Екологічний артикул

Рік видання: 2013

Місце зберігання: Сайт (електронне видання)

Управління культури і туризму Вінницької обласної державної адміністрації
Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва
Науково-методичний відділ
Клуб ділових зустрічей методистів «Креативні панянки – дружні колежанки»

 

Серія «Методична арха»
Випуск 1-й

Екологічний артикул

Методично-інформаційні матеріали
 

Вінниця, 2013


УДК 021.7: 504
ББК 78.381.9:20
Е 45

 

Екологічний артикул [Електронний ресурс] : метод.-інформ. матеріали. Вип.1 / Віннииц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; уклад.: Т.М. Марченко, Т.П. Кристофорова ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Електрон. текст і граф. дані. – Вінниця, 2013. – 1 електрон. оптич. диск (СD-ROM). – (Сер. «Методична арха»). – Систем. вимоги : Windows 98; Power Point.– Режим доступу:

Видання «Екологічний артикул» – перший випуск методично-інформаційних матеріалів серії «Методична арха». В ньому представлений досвід і консультації роботи бібліотек із розповсюдження серед населення екологічних знань. Матеріали випуску допоможуть колегам-бібліотекарям глибше організувати систему екологічного просвітництва у книгозбірнях, відпрацювати нові форми і методи, розширити програмно-цільову діяльність. 

 

Укладачі Т. М.Марченко, Т.П. Кристофорова

Комп’ютерний набір Т.М. Марченко, Т.П. Кристофорова

Редактор О.Г.Поліщук

Електронна версія видання О.Стояльникова

Відповідальна за випуск  Н.Морозова

Поділитися:

Екологічний артикул


Управління культури і туризму Вінницької обласної державної адміністрації
Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва
Науково-методичний відділ
Клуб ділових зустрічей методистів «Креативні панянки – дружні колежанки»

 

Серія «Методична арха»
Випуск 1-й

Екологічний артикул

Методично-інформаційні матеріали
 

Вінниця, 2013


УДК 021.7: 504
ББК 78.381.9:20
Е 45

 

Екологічний артикул [Електронний ресурс] : метод.-інформ. матеріали. Вип.1 / Віннииц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; уклад.: Т.М. Марченко, Т.П. Кристофорова ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Електрон. текст і граф. дані. – Вінниця, 2013. – 1 електрон. оптич. диск (СD-ROM). – (Сер. «Методична арха»). – Систем. вимоги : Windows 98; Power Point.– Режим доступу:

Видання «Екологічний артикул» – перший випуск методично-інформаційних матеріалів серії «Методична арха». В ньому представлений досвід і консультації роботи бібліотек із розповсюдження серед населення екологічних знань. Матеріали випуску допоможуть колегам-бібліотекарям глибше організувати систему екологічного просвітництва у книгозбірнях, відпрацювати нові форми і методи, розширити програмно-цільову діяльність. 

 

Укладачі Т. М.Марченко, Т.П. Кристофорова

Комп’ютерний набір Т.М. Марченко, Т.П. Кристофорова

Редактор О.Г.Поліщук

Електронна версія видання О.Стояльникова

Відповідальна за випуск  Н.Морозова