Тарас Шевченко і Вінниччина. 190-річчю від дня народження присвячується

Рік видання: 2004

Місце зберігання: Відділ краєзнавства

Управління культури Вінницької обласної державної адміністрації

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім.К.А.Тімірязєва

Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського

 

 

190-річчю від дня народження присвячується

 

Тарас Шевченко і Вінниччина

 

Біобібліографічний покажчик

 

 

Вінниця, 2004


 

УДК 82.09(477) (Шевченко)

ББК 91.9:83+83.3 (4УКР) 5-8 Шевченко

Ш 37

Тарас Шевченко і Вінниччина: Біобібліогр. покажч. / Уклад.: Г.Авраменко, О.Кізян, Б.Хоменко. Вступ. ст. "Шевченкіана Вінниччини" Б.Хоменка; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М.Коцюбинського. – Вінниця, 2004. – 107 с.

Покажчик "Тарас Шевченко і Вінниччина" є другим доповненим і переробленим виданням про зв'язки великого українського поета, художника і мислителя з нашим краєм та вшанування його пам'яті на Вінниччині.

Видання буде корисним науковцям, учителям, бібліотекарям, студентам, краєзнавцям, широкому загалу вінничан, яких цікавить дана тема.

© Вінницька державна обласна наукова

бібліотека ім. К.А.Тімірязєва

© Вінницький державний педагогічний університет ім.М.Коцюбинського

 

 

Від укладачів

Бібліографічний покажчик "Т. Шевченко і Вінниччина" є другим доповненим виданням про зв'язки великого українського поета, художника і мислителя з нашим краєм та вшанування його пам'яті на Вінниччині.

Тут подано відомості про лауреатів Національної премії України ім. Тараса Шевченка, чиє життя і діяльність пов'язані з Вінницькою областю.

До покажчика включено описи книжок, публікацій із збірників, періодичних видань, а також образотворчих, нотних та інших матеріалів. Для більшої інформативності в покажчику представлено поряд з документами з фондів ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва також матеріали, виявлені в бібліографічних джерелах шевченківської тематики, літописах Книжкової палати України тощо.

Дане видання значно розширене за рахунок публікацій по темі за 1991-2003 рр., а також знайдених ретроспек -тивних матеріалів. Переглянуто і частково змінено його структуру.

Матеріали у виданні систематизовані за розділами "Поділля в творчості Т.Шевченка", "Життя і творчість Т.Шевченка", "Вшанування пам'яті Т.Шевченка на Вінниччині". Як додаток подано розділ "Вінничани – лауреати Національної премії України імені Тараса Шевченка".

У розділі "Поділля в творчості Т. Шевченка" література розміщена за жанрами, в їхніх межах — за алфавітом назв. В інших розділах – у логічній послідовності та за алфавітом авторів, назв, персоналій.

Покажчик розрахований на науковців, учителів, бібліотекарів, краєзнавців, студентів, усіх, хто цікавиться зв'язками великого Кобзаря з нашим краєм.

На вичерпну повноту він не претендує. Відбір літератури закінчено 30 грудня 2003 року.

Поділитися:

ШЕВЧЕНКІАНА ВІННИЧЧИНИ

Тарас Шевченко – чи не єдиний серед світочів людства, хто мав цілковите право сказати про себе: "Історія мого життя становить частину історії моєї батьківщини". Упродовж свого короткого, сповненого злигоднями віку леліяв він у серці образ поневоленої і зневаженої України і, кажучи словами І.Франка, "і горів, і яснів, і страждав, і трудився для неї" [1]. У світовій літературі важко знайти приклад, рівнозначний саможертовній Шевченкові любові до рідного краю:

Я так її, я так люблю

Мою Україну убогу,

Що проклену святого Бога,

За неї душу погублю! [2]

Своїм духовним зором поет обіймав усю Україну, об'їздив і обходив як співробітник Археографічної комісії Київщину, Черкащину, Запоріжжя, Чернігівщину і Полтавщину. Мріяв побувати й на Поділлі та Волині, де витав дух Івана Підкови, Северина Наливайка, Богдана Хмельницького, Івана Богуна, Данила Нечая, Устима Кармалюка, де залишилися вічні сліди подвижників народної мудрості і слова – Мелетія Смотрицького, Іоаникія Галятовського, Данила Братковського, Романа Ракушки-Романовського та Івана Котляревського.

Відомості про наш край, про його драматично-героїчне минуле і сумну сучасність черпав він з козацьких літописів Самійла Величка, Григорія Граб'янки і Самовидця, з анонімної "Історії русів", з праць Дмитра Бантиш-Каменського, Миколи Марковича, Миколи Костомарова та інших істориків, із "Запорожской Старины" Ізмаїла Срезневського, з народної поезії та розповідей друзів і знайомих, доля яких пов'язана була з Поділлям.

Мрія Шевченка побувати в цьому благословенному краї невдовзі сповнилася. 21 вересня 1846 р. київський генерал-губернатор Д.Бібіков видав поетові "Открытое предписание" на подорож до Київської, Подільської і Волинської губерній із вельми широким завданням Археографічної комісії. В його обов'язок входило записати народні перекази, оповідання, легенди й пісні, зібрати відомості про могили та урочища, місцеві перекази, розповіді та історичні дані про них, оглянути й описати визначні монументальні пам'ятки та стародавні будівлі, виявити й придбати старожитності, письмові грамоти й папери, що стосувалися історії краю. Крім того, Шевченкові було доручено відвідати Почаївську лавру, змалювати її зовнішній вигляд та інтер'єр, а також краєвид, що відкривається з тераси храму [3].

Шевченкові належало насамперед дістатися Кам'янця-Подільського, центру тодішньої Подільської губернії. Не одне покоління краєзнавців билося над питанням, через які населені пункти Вінниччини пролягав маршрут поета? І лише в наш час український шевченкознавець, письменник і перекладач Петро Жур, який жив і працював у Петербурзі, розкрив цю загадку. У своїй монографії "Дума про огонь: З хроніки життя і творчості Т.Шевченка" (К., 1985), спираючись на дорожник "Расписание трактов от Петербурга до Москвы и других важнейших мест Российской империи" (С.Пб., 1842) та повість Шевченка "Прогулка с удовольствием и не без морали" (1856-1857), він простежив шлях поета під час його відрядження.

Той ентузіазм, з яким Шевченко вирушив у дорогу, пояснюється ще однією обставиною. Адже Поділля межувало з Галичиною, яка входила тоді до складу Австрійської імперії; селянство цієї частини України напровесні того ж 1846 р. повстало проти національного і соціального гніту. Відбулися заворушення і в Кракові та Познані, ці події стали провісником революції 1848 р. в Австрії. Покріпачене селянство Поділля й Волині, затамувавши подих, з хвилюванням прислухалося до того, що відбувалося в сусідньому краї. Все це так перелякало коронованого ката Миколу І, що він наказав запровадити у західних губерніях і Царстві Польському воєнний стан, поставити на кордоні цілу армію на чолі з князем І.Паскевичем, відомим душителем визвольних рухів у Польщі й Угорщині.

За подіями в Галичині уважно стежив і Шевченко. Відомо, що 17-19 лютого 1846 р. на ярмарку в Лубнах під час Масляної він викликав невдоволення місцевого городничого В.Андреєва своїми крамольними, як тому здалося, висловлюваннями про повстання галицьких селян. Про це городничий негайно доніс генерал-губернаторові Н.А.Долгорукову, який перебував тоді в Петербурзі. Висловлювання поета царський посіпака тлумачив як намір "кинути жарину заколоту та кривавих міжусобиць і в Малоросію, подібно до тих, що вже сталися в західних губерніях" [4].

Тепер же, їдучи на Поділля, Шевченко сподівався одержати докладнішу інформацію про події за Збручем та їх відгомін по російський бік кордону. З Києва він вирушив 25 вересня за маршрутом: Віта – Васильків – Біла Церква – Сквира й невдовзі опинився в межах сучасної Вінницької області. За кілька днів поет перетнув її з північного сходу на південний захід через поштові станції Морозівку, Плисків, Липовець, Жорнище, Брацлав, Шпиків, Джурин, Серби, Могилів-Подільський, Яришів, Муровані Курилівці і далі – на Кам'янець-Подільський.

У місті над Смотричем він прожив тиждень, спілкувався тут зі збирачем народних пісень, учителем гімназії П.Чуйкевичем, з яким познайомився ще влітку 1843 р. в Києві.

Подорож на Поділля і Волинь дала Шевченкові дуже багато. Перед ним відкрилися нові обшири рідної землі, її своєрідна природа, побут і звичаї, а головне – настрої місцевого селянства, яке жило спогадами про боротьбу за волю і з надією звертало погляди в бік Галичини. Поет милувався пам'ятками історії та культури, пісенним багатством краю, його прадавньою топонімікою. Так, у Плискові (нині Погребищенського району) його увагу привернули залишки трипільської культури. Шевченко, як відомо, цікавився археологією, незадовго перед тим узяв участь у розкопках могили Переп'ятихи біля с.Фастівця, закінчив свої "Археологічні нотатки".

У с.Жорнищі він міг почути розповідь про військовий табірний збір, що відбувся в серпні-вересні 1825 р. У цьому зборі, як засвідчують документи, брав участь В'ятський полк, яким командував декабрист П.І.Пестель. Сюди не раз приїжджав М.П.Бестужев-Рюмін. Як це співзвучно було з інтересом поета в ті роки до декабристського руху!

Зацікавили його залишки оборонних валів та підземних ходів, споруджених у Липовці ще в ХІV-XV ст. для захисту від грабіжницьких набігів татар і турків, а також руїни першої фортеці у Брацлаві, переказ про участь його жителів у Визвольній війні під проводом Б.Хмельницького, про героїчну загибель полковника Данила Нечая у нерівному бою з польськими загарбниками поблизу с.Черемошного.

Болісні роздуми викликав у Шевченка вигляд старовинного села Серби (тепер Гонтівка), де озвіріла польська шляхта 1768 р. закатувала національного героя України Івана Гонту.

Подих минулої слави і волелюбності наших земляків відчув поет і на мальовничих берегах Дністра, у Могилеві-Подільському. Місто від часу свого заснування 1595 р. пережило бурхливу історію. Тут успішно діяло братство, 1616 р. засновано друкарню. Могилівський козацький полк, створений 1648 р., відзначився в боях з польською шляхтою під час Визвольної війни українського народу, згодом, у 70-х роках XVІІ ст., його очолював пращур письменника М.Гоголя, прихильник гетьмана Петра Дорошенка полковник Остап Гоголь. Про часи, коли в місті над Дністром перебував Шевченко, говорять архітектурні пам'ятки XVІІІ ст. – соборна церква, ряд інших будівель.

Кам'янець-Подільський зацікавив поета насамперед своєю старою фортецею на урвистому березі Смотрича, в якій тричі був ув'язнений Устим Кармалюк. Про "Славного лицаря", як назвав Шевченко керівника селянського руху на Поділлі, він ще в дорозі почув немало спогадів і переказів. А в Кам'янці-Подільському П.Чуйкевич 3 жовтня 1846 р. записав йому в альбом кілька народних пісень, серед них "– Ой Кармалюче, по світу ходиш". Про інтерес поета до постаті У.Кармалюка свідчить його запис у "Журналі" ("Щоденнику") від 20 травня 1858 р., тут же він подав текст пісні "За Сибіром сонце сходить".

Невдовзі через поштові станції Нігин, Ярмолинці, Проскурів, Меджибіж, Летичів, Новокостянтинів, Хмільник та Уланів Шевченко виїхав у Житомир. Кожен камінь у цих містах і містечках, кожна п'ядь щедро политої кров'ю і потом трудівників подільської землі промовляли йому про духовну красу і силу її синів і дочок.

Під враженням побаченого й почутого – уже вкотре! – задумався поет над долею свого народу, знову пройнявся його величчю і тяжкою неволею. І через роки заслання, крізь злигодні тяжкого "солдатського нежитія" проніс він у серці переживання тієї незабутньої осені.

У вже згадуваній повісті "Прогулка с удовольствием и не без морали", написаній у Новопетровській фортеці на пустельному півострові Мангишлак, читаємо промовисті рядки про єдність і волелюбність української нації, звернені і до нас, нині сущих: "Від берегів тихого Дону до крем'янистих берегів швидкоплинного Дністра – один грунт землі, одна мова, один побут, одне обличчя народу, навіть пісні одні й ті ж. Як однієї матері діти. А минуле життя цієї купки задумливих дітей великої слов'янської сім'ї не однакове. [...] Бідні малосильні Волинь і Поділля, вони охороняли своїх розпинателів у неприступних фортецях і розкішних палацах. А моя прекрасна, могутня, волелюбна Україна туго начиняла своїм вільним і ворожим трупом незліченні величезні могили. Вона своєї слави на поталу не давала, ворога-деспота під ноги топтала і вільна, нерозтлінна умирала" [5].

Зберігав Шевченко в "незамкненій тюрмі" – на засланні – і свої записи з уст народу, зроблені на Поділлі й Волині. Це засвідчує, зокрема, формулярний список про службу поета рядовим у лінійному Оренбурзькому батальйоні № 5, де зазначено, що під час обшуку у квітні 1850 р. в поета знайшли "стихи и песни в двух альбомах на малороссийском наречии не его сочинения, и записаны им только как песни народные во время бытности его в 1846 году в Киевской, Каменец-Подольской и Волынской губерниях, которые были рассмотрены в III отделении и ему возвращены" [6]. Це та дорогоцінна для нас дещиця з пісенного багатства України, яка полонила серце Т.Шевченка і яка водила його пером, коли він гірко роздумував про сумні й тужливі пісні свого народу: "Їх склала воля, а співала тяжка самотня неволя" [7].

Драматична історія Поділля хвилювала творчу уяву Шевченка ще в часи його навчання в Академії мистецтв. На берегах холодної Неви, в похмурій столиці імперії Романових йому ясніла Україна, її героїчна боротьба за волю і незалежність. Так лягли на папір його романтичні поеми "Іван Підкова" (1839) і "Гайдамаки" (1839-1841). У першій з них змальовано морський похід запорожців до турецьких берегів під проводом відомого козацького ватажка Івана Підкови. Хоч як бушує синє море, він зберігає спокій і рівновагу, упевнено веде козацьку флотилію проти ворога, щоб завдати йому застережливого удару та визволити українських бранців. Завзяттям сповнений заклик І.Підкови:

Нехай ворог гине!

Не в Синопу, отамани,

Панове молодці,

А у Царград, до султана,

Поїдемо в гості! [8]

Насправді Іван Підкова участі в морських походах не брав. Помилка пов'язана з публікацією в альманасі "Запорожская старина" (ч. 1, Х., 1834) народної думи про похід козаків через Чорне море під проводом Серпяги, у примітці до якої І.Срезневський висловив припущення, що Серпяга і Підкова – одна й та ж особа.

З історичних джерел відомо, що Іван Підкова, молдаванин за походженням, був запорозьким козаком. На теренах сучасної Вінниччини сформував козацькі загони, з якими приєднався до війська гетьмана Якова Шаха і виступив проти ставленика Туреччини молдавського господаря Петра Мірчі. У ході бойових дій П.Мірча зазнав поразки, і в листопаді 1577 р. І.Підкову було проголошено правителем Молдови. наступного року велике турецьке військо розпочало наступ на Молдову. І.Підкова змушений був відступити в Україну – на Брацлавщину. Але тут, у Немирові, його по-зрадницькому заарештував брацлавський воєвода Ян Збаразький. З наказу польського короля на вимогу султана героя було страчено у Львові. Про інтерес Шевченка до цієї історичної постаті свідчить той факт, що Івана Підкову згадав він і в поемі "Гайдамаки", мав намір створити офорт "Іван Підкова у Львові" і включити його до 2-го випуску "Живописной Украины".

Зацікавили поета й інші видатні постаті в історії України, життя і діяльність яких пов'язані з Поділлям. Через два роки після подорожі в наш край він написав вірш "У неділеньку у святую" (1848), присвячений керівникові козацько-селянського повстання 1594-1596 років Северинові Наливайку. Син кравця з м.Гусятина на Поділлі, С.Наливайко брав участь у поході запорожців проти турків і татар, був на військовій службі у князя Костянтина Острозького, а 1594 р. організував на Брацлавщині загін нереєстрових козаків, з яким підтримав антипольський виступ жителів м.Брацлава.

Отримавши військову допомогу із Запорізької Січі, повстанці під проводом С.Наливайка оволоділи Баром, Гусятином, Каневом, Черкасами та іншими містами і рушили на Волинь та Білорусь. Боротьба проти польських окупантів захопила не лише Правобережну Україну й Білорусь, а й Галичину, активізувала антифеодальний рух у Литві й Польщі. Лише за допомогою переважаючих військових сил польській владі вдалося придушити повстання. Северин Наливайко увійшов в історію України як талановитий козацький полководець, про нього складено народні думи й пісні.

Шевченко згадує відважного борця за волю України в кількох творах, а в згаданому вірші "У неділеньку у святую" змалював хвилюючу картину обрання С.Наливайка гетьманом на козацькій раді в Чигирині. У козаків був намір обрати на цю високу посаду Григорія Лободу, але той, пославшись на свій поважний вік, одвів свою кандидатуру і звернувся до товариства з такою порадою:

Спасибі вам, панове – молодці,

Преславнії запорожці,

За честь, за славу, за повагу,

Що ви мені учинили,

А ще б краще ви зробили,

Якби замість старого

Та обрали молодого

Завзятого молодця,

Преславного запорожця

Павла Кравченка-Наливайка. [9]

І хоч цей епізод не відповідає історичним фактам – написаний на основі публікації в "Запорожской старине", – але в ньому рельєфно відтворено демократизм і лицарські звичаї українського козацтва, високо оцінено подвижницьку діяльність нашого великого земляка. Вірш написано в стилі народних дум.

Про героя Визвольної війни українського народу проти шляхетської Польщі, кальницького (вінницького) полковника Івана Богуна (?-1664) Шевченко писав у поемі "Гайдамаки" і трагедіях "Никита Гайдай". У першому творі він нагадав сучасникам про один із подвигів славного козацького полководця:

Де той Богун, де та зима?

Інгул щозиму замерзає –

Богун не встане загатить

Шляхетським трупом. [10]

Йдеться про бої козаків з польським військом під Вінницею, що точилися з 28 лютого по 11 березня 1651 р., під час яких Богун потопив у крижаній воді Південного Бугу багато ворожої кінноти. Поет помилково називає Буг (справжнє народне найменування річки – Бог) Інгулом. Про І.Богуна згадав він і в підтекстовці до офорту "Дари в Чигирині 1649 року".

У ряді поетичних творів Шевченко оспівав гайдамацький рух, який активно розгорнувся у ХVIII ст. на Правобережній Україні і був спрямованим проти польського окупаційного режиму. Його ареною стало і Поділля. Гайдамаків поет називає борцями "за святую волю – правду". У творах, присвячених цій героїчній сторінці української історії, він скористався поетикою народних пісень і переказів. Зацікавила його, зокрема, відома пісня "Ой був в Січі старий козак", у якій народ засудив відступництво Сави Чалого (р. н. невід. – 1841). Відомо, що деякий час С.Чалий був козаком на Запорізькій Січі, потім служив сотником надвірного загону польських магнатів Четвертинських. Коли ж 1734 р. у Шаргороді почалося гайдамацьке повстання під керівництвом Верлана, яке охопило велику територію України, він перейшов на бік повстанців, відзначився у боях з польською шляхтою. Цей народний рух був придушений, як відомо, за допомогою російського війська. С.Чалий в 1736 р. склав присягу на вірність польській владі, одержав маєтки, став запеклим ворогом свого народу. Гайдамаки із загону Гната Голого 1741 р. стратили зрадника у його маєтку в с.Степашках (нині Гайсинського району).

Пісню про Саву Чалого Шевченко згадує у вірші "Перебендя", поемі "Невольник" ("Сліпий") і драмі "Назар Стодоля". В проспекті нездійсненого видання 2-ої серії його офортів "Живописная Україна" був названий естамп "Сава Чалий", сюжет якого підказала Шевченкові згадана народна пісня.

Найгрізніший вибух визвольної боротьби українського народу проти польської шляхти у ХVIII ст. Шевченко відтворив у поемі "Гайдамаки". Це художня епопея про повстання 1768 р., відоме в історії під назвою "Коліївщина", яке очолили козаки Максим Залізняк та Іван Гонта. Почалося воно в урочищі Холодний Яр поблизу Чигирина, швидко поширилося на все Правобережжя. І на Поділлі "ходили гайдамаки з святими ножами", розправляючись з шляхтою та її прибічниками. Поет правдиво змалював криваві злочини окупантів, які в лютому 1768 р. створили у м.Бару на Вінниччині так звану Барську конфедерацію – збройну організацію, спрямовану проти українського народу з метою збереження своїх необмежених прав. Це й переповнило чашу народного терпіння. Героїкою і завзяттям дихає кожна сторінка твору. Особливо вражає своїм психологізмом кульмінаційний розділ поеми "Гонта в Умані", в якому порушено складну проблему особистих, родинних почуттів і громадянського обов'язку людини. Іван Гонта постає тут як символ жертовної любові до України.

І цього разу Речі Посполитій допомогла Москва: російське військо, надіслане Катериною ІІ, завдало підступного удару повстанцям, а польська шляхта вчинила жорстоку розправу над полоненими гайдамаками. У "Приписах" до поеми Шевченко подав моторошну картину лютих катувань, яких зазнав І. Гонта перед його стратою в с. Сербах (тепер Могилів-Подільського району). Героєм, який віддав життя за визволення народу, зображено його і в інших творах поета ("Великий льох", "Холодний Яр").

У поемі "Варнак" і однойменній повісті, малюючи образ кріпака, що став на шлях помсти панам, Т.Шевченко використав деякі факти й сюжетні лінії, пов'язані з діяльністю У.Кармалюка. Варто, однак, прислухатися до думки В.У.Олійника, який у статті "До питання про використання Шевченком фольклорних матеріалів про Кармалюка" слушно зауважив: "Коли вже говорити про відтворення образу Кармалюка в поезії Шевченка, то не в поемі "Варнак" треба його шукати, а швидше в вірші "Ой виострю товариша", написаному в тому ж 1848 р. вже на Кос-Аралі. У цьому вірші Шевченко створює образ повстанця, шукача правди, що як і Кармалюк, за народною піснею, "понад шляхами" переймає багатіїв. Цей вірш не тільки змістом, а й будовою строфи – 2 (8+6) – та розповіддю від першої особи нагадує відому народну пісню про Кармалюка "Повернувся я з Сибіру" [12].

Важливе місце в літературній спадщині Т.Шевченка посідає вірш "Марку Вовчку". У присвяті до нього "На память 24 генваря 1859" засвідчено день, коли в Петербурзі відбулася перша зустріч і знайомство поета з авторкою "Народних оповідань". Зі щирою симпатією говорячи про письменницю, талант якої розкрився на Вінниччині, Т.Шевченко називає її "обличителем жестоких людей неситих", вважає Марка Вовчка своєю послідовницею і однодумцем, молодою силою української демократичної літератури.

Вінничанам приємно, що прототипом образу оповідача в одній з кращих повістей Т.Шевченка "Художник" став І.М.Сошенко. Адже відомий український художник, поетів друг упродовж десяти років жив і працював у Немирові, викладав малювання у місцевій гімназії, спілкувався з селянами пропагував твори великого Кобзаря.

Шевченкова муза, яка за висловом М.Костомарова, "завжди була чистою, шляхетною, любила народ, уболівала разом з ним за його стражданнями і ніколи не грішила неправдою і неморальністю" [13], хвилювала серця і западала в душі сучасників поета в Україні і за її межами. Не без її впливу взявся за перо публіциста й соціолога уродженець с.Антонополя (тепер Калинівського району) Семен Олійничук (1798-1852). У своєму, на жаль, незакінченому творі "Історична розповідь природних або корінних жителів Малоросії Задніпровської, тобто Київської, Кам'янець-Подільської і Житомир-Волинської губерній про своє життя-буття" він гостро засудив феодально -кріпосницький лад Російської імперії. Зазнав С.Олійничук арешту і загинув у Шліссельбурзькій фортеці.

Серед тих, хто спілкувався з поетом, хто прислухався до його віщого слова, бачимо декабриста А.Бистрицького, учителів І.Клопотовського і Ф.Вороного, художника І.Сошенка, фолькло-риста і етнографа М.Номиса, мемуариста З.Недоборовського та інших наших земляків.

Варто згадати тут осередок української інтелігенції, який склався в 1850-х роках у Немирівській гімназії. Це були переважно молоді, патріотично настроєні вчителі. "Всі вони, – згадує Д.Вілінський, брат Марка Вовчка, – були українці, прихильники Тараса Шевченка, народники, і напевне уболівали за долю меншого брата". В числі тих, за висловом мемуариста, "лицарів честі і товариства" були фольклорист і етнограф, колишній член Кирило-Мефодіївського братства О.Маркович, його юна дружина, невдовзі класик української літератури Марко Вовчок, біограф Шевченка, письменник М.Чалий, викладач математики і громадський діяч І.Дорошенко.

З повагою ставилися до українського поета польські громад-ські і культурні діячі, зокрема його друг А.Венгжиновський, добрі знайомі Ю.Беліна-Кенджицький, С.Бобровський, а також М.Загурський, який був серед тих, хто у травні 1861 р. зустрічав прах Шевченка в с. Микільському біля Києва.

Палкими прихильниками великого Кобзаря, його літера-турними спадкоємцями стали Марко Вовчок, С.Руданський, А.Свидницький, В.Бернатович, М.Старицький, М.Коцюбинський, М.Некрасов, майстри польського слова Л.Совінський і Ю.Беліна-Кенджицький, польський і український поет А.Свенціцький та ін. Вони започаткували літературну Шевченкіану на Вінниччині.

Нелегкий був шлях Шевченкового слова до народу під кормигою "старшого брата". Імперія ненавиділа і боялася поета. Лютували царські сатрапи і на Поділлі, докладали зусиль, щоб затьмарити образ співця України, заборонити, взяти під арешт його музу перешкодити вшануванню його пам'яті. Так, 20 квітня 1909 р. директор народних шкіл Подільської губернії у категоричній формі зажадав припинити поширення книжки "Життя Тараса Шевченка", а ті її примірники, що встигли розійтися серед учнів, наказав відібрати. Тут же чиновник від освіти зазначив, що кошти, виручені за це видання, мали піти на спорудження пам'ятника Шевченкові в Києві, а це, мовляв, суперечить інтересам Російської імперії.

24 червня того ж року окупаційна влада розпорядилася вилучити з бібліотек твори поета. У фондах Вінницького обласного державного архіву зберігаються документи, що засвідчують, яких суворих заходів було вжито, щоб не допустити учнів вінницьких навчальних закладів до участі у відзначенні 100-річчя від дня народження Шевченка.

Не відстала у цій ганебній справі і нова, більшовицька. влада. Якнайкраще ленінську національну політику характеризують події, що сталися у березні 1921 р. у Браїлові (тепер Жмеринського району). Місцева молодь вирішила відзначити 60-річчя від дня смерті поета виставою його драми "Назар Стодоля". Відбулася вона 10 березня, пройшла з великим успіхом. А через кілька днів чекісти заарештували і розстріляли всіх аматорів сцени [14].

Та згодом "влада робітників і селян" пішла іншим шляхом, зрозумівши, що одверто перекреслити і заборонити Шевченка неможливо. Почалося фальшування його творчості, інтерпретація її в дусі офіційної ідеології, вилучення окремих творів, заборона співати "Заповіт", покладати квіти й читати вірші поета біля пам'ятника в Києві 22 травня – в день перепоховання його на Чернечій горі...

Та попри все, образ Шевченка, його пророче слово завжди жили в серці нашого народу. З художніми творами про поета виступили в різний час С.Васильченко, К.Андрійчук, Я.Івашкевич, М.Стельмах, Я.Качура, З.Тулуб, В.Колодій, В.Речмедін, Я.Шпорта, М.Зарудний, В.Юхимович, А.М'ястківський, С.Литвин, В.Грінчак, К.Курашкевич, В.Стус, Є.Гуцало, В.Забаштанський, П.Перебийніс, А.Бортняк, В.Яворівський, М.Студецький, Н.Гнатюк, М.Стрельбицький, М.Каменюк, С.Чернілевський, Т.Яковенко, В.Кобець, В.Рабенчук, В.Козак, Б.Шлапак, Б.Янчук, К.Лазаренко та ін. Вінниччина дала також видатних дослідників життя і творчості поета, серед них – К.Широцький, Є.Кирилюк, М.Гудзій, Г.Паламарчук, В.Шубравський, М.Коцюбинська, М.Бурачек, О.Правдюк. Низку змістовних шевченкознавчих праць опублікували О.Мазуркевич, М.Сиротюк, О.Жовтіс, П.Маркушевський, В.Мовчанюк, Л.Барабан, М.Стрельбицький, А.Коржунова, М.Присяжнюк, Є.Регушевський, Н.Петренко, Г.Мовчанюк, В.Волочай, І.Бугаєвич. Літературознавець і перекладач Ю.Назаренко зібрав багатющу колекцію "Україна і світ", яку склали матеріали про звучання української культури на всіх континентах Землі; 90 томів у ній присвячено Т. Шевченкові.

Кафедра української літератури Вінницького педагогічного інституту організувала ряд обласних науково-методичних конференцій, на яких йшлося про вивчення життя і творчості поета. В 1979 р. тут відбулася ХХІV всеукраїнська наукова шевченківська конференція за участю вчених з Азербайджану, Абхазії, Вірменії та Молдавії.

Активну участь взяли наші земляки в інсценізації творів Шевченка. Одна з перших вистав його драми "Назар Стодоля" відбулася в кінці 1844 р. на самодіяльній сцені Петербурзької Медико-хірургічної академії, за сприяння подолянина І.С.Шлегеля. Лікар за фахом, він у 1820-х роках служив у Тульчині. За зв'язки з декабристами потрапив під нагляд поліції, змушений був виїхати до Петербургу, де з часом став ректором згаданої академії. Не виключено, що зустрічався з Шевченком, який відвідував деякі лекції у цьому навчальному закладі. У листі від 26 листопада 1844 р. поет схвильовано писав своєму другові Я. Кухаренку на Кубань: "На різдвяних святках наші земляки отут компонують театр у Медицинській академії [...]" тепер вони розучують "Москаля – чарівника", "Шельменка", "Сватання на Гончарівці" і мого "Назара Стодолю". Отамане, якби ти знав що тут робиться. Тут робиться таке, що цур йому і казать. Козацтво ожило!!!" [15].

Важливою віхою в історії української театральної культури стала вистава "Назара Стодолі" 1875 р. за участю нашого краянина композитора і поета-перекладача П.Ніщинського та його дочок, а також братів Тобілевичів, їхньої сестри Марії і М.Кропивницького. Вистава, до якої було включену музичну картину "Вечорниць", яку того ж 1875 р. написав П.Ніщинський, відбулася в Єлисаветграді. Відтоді музичний твір уродженця Вінниччини, став складовою частиною спектаклів за п'єсою Шевченка.

Серед інших сценічних втілень цього твору слід згадати виставу, яку здійснив на початку 1900-х років аматорський гурток у м.Козятині. Її режисером був В.Левицький, небіж класика української літератури І.Нечуя-Левицького. Про успіх спектаклю "Назар Стодоля" у Браїлові і трагічну долю його учасників вже сказано вище. На основі поеми "Катерина" Шевченка уродженець Калинівки поет П.Свенціцький написав 1866 р. однойменну драму. Невідомо тільки, чи побачила вона сцену.

У наступні роки діячі театру все частіше звертаються до творів Шевченка з метою їх інсценізації. Так, 1920 р. щойно створений у Вінниці Новий театр ім. І.Франка поставив інсценізовані Г.Юрою поеми "Іван Гус" і "Великий льох" та баладу "Лілея", а також вірш "Заповіт", драматичну форму якому надав А.Бучма. В 1921-23 рр. у цьому театрі успішно йшла вистава за поемою Шевченка "Гайдамаки".

В ювілейні дні 1939 р. на сцені Вінницького оперного театру відбулася прем'єра опери "Сотник" композитора М.Вериківського за сюжетом однойменної поеми Шевченка. В 1956 р. Вінницький музично-драматичний театр ім. М.Садовського поставив оперу М.Аркаса "Катерина", ставив її і пізніше. До 150-річчя від дня народження великого Кобзаря обласний театр здійснив вистави за поемою "Гайдамаки" та драмою "Марина", яку написав М.Зарудний за мотивами творів Шевченка. Упродовж останнього десятиріччя ХХ ст. на вінницькій сцені відбулися високомистецькі вистави опери "Катерина" М.Аркаса і п'єси "Назар Стодоля". Упродовж 1930-1935 рр. драму "Назар Стодоля" захоплено сприймали українці, яких лиха доля закинула на чужину. вистави цього твору в Чикаго (США) здійснив наш земляк, талановитий актор, співак і режисер Петро Гурський (1890-1983), який серцем і своїми ділами був завжди з Україною.

У виставах за творами Шевченка брали участь видатні актори, наші земляки С.Тобілевич, Г.Ігнатович, Л.Гаккебуш, І.Тарапата та ін.

Видатний український режисер І.Савченко створив 1951 р. кінофільм "Тарас Шевченко", відзначений 1952 р. на VІІ Міжнародному кінофестивалі в Карлових Варах (нині Чехія) особливим почесним дипломом. Тоді ж авторові фільму (посмертно) присуджено Державну премію СРСР. Літературознавець, теж наш краянин, Д.Копиця разом з Л.Островською написав сценарій художньо-документального фільму "Розповіді про Шевченка" (1964).

Творцями музичної Шевченкіани стали композитори, які народилися або жили й працювали на Вінниччині, – П.Ніщинський, Д.Бонковський, К.Стеценко, Я.Степовий, М.Леонтович, Г.Давидовський, О.Міньківський, Р.Скалецький, К.Домінчен, В.Папаїка, Я.Поляхівський, К.Семенов, кобзарі В.Перепелюк і А.Павлусенко. На основі Шевченкової поезії вони написали музичні твори різних жанрів.

Образ Шевченка, герої його творів посідають важливе місце в українському образотворчому мистецтві. Значний внесок у мистецьку скарбницю нашого народу зробили вінничани. Згадаємо насамперед художника К.Пржецлавського (1828-?). Народився він у містечку Махнівці (тепер Комсомольське Козятинського р-ну), в 1850-х рр. навчався в Петербурзькій Академії мистецтв, де й познайомився з Шевченком, який щойно повернувся із заслання. Захоплений генієм поета, Пржецлавський 1860 р. намалював картину "Кобзар. малоросійська сцена". Шевченка увічнив на ній у тому образі, в якому постає він зі сторінок його творів. Позував художникові автор "Кобзаря".

Високомистецькі художні полотна, що відтворюють образ Шевченка, численні ілюстрації до його літературної спадщини, подарували Україні ювіляр ЮНЕСКО 1972 р. О.Новаківський, художники Ф.Коновалюк, М.Бурачек, А.Базилевич, О.Пащенко, М.Гончарук, Ф.Глущук, А.Сорока, М.Бабій, скульптори П.Ковтун і Г.Зацерковний, інші майстри пензля і різця на Вінниччині. Згадати треба і колекціонерів мистецьких скарбів, що відображають життя і творчість великого сина України, серед них лісівника І.Змерзлого та педагога і краєзнавця І.Бугаєвича. В унікальному зібранні останнього "Україна в художніх листівках", яке нараховує 25 тисяч одиниць, 500 поштових листівок присвячені Шевченкові.

Шевченків "Кобзар" став Біблією нашого народу, його провидче слово увійшло в духовний світ українців, допомогло їм вистояти у протистоянні з підступністю і жорстокістю "катів і людоїдів" (Т.Шевченко) царської і комуністичної імперій. Образ Шевченка і його твори зазнали незвичайної за своїми масштабами і глибиною фольклоризації. На Вінниччині побутують пісні на слова поета, а також пісні про нього. Так, 1920 р. Г.Танцюра записав у с.Зятьківцях на Гайсинщині від своєї землячки Явдохи Зуїхи проникливу народну пісню "Уродився Шевченко". У повоєнні роки фольклористи зафіксували ще кілька пісень про поета, серед них "Зійшов місяць, зійшов ясний" (на сл. О.Кониського) у Вінниці, "Голос Тараса" (у с.Мітлинцях Гайсинського р-ну), створену в часи фашистської окупації про надихаючу силу Шевченкового слова.

Ряд легенд і переказів про Шевченка як захисника народу записали І.Глинський ("Як Шевченко царя Росії обвів круг пальця"), Є.Горб ("Що зберегла людська пам'ять", "Подарований золотий"), Н.Присяжнюк ("Шевченко над Россю") та ін. Краєзнавець П.Ткачук зібрав у с.Уладівці Літинського р-ну низку прислів'їв і приказок, пов'язаних з ім'ям великого Кобзаря ("Тарасів "Заповіт" на тисячі літ", "Шевченко нашу долю вивів на волю", "Шевченкова правда – всім правдам правда" тощо). Дотепністю позначені народні гуморески і анекдоти, у яких поет уїдливо висміює пихатість та зарозумілість панів і чиновників ("Взаємно відрекомендувалися", "Наука" та ін.).

З любов'ю звертаються до образу Шевченка і його творів майстри народного мистецтва. В середині 1890-х років селянин А.Дидинюк із с.Лучинця (нині Мурованокуриловецького р-ну) намалював портрет Кобзаря для світлиці поета на Чернечій горі. А в наш час над шевченківською тематикою працювали В.Дорош (Тиврів), Е.Руппельт (Теплицький р-н), М.Пилявець (Вороновиця), К.Синявський (Бершадь), С.Печений (Джулинка), Т.Черниченко (Ладижин) та інші художники, різьбярі, скульптори. Озвучений "Кобзар" створив славетний майстер мініатюри-невидимки М.Маслюк (Жмеринка).

Образ Шевченка оживав на вишивках О.Сидоренко (м.Немирів), Л.Каменської (м.Муровані Курилівці), М.Сенюк (с.Клембівка Ямпільського р-ну), Л.Мовчан (с.Зятківці Гайсинського р-ну) та інших талановитих жінок. Ім'я поета носять тепер 17 сіл області, школи, бібліотеки, кінотеатри, вулиці в різних населених пунктах Вінниччини.

Ще в дореволюційні часи склалася добра традиція відзначати шевченківські дні як народне свято. А 1991 року на Вінниччині відбулося Міжнародне літературно-мистецьке свято "В сім'ї вольній, новій". Нині громадськість області збирає кошти на спорудження у Вінниці пам'ятника Шевченкові.

Трудівники краю, просторами якого 158 років тому милувався поет, вплели яскраву квітку у вінок всенародної шани і любові геніальному синові України.

***********************************

1. Франко І. Зібр. творів: У 50 т. – К., 1976. – Т. 5. – С. 210.

2. Шевченко Т. Повне зібр. тв.: У 12 т. – К., 2001. – Т. 2. – С. 40.

3. Тарас Шевченко. Документи і матеріали. 1814-1963. – К., 1963. – С 25-26.

4. Жур П. Труды и дни Кобзаря. – Люберцы, 1996. – С. 139.

5. Шевченко Т. Повне зібр. тв.: У 12 т. – К., 2003. – Т. 4. – С. 266.

6. Тарас Шевченко. Документи і матеріали. 1814-1963. – К., 1963. – С. 79.

7. Шевченко Т. Повне зібр. тв.: У 12 т. – К., 2003. – Т. 4. – С. 266.

8. Там же. – Т. 1. – С. 123.

9. Там же. – Т. 2. – С. 146.

10. Там же. – Т. 1. – С. 156.

11. Збірник праць шостої наукової шевченківської конференції. – К., 1958. – С. 225.

12. Костомаров Н.И. Исторические произведения. Автобиография. – К., 1990. – С. 525.

13. Загрійчук А. Браїлівська доля „Назара Стодолі", або Як 75 років тому знищили самодіяльних акторів // Літ. Україна. – 1996. – 11 квіт.

14. Шевченко Т. Повне зібр. тв.: У 6 т. – К., 1964. – т. 6. – С. 34.

Борис Хоменко ,

професор Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського,

кандидат педагогічних  наук

ПОДІЛЛЯ У ТВОРЧОСТІ Т.ШЕВЧЕНКА 

ПОЕЗІЯ

1. Гайдамаки // Повне зібр. тв.: В 6 т. – К., 1964. – Т. 1. Поезії. 1837-1847. – С. 71-143; Повне зібр. тв.: У 12 т. – К., 2001- . – Т. 1. Поезія. 1837-1847. – С. 128-190.

2. Іван Підкова // Повне зібр. тв.: В 6 т. – К., 1964. – Т. 1. Поезії. 1837-1847. – С. 65-67; Повне зібр. тв.: У 12 т. – К., 2001- . – Т.1. Поезія. 1837-1847. – С. 122-123.

3. Варнак: Поема // Повне зібр. тв.: В 6 т. – К., 1964. – Т. 2. Поезії. 1847-1861. – С. 80-84; Повне зібр. тв.: У 12 т. – К., 2001- . – Т. 2. Поезія. 1847-1861. – С. 72-76.

4. "Меж скалами, неначе злодій..." // Повне зібр. тв.: В 6 т. – К., 1964. – Т. 2. Поезії. 1847-1861. – С. 125-129; Повне зібр. тв.: У 12 т. – К., 2001- . – Т. 2. Поезія. 1847-1861. – С. 111-115.

5. Марку Вовчку // Повне зібр. тв.: В 6 т. – К., 1964. – Т. 2. Поезії. 1847-1861. – С. 323; Повне зібр. тв.: У 12 т. – К., 2001- . – Т. 2. Поезія. 1847-1861. – С. 282.

6. "Ой виострю товариша..." // Повне зібр. тв.: В 6 т. – К., 1964. – Т. 2. Поезії. 1847-1861. – С. 142; Повне зібр. тв.: У 12 т. – К., 2001- . – Т. 2. Поезія. 1847-1861. – С. 129.

7. N.N. ("Така, як ти, колись лілея...") // Повне зібр. тв.: В 6 т. – К., 1964. – Т. 2. Поезії. 1847-1861. – С. 326; Повне зібр. тв.: У 12 т. – К., 2001- . – Т. 2. Поезія. 1847-1861. – С. 285.

8. "У неділеньку у святую..." // Повне зібр. тв.: В 6 т. – К., 1964. – Т. 2. Поезії. 1847-1861. – С. 158; Повне зібр. тв.: У 12 т. – К., 2001- . – Т. 2. Поезія. 1847-1861. – С. 145.

ПРОЗА

9. Варнак: Повість // Повне зібр. тв.: В 6 т. – К., 1964. – Т. 3. Драматичні твори. Повісті. – С. 139-174; Повне зібр. тв.: У 12 т. – К., 2001- . – Т. 3. Драматичні твори. Повісті. – С. 121-152.

10. Прогулка с удовольствием и не без морали: Повість // Повне зібр. тв.: В 6 т. – К., 1964. – Т. 4. Повісті. – С. 247-391; Повне зібр. тв.: У 12 т. – К., 2001- . – Т. 4. Повісті. – С. 208-326.

11. Художник // Повне зібр. тв.: В 6 т. – К., 1964. – Т. 4. Повісті. – С. 422-461; Повне зібр. тв.: У 12 т. – К., 2001- . – Т. 4. Повісті. – С. 120-207.

ФОЛЬКЛОРНІ ЗАПИСИ

12. О боже наш, боже… // Повне зібр. тв.: В 6 т. – К., 1964. – Т. 6. Листи. Нотатки. Фольклорні записи. – С. 330.

13. Ой, Кармелюче, по світу ходиш... // Повне зібр. тв.: В 6 т. – К., 1964. – Т. 6. Листи. Нотатки. Фольклорні записи. – С. 332.

ЛИСТИ ТА ЗАПИСИ У "ЩОДЕННИКУ"

Див. також "Т.Шевченко і наші земляки"

14. До А.Венгжиновського : [Лист від 8 черв.1851 р.] // Повне зібр. тв.: В 6 т. – К., 1964. – Т. 6. Листи. Нотатки. Фольклорні записи. – С. 70.

15. До М.О.Маркович (Марка Вовчка): [Лист від 25 трав. 1859 р.] // Повне зібр. тв.: В 6 т. – К., 1964. – Т. 6. Листи. Нотатки. Фольклорні записи. – С. 231-232.

16. До І.М.Сошенка : [Лист від 9 жовт. 1859 р.] // Повне зібр. тв.: В 6 т. – К., 1964. – Т. 6. Листи. Нотатки. Фольклорні записи. – С. 236-237.

17. Щоденник // Повне зібр. тв.: В 6 т. – К., 1964. – Т. 5. Щоденник. Автобіографія. – С. 7-245. – Із змісту: [Запис Т.Г.Шевченком у щоденнику про Марка Вовчка 18 лют. 1858 р.]. – С. 202.

18. Щоденник // Повне зібр. тв.: В 6 т. – К., 1964. – Т. 5. Щоденник. Автобіографія. – С. 7-245. – Із змісту: [Запис Т.Шевченком у щоденнику пісні про У.Кармалюка "Повернувся я з Сибіру"]. – С. 243-244.

МАЛЮНКИ

Див. також "Т.Шевченко і О.Суворов"

19. Прощання Суворова з солдатами в Тульчині: [Іл. до кн. М.Полевого "История Суворова". 1842] // ШевченкоТ.Г. Мистецька спадщина: В 4 т. – К., 1961. – Т. 1, кн. 1. 1830-1847. – Рис. 56; Вінниц. правда. – 1974. – 10 берез.

ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ Т.ШЕВЧЕНКА

ПЕРЕБУВАННЯ Т.ШЕВЧЕНКА НА ПОДІЛЛІ

20. Розпорядження київського, подільського і волинського генерал-губернатора Д.Г.Бібікова Т.Г.Шевченкові виїхати до Київської, Подільської і Волинської губерній у відрядження за завданням археологічної комісії. 21 верес. 1846 р. // Т.Г.Шевченко: Док. та матеріали до біогр. (1814-1861). – 2-е вид., перероб. і доп. – К., 1982. – С. 78.

21. Лист київського, подільського і волинського генерал-губернатора Д.Г.Бібікова подільському архієпископу Арсенію з проханням сприяти Т.Г.Шевченкові при описі пам'яток старовини. 21 верес. 1846 р. // Там же. – С. 79.

22. Т.Г. Шевченко і Поділля: Тези доп. наук.-практ. конф., присвяч. 175-річчю від дня народж. Т.Г.Шевченка: В 2 ч. – Кам'янець-Поділ., 1989. – Ч. 1. – 117 с.; Ч. 2. – 181 с.

23.Шевченко і Поділля: Зб. наук. пр. за матеріалами другої Всеукр. наук. конф. 20-21 трав. 1999 р. / Кам'янець-Поділ. держ. пед. ун-т; Редкол.: Погребенник Ф.П. (голова) та ін. – Кам'янець-Поділ., 1999. – 267 с.

24. Бабишин С. Подільськими шляхами: [Місця перебування Т.Шевченка на Поділлі] // Рад. Поділля. – 1961. – 10 берез.

25. Бабишин С. Т.Г.Шевченко на Поділлі // Рад. Поділля. – 1957. – 9 берез.

26. Батретдінов О. Кобзаревими стежками: [Згадка про перебування Т.Шевченка у нашому краї] // Вінниц. правда. – 1984. – 8 берез.

27. Білей Н. ... І знов Шевченко мандрував Поділлям // Подолія. – 1996. – 19 жовт.

28. Він [Т.Шевченко] був на Поділлі // Півден. Буг. – 1991. – 8 берез.

29. Волошка Г. Шевченківським шляхом: [Поділ. шлях Т.Шевченка, що розпочався з с.Морозівки Погребищ. р-ну, нині увічнен. липовими алеями] // Панорама. – 1991. – 15 жовт.

30. Гальчевський С. Дорогами свободи й рабства: [Т.Шевченко на Вінниччині 1846 р.] // Віта. – 1995. – 11 берез. (№ 10). – С.2.

31. Глинський І. Шевченко на Поділлі: [Про перебування поета в м.Кам'янці-Поділ., Липовец. р-ні] // Вінниц. правда. – 1964. – 8 січ.

32. Гнатюк М. Стежками, де ходив Тарас: [Т.Шевченко на Поділлі] // Панорама. – 1991. – 1 трав.

33. Горобець М. Великий Кобзар і Придністров'я: [Про перебування Т.Шевченка в Могилів-Поділ. р-ні] // Вінниц. правда. – 1989. – 26 січ.

34. Горобець М. Вічно з нами невмируще Кобзареве слово: [Про перебування Т.Шевченка в Могилеві-Поділ.] // Сл. Придністров'я. – 1993. – 11 берез.

35. Горобець М. Тарас Шевченко і Придністров'я. (1846 р.): Пошуки краєзнавців // Вінниц. правда. – 1984. – 27 трав.

36. Гріга А. Великий син українського народу: [Версія щодо перебування Т.Шевченка в Тульчині: Матеріали місц. краєзн. музею, пов'язані з поетом] // Тульчин. край. – 2001. – 14 берез.

37. Гуньовський І.М. Ім'я Тараса Шевченка на карті Поділля // Тези доп. дев'ятої Вінниц. обл. іст.-краєзн. конф. – Вінниця, 1990. – С. 49.

38. Жур П.В. Дума про огонь: 3 хроніки життя і творч. Т.Шевченка: [Про другу подорож Т.Г.Шевченка на Україну, в т. ч. перебування на Поділлі]. – К.: Дніпро, 1985. – 434 с.

39. Дорош М. Шляхами Тараса: [Про перебування Т.Шевченка у Хмільниц. р-ні] // Життєві обрії. – 1996. – 28 верес., 30 листоп.

40. Земля, яку сходив Тарас: [Т.Шевченко у нашому краї] // Сл. педагога. – 1999. – Квіт. (№ 4). – С. 10.

41. Кавун М. Їхав Кобзар по Поділлю // Вінниччина. – 1999. – 6 берез.

42. Катерного М. [По місцях перебування Т.Шевченка на Поділлі і Волині восени 1846 р.] // Україна. – 1961. – № 13. – С. 4.

43. Ковальова П. Полум'яне слово Кобзаря: [Т.Шевченко і Вінниччина] // Колгосп. зоря. – 1981. – 15 жовт.

44. Коли Тарас Шевченко був на Поділлі?: [З історії дослідж.] // Сл. Придністров'я. – 1996. – 30 жовт.

45. Ксенчук В. Побував у селі: [1846 р. Т.Шевченко зупинявся в с.Петриківцях Хмільниц. р-ну] // Життєві обрії. – 1993. – 6 берез.

46. Курильова 3. Екскурсія продовжується: [Місця перебування Т.Шевченка на Поділлі] // Комс. плем'я. – 1990. – 22 берез.

47. Лісовий П. Тарасовими шляхами [ на Поділлі] // Панорама. – 1991. – 8 берез.

48. Лісовий П. Т. Г. Шевченко на Поділлі // Великий поборник свободи і гуманізму: Тези доп. та повідомл. обл. наук.-метод. конф., присвяч. пам'яті Т.Г.Шевченка. 17-18 трав. 1991 р. – Вінниця, 1991. – С. 33-34.

49. Міста та населені пункти Подоліі, по яких проїжджав Т.Г. Шевченко. Осінь 1846 р. // Каталог філокартич. вист., присвяч. 175-річчю від дня народж. Т.Г.Шевченка / Вінниц. обл. б-ка для дітей ім. І.Франка. – Вінниця, 1989. – С. 13-15.

50. Назаренко Є. Коли Тарас Шевченко був на Поділлі?: [Дослідж. хмільниц. краєзнавця] // Вінниччина. – 1996. – 19 жовт.

51.Назаренко Є. Шевченко і Поділля// Рад. Поділля. – 1987. – 7 берез.

52. Подільський Е. Іде понад Россю Тарас: [Восени 1846 р. Т.Шевченко проїжджав через поштові станції Морозівка, Плисків Погребищ. р-ну] // Колос. – 1993. – 6 берез.

53. Подільський Е. Надросянські стежки Тараса: [Про перебування Т.Шевченка в Погребищ. р-ні] // Вінниччина. – 1999. – 13 берез.

54. Полянськнй О.А. Подорож Т.Г.Шевченка на Поділля в 1846 р. // Тези доп. 4-ої Вінниц. обл. іст.-краєзн. конф. 4 верес. 1986 р. – Вінниця, 1986. – С. 72-73.

55. Пшук І. Подільським краєм // Комс. плем'я. – 1964. – 9 берез.

56. Рекрут Я. Де Гонти могила...: [Т.Шевченко і Вінниччина] // Робітн. газ. – 1989. – 12 лют.

57. Роговий О. Слідами Тараса: [Про Шевченків. місця на Липовеччині] // Нове життя. – 1996. – 8 жовт.

58. Роговий О. Шевченко в Липовці: [Перебування поета у містечку 25 верес. 1846 р.] //Липовец. вісті. – 2001. – 7 берез. – С.3.

59. Рудницький А. Шевченко і Поділля // Зоря комунізму. – 1989. – 8 берез.

60. Сваричевський А. Археологічна подорож Т.Г.Шевченка на Поділля // Нар. творчість та етногр. – 1973. – № 2. – С. 80-82.

61. Сваричевський А. Земля, яку сходив Тарас: [Т.Шевченко у нашому краї] // Рад. Поділля. – 1969. – 9 берез.

62. Сваричевський А. На прекрасній Подолії: Стор. поділ. Шевченкіани. – Хмельницький: НВП "Евріка", 2001. – Рец.: Відоменко О. // Літ. Україна. – 2002. – 31 січ. – С. 4.

63. Святелик В. Кобзар і Тульчинщина // Зоря комунізму. – 1989. – 4 берез.

64. Таранюк Є. Маршрути Кобзаря: [Т.Шевченко у с.Жорнище Іллінец. р-ну] // Вінниц. правда. – 1991. – 20 черв.

65. Ткачук П. Шевченко на Поділлі // Тарас Шевченко: Тези доп. та повідомл. обл. наук.-метод. конф., присвяч. 175-річчю з дня народж. поета. 11-12 трав. 1989 р. / Вінниц. держ. пед. ін-т ім. М.Островського. – Вінниця, 1989. – С. 13-15; Панорама. – 1991. – 18 трав.

66. Ткачук П. Шляхами нашого краю: [Т.Шевченко на Поділлі] // Рад. життя. – 1984. – 24 листоп.

67. Ткачук П. Шляхами Поділля: [Подорож Т.Шевченка в 1846 р.] // Комс. плем'я. – 1988. – 15 берез.

68. Хоменко Б.Шевченків шлях на Поділлі // 17 вересня: Літ.-мистец. альм. – Вінниця, 2002. – С. 172-174.

69. Хоменко Б. Шевченко на Вінниччині // Сл. педагога. – 2000. – Берез. (№ 3). – С. 1.

70. Шовкопляс Г.М., Шовкопляс І.Г. На Поділлі і Волині // Шовкопляс Г.М., Шовкопляс І.Г. За покликом серця: Пам'ятки історії та культури в житті і творчості Т.Г.Шевченка. – К., 1990. – С. 108-122.

ПРО ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЮ ТВОРЧІСТЬ Т.ШЕВЧЕНКА, ПРИСВЯЧЕНУ ПОДІЛЛЮ

Див. також “Поділля у творчості Т.Шевченка”

71. Глинський І. Поділля у творчості Шевченка // Вінниц. правда. – 1965. – 9 берез.

72. Кушнір Б.М. Т.Г.Шевченко про Поділля // Т.Г.Шевченко і Поділля: Тези доп. наук.-практ. конф., присвяч. 175-річчю від дня народж. Т.Г.Шевченка: В 2 ч. – Кам’янець-Поділ., 1989. – Ч. 1. – С. 25-26.

73. Присяжнюк М. Шляхами безсмертя: Т.Шевченко і Поділля: [Поділля в тв. поета, перебування в краї] // Вінниц. правда. – 1974. – 10 берез.

74. Кармалюк Устим Якович: [Нар. месник Поділля] // Шевченківський словник: У 2 т. – К., 1976. – Т. 1. – С. 282.

75. Братащук Г. П. До питання про використання Т.Г.Шевченком фольклорних матеріалів про Кармалюка // Т.Г.Шевченко і Поділля: Тези. доп. наук.-практ. конф., присвяч. 175-річчю від дня народж. Т.Г.Шевченка: В 2 ч. – Кам’янець-Поділ., 1989. – Ч. 2. – С. 140-142.

76. Народ про Кармалюка: Зб. фольклор. матеріалів. – К.: Вид-во АН УРСР, 1961. – 276 с. – Із змісту: [Про пісню “Повернувся я з Сибіру” та ставлення до неї Т.Шевченка]. – С. 253-254.

77. Олійник В.У. До питання про використання Шевченком фольклорних матеріалів про Кармалюка // Зб. праць шостої наук. Шевченків. конф. / АН УРСР; Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1958. – С. 221-236.

78. Т.Г.Шевченко і Поділля: Тези доп. наук.-практ. конф., присвяч. 175-річчю від дня народж. Т.Г.Шевченка: В 2 ч. Ч. 1– Кам’янець-Поділ., 1989. – 118 с. – Із змісту: [Т.Шевченко і У.Кармалюк]. – С. 18, 20, 24, 25, 28.

79. Дмуховський С.Е. До питання про час написання повістей Шевченка “Наймичка” і “Варнак” // VІ наук. Шевченків. конф.: Тези доп. / АН УРСР. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1957. – С. 12-14.

80. Луценко А. Жива легенда: До історії написання поеми “Варнак” // Літ. Україна. – 1986. – 6 берез.

81. Наумова Н. Ідея спокути і духовного відродження в поемі Т.Шевченка “Варнак” та однойменній повісті // Дивослово. – 1999. – № 11. – С. 45-47.

82. Нахлік Є.К. Проблема класового й загальнолюдського: Повість-сповідь “Варнак” Т.Шевченка // Нахлік Є.К. Українська романтична проза 20-60-х рр. ХІХ ст. – К., 1998. – С. 168-177.

83. Тищенко В.І. Велика проза про Кармалюка: [Образ нар. месника у повісті Т.Шевченка “Варнак”] // Нар. творчість та етногр. – 1968. – № 2. – С. 60-63; Рад. літературознавство. – 1978. – № 2. – С. 27-35.

84. Тищенко В. Великий Кобзар про народного героя: [Т.Шевченко про У.Кармалюка] // Нар. творчість та етногр. – 1968. – № 2. – С. 60-63.

85. Тищенко В. Кармалюк в русской прозе украинских писателей: [В т. ч. про повість Т.Шевченка “Варнак”] // Вопр. рус. л-ры. – 1984. – Вып. 1. – С. 109-116.

86. Тищенко В. Кармалюк у творчості Шевченка // Зб. пр. двадцять п’ятої наук. Шевченків. конф. / АН УРСР; Ін-т історії. – К., 1983. – С. 127-134.

87. Хоменко Б. В. Народнопоетичні мотиви в повісті Т.Г.Шевченка “Варнак” // Тарас Шевченко: Тези доп. та повідомл.обл. наук.-метод. конф., присвяч. 175-річчю з дня народж. поета. 11-12 трав. 1989 р. / Вінниц. держ. пед. ін-т ім. М.Островського. – Вінниця. 1989. – С. 16-19.

88. Глинский И. Переведено и издано в Вятке: [До історії вид. у 1902 р. рос. пер. тв. Т.Шевченка “Гайдамаки”] // Киров. правда. – 1961. – 10 марта.

89. Гнатюк М.П. Поема Т.Г. Шевченка “Гайдамаки”. – К.: Держлітвидав УРСР, 1963. – 173 с.

90. Неділько Г.Я. Поема “Гайдамаки” // Л-ра в шк. – 1961. – № 2. – С. 21-28.

91.Олійник В.У. Повість М.Старицького про Коліївщину та “Гайдамаки” Т.Шевченка // Рад. літературознавство. – 1964. – № 1. – С. 106-112.

92. Пшук І. П. Використання матеріалів історії Поділля при вивченні поеми “Гайдамаки” в школі // Наук. зап. Вінниц. пед. ін-ту. – Вінниця, 1962. – Т. 19. – С. 64-73.

93. Слоньовська О. Історична концепція “Гайдамаків” Т.Шевченка // Дивослово. – 1997. – № 12. – С. 26-30.

94. Тищук Т. Від поеми Т.Г.Шевченка “Гайдамаки” до роману М.П.Старицького “Останні орли” // Великий поборник свободи і гуманізму: Тези доп. та повідомл. обл. наук.-метод. конф., присвяч. пам’яті Т.Г.Шевченка. 17-18 трав. 1991 р. – Вінниця, 1991. – С. 38-39.

95. Ткаченко Ю. К. Образи Залізняка і Ґонти в народних піснях і в поемі Т.Г.Шевченка “Гайдамаки” // Укр. мова і л-ра в шк. – 1983. – № 3. – С. 21-23.

96. Фещак В.В. Коли оживають історичні герої: [Образи М.Залізняка і І.Гонти за поемою “Гайдамаки”] // Укр. мова і л-ра в шк. – 1967. – № 9. – С. 37-42.

97. Дзира Я. ...Пановали, добували і славу, і волю: Невідомі джерела Шевченків. поеми “Іван Підкова” // Літ. Україна. – 1997. – 22 трав. – С. 3.

98. Романець О. Шевченків “Іван Підкова” у літературній традиції:[ На матеріалах укр. та румун. письменства] // Зб. пр. п’ятнадцятої наук. Шевченків. конф. / АН УРСР. Ін-т л-ри; Відп. ред. Є.П.Кирилюк. – К., 1968. – С. 222-235.

99. Бородін В.С. До питання про основний текст поезії Т.Шевченка “Марку Вовчку” // Рад. літературознавство. – 1970. – № 6. – С. 64-74.

100. Хоменко Б. Фольклорна атмосфера в повісті Т.Г.Шевченка “Прогулка с удовольствием и не без морали” // Великий поборник свободи і гуманізму: Тези доп. та повідомл. обл. наук.-метод. конф., присвяч. пам’яті Т.Г.Шевченка. 17-18 трав. 1991 р. – Вінниця, 1991. – С. 9-12.

101. Дмухновський С.Е. Повість Т. Шевченка “Художник” // Укр. мова і л-ра в шк. – 1963. – № 10. – С. 26-32.

102. Мойсеїв І. Знамення фортуни: [Повість Т.Шевченка “Художник”] // Зарубіж. л-ра. – 2003. – Серп. (№ 29). – С. 16-22.

103. Повесть Тараса Шевченко “Художник”: Илл., док.: Альб. / Сост. Л.Н.Сак; Предисл. П.А.Белецкого; Коммент. В.Е.Судак. – К.: Мистец., 1989. – 383 с.

104. Судак В.О. По сторінках повісті “Художник” // Рад. літературознавство. – 1964. – № 2. – С. 75-81.

105. Тростогон А. Іншомовна лексика в “Щоденнику” (“Журналі”) Т.Г.Шевченка // Великий поборник свободи і гуманізму: Тези доп. та повідомл. обл. наук.-метод. конф., присвяч. пам’яті Т.Г.Шевченка. 17-18 трав. 1991 р. – Вінниця, 1991. – С. 49-50.

 

* * *

106. Сваричевський А.В. Археологічна подорож Т.Г.Шевченка на Поділля: [Використ. поетом фольклору Поділля у своїй творчості] // Нар. творчість та етногр. – 1973. – № 2. – С. 80-82.

107. Шубравська М.М. Шевченко і фольклор Поділля // Т.Г.Шевченко і Поділля: Тези доп. наук.-практ. конф., присвяч. 175-річчю від дня народж. Т. Г. Шевченка: В 2 ч. – Кам’янець-Поділ., 1989. – Ч. 2. – С. 138-139.

Т.ШЕВЧЕНКО І НАШІ ЗЕМЛЯКИ

 

ЗАГАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

108. Історія міст і сіл Української РСР. Вінницька область. – К.: Голов. ред. УРЕ, 1972. – 778 с. – Із змісту: [Т.Шевченко і Вінниччина] див. Іменний покажчик.

109. Т.Г.Шевченко і літературне життя Київського університету: Монографія / М.С.Грицай, В.Я.Неділько, Г.Я.Неділько, С.В.Задорожна; За ред. В.Є.Шубравського. – К.: Вища шк. Голов. вид-во, 1989. – 207 с. – Із змісту: [Наші земляки – випускники і студенти ун-ту і Т.Г.Шевченко: О.П.Маркович. – С. 61-63; І.П.Клопотовський. – С. 72-73; М. К.Чалий. – С. 82-86; М.П.Старицький. – С. 107-111; Є.П.Кирилюк. – 156-164; В.О.Забаштанський. – С. 188-189].

110. Вертипорох В. Друзі Кобзаря на Немирівщині // Прибуз. новини. – 1990. – 8 берез.

111. Костенко А. Шевченко в мемуарах: Критич. нарис. – К.: Рад. письм., 1965. – 252 с. – Із змісту: [Про мемуари наших земляків див.: І.М.Сошенко. – С. 43-50; Ю.Беліна-Кенджицький. – С. 99-104; І.П.Клопотовський. – С. 181; М.К.Чалий. – С. 206-211].

112. Красноштан Ю. Тарас Шевченко і декабристи: [О.П.Юшневський, О.О.Корнілович, А.А.Бистрицький, чиї імена пов'язані з Поділлям] // Подолія. – 1993. – 6 берез.

113. Лазаренко В. Вони жили одними думами: [Про видат. сучасників Т.Шевченка, які жили на Вінниччині] // Комс. плем'я. – 1985. – 13 квіт.

114. Малаков Д.В. По Брацлавщине: (От Винницы до Тульчина). – М.: Искусство, 1982. – 174 с. – Із змісту: [Про викладачів і учнів Немирів. гімназії М.К.Чалого, І.М.Сошенка, Ю.Беліну-Кенджицького, О.П.Марковича і Марка Вовчка, знайомих і друзів Т. Шевченка]. – С. 93-95.

115. Пільгук І.І. Традиції Т.Г.Шевченка в українській літературі (дожовтневий період): [Включ. матеріали про вплив традицій Т.Шевченка на творчість письм. наших земляків Марка Вовчка, М.Коцюбинського, М.Некрасова, С.Руданського]. – К.: Держлітвидав України, 1963. – 295 с.

116. Подолинний А.М. Друзі Кобзаря на Поділлі // Тарас Шевченко: Тези доп. та повідомл. обл. наук.-метод. конф., присвяч. 175-річчю з дня народж. поета. 11-12 трав. 1989 р. / Вінниц. держ. пед. ін-т ім. М.Островського. – Вінниця, 1989. – С. 24-26.

 

Т. Шевченко і А. Бистрицький

117. Гребельський С. Шанувальник декабристів: [Зв'язки Т.Шевченка з декабристом А.Бистрицьким, який останні роки життя мешкав у Хмільнику] // Вінниц. правда. – 1991. – 23 трав.

118. Іващук М., Гребельський С. Славний син Росії: [Про декабриста А.Бистрицького, нашого земляка, знайомого Т.Шевченка] // Вінниц. правда. – 1985. – 18 трав.

119.Красноштейн Ю. Декабристи з Придністров'я: [В т. ч. про А.Бистрицького] // Вінниц. правда. – 1989. – 18 жовт.

120.Сергієнко Г. Я. Декабристи і Шевченко. – 2-е вид. – К.: Дніпро, 1983. – 188 с. – Із змісту: [Зв'язки Т.Шевченка з А.Бистрицьким]. – С. 171-172.

121. Бистрицький Андрій Андрійович // Шевченківський словник: У 2 т. – К., 1976. – Т 1. – С. 67.

 

Т. Шевченко і Марко Вовчок

Див. підрозділ "Поділля у творчості Т.Шевченка"

122. Вовчок Марко. До Т.Г.Шевченка: [Лист поч. – середини 1859 р.] // Вовчок М. Твори: В 7 т. – К., 1967. – Т. 7, кн. 2. – С. 37.

123. Вовчок Марко. До Т.Г.Шевченка: [Лист кінця лют. – поч. берез. 1861 р.] // Вовчок М. Твори: В 7 т. – К., 1967. – Т. 7, кн. 2. – С. 76-77.

124. Вовчок Марко. До О.В.Марковича: [Лист поч. – середини берез. 1861 р.] // Вовчок М. Твори: В 7 т. – К., 1967. – Т. 7, кн. 2. – С. 80.

125. Брандис Е. Марко Вовчок. – М.: Мол. гвардия, 1968. – 335 с. – ("Жизнь замечательных людей", вип. 19). – Із змісту: [Марко Вовчок і Т.Шевченко]. – С. 28-100.

126. Ващук Ф.Т. Традиції Т.Г.Шевченка в оповіданнях Марка Вовчка // Наукова сесія [Запоріз. держ. пед. ін-ту], присвяч. 100-річчю з часу першого вид. "Народних оповідань" Марка Вовчка. – Запоріжжя, 1957. – С. 8-9.

127. Засенко О. Марко Вовчок: Життя, творчість, місце в історії л-ри. – К.: Вид-во АН УРСР, 1964. – 665 с.: іл.

Про зв'язки Марка Вовчка і Т.Шевченка див. Іменний покажчик.

128. Крутікова Н.Є. Марко Вовчок і Шевченко // Зб. праць дванадцятої наук. Шевченків. конф. – К., 1964. – С. 210-225.

129. Крутікова Н.Є. Сторінки творчого життя: (Марко Вовчок в житті і праці). – К.: Дніпро, 1965. – 390 с. – Із змісту: [Марко Вовчок і Т.Шевченко]. – С. 110-134.

130. Лісовий П.М. Тарас Шевченко і Марко Вовчок // Тарас Шевченко: Тези доп. та повідомл. обл. наук-метод. конф., присвяч. 175-річчю з дня народж. поета. 11-12 трав. 1989 р. / Вінниц. держ. пед. ін-т ім. М.Островського. – Вінниця, 1989. – С. 19-21.

131. Лобач-Жученко Б.Б. Встречи с Т.Г.Шевченко // Лобач-Жученко Б.Б. О Марко Вовчок: Воспоминания, поиски, находки. – К., 1987. – С. 60-79.

132. Лобач-Жученко Б.Б. Літопис життя і творчості Марка Вовчка. – 2-е вид., доп. – К.: Дніпро, 1983. – 464 с.

Про зв'язки Марка Вовчка з Т. Шевченком див. Іменний покажчик.

133. Тараненко М. Марко Вовчок: Літ. портр. – К.: Держлітвидав України,1958. – 136 с. – Із змісту: [Про дружбу Марка Вовчка з Т.Шевченком]. – С.12-14.

134. Титаренко Н.А. Продовження мовних традицій Т.Г.Шевченка у творчості Марка Вовчка // Матеріали звіт. наук. конф., присвяч. підсумкам наук.-дослід. роботи за 1964 рік: [Тези] / Житомир. пед. ін-т. – Житомир, 1965. – С. 48-50.

135. Недзвідський А. В.Шевченко і Марко Вовчок // Зб. праць першої і другої наук. Шевченків. конф. – К., 1954. – С. 236-256.

136. Хоменко Б.В. Народні джерела творчості Марка Вовчка: На матеріалах укр.прози: [Простеж. також зв'язок творчості письм. з ідейно-естетич.традиціями Т. Шевченка]. – К., 1977. –175 с.

137. Цурупа О.І. Тарас Шевченко і Марко Вовчок // Колгосп. вісті. – 1984. – 10 берез.

138. Марахов Г.І. Марко Вовчок // Марахов Г.І. Т.Г.Шевченко в колі сучасників: Слов. персоналій. – К., 1976. – С. 24-25.

139. Марко Вовчок // Шевченківський словник: У 2 т. – К., 1976. – Т. 1. – С.ІЗЗ.

140. Марко Вовчок і Вінниччина (1833-1907): (Рек. покажч. л-ри) / Уклад.: Г.Авраменко, Б.Хоменко; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 1983. – 14 с. – (Наші видатні земляки).

 

Т. Шевченко і І. Клопотовський

141. Кларк В.Тарас Григорьевич Шевченко в Астрахани. По поводу 35-летней годовщины смерти поэта:[Переказ спогадів про зустріч І.П.Клопотовського з Т.Шевченком в Астрахані, коли поет повертався із заслання] // Спогади про Шевченка: [Зб.] – К., 1958. – С. 337-340.

143. Клопотовський Іван Петрович // Марахов Г.І. Т.Г.Шевченко в колі сучасників: Слов. персоналій. – К., 1976. – С. 57.

144. Клопотовський Іван Петрович // Шевченківський словник: У 2 т. – К., 1976. – Т. 1. – С. 301.

142. Травушкин Н.С. Об И.П.Клопотовском и кружке друзей Шевченко // Лит. краеведение: Метод. рекомендации к спецкурсу. – Астрахань, 1971. – Вып 9. – С. 31-37.

 

Т. Шевченко і М. Коцюбинський

145. Коцюбинський М. До Об'єднаного комітету в справах спорудження в Києві пам'ятника Т.Г.Шевченку. 27 лип. 1910 р. // Коцюбинський М. Твори: В 7 т. – К., 1975. – Т. 7. – С. 307.

146. Коцюбинський М. Причинок до біографії Шевченка // Коцюбинський М. Твори: В 6 т. – К., 1962. – Т. 4. – С.10-12.

147. Коцюбинський М. Шевченкова могила // Коцюбинський М. Твори: В 7 т. – К., 1975. – Т. 4. – С. 7-9

148. Коцюбинський М. Яків Кухаренко: [Я.Кухаренко і Т.Шевченко] // Коцюбинський М. Твори: В 7 т. – К., 1975. – Т. 4. – С. 14-15.

149. Горобець М. Починалося з "Кобзаря": [Т.Шевченко в житті М. Коцюбинського] // Робітн. газ. – І990. – 28 лют.

150.Єрмоленко О. Муза великого Тараса: [Шевченків. традиції в творчості М.Коцюбинського] // Деснян. правда. – 1984. – 10 берез.

151. Иванов Л.Д. М.Коцюбинский и Т.Шевченко// Науч. зап. Днепропетровск. гос. ун-та: Сб. тр. ист. филол. фак. – Днепропетровск,1957. – Т.57, вып. 10. – С. 9-22.

152. Іофанов Д. Матеріали про життя і творчість Тараса Шевченка. – К.: Держлітвидав України, 1957. – 237 с. – Із змісту: [Докум. матеріали про участь М.Коцюбинського в журі Об'єднан. комітету по спорудж. у Києві пам'ятника поетові]. – С. 179, 186, 187, 205, 207.

153. Коцюбинська І.М. Т.Г.Шевченко в родині М.Коцюбинського // Вітчизна. – 1961. – № 5. – С. 156-158.

154. Коцюбинський Ю. Тарас Шевченко в родині Коцюбинських // Літ. Україна. – 1989. – 21 верес.

155. Куп'янський Й.Я. Літопис життя і творчості Михайла Коцюбинського / АН УРСР; Ін-т л-ри. – К.: Наук. думка, 1965. – 587 с.

Про значення поезії Т.Шевченка в житті і творчості письменника див. Покажчик імен.

156. Левченко М. Сонцепоклонник // Левченко М. На півдні: Іст.-літ. нариси. – О., 1959. – С. 65-146. – Із змісту: [М.Коцюбинський і Т.Шевченко]. – С. 107-108.

157. Недзвидский А. Коцюбинский и Шевченко // Большевист. знамя. – 1939. – 17 сент.

158. Новікова Т.П. М.М.Коцюбинський і Т.Г.Шевченко // Доп. і повідомл. наук. Шевченків. конф. / Ровен. пед. ін-т. – Рівне, 1961. – С. 39-43.

159. Рябий М.В. Натхненний музою Кобзаря: [Т.Шевченко і М. Коцюбинський] // Комс. плем'я. – 1971. – 28 груд.

160. Спогади про Михайла Коцюбинського / Упоряд., післям. та прим. М.Потупейка. – 2-е вид., доп. – К.: Дніпро, 1989. – 278 с.

Про Т. Г .Шевченка див. Іменний покажчик.

161. Филипович П. Коцюбинський і Шевченко // Життя і революція. – 1926. – № 2/3. – С. 49-56.

162. Чорна Т. Коцюбинський і Шевченко // Зб. пр. п'ятої наук. Шевченків. конф. / Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1957. – С. 245-255.

163. Коцюбинський Михайло Михайлович // Шевченківський словник: У 2 т. – К., 1976. – Т. 1. – С. 323-324.

 

Т. Шевченко і О. Маркович

164. Коцюба О.Невтомний шукач скарбів народних: До 100-річчя від дня смерті О.Марковича: [Є про зв'язки з Т.Шевченком] // Літ. Україна. – 1967. – 1 верес.

165. Коцюба О. Питання впливу Т.Г.Шевченка на Опанаса Марковича // Наук. зап. Ніжин. пед. ін-ту. – Ніжин, 1960. – Т. 11, вип. 1. – С. 24-37.

166. Питання шевченкознавства: Т.Г.Шевченко і його сучасники. – К., 1978. – 138 с. – Із змісту: [ К.Д. Діяльність О.Марковича як визнач. фольклориста в Кирило-Мефодіївському т-ві]. – С. 32-38.

167.Маркович Опанас Васильович // Марахов Г.І. Т.Г.Шевченко в колі сучасників: Слов. персоналій. – К., 1976. – С. 74-75.

168. Маркович Опанас Васильович // Шевченківський словник: В 2 т. – К., 1976. – Т. 1. – С. 383.

 

Т. Шевченко і 3. Недоборовський

169. Недоборовський 3. Ф. Мої спогади // Спогади про Тараса Шевченка: [36.]. – К., 1982. – С. 366-367; Воспоминания о Тарасе Шевченко: [Сб.]. – К.,1988. – С. 425-426.

170. Недоборовський Зосим Федорович // Шевченківський словник: У 2 т. – К., 1977. – Т. 2. – С. 40.

 

Т. Шевченко і М. Некрасов

171. Некрасов М. О. Відзив про твори Т.Г.Шевченка // Світова велич Шевченка: Зб. матеріалів про творчість Т.Г.Шевченка: В 3 т. – К., 1964. – Т. 1. – С. 121-122.

172. Відзив Некрасова про твори Т.Г.Шевченка: [Витяг з постанови Харків. суд. палати від 20 берез. 1871 р.] // Братерство літератур: Зб. матеріалів з історії рос.-укр. літ. єднання: (Дожовт. період). – К., 1977. – Вип. 1. – С. 74-77.

173. Буглов М.Д. М.О.Некрасов і українська дожовтнева поезія: [В т. ч. М.Некрасов і Т.Шевченко] // Доп. та повідомл. / Вінниц. держ. пед. ін-т ім. М.Островського. – Вінниця, 1959. – Вип. 7. – С. 16-24.

174. Гаркави А.М. Из творческой истории стихотворения "На смерть Шевченко" // О Некрасове: Ст. и материалы. – Ярославль, 1968. – Вып. 2. – С. 282-287.

174а. Лучак А.А. Некрасов и Шевченко: [Из наблюдений над стихотворением Н. Некрасова "На смерть Шевченко"] // Т.Г.Шевченко і слов'янські народи: Тези доп. міжвуз. наук. Шевченків. сесії. 16-21 трав. 1961 р. / Київ. ун-т. – К., 1961. – С. 40-42.

175. Лучук В. Чотирнадцять перекладів [вірша М.Некрасова "На смерть Шевченко"] // Жовтень. – 1972. – № 3. – С. 142-144.

176.Мурашов М.Ф. Про вірш М.О.Некрасова "На смерть Шевченко" // Наук. зап. Вінниц. пед. ін-ту. – Вінниця, 1962. – Т. 19. – С. 42-44.

177. Омельченко В.І. М.О.Некрасов – популяризатор і критик творчості Т.Г.Шевченка // Наук. зап. Станіславського пед. ін-ту. – Станіслав, 1956. – Т. 1. – С. 89-102.

178.Теплинський М. Запис про Миколу Некрасова у щоденнику Тараса Шевченка: (До пробл. коментування) // Київ. старовина. – 1998. – № 3. – С. 25-33.

179. Чалий Д.В. Антикріпосницькі мотиви у творчості Шевченка і Некрасова // Рад. літературознавство. – 1961. – № 4. – С. 56-67.

180. Чалый Д.В. Некрасов и украинская дооктябрьская поэзия: Опыт сравн. изуч.: [Взаємозбагач. творчості укр. поетів (в т.ч. Т.Шевченка) і М.Некрасова] / АН УССР; Ин-т л-ры. – К.: Наук. думка, 1971. – 295 с.

181. Чалий Д.В. Шевченко і Некрасов // Зб. пр. третьої наук. Шевченків. конф. – К., 1955. – С. 42-63.

182. Чернишов А. Сила великої дружби: [Про знайомство М.Некрасова з Т.Шевченком] // Прапор. – 1971. – № 12. – С. 80-81.

183. Чуковский К. Мастерство Некрасова. – М.: Сов. писатель, 1959. – 726 с. – Із змісту: [Поема-містерія Т.Шевченка "Великий льох" і вірш М.Некрасова "Железная дорога" (спіл. в обох письм. картини великої смертності кріпаків на буд-ві залізниці)]. – С. 401-407.

184. Шабліовський Є. З одного джерела: [М.Некрасов і Т.Шевченко] // Шабліовський Є. Життя. Література. Письменник: Вибр. дослідж. – К., 1974. – С. 289-349.

185. Шабліовський Є.С. Некрасов і Шевченко // Шабліовський Є.С. М.О.Некрасов і українська література. – К., 1971. – С. 16-84.

186. Яковенко Т.В. Українські переклади М.О.Некрасова "На смерть Шевченка" // Великий поборник свободи і гуманізму: Тези доп. та повідомл. обл. наук.-метод. конф., присвяч. пам'яті Т.Г. Шевченка. 17-18 трав. 1991 р. – Вінниця, 1991. – С. 26-28.

187. Некрасов Микола Олексійович // Марахов Г.І. Т.Г.Шевченко в колі сучасників: Слов. персоналій. – К., 1976. – С. 86.

188. Некрасов Микола Олексійович // Шевченківський словник: У 2 т. – К., 1977. – Т. 2. – С. 43.

189. Т.Г.Шевченко і М.О.Некрасов: [Бібліогр. список] // Т.Г.Шевченко: Бібліогр. ювілейн. л-ри. 1960-1964. – К., 1968. – С. 177.

 

Т. Шевченко і М. Пирогов

190. Пирогов Н.И. О воскресных школах // Пирогов Н.И. Избр. пед. соч. – М., 1953. – С. 394-402. – Із змісту: [Зауваження М.І.Пирогова про популяризаторів неділ. шк. в Україні, які були послідовниками Т. Шевченка (60-і рр.)]. – С. 394.

191. Пирогов Микола Іванович // Марахов Г.І. Т.Г.Шевченко в колі сучасників: Слов. персоналій. – К., 1976. – С. 86.

 

Т. Шевченко і С. Руданський

192. Дей О.І. Балада про невістку-тополю та її відгуки у творчості Т.Шевченка, С.Руданського та Ю.Федьковича // Нар. творчість та етногр. – 1984. – № 2. – С. 49-58.

193. Історія української літератури: У 8 т. Т. 3. Література 40-60-х років ХІХ ст. – К.: Наук. думка, 1968. – 515 с. – Із змісту: [Про вплив поезії Т. Шевченка на творчість С.Руданського]. – С. 301-302.

194. Історія української літератури: Л-ра другої пол. XIX ст. – К.: Рад. шк., 1966. – 763 с. – Із змісту: [Традиції Т.Шевченка в творчості С. Руданського]. – С. 112-113, 122, 126.

195. Колесник П. Степан Руданський: Літ. портр. –К.: Дніпро, 1971. – 112 с. – Із змісту: [Традиції Т.Шевченка в творчості С.Руданського]. – С. 6-14, 20, 30, 40,41, 45, 49, 58-64, 67, 80, 94, 96, 98, 101.

196. Цеков Ю. Степан Руданський: Літ. портр. – К.: Дніпро, 1983. – 176 с. – Із змісту: [Т.Шевченко в житті і творчості письм.]. – С. 7, 11-14, 24, 29-30, 40, 50, 54, 56-58, 68-69, 72-76, 80-83, 93, 96-97, 105.

197. Руданський Степан Васильович // Шевченківський словник: У 2 т. – К., І977. – Т. 2. – С. 182.

198.Степан Руданський (1834-1873): [Рек. список л-ри] / Уклад.: Г.Авраменко, Б.Хоменко; Вінниц. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 1983. –12 с. – (Наші видатні земляки).

 

Т. Шевченко і А. Свидницький

199. Мартусь В. Спалах далекої зірки: [Про перебування А. Свидницького в Миргороді, вивчення і популяризацію ним творчості Т.Шевченка] // Прапор. – 1971. – № 7. – С. 76-77.

200. Назаренко Ю. Послідовник Шевченка і Гоголя // Молодь України. – 1959. – 13 верес.

201. Сохацька Є.І. Т.Г.Шевченко і А.П.Свидницький: Типологіч. зіставлення повісті "Близнецы" Т.Г.Шевченка і роману "Люборацькі" А.П.Свидницького // Т. Г.Шевченко і Поділля: Тези доп. наук.-практ. конф., присвяч. 175-річчю від дня народж. Т.Г.Шевченка: У 2 ч. – Кам'янець-Поділ., 1989. – Ч. 2. – С. 23-26.

202. Сиваченко М. Є. Анатолій Свидницький і зародження соціального роману в українській літературі. – К.: Вид-во АН УРСР, 1962. – 416 с. – Із змісту: [Вплив поезії Т.Шевченка на творчість А. Свидницького]. – С. 76-78.

203. Свидницький Анатолій Патрикійович // Марахов Г.І. Т.Г.Шевченко в колі сучасників: Слов. персоналій. – К., 1976. – С. 111-112.

204. Свидницький Анатолій Патрикійович // Шевченківський словник: У 2 т. – К., 1977. – Т. 2. – С. 198-199.

205. А.П.Свидницький (1834-1871): Рек. покажч. / Уклад.: Г.М.Авраменко, В.Б.Бочкова, Б.В.Хоменко; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 1984. – 18 с. – (Наші видатні земляки).

 

Т. Шевченко і І. Сошенко

206. Зорич О. Неповторні сторінки: [Про дружбу худож. І.Сошенка і Т.Шевченка: За матеріалами музею-садиби худож. у Богуславі Київ. обл.] // Літ. Україна. – 1986. – 17 лип.

207. Матійко Г.П. На полюсах Шевченкової біографії: [Розповідь про І.Сошенка та В.Енгельгардта]. – К.: Т-во "Знання" УРСР, 1973. – 48 с.

208. Медведик П. Сторінки палкої дружби: [І.Сошенко і Т.Шевченко] // Вільне життя (Тернопіль). – 1957. – 14 черв.

209. Музиченко С. "Тобі, мій іскренний друже...": [І.Сошенко] // Вітчизна. – 1987. – № 7. – С. 196-197.

210. Нагірнер Е. Друг Шевченка [І.М.Сошенко] // Вінниц. правда. – 1962. – 5 черв.

211. Околітенко Н. "Мій іскренний друже...": [Про взаємовідносини Т.Шевченка і худож. І.Сошенка] // Дніпро. – 1989. – № 3. – С. 32-41; Україна: Наука і культура. – К., 1999. – Вип. 30. – С. 364-368.

212. Околітенко Н. "Намалюй дім з колонами": Урив. з іст. повісті "Рось-Марія": [Про стосунки Т.Шевченка з І.Сошенком] // Жінка. – 1997. – № 3. – С. 10-12

213. Паламарчук Г. І.М.Сошенко: [Дружба з Т.Шевченком] //Ленін. молодь (Львів). – 1957. – 16 черв.

214. Салига В. Він відкрив для нас [Т.] Шевченка: [Про худож. І.Сошенка]//Столиця. – 2002. – 14-20 черв. (№24). – С.22.

215. Сошенко Іван Максимович // Марахов Г.І. Т.Г.Шевченко в колі сучасників: Словник персоналій. – К., 1976. – С. 117-118.

216. Сошенко Іван Максимович // Шевченківський словник: У 2 т. – К., 1977. –Т. 2. – С. 233.

217. Чалый М.К. Воспоминания И.М.Сошенко о Т.Г.Шевченко // Т. Г.Шевченко в воспоминаниях современников. – М., 1962. – С. 46-55.

 

Т. Шевченко і М. Старицький

218. Старицький М. На родине Шевченко // Старицький М. Твори: В 8 т. – К., 1965. – Т. 8. – С. 358-360.

219. Ільєнко І. "Читаю знов святі глаголи...": [Цікаві подробиці біогр. М.Старицького і Т.Шевченка] / За матеріалами бесіди з пер. І.І.Стешенко // Літ. Україна. – 1985. – 4 квіт.

220. Ленюк Л.Л. Старицький і Шевченко // Зб. пр. сьомої наук. Шевченків. конф. – К., 1959. – С. 38-40.

221. Олійник В.І. Повість М.Старицького про Коліївщину та "Гайдамаки" Т.Шевченка // Рад. літературознавство. – 1964. – № 1. – С. 106-112.

222. Пивоварський Л.Т. Старицький і Шевченко: [Тема слов'ян. єднання] // Доп. та повідомл. на звіт. наук. конф. Житомир. пед. ін-ту, присвяч. підсумкам наук.-дослід. роботи за 1961 р. 15-17 січ. 1962 р.: [Тези]. – Житомир, 1962. – С. 42.

223. Пивоварський Л.Т. Традиції Шевченка в творчості Старицького // Питання шевченкознавства. – Черкаси, 1964. – С. 50-52.

224. Сокирко Л.Г. М.П.Старицький: Критико-біогр. нарис. – К.: Держлітвидав України, 1960. – 172 с. – Із змісту: [Про Шевченків. тему в творчості М. Старицького]. – С. 57-58.

225.Старицький Михайло Петрович // Шевченківський словник: У 2 т. – К., 1977. – Т. 2. – С. 236-237.

 

Т. Шевченко і М. Стельмах

226. Стельмах М.П. Любов і гордість народна // Світова велич Шевченка: Зб. матеріалів про творчість Т.Г.Шевченка: В 3 т. – К., 1964. – Т. 2. – С. 328-329; Правда. – 1961. – 10 марта.

227. Стельмах М.П. Наша любов і святиня: [Передм.] // Шевченко Т. Кобзар. – К., 1979. – С.3-8.

228. Подвійне свято: До 166-ї річниці з дня народж. Т.Шевченка: [Виступи лауреатів Шевченків. премії 1980 р., в т. ч. М.П.Стельмаха] // Літ.Україна. – 1980. – 14 берез.

229. Пільгук І.І. Традиції Т.Г.Шевченка в українській радянській літературі: [В т.ч. розкривається вплив традицій Т.Г.Шевченка на творчість М.Стельмаха]. – К.: Дніпро, 1965. – 220 с.

230. Штонь Г. М. В наближенні до Шевченка... // Штонь Г.М. Романи Михайла Стельмаха/АН УРСР; Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1985. – С. 149-165.

231. Стельмах Михайло Панасович // Шевченківський словник: У 2 т. – К., 1977. – Т. 2. – С. 237.

232. Син Подільської землі, співець її краси і слави: [Рек. бібліогр. покажч.]: До 90-річчя від дня народж. М.П.Стельмаха / Уклад.: Г.Авраменко, О.Ніколаєць; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2002. – 5 с.

 

Т. Шевченко і О. Суворов

233. Кушнір І. Шевченко і Суворов // Зоря комунізму (Тульчин). – 1973. – 11 жовт.

234. Паламарчук Г. Портрети, намальовані відомим художником: [Портр. рос.полководців, в т.ч. О.Суворова, виконані Т.Шевченком в 1845 р. до кн. М.Полевого "Русские полководцы"] // Образотв. мистец. – 1981. – № 2. – С. 19-21.

235. Святелик В. Поет малює Суворова // Зоря комунізму. – 1989. – 2 берез.

236. Суворов Олександр Васильович // Шевченківський словник: В 2 т. – К., 1977. – Т. 2. – С. 246.

 

Т. Шевченко і польські письменники – наші земляки

237. Блажевич О.І. Великий поборник дружби двох народів: (Шевченко і поляки) // Поляки на Хмельниччині…– Хмельницький, 1999. – С.187-195. – Із змісту: [Про Ю. Беліну-Кенджицького , уродж. с.Ковалівка, нині Немирів. р-ну]. – С.189; [Про А.М.Венгжиновського , який працював у Вінниц. окруж. упр. Поділ. палати держ. майна на поч. 1840-х рр.]. – С.191-192.

238. Глинський І. Перші польські голоси про Шевченка // Всесвіт. – 1962. – № 10. – С. 140-141.

239. Подолинний А. Друзі Кобзаря: [Пол. письм. і поети, які народились на Поділлі – друзі Т.Шевченка] // Вінниц. правда. – 1977. – 8 берез.

240. Беліна-Кенджицький Ю. У Шевченка в Києві. 1846 р. // Спогади про Тараса Шевченка: [Зб.]. – К., 1982. – С. 153 - 159.

241. Кенджицкий Ю.Как назвать общество? // Встреча с Кобзарем: Из воспоминаний о Т.Г.Шевченко. – М.,1964. – С.42-50.

242. Беліна-Кенджицький Юліан // Марахов Г.І. Т.Г.Шевченко в колі сучасників: Слов. персоналій. – К., 1976. – С. 17-18.

243. Беліна-Кенджицький Юліан // Шевченківський словник: У 2 т. – К., 1976. – Т. 1. – С. 61.

244. Зленко Г. Він був добрим приятелем Кобзаря: [А.М.Венгжиновський] // Вітчизна. – 1989. – № 3. – С. 180-182.

245. Зленко Г. Приятель Шевченка – Венгжиновський: Літературознав. пошук // Чорномор. комуна. – 1978. – 8 берез.

246. Лазаренко В. Соратник Великого Кобзаря // Комс. плем'я. – 1985. – 3 верес.

247. Венгжиновський Аркадій Миколайович // Марахов Г.І. Т.Г.Шевченко в колі сучасників: Словник персоналій. – К., 1976. – С. 23-24.

248.Венгжиновський Аркадій Миколайович // Шевченків -ський словник: В 2 т. – К., 1976. –Т. 1. – С. 109.

249. Гнатюк М.П. Шевченко і Гощинський // Зб. пр. одинадцятої наук. Шевченків. конф. / АН УРСР; Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1963. – С. 68-77.

250. Глинський І. Наш земляк – Северин Гощинський // Вінниц. правда. – 1968. – 20 лип.

251. Гощинський Северин // Шевченківський словник: У 2 т. – К., 1976. – Т. 1. – С. 167.

252. Лісовий П.М. Тарас Шевченко про Томаша Падуру // Тези доп. VІІ Вінниц. обл. краєзн. конф. – Вінниця, 1989. – С. 25-26.

253. Бабенко І. Наш земляк поет Тимко Падура // Трудова слава (Іллінці). – 1987. – 14 жовт.

254. Падура Тимко // Шевченківський словник: У 2 т. – К., 1977. – Т. 2. – С. 76-77.

255. Пилинчук Р.Я. Падура Тимко // УРЕ. – 2-е вид. – К., 1982. – Т. 8. – С. 126-127.

256. Бранько Я. Малював Шевченка: [Про худож.-земляка К.Л.Пржецлавського , автора картини "Кобзар. Малоросійська сцена", на якій зображ. Т.Шевченка] // Вінниччина. – 1992. – 11 берез. – (Спец. вип. "Хочу все знати").

257. Зильберштейн Й.С. Встреча с Тарасом Шевченко: [Історія пошуку живопис. та поетич. тв. Т.Шевченка в Парижі, в т. ч. про історію створення нашим земляком худож. К.Л.Пржецлавським прижиттєв. портр. Кобзаря] // Огонек. – 1984. – № 11. – С. 24-27; № 12. – С. 18-21.

258. Свенціцький П.3. З брошури "Вік XIX у діях літератури української" // Світова велич Шевченка: Зб. матеріалів про творчість Т.Г.Шевченка: В 3 т. – К., 1964. – Т. 1. Т.Г. Шевченко у вітчизняному дожовтневому літературознавстві. – С. 123-124.

259. Пачовський Т.І. Відгуки поезій Шевченка в польській літературі другої половини XIX ст.: [В т.ч. в творчості Л.Совінського, П.Свенціцького ] // Укр. літературознавство. – 1970. – Вип. 8. – С. 91-97.

260. Пачовський Т.І. Павлин Свенціцький– популяризатор творчості Шевченка // Зб. праць одинадцятої наук. Шевченків. конф. / АН УРСР; Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1963. – С. 89-95.

261. Марахов Г.І. Польський друг Кобзаря: Нові матеріали про вплив Тараса Шевченка на Павлина Свенціцького // Вісн. АН УРСР. – 1971. – № 2. – С. 93-97.

262. Свенціцький Павлин // Шевченківський словник: У 2 т. – К., 1977. – Т. 2. – С.198.

263. Пачовський Т.І.Л.Совінський – перекладач Шевченка // Тези доп. наук. сес. [Львів. ун-ту], присвяч. 100-річчю з дня смерті Т.Г.Шевченка. – Л., 1961. – С. 30- 33.

264. Дьяков В.А. Тарас Шевченко и его польские друзья. – М.: Наука, 1964. – 152 с. – Із змісту: [Т.Шевченко і Л.Совінський]. – С.120-121.

265. Сорокін Б. Перший перекладач Тараса Шевченка [Л. Совінський] // Комс. плем'я. – 1981. – 17 груд.

266. Совінський Леонард // Шевченківський словник: У 2 т. – К., 1977. – Т. 2. – С. 227.

НАУКОВЦІ-ЗЕМЛЯКИ ПРО Т.ШЕВЧЕНКА

267. Тарас Шевченко: Доп. наук. конф., присвяч. 100-річчю з дня смерті Т.Г.Шевченка / Вінниц. пед. ін-т ім. М.Островського. – Вінниця, 1962. – 104 с.

268. Тарас Шевченко: Тези доп. та повідомл. обл. наук.-метод. конф., присвяч. 175-річчю з дня народж. поета. 11-12 трав. 1989 р. / Вінниц. держ. пед. ін-т ім. М.Островського. – Вінниця, 1989. – 81 с.

269. Антонович В. О воспроизведении исторических событий в поэзии Шевченко // Чтения в историческом обществе Нестора-летописца. – К., 1888. – Кн. 2. – С. 145-149.

270. Антонюк Є. Тарас Шевченко у спогадах вінничан // Великий поборник свободи і гуманізму: Тези доп. та повідомл. обл. наук.-метод. конф., присвяч. пам'яті Т.Г.Шевченка. 17-18 трав. 1991 р. – Вінниця, 1991. – С. 35-37.

 

Л.  Барабан про Т.  Шевченка

271. Бунтівна душа театру...: Драматургія Т.Г.Шевченка за рубежем // Всесвіт. – 1984. – № 3. – С. 159-162.

272. Драматургія Шевченка в деяких перекладах та сценічній інтерпретації країн соціалістичної співдружності (Болгарія і Чехословаччина) // Зб. пр. двадцять шостої наук. Шевченків. конф. – К., 1985. – С. 269-280.

273. І діалог, і сцена: Образ Шевченка в сучасному театрі і драмі // Літ. Україна. – 2000. – 17 лют.

274. І діалог, і сцена: Пер. і сцен. інтерпретація драматургії Т.Шевченка за рубежем // Культура і життя. – 2001. – 18 серп.

275.І чужому научайтесь і свого не цурайтесь: Невідомі матеріали з історії театру і драми в Україні початку ХХ ст.: [Йдеться також про п'єси, присвяч. Т.Шевченку та заборонені царською цензурою] // Культура і життя. – 2002. – 10 квіт.

276. На сцені друзів: Драматургія Т.Г.Шевченка в Болгарії // Культура і життя. – 1984. – 4 берез.

277. Образ Шевченка в сучасній драматургії: європейський аспект // Тарас Шевченко і сучасність. – Рівне, 1996. – С. 81-95.

278. Слава не знає кордонів // Культура і життя. – 1987. – 8 берез.

279. Твори Шевченка на зарубіжних сценах// Зб. пр. 27-ї Шевченків. конф. 12-15 берез. 1986р. – К., 1986. – С. 247-255.

280. У братніх зв'язках: Деякі аспекти сценіч. інтерпретації та пер. укр. драматургії в Болгарії: [В т.ч. драм Т.Шевченка] // Українсько-російські культурні взаємини ХХ ст. – К., 1988. – С. 49-57.

281. Шевченківська конференція: [27-ї Шевченків. конф. в Сімферополі. 12-15 берез. 1986 р.]// Нар. творчість та етногр. – 1986. – № 4. – С. 91-92.

282. Шевченко і світова театральна культура // Сл. Просвіти. – 2002. – № 14.

283. Шевченкова сторінка світової театральної культури // В літопис шани і любові. –К., 1989. – С. 69-76.

* * *

284. Бондар М. П. Поезія пошевченківської епохи: Система жанрів: [Т.Шевченко і укр. поезія другої пол. XIX ст.]. – К.: Наук. думка, 1986. – 327 с.

285. Бортняк А. Актуальне відлуння Шевченкової сатири // Вінниц. газ. – 1999. – 11 берез.

286. Бортняк А. Він заповів нам волю України: 25 груд. минає 155 р. з часу написання Шевченкового "Заповіту" // Вінниччина. – 2000. – 25 груд.

287. Бортняк А. Пісню, яку виконуємо й слухаємо стоячи: Про "Заповіт" Т.Шевченка // Вінниц. газ. – 2000. – 22 верес.

 

В. Борщевський про Т. Шевченка

288.Велич Кобзаря // Вінниц. правда. – 1989. – 8 берез.

289. Відблиски світла його: [Зв'язки Т.Шевченка з л-рою і культурою Росії] // Там же. – 1984. – 8 берез.

290. Друг правди і свободи // Там же. – 1971. – 10 берез.

291. Завжди з нами // Там же. – 1986. – 12 берез.

292. Книга народу: До 150-річчя першого вид. "Кобзаря" // Там же. – 1990. – 10 берез.

293. Народ у творчості Т. Г.Шевченка // Там же. – 1956. – 17 берез.

294. Національне і загальнолюдське значення поезії Тараса Шевченка // Великий поборник свободи і гуманізму: Тези доп. та повідомл. обл. наук.-метод. конф., присвяч. пам'яті Т.Г.Шевченка. 17-18 трав. 1991 р. – Вінниця, 1991. – С. 3-6.

295. Рильський –дослідник творчості Шевченка // Зб. пр. двадцять четвертої наук. Шевченків. конф. – К., 1982. – С. 183-198.

296. Світ, освячений зорею Кобзаря // Вінниц. правда. –1983. – 10 берез.

297. Слово Тараса з нами // Там же. – 1969. – 8 берез.

298. Співець братерства народів // Там же. – 1974. – 8 берез.

 

І. Бугаєвич про Т. Шевченка

299. Загадковий медальйон: [Про медаль на честь Т.Шевченка, виготовлену в 1861 р.] // Вітчизна. – 1988. – № 4. – С. 205-206.

300. Перекази про перебування Т.Г.Шевченка на Хортиці / Співавт. І.Г.Дума // Нар. творчість та етногр. – 1987. – № 4. – С. 85-88.

301. Слідами втраченого: [Про портр.-мініатюру Т.Шевченка, виконану К.М.Шрейнцером] // Вітчизна. – 1976. – №3. – С.217-218.

302. Українські листівки та філокартія: Нотат. колекціонера. – К.: Мистец., 1971. – 91 с. – Із змісту.: [Про Т.Шевченка]. – С. 36-42.

303. Шевченко в колекційних матеріалах // Зб. пр. двадцять п'ятої наук. Шевченків. конф. – К., 1983. – С. 268-279.

304. Шевченко про освіту // Вінниц. правда. – 1961. – 7 берез.

305. Філокартична Шевченкіана // В сім'ї вольній, новій: Шевченків зб. / Упоряд.: О.М.Дмитренко, В.К.Костенко. – К., 1988. – Вип. 4. – С. 369-378.

306. Торбан великого Кобзаря / Співавт. Ф.Сахно // Ленін. правда. – 1988. – 6 берез.

* * *

307. Бурачек М. Перші ілюстратори "Кобзаря" // Київ. – 1984. – № 3. – С. 142-145.

308. Абліцов В. Художник досліджує художника: [М.Бурачек – дослідник та пропагандист образотворч. спадщини Т.Шевченка] // Вітчизна. – 1981. – № 3. – С. 198-202.

309. Дюженко Ю. Микола Бурачек. – К.: Мистец., 1967. – 88 с. – Із змісту: [М.Бурачек – дослідник творчості Шевченка-худож.]. – С. 40-42.

310. Бурачек Микола Григорович // Шевченківський словник: У 2 т. – К., 1976. – Т. 1. – С. 91.

311. Венгеров Л. Т.Г.Шевченко в иностранной литературе и критике // Сов. Украина. – 1938. – 3 окт.

312. Венгеров Л.М. Т.Шевченко і М.Михайлов [поет] // Шевченківський збірник / Житомир. пед. ін-т. – Житомир, 1961. – С. 123-150; Наук. зап. Житомир. пед. ін-ту. – Житомир, 1961. – Т. 14. – С. 39-42. – (Сер. літературознавча).

313. Венгеров Л. Творчість Т.Г.Шевченка: [До сторіччя балади "Причинна"] // Соц. культура. – 1968. – № 11. – С. 39-45.

314. Вічний як народ: Стор. до біогр. Т.Г.Шевченка /Авт.-упоряд. : О.Венгеров, Л.Руденко, Н.Петренко. – К.: Либідь, 1998. – 270 с.

315. Волочай В.Г. Діамант у кожусі: Лірика Т.Г.Шевченка і сучас. поч. шк. – 2-е вид., із змінами. – Вінниця, 2002. – 156 с.

316. Глинський І. "Казашка Катя"– хто вона? // Вінниц. правда. – 1966. – 17 квіт.

317. Глинський І. Молдавська шевченкіана: [Огляд] // Слов'ян. літературознавство та фольклористика. – 1966. – Вип. 2. – С. 150-161.

318. Глинський I. Твоє ім'я – твій друг. – 3-є вид. – К.: Веселка. 1985. – 238 с. – Із змісту: [Про походження укр. імен і прізвищ див.: Григорій – С. 123, Тарас – С. 194-195, Кобзаренко – С. 216, Сошенко – С. 230, Шевченко – С. 235-236].

319. Горбачук В.Т. Т.Г.Шевченко і навчання рідною мовою // Наук. зап. Вінниц. пед. ін-ту. – 1962. – Т. 19. – С. 88-95.

320. Горобець М. Тарас Шевченко і Придністров'я. 1846р.: Пошуки краєзнавців // Вінниц. правда. – 1984. – 27 трав.

321. Грінчак В. Збратані духом // Молодь України. – 1968. – 8 берез.

 

З. Грузман про Т. Шевченка

322. Гаряча дума Кобзаря // Вінниц. правда. – 1990. – 7 берез.

323. Образ Т.Г.Шевченка в поетичній творчості Павла Тичини // Наук. зап. Вінниц. пед. ін-ту. – Вінниця, 1962. – Т. 19. – С. 54-63.

324. Образ Шевченка у творчості П.Тичини // Зб. пр. двадцять четвертої наук. Шевченків. конф. – К., 1982. – С. 175-183.

325. Тарас Шевченко у творчій біографії Миколи Бажана // Про Миколу Бажана: Літ.-критич. ст., есе. – К., 1984. – С. 287-294.

326. Т.Г.Шевченко в щоденникових записах Павла Тичини // Великий поборник свободи і гуманізму: Тези доп. та повідомл. обл. наук.-метод. конф., присвяч. пам'яті Т.Г.Шевченка. 17-18 трав. 1991 р. – Вінниця, 1991. – С. 21-23.

 

М. Гудзій про Т. Шевченка

327. Великий Кобзарь // Л-ра и жизнь. – 1961. – 10 марта.

328. Нове російське видання творів Т.Г. Шевченка // Літ. газ. – 1956. – 19 лип. – Рец. на вид.: Шевченко Т.Г. Собр. соч.: В 5 т. – М., 1956.

329. Письма Шевченка к С.Т.Аксакову // Искусство. – 1927. – № 2/3. – С. 157-163.

330. Шевченко і російська революційно-демократична думка // Жовтень. – 1951. – № 2. – С. 81-87.

331. Шевченко і російська революційна думка // Світова велич Шевченка: Зб. матеріалів про творчість Т.Г.Шевченка: В 3 т. – К., 1964. – Т. 2. – С. 158-166.

332. Гудзій Микола Каленикович // Шевченківський словник: У 2 т. – К., 1976. – Т. 1. – С. 176.

333. Гудзий А.К., Зайцев В.Й., Робинсон А.Н. Библиография трудов Н.К.Гудзия // Воспоминания о Николае Калениковиче Гудзии. – М.,1968. – С. 150-182.

334. Тягульський В.В. В скарбницю Кобзаревої спадщини: [Про наших земляків-шевченкознавців М.К.Гудзія, В.Є.Шубравського] // Комс. плем'я. – 1990. – 10 берез.

* * *

335. Гуцало Є. В ім'я людства і людяності // В сім'ї вольній, новій: Шевченків. зб. – К., 1986. – Вип. 3. – С. 53-56.

336. Доленко М.Т. Значення і стилістичні функції складних слів у поезії Т.Г.Шевченка // Наук. зап. Вінниц. пед. ін-ту. – 1962. – Т. 19. – С. 74-77.

 

К. Дорошенко про Т. Шевченка

337. Будинок-музей Т.Г.Шевченка [в Києві] // Рад. жінка. – 1946. – № 2/3. – С. 17-18.

338. Великі революційні демократи Шевченко і Чернишевський // Наддніпр. правда. – 1948. – 9 берез.

339. В дарунок музею Т.Г.Шевченка // Літ. Україна. – 1963. – 10 трав.

340. Виставки [образотв. тв.] Т.Г.Шевченка в Празі і Братіславі // Культура і життя. – 1968. – 22 серп.

341. В музеї Т.Г.Шевченка // Вісн. АН УРСР. – 1955. – № 3. – С. 29-30.

342. Діяльність О.В.Марковича як визначного фольклориста у Кирило-Мефодіївському товаристві // Питання шевченкознавства. – К., 1978. – С. 25-31.

343. Жіноча доля в поезії Т.Г.Шевченка // Культура і життя. – 1968. – 8 верес.

344. Кобзар у Києві: По шевченків. місцях // Колгосп. село. – 1961. – 24 січ.

345. Народні приказки і прислів'я у поезії Т.Г.Шевченка // Питання шевченкознавства. – К., 1961. – Вип. 2. – С. 113-126.

346. Поэты-демократы Т.Г.Шевченко и Н.В.Гоголь // Приду-найская правда. – 1949. – 2 берез.

347. Родине и миру: [Світова слава Т.Шевченка] // Сов. Украина. – 1961. – №3. – C.177-186.

348. Слово про великого Кобзаря. – К.: Молодь, 1965. – 158 с.

349. Т.Г.Шевченко : (Биогр. обзор). – М.: Знание, 1961. – 16 с.

350. Т.Г.Шевченко – борець за свободу та єдність словацьких народів: (Стеногр. лекції). – К., 1950. – 28 с.

351. Т.Г.Шевченко – великий патріот батьківщини: (Стеногр. публ. лекції). – К., 1951. – 31 с.

352. Т.Г.Шевченко : (Життя і творчість). – К., 1960. – 40 с.

353. Т.Г.Шевченко і слов'яни. – К., 1958. – 38 с.

354. Т.Г.Шевченко китайською мовою // Літ. газ. – 1955. – 31 берез.

355. Шевченко – художник // Молодь України. – 1961. – 15 січ.

356. Шевченко на фронті: [Значення "Кобзаря" у роки ВВв] / Співавт. В.Кудряшов // Україна. – 1945. – № 3. – С. 18-19.

357. Неизвестные письма к Шевченко: Из арх. М.Чалого / Соавт. М.Новицкий // Сов. Украина. – 1962. – № 10. – С. 155-168; № 11. – С. 145-153.

* * *

358. Дровозюк С., Мазурик В. Образ козацької могили в поезії Т.Г.Шевченка // Великий поборник свободи і гуманізму: Тези доп. та повідомл. обл. наук.-метод. конф., присвяч. пам'яті Т.Г.Шевченка. 17-18 трав. 1991 р. – Вінниця, 1991. – С. 13-15.

359. Єрофеїв І. Акакій Церетелі й Тарас Шевченко // Україна. – 1945. – № 3. – С. 14.

360. Єрофеїв І. Ілюстратор "Кобзаря" Михайло Микешин // Україна. – 1946. – № 3. – С. 17.

361. Ерофеев И.Шевченко и Щепкин // Комс. знамя. – 1938. – 4 нояб.

362. Жовтис А. Любви сыновней сила: [Т.Шевченко і Казахстан] // Ленин. смена (Алма-Ата). – 1961. – 9 марта.

363. Жовтис А.Мастер раскрепощения стиха // Жовтис А. Стихи нужны ... . – Алма-Ата, 1968. – С. 245-262.

364. Жовтис А. Ритмический строй переводов стихов Т.Г.Шевченко: (Коломыйковый и колядковый стих в рус. пер.) // Т.Г.Шевченко і слов'янські народи: Тези доп. міжвуз. наук. Шевченків. сес. 16-21 трав. 1961 р./ Київ. ун-т. – К.,1961. – С.35-36.

365. Жовтис А. Сила слова живого:Нотат. про ритміч. побудову однієї Шевченків. поезії ("На Великдень, на соломі...") // Літ. Україна. – 1964. – 21 січ.

366. Журавель О. Пензлем великого бунтаря // Вінниц. правда. – 1989. – 24 лют.

367. Забаштанський В. Я бачив те, про що писав Кобзар: [Вплив творчості Т.Шевченка на творчість автора] // Київ. – 2002. – № 12. – С. 3-5.

368. Іваницька Н. Синтаксичні засоби мелодійності Шевченкового вірша // Зб. пр. двадцять четвертої наук. Шевченків. конф. – К., 1982. – С. 214-219.

369. Каменюк М. "Я на сторожі коло них поставлю слово": // Вінниц. правда. – 1990. – 8 берез.

 

Є. Кирилюк про Т. Шевченка

370. Академічний Шевченко: [Про підгот. текстів нового повн. зібр. тв. Т.Г.Шевченка в 12 т.] // Рад. літературо -знавство. – 1985. – № 10. – С. 21-26.

371.Великий син народу: 9 берез. – 170 р. з дня народж. Т.Шевченка // Під прапором ленінізму. – 1984. – № 3. – С. 45-46.

372. Історична доля спадщини [Т.Шевченка] // Літ. Україна. – 1984. – 15 берез.

373. На дарі і пушту: Пер. тв. Т.Шевченка в Афганістані // Літ. Україна. – 1989. – 9 берез.

374. Навічно в поколіннях // Літ. Україна. – 1985. – 14 берез.

375. Один з визволителів Шевченка: До 200-річчя від дня народж. Василя Жуковського // Наука і культура. Україна, 1983. – К., 1984. – Вип. 18. – С. 326-330.

376. Провісник майбутнього // Вітчизна. –1984. – №3. – С.143-146.

377. Традиції Шевченка в новій українській літературі // Вогненне слово Кобзаря: Літ.-критич. ст. про Т.Г.Шевченка / Упоряд. Ф.С.Кислий. – К., 1984. – С. 181-197.

378. Шевченко – повістяр // Шевченко Т. Художник: Повісті. – К., 1985. – С. 349-357.

379. Тарас Шевченко: Критико.-биогр. очерк: Пер. с укр. – М.: Худож. л-ра, 1988. – 350 с.: портр.

380. Т.Г.Шевченко : Біографія / Є.П.Кирилюк, В.Є.Шубравський та ін. – К.: Наук. думка, 1984. – 558 с.

381. У братньому колі народів // В сім'ї вольній, новій: Шевченків. зб. – К., 1984. – С.231-242.

382. Шубравський В.Є. Невтомність науковця [Є.П.Кирилюка – дослідника життя і творчості Т.Шевченка] // Літ. Україна. – 1962. – 16 берез.

383. Кирилюк Євген Прохорович // Шевченківський словник: У 2 т. – К., 1976. –Т. 1. – С. 295.

384. Евгений Прохорович Кирилюк: Указ. печ. тр. / АН УССР; Сост. Л.В.Беляева, Ю.Л.Гунченко, Н.Н.Деркач; Вступ. ст. В.Е.Шубравского. – К.: Наук. думка, 1983. – 95 с. – (Библиогр. ученых УССР).

* * *

385. Кобець В. Дорогами Шевченкового краю // Комс. плем'я. – 1987. – 7, 10 берез.

386. Кобець В. Дороги ведуть до Кобзаря: [Нотатки з літ. подорожі по Черкащині] // Вінниц. правда. – 1989. – 3, 4 берез.

387. Кобець В. Хресна дорога любові і болю // Вінницький альбом. – Вінниця, 1998. – Вип. 2. – С. 9-14.

388. Ковальова Є., Верховлюк В. Його ім'я і слово – в серці народу: [Про заборону тв. Т.Шевченка на Поділлі] // Панорама. – 1991. – 18 трав.

 

Л. Кодацька про Т. Шевченка

389. Автобіографічний елемент у повістях Шевченка // Зб. наук. пр. 18-ї Шевченків. конф. / АН УРСР. Ін-т л-ри. – К., 1971. – С. 136-148.

390. Два автографи Т.Г.Шевченка // Рад. літературо -знавство. – 1959. – № 5. – С. 104-106.

391. До історії видання "Козаря" 1867 р. // Рад. літературо -знавство. – 1961. – № 2. – С. 112-119.

392. Зтворчої лабораторії Т.Г.Шевченка: Текстологіч. аналіз поезій "Лілея", "Русалка", "Відьма". – К.: Вид-во АН УРСР, 1957. – 44 с.

393."Княжна" – "Княгиня" Т.Г.Шевченка: (Порівнял. аналіз) // Рад. літературознавство. – 1966. – № 4. – С. 25-33.

394. Листи до Т.Г.Шевченка. 1840-1861 / Упоряд., передм. та прим. Л.Ф.Кодацької. – К.: Вид-во АН УРСР, 1962. – 332 с.

395"Наймичка" : [Порівнял. аналіз поеми і повісті Т.Шевченка] // Рад. літературознавство. – 1964. – № 2. – С.67-74.

396. Нова праця з шевченкознавства // Прапор. – 1973. – № 2. – С.92-94. – Рец. на кн.: Бородін В.С. Над текстами Т.Г.Шевченка. – К.: Наук. думка, 1971. – 221 с.

397. Однойменні твори Т.Г.Шевченка: (Порівнял. аналіз поем і повістей "Наймичка", "Варнак", "Княжна", "Княгиня"). – К.: Наук. думка, 1968. – 161 с.

398. Текстологічний аналіз поеми Т.Г.Шевченка "Сліпий" // Рад. літературознавство. – 1957. – № 2. – С. 66-82.

399. Текстологический анализ поэтических произведений Т.Г.Шевченко. 1937-1847 гг.: (На материалах рукопис. наследия поэта): Автореф. дис. на степень канд. филол. наук / АН УССР. Ин-т л-ры им. Т.Г.Шевченко. – К., 1957. – 16 с.

400. Шевченко і світова література // Рад. жінка. – 1961. – № 3. – С. 10-11.

401. Художня проза Т.Г.Шевченка / Відп. ред. Є.П.Кирилюк; АН УРСР. Ін-т л-ри. – К.: Наук. думка, 1972. – 328 с.

* * *

402. Копиця Д. Геній українського народу // Копиця Д. Літературно-критичні статті. –К., 1968. – С. 7-22.

403. Коржупова А. Боротьба за Шевченка на Буковині (кінець ХІХ- поч. ХХ ст.) // VІІІ наук. Шевченків. конф.: Тези доп. і повідомл. – К., 1959. – С. 39-41; Зб. наук. пр. восьмої наук. Шевченків. конф. – К., 1960. – С. 13-16.

404. Коржупова А.П. Влияние творчества Тараса Шевченко на идейный и творческий рост Юрия Федьковича // Науч. ежегодник. 1956 г. /Черновиц. ун-т. – Черновцы, 1957. – Т.1. – С. 185-189.

405. Коржупова А.П. Тарас Шевченко і Юрій Федькович //Рад. Буковина. – 1961. – 1 січ.

406. Коструба М. На Тарасовій горі // Вінниц. правда. – 1964. – 1 берез.

 

М. Коцюбинська про Т. Шевченка

407. Балади Шевченка // Матеріали до вивчення історії української літератури: Посіб. для студ. філол. фак. ун-тів та пед. ін-тів: В 5 т. / За ред. О.І.Білецького. – К., 1961. – Т. 2. – С. 462-474.

408"Благородна природа людини": [Людина в естетиці і творчості Т. Шевченка] // Укр. мова і л-ра в шк. – 1968. – № 3. – С. 12-19.

409.В Канаді: [Про вихід в Торонто в англ. пер. поеми Т.Шевченка "Катерина"] // Літ. газ. – 1961. – 17 лют.

410. Допроблеми романтизму в творчості Шевченка // VІ наук. Шевченків. конф.: Тези доп. / АН УРСР. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1957. – С. 6-8.

411. Етюди про поетику Шевченка: Літ.-критич. нарис. – К.: Рад. письм., 1990. – 272 с.

412. Етюди про Шевченка: Літ.-критич. нарис. – К.: Рад. письм., 1990. – 272 с.

413. Мастерство исследователя // Вопр. л-ры. – 1962. – № 4. – С. 88-92. – Рец. на кн.: Івакін Ю.О. Сатира Шевченка. – К., 1959; Івакін Ю.О. Стиль політичної сатири поезії Шевченка. – К., 1961.

414. Поетика Т. Г. Шевченка і український романтизм // Зб. пр. шостої наук. Шевченків. конф. – К., 1958. – С. 49-124.

415. Поэтика Шевченко и украинский романтизм: Автореф. дисс. на соискание учен. степени филол. наук / АН УССР. Ин-т л-ры им. Т.Г.Шевченко. – К., 1958. – 18 с.

416. Перлина лірики Шевченка: [Естет. аналіз вірша Т.Шевченка "Не кидай матері"] // Зб. наук. пр. ювіл. десятої наук. Шевченків. конф. – К., 1962. – С. 173-186; Подільські криниці: Хрестоматія з л-ри рід. краю / Упоряд., вступ. сл., біогр. довід. та матеріали до літ. карти А.М.Подолинного. – Вінниця, 2001. – Вип. 2. – С. 166-181.

417. Слово Кобзаря за рубежом // Дружба народов. – 1961. – № 5. – С. 209-213.

418. Шевченко – поет сучасний // Дніпро. – 1968. – № 6. – С.138-149; Л-ра і сучасність. – 1969. – Вип. 2. – С. 165-183.

419. Шевченко англійською мовою // Вітчизна. – 1962. – № 6. – С. 200-202. – Рец. на кн.: Shevchenko T. Selections Translated du Jonn Weir. – Toronto, 1961.

420. Шевченко в англійських перекладах // Зб. пр. четвертої наук. Шевченків. конф. / АН УРСР. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1956. – С. 309-327.

421. Гришаєнко Н. У полоні Шевченкової поезії: [Про шевченкознавця М.Коцюбинську] // Подільські криниці: Хрестоматія з л-ри рід. краю / Упоряд., вступ. сл., біогр. довід. та матеріали до літ. карти А.М. Подолинного. – Вінниця, 2001. – Вип. 2. – С. 147-157.

* * *

422. Кочур Г. Де цей портрет?: [Про портр. Т. Шевченка, намальов. худож. Карлом Шрейнцером у 1860 р.] // Україна. – 1961. – № 15. – С. 14.

423. Кочур Г. Добрі переклади англійською мовою: [Про пер. Джоном Віром тв. Т.Шевченка англ. мовою] // Всесвіт. – 1961. – № 11. – С. 153-155.

424. Кочур Г. З французької шевченкіани // Літ. Україна. – 1966. – 8 берез.

425. Кочур Г. Шевченко в польських перекладах: [До історії пол. пер. Шевченкової поезії] // Всесвіт. – 1961. – № 9. – С. 51-57.

426. Кривонос Т. В. Мария Комиссарова–переводчик Т.Г.Шевченко // Вопр. л-ры народов СССР. – 1986. – Вып. 12. – С. 162-168.

427. Кундзіч О. До видання повістей Т.Г.Шевченка українською мовою // Кундзіч О. Творчі проблеми перекладу. – К., 1973. – С. 244-249.

428. Курашкевич К. Ювілейні видання (Держлітвидаву України) // Вінниц. правда. – 1969. – 14 листоп.

429. Куцевол О. М. Біблійні епіграфи у творах Тараса Шевченка // Укр. мова і л-ра в шк. – 1993. – № 5/6. – С. 25-30.

430. Куцевол О. Епіграф Шевченкових творів // Укр. мова і л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 1999. – № 1. – С. 61-66.

431. Куцевол О. Шевченківські епіграфи в поезіях Анатолія Бортняка // Тези доп. чотирнадцятої Вінниц. обл. іст.-краєзн. конф. 5 верес. 1995 р. – Вінниця, 1995. – С. 111-112.

432. Лабінський М.Г. Шевченківські лауреати. 1962-2001: Енцикл. довід. / Вступ. сл. І.М.Дзюби. – К.: Криниця, 2001. – 696 с.: портр.

433. Левада О. Образ великого Кобзаря: Про кінофільм "Тарас Шевченко"// Левада О.Твори: В 4 т. – К., 1980. – Т. 4. – С. 217-225.

434. Леськів Б. Валентність слова: [Літературознавець з м.Немирова про естет. вивч. л-ри, зокрема тропів у Т.Шевченка] // Київ. – 1999. – № 11/12. – С. 121-125.

435. Леськів Б. Фігури мови Тараса Шевченка: Кор. слов. на 154 терміни. – Т., 1998. – 76 с. – Рец.: Горішній А. Секрети Шевченкової художності // Вінниц. газ. – 1998. – 18 серп.; Кавун М. Подарунок шевченкознавцям // Голос України. – 1998. – 30 верес. – С. 4.; Лазаренко К. Сто шедеврів Кобзаря // Камертон-ікс. – 1994. – 10 лют. (№ 5). – С. 8.; Сідак Н. До глибин художності // Київ. – 1999. – № 1/2. – С. 139-140.

436. Литовченко В.М. Традиції мовного етикету в творах Т.Шевченка // Великий поборник свободи і гуманізму: Тези доп. та повідомл. обл. наук.-метод. конф., присвяч. пам'яті Т.Г.Шевченка. 17-18 трав. 1991 р. – Вінниця, 1991. – С. 46-48.

437. Лісова Г. Т.Г.Шевченко угорською мовою // Великий поборник свободи і гуманізму: Тези доп. та повідомл. обл. наук.-метод. конф., присвяч. пам'яті Т.Г.Шевченка. 17-18 трав. 1991р. – Вінниця, 1991. – С. 29-30.

 

П. Лісовий про Т. Шевченка

438. Великий Кобзар і Поділля // Рад. Поділля. – 1979. – 8 берез.

439. Він кликав трудящих до Бога // Закарпат. правда. – 1960. – 11 груд.

440. Духовна зброя: Тв. Т.Шевченка в закарпат. комуністич. пресі 20-30-х рр. // Літ. газ. – 1957. – 8 берез.

441. З ім'ям великого Кобзаря: (Використання творчості Т.Г.Шевченка комуністич. пресою Закарпаття в 20-30-х рр.) // Молодь Закарпаття. – 1957. – 10 берез.

442. Закарпатська періодика минулого про Шевченка // Зб. пр. ХІІ наук. Шевченків. конф. – К., 1993. – С. 60-69.

443. "Карпатська правда" про Т.Г.Шевченка // Доп. та повідомл. Ужгород. ун-ту. – Ужгород, 1961. – С. 33-42. – (Сер. філологічна, № 6).

444. О.Пушкін і Т. Шевченко про декабристів // Українське літературознавство: Респ. міжвід. зб. – Л., 1979. – Вип.33. – С.3-9.

445. Поділля серце хвилювало // Рад. освіта. – 1984. – 13 берез.

446. Славетний Кобзар і Поділля // Комс. плем'я. – 1984. – 8 берез.

447. Співець дружби народів // Вінниц. правда. – 1976. – 10 берез.

448. Т.Г.Шевченко і Поділля // Вінниц. правда. – 1987. – 8 берез.

449. Т.Г.Шевченко і подільська літературна школа 50-60 рр. XIX ст. // Т. Г. Шевченко і Поділля: Тези доп. наук.-практ. конф., присвяч. 175-річчю від дня народж. Т.Г.Шевченка: В 2 ч. – Кам'янець-Поділ., 1989. – Ч. 2. – С. 21-23.

450. Українська художня література на сторінках комуністичної преси Закарпатт я 20-30-х років // Рад. Закарпаття. – 1955. – № 1. – С.2 11-226.

451. Художня оповідь про Шевченка в Кам'янці-Подільському // Тези доп. десятої Вінниц. обл. іст. краєзн. конф. / ВДПІ ім. М.Островського. – Вінниця, 1991. – С. 72-73.

* * *

452. Лотоцький О.Г. Наш світоч – Тарас Шевченко / За нарисом О.Г.Лотоцького // Дошк. виховання. – 2002. – № 3. – С. 29-31.

453. Лотоцкий А. Общественные идеалы поэзии Т.Г.Шевченко // Южные зап. – 1905. – № 9. – С. 79-84.

454. Лучко А. Поетове багатство: [Дореволюц. вид. тв. Т.Шевченка у фондах Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва] // Вінниц. правда. – 1963. –12 груд.

 

О. Мазуркевич про Т. Шевченка 

455. Великі дві сили // Робітн. газ. – 1964. – 19 груд.

456. Визначні українські педагоги – народні просвітителі. – К.: Знання, 1963. –79 с. – Із змісту: [Ідеї Т.Шевченка в просвіт. діяльності передової укр. інтелігенції]. – С. З, 10, 16, 18, 25-37, 52, 56, 57, 60.

457. Добром нагріте серце // Рад. освіта. – 1984. – 6 берез.

458. Легендарна історія збагачується: (До історії нелегал. пам’ятника Т.Шевченку, встановл. 1898 р. у Харкові) / Співавт. В.Савченко // Україна. – 1964. – № 5. – С. 8.

459. Мысли Т.Г.Шевченко о воспитании и просвещении // Сов. педагогика. – 1952. – № 4. – С. 68-79.

460. Т.Г.Шевченко в оцінці російських революціонерів 60-х рр. // Зб. пр. п’ятої наук. Шевченків. конф. – К., 1957. – С.191-215.

461. Т.Г.Шевченко і передова російська культура // Вітчизна. – 1952. – № 4. – С. 110-124.

462. Т.Г.Шевченко у творчій спадщині прогресивних педагогів України // Методика викладання укр. мови і л-ри. – 1965. – Вип.1. – С. 121-148; 1966. – Вип. 2. – С. 109-137.

463. Т.Г.Шевченко як революційний просвітитель // Світова велич Тараса Шевченка: Тези доп. респ. міжвуз. наук. сес., присвяч. 150-річчю з дня народж. Т.Г.Шевченка (17-19 берез. 1964 р.). – К., 1964. – С. 22-23.

464. Мазуркевич Олександр Романович // Шевченківський словник: У 2 т. – К., 1976. – Т. 1. – С. 373. 

* * *

465. Маковійчук І. Воля не вмирає: [Останній день життя Т.Шевченка] // Київ. правда. – 1964. – 5 лют. 

 

П. Маркушевський про Т. Шевченка

466. “Гайдамаки” Т.Г.Шевченка на шляхах української радянської історичної драми // Тези доп. наук. конф. філол. фак., присвяч. 100-річчю Одес. ун-ту (29-30 листоп. 1965 р.). – О., 1965. – С. 54-56.

467. “З вершин і низин” Івана Франка та “Кобзар” Тараса Шевченка // Лиш боротись – значить жить!: Тези доп. обл. наук.-творч. конф., присвяч. 100-річчю з дня публ. зб. І.Франка «З вершин і низин». 29-30 груд. 1987 р. / Одес. пед. ін-т. – О., 1987. – C. 8-10.

468. За землю радянську Кобзар воював / Вступ. ст. А.Малишка; Худож. М.І.Касіян. – О., 1969. – 162 с. – Рец.: Костенко В.К. За землю радянську Кобзар воював // Нар. творчість та етногр. – 1974. – № 3; Пашковська-Рингач Н.В. [Рецензія] // Укр. мова і л-ра в шк. – 1970. – № 5; Петряев К.И. Кобзарь идет в бой... // Радуга. – 1971. – № 1; Човганський Т. Кобзар на війні // Літ. Україна. – 1970. – 30 черв.

469“Кобзар” серед народних месників: [Сл. Т.Шевченка в роки ВВв] // Наук. конф., присвяч. 25-річчю ін-ту: Тези доп. / Ізмаїл. пед. ін-т. – Ізмаїл, 1966. – С. 95-96.

470. Поезія боротьби: [Про виховну силу тв. Т.Шевченка] // Вінниц. правда. – 1985. – 10 берез. 

* * *

471. Медведєва І. Нащадки святого Тарасія: [Про В.Сушицьку з Ладижина, праправнучку Т.Шевченка по сестрі Катерині] // Вінниччина. – 2003. – 7 берез.

472. Метельська Л. Його ім’я і слово – в серці народу: [Про циркуляр 1914 р. щодо вилучення з шкіл. б-к Кам’янця-Поділ. “Кобзаря” Т.Шевченка 1908, 1909, 1911 рр.] // Вінниц. правда. – 1959. – 14 берез.

473. Метельская Л. Неизвестные документы о Т.Г.Шевченко // Правда Украины. – 1959. – 25 марта. 

 

В. Мовчанюк про Т. Шевченка

474. Від шевченкознавства радянського до українського // Сл. і час. – 1993. – № 9. – С. 54-57.

475. Гете і ранні поеми Шевченка // Всесвіт. – 2001. – № 11/12. – С. 178-183.

476. Категорія часу в поетичному світі Шевченка: (До постановки пробл.) // Рад. літературознавство. – 1984. – № 3. – С. 35-45.

477. Медитативна лірика Т.Г.Шевченка. – К.: Наук. думка, 1993. – 146 с.

478. Медитативна лірика Шевченка періоду заслання // Рад. літературознавство. – 1986. – № 11. – С. 32-40.

479. Медитативная лирика Т.Г.Шевченко: Автореф. дис....канд. филол. наук / АН УССР; Ин-т л-ры. – К., 1988. – 17 с.

480. Рефлективна лірика Шевченка // Зб. пр. 27 наук. Шевченків. конф. – Сімферополь, 1986. – С. 18-19.

481. Шевченко в інтерпретації “няньок... отечества чужого”: [Відгук на кн. В.П.Анисимової, В.Р.Сороки “О преломлении идей Т.Г.Шевченко в современной Украине и о необходимости сосуществования двух государственных языков”] // Літ. Україна. – 2000. – 18 трав. – С. 3.

482. Шевченко як поет-творець української перспективи // Тарас Шевченко і європейська культура: Зб. пр. міжнар. 33-ї наук. Шевченків. конф. 20-22 квіт. 1999 р. – Черкаси, 2001. – С. 214-237.

 

Г. Мовчанюк про Т. Шевченка

483. І.Мазепа у творчості Т.Шевченка і Й.В.Фріча // Т.Шевченко і європейська культура. – К.: Черкаси, 2000. – С. 280-288.

484. Стаття Й.В.Фріча “Хай живе Україна!” як приклад публіцистичної завбачливості: (Дослідж.) // 17 вересня: Літ.- мистец. альм. – Вінниця, 2002. – С. 84-92.

485. Т.Шевченко і чеський радикальний демократ Й.В.Фріч // Зб. пр. 27-ї наук. Шевченків. конф. – Сімферополь, 1986. – С. 20-21.

486. Чеська ластівка “Просвіти”: Дослідж. – Вінниця: Універсум, 1998. – 72 с. – Із змісту: [Про Т.Шевченка]. – С. 5, 26-29, 40.

487. Шевченко у творчості Фріча // Укр. мова і л-ра в шк. – 1987. – № 3. – С. 3-10. 

 

Ю. Назаренко про Т. Шевченка

488. Велика шана: [Підгот. до 100-річчя з дня смерті Т.Шевченка] // Дніпро. – 1961. – № 3. – С. 140-141.

489. Люблять Кобзаря народи нашої країни // Рад. шк. – 1964. – № 3. – С. 38-45.

490. Народы отмечают юбилей Т.Г.Шевченко / Соавт. В.А.Рудник // Нар. творчість та етногр. – 1964. – № 3. – С.99-100.

491. Поет світової літератури // Черкас. правда. – 1960. – 19 квіт.

492. Тарас Григорьевич Шевченко: (К 90-летию со дня смерти поэта) // Октябрь (Кишинев). – 1951. – № 2. – С. 68-69.

493. Твори Т.Г.Шевченка мовами радянських народів // Україна. – 1951. – № 3. – С.17. 

 

Г. Паламарчук про Т. Шевченка

494. Віднайдені шедеври: [У відділі Варшав. Нац. б-ки вияв-лені дошки офортів Т.Шевченка] // Літ. Україна. – 1989. – 9 берез.

495. Державний музей Т.Г.Шевченка за роки радянської влади: Про деякі нові атрибуції та датування маляр. тв. Т.Г.Шевченка // Питання шевченкознавства. – К., 1978. – С.17-19.

496. Дневник Аполлона Мокрицкого: [Публ. уривків з щоденника А.М.Мокрицького за 1835-1839 рр., що безпосередньо стосуються Т.Шевченка] // Сов.Украина. –1961. – № 1. – С. 163-168.

497. До питання про перебування Шевченка на Полтавщині 1845 р. // Зб. пр. двадцятої наук. Шевченків. конф. – К., 1973. – С. 71-80.

498. Донощики і фарисеї: [Про портр.жанр в творчості Т.Шевченка] // Літ. Україна. – 1998. – 31 груд. – С.7.

499. Жіноча доля в народних піснях і творчості Т.Г.Шевченка // Укр. фольклор. – 1939. – № 1. – С. 30-40.

500. Забуті реліквії // В сім’ї вольній, новій: Шевченків. зб. / Упоряд. О.М.Дмитренко, В.К.Костенко. – К., 1988. – Вип. 4. – С. 300-311.

501. Зустрічі через століття: [До історії Шевченкових малюнків, знайдених у Польщі ] // Рад. культура. – 1963. – 26 січ.; Огонек. – 1964. – № 11. – С. 16.

502. І прехорошою такою...: [Жінка в маляр. творчості Т.Г.Шевченка] // Жінка. – 2000. – № 3. – С. 8-9.

503. Історія десяти малюнків [Т.Шевченка ] //Україна. – 1959. – № 5. – С.9: іл.

504. “Кара шпіцрутенами”: [Про одноімен. малюнок Т.Шевченка] // Робітн. газ. – 1964. – 25 лют.

505. “Катерина”: [Картина Т.Шевченка] // Робітн. газ. – 1964. – 7 січ.

506. Куточок майстерні художника: [Про кімнату в Акад. мистец. у Петербурзі, де працював, жив і помер Т.Шевченко] // Україна. – 1961. – № 9. – С. 18.

507. Малюнки Шевченка в альбомі офортів Броніслава Залеського // Зб. пр. дев’ятої наук. Шевченків. конф. – К., 1961. – С. 184-203; Искусство. – 1961. – № 3.

508. Невідомий друг Т.Г.Шевченка: [З історії портр. “Невідомий з гітарою” роботи Т.Шевченка] // З досліджень про Т.Г.Шевченка: Зб. – К., 1968. – С. 67-81.

509. Невідомий лист В. М. Рєпніної до Шевченка // Сов. Украина. – 1959. – № 7. – С. 158-161.; Зб. пр. восьмої наук. Шевченків. конф. – К., 1960. – С. 193-198.

510. Невідомий портрет [Т.Шевченка, викон. худож. В.Ф.Тіммом] // Літ. Україна. – 1986. – 6 берез.

511. Невідомі офорти Шевченка // Україна. – 1957. – №5. – С.24.

512. Нескорений Прометей: Творчість Шевченка-худож. 1850-1857 рр. – К.: Мистец., 1968. – 111 с.: іл.

513. Новое о Т.Г.Шевченко: Из дневника воспоминаний Е.Ф.Толстой // Сов Украина. – 1960. – № 3. – С. 169-171.

514. Образ жінки в живопису Т.Г.Шевченка // Рад. жінка. – 1951. – № 3. – С. 19.

515. Перша зустріч Шевченка з Щепкіним // Вітчизна. – 1959. – № 3. – С. 170-174.

516. Поповнення Шевченкіани: [Дещо з історії створення малюнків до “Живописної України”. 1843-1846] // Образотв. мистец. – 1983. – № 3. – С. 10-11.

517. Портрети російських полководців [у виконанні Т.Шевченка] // В сім’ї вольній, новій: Зб. – К., 1984. – Вип. 1. – С. 274-283.

518. Поховання Т.Г.Шевченка на Україні // Питання шевченкознавства. – К., 1962. – Вип. 2. – С. 82-102.

519. Про деякі нові атрибуції та датування малярських творів Т.Г.Шевченка // Питання шевченкознавства: Т.Г.Шевченко і його сучасники / За ред. Є.П.Кирилюка. – К., 1978. – С. 69-82.

520. [Рецензія] / Співавт. Л.І.Внучкова // Рад. літературо-знавство. – 1974. – № 3. – С. 46-47. – Рец. на кн.: Жур П. Третья встреча: Хроника последней поездки Тараса Шевченко на Украину. – Л., 1973. – 301 с.

521. Тарас Шевченко в горах Мангишлаку // Питання шевченкознавства. – К., 1961. – Вип. 2. – С. 44-67.

522. Т.Г.Шевченко. Серед товаришів: [Буклет про Шевченків. малюнок “Серед товаришів”]. – К.: Вид-во АН УРСР, 1961. – 6 с.

523. Т.Г.Шевченко. Циганка-ворожка: [Буклет про Шевченкову акварель “Циганка-ворожка”]. – К.: Вид-во АН УРСР, 1961. – 6 с.

524. Творчество Т. Г. Шевченко–художника. 1850-1857 гг.: Автореф. дис. на соискание учен. степени канд. искусствоведения. – К., 1964. – 20 с.

525. Тарас Григорович Шевченко: Життя і творчість у портр., іл., док. / Упоряд.: Л.І.Внучкова, Г.П.Паламарчук, К.В.Чумак. – К., 1977. – 32 табл.

526. Тарас Шевченко: [Альб.] / Авт. вступ., ст. та упоряд. Г.П.Паламарчук. – К.: Мистец., 1976. – 350 с.

527. Тарас Шевченко: Життя і творчість у док., фотографіях, іл. /Авт.-упоряд. В.Х.Косян, Г.П.Паламарчук, О.І.Поляничко та ін. – К.: Рад. шк., 1991. – 335 с.

528“Ти перед нами, ти серед нас...” // В сім’ї вольній, новій: Шевченків. зб. / Упоряд О.М.Дмитренко. – К., 1986. – Вип. 3. – С. 248-251.

529. У пошуках істини: З приводу однієї акварелі Т.Г.Шевченка [“Портр. невідомої”] // Київ. – 1986. – № 3. – С. 160-166.

530. У пошуках Шевченкового автопортрета // Рад. літературознавство. – 1987. – № 6. – С. 49-53.

531. Хроніка однієї подорожі // В літопис шани і любові: Зб. – К., 1989. – С. 186-200.

532. Цінна знахідка: [Про альб. малюнків із зображ. Т.Шевченка пол. письм. і худож. Б.Залеського, знайденого у Москві ] // Літ. газ. – 1959. – 13 січ.

533. Паламарчук Глафіра Петрівна // Шевченківський словник: У 2 т. – К., 1977. – Т. 2. – С. 77. 

* * *

534. Петренко Н.Б., Руденко О.І. Вічний як народ: Стор. до біогр. Т.Шевченка. – К., 1998. – 270 с.

535. Петренко С. Вивчення вірша Т.Шевченка “Мені тринадцятий минало” в ІV класі // Укр. мова і л-ра в шк. – 1977. – № 10. – С. 68-70.

536. Петренко С. Використання живопису і графіки під час розгляду біографії і творчості Т.Г.Шевченка // Укр. мова і л-ра в шк. – 1984. – № 2. – С. 16-22.

537. Подолинний А. Український пророк // Вінниц. газ. – 1993. – 5 берез.

538. Подолинний А., Халевич О. “Чистий первоцвіт український” // Вінниц. правда. – 1989. – 8 берез.

539. Поляруш Н. Тарас Шевченко в житті і творчості А.Ю.Кримського // Великий поборник свободи і гуманізму: Тези доп. та повідомл. обл. наук.-метод. конф., присвяч. пам’яті Т.Г.Шевченка. 17-18 трав. 1991 р. – Вінниця, 1991. – С. 18-20.

540. Поповський В. Д. Стилістичні функції застарілих слів в поетичній творчості Т.Г.Шевченка // Наук. зап. Вінниц. пед. ін-ту. – Вінниця, 1962. – Т. 19. – С. 78-87.

541. Потупейко М. Жінка-трудівниця в поезії Шевченка // Вінниц. правда. – 1962. – 7 берез.

542. Потупейко М. Світове значення поезії Т.Г.Шевченка // Вінниц. правда. – 1954. – 9 берез.

543. Правдюк О.А. Збирач народних пісень [Т.Шевченко] // Нар. творчість та етногр. – 1964. – № 2. – С. 32-43.

544. Правдюк О.А. “Кобзар” Шевченка в музичному житті народу // Плавай, плавай лебедонько: Нар. пісні на сл. Т.Шевченка. – 2-е вид. – К., 1984. – С. 5-8.

545. Правдюк О.А. Нові записи народних пісень на слова Т.Г.Шевченка // Нар. творчість та етногр. – 1959. – № 4. – С. 161; Рад. культура. – 1959. – 10 верес.

546. Правдюк О.А. Т.Г.Шевченко і музичний фольклор України. – К.: Наук. думка, 1966. – 240 с.: іл. – Імен. покажч.: с. 228-237.

547. Народні пісні на слова Тараса Шевченка / Вступ. ст., упоряд. та прим. О.Правдюка; Заг. ред. М.Гордійчука; АН УРСР. Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етногр. – К., 1961. – 240 с.

548. Прилюк Д.М. До вивчення лексики “Кобзаря” Т.Г.Шевченка. Лексика віршів циклу “В казематі” // Наук. зап. Укр. комуніст. ін-ту журналістики. – К.,1940. – Кн.1. – С. 23-27.

549. Прилюк Д. Наш великий сучасник // Київ. зоря. – 1964. – 9 берез.

  

М. Присяжнюк про Т. Шевченка

550. Безсмертя Кобзаря: [До 115-річчя першого вид.“Кобзаря” Т. Шевченка] // Вінниц. правда. – 1955. – 1 берез.

551. Вшанування пам’яті Шевченка в Полтаві 1861 р. // Зб. пр. дванадцятої наук. Шевченків. конф. – К., 1964. – С.241-252.

552. Над дорогою, в саду...: [Про дуб, посадж. в Полтаві 6 трав. 1861 р. в пам’ять про Т.Шевченка] // Україна. – 1963. – № 9. – С. 20-21.

553. Панас Мирний і Шевченко // Зб. пр. двадцять четвертої наук. Шевченків. конф. – К., 1982. – С. 139-155.

554. Поборник дружби народів: Інтернац. звучання творчості Т. Г. Шевченка // Вінниц. правда. – 1972. – 10 берез.

555. Попередник Шевченка: [ Про Є. Гребінку і його роль у творч. біографії Т.Шевченка] // Вінниц. правда. – 1962. – 2 лют.

556. Символ безсмертя Кобзаря: [Вшанування пам’яті Т.Шевченка в дореволюц. Полтаві] // Зоря Полтавщини. – 1963. – 13 черв.

557. Слово безсмертне: Т.Г. Шевченко і письм. Вінниччини: [Вплив поезії Т.Шевченка на творчість Марка Вовчка, С.Руданського, М.Коцюбинського, Г.Кочура, Я. Шпорти] // Вінниц. правда. – 1962. – 9 берез.

558. Таємниця Тарасового дуба [в Полтаві] // Вінниц. правда. – 1963. – 20 верес.

559. Творча історія оповідання Панаса Мирного “Пригода з “Кобзарем”// Великий поборник свободи і гуманізму: Тези доп. та повідомл. обл. наук.-метод. конф., присвяч. пам’яті Т.Г.Шевченка. 17-18 трав. 1991 р. – Вінниця, 1991. – С. 16-18.

560. У братній співдружності: [Т.Шевченко і рос. л-ра] // Вінниц. правда. – 1951. – 10 берез.

561. Шевченківські традиції в творчості Панаса Мирного // Наук. зап. Вінниц. пед. ін-ту. – Вінниця, 1962. – Т. 19. – С. 21-41.

562. Шляхами безсмертя: Т.Г.Шевченко і Поділля // Вінниц. правда. – 1974. – 10 берез. 

* * *

563. Регушевський Є. І.Я.Франко про мову Т.Г.Шевченка // Укр. мова і л-ра. в шк. – 1961. – № 2. – С. 35-37.

564. Регушевський Є. Роль Т.Г.Шевченка в утвердженні в сучасній українській мові літературознавчої термінології // Шевченко і розвиток мов та літератур народів СРСР і країн соціалістичної співдружності. – К., 1989. – С. 112-113.

565. Регушевський Є. Роль Шевченка в утвердженні літературознавчої термінології в українській літературній мові // Зб. пр. двадцять сьомої наук. Шевченків. конф. – К., 1987. – С. 21-22.

566. Реп’ях С. “Голос щирої і чесної душі” // Рад. Україна. – 1989. – 4 лют.

567. Реп’ях С. Тарасові сліди: (Т.Шевченко на Чернігівщині) // Реп’ях С. Марево: (Т.Г.Шевченко і жінки ): Есе. – Чернігів, 1993. – 131 с.

568. Речмедін В. Безсмертя Кобзаря // Під прапором ленінізму. – 1974. – № 3. – С. 46-47.

569. Речмедін В.На землі Тарасовій: З щоденника подорожного // Україна. – 1959. – № 17. – С. 18-21.

570. Речмедін В. Невмируща пісня Кобзаря // Мистец. –1961. – № 2. – С. 4-5.

571. Речмедін В. Музей-будинок Шевченка в Києві // Більшовиц. правда. – 1938. – 8 жовт.

572. Речмедін В. Під вечірньою зорею: [Враження автора від перебування в Орську в дні відзнач. 100-річчя з дня смерті Т.Шевченка] // Літ. газ. – 1961. – 19 трав.

573. Руснак І.Є. Тарас Шевченко в житті і діяльності Д.Яворницького // Дивослово. – 1995. – № 5/6. – С. 3-4.

574. Рябий М.В. Перший “Кобзар” у Кукавці // Вінниц. правда. – 1971. – 18 лип.

575. Рябий М. О. Наш всенародний: [Про Т.Шевченка] // Літ. Україна. –1988. – 17 берез.

576. Рябий М. Наш сучасник – Кобзар // Вінниц. правда. – 1988. – 6 берез.

577. Савченко С. Іронія і гнів: [Про сатиру Шевченка і Гейне] // Літ. газ. – 1939. – 6 трав.

578. Савченко С. Шевченко і світова література: [Зарубіж. письм. в житті і творчості Т.Шевченка: Овідій, Гомер, Есхіл, Данте, Шекспір, Гете, Барб’є, Беранже та ін.] // Рад. літературознавство. – 1939. – № 7. – С. 116-128.

579. Савченко С. Шевченко і світова література // Савченко С. З історії зарубіжних літератур. – К., 1975. – С.131-146.

580. Сасинович Е. На землі Тарасовій // Вінниц. правда. – 1960. – 11 берез.

581. Сиротюк М. У сфері художньої Шевченкіани // Сиротюк М. Зінаїда Тулуб: Літ.-критич. нарис. – К., 1968. – С. 146-218.

582. Слободинська Т.С. Явище синтаксичної синонімії в творах Т.Г.Шевченка // Великий поборник свободи і гуманізму: Тези доп. та повідомл. обл. наук.-метод. конф., присвяч. пам’яті Т.Г.Шевченка. 17-18 трав. 1991 р. – Вінниця, 1991. – С. 44-45.

583. Сметанська М. Незабутня поїздка [на Чернечу гору] // Вінниц. правда. – 1989. – 24 черв.

584. Сметанська М. Фольклорні мотиви й образи в циклі поезій Т.Шевченка “В казематі” // Великий поборник свободи і гуманізму: Тези доп. та повідомл. обл. наук.-метод. конф., присвяч. пам’яті Т.Г.Шевченка. 17-18 трав. 1991 р. – Вінниця, 1991. – С. 7-8.

585. Сметанська М. Шевченківські мотиви у поетичному циклі Анатолія Бортняка “Що ми?” // Великий поборник свободи і гуманізму: Тези доп. та повідомл. обл. наук.-метод. конф., присвяч. пам’яті Т.Г.Шевченка. 17-18 трав. 1991 р. – Вінниця, 1991. – С. 24-25.

 

М. Стрельбицький про Т. Шевченка

586. Діти Тарасові, діти Ликерині: Сучасник у л-рі. Який він? // Київ. – 1985. – № 4. – С. 136-140.

587. “І те, що вимовить не вмію...”: [Нотат. про стиль віршів Т.Шевченка] // Літ. Україна. –1984. – 22 берез.

588. “Моє свято чорнобриве...”: [Гуманіст., зміст інтим. лірики Т.Шевченка] // Дніпро. –1989. – № 3. – С. 128-132.

589. Триєдиність Шевченкового тексту // Вінницький альбом. – Вінниця, 2000. – С. 9-13.

590. Шевченко – поет-інтерпретатор біблійної ідеології. Шлях подолання культурного провінціалізму // Українська ідейна спадщина у викладанні гуманітарних наук: Тези Респ. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ, 1992. – С. 24. 

* * *

591. Тарахан-Береза З. Новицький – дослідник і популяри-затор творчості Тараса Шевченка: До 125-річчя з дня народж. вченого // Образотв. мистец. – 1987. – № 5. – С. 31-32.

592. Тельнюк С. В краю Абая і Тараса // Літ. Україна. – 1966. – 27 верес.

593. Тельнюк С. Поки сонце з неба сяє... // Літ. Україна. – 1963. – 10 берез.

594.Федун В. До історії спорудження пам’ятника і музею на могилі Т.Шевченка у Каневі // Мол. більшовик. – 1941. – № 3. – С. 103-109.

595.Фещук Л. Вивчення поетичних творів Т.Шевченка періоду заслання в 9 класі // Великий поборник свободи і гуманізму: Тези доп. та повідомл. обл. наук.-метод. конф., присвяч. пам’яті Т.Г.Шевченка. 17-18 трав. 1991 р. – Вінниця, 1991. – С. 51-54.

596.Фіщенко Н. ”Велика сила прийшла з України...”: (“Брейн-ринг” за творчістю Т.Шевченка) // Урок української. – 2002. – № 8. – С. 42-44. 

 

В. Фурніка про Т. Шевченка

597. Віще слово Тараса в Індії // Всесвіт. – 1983. – № 10. – С. 152-163

598. Голос друга: Розповідь про те, як пер. таміл. мовою Шевченків. “Заповіт” // Всесвіт. – 1985. – № 3. – С. 151-155.

599. “Заповіт” мовами народів Індії / Співавт. Б.Хоменко // Прапор. – 1987. – № 8. – С. 169-173; В сім’ї вольній, новій: Всесоюз. Шевченків. літ.-мистец. свято / Упоряд. Ю.І.Стадниченко. – Х., 1988. – С. 50-58.

600. Індійська Шевченкіана // Дніпро. – 1985. – № 3. – С.100-103.

601. Кобзар за Гімалаями: Творчість Т.Г.Шевченка в Індії та Шрі-Ланці. – К., 1989. – 310 с. – Рец.: Хоменко Б. Нове слово про Шевченка // Педагог. – 1991. – 15 трав.

602. Махакаві Тарас: [Тв. Т. Шевченка в Індії] // Літ. Україна. – 1987. – 12 берез.

603. “Наймичка” під індійським небом / Співавт. Л.Зінчук // Літ. Україна. – 1987. – 1 січ.

604. Свет Шевченковской поэзии: Заметки о творчестве Т.Г.Шевченко в Индии // Радуга. – 1987. – № 6. – С. 150-151.

605. Слова віщого Тараса...: Поезія Шевченка в Індії // Літ. Україна. – 1986. – 6 берез.

606. Тарасова “Катерина” в Шрі-Ланці // Всесвіт. – 1987. – № 3. – С. 165-166.

607. Тарасова ліра в Еміратах // Літ. Україна. – 1989. – 4 трав.

608. “Щоденник” тамільською мовою / Співавт. Б.Хоменко // Україна. –1982. – № 51. – С. 20-21.

609. Як починалась Шевченкіана в Шрі-Ланці // В сім’ї вольній, новій: Шевченків. зб. – К., 1986. – Вип. 3. – С. 303-313. 

 

Б. Хоменко про Т. Шевченка

610. Він належить світові: [Тв. Т.Шевченка у пер. мовами народів світу] // Вінниц. газ. – 1964. – 9 берез.

611. Голос Кобзаря на эвенском языке // Сов. Чукотка. – 1964. – 1 апр.

612. Голос народної душі: [До 186-річчя від дня народж. Т.Шевченка] // Подолія. – 2000. – 10 берез.

613. М.К.Чалий – літописець життя і творчості Т.Г.Шевченка // Тези доп. і повідомл. вісімнадцятої Вінниц. обл. іст.-краєзн. конф. 3 лют. 1998 р. – Вінниця, 1998. – С. 33-34.

614. Нові переклади “Заповіту” [Т.Шевченка] // Літ. Україна. – 1972. – 10 берез.; Вісті з України. – 1972. – 20 квіт.

615. Образ світового дерева в поезії Т.Г.Шевченка // Філо-логічні студії. – Вінниця, 2003. – Вип. 1. – С. 169-174.

616. Пісня пісень Кобзаря // В літопис шани і любові: Зб. наук. пр. / Упоряд. Л. Д. Зінчук, В. О. Судак. – К., 1989. – С. 44–50.

617. Священна пісня волі:[Про вірш Т.Шевченка “Заповіт”] // Вінницький альбом’ 1999. – Вінниця, 2000. – С. 5-8.

618.Стомовний Шевченків “Заповіт” // Наука і культура: Україна. 1976. – К., 1977. – С. 325-334.

619. Тарас Шевченко в народній творчості Вінниччини // Сучасний погляд на літературу: Доп. та повідомл. обл. наук.-метод. конф. 26-27 берез. 2001 р. – Вінниця, 2001. – С. 3-15.

620. Тарас Шевченко і Вінниччина: (Бібліогр. покажч.) / Уклад.: Г.Авраменко, Б. Хоменко; Авт. вступ. ст. “Шляхами подільської осені” Б.Хоменко; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 1991. – 43 с.

621. Тарас Шевченко і комі література // Зб. пр. двадцять п’ятої наук. Шевченків. конф. / АН УРСР; Ін-т л-ри. – К., 1983. – С. 253-267.

622. У вінок Кобзареві: [Підгот. до відзнач. ювілеїв Т.Шевченка в Україні] // Рад. культура. – 1960. – 9 жовт.

623. У вінок світової слави: [Про “Заповіт” Т.Шевченка мовами народів світу] // Сіл. вісті. – 1984. – 11 берез.; Вісті з України. – 1985. – Берез. (№ 13).

624. Шевченкове слово в Якутії // Дніпро. – 1977. – № 3. – С. 134-137.

625. Шевченко Т. “Заповіт” мовами народів світу / Упоряд., вступ, ст. і прим. Б.В.Хоменка; Ред. А.О.Білецький. – К.: Наук. думка, 1989. – 248 с. – Рец.: Подолинний А.М. Заповіт рідному народові і людству // Нар. творчість та етногр. – 1990. – № 2. – С. 83-84; Подолинний А. Заповітна книга // Вінниц. правда. – 1989. – 24 черв.

626. Борис Хоменко – письменник, літературознавець: Біобібліогр. покажч. / Уклад.: Г.М.Авраменко, О.І.Кізян; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2003. – 30 с. 

 

М. Чалий про Т. Шевченка

627. Діамант у кожусі / Вступ. ст. до публ. В. Бородіна; Підгот. до друку Н. Сидоренко // Україна. – 1988. – № 10. – С. 13-15; № 11. – С. 15-17; № 12. – С. 13-15; № 13. – С. 15-17; № 14. – С. 13–15.

628. Жизнь и произведения Тараса Шевченко: Свод материалов для его биогр. – К., 1982. – 281 с.

629. Нові матеріали для біографії Т.Г. Шевченка // Спогади про Тараса Шевченка: [Зб.]. – К., 1982. – С. 47-59; Воспоминание о Тарасе Шевченко. – К., 1988. – С. 50-66.

630. Посещение Т.Г.Шевченком сахарного завода Яхненка и Симиренка // Воспоминание о Тарасе Шевченко. – К., 1988. – С. 360-363.

631. Похорони Т.Г.Шевченка на Україні // Спогади про Тараса Шевченка: [Зб.]. – К., 1982. – С. 386-391; Воспоминания о Тарасе Шевченко. – К., 1988. – С. 449-455.

632. Комишанченко М.П. Життя і творчість Т. Шевченка у висвітленні М. К. Чалого // Вісн. Київ. ун-ту. – 1971. – № 13. – С. 78-85. – (Сер. “Філол.”).

633. Лазаренко В. Біограф Шевченка [М. Чалий] // Комс. плем’я. – 1985. – 6 черв.

634. Чалий Михайло Корнійович // Марахов Г.І. Т.Г.Шевченко в колі сучасників: Слов. персоналій. – К., 1976. – С. 130-131.

635. Чалий Михайло Корнійович // Шевченківський словник: У 2 т. – К. , 1977. –Т. 2. – С. 335. 

* * *

636. Чечот М.Т. Творчість Тараса Шевченка в дослідженнях Івана Франка // Наук. зап. Вінниц. пед. ін-ту. – Вінниця, 1962. – Т. 19. – С. 45-53.

637. Чечот М.Т. Шевченківські ювілеї: [Святкування 100-річчя від дня народж. Т.Шевченка в Єлисаветграді 1914 р.] // Людина і світ. – 1969. – № 3. – С. 24.

638. Чорна Н.В., Іськова Н.О., Чернишова Г.С. Уроки в 5-6 класах на тему: “Шевченко–художник” // Особистість в культурі: Зб. наук. пр. / ВДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2001. – С. 194-204.

639. Широцький К. Т. Шевченко як ілюстратор // Шевчен-ківський збірник. – Пг., 1914. – Т. 1. – С. 90–119.

640. Широцький К. Шевченкова наречена: [Спомин про Т.Шевченка Ликери Яковлєвої] // Спогади про Шевченка: [Зб.]. – К., 1958. – С. 484-490.

641. Широцький Костянтин Віталійович // Шевченківський словник: У 2 т. – К., 1977. – Т. 2. – С. 389.

642. Биковський Л. Бібліографія праць К.В.Широцького // Зб. секції мистецтв. – К., 1921. – С. 137–144.

 

В. Шубравський про Т. Шевченка

643. Балади Тараса Шевченка // Укр. мова і л-ра в шк. – 1980. – № 3. – С. 3-14; Вогненне слово Кобзаря: Літ.-критич. ст. про Т. Г. Шевченка. – К., 1984. – С. 139-145.

644. В сім’ї великій // Вітчизна. – 1964. – № 3. – С. 119-127.

645. Весільні пісні у творчості Т.Г.Шевченка // Нар. творчість та етногр. – 1984. – № 2. – С. 11-19.

646. Від Котляревського до Шевченка: [Пробл. народності в укр. л-рі] / Відп. ред. Є.П.Кирилюк; АН УРСР. Ін-т л-ри. – К.: Наук. думка, 1976. – 291 с.

647. Датування творів періоду Аральської експедиції // В сім’ї вольній, новій: Шевченків. зб. – К., 1986. – Вип. 3. – С. 324-333.

648. Драматургія Шевченка: [Нарис]. – 2-е вид., випр. і доп. – К.: Держлітвидав України, 1961. – 119 с.

649. З мрією про щасливу матір і щасливих дітей // Шевченко Т. Поеми. – К., 1984. – С. 187-193.

650. Змістовне дослідження // Рад. літературознавство. – 1957. – № 2. – С. 149-152. – Рец. на кн.: Ненадкевич Є.О. Творчість Т.Г.Шевченка після заслання (1857-1861). – К.: Держлітвидав України, 1956. – 107 с.

651. На шляху до критичного реалізму: [Іст.-побут. драма Т.Шевченка “Назар Стодоля”] // Шевченко Т. Назар Стодоля: Драма. – К., 1985. – С. 92-102.

652. Народність Шевченка // Шубравський В.Є. Від Котляревського до Шевченка. – К., 1976. – С. 143-273.

653. Невідомий автограф [вірша Т.Шевченка “Садок вишневий коло хати”] // Культура і життя. – 1985. – 3 берез.

654. Невідомі статті про Шевченка // Зб. наук. пр. 18-ї Шевченків. конф. / АН УРСР. Ін-т л-ри. – К., 1971. – С. 235-250.

655. Образ волі в поезії Т. Г. Шевченка // Зб. пр. двадцять п’ятої наук. Шевченків. конф. – К., 1983. – С. 50-60.

656. Отклики армянской общественности на Шевченковские юбилеи 1911 и 1914 годов // Исторические связи и дружба украинского и армянского народов: Сб. материалов 2-ой укр.-арм. науч. сес. – К., 1965. – С. 64-68.

657. Підсумки і перспективи дослідження проблеми “Т.Г.Шевченко і літератури народів СРСР” // Зб. пр. двадцять четвертої наук. Шевченків. конф. – К., 1982. – С. 36-48.

658. Поезія гніву і боротьби // Шевченко Т. Три літа: Поезії. – К., 1987. – С. 5-17.

659. Поет народний і великий // В літопис шани і любові: Зб. – К., 1989. – С. 26-43.

660. Про датування творів періоду Аральської експедиції // В сім”ї вольній, новій: Шевченків. зб. – К., 1986. – Вип.3. – С.324-333.

661. Про п’ятдесятирічний досвід вивчення Шевченкової спадщини // Рад. літературознавство. – 1967. – № 12. – С. 20-30.

662. Проблема війни і миру в творчості Шевченка // Зб. пр. двадцять шостої наук. Шевченків. конф. – К., 1985. – С. 51-62.

663. Співець дружби народів // Жовтень. – 1961. – № 3. – С. 134-143.

664. Споборник святої волі // Літ. Україна. – 1982. – 4 берез.

665. Творчий метод раннього Т.Г.Шевченка // Укр. мова і л-ра в шк. – 1977. – № 3. – С. 32-43.

666. Т.Г.Шевченко і пісня його краю // Нар. творчість та етногр. – 1977. – № 3. – С. 43-54.

667. Титан землі української: До 175-річчя від дня народж. Т.Г. Шевченка // Рад. шк. – 1989. – № 3. – С. 3-8.

668. Требуются уточнения: [Літ. полеміка про творчість Т.Шевченка] // Радуга. – 1991. – № 8. – С. 109-112.

669. Уроки Шевченкового милосердя // Укр. мова і л-ра в шк. – 1991. – № 3. – С. 79-85.

670. Фальсифікатори його народності: [Про творчість Т.Шевченка] // Вітчизна. – 1987. – № 3. – С. 148-156.

671. Через гори і моря далекі: [Т.Шевченко і л-ра народів Кавказу] // Дніпро. – 1973. – № 3. – С. 136-139.

672. Шевченків епос // Шевченко Т. Поеми та повісті. – К, 1978. – С. 5-10.

673. Шевченко в критиці другої половини ХІХ століття // Шевченкознавство: Підсумки й пробл. / Відп. ред. Є.П.Кирилюк; АН УРСР. Ін-т л-ри. – К., 1975. – С. 30-80.

674. Шевченко в критиці кінця ХІХ - початку ХХ ст. // Там же. – С. 81-128.

675. Шевченко в оцінці Бєлінського: припущення і дійсність // Літ. панорама, 1988. – К., 1988. – Вип. 3. – С. 137-149; Укр. мова і л-ра в шк. – 1988. – № 3. – С. 10-15.

676. Шевченко й Петербурзький університет // Літ. Україна. – 1984. – 24 трав. – С. 8.

677. Шевченко і братні радянські літератури // Зб. пр. ювілейн. тринадцятої наук. Шевченків. конф. – К., 1965. – С. 38-41.

678. Шевченко и литературы народов СССР: Автореф. дис. д-ра филол. наук / АН УССР. Ин-т л-ры. – К., 1966. – 38 с.

679. Шевченкове слово на сторожі миру // Укр. мова і л-ра в шк. – 1984. – № 3. – С. 37-39.

680. Шевченко і література народів СРСР / АН УРСР. Ін-т л-ри. ім. Т.Г.Шевченка. – К.: Вид-во АН УРСР, 1964. – 271 с. – Рец.: Борщевський В. // Рад. літературознавство. – 1965. – № 10. – С. 86-90.

681. Яков де Бальмен // Бальмен Я. Повести. – Х., 1988. – С.12-22.

682. Горобець М. Життя, сповнене творчістю: [Про В.Є.Шубравського] // Вінниц. правда. – 1984. – 15 верес.

683. Петровська Н., Красноштейн Ю. Господар своєї землі: [Про В. Є. Шубравського, відомого шевченкознавця, нашого земляка] // Комс. плем’я. – 1986. – 12 черв.

684.Тягульський В. В скарбницю Кобзаревої спадщини: [Про шевченкознавчі пр. В.Є.Шубравського] // Комс. плем’я. –1990. – 10 берез.

685.Шубравський Василь Єфремович // Шевченківський словник: У 2 т. – К., 1977. – Т. 2. – С. 393. 

* * *

686. Шульга І. Наш Шевченко // Комс. плем’я. – 1985. – 8 берез.

687. Шульга І. Революційна ситуація в Росії 1859-1861 рр. і Т.Г.Шевченко // Доп. та повідомл. Ужгород. ун-ту. – Ужгород, 1961. – С. 51-60. – (Сер. “Філол.”, № 6).

688. Яворівський В. Буяння настрою і думки: [Шевченків. тематика в тв. графіка С.Караффи-Корбут] // Літ. Україна. – 1996. – 4 січ.

689. Яворівський В. При Тарасовім світлі: Публіцистич. роздуми // Урок української. – 2003. – № 4. – С. 3-5.

690. Яковенко Т. Від серця України – до серця людства: [Про міжнар. Шевченків. форум “Від серця Європи до серця України” в Празі] // Вінниц. правда. – 1989. – 24 черв.

ВШАНУВАННЯ ПАМ'ЯТІ Т.ШЕВЧЕНКА НА ВІННИЧЧИНІ

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

691. Провідзначення 190-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка: Указ Президента України Л.Д.Кучми від 7 квіт. 2003 р. // Уряд. кур'єр. – 2003. – 16 квіт. – С. 7 вкл.

692. Про вдосконалення проведення шевченківського літературно-мистецького свята "В сім'ї вольній, новій": Постанова Ради Міністрів УРСР // Зібр. постанов уряду УРСР. – 1990. – № 4. – С. 9-10.

693. Воловик В.П. Вшанування пам'яті Т.Г.Шевченка на Поділлі // Тарас Шевченко: Тези доп. та повідомл. обл. наук.-метод. конф., присвяч. 175-річчю з дня народж. поета. 11-12 трав. 1989 р. – Вінниця, 1989. – С. 54-57.

694. Вшанування пам'яті Великого Кобзаря [на Вінниччині] // Вінниц. правда. – 1951. – 10 берез.

695. Гнатюк М. "Кобзар" у кожній хаті // Комс. плем'я. – 1981. – 2 лип.

696. Гнатюк М. Кобзарева слава: [Вшанування пам'яті Т.Г.Шевченка на Вінниччині] // Вінниц. правда. – 1988. – 18 черв.

697. Гуньовський І.М. Ім'я Тараса Шевченка на карті Поділля // Тези доп. дев'ятої Вінниц. обл. іст.-краєзн. конф. – Вінниця, 1990. – С. 49.

698. Івасюк І. Має школа музей: [Про вшанування пам'яті Т.Шевченка у вінниц. СШ № 30] / Бесіду вів О.Чебан // Уряд. кур'єр. – 2002. – 7 берез. – С. 7.

699. Лазаренко В. Вони жили одними думами: [Про шанувальників творчості Т.Г.Шевченка на Вінниччині] // Комс. плем'я. – 1985. – 13 квіт.

700. Ковальова Є. Світла пам'ять Кобзаря: [З історії вшанування пам'яті Шевченка на Вінниччині] // Комс. плем'я. – 1971. – 11 берез.

701. Мовчанюк Г. Сторінка подільської шевченкіани: [Увічнення пам'яті Т. Г. Шевченка на Вінниччині] // Комс. плем'я. – 1986. – 8 берез.

702. Орел А. Є у місті "Шевченківський куточок": [Про увічнення пам'яті Т.Шевченка у Вінниці] // Півден. Буг. – 1995. – Трав. (№ 9/10).

703. Середюк І. Кобзарева слава: [Вшанування пам'яті Т.Г.Шевченка на Вінниччині] // Вінниц. правда. – 1981. – 11 берез.

704. Пащенко І. Тарасова верба у Шабельні: [В дендрарії Дашів. лісництва с. Шабельні росте дерево, вирощене з паростка верби, яку посадив Т. Г. Шевченко у засланні] // Сіл. вісті. – 1989. – 8 берез.

705. Ткачук П. З любов'ю до Кобзаря // Вінниц. правда. – 1989. – 22 січ.

706. Тарновецький Л. Вечерок в пам'ять Шевченка і Федьковича [у Вінниці] // Діло. – 1889. – 17 (29) берез.

707. Розпорядження Подільського губернатора дирекції Могилів-Подільської комерційної школи про заборону читати лекцію про Т.Г.Шевченка. 16 берез. 1911р. // Тарас Шевченко: Документи і матеріали. 1814-1963. – К., 1963. – С. 200.

708. Документ минулого: [У Вінниц. обл. арх. зберігається док. про заборону святкування 100-річчя з дня народж. Т.Шевченка в 1914 р.] // Більшовиц. правда. – 1938. – 14 верес.

709. Интересный материал о Т.Г.Шевченко: [Секрет. циркуляр від 18.02. 1914 р. благочинного Могилів-Поділ. повіту про заборону відзнач. 100-річчя з дня народж. Т.Шевченка] // Комс. знамя. – 1938. – 15 сент.

710. Лисогорко О. Через чверть століття: [Про секрет. циркуляр Поділ. губернатора (10.11.1914 р.) про заборону відзнач. 100-ліття з дня народж. Т. Шевченка] // Вісті. – 1938. – 4 жовт.

711. Новофастівська К. Вшанування пам'яті Т.Г.Шевченка: [Про заборону святкування роковин Т. Шевченка на Вінниччині в 1909 і 1914 рр. По арх. док. ] // Вінниц. правда. – 1956. – 13 берез.

712. Пшук І.О. Роковини Т.Г.Шевченка у Вінниці в 1920 році // Т.Г.Шевченко і Поділля: Тези доп. наук.-практ. конф., присвяч. І75-річчю від дня народж. Т.Г.Шевченка. – Кам'янець-Поділ., 1989. – Т. І. – С. 46- 48.

713. На роковини Тараса Григоровича Шевченка. 1861. – 26.11.1921. – Вінниця: Держвидав України, 1921. – 28 с., портр.

714. Повідомлення про вшанування пам'яті Т.Г.Шевченка в Подільській губернії [Вінниці, Жмеринці] 31 берез. 1921 р. // Тарас Шевченко: Документи і матеріали. 1814-1963. – К., 1963. – С. 295-296.

715. З протоколу засідання Подільських губпрофзборів про присвоєння імені Т.Г.Шевченка Вінницькій художній профшколі. 31 січ. 1922 р. // Тарас Шевченко. Документи і матеріали. 1814-1963. – К., 1963. – С. 297.

716. Грузман З.М. Пам'ятне: [Вшанування пам'яті Т.Шевченка в 1939 р.] // Комс. плем'я. – 1984. – 10 берез.

717. Повідомлення про вечори у Вінницькій області, присвяч. 125-річчю з дня народж. Т.Г.Шевченка. 28 лют. 1939 р. // Тарас Шевченко: Документи і матеріали. 1814-1963. – К., 1963. – С. 372-373.

718. Пінчук М. Трудящі Вінниччини до славного ювілею: [Літ. і худож. вист. в б-ках і музеях обл.] // Вісті. – 1939. – 17 лют.

719. Марчук О. Пам'яті Т.Г.Шевченка: [Шевченків. вечір у клубі с.Гущинці Калинів. р-ну] // Вінниц. правда. – 1958. – 17 берез.

720. Мельниченко І. В обласній бібліотеці: [Вшанування пам'яті Т.Шевченка в обл. б-ці ім. К.А.Тімірязєва] // Вінниц. правда. – 1958. – 9 берез.

721. Новинський Л. Шевченківський ювілей у Вінниці: До 145-річчя з дня народж. Т.Шевченка // Ленін. плем'я. – 1959. – 11 берез.

722. Пам'яті Т. Г. Шевченка: [До 100-річчя з дня смерті Т.Г.Шевченка] // Ленін. плем'я. – 1960. – 25 верес.

723. Школярі вшановують пам'ять поета: [Шевченків. дні в Гайсин. СШ № 1] // Рад. село. – 1960. – 8 берез.

724. Маюк Д. Лекції, вечори: [Підгот. колективу Вороновиц. СШ на Вінниччині до Шевченків. ювілею] // Літ. газ. – 1961. – 6 січ.

725. Масляєв І. Шляхом творчих звершень: [Огляд-конкурс худож. самодіяльності на Вінниччині, присвяч. 150-річному ювілею Т.Шевченка] // Соц. культура. – 1964. – № 6. – С. 24-25.

726. Ювілейні медалі вручено: [До 150-річчя з дня народж. Т.Шевченка] //Вінниц. правда. – 1964. – 19 берез.

727. Всенародна шана: Відзнач. сторіччя з дня смерті та 150-річчя з дня народж. Т.Шевченка. – К.: Наук. думка, 1967. – 511 с. – Із змісту: [Вінниц. обл.]. – С. 86, 403.

728. Койфман Е. У вінок шани: [Відзнач. 170-річчя з дня народж. Т. Шевченка у Вінниц. обл. б-ці для юнацтва] // Комс. плем'я. – 1984. – 8 берез.

729. В сім'ї вольній, новій...: [Відзнач. в обл. 175-річчя з дня народж. Т.Шевченка] // Комс. плем'я. – 1989. – 14 берез.

730. Лазаренко К. Наше слово, наша пісня: [Про перші немирів. вечорниці, присвяч. 175-річчю з дня народж. Т.Шевченка] // Вінниц. правда. – 1989. – 8 берез.

731. [Літ. стор., приуроч. 175-річчю з дня народж. Т.Шевченка. Гайсин] // Трибуна праці. – 1989. – 9 берез.

732. Мірочник Б. Увічнюючи пам'ять: ( Бібліогр. огляд л-ри до 175-річчя з дня народж. Т.Шевченка) // Трибуна праці. – 1989. – 16 лют.

733. Танана Р. Шевченківський ювілей: [Про внесок коштів Ф.М.Лазюком з с.Гранів Гайсин. р-ну на спец. рахунок до 175-річчя Т.Шевченка] // Комс. плем'я. – 1989. – 28 січ.

734. Ткачук П. З любов'ю до Кобзаря: [Підгот. до відзнач. 175-річчя від дня народж. Т.Шевченка] // Вінниц. правда. – 1989. – 22 січ.

735. Адамчук Г. Вшанування пам'яті Кобзаря: [Про місячник вшанування пам'яті Т.Шевченка, який проходив у Юхимівській неповно-середній шк.] // Комунар. – 1990. – 14 квіт.

736. Каменюк М. "Я на сторожі коло них поставлю слово": До дня народж. Кобзаря // Вінниц. правда. – 1990. – 8 берез.

737. Комар П. Т.Г.Шевченку приурочено: [Про мітинг " Ідеї Шевченка і перебудова", який проходив 22 трав.1990 р. в м.Хмільнику] // Червон. прапор. –1990. – 29 трав.

738. Циганюк В.Ф. Будеш, батьку, панувати: [Заст. нач. обл. упр. культури про святкування в обл. дня народж. Т.Шевченка] / Кор. В.Руденко // Вінниччина. – 1993. – 6 берез.

739. Пушик С. Вічний Тарас: [До 180-річчя від дня народж. Т.Шевченка] // Вінниччина. – 1994. – 5 берез.

740. Господаренко Л. Шана Кобзареві: [Про Шевченків. урочистості у м. Вінниці] // Вінниц. газ. – 1997. –5 квіт.

741. Кобець В. Хресна дорога Любові і Болю...: [До 185 –річчя від дня народж. Т.Шевченка] // Подолія. – 1999. – 4 берез.

742. Філінюк А., Насмінчук Г. Конференція "Шевченко і Поділля". 20-21 трав.1999 р. // Сл. і час. – 1999. – № 9. – С. 21.

743. Сікорський Ю. Ідеї Шевченка слугують державотво -ренню: [У Вінниці відбулись урочистості з нагоди 186-ї річниці з дня народж. Т.Шевченка] // Панорама. – 2000. – 11 берез.

744. Роговий О. Дорогою Кобзаря: (До Шевченків. днів на Вінниччині) // Поділ. зоря. – 2000. – 10 берез.

745. У сім'ї вольній, новій: Літ.-мистец. свято у Вінниці до 186-ї річниці з дня народж. поета // Вінниччина. – 2000. – 10 берез. – (Спец. вип. газ. "П'ятниця").

746. Федорченко Н. Свято національної духовності // Вінниц. газ. – 2000. – 14 берез.

747. Откидач О. Пам'ять Т.Г.Шевченка вшанували школярі, політики, культурні діячі: [Про святкування у Вінниці 187-ї річниці від дня народж. поета] // Дев'ятий вал. – 2001. – 15 берез. – С. 6.

748. Чарівно Шевченка читають вінничани: [Про лауреатів Всеукр. конкурсу мол. читців "Пам'яті Тараса Шевченка" у Києві] // Подолія. – 2001. – 15 черв.

Шевченківське свято "В сім'ї вольній, новій" на Вінниччині 1991 року

749. Бачинська Т.Д. Спасибі за добро, за спільно поділену радість...: [Про проведення свята розповідає заст. голови облвиконкому] // Вінниц. правда. – 1991. – 1 черв.

750. В сім'ї вольній, новій: [Добірка матеріалів про торжества, які відбувалися на Вінниччині в рамках Шевченків. свята] // Вінниц. правда. – 1991. – 23 трав.

751. В сім'ї вольній, новій: [Про респ. вист. "Мальовнича Україна", відкриту у Вінниці до Всесоюз. Шевченків. свята] // Вінниц. правда. – 1991. – 18 трав.

752. В сім'ї вольній, новій: [Тем. стор. до Всесоюз. Шевченків. літ.-мистец. свята на Вінниччині] // Вінниц. правда. – 1991. – 21 трав.

753. Вітковський В. Вінниця – Чернеча гора // Молодь України. – 1991. – 22 трав.

754. Вітковський В. Тарасовими шляхами пройде Всесоюзне Шевченківське свято на Вінниччині // Молодь України. – 1991. – 16 трав.

755. Влад М., Гнатюк Д. Слава, слава Кобзареві, по всім світі слава!: [Інтерв'ю з гостями свята, поетесою М.Влад та співаком Д.Гнатюком] // Панорама. – 1991. – 21 трав.

756. Дидык Н. Вечный источник: [К открытию праздника] // Правда Украины. – 1991. – 18 мая.

757. Захар'яш Є., Парійський Є. Гостинними шляхами Поділля // Рад. Україна. – 1991. – 22 трав.

758. Захарьяш Е., Парийский Е. Подолия чествует Кобзаря // Правда Украины. – 1991. – 22 мая; Сіл. вісті. – 1991. – 21 трав.

760. Звернення Вінницького оргкомітету Шевченківського свята-91 "В сім'ї вольній, новій" // Вінниц. правда. – 1990. – 28 жовт.

761. Каменюк М. Головна подія року: [Про підгот. вінничан до Шевченків. свята-91] // Комс. плем'я. – 1990. – 13 листоп.

762. Касіяненко Г. Дуби пам'яті: [Про пам'ятну посадку дерев у П'ятничан. парку м.Вінниці учасниками свята] // Вінниц. правда. – 1991. – 31 трав.

763. Кирилюк В. "Щоб наша правда не пропала, щоб наше слово не вмирало" // Літ. Україна. – 1991. – 30 трав. – С.1-2.

764. Лазаренко В. Шевченкові дні у Вінниці // Голос України. – 1991. – 22 трав.

765. Масляєв І.Т. "Єднайтеся, брати мої...": [Про підготовчу роботу до Всесоюз. Шевченків. свята] // Панорама. – 1991. – 16 трав.

766. Масляєв І.Т. Свято відбудеться скрізь: [Про підгот. до свята] // Вінниц. правда. – 1991. – 5 квіт.

767. Наші гості – поети, письменники: [Фоторепортаж з Шевченків. свята у Немирові] // Прибуз. новини. – 1991. – 28 трав.

768.Нитченко Д. Зі спогадів про Шевченківське свято у Вінниці / Вступ. сл. А.Новицького // Вінниц. газ. – 1999. – 16 груд.

769. Олійник Б. "Не все продається": [Інтерв'ю укр. письм. з приводу проведення свята "В сім'ї вольній, новій" на Вінниччині] // Панорама. – 1991. – 25 трав.

770. Опанасюк Л. Виставка, конкурс, вечір: [Про масові заходи б-к Липовец. р-ну до Шевченків. свята] // Нове життя. – 1991. – 14 трав.

771. Павличко Д. "Переможе справедливість і правда": [Інтерв'ю укр. письм. про свято на Вінниччині] // Панорама. – 1991. – 25 трав.

772. Путівник Шевченківського літературно-мистецького свята "В сім'ї вольній, новій" // Панорама. – 1991. – 18 трав.

773. Романов М.Ф. У вінок Кобзареві: [Як проходитиме Шевченків. свято в Іллінец. р-ні розповідає зав. відділом культури райвиконкому] // Трудова слава. – 1991. – 23 квіт.

774. Руденко В. Музей розширює обрії: [Проведення Шевченків. свята біля обл. краєзн. музею] // Вінниц. правда. – 1991. – 21 трав.

775. Руденко В. Щиро дякуємо за гостинність: [ Про прес-конф., яка завершила Всесоюз. Шевченків. свято "В сім'ї вольній, новій" на Вінниччині] // Вінниц. правда. – 1991. – 23 трав.

776. Слово Шевченка – свято душі: [Про театраліз. свято хор. мистец. "Наша пісня, наша дума не вмре, не загине", що відбулося на стадіоні "Локомотив" м.Вінниці] // Панорама. – 1991. – 25 трав.

777. У братерстві і любові: [Пройшло Шевченків. свято на Вінниччині] // Культура і життя. – 1991. – 25 трав. – С. 2.

778. Уклін тобі, Тарасе!: Репортаж із свята в Липовці // Нове життя. – 1991. – 23 трав.

779. Шевченко на Поділлі: Літ.-мистец. свято "В сім'ї вольній, новій" на Вінниччині. – Вінниця, 1992. – 71 с. – Рец.: Гнатюк М. Шевченко на Поділлі // Поділ. зоря. – 1994. – 15 січ.; Горішній А. Шевченко на Поділлі // Вінниччина. – 1992. – 30 черв.

ХУДОЖНІ ТВОРИ НАШИХ ЗЕМЛЯКІВ ПРО Т.ШЕВЧЕНКА

780. Андрійчук К. Шевченко в казематі: [Вірш] // Андрійчук К. Подільська сторона. – К., 1958. – С. 62-63.

781. Антонюк М. В бурю народжений: [Оповід. про Т.Шевченка] // Вінниц. правда. – 1964. – 8 берез.

782. Бортняк А. Поема ремінісценцій: [Цикл віршів за мотивами творчості Т.Шевченка] // Бортняк А. Важке щастя: Вибр. поеми та віршов. цикли з авт. комент. – Вінниця, 2003. – С. 41-58. – Зміст циклу: Сльози Шевченка; Ненароджені; З приводу правди; Картопля на Січі; Якби ми вчились...; Балада про чужину; Про мови; Запроданці матері; Моголи; Мученики; Префікс без кореня; Прочитаймо тую славу!; Заповіт моїм дітям; Омріяне пророцтво.

783. Бортняк А. "Садок вишневий коло хати...": [Вірш] // Комс. плем'я. –1989. – 8 берез.

784. Бортняк А. Самоспалення: Публіцист. поема: [ Про самоспалення О.Гірника перед могилою Т.Шевченка] // Бортняк А. Важке щастя: Вибр. поеми та віршов. цикли з авт. комент. – Вінниця, 2003. – С. 149-152.

785. Бортняк А. Солдатський автопортрет Т. Г. Шевченка: [Вірш] // Бортняк А. Довголіття: [Поезії]. – О., 1970. – С. 19.

786. Ванжула О. Тарас: [Вірш] // Ванжула О.Назавжди: Вибране. – Хмельницький, 2003. – С. 18.

787. Вдовиченко С. Якби тобі, Тарасе, нині...: [Вірш] // Вдовиченко С. За сонцелітами пора для осені. – Вінниця, 2000. – С. 16.

788. Глова В. Забута могила // Гроно: Вірші. – Жмеринка, 1994. – С. 52.

789. Гнатюк Н. Золота калина: [Цикл] // Гнатюк Н. Поки люблю і вірю: Поезії. – К., 1985. – С. 29-34. – Зміст циклу: Село Шевченкове; Тарасові дуби; Верба; Дві обручки; На Чернечій горі; Пучок сухого зілля.

790. Гнатюк Н. Ликера Полусмакова на могилі Тараса Шевченка: [Вірш] // Гнатюк Н. Шовковиця: Поезії. – К., 1983. – С. 47.

791. Гнатюк Н. Тарас: [Вірш] // Гнатюк Н. Час колосіння: [Поезії]. – К., 1980. – С. 46.

792. Гнатюк Н. Тарасові дуби: [Вірш] // Кобзарева зоря: Поезії рад. поетів про Т .Г.Шевченка: [Зб.]. – К., 1984. – С. 54.

793.Гнатюк Н. Читає мати "Кобзаря": [Вірш] // Гнатюк Н. Дякую долі: [Поезії]. – О., 1982. – С. 26.

794. Головатюк П. Любов і біль: Сонети. – Вінниця, 1999. – 52 с. – Із змісту: Пророк; Шевченкова доля.

795. Грінчак В. Біля Тараса, на горі високій: [Вірш] // Грінчак В. Вірність: Вибране. – К., 1979. – С. 114.

796. Грінчак В. На бульварі Шевченка тополі зелені: [Вірш] // Грінчак В. Горіння: Поезії та поеми. – К., 1964. – С. 37.

797. Грінчак В. Серце Прометея: [Вірш] // Грінчак В. Кетяг калини: Поезії. – К., 1971. – С. 22-23.

798. Гудима А. Над Кобзарем: [Вірш] // Вінниц. правда. – 1965. – 28 листоп.

799. Гуцало Є. В тринадцяте літо: [Вірш] // Гуцало Є. Живемо на зорі: Лірика. – К., 1984. – С. 27-28; Кобзарева зоря: Поезії рад. поетів про Т.Г.Шевченка: [Зб.]. – К., 1984. – С. 62-64.

800. Гуцало Є. Синя хвиля грає: Оповід. – Вінниц. правда. – 1961. – 5 берез.

801. Дмитренко Ж. Сива зозуля Петра Ніщинського: [Вірш] // 17 вересня: Літ.-мистец. альм. – Вінниця, 2002. – С. 19-20.

802. Дмитрук В. Любов до поета: Поезія // Вінниц. правда. – 1963. – 7 груд.

803. Дорош М. Розмова з Тарасом Шевченком: [Вірш] // Подільська пектораль: Літ.-мистец. альм. – Вінниця, 2002. – С. 56-57.

804. Дорош М. Тарасове напуття; Не забуваймо цей урок: [Вірш] // Ріка Бог: Альм. – Вінниця, 2002. – С. 73-74, 60-61.

805. Єрмолаєв О. Квіти шани Кобзарю: [Вірш] // Розкрилля: [Зб.]. – О., 1981. – С. 55-58.

806. Забаштанський В. Дві думи Шевченка: [Вірші] // Кобзарева зоря: Поезії рад. поетів про Т.Г.Шевченка: [Зб.]. – К., 1984. – С. 89-91.

807. Забаштанський В. Думи Шевченка: [Цикл віршів] // Забаштанський В. Мужності завдячую тобі: Вибране. – К., 1988. – С. 191-195. – Зміст циклу: За столом поміж панами; В царському казематі; В казармі; Перед кончиною; Остання дума.

808. Забаштанский В. Дума Шевченко в казарме Новопетровского укрепления: [Стихи] / Пер. с укр. Ю.Денисова // Радуга. – 1989. – № 12. – С. 47.

809. Завальний М. Шевченкові:[Вірш] // Подільська пектораль: Літ.-мистец. альм. – Вінниця, 2002. – С.72.

810. Зарудний М. Марина: Героїчна драма на 3 дії за мотивами тв. Т.Шевченка // Зарудний М. Твори: В 4 т. – К., 1982. – Т. 3. – С. 3-64.

811. Каменюк М. Місячна ніч в Григорівці: [Поезії]. – Вінниця: Аквілон, 1998. – 294 с. – Із змісту: Микола Некрасов пише вірша "На смерть Тараса Шевченка"; Кавказ; Дерева Мангишлака.

812. Каменюк М. Микола Некрасов пише вірша "На смерть Тараса Шевченка": [Вірш] // Каменюк М. Прямовисний вітер: [Поезії]. – О., 1984. – С. 51.

813. Каменюк М. Пустеля: [Триптих] // Каменюк М. Спасівка: Поезії. – О., 1990. – С. 45-49.

814. Качура Я. Рядовий Шевченко // Качура Я. Вибрані твори. – К., 1953. – С. 458-468; Т.Г.Шевченко в художній літературі: Зб. – К., 1964. – С. 260–265.

815. Кобець В. Холодний Яр: [Вірш] // 17 вересня: Літ.-мистец. альм. – Вінниця, 2002. – С. 36-39.

816. Кобець В. Шевченко – для усіх століть: Вірш // Кобець В. Не остання любов, не остання...: Поезії. – Вінниця, 2000. – С. 138-139.

817. Козак І. Шевченко у Вінниці: [Вірш] // Вінниц. правда. – 2003. – 23 верес. – С. 7.

818. Козак В. Погляд Шевченка: [Вірш] // Вінниц. правда. – 1989. – 8 берез.

819. Козюк Є.І. Т.Шевченкові; Встане як окраса; До Тараса: [Вірші] // Ріка Бог: Альм. – Вінниця, 2002. – С. 81, 82, 92.

820. Кокуца К. Безсмертний: [Вірш про Т.Шевченка] // Вінниц. правда. – 1963. – 10 берез.

821. Кокуца К. Кобзареві: [Вірш] // Вінниц. правда. – 1964. – 2 лют.

822. Кокуца К. На горі Чернечій: [Вірш] // Наддністр. правда. – 1963. – 9 берез.

823. Кокуца К. На Вкраїні милій: [Вірш] // Вінниц. правда. – 1962. – 2 лют.

824. Колодій В. "Ген, за сивим Дніпром в пшеницях шарудить вітровій...": [Вірш про Т.Шевченка] // Прапор. – 1961. – № 3. – С. З.

825. Колодій В. Зустріч: [Вірш] // Жовтень. – 1963. – № 3. – С. 4.

826. Колодій В. Прометей: [Вірш] // Колодій В. Добром нагріте серце: Вірші та поеми. – Л., 1975. – С. 17-18.

827. Колодій В. У вінок Кобзареві: [Цикл] // Колодій В. Рапсодії ранків: Поезії. – Л., 1966. – С. 75-82. – Зміст циклу: Зустріч з Яриною; Балада про вербичку; "Кобзар" у Лондоні; На смерть Шевченка.

828. Коцюбинський М. Шевченкова могила: [Оповід.] // Коцюбинський М. Твори: В 7 т. – К., 1975. – Т. 4. – С. 7-9.

829. Кравець Г. Тебе згадують люди: [Вірш] // Вінниц. правда. – 1961. – 5 берез.

830. Курашкевнч К. Над Кос-Аралом: [Вірш] // Весняні грози: Поезії. – Л., 1961. – С. 7-8.

831. Курашкевич К. Троянди не в'януть: [Вірш] // Вінниц. правда. – 1961. – 5 берез.

832. Лазаренко В. Бульвар Шевченка: [Вірш] // Рад. освіта. – 1990. – 22 трав.

833. Лазаренко К. Поруч з Кобзарем: [Вірш] // Лазаренко К. Сонцем сад проміниться: Поезії. – О., 1990. – С. 42.

834. Левчишин Б. Рука Кобзаря: [Вірш] // Ленін. плем'я. – 1961. – 22 берез.

835. Левчишин Д.Невгасима зоря: [Вірш] // Вінниц. правда. – 1961. – 5 берез.

836. Литвин С. Добра мати: [Вірш] // Райдуга 86: Репертуар. зб. – К., 1986. – Вип. 11. – С. 28-29.

837. Литвин С. Іде по планеті поет: [Вірш] // Крим: [Альм.]. – Сімферополь, 1961. – № 28. – С. 3-4.

838. Литвин С. Кобзарів сад: [Поезія] // Литвин С. Спадкоємність: Вибр. поезії. – К., 1974. – С. 44.

839. Литвин С. Поезії. – К.: Дніпро, 1991. – 262 с. – Із змісту: Дівчата Шевченка везуть; Триптих очищення ("На прощу наче – у Почаїв"); Прости нас, як можеш,Тарасе; Святий Тарас, наш будитель; Остання мати; Чи був Тарас на острові Чечень; Колиска.

840. Литвин С. Чи був Тарас на острові Чечень?: [Вірш] //Литвин С. Бентежність: [Поезії]. – К., 1981. – С. 227-228.

841. Луків М. Шевченко: [Вірш] // Кобзарева зоря: Поезії рад. поетів про Т. Г. Шевченка: [Зб.]. – К., 1984. – С. 138.

842. Мацевич А. Ф. Анатолій Свидницький: Біогр. повість. – К.: Молодь, 1984. –182 с.

Окремі сторінки повісті висвітлюють роль Т.Шевченка в житті і творчості письменника.

843. М'ястківський А. Дума Тараса: [Вірш] // М'ястківський А. Тятива: Поезії. – К., 1968. – С. 28.

844. М'ястківський А. Шевченків травень // Барвінок. – 1964. – № 5. – С. 2.

845. Нарушевич В. Шевченко // Нарушевич В. Заболонь: Поезії. – О., 1997. – С. 16.

846. Некрасов Н. А. На смерть Шевченко: [Стихотворение] // Полное собр. соч. и писем: В 15 т. – Л., 1981. – Т. 2. Стихотворения 1855-1866 гг. – С. 111.

847. Обрій: [Вінок Кобзареві вінниц. літераторів] // Комс. плем'я. – 1989. – 8 берез.

848. Опанасенко П. Дума про Кобзаря: [Вірш] // Вінниц. правда. – 1957. – 9 берез.

849. Панченко В.Ф. Великому співцю: [Вірш] // Дружно вперед. – 1964. – № 3. – С. 12.

850. Панченко В.Ф. На Тарасовій горі: [Вірш] // Закарпат. правда. – 1964. – 9 берез.

851. Панченко В.Ф. Разговор с Днепром: [Стихи] / Авториз. пер. с укр. Г.Пагиров // Нева. – 1964. – № 3. – С. 3.

852. Панченко В.Ф. У вінок Кобзареві: Вірші // Прапор перемоги. – 1964. – 18 квіт.

853. Перебийніс П. Кобзареві сліди; Слово вдячності братам за Кобзаря; Земля Тарасової хати: [Вірші] // Перебийніс П. Дар Вітчизни. – К., 1987. – С. 158, 216-217, 370.

854. Перебийніс П. Рядок заповіту // Перебийніс П. Присягаю Дніпром!: [Поезія]. – К., 1985. – С. 57.

855. Перебийніс П. Тарасова зоря: [Вірш] // Кобзарева зоря: Поезії рад. поетів про Т. Г. Шевченка: [Зб.]. – К., 1984. – С. 169.

856. Поетичний вінок Кобзареві: [Поезії, в т. ч. вінниц. поетів, присвяч. Т.Шевченку] // Шевченко на Поділлі: Літ.-мистец. свято "В сім'ї вольній, новій" на Вінниччині. – Вінниця, 1992. – С. 48-67.

857. Прилюк Д. Балада про тополю: [Оповід.] // Вечір. Київ. – 1963. – 4 груд.

858. Рабенчук М. Шевченко на Поділлі: [Вірш] // Комс. плем'я. – 1989. – 8 берез.

859. Рабенчук М. Шевченко танцює гопак // Сто поетів Вінниччини за сто років: Антол. ХХ ст. / Упоряд., вступ. сл., біогр. довідка А.Подолинного. – К., 2003. – С. 265-266.

860. Старицький М. До Шевченка; На спомин Т.Г.Шевченка; На роковини Шевченку (До поновлення могили): [Вірші] // Старицький М. Твори: у 8 т . – К., 1963. – Т. 1. Поетичні твори. – С. 59-60, 104-105, 109- 110.

861. Старицький М. На родине Т.Г.Шевченко // Старицький М. Твори: У 8 т. – К., 1965. – Т. 8. Оповідання. Статті. Листи. – С. 358-360.

862. Стасюк М. Воскресни знов, Тарасе-батьку, словом // Стасюк М. Збудуй душі своєї храм: Поезії. – Вінниця, 2000. – С. 21.

863. Стельмах М. Зоре моя вечірняя: Урив. з повісті // Рад. Україна. –1964. – 9 берез.

864. Стельмах М. П. Шевченкові: [Вірш] // Стельмах М. Твори: В 6 т. – К., 1973. – Т. 1. Поезії. – С. 19-20.

865. Сторожук В. Кому пишу? Питання риторичне...: [Вірш] // Сторожук В. Пам'ять шипшини: [Зб. віршів]. – Вінниця, 1998. – С. 27.

866. Стрельбицький М. Одвідини: [Цикл віршів] // Стрельбицький М. Три тополі: Поезії. – О., 1981. – С. 35-46. – Зміст циклу: Лев Толстой читає Шевченкову "Наймичку"; Перший учитель; Хлопчик-жебрак, що дає хліб собаці; Цензор; 5 квітня 1847 року; Любов; Стражі; Брати; Вірш з епіграфом; Одвідини; Навідуймо його якщо й не кожен день...; За ранком шугає вечір.

867. Стрельбицький М. Під небом Коновалюка: Поезії. – Вінниця: "УНІВЕРСУМ-Вінниця", 2000. – 138 с. – Із змісту: Зима в старій Кирилівці. 1966. – С. 69; Катерина. 1977. – С. 91; Катерина (перший ескіз). 1921. – С. 95; Автопортрет в образі Катерини. 1930. – С. 95; Зима. Катерина. 1949. – С. 97; Катерина влітку. 1970. – С. 99; Ой одна я, одна... За віршем Шевченка. – С. 1000; Чипіє знову... . – С. 101; Між тіней тінню... . – С. 101; катерина – завжди. – С. 102.

868. Стрельбицький М. Шевченкова весна: [Цикл віршів] // Стрельбицький М. Версія Прометея: Поезії. – К., 1990. – С. 33-50. – Зміст циклу: Іде Шевченкова весна; Шевченко починається не з горя; У п'яного дяка в науці; Перший малюнок олійними фарбами; Корсаков; Арешт; Серце; Біль; У сяєві толстовської сльози; Як епіграф з Євангелія; Спасибі за Шевченка!; Чого не виповів Шопен; Душі бриніння; На Чернечу; Він – всюди.

869. Студецький М. Біля пам'ятника Шевченку: [Вірш] // Вінниц. правда. –1956. – 23 груд.

870. Студецький М. Зустріч із Шевченком: [Вірш про Марка Вовчка і Т. Шевченка] // Студецький М. Макарчукове поле: Поезії. – О., 1980. – С. 63.

871. Студецький М. Із днів і літ...: (Моя поезія). – К.: Укр. письм.; Вид-во "Вир", 1996. – 181 с. – Із змісту: Зустріч з Шевченком. – С. 107; На горі Чернечій. – С. 146; Невмирущі сторінки. – С.149.

872. Студецький М. Коли поезії шукати... // Студецький М. Повість життя: Вірші. – К., 1964. – С. 62.

873. Студецький М. Крамольні вірші. – К.: Укр. письм.; Вид-во "Вир", 1996. – Із змісту: [Вірші, де згадується ім'я Т.Шевченка: Гей, Вільяме, Вільяме. – С. 31; Мені знову наснились. – С. 38; Тож вільну й збережімо... . – С. 62; Нехай воскресає. – С. 87; Навіки згинеш. – С. 103; Свічка Руданського. – С. 107; Лише в тобі воно... . – С. 116; Марко Вовчок за кордоном. – С. 127].

874. Студецький М. На горі Чернечій: [Вірш] // Студецький М. Під чужим небом: Поезії. – К., 1960. – С. 58.

875. Студецький М. Як сонце сяє...: [Вірш] // Вінниц. правда. – 1961. – 22 берез.

876. Стус В. У Прохоровці – сни, мов ріки: [Вірш] // Стус В. Дорога болю: Поезії / Упоряд. та післям. М.X.Коцюбинської. – К., 1999. – С. 58.

877. Ткачов О. Вірні заповіту: [Вірш] // Вінниц. правда. – 1963. – 10 берез.

878. Ткачов О. Поету: [Вірш] // Вінниц. правда. – 1961. – 5 берез.

879. Тулуб З. В степу безкраїм за Уралом: Роман. – К.: Дніпро, 1984. – 509 с. – Рец.: Сиротюк М. У сфері художньої Шевченкіани // Сиротюк М. Зінаїда Тулуб: Літ.-критич. нарис. – К., 1968. – С. 146-218.

880. Тулуб З. За бортом: Роман // Прапор. – 1962. – № 7. – С. 3-52; № 8. – С. 19-74; № 9. – С. 23-67; № 10. – С. 17-45.

881. Ковальчук Г. С. Робота З. Тулуб над образом Шевченка // Рад. літературознавство. – 1969. – № 3. – С. 56-60.

882. У вінок Великому Кобзареві: Вірші вінниц. поетів // Вінниц. газ. – 2000. – 11 берез. – С. 10. – Зміст: Захарчук С. Березневе народження; Берко В. Тарасів голос-дзвін; Головатюк П. Шевченкова доля; Гнатюк Н. Ликера Полусмакова на могилі Шевченка; Бортняк А. Сини; Багрій В. Благослови....

883. У вінок шани Великому Кобзареві: (З лірики вінниц. поетів) // Вінниц. газ. – 1993. – 16 берез. – Зміст: Стрельбицький М. Іде Шевченкова весна; Яковенко Т. Його слово; Кобець В. Він – для усіх століть.

884. Чернілевський С. Триматися! На зло продажним суддям; Весна бунтівничо струміла в деревах: [Вірші] // Чернілевський С. Рушник землі: Поезії. – К., 1984. – С. 48, 51-52.

885. Чубач Г. Не малюйте Шевченка сумним: [Вірш] // Подільські криниці: Хрестоматія з л-ри рід. краю / Упоряд., вступ. сл., біогр. довід. та матеріали до літ. карти А.М.Подолинний. – Вінниця, 2001. – Вип. 2. – С.436.

886. Шкварко І. Незабутня зустріч: [Вірш] // Вінниц. правда. – 1989. – 8 берез.

887. Шлапак Б. Живеш між нас. Т.Г.Шевченку: [Вірш] // Червон. прапор. – 1974. – 26 жовт.

888. Шпорта Я. Пророк: [Вірш] // Шпорта Я. Мужність. – К., 1951. – С. 101-103.

889. Шум А. Слово: Із циклу "Богданові": [Вірш про Т.Шевченка] // Листи з вирію: Поезія укр. діаспори. – К., 2002. – Кн. 2. – С. 500-501.

890. Юхимович В. Вибране. – К.: Дніпро, 1984. – 367 с. – Із змісту: У вінок Кобзареві: [Цикл віршів]; Нащадкам на спомин; Перед Кобзарем в Арров-парку: [Вірші].

891. Юхимович В. Від молдаванина до фінна: [Вірш] // Молодь України. – 1966. – 1 черв.

892. Юхимович В. Від молитов до дум: [Вірш] // Дніпро. – 1964. – № 3. – С. 10-11.

893. Юхимович В. Земля великого Тараса: [Вірш] // Вінниц. правда. – 1961. – 27 серп.

894. Юхимович В. Зоряна балада: Поезії. – К.: Молодь, 1968. – 88 с. – Із змісту: На майдані декабристів; Від Петербурга до Оренбурга; З неволі; Від молитов до дум; Коли лунає "Заповіт"; Земля великого Тараса; Десять тисяч Шевченкових: (Триптих).

895. Юхимович В. Невмирущий син України // Київ. правда. – 1964. – 8 берез.

896. Юхимович В.Орські мотиви: [Вірш] // Літ.газ. – 1961. – 5 груд.

897. Юхимович В. По слідах Великого Кобзаря: [Вірш] //Юхимович В. З потоку літ. – К., 1962. – С. 167-170.

898. Юхимович В. Слово «Заповіту»: [Вірш] // Вінок Великому Кобзареві. – К., 1961. – С. 40-41; Думи мої…: Репертуар. зб. до Шевченків. вечорів. – К., 1963. – С. 110-111.

899. Юхимович В. Шевченкові дні і стежки: [Вірші] // Літ. Україна. – 1980. – 29 серп.

900.Яковенко Т. Невимовне...: [Вірш] // Комс. плем'я. – 1989. – 8 берез.

901. Яковенко Т. Тарасове слово // Яковенко Т. Передчуття трави: Вірші. – Вінниця, 1993. – С. 5.

902. Янчук Б. Сторінка життя: Етюд [про Т.Шевченка] // Ленін. плем'я. – 1963. –10 берез.

903. Євшан-зілля : Легенди та перекази Поділля / Зібр. та впоряд. П.Медведик. – Л.: Червона калина, 1992. – 287 с. – Із змісту: Як Шевченко царя Росії обвів навкруг пальця: [Зап. І.Глинський у с.Потуш Немирів. р-ну від К.Глинської. 1940 р.]. – С. 106; Що зберегла людська пам'ять: [Зап. Є.Горб від О.Дорошенко в м.Немирові. 1960 р.]. – С. 106-108.

904. Живий як правда: [Приказки про Т.Г.Шевченка] / Зап. П.Ткачук, с.Уладівка Літин. р-ну // Рад. життя. – 1975. – 19 квіт.

905. Коврига П. Запитав на свою голову...: [З нар. жартів] // Вінниц. правда. –1964. – 19 берез.

Т.ШЕВЧЕНКО В ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ ТА ТВОРЧОСТІ НАРОДНИХ МИТЦІВ ВІННИЧЧИНИ

906. Базилевич А. Од села до села: [Листівка з пісен. текстом укр. нар. пісні на сл. Т.Шевченка]. – К.: Держ. вид-во образотв. мистец. і муз. л-ри УРСР, 1961. – (Кольор. офсет).

907. Базилевич А. Ой гоп, гопака!: [Листівка з пісен. текстом укр. нар. пісні на сл. Т.Шевченка]. – К.: Держ. вид-во образотв. мистец. і муз. л-ри УРСР, 1961. – (Кольор. офсет).

908. Базилевич А. Садок вишневий коло хати: [Листівка з пісен. текстом на сл. Т.Шевченка]. – К.: Держ. вид-во образотв. мистец. і муз. л-ри УРСР, 1961. – (Кольор. офсет).

909. Базилевич А. У гаю, гаю: [Листівка з пісен. текстом на сл. Т. Шевченка]. – К.: Держ. вид-во образотв. мистец. і муз. л-ри УРСР 1961. – (Кольор. офсет).

910. Українські народні пісні на слова Т.Г.Шевченка: [Комплект] / Худож. оформ. А.Д.Базилевича. – К.: Мистец., 1963. – (Кольор. офсет).

911. Базилевич Анатолій Дмитрович // Шевченківський словник: У 2т. – К., 1976. – Т. 1. – С. 52.

912. Дюженко Ю.Микола Бурачек. – К.: Мистец., 1967. – 88 с. – Із змісту: [Шевченків. тема в творчості худож. М.Бурачека]. – С. 44, 46-52.

913. Шугайло Д. Витоки творчості: [Про творчість вінниц. самодіял. худож. І.Габришина та його картину "Тарасові шляхи"] // Вінниц. правда. – 1987. –20 квіт.

914. Барабан Б. І ожили Кобзареві герої [в творчості худож. Ф.З.Коновалюка ] // Комс. плем'я. – 1970. – 23 черв.

915. Мазорчук Б. Творець українського пейзажу: [Про укр. худож. Ф.З.Коновалюка, зокрема його твори Шевченків. тематики] // Вінниц. правда. – 1989. – 11 лют.

916. Пскова А. Вшанування майстра пензля [Ф.З.Коновалюка, одного з ілюстраторів тв. Т.Шевченка] // Маяк комунізму. – 1990. – 21 квіт.

917. Коновалюк Федір Зотикович // Шевченківський словник: У 2 т. – К., 1976. – Т. 1. – С. 315-316.

918. Маловський М.М. Минають дні, минають ночі: [Листівка з пісен. текстом на сл. Т.Шевченка]. – К.: Мистец., 1964. – (Кольоров. офсет).

919. Бабчук Є. "Закоханий у кольори життя...": [Про відом. укр. рад. худож. М.М.Маловського] // Наука і культура. Україна. – К., 1987. – Вип. 21. – С. 500-503.

920. Кривуца Н. Графіка Мар'яна Маловського [в т. ч. про Шевченків. тему в його творчості] // Образотв. мистец. – 1986. – № 5. – С. 22-24.

921. Художньо -меморіальний музей Олекси Новаківського у Львові: Путівник. – Л.: Каменяр, 1983. – 43 с.: іл. – Із змісту: [Про роботу худож. над портр. Кобзаря]. – С. 30-31.

922. Новаківський Олекса Харлампійович // Шевченківський словник: У 2 т. – К., 1977. – Т. 2. – С. 52-53.

923. Виставка творів Олександра Софроновича Пащенка: Каталог: [Включ. перелік тв. Шевченків. тематики та портр. Т.Шевченка (ліногравюра)]. – К.: Держвидав. образотв. мистец. і муз. л-ри, 1957. – 46 с.: іл.

924. Пащенко Олександр Софронович // Шевченківський словник: У 2 т. – К., 1977. – Т. 2. – С. 86.

925. Павлюк А. Г. Липа Т.Г.Шевченка: [Пейзаж] // Аркадій Григорович Павлюк: Живопис. Графіка: Каталог вист. тв. худож., присвяч. 20-річчю Великої Перемоги над фашизмом. – Вінниця, 1976. – С. 3.

926. Завальнюк К.Ілько Шульга: подільський Рєпін: [Про нашого земляка, автора картини "Тарас Шевченко на етюдах"] // Укр. культура. – 2002. – № 8. – С. 39.

* * *

927. Великий співець України: [Т.Шевченко в творчості нар. талантів Вінниччини] // Вінниц. правда. – 1963. – 10 берез.

928. Митці-вінничани – Кобзарю // Каталог філокартичної виставки, присвяченої 175-річчю від дня народження Т.Г.Шевченка / Вінниц. обл. б-ка для дітей ім. І.Я.Франка. – Вінниця, 1989. – С. 23.

929. Ройзен М. Вічна тема: [Т.Шевченко в творчості нар. митців Вінниччини] // Вінниц. правда. – 1989. – 1 трав.

930. Ройзен М. Творчість народних митців: [Експонування у Вінниці на XI обл. вист. нар. образотв. мистец. панно С.Тонкоглас "Великий український кобзар Т.Г.Шевченко", скульптури В. Дороша "Помста" та "Шевченко у Брюллова"] // Вінниц. правда. – 1958. – 3 серп.

931. Ройзен М. Хвилююча тема: [Образ великого Кобзаря в тв. нар. митців обл.] // Вінниц. правда. – 1960. – 13 груд.

932. Твори про великого Кобзаря: [Робота різьбярів і вишивальниць Вінниччини на Шевченків. тематику] // Робітн. газ. – 1960. – 31 груд.

933. Шевченківська художня виставка [у Вінниц. іст. музеї] // Літ. газ. – 1939. – 9 трав.

934. Дорош В. В. Т. Г. Шевченко в засланні: Різьба по дереву // П'ятнадцята обласна виставка народного образотворчого мистецтва Вінниччини: Каталог. – Вінниця, 1962. – С. 62.

935. Жук А.К. Образ Тараса Шевченка в народному декоративному мистецтві: [Про різьбяра по дереву В.Дороша з Вінниччини] // Нар. творчість та етногр. – 1983. – № 2. – С. 50.

936. Очеретний В. Майстер-різьбяр: [Про І.П.Гонька , самодіял. митця з Тиврова, автора кількох портр. Т.Шевченка] // Маяк. – 1987. – 28 трав.

937. Бабій Є. С. Портрет Т. Г. Шевченка: [Вишивка хрестом] // 10-а обласна виставка образотворчого мистецтва на Вінниччині: Каталог. – Вінниця, 1957. – С. 22.

938. Воротіна Е. П. Портрет Т. Шевченка: [Вишивка гладдю] // 10-а обласна виставка народного образотворчого мистецтва Вінниччини: Каталог. – Вінниця, 1957. – С. 23.

939. Ткачук М. Думи мої, думи: [Автор про вишитий нею портр. Т. Шевченка] // Вінниц. правда. – 1963. – 3 листоп.

940. Руппельт Е.А. Т.Г.Шевченко: Ліногравюра // 15-а обласна виставка народного образотворчого мистецтва Вінниччини: Каталог. – Вінниця, 1962. – С. 13.

941.Мельничук П.Н. Т.Г.Шевченко: Гіпс // Обласна виставна творів самодіяльних художників та майстрів народного декоративного мистецтва: Каталог. – Вінниця, 1977. – С. 11.

942.Рекрут Я. Дарунок вінницького умільця: [Озвучений "Кобзар" Т.Шевченка майстра мініатюр. виробів М.Г.Маслюка ] // Україна. – 1963. – № 27. – С. 12.

943. Озвучений "Кобзар": [Про витвір М.Г.Маслюка] // Літ. Україна. – 1963. – 27 серп.

944. Размер барельефа – четверть миллиметра: [Унікал. барельєф Т.Шевченка із золота, створ. нар. умільцем М.Маслюком] // Сов. культура. – 1963. – 21 нояб.

945. Уникальный барельеф:[Створення М.Г.Маслюком мініатюр. барельєфу Т.Шевченка із золота] // В мире книг. – 1964. – № 2. – C. 31.

946. Штейнман Б. Озвучений Кобзар [М.Г.Маслюком] // Комс. правда. – 1963. – 16 авг.

947. Масляєв І. Зрілість: [Про скульптур. портр. Т.Г.Шевченка "Орач", створений майстром нар. творчості С.Печеним ] // Вінниц. правда. – 1962. – 14 лип.

948. Маюк Д. Різьбяр з Вороновиці: [Вироби різьбяра М.І.Пилявця на сюжети тв. Т.Шевченка] // Україна. – 1964. – № 22. – С. 3.

949. Глинський І. Портрет на скелі: [Легенди про скел. портр. Т.Шевченка. Могилів-Поділ. р-н] // Нар. творчість та етногр. – 1968. – № 3. – С. 89.

950. Корецька В. Барельєф [Т. Шевченка] на скелі [біля сіл Нагоряни та Лядова Могилів-Поділ. р-ну] // Літ. Україна. – 1985. – 3 січ. – С. 6.

951. Махінчук М. Чолом вам, майстри народні: [В т. ч. про кераміч. барельєф Т.Шевченка роботи невідомого майстра з Вінниччини] // Соц. культура. – 1986. – № 1. – С. 26-28.

52. Рекрут Я. Портрет на камені: [Барельєф Т.Шевченка на скелі біля с.Лядова Могилів-Поділ. р-ну] // Робітн. газ. – 1964. – 12 черв.

53. Тягульський В. Розгадана таємниця: [Про портр. Т.Шевченка, висічен. в 1920 р. худож. С.Сліпухою на скелі біля с.Лядова Могилів-Поділ. р-ну] // Вінниц. правда. – 1961. – 3 берез.

954. Хмеленко Д. Барельєф на скелі: [Про роботу худож. С.Сліпухи над наскел. барельєфом Т.Шевченка в с.Нагоряни] // Наддністр. правда. – 1983. – 7 верес.

ПАМ'ЯТНИКИ КОБЗАРЮ НА ВІННИЧЧИНІ

955. Подаємо список пам'ятників Т.Г.Шевченку на Вінниччині // Комс. плем'я. – 1990. – 13 листоп.

956.Горішній А. Пам'ятники Тарасові Григоровичу [Шевченку] на Вінниччині // Вінниц. правда. –1996. – 7 берез.

957. Ситник А. Монументальна Шевченкіана: [Пам'ятники Т.Шевченку, в т.ч в обл.] // Пам'ятники України. – 1989. – № 1. – С. 19.

958. Барась Н. На памятник Кобзарю: [На засід. Вінниц. оргкомітету Шевченків. свята "В сім'ї вольній, новій" прийнято рішення розпочати збір коштів на спорудж. пам'ятника поету у Вінниці] // Правда Украины. – 1990. – 2 нояб.

959. Білей Н. Ілліч Тарасу не товариш: [У Вінниці дискутують, де поставити пам'ятник Кобзарю] // Україна і світ сьогодні. – 2003. – 13-19 верес. (№ 35). – С. 2.

960. Коваленко О. У сім'ї вольній, новій...: [Розпочався збір коштів на спорудж. пам'ятника поету до 190-ї річниці з дня народж. ] // Вінниц. газ. – 2003. – 12 серп. – С.2.

961. Подолинннй А. Співцеві України: [Пропозиції щодо спорудж. пам'ятника Т.Шевченку у Вінниці] // Вінниц. правда. – 1990. – 1 груд.

962. Руденко В. Пам'ятник – у найлюдніше місце // Вінниц. правда. – 1991. – 3 січ.

* * *

963. Андрущенко В. Поету-революціонеру: [Відкриття скульптур. композ. "Думи мої, думи" (авт. М.В.Константинова) на пошану Т. Шевченка в смт Кирнасівка Тульчин. р-ну. Є фото] // Вінниц. правда. – 1989. – 2 квіт.

964. Новий пам'ятник Кобзареві: [У смт Кирнасівка Тульчин. р-ну] // Молодь України. – 1989. – 14 берез.

965. Свято української культури: В Кирнасівці Тульчин. р-ну відкрито пам'ятник Т.Г.Шевченку // Вінниц. правда. – 1990. – 8 берез.

966. Миговський Я. Живий у пам'яті народній: [В с.Печора Тульчин. р-ну до 175-річчя з дня народж. Т.Шевченка відкрито пам'ятник] // Зоря комунізму. – 1989. – 21 верес.

967. Пам'ятник Кобзареві: [В Іллінец. колг. ім. Т.Г.Шевченка спорудж. пам'ятник Т.Шевченку] // Трудова слава. – 1990. – 14 квіт.

968. Цимбалюк Є. Пам'ятник Кобзареві [в с.Кирнасівка Тульчин. р-ну] // Комс. плем'я. – 1967. – 20 верес.

МУЗИЧНА ШЕВЧЕНКІАНА ВІННИЧЧИНИ

969. Михайлов М. Твори Г.М.Давидовського на слова Т.Г.Шевченка // Михайлов М. Композитор і хоровий диригент Г.М.Давидовськнй: Нарис про життя і творчість. – К, 1962. – С. 68-83.

970. Дзюба Г.А. Використання фольклору в творчості Г.М.Давидовського: [Про тв. на тексти Т.Шевченка: хор. поеми "Єзуїти", "Україна", "Б'ють пороги", сюїту "Так сказав Тарас", солоспіви "Така її доля"] // Нар. творчість та етногр. – 1986. – № 4. – С. 40-41.

971. Давидовський Григорій Митрофанович // Шевченків -ський словник: У 2 т. – К., 1976. – Т. 1. – С. 180.

972. Домінчен К.Я. Вольний син і вольна мати: Кантата для хору, меццо-сопрано і симфоніч. оркестру: Клавір / Сл. В.Бичка. – К.: Муз. Україна, 1967. – 43 с.

973. Домінчен К. Тарасові Шевченку / Сл. О.Новицького // На Вкраїні милій: Репертуар до Шевченків. вечора в клубі. – К., 1970. – С. 34-38.

974. Морозова І. Климентій Домінчен: [Творч. портр.]. – К.: Муз. Україна, 1972. – 52 с. – Із змісту: [Про кантату "Вольний син і вольна мати", присвяч. 150-річчю з дня народж. Т.Шевченка]. – С. 35-36.

975. Домінчен Климентій Якович // Шевченківський словник: У 2 т. – К., 1976. – Т. 1. – С. 195.

976. Леонтович М. Зоре моя вечірняя / Сл. Т.Г.Шевченка // Леонтович М.Д. Хорові твори. – К., 1970. – С. 133-134.

977. Іванов В.Ф., Іванова Л.О. Поезія Т.Шевченка в творчості М.Леонтовича // Тези доп. наук.-практ. конф., присвяч. 175-річчю від дня народж. Т.Г.Шевченка: В 2 ч. – Кам'янець-Поділ., 1989. – Ч. 2. – С. 161-162.

978. Леонтович Микола Дмитрович // Шевченківський словник: У 2 т. – К., 1976. – Т. 1. – С. 351-352.

979. Лунін Г. Полюбилася я...: Для мішан. хору без супроводу / Сл. Т.Шевченка; Вінниц. обл. будинок нар. творчості; Обл. хор. т-во. – Вінниця, 1964. – 2 с.

980. Немченко Д. Чи чуєш, Тарасе: Для серед. голосу і хору в супроводі ф-но / Сл. Г.Чирви; Вінниц. обл. будинок нар. творчості; Обл. хор. т-во. – Вінниця, 1964. – 4 с.

981. Ніщинський П. Вечорниці: Клавір і муз. до драми Т.Шевченка "Назар Стодоля". – К.: Муз. Україна, 1988. – 55 с.

982. Загалило В. "Зозулі" кувати вічно: [До 150-річчя з дня народж. П.І.Ніщинського] // Комс. плем'я. –1982. –21 верес.

983. Пархоменко Л.О. Петро Ніщинський // Нар. творчість та етногр. – 1982. – № 6. – С. 37-44.

984. Регушевський Є. Коли ожили "Вечорниці": [Історія створення і першого викон. тв.] // Вінниц. правда. – 1969. – 2 берез.

985. Хоменко Б. Одна з найгероїчніших пісень: [Про хор П.І.Ніщинського "Закувала та сива зозуля"] // Вінниц. правда. – 1986. – 24 трав.

986. Яворський Є. Від пломеню "Вечорниць": [Про П.І.Ніщинського] // Україна. – 1982. – № 39. – С. 20.

987. Ніщинський Петро Іванович // Шевченківський словник: У 2 т. – К., 1977. –Т. 2. – С. 52.

988. Папаїка В. Думка : Для сольн. співу в супроводі ф-но / Сл. Т.Шевченка; Вінниц. обл. будинок нар. творчості; Обл. хор. т-во. – Вінниця, 1964. – 6 с.

989. Папаїка В. Послухай, Тарасе: Для мішан. хору в супроводі баяна / Сл. К. Курашкевича; Вінниц. обл. будинок нар. творчості; Обл. хор. т-во. –Вінниця, 1964. – 5 с.; Вінниц. правда. – 1989. – 8 берез.

990. Папаїка В. Цвіте твій край / Сл. К.Курашкевича // Вінниц. правда. – 1964. – 9 берез.

991. Барабан В. "Пісня – моє життя": [Про творчість вінниц. комп. В.Папаїки, зокрема про його пісні на сл.Т.Шевченка] // Комс. плем'я. – 1976. – 19 серп.

992. Перепелюк В. За думою дума: [Мелодія на урив. з поезії "Гоголю"] / Сл. Т.Шевченка // Народні пісні на слова Тараса Шевченка. –К., 1961. – С. 126-127.

993. Перепелюк В. Не женися на багатій: [Мелодія] / Сл. Т.Шевченка // Народні пісні на слова Тараса Шевченка. – К., 1961. – С. 128-129.

994. Перепелюк В. Слава, слава Кобзареві / Сл. і муз. В.Перепелюка // Народні пісні на слова Тараса Шевченка. – К., 1961. – С. 214-215. – (Прим.: С. 236).

995. Перепелюк В. Тече вода в синє море: [Мелодія] / Сл. Т.Шевченка // Народні пісні на слова Тараса Шевченка. – К., 1961. – С. 39-44.

996. Нема гірше, як в неволі : [Зап. від В.М.Перепелюка] / Сл. Т.Шевченка // Народні пісні на слова Тараса Шевченка. – К., 1961. – С. 160-161.

997. Перепелюк Володимир Максимович // Шевченківський словник: У 2 т. – К., 1977. – Т. 2. – С. 96.

998. Семенов К. Над Дніпровою сагою : Для чотириголос. мішан. хору без супроводу / Сл. Т.Шевченка; Вінниц. обл. будинок нар. творчості; Обл. хор. т-во. – Вінниця, 1964. – 5 с.

999. Семенов К. Ой, діброво, темний гаю: Для чотириголос. мішан. хору без супроводу / Сл. Т.Г.Шевченка; Вінниц. обл. будинок нар. творчості; Обл. хор. т-во. – Вінниця, 1964. – 5с.

1000. Скалецький Р. Садок вишневий коло хати / Сл. Т.Шевченка // Скалецький Р. Пісні для дітей: Зб. нот. – К., 1954. – С. 40-43.

1001. Скалецький Р. Тече вода з-під явора / Сл. Т. Шевченка // Скалецький Р. Пісні для дітей: Зб. нот. – К., 1954. – С. 36-37.

1002. Скалецький Р. Кобзареві / Сл. О.Шестопала // Ленін. плем'я. – 1961. – 10 берез.

1003. Скалецький Р. Вечір : Для співу в супроводі ф-но / Сл. Т.Шевченка; Вінниц. обл. будинок нар. творчості; Обл. хор. т-во. – Вінниця, 1964. – 5 с.

1004. Степовий Я. Ой діброво–темний гаю! / Сл. Т.Шевченка // Райдуга: Репертуар. зб. – К., 1989. – С. 168-169.

1005. Степовий Я. Прелюд пам'яті Т.Г.Шевченка для ф-но. – К.: Муз. Україна, 1987. – 3 с.

1006. Степовий Я. Прелюд пам'яті Т.Г.Шевченка для струнного оркестру: Партитура і клавір. – К.: Муз. Україна, 1989. – 7 с.

1007. Степовий Я. Тече вода з-під явора / Сл. Т.Шевченка // Райдуга 86: Репертуар. зб. – К., 1986. – Вип. 2. – С. 162-166.

1008. Шевченко Т. Г. Зоре моя вечірняя: Зб. пісень на сл. Т.Шевченка: [Включено пісні Я.Степового на сл. Т.Шевченка]. – К.: Муз. Україна, 1980. – 47 с.

1009. Степанченко Г.В. Яків Степовий. – К.: Муз. Україна, 1987. – 48 с.: нот.

1010. Степовий Яків Степанович // Шевченківський словник: У 2 т. – К., 1977. – Т. 2. – С. 238.

1011. Стеценко К. Гайдамаки: [Музика до інсценізації одноймен. поеми Т.Шевченка] // Стеценко К. Зібр. тв. : У 5 т. – К., 1963. – Т. 1, ч. 2. – С. 183-266.

1012. Стеценко К. Заповіт / Сл. Т.Шевченка // Стеценко К. Зібр. тв.: У 5 т. –К., 1963. – Т. 1, ч. 1. – С. 97-98.

1013. Стеценко К. Заповіт / Сл. Т.Шевченка // Стеценко К. Зібр. тв.: У 5 т. – К., 1963. – Т. 1, ч. 2. – С. 110.

1014. Стеценко К. Заповіт / Сл. Т.Шевченка // Стеценко К. Зібр тв.: У 5 т. – К., 1963. – Т. 2. – С. 93.

1015. Стеценко К. Заповіт: [Обробка] / Сл. Т.Шевченка // Райдуга 86: Репертуар. зб. – К., 1986. – Вип. 2. – С. 141-142.

1016. Стеценко К. І золотої, й дорогої / Сл. Т.Шевченка // Стеценко К. Зібр. тв.: У 5 т. – К., 1963. – Т. 2. – С. 96-100.

1017. Стеценко К. Ой, у полі могила / Сл. Т.Шевченка // Стеценко К. Зібр. тв.: У 5 т. – К., 1963. – Т. 1, ч. 2. – С. 43.

1018. Стеценко К. Плавай, плавай, лебедонько. / Сл. Т.Шевченка // Стеценко К. Зібр. тв.: У 5 т. – К., 1963. – Т. 2. – С. 11-16.

1019. Стеценко К. Рано-вранці новобранці / Сл. Т.Шевченка // Стеценко К. Зібр. тв.: У 5 т. – К., 1963. – Т. 1, ч. 1. – С. 108-115.

1020. Стеценко К. Сонце заходить, гори чорніють. (Вечір) / Сл. Т.Шевченка // Стеценко К. Зібр. тв.: У 5 т. – К., 1963. – Т. 2. – С. 94-95.

1021. Стеценко К. Тополя / Сл. Т.Шевченка // Стеценко К. Зібр тв.: У 5 т. –К., 1963. – Т. 1, ч. 2. – С. 99.

1022. Стеценко К. Шевченкові: Кантата для мішан. хору в супроводі ф-но / Сл. К.Малицького; Літ. ред. М.Рильського // Стеценко К. Зібр. тв.: У 5 т. – К., 1963. – Т. 1, ч. 1. – С. 64-75.

1023. Стеценко К. Як умру, то поховайте / Сл. Т.Шевченка // Стеценко К. Зібр. тв.: У 5 т. – К., 1963. – Т.1, ч. 2. – С. 7-8.

1024. Пархоменко А.С. Кирило Григорович Стеценко: [Висвітлюється муз. доробок, в основу якого покладені поезії Т.Шевченка]. – К.: Муз. Україна, 1973. – 264 с.: іл., нот.

1025.Стеценко В. Пісня-заклик: [Про варіанти оброб. "Заповіту" Т.Шевченка комп. К.Стеценком] / Публ. Т.Стеценко // Музика. – 1989. – № 1. – С. 18-19.

1026. Пархоменко Л. Завжди сучасний: [Про комп. К.Стеценка і Шевченків. тематику в його творчості] // Рад. культура. – 1962. – 24 трав.

1027. Федотов Є. Поезія Кобзаря в творчості Стеценка // Музика. – 1974. – № 6. – С. 22.

1028. Стеценко Кирило Григорович // Шевченківський словник: У 2 т. – К., 1977. – Т. 2. – С. 239.

1029. Чайковский П.И. В огороде возле броду: (Из Т.Шевченко) / Сл. И.Сурикова // Чайковский П.И. Шесть дуэтов. – М., 1977. – С. 26-32.

1030. Чайковский П. Вечер: (Из Т.Шевченко) / Сл. П.Чайковского // Співає жіночий хор: Зб. хор. тв. без супроводу. – К., 1990. – С. 22-26.

1031. Гордійчук М. М. Шевченко і російська музика // Зб. пр. сьомої наук. Шевченків. конф. – К., 1959. – С. 252-262. – Із змісту: [Про тв. П.І.Чайковського "Вечер" і "В огороде возле брода", написані на сл. Т.Шевченка]. – С. 257-258

* * *

1032. Зійшов місяць, зійшов ясний: [Зап. у Вінниці від А.Є. і А.Г.Правдюків в 1958 р.] // Народні пісні на слова Тараса Шевченка. – К., 1961. – С. 195-196.

1033. Сидить батько кінець стола: [Сл. пісні – урив. з поеми "Катерина": Зап. від П.І.Дишленка з с.Орлівка Теплиц. р-ну] // Народні пісні на слова Тараса Шевченка. – К., 1961. – С. 57-58.

1034. Сонце заходить, гори чорніють: [Зап. від У.А.Раєцького з Бар. р-ну] // Народні пісні на слова Тараса Шевченка. – К., 1961. – С. 157-159

1035. Уродився Шевченко: [Нар. пісня у зап. Г.Танцюри в 1920 р. ] // Пісні Явдохи Зуїхи. – К., 1965. – С. 622.

1036. Шевченко і музика: Нотограф. та бібліогр. матеріали (1861-1961) / Складач А. І. Касперт. – К.: Мистец., 1964. – 163 с.

 

Т .Г. Шевченко в творчості композиторів-земляків Г. Давидовського, П. Ніщинського, М. Леонтовича, В. Папаїки, Р. Скалецького, Я. Степового, К. Стеценка див. Алфавітний покажчик імен.

ТВОРЧІСТЬ Т.ШЕВЧЕНКА НА ПРОФЕСІЙНІЙ І САМОДІЯЛЬНІЙ СЦЕНАХ ТА КІНОМИСТЕЦТВІ ВІННИЧЧИНИ

1037. Немченко В. Кобзарева пісня невмируща: [Тв. Т.Шевченка на сцені Вінниц. обл. муз. драм. театру ім. М.Садовського] // Вінниц. правда. – 1967. – 6 лип.

1038. Іванов А. Герої Шевченка на сцені: [П'єси, інсценізації тв. Т.Шевченка у Вінниц. обл. драм. театрі] // Вінниц. правда. – 1971. – 15 жовт.

1039. На колгоспних сценах: [П'єси Шевченка та інсценівки його тв. на Вінниччині] // Більшовиц. правда. – 1941. – 9 берез.

1040. Театр звертається до творів Т.Г.Шевченка: [Шевченків. вечір у Вінниц. театрі в 1920 р.: Передрук з газ. "Вісті" 14 берез. 1926 р.] // Ленін. плем'я. – 1960. – 5 лют.

1041. Сидоренко В."Гайдамаки" [на сцені Вінниц. обл. муз. драм. театру] // Вінниц. правда. – 1964. – 9 груд.

1042. Тарасенко О. Хмари на завісі: [До інсценізації і постановки поеми Т.Г.Шевченка "Гайдамаки" у Вінниц. обл. муз.-драм. театрі] // Мистец. – 1965. – № 1. – С. 12–13.

1043. Український драматичний театр: Нариси історії: В 2 т. Т. 2. Радянський період. – К.: Вид-во АН УРСР, 1959. – 647 с. – Із змісту: [Про постановку на сцені Вінниц. обл. муз.-драм. театру опери "Катерина" М.Аркаса (за Т.Шевченком)]. – С. 583.

1044. Потупейко М. "Катерина" на сцені Вінницького театру: [Опера М.Аркаса "Катерина" у постановці Вінниц. муз. драм. театру] // Рад. культура. – 1956. – 11 берез.

1045. Гастроли Винницкого театра: [Опера "Катерина"на москов. сцені] // Известия. – 1957. – 21 июня.

1046. Канівець Д. "Катерина" на сцені інституту: [Інсценівка поеми Т.Шевченка учасн. худож. самодіяльності Укр. НДІ кормів] // Вінниц. правда. – 1987. – 13 берез.

1047. Телятникова С. Незабаром прем'єра опери ["Катерина" на сцені Вінниц. обл. муз. драм. театру ім. М.Садовського] // Вінниц. правда. – 1991. – 28 лют.

1048. Борщевський В. Подарунок ювілею: Прем'єра героїч. драми М.Зарудного "Марина" у Вінниц. обл. муз. драм. театру // Вінниц. правда. – 1963. – 16 листоп.

1049. Воложенінов О. За мотивами "Кобзаря": ["Марина" у Вінниці] // Літ. Україна. – 1963. – 19 листоп.

1050. Кравченко Є. ["Марина" у Вінниці: Кор. інформ.] // Рад. культура. – 1963. – 24 листоп.

1051. Немченко В. Кобзарева пісня невмируща: [Про вистави "Марина" та "Гайдамаки" на вінниц. сцені] // Вінниц. правда. – 1967. – 6 лип.

1052. Оживають струни Кобзаря: ["Марина" у Вінниці] // Вінниц. правда. – І963. – 5 листоп.

1053. Прилюк Д. Творча естафета Кобзаря: ["Марина" у Вінниц. муз. драм. театрі ім. М.Садовського] // Колгосп. село. – 1963. – 3 груд.

1054. Уразовська Л. Вінницька Шевченкіана: ["Марина" у Вінниці] // Комс. плем'я. – 1963. – 13 листоп.

1055. Загрійчук А. Браїлівська доля "Назара Стодолі" , або, Як 75 років тому знищили самодіяльних акторів // Літ. Україна. – 1996. – 11 квіт.

1056. Подолинний А. Подільські сторінки в сценічній історії "Назара Стодолі" // Великий поборник свободи і гуманізму: Тези доп. і повідомл. обл. наук.-метод. конф., присвяч. пам'яті Т.Г.Шевченка. 17-18 трав. 1991 р. – Вінниця, 1991. – С. 40-41

1057. Театри до Шевченківських днів: [Підгот. Вінниц. театром п'єси Т.Шевченка "Назар Стодоля"] // Вісті. – 1938. – 3 жовт.

1058. На сцені "Тополя" : [Про постановку хореографіч. картини за мотивами балади Т. Шевченка "Тополя" аматорами Вінниц. будинку культури і техніки "Електротехнік"] // Вінниц. правда. – 1989. – 8 берез.

* * *

1059.Савченко И. А. Тарас Шевченко: Киносцен. – М.: Госкиноиздат. – 1951. – 70 с.; Сценарії українського радянського кіно: Зб. – К., 1957. – С. 225-310.

1060. Савченко І. Вимогливість митця: [Про свою роботу над сцен. і постановкою фільму "Тарас Шевченко"] // Мистец. – 1961. – № 2. – С. 9-10.

1061. Александров Б. "Тарас Шевченко": О фильме и его создателях. – М.: Госкиноиздат, 1952. – 39 с.: илл.

1062. Андрійченко І. Рицар прекрасного: [Про І.Савченка та його фільм "Тарас Шевченко"] // Україна. – 1976. – № 41. – С. 45.

1063. ИгорьСавченко : Сб. статей и воспоминаний: [В окремих ст. і спогадах зб. висвітлюється робота І.Савченка над кф "Тарас Шевченко"] / Сост. Н.И.Лучина, Т.Д.Деревянко. – К.: Мистец., 1980. – 135 с.: іл.

1064.Корнієнко І., Бережний М. Поет поета прославляє: [Про роботу над створенням кф "Тарас Шевченко"] // Корнієнко І., Бережний М. Ігор Андрійович Савченко. – К., 1963. – С. 54-64.

1065. Левада О. Образ великого Кобзаря: Про кф "Тарас Шевченко" // Левада О. Твори: В 4 т. – К., 1980. – Т. 4. – С. 217-225.

1066. Левада О. Ігор Савченко [На зйомках фільму "Тарас Шевченко"] // Левада О. Від серця до серця. – К., 1986. – С. 57-61.

1067. ["ТарасШевченко" : Кінофільм / Сцен. і постановка І.Савченка]: [Рец.] // Т.Г.Шевченко: Бібліографія л-ри про життя і творчість. 1839-1959. – К., 1963. – Т. 2. – С. 324-325, 333.

1068. [Рец. на кольоровий док.-худож. фільм вир-ва Київ. студії наук.-популярн. фільмів "Розповіді про Шевченка". 1964. Сценарій Л.Островської і Д.Копиці. Реж. Л.Островська: Один із авт. сцен. Д.Копиця – уродженець Вінниччини] // Т.Г.Шевченко: Бібліогр. ювілейн. л-ри. 1960-1964. – К., 1968. – С. 436-437.

Додаток

ВІННИЧАНИ – ЛАУРЕАТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРЕМІЇ УКРАЇНИ імені Тараса ШЕВЧЕНКА

 

Див. також розділи:

"Т.Шевченко в наукових працях земляків",

"Художні твори наших земляків про Т.Шевченка", "Музична Шевченкіана Вінниччини".

 

1069. Лабінський М.Г. Шевченківські лауреати. 1962-2001: Енцикл. довід. / Вступ. cл. І.М.Дзюби. – К.: Криниця, 2001. –696 с.: портр.

Із змісту: [Наші земляки – лауреати Національної премії України ім. Тараса Шевченка]:

ГрабовськийІгор Авксентійович : [1.VІІ.1934, м.Могилів-Подільський –5.VІІ.1992, м.Київ. Кінореж. За кінотрилогію "Радянська Україна.Роки боротьби й перемог", 1978 р.]. – С.113-114;

ГуменюкФеодосій Максимович : [6.ІХ.1941, с.Рибчинці Хмільниц. р-ну. Живописець і графік. За серію портр. іст. діячів: П.Сагайдачного, П.Полуботка,І.Мазепи, Марусі Чурай, Байди Вишневецького, С.Наливайка, І.Гонти, М.Залізняка, 1993 р.]. – С.119-120;

Гуцало Євген Пилипович : [14.І.1937, с.Старий Животів , тепер Новоживотів Оратів. р-ну – 4.VII.1995, м.Київ. Прозаїк, поет, публіцист, кінодраматург. За повість "Саййора", зб. оповід. "Пролетіли коні",1985 р.]. – С. 122-123;

Давидзон Яків Борисович : [27.ІІ.1912, смт Муровані Курилівці – 26.І.1998, м.Вустер США. Фотомитець. За фотокореспонденції, у яких відображено бойові подвиги і труд. діяльність співвітчизників, 1977 р.]. – С. 125-126;

Домінчен Климентій Якович: [25.ХІ(8.ХІІ).1907, с.Студена Піщан. р-ну – 6.ІІІ.1993, м.Київ. Комп. і дириг. За симфонію № 4 "Велика Вітчизняна", 1986 р.]. – С. 148;

Забаштанський Володимир Омелянович : [5.Х.1940, с.Браїлів. Жмерин. р-ну – 2.ХІІ.2001 р. Поет, пер. За зб. поезій "Запах далини", вірші в періодич. пресі, 1986 р.]. – С. 169-171;

Зарудний Микола Якович: [20.VІІІ.1921, с.Оріховець, тепер Сквир. р-ну Київ. обл. – 25.VІІІ.1991, Київ. Драматург. У співавторстві за виставу "Тил" у Львів. укр. драм. театрі ім. М.К.Заньковецької.] – С. 181-182;

Земляк Василь Сидорович : [Справж. прізв. Вацик; 23.V.1923, с.Конюшівка, тепер Липовец. р-ну – 17.ІІІ.1977, м.Київ. Письм., сценарист. За романи "Лебедина зграя", "Зелені млини",1978 р.]. – С. 187-189;

Керанчук Леонід Кирилович :[10.VІІІ.1931, с.Зятківці Гайсин. р-ну – 7.ІІІ.2000, м.Миколаїв.Будівельник. За участь у створенні Музею суднобудування і флоту в м.Миколаєві, 1981 р.]. – С. 230-231;

Кирилюк Євген Прохорович : [18.ІІІ.1902, Варшава – 24.VІ.1989, м.Київ. Літературознавець. У співавторстві за "Шевченківський словник" у 2-х т., 1980 р.]. – С.231-233;

Колесник Степан Павлович : [12.ІІ.1932, с.Мончинці Калинів. р-ну. Письм. і публіцист. За публіцист . повість "Обкрадені села" та ін. тв. про долю укр. села, 1992 р.]. – С. 247-248;

Кочерга Анатолій Іванович : [9.VІІ.1947, с.Самгородок Козятин. р-ну. Опер. співак. За створення партій в операх "Борис Годунов" М.Мусоргського, "Дон Карлос" Дж.Верді, "Милана" Г.Майбороди в Держ. акад. театрі опери та балету УРСР ім. Т.Г.Шевченка, 1989 р.]. – С. 273-274;

КочурГригорій Порфирович : [4(17).ХІ.1908, с.Феськівка, тепер Менського р-ну Чернігів. обл. – 15.ХІІ.1944, м.Київ. Пер., поет, літературознавець. За кн. перекладів "Друге відлуння", 1995 р.]. – С. 274-275;

Левада (повне прізвище – Косяк-Левада) Олександр Степанович : [13(26).ХІ.1909, с.Кривчунка, тепер Жашків. р-ну Черкас. обл. – 16.ХІІ.1995, м.Київ. У співавт. за худож.фільм "Родина Коцюбинських" на Київ. кіностудії ім. О.Довженка, 1971 р.]. –С. 292-294;

Мельничук Тарас Юрійович : [20.VІІІ.1938, с.Уторопи, тепер Косів. р-ну Івано-Франків. обл. – 29.ІІ.1995, Чернівці. Поет. За зб. поезій "Князь роси", 1992 р.]. – С. 342-345;

Міньківський Олександр Захарович : [13(26).ХІІ.1900, с.Сніжна Погребищ. р-ну. Хор. дириг., педагог. За концерт. прогр. 1966-1968 рр., 1969 р.]. – С. 351-352;

Муравський Павло Іванович : [17(30).VІІ.1914, с.Дмитрашківка Піщан. р-ну. хор. дириг. і педагог. За концерт. прогр. 1977-1978 рр., 1979 р.]. – С. 364-365;

Параджанов Сергій Йосипович : [9.І.1924,Тбілісі – 20.VІІ.1990, Єреван.Вірм. і укр. кінореж. У співавт.за худож. фільм "Тіні забутих предків", 1991 р.] – С. 414-418;

Собчук Микола Якович: [22.V.1934, с.Сальниця Хмільниц. р-ну – 20.І.2001, Черкаси. Архіт. У співавт. за Черкас. іст.-краєзн. музей, 1987р.]. – С. 503-504;

Стельмах Михайло Панасович:[11(24).V.1912, с.Дяківці Літин. р-ну–27.ІХ.1983, м.Київ. Прозаїк, поет, драматург. За роман "Чотири броди", 1981]. – С. 516-520;

Стус Василь Семенович : [8.І.1938, с.Рахнівка Гайсин. р-ну– 4.ХІ.1985, Кучино Перм. обл. Поет, пер., прозаїк, правозахисник. За зб. поезій "Дорога болю", 1991 р.). – С. 530-533;

Фролов Олександр Іванович : [11.Х.1944, Вінниця. Оператор, кінореж. У співавт. за повнометраж. наук.-попул. фільм "Зірка Вавилова", 1987 р.]. – С. 581-582;

Яворівський Володимир Олександрович :[11.Х.1942, с.Теклівка Крижопіл. р-ну. Прозаїк, публіцист. За худож.-докум. повість "Вічні Кортеліси", 1984 р.] – С. 655-657.

Яворський Анатолій Степанович : [10.Х.1931, м.Жмеринка. Інженер-гідротехнік. У співавт. За реставр. пам'ятки архіт. 18 ст. – Маріїн. палацу в м.Києві, 1983 р.]. –С. 657-658.

1070. На здобуття Національної премії України ім. Тараса Шевченка 2004 року: [Повідомл. Комітету з Нац. премії України ім. Тараса Шевченка про допушені твори і роботи до третього туру конкурсу, в т. ч. наших земляків: А.Гудими, М.Потупейка, Г.Чубач, А. Бурдейного, А.Чебикіна] // Уряд. кур'єр. – 2003. – 27 груд. – С. 8; Літ. Україна. – 2004. – 1 січ.

Іменний покажчик

А

Абліцов В. 308

Авраменко Г.М. 140, 198, 205, 232, 620, 626

Адамчук Г. 735

Аксаков С.Т. (329)

Александров Б. 1061

Андрійченко І. 1062

Андрійчук К. 780

Андрущенко В. 963

Анисимова В.П. (481)

Антонович В. 269

Антонюк Є. 270

Антонюк М. 781

Аркас М. 1043, 1044

 

Б

Бабенко І. 253

Бабишин С. 24, 25

Бабій Є.С. 937

Бабчук Є. 919

Багрій В. 882

Бажан М. (325)

Базилевич А. 906-910, (911)

Бальмен Я. (681)

Барабан Б. 914

Барабан В. 991

Барабан Л. 271-283

Барась Н. 958

Батретдінов О. 26

Бачинська Т.Д. 749

Белецкий П.А. 103

Беліна-Кенджицький Ю. (111, 114, 237), 240, 241, (242, 243)

Бєлінський В. (675)

Беляева Л.В. 384

Бережний М. 1064

Берко В. 882

Бистрицький А.А. (112, 117-121)

Бичко В. 972

Бібіков Д.Г. 20, 21

Білей Н. 27, 959

Білецький А.О. 625

Блажевич О.І. 237

Бондар М.П. 284

Бородін В.С. 99, 396, 627

Бортняк А. 285-287, (431), 585, 782-875, 882

Борщевський В. 288-298, 680, 1048

Бочкова В.Б. 205

Брандис Е. 125

Бранько Я. 256

Братащук Г.П. 75

Бугаєвич І. 301-306

Буглов М.Д. 173

Бурачек М. 307, (308-310), 912

Бурдейний А. (1070)

 

В

Ванжула О. 786

Ващук Ф.Т. 126

Вдовиченко С. 787

Венгеров Л.М. 311-313, 314

Венгжиновський А. (14, 237, 244-248)

Вертипорох В. 110

Верховлюк В. 388

Вір Дж. (423)

Вітковський В. 753, 754

Влад М. 755

Внучкова Л.І. 520, 525

Вовчок Марко (5, 15, 17, 99, 114, 115), 122-124, (125, 126-140), (557, 873)

Воловик В.П. 693

Воложенінов О. 1049

Волочай В.Г. 315

Волошка Г. 29

Воротіна Е.П. 938

 

Г

Габришин І. (913)

Гальчевський С. 30

Гаркави А.М. 174

Гете (475)

Гірник О. (784)

Глинська К. 903

Глинський І. 31, 71, 88, 238, 250, 316-318, 902, 949

Глова В. 788

Гнатюк Д. 755

Гнатюк М.П. 32, 89, 249, 695, 696

Гнатюк Н. 789-793, 882

Гоголь М. (200, 346 )

Головатюк П. 794, 882

Гонта І. (56, 95, 96 )

Гонько І.П. (936)

Горб Є. 903

Горбачук В.Т. 319

Гордійчук М. 547, 1031

Горішній А. 435, 956

Горобець М. 33-35, 149, 320, 682

Господаренко Л. 740

Гощинський С. (249-251)

Грабовський І.А. (1069)

Гребельський С. 117, 118

Гребінка Є. (555)

Грицай М.С. 109

Гришаєнко Н. 421

Гріга А. 36

Грінчак В. 321, 795-797

Грузман З. 322-326, 716

Гудзий А.К. 333

Гудзій М. 327-331, (332- 334)

Гудима А. 798, ( 1070)

Гуменюк Ф.М. (1069)

Гунченко Ю.Л. 384

Гуньовський І.М. 37, 697

Гуцало Є. 335, 799, 800, (1069)

 

Д

Давидзон Я.Б. (1069)

Давидовський Г.М. (969-971)

Дей О.І. 192

Денисов Ю. 808

Деркач Н.Н. 384

Дзира Я. 97

Дзюба Г.А. 970

Дзюба І.М. 1069

Дишленко П.І. 1033

Дідик М. 756

Дмитренко Ж. 801

Дмитренко О.М. 305, 500, 528

Дмитрук В. 802

Дмухновський С.Е. 79,101

Доленко М.Т. 336

Домінчен К. 972, 973, (974, 975, 1069)

Дорош В. (930), 934, (935)

Дорош М. 39, 803, 804

Дорошенко К. 337-357

Дорошенко О. 903

Дровозюк С. 358

Дума І.Г. 300

Дюженко Ю. 309, 912

Дьяков В.А. 264

 

Е

Енгельгардт В. (207)

 

Є

Єрмолаєв О. 805

Єрмоленко О. 150

Єрофеїв І. 359-361

 

Ж

Жовтіс А. 362-365

Жук А.К. 935

Жуковський В. (375)

Жур П.В. 38, (520)

Журавель О. 366

 

З

Забаштанський В.О. (109), 367, 806-808, (1069)

Завальний М. 809

Завальнюк К. 926

Загалило В. 982

Загрійчук А. 1055

Задорожна С.В. 109

Зайцев В.Й. 333

Залеський Б. (507, 523)

Залізняк М. (95, 96)

Зарудний М. 810, (1069)

Засенко О. 127

Захар’яш Є. 757, 758

Земляк В.С. (1069)

Зильберштейн Й.С. 257

Зінчук Л. Д. 603, 616

Зленко Г. 244, 245

Зорич О. 206

 

І

Івакін Ю.О. 413

Іваницька Н. 368

Іванов А. 1038

Іванов В.Ф. 977

Иванов Л.Д. 151

Іванова Л.О. 977

Івасюк І. 698

Іващук М. 118,

Ільєнко І. 219

Іофанов Д. 152

Іськова Н.О. 638

К

Кавун М. 41, 435

Каменюк М. 369, 736, 761, 811-813

Канівець Д. 1046

Кармалюк У. (13, 18, 74-78, 83-86)

Касіян М.І. 468

Касіяненко Г. 762

Касперт А.І. 1036

Катерного М. 42

Качура Я. 814

Керанчук Л.К (1069)

Кирилюк В. 763

Кирилюк Є.П. 98, (109), 370-381, (382-384), 401, 519, 646, (1069)

Кислий Ф.С. 377

Кізян О.І. 626

Кларк В. 141

Клопотовський І.П. (109, 111, 141-144)

Кобець В. 385-387, 741, 815, 816, 883

Коваленко О. 960

Ковальова Є. 388, 700

Ковальова П. 42

Ковальчук Г. 881

Коврига П. 905

Кодацька Л. 389-401

Койфман Е. 728

Козак В. 818

Козак І. 817

Козюк Є.І. 819

Кокуца К. 820-823

Колесник П. 195

Колесник С.П. (1069)

Колодій В. 824-827

Комар П. 737

Комиссарова М. (426)

Комишанченко М.П. 632

Коновалюк Ф. (867, 914-917)

Константинов М.В. (963)

Копиця Д. 402, 1068

Коржупова А. 403-405

Корецька В. 950

Корнієнко І. 1064

Корнілович О.О. (112)

Костенко А. 111

Костенко В.К. 305, 468, 500

Коструба М. 406

Косян В.Х. 527

Котляревський І. (646, 652)

Коцюба О. 164, 165

Коцюбинська І. 153

Коцюбинська М.Х. 407-421, 876

Коцюбинський М. (115), 145-148, (149-163), (557), 828

Коцюбинський Ю. 154

Кочерга А.І. (1069)

Кочур Г. 422-425, (557, 1069)

Кравець Г. 829

Кравченко Є. 1050

Красноштан Ю. 112

Красноштейн Ю. 119, 683

Кривонос Т.В. 426

Кривуца Н. 920

Кримський А. (539)

Крутікова Н.Є. 128, 129

Ксенчук В. 45

Кудряшов В. 356

Кундзіч О. 427

Куп’янський Й.Я. 155

Курашкевич К. 428, 830, 831, 989, 990

Курильова З. 46

Кухаренко Я. (148 )

Куцевол О. 429-431

Кучма Л.Д. 691

Кушнір Б.М. 72

Кушнір І. 233

Л

Лабінський М.Г. 432, 1069

Лазаренко В. 113, 246, 633, 699, 764, 832

Лазаренко К. 435, 730, 833

Лазюк Ф.М. (733)

Левада О. 433, 1065, 1066, (1069)

Левченко М. 156

Левчишин Б. 834

Левчишин Д. 835

Ленюк Л.Л. 220

Леонтович М. 976, (977, 978)

Леськів Б. 434, 435

Лисогорко О. 710

Литвин С. 836-840

Лісовий П.М. 47, 48, 130, 252, 438-451

Лобач-Жученко Б.Б. 131, 132

Лотоцький О.Г. 452, 453

Луків М. 841

Лунін Г. 979

Луценко А. 80

Лучак А.А. 174 а

Лучко А. 454

Лучук В. 175

Люборацькі (201)

 

М

Мазорчук Б. (915)

Мазурик В. 358

Мазуркевич О. 455-463, (464)

Маковійчук І. 465

Малицький К. 1022

Малишко А. 468

Маловський М.М. 918, (919, 920)

Марахов Г.І. 138, 142, 215, 247, 261, 634

Маркович О.П. (109, 114, 124, 164-168, 342)

Маркушевський П. 466-470

Мартусь В. 199

Марчук О. 719

Маслюк М.Г. (942-946)

Масляєв І.Т. 725, 765, 766, 947

Матійко Г.П. 207

Махінчук М. 951

Мацевич А.Ф. 842

Маюк Д. 724, 948

Медведєва І. 471

Медведик П. 208, 903

Мельниченко І. 720

Мельничук П.Н. 941

Мельничук Т.Ю. (1069)

Метельська Л. 472, 473

Миговський Я. 966

Микешин М. (360)

Мирний П. (553, 559, 561)

Михайлов М. 312, 969

Міньківський О.З. (1069)

Мірочник Б. 732

Мовчанюк В. 474-482

Мовчанюк Г. 483-487, 701

Мойсеїв І. 102

Мокрицький А.М. (496)

Морозова І. 974

Музиченко С. 209

Муравський П.І. (1069)

Мурашов М.Ф. 176

М’ястківський А. 843

 

Н

Нагірнер Е. 210

Назаренко Є. 50, 51

Назаренко Ю. 200, 488-493

Нарушевич В. 845

Насмінчук Г. 742

Наумова Н. 81

Нахлік Є.К. 82

Недзвідський А.В. 135, 157

Неділько В.Я. 109

Неділько Г.Я. 90, 109

Недоборовський З.Ф. 169, (170)

Некрасов М. (115), 171, 172, (173-189), 812, 846

Немченко В. 1037, 1051

Немченко Д. 980

Ненадкевич Є.О. (650)

Нитченко Д. 768

Ніколаєць О. 232

Ніщинський П. 981, (982-987)

Новаківський О. 921, 922

Новинський Л. 721

Новицький О. 973

Новікова Т.П. 158

Новицкий М. 357

Новофастівська К. 711

 

О

Околітенко Н. 211, 212

Олійник Б. 769

Олійник В.І. 221

Олійник В.У. 77,91

Омельченко В.І. 177

Опанасенко П. 848

Опанасюк Л. 770

Орел А. 703

Островська Л. 1068

Откидач О. 747

Очеретний В. 936

 

П

Павличко Д. 771

Павлюк А.Г. 924, 925

Пагиров Г. (851)

Падура Т. (252-255)

Паламарчук Г. 213, 234,

494-532, (533)

Панченко В.Ф. 849-852

Папаїка В. 988-990, (991)

Параджанов С.Й. (1069)

Парійський Є. 757, 758

Пархоменко А. 1024

Пархоменко Л. 1026

Пархоменко Л.О. 983

Пачовський Т.І. 259, 260

Пашковська-Рингач Н.В. 468

Пащенко І. 704

Пащенко О.С. 923, (924)

Перебийніс П. 853-855

Перепелюк В. 992-995, (996), 997

Петренко Н.Б. 314, 534

Петренко С. 535, 536

Петровська Н. 683

Петряев К.И. 468

Печений С. (947)

Пивоварський Л.Т. 222, 223

Пилинчук Р.Я. 255

Пилявець М.І. (948)

Пирогов М.І. 190, (191)

Підкова Іван (2, 97, 98 )

Пільгук І.І. 115, 229

Пінчук М. 718

Погребенник Ф.П. 23

Подільський Е. 52, 53

Подолинний А.М. 116, 239, 416, 421, 537, 538, 625, 885, 961, 1056

Полевой М. (19, 234)

Поляничко О.І. 527

Полянський О.А. 54

Поляруш Н. 539

Поповський В.Д. 540

Потупейко М. 541, 542, 1044, (1070)

Правдюк О.А. 543-547

Правдюки А.Є. і А.Г. (1032)

Пржецлавський К.Л. (256, 257)

Прилюк Д.М. 548, 549, 857, 1053

Присяжнюк М. 73, 550-562

Пскова А. 916

Пушик С. 739

Пушкін О. (444)

Пшук І.П. 55, 92, 712

 

Р

Рабенчук М. 859

Раєцький У.А. 1034

Регушевський Э. 563-565, 984

Рекрут Я. 56, 942, 952

Реп’ях С. 566, 567

Речмедін В. 568-571

Рєпніна В.М. (509)

Рильський М. 295, 1022

Робінсон А.Н. 333

Роговий О. 57, 58, 744

Ройзен М. 929-931

Романець О. 98

Романов М.Ф. 773

Руданський С. (115,192-198, 557, 873)

Руденко В. 738, 774, 775, 962

Руденко Л. 314

Руденко О.І. 534

Рудницький А. 59

Руппельд Е.А. 940

Руснак І.Є 573

Рябий М.В. 159, 574-576

 

С

Савченко В. 458

Савченко І. 1059, 1060, (1061-1067)

Савченко С. 577-579

Сак Л.Н. 103

Салига В. 214

Сасинович Е. 580

Сахно Ф. 306

Сваричевський А.В. 60-62, 106

Свенціцький П.З. 258, (259-262)

Свидницький А.П. (199-205)

Святелик В. 63, 235

Семенов К. 998, 999

Сергієнко Г.Я. 120

Середюк І. 703

Сиваченко М.Є. 202

Сидоренко В. 1041

Сидоренко Н. 627

Сиротюк М. 581, 879

Ситник А. 957

Сідак Н. 435

Сікорський Ю. 743

Скалецький Р. 1000-1003

Сліпуха С. (953, 954)

Слободинська Т.С. 582

Слоньовська О. 93

Сметанська М. 583-585

Собчук М.Я. (1069)

Совінський Л. (259, 263, 266)

Сокирко Л.Г. 224

Сорока В.Р. (481)

Сорокін Б. 265

Сохацька Є.І. 201

Сошенко І.М. (16, 111, 114,206-217)

Стадниченко Ю.І. 599

Старицький М.П. (94, 109), 218, (219-225), 860, 861

Стасюк М. 862

Стельмах М.П. 226, 227, (228-232), 863, 864

Степанченко Г. 1009

Степовий Я. 1004-1008, (1009, 1010)

Стеценко В. 1025

Стеценко К. 1011-1023, (1024-1028)

Стешенко І.І. (219)

Сторожук В. 865

Стрельбицький М.П. 586-590, 866-868, 883

Студецький М. 869-875

Стус В. 876, (1069)

Судак В.Е. 103, 104, 616

Суворов О.В. (19, 233-236 )

Суриков И. 1029

Сушицька В. (471)

 

Т

Танана Р. 733

Танцюра Г. 1035

Тараненко М. 133

Таранюк Є. 64

Тарасенко О. 1042

Тарахан-Береза З. 591

Тарновецький Л. 706

Тельнюк С. 592, 593

Телятникова С. 1047

Теплинський М. 178

Титаренко Н.А. 134

Тичина П. (323, 324, 326)

Тищенко В.І. 83-86

Тищук Т. 94

Тімм В.Ф. (510)

Ткаченко Ю.К. 95

Ткачов О. 877, 878

Ткачук М. 939

Ткачук П. 65-67, 705, 734, 904

Толстая Е.Ф. (513)

Толстой Л. (866)

Тонкоглас С. 930

Травушкин М.С. 144

Тростогон А. 105

Тулуб З. 879, 880, (881)

Тягульський В.В. 334, 684, 953

 

У

Уразовська Л. 1054

 

Ф

Федорченко Н. 746

Федотов Є. 1027

Федун В. 594

Федькович Ю. (192, 404, 405)

Фещак В.В. 96

Фещук Л. 595

Филипович П. 161

Філінюк А. 742

Фіщенко Н. 596

Франко І. (467, 636)

Фріч Й.В. (483-485, 487)

Фролов О.І. (1069)

Фурніка В. 597-609

 

Х

Халевич О. 538

Хмеленко Д. 954

Хоменко Б.В. 68, 69, 87, 100, 136, 140, 198, 205, 599, 601, 608, 610-625, (626), 985

 

Ц

Цеков Ю. 196

Церетелі А. (359)

Циганюк В.Ф. 738

Цимбалюк Є. 968

Цурупа О.І. 137

 

Ч

Чайковський П. 1029, 1030,

(1031)

Чалий Д.В. 179-181

Чалий М.К. (109, 111, 114), 217, (357, 613), 627-631, (632-635)

Чебикін А. (1070)

Чернишевський М.Г. 338

Чернишов А. 182

Чернишова Г.С. 638

Чернілевський С. 884

Чечот М.Т. 636, 637

Човганський Т. 468

Чорна Н.В. 638

Чорна Т. 162

Чубач Г. 885, (1070)

Чуковский К. 183

Чумак К.В. 525

 

Ш

Шабліовський Є.С. 184, 185

Шевченко Т.Г. 1-19

Шестопал О. 1002

Широцький К. 639, 640, (641, 642)

Шкварко І. 886

Шлапак Б. 887

Шовкопляс Г.М. 70

Шовкопляс І.Г. 70

Шпорта Я. (557), 888

Шрейнцер К.М. 301

Штейнман Б. 946

Штонь Г.М. 230

Шубравська М.М. 107

Шубравський В.Є. 109, (334), 380, 382, 384, 643-681, (682-685)

Шугайло Д. 913

Шульга І. 686, 687, (926)

Шум А. 889

Щепкін М.С. (361, 515)

 

Ю

Юхимович В. 890-899

Юшневський О.П. 112

Я

Яворівський В. 688, 689, (1069)

Яворський А.С. (1069)

Яворський Є. 986

Яковенко Т.В. 186, 690, 883, 900, 901

Яковлєва Л. (Полусмакова) (640, 790, 882)

Янчук Б. 902

ЗМІСТ

ВІД УКЛАДАЧІВ.

Хоменко Б. Шевченкіана Вінниччини

Поділля в творчості Т. Шевченка

Поезія

Проза

Фольклорні записи

Листи та записи у “Щоденнику”

Малюнки

Життя і творчість Т.Шевченка

Перебування Т.Шевченка на Поділлі

Про літературно-художню творчість Т.Шевченка, присвячену Поділлю

Т.Шевченко і наші земляки

Загальні матеріали

Т.Шевченко і польські письменники – наші земляки

Науковці-земляки про Т.Шевченка

Вшанування пам’яті Т.Шевченка на Вінниччині

Загальні питання

Шевченківське свято “В сім’ї вольній, новій” на Вінниччині 1991 року

Художні твори наших земляків про Т.Шевченка

Т.Шевченко в образотворчому, мистецтві та творчості народних митців Вінниччини

Пам’ятники Кобзарю на Вінниччині

Музична Шевченкіана Вінниччини

Творчість Т.Шевченка на професійній і самодіяльній сценах та кіномистецтві Вінниччини

Вінничани – лауреати Національної премії України імені Тараса Шевченка

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

 

 


 

 

Тарас Шевченко і Вінниччина

 

Біобібліографічний покажчик

 


Укладачі: Г.Авраменко, зав. відділом довідково-бібліогра- фічного та інформаційного обслуговування

 

О.Кізян, головний бібліограф

 

Б.Хоменко, професор Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського, кандидат філологічних наук

 

Автор вступної статті Б.Хоменко

 

Редагування М.Спиця, провідний редактор

 

Комп’ютерна верстка, оригінал-макет, дизайн Н.Спиця, зав. сектором редакційно- видавничої роботи

 

Відповідальний за випуск В.Циганюк, директор бібліотеки

 

 

 

Підписано до друку 20.01.04. Формат 60х84/16.

Папір офсет. Умовн.-друк. арк. 18. Тираж 150.

 

21100, Вінниця, Соборна 73.

Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва.

Тел. (043) 35-11-04.

Тарас Шевченко і Вінниччина


Управління культури Вінницької обласної державної адміністрації

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім.К.А.Тімірязєва

Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського

 

 

190-річчю від дня народження присвячується

 

Тарас Шевченко і Вінниччина

 

Біобібліографічний покажчик

 

 

Вінниця, 2004


 

УДК 82.09(477) (Шевченко)

ББК 91.9:83+83.3 (4УКР) 5-8 Шевченко

Ш 37

Тарас Шевченко і Вінниччина: Біобібліогр. покажч. / Уклад.: Г.Авраменко, О.Кізян, Б.Хоменко. Вступ. ст. "Шевченкіана Вінниччини" Б.Хоменка; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М.Коцюбинського. – Вінниця, 2004. – 107 с.

Покажчик "Тарас Шевченко і Вінниччина" є другим доповненим і переробленим виданням про зв'язки великого українського поета, художника і мислителя з нашим краєм та вшанування його пам'яті на Вінниччині.

Видання буде корисним науковцям, учителям, бібліотекарям, студентам, краєзнавцям, широкому загалу вінничан, яких цікавить дана тема.

© Вінницька державна обласна наукова

бібліотека ім. К.А.Тімірязєва

© Вінницький державний педагогічний університет ім.М.Коцюбинського

 

 

Від укладачів

Бібліографічний покажчик "Т. Шевченко і Вінниччина" є другим доповненим виданням про зв'язки великого українського поета, художника і мислителя з нашим краєм та вшанування його пам'яті на Вінниччині.

Тут подано відомості про лауреатів Національної премії України ім. Тараса Шевченка, чиє життя і діяльність пов'язані з Вінницькою областю.

До покажчика включено описи книжок, публікацій із збірників, періодичних видань, а також образотворчих, нотних та інших матеріалів. Для більшої інформативності в покажчику представлено поряд з документами з фондів ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва також матеріали, виявлені в бібліографічних джерелах шевченківської тематики, літописах Книжкової палати України тощо.

Дане видання значно розширене за рахунок публікацій по темі за 1991-2003 рр., а також знайдених ретроспек -тивних матеріалів. Переглянуто і частково змінено його структуру.

Матеріали у виданні систематизовані за розділами "Поділля в творчості Т.Шевченка", "Життя і творчість Т.Шевченка", "Вшанування пам'яті Т.Шевченка на Вінниччині". Як додаток подано розділ "Вінничани – лауреати Національної премії України імені Тараса Шевченка".

У розділі "Поділля в творчості Т. Шевченка" література розміщена за жанрами, в їхніх межах — за алфавітом назв. В інших розділах – у логічній послідовності та за алфавітом авторів, назв, персоналій.

Покажчик розрахований на науковців, учителів, бібліотекарів, краєзнавців, студентів, усіх, хто цікавиться зв'язками великого Кобзаря з нашим краєм.

На вичерпну повноту він не претендує. Відбір літератури закінчено 30 грудня 2003 року.