Мазур Г. Ф. Організація і механізми стимулювання розвитку агропромислового виробництва

Рік видання: 2014

Місце зберігання: Сайт (електронне видання)

Г. Ф. Мазур

Організація і механізми стимулювання розвитку агропромислового виробництва

 

Монографія

 

Київ

Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»

2014


УДК 658:330.3:631.15 ББК 65.32

М 12

 

Рецензенти: Малік Микола Йосипович, доктор економічних наук, професор, академік НААН (Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»);

Охріменко Ігор Віталійович, доктор економічних наук, професор (Національний університет біоресурсів і природокористування України);

Шпикуляк Олександр Григорович, доктор економічних наук, старший науковий співробітник (Вінницький національний аграрний університет)

Рекомендовано до друку вченою радою ННЦ «Інститут аграрної економіки» (протокол № 10 від 13 листопада 2014 р.)

Мазур Геннадій Федорович

М 12 Організація і механізми стимулювання розвитку агропромислового виробництва: монографія / Мазур Г.Ф. - К.: ННЦ ІАЕ, 2014. - 396 с.

 

У монографії представлені результати дослідження організації і механізмів стимулювання розвитку агропромислового виробництва в Україні в умовах структурних змін та економічних трансформацій. Виявлені особливості формування економіко-фінансових стимулів та їх вплив на ефекти господарського процесу в аграрній галузі у контексті оцінок наявності постійних змін політики регулювання, а також державної підтримки. Обґрунтовані концептуальні положення розбудови засад стимулювання галузі в умовах системної її перебудови на усіх рівнях функціонування, задля адаптації до ринку.

Для науковців, державних службовців, викладачів, аспірантів, студентів.

УДК 658:330.3:631.15 ББК 65.32

ISBN

© Мазур Г.Ф., 2014


    Завантажити (2,35 МБ) 

Поділитися:

Мазур Г. Організація і механізми


Г. Ф. Мазур

Організація і механізми стимулювання розвитку агропромислового виробництва

 

Монографія

 

Київ

Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»

2014


УДК 658:330.3:631.15 ББК 65.32

М 12

 

Рецензенти: Малік Микола Йосипович, доктор економічних наук, професор, академік НААН (Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»);

Охріменко Ігор Віталійович, доктор економічних наук, професор (Національний університет біоресурсів і природокористування України);

Шпикуляк Олександр Григорович, доктор економічних наук, старший науковий співробітник (Вінницький національний аграрний університет)

Рекомендовано до друку вченою радою ННЦ «Інститут аграрної економіки» (протокол № 10 від 13 листопада 2014 р.)

Мазур Геннадій Федорович

М 12 Організація і механізми стимулювання розвитку агропромислового виробництва: монографія / Мазур Г.Ф. - К.: ННЦ ІАЕ, 2014. - 396 с.

 

У монографії представлені результати дослідження організації і механізмів стимулювання розвитку агропромислового виробництва в Україні в умовах структурних змін та економічних трансформацій. Виявлені особливості формування економіко-фінансових стимулів та їх вплив на ефекти господарського процесу в аграрній галузі у контексті оцінок наявності постійних змін політики регулювання, а також державної підтримки. Обґрунтовані концептуальні положення розбудови засад стимулювання галузі в умовах системної її перебудови на усіх рівнях функціонування, задля адаптації до ринку.

Для науковців, державних службовців, викладачів, аспірантів, студентів.

УДК 658:330.3:631.15 ББК 65.32

ISBN

© Мазур Г.Ф., 2014


    Завантажити (2,35 МБ)