Нові надходження літератури з питань економіки, технології виробництва і переробки сільськогосподарської продукції

Рік видання: 2008

Місце зберігання: Сайт (електронне видання)

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ім. К. А. ТІМІРЯЗЄВА

Відділ літератури та інформації з питань сільського господарства

Відділ літератури та інформації виробничого профілю

 

 

 

Нові надходження літератури з питань економіки, технології виробництва і переробки

сільськогосподарської продукції

(Поточний бібліографічний список)

 

Вип. 3.

 

Вінниця, 2008

 

 

 

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

 

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва надсилає Вам черговий бібліографічний список, який включає надходження нової літератури з питань економіки, організації та технології сільськогосподарського виробництва, галузей харчової і переробної промисловості, що надійшла в обласний довідково-інформаційний фонд у липні-вересні 2008 р.

Список розрахований на керівників, організаторів, спеціалістів сільськогосподарського виробництва та переробної промисловості.

В разі відсутності необхідних видань в централізованих бібліотечних системах, їх можна замовити по міжбібліотечному абонементу (МБА) з бібліотеки, де знаходиться потрібне видання. Поштові витрати за пересилку видань – за рахунок замовника.

На замовлення спеціалістів по МБА надсилаються також за встановлену плату копії журнальних статей.

 

 

Поділитися:

ЕКОНОМІКА  ТА ОРГАНІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

 

Бліхар, М. М. Трансформаційні процеси зовнішньоторговельної політики країн Центральної та Східної Європи в умовах реалізації євроінтеграційної стратегії [Текст] / М. М. Бліхар // АгроСвіт. - 2008. - № 15. -  С. 22-26

Богдановский, В. А. Факторы роста производительности труда в сельском хозяйстве [Текст] / В. А. Богдановский // Экономика с.-х. и перераб. предприятий. - 2008. - № 7. -  С. 23-27

Борхунов, Н. Воспроизводство в сельхозорганизациях с разной рентабельностью [Текст] / Н. Борхунов, О. Родионова // АПК: экономика, упр. - 2008. - № 7. -  С. 22-27

Будзяк, В. М. Напрями ефективного землекористування в сільгосппідприємствах [Текст] / В. М. Будзяк // АгроСвіт. - 2008. - № 15. -  С. 11-14

Величко, А. Є.   Соціальний захист найманої праці у сільському господарстві [Текст] / А. Є. Величко // АгроСвіт. - 2008. - № 15. -  С. 31-36

Верницький, М.  Інвестиційний клімат аграрного сектору України [Текст] / М. Верницький // Агробізнес сьогодні. - 2008. - № 13-14. -  С. 16-17

Волошка, Вікторія Соціальна сфера села: на початку довгого шляху / В. Волошка // Пропозиція. - 2008. - № 8. -  С. 8 - 10

Гречаний, В. М. Інвестиційний менеджмент в агропромисловому виробництві [Текст] / В. М. Гречаний // АгроСвіт. - 2008. - № 16. -  С. 7-10

Дацій, О. І.  Формування національної інноваційної моделі розвитку сільського господарства України [Текст] / О. І. Дацій // АгроСвіт. - 2008. - № 15. -  С. 2-5

Дідківська, Л. В. Законодавчо-інституційне забезпечення реалізації сільськогосподарської кооперації в Україні [Текст] / Л. В. Дідківська // АгроСвіт. - 2008. - № 13. -  С. 16-20

Каплун, Г.  Кооперативи вирішують сільгосппроблеми [Текст] / Г. Каплун // Агробізнес сьогодні. - 2008. - № 13-14. -  С. 14-15

Кеникстул, В. Совершенствовать экономическую вертикаль управления агропромышленным комплексом [Текст] / В. Кеникстул, В. Константинович // АПК: экономика, упр.. - 2008. - № 7. -  С. 18-21

Коваленко, О. В. Ефективність використання ресурсного потенціалу підприємств сільських територій / О. В. Коваленко // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 7. - С.70-72

Козлов, С. П. Потребительские перерабатывающие кооперативы как фактор развития малых форм хозяйствования на селе [Текст] / С. П. Козлов // Аграр. наука. - 2008. - № 8. -  С. 13-15

Кривов, В. М. Агроекологічна оцінка землекористувань новостворених агроформувань / В. М. Кривов // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 8. - С.55-57 

Крисанов, Д. Ф.  Забезпечення сталого розвитку сільських територій (порівняльний аналіз програм України та Польщі) [Текст] / Д. Ф. Крисанов, Л. О. Удова // АгроСвіт. - 2008. - № 14. -  С. 4-14

Кундиус, В. Определение инвестиционно эффективных видов деятельности кластеров АПК [Текст] / В. Кундиус // АПК: экономика, упр. - 2008. - № 7. -  С. 28-32

Кушмаєва, В. В. Формування економічних взаємовідносин в агропромислових корпораціях [Текст] / В. В. Кушмаєва // АгроСвіт. - 2008. - № 17. -  С. 9-12

Лепьохіна, І. О. Удосконалення механізму державної підтримки інвестування сільського господарства [Текст] / І. О. Лепьохіна // АгроСвіт. - 2008. - № 15. -  С. 6-10

Летунов, И. И. Инновационная стратегия развития и сокращение издержек производства [Текст] / И. И. Летунов, С. Б. Летунов // Экономика с.-х. и перераб. предприятий. - 2008. - № 7. -  С. 20-22

Любович, О. А. Підвищення ефективності діяльності підприємств аграрного сектору економіки [Текст] / О. А. Любович // АгроСвіт. - 2008. - № 13. -  С. 12-15

Мазур, Євгенія Звабливий АПК: [Інвестиції в АПК] / ЄвгеніяМазур // Агробізнес сьогодні. - 2008. - № 17. -  С. 32-33

Матвієнко, Г. А. Розвиток перестрахування аграрних ризиків в Україні [Текст] / Г. А. Матвієнко // АгроСвіт. - 2008. - № 17. –С. 17-20

Михайлюк, О. Бизнес-планирование в сфере малого предпринимательства [Текст] / О. Михайлюк // АПК: экономика, упр. - 2008. - № 8. -  С. 16-18

Міщенко, Д. А. Аграрний маркетинг в системі управління діяльністю підприємства на вітчизняному продовольчому ринку [Текст] / Д. А. Міщенко // АгроСвіт. - 2008. - № 13. -  С. 27-30

Особа, Н. П. Вдосконалення внутрішньогосподарських економічних відносин у сільськогосподарських підприємствах [Текст] / Н. П. Особа // АгроСвіт. - 2008. - № 16. -  С. 11-14

Особистий інтерес: [Страхування в АПК] // Агробізнес сьогодні. - 2008. - № 13-14. -  С. 40-41

Сапельник, А. Е. Методы и приемы повышения операционной эффективности предприятий АПК [Текст] / А. Е. Сапельник, В. В. Бердников // Экономика с.-х. и перераб. предприятий. - 2008. - № 7. -  С. 41-43

Скляревський, К. М. Науково-методичні та організаційні засади маркетингу та інноваційного провайдингу в АПВ / К. М. Скляревський // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 8. - С.72-74

Соскиева, З. Производительность труда как главный фактор повышения эффективности производства [Текст] / З. Соскиева // АПК: экономика, упр. - 2008. - № 7. -  С. 64-66

Туболець, І. І. Вимоги ринкового механізму до функціонування аграрних формувань [Текст] / І. І. Туболець // АгроСвіт. - 2008. - № 14. -  С. 44-48

Шкільов, О. В. Реформування власності в аграрному секторі економіки при переході до ринкових відносин [Текст] / О. В. Шкільов // АгроСвіт. - 2008. - № 16. -  С. 3-6

Щербатюк, В. В. Функції сталого сільського розвитку / В. В. Щербатюк // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 7. - С.75-78

Юсуфов, А. М. Некоторые предложения по оздоровлению финансового состояния сельскохозяйственных организаций [Текст] / А. М. Юсуфов, М. И. Исмаилов, З. С. Сеферова // Экономика с.-х. и перераб. предприятий. - 2008. - № 7. -  С. 71-74

Яковенко, О. І. Проблемні питання стратегії розвитку АПК України [Текст] / О. І. Яковенко // АгроСвіт. - 2008. - № 13. -  С. 9-11

 

ЕКОНОМІКА РОСЛИННИЦТВА

Богданко, С.  По крупинці: [Виробництво та ринок круп] / С. Богданко // Агро Перспектива. - 2008. - № 7. – С. 42-43

Бутко, М. П. Досвід розвинутих країн та можливості його застосування в Україні щодо каналів збуту плодоовочевої продукції для фермерів [Текст] / М. П. Бутко, І. В. Бачуріна // АгроСвіт. - 2008. - № 13. -  С. 4-8

Грибков, М. Влияние ресурсосберегающих технологий на урожайность сельхозкультур [Текст] / М. Грибков, В. Фигурин // АПК: экономика, упр. - 2008. - № 7. -  С. 36-37

Зерно України: стратегія розвитку, ринки збуту, продовольча та енергетична безпека [Текст] // Агробізнес сьогодні. - 2008. - № 15-16. -  С. 24-26

Кінах, Н. В. Стратегічні орієнтації розвитку зернового ринку [Текст] / Н. В. Кінах // АгроСвіт. - 2008. - № 13. -  С. 21-26

Конкуренція на ринку зерна [Текст] // Агробізнес сьогодні. - 2008. - № 18. -  С. 34-35

Куликов, И. Организационно-экономический механизм устойчивого развития плодво-ягодного подкомплекса АПК [Текст] / И. Куликов, В. Урусов // АПК: экономика, упр. - 2008. - № 8. - С.10-15

Онда, О. А. Аналітична оцінка експорту зерна Україною [Текст] / О. А. Онда // АгроСвіт. - 2008. - № 14. -  С. 37-43

Онда, О. А. Виробництво зерна в Україні у контексті внутрішього споживання та експорту [Текст] / О. А. Онда // АгроСвіт. - 2008. - № 13. -  С. 31-36

Талипов, Н. Т. Экономическая эффективность систем создания и использования пастбищ [Текст] / Н. Т. Талипов, А. А. Чикилев // Аграр. наука. - 2008. - № 7. -  С. 13-15 

 

ЕКОНОМІКА ТВАРИННИЦТВА 

Акільєва, Ольга Великий рогатий спад: [Ринок яловичини] / ОльгаАкільєва // Агробізнес сьогодні. - 2008. - № 18. -  С. 17

Дуніч, І. Молоко вийшло з берегів: [Ринок молока] / І. Дуніч // Агробізнес сьогодні. - 2008. - № 13-14. -  С. 35

Ишмуратов, М. Эффективность специализации и интеграции в свиноводстве [Текст] / М. Ишмуратов // АПК: экономика, упр. - 2008. - № 7. -  С. 33-35

Мазур, Є.  М’ясний фронт: [Ринок м’яса] / Є. Мазур // Агробізнес сьогодні. - 2008. - № 15-16. -  С. 32-33

Павлов, А. А. Оперативный контроль за показателями в свиноводстве [Текст] / А. А. Павлов // Экономика с.-х. и перераб. предприятий. - 2008. - № 7. -  С. 55-56

Пивовар, В. С. Ефективність використання кормороздавачів-змішувачів на тваринницьких фермах [Текст] / В. С. Пивовар // АгроСвіт. - 2008. - № 17. -  С. 2-5

Ревенко, І.  Сучасний ринок засобів роздавання кормів рогатій худобі / І. Ревенко, Т. Лісовенко, В. Хмельовський // Пропозиція. - 2008. - № 9. -  С. 106, 108, 110, 112, 114

Суровцев, В. Методология начисления амортизации основного стада в молочном животноводстве [Текст] / В. Суровцев, Е. Забегалова, Д. Лаптева // АПК: экономика, упр. - 2008. - № 7. -  С. 44-45

ФАО: світовий ринок м’яса тривожить [Текст] // Агробізнес сьогодні. - 2008. - № 18. -  С. 18-19

Янышин, В. П. Инновационный проект развития молочной отрасли [Текст] / В. П. Янышин, Г. Е. Смирнов, М. С. Ромашин // Экономика с.-х. и перераб. предприятий. - 2008. - № 7. -  С. 17-19

 

ГРУНТОЗНАВСТВО 

Медведєв, В. В. Вплив структурного складу поверхневого шару на дефляцію грунтів / В. В. Медведєв // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 7. - С.12-18

Медведєв, В. В. Критерії, еталони і просторові одиниці в бонітуванні грунтів / В. В. Медведєв, І. В. Пліско // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 8. - С.9-15

 

АГРОХІМІЯ 

Терещенко, Н.   Бактериальные удобрения [Текст]: проблемы и перспективы применения / Н. Терещенко // Главный агроном. - 2008. - № 7. -  С. 7-10

Фатеев, А.И.  Влияние микроудобрений "реаком" на засухо- и морозостойкость растений, их устойчивость к болезням [Текст] / А.И.  Фатеев, С. П. Полянчиков // Агроном. - 2008. - № 3 . -  С. 30-34

Шкурко, Т. Успішне тваринництво – ефективне рослинництво: [Органічні добрива] / Т. Щкурко // Тваринництво України. - 2008. - № 7 . -  С. 40-42 

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

 Возмилов, А. Г. Применение электрического ветра в технологических процессах АПК [Текст] / А. Г. Возмилов, С. И. Уразов, Л. Н. Андреев // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. - 2008. - № 7. -  С. 24-25

Дмитрієва, Т. В. Перспективи використання біодизельного палива малими сільськогосподарськими підприємствами [Текст] / Т. В. Дмитрієва, В. В. Бойко, Г. Ф. Невмержицька // АгроСвіт. - 2008. - № 17. -  С. 6-8

Ситник, В. П. Реалізація державної технічної політики з переоснащення машинно-тракторного парку / В. П. Ситник // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 7. - С.5-11

Шахов, А. Биотопливо нового поколения [Текст] / А. Шахов // Сел. механизатор. - 2008. - № 9. -  С. 33

 

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ РОСЛИННИЦТВА 

Андрианов, Н. Как улучшить сушку зерна [Текст] / Н. Андрианов, А. Жеребцов // Сел. механизатор. - 2008. - № 9. -  С. 7

Гетманенко, В. М. Многоскоростной электоропривод вентиляторов фруктохранилищ с автоматизированным управлением [Текст] / В. М. Гетманенко, А. Е. Чуркин, О. А. Чуркина // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. - 2008. - № 8. -  С. 9-11

Дерюшев, И. Модернизация овощной сеялки СО-4,2 [Текст] / И. Дерюшев // Сел. механизатор. - 2008. - № 9. -  С. 22-23

Зверькова, Я. А. Упаковка сена и сенажа в сельхозпредприятиях [Текст] / Я. А. Зверькова, Г. Ф. Ханхасаев // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. - 2008. - № 7. -  С. 22-23

Пивовар, В. Нові вітчизняні машини для збирання цукрових буряків / В. Пивовар // Пропозиція. - 2008. - № 9. -  С. 94 - 96, 98, 100

Туболев, С. Техника для машинного производства картофеля [Текст] / С. Туболев // Главный агроном. - 2008. - № 6. -  С. 70-71

Харченко, Г. М. Оптимизация рабочих параметров центрифуги для очистки подсолнечного масла [Текст] / Г. М. Харченко // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. - 2008. - № 7. -  С. 47-48 

 

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ ТВАРИННИЦТВА

Брюханов, А. Методы расчета вредных выбросов животноводческих ферм [Текст] / А. Брюханов // Сел. механизатор. - 2008. - № 7. -  С. 35-36

Забродина, О. Б. Мониторинг энергозатрат предприятия по производству молока [Текст] / О. Б. Забродина, В. Н. Литвинов // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. - 2008. - № 8. -  С. 4-5

Коновалов, В. Смеситель концентрированных кормов [Текст] / В. Коновалов, С. Гусев, А. Чупшев // Сел. механизатор. - 2008. - № 7. -  С. 48

Назарова, Е. В. Обоснование вместимости бака установки для преддоильной обработки вымени коров [Текст] / Е. В. Назарова // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. - 2008. - № 8. -  С. 31-32

Хмыров, В. Биоферментация навоза глубокой подстилки [Текст] / В. Хмыров, В. Куденко // Сел. механизатор. - 2008. - № 9. -  С. 36-37

ЗАГАЛЬНЕ РОСЛИННИЦТВО.

 

СЕЛЕКЦІЯ, НАСІННИЦТВО, СОРТИ

Васильев, А. Н. Информационный подход к описанию предпосевной обработки зерна [Текст] / А. Н. Васильев // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. - 2008. - № 8. -  С. 20-21

ГМО: порятунок або утопія?: [Генетично модифіковані рослини] // Агробізнес сьогодні. - 2008. - № 13-14. -  С. 28-30

Кириченко, В. В. Ринкові моделі реалізації селекційних інновацій / В. В. Кириченко, В. М. Тимчук // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 8. - С.62-64

Пенджиев, А. М. Исследование электромагнитного воздействия на семена [Текст] / А. М. Пенджиев, А. Л. Окдиров, М. Х. Хаджиев // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. - 2008. - № 7. -  С. 18-19

Поліщук, І. Б. Фенотип пилкових зерен – відображення потенційних властивостей генотипу рослини / І. Б. Поліщук, В. Д. Поліщук, Ю. В. Жигало // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 8. - С.46-51

Ушкур, Д. Устройство для отбора семян по диэлектрическим свойствам [Текст] / Д. Ушкур // Сел. механизатор. - 2008. - № 6. -  С. 42-43 

 

ЗЕМЛЕРОБСТВО. АГРОТЕХНІКА

Камінський, В. Ф. Проблеми метрологічного забезпечення наукових досліджень у землеробстві / В. Ф. Камінський, В. М. Лапін // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 7. - С.23-25

Каплун, Анна Панацея від ущільнення ґрунту: [No-till технологія] / АннаКаплун // Агробізнес сьогодні. - 2008. - № 17. -  С. 13

Савін, Юрій Якій бути системі землеробства в умовах ринку [Текст] / Ю. Савін // Агробізнес сьогодні. - 2008. - № 17. -  С. 36-37

Щурик, М. В. Органічне землеробство як складова відтворення земельних ресурсів макрорегіону [Текст] / М. В. Щурик // АгроСвіт. - 2008. - № 14. -  С. 19-23 

 

ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ 

Адаменко, Т. Перспективи виробництва зерна озимої пшениці в умовах потепліня клімату [Текст] / Т. Адаменко // Агроном. - 2008. - № 3 . -  С. 12-17

Антонов, Ю. Как выбрать сорт озимой пшеницы. Опыт практического решения реальной задачи агробизнеса [Текст] / Ю. Антонов // Зерно. - 2008. - № 7 . -  С. 68-71

Бельдій, Н. Кращі нові сорти пшениці – запорука високих і стабільних урожаїв / Н. Бельдій, В. Лисікова, О. Шовгун // Пропозиція. - 2008. - № 9. -  С. 56 - 58, 60 - 62, 64 – 66

Гораш, О. С. Біологічні особливості сортів ячменю ярого за параметрами маси зернівки / О. С. Гораш // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 8. - С.30-32

Гунар, Л. Э. Действие кремнийорганических соединений на фотосинтетическую активность, урожайность и технологические качества зерновых культур [Текст] / Л. Э. Гунар, В. А. Караваев, Р. В. Сычев // Известия Тимирязевской с.-х. акад. - 2008. - № 2 . -  С. 78-82

Козлобаев, В. В.  Посевные качества семян озимой пшеницы [Текст] / В. В. Козлобаев, Н. В. Ермакова // Аграр. наука. - 2008. - № 7. -  С. 25-27

Лихочвор , В.  Продуктивность и структура урожая озимой пшеницы [Текст] / В. Лихочвор  // Зерно. - 2008. - № 7 . -  С. 24-28

Мацько, О. Ю. Кукурудза. Вінницька область [Текст] / О. Ю. Мацько // Агроном. - 2008. - № 3 . -  С. 62-63

Особливості сортової політики, сортооновлення й сортозміни озимої м'якої пшениці за рекоменданціями одеських селекціонерів // Пропозиція. - 2008. - № 8. -  С. 46 - 47

Рибалка, О. І. Використання пшениці ваксі для селекції сортів нового покоління / О. І. Рибалка, М. А. Литвиненко // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 7. - С.34-38

Уліч, О. Урожайність озимої пшениці в умовах посухи / О. Уліч // Пропозиція. - 2008. - № 8. -  С. 48 - 52, 54-55

Ширинян, М. Система удобрения озимых колосовых в энергосберегающих технологиях [Текст] / М. Ширинян // Главный агроном. - 2008. - № 7. -  С. 18-19

 

ЗЕРНОВІ БОБОВІ КУЛЬТУРИ

Поповнення ринку сортів рослин: соя культурна / О. Безручко, О. Колесніченко, С. Корнійчук, О. Бондар // Пропозиція. - 2008. - № 9. -  С. 68 - 72

Щігорцева, О.  Підвищення продуктивності і якості гороху [Текст] / О. Щігорцева // Тваринництво України. - 2008. - № 6 . -  С. 35-36    

 

ОЛІЙНІ КУЛЬТУРИ 

Дерябин, А.  Из опыта выращивания подсолнечника [Текст] / А. Дерябин // Главный агроном. - 2008. - № 8. -  С. 23-24   

Зозуля, О. Л. Готуємо ріпак до зимівлі вже зараз [Текст] / О. Л. Зозуля // Агробізнес сьогодні. - 2008. - № 18. -  С. 13

Європейська перспектива виробництва ріпаку в Україні [Текст] // Зерно. - 2008. - № 7 . -  С. 48-49

Листопад, Валерія Український ріпак зможе задовольнити апетити Європи. Але з якою вигодою?. / В. Листопад // Пропозиція. - 2008. - № 9. -  С. 46 – 49

Мацько, О. Ю. Соняшник. Вінницька область [Текст] / О. Ю. Мацько  // Агроном. - 2008. - № 3 . -  С. 74-75

Оверченко, Б. Соняшник: рекомендації до збирання / Б. Оверченко // Пропозиція. - 2008. - № 8. -  С. 68 – 69

Санін , В.А. Основні технологічні елементи вирощування озимого ріпаку в осінній період [Текст] / В.А.  Санін , Ю. В. Санін // Агроном. - 2008. - № 3 . -  С. 24-25

 

ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ

Тибель, В.  Колючий "женьшень" [Текст] / В. Тибель // Дім, сад, город. - 2008. - № 8. -  С. 14-16

Ярошевська, А. П. Загальна улюблениця – м'ята [Текст] / А. П. Ярошевська // Дім, сад, город. - 2008. - № 7. -  С. 10-11

 

КАРТОПЛЯ

Лабух, В. Почва в гребнях – урожай картофеля выше [Текст] / В. Лабух, А. Михальченков, В. Ториков // Сел. механизатор. - 2008. - № 7. -  С. 23

Свояченко, М. І. Картопля: історія, події, факти / М. І. Свояченко // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 7. - С.81

Скорик, С. Картоплю – у кожен дім [Текст] / С. Скорик // Агро Перспектива. - 2008. - № 7. -  С. 58-59

Тарасенко, О. Збирання та післязбиральна доробка бульб картоплі / О. Тарасенко // Пропозиція. - 2008. - № 8. -  С. 72 - 77        

Тарасенко, О. Особливості догляду за посівами катроплі / О. Тарасенко // Пропозиція. - 2008. - № 7. -  С. 34-41

 

ЦУКРОВІ БУРЯКИ

Доманов, Н. М.   Оценка различных технологий возделывания сахарной свеклы [Текст] / Н. М. Доманов, К. Б. Ибадуллаев, Н. К. Шаповалов // Сах. свекла. - 2008. - № 7. -  С. 21-23

Заришняк, А. С. Відтворення родючості грунту і продуктивність цукрових буряків / А. С. Заришняк, А. О. Сипко // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 8. - С.16-19

Заришняк, А. С. Економічна ефективність системи удобрення при вирощуванні цукрових буряків [Текст] / А. С. Заришняк, Л. А. Джігіріс, Р. В. Кубряк // Цукр. буряки. - 2008. - № 5. -  С. 12-13

Мацько, О. Ю. Цукровий буряк. Вінницька область [Текст] / О. Ю. Мацько // Агроном. - 2008. - № 3 . -  С. 58-59

Мороз, О. В. Погода, волога, добрива і урожай цукрових буряків [Текст] / О. В. Мороз // Цукр. буряки. - 2008. - № 5. -  С. 18-19

Сапронов, Н. М. Технологические качества и устойчивость различных гибридов к хранению [Текст] / Н. М. Сапронов, М. К. Пружин, А. В. Умеренков // Сах. свекла. - 2008. - № 7. -  С. 36-39

 КОРМОВИРОБНИЦТВО. КОРМОВІ КУЛЬТУРИ 

Артемов, И. Интенсификация производства энергетических кормов на основе использования рапса [Текст] / И. Артемов // Главный зоотехник. - 2008. - № 6. -  С. 29-32

Подобєд, Л. Молочна кислота, пробіотики та консервування кормів сучасними методами / Л. Подобєд, В. Неживенко // Пропозиція. - 2008. - № 9. -  С. 116 - 119

Федорин, Б. Інтенсивна технологія заготівлі сіна із природних, сіяних луків та культурних пасовищ / Б. Федорин // Пропозиція. - 2008. - № 7. -  С. 58 – 60

 

ОВОЧІВНИЦТВО

Болотских, А. Экологические аспекты технологии выращивания овощных растений [Текст] / А. Болотских // Овощеводство. - 2008. - № 9. -  С. 58-61

Куракса, Н. П. Перец – в каждый огород ! [Текст] / Н. П. Куракса // Овощеводство. - 2008. - № 7. -  С. 13-15

Недялкова, И. Сорта чеснока [Текст] / И. Недялкова, А. Капустина // Овощеводство. - 2008. - № 7. -  С. 57-59

Позняк, А. Горох овощной: новинки селекции [Текст] / А. Позняк, Н. Харицкий, А. Маленко // Овощеводство. - 2008. - № 8. -  С. 58-59

Смилянец, Н. Перспективные для Украины виды физалиса [Текст] / Н. Смилянец // Овощеводство. - 2008. - № 9. -  С. 34-36

Сыч, З. Как правильно выбрать сорт. Огурец для открытого грунта [Текст] / З. Сыч, И. Бобось, В. Гопчак // Овощеводство. - 2008. - № 7. -  С. 22-33

Сыч, З. Использование агроволокна для укрывной культуры в овощеводстве [Текст] / З. Сыч // Овощеводство. - 2008. - № 8. -  С. 38-44

Сыч, З. Цена риска. Особенности технологии выращивания озимого лука [Текст] / З. Сыч // Овощеводство. - 2008. - № 8. -  С. 45-49

Шульгіна, Л. М.  Вирощуємо дієтичні баклажани [Текст] / Л. М. Шульгіна // Дім, сад, город. - 2008. - № 6. -  С. 7-9

 

ПЛОДІВНИЦТВО ЯГІДНИЦТВО

Андращук, О. Найперспективніші сорти зимових яблук 2008 [Текст] / О. Андращук // Агросвіт України. - 2008. - № 7-8 . -  С. 6-7

Андращук, О.  Суниця знайома – незнайомка [Текст] / О. Андращук // Агросвіт України. - 2008. - № 7-8 . -  С. 4-5 ; № 9 . -  С. 4-5

Дядюра, О. М. Як зимують мої персикові дерева [Текст] / О. М. Дядюра // Дім, сад, город. - 2008. - № 9. -  С. 33

Жолобецький, Геннадій Вирощуємо суницю / Г. Жолобецький // Пропозиція. - 2008. - № 9. -  С. 74 - 77

Кіщак, О. Сучасні підходи до створення інтенсивних насаджень черешні / О. Кіщак // Пропозиція. - 2008. - № 6. -  С. 66 - 67 ; № 7. -  С. 48 – 50

Мазур, П. Короли Севера.  Неукрывные сорта винограда [Текст] / П. Мазур // Огородник. - 2008. - № 7. -  С. 14-15

Меженский, В. Эволюция грецкого ореха. Новые сорта [Текст] / В. Меженский // Огородник. - 2008. - № 8 . -  С. 22-23

Сизоненко, В. Гранатовый куст летом в открытом грунте [Текст] / В. Сизоненко // Огородник. - 2008. - № 8 . -  С. 19

Шевченко, І. В. Еколого-економічні аспекти виноградарства України / І. В. Шевченко, В. В. Власов // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 7. - С.61-63

Яхимович, О. В. Актинідія [Текст] / О. В. Яхимович // Дім, сад, город. - 2008. - № 6. -  С. 33-34

 

КВІТНИЦТВО 

Боренкова, Р.  Пламенеют душистые флоксы [Текст] / Р. Боренкова // Огородник. - 2008. - № 7. -  С. 40

Зикова, В. К. Які вони голландські іриси? [Текст] / В. К. Зикова, І. В. Улановська // Квіти України. - 2008. - № 4. -  С. 14-15         

Комова, Н. Её величество Далия: [Жоржини] / Н. Комова, Г. Комов // Огородник. - 2008. - № 9. -  С. 38-40

Сад троянд власноруч [Текст] // Квіти України. - 2008. - № 4. -  С. 16-17

 

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ

Авотіна, О. С. Липа - бурштин медового літа [Текст] / О. С. Авотіна // Квіти України. - 2008. - № 4. -  С. 39-41

Крюкова, Е. А. Основные направления изучения инфекционного усыхания дуба [Текст] / Е. А. Крюкова, З. И. Маланина // Лесное хоз-во. - 2008. - № 3. -  С. 46-47

Межибовский, А. М. Лесная типология вчера и сегодня [Текст] / А. М. Межибовский // Лесное хоз-во. - 2008. - № 3. -  С. 20-22

Сапанов, М. К. Роль защитного лесоразведения и устойчивое природопользование [Текст] / М. К. Сапанов // Лесное хоз-во. - 2008. - № 3. -  С. 28-30

 

ЗАХИСТ РОСЛИН    

Готуємо ріпак до зимівлі гербіцидно-фунгіцидною сумішшю [Текст] // Агробізнес сьогодні. - 2008. - № 15-16. -  С. 13

Довгань, С. Озимині – надійний захист / С. Довгань, О. Сядриста // Пропозиція. - 2008. - № 9. - С. 80 - 82, 84

Єлькін, О. О. АНТАЛ – новий претендент на лідерство серед протруйників озимої пшениці [Текст] / О. О. Єлькін, Т. Ю. Маркова , І. М. Черняєва // Зерно. - 2008. - № 7 . -  С. 58-59

Король, Т. Захист овочевих культур [Текст] / Т. Король // Агробізнес сьогодні. - 2008. - № 13-14. -  С. 24-27

Красиловець, Ю. Г. Інтегрований захист гречки [Текст] / Ю. Г. Красиловець, В. С.  Зуза , К. М. Скляревський // Карантин і захист рослин. - 2008. - № 7. -  С. 4 – 5

Ретьман, С. В. Розвиток хвороб пшениці  озимої зарізних рівнів мінерального живлення [Текст] / С. В. Ретьман // Карантин і захист рослин. - 2008. - № 7. -  С. 17 - 18

Фокін, А. Система захисту овочевих культур закритого грунту / А. Фокін // Пропозиція. - 2008. - № 9. -  С. 86 - 92 

ТВАРИННИЦТВО. ЗАГАЛЬНЕ ТВАРИННИЦТВО

 

ГОДІВЛЯ І УТРИМАННЯ ТВАРИН

Панина, Н. Г. Математическая модель вариаций питательных веществ в суточных рационах [Текст] / Н. Г. Панина, Ю. М. Колпаков, Е. С. Шенцова // Аграр. наука. - 2008. - № 8. -  С. 25-26

 

ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА 

Друженко, Валерій Шлях якісного молока / В. Друженко // Пропозиція. - 2008. - № 7. -  С. 28 – 29

Зайнутдинов, Г. Холодный метод выращивания телят – способ повышения их резистентности и сохранности [Текст] / Г. Зайнутдинов, М. Алигаджиев, В. Иванов, Д. Костерин // Молоч. и мясн. скотоводство. - 2008. - № 6 . -  С. 20-22

Коваль, С. Найвищий надій на Вінничині – 7003 кг:[Молочне скотарство]/ С. Коваль // Пропозиція. - 2008. - № 8. -  С. 120 – 123

Козуб, Ю. А. Продуктивность черно-пестрых коров и их голштинизированных помесей при скармливании кормовой добавки Фелуцен [Текст] / Ю. А. Козуб, Л. Н. Карелина, Б. Я. Власов // Зоотехния. - 2008. - № 7. -  С. 5-6

Кокорев, В. А.    Влияние хрома на молочную продуктивность коров [Текст] / В. А. Кокорев, А. Н. Федаев, Н. И. Гибалкина // Зоотехния. - 2008. - № 9. -  С. 11-13

Куценко, А. И. Оптимизация стратегии формирования продуктивности при выращивании и откорме крупного рогатого скота на комплексах [Текст] / А. И. Куценко // Известия Тимирязевской с.-х. акад. - 2008. - № 2 . -  С. 103-115       

Луценко, М.  Ефективна альтернатива: легкозбірні корівники / М. Луценко, В. Салига // Пропозиція. - 2008. - № 8. -  С. 126 - 128

Ляшук, Р. Н. Совершенствование системы отбора молочного скота [Текст] / Р. Н. Ляшук, А. И. Шендаков, Т. А. Шендакова // Аграр. наука. - 2008. - № 8. -  С. 31-34

Петренко, І. П. Теорія і практика розподілу бугаїв-плідників за рівнями племінної цінності / І. П. Петренко, А. П. Кругляк // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 8. - С.39-42

Полупан, Ю. П.  Інтенсивне молочне скотарство Німеччини / Ю. П. Полупан, М. С. Гавриленко // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 7. - С.25

Полупан , Ю. Інтенсивне молочне скотарство Франції [Текст] / Ю. Полупан, М. Гавриленко // Тваринництво України. - 2008. - № 7 . -  С. 3-5

Романенко, Л.   Выращивание ремонтного молодняка в высокопродуктивных стадах [Текст] / Л. Романенко, В. Волгин // Главный зоотехник. - 2008. - № 6. -  С. 12-13

Сірацький, Й. Плідники новостворених порід [Велика рогата худоба] / Й. Сірацький , О. Бойко   [та ін.] // Тваринництво України. - 2008. - № 7 . -  С. 20-23

Славов, В.  Яловичина стає дедалі дефіцітнішою / В. Славов, І. Гузєв, П. Шуст // Пропозиція. - 2008. - № 9. -  С. 124 – 127

Юсупов, Р. Влияние голштинизации на продуктивность коров и экологическую безопасность продукции [Текст] / Р. Юсупов, Х. Тагиров, Э. Андриянова // Молоч. и мясн. скотоводство. - 2008. - № 6 . -  С. 19-20 

 

КОНЯРСТВО 

Временный регламент для всадника на пони [Текст] // Конный мир. - 2008. - № 8. -  С. 28-32

Надеева, Н. С. Анализ оценки племенных качеств жеребцов-производителей чистокровной верховой породы по качеству потомства [Текст] / Н. С. Надеева, С. Н. Харитонов // Коневодство и конный спорт. - 2008. - № 3. -  С. 7-8

Хотов, В. Х. Анализ результатов линейной сочетаемости и ее влияния на работоспособность потомства лошадей чистокровной верховой породы [Текст] / В. Х. Хотов, И. В. Сутугина // Коневодство и конный спорт. - 2008. - № 3. -  С. 11-13 

 

СВИНАРСТВО

Бірта, Г. М’ясосальність свиней за протеїнового підживлення [Текст] / Г. Бірта // Тваринництво України. - 2008. - № 7 . -  С. 38-40  

Буяров, А. В. Резервы повышения эффективности свиноводства [Текст] / А. В. Буяров, О. В. Кислякова, Е. А. Кострикина // Аграр. наука. - 2008. - № 7. -  С. 15-17

Зельдин, В.  Зарубежные генотипы в отечественном воспроизводстве свиней [Текст] / В. Зельдин // Тваринництво України. - 2008. - № 7 . -  С. 17-20

Карнаухов, Ю. А. Продуктивность молодняка свиней при использовании Глауконита [Текст] / Ю. А. Карнаухов, Х. Х. Тагиров, А. В. Близнецов // Зоотехния. - 2008. - № 7. -  С. 14-15

Коновал, О. М.   Генетична структура популяції свиней великої білої породи за маркерами стійкості проти колібактеріозів / О. М. Коновал // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 8. - С.79-81

Кучерявий, В. Якщо в раціоні лактоцел... [Годівля свиней] / В. Кучерявий // Тваринництво України. - 2008. - № 7 . -  С. 35-37

Крилова, Л. Селекційні методи підвищення скороспілості і м'ясності свиней [Текст] / Л. Крилова , Ю. Шульгіна А. Маслюк, А. Івін // Тваринництво України. - 2008. - № 7 . -  С. 23-26

Никитченко, Д. В. Динамика роста мышц у свинок крупной белой породы [Текст] / Д. В. Никитченко, В. Е. Никитченко, В. П. Панов // Известия Тимирязевской с.-х. акад. - 2008. - № 2 . -  С. 93-102

 

ВІВЧАРСТВО КОЗІВНИЦТВО 

Давиденко В. Вівчарство у фермерстві [Текст] / Давиденко В., М. Журавель // Тваринництво України. - 2008. - № 7 . -  С. 32-34

Минко, О. А. Продуктивность овец породы манычский меринос в зависимости от срока рождения [Текст] / О. А. Минко // Зоотехния. - 2008. - № 7. -  С. 24-25

Столповский, Ю. А. Полиморфизм молекулярно-генетических маркеров у овец романовской породы [Текст] / Ю. А. Столповский, А. В. Лапшин [та ін.] // Известия Тимирязевской с.-х. акад. - 2008. - № 2 . -  С. 131-136

Шелест, Л. Рейтинг вітчизняних підприємств з виробництва та переробки вовни: / Л. Шелест // Тваринництво України. - 2008. - № 7 . -  С. 27-32

 

ЗВІРІВНИЦТВО 

Бекетов, С. В. Вторичная половая структура популяции песца и лисицы при разведении на зверофермах [Текст] / С. В. Бекетов, С.Н.  Каштанов  // Кролиководство и звероводство. - 2008. - № 4 . -  С. 14-15

Боровков, М. Профилактическая обработка крольчат УФ и КВЧ-лучами [Текст] / М. Боровков, О. Михайлова // Сел. механизатор. - 2008. - № 6. -  С. 39

Коновалов , А. М. Влияние антиоксиданта евротиокс концентрат Dry на рост молодняка норок и качество шкурок [Текст] / А. М. Коновалов   // Кролиководство и звероводство. - 2008. - № 4 . -  С. 12-13

Петренко, В. Жваві кроленята [Текст] / В. Петренко // Агросвіт України. - 2008. - № 7-8 . -  С. 23

 

ПТАХІВНИЦТВО 

Бондаренко, Ю. В. Сучасні методи визначення статі молодняку сільськогосподарської птиці [Текст] / Ю. В. Бондаренко // Ефективне птахівництво. - 2008. - № 7. -  С. 34-39

Гоноцкий, В. А. Пищевая и биологическая ценность мяса уток и гусей [Текст] / В. А. Гоноцкий // Ефективне птахівництво. - 2008. - № 7. -  С. 13-17

Егоров, И.  Нетрадиционные корма в птицеводстве [Текст] / И. Егоров // Ефективне птахівництво. - 2008. - № 7. -  С. 46-50

Кримська, Т. В. Як примусити курей нестися [Текст] / Т. В. Кримська // Агросвіт України. - 2008. - № 7-8 . -  С. 20-21

Лашко, О. І. Перепелиці : чим корисні вони для людини [Текст] / О. І. Лашко // Дім, сад, город. - 2008. - № 9. -  С. 39-41     

Перепелкина, Л. И. Селен в рационе цыплят-бройлеров [Текст] / Л. И. Перепелкина // Зоотехния. - 2008. - № 9. -  С. 18-19

Світлові програми вирощування і утримання індиків провідних селекційних компаній світу [Текст] // Ефективне птахівництво. - 2008. - № 8. -  С. 37-42

 

БДЖІЛЬНИЦТВО

Гробов, О. Ф. Трансгенные растения и пчелы [Текст] / О. Ф. Гробов, А. Н. Сотников, Р. Т. Клочко // Ветеринария. - 2008. - № 7. -  С. 15-19     

Дяченко, П. К. Приблизна схема медоносного конвеєра для пасіки на 100-120 бджолосімей [Текст] / П. К. Дяченко // Агросвіт України. - 2008. - № 7-8. – С. 11-12

Мосолов, А. А. Новое в повышении продуктивности пчел [Текст] / А. А. Мосолов // Пчеловодство. - 2008. - № 5. -  С. 26

Шмуля, С.  Збереження темної бджоли (apis mellifepa L) – пріоритет SICAMM [Текст] / С. Шмуля // Агросвіт України. - 2008. - № 7-8 . -  С. 15

 

РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 

Дацюк, П. В. Продуктивные показатели селинского карпа при различных технологиях выращивания  [Текст] / П. В. Дацюк // Известия Тимирязевской с.-х. акад. - 2008. - № 2 . -  С. 121-124

За рибу гроші [Текст] // Агробізнес сьогодні. - 2008. - № 17. -  С. 18 

Корчовий, Ф. В. Заходи боротьби з краснухою коропів [Текст] / Ф. В. Корчовий, В. В. Просяна, О. Б. Олійник  // Агросвіт України. - 2008. - № 7-8 . -  С. 30-31

Леонов, Ю. Актуальні проблеми охорони здоров’я риб та інших гідробіонтів [Текст] / Ю. Леонов // Тваринництво України. - 2008. - № 7 . -  С. 10-12 

ВЕТЕРИНАРІЯ 

Габрусь, В. А. Средства и методы терапии лошадей при паразитозах [Текст] / В. А. Габрусь // Коневодство и конный спорт. - 2008. - № 3. -  С. 21-23

Имангулов, Ш. А. Причины возникновения дерматитов у бройлеров, меры профилактики и снижения ущерба [Текст] / Ш. А. Имангулов // Ефективне птахівництво. - 2008. - № 7. -  С. 52-54

Комиссаренко, А. А. Нанотехнологические аспекты ветеринарной гомеопатии [Текст] / А. А. Комиссаренко, Т. В. Новосадюк // Ветеринария. - 2008. - № 7. -  С. 50-53

Лук'янова, Г. О. Особливості аутоімунного стану організму коней при кишкових гельмінтозах / Г. О. Лук'янова // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 8. - С.36-38

Олейник, А. В. Этиология, профилактика и лечение при эндометритах у коров [Текст] / А. В. Олейник // Ветеринария. - 2008. - № 8. -  С. 6-8

Рыжаков, А. В. Лечение травматического ретикулита крупного рогатого скота [Текст] / А. В. Рыжаков, А. В. Лазарев, В. В. Власов // Зоотехния. - 2008. - № 7. -  С. 25-26

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 

Бурмистров, Г. П. Новые пищевые концентраты защитного действия [Текст] / Г. П. Бурмистров, Г. Г. Козлова  // Пищ. пром–сть. – 2008. – № 8. –  С. 16–17.

Имамович, Д. Безопасность производства и готовой продукции компании "Продукты Питания" [Текст] / Д. Имамович // Пищ. пром–сть. – 2008. – № 7. –  С. 60–61.

Качество современных пищевых продуктов и культура питания [Текст] // Пищ. пром–сть. – 2008. – № 7. –  С. 64–66.

Итоги работы предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности России [Текст] : за январь–апрель 2008 г. // Пищ. пром–сть. – 2008. – № 7. –  С. 6–7.

Итоги работы предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности России [Текст] // Пищ. пром-сть.. – 2008. – № 8. –  С. 6–7.

Козонова, Ю. А. Організація лікувально–профілактичного харчування [Текст] / Ю. А. Козонова // Мясное дело. – 2008. – № 7. –  С. 47–49.

Козонова, Ю. О. Організація лікувально–профілактичного харчування [Текст] / Ю. О. Козонова // Мясное дело. – 2008. – № 8. –  С. 52–53.

Коновалов, К. Л. Пищевые вещества животного и растительного происхождения для здорового питания [Текст] / К. Л. Коновалов, М. Т. Шулбаева, О. Н. Мусина // Пищ. пром-сть.. – 2008. – № 8. –  С. 10–12.

Коновалов, К. Л. Растительные пищевые композиты для производства комбинированных продуктов [Текст] / К. Л. Коновалов, М. Т. Шулбаева // Пищ. пром–сть. – 2008. – № 7. –  С. 8–10.

Легонькова, О. А. Экологическая безопасность: биотехнологические аспекты утилизации отходов [Текст] / О. А. Легонькова // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2008. – № 8. –  С. 18–23.

Масліков, М. М. Криогенні технології у харчовій промисловості [Текст] / М. М. Масліков // Мясное дело. – 2008. – № 8. –  С. 56–57.

О государственной политике в области здорового питания [Текст] // Пищ. пром-сть.. – 2008. – № 8. –  С. 8–9.

Петрова, Л. Д. Соевый белок в комбинированных изделиях [Текст] / Л. Д. Петрова   // Пищ. пром–сть. – 2008. – № 7. –  С. 26–28.  

Поверин, А. Д. Натуральные продукты функционального питания, обогащенные белковыми компонентами [Текст] / А. Д. Поверин // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2008. – № 8. –  С. 70–72.

Рост спроса на пребиотики на рынке функционального питания [Текст] // Пищ. пром–сть.. – 2008. – № 8. –  С. 14–15.

Ураков, О. А. Развитие техники пищевых производств: диаграммы инновационных стратегий обновления техники [Текст] / О. А. Ураков // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2008. – № 7. –  С. 8–12.

Филиппова, Л. Ю. Обогащение стандартных диет функциональными продуктами [Текст] / Л. Ю. Филиппова, С. Ф. Пономаренко, И. И. Бузуян // Пищ. пром–сть.. – 2008. – № 8. –  С. 38.

Хуршудян, С. А. Фальсификация пищевых продуктов: научные, методологические и нормативно–правовые основы противодействия [Текст] / С. А. Хуршудян // Пищ. пром–сть.. – 2008. – № 8. –  С. 56–57.

Шелепов, В. Г. Биологическая активная добавка из пантовой муки [Текст] / В. Г. Шелепов, А. А. Кайзер, Г. В. Кашина // Пищ. пром–сть.. – 2008. – № 8. –  С. 36–37.

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ХЛІБОПЕКАРНОГО, МАКАРОННОГО ТА КОНДИТЕРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА.

 

Алексеенко, Е. Нетрадиционное природное сырье для производства хлебобулочных изделий [Текст] / Е. Алексеенко // Хлебопродукты. – 2008. – № 9. –  С. 50–51.

Аношина, О. Фракционный состав белков в тесте и в мякише хлеба из пшеничной муки различной по силе [Текст] / О. Аношина, Ю. Метелкина, В. Колпакова // Хлебопродукты. – 2008. – № 9. –  С. 65–66.

Белибова, Ю.  Корректировка хлебопекарных свойств пшеничной муки на основе биотехнологии [Текст] / Ю. Белибова // Хлебопродукты. – 2008. – № 7. –  С. 48–50.

Васюкова, А. Влияние компонентов рецептуры на качество хлебобулочных изделий при хранении [Текст] / А. Васюкова, Л. Абесадзе // Хлебопродукты. – 2008. – № 8. –  С. 50–51.

Гаврилова, О. Применение гречневой муки при производстве пшеничного хлеба [Текст] / О. Гаврилова // Хлебопродукты. – 2008. – № 7. –  С. 36–37.

"Генеральная примерка" элеваторного комплекса [Текст] // Хлебопродукты. – 2008. – № 9. –  С. 46–47.

Гончарук, А.  Анализ эффективности предприятий макаронной промышленности в Украине [Текст] / А. Гончарук // Хлебопродукты. – 2008. – № 7. –  С. 22–23.

Декорирование торта [Текст] // Хлебопродукты. – 2008. – № 9.

Евсеева, Т.  Упаковка в коррексы – удобно и оригинально [Текст] / Т. Евсеева // Хлебопродукты. – 2008. – № 9. –  С. 38–39.

Зверев, С.   Исследование содержания железа и металломагнитных примесей в муке [Текст] / С. Зверев, А. Крементуло, С. Лавринович, И. Назаров // Хлебопродукты. – 2008. – № 9. –  С. 58–59.

Кагушев, А.  Универсальный дежевой тестоприготовительный конвейер [Текст] / А. Кагушев, М. Калинин, А. Костенко   // Хлебопродукты. – 2008. – № 8. –  С. 36–37.

Корячкіна, С.  Житній хліб : Його можна споживати хворим на цукровий діабет / С. Корячкіна // Харчова і перероб. пром–сть. – 2008. – № 7. –  С. 10–11.

Корячкина, С.  Использование продуктов переработки сахарной свеклы при производстве хлебобулочных изделий [Текст] / С. Корячкина, А. Поляков // Хлебопродукты. – 2008. – № 7. –  С. 38–40.

Магомедов , Г. Определение оптимальной влажности сбивного бездрожжевого теста [Текст] / Г. Магомедов , Е. Пономарева, И. Алейник // Хлебопродукты. – 2008. – № 9. –  С. 61–62.

Маркова, М. Звенигородский хлеб – все только начинается [Текст] / М. Маркова  // Хлебопродукты. – 2008. – № 7. –  С. 18–19.  

Матвеева, Т.  Влияние нетрадиционных видов муки на качество песочного теста и готовых изделий [Текст] / Т. Матвеева, С. Корячкина, В. Корячкин // Хлебопродукты. – 2008. – № 9. –  С. 52–53.

Маффины [Текст] : разновидность кексов // Хлебопродукты. – 2008. – № 7. –  С. 67.

MIWE Новое в управлении печами [Текст] // Хлебопродукты. – 2008. – № 8. –  С. 28–29.

Новые топливные тупиковые печи: компактность, экономичность, качество продукции [Текст] // Хлебопродукты. – 2008. – № 9. –  С. 21–22.

О чем могут поведать мешки для муки [Текст] // Хлебопродукты. – 2008. – № 8. –  С. 20–21.

Оберган, М.  Как выпечь традиционный деревенский хлеб [Текст] / М. Оберган // Хлебопродукты. – 2008. – № 9. –  С. 56.

Осипова, Г.  Новый рецептурный компонент для макаронных изделий [Текст] / Г. Осипова, А. Волчков // Хлебопродукты. – 2008. – № 7. –  С. 51–52.

Пех, Л. Хлебное дерево [Текст] / Л. Пех // Хлебопродукты. – 2008. – № 9. –  С. 79.

Плотникова, Т. В. Разработка рецептур и товароведная оценка печенья повышенной пищевой ценности [Текст] / Т. В. Плотникова, Е. Н. Степанова, Е. В. Тяпкина // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2008. – № 7. –  С. 72–74.

Пралине Крокант [Текст] // Хлебопродукты. – 2008. – № 9. –  С. 54–55.

Радионова, Н. С. Кулинарные рубленые изделия для адекватного питания [Текст] / Н. С. Радионова, И. С. Наумченко, Н. П. Зацепилина // Пищ. пром–сть.. – 2008. – № 8. –  С. 32–33.

Райзиг, Р KRONEN – универсальное оборудование для пищевой промышленности [Текст] / Р.Райзиг // Хлебопродукты. – 2008. – № 9. –  С. 44.

Резниченко, И. Ю. Разработка диабетических мучных кондитерских изделий [Текст] / И. Ю. Резниченко, О. С. Сидорова  // Пищ. пром–сть. – 2008. – № 7. –  С. 58.

Рензяева, Т.  Новые виды крекера с использованием рыжикова масла [Текст] / Т.  Рензяева // Хлебопродукты. – 2008. – № 8. –  С. 42–43.

Суворов, О.  Структура крахмальных зерен размороженных ржано–пшеничных полуфабрикатов высокой степени готовности [Текст] / О. Суворов // Хлебопродукты. – 2008. – № 8. –  С. 47–48.

Тертычная, Т. Н. Использование тритикалевой муки в производстве кекса [Текст] / Т. Н. Тертычная // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2008. – № 7. –  С. 68–70.

Тутельян , В. Кондитерские изделия в питании населения России: риск и польза [Текст] / В. Тутельян  // Хлебопродукты. – 2008. – № 7. –  С. 2–3.

Хамханова, Д.  Повышение достоверности определения органолептических показателей хлебобулочных изделий [Текст] / Д. Хамханова // Хлебопродукты. – 2008. – № 8. –  С. 56–57.

Хлебопекарная печь тупикового типа марки Г4–ХПФ–Н20–новинка 2007 г. [Текст] // Хлебопродукты. – 2008. – № 9. –  С. 48–49.

Яковлева, О.Близкие родственники [Текст] : бублики / О. Яковлева // Хлебопродукты. – 2008. – № 9. –  С. 24–25. 

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА

 

Арапов, Д. В.Оптимизация политермической кристализации сахарозы [Текст] / Д. В. Арапов, В. А. Курицын, С.М.  Петров   // Сахар. – 2008. – № 6. –  С. 44–49.

Богату, Д. А. Расчет неучтенных потерь сахара на продуктовом верстате [Текст] / Д. А. Богату // Сахар. – 2008. – № 6. –  С. 50–51.

Бодин, А. Б. Россия: краткие итоги производства сахара и состояния сахарного рынка в 2007 году [Текст] / А. Б. Бодин // Цукор України. – 2008. – № 2.–С 2–3.

Бугаенко, И. Ф. Влияние коэффициентов m и b на чистоту мелассы [Текст] / И. Ф. Бугаенко // Сахар. – 2008. – № 6. –  С. 52.

Гончарук, А. Г. Об эффективности производства сахара в Украине [Текст] / А. Г. Гончарук // Сахар. – 2008. – № 7. –  С. 28–32.

Гончарук, А. Г.Об эффективности производства сахара в Украине [Текст] / А. Г. Гончарук // Цукор України. – 2008. – № 2. –  С. 5–9.

Григорьев, Н. Необходимость хеджирования ценовых рисков на сахар [Текст] / Н. Григорьев // Сахар. – 2008. – № 6. –  С. 25–26.

Громковский, А. И. Оптимальный режим уваривания утфеля I продукта [Текст] / А. И. Громковский, Ю. И. Последова, Н. Н. Бражников // Сахар. – 2008. – № 8. –  С. 54–56.

Енерго–та ресурсоощадна технологія очищення дифузійного соку [Текст] // Цукор України. – 2008. – № 1. –  С. 16–20.

Иванов, Е.   О чем пишут [Текст]: биотопливо: "за" и "против" / Е. Иванов // Сахар. – 2008. – № 7. –  С. 18–21.

Исследование кинетики ультрафильтрации диффузионного сока с применением пульсаций резонансной частоты [Текст] // Сахар. – 2008. – № 6. –  С. 35–37.

Кравчук  , А. Ф. Вплив технологічних рішень на створення ефективних систем автоматизації процесів очищення дифузійного соку [Текст] / А. Ф. Кравчук   // Цукор України. – 2008. – № 2. –  С. 27–31.

Кривовоз, Б. Г. О технологических качествах мелассы [Текст] / Б. Г. Кривовоз // Сахар. – 2008. – № 7. –  С. 71–73.

Липская, Н. И.Итоги работы свеклосахарной отрасли республики Беларусь [Текст] / Н. И. Липская // Цукор України. – 2008. – № 2. –  С. 4–5.

Мировой рынок сахара [Текст] // Сахар. – 2008. – № 6. –  С. 10–15.

Мировой рынок сахара в июне [Текст] // Сахар. – 2008. – № 8. –  С. 9–15.

Мировой рынок сахара в мае [Текст] // Сахар. – 2008. – № 7. –  С. 11–17.

Моделирование процесса разделения утфеля последней кристаллизации в центрифугах периодического и непрерывного действия [Текст] // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2008. – № 8. –  С. 29–33.

Озеров, Д. В. Философское обоснование научной теории истинного качества растительного сырья [Текст] / Д. В. Озеров // Цукор України. – 2008. – № 2. –  С. 13–15.

Полторак, В. В. Моделювання процесу прийняття рішень в системі державного управління в цукровій промисловості України [Текст] / В. В. Полторак // Цукор України. – 2008. – № 2. –  С. 9–12.

Пушанко, Н. Н. Гидродинамические процессы в колонных диффузионных установках [Текст] / Н. Н. Пушанко, Л. А. Верхола // Цукор України. – 2008. – № 2. –  С. 16–20.

Рева, Л. П.   Ефективність додаткового очищення соку II сатурації ( в процесі його згущення) та сиропу з використанням фільтроперліту [Текст] / Л. П. Рева , С. А. Замура, Н. М. Пушанко, Н. Г. Дітлашок // Цукор України. – 2008. – № 2. –  С. 24–26.

Рева, Л. П. Необходимость комплексного усовершенствования технологических процессов очистки диффузионного сока [Текст] / Л. П. Рева. // Сахар. – 2008. – № 7. –  С. 59–63.

Резніченко, Ю. М. Прогресивна вапнокарбонізація як один із методів підвищення ефективності очищення дифузійного соку [Текст] / Ю. М. Резніченко, В. Ю. Виговський, В. М. Логвін, Л. М. Хомічак // Цукор України. – 2008. – № 2. –  С. 21–23. 

Рыженко, Т. Е. Использование стандарт–сиропа при переработке сахара – сырца [Текст] / Т. Е. Рыженко // Сахар. – 2008. – № 7. –  С. 66–70.

Рынок сахара Украины [Текст] // Сахар. – 2008. – № 6. –  С. 4–10.

Сахарная промышленность Краснодарского края: уроки прошлого года [Текст] // Сахар. – 2008. – № 7. –  С. 4–10.

Славянский, А. А. Качество сахара–песка и его обеспечение в продуктовом отделении сахарного завода [Текст] / А. А. Славянский, Н. М. Хубулава, О. Е. Щербакова // Сахар. – 2008. – № 6. –  С. 38–43.

Славянский, А. А. Влияние физических и технологических факторов на разделение утфелей сахарного производства [Текст] / А. А. Славянский, Н. Н. Роева // Сахар. – 2008. – № 8. –  С. 49–53.

Стычинский, Е. В. Новые направления в производстве фильтровальных тканей для сахарной промышленности [Текст] / Е. В. Стычинский // Цукор України. – 2008. – № 1. –  С. 31–33.

Тарасов, В. Н. Антинакипин С–10: эффективность использования в сахарном производстве [Текст] / В. Н. Тарасов, И. И. Потапочкина, В. С. Лебедев  // Сахар. – 2008. – № 6. –  С. 53–54.

Ткаченко, С. В. Технология производства и сжигания водоугольного топлива [Текст] / С. В. Ткаченко // Цукор України. – 2008. – № 1. –  С. 23–26.

Хворова, Л. С. Влияние реологических свойств утфелей на кинетику кристаллизации гидратной глюкозы [Текст] / Л. С. Хворова // Сахар. – 2008. – № 7. –  С. 74–77.

Ходаковская, З. М. Некоторые аспекты конкурентоспособности производства сахара [Текст] / З. М. Ходаковская, В. В. Полторак, Л. А. Харченко // Сахар. – 2008. – № 8. –  С. 24–28.

Чумаков, С. А. Современные пеногасители БРЕОКС для свеклосахарного производства [Текст] / С. А. Чумаков // Цукор України. – 2008. – № 2. –  С. 31–32.

Штерман, С. В. Технико–экономический анализ эффективности комбинированного производства сахара–песка и биоэтанола [Текст] / С. В. Штерман // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2008. – № 8. –  С. 10–17.

Шуцкий, И. В. Топливная составляющая себестоимости сахара – проблемы и пути решения [Текст] / И. В. Шуцкий, В. В. Литовкин // Цукор України. – 2008. – № 1. –  С. 21–23.

Эргешева, Е. Н. Повышение микробиологической чистоты кристаллического сахара [Текст] / Е. Н. Эргешева, Л. Н. Шубарова, Л. А. Сапронова // Сахар. – 2008. – № 8. –  С. 61–63

Ярчук, М. М. Про підсумки роботи бурякоцукрової галузі України в 2007 році [Текст] / М. М. Ярчук // Цукор України. – 2008. – № 1. –  С. 2–7. 

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ М'ЯСОМОЛОЧНОГО ВИРОБНИЦТВА 

 

М'ясна промисловість

Базаров, А. А. Комплексы оборудования по термообработке колбасных изделий с применением виброактивации [Текст] / А. А. Базаров // Мясн. индустрия. – 2008. – № 8. –  С. 72–74.

Бактериальные закваски с использованием молочнокислых бактерий [Текст] // Мясн. индустрия. – 2008. – № 8. –  С. 64–66.

Влияние термической обработки на содержание мутагенов в мясных изделиях [Текст] // Мясн. индустрия. – 2008. – № 7. –  С. 44–47.

Губанова, М. И. Качество фторопластовых антиадгезионных покрытий тары для мясной промышленности [Текст] / М. И. Губанова, В. В. Ананьев, Г. В. Семенов , Т. А. Смурова  // Мясн. индустрия. – 2008. – № 8. –  С. 45–47.

Дарьин, А. И. Качество мяса гибридных и чистопородных свиней [Текст] / А. И. Дарьин // Мясн. индустрия. – 2008. – № 8. –  С. 18–19.

Дудниченко, Е. Д. Улучшение санитарно–гигиенического состояния мясных производств [Текст] / Е. Д. Дудниченко, О. И. Филина // Мясн. индустрия. – 2008. – № 7. –  С. 51–53.

Дьяченко, Д. Экзотическое мясо [Текст] / Д. Дьяченко // Мясное дело. – 2008. – № 8. –  С. 54–55.

Забашта, А. Г. Влияние многокомпонентных рассолов на качество варено–копченой говядины [Текст] / А. Г. Забашта, А. В. Погосян // Мясн. индустрия. – 2008. – № 7. –  С. 39–42.

Кайшев, В. Г. Структурные изменения в сфере внешней торговли мясом и мясными продуктами [Текст] / В. Г. Кайшев // Мясн. индустрия. – 2008. – № 7. –  С. 6–10.

Кайшев, В. Г.Структурные изменения в сфере внешней торговли мясом и мясными продуктами [Текст] / В. Г. Кайшев // Мясн. индустрия. – 2008. – № 8. –  С. 5–10.

Козонова, Ю. А. Організація лікувально–профілактичного харчування [Текст] / Ю. А. Козонова // Мясное дело. – 2008. – № 7. –  С. 47–49.

Косой, В. Д. Расчет физических свойств воды и структурированных жидкостей, используемых в колбасном производстве [Текст] / В. Д. Косой, В. П. Дорохов, Н. Г. Азарова // Мясн. индустрия. – 2008. – № 7. –  С. 64–67.

Криштафович, В. И. Пищевая ценность мясных рубленых полуфабрикатов башкирской кухни [Текст] / В. И. Криштафович, И. А. Жебелева, Е. А. Прокушева // Мясн. индустрия. – 2008. – № 7. –  С. 31–33.

Крылова, В. Б.Трансформация белков, жиров и полисахаридов мясорастительных консервов в полимерной таре [Текст] / В. Б. Крылова, Т. В.  Густова, Г. П. Горошко, А. В. Эдер // Мясн. индустрия. – 2008. – № 8. –  С. 57–60.

Кузьмичева, М. Б. Квотирование – важный инструмент для привлечения инвестиций в мясную отрасль [Текст] / М. Б. Кузьмичева  // Мясн. индустрия. – 2008. – № 7. –  С. 11–14.

Лушников, В. П. Влияние генотипа и возраста овец на химические и органолептические показатели мяса [Текст] / В. П. Лушников, И. Ю. Михайлова, В. И. Криштафович // Мясн. индустрия. – 2008. – № 7. –  С. 19–21.

Мазур, Н. И. Современные методы проведения санитарно–гигиенического контроля на предприятиях мясной промышленности [Текст] / Н. И. Мазур // Мясное дело. – 2008. – № 7. –  С. 18–21.

Мазур, Н. И. Современные методы проведения санитарно–гигиенического контроля на предприятиях мясной промышленности [Текст] / Н. И. Мазур // Мясное дело. – 2008. – № 7. –  С. 18–21; 2008. – № 8. –  С. 38–39.

Марахов, С.  Автоклавирование мясных и рыбных консерв [Текст] / С. Марахов // Мясное дело. – 2008. – № 8. –  С. 14–15.

Машевцева, Н. Г. Создание бактериальных препаратов для мясной промышленности [Текст] / Н. Г. Машевцева // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2008. – № 7. –  С. 62–65.

Медико–биологическая оценка диетических свойств пищевых волокон [Текст] // Мясн. индустрия. – 2008. – № 7. –  С. 26–30.

Назимова, К. С. Пробиотические микроорганизмы и настой из дикорастущих растений для мясных продуктов [Текст] / К. С. Назимова, Ю. Ю. Забалуева, М. Б. Данилов // Мясн. индустрия. – 2008. – № 8. –  С. 38–39.

Новые возможности с новым инъектором для мяса МН–117 [Текст] // Мясное дело. – 2008. – № 8. –  С. 28–29.

Осадчук, И. В. Обзор рынка технологий производства соевых продуктов [Текст] / И. В. Осадчук // Мясное дело. – 2008. – № 8. –  С. 26–27.

Перспективный антиоксидант растительного происхождения [Текст] // Мясн. индустрия. – 2008. – № 7. –  С. 60–62.

Пищевые волокна бамбука как элементы здорового питания [Текст] // Мясное дело. – 2008. – № 8. –  С. 12.

Розанцев,  Э. Г. Элементы биохимической физики созревания мяса [Текст] / Э. Г. Розанцев  // Мясн. индустрия. – 2008. – № 8. –  С. 28–33.

Розин, А. В. Математическое моделирование процессов термообработки колбасных изделий [Текст] / А. В. Розин, В. Д. Косой, В. Ф. Шириков // Мясн. индустрия. – 2008. – № 7. –  С. 48–49.

Рынок мяса и мясных продуктов Украины [Текст]: состояние сырьевой базы на 1 июня 2008 года // Мясное дело. – 2008. – № 8. –  С. 42–50.

Снежко , А. Г. Новые упаковочные наноматериалы и перспективы их использования [Текст] / А. Г. Снежко , А. В. Федотова // Мясн. индустрия. – 2008. – № 8. –  С. 41–44.

Сороко, О. Л Очистка и дезодорация газовых выбросов озонированием [Текст] / О. ЛСороко, А. М. Миронов, А. А. Литвинчук // Мясн. индустрия. – 2008. – № 7. –  С. 69–71.

Страшинський, І. Харчові фосфати–у технології м'ясопродуктів : Деякі аспекти їх вибору при виготовлені продукції / І. Страшинський // Харчова і перероб. пром–сть. – 2008. – № 6. –  С. 25–27.

Судзиловский, И. И. Совершенствование технологии производства желатина [Текст] / И. И. Судзиловский, А. Д. Алешин, М. Н. Тимофеев  // Мясн. индустрия. – 2008. – № 7. –  С. 37–38.

Сыроватский, Э. Ф. Самозатачивающиеся режущие пары мясорубок [Текст] / Э. Ф. Сыроватский // Мясн. индустрия. – 2008. – № 8. –  С. 68–71.

Татулов, Ю. В. Мясо нутрий – деликатесное сырье для мясной промышленности [Текст] / Ю. В. Татулов, С. Б. Воскресенский, Е. Н. Антонова // Мясн. индустрия. – 2008. – № 7. –  С. 22–24.

Терещенко, Н.  Запах чеснока прекрасно чувствуют все, кроме того, кто его съел...(А.Дюма) [Текст] / Н. Терещенко // Мясное дело. – 2008. – № 8. –  С. 34–35.

Титлов, А. С. Повышение энергетической эффективности абсорбционных холодильных приборов в составе непрерывной холодильной цепи [Текст] / А. С. Титлов // Мясное дело. – 2008. – № 8. –  С. 30–32.

Хамицаева, А. С. Применение растительного сырья в производстве мясопродуктов [Текст] / А. С. Хамицаева, В. И. Криштафович // Пищ. пром–сть. – 2008. – № 7. –  С. 32.

Ханумян, А. А.Современные методы решения санитарно–гигиенических проблем на предприятиях [Текст] / А. А. Ханумян // Мясн. индустрия. – 2008. – № 8. –  С. 49–50.

Черемных, Е. Г. О безопасности пищевых добавок [Текст] / Е. Г. Черемных, Е. И. Симбирева, Н. С. Данилова, В. В. Бойко   // Мясн. индустрия. – 2008. – № 8. –  С. 35–37.

Эффективный способ замедления окислительных процессов [Текст] // Мясн. индустрия. – 2008. – № 8. –  С. 62–63.

Якубчик, Н.  "Дезинфекция от "Нова–Хим" на предприятиях мясной промышленности [Текст] / Н. Якубчик // Мясное дело. – 2008. – № 8. –  С. 16.

Яшин, А. В. Экспресс–методы для определения листерий в мясе и мясных продуктах [Текст] / А. В. Яшин, А. Ю. Нечаев // Мясн. индустрия. – 2008. – № 8. –  С. 51–53. 

 

Молочна промисловість  

Анищенко, И. П. Бактериальные закваски и концентраты для производства творога [Текст] / И. П. Анищенко // Молоч. пром–сть. – 2008. – № 8. –  С. 27–28

Башаева, Д. В.Изменения белков молока при тепловой обработке [Текст] / Д. В. Башаева, Р. Р. Хаертдинов // Молоч. пром–сть. – 2008. – № 7. –  С. 74–75.

Беннет, А. Лактопероксидазная система консервирования сырого молока [Текст] / А. Беннет; пер.: А. В. Бережной // Молочна пром–сть. – 2008. – № 9. –  С. 70–71.

Бородай, С. В. Основні фактори, що впливають на якість сирів [Текст] / С. В. Бородай, Г. Ф. Калмыкова // Молочна. пром–сть. – 2008. – № 4. –  С. 62–63.

Бурыкин, А. И. Отечественные насосы для выпарных установок [Текст] / А. И. Бурыкин // Молочна пром–сть. – 2008. – № 9. –  С. 22–23.

Васкес, Э. Ф.Новый творог [Текст] / Э. Ф. Васкес // Молоч. пром–сть. – 2008. – № 8. –  С. 38.

Голубева, Л. В.Изучение физико–химических свойств нута для создания новых молочных продуктов [Текст] / Л. В. Голубева, Л.Г.  Кириллова, Т. С. Корниенко, С. В. Жуланова // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2008. – № 7. –  С. 71–72.

Голубева, Л. В. Напиток растительно–молочный "Ацидофильный" [Текст] / Л. В. Голубева, О. И. Долматова, О. Г. Крысан // Молоч. пром–сть. – 2008. – № 7. –  С. 72.

Горощенко, Л. Г. Ценовая конъюктура на российском рынке молочной продукции [Текст] / Л. Г. Горощенко // Молочна пром–сть. – 2008. – № 9. –  С. 39–41.

Гуща , Ю.М.  Новые возможности творожного оборудования [Текст] / Ю.М.  Гуща  // Молоч. пром–сть. – 2008. – № 8. –  С. 40–41.

Данчук, Ю. І. Дослідження впливу пектину на фізико–хімічні показники кисломолочних продуктів  [Текст] / Ю. І. Данчук // Молочна. пром–сть. – 2008. – № 4. –  С. 66–67.

Дідух, Н. А. Наукові основи використання чистих культур Bifidobacterium bifiidum у виробництві ферментованих функціональних молочних продуктів [Текст] / Н. А. Дідух // Молочна. пром–сть. – 2008. – № 4. –  С. 49–54.

Донская, Г. А. Ионообменные процессы в переработке молока [Текст] / Г. А. Донская, В. М. Дрожжин // Молоч. пром–сть. – 2008. – № 7. –  С. 50–51.

Доценко, С. М. Молочно–белковые продукты и напитки [Текст] / С. М. Доценко, Н. Н. Тихая, Н. С. Байкова // Молоч. пром–сть. – 2008. – № 7. –  С. 70.

Задачи по фасовке зерненого творога – сохранение структуры зерна, точность дозирования [Текст] // Молоч. пром–сть. – 2008. – № 8. –  С. 47.

Зобкова, З. С. О влиянии газовой фазы на качество творога [Текст] / З. С. Зобкова, Т. П. Фурсова  // Молоч. пром–сть. – 2008. – № 8. –  С. 42–43.

Зобкова, З. С. О творожных продуктах, обогащенных компонентами немолочного происхождения [Текст] / З. С. Зобкова, Д. В. Зенина // Молоч. пром–сть. – 2008. – № 8. –  С. 24–25.

Зобкова, З. С. Особенности производства зерненого творога [Текст] / З. С. Зобкова // Молоч. пром–сть. – 2008. – № 8. –  С. 6–7.

Зобкова, З. С.Влияние гомогенизации на дисперсность белковых частиц творога [Текст] / З. С. Зобкова, Д. В. Зенина // Молоч. пром–сть. – 2008. – № 8. –  С. 17.

Зобкова, З. С.Как зависит качество творога от гомогенизации молока [Текст] / З. С. Зобкова, Д. В. Зенина // Молоч. пром–сть. – 2008. – № 8. –  С. 18–19.

Инновационные решения улучшения текстуры и вкуса плавленых сыров [Текст] // Молочна пром–сть. – 2008. – № 9. –  С. 79–80.

Кайшев, В. Г. Структурные измерения в сфере внешней торговли молочной продукцией [Текст] / В. Г. Кайшев // Молоч. пром–сть. – 2008. – № 8. –  С. 56–61.

Кисломолочный симбиотический напиток [Текст] // Молоч. пром–сть. – 2008. – № 7. –  С. 66–67.

Клепкер, В. М. Использование белков молока при производстве творога и творожных изделий [Текст] / В. М. Клепкер // Молоч. пром–сть. – 2008. – № 8. –  С. 12–13.

Культуры фирмы "Даниско" для производства кефирного продукта [Текст] // Молочна пром–сть. – 2008. – № 9. –  С. 66–67.

 Лисин, П. А. Энергия активации как мера структурированности молочных продуктов [Текст] / П. А. Лисин // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2008. – № 7. –  С. 24–26.

Мелещеня, А. В.    Производство творога в Республике Беларусь [Текст] / А. В. Мелещеня, М. Л. Климова // Молоч. пром–сть. – 2008. – № 8. –  С. 14–15.

Молочная промышленность Восточной Европы [Текст] / пер.: А. В. Бережной // Молочна пром–сть. – 2008. – № 9. –  С. 45–46.

Молочний знак якості // Харчова і перероб. пром–сть. – 2008. – № 6. –  С. 31.

Мун, А. Л. Система управления рисками при производстве творожных паст для молодежи [Текст] / А. Л. Мун // Молоч. пром–сть. – 2008. – № 7. –  С. 76–77

Не просто творог [Текст] // Молоч. пром–сть. – 2008. – № 8. –  С. 44.

Овчинникова, О. Е Антимикробные свойства препарата "МОБЕЛИЗ" [Текст] / О. ЕОвчинникова, Г. С. Комолова // Молочна пром–сть. – 2008. – № 9. –  С. 69–70.

Отделение приемки молока [Текст] // Молочна пром–сть. – 2008. – № 9. –  С. 11–12.

Пастернак,  Н.  Що нового на ринку сиру? [Текст] /  Н. Пастернак // Молочна. пром–сть. – 2008. – № 4. –  С. 14–15.

Пастернак,  Н. Як галицьке масло у Європу возили [Текст] /  Н. Пастернак // Молочна. пром–сть. – 2008. – № 4. –  С. 41–43.

Пастернак, Н. Швейцарський сир дозріває у Карпатах [Текст] / Н. Пастернак // Молочна. пром–сть. – 2008. – № 4. –  С. 26–29.

Пастушков, К. Р. Вопросы конструкции пастеризационно–охладительных установок [Текст] / К. Р. Пастушков // Молочна пром–сть. – 2008. – № 9. –  С. 14.

Перевалова, Ю. В. Кисломолочный низколактозный продукт [Текст] / Ю. В. Перевалова // Молоч. пром–сть. – 2008. – № 7. –  С. 60.

Петров, А. Н. Изменения в действующей технической документации на сгущенные продукты с сахаром [Текст] / А. Н. Петров, С. Н. Туровская, А. Г. Галстян // Молоч. пром–сть. – 2008. – № 7. –  С. 11–12.

Попкова, Г. Ю. Творожные изделия и новые технологии [Текст] / Г. Ю. Попкова, В. А. Могильный // Молоч. пром–сть. – 2008. – № 8. –  С. 22–23.

Преимущества молока без лактозы [Текст] // Молоч. пром–сть. – 2008. – № 7. –  С. 55–56.

Приболотный, А. В. Отделение сырной пыли от сыворотки [Текст] / А. В. Приболотный // Молоч. пром–сть. – 2008. – № 8. –  С. 20–21.

Производство зерненого творога со сливками "Cottage cheese" [Текст] // Молоч. пром–сть. – 2008. – № 8. –  С. 10.

Производство творога  от простого к надежному [Текст] // Молоч. пром–сть. – 2008. – № 8. –  С. 33–34.

Производство формового творога цилиндрической, клиновидной и другой формы [Текст] // Молоч. пром–сть. – 2008. – № 8. –  С. 11.

Рашевська, Т. О.Формування аморфної і нанокристалічної фаз у структурі вершкового масла [Текст] / Т. О. Рашевська, А. І. Українець // Молочна. пром–сть. – 2008. – № 4. –  С. 58–61.

Решетник, Е. И. Кисломолочные напитки на соево–молочной основе [Текст] / Е. И. Решетник, Н. К. Татарова // Молоч. пром–сть. – 2008. – № 7. –  С. 73.

Рижкова, Т. М. Підвищення ефективності мікробіологічного контролю за якістю молока і молочних продуктів за допомогою пластин [Текст] / Т. М. Рижкова // Молочна. пром–сть. – 2008. – № 4. –  С. 46–47.

Рижкова, Т. Ефективність використання пластин ЗМ " PETRIFILM тм" для контролю якості молока й молочних продуктів / Т. Рижкова // Харчова і перероб. пром–сть. – 2008. – № 8/9. – Ст. 28–30 : табл.

Ринок питьевого йогурта [Текст] // Молоч. пром–сть. – 2008. – № 7. –  С. 5–6.

Рожкова, Т. В. Оборудование для производства творога [Текст] / Т. В. Рожкова // Молоч. пром–сть. – 2008. – № 8. –  С. 29–31.

Русских, В. М. Принцип действия установки прессования творожного сгустка [Текст] / В. М. Русских // Молоч. пром–сть. – 2008. – № 8. –  С. 36–37.

Рыбалова, Т. И. Продукты для детей раннего возраста – активно развивающийся сегмент на молочном рынке [Текст] / Т. И. Рыбалова // Молочна пром–сть. – 2008. – № 9. –  С. 43–44.

Свириденко, Г. М.Обеспечение микробиологического контроля молочных продуктов [Текст] / Г. М. Свириденко, М. Б. Захарова // Молоч. пром–сть. – 2008. – № 8. –  С. 66–68.

Соколенко, Г. Г. Микробиологические особенности кисломолочных продуктов из сои [Текст] / Г. Г. Соколенко, К. К. Полянский // Молоч. пром–сть. – 2008. – № 7. –  С. 42–43.

Сушков, В. В. Комплексная модернизация молочных заводов по энергосберегающим технологиям [Текст] / В. В. Сушков // Молочна пром–сть. – 2008. – № 9. –  С. 7–9.

Плотникова, Т. В. Разработка рецептур и товароведная оценка печенья повышенной пищевой ценности [Текст] / Т. В. Плотникова, Е. Н. Степанова, Е. В. Тяпкина // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2008. – № 7. –  С. 72–74.

Троякова, С. А. Перспективы применения модулей из злаковых культур в производстве молочных продуктов [Текст] / С. А. Троякова, В. И. Ганина // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2008. – № 8. –  С. 68–69.

Украинский рынок сыра [Текст] // Молочна. пром–сть. – 2008. – № 4. –  С. 20–25.

Федотова , О. Б.   Эксплуатационная надежность упаковочных материалов для творога и творожных продуктов [Текст] / О. Б. Федотова  // Молоч. пром–сть. – 2008. – № 8. –  С. 45–46.

Фильчакова , С. А. Микробиологическая чистота упаковки для молочных продуктов [Текст] / С. А. Фильчакова  // Молоч. пром–сть. – 2008. – № 7. –  С. 44.

Фокина, Н. З. Расчет рецептур кисломолочных напитков с учетом содержания жира и белка [Текст] / Н. З. Фокина, Б. Н. Степанова // Молоч. пром–сть. – 2008. – № 7. –  С. 27–29.

Функционально и полезно [Текст]: новая комплексная пищевая добавка под брендом "ГЕЛЕОН" для производства творога // Молочна пром–сть. – 2008. – № 9. –  С. 76–77.

Функциональные кормовые добавки на основе молочной сыворотки [Текст] // Молочна. пром–сть. – 2008. – № 4. –  С. 64–65.

Химический состав молока коров в переходные периоды содержания [Текст] // Молоч. пром–сть. – 2008. – № 7. –  С. 20–22.

Шепелева, Е. В. Количественные критерии сенсорной оценки кисломолочной продукции [Текст] / Е. В. Шепелева, Е. В. Митасева, И. А. Радаева // Молоч. пром–сть. – 2008. – № 8. –  С. 70–73.

Шилов, А. И. Творожная масса "Меташа" [Текст] / А. И. Шилов, Н. В. Тарянская // Пищ. пром–сть. – 2008. – № 8. –  С. 22–23.

Эффективное оборудование для производства технологических стойких жировых эмульсий [Текст] // Молочна. пром–сть. – 2008. – № 4. –  С. 55–57.

Якович, Д. В. Вимоги до методів аналізу молока за показниками безпеки при експорті до країн ЄС [Текст] / Д. В. Якович // Молочна. пром–сть. – 2008. – № 4. –  С. 38–40.

Укладачі, коректура: В.Середюк, Р.Покидченко

 

Наша адреса:

м.Вінниця, вул.Соборна, 73

Вінницька обласна універсальна наукова

бібліотека ім.К.А.Тімірязєва

 

Відділ літератури та інформації з питань сільського господарства

тел. 35-10-59

Відділ літератури та інформації виробничого профілю

тел. 56-28-24

Нові надходження літератури. 2008 вип. 3


ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ім. К. А. ТІМІРЯЗЄВА

Відділ літератури та інформації з питань сільського господарства

Відділ літератури та інформації виробничого профілю

 

 

 

Нові надходження літератури з питань економіки, технології виробництва і переробки

сільськогосподарської продукції

(Поточний бібліографічний список)

 

Вип. 3.

 

Вінниця, 2008

 

 

 

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

 

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва надсилає Вам черговий бібліографічний список, який включає надходження нової літератури з питань економіки, організації та технології сільськогосподарського виробництва, галузей харчової і переробної промисловості, що надійшла в обласний довідково-інформаційний фонд у липні-вересні 2008 р.

Список розрахований на керівників, організаторів, спеціалістів сільськогосподарського виробництва та переробної промисловості.

В разі відсутності необхідних видань в централізованих бібліотечних системах, їх можна замовити по міжбібліотечному абонементу (МБА) з бібліотеки, де знаходиться потрібне видання. Поштові витрати за пересилку видань – за рахунок замовника.

На замовлення спеціалістів по МБА надсилаються також за встановлену плату копії журнальних статей.