Нові надходження літератури з питань економіки, технології виробництва і переробки сільськогосподарської продукції

Рік видання: 2003

Місце зберігання: Сайт (електронне видання)

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ім. К. А. ТІМІРЯЗЄВА

Відділ літератури та інформації з питань сільського господарства

Відділ літератури та інформації виробничого профілю

Відділ літератури та інформації з питань економіки та права

 

 

Нові надходження літератури з питань економіки,

технології виробництва і переробки сільськогосподарської продукції

(Поточний бібліографічний список)

 

Вип. 4.

 

 

Вінниця, 2003

 


 

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва надсилає Вам черговий бібліографічний список, який включає надходження нової літератури з питань економіки, організації та технології сільськогосподарського виробництва, галузей харчової і переробної промисловості, що надійшла в обласний довідково-інформаційний фонд у жовтні-грудні 2003 р.

Список розрахований на керівників, організаторів, спеціалістів сільськогосподарського виробництва та переробної промисловості .

Працівники обласних організацій можуть одержати зазначену літературу в обласній науковій бібліотеці, районних організацій – в центральних бібліотеках.

В разі відсутності необхідних видань в централізованих бібліотечних системах, їх можна замовити по міжбібліотечному абонементу (МБА) з бібліотеки, де знаходиться потрібне видання. Поштові витрати за пересилку видань – за рахунок замовника.

На замовлення спеціалістів по МБА надсилаються також за встановлену плату копії журнальних статей.

Поділитися:

ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

ПРО ВНЕСЕННЯ змін до Закону України "Про оренду землі": Закон України... 2 жовт. 2003 р. // Голос України. – 2003. – 11 лист. – С. 10-11.

БЕЗУГЛИЙ М. Якою повинна бути державна фінансова підтримка аграрного сектора? // Пропозиція. – 2003. – № 12. – С. 12-14.

БЕРЕЗІН О.В. Альтернативні підходи до організації продовольчого ринку // Агросвіт. – 2003. – № 23. – С. 20-23.

БЕРЕЗЮК С.В. Застосування програмного забезпечення підприємств агрохімічного обслуговування // Економіка АПК. – 2003. – № 9. – С. 59-65.

Боробов В. Рынок новых технологий в АПК // Экономист. – 2003. – № 12. – С. 44-49.

БОРОДІНА О.М. Людський капітал як основний стратегічний ресурс сталого розвитку аграрної сфери // Економіка АПК. – 2003. – № 9. – С. 103-108.

БРАТЧУК Л.М. Класифікаційні ознаки оренди для потреб бухгалтерського обліку в сільськогосподарських формуваннях // Економіка АПК. – 2003. – № 9. – С. 73-78.

БУЛИГІН С.Ю. Економічне стимулювання охорони земель // Вісн. аграр. науки. – 2003. – № 10. – С. 59-61.

Ванькович Д. Критерії інвестиційної привабливості аграрного комплексу України та їх аналіз // Економіст. – 2003. – № 12. – С. 36-39.

ВДОВЕНКО Л.О. Менеджмент підприємницької діяльності // Економіка АПК. – 2003. – № 11. – С. 108-111.

Вітвицький В. Наукові основи розвитку нормативних систем в агропромисловому виробництві // Упр. сучасним містом. – 2003. – № 7-9. – С. 72-80.

ВІТВІЦЬКИЙ В.В. Методологія формування напруженості нормативів продуктивності праці в агропромисловому виробництві // Економіка АПК. – 2003. – № 9. – С. 22-27.

Войнаренко М. Цінова політика держави та її вплив на механізм формування витрат агропромислового комплексу // Економіст. – 2003. – № 12. – С. 28-32.

Гега С.Б. Теоретичні основи і методологічні принципи визначення продуктивності праці в агропромисловому комплексі // Формування ринкових відносин в Україні. – 2003. – № 11. – С. 75-77.

ГОГОЛЬ Т.В. Про розвиток соціальної інфраструктури села // Економіка АПК. – 2003. – № 11. – С. 132-136.

Голік Г.К. Правові основи діяльності селянських (фермерських) госпо-дарств // Економіка. Фінанси. Право. – 2003. – № 12. – С. 24-27.

ГОРБОНОС Ф.В., ПАВЛЕНЧИК Н.Ф. Кооперация в аграрной сфере // Аграр. наука. – 2003. – № 11. – С. 10-12.

ГУБЕНКО В.І. Реалізація експортного потенціалу АПК України в умовах глобалізації світової економіки // Економіка АПК. – 2003. – № 10. – С. 124-129.

ДАДАШЕВ Б. Конкурентоспособность АПК Украины // Междунар. с.-х. журн. – 2003. – № 6. – С. 32-34.

ДАДАШЕВ Б.А. Удосконалення фінансово-кредитного обслуговування сільського господарства // Економіка АПК. – 2003. – № 11. – С. 70-73.

ДЕМ'ЯНЕНКО М.Я., ІВАНИНА Ф.В. Проблеми аграрної економіки із вступом України до СОТ // Економіка АПК.– 2003. – № 11. – С. 57-66.

Дієсперов В. Продуктивність праці в сільському господарстві // Економіка України. – 2003. – № 11. – С. 61-69.

ДОЛМАН Е., ОСБОРН С., ЛОМАР Б. Динаміка сільськогосподарської конкуренції: уроки політики іноземних держав // Пропозиція. – 2003. – № 10. – С. 109-111.

Емельянов А. Взаимодействие форм хозяйств в аграрной экономике // Вопросы экономики. – 2003. – № 11. – С. 120-132.

Єрмоленко В. Проблеми укладання договорів оренди із спілкою співвласників майнових паїв // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 12. – С. 16-19.

Єрмоленко В. Проблеми укладання договорів оренди майнових паїв аграрними підприємствами // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 11. – С. 37-41.

ЗАВАДСЬКИЙ Й.С., ПОПОВА В.В. Місце аграрної галузі в забезпеченні базових потреб макроекономічної системи // Економіка АПК. – 2003. – № 11. – С. 66-70.

ЗУБЕЦЬ М.В., ВОЛОДІН С.А. Розвиток інтеграції та інвестиційно -інноваційної діяльності наукових установ в АПК // Економіка АПК. – 2003. – № 11. – С. 3-9.

ЗУБЕЦЬ М.В., ЮРЧИШИН В.В. Проблеми села – в недосконалій аграрній політиці // Агроінком. – 2003. – № 9-10. – С. 23-31.

Кваша С. Конкурентоспроможність вітчизняної аграрної продукції в умовах вступу України до СОТ // Економіка України. – 2003. – № 10. – С. 79-86.

КИРИЛЕНКО З.Є. Деякі аспекти державної інвестиційної політики на прикладі АПК України // Вісн. аграр. науки. – 2003. – № 10. – С. 78-80.

КИРИЛЕНКО І.Г. Державне регулювання ринку в умовах продовольчої кризи // Економіка АПК. – 2003. – № 9. – С. 9-16.

КЛЮКАЧ В.А. Развитие рыночной инфраструктуры в АПК // Економіка АПК. – 2003. – № 9. – С. 127-131.

КОБУТА І. Адаптація національного законодавства до норм та правил Світової організації торгівлі // Пропозиція. – 2003. – № 11. – С. 109-111.

КОЛЕСНИК В.О.Підвищувати стимулюючу роль податків // Агроінком. – 2003. – № 9-10. – С. 61-65.

КОЛОДІЙ Р.П. Формування стратегії агроекологічно орієнтованого розвитку соціального капіталу // Економіка АПК. – 2003. – № 10. – С. 111-118.

Кононенко В. Реструктуризація державного управління соціальним розвитком села // Україна: аспекти праці. – 2003. – № 11. – С. 38-41.

Коробейников М. Российская модель управления агропромышленным комплексом в условиях рынка // Проблемы теории и практики управления. – 2003. – № 5. – С. 13-18.

КРОПИВКО В.С. Формування кадрово-управлінського потенціалу агроформувань // Економіка АПК. – 2003. – № 10. – С. 118-123.

КУЗИК Н.П. Методичні процедури впровадження внутрішнього контролю в управлінні підприємством // Економіка АПК. – 2003. – № 10. – С. 91-96.

Лисецький А. Сільськогосподарська рента в АПК: теорія і практика // Економіка України. – 2003. – № 10. – С. 37-47.

ЛУКА О.Ф. Україна на світовому ринку агропродовольчої продукції // Економіка АПК. – 2003. – № 11. – С. 116-121.

МАЦИБОРА Т.В. Проблеми поліпшення інвестиційного клімату в Україні // Економіка АПК. – 2003. – № 10. – С. 83-85.

МЕЛЬНИК К.М. Формування фінансових ресурсів у сільськогосподарських виробничих кооперативах та напрями їх використання // Економіка АПК. – 2003. – № 11. – С. 73-80.

МЕЛЬНИК Л.Ю., МАКАРЕНКО П.М. Структура форм господарювання в агросфері економічно високорозвинених країн // Економіка АПК. – 2003. – № 9. – С. 28-37.

МЕЛЬНИЧУК О.А. Інвентаризація як методичний прийом внутрішнього аудиту // Економіка АПК. – 2003. – № 11. – С. 86-91.

МІЩЕНКО С.М. Методичні засади облікової політики управління пасивами банку // Економіка АПК. – 2003. – № 10. – С. 85-91.

МІЩЕНКО І.М. Роялті у системі стимулювання інноваційної діяльності наукових установ // Економіка АПК. – 2003. – № 10. – С. 77-82.

Могильний О. Основна суперечність трансформування аграрного сектора економіки // Економіка України. – 2003. – № 11. – С. 54-61.

Ордіховська Н.Д. Особливості агропромислового виробництва та їх вплив на організацію управлінського обліку // Формування ринкових відносин в Україні. – 2003. – № 11. – С. 78-81.

Орлова З.В. Меры финансового оздоровления и управления затратами в сельском хозяйстве // ЭКО. – 2003. – № 10. – С. 112-123.

Паламарчук В. Гармонізація державного впливу та ринкових чинників у реформуванні земельних відносин в Україні // Економіка. Фінанси. Право. – 2003. – № 11. – С. 6-9.

ПЕРЕБИЙНІС В.І. ,СЕРДЮК О.І., АЛЕКСАНДРОВА А.І. Кадровий потенціал наукових досліджень у сфері аграрної економіки // Економіка АПК. – 2003. – № 10. – С. 108-111.

ПРОЦЕНКО В.О. Організація корпоративних форм господарювання як фактор зростання економічної ефективності сільськогосподарського виробництва // Економіка АПК. – 2003. – № 10. – С. 11-17.

ПРЯДКО В.В. Теоретико-методологічні аспекти ефективності сільськогосподарського виробництва // Економіка АПК. – 2003. – № 10. – С. 69-77.

РАТУШИН Ю., ПОЛЕНОК С. Нові економічні технології функціонування аграрного ринку // Пропозиція. – 2003. – № 12. – С. 109-111.

Ревенко М. Удосконалення державного регулювання розвитку аграрного сектора економіки // Економіка України. – 2003. – № 12. – С. 51-56.

Риманов О. Функціонування спеціального режиму оподаткування в аграрному секторі // Фінанси України. – 2003. – № 12. – С. 63-69.

РУСАН В.М. Нормативно-правове регулювання раціонального сільськогосподарського землекористування в Україні // Економіка АПК. – 2003. – № 10. – С. 32-35.

САБЛУК П.Т. Аграрна реформа як умова соціально-економічного розвитку сільських територій // Економіка АПК. – 2003. – № 10. – С. 151-152.

САБЛУК П.Т. Реализация Земельного кодекса как условие решения экономических проблем села и государства // Економіка АПК.– 2003. – № 9. – С. 139-141.

Семчик В. Український народ як суб'єкт права власності на землю // Вісник Академії правових наук України. – 2003. – № 2-3. – С. 558-566.

СЕРДЮК І.Г. Державне регулювання інноваційної діяльності суб'єктів господарювання // Економіка АПК. – 2003. – № 10. – С. 39-45.

СОЛОВЙОВ І.О. Інституційні умови становлення та розвитку маркетингу // Економіка АПК. – 2003. – № 10. – С. 103-107.

СУПРУН О.М. Адаптація внутрішньогосподарського механізму товариств з обмеженою відповідальністю до ринкових умов // Економіка АПК. – 2003. – № 11. – С. 80-86.

ТАЛАВИРЯ І.В. Цілісність міжгалузевих зв'язків у системі розвитку АПК // Економіка АПК. – 2003. – № 10. – С. 45-48.

ТЕРЕЩЕНКО В.К., ТКАЧУК В.А., МОСТОВИЙ М.Л. Особисті селянські господарства в системі аграрної економіки // Агроінком. – 2003. – № 9-10. – С. 50-55.

ТРЕТЯК А.М. Шляхи регулювання ринку землі // Вісн. аграр. науки. – 2003. – № 10. – С. 62-66.

ТУРЧЕНКО М.М., АЛЕКСАНДРОВА А.І., ЛОБАС С.В. Формування технічної бази аграрного сектора // Економіка АПК. – 2003. – № 11. – С. 9-13.

Уркевич В. Про правову природу неподільного фонду сільськогосподарського кооперативу // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 11. – С. 34-36.

Філюк П. Правові проблеми захисту приватної власності на землю // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 12. – С. 20-22.

Цюпко С. Споживання продукції сільського господарства як фактор економічного зростання // Економіст. – 2003. – № 11. – С. 46-50.

Чеботарьов В. Фінансове забезпечення формування корпоративних структур у АПК // Фінанси України. – 2003. – № 11. – С. 43-46.

ЧЕРВЕН І.І., ТЮТЕНКО Н.В. Розвиток орендних відносин – важливий напрям підвищення ефективності виробництва у фермерських господарствах // Економіка АПК. – 2003. – № 11. – С. 13-16.

Черноіванов В.В. Щодо адаптації механізмів приватизації майна в агропромисловому комплексі до нового цивільного та господарського законодавства // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 2003. – № 10. – С. 47-50.

Шаповал Д. Фінансові ринки в системі державного регулювання інфраструктури сільськогосподарського регіону // Вісник НАДУ при Президентові України. – 2003. – № 3. – С. 281-291.

ШЕВЧУК О.В. Інтеграція України у Світову організацію торгівлі // Економіка АПК. – 2003. – № 10. – С. 129-133.

Шульга М., Уркевич В. Земля і виробничі сільськогосподарські кооперативи: проблеми правового регулювання // Вісник Академії правових наук України. – 2003. – № 2-3.– С. 593-600.

Шульський М.Г. Проблемі експлуатації в аграрному секторі економіки // Регіональна економіка. – 2003. – № 3. – С. 186-191.

ЩЕКОВИЧ О.С. Об'єктивна необхідність участі бюджетних коштів у системі агропромислового комплексу // Економіка АПК. – 2003. – № 9. – С. 65-69.

Юрчишин В. Розвиток відносин власності на селі: концептуальні основи становлення і утвердження приватного сектора // Економіка України. – 2003. – № 11. – С. 47-54.

ЯНОК Д.А. Економічний зміст фінансових результатів діяльності підприємств // Економіка АПК. – 2003. – № 11. – С. 91-95.

 

Економіка рослинництва

Бялик М.І. Відкрите акціонерне товариство "Радсад" // Держ. інформ. бюл. про приватизацію. – 2003. – № 10. – С. 40-42.

ВАРЧЕНКО О.М. Аналіз виробничих можливостей вітчизняної цукрової промисловості та провідних країн світу // Економіка АПК. – 2003. – № 9. – С. 109-114.

ГРИБНОЙ БИЗНЕС: счет на часы: [Вирощування та реалізація грибів] // Новое сел. хоз-во. – 2003. – № 4.– С. 37-39.

ЄСИПЧУК Т.П. Стратегічні напрями розвитку зовнішньої торгівлі продукцією льонопромислового підкомплексу України // Економіка АПК. – 2003. – № 11. – С. 141-147.

ЗАЙЦЕВ О., КОВАЛЬОВ В. Впровадження високопродуктивних гібридів соняшнику – один із шляхів підвищення його рентабельності // Пропозиція. – 2003. – № 12. – С. 52-53.

ЗЕРНО на світових ринках // Пропозиція. – 2003. – № 10. – С. 36-37.

ІМАС Є.В. Становлення аграрного ринку СНД та його цукрового сегмента // Економіка АПК. – 2003. – № 9. – С. 79-85.

КЛЮЙ С.В. Добровільне страхування врожаю сільськогосподарських культур на основі індексу врожайності // Економіка АПК. – 2003. – № 9. – С. 55-59.

ЛИСЬКОВ В.В., ВАЛЯВСЬКИЙ С.М., СТАСІНЕВИЧ С.А. Бурякоцукровий підкомплекс України: формування ринку сировини та цукру // Агроінком. – 2003. – № 9-10. – С. 35-41.

Литвин О. Особливості аграрної політики країн ЄС та США на ринку зернових // Економіка України. – 2003. – № 12. – С. 78-82.

ЛУКЕР Д., БРАСТЕД С. "Збери сам" – зручно й економічно: [Метод продажу вирощеної продукції просто на фермі із залученням покупця до збирання] // Пропозиція. – 2003. – № 12. – С. 41-43.

МУКОВІЗ В.С. Основні тенденції в організації маркетингу овочевої продукції // Агроінком. – 2003. – № 9-10. – С. 56-60.

НІКОЛАЄВА З.П. Зерновий ринок 2003-2004 маркетингового року (економіко-організаційний огляд) // Економіка АПК. – 2003. – № 10. – С. 159-160.

ОБЕЛЕЦЬ О.С. Економічна ефективність зернового виробництва в Україні // Економіка АПК. – 2003. – № 10. – С. 59-64.

ПОЛІТУХА О.М. Інфраструктура експорту зерна та проблеми її розвитку // Економіка АПК. – 2003. – № 11. – С. 38-45.

УСЕНКО А.В. Нормування витрат сукупної енергії при вирощуванні овочевих культур // Економіка АПК. – 2003. – № 10. – С. 96-97.

Шестопаль О.М. Проблема інвестицій у створення (відтворення) промислових садів і основні напрями її вирішення // Економіка України. – 2003. – № 10. – С. 47-55.

Шумейко А. Ринок фруктів і ягід України // Економіка України. – 2003. – № 10. – С. 55-62.

 

Економіка тваринництва

Вітвіцький В. Наукові аспекти нормативної продуктивності праці у тваринництві // Україна: аспекти праці. – 2003. – № 11. – С. 48-51.

ІЛЬЧУК М.М. Зовнішня діяльність України на ринку молочної продукції // Економіка АПК. – 2003. – № 9. – С. 90-97.

КУДЛАЙ В.Г. Розвиток ринку молока і молочних продуктів в Україні // Економіка АПК. – 2003. – № 9. – С. 97-102.

ЧАБАН Г.В. Стан і шляхи відродження свинарства // Економіка АПК. – 2003. – № 11. – С. 49-53.

ШВАБ П.В. Економічна ефективність виробництва молока на сімейних фермах Данії // Економіка АПК. – 2003. – № 11. – С. 137-141.

ШМИГЕЛЬ О.Є. Удосконалення міжгалузевих відносин як передумова підвищення ефективності тваринництва // Агроінком. – 2003. – № 9-10. – С. 42-45.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ І ЛІСОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ. ПРИРОДНИЧОНАУКОВІ І ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

 

ГРУНТОЗНАВСТВО

ГІЧКА М.М., ТРУСКАВЕЦЬКИЙ С.Р. Вивчення геохімічних особливостей грунтового покриву дистанційними методами // Вісн. аграр. науки. – 2003. – № 11. – С. 64-67.

МЕДВЕДЄВ В.В. Моніторинг грунтів у країнах Європейського Союзу й України // Вісн. аграр. науки. – 2003. – № 11. – С. 14-17.

ЦВЕЙ Я.П., НЕДАШКІВСЬКИЙ О.І., КИСИЛЕВСЬКА М.О. Родючість грунту у короткоротаційних сівозмінах Лісостепу // Вісн. аграр. науки. – 2003. – № 10. – С. 11-15.

 

АГРОХІМІЯ

ГОРДЕЙЧУК Д.Тенденции на рынке минеральных удобрений // Агро Перспектива. – 2003. – № 12. – С. 46-48.

КРАМАРЕВ С.М., КРАСНЕНКОВ С.В., ЯКОВИШИНА Т.Ф. Экономическая оценка методов расчета доз удобрений на планируемый урожай в агроценозах ярового ячменя и озимой пшеницы // Агроекологічний журн. – 2003. – № 4. – С. 24-28.

УСМАНОВА І.О., ПАТИКА В.П. Застосування альбобактерину і поліміксобактерину на посівах ріпаку і соняшнику // Агроекологічний журн. – 2003. – № 4. – С. 70-74.

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

ДИЗПАЛИВО аграріям по 1700 грн/т. // Пропозиція. – 2003. – № 10. – С. 31.

Евстропов А., Ходакова Т. Предприятия агроснабтехсервиса: три этапа адаптации к рынку // РИСК. – 2003. – № 4. – С. 28-30.

МАРТИНИШИН Я.М. Динаміка факторів і показників економічної ефективності технічного обслуговування тракторів // Економіка АПК. – 2003. – № 11. – С. 25-29.

Мартинишин Я.М. Динаміка факторів і показників економічної ефективності організації обслуговування автомобілів в аграрних підприємствах // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – № 11. – С. 166-170.

ОКОЧА А., БІЛОКОНЬ Я. Асортимент бензинів і дизельних палив на ринку України // Пропозиція. – 2003. – № 12. – С. 102-104.

САДИКОВ М.А., МАКЕДОНСЬКИЙ А.В. Енергозбереження та його наслідки для сільського господарства // Агроінком. – 2003. – № 9-10. – С. 46-49.

ЯСЕНЕЦЬКИЙ В., КЛИМЕНКО В. Нетрадиційна енергетика в агропромисловому секторі // Пропозиція. – 2003. – № 11. – С. 104-105.

 

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ РОСЛИННИЦТВА

ДОНИКЭ И.Н., МЛАДИНОЙ В.К., ДАНИКЭ А.И. Механизированная уборка плодов вишни // Садоводство и виноградарство. – 2003. – № 6. – С. 7-8.

ДРУГАК В.М. Підвищення ефективності роботи універсально -просапних тракторів на оранці // Вісн. аграр. науки. – 2003. – № 11. – С. 52-53.

ДУРМАНОВ А., БАЛАШОВ А., РАМАЗАНОВ А. Трактор ЛТЗ-155 – помощник свекловода // Сел. механизатор. – 2003. – № 12. – С. 12-14.

ЗУЕВ М., КУРИЛО В. Шляхи зменшення втрат урожаю за механізованого збирання // Пропозиція. – 2003. – № 10. – С. 95-97; № 11. – С. 93-95.

КАРПЕКО М., КАРПЕНКО В. Новий типоряд косарок // Пропозиція. – 2003. – № 10. – С. 104.

КУЗЬМЕНЧУК Р. Какой комбайн лучше? // Агро Перспектива. – № 12. – С. 42-45.

ЛЕТУНОВСЬКИЙ В.И. Уборка гороха с минимальной потерей урожая // Земледелие. – 2003. – № 6. – С. 16-18.

МЕДОВНИК А.Н. Энергосберегающий комплекс машин для ухода за садом // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. – 2003. – № 12. – С. 9-11.

МЕЛЬНИК І.І., ГРЕЧКОСІЙ В.Д., МАРЧЕНКО В.В. Інтенсивна механізована технологія вирощування та збирання цукрових буряків // Обладнання та техніка для села: ринок, пропозиція, практика використання. – 2003. – № 22. – С. 17-21.

НОВЫЙ мировой рекорд на полях Украины!: [За добу одним агрегатом посіяно 571,9 гектарів ярого ячменю з одночасним внесенням гранульованих добрив. Факт зафіксований представниками Книги рекордів Гінеса] // Сельскохозяйственные вести. – 2003. – № 3. – С. 22-23.

ПРИВАЛОВ І.С. Машини для розсадника і саду // Насінництво. – 2003. – № 11. – С. 23.

САПОЖНИКОВ А., УЛЬКО В. Глибокорозпушувач для обробітку грунту у виноградниках з одночасним внесенням мінеральних добрив // Пропозиція. – 2003. – № 12. – С. 100-101.

ФОМИН И., ЛОГИНОВ Г., КЛЕЙН В. Линия обработки картофеля // Сел. механизатор. – 2003. – № 12. – С. 16-17.

 

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ  ТВАРИННИЦТВА

КАРЛИКОВА Г. Оборудование для индивидуального учета молока // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2003. – № 8. – С. 20-22.

МАКАРОВСКАЯ З.В., РЫЖОВ С.В. Открытые системы и доильный аппарат // Вестн. Рос. акад. с.-х. наук. – 2003. – № 5. – С. 75-77.

ПАЛКИН Г. Доение коров на привязи // Новое сел. хоз-во. – 2003. – № 4. – С. 53-55.

СМОЛЯР В., РОЙ І. Станок для утримання свиноматки з приплодом // Пропозиція. – 2003. – № 10. – С. 83.

СОЛОВЬЕВ И. Новое поколение приборов для управления доением // Животноводство России. – 2003. – № 12. – С. 35.

ХАЗАНОВ Е.Е. Как усовершенствовать систему навозоудаления? // Сельскохозяйственные вести. – 2003. – № 3. – С. 11.

ЯРОШЕНКО Ф.О. Зміцнення матеріально-технічної бази у птахівництві // Економіка АПК. – 2003. – № 9. – С. 17-19.

ЯСЕНЕЦЬКИЙ В., КРИШТАЛЬ О. Тенденції у розробці та виготовленні інкубаторів // Пропозиція. – 2003. – № 11. – С. 100-102.

ЗАГАЛЬНЕ РОСЛИННИЦТВО 

СЕЛЕКЦІЯ, НАСІННИЦТВО, СОРТИ

КИЛЬ В.И., ИСМАИЛОВ В.Я., НАДЫКТА В.Д. Выгоды и преимущества возделывания трансгенных растений // Достиж. науки и техники АПК. – 2003. – № 10. – С. 26-30.

ЧЕСНОКОВ Ю.В. Генетическая трансформация растений: некоторые особенности проведения // Достиж. науки и техники АПК. – 2003. – № 10. – С. 30-34.

 

ЗЕМЛЕРОБСТВО. АГРОТЕХНІКА

ГАВРИЛОВА М.Н. Модели и технологии оптимизации земледелия // Земледелие. – 2003. – № 6. – С. 42-43.

МЕЛИХОВ В.В., ШИШЛЯННИКОВ И.Д. Обработка почвы в плодосменных севооборотах // Земледелие. – 2003. – № 6. – С. 10-12.

САРАНИН Е.К. Основные принципы биологизации сельского хозяйства // Достиж. науки и техники АПК. – 2003. – № 11. – С. 40-42.

ТИМОФЕЕВ М.М. Ландшафтное землеустройство биогенного земледелия // Аграр. наука. – 2003. – № 9. – С. 15-16.

 

ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ

ВАСИЛЬЧУК Н.С., ДЬЯЧУК Т.И., ТУЧИН С.В. Биотехнологические методы в селекции пшеницы и ячменя – достижения и перспективы // Достиж. науки и техники АПК. – 2003. – № 10. – С. 34-38.

ГАРМАШОВ В.В. Генотипическая специфика формирования урожая полукарликовых сортов озимой пшеницы в период репродуктивного развития // Агроекологічний журн. – 2003. – № 4. – С. 65-69.

ЗАЙЦЕВ О., КОВАЛЬОВ В. Розширення площ вирощування зернової кукурудзи в Україні – нагальна потреба сьогоднішнього дня // Пропозиція. – 2003. – № 11. – С. 53.

ИСАЙЧЕВ В.А., МУДАРИСОВ Ф.А., СЕМЕНОВ А.Ю. Влияние микроэлементов и пектина на устойчивость озимых культур к неблагоприятным факторам среды // Вестн. Рос. акад. с.-х. наук. – 2003. – № 5. – С. 34-35.

КОПИЛОВ Є.П. Азотфіксуючі мікроорганізми кореневої зони ячменю ярого // Вісн. аграр. науки. – 2003. – № 11. – С. 21-23.

ЛАВРИК І., М'ЯКИНЬКОВ А., ПОМОРЦЕВА Т. Особливості післязбиральної обробки та зберігання зернових // Пропозиція. – 2003. – № 10. – С. 66-67.

ЛИХОЧВОР В., ПРОЦЬ Р., ГУК Ю. Як одержати високий урожай якісного зерна на зріджених, ослаблених внаслідок екстремальних умов перезимівлі, посівах озимої пшениці // Пропозиція. – 2003. – № 12. – С. 68-72.

ЛОГИНОВ Д.А. Маркетинговый подход к производству и переработке ржи // Земледелие. – 2003. – № 6. – С. 40-41.

МАЛЯВКО Г.П., НАУМОВА М.П., СОРОКИН А.Е. Агроэкологические основы повышения урожайности зерна озимой ржи в севообороте // Достиж. науки и техники АПК. – 2003. – № 12. – С. 12-14.

МАРТИНЕНКО В.С., СКОРИК В.В. Спадкова основа короткостеблевих сортів жита як чинник формування сталих агроекосистем // Агроекологічний журн. – 2003. – № 4. – С. 46-50.

ОРЛЮК А., ГОНЧАРОВА К., БАЗАЛІЙ Г. Озима пшениця Херсонська безоста // Пропозиція. – 2003. – № 10. – С. 48.

ПРОСУНКО В. Прогноз агрометеорологічних умов осінньої вегетації озимих культур // Пропозиція. – 2003. – № 10. – С. 44-45.

СТРИЖОВА Ф.М. Адаптивность яровой пшеницы по высоте растений // Вестн. Рос. акад. с.-х. наук. – 2003. – № 5. – С. 51-52.

СУВОРОВА Г.Н., ФЕСЕНКО А.Н., ФЕСЕНКО М.А. Возможности применения метода клонального микроразмножения in vitro в селекции гречихи // Достиж. науки и техники АПК. – 2003. – № 10. – С. 46-47.

ЧМИРЬ С.М. Роль сівозмін у розвитку виробництва зерна // Економіка АПК. – 2003. – № 10. – С. 18-20.

ШЕРСТОБОЄВА О.В., ЧАБАНЮК Я.В., ГАРМАШОВ В.В. Вплив попередників на врожайність пшениці озимої та інтродукцію діазотрофів // Вісн. аграр. науки. – 2003. – № 11. – С. 33-35.

ШИЛЬДБАХ Р. Нераскрытый потенциал: [Пивоварний ячмінь] // Новое сел. хоз-во. – 2003. – № 4. – С. 40-42.

ЩИПАК Г., ПАНЧЕНКО І., ДОСКОЧ І. Нові сорти тритикале: морфобіологічні і технологічні особливості // Пропозиція. – 2003. – № 11. – С. 50-52.

 

ЗЕРНОВІ БОБОВІ КУЛЬТУРИ

ЛОПАТИНА Н. Соя – новые перспективы давней культуры // Агро Перспектива. – 2003. – № 12. – С. 33-34.

ПОБЕРЕЖНА А.А. Економічні проблеми світового виробництва білка для задоволення потреб зростаючого народонаселення // Економіка АПК. – 2003. – № 9. – С. 115-117.

 

ОЛІЙНІ КУЛЬТУРИ

ДЕМ'ЯНЧУК Г.Т., МИКИТИН М.С., БОЙЧУК М.П. Селекція ріпаку на знижений уміст глюкозиноматів // Вісн. аграр. науки. – 2003. – № 10. – С. 41-42.

ДРЕВЕС В., МЕЛЬНИК О. Виробництво ріпаку – перспективи і реальність // Пропозиція. – 2003. – № 11. – С. 54-55.

ЗАЙЦЕВ О., КОВАЛЬОВ В. Впровадження високопродуктивних гібридів соняшнику – один із шляхів підвищення його рентабельності // Пропозиція. – 2003. – № 11. – С. 52-53.

ЩЕРБАКОВ В., БОНДАР М., НЕРЕУЦЬКИЙ С. Короткоротаційні сівозміни з озимим ріпаком та їх ефективність // Пропозиція. – 2003. – № 11. – С. 56-57.

 

КАРТОПЛЯ

БАКУЛИНА В.А., ТИМОФЕЕВА И.И., РЕДЬКИНА Л.В. Фитофтороустойчивые сорта // Картофель и овощи. – 2003. – № 8. – С. 21-22.

БИРЮКОВА В.А., ЗАЙЦЕВ В.С., ХАВКИН Э.Е. ДНК- маркеры в селекции картофеля // Достиж. науки и техники АПК. – 2003. – № 10. – С. 38-41.

МЕФОДЬЕВ Г.А. Система семеноводства картофеля при генеративном его размножении // Вестн. Рос. акакд. с.-х. наук. – 2003. – № 5. – С. 32-33.

М'ЯКІНЬКОВ А., ЛАВРИК І., ПОМАРЦЕВА Т. Збирання і зберігання картоплі та коренеплодів // Пропозиція. – 2003. – № 11. – С. 62-67.

СОЗОНОВ А.Н., КОЗЛОВ Л.П., ЯКУТИНА Т.П. Защитим семенной картофель от заражения вирусами // Сельскохозяйственные вести. – 2003. – № 3. – С. 34-35.

 

ЦУКРОВІ БУРЯКИ

ГОНТАРЕНКО С.М., ГІЗБУЛЛІН Н.Г. Застосування вільних амінокислот як регуляторів росту цукрових буряків // Вісн. аграр. науки. – 2003. – № 11. – С. 24-28.

МАЗУРЕНКО А. Технологічні процеси для інтенсифікації виробництва цукрових буряків // Пропозиція. – 2003. – № 12. – С. 97-98.

СОЛОВИЧЕНКО В.Д., МАЗЕПИН С.К., АЗАРОВ В.Б. Изменение урожайности сахарной свеклы при разных условиях ее возделывания // Достиж. науки и техники АПК. – 2003. – № 11. – С. 19-20.

СПЕЦІАЛЬНЕ РОСЛИННИЦТВО

Зернові культури

БІЛОНОЖКО В.Я. Стан та проблеми насіннєзнавства гречки // Економіка АПК. – № 11. – С. 30-34.

БУКА А. Інтенсивна технологія вирощування гречки // Сіл. журн.– 2002. – № 12. – С. 22.

ГОНЧАРЕНКО А.А., БЕРКУТОВА Н.С., ТИМОЩЕНКО А.С. Сравнительная оценка сортов озимой ржи по различным показателям качества зерна // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. – 2002. – № 5. – С. 3-7.

ЗЫКИН В.А., БЕЛАН И.А. Подбор и результативность исходного материала в селекции яровой мягкой пшеницы // Вестн. Рос. акад. с.-х. наук. – 2002. – № 3. – С. 50-52.

ЄГОРОВА Т.В. Успадкування кількісних ознак вівса // Агроеколо -гічний журн. – 2002. – № 3. – С. 50-53.

ЛЕЩЕНКО Н.И., ШАКИРЗЯНОВ А.Х., ЮСУПОВА А.И. Сорта озимой ржи и методы их создания // Вестн. Рос. акад. с.-х. наук. – 2002. – № 5. – С. 51-54.

ОЛІЙНИК О.В. Методологічні та методичні проблеми дослідження циклічності у зерновому господарстві // Економіка АПК. – 2002. – № 11. – С. 24-30.

ПАВЛЮК Н.Т., ЛАВРОВА Г.П. Исходный материал в селекции озимой мягкой пшеницы в условиях ЦЧЗ // Зерн. хоз-во. – 2002. – № 7. – С. 16-17.

ПАТИКА В.П., КОПИЛОВ Є.П. Інтродукція азотфіксуючих бактерій в кореневій зоні ярого ячменю // Агроекологічний журн. – 2002. – № 3. – С. 26-29.

СЮКОВ В.В., ПОТУШАНСКАЯ М.И., ЗАХАРОВ В.Г. Методологические аспекты экологической селекции яровой мягкой пшеницы // Достиж. науки и техники АПК. – 2002. – № 10. – С. 29-32.

ФЕОКТІСТОВ П.О. Динаміка наливу зернівки пшениці озимої // Вісн. аграр. науки. – 2002. – № 11. – С. 73-75.

ЦАНДЕКОВА О.Л. , НЕВЕРОВА О.А., ЗАУШИНЦЕВА А.В. Сравнительная характеристика некоторых показателей питательной ценности зерна скороспелых ячменей // Зерн. хоз-во. – 2002. – № 7. – С. 18-19.

ЦИКОВ В., МЕЛЬНИК Г., ГАЛЕЧКО І. Шляхи вдосконалення сортового контролю в насінництві кукурудзи // Пропозиція. – 2002. – № 10. – С. 33-35.

ЧМИРЬ С.М. Напрями удосконалення регіонального розміщення та структури виробництва зерна в Україні // Економіка АПК. – 2002. – № 12. – С. 17-21.

 

Олійні культури

ЗАЙЦЕВ О., КОВАЛЬОВ В. Вирощування генетично стійких до хвороб і стресів гібридів соняшнику – значний резерв підвищення його врожайності // Пропозиція. – 2002. – № 12. – С. 48-49.

 

Картопля

ЕВСТРАТОВА Л.П., НИКОЛАЕВА Е.В. Источники устойчивости к патогенам в формах южноамериканских культурных видов картофеля // Вестн. Рос. акад. с.-х. наук. – 2002. – № 6. – С. 51-54.

МУСИН С.М. Биотехнология картофеля: создание, депонирование, управление оздоровленным генобанком и его использование в производстве исходного материала // Достиж. науки и техники АПК. – 2002. – № 11. – С. 8-11.

ТОМАШ А.І. Селекція картоплі на стійкість проти потемніння м'якуша бульб // Вісн. аграр. науки. – 2002. – № 11. – С. 76-77.

 

Цукрові буряки

АРХИПЕНКО Ф.М. Цукрові буряки в індивідуальному господарстві // Дім, сад, город. – 2002. – № 11. – С. 6-9.

БОНДАР В.С., ПИРКІН В.І., ФУРСА А.В. Стратегія розвитку бурякоцукрового виробництва у ХХІ столітті // Цукрові буряки. – 2002. – № 5. – С. 14-15.

ЗУЄВ М.М., КУРИЛО В.Л., ГУМЕНТИК М.Я. Переоснащення буряківництва технічними засобами // Цукрові буряки. – 2002. – № 5. – С. 13, 21.

ПЫРКИН В.И., ПАСТУХ Ю.А., СИНЧЕНКО В. Н. Специализация и концентрация свеклосахарного производства в Украине // Сах. свекла. – 2002. – С. 17-18.

П'ЯТКІВСЬКИЙ М. Цукрові буряки у сівозмінах з короткою ротацією // Пропозиція. – 2002. – № 10. – С. 36-37.

РОЇК М.В., КОРНЄВА М.О., КУЛІК О.Г. Селекція цукрових буряків: стан творення // Цукрові буряки. – 2002. – № 5. – С. 4-5.

КОРМОВИРОБНИЦТВО. КОРМОВІ КУЛЬТУРИ

БОМБА М., МАРТИНЮК І. Високі врожаї кормових буряків – реальність // Пропозиція. – 2003. – № 12. – С. 50-51.

ЄВРОПА потребує фуражу // Пропозиція. – 2003. – № 11. – С. 32-34.

ЄРМАКОВА Л., ІВАНОВСЬКА Р. Кормам зимового періоду – літню якість // Пропозиція. – 2003. – № 11. – С. 44-46.

ЄРМАКОВА Л., ІВАНІВСЬКА Р. Люцерна – ваш вдалий вибір // Пропозиція. – 2003. – № 10. – С. 46-48.

ЛОЗА О.А. Кормова площа як засіб забезпечення кормами тваринництва // Економіка АПК. – 2003. – № 10. – С. 35-39.

МЕЧТА М., ДЯКІН С. Вальцювання рослинної маси в технології заготівлі силосу з кукурудзи пізніх стадій стиглості // Пропозиція. – 2003. – № 10. – С. 100-102.

НЕФЕДОВ Г.Г. Нужны ли консерванты кукурузе? // Сельскохозяйственные вести. – 2003. – № 3. – С. 5.

ПОГОРІЛИЙ В., ЯСЕНЕЦЬКИЙ В., МЕЧТА М. Нова енергозберігаюча технологія і технічний засіб для приготування комбісилосів // Пропозиція. – 2003. – № 12. – С. 94-95.

ПУГОВИЦЯ М. Нехай розквітають усі квіти: [Кормові інтродуценти мальви] // Пропозиція. – 2003. – № 12. – С. 54-55.

СИМАРЕВ Ю.А. Экономное расходование энергии в кормопроизводстве // Достиж. науки и техники АПК. – 2003. – № 11. – С. 21-23.

ФІЯЛКА М. Технологічні аспекти внесення консервантів під час силосування монокормів // Пропозиція. – 2003. – № 10. – С. 98.

ШУНДУЛАЕВ Р.А., ЕРМОЛАЕВ С.А., КУРГАНОВА Е.В. Прогрессивные технологии заготовки кормов // Аграр. наука. – 2003. – № 11. – С. 20-22.

ЯРОСЛАВСЬКИЙ О.М. Стан і перспективи розвитку комбікормової промисловості в Україні // Економіка АПК. – 2003. – № 9. – С. 51-54.

ЯЧНИК Р., КРУГЛЯК А., ЧЕРЕДАРИК М. Кормозабезпечення та селекція – складові успіху молочного скотарства // Пропозиція. – 2003. – № 12. – С. 82-83.

 

ОВОЧІВНИЦТВО

АКИШИН Д.В. Агротехника томатов с полосатыми плодами // Картофель и овощи. – 2003. – № 8. – С. 11.

ГОЛУБ Г.А. Мікроклімат споруд для вирощування грибів // Вісн. аграр. науки. – 2003. – № 10. – С. 46-49.

ГОРБ В. Кореневі субстрати у тепличному овочівництві // Пропозиція. – 2003. – № 10. – С. 58-59.

ТЕПЛИЧНЕ джмільництво // Пропозиція. – 2003. – № 10. – С. 59.

ТЮКАВИН Г.Б. Разработка регенерационной системы из зиготических зародышей моркови // Достиж. науки и техники АПК. – 2003. – № 10. – С. 42-44.

 

ПЛОДІВНИЦТВО. ЯГІДНИЦТВО

БАРАБАШ Т.Н. Клоновые подвои черешни // Садоводство и виноградарство. – 2003. – № 6. – С. 11-13.

КОПАНЬ В.П., КОПАНЬ К.Н., ЯРЕЩЕНКО А. Смородина: новые сорта интенсивного типа украинской селекции // Садоводство и виноградарство. – 2003. – № 6. – С. 17-19.

ЛИСАНЮК В.Г. У садах Європи // Дім, сад, город. – 2003. – № 12. – С. 14-16.

МАТАЛА В. Способы выращивания земляники // Сельскохозяйственные вести. – 2003. – № 3.– С. 36-37.

МАТУШКИНА О.В., ПРОНИНА И.Н. Особенности размножения клоновых подвоев яблони in vitro // Достиж. науки и техники АПК. – 2003. – № 11. – С. 14-16.

ОВЕРЧЕНКО Б. Чорна смородина варта на увагу // Пропозиція. – 2003. – № 10.– С. 62-64.

ОМЕЛЬЧЕНКО І.К., БУБЛИК М.О., РОЗСОХА Є.В. Садивний матеріал для скороплідних насаджень яблуні // Вісн. аграр. науки. – 2003. – № 10. – С. 16-21.

ТРУНОВ Ю.В. Повышение продуктивности маточников яблони путем оптимизации почвенного питания растений // Вестн. Рос. акад. с.-х. наук. – 2003. – № 5. – С. 38-41.

 

Квітництво

СЛЄПЦОВ Ю. Таємна квітка заробляє гроші: [Вирощування троянд в умовах закритого ґрунту] // Пропозиція. – 2003. – № 11. – С. 59-60.

 

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ

БАСЕНКО А. Селянський ліс: можливості та реалії // Пропозиція. – 2003. – № 10. – С. 39-41, № 11. – С. 39-40.

БОДЮК А.В. Економічна сутність використання лісових ресурсів // Економіка АПК. – 2003. – № 10. – С. 26-32.

Карпук А. Ліси України в контексті реформування економіки // Регіональна економіка. – 2003. – № 3. – С. 95-101.

КЛИМОВ О.Г. Лесохозяйственное производство будущего: развитие техники и технологий // Лесное хоз-во. – 2003. – № 6. – С.11-12.

ХАРИНСКИЙ М.И., ГЛАВАЦКИЙ С.Г. О вибрационной подрезке и выкопке сеянцев в лесных питомниках // Лесное хоз-во. – 2003. – № 6. – С. 43-45.

ЗАХИСТ РОСЛИН

БОРОНА В.П., КАРАСЕВИЧ В.В., СОЛОНЕНКО В.М. Вплив гербіцидів на забур'яненість ріпаку ярого та якість його насіння // Вісн. аграр. науки. – 2003. – № 11.– С. 36-38.

ЖЕРЕБКО В.М., РЯБЧУК П.О. Засміченість посівів знижується // Захист рослин. – 2003. – № 12. – С. 11-12.

КЛЕЧКОВСКИЙ Ю.Э. Мониторинг карантинных вредителей плодового сада // Защита и карантин растений. – 2003. – № 12. – С. 31-33.

КОСОЛАП С.М. Ефективність контролю рівня забур'яненості в інтегрованій системі захисту сільськогосподарських культур // Захист рослин. – 2003. – № 12. – С. 13-14.

КРУТЬ М. Комплексний захист ріпаку від шкідників // Пропозиція. – 2003. – № 10. – С. 70-71.

МЕЛЬНИК П.П. Визначення економічної ефективності хімічних заходів захисту рослин // Вісн. аграр. науки. – 2003. – № 11. – С. 61-63.

МИХАЙЛОВ Ю. Створено Асоціацію вітчизняних виробників засобів захисту рослин, регуляторів росту рослин і біоветпрепаратів // Пропозиція. – 2003. – № 11. – С. 15-16.

МОЙСІЄНКО В.В. Бур'яни в кормових фітоценозах // Захист рослин. – 2003. – № 12. – С. 8-10.

САБЛУК В. Надійність інсектицидів для захисту сходів від шкідників: [Обробка насіння цукрових буряків пестицидами] // Пропозиція. – 2003. – № 12. – С. 74.

САНІН В., САНІН Ю. Попередити втрати зерна, що зберігається, від амбарних шкідників та гризунів // Пропозиція. – 2003. – № 10. – С. 68-69.

ФЕДОРЕНКО В.П. Современные проблемы фитосанитарного состояния агробиоценозов в Украине // Защита и карантин растений. – 2003. – № 12. – С. 12-14.

ФУРАДАН ПРОТИ ОСНОВНИХ ШКІДНИКІВ сходів цукрового буряку // Пропозиція. – 2003. – № 10. – С. 72.

ШЕВЧУК І.В. Захист яблуні від хвороб // Захист рослин. – 2003. – № 12. – С. 15-16.

ТВАРИННИЦТВО. ЗАГАЛЬНЕ ТВАРИННИЦТВО

ГОДІВЛЯ І УТРИМАННЯ

БЕССАРАБОВ Б., ГОНЦОВА Л., МЕЛЬНИКОВА И. Соли гуминовых кислот вместо антибиотиков // Животноводство России. – 2003. – № 12. – С. 18.

БІЛІТЮК А.П., КАЛЕНСЬКА С.М. Вирощування та використання тритикале на корм у тваринництві // Вісн. аграр. науки. – 2003. – № 10. – С. 22-28.

ГУСМАНОВ Р. Полноценные комбикорма – основа эффективного использования фуражного зерна и рентабельность животноводства // Междунар. с.-х. журн. – 2003. – № 6. – С. 61-62.

КІЩАК І.Т. Економіко-технологічна доцільність використання мінеральних елементів у комбікормовому виробництві та годівлі тварин // Економіка АПК. – 2003. – № 9. – С. 85-90.

 

РОЗВЕДЕННЯ І ПЛЕМІННА СПРАВА

ГРЕЗИНА Н.М., ЗИНОВЬЕВА Н.А. Стволовые клетки молочной железы как инструмент биоинженерии сельскохозяйственных животных // Достиж. науки и техники АПК. – 2003. – № 10. – С. 14-16.

ЗИНОВЬЕВА Н.А. Трансгенные технологии в получении сельскохозяйственных животных – продуцентов фармакологических белков // Достиж. науки и техники АПК. – 2003. – № 10. – С. 7-10.

ХМЕЛЬОВА О.В., СМЕТАНІН В.Т. Біномінеральний розподіл тварин та його залежність від генофонду: [Генофонд популяції свиней] // Вісн. аграр. науки. – 2003. – № 11. – С. 50-51.

ЭРНСТ Л.К. Современное состояние и перспективы биотехнологии в животноводстве // Достиж. науки и техники АПК. – 2003. – № 10. – С. 2-6.

 

ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА

БОРОДАЙ І.С. До історії виведення української червоно-рябої молочної породи корів // Вісн. аграр. науки. – 2003. – № 11. – С. 71-74.

ВЛАДИМИРОВ В.Л., КИРИЛОВ М.П., ВИНОГРАДОВ В.Н. Обмен веществ и продуктивность коров при скармливании концентратов с органической формой селена // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. –2003. – № 6. – С. 29-31.

ГАВРИЛЕНКО М. І коровам потрібен кислотно-лужний баланс // Пропозиція. – 2003. – № 10. – С. 84-85.

ГАВРИЛЕНКО М. Контроль живої ваги у молочної худоби // Пропозиція. – 2003. – № 11. – С. 86.

ДАНИЛОВ Н., ШЕНДАКОВ А., КРЮКОВ В. Влияние генотипа коров на сыропригодность молока // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2003. – № 8. – С. 16-18.

ЕМЕЛЬЯНОВ Е.Г. Изучение распределения генотипов полиморфных белков молока у скота костромской породы // Достиж. науки и техники АПК. – 2003. – № 10. – С. 23-25.

КОЛОТ І., КОРОВНІКОВ Г. Виробництво молока не може бути збитковим // Тваринництво України. – 2003. – № 11. – С. 4-6.

КОРОВУШКИН А.А., НЕФЕДОВА С.А., ЯКОВЛЕВ А.Ф. Оценка быков-производителей по устойчивости к болезням их дочерей // Сельскохозяйственная биология. – 2003. – № 6. – С. 81-85.

КОСТОМАХИН Н. Воспроизводительные функции быков повысятся вдвое // Животноводство России. – 2003. – № 12. – С. 36-37.

КУЛИКОВА Н.И. Характеристика кожного покрова первотелок // Аграр. наука. – 2003. – № 11. – С. 25-26.

ЛЕОНТЬЕВА О., СЕВАСТЬЯНОВА Н., НИГМАТУЛЛИН Л. Применение лазерной технологии при производстве говядины // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2003. – № 8. – С. 18-19.

ЛУЦЕНКО М. Проблеми виробництва і якості молока та шляхи їх вирішення на реконструйованих фермах // Пропозиція. – 2003. – № 11. – С. 82-83.

МАРЗАНОВ Н.С., ТУРБИНА И.С., ЕСКИН Г.В. Скрининг гена дефицита лейкоцитарной адгезии у черно-пестрого скота // Сельскохозяйственная биология. – 2003. – № 6. – С. 23-30.

МІНЕНКО К.В. Ефективність виробництва м'яса великої рогатої худоби при різних каналах збуту // Економіки АПК. – 2003. – № 9. – С. 70-72.

МОВЧАН Т.В., ДОРОФЕЕВА Е.А., КОЗЛОВСКАЯ М.В. Состояние и перспективы серой украинской породы скота // Аграр. наука. – 2003. – № 12. – С. 16-17.

ПАПАЗЯН Т. Преодоление селенодефицита у молочных коров // Животноводство России. – 2003. – № 12. – С. 32-34.

ПОЛУПАН Ю., КОВАЛЬ Т., ВОРОНЕНКО В. Поєднуваність ліній і споріднених груп червоної молочної худоби // Тваринництво України. – 2003. – № 11. – С. 11-14.

СОКОЛ О., БІЛОЙВАН В., БАТИР Ю. Соціально-економічні переваги молочного скотарства у вирішенні продовольчої проблеми // Тваринництво України. – 2003. – № 12. – С. 2-5.

ЧЕРНЫХ Р., БОЛОТОВА Н. Эффективность кормовых бобов и рапсового жмыха в рационах коров // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2003. – № 8. – С. 17-28.

ШАРАН П., ГУЗЄВ І., ВДОВИЧЕНКО Ю. Перспективи розвитку м'ясного скотарства в Україні // Пропозиція. – 2003. – № 11. – С. 106-108.

ШУСТ П., СОЛОЇД М. Пасовищний конвеєр та подовження терміну його використання м'ясною худобою // Пропозиція. – 2003. – № 11. – С. 77-79.

ЯТЕОН А.Д. Эволюция молочного производства: содержание скота – возвращение к истокам // Сельскохозяйственные вести. – 2003. – № 3. – С. 8-9.

 

КОНЯРСТВО

КОШАРОВ О.А. Кормление лошадей // Коневодство и конный спорт. – 2003. – № 5. – С. 26-27.

ЛЕТЯНИНА А.В., РОЖДЕСТВЕНСКАЯ Г.А. Племенное ядро орловской рысистой породы, его история и современное состояние // Коневодство и конный спорт. –2003. – № 5. – С. 6-7.

МАМИН Н. Генезис локайских лошадей в свете современных исследований // Коневодство и конный спорт. – 2003. – № 5. – С. 7-8.

 

СВИНАРСТВО

АВДАЛЯН Я.В. Возростные особенности образования мышечных белков у свиней // Сельскохозяйственная биология. – 2003. – № 6. – С. 37-39.

АКНЕВСЬКИЙ Ю., ГЕЙМОР М. Інтенсивне свинарство на індустріальній основі // Пропозиція. – 2003. – № 12. – С. 80-81, 83.

ВАСИЛЬЕВА Э. Время новых стратегий:[Виробництво свинини] // Новое сел. хоз-во. – 2003. – № 4. – С. 50.

ВОЙТЕНКО С. Розширення мережі племінних господарств миргородської породи свиней // Пропозиція. – 2003. – № 10. – С. 82.

ГРИГОРЬЕВА Т.Е., ИВАНОВ Г.И., ОЛЬШЕВА Г.Ф. Обмен веществ и неспецифическая резистентность у свиней крупной белой порды в условиях недостаточности минеральных веществ в рационе // Сельскохозяйственная биология. – 2003. – № 6. – С. 40-43.

КОЗЫРЕВ Ф.Г., КАДЫРОВА Н.В. Роль узколистного люпина в кормлении молодняка свиней // Вестн. Рос. акад. с.-х. науки. – 2003. – № 5. – С. 70-72.

КОВАЛЕНКО В.П., ПЕЛИХ В.Г., ЮРЧЕНКО А.П. Оптимізація регіональних програм гібридизації у свинарстві // Вісн. аграр. науки. – 2003. – № 10. – С. 38-40.

КОНОНОВ В.П., ЗЫКУНОВ Н.П., ОНДАР А.А. Чужеродная генетическая информация как возможная причина эмбриональной смертности свиней // Сельскохозяйственная биология. – 2003. – № 6. – С. 55-57.

КРИЛОВА Л., ЯВИЩЕНКО В., МАСЛЮК А. Внутріпородні особливості скоростиглості та м'ясності свиней // Тваринництво України. – 2003. – № 11. – С. 15-17.

ПЕТРЕНКО І. Крупнотоварне виробництво свинини // Тваринництво України. – 2003. – № 11. – С. 2-3.

ЮРЧЕНКО А.П. Репродуктивні якості свиноматок різного рівня продуктивності // Вісн. аграр. науки. – 2003. – № 11. – С. 68-70.

 

ВІВЧАРСТВО. КОЗІВНИЦТВО

ОЗЕРОВ М.Ю., МАРЗАНОВ Н.С., НАСИБОВ М.Г. Генетический профиль у различных пород овец по микросателлитам // Вестн. Рос. акад. с.-х. наук. – 2003. – № 5. – С. 72-75.

ПОЛАДЯН З. Економічна ефективність виробництва продукції вівчарства у невеликих приватних формуваннях // Тваринництво України. – 2003. – № 11. – С. 27-29.

 

ЗВІРІВНИЦТВО

БЕСПЯТЫХ О.Ю. Локальная активность нутрии в условиях промышленного содержания // Кролиководство и звероводство. – 2003. – № 5. – С. 18-19.

ЛАКТИОНОВ К.С. Влияние диеты на процессы пищеварения у кроликов // Кролиководство и звероводство. – 2003. – № 6. – С. 21-22.

МУДАРИСОВ Р.И., ЖЕБРОВСКИЙ Л.С. Конституциональные типы и дефективность шкурок голубых песцов // Вестн. Рос. акад. с.-х. наук. – 2003. – № 6. – С. 57-58.

ОРЛОВ П.П. Применение крезацина в период воспроизводства норок // Кролиководство и звероводство. – 2003. – № 5. – С. 16.

ЯЦЕНКО О.М. Датський досвід у галузі норківництва, можливості його використання в Україні // Агроінком. – 2003. – № 9-10. – С. 73-75.

 

ПТАХІВНИЦТВО

ГУРНИЦКИЙ В.Н., ТРУХАЧЕВ В.И., ФИЛЕНКО В.Ф. Температурные режимы содержания кур разных пород // Аграр. наука. – 2003. – № 11. – С. 26-27.

ДЕЙНЕКА В. Бізнес до душі: [Страуси] // Пропозиція. – 2003. – № 10. – С. 42-43.

ЕГОРОВ И. Современные подходы к кормлению птицы // Животноводство России. – 2003. – № 12. – С. 10-12.

ЛЕМЕШЕВА М.М. Амінокислотне живлення птиці // Сучасне птахівництво. – 2003. – № 12. – С. 10.

МЕЛЬНИК Б.А. Сучасний рівень виробництва та перспективи розвитку м'ясного птахівництва в Україні // Економіка АПК. – 2003. – № 10. – С. 20-26.

ПРИТУЛЕНКО О.В., ГОРДІЄНКО В.М., КЛИМЕНКО Т.Є. Ціле зерно в комбікормах:[Для молодняку курей] // Сучасне птахівництво. – 2003. – № 12. – С. 6-7.

РЕЗНИЧЕНКО Л.В. Об эффективности использования новой кормовой добавки протефит при выращивания цыплят-бройлеров // Сельскохозяйственная биология. – 2003. – № 6. – С. 44-48.

ЧИЧКИНА В.А. Использование полножировой соевой муки в комбикормах кур-несушек // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. – 2003. – № 6. – С. 31-34.

 

БДЖІЛЬНИЦТВО

ДОМБРОВСЬКИЙ В.П. Чим корисна трутнева вощина // Пасіка. – 2003. – № 11. – С. 13.

ДРОЗДЕНКО В. Бджолам потрібні імунозахисні препарати // Пасіка. – 2003. – № 11. – С. 16.

КРИВЦОВ Н.И. Идентификация внутривидовых таксонов пчелы медоносной // Пчеловодство. – 2003. – № 8. – С. 22-24.

МУРЗЕНКО В.О. Надійний спосіб виведення маток // Пасіка. – 2003. – № 12. – С. 7.

ОРГАНІЗАЦІЯ квітково-нектарного конвеєра для бджіл // Пасіка. – 2003. – № 12. – С. 26-27.

ХМАРА П.Я., ЄФІМЕНКО Т.М. Як забезпечити здоров'я та продуктивність бджіл // Пасіка. – 2003. – № 12. – С. 12-13.

ВЕТЕРИНАРІЯ

ГЛОТОВ А.Г. Инфекционный ринотрахеит крупного рогатого скота: меры профилактики и борьбы // Достиж. науки и техники АПК. – 2003. – № 11. – С. 25-28.

ОКРОШИДЗЕ М.Г. Конструирование вирусной вакцины против ньюкаслской болезни птиц // Вестн. Рос. акад. с.-х. наук. – 2003. – № 5. – С. 65-66.

ПОСТОЄНКО В.О. Розробка та впровадження у практику ветеринарної медицини апіфітопрепаратів цілеспрямованої дії // Вісн. аграр. науки. – 2003. – № 11. – С. 42-45.

РОМАНЮК В., ГРИЦЮК О. Показники гуморального і клітинного імунітету у телят з природженим зобом // Тваринництво України. – 2003. – № 12. – С. 21-23.

САРКИСОВ К.А., КРИВОШЛЫК С.С. Опытная вакцина против трихофитии кроликов // Аграр. наука. – 2003. – № 11. – С. 24.

СЕМЕНЧЕНКО М. Профілактика маститів у корів як один із заходів підвищення продуктивності тварин і збереження їх в господарствах різних форм власності // Пропозиція. – 2003. – № 12. – С. 88-89.

СМОЛЯР В. Пристрій для діагностики маститу // Пропозиція. – 2003. – № 12. – С. 85.

ТЮНИНА Г.С. Регенерация гнойных ран у КРС при комплексном лечении лазерным аппаратом "Рикта-01" // Вестн. Рос. акад. с.-х. наук. – 2003. – № 6. – С. 62.

ФИГОЛЬ Н. От решения ветеринарных вопросов зависит будущее человечества // Агроперспектива. – 2003. – № 12. – С. 30-31.

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Ахметов Р.Х. Исследование интегральных терморадиационных характеристик пищевых продуктов // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2003. – № 12. – С. 62-63.

Богуцький В. Регулювання ринку продовольчих товарів // Упр. сучасним містом. – 2003. – № 7-9. – С. 72-80.

Борисюк П.Г. Стан і завдання бурякоцукрової галузі України // Цукор України. – 2003. – № 4-5. – С. 2-4.

Васильева Т.В. Экструзионные продукты // Пищ. пром-сть. – 2003. – № 12. – С. 6-9.

Гойчук О. Продовольча безпека: структура, рівні та критерії забезпечення // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – № 12. – С. 119-129.

Дасковский В.Б., Абубакаров А.В. Управление рисками инвестиционного проекта на предприятиях пищевой промышленности // Пищ. пром-сть. – 2003. – № 11. – С. 14-15.

Дубинина О.Л., Хамнаева Н.И., Цыренов В.Ж. Исседование качественных показателей новой пищевой добавки // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2003. – № 12. – С. 60-62.

Ермачкова Е.В., Степанова С.А., Хуршудян С.А. Многоуровневая система обеспечения безопасности и качества продукции // Пищ. пром-сть. – 2003. – № 12. – С. 66-68.

Ивасенко А.А. Производство продукции предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности // Хранение и перераб. зерна. – 2003. – № 11. – С. 21-24.

Ивасенко А.А. Производство продукции предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности // Хранение и переработка зерна. – 2003. – № 12. – С. 13-16.

Красильников В.Н. Проблемы рынка продовольственного сырья в связи с производством трансгенной продукции // Пищ. пром-сть. – 2003. – № 11. – С. 66-68.

Лебединська О. Критерії та методичні підходи до визначення потреб міського населення в продуктах харчування // Управління сучасним містом. – 2003. – № 7-9. – С. 23-30.

Магомедов Г.О., Брехов А.Ф., Юрьев В.П. Экструзионная технология пищевых продуктов // Пищ. пром-сть. – 2003. – № 12. – С. 10-14.

Маюрникова Л.А., Гореликова Г.А., Давыденко Н.И. Отношение потребителей к обогащенным продуктам // Пищ. пром-сть. – 2003. – № 12. – С. 64-65.

Минаева Е.В. Система методов и показателей оценки экономического развития предприятия // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2003. – № 12. – С. 12-16.

Новое решение в упаковке – новый успех в бизнесе // Пищ. пром-сть. – 2003. – № 11. – С. 20-22.

От "лоскутноЙ" автоматизации – к комплексной системе управления предприятием // Пищ. пром-сть. – 2003. – № 11. – С. 16-17.

Полякова С.П. Модели российских технологий адаптированные к современным условиям производства // Хранение и перераб. зерна. – 2003. – № 11. – С. 48-49.

Ревуцька Н. Харчова промисловість України: оцінка діючих бізнес-моделей в галузі // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – № 12. – С. 89-96.

Ензиматичні процеси перспективно використовувати в усіх галузях харчової і переробної промисловості // Харчова і перероб. пром-сть. – 2003. – № 11. – С. 14-15.

Ульянов Е.В., масленникова о.А Роль налогов в развитии инновационного инвестирования производственной сферы // Пищ. пром-сть. – 2003. – № 11. – С. 12-13.

Фоменко М.А., КантереВ.М., МатисонВ.А. Сенсорная оценка при контроле качества на предприятиях // Пищ. пром-сть. – 2003. – № 12. – С. 72-73.

Яриш П. Харчові добавки: небезпека чи користь // Харчова і перероб. пром-сть. – 2003. – № 11. – С. 11-13.

Яриш П. Є плани є перспектива: Переяслав-Хмельницький завод продтоварів нарощує потужності по випуску харчових продуктів // Харчова і перероб. пром-сть. – 2003. – № 11. – С. 4-6.

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ХЛІБОПЕКАРНОГО, МАКАРОННОГО ТА КОНДИТЕРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

Акжигитова Л., Люнина Е. Регулирование свойства теста при помощи солодовых продуктов // Хлебопродукты. – 2003. – № 12. – С. 29-31.

Антонов В.М. Хлеб из пророщенного зерна – гарант здоровья // Хранение и перераб. зерна. – 2003. – № 12. – С. 48-49.

Астафьев В. Ржаной по максимуму // Хлебопродукты. – 2003. – № 11. – С. 31.

Бегеулов М. Современные методики анализа качества хлебопродуктов // Хлебопродукты. – 2003. – № 12. – С. 22-23.

Быстрова О., Токарева Г. Применение улучшителей на хлебопекарных предприятиях // Хлебопродукты. – 2003. – № 12. – С. 34-35.

Буробин Д.Е. Новые формы объдинений предприятий хлебопекарной промышленности // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2003. – № 12. – С. 21-22.

Верховная Н., Полянская О. Витаминизация муки и хлеба порошками из ягод // Хлебопродукты. – 2003. – № 10. – С. 14-15.

Горячев Н. Приготовление ржаного заварного хлеба // Хлебопродукты. – 2003. – № 11. – С. 43.

Гуленко Л.А. Деятельность ЦПТЛ Укрхлебпрома в современных условиях // Хранение и перераб. зерна. – 2003. – № 11. – С. 52-55.

Дерканосова Н.М., Лукинова О.А. Исследование и моделирование процесса приготовления жидкой ржаной закваски // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2003. – № 10. – С. 74-77.

Дремучева Г.Ф. Особенности обеспечения предприятий хлебопекарной промышленности // Хранение и перераб. зерна. – 2003. – № 11. – С. 43-45.

Ішхнелі А.Ш. Відкрите акціонерне товариство "Миколаївхліб" // Держ. інформ. бюл. про приватиз. – 2003. – № 10. – С. 38-39.

Керефова Л., Губашиев Б. Соевая добавка для муки // Хлебо-продукты. – 2003. – № 10. – С. 13.

Косован А.П., Дремучева Г.Ф. Применение хлебопекарных улучшителей для регулирования качества муки // Пищ. пром-сть. – 2003. – № 12. – С. 44-45.

Кротов Т.В. Ловушка для хлебопеков // Хранение и перераб. зерна. – 2003. – № 10. – С. 15-16.

Кротова Т.В. Работа зерноперерабатывающих предприятий // Хранение и перераб. зерна. – 2003. – № 11. – С. 19-20.

Кутина Е.Н., Тимкин В.А. Разработка технологии натурального пищевого красителя в производстве кондитерских изделий// Хранение и перераб. сельхозсырья. –2003. – № 12. – С. 86-88.

Кузнецова Л.И. Традиционные технологии ржаного хлеба - прогресс науки и производства // Хранение и перераб. зерна. – 2003. – № 11. – С. 50-51.

Лебеденко Т.Е., Пшенишнюк Г.Ф., Ткаченко Т.З. Использование улучшителей в хлебопекарном производстве // Хранение и перераб. зерна. – 2003. – № 10. – С. 51-52.

Мартиненко Н. Сладкий натюрморт: Рынок кондитерских изделий Украины // Брутто. – 2003. – № 6. – С. 14-20.

Мартынов В.Б. Современное оборудование российского производства – украинским хлебопекам // Хранение и перераб. зерна. – 2003. – № 11. – С. 63-65.

Мелешкина Е.П., Марьянова А.И., Коваль А.И. Обогащение пшеничной сортовой муки сухой клейковиной на мельничных предприятиях // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2003. – № 12. – С. 69-73.

Мелькин В.А. Современные концептуальные подходы к формированию машиностроительной программы для хлебозаводов и пекарен // Хранение и перераб. зерна. – 2003. – № 11. – С. 60-61.

Мельников Е., Панкратов Г. К оценке степени извлечения эндосперма в муку // Хлебопродукты. – 2003. – № 11. – С. 21-23.

Мельников Е., Серебрякова О. Оптимизация производства комбинированных хлопьев // Хлебопродукты. – 2003. – № 10. – С. 12.

Нова техніка – хлібопекарській промисловості // Харчова і перероб. пром-сть. – 2003. – № 11. – С. 29-30.

Пащенко Д.П., Жаркова И.М. Применение чечевичной муки для активации прессованных хлебопекарных дрожжей // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2003. – № 10. – С. 77-80.

Попер Л. Улучшение муки // Хлебопродукты. – 2003. – № 10. – С. 24-26.

Попереля Ф.О., червоніс м.в. Седиментація з попереднім автолізом борошна як непрямий метод визначення "сили" пшениці // Хранение и перераб. зерна. – 2003. – № 12. – С. 38-41.

Рекомендации первой международной украинско-российской научно-производственной конференции "Техника и технологии хлебопечения в ХХI веке" // Хранение и перераб. зерна. – 2003. – № 11. – С. 68-69.

РекославскиЙ В.В., Киселева О.А., Подвязникова Н.Н. Повышаем эффективность: Пути экономии энергоресурсов при выпечке хлеба // Брутто. – 2003. – № 6. – С. 33.

Савельев А.М. Зефир – возрождение в новом облике // Пищ. пром-сть. – 2003. – № 11. – С. 44-45.

Сергеева О.А. Наш опыт в области кулинарных ароматизаторов // Пищ. пром-сть. – 2003. – № 11. – С. 48.

Синявская Н.Д., Кузнецова Л.И., Мельникова Г.В. Новые сорта хлеба и печенья с топинамбуром // Пищ. пром-сть. – 2003. – № 12. – С. 52-53.

Способ приготовления мучных изделий и устройств для его осуществления // Хлебопродукты. – 2003. – № 12. – С. 38-39.

Турчанинова Т.П. Новейшие технические решения для обновления материальной базы хлебопечения // Хранение и перераб. зерна. – 2003. – № 11. – С. 55-57.

Тяглеев С.Б. Калькулирование себестоимости продукции в мукомольной промышленности // Хранение и перераб. зерна. – 2003. – № 10. – С. 13-14.

Харгривз Н., Шарф У. Жидкие улучшители теста: Промышленное хлебопечение будущего // Хлебопродукты. – 2003. – № 11. – С. 28-30.

Чередниченко Е.Э. Современное хлебопечение – 2003 // Хранение и перераб. зерна. – 2003. – № 12. – С. 56-57.

Шалыгин В.Б. Современное хлебопекарное оборудование // Хранение и перераб. зерна. – 2003. – № 11. – С. 65-67.

Швец И.В. Реализация разработок ГосНИИХП в украинском хлебопечении // Хранение и перераб. зерна. – 2003. – № 11. – С. 67-68.

Шлеленко Л.А. Влияние реальных факторов на развитие ассортимента хлебобулочных изделий // Хранение и перераб. зерна. – 2003. – № 11. – С. 45-47.

Экологи – "За", кондитеры тоже: Использование бумаги для упаковки, фасовки... и не только // Брутто. – 2003. – № 6. – С. 21.

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА

Кравчук А.Ф., Еременко Б.А. Технико-экономическая оценка работы выпарной установки сахарного завода // Цукор України. – 2003. – № 4-5. – С. 33-35.

Кравчук А.Ф., Шурбованый Н.Ф., Мазуренко О.Г. Стабилизация потребления электроэнергии и потока сахара при фуговке утфелей // Цукор України. – 2003. – № 4-5. – С. 43-45.

Кухар В.Н., Кравчук А.Ф. Опыт модернизации и автоматизации диффузионных установок // Цукор України. – 2003. – № 4-5. – С. 14-22.

Кухар В. Н.,Лисюк П.И., Добротворский А.А Опыт реконструкции моечных отделений сахарных заводов // Цукор України. – 2003. – № 4-5. – С. 22-25.

Ляшенко И., таран р., гриц Й. Эффективное решение проблем свеклосахарной отрасли // Сахар. – 2003. – № 5. – С. 56.

Перелыгин В.М., подгорнова Н.М., сорокина Ю.Н О растворимости гидроксида кальция в водно-сахарных растворах // Сахар. – 2003. – № 5. – С. 40-42.

Песков В.А. Эффективность частотного управления электроприводами // Цукор України. – 2003. – № 4-5. – С. 40-43.

Савостин А.В., литош А.Н. Очистка сахарсодержащих растворов активированным известковым молоком // Сахар. – 2003. – № 5. – С. 48-49.

Сапронова Л. А. Сахарное производство России: II сатурация диффузионного сока // Сахар. – 2003. – № 5. – С. 26-29.

Семенов Е.В. Разделение утфеля последней кристаллизации в центрифугах непрерывного действия Е.В. Семенов // Сахар. – 2003. – № 5. – С. 43-45.

Синельников Б.В. Секрет успеха династии Бобринских : История сахарного производства России // Сахар. – 2003. – № 5. – С. 60-63.

Табурчак В.Г, Вара Б.Б. Применение эжекторов и инжекторов для интенсификации технологических процессов // Цукор України. – 2003. – № 4-5. – С. 45-46.

Ушан А.Е. Сахарный миф, или кое-что о варке утфеля // Сахар. – 2003. – № 5. – С. 50-55.

Ходаковська З.М. Основні аспекти реконструкції цукрових заводів України // Цукор України. – 2003. – № 4-5. – С. 5-8.

Чернявская Л.И. Влияние технологических качеств свеклы на эффективность сахарного производства // Цукор України. – 2003. – № 4-5. – С. 9-13.

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ КОНСЕРВНОГО ВИРОБНИЦТВА

Бурыкина И.М., Гомзикова Н.Д., Андреева Г.В. Качество и безопасность молочных консервов // Молоч. пром-сть. – 2003. – № 11. – С. 15-16.

Гутник Б.Е., Сметанина Л.Б., Анисимова И.Г. Соевая мука нового поколения для производства мясных консервов // Мясн. индустрия. – 2003. – № 11. – С. 31-34.

Шингарева Т.И., АВтушенко В.В., Биткова Е.А. Влияние тары и режимов хранения на стойкость сгущенных молочных консервов с сахаром // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2003. – № 12. – С. 94-95.

ЕКОНОМІКА,ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ М'ЯСОМОЛОЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

 

М'ясна промисловість

Алымбеков К. Использование мяса яков расширяет горизонт кулинарии // Питание и общество. – 2003. – № 10. – С. 14-15.

Вяйзенен Г.А., Вяйзенен Г.Н., Беломестнов В.П. Промышленное производство мяса бролеров – на научную основу // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2003. – № 10. – С. 26-30

Дуда А.Н. Конструкция куттерных ножей влияет на качество измельчения фарша // Мясн. индустрия. – 2003. – № 10. – С. 55-57.

Калачев А.А., Семенихин О.А., Кузнецов А.Н. Изучение кинетики гидротермической обработки мясных продуктов // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2003. – № 10. – С. 39-42.

Климанов А.К. Современное оборудование для упаковки мясных продуктов // Мясн. индустрия. – 2003. – №10. – С. 41-43.

Козак В.Л. Факторы, влияющие на содержание микрофлоры в вареных колбасах // Мясное дело. – 2003. – № 11. – С. 36-38.

Косилов В.И., Юсупов Р.С., Тагиров Х.Х. Качество говядины молодняка разного генотипа и физиологического состояния // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2003. – № 12. – С. 89-91.

Костина В.В. Использование гликозированного стевиозида в производстве молочных напитков // Пищ. пром-сть. – 2003. – № 12. – С. 48-49.

Криштафович В.И. Цветометрические характеристики комбинированных мясных продуктов // Мясн. индустрия. – 2003. – № 10. – С. 20-22.

Кубышко О.В. АМИФЛЕКС Т Ветчины – новая технология получения прибыли // Мясн. дело. – 2003. – № 10. – С. 20-21.

Кубышко О.В. АМИФЛЕКС Т Ветчины-оболочка для новых технологий Мясн. индустрия. – 2003. – № 11. – С. 46-47.

Кубышко О.В. Новая технология получения прибыли: Модификация оболочки АМИФЛЕКС – Амифлекс Т Ветчины // Брутто. – 2003. – № 6. – С. 41-42.

Кузмичова М.Б. Состояние российского рынка мясных полуфабрикатов // Мясн. индустрия. – 2003. – № 12. – С. 10-14.

Кузнецова Н.А. Конструктивные особенности волчков "МАДО" // Мясн. индустрия. – 2003. – № 10. – С. 53-54.

Куцакова В.Е. Интенсификация размораживания мяса гидроаэрозольным методом // Мясн. индустрия. – 2003. – № 10. – С. 29-32.

Лисицын А.Б., Кудряшов Л.С., Алексахина В.А. Перспективные технологии производства новых видов ферментированных колбас // Мясн. индустрия. – 2003. – № 11. – С. 24-27.

Лузан В.Н. Использование йодида калия при производстве фаршевых мясных продуктов // Мясн. индустрия. – 2003. – № 10. – С. 34-36.

Маламуд Д.Б. Современное состояние и перспективы развития сырьевой базы птицеперерабатывающей промышленности АПК // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2003. – № 12. – С. 25-28.

Нефедова Н.В., Артамонова М.П., Полшков А.Н. Изучение функциональных свойств колбас со стартовыми культурами // Мясн индустрия. – 2003. – № 11. – С. 48-49.

Нефедова Н.В., полшков а.н. Влияние стартовых культур на процессы окисления в ферментированных колбасах // Пищ. пром-сть. – 2003. – № 11. – С. 36-37.

Нікітін О. Впровадження SCADA системи Контур на м'ясокомбінаті: Система операторського контролю та управління морозильними камерами // Харч. і перероб. пром-сть. – 2003. – № 10. – C. 12-13.

Охлаждение мяса и мясных продуктов // Мясное дело. – 2003. – № 12. – С. 5-7.

Очистка сточных вод мясной промышленности // Мясн. дело. – 2003. – № 12. – С. 16-17.

Панченко С.В. Добавки для увеличения сроков хранения мясных изделий от ЗАО "Могунция – Украина" // Мясн. дело. – 2003. – № 11. – С. 24.

Пельмени: вкусно и популярно // Мясн. дело. – 2003. – № 12. – С. 8-10.

Пельменное оборудование // Мясн. дело. – 2003. – № 12. – С. 12-13.

Рыжов С.А., Страхова Г.Г., Пирогова Г.А. Особенности обезвоживания прессованных сырокопченых колбас // Мясн. индустрия. – 2003. – № 12. – С. 28-29.

Рынок мяса и мясных продуктов Украины // Мясн. дело. – 2003. – № 11. – С. 5-14.

Скородумов П.М. Санитарно-гигиеническое и моечное оборудование "Хасхайдер" // Мясн. индустрия. – 2003. – № 10. – С. 59-60.

Скородумов П.М. Современное оборудование для производства копченостей // Мясн. индустрия. – 2003. – № 11. – С. 39.

Современная технология приготовления мясных полуфабрикатов высокого качества // Мясн. дело. – 2003. – № 11. – С. 15-19.

Сыроватский Э.Ф. Разработка волчков нового поколения // Мясн. индустрия. – 2003. – № 12. – С. 23-26.

Цибульская С.А. Из истории мясной промышленности // Мясн. дело. – 2003. – № 10. – С. 28-31.

Цибульская С.А. Сохранение качества при транспортировке мясных продуктов // Мясн. дело. – 2003. – № 11. – С. 20-21.

Черкасов А.В. Современное оборудование для производства полуфабрикатов // Мясн. индустрия. – 2003. – № 12. – С. 21-22.

 

Молочна промисловість

Арапов В.М., Полянский К.К., Ямпольская Н.А. Влияние начальной влажности казеина на качество сушки // Молоч. пром-сть. – 2003. – № 12. – С. 41-42.

Аль-Хаддах Х. РОБИНСОН Р.К. Выживание сальмонеллы в функциональных йогуртах // Молоч. пром-сть. – 2003. – № 10. – С. 31.

Брусенцев А.А., Арсентьева Т.П., Зуева Е.В. Влияние стабилизаторов на консистенцию вареного сгущеного молока с сахаром // Молоч. пром-сть. – 2003. – № 11. – С. 56.

Бурыкин А.И. Анализ конструкций сушильных установок // Молоч. пром-сть. – 2003. – № 10. – С. 58-60.

Бушуева И.Г. Здоровое питание: лечебно-профилактические молочные продукты // Молоч. пром- сть. – 2003. – № 12. – С. 65-70.

Гаврилова Н.Б. Кисломолочно-растительный продукт // Молоч. пром-сть. – 2003. – № 10. – С. 34.

Горощенко Л.Г. Импорт и экспорт казеина // Молоч. пром-сть. – 2003. – № 12. – С. 4-5.

Горощенко Л.Г. Российский рынок йогурта // Молоч. пром- сть. – 2003. – № 11. – С. 5-7.

Данилов М.Б. Бифидосодержащая сметана с полиненасыщенными кислотами // Молоч. пром-сть. – 2003. – № 10. – С. 32-33.

Донская Г.А., Ишмаметьева М.В., ДЕНИСОВА Е.А. Продукты с пищевыми волокнами // Молоч. пром-сть. – 2003. – № 10. – С. 47-48.

Жабанос О., Сафроненко Л.В., Ласковнева О.В. Технология получения сухого бактериального концентрата бифидобактерий для производства функциональных молочных продуктов // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2003. – № 12. – С. 79-82.

Кентие М. ВАН ПЕРЕДОН П., МАКЕЕВ В.Н. Коагулянты нового поколения // Молоч. пром-сть. – 2003. – № 12. – С. 39-40.

Колмакова Н. Аэрированные молочные продукты: ингредиенты на основе каррагинанов как альтернатива желатину // Пищ. пром-сть. – 2003. – № 11. – С. 56-57.

Левицкий А.П. Ефименко Е.А. Влияние рН среды на эффективность производства соевого молока // Хранение и перераб. зерна. – 2003. – № 10. – С. 52-53.

Левчук Н.А. Стан виробництва, переробки та реалізації молока в Україні // Економіст. – 2003. – № 10. – С. 55-57.

Оленев Ю.А. Физические свойства смесей и мороженого // Молоч. пром-сть. – 2003. – № 10. – С. 53-54.

Остроумов Л.А., Попов А.М., Куприна И.К. Технология производства гранулированного киселя на основе обезжиренного молока, обогащенного морковью // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2003. – № 10. – С. 46-49.

Поляк А.Л. Рынок сухого молока // Молоч. пром-сть. – 2003. – № 12. – С. 10.

Производители "БИФИЛАЙФ" лидеры молочной промышленности // Молоч. пром-сть. – 2003. – № 10. – С. 28-29.

Темираев Р.Б., Ананиади Л.И. Эколого-пищевая ценность продуктов // Молоч. пром-сть. – 2003. – № 12. – С. 21-22.

Улитенко А.И., Соколовский Э.И., Пушкин В.А. Влияние технологии первичной обработки на бактерицидные свойства молока // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2003. – № 12. – С. 83-86.

Хортон Б.С. Переработка и утилизация сыворотки // Молоч. пром-сть. – 2003. – № 10. – С. 42-43.

Шидловская В.П. Изменение содержания фурозина при тепловой обработке и хранении молока и молочных продуктов // Молоч. промсть.2003. – № 10. – С. 65-67.

Шурчкова Ю.А. Проблемы управления термоустойчивостью молока // Молоч. пром-сть. – 2003. – № 11. – С. 49-50.

Шутов Е.А., ЛУТФУЛАЕВ А.А., ЕРМАКОВ И.Г. Охлаждение заготовляемого молока // Молоч. пром-сть. – 2003. – № 10. – С. 68-69.

Щетинин М.П., Стретович Д.С. Ржаные отруби – добавки для молочных продуктов // Молоч. пром-сть. – 2003. – № 11. – С. 54.

Юрова Е.А., Денисович Е.Ю. Высокоэффективная жидкостная хроматография для определения лактулозы // Молоч. пром-сть. – 2003. – № 10. – С. 49-50.

ЗМІСТ

ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

ЕКОНОМІКА РОСЛИННИЦТВА

ЕКОНОМІКА ТВАРИННИЦТВА

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ І ЛІСОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ. ПРИРОДНИЧОНАУКОВІ І ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

ГРУНТОЗНАВСТВО

АГРОХІМІЯ

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ РОСЛИННИЦТВА

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ ТВАРИННИЦТВА 

ЗАГАЛЬНЕ РОСЛИННИЦТВО

СЕЛЕКЦІЯ, НАСІННИЦТВО, СОРТИ

ЗЕМЛЕРОБСТВО. АГРОТЕХНІКА

ЗЕРНОВІ БОБОВІ КУЛЬТУРИ

ОЛІЙНІ КУЛЬТУРИ

КАРТОПЛЯ

ЦУКРОВІ БУРЯКИ

КОРМОВИРОБНИЦТВО. КОРМОВІ КУЛЬТУРИ

ОВОЧІВНИЦТВО

ПЛОДІВНИЦТВО. ЯГІДНИЦТВО

КВІТНИЦТВО

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ 

ЗАХИСТ РОСЛИН

ТВАРИННИЦТВО. ЗАГАЛЬНЕ ТВАРИННИЦТВО

ГОДІВЛЯ І УТРИМАННЯ

РОЗВЕДЕННЯ І ПЛЕМІННА СПРАВА

ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА

КОНЯРСТВО

СВИНАРСТВО

ВІВЧАРСТВО . КОЗІВНИЦТВО

ЗВІРІВНИЦТВО

ПТАХІВНИЦТВО

БДЖІЛЬНИЦТВО 

ВЕТЕРИНАРІЯ

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ХЛІБОПЕКАРНОГО, МАКАРОННОГО ТА КОНДИТЕРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ КОНСЕРВНОГО ВИРОБНИЦТВА 

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ М'ЯСОМОЛОЧНОГО ВИРОБНИЦТВА 

М'ЯСНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

 

 

Укладачі і коректори: В.Середюк, С.Коваль

Компю'терна верстка Н.Дорошенко

Тиражування Г.Стратієнко

Тираж 40 прим.

Ксерокс Вінницької ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва

Наша адреса:

м.Вінниця, вул.Соборна, 73

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім.К.А.Тімірязєва

Відділ літератури та інформації з питань сільського господарства

тел. 32-08-55

Відділ літератури та інформації виробничого профілю

тел. 32-40-54