Книги з бібліотеки Вінницької «Просвіти» (1917- 1920 рр.) у фонді Вінницької ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва

Рік видання: 2012

Місце зберігання: Відділ РІЦ

Управління культури і туризму Вінницької обласної державної адміністрації

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва

 

 

Книги з бібліотеки Вінницької «Просвіти» (1917- 1920 рр.)

у фонді Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва

 

Каталог

 

Вінниця, 2012 


УДК 017.1(477.44)

ББК 91.18(4УКР-4ВІН)

К 53

Відповідальна за випуск Н.І.Морозова,

директор Вінницької ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва

 

Книги з бібліотеки Вінницької «Просвіти» (1917- 1920 рр.) у фонді Вінницької ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва: каталог / авт. вступ. статті, уклад. каталогу О.В.Сафроно-ва; ред. М.Г.Спиця; відп. за вип. Н.І.Морозова; Вінниц. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – 108 с.

 

У дореволюційній Росії українська книга заборонялася для використання у бібліотеках. У роки української революції (1917-1920 рр.) Вінницькій «Просвіті» вдалося швидко сформувати доволі значний її публічний фонд у понад 3 тис. примірників.

Запропоноване видання презентує статті з минулого і сьогодення Вінницької «Просвіти», історії її бібліотеки та каталог книг з її складу, що зберігаються сьогодні у фонді Вінницької ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва.

Видання призначене всім, хто цікавиться історією українського громадського руху та української книжкової культури.

© Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва 

Поділитися:

Від укладача

Пропоноване видання починає серію каталогів колекцій, що зберігаються у фонді рідкісних і цінних видань Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім.К.А.Тімірязєва. Він відображає книги, що колись входили до фондів бібліотеки Вінницької «Просвіти». Це видання українською та російською мовами, друковані впродовж 1833-1920 років в Україні, Російській та Австро-Угорській імперіях.

Визначення типу бібліографічного посібника як каталогу зумовило і особливості бібліографічного опису, що містить не тільки основні, але й факультативні елементи. Бібліографічний опис зроблено з повним збереженням орфографії і пунктуації титульного аркуша, за виключенням літер, які вийшли з ужитку після жовтневої революції 1917 року, що замінені літерами сучасного алфавіту.

Матеріал розташований за алфавітом авторів і назв. Описи документів подані мовою оригіналів на основі їхнього вивчення de visu. Якщо з якихось причин неможливо було здійснити опис книги (відсутність титульного аркуша, сторінок, пошкодження тексту тощо), використовувалися інші друковані каталоги.1 Книги в каталозі описані під прізвищами, які вказані на титульному аркуші. В допоміжному іменному покажчику подаються відсилки від справжніх прізвищ до псевдонімів та навпаки. Проведено пошукову роботу щодо встановлення або уточнення дат, прізвищ, місць видань творів, а також розкриття псевдонімів, криптонімів і т. ін. Псевдоніми, які стали літературними іменами (Леся Українка, Марко Вовчок, Нечуй-Левицький), не розкривались.

Бібліографічний опис зроблено за методичними рекомендаціями, в основу яких покладено чинні стандарти.2

При описі багатотомних видань наводиться зведений, що включає відомості про наявність томів. Самостійний опис кожного тому робиться у випадку, якщо є один том з кількох.

До каталогу увійшли збірники Наукового товариства імені Тараса Шевченка, часописи «Літературно-науковий вісник», «Киевская Старина», які, по суті, є збірниками наукових праць. Також включені періодичні видання «Україна», «Украинская жизнь» та ін.

У кінці кожного опису подано шифр видання, що допоможе користувачеві швидко розшукати та отримати ту чи іншу книгу в ВОУНБ ім. К.А.Тімірязєва.

Для різноаспектового розкриття змісту каталогу та поліпшення користування ним подається низка допоміжних покажчиків:

 1. Іменний покажчик.
 2. Покажчик назв творів друку.
 3. Хронологічний покажчик.
 4. Покажчик місць видання творів друку.

Видання розраховане на книгознавців, науковців різних галузей знань, дослідників української історії та культури, працівників бібліотек, інформаційних служб, видавництв.

Зауваження та побажання просимо надсилати на адресу:

21100, Вінниця, вул. Соборна, 73

Тел. (0432) 562-824

Факс (0432) 352-394

https://library.vn.ua/ 

 

1 Україномовна книга у фондах Національної бібліотеки України ім.В.І.Вернадського. 1723-1923 : в 3 т. / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського; редкол.: О.С.Онищенко (голова) та ін. – К., 2003.

2 Укладання друкованих каталогів книг гражданського друку (XVIII-початок XX ст.) із фондів бібліотек України / ДНПБ України ім.В.О.Сухомлинського; авт.-уклад. Р.С.Жданова. – К., 2005. – 124 с.

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ УНІКАЛЬНИХ ВИДАНЬ – ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМОК НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕКИ

 

Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва, або “Тімірязєвка”, як її любовно називають вінничани, має понад сторічну історію. Починаючи свою діяльність як міська публічна бібліотека з фондом 6423 примірники книг у 1907 році, сьогодні вона репрезентує майже мільйонний бібліотечний фонд п’ятдесятьма мовами світу на різних носіях інформації, серед яких мультимедійні та електронні ресурси.

Сучасна бібліотека – це багатофункціональний заклад, який покликаний забезпечувати передачу інформації у суспільстві, зберігати його досвід. Найважливішим елементом в трансляції знань є книга. І байдуже у якому вигляді – друкованому чи електронному. Книга – це, поперед всього, слова, текст, мова. Це штучно створене знаряддя людини для саморозвитку та розуміння всесвіту, посередник між нашим уявленням про навколишній світ і внутрішнім індивідуальним світом. Книги, зібрані за будь-якою ознакою у колекції, концентрують і раціоналізують наші знання. Водночас самі колекції стають історико-культурними пам’ятками про історичні постаті та певні історичні події та явища.

Вивчення та збереження унікальної частини цього зібрання є ще одним напрямком наукової діяльності обласної книгозбірні, адже це дає нам уявлення про книжкову культуру подолян минулого.

Не випадково сьогодні все більшого розвитку набувають музейний та архівний напрямки діяльності бібліотеки, що у комплексі по-новому розкриває зібрані фонди. Колекційний підхід до студіювання книжкового зібрання відкриває додаткові можливості не лише для його зберігання, а й для популяризації. Відділи зберігання основного фонду, рідкісних і цінних видань, літератури та інформації з питань краєзнавства активно працюють у цьому напрямку, здійснюючи історико-книгознавчі та історико-бібліотекознавчі дослідження фондів бібліотеки, організацію колекцій та особових фондів.

Так, організовано в колекції книжкові зібрання, подаровані бібліотеці нашими земляками, відомими особистостями або членами їхніх родин. Серед них – зібрання з власних бібліотек письменників та літераторів Д.Г.Дереча, Д.В.Стуса, Г.Т.Гайового, колекціонера-книголюба К.Г.Кисельова, єврейського культурного діяча І.А.Деснера. Більшої значущості таким зібранням додає ще й те, що у їх складі часто трапляються книги, яких раніше не було у фонді головної книгозбірні Вінниччини.

Працівниками відділу літератури та інформації з питань краєзнавства описані особові фонди членів Вінницького обласного відділення Національної спілки письменників України М.Ф.Каменюка, Л.І.Ковіна, Ю.О.Боярунця та архівні документи спілки.

Останньою колекцією, яка надійшла до бібліотеки у 2011 році, є подароване Генеральним Консульством Республіки Польща у Вінниці зібрання книг, художніх альбомів, нот та CD польською мовою.

Працівники відділу рідкісних і цінних видань вже з перших років його існування приступили до аналітично-пошукової роботи. На сьогоднішній день опрацьовано колекції стародруків XVI ст. та XVII ст., Святого Письма, видань з автографами Софії Потоцької, видавництв М.О.Вольфа та Брокгауза-Єфрона, мініатюрних видань, бібліотеки Вінницького товариства “Просвіта” (1917-1920). Студіювання цих тем вимагає від праців-ників доброї орієнтації не тільки у фаховому, а й краєзнавчому матеріалі.

Традиційно високою є зацікавленість наших читачів до минулого краю, його культурного життя. На задоволення їхніх інформаційних запитів спрямована, зокрема і видавнича діяльність бібліотеки. З цією метою обласна книгозбірня започатковує випуск серії каталогів книжкових колекцій її зібрань. Кожен такий каталог буде містити бібліографічну інформацію та супроводжуватиметься тематичною фаховою розвідкою.

Презентоване видання «Книги з бібліотеки Вінницької “Просвіти” (1917-1920)» є першим у цій серії. До його складу, крім каталогу видань, увійшли стаття чільників сучасного Вінницького обласного товариства “Просвіта” А.Теклюка та Л.Філонова, нарис з історії бібліотеки Вінницької “Просвіти” (1917-1920) провідного бібліографа відділу рідкісних і цінних видань О.Сафронової, а також її службова інформація про принципи відбору та опису видань каталогу.

Сподіваємось, що започаткована серія видань друкованих каталогів матиме своє продовження і переросте у довготривалий науково-дослідницький проект, а кожне з видань знайде своїх зацікавлених читачів.

Н.І.Морозова,

директор Вінницької ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва

ВІННИЦЬКА «ПРОСВІТА» – УЧОРА І СЬОГОДНІ

 

В усі часи нації виживали при наявності сили духовної. Носіями цієї сили була інтелектуальна еліта суспільства: вчені та вчителі, народні мудреці та цілителі, релігійні діячі. Усвідомлення самих себе (успадковане генетичним чуттям) мало особливий вияв у добу романтизму першої половини XIX ст., коли частина української шляхти, що зберегла національну гідність, збирала рештки нашої культури, аби зробити її публічною і потрібною для вивчення і засвоєння.

Друга половина XIX ст., незважаючи на численні перепони «валуєвщини» Російської імперії, стала знаковою для створення громадської організації нового типу – «Просвіти». Спершу Галичина, а далі Велика Україна, творили осередки рідномовних будителів національного духу. На Вінниччині це почалося з маленького містечка Печера, де духовним пастирем був отець Іван Кульматицький, який і очолив перший осередок товариства «Просвіти». Кульматицькі мали родинний зв’язок з відомими діячами української культури: професором Крушельницьким, композито-рами родини Колесс, Менцинськими і Лаврівськими. Членами Товариства були вчителі та студенти, кооператори та селяни, медики та духівництво. Вони створили хату-читальню, а клуню переобладнали в місцевий театр.

У Вінниці просвітянський осередок був зареєстрований у березні 1917 року. Його осідком було приміщення Народного дому. Товариство розгорнуло активну діяльність, тут була бібліотека з читальним залом (просвітяни користувалися нею безкоштовно), кінематограф, для учнів українських гімназій утримувалась їдальня.

Артисти театру «Просвіти» грали у виставах найвідоміших українських авторів: Шевченка і Грінченка, Мирного і Кропивницького, Карпенка-Карого і Винниченка. Найбільше піднесення товариство «Просвіта» мало у 1918-1919 роках, особливо коли у місті перебували міністерства Уряду УНР. Товариство видавало навіть щоденну газету «Шлях».

Варто зазначити, що Вінницька «Просвіта» утримувала симфонічний оркестр, воно опікувалося шкільництвом, мало власну друкарню, звідки вийшло багато україномовних підручників для шкіл, вищих навчальних закладів.

Одначе, як тільки у місті брали владу більшовики, просвітян переслідували і репресували. Так, вінницький просвітянський лідер п. Озерянський був заарештований. Чимало просвітян було розстріляно у лісі Грохольських і закопано в спільну могилу.

З утвердженням радянської влади «Просвіта» була знищена і репресована. Відродилася лише на зламі 90-х років. Ініціативу утворення тодішнього Обласного Товариства української мови ім. Тараса Шевченка («Просвіта») взяла на себе Вінницька організація Спілки письменників України. Першим головою «Просвіти» був обраний відомий поет і публіцист Анатолій Бортняк, а відповідальним секретарем не менше знаний критик і поет Михайло Стрельбицький. Вінницька світлиця Товариства взяла на себе місію організатора і пропагандиста відродження духовних засад української мови та культури.

Компартійна верхівка намагалася обмежувати діяльність товариства, але до роботи долучилася місцева наукова еліта: професори Ілля Шульга, Микола Кравець, Володимир Мулява, Іван Даниленко, Анатолій Давидюк, Арсен Зінченко, Анатолій Подолинний та інші, мистецька та технічна інтелігенція. Вони зуміли стати провідниками духовних цінностей у регіоні. Коли компартійна влада заборонила проводити зібрання у клубі енергетиків, ректор Вінницького політехнічного інституту професор Борис Мокін надав для діяльності клубу «Світлиця» найкращу залу вищого навчального закладу. Саме тут просвітяни вперше висували кандидатів у народні депутати, а під час виборів до Верховної Ради України підтримали Бориса Мокіна й Арсена Зінченка. Після проголошення незалежності України товариство «Просвіта» активізувало свою роботу. Зустрічі, конференції, перші видання, виїзні концерти-агітки, виставки, публікації в періодичних виданнях стали основним змістом діяльності «Просвіти». Постійним же її гальмом були фінансові нестатки. Товариство жило за рахунок ентузіазму викладачів вищої школи, учительства, вузького прошарку технічної інтелігенції.

Усі голови «Просвіти»: А.Бортняк, Л.Філонов, М.Бардин, С.Чернишук, М.Потупейко прагнули, аби Товариство дійсно працювало «для народу і для свого краю», як казав Микола Вороний. Найдовший час очолював Вінницьке обласне об'єднання ВУТ «Просвіта» ім. Тараса Шевченка Леонід Філонов, який ініціював численні конференції, видання книг, саме завдяки його зусиллям на вулиці Соборній з'явилась пам'ятна дошка про перебування уряду УНР у Вінниці та барельєф Дмитра Марковича (одного з урядників УНР, активного члена «Просвіти» у 1917-1919 рр.).

З лона нашого Товариства вийшло чимало організаторів і провідників партій національно-демократичного спрямування. Просвітяни міста Вінниці готують телепрограми «Вінницький плин», «Відверто», «Вважаю так», щороку ТО «Плин» та «Просвіта» випускають по одному телефільму про видатних діячів нашого краю. На радіо звучать популярні програми Михайла Стрельбицького та його студійців кафедри культурології Вінницького національного технічного університету. Свого часу набув чималої популярності на обласному радіо радіотеатр, який вів наш просвітянин, заслужений артист України Микола Сардаковський. Сьогодні просвітяни не уявляють проведення наших вечорів без полум’яного слова професора Анатолія Подолинного, директора музею Михайла Коцюбинського Федора Панчука (з яким ми провели чимало заходів), викладача психології Віри Віннічук, учительки української мови та літератури Світлани Єлисеєвої та ін.

Нині Товариство проводить читацькі та науково-практичні конференції не тільки у Вінниці, але й за її межами. Ми маємо десятки виданих книг, про нас говорять і пишуть ЗМІ, але у плині сьогодення це лише дещиця від того, що потрібно українській спільноті.

За останнє десятиліття нашою організацією були проведені науково-практичні конференції «Вінниччина – край козацької слави» (2001), «Політичні репресії на Поділлі» (2001), «Данило Заболотний – лікар і вчений» до 140-річя з дня народження академіка Д.К.Заболотного, «НАТО і національна безпека України» (2008), науково-практичний семінар «Постать С.Петлюри в контексті українського державотворення» (2008), кілька «круглих столів»: «Крути і Помаранчева революція в контексті історії», «Державний діяч – Симон Петлюра», «Мова у нашому щоденні» до Дня української писемності і мови, до ювілею М.Грушевського та ін.

Завдяки зусиллям Л.Філонова було створено цілий ряд відеофільмів про видатних українських діячів та історичні події нашої землі: «Савой – маємо за честь» (1996), «Мури крізь століття» (1998), «Звичаєва Січ» (2003), «Березнева паморозь» (2003), «Яків Гальчевський» (2004), «Академік Данило Заболотний», «Савой» із пам’яті століття» (до 75-річя Вінницької області) (2007), «Микола Дмитрович Леонтович» (2007), «Чи пам’ятаємо» (про Симона Петлюру) (2008), «Повернення» (про Дмитра Марковича) (2009) та ін.

У ХХІ столітті просвітяни Вінниччини видали низку книг: «Як ми спілкуємось. Мовленнєвий етикет українського народу» (2001) Б.Буяльського, «З плином часу» (2006), «Орел подільського краю» (2004) Л.Філонова, «Життя в ім’я України» (2005) К.Завальнюка, «Український календар» (2004). Значний внесок у видання національно-патріотичної літератури зробили районні об’єднання нашої організації.

Коли до «Просвіти» долучився доцент Вінницького національного технічного університету Анатолій Теклюк, пожвавилася її інтелектуальна спрямованість. З 2006 року

запроваджено практику інтелектуально-ігрового відзначення ювілеїв видатних діячів української культури та держави. Ці заходи проводяться у форматі турнірів «Що? Де? Коли?», брейн-рингу, відео-реалій, інтелектуально-пошукової гри. За останні 5 років було проведено зокрема такі інтелектуально-ігрові заходи: до 70-річчя О.Чорногуза «Аристократ вінницької землі» (2006), до 150-річчя І.Франка – «Незламний дух Каменяра» (2006), до 100-річчя І.Багряного – «Голос з Гетсиманського саду» (2007), до 100-річчя Г.Кочура – «Світ очима Г.Кочура» (2008), до Дня українського козацтва – «Козацька сотня» (марафон із 100 запитань з козацької тематики), до Дня української писемності та мови – «Всесвіт українського слова» (марафон із 100 запитань з козацької тематики) (2007), Всеукраїнський інтелектуально-ігровий фестиваль «Баюнале» (2008, 2009, 2010), інтелектуально-пошукові ігри «Скарби Вінниці» (2007), «Давай за Гоголя» (2009), «Коцюбинському – 145» (2009), «Тарас Шевченко та Кароль Войтила як знакові постаті європейської культури» (2011), інтелектуально-ігрова презентація книги «Отаман Яків Шепель» (2010), «Християнський інтелектуальний турнір» (2010), «Гумор народів світу в творчості Анатолія Гарматюка» (2011).

Члени нашої організації працюють у складі Громадської ради при Вінницькій обласній державній адміністрації та Громадської ради при Вінницькій обласній раді, в складі різноманітних комісій та журі пов’язаних з культурно-мистецькими, національно-патріотичними питаннями. Таким чином, Товариство намагається донести свою позицію як до влади, так і до громади.

Ми співпрацюємо з багатьма громадськими та політичними організаціями («Сурми звитяги» – спільно з Народним рухом України, ювілей Володимира Вовкодава – з Обласним центром народної творчості, Козацьким полком Івана Богуна та ін.). Товариство «Просвіта» проводить та бере участь у багатьох інших заходах. Прикладом може бути участь у декадах української мови (СЗОШ № 11, 34), у творчих звітах поетеси Світлани Травневої (Єлисеєвої), в т.ч. один з них у Києві, у презентаціях літературно-мистецького часопису «Стожари», редактором якого є Світлана Травнева, Вінницькій гуморині імені Анатолія Гарматюка. Різноманітні заходи супроводжуються гуртом «Просвіта» та його солістами (Людмилою Мельник, Ольгою Кривою).

Нашої роботи, на жаль, замало, адже вона існує на ентузіазмі, патріотизмі, усвідомленні своєї необхідності українському відродженню, а відтак товариство «Просвіта» сподівається на національний інтелект, на ініціативу, на нашу потребу працювати «для народу і для свого краю».

Леонід Філонов,

Почесний голова

ВОО ВУТ “Просвіта” ім. Тараса Шевченка

Анатолій Теклюк,

Голова

ВОО ВУТ “Просвіта” ім. Тараса Шевченка

БІБЛІОТЕКА ВІННИЦЬКОГО ТОВАРИСТВА «ПРОСВІТА»

 

Товариство «Просвіта» у Вінниці було засноване у березні 1917 року.

Протягом усього часу існування вінницької «Просвіти» діяла її бібліотека. На той час книгозбірні та читальні залишалися однією з основних і доступних форм впровадження культури та освіти серед широких верств населення. Саме заснування бібліотек було одним з основних завдань «Просвіт».

Бібліотека збирала найцінніші книги української культури. Тут були зосереджені не лише просвітницькі видання, а й «золотий» книжковий фонд української мови, літератури та культури в цілому. Просвітяни ставили за мету зібрати у своїй бібліотеці всі видання, видрукувані у світі українською мовою та книжки про Україну, що вийшли в інших країнах, тобто укомплектувати максимально повний фонд україніки. Водночас, поряд з україномовними книгами, у фонді були й російськомовні видання.

Звернення до львівської «Просвіти» допомогло отримати значний масив західноукраїнських видань попередніх років. Бібліотека була укомплектована завдяки пожертвам десятків добродійників-патріотів, багато з яких були видатними діячами вітчизняної літератури, культури та науки. В.Камінський, співробітник Всенародної бібліотеки України, влітку 1920 року, оцінюючи бібліотечну мережу Вінниці, писав: «…нарешті є тут гарна бібліотека місцевої «Просвіти». На той час фонд просвітянської бібліотеки сягав 3,2 тис. примірників2.

З усіх «Просвіт» України тільки вінницька спромоглася розгорнути широку видавничу діяльність, зібрати значний капітал, придбати друкарню, навіть видавати щоденний часопис «Шлях», редактором якого був талановитий український письменник В.Островський (родом із Холмщини). З друкованої за цей час продукції варто було б назвати такі видання, як «Украдене щастя» та «Лис Микита» І.Франка, «Остання ніч» М.Старицького, «Шалений день, або Весілля Фігаро» Бомарше у перекладі Гната Юри, твори інших зарубіжних письменників в українських перекладах, україномовні підручники для шкіл та вищих навчальних закладів. Всього було надруковано 11 назв видань3. В умовах громадянської війни просвітницький рух опинився на вістрі політичних інтересів протилежних таборів. Уряди Української Народної Республіки спрямовували «Просвіти» на потреби державницького та культурно-освітнього виховання, більшовицька влада прагнула нейтралізувати і залучити їх на свій бік, інші учасники громадянської війни та інтервенції взагалі ставилися до них вороже. До честі просвітницького руху належить те, що, незважаючи на різні політичні підходи до його розвитку, він зумів у 1917-1920 роках зберегти своє обличчя, призначення, залишитися вірним засадам українського національно-культурного відродження.

Але з встановленням радянської влади в Україні наприкінці 1920 року склалися надзвичайно несприятливі умови для заснування та діяльності цих громадських організацій. Ймовірно тому керівництво вінницької «Просвіти» вирішило передати книжковий фонд своєї бібліотеки до складу Вінницької філії Всенародної бібліотеки при УАН і таким чином врятувати його4. Тим більше, що члени товариства П.Пясецький, О.Кицай брали активну участь в організації філії, допомагаючи фінансами.

Частина бібліотеки Вінницького товариства «Просвіта» сьогодні зберігається у фонді відділу рідкісних і цінних видань Вінницької ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва і нараховує 386 томів. Це окремі видання, журнали та витини з періодики. За хронологією література охоплює незначний проміжок часу середини ХІХ – початку ХХ ст., верхня хронологічна межа – 1920-й рік. За мовною ознакою переважають книги українською мовою і лише невелика кількість видань – російською. Географія друку охоплює практично всі регіони України (Київ, Львів, Полтава, Черкаси, Чернігів, Вінниця, Кам’янець-Подільський та ін.) та видання, друковані в Росії (Санкт-Петербург, Москва).

На виявлених книгах є три зразки штемпелів. Книгозбірня «Просвіти», що розташовувалася у Народному домі, мала квадратний штемпель синього кольору «Вінницька/ Книгозбірня/ Народний дім/ Просвіта». У 1917 році ставилися штемпелі яскраво-рожевого та синього кольору: по колу «Подільське товариство Вінниця Под. губ., а в центрі – «Просвіта». З 1919 року бібліотека мала власний штемпель синього кольору: по колу «Культурно-просвітне Т-во «Просвіта», у центрі – «Бібліотека».

За галузевим принципом виявлений історико-книжковий фонд умовно можна розбити на такі складові: найбільший відділ – художня література: 54 томи видань вітчизняної літератури; 24 – зарубіжної художньої літератури (в т.ч. російської – 12); суспільні науки представлені виданнями, половина з яких – книги з історії України (47). Є література з мовознавства (8) та літературознавства (13), книжки з етнографії та географії (26), природничих наук (26). Довідкові видання – 88 томів.

З огляду на ці дані бібліотека мала гуманітарне спрямування та складалася переважно з художньої літератури й етнографії, книг з історії, що відповідало просвітницьким завданням товариства – піднесення та поширення культурно-просвітнього стану українського народу.

Тут були такі цінні для вітчизняної культури видання, як «Летопись событий в Юго-Западной России в XVII веке» (4 т., К., 1848-1864) Самійла Величка; окремі томи «Історії України-Руси» (4 т., Львів, 1905-1909) Михайла Грушевського; широковідомі «Монографии по истории Западной и Юго-Западной России» (Т. 1, К., 1885) В.Б.Антоновича; перша з книжок серії «Культурно-історична бібліотека» – фундаментальна праця «Історія Слобідської України» (Харьків, 1918) Д.Багалія; «История Малой России» (М., 1903) Д.Бантиш-Каменського; «Очерки по истории Западной Руси и Украины» (К., 1916) українського історика, президента Української академії наук М.Василенка; «По рідному краю» (К., 1919) громадсько-політичного і культурного діяча Д.Дорошенка. У фонді відділу зберігається перше видання відомої праці Івана Огієнка «Українська культура» (К.,1918), що була написана як спеціальний курс лекцій для читання в Українському народному університеті, ініціатором створення якого був вчений. Особливою цінністю в наш час вважається перша енциклопедія українознавства, яка з’явилася з ініціативи М.Грушевського у Петербурзі – «Украинский народ в его прошлом и настоящем» (2 т., СПб., 1914-1916) – понад 700 сторінок, великого формату, з численними ілюстраціями, за редакцією Ф.Вовка, М.Туган-Барановського, А.Кримського, М.Грушевського, М.Ковалевського, Ф.Корша і О.Шахматова. Значний інтерес викликає унікальне видання з історії українського мистецтва Ф.Шміта «Искусство Древней Руси-Украины» (Харьків, 1919) – прижиттєве видання автора, видане в скрутних умовах Української революції, яке відзначається високою якістю друку та чудовими репродукціями. Також виявлено російськомовне видання «Истории Государства Российскаго» (2 т., СПб., 1833) Миколи Карамзіна та перше його ілюстроване перевидання 1892 року, «Как люди на белом свете живут. Чехи-Поляки-Русины» (СПб., 1900) Е.Водовозової, що вміщує 10 ілюстрацій на окремих аркушах відомого художника В.Васнєцова.

Науковий доробок львівських вчених найкраще представлений у виданнях Наукового товариства імені Тараса Шевченка. Нами виявлено «Жерела до історії України-Руси» (7 т.) – збірник документальних матеріалів з історії України XVI-XVIII ст., виданий Археографічною комісією товариства, «Етнографічний збірник» (12 т.), «Збірник математично-природописно-лікарської секції» (8 т.) та «Руська історична бібліотека» (18 т.) – серія збірок, монографій і праць з української історії, здебільшого в перекладах, започаткована за редакцією О.Барвінського та за участю А.Кримського. Серед книг з літературознавства можна відзначити підручник О.Барвінського «Виїмки з українсько-руської літератури» (Львів, 1902) та збірник «Розвідки Михайла Драгоманова про українську народну словесність і письменство» (Львів, 1900).

Найбільш повно зібрана українська художня книга, яка представлена виданнями класиків української літератури, зокрема творами Т.Шевченка, П.Куліша, М.Костомарова, Б.Грінченка, С.Васильченка, Г.Квітки-Основ’яненка, М.Коцюбинського, А.Тесленка, Л.Марто-

вича, В.Винниченка, А.Кримського, П.Гулака-Арте-мовського, І.Франка, В.Стефаника, І.Воробкевича, О.Левицького, та ін. У бібліотеці зберігаються видання класиків російської літератури М.Гоголя, Ф.Достоєв-ського, Л.Толстого, І.Тургенєва, Г.Успенського та перекладені на українську мову твори зарубіжних письменників Аристофана, Г.Гауптмана, Данте, С.Жеромського, Г.Ібсена, М.Метерлінка, О.Мірбо, Мольєра та ін.

Значну частину фонду складає довідкова література та словники, серед яких: «Словарь украинского языка» (4 т., 1907-1909) Б.Грінченка – перший фундаментальний українсько-російський тлумачний словник, який містить 68 тис. статей, що за своїми місткістю, змістом і значенням для української культури дорівнює словнику В.Даля, та «Російсько-український словник» (Вінниця, 1918) С.Іваницького і Ф.Шумлянського.

Бібліотека «Просвіти» була укомплектована універсальними виданнями «Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона» (СПб., 1890-1907) та «Большая энциклопедия» (СПб., 1900-1904) за редакцією С.М.Южакова, які представлені у фонді 77-ма та 11-ма томами відповідно.

Організатори бібліотеки дбали про якнайширший добір української літератури, зокрема й періодичних видань. До сьогоднішнього дня у відділі збереглося 78 томів, представлених такими назвами:

 • «Киевская Старина» – щомісячний історико-етнографічний та літературний часопис. Видавався у Києві російською мовою протягом 1882-1907 років (44 т.);
 • «Літературно-науковий вісник» – літературно-мистецький, науковий та суспільно-політичний щомісячний журнал, заснований у 1898 році (4 т.);
 • «Україна» – історично-етнографічний і літера-турно-публіцистичний місячник, виходив у Києві з 1907 року як продовження «Киевской Старины» (10 т.);
 • Журнал російською мовою «Украинская жизнь» (10 т.), який у 1912-1917 рр. видавали у Москві С.Петлюра та О.Саліковський.

Бібліотека комплектувалася різними шляхами. Це й допомога українських культурно-освітніх товариств інших регіонів, зокрема, львівської «Просвіти», й закупка нової літератури, й обмін на власні видання, й подарунки. Так, у фонді рідкісних і цінних видань досі зберігається книга Дмитра Марковича «По степах та хуторах» з дарчим написом на титульній сторінці: «Приношу сей мій невеличкий дар «Просвіті» у Вінниці. Сії твори – край серця мого, сок – нервів моїх, тут мої віра і надія виявлена в кайданних умовах проклятої цензури и неволі. Травня 18 день, 3 місяць 1917 р.»(1). Свою книгу «Важніщі властивости українського народу в порівненню з іншими народами. Числове доходжениє» з дарчим написом «В Дари Бібліотеки Вінницькій Просвіти від автора 15.V.20 р.» презентував відомий український економіст, державний і політичний діяч, Голова Ради народних міністрів УНР Сергій Степанович Остапенко. Восени 1919 року для поновлення книжкового фонду організатори бібліотеки відбирали книги з націоналізованих більшовиками бібліотек(2), зокрема родового зібрання Якубовських, книгозбірень полковника, винахідника польової кухні Антона Федоровича Турчановича, відомого громадського, політичного і освітнього діяча Станіслава Стемповського.

Варто зазначити, що завдяки «просвітянському» книжковому фонду сьогодні відділ рідкісних і цінних видань має гарну колекцію історичної україніки. Як це не парадоксально, але перебування цих книг у радянський період в «спецхрані» сприяло їхньому збереженню. Більша частина виявленого фонду містить помітки про спеціальний режим зберігання та використання.

Бібліотеку «Просвіти» слід оцінювати як результат зусиль невеликого гурту національно свідомої інтелігенції, яка y скрутних умовах за короткий час зуміла створити переконливий наочний доказ високого рівня української національної культури, науки, літератури у вигляді великої книжкової колекції україніки, що налічувала кілька тисяч видань, і тим самим змогла розвінчати усталену в тогочасному суспільстві думку про меншовартісність, вторинність, “хуторянський” характер духовних здобутків українського народу5.

Примітки

 1. Хроника // Свободный голос. – 1917. – 7 апр.– С. 2.
 2. Державний архів Вінницької області, Ф.Р.-254, оп. 1, од. зб. 1208, арк. 24.
 3. Вінницька обласна друкарня: історія і сучасність: до 135-річчя заснування / уклад. М.Бодлєв. – Вінниця: Книга-Вега, 2004. – 152 с.
 4. Архів Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського, ф. 1, оп. 1, спр. 39, арк. 42.
 5. Зворський, С.Л. Видавнича та бібліотечна діяльність Київського товариства «Просвіта» (1906-1920 рр.): автореф. дис. / С.Л.Зворський; НАН України. Нац. Б-ка України ім.В.І.Вернадського // http://www.lib.ua-ru.net/inode/27598.html .

О.В. Сафронова,

провідний бібліограф відділу рідкісних і цінних видань

 

(1) Тексти автографів подаються в авторській орфографії.

(2) За усним повідомленням вінницького дослідника історії книжкової справи на Поділлі Т.Р. Соломонової.

КОЛЕКЦІЯ БІБЛІОТЕКИ ВІННИЦЬКОГО ТОВАРИСТВА «ПРОСВІТА»:

каталог видань

 

 1. Александрович, Г. Каменотесы-кустари и ремес-ленники Подольской губерніи. Кустарные древодельные промыслы в Подольской губ. / Г.Александрович. – К.: Лито-Тип. С.Кульженко, 1916. – 149 с.: табл., фото. – Опис зроблено за обкл.

  Оттиск из «Кустарных промыслов Подольской губерніи» (К., 1916).

333/А46

 1. [Андреев, Н.Н.] Древнейшіе жители Европы Н.Николина [псевд.]: с 32 рис. / Н.Николин [псевд.]. – СПб.: Изд. Ф.Павленкова, 1907 (Тип. Ю.Н.Эрлих). – 64 с.: рис. – (Культ.-ист. б-ка).

91/Н63

 1. Андреєв, Л. Оповідання / Лєонід Андреєв; [пер.: В.Літинський, А.Гриник, Ф.Коковський, Т.Сьогобочний [Г.А.Коваленко], С.Процьків. – Чернівці: Заходом Л.Когута і Ф.Коковського, 1908 (Друк. «Руської Ради». Під зарядом І.Захарка). – 54, [1] с. – (Сьвітова б-ка; число 1). – Зміст: Оригінальний чоловік; Брехня; Сьміх; Перед страченєм; Марсельєза; В незнану далечінь.

Р1/А65

 1. Анисимов, [С.С.] Кавказ: со многими рис. в тексте / Анисимов. – СПб.: Тип. Т-ва «Труд», 1906. – 158 с.: рис. – (Восходы).

91(479)/А67

 1. Антонович, В.[Б.] Исторія Великаго Князевства Литовскаго од найдавнейших часов аж до упадку удельнои системы в Литовской Руси / В.Антонович, Д.Иловайскій. – Тернопіль: З друк. І.Павловского, 1887. – 207 с. – (Рус. іст. б-ка / під. ред. О.Барвінського; т. 6).

9(474)/А72

 1. Антонович, В.Б. Монографіи по исторіи Западной и Юго-Западной Россіи. Т. 1 / В.Б.Антонович. – К.: Тип. Е.Я.Федорова, 1885. – 351 с. – Зміст: Очерк исторіи великаго княжества Литовскаго до смерти В.К.Ольгерда; Иследование о городах Юго-Западного края; Киевские войты Ходыки – эпизод из истории городского самоуправления в Киеве в XVI-XVII ст.; Киев, его судьба и значение с XIV – по XVI cтолетіе (1362-1569); Очерк отношеній польскаго государства к православію и православной церкви; Очерк состоянія православной церкви в Юго-Западной Россіи с половины XVII до конца XVIII столетія; Летопись Сатановскаго монастыря.

9(4771)/А72

7-8. Апокріфи і лєгенди з українських рукописів. – У Львові: Накладом Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1896- 1910 (Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К.Беднарського).

Т. 3: Апокріфи новозавітні: Б. Апокріфічні дїяня апостолів / зібрав, упорядкував і пояснив [та авт. передм., приміт.] Іван Франко. – 1902. – [13], LXVIII, 360 с. – (Памятки укр.-рус. мови і л-ри / Наук. Т-ва ім.Шевченка. Археогр. коміс.; т. 3). – Назва і сер. парал. латин. – Текст апокрифів церковнослов. – Додатки і поправки: c.270-323. – Показчик письменників і творів, наведених у тт. 2 і 3 «Памяток...»: c. 325-333. – Показчик імен власних і назв геогр. у 3 т.: c. 334-350.

Т. 5: Легенди про святих, з одною подобизною старого друку / зібрав, упорядкував і пояснив [та авт. передм.] Іван Франко. – 1910. – [1], 297, [2] с. – (Памятки укр.-рус. мови і л-ри / Наук. Т-ва ім. Шевченка. Археогр. коміс.; т. 6). – Назва і сер. парал. латин. – Текст легенд церковнослов. – Доповнення: с. 294-297.

8У/П15

 1. Аристофан. Хмари: грецька комедія / Аристофан; в пер. Тараса Франка; з передм. Михайла Білика; з пояснен. Івана Калиновича. – Львів: Вид. «Всесвіт. б-ки», 1918 (Друк. Л.Віснєвського). – XI, 94 с.: портр. – (Всесвіт. б-ка / під. ред. І.Калиновича; № 11/12).

А/А81

 1. Багалій, Д.І. Історія Слободської України: з 71 мал. і 2 карт. / Д.І.Багалій. – Х.: Вид-во «Союз» Харків. Кредит. Союзу Кооперативів, 1918 (Друк. «Просвещение»). – 308 с. – (Культ.-іст. б-ка / під ред. Д.І.Багалія).

9(4771)/Б14

 1. Балей, С.[В.] З психольогії творчости Шевченка / С.Балей. – Львів: Накладом вид-ва «Шляхи», 1916 (Друк. Ставропиг. ін-та. Під управою Ю.Сидорака). – VI, 91 с. – (Новітня б-ка; ч. 20).

8У1/Б20

 1. Бантыш-Каменский, Д.М. Исторія Малой Россіи от водворенія Славян в сей стране до уничтожения Гетманства: в 3 ч. / Д.М.Бантыш-Каменский. – 4-е изд., печатано с 3-го без измен. – К.; Петербург; Х.: Южно-Рус. Книгоиздат. Ф.А.Іогансона, 1903. – IX, 598 с.: ил., портр., планы. – Библиогр.

9(4771)/Б23

 1. Бекетов, А.[Н.] Беседы о земле и тварях, на ней живущих А.Н.Бекетова: в 2 кн. / А.Бекетов. – 7-е изд. с 18 рис. в тексте. – СПб.: Изд. Л.Ф.Пантелеева, 1889 (Тип.-литогр. В.А.Тиханова). – 148 с.

5/Б42

 1. Березин, Н. Страна гранита и озер (Финляндія) / составил Н.Березин. – СПб.: Тип. Т-ва «Общественная польза», 1905. – 140 с.: рис.

91/Б48

 1. Бокль, Г. Природа та цівілізація: (витяг з «Історії цівілізації в Англії») / Г.Бокль; переклав С.Риндик; [передм. вид-ва]. – Камянець на Поділлю: Дністер, 1919 (Друк Т-ва «Дністер»). – 81, ІІ, V c. – Бібліогр.: Вид. Т-ва «Дністер»: І – V.

301/Б78

16-27. Большая Энциклопедія: словарь общедоступных сведеній по всем отраслям знанія: в 22 т. / под ред. С.Н.Южакова. – СПб.: Тип. Т-ва «Просвещеніе», 1900-[1907?].

Т. 1: А – Арброс. – 1900. – 800 с.

Т. 5: Византія – Гадамес. – 1901. – 794 с.

Т. 9: Духовентво – Идское поле. – 1902. – 794 с.

Т. 10: Идумэя – Китчернерю. – 1902. – 794 с.

Т. 14: Нерчинскій округ – Пенч. – 1904. – VIII, 794 с.

Т. 16: Пуль – Саль. – [ценз.1904]. – VIII, 794 с.

Т. 17: Сальвадор – Статистика. – [ценз. 1904]. – VIII, 794 с.

Т. 18: Статистика – Ундозеро. – [ценз. 1904]. – VIII, 794 с.

Т. 19: Ундольскій – Чахары. – [ценз.1904]. – VIII, 794 с.

Т. 21 (доп.): Аандруд – Менгер. – [ценз.1904]. – VIII, 792 с.

Т. 22 (доп.): Мендельсон – Оразибул. – [ценз. 1904]. – VIII, 680 с.

92.0/Б79

 1. Будищанець, В. Славний музика. Микола Лисенко, його життя і праця / написав В.Будищанець. – Полтава: Т-во «Полтавська Українська Книгарня», 1913. – 46 с.

78/Б90

 1. Будні: оповідання, перекладені з чужих мов. – К.: Час, 1917 (Друк. Губерн. Правління). – 160 с. – Авт. творів: Дж.Чіамполі, М.Родзевичова, А.Доде, А.Гарборг, Г.Мопасан, К.Міксат, М.Конопницька, А.Чехов, Г.Бетге, Й.Лі.

И/Б90

 1. Вагнер, Ю. Разсказы о животных профессора Ю.Вагнера: с 25 рис. / Ю.Вагнер. – М.: Тип. Т-ва И.Д.Сытина, 1901. – 55 с. – (№ 413).

59/В12

 1. [Варавва, О.П.] Песни пленника / О.Кобець [псевд.]. – Відень: [Тип. Адольфа Гольцгаузена, 1917]. – 16 с. – (Б-ка пленника; Сер. 1).

У1/К55

 1. Василенко, Н.П. Очерки по исторіи Западной Руси и Украины / Н.П.Василенко. – К.: Изд. книж. магазина Н.Я.Оглоблина, 1916 (Тип. Т-ва И.Н.Кушнерев и Ко). – VI, XI, 589, [1] с. – (Рус. ист. в очерках и ст. / под ред. М.В.Довнар-Запольського; т. 3). – Зміст: Положеніе православной церкви в Речи Посполитой после Люблинской уніи; Брестская унія; Релігіозно-національное и культурное движеніе в Западной Руси и на Украине в XVI-XVII веках; Начальная исторія казачества до конца XVI века; Козачество в конце XVI и в первой половине XVII века. Борьба его с польским государством; Козаки и польское государство в их отношеніях после Куруковскаго договора; Колонизація левобережной Украины и движеніе украинскаго населенія в пределы Московскаго государства.

9(4771)/В19

 1. Васильченко, С.[В.] Зіля Королевич: етюд на 1 дію / С.Васильченко. – У Київі: Т-во «Криниця», 1914. – 31 с. – (№ 11).

У2/В19

 1. Васильченко, С.[В.] На перші гулі: жарт на 1 дію / С.Васильченко. – 3-є вид. – К.: Т-во «Криниця», 1917 (Друк. Т-ва «Криниця»). – 24 с.

У2/В19

 1. Васильченко, С.[В.] Недоросток: (побутова легенда): комедія в 4 діях / С.Васильченко. – К.: [Т-во «Криниця»], 1913 (Друк. А.І.Гросмана). – 62 с. – (№ 8).

У2/В19

 1. Васильченко, С.[В.] Не співайте, півні, не вменшайте ночі!: п'єса в 3 картинах / С.Васильченко. – К.: Т-во «Криниця», 1917. – 48 с.

У2/В19

 1. Ващенко, Г. Пісня в кайданах / Г.Ващенко. – К.: Електр. Друк. К.Н.Милевського і Ко, 1908 (обкл. 1909). – 88 с. – Зміст: Пісня в кайданах: драма; Узько, темно...; Німий; Хвилі.

У1/В23

 1. Вебер, К.К. По немногу обо всем из трех царств природы: ра[з]сказы для детей / сост. [авт. предисл.] К.К.Вебер, автор «Разсказы о фабриках и заводах». – 6-е изд. – М.: Изд. магазина «Сотрудник школ» А.К.Залесской, 1897 (Высоч. утв. т-во скоропеч. А.А.Левенсон). – 152 с.

5/В26

39-41. Величко, С. Летопис событій в Югозападной Россіи в XVII веке / составил Самоил Величко, бывшій канцелярист канцеляріи войска Запорожскаго, 1720. – К.: Издана Временной Комиссией для разбора древних актов, 1848-1855 (В лито-тип. заведеніи Іосифа Вальнера).

Т. 1 / [передм. видав.]. – 1848. – VIII, 454+50, ХХХ, II с.

Т. 2 / [передм. авт.]. – 1851. – 612, XVII, III c.

Т. 3 / [передм. И.Самчевського]. – 1855. – IV, XII, 568 с.

9(4771)/В27

 1. Весела розвага: збірка гуморесок. – 4-е вид. – [К.: Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки, 1911?]. – 64 с. – Авт. прозових і поет. творів: Є.П.Гребінка, СВ.Руданський, Г.О.Коваленко, В.І.Самійленко, І.Я.Франко, І.П.Котля-ревський, Л.І.Глібов, П.Майорський.

У1/В38

 1. Виїмки з народної літератури українсько-рускої ХІХ віку: для висших клясів середних шкіл. Ч. 2 / уложив Олександер Барвінський. – 3-є вид. поправл. – У Львові: Накладом краєвого фонду, 1902 (З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К.Беднарського). – LXX, 572 с. – Авт. прозових, поет. і драм. творів: П.О.Куліш, У.Шекспір, К.Г.Климкович, Л.І.Глібов, С.В.Руданський, В.С.Ільницький, О.М.Огоновський, С.І.Воробкевич, М.Вовчок, Ю.А.Федькович, В.М.Шашкевич, В.Б.Анто-нович, О.П.Стороженко, О.Я.Кониський, Д.Байрон, Б.Д.Грінченко, К.М.Устиянович, В.Г.Барвінський, Софокл, Данте, Гомер. – В кн. також розвідки: Огляд народної лїтератури україньско-рускої (від половини шестої десятки XIX ст.) / [О.Г.Барвінський]; Сьогочасне прямованє в лїтературі / І.Нечуй-Левицький. – Пер. з давньогрец.: П.І.Ніщинського, С.В.Руданського; з англ.: П.О.Куліша, К.Г.Климковича, О.Я.Кониського; з іт.: В.І.Самійленка.

8У/Б24

 1. Винниченко, В.К. Базар: п’єса на чотирі розділи / В.К.Винниченко. – К.: Дзвін, 1918 (Друк. б[увш.] 1-ої Київ. Спілки). – 55 с.

У2/В48

 1. Винниченко, В.К. Боротьба: (з листів студента засланого в салдати) / В.К.Винниченко. – 3-є вид. – К.; Х.: Дзвін, 1917 (Друк. Укр. Центр. Ради). – 75, [3] с.

У2/В48

 1. Винниченко, В.К. Ланцюг: оповідання естета / В.К.Винниченко. – Петроград: Дзвін, 1917 (Друк. Бр. В. та И.Линників). – 16 с.

У2/В48

 1. Винниченко, В.[К.] Чорна пантера і білий медвідь: п'єса на 4 дії / В.Винниченко. – К.: Дзвін, 1918 (Друк. б[увш.] 1-ої Київ. Друк. Спілки). – 56 с.

У2/В48

 1. Вісник Державних Законів для всіх земель Української Народної Республіки. – Каменець на Поділлю: Департамент Преси й Друку при Управлінні Преси й Інформації, 1919 (1-ша друк. М-ва Преси й Інформ.). – Вип. 1-39.

05/В53

 1. Водовозова, Е. Как люди на белом свете живут. Чехи. Поляки. Русины: с 10 картинками / Е.Водовозова; худож. В.М.Васнецов и др. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб.: [Тип. М.М.Стасюлевича], 1900. – IV, 195 с.

91(4)/В62

 1. Водовозова, Е. Как люди на белом свете живут. Шведы и Норвежцы: с 10 картинками / Е.Водо-возова; худож. В.М.Васнецов и др. – СПб.: [Тип. М.М.Стасюлевича], 1901. – IV, 177, [2] с.

9(4)/В62

 1. Воробкевич, С.І. Твори Ізидора Воробкевича. Т. 2: [Оповідання] / Ізидор Воробкевич; [післямова «Загальні замітки про оповіданя Із.Воробкевича» О.Маковея]. – У Львові: Виданє Т-ва «Просьвіта», 1911 (Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К.Беднарського). – 409 с.: портр. – (Рус. письменність; кн. 12, т. 2.). – Зміст: Турецькі бранці; Циганка; Вимуштрований кінь; Амброзій Остапкевич; Месть Чорногорця; Наш театр у повітовім містечку Н.; Хто винен; Старий Марин; Андрій Крейцар; Як мужик Герасим лїкарем став; Панна Веронїка; Чи Срульчи Петрик; Маковейка; Мошул Николай Сучавский; Як Митро Лазаренко тоту взяв котру щиро покохав; Черниця Ксеня; Мій перший поцїлунок; Як панич Гаврильцьо Довгоніс оженився; Що людей єднає; Панич Леонїд; Напасть; Ще той ся не вродив що би всїм догодив; Стара і молода ялиця. – Пояснення: с. 399-401.

У1/В75

 1. Гауптман, Г. Ганнуся: драматичний етюд в двох картинах / Г.Гауптман; переклад Софії Тобілевич. – У Київі: Час, 1918 (Друк. Т-ва «Час»). – 52 с. – (Сер. Драматична; № 76).

И(Нім)/Г24

 1. Га[у]птман, Г. Затоплений дзвін: нїмецька драма-казка / Гергарт Гавптман; переклав Микола Голубець. – Львів: Накладом вид-ва «Шляхи», 1916 (Друк. Ставропиг. ін-та. Під управою Ю.Сидорака). – 140 с. – (Новітня б-ка; ч. 21). – На тит. арк. Гегарт Гавптман.

И(Нім)/Г12

 1. Гизетти, А. Светлый духом В.Г.Короленко: критико-біогр. очерк / А.Гизетти. – Петроград: Изд-во С.Нонина, 1918 (Тип. «Научное Дело»). – 62, [1] с. – (Серія очерков «Вожди рус. общественной мысли»; № 12). – Библиогр.: с. 62.

8Р1(092)/Г46

 1. Гоголь, М.[В.] Ревизор: комедія на 5 дій / М.Гоголь; переклав Микола Садовський. – К.: Час, 1918 (Друк. Дніпр. Союзу Спожив. Т-в). – 100 с. – (Сер. Драматична; № 74).

Р1/Г58

56-57. Гоголь, Н.В. Сочиненія Н.В.Гоголя / Н.В.Гоголь; редакция Н.С. Тихонравова; с біограф. Н.В.Гоголя, составленая В.И.Шенроком, двумя портр. Гоголя, гравиров. на стали Ф.А.Брокгаузом в Лейпциге, двумя автограф. и тремя рис. – 15-е изд. – СПб.: Изд. А.Ф.Маркса, 1900 (Тип. А.Ф.Маркса).

Т. 8. – 146 с. – Зміст: О современнике; Авторская исповедь; Письмо к В.А.Жуковскому; Размышленія о божественной литургіи; Выдержки из карманных записных книжек.

Т. 9 – 263 с. – Зміст: Юношескіе опыты; Арабески. Ч. 1.Прилож. к журн. «Нива» на 1900 г.

Р1/Г58

 1. Гординьский, Я.А. Причинки до студий над «Енеїдою» І.Котляревского. Ч. 1 / Я.А.Гординський. – В Коломиї: З друк. В.Бравнера, 1907. – 45 с. – На обкл.: Друк. В.Браунера.

8У1/Г68

59-60. Гринченко, Б.Д. Словарь украинскаго языка собранный редакціей журнала «Кіевская Старина»: в 2 т. / [предисл.], ред. с доп. собственных материалов Б.Д.Гринченко. – К.: Друк. Акц[іонер.] Т-ва Н.Т.Корчак-Новицького, 1907-1908.

Т. 1: А-Ж. – XXXIX, 494, [1] с. – Обкл. і тит. аркуш парал. рос. та укр. – Список источников, которыми пользовались при составленіи словаря: с. XXX-XXXVII.

Т. 2: З-Н. – 573, [1] с.

У(03)/Г85

 1. Грицак, М. Учебник геометриї для середних шкіл: низший степень (2 і 3 кляса) / написав Михайло Грицак. – У Львові: Накладом Укр. Пед. Т-ва, 1913 (Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка). – [6], 179 с.: іл.

513/Г85

 1. Грінченко, Б.[Д.] Грицько / Б.Д.Грінченко. – Полтава: [Вид. Пед. Бюро Полтав. Губерн. Земства], 1917 (Друк. І.Л.Фрішберга). – 8 с. – (Кн. для читання в класі; вип.5).

У1/Г85

 1. Грінченко, Б.Д. Кавуни / Борис Грінченко. – Полтава: [Вид. Пед. Бюро Полтав. Губерн. Земства], 1917 (Друк. І.Л.Фрішберга). – 12 с. – (Кн. для читання в класі; вип.7).

У1/Г85

 1. Грінченко, Б.[Д.] Підпал. Нелюб: оповідання / написав Борис Грінченко. – 5-е вид. – [У Київі: Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки, 1913]. – 35 с. – На обкл. портр. авт.

У1/Г85

 1. Грінченко, Б.[Д.] Сама, зовсім сама. Покупка: оповідання Бориса Грінченка / Борис Грінченко. – 2-е вид. – [У Київі: Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки, 1913]. – 32 с. – На с. 3 епіграф з твору М.Ю.Лермонтова.

У1/Г85

 1. Грінченко, Б.Д. Снігурка: казка [у віршах] / написав Борис Грінченко. – [У Київі: Друк. В.П.Бондаренко та П.Ф.Гніздовського, 1914]. – 12 с.

У1/Г85

 1. Грінченко, Б.[Д.] Сопілка: казка [у віршах] / написав Борис Грінченко. – [У Київі: Друк. В.П.Бондаренко та. П.Ф.Гніздовського, 1914]. – 12 с.: мал.

У1 /85

 1. Грінченко, Б.[Д.] Украла / Борис Грінченко. – Полтава: [Вид. Пед. Бюро Полтав. Губерн. Земства], 1917 (Друк. І.Л.Фрішберга). – 7 с. – (Кн. для читання в класі; вип.2).

У1/Г85

 1. Грінченко, Б.[Д.] Як я вмер: оповідання / написав Борис Грінченко. – 2-е вид. – [У Київі: Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки, 1913]. – 28 с. – На обкл. портр. авт.

У1/Г85

 1. Грубе. Географическіе очерки и картины. Вып. 3 / составлено по Грубе и другим источникам. – М.: В тип. журн. «Развлеченіе», 1862.– 226 с. – Зміст: Франція (окончаніе); Нидерланды; Англія.

91/Г90

1- ша книга конвалюта, див. № 71.

 1. Грубе. Географическіе очерки и картины. Вып. 4 / составлено по Грубе и другим источникам. – М.: В тип. Ф.Б.Миллера, 1862. – 223 с. – Зміст: Германія; Очерки Славянских земель.

91/Г90

2-га книга конвалюта, припл. до кн.: Грубе Географическіе очерки и картины. – М., 1862. Див. № 70.

 1. Грубе. Географическіе очерки и картины. Вып. 1 / составлено по Грубе и другим источникам. – 2-е изд. – М.: В тип. Ф.Б.Миллера, 1865. – 224 с. – Зміст: Север; Венгрія и Богемія; Альпы.

91/Г90

1-ша книга конвалюта, див. № 73.

 1. Грубе. Географическіе очерки и картины. Вып. 2 / составлено по Грубе и другим источникам. – 2-е изд. – М.: В тип. Ф.Б.Миллера, 1866. – 322 с. – Зміст: Испанія; Италія; Греція; Франція.

91/Г90

2-га книга конвалюта, припл. до кн.: Грубе Географическіе очерки и картины. – М., 1865. Див. № 72.

74-77. Грушевський, М.С. Всесвітня історія в короткім оглядї / М.С.Грушевський. – 2-е вид. – К.: [Друк. Акц[іонер.] Т-ва «П.Барський»], 1918.

Ч. 2: [Нова історія (від пол. ХІІІ до XVI ст.)]. – 176 с.: мал.

Ч. 3: Віки XVII і XVIII. – 143 с.: мал.

Ч. 5: По за-европейські краї в останнїх столїтях. – 168 с.

Ч. 6: Европа в другій половинї XIX в. – 160 с.

9/Г91

 1. Грушевський, М.С. З старих карток: оповідання / М.С.Грушевський. – К.: [Друк. Акц[іонер.] Т-ва «П.Барський», 1918]. – 94 с. – Зміст: У святої Софії; Історія сіньори Занети Альберріго з Венеції; Біжниця з Зомербергу; Як ми стрічали Новий Рік: (уривок із споминів Івана Галайчука); Розмова з Кривоносом. – Бібліогр.: Кн. й брошюри того ж авт. (черв. 1918): с. 4 обкл.

У2/Г91

79-82. Грушевський, М.[С]. Історія України-Руси / Михайло Грушевський. – 2-е вид., розшир. – У Львові: Накладом авт., 1905-1909 (Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К.Беднарського).

Т. 2: XI-XIII вік. – 1905. – [2], 633 с.: табл. – В кн. карти: Київщина і Турово-Пинщина в XI-XIII в.; Чернигівщина і Переяславщина в XI-XIII в.; Західня Україна в XI-XIII віках. – Примітки [огляд л-ри до історії України-Руси]: с. 552-585. – Реєстр київських князів: с. 586-587. – Пояснення до генеальогічних таблиць: с. 588. – Генеальогічні таблиці київських князів: с. 589-594. – Примітки до мап: с. 596-612.

Т. 3: До року 1340. – 1905. – 587 с. – В кн. табл.: Генеальогія династиї Романа Мстиславича. – Примітки: с. 504-567. – Пояснення до генеальогічних таблиць: с. 569-570. – Показчик імен і річей: с. 572-578.

Т. 4: XIV-XVI віки – відносини полїтичні. – 1907. – 535, [2] с. – В кн. карта: Українські землі в складі Польсько-литовської держави перед 1569 роком. – Примітки: с. 424-496. – Примітки до мапи: с. 499-503. – Пояснення скорочених цитат: с. 504. – Генеальогічні таблицї династиї великих князів литовських [з приміт.]: с. 505-516. – Показчик імен і річей: с. 517-525.

Т. 7: Козацькі часи – до р. 1625. – 1909. – X, 624, [4] с. – Примітки: с. 362-590. – Показчик імен і річей: с. 591-608. – Бібліогр.: Иньші вид. М.Грушевського: с. [4].

З родової бібліотеки Якубовських.

9(4771)/Г91

 1. Грушевський, М.С. Sub divo: оповідання, начерки, замітки / М.С. Грушевський. – К.: [Друк. Акц[іонер.] Т-ва «П.Барський», 1918]. – 112 с. – Зміст: Ніч. Предок. Пенати; З похорону; Тестамент; Комета; На горах. – Бібліогр.: Кн. й брошури того ж авт. (квіт. 1918): с. 4 обкл.

У2/Г91

 1. Грушевський, М.С. Ярослав Осмомисл: історичні образи / М.С. Грушевський. – К.: [Друк. Т-ва «П.Барський»], 1917. – 79 с. – Бібліогр.: Кн. й брошюри [М.С.Грушевського] (січ. 1918): с. 4 обкл.

У1/Г91

 1. Данте, А. Характеристика середніх віків. Житє поета і вибір із його поезії / А.Данте; укр. мовою зладив Іван Франко. – [К.]: Вид. т-ва прихильників укр. л-ри, науки і штуки у Львові, 1913 (Друк. Київ. 2-ї Артїлї). – VII, 246 с.

И(Ит)/Д19

 1. Девель, Ф. Разсказы о Восточной Сибири, то-есть о губерніях Енисейской и Иркутской и об областях Якутской, Забайкальской и Приморской / составил Ф.Девель. – 2-е изд. – М.: Типо-литогр. Т-ва И.Н.Кушнерев и Ко, 1901. – 131 с.: рис., карт.

91/Д25

 1. Деполович, П. Разсказы о земле Аравійской / П.Деполович. – [СПб.: Тип. Акц[іонер.] о-ва печ. дела в Россіи Е.Евдокимов, ценз. 1900]. – 175 с.: ил. – (Книжка за книжкой; кн. 49). – Зміст: Кочевники-бедуины. Оседлая Аравія.

91(5)/Д35

 1. Диарбекирский, С. Юбилейный путеводитель по священным местам-памятникам воздвигнутым признательным болгарским народом / С.Диарбекирский. – Софія: В Дворцовой тип. Бр. Прошековых, 1907. – 114 с.

91(4)/Д44

 1. Дмитриев, К. Как возделывать табак и подготовлять его в продажу / К.Дмитриев. – М.: Изд. І.С.Габай, 1894 (Тип. О-ва распространения полез. книг). – 36 с.

633.4/Д53

 1. Дорошенко, Д.І. По рідному краю: (дорожні вражіння й замітки) / Д.І.Дорошенко. – К.: Друк. Вид[авн.] Т-ва «Друкарь» 1919. – 92, [1] с. – Розд. кн.: По Гетьманщині; По Волині; Чигирин; Бахчисарай. – В кн. також урив. з укр. нар. пісень, балад, псалмів.

8У/Д72

 1. Достоевский, Ф.М. Полное собраніе сочиненій Ф.М.Достоевскаго / Ф.М.Достоевский. – СПб.: Изд. А.Ф.Маркса, 1894-1895 (Тип. А.Ф.Маркса).

Т. 10, ч. 2: Дневник писателя за 1876 г. – 1895. – 237-444, ІІ с.

Безплат. прилож. к журн. «Нева» на 1895 г.

Р1/Д70

 1. Драгоманов, М. Розвідки Михайла Драгоманова про українську народню словесність і письменство / Михайло Драгоманов. – У Львові: Накладом Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1900 (З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К.Беднарського).

Т. 2. – 238 с. – Показчик до тт. 1 і 2 фолькльорних творів М.Драгоманова / зладив М.Павлик: с. 213-236. – (Зб. Фільольогічної секциї / Наук. Т-во ім. Шевченка; т. 3).

8У/Д69

 1. Дубровський, В.[Г.] Московсько-українська фразеологія / В.Дубровський. – К.: [Друк. б[увш] Київ. Друк. Спілки], 1917. – [2], ІІ, 147 с.

4У/Д79

 1. Ермилов, В.Е. Гордость века (Николай Иванович Новиков): біогр. очерк с портр. Н.И.Новикова и двумя рис. / В.Е.Ермилов. – М.: Изд. ред. журн. «Детское чтеніе», 1898 (Тип. М.Г.Волчанинова). – 44 с.: портр. – (Б-ка Детскаго Чтенія).

92/Е73

95-106. Етнографічний збірник / видає Етногр. коміс. Наук. Т-ва ім. Шевченка. – У Львові: Накладом Наук. Т-ва [ім. Шевченка], 1895-1929 (З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К.Беднарського).

Т. 4: Етнографічні материяли з Угорської Руси, т. 2: казки, байки, оповідання про історичні особи, анекдоти / зібрав [та авт. передм.] Володимир Гнатюк. – 1898. – VIII, 216 с. – Додаток: с. 198-205. – Показчик мотивів тт. 1-2: с. 206-233. – Примірник деф.: відсутні останні арк.

Т. 5 / виданий під редакциєю Івана Франка. – 1898. – V, 267 с. – В кн.: Укр. нар. оповідання, вірші, пісні, загадки, приповідки у запису й з поясн. М.О.Дикарєва, М.І.Зубрицького, М.І.Павлика, Л.Порубальського, Ф.М.Колесси, О.М.Бодянського, І.Я.Франка, М.П.Дра-гоманова, Р.-Ф.Кайндля, Я.Миколаєвича, Д.Єндика та етногр. нарис М.Дерлиці «Селянські дїти». – Людові вірування на Підгірю. – Систематичний покажчик тем...: с. 244-261. – Поясненє скорочень: с. 262-267. – Примір. деф.: відсутні с. 40-112.

Т. 6: Галицько-руські анекдоти / зібрав [та авт. передм.] Володимир Гнатюк. – 1899. – XXI, 369, III с.

Т. 8: Галицькі народнї новелї / зібрав Осип Роздольський; [передм. І.Я.Франка]. – 1900. – IX, 166 с. – Покажчик важнїйших мотивів сеї збірки: с. 163-166.

Т. 9: Етнографічні материяли з Угорської Руси, т. 3: Західні угорсько-руські комітати. Бач-Бодрогський комітат / зібрав [та авт. передм.] Володимир Гнатюк. – 1900. – [1], 283 с.

Т. 10: Галицько-руські народнї приповідки, вип. 1: (А - Відати) / зібрав, упоряд. і пояснив [та авт. передм.] Іван Франко. – 1901. – VIII, 200 с.

Т. 17: Коломийки, т. 1 / зібрав [та авт. передм.] Володимир Гнатюк. – 1905. – XLIII, 259 с.

Т. 18: Коломийки, т. 2 / зібрав Володимир Гнатюк. – 1906. – 315 с.

Т. 23: Галицько-руські народнї приповідки, т. 2: (Дїти – Пять), вип. 1: (Дїти – Кпити) / зібрав, упоряд. і пояснив Іван Франко. – 1907. – 300 с.

Т. 24: Галицько-руські народнї приповідки, т. 2: (Дїти – Пять), вип. 2: (Кравець – Пять) / зібрав, упоряд. і пояснив [та авт. передм.] Іван Франко. – 1908. – X, 301-612 с. – На тит. арк. назва парал. нім.

Т. 25: Етнографічні материяли з Угорської Руси, т. 4: Казки, легенди, новелії, історичні спомини з Банату / зібрав [та авт. передм.] Володимир Гнатюк. – 1909. – XXI, 248 с. – На тит. арк. назва парал. нім. – В кн. також анот. нім. – Словарець місцевих виразів: с. 239-245.

Т. 33: Знадоби до української демонольогії, т. 2, вип. 1 / зібрав [та авт. предм.] Володимир Гнатюк. – 1912. – XLII, 237 с. – Заголовок парал. нім. – В кн. також розвідка: Останки передхристіянського релїгійного світогляду наших предків. Ч. 1 / В.Гнатюк.

39/Е88

 1. Єфименко, О.Я. Істория України й її народа / О.Я.Єфименко; [пер. та авт. передм. Г.Хоткевич]. – [Х.]: Вид-во «Союз» Харьків. Кредит. Союзу Кооперативів, 1919 (Друк Б.Бенгіс). – 99, [1] с.: портр. – (Культ.-іст. б-ка / під ред. Д.І.Багалія).

9(4771)/Є91

 1. Жданов, Н. Разсказы о кавказском племени осетинах / Н.Жданов. – М.: Изд. О-ва распространения полез. книг, 1898 (Тип. О-ва распространения полез. книг). – 64 с.: карт. – (Народы Россіи / под ред. Н.Харузина).

91(479)/Ж42

 1. Жеромський, С. «Табу» і інші оповідання: з портр. і вступ. словом / Стефан Жеромський; з пол. мови переклав [авт. передм.] Іван Калинович. – Львів: Наклад В.Боберського, 1912 (Друк. Ставропиг. ін-та. Під зар[ядом] М.Рефця). – 91, [2] с. – (Новітня б-ка / ред. В.Боберський; вип. 5).

И(Пол)/Ж61

 1. Живописная Россія: отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значеніи: с 241 рис. в тексте, 11 отд. политипаж. и 3 карт. / под общей ред. П.П.Семенова. – СПб.; М.: Изд.Т-ва М.О.Вольф, 1898 (Тип. Т-ва М.О.Вольф).

Т. 5: Малороссія и Новороссія, ч. 2.: Бессарабская, Херсонская, Екатеринославская и Таврическая губерніи. – 298, ІІІ с.: рис., карт.

91(47)/Ж67

 1. Записки історичної і фільольогічної секції Українського Наукового Товариства в Київі / ред. ком.: М.Грушевський, В.Перетц, М.Василенко. – К.: Друк. Другої Друкар. Спілки, 1914.

Кн. 13. – 167 с.: мал. – На тит. арк. парал. назва нім. – Зміст: «Ґрамота Місаіла» і «ґрамота Нїфонта» / Б.Бучинський. До історії Острянинової еміграції / М.Грушевський. До історії млинського права Гетьманщини / В.Модзалевський. Епізоди культурних зносин галицької і російської України в 1-шій полов. XIX в. (докінченнє буде) / М.Возняк. До біографії Житецького – його магістерський іспит / В.Перетц. Ілюзійне підвисшение внутрішньої високости українських церков / В.Щербаківський.

06/З-32

 1. Записки Українського Наукового Товариства в Київі / ред. ком.: М.Грушевський, В.Перетц, М.Василенко. – К.: Друк. І.Чоколова, 1912.

Кн. 10. – 164 с.: портр. – На тит. арк. парал. назва нім. – Зміст: Памяти Якова Шульгина (з портретом) / В.Щербина. Сучасна вірша про неволю Вишневецького / М.Грушевський. Київські списки повісти «Александрія» / С.Гаєвський. Варіянт піснї 18-го віку про земляні роботи / Л.Добровольський. Церковні справи на Запоріжі в XVIII в. / Ор.Левицький. Пасхальна вырша говорена нъби запорозцями своему гетьманови р. 1795, по рукописному списку Київо-Печерської Лаври / М.Петров. Дрібне землеволодїннє на Полтавщинї / С.Драгоманів. Робітництво України. Нарис по статистицї працї / М.Порш. Хронїка за 1911 р.

9(4771)/З-32

113-116. Збірник секциї математично-природописно-лїкарскої Наукового Товариства ім. Шевченка. – Львів: Накладом Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1897 (Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К.Беднарського).

Т. 1 / під ред. Івана Верхратського і Володимира Левицького. – 1897. – [6], 151 с. розд. паг.: мал. – На тит. арк. та обкл. назва парал. нім. – Зміст: Від товариства. Від редакції / І.В. [І.Г.Верхратський]. Про переступ чисел Е і π; Докази істнованя інтегралів рівнань ріжничкових / В.Левицкий. О кристалїзованім ксантинї і гуанїнї / І.Горбачевський. Причинок до анатомії порівнательної судин кровних у хробаків / І.Раковський. Скілько часу потребують мотилї сьвіжо виляглі до повного розвитку своїх крил / І.Верхратський. До механїки нормальних і патольогічних змін положення матерницї / Щ.Сельський. Причинок до діягностики клїнїчної тифу кишкового / О.Дакура. VI Пироговський з’їзд [товариства] лїкарів у Київі / О.Ч. [О.Г.Черняхівський].

Т. 2 / під ред. Івана Верхратського і Володимира Левицького. – 1897. – [1], 150 с. розд. паг.: мал. – На тит. арк. та обкл. назва парал. нім. – Зміст: Рівнанє пятого степеня / К.Глїбовицкий. Причинок до подїлу рівнань другого степеня; Елєктромагнетна теория сьвітла і филї електричні / В.Левицький. Бактеріольогічні вислїдки посмертні а диягноза клїнїчна недуг інфекцийних; Заклад лїчебний для сухопутників в Аллянд / О.Дакура. VII інтернаціональний геольогічний з’їзд у Петербурзі; З’їзд британської Ассоцияциї Наук натуралістів і лікарів] / О.Ч. [О.Г.Черняхівський]. Осафат Петрик: (Некрольог) / В.Левицкий.

Т. 3, вип. 1: Часть лїкарська. Лікарський збірник, т. 1, вип. 1 / під ред. [та передм.] Евгена Озаркевича. – 1898. – [4], 111 с. розд. паг.: мал. – На тит. арк. та обкл. назва парал. нім. – Зміст: Загальний метод добуваня нуклєінного квасу з органів / І.Горбачевський. Вплив температри на осмотичне тисненє еритроцитів / С.Я.Морачевська-[Окуневська]. Дослїди з новою лїмфою (Tuberculin TR) Роберта Коха. Стремлїня і здобудки теперішньої терапії / О.Дакура. Значінє і методи при дослїдах над переміною материї / Е.Озаркевич. Нові напрями в лїченю переросту припрутнї (hpetrophia prostatae) / Т.Гвоздецький. Кілька слів про термінольогію / Я.Г. [Я.Т.Грушкевич]. Материял термінольогічний [слов.] / уклад. Я.Невестюк. – У зб. також: 44 анотації на ст. у пол., нім., фр. журн., які підготували Я.Т.Грушкевич, Т.Гвоздецький, М. [С.Я.Морачевська (Окуневська)], Е.О. [Є.І.Озаркевич], Ал.Бач. [Ол.Ба-чинський], Г.Гарматій, О.Д. [О.Дакура].

Т. 4, вип. 1: Часть лїкарська. Лікарський збірник, т. 1, вип. 2 / під ред. Евгена Озаркевича. – 1898. – [1], 97 с. розд. паг.: табл. – На тит. арк. та обкл. назва парал. нім. – Зміст: Спірні питання про відклін родницї / Щ.Сельський. Дослїди над пропасницею (malaria) / Е.Озаркевич. Про вагу посмертних бактеріольогічних дослїдів / О.Дакура. Причинок до перерваня родницї / А.Соловій. Про лїченє рака родницї вприскуванєм extracti chelidonii majoris / М.Долиньский. – У зб. також: 36 анотацій на ст. у пол., нім., фр. журн., які підготували: Я.Т.Грушкевич, М.[С.Я.Морачевська (Окуневська)], Г.Гарматій, Е.О. [Є.І.Озаркевич], Ол.Бач. [Ол.Бачинський], А.К.Вахнянин, О.Д. [О.Дакура], В.Г., О.Грабовський. – Термінольогічний витяг з цїлого 2-го випуску [слов.] / зладив Е.О. [Є.І.Озаркевич]: с. 35-40 в кінці кн.

06/З-41

117-118. Иловайский, Д. Княжій період Украины-Руси до смерти Володимира Мономаха / Д.Иловайский; переложив В.К. [В.Н.Вовк-Карачевский]. – Тернополь: Друк. І.Павловскаго, 1886.

Т. 1. – [1], 222 с. – (Рус. іст. б-ка / під ред. О.Барвінського; т. 3). – Азбучний показчик имен особовых и геогр.: с. 201-222.

Т. 2. – [1], 247 с. – (Рус. іст. б-ка / під ред. О.Барвінського; т. 4). – Азбучний показчик имен особовых и геогр.: с. 225-247.

9(4771)/И44

 1. Имшенецькій, В. Вид чого заводяться пошести або лыхи хворобы и як их стерегтыся / напысав В.Имшенецькій. – 2-е вид. – СПб.: Благотвор. о-во изд. общеполез. и дешевых кн., 1902 (Тип. училища глухонем.). – 32 с.

614/И56

 1. Ібсен, Г. Примари: cемйова драма на три дії / Г.Ібсен; переклала М.Загірня [М.М.Грінченко]. – [У Київі]: Видав Б.Грінченко, [1907] (Друк. С.А.Борисова). – 80 с. – ([Драми й комедії / пер. під ред. Б.Грінченка; ч. 3]).

И(Норв)/І-16

 1. Ібсен, Г. Росмерсгольм: драма на 4 дії / Г.Ібсен; переклали Н.Грінченко та М.Загірня [М.М.Грінченко]. – [У Київі: Друк 1-ої Київ. Артілі Друк. Справи, 1908]. – 95 с. – ([Драми й комедії / пер. під ред. Б.Грінченка; ч. 16]).

И(Норв)/І-16

122-123. Іваницький, С. Російсько-Український словник / С.Іваницький, Ф.Шумлянський. – Вінниця: Вид. Відділу Нар. Освіти Под. Губерн. Нар. Управи, 1918 (Нова друк. Пойлішер).

Т. 1: А-О. – 266 с.

Т. 2: П-Ф. – 250, V, [1] с.

4У(03)/І-19

 1. Как живут китайцы: составлено по книге Симона, бывшаго французскаго консула в Китае. – М.: Тип. Вильде, 1895. – 71 с.

91(51)/К16

1-ша кн. конвалюта, див. № 257.

 1. [Карамзин, Н.М.] Исторія Государства Россійскаго. Т. 2 / [Н.М.Карамзин]. – 4-е изд. – СПб.: Иждивеніем книгопродавца Смирдина, 1833 (Тип. вдовы Плюшар с сыном). – [4], 317, [3], 96, 321-330 с.

З бібліотеки Станіслава Стемповського.

Автограф Хелени Рудницької.

9(47)7/И90

126-129. Карамзин, Н.М. Исторія Государства Россійскаго: печатано под наблюдением П.Н.Полевого / Н.М.Карамзин. – СПб.: Изд. Евг. Евдокимова, 1892 (Тип. Е.Евдокимова).

Т. 2. – 208, 161, V с.: ил.

Т. 3. – 182, ІІ, 127 с.: ил.

Т. 5. – 254, ІІ, 166, ІІ с.: ил.

Т. 8. – 195, 76, IV с.: ил.

Ежемесячн. прилож. к журн. «Север».

З бібліотеки А.Ф.Турчановича.

9(47)7/К21

 1. Карлейль, Т. Герои и героическое в исторіи: публичныя беседы Томаса Карлейля: с портр. автора / Т.Карлейль; пер. с англ., авт. вступ. ст. В.И.Яковенко. – 2-е удешевл. изд. – СПб.: Изд. Ф.Павленкова, 1898 (Тип. Е.Евдокимова). – [3], 340 с.

9/К23

 1. Карнович, Е.П. Московскіе люди XVII-го века: по книге Е.П.Карновича «Историческіе и бытовые очерки» / Е.П.Карнович; составила С.П.Даль. – М.: Изд. О-ва распространения полез. книг, 1897 (Тип. О-ва распространения полез. книг). – 80 с. – (Разсказы из рус. ист.).

9(47)7/К24

 1. Квітка-Основ'яненко, Г.Ф. Перекотиполе: оповіданнє / Гр.Квітка-Основ'яненко; з рис. Микити Вихора. – У Львові: Видавн. Т-во «Укр. Книжка», 1918 (Друк. Наук. Т-ва ім. Т.Шевченка). – 42 с. – (Нар. б-ка. ч. 3).

У1/К32

133-160. Киевская старина: ежемесяч. ист. журн. – К.: Издатель К.М. Гамалей, 1882-1907 (Тип. Г.Т.Корчак-Новицкаго).

Т. 22: іюль, август, сентябрь / редактор-издатель А.С.Лашкевич. – 1888. – 662, 170, 64, 32 с.: портр. – Прилож.: Наказы малороссійским депутатам 1767 г. Слово Феофана Прокоповича в день Св. Равноапостольнаго Князя Владимира. Дума о Богдане Хмельницком и барабаше с мотивом. Словарь книжной малорусской речи / П.Житецкій.

Т. 24: іюль / редактор-издатель А.С.Лашкевич. – 1889. – 324, ІІ, 2 с.

Т. 30: іюль, август, сентябрь / за редактора Е.Кив-лицкий. – 1890. – 524, 200 с.: портр. И.Ф.Тимковскаго. – Прилож.: Дневник генеральнаго подскарбія Якова Марковича.

Т. 33: апрель, май, іюнь / за редактора Е.Кивлицкий. – – 518, 48 с.: портр. Гр.А.Полетики. – Прилож.: Дневник генеральнаго подскарбія Якова Марковича.

Т. 34: іюль / за редактора Е.Кивлицкий. – 1891. – 161-340, 153-184 с.

Т. 37: апрель, май, іюнь / за редактора Е.Кивлицкий. – 1892. – 478, II, 699 с. – Прилож.: Дневник генеральнаго подскарбія Якова Марковича. Акты Бориспольськоаго мейскаго уряда. Главный фасад развалин Мстиславова храма.

Т. 39: октябрь, ноябрь, декабрь / за редактора Е.Кивлицкий. – 1892. – 506, 175, 17, ІІІ, 329, XVI с. – Прилож.: Предисловіе к бориспольским актам. Дневник генеральнаго подскарбія Якова Марковича / предисл. А.Лазаревскаго.

Т. 45: апрель, май, іюнь / за редактора Е.Кивлицкий. – 1892. – 562, 73, 20, 2, IV с. – Прилож.: Дневник генеральнаго подскарбія Якова Марковича. Прошеніе Сотников Черниговскаго полка о козачьих обидах, поданное имп. Елизавете в 1744 г.

Т. 46: іюль, август, сентябрь / за редактора Е.Кивлицкий. – 1894. – 472, 60, 8, IV с. – Прилож.: Дневник генеральнаго подскарбія Якова Марковича. Словарь книжной малорусской речи / П.Житецкій.

Т. 47: октябрь, ноябрь, декабрь / за редактора Е.Кивлицкий. – 1894. – 333-515, 24, 32, 42 с. – Прилож.: Дневник генеральнаго подскарбія Якова Марковича.

Т. 48: январь, февраль, март / за редактора Е.Кивлицкий. – 1895. – 417, 136, 2, IV с.: портр. Ф.Ф.Кистяковскаго, Г.С.Сковороды. – Прилож.: Дневник генеральнаго подскарбія Якова Марковича.

Т. 50: іюль, август, сентябрь / за редактора Е. Кивлицкий. – 1895. – 184, 368, 96, 2, ІІІ с. – Прилож.: Дневник генеральнаго подскарбія Якова Марковича. Любецкій архив.

Т. 52: январь, февраль, март / ред. В.П.Науменко. – 1896. – 398, 134, 6, 14, IV с. – Прилож.: Дневник генеральнаго подскарбія Якова Марковича. Любецкій архив. «Катерына» (рис. Т.Г.Шевченка).

Т. 53: апрель, май, іюнь / ред. В.П.Науменко. – 1896. – 412, 112, IV, 3 с. – Прилож.: Дневник генеральнаго подскарбія Якова Марковича. Любецкій архив.

Т. 54: іюль, август, сентябрь / ред. В.П.Науменко. – 1896. – 310, 93, 7, II с. – Прилож.: Дневник генеральнаго подскарбія Якова Марковича. Любецкій архив.

Т. 58: іюль, август, сентябрь / ред. В.П.Науменко. – 1897. – 408, 84, IV, 1 с. – Прилож.: Ланкастерское училище в Кіеве. Драматическое произведеніе XVIII-го века, найденное в рукописях Смоленской духовной семинаріи. Интерлюдія Митрофана Довгалевскаго XVIII века. – Каталог книжнаго склада «Кіевская старина» (в конце кн.): с. 1.

Т. 60: январь / ред. В.П.Науменко. – 1898. – 106, 34, 2 с.

Т. 72: январь / ред. В.П.Науменко. – 1901. – [3], 151, 64, 161-176, 16, 401-426, 22, IV с. – Прилож.: Описаніе Старой Малороссіи. Т. 3. Прилуцкій полк / А.Лазаревскій

Т. 72: февраль / ред. В.П.Науменко. – 1901. – 154-311, 130, 177-192, 26 с. – Прилож.: Описаніе Старой Малороссіи. Т. 3. Прилуцкій полк / А.Лазаревскій.

Т. 72: март / ред. В.П.Науменко. – 1901. – ІІ, 313-492, 132-205, 193-208, 10, IV с. – Прилож.: Описаніе Старой Малороссіи. Т. 3. Прилуцкій полк / А.Лазаревскій. 

Т. 73: май / ред. В.П.Науменко. – 1901. – IV, 149-196, 461-496, 139-209, 241-272 с. – Прилож.: Описаніе Старой Малороссіи. Т. 3. Прилуцкій полк / А.Лазаревскій.

Т. 73: іюль-август / ред. В.П.Науменко. – 1901. – 276, 76, 273-304 с. – Прилож.: Описаніе Старой Малороссіи. Т. 3. Прилуцкій полк / А.Лазаревскій.

Т. 75: октябрь / ред. В.П.Науменко. – 1901. – [1], 168, 64, 337-368 с. – Прилож.: Описаніе Старой Малороссіи. Т. 3. Прилуцкій полк / А.Лазаревскій.

Т. 76: март / ред. В.П.Науменко. – 1902. – IV, 347-536, 155-248, 67-78, 8 с.

Т. 84: январь / ред. В.П.Науменко. – 1904. – 154, 48, 25 с.

Т. 85: апрель / ред. В.П.Науменко. – 1904. – 191, 51, 3 с.

Т. 86: іюль-август / ред. В.П.Науменко. – 1904. – 212, 70, 9, 16 с. – Прилож.: Личный состав малороссійской козацкой старшины в 1725 году.

Т. 87: ноябрь / ред. В.П.Науменко. – 1904. – [2], 155-361, 137, 10 с.

05/К38

161. Кизеветтер, А. Девятнадцатый век в исторіи Россіи / А.Кизеветтер. – Ростов на Дону: Изд. Н.Е.Парамонова «Донская Речь», 1903. – 48 с.

9(47)/К38

162. Киплинг, Р. Эскимосы: [рассказы] / Р.Киплинг. – СПб.: [М.Н.Слепцова, 1909]. – 63 с.: ил. – (Книжка за книжкой; кн. 129). – Відсут. тит. арк. опис зроблено за обкл.

91(47)/К42

163. Князьков, С. Как сложилось и как пало Крепостное право в Россіи: ист. очерк / С.Князьков; ред. А.А.Кизеветтер. – 3-е изд., испр. и доп. – [В Ростове на Дону: Изд. Н.Е.Парамонова «Донская Речь»], 1906 (Тип. Т-ва «Нар. Польза»). – 112 с.

9(47)7/К54

164. Кобринська, Н.[І.] Дух часу: оповіданя / Наталія з Озаркевичів Кобриньска. – У Львові: Накладом Укр.-Рус. Видавн. Спілки, [1899] (Друк. С.Манєцкого і Сп[ілки]). – 123, [1] с. – (Літ.-Наук. Б-ка Укр.-Рус. Видавн. Спілки. Сер. 1; ч. 6). – Зміст: Дух часу; Судия; Виборець; Задля кусника хліба.

У1/К55

165. Кобринська, Н.[І]. Ядзя і Катруся та іньші оповіданя / Наталія Кобринська. – У Львові: Накладом Укр.-Рус. Видавн. Спілки, 1904 (Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К.Беднарського). – [1], 156, [4] с. – (Літ.-Наук. Б-ка Укр.-Рус. Видавн. Спілки. Сер. 1; ч. 63). – Зміст: Ядзя і Катруся; Жидівська дитина; Перша учителька; Янова; Liebesahnung.

У1/К55

166. Коваленко, Г.[О.] Вид чого вмерла Мелася: оповидання про обклад / написав Грицько Коваленко. – СПб.: [Благотвор. О-во изд. общеполез. и дешевых кн.], 1902 (Тип. Училища глухонемых). – 36 с. – (Благотвор. О-во изд. общеполез. и дешевых кн.; № 13).

У1/К56

167. Коваленко, Г.[О.] Як побороти нашого ворога?: (про туберкульоз) / Г.Коваленко. – Полтава: Друк. О.Л.Брауде, [1913]. – 27 с.: портр., іл. – (Б-ка «Життя й Знання»). – В кн. портр. Л.Пастера та Р.Коха.

616/К56

168. Колесса, О.[М.] В честь Т.Шевченка: промова виголошена на концертї в сорок пяті роковини смерти поета у Львові дня 17 мая р. 1906 / О.[М.]Колесса. – Львів: Накладом авт., [1906] (З друк. Народової (Манєцьких). – 20 с.

8У1/К60

169. Кониський, О.Я. Оповідання про Тараса Шевченка: з портр. і мал. / О.Я.Кониський. – 2-е вид. – СПб.: [Благотвор. О-во изд. общеполез. и дешевых кн.], 1914 (Тип. Бр. В. и И.Линник). – 31 с. – (Благотвор. О-во изд. общеполез. и дешевых кн.; № 8). – На обкл. та в кн. портр. Т.Г.Шевченка.

8У1/ К64

170. Кониський, О.Я. Творы О.Я.Конисского-Перебенди. Т. 4: Оповидання / О.Я.Конисский-Перебенда. – Одесса: Тип. Е.И.Фесенко, 1903. – 285 с. – Зміст: Жывый про жыве дбайе; Стельмахы; Старци; И мы за Ным; Чернычка; Пожежа; Пивнив празнык; Драма в тюрми; Мои давни знайоми; Наввыпередкы; Пастух Кузьма Шыло; Доля одного пысьменныка.

У1/К64

171-173. Костомаров, М.І. Историчні монографіи Миколы Костомарова / Микола Костомаров. – В Тернополи: Друк. І.Павловського, 1886-1892.

Т. 1. – 1886. – [2], 231 с. – (Рус. ист. б-ка / под ред. О.Барвінського; т. 2). – Зміст: Дві Рускі Народности / переложив Ф.В. [О.Я.Кониський]. Думки про федеративні засновины на стародавній Руси / переклав К.Не-я [К.І.Арабажин]. Нарысы народнои Украиньско-рускои Исторіи / переклад Дрозда і Уманця [О.Я.Кониський, М.Ф.Комаров]. – Азбучний показчик имен особовых и геогр...: с. 217-231.

Т. 2: Богдан Хмельницкій, т. 1 / переклад М.Уманця [М.Ф.Комаров]. – 1888. – [2], 192, [3] с. – (Рус. ист. б-ка / под. ред. О.Барвінського; т. 9). – На окр. арк.: Славному историкови Володимиру Антоновичу... присвячують сю монографію перекладчики и редакція.

Т. 5: Богдан Хмельницкій, т. 4 / переклад Ф.В. [О.Я.Кониський]; [передм. О.Г.Барвінського]. – 1889. – [6], 182 с. – (Рус. ист. б-ка / под. ред. О.Барвінського; т. 12). – На тит. арк. епіграф з твору Тацита (латин.). – В кн. також: Додатки до 4 выданя монографіи М.Костомарова «Богдан Хмельницький» / переклад М.Уманця [М.Ф.Комаров]. Народни пісні про добу Богдана Хмельницького. – Азбучний покажчик имен особовых и геогр. згаданых в тт. 9, 10, 11 и 12 «Рус. ист. б-ки»: с. 151-182. – Бібліогр.: Жерела: с. 143-150.

9(4771)/К72

174-175. Костомаров, М.І. Історичні монографії Миколи Костомарова / Микола Костомаров. – У Львові: З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К.Беднарського, 1893-1894.

Т. 8: Руїна, [ч.] 2: Гетьманованнє Многогрішного / переклад О.Я.Конїського; [передм. О.Г.Барвінського]. – 1893. – [1], 127 с. – (Рус. іст. б-ка / під ред. О.Барвінського; т. 15). – В кн. також дод.: Про давні сїльскї громади на Украінї-Руси / написав М.Іванишов; переложив Ф.В. [О.Я.Кониський].

Т. 9: Руїна, [ч.] 3: Гетьманованнє Самійловича. – 1894. – [4], 215 с. – (Рус. іст. б-ка / під ред. О.Барвінського; т. 16). – Азбучний покажчик імен особових і геогр. згаданих в тт. 14, 15 і 16 «Рус. іст. б-ки»: с. 193-215.

9(4771)/К72

176. Костомаров, М.І. Істория України в життєписях визначнїйших єї дїячів: з портретом автора на спомин 100-лїтних єго народин / Микола Костомарів; переложив [та авт. передм.] Олександр Барвінський. – 2-е вид., іл. – Львів: Накладом книгарні Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1918 (З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка). – [2], 493, [2] с. – Розд. кн.: Князь Володимир Съвятий; Київський князь Ярослав Володимирович; Преподобний Теодозий Печерський; Князь Володимир ІІ Мономах; Князь Андрій Боголюбський; Князь Мстислав Удатний; Князь Данило Романович Галицький; Князь Константин Константинович Острожський; Київський Митрополит Петро Могила; Український гетьман Зиновій-Богдан Хмельницький; Наслїдники Хмельницького; Голятовський, Радивилівський і Лазар Баранович; Епіфаній Славинецький, Симеон Полоцький і їх наслідники; Ростовський митрополит Дмитро Туптало [Дмитрій Ростовський]; Гетьман Іван Стапанович Мазепа. – В кн. портр. князя Володимира Святославовича, князівни Анни Ярославни, М.І Костомарова, К.К.Острожського, А.Кисіля, І.С.Мазепи, Б.Хмельницького, І.Виговського, П.Д.Дорошенка, Іпатія Потія, Кирила Терлецького, Йосафа Кунцевича, Мелентія Смотрицького, Петра Могили. – [Перелік] ілюстрацій: с. [2].

9(4771)/К72

177. Котляревський, І.П. Твори Івана Котляревського / І.П.Котляревський; під ред., з попередним словом [«Котляревський»] та приміт. Сергія Єфремова; з портр. автора; іл. В.Корнієнка; заставками І.В.Бурачка. – К.: Вік, 1909 (Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки). – ХХХ, 293, [10] с. – Зміст: Енеїда. Ода до князя Куракина. Наталка-Полтавка. Москаль-Чарівник. – В кн. також: Од Редакції: Бібліогр. і біогр. розвідки [про І.П.Котляревського та В.О.Корнієнка]. – Бібліогр.: [Кн.] вид-ва «Вік»: с. [3-6]. – Кн. С.Єфремова: с. [6-7]. – Твори та вид. Б.Грінченка: с. [7-8]. – Вид. Т-ва «Просвіта»: с. [8-9].

У1/К73

178. Коцюбинський, М.[М.] Дебют: оповідання / М.Коцюбинський. – Львів: Виданнє Укр.-Рус. Видавн. Спілки, 1911 (СПб.: Тип. Имп. Училища глух[онемых] (М.Аленовой). – 193, [1] с. – (Літ.-Наук. Б-ка Укр.-Рус. Видавн. Спілки. Сер. 1; ч. 133). – Зміст: Дебют; Сміх; Intermesso; Fata Morgana; Як ми їздили до Криницї; В дорозї; Невідомий; Хмари; Утома; Самотний.

У1/К75

179. Коцюбинський, М.[М.] Для загального добра / М.Коцюбинський. – Черныгив: Друк. Губерн. Земства, 1904. – 73 с.: іл. портр.

У1/К75

180. Коцюбинський, М.[М.] Ялинка / М. Коцюбинський. – Полтава: [Вид. Пед. Бюро Полтав. Губерн. Нар. Земства], 1917 (Друк. Л.Флішберга). – 12 с. – (Кн. для читання в класі; вип. 9).

У1/К75

181. Кримський, А.[Ю.] Бейрутські оповідання (1897) / А.Кримський. – 2-е вид. – К.: Друк. Укр. Наук. Т-ва, 1919. – 280-352 с. – Зміст: «Растліннє нравів». Соломониця, або Соломон у спідниці. – В одній опр. з кн.: Кримський А. Повістки та ескізи з українського життя. – К., 1919.

У1/К82

182. Кримський, А.[Ю.] Пальмове гилля: екзотичні поезиї (1898-1901) / А.Кримський. – У Львові: Вид. Укр.-Рус. Видавн. Спілки, 1901 (Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К.Беднарського). – VII, 152, [4] с. – В кн. також: Пер. віршів Г.Гейне, Д.Байрона, Сапфо, Й.-В.Гете. – Бібліогр.: В книгарні Наук. Т-ва ім. Шевченка і в книгарні Ставропигийської можна дістати [кн.]: с. 152.

У1/К82

183. Кримський, А.[Ю.] Повістки та ескізи з українського життя: (1890-1894) / А.Кримський. – 5-е вид., повне й переглянуте авт. – К.: Друк. Укр. Наук. Т-ва, 1919. – 278 с.– Зміст: Батьківське право; Перші дебюти одного радикала; Та хто ж таки справі винен?; З літопису преславних діяннів панків Присташів; Дивна погода. Виривки з мемуарів одного старого гріховоди; Psychopathia natіnalis; В вагоні; Злочинне святкування; До читача [передм. до 1-го та 5-го вид.]. – В одній опр. з кн.: Кримський А. Бейрутські оповідання (1897). – К., 1919.

У1/К82

184. Кропоткин, П.А. Поля, фабрики и мастерскія: промышленность, соединенная с земледеліем, и умствен-ный труд с ручным / П.А.Кропоткин; пер. с англ. А.Н.Кон-шина; под ред. авт. – 4-е изд., пересмотр. и значит. доп. – М.: Тип. Т-ва И.Д.Сытина, 1918. – 272 с.: рис., черт.

338/К83

185. Куровскі, А. Плеканє дерев і овочевих корчів а заразом збір, перехованє та спожиткованє овочів: з 117 рис. в текстї / написали А.Куровскі і В.Табо; пере-ложив з пол. вид., [авт. передм.] Іосиф Кошель. – Львів: Коштом і заходом т-ва «Просьвіта», 1908 (Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К.Беднарського). – 158 с. – (Госп. б-ка Т-ва «Просьвіта» у Львові; кн. 2).

634/К93

186. Л.Б. Про Палестину / Л.Б. – Кам'янець на Поділлі: Друк. Укр. Ун-ту, 1920. – 16 с.

91(5)/Л1

187. Левицький, О.[І.] Волинські оповідання: з життя XVI i XVII вв: з портр. Анни Альоїзи Острозької / О.[І.]Левицький. – К.: Виданнє Т-ва прихильників укр. л-ри, науки і штуки, 1914 (Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки). – 214 с. – Зміст: Ганна Монтовт. Пашквіль. Превелебний сват. Єзуїтська преподобниця.

У1/Л37

188. Литвинова, Е.Ф. Аристотель. Его жизнь, научная и философская деятельность: біографическій очерк Е.Ф.Литвиновой: с портр. Аристотеля, гравиров. в Лейпциге Геданом / Е.Ф.Литвинова. – СПб.: Тип. и Литогр. И.Г.Салова, 1892. – 78 с. – (Жизнь замечательных людей. Біогр. б-ка Ф.Павленкова). – Библиогр.: Источники: с. 4.

1/Л64

189-191. Літературно-науковий вісник / ред. ком.: В.Гнатюк, І.Франко, М.Грушевський; відп. за ред. В.Гнатюк. – Львів: Наук. Т-во ім. Шевченка, (1898-1906, 1922-1932), К., (1907-1914, 1917-1919) (Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К.Беднарського).

Т. 47: за липень-вересень. – 1909. – 192 с.– В кн. прозові та поетичні твори: О.Олеся, О.Білоусенка, О.Кобилянської, В.Доманицького, Н.Романович, І.Франка, М.Лозинського та ін.

Т. 59: січень-март. – 1913. – 580 с. – В кн. прозові та поетичні твори: Л.Українки, М.Коцюбинського, О.Олеся, В.Леонтовича, С.Тобілевич, П.Воронина, М.Гру-шевського, В.Дорошенка, І.Стешенка, С.Черкасенка та ін.

Т. 62: за квітень-червень. – 1913. – 385-574, [2] с. – В кн. прозові та поетичні твори: М.Вороного, О.Андреєва, І.Шокодька, В.Тарноградського, Г.Чупринки, П.Стаха [С.Черкасенко], О.Кобця [О.П.Варавва], В.Винниченка, Л.Старицької-Черняхівської, Д.Марковича, П.Житець-кого, О.Грушевського, С.Русової, О.Левицького,та ін.

05/Л69

192. Манжура, І.І. Поезії: з додатком біографії «Іван Іванович Манжура» (1851-1893) написаної Щукиним / І.І.Манжура. – Черкаси: Сіяч, 1918 (Друк. Видавн. Т-ва «Сіяч»). – XII, 88 с.

У1/М23

193. Маркович, Д.[В.] По степах та хуторах / Д.Мар-кович; [передм. С.Волоха [В.К.Прокопович]]. – У Київі: Вік, 1908 (Друк. С.А.Борисова). – XII, 266 с. – 1 с. портр. – (Українська б-ка; № 20). – Зміст: Іван з Бужка; У найми; Він присягав; Невдалиця; Бразиліяне; Маленьке непорозуміння; Сюрприз; На свят-вечі;. Не зрозуміли: комедія на 4 дії; Final.

Автограф автора.

У1/М26

194-195. Маркович, Д.В. Твори / Дмитро Маркович. – К.: Видавн. Т-во «Дзвін», 1918-1919 (Друк. б[увш.] 1-ої Київ. Друк. Спілки).

Кн. 1: По степах хуторах. – 1918. – 244 с. – Зміст: Іван з Бужка; Два платочки; Шматочок; Омелько Каторжний; На Вовчому хуторі; У найми; Він присягав; Невдалиця; Бразиліяне; Маленьке непорозуміння; Сюрприз; На свят-вечір; Не зрозуміли: комедія на 4 дії; Final.

Кн. 2: Поміж людей. 1919. – 160, [2] с. – Зміст: Весна; Бунт; З давно минулого; Мій сон.

У1/М27

196. Маркс, К. Комуністичний Маніфест / з передм. Карла Маркса та Фрідріха Енгельса та вступним словом Карла Каутського; пер. з 8-го нім. вид. П.Петрика [П.Канівець]; під ред. М.Порша. – К.: Знаття, то - сила, 1918 (Друк. Акц[іонер.] Т-ва «П.Барський»). – 76, [4] с. – (Соціялдемократична б-ка; ч. 1).

3К13/ М27

197. Мартович, Л. Хитрий Панько і иньші оповідан-ня / Лесь Мартович. – Львів: Накладом Укр.-Рус. Видавн. Спілки, 1903 (З друк. В.А.Шайковського). – [1], 109, [3] с. – (Літ.-Наук. Б-ка Укр.-Рус. Видавн. Спілки. Сер. 1; ч. 56). – Зміст: Хитрий Панько; Квіт на пятку; Ось-поси моє; Зле дхло; Кадріль; Іван Рило; Лумера; Війт.

У1/М29

198. Матеріяли й замітки до історії національного відродження Галицької Руси в 1830 та 1840 рр. / зібрав і пояснив [та авт. передм. «Короткий огляд національних та полїтично-суспільних течій в Галицькій та Угорській Руси»] Михайло Тершаковець. – У Львові: Накладом Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1907 (Друк. Наук. Т-ва ім. Шев-ченка. Під зарядом К.Беднарського). – XVII, 304, [4] с. – (Укр.-рус. архив / Наук. Т-во ім. Шевченка. Іст.-фільософічна секція; т. 3). – Текст арх. документів укр., нім., пол. – Додаток: До історії москвофільства в Угор-ській Руси: с. 286-290. – Особовий показчик: с. 291-304.

9(4771)/У45

199-201. Матеріяли до історії Галичини / зібрав і впорядкував [з передм.] Стефан Томашівський. – У Львові: Накладом Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1898-1913 (Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К.Беднарського).

Т. 1: Акти з року 1648-1649. – 1898. – VI, 36, 411 с. – (Жерела до історії України-Руси / Наук. Т-во ім. Шев-ченка. Археогр. коміс.; т. 4). – Заголовок та сер. парал. латин. – Тексти арх. документів пол. – Зі змісту: З життя галицько-руських соймиків / С.Томашівський. – Решта матеріалів пол. – Показчик геогр. імен: с. 365-411.

Т. 2: Галицькі акти з р. 1649-1651. – 1901. – [2], LII, 354 с.: табл. – (Жерела до історії України-Руси / Наук. Т-во ім. Шевченка. Археогр. коміс.; т. 5). – Назва, сер. та відомості про відповідальність парал. латин. 2 окр. арх. документи латин., пол. – В кн. також розвідка: Погляд на стан людности Львівської землї в половині XVII ст. / С.Томашівський. – Показчик до т. 5....: с. 301-342.

Т. 3: Лїтописні памятки з р. 1648-1657. – 1913. – ХХ, 152, 244 с. – (Жерела до історії України-Руси / Наук. Т-во ім. Шевченка. Археогр. коміс.; т. 6). – Заголовок парал. латин. – Зі змісту: Межи Пилявцями і Замостєм / С.Томашівський. – Решта матеріалів та арх. документів латин., пол. – Дописки і додатки: с. 115-151 в середині кн. – Показчик [геогр., предмет., імен.] / уложив Ю.Чай-ківський: с. 227-240. – Без тит. арк. – Відсутні с. І-ХХ.

9(4771)/Ж59

202. Матеріяли до історії української козаччини / видані під загальною редакцією [та передм.] Михайла Грушевського. – У Львові: Накладом Наук. Т-ва ім. Шев-ченка, 1908 (Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К.Беднарського).

Т. 1: Документи по рік 1631 / зібрав і видав [з поясн. та передм. «Вступне слово до Т. 1»] І.Крип’якевич. – ХІ, 46, 407, [2] с. – (Жерела до історії України-Руси / Наук. Т-во ім. Шевченка. Археогр. Коміс.; т. 8). – Заголовок та сер. парал. латин. – Тексти арх. документів пол., латин. – В кн. також розвідка: Козаччина і Баторієві вольності / І.Крипякевич. – Показчик імен осіб: с. 369-380. – Показчик геогр. та етногр. імен: с. 381-389.

9(4771)/Ж59

203. Матеріяли до історії української піснї і вірші: тексти й замітки / видає [уклад., авт. поясн. та приміт.] Михайло Возняк. – У Львові: Накладом Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1913 (Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К.Беднарського).

[Ч.] 1. – 240 с. – (Укр.-рус. архив / Наук. Т-во ім. Шевченка. Іст.-фільософічна секція; т. 9). – Тексти песень і віршів укр., пол., церковнослов.

398/У45

204. Менжинская, Ю. Франциск Пизарро и завоеваніе Перу: (По Мерцу, Кронау и др.) / сост. Ю.Менжинская. – СПб.: Слово, 1906. – 100 с.: ил.

92/М50

205. Метерлінк, М. Синя пташка: феєрія в пяти діях і десяти малюнках / Моріс Метерлінк; переклад Є.Тимченка. – К.: Т-во «Криниця», 1918 (Друк Т-ва «Криниця»). – 80 с.

И(Бельг)/М54

206. Мигула, В. Біологія растеній / В.Мигула; перевод с нем. І.Бедельяна. – СПб.: Изд. Ф.Павленкова, 1906 (Тип. Ю.Н.Эрлих). – 127 с.: рис.

58/М57

207. Мірбо, О. Лихі пастухи: драма на 5 дій / Оксав Мірбо; переклав із фр. В.Дорошенко. – Львів: Накладом вид-ва «Шляхи», 1916 (Друк. Ставропиг. ін-та. Під управою Ю.Сидорака). – 32 с. – (Новітня б-ка; ч. 23).

И(Фр)/М63

208. Мольєр, [Ж.-Б.] Тартюф: комедія в пяти діях / Молієр; переклад В.Самійленка; вступ. ст. М.Вороного. – К.: Вид. Т-ва «Вернигора», 1917 (Друк. Прогресс). – ХІ, 87 с.: портр.

И(Фр)/М76

209. Мольєр, [Ж. -Б.] Шлюб з примусу: комедія на одну дію / Мольєр; переклав з фр. мови В.Самійленко. – Одеса: Дніпро, 1915 (Друк. «Порядок» С.Цесарського). – 24 с. – Назва парал. фр.

И(Фр)/М76

210. Мочник, Ф. Рахункова книжка для австрийских вселюдних шкіл народних: виданє в трох частях. Ч. 2: ступень середний / Фр.Мочник; обробили К.Кравс [К.Краус] і М.Габерналь, переложив Омелян Попович. – Незмінене виданє тексту з року 1908. – Відень: Цісар.-корол. Вид-во шк. книжок, [1911] (Друк К. Горішека). – 112 с.: табл.

511/М86

211. Мочник, Ф. Четверта рахункова книжка для австрийских вселюдних шкіл народних: виданє для 4-, 5- і 6-клясових шкіл / Фр.Мочник; обробили К.Кравс [К.Краус] і М.Габерналь, переложив Омелян Попович. – Незмінене виданє тексту з року 1907. – Відень: Накладом ц[ісар.]-к[орол.] Вид-ва шк. книжок, 1908 (Друк К. Горішека). – 88 с. – Додаток: Гроші і монети. Міри і ваги: с. 85-88.

511/М86

212. Наша школа: наук.-педагог. журн. / ред. І.Кревецький. – У Львові: Учительська громада. – 1910. – Кн. 2. – 88 с. – Зміст: Вказівки для закладання українських приватних середнїх шкіл / Д.С.Днїстрянський. Наука моралї в школах / К.Чайківський. Житє молодїжи української гімназії в Коломиї / Н.Даниш. Наука геометрії / Ф.Кляйн.

05/Н37

213. Нейрат, О. Історія античного господарства: пер. з нім. / О.Нейрат. – К.: Всеукр. Кооп. Вид. Союз, 1919 (Друк. Укр. Наук. Т-ва.). – 112 с. – (Всеукр. Кооп. Вид. Союз; № 27).

9(3)/Н46

214. Об отмене стесненій малорусскаго печатнаго слова. – СПб.: Император. Академія Наук, 1910 (Тип. «Разум»). – 43 с.

002/О-13

215. Овчининская, В. Как живут японцы: с 65 рис. / сост. В.Овчинская. – М.: [«Посредник»], 1899 (Тип. Т-ва И.Д.Сытина). – 182, ІІ с. – (№ 325). – Библиогр.: с. 182. – На обл. авт. не указан.

91(52)/О-35

216. Огієнко, І. Українська культура: академічна промова на одкритті Українського Народного Університету в Київі / І.Огієнко. – К.: Вид. Укр. військ. генер. ком., 1917 (Друк. Укр. Центр. Ради.). – 31 с. – Бібліогр.: Праці І.Огієнка: с. 4 обкл.

9(4771)/О-36

217. Огієнко, І. Українська культура: коротка історія культурного життя українського народу: курс, читаний в Українськім Народнім Університеті: з мал. і портр. укр. культ. діячів / Іван Огієнко; худож[ник] Д.Ільченко. – К.: Вид-во книгарні Є.Череповського, 1918 (Друк. «І.Чоколів»). – 272 с. – Розд. кн.: Українська культура за давні віки; Вплив української культури на московську; Українська культура давні ХІХ віку; Тернистим шляхом (про кривди народові вкраїнському). – В кн. також: зразки пер. з старослов. Євангелія В.Негалевського (1581 р.), Пересопницького Євангелія (1556 р.), Учительського Євангелія Каліста (1616 р.), урив. з оповідання «В суді» Виборного Макогоненка [М.П.Левицький], «Енеїди» І.П.Котляревського, Требника Петра Могили (1646 р.), творів Т.Г.Шевченка, оди «На рабство» В.Капніста, панегірика «Візерунки цнот» та герби Війська Запорозького (1622 р.), Діонісія Балабана, архімандрита Захарія Копистенського. – Прим. деф.: Без останніх аркушів.

9(4771)/О-36

218. Олферьев, С. Сибирь. Очерк завоеванія и заселенія Сибири: с картой Сибири / С.Олферьев. – М.: Изд. Д.И.Тимковскаго, 1899 (Тип. О.Л.Сомовой). – 104 с. – (Очерки по рус. ист. / под ред.: А.И.Кирпичникова, А.А.Кизеветтера, [М.В.]Довнар-Запольсьскаого и Н.Н.Харузина). 

9(57)/О-55

219-221. Описи короліївщин в Руських землях XVI віку / видані під ред.. [та предм.] Михайла Грушевського. – У Львові: Накладом Наук. Т-ва ім.. Шевченка, 1897-1900 (Друк. Наук. Т-ва ім.. Шевченка. Під зарядом К. Бернадського).

Т.2: Люстрациї земель Перемиської та Сяноцької.– 1897.– VI, 35, 314с.: табл..– (Жерела до історії України-Руси / Наук. Т-во ім.. Шевченка. Археогр. Коміс.; т.2).– Заголовок парал. латин.– Зі змісту: Економічний стан селян в Перемишльськім старостві в середині XVI в. на основі описей королівщин / М. Грушевський.– Решта матеріалів пол..

Т.3: Люстрациї земель Холмської, Белзької та Львівської.– 1900.– ІІ, 27, 585 с.: табл..– (Жерела до історії України-Руси / Наук. Т-во ім.. Шевченка. Археогр. Коміс.; т.3).– Заголовок парал. латин.– Зі змісту: Економічний стан селян в Сяніцькім старостві в середині XVI в. на основі описей королівщин / М. Грушевський.– Решта матеріалів пол.– Показчик імен згаданих в тт. 1-3 «Жерел..»: с. 424-552.– Показчик речей до тт. 1-3 «Жерел..»: с. 553-579.

Т4: Люстрация 1570р.– 1900.– ІІ, 362 с.– (Жерела до історії України-Руси / Наук. Т-во ім.. Шевченка. Археогр. Коміс.; т.7).– Заголовок та сер. парал. латин.–  Тексти авх. Документів пол..– Зі змісту: Економічний стан селян в Львівськім старостві в середині XVI в. на основі описей королівщин / М. Грушевський.– Решта матеріалів пол.– Показчик імен згаданих в 7 т. «Жерел..»:с. 229-340.– показчик речій: с. 341-357.– Бібліогр.: Вид. Наук. Т-ва ім.. Шевченка: с.2-4 обкл.

9(4771)/Ж59 

 1. Опоков, Є.В. Торфяні багацтва України / Є.В.Опоков. – К.: Праця, 1918 (Друк Акц[іонер.] Т-ва «П.Барський»). – 30 с.

553/О-62 

223-225. Освіта:двохтижневий педагог. журн. Поділ. губерн. нар. управи / ред. М.В.Ільінський. – Кам'янець на Поділлю: Вид. Губерн. нар. управи, 1918-1919. 

 1. – № 2. – 32, [1] с. 
 1. – № 3. – 32, [1] с. 
 1. – № 3. – 32, [1] с.

05/О-72 

 1. Остапенко, С.[С.] Важніщі властивости українського народу в порівненню з иншими народами: числове доходженнє / С.Остапенко. – Кам'янець на Поділлю: Вид. Губерн. Нар. Каси Др[іб]. Кредиту, 1920 (Електр. Друк. Б.Вайнбаума). – 136 с.: табл. – Бібліогр.: [Кн.] С.Остапенка: с. 4 обкл.

Відб. із кн.: «Курс Статистики і Демографії» (1920)

Автограф автора. 

31/О-76

 1. Острогорский, А.Н. Альпійская горная область: разсказ с рис. / А.Н.Острогорский. – СПб.: Изд. книж. магазина П.В.Луковникова, [ценз.1892] (Тип. Высоч. Утвержд. Т-ва «Общественная польза»). – 23 с.

Р1/О-77 

 1. Памятки полємічного письменства кінця XVI і поч[атку] XVII в. Т. 1 / видав [уклад., авт. передм., приміт., поясн.] Кирило Студинський.– У Львові: Накладом Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1906 (Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К.Беднарського). – [1], LXII, 314 с. – (Памятки укр.-рус. мови і л-ри / Наук. Т-во ім. Шевченка. Археогр. коміс.; т. 5). – Назва і сер. парал. латин. – Авт. полемічних творів В.Герберс, Щ.Жебровський, Стефан Зизаній, клірик Острозький, Іпатій Потій, Мелентій Смотрицький церковнослов., пол., латин. мовами. – Покажчик [влас. і геогр. імен]: с. 303-314.

8У/П15 

 1. Песни Германіи: песни, стихи, сказанія, притчи, басни: собраніе стихотвореній немецких стихотворцев в переводе русских писателей: с портр. знаменитых нем. стихотворцев Шиллера, Гете и Гейне. – М.: Тип. Высоч. утв. Т-ва И.Д.Сытина, 1898. – 138 с. – (№ 192). – В кн. поетич. твори: Х.Геллерта, Е.Клейста, Г.Лессінга, Г.Бюргера, В.Гете, Ф.Шиллера, І.Гебеля, А.Шаміссо, Г.Гейне, Г.Лінга та ін.

И(Нім)/П28 

 1. По, Е. Золотий жук: (як було знайдено скарб капітана Кіда): оповідання для молоді / Едгар По; переклад І.Мисика. – Кам'янець-Подільський: [Видавн. Т-во «Дністер»], 1920 (Друк. Видавн. Т-ва «Дністер»). – 24 с. – Прим. деф.: відсут. останні стор. 

И(Амер)/П41 

 1. Подвойский, Н.И. Доклад народного комиссара по военным делам Украины тов. Н.И.Подвойского / Н.И.Подвойский. – [Б. м.: б. и.], [1919?]. – 47 с.

355/П44 

 1. Подольский хозяин: орган Подольскаго Общества Сельского Хозяйства и Сельскохозяйственной  промышленности / ред. В.Н.Сведерский. – Винница, 1915-1917.

05/П44 

 1. Попова, О.Н. Герой полярной ночи и вечных льдов Фритіоф Нансен: с 38 рис. / О.Н.Попова. – 2-е изд. – СПб.: Изд. О.Н.Поповой, 1902 (Тип. А.Е.Колпинскаго). – 176 с.: іл.

91(98)/П58 

 1. Радакова, Е. Голландія / Е.Радакова. – 3-е изд. – Х.: Издат. ком. Харьковск. О-ва грамотности, 1905 (Коммерч. тип.). – 56 с.

91(4)/Р15 

 1. Рамбо, А. Исторія французской революціи. 1789-1799 / А.Рамбо; пер. с фр. Е.Н.К. – СПб.: Акц[іонер.] о-во тип. дела, 1911. – 238 с.

9(44)/Р21 

236-237. Розвідки про селянство на Українї-Руси в XV-XVIII в. / [передм. М.С.Грушевського]. – У Львові: Накладом Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1901 (Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К.Беднарського).

Ч. 1. – 171 с. – (Рус. іст. б-ка / видає Наук. Т-во ім. Шевченка; т. 21).– Зміст: Начерк істориї селянської верстви в правобічній Україні XV-XVIII вв. / І.Новицький; пер. Д.Пилинський. Про правне та економічне становище селян у XVIII в. / В.Антонович; пер. Д.Пилинський. – Показчик особових та геогр. імен / зложив М.Крушельницький: с. 162-171.

Ч. 2. – 270 с. – (Рус. іст. б-ка / видає Наук. Т-во ім. Шевченка; т. 22). – Зміст: Форми селянського володїння землею в Литовсько-руській державі XVI в. / М.Владимирський-Буданов; пер. Д.Пилинський. Українські посполиті (1648-1783): історично-правничий начерк / О.Лазаревський; пер. М.Павлик. – Додатки: с. 217-242. – Показчик імен особових і геогр.... / зладила О.Т.: с. 243-270. 

9(4771)/Р64 

 1. Розвідки про церковні відносини на Українї Руси XVI-XVIII вв. / [передм. М.С.Грушевського]. – У Львові: Накладом Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1900 (Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К.Беднарського). – [IV], 162 с. – (Рус. іст. б-ка / видає Наукове Т-во ім. Шевченка; т. 8). – Зміст: Внутрішнїй стан західно-руської церкви в Польсько-литовській державі в кінці XVI ст. та Унія / О.Левицький; пер. М.Павлик. Нарис становища православної церкви на Україні від половини XVII до кінця XVIII ст. / В.Антонович; пер. М.Павлик. – Азбучний показчик імен.../ зладив М.Крушельницький: с. 155-162.

9(4771)/Р64 

 1. Романович-Ткаченко, Н.[Д.] Життя людське: збірка оповідань / Н.Романович-Ткаченко. – [Черкаси]: Сіяч, 1918 (Друк. Видавн. Т-ва «Сіяч»). – 256 с. – Зміст: Богиня революції; Осінь; Із днів боротьби; Похорон; Чорні очі; Розвіяні мрії; Туга; Лілія; В обмежену далечінь; Сашко; На балконі; Мій осінній спочинок; Мандрівник скінчив путь; А дух переможе колись; Фанти; Біля родинного огнища; Казки життя; З літопису мебльованих покоїв пані Білецької; На волю!; На «етюди»; Петрусь; Нінусь; Юрусь; Будиночок над кручею; Як цвітуть троянди; Леся нема; Тихо на хуторі [присвячено В.Шеремет]; Карпатські етюди; Життя людське; Із днів волі. 

У1/Р69 

240-241. Рукописи львівських збірок. – У Львові: Накладом Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1906-1911 (Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К.Беднарського). 

Вип. 1: Опис рукописів Народного дому з колєкції Ант[она] Петрушевича, ч. 1 / зладив Іляріон Свєнцїцкий. – 1906. –XIV, 242 с. – (Укр.-рус. архив / Наук. Т-во ім. Шевченка. Іст.-фільософічна секція; т. 1). – Текст рукописів церковнослов., передм. та поясн. укр. – Покащик [імен., предм.]: с. 227-239. 

Вип. 3: Опис рукописів Народного дому з колєкції Ант[она] Петрушевича, ч. 3 / зладив [з передм. та поясн.] Іляріон Свенцїцький. – 1911. – VI, 193 с. – (Укр.-рус. архив / Наук. Т-во ім. Шевченка. Іст.-фільософічна секція; т. 7). – Текст рукописів церковнослов. та пол., передм. та поясн. укр. – Катальог рукописів збірки канон[іка] А.Петрушевича: с. 182-187. 

9(4771)/У45 

 1. Самарин, Ю.Ф. Переписка Ю.Ф.Самарина с баронессою Э.Ф.Раден: 1861-1876 гг. / [вступ. ст. Д.Самарина]. – М.: Изд. Д. Самарина, 1893 (Тип. А.И.Мамонтова и Ко.). – 244 с. – Текст писем на фр. языке. З родової бібліотеки Гейденів. 

9(47)8/П27 

 1. Сергеев, К. Якуты / К.Сергеев. – М.: Изд. О-ва распространения полезн. книг, 1898 (Тип. О-ва распространения полез. книг). – 40 с.: рис. – (Народы Россіи / под ред. Н.Харузина; № 757).

91(57)/С32 

 1. Серпокриленко, О. Оповідання з селянського життя / О.Серпокриленко. – Катеринослав: Коштом К.П.Мордовської, 1917 (Друк. Н.И.Еременка та Я.И.Ларченка). – 129, [3] с.

У1/С33 

 1. Скабичевский, А.М. Н.А.Добролюбов: его жизнь и литературная деятельность: біогр. очерк А.М.Скабичевскаго: с портр. Н.А.Добролюбова, гравиров. в Лейпциге Геданом / А.М.Скабичевский. – 2-е изд. – СПб.: Тип. Т-ва «Общественная польза», 1901. – 95 с. – (Жизнь замечательных людей. Біогр. б-ка Ф.Павленкова).

8Р1/С42 

 1. Словник української физичної терминольогії: (проект) / Терминол. Комисія Природн. секції Укр. Наук. Т-ва; [передм. вид-ва]. – К.: Друк. Укр. Наук. Т-ва, – 133 с. – Укр. показчик до словника физичної термінольогії: с. 78-133.

53(03)/С48 

 1. Слово про похід Ігоря Святославича: поема ХІІ в. / [пер. і авт. передм. «Вступні замітки до Слова про похід Ігоря Святославовича»] Василь Щурат. – 2-е вид. – К.: Книгарня Т-ва «Вернигора»; Львів: Укр. Книжка, [1918] (Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка). – 41, [3] с. – Рік вид. встановлено за кн.: Щурат В.Г. Вибрані праці з історії літератури. К., 1963. – На тит. арк. та обкл. В.Щурат зазначений як авт.

У1/С48 

 1. Стефаник, В.С.Дорога: новелї / В.С.Стефаник; з мал. О.Кульчицької. – 2-е вид. – Львів: Накладом Укр. Видавн. Спілки, 1917 (Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка). – 100 с.: портр. – Зміст: Скін; Давнина; Вістуни; Май; Палій; Кленові листки; Похорон; Сон; Басараби; Озимина; Злодій; Такий панок.

У1/С79 

249.Строев, В. Очерки Государства Московскаго перед реформами / В.Строев. –2-е изд. –Ростов на Дону: Издво Н.Е.Парамонова «Донская Речь», [ценз.1905]. – 65 с.

9(47)7/С86 

 1. Сулима, Т.[С.] Народні оповідання / Т.Сулима. – К.: Друк. 2-ї Артілі; [Львів: Вид. Укр.-Рус. Видавн. Спілки], 1911. – 96 с. – (Літ.-Наук. Б-ка [Укр.-Рус. Видавн. Спілки]; ч. 134). – Зміст: Як баба Оришка замерала, а люде спроста їй вірили; Хавромантій; Трудовниця Горпина; Катеринославські публїцистки; Баба Хролиха; Присвятилися; Павлик.

У1/С89 

 1. Тенянко, П.[В.] До раю злотосяйного: поезії. Ч. 1 / Петро Тенянко. –[Черкаси: Друк. Х.Д.Роздольского, 1917]. – 160 с.

У1/Т33 

 1. Тершаковець, М. До життєписи Маркіяна Шашкевича / М.Тершаковець. – Львів: З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1912. – 134 с.

Відб. з: Записок Наук. Т-ва ім. Шевченка.

8У1/Т35 

 1. Тесленко, А.Ю. З книги життя: оповідання / А.Ю.Тесленко; [передм. «Архип Тесленко» С.Ф.Черкасенка]. – 2-е вид. – [К.: Вік], 1918 (Друк. Акц[іонер.] Т-ва «П.Барський»). – XVIII, 245, [1] с. – (Укр. б-ка; № 21). – Зміст: За пашпортом; Хуторяночка; Син; «Радощі»; Школяр; Любов до ближнього; У схимника; У городі; Наука; Поганяй до ями; Немає матусі; Прощай, життя; В тюрьмі; На чужині; Що робити; Страчене життя; «Да здравствуєт небитіє»; Як же так; В пазурях у людини; Допис із Харьківців.

У1/Т36 

 1. Тиц, Б.Н.Землемеріе. Как мерить землю, и что для этого нужно знать?: со многими черт. и рис. / сост. Б.Н.Тиц. – М.: Типо-Литогр. И.Е.Ермакова, 1898. – 46 с.

526/Т46 

 1. Толстой, Л.Н. Поликушка: повесть Л.Н.Толстого / Л.Н.Толстой. – М.: Изд. В.И., 1896 (Тип. Высоч. утв. Т-ва И.Д.Сытина). – 96 с. – (№ 32).

Р1/Т53 

 1. Толстой, Л.Н. Сочиненія графа Л.Н.Толстого Ч. 14 / Л.Н.Толстой. – 10-е изд. – М.: Тип.-литогр. Т-ва И.Н.Кушнарев и Ко, 1897. – 332 с. – Зміст: Не деланіе; По вопросу о свободе воли; Беседа досужих людей; Ходите в свете, пока есть свет; Предисловія: К дневнику Аміеля; К сочиненіям Гюи де Мопассана; К токологіи Стокгэма; К сочиненіям крестьянина Семенова; Хозяин и работник; Религія и нравственность; Три притчи; Переводы: Письмо Мадзини о безсмертіи; Суратская кофейня; Карма; Франсуаза. 

Р1/Т53 

 1. Толстой Л.Н. Хозяин и работник: разсказ / Л.Н.Толстой. – М.: Тип. Выс. Утв. Т-ва И.Д.Сытина, – 71 с. 2-га кн. конвалюта. Припл. до кн.: Как живут китайцы, М., 1895 (див. № 124)

91(51)/К16 

 1. Тургенев, И.С. Пегас: разсказ Ивана Сергеевича Тургенева / И.С.Тургенев. – СПб.: Изд. Глазунова, 1888 (Тип. Глазунова). – 11 с.

Р1/Т87 

 1. Тургенев, И.С.Перепелка: разсказ И.С.Тургенева / И.С.Тургенев. – 2-е изд. – СПб.: Изд. И.Глазунова, 1896 (Тип. Глазунова). – 10 с. – (Доступная б-ка; № 21).

Р1/Т87 

 1. Тургенев, И.С.Поездка в Полесье: разсказ И.С.Тургенева / И.С.Тургенев. – 2-е изд. – СПб.: Изд. И.Глазунова, 1898 (Тип. Глазунова). – 29 с. – (Доступная б-ка; № 17).

Р1/Т87 

 1. Тургенев, И.С. Однодворец Овсянников: разсказ И.С.Тургенева / И.С.Тургенев. – 3-е изд. – СПб.: Изд. И.Глазунова, 1897 (Тип. Глазунова). – 29 с. – (Доступная б-ка; № 2).

Р1/Т87 

262-271. Украинская жизнь: ежемесяч. науч.литер. и обществ.-полит. журн. / редактор-издатель Я.А.Шеремецинский. – М.: Тип. П.П.Рябушинскаго, 1912-1916.

 

 1. – № 11. – 113 с. – Авт. ст.: С.Єфремов, В.Кошевой, С.Русова, В.Винниченко, С.Петлюра, М.Данько та ін. 
 1. – № 1. – 122 с. – Авт. ст.: М.Грушевський, В.Садовський, М.Туган-Барановський, Н.Сумцов, О.Русов, В.Дорошенко та ін. 
 1. – № 4. – 116 с. – Авт. ст.: А.Василько, О.Шахматов, С.Петлюра, В.Добрецький та ін.  
 1. – № 5/6. – 124 с. – Авт. ст.: С.Єфремов, М.Данько, Л.Бурчак Г.Хоткевич та ін. 
 1. – № 8/10. – 96 с. – Авт. ст.: М.Жученко, Л.Бурчак, С.Петлюра та ін. 

1914 – № 11/12. –122 с. – Авт. ст.: С.Петлюра, Л.Бурчак, О.Новицький, М.Могилянський, М.Богданович. 

 1. – № 2. – 112 с. – Авт. ст.: І.Франко, С.Русова, Н.Дворянський, М.Богданович, В.Дебогорій-Мокрієвич та ін. 
 1. – № 3/4. – 184. – Авт. ст.: В.Садовський, А.Кримський, С.Єфремов, О.Русов, П.Стебницький та ін. 
 1. – № 1. – 104 с. – Авт. ст.: М.Грушевський, С.Русова, О.Липовецький, В.Науменко, Н.Ядій.
 1. – № 12. – 130 с. – Авт. ст.: О.Білоусенко, М.Василенко, С.Єфремов, Л.Бурчак та ін.

05/У45 

272-273. Украинский народ в его прошлом и настоящем / под ред. Ф.К.Волкова, М.С.Грушевскаго и др. – СПб.: Изд. М.А.Славинскаго, 1914-1916 (Тип. Т-ва «Общественная польза»). 

Т. 1. – 1914 – 360 с.: портр., ил. – Зміст: Развитіе украинских изученій в ХІХ в. и раскрытіе в них основных вопросов украиноведенія / М.Грушевский. Исторія Украинскаго народа / М.Грушевский. 

Т. 2. – 1916. – 707 с.: ил., табл. – Зміст: Очерк географіи Украины / С.Рудницкій. Статистика украинскаго населенія Европейской Россіи / А.Русов. Галиція. Буковина / В.Охримович. Угорская Русь / С.Томашевский. Антропологическія особенности украинскаго народа / Ф.Волков. Этнографическія особенности украинскаго народа / Ф.Волков. Обычное право украинскаго народа / Т.Ефименко. Краткій очерк исторіи малорусскаго (украинскаго) языка / А.Шахматов.

9(4771)/У450 

274-277. Україна: наук. та літ.-публіцист. щомісяч. журн. / ред. В.Науменко. – У Київі: Друк. Н.Т.КорчакНовицького. – 1907-1930, 1941-. 

Т. 1: январь. – V, 124, 71, 12 с. – Зміст: Сьогочасна часописна мова на Україні / Іван Ф. Історія української драми / І.Стешенко. Бунт черкасцев и каневцев в 1536 году: (эпизод из жизни украинских городов в XVI в.) / А.Яковлев. Україна в 1906 році / Д.Дорошенко. Товариство «Просвіта» в Одесі / Просвітянин. 

Т. 2, кн. 3: іюнь. – V, 250-372 с. – Зміст: О библейскоагадическом элементе в повестях и сказаніях начальной русской летописи / Г.Барац. Секретні циркуляри правительства на Кубані / С.Петлюра. Порівняння смерті і весілля в українських погрібових голосіннях / В.Данилів. 

Т. 3, кн. 3: сентябрь. – V, 285-407, 44 с. – Зміст: З архива Д.Л.Мордовцева / П.Стебніцький. Намісники, державці і старости господарського замку Черкаського в кінці XV і в кінці XVI вв. / А.Яковлев. Вірша 1786 року на київських ченців / С.Петлюра. Памяти Івана Тобілевича (Карпенка-Карого) / С.Петлюра. З українського житя / С.П. 

Т. 4, кн. 2/3: ноябрь-декабрь. – VI, 145-288 с. – Зміст: Статистика землеволодіння в 1905 р. і мобілізація земельної власности на Україні від 1877 р. по 1905 р. / М.Порш. До історії «Тарасової книгарні» (Рахуба Киянам книгарня Щербака про книгарню й запросини для дальшої послуги). Матеріалы для біографіи Н.И.Костомарова / В.Данилов.

05/У45 

278-280. Успенский, Г.[И.] Полное собраніе сочиненій: с портр., автограф. / Глеб Успенский; вступ. ст. Н.К.Михайловскаго. – К.: Изд. Б.К.Фукса, [ценз. 1903] (Тип. Д.Н.Трахтенберга). 

Т. 7. – 240 с. – Зі змісту: Малые ребята; Беглые наброски; Бог грехам терпит; Волей-неволей; (Отрывки из записок Тяпушкина). – Прим. дефект.: відсутні перші 5 стор. 

Т. 8. – 212, [1] с. – Зміст: Крестьянин и крестьянскій труд; Власть земли; Из разговоров с приятелями: (на тему о «власти земли»); Не случись: (разсказ); Пришло на память: (разсказ). 

Т. 9. – 292 с. – Зміст: Скучающая публика; Через пень колоду; Очерки; Статьи разного содержанія.

Р1/У77

281. Фещенко-Чопівський, І.[А.] Природні багатства України / І.Фещенко-Чопівський. – К.: [Всеукр. Коопер. Видавн. Союз], 1919 (Друк. «П.Барський»). – (Всеукр. Коопер. Видавн. Союз; [№] 11).

Ч. 2: Сільське господарство та сільськогосподарська промисловість. – 150, [1] с.: табл. – На с. 3: Присвячую українському народньому вчителю. – Додаток: с. 144-150.

333/Ф47

282. Філіппов, М.[М.] Іван [Ян] Гус / М.Філіппов; переповіла М.Кистяковська. – Львів: [Накладом Укр.-Рус. Видавн. Спілки], 1901 (Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К.Беднарського). – 51, [3] с. – (Літ.-Наук. Б-ка [Укр.-Рус. Видавн. Спілки] / відповідає за ред. В.Гнатюк; ч. 15).

92/Ф53

283. Франко І.[Я.] Громадські шпихлїрі в Галичині 1784-1840 р.: збірка документів і розвідка Івана Франка / Іван Франко. – У Львові: Накладом Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1907 (Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К.Беднарського). – LXXXIV, 168 с. – (Укр.-рус. архив / Наук. Т-во ім. Шевченка. Іст.-фільософічна секція; т. 2) (Причинки до історії економічних і соціяльних відносин Галичини в XVIII-XIX в.; вип. 1). – На обкл. назва парал. нім. – Текст арх. документів нім., пол., латин. мовами.

9(4771)/У45

284. Франко, І.Я. Украдене щастя: драма з сільського життя в 5 діях / Іван Франко. – Вінниця: Вид. Коопер. видавн. Т-ва «Наука», 1919 (обкл. 1920) (Друк. Т-ва «Просвіта»). – 52 с.

У1/Ф83

285. Францоз, К.[-Е.] Боротьба за право: [роман] / К.Францоз; переклала з деякими одмінами М.Загірня [М.М.Грінченко]. – [К.]: Укр. Книгарня, 1913. ([Друк. 1-ої Київ. Артілі Друк. Справи]). – 432 с.

И(Нім)/Ф84

286. Шевченко, Т.Г. Кобзар: (вибір поезій) / Тарас Шевченко. – Львів: [Виданнє Союза Визволення України], 1914 (Друк. Артист.-просвітн. т-ва).

Вип. 2. – 232 с.: 1 арк. портр. – В кн.: поет. твори, «Тарас Шевченко: (автобіографічні звістки)» та ст. Д.Я.Лукіяновича «Про Шевченкові твори».

У1/Ш37

287. Шевченко, Т.Г. Гайдамаки: поема / Т.Г.Шев-ченко. – Вовча на Харк[івщині]: Рух, 1918 (Друк. І.Гессена). – 64 с.: 2 арк. портр., мал.

У1/Ш37

288. Шевченко, Т.Г. Історичні поеми Тараса Шевченка / Тарас Шевченко; зі вступом і прим. Дмитра Николишина. – Коломия: Друк. В.Браунера, 1914. – LVI, 26 с.: 1 арк. портр. – (Загал. Книгозбірня; ч. 1). – На обкл.: Зі вступом і поясненнями (!) Дмитра Николишина. – На звороті тит. арк. епіграф з твору авт. – Зміст: Іван Подкова [присвячено В.І.Штернбергу]. Гамалїя; Тарасова ніч [присвячено П.І.Мартосу]; Вибір гетьмана; Здача Дорошенка; Чернець [присвячено П.О.Кулішу]; Швачка. – У передм. біогр. відомості та аналіз літ. творчості Т.Г.Шевченка.

У1/Ш37

289. Шміт, Ф.І. Мистецтво старой Руси-України / Ф.І.Шміт. – [Х.]: Вид-во «Союз» Харків. Кредит. Союзу Кооперативів, 1919 (Друк. «Печат. Дело»). – 99 с.: мал. – (Культ.-іст. б-ка / під ред. Д.І.Багалія). – Покажчик малюнків: с. 98. – Бібліогр. вказівки [список л-ри]: с. 96-97.

7/Ш71

290. Шубарт, И. Книга для крестьян о лучшем устройстве сельскаго хозяйства Ивана Шубарта: с приложеніем ст. [Наставленія для крестьян...] проф. Леске. А также о крестьянском хозяйстве в Саксоніи и о том, как можно завести такое хозяйство у нас [Ю.Еремеевой] / И.Шубарт; перевод с нем. Ю.С.Еремеевой. – 4-е изд. – К.: Лито-тип. Т-ва И.Н.Кушнерев и Ко, 1907. – 66 с.

63/Ш95

291. Шугаевский, В.А. Монета и денежный счет в Левобережной Украине в XVII веке: краткій очерк с тремя табл. изображеній монет / В.А.Шугаевский. – Чернігів: Сіверянська думка, 1918 ([Чернігів.] губерн. друк.). – 45 с.: табл.

9(4771)/Ш95

292. Щурат, В.[Г.] З життя і творчости Тараса Шевченка / В.Щурат. – Львів: Накладом авт., 1914 (Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка). – 68 с. – Зміст: Перші польські голоси про Шевченка; Шевченко про Галичину в 1846 р.; Перша оцїнка Шевченка в Галичинї; З круга знайомих Шевченка; Тост за українську республіку; Шевченко в малярськім анекдотї; Шевченко в польській революційній притчи.

8У1/Щ98

293. Щурат, В.[Г.] Мої листи: [збірка поезій] / В.Щу-рат. – [Львів]: Вид-во М.Заячківського, [1898] (Народова друк. Ст.Манєцкого і спілки. Під зарядом В.Годака). – 69, ІІІ с. – (Артист.-літ. новини; кн. 1). – В кн. також: Пер. віршів В.Гюго, Ф.І.Тютчева, Ш.Петефі, Д.Кардуччі, К.Тетмаєра, К.Д.Бальмонта, М.Конопніцької, Н.Ленау, Р.Бернса, Д.Д.Ахшарумова, Гафіза, М.О.Некрасова.

У1/Щ98

294-379. Энциклопедическій словарь: в 82 т. + 4 доп. / ред. И.Е.Андреевскій, К.К.Арсеньев, Ф.Ф.Петру-шевский. – СПб.: Издатели: Ф.А.Брокгауз (Лейпциг) и И.А.Ефрон (С.-Петербург), 1890-1907 (Семеновская типо-литогр. [И.А.Ефрона]).

Т. 1 (1): А – Алтай. – 1890. – 4, 480 с., 10 л. ил., карт.

Т. 1А (2): Алтай – Арагвай. – 1890. – 2, 481-954, II с., 19 л. ил., карт.

Т. 2 (3): Араго – Аутка.– 1890. – 2, 478, 2 с., 17 л. ил., карт.

Т. 2А (4): Ауто – Банки. – 1891. – 4, 479-946, 2 с., 19 л. ил., карт.

Т. 3 (5): Банки – Бергер. – 1891. – 2, 480 с., 10 л. ил., карт.

Т. 3А (6): Бергер – Бисы. – 1891. – 2, 481-956 с., 3 л. ил., карт.

Т. 4 (7): Битбург – Босха. – 1891. – 4, VIII, 472 с., 6 л. ил., карт.

Т. 4А (8): Бос – Бунчук. – 1891. – 6, VI, 473-940 с., 7 л. ил.

Т. 5 (9): Буны – Вальтер. – 1891. – 4, IV, 468, XII с., 5 л. ил.

Т. 5А (10): Вальтер – Венути. – 1892. – 4, 469-938, 2 с, 8 л. ил.

Т. 6 (11): Венцано – Винона. – 1892. – 4, II, 488, 2 с., 7 л. ил., карт.

Т. 6А (12): Винословие – Волан. – 1892. – 6, 489-944, 2 с., 15 л. ил., карт.

Т. 7 (13): Волапюк – Выговские. – 1892. – 4, 480 с., 10 л. ил., карт.

Т. 7А (14): Выговский – Гальбан. – 1892. – 8, 481-952, 4, 4 с., 4 л. ил.

Т. 8 (15): Гальберг – Германий. – 1892. – 6, 478, 2 с., 10 л. ил.

Т. 8А (16): Германия – Го. – 1893. – 8, 479-958, II, 2 с. 10 л. ил., карт.

Т. 9 (17): Гоа – Гравер. – 1893. – 6, 474 с., 13 л. ил.

Т. 9А (18): Гравилат – Давенант. – 1893. – 8, 475-974, II, 2 с., 17 л. ил., карт.

Т. 10 (19): Давенпорт – Десмин. – 1893. – 4, 480 с., 2 л. ил.

Т. 10А (20): Десмургия – Домициан. – 1893. – 481-960, II с., 8 л. ил., карт.

Т. 11 (21): Домиции – Евреинова. – 1893. – 6, 466 с., 9 л. ил., карт.

Т. 11А (22): Евреиновы – Жилон. – 1894.– 4, 467-958, II, 2 с, 11 л. ил., карт.

Т. 12 (23): Жилы – Земпах. – 1894. – 6, 480 с., 11 л. ил., карт.

Т. 12А (24): Земпер – Имидокислоты. – 1894. – 8, 481-960, II, 2 с., 6 л. ил.

Т. 13 (25): Имидоэфиры – Историческая школа. – 1894. – 8, 480 с., 7 л. ил.

Т. 13А (26): Исторические журналы – Калайдович. – 1894. – 8, 481-960, II, 2 с., 7 л. ил., карт.

Т. 14 (27): Калака – Кардам. – 1895. – 4, 480 с., 8 л. ил., карт.

Т. 14А (28): Карданахи – Керо. – 1895. – 6, 481-960, II, II с., 5 л. ил.

Т. 15 (29): Кероси – Коайе. – 1895. – 6, 478 с., 8 л. ил., карт.

Т. 15А (30): Коала – Конкордия. – 1895. – 2, II, 2, 479-960, II с., 9 л. ил., карт.

Т. 16 (31): Конкорд – Коялович. – 1895. – 6, 480 с., 11 л. ил., карт.

Т. 16А (32): Коялович – Кулон. – 1895. – 6, 481-960, II, 2 с., 16 л. ил., карт.

Т. 17 (33): Култагой – Лед. – 1896. – 4, 482 с., 16 л. ил., карт.

Т. 17А (34): Ледье – Лопарев. – 1896. – 6, 483-960, II, 2 с., 15 л. ил., карт.

Т. 18 (35): Лопари – Малолетние преступники. – 1896. – 4, 480 с., 16 л. ил., карт.

Т. 18А (36): Малолетство – Мейшагола. – 1896. – 6, 481-958, II, 2 с., 7 л. ил.

Т. 19 (37): Мекенен – Мифу-Баня. – 1896. – 4, 476 с., 12 л. ил., карт.

Т. 19А (38): Михаила орден – Московский Телеграф. – 1896. – 6, 477-960, II, 2 с., 21 л. ил., карт.

Т. 20 (39): Московский Университет – Наказания исправительные. – 1897. – 6, 480 с., 20 л. ил., карт.

Т. 20А (40): Наказный атаман – Неясыти. – 1897. – 8, 481-960, II, 2 с., 14 л. ил., карт.

Т. 21 (41): Нибелунги – Нэффцер. – 1897. – 4, 480 с., 17 л. ил., карт.

Т. 21А (42): Нэшвилль – Опацкий. – 1897. – 8, 481-960, II, 2 с., 30 л. ил., карт.

Т. 22 (43): Опека – Оутсайдер. – 1897. – 4, 480 с., 18 л. ил., карт.

Т. 22А (44): Оуэн – Патент о поединках. – 1897. – 6, 481-960, II с., 27 л. ил., карт.

Т. 23 (45): Патенты на изобретения – Петропавловский. – 1898. – 4, 474 с., 15 л. ил., карт.

Т. 23А (46): Петропавловский – Поватажное. – 1898. – 4, II, 475-958, II, 2 с., 20 л. ил., карт.

Т. 24 (47): Повелительное наклонение – Полярные координаты. – 1898.– 4, 474 с., 18 л. ил., карт.

Т. 24А (48): Полярные сияния – Прая. – 1898. – 4, II, 475-958, II, 2 с., 11 л. ил., карт., табл.

Т. 25 (49): Праяга – Просрочка отпуска. – 1898. – 4, 478 с., 10 л. ил., карт.

Т. 25А (50): Простатит – Работный дом. – 1898. – 4, II, 2, 479-958, II, 2 с.

Т. 26 (51): Рабочая книжка – Резолюция. – 1899. – 6, 480 с., 10 л. ил.

Т. 26А (52): Резонанс и резонаторы – Роза ди-Тиволи. – 1899. – 4, II, 481-960, II, 2 с., 13 л. ил., карт.

Т. 27 (53): Розавен – Репа. – 1899. – 6, 480 с., 22 л. ил.

Т. 27А (54): Репина – Рясское и Россия. – 1899. – 4, II, 481-532, 1-420, IV с., 51 л. ил., карт., табл.

Т. 28 (55): Россия и С – Саварна. – 1899. – 6, 421-874, IV, 2, 1-24 с., 16 л. ил., карт., табл.

Т. 28А (56): Саварни – Сахарон. – 1900. – 4, II, 25-496, II с., 15 л. ил., карт.

Т. 29 (57): Сахар – Семь мудрецов. – 1900. – 8, 468 с., 10 л. ил., карт.

Т. 29А (58): Семь озёр – Симфония. – 1900. – 4, II, 469-954, II, 2 с., 16 л. ил., карт.

Т. 30 (59): Сим – Слюзка. – 1900. – 4, 2, 480 с., 9 л. ил., карт.

Т. 30А (60): Слюз – София Палеолог. – 1900. – 4, II, 481-960, II, 2 с., 22 л. ил., карт., табл.

Т. 31 (61): София – Статика. – 1900. – 6, 472 с., 11 л. ил., карт.

Т. 31А (62): Статика – Судоустройство. – 1901. – 4, II, 473-954, II, 2 с., 10 л. ил.

Т. 32 (63): Судоходные сборы – Таицы. – 1901. – 4, 480 с., 14 л. ил., карт.

Т. 32А (64): Тай – Термиты. –1901. – 4, II, 481-960, II, 2 с., 10 л. ил., карт.

Т. 33 (65): Термические ощущения – Томбази. – 1901. – 4, 478 с., 25 л. ил., карт.

Т. 33А (66): Томбигби – Трульский собор. – 1901. – 4, II, 479-960, II, 2 с., 5 л. ил., карт.

Т. 34 (67): Трумп – Углеродистый кальций. – 1901. – 4, 482 с., 5 л. ил., карт.

Т. 34А (68): Углерод – Усилие. – 1902. – 6, II, IV, 483-960, II, 2 с., 16 л. ил.

Т. 35 (69): Усинский пограничный округ – Фенол. – 1902. – 4, 476 с., 7 л. ил., карт.

Т. 35А (70): Фенолы – Финляндия. – 1902. – 4, II, 477-960, II с., 10 л. ил., карт.

Т. 36 (71): Финляндия – Франкония. –1902. – 4, 478 с., 15 л. ил., карт.

Т. 36А (72): Франконская династия – Хаки. – 1902. – 4, II, 479-956, II, 2 с., 12 л. ил., карт.

Т. 37 (73): Хаким – Ходоров. – 1903. – 6, 478 с., 18 л. ил., карт.

Т. 37А (74): Ходский – Цензура. – 1903. – 2, II, 479-962, II, 2 с., 11 л. ил.

Т. 38 (75): Цензурный комитет – Человек. – 1903. – 4, 482 с., 9 л. ил.

Т. 38А (76): Человек – Чугуевский полк. – 1903. – 6, II, 483-958, 2, 2 с., 10 л. ил., карт.

Т. 39 (77): Чугуев – Шен. – 1903. – 6, 480 с., 7 л. ил., карт.

Т. 39А (78): Шенье – Шуйский монастырь. – 1903. – 4, II, 481-960, II с., 6 л. ил.

Т. 40 (79): Шуйское – Электровозбудимость. – 1904. – 4, 4, 468 с., 9 л. ил.

Т. 40А (80): Электровозбудительная сила – Эрготин. – 1904. – 4, II, 469-954, 2 с, 13 л. ил.

Т. 41 (81): Эрдан – Яйценошение. – 1904. – 4, 576 с., 7 л. ил., карт.

Т. 41А (82): Яйцепровод – V. – 1904. – 6, IV, 577-956, 4 с., 6 л. ил., карт., 28 л. портр.

Т. 1 (1) (доп.): Аа – Вяхирь. – 1905. – 4, 478 с., 6 л. ил., карт. 956, II, 2 с., 3 л. ил., карт.

Т. 1А (2) (доп.): Гаагская конференция – Кочубей. – 1905. – 4, 481-956, II, 2 с., 3 л. ил., карт.

Т. 2 (3) (доп.): Кошбух – Прусик. – 1906. – 2, 480 с., 8 л. ил., карт.

Т. 2А (4) (доп.): Пруссия – Фома. Россия. – 1907. – 2, 481-934, XCVIII, 4 с., 19 л. ил., карт.

03/Э68

380. Як жив український народ. – [Камянець: Вид. Культ.-Освіт. Управи Гол. Упр. Генштабу, 1919]. – 16 с.: мал., портр. – В кн.: портр. князя Володимира Святославовича, Б.Хмельницького, С.В.Петлюри. – Порядок Київських князів; Порядок українських гетьманів [хронолог. табл.]: с. 2-4 обкл.

9(4771)/Я44

381. Яричевський, С.[Г.] Пестрі звуки: поезиї / С.Яричевський. – Чернівці: Накладом М.Грабчука, 1904 (Друк. Акц[іонер.] Т-ва «Австрия»). – 160 с.: портр.

У1/Я73

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

У покажчику подаються за абеткою усі прізвища, які зустрічаються в бібліографічному описі та анотаціях, а також прізвища осіб, про яких йдеться в тексті та присвятах (персоналії). У дужках після номера вказується участь кожної особи у створенні твору друку з приміткою: (ред.) – редактор, (уклад.) – укладач, (худож.) – художник, (перс.) – персоналія, тощо. Номери позицій без позначок вказують на те, що це автор чи співавтор твору. Усі прізвища наводяться в сучасній формі написання, поруч подається посилання на справжнє прізвище автора.

Александрович Г. 1

Андрєєв (Андреєв) Л.М. 3

Андрєєв М.М. (Андреев Н.Н.) 2

Андрєєв (Андреєв) О. 189-191

Андреевский И.Е. 294-379 (ред.)

Анисимов С.С. 4

Антонович В.Б. 5, 6, 43, 172 (перс.), 236-238

Арабажин К.І. 171 (пер.)

Аристофан 9

Арсеньев К.К. 294-379 (ред.)

 

Байрон Д. 43

Багалій Д.І. 10, 289 (ред.)

Балабан Діонісій (київ. митрополит) 217

Балей С.В. 11

Бантыш-Каменский Д.М. 12

Барац Г. 274-277

Барвінський О.Г. 43, 117-118 (уклад.), 171-176 (ред., перед.)

Бачинський О. 115-116

Бедельян І. 206 (пер.)

Бекетов А.Н. 13

Березин Н. 14

Бетге Г. 29

Білик М. 9

Білоусенко О. 189-191

Богданович М. 262-271

Бодянський О.М. 96

Бокль Г-Т. 15

Будищанець В. 28

Бурачок І. В. 177 (худ.)

Бурчак Л. 262-271

Бучинський Б. 111

 

В.Г. 116

В.К. див. Вовк-Карачевський В.Н.

Вагнер Ю. 30

Варавва О. П. 31, 189-191

Василько А. 262-271

Василенко М.П. (Н.П.) 32, 111-112 (ред.), 262-271

Васильченко С.В. 33-36

Васнецов В.М. 49-50 (худ.)

Вахнянин А.К. 116

Ващенко Г. 37

Вебер К. К. 38

Величко С. 39-41

Верхратський І.Г. 113-114 (ред.)

Винниченко В.К. 44-47, 189-191, 262-271

Вихора М. 132 (худ.)

Вишневецький Д.І. (князь) 112 (перс.)

Владимирський-Буданов М. 236-237

Вовк-Карачевський В.Н. 117-118 (пер.)

Вовчок М. 43

Водовозова Е. 49-50

Возняк М. 111, 203 (уклад., поясн., приміт.)

Волков Ф.К. 272-273 (ред.)

Волох С. див. В.К. Прокопович

Воробкевич С.І.[І.І.] 43, 51

Вороний М. 189-191, 208 (передм.)

Воронин П. 189-191

 

Гаєвський С. 112

Герберс В. 228

Гарборг А. 29

Гарматій Г. 115-116

Гауптман Г. 52-53

Гвоздецький Т. 115

Габерналь М. 210-211 (оброб.)

Гедан (грав.) 188, 245

Гизетти А. 54

Глібов Л.І. 42, 43

Глібовицький К. 114

Гнатюк В.М. 95-106 (уклад., передм.), 189-191 (ред.), 282 (ред.)

Гоголь М.В. 56-57

Голубець М. 53

Гомер 43

Горбачевський І. 113, 115

Гординський Я.А. 58

Грабовський О. 116

Гребінка Є.П. 42

Грицак М. 61

Грінченко (Гринченко) Б.Д. 43, 59-60, 62-69, 120-121 (ред.), 177 (перс.)

Грінченко М.М. 120-121 (пер.), 285

Грінченко (Грінченківна) Н. 121 (пер.)

Грубе 70-73

Грушевський М.С. 74-84, 111-112 (ред.), 189-191 (ред.), 202 (ред., передм.), 219-221 (ред.), 236-238 (передм.), 262-273 (ред.)

Грушевський О.С. 189-191

Грушкевич Я.Т. 115-116

 

Дакура О. 113-116

Даль С.П. 131 (уклад.)

Даниш Н. 212

Данилів В. 274-277

Данте 43, 85

Данько М. 262-271

Дворянський Н. 262-271

Дебогорій-Мокріевич В. 262-271

Девель Ф. 86

Деполович, П. 87

Дерлиця М. 96

Диарбекирский С. 88

Дикарєв М.О. 96

Дмитриев К. 89

Дністрянський Д..С. 212

Добрецький В. 262-271

Добровольський Л. 112

Добролюбов Н.А. 245 (перс.)

Довнар-Запольський М.В. 32, 218 (ред.)

Доде А. 29

Долиньский М. 116

Доманицький В. 189-191

Дорошенко В. 189-191, 207 (пер.), 262-271

Дорошенко Д.І. 90, 274-277

Достоевский Ф.М. 91.

Драгоманов (Драгоманів) С.М. 92, 96, 112

Дрозд див. Кониський О.Я.

Дубровський В.Г. 93

Думка П.А. 172

 

Е.Н.К. 235 (пер.)

Е.О. див. Озаркевич Є.І.

Енгельс Ф. 196

Еремьева.Ю.С. 290

Ермилов В. Е. 94

 

Єндик Д. 96

Єфименко О.Я. 107

Єфименко (Ефименко) Т. 274

Єфремов С. А. 177 (передм.), 262-271

 

Жданов Н. 108

Жебровський Щ. 228

Жеромський, С. 109

Житецький П. 111 (перс.), 133-160, 189-191

Жученко М. 262-271

 

Загірня М. див. Грінченко М.М.

Зизаній Стефан 228

Зубрицький М.І. 96

 

Иловайский Д.И. див. Іловайський Д.І.

Имшенецькій В. 119

 

І.В. див. Верхратський І.Г.

Ібсен Г. 120-121

Іваницький С. 122-123

Іванишов М. 174

Іловайський Д.І. 117-118

Ільінський М.В. 223-225 (ред.)

Ільницький В.С. 43

 

Кайндль Р.-Ф. 96

Калинович І. 9, 109 (пер.)

Канівець П. 196 (пер.)

Капніст В.В. 217

Карамзин Н.М. 125-129

Карлейль Т. 130

Карнович Е.П. 131

Карпенко-Карий І. 274-277

Касяненко І.Н. (И.Н.) 262-271

Каутський К. 196 (передм.)

Квітка-Основ'яненко Г.Ф. 132

Кивлицкий Е. 133-160 (ред.)

Кизеветтер А.А. 161, 163 (ред.), 218 (ред.)

Киплинг Р. 162

Кирпичников А. И. 218 (ред.)

Кістяковська (Кистяковська) М.В. 282 (пер.)

Климкович К. Г. 43

Кляйн Ф. 212

Князьков С. 163

Кобецъ О. див. Варавва

Кобилянська О. 189-191

Кобринська (Кобриньска) Н.І. 164-165

Коваленко Г. О. 3 (пер.), 42, 166-167

Колесса О.М. 168

Комаров М.Ф. 96, 171-173 (пер.)

Кониський О.Я. 43, 169-170, 171-174 (пер.)

Кониський-Перебендя О.Я. див. Кониський О. Я

Конопницька М. 29

Коншин А.Н. 184 (пер.)

Копистенський Захарія (архісандрит) 217

Корнієнко В. 177 (худ.)

Короленко В.Г. 54 (перс.)

Костомаров М.І. 171-176, 274-277 (перс.)

Котляревський І. П. 42, 58 (перс.), 177, 217

Коцюбинський М.М. 178-180, 189-191

Кошевой В.П. 262-271

Кошель І. 185 (пер., передм.)

Краус К. (Кравс К.) 210-211 (оброб.)

Кревецький І. 212 (ред.)

Кримський А.Ю. 181-183, 262-271

Крипякевич І. 202 (поясн., передм.)

Кропоткин П.А. 184

Крушельницький М. 236-238 (уклад.)

Куліш П.О. 43

Кульчицька О. 248 (худож.)

Куровскі А. 185

 

Л.Б. 186

Лазаревський О.М. (А.М.) 133-160 (передм.), 236-237

Лашкевич А.С. 133-160 (ред.)

Левицький В. 113-114 (ред.)

Левицький М.П. 217

Левицький О. 112, 187, 189-191, 238

Леонтович В. 189-191

Леске 290

Липовецький О. 262-271

Литвинова Е.Ф. 188

Лі Й. 29

Лозинський М. 189-191

Лукіянович Д.Я. 286

 

М. див. Морачевська (Окуневська) С.Я.

Майорський П. 42

Макогоненко В. див. Левицький М.П.

Манжура І.І. 192

Маркович Д.В. 189-191, 193-195

Мартович Л. 197

Маркс К. 196

Менжинская Ю. 204

Метерлінк М. 205

Мигула В. 206

Миколаєвич Я. 96

Мисик І. 230 (пер.)

Михайловский Н.К. 278-280

Міксат К. 29

Мірбо О. 207

Могила П. 217

Могилянский М. 262-271

Модзалевський В. 111

Мольєр Ж.-Б. 208-209

Мопассан (Мопасан) Г. де 29

Морачевська (Окуневська) С.Я. 115-116

 

Не-я К. див Арабажин К.І.

Нансен Ф. 233 (перс.)

Науменко В.П. 133-160 (ред.), 262-271, 274-277 (ред.)

Невестюк Я. 115 (уклад.)

Нейрат О. 213

Нечуй-Левицький І. 43

Николишин Д. 288 (передм.)

Ніщинський П.І. 43

Новиков Н.И. 94 (перс.)

Новицький О.П. (А.П.) 262-271

Новицький І.П. 236-237

 

О.Д. див. Дакура О.

О.Т. 236-237 (уклад.)

О.Ч. див. Черняхівський О.Г.

Овчининская В. 215

Огієнко І. 216-217

Огоновський О.М. 43

Озаркевич Є.І. (Е.И.) 115 (ред., передм.), 116 (уклад., ред.)

Олесь О. 189-191

Олферьев С. 218

Опоков Є.В. 222

Остапенко С.С. 226

Острогорский А.Н. 227

Острозький (Острожський) К. К. (князь) 228

Охримович В. 274

 

Павлик М.І. 92 (уклад.), 96, 236-238 (пер.)

Перетц В. 111-112 (ред.)

Петлюра С.В. 262-271, 274-277

Петрик О. 114 (перс.)

Петрик П. див. Канівець П.

Петров М. 112

Петрушевич А. 240-241 (перс.)

Петрушевский Ф.Ф. 294-379

Пилинський Д. 236-238 (пер.)

По Е. 230

Подвойский Н. И. 231

Попова О. Н. 233

Попович О. 210-211 (пер.)

Порубальський Л. 96

Порш М. 112, 196 (ред.), 274-277

Потій Іпатій (митрополит) 228

Прокопович В.К. 193 (передм.)

Просвітянин 274-277

 

Радакова Е. 234

Раковський І. 113

Рамбо А. 235

Риндик С. 15 (пер.)

Родзевичова М. 29

Роздольський О. 98 (уклад.)

Романович Н. див. Романович-Ткаченко Н.Д.

Романович-Ткаченко Н.Д. 189-191, 239

Руданський С.В. 42, 43

Рудницький С. 274

Русов О.О. (А.А.). 262-271, 274

Русова С.Ф. 189-191, 262-271

 

С.П. 274-277

Садовський В.В. 262-271

Садовський М. 55 (пер.)

Самарин Ю.Ф. 242

Самійленко В.І. 42, 43, 208-209 (пер.)

Свєдерський (Сведерский) В.Н. 232 (ред.)

Свєнціцький (Свєнцїцкий) І.С. 240-241(уклад., поясн.)

Сельський Щ. 113, 116

Семенов П.П. 110

Сергеев К. 243

Серпокриленко О. 244

Скабичевский А.М. 245

Смотрицький Мелетій 228

Смуток П. див. Стебницький П. Я.

Соловій А. 116

Софокл 43

Старицька-Черняхівська Л.М. 189-191

Стах П. див. Черкасенко С.

Стебницький П.Я. 262-271, 274-277

Стефаник В.С. 248

Стешенко І. 189-191, 274-277

Стопневич Б. 262-271

Стороженко О.П. 43

Строев В. 249

Студинський К. 228 (уклад., передм.)

Сулима Т.С. 250

Сумцов Н.Ф. 262-271

Сьогобочний Т. див. Коваленко Г.О.

 

Табо В. 185

Тарноградський В. 189-191

Тенянко П.В. 251

Тершаковець М. 198 (уклад., передм, поясн.), 252

Тесленко А.Ю. 253

Тимченко Є. 205 (пер.)

Тихонравов Н.С. 55-56 (ред.)

Тиц Б.Н. 254

Тобілевича І. див. Карпенко-Карий І.

Тобілевич С. 52 (пер.), 189-191

Толстой Л.Н. 255-257

Томашівський С. 199-201 (уклад., передм, поясн.), 274

Туган-Барановский М.И. 262-271

Тургенев И.С. 258-261

 

Українка Л. 189-191

Уманць див. Комаров М. Ф.

Успенский Г. И. 278-280

Устиянович К. М. 43

 

Ф.В. див. Кониський О. Я.

Федькович Ю. А. 43

Фещенко-Чопівський І.А. 281

Філіппов М.М. 282

Франко І.Я. (И.Я.) 7-8 (уклад.), 42, 85 (пер.), 96 (ред.), 98 (передм.), 100 (уклад., передм.), 103-104 (уклад.), 189-191 (ред.), 206-209, 262-271, 274-277, 283-284, 288, 303-304.

Франко Т. 9

Францоз К.-Е. (К.-Є.) 285

 

Харузин Н.Н. 218, 243 (ред.)

Хмельницький Б. 173, 176 (перс.)

Хоткевич Г. 107, 262-271

 

Чайківський (Чайковський) К. 212

Черкасенко С.Ф. 189-191, 253 (передм.)

Черняхівський О. Г. 113-114

Чехов А. 29

Чіамполі Дж. 29

Чупринка Г. 189-191

 

Шахматов А.А. 262-271, 273

Шашкевич В.М. 43

Шашкевич М. 252 (перс.)

Шевченко Т.Г. 133-160 (худ.), 217, 286-288, 292 (перс.)

Шекспір У. 43

Шенрок В.И. 55-56 (уклад.)

Шеремецинский Я.А. 262-271 (ред.)

Шміт Ф.І. 289

Шокодько І. 189-191

Шубарт И. 290

Шугаевский В.А. 291

Шумлянський Ф. 122-123

 

Щербаківський В. 111

Щербина В. 112

Щукин П. 192

Щурат В. 247 (пер., передм.), 292-293

 

Южаков С.Н. 16-27 (ред.)

 

Я.Г. див. Грушкевич Я. Т.

Ядій Н. 262-271

Яковенко В.И. 130 (пер.)

Яковлев А. 274-277

Яричевський С.Г. 381

ПОКАЖЧИК НАЗВ ТВОРІВ ДРУКУ

Назви творів наведені в алфавітному порядку у тій формі, що була у виданні. Покажчик також включає назви творів зі збірників, альманахів, наукових праць, які подавалися в області приміток.

 

А дух переможе колись 239

Авторская исповедь 56

Акти з року 1648-1649 199-201

Альпійская горная область 227

Амброзій Остапкевич 51

Андрій Крейцар 51

Апокріфи і лєгенди з українських рукописів 7, 8

Апокріфи новозавітні 7

Апокріфічні дїяня апостолів 7

Арабески 57

 

Баба Хролиха 250

Базар 44

Басараби 248

Батьківське право 183

Бахчисарай 90

Беглые наброски 278

Бейрутські оповідання 181

Беседа досужих людей 256

Беседы о земле и тварях... 13

Біжниця з Зомербергу 82

Біля родинного огнища 239

Біологія растеній 206

Бразиліяне 193, 194

Брехня [Л. М. Андрєєва] 3

Бог грехам терпит 278

Богиня революції 239

Большая Энциклопедія 16-27

Боротьба 45

Боротьба за право 285

Будиночок над кручею 239

Будні 29

Бунт 195

 

В вагоні 183

В дорозї 178

В незнану далечінь [Л.М.Андрєєва] 3

В обмежену далечінь 239

В пазурях у людини 253

В тюрьмі 253

В честь Т.Шевченка 168

Важніщі властивости українського народу 226

Всесвітня історія в короткім оглядї 74-77

Весела розвага 42

Весна 195

Вибір гетьмана 288

Виборець 164

Вид чого вмерла Мелася 166

Вид чого заводяться пошести або лыхи хворобы

и як их стерегтыся 118

Виїмки з народної літератури українсько-рускої ХІХ віку 43

Вимуштрований кінь 51

Виривки з мемуарів одного старого гріховоди 183

Війт 197

Він присягав 193-194

Вісник Державних Законів 48

Вістуни 248

Власть земли 279

Внутрішнїй стан західно-руської церкви ....238

Вожди русской общественной мысли 54

Волей-неволей 278

Волинські оповідання: з життя XVI i XVII вв. 187

Вступні замітки до Слова про похід Ігоря Святославовича 247

Выдержки из карманных записных книжек 56

 

Гайдамаки 287

Галицькі акти з р. 1649-1651. 199-201

Галицькі народнї новелї 100

Галицько-руські анекдоти 99

Галицько-руські народнї приповідки 102, 106

Гамалїя 288

Ганна Монтовт 187

Ганнуся 52

Географическіе очерки и картины 70-73

Герои и героическое в исторіи 130

Герой полярной ночи и вечных льдов Фритіоф Нансен 233

Голландія 234

Гордость века (Николай Иванович Новиков) 95

Грицько 62

Громадські шпихлїрі в Галичині 1784-1840 р. 283

 

«Да здравствуєт небитіє» 253

Давнина 248

Два платочки 194

Дебют 177

Девятнадцатый век в исторіи Россіи 161

Дивна погода 183

Для загального добра 179

Дневник писателя 91

До життєписи Маркіяна Шашкевича 252

До історії москвофільства в Угорській Руси 198

До раю злотосяйного 251

Доклад народного комиссара

по военнім делам Украины.... 231

Документи по рік 1631 202

Доля одного пысьменныка 170

Допис із Харьківців 253

Дорога 248

Драма в тюрми 170

Древнейшіе жители Европы 2

Дух часу 164

 

Енеїда 177

Етнографічний збірник 95-106

Етнографічні материяли з Угорської Руси 95-106

 

Єзуїтська преподобниця 187

 

Живописная Россія 110

Жидівська дитина 165

Життя людське 239

Жывый про жыве дбайе 170

 

З давно минулого 195

З життя галицько-руських соймиків 199-201

З життя і творчости Тараса Шевченка 292

З книги життя 263

З круга знайомих Шевченка 292

З літопису мебльованих покоїв пані Білецької 239

З літопису преславних діяннів панків Присташів 183

З похорону 83

З психольогії творчости Шевченка 11

З старих карток 78

За пашпортом 253

Загальні замітки про оповіданя Із. Воробкевича 51

Задля кусника хліба 164

Записки історичної і фільольогічної секції Українського Наукового Товариства в Київі 111

Записки Українського Наукового Товариства в Київі 112

Затоплений дзвін 53

Збірник секциї математично-природописно-лїкарскої Наукового Товариства імени Шевченка 113-116

Здача Дорошенка 288

Землемеріе. Как мерить землю 254

Зіля Королевич 33

Зле дхло 197

Злодій 248

Злочинне святкування 183

Знадоби до української демонольогі 106

Золотий жук 230

 

И мы за Ным 170

Из разговоров с приятелями 279

Исторія Великаго Князевства Литовскаго 5

Иследование о городах Юго-Западного края 6

Историческіе и бытовые очерки 131

Историчні монографіи Миколы Костомарова див. Історичні монографії Миколи Костомарова

Исторія Государства Россійскаго 125-129

Исторія Малой Россіи... 12

Исторія французской революціи 235

 

Іван з Бужка 193-194

Іван Гус 282

Іван Іванович Манжура 192

Іван Рило 197

Іван Подкова 288

Із днів боротьби 239

Із днів волі 239

Історичні монографії Миколи Костомарова... 171-175

Історичні поеми Тараса Шевченка 288

Істория України в життєписях визначнїйших єї дїячів 176

Істория України й її народа 107

Історія античного господарства 213

Історія сіньори Занети Альберріго з Венеції 82

Історія Слободської України 10

Історія України-Руси 79-82

Історія цівілізації в Англії 15

 

Кавказ 4

Кавуни 63

Кадріль 197

Казки життя 239

Казки, легенди, новелії, історичні спомини з Банату 95-106

Как возделывать табак 89

Как живут китайцы 124

Как живут японцы 215

Как люди на белом свете живут 49-50

Как сложилось и как пало Крепостное право в Россіи 163

Каменотесы-кустари и ремесленники Подольской губерніи 1

Карпатські етюди 239

Катеринославські публїцистки 250

Квіт на пятку 197

Киев, его судьба и значение 6

Киевская старина 133-160

Киевские войты Ходыки 6

Кленові листки 248

Книга для крестьян о лучшем устройстве сельскаго хозяйства 290

Княжій період Украины-Руси....117-118

Кобзар 286

Козаки и польское государство 32

Козачество в конце XVI и в первой половине XVII века 32

Коломийки 103

Колонизація Левобережной Украины 32

Комета 83

Комуністичний Маніфест 196

Короткий огляд національних та полїтично-суспільних течій .... 198

Кочевники-бедуины 87

Крестьянин и крестьянскій труд 279

Кустарные древодельные промыслы в Подольской губ. 1

 

Ланцюг 46

Легенди про святих 8

Леся нема 239

Летопис событій в Югозападной Россіи 39-41

Летопись Сатановскаго монастыря 6

Лихі пастухи 207

Ліліят 239

Літературно-науковий вісник 189-191

Лїтописні памятки з р. 1648-1657 199-201

Лумера 197

Любов до ближнього 253

Людові вірування на Підгірю 98

Люстрациї земель Перемиської й Сяноцької 219

Люстрациї земель Холмської, Белзької і Львівської 220

Люстрация 1570 р. 221

 

Май 248

Маковейка 51

Маленьке непорозуміння 193-194

Малороссія и Новороссія 110

Малые ребята 278

Мандрівник скінчив путь 239

Марсельєза [Л.М.Андрєєва] 3

Матеріяли до історії Галичини 199-201

Матеріяли до історії української козаччини 202

Матеріяли до історії української піснї і вірші 203

Матеріяли й замітки до історії національного

відродження Галицької Руси...198

Межи Пилявцями і Замостєм 199-201

Месть Чорногорця 51

Мистецтво старой Руси-України 289

Мій осінній спочинок 239

Мій перший поцїлунок 51

Мій сон 195

Мои давни знайоми 170

Мої листи 293

Монета и денежный счет в Левобережной Украине в XVII веке 291

Монографіи по исторіи Западной и Юго-Западной Россіи 6

Москаль-Чарівник 177

Московскіе люди XVII-го века 131

Московсько-українська фразеологія 93

Мошул Николай Сучавский 51

 

Н.А.Добролюбов: его жизнь и литературная деятельность 245

На балконі 239

На Вовчому хуторі 194

На волю! 239

На горах 83

На «етюди» 239

На перші гулі 34

На свят-вечір 193-194

На чужині 253

Наввыпередкы 170

Напасть 51

Нарис становища православної церкви на Україні....238

Народні оповідання 250

Наталка-Полтавка 177

Наука 253

Начальная исторія казачества... 32

Начерк істориї селянської верстви в правобічній Україні 236-237

Наш театр у повітовім містечку Н. 51

Наша школа: науково-педагог. журн. 212

Не деланіе 256

Не зрозуміли 193-194

Не случись 279

Не співайте, півні, не вменшайте ночі 36

Невдалиця 193-194

Невідомий 178

Недоросток 35

Нелюб 64

Немає матусі 253

Німий 37

Ніч 83

 

По вопросу о свободе воли 256

 

О современнике 56

Об отмене стесненій малорусскаго печатнаго слова 214

Огляд народної лїтератури україньско-рускої 43

Ода до князя Куракина 177

Однодворец Овсянников 261

Озимина 248

Омелько Каторжний 194

Опис рукописів Народного дому 240-241

Описи королївщин в Руських землях 219-221

Оповідання [Л.М. Андрєєва] 3

Оповідання з селянського життя 244

Оповідання про Тараса Шевченка 169

Оригінальний чоловік 3

Освіта: двохтижневий педагог. журн. 223-225

Оседлая Аравія 87

Осінь 239

Останки передхристіянського релїгійного.... 106

Ось-поси моє 197

Очерк исторіи великаго княжества Литовскаго 6

Очерк отношеній польськаго государства к православію 6

Очерк состоянія православной церкви.... 6

Очерки 280

Очерки Государства Московскаго перед реформами 249

Очерки по исторіи Западной Руси и Украины 32

 

Павлик 250

Палій 248

Пальмове гилля 182

Памятки полємічного письменства 228

Панна Веронїка 51

Панич Леонїд 51

Пастух Кузьма Шыло 170

Пашквіль 187

Пегас 258

Пенати 83

Перед страченєм 3

Перекотиполе 132

Перепелка 259

Переписка Ю.Ф.Самарина с баронессою Э.Ф.Раден 242

Перша учителька 165

Перші дебюти одного радикала 183

Перші польські голоси про Шевченка 292

Песни Германіи 229

Песни пленника 31

Пестрі звуки 381

Петрусь, Нінусь, Юрусь 239

Пивнив празнык 170

Письмо к В.А.Жуковскому 56

Підпал 64

Пісня в кайданах 37

Плеканє дерев і овочевих корчів 185

По Волині 90

По Гетьманщині 90

По немногу обо всемъ из трех царств природы 38

По рідному краю 90

По степах та хуторах 193-194

Повістки та ескізи з українського життя 183

Поганяй до ями 253

Погляд на стан людности Львівської землї в половині XVII ст. 199-201

Подольский хозяин:.... 232

Поездка в Полесье 260

Поезії [І.І.Манжури] 192

Пожежа 170

Покупка 65

Полное собраніе сочиненій [Г.И.Успенского] 278-280

Полное собраніе сочиненій Ф.М. Достоевскаго 91

Положеніе православной церкви в Речи Посполитой 32

Поля, фабрики и мастерскія 184

Поміж людей 195

Похорон [В.С.Стефаника] 248

Похорон [Н.Д.Романович-Ткаченко] 239

Превелебний сват 187

Предок 83

Примари [Г.Ібсента] 120

Природа та цівілізація 15

Природні багатства України 281

Присвятилися 250

Причинки до студий над «Енеїдою» 58

Пришло на память 279

Про Палестину 186

Про правне та економічне становище селян

у XVIII в. 236-237

Про Шевченкові твори 286

Прощай, життя 253

 

«Радощі» 253

Размышленія о божественной литургіи 56

Разсказы о Восточной Сибири 86

Разсказы о животных 30

Разсказы о земле Аравійской 87

Разсказы о кавказском племени осетинах 108

Разсказы о фабриках и заводах 38

Растліннє нравів 181

Рахункова книжка 210-211

Ревизор 55

Релігіозно-національное и культурное движеніе... 32

Робітництво України 112

Розвідки Михайла Драгоманова ... 92

Розвідки про селянство на Українї-Руси в XV-XVIII в. 236-237

Розвідки про церковні відносини на Українї-Руси XVI-XVIII вв. 238

Розвіяні мрії 239

Розмова з Кривоносом 82

Російсько-Український словник 122-123

Росмерсгольм 121

Рукописи львівських збірок 240-241

 

Сама, зовсім сама 65

Самотний 178

Сашко 239

Светлый духом В.Г.Короленко 54

Селянські дїти 98

Сибирь. Очерк завоеванія и заселенія 218

Син 253

Синя пташка 205

Сільське господарство та сільськогосподарська промисловість 281

Скін 248

Скучающая публика 280

Славний музика. Микола Лисенко 28

Словарь украинскаго языка ... 59-60

Словник української физичної терминольогії 246

Слово про похід Ігоря Святославича 247

Сміх (Сьміх) [Л.М.Андрєєва] 3

Сміх [М.М.Коцюбинського] 178

Снігурка 66

Соломониця, або Соломон у спідниці 181

Сон 248

Сопілка 67

Сочиненія [Н.В.Гоголя] 56-57

Сочиненія графа Л. Н. Толстого 256

Стара і молода ялиця 51

Старий Марин 51

Старци 170

Стельмахы 170

Страна гранита и озер (Финляндія) 14

Страчене життя 253

Судия 164

Сьогочасне прямоване в лътературы 43

Сюрприз 193-194

 

Та хто ж таки справі винен? 183

Табу 109

Такий панок 248

Тарас Шевченко: (автобіографічні звістки) 286

Тарасова ніч 288

Тартюф 208

Твори [Д.В.Марковича] 194, 195

Твори Івана Котляревського 177

Твори Ізидора. Воробкевича 51

Творы О.Я.Конисского-Перебенди 170

Тестамент 83

Тихо на хуторі 239

Тост за українську республіку 292

Торфяні багацтва України 222

Трудовниця Горпина 250

Туга 239

Турецькі бранці....51

 

У найми 193, 194

У городі 253

У святої Софії 82

У схимника 253

Узько, темно... 37

Украдене щастя 284

Украинская жизнь [журн.] 262-271

Украинский народ в его прошлом и настоящем 272-273

Україна [журн.] 274-277

Українська культура.... 217, 218

Українські посполиті (1648-1783).....236-237

Украла 68

Утома 178

Учебник геометриї 61

 

Фанти 239

Форми селянського володїння землею 236-237

Франциск Пизарро и завоеваніе Перу 204

 

Хавромантій 250

Характеристика середніх віків …. 85

Хвилі 37

Хитрий Панько 197

Хмари [Аристофана] 9

Хмари [М.М.Коцюбинського] 178

Ходите в свете, пока есть свет 256

Хозяин и работник 256

Хто винен 51

Хуторяночка 253

 

Циганка 51

 

Через пень колоду 280

Чернець 288

Черниця Ксеня 51

Чернычка 170

Чи Срульчи Петрик 51

Чигирин 90

Чорна пантера і білий медвідь 47

Чорні очі 239

 

Швачка 288

Шевченко в малярськім анекдотї 292

Шевченко в польській революційній притчи 292

Шевченко про Галичину в 1846 р. 292

Школяр 253

Шлюб з примусу 209

Шматочок 194

Ще той ся не вродив що би всїм догодив 51

Що людей єднає 51

Що робити 253

 

Энциклопедическій словарь 294-379

Эскимосы 162

 

Юбилейный путеводитель.... 88

Юношескіе опыты 57

 

Ядзя і Катруся 165

Як баба Оришка замерала, а люде спроста їй вірили 250

Як же так 253

Як жив український народ 380

Як ми їздили до Криницї 178

Як ми стрічали Новий Рік 82

Як Митро Лазаренко тоту взяв котру щиро покохав 51

Як мужик Герасим лїкарем став 51

Як панич Гаврильцьо Довгоніс оженився 51

Як побороти нашого ворога? 167

Як цвітуть троянди 239

Як я вмер 69

Якуты 243

Ялинка 180

Янова 165

Ярослав Осмомисл 84

 

Intermesso 178

 

Liebesahnung 165

 

Psychopathia natіnalis 183

 

Sub divo 83

 

Fata Morgana 178

Final 193, 194

ПОКАЖЧИК МІСЦЬ ВИДАННЯ ТВОРІВ ДРУКУ

Матеріал подається за алфавітом міст і населених пунктів у тій формі яка відповідає сучасному правопису. У дужках зазначені варіанти назв міст і населених пунктів, наведених у виданннях і на титульному аркуші.

 

Відень 31, 210-211

Вінниця 122-123, 232, 284

Вовчанськ (Вовча на Харківщині) 287

Дніпропетровськ (Катеринослав) 244

Кам'янець-Подільський (Кам'янець на Поділлю, Кам'янець) 15, 48, 186, 223-225, 226, 230, 380

Катеринослав див Дніпропетровськ 

Київ 1, 6, 12, 29, 32-37, 39, 40-42, 44-45, 47, 52, 55, 59-60, 64-67, 69, 74-78, 83-85, 90, 93, 111-112, 120, 132-160, 177, 181, 183, 187, 193-196, 205, 208, 213, 216-217, 220-222, 246-247, 250, 253, 274-281, 285, 290

Коломия 58, 288

Львів 7-9, 16, 43, 51, 53, 61, 83, 92, 95-106, 109, 113-116, 132, 164-165, 168, 174-176, 178, 182, 185, 189-191, 197-203, 207, 212, 219, 228, 236-238, 240-241, 248, 252, 282-283, 286, 292

Москва 30, 38, 70-73, 86, 89, 94, 108, 110, 124, 131, 184, 215, 218, 229, 242-243, 254-257, 262-271

Одеса 170, 209

Полтава 62-63, 68, 167, 180

Ростов на Дону 161, 163, 249

Санкт-Петербург (СПб, Петроград) 2, 4, 12, 13, 14, 16-27, 46, 49-50, 54, 56-57, 87, 91, 110, 119, 125-130, 162, 166, 169, 188, 204, 206, 214, 227, 233, 235, 245, 258-261, 272-273

Софія 88

Тернопіль 5, 117-118, 171-173

Харьків 10, 12, 45, 107, 234, 289

Черкаси 192, 239, 251

Чернигів 179, 291

Чернівці 3, 381

ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

1833 125

1848 39

1851 40

1855 41

1862 70, 71

1865 72

1866 73

1885 6

1886 117, 118, 171

1887 5

1888 134, 172, 258

1889 13, 135, 173

1890 136

1891 137, 138

1892 126, 127, 128, 129, 139, 140, 188, 227

1893 174, 242

1894 89, 141, 142, 143, 175

1895 91, 124, 144, 145

1896 146, 147, 148, 255, 257, 259

1897 38, 113, 114, 131, 149, 219, 256, 261

1898 94-96, 108, 110, 115-116, 130, 150, 182, 199, 229, 243, 254, 260, 293, 330-335

1899 97, 164, 215, 218, 345-349

1900 16, 49, 56-57, 87, 92, 98-99, 220-221, 238, 350-355

1901 16-27, 30, 50, 86, 100, 151-156, 182, 200, 236-237, 245, 282, 356-361

1902 7, 43, 119, 157, 166, 233

1903 12, 161, 170, 197, 278, 279, 280

1904 16-27, 158, 159, 160, 165, 179, 381

1905 14, 79-82, 101, 234, 249, 277, 376-377

1906 4, 103, 163, 168, 204, 206, 228, 240, 274, 378

1907 2, 58, 81, 88, 103, 120, 198, 211, 283, 290, 379

1908 3, 37, 60, 104, 121, 185, 193, 202, 211

1909 82, 105, 162, 177, 189

1910 8, 212, 214

1911 51, 178, 210, 235, 241, 250

1912 42, 108, 109, 112, 252

1913 28, 35, 61, 64, 65, 68, 85, 167, 190,191, 203, 262, 285

1914 33, 66, 67, 111, 169, 187, 263, 264, 265, 266, 267, 272, 286, 288, 292

1915 209, 232, 268, 269

1916 1, 11, 32, 53, 207, 270, 271, 273

1917 29, 31, 34, 36, 45, 46, 62, 63, 68, 84, 93, 180, 208, 216, 244, 248, 251

1918 9, 10, 47, 52, 54-55, 74-78, 83, 122-123, 132, 176, 184, 192, 194, 196, 205, 217, 222-224, 239, 246-247, 253, 287, 291

1919 15, 44, 48, 90, 107, 181, 183, 195, 213, 225, 280, 284, 289, 380

1920 186, 226, 230

ЗМІСТ

Від укладача

Дослідження та збереження унікальних видань – важливий напрямок наукової діяльності бібліотеки

Вінницька «Просвіта» – учора і сьогодні

Бібліотека Вінницького товариства «Просвіта»

Колекція бібліотеки Вінницького товариства «Просвіта»: каталог видань

Іменний покажчик

Покажчик назв творів друку

Покажчик місць видання творів друку

Хронологічний покажчик


 

Бібліографічний посібник

Книги з бібліотеки Вінницької «Просвіти» (1917-1920 рр.) у фонді Вінницької ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва

 

Каталог

Відповідальна за випуск Н.І.Морозова, директор Вінницької ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва

 

Укладач О.В.Сафронова

Літературний редактор М.Г.Спиця

Редагування бібліографії Т.Р.Соломонова

Комп’ютерна верстка, оригінал-макет,

дизайн обкладинки Н.В.Спиця

 

Підписано до друку 11.01.2012. Формат 60х84/16.

Папір офсетний. Умов. друк. арк. 6.5. Тираж 1000.

Книги з бібліотеки Вінницької «Просвіти»


Управління культури і туризму Вінницької обласної державної адміністрації

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва

 

 

Книги з бібліотеки Вінницької «Просвіти» (1917- 1920 рр.)

у фонді Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва

 

Каталог

 

Вінниця, 2012 


УДК 017.1(477.44)

ББК 91.18(4УКР-4ВІН)

К 53

Відповідальна за випуск Н.І.Морозова,

директор Вінницької ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва

 

Книги з бібліотеки Вінницької «Просвіти» (1917- 1920 рр.) у фонді Вінницької ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва: каталог / авт. вступ. статті, уклад. каталогу О.В.Сафроно-ва; ред. М.Г.Спиця; відп. за вип. Н.І.Морозова; Вінниц. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – 108 с.

 

У дореволюційній Росії українська книга заборонялася для використання у бібліотеках. У роки української революції (1917-1920 рр.) Вінницькій «Просвіті» вдалося швидко сформувати доволі значний її публічний фонд у понад 3 тис. примірників.

Запропоноване видання презентує статті з минулого і сьогодення Вінницької «Просвіти», історії її бібліотеки та каталог книг з її складу, що зберігаються сьогодні у фонді Вінницької ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва.

Видання призначене всім, хто цікавиться історією українського громадського руху та української книжкової культури.

© Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва