Марко Вовчок

Рік видання: 2013

Місце зберігання: Відділ краєзнавства

Управління культури і туризму

Вінницької обласної державної адміністрації 

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва 

 

Наші видатні земляки

 

Марко Вовчок.

Життя і творчість

(22.12.1833-10.08.1907)

 

До 180-річчя від дня народження

 

Бібліографічний покажчик

 

Вінниця, 2013


ББК 91.9 : 83 +83 (4УКР)5-8 Вовчок

В61

УДК 014.5 (477) «18» Вовчок 

 

 

Відповідальна за випуск Н.І.Морозова,

директор ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, заслужений працівник культури України

 

 

Марко Вовчок. Життя і творчість (22.12.1833- 10.08.1907) : до 180-річчя від дня народж. : бібліогр. покажч. / уклад. Г.М. Авраменко ; вступ. ст. «Зоря, що зійшла на Поділлі» Б.В. Хоменка ; ред.: М.Г. Спиця, П.І.Цимбалюк ; відп. за вип. Н.І. Морозова ; Упр. культури і туризму Вінниц. обл. держ. адмін., Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – Вінниця, 2013. – 145 с. – (Наші видатні земляки).

 

Видання присвячене 180-річному ювілею видатної української письменниці Марка Вовчка (Марії Олександрівни Вілінської), життя і творча діяльність якої тісно пов’язані з Вінниччиною, зокрема з Немирівським районом, де вона відбулася як письменниця. У покажчику представлено видання її творів, дослідження багатогранної творчості письменниці в літературній критиці.

Розрахований на літературознавців, педагогів, студентів, бібліотечних працівників, краєзнавців, усіх шанувальників творчості Марка Вовчка.

© Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва, 2013

Поділитися:

Бібліографічний покажчик «Марко Вовчок. Життя і творчість» присвячений 180-м роковинам від дня народження української письменниці Марка Вовчка – Марії Олександрівни Вілінської. Це третє, перероблене і доповнене видання бібліографічного покажчика «Марко Вовчок і Вінниччина», виданого Вінницькою ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1983 р. 

У покажчику представлено видання її творів, публікації досліджень багатогранної творчості письменниці в прижиттєвій літературній критиці, критиці ХХ – початку ХХІ ст. століття. Особливу увагу зосереджено на сучасних дослідженнях творчості Марка Вовчка,.  висвітленню життя і діяльності Марка Вовчка, пов’язаних з Вінниччиною, зокрема з Немирівщиною. 

Для якнайширшого висвітлення теми було використано довідково-бібліографічний апарат та бібліотечний фонд Вінницької ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва, досліджено бібліографічні джерела, Інтернет тощо. До видання включено понад 800 записів різних документів: книг, публікацій у вітчизняних періодичних виданнях, електронних ресурсів Інтернет. 

Оскільки видання творів Марка Вовчка та публікацій про неї у другій половині ХІХ та першій половині ХХ століття представлено у другому томі академічного видання «Українські письменники: біобібліографічний словник : у 5 т.», посилання було зроблено на нього, і матеріали, за окремим винятком, у покажчику не дубльовано.

На жаль, переглянути всі включені до покажчика матеріали de visu не було змоги. На вичерпну повноту він не претендує. 

Матеріали видання систематизовано за розділами:

 • Твори Марка Вовчка;
 • Література про життя і творчість Марка Вовчка;
 • Вшанування пам’яті Марка Вовчка;
 • Довідкові та бібліографічні матеріали про Марка Вовчка.

Окремо представлені електронні ресурси про життя і творчість письменниці з Інтернету.

Більшість розділів покажчика структуровані за підрозділами, матеріали в них розміщені в послідовності: хронологічно-алфавітній, алфавітній, логічній. 

Видання доповнює «Іменний покажчик», у якому в алфавітній послідовності подано прізвища авторів, укладачів та осіб (у круглих дужках), про яких йдеться у тій чи іншій публікації. Покажчик розрахований на літературознавців, педагогів, студентів, учнівську молодь,  бібліотечних працівників, краєзнавців, шанувальників її творчості. 

Відбір матеріалу закінчено у травні 2013 року.

Шевченка і Марка Вовчка я вважаю

найбільшими талантами нашої дотеперішньої

літератури, найбільшими майстрами нашого слова...

І.Франко

(Зібр. тв. : у 50 т. Т. 41, с.18)  

Свого часу Тарас Шевченко зауважив, що палкими українськими патріотами часто ставали представники інших народів, яких доля єднала з нашою дарованою Богом землею. І це не дивно. Адже поетичні звичаї і обряди, працьовитість і толерантність українців, їхня героїчна історія, незнищенний козацький оптимізм і волелюбність приваблювали і приваблюють вихідців із близьких і далеких країн.

До таких патріотів належала і Марко Вовчок, родом із Росії. Вона щиро полюбила Україну, блискуче опанувала її мову й культуру, тонко відчула душу її синів і дочок, яку талановито відтворила у своїх оповіданнях і повістях.

Народилася Марія Олександрівна Вілінська – таке справжнє ім’я письменниці – у дворянській сім’ї 22 грудня 1833 р. у маєтку Єкатерининському Єлецького повіту на Орловщині. Зовсім юною вийшла заміж за українського вченого-фольклориста Опанаса Марковича, який за участь у Кирило-Мефодіївському братстві потрапив на заслання до Орла. А потім були Чернігів, Київ... Марія стала активною помічницею свого чоловіка у збиранні перлин усної народної творчості. З його допомогою у процесі спілкування з простими людьми прилучилась вона до мови, мистецького світу і визвольних прагнень нашого народу. З болем у серці читала моторошну книгу кріпацького лихоліття.

В кінці літа 1855 р. подружжя Марковичів переїхало до Немирова на Вінниччині, де Опанас Васильович обійняв посаду вчителя географії місцевої гімназії. Цей навчальний заклад, заснований ще  1838 р., став, як відомо, важливим культурно-освітнім осередком не лише Поділля, а й усієї Правобережної України.

Товариство, до якого ввійшли Марковичі, часто збиралося на вечірки, жваво обговорювало питання суспільно-політичного й літературно-мистецького життя. Найближчі дружні стосунки складалися у Марковичів з учителем математики І.П.Дорошенком. На все життя зберегла письменниця теплі спогади й про інших немирівських друзів-учителів М.В.Барщевського, І.Я.Сорокіна, А.Г.Теодоровича, І.П.Чайковського. Вагомою ж подією в її житті тих років були зустрічі з другом Т.Г.Шевченка, видатним українським художником Іваном Сошенком, який у 1846-1856 рр. жив у Немирові, деякий час викладав малювання в гімназії, плідно працював на мистецькій ниві.

У цьому оточенні остаточно визріли творчі плани Марії Олександрівни. Син письменниці Богдан Маркович залишив цінні свідчення про побут своїх батьків на Поділлі. «Марковичі і в Немирові одразу вирізнилися. Хоча в них не було меблів (вони займали хату на дві кімнати), але оселя їхня завжди була повна. Опанас Васильович постійно влаштовував вечори зі співами та музикою, які згодом розросталися в концерти та аматорські вистави. Постійними гостями у Марковичів, крім того, були прості люди й особливо жінки, з котрими Марковичі не пропускали нагоди поговорити, записати від них пісні й легенди».

І досі на Немирівщині збереглися перекази про перебування Марка Вовчка в Ковалівці, Гуньці, Мухівцях, Великій Бушинці, Березівці, Вовчку, Селевинцях та інших селах. Тут вона знаходила талановитих носіїв фольклору, а одночасно вивчала побут і звичаї закріпаченого селянства, не раз спостерігала сваволю і жорстокість душовласників. Сумні враження від побаченого й почутого спонукали її взятися за перо.

У Немирові лягли на папір «Народні оповідання» Марка Вовчка, які вийшли друком в кінці 1857 р. в Петербурзі. Т.Шевченко назвав їх «натхненною книгою», а її авторку «кротким пророком, обличителем жестоких людей неситих». Тут же вона написала найкращий свій український твір – повість «Інститутка», цикл «Рассказов из народного русского быта». Згодом уже за кордоном на основі немирівських вражень постав другий том оповідань і повістей письменниці з народного життя. Успіх цих творів був незвичайний, і не лише в Україні. Вся освічена Росія захоплювалася повістями Марка Вовчка. Письменниця порушила питання, які хвилювали передову громадськість напередодні і після селянської реформи 1861 р.

З її сторінок постає ціла галерея образів жінок-страдниць, жертв кріпосницької сваволі. Вражає, зокрема, своїм трагізмом доля Олесі («Козачка»), юної Одарки з однойменної повісті.

Одним з кращих у творчій спадщині Марка Вовчка є оповідання «Два сини», котре ввійшло до другого тому «Народних оповідань».

Правдиво змальовуючи сумні факти тогочасної дійсності, письменниця дотримувалася народної точки зору в їх оцінці. Вона звертається до фольклорної скарбниці, в якій протягом століть викристалізувалися погляди нашого народу на правду й кривду, на добро і зло.

Письменниця переконливо відтворила такі риси національної вдачі українців, як волелюбність, демократизм, почуття власної гідності, що сформувалися упродовж багатовікової боротьби нашого народу за волю і незалежність України. Мрію про народне щастя, золотий сон про вільне життя людей праці авторка «Народних оповідань» втілила в елегії «Сон».

Проблему особистого щастя Марко Вовчок пов’язує з поняттями волі, поваги до людини та її почуттів і прагнень. Носієм цієї гуманістичної ідеї виступає проста селянська дівчина Лимерівна в однойменній повісті, написаній за сюжетом відомої народної пісні-балади «Ой пила, пила та Лимариха на меду...».

Уперше в українській художній прозі письменниця малює образи селян-протестантів, шукачів соціальної справедливості. Такі Назар і Прокіп у повісті «Інститутка» (1858), присвяченій Т.Шевченкові, такі Настя і Маша в оповіданнях «Ледащиця» й «Маша».

Марко Вовчок чітко усвідомлювала необхідність визвольної боротьби народу проти соціального й національного гноблення. Історичні й фольклорні джерела дали їй вдячний матеріал для творів на цю тему. На основі широко відомої пісні «За Сибіром сонце сходить», народних переказів та легенд, якими бриніло Поділля, вона написала повість-казку «Кармелюк» (1862), в якій опоетизувала – вперше в художній літературі – образ керівника селянського руху на Поділлі першої половини ХІХ ст. Устима Кармелюка. Марко Вовчок уславила героїв національно-визвольної боротьби нашого народу в повістях «Невільничка», «Маруся», «Гайдамаки», вдало скориставшись фольклорними засобами їх романтизації.

На героїко-патріотичних традиціях українського народу письменниця прагнула виховувати юне покоління, що цілком відповідало настановам великого Кобзаря та його однодумців по Кирило-Мефодіївському братству.

Продовжуючи традиції Т.Шевченка, Марко Вовчок утверджувала в українській літературі ідеали гуманізму, демократизму, високої громадянськості, подала наступним подвижникам рідного письменства класичні зразки художньої майстерності.

У січні 1859 р. письменниця їде до Петербурга. Тут вона одразу потрапила в середовище українських і російських літераторів. Знайомство з Тарасом Шевченком швидко переросло в глибоку особисту й творчу дружбу. Великий поет-революціонер присвятив авторці «Народних оповідань» свій вірш «Марку Вовчку. На пам’ять 24 генваря 1859».

Навесні того ж року Марія Олександрівна виїхала за кордон на лікування. Через ряд обставин прожила там – спочатку в Німеччині, а потім у Франції, в Парижі – до 1867 р. Відвідала історичні та культурні центри Італії, Англії, Бельгії, Швейцарії, Франції, Німеччини, зустрічалася і підтримувала зв’язки з багатьма діячами літератури, мистецтва, науки та визвольного руху цих країн. Серед них – І.Тургенєв, О.Герцен, Л.Толстой, М.Добролюбов, Д.Менделеєв, О.Бородін, М.Бакунін, П.Лавров, М.Налбандян, К.Гун, Й.В.Фріч, Е.Мертке, Е.В.Желіговський під час їх побуту за кордоном, а також Жуль Верн, П.Ж.Етцель, П.Віардо та ін.

Плідним були її роки перебування в Парижі. Тут, крім згаданого вище другого тому «Народних оповідань», написала кілька повістей-казок «Кармелюк», «Невільничка», «Дев’ять братів і десята сестриця Галя», «Ведмідь»), цикл нарисів «Листи з Парижа» та «Отрывки писем из Парижа», історичну повість «Маруся» про бурхливі події ХVІІ ст. в Україні. Цей твір про юну українську патріотку в переказі П.Ж.Етцеля здобув величезну популярність у французьких читачів.

Живучи у Франції, Марко Вовчок задумала ряд інших творів з українського життя («Червоный король», «Глухой город», «Тюлевая баба», «Лихой человек», «Теплое гнездышко», «Савва Чалый», «Лымеривна»), але, у зв’язку з Валуєвським циркуляром 1863 р. про заборону української мови, змушена була викласти їх російською. Відтоді письменниця друкується на сторінках журналу «Отечественные записки».

У російських повістях і романах «Три сестры», «В глуши», «Отдых в деревне», у творах «малої прози» письменниця торкається нових тем і проблем, виявляє уміння художньо розкритикувати закономірності суспільного життя пореформеної доби, відтворювати колоритні, глибоко індивідуалізовані типи, які засвідчували моральну деградацію дворянства і чиновництва.

На матеріалі з життя немирівського жіночого монастиря Марко Вовчок створила роман «Записки причетника» (1869-1870). Це один з кращих антиклерикальних творів у світовій літературі після славнозвісної повісті «Черниця» Дені Дідро. Варто згадати також, що у Парижі вона написала низку творів французькою мовою, її ім’я увійшло в історію дитячої літератури Франції.

Багато зробила письменниця на ниві художнього перекладу, познайомивши російську громадськість з низкою творів західноєвропейських авторів, зокрема з науково-фантастичним романом Жуля Верна. Помимо його 15 романів, Марко Вочок перекладала казки Х.-К.Андерсена, В.Гюго, Б.Пруса.

Після повернення з-за кордону, Марко Вовчок живе в Петербурзі, друкується у журналі «Отечественные записки», на чолі якого стояли М.Некрасов та М.Салтиков-Щедрін, видає журнал «Переводы лучших иностранных писателей», виступає з творами різних жанрів, багато перекладає.

Останні тридцять років життя письменниці, після її одруження з М.Д.Лобачем-Жученком, минули переважно на Північному Кавказі, де в різних місцевостях служив її чоловік.

Внесок письменниці у скарбницю українського художнього слова, у розширення та зміцнення його інтернаціональних зв’язків, у збагачення літературної мови нашого народу вельми вагомий. Т.Шевченко назвав Марка Вовчка своєю літературною дочкою, а І.Франко – ясною зорею українського письменства. Сама ж вона у листі до усиновленого онука Бориса Лобача-Жученка, підсумовуючи свій творчий шлях, писала 1896 р.: «Я прожила весь свій вік, ідучи однією дорогою і не звертаючи в бік. У мене могли бути помилки, слабкості…, але в головному я ніколи не опоганила себе відступництвом».

Померла Марко Вовчок 10 серпня 1907 р. й похована у м. Нальчик, тепер столиці Кабардино-Балкарії, де минули останні роки її життя і праці.

Громадськість Вінниччини, як і всієї України та Кабардино-Балкарії, шанує пам’ять великої письменниці. Одна з вулиць у Вінниці носить її ім’я. У Немирові в приміщенні колишньої гімназії (нині НВК СЗШ І-ІІІ ступенів № 2) створено музей Марка Вовчка. У місцевому музеї «Літературна Немирівщина» представлено розділ про Марка Вовчка. 1975 р. у центрі Немирова споруджено пам’ятник авторці «Народних оповідань» (скульптор А.Гайдученя, архітектор – П.Мовчун). Напередодні 175-річчя від дня народження нашої землячки Вінницька обласна громадська організація «Велика рідня» заснувала обласну літературно-мистецьку премію імені Марка Вовчка. Ця ж організація за сприяння обласної державної адміністрації та обласної ради започаткувала видання серії «Шкільна бібліотека Вінниччини». Першою у цій серії в 2010 р. вийшла повість Марка Вовчка «Маруся».

Борис Хоменко,

літературознавець

*Твори Марка Вовчка, видані до 1961 р., див.: Марко Вовчок – Вілінська-Маркович, Лобач-Жученко Марія Олександрівна : (корот. біогр. довід. та бібліогр. список тв. і критич. л-ри) // Українські письменники : біобібліогр. слов. : в 5 т. – К., 1963. – Т. 2 : Дожовтневий період. (XIX – почат. XX ст.). – С. 109-126. 

1.1. Основні видання творів Марка Вовчка 

 1. Твори : в 7 т. Т. 1-7 / Марко Вовчок ; уклад. текстів і авт. прим.: П.Г. Приходько, М.Є. Сиваченко ; ред. кол.: О.Є. Засенко (голова) та ін. – К. : Наук. думка, 1964-1967. 
 1. Твори : в 3 т. Т. 1-3 / Марко Вовчок ; вступ. ст. «Жива душа» Н.Є. Крутикової ; прим. О.О. Білявської. – К. : Дніпро, 1975. 
 1. Твори : у 2 т. Т. 1-2 / Марко Вовчок ; уклад. і прим. О.О. Білявської. – К., 1983. 
 1. Твори / Марко Вовчок ; вступ. ст., уклад. текстів та прим. А.Г. Погрібного; іл. І.М. Гаврилюк. – К., 1972. – 446 с. : іл. 
 1. Вибрані твори : оповід. ; повісті ; роман / Марко Вовчок. – К. : Дніпро, 1968. – 538 с. 
 1. Вибрані твори / Марко Вовчок. – К. : Дніпро, 1974. – 527 с. : іл. 
 1. Избранное : рассказы ; повести ; сказки / Марко Вовчок ; вступ. ст., подгот. текста и прим. С. Машинского ; худож. Л. Чернышев. – М. : Худож. л-ра, 1976. – 590 с. : илл. 
 1. Ведмідь : (оповідання) / Марко Вовчок ; худож. С. Білостоцький. – К. : В. Карпенко, 2000. – 23 с. : іл. 
 1. Горпина ; Козачка ; Кармелюк / Марко Вовчок. – Сімф. : Кримвидав, 1961. – 52 с. : іл. 
 1. Живая душа : роман / Марко Вовчок. – К. : Молодь, 1962. – 334 с. : илл. 
 1. Жива душа : твори Марка Вовчка : навч. посіб. / Марко Вовчок. – К. : Грамота, 2004. – 320 с. – (Шк. б-ка). 
 1. Записки причетника : роман / Марко Вовчок. – К. : Политиздат Украины, 1966. – 342 с. 
 1. Те ж. – К., 1985. – 342 с. 
 1. Інститутка : повість / Марко Вовчок. – К. : Дніпро, 1979. – 108 с. : іл. 
 1. Те ж. – К. : Дніпро, 1983. – 124 с. : іл. 
 1. Iнститутка : посiб. для 9 кл. / Марко Вовчок ; авт.-уклад. Л.В. Нартова. – Х. : Ранок, 1999. – 64 с. – (Лiт. крамниця). 
 1. Те ж. – Х. : Ранок, 2001. – 64 с. – (Літ. крамниця). 
 1. Казки : для серед. шк. віку / Марко Вовчок ; уклад. і прим.: В. Дорошкевич, І. Купріянов ; худож. В. Євдокименко. – К. : Веселка, 1988. – 383 с. 
 1. Те ж. – 2-ге вид. – К. : Веселка, 1991. – 383 с. : іл. 
 1. Кармелюк : казка : для серед. шк. віку / Марко Вовчок ; М. Стороженко (худож.). – К. : Веселка, 1979. – 45 с. 
 1. Козачка : вибр. тв. для серед. шк. віку / Марко Вовчок. – К. : Веселка, 1970. – 212 с. 
 1. Те ж. – К. : Веселка, 1974. – 192 с. : іл. 
 1. Листи Марка Вовчка : у 2 т. Т. 1-2 / Марко Вовчок ; уклад. і авт. прим.: Б.Б. Лобач-Жученко, В.О. Дорошкевич ; АН УРСР]. – К. : Наук. думка, 1984. 
 1. Маруся : повість за фр. вид. П.-Ж. Сталя / Марко Вовчок. – Рівне : Т-во укр. мови ім. Тараса Шевченка у США ; Рівнен. об-ня т-ва «Просвіта» ім. Тараса Шевченка, 2003. – 178 с. : іл. – Бібліогр.: с. 174. 
 1. Маруся : оповід., повісті та казки / Марко Вовчок. – Х. : Фоліо, 2007. – 253 с. – (Укр. класика). – Текст укр., рос. 
 1. Те ж. – Х. : Фоліо, 2008. – 254 с. – (Укр. класика). 
 1. Маруся : повість / Марко Вовчок ; пер. В. Доманицького ; ред. і післям. «Про Марка Вовчка та «Марусю» А. Подолинного. – Вінниця : Консоль, 2010. – 112 с. : портр. 
 1. Народні оповідання / Марко Вовчок ; іл. В. Ульянової. – К. : Дніпро, 1977. – 293 с. 
 1. Народні оповідання : повісті та оповід. для серед. та ст. шк. віку / Марко Вовчок ; передм. О. Засенка. – К., 1983. – 276 с. 
 1. Народні оповідання / Марко Вовчок. – К. : Дніпро, 1986. – 332 с. : іл. 
 1. Народні оповідання / Марко Вовчок. – Л. : Червона Калина, 2005. – 226 с. – (Сер. «Світ шк. читанки» ; Кн. 14). 
 1. Народні оповідання ; повісті «Інститутка», «Три долі» / Марко Вовчок. – К. : Наук. думка, 2001. – 252 с. – (Б-ка школяра). 
 1. Невільничка : оповідання / Марко Вовчок ; худож. В. Цах. – К. : В. Карпенко, 2002. – 25 с. : іл. 
 1. Оповідання : для серед. та ст. шк. віку / Марко Вовчок ; [уклад. текстів, передм., дод. І. Андрусяка]. – К. : Школа, 2008. – 332, [3] с. – (Шк. хрестоматія). 
 1. Оповідання, казки, повісті, роман / Марко Вовчок ; ред. кол. : І.О. Дзеверін (голова) та ін. ; АН УРСР. – К. : Наук. думка, 1983. – 638 с. – (Б-ка укр. л-ри). 
 1. Оповідання та повісті / Марко Вовчок. – К. : Держлітвидав УРСР, 1963. – 287 с. : іл. 
 1. Повісті та оповідання / Марко Вовчок. – К. : Дніпро, 1966. – 327 с. : іл. 
 1. Повісті. Оповідання. Казки / Марко Вовчок. – Донецьк : БАО, 2008. – 415 с. : іл. 
 1. Те ж. – Донецьк : БАО, 2010. – 415 с. : портр. : іл. 
 1. Рассказы и повести / Марко Вовчок. – К. : Держлітвидав України, 1962. – 116 с. 
 1. Рассказы из народного русского быта / Марко Вовчок ; вступ. ст. «Правда народной жизни» Н. Крутиковой ; илл. А. Клименко. – Симф. : Таврия, 1977. – 136 с. : ил. – (Шк. б-ка). 
 1. Рассказы из народного русского быта ; Записки причетника : роман / Марко Вовчок ; авт. предисл. Н.Е. Крутикова. – К. : Дніпро, 1990. – 600 с. – Библиогр. в прим.: с. 593-594. – (Б-ка укр. класики). 
 1. Сказки и быль / Марко Вовчок ; [худож. И.М. Гаврилюк]. – К. : Днiпро, 1988. – 315, [2] с. : илл. – Часть текста: укр. 
 1. Три долі : повісті та оповід. / Марко Вовчок. – Х. : Фоліо, 2006. – 350 с. – (Укр. класика). – (Сер. заснов. у 2005 р.). 
 1. Те ж. – Х. : Фоліо, 2008. – 348, [2] с. – (Укр. класика). – (Сер. заснов. у 2005 р.). 
 1. Три долі : повісті ; оповід. ; казки / Марко Вовчок ; [післям. Т.М. Панасенко]. – Х. : Фоліо, 2012. – 407, [2] с. – (Шк. б-ка укр. та світ. л-ри). – (Сер. заснов. у 2010 р.). 
 1. Тюлевая баба : рассказы ; повести ; сказки / Марко Вовчок ; [вступ. ст. с. 3-22 и прим. С. Машинского]. – М. : Худож. л-ра, 1984. – 535 с. : илл. 
 1. Верн, Жуль. С Земли на Луну прямым путем за 97 часов 20 минут ; Вокруг Луны : романы : [для ст. и сред. шк. возраста] / Жуль Верн ; [пер. Марко Вовчок ; худож. Б. Косульникова]. – Горький : Волго-Вят. кн. изд-во, 1987. – 302, [2] с. : илл. 
 1. Народні пісні в записах Марка Вовчка : двісті укр. пісень / Марко Вовчок ; реставрув., уклад. О.І. Дей. – К. : Муз. Україна, 1979. – 215 с. 

 

1.2. Переклади творів Марка Вовчка 

 1. Ведмідь / Марко Вовчок ; пер. Н. Дамьянович. – К. : Веселка, 1983. – 15 с. – серб.-хорв. 
 1. Вибрані твори / Марко Вовчок ; пер. молд. А. Руму. – Кишинев : Картя молдовеняска, 1959. – 205 с. 
 1. Викуп ; Чумак / Марко Вовчок ; пер. угор. Л. Бама // Українські оповідачі. – Будапешт, 1968. 
 1. Інститутка : повість / Марко Вовчок ; пер. чес. Р. Галка ; передм. Б. Юхнової. – Прага, 1958. – 239 с. 
 1. Інститутка : повість / Марко Вовчок ; пер. англ. – К. : Днiпро, 1983. – 124 с. : іл. 
 1. Кармелюк / Марко Вовчок ; пер. англ. – К. : Дніпро. – 1981. – 43 с. : іл. 
 1. Козачка / Марко Вовчок ; пер. кабард. // Дорога Україна. – Нальчик, 1955. – (Перша кн.). 
 1. Катерина / Марко Вовчок ; пер. кабард. // Ельбрус. – 1959. – № 6. – С. 72-79. 
 1. Лимерівна / Марко Вовчок ; пер. балкар. // Шлях до комунізму. – 1957. – 10 серп. 
 1. Народные рассказы / Марко Вовчок ; вступ. ст., прим., библиогр. Б.Б. Лобача-Жученко. – М. : Книга, 1985. – 367 с. 
 1. Одарка : [оповідання] / Марко Вовчок ; пер. груз. О. Баканідзе // Ціскарі (Тбілісі). – 1960. – № 1. – С. 51-57. 
 1. Оповідання / Марко Вовчок : [пер. кабард.]. – Нальчик : Кабардино-Балкар. кн. вид-во, 1959. – 146 с. 
 1. Оповідання / Марко Вовчок : [пер. чуваськ.]. – Чебоксари : Чувашвидав, 1961. – 193 с. 
 1. Рассказы из народного русского быта ; Живая душа : [роман] / Марко Вовчок ; пер. белорус. – Минск : Мастац. л-ра, 1955. – 468 с. 

 

1.3. Твори в колективних збірниках 

 1. Казки українських письменників : [включ. казки Марка Вовчка] / уклад. В.В. Нарушевич. – О. : Маяк, 1997. – 316 с. 
 1. Казки українських письменників : для мол. та серед. шк. віку : [представлено казки Марка Вовчка] / уклад.: О. Шевченко, Т. Каганов. – К. : Школа, 2003. – 190 с. – (Хрестоматія школяра). 
 1. Нічний привид : укр. готич. проза ХІХ с. : [у зб. включ. тв. Марка Вовчка] / уклад. Ю. Винничук. – Л. : Піраміда ; В. Гутковський, 2007. – 406, [3] с. – (Сер. «Готика» ; т. 3). 
 1. Українська жіноча проза : [збірник] / Марко Вовчок, Наталія Кобринська, Ольга Кобилянська. – Х. : Прапор, 2007. – 638, [2] с. 
 1. Жіночий погляд : [урив. з тв. укр. письменниць ХVІ-ХХІ ст., у т.ч. Марка Вовчка] / [авт.-уклад. А.П. Краснящих]. – Х. : Фоліо, 2009. – 344 [1] с. : іл. 
 1. Золота українська класика : [через край із серця рідне слово ллється] : поезія, проза, драматургія / [уклад. С.М. Заготова]. – Донецьк : ВКФ «БАО», 2009. – 413, [2] с. : ноти. – У змісті: Т. Шевченко, Марко Вовчок, І. Нечуй-Левицький, І. Франко, М. Коцюбинський, Леся Українка. 
 1. Золоті рядки української класичної літератури : проза, поезія, драматургія : [збірник] / [ред.-уклад. С.М. Заготова]. – Донецьк : ВКФ «БАО», 2009. – 799 с., [8] арк. : іл. – Зі змісту авт.: Марко Вовчок. 
 1. Літературні шедеври видатних українських жінок-письменниць : [у зб. включ. тв. Марка Вовчка] / [уклад. С.М. Заготова]. – Донецьк : ВКФ «БАО», 2009. – 447 с. : іл. 
 1. Українська класична література : вибране : проза, поезія : [збірник] / [ред.-уклад. О.А. Полідович]. – Донецьк : ВКФ «БАО», 2009. – 478 [1] с. : іл. – Зі змісту авт.: Марко Вовчок. 
 1. Те ж. – Донецьк : ВКФ «БАО», 2011. – 479 с. : іл. – Зі змісту авт.: Марко Вовчок. 
 1. Українська класична література : жіноча доля і кохання : [збірник] / [уклад. С.М. Заготова]. – Донецьк : ВКФ «БАО», 2009. – 414 [1] с. : іл. – Зі змісту авт.: Марко Вовчок. 
 1. Українська класична література : містика та жахи : [збірник] / [ред.-уклад. О.А. Полідович]. – Донецьк : ВКФ «БАО», 2009. – 286 [1] с. : іл. – Зі змісту авт.: Марко Вовчок. 
 1. Безцінні скарби української класичної літератури : [у зб. включ. тв. Марка Вовчка] / [ред.-уклад. О.А. Полідович]. – Донецьк : ВКФ «БАО», 2010. – 415 с. 
 1. Повна збірка кращих творів : Кохання та ненависть : [у зб. представл. тв. Марка Вовчка ] / уклад. С.М. Заготова. – Донецьк : ВКФ «БАО», 2010. – 704 с. 
 1. Цар Соловей : літ. казки укр. письм. : [для мол. та серед. шк. віку] : [збірник] / уклад. В.П. Бондарчук. – Донецьк : Донбас, 2011. – 383 [16] арк. : іл. – Зі змісту авт.: Марко Вовчок. 

*  *  *

 1. Вовчок Марко. Собрание сочинений [Електронний ресурс] / Марко Вовчок. – Тексти. – Режим доступу : http://az.lib.ru/w/wowchok_m/text_0100oldorfo.shtml. – (дата звернення: 16.05.2013), вільний. – Назва з титул. екрана. 
 1. Вовчок Марко. Горпина ; Два сини ; Дев’ять братiв i десята сестриця Галя ; Інститутка ; Ледащиця ; Маша ; Сестра ; Три долi [Електронний ресурс] / Марко Вовчок. – Тексти. – Режим доступу : http://bookland.net.ua/author.php?id=231. –(дата звернення: 16.05.2013), вільний. – Назва з титул. екрана. 
 1. Вовчок, Марко. Твори : [аудіокниги] [Електронний ресурс] / Марко Вовчок. – Тексти. – Режим доступу : http://yees.cd/audiobooks/klassic/info. – (дата звернення: 16.05.2013), вільний. – Назва з титул. екрана. – Зміст: Інститутка. – 102.85 Mb ; Кармелюк. – 73.3 Mb ; Козачка. – 44.55 Mb ; Не до пари. – 11.18 Mb ; Павло Чорнокрил. – 82.29 Mb ; Пройдисвіт. – 28.2 Mb ; Сестра. – 34.06 Mb ; Три долі. – 160.03 Mb ; Девять братів і десята сестра Галя ; Зла колючка і добра троянда ; Кармелюк : (варіант 2) ; Невільничка ; Чортова пригода ; Як Хапко солоду відрікся ; Скорочені твори

2.1. Життєвий і творчий шлях 

 1. Акопьян, А. Прекрасная славянка : [про маловідому стор. життя Марка Вовчка, пов’яз. зі Ставрополем] А. Акопьян // Ставропол. правда. – 2002. – 13 сент. ; Те ж. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.stapravda.ru/projects/history/people/06.shtml (дата звернення: 16.05.2013), вільний. – Назва з титул. екрана. 
 1. Базилевський, М. У Марка Вовчка в Кабардино-Балкарії / М. Базилевський // Вітчизна. – 1972. – № 12. – С. 214-216. 
 1. Барабан, Л. Марко Вовчок і аматорський театр другої половини XIX ст. / Л. Барабан // Нар. творчість та етногр. – 1971. – № 5. – С. 63-68. 
 1. Белецкий, А. Марко Вовчок : [критико-біогр. нарис] / А. Белецкий // Вовчок Марко. Собрание сочинений : в 3 т. / Марко Вовчок. – М., 1957. – Т. 1. – С. 5-20. 
 1. Богородіченко, А. Марко Вовчок: фатальна жінка української літератури / А. Богородіченко // Друг читача. – 2008. – № 16. – С. 6. – (газ). 
 1. Бойко, О. Пані Марія: пристрасна жінка чи хижий «Вовчок» / О. Бойко // Вивчаємо укр. мову та л-ру. – 2010. – № 3. – С. 37-39. 
 1. Бойко, Т.М. Проблема жіночого щастя в культурі : (на прикл. життєв. і творч. шляху Жорж Санд і Марка Вовчка) / Т.М. Бойко // Культура і вчитель : зб. наук.-метод. пр. / відп. ред. Д.М. Джола. – Вінниця, 2003. – С. 267-271. 
 1. Бондарчук, М. Знайома незнайомка : [про Марка Вовчка] / М. Бондарчук // Панорама. – 2002. – 21 серп. – С. 3. 
 1. Борисов, В. Слово джерельних криниць : [до 135-річчя від дня народж. Марка Вовчка] / В. Борисов // Вечір. Київ. – 1968. – 21 груд. 
 1. Брандис, Е.П. Марко Вовчок : [повесть] / Е.П. Брандис. – М. : Мол. гвардия, 1968. – 335 с. : илл. – («Жизнь замечательных людей» ; вып. 19 (460) ). – Рец.: Барабан, Л. Портрет письменниці / Л. Барабан // Літ. Україна. – 1969. – 19 верес. ; Барабан, Л. Слово про нашу землячку / Л. Барабан // Комс. плем’я. – 1969. – 14 серп. ; Борщевський, Ф. // Рад. літературознавство. – 1969. – № 12. – С. 82-85 ; Поважна, В. Ясна зоря нашого письменства / В. Поважна // Дніпро. – 1970. – № 1. – С. 156-158 ; Крутикова, Н. Светлый образ / Н. Крутикова // Радуга. – 1970. – № 12. – С. 154-161 ; Пащенко, М. Дорогою пошуків / М. Пащенко // Комс. плем’я. – 1971. – 28 груд. 
 1. Брандис, Е. Страницы жизни Марко Вовчок / Е. Брандис // Радуга. – 1967. – № 3. – С. 8-39 ; № 5. – С. 20-43. 
 1. Бурбан, В. Душа, повінчана з Україною: минуло 175 літ від дня народж. Марка Вовчка – класика укр. прози, перекладачки, видавця, громад. діячки / В. Бурбан // Сіл. вісті. – 2009. – 15 січ. – С. 3. – (Постаті). 
 1. Вілінська-Боголюбова, С. У світі мистецтва : [про мистец. обдарування Марка Вовчка] / С. Вілінська-Боголюбова // Дніпро. – 1983. – № 12. – С. 114-118. 
 1. Вітенко, О. Славна дочка свого народу : [Марко Вовчок] / О. Вітенко // Прибуз. новини. – 2007. – 10 жовт. 
 1. Вітошинська, Л. Відоме й невідоме про Марка Вовчка / Л. Вітошинська // Визвол. шлях. – 1958. – Кн. 9. – С. 106. 
 1. Воротняк, Т. На екранах – твір Марка Вовчка : [за романом «Записки причетника»] / Т. Воротняк // Культура і життя. – 1982. – 4 лип. – С. 5. 
 1. Гаєвська, Л. В моїм садочку айстри білі... : [окремі факти із життя Марка Вовчка] / Л. Гаєвська // Чумац. шлях. – 2005. – № 5. – С. 20-24. 
 1. Гальченко, С. Він працював на благо України : ( сл. про легендар. БеБе) : [дослідника творчості Марка Вовчка Б.Б. Лобача-Жученка] / С. Гальченко // Літ. Україна. – 1996. – 26 верес.
 1. Гекельман, Ю. Першовидання творів Марка Вовчка / Ю. Гекельман // Вітчизна. – 1975. – № 4. – С. 219-220. 
 1. Горбовець, Р. Завжди під вітрилами : [Б.Б. Лобач-Жученко – дослідник творчості Марка Вовчка] / Р. Горбовець // Сл. і час. – 1994. – № 11-12. – С. 20-23. – (Дати). 
 1. Горішній, А. Внук, він же син Марка Вовчка : [про Б.Б. Лобача-Жученка] / А. Горішній // Вінниц. газ. – 2000. – 25 лип. 
 1. Грабовський, В. Послання із сузір’я Орла : [про життєв. і творч. шлях Марка Вовчка і О. Марковича] / В. Грабовський // Літ. Україна. – 1982. – 13 трав. 
 1. Гребенникова, Е. Родилась роковая дама Марко Вовчок / Е. Гребенникова // Сегодня. – 2008. – 18 дек. – С. 11. – (Хронограф). 
 1. Грицай, М.С. Марко Вовчок : творч. шлях / М.С. Грицай. – К. : Вища шк., 1983. – 198 с. 
 1. Данилюк, Н. Того дня і небо плакало / Н. Данилюк // Культура і життя. – 2007. – 29 серп. – С. 1. – (На соті роковини пам’яті Марка Вовчка). 
 1. Дашкевич, В. Оповідь про народну долю : до 150-річчя від дня народж. Марка Вовчка / В. Дашкевич // Рад. Україна. – 1983. – 22 груд. 
 1. Дей, О. «Ой глибокий колодязю, золотії ключі...» : [про діяльн. Марка Вовчка у Києві] / О. Дей // Київ. – 1983. – № 12. – С. 140-143 ; Україніка. – 1999. – Ч. 1. – С. 22-25. 
 1. Дисак, Ф. Марко Вовчок – літературний критик / Ф. Дисак // Зб. пр. Н.-д. центру періодики. – 2006. – Вип. 14. – С. 454-459. – Бібліогр.: 2 назв. 
 1. Донець, Т. «Ясна зіронька українського письменства» / Т. Донець // Чумац. Шлях. – 2007. – № 4. – С. 18-20. 
 1. Елигуашвили, Э. Марко Вовчок : (до 50-річчя з дня смерті) / Э. Елигуашвили // Заря Востока. – 1957. – 10 авг. 
 1. За романом Марка Вовчка [«Записки причетника» знято кінострічку «Житіє святих сестер». Кор. повідомл.] // Культура і життя. – 1982. – 7 берез. 
 1. Житие святых сестер (1982) – информация о фильме – советские ... [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.kino-teatr.ru › Советское кино. – (дата звернення: 16.05.2013), вільний. – Назва з титул. екрана. 
 1. Житие святых сестер [1982 г., Драма, TVRip] [Електронний ресурс]. – Режим доступу: goloka.org.ua. – (дата звернення: 16.05.2013), вільний. – Назва з титул. екрана. 
 1. Засенко, О.Є. Марко Вовчок : (корот. нарис життя і творчості) / О.Є. Засенко ; [ред. А.М. Полотай] ; Т-во для поширення політ. і наук. знань УРСР «Знання» – К., 1957. – 63, [1] с. – (Сер. 6 ; № 6). 
 1. Його ж. Талант, отданный народу : [до 150-річчя від дня народж. Марка Вовчка] / А. Засенко // Правда Украины. – 1983. – 22 дек. 
 1. Його ж. Шляхами життя / О. Засенко // Марко Вовчок: життя, творчість, місце в історії / О. Засенко. – К., 1964. – С. 5-154. 
 1. Зимомря, М. Відданий Україні : до 100-річчя від дня народж. Б.Б. Лобача-Жученка [дослідника творчості Марка Вовчка] / М. Зимомря // Літ. Україна. – 2000. – 27 січ. – С. 8. 
 1. Іванів, В. Зоря народного таланту / В. Іванів // Комс. плем’я. – 1983. – 13 груд. 
 1. Кирилюк, Є. Авторка «народних оповідань» / Є. Кирилюк // Слово, віддане народові : вибр. пр. / Є. Кирилюк. – К., 1972. – С. 95-106. 
 1. Його ж. Велична спадщина [Марка Вовчка] / Є. Кирилюк // Вінниц. правда. – 1983. – 18 груд. 
 1. Його ж. Голос душі народної : [до 150-річчя від дня народж. Марка Вовчка] / Є. Кирилюк // Київ. правда. – 1983. – 22 груд. 
 1. Кірєєв, М. Марко Вовчок у Кабарді / М. Кірєєв // Літ. газ. – 1952. – 14 серп. 
 1. Козловська, Є. Марко Вовчок на Богуславщині / Є. Козловська // ЛітАкценти. – 2012. – 20 лип. ; Те ж. [Електронний ресурс] / Є. Козловська. – Режим доступу: http://litakcent.com/2012/07/20/marko-vovchok-na-bohuslavschyni/ (дата звернення: 23.01.2013), вільний. – Назва з титул. екрана. 
 1. Короненко, С. Названа чи блудна дочка української літератури? / С. Короненко // Літ. Україна. – 2004. – 2, 9, 16, 23, 30 груд. 
 1. Крутікова, Н.Є. Сторінки творчого життя : (Марко Вовчок в житті й праці) / Н.Є. Крутікова. – К. : Дніпро, 1965. – 389 с. 
 1. Її ж. Сторінки творчого життя / Н.Є. Крутікова // Українські дожовтневі письменники : зб. літ.-критич. матеріалів. – К., 1985. – С. 108-110. 
 1. Лавров, Д. Київські адреси в житті і творчості Марка Вовчка / Д. Лавров // Берегиня. – 1999. – № 2. – С. 85-91. 
 1. Його ж. «Красний Боже який» : [Київ. адреси в житті і творчості Марка Вовчка] / Д. Лавров // Людина і світ. – 1994. – № 8. – С. 30-33. 
 1. Лазаренко, К. Її ім’я переживе віки / К. Лазаренко // Комс. плем’я. – 1983. – 17 груд. 
 1. Легкодух, Д. Остання оселя Марка Вовчка [в Нальчику] / Д. Легкодух // Колгосп. вісті. – 1971. – 4 лют. 
 1. Леськів, Б. Велика драма великого таланту / Б. Леськів // Літ. Україна. 2005. – 29 груд. – C. 7. 
 1. Лобач-Жученко, Б.Б. Де народилася Марко Вовчок : [до біографії] / Б.Б. Лобач-Жученко // Літ. Україна. – 1963. – 1 берез. 
 1. Його ж. Доля архіву Марка Вовчка / Б.Б. Лобач-Жученко // Рад. літературознавство. – 1975. – № 12. – С. 75-79. 
 1. Його ж. Дочь двух народов / Б.Б. Лобач-Жученко // Вовчок Марко. Народные рассказы / Марко Вовчок. – М., 1985. – С. 5-54. 
 1. Його ж. Духовная дочь Кобзаря / Б.Б. Лобач-Жученко // Звезда. – 1983. – № 12. – С. 175-179. 
 1. Його ж. З приводу однієї родинної таємниці / Б.Б. Лобач-Жученко // Рад. літературознавство. – 1983. – № 6. – С. 59-61. 
 1. Його ж. Коли народилася Марко Вовчок : [ стор. біогр. видат. укр. письм.] / Б.Б. Лобач-Жученко // Літ. Україна. – 1962. – 24 лип. 
 1. Його ж. Книгозбірня Марка Вовчка / Б.Б. Лобач-Жученко // Друг читача. – 1974. – 26 верес. 
 1. Його ж. Літопис життя і творчості Марка Вовчка / Б.Б. Лобач-Жученко. – К. : Дніпро, 1969. – 448 с. ; 2-ге вид., допов. – К. : Дніпро, 1983. – 464 с. 
 1. Його ж. Марко Вовчок за кордоном : знахідки з епістоляр. спадщини / Б.Б. Лобач-Жученко // Рад. літературознавство. – 1968. – № 6. – С. 71-78. 
 1. Його ж. Марко Вовчок на Кавказе: по следам семейн. арх. / Б.Б. Лобач-Жученко. – Нальчик, 1976. – 180 с. 
 1. Його ж. Марко Вовчок : спогади молодш. сина / Б. Лобач-Жученко // Книжник. – 1992. – № 1. – С. 19-21 ; № 2. – С. 9-12. 
 1. Його ж. Марко Вовчок у Петербурзі / Б. Лобач-Жученко // Рад. літературознавство. – 1973. – № 7. – С. 84-88. 
 1. Його ж. Нові відомості про Марка Вовчка / Б. Лобач-Жученко // Україна. – 1960. – № 12. – С. 25. 
 1. Його ж. О Марко Вовчок : воспоминания, поиски, находки / Б.Б. Лобач-Жученко. – К. : Дніпро, 1987. – 396 с. – Рец.: Хоменко, Б. Ясная звезда украинской литературы / Б. Хоменко, Д. Дереч // Кабардино-Балкар. правда. – 1988. – 10 марта. 
 1. Його ж. Про Марка Вовчка : стор. до біогр. письм. / Б.Б. Лобач-Жученко. – К. : Дніпро, 1979. – 310 с. 
 1. Логвиненко, О. Три долі Марка Вовчка / О. Логвиненко // Літ. Україна. – 2003. – 6 лют. – С. 7. 
 1. Луговий, Ол. (Олександр Овруцький-Швабе) Визначне жіноцтво України : іст. життєписи / Ол. Луговий (Олександр Овруцький-Швабе). – К. : Ярославів Вал, 2004. – Зі змісту: [Марко Вовчок]. – С. 144. 
 1. Малахова, В. Шляхами великого творчого життя / В. Малахова // Вітчизна. – 1977. – № 1. – С. 210-212. 
 1. Марко Вовчок (1834-1907). – Вінниця, 1959. – 8 с. 
 1. Марко Вовчок в критиці : зб. ст., рец., висловлювань. – К. : Держлітвидав України, 1955. – 338 с. 
 1. Марко Вовчок : життя і творчість у док., фотогр., іл. : альбом / [уклад.: М.Я. Омельянов, О.О. Білявська]. – К., 1981. – 143 с. – Рец.: Хоменко, Б. Унаочнення творчості письменниці / Б. Хоменко // Рад. літературознавство. – 1983. – № 12. – С. 68-69. 
 1. Марко Вовчок : [к 150-летию со дня рождения] // По советской Украине : пресс-бюл. Укр. о-ва дружбы и культ. связи с зарубеж. странами. – К., 1983. – № 12. – С. 1-3. 
 1. Марко Вовчок : [корот. біогр.] // 50 знаменитых украинских книг : [збірник] / В.П. Андрусенко, Л.С. Загребельная, Е.В. Козырь, Л.П. Петрова ; худож.-оформитель Л.Д. Киркач-Осипова. – Х., 2004. – С. 65-70. 
 1. Мартынов, А. Марко Вовчок / А. Мартынов. – Липецк, 1961. – 27 с. 
 1. Мартынов, А. Общественная деятельность Марко Вовчок / А. Мартынов // Вопр. л-ры. – 1962. – № 6. – С. 184-186. 
 1. Марченко, О. «…Ми привикли вважати її якоюсь кометою» : до 100-річчя з дня смерті Марка Вовчка / О. Марченко // Чорномор. новини. – 2007. – 11 серп. – С. 7. 
 1. Її ж. Третя доля-кохання її – то була Україна : Марко Вовчок : до 150-річчя першої зб. «Народні оповідання» та 100-річчя з дня смерті : публіцист. новела-сповідь / О. Марченко. – О. : Друк, 2007. – 108 с. : іл., портр. 
 1. Її ж. «Що то Україна, що за край чудовий!» : до 175-річчя від дня народж. Марка Вовчка / О. Марченко // Чорномор. новини. – 2008. – 20 груд. – С. 7. 
 1. Мовчун, А. І генії були дітьми... : Марко Вовчок / А. Мовчун // Початк. освіта. – 2005. – № 1 (Січ.). – C. 2-4 ; Завуч. – 2005. – № 2 (Січ.). – C. 2-4, вклад. 
 1. Морозов, В. Дворянки Лівобережної України та література другої половини XIX – початку XX ст. : [в т.ч. про Марка Вовчка] / В. Морозов // Сіверян. літопис. – 2011. № 6. – С. 135-139. – Бібліогр. в кінці ст. 
 1. Мушкетик, Ю. З думою про народ : [до 150-річчя від дня народж. Марка Вовчка] / Ю. Мушкетик // Літ. Україна. – 1989. – 22 груд. 
 1. Надійко, А. Названа дочка : [до 135-річчя від дня народж. Марка Вовчка] / А. Надійко // Колгосп. вісті. – 1969. – 21 груд. 
 1. Недзвідський, А. Нове про Марка Вовчка / А. Недзвідський // Вітчизна. – 1965. – № 1. – С. 185-189. 
 1. Новикова, Т. Золотой браслет – для Марковички! : 22 дек. исполнилось 175 лет со дня рождения Марко Вовчок (1833-1907), укр. и рус. писательницы, фольклористки и переводчицы / Т. Новикова // Киев. вестн. – 2008. – 25 дек. – С. 4. – (Личности). 
 1. Новікова, Т. Золотий браслет на згадку : [про вплив О. Марковича на творчість Марка Вовчка та цікаві факти її біографії] / Т. Новікова // Демокр. Україна. – 2009. – 17 квіт. – С. 18. 
 1. Новицький, А. Високе підніжжя її пам’яті : [10 серп. минуло 90 р. з дня смерті Марка Вовчка (1833-1907)] / А. Новицький // Вінниц. газ. – 1997. – 12 серп. 
 1. Олейник, Т. У Марко Вовчок было много мужчин, но любила она Тараса Шевченко / Т. Олейник // Сегодня. – 2003. – 10 дек. – С. 11. 
 1. Омельяненко, Л. Марко Вовчок: загадкова натура / Л. Омельяненко // Вісн. Пенсійн. фонду України. – 2011. – № 9. – С. 44-45. 
 1. Омельянов, М. Марко Вовчок / М. Омельянов. – Нальчик : Эльбрус, 1987. – 18 с. 
 1. Панасенко, Т. Марко Вовчок / Т. Панасенко. – Х. : Фоліо, 2010. – 120, [2] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – (Знамениті українці). – (Сер. засн. в 2009 р.). 
 1. Петренко, Н. Добрий спомин онука [Марка Вовчка] / Н. Петренко // Комс. плем’я. – 1983. – 24 листоп. 
 1. Письменна, Л. Чого не знав ерудит : [з маловідом. фактів біогр. Марка Вовчка] / Л. Письменна // Київ. – 1983. – № 7. – С. 139-143. 
 1. Польская, Е. Марко Вовчок в Нальчике / Е. Польская // Кабардино-Балкар. правда. – 1957. – 10 авг. 
 1. Приймак, М. Як росіянка стала українським класиком : [до 170-річчя від дня народж. Марка Вовчка] / М. Приймак // Столиця. – 2003. – 19-25 груд. ( № 51). – С. 25. 
 1. Рабенчук, В. Сяйво незгасної зорі : з наук.-прак. конф., присвяч. 150-річчю від дня народж. Марка Вовчка / В. Рабенчук // Вінниц. правда. – 1983. – 21 груд. 
 1. Ращенко, С. Воспоминание о Марко Вовчок / С. Ращенко // Кабарда. – 1955. – № 7. – 133-143. 
 1. Його ж. Дни, проведенные в Долинске / С. Ращенко // Кабардино-Балкар. правда. – 1959. – 22 дек. 
 1. Його ж. Мої зустрічі з Марком Вовчком / С. Ращенко // Вітчизна. – 1956. – № 7. – С. 127. 
 1. Різниченко, Т.М. Сильний і прекрасний талант / Т.М. Різниченко, О.О. Білявська // Марко Вовчок : життя і творчість у док., фотогр., іл. : альбом / [уклад.: М.Я. Омельянов, О.О. Білявська]. – К., 1981. – С. 7-20. 
 1. Рудь, В. Таїна простоти : [до 150-річчя від дня народж. Марка Вовчка] / В. Рудь // Прапор. – 1983. – № 12. – С. 118-120. 
 1. Русова, С. «Лагідний пророк» України : [Марко Вовчок] / С. Русова // Неопалима купина : народознавство, історія, архіви. – 1995. – № 1-2. – C. 68-73. 
 1. Салій, О. Богуслав: історія і сучасність / О. Салій. – К.: Ярославів вал, 2010. – 319 с. – Зі змісту: Пробуджувала почуття гідності : [про перебув. Марка Вовчка у Богуславі]. – С. 252-257.
 1. Сердюк, В. Божа бджілка : [до 165-річчя від дня народж. Марка Вовчка] / В. Сердюк // Вечір. Київ. – 1998. – 29 груд. – С. 6. 
 1. Сиваченко, М.Є. Ясна зоря нового письменства / М.Є. Сиваченко // Молодь України. – 1952. – 9 серп. 
 1. Ситник, Н. Майстриня художнього слова : [до 175-річчя від дня народж. Марка Вовчка] Н. Ситник / Прибуз. новини. – 2004. – 17 січ. 
 1. Стерльов, В. Любов і правда в житті й творчості Марка Вовчка / В. Стерльов // Демокр. Україна. – 1998. – 7 лип. – С. 3. 
 1. Стех, Я. До 100-річчя з дня смерті Марії Маркович – Марка Вовчка / Я. Стех // Бористен. – 2006. – № 5. – С. 27-28. – (Незабутні). 
 1. Страшинская, Н. Машенька. Мария. Марко / Н. Страшинская // Женский журн. – 2002. – № 9. – C. 164-170 : портр. 
 1. Сюндюков, И. «Обличитель людей несытых» : (Марко Вовчок : штрихи до портр.) / И. Сюндюков // День. – 2002. – 7 марта. – С. 8. 
 1. Те ж // Україна Incognita : [збірник] / ред. Л. Івшина ; уклад.: В. Панченко, С. Махун. – К., 2003. – С. 194-198 : портр. – (Б-ка газ. «День»). 
 1. Тарнавська, М. Марко Вовчок / М. Тарнавська // Українки в історії / за ред. В.К. Борисенко. – 2-ге вид., стереотип. – К., 2006. – С. 168-171. 
 1. Ткаченко, А.Ф. Знаменитые украинцы / А.Ф. Ткаченко. – К. : Арістей, 2005. – 444 с. – Из содерж.: Марко Вовчок (Вилинская Мария Александровна). – С. 165-172. 
 1. Ткачук, В. Яскрава сторінка українського письменництва : [до 150-річчя від дня народж. Марка Вовчка] / В. Ткачук // Колгосп. вісті. – 1983. – 22 груд. 
 1. Упеник, М. «Безсмертна ти в серцях людей, Маріє» : [про творчість Марка Вовчка] / М. Упеник // Літ. Україна. – 1962. – 31 серп. 
 1. Филоненко, В.И. Марко Вовчок : Жизнь и творчество / В.И. Филоненко. – Нальчик : Кабард. кн. изд-во, 1956. – 38 с. 
 1. Хаврусь, С. «О, мила Рось...» : [до 150-річчя від дня народж. Марка Вовчка] / С. Хаврусь // Вітчизна. – 1989. – № 12. – С. 159-161. 
 1. Хінкулов, Л. Життя – бурхливе, світла дума : [про творчість Марка Вовчка] / Л. Хінкулов // Україна. – 1976. – № 32. – С. 9. 
 1. Хмелюк, М. Видатна українська письменниця Марко Вовчок / М. Хмелюк. – К., 1957. – 44 с. 
 1. Хмелюк, Н. Яркий талант [Марка Вовчка] / Н. Хмелюк // Правда Украины. – 1957. – 10 авг. 
 1. Хоменко, Б. Борець за народне щастя / Б. Хоменко // Хотугу сулус. – 1957. – № 4. – С. 131-136. – (якут.). 
 1. Його ж. Борис Лобач-Жученко – дослідник життя і творчості Марка Вовчка / Б. Хоменко // Літературна Вінниччина : імена і творчі здобутки / Вінниц. ДПУ ім. Михайла Коцюбинського ; Каф. укр. л-ри. – Вінниця, 1998. – С. 23-26. 
 1. Його ж. Немеркнучий образ : [про життя і діяльн. Марка Вовчка] / Б. Хоменко // Вінниц. правда. – 1983. – 18 груд. 
 1. Його ж. Поборниця дружби і єднання народів / Б. Хоменко // Вінниц. правда. – 1962. – 10 серп. 
 1. Його ж. Розповідає онук : [Марка Вовчка Б. Лобач-Жученко, дослідник її творчості] / Б.В. Хоменко // Комс. плем’я. – 1977. – 5 лип. ; Пам'ятаймо тую славу!. : ст., рец., есе / Б.В. Хоменко. – Вінниця, 2012. – С. 179-182. 
 1. Його ж. Співачка народної волі [Марко Вовчок] / Б. Хоменко // Войвыв кодзуб. – 1972. – № 8. – С. 51-52. – (комі). 
 1. Його ж. Співець долі народної : [Марко Вовчок] / Б. Хоменко // Вінниц. правда. – 1978. – 23 груд. 
 1. Його ж. Ясна зоря українського письменства : до 150-річчя від дня народж. Марка Вовчка / Б. Хоменко. – К. : Знання, 1983. – 47 с. 
 1. Червінчук, І. Марко Вовчок усиновила рідного внука / І. Червінчук // Вінничанка. – 2010. – № 10. – С. 10-11 : фото. 
 1. Чечот, М.Т. Марко Вовчок на Кавказі / М.Т. Чечот // Доп. та повідомл. / Вінниц. ДПІ ім. М. Островського. – Вінниця, 1959. – Вип. 7. – С. 26-30. 
 1. Яременко, В. Дочка України : [про життя і творчість Марка Вовчка] / В. Яременко // Молодь України. – 1963. – 22 груд. 
2.1.1. Немирівський період в житті і творчості Марка Вовчка (1855-1858) 
 1. Барабан, В. Сівач вічного : [про зв’язки Марка Вовчка з митцями нар. сцени, зокрема Поділля] / В. Барабан // Комс. плем’я. – 1983. – 28 квіт. 
 1. Бондарчук, М. Марко Вовчок : знайома і незнайома : [про перебув. у Немирові] / М. Бондарчук // Панорама. – 2002. – 21 серп. 
 1. Бортняк, А. ЇЇ устами говорила сама Україна / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1993. – 23 груд. 
 1. Брандис, Е. В начале пути : страницы из жизни Марко Вовчка / Е. Брандис // Радуга. – 1966. – № 1. – С. 132-153. 
 1. Гладкий, М. Будинок, де жила Марко Вовчок : [Немирів] / М. Гладкий // Вінниц. правда. – 1957. – 17 берез. 
 1. Гладкий, М.Д. М.О. Некрасов, Марко Вовчок (у Немирів. р-ні) / М.Д. Гладкий // Рад. патріот. – 1959. – 2 верес. 
 1. Гнатюк, М. Зоря, що зійшла на Поділлі / М. Гнатюк // Комс. плем’я. – 1983. – 10 груд. 
 1. Гордійчук, З. Я і землячка моя Устина : (роздуми про долю нащадків-земляків героїв тв. Марка Вовчка) / З. Гордійчук // Вінниц. правда. – 1967. – 5 груд. 
 1. Гордість Поділля : путівник / В.Ф. Бовкун, І.П. Грущенко, Н.С. Квєтний. – О. : Маяк, 1979. – 135 с. : іл., фото. кол. – Зі змісту: [Перебув. Марка Вовчка в Немирові]. – С. 93. 
 1. Деменко, В. Дружбою ми здружені : (Марко Вовчок і Немирів. р-н) / В. Деменко // Колгосп. вісті. – 1978. – 1 квіт. 
 1. Денисенко, А. Зустрічі з минулим : (іст. шкіци) / А. Денисенко // Київ. старовина. – 1995. – № 6. – С. 76-80. – Зі змісту: Три літа в Немирові : [перебув. М. Вілінської-Маркович (Марка Вовчка) та О. Марковича у 1855-1858 рр.]. – С. 76-78. 
 1. Денисенко, А. Три літа в Немирові / А. Денисенко // Іст. календар, 2002. – К., 2002. – С. 338-340. 
 1. Деніс, М. Кроткий пророк : [про перебув. Марка Вовчка в Немирові] / М. Деніс // Прибуз. новини. – 1995. – 27 верес., 4 жовт., 22 листоп., 13, 16, 20, 23 груд. ; 1996. – 6, 10, 13, 17 січ. 
 1. Деніс, М. Марковичі: Немирівський слід / М. Деніс. – Вінниця : ФОП Корзун Д.Ю., 2012. – 336 с. 
 1. Дець, В. Немирів : путівник / В.Дець. – О. : Маяк, 1978. – 52 с. : іл. – Зі змісту: [Про перебув. Марка Вовчка в Немирові та увічнення її пам’яті нащадками]. – С. 28-29. 
 1. Його ж. Немирівська яскрава зоря : [про Марка Вовчка] / В. Дець // Прибуз. новини. – 2003. – 17 груд. 
 1. Його ж. Подвійний ювілей талановитого співця народного життя Марка Вовчка : [про перебув. у Немирові] / В. Дець // Прибуз. новини. – 1993. – 25 груд. 
 1. Дорошенко, К.П. Діяльність О.В. Марковича як визначного фольклориста у Кирило-Мефодіївському товаристві : [включ. матеріал про діяльн. Марка Вовчка і О.В. Марковича у Немирові, с. 33-34] / К.П. Дорошенко // Питання шевченкознавства : Т.Г.Шевченко і його сучасники. – К., 1978. – С. 32-38. 
 1. Дорошенко, О. «Живу і мислю думою одною…» : [про немирів. період життя М.О. Вілінської-Маркович (Марка Вовчка) та О.В. Марковича у 1855-1858 рр.] / О. Дорошенко // Вінниччина. – 1998. – 22 груд. 
 1. Дорошенко, О. Марко Вовчок – друг дітей і юнацтва : [життя і діяльн. письм. у Немирові] / О. Дорошенко // Комс. плем’я. – 1973. – 22 груд. 
 1. Зінченко, Л. Взято з життя / Л. Зінченко // Вінниц. правда. – 1980. – 23 верес. 
 1. Історія міст і сіл Української РСР : в 26 т. Т. : Вінницька область. – К. : Голов. ред. УРЕ АН УРСР, 1972. – 778 с. – Зі змісту: [Про життя і діяльн. Марка Вовчка в Немирові]. – С. 470. 
 1. Коцюба, О.Й. «Наталка Полтавка» в постановці О.В. Марковича : [в т.ч. про Немирів. виставу 1857 р.] / О.Й. Коцюба // Укр. літературознавство. – 1970. – Вип. 3. – С. 88-96. 
 1. Кривоніс, О. Марко Вовчок творила у Немирові : у Немир. загальноосвіт. шк.-ліцеї № 2 відбулися урочистості з нагоди 179-річчя від дня народж. Марка Вовчка / О. Кривоніс // Вінниччина. – 2013. – 9 січ. С. 10 : фотогр. 
 1. Лазаренко, К. На землі письменниці : [про діяльн. Марка Вовчка у Немирові] / К. Лазаренко, А. Степаненко // Комс. плем’я. – 1973. – 18, 20, 22 груд. 
 1. Лісовий, П. Марко Вовчок на Поділлі / П. Лісовий // Комс. плем’я. – 1983. – 20 груд. 
 1. Лобач-Жученко, Б.Б. Рождение писательницы / Б.Б. Лобач-Жученко // О Марко Вовчок : воспоминания, поиски, находки / Б.Б. Лобач-Жученко. – К., 1987. – Гл. 2. – С. 31-59. – Из содерж.: Немировская гимназия. – С. 47-49 ; Народные рассказы. – С. 50-56. 
 1. Мазур, Р.А. Марко Вовчок і Поділля / Р.А. Мазур // Тези доп. п’ятої Вінниц. обл. історико-краєзн. конф. – Вінниця, 1987. – С. 101-102. 
 1. Малаков, Д.В. По Брацлавщине : (От Винницы до Тульчина) / Д.В. Малаков. – М. : Искусство, 1982. – 174 с. – Зі змісту: [Про викл. і учнів Немирів. гімназії: М.К. Чалого, І.М. Сошенка, Ю. Беліну-Кенджицького, О.В. Марковича і Марка Вовчка]. – С. 93-95. 
 1. Марценюк, К. Єдина давня дружба : [про зв’язок Марка Вовчка з родиною Некрасових] / К. Марценюк // Колгосп. вісті. – 1983. – 24 груд. 
 1. Марченко, О. Третя доля-кохання її – то була Україна : Марко Вовчок : до 150-річчя першої зб. «Народні оповідання» та 100-річчя з дня смерті : публіцист. новела-сповідь / О. Марченко. – О. : Друк, 2007. – 108 с. : іл., портр. – Зі змісту: Немирівські часи. – С. 33-41; «Народні оповідання» – 150. – С. 43-52. 
 1. Михайловіна, Н. «Народні оповідання» написані в Немирові : [про початок літ. шляху Марка Вовчка] / Н. Михайловіна // Вінниччина. – 1993. – 25 груд. 
 1. Муляр, Я. Витоки щирої дружби : [Марко Вовчок у Немирові. 1855-1858 рр.] / Я. Муляр // Вінниц. правда. – 1979. – 9 черв. 
 1. Немирів : Створення «Народних оповідань». 1855-1858 // Марко Вовчок : життя і творчість у док., фотогр., іл. : альбом / [уклад.: М.Я. Омельянов, О.О. Білявська].– К., 1981. – С. 33-46. 
 1. Немирівщина від витоків до сьогодення / авт. кол.: О.І. Лесько, В.Ю. Дем’яненко, О.А. Коваль та ін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2013. – 246 с. : іл. – Зі змісту: [Про Марка Вовчка]. – С. 78-79. 
 1. Погрібний, А. Злила свою душу з душею народною / А. Погрібний // Робітн. газ. – 1983.– 22 груд. 
 1. Подолинний, А. Марко Вовчок на Поділлі / А. Подолинний // Пам’ятники України. – 1983. – № 4. – С. 56. 
 1. Полинцев, М. Славетні музи Вінниччини : [про Марка Вовчка (Марія Вілінська), проживала у Немирові; Евеліну Ганську, уродж. м. Погребище, яка була дружиною Оноре де Бальзака; Кароліну Сент Вітгінштейн – власницю маєтку Воронівці біля Хмільника, яка була музою комп. Ференца Ліста] / М. Полинцев // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2009. – № 9 (Берез.). – С. 10-11. 
 1. Присяжнюк, М. Він любив народ : [О.В. Маркович і Марко Вовчок] / М. Присяжнюк // Вінниц. правда. – 1967. – 1 верес. 
 1. Його ж. З глибин народної творчості : [про діяльн. Марка Вовчка в Немирові] / М. Присяжнюк // Вінниц. правда. – 1957. – 10 серп. 
 1. Його ж. Марко Вовчок в Немирові / М. Присяжнюк, М. Потупейко // Літ. газ. – 1957. – 25 черв. 
 1. Його ж. Поборниця дружби : [включено матеріали про немирів. період життя Марка Вовчка] / М. Присяжнюк // Вінниц. правда. – 1973. – 22 груд. 
 1. Його ж. У Немирові / М. Присяжнюк // Ленін. плем’я. – 1959. – 25 груд. 
 1. Присяжнюк, Н. Поділля в житті і творчості Марка Вовчка / Н. Присяжнюк // Тези доп. шістнадцятої Вінниц. обл. історико-краєзн. конф. 11 лют. 1997 р. – Вінниця, 1997. – С. 15-17. 
 1. Регушевський, Є. «Наталка Полтавка» на Вінниччині : [у 1857 р. поставлена вихованцями Немирів. гімназії за участю Марка Вовчка] / Є. Регушевський // Вінниц. правда. – 1970. – 25 січ. 
 1. Рекрут, Я. Прекрасне створіння ця жінка : [Марко Вовчок у Немирові] / Я. Рекрут // Робітн. газ. – 1990. – 25 груд. 
 1. Сегеда, Ю. Творила у Немирові Марія... : [до 150-річчя з дня виходу у світ зб. Марка Вовчка «Народні оповідання» та 100-річчя з дня смерті письм.] / Ю. Сегеда // Вінниччина. – 2007. – 30 листоп. – C. 5. 
 1. Сиротенко, В. Незнаний Марко Вовчок : [про О.В. Марковича (1822-1867), укр. етнографа, громад. діяча] / В. Сиротенко // Наука і сусп-во. – 1999. – № 4-6. – С. 50-64 ; № 7-9. – С. 50-56. – Зі змісту: [Родина Марковичів у Немирові. 1855-1858 рр.]. – № 4-6. – С. 61-64. 
 1. Солоненко, М. Вона починала в Немирові / М. Солоненко // Вінниц. правда. – 1983. – 15 листоп. 
 1. Його ж. Подружжя [Марковичів на Вінниччині] / М. Солоненко // Комс. плем’я. – 1983. – 22 груд. 
 1. Сохацька, Є. «Талант сильний, прекрасний» / Є. Сохацька // Рад. Поділля. – 1983. – 21 груд. 
 1. Сохацька, Є. Про «фірму» Марко Вовчок : до 175-річчя від дня народж. М.О. Вілінської (Маркович-Лобач-Жученко) / Є. Сохацька // День. – 2004. – 4 квіт. – С. 8 ; 23 квіт. – С. 8; 29 квіт. – С. 8. 
 1. Степаненко, А. Біля джерел «Народних оповідань» / А. Степаненко, К. Лазаренко // Літ. Україна. – 1973. – 21 груд. 
 1. Його ж. На землі Марка Вовчка : (з нарисів, надісл. на конкурс) / А. Степаненко // Вінниц. правда. – 1959. – 27 трав. 
 1. Хоменко, Б.В. Зоря, що зійшла на Поділлі : [про життя і творчість Марка Вовчка, зокрема про немирів. період в її долі] / Б.В. Хоменко // Пам'ятаймо тую славу! : ст., рец., есе / Б.В. Хоменко. – Вінниця, 2012. – С. 44-50. 
 1. Його ж. У переказах і легендах подолян / Б.В. Хоменко // Вінниц. правда. – 1987. – 7 груд. ; Літературна Вінниччина : доп. та повідомл. обл. наук.-метод. конф., присвяч. 80-річчю від дня народж. М. Стельмаха. 22-23 трав. 1992 р. – Вінниця, 1992. – С. 46-48. 
 1. Це було в Мухівцях : (з історії написання Марком Вовчком оповід. «Горпина») // Комс. плем’я. – 1971. – 27 берез. 
 1. Цурупа, О. Біля витоків Марії / О. Цурупа // Прибуз. новини. – 1994. – 1 січ. 
 1. Чопик, Р. Вовчок : [про походж. літ. псевдоніма, творчість, стосунки із сучасниками, зокрема з О. Марковичем, П. Кулішем, І. Тургенєвим, Т. Шевченком, Оленою Пчілкою та ін.] / Р. Чопик // Ї. – 2004. – № 33 ; Сл. і час. – 2007. – № 8. – С. 3-14. – Бібліогр. у прим. 
 1. Якулін, Ю. Нові штрихи до біографії Марка Вовчка : [немирів. періоду] / Ю. Якулін // Вінниц. правда. – 1964. – 5 серп. 

2.2. Дослідження творчості Марка Вовчка 

2.2.1. Марко Вовчок у прижиттєвій українській літературній критиці 
 1. Пустова, Ф.Д. Марко Вовчок в українській критиці та літературознавстві кінця ХІХ-початку ХХ ст. / Ф.Д. Пустова // Марко Вовчок : ст. і дослідж. : [збірник]. – К., 1985. – С. 115-129. 
 1. Іскорко-Ігнатенко, В. Громадянський обов’язок Василя Доманицького : [дослідника творчості Марка Вовчка, перекладача її тв.] / В. Іскорко-Ігнатенко // Літ. Україна. – 2002. – 28 берез. – С. 7. 
 1. Качкан, В. «Понад рівнем буденщини...» : (штрихи до творч. біогр. В. Доманицького) / В. Качкан // Зб. пр. Наук.-дослід. центру періодики. – Л., 1996/1997. – Вип. 3-4. – С. 379-394. – Зі змісту: [В. Доманицький про Марка Вовчка]. – С. 389-390. 
 1. Кобилянська, О. Марко Вовчок та її оповідання / О. Кобилянська // Твори : у 5 т. / О. Кобилянська. – К. : Держлітвидав. – 1963. – Т. 5. – С. 170-171 ; Марко Вовчок в критиці : зб. ст., рец., висловлювань. – К., 1955. – С. 281-282. 
 1. Костомаров, М.І. «Народні оповідання» Марка Вовчка / М.І. Костомаров // Твори : в 2 т. / М.І. Костомаров. – К., 1967. – Т. 2. – С. 394-397. 
 1. Кислий, Ф.С. Рецензія М. Костомарова на «Народні оповідання» Марка Вовчка та її прочитання окремими радянськими дослідниками / Ф.С. Кислий // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. Сер.: Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. – К., 1995. – Вип. 3. – С. 28-39. 
 1. Дорошенко, О.Г. Марко Вовчок і Михайло Коцюбинський / О.Г. Дорошенко // М. Коцюбинський : матеріали ІІ наук. конф. пам’яті письм. : (до 100-річчя від дня народж.). – Вінниця, 1963. – С. 66-72. 
 1. Чорна, Т.М. Коцюбинський і Марко Вовчок / Т.М. Чорна // Марко Вовчок. Сторіччя «Народних оповідань» : тези доп. ювіл. наук. сес. Одес. Будинку вчених. – О., 1958. – С. 27-28. 
 1. Куліш, П. Взгляд на малороссийскую словесность по случаю выхода в свет книги «Народні оповідання» Марка Вовчка / П. Куліш // Історія української літературної критики та літературознавства : хрестоматія : у 3 кн. – К., 1996. – Кн. 1. : навч. посіб. / за ред. П.М. Федченка. – С. 294-303. 
 1. Петров-Домонтович, В. Романи Куліша : (уривок) : [про відносини з Марком Вовчком] / В. Петров-Домонтович // Три долі: Марко Вовчок в укр., рос. та фр. л-рі : [збірник] / уклад. В. Агеєва. – К., 2002. – С. 321-366. 
 1. Огоновський, О. Марія Марковичка / О. Огоновський // Огоновський, О. Історія літератури руської [української] / О. Огоновський ; Український Вільний Університет. – Мюнхен, 1992. – Ч. 3, [вип.1-2]. – С. 224-280. – (фотопередрук О. Горбача вид. : Л., 1891). – (Укр. літературознавство). 
 1. Його ж. Історія літератури руської [української] / О. Огоновський ; Український Вільний Університет. – Мюнхен, 1991. – Ч. 2, [вип. 1-2]. – 976 с. – (фотопередрук О. Горбача вид. : Л., 1891). – (Укр. літературознавство). – Зі змісту: [Маркович Марія (Марко Вовчок)]. – С. 285, 492, 502,503, 509, 514, 591, 612, 658, 666, 698, 788, 861, 908. 
 1. Його ж. Історія літератури руської [української] / О. Огоновський ; Український Вільний Університет. – Мюнхен, 1992. – Ч. 3, [вип.1-2]. – 1348 с. – (фотопередрук О. Горбача вид.: Л., 1891). – (Укр. літературознавство). – Зі змісту: [Маркович Марія (Марко Вовчок)]. – С. 2, 3, 107, 159, 171, 178, 186, 222, 224-280, 284, 287, 306, 388, 395, 407, 473, 441, 518, 529, 585, 589, 659, 705, 706, 814, 919, 1020, 1052, 1053, 1086-1097, 1131, 1263, 1334. 
 1. Жовінська, Ш. Леся Українка про Марка Вовчка / Ш. Жовінська // Марко Вовчок : Сторіччя «Народних оповідань» : тези доп. ювіл. наук. сес. Одес. Будинку вчених. – О., 1958. – С. 29-30. 
 1. Мороз, М.О. Літопис життя та творчості Лесі Українки / М.О. Мороз ; відп. ред. М.Г. Жулинський. – К. : Наук. думка, 1992. – 630 с. – Зі змісту: [Марко Вовчок]. – С. 28, 455, 1132, 2273. 
2.2.1.1. Марко Вовчок і Т.Г.Шевченко 
 1. Вовчок Марко. До Т.Г. Шевченка : [лист почат. – середини 1859 р.] / Марко Вовчок // Вовчок Марко. Твори : в 7 т. – К., 1967. – Т. 7, кн. 2. – С. 37. 
 1. Її ж. До Т.Г.Шевченка : [лист кінця лют. – почат. берез. 1861 р.] / Марко Вовчок // Там само. – С. 76-77. 
 1. Її ж. До О.В.Марковича : [лист почат. – середини берез. 1861 р.] / Марко Вовчок // Там само. – С. 80. 
 1. Шевченко, Тарас. До М.О. Маркович (Марка Вовчка) : [лист від 25 трав. 1859 р., Петербург] / Т. Шевченко // Повне зібр. тв. : у 12 т. / Т. Шевченко ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 2003. – Т. 6 : Листи ; Дарчі та власницькі написи ; Документи, складені Т.Шевченком або за його участю. – С. 182. 
 1. Його ж. Повне зібр. тв. : у 12 т. / Т. Шевченко ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. – К., 2001. – Т. 1 : Поезія. 1837-1847. – 782 с. – Зі змісту: [про Марка Вовчка (М.О. Маркович)]. – С. 46, 67, 594, 617, 625, 767. 
 1. Його ж. Повне зібр. тв. : у 12 т. / Т. Шевченко ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 2001. – Т. 2 : Поезія. 1847-1861. – 782 с. – Зі змісту: [про Марка Вовчка (М.О. Маркович)]. – С. 279, 282, 487, 501, 502, 690-692, 696, 703, 704, 707-710, 746. 
 1. Його ж. Щоденник / Т. Шевченко // Повне зібр. тв. : у 12 т. / Т. Шевченко; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 2003. – Т. 5 : Щоденник ; Автобіографія ; Статті ; Археологічні нотатки ; «Букварь южнорусский» ; Записи народної творчості. – С. 11-190. – Зі змісту: [про Марка Вовчка]. – С. 155. 
 1. Брандис, Е. Марко Вовчок / Е. Брандис. – М. : Мол. гвардия, 1968. – 335 с. – («Жизнь замечательных людей», вып. 19). – Зі змісту: [Марко Вовчок і Т.Шевченко]. – С. 28-100. 
 1. Бородін, В.С. До питання про основний текст поезії Т. Шевченка «Марку Вовчку» / В.С. Бородін // Рад. літературознавство. – 1970. – № 6. – С. 64-74. 
 1. Ващук, Ф.Т. Традиції Т.Г. Шевченка в оповіданнях Марка Вовчка / Ф.Т. Ващук // Наукова сесія [Запоріз. держ. пед. ін-ту], присвяч. 100-річчю з часу першого вид. «Народних оповідань» Марка Вовчка. – Запоріжжя, 1957. – С. 8-9. 
 1. Засенко, О.Є. Вовчок Марко / О.Є. Засенко // Шевченківський словник : у 2 т. – К., 1976. – Т. 1. – С. 133. 
 1. Засенко, О. Марко Вовчок: Життя, творчість, місце в історії л-ри / О. Засенко. – К. : Вид-во АН УРСР, 1964. – 665 с. : іл.

Про зв’язки Марка Вовчка із Т.Шевченком див. Іменний покажчик. 

 1. Дзюба, І. Тарас Шевченко. Життя і творчість / І. Дзюба. – К. : Видав. дім. «Києво-Могилян. акад.», 2008. – 720 с. – Зі змісту: [про Марка Вовчка]. – С. 179, 482, 498-499, 633. 
 1. Крутікова, Н.Є. Марко Вовчок і Шевченко / Н.Є. Крутікова // Зб. пр. дванадцятої наук. Шевченків. конф. – К., 1964. – С. 210-225. 
 1. Її ж. Сторінки творчого життя : (Марко Вовчок в житті і праці) / Н.Є. Крутікова. – К. : Дніпро, 1965. – 390 с. – Зі змісту: [Марко Вовчок і Т. Шевченко]. – С. 110-134. 
 1. Лісовий, П.М. Тарас Шевченко і Марко Вовчок / П.М. Лісовий // Тарас Шевченко : тези доп. та повідомл. обл. наук. конф., присвяч. 175-річчю від дня народж. поета. 11-12 трав. 1989 р. / Вінниц. ДПІ ім. М. Островського. – Вінниця, 1989. – С. 19-21. 
 1. Лобач-Жученко, Б.Б. Встречи с Т.Г. Шевченко / Б.Б. Лобач-Жученко // О Марко Вовчок : воспоминания, поиски, находки / Б.Б. Лобач-Жученко. – К., 1987. – С. 60-79. 
 1. Його ж. Літопис життя і творчості Марка Вовчка / Б.Б. Лобач-Жученко. – 2-ге вид., допов. – К. : Дніпро, 1983. – 464 с.

Про зв’язки Марка Вовчка з Т. Шевченком див. Іменний покажчик. 

 1. Недзвідський, А.В. Шевченко і Марко Вовчок / А.В. Недзвідський // Зб. пр. першої і другої наук. Шевченків. конф. – К., 1954. – С. 236-256 ; Пр. Одес. держ. ун-ту : зб., присвяч. 110-річчю від дня народж. І. Франка / Одес. ун-т. – О., 1956. – С. 95-107. 
 1. Різниченко, Т.М. До питання про творчі зв’язки Шевченка, Добролюбова і Марка Вовчка / Т.М. Різниченко // Рад. літературознавство. – 1964. – № 2. – С. 60-66. 
 1. Саечко, Ю. Преемница Шевченко / Ю. Саечко // В мире книг. – 1983. – № 12. – С. 68-69. 
 1. Тараненко, М. Марко Вовчок : літ. портр. / М. Тараненко. – К. : Держлітвидав України, 1958. – 136 с. – Зі змісту: [про дружбу Марка Вовчка і Т.Шевченка]. – С. 12-14. 
 1. Титаренко, Н.А. Продовження мовних традицій Т.Г. Шевченка у творчості Марка Вовчка / Н.А. Титаренко // Матеріали звіт. наук. конф., присвяч. підсумкам наук.-дослід. роботи за 1964 рік: [тези] / Житомир. пед. ін-т. – Житомир, 1965. – С. 48-50. 
 1. Хоменко, Б.В. Народні джерела творчості Марка Вовчка: на матеріалах укр. прози : [простеж. також зв’язок творчості письм. з ідейно-естетич.традиціями Т.Шевченка] / Б.В. Хоменко. – К., 1977. – 175 с. 
 1. Цурупа, О.І. Тарас Шевченко і Марко Вовчок / О.І. Цурупа // Колгосп. вісті. – 1984. – 10 берез. 
 1. Марко Вовчок і Вінниччина (1833-1907) : (реком. покажч. л-ри) / уклад.: Г.М. Авраменко, Б.В. Хоменко ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – Вінниця, 1983. – 14 с. – (Наші видатні земляки). – Зі змісту: [Марко Вовчок і Тарас Шевченко]. – див. Іменний покажчик. 
 1. Марко Вовчок. Життя і творчість (1833-1907): до 175-річчя від дня народж. [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / уклад.: Г.М. Авраменко, Б.В. Хоменко ; вступ. ст. «Зоря, що зійшла на Поділлі» Б.В. Хоменка ; ред. М.Г. Спиця ; відп. за вип. Н.І. Морозова ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – Вінниця, 2008. – 60 с. – (Наші видатні земляки). – Режим доступу: http://www.library.vn.ua/publications/2009/Vovchok.html (дата звернення: 10.08.2012), вільний. – Назва з екрана. – Зі змісту: [Марко Вовчок і Тарас Шевченко]. – див. Іменний покажчик. 
 1. Тарас Шевченко і Вінниччина : біобібліогр. покажч. / уклад.: Г. Авраменко, О. Кізян, Б. Хоменко ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва, Вінниц. ДПУ ім. М.Коцюбинського. – Вінниця, 2004. – 107 с. – Зі змісту: [Тарас Шевченко і Марко Вовчок]. – С. 29-31. 
 1. Т.Г.Шевченко і Вінниччина : бібліогр. покажч. / Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; уклад. Г.М. Авраменко ; вступ. ст. Б.В. Хоменка, нова ред. ст. А.М. Подолинного ; наук. ред. А.М. Подолинний ; ред. О.Г. Поліщук ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця, 2013. – 301 с. – (200-річчю від дня народження Кобзаря присвячується). – Зі змісту: [Тарас Шевченко і Марко Вовчок]. – С. 66-70. 
2.2.1.2. Марко Вовчок та Іван Франко 
 1. Франко, І. Зібр. тв. : у 50 т. Т. 41 : Літературно-критичні праці (1890-1910) / І. Франко. – К. : Наук. думка, 1984. – 679 с. – Зі змісту: [Про Марка Вовчка]. – С. 18-21, 30, 62, 85, 88, 182, 186, 187, 301, 303, 318, 319, 501, 523, 537, 619, 631. 
 1. Його ж. Марія Маркович (Марко Вовчок). Посмертна згадка / І. Франко // Зібр. тв. : у 50 т. / І. Франко. – К., 1982. – Т. 37. – С. 276-279. 
 1. Його ж. Марія Маркович ; Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р. / І. Франко // Українські дожовтневі письменники : зб. літ.-критич. матеріалів. – К., 1985. – С. 102. 
 1. Його ж. Нове українське оповідання Марка Вовчка / І. Франко // Зібр. тв. : у 50 т. / І. Франко. – К., 1981. – Т. 34. – С. 352-354. 
 1. Ісаченко, Г.І. Іван Франко і Марко Вовчок / Г.І. Ісаченко // Матеріали міжвузів. ювіл. наук. конф., присвяч. 110-річчю від дня народж. та 50-річчю з дня смерті І.Я. Франка. / Львів. ун-т. – Л., 1968. – С. 24-26. 
 1. Регушевський, Є.С. Іван Франко про авторство українських творів Марка Вовчка / Є.С. Регушевський // Тези доп. і повідомл. на звіт. наук. сес. каф. ін-ту за 1965 р. / Бердичів. пед. ін-т. – Бердичів, 1965. – С. 35-37. 
 1. Його ж. Мова творів Марка Вовчка в оцінці І.Я. Франка / Є.С. Регушевський // Укр. літературознавство : міжвідом. респ. зб. – К., 1968. – Вип. 3. – С. 60-64.
 1. Хоменко, Б.В. Майстерність Марка Вовчка в оцінці Івана Франка / Б.В. Хоменко // Там само. – С. 33-37 ; Матеріали міжвузів. ювіл. наук. конф., присвяч. 110-річчю від дня народж. та 50-річчю з дня смерті І.Я. Франка / Львів. ун-т. – Л., 1968. – С. 33-37. 
 1. Його ж. Іван Франко про «Народні оповідання» Марка Вовчка / Б.В. Хоменко // Великому Каменяреві : тези доп. і повідомл. наук. конф., присвяч. 110-річчю з дня смерті І.Я.Франка. – Вінниця, 1966. – С. 37-42. 
2.2.2. Дослідження творчості Марка Вовчка у ХХ – на початку ХХІ ст.
 1. [Література про дослідж. творчості Марка Вовчка у другій половині ХІХ – першій половині ХХ ст.] // Українські письменники : біобібліогр. слов. : у 5 т. – К., 1963. – Т. 2 : Дожовтневий період (ХІХ-почат. ХХ ст.). – С. 127-139. 
 1. Агеєва, В. Жіночий простір: феміністичний дискурс українського модернізму / В. Агеєва. – К. : Факт, 2003. – 320 с. – Зі змісту: [Про Марка Вовчка]. – С. 7, 10, 12, 15, 17-34, 36, 112, 157, 194, 271, 277, 300, 304. 
 1. Її ж. Чоловічий псевдонім і жіноча незалежність / В. Агєєва // Три долі. Марко Вовчок в українській, російській та французькій літературі / уклад. В. Агєєва. – К., 2002. – С. 103-113 ; Сл. і час. – 2002. – № 4. – С. 27-33 ; Незнайома : антол. укр. «жіночої» прози та есеїстики другої половини ХХ – почат. ХХІ ст. / авт. проекту В. Габора. – Л., 2005. – С. 10-23. 

329 Александрова, Г.Ф. Від «простої» людини до «нової» : образ «нової» жінки в повісті Марка Вовчка «Три сестри» / Г.Ф. Александрова // Актуальні проблеми слов’янської філології. – К., 2004. – Вип. 9 : Лінгвістика і літературознавство. – С. 15-21. 

 1. Антонюк, Є.М. «Народні оповідання» Марка Вовчка й новелістика Ольги Кобилянської / Є.М. Антонюк // Тези доп. шостої Вінниц. обл. іст.-краєзн. конф. – Вінниця, 1998. – С. 29. 
 1. Бернштейн, М.Д. «Записки причетника» Марка Вовчка / М.Д. Бернштейн // Вовчок Марко. Записки причетника. – К., 1955. – С. 364-385. 
 1. Бичко, З.М. Із спостережень над лексико-семантичними групами у творах Марка Вовчка / З.М. Бичко // Тези доп. восьмої Вінниц. обл. іст.-краєзн. конф. – Вінниця, 1989. – С. 40-41. 
 1. Білецький, Л. Три сильветки : Марко Вовчок – Ольга Кобилянська – Леся Українка / Л. Білецький. – Вінніпег : Союз українок Канади, 1951. – 127 с. : портр. 
 1. Бойко, Т.М. Проблема жіночого щастя в культурі : (на прикладі життєв. і творч. шляху Жорж Санд і Марка Вовчка) / Т.М. Бойко // Культура і вчитель : зб. наук.-метод. пр. / відп. ред. Д.М. Джола. – Вінниця, 2003. – С. 267-271. 
 1. Бойко, Ю. Творчість Марка Вовчка / Ю. Бойко // Укр. історик. – 1985. – № 1-4 (85-88). – С. 184-189. 
 1. Бойчук, А.П. Українська сатира другої половині XIX ст. : (на матеріалах творчості Марка Вовчка, Панаса Мирного, І. Франка) / А.П. Бойчук : [в кн. розглядаються тв., напис. Марком Вовчком на Вінниччині]. – К. : Вища шк., 1972. – 263 с. 
 1. Бондар, М.П. Особливості втілення художнього конфлікту в оповіданнях Марка Вовчка / М.П. Бондар // Марко Вовчок : ст. і дослідж. – К., 1985. – С. 22-46. 
 1. Борщевский, Ф.М. Русские романы Марка Вовчка / Ф.М. Борщевский. – Запорожье, 1957. – 32 с. 
 1. Брандіс, Є.П. Марко Вовчок : ст. і дослідж. / Є.П. Брандіс. – К., 1975. – 368 с. 
 1. Владич, Л. Світ образів письменниці : [худож. оформл. тв. Марка Вовчка] / Л. Владич // Літ. Україна. – 1993. – 22 груд. 
 1. Владич, Л. Марко Вовчок – класик української літератури / Л. Владич // Жовтень. – 1957. – № 8. – С. 118-123. 
 1. Гальчак, С. Роль українських письменників [в т.ч. Марка Вовчка] та науковців у зародженні краєзнавства / С. Гальчак // Краєзнавство Східного Поділля / С. Гальчак. – Вінниця, 2005. – С. 20-28. 
 1. Ганюкова, К.О. Розвиток образу вимишленого головного героя в українській історичній повісті ХІХ – початку ХХ століття : [в т.ч. у тв. Марка Вовчка] / К.О. Ганюкова // Вісн. Запоріз. держ. ун-ту : зб. наук. ст. Сер. : Філол. науки / Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2001. – Вип. 3. – С. 48-51. 
 1. Гаупт, Т.П. Пантелеймон Куліш і Марко Вовчок : (до історії творч. взаємин) / Т.П. Гаупт // Пантелеймон Куліш і сучасність : матеріали Всеукр. наук. конф., присвяч. 175-річчю від дня народж. письм. – Івано-Франківськ, 1994. – С. 86-92. 
 1. Її ж. Концепція людини у творчості Тараса Шевченка і Марка Вовчка / Т.П. Гаупт // Матеріали конференції «Тарас Шевченко і народ» : зб. наук. пр. – Івано-Франківськ, 1999. – С. 27-30. 
 1. Гончар, О.І. Марко Вовчок / О.І. Гончар // Історія української літератури : у 2 т. – К., 1987. – Т. 1 : Дожовтнева література. – С. 316-327. 
 1. Його ж. Марко Вовчок / О.І. Гончар // Історія української літератури ХІХ століття : у 3 т. – К., 1996. – Т. 2 : 40 - 60-ті рр. ХІХ ст. / за ред. М.Т. Яценка. – С. 209-235. 
 1. Його ж. Марко Вовчок / О.І. Гончар // Історія української літератури ХІХ століття : у 2 кн. / О.І. Гончар ; за ред. М. Жулинського. – К., 2005. – Кн. 1. – С. 569-596. – Бібліогр.: 17 назв. 
 1. Грабович, Г. До історії української літератури : дослідж., есеї, полеміка / Г. Грабович. – К. : Критика, 2003. – 631 с. – Зі змісту: [Про творчість Марка Вовчка]. – С. 32, 210, 212, 225, 291, 300, 411, 474. 
 1. Грицай, М.С. Марко Вовчок / М.С. Грицай // Українські дожовтневі письменники : зб. літ.-критич. матеріалів. – К., 1985. – С. 110-112. 
 1. Його ж. Марко Вовчок. Творчий шлях / М.С. Грицай. – К. : Вища шк. при КДУ, 1983. – 198 с. 
 1. Його ж. Первоцвіт дитячої літератури : [про творчість Марка Вовчка] / М.С. Грицай // Література. Діти. Час. – К., 1983. – С. 77-81. 
 1. Грицюта, М.С. Селянство в українській дожовтневій літературі / М.С. Грицюта. – К. : Наук. думка, 1979. – 316 с. – Зі змісту: [Зображ. селянства в «Народних оповіданнях» Марка Вовчка]. – С. 8, 23-26, 31, 48, 49, 64-66, 92. 
 1. Грицютенко, І.Є. Естетична функція антропонімів у творах Марка Вовчка / І.Є. Грицютенко // Літературно-мистецька Вінниччина : зб. ст. – О., 1969. – С. 101-104. 
 1. Дей, О.І. «Лимерівна» Марка Вовчка на тлі народної балади / О.І. Дей // Нар. творчість та етногр. – 1983. – № 6. – С. 12-20 ; Україніка. – 1999. – № 6. – С. 8-16. 
 1. Дей, О.І. Народна балада про сестру та братів-розбійників і її опрацювання Марком Вовчком / О.І. Дей // Марко Вовчок : ст. і дослідж. : [збірник]. – К., 1985. – С. 70-86. 
 1. Денисюк, І.О. Розвиток української малої прози ХІХ ст. / І.О. Денисюк. – К. : Вища шк., 1981. – 216 с. – Зі змісту: [Про Марка Вовчка]. – С. 31-42. – Рец.: Від народного анекдоту – до філософського оповідання // Рад. літературознавство. – 1982. – № 3. – С. 73-75. 
 1. Дзюба, І. З криниці літ : у 3 т. / І. Дзюба. – К. : Києво-Могилян. акад., 2006.

Т. 1. – Зі змісту: [Про Марка Вовчка (Вілінську М.)]. – С. 113, 124, 125, 324.

Т. 2. – Зі змісту: [Про Марка Вовчка (Вілінську М.)]. – С. 227, 228, 236, 244, 451, 543, 841, 847, 947.

Т. 3. – Зі змісту: [Про Марка Вовчка (Вілінську М.)]. – С. 64, 65, 126, 144, 223, 239, 270, 359, 734. 

 1. Дорошкевич, О.К. «Народні оповідання» Марка Вовчка – том І (1858) / О.К. Дорошкевич // Реалізм і народність української літератури ХІХ ст. / О.К. Дорошкевич. – К., 1986. – С. 63-145. 
 1. Дорошкевич, О.К. «Народні оповідання» Марка Вовчка – том ІІ (1862) / О.К. Дорошкевич // Там само. – С. 145-168. 
 1. Єременко, О.В. Аморфність жанрової матриці як різновид синкретизму малої прози П. Куліша і Марка Вовчка / О.В. Єременко // Актуальні проблеми слов’янської філології. – Hіжин, 2007. – Вип. 12 : Лінгвістика і літературознавство. – С. 253-261. 
 1. Єфремов, С. Історія українського письменства / С. Єфремов ; худож. оформл. В.М. Штогрина. – К. : Femina, 1995. – 686 с. – Зі змісту: [Марко Вовчок ; Школа Марка Вовчка]. – С. 403-408. 
 1. Засенко, О. Дещо про долю автографів «Народних оповідань» Марка Вовчка / О. Засенко // Рад. літературознавство. – 1962. – № 5. – С. 115-118. 
 1. Його ж. Марко Вовчок / О. Засенко // Матеріали до вивчення історії української літератури : в 5 т. – К., 1960. – Т. 3. – С. 100-102. 
 1. Його ж. Марко Вовчок : життя, творчість, місце в історії літератури / О. Засенко. – К. : Вид-во АН УРСР, 1964. – 665 с. : іл. – Рец.: Тараненко, М.П. Грунтовно / М.П. Тараненко // Літ. Україна. – 1965. – 23 лют. ; Тараненко, М.П. // Укр. мова і л-ра в шк. – 1965. – № 6. – С. 81-82. 
 1. Його ж. Марко Вовчок : (нарис життя і творчості) / О. Засенко // Літературно-критичні нариси і статті / О. Засенко. – К., 1962. – С. 7-97. 
 1. Його ж. На благо братніх літератур / О. Засенко // Твори : у 2 т. / Марко Вовчок. – К., 1983. – Т. 1. – С. 5-24. 
 1. Його ж. «Народні оповідання» Марка Вовчка і їх місце в історії української літератури / О. Засенко // Літературно-критичні нариси і статті / О. Засенко. – К., 1962. – С. 97-197 ; Марко Вовчок : життя, творчість, місце в історії / О. Засенко. – К., 1964. – С. 155-255. 
 1. Його ж. Нове видання творів Марка Вовчка : [щодо виходу першого тому семитом. вид.] / О. Засенко // Твори : в 7 т. / Марко Вовчок. – К., 1964. – Т. 1. – С. 5-20. 
 1. Його ж. Первоцвіт української класичної прози / О. Засенко // Народні оповідання : повісті та оповід. / Марко Вовчок. – К., 1983. – С. 5-21. 
 1. Його ж. Російські романи і повісті Марка Вовчка / О. Засенко // Марко Вовчок: життя, творчість, місце в історії / О. Засенко. – К., 1964. – С. 256-468. 
 1. Його ж. Марко Вовчок / О. Засенко // Українські дожовтневі письменники : зб. літ.-критич. матеріалів. – К., 1985. – С. 106-108. 
 1. Зборовська, Н. Марко Вовчок як імітація творчості в українській психоісторії / Н. Зборовська // Код української літератури : проект психоісторії новіт. укр. л-ри : монографія / Н. Зборовська. – К., 2006. – Гл. 2. – С. 98-116. 
 1. Зеров, М. Лекції з історії української літератури (1790-1870) : курс лекцій / М. Зеров ; ред.: Д. Горзлін, В. Дорін, О. Соловей ; Канадський ін-т укр. студій. – Едмонтон : Мозаїка, 1977. – 271 с. – Зі змісту: Марко Вовчок / М. Зеров. – С. 230-236 ; Марко Вовчок. Творчість. Критика про Марка Вовчка / М. Зеров. – С. 236-243. 
 1. Його ж. Марко Вовчок ; Марко Вовчок. Творчість / М. Зеров // Три долі: Марко Вовчок в укр., рос. та фр. л-рі : [збірник] / уклад. В. Агеєва. – К., 2002. – С. 287-296. 
 1. Його ж. Українське письменство ХІХ ст. / М. Зеров // Твори : у 2 т. Т. 2 / М. Зеров. – К. : Дніпро, 1990. – Зі змісту: [Про Марка Вовчка]. – С. 23. 
 1. Иваньо, И. Очерк развития эстетической мысли Украины / И. Иваньо. – М. : Искусство, 1981. – 423 с. – Из содерж.: [Про Марка Вовчка]. – С. 165, 168, 178, 180, 188, 232-234, 236, 238, 270. 
 1. История украинской литературы : краткий курс. – М. : Просвещение, 1970. – Зі змісту: [Марко Вовчок]. – С. 186-194. 
 1. Логвиненко, О. Віч-на-віч з минулим : історія української Жанни д’Арк очима сучасників ХХ ст. : [про кн. «Три долі. Марко Вовчок в українській, російській та французькій літературі» / О. Логвиненко // Київ. – 2003. – № 6. – С. 169-171.
 1. Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, 1926-2001 : стор. історії’75 / відп. ред. та уклад. О.В. Мишанич. – К. : Наук. думка, 2003. – 589 с. : іл. – Зі змісту: [Про Марка Вовчка]. – С. 17, 97, 98, 100, 113, 114, 117-119, 124, 126, 131, 133, 141, 148, 153, 157, 158, 167, 216, 222, 270, 276, 362, 387, 414, 424, 472, 486, 534, 552, 554. 
 1. Історія української літератури : в 2 т. / АН УРСР ; Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. – К. : Вид-во АН УРСР, 1957. – Т. 2. – 851 с. – Зі змісту: [Про Марка Вовчка]. – С. 11, 12, 20, 40, 42, 310, 446, 449, 863. 
 1. Історія української літератури ХХ століття : у 2 кн. Кн.1 : (1910-1930-і рр.) / за ред. В.Г. Дончика. – 2-ге вид., стереотип. – К. : Либідь, 1994. – 782 с. – Зі змісту: [Марко Вовчок]. – С. 25, 42, 475, 509, 627, 646, 650, 743, 746. 
 1. Історія української літератури кінця ХІХ – початку ХХ століття / за ред. П.П. Хропка. – К. : Вища шк., 1991. – 511 с. – Зі змісту: [Вовчок Марко]. – С. 24, 86, 93, 105, 200, 202, 294, 296, 325, 349, 381, 411, 443, 467. 
 1. Кейда, Ф.Ф. Повість Марка Вовчка «Гайдамаки» у контексті її прози про минуле / Ф.Ф. Кейда // Актуальні проблеми слов’янської філології. – К., 2000. – Вип. 5 : Лінгвістика і літературознавство. – С. 163-169. 
 1. Кіліченко, Л.М. Українська дитяча література / Л.М. Кіліченко, П.Я. Лещенко, І.М. Проценко. – К. : Вища шк., 1979. – Зі змісту: [Про Марка Вовчка]. – С. 18, 22, 53, 55, 58, 60, 70-72, 74, 75, 77-85, 145, 270. 
 1. Кісілюк, Н. Духовний світ жіночих образів у романі «Жива душа» Марка Вовчка / Н. Кісілюк // Питання літературознавства. – 2011. – Вип. 82. – С. 266-273. – Бібліогр.: с. 272-273. 
 1. Ковбасенко, Л.В. Жанрові особливості малої прози другої половини XIX ст. (Марко Вовчок, М. Коцюбинський, Б. Грінченко, О. Кониський, Олена Пчілка) / Л.В. Ковбасенко // Літературознавчі студії : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Ін-т філол. – К., 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 301-304. 
 1. Клименко, Т.Є. Обряд і звичай як інтертекстуальний компонент в оповіданнях Марка Вовчка / Т.Є. Клименко // Вісн. Житомир. держ. ун-ту. – 2008. – № 42. – С. 207-211. – Бібліогр.: 21 назв. 
 1. Козак-Семенова, Л.П. Повість, що стала романом : («Лето в деревне» – «Отдых в деревне» Марка Вовчка. До питання худож. майстерності письм.) / Л.П. Козак-Семенова // Укр. літературознавство : респ. міжвідом. зб. – Л., 1972. – Вип. 15. – С. 100-104. 
 1. Козаченко, А. Фантастичні прогнози? Ні, геніальні передбачення! : невідома гіпотеза Марка Вовчка / А. Козаченко // Наука і сусп-во. – 1990. – № 12. – С. 72-77. 
 1. Котляревський, О.О. «Народні оповідання» Марка Вовчка / О.О. Котляревський // Марко Вовчок в критиці : зб. ст., рец., висловлювань. – К., 1955. – С. 223-236. 
 1. Коцюбинська, М. Листи і люди: роздуми про епістолярну творчість / М. Коцюбинська. – К. : Дух і літера, 2009. – 582 с. – Зі змісту: [Про Марка Вовчка]. – С. 50, 173, 526. 
 1. Крупеньова, Т.І. Щодо функціонування антропонімів у художньому творі : (на матеріалі повісті Марка Вовчка «Три долі») / Т.І. Крупеньова // Записки з ономастики. – О., 2005. – Вип. 9. – С. 89-93. 
 1. Крупка, М. Марко Вовчок і українська жіноча літературна традиція / М. Крупка // Актуальні проблеми сучасної філології. Сер. : Літературознавство. – Рівне, 2004. – Вип. 13. – С. 77-82. 
 1. Крутікова, Н.Є. Гоголівські традиції в прозі Марка Вовчка / Н.Є. Крутікова // Рад. літературознавство. – 1955. – № 18. – С. 71-90. 
 1. Її ж. К истории изучения биографии и творчества Марко Вовчок / Н.Е. Крутикова // Рус. яз. и л-ра в шк. УССР. – 1983. – № 6. – С. 3-11. 
 1. Її ж. Марко Вовчок / Н.Є. Крутікова // Історія української літератури : у 8 т. – К., 1968. – Т. 3 : Література 40-60-х років XIX ст. – С. 393-440. 
 1. Її ж. Наслідки й перспективи досліджень творчості Марка Вовчка / Н.Є. Крутікова // Марко Вовчок : ст. і дослідж. : [збірник] – К., 1985. – С. 7-22. 
 1. Її ж. Слово про оповідання Марка Вовчка / Н.Є. Крутікова // Дослідження і статті різних років / Н.Є. Крутікова. – К., 2003. – С. 103-193. 
 1. Листи до Марка Вовчка : у 2 т. Т. 1-2 / уклад. та прим. : О.І. Гончар, С.А. Кривошапова, І.Т. Купріянова, Б.Б. Лобач-Жученко та ін. ; АН УРСР. – К. : Наук. думка, 1979. – Т. 1. – 473 с. ; Т. 2. – 546 с. 
 1. Лобач-Жученко, Б.Б. Датування листів Марка Вовчка / Б.Б. Лобач-Жученко // Рад. літературознавство. – 1965. – № 2. – С. 67-73. 
 1. Його ж. До творчої історії повісті Марка Вовчка «Маруся» / Б.Б. Лобач-Жученко // Там само. – 1983. – № 12. – С. 47-54. 
 1. Його ж. Марко Вовчок як прототип Анни Одинцової з роману І.С. Тургенєва «Батьки і діти» / Б.Б. Лобач-Жученко // Там само. – 1989. – № 3. – С. 65-70. 
 1. Його ж. Про мандрівні помилки : [в працях літературознавців про Марка Вовчка] / Б.Б. Лобач-Жученко // Там само.– 1980. – № 2. – С. 81-83. 
 1. Його ж. Саратовське видання повного зібрання творів Марка Вовчка / Б.Б. Лобач-Жученко // Там само. – 1977. – № 7. – С. 42-50. 
 1. Луньевич, И.В. Два неизвестные произведения Маркович-Лобач (Марко Вовчок) / И.В. Луньевич // Наук. зап. / Київ. держ. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1948. – Т. 7, вип. 3. – С. 135-145. 
 1. Мазуркевич, О.Р. Визначні українські педагоги – народні просвітителі : (Х.Д. Алчевська та її сподвижники) / О.Р. Мазуркевич. – К. : Знання, 1963. – 79 с. – Зі змісту: [Про Марка Вовчка]. – С. 25, 29-30, 36, 39, 55. 
 1. Мазуркевич, О.Р. Незавершені спроби А.П. Свидницького, Марка Вовчка, Л.І. Глібова / О.Р. Мазуркевич // Нариси з історії методики української літератури. – К., 1961. – Гл. 3. – С. 95-101. – Зі змісту: [Марко Вовчок]. – С. 99-101. 
 1. Маковей, О. Життєпис Осипа Юрія Гординського-Федьковича / О. Маковей ; за ред. : Б.І. Мельничука, Л.М. Ковалець, О.В. Добржанського та ін. – Чернівці : Золоті литаври, 2005. – 431 с. – Зі змісту: [Марко Вовчок]. – С. 149, 151-153, 170, 288, 403. 
 1. Марко Вовчок : ст. і дослідж. : [з6ірник]. – К. : Вид-во АН УРСР, 1957. – 360 с. з іл. 
 1. Марко Вовчок : ст. і дослідж. : [зб. наук. пр.]. – К. : Наук. думка, 1985. – 311 с. 
 1. Марко Вовчок: Сторіччя «Народних оповідань» : тези доп. наук. сес. / Одес. будинок учених / відп. ред. А.В. Недзвідський. – О., 1958. – 35 с. 
 1. Марко Вовчок у критиці : з6. ст., рец., висловлювань / уклад. М.Д. Бернштейн. – К. : Держлітвидав України, 1955. – 340 с. 
 1. Матвіяс, І.Г. Відображення особливостей говорів у мові української художньої літератури [в т. ч. : Марка Вовчка, А. Свидницького, С. Руданського, М. Коцюбинського] / І.Г. Матвіяс // Мовознавство. – 2008. – № 6. – С. 3-12. 
 1. Маценко, І. Типологія образів панянок у повістях Марка Вовчка «Інститутка» та «Игрушечка» / І. Маценко // Теоретична і дидактична філологія. – К., 2007. – Вип. 1. – С. 83-90. 
 1. Міщук, Р.С. Українська оповідна проза 50-60-х років ХІХ ст. / Р.С. Міщук. – К. : Наук. думка, 1978. – 256 с. – Зі змісту: [Про тв. Марка Вовчка]. – С. 185-250. 
 1. Мовчун, А. Кобзарева доня – дітям : (Марко Вовчок і її тв. у дит. читанні) / А. Мовчун // Початк. шк. – 1999. – № 10. – С. 49-52 ; № 11. – С. 55-58. – Зі змісту: [Письм. у Немирові]. – № 10. – С. 50 ; № 11. – С. 55. 
 1. Наукова студентська конференція, присвячена 125-річчю від дня народження Марка Вовчка : (тези доп.). – Вінниця, 1960. – 15 с. – Зміст: Дідух, С.В. Немирівський період життя і творчості Марка Вовчка (1855-1858) / С.В. Дідух. – С. 3 ; Озимківська, А.О. Антикріпосницьке спрямування «Народних оповідань» Марка Вовчка / А.О. Озимківська. – С. 4 ; Балинська, Н.С. Збірка Марка Вовчка «Народні оповідання» і народна творчість / Н.С. Балинська. – С. 5 ; Марчук, Л.М. Реалістичне зображення народу в повісті Марка Вовчка «Інститутка» / Л.М. Марчук. – С. 6 ; Цуканова, Н.М. Люди праці в творчості Марка Вовчка / Н.М. Цуканова. – С. 7 ; Неживенко, В.О. Казки Марка Вовчка / В.О. Неживенко. – С. 8 ; Ткачук, С.М. Образ Кармелюка в однойменній повісті Марка Вовчка / С.М. Ткачук. – С. 9 ; Шкіра, Г.Г. Роман Марка Вовчка «Записки причетника» / Г.Г. Шкіра. – С. 10 ; Кулик, Г.Т. Образ оповідача в творах Марка Вовчка / Г.Т. Кулик. – С. 11 ; Боровик, А.В. Пейзаж у творах Марка Вовчка / А.В. Боровик. – С. 12 ; Шевчук, Г.П. Російські революційні демократи про Марка Вовчка / Г.П. Шевчук. – С. 13 ; Грабік, Б.О. І.Я. Франко про Марка Вовчка / Б.О. Грабік. – С. 14 ; Кривоног, В.О. Марко Вовчок на Кавказі / В.О. Кривоног. – С. 15. 
 1. Нахлік, Є.К. Козацька тема крізь призму народних інтересів : фольклор.-іст. повість Марка Вовчка «Маруся» / Є.К. Нахлік // Українська романтична проза 20-60-х років ХІХ ст. / Є.К. Нахлік. – К., 1988. – С. 143-152. 
 1. Його ж. Романтичні оповідання Марка Вовчка / Є.К. Нахлік // Марко Вовчок : ст. і дослідж. : [збірник]. – К., 1985. – С. 46-69. 
 1. Його ж. Ствердження романтичної моралі : баладні оповідання Марка Вовчка / Є.К. Нахлік // Українська романтична проза 20-60-х років ХІХ ст. / Є.К. Нахлік. – К., 1988. – С. 228-253. 
 1. Недзвідський, А.В. Забуте оповідання Марка Вовчка («Пустяки») / А.В. Недзвідський // Літ. газ. – 1957. – 23 лип. 
 1. Його ж. «Інститутка» Марка Вовчка і шевченківські традиції української літератури / А.В. Недзвідський // Пр. Одес. ун-ту. Сер. : Філол. науки. – О., 1962. – Т. 152, вип. 14. – С. 26-33. 
 1. Його ж. Марко Вовчок і польське питання в 60-х роках ХІХ ст. / А.В. Недзвідський // Проблеми слов’янознавства : респ. міжвід. наук. зб. – Л., 1977. – Вип. 15. – С. 17-24. 
 1. Його ж. Російські романи й повісті Марка Вовчка. 1861-1875 рр. / А.В. Недзвідський. – О., 1961. – 84 с. 
 1. Його ж. Українські літературно-журнальні і видавничі зв’язки Марка Вовчка у 60-70-х роках / А.В. Недзвідський // Рад. літературознавство. – 1959. – № 6. – С. 54-64. 
 1. Олійник, В.У. Про пісні з повісті «Кармалюк» Марка Вовчка / В.У. Олійник // Нар. творчість та етногр. – 1964. – № 3. – С. 34-38. 
 1. Омельяненко, Л. Марко Вовчок: про місце і роль відомої української письменниці Марка Вовчка в культурному процесі ХІХ ст. / Л. Омельяненко. // Вісн. Пенсійн. фонду України. – 2011. – № 9. – С. 44-45. – (Видатні українці). 
 1. Откович, К.В. Проблема «іншості» жінки в українській духовній культурі кінця XIX – почат. XX ст. : [через образи селянок у тв. О. Кобилянської та Марка Вовчка] / К.В. Откович // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. : Філос. науки. – 2006. – Вип. 9. – С. 171-180. – Бібліогр.: 7 назв. 
 1. Павличко, С. Марко Вовчок (1833-1907) / С. Павличко // Три долі: Марко Вовчок в укр., рос. та фр. л-рі : [збірник] / уклад. В. Агеєва. – К., 2002. – С. 11-23. 
 1. Павличко, С. Фемінізм : збірник / С. Павличко. – К. : Основи, 2002. – 322 с. – Зі змісту: [Про Марка Вовчка]. – С. 32, 79-89, 120, 213, 257, 307. 
 1. Петров-Домонтович, В. Мовчуще божество / В. Петров-Домонтович // Три долі: Марко Вовчок в укр., рос. та фр. л-рі / уклад. В. Агеєва. – К., 2002. – С. 297-320. 
 1. Пилинський, М. Ясна зоря українського письменства [Марко Вовчок] / М. Пилинський, К. Ленець // Мовознавство. – 1983. – № 6. – С. 5-13. 
 1. Пилипенко, О. Ганна Барвінок: тематичний спектр. Навіщо нам «Праправнучка Баби Борця», або Що таке жіноча сила : [про втілення поглядів на природу жінки у творчості Ганни Барвінок, Марка Вовчка] / О. Пилипенко // Сучасність. – 2006. – № 2. – С. 145-151. 
 1. Погребна, В.Л. Особистість і творчість Марка Вовчка в контексті феміністичного руху другої половини ХІХ століття / В.Л. Погребна // Наука і сучасність : зб. наук. пр. / НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 2003. – Т. 36. – С. 255-264. 
 1. Її ж. Проблеми фемінізму в житті і творчості Марка Вовчка / В.Л. Погребна // Благородний вимір наукового подвижництва : зб. наук. пр. – К., 2012. – С. 193-201. – Бібліогр.: с. 200-201. 
 1. Ее же. Мир русского женского романа (1860-1880 гг.) : монографія : [в т.ч. розглянуто питання про становл. образу «нової жінки» у тв. Марка Вовчка] / В.Л. Погребная ; Запорож. нац. ун-т. – Запорожье, 2006. – 202 с. – Библиогр.: 358 назв. 
 1. Погрібний, А.Г. Злет народного генія : [Марка Вовчка] / А.Г. Погрібний // Вовчок Марко. Твори. – К., 1972. – С. 5-28. 
 1. Його ж. Зорі немеркнучої спалах / А.Г. Погрібний // Літературні явища і з’яви : статті : Портрети ; Силуети ; Наближення / А.Г. Погрібний. – К., 2007. – С. 407-435. 
 1. Його ж. Марко Вовчок / А.Г. Погрібний // Історія української літератури другої половини ХІХ ст. – К., 1979. – С. 28-54. 
 1. Подолинний, А. Про Марка Вовчка та «Марусю» : [з історії вид. тв. Марка Вовчка у пер., про дослідників її творчості] / А. Подолинний // Зеленеє жито… : вибр. тв. / А. Подолинний. – Вінниця, 2011. – С. 341-347. – (Б-ка л-ри Вінниччини, вип. 3). 
 1. Присяжнюк, Н. Громадське вшанування Марка Вовчка організоване Т. Шевченком 1858 р. з нагоди виходу в світ «Народних оповідань» / Н. Присяжнюк // Тези доп. п’ятнадцятої Вінниц. обл. історико-краєзн. конф. 14 трав. 1996 р. – Вінниця, 1996. – С.26-27. 
 1. Проценко, І.М. Марко Вовчок – дітям / І.М. Проценко // Початк. освіта. – 1989. – № 12. – С. 73-76. 
 1. Його ж. Освіта і виховання у творах Марка Вовчка / І. Проценко // Рад. шк. – 1983. – № 12. – С. 75-79. 
 1. Його ж. Твори Марка Вовчка для дітей / І. Проценко // Укр. літературознавство : респ. міжвідом. наук. зб. – Л., 1977. – Вип. 29. – С. 64-73. 
 1. Ревуцька, С.К. «Не до пари» Марка Вовчка: глибини родинної дисгармонії / С.К. Ревуцька // Наук. зап. Сер. : Філол. науки (літературознавство) / Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 79. – С. 315-323. – Бібліогр.: с. 323. 
 1. Її ж. Україномовна проза Марка Вовчка: психоаналітична інтерпретація / С.К. Ревуцька ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Криворіз. держ. пед. ун-т. – Кр. Ріг : Вид. дім, 2011. – 217 с. – Бібліогр.: с. 205-217. 
 1. Різниченко, Т.М. Дорожні нариси Марка Вовчка / Т.М. Різниченко // Рад. літературознавство. – 1960. – № 4. – С. 107-109. 
 1. Рожковський, Ц.Й. Традиції Марка Вовчка у прозі Юрія Федьковича / Ц.Й. Рожковський // Тези доп. п’ятої Вінниц. обл. історико-краєзн. конф. – Вінниця, 1987. – С. 103. 
 1. Рум’янцева, О. Перші українські нариси про зарубіжні країни («Листи з Парижа» Марка Вовчка) / О. Рум’янцева // Укр. літературознавство : респ. міжвідом. наук. зб. – Л., 1983. – Вип. 41. – С. 126-132. 
 1. Сиваченко, М.Є. Вагоме поповнення епістолярної спадщини Марка Вовчка : [про листи до І.С. Тургенєва, опубл. в «Лит. наследии» (Т. 73) «Из парижского архива И.С. Тургенєва»] / М.Є. Сиваченко // Рад. літературознавство. – 1965. – № 1. – С. 43-49. 
 1. Його ж. До антиалкогольної теми в українській літературі : («Чортова пригода» Марка Вовчка) / М.Є. Сиваченко // Рад. літературознавство. – 1986. – № 4. – С. 35-49. 
 1. Його ж. Текстологічний аналіз «Народних оповідань» Марка Вовчка : (пробл. вибору основн. і встановл. каноніч. тексту) / М.Є. Сиваченко // Літературознавчі та фольклористичні розвідки / М.Є. Сиваченко. – К., 1974. – С. 70-147. 
 1. Сипа, Л. Французькомовний епістолярій Марка Вовчка: жанрово-стильові особливості тексту / Л. Сипа // Молодь і ринок. – 2008. – № 4. – С. 125-130. 
 1. Сиротенко, В. Незнаний Марко Вовчок : [творчість укр. письм. Марка Вовчка] / В. Сиротенко // Наука і сусп-во. – 1979. – № 7-9. – С. 50-56. 
 1. Сытник, А.-А.О. Восхваление трудовой деятельности плетельщицы цветочных гирлянд из рассказа «Горпина» Марко Вовчок в свете эпоса «Дхаммапада» : эстетика / А.-А.О.Сытник. – К. : [б. и.], 2011. – 20 с. : илл., нот. – Без тит. л. – Текст рус., укр. – Библиогр. в конце разд. и в тексте. 
 1. Сметанська, М. Марко Вовчок у боротьбі за рівноправність жінки / М. Сметанська // Укр. мова і л-ра в школі. – 1983. – № 12. – С. 11-16. 
 1. Її ж. Образ жіночої недолі в українській прозі 30-60-х років ХІХ ст. / М.І. Сметанська // Ідейно-художнє новаторство в українській літературі. – К., 1985. – С. 81-87. 
 1. Її ж. Тема материнства в оповіданнях Марка Вовчка / М.І. Сметанська // Літературна Вінниччина : доп. та повідомл. обл. наук.-метод. конф., присвяч. 70-річчю від дня народж. В. Земляка 23-24 квіт. 1993 р. / Вінниц. держ. пед. ін-т ; Каф. укр. л-ри. – Вінниця, 1993. – С. 36-42. 
 1. Її ж. Традиції «Народних оповідань» Марка Вовчка в українській оповідній прозі 60-х років ХІХ ст. / М.І. Сметанська // Тези доп. п’ятої Вінниц. обл. історико-краєзн. конф. – Вінниця, 1987. – С. 102. 
 1. «Так нужно писать о народе!» : («Рассказы из русского народного быта») : [про один з кращих тв. Марка Вовчка] // 50 знаменитых украинских книг / В.П. Андрусенко, Л.С. Загребельная, Е.В. Козырь и др. ; худож.-оформ. Л.Д. Киркач-Осипова. – Х., 2004. – С. 65-70. 
 1. Тараненко, М. Марко Вовчок : літ. портр. / М. Тараненко. – К. : Держлітвидав України, 1958. – 136 с..
 1. Тараненко, М.П. Маловідома повість Марка Вовчка [«Без роду и племени»] / М.П. Тараненко // Рад. літературознавство. – 1960. – № 1. – С. 130-134. 
 1. Тези доповідей і повідомлень республіканської наукової конференції, присвяченої 150-річчю від дня народження Марка Вовчка. 19-21 груд. 1983 р. / Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Вінниц. держ. пед. ін-т ім. М. Островського. – Вінниця, 1983. – 138 с. – Зміст:

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Хропко, П.П. Особливості оповіді в українських творах Марка Вовчка / П.П. Хропко. – С. 2-4 ; Ткачук, М.П. Концепція людини і дійсності та деякі питания епічної єдності оповідань і повістей Марка Вовчка (1856-1861 рр.) / М.П. Ткачук. – С. 4-6 ; Білецький, Ф.М. Бурлеск як стильовий компонент прози Марка Вовчка / Ф.М. Білецький. – С. 7-9 ; Сохацька, Є.Г. Марко Вовчок i «Современник» : [про участь письм. в загальнорос. літ. процесі 50-60-х pp. XIX ст.] / Є.Г. Сохацька. – С. 9-11 ; Нахлік, Є.К. Морально-етична концепція романтичних баладних оповідань Марка Вовчка / Є.К. Нахлік. – С. 11-13 ; Білогуб, I.I. Атеїстичиа спрямованість концепції людини й народу в творах Марка Вовчка / І.І. Білогуб. – С. 13-16 ; Сметанська, М.І. Марко Вовчок у боротьбі за емансипацію жінки / М.І. Сметанська. – С. 16-18 ; Ляхова, Х.Т. Український епістолярій Марка Вовчка : (жанрова й стилістич. своєрідність епістолярію Марка Вовчка) / Х.Т. Ляхова. – С. 18-20 ; Дубенко, С.В. Марко Вовчок і деякі проблеми екраніззації класики / С.В. Дубенко. – С. 20-23 ; Третяченко, Т.Г. 3 історії архіву Марка Вовчка / Т.Г. Третяченко. – С. 23-25 ; Лісовий, П.М. Марко Вовчок і Поділля / П.М. Лісовий. – С. 25-28 ; Гольберг, М.Я. Марко Вовчок і типологія розвитку словянської оповідної прози у другій половині XIX – початку XX ст. / М.Я. Гольберг. – С. 28-31 ; Пустова, Ф.Д. Проблема творчого методу Марка Вовчка у висвітленні дожовтневого українського літературознавства / Ф.Д. Пустова. – С. 31-33 ; Голомб, Л.Г. Традиції  Марка Вовчка і питання народності української лірики другої половини ХІХ-початку ХХст. / Л.Г. Голомб. – С. 33-36 ; Бондар, М.П. Художні особливості зображення трагічних колізій в оповіданнях Марка Вовчка / М.П. Бондар. – С. 36-38 ; Гузар, З.П. Своєрідність художньої форми «Трьох доль»  Марка Вовчка / З.П. Гузар. – С. 39-41 ; Погрібний, А.Г. Жанрово-стильові особливості повісті Марка Вовчка «Маруся» та малодосліджені сторінки її історії / А.Г. Погрібний. – С. 41-43 ; Хабатюк, Ю.Ф. Художній час і простір у повісті Марка Вовчка «Кармелюк» / Ю.Ф. Хабатюк. – С. 43-46 ; Гон, М.Я. Спроба системного аналізу оповідання Марко Вовчка «Данило Гурч» / М.Я. Гон. – С. 46-48 ; Мазур, Р.А. Нариси Марка Вовчка в контексті російсько-української нарисовоі прози 60-х років XIX століття / Р.А. Мазур. – С. 48-50 ; Присяжнюк, М.Ф. Традиції Марка Вовчка в творчості Панаса Мирного / М.Ф. Присяжнюк. – С. 51-53 ; Охріменко, П.П. О.К. Дорошкевич як дослідник і популяризатор творчості Марка Вовчка / П.П. Охріменко. – С. 53-55 ; Лобач-Жученко, Б.Б. Переводческая деятельность Марко Вовчок как социо-культурный феномен / Б.Б. Лобач-Жученко, Е.П. Брандис. – С. 55-57 ; Исаков, С.Г. Марко Вовчок и эстонская литература / С.Г. Исаков. – С. 57-59 ; Зимомря, М.І. До історії сприйняття «Народних оповідань» Марка Вовчка німецькомовною критикою (кінець XIX – початок XX ст.) / М.І. Зимомря. – С. 60-62 ; Зорівчак, Р.П. Англомовні інтерпретації творів Марка Вовчка з погляду стилістичної адекватності перекладу / Р.П. Зорівчак. – С. 62-64 ; Борщевська, М.В. Марко Вовчок – перекладачка англійської літератури / М.В. Борщевська. – С. 64-66 ; Полєк, В.Т. Марко Вовчок у польській критиці і перекладах / В.Т. Полєк. – С. 66-68 ; Лозинський, І.М. Марко Вовчок і Йозеф-Вацлав Фріч / І.М. Лозинський. – С. 68-70 ; Погребенник, Я.М. Оповідання Марка Вовчка в німецьких перекладах Ольги Кобилянської / Я.М. Погребенник. – С. 70-72 ; Лебединская, Т.М. Марко Вовчок и популяризация Востока в иллюстрированном журнале «Переводы лучших иностранных писателей» / Т.М. Лебединская. – С. 73-75 ; Зарва, В.А. Спроба порівняльного аналізу оповідання «Катерина» Марка Вовчка і повісті «Житіє однієї баби» М. Лескова / В.А. Зарва. – С. 75-77 ; Бондаренко, А.М. Письмові роботи учнів, присвячені повісті «Інститутка» / А.М. Бондаренко. – С. 77-79 ; Федосов, Л.П. Вивчення ідейно-творчих зв’язків Марка Вовчка із російськими письменниками у шкільному курсі російської літератури / Л.П. Федосов.– С. 80-82 ; Проценко, І.М. Використання художньої літератури при вивченні життєвого і творчого шляху Марка Вовчка в школі / І.М. Проценко. – С. 82-84.

МОВОЗНАВСТВО

Пилинський, М.М. Марко Вовчок і її  роль у розвитку української літературної мови / М.М. Пилинський. – С. 85-86 ; Винник, В.О. Джерела мовної майстерності Марка Вовчка / В.О. Винник. – С. 87-88 ; Кравченко, М.В. Емоційно-оцінні деривати як засіб стилістичної виразності в «Народних оповіданнях» Марка Вовчка / М.В. Кравченко.– С. 88-89 ; Дятчук, В.В. Мовні засоби психологічної характеристики персонажів в українських оповіданнях і повістях Марка Вовчка / В.В. Дятчук. – С. 90-91 ; Алексєєв, В.Г. Художні функції повторів у «Народних оповіданнях» Марка Вовчка / В.Г. Алексєєв. – С. 9І-93 ; Вакарюк, Л.А. Особенности стилистического использования процессуальных имен существительных в русских произведениях Марка Вовчка / Л.А. Вакарюк. – С. 93-95 ; Грещук, В.В. Стилістичні функції засобів словотвору в художній прозі Марка Вовчка / В.В. Грещук. – С. 95-96 ; Мусиенко, В.П. Глагольная синонимика в русских произведеннях Марка Вовчка (на материале «Рассказов из народного русского быта»). – С. 97-99 ; Забеліна, В.П. Порівняння як засіб створення художнього образу в творах Марка Вовчка / В.П. Забеліна. – С. 99-100 ; Демський, М.Т. Фраземіка «Народних оповідань» Марка Вовчка / М.Т. Демський. – С. 101-103 ; Білоноженко, В.М. Фразеологічна конотація в творах Марка Вовчка / В.М. Білоноженко. – С. 103-105 ; Гнатюк, І.С. Специфіка використання фразеологізмів в українських творах Марка Вовчка / І.С. Гнатюк. – С.105-107 ; Литовченко, В.М. Формули мовного етикету в «Народних оповіданнях» Марка Вовчка / В.М. Литовченко. – С. 107-109 ; Неровня, Н.М. Особливості функціонування фразеологічних одиниць в «Народних оповіданнях» Марка Вовчка / Н.М. Неровня. – С. 109-111 ; Потупейко, М.М. Експресивно-емоційні засоби «Народних оповідань» Марка Вовчка / М.М. Потупейко. – С. 112-113 ; Огоян, Л.М. Фразеологизмы «Рассказов из народного русского быта» и повести «Три сестры» Марка Вовчка как средство речевой характеристики персонажей / Л.М. Огоян. – С. 113-115 ; Федоренко, Т.О. Засоби вираження контрасту в «Народних оповіданнях» Марка Вовчка / Т.О. Федоренко. – С. 115-117 ; Лесюк, М.П. Лексико-семантичні особливості мови творів Марка Вовчка / М.П. Лесюк. – С. 117-119 ; Ленець, К.В. Мова епістолярної спадщини Марка Вовчка / К.В. Ленець. – С. 119-120 ; Іваницька, Н.М. Двоскладне речення в мові Марка Вовчка / Н.М. Іваницька. – С. 120-122 ; Вишневская, Г.П. Элементы устно-поэтического творчества в «Рассказах из народного русского быта» Марка Вовчка / Г.П. Вишневская. – С. 123-125 ; Дідик, С.С. Особливості стилістики синтаксису художньої прози Марка Вовчка / С.С. Дідик. – С. 125-127 ; Мойсієнко, А.К. Спільнокореневі слова та їх характеристична роль у художньому тексті (за матеріалами «Народних оповідань» Марка Вовчка) / А.К. Мойсієнко. – С. 127-128 ; Загнітко, А.П. Лінгвостилістичні функції іменників-демінутивів у «Народних оповіданнях» Марка Вовчка як вияв позиції оповідача / А.П. Загнітко. – С. 128-129 ; Бондаренко, Д.Б. Стилістична роль українських народних прислів’їв та приказок у творах Марка Вовчка / Д.Б. Бондаренко. – С. 130-131 ; Карп’юк, М.Д. Стуктурно-семантичні особливості лексики в творах Марка Вовчка з погляду сучасного мовного розвитку / М.Д. Карп’юк. – С. 131-133. 

 1. Титаренко, Н.А. Лексика «Народних оповідань» Марка Вовчка: стилістич. характеристика / Н.А. Титаренко // Наук. зап. / Житомир. пед. ін-т. – Житомир, 1961. – Т. 17. – С.85-99. 
 1. Її ж. Метафоричний слововжиток у творах Марка Вовчка / Н.А. Титаренко // Укр. мовознавство. – К., 1984. – Вип. 12. – С. 105-111. 
 1. Її ж. Семантична характеристика лексики «Народних оповідань» Марка Вовчка / Н.А. Титаренко // Наук. зап. / Житомир. пед. ін-т. – Житомир, 1961. – Т. 17. – С. 65-84. 
 1. Ткачук, М.П. Концепція людини й дійсності та деякі питання епічної єдності оповідань і повістей Марка Вовчка. 1857-1961 рр. / М.П. Ткачук // Марко Вовчок : ст. і дослідж. : [збірник]. – К., 1985. – С. 70-86. 
 1. Три долі: Марко Вовчок в укр., рос. та фр. л-рі / уклад. В. Агеєва. – К. : Факт, 2002. – 368 с. – (Літ. проект «Текст+контекс». Знакові літ. доробки та навколо них). 
 1. Три долі: Марко Вовчок в укр., рос. та фр. л-рі : [презентація кн.] / уклад. В. Агеєва. – К. : Факт, 2002. – 368 с. // Сл. і час.2002. – № 9. – С. 93-94. 
 1. Українська література в загальнослов’янському і світовому літературному контексті : в 5 т. Т. 1-5. – К. : Наук. думка, 1987-1994. – Зі змісту: [Про Марка Вовчка]. – див. Іменний покажч. до кожного тому. 
 1. Український характер у кращих творах вітчизняних класиків : [в т. ч. у тв. Марка Вовчка] / [ред.-уклад. О.В. Зв’язкін]. – Донецьк : ВКФ «БАО», 2009. – 383 с. : іл. 
 1. Унгурян, О. ЇЇ ім’я увічнено в літературі / О. Унгурян // Вінниччина. – 2003. – 3 верес. – (Спец. вип. газ. «Хочу все знати»). 
 1. Хмелюк, М.Д. Видатна українська письменниця Марко Вовчок / М.Д. Хмелюк. – К., 1957. – 44 с. 
 1. Хоменко, Б.В. Епістолярні твори Марка Вовчка в контексті ідейно-художніх пошуків письменниці / Б.В. Хоменко // Марко Вовчок : ст. і дослідж. : зб. наук. пр. – К., 1985. – С. 86-114 ; У храмі рідного слова : ст., нариси та рец. / Б.В. Хоменко. – Вінниця, 2008. – С. 70-98. 
 1. Його ж. Літературно-естетичні погляди Марка Вовчка / Б.В. Хоменко // Укр. мова і л-ра в шк. – 1971. – № 10. – С. 6-12 ; Пам’ятаймо тую славу! : ст., рец., есе / Б.В. Хоменко. – Вінниця, 2012. – С. 50-59. – Бібліогр. в кінці ст. 
 1. Його ж. Марко Вовчок і дитяча література / Б.В. Хоменко // Література. Діти. Час : зб. літ.-критич. ст. про дит. л-ру. – К., 1980. – С. 158-169 ; Пам’ятаймо тую славу!. : ст., рец., есе / Б.В. Хоменко. – Вінниця, 2012. – С. 60-73. – Бібліогр. в кінці ст. 
 1. Шевчук, В. Естетичне, загальнолюдське конкретно-історичне значення твору Марка Вовчка «Маруся» : (міжпредмет. зв’язки) / В. Шевчук // Наук. зап. Сер. : Соц.-гуманіт. дисципліни / Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – К., 1998. – Вип. «Актуальні проблеми сучасної культурології». – С. 46-49. 
 1. Шумило, Н.М. Під знаком національної самобутності / Н.М. Шумило. – К. : Задруга, 2003. – 354 с. – Зі змісту: [Про Марка Вовчка]. – С. 10, 11, 99, 186, 200, 202, 291, 304. 
2.2.2.1. Марко Вовчок на ниві фольклористики 
 1. Глинський, І. Марко Вовчок і фольклор Поділля / І. Глинський // Вінниц. правда. – 1967. – 7 жовт. 
 1. Дей, О.І. Фольклористично-збирацька діяльність Опанаса Марковича та Марка Вовчка / О.І. Дей // Фольклорні записи Марка Вовчка та Опанаса Марковича. – К., 1982. – С. 13-48. 
 1. Кривуляк, О.В. Фольклорні засоби романтизації у творах Марка Вовчка / О.В. Кривуляк // Вісн. Чернігів. держ. пед. ун-ту. Сер. : Пед. науки : збірник / Чернігів. держ. пед. ун-т. – Чернігів, 2006. – Вип. 38. – С. 192-196. 
 1. Логвіненко, Н.М. Від фольклорної фантастики до сучасного українського фентезі : [в т.ч. розглядається творчість Марка Вовчка] / Н.М. Логвіненко // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2010. – № 11. – С. 36-40. – Бібліогр. в кінці ст. 
 1. Міщук, Р.С. Народні джерела творчості Марка Вовчка / Р.С. Міщук, Б.В. Хоменко // Рад. літературознавство. – 1977. – № 8. – С. 88-90. 
 1. Народні пісні у записах Марка Вовчка : двісті укр. пісень / Марко Вовчок ; уклад. О.І. Дей. – К. : Муз. Україна, 1979. – 215 с. 
 1. Нахлік, Є.К. «Фольклорний історизм» і казкова умовність : новела «Олена» М. Шашкевича та повість «Кармелюк» Марка Вовчка / Є.К. Нахлік // Українська романтична проза 20-60-х років ХІХ ст. / Є.К. Нахлік. – К., 1988. – С. 152-168. 
 1. Недзвідський, А.В. Марко Вовчок і народна пісня : відкриття краси і сили нар. поезії / А.В. Недзвідський // Нар. творчість та етногр. – 1975. – № 5. – С. 88-93. 
 1. Його ж. Фольклор у житті і творчості Марка Вовчка / А.В. Недзвідський // Там само. – 1973. – № 5. – С. 88-93. 
 1. Олійник, В.У. Про пісні з повісті «Кармелюк» Марка Вовчка / В.У. Олійник // Там само. – 1964. – № 3. – С. 34-38. 
 1. Ротач, П. Жила вдова на Подолі…: фольклор. джерело однієї казки Марка Вовчка / П. Ротач // Кур’єр Кривбасу. – 1998. – № 8. – С. 110-113. 
 1. Рудинська, Є. Марко Вовчок і народна пісня / Є. Рудинська // Рад. культура. – 1955. – 5 січ. 
 1. Сиваченко, М.Є. До теми : Марко Вовчок і нар. казка / М.Є. Сиваченко // Марко Вовчок : ст. і дослідж. : [зб. наук. пр.]. – К., 1985. – С. 239-281. 
 1. Його ж. До теми: Марко Вовчок і народна казка ; Думки про «Чортову пригоду» Марка Вовчка / М.Є. Сиваченко // Сторінки історії української літератури і фольклористики / М.Є. Сиваченко. – К., 1990. – С. 43-98. 
 1. Його ж. Шість українських народних казок у записах Марка Вовчка / М.Є. Сиваченко // Рад. літературознавство. – 1983. – № 5. – С. 25-35 ; № 6. – С. 42-52. 
 1. Скуратівський, В. Жива душа : [Марко Вовчок – збирачка укр. фольклору] / В. Скуратівський // Україна. – 1983. – № 52. – С. 15. 
 1. Слов’янська фольклористика. – К. : Наук. думка, 1988. – 448 с. – Зі змісту: [Марко Вовчок і фольклор Поділля]. – С. 99. 
 1. Сохацька, Є. Повість-казка «Кармелюк» Марка Вовчка у російській критиці 60-70-х рр. ХІХ ст. / Є. Сохацька // Тези доп. наук. конф. «Народний герой Устим Кармалюк : до 200-річчя від дня народж.». – Кам’янець-Подільський, 1987. – С. 60-62. 
 1. Те ж : (до пробл. рос.-укр. літ. єднання) / Є. Сохацька // Зб. наук. пр. викладачів пед. фак. / Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-т. – Кам’янець-Поділ., 1997. – Вип. 2. – С. 132-141. 
 1. Тищенко, В.І. Відтворення фольклористики засобами історичної правди в повісті «Кармелюк» Марка Вовчка / В.І. Тищенко // Тези доп. VІ Поділ. історико-краєзн. конф. : (Секція історії дожовт. періоду). – Кам’янець-Поділ., 1985. – С. 23-24. 
 1. Тищенко, В.І. Фольклорна основа повісті Марка Вовчка «Кармелюк» / В.І. Тищенко // Тези доп. Поділ. історико-краєзн. конф. – Хмельницький, 1965. – С. 105-106. 
 1. Федотов, Є.С. Марко Вовчко і музичний фольклор / Є.С. Федотов // Нар. творчість та етногр. – 1983. – № 6. – С. 8-11 ; Україніка. – 1999. – Ч. 6. – С. 4-7. 
 1. Фольклорні записи Марка Вовчка та Опанаса Марковича / Марко Вовчок ; Опанас Маркович ; атрибуція автографів, уклад., передм. і прим. О.І. Дея. – К. : Наук. думка, 1983. – 527 с.: іл. – Рец.: Дмитренко, М. Віднайдені скарби / М. Дмитренко // Українська фольклористика : історія, теорія, практика / М. Дмитренко. – К., 2001. – С. 430-434. 
 1. Фомічов, А. Збирала розсипи народної мудрості : [щодо вип. марки із зображ. Марка Вовчка ] / А. Фомічов // Деснян. правда. – 2009. – 5 лют. – С. 7. 
 1. Хоменко, Б.В. Її надихала народна муза / Б.В. Хоменко // Вінниц. правда. – 1968. – 21 груд. 
 1. Його ж. Марко Вовчок на ниві фольклористики / Б.В. Хоменко // Нар. творчість та етногр. – 1971. – № 6. – С. 59-66. 
 1. Його ж. Народні джерела творчості Марка Вовчка : за матеріалами укр. прози / Б.В. Хоменко. – К. : Вища шк., 1977. – 175 с. – Рец.: Міщук, Р. // Рад. літературознавство. – 1977. – № 8. – С. 88-90 ; Петренко, С. Поезія дослідження / С. Петренко // Комс. плем’я. – 1977. – 17 верес. ; Радишевський, Р.П. // Укр. мова і л-ра в шк. – 1978. – № 5. – С. 90-91 ; Тищенко, В. Життєдайність фольклорних джерел / В. Тищенко // Нар. творчість та етногр. – 1979. – № 3. – С. 81-82. 
 1. Його ж. Народні джерела уснорозмовного стилю Марка Вовчка / Б. Хоменко // Матеріали респ. наук. конф. з пробл. синтаксису укр. сучас. літ. мовлення. – Вінниця, 1974. – С. 123-124. 
 1. Його ж. Народнопоетична творчість – джерело художньої майстерності Марка Вовчка / Б.В. Хоменко // Доп. і повідомл. каф. ін-ту на звіт. наук. конф. : (тези) / Вінниц. ДПІ ім. М. Островського. – Вінниця, 1965. – Вип. 1. – С. 115-119. 
 1. Його ж. Пісні з голосу Марка Вовчка / Б. Хоменко // Вінниц. правда. – 1980. – 16 верес ; Нар. творчість та етногр. – 1981. – № 1. – С. 90-92 ; У храмі рідного слова : ст., нариси та рец. / Б.В.Хоменко. – Вінниця, 2008. – С. 98-101. 
 1. Його ж. Повість «Кармелюк» Марка Вовчка і народна творчість / Б.В. Хоменко // Літературно-мистецька Вінниччина : [зб. ст.]. – О., 1969. – С. 29-47. 
 1. Його ж. Фольклористична діяльність Марка Вовчка / Б. Хоменко // Тези доп. і повідомл. каф. ін-ту на звіт. наук. сес. / Вінниц. ДПІ ім. М. Островського. – Вінниця, 1966. – С. 43-51. 
2.2.4. Марко Вовчок і зарубіжна література 
 1. Дун, О.З. Катеринбурзький кореспондент Марка Вовчка : [П.М. Галін] / О.З. Дун // Сл. і час. – 1990. – № 9. – С. 86-88. 
 1. Засенко, О. Марко Вовчок і зарубіжні літератури / О. Засенко. – К. : Держлітвидав УРСР. – 1959. – 180 с. – Рец.: Погребенник, Ф. В літературному єднанні / Ф. Погребенник // Літ. газ. – 1959. – 22 груд. 
 1. Його ж. Марко Вовчок і західноєвропейські літератури / О. Засенко // Літературно-критичні нариси і статті / О. Засенко. – К., 1962. – С. 469-564. 
 1. Його ж. Марко Вовчок і слов’янські літератури / О. Засенко // Марко Вовчок : життя, творчість, місце в історії / О. Засенко. – К., 1964. – С. 565-636. 
 1. Зимомря, М. Марко Вовчок на шляху до світового визнання / М. Зимомря // Український Вільний Університет : наук. зб. Сер. : наук. зб. – Мюнхен ; Л., 1996. – Т. 18. – С. 171-184. 
 1. Недзведский, А.В. Многонациональные связи украинской писательницы / А.В. Недзведский // Дружба народов. – 1983. – № 12. – С. 262-263. 
 1. Недзвідський, А.В. Марко Вовчок і зарубіжні літератури / А.В. Недзвідський // Пр. Одес. ун-ту. Сер. : Філол. науки. – О., 1959. – Т. 149. 
 1. Хоменко, Б.В. Марко Вовчок і літератури народів СРСР / Б.В. Хоменко // Доп. і повідомл. каф. ін-ту на звітній наук. конф. : (тези) / Вінниц. ДПІ ім. М. Островського. – Вінниця, 1965. – Вип. 1. – С. 120-124 ; Рад. літературознавство. – 1983. – № 12. – С. 39-47. 

* *  *

 1. Кирилюк, Є.П. Український реалізм і літератури слов’янських народів у ХІХ ст. / Є.П. Кирилюк // VІ Міжнародний з’їзд славістів. – К. : Наук. думка, 1968. – Зі змісту: [Про Марка Вовчка]. – С. 23-24, 38-41. 
 1. Зорівчак, Р. Твори Марка Вовчка в англомовному світі / Р. Зорівчак // Всесвіт. – 1988. – № 2. – С. 135-136. 
 1. Брандіс, Є. Марко Вовчок і Джеймс Грінвуд : [англ. письм.] / Є. Брандіс // Всесвіт. – 1967. – № 3. – С. 57-61. 
 1. Бичваров, М.Д. Українсько-болгарські філософські зв’язки (друга пол. ХІХ ст.) / М.Д. Бичваров, В.С. Горський ; АН УРСР ; Ін-т філософії. – К. : Наук. думка, 1966. – 184 с. – Зі змісту: [Т.Г. Шевченко, Марко Вовчок і Болгарія]. – С. 57-70. 
 1. Минкова, Л. Марко Вовчок і формування творчого методу Любена Каравелова [болг. письм.] / Л. Минкова // Рад. літературознавство. – 1970. – № 3. – С. 24-34. 
 1. Охріменко, О. Марко Вовчок у Болгарії : / О. Охріменко // Всесвіт. – 1983.– № 12. – С. 148. 
 1. Варварцев, М.М. Марко Вовчок і країна Гарібальді / М.М. Варварцев // Сл. і час. – 1992. – № 11. – С. 40-45. – (Контекст). 
 1. Вольпе, Е. Марко Вовчок в Італії : [про її зв’язки з Італією] / Е. Вольпе // Рад. літературознавство. – 1984. – № 6. – С. 57-62. 
 1. Пахльовська, О. Українсько-італійські літературні зв’язки ХV-ХХ ст. / О. Пахльовська. – К. : Наук. думка, 1990. – 214 с. – (Літературознавство). – Зі змісту: [Про Марка Вовчка]. – С. 90, 96, 104, 105, 107, 109, 119, 150, 187. 

*  *  * 

 1. Білявська, О.О. Марко Вовчок у російській критиці та літературознавстві / О.О. Білявська // Українська література в російській критиці кінця ХІХ – почат. ХХ ст. – К., 1980. – С. 291-311. 
 1. Борщевський, В. Незабутні зустрічі : (Марка Вовчка з діячами рос. л-ри ) / В. Борщевський // Вінниц. правда. – 1957. – 10 серп. 
 1. Зимомря, М. Живое и вечное : [творчість Марка Вовчка в рос. і зарубіж. л-рі] / М. Зимомря // Дружба народов. – 1984. – № 1. – С. 266-267. 
 1. Крутікова, Н.Є. «Нова людина» в творах Марка Вовчка і російська проза 60-70-х років ХІХ ст. / Н.Є. Крутікова // Реалізм. Збагачення. Єдність : вибр. ст. / Н.Є. Крутікова. – К., 1976. – С. 71-106. 
 1. Сохацька, Є. До питання про дебют Марка Вовчка в «Современнике» (1861). («Жили да были три сестры» в контексті белетристики журн. кінця 50-х – поч. 60-х рр. ХІХ ст.) / Є. Сохацька // Укр. літературознавство : респ. міжвід. наук. зб. – Л., 1979. – № 33. – С. 23-31. 
 1. Сохацька, Є. Марко Вовчок і «Современник» : (про участь письм. в загальнорос. літ. процесі 50-60-х рр. ХІХ ст.) / Є. Сохацька // Тези доп. і повідомл. респ. наук. конф., присвяч. 150-річчю з дня народж. Марка Вовчка (19-21 груд. 1983 р.). – Вінниця, 1983. – С. 9-11. 

* * *

 1. Герцен, А.И. «Библиотека» – дочь Сенковского : [захист «Народних оповідань» Марка Вовчка від нападок реакційн. журн. «Б-ка для чтения»] / А.И. Герцен // Собр. соч. : в 30 т. / А.И. Герцен. – М., 1958. – Т. 14. – С. 266-271.
 1. Лобач-Жученко, Б.Б. Сторінки однієї дружби : [Марко Вовчок і О.І. Герцен] / Б.Б. Лобач-Жученко // Літ. Україна. – 1962. – 6 квіт. – С. 3. 
 1. Добролюбов, Н.А. Черты для характеристики русского простонародья : («Рассказы из народного русского быта» Марка Вовчка) / Н.А. Добролюбов // Собр. соч. : в 9 т. / Н.А. Добролюбов. – М., 1963. – Т. 6. – С. 221-288. 
 1. Те ж. // Українські дожовтневі письменники : зб. літ.-критич. матеріалів. – К., 1985. – С. 96-99. 
 1. Лобач-Жученко, Б.Б. Марко Вовчок и П. Лавров / Б.Б. Лобач-Жученко // Лит. обозрение. – 1984. – № 1. – С. 91-94. 
 1. Його ж. Марко Вовчок та П.Лавров : ( за матеріалами невідом. листів письм.) / Б.Б. Лобач-Жученко // Рад. літературознавство. – 1979. – № 8. – С. 67-74. 
 1. Зарва, В.А. Опыт сравнительного анализа рассказа «Катерина» Марко Вовчок и повести «Житие одной бабы» Н. Лескова / В.А. Зарва // Тези доп. і повідомл. респ. наук. конф., присвяч. 150-річчю від дня народж. Марка Вовчка. – Вінниця, 1983. – С. 75-77. 
 1. Її ж. Про типологічну близькість деяких образів у творах М. Лєскова і Марка Вовчка / В.А. Зарва // Укр. мова і л-ра. – 1983. – № 5. – С. 12-15. 
 1. Її ж. Типологічні мотиви в творчості Марка Вовчка і Миколи Лєскова (на прикладі тв. із нар. побуту) / В.А. Зарва // Марко Вовчок : ст. і дослідж. – К. : Наук. думка, 1985. – С. 131-142. 
 1. Левандовский, Л.И. Н.С. Лесков о Марко Вовчок и А.В. Марковиче / Л.И. Левандовский // Вопр. рус. л-ры. – Л., 1966. – Вып. 1. – С. 49-54. 
 1. Марценюк, К.М. Єднала давня дружба з родиною Некрасових / К.М. Марценюк // Колгосп. вісті. – 1983. – 24 груд. 
 1. Чернишов, А. Сила великої дружби : [про ідейну спорідненість і дружбу М. Некрасова з Марком Вовчком] / А. Чернишов // Прапор. – 1971. – № 12. – С. 80-81. 
 1. Шабліовський, Є. М.О. Некрасов і українська література / Є. Шабліовський. – К. : Дніпро, 1971. – Зі змісту: [Про Марка Вовчка]. – С. 21, 22, 31, 85, 89, 92, 94-102, 107. 
 1. Писарєв, Д.І. Думки з приводу творів Марка Вовчка / Д.І. Писарєв // Українські дожовтневі письменники : зб. літ.-критич. матеріалів. – К., 1985. – С. 99-100. 
 1. Писарєв, Д. І. Народні українські оповідання Марка Вовчка / Д.І.Писарєв // Літературно-критичні статті / Д.І. Писарєв. – К., 1953. – С. 6-36. 
 1. Вовчок, М. Дружбою окрилені : [Д. Писарєв і Марко Вовчок] / М. Вовчок // Вітчизна. – 1965. – № 11. – С. 182-187. 
 1. Лобач-Жученко, Б.Б. Дмитро Писарєв і Марко Вовчок / Б.Б. Лобач-Жученко // Сл. і час. – 1990. – № 10. – С. 40-43. 
 1. Недзведский, А.В. Две критические статьи Писарева о Марко Вовчок / А.В. Недзведский // Вопр. л-ры. – Черновцы ; Л., 1973. – Вып. 1-2. – С. 64-70. 
 1. Могилянський, О.П. Писемський про Марка Вовчка : [з історії однієї літ. полеміки] / О.П. Могилянський // Рад. літературознавство. – 1960. – № 2. – С. 117-120. 
 1. Салтиков-Щедрін, М.Є. Казки Марка Вовчка / М.Є. Салтиков-Щедрін // Українські дожовтневі письменники : зб. літ.-критич. матеріалів. – К., 1985. – С. 101-102. 
 1. Лобач-Жученко, Б.Б. Марко Вовчок о своих современниках : (из неопубл. писем) : [про зустріч письм. з М. Салтиковим-Щедріним] / Б.Б. Лобач-Жученко // Вопр. л-ры. – 1963. – № 9. – С. 254-256. 
 1. Брейбург, С.М. Марко Вовчок і Лев Толстой / С.М. Брейбург // Літ. газ. – 1957. – 18 черв. 
 1. Крутікова, Н.Є. Лев Толстой і українська дожовтнева література / Н.Є. Крутікова // Шляхами дружби і єднання / Н.Є. Крутікова. – К., 1972. – С. 158-221. – Зі змісту: [Лев Толстой і Марко Вовчок]. – С. 168-171. 
 1. Тургенев, И.С. От переводчика : [предисл. к пер. «Украинских народных рассказов» Марка Вовчка) / И.С. Тургенев // Полн. собр. соч. и писем : в 28 т. / И.С. Тургенев – М.; Л., 1968. – Т. 15. – С. 80. 
 1. Тургенєв, І.С. «Українські народні оповідання» Марка Вовчка / І.С. Тургенєв // Хрестоматія критичних матеріалів про нову українську літературу / уклад. С.М. Шаховський. – 2-ге вид. – К., 1947. – С. 186. 
 1. Грибова, Л.М. «Что я вам предан – это несомненно» : [про творчі зв’язки І.С. Тургенєва і Марка Вовчка] / Л.М. Грибова // Рус. язык и л-ра в шк. УССР. – 1983. – № 6. – С. 11-15. 
 1. Крефт, Б. Тургенєв і Марко Вовчок / Б. Крефт // Літ. Україна. – 1983. – 15 верес. 
 1. Крутікова, Н.Є. Марко Вовчок і Тургенєв / Н.Є. Крутікова // Рад. літературознавство. – 1983. – № 12. – С. 31-39. 
 1. Крутикова, Н.Е. Статьи и комментарии к письмам М.А. Маркович (Марка Вовчка) к И.С. Тургеневу / Н.Е. Крутикова // Лит. наследство. – М. : Наука, 1964. – Т. 73, кн. 2. – С. 249-302. 
 1. Лобач-Жученко, Б.Б. Марко Вовчок и Тургенев : о некоторых живучих ошибках и неизвест. биогр. фактах / Б.Б. Лобач-Жученко // Рус. л-ра. – 1983. – № 2. – С. 143-147. 
 1. Переписка И.С. Тургенева : в 2 т. Т. 2 / И.С. Тургенев ; ред. кол. : В.Э. Вацуро и др. – М. : Худож. л-ра, 1986. – 543 с. – Алф. указ. имен. – С. 488-532. – Зі змісту: [(Разд.) И.С. Тургенев и М.А. Маркович]. – С. 178-209. 
 1. Зарва, В.А. Типологія просвітницького героя (на матеріалі прози М. Чернишевського і Марка Вовчка) / В.А. Зарва // Актуальні проблеми слов’янської філології. – К., 2004. – Вип. 9 : Лінгвістика і літературознавство. – С. 21-33. 
 1. Крутікова, Н.Є. Чернишевський і Марко Вовчок / Н.Є. Крутікова // Незгасний світоч. – К., 1978. – С. 314-352. 
 1. Маркович Богдан Афанасьевич : из истории братских культур : (Н.Г. Чернышевский и Марко Вовчок в письмах Б.А. Марковича) [1887-1889 гг. ; публ. и предисл. Н.Е. Крутиковой] // Рус. л-ра. – 1972. – № 4. – С. 125-142. 

* * *

 1. Зленко, Г.Д. Марко Вовчок у сербів та хорватів : бібліогр. зауваження / Г.Д. Зленко // Рад. літературознавство. – 1978. – № 6. – С. 77-78. 
 1. Матвіїшин, В.Г. Українсько-французькі літературні зв’язки ХІХ – початку ХХ ст. : [монографія] / В.Г. Матвіїшин. – Л. : Вища шк. Вид-во при Львів. ун-ті, 1989. – 168 с. – Зі змісту: [Про Марка Вовчка]. – С. 33, 35, 104. 
 1. Брандіс, Є. Історія однієї дружби : Марко Вовчок та П.-Ж. Етцель / Є. Брандіс, Б.Б. Лобач-Жученко // Всесвіт. – 1975. – № 2. – С. 193-209 ; Україніка. –1999. – №. 9. – С. 11-21. 
 1. [В арх. Нац. б-ки Франції знайдено 30 листів Марка Вовчка до фр. видавця П.-Ж. Етцеля] // Наше сл. – 1989. – 7 трав. – (Панорама новин). 
 1. Кебузинська, К. Українська Жанна д’Арк : адаптація «Марусі» П.-Ж. Етцелем / К.Кебузинська // Три долі: Марко Вовчок в укр., рос. та фр. л-рі : [збірник] / уклад. В. Агеєва. – К., 2002. – С. 201-221. 
 1. Лобач-Жученко, Б.Б. Паризькі друзі Марка Вовчка / Б.Б. Лобач-Жученко // Рад. літературознавство. – 1967. – № 6. – С. 68-71. 
 1. Нове про Марка Вовчка : [про твори письм. фр. мовою] // Рад. жінка. – 1969. – № 11. – C. 22-23. 
 1. Рудницький, М.І. Повість Марка Вовчка французькою мовою / М.І. Рудницький // Жовтень. – 1957. – № 8. – С. 123-126. 
 1. Хоменко, Б.В. Немирів – Париж : [про творчі зв’язки Марка Вовчка з фр. письм.] / Б.В. Хоменко // Вінниц. правда. – 1972. – 1 квіт. 
 1. Його ж. Твори Марка Вовчка у Франції / Б.В. Хоменко // Українська культура в її інтернаціональних зв’язках : тези доп. і повідомл. восьмої укр. славістич. конф., 21-24 жовт. 1971 р. – К., 1971. – С. 148-150. 
 1. Мовчанюк, Г. Поруч з чеським революціонером [Й. Фрічем пройшло кілька років життя Марка Вовчка] / Г. Мовчанюк // Україна. – 1983. – № 52. – С. 14-15. 
2.2.5. Перекладацька діяльність письменниці 
 1. Гаупт, Т.П. Автопереклад публіцистичного циклу Марка Вовчка «Отрывки писем из Парижа» / Т.П. Гаупт // Наук. вісн. Чернівец. ун-ту. Сер. : Слов’янська філологія. – Чернівці, 2001. – Вип. 108. – С. 51-60. 
 1. Її ж. Автопереклади «Народних оповідань» Марка Вовчка / Т.П. Гаупт // Наук. зап. Сер. : Літературознавство / Харків. держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Х., 2004. – Вип. 3 (39), ч. 1. – С. 48-53. 
 1. Її ж. Генеза перекладу, публікації та рецепції французького варіанта історичної повісті Марка Вовчка «Маруся» / Т.П. Гаупт // Вісн. Прикарпат. ун-ту. Сер. : Філологія. – Івано-Франківськ, 1995. – Вип. І. – С. 158-162. 
 1. Її ж. З історії перекладацької діяльності Марка Вовчка : (робота письм. над фр. варіантом іст. повісті «Маруся») / Т.П. Гаупт // Наук. зап. Сер. : Літературознавство / Харків. держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Х., 1999. – Вип. 3 (24). – С. 50-56. 
 1. Її ж. Казка «Як молодиця від розбійників утікала» в історичній повісті «Маруся» у французькому автоперекладі Марка Вовчка / Т.П. Гаупт // Наук. зап. Сер. : Літературознавство / Харків. держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Х., 2003. – Вип. 1 (33). – С. 37-44. 
 1. Її ж. Перекладацька діяльність Марка Вовчка : (до питання про укр.-фр. літ. зв’язки) / Т.П. Гаупт // Тези доп. І Міжнар. конф. «Мова, культура, література та філософія Франції. Досвід Вищої школи України та інших країн СНД». – Д., 1994. – С. 23-24. 
 1. Її ж. Творча спадщина Жуля Верна у перекладах Марка Вовчка / Т.П. Гаупт // Зарубіж. л-ра в навч. закл.2001. – № 6. – С. 45-47. 
 1. Лепша, І. Їй довіряв переклади Жуль Верн : [переклад. діяльн. Марка Вовчка ] / І. Лепша // Наука і сусп-во. – 1983. – № 12. – С. 40-43. 
 1. Лобач-Жученко, Б.Б. Перекладацька діяльність Марка Вовчка / Б.Б. Лобач-Жученко, Є.П. Брандіс // Марко Вовчок : ст. і дослідж. : [зб. наук. пр.]. – К., 1985. – С. 156-209. 
 1. Перекладачка Жуля Верна [Марко Вовчок] // Все для вчителя. – 2002. – № 7. – С. 84-85. 
 1. Туркевич, В. Перекладач Жуля Верна : [про перекл. діяльн. Марка Вовчка] / В. Туркевич // Знання та праця. – 1983. – № 12. – С. 18-19 ; Історичний календар’98. – К., 1997. – С. 367-368. 
2.2.6. Дисертації 
 1. Бажан, О.М. Гендерні моделі характеротворення в прозі Марка Вовчка та Ганни Барвінок : автореф. дис. … канд. філол. наук / О.М. Бажан ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2010. – 18 с. 
 1. Білоус, Н.В. Стильові особливості моделювання жіночих характерів в українській літературі другої половини XIX – почат. XX ст. [в т.ч. у творчості Марка Вовчка] : автореф. дис. … канд. філол. наук / Н.В. Білоус ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2005. – 20 с. 
 1. Борщевский, Ф.М. Творчество Марко Вовчок в период сотрудничества в «Отечественых записках» (1868-1875 гг). : дис... канд. филол. наук / Ф.М. Борщевский ; КГУ им. Тараса Шевченко ; Каф. рус. л-ры. – К., 1957. – 272 с. – Бібліогр.: с. 259-270. 
 1. Гаупт, Т.П. Творча діяльність Марка Вовчка в галузі художнього перекладу : автореф. дис... канд. філол. наук / Т.П. Гаупт ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2002. – 20 с. 
 1. Засенко, А.Е. Марко Вовчок : (Жизнь, творчество, место в истории л-ры) : автореф... д-ра филол. наук / А.Е. Засенко; АН УССР. Отд-ние обществ. наук. – К., 1962. – 47 с. – Бібліогр.: с. 46-47. 
 1. Павленко, И.Я. Романы Марко Вовчок о новых людях и русский литературный процесс 60-70-х годов XIX века : проблемы типологии : автореф. дис. ... / И.Я. Павленко ; АН УССР ; Ин-т л-ры им. Т. Г. Шевченко. – К., 1989. – 17 с. 
 1. Погребна, В.Л. Проблеми фемінізму в російській критиці і романах письменниць другої половини ХІХ століття [в т.ч. проаналізовано творчість Марка Вовчка] : автореф. дис. д-ра філол. наук / В.Л. Погребна ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. – К., 2004. – 38 с. 
 1. Проценко, И.М. Изучение творчества Марко Вовчок в школе : автореф. дис. ... канд. пед. наук / И.М. Проценко ; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1959. – 16 с. 
 1. Ревуцька, С.К. Психоаналітична інтерпретація україномовної прози Марка Вовчка : автореф. дис. … канд. філол. наук / С.К. Ревуцька ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Х., 2011. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15-16. 
 1. Титаренко, Н.А. Лексика сборника «Народні оповідання» Марко Вовчок : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Н.А.Титаренко ; Киев. гос. пед. ин-т. им. А.М. Горького. – К., 1963. – 19 с. 
 1. Тищенко, В.И. Украинская литературная Кармалюкиана : (пробл. истор. и худож. правды характера) : автореф. дис. ... / В.И. Тищенко. – К., 1975. – Зі змісту: [Про Марка Вовчка]. – С. 12-16, 19. 
 1. Федирко, М.М. Реализм творчества Марко Вовчок. (Конец 50-х – нач. 60-х гг. XIX ст.) : автореф. дис. ... канд. филол. наук / М.М. Федирко ; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М. Горького. – К., 1958. – 19 с. 
 1. Хоменко, Б.В. Фольклорные источники поэтики украинской прозы Марко Вовчок : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 642 / Б.В. Хоменко; КГУ им. Тараса Шевченко. – К., 1972. – 24 с. – Бібліогр.: с. 23-24. 

2.3. Вивчення творчості Марка Вовчка в навчальних закладах 

 1. Бернштейн, М.Д. Марко Вовчок : лекції для студентів-заочників пед. і учител. ін-тів / М.Д. Бернштейн. – К. : Рад. шк. – 1952. – 76 с. 
 1. В’юн, А. Марко Вовчок : кросворд / А. В’юн, В. В’юн // Освіта. – 1999. – 11-18 серп. 
 1. Ганич, Д.І. Нотатки про мову художніх творів Марка Вовчка / Д.І. Ганич, І.С. Олійник, С.П. Самійленко // Укр. мова і л-ра в шк. – 1959. – № 6. – С. 15-25. 
 1. Горик, Н. Вивчення творчості Марка Вовчка в школі : (темат. розробки уроків з укр. л-ри) / Н. Горик // Подільське перевесло : літ.-мистец. альм. – Вінниця, 2009. – Вип. 2. – С. 73-76 : портр. авт. 
 1. Жива душа : твори Марка Вовчка : навч. посіб. / Вовчок Марко ; уклад. А.А. Чічановський ; передм. та біогр. дані про письм. Л.Ф. Дунаєвської. – К. : Грамота, 2004. – 19 с. – (Шк. б-ка). 
 1. Кизилова, В.В. Марко Вовчок (1833-1907) / В.В. Кизилова // Історія української літератури та літературно-критичної думки першої половини ХХ століття : підручник. – К., 2006. – С. 357-367. – Бібліогр.: с. 367. 
 1. Кодлюк, Я.П. Розповіді про письменників : посіб. для вчителя початк. кл. / Я.П. Кодлюк, Г.С. Одинцова. – Т. : Підруч. і посіб., 1997. – 128 с. – Зі змісту: [ Марко Вовчок]. – С. 13-14. 
 1. Кодлюк, Я.П. Сто двадцять розповідей про письменників : довід. для вчителя початк. кл. / Я.П. Кодлюк, Г.С. Одинцова. – К. : Наш час, 2006. – 203 с. – Зі змісту: Марко Вовчок (1833-1907). – С. 19-21. 
 1. Козак-Семенова, Л.П. Російські твори Марка Вовчка / Л.П. Козак-Семенова // Укр. мова і л-ра в шк. – 1969. – № 12. – С. 18-23. 
 1. Левчик, Н. Світло класики: Марко Вовчок : [життя і творчість укр. письм. Марка Вовчка] / Н. Левчик // Укр. мова і л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2005. – № 3. – С. 101-107. 
 1. Манукян, О.О. До вивчення творчості Марка Вовчка у 9-му класі / О.О. Манукян // Методика викладання української мови і літератури. – К., 1990. – Вип. 11. – С. 34-35.
 1. Манукян, О.О. Формування в учнів поняття типовості під час аналізу творів Марка Вовчка / О.О. Манукян // Укр. мова і л-ра в шк. – 1983. – № 4. – С. 33-39. 
 1. Марко Вовчок : штрихи до портр. // Шк. б-ка. – 2007. – № 7. – С. 18-22. 
 1. Матрохін, М.І. Літературні матеріали про життя і творчість Марка Вовчка / М.І. Матрохін, І.М. Проценко // Укр. мова і л-ра в шк. – 1983. – № 12. – С. 22-30. 
 1. Мовчун, А. Кобзарева доня – дітям : тв. Марка Вовчка у дит. вивч. / А. Мовчун // Початк. шк. – 1999. – № 10. – С. 49-52 ; № 11. – С. 55-58. 
 1. Мовчун, А. «Ясна зоря нашого письменства» : (вивч. життєпису та творчості Марка Вовчка у 6-му кл.) / А. Мовчун // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2000. – № 2. – С. 24-32 ; № 3. – С. 24-32. 
 1. Налапко, Г. Тести за творчістю Марка Вовчка / Г. Налапко // Укр. мова і л-ра в шк.2001. – № 3. – С. 36-37. 
 1. Недзвідський, А.В. Марко Вовчок : семінарій / А.В. Недзвідський. – К. : Вища шк., 1981. – 167 с. 
 1. Петриченко, Н. Український пейзаж як метафоричний засіб у прозі Марка Вовчка, Г. Квітки-Основ'яненка і Антонія Погорельського / Н. Петриченко // Укр. мова і л-ра в шк. – 2006. – № 1. – C. 30-31. 
 1. Погребенник, В. Марко Вовчок (Марія Вілінська): (1833-1907) / В. Погребенник // Укр. мова і л-ра. – 1998. – Черв. (№21-24). – С. 26-28 : дод. 
 1. Проценко, І.М. Вивчення мови творів Марка Вовчка в 5-7 кл. / І.М. Проценко // Укр. мова в шк. – 1958. – № 3. – С. 46-53. 
 1. Його ж. Вивчення творів Марка Вовчка в школі / І.М. Проценко. К. : Рад. шк., 1959. – 144 с. 
 1. Його ж. Освіта і виховання у творах Марка Вовчка / І.М. Проценко, М.І. Матрохін // Рад. шк. – 1983.– № 12. – С. 75-80. 
 1. Рада, І. Зрозуміти жінку! : [питання жіноч. емансипації під час вивч. л-ри у 10 кл., в т.ч. творчості Марка Вовчка] / І. Рада // Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2008. – № 3. – С. 44-51. – Бібліогр.: 11 назв. 
 1. Рева, М.І. Вивчення критичних статей про творчість Марка Вовчка у 8 класі / М.І. Рева // Укр. мова і л-ра в шк. – 1976.– № 4. – С. 56-60. 
 1. Сагіна, Ф.І. Вивчення творчості Марка Вовчка у школі : посіб. для вчителів / Ф.І. Сагіна. – К. : Рад. шк., 1971. – 160 с. 
 1. Сагіна, Ф.І. Огляд російських оповідань Марка Вовчка [в шк.] / Ф.І. Сагіна // Укр. мова і л-ра в шк. – 1964. – № 12. – С. 40-44. 
 1. Скоморовський, Б.Г. Дидактичний матеріал до теми «Марко Вовчок» / Б.Г. Скоморовський // Укр. мова і л-ра в шк. – 1980. – № 5. – С. 40-43. 
 1. Слоньовська, О.В. Конспекти уроків з української літератури : нове прочитання творів [в т.ч. Марка Вовчка] : наук.-метод. посіб. / О.В. Слоньовська : посіб. для 9 кл. – К. : Рід. мова, 2000. – 591 с. 
 1. Слюсар, А. Марко Вовчок : [літ. чайнворд, кросворди, криптограми, диктанти, тести] / А. Слюсар // Посіб. для вчителя. – 2004. – Лют. (№ 2). – С. 72-86. 
 1. Сметанська, М.І. Марко Вовчок у боротьбі за рівноправність жінки / М.І. Сметанська // Укр. мова і л-ра в шк. – 1983. – № 12. – С. 11-17. 
 1. Солод, Ю. Марко Вовчок (Марія Олександрівна Вілінська) / Ю. Солод // Українська література : конспект / Ю. Солод. – К., 1996. – С. 89-91. 
 1. Сорокіна, Л. Марко Вовчок – «кроткий пророк» / Л. Сорокіна // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2011. – № 4. – С. 16-19. 
 1. Стебновська, Н.І. Немирівський літературний музей Марка Вовчка як осередок організації позакласної роботи з української літератури / Н.І. Стебновська // Літературне краєзнавство Поділля в системі сучасної освіти : стан, проблеми, перспективи : (матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Вінниця, 22 берез. 2011 р.) : зб. наук. пр. / гол. ред. О.М. Куцевол. – Вінниця, 2011. – С. 267-275. – (До 100-річн. ювілею ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського). 
 1. Сюндюков, І. Марко Вовчок : штрихи до портр. / І. Сюндюков // Шк. б-ка. – 2007. – № 7. – С. 18. 
 1. Тараненко, М.П. Розповідна майстерність Марка Вовчка / М.П. Тараненко // Укр. мова і л-ра в шк. – 1965. – № 9. – С. 7-13. 
 1. Ткачук, М. Марко Вовчок : творч. портр. / М. Ткачук // Вивчаємо укр. мову та л-ру . – 2008. – № 19-21. – С. 92-95 ; № 22-23. – С. 6-11. 
 1. Улюблені книги українських письменників : бібліогр. розвідки Ч. 1 : Г. Сковорода, І. Котляревський, М. Гоголь, П. Куліш, Т. Шевченко, І. Франко, Леся Українка, Марко Вовчок / авт.-уклад. Т.П. Шульга ; Держ. б-ка України для юнацтва. – К., 1996. – 51 с. 
 1. Федунь, Н.О. Марко Вовчок – ясна зоря нашого письменства / Н.О. Федунь // Вивчаємо укр. мову та л-ру. – 2008. – № 34. – С. 19-25. 
 1. Федунь, Н. Ясна зоря нашого письменства : сцен. лекторію, присвяч. 175-й річниці від дня народж. Марка Вовчка / Н. Федунь // Відкритий урок : розробки, технології, досвід. – 2009. – № 1. – С. 74-79 : фото. 
 1. Фечко-Каневська, О. Тести за творчістю Марка Вовчка / О. Фечко-Каневська // Укр. мова і л-ра в шк. 2001. – № 3. – С. 36-46. 
 1. Хоменко, Б.В. Образне слово Марка Вовчка / Б.В. Хоменко // Укр. мова і л-ра в шк. – 1974. – № 1. – С. 19-27. 
 1. Худаш, Л.С. Вивчення творчості Марка Вовчка в школі / Л.С. Худаш. – К. : Рад. шк., 1964. – 143 с. 
 1. Шуляр, В.І. Вивчення літературної теми: методика і технологія (за творчістю П.Куліша і Марка Вовчка) / В.І. Шуляр. – К., 2010. – 56 с. – (Б-чка «Дивослова» ; 2010, №3 (57)). 

*  *  *

 1. Коваленко, В.М. Марко Вовчок «Горпина» / В.М. Коваленко // Збірник методичних знахідок учасників конкурсу «Учитель року» : (з досвіду роботи вчителів загальноосвіт. шк.). – К., 1997. – С. 113-115. 
 1. Мозговий, В.М. Розгляд оповідання Марка Вовчка «Горпина» у 5 класі / В.М. Мозговий // Укр. мова і л-ра в шк. – 1981. – № 11. – С. 33-36. 
 1. Проценко, І.М. Аналіз оповідання Марка Вовчка «Горпина» ( в 5 кл.) / І.М. Проценко // Там само. – 1972. – № 9. – С. 44-47. 
 1. Гончар, О. Перша українська соціальна повість : [«Інститутка» Марка Вовчка] / О. Гончар // Рад. літературознавство. – 1984. – № 1. – С. 56-62. 
 1. Висоцький, А.А. Творчість Марка Вовчка у школі : навч. посіб. / А.А. Висоцький. – Херсон, 2005. – 48 с. : іл. – Бібліогр.: с. 47. – Зміст: Біографія Марка Вовчка ; Повість «Інститутка» ; Ігрові матеріали до вивчення повісті «Інститутка». 
 1. Iнститутка : посiб. для 9 кл. ; Бiографiя письменницi ; Характеристика творчостi ; Стислий переказ твору ; Аналiз тексту ; Зразки учнiвських творiв / Марко Вовчок ; авт.-уклад. Л.В. Нартова. – Х. : Ранок, 2001. – 61 с. – (Літ. крамниця). 
 1. Камінський, П.Г. Два уроки аналізу повісті Марка Вовчка «Інститутка» / П.Г. Камінський // Укр. мова і л-ра в шк. – 1987. – № 3. – С. 23-27. 
 1. Клочек, Г. Анатомія добра і зла : повість Марка Вовчка «Інститутка» / Г. Клочек // Укр. мова та л-ра. – 1998. – Трав. (№ 19). – С.1-3. 
 1. Полумієнко, Р.В. «Любо! чи «Люба» – сказав пан у повісті Марка Вовчка «Інститутка?» / Р.В. Полумієнко // Вивчаємо укр. мову та л-ру. – 2010. – № 31. – С. 32-38. 
 1. Семчук, Д.Б. Літературний цитатник : [в т.ч. по тв. Марка Вовчка «Інститутка»] / Д.Б. Семчук // Позаклас. час. – 2010. – № 10. – С. 92-95. 
 1. Титаренко, Н.А. Мова повісті «Інститутка» : [вивч. у 8 кл.] / Н.А. Титаренко // Методика викладання української мови і літератури : респ. наук.-метод. зб. – К., 1974. – Вип. 5. – С. 97-103. 
 1. Фурсова, Л. «Воля – це право бути Людиною» : урок за романом Гаррієт Бічер-Стоу «Хатинка дядька Тома» та повістю Марка Вовчка «Інститутка» : 9 кл. / Л. Фурсова // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2007. – № 2. – С. 27-32. – Бібліогр.: 6 назв. 
 1. Її ж. Пафос свободи, віри у високе призначення людини : урок компаратив. аналізу роману Гаррієт Бічер-Стоу «Хатинка дядька Тома» та повісті Марка Вовчка «Інститутка» / Л. Фурсова // Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 2003. – № 5. – C. 41-45. – Бібліогр. : 6 назв. 
 1. Її ж. Право жити людиною : аболіціоністська й гуманістична спрямованість роману Гаррієт Бічер-Стоу «Хатинка дядька Тома» та повісті Марка Вовчка «Інститутка» : 9 кл. / Л. Фурсова // Укр. мова і л-ра.2004. – Груд. ( № 48). – C. 121-126. 
 1. Її ж. «Птах у клітці – навіть наполовину не птах» : роман Гаррієт Бічер-Стоу «Хатинка дядька Тома» та повість Марка Вовчка «Інститутка» : 9 кл. / Л. Фурсова // Всесвіт. л-ра та культура. – 2002. – № 12. – С. 16-21. 
 1. Мовчун, А. Кобзарева доня – дітям : (Марко Вовчок і її тв. у дит. читанні) / А. Мовчун // Початк. шк. – 1999. – № 11. – С. 55-58. – Зі змісту: [повість-казка «Кармелюк»]. – C. 56-58. 
 1. Скиба, О. Устим Кармалюк у пам’яті народній : конспект інтегров. історико-літ. уроку / О. Скиба // Укр. літературознавство в загальноосвіт. шк. – 2002. – № 2. – С. 26-28. 
 1. Тищенко, В.І. Вивчення повісті-казки «Кармелюк» Марка Вовчка в школі : (метод. розробка) / В.І. Тищенко, Т.М. Косарєва. – Хмельниц., 1986. – 26 с. 
 1. Тищенко, В.І. «Кармелюк» Марка Вовчка / В.І. Тищенко // Укр. мова і л-ра в шк. – 1965. – № 10. – С. 7-14. 
 1. Фурсова, Л. Урок української літератури у 9 класі : [Марко Вовчок : огляд життя і творчості ; «Кармелюк» : антикріпос. спрямованість тв.] / Л. Фурсова // Вивчаємо укр. мову та л-ру. – 2005. – № 26. – С. 8-11. 
 1. Гмир, І.С. Вивчення оповідання Марка Вовчка «Козачка» (в 6 кл.) / І.С. Гмир // Укр. мова і л-ра в шк. – 1972. – № 10. – С. 73-78. 
 1. Титаренко, Н.А. Мова і стиль оповідання «Козачка» Марка Вовчка / Н.А. Титаренко // Методика викладання української мови і літератури : респ. наук.-метод. зб. – К., 1971. – Вип. 5. – С. 57-62. 
 1. Новик, О. «Максим Гримач» Марка Вовчка як романтичне оповідання / О. Новик // Укр. мова і л-ра в шк. – 2010. – № 1. – С. 21-24. – Бібліогр. : 14 назв. 
 1. Романишина, Н.І. Баладні оповідання «Максим Гримач» Марка Вовчка та «Гордовита пара» П. Куліша : аналіз в аспекті компаратив. генології / Н.І. Романишина // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2011. – № 5. – С. 9-13. – Бібліогр. в кінці ст. 
 1. Сорокіна, Л.В. Відповідальність і вина як уселюдські чесноти в баладному оповіданні Марка Вовчка «Максим Гримач» / Л.В. Сорокіна // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2011. – № 5. – С. 18-21 : іл. 
 1. Хроменко, І. Пообразний аналіз художнього твору : [в т.ч. тв. Марка Вовчка «Максим Гримач» / І. Хроменко // Зарубіж. л-ра в шк. України. – 2012. – № 6. – С. 17-25. 
 1. Гаупт, Т.П. Виховання національної самосвідомості учнів у процесі вивчення історичної повісті Марка Вовчка «Маруся» / Т.П. Гаупт // Українська система виховання: проблеми, перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. Сер. : Педагогіка, етнопедагогіка. – Івано-Франківськ, 1999. – Вип. 27. – С. 101-105.
 1. Кремльова, Г.Ф. «Маша» / Г.Ф. Кремльова // Вивчення творчості Марка Вовчка в середній школі. – О., 1959. – С. 109-114. 
 1. Лобач-Жученко, Б.Б. До творчої історії повісті Марка Вовчка «Маруся» / Б.Б. Лобач-Жученко // Рад. літературознавство. – 1983. – № 12. – С. 47-54. 
 1. Сваричевський, А. Маруся і Гаврош : [про повість «Маруся» Марка Вовчка] / А. Сваричевський // Рад. Поділля. – 1972. – 18 черв. 
 1. Жицький, Є.І. Розкриття антикріпосницької спрямованості «Народних оповідань» Марка Вовчка (у 8 кл.) / Є.І. Жицький // Укр. мова і л-ра в шк. – 1971. – № 5. – С. 48-54. 
 1. Погребенник, В. Марко Вовчок : Народні оповідання ; Інститутка / В. Погребенник // Укр. мова і л-ра. – 1998. – Черв. ( № 21-24). – С. 26-28. 
 1. Хропко, II.II. «Тут ніби говорив сам народ» : (до аналізу «Народних оповідань» Марка Вовчка в шк.) / П.П. Хропко // Укр. мова і л-ра в шк. – 1981. – № 3. – С. 31-38. 
 1. Сорокіна, Л. «Нехудожнє» зображення чи художнє викриття? : проблем. урок у 9 кл. : [за «Народними оповіданнями» Марка Вовчка] / Л. Сорокіна // Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2011. – № 3. – С. 17-22.
 1. Про вшанування пам’яті видатної української та російської письменниці Марка Вовчка (Марії Олександрівни Вілінської) : Постанова Верховної Ради України ... 12 квіт. 2007 р. № 925 : [10 серп. 2007 р. виповнюється 100 р. з дня смерті Марка Вовчка] // Голос України. – 2007. – 25 квіт. – С. 7. – Електрон. версія. – Режим доступу:zakon.rada.gov.ua/go/925-V ; http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T070925.html. – (Дата звернення : 30.01.2013), вільний. – Назва з титул. екрана.

 3.1. На Вінниччині 

 1. Бондаренко, К. Літературний тиждень, присвячений Марку Вовчку / К. Бондаренко // Колгосп. вісті. – 1983. – 22 груд. 
 1. Бортняк, А. Щоб наше слово не вмирало : [до 170-річчя від дня народж. Марка Вовчка] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 2003. – 19 груд. – C. 16. 
 1. Вітенко, О. Пояснювальна записка Народного депутата України Олени Вітенко до проекту Постанови Верховної Ради України «Про вшанування пам’яті видатної української та російської письменниці Марка Вовчка (Марії Олександрівни Вілінської)» / О. Вітенко // Стожари Поділля : літ.-мистец. зб. – Вінниця, 2008. – Вип. 1. – С. 11-13. – (Б-ка Вінниц. від-ня НСЖУ). 
 1. Гнатюк, М. У вінок шани : (до 150-річчя від дня народж. Марка Вовчка) / М. Гнатюк // Комс. плем’я. – 1983. – 21 трав. 
 1. Гордість Поділля : путівник / В.Ф. Бовкун, І.П. Грущенко, Н.С. Квєтний. – О. : Маяк, 1979. – 135 с. : іл. – Зі змісту: [Пам’ятник Марку Вовчку в Немирові]. – Вкл. між с. 72 і 73. 
 1. Данюк, Б. У світлій пам’яті народу : [про відзнач. 150-річчя від дня народж. Марка Вовчка] / Б. Данюк // Колгосп. вісті. – 1983. – 24 груд. 
 1. Деменко, В. Вдячні нащадки : [до 145-річчя від дня народж. Марка Вовчка] / В. Деменко // Колгосп. вісті. – 1978. – 22 груд. 
 1. Її ж. Музей-кімната Марка Вовчка в Немирові / В. Деменко // Укр. мова і л-ра в шк. – 1974. – № 12. – С. 73-74. 
 1. Її ж. Юні науковці самодіяльного музею (Марка Вовчка в Немирові) / В. Деменко. – Комс. плем’я. – 1974. – 28 берез. 
 1. Деніс, М. Останнє слово, або Марковичі і Немирівський край сьогоднішнього дня / М. Деніс // Марковичі: Немирівський слід / М. Деніс. – Вінниця, 2012. – С. 282-289. 
 1. Дець, В. «Живу і мислю думою одною...» : [про пам’ятник Марку Вовчку в Немирові] / В. Дець. – Соц. культура. – 1969. – № 6. – С. 44. 
 1. Дець, В. Магічна сила музею : [про музей «Літературна Немирівщина»] / В. Дець // Прибуз. новини. – 2008. – 16 трав. – C. 2. 
 1. Дорошенко, О. Музей стає класом / О. Дорошенко // Вінниц. правда. – 1966. – 26 серп. 
 1. Дунська, О. У Немирові вшанували Марка Вовчка : [у Немирів. шк.-ліцеї № 2 вшанували пам’ять Марка Вовчка] / О. Дунська // Вінниччина. – 2012. – 11 січ. – С. 10 : фото. 
 1. Кавун, М. До минулого – з любов’ю : [про музей «Літературна Немирівщина», котрий очолює В.В. Гуменюк] / М. Кавун // Вінниччина. 2008. – 19 черв. C. 1. – (Спец. вип. газ. «Хочу все знати»). 
 1. Кавун, М. У будинку, де жила письменниця : [Марко Вовчок (1855-1858). Немирів] / М. Кавун // Вінниччина. 2003. – 23 груд. 
 1. Кравчук, В.І. Пам’ять землі Подільської : путівник / В.І. Кравчук, А.М. Подолинний. – О. : Маяк, 1976. – Зі змісту: [Про пам’ятник Марку Вовчку в Немирові]. – С. 69-70. 
 1. Крижанівський, А. «Ясна зоря нашого письменства» : (літ. вечір, присвяч. життєв. і творч. шляху укр. письм. Марку Вовчку) / А. Крижанівський // І сценарист, і режисер : ( зб. сценаріїв) / уклад. М.Б. Ревенко ; вступ. сл. В.Ф. Циганюка ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – Вінниця, 2004. – С. 41-52. 
 1. Лазаренко, К. Жива у пам’яті : [вшанув. пам’яті Марка Вовчка у Немирові] / К. Лазаренко // Літ. Україна. – 1983. – 22 груд. 
 1. Леськів, Б. З увагою і любов’ю : [про відвідини Немирова Б.Б. Лобачем-Жученком] / Б. Леськів // Колгосп. вісті. – 1980. – 3 черв. 
 1. Лесько, В. Свято коштовностей минувшини : [про музей «Літературна Немирівщина» з розділом, присвяч. Марку Вовчку] / В. Лесько // Прибуз. новини. – 2007. – 26 трав. C. 2. 
 1. Лупол, Г. У пам’яті щасливих нащадків : [про роботу Ковалів. СШ до 150-річчя від дня народж. Марка Вовчка] / Г. Лупол // Колгосп. вісті. – 1983. – 24 груд. 
 1. Малаков, Д.В. По Брацлавщине : (От Винницы до Тульчина) / Д.В. Малаков. – М. : Искусство, 1982. – Зі змісту: [Увічнення пам’яті Марка Вовчка в Немирові. Фото пам’ятника]. – С. 94-95, 96. 
 1. Меморіальна кімната-музей Марка Вовчка в Немирівському навчально-виховному комплексі «Середня загальноосвітня шк. І-ІІІ ст. № 2-ліцей». – Немирів, 2008. – 56 с. : фото. 
 1. Музей Марко Вовчок : [історія створ. музею в Немирові] // Рад. Україна. – 1962. – 23 верес. 
 1. Назаренко, Ю. Немирівський музей [Марка Вовчка й Опанаса Марковича] / Ю. Назаренко // Український календар. – Варшава, 1973. – С. 146-148. 
 1. Недзвідський, А. Народний музей у Немирові / А. Недзвідський // Україна. – 1962. – № 7. – С.18. 
 1. Новицький, А. «Що в імені твоїм, Маріє?...» : [про відзнач. у Немирові 170-річчя від дня народж. Марка Вовчка (1833-1907)] / А. Новицький // Вінниц. газ. – 2004. – 1 січ. – С. 6. 
 1. Опариста, Н. Зоря таланту невгасима : репортаж з музею Марка Вовчка (м. Немирів) / Н. Опариста // Комс. плем’я. – 1981. – 21 трав. 
 1. Пашковська, Д. «Славетна жінка з променем весни...» : [про відзнач. 178-ї річниці від дня народж. Марка Вовчка у Немирів. шк.-ліцеї № 2] / Д. Пашковська // Вінниц. газ. – 2012. – 17 січ. – С. 20. 
 1. Пащенко, М. Вулиця Марка Вовчка, класика української літератури : [вул. Марка Вовчка у Вінниці] / М. Пащенко // Вінниц. газ. – 2012. – 25 трав. – С. 9. 
 1. Пащенко, М. На честь класика української літератури Марка Вовчка у Вінниці названо вулицю / М. Пащенко // Мить істини. – 2012. – 15 черв. – С. 10 : фото. 
 1. Прилипко, В.І. Готуємось до ювілею : [Марка Вовчка] / В.І. Прилипко // Колгосп. вісті. – 1983. – 29 лип. 
 1. Рекрут, Я. Там, де творилися «Народні оповідання» : [про кімнату-музей Марка Вовчка в Немирів. ЗОШ № 2] / Я. Рекрут // Робітн. газ. – 2002. – 30 серп. – С.2. 
 1. Руда, М.А. Зростає потік екскурсантів : [про вшанув. пам’яті Марка Вовчка в Немирів. р-ні] / М.А. Руда // Колгосп. вісті. – 1983. – 22 груд. 
 1. Стебновська, Н. Лист до народного депутата України Олени Вітенко : [про музей Марка Вовчка у Немирові] / Н. Стебновська // Стожари Поділля : літ.-мистец. зб. – Вінниця, 2008. – Вип. 1. – С. 13-16. – (Б-ка Вінниц. орг. НСЖУ). 
 1. Стебновська, Н. Марко Вовчок єднає серця : [про вшанув. пам’яті Марка Вовчка на Немирівщині] / Н. Стебновська // Освіта Вінниччини. – 2011. – 23 груд. – С. 8. 
 1. Степаненко, А. Біля джерел «Народних оповідань» : (про музей Марка Вовчка у Немирові) / А. Степаненко, К. Лазаренко // Літ. Україна. – 1973. – 21 груд. 
 1. У музеї відкрили стенд : [з частиною історії життя Марка Вовчка в Петербурзі. НВК шк.-ліцеї № 2] // Прибуз. новини. – 2012. – 13 січ. – С. 2. 
 1. Уроки в... музеї : [про музей «Літературна Немирівщина»] // Вінниччина. – 2007. – 16 січ. – C. 4. 

*  *  *

 1. Дмитрук, О. В ім’я українства : [про презентацію в Немирові літ.-мистец. премії ім. Марка Вовчка, заснов. громад. орг. «Велика рідня»] / О. Дмитрук // Вінниц. газ. – 2008. – 9 трав. – C. 8. – (Спец. вип. газ. «П’ятниця»). 
 1. Мороз, О. Велика рідня талантів: [про літ.-мистец. ім. Марка Вовчка, її лауреатів, діяльність громад. орг. «Велика рідня»] / О. Мороз // Вінниц. газ. – 2011. – 18 лют. – С. 16. 
 1. У дружньому колі «Великої рідні» : [про діяльність громад. орг. «Велика рідня», зокрема про лауреатів літ.-мистец. премії ім. Марка Вовчка, заснов. цією орг.] // Вінничанка. – 2011. – № 3. – С. 8-9 : фото. 
 1. Поляхівський, Я. Над Бугом-рікою : [про комп. В.П. Папаїку, висунутого претендентом на звання лауреата літ.-мистец. премії ім. Марка Вовчка 2008 р. (посмертно)] / Я. Поляхівський // Вінниччина. – 2008. – 4 груд. – С. 4 : фото. – (Спец. вип. газ. «Хочу все знати»). 
 1. Яковенко, Т. Ольга Янушкевич – перший лауреат літературно-мистецької премії ім. Марка Вовчка / Т. Яковенко // Вінниччина. – 2008. – 29 лют. 

3.2. В Кабардино-Балкарії 

 1. Асфарова, Д. Домик дружбы народов : [музей Марка Вовчка в Нальчику] / Д. Асфарова // Кабардино-Балкар. правда. – 1963. – 25 дек. 
 1. Базилевський, М. В золотому серці Кабарди : [будинок-музей Марка Вовчка в Нальчику] / М. Базилевський // Україна. – 1972. – № 33. – С. 18-19. 
 1. Гнатюк, М. День пам’яті Марка Вовчка в Нальчику / М. Гнатюк // Комс. плем’я. – 1984. – 1 січ. 
 1. Дереч, Д. Міжнаціональна скарбниця : [про музей Марка Вовчка в Нальчику] / Д. Дереч // Вінниц. правда. – 1984. – 3 січ. 
 1. Дзагалов, А. Будинок-музей Марка Вовчка за матеріалами ЦДА КБР у м. Нальчику / А. Дзагалов // Краєзнавство. – 2010. – № 3. – С. 36-42 : фото. – Бібліогр. в кінці ст. 
 1. Іваненко, О. Пам’ятник у Нальчику / О. Іваненко, О. Засенко // Літ. Україна. – 1978. – 25 серп. 
 1. Крутикова, Н.Е. Выступление на торжественном митинге в Долинске [передмістя Нальчика] на открытии памятника на могиле украинской писательницы Марко Вовчок / Н.Е. Крутиковва // Кабардин. правда. – 1954. – 18 мая. 
 1. Ксенко, П. Відкриття пам’ятника Марку Вовчку в Нальчику / П. Ксенко // Літ. газ. – 1954. – 3 черв. 
 1. Лобач-Жученко, Б.Б. Меморіальний музей Марка Вовчка [в Нальчику] / Б.Б. Лобач-Жученко // Літ. Україна. – 1972. – 4 лип. 
 1. Масарик, В. Повернення через століття : [до відкр. літ.-мемор. музею Марка Вовчка в м. Богуслав (Київ. обл.)] / В. Масарик // Київ. правда. – 1985. – 13 серп. 
 1. Мафедзов, С.Х. Дом-музей Марко Вовчок в Долинске / С.Х. Мафедзов. – Нальчик : Эльбрус, 1968. – 17 с. 
 1. Памятник Марко Вовчок : [у м. Нальчик створено літ.-мемор. музей Марка Вовчка і на його території встановлено пам’ятник ] // Радуга. – 1978. – № 11. – С. 171. 
 1. Памятник Марко Вовчок, Россия, Нальчик : [Пам’ятник встановлено на території мемор. будинку-музею Марка Вовчка] [Електронний ресурс]. – Режим доступу: Ukrainian Places ukrainianplaces.com/ru/marko-vovchok/pamyatnik-marko-vovchok. – (дата звернення : 23.01.2013), вільний. – Назва з титул. екрана. 
 1. Реставрація будинку і садиби української письменниці Марка Вовчка [в Нальчику] // Літ. газ. – 1954 – 7 січ. 
 1. Свиридов, А. Музей Марка Вовчка у Кабардино-Балкарії просить допомоги [Електронний ресурс] / А. Свиридов. – Режим доступу: //http://ukrainianplaces.com/marko-vovchok/muzey-marka-vovchka-u-kabardino-balkariyi-prosit-dopomo. – (дата звернення : 23.01.2013), вільний – Назва з титул. екрана. 
 1. Свиридов, А. Музей-садиба Марка Вовчка (1985) [Електронний ресурс] / А.Свиридов. – Режим доступу: http://oko.kiev.ua/m504_k_boguslav_muzey-sadiba_marka_vovchka.zsp. – (дата звернення : 23.01.2013), вільний. – Назва з титул. екрана. 
 1. Талинская, А. Школа имени Марко Вовчок [в Нальчике] / А. Талинская // Сталин. племя. – 1954. – 18 февр. 
 1. Музей Марко Вовчок, Богуслав [Електронний ресурс]. – Режим доступу: doroga.ua/poi/Kievskaya/Boguslav/Mu... – (дата звернення : 23.01.2013), вільний. – Назва з титул. екрана. 

*  *  * 

 1. Каменюк, М. Невиконане побажання Марка Вовчка : [про поховання її в Україні] / М. Каменюк // Подолія. – 1992. –22 лют. ; Анкета для Господа Бога : (про час і про себе – пером публіциста) / М. Каменюк. – Вінниця, 2011. – С. 251-252. 
 1. Невиконане побажання Марка Вовчка : [про поховання її в Україні. Передрук з журн. «Україна» (1927, №3)] // Подолія. – 1992. – 22 лют. 
 1. Новицький, В. Чи доцільне перепоховання Марка Вовчка на Вінниччині? : [із зборів обл. орг. СПУ] / В. Новицький // Вінниц. газ. – 1996. – 30 трав. 
 1. Скрипник, В. Поховати в Україні : [обл. орг. СПУ підняла питання щодо перенесення праху письм. Марка Вовчка з м. Нальчика у Вінницю] / В. Скрипник // Голос України. – 1996. – 22 черв. – С. 14. 

3.3. Марко Вовчок в художній літературі 

 1. Бортняк, А. Марко Вовчок у Нальчику : [вірш] / А. Бортняк // Комс. плем’я. – 1973. – 25 груд. ; Дніпро. – 1974. – № 9. – С. 14 ; Вибране : лірика, гумор, сатира / А. Бортняк. – К., 1988. – С. 94-95. 
 1. Брандис, Е.П. В начале пути / Е.П. Брандис // Радуга. – 1966. – № 1. – С. 132-153 ; № 3. – С. 103-123. 
 1. Його ж. Марко Вовчок : [повесть] / Е.П. Брандис. – М. : Мол. гвардия, 1968. – 335 с. 
 1. Його ж. Марко Вовчок : повість-дослідж. / Є.П. Брандіс ; пер. з рос. Л. Малахова, П. Петрушевська. – К. : Дніпро, 1975. – 367 с. 
 1. Його ж. Сила молодая : повесть о писательнице Марко Вовчок / Е.П. Брандис. – Л. : Дет. л-ра, 1972. – 240 с. – Рец.: Третяченко, Т.Г. // Укр. мова і л-ра в шк. – 1973. – № 10. – С. 91-92. 
 1. Братусь, І. Роман «Марія» Оксани Іваненко в контексті творів про Марка Вовчка / І. Братусь // Сл. і час. – 2000. – № 4. – С. 30-36. 
 1. Вітенко, О. Жінка з променем весни : присвяч. Марку Вовчку (Марії Олександрівні Вілінській) до 100-річчя Дня пам’яті : [вірш] / О. Вітенко // Прибуз. новини. – 2007. – 10 жовт.; Стожари Поділля : літ.-мистец. зб. – Вінниця, 2008. – Вип. 1. – С. 17. – (Б-ка Вінниц. орг. НСЖУ). 
 1. Глова, В. Пісня дала їй крила : пам’яті М. Вовчка : [вірш] / В. Глова // Нові горизонти. – 1974. – 8 січ. 
 1. Гуртуєв, В. Марко Вовчок : [вірш] / В. Гуртуєв ; пер. з балкар. В. Забаштанського // Комс. плем’я. – 1971. – 28 груд. 
 1. Дацюк, О. Дві біографії однієї письменниці : [Марко Вовчок в худож. л-рі] / О. Дацюк // Сл. і час. – 1998. – № 6. – С. 41-45. 
 1. Деніс, М. Кроткий пророк : повість / М. Деніс. – Немирів : Вид. П.М. Климко, 2010. – 47 с. : іл. 
 1. Деніс, М. Марковичі: немирівський слід / М. Деніс. – Вінниця, 2012. – С. 290-332. 
 1. Забашта, Л. Орлиця : Марку Вовчку присвячую : [вірш] / Л. Забашта // Вінниц. правда. – 1957. – 10 серп. 
 1. Іваненко, О.Д. Води з кринички / О. Іваненко // Води з кринички : повісті, оповід. / О.Д. Іваненко. – К., 1981. – С. 3-91. 
 1. Її ж. Воды из кринички : повесть о Марко Вовчок / О. Иваненко ; авториз. пер. с укр. Н. Марченковой. – Нальчик : Эльбрус, 1991. – 110 с. 
 1. Її ж. Марія : роман / О. Іваненко. – К. : Рад. шк., 1988. – 542 с. 
 1. Її ж. Мария : роман / О. Иваненко ; авториз. пер. с укр. А. Островского. – М. : Сов. писатель, 1985. – 608 с. 
 1. Каменюк, М. Кобзарева дочка : [вірш про Марка Вовчка] / М. Каменюк // Вінниц. правда. – 1984. – 20 січ. ; Куцевол, О. Життя і творчість письменника в дзеркалі «поетичної критики» : навч. посіб. / О. Куцевол. – Вінниця, 2010. – С. 86. 
 1. Князенко, О. Немирівська прелюдія : оповідання [про Марка Вовчка] / О. Князенко // Дніпро. – 1983. – № 12. – С. 119-121. 
 1. Крижевич, Є. Марко Вовчок у Нальчику : [вірш] / Є. Крижевич // Дніпро. – 1982. – № 2. – С. 57 ; Куцевол, О. Життя і творчість письменника в дзеркалі «поетичної критики» : навч. посіб. / О. Куцевол. – Вінниця, 2010. – С. 85. 
 1. Курашкевич, К. Немирівський спогад : [вірш про Марка Вовчка] / К. Курашкевич // Вінниц. правда. – 1971. – 9 верес. 
 1. Лазаренко, К. І доля, мов зоря… [вірш присвяч. Марку Вовчку] / К. Лазаренко // Колгосп. вісті. – 1983. – 22 груд. 
 1. Його ж. Марко Вовчок у Немирові : [вірш] / К. Лазаренко // Колгосп. вісті. –1969. – 26 лип. 
 1. Його ж. Пам’ятник Марку Вовчку в Гуньці : [вірш] / К. Лазаренко // У братньому колі : вірші / уклад.: А.А. Бортняк, С.С. Гуртуєв, В.С. Рабенчук, З.М. Тхагазитов. – О., 1984. – С. 143-144. 
 1. Його ж. Серед женців : [оповід. про Марка Вовчка] / К. Лазаренко // Вінниц. правда. – 1984. – 9 лют. 
 1. Некрасов, Н. Не рыдай так безумно над ним : [вірш] / Н. Некрасов // Стихотворения. Поэмы / Н. Некрасов. – М., 2006. – С. 110. 
 1. Петников, Г. Мои трехстишия в венок Марку Вовчку : [цикл віршів] / Г. Петников // Пусть трудяться стихи : избранное / Г. Петников. – Симф., 1972. – С. 139. 
 1. Петров-Домонтович, В. Мовчуще божество : біогр. повість про Марка Вовчка / В. Петров-Домонтович // Три долі: Марко Вовчок в укр., рос. та фр. л-рі : [збірник] / уклад. В. Агеєва. – К., 2002. – С. 297-320. 
 1. Прилюк, Д. Відданість : [оповід. про Марка Вовчка] / Д. Прилюк // Україна. – 1979. – № 2. – С. 8-9. 
 1. Рабенчук, В. Двісті пісень Марка Вовчка : [вірш] / В. Рабенчук // Вінниц. Правда. – 1984. – 20 січ. ; Травневі смолоскипи : поезії / В. Рабенчук. – Вінниця, 1994. – С. 34 ; Мріяння зорі : вибране / В. Рабенчук. – Вінниця, 2004. – С. 75 ; Куцевол, О. Життя і творчість письменника в дзеркалі «поетичної критики» : навч. посіб. / О. Куцевол. – Вінниця, 2010. – С. 86. 
 1. Рара-Козак, В. Марко Вовчок у Нальчику : [вірш] / В. Рара-Козак // Вінниц. правда. – 1981. – 7 черв. 
 1. Стебновська, Н.І. Марку Вовчку : [вірш] / Н.І. Стебновська // Прибуз. новини. – 2008. – 16 січ. – С. 3. 
 1. Стрельбицький, М. Віночок шани ювілярці : (до 150-річчя від дня народж. Марка Вовчка) / М. Стрельбицький // Вінниц. правда. – 1984. – 20 січ. 
 1. Студецький, М. Зустріч із Шевченком : [вірш про Марка Вовчка і Т.Г. Шевченка] / М. Студецький // Макарчукове поле : поезії / М. Студецький. – О., 1980. – С. 63. 
 1. Його ж. Марко Вовчок за кордоном : [вірш] / М. Студецький // Крамольні вірші / М. Студецький. – К., 1996. – С. 127. 
 1. Його ж. «Неслися вихрем коні…» : [вірш] / М. Студецький // Куцевол, О. Життя і творчість письменника в дзеркалі «поетичної критики» : навч. посіб. / О. Куцевол. – Вінниця, 2010. – С. 84. 
 1. Тис, Ю. На світанку : біогр. повість з життя Марка Вовчка / Ю. Тис. – Чикаго : Вид-во Миколи Денисюка, 1961. – 404 с. 
 1. Топська, Н. Марко Вовчок / Н. Топська // Любов – наснага, любов – журба...: історії кохання класиків укр. л-ри / Н. Топська. – Донецьк, 2007. – С. 138-166 : фото. 
 1. Черемисін, Б.П. «Вечірня зоря» : [урив. з п’єси про Марка Вовчка] / Б.П. Черемисін ; пер. з рос. Д. Дереч // Вінниц. правда. – 1983. – 18 груд. 
 1. Шевченко, Т. Марку Вовчку (на пам’ять. 24 генваря 1858) / Т. Шевченко // Повне зібр. тв. : у 12 т. / Т. Шевченко ; НАН України ; Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. – К., 2001. – Т. 2 : Поезія. 1847-1861. – С. 282 ; Шевченко, Т. Кобзар / Т. Шевченко ; передм. П. Мовчана ; худож. В. Гарбуз. – К., 2004. – С. 590 ; Куцевол, О. Життя і творчість письменника в дзеркалі «поетичної критики» : навч. посіб. / О. Куцевол. – Вінниця, 2010. – С. 84. 
 1. Шепелев, А.М. Браслет Марии : повесть : [про Марка Вовчка] / А.М. Шепелев. – Нальчик : Эльбрус, 1988. – 245, [1] с. 
 1. Шогенцуков, А. Вічно жива : [вірш] / А. Шогенцуков ; пер. з кабард. М. Упеника // Вінниц. правда. – 1983. – 18 груд. 
 1. Його ж. Завжди жива : [вірш про Марка Вовчка] / А.Шогенцуков // Кабардино-Балкар. правда. – 1957. – 10 авг. 
 1. Шомахов, А. Как будто слышу голос Марко...: [вірш] / А. Шомахов ; пер. с кабард. Е. Яшкина // Кабардино-Балкар. правда. – 1953. – 22 дек. 
 1. Юхимович, В. Назви сіл : [про с. Вовчок Немирів. р-ну, яке пов’язане з ім’ям Марка Вовчка] / В. Юхимович // Поезія-81 : [збірник]. – К., 1981. – C. 60-61. 
 1. Його ж. Шлях до Тульчина : [вірш] / В. Юхимович // Вибране : поезії / В. Юхимович. – К., 1984. – С. 70-71. 
 1. Яковенко, Т. Черешенька : Марку Вовчку : [вірш] / Т. Яковенко // Живий вогонь : вибр. лірика та переспіви / Т. Яковенко. – Вінниця, 2009. – С. 29.
 1. Ільницька, Л.І. Марко Вовчок в бібліографії / Л.І. Ільницька // Бібліотека. Книга. Читач. – К., 1987. – С. 83-90. 
 1. Крутикова, Н.Е. К истории изучения библиографии и творчества Марко Вовчок / М.Е. Крутикова // Рус. яз. и л-ра в шк. – 1983. – № 6. – С. 3-10. 

*  *  *

 1. Вовчок Марко // Краткая лит. энцикл. – М., 1962. – Т. 1. – С. 1000-1002 : фото. 
 1. Вовчок Марко // БСЭ. – 3-е изд. – М., 1971. – Т. 5. – С. 170-171 : фото. 
 1. Вовчок Марко // Шевченківський словник : у 2 т. – К., 1976. – Т. 1. – С. 133. 
 1. Марахов, І.І. Вовчок Марко / І.І. Марахов // Т.Г. Шевченко в колі сучасників : слов. персоналій / І.І. Марахов. – К., 1976. – С. 24-25. 
 1. Засенко, О.Є. Вовчок Марко / О.Є. Засенко // УРЕ. – К., 1978. – Т. 2. – С. 341-342 : фото. 
 1. Вовчок Марко // Укр. рад. енцикл. слов. : у 3 т. – К., 1986. – Т. 1. – С. 322. 
 1. Засенко, О.Є. Вовчок Марко / О.Є. Засенко // Українська літературна енциклопедія : у 5 т. – К., 1988. – Т. 1. – С. 341-343 : фото. 
 1. Баженов, Л.В. Вовчок Марко // Баженов, Л.В. Поділля в працях дослідників і краєзнавців ХІХ-ХХ ст. : Історіографія. Бібліографія. Матеріали / Л.В. Баженов. – Кам’янець-Поділ., 1993. – С. 152. 
 1. Глобенко, М. Вовчок Марко / М. Глобенко // Енцикл. українознавства : словник. частина / Наук. т-во ім. Т. Шевченка ; ред.-уклад. В. Кубійович. – Л., 1993. – Т. 1. – С. 296 : фото. 
 1. Подолинний, А.М. Марко Вовчок / А.М. Подолинний // Подільські криниці : хрестоматія з л-ри рід. краю / уклад. А.М. Подолинний. – Вінниця, 1994. – Вип. 1. – С. 95-97, 107. 
 1. Вовчок Марко // Енцикл. українознавства для школярів і студентів / авт.-уклад. В. Оліфіренко. – Донецьк, 1999. – С. 65. 
 1. Федченко, П. Вовчок Марко / П. Федченко // Українська література у портретах і довідках. Давня л-ра – л-ра ХІХ ст. – К., 2000. – С. 49-51. 
 1. Хоменко, Б. Вовчок Марко / Б. Хоменко // З-над Божої ріки : літ. біобібліогр. слов. Вінниччини. – 2-ге вид., перероб., допов. – Вінниця, 2001. – С. 52-54 : фото. 
 1. Вовчок Марко // УСЕ. 2003 : універсальний словник-енцикл. / ред. кол.: М. Попович (голова), І. Дзюба, Н. Корнієнко та ін. – 3-є вид., перероб. і допов. – К., 2003. – С. 878. 
 1. Геник, С. Вовчок Марко / С. Геник // 150 видатних українок / С. Геник. – Івано-Франківськ, 2003. – С. 36-37 : портр. 
 1. Катаргіна, Т.І. Вовчок Марко / Т.І. Катаргіна // Енциклопедія історії України (ЕІУ). – К., 2003. – Т. 1 : А-В. – С. 590-591 : фото. 
 1. Гуцелюк, А. Вілінська Марія Олександрівна (Марко Вовчок) (1833-1907) / А. Гуцелюк, Г. Калінічева // Видатні постаті України : біогр. довід. / Г.В. Щокін, М.Ф. Головатий, В.А. Гайченко та ін. – К., 2004. – С. 166-171. 
 1. Куриліна, О.В. Марко Вовчок / О.В. Куриліна // Українська література : довід. для абітурієнтів та школярів / О.В. Куриліна, Г.І. Земляна. – Кам’янець-Поділ., 2004. – С. 154-159. 
 1. Хоменко, Б. Марко Вовчок / Б. Хоменко // Вінниччина фольклорна : довідник. – Вінниця, 2004. – С. 13-15 : фото. 
 1. Вовчок Марко (Марія Олександрівна Вілінська). 1833-1907 рр. // Новий довідник: укр. мова та укр. л-ра. – К., 2005. – С. 576-579. 
 1. Гальчак, С. Вовчок Марко (Вілінська Марія Олександрівна) / С. Гальчак // Краєзнавці Вінниччини : Біографії. Бібліографія / С. Гальчак. – Вінниця, 2005. – С. 38. 
 1. Федченко, П. Вовчок Марко / П. Федченко // ЕСУ (Енцикл. сучас. України ). – К., 2005. – Т. 4 : В-Вог. – С. 688-689 : фото. 
 1. Вовчок Марко // Усі українські письменники : [довід.] / уклад.: Ю.І. Хізова, В.В. Щеголева. – Х., 2007. – C. 294-298. 
 1. Гальчак, С. Вовчок Марко (Вілінська Марія Олександрівна) / С. Гальчак // Розвиток краєзнавства у Східному Поділлі ХІХ – почат. ХХІ ст. / С. Гальчак. – Вінниця, 2011. – С. 472. – Бібліогр. в кінці ст. 
 1. Подолинний, А. Марковичі: Марко Вовчок і Маркович Опанас Васильович / А. Подолинний // Тарас Шевченко і Вінниччина : імен. слов. / А. Подолинний ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 55-56. 

*  *  * 

 1. Марко Вовчок : бібліогр. та метод. матеріали / уклад.: І.С. Гончарова, Є.М. Шапіро. – Х. : Вид-во Кн. палати УРСР, 1957. – 56 с. 
 1. Марко Вовчок – Вілінська-Маркович, Лобач-Жученко Марія Олександрівна : (корот. біогр. довід. та бібліогр. список тв. і критич. л-ри) // Українські письменники : біо-бібліогр. слов. : в 5 т. – К., 1963. – Т. 2 : Дожовтневий період. (XIX – почат. XX ст.). – С. 108-139. 
 1. Марко Вовчок. 1833–1907 : реком. покаж. л-ри / Львів. держ. наук. б-ка. – Л., 1969. – 51 с. 
 1. Коротка бібліографія (про Марка Вовчка) // Брандіс, Є. Марко Вовчок : повість-дослідж. / Є. Брандіс. – К., 1975. – С. 363-364. 
 1. Марко Вовчок. (1833–1907) : (матеріали для відзнач. 125-річчя від дня народж. Марка Вовчка б-ками обл.) / уклад. М.М. Бех ; Вінниц. обл. б-ка ім. К.А. Тімірязєва. – Вінниця, 1959. – 8 с. 
 1. Короткий бібліографічний покажчик творів Марка Вовчка та науково-критичної літератури про неї // Марко Вовчок : семінарій / А.В. Недзвідський. – К., 1981. – С. 106-123. 
 1. Марко Вовчок і Вінниччина. (1833-1907) : (реком. покажч. л-ри) / уклад.: Г.М. Авраменко, Б.В. Хоменко; Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – Вінниця, 1983. – 14 с. – (Наші видатні земляки). 
 1. Марко Вовчок у колі сучасників : бібліогр. покажч. / уклад.: Л.І. Ільницька, Б.Б. Лобач-Жученко ; ред. М.П. Гуменюк ; АН УРСР, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. – Л., 1983. – 142 с. 
 1. Рева, Н.М. Вовчок Марко : [бібліогр. покажч.] / Н.М. Рева // Рева, Н.М. Українська література. Теорія, історія та методика викладання : [бібліогр. покажч.] / Н.М. Рева, Г.С. Рева ; за ред. С.А. Крижанівського. – К., 1987. – С.113-117. 
 1. Марко Вовчок (Марія Олександрівна Вілінська-Маркович) : [бібліографія] // Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 1993 року : (бібліогр. покажч.) / уклад. В.Є. Сошинська ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, Вінниц. держ. обл. архів. – Вінниця, 1993. – С. 35. 
 1. До 150-річчя від дня народження Марка Вовчка : [бібліографія] // Література про Вінницьку область за 1993 рік : (бібліогр. покажч.) / уклад.: В. Бочкова, С. Пойда, Л. Шпильова ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – Вінниця, 1995. – С. 16. 
 1. Опанас Васильович Маркович : [бібліографія] // Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 1997 року : реком. бібліогр. довід. / Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – Вінниця, 1996. – С. 23-25. 
 1. Рожнятовська, О.А. «Живу і мислю думою одною» : (до 170-річчя від дня народж. Марка Вовчка) / О.А. Рожнятовська // Календар знаменних і пам’ятних дат. – К., 2003. – IV кв. – C. 68-76. – Бібліогр. : 46 назв. 
 1. Тарас Шевченко і Вінниччина : біобібліогр. покажч. / уклад.: Г. Авраменко, О. Кізян, Б. Хоменко ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, Вінниц. ДПУ ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2004. – 107 с. – Зі змісту: [Т. Шевченко і Марко Вовчок]. – С. 29-31. 
 1. Марко Вовчок. Життя і творчість (1833-1907) : до 175-річчя від дня народж. [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / уклад.: Г.М. Авраменко, Б.В. Хоменко ; вступ. ст. «Зоря, що зійшла на Поділлі» Б.В. Хоменка ; ред. М.Г. Спиця ; відп. за вип. Н.І. Морозова ; Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – Електрон. текст. дані. – Вінниця : Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, 2008. – 60 с. – (Наші видатні земляки). – 1 електрон. оптич. диск (CD-ROM). – Систем. вимоги: Pentium-II ; 128Mb RAM ; Windows 95/98/NT. – Електрон. версія вид. – Режим доступу: http://www.library.vn.ua/publications/2009/Vovchok.html (дата звернення: 08.11.12), вільний. – Назва з етикетки диска. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).
 1. Агеєва, В. Марко Вовчок. Фонд № 4; од. зб.1738 ; 1849-1983 рр. [Електронний ресурс] : [опис фонду Марка Вовчка, що знаходяться у фонді рукописів Ін-ту л-ри] / В. Агеєва // Спадщина : Літературне джерелознавство. Текстологія / відп. ред. Г. Бурлака ; НАН України; Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченко. – Т. 3. – С. 339-363. – Режим доступу: //http://www.docstoc.com/docs/1852414/Spadshchyna_3. – (дата звернення : 20.03.2013), вільний. – Назва з титул. екрана. 
 1. Біографія Марка Вовчка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // www.velib.com/author.php?author=v_613_1 - 38k. – (дата звернення : 20.03.2013), вільний. – Назва з титул. екрана. 
 1. Біографія Марка Вовчка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // www.ukrcenter.com/Library/read.asp?id=1245 - 16k . – (дата звернення: 20.03.2013), вільний. – Назва з титул. екрана. 
 1. Біографія Марка Вовчка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: //http://duda.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=227&Itemid=54. – (дата звернення: 20.03.2013), вільний. – Назва з титул. екрана. 
 1. Богородіченко, А. Марко Вовчок: фатальна жінка української літератури [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://storinka-m.kiev.ua/article.php?id=942. – (дата звернення: 20.03.2013), вільний. – Назва з титул. екрана. 
 1. Відоме й невідоме про Марка Вовчка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: //http://www.biblioteka.uz.ua/vistavka/2007/marco.htm.(дата звернення : 20.03.2013), вільний. – Назва з титул. екрана. 
 1. Вовчок Марко Життя та творчість [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // www.ukrlib.com.ua/bio/printout.php?id=355 - 31k. (дата звернення: 20.03.2013), вільний. – Назва з титул. екрана. 
 1. Вовчок Марко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://netreferata.com/biograf-7459.html. – (дата звернення : 20.03.2013), вільний. – Назва з титул. екрана. 
 1. Дудко, В. Марко Вовчок у журналі «Основа» : реалії і міфи [Електронний ресурс] / В. Дудко // Спадщина : Літературне джерелознавство. Текстологія / відп. ред. Г. Бурлака ; НАН України; Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченко. – Т. 3. – С. 7-56. – Режим доступу: //http://www.docstoc.com/docs/1852414/Spadshchyna_3. – (дата звернення: 20.03.2013), вільний. – Назва з титул. екрана. 
 1. Електронні книги Марка Вовчка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: //http://bookland.net.ua/author.php?id=231. – (дата звернення : 20.03.2013), вільний. – Назва з титул. екрана. 
 1. Життя і творчість Марка Вовчка: детальна інформація [Електронний ресурс]. – Режим доступу //http://referaty.com.ua/ukr/details/6985/. – (дата звернення : 20.03.2013), вільний. – Назва з титул. екрана. 
 1. Колесник, Л. Росіянка – гордість української літератури (Марко Вовчок, 1833-1907 рр.) / Л. Колесник [Електронний ресурс]. – Режим доступу: //vedomosti-plus.kr.ua/arhiv/2008/14/23.html; vedomosti. – (дата звернення : 20.03.2013), вільний. – Назва з титул. екрана ; plus.kr.ua/arhiv/2008/15/18.html - 23khttp. – (дата звернення : 20.03.2013), вільний. – Назва з титул. екрана.

 

 1. Кебузинська, К. Українська Жанна Д'арк : адаптація «Марусі» П. Дж. Етцелем / К. Кебузинська [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tin-tina.livejournal.com/149869.html. – (дата звернення: 20.03.2013), вільний. – Назва з титул. екрана. 
 1. Марко Вовчок [Електронний ресурс]. – Режим доступу: //http://febweb.ru/feb/litenc/encyclop/le6/le6-8111.htm. (дата звернення: 20.03.2013), вільний. – Назва з титул. екрана. 
 1. Марко Вовчок (Марія Олександрівна Вілінська) (1833-1907 ) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: //http://www.chl.kiev.ua/bibliograf/geroyi2/Geroyi%20file/Vovchek.html. – (дата звернення: 20.03.2013), вільний. – Назва з титул. екрана. 
 1. Марко Вовчок [Електронний ресурс]. – Режим доступу: //http://format.ua/index.php?go=Articles&in=3&id=77. – (дата звернення: 20.03.2013), вільний. – Назва з титул. екрана. 
 1. Марко Вовчок. Інститутка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: //http://www.umka.com.ua/rus/catalogue/classical-2/marko-vovchok-instytutka-mp3-schoolmiss.html. – (дата звернення : 20.03.2013), вільний. – Назва з титул. екрана. 
 1. (Матеріали до уроків) «Інститутка» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://duda.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=227&Itemid=54. – (дата звернення: 20.03.2013), вільний. – Назва з титул. екрана. 
 1. Поетика «жіночої прози» ХІХ ст.: (Ганна Барвінок, Марко Вовчок, Олена Пчілка) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: //http://www.msoffice.com.ua/moreinfo.php. – (дата звернення : 20.03.2013), вільний. – Назва з титул. екрана. 
 1. 175 років від дня народження Марка Вовчка (справж. Марія Олександрівна Вілінська) (1833-1907), української письменниці [Електронний ресурс]. – Режим доступу: //http://sofiynist.donntu.edu.ua/kalendar/2008/december/vovchok.html. – (дата звернення: 20.03.2013), вільний. – Назва з титул. екрана. 

859 Шкільні твори за творчістю Марка Вовчка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: //http://www.ukrlib.com.ua/sochin/book.php?id=74. – (дата звернення: 20.03.2013), вільний. – Назва з титул. екрана.

*До покажчика включено прізвища авторів, укладачів, осіб, яким присвячено матеріали.Номери що відносяться до прізвищ осіб яким присвячено матеріали наводяться в дужках.

 

Авраменко Г.М. 313-316 (уклад.)

Агеєва В. 282 (уклад.), 327, 328, 430 (уклад.), 839

Акопьян А. 82

Александрова Г.Ф. 329

Алексєєв В.Г. 464

Алчевська Х.Д. (407)

Андрусенко В.П. 155, 461

Андрусяк І. 34 (уклад.)

Антонюк Є.М. 330

Асфарова Д. 728

 

Бажан О.М. 591

Баженов, Л.В. 806

Базилевський М. 83, 729

Баканідзе О. 60

Балинська Н.С. 418

Бама Л. 52

Барабан Л. 84, 91, 213

Барвінок Ганна (434, 581, 857)

Белецкий А. 85

Беліна-Кенджицький Ю. (241)

Бернштейн М.Д. 331, 413 (уклад.), 604

Бех М.М. 828 (уклад.)

Бичваров М.Д. 523

Бичко З.М. 332

Білецький Л. 333

Білецький Ф.М. 464

Білогуб I.I. 464

Білоноженко В.М. 464

Білостоцький С. 8

Білоус Н.В. 592

Білявська О.О. 2, 3, 153 (уклад.), 246 (уклад.), 529

Бічер-Стоу Гаррієт (659-662)

Бовкун В.Ф. 221, 687

Богородіченко А. 86,  843

Бойко О. 87

Бойко Т.М. 88, 334

Бойко Ю. 335

Бойчук А.П. 336

Бондар М.П. 337, 464

Бондаренко А.М. 464

Бондаренко Д.Б. 464

Бондаренко К. 683

Бондарчук В.П. 78 (уклад.)

Бондарчук М. 89, 214

Борисов В. 90

Боровик А.В. 418

Бородін В.С. 296

Бортняк А. 215, 684, 750, 773 (уклад.)

Борщевский Ф.М. 338, 593

Борщевська М.В. 464

Борщевський В. 530

Борщевський Ф. 91

Бочкова В. 834 (уклад.)

Брандис Е.П. 91, 92, 216, 295, 751-754

Брандіс Є.П. 339, 522, 571, 588,  827

Братусь І. 755

Брейбург С.М. 556

Бурбан В. 93

 

Вакарюк Л.А. 464

Варварцев М.М. 526

Ващук Ф.Т. 297

Верн Жуль 48, (587, 589, 590)

Винник В.О. 464

Винничук Ю. 66 (уклад.)

Висоцький А.А. 652

Вишневская Г.П. 464

Вілінська-Боголюбова С. 94

Вітенко О. 95, 685, 718, 756

Вітошинська Л. 96

Владич Л. 340, 341

Вовчок М. 550

Вольпе Е. 527

Воротняк Т. 97

В’юн А. 605

 

Гаврилюк И.М. 43

Гаврилюк І.М. 4

Гаєвська Л. 98

Галка Р. 53

Гальчак С. 342, 819, 822

Гальченко С. 99

Ганич Д.І. 597

Ганська Е. (250)

Ганюкова К.О. 343

Гаупт Т.П. 344, 345,  580-586, 594, 674

Гекельман Ю. 100

Геник С. 813

Герцен А.И. 535, (536)

Гладкий М. 217, 218

Глинський І. 480

Глобенко М. 807

Глова В. 757

Гмир І.С. 668

Гнатюк І.С. 464

Гнатюк М. 219, 686, 730

Гоголь М. 641

Голомб Л.Г. 464

Гольберг М.Я. 464

Гон М.Я. 464

Гончар О. 651

Гончар О.І. 346-348, 400 (уклад.)

Гончарова І.С.824 (уклад.)

Горбовець Р. 101

Гординський-Федькович О.-Ю. (409)

Гордійчук З. 220

Горик Н. 607

Горішній А. 102

Горський В.С. 523

Грабік Б.О. 418

Грабович Г. 349

Грабовський В. 103

Гребенникова Е. 104

Грещук В.В. 464

Грибова Л.М. 560

Грицай М.С. 105, 350-352

Грицюта М.С. 353

Грицютенко І.Є. 354

Грінвуд Джеймс (522)

Грінченко Б. (387)

Грущенко І.П. 221, 687

Гузар З.П. 464

Гуртуєв В. 758

Гуртуєв С.С. 773 (уклад.)

Гуцелюк А. 815

 

Дамьянович Н. 50

Данилюк Н. 106

Данюк Б. 688

Дацюк О. 759

Дашкевич В. 107

Дей О. 108

Дей О.І. 49 (уклад.), 355, 356, 481, 485 (уклад.), 502

Дем’яненко В.Ю. 247

Деменко В. 222, 689-691

Демський М.Т. 464

Денисенко А. 223, 224

Денисюк І.О. 357

Деніс М. 225, 226, 692, 760, 761

Дереч Д. 731,  788

Дець В. 227-229, 693, 694

Дзагалов А. 732

Дзюба І. 300, 358

Дисак Ф. 109

Дідик С.С. 464

Дідух С.В. 418

Дмитренко М. 502

Дмитрук О. 723

Добролюбов Н.А. 537

Доманицький В. 27, (274, 275)

Донець Т. 110

Дорошенко К.П. 230

Дорошенко О. 231, 232, 695

Дорошенко О.Г. 279

Дорошкевич В. 18 (уклад.)

Дорошкевич В.О. 23 (уклад.)

Дорошкевич О.К. 359, 360, (464)

Дубенко С.В. 464

Дудко В. 847

Дун О.З. 512

Дунська О. 696

Дятчук В.В. 454

Елигуашвили Э. 111.

Етцель П.-Ж. (571-573)

 

Єременко О.В. 361

Єфремов С. 362

 

Жицький Є.І. 678

Жовінська Ш. 286

 

Забашта Л. 754-758, 762

Забаштанський В. 758

Забеліна В.П. 464

Загнітко А.П. 464

Заготова С.М. 69 (уклад.), 70 (уклад.), 71 (уклад.), 74 (уклад.), 77 (уклад.)

Загребельная Л.С. 155, 461

Зарва В.А. 464541-543, 566

Засенко А.Е. 595

Засенко О. 29, 115-117, 298, 299, 363-372, 513-515, 733, 803, 805

Зборовська Н. 373

Земляна Г.І. 816

Зеров М. 374-376

Зимомря М. 118, 464, 516, 531

Зінченко Л. 233

Зленко Г.Д. 569

Зорівчак Р.П. 464, 521

 

Иваньо И. 377

Исаков С.Г. 464

Іваненко О. 733, 763-767

Іваницька Н.М. 464

Іванів В. 119

Івшина Л. 192

Ільницька Л.І. 797, 831 (уклад.)

Ісаченко Г.І. 321

Іскорко-Ігнатенко В. 274

 

Кавун М. 697, 698

Каганов Т. 65 (уклад.)

Каменюк М. 746, 767

Камінський П.Г. 654

Каравелов Любен (524)

Кармалюк У. (664)

Карп’юк М.Д. 464

Катаргіна Т.І. 814

Качкан В. 266

Квєтний Н.С. 221, 687

Квітка-Основ'яненко Г. (622)

Кебузинська К. 573, 851

Кейда Ф.Ф. 384

Кизилова В.В. 609

Кирилюк Є. 120-122, 520

Киркач-Осипова Л.Д. 155, 461

Кислий Ф.С. 278

Кізян О. 315 (уклад.)

Кіліченко Л.М. 385

Кірєєв М. 123

Кісілюк Н. 386

Клименко А. 41

Клименко Т.Є. 388

Клочек Г. 655

Князенко О. 768

Кобилянська О. (67), 276, (333, 429, 464)

Кобринська Н. (67)

Коваленко В.М. 648

Коваль О.А. 247

Ковбасенко Л.В. 387

Кодлюк Я.П. 610, 611

Козак-Семенова Л.П. 389, 612

Козаченко А. 390

Козловська Є. 124

Козырь Е.В. 155, 461

Колесник Л. 850

Кониський О. (387)

Короненко С. 125

Костомаров М.І. 277, (278)

Косульникова Б. 48

Котляревський І. 641

Котляревський О.О. 391

Коцюба О.Й. 235

Коцюбинська М. 392

Коцюбинський М. 69, (279, 280, 414)

Кравченко М.В. 464

Кравчук В.І. 699

Краснящих А.П. 68 (уклад.)

Кремльова Г.Ф. 675

Крефт Б. 561

Кривоніс О. 236

Кривоног В.О. 418

Кривошапова С.А. 400 (уклад.)

Кривуляк О.В. 482

Крижанівський А. 700

Крижевич Є. 769

Крупеньова Т.І. 393

Крупка М. 394

Крутикова Н.Е. 735, 798

Крутікова Н.Є. 2, 41, 42, 91, 126, 127, 301, 302, 395-399, 532, 557, 562, 563, 567, 568

Ксенко П. 735

Кулик Г.Т. 418

Куліш П. (271), 281, (282, 344, 361, 641, 647)

Купріянов І. 18 (уклад.)

Купріянова І.Т. 400 (уклад.)

Курашкевич К. 770

Куриліна О.В. 816

Куцевол О. 779

 

Лавров Д. 128, 129

Лавров П. (539 540)

Лазаренко К. 130, 237, 701, 771-774

Лебединская Т.М. 464

Левчик Н. 613

Легкодух Д. 131

Ленець К.В. 433, 464

Лепша І. 587

Лесков Н. (541-544)

Лесюк М.П. 464

Леськів Б. 132, 702

Лесько В. 703

Лесько О.І. 247

Лещенко П.Я. 385

Литовченко В.М. 464

Лісовий П. 238

Лісовий П.М. 303, 464

Лобач-Жученко Б.Б. 23 (уклад.), 59, (99, 101, 102),

(118), 133-147, (203, 206), 239, 304, 305, 400 (уклад.),

401-405, 464, 536, 539, 551, 555, 563, 571, 574, 588,

579, 676, (702), 736, 831 (уклад.)

Логвиненко О. 148, 379

Логвіненко Н.М. 483

Лозинський І.М. 464

Луговий Ол. (Олександр Овруцький-Швабе) 149

Луньевич И.В. 406

Лупол Г. 704

Ляхова Х.Т. 464

 

Мазур Р.А. 240, 464

Мазуркевич О.Р. 407, 408

Маковей О. 409

Малаков Д.В. 241, 705

Малахова В. 150

Манукян О.О. 614, 615

Марахов І.І. 802

Маркович Б.А. (568)

Маркович О.В. (103, 230, 231, 251, 271, 290, 481, 544, 565, 835)

Мартынов А. 156, 157

Марценюк К. 242

Марченко О. 158-160, 243

Марчук Л.М. 418

Масарик В. 737

Матвіїшин В.Г. 570

Матвіяс І.Г. 414

Матрохін М.І. 617, 626

Мафедзов С.Х. 738

Махун С. 192 (уклад.)

Маценко І. 415

Машинский С. 7, 47

Минкова Л. 524

Мирний Панас (336)

Михайловіна Н. 244

Міщук Р.С. 416, 484, 506

Мовчан П. 789

Мовчанюк Г. 579

Мовчун А. 161, 417, 618, 619, 663

Могилянський О.П. 553

Мозговий В.М. 641

Мойсієнко А.К. 454

Мороз М.О. 287

Мороз О. 724

Морозов В. 162

Муляр Я. 245

Мусиенко В.П. 464

Мушкетик Ю. 163

 

Надійко А. 164

Назаренко Ю. 708

Налапко Г. 620

Нартова Л.В. 16 (уклад.), 653 (уклад.)

Нарушевич В.В. 64

Нахлік Є.К. 419-421, 464, 486

Недзведский А.В. 517, 552

Недзвідський А.В. 165, 306, 422-442, 487, 488, 518, 621, 709, 829

Неживенко В.О. 418

Некрасов М.О. (546, 547)

Некрасов Н. 775

Некрасови, родина (233)

Неровня Н.М. 464

Нечуй-Левицький І. 69

Новик О. 670

Новикова Т. 166

Новицький А. 168, 710, 748

Новікова Т. 167

 

Огоновський О. 283-285

Огоян Л.М. 464

Одинцова Г.С. 6610, 611

Озимківська А.О. 418

Олейник Т. 169

Олійник В.У. 427, 489

Олійник І.С. 606

Оліфіренко В. 809 (уклад.)

Омельяненко Л. 170, 428

Омельянов М. 171

Омельянов М.Я. 153 (уклад.), 246 (уклад.)

Опариста Н.711

Откович К.В. 429

Охріменко О. 525

Охріменко П.П. 464

 

Павленко И.Я. 596

Павличко С. 430, 431

Панасенко Т. 172

Панасенко Т.М. 46

Панченко В. 192 (уклад.)

Папаїка В.П. (726)

Пахльовська О. 528

Пашковська Д. 712

Пащенко М. 91, 713, 714

Петников Г. 776

Петренко Н. 173

Петренко С. 506

Петриченко Н. 622

Петрова Л.П. 155

Петров-Домонтович В. 282, 432, 777

Пилинський М.М. 433, 464

Пилипенко О. 434

Писарєв Д.І. 548, 549, (550-552)

Писемський (544)

Письменна Л. 174

Поважна В. 91

Погорельський А. (622)

Погребенник В. 623, 679

Погребенник Я.М. 464

Погребна В.Л. 435-437, 597

Погрібний А.Г. 4 (уклад.), 248, 439-440, 464

Подолинний А. 27, 249, 441, 808, 823

Пойда С. 834 (уклад.)

Полєк В.Т. 464

Полинцев М. 250

Полідович О.А. 72, 75, 76 (уклад.)

Полумієнко Р.В. 656

Поляхівський Я. 726

Польская Е. 175

Потупейко М.М. 253, 464

Приймак М. 176

Прилипко В.І. 715

Прилюк Д. 778

Присяжнюк М. 251-255

Присяжнюк М.Ф. 464

Присяжнюк Н. 256, 442

Приходько П.Г. 1 (уклад.)

Проценко И.М. 598

Проценко І.М. 464, 443-445, 624-626, 650

Пустова Ф.Д. 273, 464

Пчілка Олена (271, 387, 857)

 

Рабенчук В.С. 177, 773 (уклад.), 779

Рада І. 627

Радишевський Р.П. 506

Рара-Козак В. 780

Ращенко С. 178-180

Рева М.І. 628

Рева Н.М. 832

Ревенко М.Б. 700 (уклад.)

Ревуцька С.К. 446, 447, 599

Регушевський Є.С. 257, 322, 323

Рекрут Я. 258, 716

Різниченко Т.М. 181, 307, 448

Рожковський Ц.Й. 449

Рожнятовська О.А. 836

Романишина Н.І. 671

Ротач П. 490

Руда М.А. 717

Руданський, С. (414)

Рудинська Є. 491

Рудницький М.І. 576

Рудь В. 182

Рум’янцева О. 450

Руму А. 50

Русова С. 183

 

Сагіна Ф.І. 690, 630

Саечко Ю. 308

Салій О. 184

Салтиков-Щедрін М.Є. 554, (555)

Самійленко С.П. 606

Санд Жорж (88)

Сваричевський А. 677

Свидницький, А. (414)

Свиридов А. 742, 743

Сегеда Ю. 259

Семчук Д.Б. 657

Сент Вітгінштейн К. (250)

Сердюк В. 185

Сиваченко М.Є. 1 (уклад.), 186, 451-453, 492-494

Сипа Л. 464

Сиротенко В. 260, 455

Ситник Н. 187

Скиба О. 664

Сковорода Г. 641

Скоморовський Б.Г. 631

Скрипник В. 749

Скуратівський В. 495

Слоньовська О.В. 632

Слюсар А. 633

Сметанська М.І. 457-460, 464, 634

Солод Ю. 635

Солоненко М. 261, 262

Сорокіна Л. 636, 672, 681

Сохацька Є. 263, 264, 464, 479, 498, 533, 534

Сошенко І.М. (232)

Сошинська В.Є. 833 (уклад.)

Сталь П.-Ж. 24

Стебновська Н. 629, 710, 711, 773

Степаненко А. 237, 265, 266, 720

Стерльов В. 188

Стех Я. 189

Стороженко М. 20

Страшинская Н. 190

Стрельбицький М. 782

Студецький М. 783-785

Сытник А.-А.О. 456

Сюндюков И. 191, 638

  

Талинская А. 744

Тараненко М. 309, 462, 463, 639

Тараненко М.П. 356, 631

Тарнавська М. 193

Тис Ю. 786

Титаренко Н.А. 310, 465-467, 600, 658, 669

Тищенко В. 506

Тищенко В.І. 499, 500, 601, 665, 666

Ткаченко А.Ф. 194

Ткачук В. 195

Ткачук М. 640

Ткачук М.П. 464, 468

Ткачук С.М. 418

Толстой Л. (411, 556, 557)

Топська Н. 787

Третяченко Т.Г. 464

Тургенєв І.С. (271, 403, 442), 558. 559, (560-565)

Туркевич В. 590

Тхагазитов З.М. 773 (уклад.)

 

Українка Леся 69, (286, 387, 324), 641

Ульянова В. 28

Унгурян О. 473

Упеник М. 196

 

Федирко М.М. 602

Федоренко Т.О. 464

Федосов Л.П. 464

Федотов Є.С. 501

Федунь Н.О. 642, 643

Федченко П. 810, 820

Фечко-Каневська О. 644

Филоненко В.И. 197

Фомічов А. 503

Франко І. 69, 317-320, (321-325), 336, 418), 641

Фріч Й. (579)

Фурсова Л. 659-662, 667

 

Хабатюк Ю.Ф. 464

Хаврусь С. 198

Хізова Ю.І. 821 (уклад.)

Хінкулов Л. 199

Хмелюк М.Д. 200-201, 474

Хоменко Б.В. 153, 202-209, 267, 268, 311, 313-316 (уклад.), 324, 325,

475-477, 484, 504-511, 519, 577, 578, 603, 645, 811, 817

Хроменко І. 673

Хропко II.II. 464, 680

Худаш Л.С. 646

 

Цах В. 33

Циганюк В.Ф. 700

Цуканова Н.М. 418

Цурупа О. 270, 312

 

Чалий М.К. (241)

Червінчук І. 210

Черемисін Б.П. 788

Чернишевський М. (566-568)

Чернишов А. 546

Чернышев Л. 7

Чечот М.Т. 211

Чічановський А.А. 608 (уклад.)

Чопик Р. 271

Чорна Т.М. 280

 

Шабліовський Є. 547

Шапіро Є.М. 824 (уклад.)

Шаховський С.М. 559 (уклад.)

Шевченко О. 65 (уклад.)

Шевченко Т. 69, 230, (288-290), 291-294, (295-316), 641, 789

Шевчук В. 478

Шевчук Г.П. 418

Шепелев А.М. 790

Шкіра Г.Г. 418

Шогенцуков А. 791, 792

Шомахов А. 793

Шпильова Л. 834 (уклад.)

Шуляр В.І. 647

Шульга Т.П. 641 (уклад.)

Шумило Н.М. 479

 

Щеголева В.В. 821 (уклад.)

Юхимович В. 794, 795

Юхнова Б. 53

 

Яковенко Т. 727, 796

Якулін Ю. 272

Янушкевич О. (727)

Яременко В. 212

Від упорядника

Хоменко Б.В. Зоря, що зійшла на Поділлі.

 

 1. Твори Марка Вовчка
 • 1.1. Основні видання творів Марка Вовчка
 • 1.2. Переклади творів Марка Вовчка
 • 1.3. Твори в колективних  збірниках 
 1. Література про життя і творчість Марка Вовчка 
 • 2.1. Життєвий і творчий шлях
  • 2.1.1. Немирівський період в житті і творчості Марка Вовчка (1855-1858)
 • 2.2. Дослідження творчості Марка Вовчка
  • 2.2.1. Марко Вовчок в  прижиттєвій українській літературній критиці
   • 2.2.1.1. Марко Вовчок і Т.Г. Шевченко
   • 2.2.1.2. Марко Вовчок та Іван Франко
  • 2.2.2. Дослідження творчості Марка Вовчка у ХХ – на початку ХХІ ст.
  • 2.2.3. Марко Вовчок на ниві фольклористики
  • 2.2.4. Марко Вовчок і зарубіжна література
  • 2.2.5. Перекладацька діяльність письменниці
  • 2.2.6. Дисертації
 • 2.3. Вивчення творчості Марка Вовчка в навчальних закладах
 1. Вшанування пам’яті Марка Вовчка
 • 3.1. На Вінниччині
 • 3.2. В Кабардино-Балкарії
 • 3.3.  Марко Вовчок в художній літературі
 1. Довідкові та бібліографічні матеріали про Марка Вовчка
 2. Електронні ресурси
 3. Іменний покажчик 

 

Бібліографічне видання 

 

Марко Вовчок.

Життя і творчість

(22.12.1833-10.08.1907)

 

Бібліографічний покажчик

 

До 180-річчя від дня народження

 

 

 

Відповідальна за випуск Н.І. Морозова,

 директор Вінницької ОУНБ ім.. К.А. Тімірязєва, заслужений працівник культури України 

 Укладач, комп’ютерний набір  Г.М. Авраменко 

Редактор М.Г. Спиця 

Комп’ютерна верстка, оригінал, оригінал-макет Н.В. Спиця

Марко Вовчок


Управління культури і туризму

Вінницької обласної державної адміністрації 

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва 

 

Наші видатні земляки

 

Марко Вовчок.

Життя і творчість

(22.12.1833-10.08.1907)

 

До 180-річчя від дня народження

 

Бібліографічний покажчик

 

Вінниця, 2013


ББК 91.9 : 83 +83 (4УКР)5-8 Вовчок

В61

УДК 014.5 (477) «18» Вовчок 

 

 

Відповідальна за випуск Н.І.Морозова,

директор ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, заслужений працівник культури України

 

 

Марко Вовчок. Життя і творчість (22.12.1833- 10.08.1907) : до 180-річчя від дня народж. : бібліогр. покажч. / уклад. Г.М. Авраменко ; вступ. ст. «Зоря, що зійшла на Поділлі» Б.В. Хоменка ; ред.: М.Г. Спиця, П.І.Цимбалюк ; відп. за вип. Н.І. Морозова ; Упр. культури і туризму Вінниц. обл. держ. адмін., Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – Вінниця, 2013. – 145 с. – (Наші видатні земляки).

 

Видання присвячене 180-річному ювілею видатної української письменниці Марка Вовчка (Марії Олександрівни Вілінської), життя і творча діяльність якої тісно пов’язані з Вінниччиною, зокрема з Немирівським районом, де вона відбулася як письменниця. У покажчику представлено видання її творів, дослідження багатогранної творчості письменниці в літературній критиці.

Розрахований на літературознавців, педагогів, студентів, бібліотечних працівників, краєзнавців, усіх шанувальників творчості Марка Вовчка.

© Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва, 2013