Історія магдебурзького права у Вінниці (до 380-річчя з часу надання)

Рік видання: 2020

Місце зберігання: Сайт (електронне видання)

Управління культури і мистецтв Вінницької обласної державної адміністрації

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва

Центр історії Вінниці

 

 

 

 

 Історія магдебурзького права у Вінниці

(до 380-річчя з часу надання)

 

 

Бібліографічний покажчик

 

 

 Вінниця, 2020

 

 

 

УДК 016:94(477.44)

І–90

 

 Відповідальна за випуск Л. Б. Сеник,

директор Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва

 

  

 

 

Історія магдебурзького права у Вінниці : до 380-річчя з часу надання : бібліогр. покажч. / Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін. ; Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, Центр історії Вінниці ; уклад. О. Ю. Антонюк, О. М. Зелена ; ред. П. І. Цимбалюк ; відп. за вип. Л. Б. Сеник. – Вінниця, 2020.

 

 

Бібліографічний покажчик присвячений вінницькому самоврядуванню, яке відзначає свою 380-ту річницю з часу надання.

Видання включає книги, публікації, надруковані в газетах, журналах, наукових збірниках українською, російською, польською, німецькою мовами.

Покажчик призначений для працівників органів місцевого самоврядування, істориків, правознавців, студентів, бібліотечних працівників, усіх, хто цікавиться історією і розвитком місцевого самоврядування.

 

 

 

© Вінницька ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, 2020

 

ЗМІСТ

 

Від укладача

Стаття

1. Магдебурзьке право в Україні. Загальні матеріали

2. Європейське магдебурзьке право на Поділлі

3. Магдебурзьке право міста Вінниці

     3.1. Меморіалізація вінницької магдебургії

Іменний покажчик

 

 

Довідково-бібліографічне видання

 

 

 

Історія магдебурзького права у Вінниці

(до 380-річчя з часу надання)

 

Бібліографічний покажчик

 

 

 

Відповідальна за випуск Л. Б. Сеник,

директор Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва

 

 

 

Укладач, комп’ютерний набір

О. Ю. Антонюк, О. М. Зелена

 

Редагування П. І. Цимбалюк

 

 

Дизайн обкладинки Н. В. Спиця

Поділитися:

Від укладача

 

У 2020 році вінницьке самоврядування відзначає свою 380-ту річницю. Вінниця, отримавши магдебурзьке право 30 травня 1640 р., успішно послуговувалась ним упродовж декількох століть. Вдале самоврядування забезпечило сталий розвиток міста та дозволило Вінниці до сьогодні носити статус адміністративного центру регіону.

За магдебурзьким правом місто звільнялося від управління й суду феодала (власника), отримувало самоврядування і власне судочинство. Магдебурзьке право визначало порядок виборів і функції бургомістра, магістрату, судді й судових радників, регулювало діяльність купецьких гільдій і ремісничих цехів, торгівлю, опікунство, успадкування та інші міські справи.

Цій сторінці в історії міста Вінниці і присвячений бібліографічний покажчик «Історія магдебурзького права у Вінниці».

При підготовці бібліографічного покажчика були використані державні літописи газетних та журнальних статей, літописи книг, краєзнавчий довідково-бібліографічний апарат та фонди Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, а також мережа «Інтернет».

Видання складається з текстової та бібліографічної частин. Його відкриває стаття «В обороні вольностей» Сергія Гули, кандидата історичних наук, заступника директора Центру історії Вінниці з науково-просвітницької роботи.

Бібліографічна частина покажчика складається з трьох розділів:

 • Магдебурзьке право в Україні. Загальні матеріали;
 • Європейське магдебурзьке право на Поділлі;
 • Магдебурзьке право міста Вінниці.

До третього розділу включено підрозділ «Меморіалізація вінницької магдебургії». Бібліографічні записи розміщені в абетковому порядку.

Видання супроводжує допоміжний іменний покажчик, де в алфавітному порядку подано прізвища авторів публікацій, укладачів, редакторів та осіб, що згадуються в пронумерованих бібліографічних описах. Номерами, взятими в круглі дужки, позначені матеріали, присвячені тій чи іншій особистості.

Бібліографічний опис здійснено згідно з чинними державними стандартами: ДСТУ ГОСТ 7.1-2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання», ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления», ДСТУ 3582:2013 «Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила».

Включені у видання матеріали здебільшого переглянуто de vizu. Покажчик не претендує на повноту і всеохопність.

Бібліографічне видання адресується в першу чергу працівникам органів місцевого самоврядування, історикам, правознавцям, студентам, бібліотечним працівникам, усім, хто цікавиться історією і розвитком місцевого самоврядування.

Підбір матеріалу до покажчика закінчено у серпні 2020 року.

 

В обороні вольностей

 

Цьогоріч, 30 травня вінничани відсвяткували знаменну дату в історії розвитку власної громади – 380 років з моменту набуття Вінницею магдебурзького права. Саме в цей день 1640 р. король Речі Посполитої Владислав IV підтвердив права Вінниці на магдебурію, які де-факто були здобуті міщанами 14 квітня 1638 р., коли королівський староста Ян Одривольський надав місту автономію, засновану на магдебурзькому праві[1].

Магдебурзьке право – найпоширеніший варіант німецького права, що сформувався у XII ст. в м. Магдебург та поширився на терени Центральної та Східної Європи. Отримання права передбачало автономність та міську самоврядність з власним судочинством, яке здійснювалося через виборні органи – раду і лаву або дідичного війта, відповідні правові умови розпорядження майном, збору податків, свободу вибору занять та необхідність сплати податків як феодальної ренти[2].

На теренах Поділля Магдебурзьке право проіснувало майже п’ять століть. Здобути та втримати право на самоврядність було під силу тим містам, громада яких була не лише сильною економічно, але й демонструвала високий рівень самосвідомості та згуртованості[3]. Умови надання цього привілейованого статусу місту, особливо на теренах сучасної України й Поділля зокрема, майже в кожному випадку мало свої особливості. Вінниця в цьому випадку є не винятком, а радше наглядним прикладом виснажливої боротьби громади за право самостійно організовувати своє міське життя.

Вінницька міщанська громада – як основа самоуправління – постала з давнішої сільської громади. Представником міської (міщанської) громади був обраний голова – війт. Перші згадки про існування у Вінниці інституту війтівства (виборного уряду) датуються початком XVI ст. Війт, як голова виборного уряду, захищав інтереси громади перед сторонніми особами, налагоджував зв’язки із замковим урядом, розподілом державних та замкових повинностей серед членів громади, скликав міське ополчення[4].

Однак шляхтичі не бажали самостійності для міщан і всіляко намагалися обмежити їх права, відбирали міську землю та накладали щораз більші податки та повинності. Закономірно це викликало опір міщан – у 1541 р. у Вінниці і Брацлаві вони повстали проти утисків своїх прав. Повсталі втопили шляхтича Богуша Слупицю, а в старости Семена Пронського відібрали майно і прогнали із Брацлавщини. Своєю наполегливістю міщани домоглися того, що король був змушений зняти Пронського з посади старости[5]. Упродовж 40–50-х рр. XVI ст. міщани ще неодноразово повставали проти утисків своїх прав.

Інший механізм боротьби громади полягав у відправленні до польського короля листів зі скаргами на свавілля старост. Міщани також всупереч диктату королівських ставлеників обирали війтів, оскільки вони щоразу наголошували, що це право ще раніше було закріплене привілеєм короля. Наразі існують версії, що право на самоврядність Вінниця отримала набагато раніше, а 1640 р. відбулося його поновлення через втрату відповідного документа[6].

Врешті, досягши належного рівня згуртованості та економічної сили, вінницька міщанська громада шляхом укладення договору з королівським старостою упродовж 1638–1640 рр. здобуває магдебурію. Відтоді на чолі міщанської громади стояв міський уряд, що складався із шести бурмістрів під головуванням війта. До повноважень міського уряду належали адміністративні та судові функції, які здійснювалися на підставі кодексу міського магдебурзького та звичаєвого права. Важливо, що все урядування на той час велося українською мовою.

Разом із правом самоврядування затверджувалися печатка і герб. За усталеною традицією герб зображувався кольоровими фарбами посередині великого тексту привілею, що, як правило, розпочинався словами: «Надаємо місту право, і звільняємо його від усякого суду, влади і звичаю польського, литовського і руського, і намісникам нашим, урядникам і суддям, забороняємо назавжди в це право втручатись і міщан до свого суду притягати».

Коли місто здобуло автономію та незалежний міський суд, біля міського ринку збудували дерев’яний будинок – міську ратушу, де перебували війт та вінницька міська влада. На жаль, споруда, яка символізувала самоврядність, не збереглась до наших днів.

Нелегкий шлях до отримання самоврядного статусу здавалося – пройдений. Однак випробування не полишали вінничан і попереду ставалося чимало перепон для вільного врядування.

Період Хмельниччини та Руїни значно послабив економічну основу міста як запоруку утримання магдебурії. На середину XVIII ст. міське самоуправління майже завмерло, а старостинський уряд відібрав земельні й торгово-промислові права. Місту знову довелося виборювати свій давній привілей.

Ініціаторами боротьби за міські права виступили представники старовинних українських міщанських родів. Так, у 1780 та 1782 роках міщани на чолі з Микитою Дубицьким під час виступів проти старости Чосновського заявляли, що вони «з предків своїх, від прадідів та вище у місті і на хуторах мають свої дідичні землі». Задля відновлення своїх давніх прав міщани, очолювані А. Сквирським, В. Миклашевським та М. Дубицьким, поскаржилися на старосту до королівського суду. Для судового супроводу було залучено адвоката А. Котовича та укладено угоду з єврейською громадою про спільну боротьбу. Судовий процес тривав 11 років та завершився перемогою міщан[7].

Підсумком успішної боротьби за давні самоврядні права та королівські привілеї була виїзна сесія асесорської комісії до Вінниці у 1788 р., яка своїм декретом визначила правовий статус міста, а в 1790 було затверджено «Ординацію доброго порядку для нашого міста Вінниці»[8]. Відтоді місто було звільнене з-під опіки старостинського уряду і перетворилося на самостійну адміністративну та господарську одиницю. Місто знову отримало самоврядний статус. Скоординований виступ заможних міщанських верств, цеховиків та рядових міщан незалежно від національності задля досягнення мети відновлення самоврядності довів свою ефективність.

Після приєднання частини українських земель до Російської імперії наприкінці XVIII cт. змінюються ідеологічні та правничі підходи до поняття та практики самоврядності, яка в тих реаліях більше нагадувала евфемізм.

Проблема здобуття Вінницею магдебурзького права та боротьба вінничан за свої права та привілеї ще досі не отримала ґрунтовного дослідження. Тому цей покажчик безсумнівно стане в нагоді усім, хто цікавиться історією свого міста, і обов’язково допоможе дослідникам, котрі працюватимуть над цією проблематикою.

Як засвідчує історія, важливою ознакою еволюційного розвитку громади і, як наслідок, її зрілості є вміння здобувати, виборювати та відстоювати свої права. Вінничани це неодноразово доводили. Суперечки, скарги та апеляції до короля і навіть збройні виступи проти старост – ось не повний інструментарій боротьби вінничан за свої права. Найуспішніші періоди політичного розвитку Вінниці були тоді, коли її громада демонструвала єдність у спільній боротьбі за свою долю. Самостійно вирішувати різноманітні питання свого повсякдення, а також стратегічно розбудовувати майбутнє – це не тільки право, а ще й велика відповідальність.

Тож будьмо відповідальними перед собою та нашими нащадками!

 

Сергій Гула,
кандидат історичних наук,

заступник директора Центру історії Вінниці

з науково-просвітницької роботи

 

 

[1] Отамановський В.Д. Вінниця в XIV – XVIII століттях: Історичне дослідження. Вінниця: Контент-ПРИМ, 1993. С. 299.

[2] Білоус Н.О. Магдебурзьке право [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 6: Ла-Мі / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. Київ: «Наукова думка», 2009. 790 с.: іл. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Magdeburzke_pravo (дата звернення: 27.08.2020).

[3] Мельничук І П. Магдебурзьке право на Вінниччині.// Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вип. 6. Серія: Історія: Збірник наукових праць /За заг. ред. проф. П.С.Григорчука. Вінниця, 2003. С. 123.

[4] Отамановський В.Д. Вінниця в XIV – XVIII століттях: Історичне дослідження. Вінниця: Контент-ПРИМ, 1993. С. 354, 357.

[5] Вінниця. Історичний нарис / за ред. Птущенко В. О. Вінниця: Книжково-газетне товариство, 1964. С.32.

[6] Мельничук І П. Магдебурзьке право на Вінниччині.// Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вип. 6. Серія: Історія: Збірник наукових праць /За заг. ред. проф. П.С.Григорчука. Вінниця, 2003. С. 123.

[7] Вінниця. Історичний нарис / за ред. Птущенко В. О. Вінниця: Книжково-газетне товариство, 1964. С. 72,73.

[8] Ординація Вінниці.1790. Вінниця: ФОП Марцев, 2019. 72 с.

1. Магдебурзьке право в Україні. Загальні матеріали

 

 1. Бакалець, О. А. Магдебурзьке право на території України в дослідженнях українських науковців і краєзнавців ХІХ – початку ХХІ ст. : [у т. ч. включено інформацію і про Поділля] / О. А. Бакалець // Наук. зап. : зб. наук. пр. Серія Історія / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського ; за заг. ред. П. С. Григорчука. – Вінниця, 2011. – Вип. ХІХ. – С. 295–301.

 

 1. Василенко, Н. П. Матеріяли до історії українського права / Н. П. Василенко. – Київ : ВАН, 1929. – Т. І, LXIII. – 335 с.

 

 1. Гамбург, Л. Магістратські і ратушні суди у самоврядуванні міст України – Гетьманщини XVII–XVIІI століть / Л. Гамбург // Право України. – 2000. – № 4. – С. 110–114.

 

 1. Гошко, Т. Історіографічні проблеми магдебурзького права в Україні / Т. Гошко // Україна в минулому. – Київ ; Львів, 1993. – Вип. 4. – С. 40–64.

 

 1. Гошко, Т. Д. Нариси з історії магдебурзького права в Україні (ХVІ – поч. ХVІІ ст.) : монографія / Тетяна Дмитрівна Гошко. – Львів : Афіша, 2002. – 255 с.

 

 1. Гроицкий, Б. Порядки и статьи права магдебургского и императорского. – Краков, 1562. – 582 с. – (Пол. мовою).

 

 1. Європейські традиції міського самоврядування в Україні / Черніг. центр перепідгот. та підвищ. кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місц. самоврядування, держ. підприємств, установ і орг., Сівер. ін-т регіон. дослідж. ; упоряд. В. М. Бойко. – Чернігів : Сіверщина, 2011. – 84 с. : іл.

 

 1. Історія магдебурзького права в Україні : бібліогр. покажч. / Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. О. Подзолкіна. – Вінниця : [б. в.], 2003. – 17 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://library.vn.ua/e-library/katalog/istoriya-magdeburzkogo-prava (дата звернення: 06.08.2020), вільний. – Назва з екрана.

 

 1. Збітнєв, Ю. Соціополіси : вільні міста, ідеологія цивілізаційного, прорив для лідерів самоврядування // Перехід IV : журн. нової еліти. – 2001. – Вип. 9. – № 2. – Зі змісту: [Про особливий прав. статус, який надавало магдебур. право]. – С. 3–7.

 

 1. Камінська, Н. В. Місцеве самоврядування: теоретико-історичний і порівняльно-правовий аналіз : навч. посіб. / Наталія Василівна Камінська. – Київ : КНТ, 2010. – 232 с.

 

 1. Карліна, О. Магдебурзьке право в містах України XV–XVIII ст. / О. Карліна // Розбудова держави. – 2002. – № 1/4. – С. 8–17.

 

 1. Кистяковский, А. Права, по которым судится малороссийский народ / А. Кистяковский // Университет. изв. – Київ, 1876. – № 6, 8, 12.

 

 1. Кіселичник, В. Про надання українським містам у XIV–XVII ст. магдебурзького права / В. Кіселичник // Право України. – 1996. – № 9. – С. 82–84.

 

 1. Kobyletc’kyj, M. Das magdeburgische Recht als Quelle des Kodex von 1743 / Mykola Kobyletc’kyj // Rechts – und Sprachtransfer in Mittel – und Osteuropa. – Recht ; Berlin, 2008. – S. 141–155.

 

 1. Кобилецький, М. Виникнення маґдебурзького права / М. Кобилецький / Вісн. Львів. ун-ту. Серія юридична. – Львів, 2009. – Вип. 47. – С. 35–43.

 

 1. Кобилецький, М. Джерела маґдебурзького права / Микола Кобилецький // Актуальні проблеми тлумачення і застосування юридичних норм : зб. ст. учасн. міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. П. О. Недбайла, (Львів, 28–29 берез. 2008 р.). – Львів, 2008. – С. 27–28.

 

 1. Кобилецький, М. Маґдебурзьке право в Україні (XIV – перша пол. XIX ст.) : історико-правове дослідж. : монографія / Микола Кобилецький. – Львів : ПАІС, 2008. – 406 с.

 

 1. Кобилецький, М. Правовий статус міського населення за маґдебурзьким правом / М. Кобилецький // Вісн. Львів. ун-ту. Серія юридична. – Львів, 2009. – Вип. 49. – С. 34–40.

 

 1. Кобилецький, М. Суд і судочинство в містах України за маґдебурзьким правом / Микола Кобилецький // Право України. – 2008. – № 10. – С. 139–145.

 

 1. Кобилецький, М. М. Маґдебурзьке право під час та після національно-визвольної війни : навч. посіб. / М. М. Кобилецький. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 84 с.

 

 1. Кобилецький, М. М. Маґдебурзьке право та рецепція римського права в Україні / М. М. Кобилецький // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XIII регіон. наук.-практ. конф., (Львів, 8–9 лют. 2007 р.). – Львів, 2007. – С. 103–104.

 

 1. Кобилецький, М. М. Маґдебурзьке право як джерело кодексу 1743 року / М. М. Кобилецький // Життя і право. – 2004. – № 2. – С. 44–51.

 

 1. Кобилецький, М. М. Надання маґдебурзького права (локація) / М. М. Кобилецький // Земля і земельні відносини в історії права, держави і юридичної думки : матеріали XX міжнар. історико-правової конф., (Судак, 25–28 верес. 2008 р.). – Судак, 2008. – С. 200–205.

 

 1. Кобилецький, М. М. Поширення маґдебурзького права в Україні у XIV ст. / М. М. Кобилецький // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XII регіон. наук.-практ. конф., (Львів, 9–10 лют. 2006 р.). – Львів, 2006. – С. 81–82.

 

 1. Кобилецький, М. М. Поширення маґдебурзького права на українських землях Великого князівства Литовського / М. М. Кобилецький // Досвід правового розвитку Великого князівства Литовського (1529–1588 рр.) : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 480-річчю Статуту Великого князівства Литовського 1529 року і 420-річчю Статуту Великого князівства Литовського 1588 року, (Одеса, 20–21 берез. 2009 р.). – Одеса, 2009. – С. 49–53.

 

 1. Кобилецький, М. М. Правовий статус населення міст України за маґдебурзьким правом / М. М. Кобилецький // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XV регіон. наук.-практ. конф., (Львів, 4–5 лют. 2009 р.). – Львів, 2009. – С. 57–58.

 

 1. Кобилецький, М. М. Різновиди міського права / М. М. Кобилецький // Актуальні проблеми історії держави і права країн Центрально-Східної Європи (присвячено 150-річчю Освальда Бальцера) : матеріали міжнар. наук. конф., (Львів, 24–25 квіт. 2009 р.). – Львів, 2009. – С. 125–128.

 

 1. Крамар, С. І. Місто Кам’янець на Поділлі у XIV–XVIII століттях: магдебурзьке право, судочинство та самоврядування громад : історико-прав. нарис / Сергій Іванович Крамар. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2010. – 336 с. : іл. – Бібліогр.: с. 321–335.

 

 1. Магдебурзьке право // Довідник з історії України : в 3 т. – Київ, 1995. – Т. 2. – С. 191–192.

 

 1. Магдебурзьке право // Юридичний словник-довідник. – Київ, 1996. – С. 231.

 

 1. Магдебурзьке право в Україні // Українське державотворення : слов.-довід. – Київ, 1997. – С. 275–277.

 

 1. Музиченко, П. П. Магдебурзьке право в Україні / П. П. Музиченко // Юридична термінологія : довідник. – Київ, 1998. – С. 81–82.

 

 1. Отамановский, В. Д. Развитие городского строя на Украине в XIV–XVIII вв. и Магдебургское право / В. Д. Отамановский // Вопросы истории. – 1958. – № 3. – С. 122–135.

 

 1. Право магдебургское // Энциклопедический словарь / под ред. И. Е. Андреевского, К. К. Арсеньева, Ф. Ф. Петрушевского ; изд. Ф. А. Брокгауз [Лейпциг], И. А. Ефрон [Санкт-Петербург]. – Санкт-Петербург, 1898. – Т. XXIV, кн. 1. – С. 890–896.

 

 1. Саксонское зерцало : памятник, комментарии, исследование / отв. ред. В. М. Коруцкий. – Москва : Наука, 1985. – 270 с.

 

 1. Сас, П. М. Городское самоуправление на Магдебургском праве / П. М. Сас // Феодальные города Украины в конце XV – 60-х годах XVI вв. / АН УССР ; Ин-т истории ; отв. ред. В. Л. Смолий. – Киев, 1989. – С. 173–187.

 

 1. Слабченко, М. Е. Опыты по исторіи права Малоросіи XVII и XVIII вв. / М. Е. Слабченко. – Одеса : Типогр. Акц. Юж.-Рус. об-ва Печат. Дела. – 1911. – 293 с.

 

 1. Тарановский, Ф. Обзор памятников магдебургского права западнорусских городов литовской епохи / Ф. Тарановский // Варшав. университет. изв. – 1897. – № VII–IX. – [б. с.].

 

 1. Тхор, В. Актові книги магістратів як джерело вивчення фінансової системи міст України під владою Речі Посполитої (друга пол. XVII–XVIII ст.) / В. Тхор // Слов’янський вісник : наук. зб. – Рівне, 2004. – Вип. 3. – С. 44–57. – (1).

 

 1. Усенко, І. Б. Магдебурзьке право / І. Б. Усенко // Юридична енциклопедія. – Київ, 2001. – Т. 3. – С. 542–544.

Європейське магдебурзьке право на Поділлі

 

 1. Антоновичъ, В. Б. Монографіи по исторіи Западной и Юго-Западной Россіи / В. Б. Антоновичъ. – Киев, 1885. – Т. 1 – 351 с.

Зі змісту:

[Про магдебур. право міст і містечок, що тепер утворюють Вінниц. обл.]. – [Барок]. – С. 158 ; [Хмільник]. – С. 164 ; [Брацлав]. – С. 165 ; [Гайсин]. – С. 168;

[Про судочинство у Вінниц. магістраті]. – С. 176;

[Про звільнення м. Вінниці від мита (у 1558 р.)]. – С. 181;

[Про торгов. пільги м. Шаргород]. – С. 183.

 

 1. Архивъ Юго-Западной России / изд. Врем. Комис. для разбора древнихъ актов, высочайше учрежденною при Кіевскомъ Военномъ, Подольскомъ и Волынскомъ Генералъ-губернаторе. – Киев : Унив. типогр., 1869. – Ч. V : акты о городахъ (1432–1798), Т. 1. – 636 с.

Зі змісту:

[Про торгов. переваги і пільги в насел. пунктах Барок, Вербовець, Копайгород, Лисянка, Сальниця]. – С. 36–37;

[Про грамоту заснування м. Літин, ярмарків і торгів у ньому]. – С. 80;

[Про опіку над майном і сиротами (розпорядж.) в м. Вінниці]. – С. 419;

[Про ярмарки і торгівлю в с. Махнівка]. – С. 515;

[Прошеніє магістрату і міщан м. Гайсина гайсин. старості]. – С. 527;

[Грамота короля Станіслава Августа, що містить визнання м. Брацлава вільним містом]. – С. 529;

[Дарувал. запис, виданий магістратом м. Сальниці на землі, що йому належать]. – С. 587.

 

 1. Архивъ Юго-Западной России / изд. Врем. Комис. для разбора древнихъ актов, высочайше учрежденною при Кіевскомъ Военномъ, Подольскомъ и Волынскомъ Генералъ-губернаторе. – Київ, 1859–1914. – Ч. VIII : Акты об украинской администрации в XVI–XVII вв., T. V. – 1907. – 560 с.

Зі змісту:

[лист від 5.05.1638 короля Владислава IV Я. Одрживольському про надання Вінниц. староства, а м. Вінниці статусу автоном. громади-магдебургії з 14.05.1638]. – С. 451–453.

 

 1. Баженов, Л. В. Європейське магдебурзьке право ХІV–XVII cт. на Поділлі – традиція сучасного міського самоврядування [Електронний ресурс] / Л. В. Баженов // Бар. міськ. рада : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://bar-city.com.ua/gromada/krayeznavstvo.html?news=670 (дата звернення: 11.08.2020), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 14.09.2016.

 

 1. Баженов, Л. В. Магдебурзьке право ХІV–ХV ст. на Поділлі – фундамент сучасного міського самоврядування / Л. В. Баженов // Наук. зап. : зб. наук. пр. Серія Історія / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського ; за заг. ред. П. С. Григорчука. – Вінниця, 2011. – Вип. ХІХ. – С. 8–11.

 

 1. Бакалець, О. IV міжнародна науково-практична конференція «Барська земля Поділля: європейська спадщина та перспективи сталого розвитку» : [про краєзнав. конф., що відбулася 9–10 верес. 2016 р. у м. Бар Вінниц. обл., присвячену 150-річчю від дня народж. М. С. Грушевського, 615-ї річниці першої докум. згадки про місто Ров, 475-ї річниці з часу надання місту Бар магдебур. права] / О. Бакалець // Краєзнавство. – 2017. – № 1/2. – С. 252–255. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://nsku.org.ua/wp-content/uploads/2017/10/kraeznavstvo-2017-1-2.pdf (дата звернення: 20.05.2020), вільний. – Назва з екрана.

 

 1. Барська земля Поділля: європейська спадщина та перспективи сталого розвитку : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : до 615-ї річниці першої докум. згадки про м. Ров, 475-ї річниці з часу надання м. Бару магдебур. права та 150-річчя з дня народж. М. С. Грушевського, 9–10 верес. 2016 р. / голова редкол. М. Ф. Дмитрієнко. – Бар : БРТ, 2016. – 248 с.

Зі змісту:

Баженов, Л. В. Європейське магдебурзьке право XIV–XVII ст. на Поділлі – традиція сучасного міського самоврядування / Л. В. Баженов. – С. 93–98;

Кирилюк, Ф. М. Політична антропологія магдебурзького права / Ф. М. Кирилюк, В. М. Мельник. – С. 98–105;

Пилипчук, О. О. В. Д. Отамановський про історію становлення міського ладу в Україні у XIV–XVIII ст. і про роль магдебурзького права / О. О. Пилипчук, З. С. Савчук. – С. 108–114;

Стрельбіцька, Н. І. Діяльність представників органів міського самоврядування міста Бара – міських голів та гласних думи і управи наприкінці XIX – початку ХХ століть / Н. І. Стрельбіцька. – С. 115–118;

Баров, В. В. Впровадження Боною Сфорца західноєвропейських принципів у формування територіальних утворень та управління міськими та сільськими поселеннями Поділля / В. В. Баров. – С. 130–134.

 

 1. Відкриття пам’ятного знаку біля міської ради : [до 470-ї річниці надання м. Бар магдебур. права] // Барчани. – 2010. – 8 жовт. – С. 1.

 

 1. До витоків славетної історії : [про наук.-практ. конф. «Барська земля Поділля: європейська спадщина та перспективи сталого розвитку», відкриття пам’ятного знака на честь 470-ї річниці надання Бару магдебур. права] // Поділ. край. – 2010. – 1 жовт. – С. 1, 2 : фот.

 

 1. Дорош, М. Що таке Магдебурзьке право? : [про феодальне міське право та надання його м. Хмільнику в 1448 р.] / М. Дорош // Подолія. – 2004. – 28 верес.

 

 1. Йолтуховський, М. Магдебурзьке право у нашому краї / М. Йолтуховський // Барчани. – 2010. – 2 квіт. – С. 6.

 

 1. Йолтуховський, М. П. Магдебурзьке право і самоврядування в місті Бар та його передмістях у ХVІ – на початку ХХ ст. / М. П. Йолтуховський // Наук. зап. : зб. наук. пр. Серія Історія / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського ; за заг. ред. П. С. Григорчука. – Вінниця, 2011. – Вип. ХІХ. – С. 11–15. – Бібліогр. в кінці ст.

 

 1. Медведєва, І. Величні століття : [про надання Хмільнику магдебур. права] / І. Медведєва // Вінниччина. – 2013. – 13 берез. – С. 7 : фот.

 

 1. Медведєва, І. Минуле, яке не минуло : [в Літин. музеї ім. Кармалюка відбувся круглий стіл про історію виникнення магдебур. права] / Інна Медведєва // Вінниччина. – 2018. – 10 жовт. – С. 6.

 

 1. Мельничук, І. П. Магдебурзьке право на Вінниччині / І. П. Мельничук // Наук. зап. : зб. наук. пр. Серія Історія / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2003. – Вип. 6. – С. 122–125 ; Межибіж : наук. вісн. / під ред. О. Г. Погорільця [та ін.]. – Меджибіж ; Хмельницький, 2009. – Ч. 1 : Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України. – С. 173–177.

 

 1. Мельничук, І. П. Магдебурзьке право Східного Поділля : [в т. ч. Вінниччини] / І. П. Мельничук // Етнічна історія народів Європи : зб. наук. пр. – Київ, 2004. – Вип. 16. – С. 103–105. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://shron1.chtyvo.org.ua/Melnychuk_Ihor/Mahdeburzke_pravo_Skhidnoho_Podillia.pdf? (дата звернення: 06.08.2020), вільний. – Назва з екрана.

 

 1. Меснянкін, Є. Роль особистостей Бони Сфорци та Бернарда Претвіча в становленні Магдебурзького права у м. Бар : [матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Барська земля Поділля – європейська спадщина та перспективи сталого розвитку (до 470-ї річниці надання місту Бар магдебур. права»] / Є. Меснянкін // Барчани. – 2010. – 22 жовт. – С. 11.

 

 1. Михайліна, П. В. З історії соціально-економічного життя українських міст (кінець XVI – перша пол. XVIІ ст.) / П. В. Михайліна // Укр. іст. журн. – 1969. – № 11. – С. 66–73.

Зі змісту:

[Скарги селян деяких сіл Вінниц. обл. про пограбування шляхет. збройними загонами]. – [Черемошне]. – С. 67 ; [Глинськ]. – С. 68 ; [Махнівка]. – С. 72 ; [Янівці]. – С. 72.

 

 1. Новицкий, И. Очерк истории крестьянскаго сословия Юго-Западной Росии в XV–XVII веке / сост. Иван Новицкий. – Киев : Универс. тип. И. Завадзкаго, 1876. – 161 c.

Зі змісту:

[Про магдебур. право у містах: Вінниця, Бар, Ялтушків, Літин, Шаргород]. – С. 36–37.

 

 1. Porządek sadów y spraw mieyskich prawa Magdeburskiego / B. Groicki. – Przemyszl, 1760.

Зі змісту:

[Про магдебур. право на Поділлі]. – С. 10, 12, 155.

 

 1. Powiat Mohylowski w gubernii Podolskiej : opis geograficzno-historyczny wszystkich mlast, mlasteczek, wsi, przysioŁkow, futorów. – Krakowie : czcionkami drucarny «Czasu», 1902. – 344 s.

Зі змісту:

[Про магдебур. право в містах і містечках Вінниц. обл.]. – [Бар]. – С. 30 ; [Барок]. – С. 57 ; [Копайгород]. – С. 143 ; [Шаргород]. – С. 293.

 

 1. Потетінов, О. М. Становлення місцевого самоврядування та управління в регіоні : теоретико-іст. та практ. аспект / О. М. Потетінов // Вісн. наук. дослідж. : актуальні регіонал. проблеми економіки, права, управління і соц. сфери. – 2008. – Вип. 8. – С. 87–96.

 

 1. Роговий, О. Особливості «Права магдебурзького» у Східній Брацлавщині / Олександр Роговий // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали XXІХ Всеукр. наук. історико-краєзнав. конф., 6–7 верес. 2018 р. / М-во освіти і науки України, Вінниц. міська рада, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, Ф-т історії, етнології і права [та ін.]. – Вінниця, 2018. – С. 31–41. – Бібліогр. в кінці ст.

 

 1. Слободянюк, П. Я. Соціальні аспекти магдебурзького права на Поділлі (ХV–ХІХ ст.) / П. Я. Слободянюк // Україна – моя доля : [зб. наук. пр. та публ.] / П. Я. Слободянюк. – Хмельницький ; Вінниця, 2018. – С. 68–71.

 

 1. Степанков, B. C. Богдан Хмельницький і формування державних інституцій у Поділлі на початковому стані національної революції (1648–1649 pp.) // Матеріали ІХ-ої Поділ. історико-краєзнав. конф. – Кам’янець-Подільський, 1995. – С. 160–164.

 

 1. Трембіцький, А. А. Магдебурзьке право – правова основа організації та розвитку митної справи і торгівлі на Поділлі у ХІV–ХVІІІ ст. / А. А. Трембіцький, А. М. Трембіцький // Перша Шаргородська наукова історико-краєзнавча конференція : матеріали конф., 17–18 жовт. / голова редкол. С. Д. Гальчак. – Вінниця, 2014. – С. 49–58 ; Перша Хмільницька наукова історико-краєзнавча конференція : матеріали конф., 23 верес. 2015 р. / Хмільниц. райдержадміністрація [та ін.]. – Вінниця, 2015. – С. 146–156.

 

 1. Тучинський, В. А. Магдебурзьке право на Вінниччині / Віталій Анатолійович Тучинський // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали ХХVIІ Всеукр. Вінниц. наук. історико-краєзнав. конф., 7–8 жовт. 2016 р. / відп. ред. Ю. А. Зінько. – Вінниця, 2016. – С. 160–165.

 

 1. Щигорцов, К. Іллінці і магдебурське право / К. Щигорцов // Трудова слава. – 2017. – 15 черв : фот.

3. Магдебурзьке право міста Вінниці

 

 1. Balinski, M. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym I statystycznym opisana. T. 1–3 / M. Balinski, T. Lipinski. – Warszawa, 1843–1846. – T. 2.

Зі змісту:

[Про надання магдебур. права м. Вінниці]. – С. 1364–1365.

 

 1. Біленчук, П. Д. Місцеве самоврядування в Україні (муніцип. право) : навч. посіб. / П. Д. Біленчук, В. В. Кравченко, М. В. Підмогильний. – Київ : Атіка, 2000. – 304 с.

Зі змісту:

[Про надання Вінниці магдебур. права]. – С. 19.

 

 1. Буртяк, Г. Я. Вінниця : [згадка про отримання магдебур. права Вінницею] / Г. Я. Буртяк [та ін.] // Історія міст і сіл УРСР : в 26 т. / голова редкол. П. Т. Тронько. – Київ, 1967–1974. – Т. 1 : Вінницька область / голова редкол. А. Я. Пащенко. – 1972. – С. 76–112. : іл.

 

 1. Вінниці – 630. 1363–1993 : матеріали I Вінниц. наук.-теорет. конф. / Вінниц. міськвиконком, Вінниц. пед. ін-т, Вінниц. краєзнав. музей ; відп. за вип. А. К. Лисий. – Вінниця : [б. в.], 1993. – 94 с.

Зі змісту:

Мазурик, В. С. Вінницьке старостинське управління в XVI – першій половині XVII ст. / В. С. Мазурик. – С. 15–17;

Петренко, О. С. З історії відмежування вінницьких міських земель у XVI–XIX ст. / О. С. Петренко. – С. 19–25;

Савчук, Ю. К. З історії міського герба Вінниці : [на території укр. земель міські герби з’явились у зв’язку з пошир. магдебур. права] / Ю. К. Савчук. – С. 25–29;

Легун, Ю. В. Міська хоругва (прапор) Вінниці / Ю. В. Легун. – С. 30.

 

 1. Вінннця : іст. нарис / відп. ред. В. О. Птущенко. – Вінниця : Вінниц. кн.-газ. вид-во, 1964. – 354 с. : іл.

Зі змісту:

[Про надання магдебур. права м. Вінниці]. – С. 49–51.

 

 1. Вінниця : іст. нарис / голов. ред. : А. М. Подолинний. – Вінниця : Кн.-Вега, 2007. – 304 с. : іл., фот. – Бібліогр.: с. 276–280.

Зі змісту:

Хроніки самоврядування Вінниці. – С. 22;

Вінницька маґдебургія з погляду Валентина Отамановського. – С. 26–28.

 

 1. Виставки : [у Вінниц. обл. краєзнав. музеї працює вист. «Саксонське дзеркало і Магдебурзьке право – основи для Європи»] // RIA. – 2016. – 23 листоп. – С. 29 : фот.

 

 1. Владимирский-Буданов, М. Немецкое право в Польше и Литве / М. Владимирский-Буданов // Журн. М-ва нар. просв. – 1868. – Ч. 139. – Отд. II. – авг., дек.

Зі змісту:

[Про вінниц. міськ. уряд – війтівство та бурмистрів). – С. 772–773, 794–795.

 

 1. Воловик, В. П. Зміни в правовому становищі Вінниці у 30-х – 40-х роках XVII ст. за працями В. Д. Отамановського / В. П. Воловик // Матеріали ІХ-ої Поділ. історико-краєзнав. конф. – Кам’янець-Подільський, 1995. – С. 157–160.

 

 1. Газін, В. В. Поділля у внутрішньому і зовнішньому житті української держави в кінці 50-х – першій половині 60-х pp. XVII ст. / В. В. Газін // Матеріали ІХ-ої Поділ. історико-краєзнав. конф. – Кам’янець-Подільський, 1995. – С. 164–167.

 

 1. Гошко, Т. Д. Нариси з історії магдебурзького права в Україні XVI – поч. XVII ст. / Т. Д. Гошко. – Львів : Афіша, 2002. – 255 с.

Зі змісту:

[Про магдебур. право м. Вінниці). – С. 168–169.

 

 1. Гречило, А. Б. Герби міст України (XIV – I пол. XX ст.) = The Emblems of Ukrainian Towns : довід. вид. / А. Б. Гречило, Ю. К. Савчук, І. І. Сварник. – Київ : Брама, 2001. – 400 с. : іл. – (1, 4).

 

 1. Грушевський, М. С. Історія України-Руси : в 11 т., 12 кн. / М. С. Грушевський ; редкол. П. С. Сохань. – Київ : Наук. думка, 1991 – . – (Пам’ятки історичної думки України).

Т. V : Суспільно-політичний і церковний устрій і відносини в українсько-руських землях ХІV–ХVІІ віків. – 1994. – 687 с.

 

 1. Дідур, Г. М. Місцеве самоврядування – історія, час / Г. М. Дідур // Піщан. вісті. – 2001. – 4 груд.

 

 1. Історики, які 25 років тому відновили герб Вінниці, отримали відзнаки міського голови [Електронний ресурс] : [про ХХІX Всеукр. наук. історико-краєзнав. конф. «Вінниччина: минуле та сьогодення: традиції самоврядування на теренах Поділля»] // ВДПУ ім. М. Коцюбинського. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://vspu.edu.ua/index.php?event=804 (дата звернення: 07.08.2020), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 06.09.2018.

 

 1. Колногузова, Д. Річниця самоврядування Вінниці : місто відзначило 380 років, відколи отримало Магдебурзьке право / Діана Колногузова // Місто. – 2020. – 3 черв. – С. 26. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://misto.vn.ua/misto/richnicya-samovryaduvannya-vinnici-misto-vidznachilo-380-rokiv-vidkoli-otrimalo-magdeburzke-pravo/ (дата звернення: 06.08.2020), вільний. – Назва з екрана.

 

 1. Легун, Ю. В. Магдебурзьке право Вінниці : до 380-річчя з часу надання / Ю. В. Легун // Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 2020 року : хронол. довід. / уклад.: О. Ю. Антонюк, Г. М. Авраменко ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Л. Б. Сеник. – Вінниця, 2019. – С. 14–17. – Бібліогр. в кінці ст. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://library.vn.ua/e-library/katalog/znamenni-i-pam’yatni-dati-vinnichchini-2020-roku (дата звернення: 22.03.2020), вільний. – Назва з екрана.

 

 1. Лисий, А. К. Валентин Отамановський про початки вінницької магдебургії / А. К. Лисий // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали XXІХ Всеукр. історико-краєзнав. конф., 6–7 верес. 2018 р., присвяч. 655-річчю заснування Вінниці, 380-й річниці фактич. набуття містом магдебур. права, 25-літтю відродж. іст. муніцип. символіки / відп. ред. Ю. А. Зінько. – Вінниця, 2018. – С. 237–240. – Бібліогр. в кінці ст. ; Історик, педагог, краєзнавець Анатолій Кононович Лисий : (до 75-річчя від дня народження) : зб. матеріалів / Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. О. Ю. Антонюк ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Л. Б. Сеник. – Вінниця, 2019. – С. 12–15. – (Вчені нашого краю). – Електрон. версія. – Режим доступу: https://library.vn.ua/e-library/katalog/istorik-pedagog-kraeznavecz-anatolij-kononovich-lisij (дата звернення: 22.03.2020), вільний. – Назва з екрана.

 

 1. Мазурик, В. С. Магдебурзьке право : історія, час : [є про надання магдебур. права Вінниці] / В. С. Мазурик // Історія магдебурзького права в Україні : бібліогр. покажч. / Вінниц. обл. універ. наук. б-ка ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. О. Подзолкіна. – Вінниця, 2003. – С. 5.

 

 1. Мазурик, B. C. Магдебурзьке право у Вінниці / В. С. Мазурик // RIA-Віта. – 1994. – 11 черв. – С. 3.

 

 1. Мазурик, B. C. Політико-правовий статус міст Східного Поділля в другій половині XVII – на початку XVIII ст. / В. С. Мазурик, Т. І. Пилипенко // Поділля і Волинь у контексті історії українського національного відродження : наук. зб. – Хмельницький, 1995. – С. 113–115.

 

 1. Макарова, О. У Варшаві знайшли «конституцію» Вінниці : [до Дня Європи Центр історії Вінниці планує презентувати Статут міста 1790 р., виявлений в одному з архівів Варшави] / Оксана Макарова // Вінниц. газ. – 2019. – 22 берез. – С. 2.

 

 1. Маковецька, О. Стародавній статут міста : [до Дня Європи та з нагоди відзнач. річниці набуття магдебур. права у місті презентують Ординацію Вінниці 1790 р., у якій регламентуються всі основні аспекти міського життя – від виборів, обов’язків і дій міського голови до рядових аспектів життя кінця XVIII століття] / Олександра Маковецька // Місто. – 2019. – 27 берез. – С. 32.

 

 1. Маліцька, К. П. Традиції господарювання та самоврядування вінницької громади : особливості магдебурзького права у Вінниці / К. П. Маліцька // Історія міста Вінниці (найдавніші часи – початок ХХІ століття) : навч.-метод. посіб. / Клавдія Маліцька ; рец. Ю. А. Зінько, Т. В. Певень. – Вінниця, 2016. – С. 17–22. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://vinnytsiahistory.org.ua/book/chapter_4/chapter.html (дата звернення: 06.08.2020), вільний. – Назва з екрана.

 

 1. Марочкін, В. П. Значимість «обволання» і роль «кликуна» у суспільно-політичному житті міст України XV–XVII ст. / В. П. Марочкін // Архіви України. – 1991. – № 1. – С. 71–74.

Зі змісту:

[У Вінниці]. – С. 71–72.

 

 1. Мельник, В. М. Оборонні укріплення міста Вінниці / Віктор Мирославович Мельник. – 3-тє вид. – Вінниця : Вінниц. міська друк., 2015. – 96 с. : іл. – Бібліогр.: с. 92–93.

Зі змісту:

[Важливим зрушенням для вінниц. оборон. укріплень стало надання Вінниці в 1640 р. магдебур. права]. – С. 50.

 

 1. Мельничук, О. Магдебурзьке право міста Вінниці в дослідженнях В. Д. Отамановського / О. Мельничук // Наук. зап. : зб. наук. пр. Серія Історія / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2005. – С. 242–244.

 

 1. Оленін, А. 380 років тому Вінниця здобула магденбурзьке право [Електронний ресурс] : місто відзначає ювілей самоврядності / Андрій Оленін // Vlasno.info : інформ. портал. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://vlasno.info/spetsproekti/1/istoriya/item/36915-380-rokiv-tomu-vinnytsia-zdobula-mahde (дата звернення: 06.08.2020), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 30.05.2020.

 

 1. Ординація Вінниці, 1790 / відп. за вип.: О. Ю. Федоришен, О. О. Коваль. – Вінниця : Марцев О. М., 2019. – 72 с.

Зі змісту:

[На підставі вивчення королів. привілею від 30 трав. 1640 р. та ін. докум. декретом асесор. комісії 4 верес. 1780 р. виїзна сесія королів. комісарів визнали жителів Нової та Старої Вінниці вільними міщанами, які керуються міським магдебур. правом та мають право обирати Вінниц. міськ. уряд]. – С. 3.

 

 1. Отамановський, В. Д. Вінниця в XIV–XVII століттях : іст. дослідж. / В. Д. Отамановський. – Вінниця : Континент-ПРИМ, 1993. – 464 с. – (Іст. б-ка Поділля).

Зі змісту:

[Шлях до надання Вінниці магдебур. права XVII ст.]. – Розд. 6, § 1. – С. 293–299;

Устрій м. Вінниці в 1638 р. до кінця XVII ст. : [Магдебур. право у Вінниці]. – Розд. 7, § 3. – С. 369–379;

[Війти та бурмистри 1638–1645 pp.]. – Розд. 7, § 3. – С. 379–381;

[Функції та компетенції міського уряду]. – Розд. 7, § 3 – С. 381–386;

[Міський уряд та старости]. – Розд. 7, § 3 – С. 386–388.

 

 1. Отамановский, В. Развитие городского строя на Украине в XIV–XVIII вв. и магдебургское право / В. Отамановский // Вопр. истории. – 1958. – № 3. – [б. с.].

Зі змісту:

[Вінниця]. – С. 125.

 

 1. Очерк истории местного самоуправления в Подолии : [в т. ч. Вінниці] // Подол. хозяин. – 1915. – № 9/10. – С. 11.

 

 1. Подолия : ист. описание / изд. при МВД П. Н. Батюшковым ; сост. Н. И. Петров. – Санкт-Петербург : Тип. Высочайше утв. т-ва «Обществ. Польза», 1891. – 264 с. : ил., карты ; 23х15. – Алф. указ.: с. 89–99.

Із змісту:

[Про надання магдебур. права місту Вінниці]. – С. 89.

 

 1. Рідна Вінниця : містознавчий матеріал для роботи на уроках та в позауроч. час з учнями почат. класів / упоряд. О. М. Похилюк ; літ. ред. Т. Г. Омелянчик. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – 124 с. : іл.

Зі змісту:

Історія міста : [згадка про надання Вінниці магдебур. права]. – С. 12.

 

 1. Roeppel, R. Uber die Verbreitung des Magdeburger Stadtrechtes... ostwarts der Weichsel / R. Roeppel. – Breslau, 1857. – 301 s.

Зі змісту:

[Про надання магдебур. права м. Вінниці]. – С. 279.

 

 1. Савчук, Ю. Міська геральдика Поділля / Ю. Савчук ; худож. Г. Мельник ; передм. Л. Шпильової. – Вінниця : Континент-ПРИМ, 1995. – 144 с.

Зі змісту:

[Магдебур. право у Вінниці та ін. містах Поділля]. – С. 17–20, 47–48.

 

 1. Соломонова, Т. Р. «SAXON» як звід законів Магдебурського права : [у від. рідкісних і цінних видань ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва зберігається один з ранніх варіантів зводу] / Т. Р. Соломонова // Пульсуючі джерела. – 2008. – 24 лип. – С. 6.

 

 1. Трубчанінов, С. В. Документи головного архіву давніх актів у Варшаві – важливе джерело для вивчення історії Поділля XV–XVIII ст. / С. В. Трубчанінов // Матеріали ІХ-ої Поділ. історико-краєзнав. конф. – Кам’янець-Подільський, 1995. – С. 173–174.

 

 1. Труды Подольского церковного историко-археологического общества (бывш. Историко-статистического Комитета) / под ред. протоиер. Е. Сецинского и Н. Яворовского. – 1904. – Вып. 10 – 108 с.

Зі змісту:

[Про надходж. у Вінниц. канцелярію протестів від священників]. – С. 336.

 

 1. Halban, A. Żur Geschichte des deutsches Rechtes in Podolien, Wolnynien und der Ukraine / A. Halban. – Berlin, 1896. – 135 s.

Зі змісту: [Про надання магдебур. права м. Вінниці]. – С. 13.

 

 1. Хто керував Вінницею? : з історії міста над Бугом [XVIII ст.] // Вінниц. газ. – 1994. – 10 лют.

 

 1. Царенко, С. Вінниця: погляд у минуле [Ізоматеріал] : фотоальбом / Сергій Царенко, Володимир Козюк ; ред. Людмила Коваль ; пер. з пол. Вікторія Куделя ; пер. з англ. Вікторія Волос ; пер. з нім. Світлана Балашова. – Київ : Оранта, 2008. – 256 с. : фот. – Бібліогр. в примітках с. 26–32.

Зі змісту:

WINNICE – повітове і воєводське місто Речі Посполитої : [згадка про самоврядування та надання магдебур. права Вінниці]. – С. 14–16.

3.1. Меморіалізація вінницької магдебургії

 

 1. Геркалюк, М. У Вінниці відкрили пам’ятник Магдебурзькому праву та заклали капсулу часу [Електронний ресурс] / Микола Геркалюк // Vежа : вінниц. інформ. портал. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://vezha.ua/u-vinnytsi-vidkryly-pam-yatnyk-magdeburzkomu-pravu-ta-zaklaly-kapsulu-chasu-foto/ (дата звернення: 06.08.2020), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 16.05.2019.

 

 1. Гусак, О. До Вінниці повернувся символ європейського міста : [16 трав. у Вінниці відкрили пам’ятний знак – символ набуття містом магдебур. права – і заклали капсулу часу] / Ольга Гусак // Вінниц. газ. – 2019. – 17 трав. – С. 1.

 

 1. Експонати з Німеччини розкажуть вінничанам про Магдебурзьке право [Електронний ресурс] : Вінниц. дослідники доповнили виставку місцевими експонатами // Depo.Винница : сайт новин. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://vn.depo.ua/rus/vn/eksponati-z-nimechchini-rozkazhut-vinnichanam-pro-magdeburzke-13102016175700 (дата звернення: 07.08.2020), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 13.10.2016.

 

 1. Зотов, М. У Вінниці встановили символ набутого містом Магдебурзького права : [в оновленому сквері по вул. Миколи Оводова] / Максим Зотов // Місто. – 2019. – 22 трав. – С. 30.

 

 1. Мартонікова, І. «Магдебурзьке право» змінило маршрут мера : [С. Моргунов відвідав обл. краєзнав. музей і ознайомився з вист. «Саксонське дзеркало і Магдебурзьке право – основи для Європи»] / Інна Мартонікова // Місто. – 2016. – 30 листоп. – С. 2.

 

 1. Пам’ятний знак на честь надання магдебурзького права встановлять у мерії // Новини Вінниччини. – 2008. – 30 квіт. – С. 2.

 

 1. Пам’ятник Магдебурзькому праву (Вінниця) [Електронний ресурс] // Вікіпедія : вільна енцикл. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Пам%27ятник_Магдебурзькому_праву_(Вінниця). – Назва з екрана. – Дата останньої правки: 26.11.2019. – Дата перегляду: 12.05.2020.

 

 1. Пам’ятник Магдебурзькому праву офіційно відкрили у Вінниці напередодні Дня Європи // Вінниччина. – 2019. – 22 трав. – С. 4.

 

 1. Сашньов, О. У Вінниці встановили сторічну колону на честь здобуття містом Маґдебурзького права [Електронний ресурс] / Олександр Сашньов // ВінницяОК : вінниц. інформ. портал. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://vinnitsaok.com.ua/archives/922690 (дата звернення: 06.08.2020), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 16.05.2019.

 

 1. 380 років набуття Вінницею Магдебурзького права [Електронний ресурс] : історики розкажуть про втрачений пам’ятник, який став символом вінниц. врядування // Вінниця.info : сайт новин. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://www.vinnitsa.info/news/380-rokiv-nabuttya-vinnytseyu-mahdeburz-koho-prava-istoryky-rozkazhut-pro-vtrachenyy-pam-yatnyk-yakyy-stav-symvolom-vinnyts-koho-vryaduvannya.html (дата звернення: 06.08.2020), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 26.05.2020.

 

 1. У Вінниці відкрили пам’ятник Магдебурзькому праву [Електронний ресурс] // Укрінформ : сайт новин. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2701298-u-vinnici-vidkrili-pamatnik-magdeburzkomu-pravu.html (дата звернення: 06.08.2020), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 16.05.2019.

 

 1. У Вінниці відкрили пам’ятник Магдебурзькому праву та заклали капсулу часу [Електронний ресурс] // Моя Вінниця : інформ. портал. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://www.myvin.com.ua/news/5274-na-vulytsi-ovodova-vidkryly-onovlenyi-monument-symvol-nabuttia-vinnytseiu-mahdeburzkoho-prava (дата звернення: 06.08.2020), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 16.05.2019.

 

 1. У Вінниці відкрито історичну виставку про Магдебурзьке право : вінниц. краєзнав. музей презентував вист. «Саксонське зерцало і Магдебурзьке право – основи для Європи» // Новини Вінниччини. – 2016. – 19 жовт. – С. 4 : фот.

 

 1. Шуткевич, О. У Вінниці відкрилася експозиція про історію Магдебурзького права / Олеся Шуткевич // День. – 2016. – 13 жовт. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/news/131016-u-vinnyci-vidkrylasya-ekspozyciya-pro-istoriyu-magdeburzkogo-prava (дата звернення: 07.08.2020), вільний. – Назва з екрана.

Іменний покажчик

  

Август С. (42)

Авраменко Г. М. 85

Андреевский И. Е. 34

Антоновичъ В. Б. 41

Антонюк О. Ю. 85, 86

Арсеньев К. К. 34

 

Баженов Л. В. 44, 45, 47

Бакалець О. 46

Бакалець О. А. 1

Балашова С. 110

Balinski M. 69

Бальцер О. (27)

Баров В. В. 47

Батюшков П. Н. 101

Біленчук П. Д. 70

Бойко В. М. 7

Брокгауз Ф. А. 34

Буртяк Г. Я. 71

 

Василенко Н. П. 2

Владимирский-Буданов М. 76

Владислава IV (43)

Воловик В. П. 77

Волос В. 110

 

Газін В. В. 78

Гальчак С. Д. 66

Гамбург Л. 3

Геркалюк М. 111

Гошко Т. 4

Гошко Т. Д. 5, 79

Гречило А. Б. 80

Григорчук П. С. 1, 45, 52

Гроицкий Б. 6

Грушевський М. С. (46, 47), 81

Гусак О. 112

 

Дідур Г. М. 82

Дмитрієнко М. Ф. 47

Дорош М. 50

 

Ефрон И. А. 34

 

Збітнєв Ю. 9

Зінько Ю. А. 67, 86, 92

Зотов М. 114

 

Йолтуховський М. 51

Йолтуховський М. П. 52

 

Камінська Н. В. 10

Карліна О. 11

Кирилюк Ф. М. 47

Кистяковский А. 12

Кіселичник В. 13

Kobyletc’kyj M. 14

Кобилецький М. 15–19

Кобилецький М. М. 20–28

Коваль Л. 110

Коваль О. О. 97

Козюк В. 110

Колногузова Д. 84

Коруцкий В. М. 35

Кравченко В. В. 70

Крамар С. І. 28

Куделя В. 110

 

Лавренюк С. В. 85, 86

Легун Ю. В. 72, 85

Лисий А. К. 72, (86)

Lipinski T. 69

 

Мазурик В. С. 72, 87–89

Макарова О. 90

Маковецька О. 91

Маліцька К. П. 92

Марочкін В. П. 93

Мартонікова І. 115

Медведєва І. 53, 54

Мельник В. М. 47, 94

Мельник Г. 104

Мельничук І. П. 55, 56

Мельничук О. 95

Меснянкін Є. 57

Михайліна П. В. 58

Моргунов С. (115)

Музиченко П. П. 32

 

Недбайло П. О. (16)

Новицкий И. 59

 

Одрживольський Я. (43)

Оленін А. 96

Омелянчик Т. Г. 102

Отамановский В. 99

Отамановский В. Д. 33

Отамановський В. Д. (47, 74, 77, 86, 95), 98

 

Пащенко А. Я. 71

Певень Т. В. 92

Петренко О. С. 72

Петров Н. И. 101

Петрушевский Ф. Ф. 34

Пилипенко Т. І. 89

Пилипчук О. О. 47

Підмогильний М. В. 70

Погорілець О. Г. 55

Подзолкіна О. 8, 87

Подолинний А. М. 74

Потетінов О. М. 62

Похилюк О. М. 102

Претвіч Б. (57)

Птущенко В. О. 73

 

Роговий О. 63

Roeppel R. 103

 

Савчук З. С. 47

Савчук Ю. 104

Савчук Ю. К. 72, 80

Сас П. М. 36

Сашньов О. 119

Сварник І. І. 80

Сеник Л. Б. 85, 86

Сецинский Е. 107

Слабченко М. Е. 37

Слободянюк П. Я. 64

Смолий В. Л. 36

Соломонова Т. Р. 105

Сохань П. С. 81

Степанков B. C. 65

Стрельбіцька Н. І. 47

Сфорца Б. (47, 57)

 

Тарановский Ф. 38

Трембіцький А. А. 66

Трембіцький А. М. 66

Тронько П. Т. 71

Трубчанінов С. В. 106

Тучинський В. А. 67

Тхор В. 39

 

Усенко І. Б. 40

 

Федоришен О. Ю. 97

 

Halban A. 108

Хмельницький Б. (65)

 

Царенко С. 110

 

Шпильова Л. 104

Шуткевич О. 124

 

Щигорцов К. 68

 

Яворовский Н. 107

 

 

Історія магдебурзького права у Вінниці


Управління культури і мистецтв Вінницької обласної державної адміністрації

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва

Центр історії Вінниці

 

 

 

 

 Історія магдебурзького права у Вінниці

(до 380-річчя з часу надання)

 

 

Бібліографічний покажчик

 

 

 Вінниця, 2020

 

 

 

УДК 016:94(477.44)

І–90

 

 Відповідальна за випуск Л. Б. Сеник,

директор Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва

 

  

 

 

Історія магдебурзького права у Вінниці : до 380-річчя з часу надання : бібліогр. покажч. / Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін. ; Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, Центр історії Вінниці ; уклад. О. Ю. Антонюк, О. М. Зелена ; ред. П. І. Цимбалюк ; відп. за вип. Л. Б. Сеник. – Вінниця, 2020.

 

 

Бібліографічний покажчик присвячений вінницькому самоврядуванню, яке відзначає свою 380-ту річницю з часу надання.

Видання включає книги, публікації, надруковані в газетах, журналах, наукових збірниках українською, російською, польською, німецькою мовами.

Покажчик призначений для працівників органів місцевого самоврядування, істориків, правознавців, студентів, бібліотечних працівників, усіх, хто цікавиться історією і розвитком місцевого самоврядування.

 

 

 

© Вінницька ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, 2020

 

ЗМІСТ

 

Від укладача

Стаття

1. Магдебурзьке право в Україні. Загальні матеріали

2. Європейське магдебурзьке право на Поділлі

3. Магдебурзьке право міста Вінниці

     3.1. Меморіалізація вінницької магдебургії

Іменний покажчик

 

 

Довідково-бібліографічне видання

 

 

 

Історія магдебурзького права у Вінниці

(до 380-річчя з часу надання)

 

Бібліографічний покажчик

 

 

 

Відповідальна за випуск Л. Б. Сеник,

директор Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва

 

 

 

Укладач, комп’ютерний набір

О. Ю. Антонюк, О. М. Зелена

 

Редагування П. І. Цимбалюк

 

 

Дизайн обкладинки Н. В. Спиця