Копієвська О. Культурна функція держави в контексті національного державотворення

Рік видання: 2010

Місце зберігання: Сайт (електронне видання)

Ольга Копієвська

Культурна функція держави в контексті національного державотворення

 

Монографія

 

Київ 2010


УДК 008:342.107.1 ББК 71:67.400 К 65

Рецензенти:

Т.В. Новальська, доктор історичних наук, професор Київського національного університету культури і мистецтв

В.І. Орленко, доктор історичних наук, професор Київського національного торговельно-економічного університету

Р.А. Калюжний, доктор юридичних наук, професор Київського національного університету внутрішніх справ

Рекомендовано вченою радою Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (протокол № 5 від 1 червня 2010 р.)

 

Копієвська О.Р.

К 65 Культурна функція держави в контексті національного державотворення : монографія. — К.: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2010. — 272 с.

КВК 978-966-452-050-5

 

Монографія присвячена питанням реалізації культурної функції держави, визначаються напрями і види діяльності держави щодо реалізації даної функції з огляду на політичні, економічні та соціальні перетворення, територіальну організацію, культурні та історичні традиції, державну ідеологію та національні інтереси. Розкриваються основні напрями діяльності різних гілок влади на формування та реалізацію культурної політики держави.

У монографії розглядаються основні проблеми правового регулювання суспільних відносин як одного із різновидів владного впливу на функціонування сфери культури, що є важливою складовою діяльності держави.

Для науковців, викладачів вишів, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться проблемами реалізації культурної функції держави.

УДК 008:342.107.1 ББК 71:67.400

КВК 978-966-452-050-5      

© Копієвська О.Р., 2010

© Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2010 


    Завантажити (1,98 МБ) 

Поділитися:

Копієвська О. Культурна функція держави


Ольга Копієвська

Культурна функція держави в контексті національного державотворення

 

Монографія

 

Київ 2010


УДК 008:342.107.1 ББК 71:67.400 К 65

Рецензенти:

Т.В. Новальська, доктор історичних наук, професор Київського національного університету культури і мистецтв

В.І. Орленко, доктор історичних наук, професор Київського національного торговельно-економічного університету

Р.А. Калюжний, доктор юридичних наук, професор Київського національного університету внутрішніх справ

Рекомендовано вченою радою Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (протокол № 5 від 1 червня 2010 р.)

 

Копієвська О.Р.

К 65 Культурна функція держави в контексті національного державотворення : монографія. — К.: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2010. — 272 с.

КВК 978-966-452-050-5

 

Монографія присвячена питанням реалізації культурної функції держави, визначаються напрями і види діяльності держави щодо реалізації даної функції з огляду на політичні, економічні та соціальні перетворення, територіальну організацію, культурні та історичні традиції, державну ідеологію та національні інтереси. Розкриваються основні напрями діяльності різних гілок влади на формування та реалізацію культурної політики держави.

У монографії розглядаються основні проблеми правового регулювання суспільних відносин як одного із різновидів владного впливу на функціонування сфери культури, що є важливою складовою діяльності держави.

Для науковців, викладачів вишів, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться проблемами реалізації культурної функції держави.

УДК 008:342.107.1 ББК 71:67.400

КВК 978-966-452-050-5      

© Копієвська О.Р., 2010

© Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2010 


    Завантажити (1,98 МБ)