Нові надходження літератури з питань економіки, технології виробництва і переробки сільськогосподарської продукції

Рік видання: 2003

Місце зберігання: Сайт (електронне видання)

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ім. К. А. ТІМІРЯЗЄВА

Відділ літератури та інформації з питань сільського господарства

Відділ літератури та інформації виробничого профілю 

Відділ літератури та інформації з питань економіки та права

 

 

Нові надходження літератури з питань економіки, технології виробництва і переробки

сільськогосподарської продукції

(Поточний бібліографічний список)

 

Вип. 3.

 

Вінниця, 2003

 

 

 

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

Вінницька  обласна універсальна наукова бібліотека  ім. К.А. Тімірязєва надсилає Вам черговий бібліографічний список, який включає надходження нової літератури з питань економіки, організації та технології сільськогосподарського виробництва, галузей харчової і переробної промисловості, що надійшла в обласний довідково-інформаційний фонд у липні-вересні 2003 р.

Список розрахований на керівників, організаторів, спеціалістів сільськогосподарського виробництва та переробної промисловості.

Працівники обласних організацій можуть одержати зазначену літературу в обласній науковій бібліотеці, районних організацій – в центральних бібліотеках.

В разі відсутності необхідних видань в централізованих бібліотечних системах, їх можна замовити по міжбібліотечному абонементу (МБА) з бібліотеки, де знаходиться потрібне видання. Поштові витрати за пересилку видань – за рахунок замовника.

На замовлення спеціалістів по МБА надсилаються також за встановлену плату копії журнальних статей.

 

 

Поділитися:

ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

 

АКСАЕВА И. Новационные версии размещения и специализации сельскохозяйственного производства// Междунар. с.-х. журн. – 2003. – № 4. – С. 25-27.

Амбросов В. Трансформаційні процеси в аграрній сфері  регіону // Економіка України. – 2003. – № 8. – С. 66-70.

Вітвіцький В. Інформаційна система управління продуктивністю АПК України // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – № 9. – С. 32-43.

Гардецький О. Законність реформування АПК – предмет прокурорського нагляду // Вісн. прокуратури. – 2003. – № 7. – С. 27-31

ДАДАШЕВ Б.А. Ціноутворення і ціни на продукцію сільського господарства в сучасних умовах // Економіка АПК. – 2003. – № 7. – С. 124-128.

Денисенко А. Джерела інвестиційного забезпечення вітчизняних сільськогосподарських підприємств // Упр. сучасним містом. – 2003. – № 4-6. – С. 77-84.

ДЕНИСЕНКО А.А. Забезпечення ефективності системи кредитування сільськогосподарського виробництва // Економіка АПК. – 2003. –  № 8. – С. 89-94.

ДЗЮМЕНКО Р. Анализ развития агропродовольственной торговли стран СНГ // Междунар. с.-х. журн. – 2003. – № 4. – С. 8-16.

ДОЛИНСЬКИЙ С.В. Малі організаційні структури аграрних формувань та ефективність їх діяльності // Економіка АПК. – 2003. – № 8. –       С. 38-43.

ЖАРКОВ Ю.В. Формування системи механізмів управління інноваційним процесом в АПК регіону // Економіка АПК. – 2003. – № 8. –        С. 57-63.

Жерновой И.А. Принципы развития регионального агробизнеса в условиях реформирования аграрных отношений в Украине  // Менеджер. Вісн. Донецької державної акад. упр., 2003. – № 2. – С. 17-23.

Земко А. Соціально-економічні завдання підсобних виробництв і промислів сільськогосподарських підприємців // Підприємництво, госп-во і право. – 2003. – № 9. – С. 72-73.

Зоря С. Субсидування сільського господарства: досвід зарубіжних країн та можливість і доцільність його використання в Україні // Економіка України. – 2003. – № 8. – С.56-65.

Ицкович А. Система сельскохозяйственной кооперации // Экономист. – 2003. – № 8. – С. 89-91.

ЄВЧУК Л.А. Вступ України до СОТ: необхідність та очікувані результати // Економіка АПК. – 2003. – № 7. – С. 156-160.

ИЦКОВИЧ А.Ю. Прогнозирование и планирование агропромышленного производства // Аграр. наука. – 2003. – № 9. – С. 11-12.

Коваленко Ю. Особливості аграрних реформ у державах ЦСЄ та в Україні // Економіка України. – 2003. –№ 9. – С. 72-79.

Ковальський Д.  Проблемні питання порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб // Юридична Україна. – 2003. – № 9. – С. 36-40.

КОВАЛЬЧУК Т.М. Оперативний аналіз прибутку від реалізації продукції // Економіка АПК. – 2003. – № 7. – С. 92-101.

КОЛЕСНИК І.А. Формування ринку земель в Україні // Економіка АПК. – 2003. – № 7. – С. 129-132.

КОЛЕСНИК О.В. Податки у регулюванні доходів різних ланок бюджетної системи // Економіка АПК. – 2003. – № 8. – С. 80-85.

Колобова А., Прощенко Е. Ценовые взаимоотношения партнеров в аграрном секторе // Экономист. – 2003. – № 7. – С. 77-81.

КОНДРАШИХІН А.Б. Особливості підходу до реєстру цінних паперів на підприємствах АПК // Економіка АПК. – 2003. – № 8. – С. 70-74.

Корецький М. Особливі риси українського земельного ринку // Вісн. УАДУ при Президентові України. – 2003. – № 2. – С. 136-141.

Кулинич П. Право на земельну частку (пай) та його реалізація // Юридичний журнал. – 2003. – № 2. – С. 78-83.

Куценко В., Богуш Л. Соціальна сфера села в конкурентному середовищі: регіоналізація, проблеми та шляхи їх розв'язання // Економіка України. – 2003. – № 9. – С. 80-88.

Марценко Є.В. Правовий та кримінологічний аналіз підприємницької діяльності в АПК // Інвестиції: практика та досвід. – 2003. – № 13. – С. 23-32.

Миронов В. Економіко-правова та екологічна охорона земель // Право України. – 2003. – № 8. – С. 59-61.

МЯЛУК С. Фермерству в Украине быть! // Агро Перспектива. –  2003. – № 8. – С. 13-15.

НАУМОВ Ю.Ф., ЛОТОХОВА І.Г. Про конкурентоспроможність аграрних підприємств у сучасних ринкових умовах // Економіка АПК. – 2003. – № 8. – С. 124-127.

НЕЧИПОРЕНКО О.М. Соціально-економічна сутність кооперування в сільському господарстві // Вісн. аграр. науки. – 2003. – № 8. – С. 60-63.

ОЛІЙНИК О.В. Формування фінансових результатів сільськогосподарського виробництва // Економіка АПК. – 2003. – № 8. – С. 52-57.

ОХРІМЕНКО І.В. Впровадження ф’ючерсних контрактів та опціонів у практику торгівлі цінними паперами на біржах України // Економіка АПК. – 2003. – № 8. – С. 74-76.

ПАРСЯК В.Н. Форми та умови участі малих підприємств у міжнародному маркетингу // Економіка АПК. – 2003. – № 7. – С. 140-147.

Пейчев К.  Правове регулювання державної реєстрації прав на земельні ділянки // Підприємництво, господ-во і право. – 2003. – № 8. – С. 58-60.

ПУГОВИЦЯ М. Зелений туризм – теж галузь сільського господарства // Пропозиція. – 2003. – № 7. – С. 28-30.

ПАНЧУК О.Я. Реєстрація земель та нерухомого майна в Україні // Економіка АПК. – 2003. – № 7. – С. 12-16.

ПАСТУШКО П.П. Удосконалення методологічних та методичних підходів до економічної оцінки земель // Економіка АПК. – 2003. – № 7. – С. 17-20.

ПОБЕРЕЖНА Г.Р. Організаційно-правові основи становлення та розвитку малого підприємництва // Економіка АПК. – 2003. – № 7. – С. 39-43.

Проблеми кредитного кооперування особистих селянських господарств // Вісник Національного банку України. – 2003. – № 8. –  С. 46-48.

Руженський М.М., Федоренко В.Г. Інституціональні чинники інвестування та зайнятість в аграрній сфері перехідної економіки // Інвестиції: практика та досвід. – 2003. – № 14. – С. 22-25.

Русич Н. Покращити роботу на селі // Охорона праці. – 2003. – № 7. – С. 12-13.

САМОЙЛЕНКО Л.Б. Переваги застосування електронного бізнесу в сфері АПК // Економіка АПК. – 2003. – № 8. – С. 141-146.

СИДОРЕНКО О.С. Оптимізація землекористування в Україні // Агроекологічний журн. – 2003. – № 2. – С. 22-26.

Синчак В. Критерії визначення платників фіксованого сільськогосподарського податку // Фінанси України. – 2003. –  № 8. – С. 33-40.

СОЛИК А.В. Механізм часткової компенсації ставок за кредитами комерційних банків підприємствам АПК // Економіка АПК. – 2003. – № 7. – С. 114-120.

Струніна В. Основні засади розробки регіональних інвестиційних програм в АПК // Економіка України. – 2003. –  № 7. – С. 54-58.

Сыродоев  Н.А. Земля как объект гражданского оборота // Государство и право. – 2003. – № 8. – С.27-34.

ТКАЧ А.В., АШИХМИНА О.А. Развитие кооперационных связей в сельском хозяйстве Канады  // Достиж. науки и техники АПК. –      2003. – № 8. – С. 46-48.

Уркевич В. До питання про правову природу сільськогосподарського кооперативу // Підприємництво, госп-во і право. – 2003. – № 8. – С. 54-57.

ЦАРЕНЕКО  О.М. Підготовка кадрів для АПК:  досвід, проблеми, перспективи //  Вісн. аграр. науки. – 2003. – № 7. – С. 78-83.

ЧОРНИЙ Г.М., ШЕВЦОВ  І.К., СОЛОВЙОВ А.І. Діалектика понять „управління” та „менеджмент” в аграрній економіці // Економіка АПК. – 2003. – № 7. – С. 29-32.

ШАФРОНОВ А.Д. Новый подход к проблеме эффективности производства // Достиж. науки и техники АПК. – 2003. – № 8. – С. 2-5.

ШУБЕНКО І.А. Страхування кредитних ризиків // Економіка АПК. – 2003. – № 8. – С. 94-100.

Ярмолицький В. Агропромисловий потенціал України та його використання //Актуальні проблеми економіки. – 2003. – № 7. – С. 124-130.

ЯРОШЕНКО Ф.О. Розвиток АПК: страхування та інвестиції // Вісн. аграр. науки. – 2003. – № 7. – С. 60-62.

 

Економіка рослинництва

АБАЙДУЛЛИН В. Применение имитационного моделирования в стратегическом управлении растениеводческим предприятием // Междунар. с.-х. журн. – 2003. – № 4. – С. 54-59.

Алтухов А. Развитие российского зернового экспорта // Экономист. – 2003. – № 7. – С. 65-76.

БАРАНЧУК Ю.В. Економічна ефективність вирощування картоплі // Економіка АПК. – 2003. – № 7. – С. 62-68.

БОНДРАРЬ А., ИГНАТЬЕВА Т. Просо // Агро Перспектива. – 2003. – № 8. – С. 28-30.

БОЙКО С.М. Ринок соняшнику та ріпаку в Україні // Вісн. аграр. науки. – 2003. – № 7. – С. 72-73.

ГАЛЕНКО А.И. Маркетинг в практической деятельности предприятий свеклосахарной отрасли Украины // Сах. свекла. – 2003. –      № 7. – С. 4-5.

ЗАХАРЕНКО В. Економічна ефективність використання трансгенних рослин // Пропозиція. – 2003.– № 7. – С. 52-54.

КОСТЮК Л.А. Економічна та енергетична оцінка нових сортів яблуні вітчизняної й зарубіжної селекції у насадженнях інтенсивного типу // Економіка АПК. – 2003. – № 7. – С. 69-72.

Мировой рынок кукурузы  // Діловий вісник. – 2003. – № 8. – С. 6-7.

Предиткевич І. Деякі аспекти відродження цукробурякового виробництва // Регіональна економіка. – 2003. – № 2. – С. 216-220.

ПОРЕМБСКИЙ А. Перец // Агро Перспектива. – 2003. – № 8. – С. 50-53.

СНИТЮК О.І. Оптимізація структури посівних площ і матеріальних витрат на виробництво продукції рослинництва // Економіка АПК. – 2003. – №7. – С. 44-50.

СОТНИК А. Риски и последствия зернового экспорта стран СНГ // Междунар.с.-х. журн. – 2003. – № 4. – С. 18-21.

ТЫМКИВ Б. Рапс // Агро Перспектива. – 2003. –  № 7. – С. 46-47.

ФИГОЛЬ Н. Почему выгодно выращивать рапс и призводить биодизель // Агро Перспектива. – 2003. – № 7. –  С. 30-32.

ХОРУЖИЙ Л.И. Роль и значение калькуляции себестоимости продукции в аграрной сфере в условиях рынка // Экономика с.-х. и перераб. предприятий. – 2003. – № 9. – С. 19-22.

 

            Економіка тваринництва

БУЯРОВ В.С., БУЯРОВА Е.А., БОРОДИН В.А. Технологические и экономические аспекты производства мяса бройлеров // Зоотехния. – 2003. – № 9. – С. 24-27.

ГЛАДІЙ М.В., АРСЕНЬЄВА О.П., ТОЛКАЧ М.І. До оцінки племінних якостей великої рогатої худоби // Економіка АПК. – 2003. –      № 8. – С. 12-16.

КАМІЛОВА С.Р. Система управління ринку молочної продукції в Європейському Союзі // Економіка АПК. – 2003. – № 8. –  С. 156-160.

ЛІННИК М.К., ОСТАПЕНКО М.А., МИХАЙЛЕНКО П.М. Удосконалення конструкції пристрою обліку молока // Вісн. аграр. науки. – 2003. – № 7. – С. 45-49.

ПУТЬ к рентабельному животноводству // Агро Перспектива. – 2003. – № 8. – С. 41. 

 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ І ЛІСОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ. ПРИРОДНИЧОНАУКОВІ І ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

           

Грунтознавство

МЕДВЕДЄВ В.В., РИЖУК С.М., КИСІЛЬ В.І. Про державні пріоритети і національну програму з охорони і підвищення родючості ґрунтів // Вісн. аграр. науки. – 2003. – № 7. – С. 5-9.

РИЖУК С.М., ОПАНАСЕНКО О.Г., ВЕРГУНОВ В.А. Вплив агротехнічних заходів на мікробіологічні процеси та мінералізацію органогенних ґрунтів // Агроекологічний журн. – 2003. – № 2. – С. 64-68.

СКУРЯТІН Ю.М. Оптимізація фізичного стану ґрунту перелогів // Вісн. аграр. науки. – 2003. – № 8. – С. 14-16.

СТАЦЕНКО А.П. Новый метод оценки почвоутомления // Достиж. науки и техники АПК. – 2003. – № 7. – С. 19-21.

ТРУСКАВЕЦЬКИЙ С.Р. До питання велико-масштабного картографування ґрунтів // Вісн. аграр. науки. – 2003. – № 8. – С. 74-76.

           

Агрохімія

БОМАБА М.Я., ПОРІЧ Г.Т., БОМБА М.І. Біологічний азот у сучасному землеробстві // Пропозиція. – 2003. – № 7. – С. 31-33.

САВЧУК О.І. Вплив сидератів і органо-мінеральних добрив на продуктивність картоплі // Вісн. аграр. науки. – 2003. – № 7. – С. 66-67.

ШЕРСТОБОЕВА О.В. Вплив нового комплексного біопрепарату на епіфітну мікрофлору зерна озимої пшениці // Агроекологічний журн. – 2003. – № 2. – С. 38-40.

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

 

ГОЛОВАЧ І.В. Прогноз потреби у техніці та оновленні машинно-тракторного парку // Вісн. аграр. науки. – 2003. – № 8. – С. 50-52.

МИХАЛЕК Р., РЫЦОМБЕЛЬ Ч., КОВАЛЬСКИ Ю. Критерии и показатели оценки технического прогресса в сельском хозяйстве // Техніка АПК. – 2003. – № 8. – С. 11-13.

Поплавська Ж., Поплавський В. Фінансові аспекти технічної політики в АПК // Фінанси України. – 2003. – № 8. – С.22-32.

СТРЕБКОВ Д.С. Солнечные установки для энергоснабжения сельскохозяйственных обьектов // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. – 2003. – № 8. – С. 14-17.

УСАТА Н.В. Забезпеченість сільськогосподарських підприємств транспортними засобами // Економіка АПК. – 2003. – № 7. – С. 72-77.

ФИГОЛЬ Н. Отечественная сельхозтехника завоевывает рынки // Агро Перспектива. – 2003. – № 7. – С. 20-21.

ШКЛЯР В.Б. Формування технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь // Економіка АПК. – 2003. – № 7. – С. 148-151.

 

Механізація і електрифікація рослинництва

АХМЕРОВ Х.Х., САГАДИЕВ Н.Н. Авто-матизированная активная вилка для извлечения корней свеклы из почвы // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. – 2003. – № 7. – С. 6-10.

БРАТЧИКОВА С.В. Зерносушильные установки для фермерських хозяйств // Техника и оборуд. для села. – 2003. –  № 8. – С. 24-25.

ГОЛОВКОВ А.Н. Как правильно выбрать зерноочистительную машину // Техника и оборуд. для села. – 2003. – № 7. – С. 20-24.

ГРЕЧКОСІЙ В. Техніка на підмогу картопляреві // Картопляр. – 2003. – № 1. – С. 16-17.

ГУКОВ Я.С., МАСЛО І.П., БУЛГАКОВ В.М. Землеробська механіка – теоретична основа сільсько-господарської техніки // Вісн. аграр. науки. – 2003. – № 7. – С. 10-14.

КЛИМЕНКО М. Твердим органічним добривам – роторні машини // Техніка АПК. – 2003. – № 7. – С. 7-8.

МАКАРОВ В.А., КРОТОВ Д.Е., СБРОДОВ О.Ю. Практический опыт дифференцированного внесения минеральных удобрений // Техника и обруд. для села. – 2003. – № 8. – С. 12-13.

МАСЛОВ Г.Г. Затраты совокупной энергии на возделывание озимой пшеницы и кукурузы // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. – 2003. – № 7. – С. 10-12.

МИНАЕВ И.Г. Портативный цифровой влагомер семян // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. – 2003. – № 8. – С. 7.

ОСЬМАК В., КАЧАН І. Сучасні технології та машини для заготівлі сіна // Пропозиція. – 2003. – № 7. – С. 92-99.

 РАМАЗАНОВ А.Г. Качество работы свеклокопателя КВС-6 // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. – 2003. – № 8. – С. 32.

 

Механізація і електрифікація тваринництва 

БЕРНИК П., БЕРНИК М., ЦУРКАН О. Енергозберігаючі змішувачі для приготування сипучих кормів    // Техніка АПК. – 2003. –  № 8. –       С. 16-18.

КОВАЛЬЧУК В., КОРНІЯШ Л., ПОЛОНСЬКА О. Продуктивність обладнання і трудомісткість переробки молока // Техніка АПК. – 2003. – № 8. – С. 19-20.

СУХОРУКОВ В., ШАЦЬКИЙ В. Обґрунтування типорозмірного ряду мобільних кормороздавачів для ферм великої рогатої худоби // Техніка АПК. – 2003. – № 8. – С. 20-21.

УЖИК В.Ф., КОРНІЄНКО А.А. Совершенствование выпоечного устройства для новорожденных телят // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. – 2003. – № 8. – С. 10-11.

ФІЯЛКА М. Ресурсозберігаючі процеси і технічні засоби для приготування кормо-сумішей // Техніка АПК. – 2003. – № 7. – С. 15.          

ЗАГАЛЬНЕ РОСЛИННИЦТВО 

Гілленбранд Г. Правовий захист біотехнологічних винаходів: передумови, зміст, обсяг та перспективи на майбутнє // Інтелектуальна власність. – 2003. – № 3. – С. 42-48.

Глеба Ю. Не тільки науковий пошук, а й стратегія патентування [Міжнародний досвід біотехнології рослин] // Інтелектуальна власність. – 2003. – № 7. – С. 33-37.

ЗАРЯ І.В. Економіко-енергетична оцінка технологій вирощування сільськогосподарських культур // Вісн. аграр. науки. – 2003. – № 8. – С. 80-81.

МУДРАК О.В., ПАЛІЙ С.В. Економічні аспекти сучасного стану агроландшафтів Вінницької області // Агроекологічний журн. – 2003. –     № 2. – С. 8-16.           

 

Селекція, насінництво, сорти

РЯБЧУН В.К., БОГУСЛАВСЬКИЙ Р.Л., ГЕРАСИМОВ М.В. Зберігання генофонду рослин у національному центрі генетичних ресурсів рослин України  // Вісн. аграр. науки. – 2003. – № 8. – С. 25-31.

САЙКО В.Ф., ШАПОВАЛ А.В., МАЛАСАЙ В.М.  Прискорене впровадження нових сортів // Насінництво. – 2003. –   № 8. – С. 2-4.

 

Землеробство. Агротехніка

БОЙКО П.І., КОВАЛЕНКО Н.П. Проблеми екологічно врівноважених сівозмін // Вісн. аграр. науки. – 2003. – № 8. – С. 9-13.

КОРШИКОВ А.А., МИХАЙЛИН А.А. О глубоком рыхлении почвы // Вестн. Рос. акад. с.-х. наук. – 2003. – № 4. – С. 28-30.

МАТЮК Н.С., ШЕВЧЕНКО В.А. Принципы ресурсосберегающей обработки почвы в современной системе замледелия // Механизация и электрификация сел.хоз-ва. – 2003. – № 7. – С. 2-4.

ТИМОФЕЕВ М.М. Ландшафтное землеустройство биогенного земледелия // Аграр. наука. – 2003. – № 9. – С. 15-16.

           

Зернові культури

БЕБЯКИН В.М., ВИНОКУРОВА Л.Т. Смесительная ценность высококачественных сортов яровой мягкой пшеницы для целей селекции // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. – 2003. – № 4. – С. 3-5.

ЕПИФАНОВИЧ Ю.В. Некоторые аспекты улучшения качества белка кукурузы // Кукуруза и сорго. – 2003. – № 5. – С. 3-4.

КОВАЛИШИНА Г. Протнуєння посівного матеріалу – необхідний елемент технології вирощування озимої пшениці // Пропозиція. – 2003. – № 8/9. – С. 62-63.

ОРЛОВ Л.В., ПОДОБЄД Л.І., РЕШЕТНІЧЕНКО О.П. Збагачення білка  зерна злакових // Вісн. аграр. науки.– 2003. – № 7. –         С. 25-26.

 ТОРИКОВ В.Е., ПРУДНИКОВ А.П. Урожайность и качество зерна сортов мягкой яровой пшеницы в зависимости от условий возделывания // Достиж. науки и техники АПК. – 2003. – № 8. –  С. 13-14.

ЩЕРБАТЕНКО Т.О. Стійкість ячменю ярого проти збудника сітчастої плямистості // Вісн. аграр. науки. – 2003. – № 8. – С. 82-83.           

Олійні культури

ГАЙДАШ В. Як зберегти ріпак від вимерзання? // Пропозиція. – 2003. – № 7. – С. 40-41.

ОВЕРЧЕНКО Б. Основний обробіток ґрунту під соняшник             // Пропозиція. – 2003. – № 7. – С. 42-43.

ПАБАТ І.А., ГОРОБЕЦЬ А.Г., ГОРБАТЕНКО А.І. Вплив факторів родючості на продуктивність соняшнику в короткоротаційній сівозміні // Вісн. аграр. науки. – 2003. – № 7. –  С. 15-19.

 

Картопля

МАРТИНИШИН Я.М. Прогнозування виробництва картоплі залежно від техніко-технологічного забезпечення // Економіка АПК. – 2003. – № 8. – С. 23-26.

ПЕТРЕНКО М. Щоб мати ранню картоплю // Картопляр. – 2003. – № 1. – С. 10.

САФИН Р.И. Оценка характера взаимоотношений между патогенными микромицетами картофеля // Вестн. Рос. акад. с.-х. наук. – 2003. –  № 4. – С. 36-39.

СТЕЦЮК М. Розсада ранньої картоплі // Картопляр. – 2003. – № 1. – С. 9. 

           

Цукрові буряки

ВАРЧЕНКО О.М. До питання підвищення конкурентоспроможності продукції бурякоцукрової галузі // Вісн. аграр. науки. – 2003. – № 8. –          С. 64-67.

ЖУЖЖАЛОВА Т.П., ФОМЕНКО Н.Р. Возрастные изменения сахарной свеклы в онтогенезе // Зоотехния. – 2003. – № 7. – С. 26-27.

ПЕРФІЛЬЄВА Л.П. Апоміксис цукрових буряків // Цукр. буряки. – 2003. – № 3. – С. 19.

ФЕДИШИН М.М. Плантаціям цукрових буряків – надійне насіння // Цукр. буряки. – 2003. – № 3. – С. 12-13.

ХИЛЬНИЦЬКИЙ О., ПЯТКІВСЬКИЙ М. Насичення сівозмін цукровими буряками в зоні достатнього зволоження // Пропозиція. – 2003. – № 7. – С. 35-37.

КОРМОВИРОБНИЦТВО. КОРМОВІ КУЛЬТУРИ

 

ГАРАЕВ Я.Г. Математическая модель оптимизации процесса заготовки высококачественных кормов // Кормо-производство. – 2003. – № 8. –      С. 2-6.

ЄРМАКОВА Л., ІВАНОВСЬКА Р. Люцерна – ваш вдалий вибір  // Пропозиція. – 2003. – № 8/9. – С. 42-43.

КУЛАКОВСКАЯ Т.В. Основные направления исследований и перспективы развития лугопастбищного хозяйства в Европе  // Кормопроизводство. – 2003. – № 7. – С. 5-7.

КУНДИК Т.М. Модификационная изменчивость элементов зерновой продуктивности люпина желтого // Кормопроизводство. – 2003. – № 7. – С. 27-28.

ЛИХАЧЕВ Б.С., ЛЕОНОВА Н.В., ОСМОЛОВСКИЙ В.В. Эффективность производства зернофуража в совместных посевах бобовых  // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. – 2003. – № 4. – С. 5-8.

           

Овочівництво

АУТКОА.А., ПОЗНЯК О.В.,  ЗАБОЛОТСКАЯ С.П. Выращивание овощей на узкопрофильных грядах // Картофель и овощи. – 2003. – № 5. –         С. 5-6.

АУТКО А.А., ПОЗНЯК О.В., ЗАБОЛОТСКАЯ С.П. Культура огурца на широкопрофильных грядах // Картофель и овощи . – 2003. – № 5. – С. 7-8.

ИГНАТОВА С.И. Новые гибриды томата для малообьемной технологии выращивания и для грунтовых теплиц // Картофель и овощи. – 2003. – № 5. – С. 26-27.

КУХМАЗОВ К.З. Повышение эффективности производства лука // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. – 2003. – № 8. – С. 7-8.

ПАРХОМЕНКО Т.Ю. Особенности применения биопрепаратов при выращивании томатов // Агроекологічний журн. – 2003. – № 2. – С. 47-51.

СОКОЛОВ С.Д. Гибридное семеноводство арбуза // Вестн. Рос. акад. с.-х.наук. – 2003. – № 4. – С. 47-48.

ШЛАПАК В.О., ЧОПЕНКО В.М. Про вирощування екологічно чистої овочевої продукції в Україні // Економіка АПК. – 2003. – № 7. – С. 59-62.

           

Плодівництво. Ягідництво

КАЧАЛКИН М.В. Влияние солнечной радиации и опылителей на завязываемость плодов у колонновидных форм яблони // Садоводство и виноградарство. – 2003. –  № 3. – С. 6-7.

КУЦУКОВ А.С., ПЕРЕЯСЛОВА Л.Б., СЕРГАЗИЕВ К.С. Основа высокого урожая и качества яблок в интенсивных садах                     // Садоводство и виноградарство. –   2003. – № 4. – С. 6-7.

ПАЛФИТОВ В.Ф. Получение корнесобственных деревьев яблони // Садоводство и виноградарство. – 2003. – № 4. – С. 10-12.

РУЛЬЄВ В.А. Ринкова концепція відновлення та розвитку промислового садівництва // Вісн. аграр. науки. – 2003. – № 8. – С. 56-59.

ШИДАКОВ Р.С., ШИДАКОВА А.С. Спуровые сорта яблони с естественной малогабаритной кроной – важный фактор интенсификации садоводства // Садоводство и виноградарство. – 2003. – № 4. – С. 7-8.

 

Лісові культури

Біднячук С. Концептуальні основи регіоналізації лісівничої політики України // Регіональна економіка. – 2003. – № 2. – С. 118-124.

Сибіга І.  Лісокористування з ознаками криміналу // Вісник прокуратури. – 2003. – № 9. – С. 10-11.

Фурдичко О. Лісове господарство України: перспективи, критерії та індикатори екологічного сталого ведення й управління  // Регіональна економіка. – 2003. –  № 2. – С. 21-35.

ЧЕРНЕНКО М. Збереження лісів – наша турбота // Вісник прокуратури. -2003. -№ 8. - С.24-30.

ЗАХИСТ РОСЛИН

 

ВАСЮТИН А.С., МОРОЗОВ А.М., ШЕСТЕПЕРОВ А.А. Испытание почвоотборников в очагах картофельной глободеры // Защита и карантин растений. – 2003. – № 8. – С. 32-33.

ГУРКИНА Л.К. Болезни и вредители моркови // Защита и карантин растений. – 2003. – № 7. – С. 36-39.

ДЖАФАРОВ И.Г. Парша косточковых культур и меры борьбы с нею // Садоводство и виноградарство. – 2003. – № 3. – С. 10-11.

ЛИХОЧВОР В.В., ПРОЦЬ Р.Р., БІЛАН І.І. Ефективний захист картоплі // Захист рослин. – 2003. – № 9. – С. 15-16.

МОВЧАН О.М., СІКУРА А.И., САДЛЯК А.М. Західний кукурудзяний жук // Захист рослин. – 2003. – № 9. – С. 25-28.

МОСТОВ’ЯК І.І., КАРПЕНКО В.П. Фітофаги – переносники збудників // Захист рослин. – 2003. – № 9. – С. 6-7.

САБЛУК В.Т., ГРИЦЕНКО В.М., ГРИЦЕНКО О.М. Інсектициди для захисту цукрових буряків від шкідників // Цукр. буряки. – 2003. – № 3. – С. 14.

САБЛУК В.Т. Новітня технологія захисту сходів цукрових буряків // Захист рослин. – 2003. – № 9. – С. 12.

СОРОКА С.В. Борьба с многолетними сорняками осенью // Защита и карантин растений. – 2003. – № 8. – С. 28.

СПИРИДОНОВ Ю.Я., НИКИТИН Н.В., РАСКИН М.С. Осеннее применение дифезана на озимой пшенице // Защита и карантин растений. – 2003. – № 8. – С. 25-26.

ТВАРИННИЦТВО. ЗАГАЛЬНЕ ТВАРИННИЦТВО

 

                Годівля і утримання тварин

БУБЛІЄНКО В., БУБЛІЄНКО Г., ЛЕВІТІН Н. Кормові продукти з відходів тваринництва // Тваринництво України. – 2003. – № 7. –  С. 30-31.

КАПЕЛИСТ И.В., ГАВРИЛОВ В.К. Консервирование зеленой массы кукурузы // Зоотехния. – 2003. – № 8. – С. 15-16.

МАМОНОВ А.П.,  РОМАНОВ Г.А. Зерносенаж в рационах коров и свиней // Зоотехния. – 2003. – № 7. – С. 13-15. 

           

Розведення і племінна справа

ДЖУЛАМАНОВ К.М., ДУБОВСКОВА М.П. Экологическая адаптивность и иммунологические маркеры в племенной работе  // Зоотехния. – 2003. – № 7. – С. 9-10.

           

Велика рогата худоба

БАЩЕНКО М. Молочне скотарство Угорщини // Тваринництво України. – 2003. – № 8. – С. 20-21.

БАЩЕНКО М., ТИЩЕНКО І., ГЕРГУН Т.   Перспективи використання симентальської худоби // Тваринництво України. – 2003. – № 9. –      С. 11-13.

ГАВРИЛЕНКО М.С. Особливості годівлі молочних корів // Вісн. аграр. науки. – 2003. – № 7. – С. 31-34.

ГОНЧАРЕНКО І. Тривалість тільності та молочна продуктивність корів // Тваринництво України. – 2003. – № 9. – С. 18-20.

ГЕРАСИМЧУК Л.Д., КЛИМЕНЮК В.И., СЕЛЕЗНЕВ В.И. Белковомолочность голштинизированных черно-пестрых коров  // Зоотехния. – 2003. – № 7. – С. 20-22.

ЖЕРНОВИЙ І., НАУМОВ А., САВРАН В. Технологічні і конструктивні підходи до виробництва високоякісного молока  // Тваринництво України. – 2003. – № 7. – С. 2-4.

КОДЫРОВ Ф.Г. Использование люпина в кормлении крупного рогатого скота // Кормопроизводство. – 2003. – № 8. – С. 26-30.

КАРЛИКОВ Д. Новая концепция бонитировки молочного скота // Животноводство Росси. – 2003. – № 8. – С. 12-13.

КИБКАЛО Д.И., САЕНКО С.Н. Мясная продуктивность симментальского молодняка и помесей с гоштинами и лимузинами // Достиж. науки и техники АПК. –  2003. – № 7. – С. 21-23.

КОЗЛОВ А.С., ГРИШКОВ А.И. Влияние уровня кормления телочек на формирование их молочной продуктивности // Зоотехния. – 2003. – № 9. – С. 10-11.

КУЗНЄЦОВ Г.М. Особливості технології штучного осіменіння великої рогатої худоби // Вісн. аграр. науки. – 2003. – № 8. – С. 41-45.

МОВЧАН Т. Як оцінити корову за зовнішніми формами // Пропозиція. – 2003. – № 7. – С. 78.

ПОЛУПАН Ю.П. Особливості екстер’єру молодняку худоби створюваної червоної молочної породи // Вісн. аграр. науки. – 2003. – № 7. –     С. 35-38.

РУБАН М.С. Обґрунтування параметрів екстер’єрної оцінки молочної худоби // Вісн. аграр. науки. – 2003. – № 8. – С. 71-73.

САВЧУК О. Динаміка росту та розвитку молодняку великої рогатої худоби різних порід // Тваринництво України. – 2003. – № 7. – С. 12-14.

САВЧУК О.В. М’ясна продуктивність бугайців молочних порід  // Вісн. аграр. науки. – 2003. – № 7. – С. 70-71.

СЕЛЬЦОВ В.И. Реализация потенциала молочной продуктивности коров // Зоотехния. – 2003. – № 7. – С. 2-5.

СИДОРОВА В.Ю. Какая оценка экстерьера молочного скота нам нужна ? // Зоотехния. – 2003. – № 7. – С. 6-8.

СПЕКА С. М'ясне скотарство в Україні – перспективна галузь        // Тваринництво України. – 2003. –      № 9. – С. 13-15.

СТРЕКОЗОВ Н.И., ЛЕГОШИН Г.П. Пути интенсификации производства говядины // Зоотехния. – 2003. – № 9. – С. 2-6.

ХІМІЧ О. Комплексні мінеральні і вітамінно-мінеральні добавки у годівлі тільних та дійних корів // Тваринництво України. – 2003. – № 7. – С. 27-28.

ХМЕЛЬНИЧИЙ Л. Характеристика корів бажаного типу за продуктивністю та екстер’єром // Тваринництво України. – 2003. – № 7. –       С. 17-19.

ХОЛДАНОВИЧ Б. Молочные фермы с беспривязным содержанием // Животноводство России. – 2003. – № 9. – С. 12-13.

ШКУРИН Г. Використання сименталів австрійської і американської селекцій при створенні української симентальської м’ясної породи // Тваринництво України. – 2003. – № 8. – С. 17-19.

ШКУРКО Т. Шляхи підвищення ефективності виробництва молока // Тваринництво України. – 2003. – № 8. – С. 5-7.

 

Конярство

КНЯЗЕВ С.П., ФАДЕЕВА Н.С., КУКОВИЦКИЙ Е.А. Репродуктивное долголетие кобыл орловской рысистой породы в связи с их мастью // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. – 2003. – № 4. – С. 33-35.

 

Свинарство

АВДАЛЯН Я.В. Сравнительная оценка питательной ценности мяса свиней различных межпородных сочетаний  // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. – 2003. – № 4. – С. 31-33.

АКІМОВ С., БУРГУ Ю. Високопродуктивне племінне стадо свиней породи ландрас // Тваринництво України. – 2003. – № 7. – С. 5.

БУРГУ Ю., БІРТА Г. Особливості росту і розвитку чистопородних і племінних свиней // Тваринництво України. – 2003. – № 8. – С. 7-8.

ВОЙТЕНКО С.Л. Эффективность применения инбридинга в закрытой популяции свиней // Зоотехния. – 2003. – № 8. – С. 13-14.

ВОЛОЩУК В., МАЙСТРУК С. Нетрадиційні методи вирощування молодняку свиней // Тваринництво України. – 2003. – № 9. – С. 10.

КАРУНСЬКИЙ О., ЯРОШКО М. Особливості ведення галузі свинарства на прикладах господарств Німеччини // Пропозиція. – 2003. –        № 8/9. – С. 74-75.

КОРОБКА А., ЧАПОВСЬКИЙ М. Використання мультиензимних  комплексів у свинарстві // Пропозиція. – 2003. – № 8/9. – С. 80.

КОРОТКОВ В.А. Концепція інформатизації племінного свинарства // Вісн. аграр. науки. – 2003. – № 8. – С. 35-36.

ПОГОДАЕВ В., ПОНОМАРЕВ О., ПОГОДАЕВ А. Мясная продуктивность свиней при использовании стимулятора эмбрионального          // Свиноводство. – 2003. – № 5. – С. 15-16.

РЯДЧИКОВ В., СОКОЛОВ Н., МИРОНЕНКО А. Продуктивность свиней разных генотипов при нормированном и ограниченном кормлении         // Свиноводство. – 2003. – № 5. – С. 11-12.

СМИРНОВ В.С. Оценка адаптации свиноматок к интенсивному воспроизводству // Зоотехния. – 2003. – № 7. – С. 22-25.

СМОЛЯР В. Оптимізовані вимоги до характерних ознак корів при комплектуванні стада // Пропозиція. – 2003. – № 8/9. – С. 72-73.

ТЕМИРАЕВ В.Х. Повышение продуктивности и качества мяса раноотнятых поросят // Зоотехния. – 2003. – № 8. – С. 24-26.

ТОПІХА В., ВОЛКОВ А. Інтенсивне ведення галузі свинарства       // Пропозиція. – 2003. – № 8. – С. 2-4.

ЧЕРТКОВ Д., КОЛОТ І., ГЛАМАЗДА В. Маловитратна технологія – основа високорентабельного свинарства // Тваринництво України. – 2003. – № 7. – С. 10-11.

ЧЕРТКОВ Д.Д., ЧЕРТКОВ Б.Д. Влияние дифференцированного кормления на питательную ценность молока свиноматок // Зоотехния. – 2003. –     № 7. – С. 17-18.

 

Вівчарство. Козівництво

ГУЗЕНКО В.И. Выпас овец на пастбищах разных видов // Зоотехния. – 2003. – № 8. – С. 21-23.

ГУЗЕНКО В.И. Эффективность подкормки овец на пастбищах доксаном // Зоотехния. – 2003. – № 9. – С. 19-21.

МЕЛЬНИК Ю., ШВИДЬКО П., ВИНОКУРОВ Ю. Перспективи розвитку м'ясного вівчарства // Пропозиція. – 2003. – № 7. – С. 80-81.

СЕДІЛО Г. Особливості мінеральної годівлі овець у різних регіонах України // Тваринництво України. – 2003. – № 8. – С. 24-25.

СОКОЛ О. Вовна рідкісних видів тварин // Тваринництво України. – 2003.– № 9. – С. 7-8.

 

Звірівництво

МУДАРИСОВ Р.М., ЖЕБРОВСКИЙ Л.С. Влияние эраконда на показатели крови серебристо-черных лисиц // Ветеринария. – 2003. –   №. 9. – С. 40-42.

МУДАРИСОВ Р.М., ЖЕБРОВСКИЙ Л.С. Связь живой массы с площадью шкурки у голубых песцов // Зоотехния. – 2003. – № 8. – С. 26-27.

 

Птахівництво

БЕССАРАБОВ Б. Нужны ли птице антибиотики? // Животноводство России . – 2003. – № 9. – С. 35.

ДЯЧЕНКО Л.С., ПОГІБЕЛЬНА Ю.О. Ефективність селену в передінкубаційній обробці яєць і годівля курчат // Вісн. аграр. науки. – 2003. – № 8. – С. 37-40.

ЗАКИРОВА Л.Р., МУСИЕНКО Н.А., ШАПОШНИКОВ А.А. Модифицированный комбикорм с кормовой добавкой экос в рационах цыплят-бройлеров // Зоотехния. – 2003. – № 7. – С. 18-20.

САМОГНІЗД М.В., ВЕРТІЙЧУК А.І. Мускусні качки // Сучасне птахівництво. – 2003. – № 7. – С. 6-7.

ЯРОШЕНКО Ф.О. Природні та економічні умови розвитку птахівництва в Україні // Економіка АПК. – 2003. – № 8. – С. 8-11.

 

Рибне господарство

Борщевський П., Стасишен М., Алесіна Н. Аналіз економічного розвитку рибного господарства України та Росії  // Економіка України. – 2003. – № 7. –         С. 28-37.

ДОЛИНСЬКИЙ В.П., БЕХ В.В., МАРЦЕНЮК В.П. Рибогосподарська оцінка цьоголіток малолускатого коропа // Вісн. аграр. науки. – 2003. – № 8. – С. 32-34.

СЕРВЕТНИК Г.Е. Сельскохозяйственные водоемы комплексного назначения: состояние и перспективы // Вестн. Рос. акад.  с.-х. наук. – 2003. – № 4. – С. 14-15.

Філіпенко А.М. Особливості поняття конкуренто-спроможності щодо рибного господарства України // Продуктивність. – 2003. –      № 3. – С. 17-19.

 

Бджільництво

АЛИКИН Ю.С., АФИНОГЕНОВ А.З., БАТУЕВ Ю.М. Эндоглюкин – противовирусный препарат и стимулятор развития пчел // Пчеловодство. – 2003. – № 6. – С. 26-28.

БОНДАРЧУК Л.І., БУГЕРА С.І. Методи мічення та підсаджування бджолиних маток // Пасіка. – 2003. – № 8. – С. 10-14.

ГОРНІЧ М. Чому зникають бджоли з наших вуликів? // Укр. пасічник. – 2003. – № 8. – С. 22-27.

ДРОЗДЕНКО В.Л. Щодо технології утримання бджіл // Пасіка. – 2003. – № 9. – С. 18-19.

КІЯШКО М. Про зимівлю та роїння // Пасіка. – 2003. – № 9. – С. 8-9.

КОМІСАР О. Проблеми оцінки чистопородності бджолиних сімей української породи // Тваринництво України. – 2003. – № 7. – С. 7-8.

КОМІСАР О. Українські та карпатські бджоли // Укр. пасічник. – 2003. – № 8. – С. 14-17.

СОЛОМАХА Т.Д. Типи медозбірних угідь України // Пасіка. – 2003. – № 8. – С. 22-23.

СУЧКОВ Ю. Технология  вывода маток из яиц // Пчеловодство. – 2003. – № 5. – С. 23-25.

ТИМАШЕВА О.А., БАЙЦЕНЮК Л.И. Фитогормоны и зимовка пчел // Пчеловодство. – 2003. – №. 6. – С. 15-16.

ЧУПАХИН В.И. Препараты для лечения пчел в осенний период // Пчеловодство. – 2003. – № 5. – С. 32-34.

ВЕТЕРИНАРІЯ

 

БОРИСЕНКОВА А.Н., РОЖДЕСТВЕНСКАЯ Т.Н., НОВИКОВА О.Б. Отечественные препараты на основе тилозина при бактериальных болезнях птиц // Ветеринария. – 2003. – № 8. – С. 12-16.

БОРИСОВА М.Н., ПИЧУЧИНА Т.Д., ИРЕНКОВ И.П. Дифференциальная диагностика аэромоноза карпов // Ветеринария. – 2003. – № 9. – С. 25-28.

ГАЛИУЛЛИН А.К., МЕЛЬНИКОВА Л.А., БУКОВА Н.К. Сап: профилактика и меры борьбы // Ветеринария. – 2003. – № 9. – С. 3-8.

КОРОЛЕНКО Л., СІКАЧИНА В. Ньюкасльська хвороба птиці  // Тваринництво України. – 2003. – № 7. – С. 25.

МАЛИНОВСЬКИЙ В., АВДОТЬЄВА І., МЕЛЬНИЧУК І. Вірусна геморагічна хвороба кролів // Тваринництво України. – 2003. – № 7. – С. 26.

НЕДОСЕКОВ В.В. Современные вакцины против бешенства животных // Ветеринария. – 2003. – № 8. – С. 23-25.

ПАНКОВ Б.С. Лечебно-диагностический комплекс для борьбы с бесплодием коров // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. – 2003. – № 4. – С. 50-52.

РАСПУТИНА О.В. Оксилат при гнойно-катаральном эндометрите коров // Ветеринария. – 2003. – № 8. – С. 32-34.

САМОТАЕВ А.А., КУЗНЕЦОВ А.С. Ультразвуковая остеометрия при оценке скелета лошадей // Ветеринария. – 2003. – № 9. – С. 34-38.

ТАБАКАЕВ В.В., ЧУВАКИН Г.П., ГЫНГАЗОВА Е.В. Использование компьютерных технологий в ветеринарии // Ветеринария. – 2003. – № 9. – С. 14-17.

ТРЕФИЛОВ Б.Б., БОРИСЕНКОВА А.Н., НОВИКОВА А.Ф. Течение реовирусной инфекции у кур в ассоциации с бактериальными болезнями // Вестн. Рос. акад. с.-х. наук. – 2003. – № 4. – С. 66-68.

 ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

 

АНТИПОВА Л.В., ПАЩЕНКО Л.П., ШАХМАНОВ Ч.Ю. Получение и характеристика пищевого кератинового гидролизата // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2003. –  № 7. – С.63-65.

БАРАННИК В.П., МАКАРОВ В.В., ПЕТРЫКИН А.А. Экологически чистый хладоноситель // Пищ. пром-сть. – 2003. – №8. – С. 62-63.

БОГАТЫРЕВ А.Н., КУХАРЕНКО А.А., УСТИНОВА А.В. Натуральные антиоксиданты – основа здоровой пищи // Мясн. индустрия  – 2003. – № 8. – С.6-8.

БОРЩЕВСЬКИЙ П., СИЧЕВСЬКИЙ М., ТРОЯН В. Харчова промисловість України: сучасні тенденції та перспективи розвитку // Економіка України. – 2003. – № 8. – С.45-49.

БУРЕЕВ И.А., СТРИЖАКОВ А.А., КОЛОМЫЦЕВ А.А. Технические средства и препараты для аэрозольной дезинфекции // Мясн. индустрия. – 2003. – №7. – С. 22-24.

ЗАВЕРЮХА А.Х., УЛЬЯНОВ Е.В., МАСЛЕННИКОВА О.А. Продовольственная безопасность и экономические угрозы // Пищ. пром-сть. – 2003. – №8. – С. 52-53.

ИВАНОВА Г. В., ИЗОСИМОВА И. В. Технология пищевых продуктов со специальными свойствами // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2003. – № 8. – С. 170-172.

ИВАСЕНКО А.А. Производство продукции предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности // Хранение и перераб. зерна. – 2003. –  № 8. – С. 31-34.

ИВАСЕНКО А.А. Производство продукции предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности // Хранение и перераб. зерна. – 2003. –   № 7. – С. 22-25.

ИВАСЕНКО А.А. Производство продукции предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности // Хранение и перераб. зерна. – 2003. – № 9. – С.19-23.

Ковалев Е. Мировая продовольственная проблема: новые аспекты // Мировая экономика и международные отношения. – 2003. – № 9. – С. 53-59

КОЗАК В.Л. Об изъятии из оборота, переработке, утилизации, уничтожении или последующем использовании некачественной и небезопасной продукции // Мясн. дело. – 2003. – № 9. – С. 34-35.             

КУПЧИК Л., КАРТЕЛЬ М., КУПЧИК М. Вилучення іонів токсичних металів поліцукридами хітинового типу //  Харч. і перероб. пром-сть. – 2003. – № 7. – С.23-24.

КЮРЕГЯН  Г.П., ПАРОНЯН В.Х. Структурные особенности моноглицеридов высших жирных кислот // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2003. – № 8. – С. 186-187.

Ліпич Л.Г., Кощій О.В. Маркетингові дослідження споживачів продовольчих товарів // Маркетинг в Україні. – 2003. – № 9. – С. 12-15.

Маргасова В. Особливості обігу оборотного капіталу в харчовій промисловості та його вплив на відтворювальні процеси у галузі // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – № 6. – С. 20-24.

ПОПОВ А.М., ПОСТОЛОВА А.М. Использование фазовой диаграммы в проектировании продуктов // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2003. – № 8. – С. 172-175.

ПОПОВА М. Ю., ЗАГОВАЛОВ И. Г., СКРЯБИН К.Г. Влияние условий хранения на основные качественные характеристики соевых белковых препаратов // Мясн. индустрия. – 2003. – № 7. – С. 26-29.

РУДОМЕТОВА Н.В., ГОРНОВА И.В. Исследование свойств носителей ароматических веществ и их влияния на качество сухих ароматизаторов // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2003. – № 8. – С. 161-164.

СПИРИЧЕВ В.Б., ШАТНЮК  Л.Н. Биотин: медико-биологические  аспекты и практическое применение в пищевой промышленности // Пищ. пром-сть. – 2003. – № 8. – С. 88-89.

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ХЛІБОПЕКАРНОГО, МАКАРОННОГО ТА КОНДИТЕРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

 

АНОШКИНА Г. Как открыть пекарню // Хлебопродукты. – 2003. – № 8. – С. 40-41.

АНЦИФЕРОВ Ю.С. К качеству хлеба – через качественный замес // Хранение и перераб. зерна. – 2003. – № 9. – С. 53-54.

БЕГЕУЛОВ М. Определение реологических свойств теста с применением валориграфа // Хлебопродукты. – 2003. – № 7. – С. 28.

БИБКУЛАТОВА С.М., КУЛИКОВ А.М., ГИМАЛОВ Ф.Р. Использование полимеразной цепной реакции при оценке качества сырья для производства макаронных изделий  и готовой продукции  // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2003. – № 7. – С.48-50.

БЛЕСТЯЩЕЕ будущее хлебопекарных изделий // Пищ. пром-сть. – 2003. – № 8. – С. 90.

Борбасова З. Особенности ориентирования продукции хлебопечения на целевые сегменты рынка // Маркетинг. – 2003. – № 4. – С. 103-109.

ДЕСЯТНИКОВА О., СТУРЗА Р., ЧУМАК Ж. Виробляємо збагачений кальцієм пшеничний хліб: і водночас вивчаємо особливості такої технології // Зерно і хліб. – 2003. – № 4. – С. 40.

ДОЛИНОС В., ОЛЕКСІЄНКО Н. Шортенінги замість маргарину // Зерно і хліб. – 2003. – № 8. – С. 28.

Дорошенко Я.П. Чи буде солодке життя у українських кондитерів? // Формування ринкових відносин в Україні. – 2003. – № 9. – С. 118-121.

ДРОБОТ В.І., САВЧУК Н.І., ГУЛИЙ П.А. Можливі шляхи переробки борошна нового врожаю // Хранение и перераб. зерна. – 2003. – № 9. – С.52-53.

ЕГОРОВ Г. Степень извлечения эндосперма в технологии муки  // Хлебопродукты. – 2003. – № 8. – С.17.

ЗИНЧЕНКО В. Экспресс- анализ хлебопродуктов и зернового сырья // Хлебопродукты. – 2003. – № 7. – С.14-15.

ІЛЬЧУК В., БОРЕЦЬ А. Не треба заплющувати очі. З борошна міні-млинів: частіше виходять глевкі перепічки, а не запашні буханці. Чому?  // Зерно і хліб.  – 2003. – № 4. – С. 15.

КОРЯЧКІНА С., БЕРЕЗІНА Н. Цукровмісна паста з картоплі: при культивуванні житніх заквасок збільшує підйомну силу тіста та його об’єм зменшує тривалість дозрівання // Зерно і хліб. – 2003. – № 4. – С. 39.

КОРЯЧКІНА С., ОСИПОВА Г. Соєве, горохове, сочевичне й квасолеве борошно: чудові білковмісні добавки для макаронних виробів // Зерно і хліб. – 2003. – № 4. – С. 37.

Крапивенко Д. "Сладко": вложено $40 млн., заработано $120 млн.? [Кондитерська промисловість Росії] // Інвестиції: практика та досвід. – 2003. – № 16. – С. 29-32.

КРИВОРУЧЕНКО В. Чудо-машини для хлібопечення: компанія “Акрос” із Дніпропетровська пропонує хлібозаводам України оригінальне технологічне обладнання і природні добавки // Зерно і хліб. – 2003. – № 4. –  С. 42-43.

МАРАЛОВ А. Относительная скорость вальцов и измельчение зерна // Хлебопродукты. – 2003. – № 7. – С. 16-17.

МАРТЬЯНОВА А., МЕЛЕШКИНА Е. Влияние СПК на качество сортовой муки // Хлебопродукты. – 2003. – № 8. – С. 21-23.

МАТВЕЕВА И., КОЛУПАЕВА  Т. Глюкозооксидаза  для улучшения пшеничной муки и хлеба // Хлебопродукты. – 2003. – № 7. –  С. 30-31.

НИКУЛИНА Е.О., ИВАНОВА Г.В. Использование продуктов переработки облепихи при производстве хлебобулочных изделий для школьников // Хранение и пере раб. сельхозсырья. – 2003. – № 8. – С. 188-190.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ производства оборудования итальянской фирмы “Верпланет С.р.Л” для мучного кондитерского сектора // Пищ. пром-сть. – 2003. – № 8. – С. 66-67.                  

ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  глазирования изделий // Пищ. пром-сть. – 2003. – № 8. – С. 68-69.

ПРЯНИКИ ІЗ СОЄЮ менш калорійні, зате поживні // Харч. і перероб. пром-сть. – 2003. – № 7. –  С.15.

Решетникова А.С. Политика продаж на украинском рынке хлебобулочных изделий // Менеджер. Вісник Донецької державної академії управління. – 2003. –№ 2. – С. 50-55.

РОГОВЕР В., ЛУК’ЯНОВ А., КРАЄВА Н.  Хліб з лізином // Зерно і хліб. – 2003. – № 3. – С. 29.

СИНЯВСЬКА Н., ПАВЛОВСЬКА Є., КУЗНЕЦОВА Л. Прискорене виготовлення житнього хліба: з підкисленням тіста молочною, оцтовою та іншими органічними кислотами  // Зерно і хліб. – 2003. – № 4. –  С. 38.

СОТНИКОВ В.А., МАРЧЕНКО В.В., ГАМАЮРОВА В.С. Пути повышения эффективности деконтаминации зернового сырья методом гидрокавитационной гомогенизации // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2003. – № 7. – С. 39-42.

ТЕРТЫЧНАЯ Т., МИРОНЕНКО Н., ДЕРКАНОСОВА Н. Сахарное печенье из тритикалевой муки // Хлебопродукты. – 2003. – № 7. – С.32-33.         

ХЛЕБОПЕКАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ «Восход» нового поколения в Украине // Хранение и перераб. зерна. – 2003. – № 9. – С. 54-55.

ЦУКРОВЕ ПЕЧИВО: можна виготовляти за досить прибутковою технологічною схемою // Зерно і хліб. – 2003. – № 4. – С.36.

 ШАТНЮК Л.Н., СПИРИЧЕВ В.Б. Опыт обогащения железом и витаминами пшеничной муки, хлебобулочных изделий и других пищевых продуктов // Пищ. пром-сть. – 2003. – № 8. – С. 92-94.

 ШЕРСТОБИТОВ В., ДРИГА М., ЛЕБЕДЕНКО Т. Соєві білкові добавки. Що вони можуть // Зерно і хліб. – 2003. – № 4. – С.18-19.

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА

 

БУГАЕНКО И.Ф., КЕДРОВА И.В. Определение цветности и мутности растворов тростникового сахара – сырца // Сахар. – 2003. – № 4. –      С. 53.

 ГОРОХ В.Н., ЄРЕМЕНКО Б.А., ШТАНГЕЄВ К.О. Роботи УкрНДІЦП по удосконаленню теплоенергетики цукрового виробництва // Цукор України. – 2003. – № 3 – С. 18-20.

 ГРАБОВСЬКА О.В., ШТАНГЕЄВА Н.І., ГОРДІЙЧУК Н.І. Особливості кристалізації глюкози // Цукор України. – 2003. – № 3. – С. 23-24.

 ГУДОШНИКОВ С.Л. Сахарный рынок СНГ: роль региона в мировой торговле // Сахар. – 2003. – № 4. – С. 16-17.

 ЕРЕМЕНКО Б.А., КРАВЧУК А.Ф. Аналогия между кинетикой и динамикой технологических процессов // Сахар. – 2003. – № 4. – С. 46-47.

 ЄВФІМЕНКО В.Ф., НИРКО Я.В. Сучасний стан охорони праці в цукровій промисловості та шляхи його поліпшення // Цукор України. – 2003. – № 3. – С. 27-28.

ЗАЕЦ А.С. Регулируемый рынок сахара: методологические проблемы его создания // Сахар. – 2003. –  № 3. – С. 17-20.

НИБЫТ Н.Ф., ШКАБАРА Е.И. ,  БАЛАКАН А.В. Силосные склады для бестарного хранения сахара // Сахар. – 2003. – № 4. – С. 55-56.

ПАНОВ В.В.,НАУМЕНКО В.Д., ГУРЕВИЧ Р.Я. Нове обладнання та сировина у вапняних відділеннях цукрових заводів // Цукор України. – 2003. – №.3. – С. 21-22.

ПОЛОЗОВА А.Н., НУЖДИН Р.В. Мониторинг безопасности сахарной промышленности // Сахар. – 2003. – № 3. – С.21-27.

САВОСТИН А.В., ЛИТОШ А.Н. Подготовка известкового молока для очистки сахарсодержащих растворов // Сахар. – 2003. – № 3. – С. 48-49.

САПРОНОВ Н.М., КУРАСОВА Л.М., РАССОЛОВА Г.Г. Антисептические препараты для обработки диффузионного сока // Сахар. – 2003. – №3. – С. 42-43.

СЕМЕНОВ Е.В., СЛАВЯНСКИЙ А.А., МОЙСЕЯК М.Б. Анализ кинетики разделения утфеля III кристаллизации в роторе центрифуги // Сахар. – 2003. –  № 4. – С. 44-45.

СИМАЧЕВ Н.Д., ПЛЮСНИН С.О., Виртуальные сети в сахарной промышленности // Сахар. – 2003. – №3. – С. 28-29.

СКРЫПЛЕВ А.В. Вопросы автоматизации сахарной промышленности // Цукор України.– 2003. – №3. – С. 16-17.

СЛАВЯНСКИЙ А.А., ВОРОШИЛО И.О., ШТЕРМАН С.В. Рабочие модели теории центрифугирования утфелей сахарного производства // Сахар. – 2003. – № 3. – С.34-37.

СМИЛОВЕНКО Л.А., МАЛИНОВСКИЙ Б.Н. Продуктивность сахарного сорго // Сахар. – 2003. – № 4. – С. 38-39.

ТКАЧЕВ Н.М., ГАВРИЛИН П.Н., НИКИТИНА Г.В. Опыт эксплуатации диффузионного аппарата RT – 5 // Сахар. – 2003. – № 3. – С. 50-51.

 ТОВСТОП'ЯТ Б.Г. Досвід Оржицького цукрового заводу по очистці вапняного молока // Цукор України. – 2003. – № 3. – С.12-13.

ЧЕРНЯВСКАЯ Л.И., ЛЕОНТЬЕВА О.В., ЗОТОВА Ю.А. Методы экспресс-контроля потерь сахарозы // Сахар. – 2003. – № 4. –  С. 48-52

ЧЕРНЯВСКАЯ Л.И., ШВЕЦОВА Л.А., КУЯНОВ В.В. Препарат Септодор для улучшения технологических качеств свеклы при хранении // Сахар. – 2003. – № 3. – С. 38-41.

ШЕРЕМЕТ А.О.,  МАНК В.В., ЛАГОДА В.А. Удосконалена методика спектрофотометричного визначення ефективності очищення глюкозних розчинів // Цукор України. – 2003. – №3. – С. 25-26.

ЕКОНОМІКА , ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ КОНСЕРВНОГО ВИРОБНИЦТВА

 

ГОЛУБЕВА С.Н., БАРОВСКАЯ Н.А., ЛИЛИШЕНЦЕВА А.Н. Микробиологические исследования новых видов консервов для детского питання // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2003. – № 8. – С. 177-179.

РАДАЕВА И.А. Роль органолептической оценки молочных консервов в улучшении их качества // Молоч. пром-сть. – 2003. – № 8. – С. 43-45.

ТИХОНОВА Е.М. TWIST’уй на здоровье ( пример удобного и надежного консервирования) // Пищ. пром-сть. – 2003. – № 8. – С. 76-77.

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ М'ЯСОМОЛОЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

 

М'ясна  промисловість

АНТИПОВА Л.В., КОРЕНМАН Я.И., ТЕРНОВЫХ М.В. Идентификация ароматических веществ при оценке качества мясных продуктов и ингредиентов // Мясн. индустрия. – 2003. – № 9. – С. 29-31.

АНТИПОВА Л.В., ОСМИНИН О.С, СУЛЕЙМАНОВ С.М. Особенности гистоморфологического строения и пищевой ценности мяса цыплят-бролеров // Мясн. индустрия. – 2003. – № 7. – С. 43-45.

АНТИПОВА Л.В., РЕШЕТНИК О.А., ПОНОМАРЕВ В.Я. Применение ферментного препарата мегатерин Г 10х для обработки низкосортного мяса // Мясн. индустрия. – 2003. – №8. – С. 9-11.

АНТИПОВА Л.В.,ДАНЫЛИВ М.М., ШАМХАНОВ Ч.Ю. Влияние кукурузной муки на функционально-технологические свойства модельных фаршей низкосортного мясного сырья // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2003. – № 8. – С. 175-177.

АНТОНОВ А.А., ВЕНГЕР К.П. Быстрое замораживание мясных продуктов с использованием жидкого и газообразного азота // Мясн. индустрия. – 2003. – № 8. – С. 31-33.  

БАСЕНОК Г.С. Оптимизация параметров грузонесущих устройств технологических конвейеров мясокомбинатов // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2003. – № 8. – С. 208-209.

БУША А. Новости из украинско-немецкого мясного центра             // Мясн. дело. – 2003. – № 9. – С. 12-13.

ВОРОНОВ В.В. Качество и надежность холодильного оборудования гарантируем // Мясн. индустрия. – 2003. – № 9. – С. 45-47.

ГЛОТОВА И.А., ТАРАСИЧ А.С., ОСАДЧАЯ Н.В. Оценка пленкообразующей способности животных белков // Мясн. индустрия. – 2003. –  № 9. – С. 35-37.

ГУТА А.А. Новые разработки фирмы «Могунция»: колбасы  кровяные, ливерные, желейные, сальтисоны, зельцы, продукты в желе, продукты заливные, смальцы // Мясн. дело. – 2003. – № 9. – С. 24-26.

ЕФИМОВА И.Е., БЕЛОДЕДОВА А.С. Использование кармина при производстве мясных изделий // Пищ. пром-сть. – 2003. – № 8. – С. 96.

КЛЮШНИЧЕНКО О.Л. Ингредиенты ЗАО «Ковчег и Ко» для мясной промышленности // Мясн. дело. – 2003. – № 9. – С.10.

„Ковельські ковбаси”: аналогів немає // Діловий вісник. – 2003. – № 7. – С. 17.

КОЗАК В.Л. Об обосновании рациональной жиловки и сортировки мяса // Мясное дело. – 2003. –  № 9. – С. 5-8.

КУБЫШКО О.В.  Кольцевой АМИЛЮКС: самая естественная форма // Мясн. индустрия.– 2003. – № 7. – С. 21.

КУБЫШКО О.В. АМИЛАЙН – оболочка для элитных колбас        // Мясн. индустрия.– 2003. – № 8.– С.16-17.

КУБЫШКО О.В. Сосиски  экстра-класса в оболочке АМИЛЮКС             // Мясн. индустрия. – 2003. – № 9. – С. 20-21.

КУДРЯШОВ Л.С., ХВЫЛЯ С.И., КУПРИЯНОВ В.А. Биологические и микроструктурные исследования колбасных изделий, обогащенных пищевыми волокнами и лактулозой // Мясн. индустрия. – 2003. –      № 7. – С.33-35.

ЛИТВИНОВА Е.В. Компьютерное моделирование аминокислотного состава паштета // Мясн. индустрия. – 2003. – № 8. – С. 40-41.

МАЛЫШЕВ А.Д., ДОРОХОВ В.П., КОСОЙ В.Д. Влияние влажности фарша на кинетику сушки сырокопченых колбас // Мясн. индустрия. – 2003. – № 8. – С. 38-39.

МАРТЫНОВ А. Ю.,НИКИФОРОВ Л.Л., РУДЕНКО Г.С. Переработка органических отходов мясокомбинатов методом анаэробного сбраживания // Мясн. индустрия. – 2003. – № 8. – С. 21-23.

РОГОВ И.А., ПОПОВА М.Ю., ЗАГОВАЛОВ И.Г. Влияние условий хранения на основные качественные характеристики соевых белковых препаратов // Мясн. индустрия. – 2003. – № 7. – С. 26-27.

СИЛЬВЕРСТОВ А.В. Энергосберегающие заграждения для мясоперерабатывающих предприятий // Мясн. индустрия. – 2003. – № 9. – С. 53-55.

СКОРОДУМОВ П.М. Универсальные  вакуумные шприцы «VEMAG» // Мясн. индустрия. – 2003. – №9. – С. 22.

СОСИСКИ экстра-класса в оболочке АМИЛЮКС // Мясн. дело. – 2003. – № 9. – С. 20-23.

СТРИЖАКОВ А.А., КОЛОМЫЦЕВ А.А., ЛУКЬЯНОВ С.Б. Технические средства и препараты для аэрозольной дезинфекции // Мясн. индустрия.– 2003 – № 7. – С.22-24.

ТИТОВ С.А., ПЕШКОВ А.С., СОКОЛОВ А.В. Стабилизация цветности комбинированных колбас с использованием препаратов пищевых кислот // Мясн. индустрия. – 2003. – № 9. – С. 32-34.

УВАРОВА О.А., ГАДАЙЧУК А.О. Применение натуральных красителей в мясной промышленности // Мясн. дело. – 2003. – № 9. – С. 18-19.

ФАЙВИШЕВСКИЙ М.Л., КУЗЬМЕНКО Н.П. Ресурсо – и энергосберегающая технология переработки отходов на мясокомбинатах // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2003. – № 7. – С. 69-71.

ФАЙВИШЕВСКИЙ М.Л., КУЗЬМЕНКО Н.П. Универсальная машина для переработки мясо-жирового  сырья // Мясн. индустрия. – 2003. – № 8. – С.19-20.

ХОРЬКОВА М.Ф., ТЮГАЙ М.И., СИДОРОВ Д.Е. Новые виды оболочек для производства сосисок // Мясн. индустрия. – 2003. – № 9. – С. 43-44.

ЦИБУЛЬСКАЯ С.А. Биопластик // Мясн.дело. – 2003. – № 9. – С. 14-17.

ШАХМАНОВ Ч.Ю., ДАНЫЛИВ М.М. Динамика ферментативного гидролиза водо- и солерастворимых  фракций белков говядины // Мясн. индустрия. – 2003. – № 9. – С. 38-41.

ШИЛИНА Е.В. Торговый Дом «Протеин, Технологии, Ингредиенты» представляет новые продукты // Мясн. индустрия. – 2003. –  № 9. – С. 50-51. 

 

Молочна промисловість

ГАВРИЛОВА Н.Б., КАНЯ И.П. Композиционный  творожный продукт // Молоч. пром-сть. – 2003. – № 8. – С.29-30.

ГОЛИКОВ И.В., ИЛЬИН А.А., МАКАРЦЕВ Д.В. Гигиенические проблемы современных упаковочных материалов для молочных продуктов // Молоч. пром-сть. – 2003. – № 9. – С.43-46.

ГОЛУБЕВА Л.В., ПОНОМАРЕВ А.Н., СЕРБУЛОВ Ю.С. Базовый метод оценки показателей хранимоспособности молочных продуктов // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2003. – № 7. – С. 45-47.

ЕРМАКОВ И.Г., ЕРШОВА Л.П., ЛУТФУЛАЕВ А.А. Производство и применение молочных сепараторов // Молоч. пром-сть. – 2003. – № 8. – С. 59-60.

ЕРМАКОВ И.Г.,ШУТОВ Е.А., ФЕДОНОВ Л.Б. Перевозка молока-сырья // Молоч. пром-сть. – 2003. – № 9. – С. 51-52.

КАСЬЯНОВА Н., СКОРЧЕНКО Т., ФЕДОРОВА Г. Кисломолочні десерти, закусочні продукти // Харч. і перероб. пром-сть. – 2003. –  № 7. – С. 25.

ЛАМБЕРТ Д.С. Использование лактопероксидазы для консервирования молока // Молоч. пром-сть. – 2003. – № 8. – С. 51.

ЛУЧШИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ для молочной промышленности // Молч. про-сть. – 2003. – № 9. – С. 34-35.

МАКАРОВ А., АНДРЮШИНА Е. „Сгущенное молоко” так ли? // Питание и о-во. – 2003. – № 9. – С.12-13.

ОЖГИХИНА Н.Н., ТЕТЕРЕВА Л.И. Органолептическая оценка масла и сыра // Молоч. пром-ть. – 2003. – № 8 – С. 45.

ОСТРЕЦОВА Н.Г. Органолептическая оценка молока и молочных продуктов // Молоч. пром-сть. – 2003. – № 8. – С. 41-43.

ОСТРОУМОВ Л.А., ПОПОВ А.М., ПОСТОЛОВА А.М. Функциональные продукты на основе молока и его производных // Молоч. пром-сть. – 2003. – № 9. – С. 21-22.

ПРИДАННИКОВА И., ЕЛИЗАРОВА В. Новое поколение стартерных культур в развитии технологии молочных продуктов // Молоч. пром-сть. – 2003. – № 9. – С. 32-33.

РЯЗАНОВА  О.А., ПОЗНЯКОВСКИЙ В.М., ШЕВЕЛЕВА А.А. Кисломолочные напитки с селекционными сортами сои // Молоч. пром-сть. – 2003. – № 8. – С.49-50.

СКОБЕЛЕВА Н.В., ГОРЕЛОВА Ж.Ю., ЦАРЬКОВ А.В. Коктейль «Долюцар» для ежедневного потребления // Молоч. пром-сть. – 2003. – № 9. – С. 37-38.

СТЕПАНОВА Л.И. Использование растительных жиров в сметане // Молоч. пром-сть. – 2003. – № 8. – С. 55.

ТИХОМИРОВА Г.П. Экологические лаборатории  на молочных  предприятиях // Молоч. пром-сть. – 2003. – № 9. – С. 47-48.

ТИХОНОВА Е.М. Качественное единство – великолепный продукт! (Гомогенизация в производстве молочных продуктов) // Молоч. пром-сть. – 2003. – № 9. – С. 58-59.

ХРАМЦОВ А.Г., ЕВДОКИМОВ И.А., РЯБЦЕВА С.А. Бифидогенный препарат «Лактобел» // Молоч. пром-сть. – 2003. – № 9. –  С. 39.

ШИДЛОВСКАЯ В.П. Изменение содержания гидроксиметилфурфурола при тепловой обработке и хранении молока и молочных продуктов // Молоч. пром-ть. – 2003. – № 8. – С. 56-57.

ЗМІСТ

 

ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Економіка рослинництва

Економіка тваринництва

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ І ЛІСОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИИ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВІ І ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Грунтознавство

Агрохімія

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ РОСЛИННИЦТВА

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ ТВАРИННИЦТВА

ЗАГАЛЬНЕ РОСЛИННИЦТВО

Селекція, насінництво, сорти

Землеробство. Агротехніка

Зернові культури

Олійні культури

Картопля

Цукрові буряки

КОРМОВИРОБНИЦТВО. КОРМОВІ КУЛЬТУРИ

Овочівництво

Плодівництво. Ягідництво

Лісові культури

ЗАХИСТ РОСЛИН

ТВАРИННИЦТВО. ЗАГАЛЬНЕ ТВАРИННИЦТВО

Годівля і утримання тварин

Розведення і племінна справа

Велика рогата худоба

Конярство

Свинарство

Вівчарство. Козівництво

Звірівництво

Птахівництво

Бджільництво...

Рибне господарство

ВЕТЕРИНАРІЯ

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ  ПЕРЕРОБНОї ПРОМИСЛОВОСТІ

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ХЛІБОПЕКАРНОГО, МАКАРОННОГО ТА  КОНДИТЕРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ КОНСЕРВНОГО ВИРОБНИЦТВА

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ М’ЯСОМОЛОЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

М’ясна промисловість

Молочна промисловість

 

 

 

Наша адреса:

 

м. Вінниця, вул. Соборна, 73

Вінницька наукова універсальна бібліотека

ім. К.А. Тімірязєва

Відділ сільськогосподарської літератури

тел. 32-08-55

Відділ технічної літератури

тел. 32-40-54

Нові надходження літератури. 2003 вип. 3


ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ім. К. А. ТІМІРЯЗЄВА

Відділ літератури та інформації з питань сільського господарства

Відділ літератури та інформації виробничого профілю 

Відділ літератури та інформації з питань економіки та права

 

 

Нові надходження літератури з питань економіки, технології виробництва і переробки

сільськогосподарської продукції

(Поточний бібліографічний список)

 

Вип. 3.

 

Вінниця, 2003

 

 

 

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

Вінницька  обласна універсальна наукова бібліотека  ім. К.А. Тімірязєва надсилає Вам черговий бібліографічний список, який включає надходження нової літератури з питань економіки, організації та технології сільськогосподарського виробництва, галузей харчової і переробної промисловості, що надійшла в обласний довідково-інформаційний фонд у липні-вересні 2003 р.

Список розрахований на керівників, організаторів, спеціалістів сільськогосподарського виробництва та переробної промисловості.

Працівники обласних організацій можуть одержати зазначену літературу в обласній науковій бібліотеці, районних організацій – в центральних бібліотеках.

В разі відсутності необхідних видань в централізованих бібліотечних системах, їх можна замовити по міжбібліотечному абонементу (МБА) з бібліотеки, де знаходиться потрібне видання. Поштові витрати за пересилку видань – за рахунок замовника.

На замовлення спеціалістів по МБА надсилаються також за встановлену плату копії журнальних статей.