Родина Косачів і Поділля

Рік видання: 2011

Місце зберігання: Відділ краєзнавства

Вінницька обласна державна адміністрація

Управління культури і туризму Вінницької обласної державної адміністрації

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім.К.А.Тімірязєва

Державний архів Вінницької області 

 

 

Родина Косачів і Поділля 

Літературно-краєзнавче дослідження

 

 

Вінниця, 2011 


ББК 83.3 (4 УКР-4ВІН) 5-8
УДК 821.161.209 (477) 43/.44)«18»
Р-60

 

Відповідальна за випуск Н.І.Морозова, директор Вінницької ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва

Родина Косачів і Поділля: [літ.-краєзн. дослідж.] / Вінниц. обл. держ. адмін.; Упр. культури і туризму Вінниц. обл. держ. адмін.; ВОУНБ ім.К.А.Тімірязєва; Держ. архів Вінниц. обл.; підгот. К.В.Завальнюк, І.М.Журавлівський, Т.В.Стецюк; бібліогр. список «Поділля у долі видатної родини» Т.В.Котуз; авт. ред.; відп. за вип. Н.І.Морозова. - Вінниця, 2011. - 104 с.

Літературно-краєзнавче дослідження присвячене маловідомим сторінкам перебування родини Косачів на Поділлі, а також її творчим зв'язкам з культурними та освітніми діячами нашого краю. Воно відкриває нові сторінки в біографії славетної родини Лесі Українки на подільській землі.

Книга, на думку авторів, буде представляти значний інтерес для фахівців-філологів, істориків, краєзнавців, літераторів, студентів, а також для всіх, хто цікавиться минулим рідного краю. 

 

© Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва, 2011
© Державний архів Вінницької області, 2011 


Від авторів

25 лютого 2011 року минуло 140 років з дня народження геніальної української поетеси Лесі Українки. Як зазначалося у ювілейній статті з нагоди цієї славетної річниці у газеті «Голос України» від 25 лютого 2011 року: «Леся Українка - одна з найяскравіших зірок на небокрузі вічності, під яким суджено страждати і любити, захищати свої національні інтереси й розвиватися - одне слово, утверджувати своє місце під сонцем нашому народу. її ім'я заслужено стоїть в одному ряду з такими знаковими постатями української нації, як Богдан Хмельницький та Іван Мазепа, Тарас Шевченко й Іван Франко, Симон Петлюра і Михайло Грушевський... Тобто поряд з тими, хто своє життя поклав на вівтар інтересів українського народу, ведучи його до свободи й незалежності...».

Шануючи пам'ять великої поетеси, колектив вінницьких істориків-краєзнавців (К.В.Завальнюк, І.М.Журавлівський, Т.В.Стецюк) підготував літературно-краєзнавче дослідження, присвячене маловідомим сторінкам перебування родини Косачів на Поділлі, а також її творчим зв'язкам з культурними та освітніми діячами нашого краю.

У першій частині книги «Подільські сторінки життя і творчості Лесі Українки» автори розглядають питання про перебування великої доньки українського народу на Поділлі.

У другій частині праці, яка називається «Ім'я Косачів на літературній карті Вінниччини», автори подають перелік населених пунктів сучасної Вінницької області, в яких свого часу перебувала родина Лесі Українки. Чимало місця у зазначеному контексті автори відводять дослідженню обставин перебування родини Косачів у Могилеві-Подільському, де вона проживала з 1920 по 1924 рік (а Ісидора Косач-Борисова - у 1912-1925 рр.).

У своїй праці автори використовують невідомі широкому загалу архівні документи, ціла низка яких вводиться у науковий обіг уперше. Книгу суттєво доповнюють унікальні світлини із фондів Державного архіву Вінницької області, а також авторські знімки.

Літературно-краєзнавче дослідження представляє значний інтерес для фахівців-філологів, істориків, краєзнавців, літераторів, студентів, а також для всіх, хто цікавиться минулим рідного краю.

Автори висловлюють щиру подяку за допомогу у підготовці та виданні книги добродіям: Валерію Войтовичу, Василю Черняку, Надії Вартанович, керівництву ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва, працівникам СІБС, краєзнавчого та бібліографічного відділів, читальних залів, сектору редакційно-видавничої діяльності.


Поділитися:

Родина Косачів і Поділля


Вінницька обласна державна адміністрація

Управління культури і туризму Вінницької обласної державної адміністрації

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім.К.А.Тімірязєва

Державний архів Вінницької області 

 

 

Родина Косачів і Поділля 

Літературно-краєзнавче дослідження

 

 

Вінниця, 2011 


ББК 83.3 (4 УКР-4ВІН) 5-8
УДК 821.161.209 (477) 43/.44)«18»
Р-60

 

Відповідальна за випуск Н.І.Морозова, директор Вінницької ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва

Родина Косачів і Поділля: [літ.-краєзн. дослідж.] / Вінниц. обл. держ. адмін.; Упр. культури і туризму Вінниц. обл. держ. адмін.; ВОУНБ ім.К.А.Тімірязєва; Держ. архів Вінниц. обл.; підгот. К.В.Завальнюк, І.М.Журавлівський, Т.В.Стецюк; бібліогр. список «Поділля у долі видатної родини» Т.В.Котуз; авт. ред.; відп. за вип. Н.І.Морозова. - Вінниця, 2011. - 104 с.

Літературно-краєзнавче дослідження присвячене маловідомим сторінкам перебування родини Косачів на Поділлі, а також її творчим зв'язкам з культурними та освітніми діячами нашого краю. Воно відкриває нові сторінки в біографії славетної родини Лесі Українки на подільській землі.

Книга, на думку авторів, буде представляти значний інтерес для фахівців-філологів, істориків, краєзнавців, літераторів, студентів, а також для всіх, хто цікавиться минулим рідного краю. 

 

© Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва, 2011
© Державний архів Вінницької області, 2011 


Від авторів

25 лютого 2011 року минуло 140 років з дня народження геніальної української поетеси Лесі Українки. Як зазначалося у ювілейній статті з нагоди цієї славетної річниці у газеті «Голос України» від 25 лютого 2011 року: «Леся Українка - одна з найяскравіших зірок на небокрузі вічності, під яким суджено страждати і любити, захищати свої національні інтереси й розвиватися - одне слово, утверджувати своє місце під сонцем нашому народу. її ім'я заслужено стоїть в одному ряду з такими знаковими постатями української нації, як Богдан Хмельницький та Іван Мазепа, Тарас Шевченко й Іван Франко, Симон Петлюра і Михайло Грушевський... Тобто поряд з тими, хто своє життя поклав на вівтар інтересів українського народу, ведучи його до свободи й незалежності...».

Шануючи пам'ять великої поетеси, колектив вінницьких істориків-краєзнавців (К.В.Завальнюк, І.М.Журавлівський, Т.В.Стецюк) підготував літературно-краєзнавче дослідження, присвячене маловідомим сторінкам перебування родини Косачів на Поділлі, а також її творчим зв'язкам з культурними та освітніми діячами нашого краю.

У першій частині книги «Подільські сторінки життя і творчості Лесі Українки» автори розглядають питання про перебування великої доньки українського народу на Поділлі.

У другій частині праці, яка називається «Ім'я Косачів на літературній карті Вінниччини», автори подають перелік населених пунктів сучасної Вінницької області, в яких свого часу перебувала родина Лесі Українки. Чимало місця у зазначеному контексті автори відводять дослідженню обставин перебування родини Косачів у Могилеві-Подільському, де вона проживала з 1920 по 1924 рік (а Ісидора Косач-Борисова - у 1912-1925 рр.).

У своїй праці автори використовують невідомі широкому загалу архівні документи, ціла низка яких вводиться у науковий обіг уперше. Книгу суттєво доповнюють унікальні світлини із фондів Державного архіву Вінницької області, а також авторські знімки.

Літературно-краєзнавче дослідження представляє значний інтерес для фахівців-філологів, істориків, краєзнавців, літераторів, студентів, а також для всіх, хто цікавиться минулим рідного краю.

Автори висловлюють щиру подяку за допомогу у підготовці та виданні книги добродіям: Валерію Войтовичу, Василю Черняку, Надії Вартанович, керівництву ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва, працівникам СІБС, краєзнавчого та бібліографічного відділів, читальних залів, сектору редакційно-видавничої діяльності.


Родина Косачів і Поділля
Publish at Calameo