Статистичний експрес «Бібліотеки Вінниччини 2015–2016 рр.»

Рік видання: 2017

Місце зберігання: Сайт (електронне видання)

Управління культури і мистецтв Вінницької обласної державної адміністрації

Обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва

Обласна бібліотека для юнацтва

Обласна бібліотека для дітей ім. І. Я. Франка

 

 

СТАТИСТИЧНИЙ ЕКСПРЕС

«Бібліотеки Вінниччини 2015–2016 рр.»

 

 

Вінниця – 2017 


УДК 023 (083.41) (477.44)

ББК 78.34 (4УКР-4ВІН)я 3

Б 59

 

Відповідальна за випуск Н. І. Морозова,

директор Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва

 

Статистичний експрес «Бібліотеки Вінниччини 2015-2016 рр.» / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва; уклад.: Т. М. Марченко, Н. М. Мельник, Т. П. Кристофорова, Г. В. Качуринська, В. М. Лаукарт; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця, 2017. - 69 с.

 

Аналітичний огляд діяльності загальнодоступних бібліотек Вінницької області «Статистичний експрес «Бібліотеки Вінниччини 2015-2016 рр.» містить узагальнену фактографічну і аналітичну інформацію, створену на основі звітів діяльності бібліотек за 2016 рік, наданих центральними бібліотеками міст і районів області.

 

Видання призначене для бібліотечних фахівців, та всіх тих, хто цікавиться станом бібліотек у Вінницькій області.

 

Директорам бібліотечних систем та центральних районних бібліотек настійно рекомендуємо звернути увагу на необхідність поглибленого аналізу ефективності діяльності бібліотек районів з урахуванням відомостей, наведених у таблицях.

 

© Вінницька обласна універсальна наукова

бібліотека ім. К. А. Тімірязєва 


Коментар до статистичних показників роботи бібліотек

Вінницької області: рік 2016

У сучасному прагматичному світі існує поняття суспільного блага і це благо споживається колективно всіма громадянами незалежно від того, платять вони за нього чи ні. У найзагальнішому вигляді суспільні блага – це блага, вжиток яких доступний одночасно багатьом людям. Організація виробництва і розподіл суспільних благ відноситься до основних функцій держави, і є її першочерговим завданням. Прикладів суспільних благ безліч. Ними є і міст через річку, і вуличне освітлення, і маяк в морі, і оборона, і суспільна безпека, серед них і бібліотека.

Ідея бібліотеки як суспільного блага передбачає безмежні можливості для жителів, у першу чергу, в отриманні доступу до книги та інформації як основи для особистісного розвитку і вирішення життєвих проблем. При цьому значення має як рівномірне покриття бібліотечною мережею території регіону, так і наявність організаційно-управлінських, технологічних та методичних зв’язків, які об’єднують бібліотеки в цілісну бібліотечно-інформаційну систему.

У 2016 році система бібліотек Міністерства культури України Вінницької області складала: 27 центральних районних для дорослих, 2 центральних міських, 22 районних для дітей, 47 міських, у т. ч. 6 спеціалізованих для дітей, 825 сільських, у т. ч. 7 спеціалізованих для дітей.

Доступність бібліотечних ресурсів і послуг багато в чому залежить від стану мережі загальнодоступних (публічних) бібліотек регіону. Тож, почнемо з динаміки змін бібліотечної мережі.

Рішенням органів місцевого самоврядування з січня по грудень 2016 рік ліквідовано:

Березівська, Романівська сільські бібліотеки Бершадського району;

Липовецька селищна бібліотека Липовецького району,

Салинецька сільська бібліотека Немирівського району,

Ступницька, Кривошиїнська сільські бібліотеки Хмільницького району;

Білянська, Дорошівська, Гонорівська сільські бібліотеки Ямпільського району.

Розпорядженням Вінницької районної державної адміністрації № 467 від 19 серпня 2016 року закрита центральна районна бібліотека для дітей.

На фоні вище представленого приємно констатувати, що у Тиврівському районі в селах Дзвониха, Колюхів, Шендерів клуби-бібліотеки реорганізовано у бібліотечні заклади.

Таким чином за 2016 рік мережа бібліотек системи Міністерства культури України Вінницької області скоротилась на 8 одиниць і на 01.01.2017 року склала 926 закладів, у т. ч. в сільській місцевості – 825.

Поряд з даними паперової статистичної звітності форми № 6 НК бібліотеки області зафіксували цифрові показники роботи в «Електронній системі моніторингу базової мережі публічних бібліотек України (ЕСМаР)». Аналіз даних електронної звітності показав, що у зв’язку з відсутністю працівників (вакансія) не працювали 7 бібліотек (по 1 бібліотеці у Барському, Іллінецькому, Немирівському, Погребищенському, Теплицькому районах та 2 у Літинському).

За статутними документами в області функціонує 14 централізованих бібліотечних систем (373 бібліотеки), які об’єднують публічки Вінницького, Гайсинського, Іллінецького, Козятинського, Крижопільського, Мурованокуриловецького, Піщанського, Теплицького, Тульчинського, Чернівецького, Шаргородського, Ямпільського районів та м. Вінниця. На жаль, книгозбірні Погребищенського району (43 бібліотеки) продовжують працювати в умовах так званої «часткової децентралізації», маючи статутні документи як централізована бібліотечна система.

Бібліотечні заклади Барського, Жмеринського, Тиврівського, Томашпільського, Хмільницького районів мають статус самостійних бібліотек з переданим на баланс сільських рад бібліотечним фондом (164 бібліотеки). У моделі так званої «часткової децентралізації» з залишеним на балансі відділів культури і туризму бібліотечним фондом продовжують функціонувати бібліотеки Бершадського, Калинівського, Літинського, Липовецького, Немирівського, Тростянецького, Чечельницького районів (346 бібліотек).

З метою вирівнювання умов доступу до бібліотечних послуг на території Вінницької області бібліотеками організовано 222 пункти видачі, а також бібліотечне обслуговування здійснюють 102 клуби-бібліотеки.

В умовах сьогодення для невеликих населених пунктів найбільш економічно вигідною формою забезпечення доступності книги та інформації для населення може і повинен стати бібліобус. Саме такий шлях і вирішила впровадити у бібліотечно-інформаційне обслуговування централізована бібліотечна система Вінницького району, придбавши бібліомобіль. Тож, у 2017 році бібліотечна галузь Вінниччини отримає ще один формат реальної перспективи розвитку організації бібліотечного обслуговування жителів сільських територій. Адже в області мешканці 337 населених пунктів не мають змоги отримувати бібліотечні послуги.

Зменшення чисельності бібліотек впливає на основні показники діяльності з бібліотечного обслуговування населення. Число користувачів і відсоток охоплення є найважливішими показниками діяльності бібліотек.

У 2016 році бібліотеки системи Міністерства культури України Вінницької області надали інформаційно-бібліотечні послуги 644,6 тис. користувачам, з них в сільських бібліотеках – 348,7 тис. На жаль, відбулося зменшення кількості обслужених користувачів бібліотеками майже на 9 тис. Відсоток охоплення населення області бібліотечним обслуговуванням склав 35,2 % (для порівняння у 2011 році – 35%), на селі цей показник дещо вищий – 44 %. У багатьох селах бібліотека відіграє значну роль у соціальному і культурному житті спільноти, будучи часто єдиним безкоштовним джерелом інформації, місцем спілкування і проведення дозвілля. Даний показник є найбільшим, а саме більше 50 %, у Могилів-Подільському, Чернівецькому, Мурованокуриловецькому, Жмеринському, Погребищенському, Теплицькому, Немирівському районах.

У звітному році користувачами бібліотек опрацьовано 12 412,5 тис. примірників видань. Зменшилась книговидача у бібліотеках області на 214, 2 тис. примірників, але помітне збільшення відбулося у читальнях Шаргородської (+33097), Мурованокуриловецької (+5913) Крижопільської (+1391) ЦБС, Барського (+6289 ), Оратівського (+4614), Томашпільського (+4420), Тростянецького(+2707) районів.

В організації інформаційного обслуговування користувачів в режимі «запит-відповідь» збереглася динаміка збільшення показника на 12,9 тис. довідок.

Найбільш об’єктивним показником, що відповідає сучасним вимогам, які ставляться до бібліотек, є відвідуваність. Загальна кількість відвідувань бібліотек склало 4 777, 7 тис., з них

2 617, 3 тис. сільських книгозбірень. Зросло відвідування бібліотек у Барському (+72301), Вінницькому (+26298), Крижопільському (+18517), Липовецькому (+11654), Шаргородському (+11408) районах та місті Вінниці (+13251). Поряд з цим насторожує зменшення відвідування бібліотек у Тульчинській ЦБС (–37680).

Необхідно відзначити, що у 2016 році лише бібліотеки Гайсинської, Крижопільської, Мурованокуриловецької, Шаргородської ЦБС, Оратівського району та міста Могилів-Подільського виконали і перевиконали всі основні контрольні показники.

Бібліотечний фонд є найважливішою основою функціонування бібліотеки, це її інформаційний потенціал. Протягом трьох років наростала тенденція скорочення бібліотечного фонду книгозбірень і за цей період він зменшився на 1 167 535 примірників. За видовою ознакою сукупний фонд має наступний склад: 99,3 % – друковані документи, 0,2 % –аудіовізуальні матеріали, 0,04% – електронні видання. Таке співвідношення залишається практично незмінним протягом останніх трьох років. За мовною ознакою: 52 % – українською, 46,8 % – російською, 0,5 % – мовами нацменшин, 0, 7 % – іноземними мовами.

У цілому в звітному році до бібліотек області надійшло на 2860 примірників видань більше, ніж у 2015 році. Книжкових видань надійшло 111,0 тис. примірників на суму 5216,7 грн, з них за державними і місцевими програмами 36, 7 тис. на суму 2 468, 7 тис. грн. За кошти місцевих бюджетів придбано 28,0 тис. книг на суму 2 119,0 тис. грн. Найбільше фінансування з місцевих бюджетів на придбання книг для бібліотек відзначається у м. Вінниці (270,3 грн), Гайсинському (115,3 тис. грн), Тульчинському (87,2 тис. грн), Калинівському (71,9 тис. грн.), Вінницькому (63,1 грн) районах. З місцевого бюджету для придбання книг кошти не виділялися у Чечельницькому, Ямпільському районах та м. Ладижині.

Сільські книгозбірні поповнили свої фонди на 56,8 тис. примірників книг на суму 1 828,2 тис. грн. В середньому на одну сільську бібліотеку по області надійшло 69 примірників на суму 2 216 грн (66 примірників на суму 1 192 грн у 2015 році).

За кошти місцевих бюджетів придбано 7,1 примірника на суму 325,5 тис. грн. На жаль, до сільських читалень Бершадського, Погребищенського, Тростянецького, Хмільницького, Чечельницького та Ямпільського районів книги за кошти місцевого бюджету не закуповувались.

За підсумками 2016 року норматив за кількістю нових надходжень на 1 000 жителів виконаний всього на 28 % від нормативу (у 2015р.– 25%).

На перше півріччя 2017 року бібліотеками області передплачено на 758 примірників періодичних видань більше у порівнянні з цим же періодом 2016 року. В середньому на одну сільську бібліотеку передплачено 10 примірників журналів та газет на суму 861 грн (у 2015 році – 8 примірників на 779 грн).

І в той же час вражаючий факт сьогодення, що головна бібліотека області – ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва не була вчасно профінансована для здійснення передплати періодичних видань на І півріччя 2017 року.

У результаті недостатніх обсягів нових надходжень фонди бібліотек перетворюються на склади літератури, застарілої морально і фізично. Такі фонди ніколи не будуть затребувані. Особливу увагу сьогодні треба звернути на модернізацію матеріально-технічної бази бібліотек, яка визначається станом приміщень і наявністю устаткування. Однією з важливих складових процесу розвитку і модернізації бібліотек є ремонт та облаштування будівель і приміщень.

У 2016 році на капітальні та поточні ремонти бібліотек витрачено 5 247,2 тис. грн. У минулому році продовжилось облаштування і створення власного фірмового стилю бібліотек Вінницької міської ЦБС як багатофункціональних зон комфортного читання, спілкування, інтелектуального і творчого розвитку. Всього по системі на заходи з поліпшення матеріально-технічної бази залучено 2787, 0 тис. грн. Для проведення поточного ремонту приміщення Мурованокуриловецької ЦРБ виділено 67,9 тис. грн, а на капітальний ремонт у бібліотеці с. Малі Крушлинці Вінницького району – 157,1 тис. грн. На 60,2 тис. грн придбано меблів для бібліотек-філій Вінницької районної ЦБС. Витрачено 22,5 тис. грн. загального фонду та 227,0 тис. грн спеціального фонду на ремонти публічних бібліотек Могилів-Подільського району.

У Гайсинській районній дитячій бібліотеці проведено: реконструкцію санвузла та каналізації, водопостачання, облаштування вентиляційної витяжки, відремонтовано стелю і встановлено натяжний профіль, замінено двері і освітлювальну електромережу на нові енергозберігаючі світильники. В центральній бібліотеці замінено опалювальну систему, у 17 бібліотеках-філіях здійснені косметичні ремонти. Для цього з бюджетних коштів було виділено 285,3 тис. грн. Окрім того, для забезпечення комфортного перебування користувачів на території центральної і районної бібліотеки для дітей придбано книжкові стелажі, столи з врахуванням різних вікових груп, стільці, нові доріжки та віконні жалюзі, 2 ноутбуки, 6 планшетів. На це було виділено 425,7 тис. грн.

Бібліотека як суспільне благо, якого потребує сьогоденне суспільство, повинна відповідати сучасному рівню технічного і технологічного розвитку. На 01.01.2017 п’ятдесятипроцентний і більший рубіж комп’ютеризації на Вінниччині досягли бібліотеки Вінницької районної, Гайсинської, Крижопільської, Мурованокуриловецької ЦБС; Бершадського, Могилів-Подільського, Хмільницького районів. Стовідсотково комп’ютеризовані бібліотеки Вінницької міської ЦБС. Сукупний комп’ютерний парк обласних і публічних бібліотек нараховує 1092 одиниці (з урахуванням ноутбуків) і це на 132 комп’ютери більше, ніж у 2015 році. Найбільше зріс комп’ютерний парк у бібліотеках Вінницької міської ЦБС +23, Гайсинської ЦБС +21, Хмільницького району +17. Левова частка збільшення кількості комп’ютерного оснащення читалень відбулася за рахунок місцевих бюджетів, лише 9 одиниць техніки отримано Вінницькою міською ЦБС від проектної діяльності. Для бібліотек не придбано жодного комп’ютера в Іллінецькому, Тиврівському, Піщанському, Шаргородському районах.

У бібліотеках області впроваджено послуги, що відображають сучасні умови роботи бібліотеки (обслуговування в онлайн-режимі, надання доступу до віддалених ресурсів), а також облікова форма «Електронна система моніторингу базової мережі публічних бібліотек України (ЕСМаР)». В інтернет-просторі активно представлено 38 веб-сайтів, 194 блоги і сторінки у соціальних мережах, які поповнюють бібліотекарі області.

Оазою забезпечення сучасними технічними засобами варто назвати Гайсинську ЦБС. На сьогодні 28 бібліотек (80 %) з 35 мають комп’ютерне обладнання, в т. ч. 26 сільських. Доступ до мережі Інтернет мають 49 комп’ютерів у 22 бібліотеках (63 %), 20 з яких у сільській місцевості, електронну пошту – 22 бібліотеки, в т. ч. 20 сільських. У ЦБС – 59 комп’ютерів, 37 одиниць розмножувальної техніки у 20 бібліотеках, 159 одиниць мультимедійних засобів і 1 автомобіль.

Загалом же лише 300 (36,3 %) сільських бібліотек області мають комп’ютери і переважно по одній одиниці і тільки 190 (23 %) від загальної кількості мають підключення до мережі інтернет. На даному етапі саме сільським бібліотекам нового типу відповідно до міжнародних стандартів публічних бібліотек має бути приділено пріоритетну увагу. Саме через них проходить сьогодні демаркаційна лінія поділу суспільства на «інформаційно багатих» та «інформаційно бідних», і навіть «жебраків».

Поряд з інформатизацією бібліотек існує проблема – оновлення комп’ютерного парку з урахуванням норм експлуатації. Термін служби комп’ютерної техніки становить 3–5 років, а відтак частина її фізично застаріла, вимагає модернізації або повної заміни. Окрім того, в публічних бібліотеках області відсутні технічні засоби для оцифрування фондів. Основна причина – дороге устаткування. Не збільшується кількість бібліотек, які можуть похвалитися наявністю програмного забезпечення для створення і збереження власних ресурсів, у т. ч. електронного каталогу.

Специфічною рисою будь-якого соціального блага, в тому числі і бібліотеки, є його неринковий характер вартості і відповідно фінансування здійснюється за рахунок платників податків. Загальний обсяг фінансування діяльності бібліотек у 2016 році склав 99 млн 664,0 тис. грн (2015 р. – 94 млн 130,1 тис. грн), що на 5,6 % більше у порівнянні з минулим роком. Найбільший показник фінансування у Гайсинському (4 млн 350,1 тис. грн), Немирівському (4 млн 050,1 тис. грн), Хмільницькому (3 млн. 789,8 тис. грн), Вінницькому (3 млн 755,4 тис. грн) районах та м. Вінниці (11 млн 249,6 тис. грн). Значно нижчі дані показники у Піщанському (1 млн 074,0 тис. грн), Чечельницькому (1 млн 252,4 тис. грн), Оратівському (1 млн 369,2 тис. грн) районах.

У розрахунку на 1 жителя на бібліотечно-інформаційне обслуговування в області виділялося 62 грн (2015 р. – 59 грн), найбільше у Жмеринському (77 грн), Гайсинському (76 грн), Могилів-Подільському (77 грн) районах, найменше у Козятинському (36 грн), Ямпільському (41 грн) районах.

На утримання сільських бібліотек було витрачено 39,1 % від усієї суми коштів виділених на бібліотеки області (2015 р. – 40,3 %). В середньому утримання однієї сільської бібліотеки у 2016 році склало 47,0 тис. грн (2015 р. – 45,5 тис. грн, 2014 р. – 40,3 тис. грн). Даний показник значно вищий за середньообласний у Тиврівському (76,2 тис. грн), Томашпільському (64,1 тис. грн), Вінницькому (63,9 тис. грн), Гайсинському (60,2 тис. грн) районах. Найнижчий показник утримання сільської бібліотеки у Теплицькому (25,1 тис. грн), Оратівському (29,1 тис грн), Іллінецькому (31,6 тис. грн), Піщанському (31,8 тис. грн), Чечельницькому (33,6 тис. грн) районах.

Аналіз статей витрат показує, що на оплату праці витрачено 73,6 % (2015 р. – 76,8 %), комплектування фондів – 5,1 % (2015 р. – 4,2 %), на поточні та капітальні ремонти – 5,3 % (2015 р. – 4,3 %). Середній показник заробітної плати бібліотекаря по області становить 3 626 грн (2015 – 3 546 грн).

У нових суспільних метаморфозах бібліотеки, як ніколи, залежні від суспільства і від тих рішень, які приймає місцеве самоврядування. Щоб бібліотекам вижити сьогодні і залишитися затребуваними, необхідно розвиватися, йти в ногу з часом, а, значить, розширювати коло своїх можливостей, своєчасно реагувати на очікування, потреби й інтереси місцевої громади. Але в той же час і жителі громади мають розуміти те, що бібліотека – це публічний простір спільного розвитку, інформації і знань. А в результаті спільних зусиль буде реалізована парадигма бібліотеки як блага, що включає не тільки традиційні форми роботи, але й формування нового спектру послуг, які полягають у розумінні бібліотеки як вітальні для місцевої громади, центру спілкування і творчого коворкінгу. І відповідно підвищиться роль бібліотеки в громаді як соціального інтегратора.

Тетяна Марченко,

завідувачка науково-методичного відділу ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва 


 Завантажити таблиці     


 ЗМІСТ 

№ п/п

Назва таблиці

№ таблиці

1

Т.М. Марченко. Коментар до статистичних показників роботи бібліотек Вінницької області: рік 2016.

 

2

Мережа бібліотек системи Міністерства культури України

1

3

Мережа дитячих бібліотек

2

4

Структурні підрозділи з обслуговування юнацтва

3

5

Тривалість роботи бібліотек

4

6

Матеріально-технічна база публічних бібліотек системи Міністерства культури України

5

7

Бібліотечний фонд

6

8

Дані про передплату періодичних видань на І-ше півріччя 2017 року

7

9

Кількість примірників періодичних видань передплачених бібліотеками МК Вінницької області (вибіркові назви)

8

10

Кількість користувачів у публічних бібліотеках

9

11

Кількість користувачів юнацького віку

10

12

Видача документів у публічних бібліотеках.

11

13

Відвідування у публічних бібліотеках

12

14

Соціокультурна діяльність бібліотек

13

15

Основні показники роботи клубів-бібліотек

14

16

Видача документів для користувачів юнацького віку

15

17

Середня читаність користувачів юнацького віку. Відвідування

16

18

Електронні ресурси

17

19

Довідково-інформаційне обслуговування. Міжбібліотечний абонемент

18

20

Кількісний та якісний склад кадрів у публічних та обласних бібліотеках

19

21

Клуби та об'єднання за інтересами

20

22

Висвітлення роботи бібліотек в ЗМІ

21

23

Надходження та використання коштів бібліотеками системи МК (в тис.)

22

24

Середні показники

23

25

Середня вартість бібліотечних послуг

24

26

Фонди дитячих бібліотек області

25

27

Обслуговування читачів дитячими бібліотеками області

26

28

Обслуговування читачів неспеціалізованими бібліотеками

27

29

Мережа, основні показники роботи бібліотек всіх систем і відомств. Кадри (в абс. цифрах).

28

  


Статистичний збірник 

 

Статистичний експрес «Бібліотеки Вінниччини 2015–2016 рр.» 

 

Відповідальна за випуск Н. І. Морозова,

директор Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва 

Укладачі – Т. М. Марченко, Н. М. Мельник, Т. П. Кристофорова, Г. В. Качуринська, В. М. Лаукарт

Редагування – П. І. Цимбалюк 

Комп’ютерний набір та верстка – Н. М. Мельник 

Ксерокс Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва

 

21050, Вінниця, вул. Соборна, 73

Тел. (0432) 35-71-70

Поділитися:

Статистичний експрес 2015–2016 рр.


Управління культури і мистецтв Вінницької обласної державної адміністрації

Обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва

Обласна бібліотека для юнацтва

Обласна бібліотека для дітей ім. І. Я. Франка

 

 

СТАТИСТИЧНИЙ ЕКСПРЕС

«Бібліотеки Вінниччини 2015–2016 рр.»

 

 

Вінниця – 2017 


УДК 023 (083.41) (477.44)

ББК 78.34 (4УКР-4ВІН)я 3

Б 59

 

Відповідальна за випуск Н. І. Морозова,

директор Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва

 

Статистичний експрес «Бібліотеки Вінниччини 2015-2016 рр.» / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва; уклад.: Т. М. Марченко, Н. М. Мельник, Т. П. Кристофорова, Г. В. Качуринська, В. М. Лаукарт; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця, 2017. - 69 с.

 

Аналітичний огляд діяльності загальнодоступних бібліотек Вінницької області «Статистичний експрес «Бібліотеки Вінниччини 2015-2016 рр.» містить узагальнену фактографічну і аналітичну інформацію, створену на основі звітів діяльності бібліотек за 2016 рік, наданих центральними бібліотеками міст і районів області.

 

Видання призначене для бібліотечних фахівців, та всіх тих, хто цікавиться станом бібліотек у Вінницькій області.

 

Директорам бібліотечних систем та центральних районних бібліотек настійно рекомендуємо звернути увагу на необхідність поглибленого аналізу ефективності діяльності бібліотек районів з урахуванням відомостей, наведених у таблицях.

 

© Вінницька обласна універсальна наукова

бібліотека ім. К. А. Тімірязєва 


Коментар до статистичних показників роботи бібліотек

Вінницької області: рік 2016

У сучасному прагматичному світі існує поняття суспільного блага і це благо споживається колективно всіма громадянами незалежно від того, платять вони за нього чи ні. У найзагальнішому вигляді суспільні блага – це блага, вжиток яких доступний одночасно багатьом людям. Організація виробництва і розподіл суспільних благ відноситься до основних функцій держави, і є її першочерговим завданням. Прикладів суспільних благ безліч. Ними є і міст через річку, і вуличне освітлення, і маяк в морі, і оборона, і суспільна безпека, серед них і бібліотека.

Ідея бібліотеки як суспільного блага передбачає безмежні можливості для жителів, у першу чергу, в отриманні доступу до книги та інформації як основи для особистісного розвитку і вирішення життєвих проблем. При цьому значення має як рівномірне покриття бібліотечною мережею території регіону, так і наявність організаційно-управлінських, технологічних та методичних зв’язків, які об’єднують бібліотеки в цілісну бібліотечно-інформаційну систему.

У 2016 році система бібліотек Міністерства культури України Вінницької області складала: 27 центральних районних для дорослих, 2 центральних міських, 22 районних для дітей, 47 міських, у т. ч. 6 спеціалізованих для дітей, 825 сільських, у т. ч. 7 спеціалізованих для дітей.

Доступність бібліотечних ресурсів і послуг багато в чому залежить від стану мережі загальнодоступних (публічних) бібліотек регіону. Тож, почнемо з динаміки змін бібліотечної мережі.

Рішенням органів місцевого самоврядування з січня по грудень 2016 рік ліквідовано:

Березівська, Романівська сільські бібліотеки Бершадського району;

Липовецька селищна бібліотека Липовецького району,

Салинецька сільська бібліотека Немирівського району,

Ступницька, Кривошиїнська сільські бібліотеки Хмільницького району;

Білянська, Дорошівська, Гонорівська сільські бібліотеки Ямпільського району.

Розпорядженням Вінницької районної державної адміністрації № 467 від 19 серпня 2016 року закрита центральна районна бібліотека для дітей.

На фоні вище представленого приємно констатувати, що у Тиврівському районі в селах Дзвониха, Колюхів, Шендерів клуби-бібліотеки реорганізовано у бібліотечні заклади.

Таким чином за 2016 рік мережа бібліотек системи Міністерства культури України Вінницької області скоротилась на 8 одиниць і на 01.01.2017 року склала 926 закладів, у т. ч. в сільській місцевості – 825.

Поряд з даними паперової статистичної звітності форми № 6 НК бібліотеки області зафіксували цифрові показники роботи в «Електронній системі моніторингу базової мережі публічних бібліотек України (ЕСМаР)». Аналіз даних електронної звітності показав, що у зв’язку з відсутністю працівників (вакансія) не працювали 7 бібліотек (по 1 бібліотеці у Барському, Іллінецькому, Немирівському, Погребищенському, Теплицькому районах та 2 у Літинському).

За статутними документами в області функціонує 14 централізованих бібліотечних систем (373 бібліотеки), які об’єднують публічки Вінницького, Гайсинського, Іллінецького, Козятинського, Крижопільського, Мурованокуриловецького, Піщанського, Теплицького, Тульчинського, Чернівецького, Шаргородського, Ямпільського районів та м. Вінниця. На жаль, книгозбірні Погребищенського району (43 бібліотеки) продовжують працювати в умовах так званої «часткової децентралізації», маючи статутні документи як централізована бібліотечна система.

Бібліотечні заклади Барського, Жмеринського, Тиврівського, Томашпільського, Хмільницького районів мають статус самостійних бібліотек з переданим на баланс сільських рад бібліотечним фондом (164 бібліотеки). У моделі так званої «часткової децентралізації» з залишеним на балансі відділів культури і туризму бібліотечним фондом продовжують функціонувати бібліотеки Бершадського, Калинівського, Літинського, Липовецького, Немирівського, Тростянецького, Чечельницького районів (346 бібліотек).

З метою вирівнювання умов доступу до бібліотечних послуг на території Вінницької області бібліотеками організовано 222 пункти видачі, а також бібліотечне обслуговування здійснюють 102 клуби-бібліотеки.

В умовах сьогодення для невеликих населених пунктів найбільш економічно вигідною формою забезпечення доступності книги та інформації для населення може і повинен стати бібліобус. Саме такий шлях і вирішила впровадити у бібліотечно-інформаційне обслуговування централізована бібліотечна система Вінницького району, придбавши бібліомобіль. Тож, у 2017 році бібліотечна галузь Вінниччини отримає ще один формат реальної перспективи розвитку організації бібліотечного обслуговування жителів сільських територій. Адже в області мешканці 337 населених пунктів не мають змоги отримувати бібліотечні послуги.

Зменшення чисельності бібліотек впливає на основні показники діяльності з бібліотечного обслуговування населення. Число користувачів і відсоток охоплення є найважливішими показниками діяльності бібліотек.

У 2016 році бібліотеки системи Міністерства культури України Вінницької області надали інформаційно-бібліотечні послуги 644,6 тис. користувачам, з них в сільських бібліотеках – 348,7 тис. На жаль, відбулося зменшення кількості обслужених користувачів бібліотеками майже на 9 тис. Відсоток охоплення населення області бібліотечним обслуговуванням склав 35,2 % (для порівняння у 2011 році – 35%), на селі цей показник дещо вищий – 44 %. У багатьох селах бібліотека відіграє значну роль у соціальному і культурному житті спільноти, будучи часто єдиним безкоштовним джерелом інформації, місцем спілкування і проведення дозвілля. Даний показник є найбільшим, а саме більше 50 %, у Могилів-Подільському, Чернівецькому, Мурованокуриловецькому, Жмеринському, Погребищенському, Теплицькому, Немирівському районах.

У звітному році користувачами бібліотек опрацьовано 12 412,5 тис. примірників видань. Зменшилась книговидача у бібліотеках області на 214, 2 тис. примірників, але помітне збільшення відбулося у читальнях Шаргородської (+33097), Мурованокуриловецької (+5913) Крижопільської (+1391) ЦБС, Барського (+6289 ), Оратівського (+4614), Томашпільського (+4420), Тростянецького(+2707) районів.

В організації інформаційного обслуговування користувачів в режимі «запит-відповідь» збереглася динаміка збільшення показника на 12,9 тис. довідок.

Найбільш об’єктивним показником, що відповідає сучасним вимогам, які ставляться до бібліотек, є відвідуваність. Загальна кількість відвідувань бібліотек склало 4 777, 7 тис., з них

2 617, 3 тис. сільських книгозбірень. Зросло відвідування бібліотек у Барському (+72301), Вінницькому (+26298), Крижопільському (+18517), Липовецькому (+11654), Шаргородському (+11408) районах та місті Вінниці (+13251). Поряд з цим насторожує зменшення відвідування бібліотек у Тульчинській ЦБС (–37680).

Необхідно відзначити, що у 2016 році лише бібліотеки Гайсинської, Крижопільської, Мурованокуриловецької, Шаргородської ЦБС, Оратівського району та міста Могилів-Подільського виконали і перевиконали всі основні контрольні показники.

Бібліотечний фонд є найважливішою основою функціонування бібліотеки, це її інформаційний потенціал. Протягом трьох років наростала тенденція скорочення бібліотечного фонду книгозбірень і за цей період він зменшився на 1 167 535 примірників. За видовою ознакою сукупний фонд має наступний склад: 99,3 % – друковані документи, 0,2 % –аудіовізуальні матеріали, 0,04% – електронні видання. Таке співвідношення залишається практично незмінним протягом останніх трьох років. За мовною ознакою: 52 % – українською, 46,8 % – російською, 0,5 % – мовами нацменшин, 0, 7 % – іноземними мовами.

У цілому в звітному році до бібліотек області надійшло на 2860 примірників видань більше, ніж у 2015 році. Книжкових видань надійшло 111,0 тис. примірників на суму 5216,7 грн, з них за державними і місцевими програмами 36, 7 тис. на суму 2 468, 7 тис. грн. За кошти місцевих бюджетів придбано 28,0 тис. книг на суму 2 119,0 тис. грн. Найбільше фінансування з місцевих бюджетів на придбання книг для бібліотек відзначається у м. Вінниці (270,3 грн), Гайсинському (115,3 тис. грн), Тульчинському (87,2 тис. грн), Калинівському (71,9 тис. грн.), Вінницькому (63,1 грн) районах. З місцевого бюджету для придбання книг кошти не виділялися у Чечельницькому, Ямпільському районах та м. Ладижині.

Сільські книгозбірні поповнили свої фонди на 56,8 тис. примірників книг на суму 1 828,2 тис. грн. В середньому на одну сільську бібліотеку по області надійшло 69 примірників на суму 2 216 грн (66 примірників на суму 1 192 грн у 2015 році).

За кошти місцевих бюджетів придбано 7,1 примірника на суму 325,5 тис. грн. На жаль, до сільських читалень Бершадського, Погребищенського, Тростянецького, Хмільницького, Чечельницького та Ямпільського районів книги за кошти місцевого бюджету не закуповувались.

За підсумками 2016 року норматив за кількістю нових надходжень на 1 000 жителів виконаний всього на 28 % від нормативу (у 2015р.– 25%).

На перше півріччя 2017 року бібліотеками області передплачено на 758 примірників періодичних видань більше у порівнянні з цим же періодом 2016 року. В середньому на одну сільську бібліотеку передплачено 10 примірників журналів та газет на суму 861 грн (у 2015 році – 8 примірників на 779 грн).

І в той же час вражаючий факт сьогодення, що головна бібліотека області – ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва не була вчасно профінансована для здійснення передплати періодичних видань на І півріччя 2017 року.

У результаті недостатніх обсягів нових надходжень фонди бібліотек перетворюються на склади літератури, застарілої морально і фізично. Такі фонди ніколи не будуть затребувані. Особливу увагу сьогодні треба звернути на модернізацію матеріально-технічної бази бібліотек, яка визначається станом приміщень і наявністю устаткування. Однією з важливих складових процесу розвитку і модернізації бібліотек є ремонт та облаштування будівель і приміщень.

У 2016 році на капітальні та поточні ремонти бібліотек витрачено 5 247,2 тис. грн. У минулому році продовжилось облаштування і створення власного фірмового стилю бібліотек Вінницької міської ЦБС як багатофункціональних зон комфортного читання, спілкування, інтелектуального і творчого розвитку. Всього по системі на заходи з поліпшення матеріально-технічної бази залучено 2787, 0 тис. грн. Для проведення поточного ремонту приміщення Мурованокуриловецької ЦРБ виділено 67,9 тис. грн, а на капітальний ремонт у бібліотеці с. Малі Крушлинці Вінницького району – 157,1 тис. грн. На 60,2 тис. грн придбано меблів для бібліотек-філій Вінницької районної ЦБС. Витрачено 22,5 тис. грн. загального фонду та 227,0 тис. грн спеціального фонду на ремонти публічних бібліотек Могилів-Подільського району.

У Гайсинській районній дитячій бібліотеці проведено: реконструкцію санвузла та каналізації, водопостачання, облаштування вентиляційної витяжки, відремонтовано стелю і встановлено натяжний профіль, замінено двері і освітлювальну електромережу на нові енергозберігаючі світильники. В центральній бібліотеці замінено опалювальну систему, у 17 бібліотеках-філіях здійснені косметичні ремонти. Для цього з бюджетних коштів було виділено 285,3 тис. грн. Окрім того, для забезпечення комфортного перебування користувачів на території центральної і районної бібліотеки для дітей придбано книжкові стелажі, столи з врахуванням різних вікових груп, стільці, нові доріжки та віконні жалюзі, 2 ноутбуки, 6 планшетів. На це було виділено 425,7 тис. грн.

Бібліотека як суспільне благо, якого потребує сьогоденне суспільство, повинна відповідати сучасному рівню технічного і технологічного розвитку. На 01.01.2017 п’ятдесятипроцентний і більший рубіж комп’ютеризації на Вінниччині досягли бібліотеки Вінницької районної, Гайсинської, Крижопільської, Мурованокуриловецької ЦБС; Бершадського, Могилів-Подільського, Хмільницького районів. Стовідсотково комп’ютеризовані бібліотеки Вінницької міської ЦБС. Сукупний комп’ютерний парк обласних і публічних бібліотек нараховує 1092 одиниці (з урахуванням ноутбуків) і це на 132 комп’ютери більше, ніж у 2015 році. Найбільше зріс комп’ютерний парк у бібліотеках Вінницької міської ЦБС +23, Гайсинської ЦБС +21, Хмільницького району +17. Левова частка збільшення кількості комп’ютерного оснащення читалень відбулася за рахунок місцевих бюджетів, лише 9 одиниць техніки отримано Вінницькою міською ЦБС від проектної діяльності. Для бібліотек не придбано жодного комп’ютера в Іллінецькому, Тиврівському, Піщанському, Шаргородському районах.

У бібліотеках області впроваджено послуги, що відображають сучасні умови роботи бібліотеки (обслуговування в онлайн-режимі, надання доступу до віддалених ресурсів), а також облікова форма «Електронна система моніторингу базової мережі публічних бібліотек України (ЕСМаР)». В інтернет-просторі активно представлено 38 веб-сайтів, 194 блоги і сторінки у соціальних мережах, які поповнюють бібліотекарі області.

Оазою забезпечення сучасними технічними засобами варто назвати Гайсинську ЦБС. На сьогодні 28 бібліотек (80 %) з 35 мають комп’ютерне обладнання, в т. ч. 26 сільських. Доступ до мережі Інтернет мають 49 комп’ютерів у 22 бібліотеках (63 %), 20 з яких у сільській місцевості, електронну пошту – 22 бібліотеки, в т. ч. 20 сільських. У ЦБС – 59 комп’ютерів, 37 одиниць розмножувальної техніки у 20 бібліотеках, 159 одиниць мультимедійних засобів і 1 автомобіль.

Загалом же лише 300 (36,3 %) сільських бібліотек області мають комп’ютери і переважно по одній одиниці і тільки 190 (23 %) від загальної кількості мають підключення до мережі інтернет. На даному етапі саме сільським бібліотекам нового типу відповідно до міжнародних стандартів публічних бібліотек має бути приділено пріоритетну увагу. Саме через них проходить сьогодні демаркаційна лінія поділу суспільства на «інформаційно багатих» та «інформаційно бідних», і навіть «жебраків».

Поряд з інформатизацією бібліотек існує проблема – оновлення комп’ютерного парку з урахуванням норм експлуатації. Термін служби комп’ютерної техніки становить 3–5 років, а відтак частина її фізично застаріла, вимагає модернізації або повної заміни. Окрім того, в публічних бібліотеках області відсутні технічні засоби для оцифрування фондів. Основна причина – дороге устаткування. Не збільшується кількість бібліотек, які можуть похвалитися наявністю програмного забезпечення для створення і збереження власних ресурсів, у т. ч. електронного каталогу.

Специфічною рисою будь-якого соціального блага, в тому числі і бібліотеки, є його неринковий характер вартості і відповідно фінансування здійснюється за рахунок платників податків. Загальний обсяг фінансування діяльності бібліотек у 2016 році склав 99 млн 664,0 тис. грн (2015 р. – 94 млн 130,1 тис. грн), що на 5,6 % більше у порівнянні з минулим роком. Найбільший показник фінансування у Гайсинському (4 млн 350,1 тис. грн), Немирівському (4 млн 050,1 тис. грн), Хмільницькому (3 млн. 789,8 тис. грн), Вінницькому (3 млн 755,4 тис. грн) районах та м. Вінниці (11 млн 249,6 тис. грн). Значно нижчі дані показники у Піщанському (1 млн 074,0 тис. грн), Чечельницькому (1 млн 252,4 тис. грн), Оратівському (1 млн 369,2 тис. грн) районах.

У розрахунку на 1 жителя на бібліотечно-інформаційне обслуговування в області виділялося 62 грн (2015 р. – 59 грн), найбільше у Жмеринському (77 грн), Гайсинському (76 грн), Могилів-Подільському (77 грн) районах, найменше у Козятинському (36 грн), Ямпільському (41 грн) районах.

На утримання сільських бібліотек було витрачено 39,1 % від усієї суми коштів виділених на бібліотеки області (2015 р. – 40,3 %). В середньому утримання однієї сільської бібліотеки у 2016 році склало 47,0 тис. грн (2015 р. – 45,5 тис. грн, 2014 р. – 40,3 тис. грн). Даний показник значно вищий за середньообласний у Тиврівському (76,2 тис. грн), Томашпільському (64,1 тис. грн), Вінницькому (63,9 тис. грн), Гайсинському (60,2 тис. грн) районах. Найнижчий показник утримання сільської бібліотеки у Теплицькому (25,1 тис. грн), Оратівському (29,1 тис грн), Іллінецькому (31,6 тис. грн), Піщанському (31,8 тис. грн), Чечельницькому (33,6 тис. грн) районах.

Аналіз статей витрат показує, що на оплату праці витрачено 73,6 % (2015 р. – 76,8 %), комплектування фондів – 5,1 % (2015 р. – 4,2 %), на поточні та капітальні ремонти – 5,3 % (2015 р. – 4,3 %). Середній показник заробітної плати бібліотекаря по області становить 3 626 грн (2015 – 3 546 грн).

У нових суспільних метаморфозах бібліотеки, як ніколи, залежні від суспільства і від тих рішень, які приймає місцеве самоврядування. Щоб бібліотекам вижити сьогодні і залишитися затребуваними, необхідно розвиватися, йти в ногу з часом, а, значить, розширювати коло своїх можливостей, своєчасно реагувати на очікування, потреби й інтереси місцевої громади. Але в той же час і жителі громади мають розуміти те, що бібліотека – це публічний простір спільного розвитку, інформації і знань. А в результаті спільних зусиль буде реалізована парадигма бібліотеки як блага, що включає не тільки традиційні форми роботи, але й формування нового спектру послуг, які полягають у розумінні бібліотеки як вітальні для місцевої громади, центру спілкування і творчого коворкінгу. І відповідно підвищиться роль бібліотеки в громаді як соціального інтегратора.

Тетяна Марченко,

завідувачка науково-методичного відділу ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва 


 Завантажити таблиці     


 ЗМІСТ 

№ п/п

Назва таблиці

№ таблиці

1

Т.М. Марченко. Коментар до статистичних показників роботи бібліотек Вінницької області: рік 2016.

 

2

Мережа бібліотек системи Міністерства культури України

1

3

Мережа дитячих бібліотек

2

4

Структурні підрозділи з обслуговування юнацтва

3

5

Тривалість роботи бібліотек

4

6

Матеріально-технічна база публічних бібліотек системи Міністерства культури України

5

7

Бібліотечний фонд

6

8

Дані про передплату періодичних видань на І-ше півріччя 2017 року

7

9

Кількість примірників періодичних видань передплачених бібліотеками МК Вінницької області (вибіркові назви)

8

10

Кількість користувачів у публічних бібліотеках

9

11

Кількість користувачів юнацького віку

10

12

Видача документів у публічних бібліотеках.

11

13

Відвідування у публічних бібліотеках

12

14

Соціокультурна діяльність бібліотек

13

15

Основні показники роботи клубів-бібліотек

14

16

Видача документів для користувачів юнацького віку

15

17

Середня читаність користувачів юнацького віку. Відвідування

16

18

Електронні ресурси

17

19

Довідково-інформаційне обслуговування. Міжбібліотечний абонемент

18

20

Кількісний та якісний склад кадрів у публічних та обласних бібліотеках

19

21

Клуби та об'єднання за інтересами

20

22

Висвітлення роботи бібліотек в ЗМІ

21

23

Надходження та використання коштів бібліотеками системи МК (в тис.)

22

24

Середні показники

23

25

Середня вартість бібліотечних послуг

24

26

Фонди дитячих бібліотек області

25

27

Обслуговування читачів дитячими бібліотеками області

26

28

Обслуговування читачів неспеціалізованими бібліотеками

27

29

Мережа, основні показники роботи бібліотек всіх систем і відомств. Кадри (в абс. цифрах).

28

  


Статистичний збірник 

 

Статистичний експрес «Бібліотеки Вінниччини 2015–2016 рр.» 

 

Відповідальна за випуск Н. І. Морозова,

директор Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва 

Укладачі – Т. М. Марченко, Н. М. Мельник, Т. П. Кристофорова, Г. В. Качуринська, В. М. Лаукарт

Редагування – П. І. Цимбалюк 

Комп’ютерний набір та верстка – Н. М. Мельник 

Ксерокс Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва

 

21050, Вінниця, вул. Соборна, 73

Тел. (0432) 35-71-70