Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір

Рік видання: 2018

Місце зберігання: Сайт (електронне видання)

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

 

Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір

Матеріали II міжнародної наукової конференції молодих вчених, аспірантів та магістрів

 

6-7 грудня 2018 року

 

Київ - 2018


УДК 7.01:008

 

Культура і мистецтво: сучасний вимір : матеріали II міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та магістрів, 6-7 груд. 2018 р. М-во культ. України; Нац. акад. кер. кадрів культ. і мистец. Київ: НАКККіМ, 2018. 372 с. Збірник матеріалів присвячено актуальним питання гуманітарних наук, експертної діяльності в галузі культури і мистецтва, соціокомунікаційним процесам в інформаційній, бібліотечній й архівній справі, традиціям та сучасним напрямам сценічного й аудіовізуального, а також музичного мистецтва. До того ж, висвітлено теоретико-практичний міжкультурний потенціал соціокультурної послуги, практики дизайну і реклами, аналізовано стан, проблеми і перспективи хореографічної культури у державотворчому процесі. Рекомендовано науковим співробітникам, працівникам бібліотек, викладачам і студентам вищих навчальних закладів та широкому коло читачів.

 

Редакційна колегія:

Литвин С. Х., доктор історичних наук, професор, проректор з наукової роботи та міжнародних зав’язків НАКККіМ (голова редколегії)

Іванов С. В., доктор хімічних наук, професор, перший проректор НАКККіМ (заступник голови редколегії)

 

Члени редакційної колегії:

Андресюк Б. П., доктор політичних наук, професор, директор Інституту дизайну та реклами НАКККіМ Дичковський С. І., кандидат педагогічних наук, доцент, директор Інституту практичної культурології та арт-менеджменту НАКККіМ

Кулиняк М. А., кандидат мистецтвознавства, доцент, директор Інституту сучасного мистецтва НАКККіМ

Герчанівська П. Е., доктор культурології, професор, завідувач кафедри культурології та інформаційних комунікацій НАКККіМ

Карпов В. В., доктор історичних наук, завідувач кафедри мистецтвознавчої експертизи НАКККіМ Копієвська О. Р., кандидат педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри арт-менеджменту та івент-технологій НАКККіМ

Хоролець Л. І., професор, народна артистка України, завідувач кафедри сценічного та аудіовізуального мистецтва НАКККіМ

Корисько Н. М., доцент, заслужений працівник культури України, заступник завідувача кафедри хореографії НАКККіМ

Мустафаєв Ф. М., народний артист України, завідувач кафедри естрадного виконавства НАКККіМ Прищенко С.В., доктор наук габілітований у галузі дизайну, професор кафедри графічного дизайну, завідувач відділу аспірантури та докторантури НАКККіМ

Денисюк Ж.З., кандидат культурології, доцент, завідувач відділу наукової та редакційно видавничої діяльності НАКККіМ

Тишкевич К.І., заступник завідувача відділу наукової та редакційно-видавничої діяльності НАКККіМ

 

Рекомендовано до друку Вченою радою Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (протокол№ 6 від 27 грудня 2018 року)

Позиція авторів може не збігатися із позицією редакційної колегії збірника.

Автори несуть повну відповідальність за викладений матеріал.

© Автори матеріалів, 2018 © НАКККіМ, 2018


    Завантажити (3,77 МБ) 

Поділитися:

Культура і мистецтво


МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

 

Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір

Матеріали II міжнародної наукової конференції молодих вчених, аспірантів та магістрів

 

6-7 грудня 2018 року

 

Київ - 2018


УДК 7.01:008

 

Культура і мистецтво: сучасний вимір : матеріали II міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та магістрів, 6-7 груд. 2018 р. М-во культ. України; Нац. акад. кер. кадрів культ. і мистец. Київ: НАКККіМ, 2018. 372 с. Збірник матеріалів присвячено актуальним питання гуманітарних наук, експертної діяльності в галузі культури і мистецтва, соціокомунікаційним процесам в інформаційній, бібліотечній й архівній справі, традиціям та сучасним напрямам сценічного й аудіовізуального, а також музичного мистецтва. До того ж, висвітлено теоретико-практичний міжкультурний потенціал соціокультурної послуги, практики дизайну і реклами, аналізовано стан, проблеми і перспективи хореографічної культури у державотворчому процесі. Рекомендовано науковим співробітникам, працівникам бібліотек, викладачам і студентам вищих навчальних закладів та широкому коло читачів.

 

Редакційна колегія:

Литвин С. Х., доктор історичних наук, професор, проректор з наукової роботи та міжнародних зав’язків НАКККіМ (голова редколегії)

Іванов С. В., доктор хімічних наук, професор, перший проректор НАКККіМ (заступник голови редколегії)

 

Члени редакційної колегії:

Андресюк Б. П., доктор політичних наук, професор, директор Інституту дизайну та реклами НАКККіМ Дичковський С. І., кандидат педагогічних наук, доцент, директор Інституту практичної культурології та арт-менеджменту НАКККіМ

Кулиняк М. А., кандидат мистецтвознавства, доцент, директор Інституту сучасного мистецтва НАКККіМ

Герчанівська П. Е., доктор культурології, професор, завідувач кафедри культурології та інформаційних комунікацій НАКККіМ

Карпов В. В., доктор історичних наук, завідувач кафедри мистецтвознавчої експертизи НАКККіМ Копієвська О. Р., кандидат педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри арт-менеджменту та івент-технологій НАКККіМ

Хоролець Л. І., професор, народна артистка України, завідувач кафедри сценічного та аудіовізуального мистецтва НАКККіМ

Корисько Н. М., доцент, заслужений працівник культури України, заступник завідувача кафедри хореографії НАКККіМ

Мустафаєв Ф. М., народний артист України, завідувач кафедри естрадного виконавства НАКККіМ Прищенко С.В., доктор наук габілітований у галузі дизайну, професор кафедри графічного дизайну, завідувач відділу аспірантури та докторантури НАКККіМ

Денисюк Ж.З., кандидат культурології, доцент, завідувач відділу наукової та редакційно видавничої діяльності НАКККіМ

Тишкевич К.І., заступник завідувача відділу наукової та редакційно-видавничої діяльності НАКККіМ

 

Рекомендовано до друку Вченою радою Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (протокол№ 6 від 27 грудня 2018 року)

Позиція авторів може не збігатися із позицією редакційної колегії збірника.

Автори несуть повну відповідальність за викладений матеріал.

© Автори матеріалів, 2018 © НАКККіМ, 2018


    Завантажити (3,77 МБ)