Подільський книжник. Випуск 4

Рік видання: 2012

Місце зберігання: Відділ краєзнавства

Управління культури і туризму

Вінницької обласної державної адміністрації

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва

 

Подільський книжник

Альманах

Випуск 4

 

(2011 р.)

Вінниця 2012


ББК 76.11 (4УКР-4ВІН)я54

П44

УДК 002.2(477.43/44)93/94

Автор проекту

та відповідальна за випуск Н.І.Морозова,

директор Вінницької ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва

Укладач Т.Р.Соломонова

П44 Подільський книжник: альманах. Вип. 4 (2011 р.) / уклад. Т.Р.Соломонова, ред.: М.Г.Спиця, О.Г.Поліщук, відп. за вип. Н.І.Морозова; Управління культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – 128 с.: іл.

У четвертому випуску альманаху традиційно подаються відомості про фонди відділу рідкісних і цінних видань Вінницької ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва, висвітлюється розмаїття книжкового і бібліотечного життя регіону минулого і сьогодення, розкривається особистий внесок наших земляків у розвиток книжкової культури краю.

Видання призначено науковцям, краєзнавцям, бібліотекарям, бібліофілам, студентам, а також усім зацікавленим особам.

ISBN …………….. ББК 76.11 (4УКР-4ВІН)я54

© Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва 


Від укладача

Перед читачами – четвертий випуск альманаху «Подільський книжник». Він починається з роздумів «Про Книгу і про себе». Т.А.Мрищук, директор Вінницької обласної дитячої бібліотеки ім. І.Я.Франка, подає відомості про минуле і сьогодення закладу.

Книжкові фонди Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім.К.А.Тімірязєва продовжують дивувати своїм наповненням та розмаїттям. Цього разу представлено колекцію прижиттєвих видань польських письменників ХІХ – початку ХХ ст., збірку західноєвропейських і російських карт XVII-XVIII ст., зібраних у єдиний книжковий блок під назвою «Атлас Росії», а також фонд періодичних видань, що входили до складу бібліотеки Немирівської чоловічої гімназії другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

Бібліофільство та бібліофільські розвідки залишаються у центрі уваги нашої роботи. Польське бібліофільство на Поділлі другої половини ХІХ – початку ХХ ст. висвітлено у публікації Т.Р.Соломонової. О.Ю.Шилін присвятив невеличку розвідку Євангелію 1921 року друку українською мовою, яке згідно з вихідними відомостями побачило світ у Вінниці. Своїми роздумами щодо вінницького книжкового життя поділився наш колега, арт-менеджер вінницької «Книгарні “Є”» О.М.Вешелені.

Активно впроваджуючи цифрові технології у роботу бібліотек області, Н.І.Морозова не залишає поза увагою книжкову культуру, зокрема інформаційного суспільства, чому і присвятила окрему статтю.

Як і в попередніх випусках, ми намагаємося долучитися до висвітлення невідомих або маловідомих сторінок нашого минулого. Архівний документ із переліком культурно-освітніх закладів м. Вінниці 1921 року, що зберігається у Державному архіві Вінницької області, підштовхнув до невеличкої фактографічної розвідки про бібліотечні та інші культурні установи міста.

Дві важливі для української історії та культури ювілейні дати – 200-річчя першого російськомовного видання Литовського Статуту та 150-річчя видання О.С.Афанасьєва-Чужбинського «Подорож у Південну Росію» – сприяли підготовці матеріалів до рубрики «Книжкова полиця». 50-річний ювілей Національної премії України імені Тараса Шевченка став приводом, щоб ще раз зазирнути на вінницьку сторінку її літературної історії. І завершує збірку інформацію про наших земляків, які отримали літературні премії останнього року, та відомості про головні події з життя книги, що відбулися у стінах Бібліотеки.

Сподіваємося, що запропоновані матеріали зацікавлять читачів і викличуть бажання приєднатися до нас зі своїми думками, пропозиціями та публікаціями.

Т.Р.Соломонова 


 

Поділитися: