Популяризація літератури. Екологічне просвітництво в бібліотеках

Рік видання: 2007

Місце зберігання: Сайт (електронне видання)

Вінницька універсальна наукова обласна бібліотека ім. К.А. Тімірязєва

Відділ науково-методичної роботи та інновацій у бібліотечній справі

 

До робочого блокнота бібліотекаря-практика

 

Розділ

ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ЛІТЕРАТУРИ

 

Частина І

Екологічне просвітництво в бібліотеках

 

 

 

 Вінниця 2007

  


 

ПРОГРАМА

Дня інформації на тему

«В долі природи – доля людської цивілізації»

26 квітня 2007 р.

м. Гайсин,, площа Миру, 1,

Центральна бібліотека ЦБС

Ведучі :

Марченко Т.М. зав. відділом науково-методичної роботи та  інновацій  у   бібліотечній справі Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва

Саченко Т.І.  –  директор Гайсинської ЦБС

 

Бібліографічний огляд: «Екологічні злочини: економіко - правове     регулювання»

Осадчук К. М. бібліотекар І - ї категорії відділу літератури та  інформації з питань економіки і права ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва

Коментований перегляд: «Техногенні катастрофи. Чорнобиль»

Коваль С.Ф. – зав. відділу літератури та інформації  виробничого профілю ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва

Інформаційне повідомлення: «Від здорової землі  - до здорової рослини»

Дроздюк О. Л.   – бібліотекар І – ї категорії відділу літератури та  інформації з питань сільського господарства ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва

Книжковий натюрморт: «Рецепти здоров’я від Авіценни»

Авксентьєва Л. О. - бібліотекар І – ї категорії відділу літератури та  інформації з гуманітарних наук ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва

Коментований перегляд: «Жива природа Вінниччини»

Михайлюк О.С. – провідний бібліограф відділу літератури та  інформації з питань краєзнавства ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва

Тематична презентація: «Інтернет – ресурси з екології»

Панчук О. М. -  бібліотекар ІІ – ї категорії відділу довідково - бібліографічного  та інформаційного обслуговування ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва

 

Людина та природа - пошуки гармонії

 

Найбільш загрозливішими та тривожнішими проблемами сьогодення, що торкаються кожного жителя нашої планети, й від яких залежить майбутнє людства, є проблеми екологічні – проблеми ресурсів, гармонізації взаємин людини і природи, охорони навколишнього середовища.

Результатом активної людської діяльності стали глобальні екологічні проблеми, на які вказують автори спеціальної доповіді “Становище у світі”, опублікованої інститутом спостережень за світом (Worldwatch Institute, USA), а саме проблеми:

q       Енергоресурсів;

q       Харчування;

q       Знеліснення територій;

q       Скорочення біорізноманіття;

q       Забруднення атмосфери;

q       Коливання клімату;

q       Руйнації озонового екрану Землі;

q       Пандемії СНІДУ.

В першу чергу, найстрашнішим злом для навколишнього середовища є забруднення людської свідомості хибними, злочинними ідеями. Нині такі хибні ідеї та пов’язана з ними діяльність тією чи іншою мірою торкаються всієї Землі, долі всіх країн та націй, а це, як свідчить історія, завжди призводило людство до загибелі. Тому, саме сьогодні настав той час, коли людський розум у найбільш високому розумінні повинен визначити ставлення до навколишнього природного середовища. Одним з перших, хто порушив питання гармонізації людських дій з природою став вітчизняний вчений, засновник та перший президент АН України, академік В.І. Вернадський. У 1944 р. він сформулював поняття ноосфери, тобто сфери розуму на нашій планеті, коли людина, ставши потужною геологічною силою, осягаючи закони природи, може перебудовувати “своєю працею і думкою область свого життя”.

В.І. Вернадський встиг тільки в загальних рисах намітити основи цього вчення (він помер у січні 1945 р.), але його слова залишаються актуальними понині і звучать застережливо: “У геологічній історії біосфери перед людиною відкривається величезне майбутнє, якщо вона зрозуміє це і не буде використовувати свій розум і свою працю на самознищення”.

Узгодження взаємодії людського суспільства з природою потребує певних екологічних знань, які необхідні для того,

аби суспільство могло цілеспрямовано поліпшувати навколишнє середовище, зберігати єдність з природою. І тут, саме публічні бібліотеки повинні впевнено зайняти нішу екологічної просвіти.

 

Деякі законодавчо-нормативні акти у сфері довкілля

 

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. –  К.: Преса України, 1997. –  80 с.

2. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» // ВВРУ. - 1991. - № 41. - С.546.

3. Закон України «Про екологічну експертизу» // ВВРУ. - 1995. - № 8. - С.54.

4.  Закон України «Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України з питань охорони навколишнього природного середовища» // ВВРУ. - 1 996. -  № 15. - С.70.

5.  Указ Президента України «Про День довкілля» // Урядовий кур'єр. - 1998. - 11 серпня.- № 153.

6.  Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. «Про Порядок розроблення та затвердження нормативів екологічної безпеки атмосферного повітря» // Офіційний вісник України. - 2002. - № 12. - С.571.

7.  Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 18 грудня 2003 р. «Про затвердження Положення про порядок надання екологічної інформації» // Офіційний вісник України. - 2004. - № 6. - С.358.

8.  Постанова Пленуму Верховного Суду України від 10 грудня 2004 р. «Про судову практику у справах про злочини та інші правопорушення проти довкілля» // Вісник Верховного Суду України.- 2005.- № 1.

 

Використайте у роботі

 

Для популяризації екологічних знань бібліотеки, як центри екологічної просвіти, повинні здійснювати ціленаправлену  соціокультурну діяльність. Крім традиційних  варто проводити й такі інноваційні форми популяризації літератури:

- Години доброти;

- Експрес-інформації;

- Поетичні вернісажі;

- Еколекторії;

- Екологічні діалоги;

- Інформаційні дайджести з проблем довкілля;

- Прес-конференції з охорони здоров’я;

- Суди совісті за екологічні злочини;

- Екологічні фестивалі;

- Екологічні калейдоскопи;

- Екологічні подорожі;

- Уроки довкілля;

- Школи екологічних наук (цикли заходів) та ін.

Важливою умовою ефективності проведення творчої акції є вибір назви, яка б змушувала користувачів замислитись, не залишала їх байдужими. При підготовці заходів по екології можна, наприклад, використати такі назви:

- “Банк тривожної інформації”;

- “В долі природи наша доля”;

-  “В союзі з природою”;

-  “Ввійди в природу другом”;

-  “Глобальні проблеми людства та концепція сталого розвитку”;

-  “Граємо разом у природі”;

-  “Доторкнутись до природи можливо лише серцем”;

-  “Джерела екологічного нездоров’я краю”;

- “Екологічний барометр: факти, проблеми, події”;

-  “Екологія свідомості і здоров’я людини”;

- “Земля у долонях турботи”;

-  “Екологія: зона занепокоєння”;

- “Наука на службі у Природи”;

- “Наш спільний дім – природі”;

- “Необхідність міфічна, небезпека реальна”;

- “Планета у нас одна”;

- “Полюбити природу не можна, не полюбивши рідного краю”;

- “Про природу тихим голосом”;

- “Про що співає Земля”;

-  “Сторінка добра та радості”;

-   “Твоє здоров’я на терезах природи”;

-  “Тема екології – екзамен на виживання людства”;

-  “Чи є майбутнє  у природи?”;

-  “Що ми залишимо нащадкам?”;

- “Щоб все навколо зеленіло”.

Часто підкреслити значення та важливість теми книжкової виставки чи якогось іншого заходу допомагають влучні цитати та афоризми. До заходів по екології можна включити такі цитати:

- «Без співчуття до тварин немає істинно хорошого виховання, немає істинно доброго серця» (лорд Ескін)

- «Все живе біжить від страждань, все живе боїться смерті. Пізнай ж у живому самого себе і не вчиняй зла» (індійські мудреці)

-  «Дерево, наскільки б міцним не було його коріння, можна викорчувати за якийсь час, але потрібні роки, щоб воно почало приносити плоди»  (Ас-Самарканді)

-  «Екологи вважають, що журавель в небі краще, ніж синиця в руках» (Стенлі Пірсон)

- «І стебелинка трави достойна великого світу, в якому вона» (Рабіндранат Тагор)

- «Людина нещаслива лише тому, що відреклась від природи» (Гольбах)

- «Все менше навколишньої природи, все більше навколишнього середовища» (Р. Рождєственський)

- «Закон екології стверджує: знищуючи шкідливе, ми викликаємо до життя інше, можливо, не менш шкідливе: породжуючи нове, ми витісняємо старе, можливо, більш потрібне всім нам» (Н.Ф. Реймерс)

- «Природа чітко дає зрозуміти людям, що якщо ви до мене по-людськи, то я вам – мати, але якщо ви до мене по-свинськи, то я вам мачуха»      (К. Щемеліхин)

-  «Навколишнє середовище: те, в що перетворюється природа, якщо її не охороняти» (А. Ейнштейн)

- «Природа не може суперечити людині, якщо людина не суперечить її законам» (А.І. Герцен)

-  «Те, що суперечить природі, до добра не приведе» (Шіллер)

- «Хто збереже одне життя, це все одно, якби він спас увесь світ; хто знищить одне життя – це все одно, як би він знищив весь світ» (з Талмуда)

- «Гармонія у відносинах з землею – це як гармонія у відносинах з другом: не можна ніжно погладжувати одну руку та рубати іншу. Іншими словами, не можна любити дичину та ненавидіти хижаків, не можна берегти води та витоптувати пагорби, не можна ростити ліс та виснажувати ферми»  (О. Леопольд)

- «Екологія починається з світогляду. Я б навіть сказав більше: світогляд людини сьогодні починається з екології – з екології мислення, а виховання і освіта людини – з екологічного мислення» (Н.І. Моісеєв).

У процесі організації книжкових виставок, оглядів, переглядів та інших бібліотечних заходів фахівцям стануть у нагоді матеріали з  фахових видань:

1.   Актуальні проблеми екологічного інформування громадськості у роботі бібліотек. – Матеріали Всеукраїнської конференції для працівників бібліотек. – К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2005.-160 с.

2. Василевская И. На марафонской дистанции // Библиотека. - 2006. - № 5. - C. 15-17.

3.  Васильева С.Е. Божественен, природа, твой язык // Библиотека. - 2005. - № 6. - C. 41-42.

4. Екологічний резонанс: Методично-бібліографічні матеріали на допомогу бібліотекам / Рівненська держ. обл. б-ка. – Рівне, “Волинські обереги”, 2001. – 44 с.

5. Л. Лазукина. Как пробудить интерес к природе // Библиотека. – 2005. - № 1. – С. 19-21.

6. Лещинская В.Лещинская В. Ответим на любой вопрос // Библиотека. - 2005. - № 12. - C. 35-36.

7. М. Горохова. Мой любимый экоград // Библиополе. – 2004. - № 5. – С. 62-65.

8. Обеспечение доступа населения к экологической информации общедоступными бибилотеками: Проект модельного стандарта   // Библиотека. - 2006. - № 3. - C. 7-11.

9. Павлова Э. Чем можем, поможем // Библиотека. - 2005. - № 11. - C. 20-22

10. Покровская О. Стратегия зеленой политики // Библиотека. - 2005. - № 10. - C. 9-12.

11.  Самко М.М. "Библиотека и формирование экологической культуры читателей" // Новая библиотека. - 2006. - № 3. - C. 33-36.

12.   Сучасні екологічні проблеми Кіровоградщини (За результатами проекту Кіровоградської регіональної бібліотечної асоціації “Екологія – турбота спільна”, підтриманого Канадським Фондом Співробітництва). – Кіровоград, 1999. – 65 с.

13. Тамбовская А. Научить чувствовать природу // Библиотека. - 2006. - № 3. - C. 40-42.

14. Шакирова З.Шакирова З. Земли моей лицо живое // Библиотека. - 2005. - № 11. - C. 18-19.

Інформацію про екологічний рух в Україні можна отримати на сайті громадської організації “Всеукраїнська екологічна ліга”, http://ecolog.ms.km.ua

Адреса організації:

Україна, 29000, м. Хмельницький,

вул. Кам’янецька, 38.

 

 


 

 
До робочого блокнота бібліотекаря-практика

Розділ

ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ЛІТЕРАТУРИ 

 Частина І

Екологічне просвітництво в бібліотеках

 

Укладач і комп’ютерний набір:      

   Зіньковська О.О.

 

Тиражування:

Гончар Н.Ф.

 

Відповідальна за випуск:

Марченко Т.М.

Поділитися:

Екологічне просвітництво в бібліотеках


Вінницька універсальна наукова обласна бібліотека ім. К.А. Тімірязєва

Відділ науково-методичної роботи та інновацій у бібліотечній справі

 

До робочого блокнота бібліотекаря-практика

 

Розділ

ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ЛІТЕРАТУРИ

 

Частина І

Екологічне просвітництво в бібліотеках

 

 

 

 Вінниця 2007

  


 

ПРОГРАМА

Дня інформації на тему

«В долі природи – доля людської цивілізації»

26 квітня 2007 р.

м. Гайсин,, площа Миру, 1,

Центральна бібліотека ЦБС

Ведучі :

Марченко Т.М. зав. відділом науково-методичної роботи та  інновацій  у   бібліотечній справі Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва

Саченко Т.І.  –  директор Гайсинської ЦБС

 

Бібліографічний огляд: «Екологічні злочини: економіко - правове     регулювання»

Осадчук К. М. бібліотекар І - ї категорії відділу літератури та  інформації з питань економіки і права ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва

Коментований перегляд: «Техногенні катастрофи. Чорнобиль»

Коваль С.Ф. – зав. відділу літератури та інформації  виробничого профілю ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва

Інформаційне повідомлення: «Від здорової землі  - до здорової рослини»

Дроздюк О. Л.   – бібліотекар І – ї категорії відділу літератури та  інформації з питань сільського господарства ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва

Книжковий натюрморт: «Рецепти здоров’я від Авіценни»

Авксентьєва Л. О. - бібліотекар І – ї категорії відділу літератури та  інформації з гуманітарних наук ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва

Коментований перегляд: «Жива природа Вінниччини»

Михайлюк О.С. – провідний бібліограф відділу літератури та  інформації з питань краєзнавства ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва

Тематична презентація: «Інтернет – ресурси з екології»

Панчук О. М. -  бібліотекар ІІ – ї категорії відділу довідково - бібліографічного  та інформаційного обслуговування ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва

 

Людина та природа - пошуки гармонії

 

Найбільш загрозливішими та тривожнішими проблемами сьогодення, що торкаються кожного жителя нашої планети, й від яких залежить майбутнє людства, є проблеми екологічні – проблеми ресурсів, гармонізації взаємин людини і природи, охорони навколишнього середовища.

Результатом активної людської діяльності стали глобальні екологічні проблеми, на які вказують автори спеціальної доповіді “Становище у світі”, опублікованої інститутом спостережень за світом (Worldwatch Institute, USA), а саме проблеми:

q       Енергоресурсів;

q       Харчування;

q       Знеліснення територій;

q       Скорочення біорізноманіття;

q       Забруднення атмосфери;

q       Коливання клімату;

q       Руйнації озонового екрану Землі;

q       Пандемії СНІДУ.

В першу чергу, найстрашнішим злом для навколишнього середовища є забруднення людської свідомості хибними, злочинними ідеями. Нині такі хибні ідеї та пов’язана з ними діяльність тією чи іншою мірою торкаються всієї Землі, долі всіх країн та націй, а це, як свідчить історія, завжди призводило людство до загибелі. Тому, саме сьогодні настав той час, коли людський розум у найбільш високому розумінні повинен визначити ставлення до навколишнього природного середовища. Одним з перших, хто порушив питання гармонізації людських дій з природою став вітчизняний вчений, засновник та перший президент АН України, академік В.І. Вернадський. У 1944 р. він сформулював поняття ноосфери, тобто сфери розуму на нашій планеті, коли людина, ставши потужною геологічною силою, осягаючи закони природи, може перебудовувати “своєю працею і думкою область свого життя”.

В.І. Вернадський встиг тільки в загальних рисах намітити основи цього вчення (він помер у січні 1945 р.), але його слова залишаються актуальними понині і звучать застережливо: “У геологічній історії біосфери перед людиною відкривається величезне майбутнє, якщо вона зрозуміє це і не буде використовувати свій розум і свою працю на самознищення”.

Узгодження взаємодії людського суспільства з природою потребує певних екологічних знань, які необхідні для того,

аби суспільство могло цілеспрямовано поліпшувати навколишнє середовище, зберігати єдність з природою. І тут, саме публічні бібліотеки повинні впевнено зайняти нішу екологічної просвіти.

 

Деякі законодавчо-нормативні акти у сфері довкілля

 

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. –  К.: Преса України, 1997. –  80 с.

2. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» // ВВРУ. - 1991. - № 41. - С.546.

3. Закон України «Про екологічну експертизу» // ВВРУ. - 1995. - № 8. - С.54.

4.  Закон України «Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України з питань охорони навколишнього природного середовища» // ВВРУ. - 1 996. -  № 15. - С.70.

5.  Указ Президента України «Про День довкілля» // Урядовий кур'єр. - 1998. - 11 серпня.- № 153.

6.  Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. «Про Порядок розроблення та затвердження нормативів екологічної безпеки атмосферного повітря» // Офіційний вісник України. - 2002. - № 12. - С.571.

7.  Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 18 грудня 2003 р. «Про затвердження Положення про порядок надання екологічної інформації» // Офіційний вісник України. - 2004. - № 6. - С.358.

8.  Постанова Пленуму Верховного Суду України від 10 грудня 2004 р. «Про судову практику у справах про злочини та інші правопорушення проти довкілля» // Вісник Верховного Суду України.- 2005.- № 1.

 

Використайте у роботі

 

Для популяризації екологічних знань бібліотеки, як центри екологічної просвіти, повинні здійснювати ціленаправлену  соціокультурну діяльність. Крім традиційних  варто проводити й такі інноваційні форми популяризації літератури:

- Години доброти;

- Експрес-інформації;

- Поетичні вернісажі;

- Еколекторії;

- Екологічні діалоги;

- Інформаційні дайджести з проблем довкілля;

- Прес-конференції з охорони здоров’я;

- Суди совісті за екологічні злочини;

- Екологічні фестивалі;

- Екологічні калейдоскопи;

- Екологічні подорожі;

- Уроки довкілля;

- Школи екологічних наук (цикли заходів) та ін.

Важливою умовою ефективності проведення творчої акції є вибір назви, яка б змушувала користувачів замислитись, не залишала їх байдужими. При підготовці заходів по екології можна, наприклад, використати такі назви:

- “Банк тривожної інформації”;

- “В долі природи наша доля”;

-  “В союзі з природою”;

-  “Ввійди в природу другом”;

-  “Глобальні проблеми людства та концепція сталого розвитку”;

-  “Граємо разом у природі”;

-  “Доторкнутись до природи можливо лише серцем”;

-  “Джерела екологічного нездоров’я краю”;

- “Екологічний барометр: факти, проблеми, події”;

-  “Екологія свідомості і здоров’я людини”;

- “Земля у долонях турботи”;

-  “Екологія: зона занепокоєння”;

- “Наука на службі у Природи”;

- “Наш спільний дім – природі”;

- “Необхідність міфічна, небезпека реальна”;

- “Планета у нас одна”;

- “Полюбити природу не можна, не полюбивши рідного краю”;

- “Про природу тихим голосом”;

- “Про що співає Земля”;

-  “Сторінка добра та радості”;

-   “Твоє здоров’я на терезах природи”;

-  “Тема екології – екзамен на виживання людства”;

-  “Чи є майбутнє  у природи?”;

-  “Що ми залишимо нащадкам?”;

- “Щоб все навколо зеленіло”.

Часто підкреслити значення та важливість теми книжкової виставки чи якогось іншого заходу допомагають влучні цитати та афоризми. До заходів по екології можна включити такі цитати:

- «Без співчуття до тварин немає істинно хорошого виховання, немає істинно доброго серця» (лорд Ескін)

- «Все живе біжить від страждань, все живе боїться смерті. Пізнай ж у живому самого себе і не вчиняй зла» (індійські мудреці)

-  «Дерево, наскільки б міцним не було його коріння, можна викорчувати за якийсь час, але потрібні роки, щоб воно почало приносити плоди»  (Ас-Самарканді)

-  «Екологи вважають, що журавель в небі краще, ніж синиця в руках» (Стенлі Пірсон)

- «І стебелинка трави достойна великого світу, в якому вона» (Рабіндранат Тагор)

- «Людина нещаслива лише тому, що відреклась від природи» (Гольбах)

- «Все менше навколишньої природи, все більше навколишнього середовища» (Р. Рождєственський)

- «Закон екології стверджує: знищуючи шкідливе, ми викликаємо до життя інше, можливо, не менш шкідливе: породжуючи нове, ми витісняємо старе, можливо, більш потрібне всім нам» (Н.Ф. Реймерс)

- «Природа чітко дає зрозуміти людям, що якщо ви до мене по-людськи, то я вам – мати, але якщо ви до мене по-свинськи, то я вам мачуха»      (К. Щемеліхин)

-  «Навколишнє середовище: те, в що перетворюється природа, якщо її не охороняти» (А. Ейнштейн)

- «Природа не може суперечити людині, якщо людина не суперечить її законам» (А.І. Герцен)

-  «Те, що суперечить природі, до добра не приведе» (Шіллер)

- «Хто збереже одне життя, це все одно, якби він спас увесь світ; хто знищить одне життя – це все одно, як би він знищив весь світ» (з Талмуда)

- «Гармонія у відносинах з землею – це як гармонія у відносинах з другом: не можна ніжно погладжувати одну руку та рубати іншу. Іншими словами, не можна любити дичину та ненавидіти хижаків, не можна берегти води та витоптувати пагорби, не можна ростити ліс та виснажувати ферми»  (О. Леопольд)

- «Екологія починається з світогляду. Я б навіть сказав більше: світогляд людини сьогодні починається з екології – з екології мислення, а виховання і освіта людини – з екологічного мислення» (Н.І. Моісеєв).

У процесі організації книжкових виставок, оглядів, переглядів та інших бібліотечних заходів фахівцям стануть у нагоді матеріали з  фахових видань:

1.   Актуальні проблеми екологічного інформування громадськості у роботі бібліотек. – Матеріали Всеукраїнської конференції для працівників бібліотек. – К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2005.-160 с.

2. Василевская И. На марафонской дистанции // Библиотека. - 2006. - № 5. - C. 15-17.

3.  Васильева С.Е. Божественен, природа, твой язык // Библиотека. - 2005. - № 6. - C. 41-42.

4. Екологічний резонанс: Методично-бібліографічні матеріали на допомогу бібліотекам / Рівненська держ. обл. б-ка. – Рівне, “Волинські обереги”, 2001. – 44 с.

5. Л. Лазукина. Как пробудить интерес к природе // Библиотека. – 2005. - № 1. – С. 19-21.

6. Лещинская В.Лещинская В. Ответим на любой вопрос // Библиотека. - 2005. - № 12. - C. 35-36.

7. М. Горохова. Мой любимый экоград // Библиополе. – 2004. - № 5. – С. 62-65.

8. Обеспечение доступа населения к экологической информации общедоступными бибилотеками: Проект модельного стандарта   // Библиотека. - 2006. - № 3. - C. 7-11.

9. Павлова Э. Чем можем, поможем // Библиотека. - 2005. - № 11. - C. 20-22

10. Покровская О. Стратегия зеленой политики // Библиотека. - 2005. - № 10. - C. 9-12.

11.  Самко М.М. "Библиотека и формирование экологической культуры читателей" // Новая библиотека. - 2006. - № 3. - C. 33-36.

12.   Сучасні екологічні проблеми Кіровоградщини (За результатами проекту Кіровоградської регіональної бібліотечної асоціації “Екологія – турбота спільна”, підтриманого Канадським Фондом Співробітництва). – Кіровоград, 1999. – 65 с.

13. Тамбовская А. Научить чувствовать природу // Библиотека. - 2006. - № 3. - C. 40-42.

14. Шакирова З.Шакирова З. Земли моей лицо живое // Библиотека. - 2005. - № 11. - C. 18-19.

Інформацію про екологічний рух в Україні можна отримати на сайті громадської організації “Всеукраїнська екологічна ліга”, http://ecolog.ms.km.ua

Адреса організації:

Україна, 29000, м. Хмельницький,

вул. Кам’янецька, 38.

 

 


 

 
До робочого блокнота бібліотекаря-практика

Розділ

ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ЛІТЕРАТУРИ 

 Частина І

Екологічне просвітництво в бібліотеках

 

Укладач і комп’ютерний набір:      

   Зіньковська О.О.

 

Тиражування:

Гончар Н.Ф.

 

Відповідальна за випуск:

Марченко Т.М.