Нові надходження літератури з питань економіки, технології виробництва і переробки сільськогосподарської продукції

Рік видання: 2002

Місце зберігання: Сайт (електронне видання)

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ім. К. А. ТІМІРЯЗЄВА

Відділ літератури та інформації з питань сільського господарства

Відділ літератури та інформації виробничого профілю

Відділ літератури та інформації з питань економіки та права

 

 

Нові надходження літератури з питань економіки, технології виробництва і переробки

сільськогосподарської продукції

(Поточний бібліографічний список)

 

Вип. 3.

 

Вінниця, 2002

 

 

 

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

 

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва надсилає Вам черговий бібліографічний список, який включає надходження нової літератури з питань економіки, організації та технології сільськогоспо -дарського виробництва, галузей харчової і переробної промисловості, що надійшла в обласний довідково -інформаційний фонд у липні-вересні 2002 р.

Список розрахований на керівників, організаторів, спеціалістів сільськогосподарського виробництва та переробної промисловості.

Працівники обласних організацій можуть одержати зазначену літературу в обласній науковій бібліотеці, районних організацій – в центральних бібліотеках.

В разі відсутності необхідних видань в централізо -ваних бібліотечних системах, їх можна замовити по міжбібліотечному абонементу (МБА) з бібліотеки, де знаходиться потрібне видання. Поштові витрати за пересилку видань – за рахунок замовника.

На замовлення спеціалістів по МБА надсилаються також за встановлену плату копії журнальних статей.

Поділитися:

ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

АНДРЕЕВ П. Обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий // АПК: экономика, упр. – 2002. – № 9. – С. 69-73.

БОБЫЛЕВ А.И. К вопросу об обороте земель сельскохозяй -ственного назначения // Право и политика. – 2002. – № 7. – с. 89-90.

ГНОЄВИЙ В.Г. Шляхи зростання доходів сільськогосподарських товаровиробників // Економіка АПК. – 2002. – № 8. – С. 99-106.

ДЕМ'ЯНЧУК О.І. Розвиток процесу самозайнятості на селі // Економіка АПК.– 2002. – № 7. – С. 131-135.

ДЕРЕВ'ЯНКО С. Організація обліку в селянських (фермерських) господарствах // Бух. в сіл. госп-ві. – 2002. – № 16. – С. 12-18.

ЄВТУШЕНКО С.М. Економічний і податковий аспект нарахування амортизації // Економіка АПК. – 2002. – № 8. – С. 96-99.

ЗБАРСЬКИЙ В. Розвиток сільської місцевості в системі ведення сільського господарства // Бух. в сіл. госп-ві. – 2002. – № 16. – С. 29-31.

КОВАЛЕНКО В.М., ОГІЙЧУК М. Ф. Інвестиції як чинник аграрної реформи // Економіка АПК. – 2002. – № 8. – С. 56-59.

КОЛИБАБА Р. Будем страховаться // Агро Перспектива. – 2002. – № 7. – С. 14-15.

КУЗНЕЦОВ В.В., ГАРЬКАВЫЙ В.В. Система экономического планирования развития АПК на региональном уровне // Вестн. Рос. акад. с.-х. наук. – 2002. – № 4. – С. 22-25.

МЕСЕЛЬ-ВЕСЕЛЯК В.Я., ФЕДОРОВ М.М. Удосконалення грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення // Економіка АПК. – 2002. – № 8. – С. 10-16.

НАГАЄВИЧ Ю.В. Про облік податку на прибуток // Економіка АПК. – 2002. – № 7. – С. 107-111.

ПІТЕЛЬ Н.Я. Продуктивність і оплата праці в сільськогосподарських підприємствах // Економіка АПК. – 2002. – № 8. – С. 106-109.

ПУЛІМ В.А. Реальний власник та його ставлення в аграрній сфері // Економіка АПК. – 2002. – № 7. – С. 48-52.

РАДІОНЕНКО О.М. Обґрунтування розміру авансового платежу та строків виплати лізингових угод у сільському господарстві // Економіка АПК. – 2002. – № 7. – С. 84-92.

РИЖУК С.М. Державне регулювання аграрного сектора та перехід на інноваційну модель розвитку // Економіка АПК. – 2002. – № 7. – С. 14-23.

САБЛУК П.Т. Основні напрями розвитку високоефективного агропромислового виробництва в Україні // Економіка АПК. – 2002. – № 7. – C. 3-13.

САВЧЕНКО С.В. Основні напрями забезпечення продовольчої безпеки України // Економіка АПК. – 2002. – № 7. – С. 72-77.

СМАГИН Б.И. К вопросу о методике определения интеграль -ного показателя эффективности сельскохозяйственного производства // Экономика с.-х. и перераб. предприятий. – 2002. – № 7. – С. 18-20.

СОМИК А.В. Особливості розвитку системи сільськогосподар -ського кредитування в зарубіжних країнах // Економіка АПК. – 2002. – № 8. – С. 136-140.

СТАТИВКА А., ЛЯМЦЕВА Т. О понятии и содержании гарантий защиты прав сельскохозяйственных предприятий // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 8. – С. 80-82.

СУК П. Облік відстрочених податкових активів і зобов'язань та витрат діяльності // Бух. в сіл. госп-ві. – 2002. – № 14. – С. 2-9.

ТРЕТЬЯК О.М. Кредитні спілки як ефективна форма мікрокредитування // Економіка АПК. – 2002. – № 7. – С. 100-102.

ФЕОФИЛОВ С. Инвестиционный климат аграрного сектора действительно изменился к лучшему // Інвестиції: практика та досвід. – 2002. – № 13. – C. 21-24.

ФІЩУК О.М. Виробничі сільськогосподарські кооперативи як чинник гармонізації інтересів селян і раціонального господарювання // Економіка АПК. – 2002. – № 8. – С. 65-69.

ЧЕРНОІВАНОВ В.В. Участь сільськогосподарських товаровиробників у приватизації несільськогосподарських підприємств і організацій АПК // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 2002. – № 7. – C. 56-58.

ЮРКЕВИЧ В. До питання про можливість відчуження членом сільськогосподарського кооперативу права на пай // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 7. – С. 97-98.

 

Економіка рослинництва

БОНДАРЬ А. Зерно // Агро Перспектива. – 2002. – № 8. – С. 26-34.

КУБРОВСЬКА І.О. Ринок цукру в Україні // Економіка АПК. – 2002. – № 8. – С. 132-133.

МАРМУЛЬ Л.О., СОЛОВЙОВ А.І. Оптовий плодоовочевий ринок як складова ринкової інфраструктури // Економіка АПК. – 2002. – № 8. – С. 124-126.

МИХАЙЛОВ М., МЕЛЬНИК О. Організація внутрішньогосподарського обліку у лісових господарствах // Бух. в сіл. госп-ві. – 2002. – № 14. – С. 12-14.

ПЛАСТУН О. Масличные // Агро Перспектива. – 2002. – № 8. – С. 38-42.

ПОГОРІЛИЙ А.О., ПОГОРІЛИЙ С.О. Собівартість вироб-ництва картоплі та чинники, що її визначають // Економіка АПК. – 2002. – № 8. – С. 89-96.

РИБАКОВА О.В. Маркетингові дослідження регіонального ринку плодів // Економіка АПК. – 2002. – № 8. – С. 126-132.

РУЧКІН О.В., РУДЬ А.М., СТОВБІР О.П. Розміщення виробництва насіння овоче-баштанних культур // Економіка АПК. – 2002. – № 7. – С. 57-61.

ЧМИРЬ С.М. Пшениця в зерновому балансі України // Економіка АПК. – 2002. – № 7. – С. 36-41.

ШАМАЕВА С. Денежный цветочек: [Соняшник ] // Агро Перспектива. – 2002. – № 7. – С. 10-11.

 

Економіка тваринництва

БЕРО И. Развитие животноводства в хозяйствах населения // АПК: экономика, упр. – 2002. – № 8. – С. 44-49.

БОНДАР О. Світовий ринок молока і Україна // Пропозиція. – 2002. – № 7. – С. 106-108.

ВІТВІЦЬКИЙ В., ФУРСА М. Економічні норми та технічний сервіс у тваринництві // Пропозиція. – 2002. – № 7. – С. 109-111.

ВИНТОНЯК В. Молоко // Агро Перспектива. – 2002. – № 8. – С. 43-48.

КАМІЛОВА С.Р. Нові стандарти на молочну сировину та диференціація закупівельних цін // Економіка АПК. – 2002. – № 8. – С. 120-123.

МІСЮК М.В. Організація відродження скотарства в регіоні при формуванні ринку м'яса // Економіка АПК. – 2002. – № 8. – С. 86-88.

РИНОК м'яса і м'ясопродуктів: досягнення і перспективи // Маркетинг в Україні. – 2002. – № 4. –C. 9-11.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ І ЛІСОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ. ПРИРОДНИЧО-НАУКОВІ І ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Грунтознавство

НЕЧАЕВ Л.А., ТОРУБАРОВ Н.П., ЧЕРНЕНЬКИЙ В.А. Система воспроизводства плодородия почв // Земледелие. – 2002. – № 5. – С. 13-14.

Агрохімія

ЕРМАКОВ А.А., ЛЕБЕДЕВ Ю.А. Новая форма азотного удобрения // Агрохимический вестн. – 2002. – № 4. – С. 38.

КАВЕЦЬКИЙ В.М. Екотоксилогічне обґрунтування застосу-вання засобів хімізації // Агроекологічний журн. – 2002. – № 2. – С. 24-30.

ПЕТРЕНКО И.М. Параметры компостируемого навозосоломенного слоя // Аграрная наука. – 2002. – № 8. – С. 12-13.

ПЕТРУНИНА В.А., ЗЕНИКОВ В.И., ХАРЛАМОВ Е.П. Биотехнология органических удобрений // Агрохимический вестн. – 2002. – № 4. – С. 31-32.

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

СКОЦИН В. Є. Фірмовий сервіс сільськогосподарської техніки // Економіка АПК. – 2002. – № 7. – С. 126-130.

ЯСЕНЕЦЬКИЙ В., КЛИМЕНКО В. Сучасне вітроенергетичне обладнання для сільськогосподарських підприємств і приватного сектора // Пропозиція. – 2002. – № 7. – С. 96-98, 102.

 

Механізація і електрифікація рослинництва

ВДОВЕНКО С., КЕПКО О. Як побудувати шампіньйонницю // Пропозиція. – 2002. – № 7. – С. 52-54.

ЗУЄВ М., КУРИЛО В., ГУМЕНТИК М. Організація збирання цукрових буряків // Пропозиція. – 2002. – № 8/9. – С. 94-96.

ПЕТРЕНКО И.М. Технология приготовления компоста из отходов животноводства и растениеводства // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. – 2002. – № 7. – С. 6-7.

ПУТРИН А.С., ТЕРЕХОВА Э.Г. Игольчатые ротационные рабочие органы для обработки почвы // Достиж. науки и техники АПК. – 2002. – № 8. – С. 29-32

СЕМЫКИН В.А. Усовершенствованные корнеуборочные машины // Сах. свекла. – 2002. – № 8. – С. 30-31.

ТРОНЬ М., КОШЕЛЕНКО І. Сучасна ґрунтообробна техніка // Пропозиція. – 2002. – № 8/9. – С. 90-91.

ШУСТІК Л., КУКСА В., ХАРЧЕНКО М. Світові та вітчизняні тенденції розвитку кукурудзозбиральної техніки // Пропозиція. – 2002. – № 7. – С. 100-102.

 

Механізація і електрифікація тваринництва

КАРМАНСКИЙ Л. Стратегия механизации животноводства // Животноводство России. – 2002. – № 9. – С. 26-27.

КИРИЛЛОВ Н.К., НОВИКОВА Г.В., МИХАЙЛОВА О.В. Электроактивирование процессов при инкубации яиц // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. – 2002. – № 7. – С. 18-20.

РЕВЯКИН Е. Какой быть технике для животноводства в ХХІ веке // Животноводство России. – 2002. – № 8. – С. 4-5.

ЯЦЕНКО Ю. Обладнання для пастеризації молока // Тварин-ництво України. – 2002. – № 7. – С. 7-9.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ БУДІВЛІ

БУЛИЧЕВА Т.В. Будинок вишуканої архітектури // Наш дім. – 2002. – № 4. – С. 10.

ГРИЩЕНКО О.О. Захищаємо деревину: сучасні антисептики // Наш дім. – 2002. – № 4. – С. 14.

ЗАГАЛЬНЕ РОСЛИННИЦТВО

Селекція, насінництво, сорти

ДРИДИГЕР В.К. Новая система семеноводства зерновых и кормо-вых культур // Вестн. семеноводства в СНГ. – 2002. – № 2. – С. 21-23.

СВЯТОВА О.В. Формирование интеграции и кооперации в семеноводстве // Сах. свекла. – 2002. – № 7. – С. 7-9.

 

Землеробство. Агротехніка

БЕЗУГЛОВ В.Г., ГАФУРОВ Р.М. Минимальная обработка почвы // Земледелие. – 2002. – № 4. – С. 21-22.

 

СПЕЦІАЛЬНЕ РОСЛИННИЦТВО

Зернові культури

ЗАЙЦЕВ О., КОВАЛЬОВ В. Посів кондиційним насінням – істотний резерв підвищення виробництва озимої пшениці // Пропозиція. – 2002. – № 7. – С. 43.

ЛАПА В.В., ТАРАСЕНКО В.С. Формирование урожая гречихи высокого качества // Агрохимический вестн. – 2002. – № 4. – С. 26-27.

ПРОСУНКО В. Прогноз агрометеорологічних умов вегетації озимини // Пропозиція. – 2002. – № 8/9. – С. 34-35.

ТЫМКИВ О. Пшеница: новые возможности // Агро Перспектива. – 2002. – № 9. – С. 24-29.

ТИХОНОВ В.Е. Подход к прогнозированию условий вегетации зерновых культур // Вестн. Рос. акад. с.-х. наук. – 2002. – № 4. – С. 14-19.

УЛІЧ О. Сорти пшениці нового покоління // Пропозиція. – 2002. – № 8/9. – С. 38-40.

 

Олійні культури

ГАЙДАШ В. Ріпак: його сучасний стан і перспективи в Україні // Пропозиція. – 2002. – № 8/9. – С. 50-51.

ЗАЙЦЕВ О., ДУШКАНІЧ Н., КОВАЛЬОВ В. Запровадження нових гібридів соняшнику та кукурудзи – шлях до підвищення рента-бельності сільськогосподарського виробництва // Пропозиція. – 2002. – № 8/9. – С. 42-43.

 

Картопля

БЕКУЗАРОВА С.А., БАСИЕВ С.С., БАСИЕВ А.Е. Площадь питания, урожай и качество клубней картофеля // Агрохимический вестн. – 2002. – № 4. – С. 29-30.

КУР'ЯТА В.Г., ТКАЧУК О.О., РЕМЕНЮК Г.Л. Вплив ретардантів на ростові процеси, морфогенез і продуктивність рослин картоплі // Физиология и биохимия культурных растений. – 2002. – № 4. – С. 305-310.

 

Цукрові буряки

БАБУШКИН В.М., ФЕТЮХИН И.В. Влияние дефицита влаги на рост сахарной свеклы // Сах. свекла. – 2002. – № 8. – С. 26-27.

БАБУШКИН В.М., ФЕТЮХИН И.В. Моделирование урожая // Сах. свекла.– 2002.– № 7. – С. 23-26.

КОРМОВИРОБНИЦТВО. КОРМОВІ КУЛЬТУРИ

БЕЛЯК В. Проблему кормового белка можно решить // Животно-водство России. – 2002. – № 8. – С. 13.

ГАНИЧЕВА В.В. Увеличение протеиновой продуктивности сеяных травостоев // Зоотехния. – 2002. – № 8. – С. 13-14.

ЛОМОВ В.Н. Производство сенажа и зерносенажа из бобово-злаковых культур // Кормопроизводство. – 2002. – № 7. – С. 31-32.

СЕВЕРОВ В.И. Некоторые проблемы производства высокобел -ковых кормов растительного происхождения // Кормопроизводство. – 2002. – № 7. – С. 8-10.

СЛАВОВ В., ПОПОВА Е., МЕЛЬНИК О. Фітоекстрогени кормових культур // Тваринництво України. – 2002. – № 8. – С. 25-26.

ХЛОПЯНИКОВА Г.В. Повышение эффективности производ-ства кормовых культур // Достиж. науки и техники АПК. – 2002. – № 8. – С. 17-19; АПК. – 2001. – № 10. – С. 5-8.

КОВБАСЮК П. Кропива коноплевидна – нова високоврожайна кормова культура // Пропозиція. – 2001. – № 11. – С. 38-39

ЛЕВАХИН Г.И., МЕЩЕРЯКОВ А.Г. Механизм консерви-рующего действия серы при силосовании кормов // Зоотехния. – 2001. – № 10. – С. 23-24.

ОВОЧІВНИЦТВО. ПЛОДІВНИЦТВО

САДОВОДСТВО и овощеводство в Польше // Внешняя торговля. – 2002. – № 1. – С. 26-27.

Овочівництво

РЯЗАНОВА О.А. Интенсивность биосинтеза пигментов при дозревании томатов, выращенных на основе цеолита // Достиж. науки и техники АПК. – № 8. – С. 9-10.

 

Плодівництво. Ягідництво

ВЕРЗИЛИНА Н.В., ВЕРЗИЛИНА А.В. Повышение эффективности маточников слаборослых клоновых подвоев яблони // Садовод-ство и виноградарство. – 2002. – № 4. – С. 9-11.

ГРИГОРЬЕВА Л.В. Факторы повышения продуктивности яблоневых насаждений // Садоводство и виноградарство. – 2002. – № 4. – С. 3-5.

ЖБАНОВА Е.В. Перспективные по биохимическому составу сорта ягодных культур // Садоводство и виноградарство. – 2002. – № 4. – С. 20-21.

СІЛЕНКО В. Слаборослі підщепи для груші в Лісостепу України // Пропозиція. – 2002. – № 7. – С. 47-51.

СУЛЕЙМАНОВ А.Ш. Ускорененное размножение перспек-тивных сортов винограда // Садоводство и виноградарство. – 2002. – № 4. – С. 23-24.

ТРУНОВ Ю.В. Агроэкологическая оценка динамики плодородия почвы в яблоневом саду // Вестн. Рос. акад. с.-х. наук. – 2002. – № 4. – С. 47-49.

Лісові культури

ВПЛИВ агротехнічних заходів на головні породи у лісових культурах // Лісовий і мисливський журн. – 2002. – № 4. – С. 11-13.

ЗАХИСТ РОСЛИН

БЕЗРУЧКО О., ЯКОВЛЄВА Н. Прогнозований фітосанітарний стан посівів та рекомендації щодо захисту їх від шкідників, хвороб і бур'янів // Пропозиція. – 2002. – № 8/9. – С. 60-63

ВАСЕЦКАЯ М.Н., КРАТЕНКО В.П., ЛАВРИНОВА В.А. Биосредства для протравливания семян зерновых культур // Защита и карантин растений. – 2002. – № 7. – С. 20-21.

ГАФУРОВ Р.М., АСАФОВ Г.Б. Новый гербицид в посевах зерновых культур // Агрохимический вестн. – 2002. – № 4. – С. 28-29.

ЗАПОЛЬСЬКА Н. Розвиток хвороб цукрових буряків Україні // Пропозиція. – 2002. – № 7. – С. 68-69.

ПАВЛОВА В.В., ДОРОФЕЕВА Л.Л., КОЖУХОВСКАЯ В.А. Эффективность протравителей против корневых гнилей зерновых культур // Защита и карантин растений. – 2002. – № 8. – С. 21-23.

РЕТЬМАН С. Протруювання зернових – обов'язковий засіб // Пропозиція. – 2002. – № 8/9. – С. 65-66.

ЧЕПЧУГОВ В.Н., ФЕДОСЕЕВА Г.П., РЫМАРЬ В.П. Базамид против картофельной нематоды // Защита и карантин растений. – 2002. – № 8. – С. 31.

ТВАРИННИЦТВО. ЗАГАЛЬНЕ ТВАРИННИЦТВО

ВІННИЧУК Д.Т. Дослідження в галузі тваринництва // Агроеко-логічний журн. – 2002. – № 2. – С. 51-54.

ГЛАЗКО В.І. Молекулярно-генетичні дослідження у тварин-ництві // Агроекологічний журн. – 2002. – № 2. – С. 43-51.

Розведення і племінна справа

КІЩАК І. Проблеми становлення державної племінної інспекції у тваринництві // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 8. – 83-85.

 

Годівля і утримання тварин

СІЧКАР В. Використання екструдованої та повножирової сої в годівлі сільськогосподарських тварин і птиці // Пропозиція. – 2002. – № 8/9. – С. 74-75.

Велика рогата худоба

АНДРЕЕВ А.И., ЛАПШИН С.А., ДАВЫДОВ Н.А. Нормирование цинка в рационах ремонтных телок // Вестн. Рос. акад. с.-х. наук. – 2002. – № 4. – С. 68-70.

ГАВРИЛЕНКО М. Білковомолочність – важливий показник молочної продуктивності корів // Пропозиція. – 2002. – № 8/9. – С. 78-79.

ДОСТОЄВСЬКИЙ П. Німецька симентальська худоба // Тварин-ництво України. – 2002. – № 8. – С. 16.

ИСКРИН В.В., ТЮРИН О.А. Кукурузный глютеновый корм для дойных коров // Зоотехния. – 2002. – № 9. – С. 13.

КОЗИР В., ОЛІЙНИК С., МОВЧАН Т. М'ясне скотарство у фермерському господарстві // Пропозиція. – 2002. – № 7. – С. 76-78.

КУРАЛЕНКО Н.Н. Организация минерального питания высокопродуктивных коров // Зоотехния. – 2002. – № 8. – С. 15-16.

ЛЕГОШИН Г.П., СТРЕКОЗОВ Н.И., ФЕДОРОВА Р.П. Интенсивное использование молочного скота для производства молока и говядины // Зоотехния. – 2002. – № 7. – С. 17-20.

ЛЮБИМОВ А.И., БАТАНОВ С.Д. Молочная продуктивность коров разной поведенческой активности // Зоотехния. – 2002. – № 8. – С. 21-23.

ПОЛОВИНКО Л., БУРКА В. Уникальность калмыцкого скота // Животноводство Росии. – 2002. – № 8. – С. 36-37.

СТРЕКОЗОВ Н., ЛЕГОШИН Г. Молоко и говядина: новые технологии необходимы // Животноводство России. – 2002. – № 9. – С. 6-8.

ФЕДАК В., БОБРУШКО Т., ФЕДАК Н. Чорно-ряба порода худоби // Пропозиція. – 2002. – № 8/9. – С. 73

ЧЕМКЕНЕВА Н. Современная генеалогия айрширов // Животно-водство России. – 2002. – № 7. – С. 34-35.

ШКУРИН Г., СІРАЦЬКИЙ Й., ДЕМЧУК С. М'ясному скотарству – ефективне відтворення худоби // Тваринництво України. – 2002. – № 8. – С. 19-20.

ШТЕРКЕЛЬ С.Г., ЧИСТЯКОВА И.А. Связь линейной оценки типа с молочной продуктивностью коров // Зоотехния. – 2002.– № 8. – С. 6-8.

 

Свинарство

БЕРЕЗОВСЬКИЙ М., ХАТЬКО І. Більше уваги вирощуванню та оцінці племінних свиней // Тваринництво України. – 2002. – № 8. – С. 20-22.

БЛИЗНЕЦОВ А.В. Результативность скрещивания свиней при разных типах кормления // Зоотехния. – 2002. – № 8. – С. 23-25.

БУЛАВКІНА Т. Проблема виробництва екологічно чистої свинини // Тваринництво України. – 2002. – № 8. – С. 10-11.

ВОВК С., БЕРЕЗІВСЬКИЙ П., ГУБЕНІ Ю. Годівля та утримання свиней // Пропозиція. – 2002. – № 8/9. – С. 84-86.

ВОЙТЕНКО С., МЕТЛИЦЬКА О., ЦИБЕНКО В. Динаміка розвитку та внутріпорідна варіабельність свиней миргородської породи // Тваринництво України. – 2002. – № 7. – С. 17-19.

КОМЛАЦКИЙ В., ВЕЛИЧКО Л., СМОЛКИН Р. Соевое "молоко" в кормлении свиней // Свиноводство. – 2002. – № 4. – С. 14-17.

МАКСИМОВ В. И. Становление гормонального статуса тканей органов свиней в постнатальном онтогенезе // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. – 2002. – № 4. – С. 42-45.

РЫБАЛКО В. Создание новой популяции свиней мясного направления продуктивности // Свиноводство. – 2002. – № 4. – С. 5.

СЕМЕНОВ В.В., МАРЧЕНКО Н.И. Новый заводской тип свиней крупной белой породы // Зоотехния. – 2002. – № 7. – С. 9-10.

СЕМЕНОВ В.В. Создание закрытой популяции и специали-зированной линии в крупной черной породе свиней // Вестн. Рос. акад. с.-х. наук. – 2002. – № 4. – С. 67-68.

СЕРГЕЕВ В., НЕПОКЛОНОВ Е., АЛИПЕР Т. Классическая чума свиней в промышленном свиноводстве // Свиноводство. – 2002. – № 4. – С. 29-30.

ЭРНСТ Л., КОНОНОВ В., БАГИРОВ В. Трансгенные поросята от спермы, хранившейся в течение десяти лет // Свиноводство. – 2002. – № 4. – С. 23-24.

Вівчарство. Козівництво

КОЗАЧКО А.В., БОЛДЫРЕВ А.А., МОРОЗ В.А. Влияние предродовой стрижки овец на их потомство // Зоотехния. – 2002. – № 9. – С. 19-20.

ШИНКАРЕНКО І., ПОПОВ М. Наслідки широкомасштабної австралізації овець асканійської тонкорунної породи // Тваринництво України. – 2002. – № 7. – С. 14-16.

 

Птахівництво

ЖУРАВЛЕВ И.В., САЛАМАТИН А.В. Связь массы желтка яиц с репродуктивными признаками мясных кур // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. – 2002. – № 4. – С. 45-47.

ИМАНГУЛОВ Ш., КАВТАРАШВИЛИ А. Как уменьшить расклев у птицы // Животноводство России. – 2002. – № 9. – С. 16-17.

МИКУЛЕЦ Ю. И. Влияние витамина А на цыплят-бройлеров при повышенном содержании железа в рационе // Зоотехния. – 2002. – № 8. – С. 17-19.

ПЯТКИНА А., КУЛЯШБЕКОВА Ш. Чтобы цыплята росли быстрее // Животноводство России. – 2002. – № 7. – С. 29.

САДОМОВ Н.А. Резистентность цыплят-бройлеров при включении в рацион витамина А // Зоотехния. – 2002. – № 7. – С. 15-17.

 

Рибне господарство

ДОЛИНСЬКИЙ В.П. Розвиток прісноводної аквакультури в Україні // Економіка АПК. – 2002. – № 8. – С. 24-29.

Бджільництво

БАБЕНКО В. Бджолиний хліб: пилок – обніжжя – перга // Пропо-зиція. – 2002. – № 7. – С. 86-87.

КОМІСАР О., ЄГОШИН Л. Новий спосіб зимівлі невеликих бджолиних сімей та його використання на маткорозплідних пасіках // Тваринництво України. – 2002. – № 8. – С. 12-15.

 

Ветеринарія

БОРИСЕВИЧ В.Б., БОРИСЕВИЧ Б.В., ХОМИН Н.М. Лечение язвы рустергольца у коров // Ветеринария. – 2002. – № 8. – С. 39-41.

БОЯРИНЦЕВ Л.Е. Иммуномодулирующая активность лигави-рина при гипотрофии телят // Ветеринария. – 2002. – № 9. – С. 41-44.

ВЕРЕМЕЙ Э.И., ЖУРБА В.А. Применение оксиданта торфа при болезнях в области пальцев у крупного рогатого скота // Ветеринария. – 2002. – № 8. – С. 41-43.

ЕГОРОВА А.И., ЕРОФЕЕВ С.Г. Ротавирусная инфекция свиней // Ветеринария. – 2002. – № 7. – С. 16-19.

ЕГУНОВА А.В. Состояние и перспективы использования йода в терапии эндометрита и мастита у коров // Вестн. Рос. акад. с.-х. наук. – 2002. – № 4. – С. 74-76.

ЕРОФЕЕВ С., БАЙБИКОВ Т., ЖАРКОВА Г. Вакцинация свиней по новой схеме // Животноводство России. – 2002. – № 8. – С. 17.

СЕЛЯНИНОВ Ю.О. Экспериментальная оценка эффективности ассоциированной вакцины против сибирской язвы и оспы овец // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. – 2002. – № 4. – С. 52-53.

СОТНИКОВА Л.Ф. Клиническая диагностика рецидиви-рующих увеитов лошадей // Ветеринария. – 2002. – № 8. – С. 11-12.

ТКАЧ И.А., РОДИНА А.И. Тканевый препарат «экстрабан» при послеродовых эндометритах у коров // Достиж. науки и техники АПК. – 2002. – № 8. – С. 24-25.

ШНЯКИНА Т. Новый способ грыжесечения у поросят // Животно-водство России. – 2002. – № 9. – С. 28.

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Богатырев А.Н., Кухаренко А.А. Здоровая пища – здоровая нация // Мясн. индустрия. – 2002. – № 7. – С. 17-19.

БУТНІК-СІВЕРСЬКИЙ О., ШМАТКОВА Г. Планування ціни та рентабельності: [У харч. галузі] // Харч. і перероб. пром-сть. – 2002. – № 7. – С. 8-9.

Дон Р. Н. Соевые текстурированные продукты нового поколения: / Р.Н. Дон, О.Е. Кученкова, С.Э. Ядковская // Мясн. индустрия. – 2002. – № 8. – С. 25-26.

ЗЕНКОВ В.А. оценка токсичности экстрактов, содержащих природные пигменты: [Харч. добавки] / В.А. Зенков, А.И. Мглинец, Н.В. Кацерикова // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2002. – № 9. – С. 55-57.

Кричман Е.С. Тартазин и другие [харч. добавки] // Пищ. пром-сть. – 2002. – № 7. – С. 62.

МАРЧЕНКО М. Безконтактний контроль та сигналізація рівня рідинних та сипких продуктів: (На п-вах харч. і зерноперероб. пром-сті) // Зерно і хліб. – 2002. – № 3. – С. 48.

НАЗАРЕНКО Л.М., АЛИМХАНОВА Э.Ш. Стратегическое управление предприятием: [У харч. пром-сті] // Пищ. пром-сть. – 2002. – № 9. – С. 18-19.

Перспективы применения электрических полей для обработки пищевых продуктов и сельскохозяйственного сырья / М.П. Купчик, И.С. Гулый, Н.И. Лебовка, М.И. Бажал // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2002. – № 8. – С. 31-37; № 9. – С. 41-46.

Пащенко Л.П. Биологически активные добавки в питании человека / Л.П. Пащенко, И.М. Жаркова, Н.Н. Булгакова // Пищ. пром-сть. – 2002. – № 7. – С. 82-83.

Перспективы развития пищевой промышленности и сельского хозяйства и возможности экспорта // Внеш. торговля. – 2002. – № 1. – C. 4-6.

ПОЗНЯК С. Особливості та проблеми маркетингової стратегії розвитку харчової промисловості // Економіка України. – 2002. – № 10. – С. 89-92.

СОЛОВ'ЯНЧИК І. Натуральні добавки, ароматизатори: (Про перспективи застосув. нових технологій у харч. пром-сті) // Харч. і перероб. пром-сть. – 2002. – № 8. – С. 22-23.

ФАТЫХОВ Д. Когда нужен холод малому бизнесу: [Холод. обладн.] / Д. Фатыхов, А. Белехов, А. Беляева // Питание и об-во. – 2002. – №10. – С. 12-13.

ШАМАТОВА И. К. Инвестиционная привлекательность предприятий перерабатывающей промышленности // Пищ. пром-сть. – 2002. – № 9. – С. 14-15.

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ХЛІБОПЕКАРНОГО, МАКАРОННОГО ТА КОНДИТЕРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

Азін Д. Рослинні порошки в хлібі використовувати доцільно / Д. Азін, Н. Меркулова, О. Чугунова // Зерно і хліб. – 2002. – № 4. – С. 42.

Аношкина Г. Как открыть пекарню // Хлебопродукты. – 2002. – № 7. – С. 32-33.

Беркетова Л.В. Содержание пищевых волокон в некоторых видах хлебобулочных изделий // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2002. – № 7. – С. 50-51.

Войтовський В., Міщенко М. Машинобудівники для переробників зерна: Хто і що виготовляє // Зерно і хліб. – 2002. – № 4. – С. 48-49.

Давыдович Б. Топинамбур в хлебобулочных изделиях // Хлебопродукты. – 2002. – №8. – С. 22-23.

Дідик І. Природні антиоксиданти: [Дослідж. впливу на збереж. спожив. властивостей крекеру] // Харч. і перероб. пром-сть. – 2002. – № 9. – С. 21.

Дремлюк Г., Верещинський А. Крупи із соризу // Зерно і хліб. – 2002. – № 4. – С. 27.

Дремучева Г. Жировые продукты для хлебобулочных и мучных кондитерских изделий // Хлебопродукты. – 2002. – № 8. – С. 18-21.

Дремучева Г.Ф. Молочный маргарин для хлебобулочных изделий / Г.Ф. Дремучева, А.Е. Борисова, В.А. Романцев // Пищ. пром-сть. – 2002. – № 7. – С. 58.

Заїнчковський а., нетяжук м. Моніторинг на хлібоком-бінаті: (Погляд науковця на автоматизацію упр. інформ. потоками) // Зерно і хліб. – 2002. – № 3. – С. 12-13.

Иванов А.И. Создание базы данных по технологическому оборудованию хлебопекарного, кондитерского и макаронного производств / А.И. Иванов, Е.А. Назаренко, А.В. Диваков // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2002. – № 8. – С. 62-63.

ІСАБАЄВ І., НЕЧАЄВ А. Желатин проти черствіння: [Подов-ження тривалості зберігання хліба] // Зерно і хліб. – 2002. – № 3. – С. 34-35.

КОЛАЧКО М., СОРОКАЛЄТ В. Впровадили – виграли. Економічно й інформаційно: [Локал. інформ. мережа на Миргород. комбінаті хлібопродуктів] // Зерно і хліб. – 2002. – № 3. – С. 40-41.

КОРЧИНСЬКИЙ А. Змішувачі кондитерських мас / А. Корчинський, А. Щербаков, А. Бутнік // Харч. і перероб. пром-сть. – 2002. – № 7. – С. 28-29.

Мартьянова А. Влияние сухой пшеничной клейковины на хлебопекарные свойства муки // Хлебопродукты. – 2002. – № 8. – С. 14-16.

НАСКРІЗНА ХЛІБОПЕКАРСЬКА піч ХПК: Економічна кон-струкція і найширший асортимент продукції / О. Ковальов, В. Аністратенко, В. Ігнатенко та ін. // Зерно і хліб. – 2002. – № 3. – С. 42-43.

Птушкина Г.Е. Машиностроение – Мукомолье – Виттенберг: (Традиции, инновация, ориентация на клиента) // Хлебопродукты. – 2002. – № 8. – С. 26-27.

РЕПІЧ Т. Коефіцієнт збільшення асортименту. Рентабельність і марка прибутку: (Як ці екон. показники взаємовпливають в умовах хлібоз-дів) // Зерно і хліб. – 2002. – № 3. – С. 18-19.

СІРЕНКО С., МАНОХА Л. Впровадження інформаційно -управлінських систем, підсистем і модулів дає змогу оперативно аналізувати та оцінювати стан хлібопекарського виробництва // Зерно і хліб. – 2002. – № 3. – С. 46-47.

СТАБНІКОВА О. Селеновмісні добавки. Хліб і булочки з ними набувають лікувально-профілактичних властивостей / О. Стабнікова, Ю. Устинов, М. Антонюк // Зерно і хліб. – 2002. – № 3. – С. 28-29.

СТАДНИК І., ЛІСОВЕНКО О. Печемо хліб за двозмінним графіком: (З досвіду роботи Чортків. хлібоз-ду) // Зерно і хліб. – 2002. – № 3. – С. 17.

ЦИГАНОВА Т., КОНОТОП М. Внесення соєвого білково-ліпідного комплексу до тіста істотно поліпшує якість хліба і цукрового печива // Зерно і хліб. – 2002. – № 3. – С. 31.

Циганова Т., Костюченко М. Йодована сіль: Для чого нею збагачують хлібобулочні вироби // Зерно і хліб. – 2002. – № 4. – С. 41.

Чолаков Ф. Рынок мучных кондитерских изделий // Хлебо-продукты. – 2002. – № 7. – С. 36-38.

Шнейдер Т.И., Петрова Е.В. Использование амаранта в макаронных изделиях // Пищ. пром-сть. – 2002. – № 7. – С. 76-77.

Юрчак Ю. Антиоксиданти в макаронному виробництві / Ю. Юрчак, Л. Дехтярьов, В. Манк // Зерно і хліб. – 2002. – № 4. – С. 30-31.

Яковлева О. Как сократить потери зерна // Хлебопродукты. – 2002. – № 7. – С. 6-8.

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА

БУГАЕНКО И.Ф. Повышение эффективности свеклосахарного производства: технологические аспекты // Сахар. – 2002. – № 2. – С. 37-40.

ДМИТРЕНКО О. Якість фільтрування [напівпродуктів цукр. вир-ва] / О. Дмитренко, К. Скорик, М. Хоменко // Харч. і перероб. пром-сть. – 2002. – № 7. – С. 24-25.

МЕЗГА: удаление из диффузного сока и использование / В.Н. Кухар, П.И. Лысюк, А. А. Добротворский и др. // Сахар. – 2002. – № 2. – С. 52-54.

ФУРСА А. Трансформація цін на цукрові буряки та цукор – основа стабільного розвитку цукробурякового підкомплексу // Економіка України. – 2002. – № 8. – С. 69-75.

Ходаковська З.М. Формування собівартості продукції цукрової промисловості в нових умовах господарювання / З.М. Ходаковська, М.М. Доценко, В.К. Котков // Цукор України. – 2002. – № 2. – С. 5-6.

Хомічак Л.М. Підвищення ефективності роботи сатураторів бурякоцукрового виробництва / Л.М. Хомічак, І.Б. Петриченко, В.Ю. Виговський // Цукор України. – 2002. – № 2. – С. 20-22.

Чопик В.И. Оптимальное выделение калия из меляссной барды // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2002. – № 8. – С. 57-58.

ЭЛЕКТРОННАЯ система для синхронизации работы экстрактора / Я. Грабка, С. Бжезински, А. Палка, А. Барыга // Сахар. – 2002. – № 2. – С. 44-46.

Ярчук М.М. Комплексна програма розвитку бурякоцукрової галузі України на 2002 рік – в дії // Цукор України. – 2002. – № 2. – С. 2-5.

СИСТЕМА связи как элемент автоматизации производства сахара / А.Ф. Литвинов, В.Ю. Белоусов, Ю.Н. Горчинский, О.А. Потапов // Сахар. – 2002. – № 2. – С. 55-57.

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ КОНСЕРВНОГО ВИРОБНИЦТВА

ДУБИНІНА А. Мікробіологічна безпека швидкозаморожених [плодовоягідних] паст / А. Дубиніна, В. Коваленко, А. Одарченко // Харч. і перероб. пром-сть. – 2002. – № 7. – С. 14-15.

Иванова Т.Н. Сиропы профилактического назначения на основе яблочного сока / Т.Н. Иванова, Н.С. Левгерова, Е.Д. Полякова // Пищ. пром-сть. – 2002. – № 7. – С. 60.

РИБІЦЬКА І. Біологічна цінність консервів / І. Рибіцька, Г. Рибак, Н. Ткач // Харч. і перероб. пром-сть. – 2002. – № 7. – С. 17-18.

ОДАРЧЕНКО А. Харчові пасти з гарбузів та моркви // Харч. і перероб. пром-сть. – 2002. – № 9. – С. 19.

Румянцева Г.Н. Экстракция пектина из тыквенного жома с помощью отечественных ферментных препаратов / Г.Н. Румянцева, Н.М. Птичкина, О.А. Маркина // Хранение и переработка сельхоз-сырья. – 2002. – № 6. – С. 33-35.

Артемова Е.Н. Сахар – технологический фактор в пенообразовании и эмульгировании систем сапонинов из овощных соков // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2002. – № 7. – С. 42-45.

Литвинова Е.В. Функциональные свойства фруктово-овощных порошкообразных полуфабрикатов / Е.В. Литвинова, А.Б. Лисицын, Г.О. Магомедов // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2002. – № 6. – С. 44-46.

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ М'ЯСОМОЛОЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

М'ясна промисловість

Андреенков В.А. Отечественные добавки для производства колбас салями / В.А. Андреенков, Л.В. Алехина, Л.Ф. Митасева // Мясн. индустрия. – 2002. – № 8. – С. 27-29.

Антонова А.А., Венгер К.П. Технико-экономическая оценка работы скороморозильных аппаратов: [Для м'ясн. пром-сті] // Мясн. индустрия. – 2002. – № 7. – С. 45-47.

Бобренева И.В. Лечебно-профилактический [м'ясний] продукт для снижения холестерина в плазме крови // Мясн. индустрия. – 2002. – № 7. – С. 20-22.

Дьяченко Д.В. Вопросы санитарии на мясоперерабатыва -ющих предприятиях // Мясн. дело. – 2002. – № 7. – С. 10-11.

Козак В.Л. Ветеринарно-санитарные требования к сырью для мясоперерабатывающих предприятий и цехов // Мясн. дело. – 2002. – № 7. – С. 21.

Кубышко О.В. Виртуальная оболочка «Атлантис-Пак» // Мясн. индустрия. – 2002. – № 9. – С. 40-41.

Кудряшов Л.С. Перспективы использования рисовой муки при производстве мясных продуктов / Л.С. Кудряшов, Л.И. Лебедева, И.Г. Войтова // Мясн. индустрия. – 2002. – № 8. – С. 17-18.

Кудряшова О.А. Новые фосфатные препараты для произ-водства мясных продуктов // Мясн. индустрия. – 2002. – № 7. – С. 43-44.

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ мясные продукты для детей и взрослых, в том числе проживающих в экологически неблаго-приятных зонах и в крупных городах / А.Б. Лисицын, А.В. Устинова, Н.Е. Белякина, Т.А. Рудинцева // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2002. – № 9. – С. 11-15.

ЛИСИЦЫН А.Б. Мясные продукты функционального назначения для населения экологически неблагоприятных регионов // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2002. – № 9. – С. 9-11.

Максимов А.Ю. Оборудование для производства консервов из мяса птицы // Мясн. индустрия. – 2002. – № 9. – С. 48-49.

Максимов А.Ю. Оборудование для производства полуфаб-рикатов из мяса / А.Ю. Максимов, Б.В. Кулишев, А.А. Максимов // Мясн. индустрия. – 2002. – № 8. – С. 37-41.

Малышев А.Д. Методика прогнозирования качества фарша сырокопченых колбас / А.Д. Малышев, В.Д. Косой, В.П. Дорохов // Мясн. индустрия. – 2002. – № 8. – С. 45-47.

Островский В. Прибыль в банке: новые технологии в консервной промышленности // ММ. Деньги и технологии. – 2002. – № 6/7. – С. 26-29.

Производство мяса птицы в Польше // Внешняя торговля. – 2002. – № 1. – С. 30-31.

Производство пельменей // Мясн. дело. – 2002. – № 7. – С. 12-16.

Ринок м'яса і м'ясопродуктів: досягнення і перспективи // Маркетинг в Україні. – 2002. – № 4. – C. 9-11.

Семаков А.П. Использование ультрафиолетового излучения для обеззараживания воздушной среды помещений: [У м'ясн. галузі] / А.П. Семаков, Н.А. Зубрилова, А.Л. Вассерман // Мясн. индустрия. – 2002. – № 8. – С. 52-53.

Толкунова Н.Н., Бидюк А.Я. Влияние экстрактов лекарственных растений на срок хранения [м'ясних] паштетов // Пищ. пром-сть. – 2002. – № 7. – С. 72.

ШИНКА ДОВШЕ буде смачною // Харч. і перероб. пром-сть. – 2002. – № 7. – С. 10-11.

 

Молочна промисловість

БОВКУН А. Високоякісні плавлені сири // Харч. і перероб. пром-сть. – 2002. – № 9. – С. 22-23.

БОРОДАЙ С. Є різні ферменти. Яким віддати перевагу?: (Це важливо знати виробникам сичуж. сирів) // Харч. і перероб. пром-сть. – 2002. – № 9. – С. 16-17.

Гаврилова Н.Б. Фитокисломолочный напиток для геродиетического питания / Н.Б. Гаврилова, С.А. Коновалов // Молоч. пром-сть. – 2002. – № 6. – С. 38-39.

ГОРПИНИЧ В., ШВАНЦ П. Торговельна марка "Роси": неперевершений смак, підвищений попит [на молочні продукти] // Харч. і перероб. пром-сть. – 2002. – № 9. – С. 8-9.

Добриян Е.И. Сгущенное молоко «Лидер» // Пищ. пром-сть. – 2002. – № 7. – С. 70.

Елизарова В.В. Закваски для творога О.В. Толстых // Молоч. пром-сть. – 2002. – № 7. – С. 25.

ЄРЕСЬКО Г. Розроблено технологію, затверджено докумен-тацію на виробництво пастоподібного плавленого сиру / Г. Єресько, С. Гуляєв-Зайцев, С. Кимачинський // Харч. і перероб. пром-сть. – 2002. – № 8. – С. 8-9.

Зобкова З.С., Гаврилова А.Д. Витаминизированные молочные продукты // Молоч. пром-сть. – 2002. – № 6. – С. 35-38.

КАРПЕНКО Л.О. Спілка молочних підприємств: [Інтерв'ю з президентом Спілки молоч. п-в України Л.О. Карпенком] / Бесіду вела Л. Леонова // Харч. і перероб. пром-сть. – 2002. – № 8. – С. 11-12.

Логинов В.Г. Тенденции развития рынка молока // Молоч. пром-сть. – 2002. – № 6. – С. 7-8.

Марьин В.А. Кинетика микробиологических процессов молочной промышленности // Молоч. пром-сть. – 2002. – № 6. – С. 55-56.

МОДИФИЦИРОВАННЫЕ МОЛОЧНЫЕ продукты для населения экологически неблагоприятных районов / Г.А. Донская, В.А. Марьин, Н.В. Скобелева, Е.А. Денисова // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2002. – № 9. – С. 17-19.

Оленев Ю.А. Сырье для производства мороженого // Молоч. пром-сть. – 2002. – № 6. – С. 53-54.

Оленев Ю.А. Сырье для производства мороженого // Молоч. пром-сть. – 2002. – № 7. – С. 49-50.

ПАСІЧНИЙ В., КРЕМЕШНА І. Ефективні барвники [з буряк. сировини для вир-ва комбін. вар. ковбас] // Харч. і перероб. пром-сть. – 2002. – № 9. – С. 27-28.

ПЛАХОТНИЙ В. Торцеві ущільнення молочних насосів // Харч. і перероб. пром-сть. – 2002. – № 7. – С. 26-27.

ПОТЕМСЬКА О. Заквашувальна культура для ряжанки / О. Потемська, Н. Кігель, Г. Тарадій // Харч. і перероб. пром-сть. – 2002. – № 9. – С. 25-26.

Приданникова И.А. Стартерные культуры для производства сметаны // Молоч. пром-сть. – 2002. – № 7. – С. 18.

Просеков А.Ю. Многофакторная модель пенообразования молока / А.Ю. Просеков, А.А. Ильина, О.Е. Просекова // Молоч. пром-сть. – 2002. – № 7. – С. 53.

Просеков А.Ю., Генералов Д.С. Влияние некоторых факторов на пенообразующие свойства обезжиренного молока и творожной сыворотки // Пищ. пром-сть. – 2002. – № 6. – С. 40-41.

Просеков А.Ю. Ферментация молока для повышения пенооб-разующей способности / А.Ю. Просеков, Т.В. Подлегаева, Р.С. Новиков // Молоч. пром-сть. – 2002. – № 6. – С. 47.

Сабурова К.М., Забодалова Л.А. Кисломолочные напитки, обогащенные БАВ // Молоч. пром-сть. – 2002. – № 6. – С. 44-45.

Сарафанова Л.А. Российские комплексные системы для произ-водства мороженого / Л.А. Сарафанова, А.В. Ибраев, Б.А. Говердовский // Пищ. пром-сть. – 2002. – № 7. – С. 64-65.

Состояние молочной промышленности в мире // Молоч. пром-сть. – 2002. – № 7. – С. 2-3.

СТРИЖАК С. Молочна кислота – це здоров'я / С. Стрижак, Н. Кисільова, О. Потапенко // Харч. і перероб. пром-сть. – 2002. – № 7. – С. 12-13.

Фирсанова О.В., Жукова Э.Г. Планирование ассортимента молочной продукции на основе изучения взаимосвязей потребителя и производителя // Молоч. пром-сть. – 2002. – № 6. – С. 18-23.

Храмцов А.Г. Лактулоза и функциональное питание: [Клін. дослідж. продуктів, збагач. лактулозою. Лактулоза і дит. харчування] / А.Г. Храмцов, В.Д. Харитонов, И.А. Евдокимов // Молоч. пром-сть. – 2002. – № 7. – С. 23-24.

Храмцов А.Г. Лактулоза и функциональное питание: [Розв. ринку функціон. харчування. Історія лактулози] / А.Г. Храмцов, В.Д. Харитонов, И.А. Евдокимов // Молоч. пром-сть. – 2002. – № 6. – С. 29-30.

Шидловская В.П. Доступный лизин – показатель биологической ценности молока и молочных продуктов // Молоч. пром-сть. – 2002. – № 6. – С. 40-43.

Яловецкий А.В. Бутылки из ПЭВП – прорыв на рынке упаковки молока // Молоч. пром-сть. – 2002. – № 7. – С. 59-61.

ЗМІСТ

ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Економіка рослинництва 

Економіка тваринництва

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ І ЛІСОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ. ПРИРОДНИЧО-НАУКОВІ І ТЕХНІЧНІ ОСНОВИСІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Грунтознавство

Агрохімія

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Механізація і електрифікація рослинництва

Механізація і електрифікація тваринництва

Сільськогосподарські будівлі.

ЗАГАЛЬНЕ РОСЛИННИЦТВО

Селекція, насінництво, сорти

Землеробство. Агротехніка

СПЕЦІАЛЬНЕ РОСЛИННИЦТВО

Зернові культури

Олійні культури

Картопля 

Цукрові буряки

КОРМОВИРОБНИЦТВО. КОРМОВІ КУЛЬТУРИ

ОВОЧІВНИЦТВО. ПЛОДІВНИЦТВО

Овочівництво 

Плодівництво. Ягідництво 

Лісові культури

ЗАХИСТ РОСЛИН

ТВАРИННИЦТВО. ЗАГАЛЬНЕ ТВАРИННИЦТВО

Розведення і племінна справа

Годівля і утримання тварин

Велика рогата худоба

Свинарство

Вівчарство. Козівництво

Птахівництво

Рибне господарство 

Бджільництво

ВЕТЕРИНАРІЯ

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕРЕРОБНО ї ПРОМИСЛОВОСТІ

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ХЛІБОПЕКАРНОГО, МАКАРОННОГО ТА КОНДИТЕРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

Економіка, технологія та організація ЦУКРОВОГО виробництва

Економіка, технологія та організація КОНСЕРВНОГО виробництва

Економіка, технологія та організація М'ЯСОМОЛОЧНОГО виробництва

М'ясна промисловість

Молочна промисловість

 

Укладачі і коректори: В. Середюк

Л. Введенська

О. Подзолкіна

Комп'ютерна верстка Н. Спиця

Тиражування Г. Стратієнко

Тираж 40 прим.

Ксерокс Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва

 

Наша адреса:

21000, м. Вінниця, вул. Соборна, 73

Вінницька державна наукова універсальна бібліотека

ім. К.А. Тімірязєва

 

Відділ літератури та інформації

з питань сільського господарства

тел. 32-08-55

 

Відділ літератури та інформації

виробничого профілю

тел. 32-40-54

 

Відділ літератури та інформації

з питань економіки та права 

Нові надходження літератури. 2002 вип. 3


ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ім. К. А. ТІМІРЯЗЄВА

Відділ літератури та інформації з питань сільського господарства

Відділ літератури та інформації виробничого профілю

Відділ літератури та інформації з питань економіки та права

 

 

Нові надходження літератури з питань економіки, технології виробництва і переробки

сільськогосподарської продукції

(Поточний бібліографічний список)

 

Вип. 3.

 

Вінниця, 2002

 

 

 

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

 

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва надсилає Вам черговий бібліографічний список, який включає надходження нової літератури з питань економіки, організації та технології сільськогоспо -дарського виробництва, галузей харчової і переробної промисловості, що надійшла в обласний довідково -інформаційний фонд у липні-вересні 2002 р.

Список розрахований на керівників, організаторів, спеціалістів сільськогосподарського виробництва та переробної промисловості.

Працівники обласних організацій можуть одержати зазначену літературу в обласній науковій бібліотеці, районних організацій – в центральних бібліотеках.

В разі відсутності необхідних видань в централізо -ваних бібліотечних системах, їх можна замовити по міжбібліотечному абонементу (МБА) з бібліотеки, де знаходиться потрібне видання. Поштові витрати за пересилку видань – за рахунок замовника.

На замовлення спеціалістів по МБА надсилаються також за встановлену плату копії журнальних статей.