Нові надходження літератури з питань економіки, технології виробництва і переробки сільськогосподарської продукції

Рік видання: 2002

Місце зберігання: Сайт (електронне видання)

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ім. К. А. ТІМІРЯЗЄВА

Відділ літератури та інформації з питань сільського господарства

Відділ літератури та інформації виробничого профілю

Відділ літератури та інформації з питань економіки та права

 

 

Нові надходження літератури з питань економіки, технології виробництва і переробки

сільськогосподарської продукції

(Поточний бібліографічний список)

 

Вип. 1.

 

Вінниця, 2002

 

 

 

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва надсилає Вам черговий бібліографічний список, який включає надходження нової літератури з питань економіки, організації та технології сільськогосподарського виробництва, галузей харчової і переробної промисловості, що надійшла в обласний довідково-інформаційний фонд у січні-березні 2002 р.

Список розрахований на керівників, організаторів, спеціалістів сільськогосподарського виробництва та переробної промисловості.

Працівники обласних організацій можуть одержати зазначену літературу в обласній науковій бібліотеці, районних організацій – в центральних бібліотеках.

В разі відсутності необхідних видань в централізованих бібліотечних системах, їх можна замовити по міжбібліотечному абонементу (МБА) з бібліотеки, де знаходиться потрібне видання. Поштові витрати за пересилку видань – за рахунок замовника.

На замовлення спеціалістів по МБА надсилаються також за встановлену плату копії журнальних статей.

 

 

Поділитися:

ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Про КРЕДИТНІ спілки: Закон України … 20 груд. 2001р. // Голос України. – 2002. – 22 січ. – С. 10-12.

АРТИШ В.І. Лізинг в інвестуванні сільського господарства України // Економіка АПК. – 2002. – № 1. – С. 83-86.

ГРИШАЕВА Л. Концептуальные основы аграрного рынка // Междунар. с.-х. журн. – 2002. – № 1. – С. 20-23.

ДЕМ'ЯНЕНКО М. Кредитна політика держави щодо аграрного сектора економіки в ринкових умовах // Економіка України. – 2002. – №1. – C. 51 –61.

ЗАХАРОВ Ю. Состояние и возможности развития агропромышленного комплекса // Экономист. – 2002. – № 2. – С. 89-94.

КАМІЛОВА Е.Р. Формування системи управління в новоство-рених акціонерних товариствах // Економіка АПК. – 2002. – № 2. – С. 47-50.

КАМІНСЬКА Т.Г. Облікове забезпечення фінансового менеджменту на підприємстві // Економіка АПК. – 2002. – № 2. – С. 93-98.

КАСЯНЮК В.І. Доцільність створення спільних підприємств у сільському господарстві // Економіка АПК. – 2002. – № 1. – С. 55-59.

КОЛОТУХА С.М., МЕЛЬНИК К.М. Пошук шляхів реформування кредитних відносин в аграрному секторі економіки // Економіка АПК. – 2002. – № 1. – С. 66-70.

КУЗЬМИН И. Финансово-кредитное обеспечение сельского хозяйства в развитых странах // Междунар. с.-х. журн. – 2002. – № 1. – С. 31-34.

КУПАЛОВА І.І. Аналіз кон'юнктури ринку праці на селі // Економіка АПК. – 2002. – № 1. – С. 87-92.

ОСЕЦЬКИЙ В.Л., ПОНЕЖДА О.А. Залучення інвестицій шляхом випуску цінних паперів у системі АПК // Економіка АПК. – 2002. – № 2. – С. 64-68.

ПЕРЄДЄРІЄВА С.О. Принципи державного регулювання ціноутворення на сільськогосподарську продукцію у ринковій економіці // Економіка АПК. – 2002. – № 2. – С. 99-102.

ПЛЮЩ І.С. Місцеве самоврядування та економіка // Економіка АПК. – 2002. – № 1. – С. 3-9.

ПУШКАРЕНКО П. Проблеми соціального відродження села // Економіка України. – 2002. – № 2. – с. 58–64.

СТАРІКОВ О. Гарантування кредитів сільгоспвиробникам // Економіка України. – 2002. – № 3. – С. 65 –70.

ТУЛУШ Л.Д. Пряме оподаткування новостворених агроформувань // Економіка АПК. – 2002. – № 2. – С. 87-92.

ШУТЬКОВ А. Региональная аграрная политика: проблемы и пути совершенствования // АПК: экономика, упр. – 2002. – № 2. – С. 3-9.

ЯНЧУК В., ГОРІСЛАВСЬКА І. Правове регулювання як спосіб удосконалення кредитного ринку в АПК України // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 1.– с. 25–26.

 

Економіка рослинництва

АЛТУХОВ А., ВЕРМЕЛЬ Д. Проблемы формирования общего зерно-вого рынка стран СНГ // АПК: экономика, упр. – 2002. – № 2. – С. 34-39.

АЛТУХОВ А. Интенсификация зернового хозяйства //Экономист. – 2002. – № 1.– С. 33 –40.

БАГРІЙ Т.В. Формування матеріально-ресурсного потенціалу інтегрованого цукробурякового виробництва // Економіка АПК. – 2002. – № 1. – С. 108-110.

БАРАБАШ Л.О. Аналіз фінансового стану садівницьких підприємств // Економіка АПК. – 2002. – № 2. – С. 77-81.

ЗАХАРЧЕНКО О.В. Регіональні аспекти регулювання економічних відносин у зернопродуктовому підкомплексі АПК // Економіка АПК. – 2002. – № 2. – С. 43-47.

ПОГОРІЛИЙ А.О. Економічна ефективність вирощування картоплі в особистих підсобних господарствах населення // Економіка АПК. – 2002. – № 1. – С. 81-83.

СОЛОВЙОВ І.О. Маркетингові аспекти підвищення виробничо -збутової діяльності підприємств овочеконсервної галузі // Економіка АПК. – 2002. – № 1. – С. 92-95.

 

Економіка тваринництва

АЛЕКСИЙЧУК Т.В. Вплив рівня годівлі свиней на ефективність виробництва свинини // Економіка АПК. – 2002. – № 1. – С. 76-80.

КРАВЦОВ Е.К., КУКЛА Л.І., ПОЛАДЯН З.А. Організаційно -виробничі параметри та нормативи невеликих тваринницьких формувань // Економіка АПК . – 2002. – № 1. – С. 24-29.

КУРИЛО С.М. Факторний аналіз ефективності молочного скотарства // Економіка АПК. – 2002. – № 1. – С. 70-76.

ЛИСЕНКО А.М. Державне регулювання ринку молочної продукції та основні напрями його удосконалення // Економіка АПК. – 2002. – № 1. – С. 100-103.

ПАРХОМЕЦЬ М.К. Оптимізація виробничої структури фермерських господарств молочного типу // Економіка АПК. – 2002. – № 1. – С. 41-50.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ І ЛІСОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ. ПРИРОДНИЧОНАУКОВІ І ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Грунтознавство

ВОЙТОВИЧ Н.В., ЧУМАЧЕНКО И.Н. Стратегия повышения плодородия почв и применения удобрений // Вестн. Рос. акад. с.-х. наук. – 2002. – № 1. – С. 49-53.

ЛОШАКОВ В. Плодородие почвы и компосты // Сел. механизатор. – 2002. – № 3. – С. 24-25.

Агрохімія

АВРАМЧУК П. Як підвищити поживні властивості гною // Пропозиція . – 2002. – № 1. – С. 56-57.

КЛИМЕНКО А.А. Эффективность диамонийфосфата // Зерн. хоз-во. – 2002. – № 1. – С. 18-19.

ПРЯМОТОЧНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ внесения соломы на удобрение // Земледелие. – 2002. – № 1. – С. 16-18.

РОМАНОВСКАЯ А.А., ГИТАРСКИЙ М.Л., АЛЕКСАХИН Р.М. Интенсивность почвенной эмиссии закиси азота при внесении азотных удобрений // С.-х. биология. – 2002. – № 1. – С. 98-103.

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

КИРИЛЛОВ Н.Г. Альтернативные виды моторного топлива из биосырья для сельскохозяйственной автотракторной техники // Достиж. науки и техники АПК. – 2002. – № 2. – С. 11-15.

ТИВОНЕНКО І.Г. Аналіз розвитку форм використання машинно-тракторного парку // Економіка АПК. – 2002. – № 1. – С. 30-34.

 

Механізація і електрифікація рослинництва

АВАНЕСОВ Ю. Ботвоуборочная машина БМ-6Б // Сел. механизатор. – 2002. – № 3. – С. 20-22.

АЛАГУРОВ В.В., ЛЫКОВ С.А., РУДАКОВ Б.М. Современные конструкторско-технологические решения в зерноочистительном оборудовании // Техника и оборуд. для села. – 2002. – № 3. – С. 6-9.

ВОЛОХА М., ВОЙТЮК П. Як підвищити ефективність використання вітчизняних бурякосівалок // Пропозиція. – 2002. – № 2. – С. 100-104.

ГОЛУБЕВ И., СПИЦЫН И. Почвообрабатывающие машины // Сел. механизатор. – 2002. – № 3. – С. 4-5.

ЕГОРОВ Г.А. Проблема эффективности малых мельниц // Зерн. хоз-во. – 2002. – № 1. – С. 8-10.

ЗДАНОВСКАЯ В.Г. Выбор оборудования для переработки семян подсолнечника // Техника и оборуд. для села. – 2002. – № 2. – С. 19-23.

ЛАРЮШИН Н.П., ЛАРЮШИН С.Н., ЕМЕЛИН Б.Н. Машина для уборки лука-репки // Достиж. науки и техники АПК. – 2002. – № 2. – С. 18-19.

НОГТИКОВ А.А., БЫЧКОВ В.П. Развитие конструкций комбинированных рабочих органов посевных машин // Достиж. науки и техники АПК. – 2002. – № 2. – С. 25-26.

РУБЕЦ А. Картоплекопач однорядний грохотний // Пропозиція. – 2002. – № 1. – С. 102-103.

ТРОНЬ М., КОШЕЛЕНКО І. Сучасна техніка для грунтооб-робки // Пропозиція. – 2002. – № 3. – С. 97-102.

ТЫРНОВ Ю.А., БАЛАШОВ А.В., АРМАШОВ А.А. Технология и комплекс машин для возделывания и уборки сахарной свеклы // Достиж. науки и техники АПК. – 2002. – № 1. – С. 27-31.

 

Механізація і електрифікація тваринництва

МОРОЗОВ Н.М. Механизация животноводства. Взгляд в будущее // Зоотехния. – 2002. – № 2. – С. 23-26.ПАЛКІН Г. Багатоукладне планування доїльних залів // Пропозиція. – 2002. – № 2. – С. 78-79.

 

Сільськогосподарські будівлі

БУДУЙМО компактно і раціонально: [Житлові будинки ] // Наш дім. – 2002. – № 2. – С. 2-7.

КАМ'ЯНИЙ П.П. Кахельні печі // Наш дім. – 2002. – № 1. – С. 16.

ПОСЯ Т. Будуємо погріб // Наш дім. – 2002. – № 1. – С. 17-18.

ЗАГАЛЬНЕ РОСЛИННИЦТВО

ДРИНЧА В.М. Перспективы развития аграрной инженерии // Вестн. Рос. акад. с.-х. наук. – 2002. – № 1. – С. 29-31.

САВЧЕНКО И.В. Инновации в растениеводстве // Вестн. Рос. акад. с.-х. наук. – 2002. – № 1. – С. 12-15.

Селекція, насінництво, сорти

ПРО ВНЕСЕННЯ змін до Закону України " Про охорону прав на сорти рослин": Закон України… 17 січ. 2002 р. // Голос України. – 2002. – 12 берез. – С. 10-14.

ЗАЙЦЕВ О., ІВАНУХА М. Якісне насіння – гарантований прибуток // Пропозиція. – 2002. – № 2. – С. 47.

ЛУДИЛОВ В.А., ИВАНОВА М.И., САРМОСОВА А.Н. Влияние предпосевной орбработки семян овощных культур на их зараженность патогенной микрофлорой // Достиж. науки и техники АПК. – 2002. – № 1. – С. 6-8.

 

Землеробство. Агротехніка

ГУРЕЕВ И.И. Влагосберегающая обработка почв дает хороший эффект // Земледелие. – 2002. – № 1. – С. 10-11.

КАЧАНИН А.Л., ГАРМАШОВ В.М.. НУЖНАЯ Н.А. Обработка почвы и эффективность использования ее плодородия // Вестн. Рос. акад. с.-х. наук. – 2002. – № 1. – С. 81-83.

КОРНІЄНКО С., ФЕДОРЯКА М., КОРНІЄНКО О. Сівозміна з короткою ротацією // Пропозиція. – 2002. – № 2. – С. 34-37.

РЯДЧИКОВ В.Г. Тенденции производства калорий, белка и лизина в мировом земледелии // Вестн. Рос. акад. с.х. наук. – 2002. – № 1. – С. 46-49.

СПЕЦІАЛЬНЕ РОСЛИННИЦТВО

Зернові культури

АБУГАЛИЕВА А.И., САВИН В.Н. Конкурентоспособность районированных сортов мягкой пшеницы // Аграр. наука. – 2002. – № 2. – С. 6-7.

ВРАЖНОВ А.В., ШИЯТЫЙ Е.И., МЕДВЕДЕВ А.Г. Освоение ресурсосберегающих высокорентабельных технологий – базис реформ в зеровой отрасли // Вестн. Рос. акад. с.-х. наук. – 2002. – № 1. – С. 16-19.

ЗАЙЦЕВ О., ІВАНУХА М. Ярим зерновим культурам – гідне місце в сучасному агропромисловому виробництві // Пропозиція. – 2002. – № 1. – С. 44-46.

КУДРЯВЦЕВ А.М., ПОМОРЦЕВ А.А., РУАНЕТ В.В. Использование искусственных нейронных сетей при определении сортовых качеств семян яровой твердой пшеницы // С.-х. биология. – 2002. – № 1. – С. 121-124.

МАШАРИПОВ И.Х., ИСЧАНОВ Ф.А. Особенности агротех-ники новых сортов риса // Земледелие. – 2002. – № 1. – С. 43.

ОВЕРЧЕНКО Б. Деякі аспекти агротехніки та якості зерна гречки // Пропозиція. – 2002. – № 3. – С. 46-47.

ОВЕРЧЕНКО Б. Особливості ранньовесняного підживлення озимої пшениці // Пропозиція. – 2002. – № 2. – С. 31-32.

ПЕСТРЯКОВ А.М. Урожайность кукурузы в зависимости от удобрений и агрофизического состояния почвы // Кукуруза и сорго . – 2002. – № 1. – С. 7-9.

ПОЛУЭКТОВ Р.А., КУМАКОВ В.А., ЕВДОКИМОВА О.А. Динамическая модель продукционного процесса яровой пшеницы с учетом влияния на рост и развитие растений водного стресса // С.-х. биология. – 2002. – № 1. – С. 44-53.

ТУПИЦЫН Н.В., ЗЕЙНЕТДИНОВА О.Г., ОРЛОВ А.П. Новый способ послепосевного прикатывания озимых культур // Аграр. наука. – 2002. – № 2. – С. 23-24.

УБУШЕВ Э.М. Биоэнергетическая оценка различных технологий возделывания ярового ячменя // Земледелие. – 2002. – № 1. – С. 27-28.

 

Зернові бобові культури

ПЕКЕНЬО Х.П., БЕГЕУЛОВ М.Ш. Производство и переработка соевых бобов // Аграр. наука. – 2002. – № 2. – С. 15-16.

 

Олійні культури

АНТОНОВА Т.С. Проблемы селекции подсолнечника на устойчивость к болезням // С.- х. биология. – 2002. – № 1. – С. 22-26.

КУРАШ О.В. Зависимость урожайности подсолнечника от влажности почвы и предшественников // Зерн. хоз-во. – 2002. – № 1. – С. 25-26.

 

Картопля

ДАВЫДОВСКИЙ К. Нам нужны сорта, устойчивые к фитофторозу: [Картопля ] // Огородник. – 2002. – № 3. – С. 4-5.

КОЛЯДКО И.И. Состояние и перспективы селекции картофеля // Картофель и овощи . – 2002. – № 1. – С. 5-7.

МАЛХАСЯН А.Б., ПРИЙМАК Л.Я. Как подготовить клубни к посадке // Картофель и овощи. – 2002. – № 2. – С. 12.

САНИНА С.И. Научные основы возделывания семенного картофеля // Картофель и овощи. – 2002. – № 1. – С. 20-21.

 

Цукрові буряки

ГУРЕЕВ И.И., АГИБАЛОВ А.В. Производство сахарой свеклы без затрат ручного труда // Сах. свекла. – 2002. – № 2. – С. 6-10.

НАЛИВАЙКО С.Е. Как лучше вырастить свеклу // Сах. свекла. – 2002. – № 1. – С. 7.

ОВСЯННИКОВ А.А., ОВСЯННИКОВ С.А. Условия равномерного высева семян // Сах. свекла. – 2002. – № 1. – С. 8-9.

РОЇК М., МАЗУРЕНКО А. Техніка і технологія прецизійного безгербіцидного вирощування цукрових буряків // Пропозиція. – 2002. – № 1. – С. 100-101.

ЧЕРНЫШОВ А.Т. Продуктивность семенников и засоренность полей // Сах. свекла. – 2002. – № 1. – С. 21-22.

КОРМОВИРОБНИЦТВО. КОРМОВІ КУЛЬТУРИ

БАБИЧ А.А., МАКАРЕНКО П.С., НАЗАРОВ С.Г. Пути интенсификации лугового кормопроизводства на Украине // Кормопро-изводство. – 2002. – № 1. – С. 7-10.

ПОПОВ П.Д., СОКОЛОВ А.В., ЗАМАНА С.П.Перспективы повышения продуктивности кормовых угодий // Земледелие. – 2002. – № 1. – С. 22-23.

РИБАЛКО Я. Характеристика нових сортів кормових культур // Пропозиція. – 2002. – № 1. – С. 48-50.

СЕМЕНДА Д.К. Роль кормової бази у розвитку тваринництва // Економіка АПК. – 2002. – № 2. – С. 24-27.

 

Овочівництво

БОЛОТСКИХ А. Огурцы в парниках // Сіл. журн. – 2002. – № 1. – С. 13.

ВОЛКОВА Е.Н. Сорта и качество свеклы и моркови // Картофель и овощи. – 2002. – № 2. – С. 8.

ЖУЧЕНКО А.А. К проблемам научного обеспечения овощеводства // Картофель и овощи. – 2002. – № 2. – С. 2-5.

СИДОРОВ Г. Чтобы лук не стрелковался // Сіл. журн. – 2002. – № 1. – С. 26.

ЦЫГАНОК Н.С., ПРОНИНА Е.П. О новых сортах овощного гороха // Достиж. науки и техники АПК. – 2002. – № 2. – С. 10.

 

Плодівництво. Ягідництво

БУБЛИК М.О., ЧОРНА Г.А., ФРИЗЮК Л.А. Продуктивність сортів сливи у зв'язку з погодними факторами регіонів України // Сад, виноград і вино України. – 2002. – № 1-2. – С. 20-23.

ОКСУЗЯН Л.А. Новые укрывные и мульчирующие материалы в элитных питомниках земляники // Садоводство и виноградарство . – 2002. – № 1. – С. 18-19.

ПЕТРОВА Е.Л., ВЫСОЦКИЙ В.А. Динамика содержания этилена в культуральных сосудах при клональном микроразмножении ягодных растений // С.-х. биология. – 2002. – № 1. – С. 85-87.

РОЗСОХА Є.В., ЧИГРИН Н.Ф. Вивчення нових клонових підщеп для яблуні у маточнику і розсаднику // Сад, виноград і вино України. – 2002. – № 1-2. – С. 26-27.

СЕНИН В.И., СЕНИН В.В. Ускоренное выращивание кронированных саженцев яблони на слаборослых подвоях // Садовод-ство и виноградарство . – 2002. – № 1. – С. 13-15.

СЕРЕДА І.І. Об'єкт дослідження – яблуня сорту Рубінове Дуки // Сад, виноград і вино України. – 2002. – № 1-2. – С. 24-25.

ХРОМЕНКО В.В., КОНДАКОВ А.Г. Урожайность корне-собственных деревьев груши с малогабаритной кроной // Садоводство и виноградарство. – 2002. – № 1. – С. 7-8.

ЗАХИСТ РОСЛИН

АНДРЕЕВА В.К.,РЯБЫХ С.П. Борьба с болезнями начинается до сева // Защита и карантин растений. – 2002. – № 2. – С. 28-29.

БЕЗРУЧКО О., ЯКОВЛЕВА Н. Офіобольоз пшениці // Пропозиція. – 2002. – № 2. – С. 56-57.

КОВАЛЬ С., ШУСТІК Л. ПОГОРІЛИЙ Ю. Що нового на ринку обприскувачів // Пропозиція. – 2002. – № 2. – С. 89-95.

РЕТЬМАН С., ШЕВЧУК О. Роль протруювання насіння // Про-позиція. – 2002. – № 3. – С. 65-67.

СПИРИДОНОВ Ю.А., ШЕСТОПАЛОВ В.Г., СПИРИДОНОВА Г.С. Восстановление плодородия почв, загрязнённых остатками пестицидов // Защита и карантин расстений. – 2002. – № 2. – С. 18-19.

ШКАЛИКОВ В.А. Головневые заболевания зерновых культур // Защита и карантин расстений. – 2002. – № 1. – С. 37-39.

ТВАРИННИЦТВО.

ЗАГАЛЬНЕ ТВАРИННИЦТВО

ПРО ТВАРИННИЙ світ: Закон України… 13 груд. 2001 р. // Голос України. – 2002. – 16 січ. – С. 11-13.

ТУЛКИН А. Экологически безопасные технологии в животноводстве и ветеринарии // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2002. – № 1. – С. 28-31.

 

Годівля і утримання тварин

КІЩАК І. Селен у годівлі сільськогосподарських тварин і птиці // Тваринництво України. – 2002. – № 1. – С. 23-25.

ПОДОБЄД Л. Чому премікси ефективні не завжди? // Тваринництво України. – 2002. – № 1. – С. 28-29.

СЛАВОВ В., ЗАРЯ І. Шляхи підвищення біоенергетичного потенціалу виробництва кормів // Тваринництво України. – 2002. – № 2. – С. 25-28.

 

Розведення і племінна справа

ВІННИЧУК Д., ТРОФИМЕНКО О. Деякі спадкові фактори зниження плодючості тварин // Тваринництво України. – 2002. – № 1. – С. 10-11.

КАРПОВА О.С. Заводской линии – права гражданства в селекционном законодавстве // Зоотехния. – 2002. – № 2. – С. 13-14.

СМИРНОВ А.Ф., НИКИТИН Н.С. Картирование и марки-рование геномов животных // Вестн. Рос. акад. с.-х. наук. – 2002. – № 1. – С. 53-56.

 

Велика рогата худоба

БОРТНИКОВ А.М. Гигиена содержания ремонтных бычков // Зоотехния. – 2002. – № 3. – С. 19-20.

ДЕМЧУК Н. Рослинні жиро-протеїнові добавки в годівлі ремонтних теличок // Тваринництво України. – 2002. – № 1. – С. 30-31.

ЗУБЕЦЬ М., БУРКАТ В.. ПІВТОРАК В. Концептуальні положення розвитку м'ясного скотарства України на 2001-2010 роки // Тваринництво України. – 2002. – № 2. – С. 2-5.

КОЗЫРЬ В.С., БАРАБАШ В.И., ТИХОНОВА Л.В. О селекции голштинского скота // Аграр. наука. – 2002. – № 2. – С. 17-19.

КУЗНЕЦОВ С.Г. Эффективность использования премиксов в кормлении дойных коров // Зоотехния. – 2002. – № 2. – С. 14-18.

ЛЕВАХИН В., ХАРЛАМОВ А., ВАНШИН В. Зависимость качества мяса бычков от структуры рациона в летний период // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2002. – № 2. – C. 21-22.

ПЕШУК Л. Оптимальные сроки использования молочных коров // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2002. – № 1. – С. 22-23.

ПЕШУК Л. Природна резистентність червоної молочної худоби // Тваринництво України. – 2002. – № 2. – С. 14-16.

ПИРОГОВ М., КОРЧАКІВСЬКА Л. Засоби відновлення репродуктивної функції корів у післяродовий період // Тваринництво України. – 2002. – № 1. – С. 17-18.

РУБАН Ю. Збереження симентальської породи в Україні: проблеми та методи їхнього розв'язання // Тваринництво України. – 2002. – № 1. – С. 2-4.

СТРЕКОЗОВ Н.И. Научные основы повышения эффективности молочного скотоводства // Зоотехния. – 2002. – № 1. – С. 2-5.

СТРЕКОЗОВ Н.И., ПОГОДАЕВ С.Ф., ИВАНОВ В.А. Прогрессивные технологии в скотоводстве // Зоотехния. – 2002. – № 2. – С. 2-8.

ТИМЧЕНКО Л., ТИМЧЕНКО О, ГЛУШАК І. Динаміка складових приросту у м'ясної худоби // Тваринництво України. – 2002. – № 1. – С. 7-8.

ТКАЧУК В. Якість м'яса бичків м'ясної худоби різних генотипів // Тваринництво України. – 2002. – № 2. – С. 21.

ТОКАРЕВ Ю.Т. Научное обоснование селекции молочного скота // Зоотехния. – 2002. – № 3. – С. 2-5.

ШЕНДАКОВ А. Молочная продуктивность симментал-голштинских коров // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2002. – № 2. – С. 16-17.

ШИШОВА Т. Використання жому в годівлі молодняку великої рогатої худоби // Тваринництво України. – 2002. – № 3. – С. 29-31.

ШКУРИН Г., ТИМЧЕНКО О., ТИМЧЕНКО Л. Породні особливості формування якості яловичини // Тваринництво України. – 2002. – № 3. – С. 10-12.

ЮДИН М. Этиолоическая характеристика молодняка симмен-тальской породы // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2002. – № 1. – С. 36-39.

ЯНОЧКИН И. Откорм бычков с использованием силоса из амаранта и люпина в смеси с кукурузой // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2002. – № 2. – С. 27-29.

 

Конярство

ГОПКА Б. Рабочей лошадке – теплый дом и хороший уход // Огородник. – 2002. – № 3. – С. 40-41.

КАЛАШНИКОВ В.В., КОВЕШНИКОВ В.С., КАЛАШНИКОВ Р.В. Продуктивное коневодство // Зоотехния. – 2002. – № 2. – С. 26-29.

ЛАТКА О. Оцінка жеребців-плідників української верхової породи за якістю нащадків // Тваринництво України. – 2002. – № 2. – С. 16-20.

Свинарство

ВОТАНОВСКАЯ Н.А. Влияние фумаровой кислоты на поросят при неполноценном кормлении // Зоотехния. – 2002. – № 1. – С. 16-17.

ДАНЧУК В. Профілактика анемії у новонароджених поросят // Тваринництво України. –2002. – № 2. – С. 23-25.

МИРОСЬ В., ТКАЧОВ А., МЕДВЕДЄВ В. Нова організаційна форма селекційно-племінної роботи у свинарстві // Тваринництво України. – 2002. – № 1. – С. 11-12.

МИХАЙЛОВА М. Селекция на мясные качества свиней // Свиноводство. – 2002. – № 1. – С. 8-9.

ТОПІХА В., ВОЛКОВ А., ТРИБРАТ Р. Характеристика генеалогічної структури свиней породи дюрок української селекції // Тваринництво України. – 2002. – № 1. – С. 19.

УХТВЕРОВ А. Компенсаторные особенности задержки роста у молодняка свиней при разном кормлении // Свиноводство. – 2002. – № 1. – С. 10-11.

ФИЛАТОВ А. Генетический потенциал племенных свиней и его использование // Свиноводство. – 2002. – № 1. – С. 2-4.

 

Вівчарство. Козівництво

КОЛОСОВ Ю.А., ВАЛЬКОВ А.В. Меховая продукция тонкорунных овец разного происхождения // Овцы, козы, шерстяное дело. – 2002. – № 1. – С. 50-52.

САЗЫКУЛОВ Т.С., ЖАЗЫЛБЕКОВ К.Ж. Внутрипородный зональный тип овец дегересской курдючной породы // Зоотехния. – 2002. – № 3. – С. 5-6.

СТАПАЙ П., МАКАР І., ГАВРИЛЯК В. Використання ріпакових кормів у годівлі овець // Тваринництво України. – 2002. – № 2. – С. 28-29.

 

Птахівництво

БАГМУТ А.А. Разведение страусов в России // Зоотехния. – 2002. – № 3. – С. 8-10.

ГАЛЬПЕРН И. Новые принципы создания отечественных кроссов кур // Птицеводство . – 2002. – № 1. – С. 10-14.

ЕГОРОВ И. Научные аспекты питания птицы // Птицеводство.– 2002. – № 1. – С. 18-21.

КРУЖЕЛЬ Б., ВОВК С., СЕМИНА В. Проблеми вирощування качок і виробництва їх продукції // Тваринництво України. – 2002. – № 3. – С. 4-8.

ЛЕВАХИН В.И., ЛЕВАХИН Г.И., МИРОШНИКОВ С.А. Воздействие ферментных препаратов на обмен энергии в организме цыплят-бройлеров // Вестн. Рос. акад. с.-х. наук. – 2002. – № 1. – С. 84-85.

МЕЛЬНИК Б. Стан та резерви збільшення обсягів виробництва продукції птахівництва // Тваринництво України. – 2002. – № 2. – С. 10-12.

РЯБОВ А.Г., КОРОТКИЙ Р.П. Характеристики поведения кур на птицефабриках // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. – 2002. – № 1. – С. 24-26.

ХРИПУН В. Годівля курей // Пропозиція. – 2002. – № 1. – С. 72-73.

ХРИПУН В. Особливості утримання індиків // Пропозиція . – 2002. – № 3. – С. 84-85.

ЦОЙ В. Сроки использования гусей // Птицеводство. – 2002. – № 1. – С. 24-25.

 

Рибне господарство

КОЗЫРЕВ В.В. Селекционная работа в рыбоводстве // Зоотехния. – 2002. – № 3. – С. 6-8.

Бджільництво

БИЛАШ Н. Заменители корма пчел // Пчеловодство. – 2002. – № 2. – С. 24-26.

БОЙКО М. Технологія пасічникування в павільйоні // Укр. пасічник. – 2002. – № 1. – С. 19-22.

ВОЛКОВ М.М. Надійний засіб від роїння бджіл // Пасіка. – 2002. – № 3. – С. 14.

ГИНИЯТУЛЛИН М.Г., ЛЕБЕДЕВ В.И., ИШЕМГУЛОВ А.М. Биологические основы комплексного использования семей // Пчеловод-ство. – 2002. – № 1. – С. 12-14.

ЕСЬКОВ Е.К. Асимметрия экстерьера пчел // Пчеловодство. – 2002. – № 2. – С. 28-29.

КЛЮЙКОВ М.О. Прискорений весняний розвиток бджолосімей: його ефективність та негативні наслідки // Пасіка. – 2002. – № 3. – С. 16-19.

МОВЧАН В.Г., ПІХОЦЬКИЙ І.О. Бджільництво і страхування // Пасіка. – 2002. – № 1. – С. 16-17.

РІДКИЙ В.Г. За підвищення продуктивності бджолосімей // Пасіка. – 2002. – № 1. – С. 15.

СМІТ Р., ГОРНІЧ М. Кліщ вароа: побороти його можна // Пасіка. – 2002. – № 2. – С. 14-15.

ПРО ВНЕСЕННЯ змін до Закону України " Про ветеринарну медицину": Закон України… 15 листоп. 2001 р. // Уряд. кур'єр. – 2002. – 3 січ. – С. 4-7.

АЛИЕВ А.С. Реовирусная инфекция птиц // Ветеринария. – 2002. – № 1. – С. 53-57.

БОЦУЛЯК Н. Хвороби птиці // Тваринництво України. – 2002. – № 1. – С. 21-23.

ВЕРЕМЕЙ Э.И., МАСЮКОВА В.Н., РУКОЛЬ В.М. Оценка хирургических способов повышения продуктивности свинок на откорме // Ветеринария. – 2002. – № 2. – С. 37-39.

ДЕГТЯРЕНКО Л.В., НОВИЦКИЙ А.А., РАЗНИЦЫНА Г.В. Дифференциальная диагностика бруцеллеза крупного рогатого скота, привитого вакциной из штамма 82 // Ветеринария. – 2002. – № 1. – С. 17-20.

КВАЧОВ В. Нові технології ветеринарної медицини для тваринництва // Пропозиція. – 2002. – № 1. – С. 80-81.

КОТЛЯРОВ В.М., БАКУЛОВ И.А., ДУБРОВИН В.М. Защита животных от особо опасных инфекционных болезней // Вестн. Рос. акад. с.-х. наук. – 2002. – № 1. – С. 66-69.

КУЛЯШБЕКОВА Ш. Профилактика болезни Марека // Птице-водство. – 2002. – № 1. – С. 29-31.

РОДИОНОВ Г., СОЛДАТОВ А., ОСТРОУХОВА В. Метаболические изменения у коров при заболевании маститом // Молоч. и мясн. скотоводство . – 2002. – № 2. – С. 40-41.

ТИХОНЮК Л. Оперативне лікування корів з патологією дійок // Пропозиція. – 2002. – № 2. – С. 80-81.

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Алейников И.Н. Энергоресурсосберегающая нетепловая пастеризация жидких пищевых продуктов // Пищ. пром-сть. – 2002. – № 2. – С. 52-53.

Антипова Л.В. Влияние условий экструзионной обработки: [Харч. продуктів] / Л.В. Антипова, А.Н. Кузнецов, И.А. Глотова // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2002. – № 3. – С. 16-19.

ВОЙТОВСЬКИЙ В., ПИЖИНСЬКИЙ Я. Зарубіжна фірма пропонує…: [Що потрібно знати тому хто точе купити ненове імпорт. устатк. для харч. пром-сті] // Харч. і перероб. пром-сть. – 2002. – №1. – С. 29-30.

Губанов В.В. Интеграция в сельськом хозяйстве и пищевой промышленности // Пищ. пром-сть. – 2002. – № 3. – С. 32-33.

Доморощенкова М.Л. Новые виды текстурированных соевых белков для пищевой промышленности // Пищ. пром-сть. – 2002. – № 1. – С. 44-47.

Дьяконов Л.П., Газина Т.П. Сублимированные продукты для здорового питания // Пищ. пром-сть. – 2002. – № 3. – С. 90.

Злочевский А.Л. Продовольственная безопасность: различные аспекты / А.Л. Злочевский, А.Х. Заверюха, О.А. Масленникова // Пищ. пром-сть. – 2002. – № 3. – С. 8-11.

Ковалев В.С., Рябова Т.Ф. Проблемы управления предприятиями пищевой промышленности // Пищ. пром-сть. – 2002. – № 3. – С. 46-47.

Мухачева А.В. Постановка целей развития - основа эффективного управления предприятием: [У харч. галузі] // Пищ. пром-сть. – 2002. – № 3. – С. 48-49.

Савватеев Е.В. Эффективность использования инноваций: [У харч. галузі] // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2002. – № 3. – С.9-11.

Ульянов Е.В. Продовольственная безопасность и виды экономических угроз / Е.В. Ульянов, О.А. Масленникова, С.С. Теребулин // Пищ. пром-сть. – 2002. – № 2. – С. 12-14.

Чернова Н.И. Использование спирулины в пищевых добавках / Н.И. Чернова, М.Я. Лямин, С.В. Киселева // Пищ. пром-сть. – 2002. – № 2. – С. 80-81.

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ХЛІБОПЕКАРНОГО, МАКАРОННОГО ТА КОНДИТЕРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

Аношкина Г. Как открыть пекарню // Хлебопродукты. – 2002. – № 1. – С. 33-35; № 2. – С. 36-38.

Бут С. Ласощі 2001: [Кондитер. галузь України конкурує з зарубіж. фірмами] // Харч. і перероб. пром-сть. – 2002. – №1. – С. 10-11.

Гарбузова Б. "Мы печем баранки, бублики…" // Хлебопро-дукты. – 2002. – № 2. – С. 16-17.

Зайнутдинов Р. Кондуктометрический анализ углеводно -амилазного комплекса ржаной муки/ Р.Зайнутдинов, Г.Карпов, Т.Зайнутдинова // Хлебопродукты. – 2002. – № 2. – С. 25-27.

Как изготовить суфле и кремы // Хлебопродукты. – 2002. – № 2. – С. 30-32.

Кожанов Ю.Г. Солодке, смачне, цікаве. нове: [Вітчизн. виставки кондитер. виробів] // Упаковка. – 2002. – № 1. – С. 64-65.

Райнек Д. Солодовый экстракт – чистый природный продукт // Хлебопродукты. – 2002. – № 2. – С. 18-19.

Троицкая Е. "Быстрое" тесто из ржаной муки: (Нова технологія) / Е. Троицкая, Н. Акимова, А. Пащенко // Питание и о-во. – 2002. – № 1. – С. 20-21.

Черных В. Технологические критерии оценки углеводно -амилазного комплекса пшеничной муки // Хлебопродукты. – 2002. – № 1. – С. 21-24.

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА

БЕРЕЗОВСКИЙ В.М. Опыт применения МГД резонаторов на сахарных заводах // Мир техники и технологий. – 2002. – № 3. – С. 34-36.

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ в цукровій галузі: (Пробл. й перспективи) // Харч. і перероб. пром-сть. – 2002. – № 1. – С. 24-26.

ПРОВАЛЬНИЙ Р. Висока точність і простота: [Вимірювання вологості в цукр.пром-сті.] // Харч. і перероб. пром-сть. – 2002. – № 2. – С. 26-27.

СКОРИК К., ХОМЕНКО М. Кристалізаційні відділення працюватимуть краще: [В цукр.галузі] // Харч. і перероб. пром-сть. – 2002. – № 2. – С. 28-29.

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ КОНСЕРВНОГО ВИРОБНИЦТВА

Влияние воды на технологический процесс консервирования овощей и фруктов // Пищ. пром-сть. – 2002. – № 3. – С. 66.

Гореньков Э.С. Научное обеспечение производства плодоовощной продукции // Пищ. пром-сть. – 2002. – № 2. – С. 54-56.

Джураев Х.Ф. Промышленные испытания способа сушки дыни по схеме вяление – конвективная сушка / Х.Ф. Джураев, Н.Р. Юсупбеков, А.А. Артиков // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2002. – № 3. – С. 36-37.

Дубкова Н.З. Исследование кинетики сушки при получении порошков из растительного сырья / Н.З. Дубкова, З.К. Галиакберов, Н.А. Николаев // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2002. – № 2. – С. 30-33.

Ложникова Т.С. Стандартизация и сертификация продуктов переработки плодов и овощей // Пищ. пром-сть. – 2002. – № 2. – С. 74-75; № 3. – С. 86-87.

МАЛЮК Л., ФЕТИСОВА А. Паста из тыквы и черноплодно рябины (аронии) // Питание и о-во. – 2002. – № 3. – С. 21.

Медяновская Т. Жестяные банки для консервов // Упаковка. – 2002. – № 1. – С. 34-35.

ОДАРЧЕНКО Д., ОДАРЧЕНКО А. Стан води в пастах: [На основі гарбузів і моркви] // Харч. і перероб. пром-сть. – 2002. – № 2. – С. 22-23.

Толкунова Н.Н. Бактерицидная эффективность консерви-рующих добавок на основе жирного шалфейного масла и композиций эфирных масел пряноароматических растений / Н.Н. Толкунова, В.И. Криштафович, И.А. Жебелева // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2002. – № 3. – С. 57-60.

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ М'ЯСОМОЛОЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

 

М'ясна промисловість

Башкатова А.А. Влияние тепловлагообменных свойств упаковки на продолжительность хранения продуктов / А.А. Башкатова, А.В. Лыкова, К.В. Токарь // Мясн. индустрия. – 2002. – № 1. – С. 43-45.

Бобренева И.В. Создание экструзионных лечебно-профилак -тических продуктов / И.В. Бобренева, Э.С. Токаев, С.В. Николаева // Мясн. индустрия. – 2002. – № 2. – С. 49-51.

Бредихин С.А. Удаление воздуха из фаршепродуктов при их производстве // Мясн. индустрия. – 2002. – № 1. – С. 46-47.

Бредихин С.А. Эффективность деаэрации при переработке мясного сырья // Мясн. индустрия. – 2002. – № 2. – С. 18-20.

Бредихин С.А. Закономерности переноса газовой фазы в процессах переработки фаршепродуктов // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2002. – № 3. – С. 28-29.

Вишковский О.Б. Натуральный ингредиент для производ-ства полуфабрикатов // Мясн. индустрия. – 2002. – № 1. – С. 22-23.

ВЛАСЕНКО В. Ефективний експрес-метод: (Оцінки якості м'яса та субпродуктів запропонували вчені з Вінниччини) / В. Власенко, Й. Білінський, С. Гирич // Харч. і перероб. пром-сть. – 2002. – № 1. – С. 18-19.

Криштафович В.И. Влияние консервирующих добавок на гидролитические изменения липидов: [При перероб. м'яса] / В.И. Криштафович, Т.Ю. Дуборасова, Н.Н. Толкунова // Мясн. индустрия. – 2002. – № 1. – С. 18-20.

Криштафович В.И. Использование блочного мяса с призна-ками DFD при производстве мясных консервов / В.И. Криштафович, М.Ю. Луканов, Т.Г. Кузнецова // Мясн. индустрия. – 2002. – № 2. – С. 11-12.

Крылова В.Б. Современные направления в технологии консевного производства и переработки вторичного мясного сырья / В.Б. Крылова, С.С. Шевченко, Т.В. Густова // Мясн. индустрия. – 2002. – № 1. – С. 14-16.

Кудряшова О.А., Савин С.П. Опыт использования коптильного ароматизатора «Жидкий дым плюс» // Мясн. индустрия. – 2002. – № 2. – С.15-16.

Лепчиков В.В. Опыт внедрения системы универсальной марки-ровки продукции: [М'ясопродуктів] / В.В. Лепчиков, А.Ю. Доможиров, Е.А. Рябинская // Мясн. индустрия. – 2002. – № 2. – С. 27-29.

Максимов А.Ю. К вопросу совершенствования процесса обвалки: [М'яса птиці] / А.Ю. Максимов, Б.В. Кулишев, А.А. Максимов // Мясн. индустрия. – 2002. – № 2. – С. 29-31.

Малахов И.А. Реагентная флотационная очистка сточных вод мясоперерабатывающих предприятий / И.А. Малахов, А.Л. Гарзанов, А.В. Усов // Мясн. индустрия. – 2002. – № 1. – С. 37-38.

Могомедов М.Д., Миносянц А.М. Основные направ-ления повышения конкурентоспособности мясоперерабатывающих предприятий // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2002. – № 3. – С. 14-15.

Производство мяса птицы в мире // Пищ. пром-сть. – 2002. – № 2. – С. 40-41.

Руфимский В.О. Методика реструктуризации производства предприятий мясной промышленности // Мясн. индустрия. – 2002. – № 2. – С. 8-9.

Тимошенко Н.В. Лечебно-профилактические продукты питания с белково-минеральной добавкой / Н.В. Тимошенко, Н.П. Перевышин, И.Л. Стефанова // Мясн. индустрия. – 2002. – № 2. – С. 13-14.

Улицкиий З.З. Оболочка «Поли-Пак» – надежная защита колбасных изделий // Мясн. индустрия. – 2002. – № 2. – С. 33-34.

 

Молочна промисловість

Арсеньева Т.П. Исследование качества мороженого с растительными жирами / Т.П. Арсеньева, А.А. Брусенцев, М.М. Юхневич // Пищ. пром-сть. – 2002. – № 2. – С. 66-67.

Глаголева Л.Э. Использование фруктозо-глюкозного сиропа из топинамбура в производстве мороженого / Л.Э. Глаголева, К.К. Полянский, Л.В. Дремина // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2002. – № 1. – С. 41-42.

Комлексная очистка и подготовка воды в молочной промышленности // Пищ. пром-сть. – 2002. – № 1. – С. 26-27.

Малина И.Л. Особенности применения растительных жиров «Союз» в производстве мороженого // Пищ. пром-сть. – 2002. – № 1. – С. 50.

МАЛЯРЕНКО Т., СКОРЧЕНКО Т. Кисломолочні напої з соєвим борошном // Харч. і перероб. пром-сть. – 2002. – № 1. – С. 22-23.

Невмываный С.Л., Капрельянц Л.В. Исследование реологических свойств ферментированных соевых продуктов типа йогурта // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2002. – № 1. – С. 19-21.

Оленев Ю.А. Сырье для производства мороженого // Пищ. пром-сть. – 2002. – № 1. – С. 27-28.

ОХОЛОДЖЕННЯ молока: (Як зробити цей процес найбільш високопродукт.) // Харч. і перероб. пром-сть. – 2002. – № 1. – С. 6-7.

Усов А.В., Тюнин А.Д. Особенности технологии низкотемпературной обработки мягких сыров // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2002. – № 1. – С. 13-14.

ЮКАЛО В., ЛУГОВИЙ Б. Пептидні препарати з біологічною активністю // Харч. і перероб. пром-сть. – 2002. – № 1. – С. 20-21.

ЗМІСТ

ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА. 

Економіка рослинництва

Економіка тваринництва

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ І ЛІСОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИИ. ПРИРОДНИЧО-НАУКОВІ І ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Грунтознавство

Агрохімія 

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА.

Механізація і електрифікація рослинництва

Механізація і електрифікація тваринництва

Сільськогосподарські будівлі

ЗАГАЛЬНЕ РОСЛИННИЦТВО

Селекція, насінництво, сорти

Землеробство. Агротехніка

СПЕЦІАЛЬНЕ РОСЛИННИЦТВО

Зернові бобові культури

Олійні культури

Картопля

Цукрові буряки

КОРМОВИРОБНИЦТВО. КОРМОВІ КУЛЬТУРИ

Овочівництво

Плодівництво. Ягідництво

ЗАХИСТ РОСЛИН

ТВАРИННИЦТВО. ЗАГАЛЬНЕ ТВАРИННИЦТВО

Годівля і утримання тварин

Розведення і племінна справа

Велика рогата худоба

Конярство

Свинарство

Вівчарство. Козівництво

Звірівництво

Птахівництво

Рибне господарство

Бджільництво

ВЕТЕРИНАРІЯ

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕРЕРОБНО ї ПРОМИСЛОВОСТІ

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ХЛІБОПЕКАРНОГО, МАКАРОННОГО ТА КОНДИТЕРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

Економіка, технологія та організація ЦУКРОВОГО виробництва

Економіка, технологія та організація КОНСЕРВНОГО виробництва

Економіка, технологія та організація М'ЯСОМОЛОЧНОГО виробництва

М'ясна промисловість

Молочна промисловість

 

 

Укладачі і коректори: В. Середюк

Л. Введенська

О. Подзолкіна

Комп'ютерна верстка Н. Спиця

Тиражування Г. Стратієнко

Тираж 35 прим.

Ксерокс Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва

Наша адреса:

м. Вінниця, вул. Соборна, 73

Вінницька державна наукова універсальна бібліотека

ім. К.А. Тімірязєва

Відділ літератури та інформації

з питань сільського господарства

тел. 32-08-55

Відділ літератури та інформації

виробничого профілю

тел. 32-40-54