Столітній шлях бібліотеки у її виданнях

Рік видання: 2007

Місце зберігання: Відділ краєзнавства

Управління культури і туризму Вінницької обласної державної адміністрації

 Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім.К.А.Тімірязєва

 

Віковому ювілею

Вінницької ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва

присвячується

 

 

Столітній шлях бібліотеки у її виданнях

(Бібліографічний покажчик)

 

 

Вінниця, 2007

 

 

Столітній шлях бібліотеки у її виданнях: (Бібліогр. покажч.) / Уклад.: Г.М.Авраменко, О.М.Панчук;  Ред. М.Г.Спиця; Відп. Н.І.Морозова; Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадм., Вінниц. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2007. – 112 с.

 

До покажчика включено бібліографічні видання та методично-бібліографічні матеріали, підготовлені багатьма поколіннями працівників Вінницької ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва за 100 років її існування (1907-2007 рр.). Зважаючи на те, що свого часу при бібліотеці працював Кабінет виучування Поділля, укладачі визнали за потрібне включити у покажчик праці його науковців. До покажчика включено також програми науково-практичних та науково-теоретичних конференцій, які проводилися на базі обласної бібліотеки, що дає змогу відслідкувати певні напрями її діяльності. Разом з тим, включено матеріали, підготовлені окремими центральними бібліотеками, у виданні яких взяли участь працівники “Тімірязєвки”.

Бібліографічний покажчик розрахований, в першу чергу, на бібліотечних працівників області, культосвітніх працівників, широке коло громадськості, яких цікавить історичний шлях головної книгозбірні області.

 

©  Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім.К.А.Тімірязєва, 2007

 

Поділитися:

Переднє слово

Важливим напрямком роботи Бібліотеки в усі часи її функціонування була видавнича справа. Важко сказати, яка загальна кількість видань підготовлена її фахівцями за пройдене століття. Зафіксовані відомості в краєзнавчій картотеці донесли до сучасника далеко не всі бібліотечні праці. В ході пошукової роботи виявлено ще чимало нових матеріалів, які доповнили загальний список різноманітних видань головної книгозбірні області.

Результати проведених вивчень представляє читацькій аудиторії бібліографічний покажчик “Столітній шлях Бібліотеки у її виданнях”, який містить інформацію про майже вісімсот назв наукових, науково-дослідницьких, бібліографічних, методичних, методично-бібліографічних, довідкових праць фахівців Бібліотеки за весь період її функціонування. Більшість документів переглянуто de visu. На жаль, в частині видань не вдалося встановити їх авторів, тому ці праці подані за колективним автором. Для прикладу: “Методичний відділ”. Є й “білі плями” у дослідженні. І все ж посібник дозволяє простежити розвиток видавничої справи Бібліотеки за весь період її функціонування.

Розпочався відлік її історії у 1909 році випуском у світ фундаментальної праці “Каталогъ книгъ Винницкой Городской Библіотеки въ память Н.В.Гоголя”. Однак, залишаються невідомими прізвища укладачів цього унікального видання, значення якого важко переоцінити, адже “Каталогъ…” вміщував понад 6 тисяч книг, які на той час склали основний фонд Бібліотеки. З ним і починала вона свою діяльність по обслуго-вуванню вінничан. Чудовим поліграфічним виконанням “Каталогъ…” завдячує друкарні Балмазія і Ландвігера. В цілому ж це перше в історії Бібліотеки видання залишається і досі єдиним друкованим каталогом на її фонди.

За архівними даними виявлено, що в довоєнний період видавнича діяльність в бібліотеці розвивалася поступово, в основному це були невеликі бібліографічні видання. Починаючи з 1936 року, Бібліотека складала щомісячні “Бібліографічні календарі” (на допомогу бібліотекареві і читачеві). Відомо також про випуск серії закладок, присвячених творчості окремих письменників, зокрема М.Горького, А.Чехова, М.Коцюбинського, Т. Шевченка та ін.

Як свідчать архіви, у 1937 році Бібліотекою були видані досить великим тиражем (400-450 прим.) бібліографічні пам’ятки “Північний полюс”(складачі Р. Рутберг, І.Макрушин), “В.В.Маяковський” (укладач І.Макрушин). Поскільки ж de visu з цими виданнями укладачам не вдалося ознайомитися, тому вони не були включені в даний покажчик.

З видань довоєнного періоду в архівах віднайшлося лише два невеличких звіти про роботу Бібліотеки до 20- і 25-річчя її функціонування, а ще бібліографічний покажчик “Геологія і гідрогеологія Поділля”, який був 1-м випуском задуманої серії “Бібліографія Поділля”. Подальша доля цієї серії залишається невідомою.

Враховуючи те, що в 20-і роки при Бібліотеці працював Кабінет виучування Поділля Вінницької філії Всенародної бібліотеки ВУАН, яка в 1930 році була приєднана до “Тімірязєвки” і стала її науковим відділом, укладачі вважали за доцільне включити до покажчика праці науковців про Поділля, його природні умови, рослинний та тваринний світ, історичні нариси тощо.

Активізація ж видавничої діяльності Бібліотеки спостері-гається вже в повоєнний період, починаючи з 50-х років. Поступово виробляється система випуску видань, визнача-ється їх роль і завдання у розвитку бібліотечної справи в регіоні.

Набуває поширення рекомендаційна бібліографія. Бібліотекам області надсилаються численні поради, рекомендаційні списки літератури різної тематики.

У ці роки помітно пожвавлюється краєзнавча тематика у виданнях Бібліотеки. Готуються пам’ятки до ювілейних дат наших видатних земляків: М.М.Коцюбинського, С.В.Руданського, В.А.Тропініна, Марка Вовчка, М.Д.Леонтовича. Виходить спеціальна серія рекомендаційних списків літератури за назвою “Молоді про свій край”.

У 1957 році започатковано випуск щорічного бібліографічного покажчика “Література про Вінницьку область”. Засновником його стала М.М.Бех. 1959 року у Вінницькому обласному книжково-газетному видавництві вийшов ретроспективний бібліографічний покажчик, підготовлений нею за назвою “Радянська Вінниччина”, до якого ввійшли публікації краєзнавчого змісту за період з 1917 по 1957 рік. По суті, ці видання були першим кроком до зібрання і систематичного упорядкування друкованих матеріалів про історію, суспільно-політичне, економічне і культурне життя Вінниччини. З тих пір його випуск став традиційним і склав своєрідний літопис історії краю. З 2003 року це видання надається користувачам в електронному вигляді.

Популяризувалось краєзнавство і з допомогою випуску “Календаря знаменних і пам’ятних дат Вінниччини за … рік”, який започатковано у 1962 році. видання стало традиційним і досить авторитетним донині серед значної категорії сучасних користувачів: представників владних структур, журналістів, краєзнавців, викладачів середніх і вищих навчальних закладів, працівників культури, учнівської та студентської молоді.

Набували актуальності методично-бібліографічні видання патріотичної спрямованості, підготовкою яких Бібліотека займалася досить активно.

У 50-і – 60-і роки, як і в подальші, Бібліотека у своїй видавничій діяльності чи не найбільше уваги приділяла виробництву, особливо сільськогосподарському. Щорічно випускалися численні поради, рекомендаційні списки літератури даної тематики, готувалися методично-бібліографічні матеріали для бібліотек області, розробки до проведення читацьких конференцій, поради для обговорення окремих книг, узагальнювалися і розповсюджувалися кращі досвіди роботи бібліотек в цьому напрямі тощо.

Аналізуючи видання, вміщені в даному покажчику, можна прослідкувати, які нові форми роботи та нові технологічні процеси впроваджувалися в бібліотечне життя як обласної Бібліотеки, так і бібліотек області. Це, зокрема, відкритий доступ до фондів, єдина загальнодержавна система МБА, спільні плани інформаційного обслуговування керівників та спеціалістів сільського господарства, централізація бібліотечної мережі області, нові таблиці бібліотечно-бібліографічної класифікації (ББК), наукова організація праці, платні послуги населенню, нові інформаційні технології та ін. Є в покажчику видання, що свідчать про діяльність любительських об’єднань та клубів за інтересами, що діяли при ВОУНБ та в інших бібліотеках області.

За допомогою цього покажчика можна ознайомитися з основними формами підвищення кваліфікації бібліотечних працівників, зокрема проведення обласних науково-теоретичних та практичних конференцій чи й проведення на базі “Тімірязєвки” республіканських конференцій. Видання покажчика інформують нас про обласні семінари та семінари-практикуми різних категорій бібліотечних кадрів, школи передового досвіду, заняття університету культури, що розпочав діяти ще у 1962 році і діє понині.

Покажчик знайомить з виданнями Бібліотеки, які за довгі роки завоювали прихильність тієї чи іншої категорії споживачів і стали традиційними. Про діяльність бібліотек області, тенденції їх розвитку йдеться у щорічних статаналізах, що готуються методичними службами трьох обласних бібліотек з 1963 року. Виходили ці праці в різні періоди за різними назвами, іноді без текстового аналізу, часто без зазначення прізвищ виконавців. Нині це щорічне виданняявляє собою глибокий аналітично-статистичний портрет діяльності бібліотек, що виходить за назвою “Вінниччина бібліотечна в цифрах і фактах”.

Надзвичайно важливу інформацію для мешканців обласного центру надає започаткований ще в 1975 році “Зведений каталог періодичних видань, передплачених бібліотеками м.Вінниці”. Сьогодні він дає можливість користувачам орієнтуватися в єдиному репертуарі назв газет, журналів 35 вінницьких бібліотек. Із цінних праць 70-х років варто назвати бібліографічний покажчик “Письменники Радянської Вінниччини”. Підготовлений він фахівцями обласної наукової бібліотеки ім.К.А.Тімірязєва спільно з працівниками Вінницького обкому ЛКСМУ та бібліотеки Вінницького педагогічного інституту.

Починаючи з 80-х років, набув системи випуск бібліографічних покажчиків із серії “Наші видатні земляки”. Готувались вони як зусиллями працівників Бібліотеки, так і в тісній співпраці з представниками владних структур, науковцями вузів, музеїв, обласного архіву та ін. Здебільшого ці видання виходили до ювілейних дат. В названій серії були оприлюднені матеріали про знатних краян: В.М.Борщевського, М.П.Стельмаха, Б.В.Хоменка, П.О.Желюка, І.А.Савченка, В.Ф.Циганюка, М.Г.Маслюка, Я.Зуїху, М.О.Руденко, В.В.Городецького, М.Я.Соколовського та багатьох ін.

Вже в роки незалежності України фахівці Бібліотеки звернулися до “білих плям” в літературі, до заборонених тем, до трагічних сторінок в історії українського народу. В результаті з’явились цінні бібліографічні покажчики: “Імена, повернуті на Батьківщину”, “Гіркий був келих життьовий...”, “Трагедія голодомору на Вінниччині 1932-1933 рр.”, “Афганська неоголошена війна: вінницький вимір”.

Видання цих покажчиків є свідченням того, наскільки оперативно Бібліотека відгукувалась на болючі і важливі для народу України питання. Одне з таких – мовне. Йомуприсвячено два випуски бібліографічного покажчика “Мова – невмирущий скарб народу”, матеріали до Міжнародного дня рідної мови “ Квітни, мово!”, методично-бібліографічні матеріали “Двомовність чи дволичність?” (Мовне питання в Україні: консолідація, а не розкол).

Значним поштовхом в розвитку видавничої справи Бібліотеки стало відкриття у 1999 році редакційно-видавничого сектору. Саме на цей період припадає впровадження новітніх технологій, що широко використовувалися в підготовці та випуску бібліотечних видань. Це суттєво вплинуло на оперативність, якість та естетичну привабливість різноманітних праць фахівців Бібліотеки, на які за останні роки вона помітно збагатилась.

Видання Бібліотеки схвально оцінюються як її користувачами, так і колегами бібліотек не лише області, але й України.

Свідченням тому є результати конкурсу методичних видань обласних універсальних наукових бібліотек України, який проводився у 2005 році в Державній історичній бібліотеці України, де в номінації “Кращий посібник з дослідження історії бібліотек” експерти визнали найкращим довідник Вінницької ОУНБ “Вінниччина бібліотечна” (2003). В номінації “Кращий комплексний посібник” перше місце було присуджено також Вінницькій ОУНБ за довідково-інформаційне видання “Інформаційний ресурс Бібліотеки. Інновації. Суспільство” (2004) і третє місце вона одержала в номінації “Кращий посібник у методичному і методично-бібліографічному жанрі” за авторський проект Хоменка Б.В. і Циганюка В.Ф. “Подільськими стежками Михайла Коцюбинського” (2004).

Надзвичайно цінною для нашого колективу є думка завідувачки відділу історичного краєзнавства ДІБУ В.Кисельової, висловлена в публікації “Історичні витоки козацького роду в Україні” (“Вісник Книжкової палати”, 2004, № 10): “Особливе враження на фахівців справили видання [Вінницької] Бібліотеки... Названі видання можуть слугувати методичним взірцем для бібліотечних авторських колективів” [йдеться про ті ж праці фахівців Вінницької ОУНБ “Вінниччина бібліотечна” та “Інформаційний ресурс Бібліотеки. Інновації. Суспільство”].

Високо оцінене користувачами і ювілейне видання календаря знаменних і пам’ятних дат Вінниччини 2007 року “Земле моя, запашна, барвінкова...”.

На нашу думку вдалим є започатковане Вінницькою ОУНБ видання серії “Кращі виставки року”, сьомий випуск якого готується до друку.

В планах бібліотечних фахівців ще немало нових творчих задумів, до реалізації яких долучаються вінницькі науковці, художники.

З впровадженням в Бібліотеці нових технологій, починаючи з 2000 року, основні видання в електронному вигляді представляються і на її сайті, що дає змогу користовуватися ними через Інтернет.

До бібліографічного покажчика “Столітній шлях Бібліотеки у її виданнях” включено іменний покажчик, який включає прізвища авторів, укладачів, редакторів, відпові-дальних за випуск тих чи інших видань, представлених у ньому.

Матеріали покажчика розміщені у хронологічному порядку виходу їх в світ, а в межах кожного року – в алфавітному порядку.

Дане видання адресоване науковцям, історикам, краєзнавцям, викладачам вузів, студентам, бібліотечним працівникам та численним шанувальникам Бібліотеки.

Відбір матеріалу закінчено у грудні 2006 року.

 

Підготували:  М.Спиця, провідний редактор. Г.Авраменко, зав. відділом довідково-бібліографічного та інформаційного обслуговування

Бiблiографiчний покажчик

1909

1. Каталогъ книгъ Винницкой Городской Библіотеки въ память Н.В.Гоголя: Сост. в 1909 г. – Винница: Тип. Балмазія и Ландвигера, 1909. – 660 с.

 1924

2. Данилов Л. Клімат Поділля / Вінниц. філія Всенар. б-ки України при ВУАН, Кабінет виучування Поділля.– Вінниця, 1924. – 48 с. – (Вип. 1).

 1925

3. Зекцер А. 1905 рік на Поділлі. Ч. 1. Аграрні заколоти та заворушення наймитів р.р. 1904-06 / Вінниц. філія Всенар. б-ки України при ВУАН, Кабінет виучування Поділля.– Вінниця, 1925. – 47 с. – (Вип. 3).

4. Савостіянов О. Дика рослинність Поділля: Схематич. нарис / Вінниц. філія Всенар. б-ки України при ВУАН, Кабінет виучування Поділля.– Вінниця, 1925. – 71 с. – (Вип. 2).

5. Храневич В. Птахи Поділля: Огляд систематичний / Вінниц. філія Всенар. б-ки України при ВУАН, Кабінет виучування Поділля. – Вінниця, 1925-1926. – 72 с. – (Вип. 5).

6. Храневич В. Ссавці Поділля: Огляд систематичний / Вінниц. філія Всенар. б-ки України при ВУАН, Кабінет виучування Поділля. – Вінниця, 1925. – 32 с. – (Вип. 4).

1926

7. Білінський М. Вінницький замок: Іст. нарис з доби 16-18 ст. / Вінниц. філія Всенар. б-ки України при ВУАН, Кабінет виучування Поділля. – Вінниця, 1926. – 22 с. – (Вип. 10).

8. Звідомлення Вінницької філії Всенародної бібліотеки України та Кабінету виучування Поділля з 1 жовтня 1925 р. до 1 жовтня 1926 р. – Вінниця, 1926.

9. Отамановський В. Краєзнавство на Поділлі / Вінниц. філія Всенар. б-ки України при ВУАН, Кабінет виучування Поділля.– Вінниця, 1926. – 15 с. – (Вип. 8).

10. Сіцінський Є. Нариси з історії Поділля.Ч.1 / Вінниц. філія Всенар. б-ки України при ВУАН, Кабінет виучування Поділля. – Вінниця, 1926. – 73 с. – (Вип.12).

11. Храневич В. Минуле фавни Поділля: Шкіц з доби 12-19 ст. / Вінниц. філія Всенар. б-ки України при ВУАН, Кабінет виучування Поділля. – Вінниця, 1926. – 25 с. – (Вип. 6).

12. Храневич В. Нарис фавни Поділля. Ч.1.Ссавці та птахи / Вінниц. філія Всенар. б-ки України при ВУАН, Кабінет виучування Поділля. – Вінниця, 1926. – 129 с. – ( Вип. 7).

1927

13. Відчит Вінницької центральної бібліотеки ім.К.А.Тімірязєва 1907-1927 рр.: До 20-річчя існування б-ки та 10-річчя Жовт. революції. – Вінниця, 1927. – 15 с.

14. Вінниця, її околиці та Вінницька округа: Провідник екскурсанта, приїжджого та краєзнавця. Ч. 1. Культура та природа / За ред. В.Отамановського; Вінниц. філія Всенар. б-ки України при ВУАН, Кабінет виучування Поділля. – Вінниця, 1927. – 34 с. – (Вип. 13).

15. Струмінь: Літ. зб. Вінниц. літ об-ня [при міськ. центр. б-ці ім.К.А.Тімірязєва]. – Вінниця, Вид-во газ. “Червон. край”, 1927. – 33 с.

16. Часописи Поділля: Іст.-бібліогр. зб. з нагоди 150-ліття першої газ. на Україні (1776-1926) та 10-ліття існування УСРР /Склали: М.Бєлінський, Н.Співачевська, І.Кревецький; За ред. В.Отамановського; Вінниц. філія Всенар. б-ки України при ВУАН, Кабінет виучування Поділля. – Вінниця, 1927-28. – [205] с. – (Матеріали до історії друку та до бібліогр. Поділля. Т. 1).

1928

17. Бируля О. Ріка Бог та її сточище: Матеріали до гідрології ріки та використання її енергії / Вінниц. філія Всенар. б-ки України при ВУАН, Кабінет виучування Поділля. – Вінниця, 1928. – 95 с.: фото, карти. – (Вип.18).

1930

18. Геологія і гідрогеологія Поділля: Бібліогр. покажч. / Склад. О.Бируля; Передм. Б.Фарбера; Центр. б-ка [ім.К.А.Тімірязєва], Б-ка ім. Коцюбинського. – Вінниця, 1930. – 81 с. – (Бібліографія Поділля. Вип. 1).

19. Музей друку: Провідник / Уклад. Н. Борщевська. – 3-й вип. – Вінниця, 1930. – 52 с.

1931

20. Інформаційний бюлетень № 1: Поповнення кн. фонду б-ки. Верес.-жовт. 1930 р. – Вінниця,  1931. – 34 с.

1932

21. Звіт Вінницької центральної бібліотеки: До 15-річчя Жовт. революції та 25-річчя існування центр. б-ки. – Вінниця: Держдрукарня ім. Леніна, 1932. – 13 с.

1935

22. Стахановський рух : [Бібліогр. за матеріалами газет «Правда», «Известия», «Комуніст», «Більшовиц. правда» за верес.- листоп. 1935 р.] / Склали: К.Поскачей, В.Штомпель, Р.Рутберг. – Вінниця, 1935. – 39 с.

1948

23. В. Г. Белинский: К 100-летию со дня смерти (1848-1948): [Бібліогр. список]. – Винница, 1948. – 8 с.

1954

24. Михайло Михайлович Коцюбинський.1864-1913: Бібліогр. пам’ятка до 90-річчя з дня народж. – Вінниця, 1954. – 3 с.

25. Що читати про вирощування високих врожаїв картоплі та овочів: (Список реком. л-ри) / Склала М.Бех. – Вінниця, 1954. – 9 с.

26. Що читати про вирощування високих урожаїв цукрових буряків: (Список реком. л-ри) / Уклад. М.Бех. – Вінниця, 1954. – 7 с.

27. Що читати про досвід доярок Вінницького району: (Список реком. л-ри) / Уклад. М.Бех. – Вінниця, 1954. – 6 с.

1955

28. Інформаційний лист з досвіду роботи бібліотек області: [Зб. матеріалів] / Відп. І.М. Філіповський. – Вінниця, 1955. – 23 с.

29. Досвід передовиків сільського господарства Вінниччини – усім колгоспам: (Метод.-бібліогр. матеріали для проведення чит. конф.) / Підгот. М.М.Бех; Відп. І.М.Філіповський. – Вінниця, 1955. – 7 с.

30. Комуністичне виховання дітей в сім’ї: (Корот. список реком. л-ри) / Уклад. М.М.Бех; Відп. І.М.Філіповський. – Вінниця, 1955. – 7 с.

31. План роботи Каташинської сільської бібліотеки Ободівського району на 1955 рік / Уклад. І.Решетник; Ред. Є.Сільченко; Відп. І.Філіповський. – Вінниця, 1955. – 14 с.

32. Що читати про досвід вирощування свиней: [Реком. анот. список л-ри] / Уклад. М.М.Бех; Відп. І.М.Філіповський. – Вінниця, 1955. – 10 с.

1956

33. Буряководам Вінниччини: (Реком. список л-ри) / Уклад. М.М.Бех; Відп. І.Філіповський. – Вінниця, 1956. – 11 с.

34. Вінницьким бджоловодам: (Реком. список л-ри) / Уклад. М.М.Бех; Відп. І.Філіповський. – Вінниця, 1956. – 7 с.

35. Назустріч Всесоюзному фестивалю молоді: (Матеріали для б-к) / Уклад. Й.Брояк; Відп. І.Філіповський. – Вінниця, 1956. – 10 с.

36. Назустріч спартакіаді народів СРСР: (Метод.-бібліогр. матеріали для б-к). – Вінниця, 1956. – 8 с.

37. Новини технічної літератури: (На допомогу інж.-техн. працівникам) / Склала А.Подзігун; Відп. Й.Брояк. – Вінниця, 1956. – 3 с.

38. Нові книги для працівників МТС: (Анот. список л-ри) / Уклад. Г.Брижан; Відп. Й.Брояк. – Вінниця, 1956. – 3 с.

39. Садоводам Вінниччини: (Реком. список л-ри) / Уклад. М.Бех; Відп. І.Філіповський. – Вінниця, 1956. – 6 с.

40. Ялтушківська сільська бібліотека: [Інформ. лист з досвіду роботи б-к обл.]. Вип. 2 / Підгот. М.Братіцел; Опрац. Й.Брояк; Відп. І.Філіповський. Вінниця, 1956. – 18 с.

1957

41. В.А.Тропінін: (До 100-річчя з дня смерті): Пам’ятка читачеві / Уклад. М.М.Бех. – Вінниця, 1957. – 2 с.

42. Довідково-бібліографічна робота Ямпільської бібліотеки: (З досвіду роботи) / Узагал. М.Бех; Відп. Г.Смагло. – Вінниця, 1957. – 27 с. – [Ротатор].

43. Досвід тваринників Вінницького району – всім колгоспам області: (Матеріали для чит. конф.) / Відп. Г.Смагло. – Вінниця, 1957. – 8 с.

44. Колхозное село в художественной литературе: (Обзор новых кн.) / Сост. О.И.Майданник; Лит. обработ. Г.Г.Головко; Ответст. И.М.Филипповский. – Винница, 1957. – 8 с.

45. Література про Вінницьку область за 1957 рік: (Бібліогр. покажч). Вип. 1 (січ.-берез.) / Уклад. М.М.Бех; Відп. Г.К.Смагло. – Вінниця, 1957. – 15 с.

46. Література про Вінницьку область за 1957 рік: (Бібліогр. покажч). Вип. 2 (ІІ-ІІІ кв.) / Уклад. М.М.Бех; Відп. Г.К.Смагло. – Вінниця, 1957. – 30 с.

47. Міжколгоспні будівельні організації: (Корот. реком. список л-ри) / Уклад. М.Бех; Відп. Г.Смагло. – Вінниця, 1957. – 8 с.

48. На допомогу бібліотекам в пропаганді літератури з питань економіки колгоспного виробництва: (Метод.-бібліогр. матеріали) / Підгот.: Й.Брояк, Є.Маковійчук; Відп. І.Філіповський. – Вінниця, 1957. – 21 с. – [Ротатор].

49. На допомогу механізаторам сільського господарства: (Огляд л-ри) / Підгот. Д.І.Ульянова; Відп. Г.Головко. – Вінниця, 1957. – 8 с.

50. Назустріч 40-м роковинам Великого Жовтня: (Зб. ст. з досвіду роботи б-к обл.) / Опрац. Й.Брояк; Відп. І.Філіповський. – Вінниця, 1957. – 22 с.

51. Наука і релігія про будову Всесвіту: (Бібліогр. огляд) / Підгот. А.П.Василевський; Відп. Г.Г.Головко. – Вінниця, 1957. – 8 с.

1958

52. Допоможемо колгоспникам Вінниччини виконати зобов’язання на 1958 рік: (Метод.-бібліогр. матеріали для б-к) / Складачі: Й.Брояк, М.Бех. – Вінниця, 1958. – 23 с.

53. Зміцнюємо зв’язок з колгоспним виробництвом: (З досвіду роботи Великокиріївської сіл. б-ки Бершад. р-ну) / Підгот. І.Грищенко. – Вінниця, 1958. – 11 с.

54. Література про Вінницьку область за 1957 рік: (Бібліогр. покажч.) / Склала М.Бех; Відп. Г.Смагло.– Вінниця, 1958.

     Вип. 1. – 15 с.

     Вип. 2. – 22 с.

     Вип. 3. – 20 с.

55. Наука і релігія про «незвичайні» небесні явища: Пам’ятка читачеві. Вип. 3 / Уклад. Г.Головко; Відп. Г.Смагло. – Вінниця, 1958. – 5 с.

56. Наукові передбачення та релігійні пророцтва: Пам’ятка читачеві. Вип. 1 / Уклад. Г.Головко; Відп. Г.Смагло. – Вінниця, 1958. – 6 с.

57. Реакційна суть релігійних обрядів і свят: Пам’ятка читачеві. Вип. 2 / Уклад. Г.Головко; Відп. Г.Смагло. – Вінниця, 1958. – 5 с.

58. Степан Васильович Руданський (1834-1873): Пам’ятка читачеві / Уклад.: М.Присяжнюк, М.Бех; Відп. Г.Смагло. – Вінниця, 1958. – 27 с.

59. Художня література в боротьбі проти релігійних забобонів і пророцтв: Пам’ятка читачеві. Вип. 4 / Уклад. Г.Головко; Відп. Г.Смагло. – Вінниця, 1958. – 5 с.

1959

60. Відкритий доступ до книжкових фондів: (Пам’ятка читачеві). – Вінниця, 1959. – 2 с.

61. Вінниччина – край цукру: (Корот. покажч. л-ри) / Склала Г.Головко; Відп. Г.Смагло. – Вінниця, 1959. – 6 с.

62. Глинська сільська бібліотека Калинівського району / Підгот. Г.Наконечна; Опрац. Й.Брояк; Відп. І.Філіповський. – Вінниця, 1959. – 8 с. – (З досвіду роботи сіл. бібліотекаря).

63. До 15-річчя з дня визволення Вінниччини від німецько-фашистських загарбників: (Матеріали для б-к) / Уклад. М.М.Бех. – Вінниця, 1959. – 11 с. – [Ротатор].

64. З досвіду роботи парторганізацій Вінниччини: Каталог л-ри / Склала М.Бех; Відп. Г.Смагло. – Вінниця, 1959. – 6 с.

65. Література про Вінницьку область за 1958 рік: (Бібліогр. покажч.) Вип. 4 / Уклад. М.Бех.; Відп. Г.Смагло. – Вінниця, 1959. – 55 с.

66. Марко Вовчок (1834-1907): (Матеріали до відзнач. 125-річчя з дня народж.) / Підгот. М.М.Бех; Відп. Г.К.Смагло. – Вінниця, 1959. – 7 с.

67. Про грошову оплату праці в колгоспах: Каталог л-ри / Склала М.М.Бех; Відп. Г.К.Смагло. – Вінниця, 1959. – 7 с.

68. Радянська Вінниччина: (Бібліогр. покажч. л-ри. 1917-1957 рр.) / Уклад.: М.Бех, І.Пшук; Відп. Г.Смагло. – Вінниця, 1959. – 49 с.

69. Розвиток землеробства на Вінниччині: (Корот. список л-ри) / Складач Г.Г.Головко. – Вінниця, 1959. – 11 с. – [Ротатор].

1960

70. Абонемент відвідувача циклу лекцій «Культура читання і методика самостійної роботи над книгою» (жовт. 1960 р. – берез. 1961 р.) / Вінниц. обл. б-ка ім.К.А.Тімірязєва, Вінниц. міськ. від-ня Т-ва для поширення політ. та наук. знань. – Вінниця, 1960. – 3 с.

71. Видатні зарубіжні композитори; Видатні майстри українського радянського оперного театру; Вирощуйте квіти; Вирощуйте сади та ягідники; Класики російської музики; Класики української музики; По країнах світу: [Кн. закладки]. – Вінниця, 1960. – (Прочитайте ці книги!).

72. До декади української літератури в Москві: (Матеріали на допомогу б-кам обл.). – Вінниця, 1960. – 14 с. – [Ротатор].

73. Ленінські заповіти молоді; В.І.Ленін у спогадах сучасників; Образ В.І.Леніна в театрі і кіно: [Кн. закладки]. – Вінниця, 1960. – (До 90-річчя з дня народж. В.І.Леніна).

74. Микола Руденко “Остання шабля”: (Матеріали для б-к). – Вінниця, 1960. – 2 с. – (Проведіть конф. по цій книзі).

75. Устим Кармалюк – наш земляк: До 125-річчя з дня загибелі: (Матеріали для б-к) / Уклад. М.Бех. – Вінниця, 1960. – 6 с. – [Ротатор].

1961

76. Бібліотека – колгоспному виробництву: Поради бібліотекарям / Уклад.: Г.К.Смагло, А.Й.Лучко, Г.Ю.Дробчак. – Вінниця: Обл. кн.-газ. вид-во, 1961. – 31 с.

77. Вінниччина в семиріччі: [Реком. список л-ри]. – Вінниця, 1961. – 3 с. – (Молоді про свій край).

78. Вінниччина в художній літературі: [Реком. список л-ри]. – Вінниця, 1961. – 3 с. – (Молоді про свій край).

79. Великий Жовтень і громадянська війна на Вінниччині: [Реком. список л-ри]. – Вінниця, 1961. – 4 с. – (Молоді про свій край).

80. Виростимо високий урожай цукрових буряків: [Реком. список л-ри] / Бібліогр. відділ. – Вінниця, 1961. – 3 с. – (Рішення січ. Пленуму ЦК КПРС – достроково).

81. Гречка – цінна культура: [Реком. список л-ри] / Бібліогр. відділ. – Вінниця, 1961. – 2 с. – (Рішення січ. Пленуму ЦК КПРС – достроково).

82. Дамо країні більше вінницького цукру: (Метод. матеріали для сіл. і район. б-к) / Підгот. Н.Мельник; Відп. Г.Смагло. – Вінниця, 1961. – 15 с. – [Ротатор].

83. Діячі мистецтва наші земляки: [Реком. список л-ри]. – Вінниця, 1961. – 3 с. – (Молоді про свій край).

84. Доярки! Прочитайте ці книги: [Реком. список л-ри] / Бібліогр. відділ. – Вінниця, 1961.– 2 с.

85. Книги тим, хто вирощує горох: [Реком. список л-ри] / Бібліогр. відділ. – Вінниця, 1961. – 3 с. – (Рішення січ. пленуму ЦК КПРС – достроково).

86. Кукурудза – наше багатство: [Реком. список л-ри] / Бібліогр. відділ. – Вінниця, 1961. – 4 с. – (Рішення січ. пленуму ЦК КПРС - достроково).

87. Література про Вінницьку область за 1959 рік: Бібліогр. покажч. Вип. 5 / Уклад. М.М.Бех; Відп. за вип. Г.К.Смагло. – Вінниця, 1961. – 43 с.

88. Література про Вінницьку область за 1960 рік: Бібліогр. покажч. Вип. 6 / Уклад. М.Бех; Відп. за вип. Г.Смагло. – Вінниця, 1961. – 48 с.

89. Літературна Вінниччина: (Рад. період): [Реком. список л-ри]. – Вінниця, 1961. – 3 с. – (Молоді про свій край).

90. Механізація сільськогосподарських робіт у колгоспах: [Реком. список л-ри] / Бібліогр. відділ. – Вінниця, 1961. – 4 с. – (Рішення січ. пленуму ЦК КПРС – достроково).

91. Письменники – наші земляки: (Дожовт. період): [Реком. список л-ри]. – Вінниця, 1961. – 3 с. – (Молоді про свій край).

92. Про відзначення 250-річчя з дня народження М.В.Ломоносова: (Метод. матеріали на допомогу б-кам обл.). – Вінниця, 1961. – 14 с.

93. Проведіть обговорення книги: В.М.Кавун «26 центнерів гречки з гектара»: Поради для б-к. – Вінниця, 1961.– 2 с.

94. Проведіть читацьку конференцію по цій повісті: Василь Земляк «Гнівний Стратіон»: (Метод. матеріали для б-к) / Склала Н.Мельник. – Вінниця, 1961.– 3 с. – (Кн. наших земляків).

95. Пшениця – провідна зернова культура: [Реком. список л-ри] / Бібліогр. відділ. – Вінниця, 1961. – 4 с. – (Рішення січ. Пленуму ЦК КПРС – достроково).

96. Тарас Григорович Шевченко в художній літературі: [Реком. список л-ри]. – Вінниця, 1961. – 2 с. – (До 100-річчя з дня смерті Т.Г.Шевченка. 1861-1961).

97. Творці науки і техніки – наші земляки: [Реком. список л-ри]. – Вінниця, 1961. – 3 с. – (Молоді про свій край).

98. Читайте твори безсмертного Кобзаря: [Реком. список л-ри]. – Вінниця, 1961. – 2 с. – (До 100-річчя з дня смерті Т.Г.Шевченка).

1962

99. Вінниці – 600 років (1362-1962): (Корот. список л-ри) / Бібліогр. відділ. – Вінниця, 1962. – 3 с.

100. Дороги, які ми обираємо: (Матеріали для проведення чит. конф. з учнями 9-11 кл.) / Підгот. О.І.Лозінська. – Вінниця, 1962. – 12 с. – [Ротатор].

101. Досвід маяків Вінниччини – кожному господарству області: (Матеріали для б-к) / Метод. відділ. – Вінниця, 1962. – 19 с. – [Ротатор].

102. З досвіду бібліотек Вінниччини: Бюл. № 1: [Включ. 6 статей]. – Вінниця, 1962. – 29 с. – [Ротатор].

103. Календар знаменних і пам’ятних дат по Вінницькій області за 1962 рік / Уклад. М.Бех. – Вінниця, 1962. – 28 с. – [Ротатор].

104. Каталог І-ої обласної виставки краєзнавчих плакатів бібліотек Вінниччини: (Матеріли для б-к) / Упоряд.: Г.Смагло, М.Бех, В.Гриценко; Відп.: І.Філіповський, О.Нагорна; Вінниц. обл. б-ка ім.К.А.Тімірязєва, Вінниц. обл. б-ка для дітей ім.І.Я.Франка. – Вінниця, 1962. – 32 с.: іл.

105. Література про Вінницьку область за 1961 рік: Бібліогр. покажч. Вип. 7 / Уклад. М.Бех; Відп. Г.Смагло. – Вінниця, 1962. – 35 с.

106. Передовий досвід усім тваринникам Вінниччини: [Метод.-бібліогр. матеріали]. – Вінниця, 1962. – 12 с.

107. Проведіть конференцію за романом М.Стельмаха “Правда і кривда”: [Метод.-бібліогр. матеріали] / Підгот. А.Лучко. – Вінниця, 1962. – 4 с.

108. У слові і в ділі – хліборобська честь: (Метод.-бібліогр. матеріали на допомогу б-кам). – Вінниця, 1962. – 11 с. – [Ротатор].

1963

109. Бібліотека – центр пропаганди краєзнавчої літератури: (З досвіду Погребищ. район. б-ки) / Підгот. М.Бех. – Вінниця, 1963. – 6 с. – [Ротатор].

110. За достаток картоплі та овочів: (Метод.-бібліогр. матеріали для б-к) / Склала О.Лозінська. – Вінниця, 1963. – 11 с. – [Ротатор].

111. За здоровий побут: (Корот. анот. покажч. л-ри) / Уклад.: Є.А.Премислєр, А.Й.Лучко; Вінниц. обл. наук. мед. б-ка, Вінниц. обл. б-ка ім.К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 1963. – 15 с.

112. Календар пам’ятних дат по Вінницькій області на 1963 р. / Уклад. М.Бех. – Вінниця, 1963. – 13 с. – [Ротатор].

113. Люби і знай свій рідний край: (Плакат із реком. списком л-ри про Вінниччину). – Вінниця, 1963. – 1 с.

114. Перетворимо птахівництво в дохідливу галузь господарства: (Метод.-бібліогр. матеріали для б-к) / Підгот. М.Спиця. – Вінниця, 1963. – 10 с. – [Ротатор].

115. Проведіть читацьку конференцію за романом В.Петльованого “Та це ж весна!”: [Метод.-бібліогр. матеріали] / Підгот. О.Лозінська. – Вінниця, 1962. – 3 с.

116. Шевченківські читання: [Прогр. заходу] / Вінниц. обл. б-ка ім.К.А.Тімірязєва, Вінниц. міське від-ня Т-ва для поширення політ. і наук. знань. – Вінниця, 1963. – 3 с. – (До 150-річчя з дня народж. Т.Г.Шевченка).

1964

117. Аналіз довідково-бібліографічної роботи районних бібліотек області за звітами 1963 року / Підгот. М.Бех. – Вінниця, 1964. – 7 с. – [Ротатор].

118. Атеїстична пропаганда в бібліотеці: [Зб. статей з досвіду б-к Вінниччини] / До друку підгот.: Г.Смагло, А.Лучко. – Вінниця: Вінниц. кн.-газ. вид-во, 1964. – 56 с.

119. Більше зерна країні: [бібліогр. список]. – Вінниця, 1964. – 5 с. – (Рішення груд. і лют. Пленумів ЦК КПРС – в життя!).

120. Відродимо славу вінницьких буряководів: [бібліогр. список]. – Вінниця, 1964. – 4 с. – (Рішення груд. і лют. Пленумів ЦК КПРС – в життя!).

121. Велика хімія на службі комунізму: (Метод.-бібліогр. матеріали на допомогу б-кам) / Уклад. С.Кваша. – Вінниця, 1964. – 30 с.

122. Гідропоніка в сільському господарстві: [бібліогр. список]. – Вінниця, 1964. – 3 с. – (Рішення груд. і лют. Пленумів ЦК КПРС – в життя!).

123. За інтенсивне ведення тваринництва: [бібліогр. список]. – Вінниця, 1964. – 5 с. – (Рішення груд. і лют. Пленумів ЦК КПРС – в життя!).

124. За повний достаток картоплі і овочів: [бібліогр. список]. – Вінниця, 1964. – 3 с. – (Рішення груд. і лют. Пленумів ЦК КПРС – в життя!).

125. Інструктивно-методичний матеріал для відзначення 150-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка. – Вінниця, 1964. – 4 с.

126. Комплексна механізація важливий засіб інтенсифі-кації сільського господарства: [бібліогр. список]. – Вінниця, 1964. – 4 с. – (Рішення груд. і лют. Пленумів ЦК КПРС – в життя!).

127. Короткий аналіз роботи бібліотек Вінницької області за 1963 рік. (За текст. та стат. звітами) / Підгот.С.Кваша. – Вінниця, 1964. – 15 с. – [Ротатор].

128. Матеріали до написання історії міст і сіл Вінницької області: (На допомогу б-кам обл.) / Уклад. М.Бех. – Вінниця, 1964. – 126 с. – [Ротатор].

129. Маяки Вінниччини: (Сер. плакатів з реком. списками л-ри про Героїв Соц. Праці обл.). – Вінниця, 1964.

130. Методика самостійної роботи з книгою: Реком. список. л-ри / Склала Г.Г.Подруцька. – Вінниця, 1964.– 7 с.

131. Молодий герой радянської літератури: (Матеріали для проведення молодіж. чит. конф.) / Підгот.: О.Лозінська, М.Бенхін; Вінниц. обл. б-ка ім.К.А.Тімірязєва, Центр. міськ. б-ка ім.Т.Г.Шевченка. – Вінниця, 1964. – 34 с.

132. Наш земляк Михайло Коцюбинський: (Пам’ятка до 100-річчя з дня народж.) / Підгот.: В.М.Борщевський, З.М.Шелягова, Т.І.Ніколенко; Упоряд. А.Й.Лучко; Б-ка Вінниц. пед. ін-ту ім.М.Островського, Вінниц. обл. б-ка ім.К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 1964. – 23 с. – [Ротатор].

133. Робота бібліотек Вінниччини на сторінках преси: (За 1963 р. і І півріччя 1964 р.): [Бібліогр. список] / Підгот. Г.Подруцька. – Вінниця, 1964. – 9 с. – [Ротатор].

134. Хімізація сільського господарства – могутнє джерело прогресу: [бібліогр. список]. – Вінниця, 1964. – 4 с. – (Рішення груд. і лют. Пленумів ЦК КПРС – в життя!).

1965

135. Абонемент слухача університету передового досвіду роботи бібліотек на 1965-1966 рр. (Рік навчання четвертий) / Обл. міжвідом. бібл. рада. – Вінниця, 1965. – 5 с.

136. Аналіз роботи масових бібліотек Вінницької області за 1964 рік. – Вінниця, 1965. – 22 с. – [Ротатор].

137. Бібліотеки – шкільній молоді: (Досвід роботи б-к Вінниччини з уч. 9-11 кл.) / Узагал. О.Лозінська. – Вінниця, 1965. – 25 с. – [Ротатор].

138. Героїчні подвиги вінничан у Великій Вітчизняній війні: (Корот. анот. список л-ри) / Підгот. М.Мельник. – Вінниця, 1965. – 9 с. – [Ротатор].

139. Замена пищевого сырья синтетическими материа-лами: (Библиогр. указ.) / ЦНТБ, Обл. б-ка им.К.А.Тимирязева; Отв. Н.О.Ксенчина. – Винница,1965.– 10 с.

140. Каталог журналів і газет, передплачених бібліоте-ками м.Вінниці на 1966 рік. / Обл. міжвідом. бібл. рада, Вінниц. обл. упр. культури. – Вінниця, 1965. – 40 с. – [Ротатор].

141. Література про Вінницьку область за 1962-1963- 1964 рр.: Бібліогр. покажч. / Уклад. М.М.Бех. – Вінниця, 1965. – 52 с. – [Ротатор].

142. Матеріали обласної науково-практичної конференції бібліотечних працівників Вінниччини на тему: "Роль бібліографії в науковій, учбовій, виробничій і самоосвітній роботі" (27-28 верес. 1965 р.) / Відп.: М.М. Бех, Г.К. Смагло. – Вінниця, 1965. – 50 с. – [Ротатор].

143. Обласна науково-практична конференція бібліотечних працівників Вінниччини на тему: "Роль бібліографії в науковій, учбовій, виробничій і самоосвітній роботі": [Запрошення і прогр.]. – Вінниця, 1965.– 3 с. 

144. Подвиги вінничан у Великій Вітчизняній війні: Плакат. – Вінниця, 1965. – 1 с. 

145. Примірні службові обов'язки працівників районних бібліотек: ( На допомогу б-кам обл.). – Вінниця, 1965. – 7 с. – [Ротатор]. 

146. Производство кормовых дрожжей: (Указ. л-ры за 1960-1965 гг.) /  Сост. Н.О. Ксенчина, М.М.Бех; Винниц. ЦНТБ,  Винниц. обл. б-ка им. К.А. Тимирязева. – Винница,  1965. – 32 с. – [Ротатор]. 

147. Рішення вересневого Пленуму ЦК КПРС – в маси: (Метод.-бібліогр. матеріали на допомогу працівникам б-к) / Підгот. Л. Зубалій. – Вінниця, 1965. – 24 с. – [Ротатор]. 

148. Робота бібліотек на допомогу тваринникам: (Метод.-бібліогр. матеріали) / Уклад.: М. Бех, І. Вдовиченко, О. Лозінська та ін.; Відп. Г. Смагло. – Вінниця, 1965. – 45 с. – [Ротатор]. 

149. Роль бібліографії в науковій, учбовій, виробничій і самоосвітній роботі: (Матеріали до проведення обл. наук.-практ. конф. працівників б-к Вінниччини) / Підгот. М.М. Бех. – Вінниця, 1965. – 12 с. – [Ротатор]. 

150. Статистичний аналіз роботи бібліотек області (за 1964-1980 рр.: Щорічник). – Вінниця, 1965-1981. – [Ротатор]. 

151. Щоб дружний з книгою був хлібороб: (З досвіду пропаганди с.-г.  л-ри б-кою с. Бабинці-Перші Могилів-Поділ. р-ну ) / Підгот. А. Лучко. – Вінниця, 1965. – 21 с.

1966 

152. Абонемент слухача університету передового досвіду роботи бібліотек м. Вінниці на 1966-1967 рр. / Обл. міжвідом. бібл. рада. – Вінниця, 1966. – 5 с.  

153. Академік Д.К.Заболотний. 1866-1966: (Бібліогр. покажч.) / Уклад.: Н.В. Мельник, Г.К. Смагло, К.В. Третяк; Ред. П.П. Войцехівський. – Вінниця, 1966. – 6 с. – (Буклет). 

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/akademik-zabolotnij.

154. Аналіз роботи масових бібліотек Вінницької області за 1965 рік / Відп. Г. Смагло. – Вінниця, 1966. – 69 с. – [Ротатор]. 

155. Бібліотекарі! Повідомляємо про цікавий досвід ваших товаришів: Інформ. повідом. №1. Використання бібліографії в роботі бібліотек: (Тем. семінар  бібліотекарів Козятин. р-ну) / Підгот. М.М. Бех.  –  Вінниця, 1966. – 1 с. – (Запровадьте в себе). – [Ротатор]. 

156. Бібліотеки – школи передового досвіду: Інструкт.-метод. лист / Підгот. Л.Р. Потапенко. – Вінниця, 1966. – 6 с. – [Ротатор]. 

157. Біоніка – союз біології, науки і техніки: Метод.-бібліогр. матеріали / Підгот. І. Вдовиченко. – Вінниця, 1966. – 14 с. – [Ротатор]. 

158. Вінниччина і вінничани у Великій Вітчизняній війні (1941-1945): (Бібліогр. покажч. л-ри)  / Підгот.: М.М. Бех, Н.В. Мельник, Л.О. Сахневич та ін.; Відп. ред. І.П. Пшук. – Вінниця, 1966. – 37 с. – [Ротатор]. 

159. Вся влада Радам!: До 50-річчя Великого Жовтня!: Тематика читань. – Вінниця, 1966. – 4 с.

160. Герої бурякових ланів Вінниччини: [Бібліогр. список] / Уклад. Н. Мельник. – Вінниця, 1966. – 12 с. – (Вони прославляють наш край). – [Ротатор]. 

161. Каталог журналів і газет, передплачених бібліотеками м. Вінниці на 1967 рік / Обл. міжвідом. бібл. рада. – Вінниця, 1966. – 45 с. – [Ротатор]. 

162. Комплексну механізацію тваринницьким фермам: (Бібліогр. покажч.) / Уклад. М. Бех; Відп. Г. Смагло. – Вінниця, 1966. – 53 с. – [Ротатор]. 

163. Література про Вінницьку область за 1965 рік. (На допомогу б-кам обл.)  / Уклад. Н. Мельник; Відп. Г. Смагло. – Вінниця, 1966. – 60 с. – [Ротатор]. 

164. Музичні салони - ефективна форма естетичного виховання читачів: [Бібліогр. матеріали] / Підгот. Л.Р. Потапенко, С.І. Левік. – Вінниця, 1966. – 12 с. – [Ротатор]. 

165. Обласна науково-практична конференція бібліотекарів Вінниччини (присвяч. 50-річчю Рад. влади та сторіччя з дня народж. В.І. Леніна): [Прогр.]. – Вінниця, 1966. – 3 с.  

166. Павло Григорович Тичина: (Поради бібліотекарям до 75-річчя з дня народж. поета) / Метод. відділ. – Вінниця, 1966. – 9 с. – [Ротатор]. 

167. Передовики тваринництва Вінниччини – Герої Соціалістичної Праці: [Бібліогр. список] / Уклад. Н. Мельник. – Вінниця, 1966. – 6 с. – (Вони прославляють наш край). – [Ротатор].

168. Робота бібліотек на допомогу механізаторам: (Метод.-бібліогр. матеріали) / Уклад.: А. Лучко, Л. Зубалій, Л. Потапенко; Відп. Г. Смагло. – Вінниця, 1966. – 28 с. – [Ротатор]. 

169. Славному п'ятдесятиріччю назустріч (1917-1967 рр.): Метод.-бібліогр. матеріали для провед. чит. конф. / Підгот. О. Лозінська. – Вінниця, 1966. – 21 с. – [Ротатор]. 

170. Хлібороби Вінниччини Герої Соціалістичної Праці: [Бібліогр. список] / Уклад. Н. Мельник. – Вінниця, 1966. – 6 с. – (Вони прославляють наш край). – [Ротатор].

1967 

171. Абонемент слухача університету передового досвіду роботи бібліотек м. Вінниці на 1967-1968 рр. (Рік навчання шостий). / Обл. міжвідом. бібл. Рада. – Вінниця, 1967. – 4 с. 

172. Аналіз роботи масових бібліотек Вінницької області за 1966 рік. – Вінниця, 1967. – 38 с.; 9 табл. – [Ротатор]. 

173. [До 180-річчя з дня народж. У. Кармалюка]: (Інструкт.-метод. матеріали) / Підгот. І. Філіповський. – Вінниця, 1967. – 5 с. – [Ротатор]. 

174. Звернення переможців огляду роботи бібліотек Вінниччини, присвяченого 50-річчю Радянської влади, до всіх бібліотечних працівників області. – Вінниця, 1967.  – 1 с. 

175. Каталог журналів і газет, передплачених бібліотеками м. Вінниці на 1968 рік / Обл. міжвідом. бібл. рада. – Вінниця, 1967. – 42 с.– [Ротатор]. 

176. Література про Вінницьку область за 1966 рік: (Бібліогр. покажч.) / Склала Н.Мельник; Відп. Г.Смагло. – Вінниця, 1967. – 116 с. 

177. М.Д. Леонтович (1877-1921): (Метод.-бібліогр. матеріали для б-к по відзнач. 90-річчя з дня народж.). – Вінниця, 1967. – 15 с. – [Ротатор]. 

178. Назустріч 50-річчю Великого Жовтня: Ювілейна наук. сесія: Запрошення. – Вінниця, 1967. – 2 с. 

179. Організація керівництва читання: (З досвіду роботи б-к  Вінниччини). Бюл. № 2 / Метод. відділ. – Вінниця, 1967. – 14 с. – [Ротатор]. 

180. Оформлення методичних кабінетів і кутків районних бібліотек: (Інструкт.-метод. лист). – Вінниця, 1967. – 6 с. – [Ротатор]. 

181. Про відзначення в бібліотеках 50-річчя Радянської України: Інструкт.-метод. лист. – Вінниця, 1967. – 4 с. 

182. Пропаганда краєзнавчої літератури в бібліотеках: (Метод.-бібліограф. матеріали для б-к) / Підгот. Н. Мельник. – Вінниця, 1967. – 37 с. – (До 50-річчя Великого Жовтня). – [Ротатор]. 

183. Пропаганда творів В.І. Леніна та літератури про його життя і діяльність: Матеріали обл. наук.-практ. конф. бібліотекарів Вінниччини. – Вінниця, 1967. – 44 с. 

184. У. Кармалюк. 1787-1835: (Метод.-бібліогр. матеріали по відзнач. 180-річчя з дня народж. У. Кармалюка) / І. Філіповський. – Вінниця, 1967. – 5 с. – [Ротатор]. 

185. Я.Д. Качура (1897-1967): (Метод.-бібліогр. матеріали для б-к по відзначенню 70-річчя з дня народж. Я.Д.Качури) / Підгот. Г. Подруцька. – Вінниця, 1967. – 6 с. – (Письменники Вінниччини). – [Ротатор].

1968 

186. Абонемент слухача університету культури бібліотекарів м. Вінниці на 1968-1969 рік / Обл. міжвідом. бібл. Рада. – Вінниця, 1968. – 4 с. 

187. Аналіз роботи масових бібліотек Вінницької області за 1967 рік / Відп. Г. Смагло. – Вінниця, 1968. – 77 с. 

188. Бібліотека – центр пропаганди краєзнавчої літератури: (З досвіду Погребищ. район. б-ки) / Узагал. М. Бех. – Вінниця, 1968. – 6 с. – [Ротатор].

189. Вивчення стану і використання книжкових фондів бібліотек: (З досвіду б-к Липовец. р-ну) / Підгот. М. Гончарова. – Вінниця, 1968. – 23 с. – [Ротатор]. 

190. В.І. Ленін і Вінниччина: (Бібліогр. покажч. л-ри до 100-річчя від дня народж. В.І.Леніна) / Підгот.: М.М. Бех,  В.Ф. Погуть; Вінниц. обл. б-ка ім. К.А. Тімірязєва, Обл. краєзн. музей; Відп. І.І. Заєць, Г.К. Смагло. – Вінниця, 1968. – 12 с. 

191. Запровадження формулярів читацьких груп для керівництва читання: (З досвіду роботи б-ки с. Степанівки Вінниц. р-ну) / Підгот. Л. Чернецька. – Вінниця, 1968. – 8 с. – [Ротатор]. 

192. Зведений каталог журналі і газет, передплачних бібліотеками м. Вінниці на 1969 рік / Уклад. Й. Погорєлов; Вінниц. обл. б-ка ім. К.А. Тімірязєва, Обл. міжвідом. Бібл. рада. – Вінниця, 1968. – 40 с. – [Ротатор]. 

193. Комсомол і молодь Вінниччини за 50 років: [Бібліогр. покажч.]. – Вінниця, 1968. – 26 с. 

194. Ленінський стиль виховання кадрів: (Метод.-бібліогр. матеріали для проведення ленін. читань) / Вінниц. обл. б-ка ім. К.А. Тімірязєва, Будинок політ. освіти. – Вінниця, 1968. – 11 с. – [Ротатор]. 

195. Література про Вінницьку область за 1967 рік: (Бібліогр. покажч.) / Уклад.: М.М. Бех, В.Ф.Погуть; Відп. Г.К.Смагло. – Вінниця, 1968. – 270 с. – [Ротатор]. 

196. Навчальний план тематичного районного семінару з питань пропаганди атеїзму: [Метод.бібліогр. матеріали] / Підгот. І. Вдовиченко. – Вінниця, 1968. – 7 с. – [Ротатор]. 

197. Народний учитель в художній літературі: (Метод.-бібліогр. матеріали на допомогу б-кам) / Склали: З.М. Шелягова, Т.І. Ніколенко; Б-ка пед. ін-ту М.Островського, Вінниц.обл. б-ка ім. К.А.Тімірязєва; Відп. Й.А. Погорєлов. – Вінниця, 1968. – 21 с. – [Ротатор]. 

198. Обласна науково-практична конференція [присвяч. комплектуванню та використанню кн. фондів б-к. Прогр.]. – Вінниця, 1968. – 3 с. 

199. Робота бібліотек на допомогу буряководам: (Метод.-бібліогр. матеріали) / Підгот.: А. Лучко, Н. Барашивець. – Вінниця, 1968. – 24 с. – [Ротатор]. 

200. Ти на подвиг кличеш, комсомольський квиток! (Інструкт.-метод. матеріали до 50-ліччя ВЛКСМ) / Підгот.: М.М. Бех, А.Й. Лучко. – Вінниця, 1968. – 22 с. – [Ротатор].

1969 

201. Анкета вивчення стану комплектування і використання творів В.І. Леніна та літератури про його життя і діяльність в бібліотеках / Вінниц. обл. б-ка ім. К.А. Тімірязєва; Обл. контора кн. торгівлі. – Вінниця, 1969. – 39 с. 

202. Вивчення бібліотечними працівниками теоретичної спадщини В.І.Леніна: (Примір. план на допомогу б-кам)/Метод. відділ. – Вінниця, 1969. – 4 с.–  [Ротатор]. 

203. В.І. Ленін і економічна реформа: Цикл ленін. читань для економістів і плановиків нар. госп-ва. – Вінниця, 1969. – 4 с. 

204. 25 років з дня визволення Вінниччини від німецько-фашистських загарбників: (Метод.-бібліогр. матеріали для б-к) / Підгот.: М.М. Бех, В.М. Нестеренко. – Вінниця, 1969. – 18 с. –  [Ротатор]. 

205. Інформаційна робота бібліотек на допомогу спеціалістам народного господарства, науки, культури: (З досвіду роботи б-к обл.) / Підгот. В. Погуть. – Вінниця, 1969. – 24 с. – [Ротатор]. 

206. Ленінські читання: (З досвіду б-ки с. Калініно Тульчин. р-ну) / Підгот. В.Цівка. – Вінниця, 1969. – 7 с. – [Ротатор]. 

207. Література про Вінницьку область за 1968 рік: [Бібліогр. покажч.] / Уклад. М.М. Бех,  В.Ф. Погуть; Відп. Г.К. Смагло. – Вінниця, 1969. – 181 с. – [Ротатор]. 

208. Механізація тваринницьких ферм: (Реком. список л-ри) / Уклад. Л.В. Зубалій, С.Л. Бабиніна, Г.Г. Подруцька; Ред. В.Ф. Погуть. – Вінниця, 1969. – 9 с. 

209. Положення про створення єдиної системи міжбібліотечного абонемента у Вінницькій області. – Вінниця, 1969. – 7 с. 

210. Раціоналізатори і винахідники – сільському господарству: (Реком список. л-ри) / Підгот.: Л.Зубалій, С.Бабиніна. – Вінниця, 1969. – 6 с. – [Ротатор]. 

211. Сторінки життя Ілліча: (Календар пам’ят. дат до 100-річчя з дня народж. В.І. Леніна) / Склад. Г.Г. Подруцька. – Вінниця, 1969. – 24 с. – [Ротатор]. 

212. Тобі заповів Ілліч: Абонемент ленін. читань для молоді. – Вінниця, 1969. – 4 с.

1970

213. Абонемент слухача університету культури бібліотекарів м. Вінниці 1970-1971 рр. (рік роботи дев’ятий) / Обл. міжвідом. бібл. рада, Обл. т-во “Знання”. – Вінниця, 1970. – 3 с. 

214. Бібліографічний покажчик наукових праць викладачів педагогічного інституту / Уклад. Т. Ніколенко; Вінниц. держ. обл. наук. б-ка ім. К.А. Тімірязєва, Б-ка Вінниц. держ. пед. ін-ту ім. М. Островського. – Вінниця, 1970. – 201 с. – [Ротапринт]. 

215. Бібліотека одного комбінату: З досвіду роботи б-ки Моїв. цукр. комб. Могилів-Поділ р-ну / Узагал.: В. Погуть, Е.Савчук; Вінниц. держ. обл. наук. б-ка ім. К.А. Тімірязєва, Вінниц. обл. Рада профспілок. – Вінниця, 1970. – 6 с.– .[Фотоофсет].  

216. Герой Радянського Союзу Порик В.В.: ( Реком. покажч. л-ри) / Уклад. В.Ф. Погуть; Ред. Г.К. Смагло; Вінниц. держ. обл. наук. б-ка ім. К.А. Тімірязєва, Б-ка Вінниц. держ. пед. ін-ту ім. М. Островського. – Вінниця, 1970. – 13 с. – [Ротатор]. 

217. Господарський розрахунок кожному колгоспу: Метод.-бібліогр. матеріали для  б-к / Уклад. Л. Зубалій. – Вінниця, 1970. – 12 с. 

218. До 50-річчя промови В.І. Леніна на ІІІ з'їзді РКСМ: Інтсрукт.-метод. лист / Підгот. В. Цівка. – Вінниця, 1970. – 3 с. 

219. До 100-річчя з дня народження В.І. Леніна: [Корот. реком. список метод.- бібліогр. матеріалів для працівників б-к] / Уклад. Г. Подруцька. – Вінниця, 1970. – 4 с. 

220. Дума про заповітне: (На допомогу у проведенні чит. конф. за романом М. Стельмаха "Дума про тебе") / Уклад. В. Лаврик. – Вінниця, 1970. – 2 с.

221. "Ленін і Україна": Міжвідом. наук.-теорет. конф.: [Запрошення, план конф.] – Вінниця,  1970. – 3 с. – (До 100-річчя від дня народж. В.І. Леніна). 

222. Література про Вінницьку область за 1969 рік / Уклад. В.Ф. Погуть; Ред. Г.К. Смагло. – Вінниця, 1970. – 143 с.– [Ротатор].

223. Лауреати Ленінської премії – наші земляки: ( Бібліогр. покажч.)/ Підгот.: В.Ф. Погуть, В.М. Нестеренко, М.М. Бех та ін.; Обл. держ. наук. б-к ім. К.А. Тімірязєва, Вінниц. обл. держ. арх.  – Вінниця, 1970. – 13 с. – (Вивчай і знай свій рідний край!). 

224. Лауреати літературної премії ім. М. Трублаїні: (Пам'ятка читачеві) / Уклад. В.Ф. Погуть; Ред. Л.Т. Пастушенко. – Вінниця, 1970. – 8 с. – (Вивчай і знай свій рідний край!).– [Ротатор].

225. На допомогу бібліотекам у пропаганді рішень липневого (1970 р.) Пленуму ЦК КПРС: (Інструкт.-метод. лист.) / Підгот. О. Лозінська. – Вінниця, 1970. – 5 с. 

226. Обласна науково-практична конференція бібліотекарів [“В.І. Ленін і бібліотечна справа”. Прогр.]. – Вінниця, 1970. – 4 с. – (100-річчю з дня народж. В.І. Леніна присвячується). 

227. Основі показники роботи бібліотек Вінницької області за 1969 рік: Стат. аналіз. – Вінниця, 1970. – 42 с. 

228. Пам'ятні і знаменні дати Вінниччини 1970 року / Уклад. В.Ф. Погуть. – Вінниця, 1970. – (Вивчай і знай свій рідний край!). 

229. План спільних заходів колгоспу ордена Леніна ім. ХХІІ з’їзду КПРС, будинку культури, бібліотеки с. Шляхової Бершадського району по пропаганді і впровадженню досягнень науки і передового досвіду в сільськогосподарське виробництво на 1970 рік: (Передов. досвід) / Відділ обслуговування працівників с.-г. – Вінниця, 1970. – 8 с.– [Ротатор]. 

230. Поезія молодих: ( Метод. та бібліогр. матеріали про творчість укр. мол. поетів) / Уклад. В.О. Лаврик. – Вінниця, 1970. – 10 с. – [Ротатор]. 

231. Рекомендаційна бібліографія в пропаганді творів В.І. Леніна та літератури про його життя і діяльність: [Кор. реком. список метод.-бібліогр. матеріалів для працівників б-к]. Вип.2 / Уклад. Н. Грицюта. – Вінниця, 1970. – 4 с. – [Ротатор]. 

232. Робота бібліотек назустріч ХХІV з'їзду КПРС: (Інструкт.-метод. лист) / Уклад. В. Цівка. – Вінниця, 1970. – 5 с. – [Ротатор]. 

233. Роль комсомолу у вихованні підростаючого покоління і молоді: (Реком. список. л-ри) / Уклад. Г.Г.Подруцька. – Вінниця, 1970. – 5 с.

1971

234. Абонемент слухача університету культури бібліотекарів м. Вінниці 1971-1972 рр. (Рік роботи десятий) / Обл. міжвідом. бібл. рада, Обл. т-во “Знання”. – Вінниця, 1971. – 3 с. 

235. Господарський розрахунок – кожному колгоспу: (Реком. список л-ри) / Підгот. Л.В. Зубалій; Консульт. В.Д. Шафоростов; Відп. Г.К. Смагло. – Вінниця, 1971. – 3 с. – (Рішення ХХIV з'їзду КПРС  –  в життя). 

236. Громадське бюро економічного аналізу в зміцненні економіки колгоспу: (Матеріали до чит. конф.) / Підгот. Л. Зубалій; Консульт. С. Ластовецький; Відп. Г.К. Смагло – Вінниця, 1971. – 3 с. – (Рішення ХХIV з'їзду КПРС  –  в життя). 

237. Інтенсифікація – головний напрям розвитку сільського господарства: (Реком. список л-ри) / Склала Л.В. Зубалій; Відп. Г.С. Смагло. – Вінниця, 1971. – 3 с. – (Рішення ХХIV з'їзду КПРС  –  в життя). 

238. Комплексна пропаганда літератури: (З досвіду роботи Іллінец. район. б-ки) / Підгот. Л.Чернецька; Відп. Г. Смагло. – Вінниця, 1971. – 34 с. – [Ротатор]. 

239. Література про Вінницьку область за 1970 рік: Бібліогр. покажч. / Уклад. В.Ф. Погуть; Ред. Г.К.Смагло. – Вінниця, 1971. – 121 с.– [Ротатор]. 

240. На допомогу бібліотекам у пропаганді рішень ХХІV з’їзду КПРС і ХХІV з’їзду КП України: (Інструкт.­- метод. лист) / Склала Г. Косенко. – Вінниця, 1971. – 5 с.– [Ротатор]. 

241. Обласна науково-практична конференція бібліотечних працівників [з питань пропаганди природн.- наук. та атеїст. л-ри. Прогр.].– Вінниця, 1971.– 4 с. – (Рішення ХХIV з'їзду КПРС  –  в життя). 

242. О.Х. Новаківський (1872-1972): (Список л-ри до 100-річчя з дня народж. худож.) / Підгот. В.Погуть; Ред. В.М. Борщевський; Вінниц. обл. держ. наук. б-ка ім. К.А. Тімірязєва, Вінниц. обл. орг. Т-ва охорони пам’ятників історії  та культури. – Вінниця, 1971. – 5 с. – (Наші видатні земляки). – [Ротапринт].

243. Пам’ятні і знаменні дати Вінниччини 1971 року / Підгот. В. Нестеренко; Ред. В. Погуть. – Вінниця, 1971.– 15 с. – (Вивчай і знай свій рідний край ). – [Ротатор]. 

244. Письменники Радянської Вінниччини: (Біобібліогр. покажч.) / Уклад.:  Г.Г. Подруцька, В.Ф. Погуть, Г.К Смагло; Ред. М.Ф. Присяжнюк; Вінниц. обком ЛКСМ України, Вінниц. обл. держ. наук. б-ка ім. К.А. Тімірязєва, Б-ка Вінниц. пед. ін-ту ім. М.Островського. – Вінниця, 1971. – 156 с.– [Ротатор]. 

245. Пропаганда документів партійних з’їздів – у центрі роботи бібліотеки: (З досвіду роботи б-ки с. Стадниці Вінниц. р-ну) / Узагал. О.І. Лозінська; Відп. Г.С. Смагло. – Вінниця, 1971. – 2 с. – (Рішення ХХIV з'їзду КПРС  і ХХIV з’їзду КП України –  в маси!).

246. Робота масових бібліотек Вінницької області за 1970 рік: [Аналіт.- стат. матеріали] / Складачі: М.М. Гончарова, Г.М. Косенко, О.І. Лозінська та ін.; Ред. Г.К. Смагло; Відп. І.М. Філіповський. – Вінниця, 1971. – 34 с. + 27 табл. – [Ротатор].

247. Спільний план пропаганди і впровадження в сільськогосподарське виробництво досягнень науки і передового досвіду у світлі рішень ХХIV з'їзду КП України:  (З досвіду правління колг. "Шляхом Леніна", т-ва "Знання", БК і б-ки с. Тростянець Тиврів. р-ну ) / Вінниц. обл. держ. наук. б-ка ім. К.А. Тімірязєва, Обл. Будинок нар. творчості – Вінниця, 1971. – 16 с. – [Ротапринт].

1972 

248. Абонемент літературних читань, присвячених 50-річчю утворення Союзу РСР. – Вінниця, 1972. – 3 с. – (СРСР – 50). 

249. Анкета вивчення укомплектованості і використання бібліотеками Вінницької області літератури з історії КПРС і КП України. – Вінниця, 1972. – 34 с. 

250. Бібліографічний покажчик наукових праць викладачів педагогічного інституту. Вип. 2 / Уклад. Г.З Гончарук; Вінниц. держ. обл. наук. б-ка ім. К.А. Тімірязєва, Б-ка Вінниц. держ. пед. ін-ту ім. М. Островського. – Вінниця, 1972. – 201 с. – [Ротапринт]. 

251. Вихователям молоді: (Бібліогр. покажч. з метод. порадами) / Уклад.: В.Ф. Погуть,  Г.Г. Подруцька,  А.А. Пшенична; Б-ка Вінниц. держ. пед. ін-ту ім. М. Островського, Вінниц. держ. обл. наук. б-ка ім. К.А. Тімірязєва. – Вінниця, 1972. – 16 с. – [Ротатор]. 

252. Впровадження єдиної загальнодержавної системи МБА в практику бібліотек Вінниччини: (З досвіду роботи) / Підгот. В. Лучко. – Вінниця, 1972. – 13 с. – [Ротатор]. 

253. Гордість моя – хлібороб!: (Бібліогр. список л-ри) / Склала Л. Зубалій. – Вінниця, 1972. – 5 с. – (Рішення ХХIV з'їзду КПРС – в життя!).  

254. Додаток до анкети вивчення стану комплектування і використання творів В.І. Леніна і літератури про його життя і діяльність в бібліотеках. – Вінниця, 1972. – 10 с. 

255. За високі врожаї картоплі: (Реком. список л-ри) / Уклад. Л. Зубалій,  С. Бабиніна. – Вінниця, 1972. – 7 с. – (Рішення ХХIV з'їзду КПРС – в життя!). 

256. За високі надої молока: (Бібліогр. список л-ри) / Склала Р. Дьяконова. – Вінниця, 1972. – 4 с. – (Рішення ХХIV з'їзду КПРС – в життя!). 

257. Інструкція про порядок роботи з відмовленнями у Вінницькій обласній науковій бібліотеці ім.. К.А. Тімірязєва. – Вінниця, 1972. – 11 с.– [Ротатор]. 

258. Література про Вінницьку область за 1971 рік: (Бібліогр. покажч.) / Уклад. Б.Х. Брус,  В.Ф. Погуть, Г.Г.Подруцька; Ред. Г.М.Авраменко. – Вінниця, 1972. – 131 с. 

 259. Механізатор – професія почесна: (Бібліогр.  список  л-ри) / Склала Л.Зубалій. – Вінниця, 1972. – 5 с. – (Рішення ХХIV з'їзду КПРС – в життя!). 

260. М. Стельмах: До 60-річчя з дня народж.: (Бібліогр. список л-ри) / Уклад. Г. Подруцька. – Вінниця, 1972. – 4 с. 

261. Ми дружбу свою гартували в бою: (Бібліогр. список л-ри) / Уклад. В. Гриценко. – Вінниця, 1972. – 2 с. –  (СРСР – 50!). 

262. На бойових традиціях батьків: (З досвіду військово – патріот. виховання молоді в б-ці с. Писарівки  Ямпіл. р-ну) / Підгот. Г.М.Авраменко. – Вінниця. – 1972. – 3 с. – (Рішення ХХIV з'їзду КПРС – в життя!). 

263. Назустріч 50-річчю СРСР: (З досвіду роботи б-ки с. Радівки Калинів. р-ну) / Підгот. О. Лозінська. – Вінниця, 1972. – 2 с. – (Рішення ХХIV з'їзду КПРС – в життя!).

264. На допомогу інтернаціональному вихованню трудящих: (Інструкт.- метод. лист) / Підгот. О.С. Бородавка. – Вінниця, 1972. –5с.– [Ротатор]. 

265. Науково-практична конференція бібліотечних працівників [Присвяч. Міжнар. року книги. Прогр.]. – Вінниця, 1972. – 2 с. 

266. Основні показники роботи бібліотек Вінницької області за 1971 рік: [Стат. аналіз]. – Вінниця, 1972. – 25 с. – [Ротатор]. 

267. Пам’ятні і знаменні дати 1972 року / Уклад. В.Нестеренко. – Вінниця. – 1972. – 18 с.  – [Ротатор]. 

268. По Радянському Союзу: (Бібліогр. список л-ри) / Уклад. Л. Хоруженко. – Вінниця, 1972. – 2 с. –  (СРСР – 50!). 

269. Релігія і сучасність: (Бібліогр. список л-ри на допомогу пропагандистам наук. атеїзму) / Уклад. Г. Подруцька. – Вінниця, 1972. – 2 с. 

270. Сільськогосподарську книгу – трудівникам села: (З досвіду роботи б-ки с. Хоменок Шаргород. р-ну) / Підгот. Л.Чернецька. – Вінниця, 1972. – 3 с. – (Рішення ХХIV з'їзду КПРС – в життя!). 

271. Соціально–економічне планування: (Бібліогр. покажч. л-ри) / Уклад. Г. Подруцька. – Вінниця, 1972. – 7 с. – (Рішення ХХIV з'їзду КПРС –  в життя!). 

272. Сучасне релігійне сектантство: (Бібліогр. список л-ри на допомогу пропагандистам наук. атеїзму) / Уклад. Г. Подруцька. – Вінниця, 1972. – 3 с.

1973

273. Абонемент-програма слухача університету культури бібліотекарів м. Вінниці на 1973-1974 рр. / Обл. міжвідом. бібл. рада; Обл. т-во “Знання”. – Вінниця, 1973. – 4 с.

274. Єдність національних та інтернаціональних інтересів трудящих: (Бібліогр. список л-ри для пропагандистів і агітаторів) / Уклад. Г.Подруцька. – Вінниця, 1973. – 4 с.

275. Вінниччина в художній літературі: Бібліогр. покажч. / Уклад.: В.Ф.Погуть, Е.П.Гудименко, А.М.Подолинний; Обл. держ. наук. б-ка ім.К.А.Тімірязєва, Вінниц. обл. орг. Т-ва охорони пам’ятників історії та культури. – Вінниця, 1973. – 33 с.

276. Використання технічних засобів в естетичному вихованні читачів: [Консульт.] / Підгот. О.Лозінська.– Вінниця, 1973. – 8 с. – [Ротатор].

277. Виховувати патріотів-інтернаціоналістів: (Бібліогр. список л-ри для пропагандистів і агітаторів) / Уклад. Г.Подруцька. – Вінниця, 1973. – 3 с.

278. Виховувати патріотів-інтернаціоналістів: (Метод.-бібліогр. матеріали на допомогу б-кам) / Підгот.: О.Лозінська, Л.Андрушко, Г.Козачок; Бібліогр. Л.Мірошниченко. – Вінниця, 1973. – 21 с. – [Ротатор].

279. Виховуємо матеріалістів: (З досвіду роботи б-к Вінниччини) / Узагал. О.Лозінська. – Вінниця, 1973. – 25 с. – [Ротатор].

280. Діяльність районних бібліотек як методичних центрів у 1972 році: (Аналіз роботи). – Вінниця, 1973. – 4 с. – (Ротатор).

281. Дружбою ми здружені: (Бібліогр. список л-ри для пропагандистів і агітаторів) / Уклад. Г.Подруцька. – Вінниця, 1973. – 2 с.

283. Єдність національних та інтернаціональних інтересів трудящих: (Бібліогр. список л-ри для пропагандистів і агітаторів) / Уклад. Г.Подруцька. – Вінниця, 1973. – 2 с.

284. Координація та кооперування діяльності бібліотек різних систем і відомств: З досвіду роботи Вінниц. обл. б-ки ім. К.А.Тімірязєва / Узагал. Й.Погорєлов; Ред. Г.Авраменко. – Вінниця, 1973. – 17 с.

285. Література про Вінницьку область за 1972 рік: Бібліогр. покаж / Уклад.: Б.Х.Брус, В.Ф.Погуть, Г.Г.Подруцька; Ред. Г.М.Авраменко. – Вінниця, 1973. – 100 с.

286. Марксизм-ленінізм інтернаціональне вчення: (Бібліогр. список л-ри для пропагандистів і агітаторів) / Уклад. Г.Подруцька. – Вінниця, 1973. – 2 с.

287. На допомогу слухачам шкіл комуністичної праці: (Реком. список л-ри) / Уклад. Л.Зубалій; Вінниц. будинок політ. освіти обкому КП України, Вінниц. держ. обл. наук. б-ка ім.К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 1973. – 33 с.

288. Научная организация труда в работе санэпидстанции: [Крат. список л-ры к обл. совещанию сан. врачей]. – Винница, 1973. – 1 с.

289. Пам’ятні і знаменні дати Вінниччини 1973 року / Підгот.: Б.Брус, Л.Прилипко; Вінниц. держ. обл. наук. б-ка ім.К.А.Тімірязєва, Вінниц. обл. краєзн. музей. – Вінниця, 1973. – [27 c.].

290. Про посилення роботи бібліотек по інтерна-ціональному та патріотичному вихованню населення: Рек. Міжвідом. ради з питань бібл. роботи. – Вінниця, 1973. – 5 с.

291. Прогресивна технологія вирощування цукрових буряків: (Бібліогр. список л-ри) / Уклад. Р.Дьяконова. – Вінниця, 1973. – 4 с.

292. Промислові комплекси в тваринництві: (Бібліогр. список л-ри) / Уклад. Л.Зубалій; Консульт. В.Кузняк; Ред. Г.Авраменко. – Вінниця, 1973. – 9 с. – (Рішення ХХIV з’їзду КПРС – в життя!).

293. Серце віддаю дітям: (Метод.-бібліогр. матеріали на допомогу б-кам) / Уклад. Л.Хоруженко; Ред. Г.Авраменко. – Вінниця, 1973. – 9 с.

294. Спільний план пропаганди сільськогосподарської науки, економіки і передового досвіду: (З досвіду роботи правління колг. ім. ХХІІ з’їзду КПРС, т-ва “Знання” та культосвітніх закладів сіл Лукашівка, Берестівка, Нарцизівка Липовец. р-ну). – Вінниця, 1973.– 14 с. – [Ротапринт].

295. Формування книжкових фондів на допомогу розвитку народного господарства, науки і культури області: З досвіду Вінниц. обл. наук. б-ки ім.К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 1973. – 39 с. – [Ротатор].

296. Формування та організація книжкових фондів бібліотек Вінницької області: [Наук. та орг.-метод. робота обл. наук. б-ки ім.К.А.Тімірязєва]: Аналіз роботи за 1967-1972 рр. / Уклад. Л.Андрушко. – Вінниця, 1973. – 12 с. – [Ротатор].

1974

297. Аграрно-промислові об’єднання, комплекси і підсобні підприємства: Реком. список л-ри / Уклад. Л.Зубалій. – Вінниця, 1974. – 8 с.

298. Аналіз роботи бібліотек Вінниччини по пропаганді літератури з питань мистецтв за 1973 рік / Підгот. С.Левік.– Вінниця, 1974. – 6 с. – Вінниця, 1974. – 6 с. – [Ротатор].

299. Бібліотеки – школам комуністичної праці: (З досвіду Вінниц. міськ. б-ки № 9, профспілк. та техн. б-к Вінниц. хімкомб. ім.Я.М.Свердлова) / Підгот.: Є.І.Борачук, Н.І.Поліщук; Ред. Г.М.Авраменко. – Вінниця, 1974. – 15 с. – [Ротатор].

300. Вінниччина у Великій Вітчизняній війні (1941-1945): (Бібліогр. список л-ри) / Підгот.: Б.Брус, В.Погуть. – Вінниця, 1974. – 4 с. – (До 30-річчя визволення Вінниччини від фашист. окупантів).

301. Внимание: покупатель!: (Реком. список л-ры о куль-туре торговли) / Уклад. Г.Г.Подруцкая. – Винница, 1974. – 3 с.

302. Довідник книжкових фондів бібліотек, включених в єдину систему міжбібліотечного обслуговування Вінницької області / Склала В.В.Лучко. – Вінниця, 1974. – 14 с. – [Ротатор].

303. Економічні знання – працівникам промислового виробництва: (Реком. список л-ри) / Підгот. Н.О.Ксенчина. – Вінниця, 1974. – 10 с.

304. Економічні знання – трудівникам села: (З досвіду роботи б-ки с.Гордіївки Тростянец. р-ну) / Підгот. Р.І.Дьяконова; Відп. Г.М.Авраменко. – Вінниця, 1974. – 3 с.

305. Індивідуальний план підвищення кваліфікації бібліотекаря: (З досвіду Китайгород. сіл. б-ки Іллінец. р-ну) / Підгот. Л.Б.Мірошниченко. – Вінниця, 1974. – 8 с. – [Гектограф].

306. Їх іменами названо вулиці нашого міста: (Бібліогр. список л-ри) / Уклад.: Б.Х.Брус, В.Ф.Погуть. – Вінниця, 1974. – 7 с. – (До 30-річчя визволення Вінниччини від фашист. окупантів).

307. Клуб любителів поезії: (З досвіду Немирів. сіл. б-ки при район. об-ні «Сільгосптехніка» Немирів. р-ну) / Підгот. Г.Козачок. – Вінниця, 1974. – 4 с.

308. Координація та кооперування діяльності бібліотек різних систем і відомств: (З досвіду роботи б-к Вінниччини). – Вінниця, 1974. – 17 с. – [Ротапринт].

309. Література про Вінницьку область за 1973 рік: (Бібліогр. покажч.) / Уклад.: Б.Х.Брус, В.Ф.Погуть, Г.Г.Подруцька; Ред. Г.М.Авраменко. – Вінниця, 1974. – 115 с.

310. Назустріч виборам до Верховної Ради Союзу РСР: (Інструкт.-метод. лист) / Підгот. О.Бородавка. – Вінниця, 1974. – 5 с. – [Ротатор].

311. Патріотизм та інтернаціоналізм у творах самодіяль-них композиторів Вінниччини : (Реком. список л-ри) / Уклад. С.Левік. – Вінниця, 1974. – 2 с.

312. Пропаганда ленінської теоретичної спадщини, документів КПРС та радянського уряду бібліотеками Вінниччини: (Аналіз роботи за 1973 рік) / Підгот. Є.Магазаніна. – Вінниця, 1974. – 7 с. – [Ротатор].

313. Садам цвісти: (Реком. списки л-ри) / Уклад.: Л.Зубалій, Г.Подруцька; Консульт. С.Смирнов; Ред. Г.Авраменко. – Вінниця, 1974. – 23 с.

314. Технологія та організація цукрового виробництва: (Реком. список л-ри за 1973-1974 рр.) / Складач Н.О.Ксенчина. – Вінниця, 1974. – 11 с.

315. Університет політичних та наукових знань працівників бібліотек м.Вінниці: (Рік роботи чотирнадцятий). 1974-1975:  [Прогр.]. – Вінниця, 1974. – 15 с.

316.Харчова промисловість Вінниччини (1944-1974 рр.): (Бібліогр. покажч.) / Уклад.: В.Погуть, Н.Ксенчина; Ред. Г.Авраменко. – Вінниця, 1974. – 41 с.

317. Шана визволителям Вінниччини: (Метод.-бібліогр. матеріали для відзначення у б-ках 30-річчя звільнення Вінниччини від фашист. загарбників) / Уклад.: О.Бородавка, Б.Брус. – Вінниця, 1974. – 7 с. – [Ротатор].

1975

318. Аналіз основних показників роботи бібліотек Вінниччини за 1974 рік. – Вінниця, 1975. – 54 с. – [Ротатор].

319. Анкета вивчення стану комплектування бібліотек області краєзнавчою літературою. – Вінниця, 1975. – 16 с.

320. Бібліотека – системі марксистсько-ленінського навчання та економічної освіти трудящих: (Консультація) / Підгот. О.Лозінська; Консульт.: О.Бадяк, А.Постовітюк; Будинок політосвіти Вінниц. обкому Компартії України, Вінниц. держ. обл. наук. б-ка ім.К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 1975. – 23 с. – [Ротатор].

321. Вінниччина в період першої російської революції 1905-1907 рр.: (Реком. список л-ри) / Склав В.Ф.Погуть. – Вінниця, 1975. – 4 с.

322. Говорять учасники обласних семінарів. Бюл. № 1(2) / Упоряд. О.Лозінська. – Вінниця, 1975. – 10 с. – [Ротатор].

323. Гуманізм атеїзму: (Реком. список л-ри) / Уклад. Г.Г.Подруцька; Наук.ред. Р.М.Сокирянська.– Вінниця, 1975. – 10 с.

324. Декабристи і Вінниччина: (Реком. список л-ри до 150-річчя повстання декабристів) / Уклад. В.Ф.Погуть. – Вінниця, 1975. – 4 с.

325. Зведений каталог журналів і газет, передплачених бібліотеками м.Вінниці на 1975 рік / Склав Й.Погорєлов; Обл. міжвідом. бібл. рада. – Вінниця. – 1975. – 48 с. – [Ротатор].

326. Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 1976 року:  [Календар] / Підгот. Б.Брус; Ред. Г.Авраменко. – Вінниця, 1975. – 18 c. – [Ротатор].

327. Інформаційний список методичних і бібліографічних матеріалів, які надійшли до науково-методичного відділу протягом

      1974, ІV кв. – Вінниця, 1975. – 6 с.

      1975, І кв. – Вінниця, 1975. – 7 с.

      1975, ІІ кв. – Вінниця, 1975. – 5 с.

      1975, ІІІ кв. – Вінниця, 1975. – 5 с.

328. Література про Вінницьку область за 1974 рік: (Бібліогр. покажч.) / Упоряд.: Б.Х.Брус, В.Ф.Погуть, Г.Г.Подруцька; Ред. Г.М.Авраменко. – Вінниця, 1975. – 114 с.

329. Накреслення партіїв дію: (Метод.-бібліогр. матеріали на допомогу б-кам) / Уклад.: М.П.Варенко, Л.П.Тарташник; Ред. Г.М.Авраменко. – Вінниця, 1975. – 7 с.

330. Організація фонду звукозаписів: (Консультація) / Підгот. С.Левік. – Вінниця, 1975. – 8 с. – [Ротатор].

331. Перелік основного довідкового апарату для роботи в умовах централізації бібліотечної мережі / Вінниц. держ. обл. наук. б-ка ім.К.А.Тімірязєва, Обл. б-ка для дітей ім.І.Я.Франка. – Вінниця, 1975. – 7 с. – [Ротатор].

332. Положення про бібліотеку відмінної роботи. – Вінниця, 1975. – 10 с.

333. Правову культуру усім: [Бібліогр. список] / Уклад. Г.Г.Подруцька. – Вінниця, 1975. – 7 с.

334. Працівникам сфери побутового обслуговування: (Реком. список л-ри) / Склала Т.В.Перкун; Консульт. В.Г.Сісецький. – Вінниця, 1975. – 9 с.

335. Робота бібліотек Вінниччини по матеріалістичному вихованню населення: (Аналіз за 1974 рік) / Підгот. Л.Мірошниченко. – Вінниця, 1975. – 6 с. – [Ротатор].

336. Робота бібліотек Вінниччини на допомогу промисловому виробництву: (Аналіз за 1974 рік) / Підгот. Л.С.Буднік. – Вінниця,1975. – 8 с. – [Ротатор].

337. Робота бібліотек у період жнив: (Метод. поради) / Склала М.П.Варенко. – Вінниця, 1975. – 4 с. – [Ротатор].

338. Свіжі овочі цілий рік: (Реком. список л-ри) / Уклад. Л.В.Зубалій; Консульт. Л.А.Григоренко; Відп. Г.М.Авраменко. – Вінниця, 1975. – 15 с.

339. Спільна робота районних і сільських бібліотек та служб науково-технічної інформації по довідково-інформацій-ному обслуговуванню спеціалістів сільського господарства: (Консультація) / Підгот. Р.І.Дьяконова. – Вінниця, 1975. – 12 с. – [Ротатор].

340. «Хай пам’ятає світ врятований»: (Реком. список л-ри на допомогу худож. самодіяльності) / Уклад. С.Савлук. – Вінниця, 1975. – 10 с. – [Ротатор].

341. Шляхи розвитку кормовиробництва: (Реком. список л-ри) / Упоряд. Л.В.Зубалій; Консульт. П.Я.Ковтун; Ред. Г.М.Авраменко. – Вінниця, 1975. – 15 с.

1976

342. Бібліотеки в боротьбі з пияцтвом і алкоголізмом: (Інструкт.-метод. лист) / Підгот. П.Камінна. – Вінниця, 1976. – 3 с. – [Гектограф].

343. День работника торговли: [Прогр. Дня спеціаліста] / Вінниц. центр. універмаг самообслуговування, Вінниц. держ. обл. наук. б-ка ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 1976. – 3 с. – (Рішення ХХV з’їзду КПРС – в життя!).

344. Досвід виробництва цукрових буряків на Вінниччині: (Бібліогр. покажч.) / Підгот.: Л.В.Зубалій, Б.Х.Брус; Консульт. В.О.Гуменюк; Ред. Г.М. Авраменко. – Вінниця, 1976. – 37 с.

345. Зведений каталог журналів і газет, передплачених бібліотеками м.Вінниці на 1976 рік / Обл. міжвідом. бібл. рада. – Вінниця. – 1976. – 38 с. – [Гектограф].

346. Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 1976 року / Упоряд. Б.Брус; Ред. Г.Авраменко. – Вінниця. – 1976. – 18 с. – [Гектограф].

347. Інформаційний список методичних і бібліогра-фічних матеріалів, які надійшли до науково-методичного відділу протягом травня-червня 1976 року / Підгот. Л.Діденко. – Вінниця, 1976. – 3 с. – [Ротатор].

348. Література про Вінницьку область за 1975 рік: Бібліогр. покажч. / Уклад.: Б.Х.Брус, В.Ф.Погуть; Ред. Г.М.Авраменко. – Вінниця, 1976. – 108 с.

349. Народний університет культури “Книга і суспільство”: (Для працівників обл., наук. і спец. б-к м.Вінниці): [Прогр. 1976-1977]. – Вінниця, 1976. – 9 с.

350. Обласна науково-практична конференція бібліотекарів Вінниччини [на тему: “Бібліотека – на допомогу виробництву”. Прогр.]. – Вінниця, 1976. – 3 с.

351. Обслуговування читачів через міжбібліотечний абонемент: (З досвіду б-к Іллінец. р-ну) / Підгот. В.Лучко. – Вінниця, 1976. – 4 с. – (Запровадьте в себе!). – [Гектограф].

352. Основні показники роботи бібліотек Вінниччини за 1975 рік. – Вінниця, 1976. – 53 с. – [Ротатор].

353. Слово партії – в маси: (З досвіду пропаганди матеріалів ХХVІ з’їзду КПРС Яришів. сіл. б-кою Могилів-Поділ. р-ну) / Узагал. О.Лозінська. – Вінниця, 1976. – 12 с. – (Рішення ХХV з’їзду КПРС – в життя!). – [Гектограф].

354. Слово партії – в маси: З досвіду пропаганди матеріалів ХХVІ з’їзду КПРС Яришів. сіл. б-кою Могилів-Поділ. р-ну: (Бібл. плакат). – Вінниця, 1976.

355. Спеціалізація і концентрація сільськогосподарського виробництва на Вінниччині: (Реком. список л-ри) / Відділ обслугов. працівників сіл. госп-ва. – Вінниця, 1976. – 7 с. – (Рішення ХХV з’їзду КПРС – в життя!).

356. Стан обслуговування читачів по МБА в бібліотеках системи Міністерства культури Вінницької області за 1975 р.: (Аналіз) / Підгот. В.Лучко. – Вінниця, 1976. – 9 с. – [Гектограф].

357. Радянська людина – патріот-інтернаціоналіст: (Реком. список л-ри на допомогу пропагандистам і агітаторам) / Підгот. Є.Магазаніна. – Вінниця, 1976. – 5 с.

1977

358. Аналіз інформаційно-бібліографічної роботи бібліотек Вінницької області за 1976 рік / Уклад. В.Ф.Погуть. – Вінниця, 1977. – 9 с.

359. Великий Жовтень на Вінниччині: (Реком. список л-ри) / Підгот. Г.М.Авраменко. – Вінниця, 1977. – 4 с. – (Назустріч 60-річчю Великого Жовтня!).

360. Великий радянський народ: (Реком. список л-ри на допомогу пропагандистам і агітаторам) / Уклад. Л.М.Тимощук. – Вінниця, 1977. – 8 с.

361. Виховання у читачів ленінського розуміння праці: (З досвіду роботи б-ки с. Забужжя Літин. р-ну по труд. вихованню) / Підгот.: П.І.Камінна, М.П.Варенко. – Вінниця, 1977. – 14 с. – [Ротатор].

362. Вінниччина в десятій п’ятирічці: (Реком. список л-ри) / Підгот. В.Погуть; Ред. Г.Авраменко. – Вінниця, 1977. – 4 с. – (Назустріч 60-річчю Великого Жовтня!).

363. День економіста: [Прогр. Дня спеціаліста] / Вінниц. обл. держ. наук. б-ка ім.К.А.Тімірязєва, Київ. торгов.-економ. ін-т (Вінниц. філіал). – Вінниця, 1977. – 2 с.

364. День пропагандиста. – Вінниця, 1977. – 2 с. – (Рішення ХХV з’їзду КПРС – в життя!).

365. Зведений каталог журналів і газет, передплачених бібліотеками м. Вінниці на 1977 рік / Обл. міжвідом. бібл. рада. – Вінниця, 1977. – 37 с.

366. Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 1977 року: (Календар) / Підгот. Б.Х.Брус; Ред. Г.М.Авраменко. – Вінниця, 1977. – 22 с. – [Ротатор].

367. Інформаційний список методичних і бібліогра-фічних матеріалів, які надійшли до науково-методичного відділу протягом ІV кварталу 1976 року / Підгот. Л.Петруніна. – Вінниця, 1977. – 10 с. – [Ротатор].

368. “Качеству промышленной продукции – рабочую гарантию”: (Реком. список л-ры) / Подгот. Л.Корчинская. – Винница, 1977. – 5 с. – [Ротатор].

369. Література про Вінницьку область за 1976 рік: (Бібліогр. покажч.) / Уклад.: Г.М.Авраменко, В.Ф.Погуть. – Вінниця, 1977. – 125 с.

370. Новости технической литературы: (Экономика и технология промышленного производства). Бюл. № 1 / Сост. Н.О.Ксенчина; Ред. Г.Н.Авраменко. – Винница, 1977. – 17 с.

371. Обласна науково-практична конференція бібліотекарів Вінниччини «Соціалістичний спосіб життя і питання ідеологічної роботи»:  [Прогр.] / Обл. міжвідом. рада з питань бібл. роботи. – Вінниця, 1977. – 3 с.

372. Раціональне використання землі: (Реком. список л-ри) / Підгот. Л.В.Зубалій; Консульт. І.А.Козлов; Ред. Г.М.Авраменко. – Вінниця, 1977. – 9 с. – [Ротатор].

373. Робота бібліотек Вінниччини по комуністичному вихованню та профорієнтації молоді: (Аналіз за 1976 р.) / Підгот. Л.Діденко. – Вінниця, 1977. – 9 с. – [Ротатор].

374. Сводный каталог изданий органов научно-техни-ческой информации, выписываемых библиотеками г.Винницы на 1977 год / Сост. В.Ф.Погуть. – Винница, 1977. – 53 с.

375. Спосіб життя – радянський: Реком. список л-ри на допомогу пропагандистам і агітаторам / Підгот. Є.Й.Магазаніна. – Вінниця, 1977. – 4 с.

376. Творець невмирущої пісні: (Інструкт.-метод. поради) / Підгот.: В.Є.Чернищук, С.І.Левік, В.Ф.Погуть; Обл. будинок нар. творчості, Вінниц. держ. обл. наук. б-ка ім.К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 1977. – 14 с. – [Ротатор].

377. Тих днів не змовкне слава: Реком. список л-ри на допомогу худож. самодіяльності / Уклад. С.Левік. – Вінниця, 1977. – 12 с. – [Ротатор].

378. Український композитор М.Д.Леонтович (1877-1921): Реком. список л-ри / Уклад.: С.І.Савлук, Г.М.Авраменко. – Вінниця, 1977. – 4 с.

1978

379. Аналіз роботи бібліотек Вінниччини за 1977 рік. – Вінниця, 1978. – 16 табл. – [Ротатор].

380. Добрива – могутній засіб розвитку рослинництва: (Реком. список л-ри) / Підгот. Л.В.Зубалій; Консульт. М.М.Мельниченко; Ред. О.П.Перепелиця.– Вінниця, 1978. – 14 с. – (Рішення ХХV з’їзду КПРС – в життя!). – [Ротатор].

381. Комсомол Вінниччини: (Бібліогр. покажч.) / Уклад. Г.М.Авраменко; Консульт.: Л.Г.Будьонна, А.А.Міняйло; Вінниц. держ. обл. наук. б-ка ім.К.А.Тімірязєва, Вінниц. обком ЛКСМ України. – Вінниця, 1978. – 25 с.

382. Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 1978 року / Уклад. Г.Авраменко; Ред. А.Звірик.– Вінниця, 1978. – 16 с. – [Ротатор].

383. Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 1979 року / Уклад. Г.Авраменко.– Вінниця, 1978. – 17 с. – [Ротатор].

384. Література про Вінницьку область за 1977 рік: (Бібліогр. покажч.): / Уклад.: Г.М.Авраменко, В.Ф.Погуть, С.В.Левчук. – Вінниця, 1978. – 140 с.

385. Методика організації та використання картотеки “Бібліографія рекомендаційної бібліографії”: (Консультація) / Підгот. С.І.Савлук. – Вінниця, 1978. – 6 с.

386. Навіки разом: (Бібліогр. список л-ри) / Підгот. Г.М.Авраменко.– Вінниця, 1978. – 9 с. – [Ротатор].

387. На допомогу бібліотекам у пропаганді Постанови ЦК КПРС “ Про дальше поліпшення ідеологічної, політико-виховної роботи”: (Інструкт.-метод. поради) / Підгот. О.Лозінська. – Вінниця, 1978. – 4 с. – [Ротатор].

388. На допомогу пропаганді матеріалів липневого (1978 р.) пленуму ЦК КПРС: (Інструкт.-метод. лист) / Підгот. П.Цимбалюк. – Вінниця, 1978. – 6 с. – [Ротатор].

389. Науково-технічна інформація спеціалістів сіль-ського господарства в умовах централізованої бібліотечної системи: (З досвіду Немирів. ЦБС) / Узагал.: Л.В.Зубалій, М.П.Варенко. – Вінниця, 1978. – 12 с. – (Рішення ХХV з’їзду КПРС – в життя!). – [Ротатор].

390. Організація бібліотечного обслуговування насе-лення: Аналіз роботи б-к обл. за 1977 р. / Уклад. Н.Г.Никитюк. – Вінниця, 1978. – 6 с. [Ротатор].

391. Полум’яні серця комсомольців: (Реком. список л-ри на допомогу худож. самодіяльності) / Підгот. С.Левік. – Вінниця, 1978. – 7 с. – (Назустріч 60-річчю ВЛКСМ). – [Ротатор].

392. Почину ямпільчан – широку дорогу: (Метод. поради бібліотекарям) / Уклад.: Л.С.Будник, Р.І.Дьяконова, О.І.Лозінська. – Вінниця, 1978. – 15 с.– [Ротатор].

393. Пропагандисти основного Закону країни Рад: (З досвіду роботи б-ки с. Уланова Хмільниц. р-ну по пропаганді Конституцій СРСР і УРСР) / Узагал. О.В.Польчак. – Вінниця, 1978. – 7 с. – [Ротатор].

394. Рекомендації бібліотекам по проведеню читацької конференції по книзі Леоніда Ілліча Брежнєва “Цілина” / Науково-метод. відділ. – Вінниця, 1978. – 7 с. – [Ротатор].

395. Свята і традиції, народжені Великим Жовтнем: (Реком. список л-ри) / Уклад. Л.М.Тимощук. – Вінниця, 1978. – 6 с.

396. Строить быстро, доброкачественно: (Реком. список л-ры) / Сост. Л.К.Корчинская; Ред. В.Ф.Погуть. – Винница, 1978. – 15 с.

1979

397. Аналіз роботи державних масових бібліотек Вінницької області за 1978 рік: [Стат. з текст. вступом] / [Відп. А.Й.Лучко]. – Вінниця, 1979. – [28 с.]. – [Ротатор].

398. Інформаційний бюлетень краєзнавчої літератури: (З досвіду Калинів. центр. б-ки) / Узагал. Г.М.Авраменко. – Вінниця, 1979. – 2 с. – [Ротатор].

399. В.І. Ленін і Вінниччина: (Реком. покажч. л-ри до 110-річчя з дня народж. В.І.Леніна) / Уклад. Г.Авраменко; Консульт. А.Міняйло; Ред. О.Перепелиця. – Вінниця, 1979. – 20 с.

400. Знаменні і пам’ятні дати Вінничини 1980 року: [Календар] / Уклад. Г.М.Авраменко; Ред. О.П.Перепелиця. – Вінниця, 1979. – 16 с. – [Ротатор].

401. Література про Вінницьку область за 1978 рік: Бібліогр. покажч. / Уклад.: Г.М.Авраменко, С.В.Левчук, В.Ф.Погуть. – Вінниця, 1979. – 132 с.

402. На допомогу бібліотекам у пропаганді постанови ЦК КПРС “Про дальше поліпшення ідеологічної політико-виховної роботи”: (Інструкт.-метод. поради) / Підгот. О.Лозінська. – Вінниця, 1979. – 5 с. – [Ротатор].

403. Новое в сахарном производстве: (Реком. список л-ры) / Подгот. Л.В.Зубалий; Консульт. В.В.Кухарчук. – Винница, 1979. – 13 с. – [Ротатор].

404. Новые изобретения в механизации животно-водства: (Реком. список изобретений СРСР за 1977-1978 гг.) / Сост. С.Л.Бабынина; Ред. А.П.Перепелица. – Винница, 1979. – 16 с. – [Ротатор].

405. О.В. Суворов на Поділлі: (Реком. список л-ри) / Уклад. Г.М.Авраменко. – Вінниця, 1979. – 2 с. – [Ротатор].

406. Прогресивна технологія виробництва зерна: (Реком. список л-ри). – Вінниця, 1979. –13 с. – [Ротатор].

407. Україна і Росія поріднились назавжди: (Реком. список л-ри на допомогу худож. самодіяльності) / Підгот.: С.Левік, Г.Подруцька, В.Комендяк. – Вінниця, 1979. – 6 с. – (До 325-річчя возз’єднання України з Росією). – [Ротатор].

408. Формувати активну життєву позицію: (Реком. список л-ри на допомогу пропагандистам і агітаторам) / Підгот. Є.Магазаніна. – Вінниця, 1979. – 8 с. – [Ротатор].

409. Як користуватись систематичним каталогом: [Пам’ятка читачеві]. – Вінниця, 1979. – [4 с.].

1980

410. Аналіз роботи бібліотек Вінницької області за 1979 рік: (Стат. дані). – Вінниця, 1980. – 24 с. – [Ротатор].

411. Аналіз стану організації і використання обмінно-резервних фондів ЦБС та районних бібліотек Вінницької області в 1978-1979 роках: [Наук. та орг.-метод. робота обл. наук. б-ки ім.К.А.Тімірязєва]. – Вінниця, 1980. – 6 с. – [Ротатор].

412. Бережливість – закон для всіх: (Реком. список л-ри). – Вінниця, 1980. – 7 с. – [Ротатор].

413. Використання МБА централізованими бібліотеч-ними системами Вінницької області у 1977-1979 роках: (Аналіз роботи) / Підгот. В.Лучко. – Вінниця, 1980. – 7 с. – [Ротатор].

414. Виробництво продуктів тваринництва на промисловій основі: (Реком. список л-ри) / Склад. Л.В.Зубалій; Консульт. І.Я.Склончак. – Вінниця, 1980. – 9 с. – [Ротатор].

415. В.І.Ленін і бібліотечне будівництво: (Реком. список праць В.І.Леніна для вивчення працівниками б-к). – Вінниця, 1980. – 13 с. – [Ротатор].

416. Вінниччина назустріч ХХVІ з’їзду КПРС: (Реком. список л-ри) / Уклад. Г.Авраменко; Ред. О.Перепелиця. – Вінниця, 1980. – 8 с. – [Ротатор].

417. Воспитательная роль трудового коллектива: (Реком. список л-ри). – Вінниця, 1980. – 6 с. – [Ротатор].

418. Все про дискотеки: (Бібліогр. список). – Вінниця, 1980. – 5 с. – [Ротатор].

419. Держава сильна свідомістю мас: (Реком. список л-ри) / Уклад. Є.Магазаніна. – Вінниця, 1980. – 10 с. – [Ротатор].

420. Дні інформації з питань економіки і технології сільського господарства: (Плакат з досвіду роботи обл. б-ки ім.К.А.Тімірязєва). – Вінниця, 1980. – 1 с.

421. Дні інформації з питань прогресивної технології кормовиробництва: (Плакат з досвіду роботи обл. б-ки ім.К.А.Тімірязєва). – Вінниця, 1980. – 1 с.

422. Завдання бібліотек по профілактиці правопо-рушень: (Інструкт.- метод. лист) / Підгот. О.В.Кушнір. – Вінниця, 1980. – 5 с. – [Ротатор].

423. Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 1981 року: [Календар] / Уклад. Г.М.Авраменко; Ред. О.П.Перепелиця. – Вінниця, 1980. – 22 с. – [Ротатор].

424. Література про Вінницьку область за 1979 рік: Бібліогр. покажч. / Уклад.: Г.М.Авраменко, В.Ф.Погуть, С.В.Левчук; Ред. О.П.Перепелиця. – Вінниця, 1980. – 126 с.

425. Любительські об’єднання, клуби за інтересами, дискотеки: (Бібліогр. список) / Відп. С.П.Кваша. – Вінниця, 1980. – 10 с. – [Ротатор].

426. На допомогу бібліотекам в організації наочної пропаганди матеріалів ХХVІ з’їзду КПРС і ХХVІ з’їзду Компартії України: [Інструкт.-метод. матеріали] / Уклад. О.І.Лозінська. – Вінниця, 1980. – 7 с. – [Ротатор].

426. Назустріч ХХVI з’їзду КПРС: Метод. рек. б-кам / Уклад. О.І.Лозінська. – Вінниця, 1980. – 9 с. – [Ротатор].

427. Особливості складання рекомендаційних посібників “малих форм” та їх використання в керівництві читанням: (Консультація) / Підгот. С.І.Савлук. – Вінниця, 1980. – 5 с. – [Ротатор].

428. Про підсумки перевірки стану зберігання, списання та використання книжкових фондів у бібліотеках області: (Аналіз роботи за 1980 р.) – Вінниця, 1980. – 7 с. – [Ротатор].

429. Про хід виконання в області постанови ЦК КПРС “Про підвищення ролі бібліотек у комуністичному вихованні трудящих і науково-технічному прогресі” (1974 р.): (Аналіз роботи) / Підгот. О.І.Лозінська. – Вінниця, 1980. – 7 с. – [Ротатор].

430. Рекомендації до складання перспективного плану розвитку централізованої бібліотечної системи на 1981-1985 рр. – Вінниця, 1980. – 20 с. – [Ротатор].

431. Спорт – молодість, сила, краса: (Реком. список л-ри на допомогу б-кам до Олімпіади-80) / Упоряд. Л.А.Бойко. – Вінниця, 1980. – 5 с. – [Ротатор].

432. Удосконалення діяльності бібліотек в світлі Постанови ЦК КПРС “Про дальше поліпшення ідеологічної, політико-виховної роботи”: [Прогр. обл. міжвідом. наук.-практ. конф.] – Вінниця, 1980. – 3 с.

433. Якість та ефективність роботи ЦБС: (Аналіз за наслідками комплексн. перевірок 1979 р.). – Вінниця, 1980. – 6 с. – [Ротатор]. 

 

1981

434. Аналіз роботи бібліотек Вінницької області за 1980 рік. – Вінниця, 1981.– 28 с. – [Ротатор].

435. Атеїзму – силу наступальну: З досвіду роботи по атеїст. вихованню населення Вінниц. обл.: Реком. список л-ри / Підгот. Л.М.Тимощук. – Вінниця, 1981. – 12 с. – (Рішення ХХVІ з’їзду КПРС – в життя!). – [Ротатор].

436. Відображення матеріалів ХХVІ з’їзду КПРС і ХХVІ з’їзду Компартії України в систематичних каталогах і картотеках: (Рек. ЦБ) . – Вінниця, 1981. – 3 с. – [Ротатор].

437. Договір на творчу співдружність колективу Вінницького ордена Трудового Червоного Прапора заводу тракторних агрегатів ім. ХХV з’їзду КПРС і колективу Вінниць-кої державної обласної наукової бібліотеки ім.К.А.Тімірязєва: (З досвіду роботи). – Вінниця, 1981. – 3 с. – [ЕРА].

438. Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 1982 року: (Календар) / Уклад. Г.Авраменко; Ред. Е.Гарцева. – Вінниця, 1981.– 30 с. – [Ротатор].

439. Культурні комплекси: (Реком. список л-ри на допомогу працівникам культури області) / Уклад. Л.Бойко. – Вінниця, 1981.– 9 с. – [Ротатор].

440.Література про Вінницьку область за 1980 рік: Бібліогр. покажч. / Уклад.: Г.М.Авраменко, С.В.Левчук; Ред.Е.Т.Гарцева. – Вінниця, 1981. – 199 с.

441. На допомогу бібліотекам в організації наочної пропаганди матеріалів ХХVІ з’їзду КПРС і ХХVІ з’їзду Компартії України: (Метод. рек.) / Підгот. О.Лозінська. – Вінниця, 1981. – 7 с. – [Ротатор].

442. Народний університет культури “Книга і суспільство”: (Для працівників обл., наук. і спец. б-к м.Вінниці): [Абонемент. 1980-1981]. – Вінниця, 1981.– 3 с.

443. Опыт комбината «Винницапромстрой» – всем строителям: (Реком. список л-ры) / Сост. Т.В.Герасимова. – Винница, 1981. – 8 с.

444. Примірне оформлення бібліотеки-автомобіля: (Рек. центр. б-кам) / Уклад. В.О.Козак. – Вінниця, 1981. – 3 с. – [Ротатор].

445. Примірне положення про інформаційну роботу по культурі і мистецтву ЦБС / Розроб. Г.Подруцька. – Вінниця, 1981. – 9 с. – [Ротатор].

446. Справочник о книжных фондах библиотек Винницкой области в помощь МБА / Подгот. В.В.Лучко. – Винница, 1981. – 33 с. – [Ротапринт].

447. Формування і використання єдиного бібліотечного фонду ЦБС: З досвіду роботи б-к Вінниччини / Підгот. Л.Д.Чернецька. – Вінниця, 1981. – 15 с. – [Ротатор].

448. Художні твори і публіцистика на сторінках журналів [у 1981-1999 рр. Інформ. списки] / Підгот.: Л.Шпильова, І.Базалук, О.Кізян. – Вінниця, 1981-1999.

449. Ямпільський почин – усім буряководам і цукровикам: (Реком. покажч. про нову технологію вир-ва цукру та досвід передовиків по вирощуванню цукрових буряків) / Підгот.: Л.В.Зубалій, Т.В.Герасимова; Консульт. В.А.Осипчук. – Вінниця, 1981. – 14 с. – [Ротатор]. 

 

1982

450. Абонемент члена клубу “Краєзнавець” на 1982 рік. (Рік роботи 2-й). – Вінниця, 1981. – 3 с.

451. Атеїзму – силу наступальну: (Реком. список л-ри та досвід роботи по атеїст. вихованню населення Вінниц. обл.). – Вінниця, 1982. – 12 с. – [Ротатор].

452. “Батьківщино, в дружбі ти могутня і прекрасна”: (Список реком. репертуару на допомогу керівникам худож. самодіяльності) / Підгот.: Т.О.Цвігун, Л.В.Романченко; Обл. наук.-метод. центр нар. творчості і культ- освіт. роботи, Вінниц. держ. обл. наук. б-ка ім.К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 1982. – 11 с. – [Ротатор]. – Вінниця, 1982. – 12 с. – [Ротатор].

453. Братні зв’язки вінничан: (Реком. покажч. л-ри) / Склад.: Г.М.Авраменко, М.С.Кержнер; Консульт. А.А.Бевз. – Вінниця, 1982. – 34 с. – (Назустріч 60-річчю утворенню СРСР).

454. Вінничани – Герої Соціалістичної Праці десятої п’ятирічки: (Реком. списки л-ри) / Уклад.: С.В.Левчук, Г.М.Авраменко; Відп. С.В.Кирилюк; Вінниц. держ. обл. наук. б-ка ім.К.А.Тімірязєва, Вінниц. обл. с.-г. вист. – Вінниця, 1982.

Васильківський Дмитро Іванович – 2 с.

Витвицький Олександр Павлович – 2 с.

Кардаш Надія Мартинівна – 2 с.

Легкий Адам Платонович – 2 с.

Магдич Степан Володимирович – 2 с.

Перкун Анатолій Софронович – 2 с.

Порхун Микола Іванович – 2 с.

Собідко Федір Васильович – 2 с.

Чернега Микола Євдокимович – 2 с.

455. Вінниччина на трудовій вахті: (Реком. список л-ри) / Склад.: Т.В.Герасимова, Л.В.Зубалій; Консульт. В.Е.Харчук. – Вінниця, 1982. – 11 с. – (Назустріч 60-річчю утворення СРСР). – [Ротатор].

456. Громадські вузи на марші: Реком. список л-ри на допомогу ректорам нар. ун-тів / Уклад. Л.М.Шпильова. – Вінниця, 1982. – 6 с.– (Рішення ХХVІ з’їзду КПРС – в життя!). – [Ротатор].

457. Єдиний міжвідомчий план бібліотечного обслуго-вування населення району: Метод. поради до складання / Склала М.Г.Спиця; Обл. міжвідом. бібл. рада. – Вінниця, 1982. – 8 с. – [Ротатор].

458. Завдання бібліотек Вінниччини по відзначенню 60-річчя СРСР: (Інструкт.-метод. лист) / Підгот.: Л.В.Качинська, В.О.Тарасова, Л.П.Помірча; Вінниц. держ. обл. наук. б-ка ім.К.А.Тімірязєва, Обл. б-ка для юнацтва, Обл. б-ка для дітей ім.І.Я.Франка. – Вінниця, 1982. – 6 с. – [Ротатор].

459. Знаменні і пам’ятні дати 1983 року: (Календар) / Уклад. Г.Авраменко; Ред. В.Мельник. – Вінниця, 1982. – 26 с. – [Ротатор].

461. Література про Вінницьку область за 1981 рік: Бібліогр. покажч. / Уклад.: Г.М.Авраменко, М.С.Кержнер, С.В.Левчук. – Вінниця, 1982. – 363 с.

462. Матеріали вивчення читацьких інтересів і запитів працівників торгівлі вищої та середньої кваліфікації: (На допомогу наук. дослідж.) / Відп. Л.С.Буднік; Наук. кер. О.І.Лозінська. – Вінниця, 1982. – 4 с.: 4 дод. – [Ротатор].

463. Народний університет культури “Книга і суспільство”: (Для працівників обл. наук. і спец. б-к м.Вінниці): [Абонемент. 1982-1983]. – Вінниця, 1982.– 3 с.

464. Народні самодіяльні [колективи Вінниччини]: (Бібліогр. список л-ри) / Склад.: С.І.Філіповська, Т.О.Цвігун; Вінниц. держ. обл. наук. б-ка ім.К.А.Тімірязєва, Вінниц. обл. наук.-метод. центр нар. творчості і культ.-освіт. роботи. – Вінниця, 1982. – 12 с. – [Ротатор].

465. Продовольча програма СРСР та шляхи її реалізації: (Схема темат. картотеки): [На допомогу ЦБ] . – Вінниця, 1982. – 2 с. – [Ротатор].

466. Пропаганда впровадження нових форм клубної роботи: (З досвіду діяльності системи інформації клубом) / Вінниц. обл. наук.-метод. центр нар. творчості і культ.-освіт. роботи, Відділ інформації по культурі і мистецтву обл. б-ки ім.К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 1982. – 5 с. – [Ротатор].

467. Пропаганда політики партії у світлі рішень ХХVІ з’їзду КПРС: (З досвіду роботи Тульчин. ЦБС) / Підгот. Л.Л.Третяк. – Вінниця, 1982. – 9 с. – [Ротатор].

468. Роль бібліотеки в культурному комплексі: (Метод. рек.) / Підгот. М.Г.Спиця. – Вінниця, 1982. – 6 с. – [Ротатор].

469. Робота державних масових бібліотек Вінницької області за 1981 рік: (Стат. аналіз) / Підгот. В.О.Козак. – Вінниця, 1982. – 27 с. – [Ротатор].

470. 75 років Вінницькій державній обласній науковій бібліотеці ім.К.А.Тімірязєва (1907-1982): Бібліогр. покажч. л-ри / Склад. Г.М.Авраменко; Відп. А.Й.Лучко. – Вінниця, 1982. – 21 с.

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/simdesyat-pyat-rokiv-vinniczkij-derzhavnij-oblasnij-naukovij-biblioteczi-timiryazeva

471. 75 років Вінницькій державній обласній науковій бібліотеці ім.К.А.Тімірязєва (1907-1982): [Буклет] / Підгот. [О.І.Лозінська]; Відп. А.Й.Лучко. – Вінниця, 1982. – 9 с.

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/75-rokiv-vinniczkij-derzhavnij-oblasnij-naukovij-biblioteczi-timiryazeva

472. Стан роботи бібліотек Вінницької області по формуванню матеріалістичного світогляду населення: (Аналіз) / Підгот.: Л.М.Тимощук, Л.М.Чупира. – Вінниця, 1982. – 6 с. – [Ротатор].

 

1983

473. Бібліотека вчителя української літератури: Метод. рек. для вчителів / Уклад.: В.М.Борщевський, А.М.Подолинний; Бібліогр. ред. Л.М.Шпильова; Відп. В.М.Борщевський; Вінниц. держ. обл. наук. б-ка ім.К.А.Тімірязєва, Вінниц. держ. пед. ін-т ім. М.Островського. – Вінниця, 1983. – 22 с.

474. Бібліотека і трудовий колектив: (Матеріали на допо-могу наук. дослідж.) / Підгот.: Л.В.Качинська, В.М.Лабінська; Наук. кер. О.І.Лозінська; Вінниц. держ. обл. наук. б-ка ім.К.А.Тімірязєва, Обл. б-ка для юнацтва. – Вінниця, 1983. – 6 с. – [Ротатор].

475. Використання бібліографічних рекомендаційних посібників у роботі з читачами: (З досвіду роботи Тростянец. ЦБС) / Підгот. Л.М.Шпильова. – Вінниця, 1983. – 9 с. – [Ротатор].

476. Громадські музеї – літописці слави народної: (Реком. список л-ри) / Підгот. Н.В.Мельник. – Вінниця, 1983. – 5 с. – [Ротатор].

477. Этот день мы приближали, как могли: (Реком. список грп.) / Подгот. Л.В.Романченко. – Винница, 1983. – 22 с. – (К 40-летию Победы в Великой Отечественной войне). – [Ротатор].

478. Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 1984 року: (Календар) / Уклад.: Л.Ковтун; Ред. О.Перепелиця. – Вінниця, 1983. – 21 с. – [Ротатор].

479. Краєзнавча література, яка планується до видання у 1984 році: (Попередж. довід.) / Підгот. Г.М.Авраменко. – Вінниця, 1983. – 21 с. – [Ротатор].

480. Література про Вінницьку область за 1982 рік: (Бібліогр. покажч.) / Уклад.: Г.М.Авраменко, М.С.Кержнер, Л.Л.Ковтун. – Вінниця, 1983. – 243 с.

481. Марко Вовчок і Вінниччина (1833-1907): (Реком. покажч. л-ри): До 150-річчя з дня народж. / Уклад.: Г.М.Авраменко, Б.В.Хоменко; Відп. А.Й.Лучко; Вінниц. держ. обл. наук. б-ка ім.К.А.Тімірязєва, Обл. орг. Т-ва охорони пам’яток історії та культури. – Вінниця, 1983. – 14 с.

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/marko-vovchok-i-vinnichchina

482. Піднести рівень ідеологічної роботи бібліотек Вінниччини: (Метод. рек.) / Підгот. О.І.Лозінська; Консульт. І.О.Генераленко; Вінниц. держ. обл. наук. б-ка ім.К.А.Тімірязєва, Обл. б-ка для юнацтва, Обл. б-ка для дітей ім.І.Я.Франка. – Вінниця, 1983. –10 с. – [Ротатор]. – (Рішення черв. (1983 р.) Пленуму ЦК КПРС – в життя!).

483. Природа і природні багатства Вінниччини: (Бібліогр. покажч. л-ри) / Уклад.: Г.М.Авраменко, М.С.Кержнер, О.Г.Яворська; Вінниц. держ. обл. наук. б-ка ім.К.А.Тімірязєва, Б-ка обл. краєзн. музею, Обл. орг. Т-ва охорони природи. – Вінниця, 1983. – 59 с.

484. Прогрессивные формы работы в торговле: (Реком. список л-ры) / Подгот. Л.В.Введенская; Консульт. Г.Э.Жабкин. – Винница, 1983. – 8 с. – [Ротатор].

485. Радянські свята і обряди на Вінниччині: (Реком. список л-ри) / Підгот. Л.М.Тимощук; Наук. ред. П.П.Свободний. – Вінниця, 1983. – 11 с. – (Рішення ХХIV з’їзду КПРС – в життя!).

486. Реалізація Продовольчої програми – справа всенародна: (З досвіду роботи Ямпіл. ЦБС) / Узагал. Л.Л.Фурман; Підгот. до друку О.І.Лозінська. – Вінниця, 1983. – 9 с. – [Ротатор].

487. Рівень координаційних зв’язків між бібліотеками всіх систем і відомств: (Аналіз) / Підгот. М.Г.Спиця. – Вінниця, 1983. – 21 с. – [Ротатор].

488. Робота державних масових бібліотек Вінницької області за 1982 р.: (Стат. аналіз) / Підгот. М.П.Ніколайчук. – Вінниця, 1983. – 27 с. – [Ротатор].

489. Степан Руданський (1834-1873): (Реком. список л-ри): До 150-річчя з дня народж. / Уклад.: Г.М.Авраменко, Б.В.Хоменко; Відп. А.Й.Лучко; Вінниц. держ. обл. наук. б-ка ім. К.А.Тімірязєва, Обл. орг. Т-ва охорони пам’яток історії та культури. – Вінниця, 1983. – 12 с. – (Наші видатні земляки).

Те ж: [Електрон. ресурс] //  https://library.vn.ua/e-library/katalog/stepan-rudanskij-1983

490. У истоков партии: (Сцен. лит.-муз. вечера, проведен. в обл. науч. б-ке им. К.А. Тимирязева) / Подгот.: Л.М. Тимощук, А.В. Тимощук. – Вінниця, 1983. – 14 с. – [Ротатор]. – (К 80-летию Второго съезда РСДРП). 

 

1984 

491. Аналіз складу галузевої літератури централізованих бібліотечних систем Вінницької області за 1979-1983 рр. – Вінниця, 1984. – 8 с. – [Ротатор]. 

492. А.П. Свидницький (1834-1871): (Реком. покажч.): До 150-річчя з дня народж. / Уклад.:  Г.М. Авраменко, В.Б. Бочкова, Б.В.Хоменко; Авт. вступ. ст. “Творець безсмертних образів” Б.В. Хоменко; Відп. А.Й. Лучко. – Вінниця, 1984. – 18 с. – (Наші видатні земляки). 

Те ж: [Електрон. ресурс] //  https://library.vn.ua/e-library/katalog/svidniczkij-1984 

493. Великомасштабний економічний експеримент по розширенню прав в плануванні і господарській діяльності промислових підприємств: (Попередж. бібліогр. довід.) / Підгот. М.М. Бенхін. – Вінниця, 1984. – 8 с. – [Ротатор]. 

494. Вінниччина у Великій Вітчизняній війні (1941-1945): (Бібліогр. покажч.) / Уклад.: Г.К. Смагло,  Г.М. Авраменко, П.І. Цимбалюк та ін.; Консульт. І.П. Пшук; Відп. А.Й. Лучко; Вінниц. держ. обл. наук. б-ка ім. К.А. Тімірязєва, Держ. пед. ін-т ім. М. Островського, Обл. орг. Т-ва охорони пам’яток історії та культури. – Вінниця, 1984. – 83 с. 

495. Вклад трудящих Вінниччини у реалізацію продовольчої програми СРСР: ( Реком. покажч. л-ри) / Уклад.: Л.В. Зубалій,  Л.В. Введенська; Відп. А.Й. Лучко. – Вінниця, 1984. – 22 с. 

496. Кабінет науково-технічної інформації при сільській бібліотеці: (З досвіду роботи б-ки-філіалу с.Білян Могилів-Поділ. р-ну) / Підгот. Г.М. Авраменко; Ред. В.І.Смоленкова; Відп. А.Й. Лучко. – Вінниця, 1984. – 5 с. 

497. Мы – советский народ: (Сцен. лит.-муз. вечера, проведен. в обл. науч. б-ке им. К.А. Тимирязева) / Подгот.: Л.М. Тимощук, А.В. Тимощук. – Винница, 1984. – 16 с. – [Ротатор]. 

498. Нові надходження літератури з питань економіки, технології виробництва і переробки сільськогосподарської продукції: Поточний бібліогр. список.  / Уклад.: В. Середюк, Л. Введенська, Р. Покидченко. – Вінниця, 1984–2006. 

499. Робота державних масових бібліотек Вінницької області за 1983 рік: (Стат. аналіз) / Підгот. В.О. Козак; Вінниц. держ. обл. наук. б-ка ім. К.А. Тімірязєва, Обл. б-ка для юнацтва. – Вінниця, 1982. – 23 табл. – [Ротатор]. 

 

1985 

500. Бібліотека і трудовий колектив: (З досвіду роботи Гайсин. ЦБС) / Узагал. Л.В.Качинська.– Вінниця, 1985. – 10 с. – [Ротатор]. 

501. Бібліотека   на допомогу формуванню матеріалістичного світогляду: (З досвіду роботи Бар. ЦБС) /Узагал. Л.А.Бойко; Обл. держ. наук. б-ка ім. К.А. Тімірязєва, Обл. б-ка для дітей ім. І.Я. Франка. – Вінниця, 1985. – 16 с. – [Ротатор]. 

502. Боротьба з пияцтвом і алкоголізмом – боротьба за людину: (Попередж. довід.) / Підгот. М.Бенхін. – Вінниця, 1985. – 7 с. – [Ротатор]. 

503. Двічі Герой Радянського Союзу Іван Никифорович Бойко.1910-1975: До 75-річчя з дня народж. (Реком. список л-ри) / Підгот. Н.Набокова; Ред. Г.М.Авраменко; Козятин. ЦРБ ім.Н.К. Крупської. – Козятин, 1985. – 5 с. 

504. Экономический эксперимент в пищевой промышленности Винничины: (Реком. список л-ры)/ Сост. Л.В.Введенская. – Винница, 1985. – 8 с. – [Ротатор]. 

505. Естафета трудової доблесті: (Бібліогр. покажч.) / Уклад.: Г.М. Авраменко,  Л.М. Шпильова; Відп. А.Й. Лучко. – Вінниця, 1985. – 32 с. – (До 50-річчя Стаханов. руху). 

506. Знаменні і пам'ятні дати Вінниччини 1985 року: (Календар) / Уклад.: П.Цимбалюк, Г.Авраменко. – Вінниця, 1985. – 25 с. – [Ротатор]. 

507. Знаменні і пам'ятні дати Вінниччини 1986 року: (Календар) / Уклад.: М.С. Шлеймович,  Л.М. Шпильова. – Вінниця, 1985. – 25 с. – [Ротатор]. 

508. Искусство – поле идеологической борьбы: (Библиогр. указ. в помощь нар. ун-там культуры) / Сост. Л.В.Романченко. – Винница, 1985. – 12 с. – [Ротатор]. 

509. Колективний підряд в агропромисловому комплексі Вінниччини: (Реком. список л-ри)/ Підгот. Л.В.Зубалій, Л.В.Введенська. – Вінниця, 1985. – 13 с. – [Ротатор]. 

510. Краєзнавча література, яка планується до видання в 1986 році: (Попередж. довід.) / Підгот. Г.М.Авраменко. – Вінниця, 1985. – 4 с. – [Ротатор]. 

511. Література про Вінницьку область за 1983 рік: (Бібліогр. покаж.) / Уклад.: В.Б. Бочкова,  С.Г. Пойда,  Л.М. Шпильова; Ред. О.П. Перепелиця. – Вінниця, 1985. – 184 с.  

512. Література про Вінницьку область за 1984 рік: (Бібліогр. покажч.) / Уклад.: В.Б. Бочкова, С.Г.Пойда; Ред. О.П.Перепелиця. – Вінниця, 1985. – 154 с. 

513. Організаційно-методична робота центральних районних бібліотек: (Аналіз) / Підгот.: Л.Л.Третяк, Л.В.Качинська, М.М.Найдер та ін.; Обл. держ. наук. б-ка ім. К.А. Тімірязєва, Обл. б-ка для юнацтва, Обл. б-ка для дітей ім. І.Я. Франка. – Вінниця, 1985. – 12 с. – [Ротатор]. 

514. Основні тенденції розвитку і шляхи поліпшення формування, використання і збереження фондів бібліотек в області в світлі  “Положення про бібліотечну справу в СРСР”: Обл. міжвід. наук.-практ. конф.: [Прогр. конф.] / Обл. держ. наук. б-ка ім. К.А. Тімірязєва, Обл. б-ка для юнацтва, Обл. б-ка для дітей ім. І.Я. Франка. – Вінниця, 1985. – 3 с. –  (Назустріч ХХVІІ з’їзду КПРС). 

515. Песню мира запевает молодежь: (Реком. список грамзап.) / Сост. Л.В.Романченко. – Винница, 1985. – 7 с. – ( К ХІІ Всемирному фест. молодежи и студ. В Москве). – [Ротатор]. 

516. Пирогов Николай Иванович: К 175-летию со дня рожд.: Вишенский период жизни и деятельности (1861-1881): Библиогр. указ. / Сост.: З.С. Мартынова, З.М. Шелягова, Л.И. Фоменко; Науч. консульт. Г.С.Собчук, П.А.Кланца; Библиогр. ред. Г.Н.Авраменко; Музей-усадьба М.И. Пирогова, Винниц. обл. б-ка им. К.А. Тимирязева.  – Винница, 1985. – 59 с. 

517. Путь смелой правды: (Метод. рек. к 150-летию со дня рожд. Н.А.Добролюбова) / Подгот. Л.И.Шпукал, И.А. Шевчун. – Винница, 1985. – 11 с. – [Ротатор]. 

518. Робота бібліотек по антиалкогольній пропаганді серед населення: (Інструкт.-метод. лист) / Підгот.: В.О.Козак, Л.П.Помірча, М.Г.Спиця; Обл. держ. наук. б-ка ім. К.А. Тімірязєва, Обл. б-ка для дітей ім. І.Я. Франка. – Вінниця, 1985. – 5 с. – [Ротатор]. 

519. Состояние внедрения библиотечно-библиографической классификации в государственных массовых библиотеках Винницкой области. На 01.01.1985 г.: (Анализ) / Подгот. С.Г.Ивахова; Обл. гос. науч. б-ка им. К.А. Тимирязева, Обл. б-ка для детей им. И.Я. Франко. – Винница, 1985. – 5 с. – [Ротатор]. 

520. Увековечение памяти Н. И. Пирогова. 1810-1881: К 175-летию со дня рожд.: (Библиогр. указ.) / Сост.: Л.И. Фоменко, Г.Н. Авраменко и др.; Ред. С.А.Марковский; Науч. консульт. Г.С.Собчук, П.А.Кланца; Музей-усадьба М.И. Пирогова, Винниц. обл. б-ка им. К.А. Тимирязева. – Винница, 1985. – 52 с. 

521. Школа подготовки пропагандистов научного атеизма:  (Из опыта работы обл. шк. передов. библ. опыта по атеист. воспитанию населения) / Подгот. Л.М. Тимощук. – Винница, 1985. – 10 с. – [Ротатор]. 

 

1986 

522. Двічі Герой Радянського Союзу Іван Данилович Черняхівський (1906-1945): (Реком. бібліогр. список) / Підгот. В. Хобер; Ред. Л. Шпильова; Томашпіл. ЦРБ. – Томашпіль, 1986. – 3 с. 

523. Довідково-інформаційні центри – ідеологічному активу: (З досвіду роботи Немирів. ЦБС) / Підгот. Г.М.Авраменко. – Вінниця, 1986. – 11 с. – (Рішення ХХVІІ з’їзду КПРС – в життя!). – [Ротатор]. 

524. Знаменні і пам'ятні дати Вінниччини 1987 року: (Календар) / Уклад.: М.С. Шлеймович,  Л.М. Шпильова. – Вінниця, 1986. – 39 с. 

525. Краєзнавча література, яка планується до видання в 1987 році: (Попередж. довід.) / Підгот. Г.М.Авраменко. – Вінниця, 1985. – 7 с. – [Ротатор]. 

526. Література про Вінницьку область за 1985 рік: (Бібліогр. покажч.) / Уклад.: В.Б. Бочкова, С.Г. Пройда, М.С.Шлеймович; Ред. О.П.Перепелиця. – Вінниця, 1986. – 156 с. 

527. Памятники истории и культуры Винницкой области: (Науч.-вспом. библиогр. указ.) / Сост.: Г.Н. Авраменко,  В.Б. Бочкова,  Л.М. Шпилевая и др.; Отв. А.И. Лучко. – Винница, 1986. – 107 с.  

528. Устим Кармалюк: (Персонал. бібліогр. покажч.) / Уклад. Л.М. Шпильова. – Вінниця, 1986. – 19 с. 

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/ustim-karmalyuk

 

1987 

529. Бібліотечно-бібліографічні знання кожному: (Попередж. бібліогр. довід.) / Уклад. Г.М. Авраменко. – Вінниця, 1987. – 8 с. – [Ротатор]. 

530. Герой Соціалістичної Праці Іван Микитович Пасічник: (Реком. бібліогр. список) / Підгот. О. Підлубняк; Ред. Л. Шпильова; Липовец. ЦРБ. – Липовець, 1987. – 3 с. 

531. Жовтень на Вінниччині: (Попередж. бібліогр. довід.) / Підгот. В.Б. Бочкова. – Вінниця, 1987. – 8 с.– [Ротатор]. 

532. Зведений каталог сільськогосподарських видань, які надійшли до наукових бібліотек м. Вінниці та області в 1986 році / Уклад.: Р.І. Дьяконова, Л.В. Зубалій; Ред. О.П. Перепелиця; Відп. А.Й. Лучко. – Вінниця, 1987. – 77 с. 

533. Знаменні і пам'ятні дати Вінниччини 1988 року: (Бібліогр. покажч.) / Уклад. М.С. Шлеймович; Ред. О.П. Перепелиця; Відп. А.Й. Лучко. – Вінниця, 1987. – 29 с. 

534. Інтенсивний розвиток народного господарства Вінниччини: (Реком. бібліогр. покажч.) / Уклад.: Л.В. Зубалій,  Л.В. Введенська; Худож. О.Г. Янголь; Ред. О.П. Перепелиця; Відп. А.Й. Лучко. – Вінниця, 1987. – 27 с. 

535. Книга і суспільство: Нар. ун-т культури для працівників обл., наук. і спец. б-к м. Вінниці: [Прогр. занять 1987-1988 рр.]. – Вінниця, 1987. – 2 с. – (Рішення ХХVІІ з'їзду КПРС - в життя!). 

536. Література про Вінницьку область за 1986 рік: (Бібліогр. покаж.) / Уклад. В.Б. Бочкова; Ред. О.П.Перепелиця. – Вінниця, 1987. – 153 с.  

537. Матеріали по організації єдиної територіальної бібліотечно-інформаційної служби агропромислового комплексу / Вінниц. міжгалуз. ЦНТІ, Вінниц. обл. агропром. ком., Вінниц. держ. обл. наук. б-ка ім. К.А. Тімірязєва. – Вінниця, 1987. – 12 с. – [Ротатор]. 

538. Михайло Стельмах і Вінниччина: (Реком. бібліогр. покажч. до 75-річчя з дня народж.) / Уклад. Л.М. Шпильова; Авт. ступ. ст. “Співець землі Подільської” В.М. Борщевський; Консульт. В.М. Борщевський; Ред. А.Й. Лучко; Худож. О.Г. Янголь; Вінниц. держ. обл. наук. б-ка ім. К.А. Тімірязєва, Вінниц. держ. пед. ін-т ім. М.Островського. – Вінниця, 1987. – 24 с. – (Наші видатні земляки). 

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/mixajlo-stelmax-i-vinnichchina

539. Організація і управління бібліотечною справою: (Попередж. бібліогр. довід.) / Підгот. В.І. Семашко. – Вінниця, 1987. – 8 с. – [Ротатор]. 

540. Положення про єдину територіальну бібліотечно-інформаційну службу в системі запровадження досягнень науки, техніки і передового досвіду в агропромисловому комплексі Вінницької області. – Вінниця, 1987. – 13 с. 

541. Працівники сільського господарства Вінниччини – лауреати державних премій СРСР та УРСР: (Реком. списки л-ри) / Вінниц. обл. с.-г. вист.,  Вінниц. держ. обл. наук. б-ка ім. К.А. Тімірязєва. – Вінниця, 1987. 

Балицький Анатолій Федорович. – 2 с.

Вдовцов Михайло Кирилович. – 2 с.

Кисіль Пилип Логвинович. – 2 с.

Лелека Василь Дмитрович. – 2 с.

Мостицький Віктор Васильович. – 2 с.

Оголенко Василь Іванович. – 2 с.

Побережний Василь Онисимович. – 2 с.

Сидоренко Микола Федорович. – 2 с.

Сковпін Володимир Іванович. – 2 с.

Сорока Ганна Яківна. – 2 с.

Черниченко Євдокія Сергіївна. – 2 с. 

542. Приобщаясь к гению вождя: (Реком. список грамзап.) / Сост. Л.В. Романченко. – Винница, 1987. – 11 с. – [Ротатор]. – (К 65-летию образования СССР). 

543. Про організацію комплектування та діяльності профспілкових бібліотек в умовах міжвідомчої централізації: (Інструкт. – метод. лист) / Підгот.: Н.М. Банкова, П.І. Цимбалюк; Вінниц. держ. обл. наук. б-ка ім. К.А. Тімірязєва, Обл. базова міжспілк. б-ка. – Винница, 1987. – 7 с. – [Ротатор]. 

544. Рекомендації по відзначенню в бібліотеках області 100-річчя з дня народження Джона Ріда / Підгот. Н.С. Михайленко. – Вінниця, 1987. – 6 с. – [Ротатор]. 

545. Робота бібліотек системи Міністерства культури та профспілок Вінницької області за 1986 рік: Стат. аналіз / Уклад.: Л.А. Бойко, В.О. Лаукарт, Л.О. Плахотник; Обл. держ. наук. б-ка ім. К.А. Тімірязєва, Обл. б-ка для юнацтва, Обл. б-ка для дітей ім. І.Я. Франка. – Вінниця, 1987. – 49 с.– [Ротатор]. 

546. Сучасна радянська обрядовість: (Поточ. бібліогр. список) / Відділ інформ. з питань культури і мистецтва. – Вінниця, 1987-1992. – [Ротатор]. 

547. Участь бібліотек в організації дозвілля населення: (З досвіду роботи Тульчин. ЦБС / Уклад.: М.М. Найдер,  І.А. Сопільник; Обл. держ. наук. б-ка ім. К.А. Тімірязєва, Обл. б-ка для юнацтва, Обл. б-ка для дітей ім. І.Я. Франка. – Вінниця, 1987. – 9 с. – [Ротатор].  

548. Форми і методи обслуговування спеціалістів і працівників сільського господарства області районними підрозділами єдиної територіальної бібліотечно-інформаційної служби: (Метод. рек.) / Підгот. Г.М. Авраменко. – Вінниця, 1987. – 9 с. – [Ротатор]. 

549. Хроніка культурного життя Вінниччини: [Щомісячне вид.] / Відділ. інформ. з питань культури і мистецтва. – Вінниця, 1987–1998.– (Диференційов. забезпеч. керівництва ДЗК)). – [Ротатор]. 

 

1988 

550. Анализ справок центральных библиотек по комплексному изучению работы библиотек-филиалов / Підгот. Н.Г. Горлова, А.П. Коршунова; Обл. держ. наук. б-ка ім. К.А. Тімірязєва, Обл. б-ка для юнацтва, Обл. б-ка для дітей ім. І.Я. Франка. – Вінниця, 1988. – 7 с. – [Ротатор].  

551. Бібліотеки і науково-технічний прогрес: (Узагал. довід. з практики роботи б-к обл. на допомогу пром. вир-ву) / Узагал. Є. Борачук. – Вінниця, 1988. – 7 с. – [Ротатор].  

552. Використання МБА централізованими бібліотечними системами Вінницької області за 1985-1987 рр.: (Аналіз роботи) / Підгот. В.В. Лучко. – Вінниця, 1988. – 8 с. – [Ротатор].  

553. Вінниччина в ХІІ п'ятирічці: (Реком. бібліогр. покажч.) / Уклад. Л.М. Шпильова; Наук. консульт. А.Д.Ткаченко; Ред. О.П.Перепелиця; Худож. В.В.Юкіш. – Вінниця, 1988. – 20 с. 

554. Зведений каталог видань з питань сільського господарства та переробної промисловості, які надійшли до наукових, сільськогосподарських і технічних бібліотек м. Вінниці та області в 1987 році / Уклад.: Л.В. Введенська,  Л.В. Зубалій; Ред. О.П. Перепелиця; Відп. А.Й. Лучко. – Вінниця, 1988. – 85 с. 

555. Зведений каталог періодичних видань передплачених бібліотеками м. Вінниці на 1988 рік / Бібл. секція Міжвідом. ради, ДОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – Вінниця, 1988. – 39 с. – [Ротатор].  

556. Знаменні і пам'ятні дати Вінниччини 1989 року: (Бібліогр. покажч.) / Уклад. М.С. Шлеймович; Ред. О.П. Перепелиця; Відп. А.Й. Лучко; Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, Вінниц. держ. обл. арх., Парт. арх. Вінниц. обкому Компартії України. – Вінниця, 1988. – 61 с. 

557. Каталог періодичних, інформаційних та бібліографічних видань, передплачених основними бібліотеками-учасницями єдиної територіальної бібліотечно-інформаційної служби Вінницького облагропрому на 1988 рік / Уклад. Г.М. Авраменко, П.І.Цимбалюк; Ред. О.П.Перепелиця; Відп. А.Й. Лучко. – Вінниця, 1988. – 51 с.

558. Книга і суспільство: (Нар. ун-т культури для працівників обл., наук. і спец. б-к м. Вінниці): [Прогр. на 1988-1989 рр.]. – Вінниця, 1988. – 3 с. 

559. Література про Вінницьку область за 1987 рік: (Бібліогр. покажч.)  / Уклад. В.Б. Бочкова; Ред. О.П. Перепелиця. – Вінниця, 1988. – 176 с.  

560. На допомогу проведенню семінару-практикуму по організації самоосвіти бібліотечних працівників: (Метод. поради) / Підгот. Л.А. Бойко. – Вінниця, 1988. – 6 с. – [Ротатор]. 

561. Навчанню бібліотечних працівників – високу ефективність і якість: (З досвіду роботи Яришів. б-ки-філіалу Могилів-Поділ. ЦБС) / Узагал. О.В. Пірінська, Є.І. Погребняк. – Вінниця, 1988. – 4 с. – [Ротатор]. 

562. Нова система бібліографічного інформування спеціалістів агропромислового комплексу – в дії: (Про роботу Бершад. ЦБС) / Уклад. Г.М. Авраменко. – Вінниця, 1988. – 11 с. 

563. Платні послуги населенню в установах культури: (Попередж. бібліогр. довід.) / Підгот. Н.В. Мельник. – Вінниця, 1988. – 6 с. – [Ротатор]. 

564. Робота бібліотек всіх систем і відомств Вінницької області за 1987 рік; (Стат. аналіз) / Підгот.: Л.А. Бойко, В.О. Лаукарт, Н.М. Палій; Обл. держ. наук. б-ка ім. К.А. Тімірязєва, Обл. б-ка для юнацтва, Обл. б-ка для дітей ім. І.Я. Франка. – Вінниця, 1988. – 29 табл. – [Ротатор].  

565. Робота бібліотек Вінниччини по формуванню матеріалістичного світогляду населення: (Аналіз) / Підгот. Л.М. Тимощук; Ред. А.П. Коршунова; Обл. держ. наук. б-ка ім. К.А. Тімірязєва, Обл. б-ка для юнацтва, Обл. б-ка для дітей ім. І.Я. Франка. – Вінниця, 1988. – 10 с. – [Ротатор].  

 

1989 

566. Братні зв'язки вінничан: (Реком. покажч. л-ри) / Упоряд.: Г.М. Авраменко,  М.С. Кержнер. – Вінниця, 1989. – 34 с. – (Назустріч 60-річчю утворення СРСР). 

567. Зачарований красою людською: (Метод. рек. до відзнач.125-річчя з дня народж. М.М. Коцюбинського) / Підгот.: О.В. Пірінська, В.О. Лаукарт; Обл. держ. наук. б-ка ім. К.А. Тімірязєва,  Обл. б-ка для дітей ім. І.Я. Франка. – Вінниця, 1989. – 14 с. – [Ротатор].  

568. Зведений каталог видань з питань сільського господарства та переробної промисловості, які надійшли до наукових, сільськогосподарських і технічних бібліотек м. Вінниці та області в 1987 році / Уклад.: Л.В. Введенська,  Л.В. Зубалій, Н.Д. Савченко; Ред. О.П. Перепелиця; Відп. А.Й. Лучко . – Вінниця, 1989. – 88 с. 

569. Зведений каталог періодичних видань, передплачених бібліотеками м. Вінниці на 1989 рік / Підгот. П.І. Цимбалюк; Бібл. секція Міжвідом. ради, ДОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – Вінниця, 1989. – 45 с. – [Ротатор]. 

570. Знаменні і пам'ятні дати Вінниччини 1990 року: Календар / Уклад. М.С. Шлеймович; Ред.  О.П. Перепелиця; Відп. А.Й. Лучко.  – Вінниця, 1989. – 15 с.  

571. І подвиг Прометея, і велич Кобзаря: Реком. бібліогр. список / Склала Л.В. Романченко. – Вінниця, 1989. – 9 с. – [Ротатор].  

572. Каталог періодичних, інформаційних та бібліографічних видань, передплачених основними бібліотеками-учасницями єдиної територіальної бібліотечно-інформаційної служби Вінницького облагропрому на 1989 рік / Уклад. Г.М. Авраменко; Відп. А.Й. Лучко. – Вінниця, 1989. – 51 с. 

573. Література про Вінницьку область за 1988 рік: Бібліогр. покажч.  / Уклад. Л.М. Шпильова; Ред. О.П. Перепелиця. – Вінниця, 1989. – 139 с. 

574. Маркетинг – вимога часу: (Попередж. бібліогр. довід.)  / Підгот. Н. Ковтун. – Вінниця, 1989. – 6 с. – [Ротатор].  

575. Нові форми організації та оплати праці: (З досвіду гос-п і підприємств Вінниц. обл.): (Бібліогр. покажч. / Підгот. Л.В. Введенська, В.Я. Середюк. – Вінниця, 1989. – 13 с. – [Ротатор].

576. Примірний сценарій “Посвячення в бібліотекарі” / Підгот. Л.А. Бойко. – Вінниця, 1989. – 15 с. – [Ротатор]. 

577. Удосконалення роботи з бібліотечними кадрами: (Інформ.довід.) – Вінниця, 1989. –15 с. 

 

1990 

578. Василь Митрофанович Борщевський: (Бібліогр. покажч.) / Уклад. Л.М. Шпильова; Авт. передм. С.А. Крижанівський; Вінниц. обл. держ. наук. б-ка ім. К.А. Тімірязєва, Вінниц. держ. пед. ін-т ім. М. Островського. – Вінниця, 1990. – 24 с. – (Вчені нашого краю). 

579. Довідково-бібліографічний апарат обласної наукової бібліотеки: Пам'ятка читачеві. – Вінниця, 1990. – 3 с. 

580. Зведений каталог видань з питань сільського господарства та переробної промисловості, які надійшли до наукових, сільськогосподарських і технічних бібліотек м.Вінниці та області у 1989 році / Уклад.: Л.В. Введенська,  Л.В. Зубалій,  Н.Д. Савченко; Ред.  О.П. Перепелиця. – Вінниця, 1990. – 125 с. 

581. Зведений каталог періодичних видань, передплачених бібліотеками м. Вінниці на 1990 рік / Підгот. О.П. Перепелиця; Бібл. секція Міжвідом. ради, ДОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – Вінниця, 1990. – 46 с. – [Ротатор]. 

582. Зведений каталог періодичних видань, передплачених бібліотеками м. Вінниці на 1991 рік / Підгот. О.П. Перепелиця; Бібл. секція Міжвідом. ради, ДОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – Вінниця, 1990. – 43 с. – [Ротатор]. 

583. Знаменні і пам'ятні дати Вінниччини 1991 року: (Бібліогр. покажч.) / Уклад. Л.М. Шпильова; Ред.  О.П. Перепелиця; Відп. А.Й. Лучко; Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, Вінниц. держ. обл. арх., Парт. арх. Вінниц. обкому Компартії України. – Вінниця, 1990. – 40 с. 

584. Краєзнавча робота бібліотек області: (Інформ. довід. за матеріалами обл. семінару ст. Бібліографів ЦБС з питань краєзн. роботи) / Підгот. В.І. Семашко. – Вінниця, 1990. – 8 с. – [Ротатор].

 585. Література про Вінницьку область за 1989 рік: Бібліогр. покажч.: В.2 ч. / Уклад. В.Б. Бочкова; Ред. О.П. Перепелиця. – Вінниця, 1990. –  Ч.1. – 65 с.; Ч.2. – 80 с.  

586. Перехід до ринку: реальності і перспективи: (Попередж. бібліогр. довід.) / Підгот. О.І. Кізян; Консульт. Ф.Ф. Слободянюк. – Вінниця, 1990. – 16 с. – [Ротатор]. 

587. Піднесення культури – першочергове завдання перебудови: (Попередж. бібліогр. довід.) / Підгот. В.І. Семашко. – Вінниця, 1990. – 6 с.– [Ротатор]. 

588. Проблеми ленінської спадщини сьогодні: (Метод. розроб. кн. вист.) / Підгот. Я.Є. Сошинська. – Вінниця, 1990. – 3 с. – (До 120-річчя з дня народж. В.І. Леніна). – [Ротатор]. 

589. Чарівної музики володар: (Метод.-бібліогр. матеріали до відзнач. 150-річчя з дня народж. П.І. Чайковського) / Уклад. Л.В. Романченко. – Вінниця, 1990. – 7 с. – [Ротатор]. 

590. Шлях до взаєморозуміння: (З досвіду роботи б-ки-філіалу № 2 с. Якимівки Оратів. р-ну) / Узагал. Л.А. Бойко. – Вінниця, 1990. – 6 с. – [Ротатор]. 

591. Як користуватися систематичною картотекою статей: (Пам'ятка читачеві). – Вінниця, 1990. – 3 с.

 1991 

592. В нових умовах господарювання: (З досвіду роботи культ.-освіт. установ Крижопіл. р-ну) / Підгот. В. Семашко. – Вінниця, 1991. – 5 с.– [Ротатор]. 

593. Гетьмани України: (Попердж. бібліогр. довід.) / Уклад. Г.М. Авраменко. – Вінниця, 1991. – 18 с. – [Ротатор]. 

594. Діяльність закладів культури і мистецтв в сучасних умовах: (Поточ. бібліогр. список). Вип. 1-4 / Підгот. В.І. Семашко. – Вінниця, 1991. – [Ротатор].  

595. Зведений каталог видань з питань сільського господарства та переробної промисловості, які надійшли до наукових, сільськогосподарських і технічних бібліотек м. Вінниці та області у 1990 році / Уклад.: Л.В. Зубалій, В.Я. Середюк, Є.І. Борачук; Ред. О.П. Перепелиця. – Вінниця, 1991. – 77 с. 

596. Знаменні і пам'ятні дати Вінниччини 1992 року: (Бібліогр. покажч.) / Уклад. Л.М. Шпильова; Ред.  О.П. Перепелиця; Відп. А.Й. Лучко; Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, Вінниц. держ. обл. арх. – Вінниця, 1991. – 31 с.                                                                            

597. Каталог періодичних, інформаційних та бібліографічних видань, передплачених основними бібліотеками-учасницями єдиної територіальної бібліотечно-інформаційної служби Вінницької облагроради на 1991 рік / Уклад. Г.М. Авраменко. – Вінниця, 1991. – 46 с. 

598. Література про Вінницьку область за 1990 рік: Бібліогр. покажч.  / Уклад. В.Б. Бочкова; Ред. О.П.Перепелиця. – Вінниця, 1991. – 139 с. 

599. Обереги рідного краю: Майстри декоратив.-приклад. мистец. Вінниччини: (Реком. покажч.) / Уклад. Л.В. Романченко. – Вінниця, 1991. – 24 с. – [Ротатор]. 

600. Робота бібліотек системи Міністерства культури та профспілок Вінницької області за 1990 рік: (Стат. аналіз) / Уклад.: Т.Ф. Левченко, Л.Л. Щампаніна, В.О. Лаукарт; Обл. держ. наук. б-ка ім. К.А. Тімірязєва, Обл. б-ка для юнацтва, Обл. б-ка для дітей ім. І.Я. Франка. – Вінниця, 1991. – 16 табл. – [Ротатор]. 

601. Свята, обряди, традиції: (Поточ. бібліогр. список). Вип. 1-4 / Підгот. В.І. Семашко. – Вінниця, 1991. – [Ротатор].  

602. Тарас Шевченко і Вінниччина: (Бібліогр. покажч.) / Уклад.: Г.М. Авраменко,  Б.В. Хоменко; Авт.  вступ. ст. “Дорогами подільської осені” Б.В. Хоменко; Наук. консультант Н.М. Рева; Худож. І. Попик; Відп. А.Й. Лучко; Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, Вінниц. обл. орг. любителів кн. УРСР. – Вінниця, 1991. – 43 с. 

603. Українська національна символіка: походження, традиції, доля, сучасність: (Попередж. бібліогр. довід.) / Підгот. Н.О. Ковтун. – Вінниця, 1991. – 7 с. – [Ротатор].

 

1992

604. Зведений каталог періодичних видань, передплаче-них бібліотеками м. Вінниці на 1992 рік / Склала Л.А.Бойко; Бібл. секція Міжвідом. ради, ДОУНБ ім.К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 1992. – 45 с. – [Ротатор].

605. Література про Вінницьку область за 1991 рік: (Бібліогр. покажч.) / Уклад. В.Б.Бочкова; Ред. М.Г.Спиця. – Вінниця, 1992. – 112 с.

606. На шляху відродження: До першої річниці незалежності України: (Попередж. бібліогр. довід.) / Уклад.: Г.М.Авраменко, О.І.Кізян. – Вінниця, 1992. – 13 с.

607. Народно-релігійний календар: (Метод. рек. по підгот. та проведенню свят і обрядів) / Підгот.: М.А.Семчишена, Т.О.Цвігун, Г.М.Авраменко; Ред. Т.В.Яковенко; ОНМЦ, [Вінниц. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва]. – Вінниця, 1992. – 68 с.

608. Приватизація і роздержавлення економіки: (Попередж. бібліогр. довід.) / Підгот. О.І.Кізян. – Вінниця, 1992. – 6 с. – [Ротатор].

609. Робота бібліотек системи Міністерства культури та профспілок Вінницької області за 1991 рік: (Стат. аналіз) / Уклад.: Т.Ф.Левченко, Т.М.Кириченко, В.О.Лаукарт; Обл. держ. наук. б-ка ім.К.А.Тімірязєва, Обл. б-ка для юнацтва, Обл. б-ка для дітей ім.І.Я.Франка. – Вінниця, 1992. – 16 табл. – [Ротатор].

 

1993

610. Бібліотеки і розвиток культури та духовності на Вінниччині: (Матеріали конф. бібл. працівників). – Вінниця, 1993. – 62 с.

611. Закони України: (Поточ. бібліогр. списки) / Уклад.: О.І.Кізян, Г.М.Авраменко. Вип. 1-40. – Вінниця, 1993-2001.

612. Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 1993 року: (Бібліогр. покажч.) / Уклад. В.Є.Сошинська; Ред. М.Г.Спиця; Відп. Л.М.Шпильова; Вінниц. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва, Вінниц. держ. обл. арх. – Вінниця, 1993. – 43 с.

613. Робота бібліотек системи Міністерства культури та профспілок Вінницької області за 1992 рік: (Стат. аналіз) / Уклад.: В.Д.Кривошеїна, Л.А.Бойко, Т.М.Кириченко та ін.; Обл. держ. наук. б-ка ім.К.А.Тімірязєва, Обл. б-ка для юнацтва, Обл. б-ка для дітей ім.І.Я.Франка. – Вінниця, 1993. – 22 табл. – [Ротатор].

 

1994

614. Анкета вивчення укомплектованості бібліотек творами репресованих письменників України та письменників української діаспори. – Вінниця, 1994. – 16 с.

615. Бібліотеки і бібліотечна справа в зарубіжних країнах : (Бібліогр. список) / Уклад. Г.М.Авраменко. – Вінниця, 1994. – 10 с.

616. Біржа вчора, сьогодні, завтра: (Попередж. бібліогр. довід.) / Підгот.: Л.М.Скорик, С.В.Свєтлова. – Вінниця, 1994. – 7 с.

617. Будеш, батьку, панувати...: (Метод.-бібліогр. матеріали на допомогу відзнач. 225-річчя від дня народж. І.П.Котляревського) / Уклад.: Л.А.Бойко, Г.В.Качуринська; Вінниц. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва, Обл. б-ка для юнацтва. – Вінниця, 1994. – 23 с.

618. Зведений каталог періодичних видань, передплачених бібліотеками м. Вінниці на 1994 рік / Склала Л.А.Бойко. – Вінниця, 1994. – 35 с. – [Ротатор].

619. Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 1994 року: (Бібліогр. покажч.) / Уклад. В.Є.Сошинська; Ред. М.Г.Спиця; Відп. Л.М.Шпильова; Вінниц. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва, Вінниц. держ. обл. арх. – Вінниця, 1994. – 83 с.

620. Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 1995 року: (Бібліогр. покажч.) / Уклад. М.С.Шлеймович; Ред. М.Г.Спиця; Відп. А.Й.Лучко; Вінниц. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва, Вінниц. держ. обл. арх. – Вінниця, 1994. – 87 с.

621. Настя Присяжнюк: До 100-річчя від дня народж.: (Бібліогр. покажч.) / Уклад. О.Г.Ніколаєць; Авт. передм. “З народного напившись джерела” А.М.Подолинний; Ред. М.Г.Спиця; Відп. А.Й.Лучко. – Вінниця, 1994. – 24 с. – (Наші видатні земляки).

622. Перспективні види автомобільного палива: (Попередж. бібліогр. довід.) / Підгот. С.Коваль. – Вінниця, 1994. – 11 с.

623. Робота бібліотек всіх систем і відомств Вінницької області за 1993 рік: (Стат. аналіз) / Підгот.: Л.І.Шпукал, Л.А.Бойко, Н.М.Палій та ін.; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва, Обл. б-ка для юнацтва, Обл. б-ка для дітей ім.І.Я.Франка.). – Вінниця, 1994. – 21 табл.

624. Сільська бібліотека: проблеми і перспективи: (Матеріали обл. наук.-практ. конф.) – Вінниця, 1994. – 114 с.

625. 1994 рік – Міжнародний рік сім’ї: (Попередж. бібліогр. довідка) / Уклад.: Г.М.Авраменко, О.І.Кізян. – Вінниця, 1994. – 20 с.

 

1995

627. “Гіркий був келих життьовий...”: Бібліогр. покажч. / Упоряд.: Г.М.Авраменко, О.І.Кізян, М.М.Слюсарчук; Ред. М.Г.Спиця. – Вінниця, 1995. – 65 с. – (Вип.1).

628. Духовність і проблеми формування особистості: (Попередж. бібліогр. довід.) / Підгот.: Г.М.Авраменко, О.І.Кізян. – Вінниця, 1995. – 16 с.

629. Зведений каталог періодичних видань, передплачених бібліотеками м.Вінниці на 1995 рік / Склала Л.А.Бойко. – Вінниця, 1995. – 38 с.

630. Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 1996 року: (Реком. бібліогр. довід.) / Уклад. М.С.Шлеймович; Ред. М.Г.Спиця; Відп. А.Й.Лучко; Вінниц. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва, Вінниц. держ. обл. арх. – Вінниця, 1995. – 71 с.

631. Культура і сучасність: Поточ. бібліогр. список. / Уклад. К.С.Бакицька. – Вінниця, 1995-1996.

632. Література про Вінницьку область за 1993 рік: Бібліогр. покажч. / Уклад. Л.Г.Кравцова; Ред. М.Г.Спиця; Відп. А.Й.Лучко. – Вінниця, 1995. – 175 с.

633. Методично-бібліографічні матеріали на допомогу відзначенню 100-річчя від дня народження М.Т.Рильського / Уклад.: Г.М.Авраменко, Л.І.Шпукал, О.В.Мундір; Вінниц. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва, Обл. б-ка для юнацтва. – Вінниця, 1995. – 12 с.

634. Робота бібліотек всіх систем і відомств Вінницької області за 1994 рік: [Стат. аналіз] / Підгот.: Л.І.Шпукал, Л.А.Бойко, Н.М.Палій та ін.; Вінниц. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва, Обл. б-ка для юнацтва, Обл. б-ка для дітей ім.І.Я.Франка. – Вінниця, 1995. – 175 с.

 

1996

635. Зведений каталог періодичних видань, передплачених бібліотеками м. Вінниці на 1996 рік / Склала Л.А.Бойко. – Вінниця, 1996. – 41 с.

636. Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 1997 року: Реком. бібліогр. довід. / Уклад. М.С.Шлеймович; Ред. М.Г.Спиця; Відп. А.Й.Лучко; Вінниц. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва, Вінниц. держ. обл. арх. – Вінниця, 1996. – 66 с.

637. Література про Вінницьку область за 1994 рік: Бібліогр. покажч. / Уклад. Л.Г. Кравцова; Ред. М.Г.Спиця; Відп. А.Й.Лучко. – Вінниця, 1996. – 143 с.

638. Основні показники роботи бібліотек всіх систем і відомств Вінницької області за 1995 рік: (Стат. аналіз) / Підгот.: П.І.Цимбалюк, Н.М.Палій, С.П.Кваша; Вінниц. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва, Обл. б-ка для юнацтва, Обл. б-ка для дітей ім.І.Я.Франка. – Вінниця, 1996. – 30 с.

639. «Я стверджуюсь, я утверджаюсь, бо я живу...»: (Україна: 5 років незалежності): Бібліогр. покажч. / Уклад.: Г.М.Авраменко, О.І.Кізян. – Вінниця, 1996. – 21 с.

 

1997

640. Зведений каталог періодичних видань, передплачених бібліотеками м. Вінниці на 1997 рік / Склала М.Г.Спиця. – Вінниця, 1997. – 30 с.

641. Зміни та доповнення в передплаті періодичних видань бібліотек м. Вінниці на ІІ півріччя 1997 р.: (Додаток до “Зведеного каталогу ...”) / Підгот. М.Г.Спиця. – Вінниця, 1997. – 13 с.

642. Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 1998 року: (Реком. бібліогр. довід.) / Уклад.: Т.М.Дмитренко, М.С.Шлеймович; Відп. А.Й.Лучко; Вінниц. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва, Держ. арх. Вінниц. обл. – Вінниця, 1997. – 68 с.

643. Культура і сучасність: Поточ. бібліогр. список. / Уклад. Г.М.Авраменко. – Вінниця, 1997– 2002.

644. Література про Вінницьку область за 1992 рік: Бібліогр. покажч. / Уклад.: В.Б.Бочкова, М.М.Горбачова; Ред. М.Г.Спиця; Відп. А.Й.Лучко. – Вінниця, 1997. – 80 с.

645. Література про Вінницьку область за 1995 рік : Бібліогр. покажч. / Уклад. Л.Г. Кравцова; Ред. М.Г.Спиця; Відп. А.Й.Лучко. – Вінниця, 1997. – 143 с.

646. Література про Вінницьку область за 1996 рік: Бібліогр. покажч. / Уклад.: Л.Г.Кравцова, О.Г.Ніколаєць, М.С.Шлеймович; Ред. М.Г.Спиця; Відп. А.Й.Лучко. – Вінниця, 1997. – 168 с.

647. Науково-педагогічна діяльність М.І.Пирогова: (Бібліогр. покажч.) / Уклад.: М.І.Фоменко, З.С.Мартинова, Г.М.Авраменко; Вступ. ст.: Г.С.Собчук, О.П.Кланци; Ред. М.Г.Спиця; Нац. музей-садиба М.І.Пирогова, Вінниц. держ. обл. універ. наук. б-ка ім.К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 1997. – 65 с. – (До 50-річчя Нац. музею-садиби М.І.Пирогова).

648. Пироговський меморіал у Вінниці: Бібліогр. покажч. / Уклад.: З.С.Мартинова, Л.І.Фоменко, Г.М.Авраменко, О.І.Кізян; Вступ. ст. Г.С.Собчук,О.П.Кланци; Ред. М.Г.Спиця; Нац. музей-садиба М.І.Пирогова, Вінниц. держ. обл. універ. наук. б-ка ім.К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 1997. – 23 с. – (До 50-річчя з дня заснування).

 

1998

649. Василь Хмелюк поет, художник: (Бібліогр. список) / Уклад. Г.М.Авраменко; Авт. передм. “Від Березівки до Парижа” А.М.Подолинний; Ред. М.Г.Спиця; Відп. М.Ю.Карягіна. – Вінниця, 1998. – 5 с. – (Наші видатні земляки).

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/vasil-xmelyuk-poet-xudozhnik

650. Від ремесла до творчості: (Бібліогр. список) / Уклад.: Н.Юхимчук, Л.Сеник, О.Мундір; Відп. М.Карягіна. – Вінниця, 1998. – 6 с.

651. Вінницька державна обласна універсальна наукова бібліотека ім.К.А.Тімірязєва: Путівник. – Вінниця, 1998. – 7 с .

652. Зведений каталог періодичних видань, передплачених бібліотеками Вінниччини на 1998 рік / Підгот. М.Спиця. – Вінниця, 1998. – 34 с.

653. Зміни та доповнення в передплаті періодичних видань бібліотек м. Вінниці на ІІ півріччя 1998 р.: (Дод. до “Зведеного каталогу ...”) / Підгот. М.Г.Спиця. – Вінниця, 1998. – 8 с.

654. Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 1999 року: Реком. бібліогр. довід. / Уклад.: М.С.Шлеймович, Т.М.Дмитренко; Ред. М.Г.Спиця; Відп. А.Й.Лучко; Вінниц. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва, Вінниц. держ. обл. арх . – Вінниця, 1998. – 67 с.

655. Імена, повернуті на Батьківщину: (Бібліогр. покаж.) / Уклад.: Г.М.Авраменко, О.І.Кізян; Авт. біогр. довідок А.М.Подолинний; Відп. А.Й.Лучко. – Вінниця, 1998. – 45 с. – (Наші видатні земляки).

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/nashi-vidatni-zemlyaki-imena-povernuti-na-batkivshhinu

 

1999

656. Анатолій Петрович Філіпов: математик, механік, педагог (1899-1878): (Бібліогр. список / Уклад. С.Коваль; Консульт. Ю.Буренніков; Ред. М.Спиця; Відп. М.Карягіна. – Вінниця, 1999. – 8 с. – (Наші видатні земляки).

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/anatolij-petrovich-filipov

657. Бібліотека на рубежі ХХІ століття: Матеріали обл. наук.-практ. конф. / Упоряд.: М.Спиця, П.Цимбалюк; Відп. В.Циганюк. – Вінниця, 1999. – 83 с.

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/biblioteka-na-rubezhi-xxi-stolittya

658. Зведений каталог періодичних видань, передплачених бібліотеками м. Вінниці на 2000 р. / Підгот. М.Спиця; Відп. В.Циганюк. – Вінниця, 1999. – 56 с.

659. Зведений каталог періодичних видань, передплачених бібліотеками м.Вінниці на 1999 р. / Підгот. М.Спиця. – Вінниця, 1999. – 33 с.

660. Зміни та доповнення в передплаті періодичних видань бібліотек м. Вінниці на ІІ півріччя 1999 р.: (Додаток до “Зведеного каталогу ...”) / Підгот. М.Г.Спиця. – Вінниця, 1999. – 7 с.

661. Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 2000 року: (Реком. бібліогр. довід.) / Уклад.: М.С.Шлеймович, Т.М.Дмитренко; Ред. М.Г.Спиця; Відп. В.Ф.Циганюк; Вінниц. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва, Вінниц. держ. обл. арх. – Вінниця, 1999. – 71 с.

662. Кращі виставки року: (Опис окремих кн. вист. обл. наук. б-ки і метод. рек. щодо використання їх матеріалів в роботі масов. б-к) / Уклад.: А.С.Якущенко, Н.С.Головко; Ред. М.Г.Спиця. – Вінниця, 1999. – 20 с.           

663. Література про Вінницьку область за 1997 рік: Бібліогр. покажч. / Уклад.: Л.Г.Кравцова, О.Г.Ніколаєць, М.С.Шлеймович; Ред. М.Г.Спиця; Відп. А.Й.Лучко. – Вінниця, 1999. – 215 с.

664. Мова – невмирущий скарб народу: Бібліогр. покажч. / Уклад.: Г.Авраменко, О.Кізян; Авт. передм. Б.Хоменко; Консульт.: Т.Слободинська, А.Костюк; Ред. М.Спиця; Відп. В.Циганюк; Вінниц. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва, Вінниц. держ. пед. ун-т ім.М.М.Коцюбинського. – Вінниця, 1999. – 55 с.

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/mova-nevmirushhij-skarb-narodu.

665. Основні показники роботи бібліотек всіх систем і відомств за 1998 рік: (Стат. аналіз) / Підгот.: Н.С.Головко, Т.М.Марченко, В.О.Лаукарт; Ред. М.Г.Спиця; Відп. П.І.Цимбалюк; Вінниц. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва, Вінниц. обл. б-ка для юнацтва, обл. б-ка для дітей ім.І.Франка. – Вінниця, 1999. – 23 с.

666. Пошук додаткових джерел фінансування: (З досвіду роботи б-к України, Вінниччини та зарубіжжя) / Уклад.: М.Ю.Карягіна, П.І.Цимбалюк; Ред. М.Г.Спиця; Відп. В.Ф.Циганюк. – Вінниця, 1999. – 16 с. – (Б-ка і читач на рубежі ХХІ ст.).

667. Програма обласної науково-практичної конференції «Бібліотеки на рубежі ХХІ століття». – Вінниця, 1999. – 4 с.

 

2000

668. Аграрна реформа в Україні: пошуки, здобутки, проблеми: (Бібліогр. покажч.) / Уклад. Т. Побережна; Консульт. Г.Авраменко; Ред. М.Спиця; Відп. М.Карягіна. – Вінниця, 2000. – 24 с.

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/agrarna-reforma-v-ukraiini.

669. Бібліотека: минуле, сучасне, майбутнє: (Зб. матеріалів про Вінниц. держ. обл. універс. наук. б-ку ім.К.А.Тімірязєва) / Уклад.: В.Ф.Циганюк, І.М.Журавлівський, Р.В.Загурський. – Вінниця, 2000. – 45 с.

Те ж: [Електрон. ресурс] // .

670. Вінниччина бібліотечна: Аналіз діяльності б-к всіх систем і відомств обл. за 1999 р. / Підгот.: Н.С.Головко, Т.М.Марченко, В.О.Лаукарт; Ред. М.Г.Спиця; Авт. передм., відп. П.І.Цимбалюк; Вінниц. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва, Вінниц. обл. б-ка для юнацтва, обл.б-ка для дітей ім.І.Франка. – Вінниця, 2000. – 28 с.

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/vinnichchina-bibliotechna-1999.

671. Вінниччина в датах: (Хронол. довід.) / Уклад. М.С.Шлеймович; Ред. М.Г.Спиця; Відп. В.Ф.Циганюк. – Вінниця, 2000. – 112 с.

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/vinnichchina-v-datax.

672. Зведений каталог видань, що увійшли у «Пушкінську бібліотеку» / Вінниц. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва, Вінниц. держ. пед. ун-т ім.М.М.Коцюбинського. – Вінниця, 2000. – 28 с.

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/zvedenij-katalog-vidan.

673. Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 2001 року: (Хронол. список) / Уклад.: М.Шлеймович, О.Заваліна (НПБУ); Ред. М.Спиця; Відп. В.Циганюк. – Вінниця, 2000. – 29 с.

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/znamenni-i-pamyatni-dati-2001-roku.

674. Кращі виставки року: (Метод. рек. б-кам). Вип. 2 / Упоряд.: Ю.Гунько, М.Спиця. – Вінниця, 2000. – 60 с. – (Сер. “2000 літ Хресного путі людства”).

Те ж: [Електрон. ресурс] //

675. Література про Вінницьку область за 1998 р.: Бібліогр. покажч. / Упоряд.: Л.Г.Кравцова, О.Г. Ніколаєць, М.С.Шлеймович; Ред. М.Г.Спиця; Відп. В.Ф.Циганюк. – Вінниця, 2000. – 265 с.

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/literatura-pro-vinniczku-oblast-za-1998-rik.

676. Неприбуткові організації: (Нормат.-прав. база): (Зб. док.) / Упоряд.: В.Ф.Циганюк, І.М.Журавлівський, Р.В.Загурський. – Вінниця, 2000. – 49 с.

677. Оренда та орендні відносини: (Нормат.-прав. база): [Зб. док.] / Уклад.: В.Ф.Циганюк, І.М.Журавлівський, Р.В.Загурський. – Вінниця, 2000. – 52 с.

678. Федір Коновалюк талановитий майстер пензля: Бібліогр. список / Уклад. Т.Марчук; Авт. передм. “Класик українського живопису” Т.Буяльська; Консульт.: Г.Авраменко, О.Ніколаєць; Ред. М.Спиця; Відп. В.Циганюк; Вінниц. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва, Вінниц. держ. техн. ун-т. – Вінниця, 2000. – 9 с. – (Наші видатні земляки).

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/fedir-konovalyuk-talanovitij-majster-penzlya.

 

2001

679. Бібліотека і місцеве самоврядування: Дайджест за матеріалами бібліотекознав. вид. 2000-2001 рр. Вип. 2 / Уклад. Т.Побережна; Ред.П.Цимбалюк, М.Спиця; Відп. М.Карягіна. – Вінниця, 2001. – 16 с. – (В робочу папку спеціаліста!).

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/biblioteka-i-misczeve-samovryaduvannya.

680. Віки творилась українська мова: Кращі вист. року: (Метод. рек. б-кам). Вип. 3 / Уклад.: А.Якущенко, М.Захараш, М.Талалян та ін.; Авт. вступ. ст. П.Цимбалюк; Ред. М.Спиця; Відп. М.Карягіна. – Вінниця, 2001. – 28 с.

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/viki-tvorilas-ukraiinska-mova.

681. Вінниччина бібліотечна: Аналіз діяльності б-к всіх систем і відомств обл. за 2000 р. / Підгот.: Н.Головко, Т.Мрищук, Н.Струтинська; Авт. передм. П.Цимбалюк; Ред. М.Спиця; Відп. В.Циганюк; Вінниц. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва, обл.б-ка для юнацтва, обл. б-ка для дітей ім.І.Франка. – Вінниця, 2001. – 31 с.

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/vinnichchina-bibliotechna-2000.

682. Василь Андрійович Тропінін (1776-1857): До 225-річчя з дня народж.: [Бібліогр. покажч.] / Уклад. Т.Марчук; Авт. вступ. ст. “Тропінін і Поділля” О.Зелінська; Ред. М.Спиця; Відп. М.Карягіна. – Вінниця, 2001. – 5 с.: іл., портр. – (Наші видатні земляки).

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/tropinin-vasil-andrijovich.

683. Велет науки: До 65-річчя з дня народж. А.О.Бабича: [Бібліогр. покажч.] / Уклад. В.Я.Середюк; Авт. передм. “Корифей української аграрної науки” А.Г.Степаненко, К.С.Михайлов; Ред. М.Г.Спиця; Відп. М.Карягіна. – Вінниця, 2001. – 5 с.: іл., портр. – (Наші видатні земляки).

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/babich-anatolij.

684. «Гіркий був келих життьовий...»: Бібліогр. покажч. – 2-е доп. вид. / Уклад.: Г.Авраменко, О.Кізян; Передм. В.Лациби; Консульт.: В.Лациба, І.Паламар, А.Малигін; Рецензент П.Кравченко; Ред. М.Спиця; Відп. М.Карягіна; Вінниц. ОУНБ. ім.К.А.Тімірязєва, Вінниц. обл. ред. колегія кн. “Реабілітовані історією”. – Вінниця, ТОВ “Меркьюрі-Поділля”, 2001. – 76 с.

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/girkij-buv-kelix-zhittovij.

685. Гнат Трохимович Танцюра (1918-1995): До 100-річчя від дня народж. [Бібліогр.список] / Уклад. О.Ніколаєць; Авт. передм. “Пісні – це людське добро...” А.Подолинний; Ред. М.Спиця; Відп. М.Карягіна. – Вінниця, 2001. – 4 с.: іл., портр. – (Наші видатні земляки).

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/tanczyura.

686. Ефективність використання бібліотеками області окремих видань Вінницької ОУНБ, підготовлених у 1999-2000 рр.: За матеріалами анкет. вивчення у б-ках обл. / Підгот. Т.Побережна; Ред. М.Спиця; Відп. П.Цимбалюк. – Вінниця, 2001. – 5 с.

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/efektivnist-vikoristannya-bibliotekami-oblasti.

687. Зведений каталог періодичних видань, передпла-чених бібліотеками м.Вінниці на 2001 р. / Підгот. Л.Чернецька; Ред. М.Спиця; Відп. М.Карягіна. – Вінниця, 2001. – 39 с.

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/zvedenij-katalog-2001.

688. Зміни та доповнення в передплаті періодичних видань бібліотек м. Вінниці на ІІ півріччя 2001 р.: (Додаток до “Зведеного каталогу ...”) / Підгот. Т.Гуменюк; Ред. М.Спиця. – Вінниця, 2001. – 8 с.

689. Знаменні і пам’ятні дати 2002 року: (Хронол. список) / Уклад.: Г.М.Авраменко, О.Г. Ніколаєць, М.С.Шлеймович; Ред. М.Г.Спиця; Відп. М.Ю.Карягіна. – Вінниця, 2001. – 31 с.

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/znamenni-i-pamyatni-dati-2002-roku.

690. Книга і суспільство: Ун-т культури для працівників обл., наук. і спец. б-к м.Вінниці: [Прогр. занять 2001-2002 рр.]. – Вінниця, 2001. – 3 с.

691. Конкурентоздатність підприємств та галузей: [Попередж. бібліогр. довід.] / Уклад. Л.Б.Борисенко; Відп. М.Ю.Карягіна. – Вінниця, 2001. – 11 с.

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/konkurentozdatnist-pidpriemstv-ta-galuzej.

692. Література про Вінницьку область за 1999 рік: Бібліогр. покажч. / Упоряд.: Л.Г. Кравцова, О.Г.Ніколаєць; Ред. М.Г.Спиця; Відп. М.Ю.Карягіна. – Вінниця, 2001. – 192 с.

Те ж: [Електрон. ресурс] //https://library.vn.ua/e-library/katalog/literatura-pro-vinniczku-oblast-za-1999-rik.

693. Література про Вінницьку область за 2000 рік: Бібліогр. покажч. / Упоряд.: Л.Г.Кравцова, О.Г.Ніколаєць; Ред.М.Г.Спиця; Відп. М.Ю.Карягіна. – Вінниця, 2001. –159 с.

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/literatura-pro-vinniczku-oblast-za-2000-rik .

694. Література про Вінницьку область за 2001 рік: Бібліогр. покажч. / Уклад.: Л.Кравцова, О.Ніколаєць; Ред. М.Спиця; Відп. В.Циганюк. – Вінниця, 2001. – 193 с.

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/literatura-pro-vinniczku-oblast-za-2001-rik.

695. Надія Філаретівна фон Мекк: До 170-річчя від дня народж. (1831-1894): (Бібліогр. покажч.) / Авт. вступ. ст. “Хай згадкою я буду вам...” Т.Алексєєва; Ред.: М.Спиця, М.Шлеймович; Вінниц. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва, Держ. музей П.І.Чайковського та Н.Ф. фон Мекк у Браїлові. – Вінниця, 2001. – 3 с.

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/nadiya-filaretivna-fon-mekk.

696. 15 років з клубом “Відкрита сторінка” (1986-2001) / Уклад.: Л.Тимощук, А.Сенкевич; Авт. вступ. ст. “Данський піонер української поезії” В.Мельник; Ред. М.Спиця; Відп. М.Карягіна. – Вінниця, 2001.– 14 с.

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/15-rokiv-z-klubom-vidkrita-storinka.

697. Тор Неве Ланге (1851-1915): До 150-річчя з дня народж.: (Бібліогр. покажч.) / Уклад.: В. Мельник, О.Ніколаєць; Ред. М.Спиця; Відп. В.Циганюк. – Вінниця, 2001. – 4 с.: іл., портр. – (Наші видатні земляки).

Те ж: [Електрон. ресурс] //https://library.vn.ua/e-library/katalog/lange-tor-neve.

698. Ян Потоцький (1761-1815): До 240-річчя з дня народж.: (Бібліогр. покажч.) / Уклад. Н.Лозовська; Ред. М.Спиця; Відп. М.Карягіна. – Вінниця, 2001. – 5 с.: іл., портр. – (Наші видатні земляки).

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/potoczkij-yan

 

2002

699. Бібліотека в інформаційному суспільстві: пошуки гармонії, шляхи трансформації : Тези регіон. наук.-практ. конф. (21-22 листоп. 2002 р.) / Упоряд.: Г.М.Авраменко, О.І.Кізян, П.І.Цимбалюк; Відп. П.І.Цимбалюк. – Вінниця, 2002. – 83 с.

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/biblioteka-v-informaczijnomu-suspilstvi.

700. Відданий меті: До 170-річчя з дня народж. [П.І.Ніщинського: Бібліогр. покажч.] / Уклад. Т.О.Марчук; Ред. М.Г.Спиця; Відп. В.Ф.Циганюк. – Вінниця, 2002. – 4 с.

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/nishhinskij-petro-ivanovich.

701. Вінницькій області – 70!: (За матеріалами кн. вист. Бібліогр. покажч.) / Уклад. О.Г.Ніколаєць; Ред. М.Г.Спиця; Відп. М.Ю.Карягіна.– Вінниця, 2002. – 9 с.

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/vinniczkij-oblasti-70.

702. Вінниччина бібліотечна в цифрах і фактах. 2000-2001 рр.: Аналіт.-стат. портр. діяльності б-к обл. / Уклад.: Т.Побережна, Т.Яворська, В.Лаукарт; Авт. передм. П.Цимбалюк; Ред. М.Спиця; Відп. П.Цимбалюк; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва, Вінниц. обл. б-ка для юнацтва, Вінниц. обл. б-ка для дітей ім. І.Франка. – Вінниця, 2002. – 33 с.

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/vinnichchina-bibliotechna-v-czifrax-i-faktax-2000-2001-rr.

703. Довічно молодий, співучий: До 80-річчя з дня народж. Я. Г. Шпорти (1922-1956): [Бібліогр. покажч.] / Уклад.: Л.Боценко, Т.Пальчак; Авт. вступ. ст. А.Подолинний; Ред. М.Спиця; Відп. В.Циганюк. – Вінниця, 2002. – 5 с. – (Наші видатні земляки).

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/shporta-yaroslav-gnatovich.

704. Зведений каталог періодичних видань, передплачених бібліотеками м.Вінниці на 2002 рік / Підгот. Т.Гуменюк; Ред. М.Спиця; Відп. М.Карягіна. – Вінниця, 2002. – 40 с.

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/zvedenij-katalog-2002.

705. Зміни та доповнення в передплаті періодичних видань бібліотек м. Вінниці на ІІ півріччя 2002 р.: (Додаток до “Зведеного каталогу ...”) / Підгот. Т.Гуменюк; Ред. М.Спиця; Відп. В.Циганюк. – Вінниця, 2002. – 8 с.

706. Знаменні і пам’ятні дати 2003 року: [Хронол. список] / Уклад.: О.Ніколаєць, Т.Пальчак, Г.Авраменко, О.Кізян, М.Спиця; Ред. М.Спиця; Відп. В.Циганюк. – Вінниця, 2002. – 60 с.

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/znamenni-i-pamyatni-dati-2003-roku .

707. Життя, присвячене науці: До 125-річчя з дня народж. С.Г.Струмиліна: (Бібліогр. покажч.) / Уклад. О.О.Подзолкіна; Авт. передм. “С.Г.Струмилін – видатний вчений-економіст” А.В.Сірко; Ред. М.Г.Спиця; Відп. М.Ю.Карягіна. – Вінниця, 2002. – 6 с. – (Наші видатні земляки).

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/zhittya-prisvyachene-nauczi

708. Методичне забезпечення каталізатор розвитку бібліотек: (Попередж. бібліогр. довід.) / Уклад. О.Бурдига; Ред.: М.Спиця, О.Кізян; Консульт., відп. П.Цимбалюк. – Вінниця, 2002. – 6 с.

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/metodichne-zabezpechennya-katalizator-rozvitku-bibliotek.

709. Місцеве самоврядування: історія і сучасність: (Бібліогр. покажч.) / Уклад.: Г.М.Авраменко, О.І.Кізян; Ред. М.Г.Спиця; Відп. М.Ю.Карягіна. – Вінниця, 2002. – 14 с. – (До 70-річчя утворення Вінниц. обл.).

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/misczeve-samovryaduvannya-istoriya-i-suchasnist.

710. Місцеве самоврядування: історія і сучасність: (Бібліогр. покажч.) / Уклад.: Г.М.Авраменко, О.І.Кізян; Ред. М.Г.Спиця; Відп. В.Ф.Циганюк. –  Вінниця, 2002. – 20 с.

711. Перлини української архітектури: (Бібліогр. покажч.) / Уклад. О.Ніколаєць; [Вступ. ст. “Перлини української архітектури” за матеріалами Л.Денисової]; Ред. М.Спиця; Відп. В.Циганюк. – Вінниця, 2002. – 7 с.

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/perlini-ukraiinskoii-arxitekturi.

712. Публічні бібліотеки: тенденції оновлення: Дайджест за матеріалами бібліотекозн. вид. 2001-2002 рр. Вип. 3 / Підгот. Т.Побережна; Ред.: М.Карягіна, М.Спиця, П.Цимбалюк; Відп. В.Циганюк. – Вінниця, 2002. – 20 с. – (В робочу папку спеціаліста!).

713. Семен Якович Надсон (1862-1887): До 140-річчя від дня народж.: (Бібліогр. покажч.) / Уклад. Л.Заря; Авт. вступ. ст. “Співав я змученим важкою боротьбою...” А.Подолинний; Ред. М.Спиця; Відп. В.Циганюк. – Вінниця, 2002. – 5 с. – (Наші видатні земляки).

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/semen-yakovich-nadson.

714. Син Подільської землі, співець її краси і слави: До 90-річчя від дня народж. М.П.Стельмаха (1912-1983): (Бібліогр. покажч.) / Упоряд.: Г.М.Авраменко, О.Г.Ніколаєць; Передм. А.М.Подолинного; Ред. М.Г.Спиця; Відп. М.Ю.Карягіна. – Вінниця, 2002. – 9 с. – (Наші видатні земляки).

Те ж: [Електрон. ресурс] //https://library.vn.ua/e-library/katalog/sin-podilskoii-zemli-spivecz-iiii-krasi-i-slavi.

715. Славетна перемога: До 350-річчя Батозької битви: (Бібліогр. покажч.). / Уклад. М.С.Шлеймович; Ред. М.Г.Спиця; Відп. М.Ю.Карягіна. – Вінниця, 2002. – 5 с.

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/slavetna-peremoga.

716. Україна – нова стратегія розвитку: Бібліогр. покажч. / Уклад.: Г.М.Авраменко, С.В.Свєтлова; Відп. В.Ф.Циганюк. – Вінниця, 2002. – 17 с.

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/ukraiina-nova-strategiya-rozvitku.

717. Українська культура, мистецтво, фольклор: Кращі виставки року: Метод. рек. б-кам. Вип.4 / Уклад.: Л.Авксентьєва, А.Сенкевич, О.Михайлюк, Л.Введенська та ін.; Авт. передм. П.Цимбалюк; Ред. М.Спиця; Відп. В.Циганюк. – Вінниця, 2002. – 26 с.

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/ukraiinska-kultura-mistecztvo-folklor.

718. Художник яскравого таланту: До 130-річчя з дня народж. О.Х. Новаківського: (Бібліогр. покажч.) / Уклад. Т.Марчук; Авт. передм. “Розуміння себе і часу” Т.Журунова; Ред. М.Спиця; Відп. М.Карягіна. – Вінниця, 2002. – 6 с. – (Наші видатні земляки).

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/xudozhnik-yaskravogo-talantu.

719. Харчові технології та продукти ХХІ століття: (Бібліогр. список) / Уклад. Л.Борисенко; Ред. М.Спиця; Відп. В.Циганюк. – Вінниця, 2002. – 15 с.

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/xarchovi-texnologiii-ta-produkti-xxi-stolittya.

720. «Я перед нею помолюся, як перед образом святим»: (Реком. список л-ри) / Уклад. Н.Баранецька; Ред. М.Спиця; Відп. М.Карягіна. – Вінниця, 2002. – 11 с. – (До Дня Матері).

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/ya-pered-neyu-pomolyusya.

 

2003

721. Архітектор століття: До 140-річчя з дня народ-ження В.В.Городецького (1863-1930): (Біобібліогр. покажч.) / Уклад.: Л.Денисова [Передм. “Владислав Городецький – людина-легенда”], Т.Марчук, М.Спиця; Бібліогр. консульт. О.Кізян; Ред. М.Спиця; Відп. В.Циганюк. – Вінниця, 2003. – 17 с. – (Наші видатні земляки).

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/arxitektor-stolittya

722. Борис Хоменко письменник, літературознавець: (Біобібліогр. покажч.) / Уклад.: Г.Авраменко, О.Кізян; Авт. передм. “Культурництво як світогляд і спосіб буття” М.Стрельбицький; Ред. М.Спиця; Відп. В.Циганюк. – Вінниця, 2003. – 30 с.

Те ж: [Електрон. ресурс] //https://library.vn.ua/e-library/katalog/boris-xomenko-pismennik-literaturoznavecz.

723. Василь Циганюк – подвижник на ниві культури: [Біобібліогр. матеріали] / Уклад.: Г.Авраменко, О.Кізян; Авт. передм.”Серцем відданий культурі” В.Сторожук; Упоряд.-ред. М.Спиця; Відп. П.Цимбалюк. – Вінниця, 2003. – 41 с.

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/vasil-cziganyuk.

724. Герш Іцкович Будкер: До 85-річчя від дня народж. (1918-1977): (Біобібліогр. покажч.) / Уклад. Л.В.Введенська; Ред. М.Г.Спиця; Відп. В.Ф.Циганюк. – Вінниця, 2003. – 6 с. – (Наші видатні земляки).

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/gersh-iczkovich-budker

725. Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім.К.А.Тімірязєва: Путівник. – Вінниця, 2003. – 5 с. – (До 100-річчя з дня заснування).

726. Вінниччина бібліотечна: Довід. / автор. кол.: В.Ф.Циганюк, П.І.Цимбалюк, І.М.Журавлівський; Ред. колегія: Г.М.Авраменко, О.І.Кізян, М.Г.Спиця та ін. – Вінниця: Логос, 2003. – 224 с.: фотокол.

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/vinnichchina-bibliotechna.

727. Вінниччина бібліотечна у цифрах і фактах: 2001-2002 рр.: Аналіт.-стат. портр. діяльності б-к обл. у 2002 році / Підгот.: Т.Побережна, Т.Яворська, В.Лаукарт; Вінниц. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва, Вінниц. обл. б-ка для юнацтва, Вінниц. обл. б-ка для дітей ім.І.Франка. – Вінниця, 2003. – 33 с.

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/vinnichchina-bibliotechna-v-czifrax-i-faktax-2001-2002-rr.

728. Зведений каталог періодичних видань, передпла-чених бібліотеками м. Вінниці на 2003 рік / Підгот. Т.Гуменюк; Ред. М.Спиця; Відп. В.Циганюк. – Вінниця, 2003. – 43 с.

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/zvedenij-katalog-2003.

729. Знаменні і пам’ятні дати 2004 року : Хронол. список / Підгот.: О.Ніколаєць, Т.Пальчак, Г.Авраменко, О.Кізян; Ред. М.Спиця; Відп. В.Циганюк. – Вінниця, 2003.– 57 с.

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/znamenni-i-pamyatni-dati-2004-roku.

730. Історія магдебурзького права в Україні : (Бібліогр. покажч.) / Уклад. О.О.Подзолкіна; Консульт.-бібліогр. Г.М.Авраменко; Авт. вступ. ст. “Магдебурзьке право: історія, час” В.С.Мазурик; Ред. М.Г.Спиця; Відп. В.Ф.Циганюк. – Вінниця, 2003. – 17 с.

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/istoriya-magdeburzkogo-prava.

731. Книга і суспільство: Ун-т культури для працівників обл., наук. і спец. б-к м.Вінниці: [Прогр. занять 2003-2004 рр.]. – Вінниця, 2003. – 3 с.

732. Література про Вінницьку область за 2002 р.: Бібліогр. покажч. / Уклад.: Л.Кравцова, О.Ніколаєць; Ред. М.Спиця; Відп. В.Циганюк. – Вінниця, 2003. – 198 с.

733. Марко Данилович Соколовський: До 185-річчя від дня народж. (1818-1883): (Бібліогр. покажч.) / Уклад.: В.Мельник, М.Спиця; Вінниц. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва, Погребищ. ЦБ. – Вінниця, 2003. – 9 с. – (Наші видатні земляки).

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/marko-danilovich-sokolovskij

734. Михайло Григорович Маслюк: До 85-річчя від дня народж. (1918-1995): (Біобібліогр. покажч.) / Уклад.: С.Заступ, М.Спиця; Ред. М.Спиця; Відп. В.Циганюк. – Вінниця, 2003. – 14 с.: іл. – (Наші видатні земляки).

Те ж: [Електрон. ресурс] //https://library.vn.ua/e-library/katalog/mixajlo-grigorovich-maslyuk.

735. Невтомна муза Сергія Алексєєва: До 60-річчя з дня народж. та 35-річчя творч. діяльності: (Біобібліогр. матеріали) / Вступ. ст. Б.Хоменка; Ред. М.Спиця; Відп. В.Циганюк. – Вінниця, 2003. – 5 с.: іл., портр.

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/nevtomna-muza-sergiya-alekseeva.

736. Путівник до 100-річчя з дня заснування Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім.К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2003. – 4 с.

737. Співець Вавілонії: До 80-річчя від дня народж. Василя Земляка (1923-1977): (Бібліогр. покажч.) / Уклад.: Л.Заря, О.Роговий, С.Синявська;Авт.передм. “Феномен Василя Земляка” Н.Поляруш; Ред. М.Спиця; Відп. В.Циганюк; Вінниц. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва, Липовец. ЦБ. – Вінниця, 2003. – 5 с.: портр

 Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/spivecz-vaviloniii.

738. Стусівські читання “Сховатися од долі не судилось”: 65-річчю від дня народж. Василя Стуса присвяч. – Вінниця, 2003.– [17 c.].

739. Телефонний довідник: [Для користування в галузі культури] / Уклад.: Т.М.Побережна, М.Г.Спиця; Відп. В.Ф.Циганюк. – Вінниця, 2003. – 112 с.

740. Трагедія голодомору на Вінниччині 1932-1933 рр.: [Бібліогр. покажч.] / Уклад. О.Ніколаєць; Авт. вступ. ст. “Голодомор 1932-1934 років – геноцид народу України” В.Петренко; Ред. М.Спиця; Відп. В.Циганюк. – Вінниця, 2003. – 80 с.

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/tragediya-golodomoru-na-vinnichchini-1932-1933

741. Час слов’янського ренесансу : Кращі виставки року: Метод. рек. б-кам. Вип. 5 / Уклад.: Л.Заря, С.Коваль, Т.Марченко, А.Сенкевич; Ред. М.Спиця; Відп. В.Циганюк. – Вінниця, 2003. – 37 с.

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/chas-slovyanskogo-renesansu. 

2004

742. Афганська неоголошена війна: вінницький вимір: Бібліогр. покажч. / Уклад.: Г. Авраменко, О. Кізян, Н Добровольська; Вступ. ст. “Вшанування пам’яті воїнів-“афганців” – то наша біль і данина поваги, спогад і святий обов’язок” П.Кирилішина; Худож. А. Дикий; Відп.: В.Циганюк, П.Кирилішин; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва, Вінниц. обл. Спілка ветеранів війни в Афганістані, Вінниц. обл. краєзн. музей. – Вінниця, 2004. – 124 с. 

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/afganska-neogoloshena-vijna.

743. Вінниччина бібліотечна в цифрах і фактах: 2002-2003 рр.: Аналіт.-стат. портрет діяльності б-к обл. у 2003 році / Підгот.:О.Бурдига, Л.Христюк, В.Лаукарт; Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, Вінниц. обл..б-ка для юнацтва, Вінниц. обл..б-ка для дітей ім. І.Франка. – Вінниця, 2004. – 32 с.

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/vinnichchina-bibliotechna-2002-2003

744. Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва: [Буклет]. – [Вінниця, 2004]. – 10 с. – ( ВОУНБ ім.  К.А.Тімірязєва –100 років). 

745. Господар рідної землі: До 100-річчя з дня народж. двічі Героя Соц. Праці Пилипа Олексійовича Желюка (1904-1976): (Бібліогр. покажч.) / Уклад. Л.В. Романченко; Авт.передм. ”Желюкові ясні зорі” М. Матієнко; Ред. М. Спиця; Відп. В. Циганюк. –Вінниця, 2004. – 19 с. – (Наші видатні земляки).

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/gospodar-ridnoii-zemli

746. Зведений каталог періодичних видань, передплачених бібліотеками м. Вінниці на 2004 рік / Підгот. Т. Гуменюк; Ред. М. Спиця; Відп. В. Циганюк. – Вінниця, 2004. – 42 с. 

747. Зміни та доповнення в передплаті періодичних видань бібліотек м. Вінниці на ІІ півріччя 2004 р.: (Додаток до “Зведеного каталогу ...”) / Підгот. Т. Гуменюк; Відп. В. Циганюк. – Вінниця, 2004. – 11 с. 

748. Знаменні і пам'ятні дати 2005 року: Хронолог. список / Уклад.: Т. Кристофорова, О. Ніколаєць, Г. Авраменко; Ред. М. Спиця; Відп. В. Циганюк. – Вінниця, 2004. – 98 с.

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/znamenni-i-pamyatni-dati-2005-roku. 

749. Інформаційний ресурс бібліотеки. Інновації. Суспільство: Довід.-інформ. вид. / Авт. проекту В.Ф. Циганюк, Уклад.: М.Г. Спиця,  Г.М. Авраменко, О.І. Кізян. – Вінниця, 2004. – 196 с. – (До  100-річчя Вінниц. ОУНБ ім.  К.А.Тімірязєва). 

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/informaczijnij-resurs-bibliotek.

750. І сценарист, і режисер: Зб. сценаріїв / Упоряд. М. Ревенко;  Авт. передм. В.Ф. Циганюк; Ред. М. Спиця; Відп. В.Ф. Циганюк. – Вінниця, 2004. – 256 с.: іл. – Бібліогр.: с. 242-255.

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/i-sczenarist-i-rezhiser.

751. Історичні витоки козацького роду в Україні: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.: У 8 ч. / За наук. ред. О.В. Струкевича; Худож.оформл. І.К. Попенко; Відп. В.Ф. Циганюк. – Вінниця, 2004.

Ч. 1. : Виникнення українського козацтва та його устрій. – 38 с.

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/istorichni-vitoki-kozaczkogo-rodu-v-ukraiini-1.

Ч. 2. : Роль козацтва у визвольній боротьбі українського народу. – 30 с.

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/istorichni-vitoki-kozaczkogo-rodu-v-ukraiini-2.

Ч. 3. : Козацтво на Поділлі. – 58 с.

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/istorichni-vitoki-kozaczkogo-rodu-v-ukraiini-3.

Ч. 4. : Внесок козацтва у розвиток української культури. – 39 с.

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/istorichni-vitoki-kozaczkogo-rodu-v-ukraiini-4.

Ч. 5. : Козацькі традиції в Україні. –34 с.

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/istorichni-vitoki-kozaczkogo-rodu-v-ukraiini-5

Ч. 6. :  Козацтво в літературі та мистецтві. – 46 с.

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/istorichni-vitoki-kozaczkogo-rodu-v-ukraiini-6.

Ч. 7. :  Козацтво в нових дослідженнях українських і зарубіжних істориків. – 38 с.

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/istorichni-vitoki-kozaczkogo-rodu-v-ukraiini-7.

Ч. 8. : Тема козацтва у бібліотечно-бібліографічній діяльності бібліотек. – 38 с.

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/istorichni-vitoki-kozaczkogo-rodu-v-ukraiini-8.

[Ч. 9. : Буша вчора, сьогодні, завтра. – 15 с.] 

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/istorichni-vitoki-kozaczkogo-rodu-v-ukraiini-9.

752. Історичні витоки козацького роду в Україні: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.: [Електрон. ресурс]. – Вінниця, 2004. – 1 електрон. опт. диск (СD-ROM). – Windows. 

753. Мови різні - душа одна: Літ.-мист. зустрічі з представниками нац.-культ. т-в Вінниччини: Зб. матеріалів  / Уклад.: В.Ф. Циганюк, М. Ревенко; Авт. вступ. ст. “О слово рідне! Що без тебе я?” В.Ф.Циганюк; Ред.Л.Бойко. – Вінниця, 2004. – 42 с.: фото. – (Міжнар. дню рід. мови та Року Респ. Польща в Україні присвячується).

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/movi-rizni-dusha-odna.

754. Подільськими стежками Михайла Коцюбинського: [Матеріали, бібліогр.] /Упоряд.: Б.В.Хоменко, В.Ф.Циганюк. –  Вінниця, 2004. – 142 с. 

755. Помаранчева Вінниччина: Матеріали до першої річниці революції: [Електрон. ресурс]. – Вінниця, 2004. – 1 електрон. опт. диск (СD-ROM). – Windows. 

756. Тарас Шевченко і Вінниччина: Біобібліогр. покажч. / Уклад.:Г.М. Авраменко, О.І. Кізян, Б.В. Хоменко; Авт. вступ. ст. “Шевченкіана Вінниччини” Б.В. Хоменко; Ред. М.Г.Спиця; Відп. В.Циганюк; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2004. – 107 с. – (190-річчю від дня народж. присвяч.).

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/taras-shevchenko-i-vinnichchina

757. “Ярій, душе! Ярій, а не ридай!”: Стусів. читання на Вінниччині 12-15 січ. 2004 р.: Зб. матеріалів / Уклад.: В.Циганюк, М.Ревенко; Ред. Л.Бойко; Відп. В.Циганюк. – Вінниця, 2004. –41с. – ( 66-й річниці від дня народж. поета-земляка присвяч.).

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/yarij-dushe-yarij-a-ne-ridaj.

 

2005 

758. Бібліотека у часі і просторі: Матеріали, присвяч. Всеукр. дню б-к / Уклад.: В.Ф. Циганюк, М.Б. Ревенко; Уклад. бібліогр.: Г.Авраменко, О.Кучинська;  Авт. передм. “Бібліотеки Вінниччини у часі і просторі” С.С. Нешик; Ред. М.Г. Спиця; Відп.: В.Циганюк, П.Цимбалюк. – Вінниця, 2005. – 28 с.: кол. іл.

Те ж: [Електрон. ресурс] //https://library.vn.ua/e-library/katalog/biblioteka-u-chasi-i-prostori. 

759. Благословенна будь, Вкраїно молода!: Сц. театраліз. Свята до Дня Конституції України / Уклад.: В. Циганюк, М. Ревенко; Бібліогр.: Г. Авраменко, І Погребна; Вступ. ст. “Конституція є. На черзі реалізація її норм” І. Бондарчука; Ред. М. Спиця; Відп. В. Циганюк. – Вінниця, 2005. – 20 с.

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/blagoslovenna-bud-vkraiino-moloda. 

760. Велика Вітчизняна війна в художній літературі: Бібліогр. список / Уклад.: Л.В. Введенська, О.Г. Ніколаєць; Ред. Г.М.Авраменко; Відп. В.Ф. Циганюк. – Вінниця, 2005. – 36 с.

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/velika-vitchizyana-vijna-v-ukraiinskij-xudozhnij-literaturi.

761. Вінниччина бібліотечна в цифрах і фактах: 2003-2004 рр.: Аналіт.-стат. портрет діяльності б-к обл. у 2004 році / Підгот.: О. Бурдига, Л. Христюк, В. Лаукарт; Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, Вінниц. обл. б-ка для юнацтва, Вінниц. обл. б-ка для дітей ім. І.Франка. – Вінниця, 2004. – 33 с. 

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/vinnichchina-bibliotechna-2003-2004.

762. Володар духовної краси: До 60-річчя від дня народження диригента і композитора, народного артиста України В.І. Газінського: (Бібліогр. покажч.) / Уклад. Т. Марчук; Передм. “Натхнення Божого митець” Л. Задорожнюк; Ред. М. Спиця; Відп. В. Циганюк; Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, Вінниц. обл. орг. Нац. муз. Спілки України. – Вінниця, 2005. – 25 с. – (Наші видатні земляки). 

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/volodar-duxovnoii-krasi.

763. Е-демократія: Щотиж. дайджест  Інтернет-видань / Упоряд. Т.О. Веселова; Відп. Н.І. Морозова. – Вінниця, 2005.

Проблеми та здобутки. – Вип. 1. 

Вибори та ЗМІ. – Вип. 2.  

Освіта. – Вип. 3. 

Відкритість та безпека. – Вип. 4.  

Євроінтеграція. – Вип. 5. 

764. Зведений каталог періодичних видань, передплачених бібліотеками м. Вінниці на 2005 р. / Підгот. Т.Ф. Гуменюк; Ред. М. Спиця; Відп. В. Циганюк. – Вінниця, 2005. – 38 с.

Те ж: [Електрон. ресурс] // . 

765. Знаменні і пам'ятні дати 2006 року: Хронолог. список / Уклад.: Т. Кристофорова,  О.Г. Ніколаєць,  Г.М. Авраменко; Ред. М. Спиця; Відп. В. Циганюк. – Вінниця, 2005. – 105 с. 

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/znamenni-i-pamyatni-dati-2006-roku.

766. Константинополь: (Сб. ст. и материалов 1 Подол. Кирило-Мефодиев. Чтений) / Винниц. ОУНБ им. К.А. Тимирязева и др. – Вінниця, 2005. – 180 с.: ил. 

767. Кращі виставки року: (Метод. рек. бібліотекам). Вип. 6 / Уклад.: Т.М. Марченко, О. Сафронова, К. Осадчук, Л. Авксентьєва та ін.; Ред. М. Спиця; Відп. В. Циганюк. – Вінниця, 2005. – 41 с.

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/krashhi-vistavki-roku-6

768. На радість людям...: До 90-річчя з дня народж.[педагога, фольклориста, етнографа] М.О.Руденко (1915-2003): Бібліогр. покажч. / Уклад.: О.Г. Ніколаєць, Т.М. Кристофорова; Авт. передм. “Горлиця” А.М. Подолинний; Ред. М. Спиця; Відп. В.Ф. Циганюк. – Вінниця, 2005. – 24 с. – (Наші видатні земляки).  

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/na-radist-lyudyam.

769. Пам'ятаєш, Земле, 45-й? Земле, 41-й, Земле, не забудь!: Метод. поради і сцен. до підгот. і провед. Урочист. заходів, присвяч. 60-річчю Великої Перемоги / Уклад. В.Ф. Циганюк,  М.Б. Ревенко; Авт. вступ. ст. “А музи не мовчали...” А. Левицький; Ред. Г.І.Колосовська; Відп. В.Ф. Циганюк. – Вінниця, 2005. – 48 с. – (60-річчю Великої Перемоги присвяч.).

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/pamyataesh-zemle-45-j-zemle-41-j-ne-zabud.

770. Примножимо славу України!: (Сцен. театраліз. свята) / Уклад.: В. Циганюк,  М. Ревенко; Уклад. бібліогр.: Г. Авраменко, О.Бондар; Вступ. ст. “З любові до Вітчизни” І. Гамрецького; Ред. М. Спиця; Відп. В. Циганюк. – Вінниця, 2005. – 36 с.

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/primnozhimo-slavu-ukraiini

771. Явдоха Зуїха - визначна співачка слов'янського світу: До 150-річчя з дня народж. Явдохи Зуїхи (Євдокії Микитівни Сивак) (1855-1935): Бібліогр. покажч. / Уклад. Л.А. Бойко; Ред. М. Спиця; Відп. В. Циганюк. – Вінниця, 2005. – 29 с. – (Наші видатні земляки). 

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/yavdoxa-zuiixa.

 

2006 

772. Великий Українець: (До 140-ї річниці від дня народж. М.С.Грушевського) : ( Попередж. бібліогр. довід.) : [Електрон. текстові дані. Версія для друку] / Підгот. Г.Авраменко // http://old.library.vn.ua/publications/2006/Grushevsk.html

773. Вінниччина бібліотечна в цифрах і фактах: 2004-2005 рр.: [Стат. матеріали] / Підгот. О. Кучинська, Л. Христюк, В. Лаукарт; Вступ. ст. Г. Куделі; Ред. і відп. Т. Марченко; Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, Вінниц. обл. б-ка для юнацтва, Вінниц. обл.б-ка для дітей ім. І.Франка. – Вінниця, 2006. – 35 с. 

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/vinnichchina-bibliotechna-2004-2005.

774. Двомовність чи дволичність?: (Мовне питання в Україні: консолідація, а не розкол): [Зб.] / Уклад. та вступ. ст. “Проблема двомовності в Україні” В.Ф. Циганюка; Уклад. бібліографії Г.М. Авраменко; Ред.: М.Г. Спиця, Г.М. Авраменко, О.І. Кізян; Відп. В.Ф. Циганюк. – Вінниця, 2006. – 45 с.  

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/dvomovnist-chi-dvolichnist.

775. Е-демократія: Щотиж. дайджест  Інтернет-видань / Упоряд. Т.О. Веселова; Відп. Н.І. Морозова. – Вінниця, 2006.

Бізнес та гроші. – Вип. 6.

Культура. – Вип. 7.

Проблеми. – Вип. 8.

Вплив інформації. – Вип. 9.

Українські ЗМІ. – Вип. 10.

Правовий аспект. – Вип. 11.

Людина і технологія. – Вип. 12.

Торгівля. – Вип. 13.

Управління та демократія. – Вип. 14.

Етика. – Вип. 15.

Банки. – Вип. 16.

Суспільство. – Вип. 17.

Україна-НАТО. – Вип. 18.

Громадянське суспільство. – Вип. 19.

776. Зведений каталог періодичних видань, передплачених бібліотеками м. Вінниці на 2006 р. / Підгот. Т.Ф. Гуменюк; Ред. М. Спиця; Відп. В.Ф. Циганюк. – Вінниця, 2006. – 50 с. 

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/zvedenij-katalog-2006.

777. Земле моя, запашна, барвінкова...: Календар знаменних і пам’ятних дат Вінниччини 2007 року / Упоряд.: О.Г. Ніколаєць, Т.П. Христофорова; Ред. М.Г. Спиця; Відп. П.І. Цимбалюк. – Вінниця, 2006. – 196 с.

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/zemle-moya-zapashna-barvinkova.

778. Знаменні і пам'ятні дати 2007 року : Хронолог. список / Уклад.: Г. Авраменко; Ред. М. Спиця; Відп. П. Цимбалюк. – Вінниця, 2006. – 68 с. 

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/znamenni-i-pamyatni-dati-2007-roku.

779. Квітни, мово!: Матеріали, присвяч. Міжнар. дню рід. мови / Уклад. Л. Введенська; Вступ. ст. “Квітни, мово!” Г. Куделі; Ред. М. Спиця; Відп. В. Циганюк. – Вінниця, 2006. – 42 с. 

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/kvitni-movo.

780. "Константинополь" ІІ :  Зб. ІІ науково-освітніх Поділ. Кирило-Мефодієвських Читань, присвяч. 20-річчю відродж. святкування Дня слов'ян. писемності і культури "Спадок слов'ян. просвітителів св. Кирила і Мефодія і слов'янський світ" / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва та ін. - Вінниця, 2006. - 184 с. : іл.

781. Мойсей української літератури: Матеріали присвяч. 150-річчю видат. укр. письм. І.Я.Франка: [Зб.] / Уклад. та вступ. ст. В.Ф. Циганюка; Ред.: О.І.Кізян,  М.Г.Спиця; Відп. В. Циганюк. –  Вінниця, 2006. – 56 с.

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/mojsej-ukraiinskoii-literaturi

782. Осередок культури і натхнення: До 20-річчя літ.-мистец. клубу “Відкрита сторінка” (1986-2006) / Уклад.: Л.М. Тимощук, А.В. Сенкевич; Ред. М.Г. Спиця; Відп. В.Ф. Цимбалюк. – Вінниця, 2006. – 37 с. – (Віковому ювілею ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва присвяч.).

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/oseredok-kulturi-i-natxnennya.

783. Поет екрана Ігор Андрійович Савченко: До 100-річчя від дня  народж. укр. кінореж. (1906-1950): (Бібліогр. покажч.) / Уклад. Т. Марчук; Авт. вступ. ст. “Визнаний майстер кіно” М. Залізняк; Ред.: О. Пасічник, М. Спиця; Відп. П. Цимбалюк. – Вінниця, 2006. – 26 с. – (Наші видатні земляки).

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/poet-ekrana-igor-andrijovich-savchenko

784. Працею звеличений: до 100-річчя з дня народж. двічі Героя Соц. Праці Прокопа Калениковича Романенка (1906-1965) / Уклад. В. Середюк; Вступ. ст. “З славного роду хліборобського” В. Чернія; Ред. М.Г.Спиця; Відп. В. Циганюк. –  Вінниця, 2006. – 25 с.

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/praczeyu-zvelichenij.

785. “Прихилимо одне до одного свої серця...”: Метод.-бібліогр. матеріали до Дня Соборності України / Уклад.: Г.М. Авраменко, Л.О. Авксентьєва, А.С. Якущенко; Ред. М.Г. Спиця; Відп. П.І. Цимбалюк. –  Вінниця, 2006. – 24 с.   

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/prixilimo-odin-do-odnogo-svoii-serczya.

786. Чорнобильське відлуння. Вінницькі сторінки: (Бібліогр. список) / Упоряд. С. Коваль; Відп. В. Циганюк. –  Вінниця, 2006. – 20 с.

Те ж: [Електрон. ресурс] // https://library.vn.ua/e-library/katalog/chornobilske-vidlunnya.                                                          

 ***

787. Інформаційний регіональний портал: Вінниччина: [Електрон. ресурс] / Відділ л-ри та інформ. з питань краєзнавства // http://irp.vn.ua/.

788. Василь Стус: [Електрон. довідка] / Відділ л-ри та інформ. з питань краєзнавства // http://old.library.vn.ua/shows/stus.html.

789. Великодня кулінарія: [Електрон. довідка] / Відділ л-ри та інформ. вироб. профілю // http://old.library.vn.ua/shows/Velikden.html.

790. Британія без туманів: [Електрон. довідка] / Відділ л-ри інозем. мовами // http://old.library.vn.ua/shows/brit.html.

791. І звичаї, і мова, і давнина свята...: (З історії культури народів слов’ян. країн): [Електрон. довідка] / Відділ л-ри та інформації з гуманіт. питань // http://old.library.vn.ua/shows/mova.html.

 792. Кухня українського козацтва: [Електрон. довідка] / Відділ л-ри та інформ. вироб. профілю // http://old.library.vn.ua/shows/kozatstvo_kuxnja.html.

 793. Не заклик до помсти, а пам’яті дзвін: [Електрон. довідка] / Відділ л-ри та інформ. з питань краєзнавства // http://old.library.vn.ua/shows/Golod_Vin.html.

792. Перлини європейської архітектури: [Електрон. довідка] / Відділ л-ри та інформ. з питань мистецтвознавства // http://old.library.vn.ua/shows/parki.html.

793. Про козацькі часи в Україні: [Електрон. довідка] / Відділ л-ри та інформ. з питань краєзнавства // http://old.library.vn.ua/shows/kozak.html.

794. Село – оберіг держави: [Електрон. довідка] / Відділ л-ри та інформ. з питань сіл. госп-ва // http://old.library.vn.ua/shows/selo.html.

795. У слові друкованому – світ ученого: (До 70-річчя з дня народж. акад. А.О. Бабича): [Електрон. довідка] / Відділ л-ри та інформ. з питань сіл. госп-ва // http://old.library.vn.ua/shows/babi4.html.

796. Українське козацтво у мистецтві: [Електрон. довідка] / Відділ л-ри та інформ. з питань мистецтвознавства // http://old.library.vn.ua/shows/mjstetstvo_kozakiv.html.

Іменний  покажчик*

*(Включено прізвища авторів, укладачів, редакторів, консультантів, відповідальних, всіх, хто брав участь у підготовці того чи іншого видання)

Авксентьєва Л.О. 717, 767, 785        

Авраменко (Косенко) Г.М. 258,  262, 284, 285, 292, 293, 299, 304, 309, 313, 316, 326, 328, 329, 338, 341, 344, 346, 348, 359, 362, 366, 369, 370, 372, 378, 381-384, 386, 398-401, 405, 416, 423, 424, 438, 440, 453, 456, 458, 461, 470, 479-483, 489, 492, 494, 496, 503, 505, 506, 510, 516, 520, 523, 525, 527, 529, 548, 557, 562, 566, 572, 593, 597, 602, 606, 607, 611, 615, 625-628, 632, 639, 643, 647-649, 655, 664, 668, 678, 684, 689, 699, 706, 709, 710, 714, 716, 722, 723, 726, 729, 730, 742, 748, 749, 758-760, 765, 770, 772, 774, 778, 785

Алексєєв С. (735)

Алексєєва Т. 695                                   

Андрушко (Чернецька) Л.Д. 296, 278   

 

Бабиніна С.Л. 208, 210, 255

Бабич А.О. (683, 797)    

Бадяк О. 320 

Базалук (Шевчун) І.А. 448

Бакицька К.С. 631          

Балицький А.Ф. (541)         

Банкова Н.М. 543                      

Баранецька Н.В. 720      

Барашивець Н.М. 199    

Бевз А.А. 453

Белинский В.Г. (23) 

Бенхін М.М. 131, 493, 502      

Бех (Слюсарчук) М.М. 25-27, 29-30, 32-34, 39, 41-42, 45-47, 52, 54, 58, 63-68, 75, 87, 88, 103-105, 109, 112, 117, 128, 141, 142, 146, 148, 149, 155, 158, 162, 188, 190, 195, 200, 204, 207, 223

Бируля О. 17, 18

Білінський (Бєлінський) М. 7, 16

Бойко І.Н. (503)

Бойко Л.А. 431, 439, 501, 545, 560, 564, 576, 590, 604, 613, 617, 618, 623, 629, 634, 635, 753, 757, 771

Бондар О.Ю. 770 

Бондарчук І. 759 

Борачук Є.І. 299, 551, 595   

Борисенко Л.Б. 691, 719

Бородавка О.С. 264, 310, 317              

Борщевська Н. 19

Борщевський В.М. 132, 242,473, 538, (578)

Боценко Л.В. 703

Бочкова В.Б. 492, 511, 512, 526, 527, 531, 536, 559, 585, 598, 605, 644

Братіцел М. 40

Брежнєв Л.І. (394)

Брижан Г. 38

Брояк Й. 35, 37, 38, 40, 48, 50,52, 62       

Брус Б.Х. 258, 285, 287, 300, 306, 309, 317, 326, 328, 344, 346, 348, 366

Будкер Г.І. (724) 

Будник Л.С. 336, 392, 462

Будьонна Л.Г. 381

Бурдига О. 708, 743, 761

Буренніков Ю. 656

Буяльська Т. 678 

 

Варенко (Ніколайчук) М.П. 329, 337, 361, 389

Василевський А.П. 51

Васильківський Д.І. (454)

Введенська Л.В. 484, 495, 498, 509, 534, 554, 568, 575, 580, 717, 724, 760, 779

Вдовиченко І. 148, 157, 196

Вдовцов М.К. (541)

Веселова Т.О. 763, 775

Вітвицький О.П. (454)

Вовчок Марко (66, 481) 

Войцехівський П.П. 153      

 

Газінський В.І. (762)

Гамрецький І. 770

Гарцева Е.Т. 438, 440

Генераленко О.І. 482

Герасимова (Перкун) Т.В. 443, 449, 455   

Головко (Подруцька) Г.Г. 44, 49, 51, 55-57, 59, 61, 69

Головко Н.С. 662, 665, 670, 681

Гончарова М.М. 189, 246

Гончарук Г.З. 250

Горбачова М.М. 644

Горлова Н.Г. 550

Городецький В.В. (721) 

Григоренко Л.А. 338

Гриценко В.І. 104, 261

Грицюта Н.П. 231

Грищенко І. 53    

Грушевський М.С. (772)     

Гудименко О.П. 275                      

Гуменюк В.О. 344          

Гуменюк Т.Ф. 688, 704, 705, 728, 746, 747, 764, 776

Гунько Ю. 674                                       

 

Данилов Л.

Денисова Л. 711, 721    

Дикий А. 742 Діденко Л. 347         

Дмитренко Т.М. 642, 654, 661    

Добровольська Н. 742   

Добролюбов М. (517)         

Дробчак Г.Ю. 76                      

Дьяконова Р.І. 256, 291, 304, 339, 392, 532

 

Жабкин Г.Э. 484

Желюк П.О. (745)

Журавлівський І.М. 669, 676, 677, 726   

Журунова Т. 718   

 

Заболотний Д.К. (153)                        

Заваліна О. 673   

Загурський Р.В. 669, 676, 677        

Задорожнюк Л. 762                      

Заєць І.І. 190                  

Залізняк М. 783   

Заря Л.І. 713, 737, 741   

Заступ С. 734

Захараш М. 680        

Звірик А. 383                      

Зекцер А. 3   

Зелінська О. 682     

Земляк В. (94, 737)   

Зубалій Л.В. 147, 168, 208, 210, 217, 235-237, 257, 255, 259, 287, 292, 297, 313, 338, 341, 344, 372, 380, 389, 414, 449, 455, 495, 509, 532, 534, 554, 568, 580, 595

Зуїха Я. (Є.М.Сивак) (771)                   

 

Івахова С.Г. 519

 

Кавун В.М. (93) 

Камінна (Цимбалюк) П.І. 342, 361           

Кардаш Н.М. (454)    

Кармалюк У. (75, 173, 184, 528) 

Карягіна М.Ю. 649, 650, 656, 666, 668, 679, 680, 682-685, 687, 689, 691-693, 696, 698, 701, 704, 707, 709, 712, 714, 715, 718, 720

Качинська Л.В. 458, 474, 500, 513      

Качура Я.Д. 185 

Качуринська Г.В. 617          

Кваша С.П. 121, 127, 425, 638                

Кержнер (Шлеймович) М.С. 453, 461, 480, 483, 566

Кирилішин П. 742 

Кирило і Мефодій 766, 780       

Кирилюк С.В. 454   

Кириченко Т.М. 609, 613        

Кисіль П.Л. (541)           

Кізян О.І. 448, 586, 606, 608, 611, 625, 627, 628, 639, 648, 655, 664, 684, 699, 708-710, 721-723, 726, 729, 742, 749, 756, 774, 781

Кланца П.А. 516, 520, 647, 648           

Коваль С.Ф. 622, 656, 741, 786

Ковтун (Петруніна) Л.Л. 478, 480

Ковтун Н.О. 574, 603          

Ковтун П.Я. 341

Козак В.О. 444, 469, 499, 518              

Козачок Г.А. 278, 307    

Козлов А.І. 372        

Колосовська Г.І. 769                      

Комендяк В.М. 407        

Коновалюк Ф. (678)      

Корчинська Л. 368, 396      

Коршунова А.П. 550, 565        

Косенко (Авраменко) Г.М. 240, 246   

Костюк А. 664 

Котляревський І.П. (617)          

Коцюбинський М.М. (24, 567, 754)          

Кравцова Л.Г. 632, 637, 645, 646, 663, 675, 692-694, 732

Кравченко П. 684 

Кревецький І. 16

Кривошеїна В.Д. 613   

Крижанівський С.А. 578   

Кристофорова Т. 748, 764, 768, 777   

Ксенчина Н.О. 139, 146, 303, 314, 316, 370

Куделя Г.Д. 773, 779                            

Кузняк В. 292      

Кухарчук В.В. 403    

Кучинська О.О. 758, 773                      

Кушнір О.В. 422             

 

Лабінська В.М. 474                            

Лаврик В. 220, 230         

Ланге Тор Неве (697)          

Ластовецький С. 236                

Лаукарт В.О. 545, 564, 567, 600, 609, 665, 670, 702, 727, 743, 761, 773

Лациба В. 684                                       

Левицький А.І. 769        

Левік (Філіповська) С.І. 164, 298, 311, 330, 376, 377, 391, 407

Левченко Т.Ф. 600, 609                        

Левчук С.В. 384, 401, 424, 440, 454, 461   

Легкий А.П. (454)                                 

Лелека В.Д. (541)           

Ленін В.І. (73, 165, 183, 190, 201-203, 211, 212, 217-219, 221, 226, 231, 254, 399, 415, 588)

Лозінська О.І. 100, 110, 115, 131, 137, 148, 169, 225, 245, 246, 263, 276, 278, 279, 320, 322, 353, 387, 392, 402, 425, 426, 426а, 429, 441, 462, 471, 474, 482, 486

Лозовська Н. 698                                  

Лучко А.Й. 76, 107, 111, 118, 132, 154, 168, 199, 200, 252, 302, 397, 470, 471, 481, 489, 492, 494-496, 505, 527, 532-534, 538, 554, 556, 557, 568, 570, 572, 583, 596, 602, 620, 621, 630, 632, 636, 637, 642, 644-646, 654, 655, 663

Лучко В.В. 351, 356, 413, 446, 552

 

Магазаніна Є. 312, 357, 375, 408, 419

Магдич С.В. (454)                                 

Мазурик В.С. 730           

Майданник О.И. 44 

Маковійчук (Сільченко) Є.М. 48         

Малигін А. 684               

Марковский С.А. 520    

Мартинова З.С. 516, 647, 648        

Марченко Т.М. 665, 670, 741, 767, 773   

Марчук Т.О. 678, 682, 700, 718, 721, 762, 783

Маслюк М.Г. (736)                               

Матієнко М. 745 

Мекк фон Н.Ф. (695)

Мельник В. 459, 696, 697, 733                      

Мельник Н.В. 82, 94, 138, 153, 158, 160, 163, 167, 170, 176, 182, 476, 563

Мельниченко М.М. 380                       

Михайленко Н.С. 544    

Михайлов К.С. 683 

Михайлюк О.С. 717                      

Міняйло А.А. 381, 399  

Мірошниченко Л.Б. 278, 305, 335        

Морозова Н.І. 763, 775                      

Мостицький В.В. (541) 

Мрищук Т.А. 681

Мундір О.В. 633       

 

Набокова Н. 503                                  

Нагорна О. 104   

Надсон С.Я. (713)    

Найдер М.М. 513, 547                      

Наконечна Г. 62             

Нестеренко В.М. 204, 223, 243, 266           

Нешик С.С. 758                                     

Никитюк Н.Г. 390          

Ніколаєць О.Г. 621, 646, 663, 675, 678, 685, 689, 692-694, 697, 701, 706, 711, 714, 729, 731, 732, 740, 748, 751, 760, 765, 768, 777

Ніколайчук (Варенко) М.П. 488           

Ніколенко Т.І. 132, 197, 214      

Новаківський О.Х. (718)     

 

Оголенко В.І. (541)                             

Осадчук О.К. 767           

Осипчук В.А. 449    

Отамановський В. 9, 14, 16                  

 

Паламар І. 684                                     

Палій Н.М. 564, 623, 634, 638   

Пальчак Т.Я. 703, 706, 729 

Пасічник І.М. (530)      

Пасічник О. 783             

Пастушенко Л.Т. 224     

Перепелиця О.П. 380, 399, 400, 416, 423, 424, 478, 511, 512, 526, 532-534, 536, 553, 554, 556, 557, 559, 568, 570, 573, 580-583, 585, 595, 596, 598

Перкун А.С. (454)                                 

Перкун (Герасимова) Т.В. 334

Петльований В. (115)    

Петренко В. 740       

Петруніна (Ковтун) Л.М. 367                

Пирогов М.І. (516, 520, 647, 648)   

Підлубняк О. 530     

Пірінська О.В. 561, 567       

Плахотник Л.О. 545       

Побережна Т. 668, 679, 686, 702, 712, 727, 739

Побережний В.О. (541)                        

Погорєлов Й.А. 192, 197, 284, 325       

Погребна І. 759        

Погребняк Є.І. 561         

Погуть В.Ф. 190, 195, 205, 207, 208, 215, 216, 222-224, 228, 239, 242-244, 251, 258, 275, 285, 300, 306, 309, 316, 321, 324, 328, 348, 358, 362, 369, 374, 376, 384, 396, 401, 424

Подзігун А. 37   

Подзолкіна О.О. 707, 730          

Подолинний А.М. 275, 473, 621, 649, 655, 703, 768

Подруцька (Головко) Г.Г. 130, 133, 185, 208, 211, 219, 233, 244, 251, 258, 260, 269, 271, 272, 274, 277, 281, 283, 285, 286, 309, 313, 323, 328, 333, 407, 445

Пойда С.Г. 511, 512 

Покидченко Р.І. 498       

Поліщук Н.І. 299       

Поляруш Н. 737                      

Помірча Л.П. 458, 518   

Попенко І.К. 751

Попик І.М. 602         

Порик В.В. (216)      

Порхун М.І. (454)              

Поскачей К. 22               

Постовітюк А. 320         

Потапенко Л.Р. 156, 164, 168         

Премислєр Є.А. 111        

Прилипко Л. 289           

Присяжнюк М. 58          

Присяжнюк М.Ф. 254         

Присяжнюк Н. (621)              

Пшенична А.А. 251       

Пшук І. 68, 158, 494       

 

Рева Н.М. 602

Ревенко М.Б. 750, 753, 757, 758, 759, 769, 770          

Решетник І. 31                      

Рильський М.Т. (633)    

Рід Джон (544)    

Роговий О. 737        

Романенко П.К. (784)                      

Романченко Л.В. 452, 477, 508, 515, 542, 571, 589, 599, 745

Руданський С.В. (58, 489)                    

Руденко М. (74)  

Руденко М.О. (768)  

Рутберг Р. 22

 

Савлук С. 340, 378, 385, 427            

Савостіянов О. 4

Савченко І. (783)     

Савченко Н.Д. 568, 580                       

Савчук Є. 215                 

Сафронова О. 767          

Сахневич Л.О. 158  

Свєтлова С.В. 616, 716                      

Свободний П.П. 485     

Семашко В.І. 539, 584, 587, 592, 594, 601

Семчишена М.А. 607                           

Сенкевич (Тимощук) А.В. 696, 717, 741, 782

Середюк В.Я. 498, 575, 595, 683, 784   

Сидоренко М.Ф. (541)                         

Синявська С. 737           

Сільченко (Маковійчук) Є.М. 31    

Сірко А.В. 707                

Сісецький В.Г. 334        

Сіцінський Є. 10 

Склончак І.Я. 414    

Сковпін В.І. (541)    

Скорик Л.М. 616                

Слободинська Т. 664     

Слободянюк Ф.Ф. 586   

Слюсарчук (Бех) М.М. 627 

Смагло Г.К. 42, 43, 45-47, 54-61, 64-68, 76, 82, 87, 88, 104, 105, 118, 142, 148, 153, 154, 162, 163, 168, 176, 187, 190, 195, 207, 216, 222, 235-239, 244-246, 494

Смирнов С. 313                                    

Смоленкова В.І. 496      

Собідко Ф.В. (454)   

Собчук Г.С. 516, 520, 647, 648                

Сокирянська Р.М. 323   

Соколовський М.Д. (733)         

Сопільняк І.А. 547   

Сорока Г.Я. (541)                      

Сошинська В.Є. 612, 619    

Сошинська Я.Є. 588

Спиця М.Г. 114, 457, 468, 487, 518, 605, 612, 619-621, 627, 630, 632, 636, 637, 640, 641, 644-649, 652-654, 656-666, 668, 670, 671, 673-675, 678-689, 692-698, 700-715, 717-724, 726, 728-730, 732-735, 737, 739-741, 745, 746, 748-750, 751, 756, 757, 759, 762,764, 765, 767, 768, 770, 771, 774, 776, 777, 778, 779, 781, 782, 783, 784, 785

Співачевська Н. 16 

Стельмах М.П. (107, 220, 260, 538, 714)  

Степаненко А.Г. 683  

Сторожук В. 723 

Стрельбицький М. 722       

Струкевич О.В. 751                      

Струмилін С.Г. (707)     

Струтинська Н. 681       

Стус В.С. (738, 757, 788)    

Суворов О.В. (405)                      

 

Талалян М.Г. 680                               

Танцюра Г.Т. (685)        

Тарасова В.О. 458    

Тарташник (Хоруженко) Л.П. 329        

Тимощук (Сенкевич) А.В. 490, 497           

Тимощук Л.М. 360, 395, 435, 472, 485, 490, 497, 521, 565

Тичина П.Г. (166)                

Ткаченко А.Д. 553          

Третяк К.В. 153        

Третяк Л.Л. 464, 513

Тропінін В.А. (41, 682)  

 

Ульянова Д.І. 49  

 

Фарбер Б. 18  

Філіпов А.П. (656)

Філіповська (Левік) С.І. 464

Філіповський І.М. 28-35, 39, 40, 48, 50, 62, 104, 173, 184, 246

Фоменко Л.І. 516, 520, 647, 648          

Франко І.Я. (781)           

Фурман Л.Л. 486     

 

Харчук В.Е. 455   

Хмелюк В. (649) 

Хобер В. 522 

Хоменко Б.В. 481, 489, 492, 602, 664, (722), 754, 756

Хоруженко (Тарташник) Л.П. 268, 293   

Храневич В. 5, 6, 11, 12                       

Христюк Л. 743, 761, 773         

 

Цвігун Т.О. 452, 464, 607                    

Циганюк В.Ф. 657, 658, 661, 664, 666, 669, 671, 672, 675, 676-678, 681, 694, 697, 700, 703, 705, 706, 710-713, 716, 717, 719, 721, 722, (723), 724, 726, 728-730, 732, 734, 735, 737, 739, 740-742, 745-751, 753, 754, 756-760, 762, 764, 767-771, 773,774, 776, 779, 781, 784, 786

Цимбалюк (Камінна) П.І. 389, 506, 543, 557, 569, 638, 657, 665, 666, 670, 679, 680, 686, 699, 702, 708, 712, 717, 723, 726, 751, 758, 777, 778 782, 783, 785

Цівка В. 206, 218, 232                           

 

Чайковський П.І. (589, 695)              

Чернега М.Є. (454)        

Чернецька (Андрушко) Л.Д. 191, 238, 270, 447, 687

Черниченко Є.С. (541)                         

Чернищук В.Є. 376        

Черній В. 784

Черняхівський І.Д. (522)                      

Чупира Л.М. 472            

 

Шафоростов В.Д. 235 

Шевченко Т.Г. (96, 98, 116, 125, 131, 602, 756)

Шевчун (Базалук) І.А. 517                    

Шелягова З.М. 132, 197, 516    

Шлеймович (Кержнер) М.С. 507, 524, 526, 533, 556, 570, 620, 630, 636, 642, 646, 654, 661, 663, 671, 673, 675, 689, 695, 715

Шпильова Л.М. 448, 456, 473, 475, 505, 507, 511, 522, 524, 528, 530, 538, 553, 573, 578, 583, 596, 612, 619

Шпорта Я.Г. (703)  

Шпукал Л.І. 517, 623, 633, 634  Штомпель В. 22       

 

Щампаніна Л.Л. 600 

Юкіш В.В. 553

Юхимчук Н.О. 650         

 

Яворська О.Г. 483

Яворська Т. 702, 727      

Яковенко Т.В. 607   

Якущенко А.С. 662, 680, 785                

Янголь О.Г. 534, 538     

 


 

Столітній шлях бібліотеки

у її виданнях

(Бібліографічний покажчик)

 

 

Укладачі, комп’ютерний набір:     Г.М.Авраменко,

                                               О.М.Панчук

                                                 

Редактор     М.Г.Спиця

 

Комп’ютерна верстка, оригінал-макет, дизайн     Н.В.Спиця

 

Відповідальна за випуск     Н.І.Морозова

 

Підписано до друку 11.05.07. Формат 60х84/16. Папір офсетний.

  Умов. друк. арк. 7.0. Тираж 500.

 

Друк ТОВ «Меркьюрі-Поділля»

м.Вінниця, вул. Р.Скалецького, 15

тел. (0432) 52-08-02

 

Столітній шлях бібліотеки у її виданнях


Управління культури і туризму Вінницької обласної державної адміністрації

 Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім.К.А.Тімірязєва

 

Віковому ювілею

Вінницької ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва

присвячується

 

 

Столітній шлях бібліотеки у її виданнях

(Бібліографічний покажчик)

 

 

Вінниця, 2007

 

 

Столітній шлях бібліотеки у її виданнях: (Бібліогр. покажч.) / Уклад.: Г.М.Авраменко, О.М.Панчук;  Ред. М.Г.Спиця; Відп. Н.І.Морозова; Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадм., Вінниц. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2007. – 112 с.

 

До покажчика включено бібліографічні видання та методично-бібліографічні матеріали, підготовлені багатьма поколіннями працівників Вінницької ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва за 100 років її існування (1907-2007 рр.). Зважаючи на те, що свого часу при бібліотеці працював Кабінет виучування Поділля, укладачі визнали за потрібне включити у покажчик праці його науковців. До покажчика включено також програми науково-практичних та науково-теоретичних конференцій, які проводилися на базі обласної бібліотеки, що дає змогу відслідкувати певні напрями її діяльності. Разом з тим, включено матеріали, підготовлені окремими центральними бібліотеками, у виданні яких взяли участь працівники “Тімірязєвки”.

Бібліографічний покажчик розрахований, в першу чергу, на бібліотечних працівників області, культосвітніх працівників, широке коло громадськості, яких цікавить історичний шлях головної книгозбірні області.

 

©  Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім.К.А.Тімірязєва, 2007