Книжкових виставок сузір’я. Кращі виставки 2008-2009 р. Випуск 9

Рік видання: 2005

Місце зберігання: Сайт (електронне видання)

Вінницька обласна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва

 

 

Книжкових виставок сузір’я

 

Кращі виставки 2008-2009 років

 

Вип. 9

Методичні рекомендації бібліотекам

 

Вінниця - 2010

 

 

 


 

Дещо про форми бібліотечних виставок

У нашому професійному середовищі вважається, що бібліотечна виставка є потужним каналом розповсюдження загальної інформації про документні фонди книгозбірні, привертання уваги публіки до актуальної теми, проблеми, факту, події та фіксації читацького інтересу до певної книги. Кожна виставка – це своєрідна візитівка бібліотеки, за якою можна отримати уявлення про рівень і стиль співробітників, їх творчий потенціал і ставлення до користувачів.

Звичайно, в кожній бібліотеці організовуються і оформляються традиційні виставки: персональні, тематичні, до знаменних і пам’ятних дат, але все більше і більше наших колег із публічних книгозбірень віддають перевагу, так званим, нетрадиційним виставкам. Нетрадиційні виставки привертають увагу відвідувачів своїм оригінальним оформленням, незвичною композиційністю, інформаційною насиченістю. Все частіше у бібліотеках для оформлення використовують так званий ай – стоппер (eye-stopper).

Даний метод використовується в рекламних посиланнях, який моментально захоплює увагу користувача. Ним може бути об’єкт, образ, предмети та інші доповнення і саме вони традиційні виставки перетворюють у виставки-інсталяції. Інсталяція (від англ. - установка) – просторова композиція, створена з різних елементів: побутових предметів, промислових виробів і матеріалів, природних об’єктів, фрагментів текстової або візуальної інформації.

Ось,наприклад як метод ай – стоппер використано у виставці – форумі «Літературне різнобарв’я» у Тульчинській ЦРБ, а у Ксаверівській бібліотеці- філії Вінницької ЦБС за основу ай- стоппера взяли стиль «смайлик». 

Бібліотечні виставки все більше стають схожими на об’ємні експозиції і таким прикладом може слугувати виставка «До совісті і розуму людського» Козятинської ЦРБ.

Для оформлення виставки «Це трепетне слово атестація» у відділі науково – методичної роботи та інновацій у бібліотечній справі ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва було використано ай-стопперні «гаплички», як то, написи зі зверненнями і цитатами на фігурно вирізаному кольоровому папері та закріпленими на торці виставкової шафи методичок.

Вибір форми бібліотечної виставки не самоціль, а спосіб ефективно розкрити зміст теми. Тож дозволю собі, в якості методичної заставки, в даній статті представити декілька форм нетрадиційних виставок:

- виставка – рейтинг «Кращі детективи», «Найпопулярніші книги нашої бібліотеки» (за аналізом опитування користувачів та книжкових формулярів);

- виставка – п’єдестал «Книги на всі часи»;

- виставка – вікторина«В краю, де я живу»;

- виставка - дос’є «Генеалогія прапора, герба, гімну» (документи за допомогою, яких читачу надається можливість самостійно визначити свою позицію);

- виставка – панорама «Її величність - Перемога»;

 - виставка – алфавіт «Фауна: від «А» до «Я» (книги та інші документи із фондів про звірів розміщуються в алфавітному порядку);

- виставка - подарунок «Читачі – бібліотеці. Бібліотека - читачам»;

- виставка - колаж «Молодіжний квартал»(в рамках колажу групуються окремі смислові підтеми (мода, музика, субкультура і т. п.), чітка структура розділів відсутня. Широко використовується ілюстрований матеріал, розміщується інформації, об’яви, посилання на мережу Інтернет, анонси на нові надходження.Виставка носить рекламно-інформаційний  характер);

- виставка – ікібана «Квіти – посмішки природи»;

- виставка - ярмарок «Калейдоскоп яскравих сторінок улюблених журналів»

- виставка – тест «Чи культурна ви людина»;

- виставка - реквієм «Злочин, якому немає спокути».

Загалом, форми виставок можуть бути різноманітними, головне – зачепити душу читача, створити додаткові стимули для читацької активності, відкрити читачеві щось нове і спонукати його до пізнання. 

Інноваційний розвиток бібліотечних виставок сьогодні в багатьох випадках пов’язаний з новими інформаційними технологіями. Тож не випадково традиційне, уже дев’яте, видання «Кращі виставки року…» виходить у нас на електронному носієві. Змінюючи формат інформаційно-методичних матеріалів «Кращі виставки року…», ми не змінюємо мету видання, а саме, сприяння  формування професійного інтелектуального середовища бібліотекарів області. 

До нового формату даного видання увійшли виставки присвячені ювілею Миколи Васильовича Гоголя, Року молоді в Україні, а також актуальні для сьогодення тематичні виставки «Лідерство – фактор економічного розвитку», «Україна: інформаційний простір». Кожна представлена виставка має своє обличчя і специфіку та  представляє інтерес для бібліотечного персоналу галузі.

Тетяна Марченко,

завідуюча відділу науково-методичної роботи

та інновацій у бібліотечній справі

 


 

Книжкових виставок сузір’я

 

Кращі виставки 2008-2009 років

Вип. 9

Методичні рекомендації бібліотекам

 

 

 21100, м.Вінниця, вул.Соборна, 73.

Поділитися:

Рідкісні видання творів М.В. Гоголя та літератури про його життя і діяльність у фондах ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва»

(до 200-річчя з дня народження письменника)

Для всієї світової культурної спільноти рішенням ЮНЕСКО 2009 рік оголошений Роком Миколи Васильовича Гоголя. Із позаминулого століття Гоголь корінням проріс в наше сьогодення своїми п’єсами, повістями, оповіданнями, своєю книгою «Мертві душі». Перу М.В. Гоголя належать блискучі літературні твори, які відомі різним поколінням читачів усього світу: «Петербурзькі повісті», «Ніс», «Вій», п’єси «Одруження Бальзамінова», «Ревізор» та багато інших гоголівських шедеврів, перекладених багатьма мовами.  

Прижиттєве видання М.В. Гоголя

Збірник «Арабески» (Ч.1) – єдине прижиттєве видання письменника у фонді бібліотеки. Він дивує своїм жанровим різномаїттям (це і наукові статті та повісті, і глави з історичного роману) та різноманітністю тем (література, історія, музика, живопис, архітектура та ін.) Збірник був виданий в першій половині січня 1835 р., цензурне рішення – 10 листопада 1834 р. «Арабески» видані в двох частинах.

Гоголь, Н. Арабески. Разныя сочиненія. Ч. 1. – СПб. : Тип. вдовы Плюшаръ съ сыномъ, 1835. – 287 с.

Інтернет-ресурс: http://www.fantlab.ru/work44329 

Зібрання творів та окремі видання письменника

Про актуальність творів Гоголя у всі часи свідчать їх численні перевидання. Його книги, видані в ХІХ – ХХ століттях являють цікаву колекцію, серед яких є справді рідкісні примірники. 

 

Гоголь, Н.В. Полное собраніе сочиненій Н.В. Гоголя. Т. ІV . – 4-е изд. – М. : Тип. Т. И. Гагенъ, 1880. – 826 с.

Гоголь, Н.В. Полное собраніе сочиненій Н.В. Гоголя. Т. V: Письма, съ 1820 по 1842 годъ. – СПб. : Изд. П.А. Кулиша, 1857. – 508 с.

Гоголь, Н.В. Сочиненія и письма Н.В. Гоголя. Т. ІІІ: Повести, переписка съ друзьями, авторская исповедь. – СПб. : Изд. П.А. Кулиша, 1857. – 530 с.

Гоголь, Н.В. Сочиненія Н.В. Гоголя : Былины. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб. : Изд. И. Глазунова, 1904. – 186 с. – (Русская классная библіотека: Пособіе при изуч. рус. лит./ Изд. под ред. А.Н. Чудинова; Вып. ХІІІ)

Гоголь, Н.В. Сочиненія Н. В. Гоголя. Т. І: / Ред. Н.С. Тихонравовъ. – 11-е изд. – СПб. : Изд. А. Ф. Маркса, 1893. – 488 с.

Гоголь, Н.В. Сочиненія Н.В. Гоголя / Ред. Н.С. Тихонравовъ. – 12-е изд. – СПб. : Изд. А.Ф. Маркса

Т. І. – 1894. – 486 с.

Т. V. – 1894. – 419 с.

Гоголь, Н.В. Сочиненія Н.В. Гоголя. Т. V / Ред. Н.С. Тихонравовъ. – 14-е изд. – СПб. : Изд. А.Ф. Маркса, 1898. – 419 c.

Гоголь, Н.В. Сочиненія Н.В. Гоголя / Ред. Н.С. Тихонравовъ. – 15-е изд. – СПб. : Изд. А. Ф. Маркса, 1900

Т. І. – 270 с.

Т. ІІІ, IV – 254, 230 с.

Т. VII, VIII. – 226, 146 с.

Т. ІХ, Х. – 263, 130 с.

Т. ХІ, ХІІ. – 213, 259 с.

Гоголь, Н.В. Сочиненія Н.В. Гоголя съ его біографіей и примечаніями. Т. ІІІ:  / Ред. А.И. Кирпичниковъ. – М. : Изд. Т-ва И.Д. Сытина, 1902. – 496 с.

Гоголь, Н.В. Мертвые души : Поэма. Т. І, ІІ . – М. ; Л. : ACADEMIA. – 506 с.

Гоголь, Н. Петербургские повести. – М. : , 1937. – 137 с.

Гоголь, Н.В. Похожденія Чичикова или Мертвыя души. Т. ІІ. – М. : Въ Университет. Тип., 1855. – 304 с.

Гоголь, Н.В. Похожденія Чичикова или Мертвыя души : Поэма / Текстъ по послед. Ред. Акад. Н.С. Тихонравова; Худ. отделъ выполненъ подъ наблюд. П.П. Гнедича и М.М. Далькевича. – СПб.: Изд. А.Ф. Маркса, 1900. – 559 с. : С портр. Н.В. Гоголя, грав. на стали, 10 геліогравюрами и 355 ил.

 

Гоголь – українською

«Горьким моим словом посмеюся».

М. Гоголь

Гоголь, М. Іван Федорович Шпонька та його тітонька. – Х. : Держ. Вид-во, 1936. – 47 с. – (Бібліотека читача-початківця).

Гоголь, М. Майська ніч, або утоплениця / Ред. Іван Маненко. – Х. ; К. : Література і мистецтво, 1934. – 46 с.

Гоголь, М.В.  Миргород. – К. : Книгоспілка . – LХІV, 254 с.

Гоголь, М.В. Повість про те, як посварилися Іван Іванович з Іваном Никифоровичем. – Х. ; К. : Книгоспілка, 1930. – 74 с.

Гоголь, М. Ревизор : Комедія на 5 дій / Пер. Микола Садовський. – К. : Друкарня Дніпровського Союзу Споживчих Товариств, 1918. – 100 с.

Інтернет-ресурс: http://exlibris.org.ua/text/vij.html/ 

 

Корифей російського слова

В каждой великой литературе есть писатель, составляющий отдельную Великую литературу… В русской литературе высится вершина, никого не затмевающая, но сама по себе являющая отдельную Великую литературу.

В. П. Астаф’єв 

Анненская, А.Н. Всходы : Н.В. Гоголь.  Его жизнь и произведенія / Ред. П. Голяховскій. – СПб. : Тип. А.Е. Колпинскаго, 1902. – 160 с.

Борзаковскій, П. Великій писатель-поэтъ Николай Васильевичъ Гоголь : Съ портр., рис. и отрывками изъ соч. Гоголя. – Одесса : Тип. Е.И. Фесенко, 1902. – 48 с.

Витбергъ, Ф.А. Н.В. Гоголь и его новый біографъ : (По поводу книги г. Шенрока : "Матерьялы для біографіи Гоголя" Т.І. Москва 1892). – СПб. : Тип. Училища Глухонемыхъ, 1892. – 40 с.

Овсянико-Куликовскій, Д.Н. Гоголь въ его произведеніяхъ : Къ столетію рожденія великаго писателя 1809-1909. – СПб. : Изданіе Тов-ва И.Д. Сытина, 1909. – 124 с.

Острогорскій, В. Николай Васильевич Гоголь : Литературно- біографическій очеркъ. – Вятка: Изд. Вятскаго Губерн. Земства, 1902. – 7 с.

Прилуко-Прилуцкій, Н.Г. Н.В. Гоголь : Жизнь и творчество. Вып. 8. – СПб.; Варшава : Книгоиздат. Т-во "Оросъ". – 179 с. – (Корифеи русскаго слова).

Смирновскій, П. Николай Васильевичъ Гоголь : Его жизнь и литературная деятельность съ образцами изъ его сочиненій.Т.ІІ / Ред. В. И. Шемякинъ. – СПб. : Тип. В.В. Комарова, 1896. – 258 с. – (Приходская библіотека).

Царевскій, А.А. Гоголь, какъ поэтъ и мыслитель-христіанинъ. – Казань : Типо-литогр. Император. Ун-та, 1902. – 73 с.

Шенрокъ, В.И. Материалы для біографіи Гоголя. – М. : Тип. А.И. Мамонтова и Ко.

Т. І. –1892. – 385 с.

Т. ІІ. – 1883. – 403 с.

Шенрокъ, В.И. Материалы для біографіи Гоголя. Т. ІV. – М. : Тип. Г. Лисснера и А. Гешеля, 1897. – 978 с.

Будде, Е. Личность Гоголя въ его литературныхъ произведеніяхъ и письмахъ // Русская мысль. – М., 1910. – Кн. 10. – C. 162-199.

Бураковскій, С. Гоголь Н.В., его жизнь и сочиненія // Историческій очерк русской литературы. – СПб., 1878. – C. 197-232.

Буренин, В. О Гоголе // Критическіе этюды. – СПб.,  1888. – C. 1-48.

Венгеровъ, С. А. Писатель-гражданинъ // Русское богатство. – 1902. – № 2. - C. 122-145.; № 3.– C. 222-248.; № 4. – C. 238-264.

Дашкевичъ, Н.П. Романтическій міръ Гоголя // Чтенія въ историческомъ обществе Нестора Летописца. Книга 19: Вып. 1. – 1906. – С.3-33.

Керовъ, Н. Гоголь, какъ историкъ-профессоръ // Педагогическій листокъ. – СПб., 1909. – С.201-205.

Пыпинъ, А.Н. Значеніе Гоголя в общем развитіи литератур //Характеристики литературных мненій от дадцатых до пятидесятых годов. – СПб., 1890. – C. 348-424.,

Інтернет-ресурс:

http://www.tgv.kiev.ua/authors/gogol.html

http://www.bookland.net.ua/author.php?id=156

Гоголь і Україна

З Україною Гоголь пов'язаний не тільки серцем, його синівською любов'ю і бажанням добра, а й усією творчістю, більшою часткою безпосередньо, меншою — опосередковано. Шевченко, Куліш, а пізніше й Драгоманов, послідовно вважали його українським письменником, що писав російською мовою.

 

Бреевъ, В.В. Двухсотлетіе Полтавской победы (1709-1909). – К. : Тип. Т-ва И.Н. Кушнеревъ и Ко, 1909. – 31 с. : іл, портр.

Бураковскій, С. "Тарасъ Бульба" Н. В. Гоголя : Разборъ повести для уч. съ прилож. ст. "Характеристика и значеніе поэзіи Гоголя". – 2-е изд. - СПб. : "Центральная" Типо-Литогр. М.Я. Минкова, 1896. – 32 с.

Гоголевскіе дни въ Велико-Сорочинской учительской семинаріи (1809-1909) / Ред. М.С. Григоревскій. – Миргородъ : Тип. Я.Ф. Худоминскаго, 1909. – 160 с.

Надеждинъ, Н.И. Гимназическіе годы Гоголя : Біограф. разсказъ съ 36 портр., видами, автогр. и пр. – СПб ; М. : Изд. Т-ва М.О. Вольф,. – 96 с.

Шелухинъ, С. Н.В. Гоголь и Малорусское Общество. – Одесса : Тип. "Техникъ", 1909. – 42 с.

Грушевський, О. М. Гоголь і сучасна українська суспільність // Записки Українського Наукового Товариства в Київі. Кн. V. – К., 1909. – C. 5-19

Маркевич, А.И. Заметка о псевдониме Н.В. Гоголя "Рудый Панько" // Извеестія отделенія русскаго языка и словесности Императорской Академіи Наукъ Т.ІІІ. Кн.4-я. – СПб., 1898. – C. 1269-1272.

Невырова, К. Мотиви української демонольогії в "Вечерах" та "Миргороді" Гоголя // Записки Українського Наукового Товариства в Київі. Кн. V. – К., 1909. – C. 27-60.

Соколовъ, В.М. Гоголь-этнографъ. Интересы и занятія Н.В. Гоголя этнографіей // Этнографическое обозреніе. – 1909. – № 2-3. – C. 59-120.

Інтернет-ресурс:

http://www.geocities.com/ukrgalicia/gogol.html?200929

http://intv-inter.net/news/article/?id=57763478

http://www.incd.info/getcont-586-1.html

 

Гоголь в літературній критиці

«Проза Гоголя по меньшей мере четырехмерна. Его можно сравнить с его современником математиком Лобачевским, который взорвал Евклидов мир...».

В. Набоков

Бураковскій, С. "Мертвые души" Н. В. Гоголя : Разборъ поэмы для учащихся. – 7-е изд. – СПб.: Тип. и литогр.  В.А. Тиханова, 1904. – 55 с.

Бураковскій, С. "Ревизоръ" Н. В. Гоголя : Разборъ комедіи для учащихся. – 8-е изд. – СПб. : Тип. и литогр. В.А. Тиханова, 1904. – 36 с.

Бураковскій, С. "Тарасъ Бульба" Н. В. Гоголя : Разборъ повести для учащихся съ приложеніемъ статьи "Характеристика и значеніе поэзіи Гоголя". – 2-е изд. – СПб. : "Центральная" Типо-Литогр. М.Я. Минкова, 1896. – 32 с.

Карасевъ, В. "Мертвые души" Н. В. Гоголя. Т. І, ІІ: Изложеніе и разборъ: Пособіе для учащихся. – СПб.: Книгоизд-во "Прогрессъ", 1910. –98 с.

Котляревскій, Н.А. Николай Васильевичъ Гоголь 1829 -1842 : Очеркъ изъ исторіи русской повести и драмы. – 3-е изд. – СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1911. – 580 с.

Авенаріусъ, В. Тайна гоголевсаго слога // Педагогическій листокъ. – СПб., 1904. – С.292-302.

Барсовъ, А. Разборъ литературныхъ произведеній съ точки зренія теоріи словесности ("Ревизоръ" Гоголя) // Педагогическій сборникъ. – СПб., 1917. – № 1-4. – C. 219-245.

Браиловскій, С. Н.В. Гоголь, какъ теоретикъ словесности // Педагогическій сборникъ. – СПб., 1909. - Т. 1-6. - C. 556-651.

Ктитаревъ, Я.Н. Вопросы религіи и морали въ русской художественной литературе. Н. В. Гоголь (1809-1852) // Педагогическій сборникъ. – СПб., 1912. Т. 2. C. 186-199, 460-478.

Пыпинъ, А.Н. Значеніе Гоголя в общем развитіи литератур //Характеристики литературных мненій от дадцатых до пятидесятых годов. – СПб., 1890. – C. 348-424.

Скворцовъ, Н. Семья и школа въ произведеніяхъ Н.В. Гоголя // Педагогическій листокъ. – СПб., 1909. – С.175-184.

Інтернет-ресурс: http://www.hurtom.com/torrents/forum/viewtopic.php?t=1926 

 

Трагедія людини і письменника

 "Знаю, что имя мое после меня будет счастливее меня, и потомки тех же земляков моих, может быть, с глазами, влажными от слез, произнесут примиренне моей тени..."

 М. Гоголь

Записки о жизни  Николая Васильевича Гоголя, составленныя изъ воспоминаній его друзей и знакомыхъ и изъ его собственныхъ писемъ въ двухъ томахъ съ портретомъ Н.В. Гоголя. Т. І-ІІ. – СПб.: Тип. А. Якобсона, 1856. – 339, 302 с.

М* Николай. Опытъ біографіи Н.В. Гоголя, со включеніемъ до сорока его писемъ. – СПб.: Въ тип. Э. Праца, 1854. – 206 с.

Мережковскій, Д.С. Гоголь : Творчество, жизнь и религія. – СПб. : Изд. "Пантеонъ", 1909. – 231 с.

Гершензонъ, М.О. Завещаніе Гоголя // Русская мысль. – М., 1909. – Кн. 5. – C. 159-177.

Елисеевъ, Г.З. Гоголь. Изъ посмертныхъ бумагъ // Русское богатство. – 1902. –  № 1. - C. 37-71.

Кирпичников, А.И. Сомненія и противоречія в біографіи Гоголя // Извеестія отделенія русскаго языка и словесности Императорской Академіи Наукъ Т. V. Кн. 2. – СПб., 1900. – C. 591-623.

Петровський, П. Недуга Гоголя // Записки Українського Наукового Товариства в Київі. Кн. V. – К.,  1909. – C. 20-26.

Погодинъ, А.Л. Трагедія Н.В. Гоголя. (Психологическій очеркъ по его письмамъ) //Русская школа. – СПб., 1902. –  №2. – C. 69-113. 

Інтернет-ресурс:

http://www.dt.ua/3000/3680/65720/

http://www.from-ua.com/kio/ad57bd1c47e56.html

Пам’яті М. В. Гоголя

Микола Васильович Гоголь як письменник-гуманіст зробив вагомий внесок у розвиток української та світової культури, чию пам’ять зберігають представники багатьох поколінь. 

 

Гоголевскіе дни въ Велико-Сорочинской учительской семинаріи (1809-1909)/ Ред. М. С. Григоревскій. – Миргородъ: Тип. Я.Ф. Худоминскаго, 1909. – 160 с.

Ивановъ, И. Гоголь человекъ и писатель: Речи, произнесенныя въ Нежине и въ Москве на гоголевскихъ празднествахъ въ апреле 1909 года. – К.: Тип. Т-ва И.Н. Кушнеревъ и Ко, 1909. – 72 с.

Каллашъ, В.В. Н.В. Гоголь въ воспоминаніяхъ современниковъ и переписке – М. : Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1909. – 263 с. – (Историко-литературная библіотека/ Под ред. А. Е. Грузинскаго; Вып. І)

Овсянико-Куликовскій, Д.Н. Гоголь въ его произведеніяхъ : Къ столетію рожденія великаго писателя 1809-1909. – СПб. : Изданіе Тов-ва И.Д. Сытина, 1909. – 124 с.

Памяти Гоголя: Чествованіе памяти Н.В. Гоголя по случаю пятидесятилетія со дня его смерти/ Ред. И. В. Посадскій. – К. : Лито-тип. Т-ва И. Н. Кушнеревъ и Ко, 1902. – 502 с.

Памяти Гоголя: Научно-литературный сборникъ //Чтенія въ историческомъ обществе Нестора Летописца. Книга 16 : Вып. 1-3. – 1902.

Інтернет-ресурс: http://www.blogs.pravda.com.ua/authors/okara/49cfb751b999b

Сеник Л. Б. -  завідуюча відділом

рідкісних і цінних видань

Світ Гоголя в мистецтві

(до 200-річчя від дня народження українського і російського письменника )

 

2009-й рік під егідою ЮНЕСКО проголошений “Роком Гоголя”.

 

Ми, українці, пишаємося тим, що наша земля дала людству дивовижного світоча духу. “Гоголь народився в Україні, і це його рік. Його Територія, його Простір і його Земля. Письменник, про якого не потрібно говорити занадто багато і неможливо сказати достатньо. Він — той геній, що складає слова у речення, перед якими всі рівні. Він стирає кордони країн, зупиняє час лінією пера, з'єднуючи покоління минулого, теперішнього, майбутнього”.

Для росіян він – Николай Васильевич, для українців –Микола Васильович, римські друзі називали його синьйор Ніколо, для людства він просто Гоголь — великий чародій слова, який сяйвом свого геніального таланту зігрів багато поколінь читачів.

200-річчя від дня народження Миколи Васильовича Гоголя щороку відзначалося на Батьківщині письменника та поза її межами. В Україні, Росії, а також у культурно-інформаційних центрах при дипломатичних установах України за кордоном (зокрема, в Казахстані, Білорусі, Грузії, Ізраїлі, Румунії, Китаї, Молдові, Польщі, США, Франції) протягом року відбувалися різноманітні культурно-мистецькі заходи, які розкривали творчість видатного українця і ще більше наблизили його до нас.

До відзначення “Року Гоголя” приєдналася і наша Бібліотека...

Пропонована виставка розкриває тему “Гоголь і мистецтво”, адже письменник на багато років став джерелом натхнення для митців у різних його галузях. Його постать не лишилася поза увагою композиторів, художників, режисерів, акторів, сценографів... Гоголівські твори, інтерпретовані мистецькими засобами, вдосконалювали і вдосконалюють навколишній світ. Тому, у вічному діалозі Гоголя зі світом, явно “чуються” голоси всіх, хто втілює життя його героїв на мистецькому кону.

 

Герої Гоголя на сцені

“Театр — велика школа, глибоким є його призначення: він цілій юрбі, цілій тисячі народу за одним разом читає живий і корисний урок, при блиску урочистого її  видовища, під грім музики показує смішне звичок і пороків або високозворушливе достойностей і високих почуттів людини. Він не повинен здобути тривожних і неспокійних порухів душі. Ні. Нехай глядач виходить з театру в добрім настрої, помираючи зо сміху, або обливаючись солодкими сльозами і несучи з собою який-небудь добрий намір.”

М. Гоголь

Гоголь Николай Васильевич // Театральная энциклопедия. – М., 1963. – Т. 2. – С. 210–26.

Гоголь и театр. – М.: Искусство, 1952. – 566 с.

Грицук, В. Шинеля для “королів”, “королев” та “королевичів”: [постановка гоголів. “Шинелі” у Київ. театрі юного глядача] // Укр. театр. – 2009. – № 2/4. – С. 22–25.

Иллюстрированная история мирового театра / под ред. Д.Брауна. – М. : БММ АО, 1999. – 582 с. : ил. – Із змісту: [Про першу постановку “Ревізора” (1836 р.) в Петербурзькому Александріїнському театрі, що відбулася за підтримки Миколи І]. – С. 325.

Йосипенко, М. Гоголь і український театр // Гоголь і українська література ХІХ ст. – К., 1954. – С. 151–162.

Кирилова, О. Сирин або Сфінкс : [про виставу “Одруження” у виконанні акторів київ. «Молодого театру»] // Кіно-Театр. – 2002. – № 1. – С. 11–12.

Коваленко, Ю. Місячна омана “Майської ночі” : [прем'єра вистави Харків. акад. театру ляльок ім. В. Афанасьєва] // Укр. театр. – 2009. – № 2/4. – С. 34–35.

Кухта, Е. “Ревизор” у Всеволода Мейерхольда и новая драма // Театр. – 1994. – № 3. – С. 86–104.

Ландар, В. Гоголів рік // Укр. театр. – 2009. – № 2/4. – С. 38–41.

Леонтьев, П. Легкость в мыслях необыкновенная! : [«Ревізор» на сцені Ленінград. театру комедії] // Театр. жизнь. – 1991. – № 24. – С. 21–23.

Пирогова, Л. Невблаганність : театрал. світ Гоголя: зі спогадів сучасників і літ. джерел // Культура і життя. – 2009. – 10 черв. – С. 6.

Сльозко, О. Є ще порох в пороховницях! : [“Тарас Бульба” на сцені Луган. акад. муз.-драм. театру] // Укр. театр. – 2009. – № 2/4. – С. 36–37.

Український драматичний театр : нариси історії : в 2 т. Т. 1 : Дожовтневий період. – К. : Наук. думка, 1967. – 513 с. – Із змісту : [Про театрал. постановки п'єс М. Гоголя трупами укр. проф. та аматор. театрів 19 ст. ]. – С. 111, 122–124, 179–185, 363–367, 410, 416, 459–461, 473.

Український драматичний театр : нариси історії : в 2 т. Т. 2 : Радянський період. – К. : Вид-во АН УРСР, 1959. – 645 с. – Із змісту : [Про театрал. постановки п'єс М. Гоголя драм. колективами України радян. періоду]. – С. 12, 30–37, 108, 113, 128–129, 203–210, 501, 553–561, 574, 588, 600, 602.

Чечель, Л. Життя коротке – Гоголь вічний : [про прем'єру п'єси “Одруження” у викон. акторів Нац. акад. драм. театру ім. І.Франка] // Культура і життя. – 2009. – 29 квіт. – С. 2.

Чужинова, І. Вічно живі : [”Мертві душі” у постановці Київ. театру на Подолі] // Укр. театр. – 2009. – № 2/4. – С. 26 –29.

Шевченко, Л. Продовження життя його героїв  – найкращий пам'ятник драматургу : [про Всеукр. театрал. фест. “В гостях у Гоголя” ] // Культура і життя. – 2009. – 13 трав. – С. 4.

Шевченко, Л. “Страшна помста” : [п'єса за одноймен. повістю М. Гоголя у постановці Херсон. акад. муз.-драм. театру ім. М. Куліша ] // Культура і життя. – 2009. – 25 берез. – С. 4–5.

http://www.teatral.org.ua/forum/weblog_entry.php?

http://www.gogol.ru/gogol/stati/teatr_gogolya/

 

Звукозаписи:

Гоголь, Н. «ВИЙ» : повесть / читает Б.Бабочкин / Н.Гоголь – М. : Мелодия, 1973. – М 4042013 -18. – 3 грп.

Гоголь, Н. «Мертвые души» : спектакль МХАТ СССР / Н.Гоголь. – М. : Мелодия, 1980. – Д. 010347-52. – 3 грп.

Гоголь, Н. «Ночь перед Рождеством» : инсценировка / реж. А.Ильина / Н.Гоголь. – Л. : Мелодия, 1984. – М 4034501-001. – 1 грп.

Гоголь, Н. «Ревизор» : спектакль Малого театра / Н.Гоголь – М. : Мелодия, 1980. – Д 010943-50.– 4 грп.

Музична гоголіана

Гоголь істинно вплинув на розробку української теми видатними російськими композиторами П. Чайковським,

М. Мусоргським, М. Римським-Корсаковим, Р. Щедріним... Натхненні гоголівськими сюжетами, генії російської музики зверталися до українського музично-пісенного фольклору і на його основі створювали прекрасні твори оперного мистецтва. В їх оперно-музичному відтворенні відомі нам  сюжети “Майської ночі”, “Ночі перед Різдвом”, “Сорочинської ярмарки”, “Черевичок”, “Мертвих душ”...

До поетичних джерел гоголівської творчості зверталося чимало українських композиторів — Л. Ревуцький, В. Губаренко, П. Сокальський...

Письменник надихнув великого українського композитора М. Лисенка на створення прекрасної музики до опери «Тарас Бульба», як надихнув своїм словом і мільйони читачів та глядачів різних поколінь і продовжує надихати на добрі почуття і вчинки, на любов до рідного краю, до своєї землі, свого народу!

Берков, В. Гоголь о музыке / В.Берков. – М. : Музгиз, 1952. – 32 с.

Гротенко, Г. Сорочинський ярмарок: комічна оперета із українського побуту на ІV дії : (сюжет позичено у М.В. Гоголя) : клавір / Г.Гротенко. – [Б.м. : Б.в., Б.р.]. – 32 с.

Губаренко, В. «ВИЙ»: опера-балет: по повести Н.В. Гоголя: клавир / либр. М.Черкашиной, Л. Михайлова / В.Губаренко – К. : Муз. Україна, 1990. – 286 с.

Кармазина, Ж.А. Пушкин и Н. Гоголь в русской опере // Музыка в шк. – 2006. – № 4. – С. 43–49.

Кувик, П. І в звуках пам'ять відгукнеться…: [про музику М.Лисенка до тв. М. Гоголя] / П.Кувик // Культура і життя. – 2009. – 29 лип. – С. 3.

Лисенко, М. «Тарас Бульба» : іст. опера на 5 д., 7 картин / лібр. М.Старицького / М.Лисенко. – К. : Муз. Україна, 1957. – 460 с.

Лисенко, М. Увертюра до опери «Тарас Бульба» : партит. / М. Лисенко, Л. Ревуцький. – К. : Муз. Україна, 1967. – 60 с.

Мамчур, І.А. Сучасна українська опера / І.А.Мамчур – К. : Знання, 1984. – 48 с. – (Сер. «Література і мистецтво»). – Із змісту: [Про монооперу Ю. Буцька “Записки божевільного”по Гоголю]. – С. 36.

Мусоргский, М. «Сорочинская ярмарка» : опера в 3 д., 4 картинах: по одноимен. повести Н. Гоголя / М.Мусоргский. – М. : Музыка, 1982. – 233 с.

Пирогова, Л ... ЇЇ звуки живуть вічно, печуть, надривають душу… : укр. пісня в житті Гоголя : зі спогадів сучасників // Культура і життя. – 2009. – 14 січ. – С. 6.

Римский-Корсаков, Н. «Майская ночь» : опера в 3 д., 4 картинах: по одноимен. повести Н.Гоголя / Н. Римский-Корсаков – М. : Музыка, 1991. – 334 с.

Римский-Корсаков, Н. «Ночь перед Рождеством» : быль-колядка из повести Н.Гоголя : опера в 4 д. / Н. Римский-Корсаков. – М. : Музыка, 1981. – 358 с.

Станішевський, Ю. Національна опера України: історія і сучасність / Ю. Станішевський. – К. : Муз. Україна, 2002. – 736 с. : іл. – Із змісту: [Про постановку опери М.Лисенка «Тарас Бульба»]. – С. 188–190.

Чайковский, П. «Черевички»: опера в 4 д. : по повести Н.Гоголя «Ночь перед Рождеством» / либр. Я. Полонского / П.Чайковский. – М. : Мелодия, 1973. – 362 с.

Шостакович, Д. “Нос” : опера в 3  д., 10 картинах : по одноимен. повести Н. Гоголя. – М. : Музыка,1974. – 291 с.

Щедрин, Р. Мертвые души : опер. сцены по поэме Н.В. Гоголя: клавир / Р. Щедрин. – М. : Музыка, 1979. – 409 с.

Ярустовский, Б. Очерки по драматургии оперы ХХ века / Б.Ярустовский. – М. : Музыка, 1978. – 261 с. – Із змісту: [Про оперу Д. Шостаковича “Ніс”]. – С. 61–67, 69–70, 227, 236.

http://nikolay.gogol.ru/

 

По знайомству моєму з художниками...

Образ Миколи Васильовича Гоголя в різні роки був інтерпритований безліччю художників... Напевно ніхто не може сказати, яким він був насправді. Але всьому світу Гоголь зумів розповісти про Україну — її козацькі степи, могутній Дніпро, про Диканьку, Миргород, Сорочинці, ставши живим доказом Вічності.

Як читати Гоголя, так і ілюструвати. Дивитися на Гоголя — це саме щастя, тому що Гоголь — це неперевершена глиба нашої культури, і це людина, яка підняла російську мову і розповіла російською мовою, але про Україну — на весь світ. І весь світ знає, що таке “Тарас Бульба”, що таке “Майська ніч”. Гоголь — це фантастика і абсолютна реальність.”

С.Якутович

Алленов, М.М. Александр Андреевич Іванов : альбом / М.М.Алленов. – Л. : Худож, 1989. – 32 с. – Із змісту : [Портр. М.В. Гоголя]. – С. 13.

Бродский, С. Альбом. – М. : Искусство, 1988. – 145 с. – Із змісту : [Гоголь. Шинель. 1978-1981: репрод.]. – С. 117–130.

Воронова, Т.В. Репродукции к "Тарасу Бульбе" / Т.В. Воронова // Мир музея. – 2009. – № 7. – С. 38–39.

Дерегус, М.Г. Альбом / М.Г.Дерегус. – М. : Сов. худож., 1954. – 90 с. – Із змісту : [Репрод. картин до тв. М. Гоголя ]. – С. 50–60.

Ємець, В. Микола Васильович Гоголь, 1979, портр. : [репрод.] // Образотв. мистец. – 2008. – № 2. – 1 с. обкл.

Зінченко, К. Гогольfest : [фест. сучас. мистець.] // Образотв. мистец. – 2008. – № 2. – С. 31.

Иванов, И. Работая над образом писателя : 200 лет со дня рожд. Н. В. Гоголя // Юный худож. – 2009. – № 4 . – С. 3–7.

Кибрик, Е.А. Избранные произведения / Е.А.Кибрик – М. : Сов. худож., [Б.г.] – 15 с. – Із змісту: [Репрод. картин до повісті «Тарас Бульба»]. – С. 7–9.

Крюков, Б. Микола Гоголь: портр. : [репрод.] // Укр. культура. – 2000. – № 5/6. – С. 15.

Литвин, М. Гоголь очима [укр. графіка] Якутовича // Культура і життя. – 2009. – 29 квіт. – С. 2.

Машковцев, Н. Гоголь в кругу художников / Н.Машковцев. – М. : Искусство, 1955. – 167 с.

Невідомий художник. М.В. Гоголь, ХІХ ст. : [портр. з колекції В.Тарновського] // Родовід. – 1996. – Ч. 2. – С. 6.

Ненарокомова, И. Крамской / И.Ненарокомова. – М. : Дет. лит., 1991. – 57 с. – Із змісту: [Про написання картини «Майська ніч» за сюжетом повісті Гоголя]. – С. 31-32.

Пирогова, Л. Сьогодні вирушаю малювати на цілий день : мистец. уподобання Гоголя : зі спогадів сучасників // Культура і життя. – 2009. – 13 трав. – С. 7.

Посвящение Н.В. Гоголю : линогравюры и монотипии Вацлава Зелинского. – М. : Искусство, 1987. – 47 с.

Савицький, К. Ілюстрації до комедії М.В. Гоголя «Ревізор» // Дніпропетровський художній музей : альбом – К., 1987. – С. 51.

Синюкова, Л. Запорозька Січ очима митців : картина Рєпіна "Запорожці пишуть листа турецькому султану" в контексті вивчення повісті Гоголя "Тарас Бульба" : 7 кл. // Зарубіж. л-ра в шк. України. – 2009. – № 12. – С. 44–46.

Смирнова, Р. Маловідомий портрет письменника найточніше відповідає спогадам сучасників // Чумац. шлях. – 2008. – № 3. – С. 16–17. : портр.

Смирнова, Р. Шевченко малював Гоголів // Чумац. шлях. – 2007. – № 5. – С. 16–18. : портр.

Федоров-Давыдов, А. Запорожцы, сочиняющие письмо турецкому султану : [історія написання картини] // Федоров-Давыдов, А. Илья Ефимович Репин / А.Федоров-Давыдов. – М., 1989. – С. 88–99.

Шевченко, Т. Зустріч Тараса Бульби з синами : іл. до повісті М. Гоголя “Тарас Бульба”, 1842 // Доля : кн. про Тараса Шевченка в образах та фактах. – К., 1993. – С. 252.

Щербина, А. Гоголь і його творчість в образотворчому мистецтві // Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 2009. – № 4. – С. 18–24.

Якутович, С. Микола Гоголь : Книжкова графіка. Станкова графіка. Мистецтво кіно // Якутович, С. Незавершений проект / С. Якутович. – К., 2008. – С. 258–306.

Янко, Д. Неперевершений складник світової літератури: [скульптур. портр. Гоголя] // Культура і життя. – 2009. – 18 берез. – С. 5.

http://gogol.boom.ru/

www.ionb.ru/prj/gogol/art.html

www.gogol.ru.

http://gogol.lit-info.ru/

 

Кіно звертається до Гоголя

У певному сенсі про Гоголя можна казати як про предтечу кінематографічного жанру. Темпоритм його творів, ряснота асоціацій, напливи, зміна ракурсу, крупні плани (панорама Землі з висоти польоту в “Ночі перед Різдвом”та “Пропалій грамоті”, гра світла в сцені чаклування у “Страшній помсті”) – все це могла  витворити тільки нестримна уява кіномитця.

Інтерес до творчості Гоголя зародився ще на зорі кінематографа. У 1909 р. з'явилася перша вітчизняна екранізація класика – німий фільм В. Гончарова "Вій"; 1928 р. - «Черевички» режисера П. Чардиніна; 1935 р. – «Іван Іванович» режисера В. Фейнберга; 1939 р. – «Сорочинський ярмарок»

М. Екка, 1959 р. – «Як посварилися Іван Іванович з Іваном Никифоровичем» режисера В. Карасьова; дві стрічки О.Роу - ”Майська ніч або Утоплена”, 1952р., “Вечори на хуторі близь Диканьки”, 1961р.; Ю. Іллєнко створив екранну версію «фольклорних» творів М. Гоголя «Вечір напередодні Івана Купала», 1968 р.; Б. Івченко зняв кінострічку «Пропала Грамота», 1972 р. та інші. Відомі також французька і англійська екранізації “Тараса Бульби”, в яких головну роль зіграв відомий французький актор Г. Бор, а також американо-югославська версія з Ю. Бринером у ролі Тараса і Т. Кертісом у ролі Андрія.

Гоголівська тема «запалила» і нове покоління кіномитців: до 200-літнього ювілею митця режисер Н. Бондарчук спільно з кіностудією ім. О. Довженка та українськими акторами зняла кінострічку «Гоголь. Найближчий», Л. Парфьонов створив 2-х серійний документальний шедевр “Птиця-Гоголь”, цього ж року відбулися прем'єри фільму “Вій” режисера О. Степченка і великомасштабної історичної кінострічки В. Бортка “Тарас Бульба”.

Богданович, О. Справді Гоголівський рік: [про зйомки кф «Гоголь. Найближчий» реж. Н. Бондарчук] // Кіно-Театр. – 2009. – № 2. – С. 10–12.

Брюховецька, Л. Поетична хвиля українського кіно / Л.Брюховецька. – К. : Мистец., 1989. – 171 с. – Із змісту: [Про кф Ю. Іллєнка «Вечір напередодні Івана Купала»]. – С. 100–102.

Гресь, В. Режисерська концепція багатосерійного кінотелесеріалу «Тарас Бульба та його сини» // Кіно-Театр. – 1999. – № 4. – С. 46–47.

Іванішина, Л. Мандри Гоголя : [про зйомки фільму Р. Плахова-Модестова «Загублений рай»] // Кіно-Театр. – 2008. – № 6. – С. 56–57.

Николенко, О. Полтава снимает фильм [“Дороги Гоголя”] о своем великом земляке // Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. 2009. – № 2. – С. 4–5.

О доблестях, о подвигах, о славе... : [про кінострічку В. Бортка «Тарас Бульба»] // Фильм. – 2009. – № 4. – С. 8–10.

100 фільмів українського кіно. – К. : Спалах, 1996. – 127 с. – Із змісту : [Про кф Ю. Іллєнка «Вечір напередодні Івана Купала»]. – С. 68.

Тримбач, С. Гоголь і українське кіно // Київ. – 1984. – № 3. – С.145–149.

Ямборко, О. «Тарас Бульба» [кф В. Бортка] : до ювілею автора // Кіно-Театр. – 2009. – № 4. – С. 38–39.

http://www.sensator.ru/

http://www.rusk.ru/

http://www.kultura-portal.ru/

http://www.rudata.ru/

http://www.proline-film.ru/

http://www.rg.ru/

http://www.rian.ru/

«Гірким словом моїм посміюся...»

Гоголь і читач ХХI століття

 

Перед Гоголем треба благоговіти,

як перед людиною, обдарованою

щонайглибшим розумом

і найніжнішою любов’ю до людей.

Т.Шевченко

2009 – оголошений ЮНЕСКО Роком Миколи Васильовича Гоголя, творчість якого займає почесне місце в історії не лише російської і української літератур, загальновизнано, що вона вже стала надбанням світової літератури.

Для нас Гоголь надзвичайно дорогий ще й тим, що витоками його творчості були українська культура, українська історія. «Якою мовою не перекладай його твори, – пише Євген Сверстюк, – в них чується український сміх, українська ментальність і культура тисячоліть».

Але, виходячи з розуміння того, що сьогоднішня молодь має дуже обмежені знання про великого майстра, ми ставили собі за мету якнайглибше зацікавити читача особистістю, творчою спадщиною М.В.Гоголя, представити літературну епоху, на тлі якої зростав геній письменника.

Лідерство фактор економічного розвитку

Лідерство – це можливість бачити на декілька кроків уперед, уміти ставити перед командою цілі та досягати їх. Лідерство – це вплив на людей, завдяки якому вони досягають результатів, демонструючи стандарти і якість роботи вище середнього рівня. При цьому команда працює із задоволенням, у дружній діловій атмосфері.

Активізація лідерських навичок сьогодні – одна з найважливіших проблем для сучасної людини.

Україна наздоганяє весь прогресивний світ, і вже зараз без цих навичок неможливо уявити сучасне резюме. Яскрава особистість, харизма, вміння організовувати людей, чітко розуміти і висловлювати свої думки, захоплювати своїми ідеями оточуючих, нести відповідальність за свої дії, - це лише невелика частина того, що розуміється під словом «лідер». Без яскравих лідерів неможливий розвиток не тільки окремих підприємств, а й економіки країни взагалі.

Розкрити себе і реалізувати потенціал лідера Вам допоможе книжкова виставка «Лідерство – фактор економічного розвитку».

 

ПРИРОДА ЛІДЕРСТВА

Головна задача лідера –

не дати вмерти надії

Джо Батен

Адаир, Д. Психология лидерства / Дж. Адаир. – М.: Эксмо, 2005. – 352 с.

Баєва, О. Біологічні основи влади й лідерства // Персонал. – 2006. – № 11. – С. 52-56 ; № 12. – С. 65–71.

Бендер, П. Лидерство изнутри : практ. рук. / П. Бендер, Э. Хеллман; пер. с англ. Е.А. Бакушева. – Мн. : Попурри, 2005. – 304 с.

Бланшар, К. Лидерство : к вершинам успеха / Кен Бланшар; пер. с англ. Т.Ю. Ковалева. – СПб. : Питер, 2008. – 368 с.

Кипнис, М. Тренинг лидерства / М. Кипнис. – М. : Ось–89, 2004. – 144 с.

Кови, С.Р. Восьмой навык : от эффективности к величию / Стивен Р. Кови; пер. с англ.  Ю. Сундстрем. – 2-е изд. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 408 с.

Кови, С.Р. Семь навыков высокоэффективных людей. Мощные инструменты развития личности : пер. с англ. / Стивен Р. Кови. – 3-е изд. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 374 с.

Коуп, М. Сделай себя лидером: психол. тренинг / М. Коуп. – Пер. 2-го англ. изд.  – М.: Дело и Сервис, 2008. – 224 с.

Ландсберг, М. Лидерство: видение, вдохновение и энергия : монография / М. Ландсберг; пер. с англ. О. Медведь. – М. : Эксмо, 2004. – 224 с.

Ларин, И. Азбука лидерства / И. Ларин, М. Беловодская. – СПб. : Невск. проспект, 2001. – 185 с.

Лидерство : монография / пер. с англ. А. Лисицына. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2006. – 258 с.

Ложкин, Г. Лидерство: история и современность // Персонал. – 2001. – № 2. – С. 44–49.

Менегетти, А. Психология лидера : пер. с итал. / А. Менегетти. – Изд. 5–е, доп. – М. : Онтопсихология, 2007. – 272 с.

Мірошніченко, П. Лідери / П. Мірошніченко, Н. Довгопол // Персонал. – 2005.– № 2. – С. 87–91.

Огарев, Г. 31 закон карьерного роста / Г. Огарев. – М. : РИПОЛ классик, 2002. – 448 с.

О'Коннор, К. Основи ефективного лідерства за тиждень : навч.–метод. посіб. / К. О'Коннор. – 2-е вид. – К. : Британ. Рада в Україні, 2000. – 96 с.

Пачковський, Ю.Ф. Психологія підприємництва : навч. посіб. / Ю.Ф. Пачковський. – К. : Каравела, 2006. – 408 с.

Пирсон, Б. Краткий курс МВА : практ. руководство по развитию ключев. навыков упр. / Б Пирсон, Н. Томас; пер. с англ. А. Куницын,  М. Шалунов. – 3-е изд. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2006. – 338 с.

Платонов, Ю.П. Путь к лидерству : монография / Ю.П. Платонов. – СПб. : Речь, 2006. – 348 с.

Татенко, В. Від лідерства у природі до природи лідерства // Психолог. – 2006. – Берез. (№ 9). – С. 12–13.

Тихомирова, Е. Воспитание лидера // Воспитание школьников. – 2003. – № 5. – С. 57-63; № 6. – С. 64–68.

Трейси, Б. Личность лидера / Б. Трейси, Ф.М. Шеелен; пер. с англ. Е.Г. Гендель. – Мн. : Попурри, 2006. – 288 с.

Шейнов, В.П. Психология лидерства и власти / В.П. Шейнов. – М. : Ось-89, 2008. – 608 с.

 

ЛІДИРУВАТИ: ВІД ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ – ДО МАЙСТЕРНОСТІ

Суть лідерства – боротися зі змінами,

встановлювати напрямки,

мотивувати й вдохновляти – робити так,

шоб люди рухались у потрібному

напрямку, незважаючи на серйозні перешкоди.

«Що лідер робить» Джо Котлер»

 

Адлер, Ю. Лидерство как механизм обеспечения постоянной конкурентоспособности // Антикризис. менеджмент. – 2004. – № 8. – С. 31–37.

Антошкіна, Л.І. Лідерство в сучасній концепції становлення цивілізаційної соціальної системи суспільства // Формування ринкових відносин в Україні.– 2005. – № 5. – С. 26–28.

Бинни, Д. Практическое лидерство: пособ. для обыкновен. героев / Д. Бинни, Г. Вильке, К. Уильямс; ил. Д. Галлон. – 2-е изд., стер. – М.: Претекст, 2008. – 314 с.

Воронкова, В.Г. Менеджмент в державних організаціях: навч. посіб. для студ. вузів / В.Г. Воронкова. – К.: Професіонал, 2004. – 256 с.

Дафт, Р.Л. Уроки лидерства / Р.Л. Дафт, П. Лейн ; пер. с англ. А.В. Козлов. – 3-е англ. изд. – М. : Эксмо, 2007. – 480 с.

Дерлоу, Д. Ключові управлінські рішення : технологія прийняття рішень / Д. Дерлоу; пер. з англ. Р.А. Семків, Р.Л. Ткачук. – К. : Наук. думка, 2001. – 242 с.

Дикань, Н.В. Менеджмент: навч. посіб. / Н В. Дикань, І.І. Борисенко. – К. : Знання, 2008. – 389 с.

Дідковська, Л.Г. Менеджмент : навч. посіб. / Л.Г. Дідковська, П. Л. Гордієнко. – К.: Алерта: КНТ, 2007. – 516 с.

Зайцев, Л.Г. Организационное поведение : учебник / Л.Г. Зайцев, М.И. Соколова. – М.: Магистр, 2008. – 460 с.

Иванова, С. Инструменты и методы практической проверки развития лидерских компетенций // Менеджмент и менеджер. – 2008.– № 5/6. – С. 68–74.

Ивлева, В. Справочник карьериста / В. Ивлева, Т. Мазура. – Ростов н/Д : Феникс, 2005. – 256 с.

Казакова, М.М. Лидер и группа: [соционист. аспект взаимоотношений] // Менеджмент и кадры: психология упр., соционика и социология. – 2003. – № 11.– С. 5–11.

Кеннеди, Д. Как преуспеть в бизнесе, нарушая все правила : рук. для предпринимателей / Д.С. Кеннеди; пер. с англ. Е.А. Бакушева. – Мн.: Попурри, 2006. – 288 с.

Кибанов, А. Лидерство как власть // Менеджмент и менеджер. – 2008. – № 5/6. – С. 15–20.

Колпаков, В. Лідерство – фактор суспільного розвитку : сучас. розуміння лідерства / В. Колпаков, О. Анісімов // Персонал. – 2005. – № 9. – С. 66-73.

Колпаков, В. Лідерство – фактор суспільного розвитку : пробл. формування керівників-лідерів // Персонал. – 2005. – № 4. - С. 68–73.

Ленсиони, П. Смерть от совещаний: как решить самую наболевшую проблему современ. бизнеса / П. М. Ленсиони ; пер. с англ. Н.А. Ливинская.– М. ; СПб. ; К.: Диалектика, 2007. – 256 с.

Лидер и его команда : практика работы тренеров и консультантов в организациях / под ред. Н.В. Клюевой. – СПб. : Речь, 2008.– 208 с.

Модели и методы управления персоналом : рос.-британ. учеб. пособие / ред. Е.Б.Моргунов.– М. : Бизнес– шк. "Интел-Синтез", 2001.– 464 с.

Мурашко, В.В. Особенности управления персоналом в международной компании // Ділов. вісн. – 2007. – № 3.– С. 28–29.

Наврузов, Ю. Структурирование хаоса : практ. руководство по упр. командой / Ю. Наврузов : Баланс Бизнес Букс, 2005.–320 с.

Оленцова, Н.Как создать команду и научить ее зарабатывать настоящие деньги / Н. Оленцова.– М. : НТ Пресс, 2005.– 4 с.

О'Лохлин, Д. Как управлять капиталом и людьми: принципы лидерства по Уоррену Баффетту тура /Дж. О'Лохлин; авт. предисл. А. Усманов; пер. с англ. Е. Лозовик. – М. : Мир, 2004. – 53 с.

Організаційна поведінка: збірка / пер. з англ. І. Тарасюк .– К. : Основи, 2001. – 726 с.

Оуэн, Д. Как лидировать : от теории и практики – к мастерству : пер. с англ. / Джо Оуэн. –М. : Дело и Сервис, 2008.– 40 с.

Панкрухин, А. Диагностика и развитие лидерских способностей // Антикризис. менеджмент. –2007. – № 10. – С. 40 – 47.

Платонов, Ю. Структура и условия лидерства // Менеджмент и менеджер. –2008. – № 2. – С. 9–14.

Полковенко Т. Трансформація образу лідера в сучасному соціокультурному просторі / Т. Полковенко // Персонал. –2006. – № 7. – С. 81– 83.

Райхельд, Ф. Как строить взаимоотношения с персоналом: руководство для руководства / Ф.Ф. Райхельд; пер. с англ. А. Сухенко. – СПб. : Питер, 2006. – 256 с.

Роберто, М. Почему великие лидеры не принимают ответ "да": управление конфликтом ради консенсуса / М.А. Роберто; пер. с англ. А.Ю. Сидоренко. – Д. : Баланс Бизнес Букс, 2006.

Рыженкова, И. К. Профессиональные навыки менеджера. Повышение личной и командной эффективности / И.К. Рыженкова. – М. : Эксмо, 2008. – 272 с.

Сологуб, О.П. Лідерство як мета стратегії корпоративних інтересів // Формування ринкових відносин в Україні. – 2004. –№ 11. – С. 46–51.

Чаран, Р. Кадровый эскалатор: нанять или воспитать лидера? / Р. Чаран, С. Дроттер, Дж. Ноэл ; пер. с англ. А. Н. Стерляжникова. – М. : Стандарты и качество, 2009. – 216 с.

Шапарь, В.Б. Терминаторский менеджмент, или Искусство уничтожения компетентных работников / В.Б. Шапарь. –Ростов н/Д. : Феникс, 2005. – 256 с.

Шейн, Э. Организационная культура и лидерство: Построение. Эволюция. Совершенствование / Э. Шейн; пер. с англ. под ред. В.А. Спивак. – СПб. : Питер, 2002. – 336 с.

 

МИСТЕЦТВО УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Керувати – означає не заважати  

хорошим людям працювати. 

Петро Капіца 

 

Адизес, И.К. Идеальный руководитель. Почему им нельзя стать и что из этого следует / И. К. Адизес ; пер. с англ. Т. Гутман. – 2-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. – 262 с.

Байхэм, У. ДНК руководителя // Менеджмент и менеджер. – 2008. – № 5/6. – 75–79.

Бауэр, Д. Директор на вырост: смена высш. руководства компании без потерь для бизнеса / Д. Бауэр ; пер. с англ. В.Н. Егорова. – М. : Вершина, 2008. – 264 с.

Беннис, У. Семь возрастов лидера // Искусство управления. – 2004. – № 1. – С. 9–24.

Бреслав, Е.П. 7 нот бизнеса: настол. кн. рук. / Е. Бреслав, И. Голуба. – М. : Эксмо, 2008. – 576 с.

Липсиц, И. Жесткий руководитель: методы управления // Менеджмент и менеджер. – 2008. – № 5/6. – С. 43–47.

Липсиц, И. Комплекс угрожаемого авторитета // Менеджмент и менеджер. – 2008. – № 5/6. – С. 27–32.

Майстер, Д. Первый среди равных: как руководить группой профессионалов : монография / Д. Майстер, П. Маккенна; пер. с англ. М.В. Иванов. – М.: Изд-во Манн, Иванов и Фербер, 2006. – 336 с.

Менкес, Д. Управленческий интеллект – отличительная особенность успешного руководителя / Д. Менкес ; пер. с англ. : Е. И. Гончаренко. – М.: Эксмо, 2008. – 352 с.

Моррис, С. В роли лидера успешной команды : пер. с англ. / С. Моррис, Г. Уилкокс, Э. Нейзел. – Д. : Баланс-Клуб, 2002. – 180 с.

Нагаєв, В. Мистецтво управлінської діяльності і лідерство // Персонал. –2007. – № 7. – С. 65–70.

Огарков, А. Эффективные заменители лидерства // Менеджмент и менеджер. – 2008. – № 5/6. – С. 55–58.

Оуэн, Х. Призвание – лидер : полн. руководство по эффектив. лидерству: пер. с англ. / Х. Оуэн, В. Ходжсон. – Д. : Баланс Бизнес Букс, 2005. – 288 с.

Платонов, Ю. Барьеры авторитета // Менеджмент и менеджер. – 2008. – № 5/6. – С. 33–36.

Пугачев, В.П. Руководство персоналом: учеб. для студ. вузов / В.П. Пугачев. – М.: Аспект Пресс, 2006. – 416 с.

Рыбаков, М. Профессия – хозяин // Менеджмент и менеджер. – 2008. – № 5/6. – С. 59–67.

Рысев, Н. 11 правил руководителя № 1 / Н.Рысев. – СПб. : Питер, 2007. – 224 с.

Смит, Э. Табу лидерства: о чем молчат капитаны бизнеса / Э. Смит. – М. : Вершина, 2008. – 192 с.

Тимошенко, А. Синдром хронической нерешительности руководителя // Менеджмент и менеджер. – 2008. – № 5/6. – С. 48–54.

Тугуд, Г. Классный босс: искусство риторики для шефа / Г.Н. Тугуд; пер. с англ. А.Н. Анваер. – М. : Поколение, 2006. – 288 с.

Фокс, Д.Д. Как стать первоклассным руководителем: правила привлечения и удержания лучших специалистов / Д.Д. Фокс; пер. с англ. Д. Горшковой. – 4-е изд. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 172 с.

Шарма, Р. Уроки лидерства от монаха, который продал свой "феррари" : восемь ритуалов для руководителя с перспектив. видением / Р. Шарма. – М. : София, 2005. – 288 с.

Шекшня, С. Лидер без власти: стратегии повышения эффективности работы председателя совета директоров // Менеджмент и менеджер. – 2008. – № 5/6. – С. 21–26.

Ященко, І. Феномен лідера // Вісн. Київ. нац. ун–ту ім. Т. Шевченка. – 2003. – Вип. 59/61. – С. 142–145. – (Сер. «Філософія. Політологія»).

 

МАЙСТРИ УСПІХУ

Найкращі лідери – ті, про яких люди не знають,

що вони існують.

Вони повертаються один до одного й кажуть:

«Ми зробили це самі».

Висловлювання Дзен

 

Вайз, Дэвид А. Google. Прорыв в духе времени / Дэвид А. Вайз, Марк Малсид; пер. с англ. О. В. Мацак. – М. : Эксмо, 2007. – 368 с.

Васильева, Е.К. 50 знаменитых бизнесменов ХIХ – нач. ХХ в. / Е.Васильева, Ю. Пернатьев. – Х. : Фолио, 2004. – 510 с.

Возвращение великого Карла [Фаберже] // Рус. ювелир. – 2008. – № 6. – С. 68–69.

Гейтс, Б. Бизнес со скоростью мысли: пер. с англ. / Б. Гейтс; при участии К. Хемингуэя. – 2-е изд., испр. – М. : Эксмо, 2005. – 480 с.

Голдман, Г. Выбор, который работает: проверен. секреты проф. успеха / Г. Голдман. – Ростов н/Д : Феникс, 2005. – 280 c.

Корсак, К. Лидеры ХХІ ст.: (задачи и гипотезы ) / К. Корсак, Е. Бойчук // Персонал. – 2004. – № 4. – С. 64–69.

Лайкер, Дж. Дао Toyota: 14 принципов менеджмента ведущей компании мира / Дж. Лайкер; пер. с англ. Т. Гутман. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. – 402 с.

Лоу, Д. Как инвестировать: остроум. и мудр. мысли от Уоррена Баффета величайш. инвестора в мире / Д. Лоу; пер. с англ. Е.Г. Гендель. – Мн. : Попурри, 2005. – 384 с.

Льюис, Э. Великая ИКЕА: бренд для всех / Э. Льюис; пер. с англ. О.Перфильева. – М. : Олимп-Бизнес, 2008. – 224 с.

Малец, Л. Модель лидерства Пола Торнтона // Персонал. – 2001.– № 2. – С. 66–67.

Мастера успеха / ред. А.Р. Миснер; пер. с англ. Е.Г. Гендель. – Мн. : Попурри, 2005. – 464 с.

Меджи, Д. Путь компании John Deerе: єффективность, проверен. временем / Д. Меджи; пер. с англ. О. В. Теплых, А. М. Мельникова. – Д. : Баланс Бизнес Букс, 2007. – 256 с.

Мерриден, Т. Nokia. Секреты самой быстро растущей компании в мире : пер. с англ. / Т.Мерриден. – М. : СмартБук, 2008. – 176 с.

Новые лидеры российского бизнеса: пер. с англ. / М.К. де Врис, С. Шекшня, К. Коротов, Э. Флорент-Трейси. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. – 339 с.

Основатели эффективных компаний: психолог. анализ и практ. рек. для предпринимателей / ред. М. Фрезе; пер. с нем. О.А. Шипилова. – Х.: Гуманитар. центр, 2006. – 336 с.

Шпотов, Б.М. Генри Форд: жизнь и бизнес / Б.М. Шпотов. – М. : Университет, 2005. – 384 с.

Эдершайм, Э. Марвин Бауэр, основатель McKinsey & Company: стратегия, лидерство, создание упр. консалтинга / Э. Эдершайм ; пер. с англ. : А. Лисовский. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2006. – 278 с.

Ковтонюк О.Е – бібліотекар I категорії

відділу літератури та інформації

з питань економіки та права

Україна: інформаційний простір

 

"Інформаційний простір" — поняття ще досить нове та навіть нехарактерне для нашої молодої держави.

Незалежній країні потрібні засоби масової інформації та інформаційний простір: друковані, аудіовізуальні, інтерактивні ЗМІ та мережа Інтернет.

Вирішення актуальних проблем інформаційного простору вимагає невідкладної розробки заходів і державної програми щодо інформаційної політики.

Держава виступає гарантом суверенітету і цілісного функціонування, розвитку та захисту національного інформаційного простору відповідно до завдань і під державним управлінням та контролем основних суб'єктів, належної бази і державних економічних важелів для здійснення регулятивного впливу на відносини в інформаційній сфері суспільства.

Інтернет у наш час відіграє дуже важливу роль у формуванні українського інформаційного простору. Конкретна людина як окремий елемент суспільства може почерпнути будь-яку інформацію з якісно зроблених сайтів. Але це вже інша проблема – таких українських сайтів не надто багато. Тому пересічному громадянину України необхідно володіти іноземною мовою (англійською), щоб бути в курсі новин та подій із всесвітньої мережі Інтернет.

Без сумніву, національний інформаційний простір повинен перебувати у постійному стані захисту в зв'язку з поширенням шкідливої та неправдивої інформації, порушенням норм викладення новин та коментарів українськими ЗМІ.

Державний інформаційний простір – надзвичайно важливе політичне поняття, яке у вартісній шкалі соціальних цінностей можна поставити на друге місце після державної незалежності. Держава зобов'язана забезпечити використання свого інформаційного поля в інтересах саме держави та її громадян. Якщо вона цього не зробить, то цей інформаційний простір буде використаний проти неї самої. І це ми бачимо на власному, досить сумному, прикладі.

Аби залишитись «українським», наше суспільство мусить бути «інформаційним».

О.Б.Шевчук, О.П.Голубоцький E-Ukraine. Інформаційне суспільство: бути чи не бути. – К., 2001. – С.62.

 

Інформаційна політика держави

Законодавство України про інформацію : (за станом законодавства на 1 лип. 1998 р.) : закони і законодавчі акти / ред. М.Я. Онуфрійчук. ­­– К. : ЮРІНКОМ, 1998. – 272 с.

Законодавство України про інформацію : (за станом на 1 берез. 1999 р.) : закони і законодавчі акти. – К. : Парламентське вид-во, 1999. – 167 с.

Інформаційне законодавство : зб. законодав. актів : у 6 т. Т. 1 : Інформаційне законодавство України./ ред. Ю.С. Шемшученко; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – К. : Юридич. думка, 2005. – 416 с.

Інформаційне законодавство : зб. законодав. актів : у 6 т. Т. 5 : Міжнародно-правові акти в інформаційній сфері./ ред. Ю.С. Шемшученко; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – К. : Юридич. думка, 2005. – 328 с.

Інформаційне законодавство : зб. законодав. актів у 6 т. Т. 6 : Міжнародні угоди України в інформаційній сфері./ ред. Ю.С. Шемшученко; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – К. : Юридич. думка, 2005 –– 160 с.

Інформаційна політика України : європейський контекст / Л.В. Губерський [та ін.]. – К. : Либідь, 2007. – 360 с.

Правове забезпечення інформаційної діяльності в Україні : монографія / ред. Ю.С. Шемшученко, І.С. Чиж. – К. : Юридич. думка, 2006. – 384 с.

Тедеев, А.А. Информационное право (право Интернета) / А.А. Тедеев, В.А. Парыгина. – М. : Эксмо, 2005. – 304 с.

Карпенко, В.О. Інформаційна політика та безпека / В.О. Карпенко. – К. : Нора-Друк, 2006. – 320 с.

Северин, Л.І. Правове забезпечення захисту інформації / Л.І. Северин, С.Л. Северин, А.В. Дудатьєв. – Вінниця : ВНТУ, 2004. – 145 с.

Інформаційна відкритість органів державної влади : збірка / ред. М. Лациба. – К. : Укр. незалеж. центр політ. дослідж., 2005. – 156 с.

Почепцов, Г.Г. Інформаційна політика / Г.Г. Почепцов, С.А. Чукут. – К. : Знання, 2006. – 663 с.

Фурашев, В.М. Системна інформатизація виборчих і референдумних процесів в Україні : монографія / В.М. Фурашев, М.І. Коваль, С.А. Маглюй. – К. : Парламент. вид-во, 2004. – 608 с.

Системна інформатизація законотворчої та правоохоронної діяльності / ред. В.В. Дурдинець, В.О. Зайчук, В.Я. Тацій. – К. : Навч. кн., 2005. – 639 с.

Шлях до інформаційного суспільства

Архипова, Є.О. Цифрова нерівність як соціальна проблема інформаційного суспільства // Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія. – 2008. – № 2. – С. 34–37.

Бобух, Л. Закономірності організації і практика управління інформаційним простором / Л. Бобух, Т. Сиволап // Вища шк. – 2008. – № 9. – С. 85–90.

Бондар, Ю.В. Національний інформаційний простір новітньої України : становлення та функціонування у процесі політичної трансформації суспільства : монографія / Ю.В. Бондар. – К. : МАУП, 2007. – 184 с.

Вертузаєв, О. Організаційно-правові засади державного управління інформаційними ресурсами України // Юридич. Україна. – 2005. – № 11. – С. 45-49.

Гол, Д. Онлайнова журналістика / Дж. Гол ; пер. з англ. К. Булкін. – К. : К.І.С., 2005. – 344 с.

Горовий, В.М. Особливості розвитку соціальних інформаційних баз сучасного українського суспільства / В.М. Горовий. – К. : НБУВ, 2005. – 300 с.

Громадяни у пошуках інформації: українські реалії : монографія / упоряд. І. Підлуська. – К. : Україна, 2005. – 180 с.

Доктрина інформаціологічного розвитку людства у ХХІ столітті / ред. Ю.М. Воронцов, І.Й. Юзвішин. – Луганськ : Копіцентр, 2001. – 51 с.

Духовні цінності в сучасному інформаційному суспільстві : матеріали наук.-практ. конф. / упоряд. Л.І. Буряк. – К. : НАУ, 2007. – 128 с.

Информатика. Электроника. Связь : компании Украины от "А" до "Я". Вып.1 / авт.-сост. В. Болгов. – К. : Изд. центр "BOLGOV, Одекс Плюс, 2000. – 300 с.

Інформатизація області : стат. довід. – Вінниця : Вінниц. обл. упр. статистики, 1999. – 34 с.

Інформаційні організації та служби науково-технічної інформації України : довідник / упоряд. : Л.Х. Каретнікова, В.В. Матусевич, Р.І. Кірєєва. – К. : УкрІНТЕІ, 2007. – 160 с.

Інформаційні потреби населення України в умовах трансформації суспільства : матеріали Соціологічних читань "98 (20-21 трав. 1998 р.) / уклад. В. Студенкова. – К. : [б.в.], 1999. – 128 с.

Іщук, В. Україна : проблема престижності та ідентичності : масова комунікація і культура як суб'єкти формування громад. та нац. свідомості / В. Іщук. – К. : Смолоскип, 2000. – 92 с.

Кравчук, П.Ф. Информационная культура региона в условиях глобализации : особенности и противоречия опредления / П.Ф. Кравчук, В.В. Зотов, Е.И. Боев // Личность. Культура. Общество. – 2007. – Т. 9, вып. 4. – С. 299–309.

Маруховський, О. "Скептично-критичний аналіз" концепцій інформаційного суспільства (за Ф. Уебстером) / О. Маруховський // Наук. зап. НаУКМА. Сер. Політичні науки. – 2005. – Т.45. – С. 17–22.

Предборський, В.А. Аналітично-моніторингова розвідка - сучасний засіб опанування інформаційними процесами у складних соціально-економічних умовах // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – № 6. – С. 19–23.

Регіональні інформаційні портали : деякі аспекти створення: монографія / уклад. Н. Цуріна. – К. : НПБУ, 2002. – 24 с.

Салтевский, М.В. Электронные документы в информационном обществе : проблемы формирования юридической концепции / М.В. Салтевский, В.И. Гаенко, А.Н. Литвинов. – Х. : Эспада, 2006. – 96 с.

Скворцов, Т.А. Синтез управления информационными системами // Успехи современ. радиоэлектроники. – 2008. – № 4. – С. 3-22.

Соснін, О. Національним інформаційним ресурсам – стратегію розвитку // Віче. – 2004. – № 11. – С. 64–68.

Тарасова, Н.О. Про державне управління інформаційними ресурсами на регіональному рівні // Науково-технічна інформація. – 2007. – № 4. – С. 5–7.

Техника и технологии СМИ : печать, радио, телевидение, Интернет : учебник / В.В. Тулупов [и др.]. – СПб. : Изд-во Михайлова В.А., 2006. – 320 с.

Українське телебачення : вчора, сьогодні, завтра / ред. М.М. Карабанов. – К. : Дирекція ФВД, 2006. – 648 с.

Хоменко, Л.Г. Електронна інформаційна цивілізація: досвід розбудови в Україні : монографія / Л.Г. Хоменко. – К. : BeeZone, 2004. – 208 с.

Чиж, І.С. Україна: шлях до інформаційного суспільства : монографія / І.С. Чиж. – К. : Либідь, 2004. – 287 с.

Шевчук, О.Б. Е-Ukraine. Інформаційне суспільство: бути чи не бути : монографія / О.Б. Шевчук, О.П. Голобуцький. – К. : Атлант UMS, 2001. – 104 с.

 

геоінформаційний простір      

Руденко, Л. Географічна картографія в Україні та її значення у геоінформаційному просторі // Укр. геогр. журн. – 2001. – № 3. – С. 110–113.

Поліщук О.О. Концептуальні засади створення геоінформаційної системи регіону України // Укр. геогр. журн. – 2004. – № 1. – С. 53-56.

Безверхнюк, Т.М. Геоінформаційні системи як інструмент вирішення завдань державної регіональної політики // Менеджер : вісн. Донец. держ. ун–ту управління. – 2006. – № 3. – С. 169–175.

Мокін, В.Б. Розробка нового підходу до ідентифікації користувача в мережних геоінформаційних системах та його практична реалізація / В.Б. Мокін, М.П. Боцула, Д.П. Зарезенко // Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія. – 2006. – № 2. – С. 148–151.

Мокін, В.Б. Новий підхід до автоматизованої побудови геоінформаційних моделей на основі нейронних моделей / В.Б. Мокін, О.М. Роїк, В.В. Седлецький // Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія. – 2007. – № 1. – С. 231–234.

Шпак, А.П. Нові дослідження природи і суспільства України та їх відображення в інформаційному продукті – Національному атласі України / А.П. Шпак , Л.Г. Руденко // Укр. геогр. журн. – 2008. – № 1. – С. 64 – 69.

Кожем'яко, В.П. Принципи побудови та структурна організація каналів для повністю оптичних геоінформаційно-енергетичних мереж / В.П. Кожем'яко, В.І. Маліновський // Вісн. Вінниц. політехнік. ін.–ту. – 2008. – № 1. – С. 95–101.

Кожем'яко, В.П. Організація каналів в оптичних геоінформаційно-енергетичних мережах / В.П. Кожем'яко, В.І. Маліновський // Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія. – 2008. – № 2. – С. 19–25.

 

Інформаційні технології

Морзе, Н.В. Основи інформаційно-комунікаційних технологій : навч. посіб. для студ. вузів / Н.В. Морзе. – К. : BHV, 2008. – 352 с.

Стеклов, В.К. Нові інформаційні технології : транспортні мережі телекомунікацій / В.К. Стеклов, Л.Н. Беркман. – К. : Техніка, 2004. – 488 с.

Информационные технологии / О.Л. Голицина, И.И. Попов, Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка. – М. : Форум: Инфра-М, 2006. – 544 с.

Куйбіда, В.С. Інформатизація муніципального управління : монографія / В.С.Куйбіда. – Л. : Літопис, 2002. – 222 с.

Інформатизація управління соціальними системами : орг.–правові питання теорії і практики / В.Д. Гавловський, Р.А. Калюжний, В.С. Цимбалюк, Ю.В. Ящуринський. – К. : МАУП, 2003. – 336 с.

Как экологам работать со средствами массовой информации / О.А. Берлова, В.Е. Борейко, В.Б. Колесникова, А.Л. Кочинева ; Киев. эколого-культ. центр. – К. : [б.в.], 2000. – 120 с.

Ліпський, Г.Є. Розвиток та використання системи управління інформаційними ресурсами в дорожньому господарстві / Г.Є. Ліпський, М.М. Лихоступ // Автошляховик України. – 2008. – № 1. – С. 42–45

 

в агропромисловому виробництві 

Інформаційні ресурси та їх використання в агропромисловому виробництві: зб.наук. пр. Вип.3. – К. :, 2000. – 504 с.

Тесленко, Г.С. Інформаційні системи і технології в аграрному менеджменті : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / Г.С. Тесленко. – К.: КНЕУ, 2002. – 180 с.            

Данильченко, М.Г. Інформаційні технології в аграрному бізнесі / М.Г. Данильченко, Б.Б. Гладич, І.С. Литвин.  – Т. : Економ. думка, 2003. – 160 с.

 

в економіці, аналізі та аудиті

Мікроекономічне моделювання і інформаційні технології  : монографія / О.О. Бакаєв, В.І. Гриценко, Л.І. Бажан та ін. – К. : Наук. думка, 2003. – 183 с.

Іванюта, П.В. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті / П.В. Іванюта. – К. : ЦУЛ, 2007. – 180 с.

Марьянчик, М. IT-консалтинг в Україні та стандарти управління інформаційними технологіями для фінансових установ // Фінанс. ринок України. – 2007. – № 7. – С. 19-22.

Суворова, С. Учетная система организации и экономическое информационное пространство // Пробл. теории и практики управления. – 2007. – № 10. – С. 42-53.

Система оподаткування та її інформаційно-облікове забезпечення / П.М. Гарасим, О.М. Десятнюк, Г.П. Журавель та ін. – К. : Професіонал, 2006. – 736 с.

Гниденко, И.Г. Информационные технологии в бизнесе / И.Г. Гниденко, С.А. Соколовская. – СПб. : Вектор, 2005. – 160 с.

 

в медицині

Хошаба, О.М. Побудова систем для медичної інформації в мережі Internet : Монографія / О.М. Хошаба. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2001. – 108 с.

Біомедичні оптико-електронні інформаційні системи і апарати. Ч.2 : Офтальмологічна оптика / В.П. Кожем'яко, Й.Р. Салдан, С.В. Павлов, О.З. Готра. – Вінниця : ВДТУ, 2001. – 162 с.

Артамонова, Н. Інформаційна аналітика як складова управління інформаційними ресурсами медичної науки / Н. Артамонова, Ю. Павліченко // Вісн. Кн. палати. – 2008. – № 8. – С. 27–32.  

 

в освіті

Прогресивні інформаційні технології в науці та освіті : матеріали Міжвузів. наук.-практ. конф. "Прогресивні інформаційні технології в науці та освіті", 4-5 жовт. 2007 р. : зб. наук. пр. / Вінниц. Міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", Вінниц. держ. аграр. ун-т. – Вінниця : Винниц. соц.-екон. ін-т Ун-ту "Украіна", 2007. – 260 с.

Лузик, Е.В. Сучасні інформаційні технології особистісно-орієнтованої освіти : монографія / Е.В. Лузик, Д.В. Чернілевський, А.П. Шаповалов. – М. : Полиграфия, 2003. – 163 с.

Полат, Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина. – М. : Академия, 2007. – 368 с.

 

в бібліотеках

Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса : тема 2005 г. : Библиотеки, информация и интеллектуальная собственность в эпоху информационного общества : прогр. конф., Крым. – Судак : [б.в.], 2005. – 243 с.

Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса : тема 2007 года : Роль электронной информации и электронных библиотек в продвижении к обществу, построенному на знаниях : прогр. конф., Крым. – Судак : [б.в.], 2007. – 260 с.

Бібліотека в контексті світової культури, науки, інформації : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Вінниця : Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва, 2007. – 211 с.

Бібліотека та Інтернет / уклад. : І. Цуріна, Ю. Новальська ; пер. з англ. Л. Горбунової. – К. : НПБУ, 2007. – 44 с.

Веб-сегмент публічних бібліотек України в мережі Інтернет : аналіт. огляд / Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г.Короленко ; уклад. Г.Д. Ковальчук,  Н.М. Кучерява. – Х. : ХДНБ, 2005. – 20 с.

Інформаційний ресурс бібліотеки. Інновації. Суспільство : довід.-інформ. вид. / авт. проекту В.Ф. Циганюк ; уклад. : М.Г. Спиця, Г.М. Авраменко, О.І. Кізян. – Вінниця : [б.в.], 2004. – 196 с.

Как экологам работать со средствами массовой информации / О.А. Берлова, В.Е. Борейко, В.Б. Колесникова, А.Л. Кочинева ; Киев. эколого-культ. центр. – К. : [б.в.], 2000. – 120 с.

Науково-технічні досягнення українських вчених та винахідників на сторінках Інтернету : метод. поради бібліотекарям з використанням Інтернет-ресурсів / уклад. Т. Крестініна, Л. Литвякова, В. Мірошникова. – Х. : ХДНБ, 2004. – 43 с.

Шрайберг, Я.Л. Библиотеки и университеты в электронно-информационной среде: первые шаги на пути от информационного общества к обществу   знаний : ежегод. докл. конф. "Крым". Год 2005 /  / Я.Л. Шрайберг. – М. : ГПНТБ России, 2005. – 18 с.

 

в будівництві    

Інформатика. Інформаційні технології в будівництві : системи автоматизов. проектування / В.А. Баженов, А.З. Криксунов, А.В. Перельмутер ; ред. П.П. Лізунов. – К. : Каравела, 2004. – 360 с.        

 

в туризмі

Скопень, М.М. Комп'ютерні інформаційні технології в туризмі / М.М. Скопень. – К. : Кондор, 2005. – 302 с.                           

Родигин, Л.А. Интернет-технологии в туризме / Л.А. Родигин ; Рос. междунар. акад. туризма. – М. : Сов. спорт, 2006. – 388 с.

 

Інформаційний простір: технічні засоби

Волоконно-оптичні системи передачі інформації / В.С. Осадчук, О.В. Осадчук. – Вінниця : ВНТУ, 2005. – 132 с.

Защищенные радиосистемы цифровой передачи информации / П.Н. Сердюков [и др.]. – М. : АСТ, 2006. – 408 с.

Козловський, А.В. Інформаційно-вимірювальна система для визначення пускового моменту електродвигунів малої та середньої потужності : монографія / А.В. Козловський, В.В. Кухарчук. – Т. : Астон, 2004. – 144 с.

Максимов, Н.В. Технические средства информатизации / Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. – М. : Форум: Инфра-М, 2005. – 576 с.

Осадчук, В.С. Напівпровідникові перетворювачі інформації / В.С. Осадчук, О.В. Осадчук. – Вінниця : ВНТУ, 2004. – 208 с.

Основи техніки передавання інформації /Р.Н. Квєтний, М.М. Компанець, С.Г.Кривогубченко. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2002. – 358 с.

 

Інформаційний простір: мережі та системи

Гралла, П. Хитрости Интернет. Как справиться с самыми неприятними проблемами глобальной сети / Престон Гралла ; пер. с англ. Н. Вильчинский, Е. Шрага. – СПб. : Питер, 2006. – 256 с.

Дэвис, Д. Создание защищенных беспроводных сетей 802.11 в Microsoft Windows : пер. с англ. / Джозеф Дэвис. – М. : Эком, 2006. – 400 с.

Иди, Ф. Сетевой и межсетевой обмен данными с микроконтроллерами : пер. с англ. / Фред Иди. – М. : ДОДЭКА-ХХI, 2007. – 376 с.

Истомин, Е.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации / Е.П. Истомин, С. Ю. Неклюдов, А. А. Чертков. – СПб. : Андреевский изд. дом, 2007. – 255 с.

Крупник, А.Б. Поиск в Интернете : Самоучитель / А.Б. Крупник. – 3-е изд. – СПб. : Питер, 2006. – 268 с.

Мелехин, В.Ф. Вычислительные машины, системы и сети / В.Ф. Мелехин, Е.Г. Павловский. – М. : Академия, 2006. – 560 с.

Олифер, В.Г. Компьютерные сети : принципы, технологии, протоколы / В.Г. Олифер, Н.А. Олифер. – 2-е изд. – СПб. : Питер, 2004. – 864 с.

Перевозчикова, О.Л. Інформаційні системи і структури даних / О.Л. Перевозчикова. – К. : Києво-Могилян. акад., 2007. – 287 с.

Путькина, Л.В. Интеллектуальные информационные системы / Л.В. Путькина, Т.Г. Пискунова. – СПб. : СПбГУП, 2008. – 228 с.

Стахнов, А.А. Сеть для офиса и Linux-сервер своими руками / А. Стахнов. – СПб. : БХВ-Петербург, 2006. – 320 с.

 

Інформаційна безпека

Василюк, В.Я. Інформаційна безпека держави : курс лекцій / В. Я. Василюк, С. О. Климчук. – К. : КНТ: Скіф, 2008. – 136 с.

Гуз, А.М. Історія захисту інформації в Україні та провідних країнах світу / А.М. Гуз. – К. : КНТ, 2007. – 260 с.

Кормич, Б.А. Інформаційна безпека: організаційно-правові основи / Б.А. Кормич. – К. : Кондор, 2004. – 382 с.

Ліпкан, В.А. Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції / В.А. Ліпкан, Ю.Є. Максименко, В.М. Желіховський. – К. : КНТ, 2006. – 280 с.

Основи інформаційної безпеки та захисту інформації у контексті євроатлантичної інтеграції України : наук.-метод. посіб. / Нац. центр з питань євроатлант. інтеграції України ; за ред. В.П. Горбуліна. – К. : Євроатлантикінформ, 2006. – 104 с.

Основи організаційного захисту інформації / В.А. Лужецький, Л.І. Северин, Ю.П. Гульчак, А.Д. Кожуховський. – Вінниця : ВНТУ, 2005. – 148 с.

Основы информационной безопасности / Е.Б. Белов [и др.]. – М. : Горячая линия-Телеком, 2006. – 544 с.

Партыка, Т.Л. Информационная безопасность / Т.Л. Партыка, И.И. Попов. – М. : Форум: Инфра-М, 2007. – 368 с.

Сенченко, М.І. Четверта світова. Інформаційно-психологічна війна / М.І. Сенченко. – К. : МАУП, 2006. – 64 с.

Тихонов, В.А. Информационная безопасность: концептуальные, правовые, организационные и технические аспекты / В.А. Тихонов, В.В. Райх. – М. : Гелиос АРВ, 2006. – 528 с.

Филин, С.А. Информационная безопасность / С.А. Филин. – М. : Альфа-Пресс, 2006. – 412 с.

Хорошко, В.О. Методи і засоби захисту інформації / В.О. Хорошко, А.О. Чекатков; ред. Ю.С. Ковтанюк. – К. : Юниор, 2003. – 504 с.

Юдін, О.К. Інформаційна безпека держави / О.К. Юдін, В.М. Богуш. – Х. : Консум, 2005. – 576 с.

Ярочкин, В.И. Информационная безопасность / В.И. Ярочкин. – 4-е изд. – М. : Академ. проект, 2006. – 544 с.

Коваль С.Ф., зав. відділом літератури та інформації виробничого профілю

Книжкових виставок сузір’я


Вінницька обласна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва

 

 

Книжкових виставок сузір’я

 

Кращі виставки 2008-2009 років

 

Вип. 9

Методичні рекомендації бібліотекам

 

Вінниця - 2010

 

 

 


 

Дещо про форми бібліотечних виставок

У нашому професійному середовищі вважається, що бібліотечна виставка є потужним каналом розповсюдження загальної інформації про документні фонди книгозбірні, привертання уваги публіки до актуальної теми, проблеми, факту, події та фіксації читацького інтересу до певної книги. Кожна виставка – це своєрідна візитівка бібліотеки, за якою можна отримати уявлення про рівень і стиль співробітників, їх творчий потенціал і ставлення до користувачів.

Звичайно, в кожній бібліотеці організовуються і оформляються традиційні виставки: персональні, тематичні, до знаменних і пам’ятних дат, але все більше і більше наших колег із публічних книгозбірень віддають перевагу, так званим, нетрадиційним виставкам. Нетрадиційні виставки привертають увагу відвідувачів своїм оригінальним оформленням, незвичною композиційністю, інформаційною насиченістю. Все частіше у бібліотеках для оформлення використовують так званий ай – стоппер (eye-stopper).

Даний метод використовується в рекламних посиланнях, який моментально захоплює увагу користувача. Ним може бути об’єкт, образ, предмети та інші доповнення і саме вони традиційні виставки перетворюють у виставки-інсталяції. Інсталяція (від англ. - установка) – просторова композиція, створена з різних елементів: побутових предметів, промислових виробів і матеріалів, природних об’єктів, фрагментів текстової або візуальної інформації.

Ось,наприклад як метод ай – стоппер використано у виставці – форумі «Літературне різнобарв’я» у Тульчинській ЦРБ, а у Ксаверівській бібліотеці- філії Вінницької ЦБС за основу ай- стоппера взяли стиль «смайлик». 

Бібліотечні виставки все більше стають схожими на об’ємні експозиції і таким прикладом може слугувати виставка «До совісті і розуму людського» Козятинської ЦРБ.

Для оформлення виставки «Це трепетне слово атестація» у відділі науково – методичної роботи та інновацій у бібліотечній справі ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва було використано ай-стопперні «гаплички», як то, написи зі зверненнями і цитатами на фігурно вирізаному кольоровому папері та закріпленими на торці виставкової шафи методичок.

Вибір форми бібліотечної виставки не самоціль, а спосіб ефективно розкрити зміст теми. Тож дозволю собі, в якості методичної заставки, в даній статті представити декілька форм нетрадиційних виставок:

- виставка – рейтинг «Кращі детективи», «Найпопулярніші книги нашої бібліотеки» (за аналізом опитування користувачів та книжкових формулярів);

- виставка – п’єдестал «Книги на всі часи»;

- виставка – вікторина«В краю, де я живу»;

- виставка - дос’є «Генеалогія прапора, герба, гімну» (документи за допомогою, яких читачу надається можливість самостійно визначити свою позицію);

- виставка – панорама «Її величність - Перемога»;

 - виставка – алфавіт «Фауна: від «А» до «Я» (книги та інші документи із фондів про звірів розміщуються в алфавітному порядку);

- виставка - подарунок «Читачі – бібліотеці. Бібліотека - читачам»;

- виставка - колаж «Молодіжний квартал»(в рамках колажу групуються окремі смислові підтеми (мода, музика, субкультура і т. п.), чітка структура розділів відсутня. Широко використовується ілюстрований матеріал, розміщується інформації, об’яви, посилання на мережу Інтернет, анонси на нові надходження.Виставка носить рекламно-інформаційний  характер);

- виставка – ікібана «Квіти – посмішки природи»;

- виставка - ярмарок «Калейдоскоп яскравих сторінок улюблених журналів»

- виставка – тест «Чи культурна ви людина»;

- виставка - реквієм «Злочин, якому немає спокути».

Загалом, форми виставок можуть бути різноманітними, головне – зачепити душу читача, створити додаткові стимули для читацької активності, відкрити читачеві щось нове і спонукати його до пізнання. 

Інноваційний розвиток бібліотечних виставок сьогодні в багатьох випадках пов’язаний з новими інформаційними технологіями. Тож не випадково традиційне, уже дев’яте, видання «Кращі виставки року…» виходить у нас на електронному носієві. Змінюючи формат інформаційно-методичних матеріалів «Кращі виставки року…», ми не змінюємо мету видання, а саме, сприяння  формування професійного інтелектуального середовища бібліотекарів області. 

До нового формату даного видання увійшли виставки присвячені ювілею Миколи Васильовича Гоголя, Року молоді в Україні, а також актуальні для сьогодення тематичні виставки «Лідерство – фактор економічного розвитку», «Україна: інформаційний простір». Кожна представлена виставка має своє обличчя і специфіку та  представляє інтерес для бібліотечного персоналу галузі.

Тетяна Марченко,

завідуюча відділу науково-методичної роботи

та інновацій у бібліотечній справі

 


 

Книжкових виставок сузір’я

 

Кращі виставки 2008-2009 років

Вип. 9

Методичні рекомендації бібліотекам

 

 

 21100, м.Вінниця, вул.Соборна, 73.