Подільський книжник. Випуск 10

Рік видання: 2019

Місце зберігання: Відділ краєзнавства

Управління культури і туризму

Вінницької обласної державної адміністрації

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім.К. А.Тімірязєва

  

Подільський книжник

Альманах

 

Випуск 10

(2017 р.) 

 

Вінниця 2019


УДК 002.2(477.43/44)93/94

П44

 

 

Відповідальна за випуск Л. Б. Сеник, директор Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва

Укладач Т. Р. Кароєва

 

Подільський книжник : альманах. Вип. 10 (2017 р.) / уклад. Т. Р. Кароєва ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Л. Б. Сеник ; Управління культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. - Вінниця, 2019. - 136 с. : іл.

 

У десятому випуску альманаху традиційно подаються відомості про фонди відділу рідкісних і цінних видань Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, висвітлюється розмаїття книжкового життя регіону початку ХХ ст. і сьогодення, розкривається особистий внесок наших земляків у розвиток книжкової культури краю. У збірнику започатковано нову рубрику, присвячену 100-річчю Української революції (1917-1921). Цього разу її матеріали висвітлюють події 1917 р.

Видання призначено науковцям, краєзнавцям, бібліотекарям, бібліофілам, студентам, а також усім зацікавленим особам.

 

© Вінницька ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, 2019


Від укладача

 

Десятий випуск альманаху продовжує знайомити з книжковим і бібліотечним життям Поділля минулого і сьогодення.

Він починається з розмови із гостем рубрики «Про книгу і про себе» В. С. Вігуржинською, яка керує Тульчинською центральною районною бібліотекою. Чим став для книгозбірні Міжнародний оперний open-air фестиваль «OPERAFEST TULCHYN» 2017 р.?

Працівники відділу рідкісних і цінних видань розпочали роботу над каталогом стародруків XVIII ст., що зберігаються у Вінницькій ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, звідси така увага до цих видань в альманасі. Статті І. М. Валігури, Т. Р. Кароєвої, Т. О. Марчук, О. В. Сафронової присвячені господарчим порадникам, правничим стародрукам, навчальним книгам та кириличним богослужбовим виданням, друкованим на українських теренах. Вивчення стародрукованих книг було започатковано у Вінницькій філії ВБУ при ВУАН під керівництвом В. Д. Отамановського. Про перші досягнення на цьому шляху 1926 р. оповідає рубрика «Сторінками старих видань».

Але ж бібліотека живе не лише книгами давнього минулого, а й сучасністю. В ювілейному виданні П. І. Цимбалюк підбиває підсумки нашої науково-дослідної роботи 1970-2007 рр. в галузі бібліотекознавства.

Усвідомлюючи значущість подій Української революції (1917-1921), ми також реагуємо на святкування її 100-ї річниці та започатковуємо низку щорічних оціночних публікацій про тогочасне книжкове життя на Поділлі та книги-ювіляри, що побачили світ на наших теренах і маловідомі в країні. У цьому випуску подано статтю Т. Р. Кароєвої про стратегічну лінію українського книгодрукування 1917 р. - друк політичної агітаційно-пропагандистської брошури, повідомлення про перше видання в Наддніпрянській Україні книги Б. О. Барвінського «Звідки пішло ім’я “Україна”?» (Вінниця, 1917), збірку історичної публіцистики А. Ф. Кащенка «Оповідання про славне Військо Запорозьке Низове» (Катеринослав, 1917), а також про друк матеріалів для 

скликання Українських Установчих зборів, щоб легітимізувати владу Центральної Ради.

Шлях до революційних подій був довгий і складний, одним з найважливіших його складників було формування національного світогляду українського населення. Роль книги в цьому процесі висвітлює стаття І. В. Ковалишеної.

Завершує випуск оповідь про наших земляків — лауреатів літературних премій України 2017 р. та хроніка книжкових подій у Вінницькій ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва за минулий рік.

Ми вже 10 років з читачами і підбиваємо деякі підсумки. За ці роки склався авторський колектив, устоялася структура збірника, окреслилися улюблені рубрики та теми, сформувалися традиції співпраці з авторами та роботи над текстами. Ми залучили до наших пошуків колег не тільки з міста та області, а й з України та навіть закордоння. Чимало зроблено, втім наші випуски ніколи б не побачили світ без людей, яких ми ще жодного разу не згадали в передмовах. Це наші літературні редактори М. Г. Спиця, О. Г. Поліщук, С. В. Лавренюк і технічний редактор Н. В. Спиця. Сподіваємось, що попереду нас ще чекає тривала співпраця.

Т.Р. Кароєва


 

 
Поділитися:

Подільський книжник. Випуск 10


Управління культури і туризму

Вінницької обласної державної адміністрації

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім.К. А.Тімірязєва

  

Подільський книжник

Альманах

 

Випуск 10

(2017 р.) 

 

Вінниця 2019


УДК 002.2(477.43/44)93/94

П44

 

 

Відповідальна за випуск Л. Б. Сеник, директор Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва

Укладач Т. Р. Кароєва

 

Подільський книжник : альманах. Вип. 10 (2017 р.) / уклад. Т. Р. Кароєва ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Л. Б. Сеник ; Управління культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. - Вінниця, 2019. - 136 с. : іл.

 

У десятому випуску альманаху традиційно подаються відомості про фонди відділу рідкісних і цінних видань Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, висвітлюється розмаїття книжкового життя регіону початку ХХ ст. і сьогодення, розкривається особистий внесок наших земляків у розвиток книжкової культури краю. У збірнику започатковано нову рубрику, присвячену 100-річчю Української революції (1917-1921). Цього разу її матеріали висвітлюють події 1917 р.

Видання призначено науковцям, краєзнавцям, бібліотекарям, бібліофілам, студентам, а також усім зацікавленим особам.

 

© Вінницька ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, 2019


Від укладача

 

Десятий випуск альманаху продовжує знайомити з книжковим і бібліотечним життям Поділля минулого і сьогодення.

Він починається з розмови із гостем рубрики «Про книгу і про себе» В. С. Вігуржинською, яка керує Тульчинською центральною районною бібліотекою. Чим став для книгозбірні Міжнародний оперний open-air фестиваль «OPERAFEST TULCHYN» 2017 р.?

Працівники відділу рідкісних і цінних видань розпочали роботу над каталогом стародруків XVIII ст., що зберігаються у Вінницькій ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, звідси така увага до цих видань в альманасі. Статті І. М. Валігури, Т. Р. Кароєвої, Т. О. Марчук, О. В. Сафронової присвячені господарчим порадникам, правничим стародрукам, навчальним книгам та кириличним богослужбовим виданням, друкованим на українських теренах. Вивчення стародрукованих книг було започатковано у Вінницькій філії ВБУ при ВУАН під керівництвом В. Д. Отамановського. Про перші досягнення на цьому шляху 1926 р. оповідає рубрика «Сторінками старих видань».

Але ж бібліотека живе не лише книгами давнього минулого, а й сучасністю. В ювілейному виданні П. І. Цимбалюк підбиває підсумки нашої науково-дослідної роботи 1970-2007 рр. в галузі бібліотекознавства.

Усвідомлюючи значущість подій Української революції (1917-1921), ми також реагуємо на святкування її 100-ї річниці та започатковуємо низку щорічних оціночних публікацій про тогочасне книжкове життя на Поділлі та книги-ювіляри, що побачили світ на наших теренах і маловідомі в країні. У цьому випуску подано статтю Т. Р. Кароєвої про стратегічну лінію українського книгодрукування 1917 р. - друк політичної агітаційно-пропагандистської брошури, повідомлення про перше видання в Наддніпрянській Україні книги Б. О. Барвінського «Звідки пішло ім’я “Україна”?» (Вінниця, 1917), збірку історичної публіцистики А. Ф. Кащенка «Оповідання про славне Військо Запорозьке Низове» (Катеринослав, 1917), а також про друк матеріалів для 

скликання Українських Установчих зборів, щоб легітимізувати владу Центральної Ради.

Шлях до революційних подій був довгий і складний, одним з найважливіших його складників було формування національного світогляду українського населення. Роль книги в цьому процесі висвітлює стаття І. В. Ковалишеної.

Завершує випуск оповідь про наших земляків — лауреатів літературних премій України 2017 р. та хроніка книжкових подій у Вінницькій ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва за минулий рік.

Ми вже 10 років з читачами і підбиваємо деякі підсумки. За ці роки склався авторський колектив, устоялася структура збірника, окреслилися улюблені рубрики та теми, сформувалися традиції співпраці з авторами та роботи над текстами. Ми залучили до наших пошуків колег не тільки з міста та області, а й з України та навіть закордоння. Чимало зроблено, втім наші випуски ніколи б не побачили світ без людей, яких ми ще жодного разу не згадали в передмовах. Це наші літературні редактори М. Г. Спиця, О. Г. Поліщук, С. В. Лавренюк і технічний редактор Н. В. Спиця. Сподіваємось, що попереду нас ще чекає тривала співпраця.

Т.Р. Кароєва