Наталія Іванівна Морозова "Успішність вимірюється... ерудицією, силою волі, працелюбством і моральністю"

Рік видання: 2015

Місце зберігання: Відділ краєзнавства

Управління культури і туризму Вінницької обласної державної адміністрації

Обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва

 

Діячі культури і мистецтв краю

 

Наталія Іванівна Морозова

"Успішність вимірюється... ерудицією, силою волі, працелюбством і моральністю"

 

Збірник матеріалів

 

Вінниця, 2015

 

УДК 02 (477.44) (08)
ББК 78.34 (4УКР-4ВІН)д
М 80


Відповідальна за випуск Г.М. Слотюк,
заступник директора з наукової роботи та інформатизації
Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва


Наталія Іванівна Морозова: «Успішність вимірюється... ерудицією, силою волі, працелюбством і моральністю» : зб. матеріалів / уклад. О.Ю. Антонюк ; ред.: С.В. Лавренюк, Г.М. Авраменко ; відп. за вип. Г.М. Слотюк ; Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – Вінниця, 2015. – 144 с. – (Діячі культури і мистецтв краю).


Збірник матеріалів присвячується життю і діяльності бібліотекознавця, науковця, організатора бібліотечної справи на Вінниччині, директора Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, заслуженого працівника культури України Н.І. Морозової.

У виданні представлено багаторічну науково-дослідну, науково-організаційну роботу, а також її діяльність як менеджера інформаційних проектів та керівника закладу.

Збірник розраховано на наукових працівників, фахівців культури і мистецтв, бібліотечних працівників та всіх, хто цікавиться бібліотечною справою та діяльністю її відомих особистостей.

© Вінницька ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, 2015

Зміст

Від укладача

Вибране про Н.І. Морозову (повні тексти опублікованих статей)

Партнери та колеги про Н.І. Морозову

1. Бібліографія видань та публікацій Н.І. Морозової

1.1. Автор книг, видавничих проектів, електронних ресурсів

1.2. Статті та інтерв’ю, вміщені у збірниках, альманахах, періодичних виданнях

1.3. Член редколегій, науковий редактор та відповідальна за випуск

2. Література та електронні ресурси про життя і діяльність Н.І. Морозової

 

Поділитися:

Наталія Іванівна Морозова


Управління культури і туризму Вінницької обласної державної адміністрації

Обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва

 

Діячі культури і мистецтв краю

 

Наталія Іванівна Морозова

"Успішність вимірюється... ерудицією, силою волі, працелюбством і моральністю"

 

Збірник матеріалів

 

Вінниця, 2015

 

УДК 02 (477.44) (08)
ББК 78.34 (4УКР-4ВІН)д
М 80


Відповідальна за випуск Г.М. Слотюк,
заступник директора з наукової роботи та інформатизації
Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва


Наталія Іванівна Морозова: «Успішність вимірюється... ерудицією, силою волі, працелюбством і моральністю» : зб. матеріалів / уклад. О.Ю. Антонюк ; ред.: С.В. Лавренюк, Г.М. Авраменко ; відп. за вип. Г.М. Слотюк ; Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – Вінниця, 2015. – 144 с. – (Діячі культури і мистецтв краю).


Збірник матеріалів присвячується життю і діяльності бібліотекознавця, науковця, організатора бібліотечної справи на Вінниччині, директора Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, заслуженого працівника культури України Н.І. Морозової.

У виданні представлено багаторічну науково-дослідну, науково-організаційну роботу, а також її діяльність як менеджера інформаційних проектів та керівника закладу.

Збірник розраховано на наукових працівників, фахівців культури і мистецтв, бібліотечних працівників та всіх, хто цікавиться бібліотечною справою та діяльністю її відомих особистостей.

© Вінницька ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, 2015

Зміст

Від укладача

Вибране про Н.І. Морозову (повні тексти опублікованих статей)

Партнери та колеги про Н.І. Морозову

1. Бібліографія видань та публікацій Н.І. Морозової

1.1. Автор книг, видавничих проектів, електронних ресурсів

1.2. Статті та інтерв’ю, вміщені у збірниках, альманахах, періодичних виданнях

1.3. Член редколегій, науковий редактор та відповідальна за випуск

2. Література та електронні ресурси про життя і діяльність Н.І. Морозової

 

Наталія Іванівна Морозова
Publish at Calameo