Нові надходження літератури з питань економіки, технології виробництва і переробки сільськогосподарської продукції

Рік видання: 2001

Місце зберігання: Сайт (електронне видання)

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ім. К. А. ТІМІРЯЗЄВА

Відділ літератури та інформації з питань сільського господарства

Відділ літератури та інформації виробничого профілю

 

 

Нові надходження літератури з питань економіки, технології виробництва і переробки

сільськогосподарської продукції

(Поточний бібліографічний список)

 

Вип. 4.

 

Вінниця, 2001

 

 

 

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

 

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва надсилає Вам черговий бібліографічний список, який включає надходження нової літератури з питань економіки, організації та технології сільськогосподарського виробництва, галузей харчової і переробної промисловості, що надійшла в обласний довідково-інформаційний фонд у жовтні-грудні 2001 р.

Список розрахований на керівників, організаторів, спеціалістів сільськогосподарського виробництва та переробної промисловості.

Працівники обласних організацій можуть одержати зазначену літературу в обласній науковій бібліотеці, районних організацій – в центральних бібліотеках.

В разі відсутності необхідних видань в централізованих бібліотечних системах, їх можна замовити по міжбібліотечному абонементу (МБА) з бібліотеки, де знаходиться потрібне видання. Поштові витрати за пересилку видань – за рахунок замовника.

На замовлення спеціалістів по МБА надсилаються також за встановлену плату копії журнальних статей.

 

Поділитися:

ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

АРТИШ В.І. Лізинг у матеріально-технічному забезпеченні фермерів // Економіка АПК. – 2001. – № 10. – С. 30-33.

БАБЕНКО А.Г. Аналіз економічної ситуації в аграрній сфері України // Економіка АПК. – 2001.– № 10. – С. 18-22.

БАЙДАЛА В.В. Цінова еластичність як інструмент економічного прогнозування // Економіка АПК. – 2001. – № 10. – С. 86-89.

БАКЛАЖЕНКО Г. Холдинговые отношения в АПК: теория и практика управления // АПК: экономика, упр. – 2001. – № 11. – С. 29-35.

БАЛЯН А.В. Земельні реформи у постсоціалістичних країнах Східної Європи // Економіка АПК. – 2001.– № 11. – С. 115-118.

БІЛОЧЕНКО А.М. Залучення фінансових ресурсів агропромис -ловими корпораціями // Економіка АПК. – 2001. – № 11. – С. 74-77.

БУРКОВСЬКИЙ І.Д., БУРКОВСЬКА А.В. Розвивати технічне забезпечення фермерських господарств // Економіка АПК. – 2001. – №10. – С. 3-5.

ВАСИЛИШИН М.М. Міжбюджетні відносини в умовах реформування бюджетно-податкової системи України // Економіка АПК. – 2001. – № 10. – С. 71-78.

ВДОВИЧ В.Г. Економіко-математичне моделювання зайнятості трудових ресурсів // Економіка АПК. – 2001. – № 11. – С. 110-114.

ГОЛУБЄВА І.Є. Праця сільських дітей: соціально -демографічний аспект // Економіка АПК. – 2001. – № 11. – С. 102-110.

ГОРКАВИЙ В.К., ГОНЧАРЕНКО Н.Г. Товарність та ефективність особистих підсобних господарств населення // Економіка АПК. – 2001. – № 12 .– С. 93-98.

ДЕЙНЕКО В.И. Экономические механизмы управления процессами социального развития села // Достиж. науки и техники АПК. – 2001. – № 10. – С. 10-12.

ЕМЕЛЬЯНОВ А. Хозяйства населения в системе многоукладной аграрной экономики // АПК: экономика, упр. – 2001. – № 12. – С. 47-56.

ЗАГРЕБЕЛЬНА Н.І., ЦИГОДА Н.В., ГУЗАР Б.С. Фінансова (бухгалтерська) звітність фермерських господарств // Економіка АПК. – 2001. – № 10. – С. 65-69.

ЗАЯЦЬ В.М. Економічні та правові передумови створення в Україні земельного банку // Економіка АПК. – 2001. – № 12. – С. 41-48.

ІВАНУХ Р.А. , ЖОВТАНЕЦЬКА О.О. Розвиток сільськогосподарької кооперації в умовах переходу до ринкової економіки // Економіка АПК. – 2001. – № 12. – С. 25-31.

ПАЦКАН В.В. Фіксований сільськогосподарський податок: теоретичні та практичні аспекти його застосування // Економіка АПК. – 2001. – № 10. – С. 61-64.

ПОЛОЗЕНКО Д.В. Забезпечення фінансової достатності агропромислового комплексу України // Економіка АПК. – 2001. – № 10. – С. 56-60.

ПРОЦЕНКО В.О., ПРИХОДЬКО В.П. Всеукраїнський союз сільськогосподарських підприємців як засіб захисту селян // Економіка АПК. – 2001. – № 12. – С. 18-20.

СВОБОДИН В., СВОБОДИНА М. Маржинальный анализ эффективности производства // АПК: экономика, упр. – 2001. – № 11. – С. 65-72.

СТАРІКОВ О.Ю. Розвиток ринку сільськогосподарського лізингу // Економіка АПК. – 2001. – № 10. – С. 107-111.

ЧЕРНОІВАНОВ В.В. Приватизація на селі в контексті аграрної реформи // Економіка АПК. – 2001. – № 12. – С.5-10.

 

Економіка рослинництва

БОЙКО В.І., НІКОЛАЄВА З.П. Потенціал галузі і цінова ситуація на ринку зерна в Україні // Економіка АПК .– 2001. – № 12. – С. 57-61.

ВІТВІЦЬКИЙ В.В., ШУТЮК Т.В. Оптимізація затрат праці в цукробуряковому підкомплексі України в ринкових умовах // Економіка АПК. – 2001. – № 11. – С. 64-67.

ГАЛЬЧИНСЬКА В.А. Розвивати зовнішній ринок насіння овочевих культур // Економіка АПК. – 2001. – № 12. – С. 115-116.

ГАРКУША О.М. Зміцнення матеріально-технічної бази виноробства України // Економіка АПК . – 2001. – № 11. – С. 51-54.

ГНОЄВИЙ В.Г. Митна політика у формуванні ринку соняшнику та продуктів його переробки в Україні // Економіка АПК . – 2001. – № 12. – С. 67-71.

ГРИНЕНКО С.П. Розвиток інтеграційних відносин у цукробуряковому підкомплексі // Економіка АПК . – 2001. – №10. – С. 51-55.

ЕКСПОРТ ЗЕРНА і державна тарифна політика // Пропозиція. – 2001 .– № 12. – С. 107-109.

МУЗИКА П.М. Формування кадрового потенціалу в умовах переходу до ринкових відносин // Економіка АПК. – 2001. – № 11. – С. 99-101.

НАКОНЕЧНИЙ Т.С. Економіко-математична модель оптимізації сировинної бази цукрових заводів // Економіка АПК . – 2001. – №11. – С. 68-73.

ПОБЕРЕЖНА А.А. Економічні проблеми формування світових ресурсів і ринку сої // Економіка АПК .– 2001. – № 10. – С. 96-103.

РИБІНЦЕВ О.В. Світовий та європейський ринки винограду і вина // Економіка АПК . – 2001. – № 11. – С. 118-125.

ХУДОЛІЙ Л.М., ЗАХАРЧУК О.В. Тенденції розвитку економічних відносин на зерновому ринку Вінниччини // Економіка АПК. – 2001. – № 11. – С. 92-96.

 

Економіка тваринництва

ГОГУЛЯ О.П. Маркетингове забезпечення діяльності підприємств на ринку свинини // Економіка АПК. – 2001. – № 12. – С. 71-75.

ГРИШОВА І.Ю. Формування джерел оборотних засобів молокопереробних підприємств // Економіка АПК . – 2001. – № 10. – С. 69-71.

МАЛАХОВ С., АГАРКОВ Н. Пути повышения эффективности молочного скотоводства // АПК: экономика, упр. – 2001. – № 12. – С. 64-67.

МАЛАХОВ С. Влияние качества на уровень рентабельности молока // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2001. – № 8. – С. 34-35.

НЕМЧЕНКО В.В., РИЖМАНЬ Д.І. Економіко-екологічні проблеми розвитку тваринництва // Економіка АПК. – 2001. – № 10. – С. 16-18.

ПОРУБАНСЬКА Л.В. Ефективність виробництва яєць у птахівницьких підприємствах // Економіка АПК. – 2001. – № 11. – С. 78-81.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ І ЛІСОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ. ПРИРОДНИЧОНАУКОВІ І ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Грунтознавство

БОНДАР О.І., ІВАНЕЦЬ В.В., ЩЕПНА Л.В. Розвиток мікрофлори та агрофізичні властивості грунтів // Вісн. аграр. науки. – 2001. – № 10. – С. 63-65.

НАКОНЕЧНИЙ С.І., ТКАЧ О.В. Оптимізація хімічної меліорації грунтів // Економіка АПК. – 2001. – № 12. – С.33-40.

 

Агрохімія

АРХИПЧЕНКО И. А., ОРЛОВА О.В. Оптимизация процесса компостирования и влияние биокомпостов на урожай // Агрохимический вестн. – 2001. – № 5. – С. 22-24.

БОРИСОВ В.А. Экологические безопасные системы удобрения // Картофель и овощи . – 2001. – № 5. –С. 19-20.

СМОЛИН И. Минеральные удобрения и урожай // Техника и оборуд. для села . – 2001. – № 11. – С. 41.

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

АВЕРКИЕВ А. И. Развитие и использование технического потенциала сельскохозяйственного производства // Техника и оборуд. для села. – 2001. – № 12. – С. 26-29.

ОКОЧА А ., БІЛОКІНЬ Я. Паливно-мастильні матеріали: нові терміни, марки // Пропозиція . – 2001. – № 11. – С. 102-104.

СЛЕПУХИН В.В. Ресурсосберегающие технологии и техника // Техника и оборуд. для села. – 2001. – № 12. – С. 11.

Механізація і електрифікація рослинництва

ВАЙНГААРДЕН К.Й., БАБАЕВА Е.Н. Как сохранить урожай картофеля и овощей ? // Техника и оборуд. для села. – 2001. – № 11. – С. 10-12.

КИРИЛЛОВ Н. Г. Сжиженный природный газ – моторное топливо для автотракторной техники АПК // Достиж. науки и техники АПК. – 2001. – № 11. – С. 25-27.

ТИМОНИНА Е. И., УКРАИНЦЕВ М. М. Электрический фильтр для очистки подсолнечного масла // Механизация и электрификация сел. хоз-ва . – 2001. – № 11. – С. 26-28.

ЧИЖИКОВ А. Г. Состояние и перспективы развития механи-зации послеуборочной обработки и хранения зерна и семян // Достиж. науки и техники АПК. – 2001. – № 11. – С. 17-20.

 

Механізація і електрифікація тваринництва

ЗАБРОДИНА О.Б. Доильный аппарат как обьект управления // Механизация и электрификация сел. хоз-ва .– 2001. – № 11. – С. 10-12.

ПАЛКИН Г.Г. Доильные залы типа «карусель»: новое в конструкции и использовании // Техника и оборуд. для села. – 2001. – № 11. – С. 36-38.

ШВЕДОВ В.В. Усовершенствование вытяжного вентиляционного устройства // Зоотехния. – 2001. – № 12. – С. 19-22.

ЗАГАЛЬНЕ РОСЛИННИЦТВО

РОМАНОВА Е.В., ТУМАНЯН А.Ф., КАЛИНИНА С.И. Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования // Вестн. Рос. акад. с.-х. наук. – 2001. – № 6. – С. 6-7.

 

Селекція, насінництво, сорти

 ДРИНЧА В.М., ДОМБРОВСКИЙ С.Б., ПАВЛОВ С.А. Научные приоритеты развития машинной подготовки семян // Вестн. семеноводства в СНГ. – 2001. – № 4. – С. 45-46.

ЖУЧЕНКО А.А. Адаптивная система селекции – важнейший фактор интенсификации растениеводства в ХХ! веке // Вестн. семеноводства в СНГ . – 2001. – № 4. – С. 5-7.

КАРПОВА Л.В., ОСТРОБОРОДОВ А.В. Повышение урожая и его качество определяют семена // Зерн. хоз-во. – 2001. – № 4. – С. 17-20.

ПИВОВАРОВ В.Ф. Направления исследований по селекции и семеноводству овощных культур // Вестн. семеноводства в СНГ. – 2001. – № 4. – С. 32-35.

 

Землеробство. Агротехніка

КЕЛЛЕР К. Земледелие без плуга: научные достижения и практический опыт в Западной Европе и других регионов // Достиж. науки и техники АПК. – 2001. – № 11. – С. 47-48.

КУЗНЕЦОВ Н.П., ГАБИБОВ М.А. Севооборот и удобрение // Земледелие. – 2001. – № 6. – С. 22-23.

ЯКУШЕВ В.П., ПОЛУЭКТОВ Р.А., СМОЛЯР Э.И. Точное земледелие // Агрохимический вестн. – 2001. – № 5. – С. 28-34.

СПЕЦІАЛЬНЕ РОСЛИННИЦТВО

Зернові культури

ГОНЧАРЕНКО А.А., ШАРАХОВ А.А., ЕРМАКОВ С.А. Оценка методов селекции озимой ржи на групповую устойчивость к ржавчинным болезням // Вестн. Рос. акад. с.-х. наук. – 2001. – № 5. – С. 40-42.

КУДРИН В.Ф. Технология возделывания новых сортов зерновых культур // Достиж. науки и техники АПК. – 2001. – № 10. – С. 6-7.

НАУМКИН В.Н., ДРАП И.И., ВОРОБЬЕВ И.И. Продуктивность гречихи в зависимости от режима питания и плотности посева // Зерн. хоз-во. – 2001. – № 3. – С. 19-20.

ОВЕРЧЕНКО Б. Догляд за посівами озимої пшениці в осінньо-зимовий період // Пропозиція .– 2001. – № 11. – С. 34-36.

ОМЕЛЬЯНЕНКО Г.Г. Система сівозмін у зерновому виробництві України // Економіка АПК .– 2001. – № 12. – С. 14-17.

ТИТАРЕНКО Л.П., ТИТАРЕНКО А.В. Селекция аутотетраплоидной короткостебельной ржи // Достиж. науки и техники АПК. – 2001. – № 10. – С. 13-15.

ТОРИКОВ В.Е., МЕЛЬНИКОВ О.В., ПРУДНИКОВ А.П. Адаптивный и продуктивный потенциал сортов мягкой пшеницы // Зерн. культуры. – 2001. – № 4. – С. 20-21.

ФЕДОРОВ А.К. Особенности онтогенеза, определяющие скороспелость и продуктивность зерновых культур // Вестн. семеноводства в СНГ . – 2001. – № 4. – С. 40-41.

 

Зернові бобові культури

ШАМАКОВА Л. Соя , приятная во всех отношениях // Аграр. журн. – № 10. – С. 24-25.

 

Олійні культури

ЖАРИКОВА Г. Огляд нових сортів та гібридів олійних культур // Пропозиція . – 2001. – № 12. – С. 48-50.

 

Картопля

КАВКА В. Королева городу та столу // Картопляр. – 2001. – №3-4. – С. 12-13.

КОНОНУЧЕНКО В. Картоплярство України: здобутки і перспективи // Картопляр. – 2001. – № 3-4. – С. 4-5.

МЕЛЕШИН А.А. Изучение потомства от скрещивания высокоустойчивых к вирусным болезням форм картофеля // Достиж. науки и техники АПК. – 2001. – № 10. – С. 17-20.

СИМАКОВ Е.А., АПШЕВ Х.Х. Эффективнее используйте сортовые ресурсы картофеля // Земледелие. – 2001. – № 6. – С. 40-41.

ТКАЧЕНКО П. Виберіть ділянку, подбайте про грунт // Картопляр. – 2001. – № 3-4. – С. 11.

 

Цукрові буряки

ДРЕВС В., МАЙЄР Г. Ступені інтенсифікації вирощування цукрового буряку // Пропозиція. – 2001. – № 12. – С. 61-64.

ПИРКІН В.І. Шляхи підвищення ефективності бурякоцукрового виробництва // Цукр. буряки .– 2001. – № 6. – С. 8-9.

РОЇК М., МАЗУРЕНКО А. Техніка і технологія прецизійного безгербіцидного вирощування цукрових буряків // Пропозиція. – 2001. – № 12. – С. 100-102.

РОЇК М.В., НУРМУХАММЕДОВ А.К., ВАСИЛЬЄВА Н.О. Проблема ризоманії цукрових буряків в Україні // Вісн. аграр. наук. – 2001. – № 10. – С. 21-24.

КОРМОВИРОБНИЦТВО. КОРМОВІ КУЛЬТУРИ

ДОЛИНСЬКИЙ С.Г., БАЛАН Н.Й., ДЯЧЕНКО І.Б. Основні принципи раціонального використання кормових угідь // Економіка АПК. – 2001. – № 10. – С. 5-8.

КОВБАСЮК П. Кропива коноплевидна – нова високоврожайна кормова культура // Пропозиція. – 2001. – № 11. – С. 38-39

ЛЕВАХИН Г.И., МЕЩЕРЯКОВ А.Г. Механизм консерви-рующего действия серы при силосовании кормов // Зоотехния. – 2001. – № 10. – С. 23-24.

 

Овочівництво

БОРИСОВ А.В., БОРИСКИНА Е.Б. Перец сладкий – рентабельная культура // Картофель и овощи. – 2001. – № 6. – С. 24-25.

ЛЫСЮК В. В овощеводстве должен быть цивилизованный рынок // Агро перспектива. – 2001. – № 11. – С. 16-18.

СИВАШИНСКИЙ И.И. Механизация овощеводства на рубеже двух столетий // Картофель и овощи . – 2001. – № 5. – С. 20-22.

 

Плодівництво. Ягідництво

ИЗБАСАРОВ Д.С., КАРЫЧЕВ К.Г. Новое в выращивании саженцев яблони // Садоводство и виноградарство . – 2001. – № 4. – С. 17-18.

ЛІВАНЦЕВ В. Яблуні орловської селекції // Сад, виноград і вино України. – 2001. – № 8/10. – С. 60.

КАЧАЛКИН М.В. Использование колонновидных сортов яблони в суперинтенсивных насаждениях // Изв. Тимирязевской с.-х. акад. – 2001. - № 4 . – С. 134-140.

МУРАВЬЕВ А.А., ХАМКОВА Н.И., УКОЛОВА Т.П. Уход за кроной и почвой в плодовом саду // Садоводство и виноградарство . – 2001. - № 4. – С. 14-15.

ПОДГОРНЫЙ Е.Г., ПОЛЯКОВ В.И., ЗАИКА В.В. Вертикальный кордон – эффективная формировка подвойных кустов винограда // Садоводство и виноградарство . – 2001. – № 4. – С. 19-20.

РУЛЬЕВ В.А. Садоводство Украины: состояние и меры стабилизации // Садоводство и виноградарство . – 2001. – № 4. – С. 10-13.

СЕМЕНЮК А.І., РИБАЧОК В.О. Чим живеш, яблунева Вінниччино? // Сад, виноград і вино України. – 2001. – № 8/10. – С. 48-49.

СІРОШ А. Його величність виноград – джерело здоров'я і достатку // сад, виноград і вино України. – 2001. – № 11/12. – С. 56-57.

ТАРАНЕНКО Л.И. Возродим вишню в Украине! // Сад, виноград і вино України. – 2001. – № 8/10. – С. 36-39.

ТАРАНЕНКО Л.И. Роль климата и микроклимата в выращи-вании сада // Сад, виноград і вино України. – 2001. – № 11/12. – С. 18-21.

 

Лісові культури

ФУРДИЧКО О.І. Основні напрями розвитку лісогоспо -дарського комплексу України // Економіка АПК. – 2001. – № 10. – С. 68-71.

ЗАХИСТ РОСЛИН

БЕЛОШАПКИНА О.О. Болезни картофеля, овощей и плодов в период хранения // Защита и карантин растений. – 2001. – № 12. – С. 38-41.

ВОЛКОВА Г.В.. ДОБРЯНСКАЯ М.В., КОЛАЧЕВА Н.Я. Развитие бурой ржавчины в сортосмешанных посевах // Защита и карантин растений. – 2001. – № 10. – С. 31-32.

ЖОЛУДЕНКО О.В. Фітофтороз картоплі // Захист рослин . – 2001. – № 10. – С. 22.

МУСИН С.М., БАБОША А.В., КОНДАКОВА О.А. Диагностика и контроль вироида вертеновидности клубней картофеля // Защита и карантин растений . – 2001. – № 10. – С. 22-23.

УСТІНОВ І.Д., КОРНІЄНКО О.А. Небезпечна хвороба соняшнику // Захист рослин. – 2001. № 10. – С. 25-26.

ТВАРИННИЦТВО. ЗАГАЛЬНЕ ТВАРИННИЦТВО

Розведення і племінна справа

КАБАНОВ В.Д. Гомогенизация наследственности и ее роль в селекции животных // Вестн. Рос. акад. с.-х. наук. – 2001. – № 5. – С. 59-61.

 

Велика рогата худоба

БАГРИЙ Б.Особенности воспроизводства при разведении шаролезского скота // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2001. – № 8. – С. 19-23.

БОРИСЕВИЧ В., ПЕТРЕНКО О., БОРИСЕВИЧ Б. Вміст мінеральних елементів у кістяку відгодівельних бичків // Тваринництво України. – 2001. – № 11/12. – С. 17-19.

ГИЛОЯН Г.А., ТОРОСЯН Л.Р. Этологическая характеристика телочек // Зоотехния . – 2001. – № 12. – С. 18-19.

ЕВСТРАТОВ А.И., СУСЛОВА И.В., ДУБОРЕЗОВ В.М. Сенажно-силосные рационы для дойных коров // Зоотехния. – 2001. – № 12. – С. 8-9.

КАЛЬНИЦКИЙ Б.Д., ХАРИТОНОВ Е.Л. Новые разработки по совершенствованию питания молочного скота // Зоотехния.– 2001. – № 11. – С. 20-25.

МАЙН К. Скотоводство в Германии и Европейском Сообществе // Зоотехния. – 2001. – № 10. – С. 29-30.

МАЦКО Б. О развитии голштинизированных телочек в молочный период // Молоч. и мясн. скотоводство .– 2001. – № 8. – С. 32-33.

МИРОНЕНКО А.И. Продуктивность свиней на откорме в зависимости от полноценности рациона // Зоотехния. – 2001. – № 12. – С. 11-13.

ПАЛКІН Г. Сучасні технології годівлі корів // Пропозиція. – 2001. – № 11. – С. 78-79.

ПРОХОРЕНКО П.Н. Методы создания высокопродуктивных молочных стад // Зоотехния. – 2001. – № 11. – С. 2-6.

СІРАЦЬКИЙ Й., МЕРКУШИН В.. ФЕДОРОВИЧ Є. Конституція великої рогатої худоби як міра гармонії будови її тіла // Пропозиція. – 2001. – № 12. – С. 82-84.

СМИРНОВ Д.А. Шаролезский скот Франции // Зоотехния. – 2001. – № 12. – С. 25-26.

СТЕКЛЕНЬОВ Є.П., ЄЛІСТРАТОВА Т.М. М'ясні якості гібридів бантенга з коровою червоної степової породи // Вісн. аграр. науки. – 2001. – № 10. – С. 33-37.

СУПРУН І.О. Формування заводських родин української червоно-рябої молочної породи // Вісн. аграр. науки. – 2001. – № 10. – С. 78-79.

ТРОФИМОВ А.В., ШАЛАК М.В., ПОРТНАЯ Т.В. Мясная продуктивность бычков на откорме и качество говядины // Зоотехния. – 2001. – № 11. – С.30-31.

ФЕДАК В. Розведення чорно-рябої молочної породи західного внутріпородного типу // Пропозиція. – 2001. – № 11. – С. 84.

ШИЛОВ А.И. Продуктивные качества улучшенных симменталов // Зоотехния. – 2001. – № 10. – С. 8-10.

ШКУРИН Г., ПОГОРІЛИЙ О. М'ясні помісі сименталів // Тваринництво України. – 2001. – № 11/12. – С. 7-9.

 

Свинарство

ЗАГУМЕННОВ А., ТКАЧЕНКО И. Использование сапропеля пониженной влажности при выращивании ремонтного молодняка // Свиноводство. – 2001. – № 5. – С. 15-16.

ПЕРЕТЯТЬКО Л., АКІМОВ С.. САМСОНОВА В. Продуктивність і селекція полтавської м'ясної породи свиней // Тваринництво України. – 2001. – № 11/12. – С. 11-14.

ПЛЯЩЕНКО С., СОЛЯНИК В., СОЛЯНИК А. Введение в рацион молодняка свиноматок фолиевой кислоты и витамина С // Свиноводство. – 2001. – № 6. – С. 13-15.

СМИРНОВ В.С. Изменение племенной ценности свиноматок в ряде поколений // Зоотехния . – 2001. – № 10. – С. 12-14.

СТЕПАНОВ В.И., МИХАЙЛОВ Н.В., КОСТЫЛЕВ Э.В. Оценка воспроизводительных качеств свиней // Зоотехния. – 2001. – № 12. – С. 22-24.

СУСЛИНА Е., ЛИМОНОВА Г., КОВАЛЕВ Ф. Совершенствование свиней породы ландрас // Свиноводство. – 2001. – № 5. – С. 9-10.

ТИМОФЕЕВ Л.В., ХОДАНОВИЧ Б.В. Современные технологические требования к содержанию свиней // Зоотехния. – 2001. – № 11. – С. 26-27.

ШВЕЙЦАРОВ Л., ПОТОП И. Новая технология обогрева поросят-сосунов // Свиноводство. – 2001. – № 5. – С. 21-22.

 

Вівчарство. Козівництво

БЕЛИК Н.И., МАРТИРОСЯН А.Г Рост и развитие ярок от баранов с разной тониной шерсти // Зоотехния. – 2001. – № 10. – С. 14-15.

ТАРАСЮК С.І. Генетична структура овець сокільської породи за різними типами молекулярно-генетичних маркерів // Вісн. аграр. науки. – 2001. – № 10. – С. 43-48.

ЯКОВЕНКО А.М., МАМЫШЕВ С.А. Повышение эффектив-ности пастбищного содержания овец // Овцы, козы, шерстяное дело. – 2001. – № 4. – С. 47-49.

 

Звірівництво

РІЗНИЧУК І. Ліпрот у годівлі забійного молодняку норок // Тваринництво України. – 2001. – № 11/12. – С. 20-21.

 

Птахівництво

ЗЛОЧЕВСКИЙ А. Янтарная кислота стимулирует рост бройлеров // Птицеводство . – 2001. – № 6. – С. 23.

КОБАХИДЗЕ Т.Л. Новый кормопрепарат для птицеводства // Аграр. наука. – 2001. – № 10. – С. 22.

КУЗНЕЦОВ А. Новые ферменты для птицы // Птицеводство. – 2001. – № 6. – С. 20.

МУХИН В.А., НОВИКОВ В.Ю. Ферментативные белковые гидролизаты в кормах для птицы // Зоотехния. – 2001. – № 10. – С. 21-23.

ХРИПУН В. Типи годівлі птиці // Пропозиція. – 2001. – № 12. – С. 78-80.

 

Бджільництво

БАСОВ А.П. Пчелы на лежаках на садовом участке // Пчеловодство. – 2001. – № 8. – С. 31-33.

БУКРЕЄВ А.С., ДЕГОДЮК В.М. Бджільництво України // Укр. пасічник. – 2001. – № 12. – С. 19-20.

ГАНЗІЄНКО О. З практики експлуатації альпійських вуликів // Укр. пасічник . – 2001. – № 11. – С. 3-7.

КАЛИНОВСЬКИЙ Г.М., КІРЮШИН В.Є. Особливості промислового виробництва меду в Шотландії // Укр. пасічник. – 2001. – № 11. – С. 41-44.

ЛЕБЕДЕВА В.П., ЛЕБЕДЕВ В.И. Факторы, определяющие распределение функций пчел в семье // Пчеловодство. – 2001. – № 8. С. 16-17.

ЛЕВЧЕНКО І. Яких бджіл розводити в Україні? // Укр. пасічник. – 2001. – № 12. – С. 23-28.

ОСТАШЕВСЬКИЙ М. Породність бджіл // Укр. пасічник. – 2001. – № 12. – С. 22-23.

ПАРАЩИНЕЦЬ В.Ю. Племінна робота з карпатськими бджолами // Пасіка. – 2001. – № 12. – С. 10.

СОЛОПЕНКО Р.І., СОЛОПЕНКО Т.Р., СОЛОПЕНКО Р.Р. Роль бізнесу у виробництві продукції бджільництва // Пасіка. – 2001. – № 11. – С. 15.

ХИЖА В., КОРА А., ЯСЬКО С. Розведення за лініями та міжлінійна гібридизація // Укр. пасічник. – 2001. – № 12. – С. 2-3.

ХМАРА П.Я. Шкідники бджіл // Пасіка. – 2001. – № 12. – С. 12-15.

Ветеринарія

БАЙБИКОВ Т., ДОЛГАНОВА Е., ТОЛОКНОВ А. Парвовирусная инфекция свиней и ее профилактика // Свиноводство. – 2001. – № 6. – С. 22-23.

БОЛДЫРЕВА Е. Лечение желудочно-кишечных заболеваний гомеопатическими средствами // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2001. – № 8. – С. 30-32.

БОРИСОВ А., ФРОЛОВ С., ХЛЫБОВА Т. Инфекционный бронхит кур // Птицеводство. – 2001. – № 6. – С. 24-27.

ГОЛОВИНА Н.П., КРАСОТА Л.А., ГАЛУШКО Л.Х. Микотические болезни лошадей // Ветеринария. – 2001. – № 11. – С. 19-21.

ГОЛОВКО А.Н., ВЕЧТОМОВ В.Я., ГУЖВИНСКАЯ С.А. Этиопатогенез и терапия мастита у коров // Ветеринария. – 2001. – № 11. – С. 35-38.

ГОСМАНОВ Р., МИРОЛЮБОВ М., БАРСКОВ А. Пролевометрин для лечения острых эндометритов коров // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2001. – № 8. – С. 29-30.

ЛЕВЧЕНКО В.І., САХНЮК В.В. Етіологія, патогенез та діагностика внутрішніх хвороб у високопродуктивних корів // Вісн. аграр. науки. – 2001. – № 10. – С. 28-32.

САПОЖНИКОВ Г.И. Клиностомоз пресноводных рыб // Ветеринария. – 2001. – № 12. – С. 26-29.

СИДОРКИН В. Новое лекарственное средство для борьбы с паразитарными заболеваниями свиней // Свиноводство. – 2001. – № 5. – С. 23-24.

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

ВОЙТОВСЬКИЙ В., ПИЖИНСЬКИЙ Я. Що купувати: імпортне чи вітчизняне?: [Харч. машинобуд.] // Харч. і перероб. пром-сть. – 2001. – № 11. – С. 8-9.

ЗАГОРОВСЬКА Л. Індустрія систем автоматизації: (Нові інформ. технології в аналізі діяльн. п-в та автоматизації бізнес-процесів) / Л.Загоровська, О. Мякшило, В. Яницький // Харч. і перероб. пром-сть. – 2001. – № 12. – С. 27-29.

ЗОЛОТИН А. Ю., ТИЩЕНКО В. П. Выбор аппаратов и систем машин для производства продуктов детского питания // Пищ. пром-сть. – 2001. – № 11. – С. 26-28.

КАШТАНОВ М. Нові розробки ВАТ "Завод "Київпродмаш" / М. Каштанов, Б. Яницький, Г. Цейтлін // Харч. і перероб. пром-сть. – 2001. – № 10. – С. 25-30.

ЛОСЕВА В. А. К вопросу о комплексном использвании сырья / В. А. Лосева, Л. Н. Шахбулатова, И. В. Квитко // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2001. – № 12. – С. 60-62.

МИНАЕВА Е. В., СУМИН Е. Ф. Методический подход к определению минимального уровня заработной платы на предприятиях пищевой промышленности // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2001. –№ 11. – С.16-17.

ПРОСЕКОВ А. Ю. Влияние различных технологических факторов на качество пенообразных пищевых масс: (Обзор) // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2001. – № 10. – С.15-17.

САЖИНОВ Г. Ю. Международный опыт развития систем контроля производства продукции: [Якість харч. продуктів] // Молоч. пром-сть. – 2001. – № 10. – С.11-13.

ШАТНЮК Л. Н., КЛИМАНТОВА Е. В. Витаминные смеси и каротиноиды для обогащения и окрашивания пищевых продуктов // Пищ. пром-сть. – 2001. – № 11. – С. 50-52.

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ХЛІБОПЕКАРНОГО, МАКАРОННОГО ТА КОНДИТЕРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

БОРИСЕНКО А. В. Жидкие ароматизаторы для кондитерских изделий / А. В. Борисенко, Ю. И. Алексеева, Л. А. Какина // Пищ. пром-сть. – 2001. – №10. – С. 60-61.

ВАСИЛИНЕЦЬ І. Пшеничні висівки і зародки: [Поліпшують якість хлібобулоч. виробів] // Зерно і хліб. – 2001. – №4. – С. 38.

ГОДУНОВА Л. Замість яєчного білка – харчовий концентрат : (Додавання його в булочки і здобу збільшує їх об'єм, підвищує формостійкість, поліпшує аромат і смак ) / Л. Годунова, П. Вдовиченко, В. Вербій // Зерно і хліб. – 2001. – № 4. – С. 15.

ДРОБОТ В. Зостера в хлібі: [Збагачує продукт вітамінами, йодом] / В.Дробот, І. Ситник, В. Корзун // Зерно і хліб. – 2001. – № 4. – С. 22-23.

КАЗЕНОВА Н. Колір макаронів. Шляхи його поліпшення / Н. Казенова, Т. Шнейдер, М. Калініна // Зерно і хліб. – 2001. – № 4. – С. 35.

КИСІЛЬОВА О. Вміст цукру в тісті : (Прискор. метод його контролю) / О.Кисільова, Н. Подв'язникова, В. Рекославський // Зерно і хліб. – 2001. – № 4. – С. 20-21.

КУЧЕР М., ГОНЧАРЕНКО О. Закон про зерно. Формуємо цивілізований ринок // Зерно і хліб. – 2001. – № 4. – С. 4-5.

ЛЕБЕДИНЕЦЬ В. Нетрадиційні добавки: (Досліджено їх вплив на стійкість нових видів вафель при зберіганні) // Харч. і перероб. пром-сть. – 2001. – № 12. – С. 24-25.

МАЗУР П. На якій воді замішуємо тісто / П. Мазур, І. Яншева, О. Виставкін // Зерно і хліб. – 2001. – № 4. – С. 36-37.

САЖИНОВ Г. Ю. Международный опыт развития систем контроля производства продукции // Молочн. пром-сть. – 2001. – № 10. – С. 8-9.

САФОНОВА О. Тісто на основі соргового та пшеничного борошна // Зерно і хліб. – 2001. – № 4. – С. 23.

СТАДНИК І., ЛІСОВЕНКО О. Обладнання – перспективне, продукція – високоякісна: [З досвіду роботи Чортків. хлібоз-ду] // Харч. і перероб. пром-сть. – 2001. – № 12. – С. 11.

ТАЛЕЙСНИК М. А. Новый вид кондитерского жира для вафельных изделий / М. А. Талейсник, А. А. Солдатова, Н. Б. Кондратьев // Пищ. пром-сть. – 2001. – № 10. – С. 76-77.

УПАКОВКА – ЗАЩИТА и реклама: [Хлібопекар. виробів] // Хлебопродукты. – 2001. – № 10. – С. 3-6.

ХОБИН В. Автоматизация технологических процессов: [Стан і перспективи у хлібо-пекар. галузі] // Хлебопродукты. – 2001. – № 12. – С. 26-29.

ЧТО НУЖНО для тортов и пирожных // Хлебопродукты. – 2001.– № 11. – С. 14-17; № 12. – С. 14-16.

ШЕСТАКОВ С., ВОЛОХОВА Т. Завдяки активації дріжджів: (Удвічі збільшується їх газоутвор. спроможність і заощаджується до 25% сировини) // Зерно і хліб. – 2001. – № 4. – С. 33.

ШТЕРМАН С. В. Влияние некоторых компонентов карамельного производства на скорость кристаллизации сахарозы // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2001. – № 12. – С. 26-29.

ЮРЧАК В. Борошно з бобових культур: (Зв'язує найбільшу к-сть води в макарон. тісті) / В. Юрчак, Є. Ковалевська, В. Манк // Зерно і хліб. – 2001. – № 4. – С. 26-27.

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ХЛІБОПЕКАРНОГО, МАКАРОННОГО ТА КОНДИТЕРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

БОРИСЕНКО А. В. Жидкие ароматизаторы для кондитерских изделий / А. В. Борисенко, Ю. И. Алексеева, Л. А. Какина // Пищ. пром-сть. – 2001. – №10. – С. 60-61.

ВАСИЛИНЕЦЬ І. Пшеничні висівки і зародки: [Поліпшують якість хлібобулоч. виробів] // Зерно і хліб. – 2001. – №4. – С. 38.

ГОДУНОВА Л. Замість яєчного білка – харчовий концентрат : (Додавання його в булочки і здобу збільшує їх об'єм, підвищує формостійкість, поліпшує аромат і смак ) / Л. Годунова, П. Вдовиченко, В. Вербій // Зерно і хліб. – 2001. – № 4. – С. 15.

ДРОБОТ В. Зостера в хлібі: [Збагачує продукт вітамінами, йодом] / В.Дробот, І. Ситник, В. Корзун // Зерно і хліб. – 2001. – № 4. – С. 22-23.

КАЗЕНОВА Н. Колір макаронів. Шляхи його поліпшення / Н. Казенова, Т. Шнейдер, М. Калініна // Зерно і хліб. – 2001. – № 4. – С. 35.

КИСІЛЬОВА О. Вміст цукру в тісті : (Прискор. метод його контролю) / О.Кисільова, Н. Подв'язникова, В. Рекославський // Зерно і хліб. – 2001. – № 4. – С. 20-21.

КУЧЕР М., ГОНЧАРЕНКО О. Закон про зерно. Формуємо цивілізований ринок // Зерно і хліб. – 2001. – № 4. – С. 4-5.

ЛЕБЕДИНЕЦЬ В. Нетрадиційні добавки: (Досліджено їх вплив на стійкість нових видів вафель при зберіганні) // Харч. і перероб. пром-сть. – 2001. – № 12. – С. 24-25.

МАЗУР П. На якій воді замішуємо тісто / П. Мазур, І. Яншева, О. Виставкін // Зерно і хліб. – 2001. – № 4. – С. 36-37.

САЖИНОВ Г. Ю. Международный опыт развития систем контроля производства продукции // Молочн. пром-сть. – 2001. – № 10. – С. 8-9.

САФОНОВА О. Тісто на основі соргового та пшеничного борошна // Зерно і хліб. – 2001. – № 4. – С. 23.

СТАДНИК І., ЛІСОВЕНКО О. Обладнання – перспективне, продукція – високоякісна: [З досвіду роботи Чортків. хлібоз-ду] // Харч. і перероб. пром-сть. – 2001. – № 12. – С. 11.

ТАЛЕЙСНИК М. А. Новый вид кондитерского жира для вафельных изделий / М. А. Талейсник, А. А. Солдатова, Н. Б. Кондратьев // Пищ. пром-сть. – 2001. – № 10. – С. 76-77.

УПАКОВКА – ЗАЩИТА и реклама: [Хлібопекар. виробів] // Хлебопродукты. – 2001. – № 10. – С. 3-6.

ХОБИН В. Автоматизация технологических процессов: [Стан і перспективи у хлібо-пекар. галузі] // Хлебопродукты. – 2001. – № 12. – С. 26-29.

ЧТО НУЖНО для тортов и пирожных // Хлебопродукты. – 2001.– № 11. – С. 14-17; № 12. – С. 14-16.

ШЕСТАКОВ С., ВОЛОХОВА Т. Завдяки активації дріжджів: (Удвічі збільшується їх газоутвор. спроможність і заощаджується до 25% сировини) // Зерно і хліб. – 2001. – № 4. – С. 33.

ШТЕРМАН С. В. Влияние некоторых компонентов карамельного производства на скорость кристаллизации сахарозы // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2001. – № 12. – С. 26-29.

ЮРЧАК В. Борошно з бобових культур: (Зв'язує найбільшу к-сть води в макарон. тісті) / В. Юрчак, Є. Ковалевська, В. Манк // Зерно і хліб. – 2001. – № 4. – С. 26-27.

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА

АНДРЕЕВ В. Г. О непрерывном центрифугировании утфелей / В. Г. Андреев, А. А. Славянский, И. О. Ворошило // Сахар. – 2001. – № 5. – С. 18-20.

БЫВАЛЬЦЕВ А. И. Определение цветности продуктов переработки сахарной свеклы с использованием спектрофотометра / А. И. Бывальцев, С. А. Титов, А. Л. Семенов // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2001. – № 12. – С. 50-56.

ВИКТОРОВ Г. В. Повышение надежности водоснабжения сахарных производств // Сахар. – 2001. – № 6. – С. 23-24.

ГНЕЗДИЛОВА А. И., ПЕРЕЛЫГИН В. М. Линейная скорость роста кристаллов сахарозы в присутствии примесей // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2001. – № 11. – С. 18-20.

ГОРЧИНСКИЙ Ю. Н. Технология получения особо чистого стери-лизованного сахара из сахара-сырца / Ю. Н. Горчинский, О. А. Потапов, Ф. П. Николаенко // Сахар. – 2001. – № 5. – С. 25-28.

ГУДОШНИКОВ С. Л. Состояние и перспективы мирового рынка сахара // Сахар. – 2001. – № 6. – С. 10-11.

ДЕФИЦИТ САХАРА на мировом рынке в 2002 г. возрастет // Сахар. – 2001. – № 5. – С. 11.

ЕГОРОВА М. И. Направления развития отечественной сахарной промышленности // Сахар. – 2001. – № 5. – С. 12-13.

КОЛЕСНИКОВ В. А. Тепловая схема с испарителем при переработке сахара-сырца / В. А. Колесников, Г. М. Желтобрюхов, А. Н. Артемьев // Сахар. – 2001. – № 6. – С. 21-23.

КРЕТОВ И. Т. Разработка устройства для сушки свекловичного жома / И. Т. Кретов, С. В. Шахов, А. В. Дранникова // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2001. – № 10. – С. 56-57.

НИЧИК О. В. Интенсификация ферментативного гидролиза сахарных растворов ультразвуком / О. В. Ничик, Н. И. Штангеева, В. Е. Носенко // Сахар. – 2001. – № 5. – С. 15-17.

ПОТАПОВ О. А. Магнитосепараторы нового поколения с автоматической очисткой / О. А Потапов, Ю. Н. Горчинский, Н. А. Кузнецов // Сахар. – 2001. – № 5. – С. 29-31.

ЩЕРЕНКО А. П. О влиянии механической компрессии низкопотенциальных вторичных паров на снижение энергозатрат: [На цукр. з-дах] // Сахар. – 2001. – № 5. – С. 23-24.

ЩЕРЕНКО А. П. Сушка жома перегретым водяным паром: экономично, перспективно // Сахар. – 2001. – № 6. – С. 18-20.

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ КОНСЕРВНОГО ВИРОБНИЦТВА

АРТЕМОВА Е. Н. Температурный фактор в пенообразовании и эмульгировании систем сапонинов и овощных соков // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2001. – № 11. – С. 33-35.

АХМЕДОВ М. Э. Устройство для охлаждения консервов в стеклянной таре / М. Э. Ахмедов, М. С. Аминов, М. С. Мурадов // Пищ. пром-сть. – 2001. – № 11. – С. 36.

БАГАТУРИЯ Н. Ш., ЕДИБЕРИДЗЕ Э. Г. Исследование ароматических веществ яблочного и ткемалевого соков и влияние на них кислотопонижающих рас дрожжей // Хра-нение и перераб. сельхозсырья. – 2001. – № 12. – С. 38-41.

ГАЛКІНА С. Безвідходне використання сировини передбачає технологія, розроблена науковцями: [Вир-во консервів із томатів] / С. Галкіна, О. Іваненко, А. Крохмальова // Харч. і перероб. пром-сть. – 2001. № 11. – С. 18.

ДЕМИРОВА А.Ф. Исследование прогреваемости консервов "Компот из черешни" при различных состояниях банки / А. Ф. Демирова, М. С. Мурадов, Э. М. Гаджиева // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2001. № 10. – С. 27-28.

ДЕМИРОВА А.Ф. Исследование прогреваемости консервов "Яблочный сок с мякотью и сахаром" при различных состояниях банки / А. Ф. Демирова, М. М. Мурадов, Э. М. Гаджи-ева // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2001. № 12. – С. 22-25.

ИВАНЧЕНКО В. И. Определение коэффициента теплопровод -ности плодоовощной продукции при замораживании / В. И. Иванченко, А. Э. Модонкаева, В. Ф. Ялпачик // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2001. № 12. – С. 24-25.

КАЦЕРИКОВА Н., МУЧКИНА Н. Концентраты из тыквы – обогатитель продуктов питания // Питание и об-во. – 2001. № 10. – С.29.

ПИЛИПЕНКО Ю. Машини сучасні, універсальні: (Науковці пропонують нове високопродукт. устатк. для консервників) // Харч. і перероб. пром-сть. – 2001. № 12. – С.29.

ХОМИЧ Г., КИРИЛЬЧЕНКО М. Вихід соку можна підвищити: [Вдоскон. технологій, розшир. асортименту] // Харч. і перероб. пром-сть. – 2001. – № 12. – С. 20-21.

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ М'ЯСОМОЛОЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

М'ясна промисловість

АНТИПОВА Л. В. Использование отечественных растительных белковых препаратов для производства паштетов / Л. В. Антипова, Е. Е. Курчаева, О. С. Осминин // Мясн. индустрия. – 2001. – № 11. – С. 22-24.

ВАРЕНИЙ ОКІСТ – продукт, який подобається всім // Харч. і перероб. пром-сть. – 2001. – № 10. – С. 12-13.

ИВАНОВ А. А. Приготовление фарша из электростимули -рованного мяса / А. А. Ива-нов, Д. К. Чернояров, Ф. А. Мадагаев // Мясн. индустрия. – 2001. № 12. – С. 24-25.

КАЗАНСКИЙ Н. И., БОРОДАЕВ С. В. Тенденции развития пластиковых оболочек : [У м'ясн. галузі] // Мясн. индустрия. – 2001. № 12. – С. 36-37.

КЛИМЕНКО М., ПАСІЧНИЙ В. Комбіновані м'ясопродукти: (На основі харч. добавок вітчизн. вир-ва) // Харч. і перероб. пром-сть. – 2001. № 12. – С. 16-17.

КОВАЛЬ О., ГУЦЬ В. Функціональні тваринні білки: [Біолог. цінність, зниження собівартості м'ясопродуктів] // Харч. і перероб. пром-сть. – 2001. № 11. – С. 22-23.

КРИШТАФОВИЧ В. И., ТОЛКУНОВА Н. Н.Увеличение сроков хранения вареных колбасных изделий // Мясн. индустрия. – 2001. №11. – С. 15-17.

КУДРЯШОВ Л.С. Новые рецептуры, гарантирующие качество и конкурентоспособность колбасных изделий / Л. С. Кудряшов, Л. И. Лебедева, О. В. Шаболдина // Мясн. индустрия. – 2001. № 11. – С. 12-13; № 12. – С. 19-23.

КУДРЯШОВА О. А. Применение гидроколлоидов в производстве колбас // Мясн. индустрия. – 2001. № 11. – С. 37-39.

НЕЧАЕВ И. А., АФАНАСЬЕВА О. В. Биологическая очистка сточных вод мясоперерабатывающих производств // Мясн. индустрия. – 2001. № 12. – С. 47-48.

СНИЦАРЬ А. И. Использование пивной дробины при производстве колбасных изделий и полуфабрикатов / А. И. Сницарь, С. А. Рыжов, Е. М. Траханова // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2001. № 10. – С. 59-60.

СОЛОВЬЕВ О. В. Новый энерго- и ресурсосберегающий способ измельчения мяса // Мясн. индустрия. – 2001. № 11. – С. 43-44.

ТАТУЛОВ Ю. В. Использование консервантов при хранении натуральных колбасных оболочек / Ю. В. Татулов, Н. М. Крехов, И. В. Гусь // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2001. – № 10. – С. 42-44.

ЧЕРНУХА И. М. Основные направления развития мировой науки о мясе // Мясн. индустрия. – 2001. № 12. – С. 6-11.

 

Молочна промисловість

БАШТАН С. Електрохімічна обробка молока: [Уповільнює його скисання] / С. Баштан, Р. Кліщенко, В. Гончарук // Харч. і перероб. пром-сть. – 2001. № 11. – С.19-20.

ГАНИНА В. И. Опасность фаголизиса на предприятиях: [У молоч. галузі] / В. И. Ганина, А. М. Шалыгина, Е. В. Большакова // Молоч. пром-сть. – 2001. – № 12. – С. 20-21.

ГУБАНОВА Т. С. Йогурт: потребители и предпочтения // Молоч. пром-сть. – 2001. – № 10. – С. 8-9.

ДОЛІНСЬКИЙ А. Пастеризоване молоко тривалого зберігання: (Можна одержувати, впроваджуючи вакуум. гомогенізатор ВГ-10) / А. Долінський, Ю. Шурчкова, Н. Кононенко // Харч. і перероб. пром-сть. – 2001. – № 10. – С. 22-23.

ЗОЛОТИН А. Ю., АНДРОСОВА Н. Л. Классификация кисломолочных продуктов для детского питания // Молоч. пром-сть. – 2001. – № 12. – С. 23-25.

КАПРЕЛЬЯНЦ Л. В., НЕВМЫВАНЫЙ С. Л. Нетрадиционные ферментированные продукты с пробиотическими свойствами: [Кисломолоч. продукти, що містять біфідобактерії] // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2001. – № 10. – С. 54-55.

КОСОЙ В. Д., ЕГОРОВ А. В. Прогнозирование качества смеси мороженого по физико-химическим характеристикам // Молоч. пром-сть. – 2001. – № 12. – С. 55-57.

КРАСОВ Б. В. Функциональные кинематические цепи и карты наладки технологических автоматов: [У молоч. галузі] // Молоч. пром-сть. – 2001. – № 12. – С. 45-49.

МАЛИНА И. Л. Сметана с растительными жирами // Пищ. пром-сть. – 2001. – № 10. – С.72.

ОГУСТИН М. А. Ингредиенты для рекомбинированных молочных продуктов // Молоч. пром-сть. – 2001. – № 10. – С. 32-34.

ОЛЕНЕВ Ю. А. Сырье для производства мороженого// Молоч. пром-сть. – 2001. – № 10. – С. 41-42; № 11. – С. 35-36.

ОСТРОУМОВ Л. А., УМАНСКИЙ А. М. Исследование влияния технологических факторов на формирование сыра // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2001. № 10. – С. 49-51.

ПЛАХОТНИЙ В., ДОРОЩУК В. Як готувати соєве молоко?: [Ефект. технол. схема вир-ва] // Харч. і перероб. пром-сть. – 2001. – № 11. – С. 28.

ПРИДАННИКОВА И. А. Новое поколение стартерных культур для молочных продук-тов // Молочн. пром-сть. – 2001. – № 10. – С. 35.

ПРОСЕКОВ А. Ю. Биотехнологическая подготовка молока к взбиванию / А. Ю. Про-секов, В. И. Брагинский, М. М. Корсенкова // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2001. – № 11. – С. 35-36.

ПРОСЕКОВ А. Ю. Использование пенообразных систем на основе цельного молока в производстве молочных десертов / А. Ю. Просеков, А. А. Ильина, Р. С. Новиков // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2001. – № 11. – С. 21-22.

СКОРЧЕНКО Т. Молоко, ряжанка, йогурти…: [Продукти з незбир. молока] // Харч. і перероб. пром-сть. – 2001. – № 10. – С. 14-15.

СТЕПАНОВА Б. Н. Развитие индустрии детского питания на молочной основе в ХХІ веке // Молоч. пром-сть. – 2001. – № 12. – С. 26-28.

ЧИСТЮХИН А. В. Картонная упаковка для молочных консервов // Молоч. пром-сть. – 2001. – № 12. – С. 35.

ЮРИН В. Н. Процессы пищевой биотехнологии в производстве молочной основы для напитков / В. Н. Юрин, Ю. В. Космодемьянский, С. А. Бредихин // Пищ. пром-сть. – 2001. – № 11. – С. 24-25.

ЗМІСТ

ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Економіка рослинництва

Економіка тваринництва

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ І ЛІСОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИИ. ПРИРОДНИЧО-НАУКОВІ І ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Грунтознавство 

Агрохімія

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Механізація і електрифікація рослинництва 

Механізація і електрифікація тваринництва.

ЗАГАЛЬНЕ РОСЛИННИЦТВО.

Селекція, насінництво, сорти

Землеробство. Агротехніка

СПЕЦІАЛЬНЕ РОСЛИННИЦТВО

Зернові культури

Зернові бобові культури

Олійні культури

Картопля

Цукрові буряки

КОРМОВИРОБНИЦТВО. КОРМОВІ КУЛЬТУРИ

Овочівництво

Плодівництво. Ягідництво .

Лісові культури

ЗАХИСТ РОСЛИН

ТВАРИННИЦТВО. ЗАГАЛЬНЕ ТВАРИННИЦТВО

Розведення і племінна справа

Велика рогата худоба

Свинарство

Вівчарство. Козівництво

Звірівництво

Птахівництво.

Бджільництво

Рибне господарство 

ВЕТЕРИНАРІЯ

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕРЕРОБНО ї ПРОМИСЛОВОСТІ

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ХЛІБОПЕКАРНОГО, МАКАРОННОГО ТА КОНДИТЕРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

Економіка, технологія та організація ЦУКРОВОГО виробництва

Економіка, технологія та організація КОНСЕРВНОГО виробництва

Економіка, технологія та організація М'ЯСОМОЛОЧНОГО виробництва

М'ясна промисловість

Молочна промисловість

 

 

Укладачі і коректори: В. Середюк

Л. Введенська

Комп'ютерна верстка Н. Спиця

Тиражування Г. Стратієнко

Тираж 35 прим.

Ксерокс Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва

Наша адреса:

м. Вінниця, вул. Соборна, 73

Вінницька державна наукова універсальна бібліотека

ім. К.А. Тімірязєва

Відділ літератури та інформації

з питань сільського господарства

тел. 32-08-55

Відділ літератури та інформації

виробничого профілю

тел. 32-40-54

Нові надходження літератури. 2001 вип. 4


ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ім. К. А. ТІМІРЯЗЄВА

Відділ літератури та інформації з питань сільського господарства

Відділ літератури та інформації виробничого профілю

 

 

Нові надходження літератури з питань економіки, технології виробництва і переробки

сільськогосподарської продукції

(Поточний бібліографічний список)

 

Вип. 4.

 

Вінниця, 2001

 

 

 

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

 

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва надсилає Вам черговий бібліографічний список, який включає надходження нової літератури з питань економіки, організації та технології сільськогосподарського виробництва, галузей харчової і переробної промисловості, що надійшла в обласний довідково-інформаційний фонд у жовтні-грудні 2001 р.

Список розрахований на керівників, організаторів, спеціалістів сільськогосподарського виробництва та переробної промисловості.

Працівники обласних організацій можуть одержати зазначену літературу в обласній науковій бібліотеці, районних організацій – в центральних бібліотеках.

В разі відсутності необхідних видань в централізованих бібліотечних системах, їх можна замовити по міжбібліотечному абонементу (МБА) з бібліотеки, де знаходиться потрібне видання. Поштові витрати за пересилку видань – за рахунок замовника.

На замовлення спеціалістів по МБА надсилаються також за встановлену плату копії журнальних статей.