Микола Леонтович – славетний український композитор

Рік видання: 2017

Місце зберігання: Відділ краєзнавства

Управління культури і мистецтв Вінницької обласної державної адміністрації

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва 

Наші видатні земляки 

Микола Леонтович – славетний український композитор

Біобібліографічний покажчик 

 

Вінниця, 2017 


УДК 016 : 78(477.44)

Л47 

 

Відповідальна за випуск НІМорозова,

директор Вінницької ОУНБ імКАТімірязєва,

заслужений працівник культури України

 

Микола Леонтович – славетний український композитор : біобібліогр. покажч. / Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. О. І. Кізян ; ред. С. В. Лавренюк ; комп’ютер. верстка, дизайн, оригінал-макет Н. В. Спиця ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця, 2017. – 412 с.

 

Біобібліографічний покажчик присвячений життю і творчості М. Д. Леонтовича (1877–1921) – видатного українського композитора, культурного і громадського діяча, педагога. Він належить до непересічних митців, що стали епохою в історії вітчизняної і світової хорової музики.

Покажчик адресований музикознавцям, викладачам музичних освітніх закладів, бібліотечним працівникам, краєзнавцям, а також усім шанувальникам хорового співу, української народної пісні.

 

© Вінницька ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, 2017

Поділитися:

Від укладача ......................................................................................5 

Завальнюк А. Духовна спадщина ....................................................9

Семенко Л. Примітки до «Щедрика» ............................................19

Яропуд З. До біографії М. Леонтовича .........................................29 

Твори М. Д. Леонтовича: видання, виконання ......................34

Літературна спадщина ...............................................................34

Видання музичних творів ........................................................36

Збірники .................................................................................36

Окремі твори ........................................................................68

Твори у збірниках та періодичних виданнях .......................70

Твори М. Леонтовича у США ..................................................99

Виконання творів М. Д. Леонтовича .....................................101 

Дослідження життя і творчості М. Д. Леонтовича ...............131

Біографія, родина ....................................................................131

Місця, де жив і працював композитор ..................................140

Трагічна смерть: версії та розслідування ..............................155

До роковин загибелі композитора ....................................170

Згадки сучасників ...................................................................177 

Творчість композитора ..............................................................194

Загальна характеристика і значення творчості .....................194

Книги, монографії, збірники ..............................................194

Статті в наукових збірниках, матеріалах конференцій та навчальних посібниках ......................197

Розвідки в періодичних виданнях .......................................230

Окремі аспекти творчості М. Д. Леонтовича ........................245

Оригінальні музичні твори ................................................245

Духовна хорова музика .......................................................250

Майстер обробки української народної пісні ..................259

«Щедрик» – світовий шедевр М. Леонтовича ................270

Музично-педагогічна спадщина ............................................281 

Вшанування пам’яті М. Д. Леонтовича .................................301

Всеукраїнське музичне товариство ім. М. Д. Леонтовича ..........................................................301

Всеукраїнський конкурс хорових колективів ім. М. Леонтовича ...............................................316

Пам’ятники, пам’ятні знаки ...................................................319

Музеї, музейні кімнати ...........................................................321

Музей у с. Марківка на Тепличчині ...................................322

Музей-квартира в Тульчині ................................................328

Художньо-мистецькі твори, присвячені М. Леонтовичу ......330

Поезія, проза, пісні .............................................................330

М. Леонтович на екрані ....................................................336

Живопис, скульптура, світлини ........................................338

Мистецькі заходи та статті-присвяти до ювілеїв композитора .....................................................344

Мистецький проект «Хорові асамблеї М. Леонтовича» ..............................356

Вінницький обласний фестиваль «Співає Поділля Леонтовича» .....................................360

Названі ім’ям композитора .....................................................365

Народна аматорська хорова капела ім. М. Д. Леонтовича Тульчинського районного будинку культури ...368

Вінницька капела ім. М. Д. Леонтовича ...........................370

Вінницьке училище культури і мистецтв ім. М. Д. Леонтовича ...............................371

Ім’я композитора в довідкових виданнях .............................375 

Бібліографія .................................................................................379

Архівні документи ......................................................................379

Іменний покажчик .....................................................................383

Список назв газет, матеріали з яких використано при підготовці посібника .................408

Біобібліографічний покажчик «Микола Леонтович – славетний український композитор» присвячений 140-річчю від дня народження геніального українського композитора-земляка, громадського діяча і талановитого педагога Миколи Дмитровича Леонтовича. Про нього у своїх роздумах «Дорога до Леонтовича» український поет, державний і громадський діяч І. Ф. Драч зазначив: «Цілу планету оснувала музика Леонтовича. Та чи прийшов він в українську школу так чи бодай так, як прийшли Бетховен і Чайковський, Моцарт і Мусоргський?! В усіх ознаках всесвітнього генія, в усіх регаліях володаря людської душі?! Передовсім мусимо його визнати ми самі. На рівні Президента, Міністерства культури, громадськості і снобів. Визнати і утверджувати як явище рідкісне і неповторне». М. Леонтович – це унікальне явище не лише Вінниччини чи Поділля, а й всієї України. Підтвердженням цьому є дослідження життя і творчості композитора як українських, так і зарубіжних музикознавців, вміщені у цьому виданні.

У покажчику з можливою повнотою зібрані матеріали, опубліковані в 1903–2017 рр., які всебічно відтворюють життєвий і творчий шлях митця. Віднайдені друковані та електронні документи розміщені в шести розділах, які у свою чергу поділяються на підрозділи, де представлено бібліографічні описи джерел, що відображають окремі напрямки творчої біографії композитора.

Перший розділ «Твори М. Д. Леонтовича: видання, виконання» містить інформацію про книги, статті, щоденники, листи, написані композитором, нотні збірки творів, окремі видання його обробок народних пісень та оригінальних творів. Тут представлені публікації пісень митця в збірниках, періодичних та продовжуваних виданнях, а також виконання його творчого спадку найбільш відомими хоровими колективами як в Україні, так і за її межами, записані на грамплатівки та диски. Матеріали розташовані у хронологічному порядку. У межах року бібліографічні описи подаються в алфавіті авторів і назв. До більшості видань, що розкривають музичний доробок М. Леонтовича, подано зміст вміщених творів.

До другого розділу «Дослідження життя і творчості М. Д. Леонтовича» ввійшли матеріали, які висвітлюють біографію композитора, місця його навчання та педагогічної діяльності. В окремому підрозділі зібрані публікації про вбивство композитора в ніч на 23 січня 1921 р., у яких представлені версії і розслідування цієї трагічної події, починаючи з 20-х рр. ХХ ст.

Далі у хронологічному порядку вміщено інформацію про вшанування роковин загибелі композитора як в Україні, так і українською діаспорою за кордоном. Спогади колег, друзів, учнів про М. Д. Леонтовича як людину, талановитого митця і вчителя представлено в підрозділі «Згадки сучасників», де матеріал розташовано за алфавітом прізвищ авторів публікацій.

За основу впорядкування документів, що увійшли до підрозділу «Творчість композитора», обрано алфавітний принцип. Зібраний матеріал тут представлено таким чином:

«Загальна характеристика і значення творчості» (окремо виділено книги, монографії, збірники; статті в наукових збірниках, матеріалах конференцій та навчальних посібниках; розвідки в періодичних виданнях);

«Окремі аспекти творчості М. Д. Леонтовича» – висвітлено такі напрямки його творчого доробку:

«Оригінальні музичні твори» – включено розвідки про його оригінальні твори, які С. Людкевич назвав правдивими шедеврами української музики, що заслуговують якнайпильнішої уваги і плекання хоровими колективами.

«Духовна хорова музика» – розкрито значний пласт творчості М. Леонтовича, який понад півстоліття був заборонений. Лише зі здобуттям Україною незалежності розпочалося активне дослідження духовної спадщини композитора. Однак серед творчого спадку М. Леонтовича найбільшу пошану, захоплення і визнання в Україні та світі здобули обробки українських народних пісень. Ця частина досліджень представлена в підрозділі покажчика «Майстер обробки української народної пісні». Окремо вміщено інформацію про світовий шедевр М. Леонтовича, його «Щедрик».

Підрозділ «Музично-педагогічна спадщина» репрезентує розвідки сучасних теоретиків і практиків педагогічних поглядів М. Леонтовича на музичну освіту та виховання.

Третій розділ «Вшанування пам’яті М. Д. Леонтовича» розпочинається з матеріалів, розміщених у хронологічній послідовності, про діяльність Всеукраїнського музичного товариства ім. М. Д. Леонтовича – потужної громадської музичної організації, яка веде свій відлік з часу, коли в Києві став відомий зміст телеграми про вбивство композитора. Тут подано статті з часопису «Музика» та «Української музичної газети», що видавалися товариством у 20-х рр. ХХ ст., та дослідження сучасних науковців (О. Бугаєвої, В. Кузик, М. Ржевської, Л. Семенко тощо).

У цьому розділі вміщено також матеріали, що висвітлюють історію проведення та переможців Всеукраїнського конкурсу хорових колективів ім. М. Леонтовича. Окремо представлено інформацію про створення пам’ятників та пам’ятних знаків в Тульчині та інших містах і селах Вінниччини, пов’язаних із перебуванням композитора.

Підрозділ «Художньо-мистецькі твори, присвячені М. Леонтовичу» представляє поезію, оповідання та пісні, написані на честь композитора. До нього включено реквієм по Леонтовичу «Зелене Поділля», який П. Тичина разом з композитором М. Вериківським написали відразу після трагічної смерті митця. Твір ніколи не друкувався і вважався втраченим. Зібрана тут також інформація про відтворення образу М. Леонтовича і його «Щедрика» в живопису, скульптурі та кіномистецтві. Про проведення мистецьких заходів до ювілеїв композитора йдеться у відповідних підрозділах, присвячених вшануванню пам’яті митця.

Чимало хорових колективів, установ, музичних навчальних закладів у різні часи були названі ім’ям М. Леонтовича. Цю грань вшанування пам’яті митця висвітлено в підрозділі «Названі ім’ям композитора».

4-й розділ містить короткі довідкові статті про композитора з енциклопедій, довідкових видань, електронних ресурсів. В останніх розділах представлено бібліографічні посібники, присвячені М. Д. Леонтовичу, яких, на жаль, небагато, та архівні документи. Найбільше вміщено матеріалів про композитора, що зберігаються в Державному архіві Вінницької області.

Для підвищення інформативності видання бібліографічні описи супроводжують короткі анотації. Переважну частину друків опрацьовано de visu. Публікації, наведені за бібліографічними джерелами і не переглянуті безпосередньо укладачем або отримані з-за кордону, позначені астерисками.

Довідковий апарат складається з іменного покажчика та списку назв газет, матеріали з яких використано в посібнику.

Основними джерелами добору матеріалів для покажчика стали видання державної бібліографії – літописи нот, газетних і журнальних статей, е-каталоги бібліотек України, повнотекстові е-бібліотеки Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського («Наукова періодика України», «Цифрова бібліотека історико-культурної спадщини»), Національної бібліотеки України ім. Ярослава Мудрого («Культура України»), «Diasporiana», проекту зі збереження інтелектуальної спадщини української еміграції, а також оцифрований архів газети «Свобода» української громади США та архів української періодики он-лайн «libraria.ua» тощо. Переглянуто ряд бібліографічних посібників універсального змісту та з питань музичного мистецтва.

Майже всі матеріали щодо видання творів М. Леонтовича за кордоном та статті про його життя і творчість, написані музичними фахівцями з української діаспори, підібрані Л. М. Шпильовою, колишньою співробітницею ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, відомою дослідницею Поділля, яка нині проживає у США.

Під час підготовки бібліографічного покажчика укладач зверталася до НБУ ім. В. І. Вернадського, Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника, Одеської національної наукової бібліотеки, Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка, обласних універсальних наукових бібліотек Миколаєва, Хмельницького, Тернополя, центральних районних бібліотек Дрогобича, Кам’янця-Подільського, Тульчина, Тиврова, Немирова, а також до наукових бібліотек навчальних закладів, зокрема Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка, Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського, ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського, Вінницького училища культури і мистецтв ім. М. Д. Леонтовича. Завжди оперативно і в повному обсязі надавалася необхідна інформація. За це – щира подяка небайдужій українській бібліотечній спільноті.

Значну консультативну допомогу в підготовці посібника надавала завідувач відділу новітньої історії Вінницького обласного краєзнавчого музею Л. І. Семенко, за що їй особлива подяка.

Щиру вдячність висловлюємо Н. М. Гуровій – провідному бібліотекарю відділу образотворчих мистецтв НБУ ім. В. І. Вернадського, колегам з ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва за сприяння у перегляді віднайдених документів.

Микола Леонтович уже на початку XX століття був відомий у світі, як автор геніальних хорових мініатюр, створених на основі фольклорних джерел. Проте в подальшому ідеологічне табу утаємничувало значну частину його творчості – духовну музику, якою він захоплювався ще з кінця XIX ст. під час навчання у Кам’янець-Подільській семінарії. Ранній інтерес до духовної музики пояснюється тим, що майбутній композитор зростав в атмосфері релігійної обрядовості, церковного піснеспіву та багатого фольклорного середовища. Глибинні витоки духовно-культурницьких традицій роду Леонтовичів сягають ще початку XVIII ст. Отже, Микола Леонтович генетично успадкував музичну даровитість та прагнення до творчості на царині світської та церковної професійної музики.

М. Леонтович був обізнаний у духовній хоровій музиці ще з раннього дитинства. У 1879 р. його батька – отця Дмитрія – із сім’єю було переведено в село Шершні Тиврівської волості. Там і розпочалось пізнання величавих церковних обрядів з хвилюючими піснеспівами, які назавжди запали у вразливу дитячу душу майбутнього майстра хорової музики. Подальше знайомство і заохочення церковною музикою поглиблювалось під час навчання у Шаргородській бурсі та Кам’янець-Подільській семінарії. Саме за роки навчання в семінарії Леонтович під впливом та керівництвом досвідченого теоретика і практика, вихованця регентських класів Петербурзької хорової капели Юхима Богданова робить перші спроби гармонізацій духовних піснеспівів.

Упродовж усього навчання та педагогічної діяльності він постійно займався самоосвітою. Це поїздки під час літніх канікул у 1903–1904 рр. до музичних навчальних класів Петербурзької хорової капели під керівництвом композиторів і теоретиків С. Бармотіна, О. Пузаревського та ін. Там Леонтович поповнював музично-теоретичні знання, вивчав твори церковної музики М. Березовського, Д. Бортнянського, О. Архангельського, класичну поліфонію тощо. Підсумком цих консультацій були успішно екстерном складені іспити з найвищою оцінкою та присвоєння Леонтовичу управлінням Придворної капели звання регента високого рівня у 1904 р.

З прикрістю мусимо констатувати, що високомайстерна, досконала духовна спадщина Леонтовича понад півстоліття була заборонена як до наукового вивчення, так і до виконання хоровими колективами. Прихильникам таланту Миколи Леонтовича була невідома майже половина його творчого спадку. Лише окремі зразки духовних творів зберігалися в приватних архівах, деяких церковних бібліотеках, а також в архіві композитора, який розміщено в Інституті рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. У той час, як закордоном широко звучали окремі твори в церквах діаспори. Українці, що жили в інших країнах, добре знали деякі церковні твори Леонтовича, які сам композитор передавав у вигляді переписування або гектографічних відбитків. Доступу до рукописів Леонтовича регенти з інших країн не мали, через що багато духовних творів залишалися невідомими.

Ще змалку Леонтович, перебуваючи під впливом пісенного побуту українського села, де постійно звучали колядки та щедрівки християнського циклу, канти і псалми, інші релігійні пісні, що традиційно виконувались упродовж століть, захоплювали молодого композитора. Ці піснеспіви шліфувалися, видозмінювалися в середовищі місцевих співацьких фольклорних традицій і, по суті, втрачали елементи догматики і схоластики, якими їх наділяла специфіка церковних уставів. Таким чином, «наближені» до народу побожні піснеспіви ставали самобутніми виразниками народних прагнень, переживань і настроїв. Саме ця щирість і душевність давніх пісень приваблювала майбутнього композитора, стала визначальним фактором у подальшій його творчості.

Перші спроби гармонізації старовинних піснеспівів «Світе тихий», «Нині отпущаєши», «Да возрадуються» були зроблені у 1906–1909 рр. Два останні були написані на Поділлі, коли композитор працював у Тульчині викладачем співу в Єпархіальному жіночому училищі. Це були роки активної самоосвіти, пошуку фахівців для занять з композиції. У 1909 р. Леонтович здійснює поїздку до Москви для знайомства з Сергієм Танєєвим і за його рекомендацією 7 березня 1909 р. починає заняття з контрапункту, аналізу форм та композиції з Б. Яворським. Співпраця з Б. Яворським продовжувалась, з деякими перервами, до 1919 р., коли Леонтовича було запрошено Яворським на посаду викладача Народної консерваторії в Києві.

Проживаючи майже все свідоме життя на рідному Поділлі, серед народних та релігійних піснеспівів, Леонтович найперше зосередив свою увагу на колядках і щедрівках, інших піснеспівах, що були найближчими до народних мелодій, котрим він присвятив усе своє творче життя. У роботі над церковними жанрами він використовував як народні інтонації, так і канонічні наспіви, що побутували в Українській православній церкві, а також писав оригінальні гармонізації в стилі національної духовної музики. Так, наприклад, колядка «Що то за предиво» мелодією і текстом близька до його народних гармонізацій тульчинського періоду. Хоч зовнішньо вона наближається до його стилю аранжування – горизонтальним голосоведенням, підголосковою фактурою, мелодичною самостійністю, контрастністю між строфами та ін. Усе це дає підстави вважати цю колядку високопрофесійним оригінальним твором автора.

Більш світла за колоритом колядка «Дивная новина». Тут Леонтович подає партитуру в гомофонно-гармонічному стилі, ближче до традицій культових творів. Рухові голосів характерні терцеві ходи, що притаманні як народному співу, так і духовним кантовим творам. Оригінальна мелодія колядки подається у формі діалогу. Імітаційний вступ хорових партій є свідченням досконалого поліфонічного мислення Леонтовича. Наступне проведення теми композитор виклав у зміненому фактурному вигляді, що характерно для його творів куплетно-варіаційної форми.

Яскравіше куплетно-варіаційна форма проявляється в колядці «Пречистая Діва». Тут автор на початку користується хорально-акордовим викладенням голосів, не затіняючи при цьому імітації в окремих голосах. В останніх строфах динамічне наростання досягається поєднанням хоральності з шестиголосною поліфонією, що викликає відчуття піднесеної святкової урочистості.

Найбільш вдалими, емоційно світлими і радісними вважаються колядки «У нашому дворі» та «Небо і земля». Перша продовжує традиції акордової гармонізації, але виділяється колоритним зіставленням окремих партій з хоровим tutti. У «Небо і земля», так само, як і в попередній, переважає гомофонно-гармонічний виклад, хоч автор прагнув урізноманітнити його барвистими зіставленнями різних груп хору й різних регістрів. Спершу спокійний, дещо оповідний рух чвертками. Починаючи з десятого такту – мовби передзвін.

Колядки «Як на річці» та «По горах-горах» складені композитором у гомофонно-гармонічній манері, оскільки походження цих мелодій, як за змістом, так і за музично-стильовими ознаками, тісно пов’язане із простими культовими піснями, що виконувалися як у церкві парафіянами, так і в побуті.

У колядці «Зібралися вражі сили», як у драматичній виставі епічного характеру, композитор змальовує живі біблійні сцени, використовуючи при цьому різні фактурні прийоми, поєднуючи гомофонно-гармонічне та народно-підголоскове викладення партитури.

Підсумовуючи короткий огляд колядок, відзначимо оригінальне поєднання в них фольклорних витоків з багатогранною професійною майстерністю Миколи Леонтовича.

Природну близькість до колядок виявляють кілька псалмів і кантів (частково взяті композитором зі збірки «Ліра і її мотиви» відомого фольклориста П. Демуцького). Це передусім зумовлюється їх змістом («набожні піснеспіви»). У тих зразках проступають і певні відміни від колядок, спричинені типом фольклорних творів і специфікою їхнього побутування. Адже основними виконавцями кантів і псалмів були лірники-сліпці, що, безумовно, відбилося на характері мелодій. Співали їх в уповільненому, з елементами декламаційності, темпі, з «тягучим» супроводом ліри. Ця обставина також справила певний вплив на гармонізації. Коли кант «Од Івана» ще близький до звичайних аранжувань (світлий колорит, акордовий виклад, спроби усамостійнення голосів), то вже «Через поле широкеє» справляє дещо інше враження. У ньому, як і в попередньому творі, опрацьовано один куплет. Але головну увагу композитор приділив мелодії-соло – дещо сумній, заглибленій, повною мірою відстороненій. А каданс уже нагадує ліру з її квінтовим бурдоном. Ще яскравіше це проступає в канті «Потоп», в основу якого покладено біблійну оповідь про кару Господню, наслану на людей за їхні «гріхи». Мелодія псалма спокійна, витримана й виважена. Старовина й легендарність спричинили містичність її звучання. Як і в попередніх творах, Леонтович дбайливо повів себе з наспівом, що його виконує сопрано-соло на тлі витриманих квінт альтів і тенорів. У невеликій хоровій кінцівці (в акордовому викладі) спостерігається спорадична поява сьомого ступеня, що підкреслює старовинність і певну епічність музики. Немалу роль у цьому відіграє поетичний текст, заснований на народній трансформації давньої української книжної мови.

Псалом «Ой горе мені» автор гармонізував для чоловічого хору (два варіанти куплету). При цьому обидва вони різняться між собою певною індивідуалізацією голосів. Кінцеве ж звучання обох варіантів подане на порожніх квінтах, як і в канті «Через поле широкеє».

Проте центральне місце в духовній спадщині Леонтовича посіли аранжування старовинних піснеспівів. Усе життя Микола Дмитрович цікавився православними громадами різних місцевостей, а через те – і розмаїттям традиційних мелодій, які впродовж століть складалися в тих або інших парафіях. Українська церква була тісно пов’язана з народним побутом, звичаями та обрядами, багато з яких виникли ще задовго до офіційного прийняття християнства, і особливо з народною музикою. У процесі розвитку візантійських музичних засад вони все тісніше входили в контакт з фольклорними мелодіями (інтонаційною лексикою, ладовими особливостями, ритмом і метром), внаслідок чого і сформувався самобутній національний стиль культового співу.

Певна відокремленість регіонів, а також парафій зумовила появу ряду, мовби відмінних канонічних наспівів, які, проте, заснувалися на близькій (по суті традиційній) інтонаційній лексиці. Це й спричинило ту обставину, що Леонтович зважив на згадане розмаїття і відтворив його у власній творчості, подавши по кілька ідентичних за функціональною природою піснеспівів.

До числа ранніх аранжувань Миколи Дмитровича належить пісня «Світе тихий», що викликала інтерес не одного композитора. Ще не володіючи достатнім творчим досвідом, Леонтович підійшов до проблеми опрацювання з традиційною міркою, виробленою його попередниками. Фактура твору акордова, гармонія позначена класичною ясністю, дещо мало відчутні нововведення, чим так прославились пізніші хори цього автора. Одначе уже й тут спостерігається певна тенденція до самостійності голосів. У такому ж плані подано інший піснеспів з такою ж назвою. «Ангел вопіяше» (два твори), «Нині отпущаєши» (також два) – зразки церковного речитативу-мовлення. Причому в другому хорі «Нині отпущаєши» варто відзначити своєрідний хід рівнобіжними тризвуками (кінцівки п’ятого та передостаннього тактів), що, як можна гадати, запозичені з українського народного багатоголосся. Проте, як здається, походження їх інше. Скоріше всього вони – своєрідний відсвіт давніх традицій національної церковної музики і, зокрема, нагадують наспіви Києво-Печерської лаври. До зразків хорового речитативу можна віднести також «Царю небесний», «Бог Господь», «Спаси, Господи», «Тебе, Бога, хвалим» та ін. А за типові гармонізації (але з достатньо вираженим індивідуальним голосоведенням) треба вважати «Дивноє ім’я Твоє», «Многая літа» й ін.

Цілий розділ у духовній спадщині Леонтовича становить серія «Херувимських», які в церковній музиці посідають важливе місце. Про це можна судити хоч би з того, що жоден з українських авторів, які працювали в даній галузі, не обминув форму «Херувимської» (Д. Бортнянський, А. Ведель, М. Вербицький, К. Стеценко, О. Кошиць, Я. Степовий). Микола Дмитрович написав близько десяти «Херувимських». А про те, що він користувався різними традиційними наспівами, свідчать інтонаційні, ритмічні й тональні відмінності (хоч в основі багатьох лежить певний мелодичний «кістяк»). З цього і випливає, що у своїй праці композитор не мав на увазі якусь лише одну парафію.

Кожна з «Херувимських» складена на напівпрозорий текст, що якоюсь мірою ускладнювало їх звичну структурну організацію, у вокальній музиці, як відомо, тісно пов’язану з поетичними строфами й повторюваністю окремих словесних фрагментів. Поряд з тим той чи інший композитор не відчував скутості заданими ритмами й метричними вимірами в розгортанні мелодичного руху й цілої музичної побудови.

Невеличка за розмірами перша «Херувимська» (соль мажор) – «класична» за звучанням чотириголосна гармонізація з чітко визначеними горизонтальними мелодичними лініями. Природно, що за фактурою вона акордова, а за характером – світла, дещо піднесена.

Такі ж за розміром фа-мінорна, соль-мажорна (з дещо відмінним мелодичним «кістяком»), дорійська сі-мінорна, де «кістяк» більш збережено, сі-бемоль-мажорна і, зрештою, «Заздравна» соль-мажорна. У ряді їх автор дотримувався уже вироблених принципів гармонізації, хоч і з більшими або меншими відхиленнями в бік індивідуалізованого ведення голосів. Але й тут трапляються поліфонічні «Херувимські» з імітаційним вступом хорових партій (наприклад, фа-мінорна). У ній традиційний наспів подано в уповільненому темпі. Він позначений вузьким амбітусом, що нагадує знаменні мелодії (те ж саме і в сі-бемоль-мажорній, хоч вона ближча до звичайної гармонізації).

Проте щодо способу викладення (він став значно ширшим), особливостей фактури, охоплення почуттів, виділяються ре-мінорна, сі-бемоль-мажорна (спів починають сопрано), ще одна сі-бемоль-мажорна (починає увесь хор). Їх мелодії теж опираються на старовинні наспіви. Про гармонізацію, в звичайному розумінні слова, в даному випадку говорити не доводиться, бо в процесі праці Леонтович повністю підкорив виразність використаних мелодій власним творчим завданням, через що його композиції з повним правом можна вважати за оригінальні.

Зокрема, з цього погляду варто звернути увагу на «Херувимську» сі-бемоль мажор (спів починають сопрано). Застосована в ній традиційна мелодія розлога й широкоплинна, асинхронна в русі, підкреслено оповідна. Виклад музики одразу ж набуває поліфонічного характеру, бо обидва голоси ведуть цілком самостійні мелодичні лінії. Одне з проведень наспіву оформлене автором як зразок класичного багатоголосся і нагадує фугатний принцип вступу кожної хорової партії.

Так само поліфонічні за будовою сі-бемоль-мажорна і соль-мінорна «Херувимські». У вступі партій у другій (послідовно: тенори – сопрано – альт – баси) автор дотримувався своєрідного тембрового «перехрещення», що збагатило новими барвами звучання усю хорову масу. Тут, як і в ряді інших випадків, композитор застосував поряд з імітаційними прийомами засоби контрастного багатоголосся, чим значно наснажив фактуру цілого. Закінчення ж хору на домінанті ре мінору, мабуть, передбачає безпосередній перехід до іншого піснеспіву. Обидві згадані «Херувимські» (як і попередня) вільні за формою. Проте, їх окремі структурні блоки ще можна визначити, зваживши на повторне (варіантне) проведення запозиченого традиційного наспіву.

Таким чином, в духовних творах Леонтовича широко використані мистецькі досягнення автора, яких він домігся в праці над народними мелодіями. Переважна більшість піснеспівів з’явилася в останні роки життя композитора, натхненного на мистецький подвиг історичними революційними подіями в Україні, що відкривали необмежені творчі можливості перед кожним композитором, письменником, живописцем, які щиро вірили у відродження рідної землі, її культури й національної державності.

Незважаючи на обмеження в часі, викликані громадськими, педагогічними й виконавськими (диригентськими) обов’язками, а також творчими справами, пов’язаними з опрацюванням народних мелодій і написанням хорів на слова українських поетів, Леонтович узявся за здійснення в церковній музиці широкого задуму – за написання «Літургії Іоанна Златоустого». Немає сумніву, що інтенсивна попередня робота Миколи Дмитровича в галузі самобутнього опрацювання духовних піснеспівів була своєрідною підготовкою до створення Літургії.

Працюючи над нею, Леонтович, як видно, не ставив за мету подати цільну, продуману в деталях і драматургічно виважену композицію (на зразок літургій О. Кошиця, К. Стеценка, С. Рахманінова, П. Чайковського). Скоріше він думав про серію дрібних творів, призначених музично заповнити Службу Божу. Тому й структура цілого зумовлена будовою, функціональністю і смисловою специфікою текстової частини відправи. Композитор прагнув подати уступи, визначені віковою традицією, чим і слід пояснювати їх настроєве розмаїття.

Початкові частини літургії («Велика єктенія», «Благослови, душе моя, Господа», «Мала єктенія», «Слава Отцю і Сину») мають вступний характер і мовби вводять парафіян у спокійно-піднесений настрій усієї відправи. Вони підкреслено гармонічні, автор майже ніде не порушує акордового викладу. Певна самостійність голосоведення з’являється у піснеспіві «Єдинородний Сине», але без порушення загальної акордовості.

Виділяється за характером «У царствії Твоїм» – розлогий речитатив соліста тенора, заснований на одноритмовому повторенні звуків ля – сі – до-дієз – ре. Спершу це можна кваліфікувати як дещо одноманітне звучання (до того ж речитатив проголошується на тлі «довгих», витриманих акордів хору). Проте, вслухавшись у нього, доречно прийти до висновку, що то молитовноемоційне «налаштування» парафіян до сприйняття цілої служби.

У «Прийдіте поклонімось», як і в «Святий Боже», поступово накреслюється вільніше поводження композитора з голосоведенням. Він мовби замислюється над виразовим значенням кожної хорової партії і пробує реалізувати це в загальній фактурі п’єси. У подальшому автор знову повертається до акордового викладу, мовби наголошуючи, що до молитви прилучаються усі віруючі.

У літургії не обійдено увагою і такий поширений зразок церковної музики, як «Херувимська». Їх Леонтович створив декілька. Вона також належить до типу гармонізацій, але акордовість і тут порушена вільним веденням голосів. За тему послужила одна з традиційних мелодій.

У тлумачення цілої служби Леонтович, мабуть, мав на меті ввести контрастуючі епізоди. За звучанням «Херувимська», як і більшість творів такого типу, світло молитовна. Структура її визначається кількаразовим варіативним проведенням традиційної мелодії. Щоб темброво збагатити звучання, надати йому більшої різноманітності, автор провів наспів у виконанні то чоловічого, то змішаного хорів.

«Вірую!» – також одна з контрастних частин літургії. Вона збудована за тим же принципом, що й «У царствії Твоїм» – композитор застосував рівноритмовий речитатив (в основному баса), який проголошується з глибоким внутрішнім почуттям (майже протягом усієї п’єси на звукові ре) на тлі «стоячих» акордів хору. Серед інших частин літургії «Вірую!» виділяється чистою молитовністю, безпосередністю звернення до Бога, поглибленою настроєністю і загостреною емоційною правдивістю. Спів ніби проймає найпотаємніші помисли людини, яка прийшла до Храму, щоб поспілкуватися з Богом. Характерну прикмету хорової партії становлять її репліки-поклики, мовби покликані стверджувати велике слово-гасло «Вірую!», а також поступове просування акордів угору, що вельми гармонує з внутрішньою експресією цілої п’єси.

«Отця і Сина», «Милість спокою» – невеликі, типово гомофонно-гармонічні емоційні розрядки після всеохоплюючого звучання «Вірую!». А вже «Достойно і правдиво» – поліфонічна п’єса з фугасним вступом голосів. Наступна ж «Свят, благословен» – знову акордова за фактурою, проте з індивідуальним окресленням окремих партій хору. До того ж типу уступів належить «Тобі співаємо!». Певною звукозображальністю виділяється «Достойно є», що нагадує святковий церковний передзвін. При цьому композитор вдало відтворив гучність різних дзвонів – і більших, і менших.

У подальшому викладенні дещо переважає контрастне багатоголосся. Досить часто виконуваний «Отче наш» створений автором у манері хорового речитативу. Можливо, це також зумовлено безпосереднім зверненням до Всевишнього й розраховано на спів усіма парафіянами. Решта ж невеличких уступів літургії («І Духові твоєму», «Єдин свят, єдин Господь», «Хваліте Господа з небес», «Благословенний той», «Ми бачили світ»), як видно, розрахована на емоційну підтримку канонічних текстів, виголошуваних священнослужителями. Останні ж піснеспіви («Нехай повні будуть уста наші», «Нехай буде благословенне ім’я Господнє», «Слава Отцю і Синові») спокійно-урочисті за звучанням і, вочевидь, мають кінцевий характер щодо всієї літургії. Це й підкреслив автор повним (чотириголосним) викладенням.

Звісно, «Літургія Іоанна Златоустого» Миколи Леонтовича як ціла серія виконувалася тільки в церкві під час урочистої відправи. Її можна також уявити у вигляді запису на магнітних та оптичних носіях. У звичайних умовах піснеспіви, що входять до її складу, часто потрапляють до програм концертних виступів хору у вигляді окремих п’єс і мають незмінний успіх у слухачів. А це і є найкраща атестація усієї музики твору.

У духовних піснеспівах, як і в літургії, Микола Дмитрович проявив себе зрілим майстром-художником, чудовим знавцем виконавських спроможностей хору. Композитор прекрасно відчував характер і красу його звучання. Тому всі духовні твори Леонтовича передусім вражають правдивістю відтворення думок і переживань як автора, так і численних слухачів (зокрема парафіян), на сприйняття яких він розраховував свою музику. Тут Микола Дмитрович виступив як митець, що вже досконало оволодів прийомами й засобами творчої праці над народними мелодіями (як щодо самобутніх аранжувань, так і вільного їх мистецького тлумачення) і переніс усе те в специфічну сферу церковної музики. Це проявилось у її стильовій визначеності і підкреслено в народному звучанні.

«Літургія Іоанна Златоустого» М. Леонтовича, як і його піснеспіви, спрямована на збагачення спеціального музичного репертуару національної автокефальної церкви. Тут композитор уповні проявив свій громадянський поклик та обов’язок і непересічні творчі здібності. Тільки трагічна загибель великого народного співця не дозволила йому повністю розкрити й розгорнути свою обдарованість і у сфері духовної української музики.

Анатолій Завальнюк,
кандидат мистецтвознавства,
професор Вінницького державного педагогічного універ-
ситету ім. Михайла Коцюбинського

Письменниця Оксана Забужко запропонувала гарну ідею – оголосити в Україні 2016 рік роком «Щедрика», адже незабаром «100-ліття від часу першого виконання» студентами хору Київського університету Св. Володимира різдвяної щедрівки композитора Миколи Леонтовича. І, відповідно, провести міжнародний фестиваль, на який з’їхалися б найкращі музичні виконавці, а «Україна отримала б, нарешті, те, чого їй так розпачливо бракує – загальновизнану, впізнавану на всіх широтах «культурну візитку». На жаль, «нагорі» цієї ідеї не підтримали, а можливо, й не почули. Тому хоча б спробуємо «освіжити» історію появи на світ та шляху до міжнародного визнання нашого «Щедрика», імен його авторів та виконавців.

Попри те, що походження «Щедрика» досліджували десятки українських та зарубіжних музикознавців та мистецтвознавців, деякі деталі з історії його написання, першого виконання та подальшої популяризації досі потребують як уточнення, так і узагальнення для створення цілісної картини. Тим більше, що з цим легендарним твором пов’язано доволі багато таємниць і розбіжностей, які набули «епідемічного» поширення в наукових виданнях та ЗМІ.

Проаналізуємо деякі з цих спірних тем.

1. Історія написання та появи «Щедрика»

Народна пісня була кредо життя композитора Леонтовича. Скрізь, де він навчався, працював, просто перебував, композитор завжди намагався збирати пісенний фольклор. «Записував їх мелодії і тексти від знайомих і друзів, від колег по роботі та учнів. Об’єктами обробок стали й народні пісні, запозичені композитором із відомих йому на той час друкованих збірників: «Народні мелодії з голосу Лесі Українки» (К., 1917), А. Конощенко «Українські пісні з нотами» (Одеса, 1902, 1909, Київ, 1904), К. Поліщук-Остапович «Збірник найкращих українських пісень з нотами» (К, 1913. – Ч. І. 3, 4), І. Демченко «Українське весілля» (Одеса, 1905) та рукописний зошит «23 пісні» [16, с. 166].

Коли текст був відсутній або неповний, то Леонтович дозволяв собі дописувати або доручав зробити це товаришам. Тому автентичність його творів інколи важко встановити [16, с. 167].

Згадки про те, що Леонтович почав працювати над обробкою популярної мелодії «щедрівки» відносяться до 1910 р. Цього року викладач Леонтовича, професор В. Яворський запропонував йому працювати над «щедрівкою». Але закінчив його Микола Дмитрович значно пізніше. На рукописі, що Леонтович надіслав О. Кошицю до Києва, є помітка автора «18.VIII.1916 р.» [17, с. 231]. Вказана на нотах дата означала, що Леонтович остаточно завершив роботу над твором.

Значна кількість дослідників вважає, що першоджерелом «Щедрика» Леонтовича була обрядова пісня а сареllа, записана К. Поліщуком та М. Остаповичем у м. Краснопіль Житомирського повіту на Волині [18, с. 89]. Але ч. ІV збірки Поліщука-Остаповича, у якій було надруковано пісню, побачила світ лише 1913 р., коли Леонтович уже працював над твором, тому волинська версія могла стати однією зі складових частин мелодії, однак не була єдиною її основою.

Конкретизують цей факт, наводячи відмінності, і деякі науковці. Зокрема, Я. Юрмас писав: «Її (мелодію «Щедрика». – Авт.) Леонтович узяв, мабуть, із ч. ІV збірки Поліщука-Остаповича, що вийшла 1913 р. хоч, за згадкою проф. Б. Л. Яворського, на замовлення й за детальними вказівками якого Леонтович опрацьовував її, Леонтович почав працювати над нею приблизно 1910 р. Але остаточно опрацював, мабуть, пізніше… Темп в Остаповича: «Помалу», а в чернетці Леонтовича: «Не хутко»… Розкладку на мішаний хор уперше надруковано в літографічній збірці «3 народні пісні» (1918 р.) В одному рукописі (не рукою Леонтовича), що був серед його паперів, така відміна: «Але гроші то полова». Динаміку та інше деталізуємо за чернетками. За рукописом Леонтовича, що одержали від М. В. Підласової, деталізуємо акцентуацію та динаміку. В останньому такті Леонтович написав «Soli» і поставив повну паузу для альтів; отже, цей останній такт розкладки мають співати самі-но 2 сопрани» [19, с. 342]. У ч. ІV зб. Поліщука-Остаповича (с. 43, № 23) слова 6-го куплету трохи відмінні: не «в тебе жінка», а «твоя жінка»; там же (також в рукописі Леонтовича): «хоч не гроші» [20]. На жаль, відшукати четверту частину збірки К. Поліщука та М. Остаповича поки що не вдалося.

Зрештою, уже перші дослідники творчості Леонтовича зазначали: «Щедрик» – то не розкладка пісні, то самоцінний музичний твір, який осяяно променем генія і який вартий зайняти (і займе) не останнє місце в світовій музичній скарбниці» [21, с. 10].

2. Дата та місце першого виконання

В абсолютній більшості наукових, популярних праць, де йдеться мова про перше виконання найпопулярнішого твору Миколи Леонтовича «Щедрик» вказується дата: «25 грудня 1916 р.» (за ст. стилем) – на День Різдва – у приміщенні Київського університету Св. Володимира.

Однак вперше прозвучав «Щедрик» подільського композитора 29 грудня 1916 року [1] у залі Київського Купецького зібрання (нині – приміщення Національної філармонії). Причина помилки в тому, що 25-го грудня у газеті «Киевская мысль» з’явився лише анонс виступу на четвер, 29-го грудня. Того року це був четвертий щорічний вечір-концерт українських різдвяних колядок, які традиційно виконував мішаний хор під орудою шанованого киянами диригента Олександра Кошиця. Прем’єра концерту українських колядок була започаткована колективом Кошиця 27 грудня 1913 р. у залі громадського зібрання (Володимирська, 45) і де чудовий резонанс, тому вирішено було продовжити тематичні виступи і в наступні новорічні свята. У концертних програмах 1914–1915 рр. лунали не лише українські колядки, але й польські. Про виконання «Щедрика» саме під час четвертого концерту колядок згадував сам диригент у своєму листі до Павла Маценка: «Приїхав до Києва Леонтович і привіз з собою для розгляду щось нове, не пам’ятаю, що. Це була вже друга його візита до мене, і так само, як в перший день знайомстви, ми сіли пограти і мої розкладки… А потім я одержав від нього «Щедрика», в якому головну роль грає той самий музичний засіб і тоді ж (я) вивчив його з Студентським хором для наступного концерту колядок в 1916 році. Це був початок популяризації Леонтовича в моїх концертах і взагалі перший його виступ у світ, як компоніста. Виступ був дуже вдалий і успішний» [2, с. 57].

«Щедрик» виконав мішаний хор студентів університету Св. Володимира і хор слухачок Вищих жіночих курсів. Збір коштів від концерту пішов на користь Товариства надання допомоги населенню Півдня Росії, яке постраждало від військових дій. «Квитки у В. Ідзіковського (Хрещатик, 37) і у Бюро «Натураліст» (Володимирська, 52) від 10 год. ранку до 7 год. вечору, а 26 і 27 грудня – від 11 год. ранку до 5 год. вечору», – сповіщав анонс [1].

Усі вечори колядок були благодійними, зокрема, у попередні роки хористи влаштовували співи на користь товариства швидкої допомоги учням вищих навчальних закладів та товариства «Самоосвіти». Останній концерт колядок у Києві під керівництвом О. Кошиця відбувся 27, 30 грудня 1918 р., у програмі було три твори М. Леонтовича, серед них і «Щедрик» у ІІ відділі [3, с. 224] .

3. Тріумф «Щедрика» у світі

Значна частина дослідників творчості Леонтовича помилково вважає, що за межами України «Щедрик» вперше виконали 5 жовтня 1921 р. (!) у Карнегі-Гол (Нью-Йорк), де він і здобув світову славу. Насправді, музична мініатюра Леонтовича вже декілька років до виконання у США у 1922 р. була знайома європейським артистичним колам.

«Щедрик» в Україні ще за життя композитора отримав широкої популярності і багаторазово виконувався музичними колективами в різних аудиторіях. Твір Леонтовича під час революції співав у Києві Український національний хор під керівництвом Кирила Стеценка; 1919 р. у Кам’янці-Подільському «Щедрик» був виконаний під орудою самого Миколи Леонтовича. 31 травня 1920 р., під час перебування Директорії у Вінниці, відбувся виступ капели Давидовського, яка презентувала і найкращі твори Леонтовича [4]. Лунав «Щедрик» і в Тульчині у виконанні місцевої капели, сформованої у вересні 1920 р. самим автором.

Учні Леонтовича навіть не підозрювали, що їх вчитель є автором більшості творів, які вони готували. Як згадував один з його вихованців, диригент Одеської опери Микола Покровський: «Про те, що Леонтович є автором чудових обробок українських народних пісень, ми, тульчинці, дізналися лише завдяки Кирилу Григоровичу Стеценку, який восени 1920 року приїхав до нашого міста з Другою Пересувною хоровою капелою Дніпросоюзу. Концерт капели відбувся в залі колишнього Офіцерського зібрання поряд з кімнатою, де колись жив О. В. Суворов. Серед творів М. Леонтовича виконувалися «Моя пісня», «Щедрик», «Дударик», «Над річкою, бережком», «На городі качки пливуть» та ін. Майже всі номери доводилось повторювати «на біс». Потім К. Стеценко оголосив автора творів і витягнув на сцену Миколу Дмитровича. Важко передати, що було в тім залі: овації, овації без кінця. К. Стеценко з капелою поїхав далі з концертами, а М. Леонтович залишився таким же скромним, яким був і раніш» [5, с. 109].

Останні прижиттєві концерти Леонтовича відбувалися у другій половині грудня 1920 р. в подільських містечках Шаргород та Бершадь. За словами очевидця тих виступів Івана Чорноволюка, Микола Леонтович завітав до Бершаді проїздом з Шаргорода, оскільки хотів послухати місцевий шкільний хор, про якого «слава докотилася до самого Тульчина». «Концерт відбувся у міському театрі, колишньому приміщенні лісового складу. Зібралося багато жителів міста, які бажали послухати чарівні пісні улюбленого композитора. Ведучий програми учень Дмитро Гончарук дзвінко оголосив: «Микола Дмитрович Леонтович. «Щедрик». Диригує автор!». В залі вибухнули оплески, які з появою композитора перейшли в овацію» [6, с. 124].

Тріумф світової слави найкращого твору Миколи Леонтовича розпочався з появою у січні 1919 р. Української республіканської капели, біля витоків якої стояв Музичний відділ при Міністерстві мистецтв та національної культури. Очолював музичний відділ Кирило Стеценко, а поряд з ним працювали і Микола Леонтович, і Олександр Кошиць, останній, до речі, був головою етнографічної секції. На початку 1919 р. за вказівкою Головного отамана Симона Петлюри постало питання про організацію хорового колективу для відправлення в закордонне відрядження до Франції, щоб посилити українську дипломатичну місію на Паризьких мирних переговорах. Під час виборів диригента цієї капели Микола Леонтович разом із Кирилом Стеценком зняли свої кандидатури на користь Олександра Антоновича Кошиці.

У січні – квітні 1919 р. Українська республіканська капела виступала на Поділлі, Станіславщині, Закарпатті, де остаточно сформувала склад учасників та творчий репертуар, і в складі 81 особи в травні прибула до Праги.

Саме у цьому місті українська пісня не лише привернула увагу європейської спільноти до нашої самобутньої культури, але й заявила про цілий народ, що прагнув до ідентичності та визнання за ним права на власну самостійну державу. Перша травнева репетиція українського хору в Празі в «Народньому Дівадлі», на якій були присутні музичний бомонд, критики, газетярі, викликала справжній фурор. Як зазначав один із адміністраторів капели, Олександр Пеленський: «Це був великий день для нашої справи, бо в цей день, історичний для українського народу, українська пісня здавала іспит своєї зрілості, а празький музичний Олімп визнав нашу музику як високу культурну цінність» [15, с. 11]. Перша музична критика була не концерту, а генеральної репетиції і починалась вона пророчими словами Цезаря «Veni,Vidi,Vici» у чеському часописі «Venkov». Українцям кричали «Слава!» та відзначали, що «виконання найліпше, що ми коли-небудь чули» [15, с. 12]. Гастролі в Чехословаччині тривали понад два з половиною місяці. Заклавши тривкі підвалини тріумфу в сусідній слов’янській державі Українська республіканська капела під орудою диригента-чарівника О. Кошиця вирушила у світове турне. Калейдоскоп концертів проходив в Австрії, Швейцарії, Франції, Бельгії, Голландії, Англії, Німеччині, Польщі, Іспанії – і скрізь шалений успіх, овації, слава. Легендарна капела презентувала старій Європі через пісню унікальну, самобутню українську культуру. Недаремно газета «Киевская жизнь» відзначала: «Капела Кошиці сприяє успіху української справи за кордоном набагато більше, ніж українські дипломати» [7].

На жаль, поразка Української революції негативно відзначилася на хоровому товаристві українців. Фактично призупинилось фінансування, у капелі відбувся влітку 1921 р. розкол: частина співаків на чолі з О. Приходьком залишила колектив і створила нову хорову одиницю, а капеляни під орудою О. Кошиця почали називатися – Український національний хор (у пресі інколи писали – «Український республіканський хор». – Авт.). Олександр Пеленський пізніше з цього приводу згадував: «У Берліні відспівала (капела) свою останню «лебедину пісню» і розділилася на дві нерівні частини, і пішли кожна іншим шляхом, яко урядова установа перестала існувати в Варшаві зимою 1921 року».

Незважаючи на матеріальні та психологічні негаразди, хор О. Кошиця продовжував концертувати. Восени 1921 р. він знову виступає в Іспанії, зокрема 21 та 23 листопада в Мадридському театрі Comedia. Під час співів українців були присутні іспанська королева Вікторія Євгенія і декілька баварських принців та принцес. Україномовна американська газета «Свобода» на своїх шпальтах писала: «В розмові з представниками хору королева висловилась, що в Англії чула багато гарних речей про український хор і вона поставила собі за ціль його почути… хор зробив на неї велике враження. Як на провінції, так і в столиці хор мав надзвичайний успіх. Публіка раз у раз домагалась повторення «Щедрик-Щедрик» Леонтовича…» [8].

Заручившись підтримкою відомого імпресаріо Макса Рабінова,16 вересня 1922 р. на кораблі «Каронія» Український національний хор відплив до Америки (США) у складі 43 осіб. Подолавши непростий шлях, українські співаки нарешті, 26 вересня, дісталися до Нью-Йорку, де їх сердечно зустрічали представники різноманітних українських громад та товариств, американська преса, працівники кінотеатрів. На кораблі публіка фотографувалася з українськими хористами, що були одягнуті в національні шати, члени спеціально створеного Комітету Привітання говорили промови, а на завершення хор відспівав гімн «Ще не вмерла Україна» [9].

5 жовтня 1922 р. – у престижному концертному залі Карнегі-Гол розпочався американський тур українських співаків. Відкривали концертну програму твором Миколи Леонтовича – кантом «Почаївська Божа матір» («Ой, зійшла зоря вечоровая. Над Почаєвом стала»). Як писав оглядач Цегельський: «…Саля (зал. – Авт.) виповнюється громом. Таких оплесків склепіннє Карнегі-Гол певне ще ніколи не відбивало». Далі виконали ще одну пісню подільського композитора – «Ой, там, за горою», а завершили першу частину виступу легендарним «Щедриком». «Хор відходив з естради серед демонстративних оплесків усієї салі» [10]. Того ж дня прозвучали ще дві пісні Леонтовича – «Дударик» та «Ой, пряду, пряду». Тріумф у Нью-Йорку був такий великий, що наступний концерт відбувся 15 жовтня у найбільшому театрально-концертному приміщенні міста – розкішному залі Гіподрому, неподалік Таймс-скверу, який на той час вміщав 5200 місць. Зал був переповнений, а успіх ще більшим [11].

Хор О. Кошиці в 1919–1926 рр. об’їздив весь культурний світ Європи й Америки, дав близько тисячі концертів, а кожний виступ тривав не менше двох годин і деколи приходилось виступати двічі на день і більше. Поряд із найкращими хоровими творами і обробками народних пісень чільне місце займали і твори Миколи Леонтовича. У програмі було 15 творів подільського композитора: «Почаївська», «Ой, там за горою», «Щедрик», «Ой, пряду, пряду», «Коза», «Діду мій, дударику», «Чого, Івасю, змарнів», «Ой у полі при дорозі», «Ой, вийду я на улицю», «Мак», «Ой, з-за гори та й стовпом дим», «Зайко», «Женчичок-бренчичок», «На городі качки пливуть», «Ой, темная, та й невидная ніченька». За кількістю пісень у репертуарі хору Леонтович займав третє місце після Лисенка та Кошиця [12]. Найулюбленішими у публіки були кант «Про Почаївську Божу Матір», «Щедрик», «Ой, пряду, пряду» [13, с. 32].

Як згадував у своїх спогадах О. Кошиць: «Леонтовичеві пісні співали, за малим винятком, усі. «Щедрик» став коронною точкою нашого репертуару в усіх краях впродовж п’яти з половиною років» [14, с. 100, 103].

«Новина в аранжовці полягала в трактуванні народної мелодії, вокальної по суті, як об’єкт інструментальної розробки. Це надавало безумовно свіжости аранжовці, чулось щось незвикле, і подобалось публіці дуже, включно до надання титулу геніальності самому авторові» [2, с. 57].

Ще один учасник тих подій, колишній учасник капели О. Пеленський, відзначав, що пісні Леонтовича «Все і всюди очаровували публіку, і не раз бувало, що з боку публіки передавано карточками бажання, щоб одну з цих пісень заспівати, коли її не було в програмі» [15, с. 146–147].

Звучали твори Леонтовича і у виступах хорів в таборах інтернованих осіб у Польщі, Чехословаччині, співочих товариствах, студіях української емігрантської громади, студентських громадах Австрії, Німеччини, Бельгії, Голландії, які масово виникали в 1920-х рр.

«Щедрик» Миколи Леонтовича настільки сподобався американцям, що 1936 р. Пітер Виговський (Вільговський) написав текст англійською мовою, і дотепер американські хори, професійні й непрофесійні, співають цей твір як коляду на Різдво. Ця маленька українська щедрівка стала справжнім музичним дивом, яке розійшлося по всіх континентах.

Тільки в США «Щедрик» мав 600 редакцій і 50 видань на грамплатівках упродовж 1950–1974 рр. та донині використовується у різних народів Європи і Америки у святах новорічної обрядовості.

Саме тому творчість нашого видатного земляка – Миколи Леонтовича потребує як дослідження, так і популяризації, оскільки «Щедрик» вже давно став світовим хітом, а ім’я Леонтовича за кордоном досі відоме лише вузькому колу фахівців.

Джерела та література

1. Киевская мысль. – 1916. – 25 дек.

2. Відгуки минулого. О. Кошиць в листах до Н. Маценка / О. Кошиць, П. Маценко. – Вінніпег : Культура й освіта, 1954. – 80 с.

3. Кошиць, О. А. Спогади. Ч. 2 / О. Кошиць. – Вінніпег, 1948. – 272 с.

4. Україна. – 1920. – 25 трав.

5. Покровський, М. З сторінок минулого / М. Покровський // Микола Леонтович. Спогади. Листи. Матеріали / упоряд.,прим. та комент. В. Ф. Іванова. – Київ, 1982. – С. 107–111.

6. Чорноволюк, І. Останній концерт / І. Чорноволюк // Там само. – С. 123–125.

7. Киевская жизнь. – 1919. – 27 серп.

8. Свобода. – 1921. – № 301.

9. Свобода. – 1922. – 28 верес.

10. Свобода. – 1922. – № 236.

11. Свобода. – 1922. – № 241.

12. Українська пісня за кордоном. Світова концертова подорож українського національного хору під проводом Олександра Кошиця [Електронний ресурс] : (голос закордон. критики). – Париж, 1929. – 102 с. – Режим доступу: http://www.pisni.org.ua/articles/190.html (дата звернення 05.10.2017). – Назва з екрана.

13. Наріжний, С. Українська еміграція: культурна праця української еміграції між двома світовими війнами. Ч. 1 / С. Наріжний. – Прага, 1942. – 372 с.

14. З піснею через світ. Подорож Української республіканської капели. Т. 1. – Вінніпег, 1952.

15. Пеленський, О. Українська пісня в світі / О. Пеленський. – Львів, 1933. – 167 с.

16. Колотило, Т. Народна пісня у творчості М. Леонтовича / Т. Колотило // Музично-педагогічна і творча діяльність М. Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури : до 120-річчя від дня народж. : наук. доп. першої Всеукр. наук.-теорет. конф. (10–12 груд. 1997 р.). – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 165–170.

17. Леонтович, М. Д. Хорові твори / М. Д. Леонтович ; упоряд. та прим. В. Брусса. – Київ : Муз. Україна, 1970. – 243 с.

18. Смушкіс, М. Д. Абетковий покажчик пісень / М. Д. Смушкіс // М. Д. Леонтович : зб. ст. і матеріалів / АН УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ; упорядкував та зредагував В. Д. Довженко. – Київ, 1947. – С. 61–89.

19. Примітки до творів Леонтовича, укладені Я. Юрмасом // Хорові твори / М. Леонтович ; ред.-упоряд. В. В. Кузик. – Київ, 2005. – С. 341–359.

20. Примітки Юрмаса // Музичні твори : зб. 5 / перевірив і  прим. подав Я. Юрмас. – Вид. 2-ге. – Харків ; Київ : Книгоспілка, 1930.

21. Козицький, П. О. Творчість Миколи Леонтовича / П. О. Козицький // Музика. – 1923. – № 1. – С. 9–13.

Лариса Семенко,

завідувач відділу новітньої історії
Вінницького обласного краєзнавчого музею

Двоє різних людей – М. Д. Леонтович, українець, подолянин з діда-прадіда [1], і В. М. Гагенмейстер, рід якого «…датується 1624 роком з належністю до старовинного лицарства Ліфляндії з гербом «Гаген» [2]. Долі їхніх родин переплелися вже після їх смерті (обидва розстріляні більшовиками в січні: М. Леонтович – у батьківському домі 1921 р., В. Гагенмейстер – у підвалах Центру мистецтв у Києві 1938 р.).

Дочка В. Гагенмейстера Ольга Володимирівна Ерн, з якою я познайомився у 90-ті роки, «…вийшла заміж за сина «ворога народу» (батько його, Олександр фон Ерн, був хорунжим кавалерійського полку УНР, розстріляний у 1937 році)» [3] і з 1963 р. мешкає у Львові, а народилася у 1927 р. в м. Кам’янці-Подільському в родині художників і великих подвижників українського національного мистецтва. Мати її, Варвара Іванівна Корецька, родом з Полтавщини, з Великих Сорочинців. У Кам’янецькій профшколі очолювала відділ художнього килимарства. Пані Ольга завжди з особливою теплотою згадує своє дитинство у казковому Кам’янці-Подільському, яке «…проходило в оточенні художників-освітян. Поєднувалось в гармонії зі старовинною архітектурою, старовинною фортецею і неповторними каньйонами Смотрича… залишилось у пам’яті як казкові спогади з духмяними пахощами білих акацій, жасмину і бузку вздовж рідної вулиці» [4] (тепер вул. В. Гагенмейстера – Я. З.).

«Далі, – розповідає Ольга Володимирівна, – страшні картини голоду, черги за хлібом, переїзди з батьками до Харкова, потім до Києва. Після арешту батька ми з мамою опинилися в Тульчині Вінницької обл. Це була друга половина грудня 1937 року – важкі часи знищення української інтелігенції. Випадково зустріли заступника директора учительського інституту Філіповського* (ім’я не пам’ятаю), який вчився в гімназії з батьком, а згодом працював у Кам’янець-Подільському університеті (1938 року його теж заарештували). Він і влаштував маму до бібліотеки вчительського інституту. Це був будинок колишньої семінарії, у якій викладав М. Леонтович. Нам дали маленьку кімнату поряд з бібліотекою. 

У бібліотеці працювала в той час Вікторія Дмитрівна Леонтович, рідна сестра композитора Миколи Леонтовича. Керувала бібліотекою Євгенія Грінберг, родичка Якова Свердлова. Як не дивно, остання дуже добре нас прийняла і навіть постійно опікувалася мною (то мешти купить, то ковзани. А якось якийсь її родич приїхав інспектувати цукрові заводи області, то вона взяла мене з собою в цю тоді шикарну машину ЦК чорного кольору М-1). Мама і Вікторія Дмитрівна ставилися, звичайно, до неї обережно.

Але найбільше, майже зразу, з моменту нашої появи, мною заопікувалася Вікторія Дмитрівна. Вона жила з сестрою Оленою Дмитрівною поряд з інститутом, за адресою: вул. Учительська, 2. Навіть половина будинку, де вони жили (за огорожею), належала інституту. Отож вільний час ми проводили разом. Олена Дмитрівна закінчила консерваторію і викладала (наскільки я пам’ятаю, переважно давала приватні уроки). Хотіла і мене вчити, але з мене толку в музиці було мало – технічно запам’ятовувала добре, але не мала слуху, і їй було прикро, що така гарна дівчинка, а грати не може. Більше я горнулася до Вікторії Дмитрівни, хоч вона мала строгіший характер. Обидві жінки мене любили і дозволяли брати і дивитися все у квартирі. Була в них непогана бібліотека і багато альбомів з фотографіями. Старались мене погодувати чимось смачненьким. Вікторія Дмитрівна закінчила художню школу в Петербурзі, і це ще більше зближувало її з мамою, що теж закінчила там художню школу. Вікторії Дмитрівні хотілось, щоб я мала святковий одяг не такий, як у всіх, і зі старих суконь (на нову тканину ми не мали грошей) шила мені неповторні кофтинки, сукні, сарафани. Я навіть відчувала іноді себе лялькою для забави (мене в дитинстві і звали Лялею), але приємно було дивитися на себе у дзеркало в новому гарному одязі, пошитому зі смаком і любов’ю. Все це відбувалось з «дорадчим голосом» Олени, а мама була тільки спостерігачем.

Ще більше ми зблизилися з Леонтовичами під час німецької окупації. Звільнилась кімната в другій половині будинку, де жили Леонтовичі, і ми там поселились. В інституті через стінку мешкали німці. Роботи у Вікторії Дмитрівни і мами вже не було. Ми з мамою взяли в оренду 15 соток городу з садочком (кусочок колишньої дослідної ділянки природничого факультету інституту), з якого, заплативши 15 польових марок за оренду, мали при досить незвичній для мене фізичній праці можливість існувати. У Леонтовичів був величенький город і садок, з якого вони теж могли харчуватись пристойно. Дуже часто влаштовували спільні обіди, а особливо на свята й іменини.

Традиційним солодким у Леонтовичів було крем-брюле, смак якого я й досі згадую і навіть зараз купую все солодке з такою назвою. А ще робили халву з соняшникового насіння.

Олена Дмитрівна заробляла приватними уроками: вчила дітей новоспечених торгашів крамниць і базарів гри на фортепіано, які, як і зараз, були переважно тупими і невихованими. Батьки змушували учитись їх поза їхньою волею. Це дуже нервувало пані Олену, але вони добре платили, і мусила терпіти.

А Вікторія Дмитрівна кохалась у створенні штучних букетів. Вони були надзвичайно гарні, особливо з польових квітів. Нам було дуже сумно продавати ці шедеври, але букети купували за досить високу на той час ціну, і ми, Вікторія Дмитрівна і я як підмайстер, робили їх досить охоче. У гімназії я збирала у всіх учениць клаптики гарних тканин, в ательє випрошувала такі клаптики, ніби на сукню для ляльки. Не пам’ятаю, чи залишився в родині Леонтовичів такий букет. Прикро, якщо його немає в музеї. Я була непоганою ученицею Вікторії Дмитрівни. Згодом вже дорослою я сама робила такі квіти і прикрашала ними сукні собі й доні. Ще досі добре пам’ятаю технологію їх виготовлення. І квіти зберегла.

Десь зимою (1941–1942 рр.) з Києва до Тульчина добрались замучені в повному розумінні слова доньки Миколи Леонтовича Галя і Надя. Стало трохи веселіше. Вони поселились у кабінеті М. Леонтовича, де стояло піаніно і висів великий його портрет. Туди до їх приїзду ходити було не дозволено навіть мені, а так хотілось.

Уроки музики Олени Дмитрівни відбувалися у великій вітальні, де майже посеред кімнати стояв рояль.

Надя закінчила в Києві консерваторію і в Тульчині теж почала викладати. Галя закінчила біологічний факультет університету, і її прийняли на роботу у райздороввідділ. Почастішали обіди з крем-брюле і халвою.

Так ми прожили до 15 березня 1944 р. Знову повернувся Радянський Союз. Більшовиків (я зрозуміла з деяких реплік) у родині Леонтовичів не любили. Очевидно, знали подробиці загибелі Миколи Леонтовича. Пам’ятаю гарного юнака на фотографії, що був, як казали, женихом пані Вікторії і десь загинув. Дітям тоді нічого не розказували, навіть у родині. Я ж майже нічого не знала про трагедію свідомої української інтелігенції в період революції і після. Запам’ятався епізод 1945 р. (якщо не помиляюсь). Я була в Леонтовичів, коли постукали у двері. Вийшла Галя. Чути було не зовсім приємні перемовини. Коли повернулась, то розповіла про те, що це були представники від культури з Києва. Пропонували обговорити питання будинку і увічнення пам’яті батька. Вона не захотіла з ними це обговорювати, до хати не запросила, і вони пішли. Через цей випадок я зрозуміла ставлення до влади дітей Миколи Леонтовича.

Після війни аж до смерті Надя викладала в інтернаті і технікумі, що були в приміщенні колишнього учительського інституту. Галя працювала у здороввідділі району. Під час німецької окупації в Тульчині був створений, наскільки я пам’ятаю, досить солідний хор ім. Леонтовича, який виконував в основному його пісні, а також пісні К. Стеценка. У родині Леонтовичів було багато фотографій з К. Стеценком.

Не пам’ятаю, в якому році половину будинку, а також садибу при ньому було довічно подаровано родині Леонтовичів. Але, на жаль, дітей у сестер і дочок не було.

Знала, що десь у Польщі був брат М. Леонтовича (офіцер польської армії). Але це трималось у секреті, і про його долю я нічого не знаю.

Тяжкі роки дитинства і юності (до закінчення школи), які пройшли поряд зі щирими, добрими людьми (родиною Леонтовичів), залишилися в спогадах як найсвітліший, найтепліший період мого життя». 

Ольга Володимирівна довго тримала ці спогади в секреті і нарешті дозволила мені їх опублікувати, за що шанувальники творчості і пам’яті М. Д. Леонтовича їй щиро вдячні.

Література

1. Іванов, В. До біографії М. Леонтовича / В. Іванов // Музично-педагогічна і творча діяльність М. Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури : до 120-річчя від дня народж. : наук. доп. першої Всеукр. наук.-теорет. конф. (10–12 груд. 1997 р.). – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 28–31.

2. Ерн, О. У віночок пам’яті / О. Ерн // Український вісник. – Львів ; Респ. Комі ; Дубно, 2000. – С. 294.

3. Там само. – С. 293.

4. Там само. – С. 292.

Зиновій Яропуд,

кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики музичного виховання,

вокалу і хорового диригування Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка

Літературна спадщина

 

Все, що робиться в мистецтві не для 
людей і без любові до них, «пуста сухозлітка».
 Зате, тяжіючи до народу і черпаючи з його 
скарбниці, можна створювати дорогоцінності.

М. Леонтович 

1. *Хоровое церковное пение : [маючи на увазі духов.-муз. творчість композиторів кінця ХIХ – поч. ХХ ст., М. Леонтович зазначав: «Релігійне почуття не лише всезагальне, але й індивідуальне і воно слугує невичерпним джерелом оригінальної творчості, що вносить нові відтінки й штрихи у вічну скарбницю християнського мистецтва»] / Н. Леонтович // Музыка и пение. – 1904. – № 5.

2. Сольфеджіо : поч. курс на 1 і 2 голоси / [упоряд. М. Д. Леонтович]. – Київ : М-во Нар. Освіти, Муз. від., 1918. – 52 c. – (Підручне видання Музичного Відділу Міністерства Народньої Освіти).

3. Як я організував оркестр у селянській школі : [ст. напис. 20 верес. 1919 р. для «Хорового порадника», що готував до друку «Дніпросоюз»] / М. Д. Леонтович // Музика. – 1925. – № 1. – С. 16–22 ; Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванова. – Київ, 1982. – С. 149–159 ; Микола Леонтович: дослідження, документи, листи : (до 125-ї річниці від дня народж.) / А. Ф. Завальнюк. – Вінниця, 2002. – С. 136–144 ; Стежками Леонтовича / упоряд. І. О. Назаренко ; [ред. Є. Д. Колесник]. – Вінниця, 2012. – С. 12–16.

4. Нотатки з щоденника М. Д. Леонтовича : [зошит І] / М. Д. Леонтович // М. Д. Леонтович : зб. ст. і матеріалів / АН УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ; упорядкував та зредагував В. Д. Довженко. – Київ, 1947. – С. 49–55.

5. Деякі методичні вказівки щодо організації нотного співу в народних хорах / М. Леонтович // Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванова. – Київ, 1982. – С. 174.

6. [Лист] М. Леонтовича до К. Стеценка, 4 черв.  1920 р. / М. Леонтович // Микола Леонтович : Спогади. Лис-ти. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванова. – Київ, 1982. – С. 142, 143.

7. Матеріали до методики співу в початковій школі / М. Леонтович // Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванова. – Київ, 1982. – С. 168–174.

8. Пам’ятна книжка : (щоденник), 1919 р. : зошит І, ІІ / М. Леонтович // Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванова. – Київ, 1982. – С. 159–168.

9. Практичні вказівки до методики навчання співу в хорах / М. Леонтович // Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванова – Київ, 1982. – С. 175–178.

10. Щасливий твоєю любов’ю : листи молодого Миколи Леонтовича до своєї майбут. дружини Клавдії Жовткевич : [фотокопії листів передав М. Шудрі, укр. письменнику, журналісту, лауреату Держ. премії України ім. Т. Г. Шевченка, режисер В. Стороженко] / М. Леонтович ; публ. та вступ. ст. М. Шудрі // Україна. – 1984. – № 50. – С. 18–19 : фот., портр.

11. Практичний курс навчання співу у середніх школах України : (з пед. спадщини композитора) / М. Д. Леонтович ; упоряд. Л. Іванова ; передм. М. Гордійчука. – Київ : Муз. Україна, 1989. – 133, [1] с.

12. Листи-свідчення великого почуття : [листування М. Леонтовича з К. Жовткевич : листи надав М. Шудря] / М. Леонтович, К. Жовткевич ; публ. і комент. В. Очеретного // Маяк. – 1992. – 19 груд. 

13. Листи [М. Леонтовича до К. Жовткевич, один лист К. Жовткевич до М. Леонтовича, вміщено 5 листів] / М. Леонтович, К. Жовткевич // Микола Леонтович: дослідження, документи, листи : (до 125-ї річниці від дня народж.) / А. Ф. Завальнюк. – Він- ниця, 2002. – С. 119–127 ; Микола Леонтович. Листи, документи, духовні твори : (до 130-ї річниці від дня народж.) / А. Ф. Завальнюк. – Вид. 2-ге, доопрац. і допов. – Вінниця, 2007. – С. 111–119. 

Видання музичних творів

Збірники

Хори Леонтовича нерідко називають обробками народних пісень.
 Одначе таке твердження зовсім не визначає внутрішньої
художньої суті кращих творів митця. Вони не є «обробки» в 
традиційному розумінні цього слова, а неповторні за своїм звучанням, 
яскраво самобутні оригінальні композиції, написані на 
основі поетичних текстів і мелодій народних пісень.

М. Гордійчук

1903

14. ІІ [Друга] збірка пісень з Поділля [Ноти] : для хору й фортепіано : [11 номерів] / М. Д. Леонтович. – Київ : [Нотопечатня И. И. Чоколова], 1903. – 11 с. – В надзаг. «Посвята Миколі Віталійовичу Лисенку». – Зміст: Ой, від саду та до моря вбитая дорога. – С. 2 ; За нашою слободою. – С. 3 ; Сивий голубочку, сидиш на дубочку. – С. 4 ; Гаю, гаю, зелен розмаю. – С. 5 ; При долині, при охоті дівчина гуляє. – С. 5, 6 ; Закувала зозуленька. – С. 7 ; Ой, на горі виноград. – С. 7 ; Ой, вийду я на гулицю. – С. 8 ; Ой, послала мене мати. – С. 8, 9 ; Летіла зозуля. – С. 9, 10 ; Ой, час, пора до куреня. – С. 10, 11. 

1918–1919

15. Ой, гордопишний пан-господарю [Ноти] : (колядка) ; Ой, там за горою : (щедрівка) : міш. хор [без супроводу] / [оброб.] М. Леонтовича. – Київ : Власність авт., [1918]. – 4 с.

16. 3 [Три] народні пісні [Ноти] : [для міш. хору без супроводу] / [оброб.] М. Леонтовича. – [Київ] : Власність авт., [1918]. – 4 с. – Вид. склогр., без обкл. – Зміст: Щедрик ; За річкою, за Дунаєм ; Ой, вербо, вербо.

17. Мак ; Коза ; Піють півні : [для чотириголосого хору a capella] / М. Леонтович. – [Київ, 1918–1919?]. – 8 с.

18. Хорові співи / М. Леонтович. – [Київ, 1918–1919?]. – [8 с.]. – Без обкл. – Зміст: За городом качки пливуть. – С. [1, 2] ; Ой, пряду, пряду. – С. [2–4] ; Ой, зійшла зоря. – С. [4, 5] ; Над річкою бережком. – С. [6, 7] ; Чорнушко-душко. – С. [7, 8].

19. Дві народні пісні [Ноти] : міш. хор [без супроводу] / [оброб.] М. Леонтовича. – Київ : Власність авт., 1919. – 8 с. – Вид. склогр., без обкл. – Зміст: 1. Ой, темная ніченька. – С. 2–7 ; 2. Зеленая та ліщинонька. – С. 7, 8.

20. 3-й випуск хорів [Ноти] : [зб. укр. нар. пісень для хору без супроводу] / [упоряд. та оброб.] М. Леонтовича. – Київ : Власність авт., 1919. – 4 с. – Інша назва: Третій випуск хорів. – Зміст: Піють півні : (міш. хор) ; Ой, котився кубар : (міш. хор) ; Отамане, батьку наш : (чолов. хор) ; Ішов козак без ліс : (міш. хор). – Рік встановлено за вид.: Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванова. – Київ, 1982. – С. 230.

1921

21. Літургія [Ноти] : Служба Божа ; На Літургії св. І. Златоустого : [для міш. хору без супроводу] / М. Д. Леонтович. – Київ : [б. в.], 1921. – 31 с. – (Серія : Церковно-Музичні Твори). – Вид. склогр. – Зміст описано за назвами в нот. тексті. – Зміст: Благослови ; Єдинородний Сине ; У царстві Твоїм ; Прийдіть поклонимось ; Святий Боже ; Алилуя ; І Духові твоєму ; Сугуба єктенія ; Єктенія заупокійна ; Ми таємно ; Милість спокою ; Тобі співаємо ; Достойно є ; І всіх, і все ; Отче наш ; Єдин свят ; Ми бачили світ істинний ; Нехай повні.

22. Народні пісні [Ноти] : (для голосу й фортепіано) : десяток 2 / [упоряд. та оброб.] М. Леонтовича. – Київ : Вид-во Дніпросоюзу, [1921]. – 11 с. : іл. – В запису: Л. Юркевича, А. Конощенка, К. Поліщука, К. В. Квітки. – Зміст: Поміж трьома дорогами ; Мак ; Ой, п’є вдова ; Над річкою бережком ; Не ходила на улицю ; Зашуміла ліщинонька : з Поділля ; Отамане, батьку наш ; Ой, ходить царенко ; Ой, перепеличка ; Козака несуть ; Межи трьома дорогами : варіант назви пісні № 1 у чернетці.

23. Народні пісні [Ноти] : (для голосу й фортепіано) : десяток 3 / [упоряд. та оброб.] М. Леонтовича. – Київ : Вид-во Дніпросоюзу, (7-ма Рад. друк.), 1921. – 11 с. : іл. – Деякі пісні записав К. В. Квітка. – Зміст: Ой, у полі та туман-димно ; Налетіли журавлі ; Вишні-черешні розвиваються ; Ой, як, як миленькому постіль слати ; На добраніч усім на ніч ; Ой, з-за гори кам’яної ; Воротар ; Ой, піду я в сад гулять ; На городі білі маки ; Коза.

24. Народні пісні [Ноти] : (для голосу й фортепіано) : десяток 4 / [упоряд. та оброб.] М. Леонтовича. – Київ : Вид-во Дніпросоюзу, (7-ма Рад. друк.), 1921. – 11 с. : іл. – В запису К. Поліщука, Шишківського, Б. Цікаловського, С. Ю. Афанасопула, А. Бреня. – Зміст: Ой, у городі ; Ой, у полі криниченька ; Наїхали гостоньки ; Черчик ; За городом качки пливуть ; Калино-малино ; Попід яром, яром ; Попід терном ; Ой, у лісі при дорозі ; Як не женився, то й не журився.

25. Народні пісні [Ноти] : (для голосу й фортепіано) : десяток 5 / [упоряд. та оброб.] М. Леонтовича. – Київ : Вид-во Дніпросоюзу, (7-мa Рад. друк.), 1921. – 14 с. : іл. – В кн. 10 укр. пісень в запису М. Рощаківського, К. В. Квітки, К. Н. Чернявської, К. Поліщука, Я. Греха. – Зміст: Із-за гори сніжок летить ; За річкою, за Дунаєм ; Ой, вербо, вербо ; Піють, півні ; Ой, котився кубар ; Отамане, батьку наш ; Ішов козак без ліс ; Ой, темная ніченька ; Ой, устану я в понеділок ; Женчичок-бренчичок.

26. Три пісні [Ноти] : [для міш. хору без супроводу] / [оброб.] М. Леонтовича. – Харків : Вид-во Головполітосвіти Н. К. О., ценз., (1-ша Держ. нотодрук. Всеукрмузкома), 1921. – 7 с. – Зміст: Щедрик ; Дударик ; Пряля.

1922–1923

27. Ой, горе тій чайці [Ноти] ; Ой, нас, братці, п’ять ; Зай- чик : [гра] : [зб. нар. пісень для міш. хору без супроводу] / [упоряд. та оброб.] М. Леонтовича. – Київ : [Вид. авт.], 1922. – 7 с. – Вид. склогр.

28. Сюїта з народних пісень [Ноти] : для хорів та оркестрів / М. Леонтович ; для духового оркестру склав С. Габер. – Партитура. – Харків : Укр. робітник, [1922–1923?], (Харків. літ[ографія] шк. друк. діла). – 35 с. – (Українські музичні твори для хорів та оркестрів / за ред. муз. бюро культвід. Харків. облпрофради). – Текст парал. укр. і рос. мовами. – Зміст: Котилася зірка ; Ой, ніхто ж там не бував ; Піють півні ; Зажурились галичанки.

29. Українські народні пісні [Ноти] : для міш. хору [a capella] / [оброб.] М. Леонтовича. – Київ ; Ляйпціґ : Україна, Укр. Накладня ; Berlin : Укр. Накладня ; Львів : Книгарня Наук. т-ва ім. Шевченка, 1923, (Printed in Germany). – 14 с. – Зміст: Ой, у полі плужок оре : щедрівка / [запис К. Поліщука] ; Ой, горе тій чайці ; Ой, з-за гори чорна хмара встала : з Поділля / [від Л. Юркевича] ; Чорнушко-душко : з Поділля / [від Л. Юркевича] ; Ой, пряду, пряду : з Волині / запис К. Квітки ; Мала мати одну дочку : з Поділля ; Піду в садочок, нарву квіточок : з Чукова на Поділлі ; Чого, Івасю, змарнів? ; Над річкою бережком / запис А. Конощенка ; Ой, зійшла зоря (Дума про Почаївську Божу Матір). – Рік вид. встановлено за журн. «Літературно-науковий вісник» (Львів, 1923. Річник 22, т. 80, кн. 8. С. [384]). – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2r1kuyS (дата звернення: 07.06.2017) ; Бібліографія (Діло. 1923. 1 лип. (№ 71). С. 7). – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.l0y/2kkKfCa (дата звернення: 23.01.2017). – Назва з екрана.

1924–1925

30. Музичні твори [Ноти] : зб. 1. [Пісні весни й кохання для хору без супроводу, 25 номерів] / М. Леонтович ; [ред. П. Козицький ; авт. прим. Я. Юрмас] ; [худож.] Н. А. [М. В. Алексєєв]. – [Київ] : Книгоспілка, [1924]. – 28 с. : кольор. іл. – Рік вид. і назва вип. встановлені за журн. «Музика» (1924. № 4/6. С. 52). Авт. прим. встановлено за вид.: Леонтович, М. Хорові твори [Ноти] / М. Леонтович ; ред.-упоряд. В. В. Кузик. – Київ : Муз. Україна, 2005. – С. 341. – Вид. знак «Книгоспілки» на с. 28. – Зміст: Ой, котився кубар. – С. 3 ; Поміж трьома дорогами : (весільна). – С. 3, 4 ; Чого, Івасю, змарнів. – С. 4 ; Ішов козак без ліс. – С. 5 ; Калино-малино. – С. 5, 6 ; Ой, як, як миленькому постіль слати : (веснянка). – С. 6 ; Ой, піду я в сад гулять. – С. 7 ; Ой, у полі криниченька. – С. 7 ; На добраніч усім на ніч. – С. 8 ; А в тому саду : (веснянка). – С. 8, 9 ; Черчик. – С. 9 ; Попід терном ; Попід терном : (2-га ред.). – С. 10 ; Закувала зозуленька. – С. 11 ; Наступає чорна хмара. – С. 11, 12 ; Ой, ходить Семенко. – С. 12, 13 ; Воротар : (веснянка з Волині). – С. 13 ; Мак : (веснянка). – С. 14, 15 ; Ой, перепеличка. – С. 15 ; Женчичок-бренчичок. – С. 16, 17 ; За городом качки пливуть. – С. 17, 18 ; Ой, у саду голуби гудуть. – С. 19 ; Ой, ніхто ж там не бував. – С. 20–22 ; Не стій, вербо. – С. 22–24 ; Котилася зірка. – С. 24, 25.

31. Музичні твори [Ноти] : зб. 2 : [для співу у супроводі фортепіано і без супроводу, 25 номерів] / М. Д. Леонтович ; [під ред. П. О. Козицького]. – [Київ] : Книгоспілка, 1924. – 29, [2] с. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2i5e4WK (дата звернення: 03.01.2017). – Назва з екрана. – Зміст: Гаю, гаю, зелен розмаю. – С. 3 ; Ой, вербо, вербо. – С. 3, 4 ; Ой, сів-поїхав ; Ой, сів-поїхав : (2-га ред.). – С. 4, 5 ; Ой, а у полі терен. – С. 5, 6 ; На городі білі маки. – С. 6 ; Сивий голубочку. – С. 7 ; Прощай, слава. – С. 8 ; Ой, п’є вдова. – С. 8, 9 ; Піду в садочок. – С. 9, 10 ; Ой, горе тій чайці. – С. 10 ; Ой, у городі. – С. 11 ; Смерть. – С. 12 ; Зашуміла ліщинонька. – С. 13, 14 ; Як не женився, то й не журився. – С. 14, 15 ; За річкою, за Дунаєм. – С. 16 ; Ой, у полі та туман-димно. – С. 17 ; Ой, від саду. – С. 18, 19 ; При долині, при охоті. – С. 19, 20 ; Ой, час, пора до куреня. – С. 20, 21 ; Ой, темная ніченька. – С. 21–23 ; Наїхали гостоньки. – С. 24 ; Летіла зозуля. – С. 24, 25 ; Ой, з-за гори кам’яної. – С. 26 ; Із-за гори сніжок летить. – С. 27, 28 ; Козака несуть. – С. 28, 29.

32. Музичні твори [Ноти] : зб. 3 : [для співу у супроводі фортепіано і без супроводу, 25 номерів] / М. Д. Леонтович ; [під ред. П. О. Козицького]. – [Київ] : Книгоспілка, 1924. – 29, [2] с. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2i59GqZ (дата звернення: 03.01.2017). – Назва з екрана. – Зміст: Зеленая та ліщинонька. – С. 3 ; Ой, піду я в ліс по дрова. – С. 4 ; Ой, устану я в понеділок. – С. 4, 5 ; Над річкою бережком. – С. 5, 6 ; За нашою слободою. – С. 6 ; Ой, на горі виноград. – С. 7 ; Ой, вийду я на вулицю. – С. 7 ; Ой, послала мене мати. – С. 8 ; Не ходила на улицю. – С. 8, 9 ; Налетіли журавлі. – С. 9 ; Мала мати одну дочку. – С. 10 ; Піють півні. – С. 11 ; Вишні-черешні розвиваються. – С. 12 ; Чорнушко-душко. – С. 13 ; Чорнушко-душко : (друга ред.). – С. 14, 15 ; Ой, нас, братці, п’ять. – С. 15, 16 ; Попід яром, яром. – С. 16, 17 ; А вже сонце заходить. – С. 17, 18 ; Отамане, батьку наш. – С. 19 ; Зажурились галичанки. – С. 20, 21 ; Пряля. – С. 21, 22 ; Гра в зайчика. – С. 22–24 ; Коза. – С. 24–26 ; Дударик (Діду мій, дударику). – С. 27, 28 ; Щедрик. – С. 28, 29.

33. Музичні твори [Ноти] : зб. 4 : [для співу у супроводі фортепіано і без супроводу, 25 номерів] / М. Д. Леонтович ; [під ред. П. О. Козицького]. – Київ : Книгоспілка, 1925. – 28 с.

34. Музичні твори : зб. 5 : [для співу у супроводі фортепіано і без супроводу, 17 номерів] / М. Д. Леонтович ; [під ред. П. О. Козицького]. – [Київ] : Книгоспілка, 1925. – 13, [1] с. – Зміст: Відгадав! Відгадав! ; Зажурилася ; Зеленая та ліщинонька ; Ішов стрілець ; Калино-малино ; Ой, гори, ой світи ; Ой, лис до лисиці ; Ой, нумо... ; Ой, сербине ; Ой, ти знав ; Пісня шостої русалки ; Пішов милий ; Про Нечая ; Сіно моє, сіно ; Чи всі ви, сестриці, покинули дно? ; Чого соловей... ; Щедрик.

35. Музичні твори [Ноти] : зб. 6 : [для співу у супроводі фортепіано і без супроводу, 25 номерів] / М. Д. Леонтович ; [під ред. П. О. Козицького]. – [Київ] : Книгоспілка, 1925. – 19 с.

36. Народні пісні [Ноти] : [в 6 вип.] / М. Леонтович. – Львів : МУТУМ, 1924–1925. – (Підручна бібліотека «Бандуриста»). – Вид. Л. Туркевича, який збирав і видавав друком нелегал. передані з Наддніпрянщини нар. пісні в хор. опрац. М. Леонтовича та ін. під криптонімом МУТУМ в серії «Підручна бібліотека «Бандуриста». – Вип. зберігаються в Нац. наук. б-ці України ім. В. Стефаника.

Вип. 1. – 1924. – [10 с.]. – Зміст: Поміж трьома дорогами : (весільна). – С. [1] ; Мак : (веснянка). – С. [1–3] ; Ой, п’є вдова. – С. [3] ; Над річкою бережком. – С. [4] ; Не ходила на улицю. – С. [4, 5] ; Зашуміла ліщинонька. – С. [5, 6] ; Отамане, батьку наш. – С. [6, 7] ; Ой, ходить царенко : (веснянка). – С. [7, 8] ; Ой, перепеличка. – С. [8, 9] ; Козака несуть. – С. [9, 10].

Вип. 2. – 1924. – [9 с.]. – Зміст: Ой, у полі та туман-димно. – С. [1] ; Налетіли журавлі. – С. [2] ; Вишні-черешні розвиваються. – С. [2, 3] ; Ой, як, як миленькому постіль слати. – С. [3] ; На добраніч усім на ніч. – С. [4] ; Ой, з-за гори кам’яної. – С. [4, 5] ; Воротар. – С. [5, 6] ; Ой, піду я в сад гулять. – С. [6] ; На городі білі маки. – С. [7] ; Коза. – С. [7–9].

Вип. 3. – 1924. – [9 с.]. – Зміст: Ой, у городі. – [С. 1] ; Ой, у полі криниченька. – С. [2] ; Наїхали гостоньки. – С. [2, 3] ; Черчик. – С. [3] ; За городом качки пливуть. – С. [3, 4] ; Калино-малино. – С. [5] ; Попід яром, яром. – С. [6, 7] ; Ой, у лісі при дорозі. – С. [7, 8] ; Як не женився, то й не журився. – С. [8, 9].

Вип. 4. – 1925. – [10 с.]. – Зміст: Із-за гори сніжок летить. – С. [1, 2] ; За річкою, за Дунаєм. – С. [2, 3] ; Ой, вербо, вербо. – С. [3, 4] ; Піють півні. – С. [4, 5] ; Ой, котився кубар. – С. [5] ; Отамане, батьку наш. – С. [6] ; Ішов козак без ліс. – С. [7] ; Ой, темная ніченька. – С. [7–9] ; Ой, устану я в понеділок. – С. [10].

Вип. 5. – 1925. – [10 с.]. – Зміст: Женчичок-бренчичок. – С. [1, 2] ; Щедрик. – С. [3, 4] ; Ой, там за горою. – С. [5, 6] ; Піду в садочок. – С. [6, 7] ; Чого, Івасю, змарнів. – С. [7] ; Наступає чорна хмара. – С. [8] ; Ой, горе тій чайці. – С. [8, 9] ; В полі-полі. – С. [10].

Вип. 6. – 1925. – [9 с.]. – Зміст: Ой, гордопишний пан-господарю. – С. [1–3] ; Ой, пряду, пряду. – С. [3–5] ; Ой, нас, братці, п’ять. – С. [5–7] ; Не стій, вербо. – С. [7, 8] ; Зеленая та ліщинонька. – С. [8, 9] ; Ой, піду я в ліс по дрова. – С. [ 9].

1927

37. Дударик [Ноти] : зб. пісень М. Леонтовича для жіночих та дит. голосів / М. Леонтович ; упоряд. О. Артемович ; [худож. Т. П. Москальова]. – [Харків] : Книгоспілка, [1927]. – 24 с. : іл. – Зміст: Ой, піду я в сад гулять. – С. 3 ; Ой, у полі криниченька. – С. 3 ; Черчик. – С. 4 ; Попід терном. – С. 4, 5 ; Мак. – С. 5, 6 ; Женчичок-бренчичок. – С. 7, 8 ; За городом качки пливуть. – С. 8, 9 ; Котилася зірка. – С. 9, 10 ; Ой, вербо, вербо. – С. 10, 11 ; Ой, п’є вдова. – С. 11 ; Ой, горе тій чайці. – С. 12 ; Ой, у городі. – С. 12 ; Козака несуть. – С. 13 ; Зеленая та ліщинонька. – С. 14 ; Ой, піду я в ліс по дрова. – С. 14, 15 ; Ой, устану я в понеділок. – С. 15, 16 ; Над річкою бережком. – С. 16 ; Не ходила на вулицю. – С. 17 ; Налетіли журавлі. – С. 17 ; Мала мати одну дочку. – С. 18 ; Вишні-черешні розвиваються. – С. 19 ; Попід яром, яром. – С. 20 ; Пряля. – С. 21, 22 ; Дударик. – С. 22–24 ; Ой, ходить царенко. – С. 24.

1930–1931

38. Музичні твори [Ноти] : зб. 2. : [для хору без супроводу] / М. Леонтович ; перевірив і прим. подав Я. Юрмас ; [худож.] Н. А. [М. В. Алексєєв]. – Друге вид. – [Київ ; Харків] : Книгоспілка, 1930. – 30, Х с. : кольор. іл. – Зміст: Гаю, гаю, зелен розмаю ; Ой, вербо, вербо ; Ой, сів-поїхав ; Ой, а у полі терен ; На городі білі маки ; Сивий голубочку ; Прощай, слава ; Ой, п’є вдова ; Піду в садочок ; Ой, горе тій чайці ; Ой, у городі ; Смерть ; Зашуміла ліщинонька ; Як не женився, то й не журився ; За річкою, за Дунаєм ; Ой, у полі та туман-димно ; Ой, від саду ; При долині, при охоті ; Ой, час, пора до куреня ; Ой, темная ніченька ; Наїхали гостоньки ; Летіла зозуля ; Ой, з-за гори кам’яної ; Із-за гори сніжок летить ; Козака несуть.

39. Музичні твори [Ноти] : зб. 3 : [для хору без супроводу] / М. Леонтович ; перевірив і прим. подав Я. Юрмас ; [худож.] Н. А. [М. В. Алексєєв]. – Друге вид. – [Київ ; Харків] : Книгоспілка, 1930. – 31, VIІI с. – Зміст: Зеленая та ліщинонька ; Ой, піду я в ліс по дрова ; Ой, устану я в понеділок ; Над річкою бережком ; За нашою слободою ; Ой, на горі виноград ; Ой, вийду я на вулицю ; Ой, послала мене мати ; Не ходила на улицю ; Налетіли журавлі ; Мала мати одну дочку ; Піють півні ; Вишні-черешні розвиваються ; Чорнушко-душко ; Чорнушко-душко : (інша ред.) ; Ой, нас, братці, п’ять ; Попід яром, яром ; А вже сонце заходить ; Отамане, батьку наш ; Зажурились галичанки ; Пряля ; Гра в зайчика ; Коза ; Дударик ; Щедрик.

40. Музичні твори [Ноти] : зб 4 : [для хору без супроводу] / М. Леонтович ; [перевірив, поповнив і прим. подав Я. Юрмас] ; [худож.] Н. А. [М. В. Алексєєв]. – Друге, пошир. вид. – [Київ ; Харків] : Книгоспілка, 1930. – 48 с. : кольор. іл. – Зміст: А в Києві на ринку ; Ой, коню мій, коню ; Ой, не пугай, пугаченьку ; Ой, дай же, Боже ; Приїхали три козаки ; І в вас і в нас ; Ой, з-за гори чорна хмара встала ; Ой, хто в тому лісі стукає, гукає ; Ой, у лісі при дорозі ; Ой, коли б той вечір ; Синє море ; Ой, сивая зозуленька ; Ой, лугами-берегами ; Гей, ви, стрільці січовії ; Ішов козак дорогою ; Гей, у світлиці ; Прошу, тестоньку ; Позволь мені мати ; Ой, там за горою ; Ой, в Львові ; Із-за гори сніжок летить ; Ой, гай, мати, гай ; Через сінечки вишнев сад ; Ой, сів-поїхав ; Одна гора високая ; Гей-йа сьогодні ; В полі-полі : (щедрівка) ; Ой, піду я лугом ; Ой, гордопишний пан-господарю ; Ой, посеред двору.

41. Музичні твори [Ноти] : зб. 5 : [для хору без супроводу і для сценіч. виконання дітьми з супроводом фортепіано] / М. Леонтович ; перевірив і прим. подав Я. Юрмас ; [худож.] Н. А. [М. В. Алексєєв]. – Вид. друге. – Київ ; Харків : Книгоспілка, 1930. – 20 с. : кольор. іл. – Зміст: Зеленая та ліщинонька ; Ішов стрілець ; Чого соловей смутен ; Зажурилася ; Про Нечая ; Ой, ти знав ; Ой, сербине ; Пішов милий ; Сіно моє, сіно ; Ой, лис до лисиці ; Калино-малино ; Щедрик ; На русалчин Великдень ; Виклик русалки : [для голосу з фортепіано] ; Ой, гори, ой світи : (хор) [з фортепіано] ; Ой, нумо : (хор) ; Пісня шостої русалки : [для голосу з фортепіано] ; Відгадав! Відгадав! : (хор) [з фортепіано].

42. Музичні твори [Ноти] : зб. 6 : [для міш. хору з фортепіано] / М. Леонтович ; перевірив і прим. подав Я. Юрмас ; [худож.] Н. А. [М. В. Алексєєв]. – Вид. друге. – Київ ; Харків : Книгоспілка, 1930. – 23 с. – Зміст: Моя пісня / слова К. О. Білиловського ; Легенда / слова М. Вороного ; Літні тони / слова Г. Чупринки ; Льодолом / слова Г. Чупринки.

43. Музичні твори [Ноти] : зб. 7 : [міш. хор без супроводу та з супроводом] / М. Леонтович ; зредагував і прим. подав Я. Юрмас ; [худож.] Н. А. [М. В. Алексєєв]. – Вид. друге. – Київ ; Харків : Літ. і мистецтво, 1931. – 25, VІ с. : кольор. іл. – До 10-ліття з дня смерті М. Леонтовича. – Зміст: Нарвала квіточок ; Добрий вечір, дівчино ; В полі-полі ; Ой, сивая зозуленька ; Не ходила на улицю ; Ой, у полі жито ; Тиха вода ; Було літо ; А вже весна ; Пливе човен ; Прощай село ; Грицю, Грицю, до роботи ; Ой, перепеличка ; Ой, сів-поїхав ; Ой, три сестриці ; Ой, розвився ; Ой, піду я в ліс по дрова ; Ой, з-за гори кам’яної ; Ой, гай, мати, гай ; Черчик ; Ой, ти знав, нащо брав ; Ой, ходила та Маруся ; Нарвала квіточок ; Діду мій, дударику ; Ой, у полі та туман-димно ; Ой, це йду ; Ой, матінко моя ; Ой, з-за гори кам’яної ; Діду мій, дударику : 2-га ред.

44. Музичні твори [Ноти] : зб. 8 : [матеріали до незакінч. опери «На русалчин Великдень»] / М. Леонтович ; зредагував і прим. подав Я. Юрмас ; [худож.] Н. А. [М. В. Алексєєв]. – Вид. друге. – [Київ ; Харків] : Літ. і мистецтво, 1931. – 104 с. 

45. Народні пісні [Ноти] / М. Леонтович. – Прага : Віра, [193?]. – Скоріше за все передрук зі львів. вид. 1924–1925 рр., вип. 3 і 5 у обох вид. ідентич.

Вип. 3. – 9 с. – Зміст: Ой, у городі. – С. 1 ; Ой, у полі криниченька. – С. 2 ; Наїхали гостоньки. – С. 2 ; Черчик. – С. 3 ; За городом качки пливуть. – С. 3, 4 ; Калино-малино. – С. 5 ; Попід яром, яром. – С. 6 ; Попід терном. – С. 6, 7 ; Ой, у лісі при дорозі. – С. 7, 8 ; Як не женився, то й не журився. – С. 8, 9.

Вип. 5. – 11 с. – Зміст: Женчичок-бренчичок. – С. 2, 3 ; Щедрик. – С. 4, 5 ; Ой, там за горою. – С. 6–8 ; Піду в садочок. – С. 8, 9 ; Чого, Івасю, змарнів. – С. 9 ; Наступає чорна хмара. – С. 10 ; Ой, горе тій чайці. – С. 10, 11 ; В полі-полі : (щедрівка). – С. 11.

Вип. 8. – 11 с. – Зміст: Мала мати одну дочку. – С. 2 ; Гаю, гаю, зелен розмаю. – С. 3 ; Ой, сів поїхав. – С. 3, 4 ; Сивий голубочку. – С. 4, 5 ; Прощай, слава. – С. 5, 6 ; Ой, від саду. – С. 6, 7 ; Летіла зозуля. – С. 7, 8 ; Смерть. – С. 8, 9 ; Ой, час, пора до куреня. – С. 9, 10 ; Ой, на горі виноград. – С. 11 ; Ой, вийду я на вулицю. – С. 11.

1940

46. Вибрані хорові твори [Ноти] : №№ 1–36 : для мiш. хору a capella / М. Д. Леонтович. – [Харків] : Мистецтво, 1940. – 49 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2iDylpX (дата звернення: 03.01.2017). – Назва з екрана. – Зміст: Дударик. – С. 3 ; Щедрик. – С. 4, 5 ; Зашуміла ліщинонька. – С. 6, 7 ; Пряля. – С. 8, 9 ; Гра в зайчика. – С. 9–12 ; Ой, темная ніченька. – С. 12–14 ; Ой, у полі та туман-димно. – С. 16 ; Мала мати одну дочку. – С. 17 ; Мак. – С. 18, 19 ; Над річкою бережком. – С. 20 ; Котилася зірка – С. 20, 21 ; Женчичок-бренчичок. – С. 22, 23 ; За городом качки пливуть. – С. 23, 24 ; Із-за гори сніжок летить. – С. 25, 26 ; Козака несуть. – С. 26, 27 ; Позволь мені мати. – С. 28, 29 ; Піють півні. – С. 30 ; А в тому саду. – С. 31 ; Ой, вийду я на вулицю. – С. 32 ; Ой, нас, братці, п’ять. – С. 34, 35 ; На городі білі маки. – С. 36 ; Ой, лугами-берегами. – С. 37, 38 ; Ой, у лісі при дорозі. – С. 39 ; Ой, а в городі. – С. 40 ; Калино-малино. – С. 41 ; Попід терном. – С. 42 ; Ой, у полі криниченька. – С. 43 ; Ой, піду я в сад гулять. – С. 43 ; Ой, вербо, вербо. – С. 44 ; Гаю, гаю, зелен розмаю. – С. 44 ; Ой, сів-поїхав. – С. 45 ; Ой, сів-поїхав : для чолов. або жіночого хору. – С. 46 ; Ой, п’є вдова. – С. 47 ; Черчик. – С. 48 ; Зеленая та ліщинонька. – С. 49.

1941

47. Повний збірник народних пісень М. Леонтовича [Ноти] / М. Леонтович ; [худож. Ю. Брик ; передм. П. [Маценка] «Микола Леонтович» на с. 1]. – Саскатун (Канада) : Накладом укр. книгарні, [1941]. – 154 с. : портр. [роботи Ю. Брика]. – Зміст: Ой, котився кубар. – С. 3 ; Поміж трьома дорогами. – С. 3, 4 ; Чого, Івасю, змарнів? – С. 4 ; Ішов козак без ліс. – С. 5 ; Калино-малино. – С. 5, 6 ; Ой, як, як миленькому постіль слати. – С. 6 ; Ой, піду я в сад гулять. – С. 7 ; А в тому саду. – С. 8 ; Ой, у полі криниченька. – С. 9 ; На добраніч усім на ніч. – С. 9 ; Черчик. – С. 9 ; Попід терном. – С. 10 ; Закувала зозуленька. – С. 11 ; Ой, ходить Семенко. – С. 12, 13 ; Воротар. – С. 13, 14 ; Мак. – С. 14, 15 ; Ой, перепеличка. – С. 15 ; Наступає чорна хмара. – С. 15, 16 ; Женчичок-бренчичок. – С. 16, 17 ; За городом качки пливуть. – С. 17, 18 ; Ой, у саду голуби гудуть. – С. 19 ; Ой, ніхто ж там не бував. – С. 20–22 ; Не стій, вербо. – С. 22–24 ; Котилася зірка. – С. 24, 25 ; Гаю, гаю, зелен розмаю. – С. 26 ; Ой, сів-поїхав. – С. 27, 28 ; Ой, а у полі терен. – С. 28, 29 ; На городі білі маки. – С. 29 ; Сивий голубочку. – С. 30 ; Прощай, слава. – С. 31 ; Ой, п’є вдова. – С. 31, 32 ; Піду я в садочок. – С. 32 ; Ой, горе тій чайці. – С. 33 ; Ой, у городі. – С. 34 ; Смерть. – С. 35 ; Зашуміла ліщинонька. – С. 36, 37 ; Як не женився, то й не журився. – C. 37, 38 ; За річкою, за Дунаєм. – С. 39 ; Ой, у полі та туман-димно. – С. 40 ; Ой, посеред двору. – С. 40, 41 ; Ой, вербо, вербо. – С. 41, 42 ; Ой, від саду. – С. 42 ; При долині, при охоті. – С. 42, 43 ; Ой, час, пора до куреня. – С. 43, 44 ; Ой, темная ніченька. – С. 44–46 ; Наїхали гостоньки. – С. 47 ; Летіла зозуля. – С. 47, 48 ; Ой, з-за гори кам’яної. – С. 49 ; Із-за гори сніжок летить. – С. 50, 51 ; Козака несуть. – С. 51, 52 ; Зеленая та ліщинонька : для міш. хору a capella : розкладка приблиз. 1917 р. – С. 53 ; Ой, піду я в ліс по дрова. – С. 54 ; Ой, устану я в понеділок. – С. 54, 55 ; Над річкою бережком. – С. 55, 56 ; За нашою слободою. – С. 56 ; Ой, на горі виноград. – С. 57 ; Ой, послала мене мати. – С. 58 ; Не ходила на улицю. – С. 58, 59 ; Налетіли журавлі. – С. 59 ; Мала мати одну дочку. – С. 60 ; Піють півні. – С. 61 ; Вишні-черешні розвиваються. – С. 62 ; Чорнушко-душко : для міш. хору a capella / записано від Л. М. Юркевича. – С. 63 ; Чорнушко-душко. – С. 64, 65 ; Ой, нас, братці, п’ять. – С. 65, 66 ; Попід яром, яром. – С. 66, 67 ; А вже сонце заходить. – С. 67, 68 ; Отамане, батьку наш. – С. 69 ; Зажурились галичанки. – С. 70, 71 ; Пряля. – С. 71, 72 ; Гра в зайчика. – С. 72–74 ; Коза. – С. 74–76 ; Дударик. – С. 77, 78 ; Щедрик. – С. 78, 79 ; А в Києві на ринку. – С. 80 ; Ой, коню мій, коню. – С. 80 ; Ой, не пугай, пугаченьку. – С. 81 ; Ой, дай же, Боже. – С. 81 ; Приїхали три козаки. – С. 82 ; І в вас і в нас. – С. 82, 83 ; Ой, з-за гори чорна хмара встала. – С. 83 ; Ой, хто в тому лісі стукає, гукає. – С. 84 ; Ой, у лісі при дорозі. – С. 85 ; Ой, коли б той вечір. – С. 86 ; Синє море. – С. 87 ; Ой, сивая зозуленька. – С. 88, 89 ; Ой, лугами-берегами. – С. 90, 91 ; Гей, ви, стрільці січовії. – С. 92–94 ; Ішов козак дорогою. – С. 95, 96 ; Гей у світлиці. – С. 96–98 ; Гей у світлиці : друга ред. – С. 99 ; Позволь мені мати. – С. 100, 101 ; Ой, сербине. – С. 102, 103 ; Ой, там за горою. – С. 103, 104 ; Ой, в Львові. – С. 104, 105 ; Зеленая та ліщинонька. – С. 106 ; Ішов стрілець. – С. 106, 107 ; Чого соловей… – С. 107 ; Зажурилася. – С. 108 ; Про Нечая. – С. 108 ; Ой, ти знав. – С. 109 ; Пішов милий. – С. 110 ; Сіно моє, сіно. – С. 110 ; Калино-малино : для шк. хору a capella. – С. 111 ; Ой, лис до лисиці. – С. 111 ; Щедрик : для шк. хору a capella. – С. 112, 113 ; Чи всі ви, сестриці, покинули дно? – С. 113 ; Ой, гори, ой світи. – С. 114 ; Ой, нумо… – С. 115 ; Пісня шостої русалки. – С. 115, 116 ; Відгадав! Відгадав! – С. 116 ; Моя пісня / [слова К. Білиловського]. – С. 117–122 ; Легенда / [слова М. Вороного]. – С. 123–126 ; Літні тони / [слова Г. Чупринки]. – С. 127–131 ; Льодолом / [слова Г. Чупринки]. – С. 131–133 ; В полі плужок оре. – С. 134 ; Ой, пряду, пряду. – С. 135, 136 ; Чого, Івасю, змарнів? – С. 137 ; Ой, зійшла зоря. – С. 138 ; Прошу, тестеньку. – С. 139 ; Ой, гай, мати, гай. – С. 140 ; Через сінечки вишнев сад. – С. 141 ; Одна гора високая. – С. 142, 143 ; Гай-йа сьогодні. – С. 143, 144 ; В полі-полі. – С. 144, 145 ; Ой, піду я лугом. – С. 145–148 ; Ой, гордопишний пан-господарю. – С. 148–150 ; Потоп : кант для міш. хору a capella. – С. 153.

Рец.: Гайворонський, М. З музики : повний зб. нар. пісень М. Леонтовича. 154 сторін друку нот. Саскатун, Канада / М. Гайворонський // Свобода. – 1941. – 3 жовт. – С. 4. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2k1pkIw (дата звернення: 17.01.2017). – Назва з екрана.

1943

48. *Жартівливі пісні / М. Леонтович. – Краків ; Львів : Укр. вид-во, Муз. від., 1943. – 8 с. – (Серія «Українські хорові пісні» / за ред. В. Витвицького ; вип. 7). – Зміст: Женчичок-бренчичок ; За городом качки пливуть ; Попід терном ; Черчик ; Ой, вийду я на вулицю.

1946

49. Ой, пряду, пряду ; Чорнушко-душко ; Ой, горе тій чайці : міш. хор / М. Леонтович. – [Б. м.] : Пісня, [1946?]. – 4 с.

50. *1. Святий Боже. ; 2. Отче наш. : з благословення Свящ. Синоду УАПЦ на еміграції / М. Леонтович. – [Б. м.] : Пісня, 1946. – 6 с. – (Серія 2, Літургічні пісні).

1949

51. Вибрані хорові твори [Ноти] : укр. нар. пісні : для міш. хору без супроводу / М. Д. Леонтович ; [під ред. М. І. Вериківського]. – Київ : Мистецтво, 1949. – 52 с. – Зміст: Дударик ; Щедрик ; Зашуміла ліщинонька ; Пряля ; Гра в зайчика ; Ой, темная та невидная ніченька ; Ой, з-за гори кам’яної ; Ой, у полі та туман-димно ; Мала мати одну дочку ; Мак ; Над річкою бережком ; Котилася зірка ; Женчичок-бренчичок ; За городом качки пливуть ; Із-за гори сніжок летить ; Козака несуть ; Позволь мені, мати ; Піють півні ; А в тому саду ; Ой, вийду я на вулицю ; Ой, устану я в понеділок ; Ой, нас, братці, п’ять ; На городі білі маки ; Ой, лугами-берегами ; Ой, у лісі при дорозі ; Ой, а в городі ; Калино-малино ; Попід терном ; Ой, піду я в сад гулять ; Ой, у полі криниченька ; Гаю, гаю, зелен розмаю ; Ой, вербо, вербо ; Ой, сів-поїхав ; Ой, п’є вдова ; Черчик ; Зеленая та ліщинонька.

1952

52. Две украинские песни : учеб.-пед. репертуар для дет. муз. шк. / Н. Леонтович ; переложение для фортепиано И. Берковича. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1952. – 3 с. – (Педагогический репертуар для фортепиано. Дет. муз. шк., 4-й кл.). – Зміст: Ой, из-за горы каменной ; Песня.

53. Українські народні пісні для хору [Ноти] / М. Леонтович ; упоряд. М. Вериківський ; вступ. ст. П. Козицького. – Київ : Мистецтво, 1952. – 158 с. – Зміст: Пісні для міш. хору: 1. Із-за гори сніжок летить. – С. 9, 10 ; 2. Козака несуть. – С. 11, 12 ; 3. Пряля. – С. 12–14 ; 4. Мала мати одну дочку. – С. 14–16 ; 5. Піють півні. – С. 16, 17 ; 6. Дударик. – С. 18, 19 ; 7. Ой, з-за гори кам’яної. – С. 20, 21 ; 8. Ой, у полі та туман-димно. – С. 22, 23 ; 9. Ой, темная та невидная ніченька. – С. 23–26 ; 10. Як не женився, то й не журився. – С. 27–29 ; 11. Женчичок-бренчичок. – С. 29, 30 ; 12. За городом качки пливуть. – С. 31, 32 ; Ой, ніхто ж там не бував. – С. 33–36 ; 14. Гей, у світлиці. – С. 36–39 ; 15. Синє море. – С. 40 ; 16. Ой, лугами-берегами. – С. 41, 42 ; 17. Ішов козак дорогою. – С. 43, 44 ; 18. Ой, нас, братці, п’ять. – С. 44–46 ; 19. Ой, у саду голуби гудуть. – С. 46, 47 ; 20. Ой, перепеличка. – С. 47, 48 ; 21. Гей-йа сьогодні. – С. 48, 49 ; 22. Одна гора високая. – С. 50 ; 23. Наїхали гостоньки. – С. 51 ; 24. Ой, час, пора до куреня. – С. 52, 53 ; 25. Попід яром, яром. – С. 54 ; 26. Ой, від саду. – С. 55, 56 ; 27. Попід терном. – С. 56, 57 ; 28. Чорнушко-душко. – С. 58, 59 ; 29. Ой, устану я в понеділок. – С. 60, 61 ; 30. Зашуміла ліщинонька. – С. 61–63 ; 31. Позволь мені, мати. – С. 63–65 ; 32. Котилася зірка. – С. 66, 67 ; 33. Ой, коли б той вечір. – С. 67, 68 ; 34. При долині, при охоті. – С. 69, 70 ; 35. Ой, піду я лугом. – С. 71, 72 ; 36. Щедрик. – С. 72–74 ; 37. Мак. – С. 75, 76 ; 38. Гра в зайчика. – С. 77–79 ; 39. Коза. – С. 79–81 ; 40. Ой, посеред двору. – С. 82, 83 ; 41. В полі-полі. – С. 84 ; 42. Ой, в Львові. – С. 85, 86 ; 43. Ой, там за горою. – С. 87, 88 ; 44. Черчик. – С. 89 ; 45. Вишні-черешні розвиваються. – С. 90, 91 ; 46. Не стій, вербо. – С. 91–93 ; 47. Воротар. – С. 93, 94 ; 48. Над річкою бережком. – С. 94, 95 ; 49. Ой, горе тій чайці. – С. 95 ; 50. Прощай, слава. – С. 96 ; 51. Калино-малино. – С. 97 ; 52. На городі білі маки. – С. 98 ; 53. Зеленая та ліщинонька. – С. 99 ; 54. Ой, піду я в ліс по дрова. – С. 100 ; 55. Сивий голубочку. – С. 101 ; 56. Ой, послала мене мати. – С. 102 ; 57. Ой, а в городі. – С. 103 ; 58. Ой, сів-поїхав. – С. 104, 105 ; 59. Ой, п’є вдова. – С. 105 ; 60. Ой, гай, мати, гай. – С. 106 ; 61. Ой, вийду я на вулицю. – С. 107 ; 62. Ішов козак без ліс. – С. 107, 108 ; 63. Дала мені мати корівоньку. – С. 108, 109 ; 64. Налетіли журавлі. – С. 109, 110 ; 65. Ой, вербо, вербо. – С. 110 ; 66. Піду в садочок. – С. 111 ; 67. Ой, котився кубар. – С. 112 ; 68. Чого, Івасю, змарнів? – С. 113 ; 69. Через сінечки вишнев сад. – С. 113, 114 ; 70. Ой, хто в тому лісі стукає, гукає. – С. 115 ; 71. Ой, піду я в сад гулять. – С. 116 ; 72. Ой, у полі криниченька. – С. 116, 117 ; 73. Наступає чорна хмара. – С. 117 ; 74. Ой, ходить Семенко. – С. 118 ; 75. А в тому саду. – С. 119 ; 76. Поміж трьома дорогами. – С. 120 ; 77. І в вас, і в нас. – С. 121 ; 78. Ой, як, як миленькому постіль слати. – С. 122. Пісні для жіночого хору: 79. Про Нечая. – С. 125 ; 80. Їхав козак на війноньку. – С. 125, 126 ; 81. А вже весна. – С. 126 ; 82. Пливе човен. – С. 127 ; 83. Тиха вода. – С. 128 ; 84. Ой, три сестриці. – С. 128, 129 ; 85. Нарвала квіточок. – С. 130 ; 86. Ой, дай же, Боже. – С. 131 ; 87. Калино-малино. – С. 132 ; 88. Сіно моє, сіно. – С. 132, 133 ; 89. Ой, сербине. – С. 133, 134 ; 90. Чого соловей смутен. – С. 134, 135 ; 91. Ой, матінко моя. – С. 136–138 ; 92. Добрий вечір, дівчино. – С. 138, 139 ; 93. Ой, ти знав. – С. 139 ; 94. Ой, лис до лисиці. – С. 140 ; 95. Грицю, Грицю, до роботи. – С. 140, 141 ; 96. Ой, сивая зозуленька. – С. 141–143 ; 97. Ой, ходила та Маруся. – С. 143. Пісні для чолов. хору: 98. Отамане, батьку наш. – С. 147, 148 ; 99. Ой, а у полі терен. – С. 148 ; 100. За нашою слободою. – С. 149 ; 101. На добраніч усім на ніч. – С. 150 ; 102. За річкою, за Дунаєм. – С. 151 ; 103. А в Києві на ринку. – С. 152 ; 104. Приїхали три козаки. – С. 152, 153 ; 105. Ой, не пугай, пугаченьку. – С. 153 ; 106. Ой, коню мій, коню. – С. 154 ; 107. Ой, на горі виноград. – С. 154, 155 ; 108. Гаю, гаю, зелен розмаю. – С. 155.

1956

54. Украинские народные песни [Ноти] : [для хору без супроводу] / Н. Д. Леонтович. – Москва : Музгиз, 1956. – 16 с. – (Хоровые произведения). – Зміст: Зеленая та лiщинонька ; Над рiчкою бережком ; Ой, послала мене мати ; Пряля ; Гра в зайчика ; Грицю, Грицю, до роботи ; Дударик ; Щедрик.

1958

55. Дударик ; Щедрик [Ноти] / М. Леонтович. – Київ : Держ. вид-во образотвор. мистецтва i муз. лiт. УРСР, 1958. – 7 с. – (Українські народні пісні).

56. Із-за гори сніжок летить ; Над річкою бережком [Ноти] / М. Леонтович. – Київ : Держ. вид-во образотвор. мистецтва i муз. лiт. УРСР, 1958. – 7 с. – (Українські народні пісні).

1960

57. Дударик та Мак [Ноти] : укр. нар. пiснi : [в оброб. для міш. хору без супроводу] / М. Леонтович. – Партитура та голоси [4 вокал. партії]. – Київ, 1960. – 8 с., партитура окр. паг. [80 с.] партій окр. паг. – (Хорова бібліотека / Хор. т-во УРСР).

58. Котилася зірка та Зашуміла ліщинонька [Ноти] : укр. нар. пісні : [в оброб. для міш. хору без супроводу] / М. Леонтович. – Партитура та голоси [4 вокал. партії]. – Київ : Рад. композитор, 1960. – 8 с., партитура окр. паг. [80 с.] партій окр. паг. – (Хорова бібліотека / Хор. т-во УРСР).

59. Льодолом [Ноти] / слова В. Сосюри ; музика М. Леонтовича ; Літні тони / слова В. Сосюри ; музика М. Леонтовича ; Там на горі за Дніпром / слова П. Тичини ; музика М. Леонтовича. – Київ : Держ. вид-во образотвор. мистецтва і муз. літ. УРСР, 1960. – 14 с. – (Бібліотека хорової самодіяльності ; вип. 4).

60. Піють півні та Ой, з-за гори кам’яної [Ноти] : укр. нар. пiснi : [в оброб. для міш. хору без супроводу] / М. Леонтович. – Партитура та голоси [4 вокал. партії]. – Київ : Рад. композитор, 1960. – 8 с., партитура окр. паг. [80 с.] партій окр. паг. – (Хорова бібліотека / Хор. т-во УРСР).

61. Украинские народные песни [Ноти] / Н. Д. Леонтович. – Партитура и голоса. – Москва : Музгиз, 1960. – 11, [1] с. – (Репертуарная библиотека / Всерос. хор. о-во). – На титул. сторінці: Четыре хора. – Зміст: Пряля. – С. 3, 4 ; За городом качки пливуть. – С. 5, 6 ; Щедрик. – С. 7–9 ; Дударик. – С. 10, 11.

62. Щедрик та Ой, там за горою [Ноти] : укр. нар. пiснi : [в оброб. для міш. хору без супроводу] / М. Леонтович. – Партитура та голоси [4 вокал. партії]. – Київ : Рад. композитор, 1960. – [10 с.], партитура окр. паг. [80 с.] партій окр. паг. – (Хорова бібліо- тека / Хор. т-во УРСР).

1961

63. Хорові твори [Ноти] / М. Леонтович ; упоряд. М. Вериківський ; [передм. М. Гордійчука]. – Партитура. – Київ : Держ. вид-во образотвор. мистецтва і муз. літ. УРСР, 1961. – 234 с. : кольор. іл., портр. – Зміст: Укр. нар. пісні для міш. хору: 1. Щедрик. – С. 21, 22 ; 2. Дударик. – С. 23, 24 ; 3. Ой, ніхто ж там не бував. – С. 25, 26 ; 4. Ой, посеред двору. – С. 27, 28 ; 5. Із-за гори сніжок летить. – С. 29, 30 ; 6. Ой, темная та невидная ніченька. – С. 31–33 ; 7. Гра в зайчика. – С. 34, 35 ; 8. Ой, там за горою. – С. 36, 37 ; 9. Не стій, вербо. – С. 38, 39 ; 10. А вже сонце заходить. – С. 40, 41 ; 11. Ой, гордопишний пан-господарю. – С. 42, 43 ; 12. Ой, в Львові. – С. 44, 45 ; 13. Піють півні. – С. 45, 46 ; 14. Пряля. – С. 47, 48 ; 15. За городом качки пливуть. – С. 48, 49 ; 16. Зашуміла ліщинонька. – С. 50, 51 ; 17. Чорнушко-душко. – С. 51, 52 ; 18. Котилася зірка. – С. 53, 54 ; 19. Коза. – С. 54–56 ; 20. Воротар. – С. 57 ; 21. Як не женився, то й не журився. – С. 58, 59 ; 22. Гей, у світлиці. – С. 60–62 ; 23. Синє море. – С. 63 ; 24. Ой, лугами-берегами. – С. 64, 65 ; 25. Ішов козак дорогою. – С. 65, 66 ; 26. Ой, нас, братці, п’ять. – С. 67, 68 ; 27. Ой, від саду. – С. 68, 69 ; 28. Позволь мені, мати. – С. 70, 71 ; 29. Ой, піду я лугом : (І варіант). – С. 71, 72 ; Ой, піду я лугом : (ІІ варіант). – С. 73, 74 ; 30. Гей, ви, стрільці січовії. – С. 74–76 ; 31. Козака несуть. – С. 77, 78 ; 32. Мала мати одну дочку. – С. 78, 79 ; 33. Ой, з-за гори кам’яної. – С. 79, 80 ; 34. Ой, у полі та туман-димно. – С. 81 ; 35. Женчичок-бренчичок. – С. 82, 83 ; 36. Мак. – С. 84, 85 ; 37. Попід терном стежечка : (І варіант). – С. 85–87 ; 38. Вишні-черешні розвиваються. – С. 87, 88 ; 39. Черчик : (І варіант). – С. 88 ; Черчик : (ІІ варіант). – С. 89 ; 40. Ой, у лісі при дорозі. – С. 89, 90 ; 41. Ой, у саду голуби гудуть. – С. 90, 91 ; 42. Ой, перепеличка. – С. 91, 92 ; 43. Гей-йа сьогодні. – С. 92, 93 ; 44. Одна гора високая. – С. 93 ; 45. Наїхали гостоньки. – С. 94 ; 46. Ой, час, пора до куреня. – С. 95, 96 ; 47. Попід яром, яром. – С. 96, 97 ; 48. Ой, коли б той вечір. – С. 97, 98 ; 49. При долині, при охоті. – С. 98, 99 ; 50. В полі-полі плужок ходить. – С. 99, 100 ; 51. Летіла зозуля. – С. 100, 101 ; 52. Зажурились галичанки. – С. 101, 102 ; 53. Над річкою бережком. – С. 103 ; 54. Ой, устану я в понеділок. – 103, 104 ; 55. Калино-малино. – С. 105 ; 56. Зеленая та ліщинонька. – С. 106 ; 57. Ой, а в городі. – С. 106, 107 ; 58. Ой, п’є вдова. – С. 107 ; 59. Ой, вийду я на вулицю. – С. 108 ; 60. Ішов козак без ліс. – С. 108, 109 ; 61. Дала мені мати корівоньку. – С. 109 ; 62. Налетіли журавлі. – С. 110 ; 63. Ой, вербо, вербо. – С. 110 ; 64. Поміж трьома дорогами. – С. 111 ; 65. Ой, у полі криниченька. – С. 111, 112 ; 66. Ой, котився кубар. – С. 112 ; 67. Ой, горе тій чайці. – С. 113 ; 68. Прощай, село. – С. 113, 114 ; 69. На городі білі маки. – С. 114 ; 70. Ой, піду я в ліс по дрова. – С. 115 ; 71. Сивий голубочку. – С. 116 ; 72. Ой, послала мене мати. – С. 118 ; 73. Ой, сів-поїхав : (І варіант). – С. 117, 118 ; Ой, сів-поїхав : (ІІ варіант). – С. 118 ; Ой, сів-поїхав : (ІІІ варіант). – С. 119 ; 74. Ой, гай, мати, гай. – С. 119, 120 ; 75. Піду в садочок. – С. 120 ; 76. Чого, Івасю, змарнів? – С. 121 ; 77. Через сінечки вишнев сад. – С. 121 ; 78. Ой, хто в тому лісі стукає, гукає. – С. 122 ; 79. Ой, піду я в сад гулять. – С. 122, 123 ; 80. Наступає чорна хмара. – С. 123 ; 81. Ой, ходить Семенко. – С. 124 ; 82. А в тому саду. – С. 125 ; 83. І в вас, і в нас. – С. 126 ; 84. Ой, як, як миленькому постіль слати. – С. 127 ; 85. Прошу, тестоньку. – С. 127, 128 ; 86. Не ходила на вулицю. – С. 128 ; 87. Ой, з-за гори чорна хмара встала. – С. 129 ; 88. Смерть. – С. 129, 130 ; 89. Чогось милий затужив. – С. 131. Для чолов. хору: 90. Отамане, батьку наш. – С. 132 ; 91. За річкою, за Дунаєм. – С. 133 ; 92. Гаю, гаю, зелен розмаю. – С. 134 ; 93. Ой, а у полі терен. – С. 134 ; 94. За нашою слободою. – С. 135 ; 95. На добраніч усім на ніч. – С. 135, 136 ; 96. А в Києві на ринку. – С. 136 ; 97. Приїхали три козаки. – С. 136, 137 ; 98. Ой, не пугай, пугаченьку. – С. 137 ; 99. Ой, коню мій, коню. – С. 138 ; 100. Ой, на горі виноград. – С. 138 ; 101. Гей, нум, браття, всі до зброї. – С. 139 ; 102. Ой, сів-поїхав. – С. 139. Для жіночого хору: 103. Ой, матінко моя. – С. 140, 141 ; 104. Чого соловей смутен. – С. 141, 142 ; 105. Зажурилася. – С. 143 ; 106. Ой, розвився. – С. 144 ; 107. Ой, у полі жито. – С. 145 ; 108. Пішов милий. – С. 146 ; 109. Закувала зозуленька. – С. 146 ; 110. Було літо. – С. 147 ; 111. Ой, це йду. – С. 147, 148 ; 112. Ой, ходила та Маруся. – С. 149 ; 113. Ой, сивая зозуленька. – С. 149, 150 ; 114. Грицю, Грицю, до роботи. – С. 151 ; 115. Ой, лис до лисиці. – С. 151 ; 116. Ой, ти знав. – С. 152 ; 117. Добрий вечір, дівчино. – С. 152 ; 118. Ой, сербине. – С. 153 ; 119. Сіно моє, сіно. – С. 153 ; 120. Про Нечая. – С. 154 ; 121. Їхав козак на війноньку. – С. 154 ; 122. А вже весна. – С. 155 ; 123. Пливе човен. – С. 155 ; 124. Тиха вода. – С. 156 ; 125. Ой, три сестриці. – С. 156 ; 126. Нарвала квіточок. – С. 157 ; 127. Ой, дай же, Боже. – С. 157 ; 128. Калино-малино. – С. 158 ; 129. Ой, сивая та і зозуленька. – С. 158 ; 130. Щедрик. – С. 159, 160 ; 131. Дударик : перший варіант. – С. 161–164 ; Дударик : другий варіант. – С. 165 ; 132. Ой, з-за гори кам’яної. – С. 166 ; 133. Ой, у полі та туман-димно. – С. 166, 167 ; 134. Черчик. – С. 167 ; 135. Ой, перепеличка. – С. 167 ; 136. В полі-полі плужок ходить. – С. 168 ; 137. Зеленая та ліщинонька. – С. 168 ; 138. Прощай, село. – С. 169 ; 139. Ой, піду я в ліс по дрова. – С. 169, 170 ; 140. Ой, сів та й поїхав. – С. 170 ; 141. Ой, гай, мати, гай. – С. 170, 171 ; 142. Не ходила на вулицю. – С. 171. Революц. пісні: 143. Мы – кузнецы. – С. 175 ; 144. Вы жертвою пали. – С. 176. Ориг. твори: 145. Льодолом / слова В. Сосюри. – С. 179–181 ; 146. Літні тони / слова В. Сосюри. – С. 181–184 ; 147. Моя пісня / слова К. Білиловського. – С. 185–189 ; 148. Легенда / слова М. Вороного. – С. 190–193. Уривки з незакінч. опери «На русалчин Великдень» в оброб. М. Вериківського: 149. Ой, гори, ой світи : (І хор русалок). – С. 197–200 ; 150. Хай іде, насува чорна хмара : (ІІ хор русалок). – С. 200–203 ; 151. Ой, ти, сестрице : (ІІІ хор русалок). – С. 204–206 ; 152. Ти єдина у нас : (ІV хор русалок). – С. 207–209 ; 153. Сцена : русалка, козак, хор лісових страхіть. – С. 210–232.

Рец.: Хорові твори // Друг читача. – 1961. – 20 лип. 

1970

64. Хорові твори [Ноти] / М. Леонтович ; упоряд. та прим. В. Брусса ; заг. ред. і передм. М. Гордійчука. – Київ : Муз. Україна, 1970. – 243 с., 1 л. портр. – Зміст: Революц. пісні: Ми ковалі. – С. 21, 22 ; В тяжкій боротьбі ви навік полягли. – С. 22. Укр. нар. пісні в оброб. для міш. хору: Щедрик. – С. 25, 26 ; Дударик С. 27, 28 ; Ой, ніхто ж там не бував. –С. 29–31 ; Ой, посеред двору. – С. 32, 33 ; Із-за гори сніжок летить. – С. 34, 35 ; Ой, темная та невидная ніченька. – С. 36–38 ; Гра в зайчика. – С. 39, 40 ; Ой, там за горою. – С. 41, 42 ; Не стій, вербо. – С. 43, 44 ; А вже сонце заходить. – С. 45, 46 ; Ой, гордопишний пан-господарю. – С. 47, 48 ; Ой, в Львові. – С. 49, 50 ; Піють півні. – С. 50, 51 ; Пряля. – С. 51, 52 ; За городом качки пливуть. – С. 53 ; Зашуміла ліщинонька. – С. 54, 55 ; Чорнушко-душко. – С. 55, 56 ; Котилася зірка. – С. 57, 58 ; Коза. – С. 58–60 ; Воротар. – С. 61 ; Як не женився, то й не журився. – С. 62, 63 ; Гей, у світлиці. – С. 64–66 ; Синє море. – С. 67 ; Ой, лугами-берегами. – С. 68, 69 ; Ішов козак долиною. – С. 69, 70 ; Ой, нас, братці, п’ять. – С. 71, 72 ; Ой, від саду. – С. 72, 73 ; Позволь мені, мати. – С. 74, 75 ; Ой, піду я лугом : (І варіант). – С. 75, 76 ; Ой, піду я лугом : (ІІ варіант). – С. 77, 78 ; Гей, ви, стрільці січовії. – С. 78–80 ; Козака несуть. – С. 80, 81 ; Мала мати одну дочку. – С. 82 ; Ой, з-за гори кам’яної. – С. 83, 84 ; Ой, у полі та туман-димно. – С. 84, 85 ; Женчичок-бренчичок. – С. 85–87 ; Мак. – С. 87, 88 ; Попід терном стежечка : (І варіант). – С. 89 ; Попід терном стежечка : (ІІ варіант). – С. 90 ; Вишні-черешні розвиваються. – С. 90, 91 ; Черчик : (І варіант). – С. 91 ; Черчик : (ІІ варіант). – С. 92 ; Ой, у лісі при дорозі. – С. 92, 93 ; Ой, у саду голуби гудуть. – С. 93, 94 ; Ой, перепеличка. – С. 94, 95 ; Гей-йа сьогодні. – С. 95, 96 ; Одна гора високая. – С. 96 ; Наїхали гостоньки. – С. 97 ; Ой, час, пора до куреня. – С. 98, 99 ; Попід яром, яром. – С. 99, 100 ; Ой, коли б той вечір. – С. 100, 101 ; При долині, при охоті. – С. 101, 102 ; В полі-полі плужок ходить. – С. 102, 103 ; Летіла зозуля. – С. 103, 104 ; Зажурились галичанки. – С. 104, 105 ; Над річкою бережком. – С. 106 ; Ой, устану я в понеділок. – С. 106, 107 ; Калино-малино. – С. 108 ; Зеленая та ліщинонька. – С. 109 ; Ой, а в городі. – С. 109, 110 ; Ой, п’є вдова. – С. 110 ; Ой, вийду я на вулицю. – С. 111 ; Ішов козак без ліс. – С. 111, 112 ; Дала мені мати корівоньку. – С. 112 ; Налетіли журавлі. – С. 113 ; Ой, вербо, вербо. – С. 113 ; Поміж трьома дорогами. – С. 114 ; Ой, у полі криниченька. – С. 114, 115 ; Ой, котився кубар. – С. 115 ; Ой, горе тій чайці. – С. 116 ; Прощай, село. – С. 116, 117 ; На городі білі маки. – С. 117, 118 ; Ой, піду я в ліс по дрова. – С. 118 ; Сивий голубочку. – С. 119 ; Ой, послала мене мати. – С. 120 ; Ой, сів-поїхав : (І варіант). – С. 120, 121 ; Ой, сів-поїхав : (ІІ варіант). – С. 121 ; Ой, сів-поїхав : (ІІІ варіант). – С. 121, 122 ; Ой, гай, мати, гай. – С. 122 ; Піду в садочок. – С. 123 ; Чого, Івасю, змарнів. – С. 123 ; Через сінечки вишневий сад. – С. 124 ; Ой, хто в тому лісі стукає, грюкає. – С. 124, 125 ; Ой, піду я в сад гулять. – С. 125 ; Наступає чорна хмара. – С. 126 ; Ой, ходить Семенко. – С. 126, 127 ; А в тому саду. – С. 127, 128 ; І в вас, і в нас. – С. 128 ; Ой, як, як миленькому постіль слати. – С. 129 ; Прошу, тестоньку. – С. 129 ; Не ходила на улицю. – С. 130 ; Ой, з-за гори чорна хмара встала. – С. 130 ; Смерть. – С. 131, 132 ; Чогось милий затужив. – С. 132 ; Зоре моя вечірняя. – С. 133, 134 ; Ой, зійшла зоря. – С. 134, 135. Укр. нар. пісні в оброб. для чолов. хору: Отамане, батьку наш. – С. 136, 137 ; За річкою, за Дунаєм. – С. 137, 138 ; Гаю, гаю, зелен розмаю. – С. 138 ; Ой, а у полі терен. – С. 139 ; За нашою слободою. – С. 139, 140 ; На добраніч усім на ніч. – С. 140 ; А в Києві на ринку. – С. 141 ; Приїхали три козаки. – С. 141 ; Ой, не пугай, пугаченьку. – С. 142 ; Ой, коню мій, коню. – С. 142 ; Ой, на горі виноград. – С. 143 ; Гей, нум, браття, всі до зброї. – С. 143, 144 ; Ой, сів-поїхав. – С. 144. Укр. нар. пісні в оброб. для жіночого або дит. хору: Ой, матінко моя. – С. 145, 146 ; Чого соловей смутен. – С. 147 ; Зажурилася. – С. 148 ; Ой, розвився. – С. 148, 149 ; Ой, у полі жито. – С. 149, 150 ; Пішов милий. – С. 150 ; Закувала зозуленька. – С. 150 ; Було літо. – С. 151 ; Ой, це йду. – С. 151, 152 ; Ой, ходила та Маруся. – С. 152 ; Ой, сивая зозуленька. – С. 153, 154 ; Грицю, Грицю, до роботи. – С. 154 ; Ой, лис до лисиці. – С. 155 ; Ой, ти знав. – С. 155 ; Добрий вечір, дівчино. – С. 156 ; Ой, сербине – С. 156 ; Сіно моє, сіно. – С. 157 ; Про Нечая. – С. 157 ; Їхав козак на війноньку. – С. 158 ; А вже весна. – С. 158 ; Пливе човен. – С. 159 ; Тиха вода. – С. 159 ; Ой, три сестриці. – С. 160 ; Нарвала квіточок. – С. 160, 161 ; Ой, дай же, Боже. – С. 161 ; Калино-малино. – С. 161 ; Ой, сивая та і зозуленька. – С. 162 ; Щедрик. – С. 162–164 ; Дударик : (І варіант). – С. 164–166. – Дударик : (ІІ варіант). – С. 167 ; Ой, з-за гори кам’яної. – С. 167, 168 ; Ой, у полі та туман-димно. – С. 168, 169 ; Черчик. – С. 169 ; Ой, перепеличка. – С. 169 ; В полі-полі плужок ходить. – С. 170 ; Зеленая та ліщинонька. – С. 170 ; Прощай, село. – С. 171 ; Ой, піду я в ліс по дрова. – С. 171, 172 ; Ой, сів та й поїхав. – С. 172 ; Ой, гай, мати, гай. – С. 172, 173 ; Не ходила на улицю. – С. 173. Уривки з незакінч. опери «На русалчин Великдень» : (в оброб. М. Вериківського): Ой, гори, ой, світи : (І хор русалок). – С. 177–180 ; Хай іде, насуває чорна хмара : (ІІ хор русалок). – С. 180–183 ; Ой, ти, сестрице : (ІІІ хор русалок). – С. 184–186 ; Ти єдина у нас : (IV хор русалок). – С. 187–189 ; Сцена. – С. 190–212. Ориг. твори: Льодолом / слова В. Сосюри. – С. 215–217 ; Літні тони / слова В. Сосюри. – С. 218–221 ; Моя пісня / слова К. Білиловського. – С. 222–226 ; Легенда / слова М. Вороного. – С. 227–230.

Рец.: Кузик, В. Збірка хорових обробок / В. Кузик // Нар. творчість та етнографія. – 1971. – № 4. – С. 103, 104.

1977

65. Хорові твори [Ноти] / М. Д. Леонтович ; упоряд. і передм. М. Гордійчука ; ред. Г. О. Ніколаєва, літ. ред. В. Г. Мордань. – Київ : Муз. Україна, 1977. – 206 с. – Зміст: Твори для міш. хору: Щедрик. – С. 9, 10 ; Дударик. – С. 11, 12 ; Ой, ніхто ж там не бував. – С. 13–15 ; Ой, посеред двору. – С. 16, 17 ; Із-за гори сніжок летить. – С. 18, 19 ; Ой, темная та невидная ніченька. – С. 20–22 ; Гра в зайчика. – С. 23–25 ; Ой, там, за горою. – С. 26, 27 ; Не стій, вербо. – С. 28, 29 ; А вже сонце заходить. – С. 30–32 ; Ой, гордопишний пан-господарю. – С. 32–35 ; Ой, в Львові. – С. 35, 36 ; Піють півні. – С. 37, 38 ; Пряля. – С. 39, 40 ; За городом качки пливуть. – С. 41, 42 ; Зашуміла ліщинонька. – С. 42, 43 ; Чорнушко-душко. – С. 44, 45 ; Котилася зірка. – С. 45–47 ; Коза. – С. 47–49 ; Воротар. – С. 49, 50 ; Як не женився, то й не журився. – С. 50–52 ; Гей, у світлиці. – С. 52–55 ; Синє море. – С. 55, 56 ; Ой, лугами-берегами. – С. 56–58 ; Ішов козак долиною. – С. 59–61 ; Ой, нас, братці, п’ять. – С. 61–63 ; Ой, від саду. – С. 63, 64 ; Позволь мені, мати. – С. 64–67 ; Ой, піду я лугом : (І варіант). – С. 67–69 ; Ой, піду я лугом : (ІІ варіант). – С. 69–71 ; Козака несуть. – С. 71, 72 ; Мала мати одну дочку. – С. 73, 74 ; Ой, з-за гори кам’яної. – С. 74, 75 ; Ой, у полі та туман-димно. – С. 76, 77 ; Женчичок-бренчичок. – С. 77–79 ; Мак. – С. 79–81 ; Попід терном стежечка : (І варіант). – С. 81, 82 ; Попід терном стежечка : (ІІ варіант). – С. 82 ; Вишні-черешні розвиваються. – С. 83, 84 ; Черчик : (І варіант). – С. 84 ; Черчик : (ІІ варіант). – С. 84 ; Ой, у лісі при дорозі. – С. 85, 86 ; Ой, у саду голуби гудуть. – С. 86, 87 ; Ой, перепеличка. – С. 88 ; Гей-йа сьогодні. – С. 89, 90 ; Одна гора високая. – С. 90, 91 ; Наїхали гостоньки. – С. 91, 92 ; Ой, час, пора до куреня. – С. 92–94 ; Попід яром, яром. – С. 95 ; Ой, коли б той вечір. – С. 96, 97 ; При долині, при охоті. – С. 97, 98 ; В полі-полі плужок ходить. – С. 99, 100 ; Летіла зозуля. – С. 100, 101 ; Над річкою бережком. – С. 101 ; Ой, устану я в понеділок. – С. 102, 103 ; Калино-малино. – С. 103, 104 ; Зеленая та ліщинонька. – С. 105 ; Ой, а в городі. – С. 106 ; Ой, п’є вдова. – С. 107 ; Ой, вийду я на вулицю. – С. 107, 108 ; Ішов козак без ліс. – С. 108, 109 ; Дала мені мати корівоньку. – С. 110 ; Налетіли журавлі. – С. 110, 111 ; Ой, вербо, вербо. – С. 111, 112 ; Поміж трьома дорогами. – С. 112, 113 ; Ой, у полі криниченька. – С. 113, 114 ; Ой, котився кубар. – С. 114, 115 ; Ой, горе тій чайці. – С. 115, 116 ; Прощай, село. – С. 116 ; На городі білі маки. – С. 117 ; Ой, піду я в ліс по дрова. – С. 118 ; Сивий голубочку. – С. 119, 120 ; Ой, послала мене мати. – С. 120, 121 ; Ой, сів-поїхав : (І варіант). – С. 121, 122 ; Ой, сів-поїхав : (ІІ варіант). – С. 122, 123 ; Ой, сів-поїхав : (ІІІ варіант). – С. 123 ; Ой, гай, мати, гай. – С. 123, 124 ; Піду в садочок. – С. 124, 125 ; Чого, Івасю, змарнів? – С. 126 ; Через сінечки вишнев сад. – С. 126, 127 ; Ой, хто в тому лісі стукає, гукає. – С. 128 ; Ой, піду я в сад гулять. – С. 129 ; Наступає чорна хмара. – С. 129, 130 ; Ой, ходить Семенко. – С. 130, 131 ; А в тому саду. – С. 132 ; І в вас, і в нас. – С. 133 ; Ой, як, як миленькому постіль слати. – С. 134 ; Прошу, тестоньку. – С. 135 ; Не ходила на улицю. – С. 136 ; Ой, з-за гори чорна хмара встала. – С. 137 ; Смерть. – С. 138 ; Чогось милий затужив. – С. 139, 140 ; Зоре моя вечірняя. – С. 140, 141 ; Ой, зійшла зоря. – С. 141, 142. Твори для чолов. хору: Отамане, батьку наш. – С. 143, 144 ; За річкою, за Дунаєм. – С. 144, 145 ; Гаю, гаю, зелен розмаю. – С. 145, 146 ; Ой, а у полі терен. – С. 146 ; За нашою слободою. – С. 147 ; На добраніч усім на ніч. – С. 148 ; А в Києві на ринку. – С. 149 ; Приїхали три козаки. – С. 149, 150 ; Ой, не пугай, пугаченьку. – С. 150 ; Ой, коню мій, коню. – С. 151 ; Ой, на горі виноград. – С. 151, 152 ; Гей, нум, браття, всі до зброї. – С. 152, 153 ; Ой, сів-поїхав. – С. 153 ; Твори для жіночого або дит. хору: Ой, матінко моя. – С. 154, 155 ; Чого соловей смутен. – С. 156, 157 ; Зажурилася. – С. 157 ; Ой, розвився. – С. 158 ; Ой, у полі жито. – С. 159 ; Пішов милий. – С. 160 ; Закувала зозуленька. – С. 160, 161 ; Було літо. – С. 161 ; Ой, це йду. – С. 162 ; Ой, ходила та Маруся. – С. 163 ; Ой, сивая зозуленька. – С. 164, 165 ; Грицю, Грицю, до роботи. – С. 166 ; Ой, лис до лисиці. – С. 166, 167 ; Ой, ти знав. – С. 167 ; Добрий вечір, дівчино. – С. 168 ; Ой, сербине. – С. 168, 169 ; Сіно моє, сіно. – С. 169, 170 ; Про Нечая. – С. 170 ; Їхав козак на війноньку. – С. 171 ; А вже весна. – С. 171 ; Пливе човен. – С. 172 ; Тиха вода. – С. 173 ; Ой, три сестриці. – С. 173, 174 ; Нарвала квіточок. – С. 174, 175 ; Ой, дай же, Боже. – С. 175 ; Калино-малино. – С. 176 ; Ой, сивая та і зозуленька. – С. 176, 177 ; Щедрик. – С. 177, 178 ; Дударик : (І варіант). – С. 179–181 ; Дударик : (ІІ варіант). – С. 182 ; Ой, з-за гори кам’яної. – С. 182, 183 ; Ой, у полі та туман-димно. – С. 183, 184 ; Черчик. – С. 184 ; Ой, перепеличка. – С. 184 ; В полі-полі плужок ходить. – С. 185 ; Зеленая та ліщинонька. – С. 185 ; Прощай, село. – С. 186 ; Ой, піду я в ліс по дрова. – С. 186, 187 ; Ой, сів та й поїхав. – С. 187 ; Ой, гай, мати, гай. – С. 187, 188 ; Не ходила на улицю. – С. 188. Хори на літ. тексти: Льодолом / слова В. Сосюри. – С. 189–191 ; Літні тони / слова В. Сосюри. – С. 192–195 ; Моя пісня / слова К. Білиловського. – С. 196–200 ; Легенда / слова М. Вороного. – С. 201–204.

66. Вибрані хорові твори [Ноти] / М. Д. Леонтович ; спецред. І. Мартона. – Київ : Муз. Україна ; Будапешт : Музика, 1977. – 91 с. – Мови укр., угор. – Зміст: Щедрик ; Дударик ; Ой, ніхто ж там не бував ; Із-за гори сніжок летить ; Ой, темная та невидная ніченька ; Гра в зайчика ; Ой, там за горою ; Піють півні ; Пряля ; За городом качки пливуть ; Зашуміла ліщинонька ; Котилася зірка ; Коза ; Гей, у світлиці ; Позволь мені, мати.

1982

67. Репертуарний збірник [Ноти] : [хори без супроводу та в супроводі фортепіано] / оброб. М. Леонтовича ; упоряд., вступ. ст., прим. В. Уманець ; ред. М. Гринишин. – Київ : Мистецтво, 1982. – 112 с. – Зміст: 1. З рукоп. спадщини: Мы – кузнецы ; Мы дети красного труда ; Вы жертвою пали ; Вниз по Волге-реке ; Слава ; Ой, зійшла зоря : (дума) ; Ой, піду я в долину ; Гей, повій, вітерок ; Ой, у лузі калина. 2. Нар. пісні для шк. хору без супроводу: Закувала зозуленька ; Добрий вечір, дівчино ; Пливе човен ; А вже весна ; Ой, з-за гори кам’яної ; Ой, лис до лисиці ; Ой, сів та й поїхав ; Про Нечая ; Їхав козак на війноньку ; Нарвала квіточок ; Прощай село ; Було літо ; Калино-малино ; Грицю, Грицю, до роботи ; Ой, піду я в ліс по дрова ; Дударик ; Ой, ходила та Маруся ; Ой, сивая зозуленька ; Щедрик. 3. Нар. пісні для шк. хору в супроводі фортепіано: Нарвала квіточок ; Ой, перепеличка ; Ой, з-за гори кам’яної ; Дударик. 4. Нар. пісні для шк. хору зі зб. О. Артемовича «Дударик»: Налетіли журавлі ; Ой, піду я в сад гулять ; Ой, горе тій чайці ; Над річкою бережком ; Ой, а в городі ; Ой, ходить Семенко ; Женчичок-бренчичок ; Попід терном стежечка ; Дударик. 5. З дит. муз.-хор. сцени «На русалчин Великдень»: Ой, гори, ой світи.

1983

68. Женчичок-бренчичок [Ноти] : оброб. укр. нар. пісень для дітей серед. та ст. шк. віку : для дит. хору без супроводу / М. Д. Леонтович ; упоряд. та авт. пер. для дит. хору С. Крижанівського. – Київ : Муз. Україна, 1983. – 40 с. – Зміст: Добрий вечір, дівчино ; Ой, лис до лисиці ; Ой, перепеличка ; В полі-полі плужок ходить ; Грицю, Грицю, до роботи ; Ой, сивая та і зозуленька ; Калино-малино ; А вже весна ; Ой, піду я в сад гулять ; Черчик ; Зеленая та ліщинонька ; Попід терном стежечка ; Ой, у полі криниченька ; Не ходила на вулицю ; Ой, піду я в ліс по дрова ; Над річкою бережком ; Женчичок-бренчичок ; Вишні-черешні розвиваються ; Ой, сивая зозуленька ; Ой, з-за гори кам’яної ; За городом качки пливуть ; Мак ; Ой, ходить Семенко ; Попід яром, яром ; Пряля ; Козака несуть ; Дударик ; Щедрик.

1985

69. Вибрані хорові твори [Ноти] / М. Д. Леонтович. – Київ : Муз. Україна, 1985. – 95 с.

1987

70. Хорові твори на народнопісенні теми [Ноти] : з неопублікованого / М. Д. Леонтович ; уклад., ред., передм., прим. Б. С. Луканюка. – Київ : Муз. Україна, 1987. – 24 с. – Зміст: Дударик ; Чого, Івасю, змарнів ; Через село ; Ой, піду я в долину.

1988

71. Женчичок-бренчичок [Ноти] : оброб. укр. нар. пісень для дітей серед. та ст. шк. віку : для дит. хору без супроводу / М. Д. Леонтович ; упоряд. та авт. пер. для дит. хору С. Крижанівського. – 2-ге вид. – Київ : Муз. Україна, 1988. – 40 с. – Зміст див. № 68.

1993

72. Два хори [Ноти] : для міш. хору без супроводу / М. Д. Леонтович ; упоряд. та передм. М. Гордійчука. – Київ : Муз. Україна, 1993. – 12 с. – Зміст: Прелюдія / слова Б. Грінченка ; музика М. Леонтовича. – С. 4 ; Зорі / слова Б. Грінченка ; музика М. Леонтовича ; транскрипція для солістки та хору a cappella Л. Дичко. – С. 6.

73. Духовні хорові твори [Ноти] / М. Д. Леонтович ; упоряд. та вступ ст.: В. Ф. Іванова. – Київ : Муз. Україна, 1993. – 128 с. – Зміст: Колядки: Дивная новина : перша ред. : з Поділля. – С. 11, 12 ; Дивная новина : друга ред. – С. 13–16 ; Пречиста Діва / від Н. Танашевич. – С. 16, 17 ; Що то за предиво. – С. 18, 19 ; Як на річці : перша ред. – С. 19, 20 ; Як на річці : друга ред. – С. 20, 21 ; У нашому дворі. – С. 22–24 ; Небо і земля. – С. 24–26 ; Зібралися вражі сили / від Г. Маркинича та М. Миленка. – С. 27, 28. Канти і псальми: Од Івана : кант / запис П. Демуцького. – С. 29, 30 ; Через поле широкеє : кант. – С. 30 ; Потоп : кант / запис П. Демуцького. – С. 31, 32 ; Воскликнем днесь : псальма. – С. 32 ; Ой, горе мні : псальма / запис П. Демуцького ; від М. Глущенка. – С. 32 ; Слава : (фрагм. закінч. якогось псальма). – С. 35. Аранжировки старовин. піснеспівів: Світе тихий. – С. 36, 37 ; Світе тихий : з Поділля. –С. 38, 39 ; Ангел вопіяше : з Поділля. – С. 39–41 ; Нині отпущаєши. – С. 41, 42 ; Нині отпущаєши : з Поділля. – С. 42, 43 ; Хваліте ім’я. – С. 44 ; Хваліте ім’я : Києво-Печер. Лавра. – С. 45 ; Дивное имя твое : з Поділля / запис Ю. Богданова. – С. 45–47. Херувимські пісні: Херувимська 1. – С. 48, 49 ; Херувимська 2. – С. 49–52 ; Херувимська 3. – С. 52, 53; Херувимська 4. – С. 54, 55 ; Херувимська 5. – С. 55, 56 ; Херувимська 6. – С. 56–61 ; Херувимська 7. – С. 61–63 ; Херувимська 8. – С. 64, 65 ; Херувимська 9 : (Заздравна) : з Поділля / запис Ю. Богданова. – С. 65, 66. Молебен благословенный Господу Богу: Царю Небесный. – С. 67, 68 ; Бог Господь : (ведущая мелодия четвертого гласа греч. распева). – С. 68, 69 ; Спаси, Господи. – С. 70, 71 ; Воспою Господеви : (Прокимен перед Апостолом). – С. 71 ; Аллилуйя : (после Апостола на молебни). – С. 72, 73 ; Тебе Бога хвалим. – С. 73–77 ; Многая лета : перша ред. – С. 78, 79 ; Многая літа : друга ред. – С. 79, 80 ; Христос воскрес. – С. 80 ; Господь, воцарися. – С. 81 ; Помолитеся. – С. 81. Літургія Іоанна Златоустого: Велика єктенія. – С. 82 ; Благослови, душе моя, Господа : Антифон І. – С. 83, 84 ; Мала єктенія. – С. 84 ; Слава Отцю і Сину : Антифон ІІ. – С. 84, 85 ; Єдинородний Сину. – С. 85–87 ; У царстві Твоїм : Антифон ІІІ. – С. 88–91 ; Прийдіть і поклонімось. – С. 91, 92 ; Святий Боже : перша ред. – С. 92, 93 ; Святий Боже : друга ред. – С. 93, 94 ; Алілуя : (після Апостола). – С. 95 ; І Духові твоєму : (перед Євангелієм). – С. 96 ; Тройне. – С. 96 ; За упокой. – С. 97 ; За оглашенних. – С. 98 ; Херувимська пісня. – С. 98–103 ; Прохальна єктенія : (після Херувимської пісні). – С. 103 ; Вірую. – С. 103–108 ; Отця і Сина. – С. 108 ; Милість спокою. – С. 108, 109 ; Достойно і правдиво є. – С. 109, 110 ; Свят, свят, свят. – С. 111, 112 ; Тобі співаємо. – С. 112, 113 ; Достойно є. – С. 114–116 ; Отче наш. – С. 117, 118 ; І Духові твоєму. – С. 119 ; Єдин свят, єдин Господь. – С. 119 ; Хваліте Господа з небес. – С. 120 ; Благословенний той : (після з’явлення Святих Дарів). – С. 120 ; Ми бачили світ. – С. 121 ; Нехай повні будуть уста наші. – С. 121–123 ; Нехай буде благословеніє. – С. 123, 124.

Рец.: Духовні хорові твори Миколи Леонтовича // Рід. шк. – 1993. – № 5. – С. 28.

Гордійчук, М. Рідне, людяне, звичайно-незвичайне / М. Гордійчук // Культура і життя. – 1993. – 22 трав.  

2005

74. Духовні твори [Ноти] : [для міш. та жіночого хору a capella] / М. Д. Леонтович ; ред. М. М. Гобдич ; [муз. ред. М. Гобдич, літ. ред. Л. Мокрицька ; консультант з питань мов.-муз. текстології А. В. Кутасевич]. – [Партитура]. – Київ : [Камер. хор «Київ»], 2005. – 91 с. – (Бібліотека хору «Київ»). – Зміст: Літургія святого Іоанна Златоустого: 1. Велика єктенія. – С. 15 ; 2. Благослови, душе моя, Господа. – С. 16 ; Мала єктенія. – С. 16 ; 3. Єдинородний Сину. – С. 17, 18 ; Мала єктенія. – С. 18 ; 4. У царстві Твоїм. – С. 19–21 ; 5. Прийдіть, поклонімось. – С. 22 ; 6. Святий Боже. – С. 23 ; 7. Алилуя. – С. 24 ; 8. Для Євангелія. – С. 24 ; 9. Потрійна єктенія. – С. 25, 26 ; 10. Херувимська пісня : (Заздравна) / записано Ю. Богдановим на Поділлі. – С. 27, 28 ; 11. Благальна єктенія. – С. 29 ; 12. Отця і Сина. – С. 29 ; 13. Вірую / ред. М. Гобдича. – С. 30–32 ; 14. Милість миру. – С. 33–34 ; Тобі співаємо : галицьке. – С. 35 ; 15. Достойно є : галицьке. – С. 36, 37 ; 16. Отче наш. – С. 38 ; 17. Єдин свят. – С. 39 ; 18. Хваліте Господа. – С. 39 ; 19. Благословен. – С. 40 ; 20. Ми бачили світ істинний. – С. 40 ; 21. Нехай повні будуть уста наші. – С. 41, 42 ; 22. Єктенія подяки. – С. 42 ; 23. Нехай буде благословенне. – С. 42 ; 24. Слава Отцю і Сину. – С. 43. Молебен благословенний Господу Богу : (О полученії прошенія): 1. Царю небесний. – С. 44 ; 2. Велика єктенія. – С. 45 ; 3. Бог Господь, і явися нам : (грец. розспіву). – С. 46 ; 4. Тропар «Спаси, Господи, люди твоя». – С. 47 ; 5. Прокімен «Воспою Господеві». – С. 48 ; 6. Для Апостола. – С. 48 ; 7. Всякоє диханіє. – С. 48 ; 8. Для Євангелія. – С. 49 ; 9. Потрійна єктенія. – С. 49 ; Для молитви до Господа. – С. 49 ; 10. Тебе Бога хвалим. – С. 50–52 ; 11. Многая літа. – С. 53. Окремі духов. твори: 1. Нині отпущаєши : (для міш. хору). – С. 54 ; 2. Нині отпущаєши : (для чолов. хору) : з Поділля. – С. 55 ; 3. Світе тихий : (a-moll). – С. 56 ; 4. Світе тихий. – С. 57 ; 5. Світе тихий : (київ. розспіву). – С. 58, 59 ; 6. Господь воцарися : (Прокімен всеніч. у суботу ввечері). – С. 59 ; 7. Богородице Діво. – С. 60 ; 8. Хваліте ім’я Господнє : (F-dur). – С. 61, 62 ; 9. Хваліте ім’я Господнє : (розспів Києво-Печер. Лаври). – С. 63, 64 ; 10. Дивноє ім’я твоє, Спасе : з Поділля. – С. 65, 66 ; 11. Іже херувими – 1. – С. 67, 68 ; 12. Іже херувими – 2 : (грец. розспіву). – С. 69–71 ; 13. Іже херувими – 3 : (подібна «Во всю землю»). – С. 72–74 ; 14. Іже херувими – 4 : (подібна «Чашу спасення»). – С. 74–77 ; 15. Іже херувими – 5 : (подібна «Спасенія соділал єси»). – С. 78, 79 ; 16. Іже херувими – 6 : (Софронівська). – С. 80, 81 ; 17. Милість миру. – С. 82, 83 ; Тебе поєм. – С. 84 ; 18. Ангел вопіяше : (Великод. задостойник) : з Поділля. – С. 85 ; 19. Христос воскрес : (Великод. тропар). – С. 86.

75. Служба Божа [Ноти] : [церков. твори для міш. хору / М. Д. Леонтович ; муз. ред. І. Стасишин]. – [3-тє вид., допов.]. – Львів : Сорока Т. Б., 2005. – 77, [1] с. – Зміст: Літургія слова: Мирна єктенія ; Молитва першого антифону ; Перший антифон повсякденний ; Перший антифон воскресний ; Перший псалом зображальний ; Мала єктенія ; Молитва другого антифону ; Другий антифон повсякденний ; Другий антифон воскресний ; Другий псалом зображальний ; Єдинородний сину ; Мала єктенія ; Молитва третього антифону ; Третій антифон ; Блаженні ; Молитва входу ; Прийдіть і поклонимось ; Молитва Трисвятої пісні ; Трисвяте ; Прокімен ; Апостол ; Алилуя ; Молитва перед Євангелієм ; Євангеліє ; Єктенія усильного благання ; Молитва усильного благання ; Єктенія за померлих ; Молитва за померлих ; Єктенія за оглашенних ; Молитва за оглашенних ; Єктенія за вірних ; Перша молитва за вірних ; Друга молитва за вірних. Літургія жертви: Херувимська пісня ; Молитва Херувимської пісні ; Великий вхід з чесними дарами ; Прохальна єктенія ; Молитва приношення ; Символ віри ; Анафора ; Прохальна єктенія ; Молитва ; Отче наш ; Причастя ; Хваліте Господа з небес ; Молитва приготування до святого причастя ; Благодарна єктенія ; Молитва благодарення ; Заамвонна молитва ; Молитва на споживання святих дарів ; Відпуст. Канти і псальми: Од Івана : (кант) : «...богослова єлектора слічная мова...» ; Через поле широкеє : «...а через море глибокеє...» ; Потоп : «Сказав Господь Своїм Духом: – Слухай, Ною, своїм вухом...» : (кант) / запис П. Демуцького; гармонізація М. Леонтовича ; Воскликнем днесь : (псальма) : «...всі язиці об Миколаю...» ; Ой горе мні : «...грішнику сущу...» : (псальма) / слова В. Мусатова ; запис П. Демуцького ; гармонізація М. Леонтовича. Аранжування старовин. піснеспівів: Світе тихий : «...святия слави...» ; Ангел вопіяше : «...благодатній...» ; Нині отпущеєши : «...раба Твоєго...» ; Хваліте Ім’я : «...Всевишнє...».

76. Хорові твори [Ноти] / М. Д. Леонтович ; [вступ. ст., ред.-упоряд., прим. В. В. Кузик ; ред. Н. В. Петішкіна, літ. ред. М. М. Мокрицька ; худож. оформ. І. В. Кривошея]. – Київ : Муз. Україна, 2005. – 375, [1] с. : портр. – Пам’яті Я. Юрмаса та М. Гордійчука. – Прим., укладені Я. Юрмасом до творів (Музичні твори : 8 зб. / М. Леонтович. Київ ; Харків : Книгоспілка, 1924, 1930–1931. С. 341–359). – Прим., укладені В. Бруссом до творів (Хорові твори / М. Леонтович ; заг. ред. М. Гордійчука. Київ, 1970. С. 359–366). – Зміст: Укр. нар. пісні в оброб. для міш. хору: Дударик. – С. 13–16 ; Щедрик. – С. 17, 18 ; Ой, на річці, на Ордані. – С. 19, 20 ; Ой, посеред двору. – С. 21–23 ; Ой, там за горою. – С. 24, 25 ; Ой, гордопишний пан-господарю. – С. 26, 27 ; Ой, в Львові. – С. 28, 29 ; Коза. – С. 30, 31 ; В полі-полі плужок ходить : (2 варіанти). – С. 32, 33 ; У нашому дворі. – С. 34–36 ; Дивная новина. – С. 37, 38 ; Що то за предиво. – С. 39, 40 ; Пречиста Діва. – С. 40–42 ; Небо і земля. – С. 42–45 ; Воротар. – С. 45, 46 ; Гра в зайчика. – С. 46–49 ; Мак. – С. 49, 50 ; Ой, ходить Семенко. – С. 51 ; Ой, хто в тому лісі стукає, гукає. – С. 52 ; А вже сонце заходить. – С. 53, 54 ; Женчичок-бренчичок. – С. 55, 56 ; Із-за гори сніжок летить. – С. 57–59 ; Ой, темная та невидная ніченька. – С. 60–62 ; Синє море. – С. 63 ; Ой, лугами-берегами. – С. 64, 65 ; Ой нас, братці, п’ять. – С. 66, 67 ; Козака несуть. – С. 68, 69 ; Ой, а в городі. – С. 70 ; Ой, у лісі при дорозі. – С. 71, 72 ; Ой, час, пора до куреня. – С. 73, 74 ; Попід яром, яром. – С. 75, 76 ; На городі та все білі маки. – С. 76, 77 ; Ой, з-за гори чорна хмара встала. – С. 77, 78 ; Над річкою бережком. – С. 79 ; Ой, горе тій чайці. – С. 80 ; Ой, ніхто ж там не бував. – С. 81–84 ; Черчик : (2 варіанти). – С. 85, 86 ; Поміж трьома дорогами. – С. 86, 87 ; Не стій, вербо. – С. 87–89 ; Чорнушко-душко : (2 варіанти). – С. 90–93 ; Котилася зірка. – С. 94, 95 ; Ой, у саду голуби гудуть. – С. 96 ; Наїхали гостоньки. – С. 97 ; Через сінечки вишнев сад. – С. 98 ; Ой як, як миленькому постіль слати. – С. 99 ; А в тому саду. – С. 100 ; І в вас, і в нас. – С. 101 ; Як не женився, то й не журився. – С. 102, 103 ; Гей, у світлиці. – С. 104–106 ; Ой, піду я лугом : (2 варіанти). – С. 107–110 ; Налетіли журавлі. – С. 110, 111 ; Прошу, тестоньку. – С. 111, 112 ; Смерть. – С. 112, 113 ; Пряля. – С. 114, 115 ; Мала мати одну дочку. – С. 116, 117 ; Ой, з-за гори кам’яної. – С. 117, 118 ; Одна гора високая. – С. 119 ; Піють півні. – С. 120 ; Летіла зозуля. – С. 121, 122 ; Ой, вербо, вербо. – С. 123 ; Ой, піду я в ліс по дрова. – С. 123, 124 ; Ой, послала мене мати. – С. 124, 125 ; Зашуміла ліщинонька. – С. 125, 126 ; Ішов козак долиною. – С. 127, 128 ; Ой, від саду. – С. 129, 130 ; При долині, при охоті. – С. 130–132 ; Позволь мені, мати. – С. 132–134 ; Ой, у полі та туман-димно. – С. 134–136 ; Попід терном стежечка : (2 варіанти). – С. 136, 137 ; Ой, перепеличка. – С. 138 ; Гей-йа, сьогодні. – С. 139, 140 ; Ой, коли б той вечір. – С. 140, 141 ; Калино-малино. – С. 142 ; Зеленая та ліщинонька. – С. 143 ; Ішов козак без ліс. – С. 144 ; Ой, у полі криниченька. – С. 145 ; Ой, котився кубар. – С. 145, 146 ; Ой, сів-поїхав : (2 варіанти). – С. 146–148 ; Ой, сів та й поїхав : 3-й варіант. – С. 148 ; Ой, гай, мати, гай. – С. 148, 149 ; Піду в садочок. – С. 149, 150 ; Сивий голубочку. – С. 150, 151 ; Чого, Івасю, змарнів? – С. 152 ; Ой, піду я в сад гулять. – С. 152, 153 ; Наступає чорна хмара. – С. 153, 154 ; За городом качки пливуть. – С. 154, 155 ; Вишні-черешні розвиваються. – С. 156, 157 ; Ой, устану я в понеділок. – С. 157, 158 ; Ой, п’є вдова. – С. 159 ; Ой, вийду я на вулицю. – С. 160 ; Ой, піду я в долину. – С. 161, 162 ; Дала мені мати корівоньку. – С. 163 ; Через село. – С. 164, 165 ; Не ходила на улицю. – С. 166 ; Чогось милий затужив. – С. 166, 167 ; Гей, ви, стрільці січовії. – С. 167–170 ; Зажурились галичанки. – С. 171, 172 ; Прощай, слава. – С. 173 ; Зоре моя вечірняя / слова Т. Шевченка. – С. 174, 175. Укр. нар. пісні в оброб. для чолов. хору: Отамане, батьку наш. – С. 176 ; За річкою, за Дунаєм. – С. 177 ; Гаю, гаю, зелен розмаю. – С. 178 ; Ой, а у полі терен. – С. 178, 179 ; За нашою слободою. – С. 179, 180 ; А в Києві на ринку. – С. 180 ; Приїхали три козаки. – С. 181 ; Ой, не пугай, пугаченьку. – С. 181, 182 ; Ой, коню мій, коню. – С. 182, 183 ; Ой, на горі виноград. – С. 183 ; Ой, сів-поїхав. – С. 184 ; Гей, нум, браття, всі до зброї. – С. 184, 185 ; Ми ковалі. – С. 185, 186 ; На добраніч усім на ніч. – С. 186. Укр. нар. пісні в оброб. для дит. або жіночого хору: Щедрик. – С. 187–189 ; Дударик : (2 варіанти). – С. 189–192 ; Ой, матінко моя. – С. 193, 194 ; Чого соловей смутен. – С. 194, 195 ; Зажурилася. – С. 195, 196 ; Ой, розвився. – С. 196, 197 ; Ой, у полі жито. – С. 197, 198 ; Пішов милий. – С. 198 ; Закувала зозуленька. – С. 198, 199 ; Було літо. – С. 199, 200 ; Ой, це йду. – С. 200, 201 ; Ой, ходила та Маруся. – С. 201 ; Ой, сивая зозуленька. – С. 201–203 ; Грицю, Грицю, до роботи. – С. 203, 204 ; Ой, лис до лисиці. – С. 204 ; Ой, ти знав. – С. 204, 205 ; Добрий вечір, дівчино. – С. 205 ; Ой, сербине. – С. 205, 206 ; Сіно моє, сіно. – С. 206 ; Про Нечая. – С. 207 ; Їхав козак на війноньку. – С. 207, 208 ; А вже весна. – С. 208, 209 ; Пливе човен. – С. 209 ; Тиха вода. – С. 210 ; Ой, три сестриці. – С. 210, 211 ; Нарвала квіточок. – С. 211, 212 ; Ой, дай же, Боже. – С. 212 ; Калино-малино. – С. 213 ; Ой, сивая та і зозуленька. – С. 213, 214 ; Ой, з-за гори кам’яної. – С. 214, 215 ; Ой, у полі та туман-димно. – С. 215, 216 ; Черчик. – С. 216, 217 ; Ой, перепеличка. – С. 217 ; В полі-полі плужок ходить. – С. 218 ; Зеленая та ліщинонька. – С. 218, 219 ; Ой, піду я в ліс по дрова. – С. 219, 220 ; Ой, сів та й поїхав. – С. 220, 221 ; Ой, гай, мати, гай. – С. 221, 222 ; Не ходила на улицю. – С. 222, 223 ; Прощай, слава. – С. 223. Духов. твори: Христос воскрес. – С. 224 ; Херувимська пісня : (грец. наспіву). – С. 224–227 ; Хваліте ім’я Господнє : (наспів Києво-Печер. Лаври). – С. 228–230 ; Дивноє ім’я твоє, Спасе. – С. 230–232. З Молебну подячного: Царю небесний. – С. 233 ; Бог Господь. – С. 234, 235 ; Тобі Бога хвалим. – С. 236–239. Літургія св. І. Златоустого : (за рукоп. 1920 р.): 1. Велика єктенія. – С. 240 ; 2. Благослови, душе моя. – С. 241 ; 3. Єдинородний. – С. 242–244 ; 4. У царстві Твоїм. – 245–248 ; 5. Прийдіть і поклонімось. – С. 249, 250 ; 6. Святий Боже. – С. 250, 251 ; 7. Алилуя. – С. 252 ; 8. І Духові твоєму. – С. 252 ; 9. Сугуба єктенія. – С. 253 ; 10. Єктенія за померлих. – С. 254 ; 11. Ми таємно : (Херувимська) – С. 254–258 ; 12. Милість спокою. – С. 259–261 ; 13. Тобі співаємо. – С. 262, 263 ; 14. Достойно є. – С. 264–266 ; 15. Молитва Господня. – С. 267, 268 ; 16. Єдин свят. – С. 269 ; 17. Хваліте Господа з небес. – С. 269, 270 ; 18. Благословенний Той. – С. 270 ; 19. Ми бачили світ істинний. – С. 271 ; 20. Нехай повні будуть уста наші. – С. 272, 273 ; 21. Нехай буде благословенне ім’я Господнє. – С. 274. Реліг. канти: Святому Івану Богослову. – С. 275, 276 ; Ой, зішла зоря. – С. 276–278 ; Отця і Сина. – С. 278, 279 ; Многая літа. – С. 279. Ориг. твори: Прелюдія : (вокаліз). – С. 280 ; Льодолом / слова Г. Чупринки. – С. 281–283 ; Літні тони / слова Г. Чупринки. – С. 284–287 ; Моя пісня / слова К. Білиловського. – С. 288–293 ; Легенда / слова М. Вороного. – С. 294–297 ; Зорі / слова Б. Грінченка ; транскрипція для сопрано та хору a capella Л. Дичко. – С. 298–300. «На русалчин Великдень» : хори з незакінч. опери (ред. М. Вериківський): Ой гори, ой світи : (І хор русалок). – С. 301–303 ; Хай іде, насува чорна хмара : (ІІ хор русалок). – С. 304–307 ; Ой, ти, сестрице : (ІІІ хор русалок). – С. 308–310 ; Ти єдина у нас : (IV хор русалок). – С. 311–313 ; Сцена. – С. 314–340.

Рец.: Леонтович – автор известного во всем мире «Щедрика». Сейчас произведения Николая Леонтовича входят в репертуар почти каждого хорового коллектива Украины // 20 хвилин. – 2006. – 17 берез. – С. 12.

2010

77. Оригінальні хорові твори [Ноти] : навч. посіб. : [до курсу хор. диригування] / М. Д. Леонтович ; [уклад. А. В. Плішка] ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Ю Федьковича. – Чернівці, 2010. – 56, [1] с.

2011

78. Обробки для дитячого хору [Ноти] : навч. посіб. до курсу «Хорове диригування» / М. Д. Леонтович ; уклад. А. В. Плішка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2011. – 71 с.

79. Обробки для мішаного хору [Ноти] : навч. посіб. до курсу «Хорове диригування» : [для студентів муз.-пед. спец. вищ. і серед. спец. закл.] / М. Д. Леонтович ; уклад. А. В. Плішка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2011. – 122 с.

2017

80. Микола Леонтович [Рукопис] : повне зібр. хор. та пед. спадщини / М. Д. Леонтович ; авт.-упоряд. А. Ф. Завальнюк. – Вінниця, 2017. – 688 с.

 

Окремі твори 

...Коли б Леонтович не написав нічого більше... як «Щедрика», «Дударика», «Ой, пряду», «Козака несуть», «Гри в зайчика»... його значення в історії української хорової музики було б раз назавжди запевнене...

С. Людкевич 

81. Білиловський, К. О. Моя пісня [Ноти] : [для тенора та хору з супроводом фортепіано] / слова К. О. Білиловського ; музика М. Д. Леонтовича. – Харків : Вид. Головполітосвіти Н. К. О., (1-ша Держ. нотодрук. Всеукрмузкома), [1921–1922]. – 7 с. : портр. – Портр. М. Д. Леонтовича роботи худож. Б. К. Реріха (тит. арк.).

82. Вороний, М. Легенда [Ноти] : [для тенора, міш. хору з супроводом фортепіано] / слова М. Вороного ; музика М. Леонтовича. – [Перше вид.]. – Харків : Вид. Головполітосвіти Н. К. О., (1-ша Держ. нотодрук. Всеукрмузкома), [1921–1922]. – 7 с. : портр. – Літературний інципіт: «Дівчину вродливу юнак покохав...».

83. Ой, вербо, вербо [Ноти] : нар. пiсня / аранжування М. Леонтовича. – Харків, 1929. – 3 партитури.

84. Дударик [Ноти] : «Діду мій, дударику...» : [для міш. хору без супроводу] / М. Леонтович. – [Б. м. : б. в., 1930]. – [2] с.

85. Самійленко В. Гей, за наш рiдний край [Ноти] : марш для мiш. хору з фортепіано / слова В. Самiйленка ; музика М. В. Лисенка ; аранжування М. Леонтовича. – Київ : Музфонд СРСР, Укр. респ. фiлiя, 1956. – 11 с.

86. Дударик [Ноти] / М. Д. Леонтович. – Київ : Держ. вид-во образотвор. мистецтва i муз. лiт. УРСР, 1960. – 5 с.

87. За городом качки пливуть [Ноти] : укр. нар. пiсня : [в оброб. для міш. хору без супроводу] / М. Леонтович. – Партитура та голоси [4 вокал. партії]. – Київ : Рад. композитор, 1960. – 4 с., партитура окр. паг. [80 с.] партій окр. паг. – (Хорова бібліотека / Хор. т-во УРСР).

88. Ой, темная та невидная ніченька [Ноти] : укр. нар. пiсня : [в оброб. для міш. хору без супроводу] / М. Леонтович. – Партитура та голоси [4 вокал. партії]. – Київ, 1960. – 8 с., партитура окр. паг. [80 с.] партій окр. паг. – (Хорова бібліотека / Хор. т-во УРСР).

89. Зашуміла ліщинонька [Ноти] / М. Леонтович. – Київ, 1964. – 3 с.

90. За городом качки пливуть [Ноти] : для мiш. хору без супроводу / авт. оброб. М. Леонтович. – Київ, 1965. – 3 с.

91. Щедрик [Ноти] : для жіночого хору без супроводу / М. Леонтович. – Київ, [1966]. – 3 с.

92.Ой, сивая зозуленька [Ноти] : нар. пісня / оброб. М. Леонтовича. – Київ, 1969. – 4 с.

93. Служба Божа. Лiтургiя для мiш. хору й народу [Ноти] / музика М. Леонтовича ; за ред. П. Маценка, О. Биковця ; Всеканад. ювіл. ком. для відзначення 50-ліття проголошення автокефалії. – Вiннiпег : Консисторiя Укр. Греко-Православ. Церкви в Канадi, 1973. – 32 с. – У передм. зазначено, що ред. доклали чималих зусиль, щоб вiднайти перше вид. «Лiтургiї» М. Леонтовича 1919 р.

94. На русалчин Великдень : опера на 1 дію / лібрето М. Леонтовича ; за казкою Б. Грінченка ; літ. ред. Д. Бобиря, муз. ред. М. Скорика. – Клавір [зі співами]. – Київ : Муз. Україна, 1980. – 119 с.

95. Білиловський, К. Моя пісня [Ноти] : [для хору з фортепіано] / слова К. Білиловського ; музика М. Леонтовича. – Київ : Муз. Україна, 1986. – 7 с. – (Улюблені мелодії).

96. Вороний, М. Легенда [Ноти] : [для міш. хору з фортепіано] / слова М. Вороного ; музика М. Леонтовича. – Київ : Муз. Україна, 1986. – 5 с. – (Улюблені мелодії).

97. Щедрик [Ноти] : [для хору без супроводу] / М. Д. Леонтович. – Київ : Муз. Україна, 1986. – 4 с.

 

Твори у збірниках та періодичних виданнях

Видатний художник-новатор, сміливий у своїх шуканнях 
Леонтович узагальнив досвід шукань у галузі пісенної поліфонії 
як своїх  попередників, так і сучасників.
Адже він знайшов те, що так безпорадно шукали не 
один десяток років сотні інших музикантів, вчених різних народів.

Ол. Флоринський 

1918–1920

98. Колядки та щедрівки [Ноти] : [для міш. хору без супроводу] / в оброб. [К.] Стеценка, [М.] Леонтовича та [В.] Ступницького ; упоряд. П. Терпило. – [Київ : Газ.-журн. друк., 1918.]. – 19 с. : іл. – Зі змісту: Ой, там за горою : щедрівка / [оброб.] [М.] Леонтовича. – С. 12–13 ; Щедрик, щедрик : щедрівка / [оброб.] [М.] Леонтовича. – С. 14–15.

99. Колядки [Ноти] : [для хору без супроводу] : [в 2 ч.]. – Голоси. – [Київ : М-во мистецтв, Муз. від., 1918–1919].

[Ч.] 1. – 1 партитура (Бас). – 8 с. – Зі змісту: Щедрик / [оброб.] М. Леонтовича

[Ч.] 2. – 4 партитури (Сопрано, Альт, Тенори, Баси). – 32 с. окр. паг. – Зі змісту: Ой там, за горою : щедрівка / [оброб.] М. Леонтовича ; Ой, гордопишний пан-господарю / [оброб.] М. Леонтовича.

100. Ой, зійшла зоря (Дума про Почаївську Божу Матір) / музика М. Леонтовича ; Мала мати одну дочку / музика М. Леонтовича ; Ой, пряду, пряду / музика М. Леонтовича ; Журавель / музика Ол. Кошиця ; Ой, у полі два явори / музика М. Лисенка ; Над річкою бережком / музика М. Леонтовича : [хор]. – [Б. м., 1919–1920?]. – 8 с. – Склогр. вид.

1921

101. Сборник хоровых народных песен [Ноти] : [для жіночого міш. хору а capella і з фортепіано]. – [Б. м.] : Муз. отд. Глав- профобра, 1921. – 10 c. : ил. – Зі змісту: Піють півні / зі зб. М. Леонтовича ; Над річкою бережком / зб. А. Конощенка ; пер. М. Леонтовича ; Щедрик : з Волині / зі зб. М. Леонтовича.

1923

102. Шкільний співаник [Ноти] : зб. пісень в легкій розкладці для шк. хорів [без cyпpоводу] / М. Лисенко, О. Кошиць, М. Леонтович, Й. [Я.] Степовий, К. Стеценко ; [упоряд.] К. Стеценко. – Київ ; Ляйпціг : Україна, Укр. Накладня, 1923. – 48 с. – Рік вид. встановлено за часоп. «Літературно-науковий вісник» (Львів, 1923. Річник, 22, т. 80, кн. 8. С. [384]). – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2r1kuyS (дата звернення: 07.06.2017). – Назва з екрана. – Зі змісту: Зеленая та ліщинонька / розкладка М. Леонтовича ; Ішов стрілець на війноньку / розкладка М. Леонтовича ; Чого соловей / розкладка М. Леонтовича ; Ой, сів-поїхав / розкладка М. Леонтовича ; Зажурилася гей, молода дівчина / розкладка М. Леонтовича ; Про Нечая / розкладка М. Леонтовича ; Ой, ти знав, на що брав / розкладка М. Леонтовича ; Ой, сербине, сербиночку / розкладка М. Леонтовича ; Пішов милий лужком / розкладка М. Леонтовича ; Сіно моє, сіно / розкладка М. Леонтовича.

1924

103. Жіноча доля в пісні [Ноти] : (зб. пісень) : [двоголосий та міш. хор] / упоряд. Муз. т-во ім. М. Леонтовича до Дня Жіноцтва (8 берез.). – Київ : [б. в.], 1924. – І, 9, ІІ с. – (Губполітосвіта Київщини). – Зі змісту: Не ходила на вулицю / аранжування М. Леонтовича ; Ой, вербо, вербо / аранжування М. Леонтовича ; Мала мати одну дочку / аранжування М. Леонтовича.

1925

104. Червоний заспів [Ноти] = Красный запев = Der rote Gezang. Вип. 1 : зб. укр. революц. пісень : [для хорів різ. складу з супроводом і без супроводу фортепіано] / склало Муз. т-во ім. М. Леонтовича ; худож. Ю. М. [Юхим Михайлів]. – 1-ше вид. – [Київ] : Держ. вид-во України, (Трест «Киев-печать»), (7-я типолит.), 1925. – 32 с. : кольор. іл. – Зі змісту: Льодолом : для міш. хору / слова Г. Чупринки ; музика М. Леонтовича ; пер. рос. і нім. О. Бургардта. – С. 3, 4.

105. Червоний заспів [Ноти] = Красный запев = Der rote Gezang. Вип. 1 : зб. укр. революц. пісень : [для хорів різ. складу з супроводом і без супроводу фортепіано] / склало Муз. т-во ім. Леонтовича ; [худож.] Ю. М. [Юхим Михайлів]. – 2-ге вид. – [Київ] : Держ. вид-во України, (Трест «Київ-друк»), 1925. – 32 с. : кольор. іл. – Укр., рос., нім. – Зі змісту: Льодолом : для міш. хору / слова Г. Чупринки ; музика М. Леонтовича ; пер. рос. і нім. О. Бургардта. – С. 3, 4.

1927

106. Раз-два [Ноти] : зб. пісень для військ. і робітн. хорів : [міш. хор] / уложив [та склав передм.] Ф. Соболь. – Харків : Держ. вид-во України, 1927. – 25 с. : кольор. іл. – Інша назва обкл.: «Червоноармійські пісні». – Зі змісту: Про Нечая : козацька : (нар. пісня) / [аранжування М. Леонтовича] ; Ой, коню, мій коню : (нар. пісня) / [аранжування М. Леонтовича] ; Отамане, батьку наш : козацька : (нар. пісня) / [аранжування М. Леонтовича].

1929

107. Збірка пісень [Ноти] : (відбитка зі зб. «Музвиховання в трудшколах») : [одно-, дво- та триголосні хори без супроводу] / Київ. окруж. метод. ком. – Київ : Держтрест «Київ-Друк», 1929. – 26 с. – Зі змісту: Ой, лис до лисиці / зі зб. Леонтовича.

108. Недрукований твір Леонтовича [Ноти] : [«Вниз по матушке, по Волге» : для чолов. хору] / М. Леонтович // Музика. – 1929. – № 7/9. – С. 184. – Подаров. М. В. Угриновичем Поділ. філ. муз. т-ва ім. М. Леонтовича. Це учнів. розкладка 1898 р. з написом «Посвящается семинар. хору 1897–1898 года».

1930

109. Чотири канти. – Дрогобич : Нот. вид-во в Дрогобичі, 1930. – 8 с. – Зі змісту: Потоп : (кант) / М. Леонтович. – С. 3, 4.

1935

110. Збiрник українських народних пiсень для хору [Ноти]. – Київ : Мистецтво, 1935. – 48 с. – Зі змісту: За городом качки пливуть / гармонiзація М. Леонтовича.

111. Лутаєнко, В. Збiрник творiв для самодiяльних гурткiв струнних народних iнструментiв / інструментування В. Лутаєнка. – Київ : Мистецтво, 1935. – 52 с. – Зі змісту: Дударик : (укр. нар. пiсня) / М. Леонтович ; За городом качки пливуть : (укр. нар. пiсня) / М. Леонтович.

1937

112. Великий співаник «Червоної калини» [Ноти] : зб. пісень стрілец., іст. (козац.), побут., обряд., жартівливих : в опрац. для хорів – міш., мужес. й жіночого a cappella / за ред. З. Лиська. – Львів : Червона калина, (Бібльос, Львів), 1937. – 319, XXII с. : кольор. іл. – Зі змісту: [Оброб. М. Леонтовича для міш. хору без супроводу]: Зажурились галичанки / слова й мелодія Р. Купчинського ; Козака несуть ; Ой, горе тій чайці ; Ой пряду, пряду ; Дударик ; Вишні-черешні розвиваються ; Щедрик ; В полі-полі ; Ой, там за горою ; Ой, гордопишний пан-господарю ; Воротар ; Ой, ходить царенко ; Мак ; Женчичок-бренчичок ; Гра в зайчика ; Поміж трьома дорогами.

113. Збiрник пiсень для хору [Ноти] / Упр. в справах мистецтв при РНК УРСР, Центр. інструкт.-метод. станція самодіял. мистецтва. – [Київ] : Мистецтво. – (Українська народна пісня). 

Вип. 2 : 10 пiсень. – [1937]. – 60 с. – Зі змісту: Над рiчкою бережком / гармонiзація М. Леонтовича. – С. 3 ; Ой, пiду я в сад гулять / гармонiзація М. Леонтовича. – С. 4.

Вип. 3. – [1937]. – 27 с. – Зі змісту: Котилася зiрка / оброб. М. Леонтовича. – С. 6, 7 ; Ой, вийду я на вулицю / оброб. М. Леонтовича. – С. 8 ; Вишнi-черешнi розвиваються / оброб. М. Леонтовича. – С. 9, 10 ; Дударик / оброб. М. Леонтовича. – С. 11, 12.

114. Співи на Літургії Св. Йоана Золотоустого [Ноти] : на міш. хор [a capella] / уклад., ред. М. Ф. Тележинський. – Партитура. – Луцьк ; Варшава : [б. в.], (Litograf. J. Konarzewski, Warszawa), 1937. – 61, [2] с. – Т-во ім. Митрополита Петра Могили в Луцьку, Богослов. секція. – До зб. увійшли співи на Літургії св. Іоанна Золотоустого, співи з Архієрейської відправи Служби Божої та релігійні псальми, канти й концерти [у т. ч. М. Леонтовича].

1940

115. Українські народні пісні на мішані хори [Ноти] / ред. Є. Цегельський. – Краків : Укр. вид-во, (Друк «Нова друк. Денникова»), 1940. – 14, [2] с. – (Музична бібліотека ; вип. 1). – Зі змісту: Ой, з-за гори чорна хмара встала / гармонізація М. Леонтовича. – С. 7 ; Ой, зійшла зоря (Дума про Почаївську Божу Матір) / гармонізація М. Леонтовича. – С. 13, 14.

1944

116. 10 пісень для мішаного хору [Ноти]. – Відень : Укр. муз. вид-во Б. Тищенка, 1944. – 6 с. – Зі змісту: Ой, зійшла зоря. – С. 3 ; Козака несуть – С. 4, 5 ; Ой, сів-поїхав. – С. 6.

117. 10 пісень для мужеського хору [Ноти]. – Відень : Укр. муз. вид-во Б. Тищенка, 1944. – 16 с. – Зі змісту: Ой, зійшла зоря (Дума про Почаївську Божу Матір) / М. Леонтович. – С. 8 ; Козака несуть : нар. пісня / оброб. М. Леонтовича. – С. 10 ; Отамане, батьку наш : нар. пісня / оброб. М. Леонтовича. – С. 11 ; За річкою, за Дунаєм : нар. пісня / оброб. М. Леонтовича. – С. 12.

1947

118. Шевченко, Т. Г. Зоре моя вечірняя [Ноти] / слова Т. Г. Шевченка ; музика М. Д. Леонтовича // М. Д. Леонтович : зб. ст. і матеріалів / АН УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ; упорядкував та зредагував В. Д. Довженко. – Київ, 1947. – С. 56–58.

1949

119. В дорогу [Ноти] : пластовий співаник. – Аугсбург (Німеччина) : Молоде життя, 1949. – 192 с. – Зі змісту: Над річкою бережком : нар. пісня на міш. хор / оброб. М. Леонтовича. – С. 109 ; Черчик : нар. пісня на міш. хор / оброб. М. Леонтовича. – С. 110.

120. Збiрник популярних п’єс та пiсень для оркестру народних інструментів [Ноти] / упоряд. та iнструментування М. Хiврича. – Київ : Мистецтво, 1949. – 56 с. – Зі змісту: Гаю, гаю, зелен розмаю : укр. нар. пiсня / оброб. за М. Леонтовичем.

1950

121. Українські класичні хори [Ноти] / упоряд. П. Козицький. – Київ : Мистецтво, 1950. – 135 с. – Зі змісту: Літні тони / слова В. Сосюри ; музика М. Леонтовича. – С. 108 ; Моя пісня / слова К. Білиловського ; музика М. Леонтовича. – С. 115 ; Легенда / слова М. Вороного ; музика М. Леонтовича. – С. 124 ; Льодолом / слова В. Сосюри ; музика М. Леонтовича. – С. 131.

1952

122. Українські канти і псальми [Ноти] / Муз. секція Наук. богослов. ін-ту Укр. Православ. Церкви в США. – So. BoundBrook ; NJ, 1952. – 24 с. – Зі змісту: Ой, зійшла зоря : (кант Почаївській Божій Матері) / М. Леонтович. – С. 5 ; Микола Леонтович : 1 груд. 1877 р.–23 січ. 1921 р. : [біогр. довід.]. – С. 20, 21.

1953

123. Беркович, І. Варіації : пед. репертуар для фортепіано / І. Беркович ; ред.-упоряд.: Б. Милич, К. Михайлов, Є. Сливак. – Київ : Мистецтво, 1953. – 10 с. – (Дитяча музична школа, 4-й кл. ; вип. 11). – Зі змісту: Щедрик : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича ; пер. І. Берковича.

1954

124. 12 п’єс для фортепіано на теми народних мелодій [Ноти] / пер. І. Берковича. – Київ : Музфонд СРСР, Укр. респ. філ., 1954. – 21 с. – Зі змісту: Мала мати одну дочку / оброб. М. Леонтовича.

125. Полiфонiчнi п’єси для фортепіано на основi українських народних пiсень за обробками українських класикiв [Ноти] : [М. Лисенка, М. Леонтовича, Я. Степового] / пер. I. Я. Берковича. – Київ : Музфонд СРСР, Укр. респ. фiлiя, 1954. – [20] с. – Зі змісту: За оброб. М. Леонтовича: Чого соловей ; А в тому саду : (веснянка) ; Гра в зайчика ; Чого, Івасю, змарнів? ; За городом качки пливуть ; Над річкою бережком ; Ой, з-за гори кам’яної ; Мак : (веснянка) ; Щедрик ; Зашуміла ліщинонька ; Женчичок-бренчичок.

126. Українські народні пісні [Ноти] : для хору : в оброб. укр. композиторів / упоряд. та заг. ред. О. Зноско-Боровського ; [пер. текстів пісень: Т. Волгіна, Г. Літвак]. – Москва : Держ. муз. вид-во, 1954. – 196 с. – Текст парал. укр., рос. мовами. – Зі змісту: Із-за гори сніжок летить / М. Лентович. – С. 16 ; Над річкою бережком / М. Лентович. – С. 36 ; Дударик / М. Лентович. – С. 45 ; Щедрик / М. Лентович. – С. 48 ; Гаю, гаю, зелен розмаю / М. Лентович. – С. 79 ; За городом качки пливуть / М. Лентович. – С. 80 ; Мала мати одну дочку / М. Лентович. – С. 90 ; Ой, з-за гори кам’яної / М. Лентович. – С. 101 ; Пряля / М. Лентович. – С. 104 ; Ой, устану я в понеділок / М. Лентович. – С. 107.

1955

127. Антология классической музыки народов СССР. Вып. 1. Украинская классическая музыка : учеб. пособие для консерваторий и муз. училищ / сост. С. Л. Гинзбург. – Москва : Госмузиздат, 1955. – 317 с. – Зі змісту: [Твори М. Леонтовича]: В огороде белы маки. – С. 287 ; Ой, вдова гуляет, пьет. – С. 288 ; Как плывут по речке утки. – С. 289 ; Из-за горки каменистой. – С. 292 ; Над рекою бережком. – С. 294 ; Мак. – С. 295 ; Дударь. – С. 297 ; Пряха. – С. 300 ; Казака несут. – С. 303 ; Щедрик. – С. 305.

1957

128. Полiфонiчнi п’єси для фортепіано на основi українських народних пiсень за обробками українських класикiв [Ноти] : [М. Лисенка, М. Леонтовича, Я. Степового] / пер. I. Я. Берковича. – Київ : Музфонд СРСР, Укр. респ. фiлiя, 1957. – [20] с. – Зі змісту: М. Леонтович: Чого соловей ; А в тому саду : (веснянка) ; Гра в зайчика ; Чого, Івасю, змарнів? ; За городом качки пливуть ; Над річкою бережком ; Ой, з-за гори кам’яної ; Мак : (веснянка) ; Щедрик ; Зашуміла ліщинонька ; Женчичок-бренчичок.

129. Хорові твори українських радянських композиторів [Ноти] = Хоровые произведения украинских советских композиторов, 1917–1957 / редкол.: М. І. Вериківський, П. О. Козицький, Г. Я. Гембера ; муз. ред.: Ф. Надененко, В. Полевой, літ. ред.: Т. Волгіна, Г. Літвак ; худож. О. Ком’яхов. – Київ : Держ. вид-во образотвор. мистецтва і муз. літ. УРСР, 1957. – 209 с. : іл. – Парал. укр., рос. мовами. – Зі змісту: Льодолом / слова В. Сосюри ; музика М. Леонтовича. – С. 26.

1959

130. Популярні п’єси [Ноти] : для двох баянів / склав та обробив М. Різоль. – Київ : Держ. вид-во образотвор. мистецтва і муз. літ. УРСР, 1959. – 104 с. – Зі змісту: Ой, з-за гори кам’яної / оброб. М. Леонтовича.

1960

131. Луканюк, С. Хороводна [Ноти] : пед. репертуар для скрипки / С. Луканюк ; ред.-упоряд. З. Дашак [та ін.]. – Київ : Держ. вид-во образотвор. мистецтва і муз. літ. УРСР, 1960. – 9, [4] с. – Зі змісту: Ой, з-за гори кам’яної / оброб. М. Леонтовича.

132. Льодолом ; Літні тони / слова В. Сосюри ; музика М. Леонтовича ; Там на горі за Дніпром / слова П. Тичини ; музика Г. Верьовки. – Київ : Держ. вид-во образотвор. мистецтва і муз. літ. УРСР, 1960. – 15 с. – (Бібліотека хорової самодіяльності ; вип. 4).

133. Українські народні пісні [Ноти] : пед. репертуар для віолончелі / пер. П. Пшенички ; ред.-упоряд.: Г. Васильєв, В. Чернов. – Київ : Держ. вид-во образотвор. мистецтва і муз. літ. УРСР, 1960. – 11, [4] с. – (Дитяча музична школа, 1–2 кл. ; вип. 1). – Зі змісту: Ой, з-за гори кам’яної : укр. нар. пісня / за оброб. М. Леонтовича.

134. Українські народні пісні [Ноти] : пед. репертуар для віолончелі / пер. П. Пшенички ; ред.-упоряд.: Г. Васильєв, В. Чернов. – Київ : Держ. вид-во образотвор. мистецтва і муз. літ. УРСР, 1960. – 11, [4] с. – (Дитяча музична школа, 1–2 кл. ; вип. 2). – Зі змісту: Ой, перепеличка / за оброб. М. Леонтовича.

135. Українські народні пісні [Ноти] : пед. репертуар для віолончелі / пер. П. Пшенички ; ред.-упоряд.: Г. Васильєв, В. Чернов. – Київ : Держ. вид-во образотвор. мистецтва і муз. літ. УРСР, 1960. – 12, [3] с. – (Дитяча музична школа, 2–3 кл. ; вип. 1). – Зі змісту: Козака несуть / за оброб. М. Леонтовича.

136. Щедрик / М. Леонтович ; Гуцульська мелодія / С. Луканюк ; Гра в зайчика / М. Леонтович [та ін. п’єси]. – Київ : Держ. вид-во образотвор. мистецтва і муз. літ. УРСР, 1960. – 10 с. – (Педагогічний репертуар для скрипки. Дитяча муз. шк., 1–2 кл. ; вип. 2).

1961

137. Збiрник пiсень та п’єс для шкiльного оркестру народних iнструментiв [Ноти] : [зі спiвом] / упоряд. Р. Лебедєва. – Київ : Рад. композитор, Укр. респ. вiд-ня, 1961. – 83 с. – Зі змісту: Зашумiла лiщинонька / оброб. М. Леонтовича.

1962

138. Пьесы для фортепиано [Ноти]. – Москва : Сов. композитор, 1962. – 31 с. – Зі змісту: Ой, з-за гори кам’яної : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича.

139. Твори для бандури [Ноти] : пiснi, хори та танцi для ансамблiв бандуристів / упоряд. А. Омельченко. – Київ : Держ. вид-во образотвор. мистецтва i муз. лiт. УРСР, 1962. – 63 с. – Зі змісту: На добранiч усiм на нiч : укр. нар. пiсня / оброб. М. Леонтовича ; інструментування А. Омельченка.

1963

140. Полтавцев, И. И. Курс чтения хоровых партитур. Ч. 1 : учеб. пособие для муз. училищ и консерваторий / И. И. Полтавцев, М. Ф. Светозарова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Гос. муз. изд-во, 1963. – 300 с. – Зі змісту: За річкою, за Дунаєм : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича. – С. 67 ; Козака несуть : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича. – С. 180 ; Пряля : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича. – С. 181.

1964

141. Класичні твори [Ноти] : репетуар. зб. / упоряд. О. Міньківський. – Київ : Мистецтво, 1964. – 105 с. – Зі змісту: Льодолом : для міш. хору без супроводу / слова В. Сосюри ; музика М. Леонтовича. – С. 36 ; Легенда : для тенора соло та міш. хору в супроводі фортепіано / слова М. Вороного ; музика М. Леонтовича. – С. 39.

1965

142. Лицвенко, И. Г. Практическое руководство по хоровой аранжировке [Ноти] : учеб. пособие для муз. училищ и консерваторий / И. Г. Лицвенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Музыка, 1965. – 294, [2] с. – Зі змісту: Попiд терном / оброб. М. Леонтовича. – С. 47 ; Ой, темная та невидная нiченька / оброб. М. Леонтовича. – С. 52.

143. Хрестоматія хорових творів [Ноти] : для вчителів співів і студентів пед. ін-тів / упоряд.: П. О. Рудченко, В. М. Лужний. – Київ : Рад. шк., 1965. – 244 с. – Зі змісту: А вже весна : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича. – С. 186 ; Грицю, Грицю, до роботи : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича. – С. 190 ; Над річкою бережком : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича. – С. 222, 223.

144. Щедрик [Ноти] : песни для дет. хора : пение в сопровождении фортепиано / сост. А. Раввинов. – Москва : Музыка, 1965. – 48 с. – Зі змісту: Дударик : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича.

1967

145. Хрестоматия по хоровому дирижированию [Ноти] : учеб. пособие для дириж.-хор. отд-ния культ.-просвет. фак. ин-тов культуры / сост. Б. В. Баранов. – Москва : Просвещение, 1967. – 240 с. – Зі змісту: Піду в садочок : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича. – С. 121 ; Ой, послала мене мати : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича. – С. 122 ; А в тому саду : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича. – С. 129 ; На городі білі маки : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича. – С. 146.

1968

146. Бобровников, Є. Грай, музико [Ноти] : [історія муз. інструментів : для серед. шк. віку] / Є. Бобровников. – Вид. 2-ге. – Київ : Муз. Україна, 1968. – 44 с. – Зі змісту: Гаю, гаю, зелен розмаю : для квартету сопілок та бандури / М. Леонтович ; переклав та оркестрував Є. Бобровников ; Дударик : для ансамблю укр. нар. духових інструментів / М. Леонтович ; оркестрував Є. Бобровников. 

147. «Вечорниці» [Ноти]. Вип. 12. Юні співаки-бандуристи : укр. нар. пісні для дит. ансамблів бандуристів / упоряд. та пер. Ф. Жарко. – Київ : Муз. Україна, 1968. – 36 с. – Зі змісту: Грицю, Грицю, до роботи / оброб. М. Леонтовича ; Женчичок-бренчичок / оброб. М. Леонтовича.

148. Красотина, Е. А. Хрестоматия по дирижированию хором [Ноти]. Вып. 1 : учеб. пособие для дириж.-хор. отд-ний муз. училищ / Е. А. Красотина, К. Р. Рюмина, Ю. Е. Левит. – Москва : Музыка, 1968. – 260 с. – Зі змісту: [Оброб. укр. нар. пісень М. Леонтовича]: Пливе човен. – С. 6 ; Калино-малино. – С. 60 ; Нарвала квіточок. – С. 60, 61 ; Сіно моє, сіно. – С. 61.

1969

149. Зашуміла ліщинонька [Ноти] / М. Леонтович // Зоря комунізму. – 1969. – 14 черв.

150. Красотина, Е. А. Хрестоматия по дирижированию хором [Ноти]. Вып. 2 : учеб. пособие для дириж.-хор. отд-ний муз. училищ / Е. А. Красотина, К. Р. Рюмина, Ю. Е. Левит. – Москва : Музыка, 1969. – 162, [2] с. – Зі змісту: Піють півні : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича. – С. 52, 53.

151. Хорові твори 20-х років [Ноти] / упоряд. В. Брусс. – Київ : Муз. Україна, 1969. – 67 с. – Зі змісту: Легенда / слова М. Вороного ; музика. М. Леонтовича. – С. 42.

152. Хоры советских композиторов [Ноти]. Вып. 10 : без сопровождения. – Москва : Сов. композитор, 1969. – 40 с. – Зі змісту: Дударик : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича.

1971

153. Хрестоматія з хорового диригування [Ноти] : посіб. для студентів пед. вузів та пед. училищ / упоряд. А. Г. Коломієць ; ред.: А. К. Лазаренко, С. О. Тіторенко ; худож. Д. Д. Грибов. – Київ : Муз. Україна, 1971. – 151 с. : іл. – Зі змісту: [Оброб. укр. нар. пісень М. Леонтовича]: Їхав козак на війноньку. – С. 4 ; Грицю, Грицю, до роботи. – С. 5 ; Сіно моє, сіно. – С. 7 ; Налетіли журавлі. – С. 11 ; Зеленая та ліщинонька. – С. 12 ; Калино-малино. – С. 20 ; Козака несуть. – С. 27, 28 ; Пряля. – С. 33, 34 ; Ой, з-за гори кам’яної. – С. 43, 44 ; Піють півні. – С. 45, 46 ; Щедрик. – С. 49, 50 ; Вишні-черешні розвиваються. – С. 51 ; Над річкою бережком. – С. 85.

154. Хрестоматия по музыкальной литературе народов СССР [Ноти] : учеб. пособие для муз. училищ. – 2-е изд. доп. – Москва : Музыка, 1971. – 332 с. – Зі змісту: Леонтович Н. Хоровые песни: Как плывут по речке утки / пер. Вс. Рождественского. – С. 73 ; Над рекою, бережком / пер. Вс. Рождественского. – С. 74 ; Казака несут / пер. Вс. Рождественского. – С. 75 ; Пряха / пер. Вс. Рождественского. – С. 76, 77 ; Дударик / пер. Вс. Рождественского. – С. 77, 78 ; Щедрик / пер. Вс. Рождественского. – С. 79.

1972

155. Хрестоматія українських народних пісень [Ноти] : для шк. хорів : [з фортепіано та без супроводу] / упоряд. В. Уманець. – Київ : Муз. Україна, 1972. – 104 с. – Зі змісту: Пісні для хору без супроводу: В полі, в полі плужок ходить / гармонізація М. Леонтовича ; Калино-малино / гармонізація М. Леонтовича ; Ой, лис до лисиці / гармонізація М. Леонтовича ; Сіно, моє сіно / гармонізація М. Леонтовича ; Зеленая та ліщинонька/ гармонізація М. Леонтовича ; Ой, перепеличка / гармонізація М. Леонтовича ; Щедрик / оброб. М. Леонтовича. 

1974

156. Русская и зарубежная хоровая миниатюра [Ноти] : произведения для смеш. хора без сопровождения / сост. П. Левандо. – Ленинград : Музыка, 1974. – 31 с. – (Репертуар хорового коллектива). – Зі змісту: Зашуміла ліщинонька / оброб. М. Леонтовича. – С. 24.

1976

157. Хоровая миниатюра [Ноти]. Вып. 2 : для смеш. хора без сопровождения / сост. П. Левандо. – Ленинград : Музыка, 1976. – 71 с. – (Репертуар хорового коллектива). – Зі змісту: Ой, лугами-берегами : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича. – С. 53.

1977

158. Музичні вечори [Ноти] : співає акад. хор. / упоряд. А. П. Лащенко. – Київ : Муз. Україна, 1977. – 63 с. – (Бібліотечка музичної самодіяльності ; вип. 1). – Зі змісту: Чорнушко-душко : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича. – С. 55.

159. Прелюдія [Ноти] / М. Леонтович // Музика. – 1977. – № 4. – С. 16.

1978

160. Бібліотека хормейстера [Ноти] / ред.-уклад. П. І. Муравський. – Київ : Муз. Україна, 1978–1984.

Вип. 1. – 1978. – 28 с. – Зі змісту: Зашуміла ліщинонька : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича ; Як не женився, то й не журився : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича.

Вип. 2. – 1978. – 32 с. – Зі змісту: Льодолом / слова В. Сосюри ; музика М. Леонтовича ; Літні тони / слова В. Сосюри ; музика М. Леонтовича ; Прелюдія / музика М. Леонтовича.

161. Пісні для учнів 6–7 класів [Ноти] : збірник / уклад. А. Р. Верещагіна ; ред. К. О. Савастру. – 2-ге вид. – Київ : Муз. Україна, 1978. – 220 с. – Зі змісту: Діду мій, дударику : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича. – С. 192, 193.

162. Хоровая миниатюра [Ноти]. Вып. 3 : для смеш. хора без сопровождения / сост. П. Левандо. – Ленинград : Музыка, 1978. – 79 с. – (Репертуар хорового коллектива). – Зі змісту: Ой, у полі-полі : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича. – С. 58.

1979

163. Хоровая миниатюра [Ноти]. Вып. 4 : для смеш. хора без сопровождения / сост. П. Левандо. – Ленинград : Музыка, 1979. – 79 с. – (Репертуар хорового коллектива). – Зі змісту: Як не женився, то й не журився : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича. – С. 51.

1980

164. Людкевич, С. П. Українські народні пісні в обробці С. Людкевича : [голос соло, вокал. ансамблі в супроводі фортепіано і без супроводу] / С. П. Людкевич ; авт. передм. М. Я. Байко. – Київ : Муз. Україна, 1980. – 64 с. – Зі змісту: Ой, устану я в понеділок / оброб. М. Леонтовича ; аранжування С. Людкевича.

165. Хоровая миниатюра [Ноти]. Вып. 5 : для смеш. хора без сопровождения / сост. П. Левандо. – Ленинград : Музыка, 1980. – 71 с. – (Репертуар хорового коллектива). – Зі змісту: Ой, устану я в понеділок : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича. – С. 44.

1981

166. Твори без супроводу для шкільного хору [Ноти]. Вип. 2 / упоряд. І. О. Зеленецька ; [пер. Л. Ковальчука та ін.]. – Київ : Муз. Україна, 1981. – 72 с. – Зі змісту: Пливе човен / оброб. М. Леонтовича.

167. Молоді голоси [Ноти]. Вип. 2 : зб. творів для хору / упоряд. В. Сафонов. – Київ : Муз. Україна, 1981. – 70 с. – Зі змісту: Дударик : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича. – С. 68. 

168. Полифонические пьесы [Ноти]. Вып. 3 / ред.-сост. Е. Сафронова-Руббах. – Москва : Сов. композитор, 1981. – 39 с. – (Фортепианная музыка для детских музыкальных школ : мл. кл.). – Зі змісту: Над річкою бережком / оброб. М. Леонтовича ; пер. для фортепіано І. Берковича. – С. 3.

169. Хоровая миниатюра [Ноти]. Вып. 6 : для смеш. хора без сопровождения / сост. П. Левандо. – Ленинград : Музыка, 1981. – 79 с. – (Репертуар хорового коллектива). – Зі змісту: Ой, п’є вдова : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича. – С. 52.

1982

170. Микола Леонтович : зб. на пошану великого укр. композитора / зібрав і впорядкував С. Вожаківський ; літ. і мов. редагування Л. Полтави. – Нью-Йорк, 1982. – 110 с. : ноти. – Зі змісту: [Оброб. М. Леонтовича]: Смерть. – С. 6 ; Ой, коню, мій коню. – С. 19 ; На русалчин Великдень. 1. Виклик русалки : музика до п’єси. – С. 31 ; Ой, зійшла зоря (Дума про Почаївську Божу Матір). – С. 32 ; Дума про Нечая. – С. 35 ; Ой, час, пора до куреня. – С. 38 ; Ой, горе тій чайці. – С. 42 ; Козака несуть. – С. 48 ; В полі-полі плужок оре. – С. 55 ; Отамане, батьку наш. – С. 56 ; Льодолом : (на міш. хор) / слова Г. Чупринки. – С. 69 ; Літні тони / слова Г. Чупринки. – С. 73 ; Зажурились галичанки. – С. 78 ; Дударик : («Діду мій, дударику») / М. Леонтович. – С. 107.

171. Хоровая миниатюра [Ноти]. Вып. 7 : для смеш. хора без сопровождения / сост. П. Левандо. – Ленинград : Музыка, 1982. – 71 с. – (Репертуар хорового коллектива). – Зі змісту: А в тому саду : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича. – С. 54.

1983

172. Молоді голоси [Ноти]. Вип. 4. [Хор з фортепіано та без супроводу] / упоряд. С. Ярмусь. – Київ : Муз. Україна, 1983. – 56 с. – Текст укр. і рос. мовами. – Зі змісту: За городом качки пливуть : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича. – С. 46.

173. Полинула чечіточка [Ноти] : укр. нар. пісні для дітей серед. і ст. шк. віку : [з фортепіано і без супроводу] / упоряд. А. Р. Верещагіна ; худож. О. Міхнушов. – Київ : Муз. Україна, 1983. – 63 с. – Зі змісту: Ой, сивая та і зозуленька / оброб. М. Леонтовича ; Щедрик / оброб. М. Леонтовича.

174. Райдуга [Ноти] : репертуар. зб. / упоряд. М. П. Гринишин. – Київ : Мистецтво, 1983. – 124 с. – (Бібліотечка художньої самодіяльності ; вип. 6). – Зі змісту: Прелюдія / М. Леонтович. – С. 51.

175. Сонячна доріжка [Ноти] : зб. пісень для дітей серед. та ст. шк. віку : [в супроводі фортепіано та без супроводу] / упоряд. І. О. Зеленецька ; пер. О. Пархоменка [та ін.]. – Київ : Муз. Україна, 1983. – 64 с. – Текст укр., рос., англ. мовами. – Зі змісту: Щедрик / оброб. М. Леонтовича.

176. Українські народні пісні в обробці для готово-виборного баяна / оброб., пер. та упоряд. М. І. Різоля. – 2-ге вид. – Київ : Муз. Україна, 1983. – 88 с. – Зі змісту: За оброб. М. Леонтовича: Ой, з-за гори кам’яної ; За городом качки пливуть ; Ой, вербо, вербо ; Ой, у городі ; Гаю, гаю, зелен розмаю.

1984

177. Оперні хори [Ноти] : пер. для дит. хору / упоряд. Е. Виноградова. – Київ : Муз. Україна, 1984. – 62 с. – Зі змісту: Ой, ти, сестрице : з опери «Нa русалчин Великдень» / М. Леонтович.

178. Хоровая миниатюра [Ноти]. Вып. 9 : для смеш. хора без сопровождения / сост. П. Левандо. – Ленинград : Музыка, 1984. – 63 с. – (Репертуар хорового коллектива). – Зі змісту: Зеленая та ліщинонька : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича. – С. 46.

1985

179. Хоровая миниатюра [Ноти]. Вып. 10 : для смеш. хора без сопровождения / сост. П. Левандо. – Ленинград : Музыка, 1985. – 55 с. – (Репертуар хорового коллектива). – Зі змісту: Гра в зайчика : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича. – С. 36.

1986

180. Избранные хоры советских композиторов [Ноти]. Вып. 10. Произведения украинских композиторов : без сопровождения / сост. Г. Брук ; редкол.: Г. Брук, К. Лебедев, Э. Леонов. – Москва : Сов. композитор, 1986. – 60 с. : портр. – Зі змісту: Льодолом / слова В. Сосюри ; музика М. Леонтовича. – С. 4 ; Щедрик / оброб. М. Леонтовича. – С. 7 ; Грицю, Грицю, до роботи / оброб. М. Леонтовича. – С. 8.

181. Українські народні пісні для дітей [Ноти] : [голос соло, вокал. ансамбль з фортепіано та без супроводу] / упоряд. А. Верещагіна ; худож. Ю. Крига. – Київ : Муз. Україна, 1986. – 71 с. – Зі змісту: Дударик / оброб. М. Леонтовича ; Ой, сивая зозуленька : «...всенькі сади облітала...» / оброб. М. Леонтовича ; Калино-малино : « ...чого посихаєш...» / оброб. М. Леонтовича ; Женчичок-бренчичок : «...вилітає...» / оброб. М. Леонтовича ; пер. для дит. хору М. Антківа ; Ой, лис до лисиці : «...борозенькою йшов...» / оброб. М. Леонтовича ; Грицю, Грицю, до роботи / оброб. М. Леонтовича.

1987

182. Хоровая песня [Ноти]. Вып. 1 : без сопровождения / сост. П. Левандо. – Ленинград : Музыка, 1987. – 62 с. – (Репертуар хорового коллектива). – Зі змісту: Мала мати одну дочку : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича. – С. 16.

1988

183. Співає академічний хор [Ноти] / упоряд. В. П. Скоромний. – Київ : Муз. Україна, 1988. – 39 с. – (Музичні вечори ; вип. 8). – Зі змісту: Ой, піду я лугом : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича. – С. 4.

1989

184. Хоровая песня [Ноти]. Вып. 2 : без сопровождения / сост. П. Левандо. – Ленинград : Музыка, 1989. – 50 с. – (Хоровые произведения). – Зі змісту: Над річкою бережком : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича. – С. 17.

185. Хорові твори на вірші Тараса Шевченка [Ноти] / упоряд. А. Г. Любченко. – Київ : Муз. Україна, 1989. – 87 с. – Зі змісту: Зоре моя вечірняя / слова Т. Шевченка ; музика Г. Гладкого ; оброб. М. Леонтовича. – С. 18.

1990

186. Ой, зійшла зоря [Ноти] / оброб. М. Леонтовича // Муз. вечори. – Київ, 1990. – № 5. – С. 36–37.

187. Хоровая песня [Ноти]. Вып. 3 : без сопровождения / сост. П. Левандо. – Ленинград : Музыка, 1990. – 62 с. – (Хоровые произведения). – Зі змісту: Ой, з-за гори кам’яної : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича. – С. 15.

188. Хрестоматия по истории украинской музыки [Ноти] : учеб. пособие для студентов муз. вузов / Киев. гос. ордена Ленина консерватория им. П. И. Чайковского, Каф. истории музыки ; сост.: Г. И. Ткаченко, И. Б. Пясковский ; ред. Е. Зобков. – Москва : Музыка, 1990. – 192 с. – Зі змісту: Льодолом / слова В. Сосюри ; музика М. Леонтовича. – С. 4–5.

1991

189. Збірник літургійних і церковних пісень [Ноти] : [для чотириголосого хору САТБ] / уклад. А. Ситник. – [Партитура]. – [Аделаїда] : Інтер’єр, 1991 (Консисторія УАПЦ). – 94 с. – Зі змісту: Святий Боже / М. Д. Леонтович. – С. 23 ; Отче наш / М. Д. Леонтович. – С. 75 ; Єдиний Свят / М. Д. Леонтович. – С. 77.

190. Христос Воскрес [Ноти] : тропар Великодня для міш. хору [без супроводу] : [зб. духов. творів на текст Великод. тропаря] / [упоряд. та ред. М. Юрченко]. – [Партитура]. – Київ : Кобза, 1991. – 32 с. : кольор. іл. – (Українська духовна музика). – Зі змісту: Христос Воскрес [D dur] / М. Д. Леонтович.

1992

191. Ой, з-за гори кам’яної ; Ой, там за горою ; В полі-полі плужок ходить [Ноти] / М. Леонтович // Земля Поділ. – 1992. – 12 груд. – С. 5.

192. Різдвяна псальма [Ноти] : укр. нар. колядки та щедрівки / упоряд. Я. В. Якубяк ; ред. І. В. Щербаков. – Київ : Муз. Україна, 1992. – 72 с. – Зі змісту: Ой, там за горою / оброб. М. Леонтовича. – С. 59–61 ; В полі-полі / оброб. М. Леонтовича. – С. 61–62.

1997

193. Шестиструнна гітара [Ноти] : підгот. та перший кл. / упоряд. М. П. Михайленко. – Київ : Муз. Україна, 1997. – 43 с. – Зі змісту: Ішов козак дорогою / за оброб. М. Леонтовича ; пер. М. Михайленка.

1998

194. Ув’язнені пісні України [Ноти] / зібрав та упорядкував М. Шевельов ; муз. упоряд. В. М. Громова ; оформ. В. І. Хвороста. – Дніпропетровськ : Поліграфіст, 1998. – 493, [3] с : іл. – До зб. увійшли укр. пісні, почуті і записані під час відбування заслання в сталін. таборах. – Зі змісту: Пісні побут. та про жіночу долю: За городом качки пливуть ; За річкою, за Дунаєм / гармонізація М. Леонтовича для чолов. хору ; Жартівливі пісні: Ой, ти знав, нащо брав / гармонізація М. Леонтовича для однорід. хору ; Ой, устану я в понеділок / гармонізація М. Леонтовича ; Чумац. та рекрут. пісні: Над річкою бережком / гармонізація М. Леонтовича.

1999

195. Музична спадщина М. Леонтовича / М. Леонтович ; [підгот. В. Іванова] // Укр. муз. архів : док. і матеріали з історії укр. муз. культури / упоряд. та заг. ред. М. Степаненка. – Київ, 1999. – Вип. 2. – С. 64–68. – Зміст: Дума про Нечая : [мелодію взято зі зб. «Українських пісень» М. Лисенка]. – С. 64, 65 ; Венгерка : [одна з фортепіан. спроб, напис. у період 1897–1918 рр. : з архіву композитора]. – С. 66 ; Де згода в сімействі : [запозичено зі зб. Б. Арсеня «Український співаник. 100 пісень з нотами» (Одеса. 1904. С. 37)]. – С. 66, 67 ; Прелюдія : [написана 16 черв. 1906 р.]. – С. 67, 68.

196. Пісенник : зб. пісень для учнів 5–8-х кл. загальноосвіт. шк. / упоряд. В. Я. Кващук. – Тернопіль : Підруч. та посіб., 1999. – 126, [2] с. : іл. – Зі змісту: 5 кл.: Над річкою бережком / оброб. М. Леонтовича ; 6 кл.: А в тому саду : укр. веснянка / оброб. М. Леонтовича ; Грицю, Грицю, до роботи : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича.

2003

197. Газінський, В. І. Учбовий хор [Ноти] : навч.-метод. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / В. І. Газінський, Т. О. Лозинська, К. Л. Дабіжа. – Вінниця : Розвиток, 2003. – 272 с. – Зі змісту: Прелюдія / М. Леонтович. – С. 77, 78.

198. Зеленецька, І. О. Співають діти [Ноти] : пісні та хори для мол. та серед. шк. віку : [збірник] / І. О. Зеленецька. – 2-ге вид., допов. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2003. – 180 с. – Зі змісту: Ой, перепеличка / оброб. М. Леонтовича.

199. Зеленецька, І. О. Співають діти на уроках музики початкових класів : навч.-метод. посіб. для вчителів муз. шк. різ. типу, студентів муз.-пед. навч. закл., муз. керівників дошк. установ, хормейстерів / І. О. Зеленецька. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2003. – 222 с. : ноти. – Зі змісту: Мамо люба : ...глянь, як сяють» / слова Б. Грінченка ; музика М. Леонтовича.

200. Житкевич, А. С. Соловейку маленький [Ноти] : пісні для дітей / А. С. Житкевич, В. Я. Кващук ; ред. Л. Вознюк. – Тернопіль : Підруч. і посіб., 2003. – 96 с.: іл. – Зі змісту: Занадився журавель ; Женці ; Вітряк ; Ой, до нори, мишко ; Кицька ; Пішли діти в поле ; Мак ; Я маленький хлопчик ; Коляд, коляд, колядниця ; Щедрик ; Діду мій, дударику / оброб. М. Леонтовича.

201. Печенюк, М. А. Музиканти Кам’янеччини : [біогр.- репертуар. довід.] / М. А. Печенюк ; ред. Л. Г. Яропуд, худож. ред. І. С. Підгурний. – Хмельницький : Поділля, 2003. – 479, [1] с. : іл., ноти, фот. – Зі змісту: Ой, зійшла зоря : пісня Пресвятої Богородиці в Бар граді : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича ; пер. З. Яропуда.

202. Фортепіано [Ноти] : 1 кл. : учб. репертуар дит. муз. шк. / ред. і упоряд. Б. О. Милич. – Київ : Муз. Україна, 2003. – 80 с. – Зі змісту: Чого соловей смутен / оброб. М. Леонтовича ; пер. І. Берковича.

203. Фортепіано [Ноти] : 4 кл. : учб. репертуар дит. муз. шк. / ред. і упоряд. Б. О. Милич. – Київ : Муз. Україна, 2003. – 87 с. – Зі змісту: Зашуміла ліщинонька : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича ; пер. І. Берковича.

2004

204. Авдієвський, А. Т. Щедрий вечір [Ноти] : оброб. укр. нар. пісень для нар. хору без супроводу / А. Т. Авдієвський, А. Г. Болгарський, Ю. К. Чміль ; Голов. упр. культури, мистецтв та охорони культур. спадщини, Київ. міськ. центр нар. творчості та культуролог. дослідж. – Київ : [б. в.], 2004. – 75 с. – Зі змісту: Ой, з-за гори кам’яної : укр. нар. пісня / оброб. М. Д. Леонтовича. – С. 11, 12 ; Зашуміла ліщинонька : укр. нар. пісня / оброб. М. Д. Леонтовича. – С. 13, 14 ; Прощай, село : укр. нар. пісня / оброб. М. Д. Леонтовича – С. 15.

205. Духовна музика українських композиторів 20-х років ХХ ст. [Ноти] / упоряд. та спецред. М. Юрченка. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, Укр. фонд духов. музики, 2004. – 224 с. – Зі змісту: Микола Леонтович: З Літургії св. Іоанна Золотоуста: Слава… Єдинородний Сине. – С. 9, 10 ; Милість миру. – С. 11–14 ; Отче наш. – С. 15, 16. З Молебню подячного: Царю небесний. – С. 16 ; Бог Господь. – С. 16, 17 ; Тобі, Бога хвалим. – С. 18–20 ; Многая літа. – С. 21, 22. Літург. піснеспіви: Херувимська пісня : (грец. наспіву). – С. 22–24 ; Хваліте ім’я Господнє : (наспів Києво-Печер. Лаври). – С. 25. Концерти: Дивноє ім’я Твоє, Спасе. – С. 26, 27. Реліг. канти: Кант святому Івану Богослову. – С. 28 ; Ой, зійшла зоря : (кант Почаївській Божій Матері). – С. 29. Колядки: Дивная новина. – С. 30 ; У нашому дворі. – С. 31–33.

206. Леонтієв, П. П. Буквар сопілкаря [Ноти] : навч.-метод. посіб. / П. П. Леонтієв, М. А. Печенюк. – 2-ге вид., випр. і допов. – Хмельницький : Поділля, 2004. – 136 с. – Зі змісту: Грицю, Грицю, до роботи : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича. – С. 89.

207. Хорові твори українських композиторів [Ноти] : для дит. та жіночого хору / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т М. П. Драгоманова, Ін-т мистецтв ; упоряд. І. Зеленецька. – Київ : Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 2004. – 179 с. – Зі змісту: Хор Русалок : з опери «На русалчин Великдень» : [для жіночого хору в супроводі фортепіано] / М. Леонтович ; муз. ред. М. Скорика. – С. 57, 58 ; Хор русалок і нова русалка : з опери «На русалчин Великдень» : [для жіночого хору в супроводі фортепіано] / М. Леонтович ; муз. ред. М. Скорика. – С. 59–61 ; Світе тихий : [a capella] / аранжування М. Леонтовича ; пер. для однорід. хору І. Зеленецької. – С. 162, 163.

208. У нашому дворі [Ноти] : колядка / оброб. М. Леонтовича // Барви української народної пісні / З. М. Барська. – Тернопіль, 2004. – С. 63–65.

2005

209. Вокальні ансамблі [Ноти] : репертуар. зб. / упоряд.: Д. В. Тукало, Т. М. Драченко. – Вінниця : Розвиток, 2005. – 104 с. – Зі змісту: Потоп : «Сказав Господь своїм духом...» / М. Леонтович ; запис П. Демуцького.

210. Зеленецька, І. О. Співають діти на уроках музики початкових класів [Ноти] / І. О. Зеленецька ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова, Ін-т мистецтв. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2005. – 171 с. – Зі змісту: Мамо люба : «...глянь, як сяють...» / слова Б. Грінченка ; музика М. Леонтовича.

211. Кучерук, В. Ф. Грає оркестр українських народних інструментів : навч.-метод. посіб. / В. Ф. Кучерук. – Луцьк : Вежа, (Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки), 2005. – 260 с. : ноти. – Зі змісту: Ой сивая зозуленька : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича.

212. Співає шкільний хор [Ноти] / упоряд. В. М. Островський. – Тернопіль : Навч. кн. – Богдан, 2005. – 87 с. – Зі змісту: Сіно моє, сіно / гармонізація М. Леонтовича. – С. 8 ; Дударик : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича. – С. 21 ; Щедрик : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича. – С. 24 ; Ой, сивая зозуленька : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича. – С. 48.

213. Степанов, О. Ф. Навчальний та концертний репертуар ансамблю народної музики [Ноти] : рек. М-вом освіти і науки України як навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / О. Ф. Степанов ; уклад. О. Я. Степанов. – [Партитура]. – Рівне : РДГУ, 2005. – 160 с. – Зі змісту: Щедрик : (за М. Леонтовичем).

214. Хорова музика [Ноти] : хрестоматія з диригування : навч. посіб. до курсу «Хорове диригування» / уклад. А. В. Плішка. – Чернівці : Рута, 2005. – 48 с. – Зі змісту: Прелюдія / музика М. Леонтовича ; Льодолом / слова В. Сосюри ; музика М. Леонтовича ; Ой гори, ой світи : хор русалок з опери «На русалчин Великдень» / музика М. Леонтовича.

215. Хрестоматія хорового співу [Ноти] : для дит. муз. шк. / упоряд. і передм. О. І. Максимович ; ред. Н. М. Пузанкова ; худож. оформ. Г. Слободи. – Львів : Афіша, 2005. – 205 с. : кольор. іл., ноти. – Зі змісту: Благослови, душе моя, Господа / М. Леонтович.

2006

216. Буко, В. Чуківські музики [Ноти] : зб. творів для ансамблів сопілок та окарин / В. Буко. – Вінниця : Нова Кн., 2006. – 72 с. – Зі змісту: Дударик : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича. – С. 22 ; Коза : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича. – С. 26 ; Ой, устану я в понеділок : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича. – С. 42 ; Щедрик : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича. – С. 68.

217. Вселенная, веселися! : колядки та щедрівки : [для співу (голос соло, хори) без супроводу] / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, Рівнен. муз. училище ; [авт. передм. О. Тарасенко] ; аранжування М. Туровського ; [муз. ред. І. Литвинова, літ. ред. Н. Стасюк]. – Рівне : [б. в.], 2006. – 36 с. – Зі змісту: Ой, сивая та і зозуленька / / оброб. М. Леонтовича ; Щедрик / оброб. М. Леонтовича.

218. Гвоздь, М. Грай, моя бандуро! [Ноти] / М. Гвоздь. – Київ : КВІЦ, 2006. – 227 с. – Зі змісту: Гей, ви, стрільці січовії : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича. – С. 51.

219. Співає шкільний хор [Ноти] : репертуар. зб. / упоряд. В. М. Островський. – Тернопіль : Навч. кн. – Богдан, 2006. – 88 с. : фот. – Зі змісту: Сіно моє, сіно : «...попід сіном вода...» / гармонізація М. Леонтовича ; Дударик : «Діду мій, дударику...» : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича ; Щедрик : «...щедрик, щедрівочка...» : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича ; Ой, сивая зозуленька : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича.

220. Чорний, Ю. Транскрипції творів українських композиторів для струнних ансамблів [Ноти] / Ю. Чорний ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Партитура. – Дрогобич (Львів. обл.) : Вимір, 2006. – 67, [1] с. : портр. – Зі змісту: Щедрик / М. Леонтович ; Ой, лугами-берегами / М. Леонтович ; Пряля / М. Леонтович.

2007

221. Білиловський, К. Моя пісня [Ноти] / слова К. Білиловського ; музика М. Леонтовича // Крим. світлиця. – 2007. – 2 лют. (№ 5). – С. 11.

222. В дорогу [Ноти] : пласт. співаник / [зібрав і зредагував В. Витвицький]. – [2-ге вид., поправл.]. – Львів : Пласт. шлях : ЗУКЦ ; Мюнхен : [б. в.], 2007. – 194 с. : іл. – У вихід. даних також: Аусбург (Німеччина) : Молоде життя, 1949. – Частина літ. тексту англ. – Парал. тит. арк. англ. – Зі змісту: Черчик : «Ой, Черчику, ти, голубчику, скажи мені усю правдоньку...» / оброб. М. Леонтовича.

223. Вивчення хорових творів українських композиторів із супроводом фортепіано : (малі форми) : [навч. посіб. для використання в навч.-вихов. процесі вищ. навч. закл. культури і мистецтв ІІІ–IV рівнів акредитації] / ред.-упоряд. Л. І. Каравацька ; М-во культури і туризму України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – Київ : Купріянова О. О., 2007. – 279 с. : ноти, іл. – Зі змісту: Моя пісня : «Я пісню співаю про квіти, про гай...» : тенор соло та міш. хор у супроводі фортепіано / слова К. Білиловського ; музика М. Леонтовича. – С. 53–61 ; Легенда : «Дівчину вродливу юнак покохав...» : тенор соло та міш. хор у супроводі / слова М. Вороного ; музика М. Леонтовича. – С. 62–66.

224. Духовні твори М. Д. Леонтовича [Ноти] / М. Д. Леонтович // Микола Леонтович. Листи, документи, духовні твори : (до 130-ї річниці від дня народж.) / А. Ф. Завальнюк. – Вид. 2-ге, доопрац. і допов. – Вінниця, 2007. – С. 153–266. – Зміст: Колядки: Дивная новина : перша ред. – С. 153, 154 ; Дивная новина : друга ред. – С. 155–158 ; Пречиста діва / від Н. Танашевич. – С. 158, 159 ; Що то за предиво. – С. 160, 161 ; Як на річці : перша ред. – С. 161, 162 ; Як на річці : друга ред. – С. 162, 163 ; У нашому дворі. – С. 164–166 ; Небо і земля. – С. 166–168 ; Зібралися вражі сили / від Г. Маркинича та М. Миленка. – С. 169, 170. Канти і псальми: Од Івана / запис П. Демуцького. – С. 171, 172 ; Через поле широкеє : (кант). – С. 172 ; Потоп : (кант). – С. 173, 174 ; Воскликнем днесь : (псальма). – С. 174, 175 ; Ой, горе мні : (псальма) / запис П. Демуцького від М. Грищенка ; слова В. Мусатова. – С. 175–177 ; Слава : (фрагм. закінч. якогось псальма). – С. 177. Аранжировки старовин. піснеспівів: Світе тихий : 16–19 черв. 1906 р. – С. 178, 179 ; Світе тихий : з Поділля. – С. 180, 181 ; Ангел вопіяше : з Поділля. – С. 181–183 ; Нині отпущаєши : 14–16 серп. 1908 р. – С. 183, 184 ; Нині отпущаєши : з Поділля, 30 трав. 1919 р. – С. 184, 185 ; Хваліте ім’я. – С. 186 ; Хваліте ім’я : Києво-Печер. Лавра, 22 черв. 1919 р. – С. 187 ; Дивное имя твое : з Поділля / запис Ю. Богданова. – С. 187–189. Херувимські пісні: Херувимська 1. – С. 190, 191 ; Херувимська 2. – С. 191–194 ; Херувимська 3. – С. 194, 195 ; Херувимська 4. – С. 196, 197 ; Херувимська 5. – С. 197, 198 ; Херувимська 6. – С. 198–203 ; Херувимська 7. – С. 203–205 ; Херувимська 8. – С. 206, 207 ; Херувимська 9 : (Заздоровна) : з Поділля / запис Ю. Богданова. – С. 207–208. Молебен Благодарственный Господу Богу: Царю небесный. – С. 209, 210 ; Бог Господь : (ведущая мелодия четвертого гласа гречес. распева). – С. 210, 211 ; Спаси, Господи. – С. 212, 213 ; Воспою Господеви : (Прокимен. Перед Апостолом). – С. 213 ; Аллилуйя : (после Апостола на молебни). – С. 214, 215 ; Тебе Бога хвалим. – С. 215–219 ; Многая лета : перша ред. – С. 220, 221 ; Многая літа : друга ред. – С. 221, 222 ; Христос Воскрес. – С. 222 ; Господь, воцарися. – С. 223 ; Помолитеся. – С. 223. Літургія Іоанна Златоустого: Велика єктенія. – С. 224 ; Благослови, душе моя, Господа : Антифон 1. – С. 225, 226 ; Мала єктенія. – С. 226 ; Слава Отцю і Сину : Антифон ІІ. – С. 226, 227 ; Єдинородний сину. – С. 227–229 ; У царстві Твоїм : Антифон ІІІ. – С. 230–233 ; Прийдіть і поклонімось. – С. 233, 234 ; Святий Боже : перша ред. – С. 234, 235 ; Святий Боже : друга ред. – С. 235, 236 ; Алилуя : (після Апостола). – С. 237 ; І Духові твоєму : (перед Євангелієм). – 238 ; Єктенії : (після Євангелія). – С. 238 ; За упокой. – С. 239 ; За оглашенних. – С. 240 ; Херувимська пісня. – С. 240–245 ; Прохальна єктенія : (після Херувимської пісні). – С. 245 ; Вірую. – С. 245–250 ; Отця і сина. – С. 250 ; Милість спокою. – С. 250, 251 ; Достойно і правдиво є. – С. 251, 252 ; Свят, свят, свят. – С. 253, 254 ; Тобі співаємо. – С. 254, 255 ; Достойно є. – С. 256–258 ; Отче наш. – С. 259, 260 ; І Духові твоєму. – С. 261 ; Єдин свят, єдин Господь. – С. 261 ; Хваліте Господа з небес. – С. 262 ; Благословенний той : (після з’явлення Святих Дарів). – С. 262 ; Ми бачили світ. – С. 263 ; Нехай повні будуть уста наші. – С. 263–265 ; Нехай буде благословеніє. – С. 265 ; Слава Отцю і Синові. – С. 266.

225. Летіла зозуля [Ноти] : для міш. хору / М. Леонтович // Музика. – 2007. – № 4. – С. 16–17.

226. Нотні ілюстрації. Народно-хорові твори [Ноти] / М. Леонтович // Микола Леонтович. Листи, документи, духовні твори : до 130-ї річниці від дня народж. / А. Ф. Завальнюк. – Вид. 2-ге, доопрац. і допов. – Вінниця, 2007. – С. 129–152. – Зміст: Ой, з-за гори кам’яної. – С. 129 ; Щедрик. – С. 130, 131 ; Дударик. – С. 132, 133 ; Із-за гори сніжок летить. – С. 134, 135 ; Гра в зайчика. – С. 136, 137 ; Ой, там за горою. – С. 138, 139 ; Піють півні. – С. 140, 141 ; Пряля. – С. 142, 143 ; За горою качки пливуть. – С. 144, 145 ; Зашуміла ліщинонька. – С. 145, 146 ; Козака несуть. – С. 147 ; Мала мати одну дочку. – С. 148 ; Ой, зійшла зоря. – С. 149 ; Гей, ви, стрільці січовії. – С. 150, 151 ; Смерть. – С. 152. 

227. Панцо, В. С. Люблю свій край [Ноти] : вибр. хор. твори, оброб. нар. пісень та аранжування муз. творів / В. С. Панцо ; Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Упр. інформації та зв’язків з громадськістю Закарпат. облдержадмін. – Ужгород : Ужгород. міська друк., 2007. – 158 с. : портр. – Зі змісту: Гра в зайчика : «Зайчику, зайчику, мій братчику...» : укр. нар. пісня / муз. оброб. М. Леонтовича.

228. Пісенний вінок [Ноти] : укр. нар. пісні [для голосу без супроводу] / упоряд. А. Я. Михалко ; післямова В. Гуцал [та ін.]. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Криниця, 2007. – 399, [1] c. : іл., портр. – Зі змісту: Грицю, Грицю, до роботи / оброб. М. Леонтовича ; За городом качки пливуть / оброб. М. Леонтовича ; Ой пряду, пряду / оброб. М. Леонтовича.

229. Подоляночка [Ноти] : оброб. укр. нар. пісень для дит. та жіночого хору : навч.-репертуар. посіб. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; уклад. І. О. Зеленецька. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2007. – 171, [1] с. – Зі змісту: Ой, з-за гори кам’яної : без супроводу / М. Леонтович. – С. 29, 30 ; Закувала зозуленька : без супроводу / М. Леонтович. – С. 30 ; Вишні-черешні розвиваються : без супроводу / М. Леонтович. – С. 31, 32 ; Ой, ти знав : без супроводу / М. Леонтович. – С. 32.

230. Прелюдія [Ноти] : вокаліз / М. Леонтович // Музика. – 2007. – № 4. – С. 15.

2008

231. Музична хрестоматія [Ноти] : 1 кл. / упоряд.: О. О. Гумінська, І. С. Опанасець. – Тернопіль : Навч. кн. – Богдан, 2008. – 32 с. – Зі змісту: Тихий сон по горах ходить / музика М. Леонтовича.

232. Пісенник [Ноти] : зб. пісень для учнів 5–8-х кл. загальноосвіт. шк. : [для співу без супроводу] / [упоряд. В. Я. Кващук]. – Тернопіль : Підруч. і посіб., 2008. – 126, [2] с. – Зі змісту: Над річкою бережком / оброб. М. Леонтовича ; Грицю, Грицю, до роботи / оброб. М. Леонтовича.

233. Савчук, В. Я. Пісенний світ школяра [Ноти]. Вип. 2. [Пісні для соло, дуету, ансамблю та хору] : навч. посіб. / В. Я. Савчук ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, Ін-т мистецтв. – Івано-Франківськ : Плай, 2008. – 179 с. : портр. – Зі змісту: Нарвала квіточок / оброб. М. Леонтовича.

234. Серотюк, П. Ф. Баян відкриває світ музики [Ноти] = Bayan opens the world of music : навч. посіб. для юних баяністів / П. Ф. Серотюк. – Тернопіль : Навч. кн. – Богдан, 2008. – 92 с. – Зі змісту: Ой, з-за гори кам’яної : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича. – С. 36 ; Над річкою бережком : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича. – С. 73.

235. Співай, Україно [Ноти] : хор. твори (для мол. складу) / Упр. культури і туризму Львів. облдержадмін., Львів. держ. акад. чолов. хор. капела «Дударик» ; [упоряд. М. Кацал]. – Львів : [б. в.], 2008. – 100 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2jgDCRd (дата звернення: 08.01.2017). – Назва з екрана. – Зі змісту: В полі-полі плужок ходить : укр. нар. пісня / гармонізація М. Леонтовича. – С. 39. 

236. Улюблені мелодії в ансамблі з учителем : [для фортепіано в 4 руки] / аранжування Л. Жульєвої. – Тернопіль : Навч. кн. – Богдан, 2008. – 49, [2] с. : портр. – Зі змісту: Щедрик : щедрівка / М. Леонтович.

237. Шестиструнна гітара [Ноти] : підгот. та перший кл. дит. муз. шк. – Київ : Муз. Україна, 2008. – 75 с. – Зі змісту: Ішов козак дорогою : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича. – С. 72.

238. Фортепіано [Ноти] : учб. репертуар дит. муз. шк. : 4-й кл. / [ред.-упоряд. Б. О. Милич]. – Київ : Муз. Україна, 2008. – 87, [1] с. : іл. – Зі змісту: Укр. нар. пісні в пер. І. Берковича: Зашуміла ліщинонька / оброб. М. Леонтовича.

239. Яропуд, З. П. Колядки, щедрівки, духовні піснеспіви [Ноти] : для міш. та однорід. хорів : навч.-репертуар. посіб. / З. П. Яропуд [аранжувальник, ред.-упоряд.]. – Кам’янець-Подільський : [Медобори 2006], 2008. – 112 с. – Зі змісту: Через поле широкеє : (кант) : [мелодія зі зб. Леонтовича].

2009

240. Герасимчук, В. В. Хрестоматія поліфонічних творів для фортепіано [Ноти] : навч. посіб. для студентів муз. від-нь пед. коледжів / В. В. Герасимчук, Л. І. Столярчук, В. А. Бетюга ; Упр. освіти і науки Волин. облдержадмін., Луцький пед. коледж. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2009. – 211 с. – Зі змісту: Гра в зайчика ; Над річкою бережком ; Чого соловей ; Ой, з-за гори кам’яної ; Зашуміла ліщинонька : укр. нар. пісні / оброб. М. Леонтовича ; пер. І. Берковича.

241. Пісенний вінок [Ноти] : укр. нар. пісні з нотами / упоряд. А. Я. Михалко. – Вид. 3-тє, допов. – Київ : Криниця, 2009. – 686 с. : іл., портр. – Зі змісту: Грицю, Грицю, до роботи / оброб. М. Леонтовича ; За городом качки пливуть / оброб. М. Леонтовича.

2010

242. Ой, з-за гори кам’яної [Ноти] / оброб. М. Леонтовича ; інструментування В. Буко // Чарівне Поділля / В. Буко. – Вінниця, 2010. – С. 223–230.

243. Українські колядки та щедрівки [Ноти] : для міш., чолов. та жіночого хору / упоряд. І. О. Кір’янчук. – Тернопіль : Навч. кн. – Богдан, 2010. – 488, [8] с. – Зі змісту: В полі-полі плужок оре / М. Леонтович ; Дивная новина / М. Леонтович ; Зібралися вражі сили / М. Леонтович ; Небо і земля / М. Леонтович ; Ой, в Єрусалимі / М. Леонтович ; Ой, гордопишний пан-господарю / М. Леонтович ; Ой, на річці, на Йордані / М. Леонтович ; Ой, сивая та і зозуленька / М. Леонтович ; Ой, посеред двору / М. Леонтович ; Пречиста Діва / М. Леонтович ; У нашому дворі / М. Леонтович ; Що то за предиво / М. Леонтович ; Як на річці / М. Леонтович ; В полі-полі плужок ходить / М. Леонтович.

244. «Щедрик» [Звукозапис] : аудіодод. до журн. / М. Леонтович // Муз. школа. – 2010. – № 5, вип. 19.

2012

245. Дударик [Звукозапис] : аудіодод. до журн. / М. Леонтович // Муз. школа. – 2012. – № 4, вип. 42.

246. Казачинська-Савчук, Г. М. Хоровий клас: теорія, методика, практика : навч.-метод. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Г. Казачинська-Савчук ; Ін-т мистецтв НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во ун-ту, 2012. – 439 с. – Зі змісту: Ой, лугами-берегами / оброб. М. Леонтовича ; Тебе, Бога, хвалим : із «Молебню подячного» / М. Леонтович.

247. Музична хрестоматія [Ноти] : 6 кл. / упоряд. О. О. Гумінська. – Тернопіль : Навч. кн. – Богдан, 2012. – 32 с. – Зі змісту: Легенда / слова М. Вороного ; музика М. Леонтовича ; Усі ми, русалки, покинули дно / музика М. Леонтовича ; Танок-гра русалок / музика М. Леонтовича.

248. Обробки українських обрядових пісень для баяна та акордеона [Ноти] : репертуар. зб. / уклад. та авт. оброб. М. К. Поліщук. – Львів : Каменяр, 2012. – 108 с. – Зі змісту: В полі-полі плужок оре / М. Леонтович. – С. 56 ; А я знаю, що пан дома / М. Леонтович. – С. 57.

2013

249. Архієрейська літургія [Ноти] : для міш. хору : з нагоди святкування 1025-ї річниці Хрещення Руси-України; Всеукр. прощі до Патріаршого Собору Воскресіння Христового в м. Києві; Освячення Патріаршого Собору УГКЦ, Київ, 17–18 серп. 2013 р. / уклад., ред.: Т. Стефанишин, В. Гриньків. – Львів : Вид-во Тараса Сороки, 2013. – 58, [2] с. : кольор. іл. – Зі змісту: Отче наш / М. Д. Леонтович ; По Отче наш / М. Д. Леонтович ; Єдин свят / М. Д. Леонтович ; Причасний / М. Д. Леонтович.

250. Барвінок [Ноти] : зб. пісень для дит. хору : репертуар для учнів ст. кл. ДМШ та ДШМ / М-во культури і туризму України, Держ. метод. центр навч. закл. культури і мистец. України ; авт.-упоряд. Л. Л. Шамро. – Акомпанемент. – Вінниця : Нова Кн., 2013. – 220, [3] с. – Зі змісту: І. Хор. твори укр. композиторів. Хори без супроводу: Ой, сивая зозуленька / оброб. М. Леонтовича. – С. 23.

251. Хорове диригування : навч. посіб. : (другий рік навчання) / [упоряд. В. Л. Джурко та ін.] ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Ін-т мистецтв. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 211 с. – Зі змісту: Хор. твори дводол. розміру: укр. нар. пісні: Одна гора високая ; Ой сивая зозуленька ; Гей, ви, стрільці січовії ; Мала мати одну дочку ; Пряля : «Ой, спатоньки хочу...» ; За городом качки пливуть / оброб. М. Леонтовича. Хор. твори тридол. розміру: укр. нар. пісні: Вишні-черешні розвиваються ; Гра в зайчика : «Зайчику, зайчику, мій братчику!..» ; Щедрик : «...щедрик, щедрівочка...» ; Зашуміла ліщинонька / оброб. М. Леонтовича. Хор. твори чотиридол. розміру: укр. нар. пісні: Дударик : «Діду мій, дударику...» ; Котилася зірка ; Коза : «Го, го, го, коза, сірая...» / оброб. М. Леонтовича.

252. Хрестоматія з хорового диригування [Ноти]. Вип. 1 : навч.-метод. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / уклад. Н. В. Стефіна. – Суми : Мрія, 2013. – 270 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2jKHcX0 (дата звернення: 21.01.2017). – Назва з екрана. – Зі змісту: Закувала зозуленька : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича. – С. 11 ; Тиха вода : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича. – С. 12 ; Пливе човен : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича. – С. 17 ; Наступає чорна хмара : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича. – С. 23 ; Ішов козак без ліс : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича. – С. 25 ; Було літо : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича. – С. 95 ; Ой, сивая та і зозуленька : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича. – С. 187 ; Ой, ти знав : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича. – С. 188 ; Ой, котився кубар : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича. – С. 194 ; Ой, вийду я на вулицю : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича. – С. 195 ; Налетіли журавлі : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича. – С. 196 ; Чогось милий затужив : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича. – С. 205.

2014

253. Літургійні співи [Ноти] : для міш. хору [без супроводу] : [в 3 ч.] / упоряд. І. О. Кір’янчук. – Тернопіль : Навч. кн. – Богдан, 2014 : кольор. іл., кольор. фот.

Ч. 1. – 252 с. – Зі змісту: Благослови, душе моя, Господа : Антифон 1 / М. Леонтович ; Єдинородний Сину / М. Леонтович ; Мала єктенія / М. Леонтович ; У царстві Твоїм / М. Леонтович ; Прийдіть, поклонімось / М. Леонтович ; Святий Боже / М. Леонтович.

Ч. 2. – 264 с. – Зі змісту: Благальна єктенія / М. Леонтович.

Ч. 3. – 276 с. – Зі змісту: Прохальна єктенія ; Отче наш ; Один святий ; Хваліть Господа з небес ; Ой, зійшла зоря : (слова невідомого авт., музика М. Леонтовича) ; Благословен, хто йде ; Ми бачили світ істинний ; Нехай повні будуть уста наші ; Нехай буде ім’я Господнє.

2015

254. Карпенко, Є. В. Співає жіночий хор [Ноти] : хрестоматія [з хор. кл. для студентів ф-тів мистецтв пед. навч. закл.] : хори без супроводу / Є. В. Карпенко. – Суми : Вид-во Сумс. держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка, 2015. – 124 с. – Зі змісту: Щедрик / оброб. М. Леонтовича. – С. 44, 45 ; Ой, сивая зозуленька / оброб. М. Леонтовича. – С. 46, 47.

 

Твори М. Леонтовича у США 

«Щедрик» у США мав 600 редакцій і 
50 видань на грамплатівках тільки протягом 
1950–1974 років. Один з перших перекладів на 
англійську мову і обробку для хору зробив 
П. Вільговський – асистент А. Тосканіні.

Г. Нудьга 

255. Carol of the bells [Music] : (Ukrainian Christmas carol) for mixed voices S.A.T.B. / M. Leontovich ; words by Peter J. Wilhousky ; music by M. Leontovich ; arranged by Peter J. Wilhousky. – Melbourne : Allan & Co., 1936. – 1 score (5 pages).

256. Carol of thebells [Music] : Ukrainiancarolfor organ / Leontovich – Wilhousky ; arranged by William Simon. – New York : Carl Fisher, 1936. – 1 score (7 pages).

257. Carol of the bells [Music] : Ukrainian carol (Christmas) / M. Leontovich ; arranged by Peter J. Wilhousky. – New York : Carl Fisher, 1940. – 1 score (4 pages).

258. Carol of the bells [Music] : Ukrainian carol (Christmas) : chorus for women’s voices, S.S.A. / music by M. Leontovich ; words by Peter J. Wilhousky ; arranged by Peter J. Wilhousky. – New York : Carl Fisher, 1940. – 1 score (5 pages).

259. Ukrainian Carol of the Bells [Music] / M. Leontovich ; English text by A. B. Couper. – [s. l.], 1958. – 6 p. (Harold Flammer Choral series ; № 81250).

260. Ukrainian carol of the bells [Music] / Mykola Leontovich ; arranged by Glenn Shields Daun. – Dallas, Texas : Crescendo Music Publications Inc., 1974. – 1 score (3 pages).

261. String mix: no. 1 [Music] / compiled and arranged for string orchestra by Livingston Gearhart. – Delaware Water Gap, Pennsylvania : Shawnee Press, 1976. – 1 score (32 pages).

262. Carol of the bells [Music] : based on the Ukrainian carol «Shchedrik» / by Mykola Leontovich ; arranged for brass quintet by Gary Olson. – Denver, Colorado : Canzona Publications, 1977. – 1 score (12 pages).

263. Carol of the bells [Music] / M. Leontovich ; arranged for brass and organ by A. Frackenpohl. – Toronto : Brasswork Music, 1985. – 1 score (10 p.) ; 5 parts.

264. Shchedrik [Music] : Song of good cheer / M. Leontovich. – [San Diego, California] : MusicaRussica, 1991. – 1 score (7 pages).

265. Two Ukrainian songs [Music] / by Nikolai Leontovich ; arranged for saxophone quartet by H. Voxman and R. P. Block. – San Antonio, Tex. : Southern Music, 1996. – 1 score (7 p.) + 4 parts.

266. Shchedryk [Music] : chanson populaired’Ukraine (chant de quĉte de la veille de No l) / harmonization de Maykola Leontovych. – Lyon : Coeur Joie, [19??]. – 1 partition (2 p.).

267. The dinner bell carol [Music] / music by Mykola Leontovych ; words by Susan Kern ; arranged by Philip Kern. – Nashville, Tenn. : Shawnee Press, 2009. – 1 score.

268. Ukrainian carol [Music] / Mykola Leontovych, arr. by David W. Madeira. – Greensboro, North Carolina : C. Alan, 2010. – 1 score (7 pages) + 5 parts.

269. The swallow and the bells [Music] : for S.A.T.B. chorus unaccompanied / Mykola Leontovich ; English translation by Carol Barratt. – London : Novello, [2012?] – 1 score (4 pages).

270. Ukrainian carol of the bells [Music] / Mykola Leontovich ; arranged by Nicholas A. Hanson. – Irmo, South Carolina : Jeffers HandbellSuply, 2014. – 1 score (11 pages).

271. Bell carol boogie [Music] / Mykola Leontovych ; arranged by Michael Preddy. – Van Nuys, CA : Alfred Music, 2014. – 1 score (4 pages). 

 

Виконання творів М. Д. Леонтовича

Якщо взяти до уваги реакцію слухача
на виконання творів різних композиторів, 
то завжди можна було спостерігати, що найбільше
до душі слухачеві твори Миколи Дмитровича.

П. Тичина

1919

272. Канти і псальми [Ноти] : [для міш. хору без супроводу]. – Голоси. – [Київ] : Друк. «І. І. Чоколів», [1919]. – 4 партитури (12, 13, 12, 13) с. – (Концерти «Української республіканської капели» ; серія І). – (Підручне видання Музичного Відділу Міністерства Народньої Освіти). – Зі змісту: Ой, зійшла зоря (Дума про Почаївську Божу Матір) / пер. М. Леонтовича зі зб. М. Лисенка.

1921

273. Журавель, А. Первый концерт [Електронний ресурс] : [1921 р. у Миколаєві працював самодіял. укр. хор ім. М. Лисенка губполітосвіти під керуванням Л. З. Франка, яким було вивчено до 20 пісень в оброб. М. Леонтовича. Коли керівник хору залишав місто, в клубі залізничників на його честь був орг. концерт, у якому ціле від-ня звучали пісні М. Леонтовича «Козака несуть», «Із-за гори сніжок летить» (соліст – коваль Я. І. Міщенко, в подальшому – соліст Держ. акад. Маріїн. театру (Ленінград), «Коза», «Женчичок-бренчичок», а також «За городом качки пливуть», «Над річкою бережком», «Дударик» тощо. Спогади учасника першого концерту були надрук. в газ. «Южная правда» за 1977 р.] / А. Журавель // Николаевский базар : [веб-сайт]. – Електрон. дані і програми. – Режим доступу: http://bit.ly/2wBCApi (дата звернення: 05.08.2017). – Назва з екрана.

1922

274. Почаївській Божій Матері [Звукозапис] = Our Lady of Potchaiv / Leontovich ; Ukrainian National Chorus, under personal direction Alexander Koshetz, baritone solo by P. Ordynski. – [Б. м.] : Brunswick Record Company, 1922. – 1 грамплатівка : 78 rpm/10». – 15032-B.

1923

275. Збірник українських пісень з репертуару хору української господарської академії в Ч. С. Р. [Ноти] : зошит І. – Подебради [Чехія] : [Vančura B.], 1923. – 47 c. – Текст укр. і чес. мовами. – Зі змісту: Отамане, батьку наш / оброб. М. Леонтовича. – С. [21] ; Ой, горе тій чайці / оброб. М. Леонтовича. – С. [28] ; Ішов козак без ліс / оброб. М. Леонтовича. – С. [29] ; За городом качки пливуть / оброб. М. Леонтовича. – С. [30] ; За річкою, за Дунаєм / М. Леонтович. – С. [32] ; Ой, зійшла зоря (Дума про Почаївську Божу Матір) / оброб. М. Леонтовича. – С. [38] ; Мала мати одну дочку / оброб. М. Леонтовича. – С. [39–42] ; Ой, пряду, пряду / оброб. М. Леонтовича. – С. [42, 43].

1935

276. Заслужена державна капела НКО УСРР «Думка» [Звукозапис] / під керуванням Н. Ф. Городовенка. – [Москва] : Грам- пласттрест, 1935 (Апрелевка : з-д грамплатівок «Пам’яті 1905 р.»). – 1 грамплатівка : 78 об./хв., моно ; 25 см. – 626. – Зі змісту: Сторона 1: Дударик / [М. Леонтович] ; Щедрик / [М. Леонтович]. 

277. Ой, з-за гори кам’яної [Звукозапис] : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича ; викон. Заслуж. держ. капела НКО УСРР «Думка». – [Москва] : Грампласттрест, 1935 (Апрелевка : з-д грамплатівок «Пам’яті 1905 р.»). – 1 грамплатівка : 78 об./хв., моно ; 25 см. – 644 В.

1937

278. Дударик [Звукозапис] / оброб. М. Леонтовича ; викон. Держ. заслуж. капела УРСР «Думка». – [Москва], 1937 (Апрелевка : з-д грамплатівок «Пам’яті 1905 р.»). – 1 грамплатівка : 78 об./хв., моно ; 25 см. – 5033 В.

279. За річкою, за Дунаєм [Звукозапис] : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича ; викон. Держ. заслуж. капела УРСР «Думка». – [Москва] : Грампласттрест, 1937 (Апрелевка : з-д грамплатівок «Пам’яті 1905 р.»). – 1 грамплатівка : 78 об./хв., моно ; 25 см. – 5084 В.

280. Зеленая та ліщинонька [Звукозапис] : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича ; викон. Ансамбль нар. інструментів Київ. держ. філармонiї. – Ногинськ : Грампласттрест, 1937 (Ногин. з-д грамплатівок]. – 1 грамплатівка : 78 об./хв., моно ; 25 см. – 5110 В.

281. Котилася зірка та із-під вечірка [Звукозапис] : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича ; викон. Держ. заслуж. капела УРСР «Думка». – [Москва], 1937 (Апрелевка : з-д грам- платівок «Пам’яті 1905 р.»). – 1 грамплатівка : 78 об./хв., моно ; 25 см. – 5207 В.

282. Над рiчкою бережком [Звукозапис] : укр. нар. пiсня / оброб. М. Леонтовича ; викон. Держ. заслуж. капела УРСР «Думка» під упр. О. Сороки ; фортепіано О. Л. Скробанська. – [Москва, 1937] (Апрелевка : з-д грамплатівок «Пам’яті 1905 р.»). – 1 грамплатівка : 78 об./хв., моно ; 25 см. – 8615.

283. Ой, вербо, вербо [Звукозапис] : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича ; викон.: О. А. Петрусенко, секстет домр ; під керуванням М. М. Геліса. – Ногинськ : Грампласттрест, 1937 (Ногин. з-д грамплатівок). – 1 грамплатівка : 78 об./хв., моно ; 25 см. – 5093 В.

284. Ой, вийду я на вулицю [Звукозапис] : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича ; викон. Держ. заслуж. капела УРСР «Думка». – [Москва], 1937 (Апрелевка : з-д грамплатівок «Пам’яті 1905 р.»). – 1 грамплатівка : 78 об./хв., моно ; 25 см. – 5208 В.

285. Ой, від саду [Звукозапис] : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича ; викон. О. Д. Ропська ; супровід секстету домр Київ. держ. консерваторії ; під керуванням М. М. Геліса. – Ногинськ : Наркомтяжпром СРСР, 1937 (Ногин. з-д грамплатівок). – 1 грамплатівка : 78 об./хв., моно ; 25 см. – 5100 В. 

286. Ой, горе тій чайці [Звукозапис] : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича ; викон. Держ. заслуж. капела УРСР «Думка». – [Москва], 1937 (Апрелевка : з-д грамплатівок «Пам’яті 1905 р.»). – 1 грамплатівка : 78 об./хв., моно ; 25 см. – 5222 В.

287. Пряля [Звукозапис] : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича ; викон. Держ. заслуж. капела УРСР «Думка». – [Москва], 1937 (Апрелевка : з-д грамплатівок «Пам’яті 1905 р.»). – 1 грам- платівка : 78 об./хв., моно ; 25 см. – 5022 В.

1940

288. Легенда [Звукозапис] / слова М. Вороного ; музика М. Леонтовича ; викон.: І. С. Козловський ; Хор Держ. ансамблю опери ; під упр. Г. П. Лузеніна ; заспівує А. І. Аристова ; арфа Є. Б. Шлезигер. – [Ногинськ], 1940 (Ногин. з-д грамплатівок). – 1 грамплатівка : 78 об./хв., моно ; 25 см. – 10714.

1951

289. Гра в зайчика ; Ой, вийду я на вулицю [Звукозапис] : (нар. пісні) / оброб. М. Леонтовича ; викон. Держ. заслуж. капела УРСР «Думка» ; худож. керівник О. Сорока. – [Москва, 1951] (Апрелевка : з-д грамплатівок). – 1 грамплатівка : 78 об./хв., моно ; 25 см. – 20552.

290. Козака несуть ; За рiчкою, за Дунаєм [Звукозапис] : (нар. пісні) / оброб. М. Леонтовича ; викон. Держ. заслуж. капела УРСР «Думка» ; худож. керівник і диригент О. Сорока. – [Москва, 1951] (Апрелевка : з-д грамплатівок). – 1 грамплатівка : 78 об./хв., моно ; 25 см. – 19155-6.

291. Ой, у полi криниченька [Звукозапис] : (нар. пісня) / оброб. М. Леонтовича ; викон. Держ. заслуж. капела УРСР «Думка». – [Москва, 1951] (Апрелевка : з-д грамплатівок). – 1 грамплатівка : 78 об./хв., моно ; 25 см. – 19511-2.

292. Ой, гай, мати, гай [Звукозапис] : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича ; викон. Жіночий вокал. квартет укр. радіо ; бандура А. Бобир. – [Москва], 1951 (Апрелевка : з-д грамплатівок). – 1 грамплатівка : 78 об./хв., моно ; 25 см. – 19343-44.

293. Пiють пiвнi ; Женчичок-бренчичок [Звукозапис] : (нар. пісні) / оброб. М. Леонтовича ; викон. Держ. заслуж. капела УРСР «Думка» ; худож. керівник і диригент О. Сорока. – [Москва, 1951] (Апрелевка : з-д грамплатівок). – 1 грамплатівка : 78 об./хв., 25 см. : моно. – 19439-40. 

1952

294. Козака несуть ; Дударик ; Женчичок-бренчичок [Звукозапис] : нар. пісні / оброб. М. Леонтовича ; викон. Держ. заслуж. капела УРСР «Думка» ; худож. керівник і диригент О. Сорока. – [Москва, 1952] (Апрелевка : з-д грамплатівок). – 1 грам- платівка : 78 об./хв., ; моно ; 25 см. – Д-00279-80.

1953

295. Ой, з-за гори кам’яної [Звукозапис] : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича ; викон. Держ. заслуж. хор. капела УРСР «Трембіта». – [Москва, 1953] (Апрелевка : з-д грамплатівок). – 1 грамплатівка : 78 об./хв., моно ; 25 см. – 22557.

296. U.P.A. songs by ukrainian bandurists [Звукозапис] = Пісні У.П.А. / викон. Міш. квартет «Бандура». – Нью-Йорк : ARKA RECORDS, [1953?]. – 1 грамплатівка. – (ARC 836 – A). – Зі змісту: Гей, ви, стрільці січовії : стрілец. пісня / М. Леонтович ; викон.: Г. Хамула, І. Кононів ; бандуристи: В. Юркевич, Р. Левицький.

1954

297. Українські народні пісні [Звукозапис] / викон. октет солістів Укр. драм. театру ім. Т. Шевченка в Буенос-Айресі ; під керуванням В. Семенця. – [Б. м] : RCA VICTOR, 1954. – 3 грам- платівки. – Зі змісту: Сторона 1 а: Ой, горе тій чайці / музика М. Леонтовича. Сторона 2 б: Ой, з-за гори кам’яної / музика М. Леонтовича. Сторона 3 б: Каченята / музика М. Леонтовича.

1956

298. Концерт Державної хорової капели УРСР «Думка» [Звукозапис] / худож. керівник і диригент О. Сорока. – [Москва, 1956] (Апрелевка : з-д грамплатівок). – 1 грамплатівка : 33⅓ об./хв. ; 25 см. – Д-3474 ; Д-3475. – Зі змісту: За річкою, за Дунаєм / оброб. М. Леонтовича ; Ой, у полі криниченька / оброб. М. Леонтовича ; Ой, вербо, вербо / оброб. М. Леонтовича ; Над річкою бережком / оброб. М. Леонтовича.

299. Концерт української музики [Звукозапис] / М-во культури СРСР. – [Москва], 1956 (Апрелевка : з-д грамплатівок). – 1 грамплатівка : 33 об./хв. ; 25 см. – Д-3470-1.– Зі змісту: Ой, з-за гори кам’яної : (укр. нар. пісня) / оброб. М. Леонтовича ; викон. Держ. заслуж. хор. капела УРСР «Трембіта».

300. Українські народні пісні [Звукозапис] / викон. Держ. заслуж. капела УРСР «Думка» ; під керуванням О. Сороки. – [Москва, 1956] (Апрелевка : з-д грамплатівок). – 1 грамплатівка : 33 об./хв. ; 25 см. – Д-3466-7. – Зі змісту: Зашуміла ліщинонька / оброб. М. Леонтовича ; Ой, вийду я на вулицю / оброб. М. Леонтовича ; Козака несуть / оброб. М. Леонтовича ; Дударик / оброб. М. Леонтовича ; Женчичок-бренчичок / оброб. М. Леонтовича.

1957

301. Українські колядки і щедрівки [Звукозапис] / викон. Каф. хор Укр. Православ. Автокефал. Церкви св. Трійці в Нью-Йорку ; диригент І. Трухлий. – Нью-Йорк : Белфрі Рекордс, 1957. – 1 грамплатівка : 33⅓ об./хв. – Зміст і стислу історію колядок, пер. текстів подано англ. мовою. – Зі змісту: Щедрик / оброб. М. Леонтовича.

1958

302. Співають сестри Байко [Ноти] : зб. пісень для жіночого тріо : [з фортепіано] / упоряд. А. Кос-Анатольський ; передм. М. Білинської. – Львів : [б. в.], 1958. – 76 с. – Зі змісту: Ой, сивая зозуленька / оброб. М. Леонтовича.

1959

303. Державна хорова капела УРСР «Трембіта» [Звукозапис] / худож. керівник і диригент П. Муравський. – [Москва, 1959] (Апрелевка : з-д грамплатівок). – 1 грамплатівка : 78 об./хв., моно ; 25 см. – 33598-9. – Зі змісту: Ой, лугами-берегами : (укр. нар. пісні) / оброб. М. Леонтовича ; Чорнушко-душко : (укр. нар. пісні) / оброб. М. Леонтовича ; Над рiчкою бережком : (укр. нар. пісня) / оброб. М. Леонтовича. 

1960

304. Над річкою бережком [Звукозапис] : (укр. нар. пісні) / оброб. М. Леонтовича ; викон. Держ. заслуж. хор. капела УРСР «Трембіта» ; худож. керівник і диригент П. Муравський. – [Москва], 1960 (Апрелевка : з-д грамплатівок). – 1 грамплатівка : 33⅓ об./хв. ; 25 см. – Д-6839-40.

305. На крилах пiснi [Ноти] : зб. хорів з репертуару Держ. заслуж. капели УРСР «Думка» : для спiву в супроводi фортепіано та без супроводу / упоряд. О. Сорока ; [пер. П. Дорошко та ін.]. – Київ : Держ. вид-во образотвор. мистецтва i муз. лiт. УРСР, 1960. – 87 с. – Зі змісту: Моя пiсня / слова К. Білиловського ; музика М. Леонтовича ; Гаю, гаю, зелен розмаю : укр. нар. пісня / [оброб.] М. Леонтовича ; Котилася зірка : укр. нар. пiсня : [оброб.] М. Леонтовича.

306. Співає «Трембіта» [Ноти] : [зб. творів для міш. хору a capella] : з репертуару Держ. заслуж. хор. капели УРСР «Трембіта» / упоряд. П. Муравський. – Київ : Держ. вид-во образотвор. мистецтва і муз. літ. УРСР, 1960. – 51 с. : кольор. іл. – (Бібліотечка художньої самодіяльності). – Укр., рос. та білорус. мовами. – Зі змісту: Дударик / оброб. М. Леонтовича ; Щедрик / оброб. М. Леонтовича.

1961

307. Зоре моя вечірняя [Звукозапис] / слова Т. Шевченка ; музика М. Леонтовича ; викон. Держ. заслуж. хор. капела УРСР «Трембіта» ; худож. керівник і диригент П. Муравський. – [Москва], 1961 (Апрелевка : з-д грамплатівок). – 1 грамплатівка ; 33⅓ об./хв. ; 20 см. – Д-007675-6.

1963

308. Пісні і романси на слова Т. Шевченка і вірші поета [Звукозапис] / Всесоюз. студія грамзапису. – [Москва : Моссовнархоз], 1963 (Апрелевка : з-д грамплатівок). – 1 грамплатівка : 33⅓ об./хв. ; 25 см. – Д-12969. – Зі змісту: Зоре моя вечірняя / слова Т. Шевченка ; музика М. Леонтовича ; викон. Держ. заслуж. хор. капела УРСР «Трембіта» ; худож. керівник і диригент П. Муравський .

309. Тиха вода ; Ой, у полi криниченька [Звукозапис] : (укр. нар. пісні) / оброб. М. Леонтовича ; викон. Ансамбль пісні укр. радіо ; під упр. А. Бобиря. – [Москва : Моссовнархоз], 1963 (Апрелевка : з-д грамплатівок). – 1 грамплатівка : 33⅓ об./хв. ; 17 см. – Д-00012895-6. 

1964

310. Ой, вербо, вербо [Звукозапис] : (укр. нар. пісня) / оброб. М. Леонтовича ; викон. Держ. заслуж. капела УРСР «Думка» ; худож. керівник і диригент О. Сорока. – Москва : Мелодія, [1964] (Апрелевка : з-д грамплатівок). – 1 грамплатівка : 78 об./хв., моно ; 25 см. – 24393-94.

1967

311. Ми з України. Сумська область [Звукозапис]. – Москва : Мелодія, 1967 (Апрелевка : з-д грамплатівок). – 1 грамплатівка : 33⅓ об./хв. ; 25 см. – Д-20889-90. – Зі змісту: Ой, з-за гори кам’яної : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича ; викон. Молодіж. хор. капела ; худож. керівник Г. Плаксій.

1969

312. Барвінки пісень [Звукозапис] = Twinning blossom of Ukraine : аn album of ukrainian melodies. – Toronto : Borys Dniprowy Records, [1969?]. – 1 грамплатівка : [33⅓ об./хв. ]. – BDS 1005. – Зі змісту: Дударик : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича ; викон. Укр. нар. хор ім. Г. Г. Верьовки ; худож. керівник А. Авдієвський.

313. Гаю, гаю, зелен розмаю [Звукозапис] : [укр. нар. пісня] / оброб. М. Леонтовича ; викон. Держ. закарпат. нар. хор ; худож. керівник і диригент М. Кречко. – Москва : Мелодія, 1969 (Апрелевка : з-д грамплатівок). – 1 грамплатівка : 33⅓ об./хв. ; 17 см. – Д-00026439.

314. Дударик [Звукозапис] : (укр. нар. пісня) / оброб. М. Леонтовича ; викон. Укр. нар. хор ім. Г. Верьовки ; худож. керівник і диригент А. Авдієвський. – Москва : Мелодія, 1969 (Апрелевка : з-д грамплатівок). – 1 грамплатівка : 33⅓ об./хв., стерео ; 30 см. – Д-024383-4.

315. Державний закарпатський народний хор [Звукозапис] / худож. керівник М. Кречко. – Москва : Мелодія, 1969 (Апрелевка : з-д грамплатівок). – 1 грамплатівка : 33⅓ об./хв. ; 30 см. – Д-026455-6. – Зі змісту: Ой, там за горою / оброб. М. Леонтовича ; Козака несуть / оброб. М. Леонтовича ; Пряля / оброб. М. Леонтовича ; Щедрик / оброб. М. Леонтовича.

1970

316. Думи і пісні [Звукозапис] / викон. В. Луців. – USA : Chwyli Dnistra, [197?]. – 1 грамплатівка : 33⅓ об./хв. ; 12». – CD-26-В. – Зі змісту: Сторона 2: Пряля / оброб. М. Леонтовича.

317. Искусство Ивана Семеновича Козловского [Звукозапис]. – Москва : Мелодія, 1970 (Апрелевка : з-д грамплатівок). – 4 грампластинки : 33⅓ об./мин. ; 30 см., в конверте. – Д-028061-2. – Зі змісту: Легенда / слова М. Вороного ; музика М. Леонтовича ; Моя пісня / слова К. Білиловського ; музика М. Леонтовича.

318. Пісня з України. Івано-Франківська область [Звукозапис] : фестиваль самодіял. мистецтва. – Москва : Мелодія, 1970 (Апрелевка : з-д грамплатівок). – 1 грамплатівка : 33⅓ об./хв. – Д-29455-6. – Зі змісту: Сивий голубочку / оброб. М. Леонтовича ; викон. Івано-Франків. хор. капела «Чорногоро» ; соліст В. Мельник.

319. Пісня з України. Кіровоградська область [Звукозапис] : фестиваль самодіял. мистецтва. – Москва : Мелодія, 1970 (Апрелевка : з-д грамплатівок). – 1 грамплатівка : 33⅓ об./хв. ; 25 см. – Д-29189-90.– Зі змісту: Щедрик / оброб. М. Леонтовича ; викон. Кіровоград. хор. капела пед. ін-ту ім. О. Пушкіна ; худож. керівник Б. Притула ; солістка Л. Фурманська. 

320. Пісня з України. Одеська область [Звукозапис] : фестиваль самодіял. мистецтва. – Москва : Мелодія, 1970 (Апрелевка : з-д грамплатівок). – 1 грамплатівка : 33⅓ об./хв. ; 25 см. – Д 29451-2. – Зі змісту: Ой, там за горою / оброб. М. Леонтовича.

321. Пісня з України. Херсонська область [Звукозапис] : фестиваль самодіял. мистецтва. – Москва : Мелодия, 1970 (Апрелевка : з-д грамплатівок). – 1 грамплатівка : 33⅓ об./хв. ; 25 см. – Д-29431-2. – Зі змісту: Дударик / оброб. М. Леонтовича.

322. Співає академічна самодіяльна хорова капела Кіровоградського педагогічного інституту ім. О. С. Пушкіна. Хорові твори [Ноти] : [з фортепіано та без супроводу] / упоряд. та метод. поради: С. Дорогий. – Київ : Муз. Україна, 1970. – 124 с. – (Українське музично-хорове товариство). – Зі змісту: Козака несуть / оброб. М. Леонтовича ; Щедрик / оброб. М. Леонтовича ; Дударик / оброб. М. Леонтовича ; Ой, вербо, вербо / оброб. М. Леонтовича ; Ой, устану я в понеділок / оброб. М. Леонтовича.

323. Співає «Думка» [Ноти] : концерт. репертуар Держ. заслуж. акад. хор. капели УРСР без супроводу / упоряд. В. І. Брусс. – Київ : Муз. Україна, 1970. – 81 с. – Зі змісту: Дударик : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича. – С. 15 ; Щедрик : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича. – С. 16.

324. Українські народні пісні в обробці О. Кошиця і М. Леонтовича [Звукозапис] / викон. Держ. акад. хор. капела УРСР «Думка» ; худож. керівник і диригент М. Кречко. – Москва : Мелодія, 1970 (Апрелевка : з-д грамплатівок). – 1 грамплатівка : 33 об./хв. ; 30 см. – Д-029389-90. – Зі змісту: Сторона 1: Мала мати одну дочку / оброб. М. Леонтовича ; Сторона 2: Ой з-за гори кам’яної / оброб. М. Леонтовича ; Козака несуть / оброб. М. Леонтовича ; Льодолом / слова В. Сосюри ; музика М. Леонтовича ; Піють півні / оброб. М. Леонтовича ; Гра в зайчика / оброб. М. Леонтовича ; Пряля / оброб. М. Леонтовича ; Дударик / оброб. М. Леонтовича ; Щедрик / оброб. М. Леонтовича.

1971

325. Гаю, гаю, зелен розмаю [Звукозапис] / оброб. М. Леонтовича ; викон. Чолов. хор. капела муз.-хор. т-ва УРСР ; худож. керівник С. Дорогий. – Москва : Мелодія, 1971 (Апрелевка : з-д грамплатівок). – 1 грамплатівка : 33 об./хв. ; 30 см. – Д-030967-68.

326. Співає український народний хор ім. Григорія Верьовки [Ноти]. Вип. 1 : укр. нар. пісні / упоряд.: А. Авдієвський, З. Гаркуша. – Київ : Муз. Україна, 1971. – 119 с. – Зі змісту: Ой, у полі плужок оре : щедрівка / оброб. М. Леонтовича. – С. 15 ; Ой, там за горою : щедрівка / оброб. М. Леонтовича. – С. 18 ; Ой, зійшла зоря : кант / оброб. М. Леонтовича. – С. 45. 

1972

327. Український сувенір [Звукозапис]. – Москва : Мелодія, 1972 (Апрелевка : з-д грамплатівок). – 1 грамплатівка : 33⅓ об./хв. – Д-032019-20. – Зі змісту: Дударик / оброб. М. Леонтовича ; викон. Держ. хор. капела «Думка» ; під керуванням М. Кречка ; Щедрик / оброб. М. Леонтовича ; викон. Держ. хор. капела «Думка» ; під керуванням М. Кречка.

1974

328. В сузір’ї дружби. Вінницька область [Звукозапис] : фестиваль. – Москва : Мелодія, 1974 (Апрелевка : з-д грамплатівок). – 1 грамплатівка : 33⅓ об./хв. ; 25 см. – М31-36427-8. – Зі змісту: Ой, сивая зозуленька / оброб. М. Леонтовича ; викон. вокал. ансамбль Хмільниц. РБК.

329. В сузір’ї дружби. Львівська область [Звукозапис] : фестиваль. – Москва : Мелодія, 1974 (Апрелевка : з-д грамплатівок). – 1 грамплатівка : 33⅓ об./хв., моно ; 25 см. – М31-36299-300. – Зі змісту: Щедрик : [укр. нар. пісня] / оброб. М. Леонтовича ; викон. вокал. октет «Аколада» ; худож. керівник і диригент В. Савицький.

330. В сузір’ї дружби. Львівська область [Звукозапис] : фестиваль. – Москва : Мелодія, 1974 (Апрелевка : з-д грамплатівок). – 1 грамплатівка : 33⅓ об./хв., моно. – M32-36291-92. – Зі змісту: Зашуміла ліщинонька / оброб. М. Леонтовича ; викон. хор Львів. культосвіт. училища ; під керуванням І. Антоненка ; Ой, устану я в понеділок / оброб. М. Леонтовича ; викон. Хор культ- працівників м. Городиськ ; худож. керівник і диригент В. Благута.

331. Співає український народний хор ім. Григорія Верьовки [Ноти]. Вип. 2 : укр. нар. пісні / упоряд.: А. Авдієвський, З. Гаркуша. – Київ : Муз. Україна, 1974. – 133 с. – Зі змісту: Ой, сивая зозуленька / оброб. М. Леонтовича. – С. 42.

1975

332. В сузір’ї дружби. Рівненська область [Звукозапис] : фестиваль. – Москва : Мелодія, 1975 (Апрелевка : з-д грамплатівок). – 1 грамплатівка : 33⅓ об./хв. ; 25 см. – М31-37155-6. – Зі змісту: Щедрик / оброб. М. Леонтовича ; викон. Хор. капела ; худож. керівник і диригент Г. Катанаж. 

333. В сузір’ї дружби. Чернівецька область [Звукозапис] : фестиваль. – Москва : Мелодія, 1975 (Апрелевка : з-д грамплатівок). – 1 грамплатівка : 33⅓ об./хв. ; 25 см. – М31-37543-4. – Зі змісту: На добранiч усiм на нiч / оброб. М. Леонтовича ; викон. Нар. чолов. хор. капела ; під упр. В. Гаврилюка. 

334. Співає хор Київської державної консерваторії [Ноти] : хори без супроводу / упоряд. П. Муравський. – Київ : Муз. Україна, 1975. – 80 с. – Зі змісту: Літні тони / слова В. Сосюри ; музика М. Леонтовича. – С. 34–38.

335. Співає «Щедрик» [Ноти] / упоряд. І. Сабліна. – Київ : Муз. Україна, 1975. – 27 с. – Зі змісту: Щедрик : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича ; викон. дит. хор «Щедрик» ; під упр. І. Сабліної. – С. 12.

336. Хорова капела «Трембіта» [Звукозапис] / диригент В. Пекар. – [Москва : Мелодія], 1975 (Апрелевка : з-д грамплатівок). – 1 грамплатівка : 33⅓ об./хв. – С10-05541-2. – Зі змісту: Пiють пiвні / оброб. М. Леонтовича.

1976

337. Арии, романсы, песни из репертуара И. Козловского [Ноти] : для пения (соло, ансамбль, хор) в сопровождении фортепиано / И. Козловский ; предисл. П. Пичугина. – Москва : Музыка, 1976. – 144, [2] с. – Зі змісту: Моя пiсня / слова К. Білиловського ; музика М. Леонтовича.

338. Дударик, хор хлопчиків і юнаків Львівського будинку вчителя [Звукозапис] / худож. керівник М. Кацал. – Москва : Мелодія, 1976 (Апрелевка : з-д грамплатівок). – 1 грамплатівка : 33⅓ об./хв., стерео. – С50-07189-90. – Зі змісту: Сторона 2: Щедрик ; Дударик / оброб. М. Леонтовича.

339. Державний український народний хор ім. Г. Верьовки [Звукозапис] / худож. керівник А. Авдієвський. – Москва : Мелодія, 1976 (Апрелевка : з-д грамплатівок). – 1 грамплатівка : 33⅓ об./хв., стерео ; 30 см. – С30-07785-6. – Зі змісту: Ой, сивая зозуленька / оброб. М. Леонтовича.

1977

340. Кулагін, М. Його твори – в кожній програмі [Текст] : [твори М. Д. Леонтовича у виконанні хору Луцького муз. училища. До 100-річчя від дня народж. композитора у концерті для студент. молоді Луцька у залі пед. ін-ту звучали «Льодолом», «Літні тони», «Ой, зійшла зоря», «Щедрик», «Дударик», «Зашуміла ліщинонька». Серед перлин композитора – понад 20 пісень з Волині: «Щедрик», «Піють півні», «Ой, устану я в понеділок», «За городом качки пливуть»] / М. Кулагін // Музика. – 1977. – № 1. – С. 26, 27.

341. Песни народов мира. Хор Ленинградского телевидения и радио [Звукозапис] : [концерт] / дирижер Г. Сандлер. – Москва : Мелодия, 1977 (Ленинград : Ленинград. з-д грампластинок, 1978). – 1 грампластинка : 33⅓ об./мин. – С10-09723-4. – Зі змісту: Дударик / оброб. М. Леонтовича ; Щедрик / оброб. М. Леонтовича.

342. М. Леонтович (1877–1921) [Звукозапис] : до 100-річчя від дня народж. : [хор. твори, оброб. нар. пісень] / М. Леонтович ; викон. хор Київ. держ. консерваторії ім. П. І. Чайковського ; диригент П. Муравський ; солісти: К. Огнєвой, Л. Криворотова ; звукорежисер Ю. Вінник ; ред. М. Кузик ; передм. М. Гордійчука. – Москва : Мелодія, 1978 (Апрелевка : з-д грамплатівок). – 1 комплект (3 грамплатівки) : 33⅓ об./хв., стерео. – С10-09787-92 (3 грамплатівки). – Зміст: Сторона 1: Щедрик ; Дударик ; Ой, ніхто ж там не бував ; Ой, посеред двору ; Із-за гори сніжок летить ; Гра в зайчика ; Ой, темная та невидная ніченька. Сторона 2: Ой, вийду я на вулицю ; Піють півні ; За городом качки пливуть ; Пряля ; Зашуміла ліщинонька ; Чорнушко-душко ; Котилася зірка. Сторона 3: Коза ; Ой, лугами-берегами ; Козака несуть ; Ой, піду я лугом ; Мала мати одну дочку ; Женчичок-бренчичок ; Ой, з-за гори кам’яної. Сторона 4: Мак ; Вишні-черешні розвиваються ; Над річкою бережком ; Ой, час, пора до куреня ; Не стій, вербо ; Ой, устану я в понеділок. Сторона 5: Ой, у саду голуби гудуть ; Смерть ; Ішов козак без ліс ; Ой, горе тій чайці. Сторона 6: Зеленая та ліщинонька ; Прелюдія ; Льодолом / слова В. Сосюри ; Моя пісня / слова К. Білиловського ; Літні тони / слова В. Сосюри ; Легенда / слова М. Вороного.

Рец.: Кузик, М. Перлини хорової музики / М. Кузик // Музика. – 1977. – № 4. – С. 32.

1978

343. Произведения советских композиторов из репертуара И. С. Козловского для голоса в сопровождении фортепиано [Ноти]. – Москва : [б. в.], 1978. – 80 с. – Зі змісту: Легенда / слова М. Вороного ; музика М. Леонтовича. – С. 11–14.

1979

344. Співає «Еллерхейн» [Ноти] : [зб. пісень з репертуару естон. дит. хор. колективу] / упоряд. Х. Кальюсте ; пер. з естон. Н. Яворської ; вступ. ст. Л. Хлєбникової ; укр. текст П. Засенка. – Київ : Муз. Україна, 1979. – 58, [2] с. – Текст укр. і рос. мовами. – Зі змісту: Дiду мiй, дударику / оброб. М. Леонтовича. – С. 27. 

345. Співає хорова капела УРСР «Трембіта» [Звукозапис] : [концерт] / худож. керівник І. Жук. – Москва : Мелодія, 1979 (Апрелевка : з-д грамплатівок). – 1 грамплатівка : 33⅓ об./хв. ; 30 см. – С30 12119-20. – Зі змісту: Сторона 2: Щедрик : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича ; Дударик : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича ; Козака несуть : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича. 

1980

346. Візантійський хор [Звукозапис] = Byzantine Choir / викон. Візантійс. чолов. хор з Утрехту ; диригент М. Антонович. – Utrecht-Holland, [198?]. – 1 грамплатівка. – YFP 1014. – Зі змісту: Сторона 2: Гаю, гаю, зелен розмаю : нар. пісня / оброб. М. Леонтовича.

347. Дударик [Звукозапис] : хор хлопчиків і юнаків «Дударик» Львів. будинку вчителя / худож. керівник М. Кацал ; звукорежисер Ю. Вінник ; ред. М. Кузик. – Москва : Мелодія, 1980 (Апрелевка : з-д грамплатівок). – 1 грамплатівка : 33⅓ об./хв., стерео ; 30 см. – С50 17865-6. – Зі змісту: Щедрик : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича.

1982

348. На русалчин Великдень [Звукозапис] : одноакт. опера / М. Леонтович ; ред. М. Скорик. – Москва : Мелодія, 1982 (Апрелевка : з-д грамплатівок). – 1 грамплатівка : 33⅓ об./хв. ; 30 см. – С10-17737 006. – Дата запису: 1980.

349. Пісні народів світу [Звукозапис] = Песни народов мира / викон. Держ. акад. укр. нар. хор ім. Г. Верьовки. – Москва : Мелодія, 1982 (Апрелевка : з-д грамплатівок). – 2 грам-

платівки : 33⅓ об./хв. ; 30 см. – C30-17563-6 (2 грамплатівки). – Зі змісту: Грамплатівка 2, сторона 1: Щедрик : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича ; Сторона 2: Піють півні : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича ; Запорізький марш (Гей, ви, стрільці січовії) : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича.

1983

350. Державна капела бандуристів УРСР [Звукозапис] : [концерт] / худож. керівник М. Гвоздь. – Москва : Мелодія, 1983 (Апрелевка : з-д грамплатівок). – 1 грамплатівка : 33⅓ об./хв. ; 30 см. – С30-19659 000. – Зі змісту: Ой, не пугай, пугаченьку / оброб. М. Леонтовича.

351. Песни народов СССР [Звукозапис] : [концерт] / исполняет Хор Ленинград. телевидения и радио ; дирижер Г. Сандлер. – Москва : Мелодия, 1983 (Ленинград : Ленинград. студия грамзаписи, 1982). – 1 грампластинка. – С10-19447 005. – Зі змісту: Зашумiла лiщинонька : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича ; Пряля : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича.

352. Українські різдвяні колядки [Звукозапис] = Ukrainian christmas carols / викон. Хор ім. О. Кошиця при філ. УНО (Вінніпег) ; диригент В. Климків. – Вінніпег : Yevshan Records, 1983. – 1 грамплатівка. – YFP 1031. – Зі змісту: Сторона 1: Ой, посеред двору = There stands a birch / оброб. М. Леонтовича.

1984

353. Кобзарі [Звукозапис] : ч. 1. – Сейнт Кетеринс (Онтаріо США), [1984?]. – 1 грамплатівка : 33⅓ об./хв., стерео ; 12». – CSPS 1910 (NS 80105). – Зі змісту: Потоп : (кант) / музика М. Леонтовича ; викон. Ансамбль бандуристів ОДУМу «Кобзарі» ; худож. керівник О. Метулинська ; соло П. Крочак.

354. Промінь [Звукозапис] = Promin / викон. Ансамбль «Промінь» (США). – Нью-Йорк : Iskra Records, 1984. – 1 грам- платівка, стерео. – AK 284. – Зі змісту: Сторона 1: Вишні-черешні розвиваються = The cherry orchard / оброб. М. Леонтовича ; Мала мати одну дочку = Mother had an only daughter / оброб. М. Леонтовича ; Ой, хто в тому лісі стукає, гукає = Who is calling in the forest / оброб. М. Леонтовича ; Гра в зайчика = Playing rabbit / оброб. М. Леонтовича ; Сторона 2: Ой, сивая зозуленька = The gray cuckoo / оброб. М. Леонтовича.

1987

355. Государственная хоровая капелла Армении [Звукозапис] / дирижер А. Тер-Ованесян. – Москва : Мелодия, 1987 (Апрелевка : з-д грампластинок). – 1 грампластинка : 33⅓ об./мин. ; 30 см. – М10 47939 002. – Дата записи: 1955, 1956. – Зі змісту: Щедрик / оброб. М. Леонтовича.

356. Золота хвиля [Звукозапис] / викон. тріо Максимович. – [Miami Beach] : Mak Records, 1987. – 1 грамплатівка : 33⅓ об./хв. ; 12». – Fl. 33139. – Зі змісту: Сторона 1: Ой, сивая зозуленька / оброб. М. Леонтовича.

1988

357. Вознесох избранного от людей моих [Звукозапис] : 1000- летие крещения Руси / исполн. Хор Владимир. каф. собора ; под руководством М. Литвиненко. – Москва : Москов. патриархия ; Москва : Мелодия, 1988 (Апрелевка : з-д грампластинок). – 1 грампластинка : 33⅓ об./мин. ; 30 см. – C90 26585-6. – Зі змісту: Сторона 2: Благослови, душа моя, Господа / М. Леонтович ; Велика єктенія / М. Леонтович ; Достойно є / М. Леонтович. 

358. Восхвалю имя Бога моего с песнею [Звукозапис] : 1000-летие крещения Руси / исполн. Хоры Львов. епархии. – Москва : Мелодия (Апрелевка : з-д грампластинок, 1988) ; Москва : Москов. патриархия, 1988. – 2 грампластинки : 33⅓ об./мин. ; 30 см. – С90 27313-16 (2 пластинки). – Зі змісту: Грамплатівка 1: Дума / М. Леонтович ; викон. Хор Свято-Успен. Почаїв. Лаври ; під упр. А. Ярого ; Грамплатівка 2: Ой, на річці, на Ордані / М. Леонтович ; викон. Хор Свято-Успен. Почаїв. Лаври ; під упр. А. Ярого.

1989

359. Осокіна, А. Прислухатись до «Відродження» [Текст] : [нове виконання «Літургії» М. Леонтовича Київ. ансамблем хор. співу] / А. Осокіна // Культура і життя. – 1989. – 7 трав. – С. 4.

1990

360. Радійте, співайте [Звукозапис] / викон. Київ. камер. хор ; диригент В. Іконник. – Канада : Yevshan Corp., 1990. – 1 сassette ; stereo. – CYFP 3002. – Зі змісту: Сторона 1: Праля : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича ; За городом качки пливуть : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича. Сторона 2: Літні тони / слова В. Сосюри ; музика М. Леонтовича ; Над річкою бережком : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича ; Щедрик : укр. щедрівка / оброб. М. Леонтовича.

361. 750-летие Свято-Успенской Почаевской Лавры [Звукозапис] : [Богослужебные песнопения, канты, колядки] / исполн.: Брат. хор Свято-Успен. Почаев. Лавры ; под. руководством схиигумена Дмитрия ; Хор Свято-Успен. Почаев. Лавры ; под. руководством А. Ярового. – Москва : Мелодия, 1990 (Апрелевка : з-д грампластинок, 1989). – 2 пластинки : 33⅓ об./мин. ; 30 см. – С90 30091-4 (2 пластинки). – Изд. Свято-Успен. Почаев. Лавры. – Зі змісту: Грамплатівка 2: Дума / М. Леонтович ; викон. Ф. Кошельник ; співає Л. Трохимлюк.

362. Співає «Вогник» [Ноти] : репертуар дит. хору / упоряд. С. Г. Степаненко, А. А. Антощенко ; авт. вступ. ст. Б. Фільц. – Київ : Муз. Україна, 1990. – 111 с. – Тит. арк. укр., рос. мовами. – Зі змісту: Женчичок-бренчичок / оброб. М. Леонтовича ; Ой, сивая зозуленька / оброб. М. Леонтовича ; Їхав козак на війноньку / оброб. М. Леонтовича.

363. Тернополю – 450 [Звукозапис] / уклад. М. Курилюк ; [авт. комент.] О. Левченко. – Москва : Мелодія, 1990 (Апрелевка : з-д грамплатівок). – 2 грамплатівки : 33⅓ об./хв. ; в конверті. – С90 29381 008, С90 29383 004. – Зі змісту: Сторона 3: Над рiчкою бережком / оброб. М. Леонтовича ; викон. Хор. капела «Будiвельник» ; диригент О. Смоляк ; Ой, сивая зозуленька / оброб. М. Леонтовича ; викон. Хор. капела «Будiвельник» ; диригент О. Смоляк. 

1991

364. Дударик / оброб. М. Леонтовича ; викон. Держ. акад. укр. нар. хор ім. Г. Верьовки ; диригент С. Павлюченко. – Москва : Мелодія, 1991 (Апрелевка : з-д грампластинок). – 1 грамплатівка : [33⅓ об./хв.]. – СМ02733-4. – Запис 1973 р.

365. Украïнська духовна хорова музика : [Звукозапис] : [піснеспіви православ. служби] / музика М. Леонтовича, К. Стеценка, О. Кошиця ; солісти: В. Грицюк, П. Довбня, А. Глазирiн, Б. Буряк, М. Дорогий ; Держ. акад. хор. капела УРСР «Думка» ; худож. керівник Є. Савчук. – Москва : Мелодія, 1991 (Ленінград : з-д грамплатівок). – 1 грамплатівка : 33⅓ об./хв., стерео ; 30 см. – С10 31277 004. – Записано в Держ. іст.-культур. заповіднику «Софійський собор», 1989 р. – Комент. на конверті М. Гордійчука. – Зі змісту: Сторона 1: У царствi Твоïм / М. Лентович ; Сторона 2: Вiрую / М. Леонтович ; Милість спокою / М. Леонтович ; Достойно є / М. Леонтович ; Отче наш / М. Леонтович ; Многая літа / М. Леонтович.

1993

366. We sing to Thee [Звукозапис] = Тебе поем / Укр. хор духов. музики «Дзвони» ; диригент Д. Радик. – Київ ; Єкатеринбург : В. Новіков : Відродження, 1993. – 1 компакт-диск (56 хв. 4 с.) + Бр. (4 с.) : іл. – Записано у приміщенні Трапез. церкви Києво-Печер. Лаври (жовт. 1993 р.). – LF 93-016. – Зі змісту: У царстві Твоїм / М. Леонтович.

1996

367. Різдво на Україні [Звукозапис] / викон. Львів. держ. акад. чолов. хор. капела «Дударик». – [Львів : Студія «Дударик»], 1996. – 1 аудіокасета. – Зі змісту: Сторона 1: Ой, в Львові / оброб. М. Леонтовича ; Ой, посеред двору / оброб. М. Леонтовича ; Ой, там за горою / оброб. М. Леонтовича.

368. Співає «Прометей» [Ноти] : зб. творів укр. композиторів для чолов. хору. – Львів : Край, 1996. – 322 с. – Зі змісту: Щедрик / оброб. М. Леонтовича. – С. 74–76 ; Отамане, батьку наш / оброб. М. Леонтовича. – С. 77–78 ; Гей, нум, браття, всі до зброї / оброб. М. Леонтовича. – С. 79 ; За річкою, за Дунаєм / оброб. М. Леонтовича. – С. 80 ; Приїхали три козаки / оброб. М. Леонтовича. – С. 81 ; Гаю, гаю, зелен розмаю / оброб. М. Леонтовича. – С. 82.

1997

369. Духовна музика [Звукозапис] = Sacred Music / Ансамбль солістів «Благовість» ; диригент М. Гулковський ; худож. керівник Т. Кумановська. – Київ : Караван, 1997. – 1 компакт-диск (61 хв. 50 с.) + Бр. (4 с.) : іл. – (Золоті сторінки української музики). – Запис студії «Philarmonia», Україна. – Зі змісту: Хваліте ім’я Господнє / М. Леонтович.

1998

370. Сторінки української музики [Звукозапис] / Камер. оркестр Львів. філармонії «Віртуози Львова» ; худож. керівник та диригент С. Бурко. – [Київ] : Оберіг : Симфокаре, 1998. – 1 компакт-диск (59 хв. 53 с.) + Бр. (8 с.) : іл. – (Колекція «Сторінки Світової Музики»). – Зі змісту: Щедрик / оброб. М. Леонтовича.

1999

371. Ансамбль солістів «Благовість». Колядки та щедрівки [Звукозапис]. – [Б. м. : б. в.], 1999. – 1 аудіокасета (57 хв.) : стеpео. – Зі змісту: Щедрик / оброб. М. Леонтовича ; У нашому дворі / оброб. М. Леонтовича ; Ой, там за горою / оброб. М. Леонтовича.

372. Державна хорова капела України «Думка» [Електронний ресурс] / худож. керівник Є. Савчук. – Москва : Мелодія, [1999]. – 1 компакт-диск. – SUCD 10 00282. – Назва з етикетки диска. – Зі змісту: Щедрик / оброб. М. Леонтовича ; Коза / оброб. М. Леонтовича ; Щедрівки / оброб. М. Леонтовича ; Отче наш / М. Леонтович.

373. Dydaryk [Звукозапис] / викон. Львів. держ. акад. чолов. хор. капела «Дударик» ; диригенти: Д. Кацал, М. Кацал. – Варшава : Студія звукозапису Пол. радіо у Варшаві, 1999. – 1 компакт-диск (1 год. 07 хв.). – (Дні української музики у Варшаві). – Зі змісту: Щедрик / оброб. М. Леонтовича.

374. Колядки та щедрівки [Електронний ресурс] / викон. Держ. заслуж. акад. капела України «Трембіта». – Київ : ГалВокс, 1999. – 1 електрон. опт. диск (CD-DA). – Назва з етикетки диска. – Зі змісту: Ой, там за горою / оброб. М. Леонтовича.

375. Світ «Дударика» [Звукозапис] / викон. Львів. держ.  акад. чолов. хор. капела «Дударик» ; диригенти: М. Кацал, І. Юзюк, Д. Кацал ; Симфон. оркестр Львів. держ. філармонії, Інструмент. ансамбль ; худож. керівник В. Дуда ; солісти: Н. Матвієнко, Ю. Колесса. – Львів : Студія «Дударик» ; Київ : БЗЗ, 1999. – 1 компакт-диск. – Назва з етикетки диска. – Зі змісту: Щедрівки: Ой, в Львові / оброб. М. Леонтовича ; Ой, посеред двору / оброб. М. Леонтовича ; Ой, там за горою / оброб. М. Леонтовича.

376. Українське Різдво [Електронний ресурс] = Ukrainian Chrismas : різдвяні колядки та щедрівки / аранжування В. Степурка ; викон. Камер. хор «Київ» ; диригент М. Гобдич ; Нац. заслуж. акад. симфон. оркестр України. – Toronto : Dotcom Recordings ltd., 1999. – 1 електрон. опт. диск (CD-DA). – Назва з етикетки диска. – Зі змісту: Щедрик / оброб. М. Леонтовича.

2000

377. Жива вода [Електронний ресурс] = Spring water : пам’яті В. Попадюка присвячується / викон. Київ. акад. ансамбль укр. музики «Дніпро». – Київ : DDD, 2000. – 1 електрон. опт. диск (CD-DA) (1 год. 20 хв.). – Назва з етикетки диска. – Зі змісту: Пряля : укр. нар. пісня / аранжування: М. Леонтович, Л. Матейко ; О. Кулик (вокал) ; Г. Павлик (кобза) ; І. Підперигора (контрабас).

378. Різдвяні колядки [Звукозапис]. – [Б. м. : б. в.], 2000. – 1 аудіокасета (47 хв.), стеpео. – Зі змісту: Ой, на річці, на Йордані / музика М. Леонтовича ; Пречиста діва / музика М. Леонтовича.

2001

379. Антологія української хорової музики. Диригує Павло Муравський. (А. Ведель, М. Березовський, О. Кошиць та ін.) [Електронний ресурс] / викон. хор студентів Муз. акад. України ім. П. І. Чайковського ; Нац. радіокомпанія України, Т-во «Україна-Світ». – Київ, 2001. – 1 компакт-диск. – Назва з етикетки диска. – Диск вийшов при фінанс. підтримці меценатів з міст Торонто (Канада) та Чікаго (США). – Зі змісту: Дударик : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича ; Щедрик : (щедрівка) / оброб. М. Леонтовича.

380. Українська літургія [Звукозапис] / викон. Камер. хор «Київ». – [Київ : Атлантик], 2001. – 1 аудіокасета (1 год. 18 хв.). – Зі змісту: Велика єктенія / музика М. Леонтовича ; Антифон третій / музика М. Леонтовича ; У царстві Твоїм / музика М. Леонтовича ; Потрійна єктенія / музика М. Леонтовича ; Вірую / музика М. Леонтовича ; Єктенія подяки / музика М. Леонтовича.

2002

381. Почуй молитву мою, Господи! [Електронний ресурс] = Erhöre mein Gebet, mein Herr! / Галиц. камер. хор «Євшан» ; звукорежисер Н. Новосад ; аранжування Р. Демчишина, премастерінг Б. Стефура. – Львів : Гал Рекордс, 2002. – 1 електрон. опт. диск (CD-Audio) (бл. 56 хв.) : цифровий. – Назва з етикетки диска. – Назва та текст укр. та нім. мовами. – Зі змісту: У царстві Твоїм / М. Леонтович.

2003

382. Співає «Думка» [Ноти] : хор. твори / упоряд. Є. Савчук ; передм. Ю. Чекана ; худож. оформ. І. В. Кривошея. – Київ : Муз. Україна, 2003. – 230, [2] с. – Зі змісту: Леонтович М. Льодолом : «Без упину, без утоми, в бурі, в громі...» / слова Г. Чупринки ; музика М. Леонтовича ; Літні тони : «Легко, легко вітер дише...» / слова Г. Чупринки ; музика М. Леонтовича. – С. 34–40. 

2004

383. Українська літургія [Електронний ресурс] = Ukrainian Liturgy / викон. Камер. хор «Київ». – Київ : Choir Productions, 2004. – 1 електрон. опт. диск (CD-DA). – Назва з етикетки диска. – (Тисяча років української духовної музики). – Зі змісту: Велика єктенія / М. Леонтович ; У царстві Твоїм : Антифон третій / М. Леонтович ; Потрійна єктенія / М. Леонтович ; Вірую / М. Леонтович ; Єктенія подяки / М. Леонтович.

384. Духовні твори [Електронний ресурс] = Church music / М. Леонтович ; викон. хор духов. музики «Відродження». – [Київ] : Етнодиск, 2004. – 1 електрон. опт. диск (CD-DA) : зв. – Назва з етикетки диска. – Зміст: Літургія святого Іоанна Золотоуста: Благослови, душе моя, Господа ; Слава... Єдинородний ; У царстві Твоїм ; Прийдіте, поклонімось ; Святий Боже ; Алилуя (після Апостола) ; Херувимська пісня ; Милість спокою ; Достойно є ; Отче наш ; Єдин свят ; Хваліте Господа з небес ; Благословенний Той, хто приходить в ім’я Господнє ; Ми бачили світ істини ; Нехай повні будуть уста наші ; Нехай буде благословенне ім’я Господнє. Молебень благодарственний (подячний): Царю небесний ; Бог Господь, Тобі, Бога хвалим ; Многая літа. Богослужбові піснеспіви: Херувимська пісня (грецького наспіву) ; Світе тихий ; Нині отпущаєши ; Хваліте ім’я Господнє : (наспів Києво-Печер. Лаври) ; Богородице Діво, радуйся ; Херувимська пісня (обіходна) ; Дивноє ім’я твоє.

385. Колядки [Електронний ресурс] = Lux aeterna / викон. Львів. камер. хор «Глорія». – Київ : Галрекордс, 2004. – 1 електрон. опт. диск (CD-DA) (1 год. 24 хв.). – Назва з етикетки диска. – Зі змісту: Щедрик / оброб. М. Леонтовича.

386. Українські народні пісні [Ноти] : з репертуару нар. артиста України М. Кривеня : [збірник] / упоряд. Л. Никорак ; муз. ред. Я. Бобалік ; передм. С. Мудрого. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2004. – 95, [1] с. : портр. – Зі змісту: Через поле широкеє / музика М. Леонтовича ; оброб. М. Кривеня.

2005

387. Духовні твори [Електронний ресурс] = Sacred Creations / М. Леонтович ; викон. Камер. хор «Київ» ; диригент М. М. Гобдич. – [Канада : Kyiv Choir Productions, Україна], 2005. – 1 електрон. опт. диск (CD-DA) : зв. – Назва з етикетки диска. – Запис здійснено в Успен. Соборі Києво-Печер. Лаври (лют. 2005). – Зміст: Літургія св. Іоанна Златоустого: Велика єктенія ; Благослови, душе моя : Мала єктенія ; Єдинородний Сину : Мала єктенія ; У царстві Твоїм ; Прийдіть, поклонімось ; Святий Боже ; Читання Апостола : Алилуя ;Читання Євангелія ; Потрійна єктенія ; Херувимська пісня ; Достойно є ; Благальна єктенія ; Отця і Сина ; Вірую ; Милість миру. Тобі співаємо ; Отче наш ; Єдиний свят ; Хваліте Господа ; Благословен ; Нехай повні будуть ; Ми бачили Світ істинний ; Єктенія подяки ; Нехай буде благословенне ; Слава Отцю і Сину. Молебен благодарственний Господу Богу: Молитва до Господа ; Царю Небесний ; Бог Господь, і явився нам ; Спаси, Господи ; Воспою Господеві ; Всякое диханіє ; Тебе Бога хвалим ; Многая літа.

388. Добрий вечір тобі, пане господарю. Камерний хор Д. Бортнянського [Звукозапис] / соліст Т. Карпенко [та ін.]. – Чернігів : UKRmusic, 2005. – 1 аудіокасета. – Зі змісту: Щедрик / оброб. М. Леонтовича ; Ой, там за горою / оброб. М. Леонтовича.

389. Співає український народний хор ім. Г. Верьовки [Ноти] / авт.-упоряд. А. Т. Авдієвський ; упоряд. М. І. Пилипчак. – Київ : Муз. Україна, 2005. – 275 с. : кольор. іл., портр. – Зі змісту: Ой, зійшла зоря : кант : хор. твір / оброб. М. Леонтовича, літ. ред. О. Грамм. – С. 205 ; Ой, у полі плужок оре : щедрівка : хор. твір / оброб. М. Леонтовича. – С. 208.

390. Українські народні козацькі пісні та думи [Електрон- ний ресурс]. – [Київ] : Астра Рекордс, 2005. – 1 електрон. опт. диск (CD) : в обкл. – AR-028-05. – Текст укр. та англ. мови. – На обкл.: Невідомий художник. Козак-бандурист, поч. ХІХ ст. – В оформ. вид. використано іл. акад. М. Самокиша (з кн. «Из Украинской старины». Санкт-Петербург : Изд. А. Ф. Маркса, 1901.) з колекції «Музею Однієї Вулиці». – Назва з етикетки диска. – Зі змісту: Із-за гори сніжок летить : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича ; викон. Держ. заслуж. акад. хор. капела «Думка» ; під упр. М. Кречка ; солісти: К. Гура, М. Архипов, І. Бабич ; Козака несуть / оброб. М. Леонтовича ; викон. Держ. заслуж. акад. хор. капела «Думка» ; під упр. М. Кречка.

391. Фольклорна скриня [Електронний ресурс] = Folklore Trunk / [звукорежисер Назар Новосад] ; Галиц. камер. хор «Євшан» Львів. держ. обл. центру нар. творчості та культур.-освіт. роботи. – Львів : Євшан, 2005. – 1 електрон. опт. диск (CD-Audio, 64.17 хв.) : цифровий + буклет (14 с.). – Назва з етикетки диска. – Текст буклета укр., англ. та нім. мовами. – Зі змісту: Через поле широкеє : кант / оброб. М. Леонтовича ; Котилася зірка / оброб. М. Леонтовича ; Сіно моє, сіно / оброб. М. Леонтовича.

392. Хорові фрески Сіверщини [Електронний ресурс] = The Choral Frescoes of Sivershchyna / викон. Камер. хор ім. Дмитра Бортнянського. – Київ : UKRmusic, 2005. – 1 електрон. опт. диск (CD-DA) : зв. – Назва з етикетки диска. – Зі змісту: Отче наш : зі Служби Божої / М. Леонтович ; Прелюдія / М. Леонтович.

393. Шедеври хорового мистецтва. Диригує Павло Муравський [Електронний ресурс]. – [Київ] : Астра Рекордс, 2005. – 1 електрон. опт. диск (112.9 Mb). – Назва з етикетки диска. – Зі змісту: Щедрик / оброб. М. Леонтовича ; викон. Хор Київ. консерваторії ; Ой, устану я в понеділок / оброб. М. Леонтовича ; викон. Хор Київ. консерваторії ; Чорнушко-душко / оброб. М. Леонтовича ; викон. Держ. заслуж. акад. капела України «Трембіта» ; Гра в зайчика / оброб. М. Леонтовича ; викон. Хор Київ. консерваторії ; Зоре моя вечірняя / слова Т. Шевченка ; музика М. Леонтовича ; викон. Держ. акад. хор. капела «Думка».

2006

394. «Дзвени, бандуро» [Ноти] : з репертуару ансамблю бандуристів «Чарівниці» / аранжування та муз. ред. С. Овчарова. – Дніпропетровськ : Ю. Сердюк, 2006. – 54 с. – Зі змісту: Легенда : «Дівчину вродливу юнак покохав...» / слова М. Вороного ; музика М. Леонтовича ; Хор русалок із незакінченої опери «На русалчин Великдень» : «Ой гори, ой світи, місяченьку...» / М. Леонтович ; аранжування С. Овчарової.

395. Різдвяні вечори [Електронний ресурс] = Christmas Evenings / викон. Камер. хор «Київ». – Kиїв : Choir Productions, 2006. – 1 електрон. опт. диск (CD-DA) : зв. – Назва з етикетки диска. – Зі змісту: Щедрик / оброб. М. Леонтовича ; Ой, там, за горою / оброб. М. Леонтовича.

2007

396. Вербовая дощечка [Електронний ресурс] = The willow board / викон. Нац. заслуж. акад. укр. нар. хор ім. Г. Г. Верьовки. – Київ : UKRmusic, 2007. – 1 електрон. опт. диск (CD-DA) (1 год. 31 хв.). – 104 (К 615898 ЕЄ). – (Національний заслужений академічний український народний хор ім. Г. Г. Верьовки). – Назва з етикетки диска. – Зі змісту: Піють півні / оброб. М. Леонтовича.

397. Колядки та духовні пісні [Електронний ресурс] / викон. Нац. заслуж. акад. укр. нар. хор ім. Г. Г. Верьовки. – Київ : UKRmusic, 2007. – 1 електрон. опт. диск (CD-DA) (57.01 хв.). – 103 (К 203237 ЕГ). – Назва з етикетки диска. – Зі змісту: Ой, там за горою / оброб. М. Леонтовича ; Ой, у полі плужок оре / оброб. М. Леонтовича ; Щедрик / оброб. М. Леонтовича ; Достойно є / музика М. Леонтовича ; Вірую / музика М. Леонтовича ; соліст В. Бойко.

398. Куркова, З. Співає вокальний ансамбль «Мальви» [Ноти] : репертуар. зб. / З. Куркова ; Вінниц. обл. центр нар. творчості. – Вінниця : Розвиток, 2007. – 84 с. – Зі змісту: Ой, у саду голуби / [оброб.] М. Леонтовича ; пер. З. Куркової. – С. 29.

399. Микола Леонтович (1877–1921) [Електронний ресурс] : фонозаписи 17 композицій митця у виконанні кращих хорів України / Нац. заслуж. акад. укр. нар. хор ім. Г. Г. Верьовки [та ін.]. – Київ : Атлант ЮЕмСі, 2007. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) (147 хв.) : зв. – (Стозір’я. Бібліотека української родини). – Назва з етикетки диска.

400. Національна заслужена капела бандуристів України ім. Г. І. Майбороди [Електронний ресурс] : [в 4 ч.] / викон. Нац. заслуж. капела бандуристів України ім. Г. І. Майбороди. – Київ : UKRmusic, 2007. – 1 електрон. опт. диск (CD-DA). – Назва з етикетки дисків.

Ч. 1. – Зі змісту: Ой, не пугай, пугаченьку : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича. 

Ч. 2. –Зі змісту: Гей, ви, стрільці січовії : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича.

Ч. 4. – Зі змісту: Ой, зійшла зоря / оброб. М. Леонтовича.

401. Ой, там, за лісочком [Електронний ресурс] = Oh there, benind the wood / викон. Нац. засл. акад. укр. нар. хор ім. Г. Г. Верьовки. – Київ : UKRmusic, 2007. – 1 електрон. опт. диск (CD-DA) (2 год.). – 106 (К616151 ЕЄ). – (Нац. заслуж. акад. укр. нар. хор ім. Г. Г. Верьовки). – Назва з етикетки диска. – Зі змісту: Дударик / оброб. М. Леонтовича.

402. Ой, у лузі калина стояла [Електронний ресурс] = Oh kalyna in the meadow / викон. Нац. заслуж. акад. укр. нар. хор ім. Г. Г. Верьовки. – Київ : UKRmusic, 2007. – 1 електрон. опт. диск (CD-DA). – 105 (К 051093 ЕО). – (Нац. заслуж. акад. укр. нар. хор імені Григорія Верьовки). – Назва з етикетки диска. – Зі змісту: Ой, зійшла зоря / оброб. М. Леонтовича, солісти: В. Бойко, Т. Борковська.

403. Співають «Солісти Львова» [Ноти] : [зб. духов. творів : для чолов. вокал. ансамблю a capella] / упоряд. З. Демицюх ; викон. «Солісти Львова». – Львів : [Вид-во Тараса Сороки], 2007. – 202 с. : іл. – Зі змісту: Ой, там за горою / оброб. М. Леонтовича ; Кант про Почаївську Божу Матір / оброб. М. Леонтовича.

404. Хорові твори [Електронний ресурс] / М. Леонтович. – [Вінниця] : Нова Кн., [2007]. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM), (в конверті) : портр., хор. пісні. – Назва з етикетки диска. – Вид. є дод. до кн.: Микола Леонтович. Листи, документи, духовні твори : до 130-ї річниці від дня народж. / А. Ф. Завальнюк. Вінниця : Нова Кн., 2007. 272 с. – Зміст: Літургія Іоанна Златоустого у виконанні Нац. заслуж. акад. капели України «Думка» під керуванням Є. Савчука: Велика єктенія / бас профундо соло В. Грицик ; У царстві твоїм / тенор соло К. Клейн ; Прийдіть і поклонімося ; Алилуя ; Вірую / бас профундо соло В. Грицик ; Достойно є ; Отче наш / тенор соло К. Клейн, баритон соло І. Бабюк ; Єдин свят ; Благословен той ; Ми бачили світ… Нехай повні будуть ; Нехай буде ; Ой, зійшла зоря / баритон соло І. Бабюк, сопрано соло Н. Ворошилова. Хорові твори у виконанні студент. хору Нац. муз. акад. ім. П. І. Чайковського під керуванням П. Муравського: Щедрик ; Дударик ; Пряля ; Піють півні ; Ой, устану я в понеділок ; Зашуміла ліщинонька ; Зоре моя вечірняя ; Котилася зірка ; Чорнушко-душко ; За городом качки пливуть ; Гра в зайчика ; Ой, вийду я на вулицю ; Ой, ніхто ж там не бував ; Ой, з-за гори ; Смерть ; Прелюдія.

2008

405. Козяр, Н. Співає «Жайвір» [Ноти] : хрестоматія хор. співу / Н. Козяр. – Львів : Край, 2008. – 559 с., [2] арк. іл. : табл. – Зі змісту: Ой, сивая зозуленька / оброб. М. Леонтовича.

406. Різдво з «Легендою» [Ноти]. Вип. 3 : репертуар. зб. / [упоряд. І. Циклінський ; муз. ред. А. Славич] ; Муніцип. камер. хор «Легенда». – Дрогобич : Посвіт, 2008. – 63 с. : портр. – Зі змісту: Небо і земля / оброб. М. Леонтовича ; А в Єрусалимі / оброб. М. Леонтовича ; Ой, там за горою / оброб. М. Леонтовича ; В полі-полі плужок ходить / оброб. М. Леонтовича.

407. Українські народні козацькі пісні та думи [Електрон- ний ресурс] = Ukrainian cossack songs and ballads. – Київ : Кацан В. М., 2008. – 1 електрон. опт. диск (CD-DA). – (Золота колекція). – Назва з етикетки диска. – Зі змісту: Із-за гори сніжок летить : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича ; викон. Держ. заслуж. акад. хор. капела «Думка» ; Козака несуть : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича ; викон. Держ. заслуж. акад. хор. капела «Думка».

408. Чари українського багатоголосся [Електронний ресурс] : укр. нар. пісні a cappella / керівник проекту В. Кацан ; муз. ред. О. Казакова. – Київ : Астра Рекордс, 2008. – 1 електрон. опт. диск (CD-DA). – AR 042-06. – (Золота колекція). – Проект здійснено за сприяння Нац. худож. музею України. – Назва з етикетки диска. – Зі змісту: Гаю, гаю, зелен розмаю : (запис 1972 р.) / оброб. М. Леонтовича ; викон. Чолов. хор. капела муз.-хор. т-ва України ; диригент С. Дорогий ; Ой, з-за гори кам’яної : (запис 1977 р.) / оброб. М. Леонтовича ; викон. Держ. заслуж. акад. хор. капела України «Думка» ; диригент М. Кречко.

2009

409. Луців, В. Українські народні пісні й думи [Електрон- ний ресурс] = Ukrainian folk song & dumy / В. Луців. – Київ : Наш формат, 2009. – 1 електрон. опт. диск (CD-DA). – Назва з етикетки диска. – Зі змісту: Пряля / оброб. М. Леонтовича.

410. Первоцвіт: з піснею у нове тисячоліття [Ноти] : вибр. хор. твори укр. композиторів : з репертуару нар. аматор. хору «Первоцвіт» Нар. дому с. Микитинці, присвяч. 100-річчю смерті Д. Січинського та 110-й річниці заснування колективу / упоряд. Г. Карась ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Ін-т мистецтв, Микитин. сільрада Івано-Франків. міськради. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2009. – 79 с., [4] арк. іл. : портр. – Зі змісту: Колядки: Що то за предиво... / оброб. М. Леонтовича.

2010

411. Головні пісні та мелодії України [Електронний ресурс] / Фонд М. Томенка «Рідна країна», Нац. радіокомпанія України. – Київ : Парк Кіно, 2010. – 1 електрон. опт. диск (CD-DA). – Назва з етикетки диска. – Зі змісту: Щедрик : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича.

412. З піснею в серці [Ноти] : пісні з репертуару Нар. чолов. хору «Орфей» : [для чотириголосого чолов. хору в супроводі фортепіано] / уклад. М. Й. Олійник. – Львів : Нац. ун-т «Львівська політехніка», 2010. – 138, [2] с. : кольор. фот. – Зі змісту: Богородице Діво / музика М. Д. Леонтовича ; пер. В. Гнідя. – С. 13.

413. Служба Божа [Ноти] : для міш. хору : твори укр. та зарубіж. композиторів з репертуару хору «Вірую» церкви Святих Ольги та Єлизавети у Львові. – [Львів], 2010. – Зі змісту: [Реліг. твори М. Леонтовича: Мирна Єктенія ; Мала єктенія ; Слава... Єдинородний Сину ; Прийдіть і поклонімось ; Святий Боже ; Алилуя ; І Духові твоєму. Слава Тобі, Господи ; Єктенія усильного благання ; Єктенії за оглашенних, за вірних ; Херувимська ; Прохальна єктенія ; Отця, і Сина... ; Милість миру ; Достойно є ; І всіх, і все ; Отче наш ; Амінь. І Духові твоєму ; Єдин свят ; Хваліте Господа з небес ; Благословенний ; Ми бачили світ істинний ; Нехай повні будуть ; Благодарна єктенія ; Нехай буде благословенно ; Відпуст].

2011

414. Колядує «Орфей» : Партитури. Віншування. Спогади / Нац. ун-т «Львівська політехніка» ; упоряд. М. Олійник ; муз. ред. В. Гнідь. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 128 с. : ноти. – Зі змісту: Дивная новина / музика М. Леонтовича ; пер. для чолов. хору В. Гнідя. – С. 36–37 ; Щедрик / оброб. М. Леонтовича. – С. 54–55.

415. Ластов’як, О. Творча діяльність ансамблю «Світлиця» (Вільнюс, Литва) [Текст] : [у репертуарі родин. гурту «Світлиця» є оброб. нар. пісень М. Леонтовича, зокрема «Ой, горе тій чайці», «Гаю, гаю, зелений розмаю», «Ой, вербо, вербо», «Ой, сивая зозуленька»] / О. Ластов’як // Молодь і ринок. – 2011. – № 11. – С. 92–95.

416. Рожок, В. І. Музичне відлуння соборності. Міжнародна Пасхальна хорова асамблея «Господи, Господи, силою Твоєю» [Текст] : [започаткована 2009 р. Асамблея об’єднала найкращих викон. України і зарубіжжя ідеєю духовності, втіленої в епіграфі, узятому з хор. концерту № 3 Д. Бортнянського «Господи, Господи, силою Твоєю!». Хор. колективи виконали п’ять Літургій, серед яких – «Літургія Іоанна Златоустого» М. Леонтовича] / В. І. Рожок // Часоп. Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – Київ, 2011. – № 1. – С. 3–16. Культурологічний словник / за ред. В. І. Рожка, О. В. Антонюка ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – Київ, 2011. – С. 290–293.

2012

417. Вокально-інструментальні твори [Ноти] // Стежками Леонтовича / упоряд. І. О. Назаренко ; [ред. Є. Д. Колесник]. – Вінниця, 2012. – С. 50–303. – Зі змісту: Гей, нум, браття : пісня січових стрільців / оброб. М. Леонтовича ; інструментування Т. Ткаченка. – С. 79–84 ; Ой, устану я в понеділок : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича ; пер. В. Буко. – С. 216–217 ; Ой, з-за гори кам’яної : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича ; інструментування В. Буко. – С. 249–256. 

418. Рожок, В. І. Четверта Міжнародна Пасхальна асамблея-2012 «Господи, Господи, силою Твоєю»: кроки до визнання [Текст] : [у виконанні акад. камер. хору «Київ» (диригент М. Гобдич) прозвучав «Великодний тропар» М. Леонтовича. Нац. заслуж. акад. укр. нар. хор ім. Г. Г. Верьовки виконав кант Почаївській Божій Матері, «Отче Наш» та «У царстві Твоїм» композитора] / В. І. Рожок // Часоп. Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – Київ, 2012. – № 3. – С. 3–10.

2013

419. Рожок, В. І. П’ята Міжнародна Пасхальна асамблея «Господи, Господи, силою Твоєю» – 2013: кроки визнання і творчих перемог [Текст] : [хором «Fres сosonores» Спасо-Преображен. ставропігійс. Собору було виконано кант Почаїв. Божій Матері «Ой, зійшла зоря» М. Леонтовича (соло С. Сердюк), ансамблем солістів «Благовість» – «У царстві Твоїм» (соліст Д. Сагіров)] / В. І. Рожок // Часоп. Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – Київ, 2013. – № 3. – С. 3–24.

420. Хорові твори на вірші Тараса Шевченка [Ноти] : твори укр. композиторів на вірші Тараса Шевченка з репертуару хору «Вірую» храму Святих Ольги та Єлизавети (УГКЦ) у Львові та Заслуж. хор. капели України «Боян» ім. Є. Вахняка. – Львів, 2013. – Зі змісту: Зоре моя вечірняя / мелодія Г. Гладкого ; оброб. М. Леонтовича ; слова Т. Шевченка. – С. 4–5.

2014

421. З репертуару Народної академічної хорової капели імені Павла Чубинського [Ноти] : [для хору a capella] / ред.-упоряд. Н. Ю. Посісеєва. – Київ : Фенікс, 2014. – 256 с. : кольор. іл., фот. – Зі змісту: У царстві Твоїм : Антифон ІІІ з Літургії Св. Іоанна Златоустого : [для міш. хору a capella] : / М. Леонтович. – С. 72–76 ; Зорі : [для міш. хору a capella] / слова Б. Грінченка ; музика М. Леонтовича ; транскрипція для сопрано соло та хору a capella Л. Дичко. – С. 132–134 ; Піють півні : оброб. укр. нар. пісні : [для міш. хору a capella] / М. Леонтович. – С. 135, 136.

422. Микола Леонтович. Хорові обробки народних пісень [Ноти] / М. Леонтович // Муз. шк. – 2014. – Вип. 72, ч. 2 : Музична література, 7 клас (четвертий рік навчання). – С. 31–34. – У комплекті з безкоштов. навч. дод. на диску творів, що вивчаються за програмою муз. шк. – Зміст: Хор. оброб. укр. нар. пісні «Щедрик» / викон. дит. хор ; Легенда : хор. поема / викон. Нац. заслуж. акад. капела України «Думка» ; Літургія Іоанна Златоустого / викон. Нац. заслуж. акад. капела України «Думка» ; Прийдіть і поклонімося / викон. Нац. заслуж. акад. капела України «Думка»; Отче наш / викон. Нац. заслуж. акад. капела України «Думка»; Єдин свят / викон. Нац. заслуж. акад. капела України «Думка»; Благословен той / викон. Нац. заслуж. акад. капела України «Думка» ; Святий Боже / викон. Нац. заслуж. акад. капела України «Думка» ; Херувимська / викон. Нац. заслуж. акад. капела України «Думка» ; Дударик / викон. Нац. заслуж. акад. капела України «Думка» ; Над річкою бережком / викон. Нац. заслуж. акад. капела України «Думка» ; За городом качки пливуть / викон. Нац. заслуж. акад. капела України «Думка» ; Женчичок-бренчичок / викон. Нац. заслуж. акад. капела України «Думка» ; Пряля / викон. Нац. заслуж. акад. капела України «Думка» ; Із-за гори сніжок летить / викон. Нац. заслуж. акад. капела України «Думка» ; Козака несуть / викон. Нац. заслуж. акад. капела України «Думка».

2015

423. Музична школа [Ноти]. Вип. 84. Пісні Олега Скрипки пер. для фортепіано : для 8 кл. / О. Скрипка. – Київ : МЕНЕДЖМЕНТ-ХХІ, 2015. – 56 с. – Зі змісту: Щедрик / музика О. Скрипки ; оброб. М. Леонтовича.

Це надзвичайно симпатична людина, делікатна і тиха... тому його скрізь затирають, 
відсовують, хоч справді велика одиниця серед музичних кіл; з великими здібностями і талантом;
він ніби різьбяр у музиці, що творить найтонші музичні вартості, неначе мереживо з шовку.
 Його техніка, обробка найменшої речі остільки ажурна, ніби тонка різьба з золота, прикрашена
самоцвітним камінням. Леонтович бере невелику річ і так вирізьбить її, вичеканить, що просто диву 
даєшся: маленьку, простеньку мелодію він розгорне на широку картину з безліччю найрізноманітніших барв...

К. Стеценко

Біографія, родина 

Коротке і трагічне життя; смерть, довгі
роки овіяна таємницею; творчість, що перевершила всі попередні досягнення в
галузі хорової музики; всесвітня відомість і водночас складна доля відродження в
людській пам’яті – це лише короткий пунктир в обрисі постаті 
композитора Миколи Леонтовича.

А. Завальнюк

424. Подольские Епархиальные ведомости. № 6, 15 марта. – Каменец-Подольск : В Тип. Подол. Губерн. Упр., 1877. – 148 с. – Зі змісту: [Про призначення батька Д. Леонтовича священиком у с. Селевинці Брацлав. повіту]. – С. 119.

425. Труды Подольского историко-статистического комитета. Вып. 9. Приходы и церкви Подольской епархии / под ред. Е. Сецинского. – Каменец-Подольск : Тип. С. П. Киржацкого, 1901. – 1064, 175 с. – Зі змісту: [Про с. Селевинці, де народився М. Д. Леонтович]. – С. 206.

426. Юрмас, Я. До біографії М. Д. Леонтовича : [життя композитора дослідник поділив на такі періоди: дитячо-шкільний (1877–1899), період блукань (1899–1908), тульчинський період (1908–1917), київський період (1918–1919), передсмертний (1919–1921). До ст. вміщено посилання на спогади про М. Леонтовича С. Коноваліва, М. Угриновича, Г. Яструбецького, Я. Греха тощо] / Я. Юрмас // Життя й революція. – 1928. – Кн. 7. – С. 161–172.

427. Дяченко, В. П. М. Д. Леонтович (1877–1921) : [біогр.  довід. з муз. аналізом деяких творів] / В. П. Дяченко // Рад. музика. – 1940. – № 1 (Січ.–Лют.). – С. 35–45.

428. Дяченко, В. П. М. Д. Леонтович. Малюнки з життя / В. П. Дяченко. – Харків : Мистецтво, 1941. – 138, [2] с., [8] табл. – (Шкільна бібліотека. Музикальна серія / НКО УРСР). – Після тит. листа портр. М. Д. Леонтовича ; на с. 48 портр. М. Д. Леонтовича в учител. формі.

Рец.: Граничка, Л. Книжка про М. Леонтовича / Л. Граничка // Краків. вісті. – 1942. – 15 жовт. – С. 3, 4.

429. Бабка, С. Леонтович Микола Дмитрович : (корот. біогр.) / С. Бабка // Відродження. – Ромни, 1942. – 11 груд. – С. 3. 

430. Бужанський, О. М. Д. Леонтович : (корот. біогр.) : [описуючи біогр. композитора, авт. наводить цікавий епізод, що стався, коли М. Леонтович полишав Чуків (за матеріалами Я. Юрмаса (Масютина)] / О. Бужанський // Свобода. – 1949. – 1 груд. – С. 3. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2otnluY (дата звернення: 21.04.2017). – Назва з екрана.

431. Середюк, О. Творець невмирущої пісні : до 35-річчя з дня смерті М. Д. Леонтовича : [зазначається, що у 1903 р., святкуючи 35-річ. ювілей своєї муз. діяльності, М. Лисенко з великою прихильністю розповів друзям про скромного молодого вчителя з Поділля, у якому він побачив талант композитора з ориг. і самобут. муз. мисленням] / О. Середюк // Вінниц. правда. – 1956. – 24 січ.

432. Інгулець, О. [Рішай, О.] Микола Дмитрович Леонтович (1877–1921) : (з нагоди 45-річчя з дня його смерті) : [авт. наведено факти з біогр. М. Леонтовича, формування його нац. світогляду в Кам’янець-Поділ. духов. семінарії під впливом свідомої укр. інтелігенції] / О. Інгулець [О. Рішай] // Визвол. шлях. – Лондон, 1966. – Кн. 1. – С. 9–15 ; Українські композитори / зредагував та упорядкував М. Гаврилюк. – Буенос-Айрес, 1970. – С. 41–53.

433. Дудкевич, Д. Натхненних мелодій творець : [вміщено згадки учасників Тульчин. хору, які знали композитора] / Д. Дудкевич // Зоря комунізму. – 1969. – 14 черв.

434. Бондаренко, Ю. Доповнення до біографії : [про експонат, яким збагатився Тульчин. краєзнав. музей, – свідоцтво про успіш. закінч. у 1892 р. М. Леонтовичем Шаргород. духов. училища] / Ю. Бондаренко // Зоря комунізму. – 1969. – 14 черв.

435. Сонгайло, І. Непідвладний забуттю : [про високі вимоги до митця, які висував М. Леонтович] / І. Сонгайло // Культура і життя. – 1971. – 24 квіт. – С. 3.

436. Дяченко, В. М. Д. Леонтович : уривок з біогр. нарису : [про навчання в Шаргород. духов. училищі] / В. Дяченко // Краса України – Поділля : Вінниччина в худож. слові : збірник / відп. ред. В. М. Борщевський. – Одеса, 1972. – С. 118–123.

437. *Сліденко, М. Матеріали до біографії М. Д. Леонтовича / М. Сліденко // Укр. вісті. – 1972. – 6–13 серп. (№ 32/33).

438. Цимбалюк, Є. Тут народився Леонтович : [с. Монастирок Немирів. р-ну, куди авт. завітав, щоб поспілкуватися з місц. бабусею, яка ще пам’ятала родину священика Леонтовича] / Є. Цимбалюк // Зоря комунізму. – 1977. – 29 січ.

439. Іванов, В. Дитячі та юнацькі роки М. Д. Леонтовича : [посилаючись на архів. док., відом. першого біографа композитора Я. Юрмаса та спогади близького товариша Г. Яструбецького, автор довів, що М. Леонтович народився в с. Селевинці] / В. Іванов // Музика. – 1977. – № 3. – С. 27, 28.

440. Солоненко, М. Боян Поділля : [по собі М. Леонтович залишив не лише чарівні мелодії, а й числен. учнів. На поч. 20-х рр. ХХ ст. у Жмеринці в труд. шк. працювали вихованці композитора Й. Зозуля, Н. Ватолинська та Попович – талановитий керівник залізнич. хору] / М. Солоненко // Нові горизонти. – 1977. – 17 груд.

441. В. І. Дитячі та юнацькі роки М. Д. Леонтовича : [простежено біогр. композитора від народж. до закінч. Кам’янець-Поділ. семінарії] / В. І. // Микола Леонтович : зб. на пошану великого укр. композитора / зібрав і впорядкував С. Вожаківський ; літ. і мов. редагування Л. Полтави. – Нью-Йорк, 1982. – С. 9–18.

442. Тарахан-Береза, З. Відродження національних святинь : [про відвідини шевченків. місць, у т. ч. й композитором М. Леонтовичем] / З. Тарахан-Береза // Україна. – 1992. – № 32. – С. 1–3 ; № 33. – С. 8–10.

443. Леонтович, Г. Його розуміли всі : [спогади ст. доньки про дитинство М. Леонтовича за розповідями діда Дмитра Феофановича] / Г. Леонтович // Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванов. – Київ, 1982. – С. 10–15 ; Микола Леонтович: дослідження, документи, листи : до 125-ї річниці від дня народж. / А. Завальнюк. – Вінниця, 2002. – С. 131–135.

444. Леонтович, Г. М. Основна риса – доброта : до 105-річчя від дня народж. М. Д. Леонтовича : [спогади про батька, його уважне ставлення до родини, захоплення муз. творчістю] / Г. М. Леонтович // Вінниц. правда. – 1982. – 12 груд.

445. Леонтович, Г. М. Слово про батька : [про стосунки в родині Леонтовичів] / Г. М. Леонтович ; публ. О. Степанюка // Зоря комунізму. – 1982. – 23, 25 груд.

446. Леонтович, К. Ф. [Лист дружини М. Д. Леонтовича 1921 р.] К. Леонтович до К. Стеценка / К. Леонтович // Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванова. – Київ, 1982. – С. 144–146.

447. Іванов, В. З документальних джерел : [за архів. док. досліджено предків М. Д. Леонтовича по батьковій лінії, місця їх проживання на Поділлі] / В. Іванов // Музика. – 1983. – № 3. – С. 7–8.

448. Степанюк, О. Світло далеких зірок : [матеріал про шурина М. Леонтовича, скульптора О. Жовткевича, його революц. діяльність та маловідомий твор. спадок] / О. Степанюк // Комсом. плем’я. – 1984. – 11 серп.

449. Святелик, В. Невідомий Леонтович : [на думку крає- знавця, лише В. Іванов у 1982 р. зробив перші наук. розвідки біогр. М. Леонтовича за допомогою архів. док. і продовжив розпочату в 20-х рр. справу Я. Юрмаса з доклад. вивч. біогр. композитора] / В. Святелик // Колгосп. вісті. – 1989. – 10 жовт.

450. Святелик, В. 1. Родовід ; 2. Батько ; 3. Дитинство ; 4. Роки навчання ; 5. Леонтович в Чукові / В. Святелик // Колгосп. вісті. – 1989. – 14, 21 жовт., 14, 23 листоп., 2 груд.

451. Святелик, В. Композитор в 1920 році : [за док. джерелами досліджено життя М. Д. Леонтовича в Тульчині у 1920 р. Краєзнавець доводить, що М. Д. Леонтович працював зав. секцією мистецтв повіт. наросвіти, а не секр., як вважалося раніше] / В. Святелик // Зоря комунізму. – 1989. – 12 груд.

452. Святелик, В. Де народився Леонтович : [стверджується, що М. Леонтович все ж народився у с. Монастирок. Краєзнавець провів опитування старожилів цього села, які згадували, що у с. Селевинці ніколи не було церкви, і віднайшов цьому підтвердження в «Трудах Подол. епархиал. ист.-стат. комитета»] / В. Святелик // Вінниц. правда. – 1990. – 14 лип.

453. Нова притча про Терпінь-камінь : [док. з архіву Муз. т-ва ім. М. Леонтовича, які розповідають про матеріал. підтримку родини композитора після його трагіч. загибелі] / підгот., публ. та комент. В. Кузик // Культура і життя. – 1991. – 13 трав. – С. 4.

454. Святелик, В. На батьківщині Леонтовича : [зазначається, що композитор народився в с. Монастирок, а не Селевинці. Разом з місц. педагогами було відвідано місце, де колись стояла хата священика і де народився М. Леонтович] / В. Святелик // Тульчин. край. – 1991. –14 груд.

455. Святелик, В. М. Д. Леонтович і його родина. Родовід : [про вивчення родоводу Леонтовичів донькою композитора Галиною, яка залишила цікаві та повністю ще не опубл. спогади про свого батька, діда та прадіда, та зазначено, що майже нічого невідомо про матір композитора Марію Йосипівну, яка походила із роду сіл. священиків Ятвинських] / В. Святелик // Тульчин. край. – 1996. – 25 груд.

456. Іванов, Б. В. Лібретистка М. Леонтовича : (до 120-річчя від дня народж. М. Д. Леонтовича) : [літ.-біогр. нарис сина Н. Танашевич про життя і творчість своєї матері, її зустріч з композитором в останній день його життя] / Б. В. Іванов ; упоряд., заг. ред. та ст. А. Ф. Завальнюка. – Вінниця : Обл. краєзнав. музей, 1997. – 43 с. : іл.

457. Стрижук, В. «Леонтович, любий Леонтович...» : [про подію в Тульчині, яка сталася 29–30 жовт. 1920 р., коли П. Тичина із Другою мандрів. капелою Дніпросоюзу під орудою К. Стеценка приїхав до міста, де перед широким загалом співали пісні М. Леонтовича] / В. Стрижук // Вінниц. відом. – 1997. – 30 січ. – С. 4.

458. Іванов, В. До біографії М. Леонтовича : [наведено уривки зі знайд. архів. док., які відкрили раніше невідомі сторінки біогр. композитора, зокрема про родовід композитора по батьковій лінії, освіту і вчителювання М. Леонтовича, його вчителів у Шаргород. духов. училищі та Кам’янець-Поділ. духов. семінарії] / В. Іванов // Музично-педагогічна і творча діяльність М. Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури : до 120-річчя від дня народж. : наук. доп. першої Всеукр. наук.-теорет. конф. (10–12 груд. 1997 р.). – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 28–31.

459. Павлюк, Я. «Якби ви почули пісню про Почаївську Божу Матір...» : 13 груд. виповнилося 120 р. від дня народж. укр. композитора-диригента, муз.-громад. діяча М. Леонтовича. Загинув 23 січ. 1921 р. від підступ. кулі чекіста : [про зустріч з Галиною Миколаївною Леонтович у Тульчині навесні 1963 р., враження від спогадів доньки та сестер про Миколу Дмитровича, його духов. спадщину, яка всі ці роки замовчувалася] / Я. Павлюк // Час/Time. – 1997. – 11–17 груд. – С. 2.

460. Іванов, В. Маловідомі сторінки біографії М. Леонтовича : [виявлені за 20 р. нові дані з рідкіс. періодич. вид., приват. та держ. архівів дозволили авт. висвітлити нові сторінки життєвої і твор. біогр. композитора] / В. Іванов // Укр. муз. архів : док. і матеріали з історії укр. муз. культури / упоряд. та заг. ред. М. Степаненка. – Київ, 1999. – Вип. 2. – С. 40–53.

461. Димченко, С. Витоки творчої особистості Миколи Леонтовича : (до 125-річчя від дня народж. композитора) : [про дит. та юнац. роки М. Д. Леонтовича, його навчання в Шаргород. духов. училищі разом з братом Олександром та Кам’янець-Поділ. духов. семінарії, захоплення семінариста Леонтовича лекціями П. Кудрявцева, його зацікавленість іст. повістями] / С. Димченко // Мистецтво та освіта. – 2002. – № 4. – С. 56–58.

462. Завальнюк, А. Життєвий шлях Миколи Леонтовича : [на фоні цікавих світлин йде розповідь про життя композитора, місця його навчання. Закінчуючи Кам’янець-Поділ. духов. семінарію, М. Леонтович був уже визнаним регентом семінар. хору] / А. Завальнюк // Микола Леонтович: дослідження, документи, листи : (до 125-ї річниці від дня народж.) / А. Ф. Завальнюк. – Вінниця, 2002. – С. 11–56.

463. Яропуд, З. Великий подолянин : до 125-річчя від дня народж. М. Д. Леонтовича : [описано в заг. рисах життя та шлях муз. розвитку композитора] / З. Яропуд // Кам’янець-Поділ. вісн. – 2002. – 16 груд.

464. Яропуд, З. До біографії М. Леонтовича : (спогади Ольги фон Ерн, дочки Володимира Гагенмейстера) : [Ольга Володимирівна Ерн, донька видат. поділ. митця і педагога, репресов. у 30-х рр., з 1937 по 1946 рр. мешкала в Тульчині по сусідству з родиною М. Д. Леонтовича] / З. Яропуд // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Вип. 14. – С. 100, 101.

465. Завальнюк, А. Життєвий шлях Миколи Леонтовича : [з розповідей батька: «первісток Микола, ще й говорити як слід не вміючи, наспівував пісеньок». Микола, зі своїми мол. братом і сестрами в імпровіз. хорі співали «Ах, ти воля», «Сивая голубка звивається хутко», «Ой, там за горою, чорт зна за якою» тощо] / А. Завальнюк // Микола Леонтович. Листи, документи, духовні твори : (до 130-ї річниці від дня народж. / А. Ф. Завальнюк. – Вид. 2-ге, доопрац. і допов. – Вінниця, 2007. – С. 10–31.

466. Дець, В. Співець душі народної : [М. Леонтович народився на Немирівщині, його співуче оточення, благодатна родина, що кохалася в музиці і піснях, сприяли тому, що муз. здібності в майбут. композитора проявилися дуже рано] / В. Дець // Прибуз. новини. – 2007. – 12 груд. – С. 4.

467. Морозова, А. Рождественский гимн в американской комедии «Один дома» – это … «Щедрик» Николая Леонтовича, только на английском языке : 130 лет назад родился укр. композитор, подаривший миру популяр. рождествен. мелодию : [екскурсовод з Тульчина А. Морозова, яка навчалася музики в колиш. учениці М. Леонтовича Н. Снігурської, розповідає про перебування композитора в Тульчині та його родину] / А. Морозова ; беседу вела О. Сметанская // Факты. – 2007. – 29 дек. – С. 13.

468. Морозова, А. Пам’ять сильніша за час : [у Тульчині на території міськ. кладовища є 4 могили: двох сестер композитора – Вікторії і Олени Леонтович та двох доньок – Галини і Надії Леонтович. Завдяки громад. орг. розвитку духов. культури «Діалог» і за допомоги земляків, які живуть на Тульчинщині та за межами України, захоронення цієї сім’ї знайдено. У пошуку брало участь 50 чол.] / А. Морозова // Тульчин. край. – 2008. – 30 січ.

469. Морозова, А. Микола Леонтович, його дружина, діти, сестри : [зазначено, що подальша доля дружини композитора майже невідома, пошуки її могили тривають. У ст. наведено цікаві спогади мол. доньки композитора Надії. Розповідається про долю Галини, ст. доньки, та його сестер] / А. Морозова ; бесіду провів О. Галіза // Вінниц. відом. – 2008. – 19 берез. – С. 9.

470. Кващук, В. Микола Леонтович – співець народних мелодій : [авт. вперше використовує зібр. нові, раніше не опубл. матеріали, які розкривають трагіч. сторінки життя видат. укр. композитора] / В. Кващук // Мистецтво в сучасній школі: проблеми, пошуки : матеріали наук.-метод. конф. «Інноваційні форми і методи вдосконалення навчання і виховання учнів на уроках мистецтва в загальноосвітніх школах» (м. Івано-Франківськ, берез. 2010 р.) / за заг. ред. М. В. Вовка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2010. – Вип. 4. – С. 61–68.

471. Деніс, М. Миколка Леонтович на Новорічній ялинці у княгині Щербатової : [на одному зі святк. ранків, започаткованих Б. Потоцьким, у 1888 р. побував одинадцятиріч. Микола Леонтович] / М. Деніс // Немирівський парк і палац: переплетіння доль / М. Деніс. – Немирів, 2012. – Кн. 2 : За Щербатових та за новітнього часу. – С. 235–245 : кольор. фот.

472. Мартинова, Л. Зустріч з донькою Миколи Дмитровича у спогадах Людмили Мартинової : [навчаючись у Київ. консерваторії, Л. Мартинова вперше почула «Щедрик» і була вражена. Інформацію про композитора доповнив В. І. Мерзляков, який працював разом з М. Леонтовичем у Києві в Муз.-драм. ін-ті ім. М. В. Лисенка. Пізніше по роботі вона побувала в Теплику і відвідала могилу митця. Тож вирішила разом із колегами зустрітися з донькою композитора Галиною Миколаївною, яка проживала в Тульчині] / Л. Мартинова ; записала С. Поляковська // Микола Леонтович і сучасність : до 135-річчя від дня народж. композитора / Вінниц. училище культури і мистецтв ім. М. Д. Леонтовича, Вінниц. обл. центр нар. творчості ; [упоряд.: О. Ю. Мельничук, С. П. Поляковська]. – Вінниця, 2012. – С. 31–34 : фот.

473. Малюта, А. Воспоминания о сестрах и дочерях Николая Дмитриевича Леонтовича : [Олександра Денисівна Малюта дитинство та юність прожила в Тульчині. Її сім’я і вона багато років спілкувалися із членами родини Леонтовичів, про що вона розповідає у своїх спогадах] / А. Малюта // Микола Леонтович і сучасність : до 135-річчя від дня народж. композитора / Вінниц. училище культури і мистецтв ім. М. Д. Леонтовича, Вінниц. обл. центр нар. творчості ; [упоряд.: О. Ю. Мельничук, С. П. Поляковська]. – Вінниця, 2012. – С. 39–51 : фот.

474. Немирівщина в особистостях (поч. ХV – кінець ХІХ ст.) : [до ст. вміщено корот. біогр. довідку про композитора та педагога Миколу Дмитровича Леонтовича] // Немирівщина від витоків до сьогодення : краєзнав. нариси / О. І. Лесько [та ін.]. – Вінниця, 2013. – С. 78 : портр.

475. Самченко, В. Постріл ЧК у подільського Орфея : [окрім викладу уже відомих фактів щодо вбивства М. Д. Леонтовича, висвітлюється також біогр. композитора] / В. Самченко // Україна молода. – 2016. – 20 січ. – С. 13.

476. Мельничук, О. Микола Леонтович і Фелікс Нововейський : [схарактеризовано спільні риси біогр. та творчості укр. та пол. композиторів] / О. Мельничук // Укр. муз. газ. – 2016. – Лип.–Верес. (№ 3). – С. 12. 

477. Мельничук, О. Ю. Фелікс Нововейський та Микола Леонтович: паралелі у їх біографіях / О. Ю. Мельничук // Współczesne tendencje w nauce i edukacji = Современные тенденции в науке и образовании : zbior artykulow naukowych : Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej (30.01.2016–31.01.2016) – Warszawa, 2016. – S. 76–79. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2iCPc8e (дата звернення: 19.08.2017). – Назва з екрана.

478. Губаль, А. Відома і невідома дружина Миколи Леонтовича : [досліджено біогр. дружини композитора та історію її нелегкого життя після трагіч. смерті чоловіка. На жаль, про неї дотепер мало що відомо] / А. Губаль // Тульчин. край. – 2016. – 11 листоп. – С. 8 : кольор. фот.

479. Топська, Н. Подільський Орфей : [біогр. роман про М. Д. Леонтовича] / Н. Топська. – Київ : Альфа, 2016. – 63 с. : іл. 

Місця, де жив і працював композитор

Край Поділля виколисав багато талантів,
серед яких геніальний композитор Микола
Леонтович вияскравується особливо виразно.
Це Божий дар України, яка берегла себе,
своє духовне єство, свою мову і традиції,
моральні цінності в мелосі, в пісні. І Микола 
Леонтович цю душу народу відчув і озвучив, 
витворив для української пісні геніальне музичне
обрамлення, окрилив її своїм талановитим
даром і підняв її на загальнолюдський музичний
діалог. Життя його було коротким, але слава
його вічна.

М. Жулинський 

480. Стадник, О. М. Д. Леонтович на Тепличчині : [в останні роки свого життя М. Леонтович часто бував у Теплику та навколиш. селах – Стражгород і Марківка, де проживали його батьки] / О. Стадник // Зірка. – 1967. – 23 листоп.

481. Слюсар, Б. М. Д. Леонтович і Поділля : до 90-річчя від дня народж. / Б. Слюсар, В. Панчук // Прапор Жовтня. – 1967. – 13 груд. – С. 4.

482. Литвиненко, Г. Леонтович у Вінниці 1902–1904 рр. : [на основі новознайд. док. і матеріалів, призабутих спогадів людей, які особисто знали М. Д. Леонтовича, досліджено його діяльність у місті, де він обіймав посаду викл. музики і співів у церков.-учител. шк.] / Г. Литвиненко, Б. Хоменко // Комсом. плем’я. – 1975. – 16 жовт.

483. Чиговська, Л. Народний композитор : до 100-річчя від дня народж М. Д. Леонтовича : [про перебування М. Леонтовича на ст. Гришино, його друж. стосунки з учителем та керівником бойової дружини П. С. Дейнегою. Далі мова йде про роботу композитора в Києві, Тульчині] / Л. Чиговська // Соц. культура. – 1977. – № 12. – С. 37, 38.

484. Рекрут, Я. Подільські шляхи Леонтовича : [про місця, де жив і працаював М. Леонтович. Йдеться також про вшанування пам’яті композитора в місцях його проживання] / Я. Рекрут // Робітн. газ. – 1997. – 12 груд.

485. Третяк, В. Велична постать М. Леонтовича на Поділлі : [творчість композитора глибоким корінням пов’язана з Тульчином та Вінницею] / В. Третяк // Тези доп. шістнадцятої Вінниц. обл. іст.-краєзнав. конф. 11 лют. 1997 р. / Він-ниц. обл. орг. Укр. т-ва охорони пам’яток історії та культури, Він-ниц. держ. пед. ін-т, Держ. архів Вінниц. обл. – Вінниця, 1997. – С. 64.

486. Воєвідко, Л. Педагогічна, творча діяльність Миколи Леонтовича в Києві (1918–1919 рр.) : [М. Леонтович як актив. діяч Нар. комісаріату освіти займався створенням програм з реформування муз. культури, розбудовою системи культурно-освіт. закл., ф-тів музикології в ун-тах. Був організатором першої нац. хор. капели, викладав хор. справу в щойно створ. Муз.-драм. ін-ті ім. М. В. Лисенка та нар. консерваторії] / Л. Воєвідко // Матеріали до українського мистецтвознавства. Микола Леонтович і сучасна освіта та культура : до 125-річчя від дня народж. : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Кам’янець-Поділ. держ. ун-т ім. Івана Огієнка, Каф. музики ; [редкол.: Г. А. Скрипник (голов. ред.) та ін.]. – Київ ; Кам’янець-Подільський, 2003. – Вип. 4. – С. 25–27.

487. Галіза, О. Білоусівка і Леонтович : [у цьому селі (Тульчин. р-н) композитор любив перебувати під час літ. канікул. Тут він записав ряд пісень та балад від лірника, зокрема Почаївську думу «Ой, зійшла зоря вечоровая». Згадується про співпрацю композитора зі своїм учителем Ю. Богдановим, який познайомив його зі старовин. церков. піснеспівом та спонукав до запису фольклору] / О. Галіза // Подолія. – 2003. – 16 лип.

488. Нагребецький, А. Микола Леонтович і Шаргород : [про навчання М. Леонтовича в Шаргород. духов. училищі та перших його учителів В. Гадзинського та Л. Ляторовського. На той час М. Леонтович уже грав на скрипці, з цікавістю відбирав місц. нар. пісні і робив перші спроби їх записати на ноти] / А. Нагребецький // Шаргородщина. – 2007. – 14 лип. – С. 4.

489. Таран, В. У Марківку, до Леонтовича : [студентка ун-ту «Острозька академія» про свої враження від відвідин с. Марківка, де загинув М. Д. Леонтович] / В. Таран // Проскурів. – 2012. – 23 серп. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2lfaKMF (дата звернення: 20.02.2017). – Назва з екрана.

Кам’янець-Подільська духовна семінарія (1892–1899)

...З Кам’янцем кінця XIX – початку
XX ст. пов’язане життя і творчість видатних
письменників А. Свидницького і С. Руданського,
етнографів К. Шейковського та К. Широцько-
го, філософа С. Гогоцького, історика Ю. Сіцін-
ського, художників В. Розвадовського, Жудіна
та В. Гагенмейстера, композиторів і музикан-
тів М. Завадського, В. Заремби, М. Гайворон-
ського, Т. Ганицького… У такому середовищі
він [М. Леонтович] остаточно визначився як
музикант, віддавши всю душу музиці, пісні і
співу; тут він вперше робить спроби гармо-
нізації пісні і вперше отримує диригентську
практику, керуючи семінаристським хором чи
ним же організованим оркестром. Все це ста-
ло для нього гарною школою хорового співу і
творчості.

З. Яропуд

490. Житкевич, Й. Леонтович у Кам’янці-Подільському : [у Кам’янець-Поділ. духов. семінарії вчителем співів і керівником семінар. хору був вихованець Петербурз. співац. капели Ю. О. Богданов. Між вчителем і учнем М. Леонтовичем встановилися міцні друж. зв’язки. Після смерті Ю. Богданова його талановитий учень взявся за керівництво семінар. хором. Вміщено спогади Г. І. Яструбецької, яка була присутня на концерті, присвяч. 100-річчю семінарії, та виконувані хором твори, серед яких були і оброб. укр. нар. пісень] / Й. Житкевич // Зоря комунізму. – 1977. – 12 листоп. ; Зірка. – 1977. – 6 груд.

491. Сваричевський, А. Композитор починався на Поділ- лі : [1898 р. М. Леонтович почав займатися з семінар. хором, про що мріяв увесь час. На інших заняттях він учень, але тут – диригент. Репертуар Леонтович добирав на свій смак. Включав не лише обов’язкові церков. хори, а й нар. пісні. Тут він уперше почув музику М. Глінки, О. Даргомижського, Д. Верді, Ш. Гуно, Ж. Бізе, захопився творами П. Чайковського. З хором почав розучувати укр. пісні у влас. оброб. Це були перші твор. спроби майбут. композитора] / А. Сваричевський // Рад. Поділля. – 1984. – 3 черв.

492. Іванова, Л. О. Формування педагогічних поглядів М. Д. Леонтовича в Подільській семінарії : [серед учителів семінарії, які вплинули на формування пед. поглядів М. Леонтовича, названо проф. П. Кудрявцева (читав логіку), вченого-філолога Д. Федорова (викладав мову і літ.), скрипаля і диригента І. Лепехіна (вів хор. заняття), хормейстера і музикознавця Ю. Богданова] / Л. О. Іванова // VIII Подільська іст.-краєзнав. конф. Тези доп. : секція історії дожовт. періоду / Кам’янець-Поділ. держ. пед. ін-т ім. В. П. Затонського ; Кам’янець-Поділ. держ. іст. музей ; Хмельниц. обл. орг. Укр. т-ва охорони пам’яток історії і культури ; Хмельниц. обл. іст.-краєзнав. т-во ; редкол.: Л. В. Баженов, І. С. Винокур (відп. ред.), С. К. Гуменюк [та ін.] – Кам’янець-Подільський, 1990. – С. 34, 35.

493. Кульбовський, М. Його надихав бунтарський дух Шевченкового слова : [висвітлена біогр. М. Леонтовича, його навчання в Кам’янець-Поділ. духов. семінарії, де він два останні роки був регентом семінар. хору (викл. посада). Авт. припускає, що часті зміни роботи композитора пов’язані з його бунтар. духом, який боровся проти рутини, схоластики та русифікації] / М. Кульбовський // Проскурів. – 1995. – 6 трав. ; З подільського кореня / М. Кульбовський ; Хмельниц. міське т-во укр. мови ім. Тараса Шевченка «Просвіта». – [Допов. перевид.]. – Хмельницький, 2011. – Кн. 1. – С. 67–70.

494. Іванова, Л. Формування педагогічних поглядів М. Леонтовича : (до 120-річчя від дня народж.) : [першою шк. для М. Леонтовича була Кам’янець-Поділ. духов. семінарія, де на становлення його пед. світогляду впливали такі талановиті педагоги демокр. напрямку, як П. Кудрявцев і Д. Федоров та досвідч. вчителі-музиканти Ю. Богданов й І. Лепехін] / Л. Іванова // Мистецтво та освіта. – 1997. – № 4. – С. 55–58.

495. Іванова, Л. Формування педагогічних поглядів М. Леонтовича в роки навчання : [на формування пед. поглядів композитора мали вплив сімейно-родові муз.-вчител. традиції, засвоєння іст.-теорет. матеріалу в галузі муз. педагогіки, виховання практ. навичок роботи з хором і оркестром, вивч. досвіду праці кращих учителів семінарії] / Л. Іванова // Музично-педагогічна і творча діяльність М. Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури : до 120-річчя від дня народж. : наук. доп. першої Всеукр. наук.-теорет. конф. (10–12 груд. 1997 р.). – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 41–44.

496. Сис, Т. Леонтович і Кам’янець : [про зв’язки М. Леонтовича з патріот. налаштов. мешканцями Кам’янця-Подільського: родиною священика Ватича, чиновника пошти Палія та сім’єю Приходьків] / Т. Сис // Музично-педагогічна і творча діяльність М. Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури : до 120-річчя від дня народж. : наук. доп. першої Всеукр.   наук.-теорет. конф. (10–12 груд. 1997 р.). – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 226–228.

497. Вінюкова, В. Микола Леонтович – Бах у хоровій музиці : [на час навчання М. Леонтовича у Кам’янці-Подільському привселюдно співати укр. нар. пісні було заборонено. Тому субот. вечорами семінаристи збиралися на пустирі біля так званої Циганівки. М. Леонтович приносив зб. укр. пісень в оброб. М. Лисенка. Тут він познайомився з талановитою молоддю: студентом Кам’янець-Поділ. ун-ту, майбут. солістом Львів. опери М. Голинським та композитором М. Гайворонським] / В. Вінюкова // Подолянин. – 2002. – 13 груд.

498. Трембіцька, Л. Визначні учні Подільської духовної семінарії : [про участь в укр. нац. русі учнів Кам’янець-Поділ. духов. семінарії, серед яких були майбут. визнач. укр. діячі і дослідники К. В. Широцький і М. Д. Леонтович] / Л. Трембіцька // Матеріали до українського мистецтвознавства. Микола Леонтович і сучасна освіта та культура : до 125-річчя від дня народж. : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Кам’янець-Поділ. держ. ун-т ім. Івана Огієнка, Каф. музики ; [редкол.: Г. А. Скрипник (голов. ред.) та ін.]. – Київ ; Кам’янець-Подільський, 2003. – Вип. 4. – С. 48–50.

499. Назаренко, Є. Микола Леонтович в Кам’янці-Подільському / Є. Назаренко // Моя газ. +. – 2005. – 22 груд. – С. 4.

500. Баженов, Л. Вплив фольклорно-етнографічних традицій Подільської духовної православної семінарії на творчість Миколи Леонтовича (середина XIX – поч. XX ст.) / Л. Баженов // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Вип. 14. – С. 105–107.

501. Стан, Т. Хорове мистецтво Хмельниччини, історія і сьогодення : [саме в Кам’янець-Поділ. духов. семінарії розкрився муз. талант М. Леонтовича. Вивчаючи док. Кам’янець-Поділ. архіву, дослідниця виявила, що М. Леонтович був одним із перших студентів філол. ф-ту Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту, а з другого курсу працював викл. даного ун-ту, поєднуючи навчання та пед. роботу] / Т. Стан // Хорова музика в контексті мистецької освіти : матеріали обл. наук.-практ. конф. (м. Кам’янець-Подільський, 14 трав. 2015 р.) / Упр. культури, національностей, релігій та туризму Хмельниц. облдержадмін., Хмельниц. обл. наук.-метод. центр культури і мистецтва, Упр. культури і туризму департаменту гуманітар. політики Кам’янець-Поділ. міськради, Кам’янець-Поділ. хор. шк. ; [редкол.: Т. С. Стан, В. О. Вибодовська, Т. О. Совинська]. – Хмельницький, 2015. – С. 3–15.

 

Чуків Немирівського району

 Щодо мене особисто, то я не можу 
пожалуватись, щоб учні та селяни ставились 
до мене неприхильно, хоч через мою 
недосвідченість та молодість гарним учителем 
у школі я не міг бути. Певне мої хиби та помилки
в загальноосвітній діяльності компенсувалися, в
якійсь мірі, моєю щирістю в музичній практиці.

М. Леонтович

502. *А. Р. Замість вінка на могилу Друга : [пам’яті укр. письменника і поета Т. Павліченка. Є інформація про М. Леонтовича в Чукові] / А. Р. // Прометей. – 1958. – 28 серп. (№ 35).

503. Ведибіда, О. Його знають і люблять в народі : до 40-річчя з дня загибелі М. Д. Леонтовича : [на час написання ст. у Чукові ще проживали старожили, які особисто знали і добре пам’ятали М. Леонтовича. Деякі з них тоді вчилися, інші – брали участь у хорі, який створив і яким керував композитор. Наведено згадки цих людей, зокрема П. П. Бугая, К. І. Бялківського, І. О. Москалець] / О. Ведибіда // Вінниц. правда. – 1961. – 22 січ.

504. Ведибіда, О. Творець невмирущої пісні : (до 90-річчя від дня народж. М. Д. Леонтовича) : [завуч Чуків. серед. шк. про роботу композитора в Чукові (1899–1901 рр.) та діяльність створ. ним хору. Наведено імена і прізвища кращих його співаків та спогади старожилів про композитора] / О. Ведибіда // Колгосп. вісті. – 1967. – 12 груд.

505. Маніленко, П. Життя, що стало піснею : [про роботу М. Леонтовича в Чуків. другокл. шк. Завдяки своїй наполегливості вже через кілька місяців він створив хор та організував шк. оркестр. Тут він почав укладати свою першу зб. пісень з Поділля] / П. Маніленко // Комсом. плем’я. – 1972. – 25 лип.

506. Яковенко, Г. Там, де жив Леонтович : [вшанування пам’яті композитора у с. Чуків: на будинку шк. встановлено меморіал. дошку, в одній з кл. кімнат створено куток пам’яті з цікавими експонатами] / Г. Яковенко // Рад. освіта. – 1976. – 23 черв.

507. Маніленко, П. Леонтович у Чукові : до 100-річчя від дня народж. композитора-земляка М. Д. Леонтовича / П. Маніленко // Зоря комунізму. – 1977. – 11 жовт. ; Зірка. – 1977. – 15 листоп.

508. Ведибіда, О. Народний співець : [у Чукові М. Леонтович створив хор з молоді села та самодіял. оркестр з учнів ст. кл. Концерти хору користувалися заслуж. популярністю не лише в Брацлав. повіті, а й за його межами, що не сподобалося уряднику з Немирова, і він їх заборонив] / О. Ведибіда // Колгосп. вісті. – 1977. – 8 груд.

509. Слободянюк, Н. Вчитель з Чукова : [М. Леонтович привернув до себе увагу мешканців села своєю привітністю, відвертістю та завзятістю. Для заохочення учнів співати у новоствор. хорі кращих його учасників композитор нагороджував гостинцями. Пам’ятають, що М. Білоконю він подарував ковзани, рідкіс. на той час річ] / Н. Слободянюк // Комсом. плем’я. – 1977. – 13 груд.

510. Ведибіда, О. Він тут жив і працював : [знайдені протоколи засід. учителів Чуків. другокл. шк. за 1897–1902 рр. висвітлюють чимало раніше невідомих сторінок з життя та праці композитора] / О. Ведибіда // Рад. освіта. – 1977. – 17 груд.

511. Кавун, М. Рік Леонтовича : [про життєвий шлях М. Леонтовича, його роботу в Чукові та підгот. до святкування ювілею композитора в селі] / М. Кавун // Вінниччина. – 1997. – 14 січ.

512. Могиль, О. Невмирущий «Щедрик» : [працюючи в Чукові, М. Леонтович квартирував у діда Любочки, знавця багатьох укр. нар. пісень. Композитору таланило на зустрічі з добрими людьми, бо його лагідний погляд усміхнених очей, вміння слухати спонукали співрозмовників розкривати скарби нар. творчості, а він шліфував їх і повертав творцям у вигляді дорогоцін. діамантів] / О. Могиль // Прибуз. новини. – 1997. – 29 листоп.

513. Лазаренко, К. Вшануймо це ім’я велике : до 120-річчя з дня народження М. Д. Леонтовича : [на думку авт., в Чукові небагато зроблено для вшанування пам’яті композитора. Хоча в 60–70-х рр., завдяки старанням учителя місц. шк. О. І. Ведибіди, був створений куточок, присвяч. М. Леонтовичу. Він займався також дослідж. діяльності композитора. Н. О. Калита, також вчитель, організував сіл. іст.-краєзнав. музей, у якому були цікаві експонати про композитора] / К. Лазаренко // Прибуз. новини. – 1997. – 6 груд.

514. Святелик, В. Як Леонтович організував оркестр у Чуківській школі : [протоколи засід. учителів Чуків. другокл. шк. за 1897–1902 рр. було знайдено ще у 70-х рр. За їх допомоги уточнено дату приїду М. Леонтовича до Чукова – 1899, а не 1901 р. Записи протоколів заперечують два пошир. міфи про М. Леонтовича в Чукові. Перший – нібито у нього був конфлікт з дир. О. Руданським, другий – що композитор купував муз. інструменти за влас. гроші] / В. Святелик // Подолія. – 1997. – 11 груд. : іл.

515. Благодир, А. Перлина Поділля, або Леонтович і Немирівщина : до 125-річчя від дня народж. М. Леонтовича : [дир. Немирів. муз. шк. описує місця, де жив і працював М. Леонтович, та зупиняється на його перебуванні в Чукові] / А. Благодир // Прибуз. новини. – 2002. – 4, 11 груд.

516. Галенко, Г. Леонтович у Чукові : [Чуків. учнів. хор під керуванням М. Леонтовича дуже добре співав, що навіть дир. шк. священик О. Руданський відзначав його майстерність. Композитора часто можна було побачити на весіллі, родинах, на яких селяни охоче співали разом з ним пісень. Після таких відвідин у нього народжувалася нова оброб., яку потім співав хор. Довго згадували чуківчани й про концерти просто неба, що проводились на шк. дворі] / Г. Галенко // Прибуз. новини. – 2005. – 13 квіт. 

517. Назаренко, Л. Божий дар України : [шк. в Чукові очолював благочин. О. Руданський, який цінував нар. творчість, любив співи і завжди підбирав для свого навч. закл. здіб. учителів. М. Леонтовичу він створив хороші умови для праці і цим дав можливість поряд з офіц. співами використовувати на уроках і позакл. заняттях муз. фольклор. Твор. зростанню майбут. композитора сприяла робота з самодіял. нар. оркестром, що була найяскравішою сторінкою чуків. періоду життя композитора] / Л. Назаренко // Стежками Леонтовича / упоряд. І. О. Назаренко ; [ред. Є. Д. Колесник]. – Вінниця, 2012. – С. 8–11.

518. Стежками Леонтовича : [про роботу в Чукові та вшанування пам’яті композитора] / упоряд. І. О. Назаренко ; [ред. Є. Д. Колесник]. – Вінниця : Нова Кн., 2012. – 303 с. : ноти, фот. – Кн. вийшла за сприяння Чуків. сільради, АК «Золота нива».

519. Зузяк, Т. П. Підготовка вчителя в духовних учительських школах Поділля (кінець ХІХ – поч. ХХ ст.) : [є інформація, що в період з 1899 по 1901 рр. М. Леонтович викладав уроки співів, арифметики та географії в Чуків. другокл. шк. та про Чуків. другокл. церковнопарафіял. шк., яка відкрилася в 1898 р. і готувала майбут. учителів церков. шк.] / Т. П. Зузяк // Наук. зап. Тернопіл. нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка / голов. ред. Г. Терещук. – Тернопіль, 2016. – Вип. 3. – С. 6–13. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2pYEq07  (дата звернення: 21.04.2017). – Назва з екрана.

520. Мельник, А. Композитор Микола Леонтович почав творчий шлях у Чукові [Електронний ресурс] : [дотепер збереглась стара шк., у якій і нині відбуваються район., обл. та всеукр.  фестивалі, присвяч. пам’яті видат. земляка. Славу Леонтовича продовжив викл. муз. мистецтва, заслуж. вчитель України В. Буко, який заснував три вокал.-інструмент. ансамблі, хори та оркестри, що нині теж відомі на всю Україну] / А. Мельник // 33-й канал : [веб-сайт]. – Електрон. дані і програми. – Режим доступу: http://bit.ly/2uGo2V7 (дата звернення: 12.08.2017). – Дата публ.: 29.11.2016. – Назва з екрана.

 

Тиврівщина

4 березня 1901 р. Леонтовича зарахо-
вують на посаду вчителя церковного співу і
чистописання до Тиврівського духовного учи-
лища. У Тиврові Леонтович успішно працює з
училищним хором, інтенсивно займається са-
моосвітою та пошуками фахівців для удоско-
налення професійної майстерності.

А. Завальнюк

521. Огороднік, В. На землі тиврівській : [у 1901 р. М. Д. Леонтович працював на посаді вчителя співів і музики в Тиврів. духов. училищі, де організував дит. хор та працював над другою зб. пісень з Поділля. Йдеться про друж. стосунки М. Леонтовича з К. Стеценком] / В. Огороднік // Маяк. – 1969. – 17 лип.

522. Огороднік, В. Вони жили і творили в Тиврові : [про вшанування пам’яті видат. укр. композиторів П. І. Ніщинського, М. Д. Леонтовича, К. Г. Стеценка на Тиврівщині] / В. Огороднік // Маяк. – 1977. – 11 серп.

523. Казанець, М. Микола Леонтович і Тиврівщина : [у ст. наведено чимало цікавих фактів про рідних та близьких М. Леонтовича, його батька, сестер та дитинство композитора, що пройшло в с. Шершні Тиврів. р-ну] / М. Казанець // Маяк. – 1997. – 12 листоп.

524. Казанець, М. Його музична колиска : [про перебування М. Леонтовича на Тиврівщині, де пройшло його дитинство. Тут він працював учителем в місц. духов. училищі] / М. Казанець // Вінниччина. – 1997. – 12 груд.

525. Очеретний, В. В Шершнях він пісню полюбив… : [про дит. роки М. Д. Леонтовича, провед. у цьому селі, які помітно вплинули на формування муз. нахилів, та твор. діяльність композитора, диригента, педагога] / В. Очеретний // Вінниччина. – 2002. – 11 груд. – С. 8 ; Правда Украины. – 2003. – 10 янв. – С. 14.

526. Очеретний, В. Леонтович і Тиврівщина : до 125-річчя від дня народж. композитора : [корот. інформація про місця перебування композитора на теренах Вінниччини, у т. ч. Тиврові] / В. Очеретний // Вінниц. газ. – 2002. – 13 груд. – С. 9. – (Спец. вип. газ. «П’ятниця»).

527. Моцпан, Р. Икона с дарственной надписью : [є про історію відкриття Тиврів. духов. училища (21 верес. 1893 р.). Згадується, що в ньому свого часу викладав музику, церков. спів і красне письмо М. Д. Леонтович] / Р. Моцпан // Православ. Вінниччина. – 2015. – Груд. (№ 12). – С. 6 : іл.

528. Барабан, Л. Композитор Микола Леонтович: Тиврів, 1903 рік : (невідомі матеріали) : [детально описано події у житті М. Д. Леонтовича, пов’яз. з його перебуванням у Тиврові. Тут він записав і опрацював для хор. виконання безліч нар. пісень, колядок і щедрівок. Торкається авт. і обставин загибелі композитора] / Л. Барабан // Вінницький альбом : [літ.-худож. та іст.-крає-знав. альм.] / упоряд. В. Б. Петров. – Вінниця, 2016. – Вип. 4. – С. 46–51. 

529. Шуткевич, О. Будинок Леонтовича в селі Шершні – розсипається : [28 берез. 2017 р. на сході села вирішувалася доля садиби М. Леонтовича, де він провів свої дит. роки. Інспектори визнали будинок аварійним, що підлягає знесенню. Селяни виступили проти цього рішення і прагнуть зберегти єдину в селі іст. пам’ятку] / О. Шуткевич // День. – 2017. – 31 берез. – 1 квіт. (№ 56/57). – С. 15.

530. Снігур, В. Селяни рятують аварійну хату Леонтовича у Шершнях : [у Шершнях на Тиврівщині руйнується будинок Миколи Леонтовича] / В. Снігур // 33-й канал. – 2017. – 5 квіт. – С. 9 : кольор. фот.

531. Слободянюк, М. Будинок автора всесвітньо відомого «Щедрика» під загрозою руйнації : [про аварійний стан будинку в с. Шершні Тиврів. р-ну, де провів своє дитинство М. Леонтович. Цим питанням нині займається місц. влада, адже громада села проти знесення пам’ятки і прагне зберегти та відновити будівлю] / М. Слободянюк // Правди сила : громад. газ. Вінниччини. – 2017. – 26 квіт. – С. 11.

532. Вінничани хочуть зберегти хату Леонтовича та створити там музей : відомий на весь світ дит. хор «Щедрик» вирішив популяризувати справу поширення відомостей про об’єкти, що потребують негайної реставрації // Новини Вінниччини. – 2017. – 14 черв. – С. 2 : фот.

533. Усатюк, В. В с. Шершнях відбувся Перший культурно-мистецький фестиваль «Шершні Леонтовича» : [мета фестивалю – привернути увагу всіх небайдужих до збереження будинку, у якому з 1879 по 1888 рр. мешкав разом із сім’єю ще малим М. Леонтович. Його організаторами стали Шершнів. сільрада, деп., громад. об-ня, Вінниц. обл. краєзнав. музей] / В. Усатюк // Маяк. – 2017. – 11 серп. : кольор. фот.

534. Демченко, Г. Стартував фестиваль «Шершні Леонтовича» : [на фестивалі звучали твори М. Леонтовича, були організовані майстер-класи, уроч. та благод. заходи, твор. концерти і частування учасників] / Г. Демченко // Вінниц. газ. – 2017. – 18 серп. – С. 9.

535. Горбунь, О. Шершні Леонтовича : [на культур.-мистец. фестиваль, який відбувся просто неба біля будинку М. Леонтовича, з’їхались аматор. колективи та нар. умільці зі всієї обл.] / О. Горбунь // Сіл. вісті. – 2017. – 23 серп. – С. 2.

 

Перебування на Донбасі

Хвиля революційних подій 1905 р. в Росії
докотилась до Гришино і трагічно зачепила
сім’ю Леонтовичів: пожежа в домі, загибель
новонародженого сина Володимира, загибель
друзів-колег по школі – подружжя П. Дейнеги
і П. Добрової... Микола Дмитрович був важко
вражений цією втратою...

А. Завальнюк

536. Кушнір, І. Тульчин – Донбас : [про перебування М. Леонтовича на Донбасі 1904–1908 рр. та створення ним першого в Україні робітн. хору. Після загибелі у 1905 р. колеги П. С. Дейнеги М. Леонтович присвятив йому пісню, текст якої вміщено у ст.] / І. Кушнір // Зоря комунізму. – 1973. – 25 січ.

537. Кушнір, І. Диригент робітничого хору : [про твор. діяльність композитора на ст. Гришино, де він працював викл. співів у залізнич. училищі та створив аматор. хор] / І. Кушнір // Робітн. газ. – 1973. – 17 жовт.

538. М. Д. Леонтович (1877–1921). Робітнича пісня : [про цікавий випадок, який стався з М. Леонтовичем у Гришино] // Цікаві бувальщини : пригоди з життя видат. людей / зібрали й упорядкували: І. Артемчук, Г. Григор’єв. – Вид. 3-тє, допов. – Київ, 1974. – С. 188, 189 : іл.

539. Лукацький, О. В пам’яті народній : [худож. керівник клубу м. Красноармійськ (колиш. ст. Гришино), старожил М. К. Подсказов за спогадами колиш. учасників робітн. хору розповів про перебування композитора на Донбасі] / О. Лукацький // Музика. – 1977. – № 4. – С. 30.

540. Маковійчук, І. М. Братерство і єднання культур / І. М. Маковійчук. – Київ : Рад. шк., 1981. – 80 с. : іл. – Зі змісту: [Про діяльність М. Леонтовича на ст. Гришино (Донбас)]. – С. 67.

541. Шинкаренко, І. Український автор «Carol of the Bells» [викл. Красноармійського індустріал. ін-ту Донец. обл., висвітлюючи життєвий і твор. спадок М. Леонтовича, зазначає, що хоча перебування композитора на Донбасі було недовгим, але залишило поміт. слід у муз. культурі краю] / І. Шинкаренко // Шкільний світ. – 2009. – Лют. (№ 6). – С. 19, 20. – (Вкладка: Музика. 2009. № 2).

 

Тульчинський період

Леонтович, Любий Леонтович,
новий голосоведення зачин!
Який він є – білявий? Чорнобрович?
Заїдемо ж до нього у Тульчин.

П. Тичина

542. Гордійчук, М. Там, де він жив й працював : [про перебування М. Леонтовича в Тульчині, з яким пов’язані найплодотворніші роки його твор. життя. Зберігся будинок, де проживав композитор і пізніше його сестри і доньки. Виявлені деякі його кл. завдання, що відносилися до часу занять у проф. Б. Яворського, зокрема рукоп. розкладка для міш. хору укр. нар. пісні «Зоре моя вечірняя». Родина зберегла багато цінних док. і матеріалів про митця] / М. Гордійчук // Рад. мистецтво. – 1946. – 31 січ. (№ 5). – С. 4.

543. Недобой, М. Талановитий композитор : до 35-річчя з дня смерті М. Д. Леонтовича : [авт. зупиняється на роботі М. Леонтовича в Тульчині, де він силами учнів єпархіал. жіночого училища ставив дит. оперу «Коза-дереза» М. Лисенка, уривки з опер «Аскольдова могила» О. Верстовського, «Борис Годунов» М. Мусоргського, записував і обробляв нар. пісні, об’єднав навколо себе любителів музики] / М. Недобой, О. Кондратенко // Комуністич. шляхом. – 1956. – 22 січ.

544. Кушнір, І. Леонтович в Тульчині : [найтривалішим у твор. житті композитора був тульчин. період. Понад 10 р. він працював у Тульчин. єпархіал. жіночому училищі вчителем співів] / І. Кушнір // Зоря комунізму. – 1971. – 23 січ.

545. Кушнір, І. В Тульчин до Леонтовича : [про твор. діяльність композитора в Тульчині та проведення до 100-річчя від дня його народж. фестивалю хор. колективів, присвяч. пісням, що записав М. Леонтович на Поділлі і, зокрема, на Тульчинщині] / І. Кушнір // Комсом. плем’я. – 1977. – 12 квіт.

546. Дроздов, М. К юбилею Н. Д. Леонтовича : [про перебування композитора в Тульчині, вшанування пам’яті та підгот. до ювілею] / М. Дроздов // Правда Украины. – 1977. – 21 апр.

547. Мацевич, А. Леонтович у Тульчині : до 100-річчя від дня народж. композитора-земляка М. Д. Леонтовича : [життя і творчість композитора в Тульчині розглядається на тлі сусп.-політ. подій, що відбувалися на той час в Україні] / А. Мацевич // Зоря комунізму. – 1977. – 2 серп. ; Наддністрян. правда. – 1977. – 5 жовт.

548. Кушнір, І. Посівальник краси : репортаж з Тульчина : [старожили розповідали, що в місц. саду, алеями якого любив пройтися композитор, дотепер ростуть дерева, висадж. Миколою Дмитровичем. Його традиції не забулися, їх продовжили учні і вчителі шк.-інтернату (колиш. єпархіал. училища), збираючи нові матеріали про життя і громад. діяльність М. Леонтовича. У будинку, де жив композитор, створили музей. У центрі Тульчина встановлено бронз. пам’ятник] / І. Кушнір // Комсом. плем’я. – 1977. – 13 груд.

549. Синюк, Ю. О. Тульчинський період у творчості М. Д. Леонтовича : [про рівень викон. майстерності Тульчин. хору, орг. композитором, свідчило те, що в його репертуарі були твори Д. Бортнянського М. Лисенка, П. Чайковського, К. Стеценка, С. Рахманінова та славет. оброб. укр. нар. пісень М. Леонтовича] / Ю. О. Синюк // Тези доп. одинадцятої Вінниц. обл. іст.-крає-знав. конф. 3 верес. 1992 р. / Вінниц. обл. краєзнав. музей. – Він- ниця, 1992. – С. 63.

550. Микола Дмитрович Леонтович : 120 років з дня народж. : [буклет]. – Тульчин, 1997. – [7] с. : фот. – Зі змісту: «В Тульчині, в саду зелено-білім...» : [вірш, присвяч. М. Леонтовичу]. – С. [4] ; Програма святкування 120-ї річниці з дня народження українського композитора М. Д. Леонтовича. – С. [7].

551. Святелик, В. Тут пам’ятає Леонтовича усе : до 120-ї річниці з дня народж. композитора : [про старі будівлі Тульчина, які й досі нагадують про композитора. Це – будинок колиш. єпархіал. жіночого училища, будівля, де проживав митець і після його трагіч. смерті довгий час жила родина. У так званому «Будинку Сваричевського» М. Леонтович працював інспектором місц.  наросвіти. Колиш. палац Потоцького став місцем його твор. успіху] / В. Святелик ; мал. Г. Зорика // Подолія. – 1997. – 9 груд.

552. Бортняк, А. Леонтович у Тульчині : [саме в Тульчині, на думку вінниц. письменника, вдалися найвідоміші шедеври М. Д. Леонтовича. Звідси випурхнув знаменитий «Щедрик», який поклав поч. великій мистец. славі композитора] / А. Бортняк // Вінниччина. – 1997. – 12 груд.

553. Порожна, А. Ми нащадки твої – Леонтович : [наук. працівник Тульчин. краєзнав. музею розповідає про тульчин. період життя і творчості поділ. митця, який працював над написанням першого муз. полотна – нар.-фантаст. опери «На русалчин Великдень». У Тульчині продовжує працювати і творити хор. капела ім. М. Д. Леонтовича, одна з вулиць міста має його ім’я] / А. Порожна // Тульчин. край. – 2002. – 12 жовт.

554. Порожна, А. Тульчин в долі М. Леонтовича : [2008 р. виповнилося 100 р., як М. Леонтович приїхав до Тульчина. У цьому містечку композитор жив і працював з 1908 і до останніх днів свого життя. Наведено спогади колиш. учениці М. Леонтовича І. Шероцької-Кравчук про композитора як учителя та людину] / А. Порожна // Тульчин. край. – 2008. – 14 трав.

555. Тульчин в долі Леонтовича : [буклет] / ред., упоряд. А. Порожна. – Тульчин : АГРО-ЛТД, [2008?]. – [11 с.] : кольор. фот.

556. Порожна, А. «Співець Поділля» : [вміщено спогади сучасників композитора О. В. Габринович та М. Д. Покровського про його роботу як викл. співів у Тульчин. єпархіал. жіночому училищі та хор. диригента] / А. Порожна // Тульчин. край. – 2010. – 10 груд.

557. Галіза, О. Дух Леонтовича живе і понині в інтернаті : [стіни Тульчин. шк.-інтернату, яка має ім’я М. Леонтовича, і сьогодні дихають історією. Саме тут Микола Дмитрович написав невмирущі «Щедрик» і «Дударик», які співають в усьому світі] / О. Галіза // Вінниччина. – 2012. – 10 лют.

558. М. Д. Леонтович в Тульчині : [висвітлено твор. біогр. М. Леонтовича в тульчин. період, який продовжувався майже 11 р. і став «творчою лабораторією» композитора. Тут він створив свої філігран. хор. мініатюри. Працюючи регентом у церков. училищ. хорі, здійснив задум і написав перші варіанти «Літургії». 1915 р. заснував вокал.-хор. дит. студію, заклав у місті традицію постановок опер для дітей, працював над влас. оперою «На русалчин Великдень»] / матеріали досліджував і впорядкував А. Б. Губаль. – Тульчин, [2017]. – [9] с. : кольор. фот. 

 

Трагічна смерть: версії та розслідування

«А вже смерть та по дворі ходить,
І вже потихесеньку до мене підходить,
Та все потихеньку, та все помаленьку
До мене приходить.
Діти мої, квіти мої, не пустіте смерті
Та не дайте мені вмерти».
Чи це не передчуття близького кінця?
Які думки роїлися тоді в голові митця? Що
йому відкрилося – ми вже ніколи не взнаємо.

А. Завальнюк

559. Юрмас, Я. М. Д. Леонтович : [повідомл. про трагіч. смерть композитора. Висвітлено основні віхи життя та твор. спадок М. Леонтовича] / Я. Юрмас // Вісті ВУЦВК. – 1921. – 23 берез. – С. 2.

560. [Тележинський, М. Ф.] Микола Леонтович : [ст. написана відразу після трагіч. смерті композитора і вже тоді авт. вказував, що М. Леонтовича вбито більшовиц. ЧК, однак зазначена не точна дата «восени 1920 р.»] / [М. Ф. Тележинський] // Укр. трибуна. – Варшава, 1921. – 2 черв. – С. 1. – Ст. підписана: Михайло Федорович.

561. Шандровський, В. Лист до Д. Леонтовича : [батька композитора від 2 лют. 1921 р. з висловлюванням співчуття з приводу смерті сина] / В. Шандровський // Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванов. – Київ, 1982. – С. 143–144.

562. Тележинський, М. Український композитор Микола Дмитрович Леонтович (1877–1921) : [авт. уточнено час загибелі М. Леонтовича (ніч 23 січ. 1921 р.), наведено подробиці тієї трагіч. ночі у с. Марківка та висвітлено вагоме значення творчості композитора для укр. муз. культури] / М. Тележинський. – Варшава, 1928. – 7 с. – Відбиток з газ. «Укр. нива».

563. Заклинський, М. Хто вбив Леонтовича? : [корот. замітка про обставини загибелі композитора за розповідями учня (прізвище не зазначено), що вчився в Тульчині та співав у хорі М. Леонтовича. Більшовикам не подобався репертуар хору, який вже при їхній владі виконував «Ще не вмерла Україна»] / М. Заклинський // Краків. вісті. – 1942. – 12 груд. (№ 278). – С. 6.

564. Новосад, Р. Микола Леонтович : в двадцять другу річницю смерті укр. композитора : [розгорнута ст. про подробиці трагіч. смерті М. Д. Леонтовича. Заперечується версія В. П. Дяченка про вбивство композитора бандитом Грищенком та наведено розвідки М. Тележинського і М. Заклинського] / Р. Новосад // Укр. вісн. – 1943. – 7 лют. (№ 3). – С. 10, 11.

565. Хто вбив композитора М. Леонтовича? : [виклад заяви вчителя М. Заклинського, що кидає нове світло на обставини трагіч. смерті композитора М. Леонтовича] // Подолянин. – 1943. – 11 лют. (№ 12). – С. 4 ; Промінь. – 1943. – 17 квіт. (№ 28). – С. 3 ; Кремянец. вісн. – 1943. – 28 листоп. (№ 94). – С. 3. ; Гайсин. газ. – 1943. – 19 груд. (№ 49). – С. 4 ; Укр. доброволець. – 1943. – 25 груд. (№ 33). – С. 4. 

566.*О. Б. [Бужанський, О.] Невияснений злочин / О. Б. [О. Бужанський] // Календар-альманах на 1958 рік. – Буенос-Айрес : Відродження, 1957. – С. 118–120. 

567. Лазоришак, А. Микола Леонтович : [про життя і творчість композитора, авт. висловлює думку, що вбивство композитора було вчинено з політ. міркувань] / А. Лазоришак // Молодь України. – 1959. – 5 квіт. – С. 4.

568. Бондаренко, Ю. Щоденник про Леонтовича : [про записи товариша композитора Г. Яструбецького, датов. 8 берез. (23 лют. за старим стилем) 1921 р., у яких розповідається про сім’ю, рідних та самого М. Д. Леонтовича. Більша їх частина стосується трагіч. події – загибелі композитора] / Ю. Бондаренко // Вінниц. правда. – 1966. – 28 квіт.

569. Нестерук, І. Постріл вночі : (невигад. оповідання) : [про випадок, що стався з М. Леонтовичем по дорозі до батька у січ. 1921 р., коли його перестрів гурт невідомих вершників] / І. Нестерук // Комсом. плем’я. – 1966. – 3 лип.

570. Головченко, І. Слідами давніх подій : [після звернення працівників ред. «Укр. рад. енциклопедії» до МВС УРСР з проханням з’ясувати обставини загибелі деяких відомих співвітчизників, у т. ч. М. Д. Леонтовича, розпочалося слідство, яке у справі композитора провадив полковник І. П. Олійник. Тодіш. міністр внутр. справ УРСР І. Х. Головченко розповідає про обставини загибелі М. Д. Леонтовича] / І. Головченко // Україна. – 1970. – № 27. – С. 12, 13 ; Зірка. – 1970. – 25, 28 лип.

571. Барабан, В. Творець вічних пісень : [переповідається наявна на той час версія вбивства М. Д. Леонтовича, хоча авт. наголошує, що після розслідування під керівництвом міністра внутр. справ І. Головченка «вдалося трохи з’ясувати обставини загибелі митця»] / В. Барабан // Комсом. плем’я. – 1970. – 22 серп.

572. Залеський, О. Микола Леонтович : [В. Дяченко у своїй кн. про М. Леонтовича зазначав, що вбивцею композитора був бандит, а М. Гордійчук – що денікінець. На думку авт., обидві версії непереконливі] / О. Залеський // Свобода. – 1971. – 23 берез. – С. 2, 5. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2jTJuRp  (дата звернення: 20.01.2017). – Назва з екрана.

573. Руденко, В. Постріл на світанку : [розповідається про остан. дні композитора, його зустріч з Н. Танашевич у Стражгороді, їхню роботу над лібрето та героями нової опери, розмову того останнього вечора з Грищенком та відчуття і думки М. Леонтовича, коли він був уже смертельно поранений] / В. Руденко // Комсом. плем’я. – 1971. – 2, 4 груд. 

574. Сліденко, М. Жорстоке душогубство у Марківці. Більшовики намагаються скинути з себе відповідальність за вбивство композитора Миколи Леонтовича : [особливо детально аналізується версія, висунута міністром внутр. справ І. Головченком та слідчим І. Олійником] / М. Сліденко // Альманах Українського Народного Союзу на рік 1972 / Л. Луців [та ін.]. – Джерсі-Сіті (Нью-Йорк), [1971]. – С. 91–97. 

575. *Шпилька, Ол. Вияснення одного міністра : [сатир. рец. на ст. І. Головченка «Слідами давніх подій» в журн. «Україна»] / Ол. Шпилька // Укр. вісті. – 1972. – 6–13 серп. 

576. Бондаренко, Ю. Свідчення пожовтілих сторінок : док. нарис : [за нотатками Г. Яструбецького, який за уряд. завданням у лют. 1921 р. розслідував обставини вбивства М. Леонтовича та збирав факти до його біогр., простежується життєвий шлях композитора та подробиці його загибелі] / Ю. Бондаренко // Він-ниц. правда. – 1976. – 2, 4, 8, 10 груд. ; Зірка. – 1976. – 14, 18, 21, 23, 28, 30 груд.

577. Красюк, І. Обставини вбивства композитора Леонтовича : [переповідається версія трагіч. смерті композитора за записами Г. Яструбецького та детально описано «поневіряння» Грищенка після скоєного] / І. Красюк // Наша культура. – 1977. – № 12. – С. 12–14.

578. Годзішевський, І. Трагедійна ніч. Пам’яті композитора-земляка : [спогади учня М. Д. Леонтовича, краєзнавця з м. Ладижин Вінниц. обл., стосуються трагіч. ночі, коли родина впустила переночувати вбивцю Грищенка, який представився як рад. працівник, надавши відповід. док. У бесіді з композитором той ставив йому провокац. питання щодо орг. укр. нар. хорів, виконання з учнями укр. нар. пісень. Питав, чи не призведе це до відокремлення України від Росії] / І. Годзішевський // Зоря комунізму. – 1978. – 12, 14, 15, 16 груд.

579. Вожаківський, С. Українські композитори, переслідувані Москвою / С. Вожаківський // Визвол. шлях. – Лондон, 1982. – Кн. 8. – С. 914–924. – Зі змісту: Переслідування українських композиторів совєтською Росією : [М. Леонтович з 1920 р. перебував у «чорному списку» ЧК, яке без суду розстрілювало укр. патріотів]. – С. 917.

580. Лепша, І. За що ж тебе страчено, пісне? : [роздуми щодо подробиць трагіч. ночі, коли композитор загинув, і висновок про те, що вбивцею був денікінець Грищенко, який, полюючи за М. Леонтовичем, мав при собі док. загиблого червоноармійця] / І. Лепша // Наука і сусп-во. – 1986. – № 5. – С. 52–55.

581. Бредун, В. Обірвана пісня : [версія авт. про вбивство композитора] / В. Бредун // Колгосп. зоря. – 1989. – 7 верес.

582. Документ-свідчення : [наведено зміст рапорта нач. Гайсин. міліції, що зберігається у Держ. архіві Він-ниц. обл. (Ф. Р. 195, оп. 4, спр. 28, арк. 116), у якому констатується вбивство М. Леонтовича агентом повітчека Грищенком] / публ. підготували: В. М. Верховлюк, Н. М. Лещенко, В. С. Мазурик // Комсом. плем’я. – 1990. – 18 жовт.

583. Іванов, Б. Хто вбив Леонтовича? : [син Н. Танашевич про обставини загибелі М. Д. Леонтовича. Він припускає, що бажання митця виїхати за кордон могло бути однією із причин його вбивства] / Б. Іванов // Молода Галичина. – 1991. – 26 січ. – С. 2.

584. Свідчать документи : [наведено архів. док. з Держ. архіву Вінниц. обл. про вбивство композитора та вшанування пам’яті за рад. часів] // Земля Поділ. – 1992. – 12 груд.

585. Святелик, В. Як загинув Леонтович? : [стверджується, що Грищенко вбив композитора з метою пограбування, а ще «людина з рушницею звикла вважати себе хазяїном не тільки свого життя, а й життя усіх, хто рушниці не мав»] / В. Святелик // Камертон-ікс. – 1993. – 12 берез. (№ 9). – С. 4.

586. Святелик, В. Як загинув Леонтович? : ще одна версія : [авт. висуває влас. версію вбивства композитора та зазначає, що на той час в Україні панували первіс. інстинкти людини, якій наказували нищити, вбивати і підкорювати усіх собі. Так діяв і Грищенко, людина з рушницею – «славним символом революції»] / В. Святелик // Тульчин. край. – 1993. – 24, 31 берез.

587. Калюжний, В. «Держава сильна тоді, коли вміє захищатися» : [нач. Упр. СБУ у Вінниц. обл. – про перебудову роботи відомства, оприлюднення архівів та проведення розшир. прес-конф. за результатами розслідування обставин загибелі М. Д. Леонтовича] / В. Калюжний // Вінниччина. – 1993. – 25 берез.

588. Хто вбив Леонтовича? : [розслідування Упр. СБУ у Вінниц. обл. та Упр. М-ва внутр. справ у Вiнниц. обл. причин загибелі композитора за архів. док. та звернення до всіх, кому що-небудь відомо про обставини трагіч. смерті митця] // Він-ниц. газ. – 1993. – 6 квіт.

589. Прилипко, С. Леонтович. Розслідування вбивства : [з прес-конф. Упр. М-ва внутр. справ і СБУ у Вінниц. обл. для журналістів і громадськості з питання розслідування обставин загибелі М. Д. Леонтовича. Учасники розслідування обґрунтували одну версію] / С. Прилипко // Тульчин. край. – 1993. – 7 квіт.

590. Вітковський, В. Хто вбив Леонтовича? : [не виключається версія щодо суто грабіжниц. нападу на композитора та його родину. Проте зазначено, що проф. розслідування трагедії в с. Марківка ще попереду] / В. Вітковський // Молодь України. – 1993. – 20 квіт.

591. Вовк, С. Як загинув Леонтович : [наведено з архівів повідомл. та зведення ЧК тих часів, коли йшла жорстока громадян. війна, коли селяни чинили опір новій владі, коли самі органи ЧК ставали пристанищем грабежів, провокацій і вбивств, тож «загибель свідомого українця була неминучою, і не має значення конкретність його ліквідації, хоч історія зберегла ще й деталі. Трагедія була в тому, що життя людини перестало бути цінністю»] / С. Вовк // Камертон-ікс. – 1993. – 21 трав. (№ 18). – С. 4.

592. Василашко, М. Хто вбив Леонтовича? : [Упр. М-ва внутр. справ та Упр. СБУ у Вінниц. обл. створили спец. групу для розслідування обставин загибелі композитора] / М. Василашко // Голос України. – 1993. – 1 черв. – С. 6.

593. Рябий, М. Убивство Леонтовича : [свого часу робота звела вінниц. письменника з Ю. Бондаренком, який ознайомив його зі звітом Г. Яструбецького щодо обставин трагіч. смерті М. Леонтовича. Письменник відтворив у своїй док. повісті сцену вбивства, яку за рад. часів вилучили з тексту. Пізніше цей епізод авт. увів до роману «Вікна»] / М. Рябий // Вінниччина. – 1993. – 5 черв.

594. Святелик, В. Ще раз про загибель Леонтовича : [під час черг. розслідування вбивства М. Леонтовича слідчим вдалося ознайомитися з доповідною запискою полковника І. Олійника міністру внутр. справ УРСР І. Головченку. Слідчий О. В. Кузьменко доправив до Вінниці щоденник Г. Яструбецького та записи теплиц. приятеля М. Леонтовича Я. Греха, датов. 1922 р., у яких подано раніше невідомі факти щодо обставин загибелі композитора] / В. Святелик // Тульчин. край. – 1993. – 9 черв.

595. Святелик, В. Подальша доля вбивці невідома : нові факти вбивства М. Д. Леонтовича : [приятель композитора Я. Грех провів влас. розслідування вбивства М. Леонтовича і залишив свої записи. За їх допомогою було з’ясовано, окрім іншого, причину твердої нар. думки про те, що вбивство вчинили більшовики. Подальша доля вбивці невідома, хоча є різні припущення] / В. Святелик // Подолія. – 1993. – 20 лип.

596. Бортняк, А. Співуча скеля : 23 січ. минає 75 р. від часу трагіч. загибелі М. Д. Леонтовича : [за рад. періоду повідомляли, що композитор загинув від бандит. руки, але замовчували, що бандит був одягнутий у чекіст. шкірянку. Свідки кривавої розправи не раз згодом бачили безпокар. убивцю з революц. відзнакою на грудях] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1996. – 20 січ.

597. Сосновська, Т. Мовчить земля. Лиш на горі, я чую, – пісня : [про вбивство М. Леонтовича. До ст. додано «Реквієм пам’яті композитора «Зелене Поділля» П. Тичини, поклад. на музику М. Вериківським] / Т. Сосновська // Наша віра. – 1996. – Берез. (№ 3). – С. 2.

598. Сікорська, І. Хто убив Леонтовича? : [смерть композитора об’єднала діячів культури, науковців, студентів. Уже 1 лют. 1921 р. відбулося вшанування пам’яті М. Леонтовича у Муз.-драм. ін-ті ім. М. В. Лисенка в Києві та створено Муз. т-во ім. М. Леонтовича] / І. Сікорська // Вечір. Київ. – 1996. – 26 берез. – С. 5 ; Подолія. – 1996. – 4 квіт.

599. Кузик, В. Ювілей Всеукраїнського товариства Миколи Леонтовича : [представлені копії розсекреч. док., пов’яз. із трагіч. загибеллю М. Д. Леонтовича. Наводячи текст наказу Гайсин. повіт. ЧК № 414 від 29 січ. 1921 р. щодо прийняття рішучих мір для розшуку район. інформатора А. Грищенка, який «невідомо куди зник», авт. ставить слушне питання: «Як може людина з села, де всі одне одного знали в обличчя, до того ж у країні з тотальною перевіркою прописки (особливо для чоловіків) зникнути безслідно?»] / В. Кузик // Нар. творчість та етнографія. – 1996. – № 4. – С. 20–26.

600. Кузик, В. В. Ставимо крапку над «і» : [знайдені архів. док. підтвердили наявну думку в укр. муз. колах, що вбивцею М. Леонтовича був більшовиц. режим в особі чекіста Грищенка. Названо імена тих перших відомих діячів укр. культури і мистецтва, котрі після вбивства композитора виголосили: «Гуртуймося»] / В. В. Кузик // Музика. – 1996. – № 3. – C. 21–23.

601. Дробчак, Г. Від бандитської кулі : [наведено текст знайденого в Держ. архіві Вінниц. обл. рапорта нач. Гайсин. повіт. міліції. Авт. розмірковує, що це не єдиний випадок загибелі «від рук бандита» тих часів і називає прізвища відомих укр. діячів. Резюмуючи, Г. Дробчак зазначає: «Стріляли... бандити. Тільки які?»] / Г. Дробчак // Сіл. вісті. – 1996. – 25 квіт.

602. Кузик, В. Як загинув Микола Леонтович : [після оприлюднення секрет. архів. док. авт. вважає, що можна ставити крапку над «і» в питанні, хто вбив М. Леонтовича] / В. Кузик // Літ. Україна. – 1996. – 23 трав. – С. 7.

603. Кузик, В. Архіви розповідають : до 75-річчя з дня смерті М. Д. Леонтовича : [лише через три чверті століття розкрилася таємниця загибелі М. Д. Леонтовича, хоча насправді таємниці й не було. У вузькому колі людей мистецтва весь час усно передавалась версія обставин смерті композитора і навіть називалося ім’я вбивці, однак не було док. підтвердження] / В. Кузик // Укр. культура. – 1996. – № 6. – С. 31, 32.

604. Кузик, В. Тієї зимової ночі : через 75 р. пошук дослідника дав змогу поставити крапку над «і» : [для з’ясування обставин трагіч. смерті М. Леонтовича вже у трав. 1921 р. на Вінниччину виїхало кілька членів Комітету вшанування пам’яті М. Леонтовича на чолі з П. Тичиною. Після Другої світ. війни неодноразово робилися спроби дійти істини. Проте тим, кому вдалося щось дізнатися, забороняли оприлюднювати інформацію] / В. Кузик // Демокр. Україна. – 1996. – 9 лип.

605. Кузик, В. Ще раз про вбивство М. Д. Леонтовича : [комент. до рапорта нач. Гайсин. повіт. міліції від 9 лют. 1921 р. з Держ. архіву Вінниц. обл.] / В. Кузик // Культура і життя. – 1996. – 18 верес. – С. 2.

606. Кульбовський, М. Вбивство на замовлення : (до 120-річчя від дня народж. Миколи Леонтовича (1877–1921)) : [авт. називає безліч прізвищ видат. українців, убитих за участь у розбудові молодої УНР 1918–1921 рр. Одним із перших у цьому сумному списку значиться ім’я М. Леонтовича, який був за тих часів інспектором у Нар. комісаріаті освіти] / М. Кульбовський // Поділ. вісті. – 1997. – 26 черв. ; З подільського кореня / М. Кульбовський. – Хмельницький, 2011. – Кн. 1 – С. 71–75.

607. Іванов, Б. Музика божественна, доля трагічна : [син Надії Василівни Танашевич, учениці композитора, висуває влас. версію щодо причин загибелі М. Леонтовича] / Б. Іванов // Вінниччина. – 1997. – 6 серп. ; Київ. правда. – 1997. – 2 жовт.

608. Кантарук, П. У нашій незалежності – і його муза пісенна : [авт. погоджується з думкою відомого політ. і громад. діяча, поета І. Драча, що М. Леонтовича вбила тогочас. система. Не уникнув композитор фатал. пострілу, бо він був небезпеч. для рад. влади. Він з палким ентузіазмом пропагував укр. культуру, укр. нар. та козац. пісні, писав хор. твори реліг. змісту] / П. Кантарук // Вісті Тепличчини. – 1997. – 13 груд.

609. Мегалиско, М. Леонтовича вбив чекіст : [стало відоме ім’я вбивці М. Леонтовича, завдяки розсекреч. архів. док.] / М. Мегалиско // Подолія. – 1997. – 27 груд.

610. Іванов, В. Слідами трагічних подій : [документи] / В. Іванов // Укр. муз. архів : док. і матеріали з історії укр. муз. культури / упоряд. та заг. ред. М. Степаненка. – Київ, 1999. – Вип. 2. – С. 54–63. – Зміст: Лист В. Шандровського [товариша М. Леонтовича, голови Тульчин. філ. Муз. т-ва ім. М. Леонтовича] до Д. Леонтовича [батька М. Леонтовича] від 02.02.1921 р. – С. 54, 55 ; Документи Комітету вшанування пам’яті М. Леонтовича: Відкритий лист Г. Яструбецькому від 22.02.1921 р. [про відрядження його для збирання творів померлого композитора та біогр. матеріалу про нього]. – С. 55, 56 ; Мандат Г. Яструбецькому, виданий відділом народної освіти при Київському губревкомі від 23.02.1921 р. № 850. – С. 56 ; Охоронний лист Брацлавського повітового відділу народної освіти Г. Яструбецькому на перевезення ящиків та корзини з речами померлого композитора. – С. 56 ; Довідка Брацлавського повітового ревкому нач. ст. Вапнярка від 12 квіт. 1921 р. про прийняття на швидкий поїзд та надання плацкарту Г. Яструбецькому, який їде до Києва з цінностями, що мають велике культурне значення. – С. 57 ; Лист до О. С. Чапківського від 18.04.1921 р. № 64/5 від голови президії Комітету Ю. Михайліва про доручення покласти від Комітету вінок на могилу композитора і передати лист батькові М. Д. Леонтовича з висловом співчуття. – С. 57 ; Список речей та рукописів померлого композитора М. Д. Леонтовича, які везе тов. Яструбецький до Київського музею. – С. 57 ; Акт членів Комітету про зрив засідання зі звітом Г. Яструбецького про подорож на місце убивства композитора М. Д. Леонтовича від 15 трав. 1921 р. – С. 58 ; До Комітету вшанування пам’яті композитора М. Д. Леонтовича : [звіт Г. Яструбецького]. – С. 58–62 ; Спогади М. Годованця (18.08.1968 р.) : [на поч. 1921 р. перебував у родичів у сусід. з Марківкою селі і був на похоронах. Переповідає, про що говорили і розповідали люди]. – С. 61 ; Спогади І. Корницького (21.09.1968 р.) [колиш. кублиц. міліціонера, якому доручили справу розслідування вбивства М. Леонтовича, але через два дні раптово передали комусь іншому]. – С. 61 ; Покровський, М. З сторінок минулого : [учень М. Леонтовича, який довідався про трагедію від свого товариша Г. Гриневича]. – С. 62 ; З листа М. Д. Покровського до міністра МВД УРСР І. Х. Головченка : [висловлена думка щодо вбивства М. Д. Леонтовича: «більшовикам і органам ЧК не було ніякої потреби цього робити»]. – С. 63.

611. Макоїд, Г. Хто замовив вбивство Леонтовича? : [на думку авт., ще рано ставити крапку в справі загибелі композитора] / Г. Макоїд // Вінниц. відом. – 2000. – 22 черв. – С. 15.

612. Завальнюк, К. Недоспівана пісня Орфея подільського : [наведено тексти трьох архів. док. з Держ. архіву Він-ниц. обл. (Ф. Р-2616, оп. 2, спр. 8, арк. 58, 63, 85) про службову кар’єру агента Афанасія Грищенка (в наказі Гайсин. повіт. ЧК зазначається, що він зарахований у списки як район. інформатор з 4-го груд. 1920 р.), видача йому 5000 авансу на секрет. витрати та наказ Гайсин. повітчека № 17 від 21 січ. 1921 р. про повернення ним 5000 руб.] / К. Завальнюк // Маяк. – 2001. – 23, 30 січ., 10 лют. ; Панорама. – 2001. – 21 лют.

613. Порожна, Г. Уклін тобі, великий наш маестро : [успіх, що випав на долю композитора за життя, – це виконання пісні «Щедрик» у 1916 р. студент. хором Київ. ун-ту та в 1920 р., коли до Тульчина приїхала Друга мандрів. капела під керуванням К. Стеценка і всі дізналися про світ. визнання творів М. Леонтовича. Справжня ж слава прийшла тільки після його загибелі. Описано подробиці тієї трагіч. ночі] / Г. Порожна // Тульчин. край. – 2001. – 27 січ.

614. Шпилька, О. «І сміх, і горе за синім морем» : хто вбив Леонтовича? : [про розслідування трагіч. смерті композитора, проведеного М-вом внутр. справ УРСР, після якого офіц. стала версія про те, що його убив «петлюрівець»] / О. Шпилька // Укр. газ. – 2002. – 21 лют. – С. 8.

615. Політичний терор і тероризм в Україні ХІХ–ХХ ст. : іст. нариси / НАН України, Ін-т історії України ; відп. ред. В. А. Смолій ; авт. кол.: Д. В. Архієрейський, О. Г. Бажан, Т. Б. Бикова, С. І. Білокінь [та ін.]. – Київ : Наук. думка, 2002. – 949 с. – Зі змісту: [Наявні версії щодо обставин загибелі М. Леонтовича: Г. Яструбецького, М. Тележинського, Г. Козака, І. Головченка, Б. Іванова, В. Кузик]. – С. 214–216.

616. Годзішевський, Ів. Марківська трагедія : оповідання за спогадами про М. Д. Леонтовича : [детально описані події, пов’яз. з життям композитора поч. 1921 р., його подорож з Тульчина до Марківки, перебування в Стражгороді та останній вечір, коли до батьків. хати завітали неочікув. гості] / Ів. Годзішевський // Микола Леонтович: дослідження, документи, листи : (до 125-ї річниці від дня народж.) / А. Ф. Завальнюк. – Вінниця, 2002. – С. 196–210.

617. Порожна, А. У ті трагічні січневі дні : [описано вечір напередодні загибелі М. Леонтовича, коли десь о шостій год. вечора на подвір’я батьків. хати в’їхала підвода, на якій було двоє незнайомих людей] / А. Порожна // Тульчин. край. – 2005. – 22 січ.

618. Семенко, Л. Життєвий і творчий шлях першого дослідника творчості Миколи Леонтовича Гната Яструбецького : [аргументовано, чому саме кандидатура Г. Яструбецького найбільше підходила для з’ясування обставин убивства М. Леонтовича та збирання його твор. спадщини] / Л. Семенко // Нар. творчість та етнографія. – 2006. – №. 5 – С. 79–84.

619. Завальнюк, А. Ф. Смерть композитора: невипадкова трагедія : [докладно описано трагіч. смерть М. Леонтовича. Спогади Н. Танашевич, знайдені авт., доповнили уже відомі факти про загибель композитора] / А. Ф. Завальнюк // Микола Леонтович: листи, документи, духовні твори : до 130-ї річниці від дня народж. / А. Ф. Завальнюк. – Вид. 2-ге, доопрац. і допов. – Вінниця, 2007. – С. 32–45.

620. Скрипник, В. Вбивця стріляв у... сплячого Леонтовича : пораненому композитору могли б допомогти зупинити кровотечу рідні, але усім їм убивця зв’язав руки. Леонтович помер від втрати крові : [про архів. док., які віднайшли після багатьох років пошуків працівники Вінниц. обл. краєзнав. музею] / В. Скрипник // Голос України. – 2007. – 22 черв. – С. 9.

621. Яструбецький, Г. В. Записи Г. В. Яструбецького за результатами відрядження до Марківки у 1921 році за дорученням Комітету вшанування пам’яті М. Д. Леонтовича : ориг. авт. орфографія та пунктуація збережені : [док. не є ориг., а перепис. В. Мілятицьким. У рукоп. відсутня певна кількість сторінок, хоча в цілому відображено подробиці загибелі композитора] / Г. В. Яструбецький // Їх поєднала пісня Леонтовича... : (нариси з історії муз. життя в Україні 1910–1930-х років) / Л. Семенко. – Вінниця, 2007. – С. 70–92. – Рукоп. на листах: № 1–29 і 48–50, з № 30 по 47 – листів немає.

622. Завальнюк, К. В. Недоспівана пісня подільського Орфея : [про М. Д. Леонтовича як жертву політ. більшовиц. терору] / К. В. Завальнюк, Т. В. Стецюк // Червоний смерч над Поділлям / К. В. Завальнюк, Т. В. Стецюк. – Вінниця, 2008. – Ч. 2 : Загублені долі (подоляни – жертви більшовицького режиму). – С. 91–97 : портр. – (Книга вид. за сприяння Вінниц. облдержадмін. та облради).

623. Порожна, А. Зірка таланту : [у музеї-квартирі М. Леонтовича в Тульчині відбувся захід «Обірвана пісня», під час якого учасників ознайомили з достовір. фактами смерті композитора. Вміщено спогади учня М. Леонтовича І. Годзішевського, який був присутній на похороні композитора] / А. Порожна // Тульчин. край. – 2008. – 27 лют.

624. Семенко, Л. И. Личные комплексы как объект исследовательской работы : на материалах Винниц. обл. краевед. музея : [про особистий архів Г. Яструбецького, подаров. Він-ниц. обл. краєзнав. музею колекціонером Ю. Шиліним, який йому свого часу передав журналіст Ю. Бондаренко, далекий родич Г. Яструбецького] / Л. И. Семенко // Музеология – музееведение в ХХІ веке: проблемы изучения и преподавания : материалы Междунар. науч. конф. Санкт-Петербург, 14–16 мая 2008 г. / Санкт-Петербург. гос. ун-т, Ист. ф-т, Гос. музей-заповедник «Павловск» ; отв. ред. А. В. Майоров. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 184–186.

625. Деніс, М. В чеканні на правду : нарис : [аналізуючи різні версії вбивства М. Леонтовича, авт. зазначає, що настав час владі незалеж. України на основі юридич.-доказ. свідчень, котрі містяться в архівах під грифом «Цілком таємно», розповісти правду про загибель композитора] / М. Деніс // Час жити не вибирають : оповідання / М. Деніс. – Немирів, 2010. – С. 3–15.

626. Порожна, А. Як загинув Микола Леонтович : [у музеї-квартирі М. Леонтовича в Тульчині відбулося засід. клубу «Патріот», на якому йшлося про обставини смерті композитора за записами Г. Яструбецького] / А Порожна // Тульчин. край. – 2010. – 27 січ. – С. 2.

627. Кващук, В. Співець народних мелодій : [торкаючись питання вбивства композитора, авт. посилається на педагога й історика С. Д. Бабишина, який у приват. бесіді розповів йому про причини вбивства М. Леонтовича (зі слів доньок Миколи Дмитровича, з якими С. Бабишин підтримував друж. стосунки)] / В. Кващук // Мистецтво в сучасній школі: проблеми, пошуки / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Пед. ін-т, Каф. мистец. дисциплін поч. освіти ; за заг. ред. М. В. Вовка. – Івано-Франківськ, 2010. – Вип. 4. – С. 61–69 ; Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2012. – Вип. 12. – С. 353–356.

628. Семенко, Л. Матеріали до історії музичного життя в Україні 1920-х років у колекції Вінницького обласного краєзнавчого музею : [про придбання Вінниц. обл. краєзнав. музеєм особистого архіву Г. В. Яструбецького за результатами відрядження до Марківки в 1921 р.] / Л. Семенко // Музейні колекції: історія, дослідження, атрибуція : зб. наук. пр. / Нац. музей укр. нар. декоратив. мистецтва ; за ред. М. Р. Селівачова. – Київ, 2010. – С. 290–296.

629. Щербань, Д. І. До «загадки» щодо смерті Миколи Леонтовича : [авт. ст. піддає сумніву об’єктивність розслідування вбивства М. Леонтовича Г. Яструбецьким] / Д. І. Щербань // Мистецтво в школі: Музика. Образотворче мистецтво. Художня культура. – 2011. – № 6. – С. 2–4 : портр. ; Теплик-life : [веб-сайт]. – Електронні дані і програми. – Режим доступу: http://bit.ly/2jrz4b4  (дата звернення: 24.01.2017). – Назва з екрана.

630. Бережной, В. Автора легендарного «Щедрика» Николая Леонтовича убил чекист, попросившийся в дом переночевать : [у своїх записах Г. Яструбецький згадував рапорт, де було вказано ім’я вбивці. Однак невдовзі його інформацію перекрутили] / В. Бережной // Здоров’я. Події. Час. – 2011. – 7 груд. – С. 5 : портр. 

631. Пришутов, Е. «Убито, убито, убито мене…» : [лише через 75 р. після трагіч. смерті Миколи Дмитровича виявлено у Держ. архіві Вінниц. обл. секрет. рапорт нач. Гайсин. повіт. від. міліції, де вказано, хто вбив М. Леонтовича] / Е. Пришутов // Вечер. Вести. – 2011. – 26 дек.–1 янв. – С. 14.

632. Пришутов, Е. «Дударика» вбила куля чекіста : маловідоме про відомих : [наведено текст рапорта нач. Гайсин. повіт. від. міліції та зазначено, що якби у міліції не було претензій до ЧК, пов’яз. із пораненням міліціонера, то, можливо, ніхто б і не дізнався про обставини вбивства композитора] / Е. Пришутов // Нар. Армія. – 2012. – 8 лют. – С. 7.

633. Порожна, А. «А пісня – людям» : до 92-ї річниці з дня загибелі Миколи Леонтовича : [вміщено уривки зі спогадів учениці композитора О. Врублевської та його учня і товариша І. Годзішевського. Дружина М. Леонтовича розповідала, що її чоловік ніби передбачав свою смерть, бо за два тижні перед цим, написавши пісню «Смерть», все її награвав та наспівував] / А. Порожна // Тульчин. край. – 2013. – 25 січ.

634. Агент ЧК застрелив автора «Щедрика» : [наведено витяги із записів Г. Яструбецького та зазначено, що є свідчення місц. мешканців про те, що у 50-х рр. Грищенка бачили живим] // Країна : тижневий журн. – Київ, 2014. – № 2. – С. 10 : фот.

635. Міцінська, Т. П. Смерть Леонтовича в листуванні Микити Годованця : [у фондах Хмельниц. обл. літ. музею зберігається листування байкаря М. П. Годованця з І. К. Фурдиком, крає- знавцем з Вінниччини. У цих матеріалах є деякі подробиці щодо насильниц. смерті М. Леонтовича та особи його вбивці] / Т. П. Міцінська // Літопис Хмельниччини – 2015 : краєзнав. зб. / Хмельниц. облрада, Упр. культури, національностей, релігій та туризму Хмельниц. облдержадмін., Хмельниц. обл. краєзнав. музей ; [редкол.: О. М. Брицька (голова), С. М. Єсюнін (відп. ред.) та ін.]. – Хмельницький, 2015. – С. 260–265. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2su7eQ2  (дата звернення: 06.07.2017). – Назва з екрана.

636. Козак, Х. Остання таємниця автора «Щедрика» : [про трагічно обірвану долю геніал. композитора, який після приходу більшовиків потрапив у «чорний список» як ворог рад. влади та його підступ. вбивство] / Х. Козак // Історія плюс. – 2016. – Січ. (№ 1). – С. 1, 3.

637. Семенко, Л. Недоспівана пісня подільського Шопена : [зав. від. новіт. історії Вінниц. обл. краєзнав. музею розповіла про пошук щоденника Г. Яструбецького, який привів її до родини Мілятицьких, зокрема до І. Бондаренко (Мілятицької)] / Л. Семенко ; записала О. Шуткевич // Вінниц. газ. – 2016. – 15 січ. – С. 1, 2 : кольор. фот.

638. Козак, Х. У чорному списку : [Микола Леонтович] / Х. Козак // Щотижня. – Миколаїв, 2016. – 5 трав. – С. 6 : фот.

639. Шуткевич, О. Обірвана кулею нота : рідкіс. док. допомогли розплутати деталі загибелі поділ. Шопена – композитора Миколи Леонтовича : [описано подробиці загибелі композитора та зазначено, що досі невідомо, куди подівся вбивця. З цього приводу наведено різні версії] / О. Шуткевич // День. – 2016. – 15–16 січ. (№ 4/5). – С. 18.

640. Самченко, В. Постріл ЧК у подільського Орфея : 95 років тому підіслали вбивцю до авт. всесвітньо відомої мелодії «Щедрика» Миколи Леонтовича : [після вбивства до особистості М. Леонтовича рад. ідеологи застосовували тактику тотал. замовчування: немає інформації – зникне й людина з її твор. доробком] / В. Самченко // Україна молода. – 2016. – 20 січ. – С. 13.

641. Кармазіна, І. Коротку лінію життя на руці Миколи Леонтовича побачила ворожка. Агент-чекіст убив композитора за намір емігрувати у Румунію? / І. Кармазіна // Поділ. радниця. – 2016. – 2 берез. – С. 3 : фот.

642. Хто вбив композитора Леонтовича? : [переповідається дещо інша версія обставин загибелі композитора] // Іст. калейдоскоп. – Вінниця, 2017. – № 1. – С. 37. 

643. Наумук, С. Хто і за що убив автора «Щедрика»? [Електронний ресурс] : [перелічені майже всі наявні версії обставин загибелі М. Леонтовича, починаючи від нотаток Г. Яструбецького і закінчуючи твердженнями Б. Іванова] / С. Наумук // Волинь-нова : обл. незалеж. громад.-політ. газ. – 2017. – 23 січ. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2kTail2  (дата звернення: 01.02.2017). – Назва з екрана.

644. Білокінь, С. Індивідуальний терор [Електронний ресурс] : [про більшовиц. політ. терор, що провадився по всій території України і перетворився на індивідуал. терор, від якого і загинув геніал. укр. композитор М. Леонтович] / С. Білокінь // Сергій Білокінь – історик України : персон. сайт. – Електрон. дані і програми. – Режим доступу: http://bit.ly/2jjwC5v  (дата звернення: 24.01.2017). – Назва з екрана.

 

До роковин загибелі композитора

Леонтович. Симиренко. Мурашко... Все
повито загадковістю. Нема пояснення цьому
найчорнішому злу – злу, націленому в душу народу.

О. Гончар

 1. Вечір пам’яті Леонтовича : [18 лют. 1923 р. відбулося засід. Муз. т-ва ім. М. Леонтовича, присвяч. пам’яті композитора. З доп. про характер творчості М. Леонтовича виступили: П. Козицький, О. Чапківський, М. Грінченко. У концерті взяла участь капела-студія ім. М. Леонтовича] // Червон. шлях. – 1923. – № 1. – С. 263.
 2. 23 січня 1921 р. – 23 січня 1926 р. : [після знайомства з творчістю М. Леонтовича стали зайвими закиди про етнографізм укр. музики як найвище досягнення укр. муз. культури, бо хіба ж «Щедрик» – то етнографія? Хіба «Пряля» Леонтовича – то нар. пісня? То вищі форми муз. творчості, що їх так небагато навіть в музиці світ.] // Укр. муз. газ. – 1926. – 21 січ. (№ 3). – С. 18–19.
 3. Вечір пам’яті Леонтовича : [влаштов. хором 54-ї Київ. труд. шк. У його репертуарі – пісні з 5-го вип. творів М. Леонтовича, крім цього, були поставлені уривки з опери «На русалчин Великдень»] // Укр. муз. газ. – 1926. – 21 січ. (№ 3). – С. 24.
 4. Ф. С. П’яті роковини смерті М. Леонтовича 1921–1926 : [у Харкові відбулося декілька концертів. У доп. зазначалося, що ці п’ять років без М. Леонтовича пройшли під знаком орг. муз.-твор. сил і відродження укр. муз. культури] / Ф. С. // Червон. шлях. – 1926. – № 2. – С. 178.
 5. З концертової зали. Концерт із творів Леонтовича в Дрогобичі : [вечір з нагоди 9-ї річниці трагіч. смерті композитора перетворився на велич. свято укр. пісні. У концерт. програмі прозвучало 22 твори композитора та його ориг. композиції] // Діло. – 1930. – 2 берез. (№ 47).
 6. Козицький, П. Микола Леонтович : [до 20-річчя з дня смерті] : [про творчість митця, який ішов не від теорет. рецептів, а від самої пісні, шукаючи в ній самій зерен тих прийомів оброб., які найкраще слугували основному завданню – розкриттю змісту твору] / П. Козицький // Літ. газ. – 1941. – 24 січ. (№ 4). – С. 4.
 7. Витвицький, В. Концерт з творів М. Д. Леонтовича : [до 20-х роковин з дня трагіч. смерті. Пам’ять композитора вшанувала Львів. держ. філармонія концертом з його творів] / В. Витвицький // Вільна Україна. – 1941. – 6 берез.
 8. Флоринський, Ол. Микола Леонтович : (до 20-річчя з дня смерті) : [попри те, що композитор був відірваний від сприятливого муз. оточення, йому вдалося перетворити укр. нар. пісню на справжній шедевр] / Ол. Флоринський // Нове укр. слово. – 1942. – 10 січ. (№ 6). – С. 3. 
 9. Микола Леонтович : з нагоди двадцятиріччя смерті : [звістка про загибель композитора схвилювала не тільки мистец. й муз. кола, а й громадськість Галичини] // Львів. вісті. – 1942. – 19 лют. (№ 36). – С. 3. 
 10. Приходько. Пам’яті Миколи Леонтовича : [про вшанування річниці з дня трагіч. загибелі М. Леонтовича в Києві] / Приходько // Нове укр. слово. – 1943. – 4 берез. (№ 53). – С. 3. 
 11. Бурко, Д. М. Д. Леонтович : 24 роки від дня смерті – 10-го січ. 1921 р. : [в укр. музиці найпочесніше місце після М. В. Лисенка належить М. Д. Леонтовичу. Основа його творчості – оброб. укр. нар. пісень. У цій царині він відкрив цілком нові, незнані ще до того шляхи. Глибокий ориг. талант М. Леонтовича позначився і на його духов.-церков. творах] / Д. Бурко // Земля. – 1945. – 14 січ. (№ 2). – С. 5. 
 12. Борщевський, В. Народний співець : [до 25-річчя з дня смерті М. Д. Леонтовича] / В. Борщевський // Вінниц. правда. – 1946. – 22 січ.
 13. Кацанов, Я. Николай Леонтович : (к 25-летию со дня смерти) / Я. Кацанов // Большевист. знамя. – 1946. – 23 янв. – С. 4.
 14. Ржендзинська, Н. К. Микола Дмитрович Леонтович : [в заг. рисах висвітлено твор. шлях композитора та факти з біогр.] / Н. К. Ржендзинська, Є. Л. Федоренко // Червона Тульчинщина. – 1946. – 23 січ.
 15. Гельфандбейн, Г. Творець української пісні : (до 25-річчя з дня смерті М. Д. Леонтовича) : [з великою шаною розповідається про дитинство і творчість композитора та зазначено: «В історію вітчизняної культури Леонтович назавжди ввійшов як геніальний виразник душі свого народу, творець його пісні – простої і мудрої»] / Г. Гельдфандбейн // Соціаліст. Харківщина. – 1946. – 24 січ. (№ 18). – С. 3.
 16. Галащук, Б. Микола Леонтович : [ст. старшого викл. Одес. держ. ун-ту до 25-річчя з дня смерті композитора] / Б. Галащук // Чорномор. комуна. – 1946. – 25 січ. (№ 19). – С. 4.
 17. *Козицький, П. Композитор Микола Дмитрович Леонтович / П. Козицький // Київ. правда. – 1946. – 25 січ. (№ 19). – С. 3.
 18. 25-летие со дня смерти композитора Н. Д. Леонтовича : [26 січ. 1946 р. в залі Укр. держ. філармонії відбулося уроч. засід. респ. комітету із вшанування 25-річчя з дня смерті композитора. Серед його учасників – Л. Ревуцький, П. Козицький, М. Вериківський, К. Данькевич, М. Рильський, Г. Верьовка та донька композитора Г. М. Леонтович] // Правда Украины. – 1946. – 29 янв. – С. 4.
 19. Концерт пам’яті композитора : [про вшанування 25-річчя з дня смерті М. Леонтовича в Київ. муз. училищі] // Рад. мистецтво. – 1946. – 31 січ. (№ 5). – С. 4.
 20. Відзначення пам’яті великого українського композитора : [до 25-річчя з дня смерті М. Леонтовича у Київ. держ. філармонії відбувся уроч. вечір-концерт його пам’яті. Капела «Думка» виконала присвяч. М. Леонтовичу «Пісню про пісню» (слова М. Рильського, музика П. Козицького). У концерті взяли участь солісти Акад. театру опери і балету УРСР ім. Т. Г. Шевченка. Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН УРСР, Київ. консерваторія та Спілка рад. композиторів провели наук. сесію] // Літ. газ. – 1946. – 1 лют. (№ 5). – С. 6.
 21. *Завітневич, В. Микола Леонтович : (з приводу 30-річчя з дня смерти) / В. Завітневич // Укр. православ. календар на 1951 рік. – Нью-Йорк, 1951. – С. 141–144.
 22. Кондратенко, О. М. Д. Леонтович : [тридцять п’ять років тому, 23 січ. 1921 р., трагічно загинув видат. укр. композитор М. Д. Леонтович] / О. Кондратюк // Колектив. праця. – 1956. – 22 січ.
 23. *Очерет, М. Незабутня втрата : [про М. Леонтовича] / М. Очерет // Новий шлях. – 1957. – 4 лют. (№. 10).
 24. Про вшанування пам’яті українського композитора Миколи Леонтовича : Постанова РНК УСРР від 19 листоп. 1921 р. // Культурне будівництво в Українській РСР : важливіші рішення Комуністичної партії і радянського уряду. 1917–1959 рр : зб. док. : в 2 т. / ред. О. І. Євсеєв. – Київ, 1959. – Т. 1 : 1917 – черв. 1941. – С. 136.
 25. Рубін, М. Творець невмирущої пісні : до 40-річчя з дня смерті М. Д. Леонтовича : [вийшовши з гущі народу, М. Леонтович добре розумів його психологію, відчував усю глибину почуттів і вмів це відтворювати у своїх піснях] / М. Рубін // Ленін. плем’я. – 1961. – 22 січ.
 26. *Інгулець, О. [Рішай, О.] Микола Дмитрович Леонтович : [з нагоди 41-ї річниці трагіч. смерті] / О. Інгулець [О. Рішай] // Укр. вісті. – 1962. – № 17/18. 
 27. Вожаківський, С. Не даймо зарости тропі до М. Леонтовича : [зазначено, що в рад. Україні розпочалася підгот. до вшанування 50-річчя з дня смерті композитора, але в усіх ст. і пр. до цієї дати спотворено як біогр. композитора, так і його твор. доробок] / С. Вожаківський // Свобода. – 1970. – 7 жовт. – С. 2. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2kdTybl (дата звернення: 21.01.2017). – Назва з екрана ; Микола Леонтович : великого укр. композитора / зібрав і впорядкував С. Вожаківський ; літ. і мов. редагування Л. Полтави. – Нью-Йорк, 1982. – С. 46–48. 
 28. Мельник, Є. Пісня залишається жити : (до 50-річчя з дня смерті М. Д. Леонтовича) / Є. Мельник // Колгосп. зоря. – 1971. – 23 січ.
 29. *І. Б. Концерт на шану М. Леонтовича [в Чикаго] / І. Б. // Муз. вісті. – Джерсі-Сіті (Нью-Йорк), 1971. – № 1. – С. 11.
 30. Творами М. Леонтовича вшануймо його пам’ять : [про рішення влаштувати концерт-маніфестацію в Нью-Йорку до 50-річчя трагіч. загибелі композитора] // Муз. вісті. – Джерсі-Сіті (Нью-Йорк), 1971. – № 1. – С. 12.
 31. Савчак, В. Нарада організацій Українського визвольного фронту : [про орг. муз.-вокал. вечора в 50-ту річницю трагіч. смерті М. Леонтовича та ухвалення всебіч. підтримки ініціативи Об’єднаного Комітету (Від. УККА) м. Нью-Йорк про виступ хор. ансамблів 12 груд. 1971 р. з відповід. програмою] / В. Савчак // Свобода. – 1971. – 11 берез. – С. 4. – Електрон. версія. – Режим доступу:http://bit.ly/2j8PoMT  (дата звернення: 24.01.2017). – Назва з екрана.
 32. Дражевська, Л. Українська Вільна Академія Наук вшанувала пам’ять Миколи Леонтовича : [до п’ятдесятиліття смерті композитора 6 лют. 1972 р. влаштовано концерт з його творів у виконанні хору Каф. св. Володимира у Нью-Йорку під керуванням В. Завітневича] / Л. Дражевська // Свобода. – 1971. – 14 берез. – С. 3. – Електрон. версія. – Режим доступу:http://bit.ly/2jTOtS4 (дата звернення: 20.01.2017). – Назва з екрана.
 33. *50-річчя смерті композитора Миколи Леонтовича // Муз. вісті. – Джерсі-Сіті (Нью-Йорк), 1971. – № 3. – С. 2.
 34. *Сліденко, М. До 50-ліття трагічної смерти М. Д. Леонтовича / М. Сліденко // Укр. голос. – 1971. – 8, 15, 23 верес.
 35. В Нью-Йорку відбудеться концерт-маніфестація в поклоні М. Леонтовичеві : [на вшанування 50-х роковин трагіч. смерті] // Свобода. – 1971. – 26 листоп. – С. 1, 3. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2k53wYh (дата звернення: 19.01.2017). – Назва з екрана.
 36. 50-річчя смерті Миколи Леонтовича відзначено в Нью-Йорку величавим концертом хорів // Свобода. – 1971. – 14 груд. – С. 1. – Електрон. версія. – Режим доступу:http://bit.ly/2j6YVXS (дата звернення: 21.01.2017). – Назва з екрана ; Микола Леонтович : зб. на пошану великого укр. композитора / зібрав і впорядкував С. Вожаківський ; літ. і мов. редагування Л. Полтави. – Нью-Йорк, 1982. – С. 89–92 : фот.
 37. Коссаківська, А. Тріумф української пісні : [12 груд. 1971 р. у залі Фешен ін-ту в Нью-Йорку відбувся великий концерт-маніфестація, присвяч. пам’яті славет. укр. композитора М. Леонтовича в 50-річчя його трагіч. смерті] / А. Коссаківська // Свобода. – 1971. – 28 груд. – С. 7. – Електрон. версія. – Режим доступу:http://bit.ly/2iNVB5v  (дата звернення: 21.01.2017). – Назва з екрана ; Микола Леонтович : зб. на пошану великого укр. композитора / зібрав і впорядкував С. Вожаківський ; літ. і мов. редагування Л. Полтави. – Нью-Йорк, 1982. – С. 99–102.
 38. *В Eдмонтоні урочисто вшанували пам’ять композитора М. Леонтовича. // Укр. голос. – 1972. – 5 січ.
 39. *Резолюція-становище : прийнято на концерті-маніфестації, присвяч. трагіч. смерті композитора М. Леонтовича, яка відбулася 12 груд. 1971, присутніх до 2500, у т. ч. до 400 хористів // Вільний світ. –1972. – 17 січ.
 40. Маренець, П. В Нью-Йорку відбувся концерт-маніфестація для відзначення 50-річчя трагічної смерті М. Леонтовича / П. Маренець // Микола Леонтович : зб. на пошану великого укр. композитора / зібрав і впорядкував С. Вожаківський ; літ. і мов. редагування Л. Полтави. – Нью-Йорк, 1982. – С. 105, 106.
 41. Резолюція прийнята на концерті-маніфестації, присвяченій 50-й роковині трагічної смерті геніального композитора М. Леонтовича, яка відбулася 12 груд. 1971 р. в Нью-Йорку в залі Фешен інституту // Микола Леонтович : зб. на пошану великого укр. композитора / зібрав і впорядкував С. Вожаківський ; літ. і мов. редагування Л. Полтави. – Нью-Йорк, 1982. – С. 93–97.
 42. Вожаківський, С. Пам’яті великого композитора : [до 50-х роковин загибелі М. Д. Леонтовича] / С. Вожаківський // Микола Леонтович : зб. на пошану великого укр. композитора / зібрав і впорядкував С. Вожаківський ; літ. і мов. редагування Л. Полтави. – Нью-Йорк, 1982. – С. 39–42.
 43. Онуфрійчук, Ф. Микола Д. Леонтович : [до 50-х роковин з дня трагіч. смерті. Авт. закликає згадати його «тихим щирим словом»] / Ф. Онуфрійчук // Микола Леонтович : зб. на пошану великого укр. композитора / зібрав і впорядкував С. Вожаківський ; літ. і мов. редагування Л. Полтави. – Нью-Йорк, 1982. – С. 43–45.
 44. С. Л. Не забудьмо спом’янути Миколу Леонтовича : [напередодні 50-ї річниці з дня загибелі композитора зазначено, що з його твор. лабораторії виливалися «мелодії такого чаруючого внутрішнього змісту та забарвлення, про які не можуть мріяти ніякі композитори світу»] / С. Л. // Микола Леонтович : зб. на пошану великого укр. композитора / зібрав і впорядкував С. Вожаківський ; літ. і мов. редагування Л. Полтави. – Нью-Йорк, 1982. – С. 70–73.
 45. Волковинський, В. Документи розповідають : [ст. наук. співробітника Центр. держ. архіву жовтн. революції, у якій наведено витяги з архів. док. про вшанування пам’яті композитора у 20–40-х рр.] / В. Волковинський // Музика. – 1977. – № 5. – С. 31.
 46. Иванов, В. Памяти Н. Д. Леонтовича : [до 70-річчя з дня смерті М. Д. Леонтовича] / В. Иванов // Православ. вестн. – 1991. – № 2. – С. 59–63.
 47. Задорожнюк, Л. Постріл пролунав на світанку : минає 75 років з дня трагіч. загибелі Миколи Леонтовича : [висвітлено життя і творчість М. Леонтовича як талановитого композитора і педагога. У місцях, де митець жив і працював, ушановується пам’ять. Вінниц. обл. муз. училищу присвоєно його ім’я, продовжує працювати Тульчин. нар. хор. капела ім. М. Д. Леонтовича. У с. Марківка створено музей, в Тульчині споруджено пам’ятник] / Л. Задорожнюк // Подолія. – 1996. – 23 січ.
 48. Прикмета, Б. Пам’яті композитора-земляка : [у с. Марківка Теплиц. р-ну Вінниц. обл. проведено мітинг до 75-річчя з дня загибелі М. Леонтовича] / Б. Прикмета // Вісті Тепличчини. – 1996. – 24 січ.
 49. Чернишук, В. «Творець невмирущої пісні» : [заходи у Вінниц. обл. б-ці для юнацтва з приводу 75-річчя з дня смерті М. Леонтовича] / В. Чернишук // Камертон-ікс. – 1996. – Берез. (№ 2). – С. 1.
 50. Сікорська, І. На честь Миколи Леонтовича : [до 75-річчя з дня загибелі композитора та відновлення діяльності Муз. т-ва ім. М. Леонтовича] / І. Сікорська // Київ. вісн. – 1996. – 7 квіт.
 51. Перервана пісня : [про вшанування 80-річчя з дня загибелі М. Леонтовича у Київ. будинку вчителя] // Культура і життя. – 2001. – 20 січ. – С. 1.
 52. *Незабутній Микола Леонтович / підгот. Марти Волошанської // Міст. – Торонто (Канада), 2002. – Число 10.
 53. Пришутов, Е. Творець шедеврів : до 90-річчя з дня смерті Миколи Леонтовича / Е. Пришутов // Нар. Армія. – 2011. – 18 січ. – С. 7 : портр.
 54. Залюбівська, В. Недоспівана пісня подільського Орфея : [до 90-річчя з дня трагіч. смерті М. Леонтовича в Томашпіл. район. б-ці проведено масовий захід «Розстріляна пісня»] / В. Залюбівська // Томашпіл. вісн. – 2011. – 26 січ.

 

Згадки сучасників

М’який, сердечний, разом з тим вимогли-
вий педагог, Леонтович був закоханий у музику
і цю любов передавав своїм учням. У пам’яті
назавжди залишиться образ чудової людини,
істинного співця.

Н. Нечипорук 

 1. Бец, О. Д. Микола Дмитрович Леонтович у спогадах сучасників [М. Лисенка, В. Кирейка, І. Годзішевського, Н. Нечипорук, Д. Білобржицького та ін.] / О. Д. Бец // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. – 2011. – Вип. 9. – С. 201–205.
 2. Барчук, І. Ми всі його любили : [спогади про роботу М. Д. Леонтовича в Київ. учител. семінарії (1919 р.), де він викладав співи, займався диригент., хор. і твор. діяльністю] / І. Барчук, П. Артеменко // Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванова. – Київ, 1982. – С. 94, 95.
 3. Бафталовська, Л. Любий вчитель : [про М. Д. Леонтовича як вчителя співів у Тульчин. єпархіал. жіночому училищі, якого любили і поважали учні та викл. закл. за ентузіазм до своєї справи] / Л. Бафталовська // Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванова. – Київ, 1982. – С. 31, 32.
 4. Білобржицький, Д. Корифей музики : [спогади вчителя Кам’янець-Поділ. учител. семінарії про перебування в Тульчині, де він слухав укр. нар. пісні у виконанні хору Тульчин. єпархіал. жіночого училища, яким керував М. Д. Леонтович. Ближче вони познайомилися пізніше, коли К. Стеценко і М. Леонтович перебували в Кам’янці-Подільському (1919 р.)] / Д. Білобржицький // Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванова. – Київ, 1982. – С. 103–105.
 5. О. Б. [Бужанський, О.] До 28-х роковин з дня смерті М. Д. Леонтовича : (спогад) : [йдеться і про зустріч авт. з композитором у Тульчині влітку 1920 р. Справжнє прізвище О. Бужанського – Рішай Олександр Петрович (1887–1973), народився в Немирові] / О. Б. [О. Бужанський] // Укр. вісті. – 1949. – 23 січ. 
 6. Бужанський, О. Спогад про М. Д. Леонтовича : [композитор був міцної статури, мав високе чоло і веселе обличчя, прямий, з маленькою горбинкою ніс, сміливий погляд привабливих очей волошкового кольору. Він завжди був сповнений гумору, розповідав так, що всі сміялися до сліз, а він залишався серйозним і зберігав спокій] / О. Бужанський // На слідах. – Лос-Анджелес, 1955. – Берез.–Квіт. (№. 2). – С. 18–20 ; Вісті = Herald. – 1966. – № 1. – С. 7, 8.
 7. Бужанський, О. Безмежно закоханий у спів : [випадково пребуваючи в Тульчині, О. Бужанський завітав до родини Леонтовичів. Тоді композитор працював над оперою «На русалчин Великдень». Пригадує О. Бужанський, як після концерту мандрів. капели Дніпросоюзу під орудою К. Стеценка. М. Леонтович став найпопулярнішою людиною міста і околиць. «Чи не ця популярність спричинила до трагічного кінця?» – зауважує авт.] / О. Бужанський ; публ. М. Головащенка // Музика. – 1991. – № 3. – С. 21–23.
 8. Бутковський, К. Талановитий педагог : [авт. спогадів зустрічався з М. Д. Леонтовичем у 1903 р., коли він навчався в Тиврів. духов. училищі, а композитор працював учителем і керував училищ. хором. Пізніше – в Тульчин. єпархіал. жіночому училищі на літ. ранках М. Леонтовича] / К. Бутковський // Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванова. – Київ, 1982. – С. 26, 27.
 9. Ватич, О. В Кам’янці жили великі українці : К. Стеценко і М. Леонтович : [з Миколою Дмитровичем Олена Ватич працювала кілька років у Тульчин. єпархіал. жіночому училищі, він учителем співів, а вона вихователькою. М. Леонтович гостював у домі сім’ї Ватич ще, коли навчався в Кам’янець-Поділ. духов. семінарії] / О. Ватич // Подолянин. – 1942. – 14 черв. (№ 50). – С. 3. – Електрон. версія. – Режим доступу:http://bit.ly/2j6Hzai  (дата звернення: 23.01.2017). – Назва з екрана. 
 10. Верьовка, Г. Микола Дмитрович Леонтович : (спогади та думки) : [укр. композитор, хор. диригент, нар. артист України про зустрічі з М. Д. Леонтовичем навесні 1919 р. в Києві. Під час бесід вражало глибоке розуміння М. Леонтовичем нар. творчості, уважність до людей, зокрема до молоді, простота в поводженні та надзвичайна скромність. Авт. високо оцінює твор. спадок композитора] / Г. Верьовка // Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванова. – Київ, 1982. – С. 84–92.
 11. Вітошинський, Я. Зустрічі з Миколою Леонтовичем : [учасник Укр. нац. хору, створ. у 1918 р., згадує про знайомство з М. Леонтовичем, який постійно відвідував репетиції хору. На прохання К. Стеценка М. Леонтович надав для ознайомлення деякі свої твори, серед яких була й знаменита «Легенда» (на слова М. Вороного). У груд. 1918 р. пісню було виконано хором під орудою О. Кошиця. Композиція справила таке сильне враження, що присутні на концерті представники влади вирішили створити Укр. респ. капелу і відрядити її до Захід. Європи для ознайомлення з укр. муз. культурою] / Я. Вітошинський // Музична культура України у спогадах, матеріалах, листах / авт.-упоряд., вступ. ст., ред. та прим. І. Лисенко. – Київ, 2008. – С. 147, 148.
 12. Врублевська, О. Мій учитель – Леонтович : [перша зустріч з композитором відбулася 1915 р. в Кам’янці-Подільському, пізніше в Тульчин. єпархіал. жіночому училищі. З часу написання спогадів сплинуло 50 р., але щораз, коли вона чула «Щедрик», перед очима виринав хор у присмерку зали й Микола Дмитрович, що, схиливши голову, уважно дослухався до співу] / О. Врублевська // Вітчизна. – 1968. – № 3. – С. 217, 218 ; Вінниц. правда. – 1968. – 10 квіт. ; 1970. – 9 лип. ; Микола Леонтович : зб. на пошану великого укр. композитора / зібрав і впорядкував С. Вожаківський ; літ. і мов. редагування Л. Полтави. – Нью-Йорк, 1982. – С. 74–79.
 13. Врублевська, О. Він житиме в пісні : [описано випадок, який стався 1923 р. уже після смерті М. Леонтовича, коли вона почула «Чумака» в оброб. композитора, якого наспівував подорож. чоловік, що проходив мимо хати, та до сліз засмутилася. Мати ж заспокоїла дочку словами: «Він не помер, адже чуєш – він житиме в пісні»] / О. Врублевська // Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванова. – Київ, 1982. – С. 32–37.
 14. Гіньківська, Г. З тульчинських спогадів : [колиш. учениця з Тульчина про багатий на пісні репертуар училищ. хору, яким «красиво» диригував М. Леонтович: «Руки і очі. Ось таким, ладним, зібраним, з витягнутими вперед, трохи піднятими руками і красивою, злегка відкинутою назад головою бачу його і зараз. Він дуже гарно вклонявся, ледь подаючись уперед і злегка нахиляючи голову»] / Г. Гіньківська // Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванова. – Київ, 1982. – С. 38, 39.
 15. Порожна, А. Відкриваємо архіви музею : [зі спогадів учениці М. Леонтовича Гладкої Лідії Климентівни, яка довгий час товаришувала з сестрою композитора Вікторією] / А. Порожна // Тульчин. край. – 2016. – 30 груд. – С. 5 : фот.
 16. Гладкий, М. Талант, відданий народові : [корот. виклад життя і творчості М. Д. Леонтовича та згадка про нього колиш. вчителя з с. Монастирок М. Г. Гнаська, який зберіг і передав до місц. шк. фот. випуск. вчител. курсів у Вороновиці, де був і композитор] / М. Гладкий // Колгосп. вісті. – 1972. – 14 груд.

І. Годзішевський і М. Леонтович

 1. Годзішевський, І. Наш славний земляк : до 80-річчя від дня народж. М. Д. Леонтовича : [про твор. зустрічі молодого на той час диригента хору І. Годзішевського з М. Леонтовичем у Теплику. Минули роки, І. Годзішевському доводилося виконувати чимало пісень Леонтовича, але перші оброб. «Піду у садочок» і «Зеленая ліщинонька», подаровані композитором, залишилися найдорожчими] / І. Годзішевський // Вінниц. правда. – 1957. – 13 груд.
 2. Годзішевський, І. Справжній учитель : [про уроки співів, які проводив М. Леонтович на високому пед. рівні. У своїй роботі він надавав перевагу фісгармонії, мабуть, тому, що своїм тембром вона найбільше підходила до людського голосу] / І. Годзішевський // Комуністич. шляхом. – 1957. – 13 груд.
 3. Годзішевський, І. Незабутні зустрічі : (спогади про М. Д. Леонтовича) : [згадки про зустріч з М. Д. Леонтовичем у 1901–1902 рр., коли композитор працював у Тиврів. духов. училищі та керував учнів. хором, у якому брав участь тоді ще учень І. Годзішевський] / І. Годзішевський // Вітчизна. – 1959. – № 3. – С. 133–141.
 4. Годзішевський, І. Незабутні зустрічі : [з М. Д. Леонтовичем у Теплику, де авт. вчителював у 1918–1921 рр.] / І. Годзішевський // Ленін. плем’я. – 1962. – 12 груд.
 5. Годзішевський, І. Співець народної пісні : до 90-річчя від дня народж. М. Д. Леонтовича : [окрім спогадів про зустрічі й бесіди з композитором про музику і укр. нар. пісню, йдеться також про значення його творчості для України] / І. Годзішевський // Ленін. шляхом. – 1967. – 12 груд.
 6. Годзішевський, І. Незабутній образ : із спогадів сучасника Леонтовича : [буваючи в Теплику, М. Леонтович завжди цікавився роботою свого учня, розкривав «таємниці» диригент. майстерності, пропонував займатися записуванням укр. нар. пісень] / І. Годзішевський // Зоря комунізму. – 1967. – 12 груд.
 7. Михайлова, В. Він знав Леонтовича : [спогади І. Годзішевського, пенсіонера з Ладижина, про М. Д. Леонтовича] / В. Михайлова // Ленін. шляхом. – 1969. – 18 груд.
 8. Годзішевський, І. Його незабутній образ : [згадки про М. Д. Леонтовича, яким він запам’ятався в останні роки життя –1920–1921 рр.] / І. Годзішевський // Зірка. – 1971. – 23, 28, 30 січ.
 9. Годзішевський, І. Хлопці співають : [йдеться про перебування М. Леонтовича в Кам’янці-Подільському, де він був регентом семінар. хору, його захоплення цією діяльністю, товариські стосунки зі співаками] / І. Годзішевський // Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванова. – Київ, 1982. – С. 15–21.
 10. Годзішевський, Ів. Лист І. Годзішевського до Г. М. Леонтович [від 29 листоп. 1968 р., Ладижин] : [з приводу пошуку матеріалів про М. Д. Леонтовича та написання твору-хроніки про нього] / Ів. Годзішевський // Микола Леонтович: дослідження, документи, листи : (до 125-ї річниці від дня народж.) / А. Ф. Завальнюк. – Вінниця, 2002. – С. 127–130 ; Микола Леонтович: листи, документи, духовні твори : до 130-ї річниці від дня народж. / А. Ф. Завальнюк. – Вид. 2-ге, доопрац. і допов. – Вінниця, 2007. – С. 119–121.
 11. Гончаров, М. Улюблений педагог : [спогади диригента про зустрічі з М. Д. Леонтовичем на вечір. курсах з підгот. керівників клуб. хорів, що діяли при Муз.-драм. ін-ті ім. М. В. Лисенка в Києві 1919 р., де композитор проводив заняття з муз. грамоти, сольфеджіо та гармонії] / М. Гончаров // Культура і життя. – 1977. – 11 груд. – С. 3 ; Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванова. – Київ, 1982. – С. 97, 98.
 12. Грабовецька, Л. Незабутні роки : [Л. Грабовецька знала композитора багато років, спочатку як учениця, пізніше як колега. Тож її спогади насичені цікавими фактами з життя Миколи Дмитровича в Тульчині] / Л. Грабовецька // Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванова. – Київ, 1982. – С. 39–45.
 13. Грех, Я. Згадки про М. Д. Леонтовича : [спогади про твор. діяльність М. Леонтовича в різні періоди його життя. Описана їхня остання зустріч у січ. 1921 р. в Стражгороді. Довго не могли тоді розпрощатися друзі – «якась таємна сила держала нас»] / Я. Грех // Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванова. – Київ, 1982. – С. 125–134.
 14. Гриневич, Г. Майстер хорової музики : [спогади заслуж. учителя УРСР про перебування М. Д. Леонтовича в Тульчині, де вони і познайомилися у 1920 р. Згадується про репертуар хору, до якого композитор додавав і свої твори, про його роботу вдома над оперою-казкою «На русалчин Великдень», яка лишилася незакінч. через різні причини: і нестатки в пору громадян. війни, і повільну роботу над лібрето] / Г. Гриневич // Культура і життя. – 1977. – 11 груд. – С. 3 ; Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванова. – Київ, 1982. – С. 111–115.
 15. Давидов, Г. Декілька слів про М. Д. Леонтовича : [Григорій Іванович Давидов – хормейстер, близький товариш М. Леонтовича, в період їхньої спільної роботи на ст. Гришино] / Г. Давидов // Укр. муз. газ. – 1926. – 21 січ. (№ 3). – С. 19 ; Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванова. – Київ, 1982. – С. 27–29.
 16. Дерев’янко, Д. Микола Леонтович у вчительській семінарії : [на той час композитор там читав лекції та диригував семінар. хором] / Д. Дерев’янко // Музична культура України у спогадах, матеріалах, листах / авт.-упоряд., вступ. ст., ред. та прим. І. Лисенко. – Київ, 2008. – С. 147.
 17. Дунаєвська, С. З минулого : [спогади учениці, яка з 1910 по 1917 рр. навчалася в Тульчин. єпархіал. жіночому училищі] / С. Дунаєвська // Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванова – Київ, 1982. – С. 45, 46.
 18. Євтушенко, Д. Чарівність творів : [співак, проф. Київ. держ. консерваторії ім. П. І. Чайковського, заслуж. діяч мистецтв УРСР ділиться своїми враженнями про оброб. укр. нар. пісень М. Леонтовича: «Мене привабило в них глибоке й оригінальне відчуття композитором духу народної пісні. Він не тільки не розгубив перлини її чарівності й аромату, а знайшов напрочуд прості й природні способи збагатити її»] / Д. Євтушенко // Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванова. – Київ, 1982. – С. 115, 116.
 19. Завалкова, Г. О. Учитель. Слово про М. Д. Леонтовича : [спогади] / Г. О. Завалкова // Рад. життя. – 1978. – 24 серп.
 20. Ільченко, Д. Натхненної музики творець : [зазначено, що Микола Дмитрович був одним із перших укр. композиторів, який задумався над теорет. і практ. освоєнням нової форми відображення дійсності через світломуз. синтез] / Д. Ільченко // Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванова. – Київ, 1982. – С. 75–79.
 21. Ільченко, Д. Спогади про М. Д. Леонтовича : [при першій зустрічі з М. Леонтовичем авт. особливу увагу звернув на обличчя композитора з надзвичайно характерним поглядом очей: «Цей погляд не тільки зацікавив мене, а й привабив до себе, – в ньому була якась тиха задумливість, смуток, ніби елегійний звук, що стиха тремтить і бринить в душі художника (художника не з професії, а з психічної його вдачі, – того дару й багатства, яким природа обдарувала його)»] / Д. Ільченко // Музика. – 1925. – № 11/12. – С. 418–420.
 22. Карагіна, Є. Чудовий диригент : [колиш. учениця Тульчин. жіночого єпархіал. училища згадує, що М. Леонтовичу з влас. оброб. найбільше подобалися «Козака несуть» та «Пряля». Він дорожив своєю композицією «На русалчин Великдень», уривки з якої приносив на заняття] / Є. Карагіна // Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванов. – Київ, 1982. – С. 51, 52.
 23. Козак, Г. М. Д. Леонтович : [згадки про Київ. церков.-учител. семінарію, де в 1918–1919 р. М. Леонтович викладав уроки співів і наполегливо займався з хором. Вивчали укр. нар. пісні в оброб. укр. композиторів та М. Леонтовича: «Композитор на кожну співанку приходив з новим варіантом «Щедрика», старанно його вивчав і тут же робив зміни, аж поки не зупинився на тому варіанті, шо співається тепер»] / Г. Козак // Свобода. – 1971. – 22 квіт. – С. 2, 4. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2jBqbwg (дата звернення: 21.01.2017). – Назва з екрана.
 24. Козицький, П. Моє життя : [познайомився П. Козицький з М. Леонтовичем 1918 р. в Києві, коли Микола Дмитрович працював на диригент. від-ні Муз.-драм. ін-ту ім. М. В. Лисенка. Запам’яталися П. Козицькому очі Леонтовича, які «були прекрасні, в них пломеніла велика душа геніального поета української народної пісні (відомий портрет роботи Б. Реріха найкраще відтворив внутрішню красу душі Леонтовича)»] / П. Козицький ; публ. О. Рибалка // Старожитності. – 1993. – № 11/12. – С. 24–30. 
 25. Козловський, О. В класі Б. Яворського : [рад. композитор і диригент згадує про зустрічі з М. Леонтовичем на заняттях у проф. Б. Яворського. Зберіг авт. деякі перші публ. творів митця. На його думку, це могли бути літогр. вид. 1918–1919 рр.] / О. Козловський // Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванов. – Київ, 1982. – С. 95, 96.
 26. Корнич, Є. Під враженням минулих зустрічей : [спогади з 1912 р. про участь у хорі Тульчин. жіночого єпархіал. училища, де Є. Корнич співала соло та про «дуже хорошу» постановку Леонтовичем опери М. Лисенка «Коза-Дереза»] / Євгенія Корнич // Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванова. – Київ, 1982. – С. 49.
 27. Корнич, Ю. Ми любили його за простоту : [згадується про літ. вечори та пісні, які співали учасники хору Тульчин. жіночого єпархіал. училища під орудою М. Леонтовича. Вивчали разом з композитором і теорію музики. «Тільки нестаток міг змусити його працювати в цих умовах, бо він мав видатні музичні здібності», – зауважує Ю. Корнич] / Юлія Корнич // Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванова. – Київ, 1982. – С. 48.
 28. Кошиць, О. Народження і перші кроки капели / О. Кошиць // Феномен Олександра Кошиця / М. Головащенко. – Київ, 2007. – С. 314–331. – Зі змісту: [Про М. Леонтовича]. – С. 315, 317.
 29. Краєвська, Н. Це був пекельний труд : [спогади учениці Тульчин. жіночого єпархіал. училища про те, як М. Д. Леонтович терпляче займався співом навіть з дітьми, які були «безголосими», такою Н. Краєвська вважала й себе] / Н. Краєвська // Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванова. – Київ, 1982. – С. 52, 53.
 30. Кумпаненко, В. На педагогічних курсах : [згадки колиш. учня Київ. педкурсів ім. Б. Грінченка про композитора як хор. диригента] / В. Кумпаненко // Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванова. – Київ, 1982. – С. 93, 94.
 31. Лебединець, А. Яким він мені запам’ятався : [про навчання в 1919 р. майбут. укр. рад. композитора, заслуж. діяча мистецтв України на диригент. курсах при Муз.-драм. ін-ті ім. М. В. Лисенка, де М. Д. Леонтович викладав хор. спів. З оброб. нар. пісень композитора велике враження на авт. справила пісня «Зашуміла ліщинонька», її худож. інтерпретація] / А. Лебединець // Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванова. – Київ, 1982. – С. 99, 100.
 32. Машкевич, К. Він умів працювати : [у хорі Тульчин. жіночого єпархіал. училища Ксенія Машкевич була акомпаніатором. Згадує, що М. Леонтович любив дисципліну, терпляче роз’яснював теорет. матеріал, при розучуванні нової пісні не тільки записував її на дошці, а й демонстрував голосом і на муз. інструменті] / К. Машкевич // Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванова. – Київ, 1982. – С. 53, 54.
 33. Мерзляков, В. Мій колега : [співак, педагог згадує про зустрічі зі своїм колегою М. Д. Леонтовичем, з яким разом працювали у Муз.-драм. ін-ті ім. М. Лисенка в 1918–1919 рр. Зазначається, що композитор був надзвичайно скромною, навіть сором’язливою людиною великої благород. душі. Кожну вільну хвилину він поринав у створення нових блискучих шедеврів народнопісен. стихії] / В. Мерзляков // Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванова. – Київ, 1982. – С. 80–83.
 34. Мерзляков, В. Наш видатний земляк : [педагог Він-ниц. муз. шк. ділиться спогадами про особисті зустрічі з М. Д. Леонтовичем у період його перебування в Києві (1918–1919 рр.)] / В. Мерзляков // Вінниц. правда. – 1952. – 14 груд.
 35. Міньківський, О. В учительській семінарії : [навчаючись у Київ. церков.-учител. семінарії в 1917–1921 рр., О. Міньківський, майбут. нар. артист СРСР, проф. Київ. держ. консерваторії ім. П. І. Чайковського, не раз зустрічався з М. Д. Леонтовичем, який проводив хор. і теорет. заняття] / О. Міньківський // Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванова. – Київ, 1982. – С. 92, 93.
 36. Міньківський, О. Невтомний працелюб : [спогади про зустрічі з М. Д. Леонтовичем під час його роботи в Київ. церков.-учител. семінарії] / О. Міньківський // Культура і життя. – 1977. – 11 груд. – С. 3.
 37. Міщенко, Я. Жити йому було дуже трудно : [про навчання на диригент. курсах при Муз.-драм. ін-ті ім. М. Лисенка та зустрічі з М. Д. Леонтовичем, який цікаво, популярно, зрозуміло викладав диригування. Авт. спогадів акцентує увагу на нелегкому матеріал. становищі композитора] / Я. Міщенко // Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванова. – Київ, 1982. – С. 96.
 38. Одинцова, А. З минулих подій : [спогади пов’язані з перебування М. Д. Леонтовича на ст. Гришино. А. Одинцова співала у хорі, створ. композитором] / А. Одинцова // Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванова. – Київ, 1982. – С. 30, 31.
 39. Орлова, Г. Наш дорогий Микола Дмитрович : [згадки учасниці робітн. хору (ст. Гришино) про його репертуар, виступи та піклування композитора про кожного співака] / Г. Орлова // Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванова. – Київ, 1982. – С. 29, 30.
 40. Осадчук, Н. Його ім’я житиме завжди : [протягом шести років К. Осадчук навчалася співу у М. Леонтовича в Тульчин. єпархіал. жіночому училищі. Любов до пісні й музики, прищеплену композитором, колиш. учениця пронесла крізь усе своє життя. Довгі роки вона була учасницею Тульчин. хор. капели] / Н. Осадчук // Зоря комунізму. – 1969. – 14 черв. ; Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванова. – Київ, 1982. – С. 50.
 41. Підласова, М. Штрихи до портрета : [про зустрічі з М. Д. Леонтовичем у 1918 р. Запам’ятався композитор тодіш. учасниці хору під орудою К. Стеценка як сором’язлива, дотепна і спостережлива людина з приємним обличчям, красивим мудрим чолом, синіми, трохи з прищуром очима] / М. Підласова // Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванова. – Київ, 1982. – С. 83, 84.
 42. Покровський, М. З сторінок минулого : [нар. артист УРСР, проф. Одес. консерваторії ім. А. В. Нежданової, колиш. учень М. Д. Леонтовича був знайомий з композитором ще з дитинства. Його спогади стосуються різних періодів життя і твор. діяльності митця] / М. Покровський // Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванова. – Київ, 1982. – С. 107–111.
 43. Покровський, М. Леонтович у Тульчині : до 100-річчя з дня народж. : [згадує авт. про перші кроки хору Тульчин. жіночого єпархіал. училища під керуванням М. Леонтовича, його репертуар, де, крім пісень композитора, були також твори М. Лисенка, К. Стеценка, Ф. Шопена, М. Глінки] / М. Покровський // Наддністрян. правда. – 1977. – 7 груд.
 44. Покровський, М. Людям на радість : [зі спогадів про М. Леонтовича] / М. Покровський // Культура і життя. – 1977. – 11 груд. – С. 3.
 45. Приходько, О. Хвилини з життя : [про подію, що сталася в холодну листоп. ніч 1919 р. у Кам’янці-Подільському під час військ. подій. У дім О. Приходько, окрім багатьох інших втікачів, завітав погрітися М. Леонтович – «весь збідований, що ледве стояв»] / О. Приходько // Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванова. – Київ, 1982. – С. 106.
 46. Протопопов, С. В. Спогади про М. Д. Леонтовича : [авт. спогадів – рос. музикознавець-теоретик, композитор – розповідає про зустрічі з М. Д. Леонтовичем у Москві, куди той приїздив влітку на навчання до Б. Л. Яворського] / С. В. Протопопов // М. Д. Леонтович : зб. ст. і матеріалів / АН УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ; упорядкував та зредагував В. Д. Довженко. – Київ, 1947. – С. 38–45 ; Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванова. – Київ, 1982. – С. 61–71.
 47. Родневич, М. Із семінарських років : [спогади стосуються періоду навчання М. Д. Леонтовича на повтор. курсі в шостому кл. Кам’янець-Поділ. духов. семінарії і виконання ним обов’язків регента хору] / М. Родневич // Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванова. – Київ, 1982. – С. 21–23.
 48. Сис-Бистрицька, Т. Під віковим дубом : (спогади про Миколу Леонтовича) : [про перебування М. Леонтовича у Кам’янці-Подільському під час навчання в духов. семінарії. Описана історія світлини, на якій зображений М. Леонтович під віковим дубом] / Т. Сис-Бистрицька // Матеріали до українського мистецтвознавства. Микола Леонтович і сучасна освіта та культура : до 125-річчя від дня народж. : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Кам’янець-Поділ. держ. ун-т ім. Івана Огієнка, Каф. музики ; [редкол.: Г. А. Скрипник (голов. ред.) та ін.]. – Київ ; Кам’янець-Подільський, 2003. – Вип. 4. – С. 85.
 49. Снігурська, Н. На все життя : [про уроки співів у Тульчин. єпархіал. жіночому училищі, які майстерно проводив М. Леонтович, уважне ставлення композитора до училищ. хору, що нараховував 60–70 учасників. У його концерт. програмах, крім укр. нар. пісень, звучали й фрагм. з опер] / Н. Снігурська // Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванова. – Київ, 1982. – С. 54–57.

 

К. Стеценко і М. Леонтович

 1. Вовчок, В. З джерел народних : [зв’язки М. Д. Леонтовича і К. Г. Стеценка, яких єднала пісня, спільна невтом. праця на одній твор. ниві] / В. Вовчок // Комсом. плем’я. – 1977. – 13 груд.
 2. Пархоменко, Лю. Кирило Стеценко : монографія : [висвітлено твор. зв’язки та друж. стосунки композиторів К. Г. Стеценка та М. Д. Леонтовича] / Лю Пархоменко. – Київ : Муз. Україна, 2009. – 390, [32] c.
 3. Степаненко, А. Та пам’ятна зустріч у Тульчині… : [про щирі, друж. стосунки композиторів М. Д. Леонтовича та К. Г. Стеценка, які продовжувалися до трагіч. смерті М. Леонтовича. Вони постійно листувалися, повідомляли один одному про новини та муз. набутки] / А. Степаненко // Вінниц. газ. – 1997. – 11 груд. : фот.
 4. Стеценко, К. Г. Спогади. Листи. Матеріали / К. Г. Стеценко ; упоряд., вступ. ст. та прим. Є. Федотова. – Київ : Муз. Україна, 1981. – 474, [6] с. – Зі змісту: Листи: До М. Д. Леонтовича (24.04.1920). – С. 194–195 ; До М. Д. Леонтовича (січ. 1921 р.). – С. 197.
 5. Сусловська, О. Мій незабутній учитель : [протягом чотирьох років О. Сусловська співала в Тульчин. училищ. хорі. Одного разу, зайшовши до кл., М. Леонтович повідомив, що буде викладати рід. мову. А щоб підкреслити її красу й музикальність, почав декламувати пер. «Лісового царя» Й. В. Гете] / О. Сусловська // Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванова. – Київ, 1982. – С. 46–48.
 6. Танашевич, Н. Про нашу спільну працю : [над лібрето до опери М. Леонтовича «На русалчин Великдень», пережиті твор. сумніви, суперечливі хвилювання, разом з тим легкість співпраці з композитором. Згадує Н. Танашевич і про вечір напередодні загибелі митця] / Н. Танашевич // Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванова. – Київ, 1982. – С. 57–61.

 

П. Тичина і М. Леонтович

 1. Тичина, П. Подорож з капелою Стеценка : [про концерт пересув. капели під орудою К. Стеценка в Тульчині та зустріч з М. Леонтовичем у нього вдома] / П. Тичина // Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванова. – Київ, 1982. – С. 118–123.
 2. Грузман, З. М. Поет і композитор : [про зустріч П. Г. Тичини і М. Д. Леонтовича в Тульчині восени 1920 р., участь поета у Комітеті вшанування пам’яті М. Д. Леонтовича та створенні капели-студії ім. М. Леонтовича] / З. М. Грузман // Тези доп. десятої Вінниц. обл. іст.-краєзнав. конф. / Вінниц. обл. орг. Укр. т-ва охорони пам’яток історії та культури, Вінниц. держ. пед. ін-т ім. Миколи Островського, Держ. архів Вінниц. обл. – Вінниця, 1991. – С. 76, 77.
 3. Філенко, Т. Берегиня поета – музика : [до 100-річчя від дня народж. П. Тичини] / Т. Філенко // Сучасність. – 1991. – № 2. – С. 46–60. – Зі змісту: [П. Тичина та М. Леонтович]. – С. 50, 51.
 4. Фурман, С. Зустріч з композитором : [згадується про концерт у Тульчині восени 1920 р. на честь М. Леонтовича] / С. Фурман // Вінниц. правда. – 1968. – 4 січ.
 5. Храневич, Т. Оригінальний талант : [племінниця М. Леонтовича ділиться враженнями, які зберегла з дитинства, та розповідає про композитора як про людину і дещо про його родину] / Т. Храневич // Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванова. – Київ, 1982. – С. 71–74.
 6. Чорноволюк, І. Останній концерт : [про епізод з життя композитора розповідає колиш. учень Бершад. район. труд. шк., який співав у хорі, що був на той час найкращим у Бершад. р-ні] / І. Чорноволюк // Вінниц. правда. – 1971. – 22 січ. ; Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванова. – Київ, 1982. – С. 123–125.
 7. Гільберг, М. Учениця Леонтовича : [Ольга Панкратівна Четверенко, колиш. учениця Тульчин. жіночого єпархіал. училища, з теплотою згадує про вчителя] / М. Гільберг // Вогні комунізму. – 1968. – 4 січ.
 8. Шандровський, Г. Невмируще світло : [спогади колиш. співака Укр. респ. хор. капели під керуванням О. Кошиця про гастролі колективу та особливе сприйняття зарубіж. аудиторією пісень М. Д. Леонтовича] / Г. Шандровський // Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванова. – Київ, 1982. – С. 100–103.
 9. Шведовський, О. З моїх спогадів : про зустрічі з М. Леонтовичем в с. Марківка та Тульчині : [про зустріч з композитором влітку 1920 р.] / О. Шведовський // Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванова. – Київ, 1982. – С. 116, 117.
 10. Шероцька-Кравчук, І. Микола Леонтович і Тульчинський ліцей : [запам’ятався учениці-восьмикласниці епізод, коли після проголошення Центральною Радою у січ. 1918 р. самостійної Української держави М. Д. Леонтович увійшов до класу і заговорив укр. мовою. Образ М. Леонтовича, шляхет. людини, великого укр. патріота і муз. генія, який навчав любити рідну пісню й розуміти її, не раз виринав у пам’яті] / І. Шероцька-Кравчук // Нові дні. – Торонто (Канада), 1979. – Лип.–Серп. (№ 353 /354). – С. 5–7 ; Культура і життя. – 1991. – 5 жовт. – С. 5 ; Музична культура України у спогадах, матеріалах, листах / авт.-упоряд., вступ. ст., ред. та прим. І. Лисенко. – Київ, 2008. – С. 144–146.
 11. Юрмас, Я. [Музичні твори М. Д. Леонтовича] : [зазначається, що в груд. 1903 р., у дні святкування 35-ліття своєї муз. діяльності, М. Лисенко в тісному колі приятелів із захопленням говорив про нар. вчителя з Поділля М. Леонтовича, який серйозно ставився до музики і у своїх аранжуваннях нар. пісень виявляв ориг., яскравий хист. «Із цього вчителя будуть люди», – зауважив тоді М. В. Лисенко] / Я. Юрмас // Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванова. – Київ, 1982. – С. 186–207.
 12. Яворський, А. У Кам’янці-Подільському : [про М. Д. Леонтовича як регента семінар. хору. Деякий час він співав у Кам’янець-Поділ. архієрейс. хорі, брав участь у семінар. духовому оркестрі. Наведена також думка музиканта Т. Ганицького про М. Леонтовича: «Сучасна хорова українська музика може пишатися таким самородком, яким є Леонтович»] / А. Яворський // Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванова. – Київ, 1982. – С. 23–25.
 13. Яворський, Б. Л. Лист Б. Л. Яворського до Г. Г. Верьовки : [від 2 січ. 1938 р. з аналізом деяких оброб. М. Д. Леонтовича] / Б. Л. Яворський // М. Д. Леонтович : зб. ст. і матеріалів / АН УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ; упорядкував та зредагував В. Д. Довженко. – Київ, 1947. – С. 46–48 ; Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванова. – Київ, 1982. – С. 146–148.

 

Г. Яструбецький і М. Леонтович

 1. Огороднік, В. Народна пошана : [з біогр. Г. В. Яструбецького, товариша М. Д. Леонтовича] / В. Огороднік // Маяк. – 1977. – 4 черв.
 2. Войтенко, В. Дзвін струн далекий : док. нарис : [про Г. Яструбецького, його «Щоденник» часів становлення мандрів. капели «Думка», де він працював адміністратором] / В. Войтенко, Г. Ольховий // Комсом. плем’я. – 1984. – 29 груд. – С. 3, 4.
 3. Семенко, Л. І. Життєвий і творчий шлях Гната Яструбецького – першого дослідника творчості Миколи Леонтовича / Л. І. Семенко // Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : зб. наук. пр. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т біогр. дослідж. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 127–136. 
 4. Семенко, Л. І. З історії новонадходжень музею. Комплекси матеріалів В. Р. Мілятицького та Г. В. Яструбецького : [про нові експонати, подаров. Вінниц. обл. краєзнав. музею] / Л. І. Семенко // Музеї Вінниччини: зміст і форми діяльності : (наук.-метод. зб.) / Вінниц. ф-т Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Вінниц. обл. краєзнав. музей ; упоряд.: І. М. Журавлівський, К. І. Висоцька, Т. І. Мельник. – Вінниця, 2005. – С. 7–14.
 5. Семенко, Л. І. Перший дослідник творчості Леонтовича : [Г. Яструбецький] / Л. І. Семенко // Культура і життя. – 2006. – 27 верес. – С. 6.
 6. Семенко, Л. Перший дослідник творчості Леонтовича Гнат Яструбецький : [народився 1877 р. в с. Жолоби, нині Томашпіл. р-ну Вінниц. обл. Навчаючись у Кам’янець-Поділ. духов. семінарії, потоваришував на довгі роки з М. Леонтовичем. Закінчив юрид. ф-т Дерптського ун-ту. За роки навчання оволодів п’ятьма інозем. мовами] / Л. Семенко // Їх поєднала пісня Леонтовича... : (нариси з історії муз. життя в Україні 1910–1930-х років) / Л. Семенко. – Вінниця, 2007. – С. 201–208.
 7. Бугаєва, О. Яструбецький Гнат Васильович : [окрім біогр., вміщено інформацію про стосунки з М. Леонтовичем. Йдеться й про відрядження Г. Яструбецького до Марківки для збирання матеріалів до біогр. М. Леонтовича та обставин його загибелі] / О. Бугаєва // Музичне товариство імені М. Д. Леонтовича (1921–1931) : біогр. слов. : наук. довід. / О. Бугаєва ; [наук. ред. В. І. Попик] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2015. – С. 319–322.

Не тільки для музикантів, а й для люби-
телів музики при слові «Леонтович» в пам’яти
блискавично спалахує неповторна гармонія його
безсмертного «Дударика», «Прялі», «Щедрика»,
«Льодолому». Мене вражало і вражає донині
одне, як з маленької народної пісні можливо
творити таку граничну скромну за розмірами
мініатюру-обробку для хору. Художня повнота
 і краса змісту цих обробок не поступається за
 емоційно-художнім впливом навіть перед
 великими музичними полотнами.

В. Кирейко

 

Загальна характеристика і значення творчості

Леонтович є найважнішим представником
хорової творчості на Великій Україні після Лисенка.

 М. Тележинський


 Книги, монографії, збірники


 М. Д. Леонтович зробив великий внесок в
 українську музичну культуру. Він був художником-
 новатором, який творчо використовував усе 
краще, що було в українській музиці до нього, і 
 накреслив нові шляхи її розвитку.
 Л. Кобільник

 1. Гордійчук, М. М. М. Д. Леонтович : нарис про життя і творчість / М. М. Гордійчук. – Київ : Держ. вид-во образо- твор. мистецтва і муз. літ., 1956. – 103 с. : іл., ноти, 1 л. портр. – (Класики музики).
 2. Гордійчук, М. М. М. Д. Леонтович / М. М. Гордійчук. – Київ : [б. в.], 1960. – 36 с. – (Товариство поширення політичних і наукових знань УРСР. [Серія 8 ; № 21]).
 3. Гордійчук, М. М. Микола Леонтович / М. М. Гордійчук. – Київ : Муз. Україна, 1972. – 55 с. – (Творчі портрети українських композиторів).
 4. Гордійчук, М. М. Микола Леонтович / М. М. Гордійчук. – Вид. 2-ге. – Київ : Муз. Україна, 1974. – 63 с. – (Творчі портрети українських композиторів).
 5. Гордийчук, Н. М. Николай Леонтович : пер. с укр. / Н. М. Гордийчук. – Київ : Муз. Україна, 1977. – 135 с. : портр., ноти, 2 л. іл.

Рец.: Кравець, М. Слава Леонтовича / М. Кравець // Він-ниц. правда. – 1977. – 10 груд.

Гдаль, Г. Пісня – його життя / Г. Гдаль // Друг читача. – 1977. – 15 груд. – С. 8.

 1. Дяченко, В. П. М. Д. Леонтович : (оповідання про життя і творчість композитора) / В. П. Дяченко ; під ред. П. О. Козицького. – Вид. 2-ге. – Київ ; Харків : Мистецтво, 1950. – 184 с. : портр. – (Майстри мистецтва Радянської України).
 2. Дяченко, В. П. М. Д. Леонтович : [життя і творчість композитора] / В. П. Дяченко. – Вид. 3-тє. – Київ : Муз. Україна, 1969. – 135 с. : портр. – (Бібліотека учня і вчителя «Бесіди про музику»).

Рец.: Бортняк, А. Життя – як пісня / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1970. – 3 квіт. 

Юриняк, А. На догоду кремлівській владі : про кн. Василя Дяченка «М. Д. Леонтович» / А. Юриняк // Свобода. – 1970. – 7 серп. – С. 2, 3. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2kcIWW0т  (дата звернення: 21.01.2017). – Назва з екрана ; Укр. вісті. – 1970. – 6 верес. ; Микола Леонтович : зб. на пошану великого укр. композитора / зібрав і впорядкував С. Вожаківський ; літ. і мов. редагування Л. Полтави. – Нью-Йорк, 1982. – С. 49–55.

Кравець, Ю. Тичина вітає Леонтовича / Ю. Кравець // Вінниц. правда. – 1970. – 13 верес.

 1. Дяченко, В. П. М. Леонтович / В. П. Дяченко. – 4-те вид. – Київ : Муз. Україна, 1985. – 134 с.

Рец.: Степанюк, О. Спроба запізнілої рецензії : [попри те, що вже вийшло четверте вид. пр. В. Дяченка, однак до цього часу не виправлено помилки в біогр. М. Леонтовича] / О. Степанюк // Жовтень. – 1987. – № 3. – С. 106–111.

 1. Завальнюк, А. Ф. Микола Леонтович: дослідження, документи, листи : (до 125-ї річниці від дня народж.) / А. Ф. Завальнюк. – Вінниця : Поділля-2000, 2002. – 256 с. : фот., ноти.
 2. Завальнюк, А. Ф. Микола Леонтович. Листи, документи, духовні твори : до 130-ї річниці від дня народж. / А. Ф. Завальнюк. – Вид. 2-ге, доопрац. і допов. – Вінниця : Нова Кн., 2007. – 273 с. : фот. ; ноти.

Рец.: Сегеда, Ю. Про Леонтовича відомо ще не все / Ю. Сегеда // Вінниччина. – 2008. – 18 квіт.

 1. Коломиец, О. Н. Хоровое творчество Н. Д. Леонтовича / О. Н. Коломиец ; М-во культуры УССР, Харьков. ин-т искусств им. И. П. Котляревского. – Харьков : [б. и.], 1991. – 67 с. : ноты.
 2. Кресак, Ю. П. Розташування хору як акустичний фактор : (на матеріалі творів М. Леонтовича) / Ю. П. Кресак ; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа, 2005. – 23 с.
 3. Кулик, В. В. Рукописна спадщина М. Леонтовича: проблеми текстологічного дослідження : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Кулик Валентина Вікторівна ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – Київ, 2011. – 19 с.
 4. М. Д. Леонтович : зб. ст. і матеріалів / АН УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ; упорядкував та зредагував В. Д. Довженко. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1947. – 101, [2] с.
 5. Микола Леонтович і сучасність : до 135-річчя від дня народж. композитора / Вінниц. училище культури і мистецтв ім. М. Д. Леонтовича, Вінниц. обл. центр нар. творчості ; [упоряд.: О. Ю. Мельничук, С. П. Поляковська]. – Вінниця : Нова Кн., 2012. – 52 с. : фот.
 6. Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванова. – Київ : Муз. Україна, 1982. – 238 с., 8 л. фот.

Рец.: Тимошенко, П. Славетний земляк / П. Тимошенко // Зоря комунізму. – 1982. – 9 верес.

Яворський, Е. Світло його хисту / Е. Яворський // Друг читача. – 1982. – 25 листоп. – С. 8.

Головащенко, М. Спогади про Миколу Леонтовича / М. Головащенко // Культура і життя. – 1983. – 24 квіт. – С. 6.

Палій, Д. В листах і спогадах / Д. Палій // Молода гвардія. – 1983. – 14 січ.

 1. Науковий вісник Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського. Вип. 65. М. Гордійчук. Микола Леонтович / [редкол.: В. І. Рожок та ін. ; ред.-упоряд.: М. М. Скорик та ін.]. – Київ, 2007. – 147 c. – (Спадщина майстрів ; кн. 3).
 2. Пархоменко, Лю. Микола Леонтович : [нарис] / Лю. Пархоменко. – Київ : Атлант ЮЕмСі, 2007. – 64 с. : іл., CD-R. – (Стозір’я. Бібліотека української родини: творці музики). 
 3. Семенко, Л. І. «Їх поєднала пісня Леонтовича...» : нариси з історії муз. життя в Україні 1910–1930-х рр. / Л. І. Семенко ; Вінниц. обл. краєзнав. музей. – Вінниця : [Едельвейс і К.], 2007. – 248, [24] с. : іл., табл.

Рец.: Заєць, В. «Їх поєднала пісня Леонтовича...» / В. Заєць // Культура і життя. – 2009. – 11–18 груд. (№ 49/50). – С. 51.

 1. Творчість М. Леонтовича : зб. ст. / уклад. В. Н. Золочевський. – Київ : Муз. Україна, 1977. – 200 с. : портр. 

Рец.: Загайкевич, М. З нагоди ювілею М. Леонтовича / М. Загайкевич // Музика. – 1977. – № 4. – С. 31.

Руденко, К. Збірка статей / К. Руденко // Зірка. – 1977. – 13 груд.

 1. У вінок шани корифеям : матеріали міжвуз. наук. конф., присвяч. ювіл. датам укр. композиторів Д. Бортнянського, М. Лисенка та М. Леонтовича / М-во освіти і науки України, Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд.: П. Гушоватий, О. Яцків]. – Дрогобич : Коло, 2003. – 246 с. 

 

Статті в наукових збірниках, матеріалах конференцій та навчальних посібниках

Народний учитель з Поділля, самоук за
музичними знаннями – він осягнув вершин 
світового мистецтва, сказав у ньому своє слово,
глибоко розкрив співучу душу народу.
М. Грінченко

 1. Андрос, Н. Українська хорова лiтература : (рад. період) : навч. посiб. для муз. вузів : / Н. Андрос, В. Дженков, Н. Семененко. – Київ : Муз. Україна, 1985. – 100 с. : ноти. – Зі змісту: Микола Дмитрович Леонтович (1877–1921). Обробки народних пісень. – С. 5–19 ; Оригінальні хорові твори. – С. 19–24.
 2. Архімович, Л. Б. М. Лисенко : життя і творчість / Л. Б. Архімович, М. М. Гордійчук. – 3-тє вид., допов. й перероб. – Київ : Муз. Україна, 1992. – 251, [5] с. – Зі змісту: [Про листування М. В. Лисенка з М. Леонтовичем]. – С. 168–173.
 3. Барвінський, В. Огляд історії української музики : [характеризуючи оброб. нар. пісень та реліг. канти М. Леонтовича, авт. зазначає: «У тій ділянці Леонтович займає зовсім виїмкове місце не тільки в українській, але й у всесвітній хоровій літературі. Його підхід до опрацювання народної пісні – геніальний»] / В. Барвінський // Історія української культури : [у 15 зшитках] / за заг. ред. І. Крип’якевича. – Репр. відтворення вид. І. Тиктора 1937 р. – Київ, 1993. – Зшиток 15. – С. 691–718.
 4. Бас, Л. О. Таким ми його любимо : [про М. Леонтовича як талановитого композитора і педагога] / Л. О. Бас // Розповіді про композиторів / Л. О. Бас. – Київ, 1967. – С. 19–33.
 5. Берегова, О. Інтегративні процеси в музичній культурі України ХХ–ХХІ століть : монографія / О. Берегова. – Київ : Ін-т культурології НАМ України, 2013. – 232 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2pqAB7s (дата звернення: 17.04.2017). – Назва з екрана. – Зі змісту: [Про муз.-просвітн. та наук.-метод. діяльність М. Леонтовича як представника наук. шк. Б. Л. Яворського]. – С. 63–65.
 6. Бермес, І. Л. Твори М. Леонтовича в репертуарі дрогобицьких хорів (20–30-ті роки ХХ ст.) / І. Л. Бермес // У вінок шани корифеям : матеріали міжвуз. наук. конф., присвяч. ювіл. датам укр. композиторів Д. Бортнянського, М. Лисенка та М. Леонтовича / М-во освіти і науки України, Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд.: П. Гушоватий, О. Яцків]. – Дрогобич, 2003. – С. 141–145.
 7. Бермес, І. Л. Творчість Миколи Леонтовича в полікультурному середовищі Дрогобиччини (30-ті роки XX ст.) / І. Л. Бермес // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Вип. 14. – С. 3–6.
 8. Бєлікова, В. В. Історія української музики : навч. посіб. для студентів ф-тів мистецтв вищ. навч. закл. / В. В. Бєлікова ; Криворіз. пед. ін-т, ДВНЗ «Криворіз. нац. ун-т». – Кривий Ріг : Вид. дім, 2011. – 467 c. – Зі змісту: [Аналіз стильових рис музики М. Д. Леонтовича]. – С. 239–244.
 9. Бєлікова, В. В. Микола Дмитрович Леонтович / В. В. Бєлікова // Історія української музики. Творча діяльність видатних музикантів України кінця ХІХ – другої половини ХХ століть : навч. посіб. / В. В. Бєлікова. – Кривий Ріг, 2008. – С. 56–59.
 10. Богдан-Бєлова, Є. Збереження і розвиток традицій М. Д. Леонтовича у творчості подільських митців / Є. Богдан-Бєлова // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Вип. 14. – С. 116–119.
 11. Бондаренко, Г. В. Стильові риси хорової творчості Миколи Леонтовича (творчий метод) / Г. В. Бондаренко // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали Всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 19–20 квіт. 2012 р. : у 2 ч. / М-во культури і туризму України, Харків. держ. акад. культури, Акад. мистецтв України, Ін-т культурології, Упр. культури і туризму Харків. облдержадмін. ; [редкол.: В. М. Шейко та ін.]. – Харків, 2012. – Ч. 2. – C. 130–132.
 12. Борисова, Т. Музично-театральний аспект творчої спадщини М. Д. Леонтовича : [на прикладі аналізу опери «На русалчин Великдень» доведено, що композитор був свідомий худож. цінності муз.-театр. жанру, вбачав у муз. театрі могут. естет.-вихов. потенціал та намагався творчо втілювати його у своїй діяльності] / Т. Борисова // Матеріали до українського мистецтвознавства. Микола Леонтович і сучасна освіта та культура : до 125-річчя від дня народж. : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Кам’янець-Поділ. держ. ун-т ім. Івана Огієнка, Каф. музики ; [редкол.: Г. А. Скрипник (голов. ред.) та ін.]. – Київ ; Кам’янець-Подільський, 2003. – Вип. 4. – С. 12, 13.
 13. Борисова, Т. Про деякі особливості гармонічної драматургії творів М. Леонтовича : [виявлено, що стиль гармоніч. драматургії композитора був не еклект., який легко засвоює різні чужі стилі, а синтет., таким, що будь-які впливи він спершу органічно осягав, опрацьовував, а потім застосовував у своїй практиці] / Т. Борисова // Музично-педагогічна і творча діяльність М. Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури : до 120-річчя від дня народж. : наук. доп. першої Всеукр. наук.-теорет. конф. (10–12 груд. 1997 р.). – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 153–157.
 14. Булат, Т. Світ Миколи Лисенка : нац. ідентичність, музика і політика України ХІХ – поч. ХХ ст. / Т. Булат, Т. Філенко ; наук. ред. Р. Пилипчук ; літ. ред. О. Крекотень. – Нью-Йорк : Укр. вільна акад. наук у США ; Київ : Майстерня кн., 2009. – 408 с. – Зі змісту: Леонтович М. – С. 135, 136, 143, 148, 161, 273.
 15. Бялик, М. Л. Н. Ревуцкий : монография / М. Бялик. – Ленинград : Сов. композитор, (Ленинград. отд-ние), 1979. – 164, [4] с. – Зі змісту: [Про М. Леонтовича, порівняння творчості Л. Ревуцького і М. Леонтовича]. – С. 34, 35, 49, 54, 55, 60, 63–65, 78, 79, 94, 129, 153.
 16. Варакута, М. І. Жанр хорової мініатюри в сучасній українській музиці (на прикладі творчості В. Зубицького) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / М. І. Варакута ; Одес. держ. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. – Одеса, 2011. – 16 с. – Зі змісту: [Про М. Леонтовича]. – С. 9, 10.
 17. Василик, Д. Творчість Миколи Леонтовича для дітей / Д. Василик // У вінок шани корифеям : матеріали міжвуз. наук. конф., присвяч. ювіл. датам укр. композиторів Д. Бортнянського, М. Лисенка та М. Леонтовича / М-во освіти і науки України, Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд.: П. Гушоватий, О. Яцків]. – Дрогобич, 2003. – С. 149–152.
 18. Витвицький, В. Микола Леонтович (1877–1921) : у 50-ті роковини смерті : [пісні М. Леонтовича були в репертуарі багатьох зарубіж. муз. колективів. Зокрема, «Щедрик» виконував хор із Америки під керуванням Р. Шоу, звучав у виконанні О. Шрайнера на органі і дзвонах (без співу) та в інструмент. транскрипції – Нью-Йорк. філармоніч. оркестру під орудою Л. Бернстайна] / В. Витвицький // Музикознавчі праці. Публіцистика : до 150-ліття Львів. консерваторії / В. Витвицький ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича ; упоряд., підгот. до друку, комент., пер. і перед. слово Л. Лехника. – Львів, 2003. – С. 181–183 : іл. – (Серія «Історія української музики» ; вип. 11 : Дослідження).
 19. Витвицький, В. Михайло Гайворонський. Життя і творчість : [зазначається, що в оброб. нар. пісень, окрім М. Лисенка і Ф. Колесси, зразком для М. Гайворонського був М. Леонтович] / В. Витвицький. – Нью-Йорк : Свобода, 1954. – 205, [2] с. – Зі змісту: Леонтович М. – С. 40, 53, 67, 73, 89, 98, 103, 104, 106, 114, 116, 123, 135, 140, 169, 170, 175, 176, 181.
 20. Витвицький, В. Музикознавчі праці. Публіцистика : до 150-ліття Львів. консерваторії / В. Витвицький ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича ; упоряд., підгот. до друку, комент., пер. і переднє слово Л. Лехника. – Львів : [б. в.], 2003. – 400 с. : іл. – (Серія «Історія української музики» ; вип. 11: Дослідження). – Зі змісту: [Про М. Д. Леонтовича]. – С. 37, 56, 57, 81, 86, 88, 89, 98, 124, 125, 128, 164, 193, 204, 222, 225, 226, 261, 281, 309, 320, 323, 325, 334, 337, 339, 345.
 21. Витвицький, В. Музичними стежками : спогади / В. Витвицький. – [Б. м.] : Сучасність, 1989. – 215, [3] с. – Зі змісту: Леонтович М. – С. 43, 67, 71, 75, 133.
 22. Витвицький, В. Перший концерт Українського хору ім. М. Леонтовича : [про Дні укр. культури у Львові, що відбулися 28 лют. 1943 р. У заході взяв участь Укр. хор ім. М. Леонтовича під орудою Н. Городовенка. У виступі звучали пісні М. Д. Леонтовича] / В. Витвицький // Музикознавчі праці. Публіцистика : до 150-ліття Львів. консерваторії / В. Витвицький ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича ; упоряд., підгот. до друку, комент., пер. і переднє слово Л. Лехника. – Львів, 2003. – С. 318, 319. : іл. – (Серія «Історія української музики» ; вип. 11 : Дослідження).
 23. Вишневська, С. В. Особливості традиційних форм хорового виконавства та їх вплив на бандурне мистецтво : [зупиняється дослідниця і на творчості М. Леонтовича, який відкрив новий напрям в укр. культурі – творення в хор. музиці глибоко психологіч. муз. образів-характеристик. Основне завдання він вбачав не в наслідуванні нар. пісні, а в підпорядкуванні нар. теми своєму індивідуал.-худож. задуму] / С. В. Вишневська // Наук. зап. Тернопіл. нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство. – 2014. – № 1. – С. 150–157.
 24. Відгуки минулого : О. Кошиць в листах до П. Маценка : [наведено лист О. Кошиця від 30 жовт. 1941 р. до П. Маценка, у якому йдеться про перший виступ Укр. респ. капели з «Щедриком», що поклав поч. популяризації М. Леонтовича як композитора. Одночасно О. Кошиць критикує оброб. композитора та стверджує, що М. Лисенко ніколи не говорив про М. Леонтовича як про людину, яку знав] / П. Маценко ; О. Кошиць. – Вінніпег (Канада) : Культура й освіта, 1954. – 80 с. – Електрон. версія. – Режим доступу:http://bit.ly/2lhqnRR  (дата звернення: 05.02.2017). – Назва з екрана. – Зі змісту: [Про М. Леонтовича]. – С. 29, 57–60.
 25. Воєвідко, Л. Трансмісія українських виконавських традицій кінця XIX – поч. XX сторіччя: В. В. Пухальський, Б. Л. Яворський, М. Д. Леонтович / Л. Воєвідко // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Вип. 14. – С. 6–8.
 26. Волинець, Н. І. Микола Чайковський і мистецтво : [М. Чайковський – адміністратор Укр. респ. капели під орудою О. Кошиця – з серп. 1919 по квіт. 1920 рр. у своїх спогадах, які зберігаються в Держ. архіві Тернопіл. обл., зазначав, що в репертуарі Капели були пісні, без яких не обходився жоден концерт, серед них і оброб. М. Леонтовича] / Н. І. Волинець // Зб. пр. / Тернопіл. міськ. осередок Наук. т-ва ім. Т. Шевченка. – Тернопіль, 2008. – Т. 4 : Видатні постаті в українській культурі і науці. – С. 268–273. – Електрон. версія. – Режим доступу:http://bit.ly/2oDGco9  (дата звернення: 17.04. 2017). – Назва з екрана.
 27. Володченко, Ж. Традиційність і новаторство в хоровій творчості М. Леонтовича : [якщо на поч. своєї праці над оброб. укр. нар. пісні М. Леонтович дотримувався наявних традицій, то з часом засобами і прийомами в галузі гармонії, поліфонії, хор. тембрики, динаміки, агогіки створив нові форми творів: пісні-характеристики, пісні-поеми] / Ж. Володченко // Музично-педагогічна і творча діяльність М. Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури : до 120-річчя від дня народж. : наук. доп. першої Всеукр. наук.-теорет. конф. (10–12 груд. 1997 р.). – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 106–110.
 28. Гаврищук, А. Використання творчої спадщини М. Леонтовича : [наведено широке коло мистец. навч. закл. Поділля, в яких на заняттях з хор. співу, диригування, муз. інструментування вивчається та пропагується твор. спадщина М. Леонтовича] / А. Гаврищук // Музично-педагогічна і творча діяльність М. Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури : до 120-річчя від дня народж. : наук. доп. першої Всеукр. наук.-теорет. конф. (10–12 груд. 1997 р.). – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 99–102.
 29. Газінський, В. Сучасна інтерпретація творів М. Д. Леонтовича : [про інтерпретацію творів композитора такими відомими диригентами, як В. Іконник, П. Муравський та Є. Савчук] / В. Газінський // Тези доп. і повідомл. вісімнадцятої Вінниц. обл. іст.-краєзнав. конф., 3 лют. 1998 р. / Він-ниц. обл. орг. Укр. т-ва охорони пам’яток історії та культури, Він-ниц. держ. пед. ін-т, Вінниц. держ. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, Держ. архів Вінниц. обл. – Вінниця, 1998. – С. 8–10.
 30. Герасимова-Персидська, Н. Характерні риси поліфонії М. Леонтовича : [проаналізувавши значну кількість оброб. укр. нар. пісень М. Леонтовича, зокрема і «Щедрик», де особливо рельєфно виявилися риси, притаман. всій творчості композитора, дослідниця сформулювала декілька висновків щодо характер. рис поліфонії митця] / Н. Герасимова-Персидська // Українська радянська музика. – Київ, 1962. – Вип. 2. – С. 129–152 ; Творчість М. Леонтовича : зб. ст. / упоряд. В. Золочевський. – Київ, 1977. – С. 99–124.
 31. Гончар, О. Щоденники : в 3 т. / О. Гончар ; упоряд., підгот. текстів, іл. матеріалу та передм. В. Гончар. – Київ : Веселка, 2002–2004.

Т. 2 : 1968–1983. – 2003. – 607 с. – Зі змісту: [Леонтович Микола Дмитрович]. – С. 168, 272, 324, 338.

Т. 3 : 1984–1995. – 2004. – 606 с. – Зі змісту: [Леонтович Микола Дмитрович]. – С. 65, 71, 275, 503.

 1. Гордійчук, М. М. Д. Леонтович : [висвітлена біогр.  композитора та схарактеризовано його однокуплет., куплетно-варіаційні пісні за темами, жанрами, структур. особливостями і худож. формами від перших оброб., вміщених у «Другій збірці пісень з Поділля», до ориг. поем та опери «На русалчин Великдень»] / М. Гордійчук // Хорові твори [Ноти] / М. Леонтович ; упоряд. М. Вериківський ; [передм. М. Гордійчука]. – Партитура. – Київ, 1961. – С. 7–18.
 2. Гордійчук, М. Микола Леонтович : [хор. спадщина композитора позначена багатством тем і жанрів. Його приваблювали обряд.-календар., ігрові, козац., жартівливо-танцювал. та побут. пісні, що також вельми різні за темами: про кохання, жіночу долю, сімейні стосунки] / М. Гордійчук // Хорові твори [Ноти] / М. Д. Леонтович ; упоряд. та прим. В. Брусса ; заг. ред. і передм. М. Гордійчука. – Київ, 1970. – С. 7–17.
 3. Гордійчук, М. М. Микола Леонтович : [попри те, що композиторів, які займалися переважно оброб. нар. пісень, в укр. музиці багато, проте мало можна назвати таких митців, які б так глибоко відчули ідейно-образ. багатства нар. пісен. культури і так тонко, неповторно, самобутньо витлумачили їх, як це зробив М. Леонтович] / М. М. Гордійчук // На музичних дорогах : ст. та рец. / М. М. Гордійчук. – Київ, 1973. – С. 82–101.
 4. Граб, У. Олександр Кошиць в епістолярному дуеті Павла Маценка та Мирослава Антоновича : [музикознавець М. Антонович виявив зацікавленість постаттю М. Леонтовича, зокрема авт. інтерпретацією нар. пісні. Ознайомившись ближче з творами композитора, він у своїх листах до П. Маценка високо оцінив природу його твор. методу] / У. Граб // Студії мистецтво- знавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2013. – № 3/4. – С. 150–159. – Електрон. версія. – Режим доступу:http://bit.ly/2lrK6AV  (дата звернення: 17.02.2017). – Назва з екрана.
 5. Грінченко, М. Історія української музики : [постать М. Леонтовича стоїть окремо в історії тогочас. муз. культури. Використавши всю красу укр. нар. пісні, композитор не відмовився від влас. муз. думання. Свої засоби, свою техніку, свою ориг. індивідуальність він вносив скрізь, до чого торкався] / М. Грінченко ; ухвалено Муз. т-вом ім. М. Леонтовича. – Київ : Спілка, 1922. – 2, 278, X с. – Зі змісту : [Про М. Леонтовича]. – С. 271–276.
 6. Грінченко, М. М. Д. Леонтович (23.01.1921–23.01.1922) : [«Тихо, непомітно йшла праця художника-співця: народжувалися звуки, складалися нові музичні форми, нова поезія звуків з далекого Поділля – то творив Леонтович. Український визвольний рух, революційне піднесення, відродження української культури покликали до праці Леонтовича. І від того часу стало відомим ім’я його як українського композитора»] / М. Грінченко // Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванова. – Київ, 1982. – С. 179–181.
 7. Грінченко, М. О. М. Д. Леонтович : [творчість М. Леонтовича не була продовженням того худож. опрац., що його розпочав М. Лисенко і продовжували наступники. Композитору вдалося розкрити внутріш. муз. ресурси, які виявляють самий «дух пісні», показати всю силу її емоційного впливу, розкрити реальний зміст, основну ідею пісні] / М. О. Грінченко // Рад. мистецтво. – 1946. – 31 січ. (№ 5). – С. 4 ; М. Д. Леонтович : зб. ст. і матеріалів / АН УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ; упорядкував та зредагував В. Д. Довженко. – Київ, 1947. – С. 11–37 ; Вибране / М. О. Грінченко ; упоряд. і ред. М. Гордійчук ; АН УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнографії. – Київ, 1959. – С. 466–490 ; Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванов. – Київ, 1982. – С. 181–186.
 8. Гулеско, І. І. Національний хоровий стиль (на матеріалі України та Росії) : навч. посіб. / І. І. Гулеско ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Харків : ХДАК, 2011. – 90 c. – Зі змісту: [М. Леонтович]. – С. 17–23.
 9. Довженко, В. До питання про творчий метод М. Д. Леонтовича : замість передм. : [порівнюючи твор. методи М. Лисенка і М. Леонтовича, автор зазначив, що М. Леонтович своїми оброб. нар. пісень створив у цій галузі нову епоху, стиль і напрям] / В. Довженко // М. Д. Леонтович : зб. ст. і матеріалів / АН УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ; упорядкував та зредагував В. Д. Довженко. – Київ, 1947. – С. 5–10.
 10. Довженко, В. Д. Нариси з історії української радянської музики : в 2 ч. / В. Д. Довженко.

Ч. 1. – Київ : Держ. вид-во образотвор. мистецтва і муз. літ. УРСР, 1957. – 237 с. : іл. ; ноти. – Зі змісту: [Про М. Д. Леонтовича]. – С. 11, 13, 16, 27, 28–38, 47, 49, 53, 57, 63–70, 73–75, 88, 91, 101, 106, 113, 132–137, 151.

Ч. 2. – Київ : Муз. Україна, 1967. – 317, [1] с. – Зі змісту: Леонтович М. Д. (1877–1921), композитор. – С. 43, 45, 53–55, 57, 64, 66, 80, 83–85, 190, 202, 296.

 1. Долчук, Р. М. Д. Леонтович і Галичина : [про гідне місце творів М. Леонтовича в репертуарі визнач. хор. капел Галичини «Боян» та «Сурми». На думку авт., щоб твори М. Леонтовича на слова Г. Чупринки не спіткала доля забороненого поета, В. Сосюра написав до них нові тексти, з якими у подальшому і виконували та друкували ці твори] / Р. Долчук // Музично-педагогічна і творча діяльність М. Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури : до 120-річчя від дня народж. : наук. доп. першої Всеукр. наук.-теорет. конф. (10–12 груд. 1997 р.). – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 132–136.
 2. Завальнюк, А. М. Д. Леонтович – видатний український композитор : [твор. зерно та концептуал. ідею композитор брав не від окр. нар. пісні чи мелодії, а від цілого жанр. циклу фольклору, обираючи там глибокий філос. зміст поетич. тексту пісні в органіч. єдності з розмаїтими худож. образами календар.-обряд., весіл. чи епіч. сюжетів з яскраво нац. забарвленням] / А. Завальнюк // Тези доп. і повідомл. вісімнадцятої Вінниц. обл.-краєзнав. конф., 3 лют. 1998 р. / Вінниц. обл. орг. Укр. т-ва охорони пам’яток історії та культури, Вінниц. держ. пед. ін-т, Вінниц. держ. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, Держ. архів Вінниц. обл. – Вінниця, 1998. – С. 1–3.
 3. Завальнюк, А. Микола Леонтович – славетний український композитор : [розкрито муз. спадщину М. Леонтовича, секрет його обдарування, твор. успіху, життєвий шлях від перших самостійних кроків до трагіч. загибелі] / А. Завальнюк // Вінницький альбом : літ.-худож. та іст.-краєзнав. альм. – Вінниця, 2005. – Вип. 3. – С. 50–60. 
 4. Завальнюк, А. Характеристика творчості : [доведено, що багатогран. діяльність М. Д. Леонтовича в галузі хор. опрац. нар. пісень – то не аранжування й не гармонізація, а ориг. творчість композитора, основана на нар. пісен. культурі] / А. Завальнюк // Микола Леонтович: дослідження, документи, листи : (до 125-ї річниці від дня народж.) / А. Ф. Завальнюк. – Вінниця, 2002. – С. 57–75 ; Микола Леонтович: листи, документи, духовні твори : до 130-ї річниці від дня народж. / А. Ф. Завальнюк. – Вид. 2-ге, доопрац. і допов. – Вінниця, 2007. – С. 46–59.
 5. Завальнюк, А. Ф. Микола Леонтович – славетний український композитор : (до 125-ї річниці від дня народж.) : [твор. спадщина композитора складається з 200 оброб. укр. нар. пісень, ориг. творів, опери «На русалчин Великдень» та ряду різноманіт. за характером й жанрами духов. творів] / А. Ф. Завальнюк // Матеріали наук. конф. викл. каф. теорії, історії музики та гри на муз. інструментах, присвяч. 90-річчю з дня заснування пед. ун-ту / упоряд. В. К. Лебедєв ; ред. О. В. Машталер. – Вінниця, 2002. – С. 4–7.
 6. Завальнюк, А. Ф. Особливості музичної творчості українського композитора Миколи Леонтовича : [досліджено твор. метод композитора в опрац. фольклор. пісен. жанрів, висвітлено стиль гармонізації і поліфонізації нар. мелодій, розглянуто характеристику досконалості й унікальності його творчості іншими композиторами] / А. Ф. Завальнюк // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського. Серія : Історія. – Вінниця, 2016. – Вип. 24. – С. 56–62.
 7. Завальнюк, К. Микола Дмитрович Леонтович – український композитор, хоровий диригент, фольклорист, педагог, громадський діяч : (до 130-річчя від дня народж.) : [попри те, що «ім’я Леонтовича було визнано неактуальним для радянської доби» (Історія української музики. 1991. Т. 4. С. 15), чарівні звуки його муз. творів і після смерті композитора хвилювали серця не одного покоління слухачів] / К. Завальнюк // «Земле моя, запашна, барвінкова...» : календар знамен. і пам’ят. дат Вінниччини 2007 р. / упоряд.: О. Ніколаєць, Т. Кристофорова ; Він- ниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця, 2006. – С. 168–175.
 8. Іваницький, А. І. Історичний синтаксис фольклору : проблеми походження, хронологізації та декодування народної музики / А. І. Іваницький ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – Вінниця : Нова Кн., 2009. – 404 с. : рис., ноти. – Зі змісту: Леонтович М. – С. 12, 140, 225, 226, 259, 284, 354.
 9. Из пришлого советской музыкальной культуры. Вып. 3. – Москва : Сов. композитор, 1982. – 280 с. – Зі змісту: [Про М. Д. Леонтовича]. – С. 90–92, 95, 100, 107, 108, 110, 112, 116, 119, 128.
 10. Історія української музики : в 6 т. / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського ; редкол.: М. М. Гордійчук (голова) [та ін.]. – Київ : Наук. думка, 1989–1991.

Т. 3 : Кінець ХІХ – поч. ХХ ст. / ред.: М. П. Загайкевич, А. П. Калениченко, Н. Ф. Семененко. – 1990. – 424 с. – Зі змісту: [Творчість М. Д. Леонтовича]. – С. 8, 25, 26, 51, 60, 66, 70, 73, 79–83, 85, 87, 110, 141, 211, 261, 315, 316, 353, 355, 358, 359, 405.

Т. 4 : 1917–1941 / ред.: Л. О. Пархоменко, О. У. Литвинова, Б. М. Фільц. – 1992. – 615 с. : іл., ноти. – Зі змісту: [Про М. Д. Леонтовича]. – С. 7, 8, 13, 15, 37–39, 46, 47, 52, 54, 55, 78, 80–85, 88, 90, 93, 102, 106, 108, 109, 112, 114, 120–123, 138, 141, 142, 144–146, 149, 160, 178, 180, 198, 242, 252, 263, 266, 349, 350, 378, 429, 431–435, 451, 455, 486–489, 528–533, 535, 541, 549, 551, 565, 576, 587, 591.

 1. Історія української музики : в 7 т. / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського ; редкол.: Г. А. Скрипник (голова) [та ін.]. – Київ : ІМФЕ, 2016 –

Т. 1, кн. 1 : Від найдавніших часів до XVIII століття. Народна музика / О. В. Богданова, С. Й. Грица, Р. Д. Гусак, Є. В. Єфремов [та ін] ; редкол. тому: О. Ю. Шевчук, Б. М. Фільц (відп. ред.) [та ін.]. – 440 с. – Зі змісту: Леонтович Микола Дмитрович (1877–1921). – С. 6, 11, 21, 28, 44, 133, 275, 288.

 1. История украинской музыки : учеб. пособие для студентов муз. вузов / сост. А. Я. Шреер-Ткаченко. – Москва : Музыка, 1987. – 272 с. – Зі змісту: Н. Д. Леонтович. – С. 37, 42, 44, 70–73, 95, 100–102, 104, 107, 108, 116–118, 242, 243, 257, 258. 
 2. Калуцка, Н. «Приховане буття», або Криза Української республіканської капели. Ч. 2 : [досліджено «репертуарний» конфлікт, що стався в колективі Укр. респ. капели через панування у програмі Капели оброб. нар. пісень О. Кошиця, наведено такі цифри: серед виконуваних творів було 72 нар. пісні в аранжуванні О. Кошиця, 22 – М. Лисенка, 15 – М. Леонтовича, 9 – К. Стеценка] / Н. Калуцка // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2007. – № 4 : Театр. Музика. Кіно. – С. 23–28.
 3. Карась, Г. Микола Леонтович в українській музичній культурі західної діаспори / Г. Карась // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Вип. 14. – С. 6–8.
 4. Квітка, К. В. Українські народні мелодії : збірник : в 2 ч. / К. В. Квітка ; упоряд. та редагування А. І. Іваницького ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – Перевид. з 1922 р. – Київ, 2005. 

Ч. 1. – 480 с. : ноти. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2j3U4DT  (дата звернення: 23.01.2017). – Назва з екрана. – Зі змісту: [Про М. Д. Леонтовича]. – С. 382, 431, 443. 

Ч. 2 : Коментар. – ПоліграфКонсалтинг. – 383 с. : ноти, фот. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2jfV6jg (дата звернення: 23.01.2017). – Назва з екрана. – Зі змісту: [Леонтович М. Д.]. – С. 108, 109, 117, 169, 277–286, 297, 298, 308, 310, 312, 313, 316, 337, 338.

 1. Кияновська, Л. О. Українська музична культура : навч. посіб. : [здавалося б, «простенькі» оброб. нар. пісень М. Леонтовича, поширені у певних обл. України, здобули славу в усьому світі. М. Леонтович прославив і підніс до рівня найвищого проф. мистецтва й обряд. пісню «Щедрик» і сумовиту за характером іст. – «Козака несуть», і побут. про тяжку жіночу долю «Пряля»] / Л. О. Кияновська ; М-во культури і мистецтв України, Держ. метод. центр навч. закл. культури і мистецтв України. – Київ : [б. в.], 2002. – 163 с. : ноти. 
 2. Кияновська, Л. О. Українська музична культура : навч. посіб. / Л. О. Кияновська. – Львів : Тріада плюс, 2008. – 344 c. : ноти. – Зі змісту: Микола Леонтович. – С. 114–120 ; «Щедрик». – С. 117, 118 ; «Дударик». – С. 119, 120.
 3. Кікис, І. Твори М. Леонтовича в інтерпретації О. Кошиця : [про популярність творів М. Леонтовича за кордоном свідчили схвал. відгуки в зарубіж. пресі, деякі з них наведено у ст. Вміщено також згадки колиш. учасника Укр. респ. капели О. Пеленського, який зазначав, що пісні М. Леонтовича «все і всюди очаровували публіку»] / І. Кікис // Музично-педагогічна і творча діяльність М. Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури : до 120-річчя від дня народж. : наук. доп. першої Всеукр. наук.-теорет. конф. (10–12 груд. 1997 р.). – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 110–113.
 4. Козак, С. Д. Григорій Верьовка : біогр. повість / С. Д. Козак. – Київ : Молодь, 1981. – 232 с. : фот. – (Серія біографічних творів «Уславлені імена» ; № 51). – Зі змісту: [Про М. Д. Леонтовича, створення хор. колективів, названих на його честь, твор. зростання Муз. студії ім. М. Леонтовича]. – С. 72–74, 76.
 5. Козицький, П. Видатний композитор : [М. Леонтовича схарактеризовано як укр. рад. композитора, який всією душею і щирим серцем сприйняв жовтн. соціаліст. революцію, сповнений віри в остаточ. перемогу рад. влади. Торкаючись творчості митця, авт. підкреслює, що муз. мова композитора правдива і природна, захоплююча і прекрасна] / П. Козицький // Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванов. – Київ, 1982. – С. 207, 208.
 6. Корній, Л. М. Д. Леонтович і його музична спадщина : [описано муз. архів М. Леонтовича, який налічує понад 300 од. зберігання] / Л. Корній // Музичний архів М. Д. Леонтовича : каталог / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису ; уклад.: Л. П. Корній, Е. С. Клименко ; відп. ред. Л. А. Дубровіна. – Київ, 1999. – С. 3–13.
 7. Корній, Л. Українська музична культура. Погляд крізь віки / Л. Корній, Б. Сюта. – Київ : Муз. Україна, 2014. – 589, [3] с. – Зі змісту: Леонтович Микола. – С. 8, 19, 22, 274, 279, 284, 288, 289, 296, 297, 299–301, 304, 309, 310, 313–320, 329, 351, 352, 366–368, 373, 396, 408, 429–432, 454, 479, 508, 561, 570.
 8. Корнійчук, В. Маестро Анатолій Авдієвський. Портрет хору з мозаїки / В. Корнійчук ; ред., упоряд. Т. В. Майданович. – Київ : Криниця, 2012. – 494 с. : іл. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – Зі змісту: [Про М. Д. Леонтовича, значення його творчості, виконання творів композитора Нац. заслуж. акад. укр. нар. хором ім. Г. Г. Верьовки]. – С. 40, 42, 60, 92, 102–104, 111–113, 120–122, 125, 128, 161, 167, 170, 173, 176, 180, 187, 188, 204, 213, 218, 220, 224, 237, 253–255, 305, 309, 322, 327, 340, 343, 344, 359, 362, 365, 369, 370, 375, 383, 384, 393, 419, 420, 437, 441.
 9. Королюк, Н. І. Микола Дмитрович Леонтович (1877–1921) : [досліджено родовід композитора, його плід. роботу на вчител. ниві та муз. спадщину, що є унікал. явищем в історії укр. хор. культури] / Н. І. Королюк // Корифеї української хорової культури ХХ століття / Н. І. Королюк. – Київ, 1994. – С. 5–28.
 10. Коротя-Ковальська, В. Микола Леонтович : [зазначено, що якби М. Леонтович залишив за собою одного «Щедрика», то і цього було б достатньо, щоб укр. пісню пізнав увесь світ] / В. Коротя-Ковальська // Українська народнопісенна творчість в українознавстві : посіб. для вчителів, учнів та батьків / В. Коротя-Ковальська. – Київ, 2012. – С. 190–193.
 11. Корчова, О. Творчість М. Леонтовича в модерністських проекціях : [у цьому аспекті досліджено листи композитора, його твор. біогр., у якій числен. модерніст. ідеї знайшли відображення в геніал. за своєю сміливістю і водночас простотою муз. проекціях] / О. Корчова // Мистецтвознавство України : зб. наук. пр. / Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 107–111 ; Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. Мистецькі обрії’2013 / Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. – Київ, 2013. – Вип. 5. – С. 130–133.
 12. Кошиць, О. З піснею через світ : подорож Укр. респ. капели / О. Кошиць ; передм., упоряд., літ. оброб., заг. ред. М. Головащенка. – Київ : Рада, 1998. – 326 с. – Зі змісту: [Про М. Д. Леонтовича та відгуки зарубіж. преси щодо виконання його творів «Шедрик», «Дударик», «Коза», «Дума про Почаївську Божу Матір»]. – С. 15, 16, 49, 67–69, 90, 147, 154, 163, 195, 235, 260, 269, 278, 279.
 13. Кошиць, О. Листи до друга (1904–1931) : [листи О. Кошиця до В. Беневського (рос. регента, педагога, композитора) та листи О. Кошиця до родини Беневських] / О. Кошиць ; упоряд., комент., вступ. ст., покажч. імен Л. О. Пархоменко. – Київ : Рада, 1998. – 190 с. – Зі змісту: Леонтович М. Д. – С. 7, 97, 165, 172, 186.
 14. Кресак, Ю. Риси симфонізації у хорових творах М. Леонтовича / Ю. Кресак // Сучасні проблеми професійної підготовки фахівців: методичний аспект : зб. наук. пр. / М-во культури і мистецтв України ; редкол.: Г. Є. Гребенюк [та ін.]. – Київ, 2001. – С. 211–224.
 15. Кудрявцев, М. Трагедія українського національного ренесансу 20-х років як наслідок державної політики більшовиків : [одним із перших сумних прецедентів жорстокої розправи влад. структур над укр. нац. елітою був М. Леонтович] / М. Кудрявцев // Музично-педагогічна і творча діяльність М. Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури : до 120-річчя від дня народж. : наук. доп. першої Всеукр. наук.-теорет. конф. (10–12 груд. 1997 р.). – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 35–38.
 16. Кузик, В. Микола Леонтович : [простежено життєвий і твор. шлях М. Леонтовича та схарактеризовано вид. «Хорові твори» (Київ, 2005), до якого увійшло ряд нових творів композитора, зокрема його духов. спадщина] / В. Кузик // Хорові твори [Ноти] / М. Д. Леонтович ; [вступ. ст., ред.-упоряд., прим. В. В. Кузик ; ред. Н. В. Петішкіна, літ. ред. М. М. Мокрицька ; худож. оформ. І. В. Кривошея]. – Київ : Муз. Україна, 2005. – С. 5–11.
 17. Кузик, В. Микола Леонтович – будівничий музичної культури ХХ ст. : [відразу, як було почуто «Щедрик» і «Дударик» М. Леонтовича, людство без уряд. наказів і фінанс. проектів створило духов. пам’ятник композитору. На часі і в Україні створити достойний пам’ятник своєму генієві] / В. Кузик // Матеріали до українського мистецтвознавства. Микола Леонтович і сучасна освіта та культура : до 125-річчя від дня народж. : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Кам’янець-Поділ. держ. ун-т ім. Івана Огієнка, Каф. музики ; [редкол.: Г. А. Скрипник (голов. ред.) та ін.]. – Київ ; Кам’янець-Подільський, 2003. – Вип. 4. – С. 54–56.
 18. Кузик, М. Фонозаписи творів М. Д. Леонтовича : [про запис творів композитора до 100-річчя від дня його народж. студент. хором Київ. держ. консерваторії ім. П. І. Чайковського на чолі з П. І. Муравським] / Микола Кузик // Матеріали до українського мистецтвознавства. Микола Леонтович і сучасна освіта та культура : до 125-річчя від дня народж. : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Кам’янець-Поділ. держ. ун-т ім. Івана Огієнка, Каф. музики ; [редкол.: Г. А. Скрипник (голов. ред.) та ін.]. – Київ ; Кам’янець-Подільський, 2003. – Вип. 4. – С. 34–37.
 19. Кузів, М. До питання про взаємодію звуку і кольору у творчості М. Д. Леонтовича : [це явище згодом отримало назву синопсії. Здійснено словес. кольор. характеристику «Щедрика»] / М. Кузів // Музично-педагогічна і творча діяльність М. Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури : до 120-річчя від дня народж. : наук. доп. першої Всеукр. наук.-теорет. конф. (10–12 груд. 1997 р.). – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 161–165.
 20. Кулик, В. Архів М. Леонтовича як джерело дослідження творчої постаті митця : (до історії питання) / В. Кулик // Наук. вісн. Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського : зб. ст. / [редкол.: В. І. Рожок та ін. ; ред.-упоряд. М. М. Скорик]. – Київ, 2006. – Вип. 55 : Маловідомі та забуті сторінки музичної історії України. – C. 162–171.
 21. Кулик, В. Мелодекламації М. Леонтовича в проекції на інтонаційно-стильові пошуки українських композиторів поч. 20-х років ХХ століття / В. Кулик // Наук. вісн. Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського : зб. ст. / [редкол.: Рожок В. І. та ін. ; ред.-упоряд. М. М. Скорик, О. А. Портянко]. – Київ, 2008. – Вип. 67 : Музична культура України 20–30-х років ХХ століття: тенденції і напрямки. – C. 254–268.
 22. Кулик, В. «Пам’ятна книжка» Миколи Леонтовича як свідчення формування нового типу митця : [питання перепрочитання «Пам’ятної книжки» М. Леонтовича авт. проводить у двох взаємопов’яз. ракурсах – текстологічному і версифікаційному] / В. Кулик // Наук. вісн. Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського : зб. ст. / [редкол.: Рожок В. І. та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 86 : До 100-річчя Київ. консерваторії. Історія в особистостях. – С. 262–278.
 23. Кумеда, Т. А. Особистість композитора в українській музичній культурі XX ст. : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.01 : [проаналізовано іст.-культурол. чинники розвитку укр. композитор. творчості на підставі вивч. твор. діяльності К. Стеценка, М. Леонтовича, С. Людкевича, Л. Ревуцького та ін.] / Т. А. Кумеда ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2006. – 19 с.
 24. Куркова, З. Збереження традицій : [про акад. камер. хор «Вінниця» під керуванням нар. артиста України, проф. В. І. Газінського, який долучає до своїх концерт. програм все нові твори М. Леонтовича, започаткував унікал. міжнар. проект «Хорові асамблеї М. Леонтовича» та підготував концерт. виконання опери «На русалчин Великдень»] / З. Куркова // Микола Леонтович і сучасність : до 135-річчя від дня народж. композитора / Вінниц. училище культури і мистецтв ім. М. Д. Леонтовича, Вінниц. обл. центр нар. творчості ; [упоряд.: О. Ю. Мельничук, С. П. Поляковська]. – Вінниця, 2012. – С. 16–20 : фот.
 25. Ластовецька, Л. Звукові реліквії творів Миколи Леонтовича / Л. Ластовецька // У вінок шани корифеям : матеріали міжвуз. наук. конф., присвяч. ювіл. датам укр. композиторів Д. Бортнянського, М. Лисенка та М. Леонтовича / М-во освіти і науки України, Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд.: П. Гушоватий, О. Яцків]. – Дрогобич, 2003. – С. 145–148.
 26. Левицький, А. Гідний продовжувач Леонтовича : [про композитора Р. Скалецького, який свого часу відновив діяльність хор. капели, біля витоків якої стояв М. Леонтович. Чільне місце в її репертуарі посідали твори Миколи Дмитровича] / А. Левицький // Вінницький альбом : [літ.-худож. та іст.-краєзнав. альм.] / упоряд. В. Б. Петров. – Вінниця, 2016. – Вип. 4. – С. 84–88.
 27. Лисенко, І. Музики сонячні дзвони : ст., рец., спогади / І. Лисенко. – Київ : Рада, 2004. – 389 с. : іл. – Зі змісту: Книжка про видатного композитора: (Микола Леонтович). – C. 321, 322.
 28. Либероль, Н. Б. Аккорды любви : [вміщено 10 авт. новел про видат. музикантів і поетів, у т. ч. про М. Леонтовича] / Н. Б. Либероль. – Харьков : С.А.М., 2011. – 172 с.
 29. Лісецький, С. Риси стилю творчості К. Стеценка / С. Лісецький. – Київ : Муз. Україна, 1977. – 124 с. – Зі змісту: [Про М. Леонтовича]. – С. 3, 4, 16, 33, 34, 37, 47, 48, 57, 74.
 30. Лісовий, П. М. Окрилені народною піснею : [зазначено, що М. Леонтович є окрасою укр. муз. мистецтва, в історію світ. музики він увійшов як творець жанру витонч. хор. мініатюри] / П. М. Лісовий // Літературна Вінниччина : доп. і повідомл. обл. наук.-метод. конф., присвяч. 70-річчю з дня народж. Василя Земляка, 23–24 квіт. 1993 р. / Вінниц. держ. пед. ін-т, Каф. укр. літ. – Вінниця, 1993. – С. 24–30. – Зі змісту: [Про М. Леонтовича]. – С. 24, 27–29.
 31. Локаєнко, А. Р. Місце пісенних традицій українського народу у формуванні особистості як патріота своєї Батьківщини : [подаються цікаві факти життя та діяльності великого земляка з Поділля М. Леонтовича] / А. Р. Локаєнко, Л. А. Локаєнко // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. / Ін-т інновац. технологій і змісту освіти, Акад. міжнар. співробітництва з креатив. педагогіки. – Київ ; Вінниця, 2011. – № 67, ч. 2. – С. 103–107.
 32. Луканюк, Б. Про творчий метод М. Леонтовича : [через муз. аналіз окр. творів композитора, доведено, що твор. метод М. Леонтовича – це метод образ. характеристики нар. пісні, його твори не прості «репродукції» розроблюваних ним фольклор. прообразів, а ориг. хор. мініатюри, п’єси] / Б. Луканюк // Українське музикознавство : наук.-метод. міжвідом. щорічник. – Київ, 1989. – Вип. 24. – С. 36–45.
 33. Людкевич, С. Гармонічна мова М. Леонтовича / С. Людкевич // Питання історії і теорії української музики : наук. зап. / Львів. держ. консерваторія ім. М. Лисенка. – Львів, 1957. – Вип. 1. – С. 16–25 : ноти.
 34. Людкевич, С. Дослідження, статті, рецензії, виступи : в 2 т. / С. Людкевич ; упоряд., ред, пер. і прим. З. Штундера ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. – (Серія : Історія української музики ; вип. 5). – Львів : М. Коць, 1999–2000.

Т. 1. – 1999. – 495 с. – Зі змісту: [Леонтович М. Д.]. – С. 168, 178, 260, 341, 343–345, 350, 365, 369–371, 374, 376, 377, 382, 383, 474, 477.

Т. 2. – 2000. – 815 с. – Зі змісту: [Леонтович М. Д.]. – С. 222, 283, 346–349, 390, 480, 485, 497, 544, 549, 560, 561, 616, 626, 693, 740, 766.

 1. Маринін, І. З хорової спадщини М. Д. Леонтовича : [про історію записів пісень М. Леонтовича на грамплатівки в рад. період та неоднозначне ставлення до збереження твор. спадщини композитора] / І. Маринін, О. Бец // Матеріали до українського мистецтвознавства. Микола Леонтович і сучасна освіта та культура : до 125-річчя від дня народж. : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Кам’янець-Поділ. держ. ун-т ім. Івана Огієнка, Каф. музики ; [редкол.: Г. А. Скрипник (голов. ред.) та ін.]. – Київ ; Кам’янець-Подільський, 2003. – Вип. 4. – С. 19–22.
 2. Маринін, І. Г. Яропуд Зиновій Петрович : [серед твор. проектів канд. пед. наук, проф. каф. муз. мистецтва Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка чимало присвяч. М. Леонтовичу] / І. Г. Маринін, В. Ф. Олійник // Народно-інструментальне мистецтво південно-західного Поділля: троїсті музики Олексія Беца : монографія / І. Г. Маринін, В. Ф. Олійник. – Кам’янець- Подільський, 2011. – С. 119–123.
 3. Маркітантов, Ю. Вокатив у поетичних текстах хорових обробок М. Леонтовича / Ю. Маркітантов // Музично-педагогічна і творча діяльність М. Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури : до 120-річчя від дня народж. : наук. доп. першої Всеукр. наук.-теорет. конф. (10–12 груд. 1997 р.). – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 214–217.
 4. Мартинюк, А. К. Універсалізм творчої діяльності Миколи Леонтовича : [висвітлено муз.-пед., композитор., диригент. діяльність М. Леонтовича, який зробив значний внесок у розвиток вітчизн. хор. мистецтва та вдосконалення методики муз. виховання у шк.] / А. К. Мартинюк // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2013. – Вип. 13. – С. 308–313.
 5. Мартинюк, Л. Особливості інтерпретаційної системи диригента в контексті роботи з учбовим студентським хором : [прикладом для аналізу обрано хор. мініатюри М. Леонтовича, що зумовлено особливою прихильністю дослідниці до творчості цього композитора й фольклориста] / Л. Мартинюк // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2016. – Вип. 20, ч. 2. – С. 102–106.
 6. Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Феномен Левка Ревуцького у духовно-мистецькій спадщині української культури ХХ ст.», 27–28 берез. 2017 р. // Студент. наук. вісн. / Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 17. – С. 3–35. – Зі змісту: [Про М. Леонтовича]. – С. 3–5, 9, 11, 13, 16–19, 22–24, 27, 34.
 7. Маценко, П. Павло Маценко. Музиколог, композитор і громадський діяч : зб. на пошану 90-ліття народин : [у спогадах є згадки про М. Леонтовича] / П. Маценко ; упорядкував і зредагував В. Верига. – Торонто : Вид. Укр. нац. об-ня Канади, 1992. – 242 с.
 8. Михайлець, В. Вокально-технічні властивості в хорових творах М. Леонтовича / В. Михайлець // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті : зб. наук. пр. вузів худож.-буд. профілю України і Росії / Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв ; [редкол.: Н. Є. Трегуб (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2005. – № 4/5. – С. 108–111.
 9. Музыкальная культура Украинской ССР : сб. ст. / сост.: Е. Алексеенко, И. Ляшенко ; отв. ред. И. Ляшенко ; Союз композиторов УССР. – Москва : Музыка, 1979. – 460, [2] с. – Зі змісту: [Леонтович М.]. – С. 43, 45, 48, 56, 69, 128, 205–207, 222, 270–272, 302, 315, 351, 444, 447.
 10. Музична культура України у спогадах, матеріалах, листах / авт.-упоряд., вступ. ст., ред. та прим. І. Лисенка. – Київ : Рада, 2008. – 574 с. : іл. – Зі змісту: Леонтович М. Д. – С. 7, 68, 69, 105, 163, 165, 167, 169, 171, 175–178, 180, 184, 187, 335, 337, 338, 354, 356, 357, 383, 462, 501, 502, 504, 507, 508.
 11. Мулява, В. С. Гуманізм творчості і громадської діяльності М. Д. Леонтовича / В. С. Мулява // Тези доп. четвертої Вінниц. обл. іст.-краєзнав. конф., 14 верес. 1986 р. / Він-ниц. держ. пед. ін-т ім. Миколи Островського, Вінниц. обл. ін-т удосконалення вчителів, Вінниц. краєзнав. музей. – Вінниця, 1986. – С. 16.
 12. Мулява, В. С. Джерело гуманізму діяльності та творчого доробку М. Д. Леонтовича : [з нар. пісень композитор перейняв не лише самобут. колорит, а й пройнявся їх гуманіст. змістом, ідеями свободи і рівності, поваги до гідності тощо] / В. С. Мулява // Тези доп. VII Поділ. іст.-краєзнав. конф. Секція історії дожовт. періоду. – Кам’янець-Подільський, 1987. – С. 24–25.
 13. Муравський, П. Моя хорова школа : методика акапел. хор. співу : до 100-річчя від дня народж. й 80-річчя мистец.-пед. діяльності : [з творчістю М. Леонтовича П. Муравського познайомив двоюрід. брат С. Білянський, який співав у Тульчин. хорі під керуванням славет. композитора] / П. Муравський ; [ред.-упоряд. О. А. Шокало]. – Київ : Просвіта, 2014. – 381, [1] с. – Зі змісту: [Про М. Д. Леонтовича]. – С. 13, 14, 93, 94, 204, 221, 240, 257, 258, 261, 262, 264, 273, 277, 281, 283, 287, 298, 313, 316, 318, 321, 334, 339.
 14. Муравський, П. Повний запис хорової спадщини М. Д. Леонтовича : [про запис ювіл. альб. М. Д. Леонтовича у 1977 р. студент. хором Київ. держ. консерваторії ім. П. І. Чайковського на чолі з П. Муравським] / П. Муравський // Моя хорова школа : методика акапел. хор. співу : до 100-річчя від дня народж. й 80-річчя мистец.-пед. діяльності / П. Муравський ; [ред.-упоряд. О. А. Шокало]. – Київ, 2014. – С. 71, 72.
 15. Муравський, П. Творчість Миколи Леонтовича – основа співу в природному ладові : [на думку авт., вся складність виконання творів композитора полягала у дотриманні характер. для нього природ. голосоведення та в глибокому розумінні цих творів самим диригентом] / П. Муравський // Моя хорова школа : методика акапел. хор. співу : до 100-річчя від дня народж. й 80-річчя мистецько-пед. діяльності / П. Муравський ; [ред.-упоряд. О. А. Шокало]. – Київ, 2014. – С. 210, 211.
 16. Нариси з історії української музики. Ч. 1 / Л. Архімович, Т. Каришева, Т. Шеффер, О. Шреєр-Ткаченко. – Київ : Мистецтво, 1964. – 309 с. : ноти. – Зі змісту: Леонтович Микола Дмитрович (1877–1921). – С. 300–305.
 17. Насмінчук, Г. Микола Леонтович і Григорій Чупринка : [на думку дослідниці, є підстави говорити про генетич. спорідненість творчості М. Леонтовича і Г. Чупринки. У його поезії композитора привабила розкутість і мелодійність авт. самовираження. Їх ріднило особливе чуття нац. фольклору, тяжіння до нар. першооснови, щиро і відповідально обидва митці зверталися до пам’яті Т. Шевченка] / Г. Насмінчук // Музично-педагогічна і творча діяльність М. Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури : до 120-річчя від дня народж. : наук. доп. першої Всеукр. наук.-теорет. конф. (10–12 груд. 1997 р.). – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 254–258.
 18. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка та Національної музичної академії України імені Петра Чайковського. Серія : Мистецтвознавство. Вип. 2 / редкол.: Б. О. Водяний, С. Й. Грица, А. І. Іваницький [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2005. – 92 с. – Зі змісту : [У вміщ. ст. є згадки про М. Леонтовича, пов’яз. з Кам’янцем-Подільським, виконання його творів]. – С. 23, 37, 43–45, 58, 60, 63, 80.
 19. Незабутні постаті хорового мистецтва Рівненщини : зб. нарисів : [про організаторів і керівників аматор. та проф. хор. колективів Рівненщини, що залишили по собі вагомий твор. спадок і які зверталися і виконували твори М. Леонтовича] / упоряд. Б. Й. Столярчук. – Рівне : О. Зень, 2010. – 248 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2q192zn (дата звернення: 09.05.2017). – Назва з екрана. – Зі змісту: [Про виконання творів М. Леонтовича]. – С. 7, 12, 23, 33, 63, 102, 104, 114, 125, 126, 150, 157, 164, 181, 209, 210, 216, 231. 
 20. Нестуля, О. О. Красиве і талановите життя (Ю. С. Михайлів) / О. О. Нестуля // Репресоване краєзнавство 20–30-х рр. – Київ, 1991. – С. 184–191. – Зі змісту: [Про пропаганду творчості М. Д. Леонтовича Ю. С. Михайлівим]. – С. 186.
 21. Нечай, О. Стильові принципи хорової творчості М. Д. Леонтовича / О. Нечай // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець- Подільський, 2007. – Вип. 14. – С. 77, 78.
 22. Околович, І. Внесок Миколи Леонтовича в музичну культуру України : [композитор залишив доволі значну за обсягом спадщину, складену із оброб. нар. пісень, із низки духов. творів. Саме ця частина його доробку ще донедавна замовчувалася. Все це зберегла і постійно культивувала укр. діаспора] / І. Околович // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвуз. зб. наук. пр. молодих вчених Дрогобиц. держ. пед. ун-ту ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – Вип. 16. – С. 146–152.
 23. Ольховський, А. В. Нарис історії української музики : до 90-річчя Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського : [названо ряд оброб. укр. нар. пісень, у яких композитор виявив найбільшу яскравість і твор. сміливість. Винахідливість, блискуче володіння засобами пісенності, розуміння сили твор. образів він виявив і у своїй ориг. спадщині] / А. В. Ольховський. – Київ : Муз. Україна, 2003. – 512 с. : ноти. – Зі змісту: [Про М. Леонтовича]. – С. 385–393.
 24. Павловська-Єжова, Т. А. Особливості розвитку української музичної культури періоду Бориса Грінченка : [є про творчість М. Леонтовича, яка стала вершиною розвитку жанру оброб. укр. нар. пісень] / Т. А. Павловська-Єжова, В. Ф. Сокальська // «Я йшов туди, де гуркіт праці чути...» : (до 150-річчя від дня народж. Бориса Грінченка) : матеріали Всеукр. наук.-практ.  конф. (VI Грінченківські читання), 22 січ. 2014 р. м. Київ / М-во освіти і науки України, НАПН України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благод. фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка ; ред.: В. О. Огнев’юк, Л. Л. Хоружа, А. І. Мовчун. – Київ, 2014. – С. 213–220.
 25. Пальоний, В. І. Сторінки творчої спадщини М. Д. Леонтовича : [розкрито життєвий і твор. шлях, теми та фольклор. жанри муз. спадщини композитора] / В. І. Пальоний, Ю. Л. Кісь // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія. – Вінниця, 2003. – Вип. 9. – С. 148–150.
 26. Пеленський, О. Світова концертна подорож Української республіканської капели : спомини учасника : [коли формувався репертуар Укр. респ. капели під орудою О. Кошиця для зарубіж. турне, було запропоновано М. Леонтовичу надати свої оброб., однак він відмовився, зауваживши, що його пісні «недоладно скомпоновані», що їх не можна співати на сцені празькій чи паризькій. Саме ці пісні найвідоміші світ. музиканти назвали «архітворами»] / О. Пеленський. – У Львові : Друк. Наук. т-ва ім. Шевченка, 1933. – 167 с.
 27. Печенюк, М. Вітчизняна музична спадщина – невід’ємна частина духовного життя суспільства / М. Печенюк // Актуальні питання естетичного виховання молоді засобами музики : монографія / М. А. Печенюк, О. М. Прядко, Г. П. Ватаманюк, Т. П. Карпенко [та ін.] ; за заг. ред. Печенюк М. А. – Кам’янець-Подільський, 2014. – С. 6–26. – Зі змісту: [Про М. Леонтовича]. – С. 9–11, 15, 16, 18.
 28. Печенюк, М. А. Музика подільських композиторів у полікультурному світовому просторі / М. А. Печенюк // Мистецька спадщина Поділля у контексті полікультурного європейського простору : зб. наук. пр. за результатами Міжнар. наук.-практ. семінару / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [редкол.: О. М. Завальнюк та ін. ; ред. Н. О. Урсу]. – Кам’янець-Подільський, 2010. – С. 177–186. – Зі змісту: [Про М. Д. Леонтовича]. – С. 179.
 29. Пигров, К. К. Хоровая культура и мое участие в ней : [хор. диригент і педагог цінував творчість М. Леонтовича. Оброб. його укр. нар. пісень блискуче звучали в концерт. програмах хорів, очолюв. К. Пігровим] / К. К. Пигров ; ред.-сост. А. Серебри. – Одесса : Одес. гос. консерватория им. А. В. Неждановой, 2001. – 50 с.
 30. Плющик, Є. В. Лекції з курсу «Хорознавство» / Є. В. Плющик, В. В. Омельчук, В. К. Федорченко ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир : ЖДУ ім. Івана Франка, 2010. – 190 с. – Зі змісту: [Про виконання творів М. Леонтовича, Всеукр. конкурси хор. колективів ім. М. Д. Леонтовича]. – С. 74, 123, 124, 126, 131–133, 136–139, 141 ; [Українська народна пісня в обробці М. Леонтовича «Щедрик»]. – С. 142–147.
 31. Програма ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Творча спадщина М. Леонтовича в українській та світовій культурі і освіті» : (до 130-річчя від дня народж.), 12–14 груд. 2007 р. / Кам’янець-Поділ. держ. ун-т ім. Івана Огієнка, Каф. методики муз. виховання, вокалу і хор. диригування, НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики і етнології ім. М. Т. Рильського, Упр. культури, мистецтв і туризму Хмельниц. облдержадмін. – Кам’янець-Подільський, 2007. – [4] с.
 32. Прушківська, Н. М. Леонтович – подільський майстер хорової мініатюри : [схарактеризовано однокуплет. твори композитора, особливо детально – мелодію пісні «Ой, зійшла зоря»] / Н. Прушківська // Тези доп. і повідомл. дев’ятнадцятої Вінниц. обл. іст.-краєзнав. конф., 18 лют. 1999 р. / Він-ниц. обл. орг. Укр. т-ва охорони пам’яток історії та культури, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, Він-ниц. держ. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, Держ. архів Вінниц. обл. – Вінниця, 1999. – С. 75, 76.
 33. Прушківська, Н. Майстерність Миколи Леонтовича як композитора та його вплив на духовну культуру нації : [зазначено, що М. Леонтович, як ніхто інший, зумів осягнути образність і мистец. закони пісні, прочитати їх і відтворити для слухачів] / Н. Прушківська // Тези доп. і повідомл. вісімнадцятої Вінниц. обл. іст.-краєзнав. конф., 3 лют. 1998 р. / Він-ниц. обл. орг. Укр. т-ва охорони пам’яток історії та культури, Він-ниц. держ. пед. ін-т, Вінниц. держ. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, Держ. архів Вінниц. обл. – Вінниця, 1998. – С. 7, 8.
 34. Прушківська, Н. Н. М. Д. Леонтович – першовідкривач художнього пізнання : [твор. кредо композитора був метод використання нар. пісні як «цитати», тобто її худож. оброб. з наданням їй форм цілком самостійного ориг. твору-хор. поеми. Як приклад, дослідж. оброб. пісень «Пряля», «Ой, пряду, пряду»] / Н. Н. Прушківська // Тези доп. дванадцятої Вінниц. обл. іст.-крає- знав. конф., 7 верес. 1993 р. / Вінниц. обл. орг. Укр. т-ва охорони пам’яток історії та культури, Вінниц. держ. пед. ін-т, Держ. архів Вінниц. обл. – Вінниця, 1993. – С. 84, 85.
 35. П’янов, В. На струнах вічності : [нарис про П. Тичину, який у своєму «Щоденнику» М. Леонтовича схарактеризував одним вагомим словом – скромність. Цю рису композитор виявляв у всьому – способі життя, зовн. вигляді, а понад усе – у зневазі до амбітності] / В. П’янов // Визначні, відомі й «та інші»... : спогади, есеї, нариси / В. П’янов. – Київ, 2002. – С. 90–154.
 36. Ревуцький, Л. Повне зібрання творів. В 11 т. Т. 10. Літературна спадщина / Л. Ревуцький ; упоряд., вступ. ст. і комент. В. Д. Довженка. – Київ : Муз. Україна, 1988. – 318, [2] с. – Зі змісту: Леонтович Микола Дмитрович (1877–1921). – С. 35, 48, 58, 61, 129, 131, 190, 192, 257.
 37. Ржевська, М. Українська національна композиторська школа першої третини ХХ століття: ідейно-художні настанови та зміна поколінь : [М. Лисенко, М. Леонтович, К. Стеценко] / М. Ржевська // Мистецькі обрії’2005–2006 : наук.-теорет. пр. та публіцистика / Акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва ; голов. наук. ред. І. Д. Безгін, ред.-упоряд. і відп. за вип. В. А. Щербак. – Київ, 2006. – Вип. 8/9. – C. 237–245.
 38. Рильський, М. Про наші мистецькі справи : [розмірковуючи над нац. опер. спадщиною, М. Рильський констатує: «Доводиться гірко жаліти, що К. Стеценко і М. Леонтович залишили лише окрушини спроб в оперному жанрі, бо вони, особливо позначений рисами геніальності Леонтович, могли розкрити і втілити нові нечувані, самобутні риси національного мистецтва»] / М. Рильський // Про людину, для людини : ст. про літ. і мистецтво / М. Рильський. – Київ, 1962. – С. 337–341. – Зі змісту: [Про М. Леонтовича]. – С. 339, 340.
 39. Рильський, М. Т. Дивлюсь на афішу та й думку гадаю… : [про поверхове знання українцями не лише укр. нар. пісні, але й своїх композиторів, зокрема і Леонтовича, майстра із безумовними рисами геніальності] / М. Т. Рильський // Зібр. творів : у 20 т. / М. Т. Рильський. – Київ, 1988. – Т. 18 : Публіцистика, 1953–1964. – С. 570–576. – Зі змісту: [Про творчість М. Леонтовича]. – С. 574.
 40. Рожок, О. В. Хор, овіяний народною любов’ю : до 50-х роковин від дня смерті Григорія Гурійовича Верьовки : [укр. композитор і хор. диригент захоплювався унікал. хор. оброб. М. Леонтовича, якого добре знав, вважав його геніал. майстром хор. мініатюри, а його ориг. поліфоніч. мислення – логічно вплетеним в інтонац. сферу фольклор. першоджерела, вершин. здобутком укр. муз. творчості] / О. В. Рожок // Часоп. Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – Київ, 2014. – № 3. – С. 117–123.
 41. Росул, Т. Музичне життя Закарпаття 20–30-х років ХХ ст. / Т. Росул ; відп. ред. А. Муха. – Ужгород : ПоліПрінт, 2002. – 207, [1] с. – Зі змісту: Леонтович Микола. – С. 44, 45, 57, 60, 76, 114, 117, 144, 149.
 42. Рудницький, А. Українська музика : іст.-критич. огляд : [зазначено, що М. Леонтович підходив до проблеми хор. оброб. як до своєрід. інструментарію, ориг. і свіжим способом. Він зумів створити ефекти хор. звучання й одночасно зберегти «непорочність народної ладовості й многоголосовості. Все це до нього в українській музиці було невідоме»] / А. Рудницький. – Мюнхен : Дніпр. хвиля, 1963. – 406 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2jAaesf (дата звернення: 18.01.2017). – Назва з екрана. – Зі змісту: [Леонтович Микола]. – С. 38–40, 68, 109, 123, 126–128, 130, 132, 139, 144, 149, 170, 193, 200, 203, 304, 375, 376.
 43. Рудницький, А. Про музику і музик / А. Рудницький. – Нью-Йорк ; Париж ; Сідней ; Торонто : [б. в.], 1980. – (Наукове товариство ім. Шевченка. Бібліотека Українознавства ; ч. 39). – Зі змісту: Леонтович Микола. – С. 86, 88, 90, 168, 216, 217, 259.
 44. Сердюк, О. В. Українська музична культура: від джерел до сьогодення : (навч. монографія) : [є про творчість М. Д. Леонтовича, яку авт. називають вершиною розвитку жанру оброб. нар. пісень] / О. В. Сердюк, О. В. Уманець, Т. О. Слюсаренко. – Харків : Основа, 2002. – 400 с.
 45. Ситник, Т. Народне багатоголосся та професійне пісенно-хорове мистецтво : [для висвітлення теми обрано оброб. укр. нар. пісень М. Леонтовича] / Т. Ситник // Музично-педагогічна і творча діяльність М. Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури : до 120-річчя від дня народж. : наук. доп. першої Всеукр. наук.-теорет. конф. (10–12 груд. 1997 р.). – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 125–128.
 46. Сізова, Н. Розвиток хорових засад Миколи Леонтовича та Родіона Скалецького у творчості Василя Ткаченка : [досліджено хор. творчість вінниц. композитора другої половини ХХ ст. В. Ткаченка з урахуванням досягнень композиторів попередників – М. Леонтовича та Р. Скалецького] / Н. Сізова // Наук. зап. Тернопіл. нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство. – Тернопіль, 2015. – № 1. – С. 99–105. 
 47. Смоляк, О. Гастролі Української республіканської капели за кордоном у 1919–1920 роках (за матеріалами «Спогадів…» Миколи Чайковського) : [є згадки про популярність серед зарубіж. слухачів оброб. нар. пісень М. Леонтовича, зокрема «Щедрик», «Дударик», «Пряля», «Піють півні»] / О. Смоляк // Наук. зап. Тернопіл. нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство. – Тернопіль, 2014. – № 1. – С. 76–82.
 48. Смоляк, О. Микола Чайковський і Українська республіканська капела : [у спогадах є опис інтерпретації О. Кошицем укр. нар. пісні в оброб. М. Леонтовича «Ой, пряду, пряду» та канта «Ой, зійшла зоря» («Дума про Почаївську Божу Матір»)] / О. Смоляк // Зб. пр. / Тернопіл. міськ. осередок Наук. т-ва ім. Т. Шевченка. – Тернопіль, 2008. – Т. 4 : Видатні постаті в українській культурі і науці. – С. 230–236. – Електрон. версія. – Режим доступу:http://bit.ly/2oDCivm  (дата звернення: 17.04.2017). – Назва з екрана.
 49. Співи та музика : навч. посіб. для пед. училищ / за ред. М. Гордійчука. – Вид. 3-тє. – Київ : Муз. Україна, 1969. – 368 с. – Зі змісту: [Про життя та творчість М. Д. Леонтовича]. – С. 352–358.
 50. Стан, Т. Художньо-мистецька спадщина М. Д. Леонтовича у Волочиській академічній хоровій капелі «Мелос» : [третину репертуару капели складають твори композитора] / Т. Стан // Музично-педагогічна і творча діяльність М. Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури : до 120-річчя від дня народж. : наук. доп. першої Всеукр. наук.-теорет. конф. (10–12 груд. 1997 р.). – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 128–132.
 51. Стеблецька, Г. Е. Будівничий нових світів: М. Д. Леонтович (1877–1921) : [про композитора як культур. подвижника] / Г. Е. Стеблецька // Особистість в культурі : зб. наук. пр. / ред. А. Б. Щербо ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2001. – С. 101–113.
 52. Стецик, О. Деякі особливості інтерпретації хорових творів М. Леонтовича : [висвітлено влас. бачення інтерпретації ряду найбільш уживаних у хор. практиці оброб. М. Леонтовича та звернуто увагу на типові помилки, яких можуть припуститися диригенти-початківці] / О. Стецик, Н. Боднар // Музично-педагогічна і творча діяльність М. Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури : до 120-річчя від дня народж. : наук. доп. першої Всеукр. наук.-теорет. конф. (10–12 груд. 1997 р.). – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 119–125.
 53. Супрун-Яремко, Н. Поліфонія : посіб. для студентів вищ. навч. муз. закл. / Н. О. Супрун-Яремко. – Вінниця : Нова Кн., 2015. – 512 с. : ноти. – Зі змісту: [Поліфонія Миколи Леонтовича]. – С. 466–479.
 54. Супрун-Яремко, Н. О. Музикознавчі праці : [зб. наук. 

пр.] / Н. О. Супрун-Яремко ; Наук. т-во ім. Тараса Шевченка. – Рівне : О. Зень, 2010. – 573 c. – (Українознавча наукова бібліотека НТШ / Наук. т-во ім. Т. Шевченка ; число 27). – Зі змісту: Леонтович М. – С. 307, 308, 316–326, 345, 464, 491, 493, 496, 499, 546.

 1. Тарасова, Н. Синопсичні пошуки у творчості М. Леонтовича, О. Скрябіна, М. Чюрльоніса : [про пошуки зв’язків кольору та звуку, кольорового відчуття звуків цими відомими митцями] / Н. Тарасова // Матеріали до українського мистецтвознавства. Микола Леонтович і сучасна освіта та культура : до 125-річчя від дня народж. : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Кам’янець-Поділ. держ. ун-т ім. Івана Огієнка, Каф. музики ; [редкол.: Г. А. Скрипник (голов. ред.) та ін.]. – Київ ; Кам’янець-Подільський, 2003. – Вип. 4. – С. 52–54.
 2. Тен, Б. Наш Леонтович : [зазначено, що у своїх хор. розроб. нар. пісні композитор створив влас. стиль, влас. муз. мову, ориг. твор. метод] // Жадань і задумів неспокій : з твор. спадщини Бориса Тена : вірші, пер., ст., листи, спогади / Б. Тен ; упоряд., підгот. публ., прим. А. Ф. Журавського, К. Ф. Ленець. – Київ, 1988. – С. 55–57.
 3. Тичина, П. Зібрання творів : у 12 т. / П. Тичина. – Київ : Наук. думка, 1984–

Т. 9 : Статті, рецензії, доповіді, виступи. 1946–1959. – 1986. – 454 с. – Зі змісту: Леонтович М. Д. – С. 120, 483, 530, 580, 671.

Т. 10 : Статті, рецензії, доповіді, виступи. 1960–1967. – 1987. – 747 с. – Зі змісту: Леонтович М. Д. – С. 29, 31, 191, 192, 268, 269, 273, 300, 302, 309, 312, 370, 427.

Т. 11 : Щоденникові і літературно-мистецькі записи. Підготовчі матеріали. – Зі змісту: Леонтович М. Д. – С. 19, 21, 36, 37, 40, 41, 186, 328, 373, 374, 375, 388, 412, 414, 519, 530.

 1. Ткач, Ю. Чинники формування репертуару хорового колективу (на прикладі аналізу репертуару капели «Думка») : [на основі дослідж. історії формування репертуару капели, що змінювався під впливом іст., політ., культур. ситуації в державі й сусп-ві, простежується й виконання творів М. Леонтовича, починаючи з 20-х рр.] / Ю. Ткач // Українське музикознавство : наук.-метод. зб. / Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського, Центр муз. україністики. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 418–431. – Зі змісту: [Про місце творів М. Леонтовича у репертуарі капели]. – С. 418, 419, 420, 421, 423. 424, 426, 427, 429.
 2. Толканьов, В. І поезія, й історія : [на прикладі твор. діяльності кількох композиторів, у т. ч. М. Леонтовича, розглянуто їхнє майстерне опрац. укр. нар. пісен. творчості] / В. Толканьов // Незабутні постаті хорового мистецтва Рівненщини : зб. нарисів / упоряд. Б. Й. Столярчук. – Рівне, 2010. – С. 209–211.
 3. Травкіна, Н. М. Музично-публіцистична діяльність Бориса Тена : [поет і пер. звертався до творчості М. Леонтовича, розкрив її значення для розвитку укр. музики та хор. культури взагалі] / Н. М. Травкіна // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. Івана Франка. – Житомир, 2005. – № 2. – С. 136–138.
 4. Трембіцький, А. М. Члени відомих українських родин Сіцінських-Чехівських-Січинських-Шандорів і Солухи-Приходьків-Герасименка-Філя в Українській республіканській капелі (берез. 1919 – лип. 1920) : [є згадки про виконання Капелою творів М. Леонтовича] / А. М. Трембіцький // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2013. – Т. 20. – С. 175–210.
 5. Трембіцький, В. Історично-ідеологічні елементи гімнових пісень України : [йдеться також про значний внесок М. Леонтовича у пісен. Шевченкіану] / В. Трембіцький // Національний гімн «Ще не вмерла Україна...» та інші українські гімнові пісні / В. Трембіцький. – 2-ге перероб. і допов. вид. – Львів, 2003. – С. 50.
 6. Украинская музыкальная литература : учеб. пособие для учащихся дет. муз. шк. (третий год обучения) : в 3 ч. / авт.-сост. И. И. Казак. – Симферополь : Прищеп А. П., 2007.

Ч. 2 : Украинская музыкальная культура второй половины ХIХ века. – 136 с. : ноты. – Зі змісту: Николай Леонтович (1877–1921). Жизнь и творчество. – С. 112–115 ; Николай Леонтович – мастер хорового письма, обработки народных песен. – С. 115–117 ; Щедрик. – С. 118 ; Дударик. – С. 118, 119.

 1. Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії. Вип. 15 : зб. наук. пр. : [присвяч. 125-річчю від дня народж. композитора-класика Л. М. Ревуцького] / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ : [б. в.], 2015. – 236 с. – Зі змісту: [Л. Ревуцький і М. Леонтович]. – С. 12–14, 24, 29, 38, 72, 99, 125, 147, 149, 184, 193, 194, 215.
 2. Філінюк, А. Г. Постать М. Д. Леонтовича в контексті національно-культурного відродження на межі ХІХ–ХХ ст. : [більша частина життя і діяльності композитора пов’язана з Поділлям, де він вписав яскраву та неповтор. сторінку в розвиток хор. мистецтва] / А. Г. Філінюк // Матеріали до українського мистецтвознавства. Микола Леонтович і сучасна освіта та культура : до 125-річчя від дня народж. : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Кам’янець-Поділ. держ. ун-т ім. Івана Огієнка, Каф. музики ; [редкол.: Г. А. Скрипник (голов. ред.) та ін.]. – Київ ; Кам’янець-Подільський, 2003. – Вип. 4. – С. 80–82. 
 3. Філоненко, Л. Музикознавчі праці М. Тележинського «Український композитор Микола Дмитрович Леонтович (1877–1921)» і «Кирило Стеценко (1882–1922)» / Л. Філоненко, У. Молчко // Музикознавчі студії Ін-ту мистецтв Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки та Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського : зб. наук. пр. / уклад. О. І. Коменда. – Луцьк, 2009. – Вип. 4. – С. 56–70.
 4. Філоненко, Л. Музикознавчо-публіцистичний нарис Михайла Тележинського «Український композитор Микола Дмитрович Леонтович (1877–1921)» на сторінках часопису «Українська нива» / Л. Філоненко, У. Молчко // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Володимир-Волинський в історії України і Волині : матеріали 32-ї Міжнар. наук.-практ. іст.-краєзнав. конф., присвяч. 70-річчю утворення Волин. обл., 810-й річниці надан