«Світло землі Подільської…» ВОУНБ ім. К. А.Тімірязєва в публікаціях

Рік видання: 2007

Місце зберігання: Відділ краєзнавства

 

 Управління культури і туризму Вінницької обласної державної адміністрації

 Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім.К.А.Тімірязєва

 

 

Віковому ювілею

Вінницької ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва

присвячується

 

 

«Світло землі Подільської…»

ВОУНБ ім.К.А.Тімірязєва в публікаціях

(1907-2007)

 

(Бібліографічний покажчик)

 

 

Вінниця, 2007

 


 

ББК 91.9:78+78. 34(4УКР-4ВІН)я1

С 24

 

Світло землі Подільської«Світло землі Подільської…»: ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва в публікаціях (1907-2007): Бібліогр. покажч. / Уклад. О.С.Михайлюк; Ред.:  М.Г.Спиця; Відп. Н.І.Морозова; Вінниц. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2007. – 88 с.

 

Матеріали покажчика висвітлюють діяльність Бібліотеки з часів її заснування до сьогодення: труднощі щодо її відкриття, перші кроки становлення, характер роботи в післяреволюційний період, долю в роки воєнного лихоліття, нелегкі часи відбудови приміщення книгозбірні в післявоєнний період, вплив новітніх інформаційних технологій на розширення функцій та оптимізацію структури сучасної Бібліотеки, якісні зміни в інформаційному забезпеченні користувачів.

Видається з нагоди 100-літнього ювілею Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім.К.А.Тімірязєва.

Видання розраховане на широке коло читачів, працівників бібліотек та інших закладів культури, науковців, викладачів, культурологів, краєзнавців, журналістів, студентів та всіх тих, хто цікавиться історією ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва, її сьогоденням.

 

 

© Вінницька обласна універсальна наукова  бібліотека ім.К.А.Тімірязєва, 2007


 

Від укладача

Духовним храмом, визначним центром національних культур в регіоні з впевненістю можна назвати нині Вінницьку обласну універсальну наукову бібліотеку ім.К.А.Тімірязєва, яка, розпочавши свою роботу 2(15) лютого 1907 року, послідовно і гідно пройшла тернистий шлях в 100 років. За цей період вона зробила значний внесок у розвиток бібліотечної справи області та України.

Витязі культури, берегині слова і мови – працівники Бібліотеки донесли до нашого часу найдорогоцінніші скарби світового розуму і мудрості.

Сьогодні Бібліотека – це сучасний, технічно оснащений регіональний інформаційний центр з потужним книжковим фондом, що налічує біля 1 млн. документів і включає в себе книги, які є нині пам’ятками друку та писемності, сучасні видання, документи на електронних носіях інформації. Вона є депозитарієм краєзнавчої літератури. Щорічно до 40 тис. користувачів відвідують Бібліотеку і близько півмільона звертається до її ресурсів через веб-сайт.

Мета бібліографічного покажчика – через публікації показати діяльність та вагомі надбання Бібліотеки за період її функціонування. До покажчика включені статті із книг, публікації з періодичних видань. матеріали подані українською та російською мовами.

Бібліографічний опис здійснено за стандартами: «Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі». ДСТУ 3582-97, «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке». ГОСТ 7.12-93.

Якщо матеріал не мав заголовка, для розкриття змісту застосовувалися квадратні дужки з метою доповнення назви певної статті чи наведення інших важливих відомостей. Для повнішого розкриття публікацій, при необхідності, подавалися додаткові анотації, широко застосовувся аналітичний опис.

Матеріали розміщені в хронологічній послідовності, а у межах року вони подані за прізвищами авторів або за назвою статті чи будь-якого іншого документа, описаного за назвою, в алфавітному порядку.

Для полегшення пошуку необхідної інформації, зокрема вияв-лення матеріалу одного автора чи літератури про певну особу, видання доповнює «Іменний покажчик», де вказано номери відповідних бібліографічних описів; номерами, взятими в круглі дужки, позначено матеріали, присвячені тим чи іншим особам та їхнім працям.

Відбір матеріалу завершено 31.03.2007 р.

 

Поділитися:

Публiкацiї про Вiнницьку обласну унiверсвальну наукову бiблiотеку iм. К. А. Тiмiрязєва

за 1917-31.03.2007 рр.

Бiблiографiчний покажчик

 

Публiкацiї за 1917 - 1985 рр.

1917

1. Крашенников Л. Открытое письмо заведующим Гоголевской библиотекой: [Про стан установи] // Свобод. голос. – 1917. – 2 июня.

 

1919

2. Борис Робертович Фанстиль: [Повідомл. про смерть від сип. тифу зав. Гоголів. б-кою] // Шлях. – 1919. – 6 падолиста.

3. К делам библиотеки [ім.М.В.Гоголя] // Винниц. жизнь. – 1919. – 2 окт.

4. Некролог: [Б.Р.Фанстиль] // Шлях. – 1919. – 7 падолиста.

 

1920

5. [Графік роботи та послуги Гоголів. б-ки] // Вісті. – 1920. – 12 лют.

6. Хроника в Губполитпросвете: [Щодо наявності кн. в б-ці, їх комплектування та збереження] // Вісті. – 1920. – 3 квіт.

 

1923

7. Хроника: [Про перейменування б-ки ім.М.В.Гоголя в б-ку ім.К.А.Тімірязєва] // Рабоче-крестьян. газ. – 1923. – 20 нояб.

 

1924

8. Вінницька Центральна бібліотека ім.Тімірязєва: [Про її діяльність] // Червон. край. – 1924. – 13 листоп.

 

1925

9. Книжка наближається до робітника: [Нові форми обслуг. читачів б-ки] // Червон. край. – 1925. – 22 лют.

10. Протокол засідання президії Подільського губвикон-кому 17 березня 1925 р.: [Про роботу б-ки]. – Вінниця, 1925. – Ч. 73. – С. 5.

11. Стан губернської бібліотеки [ім.К.А.Тімірязєва] // Червон. край. – 1925. – 4 лют.

12. У Вінниці: [Б-ку ім.К.А.Тімірязєва запрошено до участі у Всеукр. з’їзді б-к, який мав відбутися у м.Харкові в 1926 р.] // Червон. край. – 1925. – 5 квіт.

 

1927

13. Хроніка: [20-річчя Вінниц. Центр. б-ки ім.К.А.Тімірязєва] // Червон. шлях. – 1927. – № 12. – C. 182.

 

1928

14. Семінар по перепідготовці бібліотекарів [в б-ці ім.К.А.Тімірязєва] // Робітн. газ. – 1928. – 6 верес.

15. Центральна бібліотека розгортає роботу // Робітн. газ. – 1928. – 28 лип.

 

1929

16. Бібліотеки й клуби в шевченківські дні: [Свят. заходи в б-ці] // Робітн. газ. – 1929. – 9 берез.

17. Книгоноша. По “пересувках” Центральної бібліотеки: [Нові форми роботи по обслуговуванню читачів] // Робітн. газ. – 1929. – 13 жовт.

18. Сергєєва К. Дещо з бібліотечно-гурткової роботи. До 3-річчя “ХТО”: [Діяльн. гуртків худож. та творч. оповід. при дит. від. Центр. б-ки ім К.А.Тімірязєва] // Робітн. газ. – 1929. – 3 лип.

 

1932

19. НКО УРСР вітає колектив бібліотеки [з нагоди її 25-річчя] // Більшовиц. правда. – 1932. – 6 листоп.

20. Ювілей Вінницької Центральної бібліотеки: [25-річчя з дня заснування] // Більшовиц. правда. – 1932. – 12 листоп.

 

1933

21. Літературний вечір в бібліотеці ім.Тімірязєва [З участю письм.: Л.Первомайського, В.Торіна, С.Голованівського, О.Копиленка] // Більшовиц. правда. – 1933. – 22 черв.

22. Уцехівська Н. Бібліотечна справа на Вінниччині: [Йдеться також про діяльн. колективу б-ки ім.К.А.Тімірязєва] // Б-ка у соц. буд-ві. – 1933. – № 9. – C. 47-49.

 

1934

23. Відкрити двері бібліотеки: [Критич. замітка про повіл. ремонт установи] // Більшовиц. правда. – 1934. – 12 верес.

24. Консультація з питань самоосвіти: [Орг. консульт. каб. при Вінниц. держ. обл. б-ці] // Більшовиц. правда. – 1934. – 4 берез.

25. Обласна бібліотека активно готується [до 17-річчя Жовтня] // Більшовиц. правда. – 1934. – 21 жовт.

26. [Повідомл. про проведення в обл. б-ці диспуту по роману І.Ле «Міжгір’я» з участю автора] // Більшовиц. правда. – 1934. – 5 верес.

27. [Про роботу гуртків по вивченню нім., фр. та англ. мов при обл. держ. б-ці. Із повідомл.] // Більшовиц. правда. – 1934. – 6 квіт.

 

1935

28. Будівництво центральної бібліотеки: [Добудова існуючого приміщення] // Більшовиц. правда. – 1935. – 17 жовт.

29. Вечори єврейської літератури [в обл. б-ці] // Більшовиц. правда. – 1935. – 1 січ.

30. Кін Ф. Культурний скарб [б-ки – її кн. фонд] // Більшовиц. правда. – 1935. – 4 берез.

31. Консультаційний кабінет [з питань агротехніки, сіл. госп-ва, мовознав., ін. л-ри при обл. б-ці ім.К.А.Тімірязєва] // Більшовиц. правда. – 1935. – 27 трав.

32. Макрушін І. Дві бібліотеки: [в т.ч. про обл. книгозбірню] // Б-ка у соц. буд-ві. – 1935. – № 7. – C. 57-60.

33. Напередодні міжнародного жіночого дня [в обл. б-ці влашт.кн. вист. – «Наші досягнення в соц. буд-ві та участь в ньому трудящої жінки»] // Більшовиц. правда. – 1935. – 4 берез.

34. Обласну бібліотеку премійовано [25 тис. крб. за зразк. роботу] // Більшовиц. правда. – 1935. – 10 лют.

35. Університет вихідного дня [відкрито при обл. книгозбірні] // Більшовиц. правда. – 1935. – 14 лют.

36. Цикл лекцій [організовує обл. бібл. установа. Із оголош.] // Більшовиц. правда. – 1935. – 27 лют.

 

1936

37. Зростає число читачів [в обл. б-ці] // Більшовиц. правда. – 1936. – 9 лип.

38. Книжкові скарби: [У 1936 р. в обл. книгозбірні було 300 тис. кн. і близько 15 тис. читачів.] // Більшовиц. правда. – 1936. – 18 листоп.

39. Кровицкая А. Библиотеки Украины на подъеме: [В т.ч. Вінниц. обл. б-ка. Аналізується її план роботи] // Крас. библиотекарь. – 1936. – № 8. – C. 10-13.

40. Макрушін І. Бібліографія і консультація у Вінницькій обласній бібліотеці: [Заст. дир.б-ки про досвід її роботи] // Б-ка у соц. буд-ві. – 1936. – № 3. – C. 30-32.

41. Макрушін І. Досвід роботи з читачами-заочниками [в обл. б-ці] // Б-ка у соц. буд-ві. – 1936. – № 2. – C. 27-31.

42. Макрушин И. Опыт обслуживания читателей-заочников // Крас. библиотекарь. – 1936. – № 4. – C. 61-63.

43. Обласна бібліотека в новому будинку: [Добудовано трьохповерх. приміщення] // Більшовиц. правда. – 1936. – 3 квіт.

44. Фарбер Б., Макрушин И. Опыт работы Винницкой государственной областной библиотеки // Крас. библиоте-карь. – 1936. – № 8. – C. 48-55.

 

1937

45. Відзначення роковин з дня смерті М.Горького [в обл. держ. б-ці ім.К.А.Тімірязєва] // Більшовиц. правда. – 1937. – 9 черв.

46. Гольдман А. На Пушкінській виставці [в чит. залі книгозбірні] // Більшовиц. правда. – 1937. – 16 лют.

47. Гоман А. Бібліотечна справа в ненадійних руках: [Про незадовільну роботу б-к області, в т.ч. обл. б-ки ім.К.А.Тімірязєва] // Більшовиц. правда. – 1937. – 20 верес.

48. Зростає попит на книжки іноземними мовами: [Діяльн. гуртків інозем. мов при обл. б-ці] // Більшовиц. правда. – 1937. – 12 трав.

49. Новозбудована обласна державна бібліотека у м.Вінниці: [Фото] // Більшовиц. правда. – 1937. – 10 листоп.

50. Обласна бібліотека – до великої річниці [20-річчя Жовтня] // Більшовиц. правда. – 1937. – 24 верес.

51. У бібліотеках: [На 1 січ. 1937 р. обл. б-ка мала 13 тис. читачів. Із повідомл.] // Більшовиц. правда. – 1937. – 11 трав.

 

1938

52. Обласна бібліотека ім.Тімірязєва: [Чл. гуртка фр. мови. Фото] // Соц. культура. – 1938. – № 6. – C. 68.

 

1940

53. Вінницька державна обласна бібліотека ім.Тімірязєва: [Рекл.: чит. зали, фонд, гуртки, бібліогр. тощо] // Радянська Україна: Довід. – К., 1940. – С. 436.

 

1945

54. Венгеров Л. Вогнище культури: [Обл. б-ка ім.К.А.Тімірязєва після визволення від нім. окупантів] // Вінниц. правда. – 1945. – 1 серп.

55. Духовна Л. Обласна бібліотека: [Кн. фонд, к-сть читачів та книговидача в 1945 р.] // Вінниц. правда. – 1945. – 12 верес.

 

1946

56. Біленко Д. В обласній бібліотеці: [Про роботу бібліогр. від.] // Вінниц. правда. – 1946. – 28 квіт.

57. Богорідов І. Лекції в бібліотеці [ім.К.А.Тімірязєва] // Вінниц. правда. – 1946. – 19 трав.

58. Ткаленко А. Література для сільських бібліотек [передана із фондів обл. книгозбірні] // Вінниц. правда. – 1946. – 6 жовт.

 

1948

59. В бібліотеках області: [Про метод. секцію обл. б-ки ім.К.А.Тімірязєва] // Вінниц. правда. – 1948. – 6 берез.

60. В обласній бібліотеці: [Захід до 100-річчя ”Маніфесту Комуністичної партії”] // Вінниц. правда. – 1948. – 13 лют. – C. 3.

61. Заочний абонемент для практиків-мічурінців [є в обл. б-ці] // Вінниц. правда. – 1948. – 26 жовт.

62. Книжкова виставка [до Дня більшов. преси в обл. б-ці ім.К.А.Тімірязєва] // Вінниц. правда. – 1948. – 5 трав.

63. Книжку – до читача: [Обмінні пункти книгозбірні. Діяльн. колективу] // Вінниц. правда. – 1948. – 20 черв.

64. Концерти, виставки, зустрічі [в міськ. парку. Про масову роботу філії обл. б-ки] // Вінниц. правда. – 1948. – 26 черв.

65. Островська М. Заочний абонемент [обл. б-ки ім.К.А.Тімірязєва] // Вінниц. правда. – 1948. – 28 груд.

66. Рідкісні документи [обл. книгозбірні] // Вінниц. правда. – 1948. – 14 груд.

67. Хмелівський М. В обласній бібліотеці [відзначено 100-річчя з дня смерті В.Г.Бєлінського – рос. революціонера-демократа] // Вінниц. правда. – 1948. – 6 черв.

68. Яковенко І. Обласній бібліотеці – 40 років: [Інформ. з нагоди ювілею] // Вінниц. правда. – 1948. – 1 лют.

 

1949

69. Метов Л. Про обласну бібліотеку ім.Тімірязєва [велику, корисну її роботу по просуванню кн. в маси] // Вінниц. правда. – 1949. – 27 лют.

70. Пушкінські дні в республіці: [В т.ч. в б-ці ім.К.А.Тімірязєва] // Літ. газ. – 1949. – 2 черв.

 

1950

71. Міжбібліотечний абонемент [обл. б-ки] // Вінниц. правда. – 1950. – 23 трав.

 

1951

72. Літературні вечори [в обл. книгозбірні] // Вінниц. правда. – 1951. – 10 квіт.

 

1953

73. Рідкісні видання: [Про кн. вист. до 75-річчя з дня смерті М.О.Некрасова в обл. б-ці ім.К.А.Тімірязєва] // Вінниц. правда. – 1953. – 9 січ.

 

1955

74. Открылась областная библиотека в Виннице: Информ.: [Відновлення роботи у відбудов. приміщенні] // Правда Украины. – 1955. – 13 нояб.

75. Шахнюк В. Хороший початок: [Рец. на інформ. лист з досвіду роботи б-к обл., в т.ч. б-ки ім.К.А.Тімірязєва] // Вінниц. правда. – 1955. – 21 жовт.

 

1956

76. Обласна бібліотека ім.К.А.Тімірязєва: [Фото] // Соц. культура. – 1956. – № 1. – C. 24.     

 

1957

77. [В чит. залі книгозбірні. Фото] // Вінниц. правда. – 1957. – 8 лют.

78. Гайдученко П. Про роботу заочного абонементу // Вінниц. правда. – 1957. – 2 лют.

79. Погорєлов Й. Щороку – 30 тисяч нових книг [надходить до фонду обл. б-ки] // Вінниц. правда. – 1957. – 20 жовт.

80. Селецька Л. В обласній бібліотеці: [Діяльн. колективу] // Вінниц. правда. – 1957. – 24 берез.

81. Філіповський І., Погорєлов Й. Славний шлях: [50-річчя обл. б-ки ім.К.А.Тімірязєва] // Соц. культура. – 1957. – № 10. – C. 31-32.

82. [Фото чит. зали книгозбірні] // Вінниц. правда. – 1957. – 8 лют.

83. Чепурний П. Міжобласний огляд бібліотечних плакатів [відбувся в наук. б-ці ім. М.О.Горького м.Одеси з участю обл. б-ки ім.К.А.Тімірязєва ] // Соц. культура. – 1957. – № 5. – C. 31.

 

1958

84. Брянський М. Встреча с героями книги [Д.М.Медведєва «На берегах Южного Буга» відбулася в обл. б-ці] // Лит. газ. – 1958. – 4 февр.

85. Вінницька обласна бібліотека ім.К.А.Тімірязєва: Найкрупніші бібліотеки республіки // Рад. культура. – 1958. – 26 січ.

86. Гавриш М. Старовинні видання книг: [Збереження та використ. л-ри обл. б-ки ім.К.А.Тімірязєва] // Рад. Україна. – 1958. – 29 серп.

87. Гайовий М. Книги далекого минулого [із фондів книгозбірні] // Вінниц. правда. – 1958. – 15 черв.

88. Горб Є. Славний ювілей [б-ки. 50-річчя з часу заснування] // Вінниц. правда. – 1958. – 1 лют.

89. Город чествует библиотеку [обл. ім.К.А.Тімірязєва] // Сов. культура. – 1958. – 10 апр.

90. Рассказывают участники подполья: [В обл. б-ці відбулася чит. конф. по кн. Д.М.Медведєва «На берегах Южного Буга»] // Правда Украины. – 1958. – 5 февр.

91. Смагло Г. Винницкой областной библиотеке – 50 лет: [Заст. дир. про життєдіяльн. установи. Є фото] // Библиотекарь. – 1958. – № 1. – C. 33-34.

 

1959

92. Багатства бібліотек – народові: [В т.ч. про роботу обл. б-ки ім.К.А.Тімірязєва] // Вінниц. правда. – 1959. – 27 листоп.

93. [Діяльн. Вінниц. обл. б-ки ім.К.А.Тімірязєва] // Куль-турне будівництво на Вінниччині в роки Радянської влади. – Вінниця, 1959. – С. 16.

94. Рідкісний рукопис [О.М.Радіщева «Путешествие из Петербурга в Москву». Із фондів книгозбірні] // Ленін. плем’я. – 1959. – 30 серп.

 

1960

95. [Буд-во Вінниц. міськ. публіч. б-ки ім.М.В.Гоголя] // Вінницький обласний державний архів: Путівник / Упорядкув.: А.Г.Бабенко, С.А.Вініковецький, В.П.Воловик. – Вінниця, 1960. – С. 29.

96. Вільчинська С. Ювілей улюбленої книги народу: [Про “Кобзар” Т.Г.Шевченка – вид. 1878 р., що зберігається у фондах книгозбірні // Ленін. плем’я. – 1960. – 13 берез. 

97. Гавриш М. Так були врятовані твори вождя: [Про Н.О.Борщевську – ст. бібліотекаря обл. б-ки ім.К.А.Тімірязєва] // Рад. Україна. – 1960. – 27 берез.

98. Смагло Г. Важливий засіб поліпшення обслуго-вування читачів: [Заст. дир. обл. б-ки ім.К.А.Тімірязєва про досвід роботи установи] // Відкритий доступ до книжкових фондів. – К, 1960. – C. 3-12.

99. Смагло Г. Робота бібліотек з пресою: [З досвіду діяльн. фахівців установи] // Соц. культура. – 1960. – № 5. – C. 32.

 

1961

100. Горев М. Вивчають мистецтво: [Комс.-молодіж. ун-т культури при обл. б-ці] // Вінниц. правда. – 1961. – 21 лип.

101. Постійна виставка історії книги [до уваги читачів Вінниц. обл. б-ки] // Рад. Україна. – 1961. – 16 лип.

102. Смагло Г. Кожній бібліотеці – такий плакат [«Чому вони стали атеїстами» пропонує виготовити заст. дир. обл. б-ки ім.К.А.Тімірязєва] // Соц. культура. – 1961. – №2. – C. 30.

 

1962

103. Смагло Г. Реліквії славної епохи: [Про кн. із бібл. фондів до 150-річчя Бородін. битви] // Вінниц. правда. – 1962. – 5 верес.

104. Філіповський І. Натхненне слово правди: [Дир. обл. б-ки ім.К.А.Тімірязєва про метод. допомогу б-кам обл. в пропаганді матеріалів ХХІІ з’їзду КПРС ] // Соц. культура. – 1962. – № 1. – C. 33-34.

105. [Чит. зал Вінниц. обл. б-ки ім.К.А.Тімірязєва. Фото] // Рад. освіта. – 1962. – 13 лют.

 

1963

106. Бех М. Огляд краєзнавчих плакатів // Соц. культура. – 1963. – № 4. – C. 40.

107. [Інформація про конкурс на кращий плакат по пропаганді краєзн. л-ри у Вінниц. обл. б-ці ім.К.А.Тімірязєва] // Друг читача. – 1963. – 10 серп.

108. Лучко А.Й. Поетове багатство: [До 150-річчя з дня народж. Т.Г.Шевченка, зокрема про дореволюц. вид. його творів в фондах установи] // Вінниц. правда. – 1963. – 12 груд.

109. Мельниченко І., Лучко А. Для романтиків: [Кн. вист. про космос] // Вінниц. правда. – 1963. – 16 трав.

110. Смагло Г.К. В теорії та практиці: [Про пробл. комплектування кн. фондів] // Рад. культура. – 1963. – 26 груд.

111. Смагло Г., Лучко А. Поглиблюємо знання бібліотекарів: [Метод. робота б-ки] // Соц. культура. – 1963. – № 5. – C. 33-34.

112. Чорний О. Спрага: [Нарис про бойові подвиги колиш. сержанта Г.К.Смагла] // Вінниц. правда. – 1963. – 31 берез.

 

1964

113.  Лучко А. Досвід новаторів – всім: [Рец. щодо вид. «Маяки Вінниччини» – сер. плакатів про Героїв Соц. Праці] // Рад. культура. – 1964. – 2 серп.

114. Смагло Г. За спільним накресленням: [Про діяльн. обл. та сіл. б-к Вінниччини, за єдиними планами пропаганди досягнень с.-г. науки і досвіду її передовиків] // Соц. культура. – 1964. – № 8. – C. 29-30.

115. Смагло Г.К. У бібліотеці: [Перші вид. творів С.Руданського в фондах установи] // Вінниц. правда. – 1964. – 7 січ.

 

1965

116. Книги, що пережили віки: [Стародруки та рідкісні вид. обл. б-ки] // Робітн. газ. – 1965. – 20 жовт.

117. Лучко А. Циркулярна повідь: Турботи бібліотекаря: [Про метод. каб. обл. б-ки ім. К.А.Тімірязєва] // Рад. культура. – 1965. – 18 берез.

118. Лучко А. Якщо взятися дружно: Про координацію та кооперування підготовки бібліогр. матеріалів // Соц. культура. – 1965. – № 3. – C. 36-37.

119. Мельник Н. Подвиги наших земляків: [Огляд л-ри в чит. залі обл. б-ки] // Вінниц. правда. – 1965. – 15 верес.

120. Миколаєнко М. Знайомтесь: старожили Тімірязєв-ської [б-ки. Про вист. стародруків] // Вінниц. правда. – 1965. – 29 верес.

 

1966

121. Верник Л. Скарбниця знань: [Про метод. роботу обл. наук. б-ки] // Вінниц. правда. – 1966. – 25 лют.

122. Лучко А. Коли ти володар книги: [Нотатки бібліотекаря] // Вінниц. правда. – 1966. – 11 берез.

123. Лучко А.Й. Соединяя теорию с практикой: [Діяльн. ун-ту бібл. працівників м.Вінниці] // Библиотекарь. – 1966. – № 12. – C. 48-49.

124. Лучко А.Й. З усіх республік: [Щодо респ. наук.-практ. конф. бібл. працівників на Вінниччині] // Вінниц. правда. – 1966. – 26 черв.

125. Лучко А.Й. Професія і покликання: Роздуми про фах бібліотекаря // Соц. культура. – 1966. – № 1. – C. 34-35.

126. Лучко А. Трудове виховання молоді: [З досвіду б-к обл.] // Нові книги УРСР. – 1966. – № 35. – C. 18-22.

127. Лучко А. Щоб дружний з книгою був хлібороб: [Консультація щодо комплектування і пропаганди с.-г. л-ри] // Нові книги УРСР. – 1966. – № 22. – C. 20-24.

128. Мілнер Л. Бібліотека – любителям мистецтва: [Діяльн. нотно-муз. від.] // Культура і життя. – 1966. – 23 січ.

129. [Про звіт обласної бібліотеки ім.К.А.Тімірязєва перед читачами. Із повідомл.] // Вінниц. правда. – 1966. – 25 берез.

 

1967

130. Вінницька обласна бібліотека ім.К.А.Тімірязєва. У читальному залі: [Фото] // Рад. Україна. – 1967. – 15 січ.

131. День добрий, подолянки!: [Про К.Ф.Жукову, колиш. працівника обл. б-ки] // Вінниц. правда. – 1967. – 8 берез.

132. Зельдич М. Читачам зручніше: [Інформ. робота абонемента обл. книгозбірні] // Культура і життя. – 1967. – 19 берез.

133. Лучко А. Крилаті вісники бурі: [Кн. фонди обл. наук. б-ки ім.К.А.Тімірязєва] // Вінниц. правда. – 1967. – 7 січ.

134. Пащенко М. Балада про комуніста [К.Ф.Жукову] // Робітн. газ. – 1967. – 27 черв.

135. Пісня й труд поруч ідуть: [Про «Пісню Кузьминських п’ятисотинець», вид. обл. б-ки 1935 року] // Вінниц. правда. – 1967. – 20 черв.

136. Премії за кращі матеріали 1966 року: [Ред. журн. “Соц. культура” відзначила А.Й.Лучка – зав. метод. від. обл. наук. б-ки ім.К.А.Тімірязєва за ст. «Професія і покликання»] // Соц. культура. – 1967. – №1. – C. 45.

137. Сахневич Л. Є така мирна професія: [Про дир. обл. наук. б-ки ім.К.А.Тімірязєва І.М.Філіповського – Героя Рад. Союзу] // Вінниц. правда. – 1967. – 5 жовт.

138. Сахневич Л. У бій повів бібліотекар [І.М.Філіповський] // Культура і життя. – 1967. – 12 листоп.

139. Світло землі Подільської: [Привітання О.Богомольця, президента АН УРСР, колективу б-ки у зв’язку з її 25-річчям] // Сонце над Бугом – О., 1967. – C. 133-134.

140. Смагло Г.К. Бібліотечна справа на Вінниччині за роки Радянської влади: [Інформ. заст. дир. обл. наук. б-ки ім.К.А.Тімірязєва] // Бібліотекознавство та бібліографія. – Х., 1967. – С. 78-88.

141. Ювілейна наукова сесія [присвяч. діяльн. обл. наук. б-ки ім.К.А.Тімірязєва до 50-річчя рад. влади. Відбулася 28 серп. 1967 р.] // Запрошення і програма сесії. – Вінниця, 1967.

 

1968

142. Гавриш М. Тільки факти в один абзац: [Повідомл. про відкр. від. патент. л-ри у Вінниц. ОНБ] // Рад. Україна. – 1968. – 10 жовт.

143. Гринін Б. Ініціатива бібліотекарів [щодо обслуг. читачів обл. наук. б-ки] // Комс. плем’я. – 1968. – 25 трав.

144. Коноварт І. Картотеки для науковців [в чит. залі ОНБ] // Вінниц. правда. – 1968. – 24 берез.

145. Ленчінер Ю. Для творців нової техніки [від. патент. л-ри] // Вінниц. правда. – 1968. – 3 жовт.

 

1969

146. Даты, помеченные апрелем: [Кн. вист. до 100-річчя від дня народж. В.І.Леніна в ОНБ] // Правда Украины. – 1969. – 30 апр.

147. Лучко А.Й. Фах чи покликання: [Про підготов. культ.-освіт. працівників] // Соц. культура. – 1969. – № 9. – C. 33.

148. Нагородження: [М-во культури УРСР нагородило І.М.Філіповського – дир. обл. наук. б-ки ім.К.А.Тімірязєва, іменним годинником з нагоди 60-річчя від дня народж.] // Культура і життя. – 1969. – 31 серп.

149. Петренко А. Скарбові – півтисячоліття: [Кн. фонд б-ки] // Комс. плем’я. – 1969. – 15 лют.

150. [Фото приміщення Вінниц. міськ. б-ки, яке спалили гітлерівці, втікаючи з міста (берез. 1944 р.)] // Українська РСР у Великій Вітчизняній війні Радянського Союзу 1941-1945 рр. – К., 1969. – Т. 3. – С. 144-145.

 

1970

151. Білозерова Л. У твоїх руках – правда: [Про Н.О.Борщевську – бібліотекаря обл. б-ки, котра в період ВВВ врятувала твори В.І.Леніна у “Мурах”] // Вінниц. правда. – 1970. – 11 берез.

152. [В читальному залі обл. наук. б-ки. Фото] // Культура і життя. – 1970. – 3 груд.

153. Мельник Н. Врятовані скарби [Н.О.Борщевською] // Комс. плем’я. – 1970. – 14 берез.

 

1971

154. Запис радіопередачі обласного комітету радіоінфор-мації про відновлення роботи обласної бібліотеки ім.Тімірязєва (16.ІХ.1944 р.) // Вінниччина в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.): Зб. док. і матеріалів. – О., 1971. – С. 258-259.

155. Заблоцький А. Рік видання: 1493-й. Унікальні книги у бібліотеці // Комс. плем’я. – 1971. – 27 лют.

156. Лучко А.Й. Не тільки право...: [Культ.-освітні закл. і пропаганда законодавства в обл.] // Вінниц. правда. – 1971. – 2 лют.

157. Лучко А.Й. Правова пропаганда [у закл. культури обл.] // Культура і життя. – 1971. – 6 черв.

158. Лучко А., Смагло Г. Пропагандисти величних накреслень: [Пропаганда б-ками обл. матеріалів ХХІУ з’їзду КПРС та ленін. теорет. спадщини] // Культура і життя. – 1971. – 28 жовт.

159. Погуть В. Це для Вас, краєзнавці [підготовлені обл. б-кою бібл. посіб. краєзн. характеру] // Комс. плем’я. – 1971. – 28 груд.

 

1972

160. Бортняк А. Вінницька наукова бібліотека ім.К.А.Тімірязєва підготувала й видала довідник-покажчик «Письменники Радянської Вінниччини»: [Повідомл.] // Літ. Україна. – 1972. – 13 жовт.

161. Лучко А. Вінниччина: [Про обл. наук.-практ. конф. бібл. працівників з питань пропаганди природн.-наук. та атеїст. л-ри] // Культура і життя. – 1972. – 23 січ.

 

1973

162. Бродська А. Сузір’я геніїв: [Про кн. вист. “Десять книг, котрі потрясли світ” в чит. залі обл. наук. б-ки ім.К.А.Тімірязєва] // Комс. плем’я. – 1973. – 17 лют.

163. Гузенко Е.С. Опыт применения ББК в библи-отеках Украины: [Є інформ. про обл. наук. б-ку ім.К.А.Тімірязєва] // Проблемы внедрения библиотечно-библиографической классификации: Сб. науч. трудов. – М., 1973. – Вип. 1, Ч. 1. – C. 55-56. – (Гос. б-ка СССР им.В.И.Ленина).

164. Лучко А.Й. Виховує колектив: [Патріот. рух за високу культуру й зразк. громад. порядок в обл.] // Соц. культура. – 1973. – №11. – C. 18-19.

165. Погуть В., Смагло Г. Скарбниця знань [обл. наук. б-ка ім.К.А.Тімірязєва] // Вінниц. правда. – 1973. – 25 берез.

 

1974

166. Костюкова И.И. Опыт перехода на таблицы библиотечно-библиографической классификации: [В т.ч. Вінниц. ОНБ] // Проблемы внедрения библиотечно-библи-ографической классификации: Сб. науч. трудов. – М., 1974. – Вип. 2. – С. 101-106. – (Гос. б-ка СССР им.В.И.Ленина).

167. Лучко А.Й. На допомогу прийшла книга: [Дир. обл. наук. б-ки ім.К.А.Тімірязєва про стан бібл. обслуг. населення обл. та перспективи його розв.] // Вінниц. правда. – 1974. – 11 серп.

168. Лучко В. Координация – залог успеха: [Зав. від. МБА про діяльн.] // Библиотекарь. – 1974. – № 1. – C. 57-58.

169. Печенізька З. Багаті можливості [обл. наук. б-ки ім.К.А.Тімірязєва] // Соц. культура. – 1974. – № 9. – C. 14-16.

170. Печенізька З., Матвійчик В. Обласна бібліотека. Проблеми // Культура і життя. – 1974. – 28 квіт.

 

1975

171. Бібліотека відповідає на запитання: [Інформ. сектор з питань культури та мистец.] // Культура і життя. – 1975. – 16 листоп.

172. Будник Л. Одними інтересами з виробництвом: [Нотатки бібліотекаря про роботу від. техн. л-ри обл. наук. б-ки ім.К.А.Тімірязєва] // Вінниц. правда. – 1975. – 9 лют.

173. В країні мудрості: [Фоторепортаж з б-ки] // Комс. плем’я. – 1975. – 11 жовт.

174. Лучко А. «Чудеса» навколо чуда: [Розповідь кер. установи про читачів-боржників] // Вінниц. правда. – 1975. – 5 лют.

175. Лучко А. ДІФ доносить відкриття: [З досвіду наук.-техн. інформації б-к обл. для працівників сіл. госп-ва] // Культура і життя. – 1975. – 17 лип.

176. Лучко А. Така наша думка [щодо об’єднання колгосп. бюро наук.-техн. інформації з бюро екон. аналізу] // Вінниц. правда. – 1975. – 27 груд.

177. Петренко А. Декабристам присв’ячується [реком. список л-ри «Декабристи і Вінниччина», підготовлений бібліотекою до 150-річчя повстання декабристів] // Комс. плем’я. – 1975. – 15 лип.

178. Подруцька Г. Орієнтир у світ прекрасного: [Сектор інформації з питань культури і мистец. б-ки] // Вінниц. правда. – 1975. – 25 листоп.

179. Тезикова Е.А. О внедрении ББК в практику работы областных библиотек: [В т.ч. Вінниц. ОНБ ім. К.А.Тімірязєва] // Проблемы внедрения ББК: Сб. науч. трудов. – М., 1975. – Вып. 4. – С. 71-73.

 

1976

180. Високі нагороди: [Про нагородж. О.І.Лозінської, зав. метод. від. обл. наук. б-ки ім.К.А.Тімірязєва, медаллю «За трудову доблесть”] // Вінниц. правда. – 1976. – 3 черв.; Культура і життя. – 1976. – 6 трав.

181. Зельдич М. «Звукова Ленініана» [у нотно-муз. від. б-ки] // Робітн. газ. – 1976. – 8 серп.

182. Зельдич М. Не только книги: [Про нотно-муз. від. обл. книгозбірні] // Сов. культура. – 1976. – 3 сент.

183. Лучко А. Що перешкоджає централізації: [Дир. обл. наук. б-ки ім.К.А.Тімірязєва щодо пробл. бібл. мережі Вінниччини] // Вінниц. правда. – 1976. – 3 жовт.

184. Лучко А. Як книга читається: [З пробл. розв. бібл. справи в обл.] // Вінниц. правда. – 1976. – 19 лют.

185. Лучко В. Читачеві – потрібну книгу: [Про діяльн. від. МБА пише його завідуюча] // Сіл. вісті. – 1976. – 17 лют.

 

1977

186. Бабич В. На весь голос: Бібліотеки республіки назустріч 60-річчю Жовтня: [Є інформ. про жовтн. читання, організ. обл. наук. б-кою] // Культура і життя. – 1977. – 12 трав.

187. [Діяльн. обл. наук. б-ки ім.К.А.Тімірязєва] // Десята п’ятирічка і культурно-освітні заклади: З досвіду роботи культ.-освіт. закл. респ. по ідеолог. забезпеченню викон. рішень ХХV з’їзду КПРС і ХХV з’їзду Компартії України. – К., 1977. – С. 37-46.

188. Кирилов А. Від колишніх читачів: [Вист. про іст. минуле Поділля в обл. наук. б-ці] // Друг читача. – 1977. – 5 трав.

189. Костко А. Дивнії перли: [Рідкісні вид. у фондах обл. книгозбірні] // Вінниц. правда. – 1977. – 6 лют.

190. Костюкова И.И. Внедряем ББК: [З досвіду роботи ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] // Библиотекарь. – 1977. – № 7. – C. 69-70.

191. Лучко А.И. Совместно с библиотеками: Опыт, проблемы, поиск: [Щодо спільної роботи б-к і Т-ва книголюбів обл.] // Кн. обозрение. – 1977. – 24 июня.   

192. Лучко А.Й. Інформація бібліотек на допомогу виробництву [Вінниччини] // Десята п’ятирічка і культурно-освітні заклади. – К., 1977. – С. 37-46.

193. Лучко А.Й. Не тимчасова акція: Клопоти центра-лізації бібл. мережі [обл.] // Культура і життя. – 1977. – 13 лют.

194. Організація інформації з питань культури і мистец-тва. Запровадьте в себе!: [З досвіду роботи Вінниц. та ін. обл. б-к України] // Інформаційний лист. – К., 1977. – № 51. – 10 с.

195. Тезикова Е.А., Костюкова І.І. Про поліпшення систематичних каталогів обласних бібліотек: [В т.ч. обл. наук. б-ки ім.К.А.Тімірязєва] // Бібліотекозн. і бібліогр. – 1977. – № 3. – C. 56-61.

 

1978

196. Авраменко Г. Краєзнавців гуртує бібліотека: [Голов. бібліотекар краєзн. сектору про досвід б-к обл. з пропаганди краєзн. л-ри] // Комс. плем’я. – 1978. – 2 берез.

197. Гуріненко Д. Все про Вінниччину: [Про роботу краєзн. сектору] // Сіл. вісті. – 1978. – 27 верес.

198. Дашевський М. Встреча с редкими книгами [в б-ці] // Комс. знамя. – 1978. – 8 апр.

199. Не тільки записати у формуляр: Круглий стіл «Культура і життя»: [Із виступу дир. ОНБ А.Й.Лучка про нові грані бібл. справи на Вінниччині] // Культура і життя. – 1978. – 15 черв.

200. Погуть В. Нетлінні скарби: [Рідкісні вид. творів Л.М.Толстого в обл. наук. б-ці ім.К.А.Тімірязєва] // Вінниц. правда. – 1978. – 8 верес.

 

1979

201. Пастушенко Л. Книга за пазухою: [Про боржників та розкрадачів кн. б-ки] // Рад. Україна. – 1979. – 21 жовт.

202. Про роботу Вінницької обласної бібліотеки ім.К.А.Тімірязєва по інформаційному забезпеченню потреб науки і виробництва: Довідка // Рішення Головного управління культурно-освітніх установ Міністерства культури УРСР. – К., 1979. – 6 с.

 

1980

203. Загалило В. Врятований скарб [бібліотекарем обл. б-ки О.Завадською під час ВВВ] // Комс. плем’я. – 1980. – 23 лют.

204. Лауреаты медали Н.К.Крупской: [В т.ч. Г.К.Смагло – заст. дир. з наук. роботи обл. наук. б-ки ім.К.А.Тімірязєва] // Библиотекарь. – 1980. – № 5. – C. 21.

205. Лучко А. Інформацію – спеціалістам: [Дир. обл. наук. б-ки ім.К.А.Тімірязєва про інформ. діяльн. установи] // Бібліотека. – К., 1980. – C. 64-73.

206. Лучко А. Книга – для кожного: [Розв. бібл. справи в обл.] // Вінниц. правда. – 1980. – 23 січ.

207. Подруцька Г. Інформує бібліотека [від. інформ. з питань культури і мистец.] // Вінниц. правда. – 1980. – 23 листоп.

208. Рік видання: 1493-й: [Інкунабула – цінна і рідкісна кн. із фондів б-ки] // Маяк. – 1980. – 13 серп.

209. Шаміс Л. Обласна наукова: [Життєдіяльн. установи] // Вінниц. правда. – 1980. – 6 груд.

 

1981

210. Авраменко Г. Клуб «Краєзнавець» діє: [Інформ. зав. від. краєзн. л-ри] // Вінниц. правда. – 1981. – 18 груд.

211. Високі нагороди: [Про нагородж. орденом «Знак Пошани» А.Й.Лучка – дир. обл. наук. б-ки ім.К.А.Тімірязєва, згідно з Указом Президії Верхов. Ради СРСР від 7 серп. 1981 р.] // Вінниц. правда. – 1981. – 21 серп.

212. Зельдич М. Вивчаємо мову... у бібліотеці: [Про від. інозем. л-ри] // Комс. плем’я. – 1981. – 19 трав.

213. Зельдич М. На оперу запрошує бібліотека: [Діяльн. від. мистец.] // Комс. плем’я. – 1981. – 24 берез.

214. Зельдич М. Школа... в бібліотеці: [Гурток по вивч. пол. мови] // Вінниц. правда. – 1981. – 18 лют.

215. Лучко А. Поінформованість спеціаліста: [Про інформ.-пропагандист. роботу установи] // Сіл. вісті. – 1981. – 17 трав.

 

1982

216. Бібліотеці – 75 років // Робітн. газ. – 1982. – 12 трав.

217. Дробчак Г. Знай рідний край: [Про клуб «Краєзнавець», котрий діє при обл. наук. б-ці] // Сіл. вісті. – 1982. – 4 трав.

218. Зельдич М. Книги на замовлення [у від. МБА б-ки] // Комс. плем’я. – 1982. – 15 квіт.

219. Лозінська О. Скарбниця знань: До 75-річчя біблі-отеки: [Заст. дир. обл. наук. б-ки ім.К.А.Тімірязєва з історії установи] // Вінниц. правда. – 1982. – 25 берез.

220. Лозінська О. Чуття Батьківщини: [Щодо пропа-ганди кн. Л.І.Брежнєва “Спогади” та ін. його творів в б-ках обл.] // Соц. культура. – 1982. – № 2. – C. 6.

221. Лучко А. Мільйон томів: До 75-річчя заснування першої публіч. б-ки у Вінниці: [Інформ. про історію шляху] // Культура і життя. – 1982. – 21 лют.

222. Ювілей бібліотеки: [Святкування її 75-річчя з дня заснування] // Вінниц. правда. – 1982. – 3 квіт.

 

1983

223. Зельдич М. «Ми – радянський народ»: [Літ.-муз. вечір в ОУНБ] // Комс. плем’я. – 1983. – 1 груд.

224. Колов Б. Подарунок бібліофіла: [Кн. для б-ки від К.Кисельова, мешканця смт.Томашполя] // Україна. – 1983. – № 42. – C. 22.

225. Комсомолу завжди 19: [Темат. вечір, організ. працівники б-ки у міськ. ЦПКіВ] // Комс. плем’я. – 1983. – 29 жовт.

226. Ладижан В. Музики крила надійні: [Про день спеціаліста, провед. фахівцями ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва та Бар. ЦБ у дит. муз. шк. м.Бар] // Комс. плем’я. – 1983. – 4 січ.

227. Лучко А.И. Видеть перспективу: [З досвіду інформ. обслуг. спеціалістів сіл. госп-ва] // Библиотекарь. – 1983. – № 1. – C. 8-12.

228. Лучко А.Й. П’ятсот автографів – бібліотеці: [Дар книголюба К.Г.Кисельова] // Комс. плем’я. – 1983. – 5 лют.

229. Лучко А.Й. Якщо в ЦБС безсистемність: [Пропоз. щодо поліпшення роботи б-к обл.] // Культура і життя. – 1983. – 17 квіт.

230. Лучко А. Практика роботи центральних районних бібліотек в нових умовах // Діяльність культурних комплексів райцентрів: Матеріали наук.-практ. конф. 31 трав. – 2 черв., 1982 р., м.Хмельницький. – К., 1983. – C. 44-47.

231. Мельник В. Дружба народів – не просто слова...: [Чит. конф. в б-ці] // Комс. плем’я. – 1983. – 11 січ.

232. Пастушенко Л. 400 книг з автографами [передані від книголюба К.Г.Кисельова у фонди б-ки] // Рад. Україна. – 1983. – 1 берез.

233. Проценко В. Чому книга ходить манівцями: [Усклад-нення в роботі від. МБА] // Культура і життя. – 1983. – 9 жовт.

 

1984

234. Бібліотека запрошує на... концерт: [Діяльн. від. мистец.] // Вінниц. правда. – 1984. – 27 трав.

235. Вадимов В. Похід у світ незнаний: [Про роботу працівників б-ки] // Комс. плем’я. – 1984. – 24 берез.

236. Давидов М. Звукова «книга» подвигу: [Зібр. платівок, що зберігаються у від. мистец. б-ки] // Комс. плем’я. – 1984. – 17 січ.

237. Зельдич М. «Книгу іноземною – будь ласка»: [Робота від. інозем. л-ри] // Комс. плем’я. – 1984. – 21 лип.

238. Кваша С. На допомогу агітаторам: [Заст. дир. з внутр. роботи ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва про діяльн. б-ки назустріч виборам] // Культура і життя. – 1984. – 23 груд.

239. Кваша С. Фортеці-герою присвячено: [Участь б-ки у Всесоюз. вахті пам’яті до 40-річчя Перемоги] // Вінниц. правда. – 1984. – 10 серп.

 

1985

240. Гненний М. Подарунок книголюбів: [Про відкр. б-ки у Вінниц. госпіталі інвалідів ВВВ, яку упорядкував і над якою шефствує колектив ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] // Комс. плем’я. – 1985. – 12 трав.

241. Зельдич М. Компас в книжковому морі: [Бібліогр. робота б-ки] // Комс. плем’я. – 1985. – 22 серп.

242. Зельдич М. Славетні й дорогі нам імена: [Відкр. вист. художньо-докум. кн. із сер. «Полум’яні революціонери» в б-ці] // Комс. плем’я. – 1985. – 25 черв.

243. Зельдич М. Сполох пам’яті: [Вист. фоторепрод. рад. мемор. ансамблів, присвяч. жертвам фашизму у від. мистец. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] // Комс. плем’я. – 1985. – 23 берез.

244. Лучко А.Й. Потенціал книги: [Інформ. дир. установи] // Вінниц. правда. – 1985. – 5 січ.

245. Лучко А. Сага про бібліотеку: [Інтерв’ю] / Кор. Л.Пастушенко // Рад. Україна. – 1985. – 14 лип.

246. Мельник Н. Врятовані твори [працівниками б-ки. Про Н.О.Борщевську і Л.В.Салтанівську, котрі зберегли частину кн. фонду в роки ВВВ] // Культура і життя. – 1985. – 2 черв. – C. 1.

247. Приказ Наркомпроса УССР «Об образовании государственных областных библиотек» 1 дек. 1933 г.: [В т.ч. про надання статусу обласної – Вінниц. держ. міськ. б-ці з 1 січ. 1934 р.] // Книга и книжное дело в Украинской ССР: Сб. док. и материалов. 1917-1941. – К., 1985. – С. 353.

248. Рева Н. У морі книг знайти потрібну: [Доц. КДІ культури ім.О.Е.Корнійчука про професію бібліографа, зокрема бібліогр. вид. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] // Літ. Україна. – 1985. – 22 серп. – C. 8.

249. Сага про бібліотеку: [Відповідь Голов. упр. культ.-освіт. установ. М-ва культури УРСР на однойменну ст. дир. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва А.Й.Лучка – (газ. “Рад Україна від 14 лип. 1985 р.), зокрема про нове приміщення для установи, яке планується збудувати у 12 п’ятирічці] // Рад. Україна. – 1985. – 21 серп.

 

 Публікації за 1986-1999 рр.

1986

250. Гнезділов Л. Книги – на допомогу: [День інформації провед. від. обслуг. працівників сіл. госп-ва ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва в обл. агропром. ком.] // Вінниц. правда. – 1986. – 26 листоп.       

251. Дьяконова Р., Зубалій Л. Зерна знань – врожай набутків: [Досвід від. обслуг. працівників сіл. госп-ва б-ки щодо інформ. забезп. спеціалістів РАПО. Є фото] // Соц. культура. – 1986. – № 3. – C. 10-12.

252. [Фото висадженого в повітря нім.-фашист. окупан-тами приміщення Вінниц. обл. держ. б-ки ім.К.А.Тімірязєва. 1944 р.] // Історія застерігає – К., 1986. – С. 165.

253. Литвинов В. Клуб книголюбів [при б-ці] // Комс. плем’я. – 1986. – 15 листоп.

254. Лучко А. Зрослі потреби бібліотек: [Пропоз. дир. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва до проектів парт. і держ. док., спрямованих на забезп. якісної роботи б-к] // Вінниц. правда. – 1986. – 15 січ.

255. Мельник Н. «Земледухи»: [Прем’єра кн. укр. письм. М.Рябого в б-ці] // Комс. плем’я. – 1986. – 1 трав.

256. Мельник Н. День інформації [для читачів б-ки. Нові надходження кн.] // Комс. плем’я. – 1986. – 13 лют.

257. Мельник Н. До записника краєзнавця [календар “Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 1986 р.” – вид. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] // Комс. плем’я. – 1986. – 21 січ.

258. Мельник Н. Виставка в читальному залі [від. мистец. картин вінниц. худож. Л.Дідура] // Комс. плем’я. – 1986. – 15 берез.

259. Михайленко Н. Як добрі друзі: [Про від. л-ри інозем. мовами та гурток пол. мови при ньому] // Комс. плем’я. – 1986. – 30 серп.

260. [Нова експозиція кн. до 64-річчя утворення Союзу РСР в чит. залі б-ки. Фото] // Вінниц. правда. – 1986. – 30 груд.

261. Петрович В. В гостях у “Тімірязєвки”: [Фоторе-портаж з б-ки] // Комс. плем’я. – 1986. – 13 берез.

262. Рабенчук В. Головний герой – народ: [Обгово-рення роману М.Рябого “Земледухи” в б-ці] // Вінниц. правда. – 1986. – 10 лип.

263. Семенюк О. На вістрі атак: [Прем’єра кн. Г.Л.Ляшука “Партизанський комісар”, присвяч. С.Т.Стехову, ветерану громад. та ВВВ, учаснику військ. параду в м.Москві 7 листоп. 1941р. і Параду переможців у черв. 1945 р., відбулася в б-ці] // Комс. плем’я. – 1986. – 24 лип.

264. Творчим зв’язкам міцніти: [Діяльн. нар. ун-ту “Книга і суспільство” для бібл. працівників м.Вінниці, що діє при ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] // Вінниц. правда. – 1986. – 31 жовт.

265. Тимощук Л. Посвята в бібліотекарі: [Зав. міськ. абонементом щодо урочистостей в ОУНБ] // Комс. плем’я. – 1986. – 27 листоп.

266. Тимощук Л., Подря М. Ау, книго!: [Про боржників б-ки] // Вінниц. правда. – 1986. – 17 трав.

267. Хроніка доби: [Є інформація про ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] // Вінниц. правда. – 1986. – 25 жовт.

268. Шпильова Л. Музика для всіх: [Про діяльність від. мистец.] // Вінниц. правда. – 1986. – 5 серп.

269. Якби я був делегатом...: [Комс. життя первин. орг. б-ки] // Комс. плем’я. – 1986. – 18 груд.

 

1987

270. Бойко Л. Корисний урок спілкування: [Спіл. семінар працівників парт., держ., мас. і профспілк. б-к обл. з питань екон. і політ. освіти трудящих. Серед організаторів заходу – ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] // Соц. культура. – 1987. – № 1. – C. 35.

271. Бредун В. Уникальные листовки [на кн. вист. до 70-річчя Великого Жовтня в ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] // Правда Украины. – 1987. – 31 июля.

272. Володина Н. Вечером после работы: [Рішення житл. питання в колективі б-ки] // Библиотекарь. – 1987. – № 9. – C. 51.

273. Гайдайчук О. Щоб обрати правильну стежину: [Профорієнтац. робота установи] // Комс. плем’я. – 1987. – 20 серп.

274. Кам’яний Б. Все про пам’ятники: [«Пам’ятники історії та культури Вінницької області» у наук.-допом. бібліогр. покажч., вид. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] // Вінниц. правда. – 1987. – 15 січ.

275. Клепко В. [Фото працівників ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва у гуртожитку] // Вінниц. правда. – 1987. – 11 квіт.

276. Красный библиотекарь. Декабрь 1927: [Із архіву. В т.ч. про перебування групи укр. письм. у Вінниц. центр. б-ці ім.К.А.Тімірязєва] // Библиотекарь. – 1987. – № 12. – C. 25.

277. Литвинов В. В пошуку дороги: [Засід. клубу книголюбів присвяч. обговоренню роману Ч.Айтматова “Плаха” в б-ці] // Комс. плем’я. – 1987. – 10 лют.

278. Литвинов В. Вічне, як хліб: [Прем’єра кн. укр. письм. Л.Т.Пастушенка “Вічний хліб” в б-ці. Є фото] // Комс. плем’я. – 1987. – 6 черв.

279. Лучко А. Потяг до історичної книги: [Роздуми дир. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва про роль іст. кн. у вихованні людей] // Вінниц. правда. – 1987. – 25 груд.

280. Лучко А., Карягіна М. Створити належні умови [Про необхідність забезп. книгосховищем ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] // Вінниц. правда. – 1987. – 12 груд.

281. Мар’янчук С. Для зручності читачів [б-ки впро-вадж. нової класиф. ББК] // Вінниц. правда. – 1987. – 21 лип.

282. Махінчук М. Бібліотеки і перебудова: З респ. наради в Кіровограді: [Із виступу А.Й.Лучка] // Соц. культура. – 1987. – № 5. – C. 30-31.

283. Мельник В. Вічно живий: [Про рідкісні вид. творів О.С.Пушкіна у фондах б-ки // Вінниц. правда. – 1987. – 10 лют.

284. Мельник В. Книги про Кармалюка: [“Устим Кармалюк” – бібліогр. покажч., вид. б-кою] // Комс. плем’я. – 1987. – 14 лют.

285. Михайленко Н. “Хотим вырастить сад”: [Про роботу жін. ради б-ки] // Библиотекарь. – 1987. – № 6. – C. 14-16.

286. Паламарчук В. Листівки революційних років [на вист. в б-ці] // Робітн. газ. – 1987. – 20 серп.

287. Про присвоєння тов. Лучку А.Й. [дир. Вінницької ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] почес. звання “Засл. працівник культури Укр. РСР”: Указ Президії Верховн. Ради УРСР. 11 груд. 1987 р. // Відом. Верхов. Ради УРСР. – 1987. – № 51. – C. 847.

288. Турбота про людину [в б-ці] // Вінниц. правда. – 1987. – 28 трав.

289. [Фото Г.Г.Подруцької, зав. від. інформації з питань культури і мистец. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва. Є інформація про її роботу] // Вінниц. правда. – 1987. – 21 листоп.

290. [Фото Т.О.Марчук – працівника від. мистец. б-ки] // Вінниц. правда. – 1987. – 16 груд.           

291. Шпильова Л. Більше принциповості, наступаль-ності: [Зав. від. краєзн. л-ри щодо актуальності висвітлення матеріалу на стор. газ. «Вінницька правда»] // Вінниц. правда. – 1987. – 25 черв.

 

1988

292. Библиотекарь Н.Михайленко [сектору л-ри інозем. мовами. Є фото] // Библиотекарь. – 1988. – № 3. – C. 3.

293. Гасюк В. Орієнтир на творчість: [“Круглий стіл” в ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва про роль інженера на вир-ві] // Вінниц. правда. – 1988. – 6 груд.

294. Мельник В. Повернуті з небуття... [кн. із спец. фонду б-ки у заг. користування. Є фото] // Комс. плем’я. – 1988. – 6 листоп.

295. Мрочко О. Іти до людей: [Заст. дир. з внутр. роботи ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва про звіт колективу перед читачами] // Комс. плем’я. – 1988. – 2 квіт.

296. Мрочко О. Повернені із спецфондів...: [Щодо “реабілітації” кн.] // Вінниц. правда. – 1988. – 17 серп.

297. На службі технічного прогресу [колектив від. техн. л-ри б-ки, котрий очолює Є.І.Борачук. Є фото] // Вінниц. правда. – 1988. – 9 січ.

298. Повернулись книги з небуття [із спец.фонду б-ки до читачів] // Молодь України. – 1988. – 26 листоп.

299. Рекрут Я. Книги воскреслі з небуття: [Л-ра із спец.фонду обл. книгозбірні ] // Робітн. газ. – 1988. – 3 груд.

300. Тимощук Л. Атеїсти за “круглим столом”: [Зав. міськ. абонементом про захід в б-ці] // Вінниц. правда. – 1988. – 8 лип.

301. Червінчук І. Варвари з дипломами: [Про боржників б-ки] // Комс. плем’я.– 1988. – 5 трав.

 

1989

302. Зустріч з читачами [в б-ці. Прем’єра зб. “Разглаше-нию не подлежало” про чекістів Вінниччини] // Комс. плем’я. – 1989. – 21 груд.

303. Лучко А. Ми за, але...: [Пропоз. дир. б-ки щодо ідеї створення Асоц. бібліотекарів УРСР] // Культура і життя. – 1989. – 21 трав. – C. 3.

304. Лучко А. Хоч і не варвари, але...: [Пробл. бібл. галузі обл.] // Рад. Україна. – 1989. – 18 берез.

305. Мельник В. Екологія – проблема № 1: [“Круглий стіл” в б-ці] // Комс. плем’я. – 1989. – 8 черв.

306. Мельник Н. Шана Кобзареві: [Реком. бібліогр. список л-ри і грамзаписів, вид. б-кою до 175-річчя від дня народж. Т.Г.Шевченка] // Комс. плем’я. – 1989. – 18 берез.

307. Петров П. “Черізетто – це просто вишенька”: [Про есперанто-клуб в б-ці] // Комс. плем’я. – 1989. – 11 лют.

308. [Пробл. розміщення нових надходжень у Вінницькій ОУНБ. Фото Н.М.Барашивець – голов. бібліотекаря від. комплектування] // Вінниц. правда. – 1989. – 29 лип.

309. Строки из писем: [Із листа А.Й.Лучка про введ. в бібл. практику плат. послуг] // Актуальные вопросы библи-отечной работы. – М., 1989. – С. 30-38.

310. Цифри і факти: [Мережа та кадри б-к обл., в т.ч. обл. книгозбірні] // Комс. плем’я. – 1989. – 4 лют.

 

1990

311. Лицарі – на всі віки: [“Круглий стіл” в ред. нищезазна-ченої газ., присвяч. 500-річчю укр. козацтва і участь у ньому Л.М.Шпильової, зав. від. краєзн. літ.] // Вінниц. правда. – 1990. – 3 серп.

312. Лучко А. Не панацея, но шанс: [Про роботу б-ки в нових умовах господарювання] // Библиотекарь. – 1990. – № 12. – C. 19-22.

313. Лучко А. Не чекаючи вказівок з гори: [Щодо запровадження нової системи господарювання в установі] // Соц. культура. – 1990. – № 8. – C. 8-9.

314. Лучко А. Пора нарешті вирішувати: [Пробл. галузі обл.] // Вінниц. правда. – 1990. – 25 трав.

315. Мельник В. «Мир вашому дому»: [“Круглий стіл” в б-ці, присвяч. основним християн. напрямкам] // Молодь України. – 1990. – 4 лют.

316. Обласна рада ВТВР: [Відкр. консультац. пункту у від. техн. л-ри] // Вінниц. правда. – 1990. – 23 черв.

317. Повернуті з небуття: [Засід. клубу “Відкрита сторінка” на тему: “Повернуті імена української літератури” в б-ці] // Комс. плем’я. – 1990. – 11 листоп.

318. Руденко В., Площанська Л. Екологія культури і навколишнього середовища: [Засід. ”круглого столу” представ-ників інтелігенції Вінниці і участь у ньому М.М.Найдер, зав. наук.-метод. від. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] // Вінниц. правда. – 1990. – 7 берез.

319. Руденко В. Скарбниці пам’яті та їх господарі: [З передвиб. прогр. А.Й.Лучка, канд. у депутати обл. ради] // Вінниц. правда. – 1990. – 1 берез.

 

1991

320. Лауреати року: [А.Й.Лучко – дир. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва серед лауреатів творч. конкурсу 1990 р.] // Укр. культура. – 1991. – № 1. – C. 38.

321. Лугова А. “Подільськими шляхами поета”: [Про кн. вист. “Т.Г.Шевченко і Вінниччина” в б-ці] // Вінниц. правда. – 1991. – 23 трав.

322. Лучко А. Не панацея, но шанс...: [Пробл. б-к в період ринк. економіки] // Камертон-Ікс. – 1991. – Жовт. (№ 18).

323. Лучко А. Чим зарядити акумулятор історії: [Щодо пробл., які виникли перед установою після росту цін на газ. та журн.] // Панорама. – 1991. – 9 квіт.

324. Чепугов И. Спасайте книги: [Пробл. зберігання л-ри в б-ці] // ПИК. – 1991. – Нояб. (№ 1).

325. Шпильова Л. Організація краєзнавчої роботи у Вінницькій обласній науковій бібліотеці ім.К.А.Тімірязєва: [Інформ. зав. від. краєзн. л-ри] / ВДПІ ім.М.Островського // Тези доповідей десятої Вінниц. обл. іст.-краєзн. конф. – Вінниця, 1991. – C. 63-64.

 

1992

326. Авраменко Г.М. Пізнай себе через книги: [Інтерв’ю] // Подолія. – 1992. – 7 квіт.

327. Вікторов В. «І в звуках пам’ять відгукнеться»: [Про святк. вечір у б-ці до 150-річчя від дня народж. М.В.Лисенка] // Подолія. – 1992. – 28 берез.

328. Діаспора пам’ятає прабатьківщину: [Зустріч пані О.Фасцімане, гості з Америки, з чл. орг. «Просвіта» в ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] // Вінниц. вісті. – 1992. – Черв. (№ 19).

329. Л.К. Обласній адміністрації тісно у власних апарта-ментах: [Про наказ представника Президента в обл. М.Дідика звільнити щойно надану ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва частину приміщення колиш. обл.виконкому] // Резонанс. – 1992. – Черв. (№ 11).

330. Лучко А. Крізь товщу консерватизму: [Роздуми дир. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва про пробл. б-к] // Камертон-ікс. – 1992. – 26 листоп. – C. 2.

331. Орленко А. Храм науки сменил Советскую власть: [Про передачу частини приміщення облвиконкому б-ці] // Земля Поділ. – 1992. – 7 жовт.

332. Сенкевич Г. “Дивний світ Сальвадора Далі”: [Засід. клубу “Відкрита сторінка” в б-ці] // Подолія. – 1992. – 19 берез.

333. Станович М. Хай не збідніє рука щедрого: [Вечір-зустріч садоводів-городників в б-ці] // Вінниччина. – 1992. – 6 листоп.

334. Цимбалюк П. Бібліотека чи хата-читальня: [Пробл. відродж. і розв. бібл. справи в обл.] // Камертон-ікс. – 1992. – 12 листоп.

335. Цимбалюк П. Усе про Україну, про її національних героїв: [Інтерв’ю] // Подолія. – 1992. – 22 жовт.

336. Чорногуз Я. Краща книга року: [Захід в б-ці] // Укр. культура. – 1992. – № 8-9. – C. 26-27.

337. Шафранська Ю. Де взяти шпаги д’Артаньяну?: [Про семінар бібліотекарів у м.Житомирі, зокрема щодо виступу А.Й.Лучка] // Культура і життя. – 1992. – 22 лют.

 

1993

338. Авраменко Г.М. Інформаційно-бібліографічна робота бібліотек в умовах переходу до ринку [в т.ч. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] // Камертон-ікс. – 2003. – 26 берез. (№11). – С. 8.

339. Баженов Л.В. Поділля в працях дослідників і краєзнавців ХІХ-ХХ ст.: Історіографія. Біобібліографія. Матеріали. – Кам’янець-Подільський, 1993. – 480 с.

Із змісту:

Авраменко Г.М. – С. 106, 444, 445, 446;

Цимбалюк П.І. – С. 106, 445;

Шпильова Л.М. – С. 106, 134, 364, 402, 442, 445, 446;

Шлеймович М.С. – С. 446.

340. Бібліотеки і розвиток культури та духовності на Вінниччині: Матеріали конф. бібл. працівників / Обл. упр. культури. – Вінниця, 1993. – 62 с.

Із змісту:

Ільчук М. Бібліотеки і розвиток культури на Вінниччині. – С. 3-4;

Циганюк В. Бібліотечний маркетинг. – С. 5-8;

Лучко А. Проблеми формування фондів бібліотек. – С. 9-14;

Шпильова Л. Роль бібліографа-краєзнавця ЦБС в організації краєзнавчої роботи. – С. 30-32;

Авраменко Г. Інформаційно-бібліотечна робота бібліотек в умовах переходу до ринку. – С. 33-35;

Карягіна М. Робота з читачем чи робота для читача? – С. 44-46.

341. Бульба Т.С. З історії діяльності Вінницької філії Всенародної бібліотеки ВУАН // Бібліотека і бібліотечна професія в умовах інформатизації суспільства: Тези Всеукр. наук. конф. 22-24 верес. 1993 р. / КДІК. – К., 1993. – С. 71-75.

342. Гульчак Н. Є у Вінниці “Хроніка світу”: [Пробл. б-ки, пов’язані із збереженням фонду] // Панорама. – 1993. – 18 серп.

343. Зберігається у Вінниці: [У фондах ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва серед унік. вид. – “Хроніка світу”, періодика часів УНР] // Демокр. Україна. – 1993. – 13 жовт.

344. Лазаренко В. Нам істину шукати: [Творча лабора-торія для бібліографів-краєзнавців на базі б-ки] // Камертон-ікс. – 1993. – 7 трав.

345. Лучко А. І книга – в дефіциті: [Пробл. формув. кн. фондів] // Вінниччина. – 1993. – 28 груд.

346. Лучко А. Потрібна все-таки еволюція: [Відповідь дир. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва на ст. С.Кваші “Чи потрібна революція в бібліотеці” (Камертон-ікс. – 1993. – 23 квіт.)] // Камертон-ікс. – 1993. – 16 лип. – C. 2.

347. Лучко А.Й. “За Стусом вічно буде плакати Вкраїна”: [Захід в б-ці] // Вінниччина. – 1993. – 21 січ.

348. Лучко А.Й. Шпильова Л.М. Продовження Він-ницькою ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва традицій бібліографічної діяльності Вінницької філії Всенародної Бібліотеки ВУАН // Пріоритетні напрямки розвитку бібліотечної справи в Україні: Міжрегіон. наук.-практ. конф. – Рівне, 1993. – С. 97-98.

349. Семашко В. Думи на полотні: [Вист. В.Рибачука, вінниц. худож., в б-ці] // Подолія. – 1993. – 4 лют.

350. Сенкевич Г., Якущенко А. Жіноча проза з глибини віків до сьогодні: [Комплекс кн.-ілюстр. вист. в б-ці] // Камертон-ікс. – 1993. – 12 берез. – C. 10.

351. Сидорова О. Йдемо до Стуса: [Вшанування пам’яті В.Стуса в б-ці] // Вінниц. газ. – 1993. – 28 січ.

 

1994

352. Боценко Л. Скарби духовності: [Вист. рідкісних кн. з фондів ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва та творів поділ. нар. іконопису з приватних зібр.] // Вінниц. правда. – 1994. – 16 груд.

353. Леонідов Л. Бабелівські читання [в б-ці] // Вінниц. газ. – 1994. – 26 серп.

354. Лучко А. “Узаконений” грабіж: [Дир. б-ки про госп. пробл. установи] // Вінниччина. – 1994. – 15 січ.

355. Малиновський В. Мандрівка в минуле: [Вист. “Архітектурна спадщина Вінниччини” в б-ці] // Вінниччина. – 1994. – 4 черв.

356. Тимощук Л. Спадщина Д.С.Бортнянського поверта-ється до нас: [Засід. клубу “Відкрита сторінка” в б-ці] // Камертон-ікс. – 1994. – 21 квіт. – C. 8.

 

1995

357. Виставка «Бібліотеки і націонільно-культурне відродження»: [А.Й.Лучко, дир. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва – учасник респ. наук.-практ. конф. у м.Полтава. Є фото] // Укр. культура. – 1995. – № 2. – C. 11.

358. Лисий А. Звичайна виставка незвичайних книг [“Християнські конфесії Поділля” у від. краєзн. л-ри] // Вінниц. газ. – 1995. – 30 берез.

359. Лучко А.Й. Бібліотека потопає в морі бездуховності: [Про стан бібл. справи в Україні, в т.ч. обл.] // Демокр. Україна. – 1995. – 4 листоп.

360. Найбільша книгозбірня області [ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва. Про роботу установи] // Камертон-ікс. – 1995. – 27 квіт. – C. 3-4.

361. Незабутнє: [Про вид. б-ки Гіркий був келих життьовий”, бібліогр. покажч.] // Панорама. – 1995. – 9 серп.

362. Пам’яті Володимира Висоцького: [Літ. вечір організ. обл. упр. культури та ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] // Панорама. – 1995. – 15 листоп.

363. Тимощук Л. Третя книга Галини Смолякової [“И в стольких жила зеркалах” та кн. С.Травневої (Єлисеєвої) “Із невідомості спішу” презентувалися в клубі “Відкрита сторінка” б-ки. Є фото] // Подолія. – 1995. – 15 серп.      

364. Тимощук Л. У колі друзів «Відкритої сторінки»: [Зав. міськ. абонементом про літ.-мистец. клуб при б-ці] // Він-ниччина. – 1995. – 4 лип.

365. “Я люблю ідіш”: [Свято євр. мови в б-ці] // Віта. – 1995. – 20 лип. – C. 2.

 

1996

366. Вільчинська О. За мною стояла Україна: [Вечір-реквієм, присвяч. пам’яті В.Стуса в б-ці] // Панорама. – 1996. – 27 січ.

367. Воронюк О. Герой на годину: [Жарт-оповіданка про Героя Рад. Союзу І.М.Філіповського, колиш. дир. обл. наук. б-ки ім.К.А.Тімірязєва] // Вінниц газ. – 1996. – 19 берез.

368. Все про українську поезію: [Цикл кн. вист. в б-ці] // Подолія. – 1996. – 12 листоп.

369. Есенинские чтения [в б-ці] // Резонанс. – 1996. – Листоп.-груд. – C. 7.

370. Лучко А. Бібліотекам перекривають кисень: [Про ситуацію в бібл. справі Вінниччини] // Вінниччина . – 1996. – 14 трав.

371. Лучко А. Духовний потенціал бібліотекаря: проблеми його формування: [Виступ дир. установи на конф. «Проблеми культури і духовності в суспільстві та шляхи їх вирішення”, яка відбулася у Вінниці] // Камертон-ікс. – 1996. – Січ. (№ 1). – C. 2.

372. Родінкова В. Костьол, підземелля, монахи і все-все! У новій книзі історика А.Лисого: [Презентатація кн. «Вінницький капуцинський монастир», науковця каф. історії ВДПІ, в б-ці] // Вінниц. відом. – 1996. – 24 жовт. – C. 5.

 

1997

373. Арсенчук Т. Газетний вернісаж: [Вист. “Нові видання” у чит. залі газ. періодики] // Вінниц. газ. – 1997. – 20 лют.

374. Вінницька державна обласна універсальна наукова бібліотека ім.К.А.Тімірязєва: [З бібліогр. покажч. “Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 1997 р.” До 90-річчя] // Вісн. Кн. палати. – 1997. – № 2. – C. 34-35.

375. Єлисеєва С. “Відкритій сторінці” – 10 років: [Про клуб при б-ці] // Панорама. – 1997. – 19 берез.

376. З ювілеєм тебе, “Тімірязєвко”!: [90-річчя від дня заснування] // Камертон-ікс. – 1997. – Квіт. (№ 4-б).

377. Ковтонюк І. [Про кн. вист. “З історії друку на Він-ниччині ХХ ст.” в б-ці] // Україна молода. – 1997. – 7 лют. – C. 8.

378. Кривий О. Ювілейна виставка: [“З історії друку на Вінниччині ХХ ст.” у від. краєзн. л-ри ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] // Вінниц. газ. – 1997. – 23 січ.

379. Лучко А. «Книги – морська глибина...»: [Інтерв’ю дир. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва з приводу 90-річчя установи. Є фото] / Кор. А.Степаненко // Вінниц. газ. – 1997. – 15 лют.

380. Лучко А. Народитись – платити, отримувати книгу – платити...: [Інформ. про платні послуги] / Кор. О.Вільчинська // Панорама. – 1997. – 8 лют.

381. Лучко А.Й. Обласній скарбниці знань – 90: [З історії установи] // Подолія. – 1997. – 13 лют.

382. Матвієнко А. Колективу Вінницької державної обласної універсальної наукової бібліотеки ім.К.А.Тімірязєва: [Вітання голови облдержадм. до 90-річчя б-ки] // Вінниччина. – 1997. – 18 лют.

383. Мельник В. А поїзд пішов..: [Думки авт. про ст. В.П.Воловика та О.В.Воловик “Революційний рух 1917 р. на Він-ниччині” в щоріч. календарі Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 1997 р.”, вид. б-ки] // Вінниц. відом. – 1997. – 30 січ. – С. 7.

384. Мирончак Н. Чи загрожує голод людству?: [Презен-тація в б-ці моногр. укр. вчен. А.Бабича “Світові земельні, продовольчі і кормові ресурси”, з участю авт.] // Земля Поділ. – 1997. – 31 січ.

385. Пічкур Д. “Народе мій, до тебе я ще верну”: [Стусів. читання в б-ці] // Вінниччина. – 1997. – 18 січ.

386. Площанська Л. Директор, в якого найбільше багат-ство – книги: [До 60-річчя від дня народж. А.Й.Лучка] // Він-ниччина. – 1997. – 13 груд.

387. Площанська Л. До свята – ще б оптимізму та підтримки: [Про колектив б-ки з нагоди її 90-річчя. Є фото] // Вінниччина. – 1997. – 18 лют.

388. Подарунок від пані Марії [Барабаш-Темпл, канад. українки. Вид. “Українські народні мелодії” в 11 т. передано до б-ки] // Вінниччина. – 1997. – 14 листоп.

389. Рекрут Я. Комора людських знань: [До 90-річчя з часу заснування ОУНБ] // Робітн. газ. – 1997. – 19 лют.

390. Середюк В. Вивчайте світові земельні ресурси: [Презентація кн. А.Бабича “Світові земельні, продовольчі і кормові ресурси” в б-ці] // Бізнес-контакт. – 1997. – 3 трав. – C. 6.

391. Скрипник В. Подарунок від класика [М.М.Коцюбинського] // Голос України. – 1997. – 22 лют. – C. 5.

392. Тобілко А. Конкретні плоди співпраці з громад-ськими організаціями: [Заходи в б-ці та інш. установах Вінниці до дня народж. В.Стуса] // Нар. армія. – 1997. – 22 січ. – C. 2.

393. Чабан О. До ювілею – ще б підтримку: [90-річчя ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] // Уряд. кур’єр. – 1997. – 4 берез. – C. 9.

 

1998

394. Авраменко Г. Вітчизняних товаровиробників підтримає... бібліотека: [Зав. наук.-бібліогр. від. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва про День інформації] // Бізнес-контакт. – 1998. – 17 квіт. – C. 2.

395. Бібліотека. Наука. Культура. Інформація: Наук. праці НБУВ. – К., 1998. – Вип. 1. – 483 с.

Із змісту:

•    Дубровіна Л.А., Зубкова Н.М. З історії створення Вінницької філії Всенародної бібліотеки України (1920). – С. 26-28;

•    Грановський Б.В., Соломонова Т.Р., Шлеймович М.С. Вінницька філія Всенародної бібліотеки при УАН (ВУАН): фундація, діяльність, здобутки (1920-1930). – С. 29-38.

396. В.І. Проблеми “Тімірязєвки” [коментує А.Й.Лучко – її дир.] // Вінниц. відом. – 1998. – 26 листоп. – C. 4.

397. Відзначення Дня бібліотек в обласній бібліотеці ім.К.А.Тімірязєва: [Є фото працівників б-ки: Л.Кушнір, О.Когут, В.Гриценко, А.Якущенко] // Вінниц. газ. – 1998. – 6 жовт.

398. Вільчинська О. І древні, і сучасні видання: [Вист. «Історія книги – історія людства” в б-ці] // Панорама. – 1998. – 27 трав.

399. Вінницька державна обласна універсальна наукова бібліотека ім.К.А.Тімірязєва: Путівник. – Вінниця, 1998. – 6 с.

400. Вінниччина вшановує О.Гончара [укр. письм. Про вечір в б-ці] // Літ. Україна. – 1998. – 21 трав. – C. 2.

401. Гнатюк Н. Він дивиться нам в очі з вічності: [Літ. вечір до 80-річчя з дня народж. О.Гончара відбувся в б-ці] // Панорама. – 1998. – 23 трав.

402. Говорухин Л. «Тимирязевка»: 50 на 1: [Пробл. колективу б-ки у зв’язку із затримкою виплати йому зарплатні та зношеністю матер.-техн. бази установи. Є фото споруди] // Тумба. – 1998. – 28 дек.-3 янв. – C. 2.

403. Головко Н. Свято хранителів книги: [Всеукр. день б-к. Про роботу колективу ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] // Вінниц. відом. – 1998. – 1 жовт. – C. 7.

404. Гордійчук П. У четвертому вимірі обслуговує своїх читачів Вінницька ОУНБ // Бізнес-контакт. – 1998. – 10 квіт. – C. 5.

405. Зубкова Н.М. Как живешь, областная библиотека? // Вінниц. відом. – 1998. – 28 берез. – C. 1, 2.

406. Ковальський Т., Зубкова Н. Останній автограф Олеся Гончара: [Літ. вечір, присвяч. 80-річчю від дня народж. укр. письм., відбувся в б-ці] // Вінниц. відом. – 1998. – 21 трав. – C. 22.

407. Ласкава Л., Зубкова Н. Українському книгодруку-ваню 1000 літ: [День інформації “Історія книги – в історії людства” проведено в б-ці] // Новини Вінниччини. – 1998. – 14 трав. – C. 1.

408. Лучко А. “Вшановуємо її велич – Книгу”: [Бесіда з дир. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] / Кор. Є.Станіславська // Подолія. – 1998. – 29 верес.

409. Лучко А. Бібліотеки – врятована казка?: [Інтерв’ю] / Кор. Н.М.Зубкова // Вінниц. відом. – 1998. – 15 січ. – C. 5.

410. Лучко А. Варварство і шляхетність: [Про нові надходження до б-к обл., одержані в подарунок від вид-ва «Либідь»] // Культура і життя. – 1998. – 11 лют.

411. Макарова О., Зубкова Н. Віки творилась україн-ська мова. І вона варта поваги і любові: [Про кн. вист. “Віки творилась українська мова” в чит. залі б-ки] // Вінниц. газ. – 1998. – 19 листоп.

412. Мельник В., Зубкова Н. Бібліотека – це не тільки книги: [Щодо роботи від. л-ри з питань мистец.] // Вінниц. відом. – 1998. – 16 лип. – C. 11.

413. Мирончак Н., Зубкова Н. Ще одним святом стало більше: [Про діяльн. від. с.-г. л-ри з нагоди Всеукр. дня б-к] // Земля Поділ. – 1998. – 25 верес. – C. 4.

414. Огляд науково-дослідної роботи наукових бібліотек та інститутів культури України у галузі бібліотекознавства, бібліографознавства і основ книгознавства за 1991-1995 рр. – К., 1998. – 135 с.

Із змісту:

•    Про наук.-практ. конф. “Сільська бібліотека: проб-леми й перспективи” 1994 р. в ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва]. – С. 41, 125;

•    [Дослідж. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва щодо укомплек-тованості фондів б-к обл. творами репрес. письм. України, в т.ч. Вінниччини та укр. діаспори]. – С. 54-55.

415. Останні сюжети літніх днів: [Про вист. нових кн.”Портретна галерея філософів”, котрі надійшли до фондів б-ки] // Подолія. – 1998. – 23 лип.

416. Рекрут Я. Рідкісні видання – у подарунок бібліотеці [від сім’ї Сергієнків та Л.М.Шпильової, колиш. заст. дир.] // Робітн. газ. – 1998. – 29 жовт.

417. Тиждень бібліотеки: [Заходи колективу ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва, приуроч. до першого Всеукр. дня б-к] // Подолія. – 1998. – 24 верес.

418. Федорченко Н. Тисячоліттю українського літопи-сання та книгодрукування присвячується... [день інформ. та вист. «Історія книги – історія людства» в ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва. Є фото.] // Вінниц. газ. – 1998. – 19 трав.

419. Фещук М., Зубкова Н. Зустріч з читачами “Українського слова” у Вінниці: [Презентація часопису в ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] // Укр. сл. – 1998. – 26 листоп. – C. 1, 5.

 

1999

420. Бібліотека на рубежі ХХІ століття: Матеріали обл. наук.-практ. конф. – Вінниця, 1999. – 84 с.

Із змісту:

•    Левицький А. Привітання учасників конференції. – С. 3-4;

•    Гарбулінський С. Бібліотеки області: стан, проблеми та перспективи діяльності. – С. 5-7;

•    Морозова Н. Бібліотека третього тисячоліття. – С. 8-10;

•    Руснак І. Сучасна бібліотека: погляд науковця: [Канд. філол. наук, доц. каф. укр. л-ри ВДПУ ім.М.Коцюбин-ського про ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва, як потуж. центр, що впливає на розв. літ. освіти на Вінниччині]. – С. 11-12;

•    Романченко Л. Інформаційне забезпечення підприємств АПК. – С. 14-15;

•    Коваль С.Ф. Відділ технічної літератури обласної наукової бібліотеки. Погляд в майбутнє. – С. 16-17;

•    Дорошкевич Н. Каталоги – інформаційне ядро бібліотеки. Їх роль і значення в період комп’ютеризації бібліотек. – С. 17-19;

•    Якущенко А. 2000-ліття Різдва Христового. Шляхи взаємодії з різними конфесіями в контексті сучасності. – С. 31-33;

•    Ніколаєць О.Г. Бібліотечне краєзнавство: пошуки, досвід, проблеми. – С. 37-39;

•    Голоскевич О. Повернуті імена: [Зав. Вінниц. район. б-кою про іст.-краєзн. роботу, зокрема бібліогр. вид. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва]. – С. 41-43;        

•    Чупира Л. Клуб за інтересами запрошує. – С. 47-48;

•    Циганюк В.Ф. Сільська бібліотека. – С. 51-54;

•    Марченко Т. Міркування до проблеми “Бібліотека і освіта”. – С. 61-62;

•    Савченко Г. Бібліотечні фонди: джерела комплек-тування і проблеми збереження: [Дир. Козятин. ЦБС про систему книгопостачання, зокрема надходження л-ри від ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва]. – С. 69-71;

•    Ревус Н.П. Комплектування іноземною літературою: проблеми, перспективи. – С. 71-73;

•    Когут О. Сучасні проблеми збереження бібліотеч-них фондів. – С. 73-74.

421. Бойко Л. Приємна новина: [Бібліотекар чит. залів про новий наук.-метод. журн. «Українська література в загальноосвітній школі», який передплачує б-ка] // Сл. педагога. – 1999. – № 2. – C. 9.

422. Глібов Б. Присвячувалось Афгану: [Презентація кн. А.Гончара “Ми пройшли Афган”, військ. ж-ста.] // Панорама. – 1999. – 29 груд.

423. Головко Н. Добрий приклад: [Кн. для б-ки від дир. міськ. ЦПКіВ ім.Горького В.М.Талесника] // Вінниц. газ. – 1999. – 8 лип.

424. Гусак О., Зубкова Н. Новий крок у науковій еволюції “Тімірязєвки”: [Надходження до б-ки електрон. журн. вид-ва “Шпрінгер” (Німеччина)] // Вінниц. газ. – 1999. – 25 листоп.

425. Зустріч у бібліотеці: [Презентація кн. А.Гончара «Ми пройшли Афган»] // Вінниц. газ. – 1999. – 25 груд. – C. 9.

426. Із Стусового джерела: [Наук.-практ. конф. “Василь Стус про мистецтво перекладу” відбулася в б-ці] // Голос України. – 1999. – 2 лют. – C. 16.

427. Макарова О. Банк як джерело української економіки: [День інформ. «Національний банк України: вчора, сьогодні, завтра» в б-ці] // Вінниц. газ. – 1999. – 26 черв. – C. 2.

428. Мирончак Н. І століття не зітруть його ім’я: [До 200-річчя від дня народж. О.С.Пушкіна засід. клубу “Відкрита сторінка” в ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] // Вінниц. газ. – 1999. – 27 трав.

429. Михайленко Н. Треба знати, де шукати: [Провід. бібліограф ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва про інформ. роботу, зокрема вист. в Торг.-пром. палаті Вінниці] // Вінниц. газ. – 1999. – 20 лют.

430. Мысловская А. Книжные фонды – это наци-ональное богатство: [Є інформація про б-ку] // Віта. – 1999. – 18 листоп. – C. 12.

431. Приймачик Ф. “Незлим, тихим словом...”: [Шевченків. засід. клубу “Відкрита сторінка” у від. мистец.] // Вінниц. газ. – 1999. – 22 трав.

432. Пустіва В. Ще один крок у ХХІ століття: [Про б-ку з нагоди проф. свята] // Вінниц. газ. – 1999. – 9 жовт. – С. 9.

433. Романченко Л. Орієнтир у морі періодики: [Про від. с.-г. л-ри] // Земля Поділ. – 1999. – 19 лют.

434. Руденко В. Підприємливі бібліотекарі: [Нова прогр. В.Ф.Циганюка, засл. працівника культури України, котрий очолив колектив ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] // Подолія. – 1999. – 8 лип.

435. Руденко В. Чи потрібна нам книга?: [Шляхи виходу книгозбірень обл. із кризи у зв’язку із обмеженням держ. книгопостачання, зокрема ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] // Він-ниччина . – 1999. – 18 верес.

436. Служба сервісу: [Кафе в б-ці. Є фото] // Панорама. – 1999. – 13 лют.

437. Тимощук Л. «Вінницький альбом»: [Презентація літ.-худож. та іст.-краєзн. альм. у клубі “Відкрита сторінка” ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] // Вінниц. газ. – 1999. – 20 листоп. – C. 9.

438. Тимощук Л. Між двох берегів: [До 100-річчя від дня народж. рос. письм. В.В.Набокова засід. клубу “Відкрита сторінка” у від. мистец.] // Вінниц. газ. – 1999. – 25 груд. – C. 10.

439. Тимощук Л.М. Дорога к Пушкину: [Засід. клубу «Відкрита сторінка», присвяч. життю і творчості рос. письм.] // Вінниц. відом. – 1999. – 10 черв. – C. 10.

440. Ткачук В. Голодомор досліджують ... американці: [Про кн., подаровані установі А.Зінченком, вчен.-земляком] // Подолія. – 1999. – 31 серп.

441. Циганюк В.Ф. Бібліотеки повинні вижити: [Інтерв’ю новопризнач. дир. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] // Вінниц. відом. – 1999. – 17 черв. – C. 21.

442. Циганюк В.Ф. Ода бібліотекарю: [Авт. – засл. працівник культури України] // Вінниц. газ. – 1999. – 21 груд.

443. Цыганюк В.Ф. Библиотека – это своего рода храм, где находит приют идея великого и малого, бедного и богатого, христианина, мусульманина, иудея: [Інтерв’ю] / Кор. С.Вишневська // Новини Вінниччини. – 1999. – 18 листоп. – C. 12; Віта. – 1999. – 18 листоп. – C. 12.

444. «Шпрінгер» у «Тімірязєвці»: [Презентація електрон. журн. нім. вид-ва в б-ці] // Вінниччина . – 1999. – 19 листоп.

445. Якущенко А. «За Україну Господа молю»: [Зав. від. чит. залів ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва про заходи до 185-річчя з дня народж. Т.Г.Шевченка] // Вінниц. газ. – 1999. – 11 берез.

Публiкацiї про Вiнницьку ОУНБ iм. К. А. Тiмiрязєва за 2000 - 2007 рр.

2000

446. [Багато безцін. кн. отримала ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва з Росії – (“Пушкін. б-ка”)] // Уряд. кур’єр. – 2000. – 25 берез. – C. 2.

447. Бульба Т. Краєзнавча бібліографія Поділля у 20-ті роки ХХ століття: основні тенденції розвитку // Питання культурології: Міжвідом. зб. наук. ст. / КНУКіМ; Гол. ред. М.Поплавський. – К., 2000. – Вип. 16. – С. 44-49.

448. Вишталюк Т. Новини “Тімірязєвки”: [Про кн. вист. у відділах б-ки: з гуманітарних наук – “Рік планети”; л-ри та інформ. з питань с.-г. – “Реформи на селі”; л-ри та інформ. з питань мистец. – “Світ Лариси Любчик”, вінниц. поетеси, худож. та перегляд л-ри про Ф.Коновалюка (1890-1984) – худож., уродж с.Калівка, нині Ягідне Мурованокуриловец. р-ну] // Вінниччина. – 2000. – 7 квіт. – С. 15. – (Спец. вип. газ. «П’ятниця»).

449. Влащук В. Акція протесту проти росту злочин-ності: [Йдеться про акцію колективу ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва після вбивства Л.Марченко, мати якої – працівник установи. Є фото] // Вінниччина. – 2000. – 9 черв. – С. 1. – (Спец. вип. газ. «П’ятниця»).

450. Гусак О. Міст між Вінницею і ООН: [Створення при обл. б-ках осередків “Асоціація сприяння діяльності ООН в Україні», в т.ч. в ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] // Вінниц. газ. – 2000. – 31 жовт.

451. Дідик В. «Тімірязєвка” усім прощає... ще 2 дні: [Акція пробачення боржникам б-ки] // 33 канал. – 2000. – 28 верес. – C. 4.

452. Ємельянова Л. На словах одне, а на ділі?..: [Про ліквідацію міськ. абонемента ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] // Він-ниччина . – 2000. – 22 листоп.

453. Зотов М. Розшукується книга: [Акція «Поверни бібліотеці книгу»] // Поділ. зоря. – 2000. – 26 жовт. – C. 11.

454. Кам’яний Б. Завітайте у скарбницю знань: [Щодо передплати період. вид. для б-ки] // Вінниц. газ. – 2000. – 22 січ. – С. 9.

455. Карягіна М. Чим невдоволені читачі «Тімірязєвки»: [Інтерв’ю заст. дир. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва про реорганізацію міськ. абонемента] / Кор. О.Макарова // Вінниц. газ. – 2000. – 28 серп.

456. Книги під грошову заставу: [Нововвед. щодо обслуг. читачів ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] // Подолія. – 2000. – 15 верес. – (Спец. вип. газ. «П’ятниця»).

457. Ковтонюк І. «В яблучко» – не на тарілочці: [Презен-тація газ. «В яблучко» у б-ці] // Україна молода. – 2000. – 20 січ. – С. 9.

458. Козак І. Стусівське різдво [літ. вечір в б-ці] // Поділ. зоря. – 2000. – 10 лют. – С. 10.

459. Машевцев А. Диво на бересті: [Вист. худож. розпису на корі О.Нікітюка з Вінниці в ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] // Вінниччина. – 2000. – 1 серп.

460. Мельник О. Як бути «Тімірязєвці»: [Пробл., пов’язані з реорганізацією абонемента] // Панорама. – 2000. – 13 верес.

461. Незвичайна виставка в “Тімірязєвці” [кн.-дарунків Фонду Сороса та І.Дзюби “УСЕ”] // Вінниччина. – 2000. – 15 лют.

462. Пічкур Д. «Тімірязєвка» зібрала конференцію: [Всеукр. наук.-практ. «Створення та інтеграція інформ. ресурсів б-к». Є фото] // Вінниччина. – 2000. – 11 жовт. – С. 4. – (Спец. вип. газ. «П’ятниця»).

463. Пічкур Д. Бібліотека і влада: [Проведення заключ-ного етапу Всеукр. дня б-к] // Вінниччина. – 2000. – 29 верес.

464. Пічкур Д. Гармонія: [Презентація у б-ці нової прогр. тріо «Золота завіса», присвяч. М.Заньковецькій] // Він-ниччина. – 2000. – 6 черв.

465. Петрикова В. Краєзнавча бібліографічна терміно-логія: нац. особливості становлення теорії краєзн. бібліогр.: [Діяльн. Вінниц. філ. Всенарод. б-ки ВУАН, Каб. виучування Поділля та В.Д.Отамановського в 20-і рр. ХХ ст. // Бібліогр. вісн. – 2000. – № 4. – C. 13-20.

466. Плем’яник О. А місць у бібліотеці не побільшало: [Пробл. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] // Вінниччина. – 2000. – 13 жовт.

467. Приймачик Ф. Невже «Тімірязєвка» поховає абоне-мент?: [Щодо реорганізації структури б-ки] // Вінниччина. – 2000. – 11 серп. – (Спец. вип. газ. «П’ятниця»).

468. Приймачик Ф. Читаємо Ліну Костенко...: [Літ. вечір у клубі «Відкрита сторінка» ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва до 70-річчя поетеси] // Вінниц. газ. – 2000. – 18 квіт.

469. Пустіва В. «Тімірязєвка» – інформаційний центр третього тисячоліття: [Проведення у б-ці Всеукр. наук.-практ. конф. “Створення та інтеграція інформ. ресурсів б-к”. Є фото] // Вінниц. газ. – 2000. – 13 жовт.

470. Пустіва В. На вулиці Книголюбів – знову свято: [Надходження 340 кн. з Росії до ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] // Вінниц. газ. – 2000. – 12 лют. – C. 10.

471. Пустіва В. Публіцистичний екскурс: [В б-ці відбу-лася презентація кн. М.Трублаїні «Великим сибірським шляхом». Є фото] // Вінниц. газ. – 2000. – 11 лип.

472. Сікорський Ю. «Пушкінська» бібліотека в бібліотеці [ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] // Панорама. – 2000. – 16 лют.

473. Сивопляс О. В гостях у «Тімірязєвки»: [Святкування Дня б-к] // Панорама. – 2000. – 4 жовт.

474. Степаненко А. Похвальне слово бібліотекарю: [Про колектив ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва, котрий очолює В.Ф.Циганюк] // Укр. культура. – 2000. – № 4. – С. 3-5.

475. Степаненко А. Радяться бібліотекарі: [В ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва презентація Центру інформ. ресурсів Посольства США в Україні та семінар «Написання грантів в б-ці»] // Вінниц. газ. – 2000. – 21 лип.

476. Тальнівська В. «Золота завіса» «Гармонії»: [Презен-тація нової прогр. Г.Овсієнко, О.Шевченко, Н.Полодюк, лауреатів Міжнар. фест. «Орфей», в б-ці] // Вінниц. відом. – 2000. – 1 черв. – C. 19.

477. «Тімірязєвка» цивілізується, а читачі стурбовані: [Про реорганізацію б-ки] // Вінниц. відом. – 2000. – 27 лип. – C. 15.

478. Федорченко Н. «Більше за все ціную щирість»: У б-ці ім.К.А.Тімірязєва пройшов бенефіс Т.Трубнікової [Вінницької поетеси, лауреата літ.-мистец. премії 1999 р. «Кришталева вишня»] // Вінниц. газ. – 2000. – 29 лют.

479. Федорченко Н. Великого плавання Нойзе!: [Перша персон. вист. вінниц. худож В.Ходака в б-ці] // Вінниц. газ. – 2000. – 1 лип. – С. 9.

480. Федорченко Н. У світлі мистецтва: [Вист. худож. О.Нікітюка та вечір рос. романсу за участю акторів облмуздрамтеатру ім.М.Садовського в б-ці] // Вінниц. газ. – 2000. – 3 черв. – C. 10.

481. Циганюк В.Ф. «Бібліотекар – це не професія, а стан душі...»: [Інтерв’ю. Є фото] / Кор. А.Степаненко // Вінниччина. – 2000. – 27 черв.

482. Циганюк В.Ф. Влада бібліотеки: [Відкр. Всеукр. наук.-практ. конф. «Створення та інтеграція ресурсів б-к»] // Вінниччина. – 2000. – 10 жовт.

483. Циганюк В.Ф. Чи буде вінницьке диво?: [Щодо ідеї перенесення дефіцитних кн. на магнітні носії] // Він-ниччина. – 2000. – 12 трав. – С. 11. – (Спец. вип. газ. «П’ятниця»).

484. Юрчишина О. Потрібні видання [ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва. Про бібліогр. покажч. «Аграрна реформа в Україні: пошуки, здобутки, проблеми»] // Прапор перемоги. – 2000. – 6 верес.

 

2001     

485. Бог не всім роздає таланти: [Про зустріч читачів б-ки з А.Мруг – худож., поетесою, уродж. с.Качківка Ямпіл. р-ну] // Вінниччина. – 2001. – 27 черв. – С. 4. – (Спец. вип. газ. «Хочу все знати»).

486. Броварна Ю. ЗМІ і вибори: [Семінар «Засоби масової інформації і вибори» в ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] // Поділ. зоря. – 2001. – 15 листоп. – C. 10.

487. Гавриленко А. Перший крок до визнання [В.Гальянової. Презентація зб. «Фортеця мрій» поетеси з с.Лука-Мелешківська Вінниц. р-ну] // 9 вал. – 2001. – 10 жовт. – C. 13.

488. Гусак О. Пам’яті мецената: [До 170-річчя від дня народж. Н.фон Мекк б-кою видано буклет] // Вінниц. газ. – 2001. – 1 лют.

489. Гусак О. Ще один крок уперед: [Презентація ІАТР-центру в б-ці] // Вінниц. газ. – 2001. – 20 лют. – С. 3.

490. Дзюба І., Петренко О. Чи буде притулок у мистец-тва майбутнього?: [Про вист. дит. худож. робіт в б-ці] // Поділ. зоря. – 2001. – 20 верес. – C. 4.

491. Зустріч з послом: [Інформ. ярмарок «Сучасна Британія» за участю Надзв. і Повноваж. посла Великої Британії в Україні Роланда Г.Сміта відбувся в б-ці] // Поділ. зоря. – 2001. – 4 жовт. – C. 9.

492. Зянько І. Посла зустріли теплом і сприятливим інвестиційним кліматом // Вінниц. відом. – 2001. – 26 верес. – C. 2.

493. Зянько І. Такими роботами можна лікуватися: [Вист. юних вінниц. худож. в б-ці] // Вінниц. відом. – 2001. – 19 верес. – C. 20.

494. Інтернет-центр у бібліотеці: [Презентація] // Подолія. – 2001. – 10 берез. – C. 2.

495. Козинюк Л. Безкоштовний доступ до Інтернету на 2 роки виграла “Тімірязєвка” // Вінниц. відом. – 2001. – 26 груд. – C. 5.

496. Костко І. «Схоплена» мить: [Про вист. фотомай-стрів «Жіноча незбагненна таїна» у від. л-ри та інформ. з питань мистец.] // Вінниччина. – 2001. – 23 берез. – С. 8. – (Спец. вип. газ. «П’ятниця»).

497. Краєвський С. «Бібліотека майбутнього» вже у Вінниці [передбачається створення мультимед. б-ки та ін. новацій в ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] // Вінниц. відом. – 2001. – 22 серп. – C. 15.

498. Лесині іменини: [Відзначення ювілею Л.Українки] // Поділ. зоря. – 2001. – 15 берез. – C. 10.

499. Макарова О. Бібліотека плюс ... Червоний Хрест: [Місячник, провед. установою] // Вінниц. газ. – 2001. – 17 трав.

500. Макарова О. Світ очима юних: [Г.Кукаркіної та Ю.Олейникової. Вист. робіт учениць Вінниц. дит. худож. шк. в б-ці. Є фото] // Вінниц. газ. – 2001. – 24 трав.

501. Марчук Т. Відкрили читальний зал [з питань економіки і права в ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва. Є фото] // Вінниц. газ. – 2001. – 11 верес.

502. Марчук Т. З відкритим серцем: [Презентація зб. В.Гальянової “Фортеця мрій” в б-ці] // Вінниц. газ. – 2001. – 3 жовт.

503. Марчук Т. Загадкові фантазії: [Вист. робіт Н.Петько, учениці Вінниц. дит. худож. шк. у від. л-ри та інформ. з питань мистец.] // ДТП. – 2001. – 8 груд. – C. 8.

504. Марчук Т. Подоляни ярмарку завжди раді: [«Сучасна Британія» в б-ці. Є фото] // Вінниц. газ. – 2001. – 25 верес.

505. Марчук Т. У плині відродження: [Про роботу від. л-ри та інформ. з питань мистец. Є фото] // Вінниц. газ. – 2001. – 16 серп.

506. Марчук Т. Фотовиставка-реквієм: [“Бабин Яр-Шоа. 60 років по тому” у чит. залі від. л-ри та інформ. з питань мистец.] // Вінниц. газ. – 2001. – 15 листоп.

507. Морозова Н.І. Міркування щодо бібліотеки у майбутньому // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: Восьмая Международная конф. – М., 2001. – С. 99-105.

508. Морозова Н.І. Роль і місце сучасної бібліотеки в інформаційному суспільстві // Вісн. факультету ДАКККіМ. – № 6. – Вінниця, 2001. – С.16-24.

509. Нові пріоритети в діяльності «Тімірязєвки»: [Відкр. Інтернет-центру] // Вінниц. газ. – 2001. – 20 груд.

510. Новицький А. Зарубки для пам’яті: [“Знаменні і пам’ятні дати 2002 року” – хронолог. покажч. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] // Вінниц. газ. – 2001. – 25 груд.

511. Откидач О. «Тімірязєвка» – місце, де зосереджена інтелектуальна еліта міста // 9 вал. – 2001. – 19 квіт. – C. 8.

512. Откидач О. Інтернет задля освіти [в ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] // 9 вал. – 2001. – 26 груд. – C. 3.

513. Пічкур Д. Стусівські читання [в б-ці, які започат-кував 13 р. тому А.Й.Лучко, колиш. дир. установи] // Він-ниччина. – 2001. – 26 січ.

514. Полуведько О. Книги Ленина в библиотеках и теперь живее всех живых. Гитлера – тоже: [Фонди б-ки] // RIA. – 2001. – 3 жовт. – C. 6.

515. Приймачик Ф. «Відкритій сторінці» – 15 років!: [Літ.-мистец. клуб при ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] // Вінниччина. – 2001. – 9 листоп.

516. Пустіва В. А Господа собі в душу не пускають: [Презентація зб. Є.Удовика «Просто верь» в б-ці] // Вінниц. газ. – 2001. – 24 трав.

517. Режисер відповідальних концертів: [Про В.Ф.Циганюка – дир. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва, засл. праців-ника культури України] // Поділ. зоря. – 2001. – 4 жовт. – C. 10.

518. Сергієнко В. Інкунабула [знаходиться в ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] // Наше Придністров’я. – 2001. – 18 серп.

519. Стусівське 13-е Різдво [відзначалося в б-ці] // Поділ. зоря. – 2001. – 15 лют. – C. 10.

520. «Тімірязєвка» виграла... Інтернет: [Кер. інформ.-бібл. сервісу Н.Морозова] // Подолія. – 2001. – 18 груд.

521. [У від. мистец. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва відкрито фотовист. Вікторії та Каріни Солових «Бабин Яр-Шоа, промай-нуло шість десятиліть»] // Панорама. – 2001. – 14 листоп.

522. Циганюк В.Ф. Мова – могутня сила: [Фонди б-ки з питань розв. мови] // Поділ. зоря. – 2001. – 22 лют. – C. 11.

523. Шевчук Ф. Віхи нашої історії: [«Вінниччина в датах». Про хронолог. довідн., вид. б-кою] // Бершад. край. – 2001. – 20 січ. – C. 3.

 

2002

524. Бібліотека в інформаційному суспільстві: пошуки гармонії, шляхи трансформації: [Конф. пройшла в ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва. Своїми думками діляться її учасники: Коцемир В.Ф., Левицький А.І., Прокошева Т.М., Циганюк В.Ф., Шестопалюк О.В., Фолюшняк Є.В.] // Культура і життя. – 2002. – 31 груд.

525. Бібліотека в інформаційному суспільстві: пошуки гармонії, шляхи трансформації: Тези регіон. наук.-практ. конф. (21-22 листоп. 2002 р.). – Вінниця, 2002. – 84 с.

Із змісту:

•    Шестопалюк О.В. Бібліотека і влада: грані спів-праці: [Доп. заст. голови облдержадмін. Є фото]. – С. 9-11;

•    Татусяк С.П. Удосконалення діяльності органів місцевої влади з питань інформування населення: [Заст. голови облдержадмін. щодо взаємодії б-к обл. з місц. владою, зокрема про якісну інформ. підтримку ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва. Є фото]. – С. 12-13;

•    Прокошева Т.М. Бібліотеки, комп’ютерні технології та інформаційне суспільство: нові тенденції, перспективи розвитку: [Нач. від. б-к та інформ. систем М-ва культури і мистец. України, засл. працівник культури України про діяльн. обл. б-к, зокрема ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва. Є фото]. – С. 14-20.

•    Левицький А.І. Регіональна бібліотечна політика: досягнення і проблеми: [Доп. нач. упр. культури облдержадмін. Є інформація про роботу ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва]. – С. 21-23;

•    Куделя Г.Д. Сучасна бібліотека – регіональний центр інформації [Заст. нач. упр. культури облдержадмін. про роботу б-к обл. та ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва. Є фото]. – С. 24-27;

•    Циганюк В.Ф. Інформаційне суспільство і бібліотеки. – С. 28-30;

•    Морозова Н.І. Інформаційна інфраструктура регіону: досвід формування, проблеми та шляхи їх вирішення. – С. 36-39;

•    Ніколаєць О.Г. Створення краєзнавчих інформа-ційних ресурсів: здобутки та перспективи. – С. 52-55;

•    Авраменко Г.М. Трансформація бібліографії в інформаційному суспільстві. – С. 56-57;

•    Коваль О.А. Публічна бібліотека – центр правової освіти населення: [Дир. Немирів. ЦБС про традиц. та електрон. носії інформ., зокрема про комп’ютерну мережу ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва]. – С. 60-62;

•    Лятавська Т.І. Перспективи розвитку МБА та електронної доставки документів. – С. – 67-69;

•    Кіщенко І.В. Безперервна бібліотечна освіта і її роль у розвитку бібліотек: [Заст. декана Вінниц. ф-ту ДАКККіМ щодо орг. навчання фахівців галузі спільно з працівниками ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва]. – С. 69-71;

•    Цимбалюк П.І. Методичне забезпечення діяльності бібліотек: сучасні пріоритети. – С. 72-74.

526. Валер’єва О. Бібліотека та Інтернет: [Про регіон. наук.-практ. конф. “Б-ка в інформ. сусп-ві: пошуки гармонії, шляхи трансформації”] // Подолія. – 2002. – 10 груд.

527. Жук І. Реально-віртуальна влада: [Про цю ж конф.] // 9 вал. – 2002. –27 листоп. – C. 5.

528. Зонова І. У «Тімірязєвці» розпочав роботу «Він-ницький регіональний портал» // 33 канал. – 2002. – 27 листоп. – С. 8.

529. Зотов М. 9-й этаж мэрии обещан художникам под галерею: [Вист. творч. об-ня худож. «Август» в б-ці] // RIA. – 2002. – 29 трав. – C. 14.

530. Карягіна М. Відкритий лист до Вінницького міського голови Олександра Домбровського [в.о. дир. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва про пробл. б-ки] // Курьер. – 2002. – 10 апр. – C. 3.

531. Козинюк Л. «Відкрита сторінка» повертає забуті імена: [Літ.-мистец. клуб при б-ці] // Вінниц. відом. – 2002. – 9 січ. – С. 15.

532. Козинюк Л. На стусівських читаннях звучали романси [в б-ці] // Вінниц. відом. – 2002. – 23 січ. – С. 4.

533. Костко І. Вікно в світ: [Презентація веб-сайту для інвалідів обл. в б-ці] // Вінниц. газ. – 2002. – 17 січ.

534. Кравчук С. За рівні права всіх сущих в Україні: [В б-ці засід. за “круглим столом” на тему: «Правове забезп. розв. нац. меншин в Україні»] // Вінниц. газ. – 2002. – 18 черв.

535. Макаревич Л.П. Козятинщину можна знайти в Інтернеті: [Інформ. портр. регіону на сайті ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] // RIA Козятин. – 2002. – 14 берез. – C. 7.

536. Марчук Т. «Я перед нею помолюся, як перед образом святим»: [Презентація в б-ці бібліогр. покажч., виданого б-кою до Дня Матері] // Вінниц газ. – 2002. – 11 трав. – (Спец. вип. газ. «П’ятниця»).

537. Марчук Т. Запроваджуємо інформаційне вироб-ництво: [Інформ. про конф.] // Вінниц. газ. – 2002. – 28 листоп.

538. Мовчанюк Г. Ювілей набутком красний: [Про сьогодення ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва з нагоди її 95-річчя] // Він-ниччина. – 2002. – 1 жовт.

539. Морозова Н.И. Создание информационного портала в сети Интернет и структурные изменения происхо-дящие в библиотеке // Библиотеки и ассоциации в меня-ющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудни-чества: Девятая Международ. конф. – М., 2002. – С.168-172.

540. Осійчук М. Спочатку було слово...: [Відзначення в б-ці Дня укр. писемності та мови] // Вінниц. газ. – 2002. – 12 листоп.

541. Откидач О. Віддай пошану рідній мові: [Свято рідної мови в ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва. Є фото] // 9 вал. – 2002. – 27 лют. – C. 6.

542. Палига З. Два погляди на світ прекрасного [ж-ста О.Гордієвича та худож. Ю.Кізімова з Вінниці. Вист. їх худож. творів у від. л-ри та інформ. з питань мистец. Є фото] // Подолія. – 2002. – 5 листоп.

543. Світ у вікні комп’ютера: [Відкр. веб-сайту для інвалідів в ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва. Є фото] // Вінниччина . – 2002. – 1 лют.

544. Сергієнко В. Не скорили його табори...: [Стусів. читання в б-ці. Є фото] // Подолія. – 2002. – 25 січ. – С. 4. – (Спец. вип. газ. «П’ятниця»).

545. Скрипник В. Дивак із Томашполя: [К.Кисельов подарував свою б-ку ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] // Голос України. – 2002. – 25 січ. – C. 8.

546. Скрипник В.Я. Я слухаю книгу...: [Кн. на магніт. носіях у б-ці] // Вінниц. відом. – 2002. – 9 жовт. – C. 3.

547. Смирнова А. Владимир Продивус помог издать винницким авторам 10 книг: [Презентація кн. О.Іваницької «Франко – каудільо Іспанії» в б-ці] // Здоров’я на Вінниччині. – 2002. – 27 берез. – C. 22.

548. Циганюк В.Ф. Нове у бібліотечній справі: [Про техн. базу установи] // Поділ. зоря. – 2002. – 14 листоп. – C. 4.

549. Цимбалюк П. Читачі 95-річної «Тімірязєвки» Інтернетом користуються безкоштовно // Вінниц. відом. – 2002. – 25 верес. – C. 3.

 

2003

550. EBSCО: більше 50 тисяч бібліотек світу до послуг вінничан: [Використ. бази даних бібл. консорціуму ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] // Подолія. – 2003. – 27 трав.    

551. А недавно в нас було [виявл. при ремонт. роботах напис на фасаді ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва – «Смерть фашистським окупантам»] // Курьер. – 2003. – 9 июля. – C. 3.

552. Афанасьева Н. АРТ-подготовка к зимнему сезону: [Вист. худож. декор.-приклад. мистец. В.Козюка відкрилася в ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] // Тумба. – 2003. – 17 верес. – C. 4.

553. Б.Р. Відповідальність – обов’язок і право: Сесія облради слухала звіт її голови, затвердила програми і... аплодувала «Людям року» [в т.ч. дир. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва В.Ф.Циганюку – «Людині року» в номінації «Діяч культури і мистец.”] // Сіл. вісті Вінниччини. – 2003. – 31 трав.

554. В сім’ї рідній, новій: [В б-ці проведено вечір «Мови різні – душа одна»] // 9 вал. – 2003. – 26 лют. – C. 4.

555. Даниелян С. «Тож дай мені – дійти і не зотліти, дійти – і не зотліти – дай мені! Дозволь мені, мій вечоровий світе, упасти зерням в рідній борозні»: [Стусів. читання в ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва. Про лауреатів Стусів. премії] // 9 вал. – 2003. – 22 січ. – C. 4.

556. Декада в бібліотеці: [«Час слов’янського ренесансу»] // Сіл. вісті Вінниччини. – 2003. – 24 трав.

557. Духовному скарбу податківці знайшли господаря: [Про безкоштовну передачу ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва 448 прим. творів худож. л-ри та 261 грамофон. платівки] // Вінниц. газ. – 2003. – 15 трав.

558. Емельянова Л.А. На крыльях поезии: [У б-ці відбулося засід. клубу «Відкрита сторінка» та презентація альм. «Взмах крыла»] // Сім’я. – 2003. – 29 січ. – C. 11.

559. Зонова І. Напис на Тімірязєвській бібліотеці був зроблений для зйомок фільму «Подвиг розвідника» стверджує вінничанка Любов Опанасівна // 33 канал. – 2003. – 2 лип. – C. 8.

560. Зонова І. Як отримати грант від Євросоюзу і Світового банку?: [Кошти, які отримує б-ка по грантах] // 33 канал. – 2003. – 16 листоп. – C. 7.

561. Квітень Є. Боронили Україну між серпом і свастикою: [Про презентацію у б-ці кн. О.Грабця «Командир групи УПА «Південь» полковник «Батько»] // Вінниц. відом. – 2003. – 23 квіт. – C. 7.

562. Ковтонюк Г. Берегині скарбів духовності: [«Бібліозустрічі-2003» для першокурсників усіх навч. закл. Вінниці] // ДТП. – 2003. – 20 верес. – C. 8.

563. Костюк С. Вінниччина почула заклик ВЕЛівців: [Заходи щодо охорони навколиш. середовища в обл., зокрема про оновлення на WEB-сайті ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва інформації про екол. стан обл.] // Вінниц. відом. – 2003. – 14 трав. – С. 17. – (Спец. вип. газ. «Бізнес-клуб»).

564. Марчук Т. Попит на українські видання: [Презен-тація кн. продукції вид-в «Либідь» та «Наук. думка» у б-ці] // Він-ниц. газ. – 2003. – 25 берез.

565. Марчук Т. Бібліозустрічі [в б-ці] // Вінниц. газ. – 2003. – 12 верес. – С. 7. – (Спец. вип. газ. «П’ятниця»).

566. Марчук Т. Вінниччина бібліотечна: [Про презен-тацію видання б-ки] // Вінниц. газ. – 2003. – 11 груд. – C. 3.

567. Марчук Т. Книгозбірня – джерело знань: [Святку-вання Всеукр. дня б-к] // Вінниц. газ. – 2003. – 30 верес. – С. 3.

568. Мовчанюк Г. Інтернет-журнал у Вінниці [“Чорний шлях” за проектом М.Каменюка. Презентація в б-ці] // Він-ниччина. – 2003. – 4 берез.

569. Морозова Н. Перспектива: світові інформаційні ресурси – через регіональні портали: [Створення регіон. порталу в ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] // Вінниц. відом. – 2003. – 27 серп. – C. 19.

570. Остапчук В. Мовою часу: [Кн. вист. «Вінниця і вінничани» до 640-річчя міста у від. л-ри та інформ. з питань мистец. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] // Панорама. – 2003. – 11 жовт.

571. Пічкур Д. Пам’ятаймо про Василя!: [Стусів. читання на Вінниччині, зокрема в б-ці з нагоди 65-річчя від дня народж. поета] // Літ. Україна. – 2003. – 23 січ. – C. 2.

572. Спомин про батька: [Презентація кн. О.Грабця «Командир групи УПА «Південь» полковник «Батько»] // Подолія. – 2003. – 25 квіт. – С. 13. – (Спец. вип. газ. «П’ятниця»).

573. Усний журнал [в б-ці «Шевченко, якого мало знаємо»] // Сіл. вісті Вінниччини. – 2003. – 22 берез.

574. Філін О. Верхня частина сонячного айзберга: [Про Л.М.Шпильову, колиш. заст. дир. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] // Курьер. – 2003. – 18 июня. – C. 3.

575. Філін О. У листах Людмили Шпильової з далекої Америки поряд зі словом «Вінниця» стоїть «сумую»... // Вінниц. відом. – 2003. – 16 лип. – C. 15.

576. Цимбалюк П.І. І в бібліотеку приходить свято...: [Заст. дир. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва щодо розв. бібл. справи, в т. ч. обл.] // Вінниччина. – 2003. – 30 верес.

577. Чернявський О. Ось які ми патріоти!: [В б-ці проведено засід. за “круглим столом” на тему: “Національне і військово-патріотичне виховання: стан, проблеми і перспективи”] // Вінниц. газ. – 2003. – 27 черв.

578. Шуляк О. Ще один пам’ятник Стусові: [Презентація зб. віршів С.Вернигори «Из воды, огня и нежности». Є інфор-мація про відкр. бронз. погруддя В.Стусу у Вінниці] // Подолія. – 2003. – 8 трав.

 

 

2004

579. Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека // Наукові бібліотека України: Довід. / Уклад.: А.А.Свобода, Л.І.Загородня, Н.Б.Захарова та ін. – К., 2004. – С. 45, 46.

580. Волошенюк Г. “Відкрий, о рідна мово, свої скарбниці золоті”: [За такою назвою в б-ці проведено літ.-мистец. вечір, присвяч. Дню укр. писемності та мови] // Він-ниц. газ. – 2004. – 12 листоп. – С. 7. – (Спец. вип. газ. “П’ятниця”).

581. Вперше в історії Cвіт української книги приїжджає до Вінниці [28 трав. 2004 р. Щодо респ. вист.-ярмарку “Світ книги”, проведеного на базі в ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] // Він-ниччина. – 2004. – 25 трав.

582. Всеукраїнський день бібліотек у місті підтримали меценати. “Тімірязєвці” подаровано книги, видані за сприяння голови ради директорів Корпорації “Прем”єр-фінанс” Володимира Продивуса // Місто. – 2004. – 1 жовт. – С. 2.

583. Гальперін О. Новини культури: [Про діяльн. дир. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва В.Ф.Циганюка] // Панорама. – 2004. – 17 лип.

584. Гасюк В. Нові обрії пізнання: [Форми і методи роботи з читачами в обл. б-ці, зокрема про від. поперед. замовлення і видачі л-ри] // Вінниччина. – 2004. – 23 січ.

585. Герої повертаються: [Вечір присвяч. памяті С.Петлюри та Я.Гальчевського в б-ці] // Вінниц. газ. – 2004. – 28 трав. – С. 10.

586. Господар рідної землі: [Про біобібліогр. покажч., присвяч. двічі Герою Соц. Праці П.О.Желюку до 100-річчя з дня народж., вид. б-кою] // Вінниччина. – 2004. – 24 груд. – С. 6.

587. Давидюк М. На шляху до істини: [Викл. ВДПУ ім.М.Коцюбинського про фонди б-к, в т.ч. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] // Подолія. – 2004. – 24 верес. – С. 15-16. – (Спец. вип. газ. “П”ятниця”).

588. Джеря І. Свято книги [до Дня працівників вид-в, поліграфії і книгорозповсюдження в ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] // Поділ. зоря. – 2004. – 5 черв.

589. Дмитрук О. Поета вбити неможливо: [Стусів. читання в б-ці. Є фото] // Вінниц. газ. – 2004. – 16 січ. – С. 4.

590. “Екологія: людина і природа”: [Місячник еколог. знань, провед. працівниками ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва в обл., зокрема – День інформації в Тиврів. р-ні] // Вінниччина. – 2004. – 12 трав.

591. Журунова Т. Маленький Пікассо з Вінниці: [“Кращий художник року” у від. л-ри та інформ. з питань мистец. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва. Про відкр. родин. експозиції вінниц. митців І.Шостак-Орлової та В.Орлова] // Тумба. – 2004. – 14 лип.

592. Заєць В. Пройшли століття, та живуть легенди: [Всеукр. наук.-практ. конф. “Історичні витоки козацького роду в Україні”, проведеної з ініціативи ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] // Культура і життя. – 2004. – 13 жовт. – C. 6-7.

593. Заозерна Л. У “Тімірязєвці” відкрито “Вікно в Америку” [інформ. центр на базі від. л-ри інозем. мовами] // 33 канал. – 2004. – 17 берез. – С. 5.

594. Запрошуємо всіх на виставку-ярмарок “Світ книги” [28 трав. 2004 р. в ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] // Панорама. – 2004. – 22 трав.

595. Иванова А. Под прицелом WEB-камер: [Про спільну діяльн. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва з Торг.-пром. палатою Вінниці] // Тумба. – 2004. – 29 верес. – C. 2.

596. Іванова О. 30 вересня працівники українських бібліотек відзначили своє професійне свято [в т.ч. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] // Тумба. – 2004. – 6 жовт. – C. 4.

597. Іванова О. Після 11 вересня: [В ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва відбулась презентація фотовист. “Після 11 вересня: образи з епіцентру” за участю аташе з питань культури посольства США пані Л.Хеллер] // Тумба. – 2004. – 15 верес. – C. 3.

598. Іноземців дивують вінницькі книги: [Відкрито вист. “Література Польщі крізь призму історії” в б-ці // RIA. – 2004. – 25 серп. – С. 11.

599. Інформаційний ресурс Бібліотеки. Інновації. Суспільство: Довід.-інформ. вид. / Авт. проекту В.Ф.Циганюк; Уклад.: М.Г.Спиця, Г.М.Авраменко, О.І.Кізян; Вінниц. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2004. – 196 с.

Із змісту:

Циганюк В.Ф. “Нова доба – нового прагне слова”. – С. 3.

Цимбалюк П.І. Інформаційний ресурс бібліотеки – стратегічна основа її життєдіяльності. – С. 8-17;

Морозова Н.І. Служба інформаційно-бібліотечного сервісу. – С. 19-30;

Герасимова Т.В. Відділ зберігання основного фонду. – С. 31-51;

Сеник Л.Б. Відділ рідкісних і цінних видань. – С. 52-58;

Ніколаєць О.Г. Відділ літератури та інформації з питань краєзнавства. – С. 59-69;

Якущенко А.С. Відділ літератури та інформації з гуманітарних наук. – С. 70-92;

Бойко Л.А. Сектор журнальної періодики при відділі літератури та інформації з гуманітарних наук. – С. 93-97;

Коцюбська В.М. Сектор газетної періодики. – С. 98-109;

Пісна Т.О. Відділ літератури та інформації з питань економіки і права. – С. 110-119;

Кізян О.І. Інформаційний ресурс Бібліотеки на допомогу органам місцевої влади. – С. 120-131;

Коваль С.Ф. Відділ літератури та інформації виробничого профілю. – С. 132-136;

Середюк В.Я. Відділ літератури та інформації з питань сільського господарства. – С. 137-143;

Сенкевич А.В. Відділ літератури та інформації з питань мистецтв. – С. 144-148;

Подзолкіна О.О. Відділ літератури іноземними мовами. – С. 149-158;

Авраменко Г. Відділ довідково-бібліографічного та інформаційного обслуговування. – С. 159-170;

Введенська Л.В. Відділ попереднього замовлення і видачі літератури. – С. 171-174;

Марченко Т.М. Відділ науково-методичної роботи та інновацій у бібліотечній справі. – С. 175-182;

Стрючкова Л.С. Сектор обмінно-резервного фонду. – С. 183-193.            

600. Історичні витоки козацького роду в Україні: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. в 9-ти ч. – Вінниця, 2004.

Із змісту:

Середнюк В.Я. Землеволодіння українського козацтва. – Ч. 1. – С. 28-35;

Подзолкіна О.О. Православ’я під патронатом козаччини. – Ч. 4. – С. 5-13;

Валігура І.М. Козацтво у легендах та переказах. – Ч. 6. – С. 15-18;

Сенкевич А.В. Українське козацтво в кіномис-тецтві. – Ч. 6. – С. 29-36;

Цимбалюк П.І. Популяризація літератури про події доби козаччини у бібліотеках Вінниччини. – Ч. 8. – С. 5-10;

Сеник Л.Б. Історичні джерела у дослідженнях козацької доби в Україні. – Ч. 8. – С. 10-19;

Ніколаєць О.Г. Краєзнавчий інформаційний ресурс Вінницької ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва з питань козацтва та довідково-бібліографічне забезпечення потреб користувачів. – Ч. 8. – С. 23-33;

Циганюк В.Ф. Буша вчора, сьогодні, завтра. – 16 с.

601. Кисельова В. Історичні витоки козацького роду в Україні: [Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. укр. козацтву відбулася в ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] // Вісн. Кн. палати. – 2004. – №10. – C. 46-47.

602. Кізян О. Правова і економічна інформація: [Зав. від. л-ри та інформації з питань економіки і права про обслуг. читачів за допомогою комп’ютер. технологій, зокрема Інтернету] // Подолія. – 2004. – 24 верес. – С. 15-16. – (Спец. вип. газ. «П’ятниця»).

603. Ключинська І. “Вікно в Америку” через кіноекран [у від. л-ри інозем. мовами ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] // 20 хвилин. – 2004. – 15 жовт. – C. 9.

604. Ключинська І. “Світ книги” відкрила для себе Вінниця: [Вперше вист.-ярмарок “нового жанру” в ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва. Є фото] // RIA. – 2004. – 2 черв. – C. 6.

605. Книжний ярмарок: [Про вист.-ярмарок вид-в України “Світ книги” в б-ці] // Тумба. – 2004. – 2 июня. – C. 1.

606. Кобильченко О. Свято Вінниччини бібліотечної [присвяч. Дню працівників вид-в, поліграфії і книгорозпов-сюдження відбулося в ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] // Панорама. – 2004. – 29 трав.

607. Кобильченко О. Щасливі тим, що віддають: [Вист. вінниц. худож. І.Шостак-Орлової, В.Орлова в б-ці. Є фото] // Панорама. – 2004. – 14 лип.

608. Коваль С. “Кухня українського козацтва”: [Зав. від. л-ри та інформ. вироб. профілю ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва про кн.-ілюстр. вист. з історії козац. харчування] // Подолія. – 2004. – 24 верес. – С. 15-16. – (Спец. вип. газ. «П’ятниця»).

609. Косарчук О. Невмируща ода українскому козацтву: [Проведення в обл. Всеукр. наук.-практ. конф. «Історичні витоки козацького роду в Україні» за ініціативою ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] // Подолія. – 2004. – 30 верес. – C. 1, 2.

610. Костюченко В. “Французька весна” прийшла у Вінницю: [Літ. вечір “Любов не знає кордонів”, присвяч. Оноре де Бальзаку та Евеліні Ганській, проведено у б-ці] // Подолія. – 2004. – 14 квіт.

611. Кушнір Ж. Вшанували Кобзаря: [До 190-річчя від дня народж. Т.Г.Шевченка відбувся літ.-мистец. вечір в б-ці] // Панорама. – 2004. – 13 берез.       

612. Мазур А. Їх благословив генерал: [До 80-річчя від дня народж. Т.Й.Бірюкової, в минулому працівника б-ки. Є фото] // Вінниц. газ. – 2004. – 16 січ.

613. Максимець О. У Вінниці з’явився інтернет-портал зі сприятливою аурою [в ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва. Про презентацію спеціаліз. сайту, що розповідає про культ. спадщину Поділля. Є фото] // 9 вал. – 2004. – 7 квіт. – С. 18.

614. Марченко Т. Працюючи над іміджем бібліотекаря: [Зав. від. наук.-метод. роботи та інновацій у бібл. справі ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва щодо підвищення кваліфікації бібл. персоналу обл.] // Подолія. – 2004. – 24 верес. – С. 15-16. – (Спец. вип. газ. «П’ятниця»).

615. Марченко Т. Щоб не обривався зв’язок віків: [Зав. від. наук.-метод. роботи та інновацій у бібл. справі про роботу шк. кер. дир. ЦБС, центр. район. (міськ.) б-к, район. б-к для дітей, яка діє при ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] // Вінниц. газ. – 2004. – 2 верес. – С. 3.

616. Марчук Т. «Погляд у минуле»: [Відкр. фотовист. старих пошт. листівок в б-ці] // Вінниц. газ . – 2004. – 23 верес. – С. 8.

617. Марчук Т. «Світ книги»: [Всеукр. кн. вист.-ярмарок в ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] // Вінниц. газ . – 2004. – 4 черв. – С. 11.

618. Марчук Т. Мова – невмирущий скарб народу: [Свято «Відкрий, о рідна моя мово, свої скарбниці золоті!», приуроч. Дню укр. писемності та мови, відбулося в б-ці. Є фото] // Панорама. – 2004. – 13 листоп.

619. Марчук Т. Патріот України: [В б-ці відбулася зустріч вінничан з меценатом укр. походження М.Гояном, мешканцем Австралії] // Вінниц. газ . – 2004. – 12 жовт. – С. 4.

620. Медведєва І. Хроніка жаху і героїзму: [Презентація в б-ці фотовист. «Після 11 вересня. Образи з епіцентру трагедії»] // Вінниччина. – 2004. – 14 верес.

621. Мельник В. Еталон жіночої лірики: [Про презентацію зб. віршів поетеси О.Асачевої «Прикосновение», яка відбулась в б-ці] // 9 вал. – 2004. – 4 лют. – С. 19.

622. Мельник В. Мистецтво зупиненої миті: [Фотовист., присвяч. 30-річчю фотоклубу «Обрій» у від. л-ри та інформ. з питань мистец.] // 9 вал. – 2004. – 31 берез. – С. 4.

623. Образи “Американської трагедії”: [Фотовист. відкр. в б-ці] // 9 вал. – 2004. – 15 верес.

624. Площанська Л. «Моя сила – в моєму народові»: [Зустріч вінничан з М.Гояном, меценатом з Австралії] // Він-ниччина. – 2004. – 12 жовт.

625. Площанська Л. Вища проба інтелігентності: [Про П.І.Цимбалюк – заст. дир. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва, засл. працівника культури України. Є фото] // Вінниччина. – 2004. – 19 жовт.

626. Площанська Л. Це не свято української мови, а день її порятунку: [Вечір, присвяч. Дню укр. писемності і мови в б-ці. Є фото] // Вінниччина. – 2004. – 12 листоп. – С. 6.

627. Подзолкіна О. Література 40 мовами: [Інформація зав. від. л-ри інозем. мовами, про інформ. центр «Вікно в Америку»] // Подолія. – 2004. – 24 верес. – С. 15-16. – (Спец. вип. газ. «П’ятниця»).

628. Презентація Інтернет-порталу культурної спадщини Поділля відбулась у Вінниці [в ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] // Сім’я. – 2004. – 7 квіт. – С. 2.

629. Пустіва В. Спільна ода святій українській історії: [Проведення Всеукр. наук.-практ. конф. «Історичні витоки козацького роду в Україні» ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] // Вінниц. газ. – 2004. – 30 верес. – С. 4.

630. Ревенко М. «Ярій, душе! Ярій, а не ридай»...: Літ. вечір Василя Стуса: [Сцен.] // Вінниц. край. – 2004. – № 1. – C. 145-148.

631. Родинкова В. «Украинский бест» с Бурдой и Яневским. «Книги года» – в «Тимирязевке» [на вист.-ярмарку “Світ книги”] // RIA. – 2004. – 28 квіт. – С. 4.

632. «Світ книги» завітав у Вінницю: [Вист.-ярмарок в ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] // Вінниччина. – 2004. – 2 черв.

633. Світ книги – у «Тімірязєвці»: [Щодо вист.-ярмарку, котра відбудеться 28 трав. 2004 р.] // Подолія. – 2004. – 25 трав.

634. Сеник Л. Зібрання стародруків [в ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] // Подолія. – 2004. – 24 верес. – С. 15-16. – (Спец. вип. газ. «П’ятниця»).

635. Середюк В. Бібліотека – спеціалістам АПК: [Щодо інформування з питань сіл. госп-ва] // Подолія. – 2004. – 24 верес. – С. 15-16. – (Спец. вип. газ. «П’ятниця»).

636. Соловей А. Стусівське Різдво: [Стусів. читання в б-ці] // Вінниччина. – 2004. – 3 лют.

637. Спиця Н. З творчого доробку: [Зав. сектором редакц.-видавн. діяльн. про найвагоміші вид. колективу ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] // Подолія. – 2004. – 24 верес. – С. 15-16. – (Спец. вип. газ. «П’ятниця»).

638. Струкевич О. Задля вивчення історії України: [Доц. ВДПУ ім.М.Коцюбинського про Всеукр. наук.-практ. конф. “Історичні витоки козацького роду в Україні”, організ. колективом ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] // Подолія. – 2004. – 24 верес. – С. 15-16. – (Спец. вип. газ. «П’ятниця»).

639. «Тімірязєвка» працює на майбутнє: [З історії та сьогодення установи, кер. В.Ф.Циганюк] // Подолія. – 2004. – 24 верес. – (Спец. вип. газ. «П’ятниця»).

640. Уразовська Л. «Не можу йти на побачення з тобою ціною приниження»: [Стусів. читання в ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва] // Вінниц. відом. – 2004. – 21 січ. – C. 2.

641. Фантазія передана у спадок: [Про вист. худож. робіт І.Шостак-Орлової, В.Орлова з Вінниці у від. л-ри та інформ. з питань мистец. Є фото] // Вінниччина. – 2004. – 10 лип. – С. 2. – (Спец. вип. газ. «Хочу все знати»).

642. [Фото худож. Шостак-Орлової та В.Орлова, картини яких експонуються у б-ці] // Голос України. – 2004. – 14 лип. – С. 2.

643. Хоменко Б. Цінний подарунок: [Канд. філолог. наук ВДПУ ім.М.Коцюбинського про кн. «Інформаційний ресурс Бібліотеки. Інновації. Суспільство»] // Подолія. – 2004. – 24 верес. – С. 15-16. – (Спец. вип. газ. «П’ятниця»).

644. Циганюк В.Ф. Запрошуємо на екскурсію [до ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва учнів 11-х кл. ЗОШ, гімназій, ліцеїв] // Він-ниччина. – 2004. – 2 листоп.

645. Цимбалюк П.І. Акція «Подаруй бібліотеці книгу» [обл. конкурс] // Подолія. – 2004. – 24 верес. – С. 15-16. – (Спец. вип. газ. «П’ятниця»).

646. Цимбалюк П.І. Книжковий ярмарок завітає до Вінниці: [Про низку заходів, яку проведе установа до Дня слов’ян. писемності та культури] // Вінниччина. – 2004. – 18 трав.

647. «Ярій, душе!: [Про традиц. Стусів. читання в б-ці] // Сіл. вісті Вінниччини. – 2004. – 17 січ. 

 

2005

648. Баковська Т. Історію творять люди: [Відкр. мемор. дошки на честь І.М.Філіповського, колиш. дир. Вінниц. обл. наук. б-ки ім.К.А.Тімірязєва] // 20 хвилин. – 2005. – 28 черв.

649. Без права на забуття: [В б-ці проведено літ.-муз. вечір, присвяч. воїнам-афганцям] // Вінниц. газ. – 2005. – 17 лют. – C. 4.

650. Бланарь А. Мемориальная доска на честь Героя [Рад. Союзу І.М.Філіповського відкрита на фасаді ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва, який очолював і відбудовував її (дир. з 1952-1973 рр.)] // Тумба. – 2005. – 29 черв. – C. 2.

651. Він з нами і сьогодні: [Стусів. читання в б-ці до 66-річчя від дня народж. поета] // Подолія. – 2005. – 18 січ.

652. Вінничани прагнуть вивчати українську мову: [Літ. і мистец. свято, присвяч. Дню укр. писемності в б-ці] // 20 хвилин. – 2005. – 11 листоп. – C. 5.

653. Волошенюк І. Директор «Тімірязєвки» [В.Ф.Циганюк. Є інформація про історію та сьогодення установи, фото] // Він-ниччина. – 2005. – 8 листоп.

654. Волошенюк І. Казкова країна світлин: [Вист. худож., фотомайстра, колекціонера ікон В.Козюка у від. л-ри та інформ. з питань мистец. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва. Є фото] // Він-ниччина. – 2005. – 1 січ. – С. 15. – (Спец. вип. газ. «Хочу все знати»).

655. Волошенюк І. Книги і долі: [До 100-річчя книго-збірні. З історії та сьогодення] // Вінниччина. – 2005. – 27 верес.

656. Волошенюк І. У звичному – краса, а в миті – вічність: [Про фотовист. вінниц. худож. В.Козюка в б-ці] // Вінниц. газ. – 2005. – 1 січ. – С. 7.

657. Вшанували і словом, і піснею [Т.Г.Шевченка з нагоди 191-річчя від дня народж. Літ.-мистец. вечір в б-ці. Є фото] // Вінниччина. – 2005. – 11 берез.

658. Г.А. Барельеф святым Кириллу и Мефодию установлен на библиотеке им.К.А.Тимирязева // Одигитрия. – 2005. – Июнь (№ 5). – C. 1.

659. Гальчак С. Краєзнавці Вінниччини: Біографії. Бібліографія. – Вінниця: Книга-Вега, 2005. – 224 с.

Із змісту:

•    Авраменко Г.М. – С. 5;

•    Ніколаєць О.Г. – С. 133;

•    Циганюк В.Ф. – С. 202;

•    Шлеймович М.С. – С. 210.

660. Гальчак С. Краєзнавчий рух на Вінниччині в умовах незалежності України: [Про краєзн. роботу працівників ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва Г.М.Авраменко, О.Г.Ніколаєць, В.Ф.Циганюка] // Краєзнавство. – 2005. – № 1-4. – С. 62-63.

661. Гальчак С. У суверенній незалежній державі: [Персон. внесок у поділлєзнавство дир. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва В.Ф.Циганюка. Є фото] // Краєзнавство Східного Поділля. – Вінниця, 2005. – С. 122.   

662. Головащенко О. Живи, красуйся, рідна мово!: [Проведення в б-ці літ.-мистец. свята «Яке прекрасне рідне слово! Воно не світ, а всі світи»] // Вінниц. газ. – 2005. – 15 листоп. – C. 10.

663. Головащенко О. З любов’ю до українського народу: [Перші Поділ. Кирило-Мефодіїв. читання в б-ці, присвяч. відкр. на фасаді б-ки барельєфа святим Рівноапостольним Кирилу та Мефодію] // Вінниц. газ. – 2005. – 31 трав. – C. 3.

664. Головащенко О. Спочатку було слово: [Святку-вання в б-ці Дня рідної мови] // Вінниц. газ. – 2005. – 24 лют. – C. 3.

665. Джеря І. У кожної мови вселенська душа: [Відзна-чення Дня рідної мови в б-ці] // Поділ. зоря. – 2005. – 23 лют.

666. Завальнюк К. Скарбниця духовності: [З історії та сьогодення книгозбірні] // Поділ. зоря. – 2005. – 8 груд. – C. 10.

667. Кілька слів з історії бібліотеки ім.Тімірязєва: [Будівлі] // 20 хвилин. – 2005. – 21 груд. – C. 11.

668. Кожна мова – прекрасна: [Літ.-мистец. вечір-зустріч «Яскрить і далі дивне розмаїття людської мови, думки, почуття!» пройшов у б-ці. Є фото] // Вінниччина. – 2005. – 26 лют. – С. 1. – (Спец. вип. газ. «Хочу все знати»).

669. Козак І. Без права на забуття: [Вшанування учасників бойових дій в Афганістані відбулося в б-ці] // Поділ. зоря. – 2005. – 23 лют.

670. Козак І. Під опікою пам’яті народу: [«Стусівські читання» в б-ці] // Поділ. зоря. – 2005. – 19 січ.

671. Краєзнавча робота в бібліотеках України: Інформ. бюл. Вип. 16 / Ред. О.Б.Виноградова; Уклад.: С.І.Смілянець, В.П.Кисельова; Держ. іст. б-ка України. – К., ДІБУ, 2005. – 40 с.

Із змісту:

•    [Видавнича діяльн. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва та високий фах. рівень підготов. її видань] – С. 3, 9, 10, 12, 16, 18, 20, 21, 25, 26, 27, 29, 34, 36.

672. Кривоніс Н. «Прийди і взнай свою історію»: [Презентація кн. К.Завальнюка «Провісники волі» в б-ці] // Поділ. зоря. – 2005. – 29 верес. – C. 10.

673. Лінник Р. Традиціям жити: [«Круглий стіл», приуроч. Дню захисника Вітчизни, провед. в б-ці. Є фото.] // Крила України. – 2005. – 7-12 берез. – C. 4.

674. Лучко А. Фундатори: [Колиш. дир., про себе та фахівців установи] // Вінниччина. – 2005. – 13 груд.

675. Малишко А. Відкрито барельєф святим Кирилу і Мефодію [на фасаді б-ки] // Тумба. – 2005. – 1 июня. – C. 1.

676. Марчук Т. Без права на забуття: [Вечір пам’яті, присвяч. Дню вшанування воїнів-афганців в б-ці] // Панорама. – 2005. – 16 лют.

677. Марчук Т. Вічна як народ: [Літ.-мистец. вечір в б-ці, присвяч. 191-річчю від дня народж. Т.Г.Шевченка] // Панорама. – 2005. – 12 берез.

678. Марчук Т. Вічне фото вчорашнього дня: [Однойменна фотовист. вінниц. худож. В.Козюка у від. л-ри та інфор-мації з питань мистец. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] // Панорама. – 2005. – 23 лют.

679. Марчук Т. Мово моя калинова!: [Свято в б-ці з нагоди Дня рідної мови] // Панорама. – 2005. – 26 лют.

680. Марчук Т. Очима сина: земний і незламний: [Щодо вечора пам’яті В.Стуса в ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] // Панорама. – 2005. – 22 січ.

681. На будинку Вінницької ОУНБ ім.Тімірязєва відкрито барельєф святим Рівноапостольним Кирилу та Мефодію: [Фотофакт] // 20 хвилин. – 2005. – 29 трав. – C. 2.

682. Полуведько О. Книги Ленина в библиотеках и теперь живее всех живых: [Про фонди б-ки] // RIA. – 2005. – 3 жовт. – C. 6.

683. Приймачик Ф. «Відкритій сторінці» – 15 років !: [Літ.-мистец. клуб книгозбірні] // Вінниччина. – 2005. – 9 листоп.

684. Приймачик Ф. Барельєф Кирилу і Мефодію // Поділ. зоря. – 2005. – 4 черв. – C. 8.

685. Приймачик Ф. Вшанування пам’яті Євгена Гуцала [прозаїка, поета, уродж. с.Старий Животів, нині Новоживотів Оратів. р-ну] // Поділ. зоря. –  2005. – 21 лип. – C. 4.

686. Рекрут Я. Про вічність вчорашнього дня: [Вист. «Вічне фото вчорашнього дня» відкрилася у б-ці] // Робітн. газ. – 2005. – 13 квіт.

687. Рекрут Я. Репресовані книги: [Щодо збереження та використання ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва вид., що були заборонені у часи тоталітар. режиму] // Робітн. газ. – 2005. – 13 жовт. – C. 5.

688. Смілянець Г. Гнаний, замордований, але незлам-ний: [Проведення Стусів. читань в б-ці] // Вінниц. газ. – 2005. – 18 січ. – C. 4.

689. Соболев С. Перебудувати роботу бібліотеки: [Критич. ст. про діяльн. установи] // Вінниц. правда. – 2005. – 21 трав.

690. Стусівські читання [відбулися в б-ці, продовжи-лися на батьківщині поета в с.Рахнівка Гайсин. р-ну] // Він-ниччина. – 2005. – 1 лют.

691. Тімербаєв С. Відкриття барельєфа святим Рівно-апостольним Кирилу та Мефодію // 20 хвилин. – 2005. – 29 трав. – C. 2.

692. Циганюк В.Ф. Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім.К.А.Тімірязєва: Головна регіональна бібліотека Вінниччини: [З історії та сьогодення установи. Є фото] // Бібліотечна орбіта інформаційного суспільства: До 60-річчя заснування Закарпат. обл. універс. наук. б-ки / Уклад. Н.Панчук; Відп. за вип. Л.Григаш. – Ужгород, 2005. – С. 264-268.

693. Цікава екскурсія – плюс двотомник Т.Г.Шевченка: [Знайомство старшокласників Вінниці зі структурою, кн. фондом б-ки] // Вінниччина. – 2005. – 21 січ.

694. Ярославець Г. Вічне фото вчорашнього дня [в б-ці. Вист. старих фотографій фотомайстра, колекціонера В.Козюка] // Вінниц. газ. – 2005. – 17 лют. – C. 7.

 

2006

695. Бакар О. История области на полотне: [В ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва – вист. «Золотое сечение Винниччины»] // 20 хвилин. – 2006. – 9 верес. – C. 9.

696. Гай Ю. У Вінниці з’явиться Центр європейської інформації: [Презентація Центру відбулася в б-ці] // Молодіж. газ. Вінниччини. – 2006. – 8 берез. – C. 7.

697. До нас ідуть інвестиції: [Діяльн. Центру європ. інформації] // Вінниц. газ. – 2006. – 21 верес. – C. 2.

698. Івахова С. Мріяла завжди бути поруч з книгами: [Зав. від. обробки л-ри і орг. каталогів ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва (1976-1995) про труд. шлях Є.М.Маковійчук (Сільченко), колиш. голов. бібліотекаря вищезазнач. від.] // Вінниччина. – 2006. – 2 черв.

699. Кіріченко Н. На Вінниччині Тарас шукав драму: [Про бібліогр. покажч. «Тарас Шевченко і Вінниччина», вид. б-кою] // 20 хвилин. – 2006. – 10 лют. – C. 4.

700. Козак І. Етюди Миколи Бондаря: [Персон. вист. члена Нац. Спілки худож. України у від. л-ри та інформ. з питань мистец.] // Вінниччина. – 2006. – 11 квіт.

701. Коцюбська М., Яворівський В., Осадчук П., Перебийніс П. та ін. Пам’яті Василя Циганюка: [Некролог] // Літ. Україна. – 2006. – 27 лип. – C. 2.

702. Луцький А. Ось де наша слава: [ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва представила л-ру з нац. геральдики для учасн. наук.-практ. конф., котра відбулася в обл. краєзн. музеї] // Погляд. – 2006. – 7-13 верес.

703. Мельник Н.В. Спецфонд, або В’язниця книг: [Інтерв’ю колиш. зав. від. центр. книгозберігання ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва про заборонені вид.] / Кор. В.Віченко // Він-ниччина. – 2006. – 5 трав.

704. Мовенко В. Обласна бібліотека отримала старо-винну книгу: [Відкр. від. рідкісних і цінних вид.] // 20 хвилин. – 2006. – 30 трав. – C. 7.

705. Морозова Н.І. Проектна діяльність в бібліотеці та зміни в управлінні нею // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 13 Международная конф. – М., 2006. – (CD-ROM).

706. Морозова Н.І. Здравствуй, Європо!: [Інтерв’ю заст. дир. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва про себе та діяльн. Є фото] / Кор. І.С.Волошенюк // Вінниччина. – 2006. – 10 лют.

707. [Оголошено шахмат. конкурс до 100-річчя ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва, котрий проводить обл. коміс. по шахматних композиціях] // Вінниц. економіст. – 2006. – 27 січ. – C. 8.

708. Презентація «перлин»: [Кн. з історії та культури Поділля під егідою Народ. блоку Литвина в ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва. Є фото] // Вінниччина. – 2006. – 21 берез.

709. Пресвітлої дороги свічка чорна: [Традиц. Стусів. читання в б-ці] // Вінниччина. – 2006. – 17 січ.

710. Пустовіт О. Спочатку було слово: Які книги «ковтають» і на яких серіалах «сидять» відомі вінничани: [Є інтерв’ю бібліотекаря від. поперед. замовлення і видачі л-ри ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва Л.Генераленко про кн. продукцію, бібл. обслуг. та читацькі запити їх користувачів] // Місто. – 2006. – 24 листоп. – C. 8, 17.

711. Садовська А. Поставимо на покуті високу свічку Слова нашого…: [В б-ці проведено літ.-мистец. вечір «Ти, рідна мово, чиста, як роса. Святиня наша, гордість і краса»] // Освіта Вінниччини. – 2006. – 13 листоп. – C. 3.

712. Сегеда Ю. Дух Майдану [в ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва. «Круглий стіл» на тему: «Свобода: демократична потреба і реальні можливості суспільства»] // Вінниччина. – 2006. – 28 листоп. – C. 2.

713. У бібліотеці – обновка: [Відкр. нової експозиції у від. рідкісних і цінних вид. Є фото] // Вінниччина. – 2006. – 30 трав.

714. Філін О. Він «исполнил жизнь свою»...: [Про В.Ф.Циганюка] // Независимый курьер. – 2006. – 26 лип. – C. 4.

715. Філін О. Вогнища: [Про обл. б-ку ім.К.А.Тімірязєва за сторінками газ. «Більшовиц. правда». 1932, 1936 рр.] // Подолія. – 2006. – 21 листоп. – C. 2.

716. Фурдик С. Прямуємо до Європи та НАТО: [Про діяльн. Центру європ. інформації в ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] // Крила України. – 2006. – 14-19 серп. – C. 7.

717. Циганюк Василь Федорович: [Некролог] // Культура і життя. – 2006. – 26 лип. – C. 4.

718. Цимбалюк П.І. «Тімірязєвці» – 100 років!: [В.о. дир. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва про установу як сучас. культ. та інформ. центр. Є довідка, відгуки читачів, фото] // Подолія. – 2006. – 16 груд.

719. Цимбалюк П.І. У 100-річній «Тімірязєвці» понад 500 тисяч книг. 55 тис. з них – рідкісні: [Інтерв’ю] / Кор. І.Червінчук // 33 канал. – 2006. – 11 жовт. – C. 8.

720. Цуркань О. Двоє тонули і хапались за одного: [Засід. «круглого столу» в б-ці, де обговорювались питання соборності України] // Вінниц. відом. – 2006. – 25 січ. – С. 5.

721. Чи буде перейменована «Тімірязєвка»?: [З історії назви б-ки] // Вінниччина. – 2006. – 22 груд. – C. 5.

722. Шаховий клуб «Хід конем»: [Оголошено конкурс, присвяч. 100-річчю ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] // Вінниц. відом. – 2006. – 1 лют. – C. 16.

723. Шуткевич О. У смерті повернуся до життя: [Проведення Стусів. читань в б-ці. Є фото] // Вінниц. газ. – 2006. – 17 січ. – C. 1.

 

2007

724.       Бакар О. В подарок безплатные абонементы: [Акція для користувачів, присвяч.100-річчю б-ки] // 20 хвилин. – 2007. – 31 січ. – C. 2.

725. Бугай Ю. Скандалом закінчилося відкриття виставки прихильників Реріха [в б-ці. Претензії моск. центру Реріхів щодо використання символу «Знак Знамени Мира», запатент. як торг. знак на вист. «Реріхи, Індія, Гімалаї»] // 33 канал. – 2007. – 14 лют. – C. 8.

726. Володич М. Онук Степана Бандери до Вінниці так і не доїхав, але це не завадило шанувальникам його діда відсвяткувати 98-у річницю з дня його народження [в б-ці] // Погляд. – 2007. – 18-24 січ. – C. 3.

727.       Данілова Л. Духовний храм нашого краю: [З історії та сьогодення ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва до 100-річчя з часу заснування. Є фото] // Погляд. – 2007. – 15-21 лют. – C. 3.

728. Козак І. Вінницькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. К.А.Тімірязєва – 100 років // Поділ. зоря. – 2007. – 15 лют. – C. 10.

729. Кундивус В. Посиденьки з «вічним парубком» Анатолієм Гарматюком: [Літ. вечір в б-ці, присвяч. пам’яті гумориста] // Вінниц. газ . – 2007. – 8 лют. – C. 6.

730. Литвинюк Т. Вшановуємо Євгена Гуцала!: [Літ.- мистец. свято «Тонкий філософ, ніжний лірик», присвяч. пам’яті письм., відбулося в б-ці] // Вінниц. відом. – 2007. – 25 січ. – C. 7.

731. Мелентьєва В. Введенська Олена Юріївна: [Творч. потенціал працівника ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва – людини з особливими потребами. Є фото] // Студент. вісн. – 2007. – Лют. (№ 5). – C. 3.

732. Морозова Н. Поширення інформації про Європей-ський Союз серед населення: [Заст. дир. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва про роботу Центрів європ. інформації обл. б-к України та Вінниці] // Методичні матеріали щодо участі депутатів місцевих рад в євроінтеграційних процесах. – Вінниця, 2007. – С. 26-27.

733. Приймачик Ф. «Відкрита сторінка» святкує своє перше двадцятиріччя: [Про клуб, який працює в б-ці] // Педагог. – 2007. – Січ. (№ 5). – C. 2.

734. Приймачик Ф. Нам – 20 років! або Ювілей клубу «Відкрита сторінка» // Сім’я. – 2007. – 17 січ. – C. 1; Він-ниччина. – 2007. – 16 січ. – С. 3.

735. Пустіва В. Відроджений у слові й правді: [Стусів. читання в б-ці] // Вінниц. газ. – 2007. – 26 січ. – C. 2. – (Спец. вип. газ. «П’ятниця»).

736. Собко В. Сторічний ювілей «Тимірязєвки»: [Про святкування] // Вінниц. відом. – 2007. – 15 лют. – C. 7.

737. Циба Л.П. День за днем і ось вже 100 років! [ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва, зокрема щодо роботи філії при Вінниц. соц.-екон. ін-ті ун-ту «Україна». Є фото] // Студент. вісн. – 2007. – Лют. (№ 5). – C. 3.

738. Цимбалюк П.І. Праця, що у творчість перейшла: [Інтерв’ю в.о.дир. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва про діяльн.] / Кор. В.Барабан // Громада і закон. – 2007. – 23 лют. – C. 2.

739. Шуткевич О. «Тимірязєвці» – 100: [Підготов. до святкування] // Вінниц. газ . – 2007. – 15 лют. – C. 8.

740. Шуткевич О. Унікальна філософія Реріхів: [Відкр. вист. «Реріхи, Індія, Гімалаї» у від. л-ри та інформ. з питань мистец. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] // Вінниц. газ. – 2007. – 19 січ. – C. 8. – (Спец. вип. газ. «П’ятниця»).

741. Щепілова Н. «Чому закрили виставку Реріхів у Вінниці?»: [Голова ради Поділ. нар. ун-ту культури з приводу ст. «Скандалом закінчилось відкриття виставки» (33 канал, 2007, 14 лют.)] // 33 канал. – 2007. – 28 берез. – C. 20.

Іменний  покажчик*

*(Включено прізвища авторів, укладачів, а також осіб, яким присвячено матеріали. Номери, що відносяться до прізвищ осіб яким присвячені матеріали, наводяться в дужках)

 

Авраменко Г. 196, 210, 326, 338, (339), 340, 394, 525, 599, (659), (660)

Айтматов Ч. (277)

Арсенчук Т. 373

Асачева О. (621)

Афанасьева Н. 552


 

Бабенко А.Г. 95

Бабич А. (384), (390)

Бабич В. 186

Баженов Л.В. 339

Бакар О. 695, 724

Баковська Т. 648

Бальзак О. (610)

Бандера С. (726)

Барабан В. 738

Барабаш-Темпл М. (388)

Барашивець Н.М. (308)

Бех М. 106

Бєлінський В.Г. (67)

Біленко Д. 56

Білозерова Л. 151

Бірюкова Т.Й. (612)

Бланарь А. 650

Богомолець О. 139

Богорідов І. 57

Бойко Л. 270, 421, 599

Бондар М. (700)

Борачук Є.І. (297)

Бортняк А. 160

Бортнянський Д.С. (356)

Борщевська Н.О. (97), (151), (153), (246)

Боценко Л. 352

Бредун В. 271

Броварна Ю. 486

Бродська А. 162

Брянський М. 84

Бугай Ю. 725

Будник Л. 172

Бульба Т.С. 341, 447

Бурда (631)


 

Вадимов В. 235

Валер’єва О. 526

Валігура І.М. 600

Введенська Л.В. 599

Введенська О.Ю. (731)

Венгеров Л. 54

Верник Л. 121

Виноградова О.Б. 671

Висоцький В. (362)

Вишневська С. 443

Вишталюк Т. 448

Вікторов В. 327

Вільчинська О. 366, 380, 398

Вільчинська С. 96

Вініковецький С.А. 95

Віченко В. 703

Влащук В. 449

Воловик В.П. 95, (383)

Воловик О.В. (383)

Володина Н. 272

Володич М. 726

Волошенюк Г. 580

Волошенюк І. 653, 654, 655, 656, 706

Воронюк О. 367


 

Гавриленко А. 487

Гавриш М. 86, 97, 142

Гай Ю. 696

Гайдайчук О. 273

Гайдученко П. 78

Гайовий М. 87

Гальперін О. 583

Гальчак С. 659, 660, 661

Гальчевський Я. (585)

Гальянова В. (487), (502)

Ганська Е. (610)

Гарбулінський С. 420

Гарматюк А. (729)

Гасюк В. 293, 584

Генераленко Л. 710

Герасимова Т.В. 599

Гитлер (514)

Глібов Б. 422

Гнатюк Н. 401

Гнезділов Л. 250

Гненний М. 240

Говорухин Л. 402

Голованівський С. (21)

Головащенко О. 662, 663, 664

Головко Н. 403, 423

Голоскевич О. 420

Гольдман А. 46

Гоман А. 47

Гончар А. (422), (425)

Гончар О (400), (401), (406)

Горб Є. 88

Гордієвич О. (542)

Гордійчук П. 404

Горев М. 100

Горький М. (45)

Гоян М. (619), (624)

Грабець О. (561), (572)

Грановський Б.В. 395

Григаш Л. 692

Гринін Б. 143

Гриценко В. (397)

Гузенко Е.С. 163

Гульчак Н. 342

Гуріненко Д. 197

Гусак О. 424, 450, 488, 489

Гуцало Є. (685), (730)


 

Давидов М. 236

Давидюк М. 587

Далі  С. 332

Даниелян С. 555

Данілова Л. 727

Дашевський М. 198

Джеря І. 588, 665

Дзюба І. (461), 490

Дідик В. 451

Дідик М. (329)

Дідур Л. (258)

Дмитрук О. 589

Домбровський О. (530)

Дорошкевич Н. 420

Дробчак Г. 217

Дубровіна Л.А. 395

Духовна Л. 55

Дьяконова Р. 251


 

Єлисєєва С. (Травнева) 363, 375

Ємельянова Л. 452, 558


 

Желюк п.о. (586)

Жук І. 527

Жукова К.Ф. (131), (134)

Журнова Т. 591


 

Заблоцький А. 155

Завадська О. 203

Завальнюк К. 666, (672)

Загалило В. 203

Загородня Л.І. 579

Заєць В. 592

Заньковецька М. (464)

Заозерна Л. 593

Захарова Н.Б. 579

Зельдич М. 132, 181, 182, 212, 213, 214, 218, 223, 237, 241, 242, 243

Зінченко А. (440)

Зонова І. 528, 559, 560

Зотов М. 453, 529

Зубалій Л. 251

Зубкова Н.М. 395, 405, 406, 407, 409, 411, 412, 413, 419, 424

Зянько І. 492, 493


 

Иванова А. 595

Іваницька О. 547

Іванова О. 596, 597

Івахова С. 698

Ільчук М. 340


 

Кам’яний Б. 274, 454

Каменюк М. (568)

Кармалюк У. (284)

Карягіна М. 280, 340, 455, 530

Кваша С. 238, 239, (346)

Квітень Є. 561

Кирилло і Мефодій (658), (663), (675), (681), (684), (691)

Кирилов А. 188

Кисельов К. (224), (228), (232), (545)

Кисельова В. 601, 671

Кізімов Ю. (542)

Кізян О.І. 599, 602

Кін Ф. 30

Кіріченко Н. 699

Кіщенко І.В. 525

Клепко В. 275

Ключинська І. 603, 604

Кобильченко О. 606, 607

Коваль О.А. 525

Коваль С.Ф. 420, 599, 608

Ковальський Т. 406

Ковтонюк Г. 562

Ковтонюк І. 377, 457

Когут О. (397), 420

Козак І. 458, 669, 670, 700, 728

Козинюк Л. 495, 531, 532

Козюк В. (552), (654), (656), (678), (694)

Колов Б. 224

Коновалюк Ф. (448)

Коноварт І. 144

Копиленко О. (21)

Косарчук О. 609

Костенко Л. (468)

Костко А. 189

Костко І. 496, 533

Костюк С. 563

Костюкова И.И. 166, 190, 195

Костюченко В. 610

Коцемир В.Ф. 524

Коцюбинський М.М. (391)

Коцюбська В.М. 599

Коцюбська М. 701

Кравчук С. 534

Краєвський С. 497

Крашенников Л. 1

Кривий О. 378

Кривоніс Н. 672

Кровицкая А. 39

Куделя Г.Д. 525

Кукаркіна Г. (500)

Кундивус В. 729

Кушнір Ж. 611

Кушнір Л. (397)


 

Ладижан В. 226

Лазаренко В. 344

Ласкава Л. 407

Ле І. (26)

Левицький А. 420, 524, 525

Ленін В.І. (146), (151), (682), (514)

Ленчінер Ю. 145

Леонідов Л. 353

Лисенко М.В. (327)

Лисий А. 358, (372)

Литвин (708)

Литвинов В. 253, 277, 278

Литвинюк Т. 730

Лінник Р. 673

Лозінська О.І. (180), 219, 220

Лугова А. 321

Луцький А. 702

Лучко А.Й. 108, 109, 111, 113, 117, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, (136), 147, 156, 157, 158, 161, 164, 167, 174, 175, 176, 183, 184, 185, 191, 192, 193, 199, 205, 206, (211), 215, 221, 227, 228, 229, 230, 244, 245, (249), 254, 279, 280, (282), (287), 303, 304, 309, 312, 313, 314, (319), (320), 322, 323, 330, (337), 340, 345, 346, 347, 348, 354, (357), 359, 370, 371, 379, 380, 381, (386), 396, 408, 409, 410, (513), 674

Лучко В. 168, 185

Любчик Л. (448)

Лятавська Т.І. 525

Ляшук Г.Л. (263)


 

Мазур А. 612

Макаревич Л.П. 535

Макарова О. 411, 427, 455, 499, 500

Маковійчук Є.М. (Сільченко) (698)

Макрушін І. 32, 40, 41, 42, 44

Максимець О. 613

Малиновський В. 355

Малишко А. 675

Мар’янчук С. 281

Марченко Т. 420, (449), 559,614, 615

Марчук Т.О. (290), 501, 502,503, 504, 505, 506, 536, 537, 564, 565, 566, 567, 616, 617, 618, 619, 676, 677, 678,       679, 680

Матвієнко А. 382

Матвійчик В. 170

Махінчук М. 282

Машевцев А. 459

Медведєв Д.М. (84), (90)

Медведєва І. 620

Мекк фон Н. 488

Мелентьєва В. 731

Мельник В. 231, 283, 284, 294,305, 315, 383, 412, 621, 622

Мельник Н. 119, 153, 246, 255,256, 257, 258, 306, 703

Мельник О. 460

Мельниченко І. 109

Метов Л. 69

Миколаєнко М. 120

Мирончак Н. 384, 413, 428

Михайленко Н. 259, 285, (292),429

Мілнер Л. 128

Мовенко В. 704

Мовчанюк Г. 538, 568

Морозова Н. 420, 507, 508,(520), 525, 539, 569, 599, 705, (706), 732

Мрочко О. 295, 296

Мруг А. 485

Мысловская А. 430


 

Набоков В.В. (438)

Найдер М.М. (318)

Некрасов М.О. (73)

Нікітюк О. (459), (480)

Ніколаєць О.Г. 420, 525, 599,600, (659), (660)

Новицький А. 510


 

Овсієнко Г. (476)

Олейникова Ю. (500)

Орленко А. 331

Орлов В. (591), (607), (641), 642

Осадчук П. 701

Осійчук М. 540

Остапчук В. 570

Островська М. 65

Отамановський В.Д. (465)

Откидач О. 511, 512, 541


 

Паламарчук В. 286

Палига З. 542

Панчук Н. 692

Пастушенко Л. 201, 232, 245,(278)

Пащенко М. 134

Первомайський Л. (21)

Перебийніс П. 701

Петлюра С. (585)

Петренко А. 149, 177

Петренко О. 490

Петрикова В. 465

Петров П. 307

Петрович В. 261

Петько Н. (503)

Печенізька З. 169, 170

Пісна Т.О. 599

Пічкур Д. 385, 462, 463, 464,513, 571

Плем’яник О. 466

Площанська Л. 318, 386, 387,624, 625, 626

Погорєлов Й. 79, 81

Погуть В. 159, 165, 200

Подзолкіна О.О. 599, 600, 627

Подруцька Г. 178, 207, (289)

Подря М. 266

Полодюк Н. (476)

Полуведько О. 514, 682

Поплавський М. 447

Приймачик Ф. 431, 467, 468,515, 683, 684, 685, 733, 734

Продивус В. (547), (582)

Прокошева Т.М. 524, 525

Проценко В. 233

Пустіва В. 432, 469, 470, 471,516, 629, 735

Пустовіт О. 710

Пушкін О.С. (283), (428)


 

Рабенчук В. 262

Радіщев О.М. (94)

Рева Н. 248

Ревенко М. 630

Ревус Н.П. 420

Рекрут Я. 299, 389, 416, 686, 687

Реріх (725), (740), (741)

Рибачук В. (349)

Родінкова В. 372, 631

Романченко Л. 420, 433

Руденко В. 318, 319, 434, 435

Руснак І. 420

Рябий М. (255), (262)


 

Савченко Г. 420

Садовська А. 711

Салтанівська Л.В. (246)

Сахневич Л. 137, 138

Свобода А.А. 579

Сегеда Ю. 712

Селецька Л. 80

Семашко В. 349

Семенюк О. 263

Сеник Л.Б. 599, 600, 634

Сенкевич Г. 332, 350, 599, 600

Сергєєва К. 18

Сергієнки (416)

Сергієнко В. 518, 544

Середюк В. 390, 599, 600, 635

Сивопляс О. 473

Сидорова О. 351

Сікорський Ю. 472

Сільченко (Маковійчук Є.М.) 698

Скрипник В. 391, 545, 546

Смагло Г. 91, 98, 99, 102, 103,110, 111, (112), 114, 115, 140, 158, 165, (204)

Смирнова А. 547

Смілянець Г. 688

Смілянець С.І. 671

Сміт Р.Г. (491)

Смолякова Г. (363)

Собко В. 736

Соболев С. 689

Соловей А. 636

Солових В. та К. (521)

Соломонова Т.Р. 395

Сорос (461)

Спиця М.Г. 599

Спиця Н. 637

Станіславська Є. 408

Станович М. 333

Степаненко А. 379, 474, 475, 481

Стехов С.Т. (263)

Струкевич О. 638

Стрючкова Л.С. 599

Стус В. (347), (351), (366), (385),(392), (426), (458), (513), (519), (532), (544), (555), (571), (578), (589), (630), (636), (640), (647), (651), (670), (680), (688), (690), (709), (723), (735)


 

Талесник В.М. (423)

Тальнівська В. 476

Татусяк С.П. 525

Тезикова Е.А. 179, 195

Тимощук Л. 265, 266, 300, 356,363, 364, 437, 438, 439

Тімербаєв С. 691

Ткаленко А. 58

Ткачук В. 440

Тобілко А. 392

Торін В. (21)

Травнева С. (Єлисеєва) 363, 375

Трублаїні М. (471)

Трубнікова Т. (478)


 

Удовик Є. (516)

Українка Л. (498)

Уразовська Л. 640

Уцехівська Н. 22


 

Фанстиль Б.Р. (2), (4)

Фарбер Б. 44

Фасцімане О. (328)

Федорченко Н. 418, 478, 479, 480

Фещук М. 419

Філін О. 574, 575, 714, 715

Філіповський І. 81, 104, (137),(138), (148), (367), (648), (650)

Фолюшняк Є.В. 524

Фурдик С. 716


 

Хеллер Л. (597)

Хмелівський М. 67

Ходак В. (479)

Хоменко Б. 643


 

Циба Л.П. 737

Циганюк В.Ф. 340, 420, (434),441, 442, 443, (474), 481, 482, 483, (517), 522, 524, 525, 548, (553), (583), 599, 600, (639), 644, (653), (659), (660), (661), 692, (701), (714), (717)

Цимбалюк П. 334, 335, (339),525, 549, 576, 599, 600, (625), 645, 646, 718, 719, 738

Цуркань О. 720


 

Чабан О. 393

Чепугов И. 324

Чепурний П. 83

Червінчук І. 301, 719

Чернявський О. 577

Чорний О. 112

Чорногуз Я. 336

Чупира Л. 420


 

Шаміс Л. 209

Шафранська Ю. 337

Шахнюк В. 75

Шевченко О. (476)

Шевченко Т.Г. (96), (108), (306),(321), (431), (445), (573), (611), (657), (677), (693), (699)

Шевчук Ф. 523

Шестопалюк О.В. 524, 525

Шлеймович М.С. (339), 395,(659)

Шостак-Орлова І. (591), (607),(641), 642

Шпильова Л. 268, 291, (311),325, (339), 340, 348, (416), (574), (575)

Шуляк О. 578

Шуткевич О. 723, 739, 740


 

Щепілова Н. 741


 

Юрчишина О. 484


 

Яворівський В. 701

Яковенко І. 68

Якущенко А. 350, (397), 420,445, 599

Яневський (631)

Ярославець Г. 694


 

 

«Світло землі подільської...»

ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва в публікаціях

(1907-2007)

(Бібліографічний покажчик)

  

Укладач, комп’ютерний набір     О.С.Михайлюк

 Редактор     М.Г.Спиця

Комп’ютерна верстка, оригінал-макет, дизайн     Н.В.Спиця

 Відповідальна за випуск     Н.І.Морозова

 

Підписано до друку 8.05.07. Формат 60х84/16. Папір офсетний.

  Умов. друк. арк. 5.5. Тираж 500 прим.

 Друк ТОВ «Меркьюрі-Поділля»

м.Вінниця, вул. Р.Скалецького, 15

тел. (0432) 52-08-02

Світло землі Подільської…


 

 Управління культури і туризму Вінницької обласної державної адміністрації

 Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім.К.А.Тімірязєва

 

 

Віковому ювілею

Вінницької ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва

присвячується

 

 

«Світло землі Подільської…»

ВОУНБ ім.К.А.Тімірязєва в публікаціях

(1907-2007)

 

(Бібліографічний покажчик)

 

 

Вінниця, 2007

 


 

ББК 91.9:78+78. 34(4УКР-4ВІН)я1

С 24

 

Світло землі Подільської«Світло землі Подільської…»: ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва в публікаціях (1907-2007): Бібліогр. покажч. / Уклад. О.С.Михайлюк; Ред.:  М.Г.Спиця; Відп. Н.І.Морозова; Вінниц. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2007. – 88 с.

 

Матеріали покажчика висвітлюють діяльність Бібліотеки з часів її заснування до сьогодення: труднощі щодо її відкриття, перші кроки становлення, характер роботи в післяреволюційний період, долю в роки воєнного лихоліття, нелегкі часи відбудови приміщення книгозбірні в післявоєнний період, вплив новітніх інформаційних технологій на розширення функцій та оптимізацію структури сучасної Бібліотеки, якісні зміни в інформаційному забезпеченні користувачів.

Видається з нагоди 100-літнього ювілею Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім.К.А.Тімірязєва.

Видання розраховане на широке коло читачів, працівників бібліотек та інших закладів культури, науковців, викладачів, культурологів, краєзнавців, журналістів, студентів та всіх тих, хто цікавиться історією ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва, її сьогоденням.

 

 

© Вінницька обласна універсальна наукова  бібліотека ім.К.А.Тімірязєва, 2007


 

Від укладача

Духовним храмом, визначним центром національних культур в регіоні з впевненістю можна назвати нині Вінницьку обласну універсальну наукову бібліотеку ім.К.А.Тімірязєва, яка, розпочавши свою роботу 2(15) лютого 1907 року, послідовно і гідно пройшла тернистий шлях в 100 років. За цей період вона зробила значний внесок у розвиток бібліотечної справи області та України.

Витязі культури, берегині слова і мови – працівники Бібліотеки донесли до нашого часу найдорогоцінніші скарби світового розуму і мудрості.

Сьогодні Бібліотека – це сучасний, технічно оснащений регіональний інформаційний центр з потужним книжковим фондом, що налічує біля 1 млн. документів і включає в себе книги, які є нині пам’ятками друку та писемності, сучасні видання, документи на електронних носіях інформації. Вона є депозитарієм краєзнавчої літератури. Щорічно до 40 тис. користувачів відвідують Бібліотеку і близько півмільона звертається до її ресурсів через веб-сайт.

Мета бібліографічного покажчика – через публікації показати діяльність та вагомі надбання Бібліотеки за період її функціонування. До покажчика включені статті із книг, публікації з періодичних видань. матеріали подані українською та російською мовами.

Бібліографічний опис здійснено за стандартами: «Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі». ДСТУ 3582-97, «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке». ГОСТ 7.12-93.

Якщо матеріал не мав заголовка, для розкриття змісту застосовувалися квадратні дужки з метою доповнення назви певної статті чи наведення інших важливих відомостей. Для повнішого розкриття публікацій, при необхідності, подавалися додаткові анотації, широко застосовувся аналітичний опис.

Матеріали розміщені в хронологічній послідовності, а у межах року вони подані за прізвищами авторів або за назвою статті чи будь-якого іншого документа, описаного за назвою, в алфавітному порядку.

Для полегшення пошуку необхідної інформації, зокрема вияв-лення матеріалу одного автора чи літератури про певну особу, видання доповнює «Іменний покажчик», де вказано номери відповідних бібліографічних описів; номерами, взятими в круглі дужки, позначено матеріали, присвячені тим чи іншим особам та їхнім працям.

Відбір матеріалу завершено 31.03.2007 р.