Нові надходження літератури з питань економіки, технології виробництва і переробки сільськогосподарської продукції

Рік видання: 2005

Місце зберігання: Сайт (електронне видання)

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ім. К. А. ТІМІРЯЗЄВА

Відділ літератури та інформації з питань сільського господарства

Відділ літератури та інформації виробничого профілю

 

 

Нові надходження літератури з питань економіки, технології виробництва і переробки

сільськогосподарської продукції

(Поточний бібліографічний список)

 

Вип. 2.

 

Вінниця, 2005

 

 

 

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

 

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва надсилає Вам черговий бібліографічний список, який включає надходження нової літератури з питань економіки, організації та технології сільськогос-подарського виробництва, галузей харчової і переробної промисловості, що надійшла в обласний довідково-інформаційний фонд у квітні-червні 2005 р.

Список розрахований на керівників, організаторів, спеціалістів сільськогосподарського виробництва та переробної промисловості.

Працівники обласних організацій можуть одержати зазначену літературу в обласній науковій бібліотеці, районних організацій – в центральних бібліотеках.

В разі відсутності необхідних видань в централі-зованих бібліотечних системах, їх можна замовити по міжбібліотечному абонементу (МБА) з бібліотеки, де знаходиться потрібне видання. Поштові витрати за пересилку видань – за рахунок замовника.

На замовлення спеціалістів по МБА надсилаються також за встановлену плату копії журнальних статей.

 

 

Поділитися:

ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

 

Про комплексну перевірку додержання вимог законодавства, реалізації державної політики у сфері регулювання земельних відносин, використання та охорони земель: Розпорядження Президента України ... 20 квіт. 2005р. // Уряд. кур’єр. – 2005. – 26 квіт.

ПИТАННЯ використання коштів передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу: Постанова ... 6 трав. 2005 р. // Уряд. кур’єр. – 2005. – 18 трав.

АНДРІЙЧУК В.Г. Теоретико-методологічне обґрунтування ефективності виробництва // Економіка АПК. – 2005. – № 5. – С. 52-63.

Барышников Н. Роль бюджета в развитии аграрного сектора // Эко-номист. – 2005. – №5. – С. 84-88.

Браніцький О. Класифікація прав і обов’язків спеціалістів сільського господарства // Право України. – 2005. – № 6. – С. 106-110.

ВАЛЕНТИНОВ В.Л. Визначення напрямів цінового регулювання в аграрному секторі // Економіка АПК. – 2005. – № 4. – С. 87-89.

ВАЛЕНТИНОВ В.Л. Можливі шляхи цінового регулювання в АПК // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 4. – С. 73-74.

Ганначенко С.Л. Україна – СОТ: перспективи для аграрного сектору // Економіка. Фінанси. право. – 2005. – № 5. – С.7-11.

ГРИНЧУК Ю.С. Методологічні засади дослідження лізингової діяльності сільськогосподарських підприємств // Економіка АПК. – 2005. – № 4. – С. 90-94.

ГУБЕНКО В.І. Внутрішні і зовнішні ринки сільськогосподарської продукції: важелі коригування та проблеми збалансованості // Агроінком. – 2005. – № 3-4. – С. 3-7.

ДАНКЕВИЧ А.Є. Формування орендної плати за землю сільсько-господарського призначення // Агроінком. – 2005. – № 3-4. – С. 85-87.

ДІЄСПЕРОВ В.С. Робочі місця в сільськогосподарському виробництві // Економіка АПК. – 2005. – № 4. – С. 112-120.

КИРІЄНКО М.М., СТУКАЧ Т.М. Сільськогосподарський ринок у сучасній світовій економіці // Економіка АПК. – 2005. – № 4. – С. 128-131.

КИРИЛЕНКО І.Г. Аграрна реформа в Україні: надбання, проблеми // Економіка АПК. – 2005. – № 5. – С. 8-14.

КОРНІЙЧУК С.В. Ціновий механізм як основа економічних взаємовідносин сільськогосподарських підприємств із сферою переробки // Агроінком. – 2005. – № 3-4. – С. 21-24.

КРОПИВКО М.Ф. Концептуальні засади реформування управління аграрним сектором економіки // Економіка АПК. – 2005. – № 4. – С. 147-150.

КУЧЕР Л.М. Особливості регулювання торгівлі сільськогосподарською продукцією в умовах СОТ // Економіка АПК. – 2005. – № 5. – С. 144-151.

КУЧЕРЕНКО Т.Є., ШАЙКО О.Г. Удосконалення методики звіту про власний капітал // Економіка АПК. – 2005. – № 5. – С. 67-71.

КУЧЕРКОВА С.О. Сутність прибутку та методика визначення фінансового результату діяльності підприємств // Економіка АПК. – 2005. – № 5. – С. 78-84.

ЛАНЧЕНКО Є.О. Державна підтримка інвестиційної діяльності аграрних підприємств // Економіка АПК. – 2005. – № 5. – С. 73-78.

Лошкарьова О.О. Система кредитної та фінансової підтримки сільськогосподарських підприємств України // Фінанси України. – 2005.– №5.– С. 94-101.

Макарчук І.М. Платоспроможність і ліквідність аграрних підприємств // Фінанси України.– 2005.– № 4.– С.120-127.

МАЛІК М.Й., ВАЛЕНТИНОВ В.Л., МАЦИБОРА Т.В. Вплив соціального капіталу на організацію діяльності сільськогосподарських підприємств // Економіка АПК. – 2005. – № 5. – С. 105-112.

МИКИТЕНКО І.А. Колективізм і індивідуалізм в розвитку регіональних агросистем // Агроінком. – 2005. – № 5-6. – С. 52-56.

МИКУЛІН О.М. Іпотечне кредитування як перспектива розвитку сільського господарства // Агроінком. – 2005. – № 5-6. – С.96-97.

МІРОШНИЧЕНКО І.В. Основні напрями формування митно-тарифного механізму зовнішньоекономічної діяльності галузей АПК // Економіка АПК. – 2005. – № 4. – С.137-141.

МІШЕНІН Є.В., КОСОДІЙ Р.П. Соціально-економічні та екологічні напрями розвитку сільських територій // Економіка АПК. – 2005. – № 5. – С. 98-105.

НЕЛЕП В.М., ФУРСЕНКО М.І. Планування розвитку сільських територій і бюджети сільських рад // Економіка АПК. – 2005. – № 4. – С.107-112.

ОЛІЙНИК В.М., САЄНКО М.Г. Добір кадрів: актуальність, принципи // Економіка АПК. – 2005. – № 4. – С. 102-107.

ОЛІЙНИК О.В. Необхідність та умови розширеного відтворення в сільському господарстві України // Економіка АПК. –2005. – № 4. – С. 31-35.

ОПРЯ А.Т., ПЕРЕБИЙНІС В.І. Особливості економічного аналізу динаміки виробничо-комерційної діяльності підприємств // Економіка АПК. – 2005. – № 5. – С. 63-67.

ОСТАПЕНКО М.Є. Перспективи розвитку страхових контрактів в Україні // Економіка АПК. – 2005. – № 5. – С. 85-88.

ПАВЛИШЕНКО М.М. Закономірності розвитку форм власності та аграрна реформа // Економіка АПК. – 2005. – № 4. – С. 23-30.

ПАНКРАТОВА Л.А. Адаптація підприємств в ринковій економіці // Агроінком. – 2005. – № 5-6. – С. 77-79.

ПОЛЯРУШ І.М. Банківський кредит в системі забезпечення фінансо-вими ресурсами сільськогосподарських товаровиробників // Агроінком. – 2005. – № 5-6. – С. 93-95.

ПОПОВА В.В. Становлення аграрного сектору економіки України в умовах міжнародної конкуренції // Економіка АПК. – 2005. – № 4. – С. 131-137.

ПРОКОПЕНКО Н.С. Нові підходи до вирішення проблем фіскальної функції податків // Агроінком. – 2005. – № 5-6. – С. 64-67.

РАДЧЕНКО В.О., ФРОЛОВ В.І. Оперативне фінансове плану-вання в аграрних підприємствах // Агроінком. – 2005. – № 3-4. – С. 72-75.

РЕАЛЬНЫЕ доходы в сельском хозяйстве Евросоюза // АПК: экономика, упр. – 2005. – № 4. – С. 45-46.

РОССОХА В.В. Інноваційна парадигма управлінської діяльності // Агроінком. – 2005. – № 5-6. – С. 59-61.

РОССОХА В.В. Потенціал аграрного підприємства: методологія дослідження // Економіка АПК. – 2005. – № 4. – С. 35-40.

РУДИК Н.Л. Особливості пенсійної реформи в аграрній сфері // Еконо-міка АПК. – 2005. – № 5. – С. 126-128.

РУСНАК А.Д., РЕШИТЬКО Т.В. Забезпечення зайнятості сільського населення в пореформений період // Економіка АПК. – 2005. – № 5. – С. 117-121.

РЫМАНОВА Л. Управление финансовыми потоками сельхозпред-приятий // АПК: экономика, упр. – 2005. – № 4. – С. 39-44.

САБЛУК П.Т. Кардинальні напрями вирішення економічних проблем в АПК // Економіка АПК. – 2005. – № 5. – С. 3-8.

САДИКОВ М.А. Лізинг у сільському господарстві // Агроінком. – 2005. – № 3-4. – С. 29-31.

САЗОНОВА Д. Эффективность использования ресурсов в фермерских хозяйствах // Междунар. с.-х. журн.– 2005. – № 2. – С. 13-16.

Сафонов І. Правові проблеми державної підтримки сільськогоспо-дарських виробників // Право України. – 2005.– № 6.– С.54-58.

СВИНОУС І.В., ЯРОШЕВИЧ О.Я. Проблеми товарності продукції господарств населення в умовах формування ринкових відносин // Агро-інком. – 2005. – № 3-4. – С. 10-12.

СИМИЧЕВ А. Роль инвестиций в развитии сельскохозяйственного производства // Междунар. с.-х. журн. – 2005. – № 2. – С. 22-23.

ЦИХАНОВСЬКА О.М. Соціальний захист сільського населення в адміністративно-розподільчій та ринковій системах економіки // Агроін-ком. – 2005. – № 5-6. – С. 49-52.

ЧЕРВІНСЬКА С.Л. Удосконалення аналізу фінансового результату сільськогосподарських підприємств // Агроінком. – 2005. – № 3-4. – С. 90-92.

Ющенко А.М. Іпотечне кредитування як передумова розвитку земельних відносин // Фінанси України.– 2005.– №4. – С.93-100.

ЯКОВЛЕВА Е., ЧЕРНЫШОВ А. Региональные модели развития кооперации и интеграции в реформированном АПК // АПК: экономика, упр. – 2005. – № 5. – С. 39-46.

 

ЕКОНОМІКА РОСЛИННИЦТВА

ПРО внесення змін до Положення про Державну службу з охорони прав на сорти рослин: Постанова ... 20 квіт. 2005 р. // Уряд. кур’єр. – 2005. – 5 трав.

Европейский Союз возобновляет субсидирование экспорта зерна // Діловий вісник. – 2005.– №6.– С.11-12.

КИРИЛОВ Ю.С. Перспективи України на світовому ринку зерна // Економіка АПК. – 2005. – № 5. – С. 135-139.

КОВАЛЕНКО Ю.С.,ОХРІМЕНКО І.В., ДЕМЧЕНКО О.В. Організа-ційно-методичні особливості оперативного прогнозування дохідності продукції рослинництва в районі // Агроінком. – 2005. – № 3-4. – С. 67-70.

КОНДРАТЕНКО С.П. Формування ринку продукції садівництва // Агро-інком. – 2005. – № 3-4. – С. 16-18.

КУШНІР І.В. Економічна оцінка інтенсифікації виробництва рослинницької продукції в Україні // Економіка АПК. – 2005. – № 5. – С. 28-30.

ЛАЙКО П.А., ІЩЕНКО Т.Д., БАБІЄНКО М.Ф. Підвищення якості продовольчих ресурсів // Економіка АПК. – 2005. – № 4. – С. 16-22.

САБЛУК П.Т. Розвитку АПК – надійність і стабільність // Економіка АПК. – 2005. – № 4. – С. 11-16.

ЛЕОНЕЦЬ В.О. Землеустрій новостворених сільськогосподарських підприємств // Економіка АПК. – 2005. – № 5. – С. 23-27.

НЕВЛАД В.Ф. Сучасний стан і механізм функціонування ринку насіння соняшнику // Економіка АПК. – 2005. – № 4. – С. 98-101.

ПЕТРУНЯ Н.В. Застосування економіко-математичних методів у прогнозуванні розвитку овочепродуктового підкомплексу АПК // Агро-інком. – 2005. – № 3-4. – С. 70-72.

ПРИЙМАЧУК Т.Ю. Ціни та економічна ефективність виробництва елітного насіння // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 4. – С. 78-82.

СТАСІНЕВИЧ С.А. Механізм державної підтримки цукробуряківництва України // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 5. – С. 62-65.

СТОРОЖУК В.А. Роль держави у становленні ринку насіннєвої картоплі // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 5. – С. 69-72.

Тараненко В. Чи дадуть “озимі” урожай? // Інтелектуальна власність. – 2005. – №4. – С.61-62.

ТОНЮК М.О. Трансформація відносин власності на землю та землекористування як передумова становлення земельного ринку в Україні // Економіка АПК. – 2005. – № 4. – С. 69-75.

ШПИЧАК О.М., СТАСІНЕВИЧ С.А., ВАРЧЕНКО О.М. Проблеми цін при заготівлі цукрових буряків // Агроінком. – 2005. – № 5-6. – С. 2-9.

 

ЕКОНОМІКА ТВАРИННИЦТВА

Бужин О.А., Дерев’янко С.І. Амортизація птиці з урахуванням комплектації птахівничих підприємств // Формування ринкових відносин в Україні. – 2005.– № 4.– С.130-135.

ВАСИЛЬЧАК С.В. Ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення // Агроінком. – 2005. – № 3-4. – С. 51-54.

ВАСИЛЬЧАК С.В. Формування ринку молока в Європейському Союзі: уроки для України // Економіка АПК. – 2005. – № 5. – С. 139-143.

ГОРБАЧЕВ М.И. Экономические показатели производства молока // Достиж. науки и техники АПК. – 2005. – № 4. – С. 15-16.

Епифанов П. Ресурсный потенциал рыбохо-зяйственного комплекса // Экономист. – 2005. – №5.– С.88-93.

ЗАХАРІН С.В. Інвестиційна та ресурсні проблеми молочної промис-ловості // Економіка АПК. – 2005. – № 4. – С. 76-81.

КОЗАК О.А. Розвиток ринку молока та молочної продукції регіону // Агроінком. – 2005. – № 3-4. – С. 88-90.

КОМАРНІЦЬКА О.П. Аукціонна торгівля худобою в Україні // Еконо-міка АПК. – 2005. – № 5. – С. 89-90.

КРУГЛЯК О.В. Формування економічного механізму лізингу племінних ресурсів: [Тваринництво України] // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 5. – С. 78-80.

ЛИТОВЧЕНКО А.В. Організація ринку риби та морепродуктів у Європейському Союзі // Економіка АПК. – 2005. – № 4. – С. 94-98.

Семко Т. “Гарантуємо високу якість”: [Голова правління ВАТ “Літинський молочний завод”] // Діловий вісник. – 2005.– №5. – С. 8-9.

Украинский рынок молочной продукции // Діловий вісник.– 2005.– №5.– С.6-8.

Чабан Г.В. Цінова політика молочного скотарства // Фінанси України. – 2005. – №4. – С. 116-120.

 

ГРУНТОЗНАВСТВО

БУЛИГІН С.Ю., ОПРИШКО О.О., ГАЙБУРА Н.А. Визначення умісту гумусу в ґрунті неконтактними методами // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 4. – С. 34-37.

УРУБКОВ В.І. Родючість ґрунтів необхідно відновлювати // Агро-ном. – 2005. – № 2. – С. 90-91.

 

АГРОХІМІЯ

ДАВЫДОВ Л.С., ВОРОБЬЕВА Р.П., ШУРАВИЛИН А.В. Удобрительное орошение животноводческими стоками // Агрохим. вестн. – 2005. – № 3. – С. 18-19.

КОРЧИНСЬКА О.А., КОРЧИНСЬКА С.Г. Підвищення ефективності хімізації землеробства в Україні // Економіка АПК. – 2005. – № 5. – С. 39-44.

ЛИХОЧВОР В. Удобрення соломою // Пропозиція. – 2005. – № 6. – С. 44-45.

СТУПЕНКО О.В. Вплив внесення соломи і сидератів на баланс азоту мінеральних добрив і продуктивність культур // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 4. – С. 23-26.

ТАРАРІКО Ю.О., ПІСКОВИЙ М.Б. Вплив біопрепаратів і поліміне-ральних добрив на трансформацію органічної речовини і поживний режим чорнозему типового // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 5. – С. 17-22.

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

 

АДАМЕНКО О.І., ЛІННИК М.К., ГОЛОДНИЙ І.М. Енергоощадне отримання біогазу // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 5. – С. 47-50.

БІЛОУСЬКО Я.К.,, ПИТУЛЬКО В.О., ТОВСТОПЯТ В.Л. Державна підтримка техніко-технологічного забезпечення аграрного виробництва // Економіка АПК. – 2005. – № 5. – С. 30-35.

КУР’ЯН І. Як отримати сільськогосподарську техніку на умовах фінансового лізингу? // Механізація сіл. госп-ва. – 2005. – № 2-3. – С. 26-27.

УСАТА Н.В. Розвиток організаційно-правових форм транспортного забезпечення у сільському господарстві // Агроінком. – 2005. – № 3-4. – С. 45-48.

 

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ РОСЛИННИЦТВА

БАРЫЧЕВ С.Н. Усовершенствованный рабочий орган вторичной сепарации картофелеуборочных машин // Достиж. науки и техники АПК. – 2005. – № 6. – С. 32-34.

ВОЙТЮК П. Сучасні вимоги до культиваторів для обробітку цукрових буряків // Пропозиція. – 2005. – № 6. – С. 98-100.

ЗАЇКА П., БАКУМ М., МИХАЙЛОВ А. Вібраційна насіннєочисна машина для доочищення та сортування насіння сільськогосподарських культур // Пропозиція. – 2005. – № 6. – С. 102.

КАРПЕНКО М., КАРПЕНКО В. Перспективна технічна політика в галузі механізації заготовлі стеблових кормів в Україні // Пропозиція. – 2005. – № 4. – С. 116-118.

ЛІМОНТ А.С., ЛІМОНТ О.А.Тракторооснащеність підприємств і рівень механізації рослинництва // Агроінком. – 2005. – № 3-4. – С. 31-36.

 

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ ТВАРИННИЦТВА

БАРЫЧЕВ Д. Конвейер для сбора яиц КЯ-500 // Птицеводство. – 2005. – № 4. – С. 64.

ГОРДНЕВСКИХ М. Коровник для высокопродуктивных животных // Сел. механизатор. – 2005. – № 5. – С. 30-31.

ГРЕЙНЕР О., ЮРКОВ В. Малогабаритный кормораздатчик // Сел. механизатор. – 2005. – № 5. – С. 33.

ЕРМАЧЕВ В.А., КУПРЕЕНКО А.И. Энергосбережение в технологиях кормопроизводства // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. – 2005. – № 4. – С. 11-13.

ЛОМОВ В.И. Техническое оборудование для механизации и автоматизации свиноводства // Достиж. науки и техники АПК. – 2005. – № 4. – С. 25-28.

МАЗУРОВ В.Н., ИВАНОВ В.Н., ШЕХВАТОВ П.А. Усовершен-ствованный прибор для меченья скота холодным методом // Достиж. науки и техники АПК. – 2005. – № 4. – С. 28.

НОВИЦЬКИЙ А., КАРАБИНЬОШ С., СИВОЛАПОВ В. Машини та обладнання для приготування кормів на тваринницьких фермах // Про-позиція. – 2005. – № 4. – С. 126; № 5. – С. 124-125.

ХОХЛОВ Р., КУЗНЕЦОВ С. Альтернативное освещение в птичнике // Птицеводство. – 2005. – № 5. – С. 57.

ЗАГАЛЬНЕ РОСЛИННИЦТВО 

СЕЛЕКЦІЯ, НАСІННИЦТВО, СОРТИ

НАУКОВИЙ досвід висівання насіння в умовах мінімально обробленого і необробленого ґрунту // Пропозиція. – 2005. – № 6. – С. 92-93.

ПИТЕРСКАЯ Л. Организационные аспекты развития инновационных процесосов в системе семеноводства // Междунар. с.-х. журн. – 2005. – № 2. – С. 23-27.

 

ЗЕМЛЕРОБСТВО. АГРОТЕХНІКА

АКУЛОВ А.А. Севооборот как биологический фактор системы земледелия // Достиж. науки и техники АПК. – 2005. – № 5. – С. 21-22.

БОЙКО П., КОВАЛЕНКО Н. Науково обґрунтовані сівозміни і система рільництва у великотоварному господарстві // Пропозиція. – 2005. – № 6. – С. 38-42.

БУЯНКИН Н.И. Биологизация земледелия и растениеводства – пер-спективное направление // Вестн. Рос. акад. с.-х. наук. – 2005. – № 2. – С. 40-42.

ВОЙНОВ О., КОБЕЦЬ М. Сівба за безорного обробітку грунту // Про-позиція. – 2005. – № 5. – С. 48-49.

ПОЛУПАН М.І., СОЛОВЕЙ В.Б, ВЕЛИЧКО В.А. Спеціалізація землеробства – стратегічна основа підвищення ефективності і сталого розвитку АПК // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 5. – С. 5-16.

 

ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ

АЛЕКСЄЄВА О. Селекція гречки на Поділлі // Пропозиція. – 2005. – № 4. – С. 50.

ГЛАДИШ Р.О. Вплив пільгового кредитування на виробництво озимої пшениці // Агроінком. – 2005. – № 3-4. – С. 78-80.

ДУДЧЕНКО В. 100 центнерів зерна рису з гектара – мрія чи реальність? // Пропозиція. – 2005. – № 4. – С. 76-77.

ЛИСІКОВА В. Найпродуктивніші сорти озимої пшениці // Пропозиція. – 2005. – № 6. – С. 54-55.

МЕЛЬНИК І.І., ГРЕЧКОСІЙ В.Д., ГАВРИЛЮК Г.Р. Ефективність меха-нізованого виробництва ярої пшениці // Агроном. – 2005. – № 2. – С. 92-98.

СИВОЛАП Ю.М., ГАЛАЄВ О.В., РИБАЛКА О.І. Молекулярно-генетичні й технологічні особливості озимого тритикале сорту Папсуєвське // Вісн. аграр. науки. – 2005. - № 5. – С. 43-46.

СКОРЛЯКОВ В.И., ИВАНОВ Б.С. Возделывание пшеницы и кукурузы по перспективным технологиям // Техника и оборуд. для села. – 2005. – № 2. – С. 13-15.

СОЛОВЕЙ Д.Ю. Порівняльний аналіз енергетичної ефективності техно-логій вирощування озимої пшениці // Агроінком. – 2005. – № 3-4. – С. 48-51.

СТУПЕНКО О.В. Ефективність протирадіаційних заходів при вирощуванні вівса // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 5. – С. 56-58.

ТУРІН Є.М., ПОЛОНСЬКИЙ Б.А. Беззмінна сівба кукурудзи на зерно та силос // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 5. – С. 75-77.

УЛІЧ О.Л. Зимостійкість сучасних сортів озимої пшениці // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 4. – С. 86-90.

ФАРАФОНОВ В., ДЖАМ О. Зернове сорго вирощувати в Україні економічно вигідно // Пропозиція. – 2005. – № 5. – С. 66-67.

ЦАЦЕНКО Л.В. Генетическая система контроля коньюгации хромосом у растений мягкой пшеницы // Сельскохозяйственная биология. – 2005. – № 3. – С. 19-30.

 

ЗЕРНОВІ БОБОВІ КУЛЬТУРИ

ДЕРЕВ’ЯНСЬКИЙ В. Подільська технологія вирощування сої // Пропо-зиція. – 2005. – № 4. – С. 45-46.

 

ОЛІЙНІ КУЛЬТУРИ

ОЗИМИЙ РІПАК – врожаї зростають // Пропозиція. – 2005. – № 6. – С. 49.

ШАЙКО О.Г. Напрями підвищення ефективності вирощування олійних культур // Агроінком. – 2005. – № 5-6. – С. 34-38. 

 

КАРТОПЛЯ

БОРЗЫХ Н. Идеальный картофель // Новый садовод и фермер. – 2005. – № 2. – С. 22-23.

БУНЯК Н.М. Становлення та розвиток картоплярства на території сучасної Східної Європи // Агроінком. – 2005. – № 3-4. – С. 58-60.

ВОЙЦЕШИНА Н.І. Температурні режими зберігання та лежкість картоплі // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 5. – С. 81-84.

ДЕРЕВЕНКО О.С., МЕЛЬНИК П.О. Основні елементи комплексної системи підвищення ефективності картопляного поля // Агроном. – 2005. – № 2. – С. 88-89.

ІЩЕНКО О.В.Проблеми розвитку картоплярства в Україні // Агро-інком. – 2005. – № 5-6. – С. 38-42.

 

ЦУКРОВІ БУРЯКИ

ВОЙТЮК П. Передумови майбутнього врожаю цукрових буряків: якість насіння, виконання передпосівного обробітку ґрунту та сівба // Про-позиція. – 2005. – № 4. – С. 104-106.

ДВОРЯНКИН Е.А., АЩЕУЛОВ А.В., ДВОРЯНКИН А.Е. Гербициды со стимуляторами роста на сахарной свекле // Сах. свекла. – 2005. – № 5. – С. 10-11.

ЛОГВИНОВ В.А., ДЕРЮГИН В.А., МИЩЕНКО В.Н. Перспективы внедрения отечественных гибридов сахарной свеклы // Сах. свекла. – 2005. – № 5. – С. 24-26.

ОСТРОВСКИЙ Л.Л. Продуктивність цукрових буряків у демонстра-ційних посівах // Агроном. – 2005. – № 2. – С. 34-38.

ШЕВЧЕНКО А.Г., КОРСУН В.А., ТКАЧЕНКО А.И. Технологические приемы повышения семенной продуктивности безвысадочной культуры и качества семян // Сах. свекла. – 2005. – № 5. – С. 38-40.

ЩОТКІН В. Цукрові буряки сьогодні й завтра // Пропозиція. – 2005. – № 6. – С. 50-53.

КОРМОВИРОБНИЦТВО. КОРМОВІ КУЛЬТУРИ

 

АРХИПЕНКО В.Ф. Люцерна у підсобному та фермерському госпо-дарствах // Дім, сад, город. – 2005. – № 5. – С. 7-8.

БЕСПАМЯТНОВ А.Д. Энергосберегающие технологии приготовления кормов из кукурузы // Техника и оборуд. для села. – 2005. – № 2. – С. 16-17.

ГЛУЩЕНКО Д. К вопросу системного моделирования кормопроизводства // Междунар. с.-х. журн. – 2005. – № 2. – С. 53-56.

КІЩАК І.Т. Законодавче забезпечення виробництва та використання якісних кормових ресурсів // Економіка АПК. – 2005. – № 5. – С. 14-17.

МЕЛЬЦАЕВ И.Г. Полевое кормопроизводство – основа развития животноводства // Кормопроизводство. – 2005. – № 5. – С. 14-17.

РУСЬКО М., ІЛЬЧЕНКО О., ГНОЄВИЙ І. Вирощування на силос злакових і бобових культур та їхніх сумішок // Тваринництво України. – 2005. – № 4. – С. 24-26.

 

ОВОЧІВНИЦТВО

АГАФОНОВ А.Ф. Новые сорта луковых культур // Картофель и овощи. – 2005. – № 4. – С. 13.

ЗДОЛЬНИК Н., ГАВРИЛЮК В. Розлусна кукурудза – справжній делікатес // Дім, сад, город. – 2005. – № 5. – С. 4-6.

КОРОТЦЕВА И.Б., КОРГАНОВА Н.Н., КОЧЕТКОВА Л.А. Подбор сортов огурца, устойчивых к пероноспорозу // Картофель и овощи. – 2005. – № 4. – С. 10-11.

СИЧ З.Д. Нові перспективи українського овочівництва // Агроном. – 2005. – № 2. – С.86-87.

СТАРЦЕВ В.И., БОНДАРЕВА Л.Л. Методы ускорения селекционного процесса капусты // Картофель и овощи. – 2005. – № 4. – С. 7.

СТАРЦЕВ В.И., РАЗИН О.А., БОНДАРЕВА Л.Л. Моделирование сортов в селекции овощных культур // Картофель и овощи. – 2005. – № 4. – С. 8.

ЦЫГАНОК Н.С. Новые овощные сорта гороха // Картофель и овощи. – 2005. – № 4. – С. 11.

 

ПЛОДІВНИЦТВО. ЯГІДНИЦТВО.

ЗЛЕНКО В.А., КОТИКОВ И.В., ТРОШИН Л.П. Размножение оздоровленного посадочного материала винограда в культуре іn vitro // Садоводство и виноградарство. – 2005. – № 1. – С. 21-23.

КУЗНЕЦОВА А.П. Ускоренная оценка устойчивости черешни и вишни к коккомикозу и монилиозу // Садоводство и виноградарство. – 2005. – № 1. – С. 19-20.

ЛЕВЕНЕЦЬ В.Ф. Вірний напрямок – інтенсивний сад // Дім, сад, город. – 2005. – № 5. – С. 12-15.

РАСУЛОВ А.Д., ЛУЧКОВ П.Г. Критерии оценки интенсивных наса-ждений яблони // Садоводство и виноградарство. – 2005. – № 1. – С. 2-4.

СЕДОВ Е.Н. Ускорение и интенсификация селекции яблони // Садо-водство и виноградарство. – 2005. – № 3. – С. 7-10.

ТЮЛЕНЕВ В.М., СОЛОВЫХ Н.В., ОЛЕЙНИКОВА О.Я. Биотехнологии в садоводстве // Садоводство и виноградарство. – 2005. – № 3. – С. 2-4.

ШУМЕРУК П.Г. Суниця: садіть перспективні сорти // Дім, сад, город. – 2005. – № 4. – С. 35-37.

ШУМЕРУК П.Г., ШУМЕРУК В.С. Малина: звичайна та ремонтантна // Дім, сад, город. – 2005. – № 6. – С.12-14.

 

ЗАХИСТ РОСЛИН

 

АЛЕКПЕРОВА О., БЄЛОВА А., НІКОЛЕНКО А. Кілька цифр щодо застосування пестицидів в Україні // Пропозиція. – 2005. – № 4. – С. 54-55.

АСОВСЬКИЙ В.П. Що треба знати про авіаційне обприскування // Агроном. – 2005. – № 2. – С. 21-22.

ВЯЛЫХ А.К., ГОКОВ А.В., КАКЛЮГИН В.Я. Возможности и перспектива борьбы с амброзией полыннолистной // Защита и карантин растений. – 2005. – № 4. – С. 44-45.

КОВАЛЕНКОВ В.Г., КОСИЛОВ С.А., ТЮРИНА Н.М. Экологически безопасная защита винограда // Защита и карантин растений. – 2005. – № 5.– С. 18-22.

КОРОЛЕВ А.В. Актара против проволочников на картофеле // Защита и карантин растений. – 2005. – № 4. – С. 31-32.

ЛАПА О.М. Шкідники овочевих культур // Карантин і захист рослин. – 2005. – № 6. – С. 26-28.

ЛАПА О.М. Шкідники ягідників // Карантин і захист рослин. – 2005. – № 5. – С. 32-36.

НУРМУХАММЕДОВ А.К., ОСТРИК І.М., САВЧУК О.В. Моніторинг ризоманії цукрових буряків // Карантин і захист рослин. – 2005. – № 5. – С. 17-19.

ОТРИМАЙТЕ цілий та неушкоджений врожай яблук // Агроном. – 2005. – № 2. – С. 70-72.

ЮСУПОВ Д.А., ЛЕБЕДЕВ В.Б., КУДИМОВА Л.М. Бактофит на яровой пшенице // Защита и карантин растений. – 2005. – № 5. – С. 28.

ЯКУТКИН В.И. Прогноз болезней подсолнечника // Защита и карантин растений. – 2005. – № 5. – С. 41.

ТВАРИННИЦТВО. ЗАГАЛЬНЕ ТВАРИННИЦТВО

 

НАЦЮК М., ТОПАЛОВ А. Відродження тваринництва – важливий резерв поліпшення харчування населення // Тваринництво України. – 2005. – № 5. – С. 4-6.

 

ГОДІВЛЯ І УТРИМАННЯ ТВАРИН

КУПРЕЕНКО А.И. Обоснование рациона кормления по энергетическим критериям // Зоотехния. – 2005. – № 6. – С. 19-20.

ПЕНТИЛЮК С. Сучасні кормові біопрепарати // Тваринництво України. – 2005. – № 6. – С. 25-27.

 

РОЗВЕДЕННЯ І ПЛЕМІННА СПРАВА

МАДИСОН В.В., МАДИСОН Л.В. Трансплантация эмбрионов на службе животноводства // Зоотехния. – 2005. – № 5. – С. 29-31.

 

ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА

АМБРОСОВ В.Я., МІНЕНКО К.В. Конкурентоспроможність м’ясних порід худоби // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 5. – С. 66-68.

БАСОНОВ О.А. Баланс азота, кальция фосфора у лактирующих коров // Зоотехния. – 2005. – № 5. – С. 7-8.

БАСОНОВ О., ЕРШОВА А. Характеристика голштинизированных коров датской и отечественной селекций // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2005. – № 4. – С. 9-10.

БАЩЕНКО М.І., ХМЕЛЬНИЧИЙ Л.М. Типи симентальської худоби залежно від екстер’єрних особливостей та продуктивності // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 4. – С. 46-49.

БУЦЯК В. Використання цеолітів у годівлі дійних корів // Тваринництво України. – 2005. – № 4. – С. 27-28.

ВОСТРОИЛОВ А.В., НЕГРЕЕВА А.Н., СКОРКИНА И.А. Влияние уровня кормления на результаты совершенствования симментальского скота // Зоотехния. – 2005. – № 5. – С. 4-6.

ГАВРИЛЕНКО М. Практичні аспекти вирощування ремонтних телиць голштинської породи // Пропозиція. – 2005. – № 5. – С. 126-128.

ИВАНОВ Ю.Г. Адресное обслуживание животных на молочной ферме // Зоотехния. – 2005. – № 5. – С. 16-19.

КАЛИНКА А., ЩЕРБАТЮК М., ВИХРИСТЮК М. М’ясне скотарство стає значно прибутковішим // Пропозиція. – 2005. – № 4. – С. 120-121.

КОЗАК В. Визначення вгодованості великої рогатої худоби та оцінка якості яловичини // Тваринництво України. – 2005. – № 6. – С. 9-12.

КОЗИР В. Особливості вирощування телят // Пропозиція. – 2005.– № 6. – С. 120-121.

КОЗИР В. Резерви збереження максимальної продуктивності молочних корів // Тваринництво України. – 2005. – № 4. – С. 2-4.

КРИЖАНІВСЬКИЙ Я., ГОЛИК М., ДАНИЛЕНКО І. До проблеми якості й безпеки молока селянських присадибних господарств // Тварин-ництво України. – 2005. – № 6. – С. 3-5.

НИКИТИН А. НИКИТИНА З., БЕЖНАР А. От трансплантации эмбрионов – к созданию трансгенных стад // Наше племенное дело. – 2005. – № 1. – С. 14-16.

ПУГАЧЕВА З., ГРАЧЕВ В., ПОНОМАРЕВ А. Новый тип голшти-низированного черно-пестрого скота // Наше племенное дело. – 2005. – № 1. – С. 10-12.

РЯБОВ Н., ЛЕВАХИН В., ГОРЛОВ И. Мясная продуктивность бычков в зависимости от технологии их содержания // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2005. – № 4. – С. 20-21.

ТЕКУЧЕВ И.К. Техника для дозированного кормления коров комбикормами // Техника и оборуд. для села. – 2005. – № 2. – С. 18-21.

ФЕНЧЕНКО Н., ХАЙРУЛЛИНА Н., ХУСАИНОВ В. Влияние различных факторов на молочную продуктивность коров // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2005. – № 4. – С. 7-9.

ШАРАФУТДИНОВ Г., ШАЙДУЛЛИН Р., ХАНИФАТУЛЛИН А. Влияние различных факторов на продуктивное долголетие коров // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2005. – № 4. – С. 27-29.

ШКУРКО Т. Поведінка корів різних генотипів при зміні технології утримання і доїння // Тваринництво України. – 2005. – № 4. – С. 5-8.

 

КОНЯРСТВО

ДЕЕВА А.В., ПОЛЗУНОВА А.М., АНДРЕЕВА М.В. Профилактика транспортного стресса лошадей // Ветеринария. – 2005. – № 5. – С. 16-18.

ЛАТКА О. Вплив орлово-ростопчинської кровності на племенні та спортивні якості української верхової породи коней // Тваринництво України. – 2005. – № 4. – С. 19-21.

 

СВИНАРСТВО

БЕСПАЛОВ А. Стивакор повышает продуктивность поросят // Сви-новодство.– 2005. – № 3. – С. 13-14.

ГУРЬЯНОВ А.М. Нормирование микроэлементов в рационах молодняка свиней // Достиж. науки и техники АПК. – 2005. – № 5. – С. 11-14.

ПАЛАГУТА А. З данського досвіду інтенсивного ведення галузі свинарства // Пропозиція. – 2005. – № 6. – С. 114-115.

РЫБАЛКО В., АКИМОВ С., НАГАЕВИЧ В. Генофонд свиней Украины, породоиспытание // Свиноводство. – 2005. – № 3. – С. 5-6.

СМИРНОВ В.С. Селекция свиноматок на приспособленность к промышленной технологии // Зоотехния. – 2005. – № 6. – С. 25-27.

ШУЛЬГА Н. Сохранность новорожденных поросят // Свиноводство. – 2005. – № 3. – С. 28-29.

 

ВІВЧАРСТВО. КОЗІВНИЦТВО

БИЛТУЕВ С.И., ХАДАНОВ Е.В. Продуктивность молодняка овец разного происхождения // Овцы, козы, шерстяное дело. – 2005. – № 1. – С. 19-21.

ГОРЛОВА О., ТЕТЕРЯТНИК Е. Ефективність відтворення овець у ранньому віці // Тваринництво України. – 2005. – № 5. – С. 13-15.

ЗАДОРОЖНЯ О.М. Продуктивність чистопородних ягнят асканійської м’ясо-вовнової породи та їх помісей з породою олібс // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 4. – С. 75-77.

ЗАДОРОЖНЯ О.М., ПОХИЛ В.І. Порівняльна характеристика м’ясних якостей овець різних генотипів // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 5. – С. 38-39.

РЕНСЕВИЧ О. Організація машинного доїння овець: корисні поради // Пропозиція. – 2005. – № 6. – С. 127-128.

СОКОЛ О.І. Розвиток вівчарства в Україні // Економіка АПК. – 2005. – № 4. – С. 46-52.

 

ЗВІРІВНИЦТВО

КАЛУГИН Ю.А. Грубые корма как добавка к гранулированным смесям для кроликов // Кролиководство и звероводство. – 2005. – № 3. – С. 14-15.

КУЛЕШОВ И.В., ЛЫЧНИКОВ Д.С., УСТИНОВА Е.В. Электризация шкурок и влияющие на нее некоторые факторы // Кролиководство и звероводство. – 2005. – № 3. – С. 21-23.

МАДІЧ А., ГЕВКАН І. Вплив біологічно-активних речовин на ембрі-ональний розвиток та підвищення плідності норок і шиншил // Тварин-ництво України. – 2005. – № 5. – С. 10-13.

 

ПТАХІВНИЦТВО

АВАКОВА А.Г., ГОТОВСКИЙ Ю.В. Направления развития биоин-формационной технологии в птицеводстве // Вестн. Рос. акад. с-х. наук. – 2005. – № 2. –С. 84-86.

ЖЕРЕБОВ М., ОТЧЕНАШКО В., КОРОПЕНКО І. Аматорське птахів-ництво на рівень промислового // Тваринництво України. – 2005. – № 6. – С. 13-15.

КОВАЛЕНКО Г., СТЕПАНЕНКО І. Шляхи підвищення якості курячих яєць // Пропозиція. – 2005. – № 6. – С. 122-123.

КОЛОМІЄЦЬ Т. Раціональне формування стада для вирощування гусей // Пропозиція. – 2005. – № 6. – С. 119.

МАНУКЯН В. Нормирование линолевой кислоты в комбикормах для мясных кур // Птицеводство. – 2005. – № 5. – С. 30-32.

МУСТАФИН А., ИМАНГУЛОВ Ш. Горох в комбикормах для яичных кур-несушек // Птицеводство. – 2005. – № 5. – С. 26-27.

САДОМОВ Н.А. Биостимуляторы в рационе племенного молодняка кур // Зоотехния. – 2005. – № 5. – С. 10-11.

СМОЛЯР В., КОВТУН О. Високоефективні новації у птахівництві // Пропозиція. – 2005. – № 6. – С. 124-126.

СТОЛЛЯР Т., САМОЙЛОВА Л. Технологические принципы органи-зации производства бройлеров // Птицеводство. – 2005. – № 5. – С. 55-56.

ЧУДАК Р. Засвоєння мінеральних елементів від дії екстракту елеутерококу та вплив його на продуктивність курей // Тваринництво України. – 2005. – № 4. – С. 29-30.

ЩЕДРОВ И., НИКОЛАЕНКО В. Антисептическая обработка инкуба-ционных яиц // Птицеводство. – 2005. – № 5. – С. 48-49.

 

БДЖІЛЬНИЦТВО

БАЛАБУШКА В.К. Декоративні рослини – на користь бджільництву // Пасіка. – 2005. – № 6.– С. 26-27.

БОНДАРЧУК Л.І. Бджільництву – всебічну підтримку // Пасіка. – 2005. – № 6. – С. 2-3.

ГАЙДАР В. Вирощування трутнів // Укр. пасічник. – 2005. – № 4. – С. 8-10.

ГОЛОВЕЦЬКИЙ І. Підготовка і використання материнських сімей для виведення бджолиних маток // Пасіка. – 2005. – № 5. – С. 12-13.

ГОРНІЧ М.Л. Український вулик для нашого бджільництва є стандартом // Пасіка. – 2005. – № 4. – С. 14-15.

ЗИГАР М.А. Продуктивність бджолосімей залежить від якості сільгоспугідь // Пасіка. – 2005. – № 4. – С. 20-21.

КИЯШКО М.І. Племінна робота на пасіці // Пасіка. – 2005. – № 5. – С. 14-15.

ЧЕРКАСОВА А.І., ЄМЕЦЬ К.І., МЕЛЬНИК-ПИСАРЕНКО Т.В. Форма власності – один із основних чинників оптимізації бджільництва // Пасіка. – 2005. – № 4. – С. 6-7.

 

РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО

ГУТИЕВА З.А. Рост личинок карповых рыб в зависимости от освещения // Вестн. Рос. акад. с.-х. наук. – 2005. – № 2. – С. 66-68.

СМИРНОВА И.Р., КОЛОСОВ В.Н., АВЕРИЧЕВА Е.В. Водоемы комплексного назначения для производства товарной рыбы // Ветери-нария. – 2005. – № 5. – С. 37-41.

ТАРАСЮК В., ШОХА Д. Кольоровий короп коі – найперспективніша риба для промислових і декоративних водойм // Дім, сад, город. – 2005. – № 5. – С. 36.

ВЕТЕРИНАРІЯ

 

БРЫЛИН А.П., ВОЛКОВА М.Н. Лечение крупного рогатого скота при некробактериозе // Ветеринария. – 2005. – № 5. – С. 12-13.

ВЛІЗЛО В., МАКСИМОВИЧ І., КОЦЮМБАС Г. Травматичний ретикулоперикардит у кози // Вет. медицина України. – 2005. – № 6.

ИОНОВ С., ИГНАТОВА А., ЕЛИЕЕВА Е. Клиндаспектин – препарат против ассоциированных инфекций // Птицеводство. – 2005. – № 4. – С. 53-54.

ЛОБАС М.Г., НЕМЧУК В.П. Потенційні можливості розвитку бджільництва в Україні // Агроінком. – 2005. – № 5-6. – С. 18-24.

РУБЛЕНКО М., ДАНІЛЬЧЕНКО С., ПОДВАЛЮК Д. Ультразвукова діагностика гриж та крипторхізму в свиней // Вет. медицина України. – 2005. – № 6. – С. 34-36.

СТЕГНІЙ Б.Т., ДРАГУТЬ С.С., ДОЦЕНКО В.А. Застосування деяких хіміотерапевтичних препаратів для профілактики сальмонельозу птиці // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 5. – С. 27-29.

ХУСАИНОВ В., ФЕНЧЕНКО Н., СИРАЗЕТДИНОВ Ф. Экологический контроль на молочной ферме // Междунар. с.-х. журн. – 2005. – № 2. – С. 51-53.

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Бразевич Е.Г. Особенности европейского и азиатского подходов к ингредиентам для продуктов здорового питания // Пищ. пром-сть. – 2005. – № 4. – C. 12-13.

Дасковский В.Б. Оценка тенденций и перспектив хозяйственной деятельности предприятий в современных условиях финансирования их развития // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2005. – № 4. – C. 7-10.

Деренжи П.В. Новейшие биотехнологии для повышения качества продуктов питания // Пищ. пром-сть. – 2005. – № 4. – C. 25.

Запольський А.К., Хомічак Л.М. Водопостачання та водовідведення на підприємствах харчової промисловості. // Вода і водоочисні технології. – 2005. – № 2. – С.23-30.

Итоги работы пищевой промышленности России за январь-февраль 2005 г. // Пищ. пром-сть. – 2005. – № 4. – C. 50-51.

Маргулис Е.И., Рябова Т.Ф. Направления обеспечения продо-вольственной безопасности в области зерна и хлебопродуктов // Пищ. пром-сть. – 2005. – № 4. – C. 48-49.

Муромцев С. Концепція стабільності: Економічна стратегія підприємства // Харч. і перероб. пром-сть. – 2005. – № 4. – C. 6-8.

Осейко М. Екстрагування рослинної сировини: Науково обгрунтовано доцільність інтенсифікації технологічного процесу без зниження концен-трації екстракту // Харч. і перероб. пром-сть. – 2005. – № 4. – C. 16-18.

Основные направления развития российского рынка продуктов для здорового питания // Пищ. пром-сть. – 2005. – № 4. – C. 10-11.

Романова О.С. Развитие форм корпоративного управления пред-приятиями // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2005. – № 5. – C. 7-8.  

Румянцева Е. Выбор безопасных и полезных продуктов // Питание и общество. – 2005. – № 6. – C. 10-11.

Румянцева Е. Безопасность продуктов // Питание и общество. – 2005. – № 4. – C. 22-23.

Севрюкова Г.А. Доступность кредитов – основа устойчивого функционирования предприятий АПК // Пищ. пром-сть. – 2005. – № 4. – C. 46-47.

Функціонально-білкові продукти: З антимутагенними властивостями генетично безпечні, вони сприяють зниженню рівня спонтанної та індукованої мутації // Харч. і перероб. пром-сть. – 2005. – № 4. – C. 12.

Шевцова В.Н. Оценка и прогнозирование инвестиционной привлекательности отрасли // Пищ. пром-сть. – 2005. – № 4. – C. 44. 

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ХЛІБОПЕКАРНОГО, МАКАРОННОГО ТА КОНДИТЕРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

Абрамов О. В. Исследование процесса экструзии хрустящих хлебных палочек // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2005. – № 4. – C. 54-58.

Астафьев В. Большой «Мельник» для большого дела // Хлебопро-дукты. – 2005. – № 6. – C. 40-41.

Бабич О. Безглютенове борошно доцільно використовувати при виробництві борошняних кондитерських виробів // Харч. і перероб. пром-сть. – 2005. – № 4. – C. 20-23.

Бегеулов М., Франк Э. Ускоренный метод оценки хлебопекарных свойств зерна пшеницы // Хлебопродукты. – 2005. – № 6. – C. 28-29.

Березовский Ю.М. Теорерический анализ процесса взбития пено-образных кондитерских масс в роторном эмульсаторе ШЗД // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2005. – № 5. – C. 12-14.

Берлинеры-пончики немецкого происхождения // Хлебопродукты. – 2005. – № 5. – C. 30-31.

Бутковский В. Мукомольный рынок России состояние и проблемы // Хлебопродукты. – 2005. – № 5. – C. 7-8.

Власов В. Яка ж ситуація із хлібним майбутнім країни європейського співтовариства // Зерно і хліб. – 2005. – № 3. – C. 3-5.

Гриссини-хлебные палочки  // Хлебопродукты. – 2005. – № 6. – C. 19-20.

Дулаєв В.  Збагачувати пшеничне хлібопекарське борошно сухою клейковиною все-таки краще на млинзаводах // Зерно і хліб. – 2005. – № 3. – C. 39-40.

Жушман О. Крохмалі нативні й модифіковані: Доцільність їх використання у кондитерській галузі // Харч. і перероб. пром-сть. – 2005. – № 5. – C. 25-26.

Звідки починається і стабільна якість борошна, а відтак і хліба // Зерно і хліб. – 2005. – № 3. – C. 14-16.

Зелинский Г.С. О техническом регламенте и стандартах на хлебопродукты // Хлебопродукты. – 2005. – № 6. – C. 8-10.     

Колесник К. Модульні лінії для виробництва хліба-від ВАТ «Горохівхліб» // Харч. і перероб. пром-сть. – 2005. – № 5. – C. 6-7.

Кругляк В. Порочная технология мельничного производства // Хлебопродукты. – 2005. – № 6. – C. 45.

Кусова И., Дубцов Г. Производство осетинских пирогов // Хлебо-продукты. – 2005. – № 6. – C. 30-31.

Маркова  М. Трудный хлеб войны // Хлебопродукты. – 2005. – № 5. – C. 69.

Маркова  М. Фортификация муки // Хлебопродукты. – 2005. – № 6. – C. 16.

Мачихина Л. Новые российские технологии // Хлебопродукты. – 2005. – № 5. – C. 32-34.

Минаева Е., Маргулис Е. Обеспечение продовольственной безопасности зерна и продуктов его переработки // Хлебопродукты. – 2005. – № 6. – C. 14-15.

Модернизированный центробежный просеиватель // Хлебопро-дукты. – 2005. – № 6. – C. 32-33.

Моргун В. Ознайомтеся з біохімічними й хлібопекарськими властивостями // Зерно і хліб. – 2005. – № 3. – C. 17-18.

Мостовой А., Жабин П. Мельница без недостатков // Хлебопро-дукты. – 2005. – № 5. – C. 39-41.

Оснащение холодом предприятий кондитерской и хлебопекар-ной промышленности // Хлебопродукты. – 2005. – № 6. – C. 27.

Сидоренко І. Хлеб наш насущный // Харч. і переоб. пром-сть. – 2005. – № 6. – С. 4-5.

Стабилизация свойств дрожжевого теста при замораживании и хранении // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2005. – № 5. – C. 42-44.

Тихомиров С. Мельинвест: традиции + современные технологии // Хлебопродукты. – 2005. – № 6. – C. 24.

Троицка Е., Акимова Н. Креативные технологии хлебобулочных изделий на предприятиях питания // Питание и общество. – 2005. – № 6. – C. 20-21.

Троїцький Б. Желюючий порошок: На основі вареного згущеного молока, доцільно використовувати при виготовлені борошняних кондитерських виробів // Харч. і перероб. пром-сть. – 2005. – № 4. – C. 27.

Улучшенные виды маргарина для производства хлеба // Хлебо-продукты. – 2005. – № 6. – C. 34-35.

Федоренченко Л. Вміст жиру та вітамінів: Досліджено кінетику змін цих складових у зерні пшениці під час пророщування // Харч. і перероб. пром-сть. – 2005. – № 4. – C. 23. 

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА

Алгоритм определения оптимальных параметров нормальной меляссы // Сахар. – 2005. – № 2. – C. 45-48.

Анализ причин травматизма на предприятиях сахарной промышленности // Сахар. – 2005. – № 2. – C. 24-28.

Дмитренко А.У. Несахара свеклы и фильтрационные свойства сока // Сахар. – 2005. – № 2. – C. 37.

Егорова М.И., Беляева Л.И., Чугунова Л.С. Разработка ассортимента сахара // Пищ. пром-сть. – 2005. – № 4. – C. 30-31.

Каргапольцев В.П. Защита промышленных электродвигателей // Сахар. – 2005. – № 2. – C. 59.

Нікольський М. Мотор-редуктори нового покоління: Сучасне оснащення для колонних дифузійних апаратів // Харч. і перероб. пром-сть. – 2005. – № 4. – C. 28-29.

Островская Т.Г. Организация и стимулирование труда: зарубежный опыт // Сахар. – 2005. – № 2. – C. 17-20.

Сапронов  А.Р., Кривовоз Б.Г. Сахарное производство России: Образование, хранение и использование свеклосахарной мелассы // Сахар. – 2005. – № 2. – C. 21-23.

Славянский А.А., Аюпова А.Е. Технология получения утфеля I кристаллизации  с повышенным содержанием сухих веществ // Сахар. – 2005. – № 2. – C. 38-39.

Спичак В.В., Лукьянчикова О.М. Охрана труда на сахарных заводах // Сахар. – 2005. – № 2. – C. 28-29.

Українець А.І. Інноваційні перспективи цукрової галузі та їх кадрове й наукове забезпечення // Харч. і перероб.пром-сть. – 2005. – № 6. – С. 5-6.

Чернышов А.Н. В интересах сахарного сообщества // Сахар. – 2005. – № 2. – C. 6-9.

Яриш П. Буряко-цукровий комплекс: проблеми накопичуються // Харч. і перероб. пром-сть. – 2005. – № 5. – C. 4-5; 18-19. 

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ КОНСЕРВНОГО ВИРОБНИЦТВА  

Горощенко Л. Г. Российский рынок молочных консервов // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 5. – C. 8-11. 

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ М’ЯСОМОЛОЧНОГО ВИРОБНИЦТВА 

 М’ясна  промисловість

АМИНАТ тип ПРО: в лучших традициях колбасного производства. Традиционный вкус // Мясное дело. – 2005. – № 5. – C. 18-19.

Комплексный подход к подбору технологических добавок для вареных колбасных изделий // Мясное дело. – 2005. – № 5. – C. 32-33.

Бородай В.Д. Новый способ производства ферментных препаратов  для сыродельной промышленности // Мясное дело. – 2005. – № 4. – C. 42.

Бородай В.Д. О некоторых технических решениях в проектах мясокомбинатов, разработанных Укргипромясомолпромом // Мясное дело. – 2005. – № 4. – C. 12-13.

Волова Л. Увага: небезпечно для життя! Як залишитися поза «коров’ячим скандалом»? // Мясное дело. – 2005. – № 4. – C. 16-18.

Козак  В.Л. Болезни, передающиеся человеку при уходе за животными, переработке и употреблении мясных и молочных продуктов // Мясное дело. – 2005. – № 5. – C. 42-43.

Козак  В.Л. Болезни, передающиеся человеку при уходе за животными, переработке и употреблении мясных и молочных продуктов // Мясное дело. – 2005. – № 6. – C. 34-35.

Лысая Н.Г., Петя С.А. Пищевая ценность мяса и показатели его качества // Мясное дело. – 2005. – № 6. – C. 22-23.

Масліков М.М. Сучасні способи холодильного оброблення м’ясопродуктів // Мясное дело. – 2005. – № 4. – C. 32-33.

Продукты из мяса птицы для питания женщин в период беременности // Пищ. пром-сть. – 2005. – № 4. – C. 18-20.

Розвиток м’ясопромислових підприємств в Україні. Методи регулювання виробничого процесу згідно стандартам ЕС // Мясное дело. – 2005. – № 4. – C. 20-22.

Рынок мяса и мясных продуктов Украины: 1. Состояние сырьевой базы на 1 апреля 2005 года // Мясное дело. – 2005. – № 5. – C. 6-16.

Танащук С.В.Савченко О.А., Подосинников А.Р. Мясные продукты функционального назначения: О применении лактулозы в мясных продуктах // Мясное дело. – 2005. – № 6. – C. 12-13.

Тимченко Е.А. Источники экономии мясных ресурсов // Мясное дело. – 2005. – № 6. – C. 28-30.

Титлов А.С. Разработка низкотемпературных камер на базе теплоис-пользующих безнасосных абсорбционных холодильных машин // Мясное дело. – 2005. – № 6. – C. 14-15.

Трухачев В.И. Повышение продуктивности птицы и качества продуктов птицеводства // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2005. – № 4. – C. 44-46.   

Улучшение качества комбинированных мясопродуктов – адапта-ция интенсивных технологий производству // Мясное дело. – 2005. – № 4. – C. 36.

Установка для тонкого подрібнення харчової сировини // Мясное дело. – 2005. – № 6. – C. 16-18.

Яворский В.В., Тетерук О.В. Пути усовершенствования произ-водства натуральных продуктов из мяса птицы // Мясное дело. – 2005. – № 6. – С. 36.

 

Молочна промисловість

Анисимов С.А. Автоматизированная система учета затрат сырья: Опыт ОАО «Молочный комбинат «Ставропольский» // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 4. – C. 30-33.

Бережной А.В. Ситуация в мировой молочной промышленности в 2004 году // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 4. – C. 5-6.

Бережной А.В. Ситуация в мировой молочной промышленности в 2004 году // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 5. – C. 4-6.

Бушуева И.Г. Основные направления развития молочной промышленности Юга России при вступлении Российской Федерации в ВТО // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 5. – C. 22-23.

Гатько Н., Тологонова М. Кисломолочні продукти з коренем солодки // Харч і перероб. пром-сть. – 2005. – № 6. – С.27.

Василисин С.В. Решение проблем использования молочной сыворотки // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 4. – C. 59.

Горощенко Л. Г. Российский рынок сухих молочных продуктов // Молоч. пром-сть. – 2005. – 4. – C. 12-15.

Двинский Б.М. Молочная индустрия – 2005: Конференция // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 4. – C. 62-71.

Дужнова Т.А. Новые решения для сыроделов // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 6. – C. 55.

Евдокимов О.Г. Перспективы сырьевой базы молочной про-мышленности России // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 5. – C. 12-15.

Елен П. Технологии сквашивания // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 6. – C. 64-65.

Захарова  Л.М.  Кисломолочные белковые продукты с зерновыми добавками // Молоч. пром-сть. – 2005.– № 5 – C. 62.

Кириллова  А.Г. Мембранные технологии компании АPV для молочной промышленности // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 5. – C. 52-53.

Климов А.В. Термокамеры для копчения колбасного сыра // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 5. – C. 1.

 Козлов С.Г. Кинетические закономерности старения гелеобразных систем на основе молочной сыворотки // Хранение и перераб. сельхоз-сырья. – 2005. – № 4. – C. 22-23.

Кравченко Э.Ф., Волкова Т.А. Использование молочной сыворотки в России и за рубежом // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 4. – C. 56-58.

Лесных О.В Учет готовой продукции на предприятиях молочной промышленности // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 5. – C. 36-40.

Моисеева Ю.А., Лупинская С.М. Сывороточный фито-напиток с экстрактом мелиссы // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 6. – C. 73.

Молочные продукты с ДНК  // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 6. –  C. 68.

Мусульманова М.М. Комбинированные молочно-растительные продукты // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 5. – C. 72-73.

Напольные покрытия в молочной промышленности: опыт зарубежных стран // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 3. – C. 78-79.

Обогащенное пастеризованное молоко  // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 4. – C. 30-35.

Оборудование для фасовки молочных изделий: преимущества высоких технологий  // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 5. – C. 56.

Плахотний В. Для циркуляційного миття оглядового скла найдоціль-ніше застосовувати спеціальний пристрій: Молочна галузь // Харч. і перероб. пром-сть. – 2005. – № 5. – C. 29.

Плахотний В. Виробництво твердого сиру // Харч. і перероб. пром-сть. – 2005. – № 4. – C. 30-31.

Пономарев  А.Н., Барбашина М.А.  Питьевое пастеризованное молоко с увеличенным сроком хранения // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 5. – C. 44-45.

Применение энергосберегающих технологий и оборудования ООО «Славутич» для комплексного решения проблемы энергосбережения // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 5. – C. 48-49.

Райчева Е.Ю. Высокое качество молока: с инновационными технологиями «ДеЛаваль»-это возможно // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 6. – C. 26-27.

Рыбалова Т.И. Современное состояние сырьевой базы молоч-ного животноводства России // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 6. – C. 19-21.

Савельев А.А.Страндрем П.А. Сыр “Ново-Российский нежный” // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 6. – C. 41-42.

Свириденко Г.М. Критерии качества и безопасности молока-сырья: действующие нормативные документы и стандарты ЕС // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 6. – C. 22-25.

Симбирева Е.И. Повышение стабильности витамина С в молоке // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 5. – C. 71.

Сорочкина М. Прогрессивные технологии в молочном животно-водстве Белгородской области // Молоч. пром-сть. – 2005. – №5. – C. 20.

Состав микрофлоры молока на разных этапах получения // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 5. – C. 69.

Степанова Л.И. Сметана с использованием растительных жиров – и вкусно, и полезно // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 6. – C. 47-48.

Стерилизованные молочные продукты для питания детей старше года // Пищ. пром-сть. – 2005. – № 4. – C. 17.

Тихомиров В. Линии розлива – новые возможности // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 5. – C. 55.

Тихомирова Н.А.  Нанотехнология и биотехнология продуктов функционального питания на молочной основе // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 5. – C. 74-75.

Торговый дом  «Пир»: взгляд развития российского рынка сыров // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 5. – C. 27-28.

Физиологические аспекты создания заменителя цельного молока // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 5. – C. 77-78.

Фокина Н.З., Степанова Б.Н. Сравнительные расчеты норм расхода сырья при бесцеховой и цеховой структурах производства:  2.4. Продукты многокомпонентного состава (йогурты и др) // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 5. – C. 31-34.

Хамагаева И.С., Качанина Л.М. Кисломолочный напиток «Целебный» // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 5. – C. 66-68.

Харитонов  В.Д., Незнанов Ю.А. Молочная индустрия Австралии // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 4. – C. 8-10.

Харью М. Удаление лактозы из молока // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 4. – C. 52-54.

Хохлов Ф.В. Насосы для молочной промышленности // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 5. – C. 50-51.

Цена и качество молока-сырья // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 4. – C. 20-21.

Шурчкова Ю. А. Аппарат для повышения качества молока // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 6. – C. 62-63.

ЗМІСТ


ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

ЕКОНОМІКА РОСЛИННИЦТВА

ЕКОНОМІКА ТВАРИННИЦТВА

ГРУНТОЗНАВСТВО

АГРОХІМІЯ

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ РОСЛИННИЦТВА

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ ТВАРИННИЦТВА

ЗАГАЛЬНЕ РОСЛИННИЦТВО

СЕЛЕКЦІЯ, НАСІННИЦТВО, СОРТИ

ЗЕМЛЕРОББСТВО. АГРОТЕХНІКА

ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ

Зернові бобові культури

ОЛІЙНІ КУЛЬТУРИ

КАРТОПЛЯ

ЦУКРОВІ БУРЯКИ

КОРМОВИРОБНИЦТВО. КОРМОВІ КУЛЬТУРИ

ОВОЧІВНИЦТВО

ПЛОДІВНИЦТВО. ЯГІДНИЦТВО

ЗАХИСТ РОСЛИН

ТВАРИННИЦТВО. ЗАГАЛЬНЕ ТВАРИННИЦТВО

Годівля і утримання тварин

РОЗВЕДЕННЯ І ПЛЕМІННА СПРАВА

ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА

КОНЯРСТВО

СВИНАРСТВО

ВІВЧАРСТВО..КОЗІВНИЦТВО

ЗВІРІВНИЦТВО

ПТАХІВНИЦТВО

БДЖІЛЬНИЦТВО

РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО

ВЕТЕРИНАРІЯ

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ХЛІБОПЕКАРНОГО, МАКАРОННОГО ТА КОНДИТЕРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ КОНСЕРВНОГО ВИРОБНИЦТВА.

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ М’ЯСОМОЛОЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

М’ЯСНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

 

Укладачі, коректура: В.Середюк, Р.Покидченко, Т.Джуринська

Компю’терна верстка Н.Спиця

Тиражування Г.Стратієнко

 

Тираж 40 прим.

Ксерокс Вінницької ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 

 

Наша адреса:

м.Вінниця, вул.Соборна, 73

Вінницька обласна універсальна наукова

бібліотека ім.К.А.Тімірязєва

 

Відділ літератури та інформації з питань сільського господарства

тел. 32-08-55

Відділ літератури та інформації виробничого профілю

тел. 32-40-54

Нові надходження літератури. 2005 вип. 2


ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ім. К. А. ТІМІРЯЗЄВА

Відділ літератури та інформації з питань сільського господарства

Відділ літератури та інформації виробничого профілю

 

 

Нові надходження літератури з питань економіки, технології виробництва і переробки

сільськогосподарської продукції

(Поточний бібліографічний список)

 

Вип. 2.

 

Вінниця, 2005

 

 

 

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

 

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва надсилає Вам черговий бібліографічний список, який включає надходження нової літератури з питань економіки, організації та технології сільськогос-подарського виробництва, галузей харчової і переробної промисловості, що надійшла в обласний довідково-інформаційний фонд у квітні-червні 2005 р.

Список розрахований на керівників, організаторів, спеціалістів сільськогосподарського виробництва та переробної промисловості.

Працівники обласних організацій можуть одержати зазначену літературу в обласній науковій бібліотеці, районних організацій – в центральних бібліотеках.

В разі відсутності необхідних видань в централі-зованих бібліотечних системах, їх можна замовити по міжбібліотечному абонементу (МБА) з бібліотеки, де знаходиться потрібне видання. Поштові витрати за пересилку видань – за рахунок замовника.

На замовлення спеціалістів по МБА надсилаються також за встановлену плату копії журнальних статей.