Нові надходження літератури з питань економіки, технології виробництва і переробки сільськогосподарської продукції

Рік видання: 2001

Місце зберігання: Відділ зберігання

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ім. К. А. ТІМІРЯЗЄВА

Відділ літератури та інформації

з питань сільського господарства

Відділ літератури та інформації виробничого профілю

 

Нові надходження літератури з питань економіки, технології виробництва і переробки

сільськогосподарської продукції

 

(Поточний бібліографічний список)

Вип. 3.

 

Вінниця, 2001


 

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва надсилає Вам черговий бібліографічний список, який включає надходження нової літератури з питань економіки, організації та технології сільськогосподарського виробництва, галузей харчової і переробної промисловості, що надійшла в обласний довідково-інформаційний фонд у липень-вересень 2001 р.

Список розрахований на керівників, організаторів, спеціалістів сільськогосподарського виробництва та переробної промисловості.

Працівники обласних організацій можуть одержати зазначену літературу в обласній науковій бібліотеці, районних організацій – в центральних бібліотеках.

В разі відсутності необхідних видань в централізованих бібліотечних системах, їх можна замовити по міжбібліотечному абонементу (МБА) з бібліотеки, де знаходиться потрібне видання. Поштові витрати за пересилку видань – за рахунок замовника.

На замовлення спеціалістів по МБА надсилаються також за встановлену плату копії журнальних статей.

Поділитися:

АРТИКУЛЬНА Г.Л. Оптимізація структури корпоративного управління в акціонерних товариствах агропромислового комплексу // Економіка АПК. – 2001. – № 7. – С.73-74.

БІЛИК В.О. Стратегія аграрної реформи та її реалізація // Економіка АПК. – 2001. – № 7. – С. 7-11.

БОРИСОВА В.А. Економіко-екологічні засади аграрного землекористування // Економіка АПК. – 2001. – № 7. – С.16-22.

БОРТНИК Т.І. Соціально-психологічні аспекти підготовки високо-кваліфікованих менеджерів // Економіка АПК. – 2001. – № 7. – С. 121-126.

ВАЛЕНТИНОВ В.Л. Повернення паїв у сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах // Економіка АПК. – 2001. – № 8. – С. 41-48.

ГУЗАР Б.С., РИБАК С.М. Облік землі, земельних і майнових паїв та їх оподаткування у фермерському господарстві // Економіка АПК. – 2001. – № 7. – С.81-85.

ДИШЛЮК Н.І., ТАЛЯР В.І. Концептуальні напрями розвитку сільського будівництва // Економіка АПК. – 2001. – № 8. – С.121-125.

ДОБРОСОЦКИЙ В.И. Формирование концепции регулирования продовольственного рынка // Аграр. наука. – № 8. – С. 2-3.

КАСЬЯНЕНКО Н.М. Страхування в сільськогосподарському виробництві // Економіка АПК. – 2001. – № 7. – С. 68-70.

КІСІЛЬ М.І. Критерій і показники економічної ефективності малого та середнього бізнесу на селі // Економіка АПК. – 2001. – № 8. – С. 59-64.

КРУЧОК С.І. Особливості іпотечного кредитування // Економіка АПК. – 2001. – № 9. – С. 86-91.

КУЧУКОВ Р., САВКА А. Определение экономической эффек-тивности инвестиций // АПК: экономика, упр. – 2001. – № 7. – С. 31-39.

ЛАВРУК О.С. Формування ринку праці молоді // Економіка АПК. – 2001. – № 7. – С. 100-103.

МАЛЕЦКИЙ Е.Г. О роли инвестиций в повышении эффективности сельского хозяйства // Экономика с.-х. и перераб. предприятий. – 2001. – № 9. – С.15-18.

МАЛІК М.Й., ФЕДІЄНКО П.М. Корпоративні засади на селі // Економіка АПК. – 2001. – № 8. – С. 3–8.

МИХАЙЛОВА Л.І. Особисті підсобні господарства населення: сутність, класифікація, ефективність // Економіка АПК. – 2001. – № 7. – С. 113-119.

НЕГРЕБЕЦЬКА Л.А. Моделі погашення позичок у кредитних спілках // Економіка АПК. – 2001. – № 7. – С. 63-68.

ОВЕРЧУК Л. Продовольственная система США // Междунар. с.-х. журн. – 2001. – № 5. – С. 8-15.

ОРЛАТИЙ М.К., КАЛАЯНОВ М.М. Статут сільської терито-ріальної громади як основа самоврядування // Економіка АПК. – 2001. – № 7. – С. 109-113.

ПОПОВА Е.Н. Оценка эффективности инвестиционных проектов // Достиж. науки и техники АПК. – 2001. – № 7. – С. 41.

РАДЧЕНКО О.Д. Особливості бухгалтерського обліку в селян-ських (фермерських) господарствах // Економіка АПК. – 2001. – № 8. – С. 90-96.

СЕМИУСОВ П.М. Опыт стимулирования труда в реформиро -ванном предприятии // Економіка АПК. – 2001. – № 7. – С. 119-121.

СІГАЙОВ А.О. Спроба економетричної оцінки реальних інвести-ційних витрат в Україні // Економіка АПК. – 2001. – № 8. – С. 64-67.

ТРЕТЯК А.М. Стан та проблеми управління земельними ресурсами в Україні // Вісн. аграр. науки. – 2001. – № 8. – С. 5-11.

ФУРСА А.В. Державна підтримка аграрної реформи // Економіка АПК. – 2001. – № 7. – С. 11-16.

ШМОРГУН Л.Г. Еластичність попиту і пропозиції на основні види сільськогосподарської продукції на сучасному аграрному ринку України // Вісн. аграр. науки. – 2001. – № 8. – С.70-73.

ШПАК М.В. Інвестиційне забезпечення агропромислового комплексу України // Економіка АПК. – 2001. – № 8. – С. 99-103.

Економіка рослинництва

ВАРЧЕНКО О.М. Інформаційне забезпечення агромаркетингу в бурякоцукровій галузі // Вісн. аграр. науки. – 2001. – № 8. – С. 66-69.

ІВАСЮК Т.Б. Інформаційна технологія оперативного планування польових робіт // Економіка АПК. – 2001. – № 8. – С. 78-83.

ЄРМАКОВ О.Ю., РИБАКОВА О.В., ШУМЕЙКО А.І. Формування ринку плодів в Україні // Економіка АПК. – 2001. – № 7. – С. 94-100.

КИРИЛЕНКО І.Г. Зернове господарство та ринок зерна в Україні // Економіка АПК. – № 9. – С. 3-10.

Колесов О.С. Особливості функціонування зерна у Вінницькій області // Економіка АПК. – 2001. – № 9. – С. 109-112.

КУТОВИЙ В.В. Складское свидетельство – инструмент цивилизо-ванного рынка зерна // Экономика с.-х. и перераб. предприятий. – 2001. – № 9. – С. 44-47.

ЛЕУНОВ И.Энергетическая оценка растениеводческих технологий // АПК: экономика, упр. – 2001. – № 9. – С. 66-70.

МУРЖИ Г.Г. Маркетинг у підвищенні конкурентоспроможності виробництва рису // Економіка АПК. – 2001. – № 7. – С. 106-108.

ОРЕХІВСЬКИЙ В.Г. Ефективність розвитку маркетингу в зерновій галузі АПК України // Економіка АПК. – 2001. – № 8. – С.112–115.

ОХРІМЕНКО І.В. Підвищення дієвості витратно-цінового аналізу в рослинницьких галузях сільськогосподарських підприємств // Економіка АПК. – 2001. – № 8. – С. 72-77.

ПОЛЯК В.Е., ВИДРО В.Л., БЕЗРУКОВ А.И. Маркетинговое планирование для сельскохозяйственного предприятия // Достиж. науки и техники АПК. – 2001. – № 8. – С. 4-7.

РУМЯНЦЕВА Е.Е. Формирование рынка сахара СНГ // Сах. свекла. – 2001. – № 9. – С. 2-4.

ЦИМБАЛЮК Ю.А. Збільшення обсягів виробництва картоплі в Україні // Економіка АПК. – 2001. – № 7. – С. 36-37.

ХОМЕНКО І.І., ПАНАСЕНКО Г.В., КОСТЮК Л.А. Економічна ефективність інтенсивних технологій виробництва яблук // Вісн. аграр. науки. – 2001. – № 7. – С. 60-63.

ЯРЕМЧУК М.М. Основні напрями відновлення і розвитку цукробурякового виробництва в Україні // Економіка АПК. – 2001. – № 7. – С. 3-7.

Економіка тваринництва

БЕЙ Н.О. Створення нового еколого-економічного механізму ефективного функціонування тваринництва // Економіка АПК. – 2001. – № 7. – С. 37-40.

ВІТВІЦЬКИЙ В.В. Автоматизація розробки поелементних нормативів у тваринництві // Економіка АПК. – 2001. – № 9. – С. 38-46.

ЗЕЛЕПУХИН А. Повышение эффективности использования производственного потенциала в скотоводстве // АПК: экономика, упр. – 2001. – № 8. – С. 3-7.

МІСЮК М.В. Поліпшувати структуру підприємницької діяльності у виробництві м'яса // Економіка АПК. – 2001. – № 8. – С. 117-120.

ПРОТЧЕНКО О.О. Виконання договорів постачання продукції молокопродуктового підкомплексу // Економіка АПК. – № 7. – С. 103-106.

ТРОНЧУК І. Експрес-метод прогнозування рентабельності виробництва молока // Тваринництво України. – 2001. – № 8. – С. 23-24.

Грунтознавство

КАНІВЕЦЬ В.І., ЧЕРСТВИЙ С.М. Мінералізація та гуміфікація рослинних решток і гною в чорноземі вилугуваному легкосуглин -ковому // Вісн. аграр. науки. – 2001. – № 9. – С.9-12.

ФІЛОН В.І. Вплив калійних добрив на структурний і гумусний стан чорноземів типових глибоких // Вісн. аграр. науки. – 2001. – № 8. – С. 20-22.

Агрохімія

ЛЕВКІНА Р.В. Добрива як важливий резерв підвищення ефектив-ності овочівництва // Економіка АПК. – 2001. – № 7. – С. 61-63.

МОРОЗОВ В.В., КОКУНОВА И.В. Производство комплексных гранулированных удобрений на основе сапропеля // Достиж. науки и техники АПК. – 2001. – № 8. – С.11-12.

ФИЛЛИПОВ А.Л., СМИРНОВ А.П., САДОВСКАЯ Э.Н. Лизиметрический метод оценки применения минеральных удобрений // Агрохимический вестн. – 2001. – № 4. – С 27-28.

БАРБАСОВ С. Лизинговые операции с сельскохозяйственной техникой // АПК: экономика, упр. – 2001. – № 8. – С. 61-66.

БУРКОВСКИЙ І.Д. МТС: стан та проблеми розвитку // Економіка АПК. – 2001. – № 7. – С. 48-51.

ЗУБЧЕНКО А.Г. Резервы сельскохозяйственного автотранспорта // Економіка АПК. – 2001. – № 7. – С. 51-57.

РУДИК Ф.Я., ЭЛЬКИН С.Ю., ХОХЛОВ А.Б. Инструмент и оснастка для восстановления листовых рессор // Достиж. науки и техники АПК. – 2001. – С 7. – С. 25-26.

Механізація і електрифікація рослинництва

БОГУСЛАВСЬКИЙ В.П., КУЗЬМИЧ А.Я. Результати дослідження очисток зернозбиральних комбайнів // Вісн. аграр. науки. – 2001. – № 7. – С. 44-46.

ВОЙТЮК Д.Г. Нагальна проблема сьогодення – поповнення парку зернозбиральних комбайнів // Техніка АПК. – 2001. – № 4. – С. 21.

МАЙСТРУК К. Трактора простіше зробити, ніж купити // Новини агротехніки. – 2001. – № 4. – С. 30-31.

ПАСТУХОВ В.И., КОВТУН Ю.И. Оценка качества работы машин // Сах. свекла. – 2001. – № 9. – С. 21-23.

САМОКИШ М.І., ДУГАНЕЦЬ В.І., АБРАМИК М.І. Відокремлення насіння підмаренника від насіння ріпаку ворсистими поверхнями // Вісн. аграр. науки. – 2001. – № 8. – С. 46-48.

СТАРОВОЙТОВ В.И. Новые технологии и техника для произ-водства картофеля // Достиж. науки и техники АПК. – 2001. – № 9. – С.21-23.

ТАРУШКИН В.И. Схемы замещения рабочего органа диэлектри -ческого сепаратора // Аграр. наука. – 2001. – № 7. – С. 14-15.

Механізація і електрифікація тваринництва

ГАВРИЛЮК О.М. Оптимізація конструкцій мобільних кормороз-давачів для невеликих свиноферм // Вісн. аграр. науки. – 2001. – № 7. – С. 67-68.

КОРМАНОВСКИЙ Л.П. Приоритетные направления исследований по механизации и автоматизации животноводства // Зоотехния. – 2001. – № 8. – С. 17-20.

МАРТЫНОВ П., СИМАКОВ А. Фильтр для очистки молока // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2001. – № 7. – С. 40-42.

МУСИН А.М., БИЛИБИН Е.Б. Оценка эффективности технологической линии отработки молока на ферме // Достиж. науки и техники АПК. – 2001. – № 7. – С. 19-22.

СМОЛЯР В. Пересувна установка для санітарної обробки вимені корів // Тваринництво України. – 2001. – № 9/10. – С. 9.

ШОЛЬЦ Ф., ДАРИЕС В. Воду качает... солнце // Новое сел. хоз-во. – 2001. – №3. – С. 34-36.

КИРИЧЕНКО В.В., РЯБЧУН В.К.. КОРЧИНСЬКИЙ А.А. Генофонд рослин як основа прогресивного розвитку селекції // Вісн. аграр. науки. – 2001. – № 8. – С. 39-41.

НОВАК Т.В. Біотехнології у рослинництві // Захист рослин. – 2001. – № 9. – С. 4-6.

Селекція, насінництво, сорти

ДРИНЧА В.М., ПАВЛОВ С.А. Реологические свойства псевдоожиженного слоя семян сельскохозяйственных культур // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. – 2001. – № 4. – С. 44-48.

КУЗЬМИН И.И. Система семеноводства и правовая охрана сортов растений // Вестн. семеноводства в СНГ. – 2001. – № 3. – С. 25-27.

МОРГУН В.В. Проблемы генетики и селекции растений в Украине на рубеже тысячелетий // Физиология и биохимия культурных расте-ний. – 2001. – № 5. – С. 452-455.

Землеробство. Агротехніка

ГАЙДАШ Н.И. Алгоритм расчета баланса гумуса в полевом севообороте // Вестн. Рос. акад. с.-х. наук. – 2001. – № 4. – С. 86-87.

МЕДВЕДЄВ В.В., ЛИНДІНА Т.Є. Наукові передумови міні-малізації основного обробітку грунту і перспективи його впровадження в Україні // Вісн. аграр. науки. – 2001. – № 7. – С. 5-8.

ТЕБРЮГГЕ Ф. Прямой посев: снижение затрат, охрана окружа-ющей среды // Техника и оборуд. для села. – 2001. – № 9. – С. 42-43.

Зернові культури

КАРПУХІНА А.М. Використання клітинної селекції для підвищення стійкості ячменю проти смугастої плямистості // Вісн. аграр. науки. – 2001. – № 7. – С. 37-40.

КРИНИЦЬКА Л.А., ШАПАР І.І., РОСЬ В.І. Економічна оцінка вирощування гречки в рисовій сівозміні // Вісн. аграр. науки. – 2001. – № 9. – С. 65-68.

ЛИХВОЧВОР В.В. Роль кущення пшениці озимої у підвищенні продуктивності рослин // Вісн. аграр. науки. – 2001. – № 7. – С.20-22.

ОМЕЛЬЯНЕНКО Г.Г. Роль сорту і насінництва у розвитку зернового виробництва в Україні // Економіка АПК. – 2001. – № 9. – С.14-19.

ЮНИК А.В. Урожайність та якість зерна пшениці озимої залежно від агротехнічних чинників // Вісн. аграр. науки. – 2001. – № 9. – С. 71-72.

Зернові бобові культури

МАНАЄВА Н.Н. Мінімалізація обробітку грунту під посіви гороху // Вісн. аграр. науки. – 2001. – № 9. – С. 78.

ПОЛЯНСЬКА Л., ЧАЛИЙ О., ГУТОРОВА О. Квасоля в сучасних умовах господарювання // Пропозиція. – 2001. – № 10. – С. 44-45.

СІЧКАР В., БУШУЛЯН О. Технологія вирощування нуту в Україні // Пропозиція. – 2001. – № 10. – С. 42-43.

Олійні культури

МЕЛЬНИК І.І., ГРЕЧКОСІЙ В.Д., МАРЧЕНКО В.В. Ефективність інтенсивної технології виробництва озимого ріпаку // Економіка АПК. – 2001. – № 9. – С. 78-81.

СЕГЕДА С.А. Актуальні проблеми насінництва соняшнику // Економіка АПК. – 2001. – № 8. – С.48-50.

ТЕРЕЩЕНКО Н.М. Особливості технології вирощування ріпаку ярого в умовах центрального Лісостепу // Вісн. аграр. науки. – 2001. – № 7. – С. 72-74.

Картопля

ГРИГОРЮК І.П., ВОЙЦЕШИНА Н.І., КОНОНУЧЕНКО А.О. Параметри продовольчої якості нових сортів картоплі // Вісн. аграр. науки. – 2001. – № 9. – С. 19-20.

ЕВСТРАТОВА Л.П., НИКОЛАЕВА Е.В. ХАРИН В.Н. Оценка устойчивости картофеля к заболеваниям // Вестн. Рос. акад. с.-х. наук. – 2001. – № 4. – С. 59-61.

ЗЕЙРУК В.Н., ПШЕЧЕНКОВ К.А. Как снизить потери картофеля при уборке и хранении // Картофель и овощи. – 2001. – № 4. – С. 6-9.

МЕЛЬНИЧУК М.Д., СПИРИДОНОВ В.Г., СТЕЦЕНКО В.С. Фітовіруси на трансгенній картоплі // Захист рослин. – 2001. – № 9. – С. 7.

МОЛЯВКО А.А. Оптимальные севообороты и системы удобрений – главные элементы интенсивной технологии // Картофель и овощи. – 2001. – № 4. – С. 12.

ФЕЩЕНКО В.В. Вплив вермикуліту на властивості грунту та урожайність картоплі // Вісн. аграр. науки. – 2001. – № 8. – С. 80-82.

Цукрові буряки

ЗАПОЛЬСКАЯ Н.Н., ШЕНДРИК Р.Я. Тенденция развития болезней сахарной свеклы // Сах. свекла. – 2001. – № 9. – С. 15-16.

Єщенко О.В. Реакція насінників буряків цукрових на гербіциди // Вісн. аграр. науки. – 2001. – № 7. – С. 75-76.

ІВАЩЕНКО О.О., КУНАК В.Д. Щоб послабити загрозу забур'я-нення буряків у 2002 році // Цукр. буряки. – 2001. – № 5. – С. 5, 20.

СЛИВЧЕНКО О.А. Екологічні аспекти використання трансгенних цукрових буряків // Цукр. буряки. – 2001. – № 5. – С. 14-15.

АЛТУНИН Д.А. Увеличить производство белковых кормов // Достиж. науки и техники АПК. – 2001. – № 8. – С. 13-15.

ДАВИДЮК О.М. Вплив травосумішок на продуктивність пасовищ та якість кормів // Вісн. аграр. науки. – 2001. – № 7. – С. 71.

КЛЕЦЬКИЙ О. Створення і ефективне використання високопродуктивних багатоукісних луків // Тваринництво України. – 2001. – № 9/10. – С. 23.

ОСЬМАК В., КАЧАН І. До питання заготівлі кормів високої якості // Пропозиція. – 2001. – № 10. – С. 94-96.

ХАРЬКОВ Г.Д., СМИРНОВА К.И. Ориентир – многолетние травы // Кормопроизводство. – 2001. – № 9. – С. 17-22.

Овочівництво

АНДРОЩУК О.О. Роль «осліплення» у підвищенні продуктивності рослин огірка у зимово-весняній культурозміні // Вісн. аграр. науки. – 2001. – № 8. – С. 83.

МУСІЄНКО М.М., ХАРСУН В.А., СЛАВНИЙ П.С. Вплив додаткового ультрафіолетового опромінення на морфологічні та фізіологічні показники розсади помідорів у закритому грунті // Вісн. аграр. науки. – 2001. – № 9. – С. 16-18.

СЛЄПЦОВ Ю. Вирощування розсади в закритому грунті // Пропо-зиція. – 2001. – № 10. – С. 50-51.

СЛЄПЦОВ Ю.В. Вплив системи формування куща на врожайність баклажанів у гідропонних теплицях // Вісн. аграр. науки. – 2001. – № 9. – С. 73-74.

ЧАЙКА В.Д. Технологічні особливості вирощування та зберігання капусти білоголової // Вісн. аграр. науки. – 2001. – № 9. – С. 75-76.

Плодівництво. Ягідництво

КОНДРАТЕНКО П.В. Розвиток галузі садівництва в умовах реформування агропромислового комплексу // Вісн. аграр. науки. – 2001. – № 9. – С. 5-8.

КОРОТИЧ П. Моя Україна – Голландський сад // Пропозиція. – 2001. – № 10. – С. 52-54.

ЛОПАТИНА Л.М., ДРАГОВЦЕВА И.А., ВИНОКУРОВ Н.Б. Использование сопряженных признаков для многофакторного математического анализа плодовых культур // Вестн. Рос. акад. с.-х. наук. – 2001. – № 4. – С. 41-43.

МОЖАР Н.В. Сортовой потенциал груши и его использование // Вестн. Рос. акад. с.-х. наук. – 2001. – № 4. – С. 54-55.

СУСОВ В.И. Новые принципы в обрезке старых плодовых деревьев // Известия Тимирязевской с.-х. акад. – 2001. – № 3. – С. 141-153.

ЯКОВЕНКО В.В., ЩЕГЛОВ С.Н. Изменчивость величины урожая земляники в коллекции ее сортов // Вестн. Рос. акад. с.-х. наук. – 2001. – № 4. – С. 52-54.

Лісові культури

МАТЯШ В. Дугласію – в агрогосподарства лісостепової та лісової зон України // Пропозиція. – 2001. – № 10. – С. 56-57.

СКАЧКОВ Б.И., ЧЕКАНЫШКИН А.С., Улучшение качества полезащитных лесных полос // Достиж. науки и техники АПК. – 2001. – № 9. – С. 18.

ЗЕЙРУК В.Н. Опасные неинфекционные болезни картофеля // Защита и карантин растений. – 2001. – № 8. – С. 24.

КРУТЬ М. Агротехніка – основа захисту посівів зернових культур від хлібних жуків // Пропозиція. – 2001. – № 10. – С. 64–65.

СЕРГІЄНКО В.Г., МЕЛЬНИЧУК Ф.С. Фузаріоз цибулі // Захист рослин. – 2001. – № 9. – С. 20.

СТРИЖЕКОЗИН Ю.А.. ПЫЖИКОВА Г.В. Математические модели развития и вредности септориоза и бурой ржавчины пшеницы // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. – 2001. – № 4. – С. 16-18.

ТЮТЕРЕВ С.Л., ЗДРОЖЕВСКАЯ С.Д. Эффективность и особен-ности применения протравителей на зерновых культурах // Защита и карантин растений. – 2001. – № 8. – С. 10-12.

УСТІНОВ І.Д., БАШИНСКА О.В. Американський білий метелик // Захист рослин. – 2001. – № 9. – С. 25-26.

ЯРКУЛОВ Ф.Я., КУЗНЕЦОВ В.Н. Энкарзия в борьбе с тепличной белокрылкой // Защита и карантин растений. – 2001. – № 8. – С. 42-43.

ЗАГАЛЬНЕ ТВАРИННИЦТВО

Годівля і утримання тварин

ГРИНИК І., ЗАКРЕВСЬКИЙ М. Соєве молоко в раціонах молодняку великої рогатої худоби і свиней // Тваринництво України. – 2001. – № 9/10. – С. 25-26.

Розведення і племінна справа

КАБАНОВ В.Д. Гомогенизация наследственности и ее роль в селекции животных // Вестн. Рос. акад. с.-х. наук. – 2001. – № 4. – С. 69-72.

Велика рогата худоба

АРСЕНЬЄВА О.П. Попит та пропозиція на племінну м'ясну худобу // Економіка АПК. – 2001. – № 8. – С. 104-107.

ГАЛИЕВ Б.Х. Оптимальные типы кормления ремонтных телок // Зоотехния. – 2001. – № 9. – С. 13-16.

ГЛАЗКО Т.Т. Мікроядерний тест у великої рогатої худоби // Вісн. аграр. науки. – 2001. – № 9. – С. 45-48.

ЛЕБЕДЬКО Е.Я. Повышение числа лактаций у коров // Достиж. науки и техники АПК. – 2001. – № 8. – С. 15-16.

МАЛИНИН Б., ЛОМАКИН А., БУРЛАКА В. Компост многоце-левого назначения в рационе бычков // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2001. – № 7. – С. 11-13.

МЕЛЬНИК Ю., ВОЛЕНКО І., КРУГЛЯК А. Біотехнологічні аспекти репродукції тварин // Тваринництво України. – 2001. – № 7. – С. 7-16.

МЕНТУХ Ф.А. Интенсивное выращивание телок // Зоотехния. – 2001. – № 8. – С. 20-21.

НИКИТИН А., НИКИТИНА З. Секреты молочного скотоводства // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2001. – № 7. – С. 17-22.

ПАВЛОВИЧ С.Я. Жирові добавки у раціонах великої рогатої худоби // Вісн. аграр. науки. – 2001. – № 7. – С. 77-78.

СІРАЦЬКИЙ Й.З., ФЕДОРОВИЧ Є.І. Адаптаційні особливості тварин української чорно-рябої молочної породи // Вісн. аграр. науки. – 2001. – № 9. – С. 24-28.

ТАРАСЮК С.І., ДИМАНЬ Т.М., ГЛАЗКО В.І. Фенотипові та генетичні особливості білоголової української худоби // Вісн. аграр. науки. – 2001. – № 8. – С. 42-45.

ТРОФИМОВ А.Ф., ТИМОШЕНКО В.Н.,МУЗЫКА А.А. Адаптация коров к беспривязному содержанию // Аграр. наука. – 2001. – № 8. – С. 17-18.

ФЕДАК В., БОБРУШКО Т. Використання сименталів у створенні м'ясних стад // Пропозиція. – 2001. – № 10. – С. 80.

ШАБЛЯ В.П., ПОГОРЕЛОВ А.С. Отбор стада при раннем отборе телок по прогнозируемым признакам // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. – 2001. – № 4. – С. 32-34.

ЯСЕНЕЦЬКИЙ В.. ЛУЦЕНКО М., МОГИЛЬНИЙ О. Виробництво молока в Голландії // Тваринництво України. – 2001. – № 7. – С. 2–4.

Свинарство

АЛЕКСІЙЧУК Т.В. До питання ефективності виробництва свинини // Вісн. аграр. науки. – 2001. – № 8. – С. 74-75.

БЕРЕЗОВСЬКИЙ М., ГОВТВ'ЯН В. Новий материнський заводський тип свиней у великій білій породі // Тваринництво України. – 2001. – № 9/10. – С. 17-18.

КОВАЛЕНКО В.П., ПЕЛИХ В.Г., ПЛОТКІН С.Я. Вплив взаємодії «генотип-середовище» на відгодівельні якості свиней // Вісн. аграр. науки. – 2001. – № 7. – С. 27-29.

КОЧНЕВА М.Л. Оценка цитогенетического статуса свиней в ранний постнатальный период развития // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. – 2001. – № 4. – С. 30-32.

ОКСИНЮК А.Н., АКІМОВ С.В., ЯЦЕНКО Л.І. Продуктивність м'ясних свиней залежно від рівня стресочутливості // Вісн. аграр. науки. – 2001. – № 7. – С. 34-36.

ПЕЛИХ В.Г. Репродуктивні якості свиноматок залежно від статевого співвідношення у гніздах // Вісн. аграр. науки. – 2001. – № 8. – С. 30-31.

ПЕРЕТЯТЬКО Л.Г., АКИМОВ С.В. Высокопродуктивное стадо свиней полтавской мясной породы // Зоотехния. – 2001. – № 7. – С. 12-13.

РЫБАЛКО В.П. Свиноводство Украины // Зоотехния. – 2001. – № 9. – С. 29-31.

ЧЕРТКОВ Д. Методи оцінки відгодівельних та м'ясних якостей свиней // Тваринництво України. – 2001. – № 9/10. – С. 12-13.

ШТАКЕЛЬБЕРГ Э.Р. Простой способ определения генотипов свиней по репродуктивным качествам // Зоотехния. – 2001. – № 8. – С. 6-11.

Вівчарство. Козівництво

КОЛОСОВ Ю.А., ВАЛЬКОВ А.В., ГУРЕВНИНА И.В. Оценка племенной ценности овец с помощью селекционного индекса // Овцы, козы, шерстяное дело. – 2001. – № 3. – С. 14-17.

СОКОЛ О. Люцерна – корисний корм для овець // Тваринництво України. – 2001. – № 9/10. – С. 24-25.

Звірівництво

ХРЕНОВ М., ІЗМАЛЬЧУК М. Ефективність застосування гормонального препарату мелокрилу при вирощуванні товарної норки // Тваринництво України. – 2001. – № 9/10. – С.13-15.

Птахівництво

АРТЮХ О.М. Механізація використання зелених і соковитих кормів у раціонах годівлі птиці // Вісн. аграр. науки. – 2001. – № 9. – С. 77.

КРАПИВИНА Е.В., ИВАНОВ В.П., АЛБУЛОВ А.И. Эффективность мидийного гидролизата при выращивании молодняка птицы // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. – 2001. – № 4. – С. 34-35.

ОКОЛЕЛОВА Т., МОЛОСКИН С., ГРАЧЕВ Д. Отруби как компонент кормосмеси для кур // Птицеводство. – 2001. – № 5. – С. 21-22.

ХРИПУН В. Годівля птиці // Пропозиція. – 2001. – № 10. – С. 72-73.

Бджільництво

БРОНІЦЬКИЙ М. Приготування та використання штучного корму // Укр. пасічник. – 2001. – № 7. – С. 9-10.

БУГЕРА С.І. Розвиток гіпофаренгінальних залоз у робочих бджіл // Укр. пасічник. – 2001. – № 8. – С. 6–7.

БУКРЕЄВ А.С., СОЛОПЕНКО Р.І., СОЛОПЕНКО Р.Р. Ефективність трудових ринкових відносин у процесі виробництва продукції бджільництва // Пасіка. – 2001. – № 9. – С. 2.

ДІМКЕ М. Ще раз про вароатоз // Укр. пасічник. – 2001. – № 7. – С. 31-32.

ЛЕБЕДЕВА В.П., ИРЕНКОВА Н.В., ЛЕБЕДЕВ В.И. Поведение пчел при сборе и использовании корма // Пчеловодство. – 2001. – № 7. – С. 22-24.

МЕЛЬНИЧЕНКО О.І. Морози оздоровлюють та загартовують бджіл // Пасіка. – 2001. – № 9. – С. 9.

ПИЛИПЕНКО В. Породи бджіл в Україні та їх районування // Укр. пасічник. – 2001. – № 8. – С. 28-30.

Рибне господарство

БЕХ В.В., ОЛЕКСИК В.І. Оцінка плідників малолускатного коропа за комплексом репродуктивних показників // Вісн. аграр. науки. – 2001. – № 9. – С. 39-41.

ГРИНЖЕВСЬКИЙ М.В., КРУГЛЯК А.П., БЕХ В.В. Низькотемпературне кріоконсервування сперми українських порід коропа // Вісн. аграр. науки. – 2001. – № 8. – С. 37-38.

МАСЛОВА Н.И., ПЕТРУШИНА А.Б. Налим – новый обьект рыбоводства // Вестн. Рос. акад. с.-х. наук. – 2001. – № 4. – С. 72-74.

Ветеринарія

БЕССАРАБОВ Б.Ф., СУШКОВА Н.К., ЛОМАНОВА Т.А. Профилактика респираторного микоплазмоза птиц // Ветеринария. – 2001. – № 7. – С. 23-25.

БОЛДЫРЕВА Е. Опыт лечения маститов гомеопатическим препаратом // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2001. – № 7. – С. 29-30.

МИКИТЮК В.В., БАКШЕЕВ Д.И. Неоспороз крупного рогатого скота // Ветеринария. – 2001. – № 7. – С. 29-32.

ПЕШУК Л.В. Проблема маститу в стадах великої рогатої худоби молочного напряму // Вісн. аграр. науки. – 2001. – № 9. – С. 32-35.

РЮТОВА В. Профілактика захворювання кролів // Тварин-ництво України. – 2001. – № 9/10. – С. 22.

СЕРГЕЕВ В.А., НЕПОКЛОНОВ Е.А., АЛИПЕР Т.И. Классическая чума свиней в промышленном свиноводстве // Ветери-нария. – 2001. – № 9. – С. 10-15.

СКОРОГУДАЕВ В.А., БОРЗЕНКО Е.В. Профилактика задержания последа у коров // Ветеринария. – 2001. – № 9. – С. 34-35.

ТУЛКИН А. Экологически безопасные технологии в животноводстве и ветеринарии // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2001. – № 7. – С. 23-26.

Андреенков В.А. Изменение состава эфирных масел пряноаро-матических растений при хранении / В.А.Андреенков, Т.А.Мишарина, А.Н.Полшков // Пищ. пром-сть. – 2001. – № 7. – С. 52–53; № 8. – С. 62-63.

бабакин б. с., Плешанов с. а. Производство быстрозамо -роженных продуктов по современным технологиям // Мясн. индустрия. – 2001. – № 7. – С. 21-24.

Гавва А.Н. Вакуумное упаковывание: [Харч. продуктів] / А.Н.Гавва, Н.Б.Марченко, Д.А.Мегедь // Упаковка. – 2001. – № 4. – С. 34-38.

Гераймович О. А., Макеева И. А. Этикетные надписи: [На харч. упаковці] // Молоч. пром-сть. – 2001. – № 7. – С. 26-28.

Дениченко Г. Модернизация и конструирование оборудования: [Для харч. вир-в] / Г.Дениченко, О.Простаков, В.Дуб // Питание и об-во. – 2001. – № 7. – С. 24-25.

Захарченко В. И. Тенденции развития пищевой промышлен -ности Украины // Молоч. пром-сть. – 2001. – № 7. – С. 23-25.

Интерактивные ресурсы в Интернете для разработчиков пищевых технологий // Пищ. пром-сть. – 2001. – № 7. – С. 58.

Кауц Е.В. Как контролировать качество пищи: Опыт Финляндии // Пищ. пром-сть. – 2001. – № 7. – С. 15.

Качество стоит дорого, но оно того стоит: [Упаковка харч. продуктів] // Тара и упаковка. – 2001. – № 5. – С. 8-9.

Козлов И., .Мещеряков И. Очистка сырья от слабомагнитных примесей на пищевых предприятиях // Хлебопродукты. – 2001. – № 8. – С. 24-26.

Кудрявцев Э. Внимание – металлические загрязнения в пищевых продуктах // Пищ. пром-сть. – 2001. – № 7. – С. 45.

Кудряшева А. А. Натуральные биокорректоры: качество, биологическая ценность, безопасность продовольственных ресурсов // Пищ. пром-сть . – 2001. – № 9. – С. 62-65.

Островская Т.Г. Заработная плата и рыночные механизмы на предприятиях: [Харч. галузей] // Пищ. пром-сть. – 2001. – № 8. – С.20-21.

Румянцева Е. От рациона – к аграрной политике. А не наоборот // Питание и об-во. – 2001. – № 8. – С. 20-21.

Терещук Л. Растительные масла и жиры в технологии комбини-рованных продуктов // Питание и об-во. – 2001. – № 8. – С. 17.

Шеремет О. Формування акціонерного капіталу підприємств харчової промисловості України // Економіка України. – 2001. – № 9. – C. 51–55.

Аношкина Г. Переработка муки с пониженными хлебопе-карными свойствами // Хлебопродукты. – 2001. – № 8. – С. 30-33.

Бегеулов М. Определение качества муки по форинографу // Хлебопродукты. – 2001. – № 9. – С. 16-17.

Годунова Л. Замість яєчного білка – харчовий концентрат / Л.Годунова, П.Вдовиченко, В.Вербій // Зерно і хліб. – 2001. – № 4. – С. 15.

Демский А. Новое оборудование для отрасли хлебопродуктов // Хлебопродукты. – 2001. – № 7. – С. 8-15; № 9. – С. 8-15.

Дидиков А., Жавнер В. Автоматизация тестомесильного участка // Хлебопродукты. – 2001. – № 7. – С. 6-7.

Дробот В. Зостера в хлібі / В.Дробот, І.Ситник, В.Корзун // Зерно і хліб. – 2001. – № 4. – С. 22-23.

Как оснастить малую пекарню отечественным оборудованием // Хлебопродукты. – 2001. – № 9. – С. 10-13.

Кисільова О. Вміст цукру в тісті / О.Кисільова, Н.Подв'язникова, В.Рекославький // Зерно і хліб. – 2001. – № 4. – С. 20-21.

Козаков Е. Состав, структура и своства клейковины // Хлебопро-дукты. – 2001. – № 9. – С. 18-19.

Лабутіна Н. Хліб із заморожених напівфабрикатів / Н.Лабутіна, В.Черних, Т.Повещенко // Зерно і хліб. – 2001. – № 4. – С. 34.

Маркина Л. Пищевая безопасность зернового хлеба/ Л.Маркина, Г.Панкратов, Е.Шкапов // Хлебопродукты. – 2001. – № 9. – С. 26-30.

Солдатова Е. Преимущества приготовления вафельных начинок на кондитерском полуфабрикате // Хлебопродукты. – 2001. – № 9. – С. 24-25.

Техника и технология для мучных кондитерских изделий // Хлебопродукты. – 2001. – № 7. – С. 16-19.

Шашкин А. И. Моделирование процесса вакуум-сублимацион -ной сушки хлебопекарных дрожжей на инертных носителях/ А.И.Шашкин, В.Б.Черных, И.Т.Кретов // Хранение и пепераб. сельхозсырья. – 2001. – № 9. – С. 10-13.

Голыбин В. А. Микробиологическая загрязненность сахара-сырца / В. А.Голыбин, Л. А.Черняева, А. К.Исаевская // Сахар. – 2001. – № 3. – С. 18-19.

Колесников В. А. Экономия расхода топлива при переработке сахара-сырца / В. А.Колесников, Г. М.Желтобрюхов, П. П.Павлов // Сахар. – 2001. – № 4. – С. 18-21.

НОВІКОВ В. Цукрова галузь: реструктуризація, об'єднання, товариства // Харч. і перероб. пром-сть. – 2001. – № 7. – С. 25-27.

Пешкетова О. В. Подсластители. Информация для специалис -тов и потребителей // Пищ. пром-сть. – 2001. – № 7 . – С. 54-55.

Разладин Ю. С. Тепловые схемы переработки сахара-сырца / Ю. С.Разладин, С. Ю.Разладин, Н. А.Прядко // Сахар. – 2001. – № 4. – С. 22-27.

Сапронов Н. М., Пружин М. К. Концептуальное обоснование структуры сырьевой зоны сахарного завода // Сахар. – 2001. – № 4. – С. 10-12.

Чернявская Л.И. Контроль потерь сахарозы вследствие ее разложения / Л.И.Чернявская, А.А.Петренко, Н.И.Павлюченко // Сахар. – 2001. – № 3. – С. 15-17.

Бабарин В. П. Изучение температуропроводности кабачковой икры / В. П. Бабарин, В. Ю. Громаков, С. Ю. Гельфанд // Пищ. пром-сть. – 2001. – № 8. – С. 34.

Герасименко Л. Мікробіологічний контроль консервного виробництва / Л.Герасименко, І.Персіанова, М.Мясникова // Харч. і перероб. промсть. – 2001. – № 7. – С. 19.

Джураев Х.Ф. Технология переработки бахчевых культур / Х.Ф.Джураев, К.О.Додаев, А.Ж.Чориев // Хранение и пепераб. сельхозсырья. – 2001. – № 9. – С. 52.

Крючин С.В., Назаренко С.В. Производство отечественного соевого белкового концентрата // Пищ. пром-сть . – 2001. – № 9. – С. 58-59.

Маламен Г. Д., Котельников А.Ф. Упаковка для консервов: (Новые конструкции) // Упаковка. – 2001. – № 4. – С. 34-35.

Павлова Г.Н. Новые возможности производства консервов из кукурузы / Г.Н.Павлова, Г.Н.Ерашова, Л.А.Алехина // Пищ. пром-сть. – 2001. – № 8. – С. 28.

Троян З.А. О режимах стерилизации консервов «Кукуруза сахарная консервированная» / З.А.Троян, Л.В.Михайлюта, Л.А.Кизилова // Хранение и пепераб. сельхозсырья. – 2001. – № 8. – С. 22-31.

М'ясна промисловість

Антипова Л. В. Изменение белковой структуры мяса при копчении // Мясн. индустрия. 2001. – № 9. – С. 54-56.

АРАТСКАЯ А. А. Определение токсичных металлов в мясных продуктах // Мясн. индустрия. – 2001. – № 8. – С. 26-27.

БАЛЬ–ПРИЛИПКО Л., ЗАДОРОЖНИЙ В. Копчення без диму: (Гарантує м'ясн. виробам їх високу якість і привабливість, спрощує технол. процес) // Харч. і перероб. пром-сть. – 2001. – № 7. – С. 20-21.

боресков в.г., докучаев с.а. Использование комплексов ферментных препаратов при производстве деликатесной продукции: [У м'ясн. галузі]// Мясн. индустрия. – 2001. – № 7. – С. 38-40.

ЕВГРАФОВ О. В. Использование легкосъемных оболочек в производстве колбас// Мясн. индустрия. – 2001. – № 7. – С. 42-43.

Косой В. Д. Изменение структуры и консистенции сырокопченых колбас при их выработке / В.Д. Косой, А.Д. Малышев, В.П. Дорохов // Мясн. индустрия. – 2001. – № 9. – С. 49-52.

Лисицын А. Б. Мировая практика формирования качества мяс-ного сырья и требования к нему перерабатывающей промышленности / А.Б. Лисицын, Ю.В. Татулов, И.М. Чернуха // Мясн. индустрия. – 2001. – № 9. – С. 6-9.

нечаев и.а., афанасьева о. в. Современные технологии очистки сточных вод мясоперерабатывающих предприятий // Мясн. индустрия. – 2001. – № 8. – С. 54-55.

Тимошенко н. в. Консервы из мяса птицы для детского питания, обогащенные органическим йодом / Н.В. Тимошенко, Л.И. Стефанова, И. В. Мокшанцева // Мясн. индустрия. – 2001. – № 7. – С. 25-26.

Молочна промисловість

АЙткен Б. Новые виды сухого молока для рекомбинированного и востановленного сгущенного стерилизованного молока / Б.Айткен, М.Огустин, П.Кларк // Молоч. пром-сть. – 2001. – № 8. – С. 35-36.

Бережной А. В. Молочная промышленность с преимуществами логистики // Молоч. пром-сть. – 2001. – № 9. – С. 34-35.

Данилов М. Б. Активность B-галактозидазы микроорганизмов, используемых в производстве молочных продуктов // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2001. – № 7. – С. 30-31.

Захарова Л. М., вождаев в. в. Изучение функционально -технологических свойств пшеничных зародышевых хлопьев в связи с их использованием в производстве кисломолочных напитков // Хране-ние и перераб. сельхозсырья. – 2001. – № 9. – С. 48-50.

Илюхин В. В. Трибоэлектричество при производстве сухого обезжиренного молока // Молоч. пром-сть. – 2001. – № 8. – С. 51.

Краснокутский Ю.В. Перспективные направления использо-вания оборудования для обработки молока // Молоч. пром-сть. – 2001. – № 9. – С. 51-52.

Липатов Н.Н. Функциональные кисломолочные продукты для грудных детей/ Н.Н.Липатов, Г.Ю.Сажинов, С.И.Башкиров // Пищ. пром-сть. – 2001. – № 8. – С. 30-31.

Литвинова Е. В. Альгинаты в молочных продуктах // Молоч. пром-сть. – 2001. – № 8. – С. 38-40.

Лобасенко Б. А. Модернизированная конструкция мембранного аппарата: [Для молоч. пром-сті] // Молоч. пром-ость. – 2001. – № 7. – С. 53-54.

Нититмайонг А. Смешивание соевого и коровьего молока при производстве рекомбинированных продуктов // Молоч. пром-сть. – 2001. – № 8. – С. 36-37.

Новые продукты: (Разраб. ВНИМИ в 2000-2001 гг., рек. к освоению на предприятиях России и других стран–членов СНГ) // Молоч. пром-сть. – 2001. – № 7. – С. 35-36.

Пинчук Л. С. Пленка для сыра / Л.С.Пинчук, И.Ю.Ухарцева, Е.И.Паркалова // Упаковка. – 2001. – № 4. – С.19-21.

Протасова Д. Г. Свойства козьего молока // Молоч. пром-сть. – 2001. – № 8. – С. 25-26.

Рыжова С.А. Качество сгущенного молока с сахаром с увеличен-ным сроком хранения / С.А.Рыжова, Е.И.Добриян, В.В.Калугин // Молоч. пром-сть. – 2001. – № 9. – С. 38-39.

Степанова Б. Н. Производство сухого цельного и сухого обезжи-ренного молока // Молоч. пром-сть. – 2001. – № 8. – С. 31-33; № 9. – С. 8-10.

Уманский М.С. Новый вид творожного изделия профилак-тического назначения / М.С.Уманский, Н.А.Генералова, Е.А.Егушова // Молоч. пром-сть. – 2001. – № 9. – С. 41-42.

Федотова О., Фильчакова С. Экструзионно-выдувная тара для молочных продуктов // Тара и упаковка. – 2001. – № 5. – С. 16-17.

Федотова О.Б. Укупорочный материал для полимерных стакан-чиков: [Для молоч. продукції] / О.Б.Федотова, Н. М.Луценко, Т.Г.Моисеева // Молоч. пром-сть. – 2001. – № 8. – С. 41-42.

Фокина Н. З., Степанова Б. Н. Производственные расчеты: составление и разделение смесей // Молоч. пром-сть. – 2001. – № 9 . – С. 7-8.

Фролов С.В. Механизм гомогенизации применительно к молочно-растительным смесям / С.В.Фролов, Т.П.Арсеньева, В.П.Куцакова // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2001. – № 7. – С. 11-13.

Харитонов В. Д. Исследование основных факторов, влияющих на формирование качественных показателей новых молочных продук-тов сложного сырьевого состава / В.Д. Харитонов, В.В. Павлова, В.Н. Писменская // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2001. – № 9. – С. 7-10.

Шатнюк Л.Н. Обогащение молочных продуктов микронутри -ентами // Пищ. пром-сть. – 2001. – № 9 . – С. 49-50.

ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА. ....................3

Економіка рослинництва ......................................................... ..........................4

Економіка тваринництва ........................................................ ..........................4

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ І ЛІСОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИИ.

ПРИРОДНИЧО-НАУКОВІ І ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА .................................................... .....................5

Грунтознавство ..................................................................................................... 5

Агрохімія .......................................................................... ........................................5

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА. ............5

Механізація і електрифікація рослинництва ............................................... 6

Механізація і електрифікація тваринництва. ............................................6

ЗАГАЛЬНЕ РОСЛИННИЦТВО. ............................................................................... 6

Селекція, насінництво, сорти......................... .................................................. .6

Землеробство. Агротехніка. .................................................................... .........7

СПЕЦІАЛЬНЕ РОСЛИННИЦТВО. ................................................... ........................7

Зернові культури......................... ............................................................................ 7

Зернові бобові культури...................................................................................... 7

Олійні культури...................................................................................................... 7

Картопля .................................................... .............................................................. 8

Цукрові буряки......................... ............................................................................... 8

КОРМОВИРОБНИЦТВО. КОРМОВІ КУЛЬТУРИ...................... ............................8

Овочівництво ........................................................ ..................................................8

Плодівництво. Ягідництво ....................................................... ..........................9

Лісові культури ....................................................................................................... 9

ЗАХИСТ РОСЛИН......................... ............................................................................ 9

ТВАРИННИЦТВО. ЗАГАЛЬНЕ ТВАРИННИЦТВО. ...........................................10

Годівля і утримання тварин............................................................................. 10

Розведення і племінна справа.......................................................................... 10

Велика рогата худоба......................... ............................................................... 10

Свинарство. ................................................... ......................................................... 11

Вівчарство. Козівництво. ................................................................................. 11

Звірівництво. ......................................................................................................... 11

Птахівництво. ..................................................................................................... 11

Бджільництво. ................................................... .................................................. 12

Рибне господарство .................................................... ..............................................12

ВЕТЕРИНАРІЯ. ................................................... ...................................................... 12

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕРЕРОБНО ї ПРОМИСЛОВОСТІ. .................................13

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ

ХЛІБОПЕКАРНОГО, МАКАРОННОГО ТА

КОНДИТЕРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА. .............................................................. 13

Економіка, технологія та організація

ЦУКРОВОГО виробництва........................................................................... 14

Економіка, технологія та організація

КОНСЕРВНОГО виробництва....................................................................... 15

Економіка, технологія та організація

м'ЯСОМОЛОЧНОГО виробництва.............................................................. 15

М'ясна промисловість ........................................................................................ 17

Молочна промисловість .................................................................................... 16

Укладачі і коректори: В. Середюк

Л. Введенська

Комп'ютерна верстка Н. Спиця

Тиражування Г. Стратієнко

Тираж 35 прим.

Ксерокс Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва

Наша адреса:

м. Вінниця, вул. Соборна, 73

Вінницька державна наукова універсальна бібліотека

ім. К.А. Тімірязєва

Відділ літератури та інформації

з питань сільського господарства

тел. 32-08-55

Відділ літератури та інформації

виробничого профілю

тел. 32-40-54

Нові надходження літератури. 2001 вип. 3


ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ім. К. А. ТІМІРЯЗЄВА

Відділ літератури та інформації

з питань сільського господарства

Відділ літератури та інформації виробничого профілю

 

Нові надходження літератури з питань економіки, технології виробництва і переробки

сільськогосподарської продукції

 

(Поточний бібліографічний список)

Вип. 3.

 

Вінниця, 2001


 

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва надсилає Вам черговий бібліографічний список, який включає надходження нової літератури з питань економіки, організації та технології сільськогосподарського виробництва, галузей харчової і переробної промисловості, що надійшла в обласний довідково-інформаційний фонд у липень-вересень 2001 р.

Список розрахований на керівників, організаторів, спеціалістів сільськогосподарського виробництва та переробної промисловості.

Працівники обласних організацій можуть одержати зазначену літературу в обласній науковій бібліотеці, районних організацій – в центральних бібліотеках.

В разі відсутності необхідних видань в централізованих бібліотечних системах, їх можна замовити по міжбібліотечному абонементу (МБА) з бібліотеки, де знаходиться потрібне видання. Поштові витрати за пересилку видань – за рахунок замовника.

На замовлення спеціалістів по МБА надсилаються також за встановлену плату копії журнальних статей.