Панасюк Броніслав Якович

Рік видання: 2007

Місце зберігання: Відділ краєзнавства, сайт (електронне видання)

 

ПАНАСЮК Броніслав Якович: Біобібліогр. покажч. наук праць за 1963-2007 роки / УААН. Держ. наук. с.-г. б-ка, Київ. нац. екон. ун-т; Уклад.: В.А. Вергунов, Т.Ф. Дерлеменко, О.П. Анікіна, Л.А. Кириленко; Наук. ред. В.А. Вергунов; Авт. вступ. ст. М.В. Зубець. – К.: Аграрна наука, 2007. – 148 с.; портр. – (Біобібліогр. сер. “Академіки Української академії аграрних наук” / УААН, ДНСГБ, Київ. нац. екон. ун-т).

 

У виданні відображено основні етапи життя, виробничу діяльність періоду державної служби, науково-дослідну і педагогічну діяльність Б. Я. Панасюка – академіка Української академії аграрних наук, відомого вченого економіста. Він – автор фундаментальних наукових досліджень періоду українського відродження з проблем методології, методики, практики й організації державного регулювання економіки, економічного прогнозування та планування; макроекономіки; економічного аналізу і господарського розрахунку; економічної політики; історії економічної думки; аграрної економіки, в основі якої дослідник вбачає поєднання сільського господарства, переробної промисловості і торгівлі.

The edition reflects main stages of B.Ya. Panasyuk’s life (working in public service, production, research and pedagogic activities). He is an academician of the Ukrainian Academy of Agrarian Sciences, outstanding economist, and scientist. He is an author of the basic scientific researches of the period of Ukrainian rebirth on the problems of Methodology, Principals, Practice and Organization of State Regulation of Economy, Economic Forecasting and Planning; Macroeconomics, Economic Analyses and Estimation; Economic Politics; History of Economic Thought; Agrarian Economy on the basis of which a researcher sees combination of agriculture, processing and trade.

 

Поділитися:

Панасюк Броніслав Якович


 

ПАНАСЮК Броніслав Якович: Біобібліогр. покажч. наук праць за 1963-2007 роки / УААН. Держ. наук. с.-г. б-ка, Київ. нац. екон. ун-т; Уклад.: В.А. Вергунов, Т.Ф. Дерлеменко, О.П. Анікіна, Л.А. Кириленко; Наук. ред. В.А. Вергунов; Авт. вступ. ст. М.В. Зубець. – К.: Аграрна наука, 2007. – 148 с.; портр. – (Біобібліогр. сер. “Академіки Української академії аграрних наук” / УААН, ДНСГБ, Київ. нац. екон. ун-т).

 

У виданні відображено основні етапи життя, виробничу діяльність періоду державної служби, науково-дослідну і педагогічну діяльність Б. Я. Панасюка – академіка Української академії аграрних наук, відомого вченого економіста. Він – автор фундаментальних наукових досліджень періоду українського відродження з проблем методології, методики, практики й організації державного регулювання економіки, економічного прогнозування та планування; макроекономіки; економічного аналізу і господарського розрахунку; економічної політики; історії економічної думки; аграрної економіки, в основі якої дослідник вбачає поєднання сільського господарства, переробної промисловості і торгівлі.

The edition reflects main stages of B.Ya. Panasyuk’s life (working in public service, production, research and pedagogic activities). He is an academician of the Ukrainian Academy of Agrarian Sciences, outstanding economist, and scientist. He is an author of the basic scientific researches of the period of Ukrainian rebirth on the problems of Methodology, Principals, Practice and Organization of State Regulation of Economy, Economic Forecasting and Planning; Macroeconomics, Economic Analyses and Estimation; Economic Politics; History of Economic Thought; Agrarian Economy on the basis of which a researcher sees combination of agriculture, processing and trade.