Стародруки XVI ст. у фонді відділу рідкісних і цінних видань Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва

Рік видання: 2012

Місце зберігання: Відділ РІЦ

Управління культури і туризму Вінницької обласної державної адміністрації

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім.К.А.Тімірязєва

 

Стародруки XVI ст.

у фонді відділу рідкісних і цінних видань Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва

ілюстрований каталог

 

Вінниця

2012


ББК 91.18:78.3(4Укр)-51

УДК 025.34

С 77

 

Відповідальна за випуск Н.І.Морозова,

директор Вінницької ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва

 

Стародруки XVI ст. у фонді відділу рідкісних і цінних видань Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва : ілюстр. каталог / вступ. ст., уклад. Т.Р. Соломонова ; худож. оформ. Н.В. Спиця, Т.Р. Соломонова. – Вінниця, ПП "ТД "Едельвейс і К", 2012. – 24 с. : іл.

ISBN 978-966-2462-93-7

 

Ілюстрований каталог представляє колекцію західноєвропейських видань XVI ст., що зберігаються у фонді відділу рідкісних і цінних видань Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. Колекція цікава не тільки з книгознавчої точки зору через рідкісність видань, а й історико-краєзнавчої, адже доля деяких книг тісно пов'язана з історією Подільського краю, та мистецької, оскільки саме цього століття встановлювалися канони оформлення книги.

Видання продовжує серію друкованих каталогів бібліотечних колекцій відділу рідкісних і цінних видань. Його особливістю є візуальна презентація стародруків XVI століття.

Каталог призначений книгознавцям та історикам, викладачам і студентам, а також аматорам історії нашого краю.

 

 

© Вінницька ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, 2012

© ПП "ТД "Едельвейс і К"  


Історія Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім.К.А.Тімірязєва сягає 1907 року, коли у повітовому місті Вінниця Подільської губернії було відкрито публічну бібліотеку. Це стало значною подією, адже городяни прагнули мати широкий доступ до найновішої літератури, і бібліотека (тоді вона називалась «Гоголівською») давала їм таку можливість.

Фонд стародруків з’явився у складі бібліотеки 1930 року після приєднання книжкової збірки Вінницької філії Всенародної бібліотеки України при ВУАН, що формувалася після націоналізації приватних бібліотек Поділля наприкінці 1920 року.

2000 року у бібліотеці був створений відділ рідкісних і цінних видань, фонд якого нараховує сьогодні понад тридцять шість тисяч примірників ХV – початку XXI століть. З них до стародрукованих належать понад 200 томів кириличного та 500 – латинського друку.

Вивчення фондів відділу виявило 18 примірників видань, що побачили світ у ХVI ст. Вони обліковані як 12 одиниць збереження, з яких 2 конволюти, що містять 9 алігат. Найдавнішими є два французьких палеотипи. Решта книг вийшли з друкарень наприкінці століття, але випуск кожної з них був особливою подією у тій сфері буття, яка висвітлювалася.

Колекція книг ХVI ст. – це лише маленька краплинка в майже мільйонному фонді бібліотеки, але завдяки їхній рідкісності та унікальності є досить значущою. Саме через книги цього століття поширювалися ідеї гуманізму та протестантизму, що визначили подальший розвиток Європи, а через тогочасне поліграфічне виробництво йшло зародження та розвиток капіталістичних стосунків.

І хоча сьогодні новітні інформаційні технології дають можливість віднайти у віртуальному просторі інформацію про будь-яке видання у світі, в т.ч. його повнотекстове візуальне відтворення, але воно ніколи не матиме тієї цінності, яку являють оригінали книг, що пережили багато віків і продовжують жити в реальному часі у нашій бібліотеці. Їх можна побачити в експозиціях, їх можна вивчати, до них можна доторкнутись.

Дане видання має за мету розкрити для широкого загалу досягнення книжкової справи ХVI ст. на прикладі видань, якими володіє ВОУНБ ім.К.А.Тімірязєва, а також подати цікаві відомості з їхньої історії.

Соломонова Т.Р.


Шануймо Книгу, як надбання цивілізації та скарбницю людської мудрості

(Роздуми про вічні цінності)

Минулого не існує, поки будуть існувати книги

Булвер-Літтон Едуард

Слово, історична подія, вміщені в рукописах чи друкованій книзі, зберігають і передають з покоління в покоління історичну пам’ять та досвід, напрацьований століттями нашими попередниками. Українська традиція підготовки і видання книг, створення бібліотек має свою славну історію, яка налічує більше тисячоліття. Монастирські бібліотеки, бібліотека Ярослава Мудрого, а далі друкована книга Івана Федорова, електронна книга, – все це лише окремі штрихи розвитку і становлення книжкової культури нашого народу.

Тому важливо не лише придбати, але й зберегти книгу, яка є носієм інформації, джерелом історичної пам’яті, часто витвором поліграфічного мистецтва та цінним раритетом.

За всю історію Вінницької ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва, яка розпочала відлік другому століттю з часу заснування, колектив відзначався бережливим, навіть трепетним ставленням до Її Величності Книги. 1907 року бібліотека починала свій шлях із фондом 6423 документа. З того часу її фонди з року в рік зростали і сягають на сьогодні майже семизначної цифри на різних матеріальних носіях багатьма мовами світу.

Але заглянемо в минуле. Як це відбувалося на всіх етапах історії бібліотеки, яка невіддільна від історії країни, розвитку суспільства?

Викликають захоплення відомі і невідомі діячі, які в усі часи усвідомлювали значення книги та читання в житті людини, їхній вплив на людську цивілізацію. Були і в нашій історії особистості, які безпосередньо сприяли розвитку бібліотеки та формуванню її фонду. 1909 рік... За ініціативи голови Міської думи М.В.Оводова (того самого, завдяки якому 1907 року бібліотека розпочала свій поступ в бурхливому вирі життя людської спільноти) та Розпорядчого комітету Гоголівської міської бібліотеки побачив світ друкований каталог фонду читальні. Міському бюджету він коштував 800 крб. Здавалося б, на фоні чималих проблем, які доводилося вирішувати Міській думі, питання створення каталогу не таке вже й значиме, проте і його міські гласні окремо обговорювали на засіданнях. «Каталог книг Винницкой Городской Библиотеки в память Н.В.Гоголя» – це унікальне видання, яке, хоча і в одному примірнику, зберігається у фонді відділу рідкісних і цінних видань бібліотеки. Книгознавці, бібліофіли, бібліотечні працівники добре знають ціну саме друкованому каталогу, адже він є не лише упорядкованим джерелом інформації про наявні книги, але й свого роду обліковим документом, який сприяє їх збереженню. Ми горді тим, що окремі екземпляри книг, вміщені в ньому, вдалося зберегти і вони до цього часу є у фонді книгозбірні.

Поповнювалася бібліотека книгами не лише за рахунок організованого фінансування, а й за рахунок пожертв читачів та інших мешканців міста, установ, організацій, меценатів. Прикладів можна навести безліч. Так, 1917 року вінничанка пані Сніжинська передала книгозбірні 124 книги. На початку 20-х років фонд поповнився книгами з бібліотек деяких ліквідованих установ на Поділлі, а також приватних колекцій. Окремі з них були передані офіційно чи подаровані власниками, інші – придбані за виділені бюджетні кошти. 1930 року, після приєднання книжкового зібрання Вінницької філії Всенародної бібліотеки України при ВУАН, до фонду бібліотеки надійшли численні стародруки.

Дбаючи про збереження фонду, окремі працівники проявляли, без перебільшення, зразки мужності і героїзму... Пам’ятним є рятування стародруків та радянської літератури, що зберігалися у філіалі бібліотеки в «Мурах» під час німецько-фашистської окупації міста бібліотекарем Наталією Олександрівною Борщевською та прибиральницею Лідією Володимирівною Салтановською. Переховуючи книги, вони насправді ризикували власним життям.

Як відомо, під час воєнного лихоліття бібліотека зазнала значних матеріальних збитків, зокрема загинуло 300 тисяч томів цінних книг. Після звільнення Вінниці від фашистських загарбників перед працівниками постала проблема, як упорядкувати придатну для використання літературу. Не менш нагальним було й питання поповнення фонду бібліотеки задля організації бібліотечного обслуговування, виснажених війною і фашистською окупацією, мешканців міста. Швидшому відновленню бібліотечного фонду сприяв, у значній мірі, Державний фонд, який направив лише до бібліотек України 1,3 млн. книг, з яких «Тімірязєвка» отримала 84 тис. Прикметно те, що переймалися проблемами книгозбірні і пересічні вінничани, повертаючи взяті перед війною бібліотечні книги та даруючи інші видання з власних зібрань.

В історії бібліотеки за радянських часів були й сумні сторінки, коли вилучалася так звана «шкідлива» література для спеціального зберігання, що унеможливлювало знайомство з нею читачів. Згодом, наприкінці 80-х років ХХ ст., ці видання були все ж повернуті до фондів.

На особливому рахунку в бібліотеці завжди були цінні і рідкісні видання, які пережили не одне лихоліття і збереженню яких приділялася найбільша увага. Доречним буде тут згадати відомого у нашому місті та в Україні літературознавця і мовознавця, кандидата філологічних наук В.М.Страшкевича. Науковець наприкінці 50-х – на початку 60-х років минулого століття відібрав і атрибутував стародруки, видані латиницею, які до цього часу з його описами знаходяться на особливому зберіганні у фонді бібліотеки.

Наприкінці ХХ ст. назріла гостра потреба у ретельному відборі, упорядкуванні, дослідженні накопиченого масиву рідкісних видань. Тому 2000 року був створений спеціалізований відділ рідкісних і цінних видань, хронологічні межі виокремленого фонду охоплювали ХV-ХХ ст. Це інкунабула (1493), палеотипи, ельзевіри, плантени, книги кириличного шрифту ХVІ-ХVІІІ ст., гражданського шрифту ХVІІІ – першої чверті ХІХ ст., прижиттєві і рідкісні видання діячів науки, культури, мистецтва, політиків, письменників, а також цінні видання ХХ ст. Очолила його Л.Б.Сеник, яка разом із командою однодумців провела величезну роботу з його первинного впорядкування та бібліотечної обробки. Сьогодні відділ почав активне книгознавче вивчення колекцій, зібраних у фонді. Важливим напрямком їхньої популяризації є видання друкованих каталогів, один з яких – «Стародруки ХVІ ст. у фонді відділу рідкісних і цінних видань Вінницької ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва» – читач тримає у руках.

Думаючи про майбутнє, ми разом із фахівцями відділу рідкісних і цінних видань, не тільки зберігаємо раритети, що залишилися від наших попередників, а й намагаємося придбати цінні видання останніх років. Це, передусім, Біблія у перекладі українською П.Куліша, І.Левицького та І.Пулюя. Лімітоване номерне видання у двох томах, тираж якого 100 примірників, вийшло у серії «Ексклюзивна бібліотека» харківського видавництва «Фоліо». Екземпляр, придбаний бібліотекою, має № 38. Серед цінних сучасних видань можна виділити і видання повісті М.Коцюбинського «FATA MORGANA».

Номерні екземпляри колекційного тиражу 100 прим., один з яких за № 34 придбано ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. Надзвичайно привабливою є шкіряна палітурка ручної роботи, високоякісний папір, оформлення, інші складові, які роблять цю книгу унікальною.

З 2003 року відділ розпочав обслуговування користувачів у спеціально виділеному читальному залі, який потребував відповідного оснащення. Бібліотека необхідних асигнувань не мала, тому звернулася по допомогу. За кошти родини Домбровських (О.Г.Домбровський на той час займав посаду вінницького губернатора) були придбані меблі. Благодійну акцію Олександр Георгійович присвятив пам’яті своєї матері Тамари Іванівни, яка все життя пропрацювала у бібліотеках Вінниччини.

Окрім наукових досліджень фонду рідкісних і цінних видань, який уже налічує понад 36 тис. одиниць, намагаємося створити належні умови зберігання. Це, передусім, відповідний режим вологості та температури, необхідні міри безпеки. Для цього було встановлено систему кондиціювання, сигналізацію, застосовуються контрольні замки, пломби, печатки тощо.

Для видань, які знаходяться на особливому режимі зберігання, було замовлено нові шафи. Не забуваємо й про такі прозаїчні, але потрібні, щорічні звірки особливо цінних книг та планові переобліки всього фонду спеціалізованого відділу.

Перед нами, як і перед багатьма іншими бібліотеками, стоїть дилема: необхідно забезпечити доступ до книжкових раритетів (обмеження викликає невдоволення, навіть обурення користувачів та звинувачення в порушенні права про вільний доступ до інформації), водночас, з метою збереження стародруків, ми змушені такий доступ обмежити. Ми намагаємося вирішувати це протиріччя шляхом заміни, при можливості, оригіналів копіями, надавати електронні версії, адже багато іноземних видань уже оцифровані іншими бібліотеками. Діяльність спеціалізованого підрозділу набуває і музейних форм, що обмежує доступ до стародруків, як до експонатів. Винятком є надання раритетів у користування вченим. Іншим користувачам видаємо їх лише на підставі спеціальних листів-прохань від установ, де працює чи навчається відвідувач.

Насамкінець хочеться завершити свої роздуми наступним. Книга, в якому б вигляді вона не була (паперова, електронна) – це перлина людської думки, творчості, скарбниця, невичерпне джерело мудрості та історичної пам’яті, надбання духовної культури... Шануймо Книгу, зберігаймо її і вона слугуватиме ще не одному нинішньому та прийдешньому поколінню людей.

Н.І.Морозова,

директор Вінницької ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва


 Завантажити книгу (pdf)

Поділитися:

Стародруки XVI ст.


Управління культури і туризму Вінницької обласної державної адміністрації

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім.К.А.Тімірязєва

 

Стародруки XVI ст.

у фонді відділу рідкісних і цінних видань Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва

ілюстрований каталог

 

Вінниця

2012


ББК 91.18:78.3(4Укр)-51

УДК 025.34

С 77

 

Відповідальна за випуск Н.І.Морозова,

директор Вінницької ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва

 

Стародруки XVI ст. у фонді відділу рідкісних і цінних видань Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва : ілюстр. каталог / вступ. ст., уклад. Т.Р. Соломонова ; худож. оформ. Н.В. Спиця, Т.Р. Соломонова. – Вінниця, ПП "ТД "Едельвейс і К", 2012. – 24 с. : іл.

ISBN 978-966-2462-93-7

 

Ілюстрований каталог представляє колекцію західноєвропейських видань XVI ст., що зберігаються у фонді відділу рідкісних і цінних видань Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. Колекція цікава не тільки з книгознавчої точки зору через рідкісність видань, а й історико-краєзнавчої, адже доля деяких книг тісно пов'язана з історією Подільського краю, та мистецької, оскільки саме цього століття встановлювалися канони оформлення книги.

Видання продовжує серію друкованих каталогів бібліотечних колекцій відділу рідкісних і цінних видань. Його особливістю є візуальна презентація стародруків XVI століття.

Каталог призначений книгознавцям та історикам, викладачам і студентам, а також аматорам історії нашого краю.

 

 

© Вінницька ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, 2012

© ПП "ТД "Едельвейс і К"  


Історія Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім.К.А.Тімірязєва сягає 1907 року, коли у повітовому місті Вінниця Подільської губернії було відкрито публічну бібліотеку. Це стало значною подією, адже городяни прагнули мати широкий доступ до найновішої літератури, і бібліотека (тоді вона називалась «Гоголівською») давала їм таку можливість.

Фонд стародруків з’явився у складі бібліотеки 1930 року після приєднання книжкової збірки Вінницької філії Всенародної бібліотеки України при ВУАН, що формувалася після націоналізації приватних бібліотек Поділля наприкінці 1920 року.

2000 року у бібліотеці був створений відділ рідкісних і цінних видань, фонд якого нараховує сьогодні понад тридцять шість тисяч примірників ХV – початку XXI століть. З них до стародрукованих належать понад 200 томів кириличного та 500 – латинського друку.

Вивчення фондів відділу виявило 18 примірників видань, що побачили світ у ХVI ст. Вони обліковані як 12 одиниць збереження, з яких 2 конволюти, що містять 9 алігат. Найдавнішими є два французьких палеотипи. Решта книг вийшли з друкарень наприкінці століття, але випуск кожної з них був особливою подією у тій сфері буття, яка висвітлювалася.

Колекція книг ХVI ст. – це лише маленька краплинка в майже мільйонному фонді бібліотеки, але завдяки їхній рідкісності та унікальності є досить значущою. Саме через книги цього століття поширювалися ідеї гуманізму та протестантизму, що визначили подальший розвиток Європи, а через тогочасне поліграфічне виробництво йшло зародження та розвиток капіталістичних стосунків.

І хоча сьогодні новітні інформаційні технології дають можливість віднайти у віртуальному просторі інформацію про будь-яке видання у світі, в т.ч. його повнотекстове візуальне відтворення, але воно ніколи не матиме тієї цінності, яку являють оригінали книг, що пережили багато віків і продовжують жити в реальному часі у нашій бібліотеці. Їх можна побачити в експозиціях, їх можна вивчати, до них можна доторкнутись.

Дане видання має за мету розкрити для широкого загалу досягнення книжкової справи ХVI ст. на прикладі видань, якими володіє ВОУНБ ім.К.А.Тімірязєва, а також подати цікаві відомості з їхньої історії.

Соломонова Т.Р.


Шануймо Книгу, як надбання цивілізації та скарбницю людської мудрості

(Роздуми про вічні цінності)

Минулого не існує, поки будуть існувати книги

Булвер-Літтон Едуард

Слово, історична подія, вміщені в рукописах чи друкованій книзі, зберігають і передають з покоління в покоління історичну пам’ять та досвід, напрацьований століттями нашими попередниками. Українська традиція підготовки і видання книг, створення бібліотек має свою славну історію, яка налічує більше тисячоліття. Монастирські бібліотеки, бібліотека Ярослава Мудрого, а далі друкована книга Івана Федорова, електронна книга, – все це лише окремі штрихи розвитку і становлення книжкової культури нашого народу.

Тому важливо не лише придбати, але й зберегти книгу, яка є носієм інформації, джерелом історичної пам’яті, часто витвором поліграфічного мистецтва та цінним раритетом.

За всю історію Вінницької ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва, яка розпочала відлік другому століттю з часу заснування, колектив відзначався бережливим, навіть трепетним ставленням до Її Величності Книги. 1907 року бібліотека починала свій шлях із фондом 6423 документа. З того часу її фонди з року в рік зростали і сягають на сьогодні майже семизначної цифри на різних матеріальних носіях багатьма мовами світу.

Але заглянемо в минуле. Як це відбувалося на всіх етапах історії бібліотеки, яка невіддільна від історії країни, розвитку суспільства?

Викликають захоплення відомі і невідомі діячі, які в усі часи усвідомлювали значення книги та читання в житті людини, їхній вплив на людську цивілізацію. Були і в нашій історії особистості, які безпосередньо сприяли розвитку бібліотеки та формуванню її фонду. 1909 рік... За ініціативи голови Міської думи М.В.Оводова (того самого, завдяки якому 1907 року бібліотека розпочала свій поступ в бурхливому вирі життя людської спільноти) та Розпорядчого комітету Гоголівської міської бібліотеки побачив світ друкований каталог фонду читальні. Міському бюджету він коштував 800 крб. Здавалося б, на фоні чималих проблем, які доводилося вирішувати Міській думі, питання створення каталогу не таке вже й значиме, проте і його міські гласні окремо обговорювали на засіданнях. «Каталог книг Винницкой Городской Библиотеки в память Н.В.Гоголя» – це унікальне видання, яке, хоча і в одному примірнику, зберігається у фонді відділу рідкісних і цінних видань бібліотеки. Книгознавці, бібліофіли, бібліотечні працівники добре знають ціну саме друкованому каталогу, адже він є не лише упорядкованим джерелом інформації про наявні книги, але й свого роду обліковим документом, який сприяє їх збереженню. Ми горді тим, що окремі екземпляри книг, вміщені в ньому, вдалося зберегти і вони до цього часу є у фонді книгозбірні.

Поповнювалася бібліотека книгами не лише за рахунок організованого фінансування, а й за рахунок пожертв читачів та інших мешканців міста, установ, організацій, меценатів. Прикладів можна навести безліч. Так, 1917 року вінничанка пані Сніжинська передала книгозбірні 124 книги. На початку 20-х років фонд поповнився книгами з бібліотек деяких ліквідованих установ на Поділлі, а також приватних колекцій. Окремі з них були передані офіційно чи подаровані власниками, інші – придбані за виділені бюджетні кошти. 1930 року, після приєднання книжкового зібрання Вінницької філії Всенародної бібліотеки України при ВУАН, до фонду бібліотеки надійшли численні стародруки.

Дбаючи про збереження фонду, окремі працівники проявляли, без перебільшення, зразки мужності і героїзму... Пам’ятним є рятування стародруків та радянської літератури, що зберігалися у філіалі бібліотеки в «Мурах» під час німецько-фашистської окупації міста бібліотекарем Наталією Олександрівною Борщевською та прибиральницею Лідією Володимирівною Салтановською. Переховуючи книги, вони насправді ризикували власним життям.

Як відомо, під час воєнного лихоліття бібліотека зазнала значних матеріальних збитків, зокрема загинуло 300 тисяч томів цінних книг. Після звільнення Вінниці від фашистських загарбників перед працівниками постала проблема, як упорядкувати придатну для використання літературу. Не менш нагальним було й питання поповнення фонду бібліотеки задля організації бібліотечного обслуговування, виснажених війною і фашистською окупацією, мешканців міста. Швидшому відновленню бібліотечного фонду сприяв, у значній мірі, Державний фонд, який направив лише до бібліотек України 1,3 млн. книг, з яких «Тімірязєвка» отримала 84 тис. Прикметно те, що переймалися проблемами книгозбірні і пересічні вінничани, повертаючи взяті перед війною бібліотечні книги та даруючи інші видання з власних зібрань.

В історії бібліотеки за радянських часів були й сумні сторінки, коли вилучалася так звана «шкідлива» література для спеціального зберігання, що унеможливлювало знайомство з нею читачів. Згодом, наприкінці 80-х років ХХ ст., ці видання були все ж повернуті до фондів.

На особливому рахунку в бібліотеці завжди були цінні і рідкісні видання, які пережили не одне лихоліття і збереженню яких приділялася найбільша увага. Доречним буде тут згадати відомого у нашому місті та в Україні літературознавця і мовознавця, кандидата філологічних наук В.М.Страшкевича. Науковець наприкінці 50-х – на початку 60-х років минулого століття відібрав і атрибутував стародруки, видані латиницею, які до цього часу з його описами знаходяться на особливому зберіганні у фонді бібліотеки.

Наприкінці ХХ ст. назріла гостра потреба у ретельному відборі, упорядкуванні, дослідженні накопиченого масиву рідкісних видань. Тому 2000 року був створений спеціалізований відділ рідкісних і цінних видань, хронологічні межі виокремленого фонду охоплювали ХV-ХХ ст. Це інкунабула (1493), палеотипи, ельзевіри, плантени, книги кириличного шрифту ХVІ-ХVІІІ ст., гражданського шрифту ХVІІІ – першої чверті ХІХ ст., прижиттєві і рідкісні видання діячів науки, культури, мистецтва, політиків, письменників, а також цінні видання ХХ ст. Очолила його Л.Б.Сеник, яка разом із командою однодумців провела величезну роботу з його первинного впорядкування та бібліотечної обробки. Сьогодні відділ почав активне книгознавче вивчення колекцій, зібраних у фонді. Важливим напрямком їхньої популяризації є видання друкованих каталогів, один з яких – «Стародруки ХVІ ст. у фонді відділу рідкісних і цінних видань Вінницької ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва» – читач тримає у руках.

Думаючи про майбутнє, ми разом із фахівцями відділу рідкісних і цінних видань, не тільки зберігаємо раритети, що залишилися від наших попередників, а й намагаємося придбати цінні видання останніх років. Це, передусім, Біблія у перекладі українською П.Куліша, І.Левицького та І.Пулюя. Лімітоване номерне видання у двох томах, тираж якого 100 примірників, вийшло у серії «Ексклюзивна бібліотека» харківського видавництва «Фоліо». Екземпляр, придбаний бібліотекою, має № 38. Серед цінних сучасних видань можна виділити і видання повісті М.Коцюбинського «FATA MORGANA».

Номерні екземпляри колекційного тиражу 100 прим., один з яких за № 34 придбано ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. Надзвичайно привабливою є шкіряна палітурка ручної роботи, високоякісний папір, оформлення, інші складові, які роблять цю книгу унікальною.

З 2003 року відділ розпочав обслуговування користувачів у спеціально виділеному читальному залі, який потребував відповідного оснащення. Бібліотека необхідних асигнувань не мала, тому звернулася по допомогу. За кошти родини Домбровських (О.Г.Домбровський на той час займав посаду вінницького губернатора) були придбані меблі. Благодійну акцію Олександр Георгійович присвятив пам’яті своєї матері Тамари Іванівни, яка все життя пропрацювала у бібліотеках Вінниччини.

Окрім наукових досліджень фонду рідкісних і цінних видань, який уже налічує понад 36 тис. одиниць, намагаємося створити належні умови зберігання. Це, передусім, відповідний режим вологості та температури, необхідні міри безпеки. Для цього було встановлено систему кондиціювання, сигналізацію, застосовуються контрольні замки, пломби, печатки тощо.

Для видань, які знаходяться на особливому режимі зберігання, було замовлено нові шафи. Не забуваємо й про такі прозаїчні, але потрібні, щорічні звірки особливо цінних книг та планові переобліки всього фонду спеціалізованого відділу.

Перед нами, як і перед багатьма іншими бібліотеками, стоїть дилема: необхідно забезпечити доступ до книжкових раритетів (обмеження викликає невдоволення, навіть обурення користувачів та звинувачення в порушенні права про вільний доступ до інформації), водночас, з метою збереження стародруків, ми змушені такий доступ обмежити. Ми намагаємося вирішувати це протиріччя шляхом заміни, при можливості, оригіналів копіями, надавати електронні версії, адже багато іноземних видань уже оцифровані іншими бібліотеками. Діяльність спеціалізованого підрозділу набуває і музейних форм, що обмежує доступ до стародруків, як до експонатів. Винятком є надання раритетів у користування вченим. Іншим користувачам видаємо їх лише на підставі спеціальних листів-прохань від установ, де працює чи навчається відвідувач.

Насамкінець хочеться завершити свої роздуми наступним. Книга, в якому б вигляді вона не була (паперова, електронна) – це перлина людської думки, творчості, скарбниця, невичерпне джерело мудрості та історичної пам’яті, надбання духовної культури... Шануймо Книгу, зберігаймо її і вона слугуватиме ще не одному нинішньому та прийдешньому поколінню людей.

Н.І.Морозова,

директор Вінницької ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва


 Завантажити книгу (pdf)