Таємниця живого слова Б. А. Буяльського : до 90-річчя від дня народження літературознавця і педагога

Рік видання: 2009

Місце зберігання: Сайт (електронне видання)

Управління культури і туризму Вінницької обласної державної адміністрації

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва

 

 

Таємниця живого слова Б. А. Буяльського

До 90-річчя від дня народження літературознавця і педагога

 

Бібліографічний список

 

Вінниця, 2009

 

 

ББК 91.9:83.3

Т 13

Таємниця живого слова Б.А. Буяльського : до 90-річчя від дня народж. літературознавця та педагога : бібліогр. список. / Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва; уклад.: Т.П. Кристофорова; ред. М.Г. Спиця; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця, 2009. – 11 с.

Довідково-бібліографічні матеріали списку “Таємниця живого слова Б.А. Буяльського” знайомлять читачів з викладацькою, науковою діяльністю відомого літературознавця, педагога, професора Болеслава Адамовича Буяльського, якому 1 серпня 2009 року виповнюється 90 років.

У бібліографічному списку представлені його основні літературознавчі наукові праці, методичні посібники, підручники, хрестоматії з української літератури, автором чи співавтором яких був Б.А. Буяльський. Подаються також його літературно-критичні нариси та статті, опубліковані на сторінках періодичних видань. Читач має змогу ознайомитись із джерельною базою публікацій про нього.

Видання розраховане на літературознавців, бібліотечних працівників, краєзнавців, освітян, студентів.

© Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва, 2009

 

 

Від укладача

Вінницька ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва підготувала до 90-річчя від дня народження відомого літературознавця, педагога, професора довідково-бібліографічне видання “Таємниця живого слова Б.А. Буяльського”.

Болеслав Адамович вищу освіту здобув у Вінницькому педагогічному інституті (нині ВДПУ імені Михайла Коцюбинського). З 1945 року працював у цьому ж інституті, викладав античну і зарубіжну літератури. Захистив кандидатську дисертацію “Творчість Марії Конопніцької”. 1961 йому присвоєно звання доцента. Протягом 1993-1997 рр. працював на кафедрі культури у ВНТУ, де отримав звання професора.

Буяльський відомий як дослідник творчості європейських письменників та методики вивчення української і російської літератури у школі, зокрема проблеми виразного читання художніх текстів та педагогічної майстерності учителя-словесника. Результатами його досліджень стали ряд методичних посібників та співавторство у складанні підручників і хрестоматій для 9 і 10 класів загальноосвітньої школи.

Відкриває видання вступна стаття доцента Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Б.В. Хоменка “Педагог, учений, порадник учителів”.

Видання містить бібліографічні описи творів Б. Буяльського, матеріали про життя та творчість, що систематизованні за розділами:

 1. Видання творів Болеслава Адамовича Буяльського
 2. Про літературознавця, вченого-філолога Б.А. Буяльського
 3. Довідкові видання

Перший розділ висвітлює наукову діяльність вченого-філолога. Література в ньому структурована за підрозділами, що вміщують основні праці та публікації в періодичних виданнях, збірниках. Другий – розкриває життєвий і творчий шлях Болеслава Адамовича. Третій – містить довідкові матеріали.

У межах розділів література систематизована в хронологічній послідовності.

Видання розраховане на науковців, учителів, бібліотекарів, краєзнавців та студентів.

 

Наша адреса:

21050, Вінниця, вул. Соборна, 73

Вінницька ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва

E-mail: admin@library.vn.ua

https://library.vn.ua

 

ПЕДАГОГ, УЧЕНИЙ, ПОРАДНИК УЧИТЕЛІВ

(До 90-річчя Б.А. Буяльського)

 

У степах України, на колишніх запорозьких землях, споконвіку витає дух козацької вольниці. Тому й народжує цей край людей мужніх і незалежних, котрі ні за яких обставин не втрачають почуття власної та громадянської гідності, схильні по-філософському осмислювати сенс буття й місце людини у світі. Гени національної вдачі, чи, як тепер кажуть, ментальності, передаються через віки й буревії історії.

Це стосується і нашого земляка, відомого в Україні та за її межами вченого-літературознавця і педагога Болеслава Адамовича Буяльського, якому виповнюється нині 90. Прийшов він у світ 1 серпня 1919 року в Єлисаветграді (з 1934 – Кіровоград). З юнацьких літ доля пов'язала Буяльського з містом над Бугом. Мабуть тут остаточно і склалися риси його характеру – непідробна простота, демократизм, висока інтелігентність. Завжди привітний, з почуттям гумору, тонкої іронії. При зустрічі пожартує, розповість свіжий анекдот, нерідко гострополітичного змісту. Подейкують, що автором не одного з тих влучних зразків мобільного жанру усної народної творчості був він сам...

Звичайно, уроки працьовитості, порядності, прагнення добра, справедливості засвоїв ще від батьків, від дитячого оточення. Ці морально-етичні принципи проніс через усе життя.

Після середньої школи обдарований юнак вступає 1938 року на мовно-літературний факультет Вінницького педагогічного інституту. Кращих викладачів було тоді репресовано і знищено. З яскравих постатей уціліли поодинокі, зокрема завідувач кафедри зарубіжного письменства Григорій Кочур. Лекції цього видатного вченого-літературознавця, поета і пе­рекладача, пізніше активного правозахисника, захопили вдумливого сту­дента. Г.П. Кочур став другом і порадником Буяльського на все життя. Райдужні мрії і плани знівечила радянсько-німецька війна. Романтично настроєному юнакові довелося пройти всі кола Дантового пекла, пізнати увесь трагізм рідного народу, кинутого у кривавий вир найжахливішої в історії людства бойні. По війні завершив вищу освіту в рідному інституті. У числі кращих випускників його залишили для викладацької роботи. Упродовж півстоліття читав Болеслав Адамович лекції з історії світового письменства. Робив це блискуче, здавалося просто, але з глибоким, щирим почуттям. Не було й тіні фальшивої патетики, пишномовства. Учив студентів мислити, аналізувати літературний твір у єдності змісту й форми, а саму літе­ратуру розуміти як рух ідей, як мистецтво, за висловом Тараса Шевченка, говорити правду неложними устами.

Численні вихованці Болеслава Адамовича із вдячністю згадують його уроки любові до художнього слова, високої моральності і громадянської чесності. Ось що пише, наприклад, учителька з Вінниці Тетяна Можаєва: “Не пригадую нудьги на лекціях. Пам'ятаю почуття захвату, які переповнювали мене, коли Учитель вів нас за собою в захоплюючу мандрівку всіма континентами. Антична література, література раннього середньовіччя та Відродження... Який тут багатющий матеріал для роздумів! Як образно, в особах подані були Данте і Рабле! Хто ще міг так захопити - думати, вчитуватися в текст, донести з глибини віків слово, яке було початком усього...”

Поряд з навчальною роботою Б. Буяльський розгорнув плідну науково-дослідницьку діяльність. Друкуватися почав 1951 року, а невдовзі захистив кандидатську дисертацію “Творчість Марії Конопніцької”. Високу оцінку здобули його літературно-критичний нарис про Г. Гейне, статті про Дж. Бокаччо, В. Шекспіра, Г. Фолдінга, Ж.-Ж.Руссо, Ч. Діккенса та інших класиків світової літератури. Багато уваги приділяв методиці вивчення літератури у школі, проблемам виразного читання текстів. Його перу належать методичний посібник “Вивчення творчості Василя Стефаника” (у співавторстві; 1954), кілька праць з виразного читання: “Поезія усного слова” (1969; 1990), “Искусство выразительного чтения” (1986) та інші. Плідним було його співавторство в укладанні підручників і хрестоматій для 9 і 10 класів. Він охоче виступав перед учителями з лекціями та консультаціями. “Неабияким ерудитом, тонким знавцем психології, законів і непомітних неозброєним оком нюансів педагогічної роботи” назвав Болеслава Адамовича один з його студентів, нині відомий український поет Станіслав Реп'ях.

Протягом 1993-1997рр. Болеслав Адамович працював на кафедрі історії та теорії культури Вінницького державного технічного університету. Йому було присвоєно заслужене звання професора.

Болеслав Адамович Буяльський вніс великий вклад в літературознавсво. Його ім’я і праці відомі далеко за межами Вінниччини і всієї України.

Борис ХОМЕНКО,

доцент Вінницького педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

 

 1. Видання творів Болеслава Адамовича Буяльського

1.1. Основні праці

 

Творчість Марії Конопніцької в 80-ті роки XIX ст. : [тематика та провідні ідеї] / Б.А. Буяльський // Наук. зап. : Вінниц. пед ін-т ім. М. Островського. – К, 1951 – Вип. 2. – С. 80-102.

Мова і художні особливості творів Марії Конопніцької / Б.А. Буяльський // Наук. зап. : Вінниц. пед ін-т ім. М. Островського. – К., 1954. – Вип. 3. – С. 109-120.

Українська література : підруч. для 9-го кл. серед. шк. / О.І. Білецький, О.К. Бабишкін, В.М. Борщевський, М.У. Походзіло, Б.А. Буяльський ; за ред. О.І. Білецького. – К.: Рад. шк., 1953. – 468 с.; 2-е вид. – 1954. – 479 с.; 3-є вид. – 1955. – 324 с.; 4-е вид. – 1957. – 323 с.; 5-е вид. – 1957. – 324 с.; 6-е вид. – 1958. – 340 с.; 7-е вид. – 1959. – 340 с.; 8-е вид. – 1960. – 340 с.

Українська література : підруч. для 10-го кл. серед. шк. / О.І. Білецький, О.К. Бабишкін, В.М. Борщевський, Б.А. Буяльський ; за ред. О.І. Білецького. – 9-е вид. – К.: Рад. шк., 1961. – 340 с.; 10-е вид. – 1962. – 359 с.; 11-е вид. – 1963. – 359 с.;12-е. вид. – 1964. – 375 с.; 13-е вид. – 1965. – 375 с.

Українська література : підруч. для 9-го кл. серед. шк. / О.І. Білецький, О.К. Бабишкін, В.М. Борщевський, Б.А. Буяльський ; за ред. О.І. Білецького. – 14-е вид. – К.: Рад. шк.,1966. – 343 с.; 15-е вид. – 1967. – 343 с.

Хрестоматія з української літератури : для 9 кл. серед. шк. / упоряд.: О.К. Бабишкін., В.М. Борщевський, Б.А. Буяльський та ін. – К.: Рад. шк., 1955. – 672 с.; 3-є вид. – 1957. – 682 с.; 4-е вид. – 1958. – 682 с.; 5-е вид. – 1959. – 682 с.; 6-е вид. – 1960. – 682 с.

Українська література : хрестоматія для 9 кл. серед. шк. / упоряд.: О.К. Бабишкін., В.М. Борщевський, Б.А. Буяльський та ін. – 7-е вид. – К.: Рад. шк., 1961. – 582 с.; 8-е вид. – 1962. – 582 с.; 9-е вид. – 1963. – 631 с.; 10-е вид. – 1964. – 631 с.

Борщевський, В.М. Вивчення творчості Василя Стефаника в школі / В.М. Бор-щевський, Б.А. Буяльський, М.Т. Чечот. – К.: Рад. шк., 1954. – 55 с.

Генрих Гейне / Б.А. Буяльський – Винница: Обл. кн.-газ. изд-во, 1956. – 20 с.

Изучение композиции произведения в 5-7 классах / Б.А. Буяльский. – Могилев-Подол., 1957. – 13 с.

Выразительное чтение : пособие для учителей 5-8 кл. / Б.А. Буяльский. – К., Рад. шк., 1963. – 132 с.

Українська література : хрестоматія для 9-10 кл. серед. шк. / упоряд.: О.К. Бабишкін., В.М. Борщевський, Б.А. Буяльський та ін. – 11-е вид. – К.: Рад. шк., 1965. – 631 с.

Українська література : підруч. для 9-го кл. серед. шк. / О.І. Білецький, В.М. Борщевський, Б.А. Буяльський ; за ред. О.І. Білецького. – 16-е. вид. – К.: Рад. шк., – 1968. – 343 с.; 17-е вид. – 1969. – 423 с.; 18-е вид. – 1970. – 423 с.; 19-е вид. – 1971. – 423 с.; 20-е вид. – 1972. – 424 с.; 21-е вид. – 1973. – 423 с.; 22-е вид. – 1974. – 423 с.; 23-є вид. – 1975. – 428 с.; 24-е вид. – 1976. – 428 с.; 25-е вид. – 1977. – 431 с.; 26-е вид. – 1978. – 342 с.; 27-е вид. – 1979. – 342 с.; 28-е вид. – 1980. – 344 с.; 29-е вид. – 1981. – 344 с.

Українська література : хрестоматія для 9 класу серед шк. / упоряд. О.К Бабишкін, В.М. Борщевський, Б.А. Буяльський. – 1-е вид. – К.: Рад. шк., 1968. – 480 с.; 15-е вид. – 1969. – 623 с; 16-е вид. – 1970. – 623 с.; 17-е вид. – 1971. – 623 с.

Поезія усного слова : Азбука виразн. читання : кн. для вчителя / Б.А. Буяльський. – К.: Рад. шк., 1969. – 264 с.; 2-ге вид., перероб. і доп. – 1990. – 255 с.

Курс на мастерство : Начала методики изучения л-ры : пособ. для учителя-словесника / Б.А.Буяльский. – К.: Рад. шк., 1970. – 206 с.; 2-е изд., перераб. и доп. – К.,1974. – 222 с.

Українська література : хрестоматія для 9 класу серед. шк. / упоряд. О.К. Бабишкін, Б.А. Буяльський. – 18-е вид. – К.: Рад. шк., – 1972. – 623 с.; 19-е вид. – 1973. – 607 с.; 20-е вид. – 1974. – 607 с.; 21-е вид. – 1975. – 607 с.; 22-е вид. – 1976. – 607 с.; 23-є вид. – 1977. – 637 с.; 24-е вид. – 1978. – 637 с.; 25-е вид. – 1980. – 655 с.; 26-е вид. – 1981. – 655 с.

Искусство выразительного чтения : кн. для учителя / Б.А. Буяльский. – М.: Просвещение, 1986. – 171 с.

Жертва і свідок більшовицького раю : Спогади про 1937-1940 роки / Б.А. Буяльський, О.М. Трачук. – Вінниця, 2000. – 95 с.           

Як ми спілкуємося : Мовлен. етикет укр. народу / Б.А. Буяльський. – Вінниця: Нова Книга, 2000. – 32 с.

Як ми спілкуємося : Мовлен. етикет укр. народу / Б.А. Буяльський, А.В. Оверчук. – Вінниця: ВЕЛЕС, 2001. – 96 с.

Поезія усного слова : метод. матеріал / Б.А. Буяльський. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. – 192 с.

Це чарівне спілкування : Мовлен. етикет укр. народу / Б.А. Буяльський, А.В. Оверчук. – Вінниця, 2005. – 20 с.

Трачук, Олексій Миколайович. Винним себе не визнав. Спогади про 1937-1940 роки / Олексій Трачук ; літ. запис, передм. та післямова Б. А. Буяльського. – Вид. 3-є, випр. і доп. – Вінниця, 2008. – 175 с.: фото.

 

1.2. Публікації Б.А. Буяльського в періодичних виданнях

 

Про виразне читання в 5-7 класах / Б.А. Буяльський // Л-ра в шк. – 1954. – № 6.

Генрік Ібсен : до 50-річчя з дня смерті / Б.А. Буяльський // Л-ра в шк. – 1956. – № 3. – С. 89-91.

Про підготовку вчителів літератури в педвузах /  Б.А. Буяльський, М.Т. Чечот // Л-ра в шк. – 1956. – № 5. – С. 33-38.

П'єр Жан Беранже / Б.А. Буяльський // Вітчизна. – 1957. – № 7. – С. 121.

Генрі Філдінг : до 250-річчя з дня народж. / Б.А. Буяльський // Л-ра в шк. – 1957. – № 2. – С. 90-92.           

Думки про естетичне виховання в школі / Б.А. Буяльський // Л-ра в шк. – 1957. – № 4. – С. 67-70.

Заучування напам'ять під час занять з літературного читання / Б.А. Буяльський // Л-ра в шк. – 1958. – № 3. – С. 55-59.

Некоторые вопросы выразительного чтения в 5-7 классах / Б.А. Буяльський // Докл. и сообщ. : Винниц. пед. ин-т, каф. рус. языка и л-ры. – Винница, 1959. – Вып. 9. – С. 9-35.

Про культуру поведінки / Б.А. Буяльський // Молодь України. – 1959. – 29 берез.

Марк Твен : до 125-річчя з дня народж. / Б.А. Буяльський // Л-ра в шк. – 1960. – № 5. – С. 90-91.

Марія Конопніцька / Б.А. Буяльський // Всесвіт. – 1960. –  № 10. – С. 129-130.

Борець проти рабства : до 150-річчя з дня народж. Бічер-Стоу / Б.А. Буяльський // Л-ра в шк. – 1961. – № 3. – С. 89-90.

Словник школяра : консультація / Б.А. Буяльський // Л-ра в шк. – 1961. – № 1. – С. 90-92.

Чарльз Діккенс : до 150-річчя з дня народж. / Б.А. Буяльський // Л-ра в шк. – 1962. – № 2. – С. 88-89.

Жан Жак Руссо : до 125-річчя з дня народж. / Б.А. Буяльський // Л-ра в шк. – 1962. – № 3. – С. 88-89.

Через сім століть : до 650-річчя з дня народж. Боккаччо / Б.А. Буяльський // Україна. – 1963. – № 4. – С. 8.

Гашек крокує по світу : до 80-річчя з дня народж. / Б.А. Буяльський // Україна. – 1963. – № 8. – С. 19.

Вільям Шекспір : до 400-річчя з дня народж. / Б.А. Буяльський  // Укр.  мова  та  л-ра в шк. – 1964. – № 3. – С. 89-91.

Кілька пропозицій : до обговор. пробл. формув. вчителя-словесника у вузі / Б.А. Буяльський, М.А. Тростогон // Укр. мова та л-ра в шк. – 1964. – № 12. – С. 76-77.

Прийоми роботи з виразного читання / Б.А. Буяльський // Укр. мова і л-ра в шк. – 1969. – № 4. – С. 43-50.

Фонозапись на уроке литературы / Б.А. Буяльський // Методика преподавания рус. языка и л-ры : респ. науч.-метод. сб. – 1971. – Вып. 6. – С. 36-45.

Поетичне слово і особистість : [краса слова на уроках л-ри] / Б. Буяльський // Укр. мова і л-ра в шк. – 2000. – №1. – С. 29-30.

Як ми спілкуємося: мовлен. етикет укр. народу / Б. Буяльський, А. Оверчук // Дир. шк. – 2002. – № 33,34. – С.14-15; № 35. – С.12-13; № 36. – 13-14.

Критично мислячий історик : [В.П. Воловик, проф. Вінниц. Держ. педагог. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського] / Б.А. Буяльський // Вінниччина: минуле і сьогодення : краєзн. дослідж. – Вінниця: ДП ДКФ. – 2005. – C. 16-17.

Він повернувся, щоб жити в пам'яті народній : [про поета В. Стуса, уродж. с. Рахнівка Гайсин. р-ну] / Б. Буяльський // Сл. педагога. – 2003. – Січ. (№ 1). – C. 1.

Про катів та їхні жертви / Б. Буяльський // Вітчизна. – 1996. – № 11-12. – С.138-139.

Рец.: Потупейко, М. У лабетах смерті : Роман-трагедія / М. Потупейко. – К.: Дніпро, 1994. – 572 с.

 

 1. Про літературознавця, вченого-філолога Б.А. Буяльського

 

Поезія усного слова : [про однойм. кн. Б.А. Буяльського] // Вінниц. правда. – 1970. – 15 трав. 

Потупейко, М. Як стати Демосфеном? : [про кн. Б.А. Буяльського з методики вираз. читання] / М. Потупейко // Комс. плем'я. – 1987. – 10 жовт.

Пастушенко, Л. Як стати красномовцем? : [кн. викл. Вінниц. пед. ін-ту Б.А. Буяльського про мистец. вираз. читання] / Л. Пастушенко // Рад. Україна. – 1987. – 27 жовт.

Юхимович, В. Класик педагогіки з Вінниці / В. Юхимович // Освіта – 1994. – 25 трав.

Хоменко, Б. Педагог, учений, порадник учителів : [до 80-річчя з дня народж. ученого-філолога, викл. пед. ін-ту (нині ун-ту) та проф. Вінниц. тех. ун-ту Б.А. Буяльського] / Б. Хоменко // Вінниц. газ. – 1999. – 31 лип. – С. 10.

Реп'ях, С. Ювілейний учень Григорія Кочура : [до 80-річчя з дня народж. Вінниц. літературозн., ученого-філолога] / С. Реп'ях // Літ. Україна. – 1999. – 16 верес. – С. 6.

Лиса, Л. Літературознавець і педагог : [до 85-річчя з дня народж. ученого-філолога] / Л. Лиса // Вінниц. газ. – 2004. – 30 лип. – С. 7.

Пастушенко, Л. Таємниця живого слова : [про нову кн. вінниц. літературозн. і педагога "Поезія усного слова" вид-ва "УНІВЕРСУМ-Вінниця"] / Л. Пастушенко // Подолія. – 2005. – 26 лип.

Купецька, І. Він навчає цінувати письменників : [про літературозн. Б.А. Буяльського] / І. Купецька // 20 хвилин. – 2006. – 13 жовт. – C. 15.

Стрельбицький, Михайло. Сонети-силуети : [поділ. галерея віршів про вінниц. письмен. В т. ч. вірш “Болеслав Буяльський”] / М. Стрельбицький // Вінниц. край. – 2008.№ 1. – С. 24-35.

 

3. Довідкові видання

 

Хоменко, Б.В. Болеслав Адамович Буяльський / Б.В. Хоменко // Знаменні і пам'ятні дати Вінниччини 1999 року : реком. бібліогр. довід. – Вінниця, 1998. – С. 51-52.

Хоменко, Б.В. Буяльський Болеслав Адамович / Б.В. Хоменко // З-над Божої ріки: літ. біобібліогр. слов. Вінниччини. – 2-е вид., перероб. і доп. – Вінниця, 2001. – С. 41-42.

Хоменко, Б.В. Буяльський Болеслав Адамович / Б.В. Хоменко // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2004. – Т. 3. – С. 683.

Болеслав Адамович Буяльський / уклад. Г.М. Авраменко; Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва // Знаменні і пам'ятні дати Вінниччини 2009 року : хронол. довід. – Вінниця, 2008. – С. 56-57.

 

Зміст

 

Від укладача

Борис Хоменко. Педагог, учений, порадник учителів

 1. Видання творів Буяльського Болеслава Адамовича

1.1. Основні праці

1.2. Публікації Б.А. Буяльського в періодичних виданнях

 1. Про літературознавця, вченого-філолога Б.А. Буяльського
 2. Довідкові видання

 

Таємниця живого слова

Б.А. Буяльського

До 90-річчя від дня народження літературознавця і педагога

 

Бібліографічний список

 

Укладач, комп’ютерний набір:                                                Т.П. Кристофорова

Вступна стаття                                                                     Б.В. Хоменко

Редактор                                                                                  М.Г. Спиця

 

Відповідальна за випуск                                                           Н.І. Морозова

Поділитися:

Таємниця живого слова Б. А. Буяльського


Управління культури і туризму Вінницької обласної державної адміністрації

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва

 

 

Таємниця живого слова Б. А. Буяльського

До 90-річчя від дня народження літературознавця і педагога

 

Бібліографічний список

 

Вінниця, 2009

 

 

ББК 91.9:83.3

Т 13

Таємниця живого слова Б.А. Буяльського : до 90-річчя від дня народж. літературознавця та педагога : бібліогр. список. / Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва; уклад.: Т.П. Кристофорова; ред. М.Г. Спиця; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця, 2009. – 11 с.

Довідково-бібліографічні матеріали списку “Таємниця живого слова Б.А. Буяльського” знайомлять читачів з викладацькою, науковою діяльністю відомого літературознавця, педагога, професора Болеслава Адамовича Буяльського, якому 1 серпня 2009 року виповнюється 90 років.

У бібліографічному списку представлені його основні літературознавчі наукові праці, методичні посібники, підручники, хрестоматії з української літератури, автором чи співавтором яких був Б.А. Буяльський. Подаються також його літературно-критичні нариси та статті, опубліковані на сторінках періодичних видань. Читач має змогу ознайомитись із джерельною базою публікацій про нього.

Видання розраховане на літературознавців, бібліотечних працівників, краєзнавців, освітян, студентів.

© Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва, 2009

 

 

Від укладача

Вінницька ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва підготувала до 90-річчя від дня народження відомого літературознавця, педагога, професора довідково-бібліографічне видання “Таємниця живого слова Б.А. Буяльського”.

Болеслав Адамович вищу освіту здобув у Вінницькому педагогічному інституті (нині ВДПУ імені Михайла Коцюбинського). З 1945 року працював у цьому ж інституті, викладав античну і зарубіжну літератури. Захистив кандидатську дисертацію “Творчість Марії Конопніцької”. 1961 йому присвоєно звання доцента. Протягом 1993-1997 рр. працював на кафедрі культури у ВНТУ, де отримав звання професора.

Буяльський відомий як дослідник творчості європейських письменників та методики вивчення української і російської літератури у школі, зокрема проблеми виразного читання художніх текстів та педагогічної майстерності учителя-словесника. Результатами його досліджень стали ряд методичних посібників та співавторство у складанні підручників і хрестоматій для 9 і 10 класів загальноосвітньої школи.

Відкриває видання вступна стаття доцента Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Б.В. Хоменка “Педагог, учений, порадник учителів”.

Видання містить бібліографічні описи творів Б. Буяльського, матеріали про життя та творчість, що систематизованні за розділами:

 1. Видання творів Болеслава Адамовича Буяльського
 2. Про літературознавця, вченого-філолога Б.А. Буяльського
 3. Довідкові видання

Перший розділ висвітлює наукову діяльність вченого-філолога. Література в ньому структурована за підрозділами, що вміщують основні праці та публікації в періодичних виданнях, збірниках. Другий – розкриває життєвий і творчий шлях Болеслава Адамовича. Третій – містить довідкові матеріали.

У межах розділів література систематизована в хронологічній послідовності.

Видання розраховане на науковців, учителів, бібліотекарів, краєзнавців та студентів.

 

Наша адреса:

21050, Вінниця, вул. Соборна, 73

Вінницька ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва

E-mail: admin@library.vn.ua

https://library.vn.ua

 

ПЕДАГОГ, УЧЕНИЙ, ПОРАДНИК УЧИТЕЛІВ

(До 90-річчя Б.А. Буяльського)

 

У степах України, на колишніх запорозьких землях, споконвіку витає дух козацької вольниці. Тому й народжує цей край людей мужніх і незалежних, котрі ні за яких обставин не втрачають почуття власної та громадянської гідності, схильні по-філософському осмислювати сенс буття й місце людини у світі. Гени національної вдачі, чи, як тепер кажуть, ментальності, передаються через віки й буревії історії.

Це стосується і нашого земляка, відомого в Україні та за її межами вченого-літературознавця і педагога Болеслава Адамовича Буяльського, якому виповнюється нині 90. Прийшов він у світ 1 серпня 1919 року в Єлисаветграді (з 1934 – Кіровоград). З юнацьких літ доля пов'язала Буяльського з містом над Бугом. Мабуть тут остаточно і склалися риси його характеру – непідробна простота, демократизм, висока інтелігентність. Завжди привітний, з почуттям гумору, тонкої іронії. При зустрічі пожартує, розповість свіжий анекдот, нерідко гострополітичного змісту. Подейкують, що автором не одного з тих влучних зразків мобільного жанру усної народної творчості був він сам...

Звичайно, уроки працьовитості, порядності, прагнення добра, справедливості засвоїв ще від батьків, від дитячого оточення. Ці морально-етичні принципи проніс через усе життя.

Після середньої школи обдарований юнак вступає 1938 року на мовно-літературний факультет Вінницького педагогічного інституту. Кращих викладачів було тоді репресовано і знищено. З яскравих постатей уціліли поодинокі, зокрема завідувач кафедри зарубіжного письменства Григорій Кочур. Лекції цього видатного вченого-літературознавця, поета і пе­рекладача, пізніше активного правозахисника, захопили вдумливого сту­дента. Г.П. Кочур став другом і порадником Буяльського на все життя. Райдужні мрії і плани знівечила радянсько-німецька війна. Романтично настроєному юнакові довелося пройти всі кола Дантового пекла, пізнати увесь трагізм рідного народу, кинутого у кривавий вир найжахливішої в історії людства бойні. По війні завершив вищу освіту в рідному інституті. У числі кращих випускників його залишили для викладацької роботи. Упродовж півстоліття читав Болеслав Адамович лекції з історії світового письменства. Робив це блискуче, здавалося просто, але з глибоким, щирим почуттям. Не було й тіні фальшивої патетики, пишномовства. Учив студентів мислити, аналізувати літературний твір у єдності змісту й форми, а саму літе­ратуру розуміти як рух ідей, як мистецтво, за висловом Тараса Шевченка, говорити правду неложними устами.

Численні вихованці Болеслава Адамовича із вдячністю згадують його уроки любові до художнього слова, високої моральності і громадянської чесності. Ось що пише, наприклад, учителька з Вінниці Тетяна Можаєва: “Не пригадую нудьги на лекціях. Пам'ятаю почуття захвату, які переповнювали мене, коли Учитель вів нас за собою в захоплюючу мандрівку всіма континентами. Антична література, література раннього середньовіччя та Відродження... Який тут багатющий матеріал для роздумів! Як образно, в особах подані були Данте і Рабле! Хто ще міг так захопити - думати, вчитуватися в текст, донести з глибини віків слово, яке було початком усього...”

Поряд з навчальною роботою Б. Буяльський розгорнув плідну науково-дослідницьку діяльність. Друкуватися почав 1951 року, а невдовзі захистив кандидатську дисертацію “Творчість Марії Конопніцької”. Високу оцінку здобули його літературно-критичний нарис про Г. Гейне, статті про Дж. Бокаччо, В. Шекспіра, Г. Фолдінга, Ж.-Ж.Руссо, Ч. Діккенса та інших класиків світової літератури. Багато уваги приділяв методиці вивчення літератури у школі, проблемам виразного читання текстів. Його перу належать методичний посібник “Вивчення творчості Василя Стефаника” (у співавторстві; 1954), кілька праць з виразного читання: “Поезія усного слова” (1969; 1990), “Искусство выразительного чтения” (1986) та інші. Плідним було його співавторство в укладанні підручників і хрестоматій для 9 і 10 класів. Він охоче виступав перед учителями з лекціями та консультаціями. “Неабияким ерудитом, тонким знавцем психології, законів і непомітних неозброєним оком нюансів педагогічної роботи” назвав Болеслава Адамовича один з його студентів, нині відомий український поет Станіслав Реп'ях.

Протягом 1993-1997рр. Болеслав Адамович працював на кафедрі історії та теорії культури Вінницького державного технічного університету. Йому було присвоєно заслужене звання професора.

Болеслав Адамович Буяльський вніс великий вклад в літературознавсво. Його ім’я і праці відомі далеко за межами Вінниччини і всієї України.

Борис ХОМЕНКО,

доцент Вінницького педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

 

 1. Видання творів Болеслава Адамовича Буяльського

1.1. Основні праці

 

Творчість Марії Конопніцької в 80-ті роки XIX ст. : [тематика та провідні ідеї] / Б.А. Буяльський // Наук. зап. : Вінниц. пед ін-т ім. М. Островського. – К, 1951 – Вип. 2. – С. 80-102.

Мова і художні особливості творів Марії Конопніцької / Б.А. Буяльський // Наук. зап. : Вінниц. пед ін-т ім. М. Островського. – К., 1954. – Вип. 3. – С. 109-120.

Українська література : підруч. для 9-го кл. серед. шк. / О.І. Білецький, О.К. Бабишкін, В.М. Борщевський, М.У. Походзіло, Б.А. Буяльський ; за ред. О.І. Білецького. – К.: Рад. шк., 1953. – 468 с.; 2-е вид. – 1954. – 479 с.; 3-є вид. – 1955. – 324 с.; 4-е вид. – 1957. – 323 с.; 5-е вид. – 1957. – 324 с.; 6-е вид. – 1958. – 340 с.; 7-е вид. – 1959. – 340 с.; 8-е вид. – 1960. – 340 с.

Українська література : підруч. для 10-го кл. серед. шк. / О.І. Білецький, О.К. Бабишкін, В.М. Борщевський, Б.А. Буяльський ; за ред. О.І. Білецького. – 9-е вид. – К.: Рад. шк., 1961. – 340 с.; 10-е вид. – 1962. – 359 с.; 11-е вид. – 1963. – 359 с.;12-е. вид. – 1964. – 375 с.; 13-е вид. – 1965. – 375 с.

Українська література : підруч. для 9-го кл. серед. шк. / О.І. Білецький, О.К. Бабишкін, В.М. Борщевський, Б.А. Буяльський ; за ред. О.І. Білецького. – 14-е вид. – К.: Рад. шк.,1966. – 343 с.; 15-е вид. – 1967. – 343 с.

Хрестоматія з української літератури : для 9 кл. серед. шк. / упоряд.: О.К. Бабишкін., В.М. Борщевський, Б.А. Буяльський та ін. – К.: Рад. шк., 1955. – 672 с.; 3-є вид. – 1957. – 682 с.; 4-е вид. – 1958. – 682 с.; 5-е вид. – 1959. – 682 с.; 6-е вид. – 1960. – 682 с.

Українська література : хрестоматія для 9 кл. серед. шк. / упоряд.: О.К. Бабишкін., В.М. Борщевський, Б.А. Буяльський та ін. – 7-е вид. – К.: Рад. шк., 1961. – 582 с.; 8-е вид. – 1962. – 582 с.; 9-е вид. – 1963. – 631 с.; 10-е вид. – 1964. – 631 с.

Борщевський, В.М. Вивчення творчості Василя Стефаника в школі / В.М. Бор-щевський, Б.А. Буяльський, М.Т. Чечот. – К.: Рад. шк., 1954. – 55 с.

Генрих Гейне / Б.А. Буяльський – Винница: Обл. кн.-газ. изд-во, 1956. – 20 с.

Изучение композиции произведения в 5-7 классах / Б.А. Буяльский. – Могилев-Подол., 1957. – 13 с.

Выразительное чтение : пособие для учителей 5-8 кл. / Б.А. Буяльский. – К., Рад. шк., 1963. – 132 с.

Українська література : хрестоматія для 9-10 кл. серед. шк. / упоряд.: О.К. Бабишкін., В.М. Борщевський, Б.А. Буяльський та ін. – 11-е вид. – К.: Рад. шк., 1965. – 631 с.

Українська література : підруч. для 9-го кл. серед. шк. / О.І. Білецький, В.М. Борщевський, Б.А. Буяльський ; за ред. О.І. Білецького. – 16-е. вид. – К.: Рад. шк., – 1968. – 343 с.; 17-е вид. – 1969. – 423 с.; 18-е вид. – 1970. – 423 с.; 19-е вид. – 1971. – 423 с.; 20-е вид. – 1972. – 424 с.; 21-е вид. – 1973. – 423 с.; 22-е вид. – 1974. – 423 с.; 23-є вид. – 1975. – 428 с.; 24-е вид. – 1976. – 428 с.; 25-е вид. – 1977. – 431 с.; 26-е вид. – 1978. – 342 с.; 27-е вид. – 1979. – 342 с.; 28-е вид. – 1980. – 344 с.; 29-е вид. – 1981. – 344 с.

Українська література : хрестоматія для 9 класу серед шк. / упоряд. О.К Бабишкін, В.М. Борщевський, Б.А. Буяльський. – 1-е вид. – К.: Рад. шк., 1968. – 480 с.; 15-е вид. – 1969. – 623 с; 16-е вид. – 1970. – 623 с.; 17-е вид. – 1971. – 623 с.

Поезія усного слова : Азбука виразн. читання : кн. для вчителя / Б.А. Буяльський. – К.: Рад. шк., 1969. – 264 с.; 2-ге вид., перероб. і доп. – 1990. – 255 с.

Курс на мастерство : Начала методики изучения л-ры : пособ. для учителя-словесника / Б.А.Буяльский. – К.: Рад. шк., 1970. – 206 с.; 2-е изд., перераб. и доп. – К.,1974. – 222 с.

Українська література : хрестоматія для 9 класу серед. шк. / упоряд. О.К. Бабишкін, Б.А. Буяльський. – 18-е вид. – К.: Рад. шк., – 1972. – 623 с.; 19-е вид. – 1973. – 607 с.; 20-е вид. – 1974. – 607 с.; 21-е вид. – 1975. – 607 с.; 22-е вид. – 1976. – 607 с.; 23-є вид. – 1977. – 637 с.; 24-е вид. – 1978. – 637 с.; 25-е вид. – 1980. – 655 с.; 26-е вид. – 1981. – 655 с.

Искусство выразительного чтения : кн. для учителя / Б.А. Буяльский. – М.: Просвещение, 1986. – 171 с.

Жертва і свідок більшовицького раю : Спогади про 1937-1940 роки / Б.А. Буяльський, О.М. Трачук. – Вінниця, 2000. – 95 с.           

Як ми спілкуємося : Мовлен. етикет укр. народу / Б.А. Буяльський. – Вінниця: Нова Книга, 2000. – 32 с.

Як ми спілкуємося : Мовлен. етикет укр. народу / Б.А. Буяльський, А.В. Оверчук. – Вінниця: ВЕЛЕС, 2001. – 96 с.

Поезія усного слова : метод. матеріал / Б.А. Буяльський. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. – 192 с.

Це чарівне спілкування : Мовлен. етикет укр. народу / Б.А. Буяльський, А.В. Оверчук. – Вінниця, 2005. – 20 с.

Трачук, Олексій Миколайович. Винним себе не визнав. Спогади про 1937-1940 роки / Олексій Трачук ; літ. запис, передм. та післямова Б. А. Буяльського. – Вид. 3-є, випр. і доп. – Вінниця, 2008. – 175 с.: фото.

 

1.2. Публікації Б.А. Буяльського в періодичних виданнях

 

Про виразне читання в 5-7 класах / Б.А. Буяльський // Л-ра в шк. – 1954. – № 6.

Генрік Ібсен : до 50-річчя з дня смерті / Б.А. Буяльський // Л-ра в шк. – 1956. – № 3. – С. 89-91.

Про підготовку вчителів літератури в педвузах /  Б.А. Буяльський, М.Т. Чечот // Л-ра в шк. – 1956. – № 5. – С. 33-38.

П'єр Жан Беранже / Б.А. Буяльський // Вітчизна. – 1957. – № 7. – С. 121.

Генрі Філдінг : до 250-річчя з дня народж. / Б.А. Буяльський // Л-ра в шк. – 1957. – № 2. – С. 90-92.           

Думки про естетичне виховання в школі / Б.А. Буяльський // Л-ра в шк. – 1957. – № 4. – С. 67-70.

Заучування напам'ять під час занять з літературного читання / Б.А. Буяльський // Л-ра в шк. – 1958. – № 3. – С. 55-59.

Некоторые вопросы выразительного чтения в 5-7 классах / Б.А. Буяльський // Докл. и сообщ. : Винниц. пед. ин-т, каф. рус. языка и л-ры. – Винница, 1959. – Вып. 9. – С. 9-35.

Про культуру поведінки / Б.А. Буяльський // Молодь України. – 1959. – 29 берез.

Марк Твен : до 125-річчя з дня народж. / Б.А. Буяльський // Л-ра в шк. – 1960. – № 5. – С. 90-91.

Марія Конопніцька / Б.А. Буяльський // Всесвіт. – 1960. –  № 10. – С. 129-130.

Борець проти рабства : до 150-річчя з дня народж. Бічер-Стоу / Б.А. Буяльський // Л-ра в шк. – 1961. – № 3. – С. 89-90.

Словник школяра : консультація / Б.А. Буяльський // Л-ра в шк. – 1961. – № 1. – С. 90-92.

Чарльз Діккенс : до 150-річчя з дня народж. / Б.А. Буяльський // Л-ра в шк. – 1962. – № 2. – С. 88-89.

Жан Жак Руссо : до 125-річчя з дня народж. / Б.А. Буяльський // Л-ра в шк. – 1962. – № 3. – С. 88-89.

Через сім століть : до 650-річчя з дня народж. Боккаччо / Б.А. Буяльський // Україна. – 1963. – № 4. – С. 8.

Гашек крокує по світу : до 80-річчя з дня народж. / Б.А. Буяльський // Україна. – 1963. – № 8. – С. 19.

Вільям Шекспір : до 400-річчя з дня народж. / Б.А. Буяльський  // Укр.  мова  та  л-ра в шк. – 1964. – № 3. – С. 89-91.

Кілька пропозицій : до обговор. пробл. формув. вчителя-словесника у вузі / Б.А. Буяльський, М.А. Тростогон // Укр. мова та л-ра в шк. – 1964. – № 12. – С. 76-77.

Прийоми роботи з виразного читання / Б.А. Буяльський // Укр. мова і л-ра в шк. – 1969. – № 4. – С. 43-50.

Фонозапись на уроке литературы / Б.А. Буяльський // Методика преподавания рус. языка и л-ры : респ. науч.-метод. сб. – 1971. – Вып. 6. – С. 36-45.

Поетичне слово і особистість : [краса слова на уроках л-ри] / Б. Буяльський // Укр. мова і л-ра в шк. – 2000. – №1. – С. 29-30.

Як ми спілкуємося: мовлен. етикет укр. народу / Б. Буяльський, А. Оверчук // Дир. шк. – 2002. – № 33,34. – С.14-15; № 35. – С.12-13; № 36. – 13-14.

Критично мислячий історик : [В.П. Воловик, проф. Вінниц. Держ. педагог. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського] / Б.А. Буяльський // Вінниччина: минуле і сьогодення : краєзн. дослідж. – Вінниця: ДП ДКФ. – 2005. – C. 16-17.

Він повернувся, щоб жити в пам'яті народній : [про поета В. Стуса, уродж. с. Рахнівка Гайсин. р-ну] / Б. Буяльський // Сл. педагога. – 2003. – Січ. (№ 1). – C. 1.

Про катів та їхні жертви / Б. Буяльський // Вітчизна. – 1996. – № 11-12. – С.138-139.

Рец.: Потупейко, М. У лабетах смерті : Роман-трагедія / М. Потупейко. – К.: Дніпро, 1994. – 572 с.

 

 1. Про літературознавця, вченого-філолога Б.А. Буяльського

 

Поезія усного слова : [про однойм. кн. Б.А. Буяльського] // Вінниц. правда. – 1970. – 15 трав. 

Потупейко, М. Як стати Демосфеном? : [про кн. Б.А. Буяльського з методики вираз. читання] / М. Потупейко // Комс. плем'я. – 1987. – 10 жовт.

Пастушенко, Л. Як стати красномовцем? : [кн. викл. Вінниц. пед. ін-ту Б.А. Буяльського про мистец. вираз. читання] / Л. Пастушенко // Рад. Україна. – 1987. – 27 жовт.

Юхимович, В. Класик педагогіки з Вінниці / В. Юхимович // Освіта – 1994. – 25 трав.

Хоменко, Б. Педагог, учений, порадник учителів : [до 80-річчя з дня народж. ученого-філолога, викл. пед. ін-ту (нині ун-ту) та проф. Вінниц. тех. ун-ту Б.А. Буяльського] / Б. Хоменко // Вінниц. газ. – 1999. – 31 лип. – С. 10.

Реп'ях, С. Ювілейний учень Григорія Кочура : [до 80-річчя з дня народж. Вінниц. літературозн., ученого-філолога] / С. Реп'ях // Літ. Україна. – 1999. – 16 верес. – С. 6.

Лиса, Л. Літературознавець і педагог : [до 85-річчя з дня народж. ученого-філолога] / Л. Лиса // Вінниц. газ. – 2004. – 30 лип. – С. 7.

Пастушенко, Л. Таємниця живого слова : [про нову кн. вінниц. літературозн. і педагога "Поезія усного слова" вид-ва "УНІВЕРСУМ-Вінниця"] / Л. Пастушенко // Подолія. – 2005. – 26 лип.

Купецька, І. Він навчає цінувати письменників : [про літературозн. Б.А. Буяльського] / І. Купецька // 20 хвилин. – 2006. – 13 жовт. – C. 15.

Стрельбицький, Михайло. Сонети-силуети : [поділ. галерея віршів про вінниц. письмен. В т. ч. вірш “Болеслав Буяльський”] / М. Стрельбицький // Вінниц. край. – 2008.№ 1. – С. 24-35.

 

3. Довідкові видання

 

Хоменко, Б.В. Болеслав Адамович Буяльський / Б.В. Хоменко // Знаменні і пам'ятні дати Вінниччини 1999 року : реком. бібліогр. довід. – Вінниця, 1998. – С. 51-52.

Хоменко, Б.В. Буяльський Болеслав Адамович / Б.В. Хоменко // З-над Божої ріки: літ. біобібліогр. слов. Вінниччини. – 2-е вид., перероб. і доп. – Вінниця, 2001. – С. 41-42.

Хоменко, Б.В. Буяльський Болеслав Адамович / Б.В. Хоменко // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2004. – Т. 3. – С. 683.

Болеслав Адамович Буяльський / уклад. Г.М. Авраменко; Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва // Знаменні і пам'ятні дати Вінниччини 2009 року : хронол. довід. – Вінниця, 2008. – С. 56-57.

 

Зміст

 

Від укладача

Борис Хоменко. Педагог, учений, порадник учителів

 1. Видання творів Буяльського Болеслава Адамовича

1.1. Основні праці

1.2. Публікації Б.А. Буяльського в періодичних виданнях

 1. Про літературознавця, вченого-філолога Б.А. Буяльського
 2. Довідкові видання

 

Таємниця живого слова

Б.А. Буяльського

До 90-річчя від дня народження літературознавця і педагога

 

Бібліографічний список

 

Укладач, комп’ютерний набір:                                                Т.П. Кристофорова

Вступна стаття                                                                     Б.В. Хоменко

Редактор                                                                                  М.Г. Спиця

 

Відповідальна за випуск                                                           Н.І. Морозова