Нові надходження літератури з питань економіки, технології виробництва і переробки сільськогосподарської продукції

Рік видання: 2001

Місце зберігання: Відділ зберігання

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ім. К. А. ТІМІРЯЗЄВА

Відділ літератури та інформації

з питань сільського господарства

Відділ літератури та інформації виробничого профілю

 

Нові надходження літератури з питань економіки, технології виробництва і переробки

сільськогосподарської продукції

(Поточний бібліографічний список)

Вип. 2.

Вінниця, 2001


ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва надсилає Вам черговий бібліографічний список, який включає надходження нової літератури з питань економіки, організації та технології сільськогосподарського виробництва, галузей харчової і переробної промисловості, що надійшла в обласний довідково-інформаційний фонд у квітні-червні 2001 р.

Список розрахований на керівників, організаторів, спеціалістів сільськогосподарського виробництва та переробної промисловості.

Працівники обласних організацій можуть одержати зазначену літературу в обласній науковій бібліотеці, районних організацій – в центральних бібліотеках.

В разі відсутності необхідних видань в централізованих бібліотечних системах, їх можна замовити по міжбібліотечному абонементу (МБА) з бібліотеки, де знаходиться потрібне видання. Поштові витрати за пересилку видань – за рахунок замовника.

На замовлення спеціалістів по МБА надсилаються також за встановлену плату копії журнальних статей.

Поділитися:

АГРОПРОМИСЛОВИЙ комплекс України: стан, тендеції та перспективи розвитку: Інформ.-аналіт. зб. / За ред. П.Т. Саблука та ін. – К., 2000. – Вип.4. – 601 с.

АЛЕКСІЙЧУК В.М. Гроші та кредит в системі відтворення АПК. – 2-е вид. – К., 1999. – 383 с.

ГАЙДУЦЬКИЙ П.І. Розвиток багатоукладного господарювання та конкурентоспроможного агропромислового виробництва // Економіка АПК. – 2001. – № 4. – С.19-23.

ГАРКУША О.М. Ринку АПК – належне регулювання // Економіка АПК. – 2001. – № 4. – С. 48-51.

ГУТКЕВИЧ С.О. Умови залучення іноземних інвестицій в економіку України // Економіка АПК. – 2001. – № 6. – С. 79-84.

ИЛЬИНА З.М., МИРОЧИЦКАЯ И.В. Рынки сельскохозяй -ственного сырья и продовольствия: Учеб. пособ. – Мн.: БГЭУ, 2000. – 226 с.

ІНФОРМАЦІЙНІ ресурси та їх використання в агропромис -ловому виробництві: Зб. наук. пр. / Ін-т аграр. економіки УААН. – К., 2000. – Вип. 2. – 307 с.

КАШУБО Н. Управление инновационными процессами в АПК // АПК: экономика, упр. – 2001. – № 4. – С. 51-56.

КОЛУЗАНОВ К. Аграрная реформа и перспективы развития АПК Украины // Междунар. с.-х. журн. – 2001. – № 3. – С. 25-30.

ЛАВРУК В.В. Формування доходної частини бюджету сільськогосподарських підприємств // Економіка АПК. – 2001. – № 5. – С. 69-73.

МОСТОВИЙ Г.І. Ринок продовольчих товарів та сільськогосподарської сировини: Моногр. – К.: Вид-во УАДУ, 1997. – 244 с.

МУЗИКА П.М. Кооперативно-дорадчий рух в АПВ України // Економіка АПК. – 2001. – № 4. – С. 55-57.

НИЧИПОРУК О. Перспективи розвитку страхування врожаю сільгоспкультур // Пропозиція. – 2001. – № 4. – С. 28-29.

ОСНОВИ аграрного підприємництва: Моногр. / За ред. М.Й.Маліка. – К., 2000. – 582 с.

ПЛЮЩ І.С. Напрями розвитку аграрної політики в Україні // Економіка АПК . – 2001. – № 4. – С. 3-13.

ПРОЦЕНКО О.В. Стан і перспективи розвитку ринку матеріально-технічних ресурсів та послуг в АПК України // Вісн. аграр. науки. – 2001.– № 6. – С. 69-71.

РЕФОРМУВАННЯ соціальної сфери села: організаційно -методичні засади / За ред.П.Т.Саблука. – К., 2000.– 475 с.

ТЕСЛЕНКО Г.С. Інформаційні системи в аграрному менед-жменті: Навч. посіб. – К., 1999. – 232 с.

ТКАЧЕНКО В.Г., НАУМОВ Ю.Ф. Региональные аспекты стратегии развития сельского хозяйства // Економика АПК. – 2001. – № 4. – С. 43-48.

ФЕДОРОВ М.М. Економічні проблеми земельних відносин у сільському господарстві. – К., 1998. – 263 с.

ФІНАНСИ сільськогосподарських підприємств: Посіб. / За ред. М.Я.Дем'яненка .- К., 2000. – 604 с.

ФОРМУВАННЯ та функціонування ринку агропромислової продукції (практичний посібник ) / За ред. П.Т.Саблука. – К., 2000. – 556 с.

ЦЫПКИН Ю.А. и др. Агромаркетинг и консалтинг: Учеб. пособие / Цыпкин Ю.А., Люкшинов А.Н., Эриашвили Н.Д. – М.: ЮНИТИ, 2000. – 637 с.

ЧЕЧЕЛЬ О.М. Необхідність державного регулювання ціноутворення на продукцію сільського господарства // Економіка АПК. – 2001. – № 6. – С. 91-96.

ШАТОХІН А.М. Зміни у соціальній структурі українського села у перехідний період // Економіка АПК. – 2001. – № 6. – С. 106-112.

Економіка рослинництва

БІЛАН Ю.Б. Організація ринку картоплі в країнах Західної Європи // Економіка АПК. – 2001.– № 4. – С. 110-113.

ВАНИН Ю.Перспективы инвестирования развития зерновой отрасли // АПК: экономика, упр. – 2001. – № 6. – С. 52-56.

ГАЛЬЧИНСЬКА В.А. До питання підвищення ефективності овоченасіннєвої галузі // Економіка АПК. – 2001. – № 6. – С. 74-78.

ЗАЕЦ А.С. Методологические проблемы создания регулиру-емого рынка сахара // Економіка АПК.- 2001.- № 5.- С.101-108.

ІМАС Є.В. Ринок цукру в економічній системі України // Еконо-міка АПК. – 2001. – № 4. – С. 102-105.

КАРИЧКОВСЬКИЙ В.Д. Розрахунок собівартості продукції рослинництва за нормативними показниками // Економіка АПК. – 2001. – № 6. – С. 96-98.

ЛИСЕНКО Н.О. Шляхи відновлення буряківничої галузі // Еконо-міка АПК. – 2001. – № 6. – С. 71-74.

ОМЕЛЬЯНЕНКО Г.Г. Основні методологічні засади удосконалення регіонального розміщення зернових культур в Україні // Економіка АПК. – 2001. – № 4. – С. 51-55.

рудь в.п. особливості концентрації та спеціалізації в овочівництві // економіка апк. – 2001. – № 5. – с. 94-97.

шпичак о.м., ніколаєва з.п. проблеми заставної ціни на зерно // економіка апк. – 2001. – № 5. – с. 98-101.

шпичак о.о. економічні наслідки оподаткування експорту насіння соняшнику // вісн. аграр. науки. – 2001. – № 6. – с. 75-76.

Економіка тваринництва

ЗИМОВЕЦЬ В.Н. Економічне регулювання молочного виробництва в країнах Європейського Союзу // Економіка АПК. – 2001. – № 6. – С. 124-128.

МОСТЕНСЬКА Т.Л. Проблеми розвитку молочного вироб-ництва в Україні // Економіка АПК. – 2001. – № 6. – С. 40-45.

МУЗИКА П.М. Методологічні основи розвитку інноваційних процесів у галузі тваринництва // Економіка АПК. – 2001. – № 6. – С. 32-34.

Грунтознавство

БАРАБАШ М., КРУКОВСЬКА Г. Чим і як можна відновити родючість наших грунтів? // Пропозиція . – 2001. – № 5. – С. 47-49.

ЧЕРЛІНКА В.Р. обгрунтування узагальненого показника родючості грунтів // Вісн. аграр. науки. – 2001. – № 5. – С. 78-79.

Агрохімія

БОЙКО Г., ЛОСЬ Л., ВАКУЛЕНКО Р. Економічний спосіб внесення добрив // Пропозиція .- 2001.- № 4.- С.56-57.

КОТИК П.С.. БУРИК Л.Ф., БЕРЕЗЮК С.В. Роль агрохімічної служби в хімізації сільськогосподарських культур // Економіка АПК. – 2001. – № 5. – С. 53-56.

МАХОРТОВ Ю.А. Еколого-економічна оцінка системи застосу-вання мінеральних добрив // Вісн. аграр. науки. – 2001. – № 6. – С. 72-74.

КРАВЧУК В.І. Виробництво та ринок техніки для АПК в нових економічних умовах // Техніка АПК.- 2001.- № 3.- С.3-5.

СИМАРОВ Ю. Методы прогнозирования расширенного вос-производства новой техники в АПК // АПК: экономика, упр. – 2001. – № 6. – С. 57-65.

Механізація і електрифікація рослинництва

БАЕВ В.И., БОРОДИН И.Ф., ЖИВОПИСЦЕВ Е.Н. Энергетическая оценка электротехнологий в растениеводстве // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. – 2001. – № 4. – С. 8-11.

ВОЛОХА М.П., ВОЙТЮК П.О., ІВАНЧУК М.І. Техніка для збирання // Цукр. буряки. – 2001. – № 4. – С. 16-17.

ДОЛГОВЫХ О.Г. Электростимуляция семян овощных культур // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. – 2001. – № 5. – С. 22.

КАРПЕНКО М. Ефективність кормозбиральних комбайнів в Україні // Пропозиція . – 2001. – № 5. – С. 100-102.

КРАВЧУК В.І., ГУКОВ Я.С. Енерговитрати при розпушенні грунту механічним способом // Вісн. аграр. науки. – 2001. – № 5. – С. 56-59.

МИШИН П.В. Адаптивное использование почвообрабаты -ващих агрегатов // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. – 2001. – № 5. – С. 24-25.

Механізація і електрифікація тваринництва

БАРОЕВ Т.Р. Автоматическое управление облучением молодняка животных // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. – 2001. – № 4. – С. 14-15.

КИРСАНОВ В.В. Перспективные технологические схемы молокопроводов // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. – 2001. – № 5. – С. 17-18.

ЛЯЛЯКИН В.П. Концепция развития ремонта техники на базе восстановления и упрочнения деталей // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. – 2001. – № 6. – С. 2-7.

ПАХОМОВ В.И. Тепловая обработка фуражного зерна СВЧ-энергией // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. – 2001. – № 5. – С. 14-16.

МИХАЙЛОВ Ю. Потенціал європейського рослинництва // Пропозиція. – 2001. – № 4. – С. 109-111.

Селекція,насінництво,сорти

БУЧАЦЬКИЙ Л.П. Екологічна експертиза трансгенних рослин // Вісн. аграр. науки. – 2001. – № 6. – С. 60-62.

ІВАЩЕНКО О. Трансгенні організми: факти і роздуми // Пропозиція. – 2001. – № 6. – С. 69-71.

КИРИЧЕНКО В.В., ЛІТУН П.Л.,КОЛОМАЦЬКА В.П. Генетичні особливості макроознак культурних рослин з системним ефектом // Вісн. аграр. науки. – 2001. – № 5. – С. 49-51.

КИРПА М.Я. Нове в підготовці насіння кукурудзи // Вісн. аграр. науки. – 2001. – № 6. – С. 37-40.

СІЧКАР В.І., ЛАВРОВА Г.Д. Створення вихідного матеріалу для селекції сої із застосуванням гібридизації // Вісн. аграр. науки. – 2001. – № 6. – С. 50-52.

Землеробство. Агротехніка

КЕЛЛЕР К. Земледелие без плуга // С.-х. вести. – 2001. – № 2. – С. 30-31.

ПОЛУПАН М.І., СОЛОВЕЙ В.Б., КОВАЛЬОВ В.Г. До питання теоретичних і практичних основ бонітування грунтів // Вісн. аграр. науки. – 2001. – № 6. – С. 17-25.

ШИКУЛА М.К., ДЕМИДЕНКО О.В. Саморегуляці я родючості чорнозему в умовах грунтозахисного землеробства // Вісн. аграр. науки. – 2001. – № 6. – С. 5-10.

Зернові культури

ЗАЙЦЕВ О., СЕРГІЄНКО О. Сорт Вікторія – це перемога на ваших ланах: [Озима пшениця ] // Пропозиція. – 2001. – № 6. – С. 42-43.

ІВАЩЕНКО О., ГЕРАСИМЕНКО О. Кукурудза – культура великих можливостей // Пропозиція. – 2001. – № 4. – С. 54-55.

МАСЛО І.П., НАСОНОВ В.А., БОСИЙ М.А. Оцінка схем посіву зернових культур за рівномірністю розподілу насіння по площі //Вісн. аграр. наук. – 2001. – № 6. – С. 56-59.

ПАТИКА В.П., КОПИЛОВ Є.П., НАДКЕРНИЧНИЙ С.П. Мікробіологічні препарати у технології вирощування ячменю ярого // Вісн. аграр. науки. – 2001. – № 5. – С. 22-24.

СКОРИК В.В., СКОРИК В.Вол., СЕНЬ О.В. Зв'язок кількісних ознак жита озимого з урожайністю і якість зерна // Вісн. аграр. науки. – 2001. – № 6. – С. 32-34.

ЧЕХОВ А., НІКІТЧИН Д., ТОЛМАЧОВ В. Відновленн я вегетації озимої пшениці та заходи із догляду за їх посівами // Пропозиція. – 2001. – № 4. – С. 37-38, 43.

Зернові бобові культури

БАБИЧ А., КОЛІСНИК С. Особливості підготовки грунту і строки сівби сої // Пропозиція. – 2001. – № 4. – С. 44-45.

Олійні культури

БОЙЧУК М.. ХАРЧУК І., БУТРИН Г. Насінництво сортів озимого ріпаку // Пропозиція. – 2001. – № 4. – С. 50.

ГНИЛОМЕДОВ В. Нетрадиционные масличные культуры // Азбука агробизнеса. – 2001. – № 5. – С. 10-11.

ОВЕРЧЕНКО Б. Природні ресурси та урожай соняшнику в Україні // Пропозиція. – 2001. – № 4. – С. 39-40.

Картопля

БУЛЬБОТКО Г. Регулятори росту рослин і продуктивність картоплі // Пропозиція. – 2001. – № 5. – С. 55-57.

ДЕМЧЕНКО В.Г. Картофель.Урожай на удивление. – К.: Техніка, 1999. – 32 с.

Цукрові буряки

ВАРЧЕНКО О.М. Сучасний стан та перспективи вирощування цукрових буряків в Україні // Економіка АПК. – 2001. – № 4. – С. 62-65.

КАЗАРОВ К.Р., ГОРБУНОВА Т.А., ЛУКИНА И.К. Как увеличить выход посадочных корнеплодов // Сах. свекла. – 2001. – № 5. – С. 22-23.

КОРНІЄНКО С.І., ФЕДОРЯКА М.Ф., КОРНІЄНКО О.Е. Зберігання маточних буряків у стаціонарних сховищах // Цукр. буряки. – 2001. – № 4. – С. 14-15.

ПАДЕНОВ К.П. Особенности возделывания сахарной свеклы // Сах. свекла. – 2001. – № 6. – С. 27-30.

РОЇК М.В. Генетично модифікован і буряки // Вісн. аграр. науки. – 2001. – № 5. – С. 46-48.

СЕРГЕЕВ Г.Я., ЗЕНИН Л.С. Обработка междурядий с малыми защитными зонами // Сах. свекла. – 2001. – № 6. – С. 9-10.

ГРИЦУН А., ЖУКОВ В., КУЛИК М. Секрети приготування силосу з кукурудзи // Пропозиція. – 2001. – № 6. – С. 38-40.

КОВБАСЮК П. Кормові сівозміни – основа інтенсифікації кормовиробництва // Пропозиція. – 2001. – №5. – С. 34-35.

ПИДЮРА О.І. Продуктивність насіння люцерни посівної у різних природних зонах // Вісн. аграр. науки. – 2001. – № 5. – С. 31-33.

ПРОСУНКО В. Кормові сівозміни – основа інтенсифікації кормовиробництва // Пропозиція. – 2001. – № 6. – С. 33-35.

Овочівництво

ВДОВЕНКО С., КЕПКО О. Вирощування двоспорої печериці в умовах закритого грунту // Пропозиція. – 2001. – № 6. – С. 51-53.

СЛЄПЦОВ О. "Клеопатра" рослинного світу в теплиці: [Помідори] // Пропозиція. – 2001. – № 5. – С. 50-53.

Плодівництво. Ягідництво

ЗАВРАЖНОВ А.И., ПОТАПОВ В.А. Слаборослое интенсивное садоводство // Садоводство и виноградарство. – 2001. – № 3. – С. 7-9.

КАШИРСЬКАЯ Н.Я.Фитосанитарное состояние и возможные пути экзогенной иммунизации плодовых растений // Садоводство и виноградарство. – 2001. – № 3. – С. 15-16.

ЛУКИН Е.С. Стабилизация плодоношения вишни // Садовод-ство и виноградарство. – 2001. – № 3. – С. 16-18.

СЛЄПЦОВ Ю. Вертикальна культура суниці в закритому грунті // Пропозиція. – 2001. – № 6. – С. 56-57.

ЯКИМЕНКО О.Ф. Производство ягод черной смородины на индустриальной основе // Садоводство и виноградарство. – 2001. – № 3. – С. 21-24.

БАРТНЕВ И.И., СЕРГЕЕВ Д.Г. Как бороться с сорняками // Сах. свекла. – 2001. – № 5. – С. 24-25.

ДЕРЕГА О.А., МАЛИНОВСКИЙ А.С. Шкодочинні організми в умовах радіації // Захист рослин. – 2001. – № 5. – С. 11-12.

КОЛІСНИЧЕНКО С.Ф., БАБИЧ С.М. Авіаційні технології // Захист рослин. – 2001. – № 5. – С. 14-15.

ОМЕЛЮТА В., УСТІНОВ І., УСТІНОВА А. Карантинні шкідники, хвороби і бур'яни // Пропозиція. – 2001. – № 6. – С. 62-65.

ПИВЕНЬ В.Т. Интегрированная защита подсолнечника от грибной инфекции // АгроХХІ. – 2001. – № 6. – С. 2-4.

САНИН С.С., ИБРАГИМОВ Т.З. Фитосанитарная диагностика // Защита и карантин растений. – 2001. – № 5. – С. 12-13.

ХОМЕНКО І., ЯНОВСЬКИЙ Ю. Захист яблуневих садів інтенсивного типу від шкідників і хвороб // Пропозиція. – 2001. – № 4. – С. 71

ЧАБАН В.С., СЕРГІЄНКО В.Г. Фітофтороз томатів // Захист рослин. – 2001. – № 6. – С. 15-17.

ХОМЕНКО І., ЯНОВСЬКИЙ Ю. Захист яблуневих садів інтенсивного типу від шкідників і хвороб // Пропозиція. – 2001. – № 4. – С. 71.

ЯНОВСКИЙ Ю.П. Новые препараты в плодовом питомнике // Защита и карантин растений. – 2001. – № 6. – С. 29.

ХРИПУН В. Премікси в годівлі тварин // Пропозиція. – 2001. – № 6. – С. 76-77.

Розведення і племінна справа

ШАПОЧКИН В.В., ЩЕРБАК Л.В. Племенное животновод -ство: лучшие из лучших // Наше племенное дело. – 2001. – № 1. – С. 3-6.

Велика рогата худоба

АГАРКОВ Н. Перспективы повышения эффективности молочного скотоводства // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2001. – № 5. – С. 2-4.

БАРАНОВА Н. Многоплодие коров – теория и практика // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2001. – № 6. – С. 26-30.

БАЩЕНКО М.І., ХМЕЛЬНИЧИЙ Л.М. Лінійна оцінка екстер'єру корів симентальської породи // Вісн. аграр. науки. – 2001. – № 5. – С. 34-37.

БОНДАР А.А. Про породні технології утримання молочних корів // Вісн. аграр. науки. – 2001. – № 5. – С. 38-42.

ГАБРИЕЛЯН Р. О принципиальных решениях поточного производства молока // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2001. – № 5. – С. 30-32.

ГРИНИК І., ЗАКРЕВСЬКИЙ М. Премікси в раціонах молодняку великої рогатої худоби // Тваринництво України. – 2001. – № 6. – С. 25.

КАЛЬНАУС В. Особенности роста помесного и чистопородного молодняка // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2001. – № 5. – С. 17-18.

КИРСАНОВ В., МАКСУТОВ А. Устройство для индивидуального учета молока на доильных установках // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2001. – № 5. – С. 33-36.

КОНДЕРСКИЙ М., ПЕТРУШКО С., ШЛЯХТУНОВ В. Формирование мясной продуктивности у выбракованных коров при нагуле // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2001. – № 4. – С. 18-20.

КОНОНЕНКО Н.В., САЛІЙ І.І., НАЗАРЕНКО В.Г. Оцінка проміжних генотипів при створенні червоної молочної худоби // Вісн. аграр. науки. – 2001. – № 5. – С. 52-55.

МЕЛЬНИК Ю., ЛУКАШ В., ШЕВЧЕНКО В. Поради щодо розведення м'ясної худоби // Пропозиція. – 2001. – № 5. – С. 72-73.

НИСКАНЕН С. Разведение крупного рогатого скота в Финляндии // С.-х. вести. – 2001. – № 2. – С. 6-7.

ОКОПНИЙ О. М'ясне скотарство: здобутки і перспективи // Тваринництво України. – 2001. – № 6. – С. 4-5.

ПЕШУК Л. Червона датська порода: [Велика рогата худоба ] // Пропозиція. – 2001. – № 6. – С. 78-79.

ПЕШУК Л. Эволюционный процесс и селекция англерского скота // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2001. – № 6. – С. 34-38.

ХРИПУН В. Балансування раціонів молочних корів – запорука їх високої продуктивності // Пропозиція. – 2001. – № 4. – С. 78-79.

ШЕВЧЕНКО М.І. Вікові зміни синтезу білка і жиру в організмі чорно-рябої худоби // Вісн. аграр. науки. – 2001. – № 6. – С. 41-44.

ШУВАРИКОВ А. Продуктивность и технологические свойства молока коров основных молочных пород // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2001. – № 4. – С. 9-11.

Свинарство

БІРТА Г. Індекси тілобудови ремонтних свинок за різної інтенсивності їх вирощування // Тваринництво України. – 2001. – № 6. – С. 9-10.

КОРОБОВ А.П., ВАСИЛЬЕВ А.А. Эффективность использования стартерного комбикорма в кормлении поросят-сосунов // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. – 2001. – № 3. – С. 43-44.

КРИЛОВА Л. Українська степова біла порода свиней і її селекційно-племінна ситуація // Тваринництво України. – 2001. – № 5. – С. 13-14.

МИЛЬКОВ М. Болезни поросят-отьемышей // Свиноводство. – 2001. – № 4. – С. 19-20.

СЕРДЮК О. Ефективність використання поживних речовин і енергії свинями червоної білопоясої спеціалізованої м'ясної лінії // Тваринництво України. – 2001. – № 5. – С. 19-21.

СИДОРИК В. Новое в решении проблемы дизентерии в свиноводстве // Свиноводство. – 2001. – № 4. – С. 24-25.

СТЕЦЕНКО Ю., СИДОРОВА Л. Повышение эффективности производства свинины // Свиноводство. – 2001. – № 3. – С. 9-10.

ТОПІХА В., ВОЛКОВ А. Ділимося досвідом: [Свинарство] // Пропозиція. – 2001. – № 6. – С. 82-83.

ШЕЙКО И., ЕПИШКО Т., ФЕДОРЕНКОВА Л. Метод ассоциативного отбора // Свиноводство. – 2001. – № 4. – С. 6-9.

Вівчарство. Козівництво

СОКОЛ О.І. Сучасний стан та шляхи відродження вівчарства в Україні // Економіка АПК. – 2001. – № 6. – С. 65-69.

ТЕРЕК В.І., ГОЛОВАЧ М.Й. Перспективи збереження та поліпшення генофонду овець // Вісн. аграр. науки. – 2001. – № 6. – С. 53-55.

ТОПІХА І., ШЕЛЕСТ Л. Удосконалення методики економічної оцінки енергоємності виробництва продукції вівчарства // Тварин-ництво України. – 2001. – № 5. – С. 21-23.

ШЕЛЕСТ Л. Технічні вимоги на м'ясо ягнят і молодих овець // Пропозиція. – 2001. – № 5. – С. 74-75.

Звірівництво

КОЗЛОВ В. Содержание нутрий на рыбоводной ферме // Новый садовод и фермер. – 2001. – № 4. – С. 46-47.

Птахівництво

КРАВЧУК Ю.. ПАПЕШОВА Л. Премікси аміновітан для несучок // Тваринництво України. – 2001. – № 6. – С. 27-28.

МОЛОСКИН С. Кормление кур-несушек – поиск компромисса // Птицеводство. – 2001. – № 4. – С. 28-29.

ПРИСТАЧ Н.В., ПРИСТАЧ Л.М. Усвояемость питательных веществ цыплятами-бройлерами – критерий оценки качества рациона // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. – 2001. – № 3. – С. 38-41.

СЕМЕНЧУК В. Птахівництво України на рубежі нового століття // Тваринництво України. – 2001. – № 4. – С. 2-4.

СИДОРЕЦЬ А. Складові приросту птахівничої продукції // Тваринництво України. – 2001. – № 4. – С. 33-34.

ЯКИМЕНКО І.Л., СИДОРИК Є.П. Електронний парамаг-нітний резонанс в оцінці фізіологічного стану птиці // Вісн. аграр. науки. – 2001. – № 5. – С. 43-45.

Бджільництво

БАБЕНКО В. Виберіть місце для пасіки // Пропозиція. – 2001. – № 5. – С. 80-82.

БОЛОТСКИЙ Е. Новые технологии дезинфекции и лечения болезней пчел // Ветеринария. – 2001. – № 4. – С. 30-31.

ГРЕБНЕВ Н.А., КОЛБИНА Л.М. Совершенствование способа вывода маток // Пчеловодство. – 2001. – № 4. – С. 16-17.

ЄФІМЕНКО Т.М., ДАХНОВСЬКИЙ В.І., БОДНАРЧУК Л.І. Лопух – і не тільки… проти аскосферозу бджіл // Пасіка. – 2001. – № 6. – С. 16-18.

КЕРЕК С.С., КЕРЕК П.М. Полин проти нозематозу // Пасіка . – 2001. – № 4. – С. 20-21.

КОРЖ В. Визначення максимальної сили бджолиної сім'ї // Укр. пасічник. – 2001. – № 4. – С. 13-14.

МИРОНОВ Г., КЛЮЙКО М. Метод боротьби з аскосферозом бджіл // Укр. пасічник. – 2001. – № 4. – С. 37-38.

МИШИН И.Н. Эколого-зоотехнические рекомендации содержания пчел // Пчеловодство. – 2001. – № 5. – С. 14-16.

ПРОСЮК В. Вплив кількості корму в гнізді на яйценосність матки // Укр. пасічник. – 2001. – № 6. – С. 10-11.

СОЛОМКА В.О. Бактерицидна рамка – дезінфектор для вуликів // Пасіка. – 2001. – № 6. – С. 25-26.

ТАРАСЮК В.В. Коли темпи розвитку бджолосімей зростають // Пасіка. – 2001. – № 5. – С. 7-9.

ТЛУСТИЙ А.І., ІВЧЕНКО В.М. Втрати бджіл під час формування нуклеусів // Укр. пасічник. – 2001. – № 4. – С. 2-3.

ФІЛЕВИЧ Р. Медовий метод підсилення бджолиних сімей // Укр. пасічник. – 2001. – № 6. – С. 4-5.

ЧЕЧЕВИЦЬКИЙ В. Щипцеві воскопреси // Укр. пасічник. – 2001. – № 6. – С. 17-18.

Рибне господарство

КОРОТИЧ П. За рибу – гроші // Пропозиція. – 2001. – № 6. – С. 28-29.

Ветеринарія

БАЛЫШЕВА В.И., ЖЕСТЕРЕВ В.И., КУШНИР А.Т. Вакцины против классической чумы свиней из штамма ЛК-К // Ветеринария. – 2001. – № 4. – С. 19-22.

БУНДИНА Л.А. Схемы профилактических дегельминтизаций при нематодозах лошадей // Ветеринария. – 2001. – № 4. – С. 27-31.

БРЫЛИН А.П. Противомаститные препараты // Ветеринария. – 2001. – № 4. – С. 16-17.

ИПАТЕНКО Н.Г. Пути распространения сибирской язвы // Ветеринария. – 2001. – № 5. – С. 7-8.

КОСИЛОВ И.А., АРАКЕЛЯН П.К. Оптимизация противоэпи -зоотических мероприятий при бруцеллезе мелкого рогатого скота // Ветеринария. – 2001. – № 6. – С. 12-15.

ЛИТВИНОВ А.М. Бактериальный некротический дерматит плотоядных пушных зверей // Ветеринария. – 2001. – № 4. – С. 10-15.

МАЗУРКЕВИЧ А.Й., ВЕРБИЦКИЙ П.І., ВЛІЗЛО В.В. Губчаста енцефалопатія корів // Вісн. аграр. науки. – 2001. – № 5. – С. 5-10.

РУСАЛЕЕВ В.С., ГНЕВАШЕВ В.М., ПРУНТОВА О.В. Бактериальные вакцины в свиноводстве // Ветеринария. – 2001. – № 6. – С. 18-21.

СИДОРКИН В.А., НОВИКОВА С.В., БАРИНОВ Н.Д. Нематоцидная активность левамизола при аскаридозе свиней // Ветеринария. – 2001. – № 5. – С. 32-33.

СОЧКА Л. Ще раз про коров'ячий сказ // Пропозиція. – 2001. – № 5. – С. 76-78.

СТАРЧЕУС А. Інфекційна анемія коней // Тваринництво України. – 2001. – № 5. – С. 15-17.

ЧЕРНОВА О.Л. Особенности микрофлоры и содержание лизоцима в молоке при мастите коров // Ветеринария. – 2001. – № 4. – С. 32-34.

Антипов С.Т. Конструктивные особенности мембранных аппаратов для обработки жидких пищевых продуктов / С.Т. Антипов, И.Т. Кретов, С.В. Шахов // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2001. – № 6. – С. 51-52.

Артемова Е.Н. Пенообразующие и эмульгирующие свойства модельных систем ПАВ пищевых продуктов // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2001. – № 4. – С. 54-56.

Бряцун Е.Ю. Геродиетические продукты с использованием биологически активной добавки / Е.Ю. Бряцун, С.Б. Юдина, В.В. Алешина // Мясн. индустрия. – 2001. – № 3. – С. 25-26.

Доморощенкова М.Л. Современные технологии получения пищевых белков из соевого шрота // Пищ. пром-сть. – 2001. – № 4. – С. 6-10.

Евдокимов И.А., Василисин С.В. О пищевых добавках // Молоч. пром-сть. –2001. – № 4. – С. 43-44.

Захарченко В.И., Кузьмина Т.С. Маркетинг региональных рынков пищевых продуктов // Молоч. пром-сть. – 2001. – № 6. – С. 18-20.

Иванец В.Н., Менх В.Г. Новые конструкции спирально -винтовых конвейеров // Пищ. пром-сть. – 2001. – № 6. – С. 66-67.

Кацерикова Н.В. Концентрат из сушеной зелени петрушки как источник пищевых красителей / Н.В. Кацерикова, Л.А. Остроумов, Н.Г. Костина // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2001. – № 4. – С. 63-64.

Колпакова В.В. Дифференцированные фракции пере-работки зерна пшеницы на спирт – новый источник пищевого белка / В.В. Колпакова, Л.Н. Крикунова, Ю.Е. Дубовицкий // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2001. – № 6. – С. 41-45. Комаров В.И., Манулова Т.А. Вторичные сырьевые ресурсы пищевой промышленности – источник получения кормовых и пищевых биологически активных добавок // Пищевая промыш-ленность. – 2001. – № 5. – С. 52-53. Кузнецова Л.С. Новые технологии антимикробной защиты поверхности пищевых продуктов // Пищ. пром-сть. – 2001. – № 4. – С.68-69.

Магомедов М.Д., Алексейчева Е.Ю. Оптимизация ассортимента продукции – предпосылка повышения конкуренто -способности // Пищ. пром-сть. – 2001. – № 5. – С. 42-43.

Подъяблонская Л.М., Поздняков К.К. Платеже и кредитоспособность предприятий в условиях рынка // Пищ. пром-сть. – 2001. – № 6. – С. 18-20.

Розанцев Э.Г. Автоматизированный биотест для токсикантов пищевых продуктов / Э.Г. Розанцев, Е.Г. Черемных, Л.С. Кузнецова // Мясн. индустрия. – 2001. – № 6. – С. 37-39.

Рудавская А.Б. Биокорректорры - обязательный компонент современных продуктов питания // Пищ. пром-сть. – 2001. – № 5. – С. 54.

Сергеев В.Н., Кокаев Ю.И. Биологически активное растительное сырье в пищевой промышленности // Пищ. пром-сть. – 2001. – № 6. – С. 28-30.

Симонова Ю. А. Многодиапазонные платформенные электронные весы // Мясн. индустрия. – 2001. – № 6. – С. 47-48.

Системы контроля и доступа для эффективного управления на предприятии // Пищ. пром-сть. – 2001. – № 6. – С. 44-45.

Аношкина Г. Приготовление хлебных изделий из пшенич-ной муки // Хлебопродукты. – 2001. – № 5. – С. 36-37.

Быковская Г. Принципы тестообразования // Хлебопро -дукты. – 2001. – № 6. – С. 34-36.

Гарбузова Б.Д. «КИНГ-ЛИОН» – лидер в производстве продуктов быстрого приготовления: [Макарон. вироби] // Пищ. пром-сть. – 2001. – № 5. – С. 26.

Егоров Г. Системный анализ в технологии муки и крупы / Г. Егоров, Е. Давыдов, М. Латышев // Харч. і перероб. пром-сть. – 2001. – № 6. – С. 16-18.

Карнаушенко Л. Повышение качества пшеничного хлеба из слабой муки / Л. Карнаушенко, Г. Пшенишнюк, Т. Лебеденко // Хлебопродукты. – 2001. – № 6. – С. 26-27.

Ковальов О. Пекарі, зверніть увагу на тупикову конвеєрну хлібопекарську піч з конвеєрним обігріванням / О. Ковальов, О. Димніч, В. Остапенко // Зерно і хліб. – 2001. – № 3. – С. 40-41.

Колпакова В.В. Получение белка из пшеничных отрубей с применением ферментных препаратов / В.В. Колпакова, О.Ю. Борисова, О.И. Карпова // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2001. – № 6. – С. 12-18.

Колупаєва Т. Буханці в упаковці / Т. Колупаєва, І. Матвеєва, Т. Лущик // Зерно і хліб. – 2001. – № 3. – С. 36-37.

Корчагин В. И. Применение временно активированной высо-коочищенной воды в хлебопечении / В.И. Корчагин, Н.М. Дерканосова, Л.И. Столярова // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2001. – № 5. – С. 19-22.

Лазарев С.В. Определение типового состава пшеницы по глиадиновым спектрам // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2001. – № 6. – С. 27-28.

Лисюк Г.М. Изменение массы и свойств бисквитных полуфабрикатов с добавками из виноградных выжимок при хранении / Г.М. Лисюк, Н.В. Верешко, А.Н. Чуйко // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2001. – № 5. – С. 51-54.

Маклюков В. Новые отечественные конструкции хлебопе-карных печей // Хлебопродукты. – 2001. – № 5. – С. 22-24.

Мельников Е. Крупяные продукты из зерна ржи / Е. Мельников, Е. Сергеева, Т. Елисеева // Хлебопродукты. – 2001. – № 6. – С. 24.

Новости мирового хлебопечения: [По стор. зарубіж. преси] // Хлебопродукты. – 2001. – № 5. – С. 42-45.

Пархоменко П.М. Наш Хліб Святий, Насущний: [Про роботу АТ «Київхліб»] // Харч. і перероб. пром-сть. – 2001. – № 6. – С. 4-6.

Резниченко И., Рязанова О. Премиксы для хлебобу-лочных изделий // Питание и об-во. – 2001. – № 4. – С. 21.

Романов А.С. Влияние циклокара на реологические свойства кондитерского теста / А.С. Романов, В.М. Кудинова, В.М. Брагинский // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2001. – № 6. – С. 28-31.

Усембаєва Ж. Стевія в хлібі: (Коли її додають і в яких дозах) / Ж. Усембаєва, Д. Буєш, І. Матвеєва // Зерно і хліб. – 2001. – № 3. – С. 35.

Черных В. АРМ технолога для определения белизны муки / В. Черных, Е. Прокофьев, Д.Косяк // Хлебопродукты. – 2001. – № 6. – С. 19-23.

Чешинский Л. Автоматизированная система управления технологическим процессом на мукомольном заводе / Л. Чешинский, В. Гусев, А. Рыженко // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2001. – № 5. – С. 57-59.

Шамков Ю., Воротникова Е. Смесь для хлеба « 8 злаков» // Хлебопродукты. – 2001. – № 6. – С. 12-13.

Юрчак В. Макаронні вироби із соєвим борошном / В. Юрчак, Т. Корж, Л. Годунова // Зерно і хліб. – 2001. – № 3. – С. 24-25.

Бугаенко А. И. Нормативная меласса и ее определение / А.И. Бугаенко, И.Ф. Бугаенко, В.И. Тужилкин // Сахар. – 2001. – № 2. – С. 21.

Буняк О. Електромагнітна обробка в процесі дифузійного екстрагування цукру // Харч. і перероб. пром-сть. – 2001. – № 5. – С. 18-19.

Голыбин В. А. Микробиологическая загрязненность сахара-сырца / В.А. Голыбин, Л.А. Черняева, А.К. Исаевская // Сахар. – 2001. – № 2. – С. 18-20.

Заверюха А.Х., Пешкетова О.В. Государственное регулирование рынка сахара // Пищ. пром-сть. – № 6. – С. 74-75.

Люсый И.Н. Способ эффективной кристаллизации сахарозы и ее оценки / И.Н. Люсый, Ю.И. Молотилин, Н.А. Люсый // Сахар. – 2001. – № 3. – С. 12-14.

Руденко В.Н. Действие окислителей на красящие вещества клеровки сахара-сырца // Сахар. – 2001. – № 2. – С. 19-20.

Серегин А.А. Колонный диффузионный аппарат ЭКА-2 / А.А. Серегин, Р.М. Мозговой, Н.Н. Пущанко // Сахар. – 2001. – № 2. – С. 23.

Серегин С. Н. Сахарная кампания 2000. Итоги и прогнозы // Пищ. пром-сть. – № 6. – С. 76-78.

Слободзян А. Цукрова галузь Хмельниччини: приватизація, перспективи розвитку // Держ. інформ. бюлетень про приватизацію. – 2001. – № 7. – С. 36-37.

Спичак В.В. Параллельная работа ТЭЦ сахарного завода с энергосистемой / В.В. Спичак, В.В. Воронин, А.Г. Кутковой // Сахар. – 2001. – № 3. – С. 25-26.

Фільтри сучасні, якісні пропонують цукровикам спеціалісти фірми «Сита-Фільтр-Сервіс-Київ» // Харч. і перероб. пром-сть. – 2001. – № 4. – С. 22-23.

Хоменко М. Цукру можна виробляти більше: (Але поки що цукрозаводи України працюють не на пов. потужність) / М. Хоменко, М. Калініченко, В. Чупахіна // Харч. і перероб. пром-сть. – 2001. – № 6. – С. 26-27.

Чудаков Г. М. Перспективы использования фильтрующих центрифуг // Сахар. – 2001. – № 2. – С. 15-18.

Щеренко А. П. Роль интенсификации теплообмена в снижении энергозатрат: [У цукр. галузі] // Сахар. – 2001. – № 2.– С. 26-28.

Бабарин В.П. База данных для производства консервируемой плодоовощной продукции / В.П. Бабарин, М.Н. Куликова, Г.П. Прокудина // Пищ. пром-сть. – 2001. – № 6. – С. 53.

Гореньков Э.С. Создание ресурсо и энергосберегающих технологий производства плодоовощных консервов // Пищ. пром-сть. – 2001. – № 3. – С. 36-38.

Дубініна А. Цінні витяжки: (Як рослин. антиоксиданти впливають на ступінь окислення каротиноїдів гарбузів у процесі їх перероб.) // Харч. і перероб. пром-сть. – 2001. – № 6. – С. 18-19.

Консервування: охолодження і глибоке заморожування: (На замітку технол.) // Харч. і перероб. пром-сть. – 2001. – № 5. – С. 23-35.

Осіпчук Н. Концентровані соки з чорноплідної горобини / Н. Осіпчук, Н. Левітіна, О. Нємчин // Харч. і перероб. пром-сть. – 2001. – № 4. – С. 14-15.

Литвинова Л.М., Касьянов Г.И. Из опыта работы Крымского консервного комбината // Пищ. пром-сть. – 2001. – № 5. – С. 27.

Малышев С. Д. Новое в производстве фруктовых и овощных джемов, начинок и наполнителей // Пищ. пром-сть. – 2001. – № 6. – С. 54.

Нагорский Ю.А. «Кримпродмаш» - крупнейший производитель консервного оборудования // Мясн. индустрия. – 2001. – № 5. – С. 10-11.

Наймушина Е.Г., Зайко Г.М. Новые полодоовощные соусы // Пищ. пром-сть. – 2001. – № 6. – С. 52-53.

Стоянова Л. Консерви, збагачені бета-каротином / Л. Стоянова, С. Галкіна, О. Іваненко // Харч. і перероб. пром-сть. – 2001. – № 6. – С. 12-13.

Троян З.А. Натуральные овощные маринады // Пищ. пром-сть. – 2001. – № 3. – С. 39.

Троян З.А. Новые виды грибных консервов / З. А. Троян, Л.А. Русанова, Н.Н. Корастилева // Пищ. пром-сть. – 2001. – № 6. – С. 55.

Филимонова Е.Ю. Биохимический состав плодов облепихи, предназначенной для производства консервов // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2001. – № 5. – С.46-48.

М'ясна промисловість

Антипова Л.В. Полифункциональные биопродукты из вторич-ного мясного коллагенсодержащего сырья / Л.В. Антипова, И.А. Глотова, А.Н. Кузнецов // Мясн. индустрия. – 2001. – № 6. – С. 23-26.

Башкатова А.А. Усушка колбас при хранении / А.А. Башкатова, А.В. Лыкова, К.В. Токарь // Мясн. индустрия. – 2001. – № 5. – С.21-22.

Боголюбский С.Д. Оценка коррозионной стойкости сталей для режущего инструмента / С.Д. Боголюбский, В.В. Гук, А.П. Шлямнев // Мясн. индустрия. – 2001. – № 6. – С. 49-51.

Борисенко Л.А. Использование активизированных жидких систем для производства мясных деликатесов / Л.А. Борисенко, Н.В. Зубкова, А.А. Борисенко // Мясн. индустрия. – 2001. – № 6. – С. 12-13.

Войцехівська Л., Франко О. Високопоживний паштет – дітям // Харч. і перероб. пром-сть. – 2001. – № 5. – С. 20.

Давайте делать колбасу // Пищ. пром-сть. – 2001. – № 5. – С. 77-78.

Иванов А.А. Реологические своства мясного фарша из электро-стимулированного мяса / А.А. Иванов, Ф.А. Мадагаев, Б.А. Баженова // Мясн. индустрия. – 2001. – № 4. – С. 16-17.

Киричук Д.Н. Первые в мире проницаемые полиамидные оболочки: [Для м'ясопродуктів] // Упаковка. – 2001. – № 4. – С. 23-25. Киричук Д.Н. Перспективы использования проницаемых полиамидных оболочек // Мясн. индустрия. – 2001. – № 5. – С. 30.

Климаш Т.П. Украинская оболочка «Пентафлекс» в России: [Для продуктів із м'яса] // Мясн. индустрия. – 2001. – № 5. – С. 15.

Косой В.Д. Методология определения консистенции фарша сырокопченых колбас по структурно-механическим характеристикам / В.Д. Косой, В.Д. Малышев, В.П. Дорохов // Мясн. индустрия. – 2001. – № 5. – С. 37-39.

Косой В.Д. Создание банка данных химических характеристик фарша сырокопченых колбас / В.Д. Косой, А.Д. Малышев, В.П. Дорохов // Мясн. индустрия. – 2001. – № 3. – С. 38-40.

Крылова В.Б. Рациональный способ переработки свиной шквары // Мясн. индустрия. – 2001. – № 5. – С. 18-20.

Кузнецова Л.С. Комплекс антимикробных средств для защиты поверхности пищевых продуктов // Мясн. индустрия. – 2001. – № 5. – С. 31-33.

Малахов И.А. Очистка сточных вод мясоперерабатывающих предприятий // Мясн. индустрия. – 2001. – № 5. – С. 49-51.

Митасева Л.В. Перспективы использования натуральных краси-телей в производстве вареных колбас / Л.В. Митасева, И.В. Глазкова, И.В. Нефедова // Мясн. индустрия. – 2001. – № 6. – С. 19-21.

Николаев Н.С. Прогрессивный метод интенсификации посола мяса / Н.С. Николаев, С.А. Рыжов, М.С. Горбунов // Мясн. индустрия. – 2001. – № 3. – С. 36-37.

Прянишников В.В. Соевые концентраты и текстураты в мясоперерабатывающней промышленности / В.В. Прянишников, П. Микляшевски, М. В. Ярошенко // Пищ. пром-сть. – 2001. – № 4. – С. 11.

Сунчалеев О.А., Журавская Н.К. Изучение свойств мясных рубленых полуфабрикатов с соевыми мукой и текстуратом при замораживании и последующем хранении // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2001. – № 5. – С. 50-51.

Толкунова Н.Н., Криштафович В.И. Бактерицидное дествие композиций эфирных масел // Мясн. индустрия. – 2001. – № 6. – С. 15-18.

Устинова А.В., Тимошенко Н.В. Научное обеспечение производства мясных продуктов для детей в ХХІ веке // Мясн. индустрия. – 2000. – № 3. – С. 23-26.

Хугаев Р.Р. Комплексообразование миофибриллярных белков мышц говядины с глицинином-Т / Р.Р. Хугаев, Н.Г. Кроха, А.Н. Даниленко // Мясн. индустрия. – 2001. – № 6. – С. 35-36.

Якуба В.И. Изготовленное на Виннитчине [Винниччине] – изготовлено отлично: [Про роботу ОАТ Вінницям'ясо] // Мясн. индустрия. – 2001. – № 5. – С. 12-13.

Молочна промисловість

Гаврилова Н.Б. Молочний десерт // Молоч. пром-сть. – 2001. – № 4. – С. 41-42.

Закваски прямого внесения (DVS) для сыроделия // Молоч. пром-сть. – 2001. – № 6. – С. 33.

Кирсанов В.И. Метод криоскопии для оценки качества сырого молока и молочных продуктов // Молоч. пром-сть. – 2001. – № 6. – С. 45-47.

Лизько Н.Н., Андрианов С.А. Продукты ХХІ века: (Анализ ситуации и перспективы развития рынка) // Молоч. пром-сть. – 2001. – № 6. – С. 26-27.

Лобасенко Б.А. Аппаратурное оформление мембранной пере-работки молочного сырья // Молоч. пром-сть. – 2001. – № 5. – С. 23-24.

Маслак Е.Е. Фторированное молоко для профилактики кариеса зубов у детей // Молоч. пром-сть. – 2001. – № 5. – С. 32-33. Остроумов Л.А. Исследование процесса пенообразования молока при резервировании на молочных заводах / Л.А. Остроумов, А.Ю. Просеков , В.А. Жданов // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2001. – № 5. – С. 38-40.

Пинчук Л.С. Пленка для сыра / Л.С. Пинчук, И.Ю. Ухарцева, Е.И. Паркалова // Упаковка. – 2001. – № 4. – С. 19-21.

Полянский К.К. Динамика процесса хранения В-каротина в комбинированных молочных продуктах / К.К. Полянский, Л.В. Голубева, О.И. Долматова // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2001. – № 5. – С. 36-37.

Прокофьева Н.К., Кузнецова Т.А. Маркетинг молочных продуктов // Молоч. пром-сть. – 2001. – № 6. – С. 12-13.

Раманаускас Р., Аленчикене Г. Вязкостная характеристика молочнокислых заквасок // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2001. – № 5. – С. 33-35.

Романчук І. Нова заквашувальна культура для сметани / І. Романчук, Г. Насирова, Н. Кігель // Харч. і перероб. пром-сть. – 2001. – № 6. – С. 10-11.

Синицын А.П. Технологически е свойства бета-галактозидазы /А.П.Синицын, И.Н. Зоров, В.В. Калугин // Молоч. пром-сть. – 2001. – № 6. – С. 55-56.

Создание совершенных продуктов питания // Молоч. пром-сть. – 2001. – № 1. – С. 22-23.

Состояние молочной промышленности в мире / Пер. А.В. Бережной // Молоч. пром-сть. – 2001. – № 1. – С. 3-6; 9-11; № 2. – С. 3-6; 8; № 3. – С. 3-5; № 4. – С. 3-7; № 5. – С. 3-9.

Терещук Л.В. Облепиха в комбинированных молочных про-дуктах // Молоч. пром-сть. – 2001. – № 5. – С. 48-49.

Улунцев Д.Ю. Нержавеющие стали для молочной промыш-ленности // Молоч. пром-сть. – 2001. – № 6. – С. 56.

Федін Ф., Карпова Н. Молоко, з якого неможливо виробити сир: [Використання токсич. сировини] // Харч. і перероб. пром-сть. – 2001. – № 6. – С. 16.

Федотова О.Б., Бобкова Н.З. Потребительская расфасовка молока и молочной продукции // Молоч. пром-сть. – 2001. – № 4. – С. 46-47.

Фокина Н.З., Степанова Б.Н. Йогурт.Производственные расчеты // Пищ. пром-сть. – 2001. – С. 20-26.

ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА .....................3

Економіка рослинництва ......................................................... .........................4

Економіка тваринництва .................................................. ...............................4

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ І ЛІСОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИИ.

ПРИРОДНИЧО-НАУКОВІ І ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ................................................... ....................5

Грунтознавство ............................................................ .......................................5

Агрохімія .......................................................................... .......................................5

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ............5

Механізація і електрифікація рослинництва ..............................................5

Механізація і електрифікація тваринництва .............................................6

ЗАГАЛЬНЕ РОСЛИННИЦТВО ............................................................................... 6

Селекція, насінництво, сорти ................................................... ........................6

Землеробство. Агротехніка .................................................... .......................6

СПЕЦІАЛЬНЕ РОСЛИННИЦТВО .................................................... .......................7

Зернові бобові культури ..................................................................................... 7

Олійні культури ............................................................. .......................................7

Картопля .................................................... .............................................................. 7

Цукрові буряки .................................................... .................................................... 7

КОРМОВИРОБНИЦТВО. КОРМОВІ КУЛЬТУРИ .................................................8

Овочівництво ........................................................ ..................................................8

Плодівництво. Ягідництво ........................................................ .........................8

ЗАХИСТ РОСЛИН .................................................... ................................................8

ТВАРИННИЦТВО. ЗАГАЛЬНЕ ТВАРИННИЦТВО .............................................9

Розведення і племінна справа ........................................................................... 9

Велика рогата худоба .................................................... .....................................9

Свинарство .................................................... ........................................................ 10

Вівчарство. Козівництво .................................................... ..............................10

Звірівництво .................................................................. .......................................11

Птахівництво .................................................... .................................................. 11

Бджільництво .................................................... .................................................. 11

Рибне господарство .................................................... .............................................12

ВЕТЕРИНАРІЯ .................................................... ..................................................... 12

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕРЕРОБНО ї ПРОМИСЛОВОСТІ ..............................13

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ

ХЛІБОПЕКАРНОГО, МАКАРОННОГО ТА

КОНДИТЕРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА ........................................................... 14

Економіка, технологія та організація

ЦУКРОВОГО виробництва .......................................................................... 15

Економіка, технологія та організація

КОНСЕРВНОГО виробництва ..................................................................... 16

Економіка, технологія та організація

м'ЯСОМОЛОЧНОГО виробництва ............................................................ 16

М'ясна промисловість ....................................................................................... 16

Молочна промисловість ................................................................................... 18

Укладачі і коректори: В. Середюк

Л. Введенська

Комп'ютерна верстка Н. Спиця

Тиражування Г. Стратієнко

Тираж 35 прим.

Ксерокс Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва

Наша адреса:

м. Вінниця, вул. Соборна, 73

Вінницька державна наукова універсальна бібліотека

ім. К.А. Тімірязєва

Відділ літератури та інформації

з питань сільського господарства

тел. 32-08-55

Відділ літератури та інформації

виробничого профілю

тел. 32-40-54

Нові надходження літератури. 2001 вип. 2


ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ім. К. А. ТІМІРЯЗЄВА

Відділ літератури та інформації

з питань сільського господарства

Відділ літератури та інформації виробничого профілю

 

Нові надходження літератури з питань економіки, технології виробництва і переробки

сільськогосподарської продукції

(Поточний бібліографічний список)

Вип. 2.

Вінниця, 2001


ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва надсилає Вам черговий бібліографічний список, який включає надходження нової літератури з питань економіки, організації та технології сільськогосподарського виробництва, галузей харчової і переробної промисловості, що надійшла в обласний довідково-інформаційний фонд у квітні-червні 2001 р.

Список розрахований на керівників, організаторів, спеціалістів сільськогосподарського виробництва та переробної промисловості.

Працівники обласних організацій можуть одержати зазначену літературу в обласній науковій бібліотеці, районних організацій – в центральних бібліотеках.

В разі відсутності необхідних видань в централізованих бібліотечних системах, їх можна замовити по міжбібліотечному абонементу (МБА) з бібліотеки, де знаходиться потрібне видання. Поштові витрати за пересилку видань – за рахунок замовника.

На замовлення спеціалістів по МБА надсилаються також за встановлену плату копії журнальних статей.