Нагребецький Анатолій. Храм Святого Брата Альберта на землях Княжої Луки

Рік видання: 2018

Місце зберігання: Сайт (електронне видання)

Вінницька філія Центру дослідження історії Поділля

Інституту історії України НАН України при Кам’янець-Подільському національному університеті ім. Івана Огієнка

Вінницька обласна організація Національної спілки краєзнавців України

 

Анатолій Нагребецький 

Храм Святого Брата Альберта на землях Княжої Луки

 

Керівник проекту Леонтій Славінський

 

Вінниця

2018


ББК 63.3 (4УКР-4ВІН) 62.08 УДК 94 (477.44)

H 61

Нагребецький А.Н. Храм Святого Брата Альберта на землях КняжоїЛуки. - Вінниця: ПП Балюк І. Б., 2018. - 104 с.

 

Перша згадка про землі Княжої Луки відноситься до кінця XIV століття. Належали ці землі литовським і польським королям, турецьким султанам і московським царям. Але найбільшого розквіту життя людей на цих землях сягнуло за часів панування тут Польщі. Так склалося, що Княжа Лука понад два століття була залежна від польських завойовників. Тоді ж тут відбувалася полонізація місцевого населення. Про це та про будівництво Плебанівського костелу Святого Брата Альберта йде мова у цій книзі. Цікава і корисна вона буде тим людям, предки яких понад чотири століття поклонялися Ісусу Христу, не маючи в селі місця, де б могли проводити свої Богослужіння.

Будемо дякувати Богові, що ця книга побачила світ. Окрема подяка сім'ї жителя села Славінського Леонтія Франковича за його благочинні дії при виданні цієї книги.

ISBN 978-617-530-053-9

 

© Нагребецький А.Н., 2018
© ПП Балюк І.Б., 2018


 

 

Поділитися:

Нагребецький А. Храм Святого Брата Альберта


Вінницька філія Центру дослідження історії Поділля

Інституту історії України НАН України при Кам’янець-Подільському національному університеті ім. Івана Огієнка

Вінницька обласна організація Національної спілки краєзнавців України

 

Анатолій Нагребецький 

Храм Святого Брата Альберта на землях Княжої Луки

 

Керівник проекту Леонтій Славінський

 

Вінниця

2018


ББК 63.3 (4УКР-4ВІН) 62.08 УДК 94 (477.44)

H 61

Нагребецький А.Н. Храм Святого Брата Альберта на землях КняжоїЛуки. - Вінниця: ПП Балюк І. Б., 2018. - 104 с.

 

Перша згадка про землі Княжої Луки відноситься до кінця XIV століття. Належали ці землі литовським і польським королям, турецьким султанам і московським царям. Але найбільшого розквіту життя людей на цих землях сягнуло за часів панування тут Польщі. Так склалося, що Княжа Лука понад два століття була залежна від польських завойовників. Тоді ж тут відбувалася полонізація місцевого населення. Про це та про будівництво Плебанівського костелу Святого Брата Альберта йде мова у цій книзі. Цікава і корисна вона буде тим людям, предки яких понад чотири століття поклонялися Ісусу Христу, не маючи в селі місця, де б могли проводити свої Богослужіння.

Будемо дякувати Богові, що ця книга побачила світ. Окрема подяка сім'ї жителя села Славінського Леонтія Франковича за його благочинні дії при виданні цієї книги.

ISBN 978-617-530-053-9

 

© Нагребецький А.Н., 2018
© ПП Балюк І.Б., 2018