Струни поетичної душі Валентини Сторожук

Рік видання: 2016

Місце зберігання: Відділ краєзнавства

Управління культури і мистецтв Вінницької обласної державної адміністрації

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва

Письменники Вінниччини

Струни поетичної душі Валентини Сторожук

До 50-річчя від дня народження поетеси, журналістки, фольклористки

 

Біобібліографічний покажчик

 

Вінниця, 2016


УДК 016:821.161.2(477.44)

ББК 91.9:83

С 87

 

Відповідальна за випуск Н.І. Морозова,

директор Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, заслужений працівник культури України

 

Струни поетичної душі Валентини Сторожук : до 50-річчя від дня народж. поетеси, журналістки, фольклористки : біобібліогр. покажч. / уклад. О.М. Зелена ; ред. С.В. Лавренюк ; відп. за вип. Н.1. Морозова ; Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. - Вінниця, 2016.-108 с. - (Письменники Вінниччини).

 

Біобібліографічний покажчик присвячений 50-річчю від дня народження талановитої вінницької поетеси, про­заїка, журналістки, фольклористки, краєзнавця Валентини Петрівни Сторожук (Буздиган).

У покажчику представлені збірки поезій та прози; твори, опубліковані в альманахах, збірниках, періодичних виданнях, а також рецензії на них; твори для дітей; новели; фольклорні записи; пісні; публіцистика ювілярки. В окре­мому розділі подано публікації про життя і творчість пое­теси.

Видання розраховане на науковців, літературознавців, педагогів, краєзнавців, бібліотечних працівників, студент­ську й учнівську молодь та всіх шанувальників творчості В.П. Сторожук.

© Вінницька ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, 2016


Від укладача

Біобібліографічний покажчик «Струни поетичної душі Валентини Сторожук» виходить з нагоди 50-річ- чя від дня народження відомої поетеси, прозаїка, журна­лістки, фольклористки та краєзнавця Валентини Петрівни Сторожук (Буздиган). Це видання продовжує серію «Пись­менники Вінниччини».

Валентина Сторожук народилася 28 березня 1966року в с. Білашки Погребищенського району Вінницької області. Проживає в с. Сосонка Вінницького району.

Свою літературну творчість Валентина Петрівна розпочала, ще навчаючись у школі. Перші її поезії були на­друковані в 1980 р. у районній газеті «Колос» та республі­канській піонерській газеті «Зірка».

Ювілярка є автором багатьох поетичних збірок, книг для дітей та прози.

Вона лауреат низки літературних премій (див. біогр. довідку).

Валентина Петрівна Сторожук - член НСПУ (1998), ПСЖУ (2009). У 2006 р. удостоєна почесного звання «За­служений працівник культури України».

У цьому бібліографічному покажчику представлено низку публікацій Валентини Сторожук також під прізви­щем Буздиган.

Видання складається з текстової та бібліографічної частин. Відкривають покажчик статті науковця, літера­турного критика, письменника, заслуженого працівника культури України Анатолія Подолинного «Сповідатися й сподіватися...» та поетеси, літературознавця, кандида­та філологічних наук, заслуженого працівника культури України Тетяни Яковенко «У казковій рукавичці любові й

 

добра», біографічна довідка та відгуки про творчість пое­теси.

Бібліографічна частина представлена в чотирьох розділах:

  •  Твори Валентини Сторожук (Буздиган);
  •  Літературний редактор, коректор, упорядник, співавтор видань;
  •  Література про життя і творчість В.П. Сторо­жук (Буздиган);
  •  Довідкові та бібліографічні матеріали.

У першому розділі представлено твори Валентини Сторожук та рецензії на них за підрозділами: «Збірки по­езій та прози», «Твори в альманахах, збірниках, періодич­них виданнях»; в останньому окремо виділено: «Поезія», «Твори для дітей», «Новели, есе, гуморески, сценарії, пісні, фольклорні записи...», «Публіцистика».

Окремо виділений другий розділ, у якому ювілярка представлена як літературний редактор, коректор, упо­рядник, співавтор видань.

Третій розділ присвячений життю та творчій діяль­ності поетеси. До нього входить підрозділ «Літературні премії».

До четвертого розділу включені довідкові та бібліо­графічні матеріали про письменницю.

Друковані джерела та Інтернет-ресурси у всіх розді­лах розміщені в хронологічній послідовності.

Видання супроводжує допоміжний «Іменний покаж­чик», у якому в алфавітному порядку розміщені прізвища авторів, редакторів, упорядників, осіб, що згадуються в пронумерованих бібліографічних описах. Номерами, взяти­ми в круглі дужки, позначені матеріали, присвячені тій чи іншій особистості.

При підготовці покажчика використовувалися дер­жавні літописи газетних та журнальних статей, крає­знавчий довідково-бібліографічний апарат і ЕБД (електрон­ні бази даних) бібліотеки та мережа Інтернет. Опрацьо­вано матеріали із особистого архіву, наданого Валентиною Петрівною Сторожуж.

Включені у видання матеріали здебільшого перегляну­то de visu. Даний покажчик не претендує на повноту і все- охопність. Відбір літератури закінчено в січні 2016 року.

Покажчик розрахований на широке коло користува­чів — літературознавців, науковців, педагогів, бібліотечних працівників, студентську та учнівську молодь, усіх, хто ці­кавиться творчістю цієї талановитої поетеси.

Відгуки та побажання надсилайте на адресу:

21050, м. Вінниця, вул. Соборна, 73,

Вінницька ОУНБ ім, К.А. Тімірязєва

Відділ краєзнавства

Факс (0432) 67-03-41

Тел.: (0432) 56-28-24

E-mail: inform@library.vn.ua

E-mail: kraev@library.vn.ua


 Струни поетичної душі Валентини Сторожук

Поділитися:

Струни поетичної душі


Управління культури і мистецтв Вінницької обласної державної адміністрації

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва

Письменники Вінниччини

Струни поетичної душі Валентини Сторожук

До 50-річчя від дня народження поетеси, журналістки, фольклористки

 

Біобібліографічний покажчик

 

Вінниця, 2016


УДК 016:821.161.2(477.44)

ББК 91.9:83

С 87

 

Відповідальна за випуск Н.І. Морозова,

директор Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, заслужений працівник культури України

 

Струни поетичної душі Валентини Сторожук : до 50-річчя від дня народж. поетеси, журналістки, фольклористки : біобібліогр. покажч. / уклад. О.М. Зелена ; ред. С.В. Лавренюк ; відп. за вип. Н.1. Морозова ; Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. - Вінниця, 2016.-108 с. - (Письменники Вінниччини).

 

Біобібліографічний покажчик присвячений 50-річчю від дня народження талановитої вінницької поетеси, про­заїка, журналістки, фольклористки, краєзнавця Валентини Петрівни Сторожук (Буздиган).

У покажчику представлені збірки поезій та прози; твори, опубліковані в альманахах, збірниках, періодичних виданнях, а також рецензії на них; твори для дітей; новели; фольклорні записи; пісні; публіцистика ювілярки. В окре­мому розділі подано публікації про життя і творчість пое­теси.

Видання розраховане на науковців, літературознавців, педагогів, краєзнавців, бібліотечних працівників, студент­ську й учнівську молодь та всіх шанувальників творчості В.П. Сторожук.

© Вінницька ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, 2016


Від укладача

Біобібліографічний покажчик «Струни поетичної душі Валентини Сторожук» виходить з нагоди 50-річ- чя від дня народження відомої поетеси, прозаїка, журна­лістки, фольклористки та краєзнавця Валентини Петрівни Сторожук (Буздиган). Це видання продовжує серію «Пись­менники Вінниччини».

Валентина Сторожук народилася 28 березня 1966року в с. Білашки Погребищенського району Вінницької області. Проживає в с. Сосонка Вінницького району.

Свою літературну творчість Валентина Петрівна розпочала, ще навчаючись у школі. Перші її поезії були на­друковані в 1980 р. у районній газеті «Колос» та республі­канській піонерській газеті «Зірка».

Ювілярка є автором багатьох поетичних збірок, книг для дітей та прози.

Вона лауреат низки літературних премій (див. біогр. довідку).

Валентина Петрівна Сторожук - член НСПУ (1998), ПСЖУ (2009). У 2006 р. удостоєна почесного звання «За­служений працівник культури України».

У цьому бібліографічному покажчику представлено низку публікацій Валентини Сторожук також під прізви­щем Буздиган.

Видання складається з текстової та бібліографічної частин. Відкривають покажчик статті науковця, літера­турного критика, письменника, заслуженого працівника культури України Анатолія Подолинного «Сповідатися й сподіватися...» та поетеси, літературознавця, кандида­та філологічних наук, заслуженого працівника культури України Тетяни Яковенко «У казковій рукавичці любові й

 

добра», біографічна довідка та відгуки про творчість пое­теси.

Бібліографічна частина представлена в чотирьох розділах:

  •  Твори Валентини Сторожук (Буздиган);
  •  Літературний редактор, коректор, упорядник, співавтор видань;
  •  Література про життя і творчість В.П. Сторо­жук (Буздиган);
  •  Довідкові та бібліографічні матеріали.

У першому розділі представлено твори Валентини Сторожук та рецензії на них за підрозділами: «Збірки по­езій та прози», «Твори в альманахах, збірниках, періодич­них виданнях»; в останньому окремо виділено: «Поезія», «Твори для дітей», «Новели, есе, гуморески, сценарії, пісні, фольклорні записи...», «Публіцистика».

Окремо виділений другий розділ, у якому ювілярка представлена як літературний редактор, коректор, упо­рядник, співавтор видань.

Третій розділ присвячений життю та творчій діяль­ності поетеси. До нього входить підрозділ «Літературні премії».

До четвертого розділу включені довідкові та бібліо­графічні матеріали про письменницю.

Друковані джерела та Інтернет-ресурси у всіх розді­лах розміщені в хронологічній послідовності.

Видання супроводжує допоміжний «Іменний покаж­чик», у якому в алфавітному порядку розміщені прізвища авторів, редакторів, упорядників, осіб, що згадуються в пронумерованих бібліографічних описах. Номерами, взяти­ми в круглі дужки, позначені матеріали, присвячені тій чи іншій особистості.

При підготовці покажчика використовувалися дер­жавні літописи газетних та журнальних статей, крає­знавчий довідково-бібліографічний апарат і ЕБД (електрон­ні бази даних) бібліотеки та мережа Інтернет. Опрацьо­вано матеріали із особистого архіву, наданого Валентиною Петрівною Сторожуж.

Включені у видання матеріали здебільшого перегляну­то de visu. Даний покажчик не претендує на повноту і все- охопність. Відбір літератури закінчено в січні 2016 року.

Покажчик розрахований на широке коло користува­чів — літературознавців, науковців, педагогів, бібліотечних працівників, студентську та учнівську молодь, усіх, хто ці­кавиться творчістю цієї талановитої поетеси.

Відгуки та побажання надсилайте на адресу:

21050, м. Вінниця, вул. Соборна, 73,

Вінницька ОУНБ ім, К.А. Тімірязєва

Відділ краєзнавства

Факс (0432) 67-03-41

Тел.: (0432) 56-28-24

E-mail: inform@library.vn.ua

E-mail: kraev@library.vn.ua


 Струни поетичної душі Валентини Сторожук

Publish at Calameo