної політики (міжнародний досвід і українська перспектива) //Мовознавство.–2006.-№ 4. – С.32-40.

8.Р. Безпальча. Ґендерна рівність як фактор сталого розвитку суспільства//Вісник Програми сприяння парламенту України університету Індіани.–2004.-№ 217. – С.2-19.

9.http://www.ced.org.ua/ukr/genderna_rivnist.htm

10.http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/280409.html

11.http://www.niklib.com/social/newsarchives.ru

12.http://www.vin.gov.ua

  

 

 

Укладачі: Т.Марченко, О.Зіньковська

 Комп’ютерний набір та верстка – О. Зіньковська

Редактор – Т.Збитковська

Тиражування – Г.Стратієнко

Поділитися:

Тема ґендера у бібліотечній діяльності


 

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва

Відділ науково-методичної роботи та інновацій у бібліотечній справі

 

 

До робочого блокнота бібліотекаря-практика 

Розділ

ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ

 

Частина ІІ

Тема ґендера у бібліотечній діяльності

 

 

 

Вінниця 2007 


 

 ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Пропонуємо Вашій увазі чергове видання із серії “До робочого блокнота бібліотекаря-практика”.

Сподіваємось, що даний випуск, який присвячений популяризації літератури та інформації з ґендерних питань, допоможе Вам в процесі організації діяльності бібліотеки з даного напрямку.

Чекаємо від Вас пропозицій щодо теми наступного видання! 

 

 


 

 Коротко про ґендер

Концепція ґендера вперше з’явилась в американській соціології у 70-х роках минулого століття, а з початку 90-х вона почала привертати увагу і вітчизняних дослідників. Це, в першу чергу, було пов’язано з філософською критикою сучасного суспільства, критикою дискримінаційного положення жінок.

За визначенням  ґендер – це соціокультурна категорія та колективні уявлення, завдяки яким біологічні відмінності статей переводяться на мову соціальної та культурної відмінності.

Згідно із Законом України “Про забезпечення рівних  прав та можливостей жінок і чоловіків” ґендерна рівність – це правовий статус жінок і чоловіків та рівні можливості для його реалізації, що дозволяє особам обох статей брати рівну участь у всіх сферах життєдіяльності суспільства.

Ґендерна  рівність посідає важливе місце у забезпечені розвитку здорового суспільства та знаходиться в центрі економічного та соціального прогресу. Прикладом можуть слугувати такі держави з високими показниками рівня життя як Канада та країни Скандинавії, у державній політиці яких питання ґендерної рівності оголошені пріоритетними. Адже ґендерна дискримінація та демократія, розвиток громадянського суспільства – речі несумісні.  

Але, на жаль, в багатьох країнах, особливо в країнах з економікою, що розвивається, все ще існує факт ґендерної дискримінації, яка, в першу чергу стосується жінок. Так, наприклад, співвідношення жінок і чоловіків у парламенті нашої країни складає 1:19 відповідно; частка жінок в Україні, які займають керівні посади всіх рівнів – менше 20%; за статистикою, жінки становлять понад дві третини всього неписьменного населення на планеті  - цей перелік можна продовжувати і продовжувати.

Але якщо жінки та дівчата на собі відчувають прояви ґендерної нерівності,  чоловікам також доводиться розплачуватися за існуючі норми та стереотипи. У перехідних економіках Східноєвропейських   країн  протягом   останнього    часу   очікувана тривалість  життя  чоловіків  зменшилась  в абсолютному вираженні. Зростання рівня смертності чоловіків – найзначніше серед зареєстрованих у мирний час – пов’язується із збільшенням кількості стресових ситуацій, відчуттям тривоги через обвальне загострення проблеми безробіття серед чоловіків.

Досягнення рівності між жінками та чоловіками є основою людських прав та умовою для досягнення соціальної справедливості. Це є єдиний спосіб побудови стабільного, справедливого суспільства.  Повноваження  жінок  та  ґендерна рівність є реквізитами   для   досягнення  політичної,  соціальної,  економічної,  культурної та екологічної безпеки серед усіх людей.

І хоча за останні роки було досягнуто значного прогресу у сфері становлення  ґендерної рівноваги, проте все ще дуже багато залишається зробити.

 * * * * * *

Здавалося б, “ґендерні бурі” пройшли повз бібліотечну професію, але чи так це? На роздуми наштовхують слова нашої колеги з Росії, учасниці Інтернет-конференції “Ґендерні стереотипи у сучасній Росії” Шабліної М.В., яка у своїй доповіді на тему “Ґендерні стереотипи бібліотечної професії” пише з цього приводу:

“Бібліотечна   справа  не  є  сферою   ґендерної  конкуренції, але,ймовірно стереотип про те, що бібліотечна професія - жіноча професія, здійснює негативний вплив на розвиток цієї галузі  у  наш  час.  Зменшення    бюджетного   фінансування та   самої   кількості бібліотек,  здавалось  би,   вказують   на   соціальну незатребуваність інституту бібліотечної справи. Але, у зв’язку з початком формування інформаційного суспільства, збільшенням аудиторії користувачів глобальних інформаційних мереж, бібліотечна справа повинна засвоювати нові види інформаційних послуг, використовуючи накопичений в рамках галузі позитивний досвід формування, збереження та розповсюдження культурних цінностей. Збереження інституту бібліотечної справи могло б стати ще однією ґендерною перемогою”.

 

 На шляху до рівноправ’я: роль бібліотеки

Сьогодні ґендер - це одне з ключових понять суспільства, яке напряму торкається економічних, соціальних, політичних, правових процесів, що відбуваються в ньому. Успішне подолання ґендерних проблем, як зазначалось вище,  є передумовою для побудови стабільної, успішної держави. Саме тому  бібліотеки,  місією яких є сприяння  демократичному, правовому, національно свідомому,  культурному розвитку суспільства за допомогою притаманних їм форм та методів роботи, не можуть залишатись осторонь від їх розв’язання.

Необхідними умовами ефективної діяльності публічних бібліотек щодо ґендерного просвітництва є, в першу чергу, її чітке планування, ціленаправленість, різнобічність. В однаковій мірі важливо достатньо уваги приділяти поповненню фондів літературою  ґендерної тематики, соціокультурній діяльності з даного напрямку, соціальному партнерству (див. дод. 1).

Важливість партнерства з жіночими громадськими організаціями регіону, органами місцевого самоврядування, місцевої влади очевидна, адже, така співпраця стане корисною для обох сторін – відбуватиметься взаємна інформаційна, а інколи й матеріальна підтримка,  крім  того, це дасть можливість  бібліотекам залучати своїх партнерів до проведення заходів,  присвячених темі рівності статей (див. дод. 2).

Для проведення творчих акцій по ґендеру, підходять усі форми соціокультурної діяльності починаючи з книжкових  переглядів і закінчуючи літературно-музичними вечорами. Але, все ж-таки, у даному напрямку більш прийнятними є активні форми роботи з користувачами, які передбачають не просто споглядання чи прослухування матеріалу,  а активну участь в обговоренні тієї чи іншої теми,  живу дискусію, висловлення своїх думок. Наприклад: читацькі конференції, круглі столи, вечори запитань та відповідей,  диспути  та інше (див дод. 3).

Особливу нішу в  ґендерному просвітництві бібліотек займають клуби за інтересами, любительські об’єднання. Оскільки, практика роботи бібліотечних закладів свідчить, що найчастіше членами клубів стають жінки, це,  безперечно, є вирішальним фактором для висвітлення ґендерної тематики в роботі того чи іншого жіночого клубу. Зазвичай клуб створюється з ініціативи читачів або ж самих працівників бібліотеки. Членами можуть бути жінки різного віку, різних професій, але об’єднані спільними інтересами.

Процес створення клубу розпочинається із складання його паспорту, розробки статуту, де вказуються основні положення роботи, мета, завдання і т.д. (див. дод. 4, 5). Можна створити емблему клубу, написати гімн, які відображатимуть основні ідеї його роботи.

Визначається зручний для всіх членів час та періодичність зустрічей, їх тематика,  на основі якої складається щорічна програма заходів.

Далі розпочинається етап підготовки засідання клубу, яке бібліотека    може   готувати   самостійно,   або   спільно   зі   своїми партнерами.

Досить часто, засідання клубу починається з оглядів свіжих періодичних видань, нових надходжень до бібліотеки, з ознайомлення з тематичною книжковою виставкою. Проводяться літературно-музичні вечори, круглі столи, коментовані перегляди літератури, інформаційні години, години поезії, конференції, екскурсії. На зустрічі запрошуються спеціалісти різних галузей, талановиті постаті регіону тощо.

Спілкування проходить в спокійній, невимушеній атмосфері за чашкою кави чи чаю. Жінки обговорюють найактуальніші для них теми щодо місця жінки  в  суспільстві, сім’ї,  материнства,   краси   та здоров’я;  вдосконалюють свої творчі та інтелектуальні здібності;  отримують інформацію про свої права та можливості, поради психологів, лікарів, юристів, соціологів, політологів - а це,  безперечно,  вагомий вклад у становлення ґендерної рівноваги в нашій державі.

 * * * * *

Цікавим прикладом слугує досвід Миколаївської міської бібліотеки ім. М.Л. Кропивницького, на базі якої діє Міський Ґендерний центр. Ініціатором створення Центру став Миколаївський міський фонд ЛАСКА “Сприяння економічним та соціальним реформам”.

Свою головну мету Центр бачить у представленні в Миколаївському регіоні рівних можливостей чоловікам та жінкам у всіх галузях життя, і, перш за все, у сім’ї, політиці, суспільному житті.

Всі відвідувачі Центру мають змогу скористатися тематичною бібліотечкою, Інтернет-ресурсами, отримати консультації у юриста та психолога по проблемам, які їх хвилюють.

В  рамках  діяльності  Центру  періодично проводяться тренінги, учасниками яких стають жінки різного соціального статусу, віку, професій – мешканки міста Миколаєва. Так, нещодавно, відбувся тренінг на тему “Мистецтво ділового спілкування”, в якому взяли участь жінки, зайняті пошуком роботи або бажаючі змінити вид діяльності. Вони прослухали рекомендації спеціалістів, як подолати психологічні бар’єри в спілкуванні, вияснили свої потенціальні підприємницькі можливості, дізнались, як краще вести себе під час співбесіди, вчились складати резюме. Ще один тренінг, що відбувся у Центрі, був присвячений питанням подолання жінками різноманітних кризових ситуацій. Під час тренінгу учасниці визначали свої сильні та слабкі сторони, навчались впевненої поведінки, техніці постановки та досягнення цілей.

Діяльність Ґендерного  центра підтримується волонтерами громадських об’єднань регіону. Фінансову підтримку надає Управління у справах дітей, сім’ї та молоді Миколаївського  Міськвиконкому та Європейська комісія.

 Додаток 1

Примірний річний план роботи бібліотеки в напрямку ґендерної просвіти

п/п

Дата

Форма заходу

Назва

1.

 

2.

Січень

Засідання жіночого клубу за інтересами

Виставка-відповідь (в рамках засідання)

“Жіночі проблеми в призмі ринку праці”

 

“Ви шукаєте роботу?”

3.

Лютий

Літературний вечір (з нагоди Дня захисника Вітчизни)

“Солдат, громадянин, коханий, трудівник”

4.

5.

Березень

протягом місяця

Засідання круглого столу (з нагоди Міжнародного жіночого дня)

Книжково-ілюстративна виставка

“Статус української жінки: сучасний стан та регіональні проблеми”

“Ти жінка, королева, берегиня”

6.

7.

Квітень

Літературно-музична гостинна

Виставка-екскурс (в рамках заходу)

“Ґендерні питання в творах українських класиків”

«Жіночий рух на Україні – погляд у минуле»

8.

9.

 

10.

Травень

 

протягом місяця

Засідання жіночого клубу за інтересами

Інформаційна година для молодих татусів

Виставка-перегляд (з нагоди Міжнародного дня сім’ї)

“Соціальний портрет жінки і молода сім’я”

 

“Ви батько. Це почесно та відповідально”

“Сім’я та ґендерна нерівність”

11.

Липень

Засідання жіночого клубу за інтересами

“Сучасна жінка – соціальні стратегії”

13.

Вересень

Виставка однієї книги

Ґендер і державна політика/Пер. з англ.; Упоряд. П. Ренін.–К.:Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2004.–394с.

14.

15.

Листопад

 

Вечір запитань та відповідей (з участю юриста)

Виставка-дискусія

“Права для всіх рівні”

“Становище жінок в українському суспільстві: проблеми гендерної дискримінації”

16.

17.

18.

 

19.

Протягом року

Поповнення фонду бібліотеки літературою з ґендерної тематики

Ведення та поповнення тематичних папок “Робота для жінок”, “Жінки мають право ...”, “Ви готуєтесь стати матір’ю” та ін.

Випуск інформаційних, бібліографічних списків з даного питання

Співпраця з політичними та громадськими організаціями регіону, ЗМІ, навчальними закладами, психологами, юристами та ін.

Додаток 2

Чоловічі та жіночі громадські організації у Вінницькій області

(Дані з офіційного сайту Вінницької обласної державної адміністрації -  http://www.vin.gov.ua)

№ п/п

Назва

Юридична адреса

Керівник організації

Телефон

(8-0432)

 

1

2

3

4

5

1.

Асоціація мужніх татусів  Вінниччини

м.Вінниця, вул.Соборна 72/104

Пасічник Д.М.

32-79-23

2.

Вінницька обласна організація “Чоловіки проти насильства”

м.Вінниця, вул.Збишка,9,

кв 138

Козлов В.В.

35-85-60

3.

Вінницька обласна Рада жінок України

м.Вінниця, вул. Соборна, 72

Балаканова Л.М.

32-16-40,
32-10-07

4.

Вінницька обласна організація Союзу жінок-трудівниць “За майбутнє дітей України”

м.Вінниця, вул. Соборна, 8,

а/с 303

Ґуральник А.М.

32-19-68, 32-40-56

5.

Вінницьке обласне жіноче народно-демократичне об‘єднання “Дія”

м.Вінниця, вул. Соборна, 85

Мельник Е.В.

32-08-48, 32-49-47,

6.

Вінницька обласна організація “Рада жінок-фермерів Вінниччини”

м.Вінниця, вул.
Соборна, 15-а, к. 606

 

 

7.

Вінницька обласна організація Всеукраїнської асоціації жінок “Славія”

м.Вінниця, вул. Келецька, 84,
кв. 72

Кіпоренко  Р.С.

43-91-39

8.

Вінницька обласна жіноча громадська організація “Жінки Батьківщини”

м.Вінниця, вул.
Арх.Артинова, 5, к. 4

 

 

9.

Вінницька обласна громадська жіноча організація “Дар життя”

м.Гнівань, вул. Ковпака, 10

 

 

10.

Вінницька обласна  спілка “Жіноча перспектива”

м.Вінниця, вул.
Юності 10, кв.1

Поддубська  О.Б.

46-89-30

11.

Вінницька обласна  організація Всеукраїнського союзу жінок-трудівниць “За майбутнє дітей України”

м.Вінниця, вул. Червоних партизан, 2. кв.25

Мазепа В.М.

32-41-35

12.

Вінницька обласна громадська організація “Пані Всесвіт”

м.Вінниця, вул. 50-річчя Перемоги, 27, к.41

Міхновець Т.В.

26-06-33, 067-30-911-35

13.

Вінницька обласна громадська організація жінок “Жінка ХХІ сторіччя”

м.Вінниця, вул.
Соборна, 29

Харитончук В.Н.

 

14.

Вінницький обласний осередок Всеукраїнської спілки “Громадський Парламент Жінок України”

м.Вінниця, вул.
Театральна, 15

Пашиніна    Т.С.

32-29-12
32-48-73

15.

Вінницька обласна асоціація жінок-депутатів

м.Вінниця, вул.
Хмельницьке шосе, 108

Антонець Т.І.

51-12-70, 51-15-64,

16.

Вінницька обласна молодіжна громадська організація “Школа Рівних Можливостей”

м.Вінниця, вул.
Соборна, 59,

к. 711

Сулімова А.В.

35-60-64

17.

Вінницька обласна організація Всеукраїнської спілки “Берегиня України”

м.Вінниця, вул.
Некрасова. 26,

кв. 60

Шаманська Г.А.

8-097-333-03-57,

32-77-31

18.

Вінницька обласна громадська організація “Ресурсний гендерний центр”

м.Вінниця, вул.
Пирогова,
51

Степаненко  Т.Ю.

8-050-

903-16-23

19.

Вінницька обласна жіноча спілка “Берегиня Роду на Поділлі”

Вінниця
Чехова, 35-а

Шаманська  Г.А.

 

 

Додаток  3

Використайте в роботі!

При  підготовці заходів з ґендерних питань в нагоді Вам  стануть наступні назви, цитати та афоризми:

Назви

 • «Віддзеркалля ґендерних відносин у ЗМІ»
 • «Ґендер і стать: про розвиток мужності та жіночності»
 • «Ґендер та навколишнє середовище»
 • «Ґендер та політичне лідерство»
 • «Ґендер: політика, мистецтво, література»
 • «Ґендер: реалії та перспективи в українському суспільстві»
 • «Ґендерна психологія та творчість»
 • «Ґендерна рівність в контексті прав людини»
 • «Ґендерні аспекти ринку праці»
 • «Ґендерні відносини крізь призму громадської думки»
 • «Ґендерні питання в творах українських класиків»
 • «Ґендерні стереотипи, або мовчи, жінко, твій день 8-е березня!»
 • «Жінки мають право…»
 • «За рівні права та можливості»
 • «Ми – рівні»
 • «Повага до людини не повинна залежати від статі»
 • «Права жінок – не другорядні!»
 • «Сім’я та ґендерна рівність»
 • «Чоловіки за рівні права»
 • «Чоловіки та жінки: реалії соціалізації».

 

Цитати та афоризми

Не може бути привілеїв та обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. Рівність прав чоловіка і жінки забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї...”.

Конституція України. Ст. 24.

 

Успіхи жінок та досягнення рівності між чоловіками та жінками є питаннями прав людини та умовою соціальної справедливості; тому їх не можна розглядати як окреме жіноче питання. Це єдиний спосіб побудувати стабільне, справедливе та розвинене суспільство. Повноваження жінок та ґендерна рівність – це передумови для досягнення політичної, соціальної, економічної, культурної, екологічної безпеки всіх народів.

Пекінська Платформа дій,

Четверта Всесвітня Конференція ООН з прав жінок,

Пекін, 1995 р., параграф 41

 

Ґендерна  рівність є не лише метою самою по собі. Вона є передумовою  подолання бідності, сприяння сталому розвитку та впро- вадженню ефектив- ного  управління.

Генеральний секретар ООН Кофі Аннан, 2003

 

 Жінки ─ більшість, яка існує на правах меншості.

Лайза Кремер, США

 

  Був час коли чоловіки правили світом, але потім з’явилася Єва.

Річард Армур, США

 

 Жінки змінювали історію, але історія не змінила жінок.

Юзеф Булатович, Польща

 

 Едва станут они (женщины) вровень с вами, как тотчас окажутся выше вас.

Катон Старший, римский сенатор,

234 – 149 г. до н. э.

 

 Чоловік та жінка – ось соціальний індивід.

А. де Сен-Сімон

 ...Поэты и певцы нередко славят женщину, но государства не могут признать простого равноправия. На позорной ступени истории будет записано, что и теперь равноправие не установлено. Женское воспитание и образование не уравнены с мужским, и само материнство не охранено.

Н.К.Рерих

 

 Яким сильним був би чоловік, якби Господь створив його з ребра Єви!

Айві Комптон-Барнетт

 

 Всередині статей більше відмінностей, ніж між статями.

Айві Комптон-Барнетт 


 

                                                                                      Додаток 4

Паспорт жіночого клубу

Дата утворення   _____________________________

Адреса                  _____________________________

Голова клубу         _____________________________

Заступник голови _____________________________

Казначей              _____________________________

 

Рада клубу (ПІБ):

1.___________________________

2.___________________________

3.___________________________

4.___________________________

5.___________________________

 

 Актив клубу (ПІБ):

1.___________________________

2.___________________________

3.___________________________

4.___________________________

5.___________________________

6.___________________________

7.___________________________

8.___________________________

9.___________________________

 


 

Додаток 5

Статут жіночого клубу

Загальні положення

Жіночий клуб "Вікторія" – добровільне любительське об’єднання, яке створене відділом в справах жінок при районній Раді народних депутатів на базі районної бібліотеки для дорослих, і об’єднує жінок населеного пункту.

Головна мета - об’єднання жінок з активною життєвою позицією з метою підвищення ідейного і морального стану, поліпшення становища жінок, сприяння досягненню ґендерної рівності у суспільстві; сприяння самопізнанню, самовдосконаленню, творчому, психологічному та інформаційному розвитку жінок.

Завдання клубу – пропаганда здорового, активного, морально стійкого способу життя серед жінок, розвиток та підтримка творчих здібностей жінок, популяризація книги та української мови.

 Форми роботи – читацькі конференції, огляди, обмін думками, диспути, екскурсії, зустрічі з цікавими людьми та ін.

 Найвищим органом клубу є загальні збори членів клубу.

Клуб має свою емблему.

 

Права і обов’язки членів клубу

1.Членом клубу може бути кожна жінка району віком від 16 років.

2.Член клубу має право:

Вибирати і бути обраним;

Приймати участь у всіх міроприємствах клубу.

3.Член клубу зобов’язаний:

Активно допомагати роботі клубу;

Підвищувати рівень знань;

Виконувати громадські доручення Правління клубу;

Член клубу при вступі заповнює анкету.

 

Для здійснення поставлених вимог бібліотека виконує наступне:

При проведенні літературних і тематичних вечорів оформляє книжкові виставки, проводе бібліографічні огляди.

Здійснює обмін інформацією.

Проводить вечори-зустрічі з цікавими людьми і другими клубами за інтересами.

Проводить екскурсії.

 

Керівництво роботою клубу

1. Правління клубу вибирається загальними зборами членів   

клубу терміном на 5 років.

2.  Засідання клубу проводиться один раз на квартал.

3. Правління клубу щорічно складає календарний план роботи клубу, розділяє обов’язки між членами клубу.

 Ліквідація клубу

Жіночий клубу припиняє свою діяльність:

По рішенню загальних зборів членів клубу.

По рішенню ради бібліотеки.

 

ЗАПАМ’ЯТАЙ !

Цей клуб твій. Чи стане його робота цікавою – залежить від тебе. Тому твори і дерзай!  


 

Радимо ознайомитись!

     Дізнатись більше про ґендер та ґендерний рух в Україні Ви можете з наступних Інтернет-ресурсів:

1.http://pushkareva.narod.ru

Статті, проекти, дослідження по ґендеру

 2. http://women.library.kr.ua

Сайт Кіровоградської інформаційної служби з актуальних питань жіноцтва

 3. http://www.owl.ru

Про ґендерні дослідження

 4. http://www.ced.org.ua/ukr/genderna_rivnist.htm

Про ґендерну рівність

 5. http://gender.net.ua

Новини, досягнення в сфері ґендера

 6.http://library.gender-ehu.org

Електронна ґендерна бібліотека

 7. http://www.mi-rivni.ammu.org.ua

Сайт асоціації молодих медиків України, присвячений ґендерним проблемам

 8.http://gender.kiev.ua

Електронна газета «Сім’я та ґендерна нерівність»

 9. http://www.kcws.kharkov.ua

Сайт Харківського центру жіночих досліджень

 10.http://www.natm.ru

Жінки у владі

 11.http://asi.org.ru

Про жіночий рух 


 

 Використані джерела

1.Україна. Конституція. Конституція України (прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р.): Із. Змін, внесеними Законом України від 8 груд. 2004 р. № 2222-IV. Станом на 1 січ. 2006 р. - Офіц. вид. – К.: Укр. центр прав. студій, 2006.–124 с.

2.Україна. Закон. Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Від 8 серп. 2005 р. № 2866-IV.–ВВРУ. - 2005.-№52.-С.561.

3.Ґендер і державна політика / Пер. з англ.; Упоряд. П. Ренін. – К.: Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2004.–394 с.

4.К. Б. Шевченко. До проблеми конкретно-історичного характеру категорії «ґендерна рівність»//Український соціум.-2005. - № 1 (6). - C.26-30.

5.Н. Околітенко. Ґендерні проблеми: легенди і генетика// Українська культура.–2006.-№ 9. – С.27-28.

6.О. Кремльова. Врахування ґендерних аспектів у формуванні законодавства України.–2006.-№ 7. – С.96-99.

7.О.І. Семиколєнова, А.Г. Шиліна. Ґендерний аспект сучасної мовної політики (міжнародний досвід і українська перспектива) //Мовознавство.–2006.-№ 4. – С.32-40.

8.Р. Безпальча. Ґендерна рівність як фактор сталого розвитку суспільства//Вісник Програми сприяння парламенту України університету Індіани.–2004.-№ 217. – С.2-19.

9.http://www.ced.org.ua/ukr/genderna_rivnist.htm

10.http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/280409.html

11.http://www.niklib.com/social/newsarchives.ru

12.http://www.vin.gov.ua

  

 

 

Укладачі: Т.Марченко, О.Зіньковська

 Комп’ютерний набір та верстка – О. Зіньковська

Редактор – Т.Збитковська

Тиражування – Г.Стратієнко