Гіркий був келих життьовий...

Рік видання: 2001

Місце зберігання: Відділ зберігання

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва

     

Вінницька обласна  редакційна  колегія книги

"Реабілітовані історією" 

 

"ГІРКИЙ  БУВ  КЕЛИХ  ЖИТТЬОВИЙ…"

  

(Бібліографічний покажчик) 

2-е, доповнене видання 

 

 

 

Вінниця, 2001


ББК        91.9:63.3 (4Укр – 4Він)

                Г 51 

Укладачі: Г.М. Авраменко, О.І. Кізян

Консультанти:  В.П. Лациба, І.Г.Паламар, А.М. Малигін

Рецензент: П.М. Кравченко, доцент кафедри всесвітньої історії ВДПУ, кандидат історичних наук

Відповідальна за  випуск М.Ю. Карягіна

 

“Гіркий був келих життьовий...”: Бібліогр. покажч. / Укладачі: Г.Авраменко, О.Кізян; Передм. В.Лациби. – Вінниця: , 2001. -   с.

 У виданні зібрано матеріали про репресії в Україні та на Вінниччині за радянських часів.

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва, 2001

Поділитися:

Даний бібліографічний покажчик "Гіркий був келих життьовий" є доповненим і розширеним  виданням першого його випуску, який  вийшов  з друку в 1995 р.  Він включає літературу про масовий політичний терор та переслідування в Україні  наших земляків - вінничан у роки тоталітаризму. 

Поява цих матеріалів активізувалася у зв'язку з процесом реабілітації невинних жертв політичних репресій, який проходить в Україні,  підготовкою  серії  книг  "Реабілітовані історією".

У покажчику зібрані офіційні документи, статистичні матеріали, публікації з періодичних видань, довідкова література, яка розкриває дану тему. В окремому підрозділі подано публікації на сторінках місцевої преси    30-х років про масові репресії в області,  архівні документи.

Література в покажчику подається у трьох розділах. У двох з них - "Репресії в Україні" і "Тема репресій в українській художній літературі та публіцистиці" - матеріал розміщений в алфавітному порядку.

Найбільший розділ - "Репресії на Вінниччині" - включає загальні праці про терор в області та персоналії, розміщені за алфавітом прізвищ осіб, що безвинно зазнали репресій. В підрозділі "Реабілітація та увічнення пам'яті невинних жертв репресій" публікації систематизовано в логічній послідовності.

Для зручності користування до видання складено іменний і географічний покажчики. В іменному покажчику в дужках подано прізвища осіб, яким присвячена та чи інша публікація.

На вичерпну повноту покажчик не претендує.

Бібліографічний покажчик розрахований на наукових працівників, учителів, бібліотекарів, широке коло читачів, яких цікавить дана тема. Відбір матеріалу закінчено в березні 2001 року.

Укладачі висловлюють подяку бібліографам-краєзнавцям ЦБС області, які надали допомогу у виявленні матеріалів з місцевої періодики. Ми також будемо вдячні за зауваження та пропозиції, які просимо надсилати на адресу:

21100, м. Вінниця,

вул. Соборна, 73

Обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва,

відділ довідково-бібліографічної та інформаційної діяльності.

admin@library.vinnitsa.com

Без надії сподіваюсь... Ці знамениті слова Лесі Українки стали своєрідним епіграфом української історії. Особливо її трагічна сутність проявилась в роки радянського тоталітаризму, коли мільйони людей, щиро сподіваючись на кращу долю, у відповідь отримали страхіття ГУЛАГу.

З перших років панування імперської радянської влади і до проголошення державної незалежності України тоталітарним режимом проводилась антинародна репресивна політика, наслідком якої стало фізичне винищення мільйонів людей, примусові виселення під приводом боротьби з куркульством українського селянства, депортації населення з числа національних меншин, безконтрольне використання рабської праці несправедливо покараних за політичні та релігійні переконання і висловлювання. Більшість з них загинула.

Пам’ять про наших співвітчизників змушує нас замислитись над причинами, механізмом та наслідками жахливого молоху репресій. Адже час невпинно летить вперед. Багатьох із тих, хто став жертвою або був свідком масових репресій, вже немає серед живих, а їхні нащадки, вступаючи у доросле життя, як ніхто інший, гостро відчувають дефіцит правди і справедливості.

Не оминуло лихо політичних репресій і Подільський край. Він мав і свої специфічні риси, які намагалися сповна використати сталінські поплічники. По-перше, Вінниччина була значним сільськогосподарським регіоном, а тому головний удар був спрямований проти селян, яких звинувачували у саботажі колгоспного будівництва, господарському шкідництві, приховуванні хліба, провокуванні голоду тощо. По-друге, Вінницька область була прикордонною, тому був ще один привід для посилення репресій – масовими були звинувачення у шпигунстві, диверсіях, підготовці повстань і заколотів. По-третє, Поділля здавна було багатонаціональним. Впродовж віків, крім українців, тут мешкали також поляки, євреї, румуни, молдавани, німці, чехи, росіяни, білоруси та ін. В роки комуністичного експерименту не всі представники нацменшин вписувалися в сценарій формування “єдиного радянського народу”. Як правило, сипалися звинувачення у так званому буржуазному націоналізмі, іноземному шпигунстві, контрреволюційній діяльності.

Подібне віяло звинувачень у “антирадянщині” давало змогу комуністичному режимові сортувати людей за принципом – “хто не з нами, той проти нас” із відповідними наслідками, як правило, трагічними.

Сьогодні, на порозі ХХІ століття, утверджуючись як європейська демократична, правова держава, переборюючи в собі ницість і рабську психологію, ми, як ніколи, прагнемо правди і справедливості. Свідченням цього є поява численних публікацій – серйозних наукових досліджень, публіцистичних нарисів, спогадів очевидців. Дуже важливо не розгубитися, не заблукати, не загубити стрижень інформаційного потоку, не потрапити на гачок чергового пропагандистського виверту.

Пропонований масовим читачам, дослідникам, бібліотечним працівникам бібліографічний покажчик – надзвичайно цінний і своєчасний дороговказ у вирі тих численних публікацій, в яких розкриваються злочини радянської тоталітарної системи проти народу.

Кожна публікація про репресованих і знищених заслуговує особливої уваги. Адже це не лише свідчення нашого самоочищення, але й суворий урок майбутнім поколінням. 

Валерій Лациба,

кандидат історичних наук, керівник науково-редакційної групи книги “Реабілітовані історією”

1.Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні: Закон УРСР… 17 квіт. 1991 р. // Відом. Верхов. Ради УРСР. - 1991. - №22.- C.571-575; Голос України. - 1991. - 8 трав. - C.3,6.

2.Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР “Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні”: Закон України… 15 трав. 1992 р. // Відом. Верхов. Ради України. - 1992. - №32. - С.1077 -1078; Голос України.- 1992. -  6 черв. - С.11.

3.Про внесення змін і доповнень до Закону України  “Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні“ : Закон України… 19 листоп. 1992 р. // Голос України.- 1992. - 25 листоп. - C.3; Відом. Верхов. Ради України.- 1993. - № 2. -  С.28.

4.Про тлумачення Закону України “Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні”: Постанова Верхов. Ради України … 24 груд. 1993 р.  // Уряд. кур’єр. - 1994. - 15 січ. - C.9;  Відом. Верхов. Ради України.- 1994.- № 15.- С. 407-410 ;  Голос України. - 1994. - 21 січ.

5.Про заходи щодо державної підтримки колишніх політичних в’язнів і репресованих: Указ Президента України… 14 трав. 2001 р. // Уряд. кур’єр.- 2001. -  17 трав. -  С.10.

6.Про внесення змін і доповнень до Положення про порядок виплати компенсацій, повернення майна або відшкодування його вартості реабі-літованим громадянам та Положення про комісії Рад народних депутатів з питань поновлення прав реабілітованих: Постанова Кабінету Міністрів України … 18 лют. 1993 р. № 112; Положення… // Зібр. постанов Уряду України. - 1993. - № 7. - С.55 - 63; Уряд. кур’єр.- 1993.- 25 лют.; Голос України.- 1993. - 5 берез.

7.Про затвердження Комплексної програми пошуку і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій: Постанова Кабінету Міністрів України … 20 груд. 2000 р. №1867; Комплексна програма пошуку і впоряд-кування поховань жертв війни та політичних репресій; Порядок організації робіт з пошуку і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій    // Офіц. вісн. України. - 2000. - №51. - С.53-61.

8.Бажан О. Г. Формування ідеологічної та правової бази для пересліду-вання інакодумства в Україні в другій половині 1950-х – 70-х рр. // Історія України : Маловідомі імена, події, факти: (Зб. ст.) / НАН України; Ін-т історії України; Голов. редкол. наук.-допом. сер. кн.  “Реабілітовані історією”.- К.,1998. - Вип. 3. – С.144-158.

9.Безансон А. Війна більшовиків проти селян / Пер. з фр. А. Лазарєвої      // Всесвіт.  - 1993. -  № 9/10. - С. 128 - 132.

10.Білас І. Г. Репресивно-каральна система в Україні. 1917 – 1953: Суспіл.-політ. та іст.- правов. аналіз: У 2 кн.- К.: Либідь; Військо України, 1994.- Кн.1-2.

11.Білоконь С. Масовий терор і голодомори як втілення протиєвгенічної політики большевиків // Шлях перемоги.- 1999. - 13 січ.

12.Болабольченко А. “СВУ”: суд над переконаннями: (Перші показові політ. суди 30 - х  рр. в Україні ) // Вітчизна. – 1989. - №11. - С.159 - 179.

13.Болабольченко А. Українці за гратами: [З історії репресій укр. народу в Рос. імперії та в період тоталітаризму] // Рід. шк  - 1998.  - № 3. - С. 12 – 16.

14.Бондарчук Ю. П. Каральні операції на українських залізницях в першій половині 30- х рр. // З архівів ВУЧК – ГПУ – НКВД – КГБ. - 1997.- №1/2.- С.119 - 127.

15.Бугай М.Ф. “За повідомленням НКВС СРСР були переселені …”: Про депортацію населення з України у 30 – 40 - і роки. - К.: Знання, 1992. - 48 с. - (Сер. 4, Планета людей; № 1).

16.Буяльський Б. А., Трачук О. М. Жертва і свідок більшовицького раю: Спогади про 1937 - 1940 рр. - Вінниця: Б.в, 2000. - 94 с.

17.Виверти історії : [Про “Спілку Визволення України” та пов’язані з нею репресії в Україні в 30 - х рр.] // Уряд. кур’єр. - 1994. - 1 верес. - С.9.

18.Винниченко І.  Україна 1920 - 1980-х: депортації, заслання, вислання  / Ред. Т. Соломаха. - К.: Рада, 1994. - 126 с.

19.Воловик В. П. Судовий процес “СВУ” та інтелігенція Поділля // Тези доповідей дванадцятої обласної історико-краєзнавчої конференції. 7 верес.  1993 р. - Вінниця, 1993. - С. 96 - 97.

20.Гнітько С. Кадри вирішують все…: [До 70 - річчя суд. процесів над  техн. інтелігенцією] // З архівів ВУЧК – ГПУ – НКВД – КГБ. – 1998 .- № 1/2. - С. 80 - 95.

21.Год кризиса. 1938 – 1939: Документы и материалы: В 2 т. - М.: Политиздат, 1990. - Т. 1- 2 .

22.Гордасевич Г. Твої, Україно, діти…: [Про долі укр. письм., репрес. в 30-і рр., які не ввійшли до кн. “… З порога смерті…“]  // Березіль. - 1993. -        № 9/12.- С.129 - 141.

23.Граб В.І. У лещатах ДПУ: Нариси про безпідставно репрес. діячів вітчизн. науки та культури.- Полтава: ВЦ “Археологія”, 1999.- 215 с.

24.Даниленко В.М., Касьянов Г.В., Кульчицький С.В. Сталінізм на Україні: 20 - 30-і роки. - К.: Либідь, 1991.- 343 с.

25.Дворко Г. Чебрець на могилу філера: [Про укр. письм. 60 - 70-х рр.]    // Сучасність. - 1998.-  №10.  -  С.149 - 154.

26.Єрмак О.П. “Ліквідація куркульства як класу “  // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Респ. міжвід. зб. наук. праць  / АН УРСР; Ін-т історії України. - К.,1991. - Вип. 1. - С.46 - 58.

27.Єфімов Л. Вільний у в’язниці: [Про репресії 30 - х рр.] // Вітчизна.- 1996.- № 7/8.- С. 96 – 103.

28.Житник А. Коли убиває держава: Стор. історії  // Сіл. обрії. - 1990. - №4.- С.14 - 17; № 5. - С.14 - 17.

29.Жуковський А., Субтельний О. Нарис історії України / Ред.: Я.Грицак, О. Романів. -  Львів:  Вид-во  Наук. т-ва  ім. Т. Шевченка, 1992. - 230 с., 24 л. іл.

Із змісту: Повоєнний сталінський режим  (1945 – 1953). - С. 130 - 135; Посилений наступ проти національного руху України (1980-і рр.). - С.149 - 151.

30.Жулинський М. Г. Із забуття – в безсмертя : (Стор. призабут. спадщини). - К.: Дніпро, 1990. - 447 с.

31.…З порога смерті…: Письменники України - жертви сталін. репресій.   Вип. 1 / Упоряд. О. Г. Мусієнко. - К.: Рад. письм., 1991. -  494 с.

32.Замлинська О. Ідеологічний терор та репресії проти творчої інтелігенції у перші повоєнні роки (1945 – 1947 рр.)  // Київ. старовина. - 1993.- № 2. - С.73 -80. -  Бібліогр.: с.80.

33.Зарічанський В. В. Спілка Визволення України і правда через півстоліття  // Трибуна лектора. – 1989. - № 10. - С. 22 – 23 .

34.Іванисенко В.  Животрепетна наша історія шістдесятництва: Родовід і доба: [Опозиц. рух і л-ра] // Київ. - 1998. - № 1/2. - С.94 -100.

35.Ільєнко І. О. У жорнах репресій: Оповіді про укр. письм. (за архівами ДПУ - НКВД) / Передм. М. Г. Жулинського.- К.: Веселка, 1995.- 445 с.

36.Касьянов Г. В. Українська інтелігенція 1920 - 30-х  років: соціальний портрет та історична доля. – К.: Глобус;  Вік,  1992. - 176 с.

37.Касьянов Г.В.,  Даниленко В. М. Сталінізм і українська інтелігенція (20 - 30- і роки ).- К.: Наук.думка, 1991. -  96 с.

38.Квітковський - Квітка Д. Репресії в Україні в світлі міжнародної Конвенції про злочин геноциду // Квітковський-Квітка Д. Боротьба за українську ідею. - Детройт;  Нью - Йорк; Торонто, 1993. -  С. 474 - 501.

39.Кирилюк В.Процес СВУ - сталінська фальшивка: [Із зустрічі на політдні в СПУ з головою КДБ УРСР М. М. Голушком]  // Літ. Україна.- 1989. - 7 груд.

40.Кокін С. А., Пшенніков О. М. Без строку давності: [До 60 - річчя “викриття” органами НКВС так званої військ.- фашист. змови в Червоній Армії] // З архівів ВУЧК – ГПУ – НКВД – КГБ. - 1997. - № 1/2. - С.135 – 168.

41.Кульчицький С.  Масовий терор 1937- го: погляд через 60 років // Історія України.  -  1997.-  № 19. - С. 4 - 5.

42.Куромия Х. Сталинский “великий перелом” и процесс над “Союзом освобождения Украины”  // Отеч. история. - 1994 . - № 1 . -  С.190 – 197.

43.Лавров Ю. П. Початок діяльності Союзу Визволення України // Укр. іст. журн. - 1998. -  № 4. - С. 17 - 32.

44.Лавров Ю. П. Про ідейні й організаційні засади Союзу Визволення України // Укр. іст. журн. - 1996. -  № 6. - С. 79 - 91.

45.Макаренко Н. Згадай, Україно, всіх дітей своїх: [Про політ. репресії в Україні] // Молодь України. - 1994. - 9 серп.

46.Маньковська Р. В. Репресії серед музейних працівників в кінці 20-30-х рр. // З архівів ВУЧК – ГПУ – НКВД – КГБ. - 1997. - № 1/2. - С. 263-271.

47.Марочко В. Справа “контрреволюційної шкідницької організації в сільському господарстві УСРР”: механізм і наслідки терору // З архівів ВУЧК – ГПУ – НКВД – КГБ. - 1998. - № 1/2 - С. 96-104.

48.Матеріали  Всеукраїнської конференції сумної пам’яті великого терору 1937 року  “Злочин без кари”/ [Авт.-упоряд.:А.А.Кондрацький,  М.М.Роженко].- К.: Вид-во “Стилос”, 1998. - 279 с.: іл.

49.Мироненко А.Н., Бенько А.П. Жертвы сталинского террора предвоенного пятилетия на Украине / Ин-т гос-ва и права АН Украины. – К.: Днепродзержинск, 1994. - 18 с. - (Б - ка в помощь изучающим историю гос. стр-ва Украины).

50.Мироненко О.М., Бенько О.П. Політичні репресії в Україні ХХ ст.    // Хроніка - 2000. - 1998. - Вип. 27 / 28. - С.389 – 409.

51.Мироненко О.М.,  Бенько О.П. Репресії на Україні за доби Директорії і утворення радянської влади  (1919-1920 р.р.)  / Ін-т  держави  і права АН України. - К.; Дніпродзержинськ, 1994. – [34 с.] - (Б - ка в допомогу вивчаючим історію держ. буд - ва України).

52.Мишанич О. Українська література під забороною: 1937 - 1990  // Літ. Україна. -1994. - 18 серп.

53.Морозюк К. Скривджена спадщина: [З історії боротьби проти “укр. буржуаз. націоналізму”] // Дзвін. - 1990. - № 3. - С.75 - 81.

54.Наумов В.П. Н.С. Хрущев и реабилитация жертв массовых политических репрессий // Вопр. истории. - 1997. - №4. - С.19-35.

55.Найман О. Розгром єврейських організацій в радянській   Україні: [1922-1926 рр., в  т. ч. на Вінниччині] // Сучасність. - 1997. -   №12.- С.94-104.

56.Никанорова О. Крізь “вікна” слідчих справ: [Про справу “СВУ”, репресії 20-30-х рр.] // Уряд. кур’єр. -  2001. -  24 берез. -  С.8 - 9.

57.Новицький П. Переслідування  української автокефальної православної церкви на Вінниччині в 1934-1935 рр. // Тези доповідей і повідомлень сімнадцятої Вінницької обласної історико-краєзнавчої конференції, 18 верес. 1997 р. - Вінниця, 1997 р. -  С.62 - 63.

58.Овсієнко В. Покіс: [12 січ.1972 р. органи КДБ заарештували в Україні кілька десятків чоловік укр. інтелігенції] // Самостійна Україна. - 1992 . - Січ. (№ 2). - С.2 - 3.

59.Олтар скорботи: [Про укр. діячів культури, репрес. у 1930 - х рр.] / Ред. та упоряд. О. Мусієнко // Пам’ять століть. -  1995. - № 3. - С.;  1996. - № 1.- С.120 - 124.

60.Очеретенко В.І. Переслідування української інтелігенції в першій половині 20 - х років: [За матеріалами Держ. архіву РФ] // З архівів ВУЧК – ГПУ – НКВД – КГБ.- 1997. - № 1/2.- С. 240 - 252.

61.Перковський А.Л., Пирожков С.І. Демографічні втрати Української РСР у 30-ті роки // Укр. іст. журн. - 1989.- №8. - С.24 - 36. - Бібліогр.: 31 назва

62.Петренко М. Говорити й писати правду: [Репресії 20-30-х  рр. в Україні: пробл. нац. відродж.]  // Людина і світ. - 1989. - № 5. - С. 2 - 7.

63.Погребняк В.А. “Репресовані“ книги: [Про боротьбу з “бібл. шкідництвом”,  розгром бібліотек,  знищення фахівців на зламі 20-30 рр.) // Вісн. АН УРСР. - 1990. - № 4. - С.38 - 44.

64.Подкур Р.Ю. За повідомленням радянських спецслужб / Ін-т історії України  НАН України.- К.: Рід. край, 2000.- 230 с.                   

65.Пристайко В., Пшенніков О., Шаповал Ю. Шлях на Соловки: [До 60 - річчя соловец. трагедії] // З архівів ВУЧК – ГПУ – НКВД – КГБ. - 1998.- № 1/2.- С.105-134.

66.Пристайко В., Шаповал Ю. Михайло  Грушевський і ГПУ-НКВД: Трагічне десятиліття. 1924-1934. - К.: Україна, 1996. - 335 с., 16 арк. іл.

67.Репресоване  краєзнавство (20-30 - і роки). - К.: Рід. край,1991 -506 с.

68.Рибалка І.К. Сталінщина й розселянювання країни // Укр.іст. журн. -1989. - № 10. - С.12 - 21.

69.Росин В.Ю. Изъято при аресте: О неизвест. фактах деятельности НКВД Украины. - К., 1992. - 159 с.

70.Рослицький Є. Наші голокости і світова українська хвилина скорботи: [Про гігант. людські жертви, які зазнав у своїй історії укр. народ з 1917 р. до розвалу імперії] // Вісті з України.- 1994. - 25-31 серп. ( №35 ). - C.10.

71.Русначенко А.М. Національно-визвольний рух в Україні з середини 1950-х-почат.1990-х років / Упоряд. Т.Марусик. – К.: Вид-во  ім. О.Теліги,1998. - 720 с.- (“Пам’ятки України”; Кн.13);  (Сер. 1. “Укр. відродження:історія і сучасність”; Вип.1-2 );  (Сер.6.”Письм. України та діаспори”; Вип. 3-4).

72.Славутич Я.  Розстріляна муза. - К.: Либідь, 1992. - 184 с.

73.Соловей Д. Голгота України: (Фрагм. із кн.) // Сучасність.- 1994.- № 11.- С. 5 -12.

74.Табачник Д. Масовий терор проти військових кадрів на Україні наприкінці 30-х років // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Респ. міжвід. зб. наук. праць / АН УРСР; Ін-т історії України.- К., 1991.- Вип.1.- С.85-103.

75.Табачник Д., Розтальний В. Сталінський терор: Україна наприкінці тридцятих  // Київ. - 1989. - № 2. -  C.140 - 157.

76.Тоталітарна держава і політичні репресії в Україні у 20-ті - 80-ті роки: Матеріали міжнар. наук. конф., 15-16 верес. 1994 р. / НАН України; Ін-т історії України, Ін-т  держави і права та ін.; Редкол.: П.П.Панченко (голова) та ін. - К.,  1998.– 290 с.

77.Хандрос Б. “Вислухайте, товаришу Сталін”: Нарис із листів, документів, спогадів та з комент.: [Про колективізацію в Україні та її наслідки]  // Україна. - 1990. - № 2. - С.20 - 23.

78.Чорна книга України: Зб.  документів, арх. матеріалів, листів, доп., ст., дослідж., есе [про вплив тоталітар. системи на долю держави і народу] / Упоряд., ред. Ф. Зубанича; Передм. В. Яворницького. - К.: Вид. центр “Просвіта”, 1998.- 783 с.

79.Чорновіл В. Лихо з розуму: (Портр. двадцяти “злочинців”): Зб. матеріалів. -  Репринт. вид., доп. - Л.: Львів. іст.- просвіт. орг. “Меморіал”, 1991.- 341 с.

80.Чорновіл В., Пенсон Б. Хроніка таборових буднів; Хейфец М. Вячеслав Чорновил - зэковский генерал. - К.: Такі справи, 1991. - 160 с.

81.Шаповал Ю. “Кого не поставимо на коліна - перестріляємо”: Невідомі факти й док. про справу СВУ // Голос України.- 1995.- 25 листоп.- С. 12.

 82.Шаповал Ю.  Людина і система: (Штрихи до портр. тоталітар. доби в Україні). - К., 1994.- 272 с.

83.Шаповал Ю. Невідомі документи про УАПЦ у зв’язку із справою  Спілки Визволення України // Людина і світ. - 1996. -  № 11/12. - С.13 -17.

84.Шаповал Ю. Сталінізм і Україна  // Укр. іст. журн. – 1990. - № 12 ; 1991. - № 2, 4 - 8, 10 - 12; 1992. - № 1 - 12.

85.Шаповал Ю. У ті трагічні роки: Сталінізм на Україні. - К.: Політвидав України, 1990. - 143 с.

86.Шаповал Ю. Україна як об’єкт політичного терору (20-і поч. 50-х рр.)  // Історія в шк. - 1998. -  №2. - С.6-8.

87.Шаповал Ю. та ін. ЧК – ГПУ – НКВД в Україні: особи, факти, документи: [Матеріали про долі відп. працівників ЧК – ГПУ - НКВД] / Ю.Шаповал, В. Пристайко, В. Золотарьов; Ін-т укр. археографії та джерелознавства  ім.  М.С. Грушевського;  СБУ. - К.: ВГЛ “Абрис”, 1997.- 605с.

88.Шаталіна Є. П. Селянські виселки під час колективізації в Україні (1928- 1932 рр.) /  Ін - т  історії  України   НАН України. -  К., 1997. -  67 с.

89.Шумило М. Про витоки беззаконня і свавілля в роки сталінських репресій // Історія в шк. України.- 1998. -  № 1.- С. 16 - 20.

90.Шумук Д. Пережите й передумане: Спогади й роздуми укр. дисидента - політв’язня з років блукань і боротьби під трьома окупаціями України (1921 - 1981 рр.). -  К.: Вид - во  ім. О. Теліги, 1998. -  430 с.

91.Ще недавно в тюрмах…: (Ось із пам’яті складений список жертв тієї укр. “Варфоломіївської”  ночі 12 січ. 1972 р. І. Світличний, Є. Сверстюк, В.Стус…54 чол.)  // Самостійна Україна. - 1992. - Січ. (№ 2). - С.2.

92.Яремчук Д. А. Політичні репресії: Іст. аспект // Трибуна. - 1995 -  № 3/4.-  С.29 - 33.

* * *

93.Повернуті імена: Рек. бібліогр. покажч. [про репрес. письм. України] / Держ. б-ка України. - К., 1993. - Вип. 1-4  

94.Репресії  20 - 30 - 40 - х  і початку 50 - х років на Україні: Наук.- допоміж.  бібліогр. покажч. / АН України; Держ. іст. б - ка. -  К., 1992. - 186 с.

95.Баранський В. Кривава помста «проф-гусара»: [Про репресії профспілк. працівників в Україні, в т.ч. на Вінниччині в 20-30-х рр.] // Вінниччина. - 1999. - 16 січ.

96.Балан Л. Прошу мене розстріляти: [Про судов. процес над керівниками Гайсин. р-ну в 30 - і роки ]  // Трибуна праці.- 1989. - 20 трав.

97.Безтелесний С.  Переселенці: [Тиврівчани  в  Усурійському краї]  //Маяк. - 1997. - 13 верес.

98.Білас І.Г. Репресивно - каральна система в Україні. 1917 - 1953: Суспіл.-політ. та іст.-правов. аналіз: У 2 кн. Кн. 1. - К.: Либідь; Військо України, 1994.- 432 с.

Із змісту: [Про репресії у  м.Вінниці та Вінниц. обл.]. - С.74, 75, 245, 255, 256, 279, 283, 287, 338, 343.

99.Білас І.Г. Репресивно - каральна система в Україні. 1917 - 1953: Сусп.-політ. та іст.-правов. аналіз: У 2 кн. Кн.2. - К.: Либідь; Військо України, 1994.- 688 с.

Із змісту: [ Про репресії у м. Вінниці та Вінниц. обл.]. - С. 19, 83, 86, 88, 159, 160, 240, 241, 245, 251, 262 - 264, 266, 270, 271, 279, 341, 344, 495, 497, 664, 665, 682.

100.Бордяківська Н. Подільська трагедія: слідами більшовицьких репресій // Маяк. - 2000. - 25 листоп., 2 груд.

101.Васильєв В. Причини та механізми здійснення масових політичних репресій на території Вінницької області в 20-30-і рр. // Політичні репресії на Поділлі (20-30-і рр ХХ ст.) / Авт. кол.: В.Ю.Васильєв, Л.С.Калитко, П.М. Крав-ченко, Р.Ю. Подкур; Наук. ред. І. Г. Паламар.- Вінниця, 1999. -  С. 9-23.

102.Вінницький злочин // Енцикл. українознавства.: [В 10 т.]. - Перевид. в Україні. - К., 1993. - Т.1. - С.282.

103.Вінниця: злочин без  кари: (Док., свідчення, матеріали про більшовиц. розстріли у Вінниці в 1937-1938 рр.) / Ред. і упоряд. Є. Сверстюк, Передм.  Є.Скрипника. - К.: Воскресіння, 1994. - 333 с. - Бібліогр.: С. 320 - 326.

Рец.: Злочин без кари // Молодь України. - 1994. - 6 груд.; “Вінниця: злочин без кари” //  Літ. Україна. - 1994.- 5 груд.-С.6.; Касіяненко Г. Презентація книги  “Вінниця: злочин без кари” [у Вінниці] //  Вінниц. газ. - 1995. - 31 січ.; Захар’яш Є. Правду не розстріляти // Робітн. газ. - 1995.- 28 лют.; Одарченко І. Про злочин комуністів // Укр. сл. -  1996. -  14 листоп. (№45). - С.14.   

104.Вітковський В. Не уві сні: З циклу “Вороги народу: вигадані і справжні” // Вінниц. правда. - 1990. - 20 трав., 10 черв.

105.Вовкодав В. Голгофа одного району (за матеріалами Віноблдержархіву): [Терор НКВД 1937 -1938 рр. в Жмерин. р-ні] // Панорама. - 1998. - 29 серп.

106.Волошенюк І. Війна проти народу // Вінниччина. - 2000. - 12 лип. - (Спец. вип. “Хочу все знати”).

107.Волошенюк І. Ідоли, яким ми поклонялись: [Про насильства над людьми в роки рад. влади] // Вінниччина.  -  1996. -  6 квіт.

108.Волошенюк І. Страх і совість: [Про репресії в м.Вінниці та обл. в 1937 - 1938 рр. ] // Подолія. - 1992. -  20, 22 лют.

109.Грановський Б.В. Чорна книга Вінниччини: Подробиці злочинів ОГПУ- НКВД на Поділлі 1939 - 40 рр.  // Подолія. - 1992. - 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 трав.; 2,9,11,16, 25 черв.; 2, 18, 30 лип.; 13 серп.,  29 верес., 13, 15 жовт.

 110.Григорчук П. Джерела до вивчення репресій 30-х років ХХ ст. на Вінниччині // Тези доповідей чотирнадцятої Вінницької обласної  історико-краєзнавчої конференції. 5 верес. 1995 р. - Вінниця, 1995. - С.78-79.

111.Григорчук П.С. Репресії проти селянства на Поділлі в 20-30-х роках ХХ ст. // Тези доповідей дванадцятої Вінницької обласної історико-краєзнавчої конференції. 7 верес.1993 р. -  Вінниця, 1993. - С.52-53.

112.Гулевич Г. Що мені довелося бачити: Спогади про більшовиц. терор у Вінниці  // Подолія. - 1992. - 13 серп.

113.Гунько Н. Історії трагічні сторінки: [Про розкуркулювання, голодомор, репресії на території Калинів. р-ну]  // Прапор перемоги. - 1990. -     18 жовт.

114.Давидюк А. Більшовицька Ламія: [Про репрес. дітей спецконтингенту Немирів. дит. будинку.1937-1939 рр.] // Подолія. -  1999. -  25, 27 трав.

115.Давидюк А. Гелахуц: міфи і реальність: [Про сфабриков. органами НКВС  “ справу”   правої  сіоніст. орг. в обл. 1938 р.] // Вінниц. газ. -1996. - 21, 23, 26 берез.

116.Давидюк А.  Доля ректорів Вінницького медуніверситету довоєнних років (1934-1941): [Репресії  О.П.Смолянської, Г.Д.Бриліанта, М.О.Васильця, Л.П.Кононенка. Квіт. 1937 - лют. 1938 рр.] // Тези доповідей  і повідомлень 18-ї Вінницької обласної історико-краєзнавчої конференції.- Вінниця, 1998.-С.79-80.

117.Давидюк А. ЄВОСМ: розправа за минуле // Подолія.- 2000.- 15, 17 лют.

117а.Давидюк А. Застосування психологічного та фізичного методів впливу слідчими Вінницької тюрми в період масових репресій (1937-1938 рр.)   // Наук. зап. Сер. Історія / ВДПУ ім. М. Коцюбинського.- Вінниця, 1999.- Вип.1.- С.101-106.

118.Давидюк А. Звинувачення не знайшли підтвердження: [Справа про репрес. цукровиків в 1937 - 1938 рр.] // Панорама. -  1995. -  3 трав.

119.Давидюк А. Репресований джаз: Стор. історії: політв’язні Вінниччини // Вінниччина. - 1995. -  21, 24, 27 жовт.

120.Давидюк А. Справа Бунду: [Репресії 1938р. проти євреїв Вінниці, безпідставно звинувач. в антирад. діяльн. у складі Євр. робітн. спілки (Бунд)] //Вінниц. газ. - 1997. -  4, 6, 11, 13, 18 лют.

121.Давидюк  А. Справа повстанкому: [Справа про неіснуючий повстан. ком. у  Вінниц. обл.] // Подолія. - 1999. - 7, 9 верес.

122.Давидюк А. Чужі серед своїх: [“Справа” колиш.учасників  громадян. війни, червон. партизан і підпільників Вінниччини в обл. упр. НКВС. 1937-  1938 рр.] // Вінниц. газ. - 1998. -  27, 29 січ.;  3 лют.              

123.Дорош М. Справа № 8513…: [Про репрес. у с. Воронівці Хмільниц. р-ну 1937-1938 рр.] // Подолія. - 1999.- 26 лют. -  (Спец. вип. газ. “П’ятниця”).

124.Дробчак Г. Катували і вбивали: Нові факти про злодіяння сталінського режиму у Вінниці  // Сіл. вісті. -  1993. - 11 січ.

125.Жезицький В. Політичні репресії проти польського населення Поділля у другій половині 30-х років ХХ  століття: [1934-1937 рр., в т.ч. на Вінниччині] // Поляки на Хмельниччині… .  -  Хмельницький, 1999. - С. 421 - 429.

126.Жезицький В.  Репресивна політика на Поділлі в 20-х - першій половині 30-х рр. [в т.ч. на Вінниччині] / Відп. ред. П.Т.Тронько.-  К.:  Рід.  край,  1997.   - 95 с.

127.Загрійчук А. Браїловська доля “Назара Стодолі”: [Про  репресії у   смт  Браїлові Жмерин. р-ну у берез. 1921 р.] // Літ. Україна. - 1996.- 11 квіт.- С.2.

128.Загурський В. Безвинно репресовані: [Про сталін. репресії у Тиврів. р-ні]  //  Маяк. - 1994. - 27 лип.

129.Западнюк В.І.  Хай пом’яне їх народ…: [Спогади і роздуми киянина-медика, уродж. Тростянец. р-ну про репресії у 1930 р. на Вінниччині]                 // Вінниччина. - 1998. - 16 черв.

130.Здітовецький О. Два покоління втікачів знаходили притулок в одному  селі: [Рятування жертв сталін. репресій і гітлерів. терору в с. Обозівці Погребищ. р-ну] // Вінниц. газ. - 1996. - 4 лип.

131.Зінченко А.Л. Благовістя національного духу: Укр. церква на Поділлі в першій третині ХХ ст. - К.: Освіта, 1993. - 256 с.

Із змісту: Під прицілом державної політики: [Про репресії духовенства обл.]. - С. 173 – 221.

132.Зінченко А. Від байдужості до вболівань: [Доля учительства на Вінниччині в 20 - 30 - х  рр.]  // Рад. освіта. - 1990. - 2 жовт.

133.Зінченко А. Хліб і трибунал: [Про викачування хліба і розправи над селянами у 1922 р. в с. Вендичани Могилів-Поділ. р-ну ]  // Київ. - 1993. - № 8. -С. 91 - 92.

134.Зінченко А. Шістнадцять протоколів з Кукавки: [Про діяльн. ревпродтрибуналів у Могилів-Поділ. повіті в 1922 р.] // Комс. плем’я. - 1990. -21 груд.

135.Злочин проти народу: [Док. матеріали з кн. “Злочин Москви у Вінниці” про політ. репресії в 20-30-х рр.]  // Комс. плем’я. -1990. - 23, 25, 28 серп.; 1, 4, 6, 15, 20 верес.

136.Злочин НКВС у Вінниці: [Підбірка документів про репресії 1937-1940 рр.]  // Голос громадянина. - 1992. - 8 трав. - C. 4 - 5.

137.Інквізитори: Застосування психол. та  фіз. методів впливу слідчими вінниц. тюрми в період мас. репресій (1937-1938) // ДТП. - 1997. - 2 серп. - С.5.

138.Калюжний В.С., Вітковський В.М. Масові репресії  на Вінниччині в 1937-1938 роках // Вінниці 630: Матеріали  першої Вінниц. наук.-теоретич.  конф. 1363 - 1993. -  Вінниця, 1993. - С.85 - 88.

139.Ковальський Т. Згадаймо ті часи: [Участь групи вінничан у Всесвіт. з’їзді об-ня ветеранів-українців (Львів) та їхня пропозиція розслідувати знищення  в’язнів у  Вінниці  22 черв. - 18 лип. 1941 р.] //  Вінниц. газ. - 1997. - 12 серп.

140.Конквест Р. Жнива скорботи: Рад. колективізація і голодомор: Пер. з англ. - К.: Либідь, 1993. - 384 с.

Із змісту: [По Вінниц.обл.]. - С.150, 174, 276, 278, 281,282, 293.

141.Косюк І. Справа одинадцяти: [Про репресії у 1938 р. учасн. “контрреволюц. підпіл. орг.” з с.Крушинівка Бершад. р-ну] // Вінниччина.- 1998. - 15 верес.

142.Кравець М. Червоний терор проти подільських поляків // Тези доповідей шістнадцятої обласної історико-краєзнавчої конференції, 11 лют. 1997 р. - Вінниця, 1997. - С.80-81.

143.Лановий І. Вони [жителі Калинів. р-ну] були незаконно репресовані // Прапор перемоги. - 1992. - 9 черв.

144.Лошицький  О. “Лабораторія”: Нові документи і свідчення про масові репресії 1937-1938 рр. на Вінниччині: [За матеріалами карної справи 1940 р. і закрит. суд. процесу 1941 р. щодо  працівників  обл. упр. НКВС] // З архівів ВУЧК - ГПУ  -  НКВД - КГБ. - 1998.  -  №1/2. - С.183-227.

145.Мазило І. Працівники  цукрової промисловості Вінницької області - жертви тоталітарного режиму  30-40-х  років // Тези доповідей чотирнадцятої Вінницької обласної історико-краєзнавчої конференції, 5 верес. 1995 р. - Вінниця, 1995.  -  С.79-80.

146.Мазило І. Репресії тоталітарного режиму проти національних меншин у цукровій промисловості  на Поділлі в 30-х роках ХХ ст. // Тези доповідей шістнадцятої Вінницької обласної історико-краєзнавчої конференції, 11 лют. 1997 р. - Вінниця, 1997. - С. 79-80.

147.Мазило І., Паламар І. Репресії проти працівників цукрової  промисловості Вінниччини в 1937-1938 рр. // Тези доповідей і повідомлень сімнадцятої Вінницької обласної історико-краєзнавчої конференції, 18 верес. 1997 р. - Вінниця,1997. - С. 67-69; Наукові записки. Сер. Історія / ВДПУ ім. М. Коцюбинського.- Вінниця, 1999.- Вип.1.- С.107-109.

148.Малигін А. Багряна акула: [Про репресії в обл. 1937-1938 рр.] // За Батьківщину. - 1999. -  26 листоп. (№13).

149.Малигін А. Ворога нема? Треба вигадати: [Про жертви сталін. терору 1937 р. на Вінниччині] // Вінниччина. - 1997. - 19 лип.

 1. Малигін А. Комсомол в “єжових рукавицях” // Панорама. - 1994. - 20 квіт.

151.Малигін А. Розплата за стаханівський блеф: [1937-1938 рр.] // За Батьківщину. -  1999. -  17 груд.( №16). 

152.Малигін А. Сміттярі революції: [Про діяльн. НКВД 1937-1938 рр.] // Вінниц. вісті. - 1997. - 19 груд. (№9/10). -  С.7.

153.Малигін А. Терористи на Поділлі: [Про репресїї  1921 р.] // Віннич-чина.- 1997.- 12 верес.

154.Малигін А. Хто ж отруїв коней?: [Про терор 1937-1938 рр. в сіл. госп-ві обл.] // Земля Поділ.- 1998.- 21 серп.

155.Малигін А. “Цілком таємно. Тов. Кагановичу”: [Репресії в обл. в     40-х рр.] // Поділ. зоря.- 1992.- 19 верес.

156.Малигін А. “Чекістський письменник”: [Про одного з виконавців  репресій на  Вінниччині  Л.Ширіна] // Схід. часопис (Донецьк). - 1995. - 22 серп.- 1 верес.

157.Малигін А. Червона акула : (“Єжовщина на Вінниччині”): Док.-публіц. нариси. - Вінниця, 1995. - 96 с.

158.Машевський Ю. Як жорна мололи: Правда і вигадки чекіста Фукса [в період репресій 1938 р.] // Вісн. Козятинщини. - 1999. - 14 серп.

159.Мельник В. Пам’ятаймо їх імена…: [Жертви репресій 1937 - 1938 рр. у Шаргород. р-ні ] // Комунар. - 1989.  - 2 верес.

160.Мельник В. Режим журналістів не милував [у 30-х рр. у Вінниці] // Вінниччина. - 1999. - 15 черв.

161.Міщенко Л. У віки сягає історія села Пикова  [Калинів. р-ну] //Прапор перемоги. -  1997. -  8,19,22,26,29 берез.; 2,5,9,12,16 квіт.

Із змісту: [Про репресії  тоталітар. режиму (1937 р.) на території села].- 5, 9 квіт.

162.Мученики за віру: Біогр. дані служителів культу Вінниц. єпархії, репрес. в роки сталінізму. - Вінниця:  Держ. обл. вид-во “Вінниця”, 1993.- 62 с.-  (Сер. “З архівів ВЧК – ДПУ – НКВС – МДБ – КДБ”.  Вип.1).

163.Нагірний В. Перший концтабір на території Вінниччини: [2-а половина 1920 р.] // Тези 15-ї Вінницької обласної історико-краєзнавчої конференції. - Вінниця, 1996. -  С.55-56.

164.Нагорний В.І. Переслідування працівників культури на Вінниччині в 1933-1937 рр. : (На матеріалах Вінниц. пед. ін-ту) // Тези доповідей дев’ятої Вінницької обласної історико-краєзнавчої конференції, 5 верес. 1990 р.- Вінниця, 1990. -  С. 86-87.

165.Наніїв П.”Онанімки”: Із кн. спогадів “Чорний ворон”: [Укр. письм., уродж. с.Біла  Ямпіл. р-ну  про  репресії  1937 р.  у  селі] // Нар. газ. - 1997.-  Серп. (№31).- С.4.

166.Народовбивство в Україні: Офіц. матеріали про мас. вбивства у Вінниці [1937-1938 рр.] / Передм., ред.  О.Романів; Львів. обл. іст. культурол. орг.”Меморіал” та ін. - Л., 1995. - 262 с. -  Рец. Федоренко Є. Правда про Українську  Катинь  //  Освіта. - 1998. -    1 квіт.(№23/24). -  С.19; Жила В. Вінницька  трагедія  ХХ століття // Визвол. Шлях. -  1998. -  №6. - С.744 - 747. 

167.Новицький П. Переслідування  української автокефальної православної церкви на Вінниччині в 1934-1935 рр. // Тези доповідей і повідомлень сімнадцятої Вінницької обласної історико-краєзнавчої конференції, 18 верес. 1997 р. - Вінниця, 1997. - С.62-63.

168.Новікова Н. Листи з Тиманівки: [Про голод, розкуркулювання та репресії в с.Тиманівці Тульчин. р-ну ] // Зоря комунізму. - 1990. - 6 лют.

169.Обірвані життя: [Список комс. працівників,  репрес. у роки сталінщини,  в т. ч. по обл.]  / Підгот. Д. Юрасов, В. Розтальний  // Молодь України. - 1990. - 8 квіт.

170.Опря Л. Мемуари Михайла Селешка як джерело до вивчення більшовицького терору у Вінниці в 1917-1938 рр. // Тези доповідей і повідомлень сімнадцятої Вінницької обласної історико-краєзнавчої конференції, 18 верес. 1997 р.  -  Вінниця,1997. - С.69-70.

171.Остання адреса: До 60-річчя соловец. трагедії: У 3 т. Т.3 - К.: Сфера, 1999. - 394 с.: іл.

Із змісту: [Про репрес.  з  Вінниччини, які перебували на Соловках і  розстріл. в  урочищі Сандормох 1937 р.]. – С.24, 27, 40, 78, 89, 90, 94, 97, 111, 148, 175, 200-202, 346-351.

172.Павленко С. “Ви  тут  сидите, а під кожним вікном ходять націоналісти”: Найчастіше в Сибір відправляли тих, хто чимось не догодив місц. колгосп. номенклатурі  // Голос України. - 1994. - 30 квіт. - С.12.

173.Пархомчук Ю. І мертвий зойк ще раз убитого Христа: “Справедливий і добрий начальник ГУЛАГ! Захисник невинних!…”:  [Про священнослужителів, репрес.  за часів  сталінізму. За  матеріалами  обл. архіву] // Подолія. - 1993. - 13 трав.

174.Пастушенко В. Репресії в селі Стрільниках на Шаргородщині // Тези доповідей шістнадцятої Вінницької обласної історико-краєзнавчої конференції, 11 лют. 1997 р. -  Вінниця, 1997. -  С.83.

175.Петренко В. Червоний смерч: Поділля в 1920-1921 рр. // Подолія. - 1997.- 2 верес.

176.Петрівський С. Розкуркулення: [Про репрес. жителів Козятин. р-ну, ліквідацію   куркулів] //  Вісн. Козятинщини. - 1996.- 26 жовт.

177.Політичні репресії 20-30-х рр. на Поділлі: Зб. док. / Упоряд. В.Ю. Васильєв, Р.Ю. Подкур, П. М. Кравченко, С. Л. Калитко; Пров. наук. ред. І. Г. Паламар - Вінниця: Логос, 1999. -  248 с.

178.Реабілітовані  історією: Їм повернуто добре ім’я: [Список по р-ну]  // Чечельниц. вісн. - 1995. - 16 трав., 6 черв., 24 жовт.

179.Реабілітовані історією:  Кн. пам’яті: [Списки репрес. в обл. протягом 20-50 - х рр.] // Вінниччина. - 1992 - 1994.

180.Реабілітовані історією: Список голів госп-в Гайсин. р-ну, які були репрес. // Трибуна праці.- 1996.- 24 верес.; 8, 22 жовт.; 6 листоп.; 1997.- 4 лют., 8 квіт., 10 черв., 22 лип.,  5, 27 серп.

181.Реабілітовані історією: [Список репрес. громадян Липовец. р-ну, реабіліт. згідно Закону України “Про реабілітацію жертв політ. репресій на Україні”] // Нове життя. - 1996. - 31 лип.; 14, 17, 21 серп.

182.Роговий О. Райком складався з “ворогів народу”: [Про репресії в колишн. Турбів. р-ні] // Нове життя.- 1995. - 22, 25 листоп.

183.Розстріляні  за правду  // Подолія. - 2000. - 28 берез.

184.Рябокінь О. Ніби  смерч  пронісся  селом: [Про репресії  1937- 1938 рр.  в с. Зятківцях Гайсин. р-ну] //  Вінниччина. -  1995. -  16 верес.           

185.Степаненко А.  За пісню - до в’язниці: [Про репресії 1937 р. в  с.Побірка Теплиц р-ну] // Вінниц. газ. - 1999. - 13 листоп. - С.9.

186.Степаненко А. Їх реабілітувала історія // ДТП. - 1995. - 15 лип. (№29). - С.5; 22 лип.(№30). - С.5; 29 лип.(№31). - С.5; 5 серп.(№32). - С.5;12 серп.(№33).- С.5; 19 серп.№34). - С.5.

187.Теклюк В. Класова лінія вела в нікуди: [Розкуркулювання в Могилів-Поділ. р-ні ] // Сл. Придністров’я. - 1992 . - 16 квіт.

188.Ткачук І. “Крадіжка віку”: 39 мільйонів українців!: [Авт. з с.  Чеснівки Хмільниц. р-ну про комуністич. терор 30-40-х рр. в Україні, в т. ч. в своєму  селі] // Молодь України. - 1996. - 29 серп.; Подолія. - 1997. - 25 лют.

189.Тривожний серпень 1937: [Уривки із матеріалів обл. газ. “Мол. більшовик” і  “Більшовиц. правда” за 1937 р. про перебування у Вінниці Єжова і про чистку комс. орг. обл. ]  // Комс. плем’я. - 1990. - 8 листоп.

190.Федоренко Є. Правда про українську  Катинь // Освіта.  - 1998. -  25 берез. - 1 квіт. (№23/24). - С.19.

191.Фурцик І.К., Кантарук П.В. Розстріл: [Стор. історії антиколгосп. бунту навесні 1930 р. в с.Соболівці Теплиц. р-ну ] // Вісті Тепличчини. - 1993. - 7 верес.

192.Чебан О. Реабілітовані “вороги народу”: [Політв’язні і репрес. Вінниччини розповідають про злочини тоталітар. режиму в обл.] // Уряд. кур’єр. - 1999. - 8 жовт. - С.5.

193.Червоненко Д.Скитка: “вороги народу” та їх діти: [Про репрес. жителів с. Скитки Липовец.  р-ну  та їх дітей] // Нове  життя. - 1997. - 26 квіт.

194.Червоні жорна: Спогади репресованих, членів їх родин, свідків репресій.- Вінниця: Держ. обл. вид - во “Вінниця”, 1994. - 79 с.: 1 л. - Рец.: Бортняк А. Пам’ять і застереження // Вінниц. газ. - 1994. - 7 лип.

195.Чирко Б.В. Політичне тавро: “спецпереселенці “: Док. розповідь про депортацію нац. меншин (в 30-і  рр.)  // Відродження. - 1993. - № 10. -  С.72 -75.

Із змісту: [Виселення поляків з Вінниц. обл. в 1935 р.]  -  С.73-74.

196.Шаталіна Є.П. Експропріація селянських господарств в Україні у 1929 - 1932 рр.  // Укр. іст. журн. - 1992. - №3.- С.109 -126;  №4. - С.77 - 95;  №6. - С.103 - 115; №7/8. - С.103 - 111.

Із змісту: [Док. про розкуркулювання селян на Вінничині ]. - №4. - С.89 - 90;  №6. - С.106; №7/8. - С.108 - 109.

197.Шелест П. Е. …Да не судимы будете: Дневник, записи, воспоминания чл. Политбюро ЦК КПСС. - М.: Еdition  q, 1995. - 612 c.: 10 л. фото ил.

Із змісту: [Про діяльн. Коміс. Президії Верхов. Ради СРСР по Київ. і Вінниц. обл з реабілітації репрес. у сталін. часи, квіт.- груд. 1956 ]. - С.113-115.

198.Як нищили українське село: [Док. про колективізацію, висилку куркул. сімей, голод,  в т.ч. в  Погребищ. р-ні ]  // Укр. сл. - 1994. -       10 лют. (№6). - С.13 -14.

199.Яхненко О. Відлуння  вінницького  “кролятника”: [Про жертви репресій 1937 рр.] // 33 канал. - 1998. - 7 трав. - С.5.

(З публікацій  у  місцевій  пресі 30-х  років) 

200.Соколінський Д.М. З усією силою революційної законності карати ворогів народу: [Розмова з нач. обл. Упр. нарком. внутріш. справ]  // Більшовиц. правда. - 1934. - 20 серп.

201.Чернявський В.І. Про факти порушення революційної законності в області: Доп.В.І.Чернявського на нараді секретарів окрпарткомів, міськпарткомів та райпарткомів 20 квіт. 1937 р. // Більшовиц. правда. - 1937. - 24 квіт.

202.Певзнер Г. Так большевики не подбирают кадры:  [О бездеятель-ности  руководителей Винниц. обкома КП (б)У ]  // Правда. - 1937. - 22 июля.

203.Гоман А. Викорчовувати ворожі корінці: [Про Вінниц. облвиконком] // Більшовиц. правда. - 1937. - 27 лип.

204.Вище більшовицьку пильність: [Про викриття як ворогів народу в рад. апараті, земел. органах обл. Триліського, Смолянського, Піонтковського]  // Більшовиц. правда. - 1937. - 22 лип.

205.Суд над порушниками революційної законності [керівниками парт.  і рад. органів Немирів. р-ну] // Більшовиц.правда. - 1937. - 16, 17 жовт.

206.Очистити комсомол від ворожої агентури: [Викритття ворогів в  ЦК ЛКСМУ і Вінниц. обкомі ]  // Більшовиц. правда. - 1937 . - 1 лип.

207.На пленумі Вінницького обкому ЛКСМУ [викрито ряд комс. пра-цівників як фашистських шпигунів (Дубінін, Рожков, Савалов, Шварцман)] // Більшовиц. правда. - 1937 . - 4 серп.

208.Пляченко Г. Ворог очолює станцію Вінниця: [Визнано як. - ворожі дії колиш. нач. Козятин. відділку руху Джаджі та нач. станції Вінниця Гречка]   //Більшовиц. правда. - 1937. - 1 серп. 

209.Пляченко Г. З корінням вирвати шкідницьке охвістя: [Про колиш. нач. служби колії Півден.-Зах. залізниці як ворога народу Рибальченка, нач. Козятин. дистанції колії Савчука, Фарабея, Карабача, Могарського, Джуса, Савицького та ін.] // Більшовиц. правда. - 1937. - 8 лип.

210.Ліфшиць Б. Шкідники хазяйнують у “Віненерго” // Більшовиц. правда.- 1937. - 15 лип.

211.Шварцман П. Ще раз про “Віненерго”  // Більшовиц. правда. - 1937. - 5 серп.

212.До кінця очистити електростанцію від ворогів  // Більшовиц. правда. - 1938. - 10, 22 січ.

213.Осадченко М. Кубло  шкідництва  і  шахрайства [у  Вінниц. облспоживспілці ]  // Вісті. - 1937. -  4 жовт.

214.Спектор Д. До кінця очистити інститут від ворогів і їх посібників: [Вінниц. учител.  ін-т] // Більшовиц.правда. - 1937. - 4 листоп.

215.Спектор Д. Вороже кубло націоналістів у Вінницькій укрпедшколі  // Більшовиц. правда. - 1937. - 29 верес.

216.Штилівкер О., Лукач В. Націоналістичне кубло в школах Козятина // Більшовиц. правда. - 1937. - 2 жовт.

217.Шварцман П.,  Борштейн Л., Шпак І. Очистити радіомовлення від ворогів // Більшовиц. правда. - 1937. - 27 лип.

218.Анісімов Р. Ще раз про шкідницьке коріння в ОБЛЗУ: [В складі парт. комітету викриті як вороги народу Піонковський, Непомнящий, Кравченко]       // Більшовиц. правда. - 1937. - 26 , 30 лип.

219.Вирок в справі контрреволюційної вилазки класових ворогів [у с.Бондурах Дашів. р-ну ]  // Більшовиц. правда. - 1937. - 27 жовт.

220.Шпак. Вирок виїзноі сесії найвищого суду УСРР в Іллінцях  [щодо злочин. виступу проти п’ятисотенниць]  // Більшовиц. правда.- 1936. - 1 квіт.

Найбільші судові справи 30-х рр. 

221.Про становище в Чечельницькому районі: [Про порушення революц. законності, що мали місце в ряді колгоспів р-ну протягом довгого часу] : Постанова ЦК КП(б)У  // Більшовиц. правда. - 1937. - 21 квіт.

222.Порушники революційної законності: [Про закінч. розслідування респ. прокуратурою справи колиш. кер. Чечельниц. р-ну]  // Більшовиц. правда. - 1937. - 30 трав.

223.Справа колишніх керівників Чечельницького району: [Звинувачених у порушенні революц. законності. (Абрамовича, Філіповського, Михайлова, Юзефова, Дейліка, Гарника і Малашевича)] //  Більшовиц.  правда. -  1937.  -  8-12, 14-18 черв.

224.Уроки чечельницької справи  // Більшовиц. правда. - 1937. - 20 черв.

*   *   *

225.Обласна конференція цукровиків: [Викрито зловживання ворогів народу на окремих цукр. з-дах обл.] // Більшовиц. правда. - 1937. -  21 серп.

226.Присяжнюк А. Бракує більшовицького стилю: [Про бездіяльність дир. цукротресту Корсунського та гол. інж. Кожушка щодо викриття ворогів народу, які діють на цукр. з-дах обл. ]  // Більшовиц. правда. - 1937. - 12 квіт.

227.Анісімов Р. Довести справу до кінця: [Про ліквідацію наслідків шкідництва ворогів народу та їх посібників з апарату цукротресту на Гніван.,   Вендичан.,  Ялтушків. цукр. з-дах ]  // Більшовиц. правда. - 1937. - 3 серп.

228.Гоман А. Антипартійні дії Дінерштейна [ дир. Корделів. цукрокомб.]     // Більшовиц. правда.- 1938. - 14 листоп.

*   *   *

229.Процес над контрреволюційною шкідницькою бандою в Гайсинському районі  [над колиш. парт., рад. працівниками, керівниками с.-г. вир-ва р-ну] // Більшовиц. правда.- 1937. - 27, 28, 29, 30 серп.; 1, 2 верес.

230.Суд над контрреволюційною бандою шкідників в Гайсинському районі : З обвинувальн. висновку // Мол. більшовик. -  1937. - 28, 30 серп.

231.Вирок у справі контрреволюційної шкідницької банди в Гайсинському районі // Більшовиц. правда. - 1937. - 3 верес., 6 жовт.; Мол. більшовик. - 1937. - 4 верес.

*   *   *

232.Справа контрреволюційної шкідницької зграї в системі “Заготзерно” // Більшовиц. правда. - 1937. - 15, 17, 18, 20 верес., 28 груд.

233.Подгаєц Й. Справа контрреволюційно-шкідницької організації правих у  системі “Заготзерно” Вінницької області  // Більшовиц.правда. - 1937. - 23, 26, 28 груд.

234.Справа контрреволюційної шкідницької зграї на Вінницькому пункті “Заготзерно” // Більшовиц. правда. - 1937. - 12 жовт.

235.Справа контрреволюційної шкідницької зграї на Козятинському пункті “Заготзерно” // Більшовиц. правда. - 1937.- 23, 24 верес.; Мол.більшовик. - 1937. - 24, 26 верес.

236.Справа контрреволюційної шкідницької зграї на Ялтушківському пункті  “Заготзерно”// Більшовиц. правда. - 1937. - 20 жовт. 

*    *    *

237.Справа контрреволюційної шпигунсько-диверсійної шкідницької організації в ветеринарній системі: [Тростянец. р-н] // Більшовиц. правда. -1937. - 2, 3 , 4 листоп.

238.Справа антирадянської шкідницької організації у ветеринарній системі Уланівського району  // Більшовиц. правда. - 1937. - 12 листоп.

239.Вирок у справі контрреволюційної шкідницької зграї у ветеринарній системі Уланівського району: [Спецколегія обл. суду засудила всіх підсуд.до найвищої міри покарання - розстрілу з конфіскацією майна] // Більшовиц. правда.- 1937. - 15 листоп.;  Мол. більшовик. - 1937. - 16 листоп.

240.Суд над контрреволюційною шкідницькою зграєю в с.Білянах [Чернівец. р-ну. П’ять чол. засудж. до вищої міри покарання – розстрілу з конфіскацією майна]  // Більшовиц. правда.- 1937. - 24 жовт.

241.Ковальчук. Порушників революційної законності притягнуто до суворої відповідальності: [Протягом 1935 - 1937 рр. в Бершад. р-ні порушували рев. законність керівники р-ну: колиш. голова  райвиконкому Удод, його заступ. Рубінштейн, зав. райфінвідділом Булкін, Самойлов, Ковальський та ін. Їх притягнуто  до  кримінал.  відповідальності] // Більшовиц.правда. - 1937. - 10 жовт.

242.Богуславець Л. Моя восьма подорож на Україну: Свято Шевченка на Луганщині // Березіль. -  1999. -  №1/2. -  С.107-111.

Із змісту: [Спогад авт. про розкопки мас. могил сталін. жертв у Вінниці 1943 р.].- С.110.

243.Волошенюк І. Лукаш Пугач – персона нон грата: [Про очевидця розкопок мас. поховань у Вінниц. ЦПКіВ ім. М.Горького] // Вінниччина. - 2000.- 15 січ.

244.Волошенюк І. Наша совість дрімає під асфальтом атракціонів  // Вінниччина. - 2000. - 14 берез.

Відгуки: Бардин М. Спасибі за мужність // Там же.- 22 берез.; Черниш А. Справа парку імені Горького // Там же. - 21 квіт.; Луць М. Справа парку імені Горького // Там же. - 25 квіт.

245.Волошенюк І. Пам’яті ста розстріляних вінничанок // Вінниччина. - 2000. -  28 берез.

246.В.І. [Волошенюк І.] Під розважальними атракціонами парку імені Горького у Вінниці спить наша совість // Вінниц. відом. - 2000. - 20 січ. - С.2.

247.Волошенюк І. “Справа”  парку імені Горького // Вінниччина. -  2000. - 18 січ.

248.Волошенюк І. ”Шталін” з вінницької Голгофи: [Про розкопки могил у 1943 р. у  Вінниц. парку ім. Горького  розповідає  очевидець  Л.М.Пугач]         // Вінниц. відомості. - 1998. - 13 серп. - С.22.

249.Вовкодав В. Вжахнімося і не забуваймо // Вінниц. газ. - 1996. - 9 лип.

250.Вовкодав В. Пам’ятати - наш моральний обов’язок: [Спогади очевидця розкопок в парку] // Вінниц. газ. - 1999. - 21 верес.

 1. Грановський Б.В. Таємні “об’єкти” НКВС у Вінниці (1937- 1940 рр.): Матеріали для бібліогр. [про розкопки могил мас. поховань у Вінниці з період. видань воєн.  часу] - К., 1998. - 37 с.

 252.Давидюк А.Т., Гнатишина Н.Д. Викриття у Вінниці поховань жертв масових репресій 1937-1938 рр. // Вінниця: минуле і майбутнє: Матеріали ІІІ іст.-краєзн. конф., присвяч. 50-річчю визволення України від фашист. загарбників. 5 жовт.1994 р. -  Вінниця, 1994. - С.63-66.

253.Драган А. Пам’ятаймо про Вінницю! - Вінниця: Континент, 1992. - 48 с.

254.Драган А. Розкрилася земля і показалося пекло // Альм. Укр. Нар. союзу. - 1972. - С.88-89.

255.Западнюк В. Волають вінницькі смерті: [Про розкопки у 1943 р. могил жертв сталін. репресій у Вінниці ] //  Укр. газ. - 1997. - 11 верес.(№5). - С.5.

256.Каменецький І. Трагедія Вінниці: Матеріали сталін. політики знищення на Україні (1936-1938). - Торонто; Нью-Йорк, 1989. - 286 с.

257.Кароєва Л. Невідома “трагедія у Вінниці”: [Інформ. з приводу знайдених у 1943 р. мас. заховань у Вінниці. За матеріалами  канад. журналістки О.Ткач]  // Резонанс. - 1990. - 9 жовт.

 1. Коли розкопали десятки могил… // Подолія. - 1996. - 27 лют.

259.Комуністична інвазія та окупація України // Щорічник українознавства.- Мюнхен, 1989. -  С.7-64.- Нім.

Із змісту: Вінниця – “українська Катинь”: [Про відкриття поховань мас. жертв сталін. терору 1937-1939 рр. у м. Вінниці. 1943, трав.]. -  С.47-48.

 1. Крик вопіющого в пустелі: [Листи читачів] // Дзвін. - 1998. - №5/6. - С.109-110.

         Із змісту: Грицюк П. Ви цього не знали?: [Про розкопки гітлерівцями могил  сталін. жертв у  Вінниці в 1943р. і розстріл у берез. 1944 р. енкаведистами вінниц. жінок,  яких окупанти залучили до розкопок ]. - С.109.

261.Лизанчук В. “Національна держава розбудовується щоденною працею…”: [Огляд газ. “Станіславів. сл.” 1942-1944 рр.] // Дзвін.- 1996.- №4.- С.100-106.

Із змісту: [Про публ. газ. у лип. 1943 р., які висвітлювали розкопки мас. могил жертв більшовиц. терору у Вінниці]. -  С.104-105.

262.Маковійчук Г. Справа парку  імені Горького: [Спогади дочки репрес.] // Вінниччина. - 2000. - 16 трав.

263.Маркітан Л. Вінницькі “Куропати” // Укр. сл..- 1994. - 1 груд. (№48).- С.14.

264.Мельничук П. Більшовицький фашизм: [Розстріл 23 берез. 1944 р. вінничан-свідків розкопок фашист. окупантами мас. поховань жертв сталін. терору 1937 - 1938 рр. у  Вінниці ]  // Нар. газ. -  1994. -  Квіт.(№ 16).

265.Пам’яті ста жінок : [Вінниця] // Вінниччина. - 1998. - 25 берез.

266.Пастушенко Л., Савцов В. Злочин без кари: [Про мас. поховання жертв сталінізму в м. Вінниці]  //  Рад. Україна. - 1989. - 1 лип.

267.Петренко О.С. “Вінницькі вісті” про розкриття жахливого злочину НКВС у Вінниці  // Тези доповідей дванадцятої Вінницької обласної історико - краєзнавчої конференції. - Вінниця, 1993. - С.56 - 57.

 268.Покрищук О. Що сталося в Юрковецькому лісі?: [Про факти знищення та захоронення жертв репресій] // Вінниччина. - 2000. - 21 трав.

269.Потребенко Л. Таємниці немирівських лісів: [Розповідь жителя        м. Немирова про зниклу напередодні війни колону арештантів Вінниц. тюрми]        / Кор. В.Зеленюк // Вінниччина. - 1996. - 30 берез.

270.Пугач Л. Ношу цей біль уже 56 років: [Спогади свідка та учасн. розкопок мас. могил  сталін. жертв у Вінниц. ЦПКіВ ім. Горького 1943 р., жителя с. Яришівки  Тиврів.  р-ну] //  Вінниччина.  - 1999. -  7  груд.;  33 канал. - 1999. -  4 листоп.- С.20.;   Вінниц. газ. - 1999. - 7 груд.

271.Пугач Л. Жахливе літо 43-го: [Спогади очевидця і учас. розкопок могил у Вінниц. парку]  //  Маяк (Тиврів). - 1994. -  29 січ.; 2 лют.

         272.Реєнт О., Лисенко О. Вінницька трагедія: слідами більшовицьких репресій: [Про жертви сталін. терору 1937-1938 рр., похован.  у  мас. могилах, розкритих у Вінниці в 1943 р.] // Історія в шк. - 1996. -  №2. -  С.43-45.

273.Рекрут Я. Не приховуй “Холодний яр”…: [Про знищення в’язнів Вінниц. тюрми у черв. 1941 р. поблизу Немирова за спогадами місц. мешканця Л.Г.Потребенка] // Подолія. - 1996. -  20 черв.

274.Савельєва І. Забути цей жах неможливо: [Спогади очевидця розкопок в парку] // Вінниц. газ. - 2000. - 18 січ.

275.Селешко М. Вінниця: Спомини перекладача комісії дослідів злочинів НКВД в 1937 - 1938 рр. / Зредагував В.Верига. - Нью-Йорк; Лондон; Сідней; Торонто, 1991. - 212 с.

276.Сенчило В. Вінниця: злочин без кари // Схід. часопис (Донецьк).- 1995.- 15-21 квіт.(№15).

277.Славин О. Протистояння влади і громадськості триває // Укр. сл.- 2000.- 24 лют. - 1берез. - С.12.

278.Стельмашев К. Во мраке  Литинского парка // Рабоч. сл. (Юго-Зап.  ж.д.). -  1989. - 15 июня. - С.3.

279.Уразовська Л. Чи пануватиме у парку тиша? // Панорама.- 2000. -    12 серп.

280.Хлопіцький К..  Шлеймович М. Пам’ять – річ зайва? //  33 канал. - 1999.- 9 груд. - С.20.

281.Хлопіцький К.. Шлеймович М. Розваги на крові? //  Вінниц. газ. - 1999. - 6 лип.

282.Малигін А. Нескорена вінничанка: [Про жертву терору 1937-1938 рр. з м. Вінниці Ю. Алексеєнко-Каракіс]  // Поділ. зоря. - 1994. - 6 лип.

283.Завальнюк К. Художник-дивак: [Про О.С.Андреєва (20.05.1887-1942), рос. худож., який у 1916-1932 рр. жив і працював у Вінниці, де був заарештов.  НКВС і адм. засланий] // Вінниц. газ. - 1997. - 18 груд.

284.Балан Л. Л-202 Норільського табору №6: [К.М.Андрусишина  з Гайсина. Є фото] // Подолія. - 1997. - 29 листоп. 

Андрійчук К.О. 

285.Андрійчук К. Лист  до  Ворошилова: [ Автор - укр.  письм. К.Андрійчук ( 1907 - 1958 ) ]  // Камертон - ікс. - 1993.  -  30 лип. ( № 27 ). - С.4.

286.Він став жертвою репресій // Прибуз.новини (Немирів). - 1991. -      18 черв.

287.Кесар Андрійчук //… З порога смерті…: Письм. України – жертви сталін. репресій. -  К., 1991. - Вип.1. - С.41 - 43.

288.Лазаренко В. Трагічна постать // Камертон - ікс. - 1993. - 30 лип.   (№27). - С.4.

289.Огородник В. Пам’ять серця // Камертон - ікс. - 1993. - 20 серп. (№30). - С.6;  Земля Поділ. - 1993. - 7 серп.

290.Огородник В. Повернення // Маяк (Тиврів). - 1990.  - 7 квіт.

291.Хоменко Б.В. Андрійчук Кесар Омелянович // З-над Божої ріки: Літ. біобібліогр. слов. Вінниччини / Упоряд. і  заг. ред. А.М. Подолинного  -  2-е вид., перероб. і доп.. - Вінниця, 2001. -  С.8 - 9.

Антоненко-Давидович Б. Д. 

292.Бойко Л. Він повернувся з пекла: [Про укр. письм. Б. Д. Антоненка- Давидовича (1899 -1984), який певний час проживав на Вінниччині] // Вечір. Київ. - 1989. - 8 серп.

293.Бойко Л. З когорти одержимих: [До 100-річчя від дня народж. письм.] // Укр. мова та л-ра.  - 1999. -  Верес.(№33). - С.1-5.

294.Бойко Л. Лицар правди і добра // Літ. Україна. - 1989. - 19 серп.

295.Бойко Л. Останній з часу розстріляного відродження // Самостійна Україна . - 1992.  -  №.12.  -  С.1, 3.

296.Борис Антоненко - Давидович  // … З порога смерті…: Письм. України – жертви сталін. репресій. -  К., 1991. -  Вип. 1. -  С.44 - 47.

297.Голуб Я. Спогади про мого батька Б. Антоненка-Давидовича // Березіль. - 1995. - №1/2. -  С. 53-143.

298.Кимак Л.Б. Антоненко-Давидович Борис Дмитрович // З-над Божої ріки: Літ. біобібліогр. слов. Вінниччини / Упоряд. і заг. ред. А.М. Подолинного. - 2-е вид., перероб. і доп. - Вінниця, 2001. - С.10-12.

299.Краснодемський В. Зробив, що міг, і більше // Голос України. - 1999. - 12 листоп. - С.11.

300.Лазаренко В. Важка школа //Камертон-ікс.-  1993. -19 берез. (№10). -С.4;  Київ.  -  1994. -  №11/12.

301.Миронець Н. “…Істина і справедливість, хоч із запізненням, повинні бути відновлені…”: [Як Б. Антоненко - Давидович боровся за реабілітацію] // Розбудова держави.  - 1996 . -  №8.  -  С.60-64.

302.Миронець Н. Радянська репресивна система в долі Бориса Антоненка -Давидовича // Розбудова держави.  -  1996.  -  №5. -  С. 55-59.

303.Обяк Д. Повернення із забуття: [Про репрес. письм. - борця ] // Укр. сл.- 1994. - 11серп.(№32). - С.1,6.

304.Подолинний А. Вінницька справа Бориса Антоненка-Давидовича // Вінниц. газ.  - 1996. -  20 квіт.

305.Рекрут Я. Голгофа письменника Антоненка - Давидовича // Робітн. газ.- 1999. - 5 серп.

306.Антоненко-Давидович Б.Д.  // Повернуті імена: Рек. бібліогр. покажч. - К.,1993. - Вип. 1. -  С.8 - 14.  

*   *   *

307.Парценко В. Пам’ятала про  дітей: [Про К.Ю.Балацьку з с. Скитки Липовец. р-ну, репрес. у 1938 р. за відмову вступити в  колгосп ] // Нове життя.- - 1995. - 5 квіт.

308.Кизка В.  Старая крепость: [Арх. матеріали про Ю.Л.Бєляєва, заст. дир. Вінниц.  кінофототресту, розстріл. 1937 р. Є фото] //  Независимость. - 1997. - 21 нояб.-  С.6,11.

309.Дорош Н., Савченко А. “Мій ідеал – правда”: [Про дир. Тростянец. спирт. з-ду  Л.Л.Білоуосова] // Тростянец. вісті. - 1995. - 18 берез.

310.Лановий І. Ціна необачного жарту, або Доля  подільського  фотографа [М.К. Богомазова, репрес. в 1936 р. ] // Панорама. - 1991. - 10 січ.        

311.Бродовська Т. Невільник ГУЛАГУ: [ П.Г. Бондар з с. Павлівки Іллінец. р-ну ]  // Труд. слава. - 1991. - 5 жовт.

312.Степаненко А. Гірке відлуння терору : [Про радіожурналіста О.С.Боярського з м. Вінниці, реабіліт. посмертно] // Вінниц.  газ. - 1995. -          30 берез.

313.Гринчук А.І. Де   шукати    могилу  тата?: [ Про І.Р. Браткова,  уродж. с. Павлівки Калинів. р-ну, репрес.  у 1937 р.] // Прапор перемоги. - 1992. - 11січ.

314.Давидюк А. Справа Бриліанта (1897-1950),  дир. Вінниц. мед. ін-ту, безпідставно репрес. у  1937 р.] //  Вінниччина.- 1995. - 24,30 черв.; Наукові записки Вінницького державного педуніверситету імені М. Коцюбинського. Сер. Історія: Зб. наук. праць. -  Вінниця, 2000. -  Вип. 11. - С.162 - 168. 

Брілінг Г.В. 

315.Брілінг Г.Г., Кароєва Л.Р., Г.В. Брілінг – засновник Вінницького краєзнавчого музею // Тези доповідей YII Вінницької обласної краєзнавчої конференції. - Вінниця,  1989. - С. 5 - 6.

316.Кароєва Л. Густав Брілінг: “Мемуари писав для історії“ // Камертон  - ікс. - 1994. - 31 берез. - С.7;  Україна. – 1989. - № 28, - С.8 - 9.

317.Кароєва Л. Із туману холодного … // Вінниц. правда. - 1988. - 11 груд.

318.Кот С. Дослідник культури Поділля  // Нар. творчість та етнографія. -   1993. -  № 1. -  С.29- 37.

319.Кот С.І. Дослідник  Подільскої старовини  // Репрес.  краєзнавство  (20–30-і роки ). - К., 1991. - С.191 - 197. -  Бібліогр.: 40 назв.

320.Білий В. Важкі тюремні роки…: [Про  П.І.  Британського,         жителя с. Мартинівки  Жмерин. р-ну, репрес. у 1937 р. ] // Нові горизонти. -  1989. - 10 жовт.

Бронштейн  М.П. 

321.Горелик Г. Два портрета: [Про М.П. Бронштейна (1906 – 1936), фізика, поета-аматора,  уродж. м. Вінниці] //  Нева. - 1989.  -  № 8. -  С.167 - 173.

322.Горелик Г.Е. Не успевшие стать академиками  // Природа.- 1990. -   № 1.-  С.123 – 128.

323.Косарев В.В. Физтех, ГУЛАГ и обратно: (Белые пятна из истории ленингр. физтеха )  // Чтения памяти А.Ф. Иоффе,1990. - СПб, 1993. - С. 105-177.

Із змісту : [ Про М.П. Бронштейна ].- С. 112-114, 138, 144-145, 161-162.

324.Медведев Р. Время и судьба  // Кн. обозрение. - 1989. -  5-11 мая. -  С.10.

325.Семенова В.Г. “Кипучий, жизнерадостный  ум”  // Сов. библиогр.- 1990.- №4. - С.69-81. - Библиогр.: с.79-81.

326.Чеботарев В.Л. Матвей Петрович Бронштейн // Физика в шк. - 1991. - №2. - С.13-16.

327.Шлеймович М.С. Бронштейн Матвій Петрович // З-над Божої ріки: Літ. біобібліогр. слов. Вінниччини / Упоряд. і заг. ред. А.М. Подолинного. - 2-е вид., перероб. і доп.- Вінниця, 2001. -  С.37-38.

*   *   *

328.Криворучко Л. Був господарем у Ясенках: [Історія  розкуркулення сім’ї Бубелів з с. Ясенок Липовец р-ну] // Нове життя. - 1995. - 22 лют.

329.Матущак К. Знедолені: [ Про подружжя  Буранів з с. Дашківці  Літин. р-ну, які були репрес. як “вороги  народу” ] // Земля Поділ. - 1993. - 21 квіт.

330.Брендуляк В. Пам’ятають братів Бурковських: [ Про розстріл. у   1938 р. трьох братів Бурковських з смт Піщанки ]  // Вінниц. правда.- 1989. -      3 листоп.

331.Петренко П., Тимчук В. Червоні  жорна:  З  таємних  архівів  НКВС: [ Про долю З.Вайнера, який працював нач. Бершад. район. від-ням  НКВС у 1933 р.] // Вінниччина. - 1993. - 10, 12, 15 черв.

332.Валявський Л. Приховувати злочинця – теж злочин: [Пробл. відповідальності  за політ. репресії на прикладі долі А.Б.Валявського з  с.Сокільця Козятин. р-ну, безпідставно репрес. у 1937р.]//Подолія.- 1995. -1серп

333.Байдалюк П. Правда перемогла, але тільки через 50 років: [Про репрес. М.Вельмика – ред.  ольгопіл.  райгаз.,  кер. підпіл. орг. цього ж  р-ну, яка діяла в роки   фашист. окупації. Загинув  в 1947 р. в  якут. таборах] // Подолія. - 1994. -  4 жовт.

334.Воєвода Г. Реабілітований посмертно: [Про лікаря М.Я.Воєводу з Калинів. р-ну, репрес.  у 1938 р.]  // Сіл. вісті. - 1990. - 16 груд.

335.Реабілітований: [Про реабіліт. мешканця с. Зозівки Липовец. р-ну В.Д.Гаврилюка, якого у 18-річному віці було засудж. до страти]  // Нове життя. - 1991. - 3 верес.

336.Руденко В. Без суду і слідства: [Про долю В.Гавриш, уродж. смт Літина, яка була зв’язковою УПА під час Великої Вітчизняної  війни] // Вінниччина . - 1992. - 1 серп.-  (Спец. вип. “Вінниц.газ.” ).

337.Мельник П. “ За мною не побивайся. Гляди себе і дітей…”: [Про  репресії  1933  і 1937 рр. у   долі  М.Г.Гадомського  з  с. Заливанщина  Калинів. р-ну] // Подолія. - 1997. - 27 лют.

338.Мельник П. Заради світлої пам’яті жертв: [Про жителя с. Заливанщини Калинів. р-ну М.Гадомського, незаконно репрес. у 1933 і 1937 рр.] // Прапор перемоги. – 1996. - 28 серп.

339.Петрук К. Немилостивою до них  була доля: [Про незаконно репрес. жителів м. Калинівки  Р.О.Галайдюка та Є.Р.Галайдюка (реабіліт. відповідно у 1958, 1978рр.] // Прапор перемоги. - 1997. - 2 квіт.

340.Бабицький В. Особова справа М.О.Гальчевської: [Про дружину командира  повстан. загону  полковника  Я.Гальчевського,   учительку   на  Літинщині та у Вінниці] // Тези доповідей  і повідомлень  12-ї Вінницької обласної історико-краєзнавчої конференції. - Вінниця, 1999. - С.48-49. 

Годованець М.П. 

341.Брилінський Д. “Справа” байкаря Годованця (1893-1974) // Друг читача. - 1990. - 23 серп.

342.Гарматюк А. Уроки славетного // Камертон-ікс. - 1993. - 24 верес. (№34). - С.9;  Вінниц. газ. - 1993.- 24 верес.

343.Гінзбург Є.М. Непохитна мужність поета  // Культура Поділля: Історія і сучасність: Матеріали другої наук.-практ. конф., присвяч. 500-річчю   м. Хмельницького. 27-29 серп. 1993 р. - Хмельницький, 1993. - С. 236 - 239.

344.Гнатюк М. Байкар Поділля // Поділ. зоря. - 1993. - 21 серп.

345.Демиденко П. Народу рідному усе … // Поклик сумління. - 1993. - Верес. ( №33 ). - С.3.

346.Мельник В. По тонкому льоду // Вінниц. відомості. - 1999. - 18 черв.

347.Микита Годованець  // … З порога смерті…: Письм. України – жертви сталін. репресій. - К., 1991. - Вип. 1. -  С.138 - 139.

348.Мусієнко О. Микита Годованець  //  Літ. Україна. - 1991. - 11 лип.

349.Подолинний А.М. Годованець Микита Павлович  // З-над Божої ріки: Літ. біобібліогр. слов. Вінниччини / Упоряд. і заг. ред. А.М. Подолинного. - 2-е вид., перероб. і доп. -  Вінниця, 2001. -  С.70 - 71.       

350.Скорський М. “Народу рідному щасливу доленьку скуємо…”: Спогад // Вітчизна. - 1998. -  №11/12. -  С.143 - 148.

351.Шабатин П. Вчитель мудрості // Освіта. - 1993.  -  Жовт. ( № 34 ). - С.14.

*   *   *

352.Кравчук Я., Дубицький Н. Гіркий запах полину: [Про К.Л. Городинського з с. Долиняни Мур.- Куриловец. р-ну] //  Наше  Придністров’я. - 1992. -  10 берез.

353.Вітковський В. Тривожний місяць: [Про долю С.А.Горяного, колиш. голови облвиконкому,  репрес.  у 1937 р.,  реабіліт. посмертно у 1957 р.] // Молодь України. - 1990. - 10 квіт.

354.Скрипник В., Вітковський В. Тривожний місяць вересень: [Про С.А.Горяного]  // Комс. плем’я. - 1988. - 8 груд.

355.Дудко О. Зламані крила: [ Спогади про вчителя з с. Попелюхи Мур.-Куриловец. р-ну М.Т.Гоцуляка, який був репрес. у 1938 р. ] // Вінниц. правда. - 1989. -  24 серп.

Гриб К.К. 

356.Кузьма Гриб  //… З порога смерті…: Письм. України - жертви сталін. репресій. -  К., 1991. -  Вип.1. -  С.147 -150.

357.Мацько В. Кузьма Гриб: Нарис життя і творчості. - Хмельницький,1995.

358.Подолинний А.М. Гриб Кузьма Кіндратович // З-над Божої ріки:  Літ. біобібліогр. слов. Вінниччини  / Упоряд. і заг. ред. А.М.Подолинного. - 2-е  вид.  перероб. і доп. - Вінниця, 2001. -  С.79-80.

359.Росін В. Кузьмі Грибу – 80 // Літ. Україна. - 1990. - 15 листоп. -  С.5.

360.Маковій А. Зустріч зі … справою батька: [Про репрес. І.Г. Григоренка з Вінниці ]  // Вінниц. газ. - 1993. - 1 лип.

361.Мазур А. Птахи з підбитими крильми: [Репресії у долі сім’ї вінничанина О.Д.Гужі.1949 р.] // Вінниц. газ. - 1997. - 26 черв.  

362.Степаненко А.  Допоміг Микола Скрипник: [Про Р.К.Гука з  с.Воловодівки Немирів. р-ну]  // Вінниц.правда. - 1989. - 7 жовт.

363.Степаненко А. Налетіла “червона мітла”: [Про Р.К. Гука]  // Подолія.- 1994. - 14 квіт.

364.Роговий О. Тюрма за відвертість: [Про М.Ф.Гунько з с. Нової Прилуки Липовец. р-ну, репрес.  в 1937 р. ] //  Нове життя. - 1995. - 29 лип.

365.Вовкодав В.П. А.С.Гуренко – секретар академіка Агатангела Кримського  // Тези доповідей дванадцятої Вінницької обласної історико-краєзнавчої конференції. - Вінниця, 1993. - С.88.

Гутянський В.І. 

366.Веніамін Гутянський  //… З порога смерті…: Письм. України – жертви сталін. репресій. - К., 1991. - Вип.1. - С. 155-157;  Літ. Україна. - 1991. - 19 лип. - С.8.

367.Корсунська Б. Ордер на арешт: Спогади / Вступ. ст. О.Гутянської, Н.Гутянської //  Хроніка-2000. - 1998. - №21/22. - С.368-391.

368.Подолинний А.М. Гутянський Веніамін Іольович // З - над Божої ріки: Літ. біобібліогр. слов. Вінниччини / Упоряд. і заг. ред. А.М. Подолин-ного.- 2-е вид., перероб. і доп. -  Вінниця, 2001. -  С.94 -95.

*   *   *

369.Подолинний А.М. Гуцало Роман Андрійович // З - над Божої ріки: Літ. біобібліогр. слов. Вінниччини / Упоряд. і заг. ред. А.М. Подолинного.- 2-е вид., перероб. і доп. -  Вінниця, 2001. -  С.97.

370.Поліщук В. З когорти “розстріляного відродження”: [Про реабіліт. письм. Р.Гуцала (1894-1938)  з  с. Ситківців Немирів. р-ну]  // Камертон-ікс.- 1994. -  6 жовт. (№ 37). - С.4.

371.Страшний В. Все життя – поневіряння: [Про долю репрес. А.М.Дацюка, жителя м. Козятина] // Вінниччина. - 1995.- 17 черв.

372.Коваль Т. Знаходив розраду у книгах: [Про долю М.І.Деркача, репрес. у 1937 р., жителя с.Нападівки Липовец. р-ну] // Нове життя.- 1995.-      25 лют.

373.Деркач В. Було колись: [Спогади про 1930-1950 рр., безвинно репрес. сім’ю Деркачів з с. Кидрасівки Бершад. р-ну,  реабіліт.  посмертно батька]  // Бершад. край.- 1992. - 7 серп.

374.Булавка О.  Хочемо  знати  правду:  [Спогади  колиш.  жительки с. Мухівців Немирів. р-ну про батька В.Ю. Деця, репрес. у 1938 р., та ін. репрес. односельців ]  // Сіл. вісті. - 1989. - 4 листоп.

375.Танадайчук А. У нетрях ГУТАБу: [Про долю репрес. М.І. Джерука, жителя с. Журбинець Козятин. р-ну]  // Вісн. Козятинщини. - 1993. - 30 черв.

376.Конєв В. Брати: [Про А.Т. і С.Т. Дзюбів,  жителів с. Вахнівки  Липовец.  р-ну, репрес. в 30-ті рр.] // Нове життя. - 1995.- 11 лют.

377.Ящук С. До сімейних реліквій: [Про А.Т. Діхтяра з с. Кам’яногірки Іллінец. р-ну]  // Труд. слава. - 1993. - 14 серп.

378.Трахтенберг Л. Справа №… загубленої   долі: [Про  Т.К.  Дмитрен-ка з с. Кивачівки, репрес. у 1937 р.] // Вісті Тепличчини. - 1995. - 28 січ.

 1. Добровольська В. Мені повернено чесне ім’я: [Спогади репрес. вчительки з с. Серебрії Могилів-Поділ. р-ну] // Сл. Придністров’я. - 1992. - 14 берез. 

Добровольський А.З. 

380.Аркадій Добровольський //… З порога смерті: Письм. України – жертви сталін. репресій.  -  К., 1991.  -  Вип.1. -  С.158 -160.

381.Кутинський М. Некрополь України // Дніпро - 1991. - №6. - С.195 - 206.

Із змісту: [Добровольський А.З.]. - С. 204.

382.Пльонсак О. Родом з Клекотини  // Комунар. - 1991. - 10 серп.

383.Подолинний А.М. Добровольський Аркадій Захарович // З-над Божої ріки:Літ. біобібліогр. слов. Вінниччини / Упоряд. і заг. ред. А.М. Подолинно-го.- 2-е  вид., перероб. і доп. -  Вінниця, 2001. -  С.102.

384.Сандлер А. Мы были выше и упрямей своей трагической судьбы: Из записок  реабилит.: [Включ. спогади про А.З. Добровольського] // Собеседник. - 1987. -  №43. - С. 12 -13.

*   *   *

385.Шарандак В. Голодомор – початок репресій проти України  // Вісті Тепличчини. - 1994. - 29 лип., 6 серп.

Із змісту: [Про В.П.Добровольського з с. Погорілої Теплиц. р-ну, посмертно реабіліт. в 1958 р.].

Довгополюк М.Л. 

386.Гальчак С. Талантами увічнена земля // Колос.- 1987.- 12 груд.

387.Подолинний А.М. Довгополюк  Матвій Лукич // З - над Божої ріки: Літ. біобібліогр. слов. Вінниччини / Упоряд. і заг. ред. А.М. Подолинного.- 2-е  вид., перероб. і доп. -  Вінниця, 2001. -  С.103 - 104.

388.Попільнюх М. Обірвана пісня життя // Освіта.- 1995.- 25 січ.

389.Попільнюх М. ”…По шляху кайданів до волі”: [Про М.Л. Довгопо-люка] // Рід. шк.. - 1995. - №6. - С.10-13.

390.Семчук Л. Він зціляв душу і тіла: [Про священнослужителя І.Г.Дубровського, репрес. за духов. і лікар. діяльн. у 1952 р. з с. Глухівців Козятин. р-ну] // Вісн. Козятинщини. - 1994. - 22 черв. 

Дюков Я.О.

391.Брендуляк В. Реабілітований посмертно: [Про Я.О. Дюкова з смт Піщанки, репрес. у 1938 р. ]  // Під прапором Леніна. - 1989. - 12 серп.

392.Латынина А.  Поднявшиеся  из  ада:  [Включ.  також  матеріал  про    Я.О. Дюкова ]  // Лит. газ.  - 13 июля. -  С. 4.

393.Степаненко А. ”Надішли товаришу Сталіну” // Вінниц. газ. -1997. -  10 лип.

394.Чумак В. Реабілітований посмертно: [Я.О.Дюков] // Земля Поділ. - 1994. - 3 груд.

*   *   * 

395.Микац В. Авроровцы с Украины: [Включ. відом. про К.Т.Єремчука, з 1917р. машиніста крейсера “Аврора”, голови Козятин., Липовец. райвиконкомів в 30-х рр., безпідставно репрес.] // Правда Украины. - 1989. - 1 мая.

396.Піхачек М. … З тих пір я не бачив батька: [Про репрес. жителя с. Дмитрашківки Ф.Н. Житкевича] // Піщан. вісті.- 1994.- 23 груд.

397.Роговий О. Ні  Бог, ні Сталін… : [Про долю коваля Ф.В. Журавського та сім’ї Сестрівських з с. Костянтинівки Липовец. р-ну, репрес. у 1937 р.]  // Нове життя. - 1995. -  9 верес.

398.Тихенький О.  Крізь  усе  життя: [Про репрес. О.А.Загоруйка, жителя   с. Білопілля Козятин. р-ну ]  // Жовтневі зорі. - 1991. - 1 черв.

399.Кот С.І.  І.Ч. Зборовський і розвиток краєзнавства на Поділлі: [Про організатора с.-г. комуни “Праця” в с. Яланці Бершад. р-ну, краєзнавця, репрес. у 1930 та 1937 рр.]  // VI Всеукраїнська  наукова конференція з історичного краєзнавства. -  Луцьк, 1993. - С. 221-222.

400.Степаненко А. Пам’ять про батька: [І.Ч. Зборовського]  // Вінниц. правда. - 1989.- 24 листоп.;  Вогні комунізму. - 1989. - 5 жовт.; Панорама. - 1994. - 20 квіт.

Зоранчук Й. Г. 

401.Петренко П. “І будемо жити…”: [ Про долю  учителя  -  письм. Й. Зоранчука з с. Котюжинець Калинів. р-ну ]  // Вінниччина. - 1993. -  4 груд.

402.Подолинний А.М. Зоранчук Йосип Герасимович // З - над Божої ріки: Літ. біобібліогр. слов. Вінниччини / Упоряд. і заг. ред. А.М. Подолин-ного.- 2-е  вид., перероб. і доп. -  Вінниця, 2001. -  С. 129-130.

403.Юрчишина О. Громадянський подвиг Йосипа  Зоранчука [1889-1963. Заарештов. органами ДПУ в 1933 р.] // Прапор перемоги. - 1999. - 4 листоп.

*   *   *

404.Гура М. Реабілітований…посмертно: [Про П.В.Іванчука з с. Глибочок Тростянец. р-ну, який став жертвою репресій в 1938 р.]  // Ленін. шляхом. - 1988. - 2 квіт.

405.Ільницький П.Ф. Полиновий дзвін: [Розповідь учасн. сталінград. боїв,  командира  роти,  потім  в’язня  далеких  таборів з с. Балабанівки Оратів. р-ну ]  / Запис. В. Гривківський // Рід.  край. - 1994. - 30 лип., 6 серп.

406.Балан Л. Як ожили репресії у Губнику: [Про долю сім’ї Казьмір з с. Губника   Гайсин. р-ну,  розкуркулену в 1930 р.]  // Подолія. - 1992. - 30 трав.

407.Бабій В. Кохання, яке виникло за колючим дротом, розтоптали свої: [Про долю Ф. Ліпінської з с. Павлівки Калинів. р-ну, чоловіка якої                    О. Каменецького було репрес. у повоєн. час] // Прапор перемоги. -  1999. -  16 черв.

408.Степаненко  А. Повернення із забуття: [Про репрес. економіста Вінниц. цукротресту В.Й.Квятковського (1891-1938), розстріл. за сфабрик. звинувачення у контррев. діяльн.] // Вінниц. газ. - 1999. - 1 квіт.

409.Дорош Н., Савченко А. “Я не політик…”: [Про  репрес. М.О.Кензіора з  Тростянця] // Тростянец. вісті. - 1995. - 14 лют.

410.Багола Ф. Трагедія сім’ї Кельманів: [з с.Лісничого Бершад. р-ну, реабіліт. в 1994 р. ] // Бершад. край. - 1994. - 5 серп.

411.Молочевський Є. Постановили розстріляти [В.М. Клецка з Липовец. р-ну,  репрес.  у 1932 р.] // Нове життя. - 1995. - 8 лип.

412.Мельник Г. Днями його визнано невинним: [Про репрес. як “ворога народу” жителя  м.Калинівки О.В.Ковнацького]  // Прапор перемоги. - 1992. -   31 жовт.         

413.Гребельський С. Хазяїн: [Про долю мешканця  с. Маркушів Хмільниц.     р-ну  А.Ковтуна ,  репрес.  у  30-х рр.]  //  Вінниц. правда. - 1990. - 7 січ.

414.Страшний В. В’язень у білім халаті: [Про фельдшера  О.М.Козаченка з с. Білопілля Козятин. р-ну ]  // Вінниччина. - 1992. - 15 трав.

415.Новак М. Сім кругів пекла чекіста Косенка  [з м. Хмільника]  // Життєві обрії. - 1995. - 1 квіт.

416.Погребенник Ф. Сергій Козуб: [Про дослідника творчості  М. Коцюбинського, репрес. в 30-і рр.]  // Рада. - 1993. - 22 квіт.

417.Галіза О. Живий свідок репресій: [Про М. Кокошка з с.Тиманівки Тульчин р-ну ] // Комс.плем’я. - 1989. - 26 жовт.

418.Якобчук М. За віщо мучився тоді, чому шукає  правду досі …: Розповідь про ще одну жертву по відомій  справі “СВУ”, яка так і не може добитися справедливості, бо справі  вінець - папірець…: [Про долю Колодія з    с. Сьомаків Хмільниц. р-ну]  //  Подолія. - 1994. -  4 жовт.

419.Яцук В. Розстріляний у Вінниці [П.Корнійчук з с. Лопатинки Оратів.   р-ну ]  //  Рід.край. - 1993. - 16 жовт.

420.Петренко Г. “Зізнання” під примусом: [Трагедія родини Кородзієвських, жителів с.Ободівки  Тростянец. р-ну // Вінниц.правда. - 1990 . - 21 серп.

421.Воронюк С. Сім’я Корпанів: [Про долю  родини  з  с.Поташні  Бершад. р-ну,  репрес. в 30 - х  рр.]  // Вогні комунізму. - 1991. - 12, 14 верес.

 1. Громовий М. Просвітитель: [Про долю С.Ф.Костика, жителя с. Краснопілки Гайсин. р-ну, репрес. 1937 р.] // Трибуна праці. - 1998. -  28 лип.

423.Леськів Б. Промінь доброї зорі: [Про страчен. в 1938 р. дир. Кудлаїв. почат.  шк.  Немирів.  р-ну   Д.К.Коцерубу] // Прибуз. новини. - 1991. - 26 лют.

Коцюбинська М.Х.

424.Коцюбинська М. “ … Я цієї розкоші зазнала”: Дещо про себе і про нас // Літ. Україна. - 1996. - 22 листоп.

425.Коцюбинська М. Я не поступилась ідеалами / Бесіду вела Н. Гнатюк // Вінниччина. -  1998. -  31 жовт.

426.До 30-ліття  листа - протесту проти політичних переслідувань в Україні: [Квіт. 1968 р. Є текст. Спогади учасників акції]  // Сучасність.- 1999. - №1.- С.88-109.

Із змісту: Коцюбинська М. Самостояння.- С.103-104.

427.Корогодський Р. Лицарка на полі честі: [Про укр. письм., літературознавця  М.Х. Коцюбинську]  // Голос України. -  1991. - 21 груд. - С.12 - 13.

428.Лазаренко В.І. Коцюбинська Михайлина Хомівна // З - над Божої ріки: Літ. біобібліогр. слов. Вінниччини / Упоряд. і заг. ред. А.М. Подо-линного.- 2-е  вид., перероб. і доп. -  Вінниця, 2001. -  С. 167-168.

429.Лазаренко В. Пам’ятаєш, Михасю ?  // Камертон-ікс. - 1994. - 7 квіт.        (№ 13). - С.4.

430.Лисенко В. [Про М.Х. Коцюбинську]  // Сл. і час. - 1990.  - № 6. - С.21.

431.Сверстюк Є. Приявність Михайлини Коцюбинської: Штрихи до портр. // Літ.Україна. - 1992. - 1 січ. 

Коцюбинський  Ю.М. 

432.Горпиненко И. Служил трудовому народу // Коммунист. - 1997. -  №14.- С.10.

433.Документи з історії НКВС УРСР / Публ. С.Білоконя  // Наше минуле. - 1993. - №1. - С.39 - 150.

Із змісту: [Матеріали до “справи” Ю.М. Коцюбинського]. - С.122-123, 127, 129 -132, 135.

434.Золотарьов В.А., Шаповал Ю.І., Балицький В.А. На шляху до правди про нього  // Укр. іст. журн. - 1993. -  №4/6. - С.50-63;  № 7/8. - С.53 -69.

435.Пиріг Р.Я. “Справа” Юрія Коцюбинського  // Маршрутами історії. - К., 1990. - С.318 - 328.

436.Пиріг Р. Юрій Коцюбинський: велич і трагізм долі  // Літ. Україна. -  1989. - 15 черв.

437.Шаповал Ю.І. У ті трагічні роки: сталінізм на Україні. – К,1990. -143с.

Із змісту: [Вирок у “справі” Ю.М.Коцюбинського ]. -  С.72,  73, 114.

438.Ярошенко А.Д. Юрій Михайлович Коцюбинський. - К.: Політвидав України, 1986. - 173 с.

439.Ярошенко А.Д. Юрій Михайлович Коцюбинський // Укр. іст. журн. - 1986. - № 12. -  С.128 - 132.

440.Давидюк А. Маловідомі сторінки життя родини Коцюбинських   // Вінниц. газ. - 1994. -  23 черв.

441.Давидюк А. “Як одвітив брат за брата”: Маловідомі стор. з життя родини Коцюбинських у радянські часи // З архівів ВУЧК – ГПУ – НКВД – КГБ.- 1995.- №1/2.- С.366 - 371. 

Кочур Г.П. 

442.Григорій Кочур // … З порога смерті…: Письм. України – жертви сталін. репресій. - К., 1991. -  Вип.1. -  С. 275 - 277.

443.Куцевол О. “Болів я болем слова нашого” // Дивослово. - 2000. - №1.- С.42 - 46.

444.Лазаренко В.І. Кочур Григорій Порфирович // З - над Божої ріки: Літ. біобібліогр. слов. Вінниччини / Упоряд. і заг. ред. А.М. Подолинного.- 2-е  вид., перероб. і доп. -  Вінниця, 2001. -  С. 170-171.

445.Новицький О.  Слово  із-за  колючого  дроту  //  Рад. Україна. - 1991. - 12 верес.

446.Пасемко І.  Як приховали нагороду Григорія Кочура … // Літ. Україна. - 1994. - 17 лют.

447.Сигалов А. Повернення  //  Рад. Україна. - 1989.  -  21 черв.

448.Стрижук В. Збережена честь // Камертон - ікс. - 1993. - 16 лип. (№ 25).  -  С.10.

449.Стріха М. Вечір Григорія Кочура  // Наука і культура. Украіна: Щорічник. -  К., 1989. - Вип.23.  -  С.88 - 91.

*   *   * 

450.Брендуляк В. Ні в чому не винен: [Про репрес. слюсаря Дмитрашків. МТС  Піщан.  р-ну  В.І.Красницького] //  Земля  Поділ. - 1995. – 22 лип. 

Кривицький О.О. 

451.Горобець М. Про що гомонить старий млин: [Про етнографа, краєзнавця,  літературознавця О.О.Кривицького]  // Вінниц.  правда. - 1988. -    28 лип.

452.Кулівар Г. Тернистий шлях учителя  // Панорама. - 1993. - 4 груд.; Сл. Придністров’я . - 1993. - 7, 9, 11 верес.

453.Подолинний А.М.  Кривицький  (Кривіцький)  Олександр Олексійович // З - над Божої ріки:  Літ. біобібліогр. слов. Вінниччини / Упоряд. і заг. ред. А.М. Подолинного.- 2-е  вид., перероб. і доп. -  Вінниця, 2001. -  С. 172-173.

454.Філонов Л. “ Незнайомі “ знайомі імена [О. Кривицький]  // Вінниц. правда. - 1989. - 15 груд. 

*   *   * 

455.Давидюк А., Клименко О. Як нищили  “куркуля”: [Про жителя с. Дашківці  Літин р-ну Г.П.Крука, незаконно репрес. у 1938 р.] // Подолія.- 1999.- 3, 5 серп.

456.Демиденко Т. Йому  ще  довго  снився  Сибір: [Про репрес. жителя   с. Райгорода  Немирів. р-ну  А.Г .Кудирка ] // Прибуз. новини. -  1993. - 29 трав. 

Кудлаєнко О.А.

 

 1. Волошенюк І. А далечінь така чиста: [Про долю О.А.Кудлаєнка з с. Луки Немирів. р-ну, який багато років провів у сталін. таборах ] // Комс. плем’я.- 1989.- 20 трав.

458.Волошенюк І. “ Я ще думаю жити…”  //  Сіл. вісті. -  1989.  -   13 верес.

459.Демиденко Т. Я врятувався чудом  //  Прибуз. новини. - 1993. -  9 черв.

460.Степаненко А. Крізь хмари сонце…: [Про О.А. Кудлаєнка]  // Колг. вісті. - 1989.  - 28, 29 січ., 11 лют.;  Вінниц. правда. – 1989.- 4 лют.; Рад. освіта. – 1989.- 9 трав.

*    *   * 

465.…”Спасибі за допомогу”: [Про реабілітацію І.Т.Купренюка з  с. Польової Лисіївки Калинів. р-ну]  // Вінниц. правда. - 1989. - 8 листоп.

466.Вічіс З. Повідомте про дідуся  [К.І.Курка, механіка Бар. сукон. ф-ки, репрес. у 1933 р.]  // Поділ. край. - 1991. - 21 верес.

467.Синиця К. Не міг по-іншому: [Про Г.Ф.Курочкіна, нач. буд-ва  Вінниц. паротурбін. електрост. у 1933-1936 рр., репрес. у 1937 р.] // Вінниц. правда.-1989. - 30 верес.

468.Волинець З., Олексієнко О. Сьогодні те саме кажуть усі…: [Про П.С.Кучевського з с. Вербівки Липовец. р-ну, репрес. у 1937 р.] // Нове життя.- 1996. - 17 лют.

469.Шафранецький Й. “Гріхи” людей писали на скрижалях: [Про Й.Ф.Кучера з с.Михайлівки Шаргород. р-ну, репрес. в 1933 р.] // Уряд. кур’єр. - 1994. - 29 верес. - С.9.

470.Паламарчук В. Божевілля: [Про військовослужбовця  Б.М.  Лампігу  з м. Вінниці, який був репрес. у 70-х рр.]  // Подолія. - 1992. - 13 лют.

471.Паламарчук В. Із “божевільних” у майори: [Про Б.М.Лампігу]  // Робіт. газ. - 1992. - 26 лют.

472.Тимошенко В. Розстріляна культура: [Президент Міжнар. фонду “Дух. спадщина” про репрес. укр. митців] // Вітчизна. - 1997. -  №7/8. - С.14-20. 

Із змісту: Диригент з бомбою: [Про хор. диригента Б.П.Левицького (1887-1937), заснов. першого профес. хору у Вінниці (1910) і кер. Вінниц. капели      ім. М.Леонтовича у 20-х рр.]. -  С.18-20.

473.Давидюк А. Розправа: [Про долю проф. Вінниц. мед. ін-ту   Я.Л. Лейбовича, безпідставно репрес. у 1941 р.] // Вінниц.  газ. - 1996. - 27, 29 черв., 2 лип.

474.Акуленко В. Галактика Гаврила Лещенка: [Про вченого-економіста в галузі сіл. госп-ва,  репрес. в 30-х рр. ]  // Демокр.Україна. - 1994. - 9 лип.      

475.Подолян І. Професор Лещенко // Трибуна праці. - 1979. - 28 квіт. 

Лисенко В.М. 

476.Дементьєва І. Повернення: [Про поета і  правозахисника  В.М.Лисенка з м. Могилева-Подільського та його кн. “Возвращение”, що вийшла у Москві в сер.  “Поети – в’язні  ГУЛАГУ”.  Є  його  вірші] // Сл. Придністров’я.  -  1996. - 10 лип.

 1. Дементьева И. Стихи в альбом госбезопасности: Заметки на полях уголовного дела // Известия.- 1990.- 1 дек.

478.Подолинний А.М. Лисенко Вілен Михайлович // З - над  Божої ріки:  Літ. біобібліогр. слов. Вінниччини / Упоряд. і заг. ред.А.М.Подолинного.- 2-е  вид., перероб. і доп. -  Вінниця, 2001. -  С. 196.

*   *   * 

479.Степаненко А. Довга  дорога  до  правди: [Про  репрес. С.О. Лисого  з  с. Басаличівки Гайсин. р-ну]  //  Панорама. - 1994. - 16 лют.

480.Степаненко А. Степан, нескорений Колимою: [Про С.О.Лисого]  // Подолія. - 1992. – 12 груд.   

481.Куріненко Л., Степаненко А. В партії поновлений: [Про І.А.Литвинова, з квіт. 1936 р. секретар Вінниц. облвиконкому. Безпідставно репрес. і розстрілян. в 1937 р.] // Вінниц. правда. - 1988. - 14 серп.

482.Степаненко А. За відсутністю складу злочину: [Про І.А.Литвинова]  // Вінниц. газ. - 1994. - 7 лип.

483.Степаненко А. Повернуте добре ім’я: [Про трагіч. долю вчителя О.С.Лукашенка з с. Жабокрича Крижопіл. р-ну, репрес. у 1937 р. Реабіліт. посмертно] // Панорама. - 1994. - 21 верес.

484.Легкодух Т. Називали куркулями: [Про трагедію розкуркул. родини М. М. Ляковської- Маскевич з с. Пиковця Козятин. р-ну  // Вісн. Козятинщини. - 1993. - 24 листоп.

485.Танадайчук А. Вічна дорога: [Про голову Козятин. райвиконкому Й. Мазура,  репрес. у 1937 р.,  та  його сім’ю]  // Вісн.  Козятинщини. - 1993. -  24 листоп.

486.Балан Л. І хвиля хвилю доганя…: [Про репрес. бухгалтера Гайсин. цукр. з-ду  І.Й. Маіаса ]  // Подолія. - 1992. -  4 січ.

487.Світлова Т.  Навіть  з  дітьми  до  Сибіру: [Про долю  репрес.  сім’ї І.А. Майбороди. з  м. Ладижина] // Тростянец. вісті. - 1995. - 31 січ.

488.Ящук С. Скалічене життя: [Про  репрес.  М.Ю. Макогона з с.Купчинець Іллінец. р-ну]. - Труд. слава. - 1991. - 28 серп.

489.Срібна Г. Невідшкодовані втрати: [Про  репрес. жителя смт  Піщанки І.І. Марківського ]  // Піщан. вісті. - 1991. - 13 квіт.

490.Малюта І. Спитайте бабу Голиту: [Доля У.У. Марунько,  “розкуркул.” у 1933 р.]  // Соц. культура. - 1990. -  №1. -  С.6 -7.

491.Мельник В. Лист від тата: [Про репрес. в 1934 р. жителя с.Слободи-Шаргородської Шаргород. р-ну Л.Н. Мар’янича ] // Комунар. - 1991. - 14 трав.

492.Коваль Т. За що так пізно?: [Про уродж. с. Нападівки Липовец. р-ну Т.О.Мацюка,  репрес. у 1937 р. Спогади дочки] // Нове життя. - 1995. - 15 квіт.

493.Петрук М. Ю.М. Машкевич - жертва більшовицького терору на Вінниччині // Тези доповідей і повідомлень сімнадцятої Вінницької обласної історико- краєзнавчої конференції, 18 верес. 1997 р. - Вінниця, 1997. - С.64-65.

494.Білокінь С. Розстрільний список Соловків: [Про засудж. до розстрілу жителя  с. Новоселиці  Літин.  р- ну    Ю.М. Машкевича ] // Літ. Україна. -  1992.- 23 лип.

495.Медунов Е. Попіл в серці: [Із спогадів авт., який пройшов крізь каземати сталін. ГУЛАГу] // Панорама. - 1996. - 29 трав. 

Мельник М.С. 

496.Лазаренко В. Знищений талант: [Про відомого історика, право-захисника  М.С. Мельника  (1943 -1979 ) ]  // Самостійна Україна. - 1992.  -  Лип.(№ 26). - С.3

497.Лазаренко В. Лист у майбутнє // Київ. - 1999. - №1/2.- С. 125-127.

498.Лазаренко В. Мовчазний патріотизм: [Про М.Мельника ]  // Камертон - ікс. - 1993. - 16 лип. (№25). - С.10.

499.Гнатюк Н. Князь  роси: [Про життєвий  і  творч.  шлях  укр. поета     Т. Мельничука, якому  довелось  поневірятися (1979-1982 рр.)  у колонії сурового режиму у Вінниці] // Вінниччина. - 1998. - 18 серп.

500.Куріненко Л., Степаненко А. І  знову біля серця партквиток: [Про долю сім’ї Михайликів з м. Козятина, в якій дружина була репрес. як рум. шпигунка]  // Вінниц. правда. - 1988. - 14 верес.

501.Новосад В. Каторжанин “Е-837”: [Про долю В. Мірчука  з Вінниці, репрес. у 1945 р.] // Вінниччина. - 1998. - 22 серп. 

Мороз М.Я.

502.Михайло Мороз  // … З порога смерті…: Письм. України – жертви сталін. репресій. - К., 1991. -  Вип.1. -  С.335 -336.

503.Михайло Мороз // Півд. Буг. - 1992. - 21 берез.

504.Подолинний А.М.Мороз Михайло Якимович // З - над  Божої ріки:  Літ. біобібліогр. слов. Вінниччини / Упоряд. і заг. ред.А.М.Подолинного.- 2-е  вид., перероб. і доп. -  Вінниця, 2001. -  С. 228-229.

*   *   *

505.Танадайчук А. Гріх на душі: [Про безпідставно репрес. і розстріл. у 1937 р. П.В. Морозенка  з  Козятин. р-ну]  // Жовтневі зорі. - 1991. - 5 жовт. 

Наніїв П.І. 

506.Камінчук А. “Давно вже навідувався на рідну Ямпільщину”: [Про письм. П.І.Нанііва,  автора роману “Тричі продана” з с. Білої  Ямпіл. р-ну, в’язня  ГУЛАГу в 1940-1950- х рр.] // Ямпіл. вісті. - 1994. - 29 черв.

507.Камінчук А. Рядки з біографії // Київ. -  1993. -   №12. -  С.11-12.

508.Подолинний А.М. Наніїв Павло Іванович // З - над  Божої ріки:  Літ. біобібліогр. слов. Вінниччини / Упоряд. і заг. ред.А.М.Подолинного.- 2-е  вид., перероб. і доп. -  Вінниця, 2001. -  С. 235-236.

*   *   * 

509.Остання адреса: До 60-річчя соловец. трагедії: У 3 т. - К.: Сфера, 1997-1999.

Із змісту: [Про репрес. М. Ф. Нарушевича (1902-1937), письм., літературознавця., працював у Вінниці]. - Т.3. -  С.46, 370.

510.Хлопчик А. Згадає батька – і душа болить…: [Спогади вчительки Староприлуц. СШ Липовец. р-ну Г. Маковійчук про арешт батька   В.Ф. Нарушевича у 1937 р. і долю сім’ї] //  Вінниц. правда. - 1989. - 23 лип.

511.Вітковський В. Довга дорога до правди: [Про долю вінниц. чекіста     В.І Окруя та його дружини О.А.Окруй, безпідставно репрес. у 1937 р.] / Фото Л.Вітвіцького // Вінниц. правда. - 1989. - 12 листоп.

512.Брендуляк В. В’язень сталінських таборів: [Про репрес. жителя  Піщанки  В. Олійника ] // Піщан. вісті. - 1993. - 4 лют.

513.Гура В., Рябий М.  Як  зацькували  Марію  Олійник:  [Про жительку с. Заболотного  Крижопіл.  р-ну, яка намагалася захищати права людини у 60-70-і рр.] // Подолія. - 1996. - 5 груд.

514.Паламарчук А. “А, може, твій тато уже зовсім не прийде?”: [Про репрес. в 1938 р., а потім реабіліт. “ворога народу” М.Ф. Олянецького,  жителя с. Тартака Чечельниц. р-ну] // Сл. правди. - 1991. - 5 січ.

515.Шахворостова М. Пам’ятай ім’я своє…: [Про М.Ф.Олянецького] // Чечельниц. вісн. - 1994. - 1 лип. 

Отамановський В.Д.

516.Отамановський В.Д. Автобіографія ув’язненого Валентина Отамановського;   Моє каяття: [З  арх.  ДПУ. 1929 -1930 рр.  В. Отамановський

(1893-1964 рр.) – укр. вчений, історик, етнограф, дослідник Поділля]    // Подільська старовина. -  Вінниця, 1993. -   С.13-29.

517.Білокінь С. Репетиція беззаконь: Судов. процес над Спілкою Визволення  України, якої не було, та його наслідки: [В т. ч. про В.Д.Отамановського ]  // Україна. - 1989. -  № 37. - С.13 -15;  № 38. -  С.20 -21.

518.Документи – свідчення: [Про арешт  В.Д. Отамановського] // Комс. плем’я. - 1990. - 18 жовт.

519.Вільчинська О. Екскурс в минуле Подільського краю: [Про наук. конф., присвяч. В.Д.Отамановському] // Поділ. зоря. - 1994. - 8 черв.

520.Кароєва Л.Р., Шпильова Л.М. Валентин Дмитрович Отамановський // Подільська старовина. - Вінниця, 1993. -  С. 6 - 13.

521.Кот С.І. Честі своєї не зрадив  // Репресоване краєзнавство (20-30-і рр.). - К.,1991. - С.133 -135. - Бібліогр.: 44 назви.

522.Потебенько М.О. Протест [Прокуратури УРСР у справі СВУ. Включ. про В.Д.Отамановського ]  // Літ. Україна. - 1989. - 11 серп. - С.6 -7.

523.Савцов В.  Злочин,  якого  не  було: [Включ.  уривок  заяви В. Отамановського до  ДПУ  під  час ув’язнення]  // Рад. Україна. - 1989. - 12, 13, 16, 19, 26, 27 верес.

524.Савчук Ю. Настав час віддати шану // Вінничина. - 1993. - 20 лют.

525.Сидоренко О.І. Суд над переконаннями: [Справа Спілки Визволення України. 1929-1930 рр.] // Репресоване “відродження” / Упоряд. О.І.Сидоренко, Д.В. Табачник. - К., 1993. - С.63 -153.

Із змісту: [Про В.Д.Отамановського (Атамановського). Є фото]. - С.80, 86, 100, 134.

526.Станович М. “А я гнаний,  як вовк-сіроманець” //  Вінниччина.  -  1993. - 10 берез.

527.Станович М. І терни замість слави // Вінниччина. – 1993.- 30 січ.,  6, 13 лют.

528.Філонов Л. Літописець Вінниці [В.Отамановський]  // Вінниччина. - 1994. - 18 трав. -  (Спец. вип. ”Хочу все знати” ).

529.Шлеймович М.С. Отамановський Валентин Дмитрович // З-над  Божої ріки:  Літ. біобібліогр. слов. Вінниччини / Упоряд. і заг. ред. А.М.Подо-линного.- 2-е  вид., перероб. і доп. -  Вінниця, 2001. -  С. 252-253. 

*   *   * 

530.Кравчук Я. Не залікувати серця біль: [Про репрес. жителя  с. Долиняни  Мур.- Куриловец. р-ну Г.Ф.Парубіна]  // Наше Придністров’я. - 1992. - 14 квіт.

Патрак-Кухаренко Г.С. 

531.Бабій В. Все життя для України: [Про долю хор. диригента, композитора, співака, худож., поета Г.С. Патрака-Кухаренка, репрес. за членство в ОУН,  жителя м. Калинівки]  //  Прапор перемоги. - 1997.- 27 серп.

532.Бабій В. У 16 років  –  смертна  кара  за  Україну   //  Подолія.  - 1997.- 6 верес.

533.Лазаренко В.   Все… з любові: // Камертон - ікс. - 1994. - 17 лют.  (№6). - С.7.

534.Лазаренко В. Соло на скрипці: [Про керівника чоловіч. квартету “Нар. візерунки”, Г.С. Патрака-Кухаренка з м. Калинівки. Є фото] // Вісті з України. - 1996. - 23 трав. - С.3.

535.Балан Л. Де ти, земле, загубила свого  сина?…: [Про Г.Д.Пащенка, інваліда дитинства, з с. Супрунівки Немирів. р-ну, який зазнав політ. переслідувань у 70-і рр. Є фото]  // Подолія. - 1996. - 23 січ. 

Педа П.П.

536.Брилінський Д.М. Панько Педа  // Духовні витоки Поділля: творці історії краю: Матеріали міжнар. наук. - практ. конф., 9 - 11 верес. 1994 р.,  м. Кам’янець - Подільський. - Хмельницький, 1994.- С. 119 -122.

537.Дузь І. Недоспівана пісня  // Чорномор. комуна. - 1989. - 15 січ.

538.Кулівар Г., Добринська Л. “Було так біло-біло…” // Панорама.- 1995.- 29 берез.

539.Лазаренко В. “Крамольних” віршів не писав  // Голос України. - 1991. - 13 берез. - С.11;  Київ. - 1995. -  №11/12. - С.143-145.

540.Лазаренко В. Розстріляний на світанку // Вінниц. правда. - 1989. -        14 трав.

541.Мацько В. Повертаємо ім’я Панька Педи  // Сл. і час. - 1993.- № 5. - С.83 - 84.

542.Новицький А. Розстріляне натхнення  // Вінниц. газ. - 1996. - 23 листоп.           

543.Панько  Педа  //… З порога смерті…: Письм. України - жертви сталін. репресій. - К., 1991. - Вип.1. - С. 351 - 352.

544.Подолинний А.М. Педа Панько // З - над  Божої ріки:  Літ. біобібліогр. слов. Вінниччини / Упоряд. і заг. ред.А.М.Подолинного.- 2-е  вид., перероб. і доп. -  Вінниця, 2001. -  С. 262. 

Пелюшенко І.Д. 

545.Волошенюк І. Пелюшенкова Голгофа // Вінниччина. - 2000.- 14 лип.

546.Корицький В. Особисто відповідальний: [Про життєв. шлях  репрес. в 1937 р. І.Д. Пелюшенка із Немирова]  // Вінниц. правда. - 1991.- 25 трав.

547.Корицький В. Тепло зони вічної мерзлоти  // Панорама. - 1991. -         8  черв.

548.Степаненко А. “Мандрівка”  на  край  Півночі  //  Вінниц.  газ. -  2000.- 18 лип.

549.Степаненко А. Полиновий трунок: [Про І.Д. Пелюшенка] // Подолія. - 1992. - 12 верес. 

*   *   * 

550.Бехарський В. Реабілітований посмертно: [Про  К.Ф.Петрова з  с. Сл.-Шлишковецької Могилів-Поділ. р-ну, розстріл. в 1945 р.]  // Наддністр. правда. - 1991. - 24 серп.

551.Корол Н. Гіркота Полин-Бору: [Історія “розкуркулення” в 1932 р. сім’ї Печенюків з с. Гибалівки Шаргород. р-ну] //  Комунар. - 1990. - 29 верес.

552.Підвисоцький Г. По битому склу: [Автобіогр. повість колиш. політв’язня, репрес.  в 1937 р.]  // Вісн. Козятинщини. - 1993. -  № 48 -53, 69, 72, 73.

553.Дробчак Г. Така ось   зустріч з учителем: [Про  долю вчителя Джурин. СШ Шаргород.  р-ну  З.К.Підгурського,  репрес. у 1938 р.] // Сіл. вісті. - 1995.- 28 листоп.

554.Долі вінок терновий: [Про реабіліт. Л.К.Погорілого, вчителя з Хмільниц. р-ну,  який  був розстріл. 25. 04.1938 р. у Вінниці] / Підгот. до друку П.Комар // Життєві обрії. - 1994. - 17, 20, 27, 31 серп.

555.Погорілий В.Л. Дорогою ціною: [Спогади про батька Л.К.Погорілого]  // Життєві обрії. - 1994. - 20 серп.

556.Гальчинська В. Він був людиною чесною: [Про Я.Г.Подольського, колгоспника з с. Бритавки Чечельниц. р-ну, реабіліт.  посмертно  в  1960 р.] // Чечельниц. вісн. - 1991. - 7 груд.

557.Кантарук П. Повернення: [Про репрес. жителя с. Стражгорода Теплиц. р-ну Г.П.Подоляна ] // Вісті Тепличчинни. - 1993. - 17 верес.

558.Петренко П., Тимчук В. “Огидна зрадницька гниль”: Так назвав  К.Є.Ворошилов репресов. військових, серед яких був і наш земляк. [К.Ю.Поліщук] // Вінниччина. - 1994. - 16 лип.

559.Площанська Л. “Куркуль” Фадей  і  його сини: [Про долю Ф.Ф.Пугача з с. Людавки Жмерин. р-ну, родину якого було розкуркул. у  20-і рр.] //  Вінниччина. - 1992. - 3 берез.

560.Давидюк А. Засуджена до розстрілу посмертно: [Про А.М. Райзман, політ. і громад. діячку, репрес. в 30-і рр. у “справі бесарабців”] // Вінниц. газ.- 1998.- 7,12,14,19,21 трав.

561.Брус Т.  Допишемо  “Книгу “  самі.  Батько теж там: [Про реабіліт. репрес.  П.Д. Ревича ]  //  Подолія.  - 1992.  - 13 серп.

562.Бабенко В. Доля: [Про В.О. Редколіса,  уродж. с. Животівки   Оратів. р-ну,  репрес.  у  1937 р. ]  // Ленін. шлях. - 1989. - 31 серп.

563.Бабенко В. Реабілітований посмертно: [В.О.Редколіс] //  Рід. край. - 1994. -  26 лют.

564.Заркуа Ю. Реабілітований історією: [Про репрес. як “ворога народу” священника з  с. Ольгополя Чечельниц.  р-ну  С.С.Римського] // Сл. Боже. - 1994. -  № 1.  -  С.2.

565.Молочевський Є.  Його  Голгофа: [ Про сім’ю Рип’юків з  смт Липовця. Батько і син були репрес.] // Нове життя . -  1992. - 1 лип. 

Розумієнко О.Д. 

566.Пастушенко Л. Поклонімось могилі страждальця: [Про долю укр. письм., в’язня   сталін.  таборів О. Розумієнка,  уродж. Чернігівщини, який жив  і  помер  у с. Крутогорби Гайсин. р-ну] //  Подолія. - 1995. - 12 верес.

567.Подолинний А.М. Розумієнко Омелян Дмитрович // З - над  Божої ріки:  Літ. біобібліогр. слов. Вінниччини / Упоряд. і заг. ред.А.М.Подолинного.- 2-е  вид., перероб. і доп. -  Вінниця, 2001. -  С. 290-291.

568.(Про  О.Розумієнка)  // Березіль.  - 1995. -  №5/6. - С.170 - 178.  

*   *   *

569.Степаненко А. Ні через тиждень… Ні через рік… Вацлав Рудницький не повернувся: [Про репрес.  В.Й.Рудницького - робітника  Удицької цукроварні Теплиц. р-ну] //  Подолія. - 1994. - 31 берез.

570.Михайлюта О. Попіл Клааса б’є в серце: [Про долю репрес. у 1937 р. дир. Жмерин. МТС М.Ю. Савинського та його дітей за спогадами дочки Є.М.Омельчук] // Комс. плем’я. - 1989. - 13 трав.

571.Потехіна Н.Г. Прощення: [Спогади жительки с. Яришева Могилів-Поділ. р-ну про батьків Савустіянів, репрес. у роки сталінщини ]  // Сіл. вісті. -1989. - 30 листоп.  

Свідзинський В.Ю. 

572.Бондар-Терещенко І. Як загинув Свідзинський… // Літ. Україна. - 2000. - 11 трав. - С.11.

573.Бортняк  А. Пам’ять, відроджена з попелу: 8 жовт. -115-річний ювілей В.Свідзінського // Вінниччина. - 2000. - 4 жовт. - (Спец.  вип. “Хочу все знати”).

574.Боровий В. Шукач живої води  //  Слобід. край. - 1991.  -  18 жовт.

575.Володимир Свідзинський  // …З порога смерті…: Письм. України – жертви сталін. репресій . - К., 1991. - Вип.1. - С.386 - 388.

576.Лазаренко В. Смерть наздогнала у Харкові: Деякі подробиці з життєпису В. Свідзінського // Вінниц. відом. - 1998. - 22 січ.- С.4.

577.Очеретний В. Зірка Видимої Величини  // Маяк. - 1992. - 14 листоп.

578.Очеретний В. Це був справді неповторний поет…// Вінниччина. - 1995. – 14  жовт.

579.Погребенник Ф. Володимир  Свідзінський  (1885-1941) //  Укр.  мова   та  л-ра. - 1997. -  №22. -  С.1-3. - (Газ).

580.Постаті  Поділля: Володимир  Свідзинський // Півден.  Буг.  -  1992. - 11 січ.

581.Рибалко О. Знайдено в архівах: Шкіц до життєпису В.Свідзинського  // Вітчизна. - 1989. - №1. -  С.144-147.

582.Свідзинський Володимир Юхимович (Євтимович)  // Повернуті імена: Рек.бібліогр. покажч. -  К., 1993. - Вип.2. -  С.49 - 53.

583.Славутич Я. Володимир Свідзинський  // Славутич Я. Меч і перо: Вибр. дослідж.,  ст.  та огляди. - К., 1992. - С. 245 - 251.

584.Славутич Я. Володимир Свідзинський  // Славутич Я. Розстріляна муза: Мартиролог: Нариси про поетів. - 2-е  вид., випр. і доп. -  К., 1992. -  С.109-111.

585.[Статті про В.Свідзинського] // Укр. засів. - 1995. - №3. - С.18 -23.

Зміст: Смолич Ю. Свідзинський заарештований не був. - С.18; [Довідка про арешт поета 27 верес. 1941 р.]. - С.19; Зборовець І. До питання про обставини  загибелі  поета. - С.20-23.

586.Степанов Ф.  “В очах зірниці світової…”  // Вітчизна. - 1992. -  №10. - С. 126 -129.

587.Стус В. Зникоме розцвітання  // Стус В. Твори: У 4 т., 6 кн.- Л., 1994.- Т.4.- С.346 – 361; Сл. і час. - 1991. -  № 5. - С. 3 - 13.

588.Мацько В.П. Літературне Поділля : [Бібліогр. довід.] – Хмельниць-кий: Ред. - видав.  відділ  обл. упр. по пресі, 1991. - 109 с.

Із змісту: [Свідзинський Володимир Юхимович]. - С. 62 - 63; [Портр. 1936 р.] - С.96. 

*   *   * 

 1. Подолинний А.М. Селівановський Олексій Павлович: [Укр. письм., незаконно репрес. в 1938 р.] // З - над Божої ріки: Літ. біобібліогр. слов. Вінниччини / Упоряд. і заг. ред.А.М.Подолинного.- 2-е  вид., перероб. і доп. -  Вінниця, 2001. -  С. 303 -304.

590.Роговий О. Забутий  на 60 літ і офіційно не звільнений: [Про М.Г. Ситника, жителя  Липовця, репрес. у 1937 р.] // Нове життя. -  1995. - 12, 19 серп.

591.Порошин В. Талант, повернутий народові [Про вінниц. худож.  В.І. Сильвестрова]  //  Комс.племя. - 1988. - 27 верес.

592.Брендуляк В. Бережіть пам’ять, діти і внуки: [Про репрес. жителя Піщанки  Г.М. Сідлецького] // Піщан. вісті. - 1991. - 23 берез.

593.Чумак В. Бережуть пам’ять діти і внуки: [Про Г.М. Сідлецького]  // Земля Поділ. - 1994. - 3 верес.

594.Драган О. Репресований, але не скорений [колиш. сіл.  священник О.В. Сімашкевич (1882-1970), уродж. с.Кошаринців, нині Бершад. р-ну]   // Панорама.- 1995.- 5 серп.                                                                                                        

Сіцінський Ю.Й. 

595.Винокур І.С.,  Корнілов В. В.  Визначний  літописець  Поділля: [Про археолога, історика, етнографа і музеєзнавця  Ю.Й. Сіцінського (1859 - 1937)]   // Репресоване  краєзнавство  (20 - 30- і рр.). - К. , 1991.-  С.93 -101. -  Бібліогр.: 63 назви.

596.Винокур І., Корнілов В.В. Ю.Й.Сіцінський // Укр.  іст.  журн - 1991.-  № 3. - С. 69 - 74.

597.Кароєва Л.Р.  Етнографи Поділля  // Етнографія Поділля: Тези доп. наук. конф. - Вінниця, 1992. - Ч.І. - С.3 - 13.

Із змісту: [Про Ю.Й. Сіцінського]. - С.3 - 4.

598.Кароєва Л. Повернення із забуття  // Вінниц. правда. - 1990. - 9 січ.

599.Климчук О. Життєві жалі протоієрея Сіцінського // Україна. - 1993. -     № 1. - С.16-17.

600.Кушнір Б. Душа подільської історіографії  // Писанка. - 1993. - № 3/4. - С.25 - 26.

601.Сергійчук С.Л. Нове про Сіцінського  // Тези доповідей одинадцятої Вінницької обласної  історико - краєзнавчої конференції. - Вінниця , 1992. - С.47 - 48.

Скалецький Р.А.

602.Вечір пам’яті композитора [Р.А.Скалецького в його рід. с. Михайлів-ка Бершад. р-ну] // Подолія. - 1997. - 1 січ.

603.Задорожнюк Л. Імені Родіона Скалецького: [Про композитора, фольклориста,  хор. диригента, уродж. с.Михайлівки, нині Бершад. р-ну, з нагоди присвоєння його імені вул. у Вінниці] //  Вінниц. газ. - 1996. - 13 січ.

604.Лазаренко В.  Реабілітований  посмертно   //  Камертон - ікс. - 1994.  - 21 квіт.(№ 15).  -  С.7.

605.Масляєв І. Подільський  соловейко  //  Вінниц.  правда.  -  1989.   -    24 листоп.

606.Новосад В.  Пісня  з-за  грат  // Вінниччина. - 1993. - 6 трав.

607.Олександров Р. З тавром репресованого // Вінниц.  газ. - 1993. -         4 трав.

 1. Хоменко Б.В. Скалецький Родіон Андрійович // З - над Божої ріки:  Літ. біобібліогр. слов. Вінниччини / Упоряд. і заг. ред.А.М.Подолинного.- 2-е  вид., перероб. і доп. -  Вінниця, 2001. -  С. 309 -310.

*   *   * 

609.Скеля-Студецький М. Слово політв’язня [про ІІ Всесвіт. Конгр. укр. політв’язнів у Києві. Є спогади авт. про перебування у рад. концтаборі]   // Визвол. шлях. - 1999. -  №2. -  С.238-239.

610.Деревицька П. Спогад про  батька: [Про І.Т. Скомарівського з    с. Зозова Липовец. р-ну,  репрес. в  1937 р.] // Нове життя.- 1996.- 21 лют.

611.Кравчук Я., Дубицький Н. Залишився в серці біль: [Про   В.С. Сливінського з с. Долиняни Мур.- Куриловец. р-ну, розкуркул. в 1932 р., страч.  як “ворога народу” в 1937 р. ] // Наше Придністров’я. - 1993. - 19 трав.

612.Тупчій-Слободяник О. Забрали з поля:  [Про безвинно репрес. батька К.Н. Слободяника із Липовця розповідає його дочка ] // Сіл. вісті. - 1991. - 18 квіт.

613.Степаненко А. Не судилося…: [Про Ф.І.Слюсаренка, уродж.   с. Ярмолинців, нині Гайсин.  р-ну,  репрес.  і  розстріл. у Києві] // Вінниц. газ. -1996. - 25 січ.

Смеречинський С.С. 

614.Зленко Г. Ще кілька слів про Сергія Смеречинського: [Вчен.-  мовознавець,   поет, пер., дослідник, архівіст]  // Сл. -  1993.  -  № 4 .-  С. 5.

615.Подолинний А. Сергій Смеречинський: справа № 826  // Сл. - 1993. -№ 11. - С. 8.

616.Подолинний А.М. Смеречинський Сергій Степанович // З - над  Божої ріки: Літ. біобібліогр. слов. Вінниччини / Упоряд. і заг. ред.А.М.Подолинного.- 2-е  вид., перероб. і доп. -  Вінниця, 2001. -  С. 313 -314.

617.Пшеничний Е. Хресна дорога Сергія Смеречинського // Вінниц. вісті. - 1991. - Берез.(№ 1). - С. 4;  Слово. - 1992. -  № 22. - С. 4. 

*   *   * 

618.Давидюк А. Доля  Смолянських: [Про  заст.  голови  облвиконкому (з 1932 р.) С.Б.Смолянського та його дружину, першого дир. Вінниц. мед. ін-ту О.П.Смолянську, репрес. в 1937 р.] //  Вінниц. газ. - 1997. - 15, 17, 22, 24, 29, 31 лип.; 5 серп.

619.Філімонов В., Степаненко А. “Знав стійкого,  відданого  більшовика”: [ Про колиш. секретаря Вінниц. обкому партії І.С. Співака, який був у 1938 р. безпідставно репрес., у 1988 р. реабіліт. посмертно ]  // Вінниц. правда. - 1988. - 15 листоп.

620.Джоган М. Одісея Семена Сорокіна //  Подолія. - 2000. - 13 верес. 

Старицька-Черняхівська Л.М. 

621.Старицька -Черняхівська Л. Автобіографія Людмили Старицької-Черняхівської // Сл. і час. - 1997. -  №2. -  С.32-35.

622.Болабольченко А. Кривавий верлібр: [Про кримін. справу і трагіч. долю Л.М. Старицької-Черняхівської, укр. письменниці]  // Вітчизна. - 1990. - № 11. - С.112 - 119.

623.Бортняк А. Найлегендарніша із землячок  // Вінниц. газ.- 1998. -  1 верес

624.Заруба В. Мов ружа дивна, запашна: Риси до портр. Л. Старицької - Черняхівської  // Культура і життя. - 1990. - 2 верес.

625.Касьянов Г.В. Українська інтелігенція 1920-30-х років: соціальний портрет та історична доля. - К.: Глобус; Вік, 1992. - 176 с.

Із змісту: [Про Л.М.Старицьку - Черняхівську ]. - С.110, 111.

626.Людмила Старицька-Черняхівська //…З порога смерті…: Письм. України – жертви сталін. репресій. - К., 1991. - Вип. 1. -  С. 414 - 417.

627.Перед вироком жовто-блакитним контрреволюціонерам: Останні слова підсудних: [Л. Старицька - Черняхівська] // Червон. край. - 1930. - 20 квіт.

 1. Подолинний А.М. Старицька-Черняхівська Людмила Михайлівна // З - над Божої ріки:  Літ. біобібліогр. слов. Вінниччини / Упоряд. і заг. ред.А.М.Подолинного.- 2-е  вид., перероб. і доп. -  Вінниця, 2001. -  С. 320 -321.

629.Старицька-Черняхівська Людмила Михайлівна // Репресоване “відродження” / Упоряд. О.І.Сидоренко, Д.В.Табачник. - К., 1993. - С.97, 102, 140.

630.Хорунжий Ю. Постаті в родинному інтер’єрі: Старицькі  // Літ. Україна. - 1990. - 13 груд.                 

Степовий О.П. 

631.Лазаренко В. Солженіцин у Степового у Джулинці: [Про худож. О.П.Степового. Нар. в 1927 р.]  //  Вінниччина. - 1992. - 21 січ.

632.Черниш Л. “Так ви ж борець!”  // Панорама. - 1993. - 3 листоп.

633.Шевчук Ф. “Дисидент”  // Бершад. край. - 1993. - 29 черв.

634.Шевчук Ф. “Дисидент” із Джулинки  [О.П.Степовий] // Панорама. - 1994. - 6 лип.

Страшкевич В.М. 

635.Зозуля О. У Воронежі їх було семеро: [Про В.М. Страшкевича, укр. мовознавця, викл. ВДПІ (1944-1961), громад. діяча, репрес. у  “справі” “Спілки Визволення України”] // Вітчизна. - 1992. -  №10. -  С.149.

636.Подолинний А. Один з адресатів Коцюбинського // Вінниц. газ.- 1997. - 19 серп.

637.Подолинний А.М. Страшкевич Володимир Михайлович // З - над  Божої ріки: Літ. біобібліогр. слов. Вінниччини / Упоряд. і заг. ред.А.М.Подолинного.- 2-е  вид., перероб. і доп. -  Вінниця, 2001. -  С. 327 - 328.

*   *   * 

638.Мусієнко О. Художник Яків Струхманчук – жертва сталінського терору // Рід. шк. - 1997 . -   № 11. -  С.33-48.

Із змісту: [Про перебування Я.Струхманчука в складі  Укр. Галиц. армії у Вінниці в кінці 1919 р.].  -  С.36-37. 

Стус В.С. 

639.Стус В. Заяви, публіцистичні листи та звернення // Стус В. Твори:      У 4 т.,6 кн.- Л., 1994.- Т.4.- С.370 – 384..

640.Болабольченко А. “Цей бенкет смерті в образі життя…”: За матеріалами кримін. справ  В.Стуса  // Вітчизна. - 1991. - № 8. - С. 141-151.

641.Гарматюк А. Василь Стус залишається з нами: [Відзначення у Вінниці 60-річчя з дня народж. поета] // Вінниц. газ. - 1998. - 29 січ.

642.Жулинський М. Василь Стус // Жулинський М. Із забуття - в безсмертя: (Стор. призабут. творчості ). - К., 1990. - С.416 - 431.

643.Калиниченко І. Зустрічі із Стусом  // Камертон-ікс. - 1994. - 26 трав. (№20 ),  9 черв. (№ 22 ).

644.Касіяненко Г. Повернувся в слові і в граніті: Репортаж з відкриття музейн. кімнати та пам’ятника В. Стусу [в с. Рахнівка Гайсин. р-ну] / Фото В.Гречка // Вінниц. газ. - 1995. - 7 верес.

645.Коцюбинська М. Василь Стус у контексті сьогоднішньої  культурної ситуації // Сл. і час. - 1998.  -  №6. - С.17-21.

646.Коцюбинська М. “Світ міниться – і проростає слово…” // Дніпро. - 1993. - № 4/6. - С.2 -10.

647.Коцюбинська М. “На цвинтарі розстріляних ілюзій…” // Сл. і час. - 1990. -   № 6. - С.21 - 32.

648.Лазаренко В. Терновий вінець: [Есе про В.Стуса] // Лазаренко         В. Велика зона. - Вінниця, 1994. - С.3-22.

649.Лук’яненко Л. Пам’яті Василя Стуса: [Спогади] // Самост. Україна. - 1999. - Верес.(№33/34). - С.5.

650.Маркосян Р. “Кожен  його крок був героїзмом… “: [Спогади про перебування В.Стуса в таборах] // Вінниц. газ. - 1999. - 18 листоп.

651.Не відлюбив свою тривогу ранню…: Василь Стус - поет і людина: Спогади, ст.,  листи,  поезії / Упоряд. О.Ю.Орач (Комар). -  К.: Укр. письм., 1993. -  400 с.

652.Овсієнко В. ”Ми канемо у вічність молодими…”: Спогади товариша по нарах про В.Стуса  // Вітчизна. - 1994. -  №7/8. -  С.138 -144.

653.Пепа В. У присмерку політики: [Про В.Стуса] //  Уряд. кур’єр. - 2000.- 18 листоп. - С.10 -11.  

654.Потебенько М.О. Протест у порядку нагляду: [Протест прокурора УРСР М.О. Потебенька Пленумові Верхов. Суду УРСР про скасування вироку Київ. обл. суду  від  7.09.1972 р.  відносно  В.С. Стуса] //  Літ. Україна. - 1990. –

28 черв. - С. 1 - 2 .

             655.[Про нагородження відзнакою Президента України “Орден князя Ярослава Мудрого”  V ступ.   поета  Стуса В.С. (посмертно)]: Указ Президента України Л. Кучми від 25 груд. 1997 р. // Голос України. - 1998. - 6 січ. -  С.16.

656.Сверстюк Є. Загадка смерті Василя Стуса // Молодь України. - 1991. - 18 черв.

657.Стус Д.  До 60-річчя від дня народження Василя Стуса: Ювіл. несвяткові роздуми // Укр. культура. - 1998. -  №1. - С.15-17.

658.Стус Д.В. Життя і творчість Василя Стуса.–К.:ПБП Фотовідеосервіс, 1993. -  87 с.

659.Суд над Василем Стусом // Розбудова держави. - 1993. - №2. - С.22-24.- Передрук з “Хроніки поточних подій” (ч.58, Москва, 1980).

660.”Народе мій, до тебе я ще верну…”  (Василь Стус):   Бібліогр. покажч. / Вінниц. обл. б-ка для юнацтва. - Вінниця, 1993 – 1998.

[Вип.1].- 1993.- 23 с.

[Вип.2].- 1994.- 15 с.

[Вип.3].- 1998.- 23 с . 

661.Стус Василь Семенович // Повернуті імена: Рек. бібліогр. покажч.     / Держ. б-ка України. - К., 1993. - Вип.1. - С.102 - 110. 

Тарноградський В.П. 

662.Бабицький В. Документи  Державного  архіву Вінницької  області про Валер’яна Тарноградського  // Тези  доповідей   15-ї  Вінницької  обласної історико-краєзнавчої конференції. -  Вінниця, 1996. -  С.68-70.

663.В.П. Тарноградський // Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 2000 року.- Вінниця, 1999. - С.32 -37.

664.Подолинний А.М. Тарноградський Валер’ян Петрович // З - над  Божої ріки: Літ. біобібліогр. слов. Вінниччини / Упоряд. і заг. ред.А.М.Подолинного.- 2-е  вид., перероб. і доп. -  Вінниця, 2001. -  С. 337 - 338.

665.Співець краси та вічної любові: [Про поета-земляка В.Тарноградського (1880-1945), який зазнав репресій в 40-і рр.] // Життєві обрії (Хмільник). - 1999. - 13 серп.

*   *   *

666.Шаміс Л. Розвіяні вітром: [Про зав. відділом культури газ. “Більшовиц. правда” С.Д.Ткаченка та його  дружину В.Ю.Ткаченко, ст. консультанта облкниготоргу, репрес. у  1937 р.]  //  Вінниц. газ. - 1997. - 22 квіт. 

Трачук О.М. 

667.Трачук О. Сповідання без надії: [Спогади про репресії 1937 -        1938 рр. у Вінниці, в т.ч. про свій арешт ]  // Україна. - 1989. - № 46. - С.13 - 15;        № 47. - С.15-17;  № 49 .- С.18 -19;  Комс. плем’я . - 1989.  - Трав. - верес.

668.Борисюк Г. Вітер в обличчя: [Про долю колиш. дир. Вінниц. зразков. СШ ім. М. Коцюбинського, в’язня сталін. таборів О.М. Трачука]  // Вінниц. правда. - 1989. - 9 груд.

669.Буяльський Б. Така його доля  // Комс. плем’я. - 1989. - 28 верес.

670.Буяльський Б., Рекрут Я. На семи вітрах: [До 90-річчя  О.М.Трачука, колиш. дир. Вінниц. СШ №1 ім. М.Коцюбинського,  безпідставно репрес. у 1937 р.] //  Подолія. - 1995. - 1 серп.

671.Хоменко Б.В.  Трачук Олексій  Миколайович // З - над  Божої ріки:  Літ. біобібліогр. слов. Вінниччини / Упоряд. і заг. ред.А.М.Подолинного.- 2-е  вид., перероб. і доп. -  Вінниця, 2001. -  С. 344 - 345.

Троянський В.К. 

672.Барабан Л. Посивіла молодість: [Про вчен.-селекціонера, колиш. військ. розвідника, репрес. в 1944 р. В.Троянського] // Троянський В. А вишні все цвітуть… К., 1998.

673.Барабан Л. Між землею і небом // Троянський В. Живі квіти на сивому тлі.- К., 1999.

674.Хоменко Б.В. Троянський  Василь Кирилович // З - над  Божої ріки:  Літ. біобібліогр. слов. Вінниччини / Упоряд. і заг. ред.А.М.Подолинного.- 2-е  вид., перероб. і доп. -  Вінниця, 2001. -  С. 346. 

Тулуб З.П. 

675.Тулуб З. Заява  [Голові Президії Верхов.  Ради  СРСР К.Є. Воро-шилову з розповіддю про безпідстав. арешт та покарання і проханням повернути добре ім’я ] // Знання та праця. - 1990. - № 11. - С. 16 -18.

676.Антонів К. Від персоналій до концепції - чи навпаки ?: [Про трагіч. долю укр. письм.  З.Тулуб  (1890 - 1964)] // Книжник. - 1991. -  № 5. - С.20.

677.Гнатюк М. “ Не дайте мені загинути на чужині” // Літ. Україна. - 1990. - 29 листоп.

678.Зінаїда Тулуб  // … З порога смерті…: Письм.  України - жертви сталін. репресій. - К., 1991. - Вип. 1. -  С.426 - 429.

679.Сорока М. …З порога смерті…: [Про арешт З. Тулуб] // Знання та праця. - 1990. - № 11. - С.16. 

*   *   * 

680.Бабицький В. Й.  Д.Турбовець  – подільський патріот: [уродж. с. Стара Прилука, нині Липовец. р-ну, учасн.  визвол. змагань 1917-1920 рр. Репрес. 1933 р.] // Тези доповідей  і  повідомлень 17-ї Вінницької обласної історико-краєзнавчої конференції. - Вінниця, 1997. - С.63-64. 

ТутковськийП.А. 

681.Касьянов Г.В. Українська інтелігенція 1920-30-х  років: соціальний портрет та історична доля. - К.: Глобус; Вік, 1992. - 176 с.

Із змісту: [Про відомого укр. геолога, громад. діяча, краєзнавця П.А.Тутковського (1858 - 1930)]. - С. 91, 128.

682.Костриця М.Ю., Мокрицький Г.П. Кому не сподобались краєвиди України  // Репресоване краєзнавство (20-30-і роки). - К., 1991. - С. 73 - 79. -  Бібліогр.: 37 назв.

683.Оноприенко В.И. Павел Аполлонович Тутковский (1858-1930). - М.: Наука, 1987. - 160 с.

684.Падалка І. Життя, осяяне любов’ю  // Вінниц. правда. - 1983. -  1 берез.

685.Романчук О.К. Син землі: [П.А.Тутковський]  // Аксіоми для нащадків: Укр. імена в світовій науці: Зб. нарисів. – Л., 1991. - С.202 - 211. 

*   *   * 

686.Туркенич П. Микола Федоришин: [Учасн.  укр. нац. - визвол. руху 1918-1921 рр., уродж. с. Іскриня, нині Літин. р-ну] //Тези доповідей шістнадцятої Вінницької обласної історико-краєзнавчої конференції, 11 лют. 1997 р. – Вінниця, 1997. -  С.81-83.

687.Уманець Г. Доля священника В.Я.Хуторянського під час більшовицького режиму на  Поділлі //Тези доповідей і повідомлень сімнадцятої Вінницької  обласної історико-краєзнавчої конференції, 18 верес. 1997 р. - Вінниця, 1997. - С.64.

688.Балан Л. Дорога додому: [Про репрес. в 1931 р. жителя с. Грузького  Гайсин. р-ну Є.Ф. Царенка ] // Трибуна праці. - 1991. - 14 груд.

689.Степаненко А. Червоний полковник: [Про командира 1-го Серебрійського полку І.М. Чебана, розстріл. в 1937 р. і реабіліт. в 1989 р.] // Сл. хлібороба. - 1989. - 12 січ.

690.Шульга І., Синиця К. Український Чапаєв: [Про І.М. Чебана]  // Вінниц. правда. - 1989. - 8 січ.

691.Кравчук Я., Ткачук Т. З сумом згадує ті роки…: [Про   П.М. Чемериса з  с. Долиняни Мур.-Куриловец. р-ну, репрес. у 1937 р.]  // Наше Придністров’я. - 1992. - 29 лют.

692.Кантарук П. А віри не зламали: [Про репрес.З.С.Червінчука з Теплика] // Вісті Тепличчини.- 1995. - 15 черв.

693.Повернені імена: [Про засуджен. в 1943 р. М.С. Чернера, уродж. м. Могилева-Подільського. Реабіліт. в 1993 р.]  // Вечір. Київ. - 1994. - 29 берез. 

Чернявський В.І. 

694.Філімонов В., Степаненко А. Повернуто їх чесні імена: [Про колиш. секр. Вінниц. обкому партії  В.І. Чернявського, безпідставно репрес. у груд. 1937 р. У 1955 р. реабіліт. посмертно]  // Вінниц. правда. - 1988. - 16 груд.

695.Шаповал Ю.І. У ті трагічні роки: сталінізм на Україні.- К., 1990. - 143 с.

Із змісту: [ Про В.І. Чернявського ]. - С.119. 

*   *   * 

696.Чехівський М. Пам’ять повертає: [Про жителя с. Чернятин Калинів. р-ну Ф.І. Чупрія, репрес. у 1937 р.] // Прапор перемоги. - 1990. -  16 січ.

697.Степаненко А. Жити і перемогти: [Про долю репрес. Г.І. та С.Г. Шаргородських з с.Чоботарки Крижопіл. р-ну (тепер с.Заболотне). Є фото ]       // Під прапором Леніна. - 1989. - 8 серп.

698.Степаненко А. “Тато знову з нами…”: [Про Г.І. та С.Г. Шаргород-ських] // Вінниц. правда. - 1989 . - 20 верес.

699.Шевчук Ф. “Причина смерті – розстріл “: [ Док. - свідчення про репрес. в 30-х рр. С.Н. Шевчука, уродж. с. В.Киріївка Бершад. р-ну. Список жителів   с. В.Киріївки  та  с. Усті,  які  були  репрес.]  // Бершад. край. - 1993. - 9 лип. 

Шипович І О. 

700.Лисий А.К. Знавець Вінницької старовини [І.О. Шипович (1857-1936)] // Вінниці – 630: Матеріали І Вінниц. наук.- теоретич. конф. - Вінниця, 1993. - С. 40 - 49. - Бібліогр.: 30 назв.

701.Лисий А.К. І.О.Шипович – протоієрей-краєзнавець  // VI Всеукраїнська наукова конференція, присвяч. 500-річчю м.Хмельницького.- Хмельницький, 1993. - С.242 - 244.

702.Лисий А.К. Протоієрей І. Шипович – невідомий літописець Поділля // Лисий А.К. Нариси  історії  Подільської  (Вінницько - Брацлавської)  єпархії. 1795-1995. -  Вінниця, 1995. -  С.104 - 113.

703.Подолинний А.М. Шипович Іван Омелянович // З - над  Божої ріки:  Літ. біобібліогр. слов. Вінниччини / Упоряд. і заг. ред.А.М.Подолинного.- 2-е  вид., перероб. і доп. -  Вінниця, 2001. -  С. 377 - 378.

704.Тисовська Л. Жертвам  репресій присвячено:  [І.О. Шипович]  // Сл. Придністров’я. - 1994. - 12 лют. 

*   *   * 

705.Блюміна І. Репресований. Незабутий: До 110-річчя з дня народж. І.М.Шульги [(1888-1938) худож., який викладав у Вінниц.  учит. технікумі]  // Культура і життя. - 1998. - 12 серп.

706.Завальнюк  К. Юхим Щириця - освітній діяч на Поділлі в 1917-    1919 рр.// Тези доповідей і повідомлень 18-ї Вінницької обласної історико - краєзнавчої конференції. - Вінниця, 1998. - С.49 -52.

707.Мазурик В.С., Шпильова Л.М. Громадський та культурний діяч Поділля початку ХХ ст. Ю.О.Щириця [1880-1919] // Культура Поділля: Історія і сучасність:  Матеріали  другої   наук.- практ.  конф.,   присвяч.  500-річчю  м. Хмельницького. - Хмельницький, 1993. - С.256 -258.

708.Деревицька П. Доля сім’ї : [Про важку долю  сім’ї  Шайдаюків з   с. Зозова   Липовец. р-ну] // Нове життя. - 1996. - 21 лют.

709.Бабійчук М. Мій дід Андрій: [Про голову земел. Коміс. з с.Літинки Літин. р-ну А.Шмалія, реабіліт. посмертно] // Літин. вісн. - 1993. - 7 серп.; Подолія. - 1997. - 9  груд.

710.Стадник Т. Сім’я Шпильових: [Про репрес.  жителів с.Івонівці Тиврів. р-ну] //Маяк. - 1997. - 10 верес.

711.Шульгин І. Як мене засудили до страти: [Уродж. Погребища про перебування  у  тюрмах  і  таборах сталін. часів. Є  фото]  //  Подолія. - 1996. – 17 груд. 

Щупак С.Б. 

712.Історія української літератури XX століття: У 2 кн.  Кн.1. 1910-    1930 рр. / За ред. В.Г. Дончика. - 2 -е вид.,  стереотип. - К.: Либідь, 1994. - 782 с.

Із змісту: [ Про укр. письм. С. Щупака (1894-1937) ]. - С. 93, 121, 123.

713.Пінчук О. Ім’я, повернуте літературі // Нове життя. – 1988. - 20 жовт.

714.Подолинний А.М. Щупак Самійло Борисович // З - над  Божої ріки:  Літ. біобібліогр. слов. Вінниччини / Упоряд. і заг. ред.А.М.Подолинного.- 2-е  вид., перероб. і доп. -  Вінниця, 2001. -  С. 386 - 387.

715.Самійло Щупак  // … З порога смерті…: Письм. України – жертви сталін. репресій. - К., 1991. - Вип.1.- С. 476 - 477. 

*   *   * 

716.Брендуляк В. Батька заарештували опівночі: [Про репрес. жителя  Піщанки   А.І. Щуровського] // Подолія. - 1996. - 2 квіт.

717.Брендуляк В.  Повернуто  чесне  ім’я:  [Про  реабіліт.  (посмертно  в 1958 р.) агронома Дмитрашків.  МТС  Піщан. р-ну А.І. Щуровського] // Земля Поділ. - 1994. - 17 верес.

718.Вовк С. Як шили справу: [Про Н.Я. Яхненка з с.Кірова Немирів. р-ну, репрес.  у 1937 р.  і  донині  не  реабіліт.] // Вінниччина . - 1993. - 21 серп. 

*   *   * 

719.Бондарчук А., Степаненко А.А. Cин виглядав тата: [Про колгоспників з с.Вербової Томашпіл. р-ну С.І. Паламарчука та Д.С.Бондара, репрес. у 1937 р.  за наклепниц. звинувач.] // Вінниц. правда. - 1989. - 11 квіт.

720.В обкомі Компартії України: [Розглянуто питання про поновлення в партії реабіліт. у судов. порядку І.М.Чебана – учасн. боротьби за встановлення рад. влади на Вінниччині і Д.М. Мисаковського - колиш. зав. спецбюро Тиврів. райвиконкому (посмертно)]  //  Вінниц. правда.  - 1988. -  23 листоп.

 721.Гедз М. Поки  дозрівали  грона  правди:  [Про репрес. у 1938 р.  жителів с. Кіровки Калинів. р-ну М.П.Соснівського-Редька, М.Г.Перківського, Л.М. Духновського,  М.Г.Ковалюка,  Д.Д.Цаля] // Прапор перемоги. - 1999. -      15 верес.

722.Зінченко А.Л. Єпископи української церкви Й.Оксіюк і О. Червин-ський:  [Репрес. у 30-х рр.] // Тези доповідей одинадцятої Вінницької обласної історико-краєзнавчої  конференції,  3 верес. 1992 р. - Вінниця, 1992. - С.82 -84.

723.Зінченко А. Забудьте свою вчительку:  [Про  долю   репрес.  учителів  з  с. Луки-Мелешківської Вінниц.р-ну В.Ф.Сича і Ф.С.Базалицького] // Вінниц. правда. - 1990. - 25 берез.

724.Степаненко А. У тому 1938-му: [Про репрес. М.Л.Назаренка, колиш. шофера гаража облвиконкому, та Ш.Л.Щецена - Оценова, колиш. заст. дир. Вінниц. енергетич. технікуму] // Вінниц. правда. - 1988. - 26 листоп.

725.Субота В. Арешт на сцені: [Про долю співачки К.О. Оловейникової та її чоловіка П. Чернюка,  уродж. Вінниччини, які були безпідставно репрес. у 1937 р.] // Культура і життя. - 1989. - 10 груд.

726.Татарин М. Коли ми вмирали, нам сурми не грали: [Про Н.Дюрбенко та Л. Золотоверхову із Жмеринки,  репрес. у 1920 р.] // Подолія. - 1993. -           30 жовт.

727.Юрасов Д. Протест: [Бесіда з моск. архівістом, укладачем картотеки персональн. обліку репрес. у  період сталінізму. Включ. дані про голову облвиконкому О.Л. Триліського, одного з кер. Вінниц. збройн. повстання 1917 р., М.П.Тарногородського та ін.] / Інтерв’ю взяв А. Бень // Молодь України. - 1988. - 21 верес. 

Архівні документи

ДАВО: - Ф 136, оп.1,  спр. 241 – 274;

Ф 136, оп.3,  спр. 362, 367, 368, 377, 378;

Ф.Р – 6023,   оп.4,  спр.1 – 2081, 1- 2109.

728.Реабілітація репресованих: Законодавство та суд. практика / Верхов. Суд України. - К.: Вид-во «ЮРІнком», 1997.- 61с.

729.Гвара Т.  Знайте  гірку  правду: [Про роботу над підгот. обл. тому  кн.  “Реабілітовані історією”] // Вінниччина. - 1994. - 15 лют.

730.Гіренко С. Правда про репресії у книзі “Реабілітовані історією”          // Вінниччина. - 1993. - 8 черв.

731.Гнатюк А.В.  “Життя свого батька оцінюю  дорожче   семи    мільонів…“: [Інтерв’ю відп. секретаря Коміс. з питань поновлення прав реабіліт. обл. ради нар. депутатів]  / Вела  Є. Станіславська  // Подолія. -  1994 . - 30 серп.

732.Грабик В. Зради і беззаконня не прощають: [Про діяльн. обл. прокуратури щодо перегляду справ осіб, які зазнали репресій тоталіт. рад. режиму] // Вінниц. газ. -  1998. -  11 квіт.

733.Гунько М. … Наш біль і наше життя: [Результати роботи по увічненню пам’яті вінничан – жертв сталін. репресій ] // Вінниц. правда. - 1991. -  9 трав.

734.Дробчак Г. Забуттю не підлягає: [Реабілітація жертв політ. терору на Вінниччині ] // Сіл.вісті. - 1994. - 21 черв.

735.Загородній І.  І про живих, і про мертвих  правда  мусить  бути  одна: [Бесіда з  нач. обл.  упр.  СБУ]/ Розмову вів В.Степанченко // Вінниц. відом. - 1998. - 16  квіт .  - С.22.

736.Кароєва Л.Р. Жахлива сторінка нашої історії: [Про діяльність обл. орг. “Меморіал” розповідає її співголова] / Розмову вела Т.Ковтун  // Вінниччина. - 1991.- 14 груд.

737.Кароєва Л. Створено раду репресованих [у м. Вінниці] // Резонанс. - 1992. -  Черв.(№11).

738.Кизка В. УСБУ разыскивает… жертв репрессий [в обл., починаючи з 1917 р.] // Независимость. -   1998. - 14 авг .-   С.3.

739.Книга пам’яті про все розкаже: [Підгот. кн. “Реабілітовані історією” про жертви репресій на Вінниччині протягом 20 - 50 -х рр.] // Вінниччина. - 1993. - 15 січ.

740.Маковій А. “ Я не просив у слідчих цигарок …”: [Про конф. обл.      Т-ва  політв’язнів і репрес. ] // Вінниц. газ. - 1993 . - 2 груд.

741.Мельник В. Повернуті з небуття …: [Повернення у заг. користування  кн.  із  спецфонду  обл.  наук.  б-ки  ім.  К.А. Тімірязєва] / Фото В. Осьмушка // Комс. плем’я. - 1988. - 6 листоп.

742.Мрачковська Л. Живімо і пам’ятаймо: [Огляд листів про репресії часів  сталінщини на Вінниччині та питання  увічнення пам’яті  жертв беззаконня ]  // Вінниц. правда. - 1989. - 23 квіт.

743.Осіпчук В. Необгрунтовані політичні репресії і згодом їх реабілітація: [У Калинів. р-ні створено коміс. з питань поновлення прав реабіліт.] // Прапор перемоги. - 1997. - 28 трав.

744.Педорук Д. “ Меморіал “ діє: [Спільне засід. робоч. групи Вінниц. міськвиконкому та ради обл. іст. просвітниц. т-ва “Меморіал” з питань увічнення пам’яті жертв сталінізму в обл.] //  Вінниц. правда. - 1989. - 2 лип.

745.Прес-служба УСБУ у Вінницькій області повідомляє // Вінниц. газ.- 1998.- 24 січ.

Із змісту: Сумний ювілей – сумна пам’ять: [Про наук. конф. до 60-річчя держ. терору проти народу у Вінниці]

746.Сікорський Ю. Створено нову організацію жертв сталінських репресій: [Відбулась установ. конф. обл. Т-ва дітей політв’язнів і репрес.]           // Вінниц. відом. - 1998. - 1 жовт. -  С.21.

747.Татарін В. “ Люди не ангели” і тому вони вірять у переміни:  [Про роботу  обл. Коміс. з питань поновлення прав реабіліт. ]  //  Панорама. -  1994. -

26 січ.

748.Шелест П. Е. …Да не судимы будете: Дневник, записи, воспоминания чл. Политбюро ЦК КПСС. - М.: Еdition  q, 1995. - 612 c.: 10 л. фотоил.

Із змісту: [Про діяльн. Коміс. Президії Верхов. Ради СРСР по Київ. і Вінниц. обл з реабілітації репрес. у сталін. часи, квіт.- груд. 1956 ]. - С.113-115. 

*    *    *

749.Баландюк М. Вороття назад немає : [Про  наук.- дослід.  конф. “Злочин без кари” у Вінниці до 60-річчя  репресій  1937-1938 рр.] //  Подолія.  -  1998.  - 31 берез.

750.Без “білих плям”: [Про поминал. мітинг жертв сталін. репресій, який відбувся 3 трав. 1992 р. на цвинтарі по вул. Хмельниц. шосе у м. Вінниці]  // Панорама. - 1992. - 5 трав.

751.Богомолов І. На місці страти невинних встановлено пам'ятний хрест // Вінниц. відом. - 2000. -  30 берез. - С.6.

 1. В.І. Біля страдницьких могил в парку імені Горького [відбувся мітинг – реквієм демокр. сил] // Вінниччина.- 2001.- 27 берез.

754.В.І. [Волошенюк І.] Пам'ятний  камінь – жертвам сталінських репресій // Вінниччина. - 2000.- 22 січ.

755.Волошенюк І. Похмурий ювілей: [Про наук. - практ. конф. у  Вінниці з нагоди 60-річчя терору 1937 р.] // Вінниччина. - 1997. -  26 груд.

756.Гречанівська Т. Як попіл Клааса…: [Про презентацію кн. А. Драгана        “Пам’ятаймо про Вінницю”, перевид. Вінниц. фірмою “Континент”, в якій йдеться про розкопки могил жертв сталін. репресій у Вінниці] // Вінниччина. - 1993. - 4 лют.

757.Київський Є. Повертайтесь, імена: [Про Днів пам’яті жертв сталін. терору у Вінниці] // Вінниц. правда. - 1989. - 22 груд.

758.Незгасна пам’яті свіча: [У Вінниці відкрито пам’ят. знак на честь загиблих в роки сталін. геноциду] // Комс. плем’я. - 1989. - 21 груд.

759.Пастушенко Л. Увічнено пам’ять невинних жертв: [У м. Вінниці відкрито пам’ятник жертвам сталін. геноциду]  //  Демокр.  Україна. - 1993. –   30 квіт.

760.Репресовані прагнуть пам’ятати, комуноортодокси – конфліктів  //Україна молода. - 2000.- 26 січ.- С.9.

761.Савченко Н. Незгасна пам’ять: [Про відкриття меморіал. комплексу на могилі жертв. сталін. репресій] // Вінниц. газ. - 1993. -23 квіт.

762.Степаненко А. Сумна пам’ять  терору: [Наук. конф. про репресії 1929 -1938 рр. на Вінниччині] //  Вінниц. газ. - 1998. - 10 січ.

*  *  *

763.Мрачковська Л. Пам’ятник репресованим  [встановлено на сіл. кладовищі  с. Кошаринець  Бар. р-ну ] // Вінниц. правда . - 1991. -14 лют.

764.Гаврилишина К., Кривий М., Калініченко Т. Поновлення прав реабілітованих: [Про діяльн. Бершад. район. коміс. з питань реабілітації]    // Бершад. край. - 1992. - 24 листоп.

765.Драган О. Згадаймо поіменно…: [У Бершаді буде відкрито меморіал. комплекс  священнослужителям,  репрес.  у 30 - і рр.] //  Робітн.  газ.  -  1994. -12 лип.

766.Засідання комісій: [Інформ. про засід. коміс. з питань поновлення прав реабілітов. Із зазначенням сімей з Бершад. р-ну , яких репрес. в 1933 - 1938 рр.] // Бершад. край. - 1992. - 22 верес.

767.Повернення з небуття: [Про презентацію в Бершаді  кн. - поминальника репрес. священнослужителів обл. “Мученики за віру”]   // Бершад. край . - 1993. - 26 листоп.

768.Поновлено права реабілітованих [жителів Бершад. р - ну: Інформ. із чергов. засід. район. коміс. з питань поновлення прав реабілітов., зазначено прізвища репресов. та назви сіл р-ну] // Бершад. край. - 1992. - 9 жовт.

769.Кшишневська Н. Реабілітовані історією: [Про роботу Вінниц. район. коміс. з питань поновлення прав реабілітов.] // Поділ. зоря . - 1993. - 28 лип.

770.Ковальчук В. Невинних реабілітованно: [Про реабілітацію восьми жителів Калинів. р-ну] // Прапор перемоги. – 1992. - 28 лип.

771.Мельничук Т. Не повторити у майбутньому: [Про роботу реабілітац. коміс. при Калинів. держадм.] //  Прапор перемоги.  -  1993. - 14 квіт.

772.Демченко І. Реабілітоано комуністів: [Жертви репресій 1937-1938 рр. Козятин. р- н] // Жовтневі зорі. - 1990. - 27 лют.

773.Дубенчук А. Реабілітовані часом: [Літин.р-ну] // Літин. вісн. - 1994. - 5 січ.

774.Бондарчук А. Біль народний: [Про засід. Могилів- Поділ. район. коміс. з питань реабілітації, де розглядалось 11 справ репрес.] // Сл. Придністров’я. - 1992. - 27 жовт.

775.Діброва М. Поминки через півстоліття: [Про реабілітов. з с. Слободи- Шлишковецької Могилів - Поділ. р-ну ] // Сл. Придністров’я. - 1993. - 18 листоп.

776.Гнатюк М. Від реабілітації до компенсації: [про роботу Мур.- Куриловец. район. коміс. по реабілітації жертв політич.] // Наше Придністров’я. - 1992.- 18 лип.

777.Збитки буде відшкодовано: [Про засід. коміс. район. ради нар. депутатів, де розглянуто питання про поновлення прав репрес. жителів Мур.-Куриловец. р-ну]  //  Наше Придністров’я. - 1993. - 25 груд.

778.Демиденко Т. А мученики – безсмертні: Фоторепортаж: [Про відкриття пам’ятн. знаку жертвам політ. репресій в с. Ковалівці Немирів.  р-ну] // Прибуз.новини. - 1993. - 24 квіт.

779.Пангелов В.І. Одні розкуркулювали, а інші відшкодовують: [Інтерв’ю чл. коміс. Немирів. район. Ради нар. депутатів з питань поновлення прав реабілітов.] // Прибуз. новини. - 1993. - 10 квіт.

780.Кантарук П. Відновлення справедливості: [Про роботу комісії з питань поновлення прав реабілітов. при Теплиц. район. раді нар. депутатів]        // Земля Поділ. - 1994. - 22 січ.

781.Васильчук А. Жертвам сталінізму: [В с. Вербовій Томашпіл. р-ну відкрито пам’ятник] // Вінниц. правда. - 1990. - 13 квіт.

782.Мельник М. Пам’яті репресованих: [В Тростянец. р-ні в 30-і роки розстріляно 294 чол. як ворогів народу] // Тростянец. вісті. - 1993. - 27 квіт.

783.Гуцалюк Т. Реабілітованим поновлюються права: [Хмільниц. р-ну]      // Життєві обрії. - 1993.- 24 лип.

784.Комар П. Пам’ять не прощає: [Про вечір Пам’яті і Скорботи у район. Будинку культури м. Хмільника ] // Життєві обрії. -. 1993. -25 верес.

785.Поминальний день:  [Про встановлення пам’ятника жертвам репресій і голодомору 1933 р. у с. Держанівці Хмільниц. р-ну] // Подолія. -1992. - 4 лип.

 1. Ім повернуто добре ім’я: [У коміс. по відновленню прав реалібіт. у Чечельниц. р-ні] // Чечельниц. вісник. - 1993. - 28 груд.; 1994. – 18, 24 січ., 11, 22 лют.

787.Гончарук М. Пам’ятник [репрес. у с. Лопатинцях Шаргород. р-ну]    // Комунар. - 1990. - 2 черв.

788.Горобець М. Знак пам’яті відкрито [жертвам сталін. репресій у Ямполі] // Вінниц. правда. - 1990.- 15 серп.

789.Компенсації жертвам репресій: [Повідомл. про роботу Ямпіл. район. коміс. з питань реабілітації ] // Ямпіл. вісті. 1991. – 17 груд.

790.Пам’яті  ста  жінок: [У Вінниці започатковано щорічну відзнаку пам’яті 100 жінок, розстрілян. 23  берез.  1944 р. у місті]// Вінниччина.- 1998. - 25 берез.

791.Первухін О. Г. Краще пізно, ніж ніколи відшкодувати збитки, завдані жертвам репресій: [Про створення коміс. при держадм. у р-ні] // Ямпіл. вісті. – 1991.-12 жовт.

792.Пронюк Є.В. День українського політичного в’язня: (3 червня) //Календар знамен. і пам’ят дат’2000.ІІ кв.- К.,2000. - Вип.2. - С. 90 - 92.

793.Степаненко В. Реабілітація: 597 ямпільчанам, які стали невинними жертвами сталінських репресій, повернуто чесні імена // Ямпіл. вісті. – 1990. – 30 січ.

794.Стоян Л.Г. Реабілітованим – майно, компенсація: [Про роботу коміс. у р-ні] // Ямпіл. вісті. - 1993. - 22 груд.

795.Трахтенберг Л. Пам’яттю очистимось  //  Вінниц. газ. -  2000. -   29 січ.

796.Антоненко-Давидович Б.Д. На шляхах і роздоріжжях: Спогади. Невідомі тв. -  К.: Смолоскип, 1999. - 285 с.

797.Антоненко-Давидович Б.Д. Смерть; Сибірські новели, оповідання     /Упоряд. Б.О. Тимошенко. - К.: Рад. письм., 1989. - 559 с.

798.Антоненко-Давидович Б. Твори: В 2 т.- К.: Дніпро, 1991.- Т.1-2.

799.Багряний І.П. З камери смертників: [Вірші]; Гуляй поле: [Поема]; Морітурі: [П’єса]. -  Л.: Сполом, 2000. - 159 с.

800.Багряний І.П. Людина біжить над прірвою: Роман.- К.: Укр.письм., 1992. - 320 с.

801.Багряний І.П. Сад Гетсиманський: Роман. - К.: Дніпро, 1992 - 528 с.

802.Багряний І.П. Тигролови: Роман.- К.: Укр. письм., 2000. - 214 с.

803.Бердник О. Зорі крізь грати: Добірка віршів / Вступ. сл. Л. Вороніної  // Україна. – 1990. -  №51/52. -  С.1-3.

804.Боренко (Бабич) Л. Пам’яті 187 репресованих поетів: [Вірш]   //Боренко (Бабич) Л. Калинівські світанки: Вірші. - Вінниця ,1991. - С. 56.

805.Вавровий Ю. Своїх пророків розп’яли…: Добірка віршів укр. поета, в’язня сталін. таборів /Вступ. сл. Г. Черняхівського //  Україна - 1991.- №26.- С.21-23.

806.Винниченко В.Оповідання. Слово за тобою, Сталіне: Роман.Чорна Пантера і Білий Медвідь: П’єса.- К.: Наук. думка, 1999.- 440 с. – (Сер. “Б-ка школяра”).

 807.Вовкодав В. Доба сталінізму і застою у приказках земляків Кармалюка:   [с.Кармалюкове  Жмерин. р-ну] // Прапор. - 1990.- № 6 - С.167 - 171.

808.Гнатюк І. Нове літочислення: Вірші та поеми.- К.: Рад. письм., 1990.- 199 с.

809.Гнатюк І. Хресна  дорога:  Вірші репрес. укр. поета //  Київ. - 1991. - №1. - С. 71 - 75.

810.Головатюк П. Парк скорботи: [Вірш про репресії у Вінниці] // Вінниц. газ.- 1996. - 6 лип.

811.Горбаль М. Вірші з концтабору // Лазаренко В. Велика зона: Есе. Вінниця, 1994. - С.58 - 61.

812.Горліс-Горський Ю. Отаман Хмара: Документ часу із таємниць ГПУ: [Спогади колиш. в’язня про Поділ. ДПУ в 1920-х рр.] // Дзвін. - 1992.-    № 9/10.-С.19-40.

813.Гришин-Грищук І. Дні  і  ночі  під  Воркутою:  Повість  із  табір. життя // Дзвін. - 1991. - №9. - С. 21 - 79.

814.Дімаров В. В тіні Сталіна: Повісті. - К.: Дніпро, 1990. - 174 с. - (Сер. “Романи й повісті”,  №1).

815.Дімаров В. “Чорний ворон”: Повість // Вітчизна. - 1988. - № 12. -  С.22 - 66.

816.Довженко О.  Щоденник. 1941-1956 // Довженко О. Господи, пошли мені сили: [Збірник]. - Х., 1994. - С. 55 - 420.

817.Доріченко О. Розстріл кобзарів: [Вірш] // Сто поезій ста поетів: Хмельниц. антологія / Упоряд. М.Федунець. - Хмельницький, 1992. - С. 97 - 98.

818.Драй-Хмара М. “Щоденник” Михайла Драй-Хмари / Вступ сл.  М.Жулинського // Сл. і час. - 1990. -  №1. - С.36-44;  № 2 - С.13-22.

819.Епік Г. “Роменова абетка” з Соловків / Упоряд. та передм. С.А.Гальченка; Худож. оформл. І. М. Гаврилюка.- К.: Веселка, 1993. - 30 с.: іл.

820.Єфімов Л. “Ворог народу” з села Стайки: Судова повість // Вітчизна. - 1989. - № 8. - С. 124 - 139.

821.Журахович С. Вітер шпурляє тріски: Повість // Вітчизна. - 1990.-     № 1. - С.21 - 85.

822.Іванов І. Колима 1937 - 1939: Із записок “Захара Кузьмича”  // Вітчизна.  - 1988. - №.8. - С.86 -144;  № 9. - С. 100 - 159.

823.Іваничук Є. І. Записки каторжанина: Повість - спогад. - К., 1993. - 288 с.

824.Калинець І. Із збірки “Світогляд Святовита”: Добірка віршів, напис. поетом в ув’язненні в Перм. таборі  №35. 1973 //  Березіль.- 1992.- № 5/6.- С.2-9.

825.Калинець І. Остання з плакальниць…: Добірка віршів із збірки “Шлюб із полином” (Мордовія, 1973 - 1976) // Березіль.- 1992. -  № 2. -  С.2 -12.

826.Кириченко С. Птах піднебесний: (Спогади про Василя Стуса)  // Дніпро. - 1998. -  №1/2.- С.64-123.

827.Коваленко І.Д. Джерело: Поезії / Передм. М.Кириленко. - К.: Освіта, 1999.- 271с.

828.Козак І.М. Зів’ялий  цвіт України: [Вірш] // Камертон-ікс. - 1993. -   20 черв. ( № 30 ). - С. 8.

829.Козак І.М. Василю Стусу: [Вірш] // Камертон-ікс. - 1993. - 20 черв. (№30). - С. 8.

830.Король О. Ой кружляли над Ніжином та й чорнії круки: [Вірш, присвяч. жертвам комуніст. режиму] // Визвол. шлях. - 1999. -  №3. -  С.971-972.

831.Кочур Г.П. Інтинський зошит: Вірші 1945-1953 років / Передм. В.Скуратівського . - К.: Молодь, 1989. - 40 с.

832.Красуцький М. Довга дорога вночі: Роман // Вітчизна. -  1999. -    №5-8.

833.Кузьменко В. Етап: [Публ. першого розд. нового роману-хроніки вінниц. прозаїка В. Кузьменка “ Етап” з життя рад. повоєн. тюрем і таборів]  // Подолія. - 1992. - 30 черв.

834.Лазаренко В. Не прощаю: Збірка - реквієм пам’яті  жертв комуно-більшовиц. геноциду.  -  Вінниця: Континент -ПРИМ, 1996. - 160 с.

Рец.:Трессер Б. Звіт перед вчителькою: [Презентація кн. у Митків. СШ Бар. р-ну] // Панорама. - 1996. - 22 трав.; Безглуздий А. Тернистий шлях // ДТП. - 1996. - 1 черв.- С.8; Новицький А. І ви не прощайте! // Вінниц. газ. - 1996.   - 13 черв.;  Непроминальність  пам’яті  /  Підгот.  Л.Кимак  //   Панорама. - 1996.- 26 жовт.

835.Левада О. Два кольори: Роман на дві частини з піснями, віршами, вставними новелами і протоколами допитів // Вітчизна. - 1988. - № 6. - С.23 - 120.

836.Литвин Ю. Табірні вірші / Післямова Р. Доценко // Сучасність. -1993. -   С.5 - 15.

837.Малицький Ф. Перековка: Повість власного життя // Вітчизна. - 1990. - № 11. - С. 83 -111.

 838.Мацько В. Останній ювілей  // Мацько В. Вбите коріння: Повість - есе [про П. Педу]. - Хмельницький, 1992. - С. 57 - 158.

839.Олійник М. Жага:  Повість  // Вітчизна. - 1993. - № 9/10. - С. 13 - 74;  № 11/12. - С. 25 - 86.

840.Ольшевский В. Выжить!: Воспоминания маленького статиста большой трагедии // Радуга. - 1990. - № 5. - С. 146 - 161;  № 6. - С.132 - 137.

841.Опанасюк О. Зникли у відомому напрямку: Повість у монологах       // Київ. - 1990. - № 4. - С.9 - 60.

842.Осадчий М. Більмо: Автобіогр. повість // Донбас. - 1992. - № 1/2 -  С.14 -121.

843.Островська І. Пам’яті Василя Стуса: Триптих // Київ.- 1993. - №11. -   С.51 - 52.

844.Очеретний О. Трагедія в домі: Драма на 2 дії /  Передм. В.Яременка; Відп. за вип. Р.Харчук. - К.: Смолоскип, 1999. - 64 с.

 1. Підмогильний В. Лист з Соловків: Повість без назви // Вітчизна. - 1988. - №2. - С. 92 - 144.

846.Потупейко М.М. У лабетах смерті:  Роман - трагедія. - К.: Дніпро, 1994. - 572 с.

847.Прилюк Д. Роки неспокійного сонця: Роман // Вітчизна. - 1988. -      № 11. - С. 18 - 67;  № 12. - С. 67 - 96.

848.Рогач В.А. Щастя у боротьбі: Повість у новелах. - Ужгород: Закарпаття, 1999. - 212  с.

849.Рубан В. На протилежному боці від добра: Роман. - К.: Укр. письм., 2000. - 191 с.

850.Рубан В. Помирав уражений проліском сніг: Роман // Київ. - 1994. - №8/9. -  С.6-67.

851.Руденко М. На дні морському: Трагедія // Київ. -1990. - № 11. - С.58 - 84.

852.Руденко М. Реабілітований: Вірш // Дніпро.- 1991.- № 8.- С.2-4.

853.Руденко М. Тюремна ніч для віршів і поем: Вірші // Україна. - 1994. -№5. - С.4 -5.

854.Руденко М. У череві дракона: Повість // Київ. -1993. - № 9. - С13-71.

855.Самійленко М.О. Сповідь: Вірші та поеми укр. поета, багатоліт. в’язня сталін.- беріїв. таборів / Передм. В.М.Моренця.- К.: Дніпро, 1992.- 221 с.

856.Світлична Г. За всіх ошуканих: [ Вірші ] // Вітчизна. - 1992. - № 7/8. - С.5 - 11.

Із змісту: Жертовний вогонь: Пам’яті В. Стуса та його побратимів. -        С. 6 -7.

857.Ситник М. Месник: Оповідання // Дніпро. - 1994.  - № 1. - С. 57 - 73.

858.Скеля-Студецький М. Про розкопки жертв геноциду у Вінниці      43-го : [Вірш] // Подолія. - 1996.- 28 трав.

859.Славутич Я. Розрита Вінниця: [Вірш очевидця розкопок  могил жертв репресій у Вінниці] // Вінниц. газ. - 1999. - 2 берез.

860.Снегірьов Г. Набої для розстрілу: [ Ненько моя, ненько …]: Лірико - публіцист. розвідка // Київ. - 1990. - № 2. -С.61 - 87; № 3. -С. 44 - 114.

861.Снігур В. Мій дід не вмер у 33- м…: [ Вірш ] // Камертон - ікс. - 1993. - 23 лип. ( №26 ). - С.4.

862.Сорока М. Колимська теорема Кравчука: Біогр. роман.- 2-ге вид., доп.- К.:  Молодь,  1991. - 240 с.

863.Сосюра В. Розстріляне безсмертя: Поема // Вітчизна.- 1988. - № 1. -  С.92. - 107.

864.Стус В. Вечір.Зламана віть: Вибране.- К.: Дух і літера: Задруга, 1999.- 383 с.- (Б-ка ХХІ століття).

865.Стус В.С. Дорога болю: Поезії / Упоряд. та післямова М.Х. Коцюбин-ської. -  К.: Рад. письм., 1990. - 222 с.

866.Стус В. З таборового зошита // Стус В. Твори: У 4 т., 6 кн.- Л., 1994.- Т.4.- С.485-502.

867.Стус В.С. Під тягарем хреста: Поезії.- Л.: Каменяр, 1991. -  159 с.

868.Суровцова-Олицька Н. Колимські силуети: Оповідання / Передм. М.Коцюбинської // Київ.- 1990.- №10.- С.70 - 95.

869.Танюк Л.С. Парастас : Худож. - публіцист. твір: [Спогади про А.Горську, І.Світличного, В.Глухого] / Укр. іст.-культ. т-во “Меморіал” ім.В.Стуса. - К.: Сфера, 1998. - 150 с.

870.Тимошенко Б. У полум’ї: Повість-спогад пам’яті Б. Антоненка- Давидовича // Київ. - 1998. -  №5/6. - С.31-65.

871.Троянський В. Летять журавлі:(Сповідь в’язня): Поезії // Троянський В. Вибране. - К.,2000. - С.16-50.

872.Хорунжий Ю. Серця міддю не окути: З оповідок реабіліт. // Київ. - 1988. - № 8. - С.59 -95.

873.Шевчук В. Білецькі: Повість // Київ. - 1990. - № 10. - С.8 - 69.

874.Шовкун В. Система проти “я”: З  автобіогр. циклу   “Життя в абсурді” // Київ. - 1998. - №11/12. - С. 27-101.

875.Шпорт А. Беззаконня: Нотатки репрес. // Київ.- 1991.- №7.- С.7-22.

Абрамович - (223)

Акуленко В. - 474

Алексеєнко-Каракіс Ю. - (282)

Андреєв О.С. - (283)

Андрійчук К. - 285, (286 - 291)

Андрусишина К.М. - (284)

Антоненко-Давидович Б.Д. - (292 - 306),

796 – 798, (870)

Антонів К. - 676

Анісімов Р. - 218, 227

 

Бабенко В. – 562, 563

Бабицький В. – 340, 662,680

Бабій В. – 407, 531, 532

Бабійчук М. - 709

Багола Ф. – 410

Багряний І.П. – 799-802

Бажан О.Г. – 8

Базалицький Ф.С. – (723)

Байдалюк П. - 333

Балан Л. - 96, 284, 406, 486, 535, 688

Баландюк М. - 749

Балацька К.Ю. - (307)

Балицький В.А. – 434

Барабан Л. – 672, 673

Баранський В. - 95

Безансон А. – 9

Безглуздий А. – 834

Безтелесний С. - 97

Бенько А.П. - 49 – 51

Бердник О. - 803

Бехарський В. - 550

Бєляєв Ю.Л. - (308)

Білас І.Г. - 10, 98, 99

Білецькі – (873)

Білий В. – 320

Білокінь С. – 494, 517

Білоконь С. – 11, 433

Білоусов Л.Л. - (309)

Блюміна І. -  705

Богомазов М.К. - (310)

Богомолов І. - 751

Богуславець Л. - 242

Бойко Л. - 292 - 295

Болабольченко А. - 12,13, 622, 640

Бондар Д.С. – (719)

Бондар П.Г. - (311)

Бондар – Терещенко І. – 572

Бондарчук А. – 719, 773

Бондарчук Ю.П. - 14

Бордяківська Н. – 100

Боренко(Бабич) Л. – 804

Борисюк Г. - 668

Боровий В. - 574

Бортняк А. – 194, 573, 623

Борштейн Л. - 217

Боярський О.С. - (312)

Братков І.Р. - (313)

Брендуляк В. - 330, 391, 450, 512, 592, 716, 717

Бриліант - (314)

Брилінський Д.М. – 341, 536

Британський П.І. - (320)

Брілінг Г.В. - (315 - 319)

Брілінг Г.Г. - 315

Бродовська Т. - 311

Бронштейн М.П. - (321 - 327)

Брус Т. - 561

Бубелі ( сім'я ) - (328)

Бугай М.Ф. - 15

Булавка О. - 374

Булкін - (241)

Бурани (подружжя) - (329)

Бурковські (брати) - (330)

Буяльський Б.А. - 16, 669, 670

 

Вавровий Ю. - 805

Вайнер З. - (331)

Валявський А.Б. - (332)

Валявський Л. - 332

Васильєв В.Ю. - 101, 177

Васильчук А. - 781

Вельмик М. - (333)

Винниченко В. - 806

Винниченко І. – 18

Винокур І.С. – 595, 596

Вільчинський О. - 519

Вітковський В. - 104, 138, 353, 354, 511

Вічіс З. – 466

Вовк С. - 718

Вовкодав В. - 105, 249, 250, 365, 807

Воєвода Г. - 334

Воєвода М.Я. - (334)

Воловик В.П. - 19

Волошенюк І. - 106 - 108, 243-248, 457, 458, 545, 752-755

Воронюк С. – 421

 

Гаврилишина К. - 764

Гаврилюк В.Д. - (335)

Гаврилюк І.М. - 819

Гавриш В. - (336)

Гадомський М.Г. - (337, 338)

Галайдюк Є.Р. - (339)

Галайдюк Р.О. - (339)

Галіза О. - 417

 

Гальчак С. - 386

Гальчевська М.О. - (340)

Гальченко С.А. - 819

Гальчинська В. - 556

Гарматюк А. – 342, 641

Гарник - (223)

Гвара Т. - 729

Гедз М. - 721

Гінзбург Є.М. – 343

Гіренко С. – 730

Глухий В. – (869)

Гнатишина Н.Д. – 252

Гнатюк А.В. – 731

Гнатюк І. – 808, 809

Гнатюк М. – 344, 677, 776

Гнатюк Н. – 425, 499

Гнітько С. - 20

Годованець М.П. - (341 - 351)

Головатюк П. - 810

Голуб Я. - 297

Голушко М.М. - 39

Гоман А. - 203, 228

Гончарук М. – 787

Горбаль М. - 811

Гордасевич Г. - 22

Горелик Г.Е. - 321, 322

Горліс – Горський Ю. - 812

Горобець М. – 451, 788

Городинський К.Л. - (352)

Горпиненко И. – 432

Горська А. – (869)

Горяний С.А. - (353, 354)

Гоцуляк М.Т. - (355)

Граб В.І. – 23

Грабик В. - 732

Грановський Б.В. - 109, 251

Гребельський С. – 413

Гречанівська Т. - 756

Гриб К.К. - (356 - 359)

Григорчук П. - 110, 111

Гринчук А.І. - 313

Грицак Я. - 29

Грицюк П. – 260

Гришин – Грищук І. - 813

Громовий М. - 422

Гужа О.Д. - (361)

Гук Р.К. - (362, 363)

Гулевич Г. – 112

Гунько М. - 733

Гунько М.Ф. - (364)

Гунько Н. – 113

Гура В. - 513

Гуренко А.С. - (365)

Гутянська Н. - 367

Гутянська О. - 367

Гутянський В.І. - (366 - 368)

Гуцало Р.А. - (369, 370)

Гуцалюк Т. - 783

 

Давидюк А. - 114-122, 252, 314, 440, 441,

455, 473, 561,618

Даниленко В.М. - 24, 37

Дацюк А.М. - (371)

Дворко Г. - 25

Дейлік - (223)

Дементьєва І. – 476

Дементьева И.- 477

Демиденко П. – 345

Демиденко Т. – 456, 459, 778

Демченко І. - 772

Деревицька П. - 708

Деркач В. - 373

Деркач М.І. - (372)

Деркачі (сім'я) - (373)

Дець В.Ю. - (374)

Джерук М.І. - (375)

Джоган М. - 620

Джус - (209)

Дзюба А.Т. - (376)

Дзюба С.Т. - (376)

Діброва М. – 775

Дімаров В. – 814,815

Діхтяр А.Т. - (377)

Дмитренко Т.К. - (378)

Добринська Л. - 538

Добровольська В. - (379)

Добровольський А.З. - (380 - 384)

Добровольський В.П. - (385)

Довгополюк М.Л. - (386 - 389)

Довженко О. - 816

Дончик В.Г. – 712

Доріченко О. - 817

Дорош М. – 123

Дорош Н. -  309, 409

Доценко Р. - 836

Драган А. - 253, 254, (756)

Драган О. – 594, 765

Драй-Хмара М. - 818

Дробчак Г. – 124, 553, 734

Дубенчук А. - 773

Дубицький Н. – 352, 611

Дубінін - (207)

Дубровський І.Г. - (390)

Дудко О. – 355

Дузь І. – 537

Духновський Л.М. – (721)
Дюков Я.О. - (391 - 394)

Дюрбенко Н. – (726)

 

Епік Г. - 819

 

Єжов  - (189)

Єремчук К.Т. - (395)

Єрмак О. П. - 26

Єфімов Л. – 27, 820

 

Жезицький В. - 125, 126

Жила В. - 166

Житкевич Ф.Н. - (396)

Житник А. - 28

Жуковський А. - 29

Жулинський М.Г. - 30, 35, 642, 818

Журавський Ф.В. - (397)

Журахович С. - 821

 

Завальнюк К. – 283, 706

Загородній І. - 735

Загоруйко О.А. - (398)

Загрійчук А. - 127

Загурський В. – 128

Задорожнюк Л. - 603

Замлинська О. - 32

Западнюк В.І - 129, 255

Зарічанський В.В. – 33

Заркуа Ю. – 564

Заруба В. - 624

Захар'яш Є. – 103

Зборовець І. - 585

Зборовський І.Ч. - (399, 400)

Здітовецький О. - 130

Зінченко А.Л - 131 – 134, 722, 723

Зленко Г. -  614

Зозуля О. - 635

Золотарьов В. – 87, 434

Золотоверха Л. – (726)

Зоранчук Й.Г. - (401 - 403)

Зубанич Ф. - 78

 

Іванисенко В. – 34

Іваничук  Є.І. - 823

Іванов І. – 822

Іванчук П.В. – (404)

Ільєнко І.О. – 35

Ільницький П.Ф. – (405)

 

Каганович - (155)

Казьмір (сім’я ) – (406)

Калинець І. – 824, 825

Калиниченко І. – 643

Калитко Л.С. - 101, 177

Калініченко Т. - 764

Калюжний В.С. - 138

Каменецький І. – 256

Каменецький О. – (407)

Кантарук П.В. – 191, 557, 692, 780

Карабач - (209)

Кароєва Л. - 257, 315 – 317, 520, 597, 598,

736, 737

Касіяненко Г. – 103, 644

Касьянов Г.В. - 24, 36, 37,625, 681

Квітковський - Квітка Д. – 38

Квятковський В.Й. – (408)

Кельмани ( сім’я) – (410)

Кензіор М.О. – (409)

Київський Є. - 757

Кимак Л.Б. – 298, 834

Кириленко М. - 827

Кирилюк В. – 39

Кириченко С. - 826

Кизка В. – 308, 738

Клецко В.М. – (411)

Клименко О. – 455

Климчук О. – 599

Коваленко І.Д. - 827

Ковалюк М.Г. – (721)

Коваль Т. – 372, 492

Ковальський - (241)

Ковальський Т. - 139

Ковальчук – 241

Ковальчук В. – 770

Ковнацький О.В. – (412)

Ковтун А. – (413)

Козак І.М. – 828, 829

Козаченко О.М. – (414)

Козуб С. – (416)

Кокін С.А. – 40

Кокошко М. – (417)

Колодій – (418)

Комар П. - 784

Кондрацький А.А. - 48

Конєв В. - 376

Конквест Р. – 140

Корицький В. – 546, 547

Корнійчук П. – (419)

Корнілов В.В. – 595, 596

Корогодський Р. – 427

Кородзієвські ( сім’я) – (420)

Корол Н. – 551

Король О. - 830

Корпани ( сім’я) – (421)

Корсунська Б. - 367

Косарев В.В. - 323

Косенко – (415)

Костик С.Ф. – (422)

Костриця М.Ю. - 682

Косюк І. - 141

Кот С.І. - 318, 319, 399, 521

Коцеруба Д.К. – (423)

Коцюбинська М.Х. – 424, 425, (426 – 431),

645 – 647, 868

Коцюбинський Ю.М. – (432 – 439)

Коцюбинські (родина) – (440, 441)

Кочур Г.П. – (442 – 449), 831

Кравець М. - 142

Кравченко П.М. - 101, 177

Кравчук Я. – 352, 530, 611, 691

Красницький В.І. – (450)

Краснодемський В. – 299

Красуцький М. - 832

Кривий М. - 764

Кривицький О.О. – (451 – 454)

Криворучко Л. – 328

Крук Г.П. – (455)

Кудирко А.Г. – (456)

Кудлаєнко О.А. – (457 – 460)

Кузьменко В.Д. –  833

Кулівар Г. – 452,538

Кульчицький С.В. - 24, 41

Купренюк І.Т. – (465)

Куріненко Л. – 481, 500

Курко К.І. –(466)

Куромия Х. – 42

Курочкін Г.Ф. – (467)

Кутинський М. – 381

Куцевол О. – 443

Кучевський П.С. – (468)

Кучма Л. - 655

Кушнір Б. – 600

Кшишневська Н. - 769

 

Лавров Ю.П. - 43, 44

Лазаренко В.І. - 288, 300, 428, 429, 430,  444, 496-498, 539, 540, 576, 604, 631, 648, 834

Лазарєва А.- 9

Лампіга Б.М. – (470, 471)

Лановий І. - 143, 310

Латынина А. – 392

Левада О. - 835

Левицький Б.П. – (472)

Легкодух Т. - 484

Лейбович Я.П. – (473)

Леськів Б. – 423

Лещенко – (475)

Лещенко Г. – (474)

Лизанчук В. – 261

Лисенко В. – 430

Лисенко В.М. – (476 – 478)

Лисенко О. – 272

Лисий А.К. – 700-702

Лисий С.О. – (479, 480)

Литвин Ю. - 836

Литвинов І.А. – (481, 482)

Ліфшиць Б. - 210

Лошицький О. - 144

Лукач В. – 216

Лукашенко О.С. – (483)

Лук’яненко Л. - 649

Ляковська – Маскевич М.М. – (484)

 

Мазило І. - 145 - 147

Мазур А. – 361

Мазур Й. – (485)

Мазурик Ю. - 707

Маіас І.Й. – (486)

Майборода І.А. – (487)

Макаренко Н. - 45

Маковій А. – 360, 740

Маковійчук Г. - 262

Малашевич - (223)

Малигін А. - 148 - 157,282

Малицький Ф. - 837

Малюта І. - 490

Маньковська Р.В. – 46

Марківський І.І. – (489)

Маркітан Л. – 263

Маркосян Р. - 650

Марочко В. – 47

Марунько У.У. – (490)

Марусик Т. -  71

Мар’янич Л.Н. – (491)

Масляєв І. - 605

Матущак К. – 329

Мацюк Т.О. – (492)

Мацько В. – 357, 588, 838

Машевський Ю. – 158

Машкевич Ю.М. –(493, 494)

Медведев Р. – 324

Медунов Е. – (495)

Мельник В. - 159, 160, 346, 491, 741

Мельник Г. – 412

Мельник М. - 782

Мельник М.С. – (496-498)

Мельник П. - 337, 338

Мельничук П. – 264

Мельничук Т. - 771

Микац В. - 395

Мироненко А.Н. - 49 - 51

Миронець Н. - 301, 302

Мисаковський Д.М. –(720)

Михайлики (сім’я) – (500)

Михайлов - (223)

Михайлюта О. - 570

Мишанич О. – 52

Мірчук В. – (501)

Міщенко Л. - 161

Могарський - (209)

Мокрицький Г.П. - 682

Молочевський Є. – 411, 565

Моренець В.М. - 855

Мороз М.Я. – (502 – 504)

Морозенко П.В. – (505)

Морозюк К. – 53

Мрачковська Л. – 742, 763

Мусієнко О.Г. - 31, 59, 348, 638

 

Нагірний В. - 163

Нагорний В.І. - 164

Найман О. - 55

Наніїв П.І. – 165, (506 – 508)

Нарушевич М.Ф. – (509, 510)

Наумов В.П. - 54

Никанорова О. – 56

Новак М. - 415

Новікова Н. – 168

Новицький А. – 542, 834

Новицький О. - 445

Новицький П. - 57, 167

Новосад В. – 501, 606

 

Обяк Д. - 303

Овсієнко В. – 58, 652

Огородник В. - 289, 290

Одарченко І. – 103

Оксіюк Й. – (722)

Окруй О.А. – (511)

Олександров Р. - 607

Олексієнко О. – 468

Олійник В. – (512)

Олійник М. – (513), 839

Оловейникова К.О. – (725)

Ольшевський В. - 840

Олянецький М.Ф. – (514, 515)

Оноприенко В.И. – 683

Опанасюк О. - 841

Опря Л. – 170

Орач О.Ю.(Комар) - 651

Осадченко М. – 213

Осадчий М. - 842

Осіпчук В. – 743

Островська І. - 843

Отамановський В.Д. – 516, (517 – 529)

Очеретенко В.І. – 60

Очеретний В. 577, 578

Очеретний О. - 844

 

Павленко С. – 172

Падалка І. - 684

Паламар І.Г. - 101, 147, 177

Паламарчук А. - 514

Паламарчук В. – 470, 471

Паламарчук С.І. – (719)

Пангелов В.І. - 779

Панченко П.П. – 76

Парубін Г.Ф. – (530)

Пархомчук Ю. - 173

Парценко В. – 307

Пасемко І. - 446

Пастушенко В. - 174

Пастушенко Л. – 266, 566, 759

Патрак – Кухаренко Г.С. – (531 – 534)

Пащенко Г.Д. – (535)

Певзнер Г. – 202

Педа П.П. – (536 – 544, 838)

Педорук Д. - 744

Пелюшенко І.Д. – (545 – 549)

Пенсон Б. – 80, 873

Пепа В. – 653

Первухін О.Г. - 791

Перківський М.Г. – (721)

Перковський А.Л  - 61

Петренко В. – 175

Петренко Г. - 420

Петренко М. - 62

Петренко О. С. - 267

Петренко П. - 331, 401, 558

Петрівський С. – 176

Петров К.Ф. – (550)

Петрук К. – 339

Петрук М. – 493

Печенюки ( сім’я) – (551)

Пиріг Р.Я. – 435, 436

Пирожков С.І. – 61

Підвисоцький Г. – (552)

Підгурський З.К. – (553)

Підмогильний В. - 845

Пінчук О. - 713

Піонтковський - (204)

Піхачек М. – 396

Площанська Л. - 559

Пльонсак О. - 382

Пляченко Г. - 208, 209

Погорілий В.Л. – 555

Погорілий Л.К. – (554, 555)

Погребенник Ф. – 416, 579

Погребняк  В.А. - 63

Подгаєц Й. - 233

Подкур Р.Ю. - 64, 101, 177

Подолинний А. - 304, 349, 358, 368, 369, 383, 387, 402, 453, 478, 504, 544, 567, 589,

615, 628, 636, 637,664, 703, 714

Подольський Я.Г. – (556)

Подолян Г.П. – (557)

Подолян І. - 475

Покрищук О. - 268

Поліщук В. – 370

Поліщук К.Ю. – (558)

Попільнюх М. - 388, 389

Порошин В. - 591

Потехіна Н.Г. - 571

Потебенько М.О. – 522, 654

Потребенко Л. - 269, (273)

Потупейко М.М. – 846

Прилюк Д. - 847

Пристайко В. - 65, 66, 87

Присяжнюк А. – 226

Пронюк Є.В. - 792

Пугач Л. - 270, 271

Пугач Ф.Ф. – (559)

Пшеничний Е. - 617

Пшенніков О.М. - 40, 65

 

Райзман А.М. – 560

Ревич П.Д. – (561)

Редколіс В.О. – (562, 563)

Реєнт О. - 272

Рекрут Я. - 273, 305, 670

Рибалка І.К. – 68

Рибалко О. - 585

Рибальченко - (209)

Римський С.С. – (564)

Рип’юки ( сім’я) –(565)

Рогач В.А. - 848

Роговий О. - 182, 364, 397, 590,

Роженко М.М. - 48

Рожков - (207)

Розтальний В. - 75, 169

Розумієнко О.Д. – (566 – 569)

Романів О. - 29, 166

Романчук О.К. - 685

Росин В.Ю. - 69

Росін В. - 359

Рослицький Є. – 70

Рубан В. – 849, 850

Руденко В. – 336

Руденко М. – 851 - 854

Русначенко А.М. – 71

Рябий М. - 513

Рябокінь О. - 184

 

Савалов - (207)

Савельєва І. – 274

Савинський М.Ю. – (570)

Савицький - (209)

Савустіяни (батьки) – (571)

Савцов В. – 266, 523

Савченко А. – 309, 409

Савченко Н. - 761

Савчук - (209)

Савчук Ю. – 524

Самійленко М.О. - 855

Самойлов - (241)

Сандлер А. - 384

Сверстюк Є. - (91), 103, 431, 656

Свідзинський В.Ю. – (572 – 588)

Світлична Г. - 856

Світличний І. - (91, 869)

Світлова Т. - 487

Селешко М. - (170), 275

Селівановський О.П. – (589)

Семенова В.Г. – 325

Семчук Л. - 390

Сенчилов В. – 276

Сергійчук С.Л. - 601

Сестрівські (сім'я) - (397)

Сигалов А. – 447

Сидоренко О.І. – 525, 629

Сильвестров В.І. – (591)

Синиця К. – 467, 690

Ситник М. - 857

Ситник М.Г. – (590)

Сич В.Ф. – (723)

Сідлецький Г.М. – (592, 593)

Сікорський Ю. - 746

Сімашкевич О.В. – (594)

Сіцінський Ю. – (595-601)

Скалецький Р.А. – (602-608)

Скеля-Студецький М. – (609), 858

Скомарівський І.Т. – (609)

Скорський М. – 350

Скрипник В. - 354

Скрипник Є. – 103

Скуратівський В. - 831

Славин О. - 277

Славутич Я. – 72, 583, 584, 859

Сливінський В.С. – (611)

Слободянюк К.Н. – (612)

Слюсаренко Ф.І. – (613)

Смеречинський С.С. – (614-617)

Смолич Ю. - 585

Смолянський - (204)

Смолянський С.Б. – (618)

Снегірьов Г. – 860

Снігур В. - 861

Соколінський Д.М. - 200

Соловей Д. – 73

Сорока М. – 679, 862

Сорокін С. – (620)

Соснівський-Редька М.П. – (721)

Сосюра В. - 863

Спектор Д. - 214, 215

Співак І.С. – (619)

Срібна Г. – 489

Стадник Т. - 710

Сталін - (77)

Станович М. – 526, 527

Старицька-Черняхівська Л.М. – 621, (622-

629)

Старицькі (родина) – (630)

Стельмашев П. – 278

Степаненко А. - 185, 186, 312, 362, 363, 393,

 400, 408, 460, 479 – 483, 500, 548, 549,

 569,613, 689, 694, 697, 698, 719, 724,762,

 793

Степанов Ф. – 586

Степовий О.П. – (631 – 634)

Стоян Л.Г. – 794

Страшкевич В.Ф. – (635-637)

Страшний В. – 371, 414

Стрижук В. – 448

Стріха М. - 449

Струхманчук Я. – (638)

Стус В. - (91), 587, 639,(640-661, 856), 864-

867

Стус Д.В. – 657, 658

Субота В. - 725

Субтельний О. – 29

Суровцова-Олицька Н. - 868

 

Табачник Д. - 74, 75, 629

Танадайчук А. – 375, 485, 505

Танюк Л. - 869

Тарногородський М.П. – (727)

Тарноградський В.П. – (662-665)

Татарин М. – 726

Татарін В. -  747

Теклюк В. – 187

Тимошенко Б. – 870

Тимошенко В. - 472

Тимчук В. – 331, 558

Тисовська Л. - 704

Тихенький О. – 398

Ткаченко С.Д. – (666)

Ткачук І. – 188

Ткачук Т. - 691

Трачук О.М. – 16, 667, (668-671)

Трахтенберг Л. – 378, 795

Трессер Б. - 834

Триліський - (204)

Триліський О.Л. – (727)

Тронько П.Т. – 126

Троянський В.К. – (672-674), 871

Тулуб З.П. – 675, (676 – 679)

Турбовець Д. – (680)

Туркенич П. - 686

Тутковський П.А. – (681-685)

 

Уманець Г. - 687

Уразовська Л. - 279

 

Фарабей - (209)

Федоренко Є. - 166, 190

Федоришин М. – (686)

Федунець М. - 817

Філімонов В. - 694

Філонов Л. – 454, 528

Філіповський - (223)

Фукс - (158)

Фурцик І.К. - 191

 

Хандрос Б. – 77

Харчук Р. - 844

Хлопіцький К. - 280, 281

Хлопчик А. - 510

Хоменко Б.В. – 291,608, 671, 674

Хорунжий Ю. – 630, 872

Хрущев Н.С. - (54)

Хуторянський В.Я. – (687)

 

Цаль Д.Д. – (721)

Царенко Є.Ф. – (688)

 

Чебан І.М. – (689, 690, 720)

Чебан О. - 192

Чеботарев В.Л. – 326

Чемерис П.М. – (691)

Червинський О. – (722)

Червінчук З.С. – (692)

Червоненко Д. – 193

Чернер М.С. – (693)

Черниш Л. - 632

Чернюк П. – (725)

Чернявський В.І. – 201, (694, 695)

Чехівський М. - 696

Чирко Б.В. - 195

Чорновіл В. - 79, 80, 873

Чумак В. – 394, 593

Чупрій Ф.І. – (696)

 

Шабатин П. – 351

Шайдаюки (сім’я) -  (708)

Шаміс Л. - 666

Шаповал Ю. - 65, 66, 81 – 87, 434, 437, 695

Шарандак В. – 385

Шаргородський Г.І. – (697, 698)

Шаргородський С.Г. – (697, 698)

Шаталіна Є.П. - 88, 196

Шахворостова М. - 515

Шварцман - (207)

Шварцман П. – 211

Шевчук В. - 873

Шевчук С.Н. – (699)

Шевчук Ф. – 633, 634, 699

Шелест П.Е.. – 197, 748

Шипович І.О. – (700-704)

Ширін Л. - 156

Шлеймович М. - 280, 281, 327

Шмалій А. – (709)

Шовкун В. - 874

Шпак І. - 217, 220

Шпильова Л.М. – 520, 707

Шпильові (сім’я) – (710)

Шпорт А. - 875

Штилівкер О. - 216, 217

Шульга І. – 690

Шульга І.М. – (705)

Шульгин І. – (711)

Шумило М. - 89

Шумук Д. – 90

 

Щириця Ю. – (706, 707)

Щупак С.Б. – (712 – 715)

Щуровський А.І. – (716, 717)

 

Юзефов - (223)

Юрасов Д. – 169, 727

Юрчишина О. – 403

 

Яворницький В. – 78

Якобчук М. – 418

Яременко О. - 844

Яремчук Д.А. – 92

Ярошенко А.Д. – 438, 439

Яхненко Н.Я. – (718)

Яхненко О. – 199

Яцук В. - 419

Ящук С. – 377, 488

Балабанівка, с. (Оратів. р-н) - 405

Бар, м. - 466, 834

Басаличівка, с. (Гайсин. р-н) - 479

Бершадь, м. - 331, 764, 765, 767

Бершадський р-н – 241, 766, 768

Біла, с. (Ямпіл. р-н) – 165, 506

Білопілля, с. (Козятин. р-н) - 398, 414

Біляни, с. (Чернівец. р-н) - 240

Бондурі, с. (Дашів. р-н) - 219

Браїлів, смт (Жмерин. р-н) - 127

Бритавка, с. (Чечельниц. р-н) - 556

 

Вахнівка, с. (Липовец. р-н) - 376

Велика Киріївка, с. (Бершад. р-н) - 699

Вендичани, с. (Могилів-Поділ. р-н) - 133, 227

Верхівка, с. (Липовец. р-н) - 468

Вербова, с. (Томашпіл. р-н) - 719, 781

Вінниця, м.  - 98, 99, 103, 108, 112, 116, 117а, 120,124, 135, 136, 137, 139, 160, 166, 170, 189, 190, 199,

208,213 – 215, 234, 242 – 267, 270,

271, 272, 274 – 283, 308, 312, 314,

315, 321,340, 360, 408, 467, 470-473, 481, 499, 501, 509, 528, 591,

618, 619, 638, 641, 662, 666-670,

694, 705, 724, 744, 745, 749-759, 810, 858, 859

Вінницький р-н - 769,

Воловодівка, с. (Немирів. р-н) - 362

Воркута - 813

Воронівці, с. (Хмільниц. р-н) – 123

 

Гайсин, м. - 284, 486

Гайсинський р-н – 96, 180, 229- 231

Гибалівка, с. (Шаргород. р-н) - 551

Глибочок, с. (Тростянец. р-н) - 404

Глухівці, смт. (Козятин. р-н) - 390

Гнівань, м. (Тиврів. р-н) - 227

Грузьке, с. (Гайсин. р-н) - 688

Губник, с. (Гайсин. р-н) - 406

 

Дашківці, с. (Літин. р-н) – 329, 455

Джулинка, с. (Бершад. р-н) - 631, 634

Джурин, с. (Шаргород. р-н) - 553

Дмитрашківка, с. (Піщан. р-н) - 396, 450, 717

Долиняни, с. (Мурованокурилов. р-н) – 352, 530, 611, 691

 

Жабокрич, с. (Крижопіл. р-н) - 483

Животівка, с. (Оратів. р-н) - 562

Жмеринка, м. -  105, 570, 726

Журбинці, с. (Козятин. р-н) - 375

 

Заболотне, с. (Крижопіл. р-н) - 513, 697

Заливанщина, с. (Калинів. р-н) – 337, 338

Зозів, с. (Липовец. р-н) 610, 708

Зозівка, с. (Липовец. р-н) - 335

Зятківці, с. (Гайсин. р-н) – 184

 

Івонівці, с. (Тиврів. р-н) - 710

Іллінці, м. – 210

Іскриня, с. (Літин. р-н) - 686

 

Калинівка, м. - 339, 412, 531 - 534

Калинівський р-н – 113, 143, 334, 743, 770, 771

Кам'яногірка, с. (Жмерин. р-н) - 377

Кармалюкове, с. (Жмерин. р-н) - 807

Кивачівка, с. (Теплиц. р-н) - 378

Кидрасівка, с. (Бершад. р-н) - 373

Кірова, с. (Немирів. р-н) - 718

Кіровка, с. (Калинів. р-н) - 721

Клекотина, с. (Шаргород. р-н) - 382

Ковалівка, с. (Немирів. р-н) - 778

Козятин, м. – 208, 209, 216, 235, 371,          395, 485, 500

Козятинський р- н – 176, 505, 772

Колима - 480, 822, 862, 868

Корделівка, с. (Калинів. р-н) - 228

Костянтинівна, с. (Липовец. р-н) - 397

Котюжинці, с. (Калинів. р-н) - 401

Кошаринці, с. (Бар. р-н)  - 763

Кошаринці, с. (Бершад. р-н) - 594

Краснопілка, с. (Гайсин. р-н)- 422

Крутогорби, с. (Гайсин. р-н) - 566

Крушинівка, с. (Бершад. р-н) - 141

Кудлаї, с. (Немирів. р-н) - 423

Кукавка, с. (Могилів-Поділ. р-н) – 134

Купчинці, с. (Іллінец. р-н) - 488

 

Ладижин, м. (Гайсин. р-н) - 487

Липовець, смт - 395, 565, 590, 612

Липовецький р-н – 181, 411

Лісничі, с. (Бершад. р-н) - 410

Літин, м. – 336

Літинка, с. (Літин. р-н) - 709

Літинський р-н - 340, 773

Лопатинка, с. (Оратів. р-н) - 419

Лопатинці, с. (Шаргород. р-н) - 787

Лука, с. (Немирів. р-н) - 457

Лука – Мелешківська, с. (Вінниц. р-н) - 723

Людавка, с. (Жмерин. р-н) - 559

 

Маркуші, с. (Хмільниц. р-н) - 413

Мартинівка, с. (Жмерин. р-н) - 320

Михайлівка, с.(Бершад. р-н) - 602, 603

Михайлівка, с. (Шаргород. р-н) - 469

Могилів-Подільський, м. - 476, 693

Могилів-Подільський р-н – 187, 774, 775

Мур-Куриловецький р-н - 776, 777

Мухівці, с. (Немирів. р-н) - 374

 

Нападівка, с. (Калинів. р-н) - 372, 492

Немирів, м. – 114, 546

Немирівський р-н - 205, 269, 273, 779

Ніжин – 830

Нова Прилука, с. (Липовец. р-н) - 364

Новоселиця, с. (Літин. р-н) - 494

Норильськ - 284

 

Ободівка, с. (Тростянец. р-н) - 420

Обозівка, с. (Погребищ. р-н) – 130

Ольгопіль, с. (Чечельниц. р-н) – 333, 564

Павлівка, с. (Іллінец. р-н) – 311

Павлівка, с. (Калинів. р-н) - 313,           407

Пиків, с. (Калинів. р-н) – 161

Пиковець, с. (Козятин. р-н) - 484

Піщанка, смт - 330, 391, 489, 512, 592,

716

Побірка, с. (Теплиц. р-н) - 185

Погоріла, с. (Теплиц. р-н) - 385

Погребище, м. - 711

Погребищенський р-н -  198

Польова Лисіївка, с. (Калинів. р-н) - 465

Попелюхи, с. (Мурованокуриловец.

р-н) - 355

Поташня, с. (Бершад. р-н) - 423

 

Райгород, с. (Немирів. р-н) - 456

Рахнівка, с. (Гайсин. р-н) - 644

 

Сандормох (урочище) - 171

Серебрія, с. (Могилів.-Поділ. р-н) - 379, 689

Сибір - 172, 487

Ситківці, смт  (Немирів. р-н) - 370

Скитка, с. (Липовец. р-н) – 193, 307

Слобода-Шаргородська,

с. (Шаргород. р-н) - 491

Слобода-Шлишковецька,

с. (Могилів-Поділ. р-н) - 550

Соболівка, с. (Теплиц. р-н) - 191

Сокілець, с. (Козятин. р-н) - 332

Соловки - 171, 494, 819, 845

Стайки - 820

Стара Прилука, с.(Липовец. р-н) - 510, 680

Стражгород, с. (Теплиц. р-н) - 557

Стрільники, с. (Шаргород. р-н) - 174

Супрунівка, с. (Немирів. р-н) - 535

Сьомаки, с. (Хмільниц. р-н) - 418

 

Тартак, с. (Чечельниц. р-н) - 514, 515

Теплик, смт. - 692

Теплицький р-н - 780

Тиврів, м. - 720

Тиврівський р-н - 128

Тиманівка, с. (Тульчин. р-н) - 168, 417

Тростянець, м. - 309, 409

Тростянецький р-н - 129, 237, 782

Турбівський р-н - 182

 

Удич, с. (Теплиц. р-н) - 569

Уланівський р-н - 238, 239

Устя, с. (Бершад. р-н) - 699

Усурійський край – 97

 

Хмільник, м. - 415, 784

Хмільницький р-н - 554, 783, 785

 

Чернятин, с. (Калинів. р-н) - 696

Чеснівка, с. (Хмільниц. р-н) - 188

Чечельницький р-н – 178, 221-224, 786

Чоботарка, с. (нині с. Заболотне, Крижоп. р-н) - 697

 

Шаргородський р-н – 159

 

Юрківці, с. (Немирів. р-н) – 268,

 

Яланець, с. (Бершад. р-н) - 399

Ялтушків, с. (Бар. р-н) – 227, 236

Ямпіль, м. - 788

Ямпільський р-н - 789, 791, 793, 794

Яришів, с. (Могилів-Поділ. р-н) - 571

Яришівка, с. (Тиврів. р-н) – 270

Ярмолинці, с. (Гайсин. р-н) - 613

Ясенки, с. (Липовец. р-н) - 328

 

ПЕРЕДМОВА  (В.ЛАЦИБА)

4

 

РЕПРЕСІЇ В УКРАЇНІ

7

 

 

РЕПРЕСІЇ НА ВІННИЧЧИНІ

13

 

 

 -  Масовий терор в області (з публікацій у місцевій пресі 30-х років)

20

 - Найбільші судові справи 30-х рр

21

 - Масові поховання жертв політичних репресій на Вінниччині

23

 - Персоналії

25

 - Реабілітація та увічнення пам’яті  жертв репресій

55

 

ТЕМА РЕПРЕСІЙ В УКРАЇНСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ  ТА ПУБЛІЦИСТИЦІ

59

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

63

ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

73

 

"ГІРКИЙ  БУВ  КЕЛИХ  ЖИТТЬОВИЙ…"

(Бібліографічний покажчик)

2-е доповнене видання 

Редактор  М.Спиця

Комп’ютерний набір  О.Передерко 

Комп’ютерна графіка  С. Березюк 

Коректори  Г.Авраменко О.Кізян  

Підписано до друку 2001. Формат  60х84 1/16. Папір офсетний.

Друк . Умовн. друк. арк. 5.0

Тираж    500     прим.

Гіркий був келих життьовий...


Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва

     

Вінницька обласна  редакційна  колегія книги

"Реабілітовані історією" 

 

"ГІРКИЙ  БУВ  КЕЛИХ  ЖИТТЬОВИЙ…"

  

(Бібліографічний покажчик) 

2-е, доповнене видання 

 

 

 

Вінниця, 2001


ББК        91.9:63.3 (4Укр – 4Він)

                Г 51 

Укладачі: Г.М. Авраменко, О.І. Кізян

Консультанти:  В.П. Лациба, І.Г.Паламар, А.М. Малигін

Рецензент: П.М. Кравченко, доцент кафедри всесвітньої історії ВДПУ, кандидат історичних наук

Відповідальна за  випуск М.Ю. Карягіна

 

“Гіркий був келих життьовий...”: Бібліогр. покажч. / Укладачі: Г.Авраменко, О.Кізян; Передм. В.Лациби. – Вінниця: , 2001. -   с.

 У виданні зібрано матеріали про репресії в Україні та на Вінниччині за радянських часів.

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва, 2001