Казьмирчук Г. Кальницький козацький полк

Рік видання: 2019

Місце зберігання: Сайт (електронне видання)

Григорій Казьмирчук 

 

Кальницький козацький полк

(1648–1712 р. р.) 

 

Вибрані твори

 

Т. 11

 

 

Київ 2019


 

ББК63.3(Укр. – Вин)46/5

УДК 94(477):355.486]’’1648/1712’’

К48 

 

Казьмирчук Григорій. Вибрані твори. – К.: ПП КП УкрСІЧ, 2019.

Т. 11. Кальницький козацький полк (1648–1712 р.р.) / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук, Ярослава Рябцева. – 4-е випр. й доп. електронне вид.; ред. Т.І. Моторна. – К., 2019. – 178 с. 

 

Рецензенти: доктор історичних наук, професор В. О. Щербак

доктор історичних наук, професор О. П. Тригуб 

 

У монографії на основі виявлених архівних та опублікованих джерел досліджується виникнення, становлення й розвиток Кальницького козацького полку, діяльність його полковників у роки Національно-визвольної боротьби українського народу за свою волю й кращу долю. Звертається увага на новостворені міфи з історії полку, показана невідповідність багатьох дискусійних питань наявним документам, наголошується на спекулятивних моментах сучасної козацької верхівки.

Розрахована на широке коло читачів.

 

© Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук,

Ярослава Рябцева, 2019


 

 

Поділитися:

Казьмирчук Г. Кальницький козацький полк


Григорій Казьмирчук 

 

Кальницький козацький полк

(1648–1712 р. р.) 

 

Вибрані твори

 

Т. 11

 

 

Київ 2019


 

ББК63.3(Укр. – Вин)46/5

УДК 94(477):355.486]’’1648/1712’’

К48 

 

Казьмирчук Григорій. Вибрані твори. – К.: ПП КП УкрСІЧ, 2019.

Т. 11. Кальницький козацький полк (1648–1712 р.р.) / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук, Ярослава Рябцева. – 4-е випр. й доп. електронне вид.; ред. Т.І. Моторна. – К., 2019. – 178 с. 

 

Рецензенти: доктор історичних наук, професор В. О. Щербак

доктор історичних наук, професор О. П. Тригуб 

 

У монографії на основі виявлених архівних та опублікованих джерел досліджується виникнення, становлення й розвиток Кальницького козацького полку, діяльність його полковників у роки Національно-визвольної боротьби українського народу за свою волю й кращу долю. Звертається увага на новостворені міфи з історії полку, показана невідповідність багатьох дискусійних питань наявним документам, наголошується на спекулятивних моментах сучасної козацької верхівки.

Розрахована на широке коло читачів.

 

© Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук,

Ярослава Рябцева, 2019