Пачовський Василь Кубань і Украіна

Рік видання: 1919

Місце зберігання: Відділ РІЦ

Василь Пачовський

Кубань і Украіна
 

Історичний нарис «Кубань і Україна» Василя Пачовського (1878–1942) – українського поета, одного із найяскравіших представників «Молодої музи», історика і мислителя, пов'язаний з ідеєю відродження української держави, в книзі викладено історію Кубані з часів заселення українцями, зокрема запорозькими козаками, до створення Кубанської Народної Республіки.


Бібліографічний опис:

Пачовський, Василь. Кубань і Україна [Електронний ресурс] / Василь Пачовський ; Укр. нар. республіка. — Електрон. текст. дані (1 файл : 16,5 Мб). — Вінниця на Поділлі : Вид. М-ва преси й пропаганди, 1919 ( Електронна бібліотека "Культура України").

Оригінал друкованого документа зберігається у фонді відділу рідкісних і цінних видань: Пачовський В. Кубань і Україна / Василь Пачовський ; Укр. нар. республіка. — Вінниця на Поділлі : Вид. М-ва преси й пропаганди, 1919. – 29 с.

Поділитися: