Нові надходження літератури з питань економіки, технології виробництва і переробки сільськогосподарської продукції

Рік видання: 2011

Місце зберігання: Сайт (електронне видання)

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ім. К. А. ТІМІРЯЗЄВА

Відділ літератури та інформації з питань сільського господарства

Відділ літератури та інформації виробничого профілю

 

 

Нові надходження літератури з питань економіки, технології виробництва і переробки

сільськогосподарської продукції

(Поточний бібліографічний список)

 

Вип. 4.

 

Вінниця, 2011

 

 

 

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ! 

 

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва надсилає Вам черговий бібліографічний список, який включає надходження нової літератури з питань економіки, організації та технології сільськогосподарського виробництва, галузей харчової і переробної промисловості, що надійшла в обласний довідково-інформаційний фонд у жовтні - грудні 2011 р.

Список розрахований на керівників, організаторів, спеціалістів сільськогосподарського виробництва та переробної промисловості.

Працівники обласних організацій можуть одержати зазначену літературу в обласній науковій бібліотеці, районних організацій – в центральних бібліотеках.

В разі відсутності необхідних видань в централізованих бібліотечних системах, їх можна замовити по міжбібліотечному абонементу (МБА) з бібліотеки, де знаходиться потрібне видання. Поштові витрати за пересилку видань – за рахунок замовника.

На замовлення спеціалістів по МБА надсилаються також за встановлену плату копії журнальних статей.

 

 

Поділитися:

ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Артімонова, І.В. Щодо питання орнанізаційних засад аграрного маркетингу агропідприємствами / І. В. Артімонова // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 10.- С.65-67.

Береговий, К. В. Державна політика у формуванні продовольчої безпеки України  / К. В. Береговий // АгроСвіт. - 2011. - № 19. - С. 46-49.

Божидарнік, Т. В. Кластерний підхід як потужний інструмент стимулювання розвитку сільського господарства / Т. В. Божидарнік // Економіка АПК. - 2011. - № 11. - С. 133-138.

Бойко, Л. М. Організаційне регулювання земельних відносин у сільському господарстві / Л. М. Бойко // Економіка АПК. - 2011. - № 11. - С. 15-19.

Валінкевич, О.Г. Щодо введення ринку земель сільськогосподарського призначення / О. Г. Валінкевич // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 10.- С.71-73.

Величко, О.П. Агрологістична система як категорія та об'єкт управління / О. П. Величко // АгроСвіт. - 2011. - № 21. - С. 2-5.

Волківська, А. М. Факторний вплив на трансформаційні процеси у сфері регулювання зайнятості населення на регіональному рівні / А. М. Волківська // Економіка АПК. - 2011. - № 11. - С. 115-120.

Гаман, П.І. Інтеграція у розвитку державного регулювання агробізнесу / П. І. Гаман // АгроСвіт. - 2011. - № 20. - С. 2-5.

Глубіш, Л.Я. Методичні підходи до планування економічної ефективності підприємств аграрної сфери / Л. Я. Глубіш // АгроСвіт . - 2011. - № 20. - С. 25-28.

Гнидюк, І. В. Прогнозування ефективності використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств / І. В. Гнидюк // Економіка АПК. - 2011. - № 12. - С. 152-155.

Дідус, С. М. Агрохолдинги в Україні: особливості становлення та розвитку / С. М. Дідус // Економіка АПК. - 2011. - № 12. - С. 96-101.

Етапність інноваційного процесу та оцінка ефективності інноваційної діяльності / О. Г. Шпикуляк [та ін.] // Економіка АПК. - 2011. - № 12. - С. 109-116.

Збарський, В. К. Участь селянських домогосподарств у процесах кооперації та агропромислової інтеграції / В. К. Збарський, М. П. Канінський // Економіка АПК. - 2011. - № 12. - С. 87-92.

Злотнікова, Є. М. Удосконалення державної підтримки сільськогосподарських підприємств як чинник їх фінансового оздоровлення / Є. М. Злотнікова // АгроСвіт. - 2011. - № 22. - С. 63-69.

Іртищева,  І. О. Методичні підходи до оцінки кредитоспроможності підприємств агропродовольчої сфери / Іртищева І.О., І . С. Крамаренко // АгроСвіт. - 2011. - № 19. - С. 2-4.

Калашнікова, Т. В. Державна підтримка фермерських господарств / Т. В. Калашнікова // Економіка АПК. - 2011. - № 12. - С. 80-86.
Кафлевська, С. Г. Оцінка демографічних чинників формування трудового потенціалу сільських територій / С. Г. Кафлевська // Економіка АПК. - 2011. - № 12. - С. 102-108.

Колбасін, Ю.О. Економічна сутність фінансів сільськогосподарських підприємств / Ю. О. Колбасін // АгроСвіт. - 2011. - № 23. - С. 38-42.

Корецька, С.О. Удосконалення методів податкового планування на підприємстві / С. О. Корецька // АгроСвіт. - 2011. - № 19. - С. 31-36.

Кравчук, Л.С. Формування механізму управління прибутком в аграрних підприємствах / Л. С. Кравчук, Н. В. Лінінська, І. Волкова // АгроСвіт. - 2011. - № 23. - С. 52-54.

Красноруцький, О. О. Методичні протиріччя в оцінці конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств / О. О. Красноруцький, А. Ю. Гайдусь // Економіка АПК. - 2011. - № 11. - С. 103-109.

Курбацька, Л.М. Конкурентоспроможність сільськогосподарської продукції в аспекті управління та оцінювання / Л. М. Курбацька, Т. В. Ільченко, І. Г. Кадирус // АгроСвіт. - 2011. - № 23. - С. 12-15.

Курило, Л. І. Інтелектуальна праця як фактор людського розвитку / Л. І. Курило, Т. П. Павлоцька // Економіка АПК. - 2011. - № 12. - С. 127-132.

Лебеденко, О.В. Критерії та показники оцінки ефективності використання сільськогосподарських земель  / О. В. Лебеденко // АгроСвіт. - 2011. - № 21. - С. 10-12.

Лобова, О.М. Державне регулювання в реалізації страхових програм в сільському господарстві / О. М. Лобова // АгроСвіт. - 2011. - № 24. - С. 55-59.

Луговий, М. Розвиток агрострахування в Україні / М. Луговий // Пропозиція. - 2011. - № 10. - С. 26.

Мазана, Т.В. Сучасні проблеми фермерських господарств / Т. В. Мазана // АгроСвіт. - 2011. - № 22. - С. 52-54.

Манько, М. І. Особливості економіко-математичного моделювання діяльності агропромислового комплексу в умовах невизначеності  / М. І. Манько // АгроСвіт. - 2011. - № 21. - С. 47-52.

Маренич, Т. Г. Якісні характеристики фінансової звітності / Т. Г. Маренич // Економіка АПК. - 2011. - № 12. - С. 44-49.

Мельничук, Б. В. Еволюція сутності аудиту / Б. В. Мельничук // Економіка АПК. - 2011. - № 12. - С. 49-57.

Михайлов, Ю. Оптові продовольчі ринки в Україні: процес пішов / Ю. Михайлов // Пропозиція. - 2011. - № 11. - С. 20-21.

Міхальська, І. В. Ефективність діяльності дорадчих служб у сфері орендних земельних відносин / І. В. Міхальська // Економіка АПК. - 2011. - № 11. - С. 139-152.

Моісеєва, М. Як залучити більше грошей у вітчизняне сільське господарство / М. Моісеєва // Пропозиція. - 2011. - № 12. - С. 52-54.

Муртазіна, Н. В. Напрями стратегічного розвитку сільськогосподарських підприємств / Н. В. Муртазіна // АгроСвіт. - 2011. - № 22. - С. 60-62.

Наумов, О. Б. Зарубіжний досвід трансформації ринку праці та його адаптація до українських умов / Б. Наумов О., А. В. Коверга // АгроСвіт. - 2011. - № 19. - С. 5-9.

Омельченко, К. Ю. Антиінергційна факторна модель розвитку в контексті визначення прибутковості підприємств / К. Ю. Омельченко // Економіка АПК. - 2011. - № 11. - С. 109-114.

Осовський, О. А. Проблеми фінансування розвитку малого підприємництва в процесі трансформації економіки України / О. А. Осовський // АгроСвіт. - 2011. - № 20. - С. 39-42.

Паламарчук, Л.В. Перспективи розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення / Паламарчук Л.В., О. В. Матвійчук // АгроСвіт. - 2011. - № 22. - С. 7-8.

Піменова, О.В. Економічна думка про організацію селянського господарства / О. В. Піменова // АгроСвіт. - 2011. - № 24. - С. 60-66.

Плечко, О. Г. Спеціалізація та диверсифікація як взаємодіючі складові розвитку сільського господарства / О. Г. Плечко // АгроСвіт. - 2011. - № 21. - С. 57-59.

Правдюк, Н. Л. Довгострокове іпотечне кредитування в аграрній сфері економіки: можливості та ризики / Н. Л. Правдюк // Економіка АПК. - 2011. - № 11. - С. 51-55.

Прядко, І. О. Удосконалення первиного обліку оплати праці / І. О. Прядко // АгроСвіт. - 2011. - № 23. - С. 58-60.

Радченко, О. Д. Інститут державної підтримки малих підприємств у сільському господарстві / О. Д. Радченко // Економіка АПК. - 2011. - № 11. - С. 60-66.

Рябоконь, В. П. Вплив соціально-економічних чинників на стабілізацію кадрів у сільському господарстві / В. П. Рябоконь // Економіка АПК. - 2011. - № 12. - С. 21-24.

Сичевський, М.П. Наукове обгрунтування стратегії розвитку агропродовольчого комплексу України / М. П. Сичевський // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 12.- С.5-9.

Скуміна, А. В. Проблеми обліку виробничих запасів на сільськогосподарських підприємствах та напрями їх вирішення / А. В. Скуміна, К. В. Ломака, О. С. Ангелова // АгроСвіт. - 2011. - № 24. - С. 84-86.

Талавиря, М. П. Організаційно-економічний механізм державної підтримки розвитку сільських територій / М. П. Талавиря // Економіка АПК. - 2011. - № 11. - С. 120-124.

Тарельник, Н. В. Інформаційне забезпечення страхового менеджменту ризиків в аграрній сфері / Н. В. Тарельник // Економіка АПК. - 2011. - № 12. - С. 156-161.

Теплов, С. Як вибудувати систему управління персоналом / С. Теплов // Пропозиція. - 2011. - № 12. - С. 44-46.

Третяк, Н.Ф. Щодо функціонального підходу до управління земельними ресурсами / Н. Ф. Третяк // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 12.- С.74-75.

Туболець, К. Г. Сутність управління маркетинговою діяльністю аграрних підпри.мств як системи їх взаємодії на продовольчому ринку / К. Г. Туболець // АгроСвіт. - 2011. - № 24. - С. 67-71.

Ушкаренко, Ю. Актуальні проблеми розвитку сільськогосподарської кооперації  / Ю. Ушкаренко, В. Петлюченко, В. Грек // Тваринництво України. - 2011. - № 12. - С. 8-11.

Ушкаренко, Ю. Фермерство у розвитку сільгоспкооперації / Ю. Ушкаренко, В. Петлюченко // Тваринництво України. - 2011. - № 11. - С. 35-38.

Федорець, Л. М. Методичний підхід до оцінки ефективності зовнішньоекономічної діяльності АПК регіону / Л. М. Федорець // АгроСвіт . -  2011. - № 21. - С. 13-16.

Фоміних, В. І Земельні ресурси як складова в економічному потенціалі країни / В. І Фоміних // АгроСвіт. - 2011. - № 20. - С. 43-47.

Форсайт як методологія прогнозування інноваційного розвитку аграрного сектору економіки / С. О. Тивончук [та ін.] // Економіка АПК. - 2011. - № 11. - С. 125-133.

Хвесик, Ю. М. Інвестиційне забезпечення розвитку аграрної сфери / Ю. М. Хвесик // Економіка АПК. - 2011. - № 12. - С. 62-69.

Хорунжий, М. Й. Проблеми формування конкурентоспроможного кадрового персоналу аграрного сектору економіки України / М. Й. Хорунжий // Економіка АПК. - 2011. - № 11. - С. 3-9.

Шамрін, Р. В. Стійкий розвиток підприємств АПК / Р. В. Шамрін // АгроСвіт . - 2011. - № 19. - С. 23-26.

Шишанов, О. Пільговий податок / О. Шишанов // Пропозиція. - 2011. - № 10. - С. 36-38.

Шолойко, А. С. Підходи до розподілу коштів бюджетної підтримки сільськогосподарських товаровиробників / А. С. Шолойко // Економіка АПК. - 2011. - № 11. - С. 66-69.

 

ЕКОНОМІКА РОСЛИННИЦТВА

Боровська, А. О. Шляхи зниження собівартості та підвищення ефективності виробництва зерна / А. О. Боровська, І. С. Погорєлов, К. В. Юхимець // АгроСвіт. - 2011. - № 24. - С. 87-88.

Волощук, Ю. О. Формування та функціонування регіонального ринку плодоовочевої продукції / Ю. О. Волощук // Економіка АПК. - 2011. - № 11. - С. 40-44.

Золотницька, Ю. В. Економіко-математичне моделювання оптимізації виробничих витрат у хмелярстві / Ю. В. Золотницька // Економіка АПК. - 2011. - № 11. - С. 27-31.

Карман, О.В. Оцінка споживчої поведінки покупців овочевої продукції / О. В. Карман // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 12.- С.78-79.

Маслак, О. Як стабілізувати ціни на цукор та цукрові буряки / О. Маслак // Пропозиція. - 2011. - № 10. - С. 42-45.

Новосельцева, А. М. Структурні зміни у світі у виробництві олійних культур та адаптація до них України  / А. М. Новосельцева // АгроСвіт. - 2011. - № 20. - С. 48-53.

Паска, І.М. Торгово-посередницькі структури у ланцюгу товароруху рослинницької продукції / І. М. Паска // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 12.- С.65-67.

Підлубна, О. Д. Основні чинники впливу на економічну ефективність виробництва насіння сої / О. Д. Підлубна // Економіка АПК. - 2011. - № 11. - С. 31-34.

Прудивус, Л.В. Державне регулювання на основі фінансового контролю в галузі садівництва / Л. В. Прудивус // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 10.- С.68-70.

Саковська, О. М. Організація та функціонування регіонального ринку зерна  / О. М. Саковська // Економіка АПК. - 2011. - № 11. - С. 45-50.

Соченко, В. М. Перспективи розвитку галузі садівництва / В. М. Соченко // Економіка АПК. - 2011. - № 12. - С. 29-31.

Янковський, В.Т. Розвиток інтеграційних процесів у овочевому підкомплексі / В. Т. Янковський // АгроСвіт. - 2011. - № 22. - С. 70-73.

 

ЕКОНОМІКА ТВАРИННИЦТВА

Божидарнік, Т.В. Державне регулювання національного ринку молока: вимога часу та обов'язкова умова  / Т. В. Божидарнік // АгроСвіт. - 2011. - № 21. - С. 37-42.

Бондарчук, Л. І. Методика розрахунку економічної ефективності бджільництва в різних категоріях господарств / Л. І. Бондарчук, К. І. Ємець ; рецензент М. О. Шамро // Пасіка. - 2011. - № 11. - С. 13-20.

Буряк, Р.І. Аналіз конкурентних позицій компаній-лідерів ринку м'яса птиці України / Р. І. Буряк // Сучасне птахівництво. - 2011. - № 11/12. - С. 10-14.

Іличок, Б. Ринок меду: стан та динаміка / Б. Іличок // Пасіка. - 2011. - № 12. - С. 2-4.
Лисенко, К. М. Вплив кон'юнктури світового ринку м'яса на вітчизняну м'ясопереробну галузь / К. М. Лисенко // Економіка АПК. - 2011. - № 12. - С. 38-43.

Мазур, Н. А. Проблеми розвитку молокопродуктового підкомплексу Поділля / Н. А. Мазур, Н. М. Суліма // Економіка АПК. - 2011. - № 12. - С. 32-37.

Пащенко, О. В. Конкурентоспроможність вітчизняної молочної продукції на світовому ринку / О. В. Пащенко // Економіка АПК. - 2011. - № 11. - С. 152-156.

Шкарбан, В. В. Методичні підходи до обліку витрат у свинарських підприємствах  / В. В. Шкарбан // АгроСвіт. - 2011. - № 20. - С. 54-57.

Шиян, А.А. Удосконалення відносин між суб'єктами для підвищення ефективності діяльності молокопродуктового комплексу АПК / А. А. Шиян, Н. М. Тарасюк // АгроСвіт. - 2011. - № 24. - С. 16-19.

 

ГРУНТОЗНАВСТВО

Булигін, С.Ю. До питання геоінформаційного картографування грунтів / С. Ю. Булигін, А. Б. Ачасов // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 12.- С.16-22.

Татцбер, Й. Три системи обробітку грунту: в чому різниця? / Й. Татцбер // Пропозиція. - 2011. - № 9. - С. 110 - 111. ; № 10. - С. 100-101.

 

АГРОХІМІЯ

Заришняк, А.С. Ефективність добрив і резерви зерно-бурякової сівозміни у відтворенні родючості чорнозему типового / А. С. Заришняк, Я. П. Цвей // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 12.- С.10-15.

Носко, Б.С. Післядія мінеральних добрив на калійний фонд чорнозему типового / Б. С. Носко, Є. Ю. Гладкіх // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 10.- С.14-16.

 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА МЕЛІОРАЦІЯ

Майданович, В. Меліоративна ефективність безтраншейної технології внутрішньогрунтового укладання поливних трубопроводів СКЗ / В. Майданович, Н. Сердюченко // Техніка і технології АПК. - 2011. - № 12. - С. 24-25.

Рижков, О. Зрошення - це життя / О. Рижков // Пропозиція. - 2011. - № 10. - С. 92-95.

Шатковский, А. Методы назначения сроков вегетационных поливов / А. Шатковский, Ю. Черевичный // Овощеводство. - 2011. - № 12. - С. 68-71.

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Прогнозування розвитку технічного рівня сільськогосподарських машин за результатами експертизи технічних умов // Техніка і технології АПК. - 2011. - № 11. - С. 27-29.

Ясенецький, В. Українському аграрію - техніку українського виробництва / В. Ясенецький, В. Таргоня // Техніка і технології АПК. - 2011. - № 10. - С. 14-17.

 

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ РОСЛИННИЦТВА

Верещинський, О. Зерновий сепаратор має бути барабанного типу! / О. Верещинський // Пропозиція. - 2011. - № 11. - С. 104-105.

Гордеев, Ю. А. Генераторы плазмы для предпосевной биоактивации семян / Ю. А. Гордеев // Сел. механизатор. - 2011. - № 11. - С. 18-19.

Кюпер, Й.-М. Розкидачі добрив - порівняння: розкидати далеко і точно! / Й.-М. Кюпер // Пропозиція. - 2011. - № 10. - С. 28-30.

Нугманов, С. С. Новые устройства для агрооценки почвы / С. С. Нугманов, Т. С. Гриднева, С. И. Васильев // Сел. Механизатор. - 2011. - № 11. - С. 10-11.

Павлюк, Р. В. Повышение надежности шпоночных соединений комбайнов "Дон-1500" / Р. В. Павлюк, А. Т. Лебедев // Сел. механизатор. -  2011. - № 11. - С. 36-37.

Пітель, І. Результати досліджень приставки для збирання ріпаку ПРЕ-6000 / І. Пітель, В. Жаріков // Техніка і технології АПК. - 2011. - № 11. - С. 8-9.

Ролько, Т. Досходове знищення бур'янів механічним способом на вирощуванні кукурудзи / Т. Ролько, Г. Денис // Техніка і технології АПК. - 2011. - № 11. - С. 20-22.

Цема, Т. Засади впровадження міжнародних вимог для оцінки ранцевих обприскувачів вітчизняного виробництва / Т. Цема, Л. Козярук // Техніка і технології АПК. - 2011. - № 12. - С. 32-35.

 

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ ТВАРИННИЦТВА

Казанский, Д. В. Инновационные технологии в молочном животноводстве / Д. В. Казанский, В. К. Скоркин // Сел. механизатор. - 2011. - № 10. - С. 24-25, 27.

Смоляр, В. Національний проект "Відроджене скотарство" і важелі його реалізації: конкретні рішення колегії Мінагрополітики України / В. Смоляр // Техніка і технології АПК. - 2011. - № 10. - С. 4-5.

Смоляр, В. Проектно-технологічні і технічні рішення тваринницьких ферм / В. Смоляр, Т. Коломієць // Техніка і технології АПК. - 2011. - № 12. - С. 14-17.

Эффективные решения в области очистки сточных вод и утилизации помета птицеводческих предприятий  / Ю. Н. Гоков [и др.] // Сучасне птахівництво. -  2011. - № 10. - С. 28-34.

Фіялка, М. Малогабаритні агрегати для приготування комбікормів / М. Фіялка // Пропозиція. - 2011. - № 10. - С. 108-109.

ЗАГАЛЬНЕ РОСЛИННИЦТВО

Винничек, Л. Методические подходы к обоснованию развития размещения и специализации растениеводства в регионе / Л. Винничек // Междунар. с.-х. журн. -  2011. - № 5. - С. 10-14.

 

ЗЕМЛЕРОБСТВО. АГРОТЕХНІКА

Беспалов, В.В. Ефективна технологія землеробства / Беспалов В.В. // Дім, сад, город. - 2011. - № 10. - С. 6-8.

Єрмолаєв, М.М. Вплив сівозміни й удобрення на родючість чорнозему типового / М. М. Єрмолаєв, Л. І. Шиліна, Д. В. Літвінов // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 10.- С.49-53.

Кириллов, Ю. Органическое земледелие - путь к получению экологически чистой продукции / Ю. Кириллов, А. Рубский // Овощеводство. - 2011. - № 12. - С. 46-47.

Ковтун, Ю. Методи визначення впливу на довкілля засобів індустріального землеробства / Ю. Ковтун // Техніка і технології АПК. - 2011. - № 12. - С. 38-41.

Маклюк, О.І. Використання мікробіологічного потенціалу грунту в органічному землеробстві / О. І. Маклюк // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 12.- С.52-54.

 

ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ

Дерев'янко, Д.А. Вплив травмування і пошкоджень мікроорганізмами жита озимого при збиранні, післязбиральній обробці та посіві / Д. А. Дерев'янко // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 10.- С.45-48.

Кирик, М. Діагностика хвороб пшениці озимої в осінній період / М. Кирик, М. Піковський // Пропозиція. - 2011. - № 10. - С. 74, 76-78.

Кирпа, М. Оптимізовані технології збирання й обробки зерна кукурудзи / М. Кирпа // Пропозиція. - 2011. - № 10. - С. 52-56.

Кочмарський, В.С. Нові генотипи пшениці озимої м'якої з підвищеним потенціалом адаптивності, продуктивності та якості зерна / В. С. Кочмарський // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 12.- С.40-43.

Сидорчук, О.В. Науково-інженерний супровід розвитку виробництва зерна / О. В. Сидорчук // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 12.- С.47-51.

 

ЗЕРНОВІ БОБОВІ КУЛЬТУРИ

Гентош, Д. Біологічні препарати проти кореневих гнилей гороху / Д. Гентош // Агробізнес сьогодні. - 2011. - Жовтень № 20. - С. 32-33.

Січкар, В. Насіннєва продуктивність нових сортів сої одеської селекції / В. Січкар // Пропозиція. - 2011. - № 12. - С. 62-65.

 

ОЛІЙНІ КУЛЬТУРИ

Бунько, М. С. Озимий ріпак / М. С. Бунько // Агроном. - 2011. - № 4. - С. 114-115.

Гаркавенко, Юлія. Олійні рекорди:[Соняшник, соєві боби, ріпак]  / Ю. Гаркавенко // Агробізнес сьогодні. - 2011. - Жовт.  № 20. - С. 10-11.

Скидан, М.С. Вплив добрив на олійність гібридів соняшнику в умовах Лісостепу / М. С. Скидан // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 11.- С.77-78.

 

ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ

Дудченко, Л. Сорняк? Нет - лекарство: Недотрога обыкновенная или бальзамин / Любовь Дудченко Л. // Огородник. -2011. - № 11. - С. 52-53.

Кораблева, О. Благословенный чертополох / Кораблева О. // Огородник. - 2011. - № 10. - С. 16-17.

Позняк, А. Иссоп лекарственный: многолетник, заслуживающий внимания / А. Позняк // Овощеводство. -2011. - № 11. - С. 36-39.

 

КАРТОПЛЯ

Давыдовский, К. Картофель удался, и это главное / Давыдовский К. // Огородник. - 2011. - № 10. - С. 6-9.

Дмитриева, З. Как уменьшить расход картофеля при посадке? / З. Дмитриева // Главный агроном. - 2011. - № 12. - С. 25-27.

Кучеренко, Т. Картофелеводство - стратегическая отрасль сельского хозяйства Украины / Т. Кучеренко // Овощеводство. - 2011. - № 11. - С. 72-78.

Кызьюрова, А. Как вырастить урожай картофеля траншейным способом / А. Кызьюрова // Главный агроном. - 2011. - № 11. - С. 65-67.

Сушилина, М. Нанопрепараты и качество картофеля / М. Сушилина, В. Иноземцев, Л. Амплеева // Главный агроном. - 2011. - № 11. - С. 36-38.

 

ЦУКРОВІ БУРЯКИ

Заришняк, А.С. Продуктивність цукрових буряків залежно від систем органо-мінерального удобрення / А. С. Заришняк // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 10.- С.17-20.

Ременюк, Ю. Вирощування цукрових буряків із використанням джерел поповнення органіки / Ю. Ременюк // Пропозиція. - 2011. - № 11. - С. 70-72.

Факторы и приемы повышения продуктивности сахарной свеклы / О. А. Минакова, Л. В. Тамбовцева, Л. В. Александрова // Сах. свекла. - 2011. - № 10. - С. 17-19.

Хадыев, И.Р. Органо-минеральные удобрения - важный резерв повышения урожайности сахарной свеклы / И. Р. Хадыев, И. П. Юхин, Н. А. Середа // Сах. свекла. - 2011. - № 10. - С. 24-25.

КОРМОВИРОБНИЦТВО. КОРМОВІ КУЛЬТУРИ

Дзюба, Н. Кормопроизводство - приоритетная составляющая эффективного животноводства / Н. Дзюба, В. Сельцов // Тваринництво України. - 2011. - № 11. - С. 2-4.

Решетніченко, О. Інактивація мікробних токсикантів у кормах / Решетніченко О., Л. Орлов // Тваринництво України. - 2011. - № 9. - С. 24-27.

Сергєєва, Н. Шпаргалка для оцінки грубих кормів / Н. Сергєєва // Пропозиція. - 2011. - № 10. - С. 120-122.

Сукайло, М.В. Ефективність багаторічних трав зеленого конвеєра в умовах Лісостепу / М. В. Сукайло // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 10.- С.78-80.

Чорнолата, Л. Проти грибкового ураження кормів / Л. Чорнолата, О. Палац // Тваринництво України. - 2011. - № 9. - С. 31-34.

 

 ОВОЧІВНИЦТВО

Витанов, А. Овощеводство Украины / А. Витанов // Овощеводство. -  2011. - № 12. - С. 24-28.

Лазарєва, О. Старт для улюблених сортів перцю / Олена Лазарєва О // Дім, сад, город. - 2011. - № 11. - С. 4-5.

Непорожная, Е. Подзимние и зимние поспевы овощных культур / Е. Непорожная // Овощеводство. - 2011. - № 11. - С. 40-41.

Позняк, О. В. Фенхель не зайвий на овочевих грядках / О. В. Позняк // Дім, сад, город. - 2011. - № 12. - С. 8-9.

Слєпцов, Ю.В. Помідори у теплицях: Агротехніка помідорів у плівкових теплицях / Слєпцов Ю.В. // Дім, сад, город. - 2011. - № 10. - С. 4-6.

Сыч, З. Чеснок: оптимистический взгляд в будущее / З. Сыч // Овощеводство. - 2011. - № 11. - С. 18-21.

 

ПЛОДІВНИЦТВО. ЯГІДНИЦТВО

Безродный, И. Вояж по лучшим виноградникам / И. Безродный // Огородник 2011. - № 10. - С. 27-29.

Гончар, А.І. Малина аж до морозів / Гончар А.І. // Дім, сад, город. - 2011. - № 10. - С. 36-37.

Клименко, С. Кизил в перспективе: Желтоплодные сорта / С. Клименко // Огородник. - 2011. - № 10. - С. 20-23.

Коноплянов, М.В. Актинідія заслуговує більшої уваги / М. В. Коноплянов // Дім, сад, город. - 2011. - № 11. - С. 14-15.

Курдюк, М.Г. Барбарис - корисний і незаслужено забутий / М. Г. Курдюк // Дім, сад, город. - 2011. - № 11. - С. 12-14.

Левенец, В. О яблонях и яблуках : Популярные сорта в любительском саду / В. Левенец // Огородник. - 2011. - № 11. - С. 26-28.

Павлюк, В.В. Абрикос: від ранніх до пізніх сортів / Павлюк В.В. // Дім, сад, город. - 2011. - № 10. - С. 15-16.

Павлюк, В. В. Нові пізньостиглі сорти суниці / В. Павлюк В., Н. В. Павлюк // Дім, сад, город. - 2011. - № 12. - С. 33.

Самойленко, О. Грецький горіх: ваш бізнес сьогодні, завтра і в майбутньому / О. Самойленко // Пропозиція. - 2011. - № 11. - С. 74-76; № 12. - С. 66-71.

Федоренко, В. С. Розмноження цитрусових культур / С. Федоренко В. // Дім, сад, город. - 2011. - № 12. - С. 35-37.

Ходаковская, Ю. Груша на все времена: Классические и современные сорта / Ю. Ходаковская // Огородник. - 2011. - № 10. - С. 24-26.

 

КВІТНИЦТВО

Босая, Н. Яркие букеты георгинов / Н. Босая // Огородник. - 2011. - № 10. - С. 42-43.

Бублий, Т. Цветы осенние / Т. Бублий, В. Бублий // Огородник. - 2011. - № 10. - С. 38-41.

Завідова, Л.Г. Айстра багаторічна (морозець, чемерник) / Л. Г. Завідова // Квіти України. - 2011. - № 6. - С. 9-11.

Машковська, С.П. Красиві та корисні чорнобривці / С. П. Машковська // Квіти України. - 2011. - № 6. - С. 5-8.

 

ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Голян, В.А. Екологізація підприємницької діяльності у лісовому господарстві: методологічні засади та інституціональне забезпечення / В. А. Голян, С. М. Демидюк, Т. Д. Мельник // АгроСвіт. - 2011. - № 24. - С. 3-8.

Дребот, О. І. Особливості реформування системи лісового господарства України  / О. І. Дребот // Економіка АПК. - 2011. - № 12. - С. 16-20.

Дубас, Р. Г. Методологічні аспекти здійснення трансформаційних перетворень у лісоресурсній сфері України / Р. Г. Дубас // АгроСвіт. -  2011. - № 24. - С. 9-12.

Карпук, А. І. Напрями вдосконалення системи ринкового регулювання лісокористування / А. І. Карпук // Економіка АПК. - 2011. - № 11. - С. 9-14.

ЗАХИСТ РОСЛИН

Дерменко, О. Неинфекционные болезни растений / О. Дерменко // Овощеводство. - 2011. - № 11. - С. 42-44.

Кирик, М.М. Діагностика вірусної інфекції смородини чорної та малини методом індукції флуоресценції хлорофілу листків / М. М. Кирик, Ю. М. Таранухо [и др.] // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 10.- С.26-28.

Лєбєдєв, С.М. Ресурсозберігальний захист виноградників від лускокрилих шкідників / С. М. Лєбєдєв // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 10.- С.29-30.

Піковський, М. Кореневі гнилі пшениці озимої / М. Піковський, М. Кирик // Пропозиція. - 2011. - № 11. - С. 78-83.

Теслюк, В.В. Екотоксикологічна оцінка мікобіопрепарату мікосан для захисту рослин від хвороб / В. В. Теслюк, М. Д. Мельничук [и др.] // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 12.- С.23-25.

Ткаленко, А. Фомоз капусти: причины и следствия / А. Ткаленко // Огородник. - 2011. - № 10. - С. 14-15.

Тряпіцина, Н.В. Поширення неповірусів у насадженнях ягідних культур / Н. В. Тряпіцина, Т. В. Медведєва, О. П. Лушпіган, К. І. Супрун // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 12.- С.29-32.

Федоренко, В. Увага - лучний метелик! / В. Федоренко // Пропозиція. - 2011. - № 11. - С. 88-91.

ТВАРИННИЦТВО. ЗАГАЛЬНЕ ТВАРИННИЦТВО

Бодік, І. Складові системи ідентифікації тварин у ЄС / І. Бодік, М. Самаріна // Пропозиція. - 2011. - № 10. - С. 110-112.

Маслак, О. Тваринництву необхідна державна підтримка / О. Маслак // Пропозиція. - 2011. - № 11. - С. 48-51.

 

ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА

Жукорський, О. Поліпшення генофонду червоної польської породи / О. Жукорський, Т. Ящун, Б. Тихонова // Тваринництво України . - 2011. - № 9. - С. 10-13.

Ладика, В. Правильне утримання корів у домогосподарствах / В. Ладика, О. Свердлікова, Ю. Байдевлятов // Пропозиція. - 2011. - № 10. - С. 116-119.

Лифанова, С. П. Продуктивность и технологические свойства молока коров разных пород при использовании препарата Карток / С. П. Лифанова, С. В. Тойгильдин // Зоотехния. - 2011. - № 10. - С. 14-16.

Карнаухов, Ю. А. Влияние генотипа коров на молочную продуктивность / Ю. А. Карнаухов // Зоотехния. - 2011. - № 11. - С. 2-3.

Принципы нормирования энергии для высокопродуктивных лактирующих коров / А. С. Аникин, Р. В. Некрасов, А. В. Головин // Зоотехния. - 2011. - № 10. - С. 11-12.

Производство говядины на основе промышленного скрещивания в молочном скотоводстве / Е. В. Поставнева, Е. В. Ермошина, С. В. Хуборкова // Зоотехния. - 2011. - № 10. - С. 20-21.

Прохоров, И. П. Откормочные и мясные качества выбракованных коров разного генотипа / И. П. Прохоров // Зоотехния. - 2011. - № 12. - С. 18-19.

Сельцов, В. И. Продуктивные качества инбредных и аутбредных коров симментальской породы / В. И. Сельцов, А. А. Сермягин // Зоотехния. - 2011. - № 10. - С. 2-4.

Ставецька, Р. Молочна продуктивність української чорно-рябої худоби: селекційні особливості / Р. Ставецька, І. Рудик // Тваринництво України. - 2011. - № 11. - С. 18-22.

Хмельничий, Л. Яка корова буде кращою для господарства? / Л. Хмельничий // Пропозиція. - 2011. - № 12. - С. 125-127.

Шкурко, Т.П. Молочна продуктивність корів голштинської породи різної лінійної належності / Т. П. Шкурко // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 10.- С.31-34.

 

КОНЯРСТВО

Волгіна, Н. Визначення конституції коней різних порід / Н. Волгіна, Д. Волков // Тваринництво України. - 2011. - № 11. - С. 15-17.

Любимов, Ф.А. Зоопсихология как основа обучения лошади / Ф. А. Любимов // Коневодство и конный спорт. - 2011. - № 5. - С. 34-40.

 

СВИНАРСТВО

Бучко, О. Білковий обмін у поросят за дії кормової добавки / О. Бучко // Тваринництво України. - 2011. - № 10. - С. 27-30.

Вербельчук, Т. Продуктивність молодняку свиней на відгодівлі / Т. Вербельчук // Тваринництво України. - 2011. - № 9. - С. 38-41.

Войтенко, С. Моніторинг генетичного стану свиней миргородської породи  / С. Войтенко, І. Овчаренко // Тваринництво України. - 2011. - № 10. - С. 19-23.

Грищенко, С. Економічна ефективність вирощування ремонтних свинок за різних умов утримання / С. Грищенко // Тваринництво України. - 2011. - № 12. - С. 16-18.

Коломієць, П. Еліта серед свиней / П. Коломієць // Пропозиція. - 2011. - № 12. - С. 112-113.

Любічев, М. Мікроклімат у приміщенні для поросних свиноматок / М. Любічев // Тваринництво України. - 2011. - № 9. - С. 6-8.

Попсуй, В. Свинарство: прибутковість залежить від годівлі / В. Попсуй // Пропозиція. - 2011. - № 12. - С. 114-116.

Романенко, В.П. Клонування ентеровірусів свиней / В. П. Романенко, І. Ф. Демиденко // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 12.- С.33-35.

Ухтверов, М. П. Возрастные изменения диаметра мышечных волокон у свиней с различной осаленностью туш / М. П. Ухтверов, С. Л. Жемерикина, Е. С. Зайцева // Зоотехния. - 2011. - № 10. - С. 24-25.

 

ВІВЧАРСТВО. КОЗІВНИЦТВО

Дзіцюк, В. Хромосомний поліморфізм овець / В. Дзіцюк, В. Туринський // Тваринництво України. - 2011. - № 9. - С. 14-16.

Котарев, В. И. Влияние янтарной кислоты в рационе на организм овец / В. И. Котарев, Н. И. Цапкина // Зоотехния. - 2011. - № 12. - С. 17.

Махдиев, М. М. Некоторые результаты повышения шерстной продуктивности овец грозненской породы / М. М. Махдиев, В. А. Мороз, Н. И. Ефимова // Зоотехния. - 2011. - № 10. - С. 25-26.

Могильницька, С. Молочна продуктивність вівцематок асканійської каракульської породи / С. Могильницька // Тваринництво України. - 2011. - № 12. - С. 12-15.

Мугаев, М. А. Влияние сезона ягнения овец романовской породы на живую массу потомства / М. А. Мугаев, С. А. Хататаев, Л. Н. Григорян // Зоотехния. - 2011. - № 12. - С. 19-21.

 

ЗВІРІВНИЦТВО. КРОЛІВНИЦТВО

Беспятых, О. Ю. Влияние разных доз янтарной кислоты на качество шкурок пушных зверей / О. Ю. Беспятых, А. Е. Кокорина, Т. В. Тебенькова // Зоотехния. - 2011. - № 10. - С. 18.

Коцюбенко, Г. Збереження кроленят у підсисний період / Г. Коцюбенко // Тваринництво України.. - 2011. - № 11. - С. 12-15.

Коцюбенко, Г. Технології вирощування та продуктивні якості і склад м'яса кролів / Г. Коцюбенко // Тваринництво України. - 2011. - № 9. - С. 2-5.

Стахив, Г. Выберем и вырастим пушистого зверька: [Шиншила] / Г. Стахив // Огородник. - 2011. - № 11. - С. 46-47.

 

ПТАХІВНИЦТВО

Задорожний, А.А. Вплив екологічно безпечних препаратів на ембріональний і постембріональний розвиток м'ясних курчат / А. А. Задорожний, В. М. Туринський // Сучасне птахівництво. - 2011. - № 10. - С. 21-23.

Коломієць, І.А. Вплив імунокорегуючого препарату-пробіотика "Праймікс-Біонорм-П" на резистентність організму курчат-бройлерів / І. А. Коломієць, В. Г. Стояновський // Сучасне птахівництвою. - 2011. - № 11/12. - С. 43-46.

Мальцева, Н.А. Влияние экстракта сапропеля на зоотехнические и экономические показатели выращивания бройлеров / Н. А. Мальцева, А. Б. Мальцев // Сучасне птахівництво. - 2011. - № 11/12. - С. 23-25.

Микиртичев, Г. А. Страусоводство - надежный источник высококачественного мяса / Г. А. Микиртичев, Н. П. Морозов, Л. Ю. Малякина // Зоотехния . - 2011. - № 12. - С. 24-25.

Петров, Ю.Є. До концепції загальнодержавної програми селекції у тваринництві на період до 2020 року (галузь птахівництва) / Ю. Є. Петров // Сучасне птахівництво. - 2011. - № 11/12. - С. 6-7.

Слободянюк, Н. Технологічні параметри вирощування курчат-бройлерів / Н. Слободянюк // Тваринництво України. - 2011. - № 11. - С. 5-8.

Сметанська, І. Вплив ехінацеї блідої на ріст та розвиток перепелів / І. Сметанська // Тваринництво України. - 2011. - № 9. - С. 28-30.

 

БДЖІЛЬНИЦТВО

Броварський, В. Д. Вплив різних факторів на пилкозбиральну діяльність бджіл / В. Д. Броварський, Л. О. Адамчук // Пасіка. - 2011. - № 12. - С. 25-26.

Букрєєв, А. С. Новий стандарт на терміни з бджільництва - вимога часу / А. С. Букрєєв, Л. К. Волинець, О. П. Антипець // Пасіка. - 2011. - № 12. - С. 12-13.

Виробництво органічної продукції бджільництва у світі та в Україні / О. Лосєв [та ін.] // Тваринництво України. - 2011. - № 12. - С. 4-7.

Ишмеева, З. Б. Мускулатура пищеварительного канала пчелы  / З. Б. Ишмеева, В. Р. Туктаров // Пчеловодство. - 2011. - № 10. - С. 14-15.

Кривчиков, В. Неблагоприятные периоды в жизни пчёл в течение лётного периода. Как выйти без потерь? / В. Кривчиков // Тваринництво України. - 2011. - № 12. - С. 19.

Неблагоприятные периоды в жизни пчел в течении летного периода. Как выйти без потерь? // Тваринництво України. - 2011. - № 10. - С. 41-42.

Приймак, Г. М. Щоб зимівля бджіл була успішною / Г. М. Приймак // Пасіка. - 2011. - № 11. - С. 5.

Прохода, И. А. Инновационные разработки в пчеловодстве  / И. А. Прохода, Е. П. Морозова // Пчеловодство. - 2011. - № 10. - С. 46-47.

Пшеславський, А. В. Замінники перги та як вони впливають на вирощування розплоду / А. В. Пшеславський // Пасіка. - 2011. - № 11. - С. 10-12.

Сєдой, І. М. Про вулики, бджіл і проблеми бджільництва / І. М. Сєдой // Пасіка. - 2011. - № 12. - С. 5-10.

Шарипов, А. Я. Методики оценки селекционных признаков бортевых пчел  / А. Я. Шарипов // Пчеловодство. - 2011. - № 10. - С. 10-11.

 

РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО

Вдовенко, Н. М. Виробництво та споживання продукції аквакультури як ознака рівня економічного розвитку України / Н. М. Вдовенко // АгроСвіт . - 2011. - № 21. - С. 17-23.

Пронина, Г. И. Влияние биотических и абиотических факторов на фагоцитарную активность гемоцитов речных раков / Г. И. Пронина, Н. Ю. Корягина // Зоотехния. - 2011. - № 12. - С. 26-27.

 

ВЕТЕРИНАРІЯ

Актуальные проблемы терапии и профилактики мастита у коров / С. В. Шабунин [и др.] // Ветеринария. -2011. - № 12. - С. 3-6.

Белогуров, А. Н. Морфологические изменения печени и щитовидной железы у самок японского перепела при технологическом травматизме / А. Н. Белогуров // Ветеринария. - 2011. - № 12. - С. 45-47.

Кармалиев, Р. С. Влияние категории хозяйств на инвазированность крупного рогатого скота гельминтами / Р. С. Кармалиев // Ветеринария. - 2011. - № 11. - С. 35-38.
Медведев, И. Н. Плазменный гемостаз у новорожденных поросят при железодефицитной анемии на фоне применения ферроглюкина / И. Н. Медведев, А. В. Парахневич // Ветеринария. - 2011. - № 12. - С. 42-45.

Садовников, Н. В. Морфологические изменения у цыплят под действием тяжелых металлов / Н. В. Садовников, Е. А. Фесенко, Н. А. Кольберг // Ветеринария. - 2011. - № 10. - С. 52-53.

Хузин, Д. А. Опыт оздоровления крупного рогатого скота от заболеваний копытец / Д. А. Хузин, А. В. Иванов, Х. Н. Макаев // Ветеринария 2011. - № 11. - С. 20-22.

Юров, К. П. Некоторые вопросы инфекционной патологии лошадей / К. П. Юров // Ветеринария. - 2011. - № 10. - С. 3-9.

Укладач, коректура: В.Середюк

 

Наша адреса:

м.Вінниця, вул.Соборна, 73

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім.К.А.Тімірязєва

Відділ літератури та інформації з питань сільського господарства

тел. 35-10-59

Нові надходження літератури. 2011 вип. 4


ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ім. К. А. ТІМІРЯЗЄВА

Відділ літератури та інформації з питань сільського господарства

Відділ літератури та інформації виробничого профілю

 

 

Нові надходження літератури з питань економіки, технології виробництва і переробки

сільськогосподарської продукції

(Поточний бібліографічний список)

 

Вип. 4.

 

Вінниця, 2011

 

 

 

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ! 

 

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва надсилає Вам черговий бібліографічний список, який включає надходження нової літератури з питань економіки, організації та технології сільськогосподарського виробництва, галузей харчової і переробної промисловості, що надійшла в обласний довідково-інформаційний фонд у жовтні - грудні 2011 р.

Список розрахований на керівників, організаторів, спеціалістів сільськогосподарського виробництва та переробної промисловості.

Працівники обласних організацій можуть одержати зазначену літературу в обласній науковій бібліотеці, районних організацій – в центральних бібліотеках.

В разі відсутності необхідних видань в централізованих бібліотечних системах, їх можна замовити по міжбібліотечному абонементу (МБА) з бібліотеки, де знаходиться потрібне видання. Поштові витрати за пересилку видань – за рахунок замовника.

На замовлення спеціалістів по МБА надсилаються також за встановлену плату копії журнальних статей.