Нові надходження літератури з питань економіки, технології виробництва і переробки сільськогосподарської продукції

Рік видання: 2007

Місце зберігання: Сайт (електронне видання)

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ім. К. А. ТІМІРЯЗЄВА

Відділ літератури та інформації з питань сільського господарства

Відділ літератури та інформації виробничого профілю

 

 

 

 

Нові надходження літератури з питань економіки, технології виробництва і переробки

сільськогосподарської продукції

(Поточний бібліографічний список)

 

Вип. 1.

 

Вінниця, 2007

 

 

 

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва надсилає Вам черговий бібліографічний список, який включає надходження нової літератури з питань економіки, організації та технології сільськогос-подарського виробництва, галузей харчової і переробної промисловості, що надійшла в обласний довідково-інформаційний фонд у січні-березні 2007 р.

Список розрахований на керівників, організаторів, спеціалістів сільськогосподарського виробництва та переробної промисловості.

Працівники обласних організацій можуть одержати зазначену літературу в обласній науковій бібліотеці, районних організацій – в центральних бібліотеках.

В разі відсутності необхідних видань в централі-зованих бібліотечних системах, їх можна замовити по міжбібліотечному абонементу (МБА) з бібліотеки, де знаходиться потрібне видання. Поштові витрати за пересилку видань – за рахунок замовника.

На замовлення спеціалістів по МБА надсилаються також за встановлену плату копії журнальних статей.

 

 

Поділитися:

ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

 

АДАМЧУК В.В. Ринкові механізми та інструментарії комерціалізації інновацій // Вісн. аграр. науки. – 2007. – № 2. – С. 69-74.         

БАРАБАШ А. Правові наслідки спадкування земельних ділянок сільськогосподарського призначення та земельних часток (паїв) іноземцями  // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – №3. – С. 92-95.

БОЛДУЄВ М.В. Формування регіональної аграрної політики в Україні та забезпечення розвитку АПК // Економіка та держава. – 2007. – №3. – С. 14-17.

ВІНІЧЕНКО І.І. Удосконалення інвестиційного процесу на основі кооперації та агропромислової інтеграції // Економіка та держава. – 2007. – №2. – С. 33-37.

ГОЛЯК В.А. Еколого-економічні проблеми землекористування в Україні // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №1. – С. 117-125.

ГОРЛАЧУК В. Проблеми збереження родючості ґрунтів фермерських господарств // Економіка України. –2007. – №3. – С. 74-80.

ГОРОБЕЦЬ Н.М. Проблеми мотивації трудової діяльності в аграрній сфері // Агросвіт. – 2007. – № 5. – С. 14-19.

ГРИЦЕНКО М.П., МАЛІК М.Й., ПУЛІМ В.А. Сільськогосподарська кооперація: проблеми, шляхи розв’язання // Економіка АПК. – 2007. – № 1. – С. 51-58.

ГУБЕНІ Ю. Розвиток сільських територій: деякі аспекти європейської теорії і практики // Економіка України. – 2007. – №4. – С. 62-71.

ҐУДЗЬ О.Є. Кредитування сільськогосподарських товаровиробників під заставу земель сільськогосподарського призначення: проблеми та перспективи // Економіка АПК. – 2007. – № 1. – С. 84-88.

ДАНИЛІВ Б.В. Економічний механізм і міжгалузеві економічні відносини в агроформуваннях // Економіка АПК. – 2007. – № 2. – С. 49-56.

ДЕРКАЧ А.М. Основи бухгалтерського обліку фермерських господарств // Економіка АПК. – 2007. – № 1. – С. 102-106.

ЗУБЕЦЬ М. Розвивати внутрішній аграрний ринок // Економіка АПК. – 2007. – № 1. – С. 50-51.

ІВАНОВА В.В. Роль інформаційної стратегії в діяльності підприємств АПК // Економіка АПК. – 2007. – № 1. – С. 72-76.

КЕНИКСТУЛ В., СЕДНЕВ В. Управление малым и средним агробизнесом // АПК: экономика, упр. – 2007. – № 2. – С. 11-14.

КОБЕЦЬ Є.А. Особливості розвитку агропромислової інтеграції // Агросвіт. – 2007. – № 5. – С. 32-36.

КОБУТА І.В., ШЕВЦОВ О.Л. Оцінка впливу вступу України до СОТ на окремі ринки сільськогосподарської продукції // Економіка АПК. – 2007. – № 1. – С. 127-135.

КОВАЛЬОВА О.В. Особливості управління екологічною безпекою сільських територій // Економіка АПК. –2007. – № 2. – С. 26-31.

КОВАЛЬЧУК Т.М. Розвиток внутрішньогосподарського оперативного аналізу // Економіка АПК. – 2007. – № 2. – С. 42-49.

КОЗАК В.Г. Економічна сутність способів і видів оцінок у бухгалтерському обліку: їх мета та функції // Економіка АПК. – 2007. – № 2. – С. 115-122.

КОМПЛЕКСНА програма підтримки розвитку українського села на період до 2015 року: [Проект] // Економіка АПК. – 2007. – № 1. – С. 3-49.

КОТИЛО О.О. Механізм консультування фермерських господарств з питань інвестиційної діяльності // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – №1. – С. 110-116.

ЛАПИНА Н.Н. Система внутрихозяйственных экономических отношений в сельськохозяйственных предприятиях  // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №1. – С. 63-69.

МАЗУР Н.А., МІСЮК М.В. Конкурентоспроможність виробництва сільськогосподарської продукції та основні напрями її підвищення // Економіка АПК. – 2007. – № 2. – С. 123-132.

МАЛІЙ О.Г. Кредитування агровиробництва: тенденції та ефективність // Облік і фінанси АПК. – 2007. – №1– С. 71-80.

МІЛІМКО Л. Особливості земельних відносин за Земельним кодексом України // Право України. – 2007. – №2. – С. 60-62.

МАТІЙЧУК О. Удосконалення тарифної системи на основі єдиної тарифної сітки в галузях АПК // Україна: аспекти праці. – 2007. – №1. – С. 9-14.

МЕЛЬНИК Л.Л. Фермерство в сучасній аграрній сфері економіки України // Агросвіт. – 2007. – № 5. – С. 4-8.

МЕЛЬНИЧУК В.О. Експертна грошова оцінка земельних ділянок сільськогосподарського призначення: нові підходи до визначення ставки капіталізації // Облік і фінанси АПК. – 2007. – № 1-2. – С. 109-113.

МИРОНЕНКО В.П. Економічний механізм формування кредитних відносин в умовах розвитку ринку землі // Економіка АПК. – 2007. – № 2. – С. 97-100.

МИХАЙЛОВ О.М. Характеристика методичних підходів щодо формування витрат у сільськогосподарських підприємствах // Економіка АПК. – 2007. – № 2. – С. 100-106.

МОІСЕЄВА М.  Управління агробізнесом // Пропозиція. – 2007. – № 1. – С. 42-43.

НЕПОЧАТЕНКО О.О. Роль банків у лізингових угодах // Економіка АПК. – 2007. – № 1. – С. 89-94.

НІЩИМНА С. Правове регулювання державного кредитування в сільського господарства України // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – №1. – С. 76-80.

ОРЛИКОВСЬКИЙ I.О. Оцінка інвестиційної привабливості аграрного виробництва регіону // Економіка АПК. – 2007. – № 1. – С. 94-98.

ПАВЛИК В.П. Оцінка сільськогосподарського виробництва за собівартістю і затратами праці // Економіка АПК. – 2007. – № 2. – С. 67-72.

ПАВЛИЧЕНКО М. Кооперація домогосподарств – виробників молока Томашпільський досвід // Пропозиція. – 2007. – № 1. – С. 30-32.

ПАСХАВЕР Б. Цінова конкурентність аграрного сектора // Економіка України. – 2007. – №1. – С. 78-88.

ПАСЮТА А.А. Власність на землю як економічна категорія // Економіка АПК. – 2007. – № 2. – С. 22-26.

ПІДВАЛЬНА О.Г. Маркетингова стратегія субринків регіонального продовольчого комплексу // Економіка АПК. – 2007. – № 1. – С. 116-122.

ПОДЛЕСНЫЙ Е. Когда фермера страховка бережет // Овощеводство. – 2007. – № 1. – С. 60-63.

РОМАНОВА Ю.А. Место кооперации в развитии личных подсобных хозяйств // Достиж. науки и техники АПК. – 2007. – № 3. – С. 49-50.

РУДЧЕНКО Ю.С. Роль бухгалтерського обліку в системі маркетингового управління торговельною маркою // Економіка АПК. – 2007. – № 1. – С. 99-102.

САБЛУК П.Т. Економічний механізм АПК у ринковій системі господарювання // Економіка АПК. – 2007. – № 2. – С. 3-10.

САБЛУК П. Развитие сельского хозяйства Украины на современном этапе // Междунар. с.-х. журн. – 2007. – № 1. – С. 33-39.

СИДОРЕНКО В., АГАСАРОВ Д. Развитие и регулирование маркетинговой деятельности в аграрном секторе экономики // Междунар. с.-х. журн. – 2007. – № 1. – С. 54-56.

СТЕЛЬМАЩУК Ю.А. Методи діагностики фінансового стану і схиль-ності підприємства до банкрутства // Економіка АПК. – 2007. – № 2. – С. 78-86.

СУПІХАНОВ Б.К. Бюджетна підтримка сільського господарства // Економіка АПК. – 2007. – № 2. – С. 61-66.

ТИХОНОВА Т.Н. Регулирование экономических взаимоотношений в агрохолдинге // Вестн. Рос. акад. с.-х. наук. – 2007. – № 1. –  С. 43-44.

ТРУШ І. Порядок надання дозволу про передачу в оренду земельної ділянки // Право України. – 2007. – №2. – С. 89-92.

ШЕБАНІНА О.В. Інвестиційне забезпечення розвитку продовольчого підкомплексу АПК // Економіка АПК. – 2007. – № 2. – С. 56-61.

ШИНДИРУК І.П. Оптимізація фінансових взаємовідносин підприємства з працівниками // Облік і фінанси АПК. – 2007. – № 1-2. – С. 81-86.

ШПИКУЛЯК О.Г. Концептуальні основи ціноутворення в умовах аграрної економіки: теоретико-методологічний аспект // Економіка АПК. – 2007. – № 2. – С. 107-114.

ЩУРИК М.В. Централізація земельних ресурсів сільсько-господарських підприємств як напрям поліпшення ефективності їх відтворення // Економіка та держава. – 2007. – №1. – С. 54-58.

ЯНІЦЬКИЙ В. Набуття права приватної власності на землю: окремі процесуальні аспекти // Право України. – 2007. – №3. – С. 42-47.

ЯНІЦЬКИЙ В. Співвідношення процесуальних норм земельного права з адміністративним, цивільним та кримінальним правом  // Підприєм-ництво, господарство і право. – 2007. – №2. – С. 103-106.

ЯЦЕНКО Д. Адаптація українського законодавства до сучасних правовідносин у сфері надання чужої земельної ділянки під забудову  // Право України. – 2007. – №3. – С. 93-96.

 

ЕКОНОМІКА РОСЛИННИЦТВА

БИСТРОВА І.О. Аналіз конкурентного середовища зернового ринку // Вісн. аграр. науки. – 2007. – № 1. – С. 61-64.

МАРЧЕНКО В., СИНЬКО В. Контролирующие и исполнительные электронные системы опрыскивателей // Зерно. – 2007. – № 1. – С. 70-76.

ПУЩАК С.Д. Можливості зниження тарифних ставок на прикладі страхування зернових культур // Економіка АПК. – 2007. – № 2. – С. 91-96.

САВЧЕНКО Ю.І., ПРИЙМАЧУК Т.Ю., ПРОЦЕНКО О.В. Сучасний стан регіонального ринку зерна // Вісн. аграр. науки. – 2007. – № 3. – С. 65-69.

СТАСІНЕВИЧ С. Перспективи “солодкого” ринку // Пропозиція. – 2007. – № 1. – С. 34-37.

УПРОВАДЖЕННЯ сучасних технологій вирощування соняшнику – єдиний шлях підвищення його рентабельності // Пропозиція. – 2007. – № 1. – С. 52-53.

 

ЕКОНОМІКА ТВАРИННИЦТВА

ВОСКОБІЙНИК Ю. Ринок молока // Пропозиція. – 2007. – № 2. – С. 24-29.

ГЛІБОВ Р.В. Аналіз пропозиції на світовому ринку продовольчої продукції тваринного походження // Економіка АПК. – 2007. – № 2. – С. 133-137.

ГОГУЛЯ О.П., КУДІНОВА І.П. Впровадження системи якості молока і молочних продуктів: досвід Польщі // Економіка АПК. – 2007. – № 1. – С. 140-147.

ЗАПАРА Л.А., КОБЕРНЮК С.О. Інвестиційні та маркетингові аспекти розвитку свинарства // Агросвіт. – 2007. – № 5. – С. 25-31.

КАРПЕНКО М.О. Досвід Польщі щодо регулювання ринку молока і впровадження правових норм ЄС // Економіка АПК. – 2007. – № 1. – С. 135-140.

ПОНОМАРЕНКО О.В. Прогноз максимізації прибутку при різних системах утримання м’ясної худоби // Економіка АПК. – 2007. – № 2. – С. 86-91.

ПРИСЯЖНЮК О.Ф. Виробництво молочної продукції з урахуванням екологічних чинників // Економіка АПК. – 2007. – № 2. – С. 31-35.

СВИНОУС І.В. Реалізація великої рогатої худоби господарствами населення // Економіка АПК. – 2007. – № 1. – С. 112-116.

УЛАНЧУК В.С., ОЛЯДНІЧУК Н.В. Вдосконалення обліку у молочному скотарстві // Облік і фінанси АПК. – 2007. – № 1-2. – С. 100-104.

ХОМЕНКО Ю. Облік у тваринництві // Ефективне тваринництво. – 2007. – № 2. – С. 50-52.

ШАРАН П., ПОЛУПАН Ю., КОСТЕНКО О. Сучасне ціноутворення на племінні ресурси: [Розведення і генетика тварин] // Тваринництво України. – 2007. – № 2. – С. 11-14.

 

ГРУНТОЗНАВСТВО

БЕРЕЖНЯК Є.М. Роль біологічного фактора в підвищенні протиерозійної стійкості чорноземного ґрунту // Вісн. аграр. науки. – 2007. – № 1. – С. 65-68.

ГАМАЛЄЙ В.І., ШКАРІВСЬКА Л.І. Кислотно-основні властивості опідзолених ґрунтів залежно від перебування їх у стані перелогу // Вісн. аграр. науки. – 2007. – № 1. – С. 47-50.

ДЕМИДЕНКО О.В., ШИКУЛА М.К. Посилення фаціального гумусонакопичення чорноземів в агроценозах // Вісн. аграр. науки. – 2007. – № 1. – С. 16-20.

РЕЙНБОУ Р. Уплотнение почвы: контроль и управление // Зерно. – 2007. – № 2. – С. 38-43.

 

АГРОХІМІЯ

БІЛІТЮК А.П. Вплив норм висіву, мінерального удобрення на ріст і розвиток рослин, урожайність та якість зерна тритикале озимого // Вісн. аграр. науки. – 2007. – № 2. – С. 29-34.

ЛАЗАРЕВ В.И., ОШЕРОВ М.В. Эффективность кремний-содержащего мелиоранта силковит в зернопропашном севообороте // Зерн. хоз-во. – 2007. – № 1. – С. 10-11.

ЛЫСЕНКО В.П. Экономические проблемы производства органических удобрений на птицефабриках // Ефективне птахівництво. – 2007. – № 3. – С. 49.

МАЛІЄНКО А.М. До питання методики проведення польових стаціонарних дослідів з вивчення ефективності добрив // Вісн. аграр. науки. – 2007. – № 3. – С. 15-18.

ПАВЛОВА Г.С. Агрохимическое обслуживание сельскохозяйственного производства // Техника и оборуд. для села. – 2007. – № 3. – С. 8-10.

ПЄСКОВСЬКИЙ Г. Чому варто застосовувати позакореневе добриво Еколист // Пропозиція. – 2007. – № 1. – С. 68.

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

 

БУЛГАКОВ В.М., ВОЙТЮК Д.Г., АДАМЧУК В.В. Науково-технічна політика в сільському господарстві // Вісн. аграр. науки. – 2007. – № 3. – С. 5-10.

МАРМУЛЬ Л.О. Матеріально-технічне забезпечення регіональних АПК // Економіка АПК. – 2007. – № 2. – С. 11-19.

 

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ РОСЛИННИЦТВА

БУЛГАКОВ В.М., ГОЛОВАЧ І.В. Математичне моделювання процесу вібраційного вилучення коренеплоду з ґрунту // Вісн. аграр. науки. – 2007. – № 1. – С. 44-46.

БУРКОВ А., ГЛУШКОВ А. Машина предварительной очистки зерна // Сел. механизатор. – 2007. – № 1. – С. 8.

КУЛИКОВ И., УТКОВ Ю. Пути развития средств механизации для садоводства // Междунар. с.-х. журн. – 2007. – № 1. – С. 100-104.

МАРЧЕНКО В.В., ГУЗЬ М.М. Механізована технологія вирощування та збирання вівса // Механізація сільського господарства. – 2007. – № 1. – С. 28-33.

МАРЧЕНКО В., НЕСВИДОМИН В. Малая механизация в овощеводстве // Овощеводство. – 2007. – № 3. – С. 68-76.

СЛЕПЦОВ Ю. Осветительная техника для теплиц // Овощеводство. – 2007. – № 3. – С. 78-81.

СМИРНОВА Л.И., ОВСЯННИКОВ А.А., САМОЙЛЕНКО Е.М. Наиболее эффективные и конкурентоспособные комплексы для уборки сахарной свеклы // Техника и оборуд. для села. – 2007. – № 2. – С. 28-30.

ШУСТІК Л., ЯСЕНЕЦЬКИЙ В., ІВАНЕНКО Л. Вітчизняні культиватори для суцільного обробітку ґрунту // Пропозиція. – 2007. – № 3. – С. 118-124.

 

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ ТВАРИННИЦТВА

АНДРИАНОВ Е.А. Сохранение работоспособности сосковых трубок доильных стаканов // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. – 2007. – № 3. – С. 36.

БЄЛАЯ Н. Прибуткова свинка // Механізація сіл. госп-ва . – 2007. – № 1. – С. 34-39.

ВОЗМИЛОВ А.Г., АСТАФЬЕВ Д.В., МАТВЕЕВ С.Д. Применение озона в технологических процессах птицеводства и критерии сравнительной оценки озонаторов // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. – 2007. – № 3. – С. 13-15.

ЗАВРАЖНОВ А.И., МИРОНОВ В.В., КОЛДИН М.С. Поточная технология переработки отходов животноводства в органические удобрения // Техника и оборуд. для села. – 2007. – № 2. – С. 14-16.

ПЯТКИН Д., ВАГИН Б. Расчет вакуумных систем доильных установок // Сел. механизатор. – 2007. – № 1. – С. 20.

ТИШАНИНОВ Н.П., КАЛИНИЧЕНКО С.Г. Новые направления совершенствования процессов измельчения компонентов кормов // Достиж. науки и техники АПК. – 2007. – № 3. – С. 46-48.

ЗАГАЛЬНЕ РОСЛИННИЦТВО

 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки виробництва продукції рослинництва на зрошуваних землях: Постанова... 1 берез. 2007 р. // Уряд. кур’єр. – 2007. – 21 берез.

ТЕСЛЯРСЬКИЙ Д. Урожай из космоса: [Сучасні інформаційні та супутникові технології в рослинництві] // Зерно. – 2007. – № 3. – С. 107-110.

 

СЕЛЕКЦІЯ, НАСІННИЦТВО, СОРТИ

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для селекції в рослинництві: Постанова ... 7 берез. 2007 р. // Уряд. кур’єр. – 2007. – 4 квіт.             

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для погашення зобов’язань Українською державною насіннєвою інспекцією за кредитами, наданими з державного бюджету за рахунок коштів, залучених від міжнародних фінансових організацій на розвиток насінництва: Постанова ... 1 берез. 2007 р. // Уряд. кур’єр. – 2007. – 21 берез.

БОЙЧУК М., ЩЕРБАНЬ Г., БОЙЧУК О. Удосконалюємо систему насінництва // Пропозиція. – 2007. – № 1. – С. 54.

ПОЛІЩУК І.Б., ПОЛІЩУК В.Д. Мінливість генотипів у селекції рослин // Вісн. аграр. науки. – 2007. – № 3. – С. 46-51.

ПОЛІЩУК І.Б., ПОЛІЩУК В.Д. Формотворчі процеси у спадкових перетвореннях: [Досягнення селекції ХХ ст.] // Вісн. аграр. науки. – 2007. – № 2. – С. 45-49.

РЕТЬМАН С.В., ШЕВЧУК О.В. Час протруїти насіння // Насінництво. – 2007. – № 3. – С. 4-7.

 

ЗЕМЛЕРОБСТВО. АГРОТЕХНІКА

КИЛЬДЮШКИН В.М., БУГАЕВСКИЙ В.К. Совершенствование систем основной обработки почвы // Земледелие. – 2007. – № 2. – С. 24-25.

МАРЧЕНКО В., ОПАЛКО В. Перспективы безотвальной обработки почвы // Овощеводство. – 2007. – № 1. – С. 20-25.

СИТНИК В.П., МЕДВЕДЄВ В.В. Обробіток ґрунтів в Україні: плужний, мінімальний, нульовий? // Вісн. аграр. науки. – 2007. – № 2. – С. 5-12.

 

ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ

БАБАЯНЦ О.В., НЕРЕУЦЬКИЙ С.Г., ЯКОВЮК А.В. Підвищення пластичності озимої пшениці до нетипових умов зимування // Зерно. – 2007. – № 2. – С. 53.

ГЛУХОВА Н., ЕЛЬНИКОВ М., РЯБЧУН Н. Как повысить зимостойкость озимой пшеницы // Зерно. – 2007. – № 1. – С. 32-36.

ЖИЖАЕВ Д.А., ГРИШИН Г.Е. Урожайность и качество зерна яровой пшеницы на фоне минеральных и бактериальных удобрений // Земледелие. – 2007. – № 2. – С. 28-29.

ЛИСИЦЫН Е.М., ЩЕННИКОВА И.Н., ТИУНОВА Л.Н. Полигенный характер алюмоустойчивости ячменя // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. – 2007. – № 1. – С. 10-12.

ЛИХОЧВОР В., ПЕТРИЧЕНКО В. Программируем урожай ячменя ярового // Зерно. – 2007. – № 3. – С. 54-55.

ПАКУЛЬ В.Н. Энергетическая оценка возделывания ярового ячменя // Земледелие. – 2007. – № 2. – С. 34-35.

ПОДОБЕД Л. Золотое зерно. Возделывание беспленчатого овса обретает перспективу // Зерно. – 2007. – № 3. – С. 24-28.

ТІНЕЙ В.А. Польова схожість рослин гречки залежно від сидератів та біопрепаратів // Вісн. аграр. науки. – 2007. – № 1. – С. 72-73.

ЧЕРЕНКОВ А.В., ГОРБАТЕНКО А.І., ГОРОБЕЦЬ А.Г. Оптимізація азотного живлення озимої пшениці по чистому пару // Вісн. аграр. науки. – 2007. – № 3. – С. 11-14.

ЯРА пшениця: весняний цикл робіт // Пропозиція. – 2007. – № 1. – С. 58-64.

 

ЗЕРНОВІ БОБОВІ КУЛЬТУРИ

КУДЛАЙ І., ОСИПЧУК А., ОСИПЧУК О. Підвищення продуктивності і якості сої // Тваринництво України. – 2007. – № 2. – С. 90-91.

МОРГУН В., КОЦЬ С. Бактеризація посівного матеріалу бобових // Пропозиція. – 2007. – № 2. – С. 40-41.

ФАДЕЕВА А.Н. Селекция гороха на устойчивость к болезням // Достиж. науки и техники АПК. – 2007. – № 3. – С. 11-13.

 

ОЛІЙНІ КУЛЬТУРИ

АНТОНЮК П. 8 советов по раннему посеву ярового рапса // Зерно. – 2007. – № 3. – С. 18-19.

 

КАРТОПЛЯ

МОЛЯВКО А.А. Ресурсоэнергосберегающие технологии возделывания картофеля // Картофель и овощи. – 2007. – № 1. – С. 14-15.

ФЕДЯНИН Ю.В., СИМАКОВ Е.А. Агроэкологическая оценка новых перспективных сортов картофеля // Достиж. науки и техники АПК. – 2007. – № 3. – С. 29-31.

ЧЕЧЕТКО И.П., ТАРАСЕНКО О.А. Вырождение картофеля и воссоздание качественного семенного материала // Зерно. – 2007. – № 2. – С. 30-35.

 

ЦУКРОВІ БУРЯКИ

ДОРОНИН В.А., МАРЧЕНКО С.И., БУСОЛ М.В. Предпосевная подготовка семян // Сах. свекла. – 2007. – № 2. – С. 9-11.

НАНАЕНКОА.К., НАНАЕНКО А.А., ЗАБУГИН В.Ю. Упрощенный расчет нормы высева семян // Сах. свекла. – 2007. – № 3. – С. 16-17.

РОЇК М., МАЗУРЕНКО А. Сучасна вітчизняна біоорганічна агротехнологія вирощування цукрових буряків // Пропозиція. – 2007. – № 1. – С. 104-108.

САПОТНІЦЬКИЙ І.М. Ефект мікрохвильової обробки: [Стимуляція насіння цукрових буряків з низькими посівними якостями мікрохвильовим полем підвищує його посівні якості до кондиційного рівня] // Насінництво. – 2007. – № 3. – С. 9-11.

УДОВИДЧЕНКО Н.М., УСАНОВ Н.А., ПЛЮТТО В.З. Выращивание маточной свеклы без затрат ручного труда // Сах. свекла. – 2007. – № 2. – С. 11-12.

КОРМОВИРОБНИЦТВО. КОРМОВІ КУЛЬТУРИ

 

ВАСИН В.Г., ФАДЕЕВ С.В. Продуктивность поливидовых посевов с кормовыми бобами // Кормопроизводство. – 2007. – № 1. – С. 17-19.

ЗЕРНОВ Р.В., БЕСПЯТЫХ В.И. Расчет продуктивного действия кормов и эффективности адаптивного кормопроизводства // Кормо-производство. – 2007. – № 1. – С. 2-5.

ПОПОВ В.В. Технологические новации в повышении качества кормов из зернофуражных культур // Кормопроизводство. – 2007. – № 2. – С. 20-24.

РОМАНОВ Г. Обоснование эффективности производства и исполь-зования зерносенажа // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2007. – № 2. – С. 13-16.

ХРУПОВ А.А. Современные технологии заготовки кормов // Кормо-производство. – 2007. – № 3. – С. 28-31.

ШУРХНО Р.А., НОРИНАО.С., ГИБАДУЛЛИНА Ф.С. Биологическая активность ризосферы многолетних бобовых культур // Достиж. науки и техники АПК. – 2007. – № 3. – С. 16-20.

 

ОВОЧІВНИЦТВО

КУЗЕМЕНСКИЙ А. Направления селекции и развитие семено-водства овощных и бахчевых культур в Украине // Овощеводство. – 2007. – № 2. – С. 14-18.

ПОЗНЯК А., ЧАБАН Л., СКРИПКА А. Укроп пахучий: коротко о главном // Овощеводство. – 2007. – № 3. – С. 36-40.

РЕПЕЛЕВИЧ-ШЫБКОВСКА М. Новый метод производства огурца // Овощеводство. – 2007. – № 2. – С. 65-67.

СЛЕПЦОВ Ю. Перец – шесть критериев популярности // Овоще-водство. – 2007. – № 1. – С. 28-31.

СЫЧ З. Секреты технологий выращивания лука доступны всем // Овоще-водство. – 2007. – № 3. – С. 20-25.

 

ПЛОДІВНИЦТВО. ЯГІДНИЦТВО

БУБЛИК Н.А. Проблемы совершенствования методики исследований в садоводстве // Садоводство и виноградарство. – 2007. – № 1. – С. 2-5.

ДЬЯКОВ А.Б., ДРАГАВЦЕВА И.А., ШАФОРОСТОВА Н.К. Оценка экологической стабильности плодоношения // Садоводство и виноградарство. – 2007. – № 1. – С. 5-7.

МАКАРОВ В.Н., ЖБАНОВА Е.В., ДЕНИСОВА А.В. Высоко-витаминные сорта ягодных культур для переработки // Садоводство и виноградарство. – 2007. – № 1. – С. 11-12.

ПЛЯСУНОВ В.М. Особливості вирощування і висаджування вегетуючих саджанців // Виноград. Вино. – 2007. – № 1. – С. 4-5.

РУЖЕНКОВА О. Ежевика знакомая незнакомка // Зерно. – 2007. – № 3. – С. 112-115.

СКОРЯК Г.А. Дренаж для винограду - це чудово! // Виноград. Вино. – 2007. – № 1. – С. 20-21.

ЧАБАН Л., ХОХЛОВ С. О землянике, спанбонде и доходе! // Овоще-водство. – 2007. – № 3. – С. 26-31.

ШАРКО Л.В. Влияние подвоев на рост и развитие груши // Садо-водство и виноградарство. – 2007. – № 1. – С. 8-9.

ШЕВЧУК Л.М. Уміст аскорбінової кислоти в ягодах суниці // Вісн. аграр. науки. – 2007. – № 3. – С. 25-26.

 

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ

ОЛЕКСІЙЧЕНКО Н. Проблеми і перспективи лісової селекції в Україні // Лісовий і мисливський журн. – 2007. – № 1. – С. 10-11.

ПАЩЕНКО І. Модрина японська: нова технологія вирощування // Лісовий і мисливський журн. – 2007. – № 1. – С. 9.

 

ЗАХИСТ РОСЛИН

 

БОГАЧ Г., БЕЛОУСОВ Ю., БОГАЧ А. Биологическая защита томата от вредителей и болезней // Овощеводство. – 2007. – № 3. – С. 54-58.

КОРНІЙЧУК М., ВІННИЧУК Т., ПОЧИНОК Л. Посилення ролі біологічного фактора в системах інтегрованого захисту рослин // Пропозиція. – 2007. – № 1. – С. 80-82.

ЛІСОВИЙ М.П., ЛІСОВА Г.М. Екологічний аналіз складових інтегрованого методу захисту рослин у ХХІ столітті // Вісн. аграр. науки. – 2007. – № 2. – С. 25-28.

САВЧУК О. Ризомания – опасная вирусная болезнь сахарной свеклы // Зерно. – 2007. – № 1. – С. 52-55.

ТРИБЕЛЬ С., ГЕТЬМАН М. Стійкі сорти – реальний напрям біологізації захисту рослин // Пропозиція. – 2007. – № 1. – С. 76-78.

ЮЩЕНКО Л., СИДОРЧУК Л., ЗУБКО П. Хижий тепличний клоп проти шкідників овочевих культур закритого ґрунту // Пропозиція. – 2007. – № 1. – С. 88-89. 

ТВАРИННИЦТВО. ЗАГАЛЬНЕ ТВАРИННИЦТВО

 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку тваринництва: Постанова... 1 берез. 2007 р. // Уряд. кур’єр. – 2007. – 21 берез.

ГУЗЕНКО Т. Загальнодержавна система ідентифікації і реєстрації тварин // Тваринництво України. – 2007. – № 1. – С. 11-13.

ГУЗЄВ І.В., ПЕТРЕНКО І.П. Валове виробництво продукції тваринництва у країнах світу // Вісн. аграр. науки. – 2007. – № 2. – С. 39-44.

 

ГОДІВЛЯ І УТРИМАННЯ ТВАРИН

ПАУЭР Р. Добавки селена – подход к кормлению и продуктивности животных // Ефективне тваринництво. – 2007. – № 2. – С. 33-37.

 

РОЗВЕДЕННЯ І ПЛЕМІННА СПРАВА

БУРКАТ В., ЄФІМЕНКО М., ПОДОБА Б. Науково-технічна програма “Збереження генофонду сільськогосподарських тварин” // Тваринництво України. – 2007. – № 2. – С. 6-9.

ДЗІЦЮК В., КОНОВАЛОВ В., ШЕЛЬОВ А. Селекційні завдання генетиків у тваринництві // Тваринництво України. – 2007. – № 2. – С. 61-64.

КОВТУН С., КРУПІНСКІ Є., КУЗНЄЦОВ В. Біотехнологічні методи у тваринництві // Тваринництво України. – 2007. – № 2. – С. 79-81.

 

                ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА

БУРКАТ В.П., ЄФІМЕНКО М.Я., ПОЛУПАН Ю.П. Нове у методології селекційних дослідів у скотарстві // Вісн. аграр. науки. – 2007. – № 3. – С. 40-45.

ВОСТРОИЛОВ А.В., ЖАРИНОВ Е.С. Комплексная оценка коров красно-пестрой молочной породы // Аграр. наука. – 2007. – № 2. – С. 21-22.

ГУЗЄВ І., ЧИРКОВА О., НЕУМИВАКА В. Генетичні ресурси м’ясного скотарства // Тваринництво України. – 2007. – № 2. – С. 45-48.

ЖЕБРОВСКИЙ Л.С., МАТВЕЕВА Г.М. Сохранение генофонда помесных ремонтных телок при направленном выращивании // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. – 2007. – № 1. – С. 33-37.

ЄФІМЕНКО М., ПОДОБА Б., КОВАЛЕНКО Г. За новітніми методами селекції: [Молочне скотарство] // Тваринництво України. – 2007. – № 2. – С. 18-22.

ЛАДИКА В., КОТЕНДЖІ Г., РУБЦОВ І. Українська бура молочна порода // Тваринництво України. – 2007. – № 2. – С. 37-40.

ЛЕВАХИН В., ИСХАКОВ Р., АЙРИХ В. Влияние комбикормов разного состава на мясную продуктивность бычков // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2007. – № 2. – С. 18-19.

МАЛЫШЕВ А., МОХОВ Б. Улучшение воспроизводства крупного рогатого скота // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2007. – № 2. – С. 27-29.

МИКИТЮК Д., БЄЛОЗЕРСЬКИЙ О., ГЕЙМОР М. Спеціалізоване м’ясне скотарство – це вигідно // Пропозиція. – 2007. – № 1. – С. 124-127.

МОВЧАН Т. Молочна продуктивність та її мінливість у корів різного генотипу української червоної молочної породи // Тваринництво України. – 2007. – № 1. – С. 29-31.

ОРУДЖОВ Э. Реалии и возможности в производстве молока на крупных фермах и в хозяйствах населения: [Світовий досвід] // Ефективне тваринництво. – 2007. – № 2. – С. 17-22.

ПРОХОРОВ И.П. Мясная продуктивность черно-пестрых голштинских коров разного генотипа // Достиж. науки и техники АПК. – 2007. – № 3. – С. 42.

РОМАНЕНКО Л.В. Полноценность кормления высоко-продуктивных коров и методы его контроля // Зоотехния. – 2007. – № 3. – С. 10-14.

РЯДЧИКОВ В., ПОДВОРОК Н., ПОТЄХІН С. Годівля високопродуктивних корів // Тваринництво України. – 2007. – № 1. – С. 31-33.

СОЛДАТОВ П.А., ТИМОФЕЕВ С.В., БОРИСОВ М.И. Современная технология обработки копытец у коров // Зоотехния. – 2007. – № 3. – С. 28-29.

 

КОНЯРСТВО

ГОЛОВАЧ М.Й., ГОЛОВАЧ М.М. Походження ліній і типів коней гуцульської породи // Вісн. аграр. науки. – 2007. – № 2. – С. 50-54.

ГОПКА М., ПІНЧУК В. Імуногенетична оцінка генофонду коней України // Тваринництво України. – 2007. – № 2. – С. 75-76.

 

СВИНАРСТВО

БОЯРСКИЙ Л., ЮМАШЕВ Н. Повышение продуктивности действия рационов при производстве свинины // Свиноводство. – 2007. – № 2. – С. 17-20.

ВОЙТЕНКО С., ПЕТРЕНКО С., ПІСКОВИЙ М. Локальні породи свиней: збереження та відтворення // Тваринництво України. – 2007. – № 2. – С. 70-72.

ГОРЛОВ И., СИТНИКОВ В., ШКАЛЕНКО А. Повышение продуктивности подсвинков и потребительских качеств их мяса // Свиноводство. – 2007. – № 2. – С. 16-17.

ЕВДОКИМОВ Н. Использование экологической разобщенности популя-ции при сохранении генофонда свиней // Свиноводство. – 2007. – № 2. – С. 3-5.

МИКИТЮК Д., ГЕЙМОР М. Виробництво свинини на індустріальній основі // Пропозиція. – 2007. – № 2. – С. 18-20.

МУЛАН Б., ХЕРНАНДЕС А., Д’СУЗА Д. Современные подходы к кормлению свиней: микроэлементы, метаболизм и окружающая среда: [Світовий досвід] // Ефективне тваринництво. – 2007. – № 2. – С. 41-48.

НИКУЛЬНИКОВ В., КОНОНЕНКО Е., МОРОЗОВ А. Пути интенсификации производства свинины // Свиноводство. – 2007. – № 2. – С. 13-15.

РИБАЛКО В. До свиней і свинини – з людським розумінням і вдячністю // Пропозиція. – 2007. – № 1. – С. 121-123.

ХЛЫСТУНОВ В.Ф. Инновационный проект свиноводческой фермы модульного типа // Вестн. Рос. акад. с.-х. наук. – 2007. – № 1. – С. 34-36.

ХЮН У., УДЛЮФТ Т. Удачный старт. Продуманное управление опоросами снижает потери поросят // Новое сел. хоз-во. – 2007. – № 1. – С. 100-102.

 

                ВІВЧАРСТВО. КОЗІВНИЦТВО

СОЛОХА І. Вікова зміна маси овець різного походження // Тваринництво України. – 2007. – № 1. – С. 16-18.

 

ЗВІРІВНИЦТВО

ЗЕЛЕНОВА Е.М. Выращивание молодняка норок с применением ГЖК – корма из высушенных мясных конфискатов // Кролиководство и звероводство. – 2007. – № 1. – С. 10-11.

КИРИЕНКО Е.Л. Особенности разведения шиншилл разных типов // Кролиководство и звероводство. – 2007. – № 1. – С. 30-32.

ЧУДАК Р. Чим корисна ехінацея для кролів // Тваринництво України. – 2007. – № 1. – С. 38-40.

 

ПТАХІВНИЦТВО

ЖУКОВ Е.Ю., КОЗЛОВ А.С. Обмен минеральных веществ у цыплят-бройлеров при различных условиях кормления // Зоотехния. – 2007. – № 3. – С. 20-22.

КОПИТЕЦЬ Н. Сучасний стан та прогноз розвитку ринку м’яса птиці // Пропозиція. – 2007. – № 3. – С. 34-38.

КОСИНЦЕВ Ю.В., ТИМОФЕЕВА Э.Н., ДАНИЛЕВСКАЯ Н.В. Использование пробиотиков – резерв повышения конкурентоспособности яйценоской птицы // Ефективне птахівництво. – 2007. – № 3. – С. 14-15.

КРАВЕЦЬ Г. Сучасні кроси курей // Пропозиція. – 2007. – № 1. – С. 128; № 2. – С. 128-129.

ПАТРЄВА Л.С. Стан і перспективи використання вітчизняних популяцій качок // Вісн. аграр. науки. – 2007. – № 1. – С. 37-39.

РЯБОКОНЬ Ю., КАТЕРИНИЧ О., ГРЕЧИХІН С. Адаптивна здатність індиків // Тваринництво України. – 2007. – № 1. – С. 19-21.

 

БДЖІЛЬНИЦТВО

БЕЗІЛ В. Як стати бджолярем-фермером // Пасіка. – 2007. – № 1. – С. 26-27.

БУГЕРА С. Стан організаційно-правового забезпечення галузі бджільництва: історія та сучасність // Право України. – 2007. – №3. – С. 139-143.

КОКОРЕВ Н.М. Лечебно-профилактические работы на пасеке // Пчеловодство. – 2007. – № 2. – С. 42-43.

КОМІСАР О. Як і навіщо розводити бджіл-осмій // Укр. пасічник. – 2007. – № 2. – С. 23-27.

КОЦЮМБАС О. Основні принципи утримання бджолосімей у сучасних умовах // Укр. пасічник. – 2007. – № 1. – С. 22-24.

СУБОТА Ю.В., ГРИГОРКІВ Л.М. Вплив окремих факторів на якість штучно запліднених бджолиних маток // Укр. пасічник. – 2007. – № 2. – С. 6-9.

 

РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО

ОСІПОВ С. Загальні засади охорони анадромних риб в Україні // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – №2. – С. 106-109.

СТАСИШЕН М. Проблеми інноваційного розвитку рибного господарства України // Економіка України. – 2007. – №1. – С. 50-57.

ВЕТЕРИНАРІЯ

 

БАННИКОВ В.Н. Применение дезинфектанта вироцида в птицеводстве // Ветеринария. – 2007. – № 3. – С. 18-19.

ГАМКО Л.Н., ЧЕРНЕНОК В.В. Мазь на коллагеновой основе при лечении ран у кроликов // Ветеринария. – 2007. – № 3. – С. 45-47.

ДРОБИНА А.И., ЛУЦУК С.Н. Продукты пчеловодства в ветеринарии // Пчеловодство. – 2007. – № 2. – С. 56-57.

ЖЕЙНОВА Н. Дезинфекционные коврики - барьер от заболеваний! // Ефективне птахівництво. – 2007. – № 3. – С. 46.

ИВАНЮК В.П., ПЕТРОВ К.Ф., БУГАЕВА А.А. Эффективность антгельминтиков при микстинвазии свиней // Ветеринария. – 2007. – № 3. – С. 29-34.

МЕДВЕДЕВ И., ГОРЯИНОВА И. Лечение диспепсии у новорожденных телят // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2007. – № 2. – С. 42-43.

НЕПОКЛОНОВ Е., МОРГУНОВ А., ГРУЗДЕВ К. Международное сотрудничество ветеринарных служб стран СНГ // Междунар. с.-х. журн. – 2007. – № 1. – С. 22-27.

ОРЛЯНКІН Б. Хламідіоз свиней // Тваринництво України. – 2007. – № 1. – С. 41-42.

ЧЕРЕПАХИНА Л. Динамика циркуляции патогенов мастита и антисептическая обработка вымени // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2007. – № 2. – С. 37-39. 

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

 

Алексеева Е.В. Сертификация систем качества на предприятиях пищевой промышленности // Пищ. пром-сть. – 2007. – № 2. – C. 12-14.

Алексеева Е.В. Сертификация систем качества на предприятиях пищевой промышленности // Пищ. пром-сть. – 2007. – № 3. – C. 64-65.

Арсентьева Т.П., Баранова И.В. Основные вещества для обогащения продуктов питания // Пищ. пром-сть. – 2007. – № 1. – C. 6-8.

Волков М.Ю. Комбинированный пробиотический препарат Бактистатин – продукт безотходной технологии // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2006. – № 11. – C. 52-54.

Астахов А.В., Глазырин Е.М., Лапин В.А. Применение газовой хроматографии для анализа пищевых продуктов // Пищ. пром-сть. – 2007. – № 3. – C. 12-13.

Гаффорова Е.Б. Интеграция менеджмента для повышения качества деятельности предприятия // Пищ. пром-сть. – 2007. – № 2. – C. 32-33.

Гаффорова Е.Б. Интеграция менеджмента для повышения качества деятельности предприятия // Пищ. пром-сть. – 2007. – № 3. – C. 30-32.

Гуревич Я.А., Горбачев А.П. Оценка целесообразности реформирования внутренней среды предприятий // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2007. – № 12. – C. 12-15.

Гусев В.В., Ходурский М.Л., Баранов В.Д. Основные варианты создания корпораций в пищевой промышленности // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2006. – № 12. – C. 24-26.

Доронин А.Ф., Изотова Т.И., Двоеносова П.А. Функциональные продукты длительного хранения // Пищ. пром-сть. – 2007. – № 1. – C. 28-29.

Инструментальная подготовка проб при анализе тяжелых металлов // Пищ. пром-сть. – 2007. – № 3. – C. 16.

Итоги работы предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности России за январь-октябрь 2006 г. // Пищ. пром-сть. – 2007. – № 1. – C. 36-37.

Итоги работы предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности России за январь-сентябрь 2006 г. // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2006. – № 12. – C. 22-23.

Итоги работы предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности России за январь – ноябрь 2006 г. // Пищ. пром-сть. – 2007. – № 2. – C. 24-25.

Итоги работы предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности России за январь-декабрь 2006 г. // Пищ. пром-сть. – 2007. – № 3. – C. 20-21.

Касьяненко А., Оболенский С., Джойл С. Перспективы повышения качества российского продовольствия (на основе опыта канадской системы пищевой безопасности) // Пищ. пром-сть. – 2007. – № 1. – C. 64-65.

Кочетов В.С., Богатырев А.Н. О внедрении новых технологий в АПК через малое научно-техническое предпринимательство // Пищ. пром-сть. – 2007. – № 1. – C. 46-47.

Кудрявцев В.В. Макроэкономическое регулирование конкуренто-способности // Пищ. пром-сть. – 2007. – № 3. – C. 26-28.

Кудрявцев  В.В. Проблемы реализации Национального проекта развития АПК // Пищ. пром-сть. – 2007. – № 1. – C. 42-43.

Кудрявцев  В.В. Развитие продовольственного рынка страны // Пищ. пром-сть. – 2007. – № 2. – C. 30-31.

Ломачинский В.А. Безопасность и качество продукции – основные направления научной деятельности ВНИИКОП // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2007. – № 1. – C. 11-12.

Магомедов М.Д., Фролов А.С. Совершенствование продвижения продукции // Пищ. пром-сть. – 2007. – № 3. – C. 24-25.

Матисон В.А.,Тихомиров И.А. Мониторинг общей эффективности оборудования // Пищ. пром-сть. – 2007. – № 2. – C. 40-42.

Мощелкова В.Ю., Рязанцев В.Е. Новое поколение российской стерилизационной техники // Пищ. пром-сть. – 2007. – № 3. – C. 40-41.

Островская Т.Г. Зарубежная практика оплаты труда специалистов // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2006. – № 12. – C. 34-35.

Охорзина Ю.О. Создание новых продуктов на предприятиях пищевой промышленности // Пищ. пром-сть. – 2007. – № 3. – C. 22-23.

Охорзина Ю.О. Создание новых продуктов на предприятиях пищевой промышленности // Пищ. пром-сть. – 2007. – № 2. – C. 34-35.

Пищевой рынок: цифры и факты // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2006. – № 12. – C. 36-37.

Плотников В.Н. К вопросу о генно-модифицированных продуктах // Пищ. пром-сть. – 2007. – № 2. – C. 20-21.

Подходы к созданию кондитерских изделий геродиетического назначения // Пищ. пром-сть. – 2007. – № 3. – C. 62-63.

Проблемы контроля качества пищевого сырья на оптовых складах и в торговой сети // Пищ. пром-сть. – 2007. – № 2. – C. 16-18.

Проблемы метрологического обеспечения производства // Пищ. пром-сть. – 2007. – № 2. – C. 22-23.

Рощупкина Н.В. Инновационные технологии в области производства заменителя молочного жира // Пищ. пром-сть. – 2007. – № 3. – C. 58.

Сеземин И.А. Применение экспресс-метода АТФ – люмино-метрии при санитарно-гигиенических исследованиях в пищевой промышленности // Пищ. пром-сть. – 2007. – № 3. – C. 18-19.

Сердобинский Л.А. Определение генетически модифицирован-ных источников (ГМИ) в продуктах питания и пищевом сырье // Пищ. пром-сть. – 2007. – № 3. – C. 6-7.

Серегин С.Н. Повышение конкурентоспособности продукции – приоритетное направление развития отрасли // Пищ. пром-сть. – 2007. – № 2. – C. 26-29.

Серегин С.Н. Повышение конкурентоспособности продукции – приоритетное направление развития отрасли // Пищ. пром-сть. – 2007. – № 1. – C. 38-40.

Сидоров А.Н. Научные предпосылки реструктуризации системы управления организациями // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2006. – № 12. – C. 30-31.

Сидоров А.Н. Научные предпосылки реструктуризации системы управления организациями // Пищ. пром-сть. – 2007. – № 1. – C. 44-45.

Хустенко Л.А., Мошкин В.В., Иванов Ю.А. Аппаратно-методическое обеспечение вольт амперометрического анализа // Пищ. пром-сть. – 2007. – № 3. – C. 9-11.

Шишков   Ю.И. Некоторые аспекты продуктов функционального питания // Пищ. пром-сть. – 2007. – № 1. – C. 10-11.

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ХЛІБОПЕКАРНОГО, МАКАРОННОГО ТА КОНДИТЕРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

 

Бастриков Д., Панкратов Г. Особенности диспергирования зерновой массы // Хлебопродукты. – 2007. – № 3. – C. 52-54.

Бодар П., Монар О. Развитие рынка мягких выпечных хлебобулочных изделий // Хлебопродукты. – 2007. – № 3. – C. 49-50.

Валишина Г.Л. Расширение ассортимента пищевых продуктов путем применения муки функционального назначения // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2006. – № 11. – C. 30-32.

Влияние микроволнового поля на процесс брожения мучного полуфабриката и качество готовой продукции // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2007. – № 12. – C. 33-35.

Гупанова Ю.Е. Мотивация персонала на повышение качества хлебобулочной продукции // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2003. – № 12. – C. 32-33.

Егорова М.И., Беляева Л.И. Анализ жизненного цикла термина «сахар-песок» // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2007. – № 12. – C. 63-66.

Егорова М.И., Епифанова Н.П. Изучение точности и устойчивости функционирования подсистемы образования диффузион-ного сока свеклосахарного производства как системы // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2006. – № 11. – C. 78-81.

Ефимов С. Тайны маркетинговой кулинарии: Логика маркетинга – как она работает? // Хлебопродукты. – 2007. – № 3. – C. 76-77.

Жидкий улучшитель «Солодовый» для хлебобулочных изделий // Хлебопродукты. – 2007. – № 3. – C. 39.

Козубаева Л., Захарова А. Хлеб с добавлением шлифован-ного пшена // Хлебопродукты. – 2007. – № 3. – C. 37-38.

Комплексная оценка качества конфет класса премиум // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2007. – № 1. – C. 45-48.

Косован А.П. Современная наука в технологии и технике хлебопекарной промышленности // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2007 . – № 1. – C. 7-11.

Матвеева И., Белибова Ю., Попов М. Корректировка качества муки на основе ферментных препаратов // Хлебопродукты. – 2007. – № 3. – C. 55-57.

Мельник для села и города // Хлебопродукты. – 2007. – № 3. – C. 66-67.

Минаева Е.В., Сидоров А.Н. Оценка экономического развития предприятий хлебопродуктового комплекса – теория и методология // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2006. – № 12. – C. 8-11.

Минаева Е.В., Сидоров А.Н. Обеспечение продовольственной безопасности в области зерна и хлебопродуктов // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2007. – № 2. – C. 8-11.

Мраморный хлеб  // Хлебопродукты. – 2007. – № 3. – C. 70-71.

Новые ингредиенты в России // Хлебопродукты. – 2007. – № 3. – C. 46-47.

Письменный В., Скибина Л., Матвеева И. Кулич Пасхальный праздничный // Хлебопродукты. – 2007. – № 3. – C. 62-63.

Современные тестомесительные машины «Прима» для интенсивного замеса // Пищ. пром-сть. – 2007. – № 3. – C. 48.

Сулимина О.Г. Леденцы функционального назначения // Пищ. пром-сть. – 2007. – № 1. – C. 24.

Ферменти – многогранные улучшители муки // Хлебопродукты. – 2007. – № 3. – C. 43-44.

Шаргородский И. Автоматизированное хранение, транспортиро-вание, дозирование и учет сырья // Хлебопродукты. – 2007. – № 3. – C. 59-61.

Шатило А. Хлебопекарные печи нового поколения // Хлебо-продукты. – 2007. – № 3. – C. 29-30.

 

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА

                 

Авдієнко С.О., Логвін С.О., Виговський В.Ю. Двоступенева вапнокарбонізація у циркуляційному контурі прогресивного попереднього вапнування // Цукор України. – 2007. – № 1. – C. 21-23.

Беляева Л.И., Ананьева П.А., Кузнецова Л.А. Затравочная суспензия для улучшения гранулометрического состава белого сахара // Сахар. – 2007. – № 1. – C. 45-46.

Борисюк П.Г., Руденко О.А. Виробництво фабричних цукрових буряків і насіння в Україні у 2006 році // Цукор України. – 2007. – № 1. – C. 14.

Вплив дисперсності гідроксиду кальцію вапняного молока на його реологічні властивості // Цукор України. – 2007. – № 1. – C. 24-27.

Голыбин В.А., Зелепукин Ю.И., Пономарев А.В. Влияние импульсного магнитного поля на эффективность очистки диффузионного сока // Сахар. – 2006. – № 10. – C. 28-29.

Гусятинская Н.А. Повышение эффекта очистки сока при экстрагировании сахарозы из свекловичной стружки // Сахар. – 2006. – № 10. – C. 30-31.

Дорошенко В.А., Анисимова Е.М., Скорик К.Д. Опыт применения пеногасителя «ЭСТЕР С» в сахарной промышленности  // Сахар. – 2006. – № 10. – C. 44-46.

Егорова М.И., Беляева Л.И. Термин «сахар-песок»: анализ жизненного цикла/ Л.И. Беляева // Сахар. – 2006. – № 10. – C. 10-13.

Заяц Ю.А. АОЗТ «Кристалл» – ваш надежный партнер // Цукор України. – 2007. – № 1. C. 9-13.

Ионицой Ю.С. Изменение выхода сахара при хранении сахарной свеклы различной селекции // Сахар. – 2007. – № 1. – C. 31-33.

Калініченко М.Ф., Білан В.І. Сучасний стан енергетичного господарства та проблемні питання енергосбереження в цукровій промисловості України // Цукор України. – 2007. – № 1. – C. 6-8.

Кисиль Н.Н., Тер-Саркисян Э.М. Адсорбционные методы очистки диффузионного сока и мелассы // Сахар. – 2007. – № 1. – C. 43-44.

Кисиль Н.Н., Тер-Саркисян Э.М. Новые пути отделения несахаров от диффузионного сока // Сахар. – 2006. – № 10. – C. 31-32.

Маласай В.М., Куянов В.В., Мацебера  А.Г. Щодо ситуації з насінням цукрових буряків // Цукор України. – 2007. – № 1. – C. 15-16.

Нирко Я.В., Вайлов В.Я. Безпека праці при виконанні ремонтних робіт на цукрових заводах // Цукор України. – 2007. – № 1. – C. 35-36.

Островская Т.Г. Рыночная модель экономики: уровень жизни, финансовые и трудовые затраты производства // Сахар. – 2006. – № 10. – C. 14-18.

Патрахин В.А. Информационно-аналитическая система управления производством ОАО «Червонский цукровик» на базе решений PROFICY компании GE FANUC // Цукор України. – 2007. – № 1. – C. 30-34.

Полозова А.Н., Брянцева Л.В. Издержки бизнес-деятельности: управленческий анализ по статьям и элементам // Сахар. – 2006. – № 10. – C. 19-22.

Потапов О.А., Озеров Д.В. Резервы увеличения выхода сахара из свеклы // Сахар. – 2007. – № 1. – C. 27-30.

Решетова Р.С., Рощенко Е.А. Известково-углекислотная очистка диффузионного сока низкого технологического качества // Сахар. – 2007. – № 1. – C. 41-42.

Ровинский А.Д., Олянская С.П. Схема очистки диффузионного сока и система автоматического управления станцией дефекосатурации ГК «Техинсервис» // Цукор України. – 2007. – № 1. – C. 17-20.

Ровинский А.Д., Олянская С.П. Схема очистки диффузион-ного сока: современный подход // Сахар. – 2007. – № 1. – C. 50-53.

Синельников Б.В. Научно-технический прогресс: перспективы развития свеклосахарного производства // Сахар. – 2007. – № 1. – C. 12-16.

Спичак В.В., Пузанова Л.И., Рыжкова Е.П. Актуальные вопросы экологической  безопасности сахарного производства // Сахар. – 2007. – № 1. – C. 47-49.

Фильтрационные пробки для очистки дитерата // Сахар. – 2006. – № 10. – C. 43.

Хорев А.И., Нуждин Р.В., Очнев В.В. Реструктуризация бизнес-функций на основе инструментов аутсорсинга: методические положения // Сахар. – 2007. – № 1. – C. 17-21.

Чернявская  Л.И. Определение азотистых веществ // Сахар. – 2006. – № 10. – C. 23-27.

Шаматов И.К., Афанасьев А.А. К вопросу об эффективности свеклосахарного производства // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2006. – № 12. – C. 28.

Штангеєв В.О. Українському науково-дослідному інституту цукрової промисловості – 80 років // Цукор України. – 2007. – № 1. – C. 2-5.

Штерман С.В. Описание связи оптимальных технологических параметров мелассы и состава несахаров методом линейной регрессии // Сахар. – 2006. – № 10. – C. 37-39.

Штерман С.В. Расчет условий раскачки утфеля последней кристаллизации перед центрифугированием // Сахар. – 2007. – № 1. – C. 36-40.

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ М’ЯСОМОЛОЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

 

М’ЯСНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Автоматизация процесса измельчения мясного сырья для сырокопченых колбас // Мясн. индустрия. – 2006. – № 11. – C. 44-47.

Алиева Э.Д., Березина В.В. Органолептическая оценка качества мясных фаршевых полуфабрикатов // Пищ. пром-сть. – 2007. – № 2. – C. 38-39.

Балашов В.Г., Иванова С.И., Паршина С.В. Стратегия развития мясоперерабатывающей компании на высококонкурентном рынке // Пищ. пром-сть. – 2007. – № 2. – C. 36-37.

Брыкля О.А. Предприятия разных организационно-правовых форм и их роль в производстве мясной продукции // Мясн. индустрия. – 2006. – № 11. – C. 15-17.

Галиханов М.Ф., Борисов А.Н., Дебердеев Р.Я. Бактерио-статическая упаковка для мясных продуктов // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2006. – № 12. – C. 42-43.

Ганькевич Т.В. Методические рекомендации по разработке интегрированной системы менеджмента в организации // Мясное дело. – 2007. – № 2. – C. 77-79.

Геворкян Г.Р. Комплексное исследование мясных фаршевых систем, содержащих генномодифицированные соевые концентраты // Мясн.индустрия. – 2006. – № 10. – C. 17-20.

Гута А.А. «Могунция» –  функциональные добавки для мясопереработки // Мясное дело. –  2007. –  № 1. –  C. 34.

Гутник Б.Е., Стаменович Я. Системы контроля продуктов из генетически не модифицированной сои в Сербии / Я. // Мясн.индустрия. – 2006. – № 10. – C. 21-23.

Гущин В.В. О стандарте ЕЭК/ООН «Баранина – туши и отрубы»/ В.В.Гущин, Ю.В.Татулов // Мясн. индустрия. – 2006. – № 10. – C. 41-45.

Димань Т.М. Функціональні продукти: курс на оздоровче харчування // Мясное дело. – 2007. – № 1. – C. 6-9; Мясное дело. – 2007. – № 2. – C. 16-19.

Димань Т.М. Функціональні продукти: курс на оздоровче харчування // Мясное дело. –  2007. –  № 1. –  C. 6-9.

Дмитриченко М.И., Кулова Д.Т. Эффективность исполь-зования коллагена при производстве мясных изделий в желе // Мясн. индустрия. – 2006. – № 11. – C. 60-62.

Доценко С.М., Скрипко О.В., Гончарук О.В.  Технология изготовления паштетов с использованием комбинированного фарша // Мясн.индустрия. – 2006. – № 10. – C. 25-28.

Дьяченко Д.В. Вопросы санитарии на мясоперерабатывающих предприятиях // Мясное дело. – 2007. – № 3. – C. 56-57.

Ивашкин Ю.А., Беляева М.А. Структурно-параметрическое моделирование инфракрасной термообработки мясных продуктов // Мясн. индустрия. – 2006. – № 3. – C. 37-39.

Калита Т.П. Як зробити процес внутрішніх аудитів інновативним та ефективним? // Мясное дело. – 2007. – № 3. – C. 69-71.

Козак В. Ветеринарно-санитарні вимоги до технології м’яса і субпродуктів // Мясное дело. – 2007. – № 2. – C. 66-69.

Колесникова С.С. Ферменты животного происхождения для производства сыра // Мясное дело. –  2007. –  № 1. –  C. 30-31.

Компьютерная методика формирования системы вареных колбас // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2007. – № 2. – C. 62-65.

Копейкина Л.В., Чижикова О.Г. Товароведная и гигиеническая оценка продуктов функционального назначения // Мясн. индустрия. – 2006. – № 11. – C. 18-20.

Краснов А.Е., Красуля О.Н., Николаев С.В. Программное моделирование технологии составления фарша вареных колбас // Мясн. индустрия. – 2006. – № 11. – C. 63-64.

Кубышко О.В. АМИТЕКС Рондо: семь слоев с декором сетки / О.В.Кубышко // Мясн. индустрия. – 2006. – № 11. – C. 53-54.

Кудрявцев В.В. Инновационное развитие мясоперерабатываю-щих предприятий // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2006. – № 12. – C. 38-39.

Кудрявцев В.В., Сидоряк А.А. Современные тенденции развития рынка мяса и мясных продуктов // Мясн. индустрия. – 2006. – № 10. – C. 10-12.

Кузмичева М.Б. Организационный механизм управления товародвижением на рынке мяса // Мясн. индустрия. – 2006. – № 10. – C. 13-15.

Кузьмичева М.Б. Совершенствование государственного регулирования финансовой поддержки предприятий мясной  отрасли // Мясн. индустрия. – 2006. – № 11. – C. 10-13.

Кулишев Б.В., Мартыновский Е.В. Использование биометрии при создании оборудования для глубокой переработки птицы // Мясн. индустрия. – 2006. – № 10. – C. 29-30.

Ланг Б.А. Текстильная оболочка для колбасных изделий // Мясное дело. – 2007. – № 2. – C. 20-22.

Левчук Н.И., Левчук О.Н. Состояние и проблемы развития рынка мясопродуктов Украины // Мясное дело. – 2007. – № 3. – C. 38-41.

Лопарева Е.Г., Чиркина Т.Ф. Способ обогащения мясных продуктов кальцием // Мясн. индустрия. – 2006. – № 10. – C. 54-55.

Лузан В.Н., Бадмаева И.И., Яблоненко Л.А Влияние условий замораживания на качество мясных полуфабрикатов // Мясн. индустрия. – 2006. – № 10. – C. 51-53.

Мазур Н.И. Современные методы послеубойной ветеринарно-санитарной экспертизы мяса при заболевании животных туберкулезом // Мясное дело. – 2007. – № 2. – C. 50-52.

Мазур Н.И. Современные методы послеубойной ветеринарно-санитарной экспертизы мяса при заболевании животных туберкулезом // Мясное дело. –  2007. –  № 1. –  C. 50-52.

Малмквист К. Статистический анализ увеличения прибыли и производительности для мясопереработки // Мясное дело. – 2007. – № 3. – C. 26-27.

Масліков М.М.  Тривале зберігання морожених продуктів/ М. // Мясное дело. –  2007. –  № 1. –  C. 13-55.

Масліков М.М. Вибір системи охолодження // Мясное дело. – 2007. – № 2. – C. 44-45.

Масліков М.М. Вибір системи охолодження // Мясное дело. – 2007. – № 3. – C. 10-11.

Масліков М.М. Вплив способу охолодження свинини на якість // Мясное дело. – 2007. – № 3. – C. 14-16.

Масліков М.М. Застосування опромінення та електротехнологій під час холодильного оброблення м’яса // Мясное дело. – 2007. – № 1. – C. 68-69; Мясное дело. – 2007. – № 2. – C. 43.

Масліков М.М. Холодоносії у системах охолодження // Мясное дело. – 2007. – № 3. – C. 62-63.

Нашта А.Н. Как создать конкурентоспособный продукт? Пельмени. Равиоли // Мясное дело. – 2007. – № 2. – C. 60-63.

О сохранности вкуса сосисок в оболочке АМИЦЕЛ // Мясное дело. – 2007. – № 2. – C. 23.

Оболочки с бактерицидным покрытием в производстве сосисок // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2006. – № 12. – C. 40.

Осадчук И.В. Использование соевых продуктов в мясной промышленности // Мясное дело. – 2007. – № 2. – C. 53-55.

Ощипок І.М. Модель раціонального використання сировинних ресурсів м’ясних виробництв // Мясное дело. –  2007. –  № 1. –  C. 18-19.

Пасичный В.Н. Сырокопченые и сыровяленые колбасы выпускаются не только по ДСТУ // Мясное дело. – 2007. – № 2. – C. 32-33.

Пасічний В.М. Нові види паштетних консервів // Мясное дело. –  2007. –  № 1. –  C. 24-25.

Пищевые достоинства баранины и козлятины // Мясное дело. –  2007. –  № 1. –  C. 43-45.

Повышение экологической безопасности цыплят-бройлеров // Мясн. индустрия. – 2006. – № 10. – C. 46-47.

Разработка и использование состава «Аллюзин-Нео» в технологии изготовления сырокопченых колбас // Мясн. индустрия. – 2006. – № 11. – C. 49-52.

Рыжов С.А., Горбунова Н.А., Афанасов Э.Э. Кинетика сушки и созревания сырокопченых колбас // Мясн. индустрия. – 2006. – № 10. – C. 35-36.

Рынок мяса и мясных продуктов Украины: Состояние сырьевой базы на 1 января 2007 г. // Мясное дело. – 2007. – № 2. – C. 6-15.

Селиванская И.А. Использование соевого белково-жирового обогатителя в мясных продуктах нового поколения // Мясное дело. –  2007. –  № 1. –  C. 53-55.

Селиванская И.А. Современные представления о сое // Мясное дело. –  2007. –  № 1. –  C. 22-23.

Семенова А.А., Трифонов М.В. Влияние пищевых фосфатов на гелеобразующую способность каппа-каррагинанов // Мясн. индустрия. – 2006. – № 11. – C. 22-23.

Семенова А.А., Трифонов М.В. О методах исследования качества каррагинанов // Мясн.индустрия. – 2006. – № 10. – C. 32-34.

Совершенствование переработки вторичного кератин-содержащего сырья птицеперерабатывающих предприятий // Мясн. индустрия. – 2006. – № 11. – C. 56-58.

Титлов А.С. Разработка низкотемпературных камер непрерывной холодильной цепи на базе автономных теплоиспользующих безнасосных холодильных машин // Мясное дело. – 2007. – № 1. – C. 38-41; Мясное дело. – 2007. – № 2. – C. 74-76.

Титлов А.С. Разработка низкотемпературных камер непрерывной холодильной цепи на базе автономных теплоиспользующих безнасосных холодильных машин // Мясное дело. –  2007. –  № 1. –  C. 38-41.

Тихая А. Инвестиции в развитие отечественного свиноводства // Мясное дело. – 2007. – № 2. – C. 56-57.

Увеличение срока годности и пищевая безопасность мясных продуктов // Мясное дело. – 2007. – № 3. – C. 24-25.

Улицкий З.З. В центре внимания – мясо механической дообвалки: По материалам 11-го форума мясного хозяйства в Мюнстере 20 ноября 2006г. // Мясное дело. – 2007. – № 3. – C. 42-45.

Улицкий З.З. Новые методы термической обработки обеспечивают безопасность продукции и повышают рентабельность производства // Мясное дело. –  2007. –  № 1. –  C. 56-59.

Фальвишевский М.Л. Производство и использование свинины в Израиле // Мясн. индустрия. – 2006. – № 10. – C. 59-61.

 Ханхалаева И.А., Миронов К.М., Хамагаева И.С.   Влияние пропионовокислых бактерий на биохимические изменения парного мяса // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2007. – № 12. – C. 49-51.

Фибросмок: два рубля экономии на каждом килограмме продукции // Мясное дело. – 2007. – № 3. – C. 28-29.

Штылева А.А. Современный холодильник для хранени колбасных изделий // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2006. – № 12. – C. 44.

Якуба В.И. «Регионпродукт» производитель колбас и копченостей в лучших украинских традициях // Мясн. индустрия. – 2006. – № 10. – C. 62-63.

 

МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Абдурахманова Р.Г. Молочные продукты с натуральными вкусоароматическими ингредиентами «Баттер Грейнс»/ Р.Г. Абдурахманова // Молоч. пром-сть. –  2007. –  № 1. –  C. 81.

Анисимов С.В., Герасюта Т.И. Использование метода инфракрасной спектрометрии в работе приемной лаборатории // Молоч. пром-сть. – 2007. – № 2. – C. 36-37.

Антимиров В.В. Молочная продуктивность коров разных линий // Молоч. пром-сть. – 2007. – № 3. – C. 18.

Байназаров И.М. Стратегия развития сельхозпредприятий молочной специализации // Молоч. пром-сть. – 2007. – № 2. – C. 16-18.

Байназаров И.М., Байназаров И.М., Лутфуллин Ю.Р. Эффективность доставки сырого молока на перерабатывающие предприятия // Молоч. пром-сть. – 2007. – № 3. – C. 21-23.

Бушуева И.Г. Защита национального сыроделия –  важный аспект деятельности РСПМО // Молоч. пром-сть. –  2007. –  № 1. –  C. 36-38.

Вышемирский Ф.А. Совершенствование ассортимента масла из коровьего молока и его аналогов // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2007. – № 2. – C. 66-70.

Гелеобразные продукты из сыворотки и черной смородины // Молоч. пром-сть. – 2007. – № 2. – C. 44.

Гиринович О. Упаковка – инструмент эффективного маркетинга // Молоч. пром-сть. –  2007. –  № 1. –  C. 96-97.

Голубева Л.В., Долматова О.И., Бобкова Н.А. Влияние стабилизатора на реологические свойства продукта молокосодержащего сгущенного с сахаром // Молоч. пром-сть. – 2007. – № 3. – C. 62.

Голубева Л.В., Смольский Г.М. Творожные изделия с комплексной пищевой добавкой  // Молоч. пром-сть. –  2007. –  № 1. –  C. 87-88.

Гомбкото Я. Микробиологический контроль производства и продукции в молочной промышленности // Молоч. пром-сть. –  2007. –  № 1. –  C. 59.

Горощенко Л. Г. Российский рынок молочных продуктов (9 мес 2006г // Молоч. пром-сть. –  2007 . –  № 1. –  C. 46-49.

Горощенко Л. Г. Российский рынок молочных продуктов // Молоч. пром-сть. – 2007. – № 3. – C. 10-12.

Диетические продукты с подсластителем из стевии // Молоч. пром-сть. –  2007. –  № 1. –  C. 82-83.

Донская Г.А. Функциональные молочные продукты // Молоч. пром-сть. – 2007. – № 3. – C. 52-53.

Евдокимов И.А. Процессы консолидации и перспективы переработки молочного сырья // Молоч. пром-сть. –  2007. –  № 1. –  C. 32-33.

Емкосное оборудование ОАО «Оскон» // Молоч. пром-сть. –  2007. –  № 1. –  C. 95.

Зобкова З.С., Щербакова С.А. Использование функциональ-ных пищевых ингредиентов творожной сыворотки // Молоч. пром-сть. – 2007. – № 3. – C. 44-46.

Зобкова З.С., фурсова Т.П., Щербакова С.А. Особенности технологии термизированных (пастеризованных) сквашенных молочных продуктов // Молоч. пром-сть. –  2007. –  № 1. –  C. 68-71.

Зонин Д. Сокрытое сокровище (молочная сыворотка) // Молоч. пром-сть. –  2007. –  № 1. –  C. 84-85.

Исследование реологических свойств кисломолочных продуктов торговой марки «Биобактон» // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2007. – № 1. – C. 48-50.

Ипатова Л.Г., Кочеткова А.А., Нечаев А.П. Новые направления в создании функциональных жировых продуктов // Пищ. пром-сть. – 2007. – № 1. – C. 12-14.

Йогурты с овсом  // Пищ. пром-сть. – 2007. – № 3. – C. 61.

Коваленко Д.Н. Лаборатория против фальсификаций: молоко и молочное сырье // Молоч. пром-сть. –  2007. –  № 1. –  C. 56-58.

Линд А.Р. Субъективный фактор в решении проблемы сыворотки // Молоч. пром-сть. – 2007. – № 2. – C. 50.

Обеспечение микробиологической безопасности молока // Молоч. пром-сть. – 2007. – № 3. – C. 36-37.

Остроумова Т.Л. Концентрирование компонентов молока ультрафильтрацией // Молоч. пром-сть. – 2007. – № 3. – C. 64-65.

Остроумова Т.Л., Куменчик И.Г., Панасенко Н.А. Белковый продукт из второго молочного сырья // Молоч. пром-сть. – 2007. – № 2. – C. 54.

«Питпак-МЖ» –  упаковка молочной продукции в «Полипак» // Молоч. пром-сть. –  2007. –  № 1. –  C. 99.

Птичкина Н.М., Неповинный Н.В. Технология творожных сырников с добавлением тыквенного порошка // Хранение и перероб. сельхозсырья. – 2007. – № 1. – C. 54-56.

Рожкова Т.В. В помощь микробиологу // Молоч. пром-сть. –  2007. –  № 1. –  C. 54-55.

Розов Ю.А., Святошнюк В.И.  Для чего надо объединяться машиностроителям // Молоч. пром-сть. –  2007. –  № 1. –  C. 92-94.

Рощупкина Н.В. Технология производства сгущенного молокосодержащего продукта // Молоч. пром-сть. – 2007. – № 3. – C. 54-55.

Рынок оборудования для переработки молока // Молоч. пром-сть. –  2007. –  № 1. –  C. 94.

Сальников С.В., Барсуков В.Н. Производство и переработка молока в Рязанской области // Молоч. пром-сть. – 2007. – № 3. – C. 14-15.

Серегин С.Н., Ишевская А.А. Молоч. пром-сть 2006 г. – от стабилизации к росту через инновационные технологии // Молоч. пром-сть. – 2007. – № 3. – C. 5-8.

Скоркина И.А., Негреева А.Н., Родюкова Е.В. Свойства молока коров разного генотипа // Молоч. пром-сть. – 2007. – № 2. – C. 24.

Сметана З. Современные техника и технология производства традиционного творога // Молоч. пром-сть. –  2007. –  № 1. –  C. 78-80.

Соловьева  Е.Е.  Стабилизирующие системы в молочных продуктах // Молоч. пром-сть. – 2007. – № 3. – C. 50-51.

Способ интенсификации смешения органически связанных форм йода в молочных продуктах // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2007. – № 1. – C. 18-19.

Сычева О.В., Веселова М.В. Молоко коров голштино-фризской породы в Ставропольском крае // Молоч. пром-сть. – 2007. – № 2. – C. 20-21.

Тенденции на российском рынке молочной промышленности: Форум «Молочная индустрия-2007» // Пищ. пром-сть. – 2007. – № 3. – C. 77-78.

Тихомирова Н.А.  Функциональные кисломолочные соусы // Молоч. пром-сть. – 2007. – № 3. – C. 59-60.

Установка для термизации кисломолочных продуктов // Молоч. пром-сть. – 2007. – № 2. – C. 64-66.

Федотова М.А. Производство мороженого с функциональными свойствами // Молоч. пром-сть. – 2007. – № 2. – C. 61-62.

Фокина Н.З., Степанова Б.Н. Расчеты рецептур с учетом содержания жира и белка. Сметана из смеси молочных компонентов // Молоч. пром-сть. – 2007. – № 3. – C. 28-30.

Фокина Н.З., Степанова Б.Н. Расчеты рецептур с учетом содержания жира и белка // Молоч. пром-сть. – 2007. – № 2. – C. 26-28.

Функциональные комбинированные молочные напитки // Пищ. пром-сть. – 2007. – № 1. – C. 16-17.

Фреоновое холодильное оборудование для молочной отрасли // Молоч. пром-сть. – 2007. – № 3. – C. 68-69.

Хамагаева И.С. Закваска для «Бифивита» // Молоч. пром-сть. – 2007. – № 3. – C. 48.

Хамнаева Н.И., Кондрашова Е.В. Исследование химического состава нового молочно-белкового продукта // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2007. – № 1. – C. 27.

Хлыстун О.В. Современный метод инфракрасного анализа качества молочной продукции // Молоч. пром-сть. – 2007. – № 2. – C. 34-35.

Храмцов А.Г. Современные представления о значимости лактозы и ее производных // Молоч. пром-сть. – 2007. – № 2. – C. 52-53.

Шабшаевич М.Л., Шидловская В.П. Определение содержания соматических клеток в молоке-сыре // Молоч. пром-сть. – 2007. – № 2. – C. 30-32.

Шадрин М.А., Гаврилова  Н.Б. Технология кисломолочно-растительного пастообразного продукта // Молоч. пром-сть. – 2007. – № 3. – C. 56-57.

Шепелева Е.В., Крикун Т.И. Подтверждение соответствия молочной продукции // Молоч. пром-сть. –  2007. –  № 1. –  C. 60-62. 

 

ЗМІСТ

ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

ЕКОНОМІКА РОСЛИННИЦТВА

ЕКОНОМІКА ТВАРИННИЦТВА

ГРУНТОЗНАВСТВО

АГРОХІМІЯ

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ РОСЛИННИЦТВА

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ ТВАРИННИЦТВА

ЗАГАЛЬНЕ РОСЛИННИЦТВО

СЕЛЕКЦІЯ, НАСІННИЦТВО, СОРТИ

ЗЕМЛЕРОБСТВО. АГРОТЕХНІКА

ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ

ЗЕРНОВІ БОБОВІ КУЛЬТУРИ

ОЛІЙНІ КУЛЬТУРИ

КАРТОПЛЯ

ЦУКРОВІ БУРЯКИ

КОРМОВИРОБНИЦТВО. КОРМОВІ КУЛЬТУРИ

ОВОЧІВНИЦТВО

ПЛОДІВНИЦТВО. ЯГІДНИЦТВО

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ

ЗАХИСТ РОСЛИН

ТВАРИННИЦТВО. ЗАГАЛЬНЕ ТВАРИННИЦТВО

ГОДІВЛЯ І УТРИМАННЯ ТВАРИН

РОЗВЕДЕННЯ І ПЛЕМІННА СПРАВА

ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА

КОНЯРСТВО

СВИНАРСТВО

ВІВЧАРСТВО. КОЗІВНИЦТВО

ЗВІРІВНИЦТВО

ПТАХІВНИЦТВО

БДЖІЛЬНИЦТВО

РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО

ВЕТЕРИНАРІЯ

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ХЛІБОПЕКАРНОГО, МАКАРОННОГО ТА КОНДИТЕРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ М’ЯСОМОЛОЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

М’ЯСНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

 

 

 

 

 

Укладачі, коректура: В.Середюк, Р.Покидченко

Компютерна верстка Н.Гончар

Тиражування Г.Стратієнко

 

Тираж 20 прим.

Ксерокс Вінницької ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва

 

Наша адреса:

м. Вінниця, вул. Соборна, 73

Вінницька обласна універсальна наукова

бібліотека ім. К.А.Тімірязєва

 

Відділ літератури та інформації з питань сільського господарства

тел. 32-08-55

Відділ літератури та інформації виробничого профілю

тел. 32-40-54

 

 

Нові надходження літератури. 2007 вип. 1


ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ім. К. А. ТІМІРЯЗЄВА

Відділ літератури та інформації з питань сільського господарства

Відділ літератури та інформації виробничого профілю

 

 

 

 

Нові надходження літератури з питань економіки, технології виробництва і переробки

сільськогосподарської продукції

(Поточний бібліографічний список)

 

Вип. 1.

 

Вінниця, 2007

 

 

 

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва надсилає Вам черговий бібліографічний список, який включає надходження нової літератури з питань економіки, організації та технології сільськогос-подарського виробництва, галузей харчової і переробної промисловості, що надійшла в обласний довідково-інформаційний фонд у січні-березні 2007 р.

Список розрахований на керівників, організаторів, спеціалістів сільськогосподарського виробництва та переробної промисловості.

Працівники обласних організацій можуть одержати зазначену літературу в обласній науковій бібліотеці, районних організацій – в центральних бібліотеках.

В разі відсутності необхідних видань в централі-зованих бібліотечних системах, їх можна замовити по міжбібліотечному абонементу (МБА) з бібліотеки, де знаходиться потрібне видання. Поштові витрати за пересилку видань – за рахунок замовника.

На замовлення спеціалістів по МБА надсилаються також за встановлену плату копії журнальних статей.