Усна історія: теорія, практика та перспективи.

Рік видання: 2022

Місце зберігання: Відділ краєзнавства

Управління культури та креативних індустрій

Департаменту гуманітарної політики

Вінницької обласної військової адміністрації

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека

Кафедра культури, методики навчання історії та історичних дисциплін

ВДПУ імені Михайла Коцюбинського

КЗ «Музей Вінниці»

Вінницьке обласне відділення ВГО Українська бібліотечна асоціація

 

 

Усна історія: теорія, практика та перспективи

 Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції

 25–26 жовтня 2022 р.

 

 м. Вінниця, 2022

 


 

УДК 94(477)(063)

У 75 

 

Відповідальна за випуск Л. Б. Сеник, директор Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки, голова Вінницького обласного відділення ВГО Українська бібліотечна асоціація

 

Редакційна колегія:

Г. М. Слотюк (голова редкол.), П. І. Цимбалюк (упоряд.), О. Ю. Антонюк, Н. В. Березюк, С. В. Лавренюк, О. А. Пашкова, К. А. Скомаровська

Рецензент О. А. Коляструк, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри культури, методики навчання історії та історичних дисциплін ВДПУ імені Михайла Коцюбинського

 

Усна історія: теорія, практика та перспективи : матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 25–26 жовтня 2022 р., м. Вінниця / Упр. культури та креат. індустрій Департаменту гуманітар. політики Вінниц. облвійськадмін., Вінниц. ОУНБ. – Вінниця., 2022. – 342 с.

 

У збірнику вміщені матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Усна історія: теорія, практика та перспективи», що відбулася 25–26 жовтня 2022 р. в онлайн-форматі на платформі ZOOM.

Програма містила пленарне, секційні засідання, панельні повідомлення, презентації нових видань та документальних фільмів.

На конференції було представлено низку наукових усноісторичних досліджень, здійснених на Вінниччині, в інших регіонах України, країнах близького зарубіжжя.

У статтях збережено стилістику оповідачів та респондентів. За зміст опублікованих матеріалів, достовірність фактів, цитат, дат тощо відповідають автори.

 

 

© Вінницька ОУНБ, 2022


  

Поділитися:

Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції


Управління культури та креативних індустрій

Департаменту гуманітарної політики

Вінницької обласної військової адміністрації

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека

Кафедра культури, методики навчання історії та історичних дисциплін

ВДПУ імені Михайла Коцюбинського

КЗ «Музей Вінниці»

Вінницьке обласне відділення ВГО Українська бібліотечна асоціація

 

 

Усна історія: теорія, практика та перспективи

 Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції

 25–26 жовтня 2022 р.

 

 м. Вінниця, 2022

 


 

УДК 94(477)(063)

У 75 

 

Відповідальна за випуск Л. Б. Сеник, директор Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки, голова Вінницького обласного відділення ВГО Українська бібліотечна асоціація

 

Редакційна колегія:

Г. М. Слотюк (голова редкол.), П. І. Цимбалюк (упоряд.), О. Ю. Антонюк, Н. В. Березюк, С. В. Лавренюк, О. А. Пашкова, К. А. Скомаровська

Рецензент О. А. Коляструк, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри культури, методики навчання історії та історичних дисциплін ВДПУ імені Михайла Коцюбинського

 

Усна історія: теорія, практика та перспективи : матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 25–26 жовтня 2022 р., м. Вінниця / Упр. культури та креат. індустрій Департаменту гуманітар. політики Вінниц. облвійськадмін., Вінниц. ОУНБ. – Вінниця., 2022. – 342 с.

 

У збірнику вміщені матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Усна історія: теорія, практика та перспективи», що відбулася 25–26 жовтня 2022 р. в онлайн-форматі на платформі ZOOM.

Програма містила пленарне, секційні засідання, панельні повідомлення, презентації нових видань та документальних фільмів.

На конференції було представлено низку наукових усноісторичних досліджень, здійснених на Вінниччині, в інших регіонах України, країнах близького зарубіжжя.

У статтях збережено стилістику оповідачів та респондентів. За зміст опублікованих матеріалів, достовірність фактів, цитат, дат тощо відповідають автори.

 

 

© Вінницька ОУНБ, 2022