Статистичний експрес «Бібліотеки Вінниччини 2018–2019 рр.»

Рік видання: 2020

Місце зберігання: Сайт (електронне видання)

Управління культури і мистецтв Вінницької обласної державної адміністрації

Обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва

Обласна бібліотека для юнацтва

Обласна бібліотека для дітей ім. І. Я. Франка

 

 

СТАТИСТИЧНИЙ ЕКСПРЕС

«Бібліотеки Вінниччини 2018–2019 рр.»

 

 

Вінниця – 2020


УДК 023 (083.41) (477.44)

ББК 78.34 (4УКР-4ВІН)я 3

Б 59

 

Відповідальна за випуск Л. Б. Сеник,

директор Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва

 

Статистичний експрес «Бібліотеки Вінниччини 2018-2019 рр.» / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва; уклад.: Т. М. Марченко, Н. М. Мельник, Т. П. Кристофорова, Г. В. Качуринська, В. О. Лаукарт; відп. за вип. Л. Б. Сеник. – Вінниця, 2020.

 

Статистичний експрес «Бібліотеки Вінниччини 2018-2019 рр.»Аналітичний огляд діяльності загальнодоступних бібліотек Вінницької області «Статистичний експрес «Бібліотеки Вінниччини 2018-2019 рр.» містить узагальнену фактографічну і аналітичну інформацію, створену на основі звітів діяльності бібліотек за 2019 рік, наданих центральними бібліотеками міст районів області, а також ОТГ. 

Видання призначене для бібліотечних фахівців, та всіх тих, хто цікавиться станом бібліотек у Вінницькій області. 

Директорам бібліотечних систем, центральних районних бібліотек та бібліотек ОТГ настійно рекомендуємо звернути увагу на необхідність поглибленого аналізу ефективності діяльності бібліотек з урахуванням відомостей, наведених у таблицях.

 

© Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва

 

Від укладачів

 

Збір даних щорічної бібліотечної статистики завжди починається з окремої бібліотеки і, як правило, це бібліотека із штатним персоналом. Головним річним звітом залишається форма № 6-НК, затверджена наказом Міністерства культури і туризму України від 05.12.2007 № 75 за погодженням з Держкомстатом України. Правильність і надійність представлення даних у звітній формі знаходиться в руках бібліотечного персоналу кожної книгозбірні. Сумлінне і сумісне представлення даних допомагає уникнути неточностей в їх узагальненні на регіональному та національному рівнях.

Особливість статистики полягає в тому, що всі дані повідомляються в кількісній формі, тобто бібліотечна статистика говорить мовою цифр і відображає бібліотечне життя в усьому його різноманітті. Без кількісних характеристик неможливо проаналізувати процеси, що відбуваються в бібліотечному середовищі. Окрім того, використання статистики під час прийняття управлінських рішень допомагає виконувати цю функцію на належному рівні, адже вони базуються на обґрунтованому стратегічному баченні розвитку і функціонування бібліотек, а не на внутрішньому відчутті чи якихось упередженнях. Отже, лише правильні, надійні і порівняльні дані бібліотечної статистики цінні і корисні для прийняття управлінських рішень у бібліотечній галузі. Зібрані показники дають не тільки відповідну інформацію про бібліотеки, але й бачення їхнього навантаження на майбутнє.

Видання «Статистичний експрес «Бібліотеки Вінниччини 2018–2019 рр.» представляє багато цікавих фактів і, перш за все, відомості про те, скільки загальнодоступних бібліотек є в наявності в регіоні, і скільки з них уже мають статус бібліотеки ОТГ. Загалом у цьогорічному виданні статистичні показники подано в розрізах бібліотек ОТГ і тих книгозбірень, що утримуються за кошти районних, селищних і сільських рад. Стандартизовані бібліотечні ресурси і ландшафти, їх використання й ефективність представлені в таблицях, як у загальних по бібліотеках районів, так і по ОТГ, у тому числі й по сільській місцевості. Подані також показники обслуговування дітей та юнацтва.

Таблиці дозволяють порівнювати результати статистичних даних матеріальної бази та обладнання, бібліотечного фонду, кількості користувачів і наданих їм послуг, персоналу, його чисельності та якісного складу, стан находження і використання фінансових коштів.

Актуальний і переконливий аргумент про те, що бібліотека як суспільне благо передбачає надання можливостей жителям громад для особистісного розвитку і вирішення життєвих проблем, ніяк не укоріниться у свідомості всіх верств українського суспільства. Відновлена, ревіталізована мережа бібліотечних закладів Вінниччини може стати сучасною всеохоплюючою культурно-соціальною інфраструктурою, яка може допомогти усунути розбіжності в нашому суспільстві, прискорити розвиток демократії та подолання бідності.

 

 


   Завантажити таблиці (787 Кб, xls) 

 

ЗМІСТ

№ п/п Назва таблиці № таблиці
1 Мережа бібліотек системи Міністерства культури України 1
2 Мережа дитячих бібліотек 2
3 Структурні підрозділи з обслуговування юнацтва 3
4 Тривалість роботи бібліотек 4
5 Матеріально-технічна база публічних бібліотек системи Міністерства культури України 5
6 Бібліотечний фонд 6
7 Дані про передплату періодичних видань на І-ше півріччя 2020 року 7
8 Кількість користувачів у публічних бібліотеках 8
9 Кількість користувачів юнацького віку 9
10 Видача документів у публічних бібліотеках 10
11 Відвідування у публічних бібліотеках 11
12 Соціокультурна діяльність бібліотек 12
13 Видача документів для користувачів юнацького віку 13
14 Середня читаність користувачів юнацького віку. Відвідування 14
15 Електронні ресурси 15
16 Довідково-інформаційне обслуговування. Міжбібліотечний абонемент 16
17 Кількісний та якісний склад кадрів у публічних та обласних бібліотеках 17
18 Клуби та об'єднання за інтересами 18
19 Надходження та використання коштів бібліотеками системи МК (в тис.) 19
20 Середні показники 20
21 Середня вартість бібліотечних послуг 21
22 Фонди дитячих бібліотек області 22
23 Обслуговування читачів дитячими бібліотеками області 23
24 Обслуговування читачів неспеціалізованими бібліотеками 24

 

 

 

 

 Статистичний збірник

 

 

 

 

Статистичний експрес «Бібліотеки Вінниччини 2018–2019 рр.»

 

 

 

Відповідальна за випуск Л. Б. Сеник,

директор Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва

 

 Укладачі – Т. М. Марченко, Н. М. Мельник, Т. П. Кристофорова, Г. В. Качуринська, В. О. Лаукарт

 

Комп’ютерний набір та верстка – Н. М. Мельник

Поділитися:

Статистичний експрес 2018-2019 рр.


Управління культури і мистецтв Вінницької обласної державної адміністрації

Обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва

Обласна бібліотека для юнацтва

Обласна бібліотека для дітей ім. І. Я. Франка

 

 

СТАТИСТИЧНИЙ ЕКСПРЕС

«Бібліотеки Вінниччини 2018–2019 рр.»

 

 

Вінниця – 2020


УДК 023 (083.41) (477.44)

ББК 78.34 (4УКР-4ВІН)я 3

Б 59

 

Відповідальна за випуск Л. Б. Сеник,

директор Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва

 

Статистичний експрес «Бібліотеки Вінниччини 2018-2019 рр.» / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва; уклад.: Т. М. Марченко, Н. М. Мельник, Т. П. Кристофорова, Г. В. Качуринська, В. О. Лаукарт; відп. за вип. Л. Б. Сеник. – Вінниця, 2020.

 

Статистичний експрес «Бібліотеки Вінниччини 2018-2019 рр.»Аналітичний огляд діяльності загальнодоступних бібліотек Вінницької області «Статистичний експрес «Бібліотеки Вінниччини 2018-2019 рр.» містить узагальнену фактографічну і аналітичну інформацію, створену на основі звітів діяльності бібліотек за 2019 рік, наданих центральними бібліотеками міст районів області, а також ОТГ. 

Видання призначене для бібліотечних фахівців, та всіх тих, хто цікавиться станом бібліотек у Вінницькій області. 

Директорам бібліотечних систем, центральних районних бібліотек та бібліотек ОТГ настійно рекомендуємо звернути увагу на необхідність поглибленого аналізу ефективності діяльності бібліотек з урахуванням відомостей, наведених у таблицях.

 

© Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва

 

Від укладачів

 

Збір даних щорічної бібліотечної статистики завжди починається з окремої бібліотеки і, як правило, це бібліотека із штатним персоналом. Головним річним звітом залишається форма № 6-НК, затверджена наказом Міністерства культури і туризму України від 05.12.2007 № 75 за погодженням з Держкомстатом України. Правильність і надійність представлення даних у звітній формі знаходиться в руках бібліотечного персоналу кожної книгозбірні. Сумлінне і сумісне представлення даних допомагає уникнути неточностей в їх узагальненні на регіональному та національному рівнях.

Особливість статистики полягає в тому, що всі дані повідомляються в кількісній формі, тобто бібліотечна статистика говорить мовою цифр і відображає бібліотечне життя в усьому його різноманітті. Без кількісних характеристик неможливо проаналізувати процеси, що відбуваються в бібліотечному середовищі. Окрім того, використання статистики під час прийняття управлінських рішень допомагає виконувати цю функцію на належному рівні, адже вони базуються на обґрунтованому стратегічному баченні розвитку і функціонування бібліотек, а не на внутрішньому відчутті чи якихось упередженнях. Отже, лише правильні, надійні і порівняльні дані бібліотечної статистики цінні і корисні для прийняття управлінських рішень у бібліотечній галузі. Зібрані показники дають не тільки відповідну інформацію про бібліотеки, але й бачення їхнього навантаження на майбутнє.

Видання «Статистичний експрес «Бібліотеки Вінниччини 2018–2019 рр.» представляє багато цікавих фактів і, перш за все, відомості про те, скільки загальнодоступних бібліотек є в наявності в регіоні, і скільки з них уже мають статус бібліотеки ОТГ. Загалом у цьогорічному виданні статистичні показники подано в розрізах бібліотек ОТГ і тих книгозбірень, що утримуються за кошти районних, селищних і сільських рад. Стандартизовані бібліотечні ресурси і ландшафти, їх використання й ефективність представлені в таблицях, як у загальних по бібліотеках районів, так і по ОТГ, у тому числі й по сільській місцевості. Подані також показники обслуговування дітей та юнацтва.

Таблиці дозволяють порівнювати результати статистичних даних матеріальної бази та обладнання, бібліотечного фонду, кількості користувачів і наданих їм послуг, персоналу, його чисельності та якісного складу, стан находження і використання фінансових коштів.

Актуальний і переконливий аргумент про те, що бібліотека як суспільне благо передбачає надання можливостей жителям громад для особистісного розвитку і вирішення життєвих проблем, ніяк не укоріниться у свідомості всіх верств українського суспільства. Відновлена, ревіталізована мережа бібліотечних закладів Вінниччини може стати сучасною всеохоплюючою культурно-соціальною інфраструктурою, яка може допомогти усунути розбіжності в нашому суспільстві, прискорити розвиток демократії та подолання бідності.

 

 


   Завантажити таблиці (787 Кб, xls) 

 

ЗМІСТ

№ п/п Назва таблиці № таблиці
1 Мережа бібліотек системи Міністерства культури України 1
2 Мережа дитячих бібліотек 2
3 Структурні підрозділи з обслуговування юнацтва 3
4 Тривалість роботи бібліотек 4
5 Матеріально-технічна база публічних бібліотек системи Міністерства культури України 5
6 Бібліотечний фонд 6
7 Дані про передплату періодичних видань на І-ше півріччя 2020 року 7
8 Кількість користувачів у публічних бібліотеках 8
9 Кількість користувачів юнацького віку 9
10 Видача документів у публічних бібліотеках 10
11 Відвідування у публічних бібліотеках 11
12 Соціокультурна діяльність бібліотек 12
13 Видача документів для користувачів юнацького віку 13
14 Середня читаність користувачів юнацького віку. Відвідування 14
15 Електронні ресурси 15
16 Довідково-інформаційне обслуговування. Міжбібліотечний абонемент 16
17 Кількісний та якісний склад кадрів у публічних та обласних бібліотеках 17
18 Клуби та об'єднання за інтересами 18
19 Надходження та використання коштів бібліотеками системи МК (в тис.) 19
20 Середні показники 20
21 Середня вартість бібліотечних послуг 21
22 Фонди дитячих бібліотек області 22
23 Обслуговування читачів дитячими бібліотеками області 23
24 Обслуговування читачів неспеціалізованими бібліотеками 24

 

 

 

 

 Статистичний збірник

 

 

 

 

Статистичний експрес «Бібліотеки Вінниччини 2018–2019 рр.»

 

 

 

Відповідальна за випуск Л. Б. Сеник,

директор Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва

 

 Укладачі – Т. М. Марченко, Н. М. Мельник, Т. П. Кристофорова, Г. В. Качуринська, В. О. Лаукарт

 

Комп’ютерний набір та верстка – Н. М. Мельник