Нові надходження літератури з питань економіки, технології виробництва і переробки сільськогосподарської продукції

Рік видання: 2011

Місце зберігання: Сайт (електронне видання)

 ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА  ім. К. А.ТІМІРЯЗЄВА

Відділ літератури та інформації з питань сільського господарства

Відділ літератури та інформації виробничого профілю


 

НОВІ  НАДХОДЖЕННЯ  ЛІТЕРАТУРИ

З  ПИТАНЬ  ЕКОНОМІКИ,  ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА  І  ПЕРЕРОБКИ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ  ПРОДУКЦІЇ

(Поточний бібліографічний список)

Вип. 3.


 

Вінниця, 2011 

 

 

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва надсилає Вам черговий бібліографічний список, який включає надходження нової літератури з питань економіки, організації та технології сільськогосподарського виробництва, галузей харчової і переробної промисловості, що надійшла в обласний довідково-інформаційний фонд у липні-вересні 2011 р.

Список розрахований на керівників, організаторів, спеціалістів сільськогосподарського виробництва та переробної промисловості.

Працівники обласних організацій можуть одержати зазначену літературу в обласній науковій бібліотеці, районних організацій – в центральних бібліотеках.

В разі відсутності необхідних видань в централізованих бібліотечних системах, їх можна замовити по міжбібліотечному абонементу (МБА) з бібліотеки, де знаходиться потрібне видання. Поштові витрати за пересилку видань – за рахунок замовника.

На замовлення спеціалістів по МБА надсилаються також за встановлену плату копії журнальних статей.

 

 

Поділитися:

ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Алексеєнко, І. М. Щодо державної підтримки аграрного сектора економіки / І. М. Алексеєнко // АгроСвіт. - 2011. - № 9. - С. 42-46.

Булавка, О.  Г. Соціалізація трудових ресурсів як передумова удосконалення зайнятості / О. Г. Булавка, Н. В. Германюк // Економіка АПК. - 2011. - № 7. - С. 129-138.

Власенко, Ю. Г. Економічна ефективність використання сукупного аграрного ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств / Ю. Г. Власенко // АгроСвіт. - 2011. - № 8. - С. 34-37.

Волощук, К. Б. Організаційні механізми запровадження інноваційно-інвестиційних проектів агропромислових підприємств / К. Б. Волощук // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 9.- С.62-64.

Грецька, Г. А. Регулятори розвитку сільського господарства України / Г. А. Грецька // АгроСвіт. - 2011. - № 12. - С. 36-41.

Гривківська, О. В. Витрати виробництва у сільському господарстві: стан та тенденції / О. В. Гривківська // АгроСвіт. - 2011. - № 11. - С. 8-10.

Гук, Н. А. Питання соціально-трудових відносин та зайнятості населення в ракурсі концепцій суспільного розвитку / Н. А. Гук // АгроСвіт. - 2011. - № 11. - С. 25-29.

Данкевич, А. Є. Ефективність гоподарських структур в умовах трансформації відносин власності / А. Є. Данкевич // АгроСвіт. - 2011. - № 8. - С. 8-11.

Данкевич, А. Є. Роль агрохолдингів у соціально-економічному розвитку села / А. Є. Данкевич // АгроСвіт. - 2011. - № 12. - С. 30-35.

Дем'яненко, М.  Я. Проблемні питання державної політики фінансової підтримки сільського господарств  / М. Я. Дем'яненко // Економіка АПК. - 2011. - № 7. - С. 67-75.

Дідур,  К. М. Сутність мотивації праці та методи її оцінки / К. М. Дідур // АгроСвіт. - 2011. - № 11. - С. 33-38.

Калетнік, Г.  М. Соціально-економічне становище населення та його вплив на формування продовольчої безпеки  / Г. М. Калетнік, Г. О. Пчелянська // Економіка АПК. - 2011. - № 7. - С. 36-41.

Кириленко, І. Г. Проблеми розвитку світового виробництва продовольства та еволюція системи світових грошей / І. Г. Кириленко // Економіка АПК. - 2011. - № 7. - С. 30-36.

Кирилюк, Є. М. Аграрний ринок як економічна категорія: сутність ознаки й особливості / Є. М. Кирилюк // АгроСвіт. -  2011. - № 12. - С. 2-10.

Кириченко, О. А. Проблеми фінансування підприємств аграрного сектора економіки  / О. А. Кириченко, Ю. І. Вигівська // АгроСвіт. - 2011. - № 10. - С. 2-7.

Коваль, О. М. Організаційно-економічні особливості використання земельних ресурсів в сільськогосподарських підприємствах України  / О. М. Коваль // АгроСвіт. - 2011. - № 7. - С. 6-9.

Лисогор, В. М. Інноваційна політика забезпечення інвестиційної привабливості агропродовольчого сектора України / В. М. Лисогор, В. М. Ціхановська, М. С. Виговський // АгроСвіт. - 2011. - № 10. - С. 11-14.
Лузан, Ю. Я. Формування наукової парадигми сучасного розвитку аграрного сектору України / Ю. Я. Лузан // Економіка АПК. - 2011. - № 7. - С. 22-29.

Макаренко, А. П. Автоматизація процесу та організаційна структура побудови моніторингу об'єктів цінового регулювання в аграрній сфері  / А. П. Макаренко // АгроСвіт. - 2011. - № 9. - С. 2-7.

Макаренко, П. М. Економічний потенціал різних форм аграрних господарств / П. М. Макаренко, Л. Л. Мельник // Економіка АПК. - 2011. - № 7. - С. 89-97.

Малиновський, А. С. Кадрово-управлінський потенціал аграрних формувань / А. С. Малиновський // Економіка АПК. - 2011. - № 7. - С. 97-104.

Мармуль, Л. О. Соціально-економічні особливості розвитку сільських територій  / Л. О. Мармуль, М. М. Ігнатенко // Економіка АПК. - 2011. - № 7. - С. 122-129.

Месель-Веселяк, В. Я. Розвиток сільського господарства України (науково-методичне забезпечення) / В. Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. - 2011. - № 7. - С. 42-55.

Мязіна, Н. Б. Вплив глобалізації аграрного ринку на вітчизняний ринок  / Н. Б. Мязіна // АгроСвіт. - 2011. - № 7. - С. 36-40.

Нагірна, Л. В. Оцінка конкурентного середовища у формуванні конкурентних переваг сільськогосподарських підприємств / Нагірна Л.В. // АгроСвіт. - 2011. - № 11. - С. 53-56.

Наумко, Ю. С. Ефективність використання трудових ресурсів сільських територій / Ю. С. Наумко // АгроСвіт. - 2011. - № 11. - С. 21-24.

Одінцов, М. М. Кооперація у розвитку аграрної сфери економіки / М. М. Одінцов // АгроСвіт. - 2011. - № 10. - С. 8-10.

Олійник, Є. О. Економічна природа формування і використання трудових ресурсів та їх роль в агробізнесі / Є. О. Олійник // АгроСвіт. - 2011. - № 7. - С. 41-44.

Олійник, Л. А. Шляхи підвищення кредитування сільського господарства / Л. А. Олійник, І. С. Маринкевич // АгроСвіт. - 2011. - № 11. - С. 61-64.

Олійник, О. В. До проблеми повномасштабного запровадження ринку землі в Україні / О. В. Олійник, Т. І. Олійник // Економіка АПК. - 2011. - № 7. - С. 60-66.

Осацька, Ю. Є. Сучасний підхід до управління аграрними підприємствами на основі маркетингу / Ю. Є. Осацька // АгроСвіт. - 2011. - № 10. - С. 27-29.

Охріменко, І. В. Принципи цінового регулювання внутрішньогосподарських відносин у сільськогосподарських підприємствах / І. В. Охріменко, О. М. Супрун // Економіка АПК. - 2011. - № 7. - С. 116-121.

Підлісецький, Г. М. Напрями наукових досліджень проблем відтворення основних засобів сільського господарства / Г. М. Підлісецький, М. М. Могилова // Економіка АПК. - 2011. - № 7. - С. 76-80.

Погріщук, Б. В. Еколого-економічна парадигма сучасного розвитку сільськогосподарського виробництва / Б. В. Погріщук, Г. Б. Погріщук // АгроСвіт. - 2011. - № 9. - С. 8-11.

Поліщук, М. А. Інноваційна діяльність у сільському господарстві / М. А. Поліщук // АгроСвіт. - 2011. - № 8. - С. 49-52.

Прудивус, Л. В. Державна фінансова підтримка фермерського підприємства / Л. В. Прудивус // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 9.- С.68-70.

Татаренко, О. Г. Кредит - фінансовий механізм державної підтримки аграрного сектора економіки / О. Г. Татаренко // АгроСвіт. - 2011. - № 10. - С. 36-41.

Тонковид, Т. В. Перспективи розвитку сільськогоподарського виробництва регіону / Т. В. Тонковид // АгроСвіт. - 2011. - № 7. - С. 33-35.

Третяк, А. М. Теоретико-методологіні основи формування земельного капіталу / А. М. Третяк // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 9.- С.55-59.

Халатур, С. М. Розробка підходів до формування економічного розвитку сектора АПК у відповідності до їх статусу в СОТ / С. М. Халатур // АгроСвіт . - 2011. - № 11. - С. 57-60.

Хвесик, М. А. Стратегічні альтернативні інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку агропромислового комплексу України / М. А. Хвесик // Економіка АПК. - 2011. - № 7. - С. 150.

Худолій, Л. М. Удосконалення системи банківського кредитування малого підприємства в аграрній сфері України / Л. М. Худолій // АгроСвіт . - 2011. - № 11. - С. 30-32.

 

 ЕКОНОМІКА РОСЛИННИЦТВА

Генералов, О. В. Тенденції та перспективи розвитку ринку цукру України / О. В. Генералов // АгроСвіт. - 2011. - № 10. - С. 42-48.

Гончаров, С. Ринок пивоварного ячменю Росії та України / С. Гончаров // Пропозиція. - 2011. - № 6. - С. 56-58, 60. ; № 7. - С. 56-58.

Горьовий, В. П. Особливості формування оптових ринків плодоовочевої продукції / В. П. Горьовий // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 9.- С.60-61.

Деркач, Т. А. Нормування оборотних засобів субєктів зберігання зерна / Т. А. Деркач // АгроСвіт. - 2011. - № 12. - С. 65-68.

Кучеренко, Т. Рынок овощей и бахчевых культур // Овощеводство . - 2011. - № 9. - С. 58-65.

Моісеєва, Марина Ринок зернових: оцінки та прогнози / М. Моісеєва // Пропозиція. - 2011. - № 7. - С. 52-55.

Мостова, А. Д. Управління фінансовими потоками сільськогосподарських підприємств зернового підкомплексу з застосуванням імітаційного моделювання / А. Д. Мостова // АгроСвіт. - 2011. - № 10. - С. 49-54.

Онищук, Ю. В. Цукробуряковий комплекс Вінниччини: шляхи подолання кризи  / Ю. В. Онищук // АгроСвіт. - 2011. - № 7. - С. 45-48.

Ярема, Л. В. Аналіз безбитковості зерновиробництва як інструмент прийняття інноваційних рішень / Л. В. Ярема, Г. М. Саранчук // АгроСвіт. - 2011. - № 7. - С. 22-27.

 

ЕКОНОМІКА ТВАРИННИЦТВА

Бащенко, М.І. Проблеми та перспективи розвитку молочної індустрії України / М. І. Бащенко, І. С. Бородай // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 7. - С. 5-8.

Кобернюк, С. О. Світовий ринок м'яса: український вимір / С. О. Кобернюк // АгроСвіт. - 2011. - № 11. - С. 50-52.

Кучер, Л. Ю. Роль якості в забезпеченні прибутковості виробництва молока / Л. Ю. Кучер // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 7. - С. 76-77.

Мьоклінгофф-Віке, Сібілле З ціною на молоко й настрій піднімається / С. Мьоклінгофф-Віке // Пропозиція. - 2011. - № 9. - С. 44-47.

Одінцов, М. М. Важелі стратегічного управління процесом розвитку ринку молока і молочних продуктів / М. М. Одінцов // АгроСвіт. - 2011. - № 8. - С. 26-28.

Одінцов, М. М. Функціонування молочного ринку регіону: наслідки провалів і напрями оздоровлення  / М. М. Одінцов // АгроСвіт. - 2011. - № 9. - С. 29-31.

 

ГРУНТОЗНАВСТВО

Бутенко, Є. В. Моніторинг ерозійних процесів та їх еколого-економічна оцінка на землях сільськогосподарського призначення / Є. В. Бутенко, Г. В. Рогозенко // АгроСвіт. - 2011. - № 9. - С. 20-23.

Полупан, М. І. Продуктивна здатність грунтів Лісостепу за природною і ефективною родючістю / М. І. Полупан, В. А. Величко, В. Б. Соловей, І. І. Білівець // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 7. - С. 15-23.

 

АГРОХІМІЯ

Камбулов, С. И. Адаптивное внесение удобрений в интенсивном земледелии / С. И. Камбулов, В. И. Вялков, Л. П. Бельтюков // Механизация и электрификация сельского хозяйства. - 2011. - № 8. - С. 12-13.

Щукин, В. Идеальное удобрение : Как приготовить качественный компост / В. Щукин // Огородник. - 2011. - № 9. - С. 16-17.

Ярошко, М. Принципи внесення мінеральних добрив та виявлення потреби в азоті / М. Ярошко // Агроном. - 2011. - № 3. - С. 24-27.

 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА МЕЛІОРАЦІЯ

Марущак, Г. М. Трансформація фізико-хімічних властивостей грунтів рисових меліоративних систем / Г. М. Марущак // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 7. - С. 56-57.

Особенности применения систем капельного орошения в овощеводстве открытого грунта / М. Ромащенко [и др.] // Овощеводство. - 2011. - № 9. - С. 66-69.

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Демчук, Н. І. Напрями розвитку матеріально-технічного забезпечення сільського господарства України в умовах членства в СОТ / Н. І. Демчук, Н. П. Дуброва, А. М. Пугач // АгроСвіт. - 2011. - № 8. - С. 18-25.

Іванишин, В. В. Вторинний ринок сільськогосподарської техніки та перспективи його розвитку в Україні / В. В. Іванишин // АгроСвіт. - 2011. - № 9. - С. 12-14.

Перебийніс, В. І. Формування стратегії енергетичного менеджменту машинно-тракторного парку / В. І. Перебийніс, О. В. Федірець // АгроСвіт. - 2011. - № 7. - С. 18-21.

Чудаєва, І. Б. Особливості української моделі технологічних парків / І. Б. Чудаєва // АгроСвіт. - 2011. - № 9. - С. 37-41.

 

    МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ РОСЛИННИЦТВА

Борис, А. М. Моделювання технологічного процесу видалення гички комбінованим способом  / А. М. Борис // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 7. - С. 66-68.

Васильченко, В. Дискова борона "Геліодор" / В. Васильченко // Агроном. - 2011. - № 3. - С. 166-169.

Вольников, А. И. Исследование работы картофелесажалки Л-202 / А. И. Вольников, А. В. Никулин // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. - 2011. - № 9. - С. 5-7.

Давидсон, Е. И. Почвенный сепаратор картофелеуборочного комбайна / Е. И. Давидсон, Д. Г. Дмитриев // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. - 2011. - № 7. - С. 28-29.

Залужний, В. Техніка для збирання картоплі / В. Залужний, В. Думич // Пропозиція. - 2011. - № 8. - С. 94-101.

Кухарев, О. Н. Барабанный дражиратор семян / О. Н. Кухарев, И. Н. Семов, А. М. Чирков // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. - 2011. - № 9. - С. 7-9.

Лінник, М. К. Тенденції розвитку механізації збиральних процесів у коноплярстві / М. К. Лінник, О. А. Примаков, В. І. Макаєв // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 7. - С. 47-50.

Лумисте, Е. Г. Установка для приготовления компоста и утилизации теплоты / Е. Г. Лумисте, М. В. Панов // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. - 2011. - № 9. - С. 23-24.

 

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ ТВАРИННИЦТВА

Винников, И. К. Универсальный автоматизированный доильный аппарат  / И. К. Винников, Ю. В. Пахомов // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. - 2011. - № 8. - С. 30-31.

Гайдидей, С. В. Повышение эффективности раздачи кормов на пастбищных доильных установках / С. В. Гайдидей, В. Н. Туваев // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. - 2011. - № 9. - С. 11-12.

Кочетков, Н. П. Оптимизация освещения птичника / Н. П. Кочетков, И. М. Новоселов // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. - 2011. - № 7. - С. 15-16.

Никитенко, Г. В. Оптимизация режима доения коров / Г. В. Никитенко, В. А. Гринченко // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. - 2011. - № 7. - С. 11-12

ЗАГАЛЬНЕ РОСЛИННИЦТВО

Давидова, О. Є. Наноматеріали і нанотехнології в рослинництві / О. Є. Давидова // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 7. - С. 29-32.

Сініцина, Т. В. Страхові продукти зі страхування врожаю сільськогосподарських культур: порівняльна характеристика / Т. В. Сініцина // АгроСвіт. - 2011. - № 9. - С. 47-52.

Федякина, Т. Е. Факторы формирования урожая сельскохозяйственных культур при космическом зондировании земли  / Т. Е. Федякина // АгроСвіт. - 2011. - № 8. - С. 38-44.

Ярошко, М. Можливості застосування електроніки в рослинництві / М. Ярошко // Агроном. - 2011. - № 3. - С. 208-211.

 

ЗЕМЛЕРОБСТВО. АГРОТЕХНІКА

Жолобецький, Геннадій. Відродимо землю заради майбутнього / Г. Жолобецький // Пропозиція. - 2011. - № 8. - С. 66-68.

Маріноха, Павло Здорова земля - здоровий і ситий народ... / П. Маріноха // Пропозиція. - 2011. - № 8. - С. 70-72.

Ментешинов, А. От абсолютного нуля к нулевой технологии / А. Ментешинов // Агроном. - 2011. - № 3. - С. 196-198.

Цвей, Я. П. Вплив способів обробітку грунту на агрофізичні властивості чорнозему типового / Я. П. Цвей, Ю. О. Ременюк, О. Б. Хіврич // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 9.- С.15-18.

 

ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ

Адаменко, С. М. Висока урожайність зернових озимих культур закладається ще восени / С. М. Адаменко // Агроном. - 2011. - № 3. - С. 34-37.

Береговий, В. К. Продовольчі проблеми і використання ріллі під зерновими культурами / Береговий В.К. // АгроСвіт. - 2011. - № 12. - С. 17-24.

Кирпа, М. Я. Прийоми енергозбереження в технології сушіння насіння кукурудзи / М. Я. Кирпа, Н. О. Пащенко // Агроном. - 2011. - № 3. - С. 86-89.

Лисікова, В. Сорти пшениці озимої для широкого впровадження у виробництво / В. Лисікова, О. Шовгун // Пропозиція. - 2011. - № 9. - С. 66-71.

Мелешко, А. О. Залежність продуктивних властивостей пшениці озимої від внутрішньосортового поліморфізму / А. О. Мелешко, М. С. Коваленко [и др.] // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 7. - С. 41-43.

Нікітін, М. М. Випробування активатора розвитку рослин грейнактив на посівах проса / М. М. Нікітін, О. В. Мороз, В. М. Смірних // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 7. - С. 33-35.

Сайко, В. Ф. Зерно України / В. Ф. Сайко // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 9.- С.5-10.

Тишко, С. М. Кукурудза. Вінницька область / С. М. Тишко // Агроном 2011. - № 3. - С. 138-139.

Тишко, С. М. Озима пшениця. Вінницька область / С. М. Тишко // Агроном. - 2011. - № 3. - С. 124-125.

Ящук, Н. Втрати зерна: причини, наслідки та способи запобігти / Н. Ящук // Пропозиція. - 2011. - № 7. - С. 60, 61, 62. ; № 8. - С. 56-58.

 

ЗЕРНОВІ БОБОВІ КУЛЬТУРИ

Бахмат, О. М. Накопичення сухої речовини та урожайність сої у Лісостепу  / О. М. Бахмат // Агроном. - 2011. - № 3. - С. 110-112.

Квасніцька, Л. С. Баланс азоту в короткоротаційних сівозмінах з бобовими культурами / Л. С. Квасніцька, М. М. Єрмолаєв // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 9.- С.11-14.

Маслак, Олександр. Соя: зростання виробництва та споживання / О. Маслак // Пропозиція. - 2011. - № 8. - С. 52-54.

Худяков, О. І. Вплив позакореневого підживлення рідким добривом на якість сої / О. І. Худяков // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 9.- С.49-50.

 

ОЛІЙНІ КУЛЬТУРИ

Кирилюк, Р. М. Оптимальне розміщення ріпаку ярого на одиницю площі в умовах півдня Західного Лісостепу / Р. М. Кирилюк // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 7. - С. 78-79.

Моісеєва, Марина. Ріпак: в очікуванні на вирок / М. Моісеєва // Пропозиція. - 2011. - № 8. - С. 48-50.

Потьомкін, В. О. Осінній захист посівів озимого ріпаку / В. О. Потьомкін // Агроном. - 2011. - № 3. - С. 97-99.

Тишко, С. М. Озимий ріпак. Вінницька область / С. М. Тишко // Агроном. - 2011. - № 3. - С. 146-147.

 

ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ

Растения как лекарство от дисбактериоза // Мой прекрасный сад. - 2011. - № 7. - С.88-91.

Табанюк, О. І. Іван-чай: смачно і корисно / О. І. Табанюк // Дім, сад, город. - 2011. - № 8. - С. 10-12.

Ткаченко В. Стевия - трава медовая / Валентина Ткаченко В. // Огородник. - 2011. - № 8. - С. 6-8.

 

КАРТОПЛЯ

Непорожная, Е. Оберегайте сон картофеля / Е. Непорожная // Овощеводство . - 2011. - № 9. - С. 70-73.

Олабин, Олексій. Технологія вирощування насіннєвої картоплі / О. Олабин // Агроном. - 2011. - № 3. - С. 150-155.

Хаберланд, Рудольф. Рекомендации по азотной и калийной подкормке картофеля / Р. Хаберланд // Агроном. - 2011. - № 3. - С. 156-158.

 

ЦУКРОВІ БУРЯКИ

Грицишин, М. І. Вплив рівня техніко-технологічного забезпечення на ефективність виробництва цукрових буряків / М. І. Грицишин, М. Г. Цибуля, Н. М. Коньок, Г. М. Бражевська // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 9.- С.37-40.

Роїк, М. Сучасна вітчизняна технологія вирощування цукрових буряків / М. Роїк, А. Мазуренко, В. Курило // Пропозиція. - 2011. - № 6. - С. 100,102,104,106.; № 7. - С. 108-113.

Цвей, Я. П. Сівозміни для цукрових буряків / Я. П. Цвей // Агроном . -  2011. - № 3. - С. 116-118.

Шевченко, К. Стрес-тести у визначенні якості насіння цукрового буряку / К. Шевченко // Агроном. - 2011. - № 3. - С. 114-115.

КОРМОВИРОБНИЦТВО. КОРМОВІ КУЛЬТУРИ

Клименко, В. П. Значение провяливания трав для силосования / В. П. Клименко, А. Н. Кричевский // Зоотехния. - 2011. - № 7. - С. 7-10.

Ковбасюк, П. Проміжні посіви - додатковий резерв повноцінних кормів / П. Ковбасюк // Пропозиція. - 2011. - № 9. - С. 72, 74-78.

Решетніченко, О. Інактивація мікробних токсикантів у кормах / Решетніченко О., Л. Орлов // Тваринництво України. - 2011. - № 9. - С. 24-27.

Шаповалов, С. О. Оцінка вмісту есенційних мікроелементів у кормах України з урахуванням впливу різних чинників / С. О. Шаповалов, Є. В. Руденко [и др.] // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 7. - С. 36-40.

 

ОВОЧІВНИЦТВО

Нагорная, О. Будь здоров, любимец-помидор! / О. Нагорная // Огородник. - 2011. - № 7. - С. 15.

Рябов, С. Рассекреченная моя капуста: [Капуста пекінська] / С. Рябов // Огородник. - 2011. - № 7. - С. 14.

Слепцов, Ю. Итальянский деликатес. Выбираем сорт цуккини / Ю. Слепцов // Овощеводство. -  2011. - № 7. - С. 72-73.

Цыкаленко, Е. Перец со знаком качества / Е. Цыкаленко // Огородник 2011. - № 9. - С. 4-6.

 

    ПЛОДІВНИЦТВО. ЯГІДНИЦТВО

Бєлєнький, О. Щоб розквітали сади в Україні / О. Бєлєнький // Пропозиція. - 2011. - № 8. - С. 30-32.

Гречковський, Д. Удобрення плодоносного саду / Д. Гречковський // Пропозиція. - 2011. - № 9. - С. 60-64.

Жолобецький, Геннадій. Суниця - перспективна ягода / Г. Жолобецький // Пропозиція. - 2011. - № 8. - С. 74-77.

Кудренко, Ирина Абрикос: современные сорта / Ирина Кудренко, В. Горина // Огородник. - 2011. - № 8. - С. 22-23.

Малиновский, Б. Клубничка собрала аншлаг / Б. Малиновский // Овощеводство. - 2011. - № 7. - С. 14-16.

Проказин, Л. Слива: рыночный подход / Леонид Проказин // Огородник. - 2011. - № 9. - С. 23-25.

Савейко, О. Ежевика и компания / Олег Савейко // Огородник. - 2011. - № 9. - С. 20-22.

Тряпіцина, Н. В. Аналіз міжсортового ДНК-поліморфізму яблуні за допомогою RAPD-PCR / Н. В. Тряпіцина, Д. О. Кисельов // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 7. - С. 44-46.

Шевчук, Игорь. Спасите наши груши... / И. Шевчук // Огородник. - 2011. - №8. - С. 26-27.

 

КВІТНИЦТВО

Антипов, О. Легендарные сорта[Троянди] / Олег Антипов // Огородник. - 2011. - № 8. - С. 36-37.

Промышленное цветоводство в теплицах. Срезочные культуры: [Троянди] / Л. Гиль [и др.] // Овощеводство. - 2011. - № 7. - С. 74-77.

Симкович, Т. Барвинок / Тина Симкович // Огородник. - 2011. - № 7. - С. 36.


ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Карпук, А. І. Розвиток ринкового регулювання лісокористування / А. І. Карпук // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 7. - С. 63-65.

ЗАХИСТ РОСЛИН

Болезни земляники // Огородник. - 2011. - № 8. - С. 20-23.

Дерменко, О. П. Несправжня борошниста роса (мілдью) винограду / О. П. Дерменко // Агроном. -  2011. - № 3. - С. 222-224.

Марков, И. Защита картофеля от фитофтороза / И. Марков // Овощеводство . - 2011. - № 8. - С. 50-56.

Непорожная, Е. Использование обработки почвы для контроля над вредителями  / Е. Непорожная // Овощеводство. - 2011. - № 7. - С. 42-43.

Пиковский, М. Особенности развития серой гнили земляники / М. Пиковский, Н. Кирик // Овощеводство. 2011. - № 7. - С. 60-61

Ткаленко, Анна. Враг невидимый - озимая совка / А. Ткаленко // Огородник. - 2011. - № 8. - С. 12-13.

Трибель, С. О. Оцінювання фітосанітарного стану полів/ С. О. Трибель, О. О. Стригун // Агроном. - 2011. - № 3. - С. 58-67.

Шевчук, І. Захист саду після цвітіння і на початку літа / І. Шевчук // Пропозиція. - 2011. - № 6. - С. 78-81.; № 7. - С. 86-91.

ТВАРИННИЦТВО. ЗАГАЛЬНЕ ТВАРИННИЦТВО

Ткачук, О. Як підвищити ефективність тваринництва / О. Ткачук // Пропозиція. - 2011. - № 7. - С. 128-130.

 

ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА

Бащенко, М. Реформування організації селекційно-племінної роботи у тваринництві України (молочне скотарство) / М. Бащенко, С. Рубан, Л. Вишневський // Тваринництво України. - 2011. - № 8. - С. 5-10.

Василевский, Н. Смешанные рационы в кормлении крупного рогатого скота / Н.Василевский // Тваринництво України. - 2011. - № 7. - С. 27-30.

Жукорський, О. Поліпшення генофонду червоної польської породи / О. Жукорський, Т. Ящун, Б. Тихонова // Тваринництво України. - 2011. - № 9. - С. 10-13.

Использование иммуногенетических маркеров в скотоводстве / Л. Н. Чижова [и др.] // Зоотехния. - 2011. - № 7. - С. 3-5.

Іляшенко, Г. Особливості росту і м'ясні якості бугайців українських червоної та чорно-рябої молочних порід / Г.Іляшенко // Тваринництво України. - 2011. - № 7. - С. 19-22.

Кирнос, И. О. Адаптивная система кормления - решающий фактор в реализации генетического потенциала продуктивности коров / И. О. Кирнос, И. В. Суслова, В. М. Дуборезов // Зоотехния. - 2011. - № 9. - С. 9-11.

Киселев, Л. Ю. Повышение молочной продуктивности первотелок массажем вымени нетелей / Л. Ю. Киселев, О. В. Першина, В. В. Арапьев // Зоотехния. - 2011. - № 8. - С. 18-19.

Коваль, Т. П. Генеалогічна структура української червоної молочної породи / Т. П. Коваль, Ю. П. Полупан // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 9.- С.30-33.

Кутровский, В. Н. Аминокислотный состав молока высокопродуктивных коров черно-пестрой породы с различными генотипами каппа-казеина и бета-лактоглобулина / В. Н. Кутровский, О. Е. Покусай // Зоотехния. - 2011. - № 8. - С. 6-7.

Переваримость и усвоение питательных веществ у бычков при скармливании силоса из сорго сахарного / С. В. Воробьева [и др.] // Зоотехния. - 2011. - № 9. - С. 11-13.

Сахно, Л. С. Вплив біовиробничого потенціалу на забезпечення ефективності підприємств молочного скотарства / Л. С. Сахно // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 7. - С. 72-75.

Сравнительная оценка продуктивных качеств коров голштинской породы зарубежной селекции / С. С. Синяков, К. С. Барышников, Д. В. Новиков // Зоотехния. - 2011. - № 9. - С. 22-23.

Стадницька, О. Хімічний склад молока української чорно-рябої молочної породи / О.Стадницька, Й.Сірацький // Тваринництво України. - 2011. - № 7. - С. 13-15.

Стребкова, З. В. Влияние кормовых добавок на уровень потребления кормов и качество мяса бычков красной степной породы  / З. В. Стребкова, Н. В. Ляшенко // Зоотехния. - 2011. - № 8. - С. 9-11.

Шуст, О. А. Щодо необхідності посилення державної підтримки м'ясного скотарства / О. А. Шуст // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 9.- С.65-67.

 

КОНЯРСТВО

Парфенов, В. А. Особенности селекционных процессов в работе с русской верховой породой лошадей / В. А. Парфенов, Н. Спицина, Г. Г. Тхинвалели // Коневодство и конный спорт. - 2011. - № 3. - С. 5-8.

Рзабаев С. Актюбинская популяция лошадей кушумской породы / С. Рзабаев, Т. Рзабаев // Коневодство и конный спорт. - 2011. - № 3. - С. 28-29.

Сергиенко, Галина Федоровна. Функциональное состояние лошадей разного типа ВНД при различных системах тренинга  / Г. Ф. Сергиенко, Н. В. Иванова // Коневодство и конный спорт. - 2011. - № 3. - С. 19-20.

 

СВИНАРСТВО

Вербельчук, Т. Продуктивність молодняку свиней на відгодівлі / Т. Вербельчук // Тваринництво України. - 2011. - № 9. - С. 38-41.

Войтенко, С. Прогнозування продуктивності свиней за біохімічними показниками крові / С. Войтенко, В. Понамаренко // Тваринництво України. -  2011. - № 8. - С. 11-13.

Зельдін, В.Ф. Продуктивне довголіття свиней як фактор експлуатаційної цінності тварин / В. Ф. Зельдін, Ю. М. Шавкун // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 9.- С.28-29.

Любічев, М. Мікроклімат у приміщенні для поросних свиноматок  / М. Любічев // Тваринництво України. - 2011. - № 9. - С. 6-8.

Марченко, М. В. Продуктивность, качество мяса и шпика у свиней СМ-1 (степного типа) от родителей с различным типом телосложения / М. В. Марченко // Зоотехния. - 2011. - № 9. - С. 27-28.

Михайлов, Н. В. Селекция свиней на мясные качества / Н. В. Михайлов, Н. А. Святогоров, Э. В. Костылев // Зоотехния. - 2011. - № 9. - С. 4-5.

Никанова, Л. А. Использование нетрадиционных кормов в кормлении свиней / Л. А. Никанова, Ю. П. Фомичев // Зоотехния. - 2011. - № 9. - С. 15-16.

Перетятько, Л. Морфологія волосяного покриву свиней полтавської м'ясної породи / Л. Перетятько, Н. Гарська // Тваринництво України. - 2011. - № 8. - С. 19-22.

Пробиотический препарат ПКД в системе выращивания поросят/ И. И. Мошкутело, П. В. Александров, В. П. Северин // Зоотехния. - 2011. - № 7. - С. 10-12.

Рассолов, С. Н. Влияние препаратов йода и селена в комплексе с пробиотиком на воспроизводительную функцию ремонтных свинок / С. Н. Рассолов, А. М. Еранов // Зоотехния. - 2011. - № 7. - С. 30-32.

Ярошко, М. Акцент на молочність свиноматок / М. Ярошко // Пропозиція. - 2011. - № 7. - С. 132,133.; № 8. - С. 126-127.

 

ВІВЧАРСТВО. КОЗІВНИЦТВО

Аксенова, П. В. Рациональное использование генофонда зааненских производителей:[Кози] / П. В. Аксенова, М. М. Айбазов, Д. В. Коваленко // Зоотехния. - 2011. - № 9. - С. 6-7.

Дзіцюк, В. Хромосомний поліморфізм овець / В. Дзіцюк, В. Туринський // Тваринництво України. - 2011. - № 9. - С. 14-16.

Чернобай, Е. Н. Шерстная продуктивность тонкорунных ярок различных генотипов / Е. Н. Чернобай, В. И. Гузенко // Зоотехния. - 2011. - № 8. - С. 23-24.

 

ЗВІРІВНИЦТВО

Кокорина, А. Е. Эффективность применения янтарной кислоты на племенных самках лисиц и песцов / А. Е. Кокорина, О. Ю. Беспятых // Зоотехния . - 2011. - № 8. - С. 32.

Коцюбенко, Г. Технології вирощування та продуктивні якості і склад м'яса кролів / Г. Коцюбенко // Тваринництво України. - 2011. - № 9. - С. 2-5.

Мухамедянов, М. М. Отходы плодов и ягод в рационах пушных зверей / М. М. Мухамедянов, И. А. Плотников // Зоотехния. - 2011. - № 9. - С. 18-19.

Федорва, О. И. Новое селекционное достижение в звероводстве / О. И. Федорва // Зоотехния. - 2011. - № 9. - С. 7-8.

Цибульский, М. Жилье для кроликов / М. Цибульский // Огородник. - 2011. - № 8. - С. 38-39.

 

ПТАХІВНИЦТВО

Белоусова, Р. В. Влияние препарата лития глицината на вывод и выводимость цыплят-бройлеров / Р. В. Белоусова, В. А. Лукичева, А. С. Ермолаева // Зоотехния. - 2011. - № 8. - С. 26.

Бурдаева, Е. Индейка гораздо превосходит традиционную оценку ее рентабельности / Екатерина Бурдаева // Тваринництво України. - 2011. - № 7. - С. 7-9.

Зибров, С. Н. Голозерный овес в комбикормах для перепелов / С. Н. Зибров, А. Н. Ратошный // Зоотехния. - 2011. - № 8. - С. 14-16.

Мельник, В. Выращиваем цыплят-бройлеров / Виктория Мельник В. // Огородник. - 2011. - № 8. - С. 36-37.

Платановська, І. Досвід вирощування курчат-бройлерів / І. Платановська // Пропозиція. - 2011. - № 8. - С. 115-117.

Сметанська, І. Вплив ехінацеї блідої на ріст та розвиток перепелів / І. Сметанська // Тваринництво України. - 2011. - № 9. - С. 28-30.

Улитько, В. Е. Морфобиологические показатели крови и функциональное состояние печени кур при потреблении липосомальной формы бета-каротина  / В. Е. Улитько, О. Е. Ерисанова, Л. Ю. Гуляева // Зоотехния.- 2011. - № 8. - С. 12-14.

 

БДЖІЛЬНИЦТВО

Ефимов, В. Пчелы-воины: послужной список / В. Ефимов // Пчеловодство . - 2011. - № 8. - С. 64.

Загадка пчелиного роя // Тваринництво України. - 2011. - № 8. - С. 31-33.

Каширин, Д. Е. Установка для извлечения перги из ячеек пчелиного сота / Д. Е. Каширин, А. В. Куприянов // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. - 2011. - № 7. - С. 26-28.

Маннапов, А. Г. Развитие и продуктивные показатели семей пчел при использовании пробиотического препарата Апиник / А. Г. Маннапов, О. С. Ларионова // Зоотехния. - 2011. - № 9. - С. 29-30.
Морев, И. А. Оценка экстерьерных признаков трутней / И. А. Морев, А. В. Абрамчук, Л. Я. Морева // Пчеловодство. - 2011. - № 8. - С. 11-12.

Харитонова, М. Н. Методы сушки и качество перги / М. Н. Харитонова // Пчеловодство. - 2011. - № 8. - С. 56-57.

Шабанов, А. В. Механизм достижения зрелости меда / А. В. Шабанов // Пчеловодство. - 2011. - № 8. - С. 34-35.

Шиян, А. А. Метод розрахунку енономічно оптимального розміщення вуликів на заданій площі сільськогосподарських угідь / А. А. Шиян, О. О. Захараш // АгроСвіт. - 2011. - № 10. - С. 18-20.

 

РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО

Рост осетровых рыб в установке замкнутого водоснабжения при использовании новых сухих гранулированных кормов / Ю. М. Баканева, А. Н. Туменов, Н. В. Болонина // Зоотехния. - 2011. - № 8. - С. 27-28.

ВЕТЕРИНАРІЯ

Аганин, А. В. Документирование экспертиз меда / А. В. Аганин // Ветеринария. - 2011. - № 7. - С. 60-61.

Гармаева, Б. Ц. Моторная деятельность желудка и кишечника кур / Б. Ц. Гармаева // Ветеринария. - 2011. - № 8. - С. 51-53.

Диагностирование болезней пчел // Тваринництво України. - 2011. - № 7. - С. 26.

Доровских, Г. Н.. Оценка паразитарной нагрузки на рыбу разного возраста / Г. Н. Доровских, В. Г. Степанов // Ветеринария. - 2011. - № 7. - С. 33-36.

Закутский, Н. И. Иммунобиологические свойства инактивированного вируса диареи крупного рогатого скота / Н. И. Закутский, В. И. Балышева, Ю. А. Шпякин // Ветеринария. - 2011. - № 7. - С. 24-27.

Колбасов, Д. В. Африканская чума лошадей: воспроизведение болезни / Д. В. Колбасов, А. Ю. Чичикин, И. А. Титов // Ветеринария. - 2011. - № 8. - С. 23-25.

Петров, М. А. Основные причины иммунного бесплодия коров / М. А. Петров // Ветеринария. - 2011. - № 9. - С. 44-46.

Савченко, И. П. Перспективы использования стволовых клеток в ветеринарии / И. П. Савченко, М. И. Гулюкин // Ветеринария. - 2011. - № 7. - С. 3-5.

Сидельников, Г. Д. Специфическая профилактика цирковирусной инфекции свиней / Г. Д. Сидельников, Б. Г. Орлянкин, А. М. Мишин // Ветеринария. - 2011. - № 7. - С. 15-17

 ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

Агрострахование в России: Quo vadis? // Сахар - 2011. - № 7. - С. 38-39.

Ананьев, Н. В. Управление безопасностью и качеством продукции  / Н. В. Ананьев // Молоч. пром-сть - 2011. - № 7. - С. 56-57.

Баль-Прилипко, Л. В. Продовольча безпека в Україні та світі / Л. В. Баль-Прилипко, О. П. Сокирко // Мясн. дело - 2011. - № 7. - С. 10-12.

Бессонова, О. В. Безопасность детских продуктов  / О. В. Бессонова // Молоч. пром-сть - 2011. - № 9. - С. 64.

Биоорганические продукты для детского питания  // Пищ. пром-сть -  2011. - № 8. - С. 40-41.

Демидов, Т.И. Технология комбинированных пищевых концентратов функционального назначения / Т. И. Демидов, М. М. Бакаев // Пищ. пром-сть - 2011. - № 8. - С. 18-19.

Еделев, Д. А. Методы анализа рисков в жизненном цикле продуктов питания / Д. А. Еделев, В. М. Кантере, В. А. Матисон // Пищ. пром-сть -  2011. - № 8. - С. 44-46.

Итоги работы предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности России  // Пищ. пром-сть - 2011. - № 8. - С. 6-7.

Итоги работы предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности России за январь-июнь 2011 г. // Пищ. пром-сть : 2011. - № 9. - С. 6-7.

Кацерикова, Н. В. Новые функциональные геродиетические продукты на основе творога с кунжутом / Н. В. Кацерикова, Ю. С. Липатова // Пищ. пром-сть - 2011. - № 8. - С. 22-24.

Косован, А.О. состоянии и направлениях развития хлебопекарной отрасли РФ  / А. Косован // Хлебопродукты -  2011. - № 8. - С. 6-8.

Крикун, Т. И. О разработке технических регламентов на пищевую продукцию / Т. И. Крикун // Молоч. пром-сть - 2011. - № 7. - С. 52-53.

Лазаренко, А. Определение ГМО в продуктах питания  / Лазаренко А. // Мясн. дело - 2011. - № 8. - С. 10-13.

Леонидов, Д. С. Пребиотики: эффективная стратегия развития "Продуктов для здоровья"  / Д. С. Леонидов // Пищ. пром-сть  - 2011. - № 9. - С. 50.

Макарова, Н. В. Создание новых пищевых продуктов с направленным антиоксидантным действием / Н. В. Макарова, В. П. Бординова // Пищ. пром-сть - 2011. - № 8. - С. 16-17.

Малахова, Н. Н. Интегрирование требований экологических стандартов в системы менеджмента безопасности пищевой продукции / Н. Н. Малахова // Молоч. пром-сть - 2011. - № 7. - С. 54-55.

Мальцев, В. А. Состояние и перспективы развития мукомольно-крупяной промышленности  А. Мальцев В. // Хлебопродукты : Научно-технический и производственный журнал. - 2011. - № 9. - С. 4-5.

Мальцев, В. А. Таможенный союз: создание единых технических регламентов / А. Мальцев В. // Хлебопродукты -  2011. - № 8. - С. 10-11.

Матвеева, И. Перспективные виды сырья для производства безглютеновых изделий / И. Матвеева, В. Нестеренко // Хлебопродукты - 2011. - № 8. - С. 42-44.

Онищенко, Г. Г. Система контроля за качеством и безопасностью пищевых продуктов  / Г. Онищенко Г. // Пищ. пром-сть - 2011. - № 9. - С. 8-12.

Нагуманов, Б. С. О внедрении новых систем безопасности пищевых продуктов  / Б. С. Нагуманов, Р. Р. Егорова // Пищ. пром-сть  2011. - № 9. - С. 22-23.

Новинюк, Л. В. Инновационные технологии получения нутриентов, обогащающих пищевые продукты  / Л. В. Новинюк, М. Ю. Кукин // Пищ. пром-сть - 2011. - № 9. - С. 38-39.

Новые функциональные ингредиенты в производстве продуктов питания  // Пищ. пром-сть - 2011. - № 8. - С. 38-39.

Онищенко, Г. Г. Система контроля за качеством и безопасностью пищевых продуктов  / Г. Онищенко Г. // Пищ. пром-сть - 2011. - № 9. - С. 8-12.

Петриченко, В. Сертификация производства - путь к успеху  / В. Петриченко // Хлебопродукты - 2011. - № 7. - С. 14-15.

Петрова, Н. Индустрия пищевых ингредиентов XXI века  / Петрова Н. // Хлебопродукты - 2011. - № 7. - С. 18-19.

Положенцева, Е. И. Сравнительный анализ качества проростков пшеницы как функциональных продуктов питания  / Е. И. Положенцева, О. В. Платонова // Пищ. пром-сть - 2011. - № 8. - С. 20-21.

Прокушева, Е. А. Современные требования к количественному и качественному составу пищевых продуктов / Е. А. Прокушева // Пищ. пром-сть - 2011. - № 8. - С. 8-10.

Разумовская, Р. Г. Методологические принципы проектирования функциональных продуктов питания / Р. Г. Разумовская, М. Е. Цибизова, А. А. Кильмаев // Пищ. пром-сть - 2011. - № 8. - С. 12-14.

Серегин, С. Проблемы и задачи пищевой промышленности / С. Серегин, И. Мосолова // Хлебопродукты -  2011. - № 7. - С. 4-6.

Селимханов, М. С. Эффективность функционирования крупных организаций пищевой промышленности в условиях нестабильности экономики / М. С. Селимханов // Пищ. пром-сть - 2011. - № 9. - С. 52-55.

Технические регламенты по безопасности пищевой продукции // Молоч. пром-сть -  2011. - № 9. - С. 63. 

 

ЕКОНОМІКАТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ХЛІБОПЕКАРНОГОМАКАРОННОГО ТА КОНДИТЕРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

Аксенова, Л. Принципы управления структурно-механическими характеристиками мучных кондитерских изделий / Л. Аксенова, М. Телейсник, В. Кочетов // Хлебопродукты - 2011. - № 9. - С. 64-66.

Алферов, А. Формовой хлеб: секреты современного производства  / А. Алферов // Хлебопродукты  - 2011. - № 7. - С. 30-31.

Андреева, М. Супчик в хлебе / М. Андреева // Хлебопродукты - 2011. - № 9. - С. 81.

Билявская И. Использование морских водорослей при производстве хлебобулочных изделий  / И. Билявская, В. Черных, В. Акимов // Хлебопродукты - 2011. - № 7. - С. 38-40.

Булочка "Австралийская"  // Хлебопродукты - 2011. - № 9. - С. 78-79.

Воздействие обогащающих добавок на качество сбивного полуфабриката и ржано-пшеничного хлеба/ Магомедов Г. [и др.] // Хлебопродукты - 2011. - № 7. - С. 52-53.

Время для улучшителей нового поколения // Хлебопродукты - 2011. - № 9. - С. 34.

Высокотехнологичные исследования традиционного российского продукта // Хлебопродукты -  2011. - № 8. - С. 32-33.

Данилюк, Е. Нужен вкус и аромат? Поможет "Пуратос" / Е. Данилюк // Хлебопродукты - 2011. - № 9. - С. 40-41

Дудникова, Г. Комплексный улучшитель на основе молочнокислых бактерий для обогащения муки  / Г. Дудникова, Т. Орлюк, Е. Ган // Хлебопродукты -2011. - № 7. - С. 46-48.

Жаркова, И. Нетрадиционное растительное сырье в технологии кексов  / Жаркова И., Т. Малютина, Е. Ахтемиров // Хлебопродукты - 2011. - № 8. - С. 40-41.

Зельдич, Э. Здоровье через хлеб / Э. Зельдич // Хлебопродукты 2011. - № 8. - С. 18-19.

Злочевский, В. Повышение технологической эффективности лабораторного помола зерна / В. Злочевский, А. Борисов, Э Могучева // Хлебопродукты - 2011. - № 9. - С. 71-73.

Ильина, О. Система дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов кондитерской отрасли / Ильина О., В. Иунихина // Хлебопродукты  - 2011. - № 7. - С. 16-17.

Кадрматова, Г. Физико-химическая характеристика хлеба с хитозансодержащими добавками / Г. Кадрматова, В. Малкина, Л. Горшкова // Хлебопродукты - 2011. - № 9. - С. 68-70.

Кочетов, В. Новая технология приготовления глазури для отделки пряников / В. Кочетов // Хлебопродукты - 2011. - № 7. - С. 42-45.

Куркина, Н. Монастырская выпечка / Н. Куркина // Хлебопродукты - 2011. - № 7. - С. 22-23.

Кушар, Б. Производство замороженных полуфабрикатов. Из опыта итальянской компании  / Б. Кушар // Хлебопродукты - 2011. - № 9. - С. 16-19.

Лазарева, Т. Повышение антиоксидантной активности бисквитных полуфабрикатов / Лазарева Т., Т. Матвеева, С. Корячкина // Хлебопродукты -  2011. - № 8. - С. 38-39. 

Майоров, И. Инновационная альтернатива шокового замораживания хлеба и воздушного охлаждения  / И. Майоров // Хлебопродукты - 2011. - № 9. - С. 27-29.

Оберган, М. Обзор российского рынка замороженных хлебобулочных изделий  / М. Оберган // Хлебопродукты - 2011. - № 9. - С. 12-15.

Осипова, Г. Использование комплексной добавки в производстве макаронных изделий  / Г. Осипова // Хлебопродукты - 2011. - № 8. - С. 55-57.

Послухаева, Л. Больше , чем качество!  / Л. Послухаева // Хлебопродукты - 2011. - № 7. - С. 20-21.

Романов, А. Объективные признаки завершения процесса пропекания мякиша хлебобулочных изделий  / Романов А., Н. Мартыненко, В. Богер // Хлебопродукты - 2011. - № 8. - С. 52-54.

Смирнов, Е. Ароматизаторы-2011  / Е. Смирнов // Хлебопродукты - 2011. - № 8. - С. 23-25.

Современное хлебопечение: непосредственно на месте событий  // Хлебопродукты - 2011. - № 9. - С. 52.

Тесто тонкое как бумага // Хлебопродукты - 2011. - № 9. - С. 55-56.

Технология MIWE smartproof™ - залог надежности // Хлебопродукты : Научно-технический и производственный журнал.// Хлебопродукты - 2011. - № 9. - С. 20-23.

Технология глубокого замораживания: специальные хлебопекарные концентраты оптимизируют качество хлебобулочных изделий // Хлебопродукты - 2011. - № 9. - С. 36-37.

Тихий, В. Опыт модернизации мукомольного производства в современных условиях / В. Тихий // Хлебопродукты - 2011. - № 9. - С. 45.

Хлеб "Французский Фюзель"  // Хлебопродукты - 2011. - № 7. - С. 58-59.

Хлеб "Швейцарский Цопф"  // Хлебопродукты - 2011. - № 8. - С. 58-59.

Эффективность использования вторичного сырья крупяного производства  // Хлебопродукты - 2011. - № 7. - С. 50-51.

Эффективные и энергосберегающие решения для охлаждения и заморозки Vulganus // Хлебопродукты - 2011. - № 9. - С. 24-25. 

 

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА 

Азрилевич, М. Р. Ресурсосбережение и биотехнологии как основа конкурентного развития свеклосахарного подкомплекса России  / М. Р. Азрилевич // Сахар - 2011. - № 8. - С. 48-55.

Колеснов, А. Ю. Масс-спектрометрические исследования состава стабильных изотопов углерода ¹²С и ¹³С в сахарах различного происхождения  / А. Ю. Колеснов, М. Б. Мойсеяк, А. Г. Талибова // Сахар - 2011. - № 8. - С. 39-45.

Международный сахарный форум 2011 / Г. Большакова [и др.] // Сахар - 2011. - № 7. - С. 15-23.

Мировой рынок сахара в мае // Сахар - 2011. - № 7. - С. 12-15.

Мировой рынок сахара в июле  // Сахар - 2011. - № 8. - С. 12-15.

Нанаенко, А. К. Выбор свекловичных сеялок  К. Нанаенко А. // Сахар - 2011. - № 7. - С. 40-41.

Новые реагенты для промывки выпарных станций сахарных заводов  / Ю. О. Жуков // Сахар - 2011. - № 8. - С. 46-47.

Петров, С. М. Вероятностная модель включения несахаров в растущие кристаллы сахара / С. М. Петров, Д. В. Арапов, В. А. Курицын // Сахар - 2011. - № 8. - С. 34-38.

Платонов, В.Н. Композиционный комплекс вспомогательных средств НТК-2 в технологии очистки сахаросодержащих растворов  / В. Н. Платонов, М. Ю. Гольцев, В. П. Сафонова // Сахар - 2011. - № 7. - С. 49-54.

Решетова, Р.С. Повышение эффективности удаления несахаров из диффузионного сока / Р. С. Решетова // Сахар - 2011. - № 7. - С. 42-44.

Семенов, Е. В. Количественный анализ кристаллизации сахарозы как вынужденной коагуляции ее частиц  / В. Семенов Е., А. А. Славянский, Н. Н. Лебедева // Сахар - 2011. - № 8. - С. 29-33.

Семенов, Е.В. Кристаллизация сахарозы как процесс вынужденной коагуляции / Е. В. Семенов, А. А. Славянский, Н. Н. Лебедева // Сахар - 2011. - № 7. - С. 45-48. 

 

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ М'ЯСОМОЛОЧНОГО ВИРОБНИЦТВА 

М'ясна промисловість 

Абдрахманов, Р. Н. Изменение качества мяса птицы механической обвалки при холодильном хранении / Р. Н. Абдрахманов, Г. В. Гуринович, Л. С. Кудряшов // Мясн. индустрия -  2011. - № 9. - С. 42-45.

Азарова, Н. Г. Расширяем ассортимент мясных диабетических изделий / Н. Г. Азарова, А. В. Азаров, Л. В. Агунова // Мясн. дело - 2011. - № 9. - С. 16-17.

Акчурина, Ф. И. Мясная продуктивность бычков бестужевской породы и ее помесей  / Ф. И. Акчурина, В. Н. Храмцов // Мясн. индустрия -  2011. - № 7. - С. 52-54.

Баль-Прилипко, Л. В. Перспективи застосування фітопрепаратів у м'ясній промисловості  Л. В. Баль-Прилипко, Ю. Ю. Долгоп'ятова // Мясн. дело - 2011. - № 9. - С. 18-19.

Блюда из мяса индейки // Мясн. индустрия - 2011. - № 7. - С. 62-63.

Буданцев, М. В. Ветеринарно-санитарная характеристика мяса свиней при патологии поджелудочной железы/ М. В. Буданцев, И. Г. Серегин // Мясн. индустрия - 2011. - № 7. - С. 46-48.

Булычев, И. Н. Ассортимент: расширение, актуальность, новые подходы  / И. Н. Булычев // Мясн. индустрия - 2011. - № 9. - С. 49-50.

Влияние антиокислителей растительного происхождения на качество мясных продуктов / В. Н. Леонова, // Мясн.индустрия - 2011. - № 7. - С. 30-34.

Воробьев, С. А. Использование газовых сред для стабилизации цвета мяса / С. А. Воробьев, С. В. Мурашев // Мясн. индустрия - 2011. - № 8. - С. 52-54.

Гиро, Т. М. Мясная продуктивность и качество баранины взрослых овцематок  Т. М. Гиро, Н. А. Буттаева, В. В. Гиро // Мясн. индустрия - 2011. - № 8. - С. 71-73.

Гиро, Т. М. Пищевая ценность и микроструктура баранины  / Т. М. Гиро, Н. А. Буттаева, В. В. Гиро, С. И. Хвыля // Мясн. индустрия - 2011. - № 9. - С. 70-73.

Глотова, И. А. Комбинированные мясные фаршевые системы с использованием продуктов переработки рапса/ И. А. Глотова, С. С. Забурунов, Т. В. Пигарева // Мясн. индустрия - 2011. - № 8. - С. 51-54.

Гуляева, А. Я. Формирование мясной продуктивности у овец разного происхождения / А. Я. Гуляева, А. П. Ефремов, Н. В. Клишева // Мясн. индустрия -  2011. - № 9. - С. 64-65.

Дыдыкин, А.С. Межгосударственный стандарт на консервы для детей раннего возраста / А. С. Дыдыкин, В. Устинова А., М. А. Асланова // Мясн. индустрия -  2011. - № 8. - С. 10-13.

Дьяченко, Д. В. Функциональные пищевые продукты / Д. В. Дьяченко // Мясн. дело - 2011. - № 9. - С. 14-15.

Елисеева, А. Ю. Новая оболочка "Амифлекс Мини" барьерные свойства + мини-калибр / А. Ю. Елисеева // Мясн. индустрия - 2011. - № 9. - С. 24-25.

Жаринов, А. И. Разработка рецептуры хромосодержащего мясного продукта для диабетиков  / А. И. Жаринов, М. Ю. Попов, М. А. Никитина // Мясн. индустрия - 2011. - № 7. - С. 25-28.

Житник, К. Тепловая обработка: особенности жарения / К. Житник // Мясн. дело - 2011. - № 8. - С. 20-22.

Залялиева, Д. Р. Качество мяса мускусных уток / Д. Р. Залялиева, Д. В. Криштафович, В. И. Криштафович // Мясн. индустрия -  2011. - № 9. - С. 29-33.

Кагадеева, П. А. Современные колбасные оболочки / П. А. Кагадеева // Мясн. индустрия -  2011. - № 8. - С. 65-66.

Ким, И. Н. Аналоги творога с использованием молок промысловых рыб / И. Н. Ким, Н. В. Бондар // Пищ. пром-сть -  2011. - № 8. - С. 28-30.

Козак, В.Л. О рациональном питании и методах оценки качества мясных продуктов / Козак В.Л. // Мясн. дело - 2011. - № 9. - С. 28-30.

Кудашев, С.М. Інноваційні технології для м'ясної промисловості/ С. М. Кудашев, Т. Д. Пушкар, Н. С. Новицька // Мясн. дело - 2011. - № 7.- С. 28-30.

Кудряшов, Л. С. Влияние молочной сыворотки на прочностные характеристики варено-копченых продуктов / Кудряшов Л. С., С. И. Хвыля, Г. В. Садовская // Мясн. индустрия -  2011. - № 8. - С. 25-28.

Кудряшов, Л. С. Оценка мяса северных оленей и качества вырабатываемых продуктов / С. Кудряшов Л. // Мясн. индустрия - 2011. - № 7. - С. 8-12.

Кудряшов, Л. С. Современные конструкции установок для массирования мяса / Л. С. Кудряшов , В. В. Ильиных // Мясн. индустрия -  2011. - № 9. - С. 12-15.

Кузнецова, О. В. Уплотнение консистенции полукопченых колбас / В. Кузнецова О., Ю. Г. Харламова // Мясн. индустрия - 2011. - № 8. - С. 23-24.

Кузьмичева, М. Б. Состояние и тенденции развития российского рынка детских мясных консервов / Б. Кузьмичева М. // Мясн. индустрия - 2011. - № 8. - С. 5-8.

Кузьмичева, М. Б. Тенденции развития российского рынка оленины / М. Б. Кузьмичева // Мясн. индустрия - 2011. - № 7. - С. 4-6.

Курс на глубокую переработку  // Мясн. дело -  2011. - № 8. - С. 24-25.

Литвинова, В. А. Качество и пищевая ценность специализированных мясных полуфабрикатов / В. А. Литвинова, Е. В. Жураков // Пищ. пром-сть - 2011. - № 9. - С. 32-33.

Максимов, Г. В. Выход готовой продукции, полученной от поместных свиней / Максимов Г. В., О. Н. Полозюк // Мясн. индустрия - 2011. - № 7. - С. 43-45.

Милюков, П. С. Эффективность оболочек RTU, готовых к использованию / П. С. Милюков // Мясн. индустрия - 2011. - № 9. - С. 41.

Минаев, М. Ю. Количественная оценка содержания сои в мясных продуктах методом ПЦР / М. Ю. Минаев, С. И. Хвыля, Т. А. Фомина // Мясн. индустрия -  2011. - № 8. - С. 55-57.

Мясные продукты с добавленной стоимостью  // Мясн. дело - 2011. - № 8. - С. 31.

Наумов, Е. В. "Ремит" и "Химитекс" союзники в борьбе за качество/ Е. В. Наумов // Мясн. индустрия - 2011. - № 8. - С. 62-63.

Нефедов, С. С. Мясные консервированные фрикадельки для питания детей старше года  / С. С. Нефедов, В. Устинова А., О. К. Деревицкая // Пищ. пром-сть - 2011. - № 9. - С. 40-42.

Новая документация на вареные колбасные изделия с использованием конины // Мясн. индустрия- М., 2011. - № 8. - С. 36-39.

Новая документация на вареные колбасные изделия с использованием оленины  // Мясн. индустрия - 2011. - № 7. - С. 14-17.

Новая документация на полукопченые колбасы // Мясн. индустрия - 2011. - № 9. - С. 37-39.

Новий продукт для м'ясної індустрії України // Мясн. дело - 2011. - № 9. - С. 31.

Пасичный, В. Н. Производство рубленых полуфабрикатов / В. Н. Пасичный // Мясн. дело - 2011. - № 9. - С. 20-23.

Переверзева, А. В. Комплексная упаковочная линия "из одних рук" / А. В. Переверзева // Мясн. индустрия - 2011. - № 9. - С. 27-28.

Потеря пищевой ценности мяса при тепловой обработке // Мясн. дело -  2011. - № 8. - С. 30.

Прусак-Глотов, М. В. Ускоренный контроль микробных контаминаций на мясоперерабатывающих предприятиях / М. В. Прусак-Глотов, А. Н. Бровкина // Мясн. Индустрия - 2011. - № 8. - С. 67-69.

Прусенков, Н. А. Истоки системного подхода к развитию  / Н. А. Прусенков // Мясн. дело - 2011. - № 8. - С. 16-17.

Рынок мяса и мясных продуктов Украины // Мясн. дело -  2011. - № 7. - С. 14-24.

Селянский, М. В. О вертолетах, весах и колбасе/ Селянский М. В. // Мясн. индустрия - 2011. - № 9. - С. 20-21.

Семенова, А. А. Сравнительный анализ пищевой ценности отрубов конины / А. А. Семенова, И. В. Сусь, Т. М. Миттельштейн // Мясн. индустрия - 2011. - № 8. - С. 30-32.

Солдатова, Н. Е. Национальный стандарт на вареную ветчину в оболочке для детского питания / Н. Е. Солдатова, В. Устинова А., А. С. Дыдыкин // Мясн. индустрия - 2011. - № 8. - С. 13-15.

Стефанова, И. Л. Обогащение продуктов детского питания на основе мяса птицы  / И. Л. Стефанова, Н. В. Тимошенко, Ю. И. Красюков // Мясн. индустрия -  2011. - № 8. - С. 18-21.

Сусь, И. В. Концентрация СО при газовой анастезии свиней и качество мяса / И. В. Сусь, Т. Г. Кузнецова, Т. М. Миттельштейн // Мясн. индустрия - 2011. - № 7. - С. 36-39.

Устинова, А. В. Конина - ценное сырье для производства продуктов детского питания / В. Устинова А., М. А. Асланова // Мясн. индустрия - 2011. - № 7. - С. 22-24.

Фридеманн ,Н. Органические консерванты нового поколения/ Н. Фридеманн // Мясн. индустрия - 2011. - № 9. - С. 46-47.

Функциональные мясорастительные продукты с использованием обогащенных овощей / А. С. Дыдыкин [и др.] // Пищ. пром-сть - 2011. - № 8. - С. 26-27.

Хвыля, С. И. Особенности микроструктуры и состава некоторых препаратов коллагеновых белков / С. И. Хвыля, В. В. Мельников, О. Е. Усанова // Мясн. индустрия - 2011. - № 7. - С. 18-20.

Хонихоева, С. В. Продукты птицеводства, обогащенные органической формой селена и йода  / С. В. Хонихоева, С. Д. Жамсаранова, Е. В. Сордонова // Мясн. индустрия - 2011. - № 9. - С. 58-60.

Экспресс-анализ патогенных микроорганизмов в мясе и мясных продуктах // Мясн. дело - 2011. - № 8. - С. 14.

 

Молочна промисловість 

Агаркова, Е. Ю. Технологии молочных продуктов на основе баромембранных методов / Е. Ю. Агаркова, Г. В. Фриденберг // Молоч. пром-сть -  2011. - № 7. - С. 28-29.

Ананьева, Н. В. Перспективы молочной отрасли / Н. В. Ананьева // Молоч. пром-сть -  2011. - № 9. - С. 65.

Афанасьева, Л. В. Роль брендинга в продвижении молочной продукции / Л. В. Афанасьева // Молоч. пром-сть - 2011. - № 7. - С. 5.

Бабина, Т. А. Контаминация молочных продуктов плесневыми грибами  / Т. А. Бабина // Молоч. пром-сть -  2011. - № 9. - С. 40-41.

Белозёров, Г. А. Влияние эксплуатационных факторов в камерах хранения  / Г. А. Белозёров, Н. М. Медникова, А. Г. Белозеров // Молоч. пром-сть - 2011. - № 8. - С. 18-19.

Биоразлагаемая упаковка для йогуртов  // Молоч. пром-сть - 2011. - № 7. - С. 14-15.

Боков, Н. Обнаружение микротрещин в пластинах теплообменников / Н. Боков // Молоч. пром-сть - 2011. - № 7. - С. 46.

Бритвина, Т. П. Сохраняем традиции - думаем о будущем  / Т. П. Бритвина, Л. Н. Малек // Молоч. пром-сть - 2011. - № 7. - С. 6-7.

Быковская, Г. В. Картонная бутылка для молока: в чем инновации / Г. В. Быковская // Молоч. пром-сть - 2011. - № 7.

Верхоломов, Е. И. Высокоэффективные молочные фильтры UVMILK / Е. И. Верхоломов // Молоч. пром-сть - 2011. - № 7. - С. 40.

Влияние режимов обработки молока на белковый состав творога с функциональными свойствами  / А. Н. Пономарев, А. А. Мерзликина, В. П. Курченко // Молоч. пром-сть - 2011. - № 7. - С. 30-31.

Вышемирский, Ф. А. Пахта: минимум калорий - максимум биологической ценности / Ф. А. Вышемирский, Н. Н. Ожгихина // Молоч. пром-сть - 2011. - № 9. - С. 54-57.

Георгиева, О. В. Современные продукты для детей старше года  / О. В. Георгиева // Молоч. пром-сть - 2011. - № 8. - С. 54-55.

Гинзбург, О. П. Третье поколение йогуртных культур YoFLex - новые возможности / О. П. Гинзбург // Молоч. пром-сть - 2011. - № 8. - С. 26-27.

Горковцов, А. В. Современные тренды дизайна в упаковке молочных продуктов  / А. В. Горковцов // Молоч. пром-сть - 2011. - № 9. - С. 28-30.

Горковцов, А. В. Современные тренды дизайна в упаковке молочных продуктов / А. В. Горковцов // Молоч. пром-сть - 2011. - № 7. - С. 10-11.

Горощенко, Л. Г. Производство сыворотки в России: особенности регионального распределения  / Л. Г. Горощенко // Молоч. пром-сть -  2011. - № 9. - С. 50-51.

Горощенко, Л. Г. Региональное распределение производства молочной продукции для детей / Л. Г. Горощенко // Молоч. пром-сть - 2011. - № 8. - С. 50-53.

Евелева, В. В. Лактатсодержащие композиции для повышения качества продуктов  / В. В. Евелева // Пищ. пром-сть - 2011. - № 9. - С. 36-37.

Егоров, А. Ю. Определение критических точек при производстве ряженки и простокваши  / Егоров А. Ю. // Пищ. пром-сть -  2011. - № 9. - С. 24-27.

Зобкова, З. С. Антимикробные свойства олигопептидов лактоферрина / З. С. Зобкова, Д. В. Зенина // Молоч. пром-сть - 2011. - № 7. - С. 72.

Зобкова, З. С. Новые виды цельномолочных продуктов  / З. С. Зобкова, Т. П. Фурсова, Д. В. Зенина // Молоч. пром-сть - 2011. - № 9. - С. 48.

Илюхин, В. В. Сушка молока с использованием электрических полей / Илюхин В. В., Е. В. Жуковец, М. Я. Бурлев // Молоч. пром-сть - 2011. - № 8. - С. 12.

Инновационное решение в производстве творога  // Молоч. пром-сть - 2011. - № 8. - С. 34-35.

Инновационный продукт - молоко с повышенным содержанием мелатонина / Г.С. Анисимов [и др.] // Молоч. пром-сть - 2011. - № 7. - С. 24-25.

Карманович, В. И. К вопросу повышения энергоэффективности молокоперерабатывающих производств / В. И. Карманович, В. Л.

Козырев, Д. И. Заменитель молочного жира в твороженных продуктах / Д. И. Козырев // Молоч. пром-сть - 2011. - № 7. - С. 34.

Консервы на молочной основе с полной заменой молочного жира на растительный / А. Г. Галстян, Радаева И.А., Петров А.Н. // Молоч. пром-сть - 2011. - № 7. - С. 35-36.

Конъюктура предложения обогащенных молочных продуктов на примере Челябинска / М. Б. Ребезов [и др.] // Молоч. пром-сть - 2011. - № 8. - С. 38-39.

Космин А. Энергетический менеджмент / А. Космин // Молоч. пром-сть -  2011. - № 9. - С. 7-10.

Куликова, Т. В. Производство творога - традиционный подход и инновации от компании"Христиан Хансен"  / Т. В. Куликова // Молоч. пром-сть - 2011. - № 7. - С. 26-27.

Лабинов, В. В. Текущая ситуация в молочной отрасли мира и России  / В. В. Лабинов // Молоч. пром-сть - 2011. - № 9. - С. 66-68.

Лактоферрин коровьего молока / Г. С. Комолова, Н. А. Тихомирова, И. И. Ионова // Молоч. пром-сть - 2011. - № 7. - С. 70-71.

Лисин, П. А. Моделирование продуктов для школьников  / П. А. Лисин, Ю. А. Канушина // Молоч. пром-сть -  2011. - № 8. - С. 56-58.

Медведева, О. "Школьное молоко" в России и мире / О. Медведева // Молоч. пром-сть - 2011. - № 8. - С. 61-63.

Натуральные ингредиенты компании "СОЮЗОПТТОРГ" - решение для молочной отрасли  // Молоч. пром-сть - 2011. - № 7. - С. 32-33.

Нимацыренова, Л. Г. Белки, содержащие связанную форму селена / Л.Г. Нимацыренова, С. Д. Жамсаранова, М. Пишетшридер // Молоч. пром-сть - 2011. - № 7. - С. 73-74.

Овчинникова, О. Е. Свойства гидролизатов В-лактоглобулина коровьего молока  / Овчинникова О.Е., Н. В. Ананьева, М. И. Губанова // Молоч. пром-сть - 2011. - № 7. - С. 76-77.

Огнева, О. А. Молоко как микроэкосистема / О. А. Огнева // Молоч. пром-сть - 2011. - № 7. - С. 68-69.

Перспективы развития функциональных продуктов питания/ В. В. Крючкова [и др.] // Молоч. пром-сть - 2011. - № 8. - С. 36-37.

Поляк,А. Л. Рынок сухого молока и сливочного масла / А. Л. Поляк // Молоч. пром-сть - 2011. - № 9. - С. 69-70.

Прогноз рынка молочных продуктов в текущем десятилетии // Молоч. пром-сть - 2011. - № 9. - С. 71-73.

Прокопенко, Г. В. Генератор ледяной воды - это льдоаккумулятор со встроенной холодильной установкой  / Г. В. Прокопенко // Молоч. пром-сть - 2011. - № 7. - С. 45. 

Просеков, А. Ю. Гелеобразные продукты с использованием сыворотки и растительного сырья / Просеков А.Ю., И. С. Разумникова, Г. В. Менх // Молоч. пром-сть - 2011. - № 7. - С. 78.

Просеков, А. Ю. Параметры аэрирования молочно-белковых концентратов / Ю. Просеков А., С. А. Иванова // Молоч. пром-сть - 2011. - № 8. - С. 40-42.

Прошкина, Т. Г. Протеолитические свойства сырого молока  / Т. Г. Прошкина, А. Н. Белов, Е. В. Шалимова // Молоч. пром-сть - 2011. - № 7. - С. 75.

Ратушный, А. П. Почему использование заквасок прямого внесения делает кефир кефирным продуктом / А. П. Ратушный // Молоч. пром-сть - 2011. - № 8. - С. 26-28.

Рыжова, Н. Г. Качество сливочного масла из молока коров красно-пестрой породы / Рыжова Н. Г., М. А. Татурова // Молоч. пром-сть - 2011. - № 9. - С. 77-78.

Семенова, В. П. Программа "Школьное молоко" : итоги внедрения в регионах России / В. П. Семенова // Молоч. пром-сть - 2011. - № 8. - С. 59-61.

Стефановский, В. М. Морозильное хранение масла  / В. М. Стефановский // Молоч. пром-сть - 2011. - № 8. - С. 20.

Суслова, Н. Н. Оборудование для переработки молока и производства молочных продуктов / Н. Н. Суслова // Молоч. пром-сть - 2011. - № 9. - С. 23.

Щетинин, М. П. Белковая основа для молочного десерта  / М. П. Щетинин, О. В. Кольтюгина, Е. С. Плутахина // Молоч. пром-сть. -  2011. - № 9. - С. 58.

Укладачі, коректура: В.Середюк, Р.Покидченко

 

Наша адреса:

м.Вінниця, вул.Соборна, 73

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім.К.А.Тімірязєва

Відділ літератури та інформації з питань сільського господарства

тел. 35-10-59

Відділ літератури та інформації виробничого профілю

тел. 56-28-24

Нові надходження літератури. 2011 вип. 3


 ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА  ім. К. А.ТІМІРЯЗЄВА

Відділ літератури та інформації з питань сільського господарства

Відділ літератури та інформації виробничого профілю


 

НОВІ  НАДХОДЖЕННЯ  ЛІТЕРАТУРИ

З  ПИТАНЬ  ЕКОНОМІКИ,  ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА  І  ПЕРЕРОБКИ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ  ПРОДУКЦІЇ

(Поточний бібліографічний список)

Вип. 3.


 

Вінниця, 2011 

 

 

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва надсилає Вам черговий бібліографічний список, який включає надходження нової літератури з питань економіки, організації та технології сільськогосподарського виробництва, галузей харчової і переробної промисловості, що надійшла в обласний довідково-інформаційний фонд у липні-вересні 2011 р.

Список розрахований на керівників, організаторів, спеціалістів сільськогосподарського виробництва та переробної промисловості.

Працівники обласних організацій можуть одержати зазначену літературу в обласній науковій бібліотеці, районних організацій – в центральних бібліотеках.

В разі відсутності необхідних видань в централізованих бібліотечних системах, їх можна замовити по міжбібліотечному абонементу (МБА) з бібліотеки, де знаходиться потрібне видання. Поштові витрати за пересилку видань – за рахунок замовника.

На замовлення спеціалістів по МБА надсилаються також за встановлену плату копії журнальних статей.