Нові надходження літератури з питань економіки, технології виробництва і переробки сільськогосподарської продукції

Рік видання: 2002

Місце зберігання: Сайт (електронне видання)

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ім. К. А. ТІМІРЯЗЄВА

Відділ літератури та інформації з питань сільського господарства

Відділ літератури та інформації виробничого профілю

 

 

 

Нові надходження літератури з питань економіки, технології виробництва і переробки

сільськогосподарської продукції

(Поточний бібліографічний список)

 

Вип. 2.

 

Вінниця, 2002

 

 

 

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва надсилає Вам черговий бібліографічний список, який включає надходження нової літератури з питань економіки, організації та технології сільськогосподарського виробництва, галузей харчової і переробної промисловості, що надійшла в обласний довідково-інформаційний фонд у квітні-червні 2002 р.

Список розрахований на керівників, організаторів, спеціалістів сільськогосподарського виробництва та переробної промисловості.

Працівники обласних організацій можуть одержати зазначену літературу в обласній науковій бібліотеці, районних організацій – в центральних бібліотеках.

В разі відсутності необхідних видань в централізованих бібліотечних системах, їх можна замовити по міжбібліотечному абонементу (МБА) з бібліотеки, де знаходиться потрібне видання. Поштові витрати за пересилку видань – за рахунок замовника.

На замовлення спеціалістів по МБА надсилаються також за встановлену плату копії журнальних статей.

 

Поділитися:

ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

 

АГИРБОВ Ю., РИНЧИНОВА Д. Личные подсобные хозяйства в многоукладной экономике // Междунар. с.-х. журн. – 2002. – № 2. – С. 31-33.

АРТИШ В. Прискорена амортизація при фінансовому лізингу // Бух. в сіл. госп-ві . – 2002. – № 13. – С. 21-22.

БАКАЄВ О.О., КУЛИК В.В., ЦЮПКО С.В. Економічний кругообіг доходів в сільському господарстві // Економіка АПК. – 2002. – № 6. – С. 53-62.

БІЛА Л.М. Відображення в обліку балансового та оподаткованого прибутку // Економіка АПК. – 2002. – № 4. – С. 99-101.

БУРКОВСЬКИЙ І.Д., ЛАГОДІЄНКО В.В. Ефективність використання основних виробничних засобів в аграрному секторі // Економіка АПК. – 2002. – № 4. – С. 16-22.

ГАЙДУЦЬКИЙ П.І. Аграрний ринок: уроки і завдання // Економіка АПК. – 2002. – № 5. – С. 3-9.

ГОРІЛЕЙ О.С. Перспективи залучення позичкових коштів підприємствами шляхом емісії облігацій // Вісн. аграр. науки. – 2002. – № 4. – С.74-76.

ГОРІСЛАВСЬКА І. Правове забезпечення лізингових правовідносин в АПК України // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 5. – С. 99-102.

ЗБАРСЬКИЙ В. Моніторинг багатоукладної економіки аграрного сектора // Бух. в сіл. госп-ві. – 2002. – № 9. – С. 12-16.

КІСІЛЬ М.І. Тенденції і напрями активізації аграрного інвестиційного процесу // Економіка АПК. – 2002. – № 4. – С. 66-71.

КОЛОТУХА С.М., ГУЗАР Б.С., МЕЛЬНИК К.М. Удосконалення системи оподаткування сільськогосподарських підприємств // Економіка АПК. – 2002. – № 4. – С. 72-76.

КОЧЕТКОВ О.В., ОВЧАРЕНКО Є.І. Новий підхід у плануванні менеджменту виробничих витрат у сільському господарстві // Економіка АПК. – 2002. – № 4. – С. 77-80.

КУЗУБОВ М.В. Аналіз і оцінка ситуації на ринку агропродовольчих товарів в Україні // Економіка АПК. – 2002. – № 6. – С. 88-92.

КУЛІШ М.Ю. Теорія і сучасна практика управління агропромис -ловими формуваннями // Економіка АПК. – 2002. – № 4. – С. 34-38.

КУРНОСОВ А., КАМАЛЯН А., НАЗАРЕНКО К. Страхование производственных рисков в сельском хозяйстве // Междунар. с.-х. журн. – 2002. – № 3. – С. 8-13.

ЛУЗАН Ю.Я. Реформування аграрного сектора України: стан і перспективи // Економіка АПК. – 2002. – № 4. – С. 3-8.

МАЛІК М.Й., ВАЛЕНТИНОВ В.Л. Методологічні аспекти включення землі в господарський оборот // Економіка АПК. – 2002. – № 4. – С. 29-34.

ОНИЩЕНКО О. Організаційно-методичні основи приватизації майна в АПК // Економіка України. – 2002. – № 5. – С. 90-91.

ПИНЧУК С.П. Страховая защита производства в условиях возросших рисков // Економіка АПК. – 2002. – № 4. – С.81-87.

ПОЛТАВСЬКИЙ Ю.А. Ринковий механізм діяльності новоство-рених агроформувань // Економіка АПК. – 2002. – № 6. – С. 92- 97.

РЕВЕНКО М.М. Роль держави в регулюванні відносин власності на землю // Економіка АПК. – 2002. – № 5. – С. 27-30.

СУК Л. Облік власного капіталу та забезпечення зобов'язань // Бух. в сіл. госп-ві. – 2002. – № 9. – С. 2-11.

УЗУН В. Механізми участі інвесторів у фінансовому оздоровленні неплатоспроможних сільськогосподарських підприємств Росії // Економіка України. – 2002. – № 6. – С. 59-70.

ЧЕРНОІВАНОВ В.В. Розвиток приватизаційних процесів на селі // Економіка АПК. – 2002. – № 4. – С. 60-65.

Економіка рослинництва

 

БОЙКО В.І., КАСЬЯНОВА Н.Л. Обґрунтування раціонального розміщення виробництва зерна // Економіка АПК. – 2002. – № 5. – С. 9-13.

ЗАХАРЧУК О.В. Міжгалузева інтеграція підприємств в зернопродуктовому підкомплексі // Економіка АПК. – 2002. – № 5. – С. 106-109.

МИТЧЕНОК О.О. Особливості розвитку внутрішнього і зовнішнього ринків ріпака та продукції його переробки // Економіка АПК. – 2002. – № 6. – С. 101-106.

ОГАРЕНКО О.В. Методологічні засади страхування врожаю сільськогосподарських культур // Економіка АПК. – 2002. – № 4. – С. 94-98.

ПОБЕРЕЖНА А.А. Світове виробництво та ринок соняшнику // Економіка АПК. – 2002. – № 4. – С. 102-105.

ПОГОРІЛИЙ А.О. Економічна ефективність виробництва картоплі в сільськогосподарських підприємствах // Економіка АПК. – 2002. – № 4. – С.90-94.

 

Економіка тваринництва

БУЧЕНКОВ В., КУХАРЕВ О., ГАНКИН А. Свиноводство может быть рентабельным // Свиноводство. – 2002. – № 3. – С. 11-12.

МЕЛЬНИК Б.А. Відтворення високоефективного птахівництва на приватно-орендній основі // Економіка АПК. – 2002. – № 5. – С. 38-41.

ПАРХОМЕЦЬ М.К. Прогнозування собівартості виробництва молока з використанням ЕОМ // Економіка АПК. – 2002. – № 5. – С. 62-70.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ І ЛІСОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ. ПРИРОДНИЧОНАУКОВІ І ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Агрохімія

ГАРЕЕВ Р.Г., ШАРАФЕЕВА Ф.Г., ГАЙНУЛЛИН Р.М. Преимущества биогумуса // Агро ХХІ . – 2002. – № 5. – С. 17.

ГУБАРЕВ Е.А., МАКСИМОВА Е.Е. Результаты применения бактериальных удобрений // Зерн. хоз-во. –2002. – № 4. – С. 17-18.

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

 

АРТИШ В.І. Прискорення амортизації техніки при фінансовому лізингу // Економіка АПК. – 2002. – № 6. – С. 66-69.

 

Механізація і електрифікація рослинництва

БУЛЧАКОВ В.М., ХАНДРОС М.Я., КРАСОВСКИ Е. Обґрунтування оптимальних параметрів бурякозбиральних агрегатів за критерієм продуктивності // Вісн. аграр. науки. – 2002. – № 4. – С. 54-56.

ЗАЛУЖНИЙ В. Механізація вирощування картоплі // Пропозиція. – 2002. – № 5. – С. 108-110.

ОСОБОВ В.И. Сеноуборочный комплекс для заготовки сена в рулонах // Техника и оборуд. для села. – 2002. – № 4. – С. 7-8.

САЛМАНОВ Ф.А., МАМЕДОВ Ф.А. Оптимизация параметров дискового рыхлителя комбинированного почвообрабатывающего агрегата // Достиж. науки и техники АПК. – 2002. – № 4. – С. 18-19.

 

Механізація і електрифікація тваринництва

ЗАИКИН И. Техника для животноводства // Животноводство России. – 2002. – № 4. – С. 12-13.

КУЗЬМИНА Т. Н. Приоритетные направления развития отечественной техники для приготовления и раздачи кормов в свиноводстве // Техника и оборуд. для села. – 2002. – № 4. – С. 14-17.

ЛУЦЕНКО М., СМОЛЯР В. Сучасні прилади для тваринництва // Тваринництво України. – 2002. – № 4. – С. 4-7.

НЕМИРОВСЬКИЙ А.Е., ФЕДОРОВ М.И., ИВАНОВ А.В. Совершенствование контроля вредных газов в животноводческих помеще-ниях // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. – 2002. – № 5. – С. 9-11.

РЫЖОВ С.В. Многофункциональные машины для приготовления кормов на фермах крупного рогатого скота // Техника и оборуд. для села. – 2002. – № 6. – С. 6-9.

ЯРОШЕНКО В.Ф., ГАВРИЛЮК О.М. Вимоги до конструювання мобільних кормороздавачів для приватних свиноферм // Вісн. аграр. науки. – 2002. – № 4. – С. 57-59.

 

Сільськогосподарські будівлі

БУЛИЧЕВА Т.В. У простоті – геніальність!: [Проект житлового будинку ] // Наш дім. – 2002. – № 3. – С. 10.

ОВОЧЕСХОВИЩЕ // Наш дім. – 2002. – № 3. – С. 17.

УТЕПЛЕННЯ фасадів будинків // Наш дім. – 2002. – № 3. – С. 14-15.

ЗАГАЛЬНЕ РОСЛИННИЦТВО

ДУДЕНКО В. Система забезпечення рослинництва: стан та шляхи реорганізації // Пропозиція. – 2002. – № 6. – С. 36-37.

Селекція, насінництво, сорти

АЛИМГАЗИНОВА Б.Ш. Селекция растений: клеточные технологии // Достиж. науки и техники АПК. – 2002. – № 5. – С. 35-36.

СТАЦЕНКО А.П. Новый метод оценки всхожести семян // Картофель и овощи. – 2002. – № 4. – С. 30.

 

Землеробство. Агротехніка

САЙКО В.Ф. Землеробство в сучасних умовах // Вісн. аграр. науки. – 2002. – № 5. – С. 5-10.

УШКАРЕНКО В.О., МІХЕЄВА Є.К. Система точного землероб-ства як об'єкт управління // Вісн. аграр. науки. – 2002. – № 4. – С. 11-16.

КОРМОВИРОБНИЦТВО. КОРМОВІ КУЛЬТУРИ

БУРЯКОВ А.П. Сенаж в упаковке // Земледелие . – 2002. – № 3. – С. 24-25.

ІБАТУЛЛІН І., ЄРМАКОВА Л. Якісний сінаж – початок ваших прибутків // Пропозиція. – 2002. – № 6. – С. 32-33.

ПРЫГУНКОВ В.А. Однолетние травы в зеленом конвейере // Кормопроизводство . – 2002. – № 3. С. 12-14.

Овочівництво

ГАЛЬЧИНСЬКА В.А. Напрями підвищення конкурентос -проможності овоченасіннєвої продукції // Економіка АПК. – 2002. – № 5. – С. 49-51.

РЯЗАНОВА О. Ресурсосберегающие технологии выращивания овощей с применением природных цеолитов // Междунар. с.-х. журн. – 2002. – № 2. – С. 52-54.

СЛЄПЦОВ Ю. Плоди помідора із теплиці. Що нового? // Пропозиція. – 2002. – № 6. – С. 48-49.

СТАРЦЕВА Л. Лук-репка за один сезон // Новый садовод и фермер. – 2002. – № 3. – С. 36-38.

 

Плодівництво. Ягідництво

БУБЛИК М.О., ЧОРНА Г.А., ФРИЗЮК Л.А. Як почувається черешня у різних регіонах України? // Сад, виноград і вино України. – 2002. – № 5-6. – С. 14-17.

МЕЖЕНСЬКИЙ В.М. Про класифікацію плодових рослин // Сад, виноград і вино України . – 2002. – № 5-6. – С. 39-41.

ПАВЛЮК В. Знайомство з садівництвом Франції // Пропозиція. – 2002. – № 5. – С. 50-51.

 

Лісові культури

ГОЙЧУК А.Ф., ПАРПАН В.І. Деякі концептуальні підходи до наукових досліджень у лісовому господарстві // Вісн. аграр. науки. – 2002. – № 4. – С. 65-68.

ПАВЛОВСЬКИЙ Е.С. Защитные лесонасаждения – системообразующий элемент ландшафта агротерритории // Вестн. Рос. акад. с.-х. наук. – 2002. – № 3. – С. 17-18.

СПЕЦІАЛЬНЕ РОСЛИННИЦТВО

Зернові культури

ГОНЧАРЕНКО А.А., ЕРМАКОВ С.А., СЕМЕНОВА Т.В. Селекция инбредных линий озимой ржи // Вестн. Рос. акад.. с.-х. наук. – 2002. – № 2. – С. 30-35.

ІГНАТЬЄВА Т. Даремно забуте просо // Пропозиція. – 2002. – № 4. – С. 50-51.

ЗАЙЦЕВ О., КОВАЛЬОВ В. Нові сорти пшениці – шлях до підвищення ефективності використання земельних ресурсів // Пропозиція. – 2002. – № 6. – С. 38-39.

КИРИЧЕНКО В.В., КОСТРОМІТІН В.М., КОРЧИНСЬКИЙ А.А. Формування сортової структури зернових колосових культур за агроекологічним принципом // Вісн. аграр. науки . – 2002. – № 4. – С. 26-28.

НОВИКОВ В.М., ИСАЕВ А.П. Основная обработка почвы при возделывании гречихи // Аграр. наука. – 2002. – № 4. – С. 22-24.

ПЕТРОВА Л.Н., ЕРОШЕНКО Ф.В., НЕШИН И.В. Активность фотосинтетического аппарата различных по продуктивности сортов озимой пшеницы // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. – 2002. – № 2. – С. 11-13.

САНДУХАДЗЕ Б.И., ЕГОРОВА Е.В. Качество зерна озимой пшеницы // Зерн. хоз-во. – 2002. – № 4. – С. 18-21.

УЛИЧ Л., ЗАГИНАЙЛО М. Нові пивоварні сорти ячменю – основа високої врожайності й добротного пива // Пропозиція. – 2002. – № 4. – С. 47-48.

ЧУМАКИНА Л.В., АРАБОВА Л.И., КОЛПАКОВА В.В. Зависимость биохимических и физиологических характеристик зерна пшеницы, ржи и тритикале от условий прорастания // Вестн. Рос. акад. с.-х. наук. – 2002. – № 2. – С. 40-43.

Олійні культури

АРТЕМОВ И.В., КАРПАЧЕВ В.В. Рапс – ценная масличная и кормовая культура // Достиж. науки и техники АПК. – 2002. – № 6. – С. 46-49.

КОЛОМІЄЦЬ Н. Норми висіву ріпаку // Пропозиція. – 2002. – № 6. – С. 42-43.

ОВЕРЧЕНКО Б. Резерви соняшникового поля // Пропозиція. – 2002. – № 4. – С. 43-44.

 

Картопля

ІВАНОВ А. Технологічна карта вирощування картоплі // Картопляр. – 2002. – № 1. – С. 8-9.

ПОТАПЕНКО М. Вирощування картоплі з паростків // Картопляр. – 2002. – № 1.– С. 7.

 

Цукрові буряки

ГУРЕЕВА И.И., АГИБАЛОВА А.В. Производство сахарной свеклы без затрат ручного труда // Сах. свекла. – 2002. – № 5. –С. 6-15.

НАНАЕНКО А.К., РЕНГАЧ П.Н., ЛОСКУТОВ А.И. Междурядные обработки на свекле // Сах. свекла. – 2002. – № 6. – С. 18-19.

РИБКІН А.В. Вплив сидератів на продуктивність буряків цукрових // Вісн. аграр. науки. – 2002. – № 4. – С. 77.

РОЇК М., МАЗУРЕНКО А., ГУДЗЬ С. Перспективна калійна технологія вирощування та збирання цукрових буряків // Пропозиція. – 2002. – № 4. – С. 96-100.

ЗАХИСТ РОСЛИН

АЛЕКСЕЕВ В.А. Новый индуктор устойчивости картофеля к болезням // Защита и карантин растений. – 2002. – № 6. – С. 30.

ЗУЗА В.С. Титус в посевах кукурузы // Защита и карантин растений. – 2002. - № 5. – С. 32-33.

НАЗАРОВА Л.Н., ПОЛЯКОВА Т.М., ЖОХОВА Т.П. Прогрессирующие болезни озимой ржи // Защита и карантин растений. – 2002. – № 6. – С. 20-22.

ПОЗДНЯКОВ В.Н. Некоторые аспекты биологии, патогенеза и эпидемиологии возбудителя белой гнили у шампиньонов // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. – 2002. – № 2. – С. 26-29.

САБЛУК В., ФЕДОРЕНКО В., ГРЕСЬ Ю. Прогноз розвитку шкідників цукрових буряків // Пропозиція. – 2002. – № 6. – С. 52-53.

ТВАРИННИЦТВО. ЗАГАЛЬНЕ ТВАРИННИЦТВО

Розведення і племінна справа

ЄРХОВ О., ГЕЙМОР М. Тваринництво – високорентабельна галузь // Тваринництво України. – 2002. – № 6. – С. 2-4.

ЗУХРАБОВ М.Г., ОШКИН Д.И., ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ О.Н. Половая этиология животных // Зоотехния. – 2002. – № 4. – С. 26-29.

 

Годівля і утримання тварин

ДЕНИН Н. Люпин, просо и рапс в комбикормах // Животноводство России. – 2002. – № 4. – С. 20.

ПОДОБЕД Л.И. Почему премиксы эффективны не всегда // Зоотехния. – 2002. – № 4. – С. 11-13.

СОКОЛ О. Мінеральні добавки для підвищення повноцінності кормів // Тваринництво України. – 2002. – № 4. – С. 29.

Велика рогата худоба

АДУШИНОВ Д.С., УСТИМОВ Е.М. Мясная продуктивность черно-пестро-голштинского молодняка // Зоотехния. – 2002. – № 4. – С. 21-22.

БАРАНОВА Н.С. Генетическая оценка многоплодных коров // Зоотехния. – 2002. – № 4.– С. 6-9.

БИЧ А.И. Селекционная работа с молочно-мясным скотом // Зоотехния. – 2002. – № 6. – С. 5-8.

КАЛИЕВСКАЯ Г. Влияние некоторых причин на продуктивное долголетие коров // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2002. – № 5. – С. 25-28.

КУЗНЕЦОВ В.М. Генетическая изменчивость и взаимосвязь признаков молочной продуктивности животных холмогорской и черно-пестрой пород // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. – 2002. – № 2. – С. 42-45.

ЛАЗАРЕНКО В.Н., ГОРЕЛИК О.В., ЛЫКАСОВА Н.И. Биологическая эффективность коров по пищевой ценности молока // Зоотехния. – 2002. – № 6. – С. 27-28.

ПЕТРУША Є.З. Удосконалення технологій виробництва молока // Вісн. аграр. науки. – 2002. – № 5. – С. 39-42.

ПЕШУК Л. Повторюваність основних селекційних ознак у корів червоних порід // Тваринництво України. – 2002. – № 4. – С. 15-16.

СВИРИДОВА Т.М., ЗЕЛЕПУХИН А.Г., ДЖУЛАМАНОВ Б.А. Белково-витаминные добавки в рационах племенных бычков мясных пород // Вестн. Рос. акад. с.-х. наук. – 2002. – № 2. – С. 62-64.

СЛАВОВ В., ШУСТ П., САЛОЇД М. Відродити нагул великої рогатої худоби // Тваринництво України. – 2002. – № 6. – С. 7-11.

СМИРНОВ Д.А. Центр по разведению мясного скота в Польше // Зоотехния. – 2002. – № 5. – С. 31.

СТРЕКОЗОВ Н. Симменталы – порода ХХІ века // Животно-водство России. – 2002. – № 4. – С. 14-15.

 

Свинарство

АКІМОВ С., БАНЬКОВСЬКА І., РАК Т. Розширення племінної бази свиней центрального типу української м'ясної породи // Тваринництво України. – 2002. – № 4. – С. 11-12.

АКИМОВ С.В., БУРГУ Ю.Г. Приспособленность свиней разных пород к современным технологиям // Зоотехния. – 2002. – № 4. – С. 22-24.

ДАНІЛОВА Т.М. Вплив поєднання ліній і родин на продуктивність свиней // Вісн. аграр. науки. – 2002.– № 4. – С. 47-50.

ЗОЛОТУХИН В.И. Использование витаминно-минеральных комплексов на цитратной основе при откорме свиней // Зоотехния. – 2002. – № 4. – С. 16-17.

ЛОМАКО Д. Свині великої чорної породи // Тваринництво України. – 2002. – № 6. – С. 5-6.

ПЕЛЫХ В. Использование свиней специализированных мясных пород и типов в породно-линейной гибридизации // Свиноводство. – 2002. – № 3. – С. 8-10.

РЫБАЛКО В.П., КОВАЛЕНКО В.Ф. Прогрессивные технологии в свиноводстве Канады // Зоотехния. – 2002. – № 4. – С. 30-32.

 

Вівчарство. Козівництво

БЕЛИК Н.И., МАРТИРОСЯН А.Г. Корреляция некоторых хозяйственно-полезных признаков у овец // Зоотехния. – 2002. – № 4. – С. 9-10.

КАБИРОВ Г.Ф., СУШЕНЦОВА М.А. Прогноз продуктивности овец при различном кормлении // Зоотехния. – 2002. – № 4. – С. 17-19.

ПОЛАДЯН З. Розробка і обґрунтування рівня та структури собівартості виробництва продукції вівчарства // Тваринництво України. – 2002. – № 4. – С. 23-25.

 

Звірівництво

КЛАДОВЩИКОВ В.Ф., АЛЕКСАНДРОВ В.Н. Стимулировать развитие нутриеводства и кролиководства // Кролиководство и звероводство. – 2002. – № 3. – С. 23-24.

ШЕВЫРКОВ В.Л., ЦЕПКОВА Н.А., КЛАДОВЩИКОВ В.Ф. Совершенствование технологии кормления нутрий // Вестн. Рос. акад. с.-х. наук. – 2002. – № 2. – С. 65-67.

 

Птахівництво

БАЙДЕВЛЯТОВ Ю.А. Реструктуризація та екологічна конверсія птахівництва України // Вісн. аграр. науки. – 2002. – № 5. – С. 46-48.

КРЮКОВ В., БАЙКОВСКАЯ Е. Стартовые рационы для птицы // Птицеводство. – 2002. – № 3. – С. 25-26.

ЛЕВАХИН Г.И., МИРОШНИКОВ С.А., МАЛЮШИН Е.Н. Эффективность применения мультиэнзимного препарата в рационах кур-несушек // Вестн. Рос. акад. с.-х. наук. – 2002. – № 2. – С. 71-73.

МЫШАКИН А., ЕГОРОВ И. Ячмень в комбикормах для бройлеров // Птицеводство. – 2002. – № 3. – С. 26-29.

ОСТАПЕНКО В. Місцеві комогорські гуси // Тваринництво України. – 2002. – № 6. – С. 20-21.

ХРИПУН В. Особливості утримання індиків // Пропозиція. – 2002. – № 4. – С. 82-83.

 

Рибне господарство

ГРИНЖЕВСЬКИЙ М.В. Аквакультура України: стан та перспективи розвитку // Вісн. аграр. науки. – 2002. – № 4. – С. 34-38.

ХВЕСИК М.А., РИЖОВА К.І. Екологічні аспекти рибогосподарського комплексу внутрішніх водойм // Економіка АПК. – 2002. – № 6. – С. 15-21.

 

Бджільництво

ДРУЖБЯК А. Простий метод розмноження бджолиних сімей // Укр. пасічник. – 2002. – № 4. – С. 20-21.

ЕСЬКОВ Е.К. Развитие особей пчелиной семьи с учетом вектора гравитации // Пчеловодство. – 2002. – № 4. – С. 20-21.

КОМІСАР О., ЄГОШИН Л. Багатомісні нуклеусні вулики на промисловій маткорозплідній пасіці // Тваринництво України. – 2002. – № 4. – С. 8-10.

ХИЖА В.Д., КОРА А.Д., ЯСЬКО С.О. Розведення, генетичне вдосконалення та репродукція сірих українських бджіл // Пасіка. – 2002. – № 6. – С. 2-3.

ШЕЛЕНГОВИЧ І. Проблеми вирощування племінних маток // Укр. пасічник. – 2002. – № 4. – С. 33-35.

Ветеринарія

БЕССОНОВ А.С. Проблемы и перспективы развития ветеринарной паразитологии // Ветеринария. – 2002. – № 5. – С. 27-30.

КАШИН А.С., СНИГИРЕВ С.И., МЕДВЕДЕВА Л.В. Хирургические операции в свиноводческих комплексах // Ветеринария. – 2002. – № 6. – С. 13-15.

КРИКУН В.А. Лейкоз крупного рогатого скота и иммунологическая толерантность // Ветеринария. – 2002. – № 6. – С. 7-9.

ОВСЯННИКОВА Т.О. О гипотермии новорожденных телят // Ветеринария. – 2002. – № 6. – С. 49-52.

САПОЖНИКОВ Г.И. Россикотремоз пресноводных рыб // Ветеринария. – 2002. – № 6. – С. 28-34.

ЯСЕНЕЦЬКИЙ В., СМОЛЯР В. Результати порівняльних досліджень різних способів діагностики маститу у корів // Тваринництво України. – 2002. – № 6. – С. 25-26.

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Абелян А.С. О некоторых механизмах адаптации предприятий в условиях рынка: [У харч. галузі] // Пищ. пром-сть. – 2002. – № 4. – С.18-19.

Бублієнко Н. Метанова ферментація: [Утилізація харч. відходів] / Н. Бублієнко, В. Булієнко, Н. Левітіна // Харч. і перероб. пром-сть. – 2002. – № 6. – С. 20.

Грудзинский А.О. Проблемы модернизации перерабатывающих предприятий: мнения руководителей / А.О. Грудзинский, Е.С. Балабанова, Ю.Г. Кудряшов // Пищ. пром-сть . – 2002. – № 5. – С.12-13.

Гудзюк Л. З пектином – і смачніше, і поживніше // Харч. і перероб. пром-сть. – 2002. – № 6. – С. 21.

Лисицын А.Б. Продукты из соевой муки нового поколения / А.Б. Лисицын, Б.Е. Гутник, И.Г. Анисимова // Пищ. пром-сть. – 2002. – № 4. – С. 50-52.

МУХАЧЕВ А.В. Современная организационная структура предприятия: [Харч. пром-сті] // Сахар. – 2002. – № 2. – С.18-20.

РОМАШКО О. Консистенція страв швидкого приготування: [Науковці пропонують нові технології вир-в харч. продуктів] // Харч. і перероб. пром-сть. – 2002. – №6. – С. 25-26.

Руденко О.Е. Инвестиционная деятельность предприятий молочной промышленности // Пищ. пром-сть. – 2002. – № 5. – С. 6-7.

САБЛУК П. Основні положення нової економічної парадигми національної продовольчої безпеки України в ХХІ ст. // Економіка України. – 2002. – № 5. – С. 54-60.

СВАТКОВ Л. Стабілізація виробництва, підвищення його ефективності, нарощування обсягів: [Ці напрямки – визнач. в роботі Держ. департаменту продовольства на поточ. рік] // Харч. і перероб. пром-сть. – 2002. – № 3. – С. 3-5; 7.

ЯНИЦЬКИЙ В. Логістика та інформаційні технології у господарсько-виробничій діяльності: [У харч. галузі] / В. Яницький, О. Мякшило, Л. Загоровська // Харч. і перероб. пром-сть. – 2002. – № 4/5. – С. 19-20.

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ХЛІБОПЕКАРНОГО, МАКАРОННОГО ТА КОНДИТЕРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

АКСЕНОВА Л.М. Исследование измерений качества галет методом "ускоренного старения" / Л.М. Аксенова, Л.Е. Скокан, Н.Б. Кондратьев // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2002. – № 4. – С. 6-8.

БОРЩЕВСЬКИЙ П., КНЯЗЄВ С. У борошномелів і пекарів є перспектива: [Сучас. стан галузі] // Зерно і хліб. – 2002. – № 2. – С. 4-5.

ВАТ "Дніпровський крохмале-патоковий комбінат": [Використання бета-каротину в кондит. виробах] // Харч. і перероб. пром-сть. – 2002. – № 6. – С. 31.

ДОРОХОВИЧ А., ЛЮБАВІНА І. Сирцеві пряники на фруктозі: [Для діабетиків] // Зерно і хліб. – 2002. – № 2. – С. 32-33.

КАЗЕННОВА Н.К., ПОЛАНДОВА Р.Д. Комплексные многофункциональные добавки для макаронных изделий // Пищ. пром-сть. – 2002. – № 4. – С.64-65.

Маргарины для слоеного теста // Пищ. пром-сть. – 2002. – № 5. – С.54.

НОВА ТЕХНІКА – кондитерам // Харч. і перероб. пром-сть. – 2002. – № 3. – С. 30.

ОБОЛКІНА В. Використано системний підхід: [Впровадж. наук. досягнень у кондит. галузі] / В. Оболкіна, Т. Жованік, Н. Залевська // Харч. і перероб. пром-сть. – 2002. – № 3. – С. 28-29.

Павленко Н.А. Технология производства вермишели быстрого приготовления // Пищ. пром-сть. – 2002. – № 5. – С. 28-29.

ПОДКИСЛЕНИЕ ржаной муки при производстве хлеба // Хлебопродукты. – 2002. – № 4. – С. 26-27.

ПОЛЯКОВА С.П., ПОЛАНДОВА Р.Д. Взаимосвязь между степенью обсемененности муки спорами бактерий и микробиологической устойчивостью хлебобулочных изделий при хранении // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2002. – № 4. – С.12-14.

Производство быстрозамороженных слоеных полуфабри -катов: [Із тіста] // Хлебопродукты. – 2002. – № 4. – С. 30-31.

СОКОЛОВ В. Современные автоматы для формирования двухцветного печенья // Пищ. пром-сть. – 2002. – № 4. – С. 40-41.

ТОРЯНИК О. Черствіння випічки можна уповільнити: (Для цього науковці пропонують додавати в тісто вологоутрим. добавки) / О. Торяник, Г. Лисюк, О. Дьяков // Харч. і перероб. пром-сть. – 2002. – № 4/5. – С. 29.

ЯРИШ П. Вітчизняним кондитерам – сучасні технології, новітнє обладнання: [ІІ міжнарод. наук.-технол. практикум] // Харч. і перероб. пром-сть. – 2002. – № 4/5. – С. 8-12.

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА

Белоусов В.Ю. Стратегия автоматизации производства сахара / В.Ю. Белоусов, А.Ф. Литвинов, О.А. Потапов // Сахар. – 2002. – № 1 . – С.40-42.

БУГАЕНКО И.Ф. Повышение эффективности свеклосахарного производства: технологические аспекты // Сахар. – 2002. – № 2. – С. 37-40.

Егорова М.И. Тростниковый сахар-сырец: особенности переработки / М.И. Егорова, Л.И. Беляева, Л.С. Чугунова // Сахар. – 2002. – № 1 . – С. 43-44.

ІВАННИКОВ Є., БЕЗИМЕНСЬКИЙ В. Установка для транс-портування цукру-піску // Харч. і перероб. пром-сть. – 2002. – № 6. – С. 27-28.

КУХАР В.Н. Мезга: удаление из диффузного сока и использование / В.Н. Кухар, П.И. Лысюк, А.А. Добровольский // Сахар. – 2002. – № 2 . – С. 52-54.

ЛИТВИНОВ А.Ф. Система связи как элемент автоматизации производства сахара / А.Ф. Литвинов, В.Ю. Белоусов, Ю.Н. Горчинский // Сахар. – 2002. – № 2. – С. 55-57.

НИЧИК О. Вплив ультразвукових коливань та ультрафіолетового опромінення на мікробіологічну забрудненість цукровмісних розчинів / О. Ничик, Н. Штангеева, В. Носенко // Харч. і перероб. пром-сть. – 2002. – № 4/5. – С. 24-25.

Самчук А.Г. Фильтрование сока І сатурации фильтр-прессами МЕКО-1200: [В цукр. пром-сті] / А.Г. Самчук, П.В. Пышняк, Б.Н. Николишин // Сахар. – 2002. – № 1. – С. 51-53.

САПРОНОВА Л.А. Влияние различных факторов на вязкость сахарных растворов / Л.А. Сапронова, В.И. Тужилкин, Э.А. Фадл Али // Сахар. – 2002. – № 2 . – С. 41-43.

Сапронова Л.А., Фадл Али Э.А. Влияние красящих веществ и других несахаров на кристаллизацию сахарозы // Сахар. – 2002. – № 1. – С. 48-50.

Чопик В.И. Проблемы комплексной переработки мелассы // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2002. – № 4. – С.45-47.

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ КОНСЕРВНОГО ВИРОБНИЦТВА

КУЦАКОВА В.Е. Хранение и переработка косточковых плодов, выращенных с использованием белкового стимулятора роста типа БКА / В.Е. Куцакова, М.И. Кременевская, В.И. Марченко // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2002. – № 5. – С. 47-49.

ОДАРЧЕНКО А. Стан води в пастах з яблук і винограду при темпе-ратурах, нижчих 0 С // Харч. і перероб. пром-сть. – 2002. – № 6. – С. 22-23.

ОРЛОВА Н., БЕЛІНСЬКА С. Ефективні способи стабілізації харчової та біологічної цінності замороженої плодоовочевої продукції // Харч. і перероб. пром-сть. – 2002. – № 3. – С. 20-21.

ОСІПЧУК Н. З екстрактом солоду: (Вчені запропонували вдосконал. технологію вир-ва соку чорноплід. горобини) / Н. Осіпчук, А. Мелетьєв, В. Домарецький // Харч. і перероб. пром-сть. – 2002. – № 4/5. – С. 23.

ЦИМБАЛАЕВ С.Р., ГЕЛЬФАНД С.Ю. Исследование индукци-онного периода реакции образования оксиметилфутурола в плодовых соках // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2002. – № 5 . – С. 40-43.

ЧЕРЕВКО О. Фруктові пасти з дикорослою сировиною / О. Черевко, Л. Кіптева, О. Загорулько // Харч. і перероб. пром-сть. – 2002. – № 3. – С.18-19.

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ М'ЯСОМОЛОЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

М'ясна промисловість

АЗАРОВ А.В., ЧУМАК И.Г. Использование инсулиносодер -жащего сырья в колбасном производстве // Мясн. индустрия. – 2002. – № 5. – С. 32-35.

БРЕДИХИН С.А. Влияние технологических операций на насыщение воздухом мясного сырья // Мясн. индустрия. – 2002. – № 4. – С. 54-56.

Бредихин С.А. Релаксация избыточного давления в мясных продуктах // Мясн. индустрия. – 2002. – № 3. – С. 44-46.

Думин М.В. Оптимизация производства сырокопченых колбас / М.В. Думин, К.В. Потапова, А.Н. Ярмонов // Мясн. индустрия. – 2002. – № 3. – С. 37-38.

Кайшев В.Г., Дойков В.В. Мясная индустрия России на рубеже третьего тысячелетия // Мясн. индустрия. – 2002. – № 3. – С. 6-10. Крайкова Т.С. Декоративные обсыпки для мясных изделий // Мясн. индустрия. – 2002. – № 3. – С. 23-24.

КРАСУЛЯ О.Н. Соли молочной кислоты – надежный барьер безопасности мясных продуктов // Мясн. индустрия. – 2002. – № 5. – С.19-21.

КРИШТАФОВИЧ В.И. Влияние соевых изолятов на качество фаршевых мясных продуктов / В.И. Криштафович, И.А. Жебелева, С.В. Колобов // Мясн. индустрия. – 2002. – № 4. – С. 32-34.

Криштафович В.И. Потребительские свойства мясных рубленых полуфабрикатов // Мясн. индустрия. – 2002. – № 3. – С. 18-21.

МАГОМЕДОВ М.Д., МИНОСЯНЦ П.М. Способы повышения конкурентоспособности мясоперерабатывающего предприятия // Пищ. пром-сть. – 2002. – № 4. – С. 22-23.

Магомедов М.Д., Миносянц А.И. Кооперирование предприятий по производству и реализации мяса и мясопродуктов // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2002. – № 4. – С. 21-23.

МАЛОВА Н.Д. Перспективы применения автономных кондици-онеров в мясной отрасли /Н.Д. Малова, А.А. Капитонов, А.В. Кудинов // Мясн. индустрия. – 2002. – № 5. – С. 48-51.

НОСОВА Т.И., ХОРЬКОВА Е.В. О качестве импортных натуральных оболочек: [Для ковбас. виробів] // Мясн. индустрия. – 2002. – № 5. – С. 39-41.

Руфимский В.О. Повышение эффективности использования ресурсов на предприятиях // Мясн. индустрия. – 2002. – № 3. – С. 15-16.

РЫЖОВ С.А., СТРАХОВА Г.Г. Кинетика формирования капиллярно-пористой структуры сырокопченых колбас // Мясн. индустрия. – 2002. – № 4. – С. 51-52.

Соломахина О.Ю., Юдина С.Б. Использование заменителя поваренной соли при производстве продуктов из говядины // Мясн. индустрия. – 2002. – № 3. – С. 28-29.

Титов Е.И. Производство вареных колбас с белково-жировыми композициями / Е.И. Титов, С.К. Апраксина, Ю.И. Ковалев // Мясн. индустрия. – 2002. – № 3. – С. 25-27.

ТОЛКУНОВА Н.Н. Влияние консервирующих добавок на качество вареных колбас при хранении // Мясн. индустрия. – 2002. – № 5. – С. 17-18.

Толкунова Н.Н. Влияние консервирующих добавок на качество вареных колбас // Хранение и переработка сельхозсырья. – 2002. – № 4. – С. 17-18.

УСТИНОВА А.В. Мясные консервы, нутриентно адекватные специфике питания беременных и кормящих женщин /А.В. Устинова, М.А. Асланова, Н.В. Тимошенко // Мясн. индустрия. – 2002. – № 5. – С. 25-27.

 

Молочна промисловість

Алейников И.Н. Высокоэффективная технология нетепловой пастеризации молока // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2002. – № 4. – С.10-12.

Бережной А.В. Состояние молочной промышленности в мире // Молоч. пром-сть. – 2002. – № 5. – С. 7-8.

ВЕЙПС А. Новые технологии в производстве кисломолочных продуктов из сои // Пищ. пром-сть. – 2002. – № 4. – С.56-57.

Горощенко Л. Российский рынок молока // Молоч. пром-сть. – 2002. – № 5. – С. 9-11.

ЖУКОВА Л.П., ЖУКОВА Э.Г. Напитки из молочной сыворотки с натуральными овощными соками // Пищ. пром-сть. – 2002. – № 4. – С. 78-79.

Зобкова З.С. Подсластители для молочных продуктов // Молоч. пром-сть. – 2002. – № 5. – С. 29-30.

Лазаренко В.Н. Эффективность переработки молока на фермах / В.Н. Лазаренко, В.А. Иванов, С.Я. Наумов // Молоч. пром-сть. – 2002. – № 5. – С. 27-28.

Остроумов Л.А. Исследование влияния замораживания на структурно-механические свойства твердых и мягких сыров / Л.А. Остроумов, А.Н. Пирогов, А.А. Попов // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2002. – № 5. – С. 37-40.

Остроумова Т.А. Возможность использования зерновых культур в производстве молочных белковых продуктов / Т.А. Остроумова, Л.М. Захарова, И.А. Мазеева // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2002. – № 4. – С.41-43.

ПЛАХОТНИЙ В. Модернізація клапана барабана саморозванта -жувального сепаратора // Харч. і перероб. пром-сть. – 2002. – № 3. – С. 29.

ПЛАХОТНИЙ В., ДОРОЩУК В. Фактори, що впливають на ефективність сепарування молока // Харч. і перероб. пром-сть. – 2002. – № 4/5. – С. 37-38.

Приданникова И.А. Стартерные культуры для производства творога // Молоч. пром-сть. – 2002. – № 3/4. – С.159.

ПРОСЕКОВ А.Ю., ЮРЬЕВА С.Ю. Нежелательное пенообразование в молочной промышленности и методы борьбы с ним // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2002. – № 5 . – С. 30-34.

ШИНКАРИК М., РАДІО Л. Особливості гідромеханічних процесів при виробництві сирів з підправленням сирної маси // Харч. і перероб. пром-сть. – 2002. – № 3. – С. 21-22.

ЮКАЛО В. Біологічна цінність ферментованих молочних продуктів // Харч. і перероб. пром-сть. – 2002. – № 3. – С. 24-25.

ЗМІСТ

ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Економіка рослинництва 

Економіка тваринництва 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ І ЛІСОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИИ. ПРИРОДНИЧО-НАУКОВІ І ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

Агрохімія .

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА.

Механізація і електрифікація рослинництва

Механізація і електрифікація тваринництва.

Сільськогосподарські будівлі.

ЗАГАЛЬНЕ РОСЛИННИЦТВО

Селекція, насінництво, сорти

Землеробство. Агротехніка.

СПЕЦІАЛЬНЕ РОСЛИННИЦТВО

Зернові культури

Олійні культури

Картопля 

Цукрові буряки

КОРМОВИРОБНИЦТВО. КОРМОВІ КУЛЬТУРИ.

Овочівництво 

Плодівництво. Ягідництво 

Лісові культури

ЗАХИСТ РОСЛИН

ТВАРИННИЦТВО. ЗАГАЛЬНЕ ТВАРИННИЦТВО

Розведення і племінна справа

Годівля і утримання тварин

Велика рогата худоба.

Свинарство

Вівчарство. Козівництво

Звірівництво

Птахівництво.

Рибне господарство 

Бджільництво.

ВЕТЕРИНАРІЯ

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕРЕРОБНО ї ПРОМИСЛОВОСТ

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ХЛІБОПЕКАРНОГО, МАКАРОННОГО ТА КОНДИТЕРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

Економіка, технологія та організація ЦУКРОВОГО виробництва

Економіка, технологія та організація КОНСЕРВНОГО виробництва

Економіка, технологія та організація М'ЯСОМОЛОЧНОГО виробництва

М'ясна промисловість

Молочна промисловість

 

 

Укладачі і коректори: В. Середюк

Л. Введенська

Комп'ютерна верстка Н. Спиця

Тиражування Г. Стратієнко

Тираж 35 прим.

Ксерокс Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва

Наша адреса:

м. Вінниця, вул. Соборна, 73

Вінницька державна наукова універсальна бібліотека ім. К.А. Тімірязєва

 

Відділ літератури та інформації

з питань сільського господарства

тел. 32-08-55

 

Відділ літератури та інформації

виробничого профілю

тел. 32-40-54

Нові надходження літератури. 2002 вип. 2


ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ім. К. А. ТІМІРЯЗЄВА

Відділ літератури та інформації з питань сільського господарства

Відділ літератури та інформації виробничого профілю

 

 

 

Нові надходження літератури з питань економіки, технології виробництва і переробки

сільськогосподарської продукції

(Поточний бібліографічний список)

 

Вип. 2.

 

Вінниця, 2002

 

 

 

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва надсилає Вам черговий бібліографічний список, який включає надходження нової літератури з питань економіки, організації та технології сільськогосподарського виробництва, галузей харчової і переробної промисловості, що надійшла в обласний довідково-інформаційний фонд у квітні-червні 2002 р.

Список розрахований на керівників, організаторів, спеціалістів сільськогосподарського виробництва та переробної промисловості.

Працівники обласних організацій можуть одержати зазначену літературу в обласній науковій бібліотеці, районних організацій – в центральних бібліотеках.

В разі відсутності необхідних видань в централізованих бібліотечних системах, їх можна замовити по міжбібліотечному абонементу (МБА) з бібліотеки, де знаходиться потрібне видання. Поштові витрати за пересилку видань – за рахунок замовника.

На замовлення спеціалістів по МБА надсилаються також за встановлену плату копії журнальних статей.