75 років Вінницький державній обласній науковій бібліотеці ім. К.А. Тімірязєва (1907-1982)

Рік видання: 1982

Місце зберігання: Сайт (електронне видання)

Управління культури виконкому Вінницької обласної Ради народних депутатів

Державна обласна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва

 

 

 

 

75 років Вінницькій державній обласній науковій бібліотеці ім. К. А. Тімірязєва

(1907-1982)

 Бібліографічний покажчик літератури

 

 

 

Вінниця 1982

 

 

У лютому 1982 року сповнюється 75 років Вінницькій державній обласній науковій бібліотеці ім. К. А. Тімірязєва.

Із малої напівприватної установи за час свого існування бібліотека перетворилася у великий культурний центр області. Нині в її фондах нараховується мільйон томів видань з різних галузей знань, якими користуються біля 30 тисяч читачів. Щороку бібліотеку відвідують до 200 тисяч вінничан і гостей міста.

Мета даного видання — показати літературу, в якій розкривається історія наукової бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва, багатство її книж­кових фондів, основні напрямки діяльності. В покажчик включено найбільш важливі матеріали про бібліотеку, а також книги, статті, написані працівниками. Розрахований покажчик на працівників ідео­логічних, культосвітніх установ, книголюбів, краєзнавців, широкі ко­ла  громадськості;

 Матеріали систематизовано за розділами:

 • З історії бібліотеки
 • Фонди бібліотеки 
 • Організація обслуговування населення. Пропаганда книги.
 • Наукова та організаційно-методична робота;
 • З досвіду роботи бібліотек області.
 • Науково-практичні та науково-теоретичні конференції.
 • Інформаційні та бібліографічні видання бібліотеки.
 • Ветерани бібліотеки.

  В межах розділів літератури розміщена за алфавітом прізвищ ав­торів чи назв матеріалів.

  Відбір літератури закінчено в серпні 1981 року.

 

Підготувала Г. М. Авраменко

Відповідальний за  випуск А. Й. Лучко 

75 лет Винницкой областной научной библиотеке им. К. А. Тимирязева (на укр. языке). 

Ответственный за выпуск А. И. Лучко.

 

Здано до набору 04.02.82. Підписано до друку 24.03.82. 

Поділитися:

З ІСТОРІЇ БІБЛІОТЕКИ

БАГАТСТВА бібліотек  – народові: (В підбірку статей включено розповідь про Вінниц. обл. б-ку ім. К. А. Тімірязєва.).  – Вінниц. правда, 1959, 27 листоп.

БУДІВНИЦТВО центральної бібліотеки.  – Більшовиц. правда, 1935, 17 жовт.

ВІДЧИТ Вінницької центральної бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва, 1907-1927р.р.: До 20-річчя існування бібліотеки та 10-річчя Жовтневої революції. - Вінниця, 1927. - 14 c.

ВІННИЦЬКА обласна бібліотека для дорослих ім. К. А. Тімірязєва Міністерства культури Української РСР  – В кн.: Бібліотеки української РСР Довідник. 2-е вид., перероб. і доп. Х., 1974, с. 32.

ВІННИЦЬКА обласна бібліотека ім. К. А. Тімірязєва; Найкруп­ніші Бібліотеки республіки. – Рад. культура, 1958, 26 січ.

ВІННИЦЯ: Іст. нарис. – Вінниця: Вінниц. кн. -газ. вид-во, 1964.

   С. 105, 234, 235, 297, 298: Про Вінницьку обласну бібліотеку ім. К. А. Тімірязєва.

ВІННИЦЯ: Путівник /За редакцією Г. Лютворга.  – Вінниця 1961.

   С. 56 – 58: Про обласну бібліотеку ім. К. А. Тімірязєва.

ВІННИЧЧИНА в роки Великої Вітчизняної, війни (1941–1945 рр.): Збірник документів і матеріалів. – Одесса; Маяк, 1971.

   С. 258 –259: Запис радіопередачі обласного комітету радіоін­формації: про відновлення роботи обласної бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва. (16. ІХ. 1944 p.).

ГОРБ Є. Славний ювілей: (50-річчя Вінниц. обл. б-ки ім. К. А. Тімірязєва). – Вінниц. правда. 1958, 1 лют.

ДУХОВНА Л. Обласна бібліотека: (Кн. фонд, читачі та книгови­дача обл. б-ки ім. К. А. Тімірязєва в 1945 році).  – Вінниц прав­да, 1945, 12 верес.

ЗВІТ Вінницької центральної бібліотеки: До 15-річчя Жовтневої революції та 25-річчя існування центральної бібліотеки.  – Він­ниця; Держдрукарня ім. Леніна 1932.  – 13 с.

ЗРОСТАЄ Число читачів (в центр. держ. б-ці).  – Більшовиц. правда, 1936, 9 лип.

КІН Ф. Культурний скарб: (Про Вінниц. обл. б-ку).  – Більшевиц. правда, 1935, 4 берез.

КНИГОНОША. По «пересувках» центральної бібліотеки: (Про роботу “пересувок” центр. б-ки м. Вінниці).  – Робітн. газ. 1929, 13 жовт. 

КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ кaбiнeт (При держ. обл. б-ці організовано консульткабінет з питань агротехніки. с. г., мовознавства, літ. По­відомлення).  – Більщовиц. правда, 1935, 27 трав. КОНСУЛЬТАЦІЯ з питань самоосвіти; (При Вінниц. держ. б-ці організовано консульт. кабінет з питань самоосвіти).  – Більшовиц. правда, 1934, 4 берев.

МАКРУШІН І. Г Бібліографія і консультація у Вінницькій облас­ній бібліотеці: (Досвід).  – Б-ка у соц. будівництві, 1936, № 3, с. 30 –32.

МАКРУШІН І. Г. Дві бібліотеки: (Про обл. б-ку ім. К. А. Ті­мірязєва).  – Б-ка у соц. будівництві, 1935, № 7, с. 57-60.

МАКРУШІН І. Г. Досвід роботи з читачами  – заочниками (У Вінниц. Держ. обл. б-ці).  – Б-ка у соц. будівництві, 1936, № 2 с. 27-31.

МІСТО Вінниця: Короткий довідник.  – Вінниця. 1957.

     С. 39: Про обласну бібліотеку ім. К. А. Тімірязєва.

НКО УРСР вітає колектив бібліотеки (з нагоди 25-річчя).  – Більшовиц. пpaвдa 1932, 6 листоп.

ОБЛАСНА бібліотека в новому будинку.  – Більшовиц. правда, 1936, 3 квіт.

ОБЛАСНУ бібліотеку премійовано (за зразкову роботу премією в 25 тис. крб. Повідомлення).  – Більшовиц. правда, 1935, 10 лют.

ОТКРЫЛАСЬ областная библиотека в Виннице:  Информация. (О возобновлении работы в восстановленном здании).  – Правда Украины, 1955, 13 нояб.

ПОГУТЬ В. Скарбниця знань: (Розповідь про Вінниц. обл. наук. б-ку ім. К. А. Тімірязєва).  – Вінниц. правда, 1973, 25 берез.

СЕМІНАР по перепідготовці бібліотекарів (у Вінниц. б-ці ім. К. А. Тімірязєва)  – Робіт газ., 1928, 6 верес.

СМАГЛО Г. К. Бібліотечна справа на Вінниччині за роки Ра­дянської влади. – В. зб.: Бібліотекознавство та бібліографія. X., 1967, с. 78 –88,

СМАГЛО Г. К. Винницкой областной библиотеке  – 50 лет.  – Библиотекарь, 1958, № 1, с. 33 –34.

СОНЦЕ над Бугом; Звершення на Вінниччині за 50 радянських років.  – Одесса: Маяк, 1967.

     С. 133 –134: Про Вінницьку обласну бібліотеку ім. К. А. Тімі­рязєва.

УЦЕХІВСЬКА Н. Бібліотечна справа на Вінниччині.  – Б-ка у соц. будівництві:, 1933, № 9, с. 47 –49. 

ФІЛІПОВСЬКИЙ І., ПОГОРЕЛОВ Й. Славний шлях; (До 50-річчя Вінниц. обл. б-ки ім. К. А. Тімірязєва).  – Соц. культура, 1957, № 10, с.31 –32.                 

ЦЕНТРАЛЬНА бібліотека розгортає роботу: (Про Вінниц. б-ку ім. К. А. Тімірязєва).  – Робітн. газ. 1928, 28 лип.

ШАМІС Л. Обласна наукова: (Про Вінниц. держ. обл. наук. б-ку ім. К. А. Тімірязєва).  – Вінниц. правда, 1980, 6 груд.

ЮВІЛЕЙ Вінницької центральної бібліотеки: (До 25-річчя з дня заснування).  – Більшовиц. правда, 1932, 12 листоп.

ЯКОВЕНКО І. Обласній бібліотеці  – 40 років.  – Вінниц. правда, 1948, 1 лют.

ФОНДИ БІБЛІОТЕКИ

ВІЛЬЧИНСЬКА С. Ювілей улюбленої книги народу: («Кобзар») Т. Г. Шевченка, виданий в 1878 році, зберігається в фондах Вінниц. обл. б-ки ім. К. А. Тімірязєва).  – Ленінське плем'я, 1960, 13 берез.

ГАВРИШ М. Старовинні видання книг (у Вінниц. обл. б-ці ім. К. А. Тімірязєва).  – Рад. Україна, 1958, 29 серп.

ГАЙОВИЙ М. Книги далекого минулого: (Про фонди Вінниц. обл. б-ки ім. К. А. Тімірязєва).  – Вінниц. правда, 1958, 15 черв.

ДАШЕВСКИИ М. Встреча с редкими книгами (в Винниц. обл. науч б-ке им. К. А. Тимирязева).  – Комс. знамя, 1978, 8 апр.

ЗАБЛОЦЬКИЙ А. Рік видання 1493-й (Унікальні книги у Він ниц. обл. наук. б-ці ім. К. А. Тімірязєва).  – Комс. плем'я, 1971, 27 лют.

КАТАЛОГ книг Винницкой городской  публичной  библиотеки Составлен в 1909 году  – Винница, 1909. - 660 с. г

КНИЖКОВІ скарби :(Про Вінницьку держ. б-ку.)  – Більшовиц. прав­да, 1936, 18 листоп.

КОСТКО О. Дивні перли: (Рідкісні видання у фондах обл. бібліотеки Тімірязєва) - Вінниц. правда, 1977, 6 лют.

ЛУЧКО А Крилаті вісники бурі: Про кн. фонди обл. б-ки ім. К А Тімірязєва - Вінницька правда, 1967, 7 січ.

ЛУЧКО А Поетове багатство: (Про дореволюційні видання творів Т Г Шевченка, що зберігаються у Вінниц. обл. б-ці). - Вінниц. правда. 1963,12 груд.

МИКОЛАЄНКО М. Знайомтесь: старожили Тімірязєвської: (Про виставку старих видань в обл. б-ці ім. К. А. Тімірязєва).  – Вінниц. правда, 1965, 25 верес.

ПЕТРЕНКО А. Скарбові  – пів тисячоліття: (Про кн. фонди Вінниц. обл. б-ки ім. К. А. Тімірязєва).  – Комс. племя, 1969, 15 лют.

ПОГОРЕЛОВ Й. Щороку  – 30 тис. нових  книг: (Про фонді! Вінниц. обл. б-ки ім. К. А. Тімірязєва).  – Вінниц. правда, 1957, 20 жовт.

ПОГУТЬ В. Нетлінні скарби; (Рідкісні видання  творів Л. М. Толстого в обл. наук, б-ці ім. К. А. Тімірязєва).  – Вінниц. прада, 1978, 8 верес.

РІДКІСНІ документи: (Про фонди Вінниц. обл. б-ки).  – Вінниц. правда, 1948, 14 груд.

РІДКІСНИЙ рукопис: Список криги (О. М. Радіщева «Путешествие из Петербурга в Москву» зберігається у фондах Вінниц. обл. б-ки ім. К. А. Тімірязєва).  – Ленінське плем'я, 1959, 30 серп.

СМАГЛО Г. К. У бібліотеці; (Про перші видання творів ,С. Руданського, що є в обл. б-ці ім. К. А. Тімірязєва).  – Вінниц. прав­да, 1964, 7 січ.

СМАГЛО Г., ЛУЧКО А. В теорії та практиці: (Проблеми ком­плектування кн. фондів б-к Вінниц. обл.).  – Рад. культура, 1963, 26 груд.

СМАГЛО Г., ЛУЧКО А. Реліквії славної епохи: (Про рідкісні видання XIX ст. у фондах обл. б-ки ім. К. А. Тімірязєва, автори яких були учасниками та очевидцями подій Вітчизняної війни 1812 p.).  – Вінниц. правда, 1962, 5 верес.

ТКАЛЕНКО А. Література для сільських бібліотек (передана із фондів обл. б-ки ім. К. А. Тімірязєва).  – Вінниц. правда, 1946, 6 жовт.

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ ПРОПАГАНДА КНИГИ

БІЛЕНКО Д. В обласній бібліотеці; (Про бібліографічний відділ б-ки).  – Вінниц. правда, 1946, 28 квіт.

БОГОРІДОВ І. Лекції в бібліотеці (їм. К. А. Тімірязєва).  – Вінниц. правда, 1946, 19 трав.

БРОДСЬКА А. Сузір'я геніїв: (Про кн. виставку «Десять книг, що потрясли світ» у Вінниц. обл. б-ці ім. К. А. Тімірязєва).  – Комс. плем'я, 1973, 17 лют.

БРЯНСКИЙ М. Встреча с героями книги (Дм. Медведева «На бере­гах Южного Буга». Чит. конференция в Винниц. обл. б-ке им К. А. Тимирязева).  – Лит. газ., 1958, 4 февр.

БУДНИК Л. Одними інтересами з виробництвом: (Про відділ технічної л-ри обл. наук, б-ки ім. К. А. Тімірязєва).  – Вінниц. правда, 1975, 9 лют.

ГАЙДУЧЕНКО Л. Про роботу заочного абонементу (Вінниц. обл. б-ки ім. К. А. Тімірязєва).  – Вінниц. правда, 1957, 2 лют.

ГОЛЬДМАН А. На пушкінській виставці (у Вінниц. б-ці ім. й. А. Тімірязєва)  – Більшовиц. правда, 1937, 16 лют.

ГОРЕВ М. Вивчають мистецтво - (Комс. молодіжний ун-т культу­ри при обл. б-ці ім. К. А. Тімірязєва)  – Вінниц. правда, 1961, 21 лип.

ГУРІЄНКО Д. Все про Вінниччину: (Про роботу краєзнавчого сектору Вінниц. обл. наук. б-ки ім. К. А. Тімірязєва).  – Сіл. вісті,1978, 27 верес.

ДАТЫ, помеченные апрелем: (О кн. выставке к 100-легаю со дня рождения В. И. Ленина в Винниц. обл. науч. б-ке им. К. А. Ти­мирязева).  – Правда Украины, 1969, 30 апр.

ЗЕЛЬДИЧ М. Вивчаємо мову у бібліотеці; (Про роботу відділу іноземної літ.).  – Комс. плем'я, 1981, 19 трав.

ЗЕЛЬДИЧ М. «Звукова Ленініана» (у Вінниц. обл. б-ці ім. К. A. Тімірязева).  – Робітн. газ., 1976, 8 серп.

ЗЕЛЬДИЧ М. На оперу запрошує бібліотека: (Про роботу від­ділу мистецтв Вінниц. обл. б-ки ім. К. А. Тімірязєва).  – Комс. плем'я. 1981, 24 берез.

ЗЕЛЬДИЧ М. Не только книги: (О нотно-муз. отделе .Винниц. обл. б-ки им. К. А. Тимирязева). -- Сов. культура, 1976, 3 сент.

ЗЕЛЬДИЧ М Читачам зручніше (Про інформ. роботу абонемен­ту обл. б-ки ім. К. А. Тімірязєва).  – Культура і життя, 1967, 19 берез.

ЗРОСТАЄ попит на книжки іноземними мовами: (Про гуртки іно­земних мов при Вінниц. обл. б-ці).  – Більшовиц. правда, 1937, 12 трав.

ЗУСТРІЧ з письменниками: (Ю. Чеповєцький та В. Тюрін у Він­ниц. обл. б-ці ім. К. А. Тімірязєва).  – Ленінське плем'я, 1959, 8 берез.

ЛЕНЧІНЕР Ю. Для творців нової техніки (Про сектор патентної літ. Вінниц. обл. б-ки ім. К. А. Тімірязєва).  – Вінниц. правда, 1968, 3 жовтня.

ЛУЧКО А. Інформацію  – спеціалістам: (Інформ.-бібліографічна діяльність Вінниц. обл. б-ки ім. К. А. Тімірязєва).  – В кн.: Біблі­отека. К. 1980, с. 64 –73.

ЛУЧКО А. Книга  – для кожного: (Розвиток бібліотечної справи в обл).  – Вінниц. правда, 1980, 23 січ.

ЛУЧКО А. Поінформованість спеціаліста: (Про систему інформ. обслуговування спеціалістів с. г. обл.).  – Сіл. вісті, 1981, 17 трав.

ЛУЧКО В. Координация – залог успеха: (Отдел МБА Винниц. обл. науч б-ки им. К. А. Тимирязева).  – Библиотекарь, 1974, № 1, с. 57 –58.

МІЖБІБЛІОТЕЧНИЙ абонемент (обл. б-ки ім. К. А. Тімірязєва). – Вінниц. правда, 1950, 23 трав.

НАРОДНИЙ університет культури «Книга і суспільство»: (Для працівників обласних, наукових і спеціалізованих бібліотек м. Він­ниці. Тематика занять);.  – Вінниця, 1962 –1981.

ОБЛАСНА бібліотека  – до великої річниці: (Повідомлення про підготовку до 20-ї річниці Жовтня).  – Більшовиц. правда, 1937, 24 верес.

ОСТРОВСЬКА М. Заочний абонемент (обл. б-ки ім. К. А. Тімі­рязєва).,  – Вінниц. правда. 1948,, 28 фуд.

(ПОВІДОМЛЕННЯ про диспут по роману І. Ле «Міжгір'я» з при­сутністю автора, який проводить обл. держ. б-ка).  – Більшовиц. правда, 1934, 5 верес.

ПОДРУЦЬКА Г. Інформує бібліотека: (Про відділ інформації з питань культури і мистецтва Вінниц. обл. б-ки ім. К. А. Тімірязєва). – Вінниц. правда, 1980, 23 листоп.

ПРО ЗВІТ обласної бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва перед чита­чами : (Повідомлення).  – Вінниц. правда, 1966, 25 берез.

СЕРГЕЄВА К. Дещо з бібліотечно-гурткової роботи: До 3-річчя «ХТО». (При динячому відділі центр. б-ки ім. К. А. Тімірязвва ор­ганізовано гуртки худож. та творчого оповідання «ХТО»),  – Робітн. газ., 1929, 3 лиш

УНІВЕРСИТЕТ вихідного дня (відкрито при центральній б-ці м. Вінниці. Повідомлення).  – Більшовиц. правда, 1935, 14 лют.

(ПОВІДОМЛЕННЯ про роботу гуртів німецької, французької та англійської мов при держ. обл. б-ці).  – Більшовиц. правда, 1934, 6 квітня.

ПОСТІЙНА виставка історії книги (у Вінниц. обл. б-ці ім. К. А. Тімірязєва).  – Рад. Україна, 1961, 16 лип.

ПРО РОБОТУ Вінницької обласної бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва по інформаційному забезпеченню потреб науки і виробництва: (Рі­шення Гол. упр. культурно-освітніх уставов М-ва культури УРСР. Довідка).  – (К., 1979).  – 6с.

СМАГЛО Г. К. Важливий засіб поліпшення обслуговування чи­тачів: (3 досвіду роботи обл. б-ки ім. К. А. Тімірязєва).  – В кн.: Відкритий доступ до книжкових фондів. К.. 1960, с. 3 –12.

СПАДКОЄМЦІ Жовтня: Цикл тематичних вечорів (назустріч 60-річчю Ленінському комсомол. Тематика).  – Вінниця, 1978.

ТОБІ заповідав Ілліч: Абонемент ленінських читань для молоді… (Ленінські читання до 100-річчя з дня зародження В. І. Леніна).  – Вінниця, 1969.

ЭТАПЫ большого пути : Цикл тематических вечеров (посвящен­ных 60-летию Великого Октября. Тематика вечеров).  – Винница, 1977.

НАУКОВА ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО МЕТОДИЧНА РОБОТА

АНАЛІЗ стану організації і використання обмінно-резервних фон­дів ЦБС та районних бібліотек Вінницької області в 1978 –1979 роках: (Ротатор).  – Вінниця, 1980.  – 6 с.

АНДРУШКО Л. Формування та організація книжкових фондів бібліотек Вінницької області; (Аналіз роботи за 1967 –1972 да. Ро­татор).  – Віннице, 1973,  – 12 с.

БЕХ М. Огляд краєзнавчих плакатів (підготовлених б-ками обл. і представлених на конкурс).  – Соц. культура, 1963, № 4, с. 40.

БІБЛІОТЕКА  – системі марксистсько-ленінського навчання та економічної освіти трудящих: Консультація /Підготувала О. Лозінська, О. Бадяк, А. Постовітюк.  – Вінниця. 1975.  – 23 с.

БРОЯК Й., МАКОВІЙЧУК Е. На допомогу бібліотекам в пропа­ганді літератури з питань економіки колгоспного виробництва: (Ме­тодично-бібліографічні матеріали).  – Вінниця, 1957,  – 23 с.

БУДНИК Л. С. Робота бібліотек Вінниччини на допомогу промис­ловому виробництву (Аналіз за 1974 рік). (Ротатор).  – Вінниця, 1975,  – 8 с.

ВИКОРИСТАННЯ технічних засобів в естетичному вихованні чи­тачів: Консультація [Підготувала О. Лозінська.  – Вінниця, 1973.  – 8 с.

ВИХОВАТЕЛЯМ молоді: Бібліографічний покажчик з методични­ми порадами /Складачі В. Ф. Погуть, Г. Г. Подруцька. А. А. Пше­нична.  – Вінниця, 1972.  – 16 с.  – В надзаг.; Б-ка Вінниц. держ. пед. ін-ту ім. Островського; Вінниц. держ. обл. наукова б-ка ім. К. А. Тімірязєва.

ВИХОВУВАТИ патріотів-інтернаціоналістів: (Методично-бібліографічні матеріали на допомогу бібліотекам) /Складачі О. Лозінська, Л. Андрушко, Г. Козачок, Л. Мірошниченко.  – Вінниця, 1973,  – 21 с.

ГРОМАДСЬКЕ бюро економічного аналізу в зміцненні економіки колгоспу: (Матеріали до читацької конференції) / Підготувала Л. В. Зубалій. – Вінниця, 1971. – 3 с.

ГУЗЕНКО Е. С. Опыт применения ББК в библиотеках Украины : (В т. ч. в Винницкой обл. научной б-ке им. К. А. Тимирязева)  – В кн.. Проблемы внедрения ББК: Сб. научных трудов. Вып. I Ч. І. М., 1973, с. 56-66.  – (Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина).

ДАМО країні більше вінницького цукру: (Методичні матеріали для сільських і районних бібліотек) /Підготувала Н. Мельник  – Вінниця, 1961.  – 14 с.

25 РОКІВ з дня визволення Вінниччини від німецько-фашистських загарбників: (Методично-бібліографічні матеріали для бібліотек) /(Складачі М. Бех, В. Нестеренко.  – Вінниця, 1969.  – 18 с.

ДІДЕНКО Л. Робота бібліотек Вінниччини по комуністичному ви­хованню та профорієнтації молоді: (Аналіз за 1976 рік) (Ротатор) – Вінниця, 1977,  – 9 с.

ДІЯЛЬНІСТЬ районних бібліотек як методичних центрів у 1972 році: (Аналіз роботи).  – Вінниця, 1973.  – 4 с.

ПРО ПІДСУМКИ перевірки стану зберігання, списання та вико­ристання книжкових фондів у бібліотеках області: (Аналіз роботи. 1980).  – Вінниця, 1980.  –7 с.

ДОПОМОЖЕМО колгоспникам Вінниччини виконати зобов'язан­ня на 1958 рік: (Методично-бібліографічні матеріали для бібліотек) Складачі Й. Брояк, М. Бех.  – Вінниця, 1958.  – 24 с.

ДОСВІД маяків Вінниччини – кожному господарству області: (Ма­теріали для бібліотек).  – Вінниця, 1962.  – 19 с.

ДОСВІД передовиків сільського господарства Вінниччини – усім колгоспам: (Методично-бібліографічні матеріали для проведення чи­тацьких конференцій) /Складачі М. М. Бех. – Вінниця, 1955  – 6 с.

ДОСВІД тваринників Вінницького району – всім колгоспам об­ласті: (Матеріали для читацької конференції).  – Вінниця, 1957. – 8 с.

ДУМА про заповітне: (На допомогу у проведенні читацької конфе­ренції по роману М. Стельмаха «Дума про тебе») /Складач В. Лаврик.  – Вінниця, 1970.  – 2 с.

КОСТЮКОВА И. Внедряем ББК; (Из опыта работы Винниц. обл. б-ки).  – Библиотекарь, 1977. № 7, с. 69 –70.

КОСТЮКОВА И. И. Опыт перехода на таблицы библиотечно библиографической классификации: (Винниц. обл. научная б-ка им. К. А. Тимирязева).  – В сб.: Проблемы внедрения библиотечно-библиогра-фической классификации. Сб. науч. трудов. Вып 11. М.: 1974, с. 101 – 106. – (Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина).

ЛЕВІК С. І. Аналіз роботи бібліотек Вінниччини по пропаганді літератури з питань мистецтва за 1973 рік. (Ротатор).  – Вінниця, 1974.  – 6 с.

ЛОЗІНСЬКА О. Про хід виконання в області постанови ЦК КПРС «Про підвищення ролі бібліотек у комуністичному вихованні трудящих і науково-технічному прогресі» (1974 р.) (Аналіз роботи). – Вінниця, 1980.  – 5 с.

ЛУЧКО А. Правильно розміщувати бібліотеки: (На прикладах Вінниц. обл.).  – Вінниц. правда. 1963, 4 червня.

ЛУЧКО А. Соединяя теорию с практикой: (Организация изучения передового опыта работы б-к Винниц. обл.).  – Библиотекарь, 1966, № 12, с. 48 –49.

ЛУЧКО В. В. Використання МБА централізованими бібліотечними системами Вінницької області у 1977 –1979 роках: (Аналіз роботи). – Вінниця, 1980.  – 7 с.

МАГАЗАНІНА Є. І. Пропаганда ленінської теоретичної спадщини, документів КПРС та Радянського уряду бібліотеками Вінниччини: Аналіз роботи за 1973 рік.  – Винниця, 1974.  – 6 с.

МАРКО ВОВЧОК (1834 –1907): (Матеріали для відзначення 125-річчя з дня народження Марка Вовчка б-ками обл.) /Складач М. М. Вех.  – Вінниця, 1959.  –8 с.

МЕЛЬНИК Н. Пропаганда краєзнавчої літератури в бібліотеках: Методично-бібліографічні матеріали для бібліотек).  – Вінниця 1967.  – 37 с.

МІРОШНИЧЕНКО Л. Робота бібліотек Вінниччини по матеріаліс­тичному вихованню населення області: (Аналіз за 1974 рік).  – Він­ниця, 1975.  – 6 с.

МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ КОЦЮБИНСЬКИЙ. 1864 –1913: Біб­ліографічна пам'ятка до 90-річчя з дня народження.  – Вінниця, 1954. – 31 с.

М. П. СТЕЛЬМАХ: До 60-річчя з дня народження. Пам'ятка чи­тачеві. /Складав Г. Подруцька.  – Вінниця, 1972.  – 5 с.

МОЛОДИЙ герой радянської літератури: (Матеріали для прове­дення молодіжної читацької конференції) /Підготували О. Лозінська, М. Бенхін.  – Вінниця, 1964.  – 34 с.

НА ДОПОМОГУ бібліотекам в організації наочної пропаганди ма­теріалів XXVI з'їзду КПРС і XXVI з'їзду Компартії України: (Ме­тодичні рекомендації) /(Підготувала О. Лозінська.  – Вінниця, 1981. – 7 с.

НА ДОПОМОГУ бібліотекам у пропаганді постанови ЦК КПРС «Про дальше поліпшення ідеологічної, політико-виховної роботи»: (Інструктивно-методичні поради) /[Підготувала О. Лозінська.  – Він­ниця, 1979.  – 5 с.

НАЗУСТРІЧ XXVI з'їзду КПРС: (Методичні рекомендації бібліо­текам) /Підготувала О. Лозінська.  – Вінниця, 1980.  – 9 с.

НИКИТЮК Н. Г. Організація бібліотечного обслуговування насе­лення : (Аналіз роботи бібліотек області за 1977 рік).  – Вінниця,1978.  –6 с.

ПОГУТЬ В. Ф. Аналіз інформаційно-бібліографічної роботи біблі­отек Вінницької області за 1976 рік.  – Вінниця, 1977.  – 11 с.

ПОЧИНУ ямпільчан  – Широку дорогу: (Методичні паради бібліотекарям) //Підготували Л. Будник, Р. Дьяконова, О. Лозінська.  – Вінниця, 1978.  – 15 с.

ПРОВЕДІТЬ конференцію за романом М. Стельмаха «Правда і кривда»: (Метод, розробка) /Складач Д. Й. Лучко.  – Вінниця, 1962. 5 с.

ПРОВЕДІТЬ читацьку конференцію по повісті Василя Земляка «Гнівний Стратіон»: Методичні матеріали для бібліотек /Складач Н. Мельник.  – Вінниця, 1961.  – 6 с.

ПРОВЕДІТЬ читацьку конференцію за романом В. Петльованого «Та це ж весна!»: (Метод, розробка) Складач О. Лозінська.  – Він­ниця, 1963.

РОБОТА бібліотек на допомогу механізаторам: (Методично-бібліографічні матеріали) /(Складачі А. Лучко, Л. Зубалій, Л. Потапенко. Вінниця, 1966.  – 28 с.

РОБОТА бібліотек на допомогу тваринникам: (Методично-бібліографічні матеріали) /(Підготували М. Бех, І. Вдовиченко О. Лозінсь­ка, А. Лучко,  – Вінниця, 1965.  – 45 с.

СЛАВНОМУ п'ятдесятиріччю  – назустріч (1917  – 1967): (Мате­ріали для проведення читацьких конференцій) /Підготувала О. Ло­зінська.  – Вінниця, 1966.  – 21 с.

СМАГЛО Г. Кожній бібліотеці  – такий плакат: (Про виготовлен­ня бібліотеч. плаката «Чому вони стали атеїстами»).  – Соц. куль­тура, 1961, № 2, с. 30.

СМАГЛО Г., ЛУЧКО А. Поглиблюємо знання бібліотекарів: (Про метод, роботу Вінниц. обл. б-ки ім. К. А. Тімірязєва).  – Соц: куль­тура, 1963, № 5, с. 33 –34.

СТАТИСТИЧНИЙ аналіз роботи бібліотек області (за 1964 – 1980 р. Щорічник).  – Вінниця, 1965 –1981.

ТВОРЕЦЬ невмирущої пісні М. Д. Леонтович (1877 –1977): (Ін­структивно-методичні поради).  – Вінниця, 1977  – 14 с

УСТИМ КАРМАЛЮК  – наш земляк: До 125-річчя з дня заги­белі. (Матеріали для бібліотек) /Складач М. М. Бех.  – Вінниця, 1960.  – 9 с.

ФІЛІПОВСЬКИЙ І. Натхненне слово правди: (Про допомогу Вінниц. обл. б-ки ім. К. А. Тімірязєва сіл. б-кам у пропаганді матеріалів XXII з'їзду КПРС).  – Соц. культура, 1962. № 1, с. 33 –34

Я. Д. КАЧУРА (І897 –1967): Методично-бібліографічні матеріа­ли по відзначенню 70-річчя з дня народження Я. Д. Качури. Скла­дач Г. Подруцька.  – Вінниця, 1967.  – 6 с.

З ДОСВІДУ РОБОТИ БІБЛІОТЕК ОБЛАСТІ

АВРАМЕНКО Г. Інформаційний бюлетень краєзнавчої літератури: (З досвіду Калинівської ЦБС). (Ротатор).  – Вінниця, 1979.  – 2 с.

АВРАМЕНКО Г. Краєзнавців гуртує бібліотека: (Робота б-к обл. по пропаганді краєзнавчої літ.).  – Комс. плем'я, 1978. 2 берез.

АВРАМЕНКО Г. М. На бойових традиціях батьків: (3 досвіду ро­боти б-ки с. Писарівни Ямпільського р-ну). (Листівка).  – Вінниця. 1972.

БЕХ М. Бібліотека  – центр пропаганди краєзнавчої літератури:(З досвіду Погребищенської рай. б-ки).  – Вінниця, 1963.  – 6 с.

БЕХ М. М. Довідково-бібліографічна робота Ямпільської бібліоте­ки: 3 досвіду роботи.  – Вінниця, 1957. – 27 с.

БЕХ М. Пропаганда краєзнавчої літератури: (3 досвіду Погребищенської рай. б-ки).  – Нові книги УРСР, 1969 № 27, с. 27  – 28

БОРАЧУК Є. І., ПОЛІЩУК Н. І. Бібліотеки - школам комуніс­тичної праці: (3 досвіду Вінниц. міської б-ки № 9, профспілкової і техн. б-к Вінницького хім. з-ду ім. Я. М. Свердлова). (Ротапринт).  – Вінниця, 1974.  – 15 с.

БУДНИК Л., ЗАВ'ЯЛОВА Т. Опыт, накопленный в Калиновке: (Из опыта работы Калиновской рай. б-ки).  – В кн.: В помощь мас­совым библиотекам: Сборник. М., 1976, с. 70 –76.

ГРИЩЕНКО I. Зміцнюємо зв'язок з колгоспним виробництвом: (З досвіду Великокиріївської сіл. б-ки Бершадського р-ну)  – Він­ниця, 1958).  – 11 с.

ДЬЯКОНОВА Р. І. Економічні знання  – трудівникам села: (З досвіду роботи б-ки с. Гордіївки Тростянецького р-ну) (Листівка).  – Вінниця, 1973.

ДЬЯКОНОВА Р. И. Информационное обслуживание специалистов в колхозе: Опыт бюро НТИ колхоза им. XXII съезда КПСС и сельс­кой библиотеки (с. Лукашовка Липовецкого района Винницкой области 1975  – 4с.  – (Информационный листок № 75 – 0340. Серия 25 Л-02 /(Укр. НИИНТИ).

ЗУБАЛІЙ Л. В., ВАРЕНКО М. П. Науково-технічна інформація спеціалістів сільського господарства в умовах централізованої біб­ліотечної системи: (3 досвіду Немирівської ЦБС). (Ротатор),  – Він­ниця, 1978.  – 11 с.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ лист з досвіду роботи бібліотек області: (Вис­вітлено досвід 4 б-к обл.).  – Вінниця. 1955.  – 24 с.

Рец. Шахінюк В. Хороший початок.  – Вінниц. правда, 1955, 21 жовт.

КАМІННА П. І., ВАРЕНКО М. П. Виховання в читачів ленінсько­го розуміння праці: (3 досвіду роботи б-ки с. Забужжя Літннського р-ну по трудовому вихованню). (Ротатор). - Вінниця, 1977.  – 14 с.

КОЗАЧОК Г. А. Клуб любителів поезії: (3 досвіду Немирівської сіл. б-ки при райоб'єднанні «Сільгосптехніка» Немирівського р-ну). (Листівка).  – Вінниця, 1974.

КОЗАЧОК Г. Пам'ятаємо завжди: (Робота б-к обл. по відзначен­ню 30-річчя визволення Вінниччини від німецько-фашистських за­гарбників).  – Вінниц. правда 1974, 2 квіт.

КОЗИНСЬКА Н., ЛУЧКО А. Могутній стимул: (Про роботу б-к Тульчинського р-ну).  – Соц. культура 1966, № 12, с. 39.

КРОЧЕК Л. Робота з читачами в бібліотеках області.  – Вінниц. правда, 1950, 12 квіт.

ЛОЗИНСКАЯ Е. Й. Система повышения квалификации работников библиотек.  – В сб.: В помощь интернациональному и патриотическому воспитанию населения: Метод. рекомендации по внедрению пе­редового опыта библиотек республики. К., 1974, с. 75  – 78.

ЛОЗІНСЬКА О. Бібліотеки  – шкільній молоді: (Досвід роботи бібліотек Вінниччини з учнями 9 –11 класів).  – Вінниця, 1965.  – 26 с.

ЛОЗІНСЬКА О. І. Виховуємо матеріалістів: (3 досвіду роботи б-к Вінниччини). (Ротатор).  – Вінниця, 1973.  – 25 с.

   Рец.: Мазуранко І. З любов'ю до книги.  – Людина і світ, 1974, № 11. с. 28.

ЛОЗІНСЬКА О. Духовне багатство: (Розвиток бібліотечної справи на Вінниччині).  – Комс. плем'я, 1977, 7 лип.

ЛОЗІНСЬКА О. Назустріч 50-річчю СРСР: (3 досвіду роботи б-ки с. Радівки Калинівського р-ну). (Листівка).  – Вінниця, 1972.  – 2с.

ЛОЗІНСЬКА О. І. Пропаганда документів партійних з'їздів у цент­рі роботи бібліотеки: (3 досвіду б-ки с. Стадниці Вінниц. р-нy). (Лис­тівка).  – Вінниця, 1971.  – 3 с.

ЛОЗІНСЬКА О. І. Слово партії  – в маси: 3 досвіду пропаганди матеріалів XXVI з'їзду КПРС Яришівською сільською бібліотекою Могилів-Подільського району. (Плакат).  – Вінниця, 1976.

ЛУЧКО А. ДІФ доносить відкриття: (3 досвіду науково-технічної інформації б-к обл. для працівників с. г.).  – Культура і життя, 1975, 17 лин.

ЛУЧКО А. Інформація бібліотек на допомогу виробництву.  – В.: Десята п'ятирічка і культурно-освітні, заклади. К.. 1977, с. 37  – 46.

ЛУЧКО А. Людям на добро: (Про бібліотекаря Бабчинецької сілб-ки Мог.-Подільського р-ну Н. А. Патерлевич) – Рад культура, 1964, 7 черв.

ЛУЧКО А. На допомогу прийшла книга...: (Стан бібліотечного обслу­говування населення обл. та перспективи його розвитку).  – Вінниц. правда, 1974, 11 серп.

ЛУЧКО А. Наша Ганна Іванівна: (Про бібліотекаря Г. І. Лавришину з с. Івановець Барського р-ну).  – Вінниц. правда, 1962. 19 сери.

ЛУЧКО А. Совместно с библиотеками: Опыт, проблемы, поиск. (Совместная работа б-к и об-ва книголюбов Винниц. обл.)  – Книж­ное обозрение, 1977, 24 июня.

ЛУЧКО А. Трудове виховання молоді: (3 досвіду б-к обл.).  – Но­ві книги УРСР. 1966, № 35, с. 18 –22.

ЛУЧКО А. З книгою по житню: (Про зав. Каташинською сіл. б-кою Бершадського р-ну І. Г. Решетника).  – Соц. культура, 1964, № 6, с. 36.

ЛУЧКО А. Як книга читається: (Проблеми розвитку бібліотечної справи в обл.).  – Вінниц. правда, 1976. 19 лют.

ЛУЧКО А. Якщо взятися дружно: Про координацію і кооперування видання бібліогр. матеріалів (б-ками обл.).  – Соц. культура, 1965, № 3, с. 36 –37.

ЛУЧКО А., СМАГЛО Г. Пропагандисти величних накреслень: (Про­паганда б-ками обл. матеріалів XXIV з'їзду КПРС та ленінської те­оретичної спадщини).  – Культура і життя, 1971, 28 жовт.

ЛУЧКО В. Впровадження єдиної загальнодержавної системи МБА в практику бібліотек Вінниччини: (3 досвіду роботи. Ротатор)  – Вінниця, 1972.  – 13 с.

МІРОШНИЧЕНКО Л. Б. Індивідуальний план підвищення кваліфі­кації бібліотекаря: (3 досвіду Китайгородської сіл. б-ки Іллінецького р-ну). (Гектограф).  – Вінниця, 1974.  – 8с.

НАЗУСТРІЧ 40-м роковинам Великого Жовтня: (3 досвіду робо­ти бібліотек області). Вінниця, 1957.  – 22 с.

НАКОНЕЧНА Г. С. Глинська сільська бібліотека Калинівського району: 3 досвіду роботи сільського бібліотекаря.  – Вінниця, 1959. – 8 с.

НЕСТЕРЕНКО В. Скарб  – для всіх: (Про зав. Райгородською сіл. б-кою М. Ф. Задорожнюк, Немирівський район).  – Комс. плем'я 1971, 28 груд.

ПОГОРЕЛОВ Й. А. Координація та кооперування діяльності біб­ліотек різних систем і відомств: (3 досвіду роботи б-к Вінниччини). (Ротапринт).  – Вінниця, 1974.  – 17 с.

ПОГОРЕЛОВ Й. А. Координація і кооперування діяльності масових і технічних бібліотек (Вінниччини).  – В кн.: Матеріали семінару бібліотечних працівників Української РСР з питань пропаганди тех­нічної літератури. Х„ 1967, с. 54 –61.

ПОГУТЬ В. Батьківщина з чого починається: (3 досвіду краєзнав­чої роботи б-ки с. Чернятки Бершадського р-ну).  – Комс. плем'я, 1973, 14 черв.

ПОГУТЬ В. Система інформаційного обслуговування читачів: (З досвіду роботи б-к Вінниц. обл.).  – Нові книги У РСР, 1969, № 12, с. 28 –29.

ПОЛЬЧАК О. В. Пропагандисти Основного Закону Країни Рад: (З досвіду роботи б-ки с. Уланова Хмільницького р-ну по пропаганді Конституції СРСР і УРСР). (Ротатор).  – Вінниця, 1978.  – 7 с.

САВЧУК Е., ПОГУТЬ В. Бібліотека одного комбінату: (3 досвіду роботи б-ки завкому профспілки Моївського цукрового комбінату). – Вінниця, 1970.  – 6с.

СМАГЛО Г. За спільним накресленням: (Про введення єдиних пла­нів пропаганди досягнень с. г., науки і досвіду передовиків. Досвід сіл. б-к Вінниц. обл.).  – Соц. культура, 1964, № 8, с. 29 –ЗО.

СМАГЛО Г. Робота бібліотек з пресою: (На прикладах роботи б-к обл.).  – Соц. культура, 1960, № 5, с. 32.

СМАГЛО Г. К., ЛУЧКО А. Й. Атеїстична пропаганда в бібліоте­ці.  – Вінниця: Обл. кн.  – газ., вид-но, 1964.  – 54 с.

СМАГЛО Г. К., ЛУЧКО А. И., ДРОБЧАК Г. Ю. Бібліотека  – колгоспному виробництву.  – Вінниця: Обл. кн  – газ. вид-во, 1961. – 31 с.

СМАГЛО Г. К., ПОТУПЕЙКО М. Бібліотека  – працівникам ферм: (3 досвіду Соколівської сіл. б-ки Крижопільського р-ну).  – Рад. культура,. 1958, 12 січ.

СПІЛЬНИЙ план пропаганди досягнень сільськогосподарської на­уки, економіки і передового досвіду: (3 досвіду роботи правління колгоспу ім. XXII з'їзду КПРС, товариства «Знання» та культосвітніх закладів сіл Лушшівка, Берестівка, Нарцизівка Липовецького р-ну). (Ротапринт)  – Вінниця, 1973.  – 15 с.

ЧЕРНЕЦЬКА Л. Комплексна пропаганда літератури: (3 досвіду роботи Іллінецької районної бібліотеки Вінницької області). (Рота­тор).  – Вінниця, 1971.  – 34 с.

ЧЕРНЕЦЬКА Л. Сільськогосподарську книгу  – трудівникам се­ла: (3 досвіду роботи б-ки с. Хоменки Шаргородськаго р-ну). (Лис­тівка).  – Вінниця. 1972.  – 3 с.

ЯЛТУШКІВСЬКА сільська бібліотека: (Інформаційний лист з досвіду роботи б-к обл.) Підготував М. Братіцел.  – Вінниця 1956 – 18 с.

НАУКОВО ПРАКТИЧНІ НА НАУКОВО ТЕОРЕТИЧНІ КОНФЕРЕНЦІЇ

ЛУЧКО А. (Обл. науково-практична конференція бібліотечних пра­цівників з питань пропаганди природничо-наукової та атеїстичної літ.). – Культура і життя, 1972, 23 січ.

МІЖВІДОМЧА науково-теоретична конференція «Ленін і Україна», присвячена 100-річчю з дня народження В. І. Леніна: (Обл. б-ка ім. К. А. Тімірязєва  – один із організаторів конференції. План конференції).  – Вінниця, 1970.

ОБЛАСНА міжвідомча науково-практична конференція «Основний закон розвинутого соціалізму і робота бібліотек». (Тематика конфе­ренції).  – Вінниця; 1978.

ОБЛАСНА науково-практична конференція бібліотекарів Вінниччи­ни (на тему: «Бібліотеки на допомогу виробництву». Програма кон­ференції).  – Вінниця. 1976.

ОБЛАСНА науково-практична конференція бібліотекарів (на те­му «В. І. Ленін і бібліотечна справа». Програма конференції).  – Вінниця, 1970.

ОБЛАСНА науково-практична конференція бібліотекарів Віннич­чини «Соціалістичний спосіб життя і питання ідеологічної роботи». (Програма конференції).  – Вінниця, 1977.

ОБЛАСНА науково-практична конференція бібліотечних працівни­ків Вінниччини на тему: «Роль бібліографії в науковій, виробничій і самоосвітній роботі»: (27  – 28 вересня 1965 р. Програма конфе­ренції).  – Вінниця, 1965.

ОБЛАСНА науково-практична конференція (бібліотечних праців­ників з питань комплектування та використання кн. фондів б-к. Прог­рама конференції),.  – Вінниця, 1968.

ОБЛАСНА науково-практична конференція бібліотечних працівни­ків (з питань пропаганди природничо-наукової та атеїстичної літ. Програма).  – Вінниця., 1971. 15

ТЕМАТИКА обласної міжвідомчої науково-практичної конференції «Інформаційно-бібліографічна робота центральних, спеціальних та наукових бібліотек»).  – Вінниця, 1979.

УДОСКОНАЛЕННЯ діяльності бібліотек в світлі постанови ЦК КПРС «Про поліпшення ідеологічної, політико-виховної роботи» : Обласна міжвідомча науково-практична конференція. (Тематичний план конференції).  – Вінниця, 1980.

ЮВІЛЕЙНА Наукова сесія (присвячена діяльності Вінницької обл. б-ки ім. К. А. Тімірязєва за 50 років Рад. влади. 28 серпня 1967 р. Запрошення і програма сесії).  – Вінниця, 1967.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТА БІБЛІОГРАФІЧНІ ВИДАННЯ БІБЛІОТЕКИ

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ покажчик наукових праць викладачів педаго­гічного інституту. – Вінниця, 1970.  – 201 с.  – В надзаг.: Б-ка Вінниц. держ. пед. ін-ту ім. М. Острівського; Обл. держ. б-ка імені К. А. Тімірязєва.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ покажчик наукових праць викладачів педінс­титуту.  – 2-й вип.  – Вінниця, 1972.  – 154 с.  – В надзаг.: Б-ка держ. пед. ін-ту ім. М. Оотровського; Обл. держ. наукова б-ка імені К. А. Тімірязєва.

ГЕОЛОГІЯ і гідрогеологія Поділля: Бібліографічний покажчик /Складач О. Бируля.  – Вінниця, 1930.  – 81 с.

БОРЩЕВСЬКА Н. Музей друку: Провідник..  – 3-й вип.  – Вінни­ця, 1930.  – 52 с.

В. А. ТРОПІНІН: (До 100-річчя з дня смерті). Пам'ятка читачеві /Складач М. М. Бех.  – Вінниця, 1957.  – 2 с.

ВЕЛИКИЙ жовтень на Вінниччині: (Рек. список літ.) /Складач Г. М. Авраменко.  – Вінниця, 1977.  – 4 с.

В. І. ЛЕНІН і Вінниччина: (Рек. покажчик літ. до 110-річчя з дня народження В. І. Леніна) /Складач Г. М. Авраменко  – Вінниця 1979 __ 21 с

ВІННИЦІ  – 600 років (1362 –1962): Короткий список літ).  – Вінниця, 1962.  – 3 с.

ВІННИЧЧИНА в період першої російської революції 1905  – 1907 р.р.: (Рек. список) /Складач В. Ф. Погуть.  – Вінниця, 1975 – 4с.

ВІННИЧЧИНА в художній літературі: Бібліографічний покажчик Складачі В. Ф. Погуть, Є. П. Гудимевко, А. М. Подолинний.  – Вінниця, 1973.  – 34 с.  – В надзаг.: Обл. держ. наукова б-ка ім. К. А. Тімірязєва; Вінниц. обл. організація Укр. Т-ва охорони па­м'ятників історії та культури.

ВІННИЧЧИНА і вінничани у Великій Вітчизняній війні (1941  – 1945) (Бібліографічний список літ.) Складачі В. Брус, В. Погуть – Вінниця 1974.  – 5с.

ГЕРОЇ бурякових ланів Вінниччини: (Рек. список літ). /Складач Н. В. Мельник.  – Вінниця, 1966.  – 12 с.

ГЕРОЙ Радянського Союзу Порик В. В.: Рекомендаційний покаж­чик літератури /Складач В. Ф. Погуть.  – Вінниця, 1970.  – 13 с.

ДЕКАБРИСТИ і Вінниччина: (Рек. список до 150-річчя повстан­ня декабристів) /Складач В. Ф. Погуть.  – Бійниця, 1975.  – 6 с.

   Рец.: Петренко А. Декабристам присвячується.  – Комс. плем'я 1975, 15 лип.

ДІЯЧІ мистецтва  – наші земляки: (Рек. список літ.)  –Вінниця, 1961.  – 2 с.  – (Молоді про свій край).

ДОСВІД виробництва цукрових буряків на Вінниччині: (Бібліогра­фічний покажчик /Складачі Л. В. Зубалій, Б. X. Брус.  – Вінниця.1976.  – 37 с.

ЗА ЗДОРОВИЙ побут: (Короткий анотований покажчик літ.). /Складачі Є. А. Премисер, А. Й. Лучко.  – Вінниця, 1963.  – 15 с.

З ДОСВІДУ роботи парторганізацій Вінниччини: Каталог літера­тури /Складач М. М. Бех.  – Вінниця, 1959,  – 6с.

ЗНАМЕННІ і пам'ятай дати Вінниччини: (Щорічний календарі  – Вінниця. 1962, 1963, 1970 –1981.

ЇХ ІМЕНАМИ названо вулиці нашого міста: (Бібліографічний список літ.) /Складачі Б. X. Брус, В. Ф. Погуть.  – Вінниця, 1974. – 7с.

КАТАЛОГ журналів і газет, передплачених бібліотеками м. Вінни­ці: (Щорічник).  – Вінниця, 1965 –1978.

КАТАЛОГ 1-ої обласної виставки краєзнавчих плакатів бібліотек Вінниччини: (Матеріали для бібліотек) /Упорядники Г. К. Смагло, М. М. Бех В. І. Гриценко.  – Вінниця, 1962.  – 32 с.

КОМСОМОЛ Вінниччини: (Бібліографічний покажчик) /Складач Г. М. Авраменко.  – Вінниця, 1978.  – 25 с.

КУДИРКО А. Полезные издания: (Об изданиях Винниц. обл. науч. б-ки им. К. А. Тимирязева к 30-летию освобождения Винничины от немецко-фашистских захватчиков).  – Слава Родины, 1974, 17 сент.

ЛАУРЕАТИ Ленінської премії  – наші земляки: (Бібліографічний покажчик) /Складачі В. Ф. Погуть та ін.  – Вінниця, 1970.  – 13 с. – В надзаг.: Обл. держ. наукова б-ка ім. К. А. Тімірязєва; Обл. держ. архів.

ЛАУРЕАТИ літературної премії імені М. Трублаїні: (Пам'ятка читачеві) /Складач В. Ф. Погуть.  – Вінниця. 1970.  – 8с.

ЛІТЕРАТУРА про Вінницьку область: (Щорічний бібліографічний покажчик).  – Вінниця, 1957  –1981.

ЛЮБИ і знай свій рідний край: (Плакат із рек. списком літ. про Вінниччину).  – Вінниця. 1963.

МАТЕРІАЛИ до написання Історії міст і сіл Вінницької області: (На допомогу бібліотекам) /Складач М. М. Бех.  – Вінниця, 1964.  – 128 с.

МАЯКИ Вінниччини: (Серія плакатів з рекоменд. списками літ. про Героїв Соц. Праці обл.).  – Вінниця, 1964.

    Рец. Лучко А. Досвід новаторів  – всім.  – Рад. культура, 1964. 2 серя.

МЕЛЬНИК Н. Подвиги наших земляків: (Огляд літератури).  – Вінниц. правда, 1965, 15 верес.

МЕЛЬНИК Н. Поділля в творах В. І. Леніна: (Бібліографічний огляд літ.).  – Вінниц. правда. 1968, 15 серп.

М. СТЕЛЬМАХ. До 60-річчя з дня народження: (Бібліографічний список літератури) /(Складач Г. Подруцька.  – Вінниця, 1972  – 4с.

НАШ ЗЕМЛЯК Михайло Коцюбинський: (Пам'ятка до 100-річчя з дня народження) /Складач бібліографії Т. І. Ніколенко, упорядник А. Й. Лучко.  – Вінниця, 1964.  – 23 с.; В надзаг.: Б-ка Вінниц. над. ін-ту ім. М. Островського; Вінниц. обл. б-ка ім. К. А. Тімірязєва.

О. В. СУВОРОВ на Поділлі: Рекомендаційний список літератури /Складач Г. М. Авраменко.  – Вінниця, 1979.  – 2с.

О. X. НОВАКІВСЬКИЙ. 1872 –1972: (Список літератури до 100-річчя з дня народження художника) /(Складач В. Ф. Погуть.  – Він­ниця, 1971  –5с.  – (Наші видатні земляки).

ПАТРІОТИЗМ та інтернаціоналізм у творах самодіяльних компо­зиторів Вінниччини: (Рек. список) (Складач С. Левік.  – Вінниця 1974.  – 2с.

ПЕРЕДОВИКИ тваринництва Вінниччини – Герої Соціалістичної Праці: Рек. список літ.) / Складач Н. В. Мельник.  – Вінниця 1966.  – 6с.

ПИСЬМЕННИКИ  – наші земляки. (Дожовтневий період): (Рек. список літ.).  – Вінниця, 1961.  – 2 с.  – (Молоді про свій край).

ПИСЬМЕННИКИ Радянської Вінниччини: (Бібліографічний довід­ник) /Складачі Г. Г. Подруцька, В. Ф. Погуть, Г. К. Смагло.  – Вінниця, 1971.  – 156 с.  – В надзаг.: Б-ка Вінниц. пед. ін-ту імені М. Островського; Вінниц. держ. обл. наукова б-ка ім. К. А. Тімірязєва.

    Рец.: Бортняк А. Вінницька наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязє­ва підготувала і віддрукувала довідник-покажчик «Письменники Ра­дянської Вінниччини».  – Літ. Україна, 1972, 13 жовт.

РОЗВИТОК землеробства на Вінниччині: (Короткий список літ.). / Складач Г. Г. Головко.  – Вінниця, 1959.  – 11 с.

САДАМ цвісти: (Рекомендаційні списки літ.) /Складачі Л. В. Зубалій, Г. Г. Подруцька.  – (Вінниця. 1974. – 23 с.

СВЯТА І ТРАДИЦІЇ народжені Великим Жовтнем: (Рек. список літ.). Складач Л. Тимощук.  – Вінниця, 1978.  – 7с.

СВОДНЫЙ каталог изданий органов научно-технической информа­ции, выписываемых библиотеками г. Винницы на 1977 год.  – Вин­ница, 1977.  – 55 с.

СМАГЛО Г. К., БЕХ М. М. Подвиги вінничан у Великій Вітчизняній війні: (Плакат).  – Вінниця. - 1965.

СМАГЛО Г. К. та ін. Академік Заболотний: Буклет до 100-річ­чя з дня народження.  – Вінниця. 1966.

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ і концентрація сільськогосподарського виробни­цтва на Вінниччині: (Рек. список літ.) Складач Л. В. Зубалій.  – Вінниця Ш76.  –9с.

СТЕПАН ВАСИЛЬОВИЧ РУДАНСЬКИЙ (1834 –1873): (Пам'ят­ка читачеві) Складачі М. Ф. Присяжнюк, М. М. Бех.  – Бійниця, 1958.  – 27 с.

ТВОРЦІ науки і техніки  – наші земляки: (Рек. список лит.).  – Вінниця. 1961.  – 2с.  – (Молоді про свій край).

ТЕХНОЛОГІЯ та організація цукрового виробництва: (Рек. спи­сок літ. за 1973 –1974 pp.) /Складач Н. О. Ксенчина, Вінниця, 1974.  – 11 с.

УКРАЇНСЬКИЙ композитор М. Д. Леонтович: (Рек. список літ. до 100-річчя з дня народжений) /Складачі С. І. Савлук. Г. М. Авра­менко.  – Вінниця, 1977.  – 4с.

ХАРЧОВА промисловість Вінниччини (1944 –1974 pp.): (Бібліог­рафічний покажчик) /(Складачі В. В. Погуть, Н. О. Ксенчина.  – Він­ниця, 1974.  – 41 с.

ХЛІБОРОБИ Вінниччини  – Герої Соціалістичної Праці: (Рек. список літ.) /Складач Н. В. Мельник.  – Вінниця, 1966.  – 6с.

ХРОНІКА культурного життя Вінниччини: (Щомісячний вип.).  – Вінниця, 1980.

ВЕТЕРАНИ БІБЛІОТЕКИ

ВИСОКІ нагороди: (За заслуги в розвитку рад. культури, літ., мистецтва, активну участь в ком. вихованні трудящих, виконанні зав­дань X п'ятирічки, Указом Президії Верховної Ради СРСР від 7 серп. 1981 р. нагороджено орденами і медалями СРСР працівників установ і підприємств культури, діячів літ. і мистецтва, в т. ч. орденом «Знак Пошани» Лучка А. Й., директора Вінниц. обл. наук, б-ки ім. К. А. Тімірязєва). – Вінниц. правда, 1981. 21 серп.

ВИСОКІ нагороди:  (За успіхи,  досягнуті у  виконанні завдань  IX п'ятирічки   і  прийнятих   соцзобов'язань,   нагороджено   медаллю   «За трудову доблесть» Лозінську О. І., зав, метод, відділом Вінниц. обл. наукової б-ки ім. К. А. Тімірязєва).  –  Вінниц. правда, 1976, 3 черв; Культура   і   життя.    1976,   6   трав.

ЛАУРЕАТЫ МЕДАЛИ Н. К. Крупской: (В т. ч. Г. К. Смагло, зам. директора по научной работе Винниц. обл. науч. б-ки им. К. А. Тимирязева). – Библиотекарь, 1980, № 5, с. 21.

НАГОРОДЖЕННЯ: (За багаторічну плодотворну роботу по органі­зації бібліотечного обслуговування і у зв'язку з 60-річчям від дня народження М-во культури УРСР преміювало іменним годинником директора Вінниц. обл. б-ки ім. К. А. Тімірязєва І. М. Філіповсько-го). – Культура і життя, 1969. 31 серп.

ГАВРИШ М. Так були врятовані твори вождя: (Про от. бібліоте­каря обл. бнки ім. К. А. Тімірязєва Н. О. Борщевську). – Рад. Ук­раїна, 1969, 27 березн.

МЕЛЬНИК Н. Врятовані скарби. (Про бібліотекаря Н.  О  Борщевську, яка врятувала твори класиків марксизму-ленінізму від зни­щення німецько-фашистськими окупантами), – Комс. плем'я, 1970, 14 берез.

ПАЩЕНКО М. Балада про комуніста: Нарис (про К. Ф. Жукову, колишнього працівника обл. б-ки ім. К. А.    Тімірязєва).   –  Робітн. -газ;.,   1965,   27   черв..

ПРЕМІЇ за кращі матеріали 1966 року: (Премією ред. журналу «Соц. культура» відзначено А. Лучка, зав. метод, відділом обл. б-ки ім. К. А. Тімірязєва – за статтю «Професія і покликання»). – Соц. культура. 1967, № 1, с. 45.

САХНЕВИЧ Л. Є така мирна професія: (Про директора обл бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва, Героя Рад. Союзу І. М. Філіповського). – Вінниц. правда, 1967, 5 жовт.

СВИРИДОВ А. А. Батальоны вступают в бой. –  М.: Воениздат, 1967. 1C. 142–189:

О боевых подвигах Героя Сов. Союза Й. М. Филипповского, директора Винниц. обл. б-ки им, К. А. Тимирязева.

ЧОРНИЙ  О. Спрага:   (Нарис про  бойові подвиги колишнього сер­жанта Г. К. Смагла, заступника директора    Вінниц.    обл. б-ки  ім. К.   А. Тімірязєва).  –  Вінниц.   правда,  1963,   31   берез.

ПРАЦІВНИКИ  БІБЛІОТЕКИ.  НАГОРОДЖЕНІ  ЮВІЛЕЙНОЮ

МЕДАЛЛЮ  «ЗА ДОБЛЕСНУ ПРАЦЮ.  НА ОЗНАМЕНУВАННЯ

100-РІЧЧЯ   З   ДНЯ   НАРОДЖЕННЯ   ВОЛОДИМИРА  ІЛЛІЧА ЛЕНІНА».

Гончарова   М.   М.

Гриценко   В.   І.

Костюкова   І.   І.

Лучко   А.   Й.  

Смагло   Г.   К.

Філіповський   І.   М.

Чуфаріна   К.   І.

ВЕТЕРАНИ   БІБЛІОТЕКИ,   НАГОРОДЖЕНІ   МЕДАЛЛЮ «ВЕТЕРАН   ПРАЦІ»

Гриценко В. І.

Костюкова І. І.

Крочек  Л. О.

Магазаніиа  Є. І.

Мельник  М. М.

Мельник Н.В  

Морозова Л. Д.

Парузіна   С.   Л.

Смагло  Г.   К.

Філіповський   І.   М.

Чуфаріна   К.   І.

Сімдесят п'ять років Вінницький державній обласній науковій бібліотеці ім. К. А. Тімірязєва


Управління культури виконкому Вінницької обласної Ради народних депутатів

Державна обласна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва

 

 

 

 

75 років Вінницькій державній обласній науковій бібліотеці ім. К. А. Тімірязєва

(1907-1982)

 Бібліографічний покажчик літератури

 

 

 

Вінниця 1982

 

 

У лютому 1982 року сповнюється 75 років Вінницькій державній обласній науковій бібліотеці ім. К. А. Тімірязєва.

Із малої напівприватної установи за час свого існування бібліотека перетворилася у великий культурний центр області. Нині в її фондах нараховується мільйон томів видань з різних галузей знань, якими користуються біля 30 тисяч читачів. Щороку бібліотеку відвідують до 200 тисяч вінничан і гостей міста.

Мета даного видання — показати літературу, в якій розкривається історія наукової бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва, багатство її книж­кових фондів, основні напрямки діяльності. В покажчик включено найбільш важливі матеріали про бібліотеку, а також книги, статті, написані працівниками. Розрахований покажчик на працівників ідео­логічних, культосвітніх установ, книголюбів, краєзнавців, широкі ко­ла  громадськості;

 Матеріали систематизовано за розділами:

 • З історії бібліотеки
 • Фонди бібліотеки 
 • Організація обслуговування населення. Пропаганда книги.
 • Наукова та організаційно-методична робота;
 • З досвіду роботи бібліотек області.
 • Науково-практичні та науково-теоретичні конференції.
 • Інформаційні та бібліографічні видання бібліотеки.
 • Ветерани бібліотеки.

  В межах розділів літератури розміщена за алфавітом прізвищ ав­торів чи назв матеріалів.

  Відбір літератури закінчено в серпні 1981 року.

 

Підготувала Г. М. Авраменко

Відповідальний за  випуск А. Й. Лучко 

75 лет Винницкой областной научной библиотеке им. К. А. Тимирязева (на укр. языке). 

Ответственный за выпуск А. И. Лучко.

 

Здано до набору 04.02.82. Підписано до друку 24.03.82.