Бібліотека в умовах сучасності і конструювання майбутнього

Рік видання: 2021

Місце зберігання: Сайт (електронне видання)

Департамент гуманітарної політики

Вінницької обласної державної адміністрації

Управління культури та креативних індустрій

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва

Вінницьке обласне відділення ВГО Українська бібліотечна асоціація 

 

БІБЛІОТЕКА В УМОВАХ СУЧАСНОСТІ І КОНСТРУЮВАННЯ МАЙБУТНЬОГО 

Матеріали ІІІ Науково-практичної конференції

(до Всеукраїнського дня бібліотек)

 

 

28 вересня 2021 р.

м. Вінниця


 Відповідальна за випуск Л. Б. Сеник,

директор Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва 

 

Редакційна колегія: 

Г. М. Слотюк (голова редкол.), П. І. Цимбалюк (упоряд.), С. В. Лавренюк, О. А. Пашкова, Л. І. Приходько, К. А. Скомаровська, Н. В. Спиця, О. В. Стояльникова, Л. Б. Тимощенко, О. С. Шевчук

 

Бібліотека в умовах сучасності і конструювання майбутнього : матеріали ІІІ Наук.-практ. конф. (до Всеукраїнського дня бібліотек) 28 верес. 2021 р., м. Вінниця [Електронний ресурс] / Департамент гуманітар. політики Вінниц. облдержадмін., Упр. культури та креат. індустрій, Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, Вінниц. обл. від-ня ВГО УБА. – Вінниця, 2021. 

У збірнику вміщено матеріали ІІІ Науково-практичної конференції «Бібліотека в умовах сучасності і конструювання майбутнього», яка відбулася 28 вересня 2021 р. в онлайн-форматі на платформі для відеоконференцій ZOOM.

Електронне видання містить доповіді та повідомлення працівників обласних наукових (Вінниця, Хмельницький), центральних районних, міських бібліотек, закладів вищої освіти, інших книгозбірень Вінницької області. На конференції було висвітлено актуальні питання сучасного стану діяльності бібліотек Вінниччини, інших регіонів України та перспектив їхнього подальшого розвитку.

У статтях збережено стилістику авторів, які відповідають за зміст опублікованих матеріалів, достовірність фактів, цитат, дат тощо. 

The collection contains materials of the III Scientific and Practical Conference "Library in the present and construction of the future", which took place on September 28, 2021 in an online format on the platform for video conferencing ZOOM.

The electronic edition contains reports and announcements of employees of regional scientific (Vinnytsia, Khmelnytsky), central district, city libraries, institutions of higher education, other book collections of Vinnytsia region. The conference covered current issues of the current state of libraries in Vinnytsia, other regions of Ukraine and prospects for their further development.

The articles preserve the style of the authors who are responsible for the content of published materials, the authenticity of facts, quotations, dates, etc. 


 

Поділитися:

Матеріали ІІІ науково-практичної конференції 2021


Департамент гуманітарної політики

Вінницької обласної державної адміністрації

Управління культури та креативних індустрій

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва

Вінницьке обласне відділення ВГО Українська бібліотечна асоціація 

 

БІБЛІОТЕКА В УМОВАХ СУЧАСНОСТІ І КОНСТРУЮВАННЯ МАЙБУТНЬОГО 

Матеріали ІІІ Науково-практичної конференції

(до Всеукраїнського дня бібліотек)

 

 

28 вересня 2021 р.

м. Вінниця


 Відповідальна за випуск Л. Б. Сеник,

директор Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва 

 

Редакційна колегія: 

Г. М. Слотюк (голова редкол.), П. І. Цимбалюк (упоряд.), С. В. Лавренюк, О. А. Пашкова, Л. І. Приходько, К. А. Скомаровська, Н. В. Спиця, О. В. Стояльникова, Л. Б. Тимощенко, О. С. Шевчук

 

Бібліотека в умовах сучасності і конструювання майбутнього : матеріали ІІІ Наук.-практ. конф. (до Всеукраїнського дня бібліотек) 28 верес. 2021 р., м. Вінниця [Електронний ресурс] / Департамент гуманітар. політики Вінниц. облдержадмін., Упр. культури та креат. індустрій, Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, Вінниц. обл. від-ня ВГО УБА. – Вінниця, 2021. 

У збірнику вміщено матеріали ІІІ Науково-практичної конференції «Бібліотека в умовах сучасності і конструювання майбутнього», яка відбулася 28 вересня 2021 р. в онлайн-форматі на платформі для відеоконференцій ZOOM.

Електронне видання містить доповіді та повідомлення працівників обласних наукових (Вінниця, Хмельницький), центральних районних, міських бібліотек, закладів вищої освіти, інших книгозбірень Вінницької області. На конференції було висвітлено актуальні питання сучасного стану діяльності бібліотек Вінниччини, інших регіонів України та перспектив їхнього подальшого розвитку.

У статтях збережено стилістику авторів, які відповідають за зміст опублікованих матеріалів, достовірність фактів, цитат, дат тощо. 

The collection contains materials of the III Scientific and Practical Conference "Library in the present and construction of the future", which took place on September 28, 2021 in an online format on the platform for video conferencing ZOOM.

The electronic edition contains reports and announcements of employees of regional scientific (Vinnytsia, Khmelnytsky), central district, city libraries, institutions of higher education, other book collections of Vinnytsia region. The conference covered current issues of the current state of libraries in Vinnytsia, other regions of Ukraine and prospects for their further development.

The articles preserve the style of the authors who are responsible for the content of published materials, the authenticity of facts, quotations, dates, etc.