Нові надходження літератури з питань економіки, технології виробництва і переробки сільськогосподарської продукції

Рік видання: 2001

Місце зберігання: Відділ зберігання

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ім. К. А. ТІМІРЯЗЄВА

Відділ літератури та інформації

з питань сільського господарства

Відділ літератури та інформації виробничого профілю

 

Нові надходження літератури з питань економіки, технології виробництва і переробки

сільськогосподарської продукції

(Поточний бібліографічний список)

Вип. 1.

Вінниця, 2001


ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва надсилає Вам черговий бібліографічний список, який включає надходження нової літератури з питань економіки, організації та технології сільськогосподарського виробництва, галузей харчової і переробної промисловості, що надійшла в обласний довідково-інформаційний фонд у січні-березні 2001 р.

Список розрахований на керівників, організаторів, спеціалістів сільськогосподарського виробництва та переробної промисловості.

Працівники обласних організацій можуть одержати зазначену літературу в обласній науковій бібліотеці, районних організацій – в центральних бібліотеках.

В разі відсутності необхідних видань в централізованих бібліотечних системах, їх можна замовити по міжбібліотечному абонементу (МБА) з бібліотеки, де знаходиться потрібне видання. Поштові витрати за пересилку видань – за рахунок замовника.

На замовлення спеціалістів по МБА надсилаються також за встановлену плату копії журнальних статей.

Поділитися:

ПРО ВНЕСЕННЯ змін до Закону України «Про списання заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) платників податків у зв язку з реформуванням сільськогосподарських підприємств»: Закон України … 8 січ. 2001р. // Уряд. кур'єр. – 2001. – 13 лют. – С.5.

ПРО СТИМУЛЮВАННЯ розвитку сільського господарства на період 2001-2004 рр.: Закон України … 18 січ. 2001 р. // Уряд. кур'єр. – 2001. – 20 лют. – С. 10.

ПРО ЗАХОДИ щодо стабілізації ринку та розвитку тваринництва у 2001-2002 рр.: Указ Президента України … 17 лют. 2001р. // Уряд. кур'єр. – 2001. – 3 берез. – С. 14.

ПРО ДОДАТКОВІ заходи щодо дальшого розвитку лізингу в аграрному секторі економіки: Указ Президента України … 23 лют. 2001р. // Голос України. – 2001. – 2 берез. – С. 2.

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ виробництва засобів захисту рослин: Постанова Кабінету Міністрів України … 24 січ. 2001 р. //Уряд. кур'єр. – 2001. – 14 лют. – С. 15.

БОНДАР М. І., БОНДАР Т. А. Становленн я лізингових відносин в Україні // Економіка АПК. – 2001. – № 1. – С. 37-40.

БОРОДІНА О. М. Концептуальні основи розвитку сільських дорадчих служб в Україні // Економіка АПК. – 2001. – № 3. – С. 31-37.

БУРКОВСЬКИЙ І. Д. Розвиток технічної бази сільськогос -подарських підприємств // Економіка АПК. – 2001. – № 1. – С. 23-26.

КЕРНИЦЬКА А. З. Розвиток сільських громад у регіоні // Економіка АПК. – 2001. – № 1. – С. 90-97.

КОЛЕСНИК І. А. Реалізація громадянами прав на земельні частки (паї) // Економіка АПК. – 2001. – № 2. – С. 32-34.

КОСАРЄВА Т. В., ПОЗНАНСЬКА Н. Ф. Екологічні аспекти економічного розвитку агропромислового виробництва // Економіка АПК. – 2001. – № 3. – С. 38-42.

КУЗІН Н. В. До питання про основи формування земельних відносин в умовах ринкової економіки // Вісн. аграр. науки. – 2001. – № 2. – С. 73-74.

ЛИПЧУК В. В., КУРИЛО С. М. Перспективи розвитку особистих господарств населення // Економіка АПК. – 2001. – № 3. – С. 106-109.

ЛЯХ Л. М. Про методику визначення коефіцієнтів фінансової стійкості сільськогосподарських підприємств // Економіка АПК. – 2001. – № 2. – С. 71-73.

МАЛІК М. Й. Регулювання майнових відносин у реформованих підприємствах АПК // Економіка АПК. – 2001. – № 3. – С. 16-20.

МИНКА А. П. Прийняття управлінських рішень в умовах ризику і невизначеності // Економіка АПК. – 2001. – № 3. – С. 85-90.

МОРОЗ М. А. Факторинг у кредитно-розрахункових відносинах // Економіка АПК. – 2001. – № 2. – С. 73-77.

МОСКАЛЬ О. І. Особливості планування фінансово -господарського розвитку агропромислового виробництва в регіоні // Економіка АПК. – 2001. – № 1. – С. 53-58.

ПАНАСЕЙКО С. М. Використання комп'ютерних технологій на підприємствах АПК // Економіка АПК. – 2001. – № 2. – С. 42-46.

ПЛЮЩ І. С. Основні напрями удосконалення економічних відносин в агропромисловому секторі України // Економіка АПК. – 2001. – № 2. – С. 3-7.

САХАЦЬКИЙ М. П. Деякі соціальні аспекти відродження сільського господарства // Економіка АПК. – 2001. – № 1. – С. 85-90.

САХАЦЬКИЙ М. П. Управління маркетингом агроформувань // Економіка АПК. – 2001. – № 2. – С. 94-97.

СТЕЦЮК П. А. Інвестиційні аспекти оцінки вартості майна // Економіка АПК. – 2001. – № 3. – С. 51-58.

ЧАПКО І. Кредитування сільського господарства: проблеми України, досвід США // Пропозиція . – 2001. – № 2. – С. 22-25.

ЧИКУРОВА А. Д. Формування ціни робочої сили в аграрному секторі // Економіка АПК. – 2001. – № 1. – С. 98-99.

ШЕПІТЬКО Г. Ф. Страхування сільськогосподарських вантажів // Економіка АПК. – 2001. – № 1. – С. 60-62.

Економіка рослинництва

БІЛАН Ю. Б. Ефективність виробництва картоплі // Економіка АПК. – 2001. – № 2. – С. 106-110.

БУРИК А. Ф., ВЕРНЮК Н. О. Економічні взаємовідносини в цукровому підкомплексі Вінниччини // Економіка АПК. – 2001. – № 2. – С. 58-62.

ВАРЧЕНКО О. М. Організаційні аспекти розвитку маркетингу в бурякоцукровій галузі // Вісн. аграр. науки. – 2001. – № 3. – С. 68-72.

ВЕРНИЦЬКИЙ М. Експортери підвищують закупівельні ціни на соняшник // Пропозиція . – 2001. – № 2. – С. 32.

ЛОСІЦЬКА Т. І. Нарощувати виробництво кукурудзи в Україні // Економіка АПК. – 2001. – № 2. – С. 109-111.

МИЛОВАНОВ Є. В. Кон'юктура ринку проводовольчого і фуражного зерна в Україні // Вісн. аграр. науки . – 2001. – № 3. – С. 82-83.

МИЛОВАНОВ Є. В. Програмне забезпечення розвитку виробництва зерна в Україні // Економіка АПК. – 2001. – № 2. – С. 50-52.

ПАНАСЕНКО Г. В. Стимулювання інноваційної діяльності в садівництві // Економіка АПК. – 2001. – № 3. – С. 66-68.

РИБАК А. В. Реформування управління в садівництві та виноградарстві України // Економіка АПК. – 2001. – № 2. – С. 12-17.

ФЕСИНА А. А. Місце і перспективи України на зерновому ринку в країнах СНД // Економіка АПК. – 2001. – № 2. – С. 121-124.

ЯКОВЕНКО К. І., РУДЬ В. П. Особливості розвитку товарного овочівництва в умовах перехідної економіки // Економіка АПК. – 2001. – № 2. – С. 90-94.

Економіка тваринництва

ВІТВІЦЬКИЙ В. В. Оптимізація трудових затрат на виробництві молока // Економіка АПК. – 2001. – № 2. – С. 52-58.

ДАНИЛЕВСЬКА О. Є. Породоутворення у підвищенні ефективності молочного скотарства // Економіка АПК. – 2001. – № 1. – С. 26-31.

ЄГОРОВА О. В. Інтенсифікація виробництва продукції скотарства // Економіка АПК. – 2001. – № 3. – С. 74-77.

КОЗИНСЬКА О. А. Молочне скотарство Вінниччини на шляху до ринку // Економіка АПК. – 2001. – № 3. – С. 90-92.

МУЗИКА П. М., КОТЬКО Н. М. Особливості становлення ринку молока // Вісн. аграр. науки. – 2001. – №1. – С. 71-73.

СЕМЕНДА Д. К. Розвиток свинарства в Україні // Економіка АПК. – 2001. – № 1. – С. 66-68.

ТРОНЧУК І., ТРОНЧУК А. Прогноз рентабельності виробництва молока та яловичини // Тваринництво України . – 2001. – № 1. – С. 7-8.

ШЕВЕЛЬОВА С. О. Особливості молокопродуктового підкомплексу України // Вісн. аграр. науки. – 2001. – № 2. – С. 66-68.

ШЕВЕЛЬОВА С. О. Світовий досвід ефективного ведення молочного господарства // Економіка АПК. – 2001. – № 3. – С. 121-125.

Агрохімія

ГОНЧАРЕНКО В. Ю., ХОДЄЄВА Л. П., ГЛАДКІХ Р. П. Післядія добрив і продуктивність овочевої сівозміни // Вісн. аграр. науки. – 2001. – № 2. – С. 12-14.

КИСЕЛЬ В. И., ЖЕРЕБНАЯ Л. А. Влияние минеральных удобрений на накопление тяжелых металлов в растениеводческой продукции // Вісн. аграр. науки. – 2001. – № 2. – С. 55-57.

КОРЧИНСКАЯ Е., КУЧЕР А. Минеральные удобрения в Украине: результаты и прогнозы // Агро перспектива. – 2001. – № 3. – С. 42-44.

НОСКО Ю. С., ХРИСТЕНКО А. О., МАКСИМОВА В. П. Використання фосфоритів родовищ України на чорноземних грунтах // Вісн. аграр. науки. – 2001. – № 1. – С. 34-36.

ТИЩЕНКО В. Торф і родючість грунту // Сіл. журн. – 2001. – № 2. – С. 17.

КАЛЮЖНИЙ В. В. До маркетингової концепції використання електроенергії у сільському господарстві // Вісн. аграр. науки. – 2001. – № 3. – С. 73-74.

ОГУРЛИЕВ А. М., ОГУРЛИЕВ З. А. Использование биотоплива в сельскохозяйственной энергетике // Механизация и электрификация сел. хоз-ва . – 2001. – №2. – С. 22-24.

СОБОЛЕВ В. И. Совершенствование технического сервиса машин и оборудования сельскохозяйственных предприятий // Техника и оборуд. для села. – 2001. – № 2. – С. 23-25.

Механізація і електрифікація рослинництва

БАРАНОВСЬКИЙ О. Якою технікою доцільно вносити пестициди // Пропозиція . – 2001. – № 2. – С. 64-65.

ДУБРОВІН В. О., ГУКОВ Я. С., ЄСЕПЧУК М. І. Напрями розвитку механізації рослинництва // Вісн. аграр. науки. – 2001. – № 1. – С. 58-62.

КРЫЖКО В. Н., ЗЫКОВ П. Ю., ТАРАБРИН А. Е. Концепция разви-тия механизации семеноводства // Сах. свекла . – 2001. – № 1. – С. 23-24.

ОСОБОВ В. И., МАРТЫНОВ И. Ю., БАРАНОВ А. А. Косилки с кондиционерами динамического действия // Техника и обруд. для села. – 2001. – № 1. – С. 7-8.

САХНЕВИЧ В. Г. Основні параметри комбінованої електродної системи для очищення зерна ріпаку // Вісн. аграр. науки. – 2001. – № 2. – С. 75-76.

Механізація і електрифікаціят тваринництва

МАМЕДОВ Ф. А., ЛИТВИН В. И., САФОНОВ А. С. Измельчитель кормов со встроенным дугостаторным электродвигателем // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. – 2001. – № 1. – С. 9-11.

МАХНОВСКИЙ И. В., ЛУПОВ А. В. Первичная обработка молока и его переработка в условиях фермерских хозяйств // Техника и оборуд. для села. – 2001. – № 2. – С. 16-17.

ТРЕТЬЯКОВ А. Н. Новая система отопления птицеводческих помещений // Техника и оборуд. для села. – 2001. – № 1. – С. 9.

ФЕДОСЕЕВ Ю. П., ХАЛЕМИН Н. И., ЛИПАТНИКОВ В. Ф. Эффективность реструктуризации свиноводческих предприятий // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. – 2001. – № 2. – С. 9-11.

Селекція, насінництво, сорти ГУМЕНЮК А. Кондитерський напрям у селекції соняшнику // Пропозиція . – 2001. – № 3. – С. 38-39.

ЗАЙЦЕВ О., СЕРГІЄНКО О. У нове тисячоліття – з якісним насінням // Пропозиція. – 2001. – № 2. – С. 42-43.

ФОМІЧОВ А. М., МОТРУК Б. Н., ЯРОШ Ю. М. Підвищення урожайності насіння кормових буряків // Вісн. аграр. науки. – 2001. – № 3. – С. 17-20.

Землеробство. Агротехніка

МЕДВЕДЄВ В. В. Оптимізація грунтово-агрохімічних і агротехнічних факторів // Вісн. аграр. науки. – 2001. – № 2. – С. 9-11.

Зернові культури

АРТЮХ О. Д. Вплив погодних умов на якість зерна пшениці озимої після різних попередників // Вісн. аграр. науки. – 2001. – № 3. – С. 26-28.

БОЙКО П., ШИЛІНА Л., ШАПОВАЛ І. Вплив сівозмін та інших факторів землеробства на продуктивність зернових культур // Пропозиція. – 2001. – № 1. – С. 36-39.

БОМБА М. Я., БОМБА М. І. Використаймо кукурудзу сповна // Пропозиція . – 2001. – № 3. – С. 40-43.

БОМБА М. Я., БОМБА М. И., КОЦУПИР Д. Т. Формирование урожая ярового ячменя в Украине // Зерн. культуры. – 2001. – № 2. – С. 22-24.

РУКШАН Л. В., ДАНИЛОВА Л. Н. Содержание белка в зерне ячменя // Зерн. культуры. – 2001. – № 1. – С. 25-27.

СОКОЛОВ В. М., ПІЛЮГІН А. С., ГУЖВА Д. В. Шляхи стабілізації нових самозапилених ліній кукурудзи // Вісн. аграр. науки. – 2001. – № 3. – С. 50-53.

ТАРАКАН М. І., БРОНОВИЦЬКА М. А., ВОЛКОДАВ В. В. Класифікація прогнозів урожайності та її моделювання // Вісн. аграр. науки. – 2001. – № 2. – С. 15-19.

УЛІЧ О. Л. Наукове обгрунтування розміщення нових сортів пшениці озимої після різних попередників // Вісн. аграр. науки. – 2001. –№2. – С. 25-28.

ЧЕРЕНКОВ В.В. Агрофизические свойства черноземов в посевах озимой пшеницы при различных условиях возделывания // Зерн. культуры. – 2001. – № 2. – С. 20-22.

Картопля

МАЗУРОВ А. Я., РОСЛОВ Н. Н. Процессом хранения семенного картофеля надо управлять // Картофель и овощи . – 2001. – № 1. – С. 7-8.

Цукрові буряки

БОНДАРЧУК А. А. Агротехнічні прийоми боротьби з бур'янами на полях попередників // Цукр. буряки. – 2001. – № 2. – С. 11, 21.

КОРНИЕНКО А. В. Основные факторы продуктивности // Сах. свекла. – 2001. – № 2. – С. 20-23.

ПАСІЧНИК П. К. Нове у сертифікації насіння цукрових буряків // Цукр. буряки . – 2001. – № 2. – С. 4.

ТИЩЕНКО М. В., ПАСТУХ М. О. Продуктивність цукрових буряків при різному насиченні ними сівозмін // Цукр. буряки . – 2001. – № 2. – С. 13, 19.

ЩОТКІН В. Агротехнологія вирощування цукрового буряку // Пропозиція . – 2001. – № 2. – С. 47-51.

 

ДЯКІН С., МЕЧТА М. Нова технологія заготівлі комбісилосу із кукурудзи і буряків // Тваринництво України. – 2001. – № 3. – С. 25-26.

КВІТКО Г., БУГАЙОВ В., ГЕТМАН Н. Резерв кормового білка // Тваринництво України. – 2001. – № 1. – С. 27-28.

КОНОНОВ А. С. Технология выращивания сортов люпина // Кормопроизводство. – 2001. – № 1. – С. 19-21.

КУРПАК В., СОЛЯНИК О. Укісні й пасовищні конвеєри з бобово-злакових травостоїв // Тваринництво України. – 2001. – № 1. – С. 23-25.

ПРИЙМАК І., КАРПЕНКО В., УРСУЛОВ В. Підвищення ефективності польового травосіяння // Тваринництво України. – 2001. – № 3. – С. 21-24.

Овочівництво

БІЛОГУБОВА О. М. Суперінтенсивна технологія вирощування розсади овочевих культур // Вісн. аграр. науки. – 2001. – №3. – С. 75-76.

БОЛОТСКИХ А. Огурец в утепленном грунте // Сіл. журн. – 2001. – № 2. – С. 15.

ГАВРИЛЮК В. Б. Вирощування цибулі-ріпки на зелене перо в зимових блокових теплицях // Вісн. аграр. науки. – 2001. – № 1. – С. 84.

ГОРОВА Т. К., ЯКОВЕНКО К. І., ХАРЕБА В. В. Гетерозисний ефект у селекції овочевих і баштанних культур // Вісн. аграр. науки. – 2001. – № 2. – С. 40-42.

КЕПКО О. Вирощування гливи // Пропозиція . – 2001. – №1. – С. 50-51.

КРАВЧЕНКО В. А. Новий вихідний матеріал для гетерозисної селекції помідора // Вісн. аграр. науки . – 2001. № 2. – С. 37-39.

ФІЛІПЧУК П. Щороку з помідорами // Сіл. журн. – 2001. № 3. – С. 28-29.

Плодівництво. Ягідництво

ГАРКУША О. М. Стан та стратегія подальшого розвитку виноградного розсадництва // Вісн. аграр. науки. – 2001. – № 2. – С. 69-70.

ЗАМОРСЬКИЙ В. В., ОБІХОД Л. С., ЦИРТА В. С. Продуктивність яблуні на вегетативних підщепах у лісостепу // Вісн. аграр. науки. – 2001. – № 2. – С. 23-24.

ХОМЕНКО І., ХОМЕНКО І.. КРЕЦЬКИЙ В. Технологія вирощування яблуневих садів на М9 // Пропозиція . – 2001. – № 3. – С. 49-51.

ВЕТЬМАН С. В., ДЖАМ О. В., ГОРБАЧОВА Н. П. Проти насіннєвої інфекції // Захист рослин . – 2001. – № 3. – С. 6-7.

ВИЛКОВА Н. А., ФАСУЛАТИ С. Р., КАНДЫБИН Н. В. Биоэкономические факторы экспансии колорадского жука // Защита и карантин растений . – 2001. – № 1. – С. 19-23.

ЛАПА О. Захист яблуні від шкідників та хвороб // Пропозиція . – 2001. – № 3. – С. 66-67.

РЕТЬМАН С. Захистимо зернові культури від хвороб // Пропозиція. – 2001. – № 3. – С. 56-57.

ТАЛАНОВ И. П. Агротехнические приемы борьбы с корневой гнилью зерновых // Зерн. культуры. – 2001. – № 1. – С. 22-23.

ФЕДОРЕНКО В. Т. Бурякові довгоносики: загроза триває // Захист рослин . – № 3. – С. 19-20.

ЗАГАЛЬНЕ ТВАРИННИЦТВО

Велика рогата худоба

ВОСТРИКОВ Н., СЕЧИН В., СЕНЬКО А. Эффективность различных технологий в мясном скотоводстве // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2001. – № 3. – С. 10-11.

КОРМАНОВСКИЙ Л. П. Обеспечение молочного животноводства новыми технологиями // Зоотехния. – 2001. – № 3. – С. 20-22.

КОСИЛОВ В., СКИБИН Н., СЕНЦОВ В. Особенности формирования мясной продуктивности симменталов // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2001. – № 3. – С. 22-23.

НИКУЛИН В., ЛЕОНТЬЕВ Н. Использование балансирующей подкормки в летниХ рационах молочного скота // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2001. – № 3. – С. 34-36.

ПИЛЮК Н. В. Минеральные корма в рационах скота // Зоотех-ния. – 2001. – № 1. – С. 19-21.

РОМАНОВ А. А. Советы специалиста по мясному скотоводству // Зоотехния. – 2001. – № 3. – С. 28-31.

РУБАН С. Ю. Система комплексної оцінки великої рогатої худоби // Вісн. аграр. науки. – 2001. – № 3. – С. 40-47.

СЯНИН Г., УЛИТЬКО В., ГОРБУНОВ Н. Влияние структуры рационов на рост, развитие и продуктивность молочных коров // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2001. – № 1. – С. 29-31.

ФЕДАК В. Молочна продуктивність первісток голштинізованої худоби угорської селекції // Тваринництво України. – 2001. – № 2. – С. 19.

ШУСТ П., КЕБКО В. Шляхи підвищення ефективності виробниц-тва яловичини за малозатратної технології // Пропозиція. – 2001. – № 2. – С. 76-77.

Конярство

КОТЕЛЕВСЬКИЙ В. Робочий кінь повинен працювати // Пропо-зиція. – 2001. – № 2. – С. 91.

Свинарство

БІРТА Г. Продуктивність ремонтних свиноматок полтавської м'ясної породи // Пропозиція . – 2001. – № 1. – С. 77.

КУБАЙТОВ Н., КОРОБОВ А., ВАСИЛЬЕВ А. Стартерный комбикорм – путь повышения продуктивности свиней // Свиноводство. – 2001. – № 2. – С. 20-21.

КРАВЦОВ Є., МАТЮШКО В. Відроджуйте свинарство // Тварин-ництво України. – 2001. – № 2. – С. 11-12.

КУЗЬМИНА Т., БУШЕВА Л. Совершенствование материнской линии свиней крупной белой породы по многоплодию // Свиноводство. – 2001. – № 1.– С. 9-10.

ЛЕБЕДЄВ В., ГОВТВЯН В.. САВЕЛЬЄВ В. Новий спеціалізований заводський тип великої білої породи // Тваринництво України. – 2001. – № 2. – С. 15-17.

ПАЛКИН Г. Г. Системы индивидуального обслуживания свиней при групповом содержании // Техника и оборуд. для села. – 2001. – № 2. – C. 35-37.

РЫБАЛКО В., АКИМОВ С., БАНЬКОВСКАЯ И. Создание мясных генотипов свиней на Украине // Свиноводство. – 2001. – № 2. – С. 15-17.

ТРИФОНОВ Г., ПЕРУНОВА Е. Влияние препаратов микроэлемента селена на воспроизводительные качества свиней // Свиноводство. – 2001. – № 1. – С. 18-20.

Вівчарство. Козівництво

НОВИКОВ Л. С., КИСЛЯКОВА Е. М. Особенности углеводного питания молодняка овец // Овцы, козы, шерстяное дело. – 2001. – № 1. – С. 37-42.

ПРИЛІПКО Т. Селен і сірка в раціонах вівцематок асканійської тонкорунної породи // Тваринництво України. – 2001. – № 2. – С. 30-31.

РЕНСЕВИЧ А. А. Совершенствоание инфраструктуры овцеводства и средств механизации – путь к стабилизации отрасли // Овцы, козы, шерстяное дело. – 2001. – № 1. – С. 5-8.

СЄНДАУЛА І. Є. Ріст і розвиток чистопороднорго та помісного молодняка овець // Вісн. аграр. науки . – 2001.– № 1. – С. 74-76.

ТУРИНСКИЙ В. М., ДАНИЛЕНКО Г. К., ИГНАТОВ Г. Л. Совершенстование асканийской тонкорунной породы овец // Зоотех-ния. – 2001. – № 3. – С. 8-10.

ТУРИНСКИЙ М., ШИНКАРЕНКО І. Селекційні та біотехнологічні прийоми удосконалення багатоплідних каракульських овець в Україні // Пропозиція . – 2001. – № 2. – С. 78-79.

ШУСТ П. Удосконалення аберин-ангуської м'ясної породи // Пропозиція. – 2001. – № 3. – С. 84-85.

Птахівництво

БОРОДАЙ В.П., КОВАЛЕНКО В.П. Сучасний стан і перспективи селекції птиці м'ясних кросів в Україні // Вісн. аграр. науки. – 2001.– № 2. – С. 34-36.

ЕЛИЗАРОВ Е. С., УСИК М. А. Качества мясных кур разного возраста // Зоотехния. – 2001. – № 2. – С. 13-15.

ИРЗА В., БОРИСОВ В., БОРИСОВ А. Применение инактивированной вакцины // Птицеводство. – 2001. – № 1. – С. 30-32.

КОВТАРАШВИЛИ А. Без света птицы не растут // Аграр. журн. – 2001. – № 2. – С. 20-21.

МАКАДАМ Д. Направление генетических исследований и грядущие перемены // Птицеводство. – 2001. – № 1. – С. 46-49.

ПОДОЛЬСЬКА З. Держати індиків вигідно // Сіл. журн. – 2001. – № 3. – С.25.

ШКУРАТ І. Підвищення життєздатності та збереження птиці у промисловому птахівництві // Тваринництво України. – 2001. – № 2.– С. 9-11.

Бджільництво

БРИК І. Д. Транспортні платформи і павільйони. Їхні переваги і недоліки // Пасіка . – 2001. – № 2. – С. 20-22.

БРОВАРСЬКИЙ В. Д., ПАВЛЕНКО Ю. С. Прибор для инстру-ментального осеменения пчелиных маток // Пчеловодство. – 2001. – № 2. – С. 45-46.

БУДНИК О. В. Особливості розвитку й утримання бджолиних сімей української степової породи у вуликах різних конструкцій // Пасіка.– 2001. – № 3. – С. 10-11.

КОВАЛЬ В. М. Утримання бджіл у павільйоні й легше, й цікавіше // Пасіка. – 2001. – № 1. – С. 10-11.

КОКОРЕВ Н. М. Биоэнергетика в пчеловодстве // Пчеловодство. – 2001. – № 2. – С. 62-63.

КОРЖ В. Тенденції розвитку бджолиної сім ї // Укр. пасічник. – 2001. – № 2. – С. 14-16.

КОЦЮМБАС О. Як ефективно використати весняний медозбір // Укр. пасічник . – 2001. – № 2.– С. 11-14.

МЕЛЬНИК М. В. Активна кислотність та буферна ємність медів України // Укр. пасічник . – 2001. – № 1. – С. 8-13.

МУРЗЕНКО В. Що дає багатокорпусне утримання бджіл? // Укр. пасічник . – 2001. – № 1. – С. 14-16.

СОЛОВЬЕВА Л. Ф., МЕРЩИЕВ В. М. Лекарственные растения для лечения аскосфероза // Пчеловодство. – 2001. – № 2. – С. 24-26.

ТЛУСТИЙ А. І., ІВЧЕНКО В. М. Втручання в бджолину сім ю і його наслідки // Укр. пасічник. – 2001. – № 2. – С. 2-4.

Рибне господарство

СТАСИШИН М. С. Розвиток ринкових перетворень у рибному господарстві внутрішніх водойм України // Економіка АПК. – 2001. – № 1. – С. 68-74.

ЯНОВИЧ В., ГРИЦЕНЯК І. Я., БЛАГА Н. Шляхи підвищення ефективності ставкового рибництва // Тваринництво України. – 2001. – № 1. – С. 3-4.

Ветеренарія

АНДРЕЕВ Г., ЛЕБЕДЕВ А., ВОЙЛОШНИКОВ Д. Лазеротерапия в практике животноводства // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2001. – № 2. – С. 28-30.

АНОХИН Б., ЛОПАТИН В. Новое в лечении поросят при диспепсии // Свиноводство. – 2001. – № 1. – С. 22-23.

АРХИПОВ И. А., СОРОКИНА А. В. Профилактика и лечение при паразитозах крупного и мелкого рогатого скота // Ветеринария. – 2001. – № 2. – С. 8-12.

БАКУЛОВ И. А., БАЛЫШЕВ В. М., СЕЛЯНИНОВ Ю. О. Биологические свойства экспериментальной ассоциированной вакцины против сибирской язвы и оспы овец // Ветеринария. – 2001. – № 1. – С. 39-40.

БЛИНОВ А. В. Новое средство для борьбы с акарапидозом пчел // Ветеринария. – 2001. – № 2. – С. 31-32.

ДЖУПИНА С. И. Факторные инфекционные болезни животных // Ветеринария. – 2001. – № 3. – С. 6-9.

КОСЕНКО М. В., МУЗИКА В. П., АТАМАНЮК І. Є. Сануючі препарати в тваринництві // Вісн. аграр. науки. – 2001. – № 2. – С. 32-33.

КРУГЛИКОВ Б. А., ТАРАСЕНКО Т. Я., СУХАРЕВ О. И. Создание устойчивого благополучия по ящуру // Ветеринария. – 2001. – № 1. – С. 32-35.

СМОЛЕНСКИЙ В. И. Эффективность вакцин против вирусных болезней птиц // Ветеринария. – 2001. – № 1. – С. 23-28.

УЛАСОВ В. И. Специфическая профилактика в звероводстве // Ветеринария. – 2001. – № 1. – С. 19-23.

БАРИЛО Ю. В. ALPAK – производитель алюминиевой упаковки: [Для харч. пром-сті] // Мир упаковки. – 2001. – № 1. – С. 32-34.

Биологически активная добавка – обогатитель «Йодказеин» // Пищ. пром-сть. – 2001. – № 1. – С. 46-47.

Божков О., Голтвянський О. З мікроводоростей і дріжджів: [Вітамін.- мінерал. добавки] // Харч. і перероб. пром-сть. – 2001. – № 2-3. – С. 27.

Бурдуков П. Т. Роль натуральных биокорректоров в решении проблем продовольственной безопасности // Пищ. пром-сть. – 2001. – № 1. – С. 44.

Васильковский К. В. Алюминий – металл упаковочный: [Упаковка в харч. пром-сті] // Упаковка. – 2001. – № 2. – С. 26-28.

Вплив світла й температури на продуктивність спіруліни // Харч. і перероб. пром-сть. – 2001. – № 1. – С. 19-21.

Гавва О. О., Беспалько А. П. Їстівна упаковка // Упаковка. – 2001. – № 1. – С. 46-47.

Кирильченко М., Хомич Г. Комплексна обробка сировини ферментами // Харч. і перероб. пром-сть. – 2001. – №1. – С. 3-14.

Колоскова И. Р. Количественная оценка качества изготовления продукции на предприятиях пищевой промышленности // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2001. – № 3. – С. 52-53.

Корецька І., Бистров П. Природні структуроутворювачі: перспективи їх використання: [Харч. добавки] // Харч. і перероб. пром-сть. – 2001. – № 2-3. – С. 29.

Курзина М. Н. Пищевой белок и экология // Пищ. пром-сть. – 2001. – № 2. – С. 34-35.

Медведев Г. М. Температурные режимы экструзии пищевых масс / Г. М. Медведев, С. Б. Рахимов, А. Г. Медведев // Пищ. пром-сть. – 2001. – № 1. – С. 34-35

О свойствах перспективных пищевых консервантов // Мясн. индустрия. – 2001. – № 1. – С. 26-28.

ПАПІР спеціальний універсальний : [Для упаковки й етикетування харч. продуктів] // Харч. і перероб. пром-сть. – 2001. – № 2-3. – С. 39.

САВВАТЕЕВ Е. В., САВВАТЕЕВА Л. Ю. Адаптационные продукты на основе йодкальцийсодержащего сырья // Пищ. пром-сть. – 2001. – № 1. – С. 45.

Сертификационные испытания пищевой продукции ХХI век: (Международ. конгресс. Екатеринбург, 27-30 ноября 2000 г.) // Пищ. пром-сть. – 2001. – № 1. – С. 72-75.

СМИРНОВА М. «Ингредиенты – 2000»: [Харч. добавки] // Хлебопродукты. – 2001. – № 1. – С. 30-31.

УНІКАЛЬНА добавка: [Про використання спіруліни в харч. пром-сті] // Харч. і перероб. пром-сть. – 2001. – № 2-3. – С. 13-14.

УНІКАЛЬНА рослина – цінна добавка: [Використання стевії] // Харч. і перероб. пром-сть. – 2001. – № 2-3. – С. 17-18.

АНОШКІНА Г. Дефекти хліба. Від чого вони? // Зерно і хліб. – 2001. – № 2. – С. 30-31.

Аношкина г. Пасхальная выпечка // Хлебопродукты. – 2001. – №3. – С.38-39.

Аношкина г. Производство хлеба из ржаной и смеси ржано-пшеничной муки // Хлебопродукты. – 2001. – №2. – С. 40-41.

Багатирьова Т., Белавцева К., Маненков С. Пшеничні закваски і мікроструктура тіста: [Вплив цих показників на якість хліба] // Зерно і хліб. – 2001. – № 2. – С. 34.

Барабанов В. Лыжкина Л. Техническое перевооружение мельницы с использованием графических баз данных // Хлебопродукты. – 2001. – № 3. – С. 23-24.

БОГОМОЛОВ А. Борошно із зернових сумішей: [Використання у кондит. виробах] / А. Богомолов, Ю. Чудин, О. Сафонова // Зерно і хліб. – 2001. – № 2. – С. 28-29.

БЫКОВСКИЙ Г. Ингредиенты для хлеба в США // Хлебопродукты. – 2001. – №2. – С.42-43.

БЫКОВСКИЙ Г. Новости мирового хлебопечения // Хлебопро-дукты. – 2001. – № 3. – С. 41.

ВАСИЛЬЧЕНКО А. Состояние и тенденции развития хлебопечения в Украине // Хлебопродукты. – 2001. – № 2. – С. 9-11.

ВЛИЯНИЕ СРОКА хранения на свойства замороженных ржаных заквасок // Хлебопродукты . – 2001. – № 1. – С. 20-22.

Горбенко В. СДАУ на млинзаводі // Зерно і хліб. – 2001. – №2. – С. 40-41.

ДУДКИН М. Хлебобулочные изделия специального назначения / М. Дудкин, М. Козлов, Е. Данилова // Хлебопродукты. – 2001. – № 3. – С. 6-8.

ЕЛЕЦКИЙ И. К. О термине «технология производства хлебных изделий» и определении его понятия // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2001. – №1. – С. 55-57.

Застосуйте комплексне хлібопекарне обладнання смілянських машинобудівельників // Зерно і хліб. – 2001. – № 1. – С. 40-41.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ инсулина в хлебопечении / Пер. Е. Рец: [Использ. инсулина в хлебопечении ] // Хлебопродукты. – 2001. – № 1. – С. 37-40.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ муки из зерновых смесей в производстве мучных кондитерских изделий // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2001. – № 2. – С. 35-37.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ тритикале в производстве диетического печенья // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2001. – № 2. – С. 48-54.

КОЗЛОВ Г. Хлібопекарні властивості пшеничного борошна // Зерно і хліб. – 2001. – № 1. – С. 22-23.

Кузьмін М. Багатопрофільні переналагоджувальні комплекси: [Для перероб. зернових культур у крупи ] // Зерно і хліб. – 2001. – № 2. – С. 42-43.

ЛЕВАНДА Т., Юрчак В. Макаронні вироби з антиоксидантами // Харч. і перероб. пром-сть. – 2001. – № 2-3. – С. 20-21.

МАЛАХОВ Н. Н., ДЬЯЧЕНКО С. В. Совершенствование хлебопекарных печей мини-пекарен // Пищ. пром-сть. – 2001. – № 3. – С. 60-61.

МУТЫЛО О. Да будет хлеб! В упаковке… // Мир упаковки. – 2001. – № 2. – С. 34-35.

НАТИВНИЙ глютен у пшениці: [Як його краще одержувати і використовувати ] // Зерно і хліб. – 2001. – № 2. – С. 46-47.

ОЗНАЙОМТЕСЬ і придбайте [ Обладнання фірм «Технік» і «Током» для вир-ва макаронів, борошна, крупів і цукру] // Зерно і хліб. – 2001. – № 1. – С. 44-45.

ПАРХОМЕНКО П., АГАРКОВА Н. Життєдайна сила хліба [Харч. цінність хлібобулоч. виробів] // Харч. і перероб. пром-сть. – 2001. – № 2-3. – С. 4-5.

ПОЛАДНОВА Р. Д., ШНЕЙДЕР Т. И. Микробиологические аспекты технологии макаронных изделий из диспергированного зерна пшеницы // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2001. – № 3. – С. 9-10.

ПРОИЗВОДСТВО хлеба из ржаной и смеси ржано-пшеничной муки // Хлебопродукты. – 2001. – № 1. – С. 23-24.

САНИНА Т. В. Разработка оптимальной рецептуры бисквитного полуфабриката // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2001. – № 1. – С. 59-61.

СІРНИЙ П. Вагове обладнання для високопродуктивних млинів // Зерно і хліб. – 2001. – № 2.– С. 44-45.

УЛАНОВА Р., МАВЛОНИ М. Применение микробного белково-кисломолочного концентрата в производстве вафель // Хлебопродукты. – 2001. – № 3. – С. 31-32.

УСЦЕЛЕМОВА О., ПЕТРАШ І. Як краще стабілізувати властивості замороженого тіста // Зерно і хліб. – 2001. – № 2. – С. 35.

ХУРЦИЛОВА А., ДЖАПАРИДЗЕ Т., МЕСХИДЗЕ Р. Новый способ измерения влажности зерна // Хлебопродукты. – 2001. – № 3. – С. 29-30.

ЦЫГАНОВА Т., КОСТЮЧЕНКО М., ШАТНЮК Л. Обогащение хлебобулочных изделий йодированной пищевой солью // Хлебопродукты. – 2001. – № 3. – С. 32-33.

ЦЫГАНОВА Т. Б., ЛАЗАРЕВ С. В. Формирование потоков зерна пшеницы по стекловидности при подготовке его к помолу // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2001. – № 3.– С. 42.

ЮРЧАК В. Влияние соевого лецетина на обезвожевание макаронного теста / В. Юрчак, Т. Левадная, Ю. Луцик // Хлебопродукты. – 2001. – № 1. – С. 12-13.

Бурыкина О. В. Развитие автоматизации сахарных заводов / О. В. Бурыкина, В. В. Воронин, О. Н. Беденко // Сахар. – 2001. – № 1. – С. 14.

РУДАКОВ Ю. И. Удаление магнитных примесей из сахарного песка / Ю. И. Рудаков, М. И. Кобрисев, Н. Н. Конев // Сахар. – № 1. – С. 19-20.

КОНСЕРВЫ геродиетического назначения // Пищ. прм-сть. – 2001. – № 1. – С. 79.

ПИЛИПЕНКО Л. Н., ДОЛГОВА В. Ю. Нетрадиционная питательная среда для микробиологического контроля консервов // Пищ. пром-сть. – 2001. – № 1. – С. 80-81.

ПИЛИПЕНКО Л. Н., ДОЛГОВА В. Ю. Совершенствование мик-робиологического контроля консервного производства путем разработки новых питательных сред // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2001. – № 2. – С. 23-27.

СИДЯКИНА И. И. Сырьевая база для переработки картофеля / И. И. Сидякина, К. А. Пшеченков, В. Н. Зейрук // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2001. – № 1. – С. 34-36.

ТРОЯН З. А., РУСАНОВА Л. А. Натуральные овощные маринады // Пищ. пром-сть. – 2001.– № 1. – с. 39.

М'ясна промисловість

АЛЕХИНА Л. В. Системный подход к научному обеспечению создания, производства и использования пищевых добавок // Мясн. индустрия. – 2001. – № 1. – С. 29-31.

АНДРЕЕНКОВ В. А., АЛЕХИНА Л.В. Пищевые добавки фирмы «Аромарос-М» – решающий фактор повышения эффективности производства мясных продуктов // Пищ. пром-сть. – 2001. – № 2. – С. 38-39.

БЕЛОВ А. Г. Мини-цех мясных полуфабрикатов // Мясн. индустрия. – 2001. – № 1. – С. 13-15.

БЕЛОУСОВ А. А. Микроструктурные измерения в вареных колбасных изделиях при микробной порче / А. А. Белоусов, Т. Г. Кузнецова, А. Ю. Костенко // Мясн. индустрия. – 2001. – № 1. – С. 33-35.

БОРОДАЕВ С. В. Оболочка АМИФЛЕКС: [Для м'ясних продук-тів] // Упаковка. – № 1. – С. 45.

ВОЛЬФ Т. Т. Установка для тонкого измельчения кости // Мясн. индустрия. – 2001. – № 2. – С. 24-26.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ малоценного сырья при производстве рубленых полуфабрикатов // Мясн. индустрия. – 2001. – № 1. – С. 18-19.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ анализ видовой принадлежности мяса и мясопродуктов // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2001. – № 2. – С. 38-45.

КОСОЙ В. Д. Реологические характеристики фарша сырокопченых колбас и их прогнозирование // Мясн. индустрия. – 2001. – № 2. – С. 43-45.

КУЗНЕЦОВА Л. С. Перспективность использования пищевого консерванта в колбасном производстве // Мясн. индустрия. – 2001. – № 2. – С. 35-38.

КУЦАКОВА В. Е., УСТИНОВА Г. П. Передовая технология копчения компании «TEXPRO» // Мясн. индустрия. – 2001. – № 1. – С. 22-23.

НОВЫЕ виды мясных изделий в желе // Мясн. индустрия. – 2001. – № 2. – С. 17-1923.

РАЗРАБОТКА технологии производства изделий из свинины для детей // Мясн. индустрия. – 2001. – № 2. – С. 9-11.

СЕРЕГИН И. Г., ЯЦУТА А. Л. Еще раз о профилактике сальмонеллеза у убойных животных // Мясн. индустрия. – 2001. – № 1. – С. 43-46.

ФАЙВИШЕВСКИЙ М. Л. Функционально-технологические свойства экструдата из чечевицы // Мясн. индустрия. – 2001. – № 1. – С. 20-21.

ШАУТИДЗЕ Л. Н. Современное оборудование и технология производства мясных деликатесов // Мясн. индустрия. – 2001. – № 2. – С. 27-29.

Молочна промисловість

АРХИПОВА Л. М.,ЗАХАРОВА Л. М., Рациональные режимы сублимационной сушки мягких сыров // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2001. – № 1. – С. 15-16.

БУРЫКИН А. И. Повышение производительности сушильных установок с минимальными затратами // Молоч. пром-сть. – 2001. – №2. – С.51-52.

ВИРОБНИЦТВО сиру: нові технології і обладнання // Харч. і перероб. пром-сть. – 2001. – № 2/3. – С. 11-12.

ВОРОНИН С. Г. Опыт реконструкции молочных заводов // Молоч. пром-сть. – 2001. – № 1. – С. 45-47.

ГРИШИН М., СЕЛІВАНСЬКА І. Молоко сухе, соєве // Харч. і перероб. пром-сть. – 2001. – № 1. – С. 11-12.

МАЛИНИНА И. Л., МУХИН А. А. Практические аспекты технологий производства комбинированных молочных продуктов // Пищ. пром-сть. – 2001. – № 2. – С. 22-23.

ОСТРОУМОВА Л. А., ПРОСЕКОВ А. Ю., РОМАНЦОВ И. И. Влияние состава исходной смеси на качество замороженных взбивных (фризерованных) продуктов // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2001. – № 3. – С. 43-44.

ОЧИСТКА сточных вод молочных заводов // Молоч. пром-сть. – 2001. – № 1. – С. 49-50.

РАДАЕВА И. А., ГАЛСТЯН А. Г. Функционально-технологические свойства воды для производства молочных консервов // Молоч. пром-сть. – 2001. – № 2. – С. 40-41.

РУДАКОВ О. Б. Эксклюзионная хроматография как метод контроля за свежестью молока // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2001. – № 3. – С. 50-51.

САВКИНА А. Н. Новая упаковка для сгущенного молока // Молоч. пром-сть. – 2001. – № 2. – С. 35.

ШАЛЫГИНА А. М. Биологическая ценность и антагонистическая активность функционального кисломолочного продукта / А. М. Шалыгина, Н. Ю. Эрвольдер, В. И. Ганина // Молоч. пром-сть. – 2000. – № 11. – С. 49-50.

ШАХ Н. Сухая сыворотка и гидролизованная лактоза в йогуртах из восстановленного молока // Молоч. пром-сть. – 2001. – № 1. – С. 51-52.

ШИДЛОВСКАЯ В. П. Образование лактозы при тепловой обработке и хранении молока и молочных продуктов // Молоч. пром-сть. – 2001. – № 2. – С. 45-47.

ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ..........................3

Економіка рослинництва ................................................... ..................................4

Економіка тваринництва .......................................................... ..........................5

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ І ЛІСОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИИ.

ПРИРОДНИЧО-НАУКОВІ І ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА .................................................... .....................5

Агрохімія .......................................................................... .......................................5

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ..................6

Механізація і електрифікація рослинництва ................................................. 6

Механізація і електрифікація тваринництва ................................................ 6

ЗАГАЛЬНЕ РОСЛИННИЦТВО .................................................... ...............................7

Селекція, насінництво, сорти .................................................... .........................7

Землеробство. Агротехніка .................................................... ............................7

СПЕЦІАЛЬНЕ РОСЛИННИЦТВО .................................................... ..........................7

Зернові культури .................................................... ................................................. 7

Картопля .................................................... .............................................................. 8

Цукрові буряки .................................................... .................................................... 8

КОРМОВИРОБНИЦТВО. КОРМОВІ КУЛЬТУРИ ..................................................... 8

Овочівництво ........................................................ .................................................... 8

Плодівництво. Ягідництво ........................................................ ..........................9

ЗАХИСТ РОСЛИН .................................................... ..................................................9

ТВАРИННИЦТВО. ЗАГАЛЬНЕ ТВАРИННИЦТВО ................................................10

Велика рогата худоба .................................................... .....................................10

Конярство .................................................... .......................................................... 10

Свинарство .................................................... ......................................................... 10

Вівчарство. Козівництво .................................................... ................................11

Птахівництво .................................................... .................................................... 11

Бджільництво .................................................... ................................................... 12

Рибне господарство .................................................... .............................................. 12

ВЕТЕРИНАРІЯ .................................................... ...................................................... 13

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕРЕРОБНО ї ПРОМИСЛОВОСТІ ....................................13

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ

ХЛІБОПЕКАРНОГО, МАКАРОННОГО ТА

КОНДИТЕРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА ............................................................... 14

Економіка, технологія та організація

ЦУКРОВОГО виробництва ........................................................................... 16

Економіка, технологія та організація

КОНСЕРВНОГО виробництва ....................................................................... 16

Економіка, технологія та організація

м'ЯСОМОЛОЧНОГО виробництва .............................................................. 17

М'ясна промисловість ........................................................................................17

Молочна промисловість .....................................................................................18

Укладачі і коректори: В. Середюк

Л. Введенська

Комп'ютерна верстка Н. Спиця

Тиражування Г. Стратієнко

Тираж 35 прим.

Ксерокс Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва

Наша адреса:

м. Вінниця, вул. Соборна, 73

Вінницька державна наукова універсальна бібліотека

ім. К.А. Тімірязєва

Відділ літератури та інформації

з питань сільського господарства

тел. 32-08-55

Відділ літератури та інформації

виробничого профілю

тел. 32-40-54

Нові надходження літератури. 2001 вип. 1


ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ім. К. А. ТІМІРЯЗЄВА

Відділ літератури та інформації

з питань сільського господарства

Відділ літератури та інформації виробничого профілю

 

Нові надходження літератури з питань економіки, технології виробництва і переробки

сільськогосподарської продукції

(Поточний бібліографічний список)

Вип. 1.

Вінниця, 2001


ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва надсилає Вам черговий бібліографічний список, який включає надходження нової літератури з питань економіки, організації та технології сільськогосподарського виробництва, галузей харчової і переробної промисловості, що надійшла в обласний довідково-інформаційний фонд у січні-березні 2001 р.

Список розрахований на керівників, організаторів, спеціалістів сільськогосподарського виробництва та переробної промисловості.

Працівники обласних організацій можуть одержати зазначену літературу в обласній науковій бібліотеці, районних організацій – в центральних бібліотеках.

В разі відсутності необхідних видань в централізованих бібліотечних системах, їх можна замовити по міжбібліотечному абонементу (МБА) з бібліотеки, де знаходиться потрібне видання. Поштові витрати за пересилку видань – за рахунок замовника.

На замовлення спеціалістів по МБА надсилаються також за встановлену плату копії журнальних статей.