Нові надходження літератури з питань економіки, технології виробництва і переробки сільськогосподарської продукції

Рік видання: 2000

Місце зберігання: Відділ краєзнавства

 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА  ім. К.А. ТІМІРЯЗЄВА

Відділ сільськогосподарської літератури

Відділ технічної літератури

 

 

 

Нові надходження літератури з питань економіки,

технології виробництва і переробки

сільськогосподарської продукції

(Поточний бібліографічний список)

 

Вип. 2.

 

Вінниця, 2000

 


ШАНОВНІ ЧИТАЧІ! 

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва надсилає Вам черговий бібліографічний список, який включає надходження нової літератури з питань економіки, організації та технології сільськогосподарського виробництва, галузей харчової і переробної промисловості, що надійшла в обласний довідково-інформаційний фонд у січні-березні 2000 р.

Список розрахований на керівників, організаторів, спеціалістів сільськогосподарського виробництва та переробної промисловості.

Працівники обласних організацій можуть одержати зазначену літературу в обласній науковій бібліотеці, районних організацій – в центральних бібліотеках.

В разі відсутності необхідних видань в центральних системах, їх можна замовити по міжбібліотечному абонементу (МБА) з бібліотеки, де знаходиться потрібне видання.

На замовлення спеціалістів по МБА надсилаються також копії журнальних статей. 


ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

ПРО ВНЕСЕННЯ зміни до пункту 11 статті 7 Закону України "Про державне регулювання с.-г. продукції: Закон України … 2 лют. 2000 р. // Уряд. кур'єр. – 2000. – 11 берез. – С. 14.

ПРО МИСЛИВСЬКЕ господарство та полювання: Закон України … 22 лют. 2000 р. // Уряд. кур'єр. – 2000. – 12 квіт. – С. 3-11. вкл.

ПРО СПИСАННЯ заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) платників податків у зв'язку з реформуванням сільськогосподарських підприємств: Закон України … 16 берез. 2000 р. // Уряд. кур'єр. – 2000. – 7 квіт. – С. 4.

ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ економічних інтересів і соціального захисту працівників соціальної сфери села та вирішення окремих питань, що виникли в процесі проведення земельної реформи: Указ Президента України Л. Кучми … 12 квіт. 2000 р. // Уряд. кур'єр. – 2000. – 25 квіт. – С. 10.

БАЗАРОВ Е.И., НОВИКОВ А.Н. Антикризисная программа саморазвития АПК // Достиж. науки и техники АПК. – 2000. – № 2. – С. 6-12.

ГУПАЛОВА Т. Как проанализировать балансовую ликвидность? // Новое сел. хоз-во. – 2000. – № 1. – С. 16, 17.

ДОЛИНСЬКИЙ В.П., ДОЛИНСЬКИЙ С.В., ДЯЧЕНКО І.Б. Особливості та розвиток підприємництва в аграрних і агропереробних підприємствах // Економіка АПК. – 2000. – № 2. – С. 46-55.

ІОЛКІН Я. Спільна власність на майно та землю за законодавством України // Сіл. госп-во реформується. – 2000. – № 24. – С. 7-9.

КАНЦУРОВ О. Визначення осіб, які мають право на отримання майнового паю // Сіл. госп-во реформується. – 2000. – № 21. – С. 16-19.

КРИСАЛЬНИЙ О.В. Трансформація колективних сільськогосподарських підприємств у кооперативні формування // Економіка АПК. – 2000. – № 3. – С. 12-15.

МАРКОВА И.Л. Взаимосвязь приоритетов инвестиционной и внешнеторговой политики в АПК // Достиж. науки и техники АПК. – 2000. – № 2. – С. 14-17.

МОГИЛОВА М.М. Ринок землі як важлива умова розвитку ефективного виробництва // Економіка АПК. – 2000. – № 2. – С. 76-79.

НЕЧИТАЙЛОВ С.Н. Зарубежные инвесторы в регионах нашей страны // Достиж. науки и техники АПК. – 2000. – № 2. – С. 13,14.

НИКОНЕНКО А. Категорії осіб, які мають право на земельний пай // Сіл. госп-во реформується. – 2000. – № 21. – С. 13-16.

ОРЕЛ Є. Перехід трудових та земельних ресурсів до новостворених підприємств у процесі реструктуризації КСП // Сіл. госп-во реформується. – 2000. – № 23. – С. 4-16.

ОРЕЛ Є. Типи юридичних осіб, що створюються за допомогою Проекту паювання сільськогосподарських земель // Сіл. госп-во реформується. – 2000. – № 23. – С. 16-19.

ПОЛІВОДСЬКИЙ О., ІОЛКІН Я. Договори на реалізацію сільськогосподарської продукції // Сіл. госп-во реформується. – 2000. – № 24. – С. 10-14.

СТАРИКОВ О. Антикризисний менеджмент на сільськогосподарському підприємстві // Сіл. госп-во реформується. – 2000. – № 21. – С. 4-9.

СТАРИКОВ О. Практика оренди землі в господарствах, реструктуризованих за участю ППСГЗ // Сіл. госп-во реформується. – 2000. – № 21. – С. 9-12.

ЮРЧИШИН В.В. Проблеми зміцнення правової бази сільського господарства // Економіка АПК. – 2000. – № 3. – С. 3-11.

Економіка рослинництва

МИТЧЕНОК О.О. Забезпечення конкурентоспроможності виробництва ріпака // Економіка АПК. – 2000. – № 3. – С. 80-82.

МИТЧЕНОК О.О. Тенденції розвитку світового ринку олійних культур // Економіка АПК. – 2000. – № 1. – С. 73-75.

САВЕНКОВ А.Т. Чтобы свекловодство было рентабельным // Сах. свекла. – 2000. – № 3. – С. 7, 8.

СЕМЕНДА Д.К. Відновимо бурякову галузь // Економіка АПК. – 2000. – № 3. – С. 32-36.

СІНЧЕНКО В.М., ПИРКІН В.І., ПАСТУХ Ю.А. Проблеми підвищення економічної ефективності виробництва цукрових буряків // Економіка АПК. – 2000. – № 2. – С. 55-59.

СТРИЛЕЦ Р.А. Финансовая стратегия семеноводства // Вестн. семеноводства в СНГ. – 2000. – № 1. – С. 20-23.

Економіка тваринництва

АНТОНЮК С.М. Удосконалення методики визначення собівартості селекційно-племінної продукції великої рогатої худоби // Економіка АПК. – 2000. – № 3. – С. 74-76.

ГАЙДУК В.И. Современное состояние и механизм регулирования регионального рынка продукции животноводства // Аграр. наука. – 2000. – № 1. – С. 5-7.

ГОРШКОВ Л., РОЙТЕР Л., ГОРШКОВА Т. К оценке финансовой устойчивости предприятия // Птицеводство. – 2000. – № 2. – С. 9-11.

ЄГОРОВА О.В. Удосконалення організації реалізації молока // Економіка АПК. – 2000. – № 3. – С. 83, 84.

МЕЛЬНИК Б.А. Розвиток інтеграційних процесів у промисловому птахівництві // Економіка АПК. – 2000. – № 2. – С. 59-62.

СЫНКОВ К. Организация производства молока в условиях рынка: опыт и проблемы // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2000. – № 2. – С. 11-15.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ І ЛІСОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ.

ПРИРОДНИЧО-НАУКОВІ І ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Агрохімія

ДРИЧКО В.Ф., МЕЛЬНИКОВ С.П. Скорость минерализации удобрений на основе торфа // Агрохимия. – 2000. – № 3. – С. 41-45.

МАЛЬЦЕВ В.Ф., ТОРИКОВА О.В. Химизация и численность дождевых червей в почве // Достиж. науки и техники АПК. – 2000. – № 3. – С. 11-13.

НОСКО Б.С., МЕРКУЛОВА Е.Л., БАБИЧ Е.В. Вынос элементов питания озимой пшеницей из чернозема типичного в зависимости от системы удобрения // Агрохимия. – 2000. – № 2. – С. 45-53.

ПАСТУШЕНКО Н.Ф., ЛЕБЕДЕВА Т.М., ЯКОВЛЕВА Е.П. О возможности агрохимического насыщения почв в соответствии со шкалой Л.Г. Раменского // Достиж. науки и техники АПК. – 2000. – № 2. – С. 20, 21.

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ

РОСЛИННИЦТВА

БУКЛАГИН Д.С., ГОЛЬТЯПИН В.Я., КОЛЧИНА Л.М. Тенденции развития тракторов, почвообрабатывающей и посевной техники за рубежом // Техника и оборуд. для села. – 2000. – № 3. – С. 22-25.

БУТКОВСКИЙ П.С. Малогабаритные тракторы // Техника и оборуд. для села. – 2000. – № 2. – С. 20-24.

ДРИНЧА В.М. Протравливатели семян // Техника и оборуд. для села. – 2000. – № 1. – С. 10-12.

КУРАСОВ В.С. Аксиальная молотилка для малых партий семенной кукурузы // Кукуруза и сорго. – 2000. – № 2. – С. 10, 11.

ОСОБОВ В. Современные комплексы машин: [Кормоубороч. комбайны] // Новое сел. хоз-во. – 2000. – № 1. – С. 34-39.

ПЕДАЙ Н.П. Механизация работ в селекции и первичном семеноводстве // Кормопроизводство. – 2000. – № 2. – С. 30-32.

ПЕРЕВЕДЕНЦЕВ В.М., БОРЫЧЕВ С.Н. Копатель для уборки картофеля // Достиж. науки и техники АПК. – 2000. – № 2. – С. 31-33.

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ ТВАРИННИЦТВА

ЛІСКОВИЧ В. Доїння корів апаратами з різною величиною внутрішнього діаметра присоска // Тваринництво України. – 2000. – № 3/4. – С. 11.

ЛИПКОВИЧ Э.И. Научно-технические достижения по механизации кормопроизводства и животноводства // Техника и оборуд. для села. – 2000. – № 3. – С. 2-4.

РАСТИМЕШИН С.А., САЗОНОВА Т.А. Локальный электрообогрев в свиноводстве // Техника и оборуд. для села. – 2000. – № 2. – С. 12, 13.

СИМАРЕВ Ю.А. Универсальные прифермские миницеха по переработке молока // Зоотехния. – 2000. – № 3. – С. 26, 27.

ТРЕТЬЯКОВ А.Н. Технологическое оборудование для птицеводческих хозяйств // Техника и оборуд. для села. – 2000. – № 1. – С. 14, 15.

УСОВ А. Машины для промышленного птицеводства // Птицеводств о. – 2000. – № 2. – С. 40-43.

ЗАГАЛЬНЕ РОСЛИННИЦТВО

Селекція, насінництво, сорти

АРТЕМОВ И.В. Организация семеноводства зерновых культур и рапса // Кормопроизводство. – 2000. – № 2. – С. 20-23.

ГУЛЯЕВ Г.В. Селекция растений в ХХІ веке // Аграр. наука. – 2000. – № 1. – С. 23-25.

ЗАИКА А.И. Производство семян на уровне мировых стандартов // Вестн. семеноводства в СНГ. – 2000. – № 1. – С. 31-33.

ЛИСКЕР И.С., ДМИТРИЕВ А.П., ЦЫПЛЕНКОВ А.Е. Фотометрическое изучение структуры семян томатов // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. – 2000. – № 2. – С. 9-11.

ФЕДОРОВ А.К. Биологически и экономически обоснованное семеноводство овощных культур // Вестн. семеноводства в СНГ. – 2000. – № 1. – С. 29, 30.

ЮНУСОВ Р.А., САМУИЛОВ Ф.Д. Новая технология послойного системного инкрустирования семян сахарной свеклы // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. – 2000. – № 2. – С. 11-13.

Землеробство. Агротехніка

МОКРИКОВ В.И. На эродированных землях чистые пары целесообразно сочетать с занятыми // Земледелие. – 2000. – № 1. – С. 13.

СДОБНИКОВ С.С. Новое в теории и практике обработки почвы // Земледелие. – 2000. – № 2. – С. 4-13.

СЛЕПОКОНЬ Ю.И., ГУСАРОВ В.И., БОЕВ В.И. Ферментативная активность черноземов при термальном внутрипочвенном обогреве // Аграр. наука. – 2000. – № 2. – С. 11, 12.

ШИПОВСКИЙ А.К., СОЛОВЬЕВ С.В. Весенняя основная обработка почвы под зерновые культуры // Земледелие. – 2000. – № 2. – С. 23, 24.

СПЕЦІАЛЬНЕ РОСЛИННИЦТВО

Зернові культури

ИСМАГИЛОВ Р.Р., НУРЛЫГАЯНОВ Р.Б., ВАНЮШИНА Т.Н. Технология производства продовольственного зерна озимой ржи // Зерн. культуры. – 2000. – № 1. – С. 8, 9.

КАЛИНЕНКО И.Г., КОВТУН В.И. Усовершенствованная технология возделывания озимой пшеницы // Земледелие. – 2000. – № 1. – С. 12.

ЛЕБЕДЬ Е.М., КРАМАРЕВ С.М., ПОДГОРНАЯ Л.Г. Влияние агротехники на устойчивость кукурузы к болезням и вредителям // Кукуруза и сорго. – 2000. – № 2. – С. 15, 16.

ФЕДОРОВ В.А., ВОРОНЦОВ В.А., МОРОЗОВ И.В. Ячмень и комбинированная обработка почвы // Зерн. культуры. – 2000. – № 1. – С. 9-11.

ХЛОПЮК М.С. Влияние сорта на урожайность и качество яровой пшеницы // Кормопроизводство. – 2000. – № 2. – С. 11-13.

ЭЛЛЬМЕР Ф., ПЕКЕНЬЕВ Х.П., БЕГЕУЛОВ М.Ш. Сравнительная оценка российских и немецких сортов озимой пшеницы // Зерн. культуры. – 2000. – № 1. – С. 22-27.

КАРТОПЛЯ

ВАСЮКОВ Ю. Сортовое разнообразие: [Картопля] // Новое сел.хоз-во. – 2000. – № 1. – С. 24, 25.

КУЦЕНКО В. Стеблоутворююча здатність бульб різних сортів // Картопляр. – 2000. – № 1. – С. 7.

УРВАНЦЕВ Г. Семенной картофель из пробирки // Новое сел. хоз-во. – 2000. – № 1. – С. 8-11.

ЦУКРОВІ БУРЯКИ

БАЛАН В.Н. Разнокачественность семян // Cах. свекла – 2000. – № 1. – С. 15-17.

НАНАЕНКО А.К. Различные схемы сева и площадь поля // Сах. свекла. – 2000. – № 3. – С. 15, 16.

ПОГРЕБНЯК С.П., ЗАХАРОВА В.В., ВОЛОХА Н.П. Энергосберегающая интенсивная технология // Сах. свекла. – 2000. – № 2. – С. 14-16.

ТАРАБРИН А.Е. Ускоренное размножение сортов и гибридов // Сах. свекла. – 2000. – № 3. – С. 16-18.

КОРМОВИРОБНИЦТВО. КОРМОВІ КУЛЬТУРИ

ГРИСЛИС С.В. Клевер луговой в современных агрофитоценозах // Кормопроизводство. – 2000. – № 1. – С. 16, 17.

ЕПИФАНОВ В.С. Редька масличная в смешанных посевах // Кормопроизводство. – 2000. – № 1. – С. 17-19.

КУЗЕЕВ Э.М., ГАФАРОВ Р.Н. Смешанные посевы однолетних культур на силос // Кормопроизводство. – 2000. – № 1. – С. 19-21.

МИХАЛЕВ С.С., ЛУКЬЯНОВА А.Н. Подсев изреженных посевов многолетних трав в год их закладки // Кормопроизводство. – 2000. – № 1. – С. 13-15.

ПЕТРОВА С.Н., ПАРАХИН Н.В. Симбиотическая фиксация азота многолетними бобовыми травами // Кормопроизводство. – 2000. – № 3. – С. 16-19.

ОВОЧІВНИЦТВО

ГАВРИШ С.Ф. Современные гибриды томата для сбора плодов кистями // Картофель и овощи. – 2000. – № 2. – С. 15, 16.

ИВАНОВА М.И., КАВЫЛИН В.М. Пищевая ценность и качество сортов цветной капусты и брокколи // Картофель и овощи. – 2000. – № 2. – С. 10, 11.

ПЛОДІВНИЦТВО. ЯГІДНИЦТВО

АРТЮХ С.Н., НАУМОВА Л.С., ЕФИМОВА И.Л. Новые сорта яблони для садов с интенсивными технологиями // Садоводство и виноградарство. – 2000. – № 1. – С. 19, 20.

БАРАБАШ Т.Н. Биологические особенности клоновых подвоев вишни и черешни // Садоводство и виноградарство. – 2000. – № 2. – С. 9, 10.

ВЫСОЦКИЙ В.А., АЛЕКСЕЕНКО Л.В. Выращивание оздоровленного посадочного материала нейтральнодневных и ремонтантных сортов земляники // Садоводство и виноградарство. – 2000. – № 1. – С. 14-16.

ГУРИН А.Г. Кулисы для промышленных насаждений земляники // Садоводство и виноградарство. – 2000. – № 1. – С. 12, 13.

МУРАВЬЕВ А.А. Раннелетняя обрезка яблонь в молодом саду // Садоводство и виноградарство. – 2000. – № 2. – С. 2.

СУХОРУКИХ Ю.И. Оценка урожайности биологически активных веществ у ореха грецкого // Садоводство и виноградарство. – 2000. – № 2. – С. 23.

ТРУНОВ И.А., ЮМАШЕВ А.В. Азотный и фосфорный режимы выщелоченного чернозема в насаждениях малины // Садоводство и виноградарство. – 2000. – № 2. – С. 10-13.

ЗАХИСТ РОСЛИН

ОПАНАСЕНКО Г.П. Как снизить засоренность посевов сахарной свеклы // Земледелие. – 2000. – № 2. – С. 25.

КРЮЧКОВА Л.О. Збудник церкоспорельозу // Захист рослин. – 2000. – № 1. – С. 8, 9.

ПАВЛОВА В.В., КОЖУХОВСКАЯ В.А. Биологическая эффективность протравителей против головни // Защита и карантин растений. – 2000. – № 1. – С. 16, 17.

СМИРНЫХ В.М., КОГУТ Р.С. Что влияет на пораженность озимой пшеницы корневыми гнилями // Защита и карантин растений. – 2000. – № 2. – С. 23.

СМИРНИХ В.М., ШКАРЕДНИЙ І.С., МОСТЬОВНА Н.А. Агротехніка проти хвороб і шкідників // Захист рослин. – 2000. – № 2. – С. 9, 10.

СПИРИДОНОВ Ю.Я. Программа интегрированной защиты посевов от сорной растительности // Защита и карантин растений. – 2000. – № 2. – С. 18, 19.

ТЮТЕРЕВ С.Л. Совершенствовать защиту сельскохозяйственных культур от семенной и почвенной инфекции // Защита и карантин растений. – 2000. – № 2. – С. 14-16.

ТВАРИННИЦТВО

ЗАГАЛЬНЕ ТВАРИННИЦТВО

Розведення і племінна справа

МАДІЧ А., ШАЛОВИЛО С. Соціальні проблеми ембріонального клонування // Тваринництво України. – 2000. – № 3/4. – С. 12-14.

СІРАЦЬКИЙ Й., ПРОСЯНИЙ С. Ембріональний ріст і розвиток тварин різних генотипів // Тваринництво України. – 2000. – № 3/4. – С. 17.

Велика рогата худоба

КОРОБКО А. Влияние различных биопрепаратов на сохранность телят // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2000. – № 2. – С. 28-30.

КУКЛА Л. Биоэнергетическая эффективность технологии выращивания нетелей // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2000. – № 2. – С. 18-22.

КУЛАКОВ В.А., БАЛАЕВА О.М., ЩЕРБАКОВ М.Ф. Рациональное производство травянистых кормов для молочного скота // Зоотехния. – 2000. – № 3. – С. 16-20.

ЛЕБЕДЬКО Е.Я. Модельные молочные коровы как пример зоотехнического дизайна // Достиж. науки и техники АПК. – 2000. – № 2. – С. 22-24.

НЕСТЕРОВ Н., ДУЛЬНЕВ В. Об улучшении структуры кормовой базы для молочного скота // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2000. – № 2. – С. 9-11.

ОВЧАРЕНКО В. Молочна продуктивність, склад і технологічні особливості молока корів різних генотипів // Тваринництво України. – 2000. – № 3/4. – С. 14, 15.

ПРОХОРЕНКО П., МИХАЙЛОВ Д. Влияние генетических и средовых факторов на телосложение голштинизированного скота // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2000. – № 2. – С. 23-25.

ПРОШИНА О.В., БОЙКОВ Ю.В. Оценка скота с использованием родительского индекса // Зоотехния. – 2000. – № 3. – С. 4-6.

СМОЛЯР В., ЦИНІКІН І. Прогресивні техніко-технологічні рішення у молочному скотарстві // Тваринництво України. – 2000. – № 3/4. – С. 7-10.

СТЕНЬКИН Н.И., ЛИФАНОВА Л.Н., ЛИФАНОВА С.П. Пути совершенствования бестужевского скота // Зоотехния. – 2000. – № 3. – С. 7, 8.

ФЕДОСЕЕВА Н. Связь удоя и воспроизводительной способности коров // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2000. – № 2. – С. 25, 26.

ШАРАФУТДИНОВ Г. Об использовании холмогорскими телками питательных веществ рационов // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2000. – № 2. – С. 27, 28.

Свинарство

ГЕРАСИМОВ В., ПРОНЬ Е. Использование гетерозиса в целях производства товарной свинины // Свиноводство. – 2000. – № 2. – С. 5-9.

КАЛАШНИКОВА Г. Оценка разных вариантов в системе модифицированного ротационного скрещивания свиней // Свиноводство. – 2000. – № 2. – С. 9, 10.

КЛЕМИН В.П., РОДИОНОВА Т.А. Отбор свиней по живой массе при рождении // Зоотехния. – 2000. – № 3. – С. 13-15.

НИКИТИН С.В., КНЯЗЕВ С.П., ОРЛОВА Г.В. Связь системы аденозиндеаминазы свиней с селекционнозначимыми признаками // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. – 2000. – № 2. – С. 36-38.

ПРИСНЫЙ А.А., ШАПОШНИКОВ А.А. Лечебно-профилактическая кормовая добавка для свиней // Зоотехния. – 2000. – № 3. – С. 20-22.

СКИБЕНКО И. Промышленное свиноводство украинской корпорации "Живпром" // Свиноводство. – 2000. – № 2. – С. 24-26.

СМИРНОВ В.С. Влияние племенной ценности свиней на качество потомства // Зоотехния. – 2000. – № 3. – С. 11-13.

СМИРНОВ В. Индексная оценка родственных групп свиноматок // Свиноводство. – 2000. – № 2. – С. 3-5.

Вівчарство. Козівництво

МАРЗАНОВ Н.С., БАДАЛОВ Я.М., МАРЗАНОВА Л.К. Аллелофонд овец опаринской породы // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. – 2000. – № 2. – С. 38-40.

СУХАРЬКОВ С.И. Повышение конкурентоспособности смушковой продукции // Зоотехния. – 2000. – № 3. – С. 30, 31.

ТРОФІМОВА Г. Динаміка гематологічних показників у овець при пероральному надходженні 137 С// Тваринництво України. – 2000. – № 3/4. – С. 27, 28.

Птахівництво

МИРОШНИКОВ С., МАРТЫНЕНКО С., ИВАНОВ Ю. Влияние ферментного препарата на иммунитет цыплят // Птицеводство. – 2000. – № 2. – С. 28.

НАУМЕНКО Т., ЕПИМАХОВ Н. Поиск новых тестов в селекции индеек // Птицеводство. – 2000. – № 2. – С. 15, 16.

УХТВЕРОВ М., КУЗНЕЦОВА А., УЛЬЯНОВ Ю. Поступление микроэлементов в организм цыплят-бройлеров // Птицеводство. – 2000. – № 2. – С. 24, 25.

ФИСИНИН В.И., ЖУРАВЛЕВ И.В., АВДОНИН Б.Ф. Неонатальная скорость роста мясных кур – главная детерминанта мясной продуктивности бройлеров // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. – 2000. – № 2. – С. 43-45.

Бджільництво

БУКРЕЄВ А., ЯВОРСЬКА Л. Бджільництво і сьогодення // Тваринниц тво України. – 2000. – № 3/4. – С. 11, 12.

БУРБЕЛЮК В. Утримання бджіл у весняно-літній період // Укр. пасічник. – 2000. – № 2. – С. 26, 27.

ГАНЗІЄНКО О. Технології пасічникування, що забезпечують високий збір продуктів бджільництва // Укр. пасічник. – 2000. – № 3. – С. 16-19.

ГОРНІЧ М. Сімейні стосунки в медоносних бджіл // Укр. пасічник. – 2000. – № 2. – С. 7-11.

ЛЕВЧЕНКО І., ОЛІФІР В. Вплив дальності польоту на наповнення медового зобика бджіл-збирачок // Укр. пасічник. – 2000. – № 1. – С. 4-6.

ПАСЄКА П. Прискорене розмноження бджолиних сімей // Укр. пасічник. – 2000. – № 2. – С. 24, 25.

ПОЗДНЯКОВ В.Н., ЧУДИНОВ О.С., АБРАМОВА А.Б. Оптимизация методов выделения ДНК из медоносной пчелы // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. – 2000. – № 2. – С. 49, 50.

СЕРЕБРІЄР Я. Бджола і дупло: роїння // Укр. пасічник. – 2000. – № 1. – С. 17-19.

ЯРОШЕНКО А. Нові технології оздоровлення бджіл // Укр. пасічник. – 2000. – № 1. – С. 6-8.

ВЕТЕРИНАРІЯ

АВИЛОВ В.М., ГУСЕВ А.А., ЗАХАРОВ В.М. Международный проект создания противоящурной буферной зоны стран СНГ // Ветеринария. – 2000. – № 2. – С. 3-7.

БЕРЕЗОВСЬКИЙ А. Впровадження сучасних імпортозамінних препаратів для терапії інвазійних хвороб тварин // Тваринництво України. – 2000. – № 3/4. – С. 19, 20.

ГОЛИКОВ А.В., СКВОРЦОВ В.Н., ГОЛИКОВ И.А. Использование такелана при дизентерии свиней // Ветеринария. – 2000. – № 3. – С. 24, 25.

ГОРШКОВ М., МУСАТОВА В., КОВАЛЕНКО Л. Ветпрепарат нового поколения // Птицеводство. – 2000. – № 2. – С. 36-40.

ЕМЕЛЬЯНЕНКО П.А. Энтеротоксины кишечных бактерий // Ветеринария. – 2000. – № 2. – С. 25-27.

КАШИН А.С. Хирургические операции у животных // Ветеринария. – 2000. – № 1. – С. 44-46.

ЛОЧКАРЕВ В.А. Эймериоз крупного рогатого скота // Ветеринария. – 2000. – № 3. – С. 33, 34.

ПРОШКИН В.М., СЕМЕНОВ Б.С., НИКОЛАЕВ А.В. Показатели крови у телок при асептическом артрите // Ветеринария. – 2000. – № 3. – С. 44, 45.

САРКИСОВ К.А., ОВЧИННИКОВ Р.С., ЛЕТЯГИН К.П. Вакцина Вермет против дерматофитоза крупного рогатого скота // Ветеринария. – 2000. – № 1. – С. 18, 19.

СОРОКИНА И.А., МАТВЕЕВ Л.В. Гнойно-некротические процессы в области пальцев у крупного рогатого скота // Ветеринария. – 2000. – № 2. – С. 43, 44.

УРГУЕВ К.П., АШАХАНОВ Х.М. Эпизоотология и меры борьбы с особо опасными болезнями животных // Ветеринария. – 2000. – № 1. – С. 8-11.

ШАРОВ А.Н., ЕРОШЕНКО Л.А., СУХАНОВ И.П. Эффективность методов прижизненной диагностики туберкулеза // Ветеринария. – 2000. – № 2. – С. 16-18.

ЯРКОВ С.П., БЕЛОУСОВ В.И., СВЕТЛИЧКИН В.В. Расширение возможностей лабораторий ветсанэкспертизы // Ветеринария. – 2000. – № 2. – С. 54-56.

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

АРХИПОВА А.Н. Пищевые красители, их свойства и применение // Пищ. пром-сть. – 2000. – № 4. – С. 66-68.

БАРАНОВСКАЯ Т.П. Модели реструктуризации перерабатывающих предприятий АПК // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2000. – № 5. – С. 62-64.

БОЛОТОВ В.М. Новые способы получения антоциановых красителей из аронии черноплодной // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2000. – № 12. – С. 27-31.

ГАВВА О.О., МАСЛО М.А. Особливості пакування харчових продуктів // Упаковка. – 2000. – № 3. – С. 35-37.

ДЖАРУЛЛАЕВ Д.С. Универсальное и экономичное сырье – тутовник // Пищ. пром-сть. – 2000. – № 5. – С. 36.

ДЖЕРБОНИ Э. Нанесение печати на этикетки для пищевой упаковки // Тара и упаковка. – 2000. – № 2. – С. 56, 57.

КОЗАК А. Упаковка: сучасна, практична, приваблива // Харч. і перероб. пром-сть. – 2000. – № 5/6. – С. 28.

КАСЬЯНОВ Г.И., КИЗИМ И.Е., ХОЛОДЦОВ М.А. Применение пряно-ароматических и лекарственных растений в пищевой промышленности // Пищ. пром-сть. – 2000. – № 5. – С. 33-35.

КОЗІН В., ЛУКІН Є. Установка для термоусадної етикетки // Харч. і перероб. пром-сть. – 2000. – № 4. – С. 31.

КУДРЯШОВА А.А. Пища ХХІ века и особенности ее создания // Пищ. пром-сть. – 2000. – № 1. – С. 66-68.

МИНАЕВА Е.В. Система и структура цен в условиях рыночной экономики // Пищ. пром-сть. – 2000. – № 4. – С. 44-46.

МУРАДОВ М.С., ДАУДОВА Т.Н., РАМАЗАНОВА Л.А. Экстракция красящих веществ из растительного сырья // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2000. – № 4. – С. 21-27.

ПАВЛЮЧЕНКО И. и др. Проблемы, связанные патентной защитой биологически активных добавок к пище / И.Павлюченко, Е. Буданцева, И. Петренас и др. // Интеллектуальн. собственность. – 2000. – № 4. – С. 39-41.

ПИЛЬНИК Л. Наукове забезпечення і конкурентноспроможність харчової продукції // Харч. і перероб. пром-сть. – 2000. – № 4. – С. 10, 11.

ЯНОВСКИЙ А.М. Лизинг: новые возможности инвестирования и реструктуризации производства // Пищ. пром-сть. – 2000. – № 4. – С. 30-32.

ЯНОВСКИЙ А.М. О бизнес-модели предприятия ХХІ века // Пищ. пром-сть. – 2000. – № 5. – С. 22-24.

М'ясна промисловість

БЕЛОВ А.Г. Колбасные мини-цеха // Мясн. индустрия. – 2000. – № 2. – С. 31-33.

ВАРЕНЫЕ продукты из говядины с новыми отечественными добавками // Мясн. пром-сть. – 2000. – № 2. – С. 29, 30.

ВЛИЯНИЕ растительных экстрактов на качество мясных изделий / Л.А. Текутьева, Ю.Г. Костенко, Л.В. Алехина и др. // Мясн. пром-сть. – 2000. – № 3. – С. 33, 34.

ЗИМИН Ю.Б., ЛУКАЧЕВСКИЙ Б.П., КУЦЫЙ И.В. Применение немецких пищевых фосфатов при изготовлении мясных продуктов // Мясн. пром-сть. – 2000. – № 2. – С. 43, 44.

РАЦИОНАЛЬНАЯ утилизация твердых отходов от очистки сточных вод мясоперерабатывающих предприятий / В.А. Синегрибов, С.Т. Мендекинов, В.Ю. Кольцов и др. // Мясн. пром-сть. – 2000. – № 3. – С. 52-54.

ЛИСИЦЫН А.Б., ЧЕРНУХА И.М. Основные направления развития науки и технологии мясной промышленности: [По материалам 45 междунар. конг. мясн. пром-сти] // Мясн. индустрия. – 2000. – № 2. – С. 13-16.

МАКАРОВ В.В., КУЗНЕЦОВ В.Г. Полимерные материалы на мясоперерабатывающих предприятиях // Мясн. пром-сть. – 2000. – № 3. – С. 37.

НОВЫЕ виды сырокопченых изделий / Ю.Г. Костенко, Д.А. Текутьева, А.И. Жариков и др. // Мясн. пром-сть. – 2000. – № 2. – С. 25, 26.

ПЕРСПЕКТИВНАЯ технология производства: паштеты для детей дошкольного и школьного возраста / А.В. Устинова, Н.В. Любина, Н.Е. Солдатова и др. // Мясн. пром-сть. – 2000. – № 2. – С. 21, 22.

ПРЯНИШНИКОВ В.В., ЖУЧКОВА С.В. Мясные паштеты по технологии "Могунции" // Мясн. пром-сть. – 2000. – № 2. – С. 23, 24.

ЧУЛКОВА Н.А., СЕМЕНОВА Л.М. Специализированные консервированные продукты для здорового питания // Мясн. пром-сть. – 2000. – № 3. – С. 31.

ШРЕДЕР В., БАЗЮЧЕНКО В. Оболочки для ковбасних виробів // Харч. і перероб. пром-сть. – 2000. – № 4. – С. 23, 24.

ИССЛЕДОВАНИЕ генотоксичности и цитотоксичности пищевых консервантов в SOS-хромотесте / Т.Б.Танирбергенов, Л.С. Кузнецова, А.Г. Стежко и др. // Мясн. индустрия. – 2000. – № 2. – С. 34-38.

ХВЫЛЯ С.И., КУЗНЕЦОВА Т.Г. Стандартизация методов качественного микроструктурного и количественного анализа // Мясн. индустрия. – 2000. – № 2. – С. 39, 40.

ЗИМИН Ю.Б., ЛУКАЧЕВСКИЙ Б.П., КУЦЫЙ И.В. Применение немецких пищевых фосфатов при изготовлении мясных продуктов // Мясн. индустрия. – 2000. – № 2. – С. 43, 44.

Молочна промисловість

БЕЛКИН А.Н., БЕЛУХИН В.А., ВАГШУЛЬ В.И. Линия розлива с автоматическим укладчиком брикетов на поддоны // Молочн. пром-сть. – 2000. – № 5. – С. 29, 30

БИОСИНТЕЗ биологически активных веществ кефирными грибками / Н.И. Хамнаева, В.Ж. Цыреков, В.С. Гончарова и др. // Молочн. пром-сть. – 2000. – № 4. – С. 49.

ДЕГТЕРЕВ Г.Л., РЕКИН А.М. Качество молока в зависимости от санитарного состояния доильного оборудования // Молочн. пром-сть. – 2000. – № 5. – С. 23-26.

ИЛЬЯСОВ С.Г., ЛОБАНОВА А.А., МАНЕВИЧ Б.В. Негрол – техническое кислотное очищающее средство: [В молоч. пром-сти] // Молоч. пром-сть. – 2000. – № 5. – С. 37, 38.

КАЦЕРИКОВА Н.В., КОРОТКАЯ Е.В., ПОЗДНЯКОВСКИЙ В.М. b–каротин для обогащения молочных продуктов // Молоч. пром-сть. – 2000. – № 3. – С. 37-39.

КИЛАРА А. Заменители жиров в производстве мороженого // Молочн. пром-сть. – 2000. – № 5. – С. 31-33.

КОСОЙ В.Д., ШАЛАПУГИНА Н.В., ШАЛАПУГИНА Э.П. Совершенствование технологии творога // Молоч. пром-сть. – 2000. – № 3. – С. 49, 50.

КРОГ Н. Использование эмульгатов в мороженом // Молоч. пром-сть. – 2000. – № 3. – С. 44-48.

МАРТЫНОВ А.В. Группировка молочной продукции // Молоч. пром-сть. – 2000. – № 3. – С. 35, 36.

МАЛИНА И.Л., АРСЕНЬЕВА Т.Т., ГРИЩЕНКО А.Д. Созревание смеси для масла диетического с комбинированным жиром // Молоч. пром-сть. – 2000. – № 3. – С. 43, 44.

НОВЫЕ технологии производства диспертов / И.Н. Алейников, В.Н. Сергеев, А.В. Русаков и др. // Молоч. пром-сть. – 2000. – № 5. – С. 18, 19.

ПЕТРОВ В.И. Линия для глазирования изделий // Молоч. пром-сть. – 2000. – № 3. – С. 39, 40.

СИТУАЦИЯ в молочной промышленности разных стран // Молоч. пром-сть. – 2000. – № 3. – С. 23-33.

СМИРНОВА И.А. Исследование диффузионных процессов при ферментации термокислотных сыров // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2000. – № 4. – С. 31, 32.

ХРАМОВ В.А. Уровень амиака и уреазная активность кисломолочных продуктов // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2000. – № 4. – С. 33, 34.

ШАМАНОВА Т.Г., КОРОБОЧКА В.Ф. Пробиотический продукт "Био-простокваша" // Молоч. пром-сть. – 2000. – № 3. – С. 34.

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ХЛІБОПЕКАРНОГО, МАКАРОННОГО ТА КОНДИТЕРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

АНОШКИНА Г. Разделка мелкоштучных сдобных изделий // Хлебопродукты. – 2000. – № 4. – С. 32, 33.

БЫКОВСКИЙ Г. Использование ферментов в хлебопечении // Хлебопродукты. – 2000. – № 5. – С. 28-30.

БЫСТРОВА А., ТОКАРЕВА Г. Новое поколение улучшителей для хлеба, макарон и пряников // Хлебопродукты. – 2000. – № 4. – С. 14, 15.

ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЕ премиксы при производстве кондитерских изделий / В.Б. Спиричев, В.М. Воробьева, Л.Н. Шатнюк и др. // Пищ. пром-сть. – 2000. – № 5. – С. 40, 41.

ВОЛОВИК А.А., МОВСУМЗАДЕ А.Э. Некоторые вопросы развития кондитерской промышленности // Пищ. пром-сть. – 2000. – № 3. – С. 20.

ВОЛОХОВА Т.П., ШЕСТАКОВ С.Д. Влияние ультразвуковой обработки зерна и воды в мукомольном процессе на хлебопекарные свойства пшеничной муки // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2000. – № 4. – С. 32-34.

ГАТЕНЕНКО Е.В. Особенности калькулирования себестоимости продукции на хлебозаводах и в пекарнях // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2000. – № 3. – С. 56, 57.

ГАПОНЕНКО Е.В. Оптимизация и расчет числа комплексно-механизированных поточных линий в хлебопекарной промышленности // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2000. – № 4. – С. 62, 63.

ДРЕМУЧЕВА Г., КАРЧЕВСКАЯ О., ПОЛАНДОВА Р. Улучшение качества хлеба из муки с пониженными хлебопекарными свойствами // Хлебопродукты. – 2000. – № 4. – С. 26, 27.

ЕГОРОВ Г. Экспертная оценка технологической эффективности малых мельниц // Хлебопродукты. – 2000. – № 4. – С. 18, 19.

ЗАСТОСУЙТЕ порошкоподібні комплексні поліпшувачі [при переробці пшеничного борошна] / В. Дробот, Л. Арсеньєва, Н. Савчук та ін. // Зерно і хліб. – 2000. – № 2. – С. 28, 29.

КЛЕВЕЦ М., МАТВЕЕВА И., ШМЕЛЕВА Т. Влияние пищевых добавок на сохранение свежести хлеба // Хлебопродукты. – 2000. – № 5. – С. 24.

КОВАЛЕВ А.В. Математическая модель процесса теплообмена в конвективных хлебопекарных печах // Хлебопродукты. – 2000. – № 4. – С. 28, 29.

КОВАЛЬОВ О., АРУЛОВА Н., ЛЕБЕДОВИЧ О. Малопотужні пекарні: особливості технології // Зерно і хліб. – 2000. – № 2. – С. 23.

КРЫЛОВА Э.Н. Нетрадиционные виды сырья для кондитерских изделий лечебно-профилактического назначения // Пищ. пром-сть. – 2000. – № 4. – С. 62, 63.

ЛАЗАРЕВ С. Зависимость качества макарон от яичных добавок // Хлебопродукты. – 2000. – № 5. – С. 23.

ЛАПТЕВА Н.К. Современное производство и качество зерна ржи, новые сорта ржи с улучшенными хлебопекарными свойствами муки // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2000. – № 5. – 52, 53.

ЛОБАЧОВА В., РОЖКОВА Л. Йодовані хліб і батони // Зерно і хліб. – № 2. – С. 31.

МАШИНА для тиражування пряників: [Є адреса заводу – виготовлювача] // Зерно і хліб. – 2000. – № 2. – С. 31.

НІЛЬСОН Г. Об'єктивно визначить якість клейковини можна за допомогою системи глютоматик // Зерно і хліб. – 2000. – № 2. – С. 20-22.

НОВІТНІ технології – в практику кондитерських підприємств: [Нотатки перш. наук.-техніч. практикуму. Включ. вист. Б.А. Дехтермана, дир. МП "Інвест ЛТД" (м. Вінниця)] // Харч. і перероб. пром-сть. – 2000. – № 4. – С. 16, 17, 20, 21.

ОБОГАЩЕНИЕ мучных кондитерских изделий селеном / Н.М. Дерканосова, С.А. Шеламова, В.К. Гинс и др. // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2000. – № 4. – С. 43, 44

ПАЩЕНКО Л.П. Биомодификация шрота амаранта для целей хлебопечения // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2000. – № 3. – С. 20, 21.

РАЙПЕКЕ Д. Использование солодовых концентратов в хлебопечении // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2000. – № 4. – С. 30, 31.

ЧУБЕНКО М. Набухлість бубликів. Від чого вона залежить // Зерно і хліб. – 2000. – № 2. – С. 30.

ШКОЛЬНИК А., КРАУС С., РОМАНОВ А. Контроль расхода сырья в мини-пекарне // Хлебопродукты. – 2000. – № 5. – С. 20, 21.

ЮРЧАК В., ХРУТЬБА В., ЛЕВАДНА Т. Оптимальні способи одержання макаронних виробів з добавками антиоксидантної дії // Зерно і хліб. – 2000. – № 2. – С. 24, 25.

Економіка, технологія та організація цукрового виробництва

БУГАЕНКО И.Ф., БУРОМСКИЙ В.В. Совершенствование технологии извлечения сахара из свеклы // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2000. – № 4. – С. 22, 23.

МИЛЬКЕВИЧ В.М., ЧЕРНЯВСКАЯ Л.И. Прогнозирование основных технологических показателей работы сахарного завода по данным химического состава свеклы // Сахар. – 2000. – № 1. – С. 19-23.

ПІСКОВЕЦЬ В. Одержання цукристих речовин // Харч. і перероб. пром-сть. – № 5/6. – С. 20, 21.

ПРЕДДЕФЕКАЦИОННЫЙ осадок как комбикормов / Ю.И. Молотилин, Н.В. Орлова, А.И. Петенко и др. // Сахар. – 2000. – № 1. – С. 30, 31.

ПРИМЕНЕНИЕ свекловичной стружки в форме пластин // Сахар. – 2000. – № 1. – С. 17-19.

СПИЧАК В.В., КУТКОВОЙ А.Г., ЛУКЬЯНЧИКОВА О.М. Идеяальный расход электроэнергии на переработку сахара-сырца // Сахар. – 2000. – № 1. – С. 28, 29.

СПОСОБ антисептической обработки свеклы перед изрезыванием / В.О. Городецкий, Н.И. Котляревская, А.Д. Городецкая и др. // Сахар. – 2000. – № 1. – С. 16, 17.

СТАТИСТИЧЕСКАЯ модель отделения кристаллизации // Сахар. – 2000. – № 1. – С. 24-28.          

Підготували - Середюк В.А., Веденська Л.В.   

 


Наша адреса: 

м. Вінниця, вул. Соборна, 73

Вінницька державна наукова універсальна бібліотека

ім. К.А. Тімірязєва

Відділ сільськогосподарської літератури

тел. 32-08-55

Відділ технічної літератури

тел. 32-40-54

Поділитися:

Зміст

Від укладачів

4

Стрельбицький М. Мистецтво слова, порівнянне з ефектом 3D-зображення (до 100-річчя від дня народження М.П.Стельмаха)

6

Котуз Т., Цимбалюк П. Співець землі Подільської

11

1. Твори М.П. Стельмаха

14

1.1. Зібрання творів 

14

1.2. Збірники і окремі видання 

15

1.2.1. Проза 

15

1.2.2. Поезія 

16

1.2.3. Драматургія. Кінодраматургія

17

1.2.4. Твори М.П. Стельмаха для дітей

17

1.2.5. Пісні на вірші М.П. Стельмаха 

19

1.3. Твори М.П. Стельмаха у перекладах 

20

1.3.1. Російською мовою 

20

1.3.2. Іншими мовами 

23

1.4. Фольклористика. Літературознавство. Публіцистика

24

2. Література про життя і творчість М.П. Стельмаха 

27

2.1. Сторінки життя письменника

27

2.2. Дослідження творчості М.П. Стельмаха

29

2.3. Дисертації за творчістю М.П. Стельмаха

42

2.4. Вивчення творчості М.П. Стельмаха в навчальних закладах

42

3. Вшанування пам’яті М.П. Стельмаха

47

3.1. В Україні та світі

47

3.2. На рідній землі

48

3.3. М.П. Стельмах у художньому слові

52

3.4. М.П. Стельмах у мистецтві

53

3.5. М.П. Стельмах у фотографіях 

56

3.6. Премія імені Михайла Стельмаха та її лауреати 

57

4. Довідкові та бібліографічні матеріали 

59

Іменний покажчик 

61

У травні 2012 року виповнюється 100 років від дня народження Михайла Панасовича Стельмаха – видатного українського письменника-земляка, драматурга, фольклориста, публіциста і кіносценариста.

Своїми поезіями, оповіданнями, повістями і романами він підніс українське слово до високих вершин в художній літературі XX ст. Митець відтворив глибинні площини народного життя, визначальні ознаки української ментальності, змалював типові народні характери. Він створив самобутній і величний художній світ, у якому відчайдушно змагаються правда з кривдою, життя і смерть, віра і безнадія. Але завжди у нього перемагає світле начало. Стельмахівське осягнення народного буття, історії актуальне і сьогодні для української суспільної свідомості, про що свідчать сучасні наукові дослідження творчості письменника.

«Усі мої твори про вас, про Поділля», – нерідко повторював Михайло Панасович на зустрічах із земляками. Він ніколи не забував свого рідного краю і намагався завжди допомогти своїм землякам.

До ювілею Михайла Панасовича Стельмаха Вінницька ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва пропонує шанувальникам його творчості, науковцям, літературознавцям, краєзнавцям, вчителеям, бібліотечним працівникам, студентській та учнівській молоді біобібліографічний покажчик «Світ правди і краси Михайла Стельмаха».

Покажчик складається з текстової і бібліографічної частин. Його відкриває вступна стаття відомого поета, критика, літературознавця М.П.Стрельбицького «Мис-тецтво слова, порівнянне з ефектом ЗD-зображення» та стаття «Співець землі Подільської» працівників обласної книгозбірні.

Бібліографічна частина покажчика складається з чотирьох розділів та підрозділів:

 1. Твори М.П. Стельмаха
 • 1.1. Зібрання творів
 • 1.2. Збірники і окремі видання
  • 1.2.1. Проза
  • 1.2.2. Поезія
  • 1.2.3. Драматургія. Кінодраматургія
  • 1.2.4. Твори М.П. Стельмаха для дітей
  • 1.2.5. Пісні на вірші М.П. Стельмаха
 • 1.3. Твори М.П. Стельмаха у перекладах
  • 1.3.1. Російською мовою
  • 1.3.2. Іншими мовами
 • 1.4. Фольклористика. Літературознавство. Публі-цистика
 1. Література про життя і творчість М.П. Стельмаха
 • 2.1. Сторінки життя письменника
 • 2.2. Дослідження творчості М.П. Стельмаха
 • 2.3. Дисертації за творчістю М.П. Стельмаха
 • 2.4. Вивчення творчості М.П. Стельмаха в навчальних закладах
 1. Вшанування пам’яті М.П. Стельмаха
 • 3.1. В Україні та світі
 • 3.2. На рідній землі
 • 3.3. М.П. Стельмах у художньому слові
 • 3.4. М.П. Стельмах у мистецтві
 • 3.5. М.П.Стельмах у фотографіях
 • 3.6. Премія імені Михайла Стельмаха та її лауреати
 1. Довідкові та бібліографічні матеріали 

Матеріали у першому розділі розміщені в хронологічному порядку їх публікацій. Документи про життєвий і творчий шлях письменника, вшанування його пам’яті подані в алфавітному порядку за прізвищами авторів та назв творів.

Бібліографічний пошук документів для посібника здійснювався шляхом перегляду державних літописів книг, газетних, журнальних статей, краєзнавчого довідково-бібліографічного апарату та фонду Вінницької ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва, Е-каталогів провідних бібліотек України, Росії, Білорусі, інших країн, представлених у мережі Інтернет. Значна частка документів про сучасні наукові дослідження творчості М.П.Стельмаха виявлена на порталі «Наукова періодика України». З повними текс-тами цих матеріалів користувачі можуть ознайомитися за допо-могою їх електронних адрес.

Для зручності користування дане видання супроводжує «Іменний покажчик», у якому в алфавітному порядку зібрані прізвища авторів, упорядників, редакторів, перекладачів, художників, що згадуються у бібліографічних записах. Позначені вони номерами, за якими вміщені у покажчику.

Відбір документів закінчено у квітні 2012 р. 

Відгуки, зауваження та побажання щодо пропонованого видання надсилайте за адресою: 

21100, Вінниця, вул. Соборна, 73

Вінницька ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва

Відділ літератури та інформації з питань краєзнавства

Тел. (0432) 562-824

Факс (0432) 352-394

E-mail: kraev@library.vn.ua

http://www.library.vn.ua

(до 100-річчя від дня народження М.П.Стельмаха) 

100-а річниця для будь-якого автора – Рубікон його доробкові. Вшанування, ювілейні публікації можуть бути більш чи менш рясні та пафосні, але доробок до цього часу зазвичай постає і оцінюється уже поза кон’юнктурою епохальних позатекстових зв’язків. Щось залишається лише рядком літературної історії, щось – цікавим для фахівців з питань відповідної проблематики чи жанрів та стилів, щось – найвагоміше – актуалізується й для нових поколінь. Прижиттєва слава на цім рубежі важить небагато, часто-густо вона, навпаки, здатна наволікати симетричний тягар негації ревних революціонерів. Тим більш, коли йдеться ще й про Рубікони історичні, переходові, як у нашому випадку, від тоталітаризму до демократії, від колоніальності до постколоніальних змагань.

Михайло Панасович Стельмах (11 (24) травня 1912, с.Дяківці (тепер Літинського району Вінницької області) – †27 вересня 1983, Київ) під оглядом усіх означених тривіальностей увіходить в другу сотню літ своєї в українському народі та в культурі українській присутності переконливо. Принаймні у більш ніж непростій для нашого книговидання ситуації 2000-х років двічі видрукувано збірки його вибраних творів, окремими книжками побачили світ романи «Правда і кривда» та «Чотири броди», кілька книжечок з віршами для дітей. В Інтернеті активно присутній сайт Фонду Михайла і Ярослава Стельмахів (stelmakh.com.ua), на кільканадцяти інтернет-сторінках придатні до скачування тексти віршів, прози, драматургії та статей, кілька аудіокниг українською та російською мовами, записаних, щоправда, давніше.

Проблемніше виглядає ситуація з літературознавчим осмисленням творчості й самого феномену М.Стельмаха-митця, М.Стельмаха-особистості. Традиційно, по-нашому кажучи, – ситуація в стельмахознавстві. Остання за часом публікації (вона ж і найбільш аналітична) монографія Григорія Штоня «Романи Михайла Стельмаха» (К.: Наук. думка, 1985) несе однак на собі печать тодішніх академічних ідеологізмів: розбір сюжетів та характерів з перспективи гуманізму Великого Жовтня та блага колективізації села, ритуального картання «потривоженої непом куркульні і всіляких петлюрівських недобитків» (с. 23). У ряді принагідних оцінок на сторінках періодики після 1991-го переважають одновимірні дефініції на кшталт радянський класик», «соцреаліст», а у «Вікіпедії» («найнароднішім» інформджерелі!) ще на кінець вересня 2011-го значилось: «Проза С. – типовий (! – М.С.) зразок літератури соцреалізму з властивим йому кожночасним пристосуванням до партійної лінії». Мовляв, спершу роман «Велика рідня», був «перейнятий духом ґлорифікації (не більш не менш! – М.С.) Сталіна і відзначений сталінською нагородою 1951», а вже за кілька років Стельмах переробив його «відповідно до критики «культу особи» і 1957 перевидав під назвою «Кров людська – не водиця». (Між іншим, очевидна неточність: роман «Кров людська – не водиця» розгорнуто автором з експозиції до «Великої рідні», дійсно грунтовно редагованої та певною мірою переробленої).

Постулюючи у подібний спосіб «кожночасне пристосування до партійної лінії» як загальну ознаку «літератури соцреалізму», колективний автор «Вікіпедії» загалом недалекий від істини. Особливо, якщо мати на увазі типові зразки, типових авторів. М.Стельмах типовим не був. Про це свідчить наведений «Вікіпедією» документ – доповідна очільника Головліту (себто головного цензора УРСР) на ім’я секретаря ЦК КП(б)У І.Назаренка від 2.10.1952 р., що її у «Вікіпедії» процитовано з посиланням на нововідкриті архіви: «Доповідаю, що Головліт УССР не дозволив до видання й повернув видавництву «Радянський письменник» на переробку повість Михайла Стельмаха «Над Черемошем». Поставивши своєю метою показати процес колективізації в селах станиславської Верховини в 1948-1950 рр., який відбувався в умовах куркульського спротиву, Мих. Стельмах не зумів надати цьому спротиву яскраво вираженого класового характеру. Замість приречених куркулів, у Стельмаха діють озброєні найновішою автоматичною зброєю буржуазні націоналісти, т. зв. бандерівці, які мають свою розгалужену організацію, свій керівний центр, свою «Українську головну військову раду», яка навіть чеканить і нагороджує своїх головорізів, що відзначилися, орденами і медалями – на зразок медалі «3а боротьбу в особливо важких умовах». Сам цього, можливо, не бажаючи, автор надав націоналістичному підпіллю характер великої і грізної сили, здатної тримати в страху населення і представників радянської влади на значній території, що політично нам не тільки не бажано, але й дуже шкідливо» (Центральний державний архів громадських об'єднань України – ЦДАГОУ: Ф. 1. Оп, 24. Спр. 1566. Арк. 144)».

Ще один – і то цілковито сенсаційний – штрих до образу нетипового в означеннім розумінні М.Стельмаха додає у своїх найновіших пошукових статтях відомий вінницький літератор і журналіст Віктор Мельник. Виявляяється, майбутній ленінський лауреат у час свого навчання на філфаці Вінницького педінституту входив до молодіжної націоналістичної організації. Цитовано навіть запис керівника про те, що «студент Стельмах отримав зброю». Тут якщо й говорити про типовість, то лише в сенсі першопочаткового щиро активного поруху національного чуття й пізнішого – в умовах репресивного політичного режиму – його зламу, прослідковуваного принаймні на рівні ідеологічних заклинань та намірів (див. цитовану вище доповідну цензора про те, як, мовляв, розійшлися авторський задум і його втілення в першому варіанті повісті «Над Черемошем»). Паралелі з подібними болісними зигзагами в долях П.Панча, П.Тичини, О.Довженка, В.Сосюри, М.Рильського (називаю найзначніші імена) простежуються беззаперечно. Особливість хіба що в тім, що старші за віком, особливо ті, у чиїх руках зброя таки реально цілеспрямовано стріляла, згодом, літературно «розстрілювали» своє націоналістичне – УНРівське, гетьманське, петлюрівське – минуле по-радянськи гучніше та частіше. І, до речі, навряд чи знайдеться в українськім радянськім мистецтві ідеологічно більш шкідливий проти українства твір, аніж «Арсенал» О.Довженка – людини, що у часі інспірованого більшовицькими емісарами виступу арсенальців перебувала по цей бік барикад. А пристрасні інвективи Є.Маланюка на адресу рідної «степової Еллади», яка з іншого постає як персоніфікована розпусниця, котра «приймала всіх»? Загалом то тема для поглибленого новітнього психоаналізу: як химерно в умах і душах учорашніх активних самостійників та їх попутників перемішувалися гіркота поразки, розчарування в соратниках і моральне самоїдство інтелігентів з бажанням вірити у можливість поєднати національне з соціальним в Україні під червоним прапором переможців. Академічним літературознавцям нашого з Г.Штонем покоління фактично вже нічого не залишалося, як побіжно констатувати відворотність (високомистецьки ж в конкретнім разі змальованих!) «потривоженої непом куркульні і всіляких петлюрівських недобитків».

У фіналі роману «Кров людська – не водиця» один такий «петлюрівський недобиток» іде здаватися саме з вірою у можливість нового життя, тож до чекіста, який здачу розпропагованого приймає, автор апелює, аби той був справедливим та мудрим у своєму ставленні. Для всіх, хто знав, як воно згодом обернулось для подібних розпропагованих у реальному житті, така кінцівка могла звучати амбівалентно – і як вираз авторової наївності, і як гірка іронія з дещицею не менш гіркої самоіронії.

Аби об’єктивно та всебічно оцінити змістовний рівень Стельмахової прози, не варто зациклюватись на рівні зовнішніх ідеологічних у ній парадигм і штампів. Адже змістовність епічного чи драматургічного твору неодмінно передбачає поєднання трьох складників. Тріада: Ідеологія – Етос – Інстинкти (житейська емпірика). Як і кожних три предмети, ця трійця може мати шість варіантів взаєморозміщення. Офіційно для радянського письменника ідеологія мала стояти на першому місці. Принаймні – поділяти перше-друге місця з комуністичними (в останні роки дозволялося з народними) морально-етичними цінностями (етос). Зрозуміло й очевидно, що Михайло Стельмах як видатний фольклорист і органічний виразник українського національного етосу ідеологію ніколи не ставив на перше місце. Незрідка просто користувався готовими ідеологічними схемами доби. Її ж, офіційної ідеології, носіїв та прислужників (як же й спекулянтів ідеологічних) всіляко наділяв то узгідненими з неписаним моральним народним кодексом цнотами (показуючи, як би належало благородно керівникам відповідно до вищих ідей керувати), а то роблячи їх вмістилищем найпримітивніших інстинктів: кар’єризму, споживацтва, похітливості. Як і ряд інших совісливих майстрів слова тих десятиліть, М.Стельмах, отже, здебільше вимушено сплачував ідеологічну данину за євангельським принципом кесареві – кесареве. Зосереджувався на етосі. Його, народний, в основі своїй християнський, а у ставленні до природи та землі-годувальниці суттєво язичницький, етос робив альфою та омегою своєї проповідницької-обстоювальної концепції. Звичайно, як у реальній дійсності, так і в художній концепції усі складові тріади Ідеологія – Етос – Інстинкти є взаємозалежними, й неможливо, наприклад, виражаючи якусь фальшиву ідеологію (бодай і окремі її складові), залишатися неспростовним моралістом, відповідно не можна переступати міру в славленні «здорових інстинктів життя», бо це загрожує скотитися в русло банального біологізаторства. Тож глибоко повчально, що на сторінках роману «Кров людська – не водиця», суттєво перестаравшись у своєму слідуванні принципу кесареві – кесареве, М.Стельмах не досягає – за великим рахунком – успіху і в своєму гуманістичному проповідництві: адже лили кров однаковою мірою обидві сторони, й питання врешті-решт звелося до банального – хто кого пережорсточить? Натомість майже в усіх інших романах та драмах він заглиблюється в морально-етичне до такої міри, що по суті підіймає його на рівень пафосної контр-ідеології: «Ідейність – це правильність і душевність і до людини, і до зерна, і навіть до худобини чи птиці, а не стук кулаком чи грюк дверима» – так у романі «Дума про тебе» устами простої селянки Марії висловлено авторське кредо і наскрізну – крізь усю творчість – версію етосу саме як непрямої, але принципової контр-ідеології. Ключове слово цієї контр-ідеології у цім фрагменті – душевність. Інші ключові в інших контекстах – краса, любов, щирість, радість.

Але не змістовністю єдиною – красою і емоційною наснаженістю художньої форми, неповторним мистецтвом слова сильний М.Стельмах. Як на сьогоднішні аналогії, те його мистецтво нагадує ефект 3D-зображення. Ефект, отже, максимальної присутності й причетності, включеності читача у зображуване дійство. Тут ряд улюблених, власне фірмових художніх прийомів письменника варті і поглибленого наукового вивчення, і ентузіастичного викладацького, вчительського тлумачення та ілюстрування. Це, зокрема, і найперше: засвоєний від М.Коцюбинського і доведений до вищої міри досконалості прийом невласне прямого мовлення, що дозволяє оповідачеві-деміургові вільно і невловимо перелаштовувати художню «оптику» погляду на світ від панорамного чи діахронічного власного бачення до кута зору персонажа, від одного персонажа до іншого; прийом драматичного теперішнього часу, що виповнює тканину прози по суті ремарками на означення синхронної співдії персонажів; поетичні повтори слів і переліки означуваних понять; широке розмаїття синоніміки. А ще – знамените стельмахівське парне «ЧИ», що спонукає читача вглядатися і вдумуватися, перейматися більшими чи меншими альтернативами зображуваного (на кшталт: «ЧИ вони послухались мого слова – обкружляли навколо села й повернулись до мене, ЧИ це новий ключ?»). А ще – уповільнено-розкадрована передача видимої мови почуттів – коли ото хтось «назбирує сміхи на обличчі» або збирається на відповідальне слово. А ще – багато нюансована колористика мінливого довкілля з усіма його туманами й туманцями, зокрема – й видивами та маревами казки, казковості, казкового: «неначе з казки», «неначе дивна казка», «повіяло казкою», «війнуло казкою» тощо.

У моїй 30-літньої давнини статті «Казка правдива, як любов», писаній для збірника «Наш Михайло Стельмах», було акцентовано поетику казки, флер казковості й навіть казкові розв’язки тих колізій, які реальна дійсність не розв’язувала. Нині, ту статтю перечитуючи, вважаю за необхідне додати: ця Стельмахівська казковість не означала відступу від реальності та правдивості психологічних станів. Фактично всі психологічні стани персонажів були знані авторові з власного досвіду. І найперше це стосується найвідповідальніших станів людини у цім світі – закоханості, кохання та смерті, останніх критичних миттєвостей життя. Переживання любовні писав-пригадував не як ловелас, але як досвідчений, сказати б, перелесник («Була ти вірною жоною, та от, на лихо, покохав» – цитата з вірша 1950-х); що важливо, при тім розумів усі нюанси і стадії переживань жіночої статі, й коли, приміром, на перших сторінках «Чотирьох бродів» про дівочі тривоги Оксани мовлено: «Це не любов, а неясна тривога материнства приходила до неї раніше любові», то тут і про типове, вікове дівоцьке мовлено, але разом з тим і намітку характеру майбутньої удови здійснено. У змалюванні станів на межі поміж життям і смертю відчувається рідкісний воєнний досвід автора-фронтовика, що був двічі важко поранений. Видіння з ряду передсмертних, що приходять до Марка Безсмертного у заспіві до «Правди і кривди» – з розряду хрестоматійних, мабуть, і для науки екстремальної психології. Відчуття і послідовність втрати відчуттів, кольористики світу смертельно пораненим Ярославом Хорольцем у «Чотирьох бродах» не менш вражаючі: «наздогнала потайна куля, пройшла крізь нього і впала у воду: спершу почув її схлип, а уже потім свій біль. Не розуміючи, що діється з ним, чоловік сперся руками на весло, звівся на весь зріст у човні і ввійшов головою у небо». Принесений до своєї хати разом з човном, Ярослав «через силу розплющив вії і побачив на Оксаниних очах чорні сльози…»; несподівана запитальна рефлексія – «Чого ж вони чорні, а не сині?..» – переходить ув останнє вольове зусилля: «уже не очима, а маревом» побачив своїх дітей «і не голосом, а душею заговорив до дружини». Отже, у багатоскладному, багатовимірному художньому світі письменника психологічна життєва правда важить не менш, аніж стилістичний блиск.

«Київ – Ірпінь – Дяківці» – значиться під кожним його об’ємнішим прозовим твором, а під останнім романом «Чотири броди» порядок цей навіть змінено на користь рідного села, ім’я якого нарешті стало зовсім поруч з іменем столиці. Всі координати (52-й кілометр од Вінниці), вся дяківецька топографія і топоніміка впізнаються не тільки в Новобугівці («Велика рідня»), але й в інших селах з інших чільних романів і драм. Те ж саме можна сказати про значну кількість прізвищ: одні взято без змін, деякі інші (не найпозитивніших персонажів) трохи видозмінено. Відповідно й Вінниця для його героїв не просто обласний центр – «сама Вінниця». Тож коли згадуваний колективний автор «Вікіпедії» ревниво констатує: «а на Поділлі С. відносять до ключових літературних постатей краю ХХ ст.», то йтися надалі нам має лише про одне – аби не просто «відносити», але й аргументувати відповідний масштаб Стельмаха-митця. Використовуючи в тім числі й ювілейну нагоду. На Рубіконі ж! (Див. початок цих нотаток). 

М.Стрельбицький, письменник

(передрук з хронологічного довідника

«Знаменні і пам’ятні дати

Вінниччини 2012 р.» (Вінниця, 2011. С. 106-113)

«Стою перед вами, зачарований людською красою, і красою вечірніх дівочих пісень, і красою сонця у небі, і красою матері з дитиною, і красою своєї матері-землі, і красою діянь і звершень мого безсмертного народу».

М. Стельмах 

2012 р. відзначається 100-літній ювілей видатного українського письменника, громадського діяча, Героя Соціалістичної праці, нашого земляка Михайла Панасовича Стельмаха.

Високу оцінку його творчості дав відомий вінницький літературознавець, поет, кандидат філологічних наук, професор ВДПУ імені Михайла Коцюбинського А.М.Подолинний: «Чільним представником нашого письменницького земляцтва в літературі радянської України став Михайло Стельмах, митець великого засягу, один з найбільших українських романістів. Його знання народного, зокрема сільського життя, побуту, звичаїв, культури, мистецтва здаються невичерпними, описи, картини подільської природи у всіх її проявах неперевершені, опанування рідною мовою – всеможне...»

Народився М.П.Стельмах 24 травня 1912 р. в селі Дяківці Літинського району на Вінниччині. Але до восьми років мешкав в Одесі. У двадцяті роки Стельмахи повернулися на Поділля. Чарівна природа рідного Прибужжя і невмируща народна пісня найбільше запали в серце вразливого хлопчика, сколихнули його найніжніші струни. Михайлик самотужки навчився читати і писати. Вже тоді він збагнув, що книжка – неоціненний скарб, і вся його дитяча винахідливість була спрямована на те, щоб здобути книжку, познайомитися з чародійним друкованим словом.

1921 р. хлопець пішов до школи. Його відразу взяли в другий клас. Жити і вчитися було важко, адже йшла громадянська війна. По закінченні початкового сільського навчального закладу, Стельмах вступає до школи колгоспної молоді. У 1928 р. він очолює Дяковецьку колгоспну бригаду. Від світанку до вечора працює в полі, а потім допізна засиджується над книжками – студіює агрономію. Проте всевладнішим стає бажання бути вчителем. Михайло здобував фах вчителя спочатку у Вінницькому педагогічному технікумі, а 1933 р. перший з односельців закінчив Він-ницький інститут соціального виховання (тепер – ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського). Стельмах учителював у школах рідного Поділля.

Перші вірші надрукував у 1936 р. на сторінках місцевих часописів. 1941-го побачила світ збірка поезій «Добрий ранок». Другу світову війну рядовий Михайло Стельмах зустрів під Полоцьком на білоруській землі. Все пережите у дні воєнного лихоліття через багато років відтворив він у романах «Правда і кривда» та «Дума про тебе». Після поранення Михайло Панасович повернувся на фронт уже кореспондентом газети «За честь Батьківщини». Біля Рави-Руської, на Львівщині, знову тяжке поранення. У Воронежі та Уфі в 1942 р. виходять дві Стельмахові збірочки фронтових поезій – «Провесінь» і «За ясні зорі» (за ред. М.Рильського), а 1944-го – у Москві в перекладі російською мовою – збірка поезій «Украине вольной жить». Цього ж року побачила світ його збірка оповідань «Березовий сік» (за ред. Юрія Яновського). З кінця 1945 р. Михайло Стельмах працює на посаді наукового співробітника Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН УРСР. У 1951 р. побачив світ роман-хроніка «Велика рідня», а 1961 – публікується роман Стельмаха «Правда і кривда (Марко Безсмертний)». «Дума про тебе» з'явилася друком у 1969 р., дев'ятьма роками пізніше – «Чотири броди». Стельмах успішно працює в жанрі повісті. Передусім це «Над Черемошем» (1952) та автобіографічна дилогія «Гуси-лебеді летять…» (1964), які пізніше було екранізовано. У драматургію Михайло Панасович прийшов від поезії і прози. Перший його драматичний твір – лірична комедія «Золота метелиця» (1955) про працю вчених і колгоспників. У 1959 р. Стельмах за романом «Кров людська – не водиця» створює однойменну драму. Прозові твори «Правда і кривда», «Дума про тебе» також стали основою драматичних творів. Продовженням цього жанру були в подальшому: «На Івана Купала» (1966), «Зача-рований вітряк» (1967), «Кум королю» (1967).

Михайло Панасович Стельмах обирався депутатом Верховної Ради колишнього СРСР. Письменник нагороджений багатьма орденами і медалями. У 1978 р. його обрано академіком АН УРСР. Він лауреат кількох Державних премій.

27 вересня 1983 р. перестало битися серце Михайла Панасовича. Похований на Байковому кладовищі у Києві, де йому відкрито пам’ятник. На будинку, де жив письменник зі своєю родиною, в столиці України встановлено меморіальну дошку.

Вінничани глибоко шанують пам’ять свого видатного земляка. На батьківщині письменника у с.Дяківці Літинського району відкрито бібліотеку-музей М.П.Стельмаха. Силами мешканців сільської територіальної громади і його рідні зберігається та підтримується в належному стані будинок, де народився Михайло Панасович. Відомий вінницький письменник Володимир Рабенчук зняв фільм «У цім краю навчився я любити», присвячений життю і діяльності М.П.Стельмаха. Вінницьке державне телебачення, в рамках проекту «Що, вулице, в імені твоїм?», 11 червня 2011 р. випустило в світ власний 40-хвилинний фільм «Вулиця Михайла Стельмаха».

Помітний внесок у популяризацію творчості М.П.Стельмаха і бібліотек Вінниччини, в тому числі Вінницької ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. У її фонді є зібрання творів письменника різних років, численні окремі його видання та література про видатного земляка. Фахівцями обласної книгозбірні до 80-річного та 90-річного ювілеїв письменника було підготовлено бібліографічні матеріали «М.Стельмах і Вінниччина», «Син Подільської землі, співець її краси і слави». До 100-річчя від дня його народження в хронологічному довіднику «Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 2012 року» Вінницької ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва вміщено наукову розвідку М.Стрельбицького «Мистецтво слова, порівнянне з ефектом 3D-зображення».

Традиційними на теренах області є літературно-мистецькі вечори, презентації нових книг та книжково-ілюстративні виставки.

Творчість письменника-земляка досліджували знані вінницькі науковці та літератори, серед яких: В.Борщевський, Б.Хоменко, А.Подолинний, Н. Гнатюк, В.Кобець, В.Рабенчук, В.Яворівський, В.Мельник, М.Стрельбицький, С.Гальчак, Г.Мовчанюк та ін.

Понад 10 письменників Вінниччини та деяких інших регіонів України уже стали лауреатами літературної премії імені Михайла Стельмаха, започаткованої 2007 р. редакцією літературно-мистецького журналу «Вінницький край».

Художня спадщина Михайла Стельмаха – це вагомий внесок у скарбницю української літератури ХХ століття. Своїми поезіями, оповіданнями, повістями, романами й драматичними творами він підніс рідне слово до високих вершин в українському письменстві. 

Т. Котуз, завідуюча відділом літератури

та інформації з питань краєзнавства;

П. Цимбалюк, учений секретар,

заслужений працівник культури України

 

Мене любили, я любив –

І це найбільше в світі щастя.

Тому й з душі пролився спів,

Як бризки неба, синім рястом. 

(М.Стельмах.«Поміж людьми я жив і ріс»)

1.1. Зібрання творів 

 1. Твори: в 5 т. / М.П. Стельмах. – К.: Дніпро, 1962-1963.

Т.1: Хліб і сіль: роман. – 1962. – 652 с.: іл.

Т.2: Кров людська – не водиця: [роман]; Велика рідня. Ч.1: На нашій землі: роман-хроніка. – 1962. – 611 с.

Т.3: Велика рідня. Ч. 2-4: роман-хроніка. – 1962. – 698 с.

Т.4: Правда і кривда (Марко Безсмертний); Над Черемошем: гуцул. мотиви. – 1962. – 651 с.

Т.5: Поезії; Оповідання; Золота метелиця: п’єса; Статті. – 1963. – 587 с.

 1. Твори: в 6 т. / М.П. Стельмах. – К.: Дніпро, 1972-1973.

Т.1: [Хліб і сіль: роман]. – 1972. – 664 с.: портр.

Т.2: [Кров людська – не водиця: роман; Велика рідня. Ч. 1. На нашій землі: роман-хроніка]. – 1972. – 593,[2] с.

Т.3: Велика рідня: роман-хроніка: [продовження]. – 1973. – 662 с.

Т.4: Правда і кривда (Марко Безсмертний): роман; Гуси-лебеді летять...; Щедрий вечір: повісті]. – 1972. – 727 с.

Т.5: Дума про тебе: [роман]. – 1973. – 392 с.

Т.6: [Поезії; Березовий сік: оповідання; П’єси]. – 1973. – 510, [1] с.

 1. Вибрані твори / М.П.Стельмах; [вступ. ст.: І.М.Дузь «Поезія сонячної людяності»; іл. та портр. худож. І.Д.Принцевський]. – К.: Дніпро, 1969. – 735 с., 2 л. іл.
 2. Твори: в 7 т. / М.П. Стельмах. – К.: Дніпро, 1982-1984.

Т.1: Хліб і сіль: роман / М. Стельмах; [вступ. ст. «Герой творчості – народ» Є.Гуцала]. – 1982. – 656 с.

Т.2: Кров людська – не водиця: роман; Велика рідня Ч. 1. На нашій землі: роман-хроніка. – 1982. – 592 с.

Т.3: Велика рідня. Ч. 2-4: роман-хроніка. – 1983. – 672 с.

Т.4: Правда і кривда (Марко Безсмертний): роман; Гуси-лебеді летять...; Щедрий вечір: повісті. – 1983. – 712 с.

Т.5: Дума про тебе: роман. – 1983. – 383 с.

Т.6: Чотири броди: роман. – 1983. – 606 с.

Т.7: [Поезії; Вірші для дітей; Казки; Оповідання; П’єси]. – 1984. – 647 с.: фото.

 1. Вибрані твори / М.П. Стельмах; авт. передм. М.Ткачук. – К.: Укр. письм., 2003. – (Б-ка Шевченків. комітету).

Т.1: Чотири броди: роман. – 594 с.

Т.2: Гуси-лебеді летять...; Щедрий вечір: повісті. – 266 с.

 1. Вибрані твори / М.П. Стельмах. – К.: Сакцент Плюс, 2005. – 736 с. 

1.2. Збірники і окремі видання

1.2.1. Проза
 1. Березовий сік: новели / М. Стельмах. – Уфа: СРПУ, 1944. – 72 с.
 2. На нашій землі: роман-хроніка / М.П.Стельмах. – К.: Рад. письм., 1949. – 559 с.
 3. Велика рідня: роман-хроніка / М.П. Стельмах. – К.: Рад. письм., 1951. – 936 с., 6 л. іл.
 4. Великі перелоги: роман-хроніка / М.П. Стельмах. – К.: Рад. письм., 1951. – 488 с.
 5. Над Черемошем: гуцул. мотиви / М.П. Стельмах. – К.: Рад. письм., 1952. – 320 с.
 6. Велика рідня: роман-хроніка / М.П. Стельмах. – К.: Держлітвидав України, 1953. – 856 с.: іл.
 7. Велика рідня: роман-хроніка / М.П. Стельмах; іл. худож. В.М. Савіна. – К.: Худож. л-ра, 1956. – (Б-ка укр. романа та повісті).

Кн.1: [На нашій землі]. – 863 с., 7 л. іл., портр.

Кн.2: [Великі перелоги / післям. О. Мазуркевича]. – 511 с., 6 л. іл.

 1. Кров людська – не водиця: роман; Велика рідня: роман-хроніка / М.П. Стельмах; [іл. З.В.Волковинська, В.Й.Хоменко]. – К.: Рад. письм., 1957.

Кн.1: [Кров людська – не водиця; Велика рідня. Ч.1. На нашій землі]. – 663 с.: іл., 1л. портр.

Кн.2: [Велика рідня. Ч.2. Життя прожити – не поле перейти; Ч.3. Великі перелоги; Ч.4. Березень]. – 791 с.: іл., 1 л. портр.

 1. Кров людська – не водиця: роман / М.П. Стельмах. – К.: Держлітвидав України, 1958. – 270 с.
 2. Хліб і сіль: роман / М.П.Стельмах. – К.: Рад. письм., 1959. – 663 с.
 3. Правда і кривда: (Марко Безсмертний): роман / М.П. Стельмах. – К.: Рад. письм., 1961. – 470 с., 9 л. іл.
 1. Кров людська – не водиця: роман / М.П. Стельмах. – К.: Держлітвидав України, 1962. – 266 с.
 2. Велика рідня: роман-хроніка: [в 2 кн.] / М.П. Стель-мах. – К.: Держлітвидав УРСР, 1963.

Кн.1. – 662 с.

Кн.2. – 465 с.

 1. Березовий сік: оповідання. – Л.: Кн.-журн. вид-во, 1963. – 76 с. – («На добрий вечір»: б-чка оповідань).
 2. Гуси-лебеді летять...: повість / М.П. Стельмах. – К.: Рад. письм., 1964. – 213 с.
 3. Хліб і сіль: роман / М.П. Стельмах. – К.: Дніпро, 1964. – 658 с.
 4. Кров людська – не водиця: роман / М.П. Стельмах. – К.: Дніпро, 1966. – 294 с.
 5. Правда і кривда: (Марко Безсмертний): роман / М.П. Стельмах. – К.: Молодь, 1966. – 456 с.
 6. Кров людська – не водиця: роман / М.П. Стельмах. – К.: Дніпро, 1967. – 267 с.
 7. Щедрий вечір: повість / М.П. Стельмах. – К.: Дніпро, 1967. – 114 с.
 8. Велика рідня: роман-хроніка: [в 2 кн.] / М.П.Стель-мах. – К.: Дніпро, 1968. – 967 с.: іл.

Кн.1. – 562 с., 7 л. іл.

Кн.2. – 511 с., 6 л. іл.

 1. Дума про тебе: роман / М.П. Стельмах. – К.: Дніпро, 1969. – 395 с.
 2. Хліб і сіль: роман / М.П. Стельмах. – К.: Дніпро, 1975. – 671 с.
 3. Дума про тебе: роман / М.П. Стельмах. – К.: Дніпро, 1976. – 351 с.
 4. Гуси-лебеді летять...: повість / М.П. Стельмах – К.: Дніпро, 1978. – 149 с.
 5. Кров людська – не водиця: роман / М.П. Стельмах. – К.: Веселка, 1978. – 254 с.
 6. Хліб і сіль: роман / М.П. Стельмах. – К.: Дніпро, 1978. – 575 с.
 7. Чотири броди: роман / М.П. Стельмах. – К.: Рад. письм., 1979. – 527 с.
 8. Велика рідня: роман-хроніка: для серед. та старш. шкіл. віку / М.П. Стельмах; вступ. ст. Є.П. Гуцала. – К.: Веселка, 1981. – (Шкіл. б-ка).

Кн.1. – 528 с.

Кн.2. – 416 с.

 1. Чотири броди: роман / М.П. Стельмах. – К.: Дніпро, 1981. – 506 с.
 2. Дума про тебе: роман / М.П. Стельмах. – К.: Дніпро, 1985. – 390 с. – (Звитяга).
 3. Кров людська – не водиця: роман / М.П. Стельмах. – К.: Дніпро, 1986. – 348 с.
 4. Хліб і сіль: роман / М.П. Стельмах. – К.: Дніпро, 1987. – 635 с.
 5. Правда і кривда (Марко Безсмертний): роман / М.П. Стельмах. – К.: Дніпро, 1990. – 427 с.
 1. Кров людська – не водиця: роман / М.П. Стель-мах. – К.: Дніпро, 1992. – 384 с.
 2. Чотири броди: роман / М.П. Стельмах. – К.: Дніпро, 1995. – 592 с.
 3. Чотири броди: роман / М.П. Стельмах. – Х.: Фоліо, 2008. – 572 с. 
1.2.2. Поезія 
 1. Добрий ранок: поезії / М.П.Стельмах. – К.: Рад. письм., [1941]. – 63 с.
 2. Провесень: поезії / М.П.Стельмах. – [Воронеж]: Укрвидав, 1942. – 24 с.
 3. За ясні зорі: [поезії 1941-1942] / М.П.Стельмах; за ред. М.Рильського. – [Уфа]: Спілка рад. письм. України, 1942. – 30 с. – (Фронт і тил).
 4. Шляхи світання: поезії / М.П.Стельмах. – [К.]: Рад. письм., 1948. – 199 с.
 5. Жито сили набирається: поезії / М.П.Стельмах. – К.: Рад. письм., 1954. – 224 с.
 6. Поезії / М.П. Стельмах. – К.: Держлітвидав УРСР, 1958. – 495 с.
 7. Мак цвіте: поезії / М.П.Стельмах. – К.: Дніпро, 1968. – 247 с.
 8. Матері; «Від Одеру рвонулись самохідки на Бобер»; В житті, у дружбі збратаних народів: [вірші]; Кров людська – не водиця: [уривок з роману]; Московські враження; У серці народнім / М.П.Стельмах // Братерство літературне. – М., 1979. – Вип. 2. – С. 339-347.
 9. «Я родився біля самого сонця…»: [вірш] / М.П.Стель-мах // Батьківщині. – К., 1981. – С. 158.
 10. Поезії / М.П.Стельмах // Твори: в 7 т. / М.П. Стельмах – К., 1984. – Т. 7. – С. 6-166.
 11. [Вірші] / М.П. Стельмах // Антол. укр. поезії: в 6 т. – К., 1985. – Т. 5. – С. 115-124.
 12. «Цього року довге літо...»: [вірш] / М.П.Стельмах // Вісті. – 2000. – 31 серп. – С. 13. 
1.2.3. Драматургія. Кінодраматургія 
 1. Золота метелиця: комедія на 3 д., 7 карт. / М.П.Стельмах. – К.: Мистецтво, 1955. – 122 с.
 1. Живи, Україно!: літ. сцен. повнометраж. докум. фільму / М.Стельмах, М.Юдін. – К.: Держ. вид-во образотв. мистец. і муз. л-ри, 1958. – 59 с.
 2. Для кино и театра / М.П.Стельмах // Правда. – 1963. – 16 июня.
 3. Правда і кривда: драма на 3 д., 2 карт. з прологом та епілогом / М.П.Стельмах. – К.: Дніпро, 1965. – 126 с.
 4. На Ивана Купала: (дума про Морозенко): народ. драма в 3 д., 7 карт. с эпилогом / М.Стельмах; авториз. пер. с укр. И. Чеховской. – М., 1966. – 86 с.
 5. Зачарований вітряк; Правда і кривда: [п’єси] / М.П.Стельмах. – К.: Дніпро, 1967. – 198 с.
 1. Кум королю: комедія на 2 д. / М.П. Стельмах. – К.: Мистецтво, 1968. – 70 с.
 2. Зачарованный ветряк: пьесы: пер. с укр. / М.А.Стель-мах. – М.: Сов. писатель. – 1969. – 279 с. – Зміст: [Зачарованный ветряк. – С. 5-86; На Ивана Купала. – С. 87-146; Правда и кривда. – С. 147-224; Кум королю. – С. 225-279].
 3. П’єси // Твори: в 7 т. / М.П.Стельмах. – К., 1984. – Т. 7. – С. 402-637. – Зі змісту: [Зачарований вітряк. – С. 402-463; Дума про любов. – С. 464-517; Правда і кривда. – С. 518-591; Кум королю. – С. 592-637]. 
1.2.4. Твори М.П. Стельмаха для дітей 
 1. Жнива: [вірші для молод. шк. віку] / М.Стельмах; іл. М. Рейх. – К.: Молодь, 1951. – 16 с.: іл.
 2. Колосок до колоска: [вірші для молод. шк. віку] / М. Стельмах. – К.: Молодь, 1951. – 24 с.: іл.
 3. Живі огні: [вірші для дошкіл. та та молод. шк. віку] / М. Стельмах; худож. Г. Карлов [та ін.]. – К.: Молодь, 1954. – 88 с.: іл.
 4. Весна-весняночка: [вірші для дошкіл. віку] / М.Стель-мах; мал.: П.Депутатової, Г.Карлова, К.Кохана. – К.: Молодь, 1955. – 48 с.: іл.
 5. У сестрички дві косички: [вірші для дошкіл. віку] / М.Стельмах; мал.: Г.Карлова, М.Прокопенка. – К.: Молодь, 1955. – 86 с.: іл.
 6. В їжаковім вітряку / М. Стельмах; мал.: Г. Гавриленка, Г. Карлова. – К.: Молодь, 1956. – 47 с.: іл.
 7. В їжаковім вітряку / М. Стельмах; мал.: Г. Гавриленка, Г. Карлова. – К.: Молодь, 1957. – 46 с.: іл.
 8. Як журавель збирав щавель: вірші [для дошкіл. віку] / М. Стельмах; худож. Г. Карлов. – К.: Дитвидав, 1957. – 54 с.: іл.
 9. Колосок до колоска: [вірші і казки для дошкіл. віку] / М.Стельмах; вступ. ст. П.Дорошка; мал. Ю.Северина. – К.: Дитвидав, 1959. – 116 с.: іл.
 10. Маленька Оленка: [вибр. тв. для дошкіл. та молод. шк. віку] / М.Стельмах; передм. П.Дорошка; іл. Ю.Северина. – К.: Дит. л-ра, 1962. – 192 с.: іл.
 11. Бурундукова сім’я: [вірші для дошкіл. віку] / М.Стельмах; мал. Г. Карлова. – К.: Дитвидав, 1963. – 10 с.: іл.
 1. Маленька Оленка / М.Стельмах; мал. Г.Тульчев-ської. – К.: Дитвидав, 1964. – 15 с.: іл.
 2. Заячий секрет / М.Стельмах; мал. В.Литвиненко. – К.: Веселка, 1966. – 40 с.: іл.
 3. Цапків урожай / М. Стельмах; мал. В. Кавуна. – К.: Веселка, 1967. – 8 с.: іл.
 4. Як журавель збирав щавель: вірші / М. Стельмах; худож. О.Ткаченко. – К.: Веселка, 1969. – 12 с.: іл.
 5. Журавель: вірші / М. Стельмах; мал. М. Примаченко. – К.: Веселка, 1970. – 12 с.: іл.
 6. Ой весна – зоряночка: вірші і казки / М. Стельмах; мал. Л. Григор’єва. – К.: Веселка, 1970. – 191 с.: іл.
 7. Чорногуз приймає душ: вірші / М.Стельмах; худож. М.Примаченко. – К.: Веселка, 1971. – 23 с.: іл.
 8. Літо-літечко: вірші / М. Стельмах; іл. А. Гилевич. – К.: Веселка, 1972. – 20 с.: іл.
 9. Що посієш, те й пожнеш: казки / М. Стельмах; мал. М.Примаченко. – К.: Веселка, 1972. – 32 с.: іл.
 10. Колосок до колоска: вірші / М.Стельмах; мал. Л.Гармизи. – К.: Веселка, 1973. – 40 с.: іл.
 11. Гуси-лебеді летять...; Щедрий вечір: повісті / М.П.Стельмах. – К.: Веселка, 1975. – 260 с.
 1. Літо-літечко: вірші / М. Стельмах; іл. А. Гилевич. – К.: Веселка, 1975. – 20 с.: іл.
 2. У бобра добра багато: вірші / М. Стельмах; худож. О.Ткаченко. – К.: Веселка, 1976. – 16 с.: іл.
 3. Ой весна – зоряночка: вірші та казки / М. Стельмах; мал. М. Богданця. – К.: Веселка, 1977. – 152 с.: іл.
 4. У бобра добра багато: вірші та казки / М.Стельмах; худож. В. Мельниченко. – К.: Веселка, 1979. – 95 с.: іл.
 5. Непослушко Довгі Вушка і дзвінок: казки за народ. мотивами / М. Стельмах; худож. А.Базилевич. – К.: Веселка, 1980. – 184 с.: іл.
 6. Ми любимо весну: кн.-ширмочка / М.П. Стельмах; мал. В.М. Гукайло. – К.: Веселка, 1980. – 10 с.: іл.
 7. Казки: віршов. казки / М.Стельмах; передм. В.Нестайка; мал. В. Ширяєва. – К.: Веселка, 1982. – 124 с.: іл.
 8. Маленька Оленка: казка / М. Стельмах; худож.: Н.Кирилова, П. Гулін. – К.: Веселка, 1983. – 20 с.: іл.
 9. У нас гуси не сердиті: вірші: кн.-планшетка / М.Стельмах. – К.: Веселка, 1983. – 8 с.: іл.
 1. Заєць спати захотів: вірші; Хатка в березовому лісі: казка / М. Стельмах; худож. А.Василенко. – К.: Веселка, 1984. – 27 с.: іл.
 2. Щедрий вечір: повість / М.Стельмах; худож. А.Хмара. – Сімф.: Таврія, 1986. – 144 с.: іл. – (Шкіл. б-ка).
 3. У бобра добра багато: вірші та казки / М.Стельмах; худож. В. Мельниченко. – К.: Веселка, 1987. – 95 с.: іл.
 4. Дощ / М.Стельмах; худож. С.Шалваров. – К.: Веселка, 1988. – 6 с.: іл.
 5. Заєць спати захотів: вірші / М.Стельмах; мал. М.Примаченко. – К.: Веселка, 1989. – 16 с.: іл.
 6. Гуси-лебеді летять...; Щедрий вечір: повісті / М.Стельмах; передм. В.Панченка; худож. оформл. Й.Кузишина. – К.: Веселка, 1993. – 319 с.: іл. – (Шкіл. б-ка).
 7. Окуляри для дятла: вірші / М. Стельмах; худож. В. Козлова. – К.: Гроно, 1996. – 7с.: іл.
 8. Заєць спати захотів: [вірші] / М. Стельмах; худож. Г. Єлагіна. – К.: Махаон, 2002. – 18 с.: іл.
 9. Як журавель збирав щавель: вірші / М.П.Стель-мах; худож. В.Г. Мельниченко. – К.: Веселка, 2008. – 16 с. 
1.2.5. Пісні на вірші М.П. Стельмаха 
 1. Вериківський, М. Вибрані твори / М.Вериків-ський. – К.: Муз. Україна, 1981. – Т. 4. – 159 с. – Зі змісту: [Пісні на вірші М. Стельмаха: Крим за горами. – С. 115; Пісня плотарів. – С. 116-117; Ноктюрн. – С. 118-127].
 2. Верменич, В. «Жито сію, жито сію...»: пісня / В. Вер-менич; [сл. М. Стельмаха] // Україна. – 1974. – № 44. – С. 24.
 3. Завалішина, М. Зацвіла у лузі травка: пісня / М.За-валішина; сл. М. Стельмаха // Пісні для дітей. – К., 1983. – С. 20-21.
 4. Ісаков, О. Журавка: пісня / О.Ісаков; сл. М.Стель-маха // Рад. жінка. – 1973. – № 2. – С. 2 обкл.
 5. Ісаков, О. Летять човни над Дніпром: пісня / О.Ісаков; сл. М. Стельмаха // Сіл. вісті. – 1974. – 13 жовт.
 1. Левицький, О. Тобою, краю мій, живу: пісня / О.Левицький; сл. М.Стельмаха // Героям праці: зб. пісень. – К., 1976. – С. 10-14.
 1. Майборода, П. Елегія: пісня / П.Майборода; сл. М. Стельмаха // Вибрані пісні / П. Майборода. – К., 1978. – С. 119-122.
 2. Майборода, П. Партизанська дума: [пісня з кінофільму «Люди не все знають»] / П.Майборода; сл. М. Стельмаха // Співає Український хор Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / обр., аранж. та інстр. С.Є. Павлюченка; пер. супроводу В.М. Самофалова. – Вінниця, 2011. – С. 136-144. 

1.3. Твори М.П. Стельмаха у перекладах

1.3.1. Російською мовою 
 1. Украине вольной жить! / М.Стельмах; пер. Н.Кончаловская; вступ. ст. А.Адалис]. – М.: Гослитиздат, 1944. – 104 с.
 2. Большая родня: роман-хроника / М.Стельмах; авториз. пер. с укр. В.Россельса. – М.: Сов. писатель, 1950. – 446 с.
 3. Большая родня: роман-хроника: в 2 кн. / М.Стель-мах. – М.: Гослитиздат, 1952.

Кн.1: На нашей земле. – 560 с.

Кн.2: Великое испытание. – 495 с.

 1. Над Черемошем: гуцул. мотивы / М. Стельмах; пер. с укр. И. Добры. – К.: Рад. письм., 1952. – 336 с.
 2. Над Черемошем: гуцул. мотивы / М. Стельмах. – Л.: Гослитиздат, 1953. – 80 с. – (Роман-газета; № 6).
 3. Над Черемошем: гуцул. мотивы / М. Стельмах; авториз. пер. с укр. В. Россельса. – М.: Сов. писатель, 1954. – 256 с.
 4. Заячья капуста: стихи-шутки / М. Стельмах; рис. А. Лаптева; пер. с укр.: М.Светлова, В. Россельса. – М.: Детгиз, 1954. – 32 с.: ил.
 5. Высокий полдень: стихи: пер. с укр. / М.Стель-мах. – М.: Сов. писатель, 1956. – 160 с.
 6. Кровь людская – не водица: роман / М.А.Стель-мах. – М.: Гослитиздат, 1957. – 104 с.: портр. – (Роман-газета; № 11).
 7. Кровь людская – не водица: роман / М. Стельмах; авториз. пер. с укр. В. Россельса // Дружба народов. – 1957. – № 4. – С. 8-59; № 5. – С. 10-64. – Начало: № 3.
 8. Сестричкина книжка: стихи, шутки, поэмы для млад. шк. возраста: пер. с укр. / М.Стельмах; рис. О.Траскиной. – М.: Детгиз, 1957. – 20 с.: ил.
 9. Аист: [вірші для дошкіл. віку] / М.Стельмах; пер. с укр. В.Россельса; рис. К.Калинычевой. – М.: Детгиз, 1958. – 13 с.: ил.
 10. Большая родня: роман-хроника: в 2 кн. / М. Стель-мах; авториз. пер. с укр. В.Россельса; рис. П. Пинкисевича. – Изд. испр. и доп. – М.: Сов. писатель, 1958.

Кн.1. – 656 с.; 11 л. ил.

Кн.2. – 527 с.; 11л. ил.

 1. Братик и сестричка-рукавичка: [вірші для дошкіл. віку]: пер. с укр. / М.П. Стельмах; худож. Б.М. Бельтюков. – Симф.: Крымиздат, 1958. – 64 с.: іл.
 2. Кровь людская – не водица: роман / М. Стельмах; авториз. пер. с укр. В. Россельса; ил. Н. Шеберстова. – М.: Сов. писатель, 1958. – 290 с.
 3. Аленка-Маленка: [вірші] / М. Стельмах; пер. с укр. Э. Александровой; рис. Е.Коротковой. – М.: Детгиз, 1959. – 22 с.
 4. Хлеб и соль: роман / М. Стельмах; авториз. пер. с укр.: В. Россельса // Дружба народов. – 1959. – № 2. – С. 7-88; № 3. – С. 73-104; № 4. – С. 85-144. – Начало: № 1.
 5. Прилежные козлята: [вірші для дошкіл. віку] / М.Стельмах; пер. с укр. Э.Александровой; рис. Е.Чару-шиной. – М.: Детгиз, 1959. – [16] с.
 1. В лесах Черниговщины: стихи / М. Стельмах; пер. [с укр.] В. Щепотева // Октябрь – 1960. – № 11. – С. 113.
 2. Кровь людская – не водица: роман / М. Стельмах. – М.: Гослитиздат, 1960. – 270 с. – (Б-ка сов. прозы).
 3. Хлеб и соль: роман / М. Стельмах. – М.: Сов. писатель, 1960. – 744 с.
 4. Кровь людская – не водица: роман; Большая родня: роман-хроника: в 2 т. / М.А.Стельмах; авториз пер. с укр. В. Россельса. – М.: Гослитиздат, 1961.

Т.1. – 599 с.: ил.

Т.2. – 718 с.: ил.

 1. Кровь людская – не водица: роман / М. Стельмах; авториз. пер. с укр. и послесл. В.Россельса. – Петрозаводск: Госиздат Карел. АССР, 1961. – 271 с.
 2. Правда и кривда (Марко Бессмертный): роман / М. Стельмах; авториз. пер. с укр. В.Россельса // Дружба народов. – 1961. – № 7. – С. 26-111; № 8. – С. 106-167; № 9. – С. 107-171. – № 10. – С. 106-167.
 3. Хлеб и соль: роман / М. Стельмах; авториз. пер. с укр. В.Россельса; послесл. В.Пискунова. – М.: Гослитиздат, 1961. – 646 с.
 4. Гусак-физкультурник: [вірші для дошкіл. віку: пер. с укр. / М. Стельмах; ил. В.Сутеева]. – М.: Детгиз, 1962. – 25 с.
 5. Ежик ростом с пятачок и упрямый бурачок: [вірші за народ. мотивами] / М.Стельмах; пер. с укр. Э.Алек-сандровой; ил. Е.Монина. – М.: Дет. мир, 1962. – [15] с.
 6. Правда и кривда (Марко Бессмертный): роман / М.Стельмах; авториз. пер. с укр. В.Россельса; [ил. Д.Громан]. – М.: Сов. писатель, 1962. – 477 с.: ил.
 7. Правда и кривда: драма в 3 д. / М. Стельмах; авториз. пер. с укр. И. Чеховской // Дружба народов. – 1963. – № 12. – С. 3-51.
 8. Кровь людская – не водица; Большая родня: романы / М. Стельмах; [авториз. пер. с укр. В. Россельса; послесл. В. Чалмаева; ил. А. Брусиловского. – М.: Известия, 1964. – 640 с.
 9. Гуси-лебеди летят...: повесть / М. Стельмах; авториз. пер. с укр. И. Чеховской // Дружба народов. – 1964 – № 11. – С. 3-88.
 10. Как журавель собирал щавель: стихи / М. Стель-мах; пер. с укр.: И. Токмаковой, Э.Александровой, В. Рос-сельса; рис. В.Ковенацкого. – М.: Дет. л-ра, 1964. – 30 с.: ил.
 11. Гуси-лебеди летят...: повесть / М.Стельмах; авториз. пер. с укр. И.Чеховской. – М.: Сов. писатель, 1965. – 191 с.: ил.
 12. Гуси-лебеди летят...: [повесть / М.Стельмах; авториз. пер. с укр. И.Чеховской. – М.: Худож. л-ра, 1965]. – 61, [1] с. – (Роман-газета; № 1).
 13. Маленькая Аленка: стихи и сказки: пер. с укр. / М. Стельмах; худож.: Ю.Игнатьев, С.Куприянов, А.Лаптев [и др.]. – М.: Дет. л-ра, 1965. – 110 с.: ил.
 14. Гусак-физкультурник: [вірші для дошкіл. віку]: пер.с укр. / М. Стельмах; рис. В.Сутеева. – М.: Дет. л-ра, 1965. – 16, [9] с.
 15. Зачарованный ветряк: трагедия-гимн: [пьеса в 3 д., 9 карт.] / М. Стельмах; авториз. пер. с укр. И. Чеховской // Дружба народов. – 1966. – № 5. – С. 31-77.
 16. Заяц и рак: [вірші] / М.Стельмах; пер. с укр. М.Воловика; ил. М.Беломлинского // Нева. – 1966. – № 12. – С. 170.
 17. Гуси-лебеди летят...: повесть / М.Стельмах; авториз. пер. с укр. И.Чеховской; [предисл. Л.Якименко; ил. Д.Пяткина]. – М.: Худож. л-ра, 1967. – 175 с.: ил.
 18. Правда и кривда (Марко Бессмертный): роман / М. Стельмах; авториз. пер. с укр. В.Россельса; [послесл. В.Пискунова; ил. Е.Ракузина]. – М.: Известия, 1967. – 456 с.: ил.
 19. Щедрый вечер: [повість] / М.Стельмах. – М.: Худож. л-ра, 1967. – 94 с. – (Роман-газета; № 16).
 20. Щедрый вечер: повесть / М. Стельмах; авториз. пер. с укр. И. Чеховской // Знамя. – 1967. – № 4. – С. 16-67.
 21. На Ивана Купала: народ. драма в 3 д., 7 карт. с эпилогом / М. Стельмах; авториз. пер. с укр. И. Чеховской // Театр. – 1967. – № 7. – С. 166-191.
 22. Гуси-лебеди летят...; Щедрый вечер: повести / М.Стельмах; авториз. пер. с укр. И.Чеховской; ил. Д. Громана. – М.: Мол. гвардия, 1968. – 351 с.: ил.
 1. Большая родня: роман-хроника: в 2 кн. / М.Стель-мах; авториз. пер. с укр. В.Россельса; рис. худож. В. Богаткина. – М.: Воениздат, 1969.

Кн.1. – 558 с., 8 л. ил.

Кн.2. – 448 с., 8 ил.

 1. Дума про тебя: роман / М.А.Стельмах; пер. с укр. И.Чеховской; ил. С.Соколова. – М.: Мол. гвардия, 1971. – 400 с.: ил.
 2. Гуси-лебеди летят...; Щедрый вечер: повести / М.Стельмах; пер. с укр. И.Чеховской; рис. И.Година. – М.: Дет. л-ра, 1972. – 304 с.: ил.
 1. Дума про тебя: роман / М.А. Стельмах; [пер. с укр. И. Чеховской; ил. Н.А. Абакумова]. – М.: Воениздат, 1972. – 391 с.
 2. Кровь людская – не водица: роман; Большая родня: роман-хроника: в 2 т. / М.Стельмах; авториз. пер. с укр. В.Россельса. – М.: Худож. л-ра, 1973.

Т.1. – 622 с.

Т.2. – 686 с.

 1. Мак цветет: стихи / М. Стельмах; пер. с укр. Ю.Саенко; ил. А. Голицына. – М.: Сов. писатель, 1974. – 191 с.: ил.
 2. Как журавель собирал щавель: [вірші для дошкіл. віку] / М. Стельмах; пер. с укр. И.Токмаковой [и др.]; ил.: Э.Булатова и О. Васильева]. – М.: Малыш, 1974. – [18] с.
 3. Летушко-лето: стихи / М. Стельмах; пер. с укр. М.Воловика; ил. А.Гилевича. – Уфа: Башкир. кн. изд-во, 1974. – 20 с.: ил.
 4. Большая родня: роман-хроника / М. Стельмах; авториз. пер. с укр. В. Россельса; [ил. Э.Н. Шагеева]. – М.: Сов. писатель, 1975. – 768 с.: ил.
 5. Дума про тебя: роман / М. Стельмах; [пер. с укр. И. Чеховской; худож. О. Шамро]. – М.: Воениздат, 1979. – 298 с.: ил.
 6. Гуси-лебеди летят...; Щедрый вечер: повести / М.Стельмах; пер. с укр. И.Чеховской; вступ. ст. Ю.Лукина. – М.: Худож. л-ра, 1980. – 446 с.: ил. – (Классики и современники: сов. л-ра).
 1. Кровь людская – не водица: роман / М.Стельмах; авториз. пер. с укр. В.Россельса; [вступ. ст. В.Беляева; худож. И. Принцевский]. – К.: Дніпро, 1980. – 288 с.: ил. – (Школ. б-ка).
 2. Ежик выстроил ветряк / М. Стельмах; пер. Т.Волгиной; рис. Б.Польского. – Махачкала: Дагучпедгиз, 1983. – 15 с.: ил.
 3. Собрание сочинений: в 5 т. / М.Стельмах; авториз. пер. с укр. В. Россельса. – М.: Худож. лит., 1983. – 1984.

Т.1: Хлеб и соль: роман. – 1983. – 664 с.

Т.2: Кровь людская – не водица: роман; Большая родня. Ч.1: роман-хроника. – 1984. – 592 с.

Т.3: Большая родня. Ч. 2-4: роман-хроника. – 1984. – 688 с.: ил.

Т.4: Правда и кривда (Марко Бессмертный): роман; Гуси-лебеди летят...; Щедрый вечер: повести. – 1984. – 695 с.

Т.5: Четыре брода: роман / авториз пер. с укр. Н.Андриевской. – 1984. – 608 с.

 1. Четыре брода: [роман] / М. Стельмах; авториз. пер. с укр. Н. Андриевской; худож. М.Лохманова. – М.: Сов. писатель, 1983. – 495 с.: ил., портр.
 2. Гуси-лебеди летят...; Щедрый вечер: повести / М. Стельмах; пер. с укр. И. Чеховской; ил. А. Шоломия. – К.: Рад. шк., 1984. – 273 с.: ил. – (Пед. б-ка. Мир в образах).
 1. Гуси-лебеди летят...; Щедрый вечер: повести / М. Стельмах; пер. с укр. И.Чеховской; ил. Н. Компанца; предисл. Н. Славинского. – К.: Дніпро, 1984. – 310 с.: ил. – (Школ. б-ка).
 2. Деткам шапки гриб купил: кн.-картинка / М. Стельмах; худож. Н. Балыкин. – К.: Грайлик, 1991. – 9 с.: ил. 
1.3.2. Іншими мовами 
 1. Wielka rodzina=Велика рідня: powieść-kronika. T.1: Na naszej ziemi=На нашій землі / Mychajło Stelmach; [tł. z ukr. Maria Traczewska]. – Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1954. – 516, [3] s., [4] s. tabl.
 2. Wielka rodzina=Велика рідня: powieść-kronika. T.2: Wielkie zmagania= / Mychajło Stelmach; [tł. z ukr. Maria Traczewska], 1954. – 447, [1] s., [2] s. tabl.
 3. Veliké přátelství=Велика рідня / Mychajlo Stelmach; přeložila Vlastimila Abžoltovská. – Praha: Svět sovětu, 1954. – 1005 s.
 4. Heimaterde = На нашій землі: roman / Michailo Stelmach; [übers. aus dem Russ. von Katharina Gilde]. – Berlin: Aufbau-Verl., 1955. – 575 s. – (Die große Familie / Michailo Stelmach; 1).
 5. Над Чэрэмошам: гуцул. матывы / М.А.Стэльмах; аўтарыз. пер. з укр. Р.Няхая. – Мн.: Дзяржвыд БССР. Рэд.мастац. літ., 1955. – 248 с.
 6. Menschenblut ist kein Wasser=Кров людська – не водиця: roman / Michailo Stelmach; [übers. aus dem Russ. von Juri Elperin]. – Berlin: Verl. Neues Leben, 1958. – 376 s.
 7. Veren hinnalla = Кров людська – не водиця: romaani / Mihailo Stelmah; suom. Alli Airola. – Helsinki: Kansankulttuuri, 1959. – 358 s.
 8. Ludzka krew nie woda = Кров людська не водиця / Michajło Stelmach; [tł. z ukr. Ernestyna Międzyrzecka; teksty piosenek w przekł. Arnolda Słuckiego]. – Warszawa: «Książka i Wiedza», 1960. – 322, [2] s.
 9. Menschenblut ist kein Wasser=Кров людська – не водиця: roman / Michailo Stelmach; [aus dem Russ. übers. von Juri Elperin]. – Berlin: Aufbau-Verl., 1960. – 336 s.
 10. Крв људска ниjе вода / М.А.Стељмах; прев. Данило Груjић и Виктор Дмитриjев. – Београд, 1963. – [301] с.
 11. Die Aufrechten und die Falschen =Правда і кривда: roman / Michailo Stelmach; [aus dem Ukrain. von Larissa Robiné]. – Berlin: Verl. Kultur u. Fortschritt, 1964. – 499 s.
 12. Ziarno i plewa / Mychajlo Stel'mach; [z ukr. przeł. Ernestyna Międzyrzecka]. – Warszawa: Książka i Wiedza, 1967. – 542, [2] s.
 13. Die wilden Schwäne ziehn = Гуси-лебеді летять / Michailo Stelmach; [іns Dt. übertr. von Regina Czora]. – Berlin: Verlag Neues Leben, 1970. – 211 s.
 1. Warte auf mich, Jarina!=Дума про тебе: roman / Michailo Stelmach; [rus dem Russ. von Vera Nowak]. – Moskau: Progress, 1974. – 430 s.: il.
 1. Гусі-лебедзі ляцяць / М.А.Стэльмах; аўтарыз. пер. з укр. мовы А.Васілевіч. – Мн.: Мастац. літ., 1975. – 168 с.
 2. Гуси-лебеди летят...:[повість]: кн. для чтения на фр. языке / М.П.Стельмах. – К.: Дніпро, 1978. – 176 с.

 1.4. Фольклористика. Літературознавство. Публіцистика 

 1. Народна лірика / ред. кол.: М.П. Бажан; упоряд., передм. та прим. М.П. Стельмаха, І.О. Синиці. – К.: Рад. письм., 1956. – 396 с.
 2. Думи: збірник / упоряд. М. Стельмах. – К.: Держлітвидав УРСР, 1959. – 186 с.
 3. Народний поет: [про М.Рильського] / М. Стельмах // Максимові Рильському: збірник. – К., 1960. – С. 95-99.
 4. Слово, вкарбоване в серця: нотатки про поїздку до США / М. Стельмах // Літ. газ. – 1960. – 18 берез.
 5. Жартівливі пісні / упоряд. М. Стельмах. – К.: Держлітвидав УРСР, 1961. – 223 с.
 6. Народні перлини: укр. народ. пісні / [упоряд. М.Стельмах]. – К.: Держ. вид-во худож. л-ри, 1961. – 213, [1] с.
 7. Косинка, Г.М. Новели / Г.М. Косинка; [упоряд. та підгот. текстів М. Стельмах; вступ. сл. М. Рильського]. – К.: Рад. письм., 1962. – 221 с.; 1 л. портр.
 8. Народні перлини: укр. народ. пісні / [упоряд. М.Стельмах]. – К.: Держ. вид-во худож. л-ри, 1962. – 238 с.
 9. Жартівливі пісні / упоряд. М. Стельмах. – К.: Держлітвидав УРСР, 1963. – 219 с.
 1. Статті з питань фольклору / М.П.Стельмах // Твори: в 5 т. / М.П. Стельмах – К, 1963. – Т. 5. – С. 551-580. – Зі змісту: [Думи. – С. 551-558; Голосіння. – С. 559-569; Народна лірика. – С. 570-580].
 2. Прекрасна зоря: [про М. Рильського] / М. Стельмах // Літ. Україна. – 1964. – 28 лип.
 3. Співцеві ясної надії: [до 100-річчя від дня народж. М.М.Коцюбинського] / М.Стельмах // Літ. Україна. – 1964. – 18 верес.
 4. Певец правды, красоты, добра: [про М. Рильського] / М. Стельмах // Правда Украины. – 1965. – 19 марта.
 5. Бій в степу: [нарис з газ. Першого Укр. фронту «За честь Батьківщини»] / М. Стельмах // Жовтень. – 1965. – № 5. – С. 7-8.
 6. Високочолий син Франції: [до 100-річчя від дня народж. Р. Роллана] / М. Стельмах // Всесвіт. – 1966. – № 6. – С. 116.
 7. Підіймайся на нерівну гору: угорські нотатки / М. Стельмах // Рад. Україна. – 1966. – 5 черв.
 8. Косинка, Г. Серце: новели / Г. Косинка; упоряд. та підгот. текстів М. Стельмаха. – К.: Дніпро, 1967. – 198 с.
 9. [Вступне слово] / М.Стельмах // Дорогами війни: фотоальбом / авт. тексту С.Калінічев; вступ. сл. М.Стельмаха; фото: П.Бернштейна, Я.Давидзона, О.Дмитрієва [та ін.]. – К., 1967. – С. 6-7.
 10. Слово свіже і вражаюче: [про Г.Косинку] / М.Стель-мах // Про Григорія Косинку: [1899-1934]: спогади / упоряд. Т. Мороз-Стрілець. – К., 1969. – С. 13-14.
 11. Українські народні пісні в записах Михайла Стельмаха / М.П. Стельмах; [вступ, ст. «Ужинок з рідного поля» і упоряд. текстів В.М. Скрипки]. – К.: Муз. Україна, 1969. – 118 с.
 12. Вірність і державність слова: [виступ на VI пле-нумі правління Спілки письм. України] / М. Стельмах // Літ. Україна. – 1970 – 24 листоп.
 13. Слово о поэте: [передм. до зб. Д.Вакарова] / М.Стельмах // Избранное / Д.Вакаров. – Ужгород, 1970. – С. 3-8.
 1. Народні перлини / упоряд. текстів та вступ. сл. М. Стельмаха. – К.: Дніпро, 1971. – 391 с.
 2. [Передмова] / М. Стельмах // Чутки про смерть перебільшено: повість [про рад. мікробіолога Д.К. Заболотного] / М.Рябий; передм. М. Стельмаха. – О., 1975. – С. 3.
 3. Кравченко, І.Є. Солдатський острів: повість-хроніка / І.Є. Кравченко; [вступ. ст.: М.Стельмах «Слово мужнє і поетичне»; іл. А.М. Катернога]. – К.: Рад. письм., 1975. – 107с.
 4. Головко, А.В. Твори: [в 5 т.] / А.В.Головко; ред. М.П.Стельмах. – К.: Дніпро, 1976-1977.
 5. Бойко, В.М. Липовий цвiт сорок першого...: роман / Б.М.Бойко; [вступ. ст. М.П.Стельмаха «З думою про вiрнiсть»; іл. В.Ю. Скакандiя]. – Ужгород: Карпати, 1978. – 391 с.
 6. В долях секунды – 1418 дней и ночей: [передмова] / М. Стельмах // Я уходил тогда в поход...: страницы фотолетописи Великой Отечествен. войны: [фотокнига] / М.А.Мельник. – К., 1980. – С. 31.
 7. Промова Михайла Стельмаха [на VIII з’їзді письм. України] / М. Стельмах // Літ. Україна. – 1981. – 21 квіт.
 8. Мудрі батьківські очі: [спогади про М.Рильсь-кого] / М.Стельмах // Син Країни Рад: спогади про М.Рильсь-кого. – К., 1982. – С. 11-14.
 9. Панч, П.Й. Твори: в 6 т. Т.4. Гомоніла Україна: роман / П.Й. Панч; ред. М.П.Стельмах. – К.: Дніпро, 1982. – 525 с.
 10. Весільно-обрядові пісні села Дяківці Літинського району / запис. М.П. Стельмах // Народ. творчість та етнографія – 1988. – № 3. – С. 34.

2.1. Сторінки життя письменника 

 1. Баш, Я. Ми тебе ніколи не забудемо: [спогади про зустрічі з М. Стельмахом восени 1943 p.] / Я.Баш // Літ. Україна. – 1983. – 6 жовт. – С. 2.
 2. Біленко, В. А Стельмах – з ким? / В. Біленко // Сіл. вісті. – 1992. – 23 трав.
 3. Вільчинська, О. Вклонявся він низько землі: [про М.Стельмаха] / О. Вільчинська // Панорама. – 1997. – 14 трав.
 4. Ган, Я. Тисячі письменникових друзів / Я.Ган // Літ. Україна. – 1962. – 2 берез.
 5. Горбатюк, В. В гостях у Михайла Стельмаха / В.Горбатюк // Молодь України. – 1960. – 13 січ.
 6. Гребельський, С. Гуси-лебеді його таланту: [про життєв. і творч. шлях письм.] / С.Гребельський // Віннич-чина. – 1992. – 23 трав.
 7. Гриб, К. Сторінки юності: [М.Стельмаха] / К.Гриб // Про Михайла Стельмаха: літ.-критич. матеріали. – К., 1972. – С. 215-218.
 8. Губко, О. Дружба, гарантована війною: (І.Сини-ця – М.Стельмах) / О. Губко // Рід. шк. – 1995. – № 4. – С. 51-56.
 9. До моїх земляків: [лист] / М.Стельмах // Вінниц. правда. – 1961. – 1 груд.; Літ. газ. – 1961. – 8 груд.
 10. Дузь, І.М. В серці моїм: худож-докум. нариси / І.М.Дузь. – О.: Маяк, 1988. – 192 с.
 11. Листування Михайла Стельмаха з Іваном Синицею (1943-1945) // Рід. шк. – 1995. – № 4. – С. 52-56.
 12. Ліберда, І. «Під зорями історії»: [про письм. М.П.Стельмаха] / І.Ліберда // Житомирщина. – 2003. – 21 січ. – С. 8.
 13. Мельник, В. Крізь чорні хмари гуси-лебеді летіли...: [про письм. М.П.Стельмаха] / В.Мельник // Молодь України. – 2002. – 29 листоп.
 14. Михайло Стельмах: життєв. і творч. шлях [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrlit.vn.ua/article/702.html. – Назва з екрану.
 15. Наш Михайло Стельмах: літ.-критич. ст., етюди, есе. – К.: Рад. письм., 1982. – 367 с.
 16. Омельянчик, І. Син рідної землі: [про Михайла Стельмаха] / І. Омельянчик // Літин. вісн. – 2009. – 21 трав. – С. 5.
 17. Плачинда, С. Белые лебеди в небе твоем: [сторінки з життя М.П. Стельмаха] / С.Плачинда // Радуга. – 1978. – № 5. –С. 156-162.
 18. Подолинний, А. Там, де гуси-лебеді летять: [М.Стель-мах у спогадах однокурсників] / А.Подолинний // Літера-турна Вінниччина: доп. та повідомл. обл. наук.-метод. конф., присвяч. 80-річчю від дня народж. Михайла Стельмаха. 22-23 трав. 1992 р. – Вінниця, 1992. – С. 31-32; Жити Украї-ною: ст., рец., есе / А.Подолинний. – Вінниця, 2007. – С. 186-188.
 1. Поліщук, Т. Чотири броди любові: «згадуємо Михайла Стельмаха» / Т. Поліщук // День. – 2002. – 29 трав. – С. 6: фото з сімейн. арх.
 2. Про Михайла Стельмаха: спогади / упоряд.: Л.А.Стельмах, Д.М. Стельмах. – К.: Рад. письм., 1987. – 407 с.
 3. Рабенчук, В. «Прийде час, – всі дороги повернуть у край наш крилатий»: [про укр. письм. М.Стельмаха] / В.Рабенчук // Вінниччина. – 2002. – 24 трав.
 4. Романченко, М. Книги продовжать твоє життя: [спогади про воєн. роки М.П.Стельмаха] / М. Романченко // Літ. Україна. – 1983. – 6 жовт. – С. 2.
 5. Романченко, М. Співець великої рідні: [сторінки фронт. біографії М.П.Стельмаха] // Жовтень. – 1982. – № 5. – С. 113-120.
 6. Савкін, Л. «Між людьми буду жить, молодий і крилатий»: [до 90-річчя від дня народж. укр. письм. М.Стельмаха] / Л.Савкін // Свобода. – 2002. – 25 трав.
 7. Синельник, М. Літківські роки Михайла Стельмаха / М. Синельник // Народ. творчість та етнографія. – 1991. – № 2. – С. 91-94.
 8. Синиця, І. З років молодості // Наш Михайло Стельмах. – К., 1982. – С. 319-323. – Зі змісту: [Початок літ. діяльн. М.Стельмаха у Вінниці]. – С. 319-320; [Літній відпочинок у с. Дяківці]. – С. 323.
 9. Скуратівський, В. Михайло Стельмах: «Трапилося прикре непорозуміння, а вірніше – літературний злочин»: [про невідом. лист М.Стельмаха до працівників Криворівнян. музею Івана Франка] / В.Скуратівський // Бере-гиня. – 1993. – № 2. – С. 142-144.
 10. Слід сімейних коліс: [про М.Стельмаха, укр. письм. та Я.Стельмаха, драматурга – батька і сина] // Пог-ляд. – 2006. – 14-20 верес. – С. 10: фото.
 11. Смирнова, Л. «Там, де навчився я людей любити»: [про М.Стельмаха.] / Л.Смирнова // Літин. вісн. – 1994. – 24 трав.
 12. Співець краси і правди: [біогр. відом. та добірка л-ри / авт.-уклад. М.Дроб’язко] // Друг читача. – 1992. – 20 трав.
 13. Станіславська, Є. «Між людьми буду жить, моло-дий і крилатий...»: [про М.Стельмаха] / Є.Станіславська // Подолія. – 1997. – 24 трав.
 14. Стельмах Михайло Панасович: український письменник // Провідники духовності в Україні: довідник / ред. І.Ф. Курас. – К., 2003. – С. 311-312.
 15. Стельмах, Я. «Батько залишається для мене взірцем на все життя!»: [бесіда з письм. Я. Стельмахом, сином М. Стельмаха] / Я. Стельмах; розмову вів Ю. Чикирисов // Літ. Україна. – 1999. – 2 груд. – С. 7.
 16. Стельмах, Я. Про батька: [спогади про М.Стель-маха] / Я.Стельмах // Вінниц. край. – 2010. – № 2. – С. 128-131.
 17. Стрельбицький, М. Кровинка і сльоза свого наро-ду: [про М.Стельмаха] / М.Стрельбицький // Вінниччина. – 1992. – 23 трав.
 18. Стрельбицький, М. «Поет вічного українства, розіп’ятий на риштованнях антиукраїнської ідеології»: [про М.Стельмаха] / М.Стрельбицький // Вінниц. газ. – 1997. – 20 трав.
 19. Ткачук, П.С. Михайло Панасович Стельмах: [під час війни] / П.С.Ткачук // Літин. новини. – 2006. – 1 квіт. – С. 6.
 20. Цюпа, І. Щедрість таланту: [спогади про багаторіч. дружбу з М.П.Стельмахом] // У серці дзвонять голоси / І.Цюпа. – К., 1984. – С. 214-228.
 21. Яворівський, В. Як я Стельмаха насмішив: [спогади] / В.Яворівський // Вінниччина. – 2007. – 20 жовт. – С. 4. – (Спец. вип. газ. «Хочу все знати»). 

2.2. Дослідження творчості М. П. Стельмаха 

 1. Адамович, А.Є. Сюжет і типові обставини у романах М.Шолохова «Тихий Дон» і М.Стельмаха «Кров людська – не водиця» і «Хліб і сіль» / А.Є.Адамович // Наук. зап. Харків. нац. пед. ун-ту ім.Г.С.Сковороди. – Х., 2009. – Вип. 3, ч. 1. – С. 93-100.
 2. Алексеєва, Н.В. «Біль серця за людей» і пам’ять історії: [про морал.-естетич. концепцію роману М.Стельмаха «Чотири броди»] / Н.В.Алексеєва // Рад. літературознавство. – 1979. – № 12. – С. 13-20.
 3. Антощенко, К.Д. До питання гумору при створенні образу позитивного героя в українських післявоєнних повістях на колгоспну тематику: [в т.ч. М.Стельмах «Над Черемошем»] / К.Д.Антощенко // Вісті Крим. пед. ін-ту. – 1958. – Т. 26, вип. 3. – С. 48-63.
 4. Антощенко, К.Д. Образ позитивного героя в рома-ні М.Стельмаха «Велика рідня» / К.Д.Антощенко // Известия Крым. пед. ин-та. – 1957. – Т. 23. – С. 287-302.
 5. Бабаевский, С. Поэма о выстраданном счастье: [«Кров людська – не водиця»] / С.Бабаевский // Октябрь. – 1958. – №. 4. – С. 217-219.
 6. Бабишкін, О. Коли мистецтво служить народові: [«Дмитро Горицвіт»] / О.Бабишкін // Дніпро. – 1962. – № 2. – С. 133-138.
 7. Бабишкін, О. Михайло Стельмах / О. Бабишкін // Літературні портрети: критико-біогр. нариси. – К., 1960. – Т. 2. – С. 487-522.
 8. Бабишкін, О. Михайло Стельмах: [творч. шлях] / О.Бабишкін. – К.: Рад. письм., 1961. – 217 с.: портр.
 9. Бабишкін, О. Правда Марка Безсмертного: [до обговорення роману «Правда і кривда»] / О.Бабишкін // Віт-чизна. – 1962. – № 3. – С. 165-168.
 10. Баскаков, В. Судьбы народные: (роман М.Стельмаха «Кровь людськая – не водица») / В.Баскаков // За высокую идейность советской литературы: сб. ст. – М., 1959. – С. 347-368.
 11. Бевзенко, А. Дієслівна синоніміка в романі М.П.Стельмаха «Кров людська – не водиця». / А. Бевзенко // Праці Одес. ун-ту. Сер. філол. наук. – 1963. – Т. 152, вип. 16. – С. 197-211.
 12. Беляев, В. Правда – закон нашого життя: [«Правда і кривда»] / В.Беляев // Вітчизна. – 1962. – № 1. – С. 162-171.
 13. Беляев, В.Г. «Серце, зіткане з любові...»: [про творчість М.Стельмаха] / В.Г.Беляев // Рад. літера-турознавство. – 1961. – № 5. – С. 100-121; № 6. – С. 82-93.
 14. Беценко, Т.П. Фольклоризм як мовно-естетичні знаки національної культури в ідіостилі М. Стельмаха: (на матеріалі роману «Дума про тебе») / Т.П. Беценко // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Філол. науки. – Кам’янець-Поділ., 2002. – Вип. 6. – С. 230-236.
 15. Білецький, Д.М. Використання народної творчості в прозі М.П. Стельмаха / Д.М.Білецький // Народ. творчість та етнографія. – 1961. – № 1. – С. 126-132.
 16. Бірюков, А. Гуманізм радянської літератури: япон. преса про роман М. Стельмаха [«Кров людська – не водиця»] / А. Бірюков // Літ. Україна. – 1963. – 30 квіт.
 17. Богатько, В.В. Семантичні типи парцельованих структур у творах Михайла Стельмаха / В.В. Богатько, Ю.М. Байда // Філологічні студії: зб. наук. ст.: до 100-річн. ювілею Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2011. – Вип. 9. – С. 73-81.
 18. Богорад, Я. Дмитро Горицвіт у В’єтнамі / Я.Я.Бого-рад // Рад. Україна. – 1963. – 19берез.
 19. Бойко, М.Ф. Мовна майстерність прози M. Стельмаха / М.Ф. Бойко. – К., 1960. – 31 с. – (Т-во для поширення політ. і наук. знань Укр. PCP. [Сер. 8, № 13]).
 20. Бондаренко, І.І. Про стильові особливості роману М. Стельмаха «Кров людська – не водиця» / І.І. Бондаренко // Укр. літературознавство. – 1972. – Вип. 16. – С. 99-104.
 21. Бондаренко, І.І. Фольклорні елементи в твор-чості М.П. Стельмаха / І.І. Бондаренко // Народ. творчість та етнографія. – 1982. – № 3. – С. 64-66.
 22. Борзенко, О.І. Образ селянської України в романі Михайла Стельмаха «Кров людська – не водиця» / О.І. Борзенко // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Філол. науки. – Кам’янець-Поділ., 2002. – Вип. 6. – С. 25-31.
 23. Бородій, І.Б. Індивідуально-авторські повтори та контекстуальні синоніми в художній прозі Михайла Стельмаха / І.Б. Бородій // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Філол. науки. – Кам’янець-Поділ., 2002. – Вип. 6. – С. 174-179.
 24. Брайнина, Б. Неумирающая тема / Б.Брайнина // Автобиография века: сб. ст. / Б.Брайнина. – М., 1961. – С. 115- 134. – Зі змісту: [Про творчість М.Стельмаха]. – С. 125-127.
 1. Бурдаківська, Н.М. Вираження зовнішньої каузації у структурі простого речення у творах Михайла Стельмаха / Н.М. Бурдаківська // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Філол. науки. – Кам’янець-Поділ., 2002. – Вип. 6. – С. 155-160.
 2. Бурлакова, І.В. Поетика пейзажу в романістиці М.Стельмаха та У.Самчука і проблема індивідуального стилю письменника / І.В. Бурлакова // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Філол. науки. – Кам’я-нець-Поділ., 2002. – Вип. 6. – С. 78-84.
 3. Бурляй, Ю. Михайло Стельмах: літ. портр. / Ю.Бур-ляй. – К.: Держлітвидав України, 1962. – 124 с.
 4. Бурляй, Ю. Пісня про народ: [про творчість письм.] / Ю.Бурляй // Вітчизна. – 1963. – № 12. – С. 126-131.
 5. 290.Бурляй, Ю.С. Михайло Стельмах / Ю.С. Бурляй // Рад. літературознавство. – 1960. – № 1. – С. 87-102.
 1. Буряк, Б. Правда і кривда в житті та літературі / Б.Буряк // Дніпро. – 1962. – № 5. – С. 142-151; № 6. – С. 139-148.
 2. В’язовський, Г. Образотворча роль асоціацій в романі М.Стельмаха «Кров людська – не водиця» / Г.В’язов-ський // Праці Одес. ун-ту. Сер. філол. наук. – 1963. – Т. 152, вип. 16. – С. 158-177.
 3. Васюта, С.Д. Образний світ інтимної лірики в контексті творчості Михайла Стельмаха / С.Д.Васюта // Літе-ратурне краєзнавство Поділля в системі сучасної освіти: до 100-річн. ювілею ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського: зб. наук.-практ. конф., Вінниця, 22 берез. 2011 р. / голов. ред. О.М.Куцевол. – Вінниця, 2011. – С. 128-131.
 4. Велика рідня прямує до сонця: [тем. сторінка про творчість М.П.Стельмаха] // Вінниц. правда. – 1961. – 1 груд.
 5. Вертій, О.І. Фольклорні джерела прекрасного у романі М. Стельмаха «Правда і кривда» / О.І. Вертій // Укр. літературознавство. – 1983. – Вип. 41. – С. 28-30.
 6. Вертій, О.І. Майстерність психологічного аналізу у повістях Михайла Стельмаха «Гуси-лебеді летять» та «Щедрий вечір» / О.І.Вертій // Художньо-естетичний аналіз творів української літератури: зб. наук. пр. / відп. ред. Ю.С.Кобилецький; редкол.: П.П.Хропко [та ін.]; відп. викон. В.Ф. Погребенник. – К., 1981. – С. 60-65.
 7. Волинський, К.П. Виховання правдою і красою: нотатки про укр. повість і роман року 1961-го / К.П.Волин-ський // Рад. літературознавство. – 1962. – № 2. – С. 29-53. – Зі змісту: [Про тв. М.Стельмаха]. – С. 29-37.
 8. Гарбуз, В.Д. Прикметники на позначення зовнішності людини: (на матеріалі прозов. тв. Михайла Стельмаха) / В.Д. Гарбуз; кер. роботи О.П. Кущ // Філологічні студії: зб. наук. ст. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2009. – Вип. 7. – С. 29-31.
 9. Гетманчук, Н.О. Структура та стилістична роль речень з однорідними членами в повісті Михайла Стельмаха «Гуси-лебеді летять» / Н.О.Гетманчук // Літературне крає-знавство Поділля в системі сучасної освіти: стан, проблеми, перспективи: до 100-річн. ювілею ВДПУ ім. Михайла Коцю-бинського: зб. наук.-практ. конф., Вінниця, 22 берез. 2011 р. / голов. ред. О.М. Куцевол. – Вінниця, 2011. – С. 296-303.
 10. Григорук, А. Прикметникові і дієприкметникові означення як засіб сатиричного зображення у романі М.Стельмаха «Хліб і сіль» / А. Григорук // Праці Одес. ун-ту. Сер. філол. наук. – 1963. – Т. 152, вип. 16. – С. 212-220.
 11. Грипас, Н.Я. Складні конструкції у художньому мовленні М.Стельмаха / Н.Я.Грипас // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Філол. науки. – Кам’я-нець-Поділ., 2002. – Вип. 6. – С. 150-154.
 12. Гуменний, Я. Естетична функціональність фольклоризму в романах М. Стельмаха / Я. Гуменний // Роди і жанри літератури. – О., 1997. – С. 182-183.
 13. Гуменний, Я. Традиції світової літератури і романи М.Стельмаха / Я.Гуменний // Література. Фольклор. Проблеми поетики / Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – К., 2001. – Вип. 8: Матеріали Всеукр. наук.-теор. конф. «Українська література в контексті світової літератури», 21-23 трав. 2001 р., Одеса. – С. 240-250.
 14. Гуцало, Є. Герой творчості – народ / Є.Гуцало // Твори: в 7 т. / М.П.Стельмах. – К., 1982. – Т. 1. – С. 5-21.
 15. Гуцало, Є. Хліб і сіль народного життя / Є. Гуцало // Дніпро. – 1982. – № 5. – С. 123-130.
 16. Дзюба, І. «Прекрасні легенди» про любов і «любов» без прекрасних легенд / І. Дзюба // З криниці літ: в 3 т. / І. Дзюба. – К., 2006. – Т. 1: Статті. Рецензії. Передмови. Дещо про добрих сусідів і духовну рідню. – С. 155-179.
 17. Довженок, Г.В. Фольклористичні праці М.П.Стельмаха / Г.В.Довженок // Народ. творчість та етнографія. – 1982. – № 3. – С. 62-64.
 18. Домницький, М. Відображення соціалістичних перетворень на селі в романі М.Стельмаха «Велика рідня» / М.Домницький // Наук. зап. Дрогобиц. пед. ін-ту ім.І.Я.Франка. – Дрогобич, 1957. – Вип. 3. – С. 33-58.
 19. Домницький, М. Із спостережень над мовою і стилем роману М. Стельмаха «Велика рідня» / М. Домницький // Наук. зап. Дрогобиц. пед. ін-ту ім. І.Я. Франка. – Дрогобич, 1955. – Вип. 1. – С. 58-76.
 20. Домницький, М.І. Михайло Стельмах: літ.-критич. нарис / М.І.Домницький – К.: Дніпро, 1973. – 159 с.
 21. Домницький, М. Народна епопея: [«Хліб і сіль»] / М. Домницький // Праці Одес. ун-ту. Сер. філол. наук. – 1963. – Т. 152, вип. 16. – С. 24-39.
 22. Домницький, M.I. Роман M. Стельмаха «Кров людська – не водиця» / М.І.Домницький // Питання мови і літератури. – Л., 1960. – С. 3-22.
 23. Дузь, Л.І. З творчої історії роману М.Стельмаха «Велика рідня» / Л.І.Дузь // Укр. літературознавство. – 1974. – Вип. 21. – С. 79-84.
 24. Дяченко, О. Шляхами боротьби і перемог: [огляд тв. про Велику Вітчизняну війну, серед яких «Велика рідня» М.Стельмаха] // Друг читача. – 1967. – 9 трав.
 25. Жаборюк, А. Майстерність описів у Михайла Стельмаха / А.Жаборюк // Митці народу. – О., 1961. – С. 64-73.
 26. Жаборюк, А.А. Повість Михайла Стельмаха «Над Черемошем» / А.А. Жаборюк // Наук. зап. Одес. пед. ін-ту. – 1960. – Т. 25. – С. 23-38.
 27. Жаборюк, А.А. Поезія Михайла Стельмаха / А.А.Жа-борюк // Наук. зап. Одес. пед. ін-ту. – 1960. – Т. 25. – С. 3-21.
 28. Жаборюк, А. Талант, визнаний народом / А.Жабо-рюк // Праці Одес. ун-ту. Сер. філол. наук. – 1963. – Т. 152, вип. 16. – С. 7-23.
 29. Журба, І.Я. Відображення усного літературного розмовно-побутового мовлення у творах М.Стельмаха / І.Я.Журба // Усне побутове літературне мовлення / ред. кол.: М.А.Жовтобрюх (відп. ред.) [та ін.]; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні АН УРСР. – К., 1970. – С. 181-185.
 1. Загороднюк, В. Витоки народного характеру в творчості М.П. Стельмаха: (пробл. психологізму) / В.Заго-роднюк // Південний архів: (філол. науки): зб. наук. пр. / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2000. – Вип. 7. – С. 62-67.
 1. Загороднюк, В.С. Психологізм творчості Михайла Стельмаха / В.С.Загороднюк. – К.: Акцент, 2002. – 192 с.
 2. Загороднюк, В. Психологічна мотивація пор-третної характеристики персонажів у романах М.П. Стельмаха / В. Загороднюк // Південний архів: (філол. науки): зб. наук. пр. / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2000. – Вип. 8. – С. 28-30.
 1. Загороднюк, В.С. Психологічний аспект монологічного мовлення роману М.Стельмаха «Правда і кривда» / В.С. Загороднюк // Мировая культура.Традиции и перспективы: междунар. сб. науч. исслед. – К.; М.; Херсон, 1995. – Т. 1. – С. 152-156.
 2. Загороднюк, В. Рукописи не горять: [про творчість М. Стельмаха] / В. Загороднюк // Вінниц. край. – 2010. – № 2. – С. 129, 131.
 3. Загороднюк, В. Фемінізм як соціоетична модель характеротворення у романах М.Стельмаха / В. Загороднюк // Південний архів: (філол. науки): зб. наук. пр. / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2002. – Вип. 19. – С. 13-15.
 4. Загребельний, П. Чотири броди / П. Загребельний // Неложними устами: ст., есе, нариси / П. Загребельний. – К., 1981. – С. 198-202.
 5. Зачарований людською красою: до 100-річ. від дня народж. М.П.Стельмаха // Календар знамен. і пам’ят. дат. – К., 2012. – № 2. – С. 66-75.
 6. Земляк, В. «Народ вручив вам свою любов…» / В. Земляк // Київ. – 1983. – № 3. – С. 110-115.
 7. Зубець, Н.О. Мініідіоматика як специфічна риса ідіостилю Михайла Стельмаха / Н.О.Зубець // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Філол. науки. – Кам’янець-Поділ., 2002. – Вип. 6. – С. 144-149.
 8. Іщук, А. Про роман М. Стельмаха «Велика рідня» / А.Іщук // На шляху поступу / А.Іщук. – К., 1968. – С. 205-216.
 1. Іщук, А.О. Про роман М.Стельмаха «Велика рідня» / А.О.Іщук // Статті про радянську літературу / А.О.Іщук. – К., 1958. – С. 144-164.
 1. Карпалюк, В.С. Оказіональні синтаксеми у рома-ні М.Стельмаха «Чотири броди» / В.С.Карпалюк // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Філол. науки. – Кам’янець-Поділ., 2002. – Вип. 6. – С. 161-166.
 2. Касім, Ю. Назви барв у романі М.Стельмаха «Правда і кривда» / Ю.Касім // Праці Одес. ун-ту. Сер. філол. наук. – 1963. – Т. 152, вип. 16. – С. 239-251.
 3. Килимник, О.В. Світ правди і краси: проза М.Стельмаха. / О.В. Килимник. – К.: Рад. письм., 1983. – 219 с.
 4. Кирилюк, Є.П. Щедрий дар народові: (роман «Хліб і сіль») / Є.П.Кирилюк // Слово, віддане народові: вибр. пр. / Є.П.Кирилюк. – К., 1972. – С. 353-379.
 5. Кисельов, Й. Сівач добра людського: [драма-тургія М.Стельмаха] // Зустріч з сучасником / Й.Кисельов. – К., 1975. – С. 229-244.
 6. Кобець, В. Весна Михайла Стельмаха: [про твор-чість письм.] / В.Кобець // Літ. Україна. – 2010. – 17 черв. – С. 2.
 7. Коваленко, Л. Ідеї та образи: (нотатки про тв. укр. рад. прозаїків на робітн. і колгосп. тематику) // Вітчизна. – 1953. – № 9. – С. 119-129. – Зі змісту: [Про тв. М. Стельмаха «Велика рідня» і «Над Черемошем»]. – С. 119-123, 125.
 8. Ковальчук, О.Г. Ритми прози і різноголосся роману: (замітки про мову роману М.Стельмаха «Дума про тебе») / О.Г.Ковальчук // Культура слова. – 1979. – Вип. 17. – С. 40-43.
 1. Ковганюк, Ст. Нотатки про мову: [в т.ч. тв. М.Стельмаха] / Ст. Ковганюк // Вітчизна. – 1958. – № 5. – С. 157-180.
 2. Козаченко, В. Слово про велику рідню // Твори: в 4 т. / В. Козаченко. – К., 1980. – Т. 4. – С. 369-375.
 3. Козловська, Л. Експресивний синтаксис епічних творів Михайла Стельмаха / Л.Козловська // Культура слова. – 1996. – Вип. 48/49. – С. 67-72.
 4. Козловська, Л.С. Ідіостильові трансформації народнопоетичних символів у прозових творах Михайла Стельмаха / Л.С.Козловська // Філологія. Методика. Педагогіка: зб. наук. пр. викл. каф. інозем. мов та укр. мови і л-ри Київ. нац. екон. ун-ту. – К., 2002. – С. 155-159.
 5. Козловська, Л. «Як тінь»: (про одне порівняння у М.Стельмаха) / Л.Козловська // Культура слова. – 1992. – Вип. 42. – С. 44-49.
 6. Колесник, П. Михайло Стельмах: літ. портр. / П.Ко-лесник // Жовтень. – 1960. – № 2. – С. 114-127: портр.
 7. Колотило, Т.І. М.П. Стельмах і народна творчість / Т.І.Колотило // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Філол. науки. – Кам’янець-Поділ., 2002. – Вип. 6. – С. 221-229.
 8. Кононенко, П.П. Співець революції – Михайло Стельмах / П.П. Кононенко – К., 1975. – 30 с.
 9. Коротич, К.В. Особливості гармонізувальної комунікативної поведінки в конфліктних ситуаціях родинного спілкування: (за автобіогр. повістю М.Стельмаха «Щедрий вечір») / К.В. Коротич // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім.В.Н.Каразіна. Сер.: Філологія. – 2011. – № 963. – Відом. доступ. також з Інтернету: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/VKhNU/Filol/2011_963/content/korotych.pdf
 10. Коротич, К.В. Прагматичне навантаження мовних засобів на позначення дитини в родинному спілкуванні: (за автобіогр. повістями М.Стельмаха) / К.В.Коротич // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім.В.Н.Каразіна. Сер.: Філологія. – 2010. – № 910, ч. 1. – С. 507-511.
 11. Коцюбинська, М. Образне слово в літературному творі: питання теорії худож. тв. / М.Коцюбинська. – К., 1960. – 188 с. – Зі змісту: [Про М. Стельмаха]. – С. 167-171; 179-186.
 12. Кравченко, І. На лебединих крилах: [вступ. ст.] / І.Кравченко // Гуси-лебеді летять...: повість / М.Стельмах. – К., 1966. – С. 3-16.
 13. Кудрявцев, М.Г. Герой і час: худож. концепція доби у прозі і драматургії М.Стельмаха / М.Г. Кудрявцева // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Філол. науки – Кам’янець-Поділ., 2002. – Вип. 6. – С. 10-18.
 14. Мазуркевич, О. Ідейна спрямованість, своєрідність стилю і виховна сила роману «Правда і кривда» / О.Мазур-кевич // Праці Одес. ун-ту. Сер. філол. наук. – 1963. – Т. 152, вип. 16. – С. 114-131.
 15. Мазуркевич, О.Р. Письменник і життя: творчість М. Стельмаха / О.Р. Мазуркевич. – К.,1958. – 44 с.
 16. Мазуркевич, О. Своєрідність стилю / О.Мазур-кевич // Літ. газ. – 1959. – 22 груд.
 17. Мариненко, Ю.В. Роман М.Стельмаха «Кров людська – не водиця»: історіософський аспект / Ю.В.Мари-ненко // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Філол. науки. – Кам’янець-Поділ., 2002. – Вип. 6. – С. 41-51.
 18. Марич, С. Дискурс публіцистичного тексту Михайла Стельмаха / С.Марич // Семантика мови і тексту: матеріали ХІ Міжнар. наук. конф. – Івано-Франків., 2003. – С. 317-321.
 1. Марич, С.М. Синтаксис Михайла Стельмаха: складні синтаксич. утворення / С.М.Марич. – К.: [ВІПОЛ], 1999. – 380, [2] с.
 2. Марич, С. Синтаксична естетика художнього текс-ту Михайла Стельмаха / С.Марич // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського. Сер.: Філологія: зб. наук. пр. – Вінниця, 2003. – Вип. 5. – С. 76-80.
 3. Марич, С.М. Синтаксична динаміка художнього тексту Михайла Стельмаха / С.М.Марич // Мова і культура. – К., 2002. – Т. 6, вип. 5: Мова і художня творчість. – С. 242-248.
 4. Маричевський, М. Під кленом, біля джерела...: про творчість М.Стельмаха / М.Маричевський // Вітчизна. – 1985. – № 3. – С. 200-202.
 5. Марко, В. «Люди покидали богів...»: (антирелі-гійна тема в тв. М.Стельмаха) / В.Марко // Людина і світ. – 1970. – № 7. – С. 44-45.
 6. Марко, В.П. Художній світ Михайла Стельмаха: (до 70-річчя від дня народж.) / В.П.Марко. – К.: Знання, 1982. – 48 с.
 7. Мельник, В. Як починав літописець Поділля: [початок творч. шляху М.Стельмаха] / В.Мельник // Долі в інтер’єрі історії / В. Мельник. – Вінниця, 2006. – С. 25-36; Погляд. – 2007. – 11-17 січ. – С. 10: фото; Вінниц. газ. – 2008. – 17, 22 лип. – С. 6.
 8. Мехед, Т.В. Використання народнопоетичних засобів у творчості М. Стельмаха періоду Великої Вітчизняної війни / Т.В. Мехед // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Філол. науки. – Кам’янець-Поділ., 2002. – Вип. 6. – С. 212-220.
 9. Миронюк, С. Співець землі: [про творчість М.Стельмаха] / С. Миронюк // Комс. плем’я. – 1967. – 24 трав.
 10. Моренець, В. Сіяч: поезія М.Стельмаха / В.Море-нець // Вітчизна. – 1986. – № 10. – С. 169-175.
 11. Москаленко, Н. Спостереження над фразео-логічним матеріалом романів М.Стельмаха («Кров людська – не водиця», «Велика рідня»] / Н.Москаленко // Праці Одес. ун-ту. Сер. філол. наук. – 1963. – Т. 152, вип. 16. – С. 181-196.
 1. Наконечна, О.І. Проблема землі у світлі загаль-но-людського та ідеологізованого підходу у творчості Михайла Стельмаха та Володимира Леонтовича / О.І.Нако-нечна // Наука і сучасність: зб. наук. пр. – К., 2002. – Т. 34: Педагогіка. Філологія. – С. 220-227.
 2. Насмінчук, Г.Й. Архетипні структури в романі «Правда і кривда» М. Стельмаха / Г.Й. Насмінчук // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Філол. науки. – Кам’янець-Поділ., 2002. – Вип. 6. – С. 62-65.
 3. Новиченко, Л. До суперечок про роман Михайла Стельмаха [«Правда і кривда»] / Л.Новиченко // Вітчизна. – 1962. – № 4. – С. 181-191.
 4. Новіцька, Л. Специфіка антропонімікону роману Михайла Стельмаха «Дума про тебе» / Л.Новіцька // Наук. вісн. Чернівец. нац. ун-ту ім. Юрія Федьковича. Сер.: Слов’янська філологія: зб. наук. пр. – Чернівці, 2007. – Вип. 356/359. – С. 193-196.
 5. Новіцька, Л.В. Топонімія роману Михайла Стельмаха «Хліб і сіль» / Л.В. Новіцька // Мовні і концептуальні картини світу: зб. наук. пр. – 2010. – Вип. 29. – С. 155-158. – Відом. доступ. також з Інтернету: nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Mikks/2010_29/155_159.pdf
 6. Павличко, Д. З глибин народного життя: [повість «Гуси-лебеді летять...»] // Над глибинами: літ.-критич. ст. та виступи / Д. Павличко. – К., 1983. – С. 73-76.
 7. Пархоменко, М.Н. О романах Михайла Стель-маха / М.Н. Пархоменко // Статьи об украинской литературе / М.Н. Пархоменко. – К., 1986. – С. 235-261.
 8. Пастущак, Т. Естетичні концепти творчості Михайла Стельмаха в українській літературі / Т. Пастущак // Наук. зап. Тернопіл. нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Сер.: Літературознавство / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Т., 2008. – Вип. 2. – С. 99-111.
 9. Пастущак, Т. Естетичні функції хронотипу в наративній структурі повістей Михайла Стельмаха / Т.Пас-тущак // Наук. зап. Тернопіл. держ. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Сер.: Літературознавство / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Т., 2009. – Вип. 27: Видається на пошану і з нагоди 60-річчя від дня народж. д-ра філол. наук, проф. Ткачука Миколи Платоновича. – С. 316-326.
 1. Пастущак, Т.Й. Жанрова специфіка дилогії «Гуси-лебеді летять», «Щедрий вечір» Михайла Стельмаха / Т.Й. Пастущак. – Т.: [б. в.], 2008. – 50 с.
 2. Пастущак, Т. Світогляд героя як жанротворчий чинник дилогії М. Стельмаха «Гуси-лебеді летять...», «Щедрий вечір» / Т. Пастущак // Вісн. Сум. держ. ун-ту. Сер.: Філологія. – 2008. – № 2. – С. 144-151. – Відом. доступ. також з Інтернету: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Filtr/2008_2/08pttlcv.pdf
 3. Пелих, Г. Стилістична функція порівнянь у романі М.Стельмаха «Хліб і сіль» / Г.Пелих // Праці Одес. ун-ту. Сер. філол. наук. – 1963. – Т. 152, вип. 16. – С. 280-284.
 4. Пискунов, В.М. Трилогия М.Стельмаха / В.М.Пис-кунов. – М.: Худож. л-ра, 1966. – 112 с.
 5. Письменна, А. Образна система роману «Чотири броди» Михайла Стельмаха / А.Письменна // Літературо-знавчі студії: зб. наук. пр. / ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2011. – Вип. 6. – С. 352-358.
 6. Пікалова, А. Внутрішнє «Я» М.Стельмаха: шляхи формування базових поетичних образів концептосфери / А.Пікалова // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михай-ла Коцюбинського. Сер.: Філологія: зб. наук. пр. – Вінниця, 2011. – Вип. 13. – С. 137-140.
 7. Пікалова, А.О. Концепти-образи мати та сестра як репрезентанти макроконцепту родина в поетичному мовленні М. Стельмаха / А.О. Пікалова // Вісн. Житомир. держ. ун-ту. – 2010. – Вип. 54: Філологічні науки. – С. 201- 203. – Відом. доступ. також з Інтернету:  http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/VZhDU/2010_54/vip_54_45.pdf
 1. Пікалова, А.О. Концептуалізація онімів у поетичному мовленні М. Стельмаха: (на матеріалі вірша «Шевченкові») / А.О. Пікалова // Вісн. Полтав. держ. пед. ун-ту ім. В.Г.Короленка. Сер.: Філологічні науки: зб. наук. пр. – 2008. – Вип. 1/2. – С. 181-187.
 2. Пікалова, А.О. Образ-концепт майстра-ремісника у концептуальній системі поетичного мовлення М. Стельмаха / А.О. Пікалова // Лінгвістичні дослідження: зб. наук. пр. Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г.С. Сковороди. – 2008. – Вип. 25. – С. 21-26.
 3. Пікалова, А.О. Оніми як виразники концепту людина у жанрі послання: (на матеріалі поетич. текстів М.Стельмаха) / А.О. Пікалова // Лінгвістичні дослідження: зб. наук. пр. Харків. нац. пед. ун-ту ім.Г.С.Сковороди. – 2009. – Вип. 28. – Відом. доступ. також з Інтернету: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpkhnpu_lingv/2009_28/20.html
 1. Плачинда, С. З хлібом-сіллю: [про необхідність глибокого дослідж. творчості М.П.Стельмаха] / С. Плачинда // Літ. Україна. – 1984. – 2 серп. – С. 4.
 2. Померанцева, Г. Торжество жизни и любви: [творчість М.Стельмаха] / Г.Померанцева // Сов. Украина. – 1960. – № 12. – С. 150-158.
 3. Попова, О.I. Емоційні оказіоналізми в художній прозі Михайла Стельмаха / О.І.Попова // Актуальні питання філології: зб. наук. пр. / Приват. вищ. навч. закл. «Київ. міжнар. ун-т»; Горлів. держ. пед. ін-т інозем. мов. – 2009. – Вип. 20. – С. 528-534. – Відом. доступ. також з Інтернету: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Apsf_lil/2009_20/Popova.pdf
 1. Попович, А.С. Словотворення Михайла Стельмаха / А.С. Попович // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Філол. науки. – Кам’янець-Поділ., 2002. – Вип. 6. – С. 180-183.
 2. Попович, Е.С. Фразеологізми в романі М. Стельмаха «На нашій землі» / Е.С.Попович // Ювілейна наук. студ. конф., присвяч. 300-річчю Львів. держ. ун-ту. Сер.: Гуманітар. науки: тези доп. – Л., 1961. – С. 193-194.
 3. Потупейко, М. Деякі риси гуманізму Стельмаха: (на матеріалах роману «Правда і кривда») / М.Потупейко // Праці Одес. ун-ту. Сер. філол. наук. – 1963. – Т. 152, вип. 16. – С. 150-157.
 4. Про Михайла Стельмаха: літ.-критич. матеріали. – К.: Рад. письм., 1972. – 300 с.: іл.
 5. Проценко, Н.В. Декілька штрихів до проблеми кохання в творчості В.Шекспіра і М.Стельмаха / Н.В. Проценко // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огі-єнка. Філол. науки. – Кам’янець-Поділ., 2002. – Вип. 6. – С. 115-119.
 6. П’янов, В. Глибина бачення світу: [про творчість письм.] / В.П’янов // Вітчизна. – 1961. – № 6. – С. 177-189.
 7. Рарицький, О.А. Дитинство і мрія: худож. макрокосм М. Стельмаха у повістях «Гуси-лебеді летять» та «Щед-рий вечір» / О.А. Рарицький // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Філол. науки. – Кам’янець-Поділ., 2002. – Вип. 6. – С. 94-97.
 8. Ребро, П.П. М.Стельмах і Запоріжжя: літ.-критич. нарис / П.П. Ребро. – Запоріжжя: Хортиця, 1998. – 15 с.: іл. – (Укр. Мекка).
 9. Регідайло, Н. Правда і кривда Михайла Стель-маха / Н. Регідайло // Вісн. Кн. палати. – 2007. – № 6. – С. 38.
 10. Рильський, М. Поезії Михайла Стельмаха / М.Риль-ський // Наша кровна справа: ст. про л-ру / М.Рильський. – К., 1959. – С. 521-523.
 11. Рильський, М. Поезія Михайла Стельмаха / М.Рильський // Про Михайла Стельмаха: літ.-критич. матеріали. – К, 1972. – С. 180-183.
 12. Рильський, М.Т. Поезії Михайла Стельмаха; Трилогія про силу народу / М.Т.Рильський // Статті про літературу / М.Т. Рильський. – К., 1980. – С. 268-372.
 13. Різнеченко, Т. Типологія пейзажу в творах М.Шолохова і М.Стельмаха / Т.Різнеченко // Шолохов і українська література: зб. ст. – К., 1985. – С. 102-117.
 14. Ромащенко, Л. Й.Авіжюс і М.Стельмах: типоло-гічні паралелі / Л.Ромащенко // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Філологічні науки. – 2008. – № 138. – С. 126-134. – Відом. доступ. також з Інтернету: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vchu/N138/N138p126-134.pdf
 15. Руденко-Десняк, А.А. Верность герою: размышления о прозе М. Стельмаха / А.А.Руденко-Десняк. – М.: Сов. писатель, 1980. – 320 с.
 16. Руденко-Десняк, А. Символ веры: М.Стельмах / А.Руденко-Десняк // Как слово наше отзовется: укр. лит-ра в зеркале всесоюз. критики: лит.-критич. ст. / сост. М.Ф.Слабошпицкий. – К., 1987. – С. 6-42.
 17. Рядченко, Н. Спостереження над перекладом ро-манів М.Стельмаха на російську мову / Н.Рядченко // Праці Одес. ун-ту. Сер. філол. наук. – 1963. – Т. 152, вип. 16. – С. 252-263.
 18. Савчук, Н.Г. Соцреалістичні мотиви в автобіографічних повістях Михайла Стельмаха «Гуси-лебеді летять...» та «Щедрий вечір» / Н.Г. Савчук // Питання літературознавства. – Чернівці, 2006. – Вип. 72. – С. 122-125.
 19. Саєнко, В.П. Міжвузівська наукова конференція, присвячена проблемам українського радянського роману і творчості Михайла Стельмаха [Одеса, берез. 1962 р.] / В.П.Са-єнко // Рад. літературознавство. – 1962. – № 4. – С. 152-154.
 20. Семенчук, И. В творческой лаборатории Михаила Стельмаха / И. Семенчук // Сов. Украина. – 1962. – № 4. – С. 148-156.
 1. Семенчук, І.Р. Михайло Стельмах: нарис творчості / І.Р. Семенчук. – К.: Дніпро, 1982. – 225 с.
 2. Семенчук, І.Р. Народнопісенні джерела роману М.Стельмаха «Чотири броди» / І.Р.Семенчук // Народ. творчість та етнографія. – 1982. – № 2. – С. 65-69.
 3. Семенчук, І.Р. Романи Михайла Стельмаха: літ.-критич. нарис / І.Р. Семенчук. – К.: Рад. письм., 1976. – 214 с.
 4. Семенчук, І. Художня майстерність Михайла Стельмаха / І. Семенчук. – К.: Рад. шк., 1968. – 172 с.
 5. Семенюк, Г. Мастерство драматургии М. Стельмаха / Г. Семенюк // Радуга. – 1982. – № 1. – С. 137-143.
 6. Серебрянська, І.М. Етнокультурні концепти «зоря», «сонце», «роса» у творах М.Стельмаха / І.М.Серебрянська // Вісн. Сум. держ. ун-ту. Сер.: Філологія. – 2008. – № 1. – С. 90-95. – Відом. доступ. також з Інтернету: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Filtr/2008_1/08simrts.pdf
 7. Серебрянська, І.М. Символічний компонент у структурі концепту «лелека»: (на матеріалі тв. М.Стельмаха) / І.М.Серебрянська // Лінгвістичні дослідження: зб. наук. пр. Харків. нац. пед. ун-ту ім.Г.С.Сковороди. – 2008. – Вип. 26. – С. 88-92. – Відом. доступ. також з Інтернету: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpkhnpu_lingv/2008_26/15.html
 1. Сивак, Л. Вінниччина в творчості Михайла Стельмаха / Л.Сивак // Прапор перемоги. – 1980. – 21 серп.
 2. Сивак, Л.М. Морально-психологічні та лірико-романтичні аспекти творчості Михайла Стельмаха: до пробл. іст.-генетич. зв’язків / Л.М.Сивак // Іван Огієнко і сучасна наука і освіта. Сер. іст. і філол.: зб. наук. пр. – 2008. – Вип. 5. – С. 267-271. – Відом. доступ. також з Інтернету: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ioisn/2008_5/1_22_Syvak.pdf
 1. Сивак, Л.М. Роман М. Стельмаха «Правда і кривда» та одноіменна драма: транспозиція змісту / Л.М. Сивак // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Філол. науки. – Кам’янець-Поділ., 2002. – Вип. 6. – С. 98-103.
 2. Сидяченко, Н.Г. «Білою повінню стояли гречки»: (індивідуал.-автор. епітети М.Стельмаха) / Н.Г. Сидяченко // Культура слова. – 1988. – Вип. 35. – С. 8-13.
 3. Сидяченко, Н.Г. Індивідуально-авторські епітети М. Стельмаха / Н.Г. Сидяченко // Культура української мови: довідник. – К., 1990. – С. 223-226.
 4. Сидяченко, Н.Г. Мова Михайла Стельмаха / Н.Г.Си-дяченко // Мовознавство. – 1992. – № 6. – С. 35-41.
 5. Сингаївський, М. Розрада і повага: [про творчість письм.] / М.Сингаївський // Демокр.Україна. – 1992. – 26 трав.
 6. Слабинський, М. Дві тополі: до 75-річчя від дня народж. М.П.Стельмаха / М.Слабинський // Дніпро. – 1987. – № 5. – С. 107-11З.
 7. Слобожанинова, Л. О традициях Коцюбинского в прозе М.Стельмаха / Л.Слобожанинова // Тр. конф. работников кафедр л-ры пед. ин-тов Урал. зоны. – Свердловск, 1962. – С. 95-117.
 8. Сподарець, М.Н. Міфопоетична модель українського світу в романі М. Стельмаха «Чотири броди» / М.Н. Сподарець // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Філол. науки. – Кам’янець-Поділ., 2002. – Вип. 6. – С. 32-40.
 9. Стрельбицький, М. Мистецтво слова, порівнянне з ефектом 3D-зображення: (до 100-річчя від дня народж. М.П.Стельмаха) / М.Стрельбицький // Знамен. і пам’ят. дати Вінниччини 2012 р.: хронологіч. довід. – Вінниця, 2011. – С. 106-113.
 10. Тараненко, І. Новаторство в романі М.Стельмаха «Правда і кривда» / І.Тараненко // Праці Одес. ун-ту. Сер. філол. наук. – 1963. – Т. 152, вип. 16. – С. 285-290.
 11. Терешко, Л. До характеристики деяких катего-рій лексики роману «Хліб і сіль» М.Стельмаха / Л.Терешко // Праці Одес. ун-ту. Сер. філол. наук. – 1963. – Т. 152, вип. 16. – С. 221-229.
 12. Тимошенко, П. Поезії Михайла Стельмаха з мовного погляду / П. Тимошенко // Праці Одес. ун-ту. Сер. філол. наук. – 1963. – Т. 152, вип. 16. – С. 264-279.
 13. Ткаченко, Т.В. Елементи просторіччя в мові прози Михайла Стельмаха / Т.В.Ткаченко // Наук. часоп. Нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова. Сер. 8, Філологічні науки (мовознавство і літературознавство) / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 2009. – Вип. 2: До 175-річчя НПУ ім. М.П. Драгоманова. – С. 94-99.
 14. Ткаченко, Т.В. Засоби стилізації розмовності в прозі Михайла Стельмаха: монографія / Т.В.Ткаченко; М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – 179 с.
 15. Ткаченко, Т. Розмовні фразеологізми в прозі Михайла Стельмаха / Т.Ткаченко // Культура слова. – 2009. – Вип. 71. – С. 77-80.
 16. Ткачук, М. Автодієгетичний наратив повісті Михайла Стельмаха «Щедрий вечір» / М.Ткачук // Сучасний погляд на літературу: наук. зб. / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 2004. – Вип. 9: Пам’яті академіка Петра Хропка. – С. 92-101.
 17. Ткачук, М.П. Гомодієгетичний наратив повісті М.Стельмаха «Щедрий вечір» / М.П.Ткачук // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Філол. науки. – Кам’янець-Поділ., 2002. – Вип. 6. – С. 19-24.
 18. Ткачук, М. Михайло Стельмах / М.Ткачук // Вибр. тв. / М.П. Стельмах. – К., 2005. – С. 5-26.
 19. Топтун, В.М. Зооніми в складі фразеологічних одиниць: (на матеріалі роману М.Стельмаха «Дума про тебе») / В.М. Топтун // Наук. зап. Ніжин. держ. пед. ун-ту ім. Миколи Гоголя: філол. науки. – Ніжин, 2003. – С. 24-26.
 20. Фащенко, М. Метафора в романі М. Стельмаха «Правда і кривда» / М. Фащенко // Праці Одес. ун-ту. Сер. філол. наук. – 1963. – Т. 152, вип. 16. – С. 230-238.
 21. Чалмаев, В. Большой мир героя: [про роман «Правда і кривда»] / В.Чалмаев // Дружба народов. – 1962. – № 1. – С. 206-225.
 22. Чалмаев, В. За красу времен грядущих...: [«Прав-да і кривда»] / В.Чалмаев // Октябрь. – 1962. – № 2. – С. 200-208.
 23. Чалмаєв, В. За красу часів прийдешніх: морал. кодекс Марка Безсмертного: [«Правда і кривда»] / В.Чалмаєв // Прапор. – 1962. – № 1. – С. 64-71.
 24. Чехівський, О. Мовні щедроти «Щедрого вечора» Михайла Стельмаха / О.Чехівський // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Філол. науки. – Кам’я-нець-Поділ., 2002. – Вип. 6. – С. 128-134.
 25. Шамота, М. Майстерність композиції / М.Шамота // Ідейність і майстерність / М.Шамота. – К., 1953. – С. 155-
 26. – Зі змісту: [Про творчість М.Стельмаха]. – С. 175-190.
 27. Шахова, К. «Кров людська – не водиця» [німец. мовою] / К.Шахова // Всесвіт. – 1961. – № 6. – С. 151-152.
 28. Шаховський, С. Епопея наших днів [«Правда і кривда»] / С. Шаховський // 10 романів та їх автори / С. Шаховський. – К., 1967. – С. 206-230.
 29. Шекера, М.Г. Спостереження над лексикою прози Михайла Стельмаха / М.Г.Шекера // Дослідження з мовознавства: (зб. ст.). – К., 1963. – Вип. 2. – С. 24-30.
 30. Штейнбук, Ф.М. «Гуси-лебеді летять…» Михайла Стельмаха в контексті тілесно-міметичного методу аналізу художніх творів / Ф.М.Штейнбук // Вісн. Запоріз. нац. ун-ту.
 31. Сер.: Філологічні науки. – 2001. – № 1. – С. 274- 279. – Відом. доступ. також з Інтернету: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vznu/fil/2010_1/274-279.pdf
 32. Штонь, Г.М. Духовна парадигма художнього макрокосмосу Михайла Стельмаха / Г.М.Штонь // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Філол. на-уки. – Кам’янець-Поділ., 2002. – Вип. 6. – С. 3-9.
 33. Штонь, Г. Літописець українського села: [до 85-річчя від дня народж. письм. М.Стельмаха] / Г.Штонь // Літ. Україна. – 1997. – 19 черв. – С. 5.
 34. Штонь, Г.М. Романи Михайла Стельмаха / Г.М.Штонь. – К.: Наук. думка, 1985. – 268, [2] с.
 35. Шумада, Н. Фольклор у романі Михайла Стельмаха «Кров людська – не водиця» / Н.Шумада // Народ. творчість та етнографія. – 2005. – № 5. – С. 32-39.
 36. Яковенко, Л.І. Особливості використання фразеологічних одиниць у романі М.Стельмаха «Дума про тебе» / Л.І. Яковенко // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Філол. науки. – Кам’янець-Поділ., 2002. – Вип. 6. – С. 135-143.
 37. Ямчук, П.М. Соцреалістичний симулякр чи традиціоналістський наратив?: (роздуми над феноменом М.Стельмаха) / П.М.Ямчук // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Філол. науки. – Кам’янець-Поділ., 2002. – Вип. 6. – С. 52-56.

2.3. Дисертації за творчістю М.П. Стельмаха 

 1. Авксентьев, Л.Г. Фразеология языка прозаических произведений Михаила Стельмаха: автореф. дис. … канд. филол. наук / Л.Г. Авксентьев. – Х., 1969. – 26 с.
 2. Адамович, А.Є. Романи М. Шолохова і М. Стельмаха: проблеми національної специфіки: автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.05 / А.Є. Адамович; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Т., 2011. – 20 с.
 3. Бевзенко, А.Т. Лексическая синонимика рома-нов Михаила Стельмаха: автореф. дис. ... канд. филол. наук / А.Т. Бевзенко. – О., 1968. – 21 с.
 4. Загороднюк, В.С. Психологізм романів Михайла Стельмаха: дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / В.С. Загороднюк; Херсон. держ. пед. ун-т. – Херсон, 2001. – 176 с.
 5. Козловська, Л.С. Мовотворчість М.Стельмаха в контексті української народнопісенності: дис. … канд. філол. наук: 10.02.02 / Л.С.Козловська; АН України, Ін-т укр. мови. – К., 1994. – 160 с.
 6. Миронюк, Н.Ф. Лексика романа М.А. Стельмаха «Хлеб и соль»: автореф. дис. ... канд. филол. наук / Н.Ф. Миронюк. – Х., 1969. – 27 с.
 7. Пастущак, Т.Й. Жанрова семантика дилогії «Гуси-лебеді летять», «Щедрий вечір» Михайла Стельмаха: автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Т.Й. Пастущак; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2011. – 19 с.
 8. Пікалова, А.О. Вербалізація концепту людина в поетичних текстах М.Стельмаха: автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / А.О. Пікалова; Харків. нац. пед. ун-т ім.Г.С.Сковороди. – Х., 2008. – 20 с.
 9. Супрун, Л.О. Семантика і прагматика назв кольорів в українському романному тексті середини – другої половини ХХ ст.: (на матеріалі тв. О.Гончара, П.Загребельного, М.Стельмаха): автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Л.О. Супрун; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Х., 2009. – 16 с.
 10. Таран, Н.Е. Проблема автобиографизма в прозе Михайла Стельмаха 60-70-х годов: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.01.02 / Н.Е.Таран; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – К., 1990. – 22 с.
 11. Ткаченко, Т.В. Засоби стилізації розмовності в прозі Михайла Стельмаха: автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Т.В.Ткаченко; Нац. пед. ун-т ім.М.П.Драгома-нова. – К., 2006. – 20 с.
 12. Ткачук, М.П. Естетична концепція людини-трудівника в романах М.Стельмаха: дис. ... канд. філол. наук / М.П.Ткачук; Київ. держ. пед. ін-т ім.О.М.Горького. – К., 1979. – 190 с. 

2.4. Вивчення творчості М.П. Стельмаха в навчальних закладах 

 1. Авксентьєв, Л.Г. Особливості стилістичного використання фразеологізмів у романі М. Стельмаха «Кров людська – не водиця» / Л.Г. Авксентьєв // Укр. мова і л-ра в шк. – 1976. – № 2. – С. 39-42.
 2. Алексеєнко, В. М.Стельмах. Повість «Гуси-лебеді летять»: формування характеру Михайлика як особистості: 7-й кл. / В.Алексеєнко // Укр. мова та л-ра: всеукр. газ. для вчителів. – 2010. – № 41/42. – С. 12-14.
 3. Бабакова, О.В. Дієслова звучання в повісті М.Стель-маха «Гуси-лебеді летять...» / О.В. Бабакова // Сучасні тен-денції у літературознавчій підготовці вчителів-словесників: зб. наук. пр. – К., 2001. – Вип. 2: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 25-26 квіт. 2001 р., Мелітополь. – С. 85-88.
 4. Бабійчук, Т. Добро і зло у романі «Правда і кривда» Михайла Стельмаха: заняття літ. гуртка / Т.Бабійчук // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2010. – № 5. – С. 33-37.
 1. Башкевич, Л. Елементи народної риторики у творчості М.П.Стельмаха / Л. Башкевич // Рід. шк. – 2000. – № 2. – С. 52-53.
 2. Бернадська, Н.І. Михайло Стельмах: основні віхи життя і творчості: «Правда і кривда», «Чотири броди» / Н.І. Бернадська // Українська література ХХ століття: навч. посіб. для студ. та вступ. до вищ. навч. закл. / Н.І. Бернад-ська. – 2-ге вид., випр. і доп. – К., 2004. – С. 159-166.
 3. Білодід, І.К. Мовна щедрість художника: (мовностиліст. засоби тв. М. Стельмаха) / І.К. Білодід // Укр. мова і л-ра в шк. – 1972. – № 5. – С. 28-34.
 4. Бондар, П.Т. Вивчення уривка «На рідній землі» у 8 кл. / П.Т. Бондар // Л-ра в школі. – 1961. – № 1. – С. 37-41.
 5. Бондарчук, Р. Літературно-краєзнавча експедиція «Стежками Михайла Стельмаха» / Р.Бондарчук // Методичний пошук учителя-словесника: до 100-річн. ювілею Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського / заг. ред. О.М.Куцевол; упоряд. Л.І.Федчук. – Вінниця, 2011. – Вип. 3. – С. 163-168.
 6. Борщевський, В.М. Вивчення творчості Михайла Стельмаха в школі: метод. рек. для вчителів укр. л-ри загальноосвіт. шк. / В.М.Борщевський, М.Д.Дячок, О.С.Кухар-Онишко. – Вінниця: [б. в.], 1987. – 36 с.
 7. Бронзенко, Т. «Життя – це вгору підняті крила» або як «прожити вік біля крил»: (розроб. уроку за романом М.Стельмаха «Чотири броди») / Т. Бронзенко // Укр. мова і л-ра в шк. – 2007. – № 7/8. – С. 25-33.
 8. Бронзенко, Т.А. Тестування за змістом роману М.Стельмаха «Чотири броди» / Т.А.Бронзенко // Методика. Досвід. Пошук: пробл. вивч. шкіл. курсів мови та л-ри: наук.-метод. зб. / відп. за вип. О.В.Забарний; НДУ ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2009. – Вип. 11. – С. 189-203.
 9. Буторина, І.І. Єдність світу природи і світу дитячої душі: Михайло Стельмах «Гуси-лебеді летять» / І.І.Буторина // Все для вчителя. – 2010. – № 34/35. – С. 19.
 10. Ващук, Ф. Твори М. Стельмаха для дітей / Ф. Ващук // Праці Одес. ун-ту. Сер. філол. наук. – 1963. – Т. 152, вип. 16. – С. 97-113.
 11. Головецька, Н. Природа в поезії Михайла Стельмаха: урок-презентація: 6 кл. / Н.Головецька, Т. Солошенко // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2006. – № 11. – С. 36-40.
 12. Головецька, Н. Творчість М.Стельмаха на уроках української мови в 9-му кл. / Н.Головецька // Укр. мова та л-ра: всеукр. газ. для вчителів. – 2010. – № 43/44. – С. 4-39.
 13. Горох, Г.В. Синонімічне багатство творів М.Стельмаха на практичних заняттях у вивченні вузівського курсу української мови / Г.В.Горох // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Філол. науки. – Кам’я-нець-Поділ., 2002. – Вип. 6. – С. 189-197.
 14. Гриценко, П. Про антропоніми, топоніми та інші власні назви: на матеріалі прози Михайла Стель-маха / П. Гриценко // Урок української. – 2003. – № 3. – С. 23-27.
 1. Гром’як, Р.Т. Вивчення поезії М.П.Стельмаха в 10 кл. / Р.Т.Гром’як // Укр. мова і л-ра в шк. – 1969. – № 5. – С. 41-43.
 2. Демчик, О. Урок-соціальне дослідження: люд-ське в суспільстві та суспільне в людині: (за романом «Правда і кривда» М.Стельмаха) / О.Демчук // Укр. мова і л-ра в шк. – 2000. – № 2. – С. 28-31.
 3. Драчук, Л.І. Звичаї та традиції українців у повісті Михайла Стельмаха «Гуси-лебеді летять» як засіб формування духовного багатства світу школярів / Л.І.Драчук // Література та культура Полісся / НДУ ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2008. – Вип. 43: До 80-річчя від дня народження академіка Ф.С.Арвата. – С. 103-107.
 1. Дукіна, О.В. Вивчення повісті М.Стельмаха «Гуси-лебеді летять» / О.В. Дукіна // Все для вчителя. – 2009. – № 23/24. – С. 36.
 2. Каменська, Н.П. Проблемність у вивченні роману М. Стельмаха «Кров людська – не водиця» / Н.П. Каменська // Укр. мова і л-ра в шк. – 1984. – № 4. – С. 13-20.
 3. Ковалець, Л.М. Вірші Михайла Стельмаха для дітей / Л.М. Ковалець // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Філол. науки. – Кам’янець-Поділ., 2002. – Вип. 6. – С. 72-77.
 4. Комарівська, Н. Образ Михайлика в дилогії М.Стельмаха «Гуси-лебеді летять» і «Щедрий вечір» / Н.Кома-рівська, О.Мельник // Філологічні студії: зб. наук. ст. / Він-ниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Він-ниця, 2006. – Вип. 4. – С. 229-232.
 5. Кондрацький, І.С. «Дума про тебе» М.Стельмаха в позакласному читанні / І.С.Кондрацький // Укр. мова і л-ра в шк. – 1980. – № 2. – С. 38-35.
 6. Косенко, М.Ю. Майстерність словесного портрета: [на матеріалі роману М.Стельмаха «Правда і кривда»] / М.Ю.Косенко // Укр. мова і л-ра в шк. – 1963. – № 2. – С. 12-16.
 1. Костенко, М.О. Роман М. Стельмаха «Правда і кривда» в 11 кл. / М.О.Костенко // Укр. мова і л-ра в шк. – 1963. – № 1. – С. 39-47.
 2. Кудіна, Л.М. Михайло Стельмах «Гуси-лебеді летять»: уроки л-ри в 7 кл. / Л.М.Кудіна // Вивчаємо укр. мову та л-ру. – 2011. – № 12. – С. 12-16.
 3. Лаврусевич, Н.О. Дивосвіт Михайликового дитинства: робота над текстом тв. М.Стельмаха у 7 кл. / Н.Лав-русевич // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Філол. науки. – Кам’янець-Поділ., 2002. – Вип. 6. – С. 184-188.
 4. Макаренко, О. Михайло Стельмах у колі дитячого читання: до 90-ї річниці від дня народж. / О. Макаренко // Дошкіл. виховання. – 2002. – № 6. – С. 26-27.
 5. Марич, С.М. Особливі синтаксичні форми у творах Михайла Стельмаха: навч. посіб. / С.М.Марич; М-во освіти України, Ін-т змісту і методів навчання, Укр. трансп. ун-т. – К.: [ВІПОЛ], 1997. – 95, [1] с.
 6. Марич, С.М. Функціональний синтаксис Михайла Стельмаха: навч. посіб. для студ. філол. спец. вузів / С.М.Марич; М-во освіти України, Ін-т систем. дослідж. освіти, Укр. трансп. ун-т; ред. В.Г.Шевельова. – К.: ІСДО, 1995. – 139, [1] с.
 7. Марко, В.П. Драматургія Михайла Стельмаха / В.П.Марко // Укр. мова і л-ра в шк. – 1969. – № 4. – С. 12-18.
 8. Мехх, А. Формування літературних компетенцій за допомогою інформаційних технологій та інтернет-ресурсів: система уроків за повістю Михайла Стельмаха «Гуси-лебеді летять» / А.Мехх // Дивослово. – 2009. – № 6. – С. 15-21.
 1. Миколаєнко, Б. «Маленька Оленка» / Б.Мико-лаєнко // Дошкіл. виховання. – 1963. – № 7. – С. 41-42.
 2. Мокряк, О.І. М.Стельмах «Гуси-лебеді летять»: урок л-ри в 7 кл. / О.І. Мокряк // Вивчаємо укр. мову та л-ру. – 2009. – № 3. – С. 12-14.
 3. Моренець, В.В. Спостереження над мовою роману М.Стельмаха «Правда і кривда»: [вивч. тв. у 10-му кл.] / В.В.Моренець // Методика викладання укр. мови і літератури. – К., 1964. – Вип. 2. – С. 229-237.
 4. Панченко, В.Є. Гуси-лебеді і морози 1921 року: (про автобіогр. дилогію М.Стельмаха) / В.Є.Панченко // Неубієнна література: дослід. етюди / В.Є.Панченко; голов. ред. Т.Терещенко-Конончук. – К., 2007. – С. 342-359.
 1. Процеси оновлення літератури: кінець 50-х-60-ті роки: О.Довженко, О.Гончар, М.Стельмах, Г.Тютюнник, Л.Первомайський, Д.Павличко, В.Симоненко, І.Драч, М.Вінграновський, Б.Олійник // Українська література ХХ ст.: навч. посіб. для вчителів та учнів 10-11 кл. серед. шк. – К., 1993. – С. 102-172.
 2. Радзієвський, В. Пізнаємо «нашого» Михайлика: урок-портр. галерея в 7 кл. / В.Радзієвський // Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2008. – № 9. – С. 31-36.
 3. Рева, Г.С. З досвіду вивчення роману «Правда і кривда» / Г.С.Рева // Укр. мова і л-ра в шк. – 1966. – № 5. – С. 32-39.
 4. Рева, Г.С. Твори про спектакль «Правда і кривда» / Г.С. Рева // Укр. мова і л-ра в шк. – 1968. – № 4. – С. 35-39.
 5. Семенчук, І.Р. Вивчення художньої майстерності М.Стельмаха / І.Р. Семенчук // Вивчення майстерності письменника в школі / І.Р. Семенчук. – К., 1966. – С. 92-138.
 6. Сергійчук, С. Казки Михайла Стельмаха / С. Сер-гійчук // Шк. б-ка. – 2012. – № 7/8. – С. 98-99.
 7. Сивак, Л.М. Роман Михайла Стельмаха «Чотири броди» як лірико-романтична епопея народного життя: правла історична та правда художня / Л.М. Сивак // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2004. – № 8. – С. 27-28.
 8. Система уроків за повістю Михайла Стельмаха «Гуси-лебеді летять»: [розроб. трьох уроків] // Дивослово. – 2009. – № 6. – С. 17-23.
 9. Скрипник, О.В. Казки Михайла Стельмаха / О.В.Скрипник // Все для вчителя. – 2011. – № 16/17. – С. 87-88.
 1. Сметанська, М.І. Поетичні твори Михайла Стельмаха для дітей / М.І. Сметанська // Літ. Вінниччина. – Вінниця, 1992. – С. 17-21.
 2. Солод, Ю.Д. Добро і зло в прозі Михайла Стельмаха: «Правда і кривда» / Ю.Д.Солод // Українська літера-тура – ХХ: погляд на межі тисячоліть: навч. посіб. за 11 кл. / Ю.Д.Солод. – Вид. 2-е. – К.,1999. – С. 269-275.
 3. Степовий, К.О. Особливості стилю роману М.Стельмаха «Кров людська – не водиця» / К.О.Степовий // Укр. мова і л-ра в шк. – 1971. – № 4. – С. 44-49.
 4. Ткаченко, Н.С. Вивчення творчості Михайла Стельмаха в школі: посіб. для вчителів / Н.С.Ткаченко, К.О.Ходосов. – К.: Рад. шк., 1971. – 238 с.
 5. Ткаченко, Н.С. Повість М. Стельмаха «Щедрий вечір»: (учителеві 6 кл.) / Н.С.Ткаченко // Укр. мова і л-ра в шк. – 1973. – № 4. – С. 62-72.
 6. Ткачук, М.П. Білі лебеді дитинства: Михайло Стельмах у дитячому читанні / М.П.Ткачук // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Філол. науки. – Кам’янець-Поділ., 2002. – Вип. 6. – С. 206-211.
 7. Фурсова, Л.О. Вивчення творчості Михайла Стельмаха: (система уроків: 7 кл.) / Л.О.Фурсова // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2003. – № 6. – С. 24-28.
 8. Фурсова, Л.О. Тема дитинства у творчості Михайла Стельмаха: система уроків / Л.О.Фурсова // Всесвіт. л-ра та культура в навч. закл. України. – 2007. – № 12. – С. 28-33.
 1. Ходосов, К.О. Своєрідність художнього стилю прози М.Стельмаха: [вивч. в шк.] / К.О.Ходосов // Укр. мова і л-ра в шк. – 1975. – № 3. – С. 44-54.
 2. Царук, А. Прояви фольклорного в романі «Чотири броди» Михайла Стельмаха: урок позаклас. читання / А.Царук // Методичний пошук учителя-словесника: до 100-річн. ювілею Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцю-бинського / заг. ред. О.М.Куцевол; упоряд. Л.І.Федчук. – Вінниця, 2011. – Вип. 3. – С. 137-142.
 3. Шульга, Т.М. М.Стельмах «Гуси-лебеді летять»: уроки за повістю в 7 кл. / Т.М.Шульга // Вивчаємо укр. мову та л-ру. – 2007. – № 26. – С. 14-18.
 4. Яценко, Т. Вивчення автобіографічної повісті М.Стельмаха «Гуси-лебеді летять...» в контексті цінностей традиційного родинного виховання / Т.Яценко // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2003. – № 7. – С. 10-14.

3.1. В Україні та світі 

 1. Белоус, А. Встреча с «Михаилом Стельмахом»: [на борту теплохода «Михайло Стельмах»] / А.Белоус // Прав-да Украины. – 1986. – 26 окт.
 2. Бурляй, Ю. Співець рідні великої: [до 60-річчя від дня народж. М.Стельмах] / Ю.Бурляй // Літ. Україна. – 1972. – 26 трав.
 3. Видатному майстрові слова: [про відкриття в Києві по вул. Леніна, 69 меморіал. дошки на честь М.П.Стельмаха. Скульптор Ф.Сагоян, арх. М.Фещенко] // Рад. Україна. – 1986. – 19 квіт.
 4. Високі нагороди діячам радянської літератури: [в т. ч. «Орден Леніна» – М.П.Стельмаху] // Робітн. газ. – 1967. – 31 жовт.
 5. До 100-річчя від дня народження Михайла Стель-маха Укрпошта випустила поштову марку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mtu.gov.ua/uk/news/28053.html. – Назва з екрану.
 6. Елкин, А. Высокий полдень: к 50-летию М.Стель-маха / А.Елкин // Комс. правда. – 1962. – 24 мая.
 7. Ім’я письменника – бібліотеці: [б-ці № 130 ЦБС Москов. р-ну м.Києва присвоєно ім’я М.Стельмаха] // Рад. Україна. – 1983. – 23 листоп.
 8. Козак, С. «Не спочинь моя думо-турбото...»: [вшанування пам’яті М.П.Стельмаха на Байковому цвин-тарі у Києві, де похован. письм.] / С.Козак // Літ. Україна. – 1988. – 16 черв. – С. 7: фото.
 9. Колесник, П. Народна епопея: [до присудж. М.Стельмаху Ленін. премії за трилогію «Хліб і сіль», «Кров людська – не водиця», «Велика рідня»] / П.Колесник // Літ. газ. – 1961. – 25 квіт.
 10. Пам’яті Михайла Стельмаха // Літ. Україна. – 1983. – 24 листоп.
 11. Письменники – лауреати Національної премії України ім. Тараса Шевченка: [уродженці Вінниц. обл.: В.Земляк, М.Стельмах, В.Яворівський, Є.Гуцало, В.Забаш-танський, В. Стус] // Дивослово. – 2002. – № 4. – С. 25.
 1. Плачинда, С. Його бароко – скарб національний: [до 95-річчя від дня народж. М.Стельмаха] / С.Плачинда // Літ. Україна. – 2007. – 7 черв. – С. 1, 4.
 2. Поліщук, Т. Сімейний альбом: [про презентацію мемуарів Л.Стельмах «Мій кіт за тобою скучив» та Фонду письм. Михайла та Ярослава Стельмахів, Київ: за матеріала-ми бесіди з М.Жулинським, дир. Ін-ту л-ри ім.Т.Г.Шевченка НАН України] / Т.Поліщук // День. – 2004. – 1 жовт. – С. 20.
 3. Про відзначення 100-річчя з дня народження Михайла Панасовича Стельмаха: [постанова Верхов. Ради України від 14 берез. 2012 р. № 4515-VI] / Україна. Верховна Рада // Уряд. кур’єр. – 2012. – 30 берез. – С. 12.
 4. Про присвоєння звання Героя Соціалістичної Праці письменникові Стельмаху М.П.: указ Президії Верхов. Ради СРСР від 23 трав. 1972 р. № 2948/VIII // Відом. Верхов. Ради СРСР. – 1972. – № 22. – С. 10.
 5. Про присудження Державних премій Української РСР імені Т.Г. Шевченка в галузі літератури, журналістики, мистецтва і архітектури 1980 року [в т. ч. М.П. Стельмаху за роман «Чотири броди»] [Електронний ресурс]: постанова ЦК Компартії України і Ради Міністів УРСР від 3 берез. 1980 р. № 147. – Режим доступу: http://knpu.gov.ua/content/postanova-vid-3-bereznya-1980r-%E2%84%96-147-pro-prisudzhennya-derzhavnikh-premii-ursr-imeni-tg-shev. – Назва з екрану.
 6. Про присудження Ленінських премій за найвидатніші досягнення в галузі літератури, журналістики, публіцистики і мистецтва: [в т.ч. М.Стельмаху] // Рад. Україна. – 1961. – 22 квіт.
 7. Про увічнення пам’яті М.П. Стельмаха та забезпечення його сім’ї: постанова Ради Міністрів УРСР від 15 листоп. 1983 р. // 3б. постанов Уряду УРСР. – 1983. – № 11. – С. 10-11.
 8. Ребро, П. Михайло Стельмах і Запоріжжя: до 90-річчя від дня народж. [письм.] / П.Ребро // Запоріз. правда. – 2002. – 28 трав. – С. 7.
 9. Руденко-Десняк, А.А. Герой, середовище, час: [до 70-річчя М. Стельмаха] // Рад. літературознавство. – 1982. – № 5. – С. 31-39.
 10. Рыльский, М. Письмо к Михаилу Стельмаху: к 50-летию со дня рождения / М.Рыльский // Правда Украины. – 1962. – 24 трав.
 11. Сингаївський, М. Сіятель: [до 60-річчя укр. письм. М. Стельмаха] / М. Сингаївський // Ранок. – 1972. – № 5. – С. 13-14.
 12. Сільський, Ю. Пам’яті видатного земляка: [увіч-нення пам’яті М.П.Стельмаха в обл. і респ.] / Ю.Сільський // Комс. плем’я. – 1984. – 2 лют.
 13. Смирнов, В. Весеннее слово: к 50-летию М.Стельмаха / В.Смирнов // Лит. газ. – 1962. – 24 мая.
 14. Співець рідної землі: проведіть літ. вечір, присвяч. творчості М.П.Стельмаха: [метод. поради бібліоте-карям] // Соц. культура. – 1961. – № 7. – С. 38.
 15. Увічнення пам’яті академіка АН УРСР М.П.Стельмаха // Вісн. АН УРСР. – 1984. – № 4. – С. 106.
 16. Указ Президії Верховної Ради СРСР: [про нагородж. орденом Леніна письм. Стельмаха Михайла Опанасовича] // Декада української літератури та мистецтва. – М., 1960. – К., 1961. – С. 610.
 17. Фащенко, М. Міжвузівське віче: [наук. конф. «Проблеми українського радянського роману і творчість М.Стельмаха» в Одес. ун-ті ім.І.І.Мечникова] / В.Фащенко // Літ. Україна. – 1962. – 6 квіт.
 18. Харчук, Б. Летопись народной жизни: [до при-своєння Ленін. премії М.Стельмаху за трилогію: «Хліб і сіль», «Кров людська – не водиця», «Велика рідня»] / Б.Харчук // Л-ра и жизнь. – 1961. – 28 апр.
 19. Якубенко, М. «Михаил Стельмах» – у рейсах миру: [про теплохід-балкер Чорномор. пароплавства] / М.Якубенко // Сіл. вісті. – 1986. – 2 жовт. 

3.2. На рідній землі 

 1. Борщевський, В.М. Золотий посів: сл. про Михайла Стельмаха / В.М.Борщевський // Комс. плем’я. – 1986. – 31 трав.
 2. Борщевський, В. Невтомний ратай: [про М.Стель-маха] / В. Борщевський // Комс. плем’я. – 1982. – 25 трав.
 3. Борщевський, В. Це повінь людського щастя: [про наук.-теор. конф., присвяч. 60-річчю від дня народж. М.П.Стельмаха] / В.Борщевський // Комс. плем’я. – 1972. – 27 черв.
 4. Ведибіда, О. На батьківщині письменника / О.Веди-біда // Колгосп. вісті. – 1982. – 25 трав.
 5. Гаєнко, В. Видатному землякові присвячується: [наук. студ. конф. у Вінниц. пед. ін-ту ім.М.Островського] / В.Гаєнко // Комс. плем’я. – 1982. – 3 черв.
 6. Гасюк, В. До витоків «Великої рідні»: [святкування 95-річчя від дня народж. М.П.Стельмаха на батьківщині у с.Дяківці Літин. р-ну Вінниц. обл.] / В.Гасюк // Вінниччина. – 2008. – 17 трав. – С. 2: фото. – (Спец. вип. газ. «Хочу все знати»).
 7. Гнатюк, Н. Душа поета, руки сівача / Н.Гнатюк // Вінниц. правда. –1983. – 30 верес.
 8. Гненний, М. Дні Михайла Стельмаха: [заснування нового літ. свята на Вінниччині] / М.Гненний // Рад. Україна. – 1986. – 27 трав.
 9. Гненний, М. До ювілею письменника: [вінничани готуються до святкування 75-річчя славет. земляка] / М.Гнен-ний // Літ. Україна. – 1987. – 26 лют.
 10. Гнибедюк, І. Візитна книга: [про друж. зв’язки М.П.Стельмаха з колективом Дяківец. серед. шк. Літин. р-ну Вінниц. обл.] / І.Гнибедюк // Комс. плем’я. – 1971. – 22 лип.
 11. Головатюк, Г. Письменник гостює у читачів [с.Зозів Липовец. р-ну Вінниц. обл.] / Г.Головатюк // Нове життя. – 1971. – 11 лют.
 12. Гордійчук, П. Іменини Михайла Стельмаха: [про відзнач. 86-ї річниці від дня народж. письм. у с.Дяківці Літин. р-ну] / П.Гордійчук // Бізнес-контакт. – 1998. – 29 трав. – С. 8.
 13. Гребельський, С. Співець правди, людяності, доброти: [Дні М. Стельмаха на Вінниччині] / С. Гребельський // Вінниц. правда. – 1986. – 28 трав.
 14. Гуменюк, Е. Слід на землі: [мешканець с.Дяківці про зустріч з М.П.Стельмахом у рід. селі] / Е.Гуменюк // Він-ниц. правда. – 1967. – 23 серп.
 15. Гусєв, О. Син подільської землі, співець її краси і слави / О.Гусєв // Рад. життя. – 1972. – 23 трав.
 16. Дасевич, С. В гостях у великої рідні / С. Дасевич // Червон. прапор. – 1970. – 19 берез.
 17. До земляків у гості [завітав М. Стельмах] // Рад. життя. – 1972. – 23 трав.
 18. Зеленюк, В. Легендарна бабка Франка могла стати родичкою письменника Михайла Стельмаха: [про жительку с. Дяківці Літин. р-ну Франю Гончаренко та її спогади про Михайла Стельмаха] / В.Зеленюк // Вінниччина. – 2011. – 9 листоп. – С. 10.
 19. Зустріч з письменником: [в Дяківец. серед. шк.] // Вінниц. правда. – 1953. – 4 лют.
 20. Кобець, В. Завітайте до Михайла Стельмаха: [про літ.-меморіал. музей М.П.Стельмаха в с. Дяківці Літин. р-ну] / В.Кобець // Вінниччина. – 2009. – 10 черв. – С.4.
 21. Кокін, А. Через чотири броди людського життя: [до 85-річчя від дня народж. письм. М. Стельмаха] / А.Кокін // Освіта. – 1997. – 28 трав.-4 черв. – С. 5.
 22. Колісниченко-Голованюк, О. Музей нашого славетного земляка: [вшанування пам’яті М.П. Стельмаха на батьківщині] / О. Колісниченко-Голованюк // Літин. вісн. – 2001. – 24 трав.
 23. Краевский, С. Школу Стельмаха выставят на аукцион: [місц. влада с. Кам’янки Літин. р-ну шукає інвестора для врятування старовин. будівлі, спроект. Г. Артиновим, де навчався М. Стельмах] / С. Краевский // Вінниц. реалії. – 2012. – 28 берез. – С. 9.
 24. Лазаренко, В. Десять тисяч друзів: [про кімнату-музей М.П.Стельмаха в Дяківец. серед. шк.] / В.Лазаренко // Вінниц. правда. – 1985. – 21 черв.
 25. Література рідного краю: [літ. вогник за творчістю М.Стельмаха, А.Бортняка, М.Луківа, С.Травневої] / розроб. М.Ільченко] // Освіта Вінниччини. – 2011. – 27 січ. – С. 4-6.
 26. Літературна Вінниччина: доп. та повідомл. обл. наук.-метод. конф., присвяч. 80-річчю від дня народж. М.Стельмаха, 22-23 трав. 1992 р. – Вінниця, 1992. – 67 с.
 27. М. Рильський і М. Стельмах відвідали Вінницю // Вінниц. правда. – 1946. – 14 лют.
 28. Маковійчук, М. Велика рідня вітає славного сина: [приїзд М.П.Стельмаха на Вінниччину] / М.Маковійчук // Рад. життя. – 1972. – 1 черв.
 29. Михайло Стельмах – нашим читачам: [інтерв’ю з письм.] / М. Стельмах // Комс. плем’я. – 1973. – 6 лют.
 30. Михайло Стельмах на Поділлі // Літ. газ. – 1961. – 8 груд.
 31. Мовчанюк, Г. Вшанування Михайла Стельмаха: [відбулося літ.-мистец. свято на честь 95-річчя від дня народж. класика укр. л-ри на його батьківщині у с.Дяківці Літин. р-ну] / Г.Мовчанюк // Вінниччина. – 2007. – 16 черв. – С. 2. – (Спец. вип. газ. «Хочу все знати»).
 1. Мовчанюк, Г. Михайло Стельмах нас гуртує знову: [про урочистості з нагоди 90-річчя письм. М.Стельмаха, с.Дяківці Літин. р-н] / Г.Мовчанюк // Вінниччина. – 2002. – 28 трав.
 2. На рідній землі: [зустріч М.П.Стельмаха з колективом ред. газ. «Вінниц. правда»] // Вінниц. правда. – 1966. – 4 черв.
 3. Панчук, В. Візитна книга: [книга записів побажань в Дяківец. серед. шк. розпочата М.П.Стельмахом] / В.Панчук // Рад. життя. – 1971. – 27 трав.
 4. Петренко, А.М. Стельмаху присвячено: [наук.-метод. засід. у Вінниц. пед. ін-ті ім.М.Островського за участю акад. АПН СРСР О.Р.Мазуркевича] / А.М.Петренко // Комс. плем’я. – 1982. – 1 лип.
 1. Присвячене М.П. Стельмахові: [про наук. засід., присвяч. 60-річчю від дня народж. М.П.Стельмаха. Вінниця, 27 черв. 1972 p.] // Укр. мова і л-ра в шк. – 1972. – № 9. – С. 92.
 1. Про відзначення 100-річчя з дня народження М.Стельмаха [Електронний ресурс]: розпорядж. Вінниц. обл. держ. адмін. від 17 квіт. 2012 р. № 193. – Режим доступу: http://www.vin.gov.ua/web/vinoda.nsf/web_alldocs/DocTGAZH. – Назва з екрану.
 1. Прощарук, В. Тепла зустріч ювіляра: [М.Стель-мах у с.Дяківці] / В.Прощарук // Комс. плем’я. – 1972. – 1 черв.
 2. Реєнт, О. Його велика рідня: [зв’язки М. Стельмаха з Дяківец. серед. шк.] / О.Реєнт // Рад. освіта. – 1982. – 21 трав.
 3. Речмедін, В. Знак любові: [в Дяківец. серед. шк. відкрито кімнату-музей М.П.Стельмаха] / А.Речмедін // Колгосп. село. – 1964. – 2 лют.
 4. Семенчук, І. Син великої рідні: [про М.Стельмаха] / І.Семенчук // Вінниц. правда. – 1982. – 23 трав.
 5. Скрипник, В. «...Проект пам’ятника Михайлу Стельмаху презентували на його малій батьківщині»: [у с.Дяківці Літин. р-ну на подвір’ї школи під час святкув. 99-річниці від дня народж. М.П.Стельмаха відбулася презен-тація майбут. пам’ятника талановит. земляку ] / В.Скрипник // Голос України. – 2011. – 2 черв. – С. 19.
 1. Скрипник, В. Стельмах дав мішок грошей на школу, а йому на пам’ятник – не знайшлося: [до 100-річчя письм. у його рід. с. Дяківці Літин. р-ну земляки виконають усі заплановані заходи, крім одного: на виготовлення пам’ятника не вдалося знайти коштів] / В. Скрипник // Голос України. – 2012. – 18 лют. – С. 22.
 2. Смирнова, Л. Закоханий в землю свою: [про Стельмахівські дні у с.Дяківці та смт Літин Вінниц. обл.] / Л. Смирнова // Комс. плем’я. – 1986. – 29 трав.
 3. Стельмахівські читання: [літ. свято, започатковане у Вінниц. обл.] // Літ. Україна. – 1986. – 5 черв. – С. 7.
 4. Тимчишин, В. Шанують пам’ять [М.Стельмаха] земляки / В.Тимчишин // Рад. життя. – 1984. – 24 листоп.
 5. Сологуб, В. «Приміряли вуздечку на Стельмаха...»: [до 90-річчя від дня народж. письм. М.Стельмаха] / В.Сологуб // Літ. Україна. – 2002. – 23 трав. – С. 6.
 6. Сукач, В. Співець Поділля: [розповіді про зустрічі М.П.Стельмаха на Вінниччині] / В.Сукач // Червон. прапор. – 1966. – 19 трав.
 7. Шана письменнику-земляку: [Дні М. Стельмаха в Літин. р-ні] // Рад. життя. – 1986. – 29 трав.
 8. Штейман, Б. Зустріч з письменником-земляком / В. Штейман // Вінниц. правда. – 1957. – 19 листоп.
 9. Штейман, Б. На життєвих перехрестях: [М.П.Стель-мах в гостях у вінничан] / Б.Штейман // Комс. плем’я. – 1972. – 6 черв. 

3.3. М.П. Стельмах у художньому слові 

 1. Бакуменко, Д. Гуси-лебеді: [вірш] / Д. Бакуменко // Вінниц. правда. – 1972. – 3 черв.
 2. Бойко, В.М. Стельмаху: [вірш] / В.М.Бойко // Друг читача. – 1970. – 1 січ.
 3. Винокуров, М. Інженери людських сердець: [вірш про М.П.Стельмаха і М.М.Амосова] / М. Винокуров // Київ. правда. – 1961. – 23 квіт.
 4. Доломан, Е. Епіграма М. Стельмаху / Е. Доломан // Друг читача. – 1963. – 14 верес.
 5. Донець, Г. Син землі: [вірш] / Г.Донець // Літ. Україна. – 1983. – 6 жовт.
 6. Кобець, В. Вершини Михайла Стельмаха: [цикл віршів] / В. Кобець // Комс. плем’я. – 1988. – 24 трав.
 7. Козак, В. Син землі: [вірш] / В.Козак // Вінниц. правда. – 1987. – 24 трав.
 8. Костовецкий, А. Дружеские улыбки: [епіграми, в т. ч. М.Стельмаху] / А.Костовецький // Радуга. – 1966. – № 10. – С. 185-186.
 9. Кочевський, В. Вірш: [присв’яч. памяті М. Стельмаха на його 80-ліття] / В.Кочевський // Вітчизна. – 1993. – № 9/10. – С. 5.
 10. Лагода, В. На Байковому цвинтарі, 29 вересня: [пам’яті М.Сельмаха] / В.Лагода // Літ. Україна. – 1983. –6 жовт.
 1. Луків, М. У щедрий вечір: [вірш] / М.Луків // Прапор. – 1981. – № 2. – С. 4.
 2. Новицький, О. Прощаючись з майстром: [вірш] / О. Новицький // Літ. Україна. – 1991. – 6 жовт.
 3. Перебийніс, П. Словосій: [вірш, присв’яч. М.П.Стельмаху] / П.Перебийніс // Вінниц. газ. – 1993. – 14 трав.
 4. Ребро, П. Михайлові Стельмаху: [вірш] / П. Ребро // Запоріз. правда. – 1963. – 11 жовт.
 5. Рильський, М. Михайлові Стельмаху: [вірш] / М.Рильський // Друг читача. – 1972. – 25 трав.
 6. Рильський, М.Т. Михайлові Стельмаху: [сонет. 1962 р.] / М.Т. Рильський // Зібр. творів: у 20 т. / М.Т. Риль-ський; ред. кол.: Л.М.Новиченко (голова) [та ін.]. – К., 1984. – Т. 4. – С. 284.
 7. Сингаївський, М. Заповітний хліб: [вірш М.Стель-маху] / М.Сингаївський // Комс. плем’я. – 1976. – 13 берез.; Сіл. вісті. – 1976. – 4 лют.
 8. Сингаївський, М. Йшов до людей: [вірш] / М.Син-гаївський // Літ. Україна. – 1983. – 6 жовт.
 9. Сом, М. Пам’яті Стельмаха: [вірш] / М.Сом // Літ. Україна. – 1987. – 24 трав.
 10. Точенюк, В. До Михайла Стельмаха: [вірші] / В.Точ-енюк // Літин. вісн. – 2002. – 25 трав.
 11. Чубач, Г. Гуси-лебеді: [вірш] / Г.Чубач // Літ. Україна. – 1983. – 6 жовт.
 12. Юхимович, В. Лоно лагідності: Михайлові Стель-маху: [вірш] / В.Юхимович // Подорожники: вибр. поезії / В.Юхимович. – К., 1974. – С. 89-90. 

3.4. М. П. Стельмах у мистецтві 

 1. Бабишкін, О. Гуманність ленінської революції: [«Кров людська – не водиця», худож. фільм, сцен. М.Стель-маха] / О. Бабишкін // Дніпро. – 1960. – № 5. – С. 131-136.
 2. Бабишкін, О. Коли мистецтво служить народові: [про екранізацію роману «Велика рідня»] / О.Бабишкін // Дніпро. – 1962. – № 2. – С. 133-138.
 3. Бабишкін, О. Романи Михайла Стельмаха на екрані: (до питання про перевтілення літ. тв. в кіномистецтві) / О.Бабишкін // Праці Одес. ун-ту. Сер. філол. наук. – 1963. – Т. 152, вип. 16. – С. 84-96.
 4. Бабишкін, О. Українська література на екрані: [є про тв. М.Стельмаха] / О.Бабишкін. – К.: Рад. письм., 1966. – 199 с.
 5. Барабан, В. Вірність правді життя: кінодраматур-гія М.Стельмаха / В.Барабанов // Комс. плем’я. – 1971. – 13 квіт.
 6. Барабан, В. Твори земляків – на зарубіжній сцені: М.Стельмах, М.Зарудний / В.Барабан // Комс. плем’я. – 1972. – 3 жовт.
 7. Барабан, В. Широкий екран життя: кінодраматур-гія М.Стельмаха / В.Барабан // Вінниц. правда. – 1972. – 6 трав.
 8. Бережний, М. Про що розповіла кінострічка: [«Кров людська – не водиця», худож. фільм, сцен. М.Стель-маха] / М.Бережний // Мистецтво. – 1960. – № 3. – С. 35-36.
 9. Борщов, В. Знімається третя серія: [трилогія М.Стельмаха «Кров людська – не водиця», «Дмитро Горицвіт», «Люди не все знають»] / В.Борщов // Новини кіно. – 1963. – № 11. – С. 7.
 10. Бурлачук, М. Кінопоема про трударів: [екраніза-ція тв. М.Стельмаха] / М.Бурлачук // Вінниц. правда. – 1971. – 11 лют.
 11. Винокуров, М. Йдучи від головного: [«Кров людська – не водиця»: худож. фільм, сцен. М.Стельмаха] / М.Винокуров // Рад. культура. – 1960. – 28 серп.
 12. Вільний, В. Друге знайомство з Дмитром Горицвітом: [екранізація роману «Велика рідня»] / В.Віль-ний // Колгосп. село. – 1961. – 29 листоп.
 13. Вільний, В. Прикмети своєрідності: [драма М.Стельмаха «На Івана Купала» в народ. театрі Рожищен. район. Будинку культури Волин. обл.] / В.Вільний // Літ. Україна. – 1967. – 31 берез.
 14. Вовк, П. «Живи, Україно!»: [документ. фільм за сцен. М.Стельмаха] / П.Вовк // Рад. Україна. – 1957. – 15 груд.
 15. Гальчак, С. «Кум королю»: [вистава Київ. обл. укр. драм. театру ім. П.К.Саксаганського на сцені Дяківец. сіл. клубу та Літин. район. Будинку культури] / С.Гальчак // Рад. життя. – 1968. – 26 берез.
 16. Гнатюк, М. Кінострічка про письменника: [до 70-річчя М. Стельмаха] / М. Гнатюк // Комс. плем’я. – 1982. – 15 черв.
 17. Гусак, І. Зйомки кінофільму «Кров людська – не водиця» / І. Гусак // Вінниц. правда. – 1959. – 21 серп.
 18. Гусак, І. «Кров людська – не водиця»: [кінофільм] / І. Гусак // Під прапором Леніна. – 1960. – 18 черв.
 19. Давидова, І.М. З думою про народ: на сцені – драматургія Михайла Стельмаха / І.М.Давидова – К.: Мистецтво, 1973. – 156 с., 8 л. іл.
 20. Давидова, І. Драматург та його герої: [про сценіч. життя драматич. тв. М.П.Стельмаха] / І.Давидова // Укр. театр. – 1972. – № 2. – С. 25-27.
 21. Дашевский, М. Съемки нового кинофильма «Дмитрий Горецвит» / М. Дашевский // Сел. жизнь. – 1961. – 9 сент.
 22. Єфименко, В. Прем’єра, або Як за Михайла Стельмаха знімали стружку на бюро: [нарис: про прем’єру вистави за п’єсою М. Стельмаха «На Івана на Купала» у Рожищен. нар. театрі Волин. обл.] / В.Єфименко // Луц. замок. – 2003. – 3 квіт. (№ 14). – С. 29.
 23. Знімається фільм про Стельмаха: [назва якого «У цім краю навчився я любити», авт. сцен. вінниц. письм. В.Рабенчук] // Подолія. – 1993. – 16 верес.
 24. Йосипенко, М. Театр розвиває традиції: [«Кров людська – не водиця» в Харків. укр. драм. театрі ім.Т.Шевченка] / М.Йосипенко. – Літ. газ. – 1959. – 5 черв.
 25. Князюк, В. Живи і здравствуй, Україно!: [«Живи, Україно!»: документ. фільм, авт. сцен. М.Стельмах] / В.Князюк, В.Литвинов // Робітн. газ. – 1957. – 27 груд.
 26. Колісник, В. Глядачі про фільм: [обговорення кінофільму «Кров людська – не водиця» в район. кінотеатрі смт Томашпіль Вінниц. обл.] / В. Колісник // Літ. газ. – 1960. – 10 черв.
 27. Кравченко, Е. Дума о партии, народе: [про худож. фільм «Кров людська – не водиця»] / Е.Кравченко // Правда Украины. – 1960. – 10 сент.
 28. Курашкевич, К. На зйомках фільму «Дмитро Горицвіт»: [по трилогіЇ М.Стельмаха] / К.Курашкевич // Він-ниц. правда. – 1961. – 23 лип.
 29. Курилов, А. Хата в Дяківцях: [таку назву має робота П.Таранюка, на якій зображ. буд., в якому народився М.П.Стельмах] / А.Курилов // Рад. життя. – 1983. – 19 лют.
 30. Кучер, В. «Над Черемошем»: [фільм] / В.Кучер // Рад. Україна. – 1955. – 17 лип.
 31. Лиманов, В. Михайло Стельмах: [про новий наук.-популяр. фільм] / В. Лиманов // Рад. освіта. – 1969. – 5 лют.
 32. Логвиненко, М. Роман і фільм: [«Дмитро Горицвіт»: екранізація роману «Велика рідня»] / М.Логви-ненко // Рад. культура. – 1962. – 21 січ.
 33. Лузган, С. Верные сыны народа: [худож. фільм «Кров людська – не водиця»] / С.Лузган // Правда. – 1960. – 22 нояб.
 34. Макаренко, Н. Поэма о народе: премьера пьесы М. Стельмаха и В. Крайниченко «Кровь людская – не водица» в Харьков. драм. театре им. Т. Шевченко / Н. Макаренко // Правда Украины. – 1959. – 11 марта.
 35. Масляєв, І. Крізь хуртовину: [п’єса М.П. Стельмаха «Дума про тебе» на сцені Вінниц. обл. муз.-драм. театру ім. М. Садовського] / І. Масляєв // Вінниц. правда. – 1973. – 1 черв.
 36. Махновец, Д. «Над Черемошем». [худож. фільм, авт. сцен. М.Стельмах] / Д.Махновец // Правда Украины. – 1955. – 14 авг.
 37. Муратов, І. «Кров людська – не водиця» [в Харків. укр. драм. театрі ім. Т. Шевченка] / І. Муратов // Рад. Україна. – 1959. – 11 берез.
 38. Нарубіна, Є. Перший фільм [«Над Черемошем»] / Є.Нарубіна // Літ. газ. – 1955. – 18 серп.
 39. Піскун, І. «Дмитро Горицвіт»: [про екранізацію роману М.Стельмаха «Велика рідня»] / І.Піскун // Рад. Україна. – 1962. – 7 січ.
 40. Піскун, І. «Кров людська – не водиця»: сцен. худож. фільму за тв. М.Стельмаха / І.Піскун // Рад. Україна. – 1960. – 4 серп.
 41. Полторацкий, А. Сценарий о людях Карпат: [про фільм «Над Черемошем» за однойм. тв. М.Стельмаха] / А.Пол-торацкий // Искусство кино. – 1954. – № 5. – С. 73-78.
 42. Попова, Л. Поэма о земле и народе. [«Кров люд-ська – не водиця» в Харків. укр. драм. театрі ім.Т.Шевченка] / Л.Попова, А.Николаева // Красн. знамя. – 1959. – 18 марта.
 43. Пулинець, О. Поема про зачарований вітряк: [про театр. постановку «Зачарований вітряк» М.Стельмаха Черні-вец. укр. муз.-драм. театром ім.О.Кобилянської] / О.Пули-нець // Укр. театр. – 1971. – № 4. – С. 5.
 44. Рабенчук, В.С. «Дзвони, мій дзвоне, срібний і голосний...»: [про однойм. док. фільм про письм. М.Стель-маха: бесіда з авт. сцен., письм. В.С.Рабенчуком] / В.С.Рабен-чук; зап. О.Сорокіна // Вінниччина. – 2000. – 23 трав.
 45. Речмедін, В. Дума про долю народу: [«Кров людська – не водиця»: худож. фільм, сцен. М.Стельмаха] / В.Речмедін // Україна. – 1960. – № 11. – С. 20-21.
 46. Речмедін, В. Історія духу народного: [екранізація тв. М.Стельмаха] / В.Речмедін // Україна. – 1961. – № 23. – С. 5.
 47. Речмедін, В. Фільм міг бути кращим: [худож. фільм «Над Черемошем», авт. сцен. М.Стельмах] / В.Реч-медін // Рад. культура. – 1955. – 14 серп.
 48. Спиридонова, А. Люди і час. Театр: [про постановку п’єси М.Стельмаха «Зачарований вітряк» Житомир. театром на гастролях у м.Києві] / А.Спиридонова // Рад. Україна. – 1971. – 17 черв.
 49. Станишевский, Ю. Дума о родной земле. [«Кров людська – не водиця» в Харків. укр. драм. театрі ім. Т. Шевченка] / Ю.Станишевский // Сов. культура. – 1959. – 5 мая.
 50. Судариков, І. Гуси – лебеді летять…: [про худож. М.Компанця, ілюстратора повісті М.Стельмаха] / І.Судари-ков // Сіл. вісті. – 1987. – 16 лип.
 51. Черкашин, Р. «Кров людська – не водиця»: [в Харків. укр. драм. театрі ім.Т.Шевченка] / Р.Черкашин // Рад. культура. – 1959. – 9 квіт.
 52. Чернецький, Ф. Земля – доля селянська: [«Кров людська – не водиця» в Харків. укр. драм. театрі ім.Т.Шев-ченка] / Ф.Чернецький // Молодь України. – 1959. – 27 берез.
 53. Чорнобривська, О. Вірність до віку: співдруж-ність М.Стельмаха з Житомир. обл. муз.-драм. театром / О.Чорнобривська // Літ. Україна. – 1987. – 21 трав.
 54. Шевченко, Н. Гартування характерів: щоденник мистецтва: [постановка п’єси М.Стельмаха «Зачарований вітряк» Житомир. обл. муз.-драм. театром] / Н.Шевченко // Рад. Україна. – 1971. – 28 січ.
 55. Якубенко, М. «Чотири броди» – на телеекрані: телеспектакль за романом М.Стельмаха / М.Якубенко // Сіл. вісті. – 1988. – 20 січ. 

3.5. М.П.Стельмах у фотографіях 

 1. [Герой Соціалістичної Праці М.П.Стельмах: фото] // Лит. Россия. – 1972. – 26 мая. – С. 1.
 2. Лауреати Державної премії УРСР імені Т.Г.Шевченка: [в т.ч. наші земляки – М.П.Стельмах та Є.П.Кирилюк: фото] // Літ. Україна. – 1980. – 11 берез.
 3. [Людно в музеї М.Стельмаха, що в с.Дяківцях Літин. р-ну: фото] / В.Осьмушко // Панорама. – 2002. – 5 черв.
 4. [На знімку М.Стельмах серед колективу Рожищен. народ. театру Волин. обл.] // Літ. Україна. – 1967. – 31 берез.
 1. [М.Стельмах і рос. письм. О.Чаковський / фото І.Яїцького] // Правда Украины. – 1982. – 23 мая.
 2. [М.Стельмах і рос. поет М.Дудін / фото В.Федор-чука] // Рад. Україна. – 1982. – 13 квіт.
 3. [М.Стельмах з матір’ю в рідному селі Дяківцях] // Україна. – 1967. – № 10. – С. 9.
 4. Михайло Стельмах з матір’ю Ганною Іванівною: [фото] // Україна. – 1984. – № 34. – С. 8.
 5. [М.Стельмах: кольор. фото / Є. Александрович] // Україна. – 1982. – № 23. – С. 1 обкл.
 6. [М.Стельмах: фото] // Літ. Україна. – 1962. – 22 трав.
 7. [М.П. Стельмах серед студентів Вінниц. пед. ін-ту] / фото І.Яїцького // Ранок. – 1982. – № 5. – С. 8.
 8. VIII з’їзд письменників Радянської України: [є фото письм. М.Стельмаха та С.Олійника]. – К., 1981. – 61 с.
 9. Розкажи, стара фотографіє: [фото групи вчителів Дяківец. серед шк. Літин. р-ну з письм.-земляком М.П.Стельмахом: кінець 40-х рр.] // Подолія. – 1997. – 21 січ.
 10. [Спецкор газ. «За честь Батьківщини» М.Стель-мах у Києві 1944 р.: фото] // Інформ. бюл. правління СПУ. – 1974. – № 10. – С. 15. 

3.6. Премія імені Михайла Стельмаха та її лауреати 

 1. Перші лауреати премії Стельмаха // Вінниц. край. – 2007. – № 4. – С. 2.
 2. Барабан, Л. Композитор Кирило Стеценко у Тиврові: [невідомі сторінки творчості митця] / Л.Барабан // Маяк. – 2009. – 30 жовт., 13 листоп.; Вінниц. край. – 2010. – № 3. – С. 86-89.
 3. Барабан, Л. Михайло Коцюбинський і театр: [іст.-публіцист. ст.] / Л.Барабан // Вінниц. край. – 2010. – № 1. – С. 115-126.
 4. Блонська, С. Блискавка: [поезії] / С.Блонська // Він-ниц. край. – 2011. – № 3. – С. 6-8.
 5. Бондар, В. Визнавав лиш відкриту збройну боротьбу: [худож.-док. повість] / В.Бондар // Вінниц. край. – 2009. – № 4. – С. 128.
 6. Вдовиченко, С. На ріках вавилонських: [гуморист. добірка] / С.Вдовиченко // Вінниц. край. – 2011. – № 4. – С. 150-151.
 1. Гарвасюк, В. Жертва гороскопа: [іроніч. роман] / В. Гарвасюк // Вінниц. край. – 2007. – № 2. – С. 112-127.
 2. Герасименко, О. Акорд осінньої струни: [вірші] / О. Герасименко // Вінниц. край. – 2009. – № 4. – С. 7-12.
 3. Коваль, Р. На нашій несвоїй землі: [іст. проза] / Р. Коваль // Вінниц. край. – 2006. – № 1. – С. 92-94.
 4. Паламарчук, В. Не біліє наша хата: [нарис] / В.Паламарчук // Вінниц. край. – 2011. – № 3. – С. 86-98.
 1. Пастушенко, Л. Година роси і сльози: [вірші] / Л.Пастушенко // Знак скорпіона, або переосмислення міфів / Л.Пастушенко. – Вінниця, 2010. – С. 300-312; Вінниц. край. – 2010. – № 2. – С. 4-9: портр.
 1. Поляхівський, Я. Шляхи і манівці – через Якушинці: [історія с.Якушинці Вінниц. р-ну] / Я.Поля-хівський // Вінниц. край. – 2009. – № 3. – С. 89-101.
 1. Романова, Т. Така печаль, що світ здається меншим: [поетич. цикл] / Т. Романова // Вінниц. край. – 2007. – № 4. – С. 112-118.
 1. Сторожук, В. Заблукати у трьох соснах: [повісті] / В. Сторожук // Вінниц. край. – 2010. – № 3. – С. 28-74.
 2. Стрельбицький, М. Вибране з трьох циклів: [поетич. добірка] / М.Стрельбицький // Вінниц. край. – 2007. – № 3. – С. 94-98.
 1. Стрельбицький, М. Школа перепитувань: [поетич. добірка] / М.Стрельбицький // Вінниц. край. – 2007. – № 2. – С. 80-86.
 2. Тимчук, В. Роги: [п’єса] / В.Тимчук // Вінниц. край. – 2008. – № 4. – С. 57-90.
 3. Чорногуз, О. Примхи долі, або фальшивий принц: [сатирич. роман] / О. Чорногуз // Вінниц. край. – 2006. – № 2. – С. 31-88.
 4. Шкляр, Г. Комбід: [новела] / Г. Шкляр // Вінниц. край. – 2008. – № 4. – С. 26-34.
 5. Штофель, Д. А небо золотим буває: [добірка віршів] / Д.Штофель // Вінниц. край. – 2006. – № 1. – С. 3-6.
 6. Яковенко, Т. Татуювання сердець: [поезія] / Т.Яко-венко // Вінниц. край. – 2008. – № 3. – С. 3-10.
 1. Беляева, Л.В. Михайло Стельмах: [бібліогр. список основн. пр. про життя та творчість] / Л.В. Беляева // Рад. літературознавство. – 1962. – № 3. – С. 146-150.
 2. Бібліографічний покажчик / уклад. Л.Дузь // Про Михайла Стельмаха: літ.-критич. матеріали. – К., 1972. – С. 258-295.
 3. Гальчак, С. Стельмах Михайло Панасович / С.Галь-чак // Розвиток краєзнавства у Східному Поділлі: ХІХ-поч. ХХІ ст. / С.Гальчак. – Вінниця, 2011. – С. 703-704.
 4. Кирилюк, Є. Стельмах Михайло Панасович // Укр. рад. енцикл. – 2-е вид. – К., 1983. – Т. 10. – С. 526.
 5. Коваленко, Л.Н. Стельмах Михаил Афанасьевич / Л.Н.Коваленко // Большая сов. энцикл. – М., 1976. – 3-е изд. – Т. 24, кн. 1. – С. 479.
 6. Коваленко, Л.Н. Стельмах, Михаил Афанасьевич / Л.Н. Коваленко // Краткая лит. энцикл. – М., 1972. – Т. 7. – С. 159-160.
 7. Михайло Панасович Стельмах: метод. рек. по відзнач. 75-ї річниці від дня народж. письм. в орг. т-ва / Добровіл. т-во любителів кн. УРСР, Респ. від-ня; підгот. М.К.Дмитренко. – К., 1986. – 18 с.
 8. М.П. Стельмах // Мова і стиль українських письменників: бібліогр. покажч. л-ри за 1953-1964 pp. / упоряд. М.Л. Бутрин. – Л., 1966. – С. 216-221.
 9. М.Стельмах і Вінниччина: (реком. бібліогр. покажч.) / уклад. Л.Шпильова. – Вінниця, 1987. – 24 с. – (Наші видатні земляки).
 10. Михайло Стельмах: метод.-бібліогр. матеріали. – К., 1961. – 20 с.: портр. – (М-во культури УРСР, Голов. упр. в справах культ.-освіт. установ, Держ. респ. б-ка УРСР ім. КПРС). – (Лауреати Ленін. премії).
 1. Подолинний, А.М. Стельмах Михайло Панасович / А.М. Подолинний // З-над Божої ріки: літ. біобібліогр. слов. Вінниччини / упоряд. і заг. ред. А.М.Подолинний. – Вид. 2-е, перероб., доп. – Вінниця, 2001. – С. 322-323.
 2. Рева, Н.М. Стельмах Михайло Панасович: [біблі-огр. список тв. і л-ри про життєв. і творч. шлях] / Н.М.Рева, Г.С.Рева // Українська література: теорія, історія та методика викладання: бібліогр. покажч. / Н.М.Рева, Г.С.Рева; за ред. С.А.Крижанівського. – К., 1987. – С. 222-224.
 3. Син Подільської землі, співець її краси і слави: бібліогр. покажч.: до 90-річчя від дня народж. М.П.Стель-маха (1912-1983) / Вінниц. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва; Г.М.Авраменко; О.Г.Ніколаєць. – Вінниця, 2002. – 9 с. – (Наші видатні земляки).
 4. Стельмах Михайло Панасович // Письменники Радянської Вінниччини: бібліогр. покажч. – Вінниця, 1971. – С. 132-135.
 5. Стельмах Михайло Панасович: [кор. біогр. довід.: бібліогр. список // Українські письменники: біобібліогр. слов.: в 5 т. / уклад. О.І.Черкашин [та ін.]. – К., 1965. – Т. 5. – С. 529-551.
 6. Стельмах Михайло Панасович // Письменники Радянської України: біобібліогр. довід. – К., 1981. – С. 256-257.
 7. Стельмах Михайло Панасович [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/. – Назва з екрану.
 8. Стельмах Михайло Панасович [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrlib.com.ua/books/book.php?id.– Назва з екрану.

Абакумов Н.А. 160

Авіжюс Й. (404)

Авксентьев Л.Г. 455, 467

Авраменко Г.М. 732

Адалис А. 113

Адамович А.Є. 262, 456

Александрова Э. 128, 130, 139, 144

Александрович Є. 693

Алексеєва Н.В. 263

Алексеєнко В. 468

Амосов М.М. (610)

Андриевская Н. 170, 171

Антощенко К.Д. 264, 265

Арват Ф.С. (487)

Бабаевский С. 266

Бабакова О.В. 469

Бабишкін О. 267, 268, 269, 270, 630-633

Бабійчук Т. 470

Бажан М.П. 191

Базилевич А. 91

Байда Ю.М. 278

Бакуменко Д. 608

Балыкин Н. 174

Барабан В. 634-636

Барабан Л. 700, 701

Баскаков В. 271

Баш Я. 223

Башкевич Л. 471

Бевзенко А. 272

Бевзенко А.Т. 457

Беломлинский М. 150

Белоус А. 527

Беляев В. 168, 273

Беляєв В.Г. 274

Беляева Л.В. 720

Бельтюков Б.М. 126

Бережний М. 637

Бернадська Н.І. 472

Бернштейн П. 208

Беценко Т.П. 275

Біленко В. 224

Білецький Д.М. 276

Білодід І.К. 473

Бірюков А. 277

Блонська С. 702

Богаткин В. 157

Богатько В.В. 278

Богданець М. 89

Богорад Я. 279

Бойко В.М. 217, 609

Бойко М.Ф. 280

Бондар В. 703

Бондар П.Т. 474

Бондаренко І.І. 281, 282

Бондарчук Р. 475

Борзенко О.І. 283

Бородій І.Б. 284

Бортняк А. (581)

Борщевський В. 558, 559

Борщевський В.М. 476, 557

Борщов В. 638

Брайнина Б. 285

Бронзенко Т. 477

Бронзенко Т.А. 478

Брусиловский А. 142

Булатов Э. 163

Бурдаківська Н.М. 286

Бурлакова І.В. 287

Бурлачук М. 639

Бурляй Ю. 288, 289, 290, 528

Буряк Б. 291

Буторина І.І. 479

Бутрин М.Л. 727

Вакаров Д. (212)

Василенко А. 96

Васильев О. 163

Васюта С.Д. 293

Ващук Ф. 480

Вдовиченко С. 704

Ведибіда О. 560

Вериківський М. 105

Верменич В. 106

Вертій О.І. 295, 296

Винокуров М. 610, 640

Вільний В. 641, 642

Вільчинська О. 225

Вінграновський М. (506)

Вовк П. 643

Волгина Т. 169

Волинський К.П. 297

Волковинська З.В. 14

Воловик М. 150, 164

В’язовський Г. 292

Гавриленко Г. 70, 71

Гаєнко В. 561

Гальчак С. 644, 722

Ган Я. 226

Гарбуз В.Д. 298

Гарвасюк В. 705

Гармиза Л. 85

Гасюк В. 562

Герасименко О. 706

Гетманчук Н.О. 299

Гилевич А. 83, 87, 164

Гнатюк М. 645

Гнатюк Н. 563

Гненний М. 564, 565

Гнибедюк І. 566

Годин И. 159

Голицын А. 162

Головатюк Г. 567

Головецька Н. 481, 482

Головко А.В. 216

Гончар О. (463), (506)

Гончаренко Ф. (574)

Горбатюк В. 227

Гордійчук П. 568

Горох Г.В. 483

Гребельський С. 228, 569

Гриб К. 229

Григор’єв Л. 81

Григорук А. 300

Грипас Н.Я. 301

Гриценко П. 484

Громан Д. 140, 156

Гром’як Р.Т. 485

Губко О. 230

Гукайло В.М. 92

Гулін П. 94

Гуменний Я. 302, 303

Гуменюк Е. 570

Гусак І. 646, 647

Гусєв О. 571

Гуцало Є. 4, 304, 305, (537)

Гуцало Є.П. 35

Давидзон Я. 208

Давидова І. 649

Давидова І.М. 648

Дасевич С. 572

Дашевский М. 650

Демчук О. 486

Депутатова П. 68

Дзюба І. 306

Дмитренко М.К. 726

Дмитрієв О. 208

Добра М. 116

Довженко О. (506)

Довженок Г.В. 307

Доломан Е. 611

Домницький М. 308-312

Донець Г. 612

Дорошенко П. 73, 74

Драч І. (506)

Драчук Л.І. 487

Дроб’язко М. 252

Дудін М. (690)

Дузь І.М. 3, 232

Дузь Л. 721

Дузь Л.І. 313

Дукіна О.В. 488

Дяченко О. 314

Дячок М.Д. 476

Єлагіна Г. 103

Елкин А. 532

Єфименко В. 651

Жаборюк А. 315, 318

Жаборюк А.А. 316, 317

Жовтобрюх М.А. 319

Жулинський М. 539

Журба І. Я. 319

Забарний О.В. 478

Забаштанський В. (537)

Заболотний Д.К. (214)

Завалішина М. 107

Загороднюк В. 320, 322,

324, 325

Загороднюк В.С. 321, 323, 458

Загребельний П. 326, (463)

Зарудний М. (635)

Зеленюк В. 574

Земляк В. 328, (537)

Зубець Н.О. 329

Игатьев Ю. 147

Ільченко М. 581

Ісаков О. 108,109

Іщук А. 330

Іщук А.О. 331

Йосипенко М. 653

Кавун В. 78

Калинычева К. 124

Калінічев С. 208

Каменська Н.П. 489

Карлов Г. 67, 68, 69, 70, 71,

72, 75

Карпалюк В.С. 332

Касім Ю. 333

Катерног А. М. 215

Килимник О.В. 334

Кирилова Н. 94

Кирилюк Є. 723

Кирилюк Є.П. 335, (686)

Кисельов Й. 336

Князюк В. 654

Кобець В. 337, 576, 613

Кобилецький Ю.С. 296

Коваленко Л. 338

Коваленко Л.Н. 724-725

Ковалець Л.М. 490

Коваль Р. 707

Ковальчук О.Г. 339

Ковганюк Ст. 340

Ковенацкий В. 144

Козак В. 614

Козак С. 534

Козаченко В. 341

Козлова В. 102

Козловська Л. 342, 344

Козловська Л.С. 343, 459

Кокін А. 577

Колесник П. 345, 535

Колісник В. 655

Колісниченко-Голованюк О.

578

Колотило Т.І. 346

Комарівська Н. 491

Компанц Н. 173

Кондрацький І.С. 492

Кононенко П.П. 347

Кончаловская Н. 113

Коротич К.В. 348, 349

Короткова Е. 128

Косенко М.Ю. 493

Косинка Г. 207, (209)

Косинка Г.М 197

Костенко М.О. 494

Костовецкий А. 615

Кохан К. 68

Коцюбинська М. 350

Коцюбинський М. (426), (701)

Коцюбинський М.М. (202)

Кочевський В. 616

Кравченко Е. 656

Кравченко І. 351

Кравченко І.Є. 215

Краевский С. 579

Крайниченко В. 663

Крижанівський С.А. 731

Кудіна Л.М. 495

Кудрявцев М.Г. 352

Кузишин Й. 101

Куприянов С. 147

Курас І.Ф. 254

Курашкевич К. 657

Курилов А. 658

Кухар-Онишко О.С. 476

Куцевол О.М. 299, 475, 524

Кучер В. 659

Кущ О.П. 298

Лаврусевич Н.О. 496

Лагода В. 617

Лазаренко В. 580

Лаптев А. 119, 147

Левицький О. 110

Леонтович В. (369)

Лиманов В. 660

Литвиненко В. 77

Ліберда І. 234

Логвиненко М. 661

Лохманова М. 171

Лузган С. 662

Лукин Ю. 167

Луків М. (581), 618

Мазуркевич О. 13, 353, 355

Мазуркевич О.Р. 354, 591

Майборода П. 111, 112

Макаренко Н. 663

Макаренко О. 497

Маковійчук М. 584

Мариненко Ю.В. 356

Марич С. 357, 359

Марич С.М. 358, 360, 498, 499

Маричевський М. 361

Марко В. 362

Марко В.П. 363, 500

Масляєв І. 664

Махновец Д. 665

Мельник В. 112, 235, 364

Мельник М.А. 218

Мельник О. 491

Мельниченко В. 90, 98

Мельниченко В.Г. 104

Мехед Т.В. 365

Мехх А. 501

Миколаєнко Б. 502

Миронюк Н.Ф. 460

Миронюк С. 366

Мовчанюк Г. 587-588

Мокряк О.І. 503

Монин Е. 139

Моренець В. 504

Моренець В.В. 505

Мороз-Стрілець Т. 209

Москаленко Н. 368

Муратов І. 666

Наконечна О.І. 369

Нарубіна Є. 667

Насмінчук Г.Й. 370

Нестайко В. 93

Николаева А. 671

Ніколаєць О.Г. 732

Новицький О. 619

Новиченко Л. 371

Новіцька Л. 372

Новіцька Л.В. 373

Олійник Б. (506)

Олійник С. 696

Омельянчик І. 238

Осьмушко В. 687

Павличко Д. 374, (506)

Павлюченко С.Є. 112

Паламарчук В. 708

Панч П.Й 221

Панченко В. 101

Панченко В.Є. 505

Панчук В. 590

Пархоменко М.Н. 375

Пастушенко Л. 709

Пастущак Т. 376, 377, 379

Пастущак Т.Й. 378, 461

Пелих Г. 380

Первомайський Л. (506)

Перебийніс П. 620

Петренко А.М. 591

Пинкисевич П. 125

Пискунов В. 137, 152

Пискунов В. М. 381

Письменна А. 382

Пікалова А. 383

Пікалова А.О. 384-387, 462

Піскун І. 668-669

Плачинда С. 239, 388, 538

Погребенник В.Ф. 296

Подолинний А. 240

Подолинний А.М. 730

Поліщук Т. 241, 539

Полторацкий А. 670

Поляхівський Я. 710

Польский Б. 169

Померанцева Г. 389

Попова Л. 671

Попова О.І. 390

Попович А.С. 391

Попович Е.С. 392

Потупейко М. 393

Примаченко М. 80, 82, 84, 100

Принцевский И. 168

Принцевський І.Д. 3

Прокопенко М. 69

Проценко Н.В. 395

Прощарук В. 594

Пулинець О. 672

П’янов В. 396

Пяткин Д. 151

Рабенчук В. 243, 652

Рабенчук В.С. 673

Радзієвський В. 507

Ракузин Е. 152

Рарицький О.А. 397

Ребро П. 545, 621

Ребров П.П. 398

Рева Г.С. 508-509, 731

Рева Н.М. 731

Регідайло Н. 399

Реєнт О. 595

Рейх М. 65

Речмедін В. 596, 674-676

Рильський М. 46, 193, 197,

(201), (203), (220), 400,

401, (583), 622

Рильський М.Т. 402, 623

Різнеченко Т. 403

Роллан Р. (205)

Романова Т. 711

Романченко М. 244-245

Ромащенко Л. 404

Россельс В. 114, 118, 119,

122, 124, 125, 127, 129,

134-137, 140, 142, 144,

152, 157, 161, 165, 168, 170

Руденко-Десняк А. 405, 406,

546

Рыльский М. 547

Рябий М. 214

Рядченко Н. 407

Савін В.М. 13

Савкін Л. 246

Савчук Н.Г. 408

Сагоян Ф. 529

Саєнко В.П. 409

Саенко Ю. 162

Самофалова В. М. 112

Светлов М. 119

Северин Ю. 73, 74

Семенчук И. 410

Семенчук І. 414, 597

Семенчук І.Р. 412, 413, 510

Семенюк Г. 415

Сергійчук С. 511

Серебрянська І.М. 416, 417

Сивак Л. 418

Сивак Л.М. 419, 420, 512

Сидяченко Н.Г. 421-423

Симоненко В. (506)

Сингаївський М. 424, 548,

624, 625

Синельник М. 247

Синиця І. (230), (233), 248

Синиця І.О. 191

Сільський Ю. 549

Скакандій В.Ю. 217

Скрипка В.Н. 210

Скрипник В. 598, 599

Скрипник О.В. 514

Скуратівський В. 249

Слабинський М. 425

Слабошпицкий М.Ф. 406

Славинский Н.173

Слобожанинова Л. 426

Сметанська М.І. 515

Смирнов В. 550

Смирнова Л. 251, 600

Соколов С. 158

Сологуб В. 603

Солод Ю.Д. 516

Солошенко Т. 481

Сом М. 626

Сорокіна О. 673

Спиридонова А. 677

Сподарець М.Н. 427

Станишевский Ю. 678

Станіславська Є. 253

Стельмах Д.М. 242

Стельмах Л.А. 242

Стельмах Я. (250), 255, 256

Степовий К.О. 517

Стеценко К. (700)

Сторожук В. 712

Стрельбицький М. 257, 258,

428, 713, 714

Стус В. (537)

Судариков И. 679

Сукач В. 604

Супрун Л.О. 463

Сутеев В.138, 148

Таран Н.Е. 464

Тараненко Н. 429

Таранюк П. 658

Терешко Л. 430

Терещенко-Конончук Т. 505

Тимошенко П. 431

Тимчишин В. 602

Тимчук В. 715

Ткаченко Н.С. 518, 519

Ткаченко О. 79, 88

Ткаченко Т. 434

Ткаченко Т.В. 432, 433, 465

Ткачук М. 5, 435, 437

Ткачук М.П. 436, 466,520

Ткачук П.С. 259

Токмакова И. 144, 163

Топтун В.М. 438

Точенюк В. 627

Травнева С. (580)

Траскина О. 123

Тульчевська Г. 76

Тютюнник Г. (506)

Фащенко М. 439, 554

Федорчук В. 690

Федчук Л.І. 475, 524

Фещенко М. 529

Фурсова Л.О. 521,522

Харчук Б. 555

Хмара А. 97

Ходосов К.О. 523

Хоменко В.Й. 14

Хропко П.П. 296

Царук А. 524

Цюпа І. 261

Чаковський О. (689)

Чалмаев В. 142, 440, 441

Чалмаєв В. 442

Чарушин Е. 130

Черкашин О.І. 734

Черкашин Р. 680

Чернецький Ф. 681

Чехівський О. 443

Чеховская И. 60, 141, 143,

145, 146, 149, 151, 154,

155, 156, 158, 159, 160,

166, 167, 172, 173

Чикирисов Ю. 255

Чорнобривська О. 682

Чорногуз О. 716

Чубач Г. 628

Шагеев Э.Н. 165

Шалфаров С. 99

Шамота М. 444

Шамро О. 166

Шахова К. 445

Шаховський С. 446

Шеберстов Н. 127

Шевельов В.Г. 500

Шевченко Н. 683

Шекера М.Г. 447

Шекспір В. (395)

Ширяєв В. 93

Шкляр Г. 716

Шоломий А. 172

Шолохов М. (262), (403), (456)

Шомада Н. 452

Шпильова Л. 728

Штейман Б. 606, 607

Штейнбук Ф.М. 448

Штонь Г. 450

Штонь Г.М. 449, 451

Штофель Д. 718

Шульга Т.М. 525

Щепотев В. 131

Юдін М. 57

Юхимович В. 629

Яворівський В. 261, (537)

Яїцький І. 689, 695

Якименко Л. 151

Яковенко Л.І. 453

Яковенко Т. 719

Якубенко М. 556, 684

Ямчук П.М. 454

Яценко Т. 526

Нові надходження 2000


 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА  ім. К.А. ТІМІРЯЗЄВА

Відділ сільськогосподарської літератури

Відділ технічної літератури

 

 

 

Нові надходження літератури з питань економіки,

технології виробництва і переробки

сільськогосподарської продукції

(Поточний бібліографічний список)

 

Вип. 2.

 

Вінниця, 2000

 


ШАНОВНІ ЧИТАЧІ! 

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва надсилає Вам черговий бібліографічний список, який включає надходження нової літератури з питань економіки, організації та технології сільськогосподарського виробництва, галузей харчової і переробної промисловості, що надійшла в обласний довідково-інформаційний фонд у січні-березні 2000 р.

Список розрахований на керівників, організаторів, спеціалістів сільськогосподарського виробництва та переробної промисловості.

Працівники обласних організацій можуть одержати зазначену літературу в обласній науковій бібліотеці, районних організацій – в центральних бібліотеках.

В разі відсутності необхідних видань в центральних системах, їх можна замовити по міжбібліотечному абонементу (МБА) з бібліотеки, де знаходиться потрібне видання.

На замовлення спеціалістів по МБА надсилаються також копії журнальних статей. 


ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

ПРО ВНЕСЕННЯ зміни до пункту 11 статті 7 Закону України "Про державне регулювання с.-г. продукції: Закон України … 2 лют. 2000 р. // Уряд. кур'єр. – 2000. – 11 берез. – С. 14.

ПРО МИСЛИВСЬКЕ господарство та полювання: Закон України … 22 лют. 2000 р. // Уряд. кур'єр. – 2000. – 12 квіт. – С. 3-11. вкл.

ПРО СПИСАННЯ заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) платників податків у зв'язку з реформуванням сільськогосподарських підприємств: Закон України … 16 берез. 2000 р. // Уряд. кур'єр. – 2000. – 7 квіт. – С. 4.

ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ економічних інтересів і соціального захисту працівників соціальної сфери села та вирішення окремих питань, що виникли в процесі проведення земельної реформи: Указ Президента України Л. Кучми … 12 квіт. 2000 р. // Уряд. кур'єр. – 2000. – 25 квіт. – С. 10.

БАЗАРОВ Е.И., НОВИКОВ А.Н. Антикризисная программа саморазвития АПК // Достиж. науки и техники АПК. – 2000. – № 2. – С. 6-12.

ГУПАЛОВА Т. Как проанализировать балансовую ликвидность? // Новое сел. хоз-во. – 2000. – № 1. – С. 16, 17.

ДОЛИНСЬКИЙ В.П., ДОЛИНСЬКИЙ С.В., ДЯЧЕНКО І.Б. Особливості та розвиток підприємництва в аграрних і агропереробних підприємствах // Економіка АПК. – 2000. – № 2. – С. 46-55.

ІОЛКІН Я. Спільна власність на майно та землю за законодавством України // Сіл. госп-во реформується. – 2000. – № 24. – С. 7-9.

КАНЦУРОВ О. Визначення осіб, які мають право на отримання майнового паю // Сіл. госп-во реформується. – 2000. – № 21. – С. 16-19.

КРИСАЛЬНИЙ О.В. Трансформація колективних сільськогосподарських підприємств у кооперативні формування // Економіка АПК. – 2000. – № 3. – С. 12-15.

МАРКОВА И.Л. Взаимосвязь приоритетов инвестиционной и внешнеторговой политики в АПК // Достиж. науки и техники АПК. – 2000. – № 2. – С. 14-17.

МОГИЛОВА М.М. Ринок землі як важлива умова розвитку ефективного виробництва // Економіка АПК. – 2000. – № 2. – С. 76-79.

НЕЧИТАЙЛОВ С.Н. Зарубежные инвесторы в регионах нашей страны // Достиж. науки и техники АПК. – 2000. – № 2. – С. 13,14.

НИКОНЕНКО А. Категорії осіб, які мають право на земельний пай // Сіл. госп-во реформується. – 2000. – № 21. – С. 13-16.

ОРЕЛ Є. Перехід трудових та земельних ресурсів до новостворених підприємств у процесі реструктуризації КСП // Сіл. госп-во реформується. – 2000. – № 23. – С. 4-16.

ОРЕЛ Є. Типи юридичних осіб, що створюються за допомогою Проекту паювання сільськогосподарських земель // Сіл. госп-во реформується. – 2000. – № 23. – С. 16-19.

ПОЛІВОДСЬКИЙ О., ІОЛКІН Я. Договори на реалізацію сільськогосподарської продукції // Сіл. госп-во реформується. – 2000. – № 24. – С. 10-14.

СТАРИКОВ О. Антикризисний менеджмент на сільськогосподарському підприємстві // Сіл. госп-во реформується. – 2000. – № 21. – С. 4-9.

СТАРИКОВ О. Практика оренди землі в господарствах, реструктуризованих за участю ППСГЗ // Сіл. госп-во реформується. – 2000. – № 21. – С. 9-12.

ЮРЧИШИН В.В. Проблеми зміцнення правової бази сільського господарства // Економіка АПК. – 2000. – № 3. – С. 3-11.

Економіка рослинництва

МИТЧЕНОК О.О. Забезпечення конкурентоспроможності виробництва ріпака // Економіка АПК. – 2000. – № 3. – С. 80-82.

МИТЧЕНОК О.О. Тенденції розвитку світового ринку олійних культур // Економіка АПК. – 2000. – № 1. – С. 73-75.

САВЕНКОВ А.Т. Чтобы свекловодство было рентабельным // Сах. свекла. – 2000. – № 3. – С. 7, 8.

СЕМЕНДА Д.К. Відновимо бурякову галузь // Економіка АПК. – 2000. – № 3. – С. 32-36.

СІНЧЕНКО В.М., ПИРКІН В.І., ПАСТУХ Ю.А. Проблеми підвищення економічної ефективності виробництва цукрових буряків // Економіка АПК. – 2000. – № 2. – С. 55-59.

СТРИЛЕЦ Р.А. Финансовая стратегия семеноводства // Вестн. семеноводства в СНГ. – 2000. – № 1. – С. 20-23.

Економіка тваринництва

АНТОНЮК С.М. Удосконалення методики визначення собівартості селекційно-племінної продукції великої рогатої худоби // Економіка АПК. – 2000. – № 3. – С. 74-76.

ГАЙДУК В.И. Современное состояние и механизм регулирования регионального рынка продукции животноводства // Аграр. наука. – 2000. – № 1. – С. 5-7.

ГОРШКОВ Л., РОЙТЕР Л., ГОРШКОВА Т. К оценке финансовой устойчивости предприятия // Птицеводство. – 2000. – № 2. – С. 9-11.

ЄГОРОВА О.В. Удосконалення організації реалізації молока // Економіка АПК. – 2000. – № 3. – С. 83, 84.

МЕЛЬНИК Б.А. Розвиток інтеграційних процесів у промисловому птахівництві // Економіка АПК. – 2000. – № 2. – С. 59-62.

СЫНКОВ К. Организация производства молока в условиях рынка: опыт и проблемы // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2000. – № 2. – С. 11-15.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ І ЛІСОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ.

ПРИРОДНИЧО-НАУКОВІ І ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Агрохімія

ДРИЧКО В.Ф., МЕЛЬНИКОВ С.П. Скорость минерализации удобрений на основе торфа // Агрохимия. – 2000. – № 3. – С. 41-45.

МАЛЬЦЕВ В.Ф., ТОРИКОВА О.В. Химизация и численность дождевых червей в почве // Достиж. науки и техники АПК. – 2000. – № 3. – С. 11-13.

НОСКО Б.С., МЕРКУЛОВА Е.Л., БАБИЧ Е.В. Вынос элементов питания озимой пшеницей из чернозема типичного в зависимости от системы удобрения // Агрохимия. – 2000. – № 2. – С. 45-53.

ПАСТУШЕНКО Н.Ф., ЛЕБЕДЕВА Т.М., ЯКОВЛЕВА Е.П. О возможности агрохимического насыщения почв в соответствии со шкалой Л.Г. Раменского // Достиж. науки и техники АПК. – 2000. – № 2. – С. 20, 21.

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ

РОСЛИННИЦТВА

БУКЛАГИН Д.С., ГОЛЬТЯПИН В.Я., КОЛЧИНА Л.М. Тенденции развития тракторов, почвообрабатывающей и посевной техники за рубежом // Техника и оборуд. для села. – 2000. – № 3. – С. 22-25.

БУТКОВСКИЙ П.С. Малогабаритные тракторы // Техника и оборуд. для села. – 2000. – № 2. – С. 20-24.

ДРИНЧА В.М. Протравливатели семян // Техника и оборуд. для села. – 2000. – № 1. – С. 10-12.

КУРАСОВ В.С. Аксиальная молотилка для малых партий семенной кукурузы // Кукуруза и сорго. – 2000. – № 2. – С. 10, 11.

ОСОБОВ В. Современные комплексы машин: [Кормоубороч. комбайны] // Новое сел. хоз-во. – 2000. – № 1. – С. 34-39.

ПЕДАЙ Н.П. Механизация работ в селекции и первичном семеноводстве // Кормопроизводство. – 2000. – № 2. – С. 30-32.

ПЕРЕВЕДЕНЦЕВ В.М., БОРЫЧЕВ С.Н. Копатель для уборки картофеля // Достиж. науки и техники АПК. – 2000. – № 2. – С. 31-33.

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ ТВАРИННИЦТВА

ЛІСКОВИЧ В. Доїння корів апаратами з різною величиною внутрішнього діаметра присоска // Тваринництво України. – 2000. – № 3/4. – С. 11.

ЛИПКОВИЧ Э.И. Научно-технические достижения по механизации кормопроизводства и животноводства // Техника и оборуд. для села. – 2000. – № 3. – С. 2-4.

РАСТИМЕШИН С.А., САЗОНОВА Т.А. Локальный электрообогрев в свиноводстве // Техника и оборуд. для села. – 2000. – № 2. – С. 12, 13.

СИМАРЕВ Ю.А. Универсальные прифермские миницеха по переработке молока // Зоотехния. – 2000. – № 3. – С. 26, 27.

ТРЕТЬЯКОВ А.Н. Технологическое оборудование для птицеводческих хозяйств // Техника и оборуд. для села. – 2000. – № 1. – С. 14, 15.

УСОВ А. Машины для промышленного птицеводства // Птицеводств о. – 2000. – № 2. – С. 40-43.

ЗАГАЛЬНЕ РОСЛИННИЦТВО

Селекція, насінництво, сорти

АРТЕМОВ И.В. Организация семеноводства зерновых культур и рапса // Кормопроизводство. – 2000. – № 2. – С. 20-23.

ГУЛЯЕВ Г.В. Селекция растений в ХХІ веке // Аграр. наука. – 2000. – № 1. – С. 23-25.

ЗАИКА А.И. Производство семян на уровне мировых стандартов // Вестн. семеноводства в СНГ. – 2000. – № 1. – С. 31-33.

ЛИСКЕР И.С., ДМИТРИЕВ А.П., ЦЫПЛЕНКОВ А.Е. Фотометрическое изучение структуры семян томатов // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. – 2000. – № 2. – С. 9-11.

ФЕДОРОВ А.К. Биологически и экономически обоснованное семеноводство овощных культур // Вестн. семеноводства в СНГ. – 2000. – № 1. – С. 29, 30.

ЮНУСОВ Р.А., САМУИЛОВ Ф.Д. Новая технология послойного системного инкрустирования семян сахарной свеклы // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. – 2000. – № 2. – С. 11-13.

Землеробство. Агротехніка

МОКРИКОВ В.И. На эродированных землях чистые пары целесообразно сочетать с занятыми // Земледелие. – 2000. – № 1. – С. 13.

СДОБНИКОВ С.С. Новое в теории и практике обработки почвы // Земледелие. – 2000. – № 2. – С. 4-13.

СЛЕПОКОНЬ Ю.И., ГУСАРОВ В.И., БОЕВ В.И. Ферментативная активность черноземов при термальном внутрипочвенном обогреве // Аграр. наука. – 2000. – № 2. – С. 11, 12.

ШИПОВСКИЙ А.К., СОЛОВЬЕВ С.В. Весенняя основная обработка почвы под зерновые культуры // Земледелие. – 2000. – № 2. – С. 23, 24.

СПЕЦІАЛЬНЕ РОСЛИННИЦТВО

Зернові культури

ИСМАГИЛОВ Р.Р., НУРЛЫГАЯНОВ Р.Б., ВАНЮШИНА Т.Н. Технология производства продовольственного зерна озимой ржи // Зерн. культуры. – 2000. – № 1. – С. 8, 9.

КАЛИНЕНКО И.Г., КОВТУН В.И. Усовершенствованная технология возделывания озимой пшеницы // Земледелие. – 2000. – № 1. – С. 12.

ЛЕБЕДЬ Е.М., КРАМАРЕВ С.М., ПОДГОРНАЯ Л.Г. Влияние агротехники на устойчивость кукурузы к болезням и вредителям // Кукуруза и сорго. – 2000. – № 2. – С. 15, 16.

ФЕДОРОВ В.А., ВОРОНЦОВ В.А., МОРОЗОВ И.В. Ячмень и комбинированная обработка почвы // Зерн. культуры. – 2000. – № 1. – С. 9-11.

ХЛОПЮК М.С. Влияние сорта на урожайность и качество яровой пшеницы // Кормопроизводство. – 2000. – № 2. – С. 11-13.

ЭЛЛЬМЕР Ф., ПЕКЕНЬЕВ Х.П., БЕГЕУЛОВ М.Ш. Сравнительная оценка российских и немецких сортов озимой пшеницы // Зерн. культуры. – 2000. – № 1. – С. 22-27.

КАРТОПЛЯ

ВАСЮКОВ Ю. Сортовое разнообразие: [Картопля] // Новое сел.хоз-во. – 2000. – № 1. – С. 24, 25.

КУЦЕНКО В. Стеблоутворююча здатність бульб різних сортів // Картопляр. – 2000. – № 1. – С. 7.

УРВАНЦЕВ Г. Семенной картофель из пробирки // Новое сел. хоз-во. – 2000. – № 1. – С. 8-11.

ЦУКРОВІ БУРЯКИ

БАЛАН В.Н. Разнокачественность семян // Cах. свекла – 2000. – № 1. – С. 15-17.

НАНАЕНКО А.К. Различные схемы сева и площадь поля // Сах. свекла. – 2000. – № 3. – С. 15, 16.

ПОГРЕБНЯК С.П., ЗАХАРОВА В.В., ВОЛОХА Н.П. Энергосберегающая интенсивная технология // Сах. свекла. – 2000. – № 2. – С. 14-16.

ТАРАБРИН А.Е. Ускоренное размножение сортов и гибридов // Сах. свекла. – 2000. – № 3. – С. 16-18.

КОРМОВИРОБНИЦТВО. КОРМОВІ КУЛЬТУРИ

ГРИСЛИС С.В. Клевер луговой в современных агрофитоценозах // Кормопроизводство. – 2000. – № 1. – С. 16, 17.

ЕПИФАНОВ В.С. Редька масличная в смешанных посевах // Кормопроизводство. – 2000. – № 1. – С. 17-19.

КУЗЕЕВ Э.М., ГАФАРОВ Р.Н. Смешанные посевы однолетних культур на силос // Кормопроизводство. – 2000. – № 1. – С. 19-21.

МИХАЛЕВ С.С., ЛУКЬЯНОВА А.Н. Подсев изреженных посевов многолетних трав в год их закладки // Кормопроизводство. – 2000. – № 1. – С. 13-15.

ПЕТРОВА С.Н., ПАРАХИН Н.В. Симбиотическая фиксация азота многолетними бобовыми травами // Кормопроизводство. – 2000. – № 3. – С. 16-19.

ОВОЧІВНИЦТВО

ГАВРИШ С.Ф. Современные гибриды томата для сбора плодов кистями // Картофель и овощи. – 2000. – № 2. – С. 15, 16.

ИВАНОВА М.И., КАВЫЛИН В.М. Пищевая ценность и качество сортов цветной капусты и брокколи // Картофель и овощи. – 2000. – № 2. – С. 10, 11.

ПЛОДІВНИЦТВО. ЯГІДНИЦТВО

АРТЮХ С.Н., НАУМОВА Л.С., ЕФИМОВА И.Л. Новые сорта яблони для садов с интенсивными технологиями // Садоводство и виноградарство. – 2000. – № 1. – С. 19, 20.

БАРАБАШ Т.Н. Биологические особенности клоновых подвоев вишни и черешни // Садоводство и виноградарство. – 2000. – № 2. – С. 9, 10.

ВЫСОЦКИЙ В.А., АЛЕКСЕЕНКО Л.В. Выращивание оздоровленного посадочного материала нейтральнодневных и ремонтантных сортов земляники // Садоводство и виноградарство. – 2000. – № 1. – С. 14-16.

ГУРИН А.Г. Кулисы для промышленных насаждений земляники // Садоводство и виноградарство. – 2000. – № 1. – С. 12, 13.

МУРАВЬЕВ А.А. Раннелетняя обрезка яблонь в молодом саду // Садоводство и виноградарство. – 2000. – № 2. – С. 2.

СУХОРУКИХ Ю.И. Оценка урожайности биологически активных веществ у ореха грецкого // Садоводство и виноградарство. – 2000. – № 2. – С. 23.

ТРУНОВ И.А., ЮМАШЕВ А.В. Азотный и фосфорный режимы выщелоченного чернозема в насаждениях малины // Садоводство и виноградарство. – 2000. – № 2. – С. 10-13.

ЗАХИСТ РОСЛИН

ОПАНАСЕНКО Г.П. Как снизить засоренность посевов сахарной свеклы // Земледелие. – 2000. – № 2. – С. 25.

КРЮЧКОВА Л.О. Збудник церкоспорельозу // Захист рослин. – 2000. – № 1. – С. 8, 9.

ПАВЛОВА В.В., КОЖУХОВСКАЯ В.А. Биологическая эффективность протравителей против головни // Защита и карантин растений. – 2000. – № 1. – С. 16, 17.

СМИРНЫХ В.М., КОГУТ Р.С. Что влияет на пораженность озимой пшеницы корневыми гнилями // Защита и карантин растений. – 2000. – № 2. – С. 23.

СМИРНИХ В.М., ШКАРЕДНИЙ І.С., МОСТЬОВНА Н.А. Агротехніка проти хвороб і шкідників // Захист рослин. – 2000. – № 2. – С. 9, 10.

СПИРИДОНОВ Ю.Я. Программа интегрированной защиты посевов от сорной растительности // Защита и карантин растений. – 2000. – № 2. – С. 18, 19.

ТЮТЕРЕВ С.Л. Совершенствовать защиту сельскохозяйственных культур от семенной и почвенной инфекции // Защита и карантин растений. – 2000. – № 2. – С. 14-16.

ТВАРИННИЦТВО

ЗАГАЛЬНЕ ТВАРИННИЦТВО

Розведення і племінна справа

МАДІЧ А., ШАЛОВИЛО С. Соціальні проблеми ембріонального клонування // Тваринництво України. – 2000. – № 3/4. – С. 12-14.

СІРАЦЬКИЙ Й., ПРОСЯНИЙ С. Ембріональний ріст і розвиток тварин різних генотипів // Тваринництво України. – 2000. – № 3/4. – С. 17.

Велика рогата худоба

КОРОБКО А. Влияние различных биопрепаратов на сохранность телят // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2000. – № 2. – С. 28-30.

КУКЛА Л. Биоэнергетическая эффективность технологии выращивания нетелей // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2000. – № 2. – С. 18-22.

КУЛАКОВ В.А., БАЛАЕВА О.М., ЩЕРБАКОВ М.Ф. Рациональное производство травянистых кормов для молочного скота // Зоотехния. – 2000. – № 3. – С. 16-20.

ЛЕБЕДЬКО Е.Я. Модельные молочные коровы как пример зоотехнического дизайна // Достиж. науки и техники АПК. – 2000. – № 2. – С. 22-24.

НЕСТЕРОВ Н., ДУЛЬНЕВ В. Об улучшении структуры кормовой базы для молочного скота // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2000. – № 2. – С. 9-11.

ОВЧАРЕНКО В. Молочна продуктивність, склад і технологічні особливості молока корів різних генотипів // Тваринництво України. – 2000. – № 3/4. – С. 14, 15.

ПРОХОРЕНКО П., МИХАЙЛОВ Д. Влияние генетических и средовых факторов на телосложение голштинизированного скота // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2000. – № 2. – С. 23-25.

ПРОШИНА О.В., БОЙКОВ Ю.В. Оценка скота с использованием родительского индекса // Зоотехния. – 2000. – № 3. – С. 4-6.

СМОЛЯР В., ЦИНІКІН І. Прогресивні техніко-технологічні рішення у молочному скотарстві // Тваринництво України. – 2000. – № 3/4. – С. 7-10.

СТЕНЬКИН Н.И., ЛИФАНОВА Л.Н., ЛИФАНОВА С.П. Пути совершенствования бестужевского скота // Зоотехния. – 2000. – № 3. – С. 7, 8.

ФЕДОСЕЕВА Н. Связь удоя и воспроизводительной способности коров // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2000. – № 2. – С. 25, 26.

ШАРАФУТДИНОВ Г. Об использовании холмогорскими телками питательных веществ рационов // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2000. – № 2. – С. 27, 28.

Свинарство

ГЕРАСИМОВ В., ПРОНЬ Е. Использование гетерозиса в целях производства товарной свинины // Свиноводство. – 2000. – № 2. – С. 5-9.

КАЛАШНИКОВА Г. Оценка разных вариантов в системе модифицированного ротационного скрещивания свиней // Свиноводство. – 2000. – № 2. – С. 9, 10.

КЛЕМИН В.П., РОДИОНОВА Т.А. Отбор свиней по живой массе при рождении // Зоотехния. – 2000. – № 3. – С. 13-15.

НИКИТИН С.В., КНЯЗЕВ С.П., ОРЛОВА Г.В. Связь системы аденозиндеаминазы свиней с селекционнозначимыми признаками // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. – 2000. – № 2. – С. 36-38.

ПРИСНЫЙ А.А., ШАПОШНИКОВ А.А. Лечебно-профилактическая кормовая добавка для свиней // Зоотехния. – 2000. – № 3. – С. 20-22.

СКИБЕНКО И. Промышленное свиноводство украинской корпорации "Живпром" // Свиноводство. – 2000. – № 2. – С. 24-26.

СМИРНОВ В.С. Влияние племенной ценности свиней на качество потомства // Зоотехния. – 2000. – № 3. – С. 11-13.

СМИРНОВ В. Индексная оценка родственных групп свиноматок // Свиноводство. – 2000. – № 2. – С. 3-5.

Вівчарство. Козівництво

МАРЗАНОВ Н.С., БАДАЛОВ Я.М., МАРЗАНОВА Л.К. Аллелофонд овец опаринской породы // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. – 2000. – № 2. – С. 38-40.

СУХАРЬКОВ С.И. Повышение конкурентоспособности смушковой продукции // Зоотехния. – 2000. – № 3. – С. 30, 31.

ТРОФІМОВА Г. Динаміка гематологічних показників у овець при пероральному надходженні 137 С// Тваринництво України. – 2000. – № 3/4. – С. 27, 28.

Птахівництво

МИРОШНИКОВ С., МАРТЫНЕНКО С., ИВАНОВ Ю. Влияние ферментного препарата на иммунитет цыплят // Птицеводство. – 2000. – № 2. – С. 28.

НАУМЕНКО Т., ЕПИМАХОВ Н. Поиск новых тестов в селекции индеек // Птицеводство. – 2000. – № 2. – С. 15, 16.

УХТВЕРОВ М., КУЗНЕЦОВА А., УЛЬЯНОВ Ю. Поступление микроэлементов в организм цыплят-бройлеров // Птицеводство. – 2000. – № 2. – С. 24, 25.

ФИСИНИН В.И., ЖУРАВЛЕВ И.В., АВДОНИН Б.Ф. Неонатальная скорость роста мясных кур – главная детерминанта мясной продуктивности бройлеров // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. – 2000. – № 2. – С. 43-45.

Бджільництво

БУКРЕЄВ А., ЯВОРСЬКА Л. Бджільництво і сьогодення // Тваринниц тво України. – 2000. – № 3/4. – С. 11, 12.

БУРБЕЛЮК В. Утримання бджіл у весняно-літній період // Укр. пасічник. – 2000. – № 2. – С. 26, 27.

ГАНЗІЄНКО О. Технології пасічникування, що забезпечують високий збір продуктів бджільництва // Укр. пасічник. – 2000. – № 3. – С. 16-19.

ГОРНІЧ М. Сімейні стосунки в медоносних бджіл // Укр. пасічник. – 2000. – № 2. – С. 7-11.

ЛЕВЧЕНКО І., ОЛІФІР В. Вплив дальності польоту на наповнення медового зобика бджіл-збирачок // Укр. пасічник. – 2000. – № 1. – С. 4-6.

ПАСЄКА П. Прискорене розмноження бджолиних сімей // Укр. пасічник. – 2000. – № 2. – С. 24, 25.

ПОЗДНЯКОВ В.Н., ЧУДИНОВ О.С., АБРАМОВА А.Б. Оптимизация методов выделения ДНК из медоносной пчелы // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. – 2000. – № 2. – С. 49, 50.

СЕРЕБРІЄР Я. Бджола і дупло: роїння // Укр. пасічник. – 2000. – № 1. – С. 17-19.

ЯРОШЕНКО А. Нові технології оздоровлення бджіл // Укр. пасічник. – 2000. – № 1. – С. 6-8.

ВЕТЕРИНАРІЯ

АВИЛОВ В.М., ГУСЕВ А.А., ЗАХАРОВ В.М. Международный проект создания противоящурной буферной зоны стран СНГ // Ветеринария. – 2000. – № 2. – С. 3-7.

БЕРЕЗОВСЬКИЙ А. Впровадження сучасних імпортозамінних препаратів для терапії інвазійних хвороб тварин // Тваринництво України. – 2000. – № 3/4. – С. 19, 20.

ГОЛИКОВ А.В., СКВОРЦОВ В.Н., ГОЛИКОВ И.А. Использование такелана при дизентерии свиней // Ветеринария. – 2000. – № 3. – С. 24, 25.

ГОРШКОВ М., МУСАТОВА В., КОВАЛЕНКО Л. Ветпрепарат нового поколения // Птицеводство. – 2000. – № 2. – С. 36-40.

ЕМЕЛЬЯНЕНКО П.А. Энтеротоксины кишечных бактерий // Ветеринария. – 2000. – № 2. – С. 25-27.

КАШИН А.С. Хирургические операции у животных // Ветеринария. – 2000. – № 1. – С. 44-46.

ЛОЧКАРЕВ В.А. Эймериоз крупного рогатого скота // Ветеринария. – 2000. – № 3. – С. 33, 34.

ПРОШКИН В.М., СЕМЕНОВ Б.С., НИКОЛАЕВ А.В. Показатели крови у телок при асептическом артрите // Ветеринария. – 2000. – № 3. – С. 44, 45.

САРКИСОВ К.А., ОВЧИННИКОВ Р.С., ЛЕТЯГИН К.П. Вакцина Вермет против дерматофитоза крупного рогатого скота // Ветеринария. – 2000. – № 1. – С. 18, 19.

СОРОКИНА И.А., МАТВЕЕВ Л.В. Гнойно-некротические процессы в области пальцев у крупного рогатого скота // Ветеринария. – 2000. – № 2. – С. 43, 44.

УРГУЕВ К.П., АШАХАНОВ Х.М. Эпизоотология и меры борьбы с особо опасными болезнями животных // Ветеринария. – 2000. – № 1. – С. 8-11.

ШАРОВ А.Н., ЕРОШЕНКО Л.А., СУХАНОВ И.П. Эффективность методов прижизненной диагностики туберкулеза // Ветеринария. – 2000. – № 2. – С. 16-18.

ЯРКОВ С.П., БЕЛОУСОВ В.И., СВЕТЛИЧКИН В.В. Расширение возможностей лабораторий ветсанэкспертизы // Ветеринария. – 2000. – № 2. – С. 54-56.

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

АРХИПОВА А.Н. Пищевые красители, их свойства и применение // Пищ. пром-сть. – 2000. – № 4. – С. 66-68.

БАРАНОВСКАЯ Т.П. Модели реструктуризации перерабатывающих предприятий АПК // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2000. – № 5. – С. 62-64.

БОЛОТОВ В.М. Новые способы получения антоциановых красителей из аронии черноплодной // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2000. – № 12. – С. 27-31.

ГАВВА О.О., МАСЛО М.А. Особливості пакування харчових продуктів // Упаковка. – 2000. – № 3. – С. 35-37.

ДЖАРУЛЛАЕВ Д.С. Универсальное и экономичное сырье – тутовник // Пищ. пром-сть. – 2000. – № 5. – С. 36.

ДЖЕРБОНИ Э. Нанесение печати на этикетки для пищевой упаковки // Тара и упаковка. – 2000. – № 2. – С. 56, 57.

КОЗАК А. Упаковка: сучасна, практична, приваблива // Харч. і перероб. пром-сть. – 2000. – № 5/6. – С. 28.

КАСЬЯНОВ Г.И., КИЗИМ И.Е., ХОЛОДЦОВ М.А. Применение пряно-ароматических и лекарственных растений в пищевой промышленности // Пищ. пром-сть. – 2000. – № 5. – С. 33-35.

КОЗІН В., ЛУКІН Є. Установка для термоусадної етикетки // Харч. і перероб. пром-сть. – 2000. – № 4. – С. 31.

КУДРЯШОВА А.А. Пища ХХІ века и особенности ее создания // Пищ. пром-сть. – 2000. – № 1. – С. 66-68.

МИНАЕВА Е.В. Система и структура цен в условиях рыночной экономики // Пищ. пром-сть. – 2000. – № 4. – С. 44-46.

МУРАДОВ М.С., ДАУДОВА Т.Н., РАМАЗАНОВА Л.А. Экстракция красящих веществ из растительного сырья // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2000. – № 4. – С. 21-27.

ПАВЛЮЧЕНКО И. и др. Проблемы, связанные патентной защитой биологически активных добавок к пище / И.Павлюченко, Е. Буданцева, И. Петренас и др. // Интеллектуальн. собственность. – 2000. – № 4. – С. 39-41.

ПИЛЬНИК Л. Наукове забезпечення і конкурентноспроможність харчової продукції // Харч. і перероб. пром-сть. – 2000. – № 4. – С. 10, 11.

ЯНОВСКИЙ А.М. Лизинг: новые возможности инвестирования и реструктуризации производства // Пищ. пром-сть. – 2000. – № 4. – С. 30-32.

ЯНОВСКИЙ А.М. О бизнес-модели предприятия ХХІ века // Пищ. пром-сть. – 2000. – № 5. – С. 22-24.

М'ясна промисловість

БЕЛОВ А.Г. Колбасные мини-цеха // Мясн. индустрия. – 2000. – № 2. – С. 31-33.

ВАРЕНЫЕ продукты из говядины с новыми отечественными добавками // Мясн. пром-сть. – 2000. – № 2. – С. 29, 30.

ВЛИЯНИЕ растительных экстрактов на качество мясных изделий / Л.А. Текутьева, Ю.Г. Костенко, Л.В. Алехина и др. // Мясн. пром-сть. – 2000. – № 3. – С. 33, 34.

ЗИМИН Ю.Б., ЛУКАЧЕВСКИЙ Б.П., КУЦЫЙ И.В. Применение немецких пищевых фосфатов при изготовлении мясных продуктов // Мясн. пром-сть. – 2000. – № 2. – С. 43, 44.

РАЦИОНАЛЬНАЯ утилизация твердых отходов от очистки сточных вод мясоперерабатывающих предприятий / В.А. Синегрибов, С.Т. Мендекинов, В.Ю. Кольцов и др. // Мясн. пром-сть. – 2000. – № 3. – С. 52-54.

ЛИСИЦЫН А.Б., ЧЕРНУХА И.М. Основные направления развития науки и технологии мясной промышленности: [По материалам 45 междунар. конг. мясн. пром-сти] // Мясн. индустрия. – 2000. – № 2. – С. 13-16.

МАКАРОВ В.В., КУЗНЕЦОВ В.Г. Полимерные материалы на мясоперерабатывающих предприятиях // Мясн. пром-сть. – 2000. – № 3. – С. 37.

НОВЫЕ виды сырокопченых изделий / Ю.Г. Костенко, Д.А. Текутьева, А.И. Жариков и др. // Мясн. пром-сть. – 2000. – № 2. – С. 25, 26.

ПЕРСПЕКТИВНАЯ технология производства: паштеты для детей дошкольного и школьного возраста / А.В. Устинова, Н.В. Любина, Н.Е. Солдатова и др. // Мясн. пром-сть. – 2000. – № 2. – С. 21, 22.

ПРЯНИШНИКОВ В.В., ЖУЧКОВА С.В. Мясные паштеты по технологии "Могунции" // Мясн. пром-сть. – 2000. – № 2. – С. 23, 24.

ЧУЛКОВА Н.А., СЕМЕНОВА Л.М. Специализированные консервированные продукты для здорового питания // Мясн. пром-сть. – 2000. – № 3. – С. 31.

ШРЕДЕР В., БАЗЮЧЕНКО В. Оболочки для ковбасних виробів // Харч. і перероб. пром-сть. – 2000. – № 4. – С. 23, 24.

ИССЛЕДОВАНИЕ генотоксичности и цитотоксичности пищевых консервантов в SOS-хромотесте / Т.Б.Танирбергенов, Л.С. Кузнецова, А.Г. Стежко и др. // Мясн. индустрия. – 2000. – № 2. – С. 34-38.

ХВЫЛЯ С.И., КУЗНЕЦОВА Т.Г. Стандартизация методов качественного микроструктурного и количественного анализа // Мясн. индустрия. – 2000. – № 2. – С. 39, 40.

ЗИМИН Ю.Б., ЛУКАЧЕВСКИЙ Б.П., КУЦЫЙ И.В. Применение немецких пищевых фосфатов при изготовлении мясных продуктов // Мясн. индустрия. – 2000. – № 2. – С. 43, 44.

Молочна промисловість

БЕЛКИН А.Н., БЕЛУХИН В.А., ВАГШУЛЬ В.И. Линия розлива с автоматическим укладчиком брикетов на поддоны // Молочн. пром-сть. – 2000. – № 5. – С. 29, 30

БИОСИНТЕЗ биологически активных веществ кефирными грибками / Н.И. Хамнаева, В.Ж. Цыреков, В.С. Гончарова и др. // Молочн. пром-сть. – 2000. – № 4. – С. 49.

ДЕГТЕРЕВ Г.Л., РЕКИН А.М. Качество молока в зависимости от санитарного состояния доильного оборудования // Молочн. пром-сть. – 2000. – № 5. – С. 23-26.

ИЛЬЯСОВ С.Г., ЛОБАНОВА А.А., МАНЕВИЧ Б.В. Негрол – техническое кислотное очищающее средство: [В молоч. пром-сти] // Молоч. пром-сть. – 2000. – № 5. – С. 37, 38.

КАЦЕРИКОВА Н.В., КОРОТКАЯ Е.В., ПОЗДНЯКОВСКИЙ В.М. b–каротин для обогащения молочных продуктов // Молоч. пром-сть. – 2000. – № 3. – С. 37-39.

КИЛАРА А. Заменители жиров в производстве мороженого // Молочн. пром-сть. – 2000. – № 5. – С. 31-33.

КОСОЙ В.Д., ШАЛАПУГИНА Н.В., ШАЛАПУГИНА Э.П. Совершенствование технологии творога // Молоч. пром-сть. – 2000. – № 3. – С. 49, 50.

КРОГ Н. Использование эмульгатов в мороженом // Молоч. пром-сть. – 2000. – № 3. – С. 44-48.

МАРТЫНОВ А.В. Группировка молочной продукции // Молоч. пром-сть. – 2000. – № 3. – С. 35, 36.

МАЛИНА И.Л., АРСЕНЬЕВА Т.Т., ГРИЩЕНКО А.Д. Созревание смеси для масла диетического с комбинированным жиром // Молоч. пром-сть. – 2000. – № 3. – С. 43, 44.

НОВЫЕ технологии производства диспертов / И.Н. Алейников, В.Н. Сергеев, А.В. Русаков и др. // Молоч. пром-сть. – 2000. – № 5. – С. 18, 19.

ПЕТРОВ В.И. Линия для глазирования изделий // Молоч. пром-сть. – 2000. – № 3. – С. 39, 40.

СИТУАЦИЯ в молочной промышленности разных стран // Молоч. пром-сть. – 2000. – № 3. – С. 23-33.

СМИРНОВА И.А. Исследование диффузионных процессов при ферментации термокислотных сыров // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2000. – № 4. – С. 31, 32.

ХРАМОВ В.А. Уровень амиака и уреазная активность кисломолочных продуктов // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2000. – № 4. – С. 33, 34.

ШАМАНОВА Т.Г., КОРОБОЧКА В.Ф. Пробиотический продукт "Био-простокваша" // Молоч. пром-сть. – 2000. – № 3. – С. 34.

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ХЛІБОПЕКАРНОГО, МАКАРОННОГО ТА КОНДИТЕРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

АНОШКИНА Г. Разделка мелкоштучных сдобных изделий // Хлебопродукты. – 2000. – № 4. – С. 32, 33.

БЫКОВСКИЙ Г. Использование ферментов в хлебопечении // Хлебопродукты. – 2000. – № 5. – С. 28-30.

БЫСТРОВА А., ТОКАРЕВА Г. Новое поколение улучшителей для хлеба, макарон и пряников // Хлебопродукты. – 2000. – № 4. – С. 14, 15.

ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЕ премиксы при производстве кондитерских изделий / В.Б. Спиричев, В.М. Воробьева, Л.Н. Шатнюк и др. // Пищ. пром-сть. – 2000. – № 5. – С. 40, 41.

ВОЛОВИК А.А., МОВСУМЗАДЕ А.Э. Некоторые вопросы развития кондитерской промышленности // Пищ. пром-сть. – 2000. – № 3. – С. 20.

ВОЛОХОВА Т.П., ШЕСТАКОВ С.Д. Влияние ультразвуковой обработки зерна и воды в мукомольном процессе на хлебопекарные свойства пшеничной муки // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2000. – № 4. – С. 32-34.

ГАТЕНЕНКО Е.В. Особенности калькулирования себестоимости продукции на хлебозаводах и в пекарнях // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2000. – № 3. – С. 56, 57.

ГАПОНЕНКО Е.В. Оптимизация и расчет числа комплексно-механизированных поточных линий в хлебопекарной промышленности // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2000. – № 4. – С. 62, 63.

ДРЕМУЧЕВА Г., КАРЧЕВСКАЯ О., ПОЛАНДОВА Р. Улучшение качества хлеба из муки с пониженными хлебопекарными свойствами // Хлебопродукты. – 2000. – № 4. – С. 26, 27.

ЕГОРОВ Г. Экспертная оценка технологической эффективности малых мельниц // Хлебопродукты. – 2000. – № 4. – С. 18, 19.

ЗАСТОСУЙТЕ порошкоподібні комплексні поліпшувачі [при переробці пшеничного борошна] / В. Дробот, Л. Арсеньєва, Н. Савчук та ін. // Зерно і хліб. – 2000. – № 2. – С. 28, 29.

КЛЕВЕЦ М., МАТВЕЕВА И., ШМЕЛЕВА Т. Влияние пищевых добавок на сохранение свежести хлеба // Хлебопродукты. – 2000. – № 5. – С. 24.

КОВАЛЕВ А.В. Математическая модель процесса теплообмена в конвективных хлебопекарных печах // Хлебопродукты. – 2000. – № 4. – С. 28, 29.

КОВАЛЬОВ О., АРУЛОВА Н., ЛЕБЕДОВИЧ О. Малопотужні пекарні: особливості технології // Зерно і хліб. – 2000. – № 2. – С. 23.

КРЫЛОВА Э.Н. Нетрадиционные виды сырья для кондитерских изделий лечебно-профилактического назначения // Пищ. пром-сть. – 2000. – № 4. – С. 62, 63.

ЛАЗАРЕВ С. Зависимость качества макарон от яичных добавок // Хлебопродукты. – 2000. – № 5. – С. 23.

ЛАПТЕВА Н.К. Современное производство и качество зерна ржи, новые сорта ржи с улучшенными хлебопекарными свойствами муки // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2000. – № 5. – 52, 53.

ЛОБАЧОВА В., РОЖКОВА Л. Йодовані хліб і батони // Зерно і хліб. – № 2. – С. 31.

МАШИНА для тиражування пряників: [Є адреса заводу – виготовлювача] // Зерно і хліб. – 2000. – № 2. – С. 31.

НІЛЬСОН Г. Об'єктивно визначить якість клейковини можна за допомогою системи глютоматик // Зерно і хліб. – 2000. – № 2. – С. 20-22.

НОВІТНІ технології – в практику кондитерських підприємств: [Нотатки перш. наук.-техніч. практикуму. Включ. вист. Б.А. Дехтермана, дир. МП "Інвест ЛТД" (м. Вінниця)] // Харч. і перероб. пром-сть. – 2000. – № 4. – С. 16, 17, 20, 21.

ОБОГАЩЕНИЕ мучных кондитерских изделий селеном / Н.М. Дерканосова, С.А. Шеламова, В.К. Гинс и др. // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2000. – № 4. – С. 43, 44

ПАЩЕНКО Л.П. Биомодификация шрота амаранта для целей хлебопечения // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2000. – № 3. – С. 20, 21.

РАЙПЕКЕ Д. Использование солодовых концентратов в хлебопечении // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2000. – № 4. – С. 30, 31.

ЧУБЕНКО М. Набухлість бубликів. Від чого вона залежить // Зерно і хліб. – 2000. – № 2. – С. 30.

ШКОЛЬНИК А., КРАУС С., РОМАНОВ А. Контроль расхода сырья в мини-пекарне // Хлебопродукты. – 2000. – № 5. – С. 20, 21.

ЮРЧАК В., ХРУТЬБА В., ЛЕВАДНА Т. Оптимальні способи одержання макаронних виробів з добавками антиоксидантної дії // Зерно і хліб. – 2000. – № 2. – С. 24, 25.

Економіка, технологія та організація цукрового виробництва

БУГАЕНКО И.Ф., БУРОМСКИЙ В.В. Совершенствование технологии извлечения сахара из свеклы // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2000. – № 4. – С. 22, 23.

МИЛЬКЕВИЧ В.М., ЧЕРНЯВСКАЯ Л.И. Прогнозирование основных технологических показателей работы сахарного завода по данным химического состава свеклы // Сахар. – 2000. – № 1. – С. 19-23.

ПІСКОВЕЦЬ В. Одержання цукристих речовин // Харч. і перероб. пром-сть. – № 5/6. – С. 20, 21.

ПРЕДДЕФЕКАЦИОННЫЙ осадок как комбикормов / Ю.И. Молотилин, Н.В. Орлова, А.И. Петенко и др. // Сахар. – 2000. – № 1. – С. 30, 31.

ПРИМЕНЕНИЕ свекловичной стружки в форме пластин // Сахар. – 2000. – № 1. – С. 17-19.

СПИЧАК В.В., КУТКОВОЙ А.Г., ЛУКЬЯНЧИКОВА О.М. Идеяальный расход электроэнергии на переработку сахара-сырца // Сахар. – 2000. – № 1. – С. 28, 29.

СПОСОБ антисептической обработки свеклы перед изрезыванием / В.О. Городецкий, Н.И. Котляревская, А.Д. Городецкая и др. // Сахар. – 2000. – № 1. – С. 16, 17.

СТАТИСТИЧЕСКАЯ модель отделения кристаллизации // Сахар. – 2000. – № 1. – С. 24-28.          

Підготували - Середюк В.А., Веденська Л.В.   

 


Наша адреса: 

м. Вінниця, вул. Соборна, 73

Вінницька державна наукова універсальна бібліотека

ім. К.А. Тімірязєва

Відділ сільськогосподарської літератури

тел. 32-08-55

Відділ технічної літератури

тел. 32-40-54