Семен Якович Надсон. До 140-річчя від дня народження

Рік видання: 2002

Місце зберігання: Сайт (електронне видання)

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва

 

Наші видатні земляки

 

 

 

Твори С. Я. Надсона

 

Полное собрание сочинений: В 2 т. / Под ред. М.В. Ватсон. – Пг.: А.Ф. Маркс, 1917.

Полное собрание стихотворений / Вступ. ст. Г.А. Бялого. – М; Л.: Сов. писатель, 1962. – 505 с.

Стихотворения / Под ред. А. Дымшица. – Л.: Сов. писатель, 1937. – 224 с.

Стихотворения / Вступ. ст. Г.А. Бялого. – Л.: Сов. писатель, 1957. – 316 с. – (Б-ка поэта).

Верь в великую силу любви: [Вірш] // Сто поэтов о любви. – К., 2002. – С. 31.

Уривок із листа до М.В. Ватсон / Пер. з рос. А. Легіна // Визвол. шлях. – 1998. – № 2. – С. 228-229.

Друже – брате сумний: [Вірші] / Пер. П. Грабовського // Грабовський П. Вибрані твори. – 1985. – Т. 1. – С. 345-347.

У сні мені марилось небо: [Вірш] // Літ.-наук. вісн. – 1898. – № 10.

 

Література про життя і творчість С. Я. Надсона

Болховська Н. Графиня Пащенко та Семен Надсон – кохання на Подільській землі // 33 канал. – 2002. – № 48 (579). – С. 8.

Бучлов М. Страдницька муза // Вінниц. правда. – 1971. – 5 серп.

Гайденко Н. С.Я. Надсон // Л-ра в шк.. – 1962. – № 6. – С. 88-90.

Козлов М.Л. Українка і Надсон // нові горизонти. – 1978. – 14 жовт. – (Жмеринка).

Козлов Н. Надсон на Винничине // Камертон-ікс. – 1995. – 16 листоп. (№ 20). – С. 3-4.

Кудрявцев Л. Пусть арфа сломана – аккорд еще рыдает // Незави-симость. – 1997. – 21 окт. – С. 6.

Лазаренко В. Один рік – і все життя // Комс. плем’я. – 1982. – 1 лип.

Лесневский С. Гул забвения и славы // Поэзия: Альм. – М., 1978. – Вып. 22. – С. 105-113.

Литературное наследство. Вып. 37/38. Л.Н. Толстой. – М.: Изд-во АН СССР, 1939. – 775 с.

Із змісту: [Про С.Я. Надсона]. – С. 135, 239, 241-246, 564.

Присяжнюк М. Слово піснею звучало // Вінниц. правда. – 1969. – 18 січ.

Соколов А.Г. История русской литературы конца ХІХ – начала ХХ века. – М.: Высш. шк., 1984. – 360 с.

Із змісту: [Про С.Я. Надсона]. – С. 63, 75, 158, 220, 278.

Солоненко М. Дивною силою таланту // Комс. плем’я. – 1980. – 23 лют.

Солоненко М. Ключі журавлині // Нові горизонти. – 1979. – 20 черв.

Солоненко М. Недоспівана пісня // Комс. плем’я. – 1987. – 22 груд.

Солоненко М. Пам’ять серця // Комс. плем’я. – 1982. – 30 груд.

Страшний В. Де Надсон жив і творив... // Вінниц. правда. – 1982. – 13 черв.

Ходасевич В. Надсон: [Текст доп. 1911 р. Моск. літ.-художн. гурток] / Вступ. ст., публ. и коммент. С. Богатыревой // Вопр. л-ры. – 1987. – № 9. – С. 206-224.

Чернишов А. На рум’яному півдні // Прапор. – 1962. – № 12. – С. 95-97.

Чуйко В.В. Надсон и Гаршин // Наблюдатель. – 1988. – № 11. – С. 164-187.

Щуров И. Надсон // В мире книг. – 1962. – № 12. – С. 28-29.

 

Вшанування пам’яті поета

Музей русского поэта [с. Носківці Жмерин. р-ну] // Труд. – 1982. – 22 июня.

Огородник Н. Музей С. Надсона в Носківцях // Нові горизонти. – 1985. – 16 листоп.

Огородник Н. Народжується музей [с. Надсона в с. Носківцях] // Нові горизонти. – 1978. – 14 жовт.

Огородник Н. Стає все більше експонатів // Друг читача. – 1986. – 3 лип. – С. 7.

Огородник Н. Як весняний дощ: [Про музей С.Я. Надсона] // Нові горизонти. – 1988. – 19 листоп.

Солоненко М. На Подільській землі // Нові горизонти. – 1978. – 14 жовт.

Тарасенко В. Знайшлися друзі музею // Комс. плем’я. – 1986. – 4 січ.

Федоренко М. Вшановують пам’ять // Нові горизонти. – 1980. – 2 серп.

 

Довідкові матеріали

Бажинов І.Д. Надсон С.Я. // УЛЕ. – К., 1995. – Т. 3. – С. 446.

Максимова И. С.Я. Надсон // Памятные книжные даты. 1982. – М., 1982. – С. 116-119.

Надсон Семен Яковлевич // Галлерея русских писателей / Под ред. И. Игнатова. – М., 1901. – С. 459-461. – портр.

Надсон Семен Яковлевич // История русской литературы ХІХ века: Библиогр. указ. / Под ред. К.Д. Муратовой. – М.; Л., 1962. – С. 474-477.

Надсон Семен Яковлевич // Краткая литературная энциклопедия / Гл. ред. А.А. Сурков. – М., 1968. – Т. 5. – С. 75.

Надсон С.Я. // Русские писатели: Биобиблиогр. слов. / Под. ред. Д.С. Лихачева. – М., 1971. – С. 456-458.

Надсон Семен Яковлевич // Русские писатели: Биобиблиогр. слов. / Под ред. П.А. Николаева. – М., 1990. – Т. 2. – С. 59-61.

Надсон С.Я. // Русский биографический словарь. – С.Пб., 1914. – Т. 11. – С. 35-38.

Подолинний А.М. Надсон Семен Якович // З-над Божої ріки: Літ. слов. Вінниччини. – Вінниця, 2001. – С. 233-234. 

 
 

Укладач Л. Заря

Редактор М. Спиця

Комп’ютерний набір Н. Дорошенко

Оригінал-макет Н. Спиця

Тиражування Г. Стратієнко

Відповідальний за випуск В. Циганюк

____________

 Підписано до друку 10.10.2002. Тираж 80 прим.

Ксерокс Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва.

21100, Вінниця, вул. Соборна, 73 

 

 

Поділитися:

Семен Якович Надсон


Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва

 

Наші видатні земляки

 

 

 

Твори С. Я. Надсона

 

Полное собрание сочинений: В 2 т. / Под ред. М.В. Ватсон. – Пг.: А.Ф. Маркс, 1917.

Полное собрание стихотворений / Вступ. ст. Г.А. Бялого. – М; Л.: Сов. писатель, 1962. – 505 с.

Стихотворения / Под ред. А. Дымшица. – Л.: Сов. писатель, 1937. – 224 с.

Стихотворения / Вступ. ст. Г.А. Бялого. – Л.: Сов. писатель, 1957. – 316 с. – (Б-ка поэта).

Верь в великую силу любви: [Вірш] // Сто поэтов о любви. – К., 2002. – С. 31.

Уривок із листа до М.В. Ватсон / Пер. з рос. А. Легіна // Визвол. шлях. – 1998. – № 2. – С. 228-229.

Друже – брате сумний: [Вірші] / Пер. П. Грабовського // Грабовський П. Вибрані твори. – 1985. – Т. 1. – С. 345-347.

У сні мені марилось небо: [Вірш] // Літ.-наук. вісн. – 1898. – № 10.

 

Література про життя і творчість С. Я. Надсона

Болховська Н. Графиня Пащенко та Семен Надсон – кохання на Подільській землі // 33 канал. – 2002. – № 48 (579). – С. 8.

Бучлов М. Страдницька муза // Вінниц. правда. – 1971. – 5 серп.

Гайденко Н. С.Я. Надсон // Л-ра в шк.. – 1962. – № 6. – С. 88-90.

Козлов М.Л. Українка і Надсон // нові горизонти. – 1978. – 14 жовт. – (Жмеринка).

Козлов Н. Надсон на Винничине // Камертон-ікс. – 1995. – 16 листоп. (№ 20). – С. 3-4.

Кудрявцев Л. Пусть арфа сломана – аккорд еще рыдает // Незави-симость. – 1997. – 21 окт. – С. 6.

Лазаренко В. Один рік – і все життя // Комс. плем’я. – 1982. – 1 лип.

Лесневский С. Гул забвения и славы // Поэзия: Альм. – М., 1978. – Вып. 22. – С. 105-113.

Литературное наследство. Вып. 37/38. Л.Н. Толстой. – М.: Изд-во АН СССР, 1939. – 775 с.

Із змісту: [Про С.Я. Надсона]. – С. 135, 239, 241-246, 564.

Присяжнюк М. Слово піснею звучало // Вінниц. правда. – 1969. – 18 січ.

Соколов А.Г. История русской литературы конца ХІХ – начала ХХ века. – М.: Высш. шк., 1984. – 360 с.

Із змісту: [Про С.Я. Надсона]. – С. 63, 75, 158, 220, 278.

Солоненко М. Дивною силою таланту // Комс. плем’я. – 1980. – 23 лют.

Солоненко М. Ключі журавлині // Нові горизонти. – 1979. – 20 черв.

Солоненко М. Недоспівана пісня // Комс. плем’я. – 1987. – 22 груд.

Солоненко М. Пам’ять серця // Комс. плем’я. – 1982. – 30 груд.

Страшний В. Де Надсон жив і творив... // Вінниц. правда. – 1982. – 13 черв.

Ходасевич В. Надсон: [Текст доп. 1911 р. Моск. літ.-художн. гурток] / Вступ. ст., публ. и коммент. С. Богатыревой // Вопр. л-ры. – 1987. – № 9. – С. 206-224.

Чернишов А. На рум’яному півдні // Прапор. – 1962. – № 12. – С. 95-97.

Чуйко В.В. Надсон и Гаршин // Наблюдатель. – 1988. – № 11. – С. 164-187.

Щуров И. Надсон // В мире книг. – 1962. – № 12. – С. 28-29.

 

Вшанування пам’яті поета

Музей русского поэта [с. Носківці Жмерин. р-ну] // Труд. – 1982. – 22 июня.

Огородник Н. Музей С. Надсона в Носківцях // Нові горизонти. – 1985. – 16 листоп.

Огородник Н. Народжується музей [с. Надсона в с. Носківцях] // Нові горизонти. – 1978. – 14 жовт.

Огородник Н. Стає все більше експонатів // Друг читача. – 1986. – 3 лип. – С. 7.

Огородник Н. Як весняний дощ: [Про музей С.Я. Надсона] // Нові горизонти. – 1988. – 19 листоп.

Солоненко М. На Подільській землі // Нові горизонти. – 1978. – 14 жовт.

Тарасенко В. Знайшлися друзі музею // Комс. плем’я. – 1986. – 4 січ.

Федоренко М. Вшановують пам’ять // Нові горизонти. – 1980. – 2 серп.

 

Довідкові матеріали

Бажинов І.Д. Надсон С.Я. // УЛЕ. – К., 1995. – Т. 3. – С. 446.

Максимова И. С.Я. Надсон // Памятные книжные даты. 1982. – М., 1982. – С. 116-119.

Надсон Семен Яковлевич // Галлерея русских писателей / Под ред. И. Игнатова. – М., 1901. – С. 459-461. – портр.

Надсон Семен Яковлевич // История русской литературы ХІХ века: Библиогр. указ. / Под ред. К.Д. Муратовой. – М.; Л., 1962. – С. 474-477.

Надсон Семен Яковлевич // Краткая литературная энциклопедия / Гл. ред. А.А. Сурков. – М., 1968. – Т. 5. – С. 75.

Надсон С.Я. // Русские писатели: Биобиблиогр. слов. / Под. ред. Д.С. Лихачева. – М., 1971. – С. 456-458.

Надсон Семен Яковлевич // Русские писатели: Биобиблиогр. слов. / Под ред. П.А. Николаева. – М., 1990. – Т. 2. – С. 59-61.

Надсон С.Я. // Русский биографический словарь. – С.Пб., 1914. – Т. 11. – С. 35-38.

Подолинний А.М. Надсон Семен Якович // З-над Божої ріки: Літ. слов. Вінниччини. – Вінниця, 2001. – С. 233-234. 

 
 

Укладач Л. Заря

Редактор М. Спиця

Комп’ютерний набір Н. Дорошенко

Оригінал-макет Н. Спиця

Тиражування Г. Стратієнко

Відповідальний за випуск В. Циганюк

____________

 Підписано до друку 10.10.2002. Тираж 80 прим.

Ксерокс Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва.

21100, Вінниця, вул. Соборна, 73