Нові надходження літератури з питань економіки, технології виробництва і переробки сільськогосподарської продукції

Рік видання: 2010

Місце зберігання: Сайт (електронне видання)

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА  ім. К. А.ТІМІРЯЗЄВА

Відділ літератури та інформації з питань сільського господарства

Відділ літератури та інформації виробничого профілю

 

 

 

НОВІ  НАДХОДЖЕННЯ  ЛІТЕРАТУРИ 

З  ПИТАНЬ  ЕКОНОМІКИ,  ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА  І  ПЕРЕРОБКИ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ  ПРОДУКЦІЇ

 

(Поточний бібліографічний список)

 

Вип. 4.

 

Вінниця, 2010

 

 

 

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва надсилає Вам черговий бібліографічний список, який включає надходження нової літератури з питань економіки, організації та технології сільськогосподарського виробництва, галузей харчової і переробної промисловості, що надійшла в обласний довідково-інформаційний фонд у жовтні - грудні 2010 р.

Список розрахований на керівників, організаторів, спеціалістів сільськогосподарського виробництва та переробної промисловості.

Працівники обласних організацій можуть одержати зазначену літературу в обласній науковій бібліотеці, районних організацій – в центральних бібліотеках.

В разі відсутності необхідних видань в централізованих бібліотечних системах, їх можна замовити по міжбібліотечному абонементу (МБА) з бібліотеки, де знаходиться потрібне видання. Поштові витрати за пересилку видань – за рахунок замовника.

На замовлення спеціалістів по МБА надсилаються також за встановлену плату копії журнальних статей.

 

 

Поділитися:

ЕКОНОМІКА  ТА ОРГАНІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Абрамович, І. А. Інвестиційні аспекти розвитку аграрних формувань / І. А. Абрамович // АгроСвіт. - 2010. - № 20. -  С. 11-14.

Азізова, К. Е. Фіксований сільськогосподарський податок у розвитку аграрного сектору / К. Е. Азізова // Економіка АПК. - 2010. - № 10. - С. 78-82.

Багорка, М. О. Маркетингове забеспечення функціонування фермерських господарств/ М. О. Багорка, І. А. Білоткач // АгроСвіт. - 2010. - № 21. -  С. 18-23.

Біттер, О. Л. Факторний аналіз розвитку особистих селянських господарств / О. Л. Біттер, І. Б. Франчук, Л. В. Демедюк // Вісн. аграр. науки. - 2010. - № 12. - С. 59-61.

Блоха, А. В. Диспаритет цін як загроза інноваційному розвитку аграрного виробництва / А. В. Блоха // Економіка АПК. - 2010. - № 10. - С. 41-46.

Бойко, Л. М. Нормативно-правове забезпечення орендних відносин у сільському господарстві України / Л. М. Бойко // Вісн. аграр. науки. - 2010. - № 11. -  С. 66-68.       

Боярова, О. А. Особливості обліку основних засобів бюджетними агропромисловими підприємствами капіталу в сільському господарстві / О. А. Боярова, Н. П. Кузик // Економіка АПК. - 2010. - № 11. - С. 80-83.

Вацька, М. В. Відтворення капіталу як невід'ємна складова регулювання інвестаційних процесів у сільськогосподарських підприємствах регіону / М. В. Вацька // АгроСвіт. - 2010. - № 22. -  С. 40-44.

Вацька, М. В. Інвестування розвитку фермерських господарств / М. В. Вацька // Економіка АПК. - 2010. - № 10. - С. 82-86.

Витвицька, О. Д. Передумови розвитку інноваційного потенціалу / О. Д. Витвицька // Економіка АПК. - 2010. - № 11. - С. 151-155.

Гапоненко, Л. В. Формування моделей сталого розвитку аграрних підприємств / Л. В. Гапоненко // АгроСвіт. - 2010. - № 20. -  С. 46-50.

Грищенко, О. Ю. Розміщення та ефективність виробництва сільськогосподарської продукції в зональному аспекті / О. Ю. Грищенко // Економіка АПК. - 2010. - № 12. - С. 57-63.

Другак, В. М. Економіка землекористування в умовах нових земельних відносин / В. М. Другак // Вісн. аграр. науки. - 2010. - № 10. - С. 60-62.

Жук, В. М. Інституціональні підходи до реформування економічної науки / В. М. Жук // Економіка АПК. - 2010. - № 10. - С. 147-151.

Запара, Л. А. Сутність та необхідність стратегічного планування / Л. А. Запара // АгроСвіт. - 2010. - № 24. -  С. 36-39.

Збарський, В. К. Сталий розвиток сільських територій: проблеми і перспективи / В. К. Збарський // Економіка АПК. - 2010. - № 11. - С. 129-136. 

Збарський, В. К. Стан аграрного виробництва і продовольча безпека України / В. К. Збарський, А. В. Збарська, В. А. Величко // Вісн. аграр. науки. - 2010. - № 10. - С. 63-67.

Зінченко, Сергій Шукай агрохолдинг / Сергій Зінченко // Агро Перспектива. - 2010. - № 12. -  С. 38-40.

Зленко, О. В. Проблеми взаємодії кредитної політики і правового механізму кредитування сільгоспвиробників / О. В. Зленко // Вісн. аграр. науки. - 2010. - № 11. -  С. 75-77.

Іванишин, В. В. Ціноутворення на технічні засоби для сільськогосподарського виробництва / В. В. Іванишин // Вісн. аграр. науки. - 2010. - № 12. - С. 56-58. 

Ільницька, О. Л. Вплив фінансових показників на рішення керівника сільськогосподарського підприємства  / О. Л. Ільницька // АгроСвіт. - 2010. - № 24. -  С. 55-57.

Катан, Л. І. Ефективність використання основних засобів при ековиробництві в аграрній сфері / Л. І. Катан, Я. В. Колеснік // АгроСвіт. - 2010. - № 19. -  С. 31-34.     

Кобилянська, О. М. Напрями пониження ризиковості діяльності сільськогосподарських підприємств / О. М. Кобилянська // Вісн. аграр. науки. - 2010. - № 10. - С. 83-84.

Кобута, І. В. Другий рік України у СОТ: аналіз результатів та нові завдання для АПК / І. В. Кобута // АгроСвіт. - 2010. - № 19. -  С. 2-7.     

Козак, О. А. Концептуальні підходи щодо визначення типових господарств в Україні / О. А. Козак // Економіка АПК. - 2010. - № 11. - С. 114-117.

Косаняк, В. Я. Законодавче регулювання системи оподаткування земельним податком / В. Я. Косаняк // Економіка АПК. - 2010. - № 10. - С. 66-73.

Кропивко, М. Ф. Концептуальний підхід до кластерної організації та управління розвитком агропромислового виробництва / М. Ф. Кропивко // Економіка АПК. - 2010. - № 11. - С. 3-13.

Кулаєць, М. М. Надання дорадчих послуг навчальними закладами аграрного профілю / М. М. Кулаєць, М. Ф. Безкровний // Економіка АПК. - 2010. - № 11. - С. 147-150.

Лелюк, О. О. Оптимізація структури капіталу аграрних підприємств / О. О. Лелюк // АгроСвіт. - 2010. - № 21. -  С. 36-41.

Липчук, В. В. Оцінка розвитку фермерства в регіонах України / В. В. Липчук, Л. Б. Гнатишин // Економіка АПК. - 2010. - № 12. - С. 47-53.

Лупенко, Ю. О. Фінансування інвестицій у сільськогосподарське виробництво / Ю. О. Лупенко, Є. І. Лупенко // Економіка АПК. - 2010. - № 10. -С.122-125.

Лучишина, К. Л. Основи формування інтегрованої системи управління якістю аграрних підприємств / К. Л. Лучишина // АгроСвіт. - 2010. - № 21. -  С. 56-60.

Малік, М. Й. Формування фінансової політики розвитку аграрних підприємств / М. Й. Малік // Економіка АПК. - 2010. - № 12. - С. 166-167.

Мартин, Андрій Фонд земель сільськогосподарського призначення державної власності: Які завдання він має вирішувати? / А. Мартин // Землевпоряд. вісник. - 2010. - № 10. -  С. 4-11.

Марценюк-Розарьонова, О. В. Державна підтримка у страхуванні сільськогосподарських товаровиробників / О. В. Марценюк-Розарьонова // Економіка АПК. - 2010. - № 10. - С. 91-95.

Маслак, Н. Чи зацікавлені банки кредитувати АПК / Н. Маслак // Пропозиція. - 2010. - № 10. -  С. 30-36.

Мац, Т. П. Класифікація основних засобів в обліково-управлінському аспекті / Т. П. Мац // Економіка АПК. - 2010. - № 10. - С. 95-102.

Могильний, О. М. Державна політика у розвитку сільських територій / О. М. Могильний // Економіка АПК. - 2010. - № 10. - С. 125-131.

Молдаван, Л. В. Роль кооперативів у подоланні сільської бідності / Л. В. Молдаван, Д. Ф. Крисанов, Л. О. Удова // Економіка АПК. - 2010. - № 11. - С. 121-129.

Мороз, С. І. Регіональна диференціація вітчизняного ринку м'яса / С. І. Мороз // АгроСвіт. - 2010. - № 21. -  С. 24-27.

Непран, А. В. Роль кредиту в прискоренні процесів нагромадження капіталу в сільському господарстві / А. В. Непран // Економіка АПК. - 2010. - № 11. - С. 74-79 .

Осовська, Г. В. Формування стратегії конкуренції підприємств [Текст] / Г. В. Осовська, Т. М. Барбаріч // АгроСвіт. - 2010. - № 21. -  С. 32-35.

Охріменко, І. В. Основні змістовні пріоритети в планово-економічній роботі сільськогосподарських підприємств / І. В. Охріменко // Економіка АПК. - 2010. - № 11. - С. 109-113.

Павленко, О. П. Ефективність процесу фінансування основного капіталу підприємств АПК в умовах глобалізації та циклічності його відтворення / О. П. Павленко // АгроСвіт. - 2010. - № 21. -  С. 42-51.

Паламарчук, Л. В. Удосконалення теоретико-методичних засад моніторингу ринку земель / Л. В. Паламарчук, Н. М. Бавровська // АгроСвіт. - 2010. - № 21. -  С. 2-5.

Підлісецький, Г. М. Удосконалення переоцінки основних засобів аграрного сектору в системі їх відтворення / Г. М. Підлісецький, М. М. Могилова // Економіка АПК. - 2010. - № 12. - С. 41-47.

Пилипенко, О. С. Оцінка управлінського потенціалу сільськогосподарських підприємств в умовах їх стратегічної орієнтації / О. С. Пилипенко // АгроСвіт. - 2010. - № 21. -  С. 52-55.

Плотник, О. Д. Шляхи оптимізації економічного потенціалу аграрних підприємств / О. Д. Плотник // АгроСвіт. - 2010. - № 22. -  С. 45-48.        

Подолянчук, О. А. Внутрішньогосподарський контроль у діяльності сільськогосподарських підприємств / О. А. Подолянчук // Економіка АПК. - 2010. - № 10. - С. 109-112.

Полозенко, Д. В. Соціальна сфера як засіб нарощування інтелектуального капіталу / Д. В. Полозенко // Економіка АПК. - 2010. - № 10. - С. 132-136.

Присяжнюк, М. В. Основні завдання наукового забезпечення агропромислового виробництва / М. В. Присяжнюк // Вісн. аграр. науки. - 2010. - № 12. - С. 12-15.

Рябоконь, В. П. Тенденції і закономірності структурних змін робочої сили в сільському господарстві / В. П. Рябоконь // Економіка АПК. - 2010. - № 11. - С. 118-121.

Саблук, П. Т. Розвиток інституцій удосконалення механізму реформування аграрного сектору економіки / П. Т. Саблук // Економіка АПК. - 2010. - № 10. - С. 3-10.

Саваріна, І. П. Формування орендної плати за майно та землю в регіоні / І. П. Саваріна // Економіка АПК. - 2010. - № 10. - С. 18-21.       

Самілик, Т. М. Оптимізація виробничо-галузевої структури аграрного підприємства / Т. М. Самілик // АгроСвіт. - 2010. - № 24. -  С. 32-35.

Сіненко, М. І. Визначення нормативної собівартості виробництва продукції тваринництва методом економіко-математичного моделювання / М. І. Сіненко // Економіка АПК. - 2010. - № 12. - С. 53-56. 

Скрынник, Е. Б. Государственная стратегия модернизации АПК / Е. Б. Скрынник // Економіка АПК. - 2010. - № 10. - С. 157-170.

Солодкий, М. О. Чому повільно розвивається біржовий аграрний ринок / М. О. Солодкий // АгроСвіт. - 2010. - № 24. -  С. 2-6.

Степова, С. В. Економічні аспекти активізації інноваційної діяльності підприємств АПК  / С. В. Степова // АгроСвіт. - 2010. - № 23. -  С. 11-17.

Супрун, О. М. Балансування попиту-пропозиції як механізм регулювання аграрного ринку / О. М. Супрун // Економіка АПК. - 2010. - № 11. - С. 59-66.

Трещов, М. М. Організаційно-економічний механізм управління конкурентоспроможністю підприємств АПК / М. М. Трещов // АгроСвіт. - 2010. - № 19. -  С. 48-52.

Ульянченко, О. В. Підвищення конкурентоспроможності аграрного сектора економіки України на кластерних засадах / О. В. Ульяненко // Вісн. аграр. науки. - 2010. - № 10. - С. 56-59.    

Ходаківська, О. В. Енергетичний підхід до розв'язання проблеми екологобезпечного землекористування / О. В. Ходаківська // Економіка АПК. - 2010. - № 11. - С. 18-24.

Хорунжий, М. Й. Економіка села в контексті організаційно-економічних трансформацій / М. Й. Хорунжий // Економіка АПК. - 2010. - № 11. - С. 136-141.    

Цимбал, В. О. Критерії оцінки діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів / В. О. Цимбал // Економіка АПК. - 2010. - № 10. - С. 116-121.

Чернецька, О. В. Концептуальні підходи до управлінського обліку в сільському господарстві / О. В. Чернецька // АгроСвіт. - 2010. - № 20. -  С. 29-33.

Шпикуляк, О. Г. Інтелектуальний капітал як інститут економіки знань / О. Г. Шпикуляк // Економіка АПК. - 2010. - № 11. - С. 142-147.

Щурик, М. В. Екологічні засади господарств населення: макрорегіональний аспект  / М. В. Щурик // АгроСвіт. - 2010. - № 22. -  С. 5-10.

Яворська, Т. І. Особисті селянські господарства: визначення категорії та підприємницької діяльності / Т. І. Яворська // Економіка АПК. - 2010. - № 10. - С. 112-116. 

 

ЕКОНОМІКА РОСЛИННИЦТВА

Альшанова, О. О. Страхування в управлінні ризиками вирощування сільськогосподарських культур / О. О. Альшанова // Економіка АПК. - 2010. - № 10. - С. 86-91.

Амбросов, В. Я. Ринок насінництва зернових культур / В. Я. Амбросов, Н. Ю. Єгорова // Економіка АПК. - 2010. - № 10. - С. 27-31.       

Арделян, Д. В. Моделювання процесів оптимізації еколого-економічної ефективності виробництва ріпаку / Д. В. Арделян // АгроСвіт. - 2010. - № 24. -  С. 47-50.

Волошин, Р. В. Сутність та способи усунення олігопсонічних характеристик зернового ринку  / Р. В. Волошин // АгроСвіт. - 2010. - № 21. -  С. 14-17.

Грицюк, П. М. Просторово-часова залежність рентабельності зерновиробництва від урожайності зернових / П. М. Грицюк // Економіка АПК. - 2010. - № 10. - С. 21-26.

Діхтяр, Віктор Овочі: теоретичні основи та особливості ринку / Віктор Діхтяр // Агро Перспектива. - 2010. - № 11. -  С. 52-55.

Дончак, Л. Г. Моделювання ефективності внутрішнього економічного механізму плодоовочевого підприємства / Л. Г. Дончук // Економіка АПК. - 2010. - № 12. - С. 68-74.

Єрмаков, О. Ю. Управління витратами та обгрунтування раціональних вартісних параметрів конкурентоспроможності в зерновому виробництві / О. Ю. Єрмаков, С. В. Лапка // АгроСвіт. - 2010. - № 24. -  С. 23-27.

Кандул, Сергій Експорт ріпаку з України: реагування на виклики ЄС / С. Кандул // Пропозиція. - 2010. - № 12. -  С. 28 - 31.

Мельник, Л. Л. Експорт зерна Україною: стан, проблеми та перспективи / Л. Л. Мельник // АгроСвіт. - 2010. - № 23. -  С. 7-10.

Муляр, Т. С. Ефективність управління діяльністю підприємств галузі хмелярства  / Т. С. Муляр // АгроСвіт. - 2010. - № 23. -  С. 33-37.  

Пилипенко, Т. В. Формування ринку ріпаку в Україні / Т. В. Пилипенко // Економіка АПК. - 2010. - № 11. - С. 70-73.

Руденко, Надія Ціна впливає на привабливість овоча / Надія Руденко // Агро Перспектива. - 2010. - № 11. -  С. 48-51.

Саранчук, Г. М. Кластерна модель регіональної інноваційно-інвестиційної системи зернового господарства / Г. М. Саранчук // АгроСвіт. - 2010. - № 19. -  С. 40-44.

Скидан, О. В. Формування аграрної політики у сфері земельних відносин / О. В. Скидан // АгроСвіт. - 2010. - № 23. -  С. 2-6.

Формування ринку екологічно безпечної продукції при органічному землеробстві / А. С. Антонець [та ін.] // Економіка АПК. - 2010. - № 12. - С. 75-79.

Чехов, Р. А. Розвиток ринку дрібнонасінних олійних культур / Р. А. Чехов // Економіка АПК. - 2010. - № 10. - С. 37-40.

 

ЕКОНОМІКА ТВАРИННИЦТВА

Бігуняк, А. В. Досвід країн світу у створенні та функціонуванні ефективних каналів збуту худоби й тваринницької продукції / А. В. Бігуняк // Економіка АПК. - 2010. - № 12. - С. 147-152.

Божидарнік, Т. В. Проблеми та перспективи розширеного відтворення молочного скотарства  / Т. В. Божидарнік // АгроСвіт. - 2010. - № 19. -  С. 22-26.

Головчук, А. Ф. Державна підтримка галузі тваринництва / А. Ф. Головчук, Д. К. Семенда // Економіка АПК. - 2010. - № 10. - С. 47-50.

Кучер, Л. Ю. Інтенсифікація молочного скотарства у підвищенні його прибутковості / Л. Ю. Кучер // Вісн. аграр. науки. - 2010. - № 12. - С. 72-75.

Мельник, Б. А. Прогресивні організаційні системи розподілу та збуту продукції птахівництва / Б. А. Мельник // Економіка АПК. - 2010. - № 11. - С. 67-70

Надворняк, Я. М. Підвищення економічної ефективності виробництва яловичини / Я. М. Надворняк // Економіка АПК. - 2010. - № 11. - С. 33-37.

Радько, В. І. Тенденції розвитку виробництва молока в Україні / В. І. Радько  // Економіка АПК. - 2010. - № 11. - С. 24-28.

Слободян, В. Д. Практика управління організацією виробництва біологічних активів галузі тваринництва / В. Д. Слободян // Економіка АПК. - 2010. - № 12. - С. 91-93.

Ульянченко, О. В. Підвищення економічної ефективності виробнитва курячих яєць в аграрних підприємтсвах України / О. В. Ульяненко, О. В. Анісімова // Вісн. аграр. науки. - 2010. - № 11. -  С. 62-65.       

Чорнобай, Л. М. Функціонування племінної служби як складової виробничої інфраструктури сільськогосподарського виробництва / Л. М. Чорнобай // Економіка АПК. - 2010. - № 11. - С. 41-47.

Шиян, Н. І. Диференціація споживання молока і молочних продуктів у регіонах / Н. І. Шиян // Економіка АПК. - 2010. - № 10. - С. 11-17.

ГРУНТОЗНАВСТВО

Бережняк, М. Ф. Оптимізація агрофізичних параметрів чорноземних грунтів за різних систем обробітку / М. Ф. Бережняк, Є. М. Бережняк // Вісн. аграр. науки. - 2010. - № 12. - С. 16-19.

Курінний, М. П. Кислотність грунту потрібно контролювати / М. П. Курінний // Дім, сад, город. - 2010. - № 10. -  С. 10-11.
Спринчук, Н. А. Методичні підходи щодо визначення ефективності інвестицій установ системи охорони родючості грунтів / Н. А. Спринчук // Економіка АПК. - 2010. - № 10. - С. 50-56.        

Ткаченко, Л. Здоровий грунт - здорове майбутнє / Л. Ткаченко // Пропозиція. - 2010. - № 10. -  С. 102 - 105.

АГРОХІМІЯ

Гладкіх, Є. Ю. Зміна фракційного складу мінеральних фосфатів під впливом застосування мінеральних добрив / Є. Ю. Гладкіх // Вісн. аграр. науки. - 2010. - № 10. - С. 72-75.

Органические удобрения для вашего участка  // Овощи и фрукты. - 2010. - № 11. -  С. 50-53.          

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА МЕЛІОРАЦІЯ

Александров, Олег Экономическая целесообразность различных способов орошения // Агроном. - 2010. - № 3. -  С. 136-142.

Белоліпський, В.О. Перерозподіл стоку на водозаборах та засоби агромеліорації  / В. О. Белоліпський, В. І. Тарасов, М. М. Полулях // Вісн. аграр. науки. - 2010. - № 11. -  С. 45-49.

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Витвицька, О. Д. Розвиток ринку сільськогосподарської техніки / О. Д. Витвицька, М. В. Даценко, С. М. Даценко // Економіка АПК. - 2010. - № 10. - С.103-108.

Войтюк, П. Еволюція вдосконалення вимог до сільськогосподарської техніки / П. Войтюк // Техніка і технології АПК. - 2010. - № 10. -  С. 23-28.

Іванішин, В. В. Оцінка стану забеспечення аграрного сектора економіки України технічними засобами  / В. В. Іванішин // АгроСвіт. - 2010. - № 22. -  С. 11-14.

 

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ РОСЛИННИЦТВА

Бородин, И. А. Оригинальный высевающий аппарат / И. А. Бородин, С. А. Шишлов // Сел. механизатор. - 2010. - № 11. -  С. 10.

Греков, С. Е. Орудие для поверхностной обработки почвы / С. Е. Греков, А. Н. Цепляев, В. Г. Абезин // Сел. механизатор. - 2010. - № 12. -  С. 9. 

Иванов, А. Г. Моделирование обогрева теплицы [Текст] / А. Г. Иванов, А. В. Папков, Г. Я. Иванов // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. - 2010. - № 11. -  С. 14-15.

Очистка корнеклубнеплодов  // Сел. механизатор. - 2010. - № 12. -  С. 22.    

Простоян, Т. Бізнес-механізми трансферу інноваційних засобів механізації виноградарства в Україні / Т. Простоян, Л. Гінгіл, Ю. Фролова // Техніка і технології АПК. - 2010. - № 10. -  С. 19-23.

Савченко, О. Ф. Информационная технология определения технического состояния тракторных двигателей / О. Ф. Савченко, С. Н. Ольшевский, И. П. Добролюбов // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. - 2010. - № 11. -  С. 27-30.  

 

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ ТВАРИННИЦТВА

Иванов, Д. Г. Генераторный газ из куриного помета / Д. Г. Иванов // Сел. механизатор. - 2010. - № 12. -  С. 28-29.

Таргоня, В. Екологічні проблеми функціонування тваринницьких комплексів / В. Таргоня, В. Ясенецький, В. Клименко // Техніка і технології АПК. - 2010. - № 11. -  С. 25-28.

Тищенко, М. А. Комбинированная машина для приготовления и раздачи кормов / М. А. Тищенко, С. В. Брагинец, В. И. Клименко // Сел. механизатор. - 2010. - № 11. -  С. 22-23.

Тропин, А. Н. Навозоудаление на свиноферме  / А. Н. Тропин // Сел. механизатор. - 2010. - № 11. -  С. 24-25.         

      ЗАГАЛЬНЕ РОСЛИННИЦТВО

Нечаев, В. Эффективность инновационно-инвестиционных проектов в растениеводстве / В. Нечаев, Е. Артемова, Н. Кравченко // АПК: экономика, упр. - 2010. - № 12. -  С. 22-27.

 

СЕЛЕКЦІЯ, НАСІННИЦТВО, СОРТИ

Бондаренко, І. В. Огляд методів стимуляції насіння сільськогосподарських культур / І. В. Бондаренко // Цукр. буряки. - 2010. - № 5. -  С. 18-19.

Лінник, Юрій Вплив мінуса на життєздатність насіння / Юрій Лінник // Агро Перспектива. - 2010. - № 11. -  С. 70-73.

Січкар, В. І. Генетичний потенціал нових сортів сої і його реалізація у виробництві  / В. І. Січкар // Насінництво. - 2010. - № 11. -  С. 14-17.

 

ЗЕМЛЕРОБСТВО. АГРОТЕХНІКА

Балаєв, Анатолій Різні технології для звичайних чорноземів / Анатолій Балаєв, Оксана Тонха // Агро Перспектива. - 2010. - № 12. -  С. 74-76.

Гамалєй, В. І. Стан чорноземів типових за органічного землеробства / В. І. Гамалєй, М. І. Драган [и др.] // Вісн. аграр. науки. - 2010. - № 12. - С. 48-51.

Жалнин, Э. В. Точное земледелие - концепция успеха / Э. В. Жалнин // Сел. механизатор. - 2010. - № 11. -  С. 12-13 ; № 12. -  С. 10-11.

Зубець, М. В. Розвиток і наукове забезпечення органічного землеробства в європейських країнах / М. В. Зубець, В. В. Медведєв, С. А. Балюк // Вісн. аграр. науки. - 2010. - № 10. - С. 5-8.

Ременюк, Ю. О. Вплив тривалого обрабітку грунту на родючість чорнозему типового / Ю. О. Ременюк // Вісн. аграр. науки. - 2010. - № 11. -  С. 14-17.

Таргоня, В. Забезпечення екологізації землеробства / В. Таргоня, В. Яворів // Техніка і технології АПК. - 2010. - № 12. -  С. 25-27. 

Шинделов, А. В. Эффективность точного земледелия / А. В. Шинделов // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. - 2010. - № 11. -  С. 4-6.

 

ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ

Гуляєв, Б. І. Коренезабезпеченість рослин пшениці озимої за зерновою продуктивністю / Б. І. Гуляєв, Г. Б. Карлова // Вісн. аграр. науки. - 2010. - № 12. - С. 25-26.

Дем'яненко, Л. Стан розвитку вітчизняної селекції тритикале / Л. Дем'яненко, В. Лисікова, З. Києнко // Пропозиція. - 2010. - № 11. -  С. 76 - 79.

Каленська, С. М. Вплив системи удобрення на посівні якості насіння пшениці ярої твердої / С. М. Каленська, Н. В. Новицька, Т. В. Антал // Насінництво. - 2010. - № 11. -  С. 2-4.    

Кирик, М. М. Вплив строків сівби пшениці озимої на урожайність збудником твердої сажки / М. М. Кирик, А. Б. Ковалишин, Г. М. Ковалишина // Вісн. аграр. науки. - 2010. - № 12. - С. 23-24.

Козаченко, М Підвищення якості зерна пивовареного ячменю / М. Козаченко, Н. Васько // Пропозиція. - 2010. - № 11. -  С. 72 - 75.

Москалець, В. В. Еколого-адаптивні властивості нової константної лінії озимого тритикале сорту пшеничне / В. В. Москалець, Т. З. Москалець, В. І. Москалець // Вісн. аграр. науки. - 2010. - № 12. - С. 36-38.

Пшеничний, Олесь Ефективність різних способів під яровий ячмінь / Олесь Пшеничний // Агро Перспектива. - 2010. - № 11. -  С. 60-61.

Рудник-Іващенко, О. І. Залежність якості зерна проса посівного від фону мінеравльного живлення  / О. І. Рудник-Іващенко // Цукр. буряки. - 2010. - № 5. -  С. 10-11.

Фадеев, Л. В. Кукуруза: снизить травмирование - повысить урожайность / Л. В. Фадеев // Насінництво. - 2010. - № 12. -  С. 21-23.

 

ЗЕРНОВІ БОБОВІ КУЛЬТУРИ

Зайцева, Ирэн Соя - это хорошо! / И. Зайцева // Новое сел. хоз-во. - 2010. - № 6. -  С. 48-49.

Кравец, Е. А. Воздействие острого облучения на интерпретацию позиционной информации клетками апикальной и латеральной меристемы гороха / Е. А. Кравец, А. Н. Михеев, Л. Г. Овсянникова // Физиология и биохимия культурных растений. - 2010. - № 4. -С. 288-297

Крутило, Д. В. Штам Bradyrhizobium japonicum 46 як основа ефективних препаратів сої / Д. В. Крутило, Т. М. Ковалевська [и др.] // Вісн. аграр. науки. - 2010. - № 12. - С. 20-22

Туріна, О. Інокуляція насіння нуту, гороху, чини, сої / О. Туріна // Тваринництво України. - 2010. - № 12. -  С. 40-42.

 

ОЛІЙНІ КУЛЬТУРИ 

Кравчук, В. Перспективы выращивания льна-долгунца в Украине / В. Кравчук, Г. Хайлис // Техніка і технології АПК. - 2010. - № 11. -  С. 21-22.

Сиволап, Ю. М. Ідентифікація і маркування геному соняшнику / Ю.М., А. Є. Солоденко // Вісн. аграр. науки. - 2010. - № 11. -  С. 38-40.

 

ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ

Біленко, В. Г. М'ята котяча лимонна / В. Г. Біленко // Насінництво. - 2010. - № 12. -  С. 28.

Козлов, А. Расторопша - исцелит, защитит, украсит / А. Козлов  // Цветоводство. - 2010. - № 4. -  С. 56.

Табанюк, О. І. Родіола рожева - джерело сили та енергії / О. І. Табанюк, Н. О. Патріхалко // Дім, сад, город. - 2010. - № 11. -  С. 10-11.

 

 КАРТОПЛЯ

Когут,  І. Д. Прості способи отримання здорового насіння картоплі /  І. Д. Когут // Дім, сад, город. - 2010. - № 10. -  С. 4-5.

Маслак, Олександр Чи вистачить Україні власної картоплі? / О. Маслак // Пропозиція. - 2010. - № 10. -  С. 26-29.

Свистюр, О. І. Крапельне зрошення картоплі / О. І. Свистюр // Дім, сад, город. - 2010. - № 11. -  С. 3.  

Тактаєв, Б. А. Рекомбінаційна здатність батьківських форм картоплі у селекції на комплекс ознак  / Б. А. Тактаєв // Вісн. аграр. науки. - 2010. - № 12. - С. 39-40.

 

ЦУКРОВІ БУРЯКИ

Ганженко, О. М. Пристрій для протруювання малих порцій насіння цукрових буряків / О. М. Ганженко, П. Ю. Зиков, М. І. Саганов // Цукр. буряки. - 2010. - № 5. -  С. 12-13.       

Корженко, А. М. Визнаначення дихання цукрових буряків / А. М. Корженко // Цукр. буряки. - 2010. - № 6. -  С. 11-13.

Мазуренко, А. Сучасна вітчизняна альтернативна технологія збирання цукрових буряків та теоретичні дослідження процесу укладання їх в потужний валок із тридцяти рядків / А. Мазуренко // Техніка і технології АПК. - № 12. -  С. 12-17.

Череднічок, О. І. Структура мінливості морфофізіологічних показників пилку рослин цукрових буряків у зв'язку із впливом стресових факторів на гаметогенез / О. І. Череднічок // Цукр. буряки. - 2010. - № 6. -  С. 14-15.

КОРМОВИРОБНИЦТВО. КОРМОВІ КУЛЬТУРИ

Іонов, І. А. Сучасні підходи до визначення вуглеводного складу рослинних кормів / І. А. Іонов, Є. В. Руденко [и др.] // Вісн аграр. науки. - 2010. - № 10. - С. 29-32.

Петриченко, В. Ф. Актуальні проблеми кормовиробництва в Україні / В. Ф. Петриченко // Вісн. аграр. науки. - 2010. - № 10. - С. 18-21.

Пшеничний, Олесь Кормовиробництво у контексті ЄВРО / Олесь Пшеничний // Агро Перспектива. - 2010. - № 11. -  С. 30.

 

ОВОЧІВНИЦТВО

Артишок посевной // Овощи и фрукты. - 2010. - № 12. - С.36-37.

Біленко, В. Г. Цілющий гарбуз [Текст] / В. Г. Біленко // Насінництво. - 2010. - № 10. -  С. 26-27.

Гаврись, Людмила Пора подумать о рассаде / ЛюдмилаГаврись // Огородник. - 2010. - № 12. -  С. 54-55.

Зиновьева, А. Отечественные сорта и гибриды томата / А. Зиновьева // Овощеводство. - 2010. - № 12. -  С. 18-20.       

Капустина, Л. Технологические особенности выращивания чеснока / Л. Капустина // Овощеводство. - 2010. - № 10. -  С. 33-35.       

Кравченко, В. Современные тенденции развития исследований в овощеводстве / В. Кравченко // Овощеводство. - 2010. - № 10. -  С. 55-57.     

Матвиец, А .Г. Современные технологии выращивания огурца на опорной системе / А. Г. Матвиец, А. А. Матвиец // Овощеводство. - 2010. - № 10. -  С. 74-77.

Позняк, А. Тмин обыкновенный / А. Позняк // Овощеводство. - 2010. - № 12. -  С. 25-27.

Позняк, А. Шарообразные кабачки: форма непривычная, содержание достойное / А. Позняк, Р. Щербатюк // Овощеводство. - 2010. - № 10. -  С. 36-37.

Фасоль особо  опекать не нужно // Огородник. - 2010. - № 11. -  С. 16-17.

Шатковский, А. Выращивание озимого лука на капельном орошении / А. Шатковский, Ю. Черевичный // Овощеводство. - 2010. - № 11. -  С. 56-59.  

             ПЛОДІВНИЦТВО. ЯГІДНИЦТВО

Власов, В. В. Перспективи біотехнологічних досліджень винограду / В. В. Власов, Н. А. Малюкіна, Л. В. Джабурія // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 10. - С. 38-41.       

Зінченко, Сергій Екологічне виноградарство. Хороші шанси / Сергій Зінченко // Агро Перспектива. - 2010. - № 11. -  С. 16-17.  

Коцур, В. Секреты выращивания экологически чистой земляники / В. Коцур // Овощеводство. - 2010. - № 10. -  С. 38-43.

Марущак, Л. В. Горіховий сад? Це просто! / Л. В. Марущак // Дім, сад, город. - 2010. - № 11. -  С. 35-36.

Моргун, О. В. Економічна та енергетична оцінка вирощування сортів фундука в умовах Лісостепу України / О. В. Моргун, М. О. Бублик // Вісн. аграр. науки. - 2010. - № 10. - С. 68-71.

Сніговий, В. С. Продуктивність молодих інтенсивних насаджень яблуні за різних режимів мікрозрошення / В. С. Сніговий, Л. В. Козлова // Вісн. аграр. науки. - 2010. - № 10. - С. 49-52.

 

КВІТНИЦТВО

Коцур, В. Выращивание цветов и гуминовые удобрения / В. Коцур // Овощеводство. - 2010. - № 12. -  С. 37-39.

Пиковский, М. Гетероспориоз и ржавчина ирисов / М. Пиковский // Овощеводство. - 2010. - № 12. -  С. 40-45. 

Рябова, С. Пеларгония незаменима в саду / С. Рябова // Огородник. - 2010. - № 10. -  С. 38-41.

ЗАХИСТ РОСЛИН

Марков, І. Л. Захисні заходи проти хвороб моркви / І. Л. Марков // Дім, сад, город. - 2010. - № 10. -  С. 7-8.

Патика, Т. І. Використання етномопатогенних бактерій групи Bacillus thuringiensis у фітозахисті від комах-шкідників / Т. І. Патика, М. В. Кандибін, І. А. Тихонович, В. П. Патика // Вісн. аграр. науки. - 2010. - № 11. -  С. 26-29.

Пиковский, М. Болезни моркови при хранении / М. Пиковский, Н. Кирик // Овощеводство. - 2010. - № 11. -  С. 52-55.

Пиковский, М. Наиболее распространенные и вредоносные болезни клубней картофеля] / М. Пиковский, Н. Кирик // Овощеводство. - 2010. - № 10. -  С. 60-63.  

Цуркан, Р. П. Горохова попелиця / Р. П. Цуркан // Агроном. - 2010. - № 3. -  С. 76-77.

ТВАРИННИЦТВО. ЗАГАЛЬНЕ ТВАРИННИЦТВО

Наноиндустрия в животноводстве  // Тваринництво України. - 2010. - № 12. -  С. 5.

ПЛЕМІННА СПРАВА

Петренко, І. П. До теорії мінливості племенної цінності тварин у породі та популяції / І. П. Петренко // Вісн. аграр. науки. - 2010. - № 11. -  С. 33-37.

 

ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА

Боцуляк, Н. Я. Як хочемо мати якісне молоко / Н. Я. Боцуляк // Дім, сад, город. - 2010. - № 10. -  С. 40-41.    

Гринюк, Іванна Корови на прив'язі: минуле чи майбутня перспектива? / І. Гринюк // Пропозиція. - 2010. - № 10. -  С. 119-121.

Гуменний, В. Породні відмінності великої рогатої худоби за м'ясною продуктивністю / В. Гуменний // Тваринництво України. - 2010. - № 10. -  С. 12-15.

Литвиненко, Т. Особливості екстер'єру корів голштинської пророди різної селекції  / Т. Литвиненко // Тваринництво України. - 2010. - № 11. -  С. 13-15.  

Севастьянов А. Эффективность промышленного скрещивания в скотоводстве / Севастьянов  А., Н. Кирович // Тваринництво України. - 2010. - № 12. -  С. 10-13.

Шеремета, В. І. Новий спосіб добору корів у донори ембріонів для трансплантації  / В. І. Шеремета, О. П. Вергелес, М. В. Себа // Вісн. аграр. науки. - 2010. - № 12. - С. 34-35.  

 

КОНЯРСТВО

Бондар, О. Частота серцевих скорочень у тренованих та нетренованих коней / О. Бондар , Н. Платонова // Тваринництво України. - 2010. - № 12. -  С. 36-39.

Головач, М. Й. Конярство XXI сторіччя - стан, проблеми та перспективи розвитку  / М. Й. Головач, М. М. Головач // Вісн. аграр. науки. - 2010. - № 12. - С. 79-80.

Канарейкина, С. Г. Кобылье молоко - ценное пищевое сырье / С. Г. Канарейкина // Зоотехния. - 2010. - № 11. -  С. 22-23.

 

СВИНАРСТВО

Бірта, Габріелла Вплив годівлі на вихід сала чи м'яса / Габріелла Бірта // Агро Перспектива. - 2010. - № 11. -  С. 42-43.

Відгодівля свиней: як практики досягають 900 грамів приросту // Пропозиція. - 2010. - № 11. -  С. 60-64.

Єдаков, Я. Товарне свинарство прибуткове! / Я. Єдаков, О. Мельник, М. Геймор // Пропозиція. - 2010. - № 10. -  С. 126-127.

Кабатов, С. В. Применение энергосберегающих технологий при выращивании молодняка свиней  / С. В. Кабатов // Зоотехния. - 2010. - № 10. -  С. 17-18.

Комплексный подход к современному кормлению // Свиноводство. - 2010. - № 8. -  С. 12-14.

Погодаев, В. А. Мясная продуктивность помесных свиней, полученных на основе скрещивания пород СМ-1 и ландрс / В. А. Погодаев, А. Д. Пешков, А. М. Шнахов // Свиноводство. -2010. - № 8. -  С. 26-28.

Рудь, А. И. Обоснование селекции свиноматок на продуктивное долголетие / А. И. Рудь, П. В. Ларионова, И. А. Киселева // Свиноводство2010. - № 8. -  С. 38-41.  

 

ВІВЧАРСТВО. КОЗІВНИЦТВО

Капралюк, О.  В.Уміст летких жирних кислот у козиному молоці / О. В.

Капралюк // Вісн. аграр. науки. - 2010. - № 11. -  С. 73-74.

Коваленко, Г. Вівці у стаді та на подвір'ї  / Г. Коваленко // Дім, сад, город. - 2010. - № 11. -  С. 42-45.

Машнер, О. Каракульские овцы нового молдавского типа / О. Машнер, С. Евтодиенко, П. Люцканов // Тваринництво України. - 2010. - № 11. - С. 4-6.

Оробець, В. А. Влияние Мебисела на биохимические показатели крови и продуктивность овец / В. А. Оробець, В. А. Беляев, Е. И. Лавренчук // Зоотехния. - 2010. - № 10. -  С. 24-25.

 

ЗВІРІВНИЦТВО

Білай, Дмитро Годування нутрій  // Дім, сад, город. - 2010. - № 10. -  С. 42-43.

Демина, Т. М. Антиоксидант эмисил способствует улучшению качества шкурок норок / Т. М. Демина, О. В. Растимешина, К. В. Харламов // Кролиководство и звероводство. - 2010. - № 5. -  С. 14-15.

Касанова, Н. Р. Антиоксидант эндокс в рационах молодняка норок  / Н. Р. Касанова, Р. И. Михайлова // Кролиководство и звероводство. - 2010. - № 6. -  С. 9-11.

Тинаев, Н. И. О коротковолосых кроликах и приемах, позволяющих получать животных с запланированной окраской волосяного покрова / Н. И. Тинаев, Р. М. Нигматуллин // Кролиководство и звероводство. - 2010. - № 5. -  С. 29-31.

Чекалова, Т. М. Характеристика репродуктивной способности молодых самок соболей в условиях измененной технологии гона / Т. М. Чекалова, О. И. Тихомирова, М. В. Шипулина // Кролиководство и звероводство. - 2010. - № 6. -  С. 12-13.

 

ПТАХІВНИЦТВО

Войналович, С. Час та інтенсивність яйценосності качок / С. Войналович, Г. Сахацький // Тваринництво України. - 2010. - № 12. -  С. 23-25.

Ібатуллін, І. І. Ріст і гематологічні показники молодняку м'ясних перепелів залежно від різних джерел жиру в комбікормах / І. І. Ібатуллін, М. Ю. Сичов // Вісн. аграр. науки. - 2010. - № 11. -  С. 30-32.

Лисенко, В. П. Динаміка показників якості процесу утримання курей-несучок / В. П. Лисенко, Б. Л. Головінський [и др.] // Вісн. аграр. науки. - 2010. - № 12. - С. 41-47.   

Разанов, С. Ф. Ефективність кормової добавки апімору при годівлі птиці / С. Ф. Разов // Вісн. аграр. науки. - 2010. - № 10. - С. 36-37.

Руда, С. Полігенні ознаки міні-курей та отриманих гібридів [Текст] / С. Руда // Тваринництво України. - 2010. - № 11. -  С. 7-9.

Чудак, Р. Гематологічні характеристики та продуктивність бройлерів при споживанні ферментів [Текст] / Р. Чудак, Г. Огороднічук, Т. Шевчук // Тваринництво України. - 2010. - № 10. -  С. 38-40.

Шоміна, Н.  Життєздатність бластодерми інкубаційних яєць курей [Текст] / Н. Шоміна // Тваринництво України. - 2010. - № 10. -  С. 27-29.

 

БДЖІЛЬНИЦТВО

Бугера, С. І. Контроль якості продуктів бджільництва в Україні і за кордоном [Текст] / С. І. Бугера // Пасіка. - 2010. - № 11. -  С. 2-4.

Бондарчук, Г. Апітерапія - пріоритетний напрям галузі бджільництва [Текст] / Г. Бондарчук // Тваринництво України. - 2010. - № 10. -  С. 41-42.

Демченко, Надія Вулик Фаррара - зручності і переваги [Текст] / Н. Демченко // Пасіка. - 2010. - № 11. -  С. 18-19.

Довгалюк, А. І. Багатокорпусний вулик "Подільський" на рамку 300х230 мм [Текст] / А. І. Довгалюк // Пасіка. - 2010. - № 11. -  С. 10-15.

Закускін, Ю. Г. Дослідження впливу магнітного поля на бджіл [Текст] / Ю. Г. Закускін // Пасіка. - 2010. - № 12. -  С. 16.

Закускін, Ю. Г. Природний спосіб боротьби з кліщем Вароа [Текст] / Ю. Г. Закускін // Пасіка. - 2010. - № 10. -  С. 19.

Левченко, І. О. Метод умовних рефлексів у пізнанні біології медоносної бджоли [Текст] / І. О. Левченко // Пасіка. - 2010. - № 10. -  С. 9-11.

 

РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО

Вдовенко, Н. М. Розробка та впровадження в системі державного комітету рибного господарства України оптимізованих спеціалізованих форм первинної документації для підприємств з вирощування аквакультури [Текст] / Н. М. Вдовенко // АгроСвіт. - 2010. - № 21. -  С. 28-31.

Гайдей, О. С. Вірусна геморагічна септицемія лососевих риб / О. С. Гайдей // Вісн. аграр. науки. - 2010. - № 10. - С. 78-79. 

ВЕТЕРИНАРІЯ

Алієв, Е. Використання іонометричного методу для діагностики маститу у корів [Текст] / Е. Алієв // Техніка і технології АПК. - 2010. - № 12. -  С. 37-40.

Кузьмин, В. А. Триосепт-вет для профилактической и вынужденной дезинфекции при африканской чуме свиней [Текст] / В. А. Кузьмин, А. Г. Савинов // Ветеринария. - 2010. - № 11. -  С. 17-19.     

Могутова, В. Облік молока на молочних фермах від хворих на мастит корів [Текст] / В. Могутова, В.  Касянчук, О. Скляр // Тваринництво України. - 2010. - № 12. -  С. 31-32.         

Модин, А. Н. Профилактика мастита в сухостойный период [Текст] / А. Н. Модин, Н. Т. Климов, Л. И. Ефанов // Зоотехния. - 2010. - № 10. -  С. 27-28.

Мухамедшина, А. Р. Вакцинация и дезинфекция в промышленном животноводстве [Текст] / А. Р. Мухамедшина // Ветеринария. - 2010. - № 10. -  С. 19-21.

 Новый антимикробный препарат для лечения мастита у коров [Текст] / В. И. Зимников [и др.] // Зоотехния. - 2010. - № 12. -  С. 19-20.

Самуйленко, А. Я. Диагностические алгоритмы в клинической ветеринарной иммунологии [Текст] / А. Я. Самуйленко, Ю. Н. Федоров, В. И. Клюкина // Ветеринария. - 2010. - № 11. -  С. 3-6.

Сатюкова, Л. П. Современные методы контроля витаминов в кормах, кормовых добавках и биоматериале [Текст] / Л. П. Сатюкова, И. Р. Смирнова // Ветеринария. - 2010. - № 11. -  С. 37-40.

Сноз, Г. В. Испытание пентациклина при заболеваниях телят [Текст] / Г. В. Сноз // Ветеринария. - 2010. - № 10. -  С. 44-47.

Юханова, Т. Б. Принципы антибиотикотерапии и комплексного лечения коров при эндометрите [Текст] / Т. Б. Юханова // Ветеринария. - 2010. - № 11. -  С. 7-9.

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

 

Андреенков, В.А. Перспективы применения пищевых добавок компании "АРОМАРОС-М" для быстрозамороженных полуфабрикатов  / В. А. Андреенков, Л. В.Алехина, Л. Ф. Митасева // Мясн. индустрия. - 2010. - № 10. - С. 34-37.

Бедарев, А. Диверсификация производства - современное направление в развитии экономики предприятий  / А. Бедарев // Хлебопродукты. - 2010. - № 11. - С. 4-5.

Бобренева, И. В. Влияние яичных белков и пищевых волокон на микроструктуру продуктов быстрого приготовления / И. В. Бобренева, М. В. Прусак-Глотов, С. И. Хвыля // Мясн. индустрия. - 2010. - № 12. - С. 45-48.

Богатырев, А.Н. Здоровая пища -здоровая нация  / А. Н. Богатырев // Мясн. индустрия. - 2010. - № 10. - С. 5-9.

Заєць, Ю.О. До питання організації виробництва гранульованого біопалива (ПЕЛЕТ) / Ю. О. Заєць // Цукор України. - 2010. - № 1. - С. 44-48.

Семенова, А. А. Влияние поваренной соли на эффективность действия трансглютаминазы в модельных белковых системах  / А. А. Семенова, В. В. Насонова, С. А. Горбатов // Мясн. индустрия. - 2010. - № 12. - С. 20-21.

Соколов, Д.М. Экспресс-тести SINGLEPATH для анализа потогенных микроорганизмов в пищевых продуктах и сырье  / Д. М. Соколов , И. В. Кашинцев, М. С. Соколов // Мясн. индустрия. - 2010. - № 12. - С. 50-53.

Федоренко, Н. Полезные добавки в современном мире  / Н. Федоренко // Мясн. дело. - 2010. - № 12. - С. 19.

Хвиля, С.И. Определение дисперсности продуктов детского питания гистологическим методом  / С. И. Хвиля , В. А. Пчелкина, С. С. Бурлакова // Мясн. индустрия. - 2010. - № 11. - С. 33-36.

Чепак, І.П. Реалізація сучасної концепції енергозбереження на Радехівському цукровому заводі  / І. П. Чепак, І. В. Кравчук, В. Й. Белянський // Цукор України. - 2010. - № 3. - С. 20-22.

Шепелева, Е.В. Интегрированная система управления качеством и безопасностью продукции Разработка и внедрение/ Е. В. Шепелева, Е. В. Митасева // Молоч. пром-сть. - 2010. - № 10. - С. 58-60.

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ХЛІБОПЕКАРНОГО, МАКАРОННОГО ТА КОНДИТЕРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

Арсланов, Ш. Влияние электрофизических воздействий на технологический процесс хлебопечения  / Ш. Арсланов // Хлебопродукты. - 2010. - № 11. - С. 56-57.

Бессонова, Л. Совершенствование управления качеством производственных процессов на хлебозаводах  / Л. Бессонова // Хлебопродукты. - 2010. - № 12. - С. 52-53.

Бобков В. Маффины - маленькое лакомство для большого удовольствия / В. Бобков // Хлебопродукты. - 2010. - № 10. - С. 46-47.

Вершинина, О. Производство хлеба повышенной пищевой ценности, обогащенного тыквенным жмыхом / О. Вершинина, В. Деревенко, Е. Милованова // Хлебопродукты. - 2010. - № 11. - С. 42-43.

Гарш, З. Экструзия в производстве солодовых экстрактов для хлебопекарной отрасли  / З. Гарш, Е. Серякова // Хлебопродукты. - 2010. - № 11. - С. 46-48.

Жирнова, Е. Технологии многокомпонентных смесей с повышенным содержанием белка  / Е. Жирнова, Е. Мельников // Хлебопродукты. - 2010. - № 12. - С. 56-57.

Ильина, О. Торт как продукт питания и шедевр мастерства кондитера / О. Ильина // Хлебопродукты. - 2010. - № 10. - С. 52-55.

Комплексное решение для производства хлеба длительного хранения  // Хлебопродукты. - 2010. - № 10. - С. 28-31.

Коновалова, Ю. Комплексная оценка качества хлеба из зерна пшеницы и тритикале с использованием порошка крапивы, шиповника и "Флавоцена"  / Ю. Коновалова // Хлебопродукты. - 2010. - № 10. - С. 56-57.

Контейнерные мельницы - просто и эффективно  // Хлебопродукты. - 2010. - № 12. - С. 28-29.

Корячкина, С. Разработка технологии бисквитного полуфабриката функционального назначения  / С. Корячкина, Т. Лазарева , Т. Матвеева // Хлебопродукты. - 2010. - № 12. - С. 50-51.

Косован, А. Хлебопекарная промышленность в условиях экономической нестабильности / А. Косован // Хлебопродукты. - 2010. - № 12. - С. 6-8.

Куликов, Д. Побочный продукт переработки овса - перспективное сырье для хлебопечения  / Д. Куликов // Хлебопродукты. - 2010. - № 12. - С. 55.

Овечкин, А. Состояние и перспективы развития европейской мукомольной промышленности  / А. Овечкин // Хлебопродукты. - 2010. - № 11. - С. 22-24.

Осипова, Г. Способ улучшения качества пшеничной хлебопекарной муки для макаронного производства / Г. Осипова, С. Корячкина // Хлебопродукты. - 2010. - № 11. - С. 49-51.

Пащенко, Л. Новые изделия с добавлением продуктов переработки бобовых культур  / Л. Пащенко, Т. Ильина,  В. Пащенко  // Хлебопродукты. - 2010. - № 10. - С. 50-51.

Потапов, С. Основное направление развития зерноперерабатывающей отрасли - глубокая переработка зерна  / С. Потапов // Хлебопродукты. - 2010. - № 12. - С. 10-12.

Пряники от backaldrin  // Хлебопродукты. - 2010. - № 12. - С. 58-59.

Торт "Розовый бархат"  // Хлебопродукты. - 2010. - № 11. - С. 58-59.

Тютерева, С. Технологическое сопровождение и пусконаладочные работы - неотъемлемая часть внедрения новой техники / С. Тютерева // Хлебопродукты. - 2010. - № 12. - С. 42-43.

Эргашева, Ю. Х. О целесообразности обогащения пшеничной сортовой муки мучкой  / Х. Эргашева, В. Раджабова // Хлебопродукты. - 2010. - № 11. - С. 54-56.

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА

Андреев, Н.Р. Кинетика зародышеобразования при изометрической кристаллизации ангидридной глюкозы / Н. Р. Андреев, Л. С. Хворова, Н. И. Золотухина // Сахар. - 2010. - № 12. - С. 55-58.

Бойко, В.О. Експериментальне визначення теплотехнічних показників роботи вакуум-апаратів I-го продукту періодичної дії з механічними циркуляторами  / В. О. Бойко , М.О. Масліков, В. П. Петренко // Цукор України. - 2010. - № 2. - С. 45-48.

Василенко, С.М. Економія енергоресурсів на цукрових заводах/ С. М. Василенко, К. О. Штангеев // Цукор України. - 2010. - № 1. - С. 40-43.

Вєрченко, Л.М. Вплив питомої поверхні твердої фази вапняного молока на якість очищених соків / Л. М. Вєрченко, Т. С. Кос, Л. М. Хомічак // Цукор України. - 2010. - № 2. - С. 24-28.

Гусятинська, Н.А. Особливості мікробіологічного контролю у виробництві цукру з тростинного цукру-сирця  / Н. А. Гусятинська // Цукор України. - 2010. - № 3. - С. 32-36.

Ковтун, О.М. Використання нових фільтрувальних тканин у цукровій галузі  / О. М. Ковтун, Е. В. Стичинський // Цукор України. - 2010. - № 2. - С. 36-37.

Королев М.М. Повышение эффективности сушки и охлаждения сахара-песка  / М. М. Королев, В. В. Буромский, Г. И. Быкова // Сахар. - 2010. - № 12. - С. 47-48.

Кравчук, А.Ф. Кристаллизация сахара: практические и теоретические достижения  / А. Ф. Кравчук // Сахар. - 2010. - № 12. - С. 44-46.

Кривовоз, А.Г. Влияние гранулометрического состава на качество сахара / А. Г. Кривовоз // Сахар. - 2010. - № 12. - С. 42-43.

Кривовоз, А.Г. Оценка качества кристаллического сахара  / А. Г. Кривовоз, Ю. И. Сидоренко // Сахар. - 2010. - № 11. - С. 50-52.

Лукин, Н.Д. Производство сахаристых продуктов из крахмала как обеспечение баланса сахара в России  / Н. Д. Лукин // Сахар. - 2010. - № 12. - С. 49-55.

Мировой рынок сахара в августе  // Сахар. - 2010. - № 10. - С. 12-15.

Мировой рынок сахара в октябре  // Сахар. - 2010. - № 12. - С. 14-19.

Мирончук, В.Г. Вплив способу підведення підкачок на їх розподіл та швидкість продукту в кип'ятильних трубках вакуум-апарата  / В. Г. Мирончук , О. А. Єщенко ; рец. К. О. Штангеев // Цукор України. - 2010. - № 3. - С. 46-49.

Молодницкая, Е.Н. Эффективность сульфитации полупродуктов сахарного производства  / Е. Н. Молодницкая, Р. Ц. Мищук, В. О. Штангеев // Сахар. - 2010. - № 11. - С. 44-49.

Олянская, С.П. Использование однозамещенного фосфата аммония при очистке диффузионного сока  / С. П. Олянская, В. В. Цырульникова // Сахар. - 2010. - № 12. - С. 38-41.

Олянська, С.П. Інтенсифікація хімічних і адсорбційних процесів очищення дифузійного соку при використанні дигідрофосфату амонія / С. П. Олянська, В.В. Цирульнікова // Цукор України. - 2010. - № 3. - С. 23-30.

Олянська, С.П. Удосконалення технології очищення дифузійного соку з використанням високоефективних флокулянтів / С. П. Олянська, В.В. Цирульнікова // Цукор України. - 2010. - № 2. - С. 29-35.

Сухенко, Ю.Г. Підвищення опору спрацюванню деталей сальникових ущільнень насосів цукрових заводів / Ю. Г. Сухенко, В. Ю. Сухенко, А. М. Матиящук ; рец. О. М. Яхно // Цукор України. - 2010. - № 3. - С. 50-56.

Тей лор, М.Датчики контроля кристаллизации в вакуумных аппаратах: опыт компании Fives Eletcher за последние 25 лет  / М. Тейлор, М. А. Гетаз // Сахар. - 2010. - № 10. - С. 57-59.

ТЕПЛОКОМ: відФІЛЬТРувати по-новому  // Цукор України. - 2010. - № 1. - С. 26-27.

Тихонюк, А.В. Повышение стабильности контроля цветности сахара-песка экспресс-методом  / А. В. Тихонюк, Л. И. Дадеко, Л. С. Клименко // Сахар. - 2010. - № 10. - С. 48-49.

Тихонюк, А.В. Удосконалений експрес-метод визначення кольоровості білого цукру на модернізованому колориметрі ЦУ ТЕП-СМ [Текст] / А. В. Тихонюк, Л. І. Дадеко, Л. М. Хомічак ; рец. В. М. Логвін // Цукор України. - 2010. - № 3. - С. 37-40.

ФАО: сахара в мире будет достаточно  // Сахар. - 2010. - № 10. - С. 16-17.

Ходаковська, З.М. Вплив окремих факторів на формування собівартості українського цукру  / Ходаковська, В. В. Полторак // Цукор України. - 2010. - № 1. - С. 20-24.

Хоменко, М.Д. Коефіцієнт вилучення цукру - критерій оцінки робот бурякоцукрового виробництва  / М. Д. Хоменко, М. Ф. Калініченко ; рец. В. О. Штангеєв // Цукор України. - 2010. - № 3. - С. 41-45.

Хомічак, Л.М. Передові технології - запорука ефективного виробництва бурякового цукру в Україні / Л. М. Хомічак, С. М. Василенко // Цукор України. - 2010. - № 2. - С. 20-23.

Чернявская, Л. И. Экспресс-метод контроля потерь сахарозы по определению молочной кислоты / Л. И. Чернявская , В. М. Милькевич, Ю. А. Моканюк // Сахар. - 2010. - № 10. - С. 40-47.

Яньшин, В.П. Вертикальная циркуляция утфеля в вакуум-аппаратах I и II кристаллизации  / В. П. Яньшин // Сахар. - 2010. - № 10. - С. 52-56.

Ярчук, Т.М. Ринок цукру європейського союзу: наслідки реформи / Т. М. Ярчук // Цукор України. - 2010. - № 2. - С. 14-19.

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ М'ЯСОМОЛОЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

 

М'ясна промисловість

Абалдова, В.А. Повышение гигиенической безопасности мяса птицы механической обвалки  / В. А. Абалдова // Мясн. индустрия. - 2010. - № 10. - С. 16-20.

Алешков, А.В. Мясосодержащие полуфабрикаты, обогащенные лактулозой  / А. В. Алешков, Т. К. Каленик // Мясн. индустрия. - 2010. - № 10. - С. 53-56.

Баль-Прилипко, Л.В. Впровадження та використання біологічно активних добавок при виробництві м'ясних продуктів  / Л. В. Баль-Прилипко // Мясн. дело. - 2010. - № 12. - С. 26-30.

Баль-Прилипко, Л.В. Скрінінг інформації про застосування харчових волокон у рецептуру м'ясних виробів  / Л. В. Баль-Прилипко, М. Ф. Перехейда // Мясн. дело. - 2010. - № 10. - С. 14-15.

Баль-Прилипко, Л.В. Традиційні та сучасні принципи використання речовин природного походження для виробництва високоякісних м'ясних продуктів  / Л. В. Баль-Прилипко, Б. І. Леонова // Мясн. дело. - 2010. - № 11. - С. 32-35.

Бедило, Н.М. Пищевая ценность и технологические свойства мяса лося  / Н. М. Бедило, В. И. Криштафович, В. П. Кротенков // Мясн. индустрия. - 2010. - № 10. - С. 62-64.

Булычев, И.Н. Пищевые ингредиенты для использования мясного сырья с признаками PSE и DFD  / И. Н. Булычев // Мясн. индустрия. - 2010. - № 11. - С. 52-53.

Веселова, П.П. О продовольственной безопасности  / П. П. Веселова, Т. М. Воротынцева // Мясн. индустрия. - 2010. - № 10. - С. 25-27.

Виннов, А.С. Диминерализация кислотных белковых гидролизатов методом электролиза / А. С. Виннов // Мясн. дело. - 2010. - № 11. - С. 28-29.

Волков, А.Т. Ветеринарно-санитарная характеристика мяса птицы разных предприятий-производителей  / А. Т. Волков, Ю. П. Чудова // Мясн. индустрия. - 2010. - № 12. - С. 54-56.

Горбатов, А.А. Инновационные решения в упаковке охлажденного мяса  / А. А. Горбатов // Мясн. индустрия. - 2010. - № 12. - С. 28-29.

Горлов, И.Ф. Использование белка "Сарепта-5" для повышения качества говядины  / И.Ф. Горлов, М. И. Сложенкина, А. В. Гиро // Мясн. индустрия. - 2010. - № 12. - С. 30-32.

Горлов, И.Ф. Эффективное использование новых органических добавок в рационах скота / И.Ф. Горлов , М. И. Сложенкина, А. В. Гиро // Мясн. индустрия. - 2010. - № 10. - С. 58-61.

Дробященко, М.А. Ультраструктурные основы существования кишечных иерсиний в мясных продуктах и кормах  / М. А. Дробященко, В. И. Пушкарева, В. Ю. Поляков // Мясн. индустрия. - 2010. - № 10. - С. 30-32.

Иванкин, А.Н. Биохимические изменения в мясных продуктах при длительном хранении  / А. Н. Иванкин, Ю. К. Юшина // Мясн. индустрия. - 2010. - № 12. - С. 58-61.

Жемчужников, М.Е. Влияние лактатов натрия и кальция на сохранение цвета мясного сырья / М. Е. Жемчужников, С. В. Мурашев // Мясн. индустрия. - 2010. - № 11. - С. 62-64.

Исследование свойств протеолитических ферментных препаратов // Мясн. индустрия. - 2010. - № 11. - С. 82-83.

Комплексные добавки FLESCH MANNSCHAFT для гостовских колбас  // Мясн. индустрия. - 2010. - № 10. - С. 51-52.

Корниенко, И. "Для Вашей лаборатории у нас как в Греции, - есть все / И. Корниенко // Мясн. дело. - 2010. - № 12. - С. 10-11.

Костенко, Ю. Г. Решение проблемы сальмонеллеза при производстве мясной продукции / Ю. Г. Костенко, Д. С. Батаева, М. А. Краснова // Мясн. индустрия. - 2010. - № 10. - С. 28-29.

Крылова, В.Б. Использование нетрадиционного животного сырья в технологии мясных и мясорастительных консервов  / В. Б. Крылова, Т. В. Густова, Н. Н. Манджиева // Мясн. индустрия. - 2010. - № 11. - С. 20-23.

Кудряшов, Л.С. Автоматизация "жидкого дыма" при производстве полукопченых колбас  / Л. С. Кудряшов, А. Р. Юлдашева // Мясн. индустрия. - 2010. - № 12. - С. 16-19.

Кузнецова, О.В. Переработка жирного сырья и качество мясных продуктов  / О. В. Кузнецова , И. А. Подвойская // Мясн. индустрия. - 2010. - № 11. - С. 66-68.
Розанцев Э. Г. Пища и головной мозг  / Э. Г. Розанцев // Мясн. индустрия. - 2010. - № 11. - С. 69-71.

Куцакова, В. Е. Паштеты с использованием нетрадиционного и малоценного сырья и особенности их охлаждения  / В. Е. Куцакова, А. В. Бараненко, Е. В. Москвичева // Мясн. индустрия. - 2010. - № 10. - С. 66-72.

Мазур, Н.И. Ветеринарно-санитарная експертиза мяса при заболевании животных листериозом  / Н. И. Мазур, Н. И. Селюченко // Мясн. дело. - 2010. - № 12. - С. 20-21.

Мазур, Н.И. Санитарные требования к производству колбасных изделий  / Н. И. Мазур, Н. И. Селюченко // Мясн. дело. - 2010. - № 10. - С. 20-21.

Мелихова, Т.А. Структурообразующие компоненты в технологии реструктурированных продуктов из баранины / Т. А. Мелихова, М. Б. Данилов, Н. В. Колесникова // Мясн. индустрия. - 2010. - № 11. - С. 76-78.

Мурашев, С.В. Обработка свежего мяса аминокислотными лигандами для стабилизации цвета / С. В. Мурашев, С. А. Воробьев // Мясн. индустрия. - 2010. - № 10. - С. 38-40.

Нечипоренко, С.А. Термическая обработка мясных продуктов / С. А. Нечипоренко // Мясн. дело. - 2010. - № 10. - С. 22-24.

Новые пищевые добавки фирмы "Биосфуд Спайс" // Мясн. индустрия. - 2010. - № 12. - С. 49.

Овчинников, С.М. Методы дифференциации охлажденного и замороженного- размороженного мясного сырья  / С. М. Овчинников, А. Н. Габараев, С. А. Рыжов // Мясн. индустрия. - 2010. - № 11. - С. 54-56.

Ощипок, І.М. Модель раціонального використання сировинних ресурсів м'ясних виробництв  / І. М. Ощипок // Мясн. дело. - 2010. - № 10. - С. 32-33.

Полетавкин, С.К. Инновации в производстве сыровяленных мясных изделий и деликатесов / С. К. Полетавкин // Мясн. индустрия. - 2010. - № 12. - С. 11-13.

Рынок мяса и мясных продуктов Украины  // Мясн. дело. - 2010. - № 11. - С. 14-24.

Семенова, А. А. Применение трегалозы при производстве вареных колбасных изделий  / А. А. Семенова, В. В. Насонова, Е. К. Туниева // Мясн. индустрия. - 2010. - № 11. - С. 17-19.

Семенышева, А.И. Технология рубленых полуфабрикатов с использованием мяса птицы механической обвалки  / А. И. Семенышева // Мясн. индустрия. - 2010. - № 10. - С. 21-23.

Сидорук, Н.В. Сопутствующие вещества жирового сырья  / Н. В. Сидорук // Мясн. дело. - 2010. - № 12. - С. 16-17.

Ситкин ,Б.В. Рецептуры и способ внесения комплексных пищевых добавок  / Б. В. Ситкин, О. Л. Хаперскова, Ю. А. Шумский // Мясн. индустрия. - 2010. - № 11. - С. 58-61.

Сотников, С.О. Новинки от ООО "ВТР": оболочка ЦПЕ - альтернатива говяжьей череве / С. О. Сотников // Мясн. дело. - 2010. - № 12. - С. 12-13.

Технология рубленной и деликатесной ветчины // Мясн. индустрия. - 2010. - № 12. - С. 34-36.

Титов, Е.И. Сырьевое обеспечение малых мясоперерабатывающих предприятий / Е. И. Титов, И. А. Дубрович, Е. А. Морозова // Мясн. индустрия. - 2010. - № 11. - С. 42-45.

Тищенко, В.І. Використання білково-мінерального комплексу у виробництві м'ясопродуктів / В. І. Тищенко , Н. В. Божко // Мясн. дело. - 2010. - № 12. - С. 14-15.

Трохимчук, Г.П. "Консервант 25": выход из ситуации...  / Г. П. Трохимчук // Мясн. дело. - 2010. - № 10. - С. 38-39.

Узаков, Я.М. Исследование эффективности биотехнологического способа обработки мяса маралов  / Я. М. Узаков, С. К. Шауенов, Л. А. Каимбаева // Мясн. индустрия. - 2010. - № 11. - С. 80-81.

Усатенко, В. Диета для жизни  / В. Усатенко // Мясн. дело. - 2010. - № 12. - С. 38-39.

Устинова, А.В. Колбасные изделия для профилактики железодефицитных состояний у детей и взрослых  / А. В. Устинова, Н. Е. Солдатова, Н.В. Тимошенко // Мясн. индустрия. - 2010. - № 12. - С. 37-39.

Устинова, А.В. Халяльные мясные продукты для питания детей  / А. В. Устинова, А. С. Дыдыкин, Н. Е. Солдатова // Мясн. индустрия. - 2010. - № 11. - С. 29-32.

Фадеева, Н.В. Особенности использования мясного сырья на российском рынке / Н. В. Фадеева, Ю. А. Шумский, О. Н. Красуля // Мясн. индустрия. - 2010. - № 12. - С. 25-27.

Фатеева, М. А. "NITTA CASINGS" достойное пополнение в ряду съедобных коллагеновых оболочек  / М. А. Фатеева // Мясн. дело. - 2010. - № 12. - С. 36-37.

Федоренко, Н. Холодное мясо: виды, методы, свойства  / Н. Федоренко // Мясн. дело. - 2010. - № 10. - С. 26-28.

Федотов, А.В. Полисвэд - безопасность и качество сырокопченых и сыровяленых колбас  / А. В. Федотов // Мясн. индустрия. - 2010. - № 10. - С. 14-15.

Фоменко, О.С. Разработка технологии рубленых изделий из мяса кур с пшеничными отрубями  / О. С. Фоменко, Н. М. Птичкина // Мясн. индустрия. - 2010. - № 10. - С. 10-12.

Чернявская, Л.А. Изготовление кормов для собак из вторичного сырья мясокомбинатов  / Л. А. Чернявская , В. С. Ветров, Т. В. Каменская // Мясн. индустрия. - 2010. - № 10. - С. 69-72.

 

Молочна промисловість

Волков, А.В. Молочный рынок Костромской области: анализ развития  / А. В. Волков, И. А. Дубровин // Молоч. пром-сть. - 2010. - № 11. - С. 14-16.

Голуб, О.В. Новый кисломолочный соус  / О. В. Голуб, Е. М. Лобачева, И. В. Романовская // Молоч. пром-сть. - 2010. - № 11. - С. 58.

Горощенко, Л. Г. Импорт и экспорт молочной продукции  / Л. Г. Горощенко // Молоч. пром-сть. - 2010. - № 10. - С. 12-13.- № 11. - С. 7-10.

Донская, Г.А. Молочный напиток с топинамбуром  / Г. А. Донская, Е. В. Захарова // Молоч. пром-сть. - 2010. - № 10. - С. 69-70.

Евдокимов, И.А. Развитие мембранных технологий: рациональность и безысходность  / И.А. Евдокимов // Молоч. пром-сть. - 2010. - № 12. - С. 60-65.

Жаринов, А.И. Бинарные системы на основе ксантана: влияние конжака  / А. И. Жаринов, О. Н. Антонова, Е. А. Кондратенко // Молоч. пром-сть. - 2010. - № 10. - С. 56-57.

Захарова, Л.М. Функциональный кисломолочный напиток "Биоритм"  / Л.М. Захарова , М. А. Захарченко // Молоч. пром-сть. - 2010. - № 11. - С. 55.

Захлестных, В.П. Структурообразователь - эмульгатор пищевой "Лактрал-Ф" / В. П. Захлестных, Н. А. Смирнов // Молоч. пром-сть. - 2010. - № 10. - С. 52-53.

Как с помощью защитных культур AiBi продлить срок годности кисломолочного продукта?  // Молоч. пром-сть. - 2010. - № 10. - С. 63-65.

Кальницкая, О.И. Чувствительность микробиологической тест-системы "Дельвотест" к антибиотикам, обнаруженным в молоке  / О. И. Кальницкая // Молоч. пром-сть. - 2010. - № 10. С. 31-32.

Корой, Н.Е. Аспекты развития российского рынка растительных жиров / Н. Е. Корой, Д. В. Толкачова // Молоч. пром-сть. - 2010. - № 10. - С. 45-46.

Косова, И.А. Молокосодержащий продукт "Мастер Сгущенов"  / И. А. Косова // Молоч. пром-сть. - 2010. - № 10. - С. 54-55.

Кравченко, Э.Ф. Об эффективной переработке вторичного молочного сырья  / Э. Ф. Кравченко // Молоч. пром-сть. - 2010. - № 12. - С. 66.

Курбанова, М.Г. Направленный гидролиз белков молока / М. Г. Курбанова, О. О. Бабич, А. Ю. Просеков // Молоч. пром-сть. - 2010. - № 10. - С. 73-75.

Могильный, В.А. И снова о комплексных пищевых добавках  / В. А. Могильный // Молоч. пром-сть. - 2010. - № 10. - С. 50-51.

Острецова, Н.Г. Использование концентрата пахты для производства кисломолочных продуктов / Н. Г. Острецова, О. В. Громова // Молоч. пром-сть. - 2010. - № 12. - С. 72.

Перевертайло, Д.В. Состояние и развитие молочной отрасли Архангельской области  / Д. В. Перевертайло // Молоч. пром-сть. - 2010. - № 11. - С. 11-12.

Петров, А.Н. Сухой поликомпонентный продукт на молочной основе для геродиетического питания: модель и реальная жировая композиция/ А. Н. Петров , А. А. Борисова // Молоч. пром-сть. - 2010. - № 12. - С. 58-59

Смирнов, А.А. Обеспечение качества сырого молока при оптимальных условиях траспортировки / А. А. Смирнов, Л. В. Белова // Молоч. пром-сть. - 2010. - № 10. - С. 27-28.

Современное оборудование для производства традиционного творога  // Молоч. пром-сть. - 2010. - № 11. - С. 35.

Степанова, Л.И. Альтернативы сливочному маслу: экономическая необходимость или новый виток в создании здоровых продуктов / Л. И. Степанова // Молоч. пром-сть. - 2010. - № 11. - С. 56-57.

Степанова, Л.И. Заменители молочного жира SDS и СОЮЗ - гарантия качества вашей продукции  / Л. И. Степанова // Молоч. пром-сть. - 2010. - № 10. - С. 48-49.

Фомин, А.В. Мембранные методы производства молочных консервов / А. В. Фомин, Л. А. Буйлова // Молоч. пром-сть. - 2010. - № 12. - С. 70-71.

Шатнюк, Л.Н. Обогащение молочных продуктов научное обоснование, нормативная база, практические решения / Л. Н. Шатнюк , В. Б. Спиричев, В. М. Коденцова // Молоч. пром-сть. - 2010. - № 10. - С. 34-39.

Нові надходження літератури. 2010 вип. 4


ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА  ім. К. А.ТІМІРЯЗЄВА

Відділ літератури та інформації з питань сільського господарства

Відділ літератури та інформації виробничого профілю

 

 

 

НОВІ  НАДХОДЖЕННЯ  ЛІТЕРАТУРИ 

З  ПИТАНЬ  ЕКОНОМІКИ,  ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА  І  ПЕРЕРОБКИ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ  ПРОДУКЦІЇ

 

(Поточний бібліографічний список)

 

Вип. 4.

 

Вінниця, 2010

 

 

 

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва надсилає Вам черговий бібліографічний список, який включає надходження нової літератури з питань економіки, організації та технології сільськогосподарського виробництва, галузей харчової і переробної промисловості, що надійшла в обласний довідково-інформаційний фонд у жовтні - грудні 2010 р.

Список розрахований на керівників, організаторів, спеціалістів сільськогосподарського виробництва та переробної промисловості.

Працівники обласних організацій можуть одержати зазначену літературу в обласній науковій бібліотеці, районних організацій – в центральних бібліотеках.

В разі відсутності необхідних видань в централізованих бібліотечних системах, їх можна замовити по міжбібліотечному абонементу (МБА) з бібліотеки, де знаходиться потрібне видання. Поштові витрати за пересилку видань – за рахунок замовника.

На замовлення спеціалістів по МБА надсилаються також за встановлену плату копії журнальних статей.