Нові надходження літератури з питань економіки, технології виробництва і переробки сільськогосподарської продукції

Рік видання: 2004

Місце зберігання: Сайт (електронне видання)

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ім. К. А. ТІМІРЯЗЄВА

Відділ літератури та інформації з питань сільського господарства

Відділ літератури та інформації виробничого профілю

 

 

Нові надходження літератури з питань економіки, технології виробництва і переробки

сільськогосподарської продукції

(Поточний бібліографічний список)

 

Вип. 1.

 

Вінниця, 2004

 

 

 

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва надсилає Вам черговий бібліографічний список, який включає надходження нової літератури з питань економіки, організації та технології сільськогосподарського виробництва, галузей харчової і переробної промисловості, що надійшла в обласний довідково-інформаційний фонд у січні-березні 2004 р.

Список розрахований на керівників, організаторів, спеціалістів сільськогосподарського виробництва та переробної промисловості .

Працівники обласних організацій можуть одержати зазначену літературу в обласній науковій бібліотеці, районних організацій – в центральних бібліотеках.

В разі відсутності необхідних видань в централізованих бібліотечних системах, їх можна замовити по міжбібліотечному абонементу (МБА) з бібліотеки, де знаходиться потрібне видання. Поштові витрати за пересилку видань – за рахунок замовника.

На замовлення спеціалістів по МБА надсилаються також за встановлену плату копії журнальних статей.

 

 

Поділитися:

ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ Типового договору про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки: Постанова... 4 берез. 2004 р. // Уряд. кур’єр. – 2004. – 17 берез. – С. 13.

БЕРЕЗОВСЬКИЙ В.В. Аспекти вдосконалення податкового механізму аграрного сектора економіки // Формування ринкових відносин в Україні. – 2004. – № 1. – С. 97-101.

БЕРЛАЧ А.І. Система кредитування сільськогосподарських виробників // Фінанси України. – 2004. – № 3. – С. 44-52

БІЛА Л.М. Удосконалення моделі фінансової звітності сільсько-господарських підприємств // Економіка АПК. – 2004. – № 2. – С. 69-73.

БОКОВ О.Г., УЕЙСКАЯ Н.Б., НОВИКОВА Л.В. Инвестиционная привлекательность сельскохозяйственных предприятий и оптимальное распределение капиталовложений по отраслям производства // Экономика с.-х. и перераб. предприятий. – 2004. – № 3. – С. 39-40.

БОРИСОГЛЕБСКАЯ Л. Стратегия управления предприятиями АПК по их финансово-экономическому оздоровлению // Междунар. с.-х. журн. – 2004. – № 1. – С. 43-45.

БОЛГАРОВА Н.К. Розвиток земельних відносин на сучасному етапі // Економіка АПК. – 2004. – № 2. – С. 29-33.

БРАНІЦЬКИЙ О. Правове становище спеціалістів сільського господарства: підходи до розуміння // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 3. – С. 66-69.

ВИТЯГ з узагальнення судової практики вирішення справ, пов’язаних із  застосуванням Указу Президента України “Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектору економіки” // Юрид. журнал. – 2004. – № 2. – С.111-123.

ВОРОБЬЕВ А.Н. Условия организации деятельности сельско-хозяйственного предприятия с маркетинговой ориентацией // Сельско-хозяйственные вести. – 2004. – № 1. – С. 48.

ГОЛІК Г.К. Правові засади реформування земельних відносин в АПК  // Економіка. Фінанси. Право. – 2004. – № 2. – С. 26-32

ГОРДІЙЧУК А.В. Страхування як засіб захисту сільсько-господарських товаровиробників // Економіка АПК. – 2004. – № 2. – С. 84-87.

ГУЦАЛЕНКО Л.В. Особливості інвентаризації товарно-матеріальних цінностей в сільськогосподарських підприємствах // Економіка АПК. – 2004. – № 2. – С. 105-112.

ДОНКВЕРТ С., ЛАВРОВСКИЙ В. Государственная поддержка агропроизводства в Канаде // АПК: экономика, упр. – 2004. – С. 54-61.

ДЕМЧУК Л.А. Нормування оборотних засобів сільсько-господарських підприємств // Економіка АПК. – 2004. – № 2. – С. 56-61.

ЖАВОРОНКОВА Г.В. Основні аспекти інвестування сталого розвитку АПК //  Формування ринкових відносин в Україні. – 2004. – № 1. – С. 110-114.

ЖМУЦЬКИЙ В. Земельна іпотека може зробити нашу державу багатою // Финансовые услуги 2004. – № 1. – С.32-33

ЗАХАРЧЕНКО В.І. Ринкові перетворення і формування територіально-галузевих корпоративних структур // Економіка АПК. – 2004. – № 2. – С. 113-118.

ЗАЯЦЬ В.М. Оцінка земель підприємств агропромислового комплексу на сучасному етапі // Економіка АПК. – 2004. – № 2. – С. 19-22.

КАЛЮЖНИЙ М.Н. Методичні підходи до складання схем землеустрою з техніко-економічним обгрунтуванням  використання та охорони земель у межах сільської (селищної) ради // Землевпорядний вісн. – 2004. – № 1. – С. 26-30.

КІЩАК Ю.І. Вдосконалення механізму розгляду звернень громадян у пореформений період АПК //Адвокат. – 2004. – № 1. – С. 35-38.

КИРИЛЮК І.М. Орендні відносини в сільськогосподарських підприємствах // Формування ринкових відносин в Україні. – 2004. – № 1. – С. 32-37.

КЛЮКАЧ В. Агроэкономическая наука – сельскохозяйственному производству // АПК: экономика, упр. – 2004. – № 3. – С. 25-35.

КОВАЛЬСЬКИЙ Д. Земельно-правовий процес: науково-методологічні підходи дослідження // Юридична Україна. – 2004. – № 1. – С. 43-48.

КОЛЕСНІКОВА Н.І. Зовнішньоторгівельні взаємовідносини між Україною та державами Європейського Союзу // Економіка АПК. – 2004. – №. 2. – С. 149-152.

КОЛОТУХА С.М. Кредитний механізм сільськогосподарських формувань в умовах реформування галузі// Формування ринкових відносин в Україні. – 2004. – № 1. – С. 101-105.

КОРНІЛОВ Л.В., ЧЕРНЯГА П.Г. Проблеми і напрями розвитку сучасного землеустрою // Землевпорядний вісн. – 2004. – № 1. – С. 14-19.

КРАВЧЕНКО І.Д. Програмно-цільове управління та його застосування в державному управлінні аграрним сектором економіки // Економіка АПК. – 2004. – № 2. –  С. 9-15.

КУЛАКОВСЬКИЙ Ю.П. Особливості реформування земельних відносин у населених пунктах // Економіка АПК. – 2004. – № 2. – С. 16-19.

КУЛИНИЧ П. “Право на земельну частку (пай) та його реалізація” // Юрид. журнал. – 2004. – № 2. – С. 78-84.

КУРМАН Т. Щодо планування маркетингу в АПК // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – №  2. – С.62-65.

КУЧЕР О.О. Закон України “Про оцінку земель” як важлива складова розвитку земельних  відносин // Землевпорядний вісн. – 2004. – № 1. – С. 68-70.

ЛИСЕЦЬКИЙ А.С. Рента – податкове поле агропромислового комплексу // Фінанси України. – 2004. – № 3. – С. 90-99.

ЛИХОГРУД М.Г., ЧЕРТОВО.Р., КОНСТАНТІНОВ О.В. Науково-технічні аспекти створення в Україні єдиної кадастрово-реєстраційної системи // Землевпорядний вісн. – 2004. – № 1. – С. 4-11.

МАЗУРОК П.П. Зайнятість населення в сільському господарстві // Економіка АПК. – 2004. – № 2. – С. 130-134.

МАХОРТОВ Ю.О. Земельні відносини та їх реформування // Економіка АПК. – 2004. – № 2. – С. 3-5.

МІЛЄХІН П.О. Землеустрій сільськогосподарських підприємств – важливе завдання найближчого часу // Землевпорядний вісн. – 2004. – № 1. – С. 24-25.

МОРОЗОВА Н., ШОРОХОВ В. Мотивация труда в аграрной сфере // АПК: экономика, упр. – 2004. – № 3. – С. 49-53.

НИКИТИН А.В. Страхование сельскохозяйственных рисков: проблемы и перспективы. – 2004. – №. 3. – С. 36-39.

ОПАЛЕНКО І.О. Особливості ринку праці в аграрній сфері // Економіка АПК. – 2004. – № 2. – С. 134-137.

ПАНАСЮК Б.Я. Необхідність структурних змін в АПК // Вісн. аграр. науки. – 2004. – № 3. – С. 63-69.

ПИРІГ Г.І. Генезис кредитних відносин у сільському господарстві // Економіка АПК. – 2004. – № 2. – С. 64-69.

РОЄНКО О.А. Врегулювання майнових орендних відносин у сільському господарстві // Економіка АПК. – 2004. – № 2. – С. 43-46.

РОМАШКІН О.О. Прогноз і програма розвитку агропромислового комплексу регіону // Формування ринкових відносин в Україні. – 2004. – № 2. – С.79-84.

САВЧЕНКО О.Ф., КАРПЕНКО І.Л. Економіко-економічний аудит у сільськогосподарських підприємствах // Економіка АПК. – 2004. – № 2. – С. 100-105.

СКИДАН О. Продовольча безпека як пріоритет регіональної аграрної політики // Економіка України. – 2004. – № 3. – С. 53-60.

СОЛОВЙОВА Н.І. Інтегральний підхід до оцінки рівня фінансової стійкості сільськогосподарських підприємств // Економіка АПК. – 2004. – № 2. – С. 79-83.

СТАНАСЮК Н.С. Підвищення ролі держави у розвитку агропромислового виробництва // Економіка АПК. – 2004. – № 2. – С. 26-29.

СТРЕГУРА В.В. Проблеми інфраструктурного забезпечення АПК України // Економіка АПК. – 2004. – № 2. – С. 118-122.

ТКАЧЕВ С. Особенности планирования регионального АПК // Междунар. с.-х. журн. – 2004. – № 1. – С. 49-51.

УРКЕВИЧ Г. Про окремі правові аспекти земельних відносин в особистих  селянських господарствах //  Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 1. – С.64-66.

УШВИЦКИЙ М.Л. Опыт интеграции аграрной сферы с финансово-промышленными структурами // Аграр. наука. – 2004. – № 2. – С. 8-10.

ФІЛЮК П. Захист власників орендованих земельних ділянок // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 3. – С. 62-66.

ФЕДОРОВ С. Микрокредитование как инструмент поддержки  экономической активности сельского населения  // Деньги и кредит. – 2004. – № 1. – С.51-58.

ЧЕБОТАРЬОВ В.А. Деякі аспекти нормативно-правового обґрунтування удосконалення земельних відносин // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 4. – С. 163-170.

ЧЕРНЕНКО Л.В. Дебіторська заборгованість у сільсько-господарських підприємствах // Економіка АПК. – 2004. – № 2. – С. 94-99.

ЧИЖИК О. Оподаткування сільськогосподарської продукції // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. – № 4. – С. 53-54.

ШУСТ О.А. Економіко-правові передумови формування іпотечного кредитування // Землевпорядний вісн. – 2004. – № 1. – С. 75-80.

ЩУРОВ Т. Турбота про здоров’я людей та збереження хліба // Охорона праці. – 2004. – №1. – С. 14-16.

 

Економіка рослинництва 

БОНДАРЬ А. Зерновые перспективы // Агро Перспектива. – 2004. – № 2. – С. 13-14.

ВЛАСОВ В.І., ОВСЯННІКОВ О.В. Розвиток зернового виробництва у Польщі // Економіка АПК. – 2004. – № 2. – С. 138-146.

ГЛАДИШ Р.О. Регулювання ринку зерна в країнах Європейського Союзу // Економіка АПК. – 2004. – № 2. – С.146-149.

ДМИТРІЙЧУК Г.П. Підвищення економічної ефективності виробництва та переробки овочів // Економіка АПК. – 2004. – № 2. – С. 61-64.

Жехов А. Зерновые рекорды // Валютный спекулянт. – 2004. – № 2. – С. 76-78.

ЛУЦЬКО В.С., ГАЙДУК О.В., ЛУЦЬКО О.В. Стан і проблеми обов’язкового страхування посівів зернових культур // Економіка АПК. – 2004. – № 2. – С. 34-38.

Пархоменко Ю. Аналіз і прогнозування цін на ринку зернових культур України // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 1. – С. 126-129.

ШПИЧАК О.О. Оподаткування експортно-імпортних операцій із продукцією рослинництва // Вісн. аграр. науки. – 2004. – № 3. – С. 79-82.              

 

Економіка тваринництва 

ГЛІБОВ Р.В. Резерви підвищення конкурентоздатності товаро-виробників молока // Економіка АПК. – 2004. – № 2. – С. 122-129.

ДОНКВЕРТ С., ЛАВРОВСКИЙ В. Стимулирование производства и регулирование рынка молочной продукции в Канаде // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2004. – № 2. – С. 30-35.

ЄВТУШЕНКО В.М., ЗАДОРОЖНЯ Г.П. Світовий ринок м’яса птиці // Сучасне птахівництво. – 2004. – № 1. – С. 15-17.

ЛИНЕВИЧ А., КРАСНИКОВ А. Резервы снижения себестоимости продукции на птицефабриках яичного направления // Междунар. с.-х. журн. – 2004. – № 1. – С. 35-38.

ЛОГИНОВ Д. Макрологистическая стратегия молочного  комплекса АПК // Междунар. с.-х. журн. – 2004. – № 1. – С. 28-34.

МОРОЗОВ Н.М. Организационно-экономические основы технического оснащения животноводства // Экономика с.-х. и перераб. предприятий. – 2004. – № 3. – С. 7-10.

Підлужан Н. Роль інтеграційних процесів у підвищенні ефективності молокопродуктового підкомплексу АПК // Економіка України. – 2004. – №3. – С.60-68.

ПОРЕМБСКИЙ А. Мировой рынок свинины: не самые лучшие времена // Агро Перспектива. – 2004. – № 3. – С. 54-56.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ І ЛІСОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ. ПРИРОДНИЧОНАУКОВІ І ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

 

          ГРУНТОЗНАВСТВО 

КАНАШ О.П., ОСИПЧУКС.О. Огляд досліджень ерозії грунтів і боротьби з нею в Україні // Землевпорядний вісн. – 2004. – № 1.– С. 31-37.

МЕДВЕДЄВ В.В. Проблеми охорони грунтів // Вісн. аграр. науки. – 2004. – № 1. – С. 53-57.

НАДЕЖКИНА Е.В. Экологические аспекты влияния реакции среды на азотный режим чернозема выщелоченого // Доклады Рос. акад. с.-х. наук. – 2004. – № 2. – С. 17-20.

ПІКОВСЬКА О.В. Оптимізація агрофізичних властивостей чорнозему звичайного при мінімалізації обробітку грунту // Вісн. аграр. науки. – 2004. – № 2. – С. 80-81.

ФІЛОН В.І. Використання ренгенівської комп’ютерної томографії для діагностики агрофізичного стану чорноземів // Вісн. аграр. науки. – 2004. – № 1. – С. 19-21.

 

АГРОХІМІЯ 

БЕЗЛЕР Н.В. Микробиологические препараты «Байкал- ЭМ-1» и продуктивность сахарной свеклы // Надежда планеты . – 2004. – № 2. – С. 3-7.

ЕФРЕМОВА Н.Е., ЛИ В.Ч., КИРИЛЛОВА Л.Н. Свинец в системе почва-растение при использовании биосорбентов // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. – 2004. – № 1. – С. 27-29.

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

 

ВАСИЛЬЄВА В. Проблеми технічного та технологічного переоснащення агропромислового комплексу  // Економіка. Фінанси. Право. – 2004. – № 3. – С. 12- 15.

МЕДВЕДЕВ Ю.С. Проектирование современных нейтрализаторов отработавших газов // Достиж. науки и техники АПК. – 2004. – № 2. – С. 24-26.

ЛІННИК М.К., СИДОРЧУК О.В., СЕНЧУК С.Р. Система ефективності машин у технічній політикі // Вісн. аграр. науки. – 2004. – № 1. – С. 50-52.

ОКОЧА А., БІЛОКОНЬ Я. Асортимент бензинів і дизельних палив на ринку України // Пропозиція. – 2004. – № 2. – С. 94.

ЧИРВА О.Т. Лізинг як один із шляхів вирішення проблеми забезпечення сільськогосподарських підприємств засобами виробництва // Формування ринкових відносин в Україні. – 2004. – № 1. – С. 91-93.

 

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ РОСЛИННИЦТВА 

БАЛАШОВ А.В. Использование широкозахватных агрегатов для высева сахарной свеклы // Сах. свекла. – 2004. – № 2. – С. 15-16.

БОЙКОВ В.М., СТАРЦЕВ С.В. Агрегаты почвоэкозащитного комплекса // Техника и оборуд. для села. – 2004. – № 1. – С. 15-16.

БОРЫЧЕВ С.Н. Модернизированный комкодавитель картофеле-уборочных машин // Достиж. науки и техники АПК. – 2004. – № 2. – С. 26-27.

БУЛГАКОВ В.М., ГОЛОВАЧ І.В. Використання вібраційних робочих органів при викопуванні коренеплодів цукрових буряків // Вісн. аграр. науки. – 2004. – № 2. – С. 40-45.

ДЖАШЕЕВ А. – М.С. Обоснование параметров прикатыванющего катка сеялки овощных культур СОТ-1,2 // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. – 2004. – № 2. – С. 29-30.

ЛАРЮШИН Н.П., КУХАРЕВ О.Н. Цепочно-ложечная сажалка для лука-матки // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. – 2004. – № 2. – С. 24-26.

СТАРЦЕВ С.В. Пахотные агрегаты для почвозащитной технологии // Зерн. хоз-во. – 2004. – № 1. – С. 23.

СТРЕБКОВ Н.Ф. Зерноуборочный агрегат на смену комбайну // Техника и оборуд. для села. – 2004. – № 1. – С. 24-25. 

 

 МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ ТВАРИННИЦТВА

 

БУТКО М., ФРОЛОВ В., ПЕРШИН А. Применение озонаторов коронного  разряда в птицеводстве // Птицеводство. – 2004. – № 2. – С. 38-39.

ЖАБИН А. Машины для товарной обработки яиц // Птицеводство. – 2004. – № 2. – С. 36-37.

ЛИПАТНИКОВ В.Ф. Переработка свиноводческой продукции в хозяйствах эффективна // Техника и оборуд. для села. – 2004. – №. 1. – С. 20-23.

МАЛЯВКИН Н. Машинное доение: подготовительные операции // Животноводство России. – 2004. – № 3. – С. 44-25.

ПИСАРЕВ Ю., ДЕМИДОВ Д., НЕРУБЕНКО М. Оптимальные системы поения для свиней // Животноводство России. – 2004. – № 3. – С. 52.

САЛТАНОВ Г.И. Стойло для коров, регулироуемое по длине // Достижиж. науки и техникиАПК. – 2004. – № 2. – С. 21.

САХАРОВА О.В. Обзор существующих систем навозоудаления // Сельскохозяйственные вести . – 2004. – № 1. – С. 24-26.

СКЛЯРОВ А.И. Совершенствование доильного аппарата с управляемым режимом работы // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. – 2004. – № 2. – С. 8-9.

УЖИК В.Ф., КОРНЕЙКО А.А.,СКЛЯРОВ А.И. Фиксация коров при санитарной обработке вымени // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. – 2004. – № 1. – С. 11-12. 

                ЗАГАЛЬНЕ РОСЛИННИЦТВО

МЯЛУК С. Отраслевые программы по растениеводству // Агро Перспектива. – 2004. – № 3. – С. 10-11.

 

СЕЛЕКЦІЯ, НАСІННИЦТВО, СОРТИ 

ВАСИЛЬЧЕНКО Е.Н., ЖУЖЖАЛОВА Т.П. Преодоление старения семян активированной водой // Сах. свекла. – 2004. – № 2. – С. 24-25.

СИВОЛАП Ю. Проблеми сучасної біотехнології рослин в Україні // Пропозиція. – 2004. – № 1. – С. 64-68.

               

ЗЕМЛЕРОБСТВО. АГРОТЕХНІКА 

БЕРДНІКОВ О.М., НИКИТЮК Ю.А. Роль сидерації в сучасному землеробстві // Вісн. аграр. науки. – 2004. – № 3. – С. 12-15.

ЗДОР Г.В. Биологическое земледелие – уровни разные, подход один // Агро Перспектива. – 2004. – № 2. – С. 51-53.

КАЛИНИН А.Б. Будущее в растениеводстве – за почвосберегающими технологиями // Сельскохозяйственные вести. – 2004. – № 1. – С. 7-9.

ЛУКИН С.В. Эффективность внедрения адаптивно-ландшафтных систем земледелия // Аграр. наука. – 2004. – № 3. – С. 14-17.

ОБРАЗЦОВ А.С. Общая классификация систем земледелия и их оценка // Вестн. Рос. акад. с.-х. наук. – 2004. – № 2. – С. 23-26.

ПАБАТ І.А., ШЕВЧЕНКО М.С., ГОРБАТЕНКО А.І. Мінімалізація обробітку грунту при вирощуванні сільськогосподарських культур // Вісн. аграр. науки. – 2004. – № 1. – С. 11-14.

ТИМОФЕЕВ М.М. Феноменологические модели современного и биогенного земледелия // Аграр. наука. – 2004. – № 3. – С. 10-12.

ЧЕРНЯКОВ Б.А., ПРОТОПОПОВ И.В. Высокотехнологичное земледелие  США // Достиж. науки и техники АПК. – 2004. – № 2. – С. 46-48;  № 3. – С. 47-48.

 

ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ 

АБАШЕВ В.Д. Продуктивность озимой ржи после занятого и сидерального пара // Зерн. хоз-во. – 2004. – № 1. – С. 16-17.

БІЛІТЮК А.П., КАЛЕНСЬКА С.М. Біологічні особливості вирощування озимого тритикале // Вісн. аграр. науки. – 2004. – № 3.– С. 20-26.

КИРИЧЕНКО В.В., ЩИПАК Г.В., ПАНЧЕНКО І.А. Особливості нових сортів тритикале харківської селекції // Вісн. аграр. науки. – 2004. – № 2. – С. 15-18.

МОНАСТЫРСЬКИЙ О.А., ЕВРЕМЕНКО Е.А., СВИРЕЛИС Л.В. Изменение физиологических свойств прорастающего зерна пшеницы высокопродуктивных сортов под влиянием микотоксинов // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. – 2004. – № 1. – С. 14-16.

РЫМАРЬ В.Т., МУХИНА С.В., АГАФОНОВ Д.Н. Эффективность использования удобрений под ячмень // Зерн. хоз-во. – 2004. – № 2. – С. 22-24.

ТАЛАНОВ И.П. Эффективность хелатных форм микроудобрений в повышении продуктивности яровой пшеницы // Зерн. хоз-во. – 2004. – № 2. – С. 25-26.

ХАДЖИМАТОВ В. Кукурудза – перспективная культура // Агро Перспектива. – 2004. – № 2. – С. 34.

ЧЕРЕМХА Б. Спостереження і технологічний догляд за посівами озимої пшениці // Пропозиція. – 2004. – № 1. – С. 48-50.

ЧМИРЬ С.М. Виробництво ячменю у контексті розвитку основних зернових культур в Україні // Економіка АПК. – 2004. – № 2. – С. 6-9.

 

                ЗЕРНОВІ БОБОВІ КУЛЬТУРИ 

ИСАЙЧЕВ В.А., АНДРЕЕВ Н.Н. Действие пектина, мелафена и микроєлементов на прорастание гороха //Аграр. наука. – 2004. – № 2. – С. 22-23.

ЗАЙЦЕВ О., КОВАЛЬОВ В., ТУРЧИНОВ О. Застосування інтенсивної технології вирощування  – шлях до підвищення урожайності сої // Пропозиція. – 2004. – № 2. – С. 44-45.

 

ОЛІЙНІ КУЛЬТУРИ 

ВАЩЕНКО В.Ф. Адаптивность ярового рапса // Зерн. хоз-во. – 2004. – № 1. – С. 27.

ГУМЕНЮК А., ФАДЕЇВ Л. Про створення сортів соняшнику кондитерського напряму // Пропозиція. – 2004. – № 2. – С. 30-31.

КИРИЧЕНКО В.В., ЛІТУН П.П., ПЕТРЕНКОВА В.П. Мікроеволюційні процеси й еволюційні методи в селекції гібридного соняшнику // Вісн. аграр. науки. –2004. – № 1. – С. 42-46.

МЕЛЬНИК І., ГРЕЧКОСІЙ В., МАРЧЕНКО В. Комплексна механізація виробництва озимого ріпаку // Пропозиція. – 2004. – № 2. – С. 46, 50.

 

КАРТОПЛЯ

ВЕРЕЩАГИН Н.И., ТУБОЛЕВ С.С., ШЕЛОМЕНЦЕВ С.И. Высокие урожаи невозможны без внедрения новых технологий: [Картопля ] // Картофель и овощи. – 2004. – № 2. – С. 24-25.

КОСТЮЧЕНКО В.Г. Вплив підготовки бульб до садіння на врожайність та якість картоплі // Вісн. аграр. науки. – 2004. – № 3. – С. 72-75. 

 

ЦУКРОВІ БУРЯКИ 

ЗЕНИН Л.С., КУЗЬМЕНКО Е.Л. Преимущества точного высева семян на конечную густоту насаждения растений // Сах. свекла. – 2004. – № 2. – С. 10-12.

ГОРБУНОВ Н.Н. Удобрения и качество корнеплодов: [Цукрові буряки] // Сах.  свекла. – 2004. – № 3. – С. 24-25.

МАЗУРЕНКО А. Технологічні процеси для інтенсифікації виробництва цукрових буряків // Пропозиція. – 2004. – № 1. – С. 104-106.

РЫБАК С. Какие семена – така и свекла // Агро Перспектива. – 2004. – № 2. – С. 35-36.

 

 

КОРМОВИРОБНИЦТВО. КОРМОВІ КУЛЬТУРИ

 

БАБИЧ Н.Н. Люпин белый – ценная кормовая культура // Зерн. хоз-во. – 2004. – № 1. – С. 7-8.

ВОЛЫНКИНА О.В. Влияние нормы высева пшеницы и обеспеченности его азотом на урожай и его качество // Зерн. хоз-во. – 2004. – № 2. – С. 26-27.

ГРЯЗЕВА Т.В., ИГНАТЬЕВ С.А. Экспарцет – необходимая культура в современном растениеводстве // Кормопроизводство. – 2004. – № 2. – С. 13-15.

ДУБЕНКО А., ЧАБАЕВ М., ИВАНОВСКИЙ В. Закваска ЗСК для консервирования кормов // Животноводство России. – 2004. – № 3. – С. 42-43.

ЛАПТЕВ Г., ДЕРНОВ В., РОЙКО О. Как получить дешевый корм высокого качества // Сельскохозяйственные вести. – 2004. – № 1. – С. 35.

МОЛОДКИН В. Основа технологии кормозаготовок – тонкий расчет // Сельскохозяйственные вести. – 2004. – № 1. – С. 40-41.

ПЕТРИЧЕНКО В.Ф. Наукові основи розвитку адаптивного кормовиробництва в Україні // Вісн. аграр. науки. – 2004. – № 1. – С. 5-10.

ПЕТРИЧЕНКО В.Ф., КВІТКО Г.П. Польове травосіяння в системі конвеєрного виробництва кормів в Україні // Вісн. аграр. науки. – 2004. – № 3. – С. 30-32.

ПИСКОВАЦКИЙ Ю.М. Принципы и параметры создания сортов люцерны для многовидовых кормовых агрофитоценозов // Кормо-производство. – 2004. – №. 2. – С. 22-25.

ПРИВАЛОВА К.Н. Продуктивность долголетних травостоев с клевером ползучим // Кормопроизводство. – 2004. – № 2. – С. 5-7.

 

ОВОЧІВНИЦТВО 

БУХАРОВ А.Ф. Детерминантные гибриды томата для открытого грунта // Картофель и овощи. – 2004. – № 1. – С. 8.

ГИБРИДЫ пекинской капусты // Гавриш. – 2004. – № 1. – С. 25.

ЗАЙЦЕВ В.Н. Технология возделывания лука репчатого из семян за один год // Гавриш. – 2004. – № 1. – С. 33-34.

КРАВЦОВ С.А. Повысить эффективность тепличного овощеводства // Картофель и овощи. – 2004. – № 1. – С. 10-11.

КРАВЧЕНКО В.А., ЯНЧУК Н.І., КОСТЕНКО І.М. Селекція помідора для закритого грунту // Вісн. аграр. науки. – 2004. – № 3. – С. 39-42.

ЛИСИНА Т.О., КРУГЛОВ Ю.В., КОРНИЛОВ В.Г. Бацифор – новый биопрепарат для повышения иммунитета овощных культур // Картофель и овощи. – 2004. – № 2. – С. 30-31.

СЛЕПЦОВ Ю. Огірок у теплицях: коливання моди // Пропозиція. – 2004. – № 1. – С. 58-60.

ТКАЧУК К.С., БОГДАН Т.З., БАРАНОВСЬКИЙ В.А. Вплив позакореневого підживлення комплексним рідким добривом на ефективність використання азоту і фосфору рослинами томатів // Агроекологічний журн. – 2004. – № 1. – С. 35-37.

 

ПЛОДІВНИЦТВО. ЯГІДНИЦТВО 

ДОРОШЕНКО Т.Н. Зависимость жизнедеятельности яблони от изменения реакции почвенной среды // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. – 2004. – № 1. – С. 7-9.

ЕГОРОВ Е.А., ФИСЕНКО А.Н., ШАДРИНА Ж.А. Классификация интенсивных технологий возделывания плодовых культур: с позиции теории системного анализа // Садоводство и виноградарство. – 2004. – № 1. – С. 2-6.

КЛОЧКО П.В., ЕФИМЕНКО В.В., МЯЧИН В.Н. Обрезка яблонь в разные возрастные периоды // Садоводство и виноградарство. – 2004. – № 1. – С. 8-11.

ПОТАПІН Д.В., БУБЛИК М.О., КИТАЄВ І. Оцінка продуктивності плодових за електропровідністю тканин // Вісн. аграр. науки. – 2004. – №. 1. – С. 25-28.

СЕДОВ Е.Н. Слаборослые вставочные подвои и новые сорта для интенсивных яблоневых садов // Сельскохозяйственные вести. – 2004. – № 1. – С. 32-33.

ТАРАНЕНКО Л.И. Особенности выращивания саженцев косточковых культур // Садоводство и виноградарство. – 2004. – № 1. – С. 15-17.

ЮЛЯМЯКИ А., ТАХВОНЕН Р. Способы получения хорошего урожая земляники // Сельскохозяйственные вести. – 2004. – № 1. – С. 46.

               

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ 

КРАВЧУК Г.І. Еколого-лісівничий аналіз наслідків пошкодження ожеледдю і льодоламом лісів Вінниччини // Агроекологічний журн. – 2004. – № 1. – С. 27-29.

СТЕПАНОВ А.М. Полезащитное лесоразведение: эффективность и перспективы // Вестн. Рос. акад. с.-х. наук. – 2004. – № 2. – С. 85-86. 

ЗАХИСТ РОСЛИН

 

БАДЖУРАК О.В. Расовий склад збудників фітофтори на культурі томатів // Вісн. аграр. науки. – 2004. – № 2. – С. 75-76.

БЕСАЛИЕВ И.Н., РАЙОВ А.А. Влияние средств защиты растений и стимуляторов роста на урожайность пивоваренного ячменя // Зерн. хоз-во. – 2004. – № 1. – С. 21-22.

ГАМУЕВ В.В. Борьба с сорняками в посевах сахарной свеклы // Защита и карантин растений. – 2004. – № 3. – С. 36-38.

КВАСНЮК Н.Я., ЖЕРЕБЦОВА Л.Н., ФИЛЛИПОВА Е.И. Как защитить карофель от фитофтороза // Картофель и овощи. – 2004. – № 2. – С. 26-28.

КВАСНЮК Н.Я. Посадки картофеля – без сорняков // Защита и карантин растений. – 2004. – № 3. – С. 39.

ЛІСОВИЙ М.П., ПАВЛЮЧИК О.П. Вірулентність популяції збудника бурої іржі пшениці // Вісн. аграр. науки. – 2004. – № 1. – С. 22-24.

НОСОВА О. Бактериозы томата, вызывающие увядание растений // Гавриш. – 2004. – № 1. – С. 16-18.

ПАСІЧНИК Л.А. Бактеріальне захворювання вівса // Агроекологічний журн. – 2004. – № 1. – С. 32-34.

ПУШКАРЕВ Б.В., МИХИН Л.А. Машины для протравливания семян // Защита и карантин растений. – 2004. – № 3. – С. 52-53.

РЯБЧИНСКИЙ А.В. Вредители сахарной свеклы // Защита и карантин растений. – 2004. – № 2. – С. 30-32.

ТВАРИННИЦТВО. ЗАГАЛЬНЕ ТВАРИННИЦТВО

 

            ГОДІВЛЯ І УТРИМАННЯ 

БОГДАНОВ Н.И. Использование хлореллы в рационе сельско-хозяйственных животных // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. – 2004. – №1. – С. 34-36.

ФИЦЕВ А.И. Способы заготовки и использования энергонасыщенных высокопротеиновых кормов // Зоотехния. – 2004. – № 1. – С. 11-14. 

 

РОЗВЕДЕННЯ І ПЛЕМІННА СПРАВА 

БУРКАТ В.П., ДЗІЦЮК В.В. Цитогенетика у розв’язанні селекційних проблем тваринництва // Вісн. аграр. науки.– 2004. – № 1. – С. 37-41.

 

ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА 

АЛБУЛОВ А.И., КРАПИВИНА Е.В., БОРОДА А.В. Влияние скармливания хитозана и фитохитозана на резистентность организма телят // Достиж. науки и техники АПК. – 2004. – № 3. – С. 24-27.

БАРАБАШ В.И., ПЕТРЕНКО В.И., ТИХОНОВА Л.В. Оптимизация разведения молочного скота // Аграр. наука. – 2004. – № 3. – С. 25-26.

БЕЛЯЕВ А., ГОРЛОВ И., РАНДЕЛИНА В. Мясная продуктивность симменталов разных генотипов // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2004. – № 1. – С. 2-3.

ГОЛОВИН А. Отруби в кормлении лактирующих коров // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2004. – № 1. – С. 8-10.

ЕРМИЛОВ А., ВОЛЫНЦЕВ А. Проблема развития племенной базы мясного скотоводства // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2004. – № 2. – С. 24-25.

ЗИМНЯКОВ В., СЕРГЕЕВАИ., СЕРГЕЕВ А. Качество говядины – основной фактор развития скотоводства // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2004. – № 2. – С. 6-7.

ІВАНОВ В., МІРОШНИКОВ Л., ФЕДОРЯКА В. Підсумки діяльності племгосподарств із розведення молочної худоби // Пропозиція. – 2004. – № 1. – С. 87-89.

КРАВЦІВ Р.Й., БУЦЯК В.І. Продуктивність та обмін речовин у лактуючих корів за різного вмісту важких металів у раціонах // Вісн. аграр. науки. – 2004. – № 1. – С. 29-31.      

ЛЕБЕДЬКО Е.Я., НИКИФОРОВА Л.И. Изменение молочной продуктивности с возрастом у коров красно-пестрой породы // Достиж. науки и техники АПК. – 2004. – № 3. – С. 30-31.

ЛЕВАХИН В., ВОРОНИН И., ТОРШИНА Т. Эффективность биологически консервированных силосов при выращивании бычков на мясо // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2004. – № 2. – С. 14-15.

НОРАЛИЕВ Н.Х. Экономическая модель оптимизации структуры стада // Аграр. наука. – 2004. – № 2. – С. 24-25.

ПАПАЗЯН Т. Преодоление селендефицита у молочного скота // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2004. – № 2. – С. 15-18.

ПОВОРОЗНІКОВ М. Ефективність використання енергії кормів молодняку м’ясної худоби різних генотипів // Тваринництво України. – 2004. – № 3. – С. 27-29.

СНИЦАРЬ А., КИРИЛОВ М., ЯХИН А. Пивная дробина в стартерных комбикормах для телят // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2004. – № 2. – С. 11-13.

УШКАЛОВ В.О., ГУЖВИНСЬКА С.О., МАКЕЄВ В.Ф. Шляхи зниження неплідності у корів // Вісн. аграр. науки. – 2004. – № 1. – С. 32-34.

ФЕДОРОВИЧ Є.І., СІРАЦЬКИЙ Й.З. Племінна цінність бугаїв-плідників західного внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи // Вісн. аграр.науки. – 2004. – № 2. – С. 34-36.

ХМЕЛЬНИЧИЙ Л. Параметри лінійних ознак екстер’єру корів української червоно-рябої молочної породи // Тваринництво України. – 2004. – № 1-2. – С. 16-17.

ЦОЙ Ю.А. Основные пути повышения эффективности молочных ферм // Сельскохозяйственные вести. – 2004. – № 1. – С. 18-19.

ШАБЛЯ В.П. Раннє прогнозування надою за першу лактацію // Вісн. аграр. науки. – 2004. – № 2. – С. 29-30.

ШАРАН П., ПОЛУПАН Ю., КРАВЧЕНКО Г. Яка корова є прибутковою? // Пропозиція. – 2004. – № 2. – С. 111-112.

ШУСТ П., ШИШКІНА К. Пасовищний конвеєр для м’ясної худоби // Тваринництво України. – 2004. – № 3. – С. 24-26.

ЭРНСТ Л., ЮДИН С. Препарат САТ-СОМ повышает мясную продуктивность скота // Тваринництво України. – 2004. – № 3. – С. 11-13.

 

 КОНЯРСТВО 

СТОЯНОВ Р.О., ОСАДЧА Л.В. Генетична експертиза коней // Вісн. аграр. науки. – 2004. – № 2. – С. 37-39.

УДИНА И.Г., КОСТЮЧЕНКО М.В. Оценка генетического разнообразия  отечественных пород лошадей с помощью молекулярно-генетических методов // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. – 2004. – № 2. – С. 32-35. 

 

СВИНАРСТВО 

ВАЩЕНКО П. Відгодівельні якості, ріст та розвиток свиней великої білої породи при поєднанні генотипів вітчизняної та зарубіжної селекції // Тваринництво України. – 2004. – № 3. – С. 18-19.

ВОЛОЩУК В., МАКСИМЕНКО О., МАЙСТРУК С. Розвиток свинарства Німеччини // Тваринництво Україні. – 2004. – № 1-2. – С. 3-6.

ГОЛУШКО В., ЛИНКЕВИЧ С., ГОЛУШКО А. Повышение эффективности кормления свиней // Свиноводство. – 2004. – № 1. – С. 10-13.

ДАРЬИН А. Природная минеральная добавка в кормлении поросят // Свиноводство. – 2004. – № 1. – С. 13-14.

КОВАЛЬ О.А. Особливості відгодівлі м’ясних свиней червоно-поясної спеціалізованої лінії // Вісн. аграр. науки. – 2004. – № 3. – С. 70-71.

КНЯЗЕВ С.П., НИКИТИН С.В., САВИНА М.А. Дрейф генов как фактор дифференциации внутрипородных популяций свиней // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. – 2004. – № 2. – С. 35-38.

КУНДЫШЕВ П. Этологические проблемы при диагностике супоросности свиней // Свиноводство. – 2004. – № 2. – С. 25-26.

МАМОНТОВ Н., ПУСТОВИТ И., МОШКУТЕЛО И. Для каждой группы свиней «свой» комбикорм // Животноводство России. – 2004. – № 3. – С. 14-16.

РИБАЛКО В., БЕРЕЗОВСЬКИЙ М. Свинарству – ефективне наукове забезпечення // Тваринництво України. – 2004. – № 3. – C. 2-4.

СНИЦАРЬ А., ЯХИН А., БАБАЕВ И. Сухая дробина – компонент комбикормов для поросят // Свиноводство. – 2004. – № 2. – С. 10-12.

ТОПИХА В., ВОЛКОВ А. Обеспечение высокой продуктивности свиней и селекционного процесса // Свиноводство. – 2004. – № 1. – С. 2-3.

ЧУХЛІБ Є., БОНДАРЕНКО О. Хімічний склад і оцінка якості м’яса свиней різного напряму продуктивності // Тваринництво України. – 2004. – № 1-2. – С. 6-8.

ЮРЧЕНКО А.П. Динаміка живої маси чистопородного та гібридного молодняку свиней // Вісн. аграр. науки. – 2004. – № 1. – С. 67-70.

 

                ВІВЧАРСТВО. КОЗІВНИЦТВО 

ГЛАДЫРЬ Е.А., ЗИНОВЬЕВА Н.А., БРЕМ Г. Характеристика генофонда и выявление генеалогических связей между породами овец России с использованием ДНК-микросателлитов // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. – 2004. – № 2. – С. 26-29.

ДАНИЛЕНКО Г. Зв’язок оброслості голови з продуктивністю овець асканійської тонкорунної породи // Пропозиція. – 2004. – № 2. – С. 78-79.

ЖИГАЧЕВ А.И., БЕЗРУЧКО А.В., ЛАТЫК Р.В. Перспективы развития молочного козоводства // Зоотехния. – 2004. – № 1. – С. 26-29.

ЛИТВИНЕНКО Л. Не кожух, не свита, а вечеря сита. Перспективи розвитку в Україні м’ясного вівчарства // Тваринництво України. – 2004. – № 1-2. – С. 2-3.

МАКСИМОВА О.В., ТРАНСОВ Б.Б., ТЕРЕНТЬЕВ В.В. Племенные качества помесных баранов в типе линкольн и ромни-марш местной репродукции // Овцы, козы, шерстяное дело. – 2004. – № 1. – С. 17-19.

САГАЛАКОВ Я.М. Живая масса овец с различной тониной шерсти // Овцы, козы, шерстяное дело. – 2004. – № 1. – С. 33-34.

УРГУЕВ К.Р. Аспекты экологии клостридий и клостридиозы овец // Вестн. Рос. акад. с.-х. наук. – 2004. – № 2. – С. 73-75.

        

ЗВІРІВНИЦТВО 

БЕСПЯТЫХ О.Ю. Применение прикормушечного столика в промышленном нутриеводстве // Достиж. науки и техники АПК. – 2004. – № 3. – С. 28-29.

КИРИЛОВ Н.П., ЯППАРОВ А.Х., АЛЕКСАНДРОВА В.С. Эффективность использования шротов в БВМД для молодняка кроликов // Кролиководство и звероводство. – 2004. – № 2. – С. 4-6.

КУЗНЕЦОВ Г.А. Концепция рекомендаций по племенной работе с пушными зверями // Кролиководство и звероводство. – 2004. – № 2. – С. 10-11.

ПОМЫТКО А.В., ЖУРАВЛЕВ Е.Ю. Применение соевого белка в пушном звероводстве // Кролиководство и звероводство. – 2004. – № 1. – С. 11.

 

ПТАХІВНИЦТВО 

АВАКОВА А. Биоинформационные технологии в птицеводстве // Птицеводство. – 2004. – № 3. – С. 18-19.

АХРЕМ А. Чтобы гуси и утки приносили прибыль…// Животноводство России. – 2004. – № 3. – С. 34.

БЕССАРАБОВ Б.Ф., ДУДИН Л.В. Стимулятор репродуктивной системы птицы // Сельскохозяйственные вести. – 2004. – № 1. – С. 34.

БОНДАРЕНКО Ю., КАТЕРИНИЧ О. Кури подвійної продуктивності // Сучасне птахівництво. – 2004. – № 1. – С. 18.

БОРОДАЙ В.П. Сучасні м’ясні крови // Сучасне птахівництво. – 2004. – № 1. – С. 4-5.

ВІННИЧУК Д.Т. Гуси в приватному господарстві // Сучасне птахівництво. – 2004. – № 1. – С. 19.

ГОРЛОВ И.Ф., ДАЕВА Т.В. Повышение эффективности производства мяса бройлеров при использовании антиэймериозного препарата ампромиум-25 // Вестн. Рос. акад. с.-х. наук. – 2004. – № 2. – С. 60-61.

ДАВТЯН А., СЕДЫХ Н., ОСИН А. Искусственное осеменение кур в технологии производства бройлеров // Птицеводство. – 2004. – № 2. – С. 11-12.

ЗАБУДСКИЙ Ю. Особенности биологии развития цыплят в выводном инкубаторе // Птицеводство. – 2004. – № 2. – С. 13-14.

ЛИСУНОВА Л.И., ТОКАРЕВ В.С., ЛИСУНОВА А.В. Снижение токсических свойств кадмия при введении в рацион птицы гумата натрия // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. – 2004. – № 1. – С. 36-37.

МЕРЗЛЕНКО Р., РЕЗНИЧЕНКО Л., МЕРЗЛЕНКО А. Каротинсодержащие препараты для птицы // Птицеводство. – 2004. – № 2. – С. 26.

РЕЗНИЧЕНКО Л.В. Эффективность применения в рационах кур бета-каротина разного происхождения // Зоотехния. – 2004. – № 1. – С. 18-19.

ШКАРИН Н. Контроль дефицита селена и витамина Е в организме птицы // Птицеводство. – 2004. – № 1. – С. 24-25.

ШОМІНА Н.В., БРЕСЛАВЕЦЬ В.О. Підвищення виводимості яєць // Сучасне птахівництво. – 2004. – № 1. – С. 6-8.

ШТЕЛЕ А., БОРИСОВА Е., КОЛОБАШКИНА Н. Препараты – поставщики витаминов А и Е в пищевые яйца // Птицеводство.– 2004. – № 3. – С. 42-43.

ЯРОШЕНКО Ф.О. Підвищення ефективності виробництва продуктів птахівництва // Вісн. аграр. науки. – 2004. – № 1. – С. 63-66.

 

БДЖІЛЬНИЦТВО 

ГОЛОВИН Б. Бджільництво України з найдавніших часів // Укр. пасічник. – 2004. – № 2. – С. 37-39.      

ГРИНИК С. Фактори використання коротких медозборів // Укр. пасічник. – 2004. – № 3. – С. 10-12.

КОВПАК В. В одному вулику – чотири бджолосім’ї // Укр. пасічник. – 2004. – № 2. – С. 22-23.

ПИЛИПЕНКО В. Щодо надзвичайного стану в бджільництві // Укр. пасічник. – 2004. – № 1. – С. 23-26.

ПОЛІЩУК В., ГОЛОВЕЦЬКИЙ І. Інвертаза і медозбір // Укр. пасічник. – 2004. – № 3. – С. 2-5.

РАДЬКО О. Вік матки і продуктивність бджолосім’ї // Укр. пасічник. – 2004. – № 3. – С. 18-19.

СОКОЛЬСКИЙ С.С. Качественные пчелы – основа отраслевой индустрии // Пчеловодство. – 2004. – № 1. – С. 18-20.

СОХЛИКОВ А.Б. Апистим – стимулятор развития пчелиных семей // Пчеловодство. – 2004. – № 2. – С. 28-29.

ВЕТЕРИНАРІЯ

 

АПАТЕНКО В.М., МАТКОВСЬКА С.Г., ГРІНЧЕНКО Д.М. Незвичайний актиномікоз великої рогатої худоби // Ветеринарна медицина України. – 2004. – № 2. – С. 26.

БОРИСЕВИЧ В.Б., БОРИСЕВИЧ Б.В., ТЕЛЯТНИКОВ А.В. Проблемы нейропатологии в ветеринарной медицине // Ветеринария. – 2004. – № 3. – С. 36-39.

ВЕРЕМЕЙ Э.И., ЖУРБА В.А., ЛАПИН В.А. Лечение коров при гнойно-некротических процессах в области копытцев и пальцев // Ветеринария. – 2004. – № 3. – С. 39-41.

ВОЛКОВ М. Діагностика мікотоксичної нефропатії свиней // Ветеринарна медицина України. – 2004. – № 3. – С. 12-15.

Гаврилюк О.Г. Оцінка споживання та попиту на вітчизняному ринку ветеринарних препаратів// Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 4. – С. 74-83.

ДАВИДОВ О., КУРОВСЬКА Л., МАНДИГРА М. Личинки гельмінтів гідробіонтів, небезпечні для людини і тварин // Ветеринарна медицина України. – 2004. – № 3. – С. 29-31.              

ДЕРЕЗИНА Т.Н. Рахит поросят // Ветеринария. – 2004. – № 1. – С. 48-52.

ДЖАВАДОВ Э.Д., ПОЛЕЖАЕВ Ф.И. Диагностика иммунодефицита птиц // Ветеринария. – 2004. – № 3. – С. 15-18.

ИЛЬЯСОВА Г.Х., ЮСУПОВ Р.Х., КОНЮХОВ Г.В. Инактивированная гамма-лучами вакцина против классической чумы свиней // Ветеринария. – 2004. – № 1. – С. 26-28.

ИСМАГИЛОВА А.Ф., ШАРИПОВ А.А., БЕЛОВ А.Е. Антимикробный препарат для лечения субклинического мастита коров // Вестн. Рос. акад. с.-х. наук. – 2004. – № 2. – С. 65-67.

КИЧУН І., ВІЩУР О., ЯСНИСЬКИЙ Р. “Ліпоген – новий ефективний препарат при кишкових захворюваннях поросят і телят // Тваринництво України. – 2004. – № 1-2. – С. 26-27.

КРАСІЙ В. Актуальні проблеми сучасної гігієни тварин та ветеринарної санітарії // Ветеринарна медицина України. – 2004. – № 2. – С. 27.

ЛИСУНОВА Л., ТОКАРЕВ В., ЛИСУНОВА А. Изменение в крови у цыплят при отравлении тяжелыми металлами // Птицеводство. – 2004. – № 3. – С. 31-32.

ЛАЗОВСКАЯ А.Л., СЛИНИНА К.Н., ВОРОБЬЕВА З.Г. Родококковая инфекция у свиней //Докл. Рос. акад. с.-х. наук. – 2004. – № 2. – С. 38-41.

МЕЛЬНИК Ю.Ф., МАНДИГРА М.С. Епізоотологічна ефективність заходів боротьби з лейкозом великої рогатої худоби // Вісн. аграр. науки. – 2004. – № 2. – С. 26-28.

НИКОЛАЕНКО В.П., ТУРЧЕНКО Р.В. Антисептическое средство бактерицид для птицеводства // Ветеринария. – 2004. – № 3. – С. 34-36.

ОЛІНИЙНИК Л. Фаготипування при діагностиці сальмонельозу // Ветеринарна медицина України. – 2004. – № 1. – С. 14-16.

ПРОНИН В.В., ФЕДОТОВА А.В. Ветеринарно-санитарная экспертиза органов  и туш крупного рогатого скота при фасциолезе // Ветеринария. – 2004. – № 3. – С. 45-47.

САЛАУТИН В.В. Дифференциальная диагностика сальмонеллеза птиц // Ветеринария. – 2004. – № 2. – С. 22-25.

САФУЛЛИН Р.Т. Дельцид и дельтрин пур-он при гематопинозе свиней // Ветеринария. – 2004. - № 3. – С. 28-29.

СЕМЧЕНКО М. Профілактика маститів у корів // Пропозиція. – 2004. – № 1. – С. 92-93.

СМИРНОВ Ю.П. Эпизоотология лейкоза крупного рогатого скота в ассоциации с другими инфекциями // Вестн. Рос. акад. с.-х. наук. – 2004. – № 2. – С. 62-65.

ХОМИН Н. Ревматичне запалення копит у коней та копитець у великої рогатої худоби // Ветеринарна медицина України. – 2004. – № 2. – С. 32-34.

ХОМИН Н. Ревматичне запалення копит у коней та копитець у великої рогатої худоби // Ветеринарна медицина України. – 2004. – № 2. – С. 32-34.

ШКИЛЬ Н.А., ПОПОВ Ю.Г. Новый противомаститный препарат перкусин // Ветеринария. – 2004. – № 2. – С. 36-38.

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

 

Попов Н.П. Система европейского закондательства по безопасности пищевой продукции // Пищ. пром-сть. – 2004. – № 1. – С. 22-27.

Сергеев   В.Н. Пищевая промышленность России в рыночной экономике (1990-2003 гг.) // Пищ. пром-сть. – 2004. – № 1. – С.42-47.

Столяров  Г.В. Создание безопасных условий производства продовольствия на территориях, загрязненных радионуклидами // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2004.  – № 1. – С.35-36. 

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ХЛІБОПЕКАРНОГО, МАКАРОННОГО ТА КОНДИТЕРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

 

Аношин А.Н.,Козлова А.В. Функциональніе свойства муки для хлеба и кондитерских изделий // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2004. – № 1. – С.54-56.

Буробин Д.Е. Сырьевая база хлебопекарной промышленности // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2004. – № 1. – С.15-16.

Гапоненко  Е. В. Вопросы комбинирования в пищевой промышленности (на примере внедрения зернопарерабатывающих  цехов при хлебокомбинатах) // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2004. – № 1. – С.16.

Дорохович А., Ємельянов Н., Оболкіна В. Давайте приборкаємо черствіння заварних пряників // Зерно і хліб. –  2004. – № 1. – С.20-21.

Козлюк С. У стелажних і тунельних хлібопекарських печах // Зерно і хліб.  –  2004. – № 1.– С.46-47.

Магомедов М.Д., Мячин М.В. Современный механизм максимизации прибыли для кондитерских предприятий // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2004. –  № 1.– С.13-14.

Мещерякова В. «Здоровое питание «-это полезный хлеб // Питание и общество. – 2004. – № 1. – С.12-13.

Пащенко Л.П. и др. Повышение биологической ценности пшеничной муки и хлеба // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2004. – № 1. – С. 29-32.

Протасов А. Хлеб без дрожжей // Питание и общество. – 2004. – № 1. – С.14.  

Федорова Т., Дробот В. Оббивне борошно з тритікале // Харч. і перероб. пром-сть. – 2004. –  № 2. – С.24 –25.

Череда В., Телечкун В., Губеня О. Пекарі нарізайтє хліб струною // Зерно і хліб. – 2004. –  № 1. – С.44.

 

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ КОНСЕРВНОГО ВИРОБНИЦТВА

 

Криштафович В. И. Пищевая ценность консервов из мяса с признаками DfD/ В.И.Криштафович, И.А.Жебелева, Т.Ю. Дубосарова // Мясная индустрия. – 2004. – № 2. – С.18-21.

Устинова А.В., Номероцкая Н.Ф., Чеботарев Е.В. Специализированный мясной продукт-консервы “Завтрак мясной” для детей // Мясн. индустрия. – 2004. – № 2. – С.16-17.

Шульгин Ю.П. и др. Биологическая оценка качества консервов типа «Рыба копченая в масле» в зависимости от способа стерилизации // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2004. – № 1. – С.36-38.

Яриш П. Харчова безпека країни // Харч. і перероб. пром-сть. – 2004. – № 2.– С. 4-5.

ЕКОНОМІКА,ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ М’ЯСОМОЛОЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

 

М’ясна промисловість 

Андрианова Т.Г. Ветеренарно-санитарная оценка качества говядины и мяса цыплят-бролеров // Мясн. индустрия. – 2004. – № 1. – С.43-45.

Антипова Л.В., Шахманов ч.ю., осминин о.с. Совершенствование технологии производства керопептида перо-пухового сырья // Мясн. индустрия. – 2004. – № 3. – С. 44-47.

 Битуева Э.Б., Жамсаранова С.Д., Антипова Л.В. Перспективы использования эластина для профилактики йодной недостаточности в организме человека // Мясн. индустрия. – 2004. – № 1. – С.57-58.

 Горлов И.Ф., Беляев А.И. Влияние массы убойного скота на выход и качество вареных колбас // Мясн. индустрия. –  2004. – № 2. – С.56-58.

 Дуда А.Н., Петрова М.А. Комплексный метод выработки белкового стабилизатора из сырой свинной шкуры // Мясн. индустрия. – 2004. – № 1. – С.38-39.

Козак  В.Л. Влияние микроорганизмов на производство и сохранность мясных консервов // Мясное дело. – 2004. – № 1. – С.10-11.

Комарова И.Н., Серегин И.Г., Валихов А.Ф. Полимеразная цепная реакция-современный метод выявления фальсификаций мясного сырья и продуктов // Мясн. индустрия. – 2004. – № 2. – С.37-41.

Корж А.П. Качественные характеристики новой оболочки «Белкозин // Мясн. индустрия. – 2004. – № 1. – С. 54-55.

Косой В.Д., Наумов А.Д., Малышев А.Д. Информационно-справочная компьютерная система прогнозирования качества фарша // Мясн. индустрия. – 2004. – № 1. – С. 60-61.

Костарев Е.И. Качество выпускаемого оборудования гарантируем // Мясн. индустрия. – 2004. – № 2. – С. 47-49.

 Красуля О.Н., Краснов А.Е., Николаева С.В. Разработка методологии моделирования рецептур мясных продуктов в условиях информационной неопределенности // Мясн. индустрия. – 2004. – № 2. – С.66-68.              

Кубышко О.В. Широкие возможности семейства АМИФЛЕКС // Мясная индустрия. – 2004. – № 1. – С. 49-50.

Кубышко О.В. Широкие возможности семейства АМИФЛЕКС // Мясное дело. – 2004. – № 1. – С. 12-13.

Кузмичева М.Б. Организация товародвижения на российском рынке мяса и мясных продуктов // Мясн. индустрия. – 2004. – № 1. – С. 11-15.

 Кузьмичева  М.Б. Российский рынок колбасных изделий // Мясн. индустрия.  – 2004. – № 2. – С. 10-14.

 Кузьмичева М.Б. Состояние российского рынка мясного сырья нетрадиционных видов // Мясн. индустрия. – 2004. – № 3. – С. 10-14.

 Лаврентьева О.О., дардик в.б. Экономическое обоснование преждевременного введения квот на мясное сырье // Мясн. индустрия. – 2004. – № 3. – С. 15-20.

 Левитал А., Трестин С. «Легкая» упаковка для продуктов быстрого приготовления // Мясн. индустрия. – 2004. – № 1. – С. 47-48.

 Логинова Е.Н. Функциональные свойства соевых белков, полученных из генетически модифицированных источников // Мясн. индустрия. – 2004. – № 1. – С. 28-30.

 Лушников  В.П., ЗабелинаМ.В., Павлова Е.А. Биологическая ценность белка мяса молодых овец бакурской и ставропольской пород  Мясн. индустрия. – 2004. – № 2. – С. 59-61.

Тарасич А.С. О салями с любовью // Мясн. индустрия. – 2004. – № 3. – С. 49-50.

Мигунова Е.С. Использование белковых оболочек «Белкозин» при производстве вареных колбас // Мясн. индустрия. – 2004. – № 3. – С. 55-56.

Митрофанов Н.С., маковеев и.и., кулишев б.в. Производство полуфабрикатов из частично замороженного мяса птицы // Мясн. индустрия. – 2004. – № 3. – С. 26-28.

Митрофанов Н.С., Маковеев И.И., Кулишев Б.В. Технология частичного размораживания блоков куриного мяса  // Мясн. индустрия. – 2004. – № 2. – С. 33-35.

Окара А.И. Мясо кенгуру на российском рынке // Мясн. индустрия. – 2004. – № 2. – С. 62-64.

Охлаждение мяса и мясных продуктов // Мясное дело.– 2004. – № 1. – С.14-17.

Погребной В.И. Современные методы производства сырокопченых и сыровяленых колбас // Мясное  дело. – 2004. – № 1. – С. 32.

Семенова А. А., Кузнецова Т.Г. Использование цитратов при производстве мясных продуктов-альтернативная замена фосфатов  // Мясн. индустрия. – 2004. – № 2. – С. 25-28.

Сильман М.А., Ялимова Е.И. Холодильное оборудование для предприятий мясной промышленности // Мясн. индустрия.  – 2004. – № 1. – С. 23-26.

Скородумов  П. М. Оборудование и инструмент для обвалки и жиловки мяса // Мясн. индустрия. – 2004. –  № 1. – С. 21-22.

Тарасич А.С. О салями с любовью // Мясн. индустрия. – 2004. – № 3. – С. 49-50

Устинова А.В., белякина н.е., морозкина И.К. Полуфабрикаты пониженной калорийности для профилактического питания детей и взрослых // Мясн. индустрия. – 2004. – № 3. – С. 22-25.

Харыбина К.Е. Новейшие достижения российской промышленности в производстве мясных  и соевых высокобелковых продуктов // Мясн. индустрия. – 2004. – № 1. – С. 35-37.

Цибульская С.А. Из истории мясной промышленности // Мясное дело. – Мясное дело  – 2004. – № 1.– С. 18-21

Цулимов С.В. Полисомин-Ф: легкое решение трудных задач // Мясн. ндустрия. – 2004. – № 1. – С. 31-33.

 

                                                                         Молочна промисловість 

Бережной А.В. Состояние мировой молочной промышленности // Молоч. пром-сть. – 2004. – № 3 – С. 5-9. 

Донская Г.А, Тихомирова Г.П. Повышение термо-устойчивости молока // Молоч. пром-сть. – 2004. – № 2. – С. 48.

Захарова Л.М., Мазеева И.А. Оценка биологической ценности кисломолочных белковых продуктов с зерновыми добавками // Хранение и перераб. сельхозсырья. –  2004. – № 1.– С. 39-41.

Карцев П.В., савельев А.А. Тенденция развития рынка творога и творожных изделий // Молоч. пром-сть. – 2004. – № 3. – С. 54.

Мкртчян Е.Ю., Буйлов Л.А. Мед в синбиотическом кисломолочном напитке для школьников // Молоч. пром-сть. – 2004. – № 2. – С. 49.

Молочная промышленность России // Молоч. пром-сть. – 2004. – № 2. – С. 8-12. 

Гнездилова А.И., Шевчук в.б. Кристаллизация лактозы и сахарозы в рекомбинированных молочных консервах с сахаром // Молочная пром-сть. – 2004. – № 3.– С. 31-32.

 Приданникова И., Елизарова В. Закваска прямого внесения и ингредиенты для производства кисломолочных напитков // Молоч. пром-сть. – 2004. – № 2. – С. 32-33.

Самойлов В.А. Продукты лечебно-профилактического назначеня, БАД и лекарственные препараты на основе компонентов молока // Молоч. пром-сть. – 2004. – № 2. – С. 41-43.

Федотова О.Б., шепелева е.в. Повышение качества молочной продукции // Молоч. пром-сть. – 2004. – № 2. – С. 39-40.

Щетинин М.П., Сухрынин М.Н., Мусина О.Н. Творог с наполнителем из проросшей пшеницы // Молоч. пром-сть. – 2004. – № 2. – С. 45-46. 

ЗМІСТ

 

ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

ЕКОНОМІКА РОСЛИННИЦТВА

ЕКОНОМІКА ТВАРИННИЦТВА

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ І ЛІСОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ. ПРИРОДНИЧОНАУКОВІ І ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

ГРУНТОЗНАВСТВО

АГРОХІМІЯ

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ РОСЛИННИЦТВА

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ ТВАРИННИЦТВА

ЗАГАЛЬНЕ РОСЛИННИЦТВО

СЕЛЕКЦІЯ, НАСІННИЦТВО, СОРТИ

ЗЕМЛЕРОБСТВО. АГРОТЕХНІКА

ЗЕРНОВІ БОБОВІ КУЛЬТУРИ

ОЛІЙНІ КУЛЬТУРИ

КАРТОПЛЯ

ЦУКРОВІ БУРЯКИ

КОРМОВИРОБНИЦТВО. КОРМОВІ КУЛЬТУРИ

ОВОЧІВНИЦТВО

ПЛОДІВНИЦТВО. ЯГІДНИЦТВО

КВІТНИЦТВО

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ

ЗАХИСТ РОСЛИН

ТВАРИННИЦТВО. ЗАГАЛЬНЕ ТВАРИННИЦТВО

ГОДІВЛЯ І УТРИМАННЯ

РОЗВЕДЕННЯ І ПЛЕМІННА СПРАВА

ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА

КОНЯРСТВО

СВИНАРСТВО

ВІВЧАРСТВО. КОЗІВНИЦТВО

ЗВІРІВНИЦТВО

ПТАХІВНИЦТВО

БДЖІЛЬНИЦТВО

ВЕТЕРИНАРІЯ

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ХЛІБОПЕКАРНОГО, МАКАРОННОГО ТА КОНДИТЕРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ КОНСЕРВНОГО ВИРОБНИЦТВА

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ М’ЯСОМОЛОЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

М’ЯСНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

 

 

 

Укладачі і коректори: В.Середюк, С.Коваль

Компю’терна верстка Н.Дорошенко

Тиражування Г.Стратієнко

 

Тираж 40 прим.

Ксерокс Вінницької ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва

 

 

 

 

 

 

 

 

Наша адреса:

м.Вінниця, вул.Соборна, 73

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім.К.А.Тімірязєва

 

Відділ літератури та інформації з питань сільського господарства

тел. 32-08-55

Відділ літератури та інформації виробничого профілю

тел. 32-40-54

Нові надходження літератури. 2004 вип. 1


ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ім. К. А. ТІМІРЯЗЄВА

Відділ літератури та інформації з питань сільського господарства

Відділ літератури та інформації виробничого профілю

 

 

Нові надходження літератури з питань економіки, технології виробництва і переробки

сільськогосподарської продукції

(Поточний бібліографічний список)

 

Вип. 1.

 

Вінниця, 2004

 

 

 

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва надсилає Вам черговий бібліографічний список, який включає надходження нової літератури з питань економіки, організації та технології сільськогосподарського виробництва, галузей харчової і переробної промисловості, що надійшла в обласний довідково-інформаційний фонд у січні-березні 2004 р.

Список розрахований на керівників, організаторів, спеціалістів сільськогосподарського виробництва та переробної промисловості .

Працівники обласних організацій можуть одержати зазначену літературу в обласній науковій бібліотеці, районних організацій – в центральних бібліотеках.

В разі відсутності необхідних видань в централізованих бібліотечних системах, їх можна замовити по міжбібліотечному абонементу (МБА) з бібліотеки, де знаходиться потрібне видання. Поштові витрати за пересилку видань – за рахунок замовника.

На замовлення спеціалістів по МБА надсилаються також за встановлену плату копії журнальних статей.